Ratarekisteri (RINF / NRE-FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ratarekisteri (RINF / NRE-FI"

Transkriptio

1 Ratarekisteri (RINF / NRE-FI Tiedotustilaisuus Esko Sandelin / Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 RINF organisointi Trafissa Esko Sandelin RINF projektipäällikkö (järjestelmän pääkäyttäjä) Luvat ja hyväksynnät toimiala Infraluvat - osasto Osajärjestelmäluvat-yksikkö RINF projektin omistajuus Luvat ja hyväksynnät toimiala Infraluvat-osasto Osajärjestelmäluvat-yksikkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

3 Tilaisuuden sisältö Avaus ja Ratarekisterin (RINF) esittely ja ratkaisut Trafissa / Esko Sandelin, Trafi Rataverkontietojen keräyksen ratkaisut Liikennevirastossa / Reijo Prokkola Liikennevirasto Liikenneviraston ratatietojen keräys Ratarekisteriin / Saara Vihma, VR Track Rataverkon haltijan paikkatiedot Inspirepaikkatietodirektiivin näkökulmasta / Mika Ahvenainen Liikennevirasto Kysymyksiä ja vastauksia / kaikki Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

4 RINF Infrastruktuurirekisteri RINFillä tarkoitetaan EUn laajuista rautateiden keskitettyä infrastruktuurirekisteriä. Käytännössä RINF muodostuu kansallisista rekistereistä (NRE), Suomen Ratarekisteri on NRE-FI RINF muodostuu kerättävistä tiedoista, jotka ovat yksinkertaistettuna seuraavat: a) makrotaso (mesotaso) rautatieverkosto; b) mikrotaso yksityiskohtainen rautatieverkosto, c) rata ; d) rataosuus ; e) toiminnallinen piste f) raide ; g) sivuraide Tietojen määrän jakautuminen on arvioilta Liikenne-virastolle 90%, Yksityisille rataverkonhaltijoille ( kpl) 10% Liikenteen turvallisuusvirasto

5 RINF Infrastruktuurirekisteri Käyttöönoton tarkoitus EUn tasolla Infrastruktuurirekisteriä käytetään suunnittelutarkoituksiin suunniteltaessa uusia junia ja kehitettäessä reittejä ennen rautatieyrittäjän toiminnan aloittamista Liikkuvan kaluston osajärjestelmän suunnittelu Kiinteiden laitteistojen teknisen yhteensopivuuden varmistaminen EUn rautatieverkoston yhteentoimivuuden seuraaminen Junan ja reitin yhteensopivuuden varmistaminen Liikenteen turvallisuusvirasto

6 Lähde: ERA RINF Project Lähde: RINF Application Guide/ERA RINF Common Database IM Liikennevirasto Infrastructure Data Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data IMs Others Infrastructure Data Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data MS Finland NRE-FI XML Preparation: Inserts the full RINF data set RINF Data Liikenteen turvallisuusvirasto

7 RINF - Sääntely Komission täytäntöönpanopäätös, annettu , Rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä (2011/633/EU) uusittavana 6/2014 uusi komission päätös ERAn RINF toteuttamispäivämäärät myöhentyy Uusi täytäntöönpanomääräys Trafilta LINKKI: =EN Rautatielaki 2013/323 (muutettu RL 2011/304) LINKKI: Liikenteen turvallisuusvirasto

8 RINF - Sääntely VNa 1094/ voimaan tulo LINKKI: Trafin Ratarekisterimääräys komission RINFpäätöksestä (2011/633/EU) voimaan tulo LINKKI: TRAFI_545_ _2013_Fi.pdf Liikenteen turvallisuusvirasto

9 RINF, Suomessa ratarekisteri Projektin tavoite Trafissa määrittää ratarekisterin pitäjän rooli (prosessit, tehtävät) organisoida ja sopia rautatieinfrastruktuurin tietojen kerääminen rataverkonhaltijoiden kanssa toteuttaa keräämiseen tarvittavat ICTratkaisut Kansallisen ratarekisterin NRE-FI tavoite käsitellä ja välittää kerätty tieto RINFiin ERA:lle (European Railway Agency) Liikenteen turvallisuusvirasto

10 Sääntelystä tuleva velvoite ja aikataulutus RL 2013/ : Trafi vastaa ratarekisteristä lukien. VNa 2013/ a Liikenneviraston on siirrettävä hallinnassaan olevaan ratarekisteriin sisältyvät tiedot Trafille viimeistään TEN-T verkkoon kuuluvien yksityisraiteiden haltijoiden, (merisatamassa tai satama-alueella) on toimitettava tiedot siten, että Trafi voi välittää tiedot viimeistään Muiden rataverkon haltijoiden on toimitettava tiedot siten, että Trafi voi välittää tiedot viimeistään Liikenteen turvallisuusvirasto

