Ratarekisteri (RINF / NRE-FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratarekisteri (RINF / NRE-FI"

Transkriptio

1 Ratarekisteri (RINF / NRE-FI Tiedotustilaisuus Esko Sandelin / Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 RINF organisointi Trafissa Esko Sandelin RINF projektipäällikkö (järjestelmän pääkäyttäjä) Luvat ja hyväksynnät toimiala Infraluvat - osasto Osajärjestelmäluvat-yksikkö RINF projektin omistajuus Luvat ja hyväksynnät toimiala Infraluvat-osasto Osajärjestelmäluvat-yksikkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

3 Tilaisuuden sisältö Avaus ja Ratarekisterin (RINF) esittely ja ratkaisut Trafissa / Esko Sandelin, Trafi Rataverkontietojen keräyksen ratkaisut Liikennevirastossa / Reijo Prokkola Liikennevirasto Liikenneviraston ratatietojen keräys Ratarekisteriin / Saara Vihma, VR Track Rataverkon haltijan paikkatiedot Inspirepaikkatietodirektiivin näkökulmasta / Mika Ahvenainen Liikennevirasto Kysymyksiä ja vastauksia / kaikki Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

4 RINF Infrastruktuurirekisteri RINFillä tarkoitetaan EUn laajuista rautateiden keskitettyä infrastruktuurirekisteriä. Käytännössä RINF muodostuu kansallisista rekistereistä (NRE), Suomen Ratarekisteri on NRE-FI RINF muodostuu kerättävistä tiedoista, jotka ovat yksinkertaistettuna seuraavat: a) makrotaso (mesotaso) rautatieverkosto; b) mikrotaso yksityiskohtainen rautatieverkosto, c) rata ; d) rataosuus ; e) toiminnallinen piste f) raide ; g) sivuraide Tietojen määrän jakautuminen on arvioilta Liikenne-virastolle 90%, Yksityisille rataverkonhaltijoille ( kpl) 10% Liikenteen turvallisuusvirasto

5 RINF Infrastruktuurirekisteri Käyttöönoton tarkoitus EUn tasolla Infrastruktuurirekisteriä käytetään suunnittelutarkoituksiin suunniteltaessa uusia junia ja kehitettäessä reittejä ennen rautatieyrittäjän toiminnan aloittamista Liikkuvan kaluston osajärjestelmän suunnittelu Kiinteiden laitteistojen teknisen yhteensopivuuden varmistaminen EUn rautatieverkoston yhteentoimivuuden seuraaminen Junan ja reitin yhteensopivuuden varmistaminen Liikenteen turvallisuusvirasto

6 Lähde: ERA RINF Project Lähde: RINF Application Guide/ERA RINF Common Database IM Liikennevirasto Infrastructure Data Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data IMs Others Infrastructure Data Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data MS Finland NRE-FI XML Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data Liikenteen turvallisuusvirasto

7 RINF - Sääntely Komission täytäntöönpanopäätös, annettu , Rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (2011/633/EU) uusittavana 6/2014 uusi komission päätös ERAn RINF toteuttamispäivämäärät myöhentyy Uusi täytäntöönpanomääräys Trafilta LINKKI: =EN Rautatielaki 2013/323 (muutettu RL 2011/304) LINKKI: Liikenteen turvallisuusvirasto

8 RINF - Sääntely VNa 1094/ voimaan tulo LINKKI: Trafin Ratarekisterimääräys komission RINFpäätöksestä (2011/633/EU) voimaan tulo LINKKI: TRAFI_545_ _2013_Fi.pdf Liikenteen turvallisuusvirasto

9 RINF, Suomessa ratarekisteri Projektin tavoite Trafissa määrittää ratarekisterin pitäjän rooli (prosessit, tehtävät) organisoida ja sopia rautatieinfrastruktuurin tietojen kerääminen rataverkonhaltijoiden kanssa toteuttaa keräämiseen tarvittavat ICTratkaisut Kansallisen ratarekisterin NRE-FI tavoite käsitellä ja välittää kerätty tieto RINFiin ERA:lle (European Railway Agency) Liikenteen turvallisuusvirasto

