Ratarekisteri (RINF / NRE-FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratarekisteri (RINF / NRE-FI"

Transkriptio

1 Ratarekisteri (RINF / NRE-FI Tiedotustilaisuus Esko Sandelin / Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 RINF organisointi Trafissa Esko Sandelin RINF projektipäällikkö (järjestelmän pääkäyttäjä) Luvat ja hyväksynnät toimiala Infraluvat - osasto Osajärjestelmäluvat-yksikkö RINF projektin omistajuus Luvat ja hyväksynnät toimiala Infraluvat-osasto Osajärjestelmäluvat-yksikkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

3 Tilaisuuden sisältö Avaus ja Ratarekisterin (RINF) esittely ja ratkaisut Trafissa / Esko Sandelin, Trafi Rataverkontietojen keräyksen ratkaisut Liikennevirastossa / Reijo Prokkola Liikennevirasto Liikenneviraston ratatietojen keräys Ratarekisteriin / Saara Vihma, VR Track Rataverkon haltijan paikkatiedot Inspirepaikkatietodirektiivin näkökulmasta / Mika Ahvenainen Liikennevirasto Kysymyksiä ja vastauksia / kaikki Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

4 RINF Infrastruktuurirekisteri RINFillä tarkoitetaan EUn laajuista rautateiden keskitettyä infrastruktuurirekisteriä. Käytännössä RINF muodostuu kansallisista rekistereistä (NRE), Suomen Ratarekisteri on NRE-FI RINF muodostuu kerättävistä tiedoista, jotka ovat yksinkertaistettuna seuraavat: a) makrotaso (mesotaso) rautatieverkosto; b) mikrotaso yksityiskohtainen rautatieverkosto, c) rata ; d) rataosuus ; e) toiminnallinen piste f) raide ; g) sivuraide Tietojen määrän jakautuminen on arvioilta Liikenne-virastolle 90%, Yksityisille rataverkonhaltijoille ( kpl) 10% Liikenteen turvallisuusvirasto

5 RINF Infrastruktuurirekisteri Käyttöönoton tarkoitus EUn tasolla Infrastruktuurirekisteriä käytetään suunnittelutarkoituksiin suunniteltaessa uusia junia ja kehitettäessä reittejä ennen rautatieyrittäjän toiminnan aloittamista Liikkuvan kaluston osajärjestelmän suunnittelu Kiinteiden laitteistojen teknisen yhteensopivuuden varmistaminen EUn rautatieverkoston yhteentoimivuuden seuraaminen Junan ja reitin yhteensopivuuden varmistaminen Liikenteen turvallisuusvirasto

6 Lähde: ERA RINF Project Lähde: RINF Application Guide/ERA RINF Common Database IM Liikennevirasto Infrastructure Data Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data IMs Others Infrastructure Data Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data MS Finland NRE-FI XML Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data Liikenteen turvallisuusvirasto

7 RINF - Sääntely Komission täytäntöönpanopäätös, annettu , Rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (2011/633/EU) uusittavana 6/2014 uusi komission päätös ERAn RINF toteuttamispäivämäärät myöhentyy Uusi täytäntöönpanomääräys Trafilta LINKKI: =EN Rautatielaki 2013/323 (muutettu RL 2011/304) LINKKI: Liikenteen turvallisuusvirasto

8 RINF - Sääntely VNa 1094/ voimaan tulo LINKKI: Trafin Ratarekisterimääräys komission RINFpäätöksestä (2011/633/EU) voimaan tulo LINKKI: TRAFI_545_ _2013_Fi.pdf Liikenteen turvallisuusvirasto

9 RINF, Suomessa ratarekisteri Projektin tavoite Trafissa määrittää ratarekisterin pitäjän rooli (prosessit, tehtävät) organisoida ja sopia rautatieinfrastruktuurin tietojen kerääminen rataverkonhaltijoiden kanssa toteuttaa keräämiseen tarvittavat ICTratkaisut Kansallisen ratarekisterin NRE-FI tavoite käsitellä ja välittää kerätty tieto RINFiin ERA:lle (European Railway Agency) Liikenteen turvallisuusvirasto

10 Sääntelystä tuleva velvoite ja aikataulutus RL 2013/ : Trafi vastaa ratarekisteristä lukien. VNa 2013/ a Liikenneviraston on siirrettävä hallinnassaan olevaan ratarekisteriin sisältyvät tiedot Trafille viimeistään TEN-T verkkoon kuuluvien yksityisraiteiden haltijoiden, (merisatamassa tai satama-alueella) on toimitettava tiedot siten, että Trafi voi välittää tiedot viimeistään Muiden rataverkon haltijoiden on toimitettava tiedot siten, että Trafi voi välittää tiedot viimeistään Liikenteen turvallisuusvirasto