11 Ratarekisterin arvioituja vaikutuksia Suomessa Rataverkonhaltijoiden rataverkot tulevat läpinäkyväksi osaksi EUn laajuista rautatieverkkoa Pitkällä aikavälillä toimijat voivat saada hyötyjä rautateiden yhteentoimivuuden/yhteensopivuuden suunnittelusta, seuraamisesta ja varmistamisesta EUn reunavaltiona ja vailla kiinteää rautatieyhteyttä EUmaahan, Suomessa ei ole saavutettavissa välittömiä taloudellisia hyötyjä Velvoitettuna ratarekisterin pitäjänä Trafilla on rajoittunut tuotto-odotus lyhyellä tähtäimellä edellä mainituista syistä Ratarekisterin ylläpidon ja tietojen välittämisen kustannukset Trafille pyritään saamaan rekisteröintipalvelun käyttämisestä kerättävillä maksuilla sen jälkeen kun tiedot on välitetty ensimmäisen kerran Liikenteen turvallisuusvirasto

12 Ratarekisterin aikataulu ja vaiheistus (tilanne ) Ratarekisterin luominen on vaiheistettu II vaiheeseen: I vaiheessa Trafi kehittää Ratarekisteriin valmiudet tietojen vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja välittää tiedot RINFiin ( tavoite) mennessä Liikennevirasto kerää/välittää tietonsa Ratarekisteriin mennessä Vuonna 2015 Trafi selvittää II vaiheen toteuttamista ja NRE-FI välittää Liikenneviraston tietoja 3 kk välein RINFiin Liikenteen turvallisuusvirasto

13 Ratarekisterin aikataulu ja vaiheistus (tilanne ) II vaiheessa Trafi toteuttaa NRE-FI tietojen vastaanottamisen ja välittämisen järjestelmätyökalut Järjestelmätyökalut toteutettaisiin mennessä mennessä yksityisten TEN-T rataverkkoja koskevien tietojen välitys RINFiin + tietojen välitys 3 kk välein mennessä muita rataverkkoja koskevien tietojen välitys RINFiin + tietojen välitys 3 kk välein Liikenteen turvallisuusvirasto

14 Yksityiset rataverkonhaltijat ja käytännön toimet (tilanne ) TEN-T rataverkkoon kuuluvat rataverkonhaltijat :Trafin kartoitus RINF-tietojen toimittamisvalmiuksista, liitäntä turvallisuuslupatilanteen kartoittamiseen TEN-T rataverkolla Ratarekisterillä on RINF-tietojen vastaanottovalmius yksityisiltä : TEN-T rataverkonhaltijan RINFtietojen keräyksen aloitus Liikenteen turvallisuusvirasto

15 Yksityiset rataverkonhaltijat ja käytännön toimet (tilanne ) Muuhun rataverkkoon kuuluvat rataverkonhaltijat : Trafin kartoitus RINF-tietojen toimittamisvalmiuksista, liitäntä turvallisuuslupatilanteen kartoittamiseen muulla rataverkolla Ratarekisterillä on RINF-tietojen vastaanottovalmius : rataverkonhaltijan RINF-tietojen keräyksen aloitus Liikenteen turvallisuusvirasto

16 Kysymyksiä, Keskustelua, Mutinoita? Liikenteen turvallisuusvirasto

17 RINF - Liikennevirasto Mikko Himmi Reijo Prokkola

18 Liikenneviraston asema RINF kokonaisuudessa Rataverkon haltijat toimittavat määräyksen mukaiset tiedot Trafille, joka kokoaa Suomen tiedot ja lähettää ne ERA/EU:lle Liikennevirasto Trafi ERA/EU Rataverkon haltija 1 Rataverkon haltija 2 Rataverkon haltija n Liikenne ja tieto

19 Liikenneviraston toimintaa määrittävät reunaehdot Uusi rautatielaki Liikenneviraston pitää toimittaa RINF-rekisterin mukaiset tiedot Trafille koko valtion rataverkolta vuoden 2014 loppuun mennessä Velvoite on kuvattu hallituksen esityksessä Trafin määräys Infrastruktuurirekisterin (RINF) sisällöstä Tämän hetkinen määräys on annettu Mikko Himmi 19 Liikenne ja tieto

20 Liikenneviraston päätuotokset RINF- velvoitteen täyttämiseksi Osallistua RINF-tietosisällön määrittämiseen ja työn organisointiin kansallisesti Vuonna 2012 teetettiin selvitys RINF-tietojen määrityksistä ja tietojen saatavuudesta Vuonna 2013 teetettiin pilotti RINF-tietojen keruusta kahdessa eri kohteessa valtion rataverkolla (Savonlinnan uusi rataosuus, Lahti-Kouvola- Vainikkala sis. Kouvolan ratapihan) Vuonna 2014 tietojen inventointi Trafin ratarekisteriin Osallistua kansainväliseen edunvalvontaan Toimittaa päivitetyt RINF-tiedot neljä kertaa vuodessa Trafille Ensivaiheessa tiedot kerätään koko valtion rataverkolta Exceliin ja muunnetaan xml-muotoon Ylläpitovaiheessa tavoitteena sähköinen rajapinta Livin Ratapurkista Trafin ratarekisteriin Mikko Himmi 20 Liikenne ja tieto

