Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma"

Transkriptio

1 Tampereen matkojenyhdistelykeskuksen projektisuunnitelma LOPPURAPORTTI (Liitemateriaali) TAMPEREEN KAUPUNKI LÄNSI-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS

2

3 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITEMATERIAALI 3 LIITTEET LIITE 1 Matkojenyhdistelyn toimintaperiaate ja Suomessa toteutettuja ratkaisuja LIITE 2 Yhteenveto Tampereen korvaamista erilliskuljetuksista (henkilökuljetukset) LIITE 3 Yhteenveto Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Kelan korvaamista matkoista LIITE 4 Tampereen matkojenyhdistelykokeilun palvelulle asetettavia vaatimuksia

4 4 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 LIITE 1 Matkojenyhdistelyn toimintaperiaate ja Suomessa toteutettuja ratkaisuja

5 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE MATKOJENYHDISTELYN PERIAATTEET 1.1 Liikennöintivaihtoehdot Seuraavassa on havainnollistettu erilaisia periaatteellisia tapoja hoitaa kutsujoukkoliikennettä. Kuvassa esitetyt järjestelmät ovat perustapauksia. Niiden lisäksi voidaan toteuttaa erilaisia väliratkaisuja, jotka eivät suoraan asetu minkään perusjärjestelmän alle. Esimerkiksi kutsujoukkoliikenne voi olla tarjolla vain tiettyinä aikoina päivästä, kun muina aikoina ajetaan kiinteän reitin mukaisesti. Käyttäjien tarpeet ja liikennöinnin taloudellisuus määräävät sen, mikä liikennöintitapa on paras. Kuva 1-1 Matkojenyhdistelyn toteuttamisen perusmallit. Skenaario 1 on perinteinen tapa hoitaa joukkoliikennettä kiinteillä reiteillä. Reitin välipysäkeillä on kiinteät ajat. Reitin pysäkeille voidaan syöttää liikennettä esim. taksilla runkolinjalle. Vähän käytettyjä vuoroja voidaan muuttaa kutsuohjatuksi siten, että vuoro lähtee reitille vain, jos sille on ennakkotilauksia. Skenaario 2 on järjestelmä, jossa kiinteästä reitistä tehdään poikkeuksia asiakkailta saapuneiden kutsujen perusteella. Poikkeus voidaan tilata esim. soittamalla suoraan kuljettajalle ennen auton reitille lähtöä. Kiinteillä välipysäkeillä on yleensä aikataulu, joten reittipoikkeuksien lukumäärä ei voi olla kovin suuri. Skenaarion 3 mukaisessa liikenteessä reitin alku- tai loppupiste on kiinteä. Muuten reitti muodostuu vapaasti kutsujen perusteella. Esimerkiksi Tampereella palvelubussi 4 liikennöi tämän skenaarion mukaisesti. Skenaarion 4 mukaisessa ratkaisussa on kyse täysin kutsuohjatusta järjestelmästä, jossa reitillä ei ole kiinteitä pisteitä. Reitti muodostetaan asiakkailta tulevien kutsujen perusteella. Tämä on puhtain kutsujoukko-

6 6 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 liikenteen muoto. Tämä toimintamalli on käytössä mm. Pietarsaaren kaupungin VIPPARI-liikenteessä. 1.2 Järjestelmän osat Kutsujoukkoliikennejärjestelmä koostuu useista pääosista jotka voidaan luokitella kuvan 1-2 mukaisesti. Ajoneuvojen satelliittipaikannus, älykorttiin perustuvat clearing-toiminnot ja yhteydet muiden liikennemuotojen aikataulurekistereihin ovat mahdollisia, mutta eivät pakollisia järjestelmän ominaisuuksia. Kuva 1-2 Kutsujoukkoliikennejärjestelmän arkkitehtuuri. 1. Asiakkaan tilaus Kuvan kutsuliikennejärjestelmässä asiakkaiden tilaus tapahtuu soittamalla puhelimella matkojenyhdistelykeskukseen. Keskuksessa tilauksen ottaa vastaan henkilö, joka suunnittelee ohjelmiston avulla reitin. Tulevaisuudessa mahdollisia tilaamisen muotoja voivat olla esim. internetin kautta tapahtuva automatisoitu matkan tilaus. Yksittäisten tilausten lisäksi tulee järjestelmän toteutuksessa ottaa huomioon matkojen tilaaminen ryhmille, esimerkiksi kaupungin sosiaalitoimen tilaamat matkat asiakkailleen (mm. vanhusten kuljetus päiväkeskukseen) sekä sairaalan tulo- ja kotiutuskuljetukset.

7 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE Matkojenyhdistelykeskus (MYK) Matkojenyhdistelykeskus on laajan kutsujoukkoliikennejärjestelmän ydin. Keskuksen käytössä oleva henkilökunta, laitteet ja ohjelmistot muodostavat merkittävän kustannuserän kokonaisjärjestelmässä. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä kolmen eri valmistajan tuottamia MYKohjelmistoja matkojenyhdistelyssä. 3. Tietoliikenneyhteys Tieto MYK:sta ajoneuvoihin voi siirtyä esim. dataviestinä, faxina, SMSviestinä GSM-verkon välityksellä tai datana radioverkon välityksellä. Lisäksi kyytitilaukset voidaan välittää taksikeskuksiin esim. faxina sellaisten kyytien osalta, joita ei voida hoitaa MYK:een kytkettyjen autojen toimesta. 4. Ajoneuvot Ajoneuvoissa on kutsujoukkoliikenteen ajoneuvolaite sekä normaalit rahastuslaitteet. Ajoneuvolaite hoitaa kommunikoinnin ajoneuvosta MYK:seen ja hoitaa kuljettajan kannalta oleellisen tiedon käsittelyn ajoneuvossa. Varsinaisia erityisesti kutsujoukkoliikenteeseen kehitettyjä ajoneuvolaitteita ei ole markkinoilla, vaan tarkoitukseen soveltuvat muut olemassa olevat laitteet ja päätteet. Esim. Pietarsaaressa ajoneuvolaitteena on Nokian kommunikaattori, johon tarvittavan MYK-sovelluksen on ohjelmoinut VTT. Kuopiossa laitteena on Aplicom DT 3000, jota varten Mobisoft on tehnyt oman ohjelmiston. 1.3 Järjestelmän käyttäjät Kutsujoukkoliikennejärjestelmällä on monta käyttäjäryhmää, jotka voidaan luokitella neljään pääryhmään. Tärkein ryhmä on matkustajat, joille palvelu on suunnattu. Erityisiä matkustajien kohderyhmiä ovat liikuntarajoitteiset henkilöt (ikäihmiset, vammaiset), jotka eivät voi käyttää perinteisiä joukkoliikennemuotoja kaluston ja reittien soveltumattomuuden takia. Heidän lisäkseen käyttäjäryhmiä voivat olla esim. terveyskeskukseen matkustajat, opiskelijat, ostos- ja työmatkalaiset sekä autottomat henkilöt. Toinen kutsujoukkoliikennejärjestelmän käyttäjäryhmä on liikennepalveluja ostavat ja matkakorvauksia maksavat organisaatiot, eli kunnat, Kansaneläkelaitos ja lääninhallitus. Kolmas ryhmä on palvelua tuottavat operaattorit, eli bussi- ja taksiyrittäjät sekä matkojen yhdistelijä, joka voi olla varsinaisen liikenteen tuottajasta erotettu toimija.