11 Ratarekisterin arvioituja vaikutuksia Suomessa Rataverkonhaltijoiden rataverkot tulevat läpinäkyväksi osaksi EUn laajuista rautatieverkkoa Pitkällä aikavälillä toimijat voivat saada hyötyjä rautateiden yhteentoimivuuden/yhteensopivuuden suunnittelusta, seuraamisesta ja varmistamisesta EUn reunavaltiona ja vailla kiinteää rautatieyhteyttä EUmaahan, Suomessa ei ole saavutettavissa välittömiä taloudellisia hyötyjä Velvoitettuna ratarekisterin pitäjänä Trafilla on rajoittunut tuotto-odotus lyhyellä tähtäimellä edellä mainituista syistä Ratarekisterin ylläpidon ja tietojen välittämisen kustannukset Trafille pyritään saamaan rekisteröintipalvelun käyttämisestä kerättävillä maksuilla sen jälkeen kun tiedot on välitetty ensimmäisen kerran Liikenteen turvallisuusvirasto

12 Ratarekisterin aikataulu ja vaiheistus (tilanne ) Ratarekisterin luominen on vaiheistettu II vaiheeseen: I vaiheessa Trafi kehittää Ratarekisteriin valmiudet tietojen vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja välittää tiedot RINFiin ( tavoite) mennessä Liikennevirasto kerää/välittää tietonsa Ratarekisteriin mennessä Vuonna 2015 Trafi selvittää II vaiheen toteuttamista ja NRE-FI välittää Liikenneviraston tietoja 3 kk välein RINFiin Liikenteen turvallisuusvirasto

13 Ratarekisterin aikataulu ja vaiheistus (tilanne ) II vaiheessa Trafi toteuttaa NRE-FI tietojen vastaanottamisen ja välittämisen järjestelmätyökalut Järjestelmätyökalut toteutettaisiin mennessä mennessä yksityisten TEN-T rataverkkoja koskevien tietojen välitys RINFiin + tietojen välitys 3 kk välein mennessä muita rataverkkoja koskevien tietojen välitys RINFiin + tietojen välitys 3 kk välein Liikenteen turvallisuusvirasto

14 Yksityiset rataverkonhaltijat ja käytännön toimet (tilanne ) TEN-T rataverkkoon kuuluvat rataverkonhaltijat :Trafin kartoitus RINF-tietojen toimittamisvalmiuksista, liitäntä turvallisuuslupatilanteen kartoittamiseen TEN-T rataverkolla Ratarekisterillä on RINF-tietojen vastaanottovalmius yksityisiltä : TEN-T rataverkonhaltijan RINFtietojen keräyksen aloitus Liikenteen turvallisuusvirasto

15 Yksityiset rataverkonhaltijat ja käytännön toimet (tilanne ) Muuhun rataverkkoon kuuluvat rataverkonhaltijat : Trafin kartoitus RINF-tietojen toimittamisvalmiuksista, liitäntä turvallisuuslupatilanteen kartoittamiseen muulla rataverkolla Ratarekisterillä on RINF-tietojen vastaanottovalmius : rataverkonhaltijan RINF-tietojen keräyksen aloitus Liikenteen turvallisuusvirasto

16 Kysymyksiä, Keskustelua, Mutinoita? Liikenteen turvallisuusvirasto

17 RINF - Liikennevirasto Mikko Himmi Reijo Prokkola

18 Liikenneviraston asema RINF kokonaisuudessa Rataverkon haltijat toimittavat määräyksen mukaiset tiedot Trafille, joka kokoaa Suomen tiedot ja lähettää ne ERA/EU:lle Liikennevirasto Trafi ERA/EU Rataverkon haltija 1 Rataverkon haltija 2 Rataverkon haltija n Liikenne ja tieto

19 Liikenneviraston toimintaa määrittävät reunaehdot Uusi rautatielaki Liikenneviraston pitää toimittaa RINF-rekisterin mukaiset tiedot Trafille koko valtion rataverkolta vuoden 2014 loppuun mennessä Velvoite on kuvattu hallituksen esityksessä Trafin määräys Infrastruktuurirekisterin (RINF) sisällöstä Tämän hetkinen määräys on annettu Mikko Himmi 19 Liikenne ja tieto

20 Liikenneviraston päätuotokset RINF- velvoitteen täyttämiseksi Osallistua RINF-tietosisällön määrittämiseen ja työn organisointiin kansallisesti Vuonna 2012 teetettiin selvitys RINF-tietojen määrityksistä ja tietojen saatavuudesta Vuonna 2013 teetettiin pilotti RINF-tietojen keruusta kahdessa eri kohteessa valtion rataverkolla (Savonlinnan uusi rataosuus, Lahti-Kouvola- Vainikkala sis. Kouvolan ratapihan) Vuonna 2014 tietojen inventointi Trafin ratarekisteriin Osallistua kansainväliseen edunvalvontaan Toimittaa päivitetyt RINF-tiedot neljä kertaa vuodessa Trafille Ensivaiheessa tiedot kerätään koko valtion rataverkolta Exceliin ja muunnetaan xml-muotoon Ylläpitovaiheessa tavoitteena sähköinen rajapinta Livin Ratapurkista Trafin ratarekisteriin Mikko Himmi 20 Liikenne ja tieto

21 Liikenneviraston tietojen keräämisen arkkitehtuuri Infrarekisteriin (RINF) vaaditut rekisteritiedot poimitaan pääsääntöisesti suoraan nykyisistä ratarekistereistä (70%). Loput (30%) tiedoista pitää muuntaa ja käsitellä vaadittuun määrämuotoon. Työn tekee Liikenneviraston tilauksesta VR-Track. RINF Rekisteri tiedot Liikenneviraston rekisteritiedot Mikko Himmi 21 Liikenne ja tieto

22 Identified questions Border points / End points Situation between Finland Sweden border Where is the Border point? What about the End point? Border points between EU-country third country Where is the Border point? What about the End point? Mikko Himmi 22 Liikenne ja tieto

23 Tornio - Haaparanta Rajasilta Mikko Himmi 23 Liikenne ja tieto

24 KIITOS! Kysymyksiä? Mikko Himmi 24 Liikenne ja tieto

25 RINF Infrastruktuurirekisterin tietosisältö Saara Vihma

26 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä Rataverkko kuvataan paikkatietojärjestelmille sopivassa muodossa Verkko on sidottu sijaintitietoon koordinaattitieto ratakilometrijärjestelmän mukainen sijainti Mahdollistetaan tietojen tallentaminen jatkossa paikkatietona tietokantaan Tietojen muoto on tarkoin määrätty ja tiedonsiirtoon käytettävä formaatti on XML Esim. raiteiden haltijat esitetään kansallisena nelinumeroisena koodina koodeja hallinnoi Trafi turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä? Liikenneviraston rataverkon tietojen inventointi on tehty aluksi Excel-taulukkoon, josta tiedot saadaan siirrettyä massana sijaintiraidetunnuksen avulla rekisteritietokantaan

27 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä (1/2) Makrotasolla rataverkko koostuu toiminnallisista pisteistä (OP) Operational Point Rautatieliikennepaikka tai osiin jaetun liikennepaikan osa Levels of the network (UIC RailTopoModel Railway Network (source RailML Description) RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

28 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä (2/2) Makrotasolla rataverkko koostuu linjaosuuksista (SoL) Section of Line Voi olla yksi raide tai useita rinnakkaisia raiteita (kaksi- ja neliraiteiset linjaosuudet) OP A OP B RINF Length SoL 1 1 center 2 3 AB BA 2 center 3 OPdemarcation points 4 OPdemarcation points OPdemarcation points 4 OPdemarcation points Scope OP parameters Scope OP-track parameters Scope SoL parameters Scope SoL-track parameters Scope OP parameters Scope OP-track parameters Section of Line (SoL) between two Operational Points (OP) provided by D. KES RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

29 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä Mikrotaso Tarkoittaa toiminnallisten pisteiden ja linjaosuuksien jakoa raiteisiin Toiminnallisten pisteiden sisällä raiteet jaetaan kahteen luokkaan, raiteisiin (Running track) ja sivuraiteisiin (Siding) Poikkeaa aiemmista luokitteluista Running track tarkoittaa pääraiteiden lisäksi muita junakulkutieraiteita sekä raiteita, joilla on junaliikenteen käytössä oleva matkustajalaituri Siding-luokkaan kuuluvat loput sivuraiteet sekä kaikki junakulkutieraiteet, joilla on junakaluston huoltoon liittyviä varusteita Levels of the network (UIC RailTopoModel Railway Network (source RailML Description) RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

30 Linjaosuuksien (Section of Line) rekisteritiedot 1/2 Makrotaso = linjaosuuden yleistiedot Raiteen haltija ja tunnus Toiminnallinen piste (OP) alussa ja lopussa, pituus ja liikennöintisuunta Mikrotaso = linjaosuuden raiteet, tunnelit, sähköistys- ja turvalaitejärjestelmät Raiteet Raiteet, joilla on operationaalinen merkitys Vaihdeyhteyksiä ja turvaraiteita ei esitetä Tunnus, liikennöintisuunta, laaditut EY-tarkastusvakuutukset Kuuluminen TEN-verkkoon ja tavaraliikenteen ydinkäytäviin, liikenteen tyypit, tiedot nopeus- ja painorajoituksista Ilmasto-olosuhteet, korkeustaso Raideleveys ja geometria, raiteen kallistuksen vajaus, kiskon kallistus, sepelöinti Kalustolle asetettuja vaatimuksia: pyörän halkaisija, laipan voitelu, magneettija pyörrevirtajarrujen käyttö RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

31 Linjaosuuksien (Section of Line) rekisteritiedot 2/2 Tunnelit Tunnelin haltija, tunnelin nimi, alku ja loppukohdat, laaditut EYtarkastusvakuutukset, pituus, poikkileikkaus Turvallisuustietoja, suunnitelmat hätätilanteiden varalle, liikkuvan kaluston paloturvallisuusvaatimukset Energiaosajärjestelmä (sähkörata) Ajojohtimen tietoja: tyyppi ja korkeus, järjestelmän jännite ja taajuus, sähkövirta, ryhmityseristimet, EY-tarkastusvakuutukset Kaluston vaatimuksia: virroittimen tyyppi, määrä, nostovoima, pikalaskulaite ja kontaktihiilen materiaali Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmä (turvalaitteet) ETCS-taso, ETCS-ratalaitteet GSM-R-versio, järjestelmän toiminnot Muut junien kulunvalvontalaitteet ja radiojärjestelmät Kalustolle asetettuja vaatimuksia: akselien sijainnit, pyörän materiaali ja halkaisija, laipan korkeus, paksuus ja voitelu, hiekoitus RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

32 Toiminnallisten pisteiden (Operational Point) rekisteritiedot 1/2 Makro-/mesotaso = toiminnallisen pisteen yleiset tiedot Nimi, koodi, tyyppi, sijainti Mikrotaso = junakulkutieraiteiden tiedot, tunnelit, matkustajalaiturit, sivuraiteiden tiedot Junakulkutieraiteet (Running Track) Yleistiedot Raiteen haltija, tunnus, EY-tarkastusvakuutukset, TEN-verkkoon kuuluminen, liikenteen tyyppi, raideleveys Tunnelit Tunnelin haltija, nimi, pituus, EY-tarkastusvakuutukset, turvallisuustiedot, liikkuvan kaluston paloturvallisuusvaatimukset Matkustajalaiturit Laiturin haltija, pituus, korkeus, varusteet RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

33 Toiminnallisten pisteiden (Operational Point) rekisteritiedot 2/2 Sivuraiteet (siding) Yleistiedot Raiteen haltija, tunnus, TEN-verkkoon kuuluminen, mahdolliset EYtarkastusvakuutukset, käyttöpituus Geometriatiedot Seisontaraiteiden suurin pituuskaltevuus (jos >2.5 ) pienin pystygeometrian pyöristys (jos <600m kupera tai <900m kovera, laskumäissä <250 tai <300) pienin vaakageometrian kaarresäde (jos <180m) Varusteet Raiteella sijaitsevat junien huollon mahdollistavat varusteet jäteveden tyhjennys, puhtaan veden täyttö, puhdistusvälineistö, polttoaineen jakelu, hiekoitushiekan täydennys, sähkö RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

34 Liikenneviraston raiteiden tietojen kerääminen ja ylläpito Osa tiedoista on yleisiä vaatimuksia, jotka löytyvät YTE:istä ja Ratateknisistä ohjeista (RATO) Paljon samoja tietoja on jo olemassa Rautateiden verkkoselostuksessa, Rataverkon kuvauksessa ja Rautatieliikennepaikkaluettelossa Tietoja löytyy myös kansallisista rekistereistä Tavoitteena näiden RINF-tietojen päivittyminen samalla kuin kansallista rekisteriä päivitetään Tiedon esittämistapa on RINF:ssä tarkkaan määrätty esim. pystygeometrian kaltevuusjaksojen keräämiseen linjaraiteilta tehdään sovellus, joka muodostaa RINF-vaatimusten mukaisen pituuskaltevuusketjun Kaikkia tietoja ei ole olemassa ja niiden kerääminen on työlästä Esim. sivuraiteiden geometriatiedot Ei ajantasaista geometriarekisteriä, tieto hajallaan ja sen tulkinta on käsityötä Paljon sivuraiteiden geometriatietoa puuttuu kokonaan Uusista ja parannettavista kohteista RINF-tiedot projektilta Yksi käyttöönottoluvan myöntämisen vaatimus? RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