21 Liikenneviraston tietojen keräämisen arkkitehtuuri Infrarekisteriin (RINF) vaaditut rekisteritiedot poimitaan pääsääntöisesti suoraan nykyisistä ratarekistereistä (70%). Loput (30%) tiedoista pitää muuntaa ja käsitellä vaadittuun määrämuotoon. Työn tekee Liikenneviraston tilauksesta VR-Track. RINF Rekisteri tiedot Liikenneviraston rekisteritiedot Mikko Himmi 21 Liikenne ja tieto

22 Identified questions Border points / End points Situation between Finland Sweden border Where is the Border point? What about the End point? Border points between EU-country third country Where is the Border point? What about the End point? Mikko Himmi 22 Liikenne ja tieto

23 Tornio - Haaparanta Rajasilta Mikko Himmi 23 Liikenne ja tieto

24 KIITOS! Kysymyksiä? Mikko Himmi 24 Liikenne ja tieto

25 RINF Infrastruktuurirekisterin tietosisältö Saara Vihma

26 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä Rataverkko kuvataan paikkatietojärjestelmille sopivassa muodossa Verkko on sidottu sijaintitietoon koordinaattitieto ratakilometrijärjestelmän mukainen sijainti Mahdollistetaan tietojen tallentaminen jatkossa paikkatietona tietokantaan Tietojen muoto on tarkoin määrätty ja tiedonsiirtoon käytettävä formaatti on XML Esim. raiteiden haltijat esitetään kansallisena nelinumeroisena koodina koodeja hallinnoi Trafi turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä? Liikenneviraston rataverkon tietojen inventointi on tehty aluksi Excel-taulukkoon, josta tiedot saadaan siirrettyä massana sijaintiraidetunnuksen avulla rekisteritietokantaan

27 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä (1/2) Makrotasolla rataverkko koostuu toiminnallisista pisteistä (OP) Operational Point Rautatieliikennepaikka tai osiin jaetun liikennepaikan osa Levels of the network (UIC RailTopoModel Railway Network (source RailML Description) RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

28 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä (2/2) Makrotasolla rataverkko koostuu linjaosuuksista (SoL) Section of Line Voi olla yksi raide tai useita rinnakkaisia raiteita (kaksi- ja neliraiteiset linjaosuudet) OP A OP B RINF Length SoL 1 1 center 2 3 AB BA 2 center 3 OPdemarcation points 4 OPdemarcation points OPdemarcation points 4 OPdemarcation points Scope OP parameters Scope OP-track parameters Scope SoL parameters Scope SoL-track parameters Scope OP parameters Scope OP-track parameters Section of Line (SoL) between two Operational Points (OP) provided by D. KES RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

29 Rataverkon rakenne RINF-rekisterissä Mikrotaso Tarkoittaa toiminnallisten pisteiden ja linjaosuuksien jakoa raiteisiin Toiminnallisten pisteiden sisällä raiteet jaetaan kahteen luokkaan, raiteisiin (Running track) ja sivuraiteisiin (Siding) Poikkeaa aiemmista luokitteluista Running track tarkoittaa pääraiteiden lisäksi muita junakulkutieraiteita sekä raiteita, joilla on junaliikenteen käytössä oleva matkustajalaituri Siding-luokkaan kuuluvat loput sivuraiteet sekä kaikki junakulkutieraiteet, joilla on junakaluston huoltoon liittyviä varusteita Levels of the network (UIC RailTopoModel Railway Network (source RailML Description) RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

30 Linjaosuuksien (Section of Line) rekisteritiedot 1/2 Makrotaso = linjaosuuden yleistiedot Raiteen haltija ja tunnus Toiminnallinen piste (OP) alussa ja lopussa, pituus ja liikennöintisuunta Mikrotaso = linjaosuuden raiteet, tunnelit, sähköistys- ja turvalaitejärjestelmät Raiteet Raiteet, joilla on operationaalinen merkitys Vaihdeyhteyksiä ja turvaraiteita ei esitetä Tunnus, liikennöintisuunta, laaditut EY-tarkastusvakuutukset Kuuluminen TEN-verkkoon ja tavaraliikenteen ydinkäytäviin, liikenteen tyypit, tiedot nopeus- ja painorajoituksista Ilmasto-olosuhteet, korkeustaso Raideleveys ja geometria, raiteen kallistuksen vajaus, kiskon kallistus, sepelöinti Kalustolle asetettuja vaatimuksia: pyörän halkaisija, laipan voitelu, magneettija pyörrevirtajarrujen käyttö RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

