Ratarekisteri (RINF / NRE-FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratarekisteri (RINF / NRE-FI"

Transkriptio

1 Ratarekisteri (RINF / NRE-FI Tiedotustilaisuus Esko Sandelin / Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 RINF organisointi Trafissa Esko Sandelin RINF projektipäällikkö (järjestelmän pääkäyttäjä) Luvat ja hyväksynnät toimiala Infraluvat - osasto Osajärjestelmäluvat-yksikkö RINF projektin omistajuus Luvat ja hyväksynnät toimiala Infraluvat-osasto Osajärjestelmäluvat-yksikkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

3 Tilaisuuden sisältö Avaus ja Ratarekisterin (RINF) esittely ja ratkaisut Trafissa / Esko Sandelin, Trafi Rataverkontietojen keräyksen ratkaisut Liikennevirastossa / Reijo Prokkola Liikennevirasto Liikenneviraston ratatietojen keräys Ratarekisteriin / Saara Vihma, VR Track Rataverkon haltijan paikkatiedot Inspirepaikkatietodirektiivin näkökulmasta / Mika Ahvenainen Liikennevirasto Kysymyksiä ja vastauksia / kaikki Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

4 RINF Infrastruktuurirekisteri RINFillä tarkoitetaan EUn laajuista rautateiden keskitettyä infrastruktuurirekisteriä. Käytännössä RINF muodostuu kansallisista rekistereistä (NRE), Suomen Ratarekisteri on NRE-FI RINF muodostuu kerättävistä tiedoista, jotka ovat yksinkertaistettuna seuraavat: a) makrotaso (mesotaso) rautatieverkosto; b) mikrotaso yksityiskohtainen rautatieverkosto, c) rata ; d) rataosuus ; e) toiminnallinen piste f) raide ; g) sivuraide Tietojen määrän jakautuminen on arvioilta Liikenne-virastolle 90%, Yksityisille rataverkonhaltijoille ( kpl) 10% Liikenteen turvallisuusvirasto

5 RINF Infrastruktuurirekisteri Käyttöönoton tarkoitus EUn tasolla Infrastruktuurirekisteriä käytetään suunnittelutarkoituksiin suunniteltaessa uusia junia ja kehitettäessä reittejä ennen rautatieyrittäjän toiminnan aloittamista Liikkuvan kaluston osajärjestelmän suunnittelu Kiinteiden laitteistojen teknisen yhteensopivuuden varmistaminen EUn rautatieverkoston yhteentoimivuuden seuraaminen Junan ja reitin yhteensopivuuden varmistaminen Liikenteen turvallisuusvirasto

6 Lähde: ERA RINF Project Lähde: RINF Application Guide/ERA RINF Common Database IM Liikennevirasto Infrastructure Data Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data IMs Others Infrastructure Data Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data MS Finland NRE-FI XML Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data Liikenteen turvallisuusvirasto

7 RINF - Sääntely Komission täytäntöönpanopäätös, annettu , Rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (2011/633/EU) uusittavana 6/2014 uusi komission päätös ERAn RINF toteuttamispäivämäärät myöhentyy Uusi täytäntöönpanomääräys Trafilta LINKKI: =EN Rautatielaki 2013/323 (muutettu RL 2011/304) LINKKI: Liikenteen turvallisuusvirasto

8 RINF - Sääntely VNa 1094/ voimaan tulo LINKKI: Trafin Ratarekisterimääräys komission RINFpäätöksestä (2011/633/EU) voimaan tulo LINKKI: TRAFI_545_ _2013_Fi.pdf Liikenteen turvallisuusvirasto

9 RINF, Suomessa ratarekisteri Projektin tavoite Trafissa määrittää ratarekisterin pitäjän rooli (prosessit, tehtävät) organisoida ja sopia rautatieinfrastruktuurin tietojen kerääminen rataverkonhaltijoiden kanssa toteuttaa keräämiseen tarvittavat ICTratkaisut Kansallisen ratarekisterin NRE-FI tavoite käsitellä ja välittää kerätty tieto RINFiin ERA:lle (European Railway Agency) Liikenteen turvallisuusvirasto

10 Sääntelystä tuleva velvoite ja aikataulutus RL 2013/ : Trafi vastaa ratarekisteristä lukien. VNa 2013/ a Liikenneviraston on siirrettävä hallinnassaan olevaan ratarekisteriin sisältyvät tiedot Trafille viimeistään TEN-T verkkoon kuuluvien yksityisraiteiden haltijoiden, (merisatamassa tai satama-alueella) on toimitettava tiedot siten, että Trafi voi välittää tiedot viimeistään Muiden rataverkon haltijoiden on toimitettava tiedot siten, että Trafi voi välittää tiedot viimeistään Liikenteen turvallisuusvirasto