8 8 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 Neljäntenä ryhmänä voidaan mainita tärkeät matkojen kertymäpisteet, joita ovat esim. sairaala, terveyskeskus, ostoskeskukset, erilaiset virastot ja suuret työpaikat. Nämä ovat matkojen yleisimpiä kohteita ja muodostavat siten tärkeän osan kutsujoukkoliikennejärjestelmää. 2. SUOMESSA TOTEUTETTUJA RATKAISUJA 2.1 Keski-Uusimaa Keski-Uudellamaalla kehitettiin kutsujoukkoliikennejärjestelmä SAMPOprojektin aikana vuosina SAMPO-liikenne toimii kaikille avoimena joukkoliikennepalveluna Järvenpäässä, Keravalla ja Tuusulassa, joissa on yhteensä noin asukasta. SAMPO-kyydillä pääsee myös Peijas- Rekolan ja Hyvinkään sairaaloihin. Matkojenyhdistelyn otti tehtäväkseen Korsisaari-yhtiöt, joka myös hoitaa nykyistä SAMPO-liikennettä Rapidipalvelubusseilla. Tämän lisäksi SAMPO-kyytejä ajetaan takseilla. SAM- PO-liikenteessä on 85 taksia, mikä on noin 80 % kaikista alueen takseista. Taksien käyttö tässä laajuudessa kutsujoukkoliikenteen hoitamisessa on Suomessa ainutlaatuinen ratkaisu, jossa joukkoliikennepalvelu tuotetaan kuhunkin tarpeeseen parhaiten soveltuvalla kalustolla. Kuljetustavan valitsee matkojen yhdistelijä. Taksit saavat korvauksen ajetuista matkoista normaalien taksojensa mukaisesti, asiakkaalta perittävä maksu on aina sama riippumatta siitä ajetaanko SAMPO-kyyti Rapidi-bussilla vai taksilla. Taksien ja bussiyrityksen yhteistyö Keski-Uudellamaalla on sujunut hyvin. SAMPO-liikenteessä on ollut yli 2000 matkustajaa viikossa, parhaina viikkoina jopa 2800 matkustajaa. 30 % matkoista ajetaan pikkubusseilla ja 70 % takseilla. Rapidi-autojen keskikuorma on ollut 4,8 matkustajaa/vuoro ja taksien 1,5 matkustajaa/vuoro. SAMPO-kyyti tilataan vähintään 2 tuntia etukäteen. Tilauskeskus on avoinna ma-pe klo 7-17 ja lauantaisin Liikenne toimii ma-pe klo ja lauantaisin klo Tilaus maksaa paikallispuhelun hinnan. Kaikki SAMPO-kyydit on tilattava etukäteen. Näin on voitu varmistaa kaluston optimaalinen käyttö ja se, että kuljetukset toimivat asiakkaan kannalta luotettavasti. Asiakkaat otetaan kyytiin merkityiltä SAMPO-pysäkeiltä, joita on alueella n. 900 kpl. Osa on samoja pysäkkejä kuin muussa joukkoliikenteessä. Erityiskuljetuksiin oikeutetut haetaan tarvittaessa kotiovelta. Jos asiakas voi käyttää olemassa olevaa joukkoliikennettä, ohjataan hänet SAMPOkyydin sijasta siihen. Näin varmistetaan mm. se, että linjaliikenteen haittaamiskieltoa noudatetaan.

9 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 9 Syksyllä 2000 on käynnistetty Järvenpään kaupungissa URBANAliikenne, joka luotiin lähinnä korvaamaan kannattamattoman paikallisliikennettä ja joka toimii pääsääntöisesti syöttöliikenteenä rautatieasemalle. Liikennettä hoidetaan arkisin neljällä reitillä ja lauantaisin kolmella. Osa reiteistä ajetaan kiinteinä, mutta osalla reiteistä voidaan tehdä poikkeamia tietyn alueen sisällä. Vapaasti muodostuvilla osuuksilla bussin voi tilata lähimmälle Sampo-pysäkille viimeistään tuntia ennen vuoron lähtöaikaa. Bussi käy kuitenkin aina aikatauluun merkityillä pysäkeillä. Kiinteiltä pysäkeiltä mukaan tulleet matkustajat voivat pyytää kuljettajaa poikkeamaan reitiltä vapaasti muodostuvalla osuudella ilman ennakkovaraustakin mikäli auton aikataulu sen sallii. Korsisaari-yhtiöt vastaavat koko matkojenvälityskeskuksen toiminnasta ja sen kautta välitetystä liikenteestä. Korsisaarella on toiminnasta sopimus kuntien kanssa, joka on voimassa kesäkuuhun 2002 asti. Korsisaari saa toiminnasta korvauksen, joka on sidottu matkustajamääriin. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä tehokkaampaa matkojen yhdistely on, sitä paremman taloudellisen tuloksen Korsisaari saa toiminnasta. Taustatiedoksi voidaan mainita, että Keski-Uudenmaan SAMPO-liikenteen kustannukset olivat yhteiskunnalle (lääninhallitus, Tuusula, Kerava, Järvenpää) v sisältäen sekä liikenteen että yhdistelyn keskimäärin 68,79 mk/matka (LM julkaisu 27/2000). Korsisaarella on myös sopimus taksien kanssa: osan liikenteestä Korsisaari hoitaa omalla kalustollaan, mutta osa tilauksista välitetään suoraan takseille. Yhdistelykeskuksessa on Lähitaksin pääte, jonka välityksellä takseille tulevat kyytitilaukset välitetään MYK:sta lähitaksin keskukseen, joka jakaa kyydit kuljettajille. Ohjelmiston toiminta Matkojenvälitystoimintaa varten Korsisaarella on ohjelmisto, jonka on toteuttanut nurmijärveläinen SoftMade Ky. Ohjelmistoa on otettu käyttöön syyskuussa 1998 ja sen toiminta-arkkitehtuuri on rakennettu Korsisaaren toimintamallin pohjalta. Ohjelmiston avulla muodostettujen matkustajaryhmien tiedot välitetään kuljetuksen suorittavalle autolle. Ohjelmisto ei tee automaattisesti yhdistelyä, vaan ehdottaa ryhmiä, joihin kuljetettavan voisi sijoittaa. Lopullisen yhdistelyn tekee matkojenvälittäjä. Ohjelmistossa on kartta, mutta sitä ei suoraan käytetä matkojen optimaalisen yhdistelyn suunnittelussa. Kartan avulla voi mm. havainnollistaa suunniteltuja matkoja. Matkojenyhdistely tehdään pääsääntöisesti edellisen iltapäivän aikana, jolloin suurin osa kuljetettavista on jo selvillä. Jos autojen reitteihin tulee muutoksia saman päivän aikana, muutokset välitetään autoille tekstiviesteinä tai puhelimitse. URBANA-liikenteen autoille vapaasti muodostuvien alueiden reitti lähetetään automaattisesti tekstiviesteinä 15 minuuttia en-