31 Linjaosuuksien (Section of Line) rekisteritiedot 2/2 Tunnelit Tunnelin haltija, tunnelin nimi, alku ja loppukohdat, laaditut EYtarkastusvakuutukset, pituus, poikkileikkaus Turvallisuustietoja, suunnitelmat hätätilanteiden varalle, liikkuvan kaluston paloturvallisuusvaatimukset Energiaosajärjestelmä (sähkörata) Ajojohtimen tietoja: tyyppi ja korkeus, järjestelmän jännite ja taajuus, sähkövirta, ryhmityseristimet, EY-tarkastusvakuutukset Kaluston vaatimuksia: virroittimen tyyppi, määrä, nostovoima, pikalaskulaite ja kontaktihiilen materiaali Ohjaus-, hallinta- ja merkinantojärjestelmä (turvalaitteet) ETCS-taso, ETCS-ratalaitteet GSM-R-versio, järjestelmän toiminnot Muut junien kulunvalvontalaitteet ja radiojärjestelmät Kalustolle asetettuja vaatimuksia: akselien sijainnit, pyörän materiaali ja halkaisija, laipan korkeus, paksuus ja voitelu, hiekoitus RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

32 Toiminnallisten pisteiden (Operational Point) rekisteritiedot 1/2 Makro-/mesotaso = toiminnallisen pisteen yleiset tiedot Nimi, koodi, tyyppi, sijainti Mikrotaso = junakulkutieraiteiden tiedot, tunnelit, matkustajalaiturit, sivuraiteiden tiedot Junakulkutieraiteet (Running Track) Yleistiedot Raiteen haltija, tunnus, EY-tarkastusvakuutukset, TEN-verkkoon kuuluminen, liikenteen tyyppi, raideleveys Tunnelit Tunnelin haltija, nimi, pituus, EY-tarkastusvakuutukset, turvallisuustiedot, liikkuvan kaluston paloturvallisuusvaatimukset Matkustajalaiturit Laiturin haltija, pituus, korkeus, varusteet RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

33 Toiminnallisten pisteiden (Operational Point) rekisteritiedot 2/2 Sivuraiteet (siding) Yleistiedot Raiteen haltija, tunnus, TEN-verkkoon kuuluminen, mahdolliset EYtarkastusvakuutukset, käyttöpituus Geometriatiedot Seisontaraiteiden suurin pituuskaltevuus (jos >2.5 ) pienin pystygeometrian pyöristys (jos <600m kupera tai <900m kovera, laskumäissä <250 tai <300) pienin vaakageometrian kaarresäde (jos <180m) Varusteet Raiteella sijaitsevat junien huollon mahdollistavat varusteet jäteveden tyhjennys, puhtaan veden täyttö, puhdistusvälineistö, polttoaineen jakelu, hiekoitushiekan täydennys, sähkö RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

34 Liikenneviraston raiteiden tietojen kerääminen ja ylläpito Osa tiedoista on yleisiä vaatimuksia, jotka löytyvät YTE:istä ja Ratateknisistä ohjeista (RATO) Paljon samoja tietoja on jo olemassa Rautateiden verkkoselostuksessa, Rataverkon kuvauksessa ja Rautatieliikennepaikkaluettelossa Tietoja löytyy myös kansallisista rekistereistä Tavoitteena näiden RINF-tietojen päivittyminen samalla kuin kansallista rekisteriä päivitetään Tiedon esittämistapa on RINF:ssä tarkkaan määrätty esim. pystygeometrian kaltevuusjaksojen keräämiseen linjaraiteilta tehdään sovellus, joka muodostaa RINF-vaatimusten mukaisen pituuskaltevuusketjun Kaikkia tietoja ei ole olemassa ja niiden kerääminen on työlästä Esim. sivuraiteiden geometriatiedot Ei ajantasaista geometriarekisteriä, tieto hajallaan ja sen tulkinta on käsityötä Paljon sivuraiteiden geometriatietoa puuttuu kokonaan Uusista ja parannettavista kohteista RINF-tiedot projektilta Yksi käyttöönottoluvan myöntämisen vaatimus? RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

35 Yksityisraiteiden RINF-tiedot Suurin osa yksityisraiteista on sivuraiteita (siding) Tarvitaan vain RINF-sivuraidetiedot Raidetunnukset, raiteiden yksilöinti? Valvooko Trafi raiteiden nimeämistä (esim. turvallisuusluvan myöntämisen yhteydessä)? Miten kerätään puuttuvat geometriatiedot? Vaatiiko Trafi puuttuvien geometrioiden selvittämistä? Junakulkutieraiteita on yksityisraiteilla vain muutamia yksityisistä junakulkutieraiteista ollaan luopumassa Kokonaan yksityisiä rautatieliikennepaikkoja on vain muutamia (esim. Kemira, Tahkoluoto) RINF-näkökulmasta myös esimerkiksi rautatieliikennepaikasta erillinen, linjaraiteen päässä oleva yksityinen ratapiha voi olla oma toiminnallinen pisteensä Mahdollisuuksien mukaan voisi olla järkevintä käsitellä osana samaa toiminnallista pistettä? Mahdollisten uusien toiminnallisten pisteiden nimeäminen ja OP-koodi Trafin vastuulla? Henkilöjunaliikenteen säännöllisessä käytössä olevia matkustajalaitureita ei ole yksityisraiteilla Tapahtuma- ja museojunien käyttämiä laitureita voi olla Esim. Pernon telakan raide Turussa: areenan matkustajalaituri sijaitsee rautatieliikennepaikan sisällä olevalla yksityisellä linjaosuudella => laituriraide oma toiminnallinen pisteensä? Yksityisraidetietojen kokoaminen ja toimitus esim. raiteistokaavion tai kunnossapitosuunnitelman laatimisen yhteydessä Ylläpitoon kuuluu muutosten ja poistojen ilmoitukset RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