35 Yksityisraiteiden RINF-tiedot Suurin osa yksityisraiteista on sivuraiteita (siding) Tarvitaan vain RINF-sivuraidetiedot Raidetunnukset, raiteiden yksilöinti? Valvooko Trafi raiteiden nimeämistä (esim. turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä)? Miten kerätään puuttuvat geometriatiedot? Vaatiiko Trafi puuttuvien geometrioiden selvittämistä? Junakulkutieraiteita on yksityisraiteilla vain muutamia yksityisistä junakulkutieraiteista ollaan luopumassa Kokonaan yksityisiä rautatieliikennepaikkoja on vain muutamia (esim. Kemira, Tahkoluoto) RINF-näkökulmasta myös esimerkiksi rautatieliikennepaikasta erillinen, linjaraiteen päässä oleva yksityinen ratapiha voi olla oma toiminnallinen pisteensä Mahdollisuuksien mukaan voisi olla järkevintä käsitellä osana samaa toiminnallista pistettä? Mahdollisten uusien toiminnallisten pisteiden nimeäminen ja OP-koodi Trafin vastuulla? Henkilöjunaliikenteen säännöllisessä käytössä olevia matkustajalaitureita ei ole yksityisraiteilla Tapahtuma- ja museojunien käyttämiä laitureita voi olla Esim. Pernon telakan raide Turussa: areenan matkustajalaituri sijaitsee rautatieliikennepaikan sisällä olevalla yksityisellä linjaosuudella => laituriraide oma toiminnallinen pisteensä? Yksityisraidetietojen kokoaminen ja toimitus esim. raiteistokaavion tai kunnossapitosuunnitelman laatimisen yhteydessä Ylläpitoon kuuluu muutosten ja poistojen ilmoitukset RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

36 Kysymyksiä, kommentteja, keskustelua Kuva: Mikael Anttonen, VR Track RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

37 Rataverkon haltijan paikkatiedot Inspire-paikkatietodirektiivin näkökulmasta Henna Uronen Mika Ahvenainen

38 Sisältö INSPIRE lyhyesti Rataverkko osa Liikenneverkot -tietotuotetta Toteutusaikataulu Katselu- ja latauspalvelu

39 INSPIRE direktiivi lyhyesti Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) on EU-direktiivi, jonka avulla kansallisista paikkatietoaineistoista ja -palveluista luodaan EU:n jäsenmaiden yhteinen, yhtenäinen ja helposti hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri. Direktiivin määrittelemiä paikkatietoinfrastruktuurin osia ovat: metatiedot paikkatietoaineistot, -tuotteet ja -palvelut verkkopalvelut (haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut) tietojen yhteiskäyttö sekä saatavuutta ja käyttöä koskevat sopimukset raportointi ja seuranta Velvoittaa vain julkishallintoa. Jokaiselle INSPIRE:n määrittelemälle tietoaineistolle on tunnistettu jäsenvaltioittain vastuussa olevat viranomaisorganisaatiot. Ei velvoita yksityisraiteiden omistajia. Ei edellytä uusien tietojen keräämistä

40 Paikkatietoinfrastruktuuri

41 Rataverkko osa Liikenneverkot tietotuotetta 1/2 INSPIRE-direktiivin liitteestä I löytyy Liikenneverkot -tietotuote Tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikenteen verkot ja niihin kuuluva infrastruktuuri Yhteydet eri kulkumuotojen välillä Trans-European yhteydet Tietotuote pohjautuu linkki-solmu tietomalliin. Intermodaalinen yhteys eri kulkumuotojen (tie, rata) välillä

42 Rataverkko osana Liikenneverkot tietotuotetta 2/2 Liikennevirasto on julkaissut kansallisina tietotuotteina katselupalveluun rataverkon osalta: Rataverkko-aineiston (kuvattu yksilinjaisena) Tasoristeykset Henkilöliikennepaikat Liikennevirasto käyttänee INSPIRE:n mukaisen tietotuotteen muodostamisessa raideverkkotasoista rataverkon kuvausta, eli linkit muodostetaan raiteista. Sama lähestymistapa myös Ruotsissa. Ratasolmut ja linkit muodostavat topologisesti eheän verkon. Raidetason solmukohteita ovat vaihteet, päätepuskimet, raiteen katkokset (esim. raidetunnus vaihtuu) ja kääntöpöydät Linkkikohteita ovat raiteet keskilinjana kuvattuna

43 Rataverkon kohteita

44 Toteutusaikataulu INSPIRE:n toteutusaikataulu on kuvattu taulukossa alla osa-alueittain ja paikkatietoryhmittäin Kansalliset tietotuotteet Liikenneverkot-tietotuotteen eri kulkumuotojen osalta jaossa katselupalvelussa. INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukainen Liikenneverkot-tietotuote oltava katselu- ja latauspalvelussa 11/

45 Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelut Katselupalvelu (WMS-rajapinta) Maaliikenne Aineistot: Digiroad, Rataverkko, Tasoristeykset, Henkilöliikennepaikat, Tierekisterin osoitteisto ja muita tiestötietoja. Meriliikenne Aineistot: Aluevesien rajat, Sulut ja rantarakenteet, Merikartan syvyystiedot, Vesiväylät, Merikartta-aineisto, Merikartan johtotiedot Latauspalvelu Karttakäyttöliittymä palveluun julkaistaan 6/2014. Samassa yhteydessä päivitetään katselupalvelun aineistoja ja tarkistetaan kaikkien aineistojen metatiedot. Vaihtoehtoina WFS-rajapinta ja/tai tiedostolatauspalvelu. Aineistojen lataaminen on pääosin vapaata. Osalla aineistoista on erityisehtoja, jotka hyväksyttävä lataamisen yhteydessä

46 INSPIRE ja RINF velvoittavia tietopalveluja Tärkeää on varmistaa, että Liikenneviraston perusrekistereistä pystytään tuottamaan sekä INSPIRE että RINF määrittelyjen mukaiset tietotuotteet. Mahdollisia synergiaetuja voitaisiin saavuttaa myös yleisen tiedonsiirtoformaatin käyttöönotolla, mikäli se tukisi riittävän hyvin molempien tietotuotteiden muodostamista. IM 1 Internal database Spesific model Spesific interface Spesific model Spesific interface INSPIRE IM 2 Internal database Spesific model Spesific interface National database Spesific model Spesific interface ETCS IM 3 Internal database Spesific model Spesific interface Spesific model Spesific interface RINF Spesific model Spesific interface NRE Spesific model Spesific interface

47 Kiitos! Lisätietoja Rataverkkoaineistot, rataverkon linkki-solmu malli Henna Uronen Liikenneverkot-tietotuote, Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelut Mika Ahvenainen

48 KIITOS PALJON OSANOTOSTANNE JA MIELENKIINNOSTANNE! Tiedotustilaisuuksia RINFin parissa on tarkoitus järjestää tulevina vuosina vähintäänkin 1/vuosi! Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: LIIKENNEVERKOT

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: LIIKENNEVERKOT INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: LIIKENNEVERKOT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-18 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä Määräys 1 (91) Antopäivä: 31.12.2012 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi Kai Koistinen 17.5.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE seuranta ja raportointi INSPIRE-toimeenpanon etenemistä jäsenmaissa seurataan vuosittain

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi ääräys 1 (29) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 1.1.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011)74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö Komission täytäntöönpanopäätös infrastruktuurirekisteriä

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Liikennelabra. 19.11.2014 Juha Kenraali. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Liikennelabra. 19.11.2014 Juha Kenraali. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikennelabra 19.11.2014 Juha Kenraali Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taustaa Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt yhdessä toimialan yritysten kanssa kokeilun liikenteen sähköisten

Lisätiedot

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Kunnat ja Inspire -koulutus Jani Kylmäaho 18.11.2014 Hyödyntämisen vaiheet Lisensointi ja käyttöoikeudet Metatiedot Aineisto saataville helposti hyödynnettävässä

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet. Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen

Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet. Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen 10.10.2014 Inspire-yhteensopivuuden määritelmät: Metatiedot Inspire-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

ESITYS ITÄISEN RAJOITUSALUEEN EF R28 KORVAAMISESTA EF R100 ALUEELLA

ESITYS ITÄISEN RAJOITUSALUEEN EF R28 KORVAAMISESTA EF R100 ALUEELLA Päivämäärä 1.8.2012 1 (3) Finavia Oyj Lennonvarmistusliiketoiminta ESITYS ITÄISEN RAJOITUSALUEEN EF R28 KORVAAMISESTA EF R100 ALUEELLA Finavian ilmailutiedotusyksikkö on keväällä 2010 aloittanut Eurooppalaisen

Lisätiedot

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen 4.2.2016 Taustaa rautatietunneleita koskeville normeille Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva keskeisin lainsäädäntö

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt :n osan 1 YLEISET PERUSTEET Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen 1. osan. Voimassa

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 11.12.2009 Pasila Petri Takala Mitä se on? Euroopan laajuisesti kerätään vertailukelpoista tietoa eri maiden kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Connecting Europe Facility:

Connecting Europe Facility: Connecting Europe Facility: Kaupunkisolmukohdat TEN-T-rahoituksessa Arto Tevajärvi, Liikennevirasto 26.5.2016 Osiot TEN-T verkko ja Urban node - kaupunkisolmukohdat Kaupunkisolmukohtien strateginen kehittäminen