10 10 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 nen reitin lähtöaikaa. Ensin täytetään Korsisaareren omat Rapidi-autot ja loput kuljetukset välitetään takseille. Ohjelmistossa on mahdollista määritellä vakioajoja. Asiakkaan mahdolliset rajoitteet on mahdollista määritellä lisätietona. Asiakkaan oletuslähtöpaikaksi on määritelty ns. kotipysäkki. Ohjelmiston tekniikkaa Ohjelmisto on toteutettu Clarion-sovelluskehittimellä client-server - tyyppisenä ratkaisuna. Tietokantana on Clarionin oma TopSpeedtietokanta, mutta tietokannaksi voidaan valita myös jokin muu ODBCrajapintaa tukeva tietokanta. Ohjelmistosta voidaan lähettää suoraan tekstiviestejä sekä telefakseja. Karttaliittymänä on ArcView. Installaatiot Korsisaaren lisäksi ohjelmisto on otettu käyttöön syyskuussa 2000 Bitterfeldissä. Kaupunki sijaitsee Saksassa entisen Itä-Saksan alueella, jossa järjestelmän käyttäjiä on päivässä n Kuopio Matkojenyhdistelykeskus (MYK) perustettiin Kuopioon Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksella on ollut sen toiminnassa keskeinen rooli, sillä projektin johtaminen, taloushallinto ja käytännön organisointi on tapahtunut sosiaali- ja terveyskeskuksen vammaispalveluyksiköstä käsin. MYK on yhdistellyt ja reitittänyt Kuopion sosiaali- ja terveyskeskuksen kustantamia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja palveluliikenteen autoihin sekä takseihin. Siilinjärvellä yhdistelyn piirissä ovat olleet palveluliikenteen kuljetukset ja Nilsiässä palveluliikenteen lisäksi osa koulukuljetuksista. Kesäkuun 1999 alussa matkojenyhdistelykeskuksen kautta on ohjattu myös Kiuruveden ja Varkauden palveluliikenteitä. Kansaneläkelaitos on liittynyt projektiin marraskuussa 1999 ja helmikuussa 2000 aloitettiin yhdistely Kiuruvedeltä, Keiteleeltä Pielaveden, Maaningan ja Siilinjärven kautta tapahtuvien Puijon sairaalan tulevien tulokyytien osalta. Tuusniemen kunnan ns. Kymppikyyti-kokeilu liittyi MYK:een maaliskuussa Syksyllä 2000 Lapinlahden kunnassa aloitetaan kahdella palveluliikenneautolla kokeilu, joka liitettiin MYK:n ohjaukseen vuoden 2001 alussa. Kuopiossa MYK:n ohjauksessa on 4 palveluliikenneautoa, joiden reitit muodostetaan keskuksessa Mobirouter-ohjelmiston avulla. Ajoneuvoissa on

11 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 11 Applicomin päätelaitteet, joihin tieto noudettavista matkustajista välittyy. Kuopion palveluliikenteessä tehdään noin matkaa vuodessa. Kuopion sosiaalitoimen ohjeistuksen mukaan vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain perusteella matkaoikeutetut asiakkaat tilaavat kyytinsä aina MYK:n kautta. MYK yhdistelee siten myös sosiaalitoimen korvaamia taksikuljetuksia kimppakyydeiksi. Yhdistellyistä kyydeistä välitetään tilaukset 12 sopimuksen tehneelle taksille, joissa on päätelaitteena Nokian Kommunikaattori. Näillä on alihankkijoinaan 12 muuta taksia, jotka hoitavat kyytejä kuormitushuippuina. Lähes kaikki sosiaalitoimen korvaamat taksikyydit tilataan keskuksesta ja taksimatkoja tehdään yhteensä n vuodessa. Toistaiseksi missään muussa projektissa mukana olevista kunnista ei vielä ole siirrytty käytäntöön, jossa sosiaalitoimen myöntämät VPL/SHL-matkat tilattaisiin aina yhdistelykeskuksesta. Nilsiässä liikennöidään MYK:n ohjauksessa kahdella palveluliikenneautolla arkisin (ma - pe). Autojen päiväohjelma rakentuu pitkälti ryhmien, erityisesti koululaisten, kuljetusten mukaan. Lisäksi samat autot hoitavat sosiaalitoimen toimintakeskus ja päiväkeskuskuljetuksia, joita on kuitenkin lukumääräisesti vähän. Erityispiirteenä Nilsiässä on, että palveluliikenneautot kuljettavat myös aterioita päiväkoteihin, vanhusten palvelutalolle ja kehitysvammaisten toimintakeskukseen. Nilsiä on projektissa mukana olevista kunnista ainoa, jossa koulukuljetuksia suunnitellaan ja reititetään MYK:ssa. Säännöllisten kuljetusten (vuodessa n matkaa) lisäksi palveluliikenneautot hoitavat asiointiin soveltuvaa palveluliikennettä, jossa tehdään vuodessa n matkaa. Siilinjärvellä liikennöidään MYK:n ohjauksessa yhdellä palveluliikenneautolla arkisin (ma - pe). Autolla hoidetaan säännöllisinä ryhmäkuljetuksina sosiaalitoimen päiväkeskus- ja toimintakeskuskuljetuksia, mutta näitä ei reititetä MYK:ssa. Vuodessa palveluliikenneautolla on noin matkustajaa, joista ryhmien matkoja on n ja asiointimatkoja n Siilinjärven erikoisuutena on, että asiointitaksit (2 reittiä) on liitetty MYK:n ohjaukseen ja matkoja niissä tehdään noin 1000 kpl vuodessa. Käytännössä MYK lähettää tiedon yhdistellyistä asiointitaksimatkoista Savon Taksin keskukseen, joka hoitaa kyytien jaon edelleen kuljettajille. Varkaudessa MYK:n ohjauksessa on kaksi palveluliikenneautoa, jotka hoitavat lähes ainoastaan asiointimatkoja. Ryhmämatkat päiväkeskuksiin yms. hoidetaan suljetussa liikenteessä toimivalla kolmannella autolla, joka ei ole MYK:n ohjauksessa. Varkauden palveluliikenteessä tehdään vuodessa n matkaa, joista n on asiointimatkoja ja ryhmien matkoja (päiväsairaala- ja saunakuljetuksia). Kiuruvedellä liikennöidään MYK:n ohjaamana kahdella palveluliikenneautolla, jotka hoitavat varsinaisen palveluliikenteen lisäksi koululaiskuljetuksia. Nämä eivät kuitenkaan ole MYK:n reitityksessä. Yhteensä Kiuruveden Palveluliikenne-autoissa tehdään vuodessa noin