36 Kysymyksiä, kommentteja, keskustelua Kuva: Mikael Anttonen, VR Track RINF esittely yksityisille rataverkon haltijoille, Trafi

37 Rataverkon haltijan paikkatiedot Inspire-paikkatietodirektiivin näkökulmasta Henna Uronen Mika Ahvenainen

38 Sisältö INSPIRE lyhyesti Rataverkko osa Liikenneverkot -tietotuotetta Toteutusaikataulu Katselu- ja latauspalvelu

39 INSPIRE direktiivi lyhyesti Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) on EU-direktiivi, jonka avulla kansallisista paikkatietoaineistoista ja -palveluista luodaan EU:n jäsenmaiden yhteinen, yhtenäinen ja helposti hyödynnettävä paikkatietoinfrastruktuuri. Direktiivin määrittelemiä paikkatietoinfrastruktuurin osia ovat: metatiedot paikkatietoaineistot, -tuotteet ja -palvelut verkkopalvelut (haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut) tietojen yhteiskäyttö sekä saatavuutta ja käyttöä koskevat sopimukset raportointi ja seuranta Velvoittaa vain julkishallintoa. Jokaiselle INSPIRE:n määrittelemälle tietoaineistolle on tunnistettu jäsenvaltioittain vastuussa olevat viranomaisorganisaatiot. Ei velvoita yksityisraiteiden omistajia. Ei edellytä uusien tietojen keräämistä

40 Paikkatietoinfrastruktuuri

41 Rataverkko osa Liikenneverkot tietotuotetta 1/2 INSPIRE-direktiivin liitteestä I löytyy Liikenneverkot -tietotuote Tie-, rautatie-, ilma- ja vesiliikenteen verkot ja niihin kuuluva infrastruktuuri Yhteydet eri kulkumuotojen välillä Trans-European yhteydet Tietotuote pohjautuu linkki-solmu tietomalliin. Intermodaalinen yhteys eri kulkumuotojen (tie, rata) välillä

42 Rataverkko osana Liikenneverkot tietotuotetta 2/2 Liikennevirasto on julkaissut kansallisina tietotuotteina katselupalveluun rataverkon osalta: Rataverkko-aineiston (kuvattu yksilinjaisena) Tasoristeykset Henkilöliikennepaikat Liikennevirasto käyttänee INSPIRE:n mukaisen tietotuotteen muodostamisessa raideverkkotasoista rataverkon kuvausta, eli linkit muodostetaan raiteista. Sama lähestymistapa myös Ruotsissa. Ratasolmut ja linkit muodostavat topologisesti eheän verkon. Raidetason solmukohteita ovat vaihteet, päätepuskimet, raiteen katkokset (esim. raidetunnus vaihtuu) ja kääntöpöydät Linkkikohteita ovat raiteet keskilinjana kuvattuna

43 Rataverkon kohteita

44 Toteutusaikataulu INSPIRE:n toteutusaikataulu on kuvattu taulukossa alla osa-alueittain ja paikkatietoryhmittäin Kansalliset tietotuotteet Liikenneverkot-tietotuotteen eri kulkumuotojen osalta jaossa katselupalvelussa. INSPIRE-tietotuotemäärittelyn mukainen Liikenneverkot-tietotuote oltava katselu- ja latauspalvelussa 11/

45 Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelut Katselupalvelu (WMS-rajapinta) Maaliikenne Aineistot: Digiroad, Rataverkko, Tasoristeykset, Henkilöliikennepaikat, Tierekisterin osoitteisto ja muita tiestötietoja. Meriliikenne Aineistot: Aluevesien rajat, Sulut ja rantarakenteet, Merikartan syvyystiedot, Vesiväylät, Merikartta-aineisto, Merikartan johtotiedot Latauspalvelu Karttakäyttöliittymä palveluun julkaistaan 6/2014. Samassa yhteydessä päivitetään katselupalvelun aineistoja ja tarkistetaan kaikkien aineistojen metatiedot. Vaihtoehtoina WFS-rajapinta ja/tai tiedostolatauspalvelu. Aineistojen lataaminen on pääosin vapaata. Osalla aineistoista on erityisehtoja, jotka hyväksyttävä lataamisen yhteydessä

46 INSPIRE ja RINF velvoittavia tietopalveluja Tärkeää on varmistaa, että Liikenneviraston perusrekistereistä pystytään tuottamaan sekä INSPIRE että RINF määrittelyjen mukaiset tietotuotteet. Mahdollisia synergiaetuja voitaisiin saavuttaa myös yleisen tiedonsiirtoformaatin käyttöönotolla, mikäli se tukisi riittävän hyvin molempien tietotuotteiden muodostamista. IM 1 Internal database Spesific model Spesific interface Spesific model Spesific interface INSPIRE IM 2 Internal database Spesific model Spesific interface National database Spesific model Spesific interface ETCS IM 3 Internal database Spesific model Spesific interface Spesific model Spesific interface RINF Spesific model Spesific interface NRE Spesific model Spesific interface