10 Sääntelystä tuleva velvoite ja aikataulutus RL 2013/ : Trafi vastaa ratarekisteristä lukien. VNa 2013/ a Liikenneviraston on siirrettävä hallinnassaan olevaan ratarekisteriin sisältyvät tiedot Trafille viimeistään TEN-T verkkoon kuuluvien yksityisraiteiden haltijoiden, (merisatamassa tai satama-alueella) on toimitettava tiedot siten, että Trafi voi välittää tiedot viimeistään Muiden rataverkon haltijoiden on toimitettava tiedot siten, että Trafi voi välittää tiedot viimeistään Liikenteen turvallisuusvirasto

11 Ratarekisterin arvioituja vaikutuksia Suomessa Rataverkonhaltijoiden rataverkot tulevat läpinäkyväksi osaksi EUn laajuista rautatieverkkoa Pitkällä aikavälillä toimijat voivat saada hyötyjä rautateiden yhteentoimivuuden/yhteensopivuuden suunnittelusta, seuraamisesta ja varmistamisesta EUn reunavaltiona ja vailla kiinteää rautatieyhteyttä EUmaahan, Suomessa ei ole saavutettavissa välittömiä taloudellisia hyötyjä Velvoitettuna ratarekisterin pitäjänä Trafilla on rajoittunut tuotto-odotus lyhyellä tähtäimellä edellä mainituista syistä Ratarekisterin ylläpidon ja tietojen välittämisen kustannukset Trafille pyritään saamaan rekisteröintipalvelun käyttämisestä kerättävillä maksuilla sen jälkeen kun tiedot on välitetty ensimmäisen kerran Liikenteen turvallisuusvirasto

12 Ratarekisterin aikataulu ja vaiheistus (tilanne ) Ratarekisterin luominen on vaiheistettu II vaiheeseen: I vaiheessa Trafi kehittää Ratarekisteriin valmiudet tietojen vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja välittää tiedot RINFiin ( tavoite) mennessä Liikennevirasto kerää/välittää tietonsa Ratarekisteriin mennessä Vuonna 2015 Trafi selvittää II vaiheen toteuttamista ja NRE-FI välittää Liikenneviraston tietoja 3 kk välein RINFiin Liikenteen turvallisuusvirasto

13 Ratarekisterin aikataulu ja vaiheistus (tilanne ) II vaiheessa Trafi toteuttaa NRE-FI tietojen vastaanottamisen ja välittämisen järjestelmätyökalut Järjestelmätyökalut toteutettaisiin mennessä mennessä yksityisten TEN-T rataverkkoja koskevien tietojen välitys RINFiin + tietojen välitys 3 kk välein mennessä muita rataverkkoja koskevien tietojen välitys RINFiin + tietojen välitys 3 kk välein Liikenteen turvallisuusvirasto

14 Yksityiset rataverkonhaltijat ja käytännön toimet (tilanne ) TEN-T rataverkkoon kuuluvat rataverkonhaltijat :Trafin kartoitus RINF-tietojen toimittamisvalmiuksista, liitäntä turvallisuuslupatilanteen kartoittamiseen TEN-T rataverkolla Ratarekisterillä on RINF-tietojen vastaanottovalmius yksityisiltä : TEN-T rataverkonhaltijan RINFtietojen keräyksen aloitus Liikenteen turvallisuusvirasto

15 Yksityiset rataverkonhaltijat ja käytännön toimet (tilanne ) Muuhun rataverkkoon kuuluvat rataverkonhaltijat : Trafin kartoitus RINF-tietojen toimittamisvalmiuksista, liitäntä turvallisuuslupatilanteen kartoittamiseen muulla rataverkolla Ratarekisterillä on RINF-tietojen vastaanottovalmius : rataverkonhaltijan RINF-tietojen keräyksen aloitus Liikenteen turvallisuusvirasto

16 Kysymyksiä, Keskustelua, Mutinoita? Liikenteen turvallisuusvirasto

17 RINF - Liikennevirasto Mikko Himmi Reijo Prokkola

18 Liikenneviraston asema RINF kokonaisuudessa Rataverkon haltijat toimittavat määräyksen mukaiset tiedot Trafille, joka kokoaa Suomen tiedot ja lähettää ne ERA/EU:lle Liikennevirasto Trafi ERA/EU Rataverkon haltija 1 Rataverkon haltija 2 Rataverkon haltija n Liikenne ja tieto