12 12 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 matkaa, joista on koululaiskuljetuksia ja palveluliikenteen asiointimatkaa. Tuusniemellä aloitettiin maaliskuussa 2000 kokeilu (Kymppi-kyyti), jossa kunnan perinteisesti reitillä hoidetut asiointitaksiliikenteet korvattiin MYK:n ohjauksessa toimivilla kutsuohjatuilla takseilla. Nämä liikennöivät Tuusniemen pohjoisosissa neljällä alueella kolmena päivänä viikossa (ma, ke, pe). Asiakkaat tilaavat matkansa vuorokautta ennen MYK:sta, joka yhdistelee kyydit ja välittää tilaukset paikallisille taksiyrittäjille. Valtaosa liikenteestä on suuntautunut Tuusniemen keskustaan, mutta takseilla on järjestetty myös liityntäliikenneyhteydet Kuopioon meneville ja sieltä saapuville linja-autoille. Keskimäärin taksien kyydissä on ollut 2,3 asiakasta/kyyti. Kuntaan on perustettu työryhmä, joka pohtii, kuinka kuljetuksia voisi tehostaa myös muissa kunnan koulu- ja sosiaalitoimessa. Kansaneläkelaitos on liittynyt projektiin helmikuussa 2000 Kiuruvedeltä, Keiteleeltä Pielaveden, Maaningan ja Siilinjärven kautta tapahtuvien Puijon sairaalan tulokyytien osalta. Kokeilussa sairaalaan kutsutuille potilaille on kutsukirjeen mukana tiedotettu mahdollisuudesta kimppakyytitaksin tilaamiseksi matkojenyhdistelykeskuksesta. Tilaaminen on ollut vapaaehtoista, eikä kokeilua siten voi verrata esim. Pietarsaaren kokeiluun, jossa kyyti on aina tilattava yhdistelykeskuksesta. Kyytejä on tilattu n. 10 kpl kuukaudessa. Pieni määrä johtuu alueen koosta ja kokeilun vapaaehtoisuudesta. Kokeilun tarkoituksena onkin ollut ensisijaisesti testata matkojenyhdistelyn konseptin teknistä toimivuutta ja soveltuvuutta Kelan kuljetuksiin. Matkojenyhdistelykeskus on Kuopion kaupungin sosiaalitoimen operoima. Se on avoinna ma-pe klo Keskuksessa matkoja yhdistelee 3 henkilöä siten, että yhdistelijät saapuvat töihin klo 7, 8 ja 10. Puheluista 40 % tulee klo 7-10, 20 % klo ja 40 % klo välisenä aikana. Keskukseen tulee puhelua kuukaudessa, mikä vastaa puhelua päivässä. Toistaiseksi kaikki puhelut on pystytty hoitamaan nykyisellä kapasiteetilla, eikä asiakkailla ole ollut projektin alkuvaiheiden jälkeen pitkiä odotusaikoja. MYK:n kustannuksista suurimman osan muodostavat henkilötyöstä aiheutuvat kustannukset. Vuositasolla MYK:n kokonaiskustannukset ovat noin 1 Mmk, kun jo maksettuja perustamiskustannuksia ei jaeta eri vuosille. Kuntien osuus MYK:n kustannuksista jaetaan nykyisin asukaslukuun perustuen. MYK:n yksikkökustannukset, joissa ei ole mukana valtionapua, voidaan laskea vuoden 2000 osalta vertaamalla toteutuvia matka-, reititys- ja puhelusuoritteita seuraavasti:

13 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 13 Matkoja tehtiin MYK:n ohjauksessa olevissa palvelu- ja taksiliikenteissä vuonna 2000 yhteensä noin kpl. Tämä vastaa yksikkökustannusta 6,50 mk/matka. MYK:ssa reititettiin Mobirouter-ohjelmalla em. matkoista arviolta noin kpl. Tämä vastaa yksikkökustannusta 13,30 mk/matka. Puhelutilauksina kaikista matkoista tuli MYK:een noin kpl. Tämä vastaa yksikkökustannusta 22,20 mk/matka. Taulukko 2-1 Kuopion MYK:n toteutuneet kustannukset kaudella 10/99-12/99 sekä arvio kustannuksista vuodelle Kustannukset 10/ / kk 01/ / kk (arvio) (1000 mk) Kustannuserä (1000 mk) Henkilötyö sivukuluineen Ohjelmistohankinnat ja asiantuntijapalvelut Puhelin- ja telepalvelut Tilavuokrat Muut kulut YHTEENSÄ Mobirouter -ohjelmiston toiminta Mobirouter-ohjelmistoa on kehitetty jo vuoden 1996 alusta alkaen. Mobirouter on paikkatietopohjainen yhdistelyjärjestelmä, jolla voidaan hallita kaikki erilaiset kutsujoukkoliikenteen toimintamallit. Ohjelmisto sisältää kaikki tarvittavat toiminnot tilauksen vastaanotosta kyytitilausten välittämiseen ja kuljetusten seurantaan. Ohjelmiston toimintaperiaatteena on, että järjestelmä yrittää ensin sijoittaa tilausta MYK:een suoraan kytkettyihin autoihin (esim. palveluliikenteen autot). Jos tilaus ei sovi näiden aikatauluun ja reittiin, yritetään tilausta sijoittaa avoinna oleviin yhteistaksikuljetuksiin. Mikäli näistäkään ei löydy sopivaa kuljetusta, suunnitellaan tilaukselle reitti yksittäiskuljetuksena, johon voidaan myöhemmin liittää muita tilauksia. Ohjelmisto sisältää lukuisia parametrejä, joilla hallitaan tilausten sijoittumista autoille. Esimerkiksi voidaan määrittää kuinka paljon matka voi pidentyä yhteiskyytinä verrattuna suoraan matkaan, ajoneuvoille voidaan määrittää, minkä tyyppisiä apuvälineitä (mm. pyörätuoli, rollaattori) ne pystyvät kuljettamaan jne.

14 14 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 Ohjelmiston tekniikkaa Ohjelmisto on toteutettu C++ ja Visual Basic -ohjelmointikielillä. Tietokantana on Oracle. Ajoneuvolaitteena on Applicom-päätelaite tai Kommunikaattori Kommunikoititapana on GSM-data tai faksi, väylänä ISDN tai GPRS. Kartta-aineiston toimittajana on Karttakeskus. Installaatiot Suomessa ohjelmisto on käytössä Kuopiossa ja Seinäjoella sekä päätös on tehty käyttöönotosta Oulussa. Iso-Britanniassa ohjelmisto on käytössä West-Sussexissa ja Clouchestershiressä. Newcastlen yliopisto harkitsee ohjelmiston käyttöönottoa opetustarkoituksiin. 2.3 Pietarsaari Pietarsaaren kaupungin ja sen ympäristökuntien alueella aloitettiin v joulukuussa kolmivaiheinen joukkoliikennekokeilu. Ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin liityntäliikenne Pietarsaaresta Kruunupyyn lentokentälle ja Pännäisten rautatieasemalle. Toisessa vaiheessa lokakuussa 1998 käynnistyi VIPPARI-palveluliikenne. Kolmannessa vaiheessa vuoden 1999 alussa alkoi EU:n tukema kaksivuotinen SIPTS-hanke (Services for Intelligent Public Transport Systems), jossa liikennepalvelu laajennettiin kos-