47 Kiitos! Lisätietoja Rataverkkoaineistot, rataverkon linkki-solmu malli Henna Uronen Liikenneverkot-tietotuote, Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelut Mika Ahvenainen

48 KIITOS PALJON OSANOTOSTANNE JA MIELENKIINNOSTANNE! Tiedotustilaisuuksia RINFin parissa on tarkoitus järjestää tulevina vuosina vähintäänkin 1/vuosi! Liikenteen turvallisuusvirasto Kumpulantie 9, Helsinki PL 320, Helsinki Puhelin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: LIIKENNEVERKOT

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: LIIKENNEVERKOT INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: LIIKENNEVERKOT Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2010-11-18 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Muoto Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos

INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007. Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE tulee entäs sitten? Nordean metsäpäivä 23.8.2007 Arvo Kokkonen maanmittausneuvos Maanmittauslaitos INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi ääräys 1 (29) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 1.1.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011)74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö Komission täytäntöönpanopäätös infrastruktuurirekisteriä

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä Määräys 1 (91) Antopäivä: 31.12.2012 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 30.12.2009. RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/880/EU)

PÄÄTÖKSET. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2014/880/EU) 12.12.2014 L 356/489 PÄÄTÖKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/633/EU

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri koulutus 9.3.2010 Petri Takala 16.3.2010 Raportoinnin osa-alueet (a) miten paikkatietojen viranomaistuottajien, käyttäjien ja välittäjänä toimivien

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä Perustelumuistio 1(5) 17.10.2014 Esteettömyys rautatiejärjestelmässä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksen tausta Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän kehittämisellä pyritään rautatieliikenteen

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi

JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi JHS 193 Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Liite 1. URI:n muodostamisen prosessi Versio: 1.0 Julkaistu: 2.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto...1 2 Paikallisen tunnuksen luominen tietokantaan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode

Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut. Paikkatietomarkkinat Marja Tammilehto-Luode Tilastokeskuksen Inspireaineistot ja rajapintapalvelut Paikkatietomarkkinat 5.11.2014 Esityksen sisältö Johdanto Inspire:en Tilastokeskuksen Inspire -aineistot Palvelurajapinta - Rajapintapalvelut Yhteenveto

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

Liikennelabra. 19.11.2014 Juha Kenraali. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Liikennelabra. 19.11.2014 Juha Kenraali. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikennelabra 19.11.2014 Juha Kenraali Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taustaa Liikenne- ja viestintäministeriö on käynnistänyt yhdessä toimialan yritysten kanssa kokeilun liikenteen sähköisten

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva lainsäädäntö Pelastusylitarkastaja Mira Leinonen 4.2.2016 Taustaa rautatietunneleita koskeville normeille Rautatietunnelien turvallisuutta koskeva keskeisin lainsäädäntö

Lisätiedot

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä

EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä EN 45545 standardisarja yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä Erityisasiantuntija Ville-Veikko Savolainen SFS 7.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yhteentoimivuuden tekniset eritelmät

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

Suomi ja Rail Baltica. Juhani Tervala, 4.12.2014

Suomi ja Rail Baltica. Juhani Tervala, 4.12.2014 Suomi ja Rail Baltica Juhani Tervala, 4.12.2014 pendelöintiä 2 Verkkojen Eurooppa-kokonaisuus Verkkojen Eurooppa -kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) sekä TEN-TELE (tietoliikenne).

Lisätiedot

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus

Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Datanhallinnan oppaan esittely mitä ovat IDA, AVAA, KATA, PAS, REMS? Johanna Blomqvist, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus avointiede.fi www.avointiede.fi -> Datanhallinnan opas Tutkimusdatan hallinnan

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset. Pekka Sarkola Paikkatiedon yksilöivät tunnukset Pekka Sarkola Taustaa - Inspire Inspire-direktiivi (2007/2/EY) edellyttää soveltamisalallaan yksilöiviä ulkoisia kohdetunnisteita, jolla tarkoitetaan alkuperäisen tiedon

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja

Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja Kohti Euroopan yhteisiä karttapalveluja Presentation to: By: Date: Poligonin ja SKS:n kevätseminaari Teemu Saloriutta, Maanmittauslaitos 18.4.2016 16 September, 2015 Mikä European Location Framework? 30

Lisätiedot

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs

Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot Riikka Kivekäs Paikkatietoaineistojen ja -palvelujen metatiedot 30.3.2011 Riikka Kivekäs Metatieto Tietoa tiedosta Kuvailee tietoa Vastaa kysymyksiin tiedosta mm. Mitä Missä Milloin Millainen Kuka Paikkatiedon metatieto

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen

Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Inspire-toimeenpano Seuranta ja eteneminen Seurantatiedot 2010 Kerätty helmikuussa aineistoluettelon pohjalta Valtionhallinnon viranomaisille lähetettiin esitäytetty taulukko Metatietojen tilanne saatu