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Inspire-prosessin tilannekatsaus 05 / 2011

Inspire-prosessin tilannekatsaus 05 / 2011 Inspire-prosessin tilannekatsaus 05 / 2011 13.5.2011 Uusinta lainsäädäntöä Komission asetus paikkatietojen yhteentoimivuudesta (Liite I: tietotyypit, ominaisuustiedot jne..) Samalla myös asetus koodilistoista

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja

Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja Presentation to: By: Date: Poligonin ja SKS:n kevätseminaari Teemu Saloriutta, Maanmittauslaitos 18.4.2016 16 September, 2015 Mikä European Location Framework? 30

Lisätiedot

Liikenneviraston avoin data

Liikenneviraston avoin data Liikenneviraston avoin data Liikennelabra-tilaisuus 24.1.2017 Tomi Lapinlampi/Jari Myllärinen 16.1.2017 Avoin data Liikennevirastossa LÄHTÖKOHTA: KAIKKI Liikenneviraston omistamat tietoaineistot ovat avoimia

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 30.3.2011 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti

Sääntelyelimen painopisteet Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti Sääntelyelimen painopisteet 2016 Sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti 25.11.2015 Aiheet Verkkoselostus Palvelupaikat ja niiden hinnoittelu Rataverkon hinnoittelu Kirjanpidollinen eriyttäminen Lisää

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä

SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä SYKEn metatietopalvelu helpottaa tiedon löytämistä Kaisu Harju Suomen ympäristökeskus SYKE / Geoinformatiikka LifeData-seminaari 31.1.2012 Miksi uusi metatietopalvelu SYKEn paikkatietoaineistot ahkerassa

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.

JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi. Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4. JHS XXX Kansallisen tie- ja katuverkostoaineiston ylläpito ja ylläpitotietojen dokumentointi Matti Pesu / Liikennevirasto 9.4.2014 Esityksen sisältö Mikä on Digiroad? Suosituksen tausta ja tavoitteet Valmistelussa

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ratamaksusääntelystä: Suorien kustannusten määrittäminen. Juha Karjanlahti

Ajankohtaista ratamaksusääntelystä: Suorien kustannusten määrittäminen. Juha Karjanlahti Ajankohtaista ratamaksusääntelystä: Suorien kustannusten määrittäminen Juha Karjanlahti EU:n ratamaksusääntelyn periaatteet (1) Tavoitteena rautatieliikenteen kannustaminen / kilpailukyky Rataverkon hinnoittelu

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy

KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011. Matti Sirén, Keypro Oy KRYSP - kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut Seminaari 23.-24.11.2011 Matti Sirén, Keypro Oy Keypron osuus KRYSP:issä Maankäyttö / opastavat tiedot / katuverkon topologia Maankäyttö / kantakartta

Lisätiedot

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Seurantatiedot 2010 Kerätty helmikuussa aineistoluettelon pohjalta Valtionhallinnon viranomaisille lähetettiin esitäytetty taulukko Metatietojen tilanne saatu

Lisätiedot

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Juha Kenraali 4.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Romutuspalkkio kokeilun tausta ja tavoitteet Edistää autokannan uudistumista

Lisätiedot

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala

Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala Inspire-prosessi ja Inspire-soveltamisala 21.11.2011 Katselupalvelun palvelutaso Vaatimukset tulivat voimaan 9.11.2011 Vaatimukset koskevat direktiivin liitteen I&II piiriin kuuluvien paikkatietoaineistojen

Lisätiedot

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet Tutkimuksen tietoaineistot (TTA)-työpaja, Turku 20.5.2013

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet), FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Liikennevirasto 2 Liikenneviraston digitalisaatiohanke, tulevaisuuden liikenne, mitä se tuo tullessaan motoristien ja tienkäyttäjien näkökulmasta SMOTO kerhokonferenssi Jan Juslén, Tieto-osaston johtaja, Liikennevirasto

Lisätiedot

#Liikennelabra goes avoin data

#Liikennelabra goes avoin data #Liikennelabra goes avoin data Hannu Parkkisenniemi 24.1.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Trafin ydintiedot 1. Trafi-tason tieto Konsernitason tieto, jota käytetään koko organisaatiossa 2.

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Paikkatiedon käyttöehdoista

Paikkatiedon käyttöehdoista Paikkatiedon käyttöehdoista Käyttöehtojen julkaisu ja neuvonta Laki paikkatietoinfrastruktuurista 15 Paikkatietoaineistojen käyttöä koskevat ehdot Paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voi asettaa ehtoja

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

INSPIREilmaliikenneverkkoaineistojen. tuottaminen. Pirjo Ranta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

INSPIREilmaliikenneverkkoaineistojen. tuottaminen. Pirjo Ranta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. INSPIREilmaliikenneverkkoaineistojen tuottaminen Pirjo Ranta 20.9.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. INSPIRE-ilmaliikenneverkkoaineistot INSPIRE-ilmaliikenneverkkoaineistot ovat osa liikenneverkottietotuotetta,

Lisätiedot

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys Jari Reini 13.3.2012 Aikataulu http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/aikataulu INSPIRE-yhteensopivuus INSPIRE-direktiivinliitteissä

Lisätiedot

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa DR2 uudistus ja SURAVAGE prosessi Nordiskt Vägforum 6.5.2014 Digiroad uudistuksen keskeiset tavoitteet Digiroad muodostaa Kansallisen pysäkkirekisterin

Lisätiedot

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä!

Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Paikkatietopalveluita hyvällä Sykkeellä! Poimintoja SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoituspalveluista Kaisu Harju, Suomen ympäristökeskus SYKE SYKEn geoinformatiikkapäivät 3.12.2013 Sisältö Mitä tietoja

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE

EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE EUROKOODI 7 KÄYTTÖÖNOTTOTILANNE YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Eurokoodi 7 ja kansallinen liite ovat valmiit. Soveltamisohje RIL-207 on käytössä. Käytöstä on järjestetty useita koulutustilaisuuksia. Eletään siirtymävaihetta,

Lisätiedot

MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus

MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus MTJ paikallisen ja valtakunnallisen yhteentoimivuus ja avoimuus Valtakunnallinen näkökulma ja käytäntöjä muissa maissa Paikkatietoverkoston seminaari 28.11.2014 KP Karlsson Sisällys Taustaksi Muutoksia

Lisätiedot

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät

Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Talvirengasmääräykset Suomessa ja talvirenkaiden tekniset määritelmät Rengasfoorumi 2.10.2014 Jussi Salminen Erityisasiantuntija Analyysit; merenkulku, tieliikenne, ympäristö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Inspire-seuranta 2013

Inspire-seuranta 2013 Inspire-seuranta 2013 Vuotta 2013 koskevat seurantatiedot kerättiin sähköpostikyselyllä tammi-helmikuun aikana Inspire-seurantatiedot Tiedot paikkatietoaineistojen ja palveluiden saatavuus- ja käyttöehdoista

Lisätiedot

Eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä ERTMS/ETCS Suomeen, uusi vetokalusto ja ratalaiterakentaminen.

Eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä ERTMS/ETCS Suomeen, uusi vetokalusto ja ratalaiterakentaminen. Eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä ERTMS/ETCS Suomeen, uusi vetokalusto ja ratalaiterakentaminen. Taustaa ERTMS/ETCS-historialle. Alalla pitkään toimineet tietävät: rautateiden kvartaali on

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa

Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen. Jussi Takamaa Rataturvallisuudesta oppia katurakentamiseen Jussi Takamaa Rautatieympäristö Junan nopeus max 220 km/h Jännite 25 000 volttia Juna liikkuu lähes äänettömästi Vaarallista? Rautatieympäristö Junaliikenne

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen

Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Helsinki Region Infoshare Pääkaupunkiseudun tiedon avaaminen Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 2.11.2011 - MML Paikkatietomarkkinat 2011 Helsinki Region Infoshare Kehitetään tiedontuottajien

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut

Vaatimusluettelo. Liite2_Vaatimusluettelo. Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi. Haut Vaatimusluettelo Tun nus (ID) Kpl Tärkeys Toimittajan kommentit Navigointi 1 Karttasovelluksessa tulee olla yleisesti vastaavissa sovelluksissa käytetyt navigointitoiminnot 4.2. 1 Kartta pitää voida kohdistaa

Lisätiedot

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT

INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT INSPIRE:n määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: KIINTEISTÖT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-10 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Inspire-yhteensopivat tietotuotteet - työpaja

Inspire-yhteensopivat tietotuotteet - työpaja Inspire-yhteensopivat tietotuotteet - työpaja Koulutustilaisuus 16.4.2015 Messukeskus, Helsinki Panu Muhli Inspire-sihteeristö Työpajan tavoitteet Tarkastellaan erilaisia lähestymistapoja (skenaariot)

Lisätiedot

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Metatietojen laatiminen ja ylläpito Kai Koistinen 16.2.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Sisältö Inspire-metatiedot aineistoille ja verkkopalveluille Metatietojen sisältö Metatietojen ylläpito

Lisätiedot