15 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 15 kemaan myös naapurikuntia. Palveluliikennettä hoidetaan nykyisin kolmella autolla Pietarsaaren keskustassa sekä kolmella autolla Luodon, Pedersören ja Uudenkaarlepyyn kunnissa. Autojen päiväohjelmat on rakennettu niin, että ne palvelevat pääasiassa ryhmien kuljetuksia aamulla ja iltapäivisin, keskipäivällä on kutsuohjattua palveluliikennettä. VIP- PARI-liikenteessä on nykyisin n. 700 matkustajaa viikossa, joista 550 on Pietarsaaren keskustassa. Kaikki matkat tilataan matkojenyhdistelykeskuksesta, joka on Pietarsaaressa toimiva Call Center yritys (Oy NovaCall Ab). Puhelun hinta on asiakkaalle 2,93 mk/puhelu + pvm. Helmikuun 2000 alussa alkoi alueella kansallisena hankkeena kokeilu, jossa yhdistellään alueen terveyskeskuksiin ja sairaaloihin sekä erityisesti alueelta Vaasan keskussairaalaan suuntautuvia Kelan korvaamia matkoja. Järjestelmässä hyödynnetään bussien runkoliikennettä, VIPPARI-autoja sekä kimppatakseja. Kelan korvaamia taksikyytejä on yhdistelty Vaasan keskussairaalakuljetuksissa n. 300 kpl kuukaudessa ja yhdistelyn tehokkuus on ollut n. 2 matkustajaa/kyyti. Seudun sisäisiä Kela-matkoja on tehty noin 200 kpl ja yhdistelyn tehokkuus on ollut n. 1,5 matkustajaa/kyyti. Matkojenyhdistelykekuksen ohjelmistona on Cover, jonka on kehittänyt saksalainen PPS/EDV. Ajoneuvopäätteinä on Nokian kommunikaattorit, joihin ohjelmoinnin on tehnyt VTT Automaatio. Matkojenvälityskeskus välittää kyytejä arkisin klo Pietarsaaressa liikenne toimii klo välisenä aikana ilman kiinteää aikataulua. Matkustajat haetaan pääsääntöisesti kotiosoitteista. Cover ohjelmiston toiminta Ohjelmisto soveltuu alueelliseen liikennöintiin, jossa ei ole kiinteitä aikataulupisteitä (kuten Pietarsaari) sekä myöskin kiinteitä aikataulupisteitä sisältävään liikennöintiin. Molemmat liikennöintitavat on toteutettu Pietarsaaren seudun kokeilussa: Pietarsaaressa liikennöidään täysin vapaalla reitityksellä ja ympäristökuntien kuljetuksissa on autoilla reitin alkupisteet kiinnitetty. Ajoneuvoille on määritelty liikennöintialueet, joiden sisällä niiden sallitaan liikkuvan. Liikennöintialueet voivat olla myös osittain päällekkäisiä. Aivan kuten Mobirouterissakin, Cover-ohjelmaan voidaan määrittää parametreja reitin muodostukselle, kalustolle ja asiakkaiden tilauksille. Asiakkaan tiedot voidaan hakea asiakasrekisteristä tai syöttää tilausvaiheessa. Myös Cover-ohjelmaan tilaus voidaan määrittää säännöllisesti toistuvaksi (esim. erityisoppilaat). Pääasiallinen matkojen yhdistely ja reittien optimointi tehdään yön aikana seuraavaa päivää varten. Samana päivänä tulleet tilaukset yhdistetään ohjelmiston avulla sopivaan autoon ja autojen reitti muuttuu loppuosaltaan

16 16 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 1 uusien tilausten mukaisesti. Ohjelmisto välittää kuljetettavien tiedot automaattisesti ajoneuvolaitteisiin. Yhdistelijän ei siis tarvitse normaalioloissa huolehtia muusta kuin tilausten syöttämisestä ohjelmistoon. Autoille välitetään reittikuvauksesta vain seuraavan osoitteen ja siellä poistuvien/kyytiin nousevien henkilöiden tiedot. Tämä mahdollistaa sen, että autojen reittiä voidaan muuttaa lyhyellä varoitusajalla. Ohjelmiston tekniikkaa Ohjelmisto on toteutettu C++ -ohjelmointikielellä. Tietokantana on Oracle tai Sybase. Karttaformaattina on GDF. Ajoneuvolaitteena on Nokian Kommunikaattori, johon tarvittavan ohjelmiston on toteuttanut VTT. Tiedot välitetään ajoneuvolaitteisiin SMSviesteinä. Installaatiot Pietarsaaren lisäksi ohjelmisto on installoitu Sveitsiin ja Bolzanoon Italiaan. Saksassa ohjelmistolla on useita installaatioita, mm. Daimler- Chryslerin työmatkakuljetuksia varten. Ensimmäinen installaatio on tehty vuonna 1994.

17 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 2 17 LIITE 2 Yhteenveto Tampereen korvaamista erilliskuljetuksista (henkilökuljetukset)

18 18 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 2 1. SOSIAALITOIMEN KULJETUKSET 1.1 Vammaispalvelulain mukaan myönnetyt matkat Yleistä Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden tavoitteena on omatoimisen suoriutumisen edistäminen ja itsenäisen elämän hallinta. Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluita järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia liikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluiden myöntämiseen vaikuttaa toisaalta henkilön toimintarajoite ja toisaalta asuin- ja liikkumisympäristö sekä joukkoliikenteen soveltuvuus. Vammaispalveluasetuksen mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Matkat voivat suuntautua Tampereen kaupungin lisäksi lähikuntiin, joita ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Ruovesi, Orivesi ja Kuru. Tampereella oli vuoden 1997 loppuun saakka voimassa myös sosiaalihuoltolain (SHL) perusteella myönnettyjä matkoja, joita voitiin tarveharkintaisesti myöntää rajattu määrä kuukaudessa. Näitä matkoja myönnettiin henkilöille, jotka eivät kuuluneet liikkumisrajoitteisuutensa puolesta vammaispalvelulain piiriin. SHL-kuljetusoikeudet lakkautettiin , jolloin hakijoiden määrä VPL-kuljetuksissa lisääntyi selvästi. Vuonna 2000 VPL-kuljetuspalveluasiakkaita oli noin Kuljetuspalvelusta peritään Tampereen kaupungin alueella tapahtuvista matkoista joukkoliikenteen kertalipun mukainen maksu, joka tällä hetkellä on aikuisilta 10 mk/yhdensuuntainen matka sekä 17-vuotiailta tai sitä nuoremmilta lapsilta, opiskelijoilta ja työssä käyviltä 5 mk/matka. Lähikuntiin suuntautuvista matkoista peritään liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman joukkoliikennetaksan mukainen maksu, joka määräytyy matkan pituuden perusteella. Asiakkaat voivat myös muodostaa vapaaehtoisia kimppakyytejä, joissa asiakasmaksu on kaupunkialueella 5 markkaa ja lähikuntiin suuntautuvilla matkoilla 10 markkaa/matka. Saattaja saa matkustaa maksutta. Omavastuun asiakas maksaa suoraan taksin kuljettajalle. Maksukorttina on SOTE-kortti, jonka perusteella hoidetaan taksien laskutus ja maksujen tilitys.

19 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 2 19 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle vaikeavammaiselle myönnetään kuljetuspalveluja tarveharkintaa käyttäen, jos laitoksen antamat kuljetuspalvelut eivät ole riittäviä. Tampereella on 330 laitoshoidossa olevaa asiakasta, joilla on oikeus tällaisiin matkoihin Hallinto Kuljetuspalvelua myönnettäessä otetaan huomioon hakijan yksilölliset tarpeet ja olosuhteet. Päätökset kuljetuspalvelun myöntämisestä tehdään neljällä sosiaalitoimen palvelualueella sosiaalityöntekijöiden toimesta, jotka ottavat huomioon mm. lääkärin lausunnon sekä muut hakijan ilmoittamat päätökseen liittyvät seikat. Myönteisiä päätöksiä tehdään kpl kuukaudessa. Kieltäviä päätöksiä joudutaan tekemään kpl kuukaudessa. VPL-kuljetukset eivät vaadi edeltävää suunnittelutyötä, koska asiakkaat tilaavat matkansa itse suoraan taksiyrittäjiltä. Eniten hallinnollista työtä on kuljetuspalvelupäätösten sekä SOTE-korttijärjestelmän hallinnoinnissa. Clearingin lisäksi SOTE-järjestelmällä seurataan tehtyjen matkojen toteutumatietoja Matkojen määrät ja kustannukset nukset VPL-kuljetuksiin oikeutettuja on 4300 henkilöä, joista 3500 käyttänyt matkaoikeuttaan viimeisen puolen vuoden aikana. VPL-matkojen määrä on kasvanut yli 40 % viimeisen neljän vuoden aikana. Samassa ajassa matkoihin oikeutettujen määrä on kasvanut 1700 asiakkaasta 4300 asiakkaaseen. Erityisesti SHL-oikeuksien lopettaminen näkyy vuoden 1998 tilastoissa. Samalla kun matkojen kokonaismäärä on kasvanut, on asiakasta kohden kuukaudessa tehtyjen matkojen määrä vähentynyt selvästi: vuonna 1997 matkoja tehtiin kuukaudessa keskimäärin 9,7 matkaa/kk/asiakas. Vuonna 1999 matkoja tehtiin kuukaudessa vain keskimäärin 6,1 matkaa/asiakas. Suurin yksittäinen syy tähän on todennäköisesti palveluliikenteet, jotka nykyisin kattavat lähes koko kaupungin ja palvelevat myös VPL-asiakkaita lyhyillä asiointimatkoilla.