19 Liikenneviraston toimintaa määrittävät reunaehdot Uusi rautatielaki Liikenneviraston pitää toimittaa RINF-rekisterin mukaiset tiedot Trafille koko valtion rataverkolta vuoden 2014 loppuun mennessä Velvoite on kuvattu hallituksen esityksessä Trafin määräys Infrastruktuurirekisterin (RINF) sisällöstä Tämän hetkinen määräys on annettu Mikko Himmi 19 Liikenne ja tieto

20 Liikenneviraston päätuotokset RINF- velvoitteen täyttämiseksi Osallistua RINF-tietosisällön määrittämiseen ja työn organisointiin kansallisesti Vuonna 2012 teetettiin selvitys RINF-tietojen määrityksistä ja tietojen saatavuudesta Vuonna 2013 teetettiin pilotti RINF-tietojen keruusta kahdessa eri kohteessa valtion rataverkolla (Savonlinnan uusi rataosuus, Lahti-Kouvola- Vainikkala sis. Kouvolan ratapihan) Vuonna 2014 tietojen inventointi Trafin ratarekisteriin Osallistua kansainväliseen edunvalvontaan Toimittaa päivitetyt RINF-tiedot neljä kertaa vuodessa Trafille Ensivaiheessa tiedot kerätään koko valtion rataverkolta Exceliin ja muunnetaan xml-muotoon Ylläpitovaiheessa tavoitteena sähköinen rajapinta Livin Ratapurkista Trafin ratarekisteriin Mikko Himmi 20 Liikenne ja tieto

21 Liikenneviraston tietojen keräämisen arkkitehtuuri Infrarekisteriin (RINF) vaaditut rekisteritiedot poimitaan pääsääntöisesti suoraan nykyisistä ratarekistereistä (70%). Loput (30%) tiedoista pitää muuntaa ja käsitellä vaadittuun määrämuotoon. Työn tekee Liikenneviraston tilauksesta VR-Track. RINF Rekisteri tiedot Liikenneviraston rekisteritiedot Mikko Himmi 21 Liikenne ja tieto

22 Identified questions Border points / End points Situation between Finland Sweden border Where is the Border point? What about the End point? Border points between EU-country third country Where is the Border point? What about the End point? Mikko Himmi 22 Liikenne ja tieto

23 Tornio - Haaparanta Rajasilta Mikko Himmi 23 Liikenne ja tieto

24 KIITOS! Kysymyksiä? Mikko Himmi 24 Liikenne ja tieto

25 RINF Infrastruktuurirekisterin tietosisältö Saara Vihma

26 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä Rataverkko kuvataan paikkatietojärjestelmille sopivassa muodossa Verkko on sidottu sijaintitietoon koordinaattitieto ratakilometrijärjestelmän mukainen sijainti Mahdollistetaan tietojen tallentaminen jatkossa paikkatietona tietokantaan Tietojen muoto on tarkoin määrätty ja tiedonsiirtoon käytettävä formaatti on XML Esim. raiteiden haltijat esitetään kansallisena nelinumeroisena koodina koodeja hallinnoi Trafi turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä? Liikenneviraston rataverkon tietojen inventointi on tehty aluksi Excel-taulukkoon, josta tiedot saadaan siirrettyä massana sijaintiraidetunnuksen avulla rekisteritietokantaan

27 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä (1/2) Makrotasolla rataverkko koostuu toiminnallisista pisteistä (OP) Operational Point Rautatieliikennepaikka tai osiin jaetun liikennepaikan osa Levels of the network (UIC RailTopoModel Railway Network (source RailML Description) RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

28 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä (2/2) Makrotasolla rataverkko koostuu linjaosuuksista (SoL) Section of Line Voi olla yksi raide tai useita rinnakkaisia raiteita (kaksi- ja neliraiteiset linjaosuudet) OP A OP B RINF Length SoL 1 1 center 2 3 AB BA 2 center 3 OPdemarcation points 4 OPdemarcation points OPdemarcation points 4 OPdemarcation points Scope OP parameters Scope OP-track parameters Scope SoL parameters Scope SoL-track parameters Scope OP parameters Scope OP-track parameters Section of Line (SoL) between two Operational Points (OP) provided by D. KES RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

29 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä Mikrotaso Tarkoittaa toiminnallisten pisteiden ja linjaosuuksien jakoa raiteisiin Toiminnallisten pisteiden sisällä raiteet jaetaan kahteen luokkaan, raiteisiin (Running track) ja sivuraiteisiin (Siding) Poikkeaa aiemmista luokitteluista Running track tarkoittaa pääraiteiden lisäksi muita junakulkutieraiteita sekä raiteita, joilla on junaliikenteen käytössä oleva matkustajalaituri Siding-luokkaan kuuluvat loput sivuraiteet sekä kaikki junakulkutieraiteet, joilla on junakaluston huoltoon liittyviä varusteita Levels of the network (UIC RailTopoModel Railway Network (source RailML Description) RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

30 Linjaosuuksien (Section of Line) rekisteritiedot 1/2 Makrotaso = linjaosuuden yleistiedot Raiteen haltija ja tunnus Toiminnallinen piste (OP) alussa ja lopussa, pituus ja liikennöintisuunta Mikrotaso = linjaosuuden raiteet, tunnelit, sähköistys- ja turvalaitejärjestelmät Raiteet Raiteet, joilla on operationaalinen merkitys Vaihdeyhteyksiä ja turvaraiteita ei esitetä Tunnus, liikennöintisuunta, laaditut EY-tarkastusvakuutukset Kuuluminen TEN-verkkoon ja tavaraliikenteen ydinkäytäviin, liikenteen tyypit, tiedot nopeus- ja painorajoituksista Ilmasto-olosuhteet, korkeustaso Raideleveys ja geometria, raiteen kallistuksen vajaus, kiskon kallistus, sepelöinti Kalustolle asetettuja vaatimuksia: pyörän halkaisija, laipan voitelu, magneettija pyörrevirtajarrujen käyttö RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

31 Linjaosuuksien (Section of Line) rekisteritiedot 2/2 Tunnelit Tunnelin haltija, tunnelin nimi, alku ja loppukohdat, laaditut EYtarkastusvakuutukset, pituus, poikkileikkaus Turvallisuustietoja, suunnitelmat hätätilanteiden varalle, liikkuvan kaluston paloturvallisuusvaatimukset Energiaosajärjestelmä (sähkörata) Ajojohtimen tietoja: tyyppi ja korkeus, järjestelmän jännite ja taajuus, sähkövirta, ryhmityseristimet, EY-tarkastusvakuutukset Kaluston vaatimuksia: virroittimen tyyppi, määrä, nostovoima, pikalaskulaite ja kontaktihiilen materiaali Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmä (turvalaitteet) ETCS-taso, ETCS-ratalaitteet GSM-R-versio, järjestelmän toiminnot Muut junien kulunvalvontalaitteet ja radiojärjestelmät Kalustolle asetettuja vaatimuksia: akselien sijainnit, pyörän materiaali ja halkaisija, laipan korkeus, paksuus ja voitelu, hiekoitus RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

32 Toiminnallisten pisteiden (Operational Point) rekisteritiedot 1/2 Makro-/mesotaso = toiminnallisen pisteen yleiset tiedot Nimi, koodi, tyyppi, sijainti Mikrotaso = junakulkutieraiteiden tiedot, tunnelit, matkustajalaiturit, sivuraiteiden tiedot Junakulkutieraiteet (Running Track) Yleistiedot Raiteen haltija, tunnus, EY-tarkastusvakuutukset, TEN-verkkoon kuuluminen, liikenteen tyyppi, raideleveys Tunnelit Tunnelin haltija, nimi, pituus, EY-tarkastusvakuutukset, turvallisuustiedot, liikkuvan kaluston paloturvallisuusvaatimukset Matkustajalaiturit Laiturin haltija, pituus, korkeus, varusteet RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

33 Toiminnallisten pisteiden (Operational Point) rekisteritiedot 2/2 Sivuraiteet (siding) Yleistiedot Raiteen haltija, tunnus, TEN-verkkoon kuuluminen, mahdolliset EYtarkastusvakuutukset, käyttöpituus Geometriatiedot Seisontaraiteiden suurin pituuskaltevuus (jos >2.5 ) pienin pystygeometrian pyöristys (jos <600m kupera tai <900m kovera, laskumäissä <250 tai <300) pienin vaakageometrian kaarresäde (jos <180m) Varusteet Raiteella sijaitsevat junien huollon mahdollistavat varusteet jäteveden tyhjennys, puhtaan veden täyttö, puhdistusvälineistö, polttoaineen jakelu, hiekoitushiekan täydennys, sähkö RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

34 Liikenneviraston raiteiden tietojen kerääminen ja ylläpito Osa tiedoista on yleisiä vaatimuksia, jotka löytyvät YTE:istä ja Ratateknisistä ohjeista (RATO) Paljon samoja tietoja on jo olemassa Rautateiden verkkoselostuksessa, Rataverkon kuvauksessa ja Rautatieliikennepaikkaluettelossa Tietoja löytyy myös kansallisista rekistereistä Tavoitteena näiden RINF-tietojen päivittyminen samalla kuin kansallista rekisteriä päivitetään Tiedon esittämistapa on RINF:ssä tarkkaan määrätty esim. pystygeometrian kaltevuusjaksojen keräämiseen linjaraiteilta tehdään sovellus, joka muodostaa RINF-vaatimusten mukaisen pituuskaltevuusketjun Kaikkia tietoja ei ole olemassa ja niiden kerääminen on työlästä Esim. sivuraiteiden geometriatiedot Ei ajantasaista geometriarekisteriä, tieto hajallaan ja sen tulkinta on käsityötä Paljon sivuraiteiden geometriatietoa puuttuu kokonaan Uusista ja parannettavista kohteista RINF-tiedot projektilta Yksi käyttöönottoluvan myöntämisen vaatimus? RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

35 Yksityisraiteiden RINF-tiedot Suurin osa yksityisraiteista on sivuraiteita (siding) Tarvitaan vain RINF-sivuraidetiedot Raidetunnukset, raiteiden yksilöinti? Valvooko Trafi raiteiden nimeämistä (esim. turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä)? Miten kerätään puuttuvat geometriatiedot? Vaatiiko Trafi puuttuvien geometrioiden selvittämistä? Junakulkutieraiteita on yksityisraiteilla vain muutamia yksityisistä junakulkutieraiteista ollaan luopumassa Kokonaan yksityisiä rautatieliikennepaikkoja on vain muutamia (esim. Kemira, Tahkoluoto) RINF-näkökulmasta myös esimerkiksi rautatieliikennepaikasta erillinen, linjaraiteen päässä oleva yksityinen ratapiha voi olla oma toiminnallinen pisteensä Mahdollisuuksien mukaan voisi olla järkevintä käsitellä osana samaa toiminnallista pistettä? Mahdollisten uusien toiminnallisten pisteiden nimeäminen ja OP-koodi Trafin vastuulla? Henkilöjunaliikenteen säännöllisessä käytössä olevia matkustajalaitureita ei ole yksityisraiteilla Tapahtuma- ja museojunien käyttämiä laitureita voi olla Esim. Pernon telakan raide Turussa: areenan matkustajalaituri sijaitsee rautatieliikennepaikan sisällä olevalla yksityisellä linjaosuudella => laituriraide oma toiminnallinen pisteensä? Yksityisraidetietojen kokoaminen ja toimitus esim. raiteistokaavion tai kunnossapitosuunnitelman laatimisen yhteydessä Ylläpitoon kuuluu muutosten ja poistojen ilmoitukset RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

36 Kysymyksiä, kommentteja, keskustelua Kuva: Mikael Anttonen, VR Track RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

37 Rataverkon haltijan paikkatiedot Inspire-paikkatietodirektiivin näkökulmasta Henna Uronen Mika Ahvenainen

38 Sisältö INSPIRE lyhyesti Rataverkko osa Liikenneverkot -tietotuotetta Toteutusaikataulu Katselu- ja latauspalvelu

39 INSPIRE direktiivi lyhyesti Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) on EU-direktiivi, jonka avulla kansallisista paikkatietoaineistoista ja -palveluista luodaan EU:n jäsenmaiden yhteinen, yhtenäinen ja helposti hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri. Direktiivin määrittelemiä paikkatietoinfrastruktuurin osia ovat: metatiedot paikkatietoaineistot, -tuotteet ja -palvelut verkkopalvelut (haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut) tietojen yhteiskäyttö sekä saatavuutta ja käyttöä koskevat sopimukset raportointi ja seuranta Velvoittaa vain julkishallintoa. Jokaiselle INSPIRE:n määrittelemälle tietoaineistolle on tunnistettu jäsenvaltioittain vastuussa olevat viranomaisorganisaatiot. Ei velvoita yksityisraiteiden omistajia. Ei edellytä uusien tietojen keräämistä

40 Paikkatietoinfrastruktuuri

41 Rataverkko osa Liikenneverkot tietotuotetta 1/2 INSPIRE-direktiivin liitteestä I löytyy Liikenneverkot -tietotuote Tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikenteen verkot ja niihin kuuluva infrastruktuuri Yhteydet eri kulkumuotojen välillä Trans-European yhteydet Tietotuote pohjautuu linkki-solmu tietomalliin. Intermodaalinen yhteys eri kulkumuotojen (tie, rata) välillä

42 Rataverkko osana Liikenneverkot tietotuotetta 2/2 Liikennevirasto on julkaissut kansallisina tietotuotteina katselupalveluun rataverkon osalta: Rataverkko-aineiston (kuvattu yksilinjaisena) Tasoristeykset Henkilöliikennepaikat Liikennevirasto käyttänee INSPIRE:n mukaisen tietotuotteen muodostamisessa raideverkkotasoista rataverkon kuvausta, eli linkit muodostetaan raiteista. Sama lähestymistapa myös Ruotsissa. Ratasolmut ja linkit muodostavat topologisesti eheän verkon. Raidetason solmukohteita ovat vaihteet, päätepuskimet, raiteen katkokset (esim. raidetunnus vaihtuu) ja kääntöpöydät Linkkikohteita ovat raiteet keskilinjana kuvattuna

43 Rataverkon kohteita

44 Toteutusaikataulu INSPIRE:n toteutusaikataulu on kuvattu taulukossa alla osa-alueittain ja paikkatietoryhmittäin Kansalliset tietotuotteet Liikenneverkot-tietotuotteen eri kulkumuotojen osalta jaossa katselupalvelussa. INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukainen Liikenneverkot-tietotuote oltava katselu- ja latauspalvelussa 11/

45 Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelut Katselupalvelu (WMS-rajapinta) Maaliikenne Aineistot: Digiroad, Rataverkko, Tasoristeykset, Henkilöliikennepaikat, Tierekisterin osoitteisto ja muita tiestötietoja. Meriliikenne Aineistot: Aluevesien rajat, Sulut ja rantarakenteet, Merikartan syvyystiedot, Vesiväylät, Merikartta-aineisto, Merikartan johtotiedot Latauspalvelu Karttakäyttöliittymä palveluun julkaistaan 6/2014. Samassa yhteydessä päivitetään katselupalvelun aineistoja ja tarkistetaan kaikkien aineistojen metatiedot. Vaihtoehtoina WFS-rajapinta ja/tai tiedostolatauspalvelu. Aineistojen lataaminen on pääosin vapaata. Osalla aineistoista on erityisehtoja, jotka hyväksyttävä lataamisen yhteydessä

46 INSPIRE ja RINF velvoittavia tietopalveluja Tärkeää on varmistaa, että Liikenneviraston perusrekistereistä pystytään tuottamaan sekä INSPIRE että RINF määrittelyjen mukaiset tietotuotteet. Mahdollisia synergiaetuja voitaisiin saavuttaa myös yleisen tiedonsiirtoformaatin käyttöönotolla, mikäli se tukisi riittävän hyvin molempien tietotuotteiden muodostamista. IM 1 Internal database Spesific model Spesific interface Spesific model Spesific interface INSPIRE IM 2 Internal database Spesific model Spesific interface National database Spesific model Spesific interface ETCS IM 3 Internal database Spesific model Spesific interface Spesific model Spesific interface RINF Spesific model Spesific interface NRE Spesific model Spesific interface

47 Kiitos! Lisätietoja Rataverkkoaineistot, rataverkon linkki-solmu malli Henna Uronen Liikenneverkot-tietotuote, Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelut Mika Ahvenainen

48 KIITOS PALJON OSANOTOSTANNE JA MIELENKIINNOSTANNE! Tiedotustilaisuuksia RINFin parissa on tarkoitus järjestää tulevina vuosina vähintäänkin 1/vuosi! Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000

LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI Kehittämissuunnitelma B 2 /2000 LIIKENNEMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 2 /2000 LIIKENNETELEMATIIKAN KANSALLINEN JÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka

Liikenneväylien korjausvelka 42 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA ÄIJÖ PERTTI VIRTALA Liikenneväylien korjausvelka LASKENTAMALLIN KEHITYS JA TESTAUS 7 Juha Äijö, Pertti Virtala Liikenneväylien korjausvelka Laskentamallin

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 21 Liikkuva kalusto

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 21 Liikkuva kalusto 21 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 21 Liikkuva kalusto Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 21 Liikkuva kalusto Liikenneviraston ohjeita 21/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010. Sijainti yhdistää Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Sijainti yhdistää Kansallinen paikkatietostrategia 2010 2015 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 3/2010 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus

Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ÄLLI-julkaisuja 3/2009 Digiroad - tarveselvitys ja palvelukuvaus ISBN 978-952-221-238-2 ÄLLI-julkaisuja Helsinki 2009 Julkaisija ÄLLI-ohjelma Tekijät (toimielimestä:

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ

KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Juha Vartiainen KEHITTYVÄT TIETOLIIKENNEPALVELUT JUNAYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 30.4.2007 Työn valvoja: Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla

Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio Anna Hosia Tietojärjestelmän jatkuvuudenhallinta prosessimallin avulla Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA 1 TEKES STREAMS - iwaste-hanke Milla Peltoniemi - Esa Nummela - Simo Isoaho TTY materiaalivirtojen tutkimusryhmän raportti: JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA Tampere 2003 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MELUNTORJUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MELUNTORJUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN N KEHITTÄMINEN Larri Liikonen 1, Hannu Airola 1, Yki Laine 2, Tiia Kiiski 2, Anna Strandell 2, Eljas Hietamäki 3 1 Uudenmaan Ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14. PL 36, 00521 Helsinki Etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lisätiedot

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5

18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 1 RATO 18 Sisältö SISÄLTÖ 18 RAUTATIETUNNELIT... 5 18.1 RAUTATIETUNNELEITA KOSKEVAT OHJEET... 5 18.2 MÄÄRITELMÄT... 7 18.2.1 Tunnelit... 7 18.2.2 Tunnelin rakenneosat... 8 18.2.2.1 Kantavat rakenteet...

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa

Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella. elippu matkapuhelimessa Kontaktiton lähiasiointi matkapuhelimella elippu matkapuhelimessa 2 / 24 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Termit ja lyhenteet... 4 1.3 Roolit... 5 1.4 elippu-konsepti... 6 1.4.1 elippu-spesifikaatio...

Lisätiedot

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07

Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 Parempaa paikkatietopalvelua 2/07 S I SÄLTÖ 9 12 14 16 20 23 24 26 Uutisia Tips&Tricks Missä on ArcSDE? LAS-aineisto Terrainiksi Tervetuloa ESRI-käyttäjäpäiville 2008 Uutisia Uutisia Kirjaesittelyt Ulkomaanuutisia

Lisätiedot

Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaamisen ja seurannan käytännöt eri maissa

Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaamisen ja seurannan käytännöt eri maissa 42 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Riikka Salkonen, Tommi Mäkelä Rautatieliikenteen täsmällisyyden mittaamisen ja seurannan käytännöt eri maissa Riikka Salkonen, Tommi Mäkelä Rautatieliikenteen

Lisätiedot

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja

KUVAILULEHTI 30.10.2001. Tutkimusraportti Toimeksiantaja. HEILI-ohjelman johtoryhmä. Harri Cavén, puheenjohtaja KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 30.10.2001 Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) HEILI-ohjelman johtoryhmä Harri Cavén, puheenjohtaja Juhani Vehviläinen, sihteeri Julkaisun

Lisätiedot

Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI

Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI 2015 Lielahti Kokemäki-allianssihanke ARVOA RAHALLE RAPORTTI Lielahti Kokemäki-allianssihanke Arvoa rahalle raportti Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Henri Siljander, Sweco PM Oy Verkkojulkaisu

Lisätiedot