11 Ratarekisterin arvioituja vaikutuksia Suomessa Rataverkonhaltijoiden rataverkot tulevat läpinäkyväksi osaksi EUn laajuista rautatieverkkoa Pitkällä aikavälillä toimijat voivat saada hyötyjä rautateiden yhteentoimivuuden/yhteensopivuuden suunnittelusta, seuraamisesta ja varmistamisesta EUn reunavaltiona ja vailla kiinteää rautatieyhteyttä EUmaahan, Suomessa ei ole saavutettavissa välittömiä taloudellisia hyötyjä Velvoitettuna ratarekisterin pitäjänä Trafilla on rajoittunut tuotto-odotus lyhyellä tähtäimellä edellä mainituista syistä Ratarekisterin ylläpidon ja tietojen välittämisen kustannukset Trafille pyritään saamaan rekisteröintipalvelun käyttämisestä kerättävillä maksuilla sen jälkeen kun tiedot on välitetty ensimmäisen kerran Liikenteen turvallisuusvirasto

12 Ratarekisterin aikataulu ja vaiheistus (tilanne ) Ratarekisterin luominen on vaiheistettu II vaiheeseen: I vaiheessa Trafi kehittää Ratarekisteriin valmiudet tietojen vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja välittää tiedot RINFiin ( tavoite) mennessä Liikennevirasto kerää/välittää tietonsa Ratarekisteriin mennessä Vuonna 2015 Trafi selvittää II vaiheen toteuttamista ja NRE-FI välittää Liikenneviraston tietoja 3 kk välein RINFiin Liikenteen turvallisuusvirasto

13 Ratarekisterin aikataulu ja vaiheistus (tilanne ) II vaiheessa Trafi toteuttaa NRE-FI tietojen vastaanottamisen ja välittämisen järjestelmätyökalut Järjestelmätyökalut toteutettaisiin mennessä mennessä yksityisten TEN-T rataverkkoja koskevien tietojen välitys RINFiin + tietojen välitys 3 kk välein mennessä muita rataverkkoja koskevien tietojen välitys RINFiin + tietojen välitys 3 kk välein Liikenteen turvallisuusvirasto

14 Yksityiset rataverkonhaltijat ja käytännön toimet (tilanne ) TEN-T rataverkkoon kuuluvat rataverkonhaltijat :Trafin kartoitus RINF-tietojen toimittamisvalmiuksista, liitäntä turvallisuuslupatilanteen kartoittamiseen TEN-T rataverkolla Ratarekisterillä on RINF-tietojen vastaanottovalmius yksityisiltä : TEN-T rataverkonhaltijan RINFtietojen keräyksen aloitus Liikenteen turvallisuusvirasto

15 Yksityiset rataverkonhaltijat ja käytännön toimet (tilanne ) Muuhun rataverkkoon kuuluvat rataverkonhaltijat : Trafin kartoitus RINF-tietojen toimittamisvalmiuksista, liitäntä turvallisuuslupatilanteen kartoittamiseen muulla rataverkolla Ratarekisterillä on RINF-tietojen vastaanottovalmius : rataverkonhaltijan RINF-tietojen keräyksen aloitus Liikenteen turvallisuusvirasto

16 Kysymyksiä, Keskustelua, Mutinoita? Liikenteen turvallisuusvirasto

17 RINF - Liikennevirasto Mikko Himmi Reijo Prokkola

18 Liikenneviraston asema RINF kokonaisuudessa Rataverkon haltijat toimittavat määräyksen mukaiset tiedot Trafille, joka kokoaa Suomen tiedot ja lähettää ne ERA/EU:lle Liikennevirasto Trafi ERA/EU Rataverkon haltija 1 Rataverkon haltija 2 Rataverkon haltija n Liikenne ja tieto

19 Liikenneviraston toimintaa määrittävät reunaehdot Uusi rautatielaki Liikenneviraston pitää toimittaa RINF-rekisterin mukaiset tiedot Trafille koko valtion rataverkolta vuoden 2014 loppuun mennessä Velvoite on kuvattu hallituksen esityksessä Trafin määräys Infrastruktuurirekisterin (RINF) sisällöstä Tämän hetkinen määräys on annettu Mikko Himmi 19 Liikenne ja tieto

20 Liikenneviraston päätuotokset RINF- velvoitteen täyttämiseksi Osallistua RINF-tietosisällön määrittämiseen ja työn organisointiin kansallisesti Vuonna 2012 teetettiin selvitys RINF-tietojen määrityksistä ja tietojen saatavuudesta Vuonna 2013 teetettiin pilotti RINF-tietojen keruusta kahdessa eri kohteessa valtion rataverkolla (Savonlinnan uusi rataosuus, Lahti-Kouvola- Vainikkala sis. Kouvolan ratapihan) Vuonna 2014 tietojen inventointi Trafin ratarekisteriin Osallistua kansainväliseen edunvalvontaan Toimittaa päivitetyt RINF-tiedot neljä kertaa vuodessa Trafille Ensivaiheessa tiedot kerätään koko valtion rataverkolta Exceliin ja muunnetaan xml-muotoon Ylläpitovaiheessa tavoitteena sähköinen rajapinta Livin Ratapurkista Trafin ratarekisteriin Mikko Himmi 20 Liikenne ja tieto

21 Liikenneviraston tietojen keräämisen arkkitehtuuri Infrarekisteriin (RINF) vaaditut rekisteritiedot poimitaan pääsääntöisesti suoraan nykyisistä ratarekistereistä (70%). Loput (30%) tiedoista pitää muuntaa ja käsitellä vaadittuun määrämuotoon. Työn tekee Liikenneviraston tilauksesta VR-Track. RINF Rekisteri tiedot Liikenneviraston rekisteritiedot Mikko Himmi 21 Liikenne ja tieto

22 Identified questions Border points / End points Situation between Finland Sweden border Where is the Border point? What about the End point? Border points between EU-country third country Where is the Border point? What about the End point? Mikko Himmi 22 Liikenne ja tieto

23 Tornio - Haaparanta Rajasilta Mikko Himmi 23 Liikenne ja tieto

24 KIITOS! Kysymyksiä? Mikko Himmi 24 Liikenne ja tieto

25 RINF Infrastruktuurirekisterin tietosisältö Saara Vihma

26 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä Rataverkko kuvataan paikkatietojärjestelmille sopivassa muodossa Verkko on sidottu sijaintitietoon koordinaattitieto ratakilometrijärjestelmän mukainen sijainti Mahdollistetaan tietojen tallentaminen jatkossa paikkatietona tietokantaan Tietojen muoto on tarkoin määrätty ja tiedonsiirtoon käytettävä formaatti on XML Esim. raiteiden haltijat esitetään kansallisena nelinumeroisena koodina koodeja hallinnoi Trafi turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä? Liikenneviraston rataverkon tietojen inventointi on tehty aluksi Excel-taulukkoon, josta tiedot saadaan siirrettyä massana sijaintiraidetunnuksen avulla rekisteritietokantaan

27 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä (1/2) Makrotasolla rataverkko koostuu toiminnallisista pisteistä (OP) Operational Point Rautatieliikennepaikka tai osiin jaetun liikennepaikan osa Levels of the network (UIC RailTopoModel Railway Network (source RailML Description) RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

28 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä (2/2) Makrotasolla rataverkko koostuu linjaosuuksista (SoL) Section of Line Voi olla yksi raide tai useita rinnakkaisia raiteita (kaksi- ja neliraiteiset linjaosuudet) OP A OP B RINF Length SoL 1 1 center 2 3 AB BA 2 center 3 OPdemarcation points 4 OPdemarcation points OPdemarcation points 4 OPdemarcation points Scope OP parameters Scope OP-track parameters Scope SoL parameters Scope SoL-track parameters Scope OP parameters Scope OP-track parameters Section of Line (SoL) between two Operational Points (OP) provided by D. KES RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

29 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä Mikrotaso Tarkoittaa toiminnallisten pisteiden ja linjaosuuksien jakoa raiteisiin Toiminnallisten pisteiden sisällä raiteet jaetaan kahteen luokkaan, raiteisiin (Running track) ja sivuraiteisiin (Siding) Poikkeaa aiemmista luokitteluista Running track tarkoittaa pääraiteiden lisäksi muita junakulkutieraiteita sekä raiteita, joilla on junaliikenteen käytössä oleva matkustajalaituri Siding-luokkaan kuuluvat loput sivuraiteet sekä kaikki junakulkutieraiteet, joilla on junakaluston huoltoon liittyviä varusteita Levels of the network (UIC RailTopoModel Railway Network (source RailML Description) RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

30 Linjaosuuksien (Section of Line) rekisteritiedot 1/2 Makrotaso = linjaosuuden yleistiedot Raiteen haltija ja tunnus Toiminnallinen piste (OP) alussa ja lopussa, pituus ja liikennöintisuunta Mikrotaso = linjaosuuden raiteet, tunnelit, sähköistys- ja turvalaitejärjestelmät Raiteet Raiteet, joilla on operationaalinen merkitys Vaihdeyhteyksiä ja turvaraiteita ei esitetä Tunnus, liikennöintisuunta, laaditut EY-tarkastusvakuutukset Kuuluminen TEN-verkkoon ja tavaraliikenteen ydinkäytäviin, liikenteen tyypit, tiedot nopeus- ja painorajoituksista Ilmasto-olosuhteet, korkeustaso Raideleveys ja geometria, raiteen kallistuksen vajaus, kiskon kallistus, sepelöinti Kalustolle asetettuja vaatimuksia: pyörän halkaisija, laipan voitelu, magneettija pyörrevirtajarrujen käyttö RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

31 Linjaosuuksien (Section of Line) rekisteritiedot 2/2 Tunnelit Tunnelin haltija, tunnelin nimi, alku ja loppukohdat, laaditut EYtarkastusvakuutukset, pituus, poikkileikkaus Turvallisuustietoja, suunnitelmat hätätilanteiden varalle, liikkuvan kaluston paloturvallisuusvaatimukset Energiaosajärjestelmä (sähkörata) Ajojohtimen tietoja: tyyppi ja korkeus, järjestelmän jännite ja taajuus, sähkövirta, ryhmityseristimet, EY-tarkastusvakuutukset Kaluston vaatimuksia: virroittimen tyyppi, määrä, nostovoima, pikalaskulaite ja kontaktihiilen materiaali Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmä (turvalaitteet) ETCS-taso, ETCS-ratalaitteet GSM-R-versio, järjestelmän toiminnot Muut junien kulunvalvontalaitteet ja radiojärjestelmät Kalustolle asetettuja vaatimuksia: akselien sijainnit, pyörän materiaali ja halkaisija, laipan korkeus, paksuus ja voitelu, hiekoitus RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

32 Toiminnallisten pisteiden (Operational Point) rekisteritiedot 1/2 Makro-/mesotaso = toiminnallisen pisteen yleiset tiedot Nimi, koodi, tyyppi, sijainti Mikrotaso = junakulkutieraiteiden tiedot, tunnelit, matkustajalaiturit, sivuraiteiden tiedot Junakulkutieraiteet (Running Track) Yleistiedot Raiteen haltija, tunnus, EY-tarkastusvakuutukset, TEN-verkkoon kuuluminen, liikenteen tyyppi, raideleveys Tunnelit Tunnelin haltija, nimi, pituus, EY-tarkastusvakuutukset, turvallisuustiedot, liikkuvan kaluston paloturvallisuusvaatimukset Matkustajalaiturit Laiturin haltija, pituus, korkeus, varusteet RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

33 Toiminnallisten pisteiden (Operational Point) rekisteritiedot 2/2 Sivuraiteet (siding) Yleistiedot Raiteen haltija, tunnus, TEN-verkkoon kuuluminen, mahdolliset EYtarkastusvakuutukset, käyttöpituus Geometriatiedot Seisontaraiteiden suurin pituuskaltevuus (jos >2.5 ) pienin pystygeometrian pyöristys (jos <600m kupera tai <900m kovera, laskumäissä <250 tai <300) pienin vaakageometrian kaarresäde (jos <180m) Varusteet Raiteella sijaitsevat junien huollon mahdollistavat varusteet jäteveden tyhjennys, puhtaan veden täyttö, puhdistusvälineistö, polttoaineen jakelu, hiekoitushiekan täydennys, sähkö RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

34 Liikenneviraston raiteiden tietojen kerääminen ja ylläpito Osa tiedoista on yleisiä vaatimuksia, jotka löytyvät YTE:istä ja Ratateknisistä ohjeista (RATO) Paljon samoja tietoja on jo olemassa Rautateiden verkkoselostuksessa, Rataverkon kuvauksessa ja Rautatieliikennepaikkaluettelossa Tietoja löytyy myös kansallisista rekistereistä Tavoitteena näiden RINF-tietojen päivittyminen samalla kuin kansallista rekisteriä päivitetään Tiedon esittämistapa on RINF:ssä tarkkaan määrätty esim. pystygeometrian kaltevuusjaksojen keräämiseen linjaraiteilta tehdään sovellus, joka muodostaa RINF-vaatimusten mukaisen pituuskaltevuusketjun Kaikkia tietoja ei ole olemassa ja niiden kerääminen on työlästä Esim. sivuraiteiden geometriatiedot Ei ajantasaista geometriarekisteriä, tieto hajallaan ja sen tulkinta on käsityötä Paljon sivuraiteiden geometriatietoa puuttuu kokonaan Uusista ja parannettavista kohteista RINF-tiedot projektilta Yksi käyttöönottoluvan myöntämisen vaatimus? RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

35 Yksityisraiteiden RINF-tiedot Suurin osa yksityisraiteista on sivuraiteita (siding) Tarvitaan vain RINF-sivuraidetiedot Raidetunnukset, raiteiden yksilöinti? Valvooko Trafi raiteiden nimeämistä (esim. turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä)? Miten kerätään puuttuvat geometriatiedot? Vaatiiko Trafi puuttuvien geometrioiden selvittämistä? Junakulkutieraiteita on yksityisraiteilla vain muutamia yksityisistä junakulkutieraiteista ollaan luopumassa Kokonaan yksityisiä rautatieliikennepaikkoja on vain muutamia (esim. Kemira, Tahkoluoto) RINF-näkökulmasta myös esimerkiksi rautatieliikennepaikasta erillinen, linjaraiteen päässä oleva yksityinen ratapiha voi olla oma toiminnallinen pisteensä Mahdollisuuksien mukaan voisi olla järkevintä käsitellä osana samaa toiminnallista pistettä? Mahdollisten uusien toiminnallisten pisteiden nimeäminen ja OP-koodi Trafin vastuulla? Henkilöjunaliikenteen säännöllisessä käytössä olevia matkustajalaitureita ei ole yksityisraiteilla Tapahtuma- ja museojunien käyttämiä laitureita voi olla Esim. Pernon telakan raide Turussa: areenan matkustajalaituri sijaitsee rautatieliikennepaikan sisällä olevalla yksityisellä linjaosuudella => laituriraide oma toiminnallinen pisteensä? Yksityisraidetietojen kokoaminen ja toimitus esim. raiteistokaavion tai kunnossapitosuunnitelman laatimisen yhteydessä Ylläpitoon kuuluu muutosten ja poistojen ilmoitukset RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

36 Kysymyksiä, kommentteja, keskustelua Kuva: Mikael Anttonen, VR Track RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

37 Rataverkon haltijan paikkatiedot Inspire-paikkatietodirektiivin näkökulmasta Henna Uronen Mika Ahvenainen

38 Sisältö INSPIRE lyhyesti Rataverkko osa Liikenneverkot -tietotuotetta Toteutusaikataulu Katselu- ja latauspalvelu

39 INSPIRE direktiivi lyhyesti Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) on EU-direktiivi, jonka avulla kansallisista paikkatietoaineistoista ja -palveluista luodaan EU:n jäsenmaiden yhteinen, yhtenäinen ja helposti hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri. Direktiivin määrittelemiä paikkatietoinfrastruktuurin osia ovat: metatiedot paikkatietoaineistot, -tuotteet ja -palvelut verkkopalvelut (haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut) tietojen yhteiskäyttö sekä saatavuutta ja käyttöä koskevat sopimukset raportointi ja seuranta Velvoittaa vain julkishallintoa. Jokaiselle INSPIRE:n määrittelemälle tietoaineistolle on tunnistettu jäsenvaltioittain vastuussa olevat viranomaisorganisaatiot. Ei velvoita yksityisraiteiden omistajia. Ei edellytä uusien tietojen keräämistä

40 Paikkatietoinfrastruktuuri

41 Rataverkko osa Liikenneverkot tietotuotetta 1/2 INSPIRE-direktiivin liitteestä I löytyy Liikenneverkot -tietotuote Tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikenteen verkot ja niihin kuuluva infrastruktuuri Yhteydet eri kulkumuotojen välillä Trans-European yhteydet Tietotuote pohjautuu linkki-solmu tietomalliin. Intermodaalinen yhteys eri kulkumuotojen (tie, rata) välillä

42 Rataverkko osana Liikenneverkot tietotuotetta 2/2 Liikennevirasto on julkaissut kansallisina tietotuotteina katselupalveluun rataverkon osalta: Rataverkko-aineiston (kuvattu yksilinjaisena) Tasoristeykset Henkilöliikennepaikat Liikennevirasto käyttänee INSPIRE:n mukaisen tietotuotteen muodostamisessa raideverkkotasoista rataverkon kuvausta, eli linkit muodostetaan raiteista. Sama lähestymistapa myös Ruotsissa. Ratasolmut ja linkit muodostavat topologisesti eheän verkon. Raidetason solmukohteita ovat vaihteet, päätepuskimet, raiteen katkokset (esim. raidetunnus vaihtuu) ja kääntöpöydät Linkkikohteita ovat raiteet keskilinjana kuvattuna

43 Rataverkon kohteita

44 Toteutusaikataulu INSPIRE:n toteutusaikataulu on kuvattu taulukossa alla osa-alueittain ja paikkatietoryhmittäin Kansalliset tietotuotteet Liikenneverkot-tietotuotteen eri kulkumuotojen osalta jaossa katselupalvelussa. INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukainen Liikenneverkot-tietotuote oltava katselu- ja latauspalvelussa 11/

45 Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelut Katselupalvelu (WMS-rajapinta) Maaliikenne Aineistot: Digiroad, Rataverkko, Tasoristeykset, Henkilöliikennepaikat, Tierekisterin osoitteisto ja muita tiestötietoja. Meriliikenne Aineistot: Aluevesien rajat, Sulut ja rantarakenteet, Merikartan syvyystiedot, Vesiväylät, Merikartta-aineisto, Merikartan johtotiedot Latauspalvelu Karttakäyttöliittymä palveluun julkaistaan 6/2014. Samassa yhteydessä päivitetään katselupalvelun aineistoja ja tarkistetaan kaikkien aineistojen metatiedot. Vaihtoehtoina WFS-rajapinta ja/tai tiedostolatauspalvelu. Aineistojen lataaminen on pääosin vapaata. Osalla aineistoista on erityisehtoja, jotka hyväksyttävä lataamisen yhteydessä

46 INSPIRE ja RINF velvoittavia tietopalveluja Tärkeää on varmistaa, että Liikenneviraston perusrekistereistä pystytään tuottamaan sekä INSPIRE että RINF määrittelyjen mukaiset tietotuotteet. Mahdollisia synergiaetuja voitaisiin saavuttaa myös yleisen tiedonsiirtoformaatin käyttöönotolla, mikäli se tukisi riittävän hyvin molempien tietotuotteiden muodostamista. IM 1 Internal database Spesific model Spesific interface Spesific model Spesific interface INSPIRE IM 2 Internal database Spesific model Spesific interface National database Spesific model Spesific interface ETCS IM 3 Internal database Spesific model Spesific interface Spesific model Spesific interface RINF Spesific model Spesific interface NRE Spesific model Spesific interface

47 Kiitos! Lisätietoja Rataverkkoaineistot, rataverkon linkki-solmu malli Henna Uronen Liikenneverkot-tietotuote, Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelut Mika Ahvenainen

48 KIITOS PALJON OSANOTOSTANNE JA MIELENKIINNOSTANNE! Tiedotustilaisuuksia RINFin parissa on tarkoitus järjestää tulevina vuosina vähintäänkin 1/vuosi! Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

RINF RATAREKISTERI EU:N SÄÄDÖKSIIN PERUSTUVAN RATAREKISTERIN KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE

RINF RATAREKISTERI EU:N SÄÄDÖKSIIN PERUSTUVAN RATAREKISTERIN KANSALLINEN SOVELTAMISOHJE 1 (20) Antopäivä: 16.3.2017 Voimaantulopäivä: 16.3.2017 Säädösperusta: Rautatielaki (324/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: RINF Application Guide (EN) This Application

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1)

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1) PIETARSAAREN SATAMA (LJ-C56, 09.12.2016, versio 1) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1. Esittely 1.2. Yhteystiedot 1.3. Julkaiseminen 1.4. Rataverkon välinen yhteistyö 2. RATAVERKOLLE PÄÄSY 2.1. Yleiset edellytykset

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: LIIKENNEVERKOT

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: LIIKENNEVERKOT INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: LIIKENNEVERKOT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-18 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007 Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

Lisätiedot

Liikenneverkot-tietotuote

Liikenneverkot-tietotuote Liikenneverkot-tietotuote Tietotuotteet kuntoon 27.10.2017 27.10.2017 Sisältö 1. Miten lähdettiin liikkeelle 2. Välineet ja prosessit 3. Haasteet 4. Validointi 5. Hyödyntäminen 6. Lessons learned 27.10.2017

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä Määräys 1 (91) Antopäivä: 31.12.2012 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa Rajapinnat tehokäyttöön 7.3.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut suoraan organisaation omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen Kunnat ja Inspire koulutus 29.1.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut kunnan omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi ääräys 1 (29) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 1.1.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011)74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö Komission täytäntöönpanopäätös infrastruktuurirekisteriä

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Rautatieohjeet uudistuvat

Rautatieohjeet uudistuvat Rautatieohjeet uudistuvat Rata 2018 Rautatieohjeet uudistuvat Markku Nummelin Tekniikka- ja ympäristö -osasto Liikenneviraston ohjeryhmän puheenjohtaja VR1982-1995, RHK 1995-2009, Liikennevirasto 2010-

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

rautatiejärjestelmän luvat ja

rautatiejärjestelmän luvat ja Trafin myöntämät rautatiejärjestelmän luvat ja arviointilaitosten nimeäminen Ryhmäpäällikkö Jouko Linnasaari Trafin myöntämät rautatie- järjestelmän j ä luvat Turvallisuustodistuksen t tarvitsevat t rautatieliikenteen

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 30.12.2009. RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi Kai Koistinen 17.5.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE seuranta ja raportointi INSPIRE-toimeenpanon etenemistä jäsenmaissa seurataan vuosittain

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä Perustelumuistio 1(5) 17.10.2014 Esteettömyys rautatiejärjestelmässä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksen tausta Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän kehittämisellä pyritään rautatieliikenteen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS RAITEISTON KUVAUS Voimassa alkaen toistaiseksi HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS Muutoshistoria: Muutos Päivämäärä Hyväksyjä Hyväksytty käyttöön 1.1.2013 Ratapäällikkö Päivitys Turvallisuusjohtaja

Lisätiedot

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Kunnat ja Inspire -koulutus Jani Kylmäaho 18.11.2014 Hyödyntämisen vaiheet Lisensointi ja käyttöoikeudet Metatiedot Aineisto saataville helposti hyödynnettävässä

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

HARJA. Vesiväyläpäivä

HARJA. Vesiväyläpäivä HARJA Vesiväyläpäivä 6.4.2016 Mikä HARJA on? HARJA on kaikkien liikennemuotojen (tie, vesi, raide) hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan, sekä sopimusten ja palautteiden hallintaan valmistuva järjestelmä

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n rataverkkoselostus

Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n rataverkkoselostus Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab:n rataverkkoselostus 1 2 Rataverkkoselostus, Oy Kaskisten Satama Kaskö Hamn Ab Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Esittely... 3 1.2 Yhteystiedot... 3 1.3 Julkaiseminen...

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Paikallisen tunnuksen luominen tietokantaan

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/880/EU)

PÄÄTÖKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/880/EU) 12.12.2014 L 356/489 PÄÄTÖKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/633/EU

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet. Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen

Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet. Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen Inspire-aineistojen ja palveluiden validoinnin haasteet Inspire-infotilaisuus Kai Koistinen 10.10.2014 Inspire-yhteensopivuuden määritelmät: Metatiedot Inspire-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot

Lisätiedot

Liikennelabra. 19.11.2014 Juha Kenraali. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Liikennelabra. 19.11.2014 Juha Kenraali. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikennelabra 19.11.2014 Juha Kenraali Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taustaa Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt yhdessä toimialan yritysten kanssa kokeilun liikenteen sähköisten

Lisätiedot

KMTK Liikenne -teeman tilannekatsaus. Tiestö työpaja, Pasilan virastotalo, Helsinki

KMTK Liikenne -teeman tilannekatsaus. Tiestö työpaja, Pasilan virastotalo, Helsinki KMTK Liikenne -teeman tilannekatsaus Tiestö työpaja, Pasilan virastotalo, Helsinki 19.06.2017 Taustaa KMTK Liikenneverkot -kohdemallissa huomioidaan Digiroad-yhteensopivuus INSPIRE-yhteensopivuus Kuntien

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Johdanto ja tarkoitus 1.2 Oikeudellinen merkitys 2 Rataverkolle pääsy 2.1 Rataverkolle pääsyn edellytykset 2.1.2 Yleiset rataverkolle

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 Print Tällä verkkolomakkeella metsäkeskus voi toimittaa Inspire direktiivin toimeenpanoon liittyvät seurantatiedot maa ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot

KMTK - Digiroad -yhteistyö. KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa

KMTK - Digiroad -yhteistyö. KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa KMTK - Digiroad -yhteistyö KMTK on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa 1 Tieverkon toimijoita, aineistoja ja järjestelmiä Liikennevirasto - Digiroad (VVH ja OTH) Maanmittauslaitos -

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä Erityisasiantuntija Ville-Veikko Savolainen SFS 7.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukset 29.9. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt :n osan 1 YLEISET PERUSTEET Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen 1. osan. Voimassa

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus automatisoituvan liikenteen luottamusverkostoon. ja vähän muuhunkin!

Ajankohtaiskatsaus automatisoituvan liikenteen luottamusverkostoon. ja vähän muuhunkin! Ajankohtaiskatsaus automatisoituvan liikenteen luottamusverkostoon ja vähän muuhunkin! 26.10.2017 Eetu Pilli-Sihvola Johtava asiantuntija, liikenteen automaatio Liikenteen uudet palvelut Vastuullinen liikenne.

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet) FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012

Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012 Inspire-prosessin tilannekatsaus 01 / 2012 23.1.2012 Täytäntöönpano-ohjeet Ohje haku- ja katselupalvelujen palvelutasosäännösten tulkinnasta Latauspalvelujen ohjeiden laatiminen pitkällä Tiedostolatauspalvelu

Lisätiedot

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta

Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Suomen ilmailun turvallisuudenhallinta Heli Koivu, johtava asiantuntija, SSP focal point Ilmailun esikunta Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Miksi turvallisuudenhallintaa? Meidät toi tähän: Tekniikan

Lisätiedot

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan Pietarsaaren Satama Oy:n yksityisraiteilla ja hallinnoimalla

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Lassi Lehto INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT Finnish Geodetic Institute

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 14.10.2010 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

Paikkatietoalustahanke (MMM)

Paikkatietoalustahanke (MMM) Paikkatietoalustahanke (MMM) Osakokonaisuudet Tekninen Paikkatietoalusta Määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan julkisen hallinnon yhteinen paikkatiedon palvelualusta Maankäyttöpäätökset Muodostetaan

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 11.12.2009 Pasila Petri Takala Mitä se on? Euroopan laajuisesti kerätään vertailukelpoista tietoa eri maiden kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 30.3.2011 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa Sivu 1 / 7 FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa VERKKOSELOSTUS Korvaa 15.10.2016 voimaan tulleen Finngasin rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2015-05-19 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

Lisätiedot

Sääntelyelimen rooli ja toiminnan painopisteet vuonna 2017

Sääntelyelimen rooli ja toiminnan painopisteet vuonna 2017 Sääntelyelimen rooli ja toiminnan painopisteet vuonna 2017 Riikka Ristinen Sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus Sisältö Sääntelyelimen roolista Katsaus kuluneeseen vuoteen Toiminnan painopisteet vuonna 2017

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen 4.2.2016 Taustaa rautatietunneleita koskeville normeille Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva keskeisin lainsäädäntö

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta-hanke Maanmittauspäivät 31.5.2017 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 2 3 80% tiedosta on paikkatietoa!? = Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa. =Onko meillä tarvetta Julkishallinnon

Lisätiedot

Rautatieliikenteen turvallisuuden tilakuva

Rautatieliikenteen turvallisuuden tilakuva Rautatieliikenteen turvallisuuden tilakuva Kirsi Pajunen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Toimintaympäristö Kuva: Markku Nummelin Liikenteen turvallisuusvirasto Kansainvälinen toimintaympäristö Rautatieliikenteessä

Lisätiedot

Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011

Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011 Inspire-prosessin tilannekatsaus 10 / 2011 19.10.2011 Täytäntöönpano-ohjeet Luonnos ohjeeksi haku- ja katselupalvelujen palvelutasosäännösten tulkinnasta Muunnospalveluista ei tällä hetkellä olla laatimassa

Lisätiedot

Katsaus Liikennepalvelulain merkittävimpiin muutoksiin henkilöliikenteessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Katsaus Liikennepalvelulain merkittävimpiin muutoksiin henkilöliikenteessä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Katsaus Liikennepalvelulain merkittävimpiin muutoksiin henkilöliikenteessä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä lain täytäntöönpanosta Laki astuu pääosin voimaan 1.7.2018 Tiettyjen tietopykälien

Lisätiedot