20 20 TAMPEREEN MATKOJENYHDISTELYKESKUKSEN PROJEKTISUUNNITELMA LIITE 2 Kuljetuspalvelumatkat matkaa Kuva 1-1 Kuljetuspalvelumatkojen määrän kehitys v Kustannukset ovat kasvaneet matkojen määrän noustessa sekä osittain taksien taksakorotusten vuoksi. Vuonna 1997 kaupunki maksoi VPLkuljetuksista (alv 0 %) hieman vajaa 15 mmk (kaupungin nettokustannus keskimäärin 72 mk/matka). Vuonna 2000 kustannukset olivat on noin 23 mmk (kaupungin nettokustannus keskimäärin 78 mk/matka). 25 Kuljetuspalvelumatkojen kustannukset (alv 0 %) 20 Milj. mk Kuva 1-2 Kuljetuspalvelumatkojen kustannuskehitys v

Kyytineuvo puh. 015 194 6000

Kyytineuvo puh. 015 194 6000 MIKKELIN KAUPUNGIN MATKOJENYHDISTELYKESKUS KYYTINEUVO KULJETUSPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAIN TAI SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJÄLLE Kyytineuvo puh. 015 194 6000 2 Hyvä kuljetuspalveluasiakas!

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille

KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille 1/5 Sosiaali- ja terveystoimi/ vammaispalvelut KULJETUSPALVELUOHJEET 1.11.2011 lähtien ikaalislaisille vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita käyttäville asiakkaille KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle

Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Kuopion kaupunki 1(6) Ohjeet vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun käyttäjälle Matkojen tilaus Kuljetuspalvelua varten Kuopiossa on käytössä matkakortti. Säilyttäkää kuljetuspäätöksen

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015

Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan liikennepalvelujen hankintakustannukset vuonna 2015 Pirkanmaan ELY-keskus on laatinut katsauksen alueensa kuntien kuljetuskustannuksiin. Pirkanmaan kunnat käyttivät henkilökuljetuspalvelujen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1111 NOKIAN KAUPUNKI 1 Perusturvakeskus/Vammaispalvelut ASIAKASNUMERONNE ON: VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö

MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely. Juhani Rinne Kehittämispäällikkö MATKAKORVAUKSET Taksimatkojen sähköinen suorakorvausmenettely Juhani Rinne Kehittämispäällikkö 21.1.2015 Suorakorvausmenettelyn käytännön toteutusmalli matkojen yhdistelyssä Menettely koskee Kelan korvaamia

Lisätiedot

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta

VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut VPL KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.7.2016 LÄHTIEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.6.2016 Sisällys ERITYISEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUDEN

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN Liite nro Per 6.4.2016 43 Perusturvaosasto Yhteistoiminta-alue VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEET 1.5.2016 ALKAEN ID 1412309 2 (8) SISÄLLYS 1. KULJETUSPALVELUN HAKEMINEN

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa alkaen Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa 1.5.2016 alkaen 1 2 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien palvelujen soveltamisohjeet Oulun kaupungissa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki

Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 2016 2016 Ikäihmisten palvelut Huittisten kaupunki 1 Sisällys 1. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu eli asiointikuljetus... 2 1.1 Huomioon otettavat tulot ja menot... 3 1.2 Hakumenettely... 4

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT 1.1.2015 ALKAEN JA KULJETUSPALVELUKOKEILU ASI- OINTILIIKENTEENÄ JOUTSAN TAA- JAMA-ALUEELLA Perusturvalautakunta 19.11.2014 Liite 104 Kuljetuspalvelujen tavoitteena

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa alkaen Lohjan kaupunki Perusturvakeskus Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Lohjan kaupungissa 1.10.2013 alkaen Myöntämisen perusteet Hakijalla tulee olla kuntalain mukainen kotipaikka Lohjan

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS

HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS HELSINGIN MATKAPALVELUKESKUS Sisällysluettelo TILAUS... 2 HELSINGIN MATKAPALVELUN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 YKSITTÄISEN KAUPUNKIKORTTIASIAKKAAN TILATESSA MEILTÄ KYYDIN... 2 MATKUSTAMINEN... 3 Palvelunumeroita

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN

Hyväksytty johtokunta SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE ALKAEN Hyväksytty johtokunta 12.12.2011 191 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN TOIMINTAOHJE 1.1.2012 ALKAEN Tämä toimintaohje kumoaa Sosiaalihuoltolain mukaisesta kuljetuspalvelusta 1.5.2010 voimaan

Lisätiedot

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015

Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sosiaaliturvan kuumat perunat 2015 Sairaanhoitokorvausten muutokset matkakorvaukset hammashoidon korvaukset 15.1.2015 Anne Giss pääsuunnittelija Kelan terveysosasto Matkakorvaustilastot Matkakorvaukset

Lisätiedot

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa

Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Ekg:n tallennus ja tarkastelu tietoverkossa Kokemuksia Laboratoriokeskuksen ekg-järjestelmähankkeesta Laaduntarkkailupäivät Helsinki 10.2.2006 Anna Himanen DI, kehitysinsinööri Laboratoriokeskus, Pirkanmaan

Lisätiedot

Tasa-arvon nimissä tulisi kuljetuspalveluiden omavastuun tuolloin vastata arvolipun hintaa. Ei käteisellä maksettavaa kertamaksua.

Tasa-arvon nimissä tulisi kuljetuspalveluiden omavastuun tuolloin vastata arvolipun hintaa. Ei käteisellä maksettavaa kertamaksua. Kaupunginvaltuusto 17 01.02.2016 Kaupunginhallitus 57 15.02.2016 Perusturvalautakunta 28 19.04.2016 Kaupunginhallitus 156 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 42 09.05.2016 Valtuustoaloite vammaispalvelulain

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET KESÄAIKATAULU Voimassa koulujen kesäloman aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO TERVETULOA TURVALLISEN JA MUKAVAN PALVELULIIKENTEEN KYYTIIN! Naantalissa

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 KALUSTOLLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE

KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE KULJETUSPALVELUOHJEET VAMMAISPALVELULAIN MUKAISEN KULJETUSPALVELUN KÄYTTÄJILLE Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2012 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS... 3 2 MAKSULAITEVAATIMUKSET...

Lisätiedot

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.

Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1. Liite 1 / johtokunta 21.12.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN LIIKKUMISTA TUKEVA PALVELU (KULJETUSPALVELU) - toimintaohje 1.1.2016 alkaen 1. TAVOITE JA MÄÄRITTELY Sosiaalihuoltolain (1301/2014 23) mukaista

Lisätiedot

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan.

Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 19.11.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 83 15.12.2015 Kunnanhallitus 10 18.01.2016 Valtuusto 8 27.01.2016 Valtuustoaloite VPL-matkojen siirtämisestä seuraavalle kaudelle

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin

Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) Kalajoentie 5 85100 Kalajoki HAKEMUS JA ARVIOINTI / TARKISTUS. Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Kalajoen kaupunki VAIKEAVAMMAISEN 1 (5) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Ammatti Postinumero ja -toimipaikka Puhelin kotiin Puhelin työhön Matkapuhelin Sähköpostiosoite

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET ALKAEN

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET ALKAEN ASIAKASNUMERONNE O 1 Hämeenkyrön kunta Perusturvapalvelut SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN KULJETUSPALVELUIDEN OHJEET 1.3.2017 ALKAEN Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat myönnetään määräaikaisesti

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5.

Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. 1 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS Tämän tarjouskilpailun kohteet ovat seuraavat. Kunkin kohteen tarkka kuvaus on luvussa 5. Kohde Kohde 1 Kohde 2 Kohde 3 Kohde 4 Kohde 5 Kohde 6 Kohde 7 Kohde 8 Kohde

Lisätiedot

Vammaispalvelut Yhall VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET ALKAEN

Vammaispalvelut Yhall VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET ALKAEN 1 Yhall 21.6.2011 121 VAMMAISPALVELULAINMUKAISEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUS- TEET 1.8.2011 ALKAEN 1 YLEISTÄ Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

PALVELULIIKENTEEN VAIKUTTAVUUS-, LAATU- JA KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Kysymykset kuntaedustajien puhelinhaastattelua varten

PALVELULIIKENTEEN VAIKUTTAVUUS-, LAATU- JA KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Kysymykset kuntaedustajien puhelinhaastattelua varten LIITE 1 KYSELY KUNTIEN EDUSTAJILLE 1(4) PALVELULIIKENTEEN VAIKUTTAVUUS-, LAATU- JA KÄYTTÄJÄTUTKIMUS Kysymykset kuntaedustajien puhelinhaastattelua varten Kuntanne on mukana LVM:n YHKE (Yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua

Haen vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut / 20 Vaikeavammaisten kuljetus- ja saattajapalvelut on tarkoitettu henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi

Lisätiedot

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.

PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa. Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9. PIKI järjestelmäyhteistyötä ja logistiikkaa Maija Kanerva Kirjastotoimen apulaisjohtaja Varsinais-Suomen kirjastojen yhteinen palvelujärjestelmä Maakuntakirjastokokous Turussa 27.9.2007 PIKI-YHTEISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET

PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET AIKATAULU PALVELULIIKENNE KANTA NAANTALIN JA MERIMASKUN ALUEET TALVIAIKATAULU Voimassa kouluvuoden aikana NAANTALIN KAUPUNKI TLO Tervetuloa turvallisen ja mukavan palveluliikenteen kyytiin! Naantalissa

Lisätiedot

1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT

1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT 1 (7) 20.5.2016 VAMMAISTEN IHMISTEN LIIKKUMISEN TUKI JA KULJETUSPALVELUT Julkisen liikenteen palvelut Kouvolan kaupunki kehittää joukkoliikenteen esteettömyyttä ja huomioi myös pysäkkien käytettävyyden.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu www.eksote.fi Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 1 (6) VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN Perusturvatoimi Vammaispalvelu Kalevankatu 4 08100 Lohja saapunut: 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Palvelun kuvaus, Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1. Palvelun kuvaus 1(15) 1 Cityliikenteen linjat Cityliikenteen linjojen

Lisätiedot

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016

Merikarvian kunta. Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunta Reittikuvaukset korjattu versio 18.4.2016 Merikarvian kunnan koulu ja asiointiliikennekuljetuksien kilpailutuksen reittikuvaukset reiteittäin/osatarjouskohdittain lukuvuodeksi 2016 2017

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 (5) KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.12.2015 KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville kangasalalaisille asiakkaille Kangasalan kunta on

Lisätiedot

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön!

Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Ohjeistukset tuttutaksi ja invataksitilauksiin sekä selvennykset taksankäyttöön! Tampereen Aluetaksissa pidettiin 21.9.2009 palaveri, johon osallistui tamperelaisia invataksiyrittäjiä, taksitarkastajat,

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalveluiden käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016

IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 IMATRAN PAIKALLISLIIKENNE 1.7. - 15.8.2016 1 Reitti: Koskikatu - Joutsenonkatu - Lempeenlietteentie - Karhunkalliontie - Karhunkatu - Joutsenonkatu - Paperharjuntie - Pienmustalammentie - Saimaantie -

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet alkaen

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet alkaen Vammaispalvelut 1 29.5.2009 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet 1.6.2009 alkaen Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi ja

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. TARJOUSPYYNTÖ: LAIHIAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Vammaispalvelut 1.3.2017 1 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi- ja virkistysmatkoja

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus.

Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari Tampereen Messu- ja Urheilukeskus. Taksialan kokemukset henkilöliikenteen kehittämisestä Invalidiliiton seminaari 20.10.2016 Tampereen Messu- ja Urheilukeskus Jouni Mutanen 1 Sisältö 1. Taksialan tunnuslukuja 2. Yhteiskunnan korvaamat matkat

Lisätiedot

Kuljetuspalvelu (färdtjänst)

Kuljetuspalvelu (färdtjänst) Kuljetuspalvelu (färdtjänst) 2016-03-24 Erityinen joukkoliikenteen muoto Voimassa 1.10.2015 alkaen TEKNISKA KONTORET 2 (6) Färdtjänst Sisältö Tervetuloa matkustajaksi 2 Matkustustavat 3 Päätöksesi saattaa

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.3.2016 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle joka ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN KOHDEKUVAUKSET 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Liite 2

NOKIAN KAUPUNGIN KOHDEKUVAUKSET 1 (6) KOULULAISKULJETUKSET Liite 2 NOKIAN KAUPUNGIN KOHDEKUVAUKSET 1 (6) KILPAILUTETTAVAT KOHTEET 1. Nokian keskusta, koulukuljetukset tuntitaksalla 2. Nokian keskusta, koulukuljetukset taksitaksalla 3. Pinsiö Kohteet on kuvattu tarkemmin

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU

KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU KULJETUSPALVELUOHJEET TAVALLISEN TAKSIN KÄYTTÄJILLE SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU Hyvä kuljetuspalvelun asiakas! Tässä on avuksenne kuljetuspalvelujen käyttöohje. Kuljetuspalvelumatkat on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODELTA 2015 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2011 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Vammaispalvelut 1 1.7.2016 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden ohjeet / Oriveden kaupunki Kuljetuspalvelumatkat Kuljetuspalvelumatkat on myönnetty määräaikaiseksi tai toistaiseksi. Asiointi-

Lisätiedot

Työ kuuluu kaikille!

Työ kuuluu kaikille! Esteetön ja yhdenvertainen työelämä Työ kuuluu kaikille! Uudenmaan TE-toimisto, Pasila 9.3.2016 Anne Mäki, ry 1 Esteettömyys Esteetön työympäristö on kaikkien etu Laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta

KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KANGASALAN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.12.2015 1 (5) KULJETUSPALVELUOHJEET 1.1.2016 Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua käyttäville kangasalalaisille asiakkaille Kangasalan kunta on

Lisätiedot

Länstrafiken Norrbotten AB Lapin Roadmap-työpaja Fanny Malin ja Jenni Eckhardt, VTT

Länstrafiken Norrbotten AB Lapin Roadmap-työpaja Fanny Malin ja Jenni Eckhardt, VTT TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Länstrafiken Norrbotten AB Lapin Roadmap-työpaja 7.12.2016 Fanny Malin ja Jenni Eckhardt, VTT Joukkoliikenne Ruotsissa Maakäräjät (20 kpl) ovat vastuussa joukkoliikenteen

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT

KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT Liite 1 KURIKAN KAUPUNGIN JURVAN ALUEEN PALVELULIIKENTEEN TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1. Liikenneluvan voimassaolo Tarjoajalla tulee olla tarjousta jättäessään henkilöliikenteen harjoittamiseen oikeuttava liikennelupa.

Lisätiedot

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio

Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Uuden Loviisan palvelulinjan reitityssuunnitelma ja kustannusarvio Luonnos 8.5.2009 Erkki Vähätörmä Itä-Uudenmaan liitto Palvelulinjan reititys Reititys on rakennettu siten, että linjalla on perusreitti,

Lisätiedot

YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ

YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ YHTEENVETO 3. KYSELYSTÄ Kysymykset 1. Kuka kirjastossanne hoitaa seuraavia tehtäviä? (kirjastonjohtaja / kirjastonhoitaja / kirjastovirkailija / joku muu kuka?) a. aineiston valinta b. tilattavan aineiston

Lisätiedot

Kuljetuspalveluiden (VpL, ShL) myöntämisperusteet alkaen

Kuljetuspalveluiden (VpL, ShL) myöntämisperusteet alkaen Kuljetuspalveluiden (VpL, ShL) myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen 363/02.08.00/2013 Sotelk 74 Kuljetuspalvelut on osa vanhus- ja vammaispalvelua. Palvelun myöntäminen perustuu kullekin hakijalle tehtävään

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011

HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTO Tarjouspyyntö nro 1/2011 Liite 1 27.5.2011 HELSINGIN KAUPUNKI HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS 1(9) SOSIAALIVIRASTON SIJAISHUOLLON JA AVOHOIDON ASIAKKAIDEN KULJETUSTEN PUITEJÄRJESTELYHANKINTA, JONKA KAIKKI EHDOT ON VAHVISTETTU SISÄLLYS 1 HANKINNAN TAUSTA...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.2.2014 Taltionumero 482 Diaarinumero 2669/3/12 1 (6) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävää kuljetuspalvelua koskeva valitus A Päätös,

Lisätiedot

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot:

Tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot: TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ KIRKKONUMMEN KUNNAN KOULUKULJETUKSET 2012-2013 Kirkkonummen kunnan sivistyspalveluiden tarjouspyyntöä Tilausliikenteen tarjouspyyntö/ Kirkkonummen kunnan koulukuljetukset

Lisätiedot

Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut / 20

Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut / 20 Sosiaali- ja terveystoimi KULJETUSPALVELUHAKEMUS Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, 42100 Jämsä Saapunut / 20 Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, joka on täyttänyt 70 vuotta. Haettaessa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI VUODESTA 2010 PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen

Joukkoliikenteen perustietojärjestelmän toteuttaminen. Joukkoliikennehallinnon organisointi ja henkilöresurssien järjestäminen Henkilöliikenteen kehitystoimenpiteet Kouvolassa 2009-2013 Kaupunginhallituksen joulukuussa 2009 hyväksymään joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan kirjattiin henkilöliikenteen kehitystoimenpiteitä. Toimenpiteet

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA. Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA Tarjouspyynnön liite nro 1 PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEIDEN YLEISKUVAUS... 3 2 PALVELULIIKENTEEN TOIMINTAPERIAATE...

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 1370/2007 7 ARTIKLAN 1. KOHDAN MUKAINEN YHDISTELMÄRAPORTTI

Lisätiedot

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä ) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 20.1.2015 Joulukuun 2014 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.12.2014) Työttömyys kasvoi Pirkanmaan TE-toimistossa oli joulukuun 2014 lopussa 38529 työtöntä työnhakijaa,

Lisätiedot

Työttömyyden vuositason kasvu väheni

Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote 21.5.2013 Tilannekatsaus 30.4.2013 alue: Pirkanmaa Työttömyyden vuositason kasvu väheni Pirkanmaan TE-toimiston alueella oli huhtikuun 2013 tilannekatsauspäivänä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUN HAKEMUS / TARKISTUS

KULJETUSPALVELUN HAKEMUS / TARKISTUS KULJETUSPALVELUN HAKEMUS / TARKISTUS 1 (5) Hakemuksen saapumispäivä / / Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään erityisillä perusteilla, mikäli asiakas terveydellisistä syistä johtuen ei

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Tarjoaja Nimi ja Y-tunnus Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Liikenteestä vastaava henkilö Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Tarjoaja Nimi ja Y-tunnus Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Liikenteestä vastaava henkilö Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero TARJOUS Tarjousasiakirja nro 2. Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla MAANANTAIHIN 2.1.2017 klo 12:00 mennessä. Tarjous ei saa olla ehdollinen. Osatarjoukset hyväksytään. Vaihtoehtoisia tarjouksia

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) Espoon kaupungin hankintapalveluihin saapui määräaikaan 12.3.2012 mennessä seuraavat kysymykset koskien Espoon peruskoulujen oppilaskuljetusten hankintaa. MUUTOKSET TARJOUSPYYNTÖÖN: Liitettä 2 on

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGILLE JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTALLE OSTETTAVA KULJETUSPALVELU TAKSI- TAI JOUKKOLIIKENNELUVAN MUKAISELLA KALUSTOLLA

KANNUKSEN KAUPUNGILLE JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTALLE OSTETTAVA KULJETUSPALVELU TAKSI- TAI JOUKKOLIIKENNELUVAN MUKAISELLA KALUSTOLLA KULJETUSSUUNNITELMA TARJOUSPYYNTÖÖN KANNUKSEN KAUPUNGILLE JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTALLE OSTETTAVA KULJETUSPALVELU TAKSI- TAI JOUKKOLIIKENNELUVAN MUKAISELLA KALUSTOLLA Reitti nro 2: Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa

Tilanteessani ei ole tapahtunut muutosta edellisen hakemukseni jälkeen vaan samat perustelut palvelujen hakemiselle ovat voimassa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Perhepalvelut Vammaispalvelut Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus Käsittelijä Saapunut Päätös Kotikäynti Matkamäärä Ajalle Hakijan tiedot Etu- ja sukunimi

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Tarjous pitää tehdä kohteittain, osa- ja yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä. Uura - Pajulammentie - Leppikoski - Kokonlahdentie - Paltamo

Tarjous pitää tehdä kohteittain, osa- ja yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä. Uura - Pajulammentie - Leppikoski - Kokonlahdentie - Paltamo KOHTEET Liite 1 Tarjous pitää tehdä kohteittain, osa- ja yhdistelmätarjouksia ei hyväksytä. KOHDE 1 1. Aamukuljetus ma pe klo 7.20 Uura - Pajulammentie - Leppikoski - Kokonlahdentie - Paltamo oppilaita

Lisätiedot

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1

LISÄKIRJE N:O 1 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 LISÄKIRJE N:O 1 13.4.2016 Dnro 378/2016 Tarjouspyyntö 24.3.2016 ROVANIEMEN KAUPUNGIN JOUKKOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN REITILLE ROVANIEMI MUUROLA ROVANIEMI, LISÄKIRJE N:O 1 Rovaniemen kaupunki tekee viitteessä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot