Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

2

3 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI 3 LIITTEET LIITE 1 Matkojenyhdistelyn toimintaperiaate ja Suomessa toteutettuja ratkaisuja LIITE 2 Yhteenveto Tampereen korvaamista erilliskuljetuksista (henkilökuljetukset) LIITE 3 Yhteenveto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Kelan korvaamista matkoista LIITE 4 Tampereen matkojenyhdistelykokeilun palvelulle asetettavia vaatimuksia

4 4 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 LIITE 1 Matkojenyhdistelyn toimintaperiaate ja Suomessa toteutettuja ratkaisuja

5 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE MATKOJENYHDISTELYN PERIAATTEET 1.1 Liikennöintivaihtoehdot Seuraavassa on havainnollistettu erilaisia periaatteellisia tapoja hoitaa kutsujoukkoliikennettä. Kuvassa esitetyt järjestelmät ovat perustapauksia. Niiden lisäksi voidaan toteuttaa erilaisia väliratkaisuja, jotka eivät suoraan asetu minkään perusjärjestelmän alle. Esimerkiksi kutsujoukkoliikenne voi olla tarjolla vain tiettyinä aikoina päivästä, kun muina aikoina ajetaan kiinteän reitin mukaisesti. Käyttäjien tarpeet ja liikennöinnin taloudellisuus määräävät sen, mikä liikennöintitapa on paras. Kuva 1-1 Matkojenyhdistelyn toteuttamisen perusmallit. Skenaario 1 on perinteinen tapa hoitaa joukkoliikennettä kiinteillä reiteillä. Reitin välipysäkeillä on kiinteät ajat. Reitin pysäkeille voidaan syöttää liikennettä esim. taksilla runkolinjalle. Vähän käytettyjä vuoroja voidaan muuttaa kutsuohjatuksi siten, että vuoro lähtee reitille vain, jos sille on ennakkotilauksia. Skenaario 2 on järjestelmä, jossa kiinteästä reitistä tehdään poikkeuksia asiakkailta saapuneiden kutsujen perusteella. Poikkeus voidaan tilata esim. soittamalla suoraan kuljettajalle ennen auton reitille lähtöä. Kiinteillä välipysäkeillä on yleensä aikataulu, joten reittipoikkeuksien lukumäärä ei voi olla kovin suuri. Skenaarion 3 mukaisessa liikenteessä reitin alku- tai loppupiste on kiinteä. Muuten reitti muodostuu vapaasti kutsujen perusteella. Esimerkiksi Tampereella palvelubussi 4 liikennöi tämän skenaarion mukaisesti. Skenaarion 4 mukaisessa ratkaisussa on kyse täysin kutsuohjatusta järjestelmästä, jossa reitillä ei ole kiinteitä pisteitä. Reitti muodostetaan asiakkailta tulevien kutsujen perusteella. Tämä on puhtain kutsujoukko-

6 6 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 liikenteen muoto. Tämä toimintamalli on käytössä mm. Pietarsaaren kaupungin VIPPARI-liikenteessä. 1.2 Järjestelmän osat Kutsujoukkoliikennejärjestelmä koostuu useista pääosista jotka voidaan luokitella kuvan 1-2 mukaisesti. Ajoneuvojen satelliittipaikannus, älykorttiin perustuvat clearing-toiminnot ja yhteydet muiden liikennemuotojen aikataulurekistereihin ovat mahdollisia, mutta eivät pakollisia järjestelmän ominaisuuksia. Kuva 1-2 Kutsujoukkoliikennejärjestelmän arkkitehtuuri. 1. Asiakkaan tilaus Kuvan kutsuliikennejärjestelmässä asiakkaiden tilaus tapahtuu soittamalla puhelimella matkojenyhdistelykeskukseen. Keskuksessa tilauksen ottaa vastaan henkilö, joka suunnittelee ohjelmiston avulla reitin. Tulevaisuudessa mahdollisia tilaamisen muotoja voivat olla esim. internetin kautta tapahtuva automatisoitu matkan tilaus. Yksittäisten tilausten lisäksi tulee järjestelmän toteutuksessa ottaa huomioon matkojen tilaaminen ryhmille, esimerkiksi kaupungin sosiaalitoimen tilaamat matkat asiakkailleen (mm. vanhusten kuljetus päiväkeskukseen) sekä sairaalan tulo- ja kotiutuskuljetukset.

7 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE Matkojenyhdistelykeskus (MYK) Matkojenyhdistelykeskus on laajan kutsujoukkoliikennejärjestelmän ydin. Keskuksen käytössä oleva henkilökunta, laitteet ja ohjelmistot muodostavat merkittävän kustannuserän kokonaisjärjestelmässä. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kolmen eri valmistajan tuottamia MYKohjelmistoja matkojenyhdistelyssä. 3. Tietoliikenneyhteys Tieto MYK:sta ajoneuvoihin voi siirtyä esim. dataviestinä, faxina, SMSviestinä GSM-verkon välityksellä tai datana radioverkon välityksellä. Lisäksi kyytitilaukset voidaan välittää taksikeskuksiin esim. faxina sellaisten kyytien osalta, joita ei voida hoitaa MYK:een kytkettyjen autojen toimesta. 4. Ajoneuvot Ajoneuvoissa on kutsujoukkoliikenteen ajoneuvolaite sekä normaalit rahastuslaitteet. Ajoneuvolaite hoitaa kommunikoinnin ajoneuvosta MYK:seen ja hoitaa kuljettajan kannalta oleellisen tiedon käsittelyn ajoneuvossa. Varsinaisia erityisesti kutsujoukkoliikenteeseen kehitettyjä ajoneuvolaitteita ei ole markkinoilla, vaan tarkoitukseen soveltuvat muut olemassa olevat laitteet ja päätteet. Esim. Pietarsaaressa ajoneuvolaitteena on Nokian kommunikaattori, johon tarvittavan MYK-sovelluksen on ohjelmoinut VTT. Kuopiossa laitteena on Aplicom DT 3000, jota varten Mobisoft on tehnyt oman ohjelmiston. 1.3 Järjestelmän käyttäjät Kutsujoukkoliikennejärjestelmällä on monta käyttäjäryhmää, jotka voidaan luokitella neljään pääryhmään. Tärkein ryhmä on matkustajat, joille palvelu on suunnattu. Erityisiä matkustajien kohderyhmiä ovat liikuntarajoitteiset henkilöt (ikäihmiset, vammaiset), jotka eivät voi käyttää perinteisiä joukkoliikennemuotoja kaluston ja reittien soveltumattomuuden takia. Heidän lisäkseen käyttäjäryhmiä voivat olla esim. terveyskeskukseen matkustajat, opiskelijat, ostos- ja työmatkalaiset sekä autottomat henkilöt. Toinen kutsujoukkoliikennejärjestelmän käyttäjäryhmä on liikennepalveluja ostavat ja matkakorvauksia maksavat organisaatiot, eli kunnat, Kansaneläkelaitos ja lääninhallitus. Kolmas ryhmä on palvelua tuottavat operaattorit, eli bussi- ja taksiyrittäjät sekä matkojen yhdistelijä, joka voi olla varsinaisen liikenteen tuottajasta erotettu toimija.

8 8 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 Neljäntenä ryhmänä voidaan mainita tärkeät matkojen kertymäpisteet, joita ovat esim. sairaala, terveyskeskus, ostoskeskukset, erilaiset virastot ja suuret työpaikat. Nämä ovat matkojen yleisimpiä kohteita ja muodostavat siten tärkeän osan kutsujoukkoliikennejärjestelmää. 2. SUOMESSA TOTEUTETTUJA RATKAISUJA 2.1 Keski-Uusimaa Keski-Uudellamaalla kehitettiin kutsujoukkoliikennejärjestelmä SAMPOprojektin aikana vuosina SAMPO-liikenne toimii kaikille avoimena joukkoliikennepalveluna Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa, joissa on yhteensä noin asukasta. SAMPO-kyydillä pääsee myös Peijas- Rekolan ja Hyvinkään sairaaloihin. Matkojenyhdistelyn otti tehtäväkseen Korsisaari-yhtiöt, joka myös hoitaa nykyistä SAMPO-liikennettä Rapidipalvelubusseilla. Tämän lisäksi SAMPO-kyytejä ajetaan takseilla. SAM- PO-liikenteessä on 85 taksia, mikä on noin 80 % kaikista alueen takseista. Taksien käyttö tässä laajuudessa kutsujoukkoliikenteen hoitamisessa on Suomessa ainutlaatuinen ratkaisu, jossa joukkoliikennepalvelu tuotetaan kuhunkin tarpeeseen parhaiten soveltuvalla kalustolla. Kuljetustavan valitsee matkojen yhdistelijä. Taksit saavat korvauksen ajetuista matkoista normaalien taksojensa mukaisesti, asiakkaalta perittävä maksu on aina sama riippumatta siitä ajetaanko SAMPO-kyyti Rapidi-bussilla vai taksilla. Taksien ja bussiyrityksen yhteistyö Keski-Uudellamaalla on sujunut hyvin. SAMPO-liikenteessä on ollut yli 2000 matkustajaa viikossa, parhaina viikkoina jopa 2800 matkustajaa. 30 % matkoista ajetaan pikkubusseilla ja 70 % takseilla. Rapidi-autojen keskikuorma on ollut 4,8 matkustajaa/vuoro ja taksien 1,5 matkustajaa/vuoro. SAMPO-kyyti tilataan vähintään 2 tuntia etukäteen. Tilauskeskus on avoinna ma-pe klo 7-17 ja lauantaisin Liikenne toimii ma-pe klo ja lauantaisin klo Tilaus maksaa paikallispuhelun hinnan. Kaikki SAMPO-kyydit on tilattava etukäteen. Näin on voitu varmistaa kaluston optimaalinen käyttö ja se, että kuljetukset toimivat asiakkaan kannalta luotettavasti. Asiakkaat otetaan kyytiin merkityiltä SAMPO-pysäkeiltä, joita on alueella n. 900 kpl. Osa on samoja pysäkkejä kuin muussa joukkoliikenteessä. Erityiskuljetuksiin oikeutetut haetaan tarvittaessa kotiovelta. Jos asiakas voi käyttää olemassa olevaa joukkoliikennettä, ohjataan hänet SAMPOkyydin sijasta siihen. Näin varmistetaan mm. se, että linjaliikenteen haittaamiskieltoa noudatetaan.

9 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 9 Syksyllä 2000 on käynnistetty Järvenpään kaupungissa URBANAliikenne, joka luotiin lähinnä korvaamaan kannattamattoman paikallisliikennettä ja joka toimii pääsääntöisesti syöttöliikenteenä rautatieasemalle. Liikennettä hoidetaan arkisin neljällä reitillä ja lauantaisin kolmella. Osa reiteistä ajetaan kiinteinä, mutta osalla reiteistä voidaan tehdä poikkeamia tietyn alueen sisällä. Vapaasti muodostuvilla osuuksilla bussin voi tilata lähimmälle Sampo-pysäkille viimeistään tuntia ennen vuoron lähtöaikaa. Bussi käy kuitenkin aina aikatauluun merkityillä pysäkeillä. Kiinteiltä pysäkeiltä mukaan tulleet matkustajat voivat pyytää kuljettajaa poikkeamaan reitiltä vapaasti muodostuvalla osuudella ilman ennakkovaraustakin mikäli auton aikataulu sen sallii. Korsisaari-yhtiöt vastaavat koko matkojenvälityskeskuksen toiminnasta ja sen kautta välitetystä liikenteestä. Korsisaarella on toiminnasta sopimus kuntien kanssa, joka on voimassa kesäkuuhun 2002 asti. Korsisaari saa toiminnasta korvauksen, joka on sidottu matkustajamääriin. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tehokkaampaa matkojen yhdistely on, sitä paremman taloudellisen tuloksen Korsisaari saa toiminnasta. Taustatiedoksi voidaan mainita, että Keski-Uudenmaan SAMPO-liikenteen kustannukset olivat yhteiskunnalle (lääninhallitus, Tuusula, Kerava, Järvenpää) v sisältäen sekä liikenteen että yhdistelyn keskimäärin 68,79 mk/matka (LM julkaisu 27/2000). Korsisaarella on myös sopimus taksien kanssa: osan liikenteestä Korsisaari hoitaa omalla kalustollaan, mutta osa tilauksista välitetään suoraan takseille. Yhdistelykeskuksessa on Lähitaksin pääte, jonka välityksellä takseille tulevat kyytitilaukset välitetään MYK:sta lähitaksin keskukseen, joka jakaa kyydit kuljettajille. Ohjelmiston toiminta Matkojenvälitystoimintaa varten Korsisaarella on ohjelmisto, jonka on toteuttanut nurmijärveläinen SoftMade Ky. Ohjelmistoa on otettu käyttöön syyskuussa 1998 ja sen toiminta-arkkitehtuuri on rakennettu Korsisaaren toimintamallin pohjalta. Ohjelmiston avulla muodostettujen matkustajaryhmien tiedot välitetään kuljetuksen suorittavalle autolle. Ohjelmisto ei tee automaattisesti yhdistelyä, vaan ehdottaa ryhmiä, joihin kuljetettavan voisi sijoittaa. Lopullisen yhdistelyn tekee matkojenvälittäjä. Ohjelmistossa on kartta, mutta sitä ei suoraan käytetä matkojen optimaalisen yhdistelyn suunnittelussa. Kartan avulla voi mm. havainnollistaa suunniteltuja matkoja. Matkojenyhdistely tehdään pääsääntöisesti edellisen iltapäivän aikana, jolloin suurin osa kuljetettavista on jo selvillä. Jos autojen reitteihin tulee muutoksia saman päivän aikana, muutokset välitetään autoille tekstiviesteinä tai puhelimitse. URBANA-liikenteen autoille vapaasti muodostuvien alueiden reitti lähetetään automaattisesti tekstiviesteinä 15 minuuttia en-

10 10 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 nen reitin lähtöaikaa. Ensin täytetään Korsisaareren omat Rapidi-autot ja loput kuljetukset välitetään takseille. Ohjelmistossa on mahdollista määritellä vakioajoja. Asiakkaan mahdolliset rajoitteet on mahdollista määritellä lisätietona. Asiakkaan oletuslähtöpaikaksi on määritelty ns. kotipysäkki. Ohjelmiston tekniikkaa Ohjelmisto on toteutettu Clarion-sovelluskehittimellä client-server - tyyppisenä ratkaisuna. Tietokantana on Clarionin oma TopSpeedtietokanta, mutta tietokannaksi voidaan valita myös jokin muu ODBCrajapintaa tukeva tietokanta. Ohjelmistosta voidaan lähettää suoraan tekstiviestejä sekä telefakseja. Karttaliittymänä on ArcView. Installaatiot Korsisaaren lisäksi ohjelmisto on otettu käyttöön syyskuussa 2000 Bitterfeldissä. Kaupunki sijaitsee Saksassa entisen Itä-Saksan alueella, jossa järjestelmän käyttäjiä on päivässä n Kuopio Matkojenyhdistelykeskus (MYK) perustettiin Kuopioon Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksella on ollut sen toiminnassa keskeinen rooli, sillä projektin johtaminen, taloushallinto ja käytännön organisointi on tapahtunut sosiaali- ja terveyskeskuksen vammaispalveluyksiköstä käsin. MYK on yhdistellyt ja reitittänyt Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen kustantamia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja palveluliikenteen autoihin sekä takseihin. Siilinjärvellä yhdistelyn piirissä ovat olleet palveluliikenteen kuljetukset ja Nilsiässä palveluliikenteen lisäksi osa koulukuljetuksista. Kesäkuun 1999 alussa matkojenyhdistelykeskuksen kautta on ohjattu myös Kiuruveden ja Varkauden palveluliikenteitä. Kansaneläkelaitos on liittynyt projektiin marraskuussa 1999 ja helmikuussa 2000 aloitettiin yhdistely Kiuruvedeltä, Keiteleeltä Pielaveden, Maaningan ja Siilinjärven kautta tapahtuvien Puijon sairaalan tulevien tulokyytien osalta. Tuusniemen kunnan ns. Kymppikyyti-kokeilu liittyi MYK:een maaliskuussa Syksyllä 2000 Lapinlahden kunnassa aloitetaan kahdella palveluliikenneautolla kokeilu, joka liitettiin MYK:n ohjaukseen vuoden 2001 alussa. Kuopiossa MYK:n ohjauksessa on 4 palveluliikenneautoa, joiden reitit muodostetaan keskuksessa Mobirouter-ohjelmiston avulla. Ajoneuvoissa on

11 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 11 Applicomin päätelaitteet, joihin tieto noudettavista matkustajista välittyy. Kuopion palveluliikenteessä tehdään noin matkaa vuodessa. Kuopion sosiaalitoimen ohjeistuksen mukaan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain perusteella matkaoikeutetut asiakkaat tilaavat kyytinsä aina MYK:n kautta. MYK yhdistelee siten myös sosiaalitoimen korvaamia taksikuljetuksia kimppakyydeiksi. Yhdistellyistä kyydeistä välitetään tilaukset 12 sopimuksen tehneelle taksille, joissa on päätelaitteena Nokian Kommunikaattori. Näillä on alihankkijoinaan 12 muuta taksia, jotka hoitavat kyytejä kuormitushuippuina. Lähes kaikki sosiaalitoimen korvaamat taksikyydit tilataan keskuksesta ja taksimatkoja tehdään yhteensä n vuodessa. Toistaiseksi missään muussa projektissa mukana olevista kunnista ei vielä ole siirrytty käytäntöön, jossa sosiaalitoimen myöntämät VPL/SHL-matkat tilattaisiin aina yhdistelykeskuksesta. Nilsiässä liikennöidään MYK:n ohjauksessa kahdella palveluliikenneautolla arkisin (ma - pe). Autojen päiväohjelma rakentuu pitkälti ryhmien, erityisesti koululaisten, kuljetusten mukaan. Lisäksi samat autot hoitavat sosiaalitoimen toimintakeskus ja päiväkeskuskuljetuksia, joita on kuitenkin lukumääräisesti vähän. Erityispiirteenä Nilsiässä on, että palveluliikenneautot kuljettavat myös aterioita päiväkoteihin, vanhusten palvelutalolle ja kehitysvammaisten toimintakeskukseen. Nilsiä on projektissa mukana olevista kunnista ainoa, jossa koulukuljetuksia suunnitellaan ja reititetään MYK:ssa. Säännöllisten kuljetusten (vuodessa n matkaa) lisäksi palveluliikenneautot hoitavat asiointiin soveltuvaa palveluliikennettä, jossa tehdään vuodessa n matkaa. Siilinjärvellä liikennöidään MYK:n ohjauksessa yhdellä palveluliikenneautolla arkisin (ma - pe). Autolla hoidetaan säännöllisinä ryhmäkuljetuksina sosiaalitoimen päiväkeskus- ja toimintakeskuskuljetuksia, mutta näitä ei reititetä MYK:ssa. Vuodessa palveluliikenneautolla on noin matkustajaa, joista ryhmien matkoja on n ja asiointimatkoja n Siilinjärven erikoisuutena on, että asiointitaksit (2 reittiä) on liitetty MYK:n ohjaukseen ja matkoja niissä tehdään noin 1000 kpl vuodessa. Käytännössä MYK lähettää tiedon yhdistellyistä asiointitaksimatkoista Savon Taksin keskukseen, joka hoitaa kyytien jaon edelleen kuljettajille. Varkaudessa MYK:n ohjauksessa on kaksi palveluliikenneautoa, jotka hoitavat lähes ainoastaan asiointimatkoja. Ryhmämatkat päiväkeskuksiin yms. hoidetaan suljetussa liikenteessä toimivalla kolmannella autolla, joka ei ole MYK:n ohjauksessa. Varkauden palveluliikenteessä tehdään vuodessa n matkaa, joista n on asiointimatkoja ja ryhmien matkoja (päiväsairaala- ja saunakuljetuksia). Kiuruvedellä liikennöidään MYK:n ohjaamana kahdella palveluliikenneautolla, jotka hoitavat varsinaisen palveluliikenteen lisäksi koululaiskuljetuksia. Nämä eivät kuitenkaan ole MYK:n reitityksessä. Yhteensä Kiuruveden Palveluliikenne-autoissa tehdään vuodessa noin

12 12 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 matkaa, joista on koululaiskuljetuksia ja palveluliikenteen asiointimatkaa. Tuusniemellä aloitettiin maaliskuussa 2000 kokeilu (Kymppi-kyyti), jossa kunnan perinteisesti reitillä hoidetut asiointitaksiliikenteet korvattiin MYK:n ohjauksessa toimivilla kutsuohjatuilla takseilla. Nämä liikennöivät Tuusniemen pohjoisosissa neljällä alueella kolmena päivänä viikossa (ma, ke, pe). Asiakkaat tilaavat matkansa vuorokautta ennen MYK:sta, joka yhdistelee kyydit ja välittää tilaukset paikallisille taksiyrittäjille. Valtaosa liikenteestä on suuntautunut Tuusniemen keskustaan, mutta takseilla on järjestetty myös liityntäliikenneyhteydet Kuopioon meneville ja sieltä saapuville linja-autoille. Keskimäärin taksien kyydissä on ollut 2,3 asiakasta/kyyti. Kuntaan on perustettu työryhmä, joka pohtii, kuinka kuljetuksia voisi tehostaa myös muissa kunnan koulu- ja sosiaalitoimessa. Kansaneläkelaitos on liittynyt projektiin helmikuussa 2000 Kiuruvedeltä, Keiteleeltä Pielaveden, Maaningan ja Siilinjärven kautta tapahtuvien Puijon sairaalan tulokyytien osalta. Kokeilussa sairaalaan kutsutuille potilaille on kutsukirjeen mukana tiedotettu mahdollisuudesta kimppakyytitaksin tilaamiseksi matkojenyhdistelykeskuksesta. Tilaaminen on ollut vapaaehtoista, eikä kokeilua siten voi verrata esim. Pietarsaaren kokeiluun, jossa kyyti on aina tilattava yhdistelykeskuksesta. Kyytejä on tilattu n. 10 kpl kuukaudessa. Pieni määrä johtuu alueen koosta ja kokeilun vapaaehtoisuudesta. Kokeilun tarkoituksena onkin ollut ensisijaisesti testata matkojenyhdistelyn konseptin teknistä toimivuutta ja soveltuvuutta Kelan kuljetuksiin. Matkojenyhdistelykeskus on Kuopion kaupungin sosiaalitoimen operoima. Se on avoinna ma-pe klo Keskuksessa matkoja yhdistelee 3 henkilöä siten, että yhdistelijät saapuvat töihin klo 7, 8 ja 10. Puheluista 40 % tulee klo 7-10, 20 % klo ja 40 % klo välisenä aikana. Keskukseen tulee puhelua kuukaudessa, mikä vastaa puhelua päivässä. Toistaiseksi kaikki puhelut on pystytty hoitamaan nykyisellä kapasiteetilla, eikä asiakkailla ole ollut projektin alkuvaiheiden jälkeen pitkiä odotusaikoja. MYK:n kustannuksista suurimman osan muodostavat henkilötyöstä aiheutuvat kustannukset. Vuositasolla MYK:n kokonaiskustannukset ovat noin 1 Mmk, kun jo maksettuja perustamiskustannuksia ei jaeta eri vuosille. Kuntien osuus MYK:n kustannuksista jaetaan nykyisin asukaslukuun perustuen. MYK:n yksikkökustannukset, joissa ei ole mukana valtionapua, voidaan laskea vuoden 2000 osalta vertaamalla toteutuvia matka-, reititys- ja puhelusuoritteita seuraavasti:

13 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 13 Matkoja tehtiin MYK:n ohjauksessa olevissa palvelu- ja taksiliikenteissä vuonna 2000 yhteensä noin kpl. Tämä vastaa yksikkökustannusta 6,50 mk/matka. MYK:ssa reititettiin Mobirouter-ohjelmalla em. matkoista arviolta noin kpl. Tämä vastaa yksikkökustannusta 13,30 mk/matka. Puhelutilauksina kaikista matkoista tuli MYK:een noin kpl. Tämä vastaa yksikkökustannusta 22,20 mk/matka. Taulukko 2-1 Kuopion MYK:n toteutuneet kustannukset kaudella 10/99-12/99 sekä arvio kustannuksista vuodelle Kustannukset 10/ / kk 01/ / kk (arvio) (1000 mk) Kustannuserä (1000 mk) Henkilötyö sivukuluineen Ohjelmistohankinnat ja asiantuntijapalvelut Puhelin- ja telepalvelut Tilavuokrat Muut kulut YHTEENSÄ Mobirouter -ohjelmiston toiminta Mobirouter-ohjelmistoa on kehitetty jo vuoden 1996 alusta alkaen. Mobirouter on paikkatietopohjainen yhdistelyjärjestelmä, jolla voidaan hallita kaikki erilaiset kutsujoukkoliikenteen toimintamallit. Ohjelmisto sisältää kaikki tarvittavat toiminnot tilauksen vastaanotosta kyytitilausten välittämiseen ja kuljetusten seurantaan. Ohjelmiston toimintaperiaatteena on, että järjestelmä yrittää ensin sijoittaa tilausta MYK:een suoraan kytkettyihin autoihin (esim. palveluliikenteen autot). Jos tilaus ei sovi näiden aikatauluun ja reittiin, yritetään tilausta sijoittaa avoinna oleviin yhteistaksikuljetuksiin. Mikäli näistäkään ei löydy sopivaa kuljetusta, suunnitellaan tilaukselle reitti yksittäiskuljetuksena, johon voidaan myöhemmin liittää muita tilauksia. Ohjelmisto sisältää lukuisia parametrejä, joilla hallitaan tilausten sijoittumista autoille. Esimerkiksi voidaan määrittää kuinka paljon matka voi pidentyä yhteiskyytinä verrattuna suoraan matkaan, ajoneuvoille voidaan määrittää, minkä tyyppisiä apuvälineitä (mm. pyörätuoli, rollaattori) ne pystyvät kuljettamaan jne.

14 14 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 Ohjelmiston tekniikkaa Ohjelmisto on toteutettu C++ ja Visual Basic -ohjelmointikielillä. Tietokantana on Oracle. Ajoneuvolaitteena on Applicom-päätelaite tai Kommunikaattori Kommunikoititapana on GSM-data tai faksi, väylänä ISDN tai GPRS. Kartta-aineiston toimittajana on Karttakeskus. Installaatiot Suomessa ohjelmisto on käytössä Kuopiossa ja Seinäjoella sekä päätös on tehty käyttöönotosta Oulussa. Iso-Britanniassa ohjelmisto on käytössä West-Sussexissa ja Clouchestershiressä. Newcastlen yliopisto harkitsee ohjelmiston käyttöönottoa opetustarkoituksiin. 2.3 Pietarsaari Pietarsaaren kaupungin ja sen ympäristökuntien alueella aloitettiin v joulukuussa kolmivaiheinen joukkoliikennekokeilu. Ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin liityntäliikenne Pietarsaaresta Kruunupyyn lentokentälle ja Pännäisten rautatieasemalle. Toisessa vaiheessa lokakuussa 1998 käynnistyi VIPPARI-palveluliikenne. Kolmannessa vaiheessa vuoden 1999 alussa alkoi EU:n tukema kaksivuotinen SIPTS-hanke (Services for Intelligent Public Transport Systems), jossa liikennepalvelu laajennettiin kos-

15 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 15 kemaan myös naapurikuntia. Palveluliikennettä hoidetaan nykyisin kolmella autolla Pietarsaaren keskustassa sekä kolmella autolla Luodon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kunnissa. Autojen päiväohjelmat on rakennettu niin, että ne palvelevat pääasiassa ryhmien kuljetuksia aamulla ja iltapäivisin, keskipäivällä on kutsuohjattua palveluliikennettä. VIP- PARI-liikenteessä on nykyisin n. 700 matkustajaa viikossa, joista 550 on Pietarsaaren keskustassa. Kaikki matkat tilataan matkojenyhdistelykeskuksesta, joka on Pietarsaaressa toimiva Call Center yritys (Oy NovaCall Ab). Puhelun hinta on asiakkaalle 2,93 mk/puhelu + pvm. Helmikuun 2000 alussa alkoi alueella kansallisena hankkeena kokeilu, jossa yhdistellään alueen terveyskeskuksiin ja sairaaloihin sekä erityisesti alueelta Vaasan keskussairaalaan suuntautuvia Kelan korvaamia matkoja. Järjestelmässä hyödynnetään bussien runkoliikennettä, VIPPARI-autoja sekä kimppatakseja. Kelan korvaamia taksikyytejä on yhdistelty Vaasan keskussairaalakuljetuksissa n. 300 kpl kuukaudessa ja yhdistelyn tehokkuus on ollut n. 2 matkustajaa/kyyti. Seudun sisäisiä Kela-matkoja on tehty noin 200 kpl ja yhdistelyn tehokkuus on ollut n. 1,5 matkustajaa/kyyti. Matkojenyhdistelykekuksen ohjelmistona on Cover, jonka on kehittänyt saksalainen PPS/EDV. Ajoneuvopäätteinä on Nokian kommunikaattorit, joihin ohjelmoinnin on tehnyt VTT Automaatio. Matkojenvälityskeskus välittää kyytejä arkisin klo Pietarsaaressa liikenne toimii klo välisenä aikana ilman kiinteää aikataulua. Matkustajat haetaan pääsääntöisesti kotiosoitteista. Cover ohjelmiston toiminta Ohjelmisto soveltuu alueelliseen liikennöintiin, jossa ei ole kiinteitä aikataulupisteitä (kuten Pietarsaari) sekä myöskin kiinteitä aikataulupisteitä sisältävään liikennöintiin. Molemmat liikennöintitavat on toteutettu Pietarsaaren seudun kokeilussa: Pietarsaaressa liikennöidään täysin vapaalla reitityksellä ja ympäristökuntien kuljetuksissa on autoilla reitin alkupisteet kiinnitetty. Ajoneuvoille on määritelty liikennöintialueet, joiden sisällä niiden sallitaan liikkuvan. Liikennöintialueet voivat olla myös osittain päällekkäisiä. Aivan kuten Mobirouterissakin, Cover-ohjelmaan voidaan määrittää parametreja reitin muodostukselle, kalustolle ja asiakkaiden tilauksille. Asiakkaan tiedot voidaan hakea asiakasrekisteristä tai syöttää tilausvaiheessa. Myös Cover-ohjelmaan tilaus voidaan määrittää säännöllisesti toistuvaksi (esim. erityisoppilaat). Pääasiallinen matkojen yhdistely ja reittien optimointi tehdään yön aikana seuraavaa päivää varten. Samana päivänä tulleet tilaukset yhdistetään ohjelmiston avulla sopivaan autoon ja autojen reitti muuttuu loppuosaltaan

16 16 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 uusien tilausten mukaisesti. Ohjelmisto välittää kuljetettavien tiedot automaattisesti ajoneuvolaitteisiin. Yhdistelijän ei siis tarvitse normaalioloissa huolehtia muusta kuin tilausten syöttämisestä ohjelmistoon. Autoille välitetään reittikuvauksesta vain seuraavan osoitteen ja siellä poistuvien/kyytiin nousevien henkilöiden tiedot. Tämä mahdollistaa sen, että autojen reittiä voidaan muuttaa lyhyellä varoitusajalla. Ohjelmiston tekniikkaa Ohjelmisto on toteutettu C++ -ohjelmointikielellä. Tietokantana on Oracle tai Sybase. Karttaformaattina on GDF. Ajoneuvolaitteena on Nokian Kommunikaattori, johon tarvittavan ohjelmiston on toteuttanut VTT. Tiedot välitetään ajoneuvolaitteisiin SMSviesteinä. Installaatiot Pietarsaaren lisäksi ohjelmisto on installoitu Sveitsiin ja Bolzanoon Italiaan. Saksassa ohjelmistolla on useita installaatioita, mm. Daimler- Chryslerin työmatkakuljetuksia varten. Ensimmäinen installaatio on tehty vuonna 1994.

17 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 2 17 LIITE 2 Yhteenveto Tampereen korvaamista erilliskuljetuksista (henkilökuljetukset)

18 18 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 2 1. SOSIAALITOIMEN KULJETUKSET 1.1 Vammaispalvelulain mukaan myönnetyt matkat Yleistä Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden tavoitteena on omatoimisen suoriutumisen edistäminen ja itsenäisen elämän hallinta. Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluita järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluiden myöntämiseen vaikuttaa toisaalta henkilön toimintarajoite ja toisaalta asuin- ja liikkumisympäristö sekä joukkoliikenteen soveltuvuus. Vammaispalveluasetuksen mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Matkat voivat suuntautua Tampereen kaupungin lisäksi lähikuntiin, joita ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Ruovesi, Orivesi ja Kuru. Tampereella oli vuoden 1997 loppuun saakka voimassa myös sosiaalihuoltolain (SHL) perusteella myönnettyjä matkoja, joita voitiin tarveharkintaisesti myöntää rajattu määrä kuukaudessa. Näitä matkoja myönnettiin henkilöille, jotka eivät kuuluneet liikkumisrajoitteisuutensa puolesta vammaispalvelulain piiriin. SHL-kuljetusoikeudet lakkautettiin , jolloin hakijoiden määrä VPL-kuljetuksissa lisääntyi selvästi. Vuonna 2000 VPL-kuljetuspalveluasiakkaita oli noin Kuljetuspalvelusta peritään Tampereen kaupungin alueella tapahtuvista matkoista joukkoliikenteen kertalipun mukainen maksu, joka tällä hetkellä on aikuisilta 10 mk/yhdensuuntainen matka sekä 17-vuotiailta tai sitä nuoremmilta lapsilta, opiskelijoilta ja työssä käyviltä 5 mk/matka. Lähikuntiin suuntautuvista matkoista peritään liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman joukkoliikennetaksan mukainen maksu, joka määräytyy matkan pituuden perusteella. Asiakkaat voivat myös muodostaa vapaaehtoisia kimppakyytejä, joissa asiakasmaksu on kaupunkialueella 5 markkaa ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla 10 markkaa/matka. Saattaja saa matkustaa maksutta. Omavastuun asiakas maksaa suoraan taksin kuljettajalle. Maksukorttina on SOTE-kortti, jonka perusteella hoidetaan taksien laskutus ja maksujen tilitys.

19 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 2 19 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle vaikeavammaiselle myönnetään kuljetuspalveluja tarveharkintaa käyttäen, jos laitoksen antamat kuljetuspalvelut eivät ole riittäviä. Tampereella on 330 laitoshoidossa olevaa asiakasta, joilla on oikeus tällaisiin matkoihin Hallinto Kuljetuspalvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Päätökset kuljetuspalvelun myöntämisestä tehdään neljällä sosiaalitoimen palvelualueella sosiaalityöntekijöiden toimesta, jotka ottavat huomioon mm. lääkärin lausunnon sekä muut hakijan ilmoittamat päätökseen liittyvät seikat. Myönteisiä päätöksiä tehdään kpl kuukaudessa. Kieltäviä päätöksiä joudutaan tekemään kpl kuukaudessa. VPL-kuljetukset eivät vaadi edeltävää suunnittelutyötä, koska asiakkaat tilaavat matkansa itse suoraan taksiyrittäjiltä. Eniten hallinnollista työtä on kuljetuspalvelupäätösten sekä SOTE-korttijärjestelmän hallinnoinnissa. Clearingin lisäksi SOTE-järjestelmällä seurataan tehtyjen matkojen toteutumatietoja Matkojen määrät ja kustannukset nukset VPL-kuljetuksiin oikeutettuja on 4300 henkilöä, joista 3500 käyttänyt matkaoikeuttaan viimeisen puolen vuoden aikana. VPL-matkojen määrä on kasvanut yli 40 % viimeisen neljän vuoden aikana. Samassa ajassa matkoihin oikeutettujen määrä on kasvanut 1700 asiakkaasta 4300 asiakkaaseen. Erityisesti SHL-oikeuksien lopettaminen näkyy vuoden 1998 tilastoissa. Samalla kun matkojen kokonaismäärä on kasvanut, on asiakasta kohden kuukaudessa tehtyjen matkojen määrä vähentynyt selvästi: vuonna 1997 matkoja tehtiin kuukaudessa keskimäärin 9,7 matkaa/kk/asiakas. Vuonna 1999 matkoja tehtiin kuukaudessa vain keskimäärin 6,1 matkaa/asiakas. Suurin yksittäinen syy tähän on todennäköisesti palveluliikenteet, jotka nykyisin kattavat lähes koko kaupungin ja palvelevat myös VPL-asiakkaita lyhyillä asiointimatkoilla.

20 20 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 2 Kuljetuspalvelumatkat matkaa Kuva 1-1 Kuljetuspalvelumatkojen määrän kehitys v Kustannukset ovat kasvaneet matkojen määrän noustessa sekä osittain taksien taksakorotusten vuoksi. Vuonna 1997 kaupunki maksoi VPLkuljetuksista (alv 0 %) hieman vajaa 15 mmk (kaupungin nettokustannus keskimäärin 72 mk/matka). Vuonna 2000 kustannukset olivat on noin 23 mmk (kaupungin nettokustannus keskimäärin 78 mk/matka). 25 Kuljetuspalvelumatkojen kustannukset (alv 0 %) 20 Milj. mk Kuva 1-2 Kuljetuspalvelumatkojen kustannuskehitys v

Kyytineuvo puh. 015 194 6000

Kyytineuvo puh. 015 194 6000 MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Kyytineuvo puh. 015 194 6000 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas!

Lisätiedot

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Kuopion kaupunki 1(6) Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Matkojen tilaus Kuljetuspalvelua varten Kuopiossa on käytössä matkakortti. Säilyttäkää kuljetuspäätöksen

Lisätiedot

- palveluliikennettä kaikille. Leppävirran alueen taksibussilinjat ja PALI-auto koulupäivinä

- palveluliikennettä kaikille. Leppävirran alueen taksibussilinjat ja PALI-auto koulupäivinä - palveluliikennettä kaikille Leppävirran alueen taksibussilinjat ja PALI-auto koulupäivinä Aikataulu voimassa 10.8.2017 1.6.2018 Keskustan tilausliikenne liikennöi oheisen aikataulun mukaan tilausten

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Vammaispalvelulain mukaisten kuljetus- ja saattajapalvelujen myöntämisperusteet ja ohjeet 1.6.2013 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä 6 / 6 2013 63 2 (7) VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1111 NOKIAN KAUPUNKI 1 Perusturvakeskus/Vammaispalvelut ASIAKASNUMERONNE ON: VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

- palveluliikennettä kaikille

- palveluliikennettä kaikille - palveluliikennettä kaikille Kuntarajat ylittävä PALI-auto 29.9.2014-31.12.2015 Kuntarajat ylittävä PALI-auto liikennöi Leppävirran ja Varkauden alueella. Mikä kutsuohjattu palveluliikenne (PALI) on?

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖN- TÄMISPERUSTEET JA OHJEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2014 ALKAEN

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖN- TÄMISPERUSTEET JA OHJEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2014 ALKAEN 1 (7) Perusturvaosasto Vanhusten palvelut Liite nro PER 19.2.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖN- TÄMISPERUSTEET JA OHJEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.3.2014 ALKAEN id: 426700

Lisätiedot

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy

KAARINAN PALVELULIIKENNE MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA. 1.1.2011 alkaen. Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy KAARINAN PALVELULIIKENNE 1.1.2011 alkaen MUKAVA TURVALLINEN JOUSTAVA Kaarinan kaupunki Länsi-Suomen lääninhallitus Lounaislinjat Oy TERVETULOA KAARINAN PALVELULIIKENTEEN TURVALLISIIN JA MUKAVIIN BUSSEIHIN

Lisätiedot

Kela-asiakas NYKYINEN MALLI UUSI MALLI NYKYINEN MALLI UUSI MALLI 1. asiakas soittaa

Kela-asiakas NYKYINEN MALLI UUSI MALLI NYKYINEN MALLI UUSI MALLI 1. asiakas soittaa Tavallinen asiakas Kouvolan kaupungin SHL-asiakas SOTE-kortilla hakemaan ja onko haluaa mukana lähettää ei Kelan omavastuun 7. loppuosa kuljetuksesta Taksin SOTEkortilla ja kertoo SOTEkorttinsa lähettää

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa (EVA) Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten yhdistely NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE NYKYTILANNE VAIHTOEHTO 1: KULJETUSTEN YHDISTELY OSTOPALVELUNA VAIHTOEHTO 2: KEHITETÄÄN NYKYISTÄ TOIMINTAMALLIA ILMAN KULJETUSTEN YHDISTELYÄ KUNTALAINEN Asiakas tilaa

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN Liite nro Per 6.4.2016 43 Perusturvaosasto Yhteistoiminta-alue VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN ID 1412309 2 (8) SISÄLLYS 1. KULJETUSPALVELUN HAKEMINEN

Lisätiedot

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa

Pvm. asioimis- ja virkistys opiskelu työ Montako yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa arvioitte tarvitsevanne kuukaudessa Ylöjärven kaupunki Vammaispalvelu Kuruntie 10 33470 Ylöjärvi p. 03 565 30 000 Kuljetuspalveluhakemus Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten Pvm 1 HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (Alleviivatkaa kutsumanimi)

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS

KULJETUSPALVELUHAKEMUS KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus Vammaispalvelut / kotihoito PL 50 36201 Kangasala Asiakastiedot matkapalvelukeskusta varten HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet (alleviivatkaa kutsumanimi) Hakemus

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTANAANTALINJAMERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassakouluvuodenaikana 10.1.2011 alkaen NAANTALINKAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin!

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka SOMERON KAUPUNKI VAMMAISPALVELU Turuntie 46 B 31400 SOMERO VAIKEAVAMMAISEN KULJETUSPALVELU HAKEMUS/TARKISTUS Saapumispäivä.. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää hakemuslomake

Lisätiedot

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.7.2016 LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.6.2016 Sisällys ERITYISEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet.

Sosiaalilautakunta päättää hyväksyä 1.1.2014 alkaen seuraavat kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet ja laskutusohjeet. Asia 5 67 Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet 1.1.2014 alkaen Kuljetuspalvelut ovat osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään palveluntarpeen arviointiin.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO

MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas! Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUN TILAUSNUMERO LUKIEN

KULJETUSPALVELUN TILAUSNUMERO LUKIEN 0 KULJETUSPALVELUN TILAUSNUMERO 1.6.2017 LUKIEN Vaasan kaupunginhallitus on päättänyt 7.12.2015, että kuljetuksia tullaan jatkossa ohjaamaan ulkoisen palveluntarjoajan toimesta ja sen sekä erilaisten kuljetuspalveluiden

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen. Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELUTUKI SOVELTAMISOHJEET 1.3.2012 alkaen Kyh 24.1.2012 6 Kyh liite 4 2 Kuljetuspalvelun tavoite ja laajuus Kuljetuspalveluiden tavoitteena on edistää ja ylläpitää

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lempäälän kunta 1 Vammaispalvelut Luonnos 1.4.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Tiekartta Pirkanmaan fiksuihin hankintoihin 3.3.2015 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto 2 3 Otteita raportista:

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville asiakkaille

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville asiakkaille 1 (5) Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta KULJETUSPALVELUOHJEET 1.4.2009 LUKIEN (Päivitetty 1.3.2011/SH) Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville asiakkaille Tietoa Kuljetustenohjauskeskuksesta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Vammaispalvelut 1 1.1.2014 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi- ja virkistysmatkoja

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen Lohjan kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa 1.10.2013 alkaen Myöntämisen perusteet Hakijalla tulee olla kuntalain mukainen kotipaikka Lohjan

Lisätiedot

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat

Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat Kelan korvaamat sairausvakuutuslain mukaiset matkat 7.4.2011 Mirja Reinikka Kela, Oulun toimisto Kela korvaa matkakustannuksia Sairauden, vaikean vamman raskauden, synnytyksen ja Kelan järjestämän kuntoutuksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Vammaispalvelut 1 29.10.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 3 / johtokunta 17.11.2014 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.1.2013 voimaan tulleen

Lisätiedot

Minne menetkin Pirkanmaalla

Minne menetkin Pirkanmaalla Minne menetkin Pirkanmaalla Läntinen seutulippualue Perusseutulipun kuntakohtaiset hinnat euroina 1.3.2013 Kankaanpää 70 Parkano 80 Kihniö 67 Jamijärvi 67 Ikaalinen 80 Sastamala 70 Hämeenkyrö 80 Virrat

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS Sisällysluettelo TILAUS... 2 HELSINGIN MATKAPALVELUN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 YKSITTÄISEN KAUPUNKIKORTTIASIAKKAAN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 MATKUSTAMINEN... 3 Palvelunumeroita

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Vammaispalvelut 1 1.1.2015 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi- ja virkistysmatkoja

Lisätiedot

KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA. Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä

KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA. Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä Voimassa 1.7.2012 alkaen KULJETUSPALVELU TAALAINMAALLA Tietoja erityisestä joukkoliikenteestä Taalainmaan liikenne Kuljetuspalvelu on osa Taalainmaan joukkoliikennettä Kuljetuspalvelu täydentää yleistä

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluohjeet taksin tai invataksin käyttäjille ja taksin kuljettajille 1.1.2018 alkaen Hyväksynyt: Yhtymähallitus 7.11.2017 128 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

1. Matkan tarkoitus. 2. Yhdensuuntainen matka

1. Matkan tarkoitus. 2. Yhdensuuntainen matka ASIAKASOHJE 1 (5) SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN LIIKKUMISEN TUEN OHJE 1.11.2017 ALKAEN Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki kuuluu kunnan järjestämiin määrärahasidonnaisiin palveluihin. Lain 23 :n

Lisätiedot

Matkatilauksen onnistumiseksi kertokaa tilatessa seuraavista Teitä koskevista asioista:

Matkatilauksen onnistumiseksi kertokaa tilatessa seuraavista Teitä koskevista asioista: 5. 1 1. 2 01 5 KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalveluasiakas! Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalvelun asiakkaan tarpeiden mukaisten matkojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa

Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Hämeenlinnan kuljetukset ja joukkoliikenne Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja Kelan kanssa Mitä Hämeenlinnan kuljetuskokeilulle kuuluu? Joukkoliikennekoordinaattori Maarit

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Yhteiskunnan korvaamien matkojen yhdistelyä

Lisätiedot

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys

Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Pirkanmaan henkilöliikenteen kehittämisselvitys Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Mikkeli 29.10.2014 1 Pasi Metsäpuro Liikenteen tutkimuskeskus Verne Tampereen teknillinen yliopisto Tavoite Yhteiskunnan

Lisätiedot

Vammaisen henkilön erilaiset kuljetushaasteet

Vammaisen henkilön erilaiset kuljetushaasteet KULJETUKSESTA LIIKKUMISEEN 26.8.2016 THL VAMMAISLAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISEEN LIITTYVÄ TYÖKOKOUS Vammaisen henkilön erilaiset kuljetushaasteet Anne Giss Vastaava suunnittelija Kelan terveydenhuoltoetuuksien

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2013

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2013 SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2013 Kuljetuspalvelun myöntäminen ja kuljetuspalvelupäätös Sastamalan kaupunki on tehnyt sopimuksen

Lisätiedot

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat

Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Tampereen seudun ja Pirkanmaan joukkoliikenteen taksajärjestelmät ja vyöhykerajat Maiju Lintusaari 8.10.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 1. Lähtökohdat 3 Nykytila, Tampereen kaupunkiseutu Kertaliput Vyöhyke

Lisätiedot

Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön Yrittäjät

Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön Yrittäjät Tampere Yhteystiedot: Pirkanmaan Yrittäjät puh (03) 251 6500 Bussikuljetukset Linja-autoaseman edestä: klo 18.10-18.30 Nonstoppina, Tokeen Liikenne Parkanon Yrittäjät, Ikaalisten Yrittäjät, Hämeenkyrön

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET INVATAKSIEN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu kuljetuspalveluasiakkaan tarpeiden mukaisten

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 2 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

Kuljetuspalvelut Helsingissä

Kuljetuspalvelut Helsingissä Kuljetuspalvelut Helsingissä 7.4.2017 Tuomas Päivinen, kuljetuspalvelupäällikkö, sosiaali- ja terveysvirasto Tuuli Nylander, palvelupäällikkö, Palvelukeskus Helsinki -liikelaitos 1 Kuljetuspalvelujen kokonaisuus

Lisätiedot

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

Johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen Johtokunta 19.12.2016 142 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.2.2017 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 ALKAEN

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 ALKAEN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 ALKAEN TAKSIN TAI INVATAKSIN KÄYTTÄJILLE JA TAKSIN KULJETTAJILLE VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Aluetaksi p. (03) 106 25 200 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT 1.1.2015 ALKAEN JA KULJETUSPALVELUKOKEILU ASI- OINTILIIKENTEENÄ JOUTSAN TAA- JAMA-ALUEELLA Perusturvalautakunta 19.11.2014 Liite 104 Kuljetuspalvelujen tavoitteena

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2015

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2015 SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAMMAISPALVELUT VAMMAISPALVELUN KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2015 Kuljetuspalvelun myöntäminen ja kuljetuspalvelupäätös Vammaispalvelulain mukaisia asiointi-

Lisätiedot

Katsaus Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannuksiin vuonna 2013

Katsaus Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannuksiin vuonna 2013 Katsaus Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannuksiin vuonna 2013 ESIPUHE Joukkoliikennelainsäädännön uudistuksen seurauksena Suomen linjaautoliikenteen järjestämisessä on käynnissä merkittävin muutos

Lisätiedot

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Kokemuksia Laboratoriokeskuksen ekg-järjestelmähankkeesta Laaduntarkkailupäivät Helsinki 10.2.2006 Anna Himanen DI, kehitysinsinööri Laboratoriokeskus, Pirkanmaan

Lisätiedot

Tasa-arvon nimissä tulisi kuljetuspalveluiden omavastuun tuolloin vastata arvolipun hintaa. Ei käteisellä maksettavaa kertamaksua.

Tasa-arvon nimissä tulisi kuljetuspalveluiden omavastuun tuolloin vastata arvolipun hintaa. Ei käteisellä maksettavaa kertamaksua. Kaupunginvaltuusto 17 01.02.2016 Kaupunginhallitus 57 15.02.2016 Perusturvalautakunta 28 19.04.2016 Kaupunginhallitus 156 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 42 09.05.2016 Valtuustoaloite vammaispalvelulain

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SIUNTIO Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu 2 Hyvä Siuntion kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje alkaen SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2018 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista tarveharkintaan ja Suupohjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 19.11.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 15.12.2015 Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Valtuusto 8 27.01.2016 Valtuustoaloite VPL-matkojen siirtämisestä seuraavalle kaudelle

Lisätiedot

PALVELULIIKENTEEN VAIKUTTAVUUS-, LAATU- JA KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Kysymykset kuntaedustajien puhelinhaastattelua varten

PALVELULIIKENTEEN VAIKUTTAVUUS-, LAATU- JA KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Kysymykset kuntaedustajien puhelinhaastattelua varten LIITE 1 KYSELY KUNTIEN EDUSTAJILLE 1(4) PALVELULIIKENTEEN VAIKUTTAVUUS-, LAATU- JA KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Kysymykset kuntaedustajien puhelinhaastattelua varten Kuntanne on mukana LVM:n YHKE (Yhteiskunnallisten

Lisätiedot

TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN

TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN TAKSIYRITTÄJIEN KYSYMYKSIÄ VPL- JA SHL-KULJETUSTEN KILPAILUTUKSEEN LIITTYEN Kysymyksiin vastaukset ovat laatineet projektipäällikkö Teemu Kinnunen/Ramboll, sosiaalityöntekijä Susanna Takala ja sosiaalityön

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON:

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON: Joensuu Kontiolahti Outokumpu sote-yhteistoiminta-alue SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJE 1.1.2015 alkaen ASIAKASNUMERONNE ON: Pohjois-Karjalan matkojenyhdistelykeskus (MYK) on avoinna

Lisätiedot

OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU OHJEET TAKSIN KÄYTTÄJILLE VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä LOST alueen kuljetuspalvelun asiakas! 2 Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

Hankinnan kohteen kuvausta on täsmennetty lisäkysymysten yhteydessä. Täsmennykset ovat näkyvillä punaisella.

Hankinnan kohteen kuvausta on täsmennetty lisäkysymysten yhteydessä. Täsmennykset ovat näkyvillä punaisella. Liite 2 Hankinnan kohteen kuvaus Hankinnan kohteen kuvausta on täsmennetty lisäkysymysten yhteydessä. Täsmennykset ovat näkyvillä punaisella. UTSJOEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohteen

Lisätiedot

Henkilökuljetukset Siun sotessa

Henkilökuljetukset Siun sotessa Henkilökuljetukset Siun sotessa Liikennejärjestelmäpäivät 2.11.2017 Juha Matti Alanen Logistiikkapäällikkö Mikä on Siun sote? Järjestää julkiset sosiaali ja terveyspalvelut 14 kunnan alueella Pohjois Karjalassa

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUMATKOJEN ASIAKASOHJE 1.1.2014 ALKAEN 13.1.2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu. POHJOIS-KARJALAN

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset

Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 1(5) PROCOMP SOLUTIONS OY 13.11.2016 Tammelan kunta, koulukuljetukset Koulukuljetukset Tammelan kunta - 2(5) Koulukuljetukset Kouluverkkoselvityksessä on käsitelty vaihtoehtoisia

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET ALKAEN

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET ALKAEN ASIAKASNUMERONNE O 1 Hämeenkyrön kunta Perusturvapalvelut SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1.3.2017 ALKAEN Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJEET 2015

VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJEET 2015 VAMMAISPALVELULAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN ASIAKASOHJEET 2015 Pertunmaan palvelutuotantoyksikön vammaispalvelu on ottanut 1.7.2015 alkaen käyttöön Tiketti 2 matkakortin vammaispalvelulain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 4312/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 4312/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2017 1 (1) 29 Asianro 4312/02.05.00.00/2017 Vastaus valtuustoaloitteeseen vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden hinnan tarkistaminen Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.12.2013 220. KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa

Perusturvalautakunta 19.12.2013 220. KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa 1 Perusturvalautakunta 19.12.2013 220 KULJETUSPALVELUIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2014 ALKAEN Pellon kunnassa 2 SISÄLLYS 1. VAIKEAVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KULJETUSPALVELU 1.1. Kenelle? 1.2. Myönnettävät matkat

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 (5) KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.12.2015 KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville kangasalalaisille asiakkaille Kangasalan kunta on

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalveluhakemus Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Vammaispalvelulain mukaisen vaikeavammaisen kuljetuspalvelun hakeminen Täyttäkää tämä hakemuslomake huolelli sesti ja vastatkaa jokaiseen kohtaan. Hakemuksessa tulee selvittää minkälaisia jokapäi väiseen

Lisätiedot

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön!

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Tampereen Aluetaksissa pidettiin 21.9.2009 palaveri, johon osallistui tamperelaisia invataksiyrittäjiä, taksitarkastajat,

Lisätiedot

1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT

1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT 1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT Julkisen liikenteen palvelut Kouvolan kaupunki kehittää joukkoliikenteen esteettömyyttä ja huomioi myös pysäkkien käytettävyyden.

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 3303/02.02.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta Asianro 3303/02.02. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 14 Asianro 3303/02.02.00/2012 Henkilökuljetusten rahoitus Kuopiossa ja Siilinjärvellä vuonna 2013 Henkilökuljetuskustannukset vuonna 2013 Kuopio, avoin joukkoliikenne

Lisätiedot

Vammaispalvelut Yhall VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET ALKAEN

Vammaispalvelut Yhall VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET ALKAEN 1 Yhall 21.6.2011 121 VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET 1.8.2011 ALKAEN 1 YLEISTÄ Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS... 3 2 MAKSULAITEVAATIMUKSET...

Lisätiedot