Lisätiedot

INSPIREilmaliikenneverkkoaineistojen. tuottaminen. Pirjo Ranta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

INSPIREilmaliikenneverkkoaineistojen. tuottaminen. Pirjo Ranta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. INSPIREilmaliikenneverkkoaineistojen tuottaminen Pirjo Ranta 20.9.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. INSPIRE-ilmaliikenneverkkoaineistot INSPIRE-ilmaliikenneverkkoaineistot ovat osa liikenneverkottietotuotetta,

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini

Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys. Jari Reini Inspire-verkosto: Yhteistyö -työryhmä Rajapintapalvelujen käytettävyys Jari Reini 13.3.2012 Aikataulu http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi/aikataulu INSPIRE-yhteensopivuus INSPIRE-direktiivinliitteissä

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS

AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS AVAINBIOTOOPPITIEDON SAATAVUUS LAINSÄÄDÄNNÖN TARKASTELUA AVOIMUUDEN NÄKÖKULMASTA Minna Pappila OTT, tutkijatohtori Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto ESITYKSEN RAKENNE: Ympäristötiedon avoimuuden merkitys

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet

GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet GEOINFORMATIIKKA JA PAIKKATIEDOT: Datan hallinnan nykytila, aineistojen luonne ja määrä sekä tulevaisuuden tallennus- ja pitkäaikaissäilytystarpeet Tutkimuksen tietoaineistot (TTA)-työpaja, Turku 20.5.2013

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla

Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Pasila junaliikenteen solmukohtana Useita parannuksia suunnitteilla Jarmo Nirhamo ja Heidi Mäenpää Liikennevirasto 12.5.2014 Sisältö Nykytilanne Ratahankkeet Pasilan alueella Läntinen lisäraide 2 Nykytilanne

Lisätiedot

Rautatieliikenteen turvallisuuden tilakuva

Rautatieliikenteen turvallisuuden tilakuva Rautatieliikenteen turvallisuuden tilakuva Kirsi Pajunen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Toimintaympäristö Kuva: Markku Nummelin Liikenteen turvallisuusvirasto Kansainvälinen toimintaympäristö Rautatieliikenteessä

Lisätiedot

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet)

Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) Tietotuoteseloste, Museoviraston Inspire-aineistot (Suojellut alueet) 1 Yleistietoa 1.1 Nimi ja tunnisteet Museoviraston INSPIRE-aineistot (Suojellut alueet), FI. 1000272, FI. 1000034 ja FI. 1000000 FI.

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

INSPIRE direktiivi. Verkkopalvelut. Tapani Sarjakoski. Department of Geoinformatics and Cartography Finnish Geodetic Institute

INSPIRE direktiivi. Verkkopalvelut. Tapani Sarjakoski. Department of Geoinformatics and Cartography Finnish Geodetic Institute INSPIRE direktiivi Verkkopalvelut Tapani Sarjakoski Department of Geoinformatics and Cartography Finnish Geodetic Institute TIPY-pilottiseminaari 13.3.2007 Verkkopalvelut direktiivissä Perustelut (17)

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 3 LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RATAOSALLA... 3 4 MUUT LIIKENNÖINNISSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Uudet tuulet rautateillä, dieselkäyttöinen vetokalusto. Teollisuuden polttonesteet 10.9.2015, Tampere Kimmo Rahkamo, toimitusjohtaja, Fennia Rail Oy

Uudet tuulet rautateillä, dieselkäyttöinen vetokalusto. Teollisuuden polttonesteet 10.9.2015, Tampere Kimmo Rahkamo, toimitusjohtaja, Fennia Rail Oy Uudet tuulet rautateillä, dieselkäyttöinen vetokalusto Teollisuuden polttonesteet 10.9.2015, Tampere Kimmo Rahkamo, toimitusjohtaja, Fennia Rail Oy Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

Connecting Europe Facility:

Connecting Europe Facility: Connecting Europe Facility: Kaupunkisolmukohdat TEN-T-rahoituksessa Arto Tevajärvi, Liikennevirasto 26.5.2016 Osiot TEN-T verkko ja Urban node - kaupunkisolmukohdat Kaupunkisolmukohtien strateginen kehittäminen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU MIKÄ ON DIGIROAD? Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjan geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat

Lisätiedot

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi

Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire. Kunnat ja Inspire koulutus Marko Kauppi Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri ja Inspire Kunnat ja Inspire koulutus 18.11.2014 Marko Kauppi Periaatteet ja lainsäädäntö Inspire-direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista ja asetus Kansallinen

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut

Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut EO Suomen ympäristökeskus SYKE Tietokeskus Geoinformatiikkayksikkö Paikkatieto- ja kaukokartoituspalvelut Ylläpidämme ja kehitämme paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistoja sekä niiden käyttöympäristöä.

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Sidosryhmien kuulemisen kehittäminen

Sidosryhmien kuulemisen kehittäminen Sidosryhmien kuulemisen kehittäminen Ilmailun sääntelyn sidosryhmäinfo 9.10.2014 Kaisa Sainio, yksikönpäällikkö, Liikenneoikeus ja kv.suhteet Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taustaa Trafin parempi

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa

Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa Digiroad kohti ajantasaista tie- ja katuverkon aineistoa DR2 uudistus ja SURAVAGE prosessi Nordiskt Vägforum 6.5.2014 Digiroad uudistuksen keskeiset tavoitteet Digiroad muodostaa Kansallisen pysäkkirekisterin

Lisätiedot

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite C: Rakennuslupatietojen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Rakennuslupasuosituksen tausta... 2 1.2

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2015

Rautateiden verkkoselostus 2015 2 2013 LIIKENNEVIRASTON väylätietoja Liikenneviraston väylätietoja 2/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Simo Toikkanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-8276 ISSN 1798-8284

Lisätiedot

Paikkatiedon tulevaisuus

Paikkatiedon tulevaisuus Paikkatiedon tulevaisuus Yksityismetsätalouden metsänhoitajien vierailu TE:llä 11.10.2007 Juhani Tervo Pääarkkitehti, GIS Iso skaala erilaisia paikkatietojärjestelmiä Paikkatieto tietojärjestelmissä Paikkatietojärjestelmä

Lisätiedot

Lielahti Kokemäki-allianssihanke

Lielahti Kokemäki-allianssihanke Lielahti Kokemäki-allianssihanke LCIFIN-päivä 21.11.2013 Mikko Nyhä, VR Track Oy Lielahti Kokemäki-allianssihanke, Liekki-hanke Euroopan ensimmäinen julkisen alan allianssihanke Hankkeen osapuolet tilaajaosapuoli:

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajoneuvolainsäädäntö 2011 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonta (HAP) Jarmo Hirvonen Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Näkökulma Esityksen näkökulma lähes puhtaasti viranomaisnäkökulma, viranomaisvaatimukset

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 12.12.2014 L 356/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1299/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä ERTMS/ETCS Suomeen, uusi vetokalusto ja ratalaiterakentaminen.

Eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä ERTMS/ETCS Suomeen, uusi vetokalusto ja ratalaiterakentaminen. Eurooppalainen junien kulunvalvontajärjestelmä ERTMS/ETCS Suomeen, uusi vetokalusto ja ratalaiterakentaminen. Taustaa ERTMS/ETCS-historialle. Alalla pitkään toimineet tietävät: rautateiden kvartaali on

Lisätiedot

HE 109/2015 vp: Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista. Ville Räisänen Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

HE 109/2015 vp: Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista. Ville Räisänen Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. HE 109/2015 vp: Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista Ville Räisänen Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Uusi huvivenedirektiivi Huvivenedirektiivi

Lisätiedot

Inspire-yhteensopivat tietotuotteet - työpaja

Inspire-yhteensopivat tietotuotteet - työpaja Inspire-yhteensopivat tietotuotteet - työpaja Koulutustilaisuus 16.4.2015 Messukeskus, Helsinki Panu Muhli Inspire-sihteeristö Työpajan tavoitteet Tarkastellaan erilaisia lähestymistapoja (skenaariot)

Lisätiedot

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012

Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Inspire-sihteeristö 1 (8) Kansallisen Inspire-verkoston toimintasuunnitelma 2011-2012 Tämä Inspire-verkoston kolmannen kauden 2011-2012 toimintasuunnitelma on hyväksytty Inspire-verkoston vuosikokouksessa

Lisätiedot

Alusten radiolaitteet

Alusten radiolaitteet Alusten radiolaitteet TRAFI/5379/03.04.01.00/2014 Erityisasiantuntija Jami Metsärinne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutos ja voimaantulo Vuonna 2011 annetun määräyksen toimivuudesta on kerätty

Lisätiedot

Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille

Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille Ohje 1 (7) Maanteiden pysäkkitietojen ylläpito-ohje Ely-keskuksille Kuten syksyllä 2014 on tiedotettu, maantiepysäkkien tietoja on tarpeen ylläpitää toistaiseksi rinnakkain kahdessa järjestelmässä - Digiroadissa

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

Metatietojen laatiminen ja ylläpito. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Metatietojen laatiminen ja ylläpito Kai Koistinen 16.2.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari Sisältö Inspire-metatiedot aineistoille ja verkkopalveluille Metatietojen sisältö Metatietojen ylläpito

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3 LIIKENNEVIRASTO 2 (8) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 AIKATAULUTYYPIT, AIKATAULUJEN RAKENNEOSAT JA YHTEISET SISÄLTÖTIEDOT KAIKILLE AIKATAULUTYYPEILLE... 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAUTATIELIIKENTEEN HARJOITTAJILLE TAR- JOTTAVISTA PALVELUISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS RAUTATIELIIKENTEEN HARJOITTAJILLE TAR- JOTTAVISTA PALVELUISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liikennepolitiikan osasto Liikenneneuvos Risto Saari 7.12.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS RAUTATIELIIKENTEEN HARJOITTAJILLE TAR- JOTTAVISTA PALVELUISTA PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot