TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto Aika torstai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21."

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 95 KOKOUKSEN AVAUS 96 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra Eero Sepponen. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Todettiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. 97 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 48 varsinaista jäsentä ja 12 varajäsentä eli yhteensä 60/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 98 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Eivor Huldén. Ei muutoksenhakuoikeutta. 99 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDELLA 2010 Kirkkoneuvoston esitys Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuuston kokousajoiksi kevätkaudella 2010 on seuraava: torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo Kirkkovaltuusto merkitsee kokousajat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi kokousajat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN VILLE KOUKIN ASUINPAIKAN MUUTOS Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuuston varajäsen Ville Kouki on ilmoittanut muuttaneensa pois Kaarinan kaupungista ja pyytänyt eroa seurakuntayhtymän luottamustoimista. Paikkakunnalta muuton vuoksi hän on menettänyt kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n 1 momentin perusteella kelpoisuutensa toimia Kaarinan seurakunnasta valittuna kirkkovaltuuston varajäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää myöntää eron Ville Koukille kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Kaarinan kaupungista pois muuton johdosta. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto päätti myöntää eron Ville Koukille kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Kaarinan kaupungista pois muuton johdosta. Ei muutoksenhakuoikeutta. 101 VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS Ensi vuoden talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on lila. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Liite Toisena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa, joka on seuraava: Liite Kolmantena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Se on seuraava: Liite Neljäntenä liitteenä on talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite, joka on seuraava: Liite Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on

4 Yhteinen kirkkovaltuusto seuraava: Liite Kuudentena liitteenä on Piikkiön hautainhoitorahastoa koskeva talousarvioehdotus. Piikkiön hautainhoitorahasto on ainakin toistaiseksi pidettävä erillään, joten sille tulee laatia oma talousarvio. Ehdotus on seuraava: Liite Seurakuntayhtymän talousarvion rakenne on pysynyt pääsääntöisesti entisen kaltaisena. Kirkkoneuvosto antoi ohjeet talousarvion laadinnasta Nämä ohjeet on esitetty talousarvioasiakirjassa sivuilla 2 ja 3. Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne on talousarviota laadittaessa vielä epäselvä. Maailman talouden elpymistä seuraavat lukuisat tutkimus- ja ennustelaitokset, joilla ei ole yhteneväistä näkemystä siitä, onko ratkaiseva käänne parempaan jo tapahtunut. Pörssikurssien nousu viime viikkojen aikana ennakoi jo tapahtunutta käännettä, mutta mahdollista on myös että ensimmäistä nousuyritystä seuraa vielä lasku jonka jälkeen talouden nousu lähtee uudelleen liikkeelle. Jälkeenpäin katsoen talouden kehitystä kuvaavat käyrät muodostavat tällöin W-kirjaimen, joka on antanut nimen tälle ennustemallille. Monet merkit viittaavat siihen, että käänne parempaan on tapahtunut, mutta samanaikaisesti tuodaan eri lähteistä tietoja siitä, että maailman rahoitusjärjestelmää uhkaa vielä vararikkoaalto, joka voi hetkessä pysäyttää lupaavasti alkaneen talouden nousun. Suomen talous on niin riippuvainen ulkomaisesta kysynnästä, että pelkästään Suomea koskeva taloudellinen nousu ei ole mahdollinen. Mennyt taloudellinen taantuma on aiheuttanut yritysten myyntivarastojen vähenemisen ja vasta silloin, kun varastoja aletaan täyttää uudella tuotannolla, on nousulle vahvat edellytykset. Kaikki ennustajat ovat yksimielisiä siitä, että Suomessa tilanne muodostuu vielä huonommaksi kuin mitä se on ollut työllisyyden hoidon osalta. Seurakuntayhtymän lainat ovat niin vähäiset, että korkotason nousu ei aiheuta uusia ongelmia. Tiedossa olevat investointihankkeet on ajateltu rahoittaa turvautumalla vanhoihin säästöihin, ja lisäksi uusia lainoja on ajateltu ottaa 3,6 milj. euroa lähinnä Hannunniitun asuintalojen peruskorjaukseen ja Varissuon asuintalojen parvekkeiden korjaukseen. Sivulla 240 ja 241 on yhteenveto seurakuntayhtymän tuotoista ja kuluista. Seuraavalla sivulla on yhteenvedon loppuosa, jossa on poistot, satunnaiset tuotot sekä tilikauden tulos. Sivulla 242 on yhtymän rahoituslaskelma.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Johtoryhmä on käsitellyt talousarvioehdotusta kahdessa eri kokouksessa ja myöhemmässä kokouksessa tehtiin vielä muutoksia ehdotukseen. Tämän johdosta talousarvioehdotuksesta on laadittu uusi tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Ne ovat seuraavat: Liite Tehtyjen muutosten jälkeen vuosikate on miinuksella ja sen määrä on euroa. Tilikauden tulos on vahvasti alijäämäinen ollen euroa. Tulos on voimakkaasti huonontunut kuluvaan vuoteen nähden. Johtoryhmässä käsitellyistä muutoksista on laadittu lista, joka on seuraava: Liite Kirkkoherra Tuomo Norvasuo on seurakuntatapahtumaa valmistelevan työryhmän puolesta tehnyt ehdotuksen varojen ottamisesta ensi vuoden talousarvioon. Seurakuntatapahtuman nimi on Nimeltä kutsuttu. Työryhmän ehdotus on seuraava: Liite Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarojen muutos tulee olemaan euroa, mikäli talousarvioehdotus toteutuu sellaisenaan. Kassavarojen muutos on näin huomattava huolimatta siitä, että uusia lainoja on ajateltu ottaa 3,6 milj. euroa kuten aiemmin on todettu. Tilikauden tuloksen huononeminen johtuu verotulojen arvioidusta huonosta kertymästä sekä siitä, että rahoitustuottoihin ei ole uskallettu ennustaa voimakasta nousua, mikä on mahdollista, mikäli sijoitusten arvo kääntyy nousuun ja vuonna 2008 tehdyt alaskirjaukset palautuvat hankintahintoihin. Palautumisesta huomattava osa tulee ilmeisesti toteutumaan jo vuoden 2009 aikana. Kirkollisveron kertymästä on saatu syyskuun lopun tieto. Se on seuraava: Liite Kokonaiskertymä on edelleen murheellisen huono eli laskua on 4,2 prosenttia. Yhteisöveron tuotto on -21 prosenttia ja palkansaajaverojen tuotto -1,1 prosenttia. Lisäksi näyttää siltä, että kuluvan vuoden joulukuussa maksetaan verovelvollisille takaisin suuremmat veronpalautukset kuin mihin on aiemmin totuttu.

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu kiinteistöjohtajan selvityksessä. Selvitykset alkavat liitteen 2 sivulta 16. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma on positiivinen ja kassavarat kasvavat eurolla. Piikkiön hautainhoitorahasto on luvuiltaan pieni ja sen tulos osoittaa alijäämää euroa. Vastaavasti tämän hautainhoitorahaston rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen pienentymistä tuloksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto on aiemmin hyväksynyt talousarvion laadinnan aikataulun. Sen mukaisesti talousarvio käsitellään kirkkovaltuustossa Talousarvioehdotuksen toinen lukeminen tapahtuu kirkkoneuvoston kokouksessa Sitä edeltää johtoryhmäkäsittely Tämän vuoksi seurakuntaneuvostojen lausuntojen tulee olla talous- ja suunnittelujohtajan käytössä viimeistään tiistaina Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2010 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tuli olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset hyväksyttäviksi liitteiden 5 ja 6 mukaisesti. Talousarviokokouksessa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti piti alustuksen vuoden 2010 budjetista ja yleisestä taloustilanteesta. Käyttötalouden talousarvioehdotuksen (liite 1) käsittelyn yhteydessä hallintojohtaja Hannu Kallio lupasi selvittää talousarvion toiseen lukemiseen Kulttuuripääkaupunki 2011 hankkeiden määrärahatarpeet talousarviovuodelle. Investointibudjetin (liite 2) käsittelyn yhteydessä kiinteistöjohtaja Seppo Kosola esitteli Hirvensalon kirkon kolme laajennusvaihtoehtoa. Liitteet Jäsen Juha Nappu esitti kustannuspaikalle lisättäväksi euroa vuoden 2011 taloussuunnitelmaan. Esitystä ei kannatettu. Seppo Kosola esitteli juuri ennen kokousta saapuneet kaksi myyntitarjousta. Virpi ja Pekka Meras tarjoavat Turussa sijaitsevan Erikvallantien pohjois- ja

7 Yhteinen kirkkovaltuusto eteläpuolilla sijaitsevaa kahta kiinteistöä, yhteensä n. 7 ha, seurakuntayhtymälle yhteishintaan 2,1 miljoonaa euroa. Toisessa tarjouksessa Bo Forsström tarjoaa seurakuntayhtymälle myytäväksi Turun Erikvallassa sijaitsevaa kiinteistöä Raitolahti, 1:119. Käsittelyssä ei tehty ko. kiinteistöjä koskevia talousarviomuutosehdotuksia. Toimintasuunnitelmien (liite 3) käsittelyn yhteydessä käytiin keskustelua rovastikunnallisen työn sihteerityövoiman tarpeesta, seurakuntien logojen laittamisesta näkyviin toimintasuunnitelmalomakkeelle ja yksikköjen asettamien tavoitteiden lukumääristä Henkilöstöliitteen (liite 4) käsittelyn yhteydessä lakimies Mia Fager lupasi korjata siinä olevat virheellisyydet ja epäloogisuudet. Kirkkoherra Heimo Rinne pyysi liitteeseen lisättäväksi kunkin viran kohdalle viran palkkakehityksen. Jäsen Juha Nappu pyysi liitteeseen lisättäväksi myös jälkeen lakkautetut virat ja tehtävät. Päätös Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2010 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotuksen liitteineen seuraavin muutoksin: Liite Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteen 3 toimintasuunnitelmat ja laskelmat täydennettynä otsikolla Työympäristötoimikunta sivulle 7 ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuustolle talousarvion yhteydessä hyväksyttäviksi. Kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Toimintasuunnitelmien osalta lausuntopyyntö koskee vain seurakuntayhtymän toimintojen toimintasuunnitelmia. Edelleen kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedokseen talousarvioehdotukseen liittyvän henkilökuntaliitteen (liite 4) ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset liitteiden 5 ja 6 mukaisesti ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Käsittely kirkkoneuvostossa : Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan ensi

8 Yhteinen kirkkovaltuusto vuoden talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot siten, että niiden tuli olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Seurakuntaneuvostot ovat lausunnoissaan esittäneet seuraavaa: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää vuoden 2010 talousarvioehdotuksesta seurakuntaneuvoston lausuntoa mennessä. Seurakuntaneuvoston varsinaisille jäsenille on postitettu vuoden 2010 talousarvioehdotus. Kokouksessa jaettiin kirkkoneuvoston asiaa koskeva kirjelmä. Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarvioehdotuksesta. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti antaa Yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen lausunnon: Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa, että tuomiokirkkoseurakunnan osalta sillä ei ole huomauttamista vuoden 2010 talousarviosta. Seurakuntaneuvosto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että kulttuuripääkaupunki 2011 valmisteluun varattu summa euroa on riittämätön. Talousarvioehdotuksesta puuttuvat myös kokonaan ensi vuonna Turussa järjestettävän kristillisen kulttuurifoorumin järjestelyyn tarvittavat varat. Sekä kulttuuripääkaupunkivuosi että kristillinen kulttuurifoorumi ovat juuri nyt ensiarvoisen tärkeitä kun ajatellaan seurakuntayhtymän vaikuttamista vallitsevassa henkisessä tilanteessa. Kirkon ja kristillisen sanomalle on nyt kysyntää, ja seurakuntien on oltava mukana sellaisissa hankkeissa, joiden kautta se voi tähän kysyntään vastata. Seurakuntayhtymä ei voi asettua yhteistyön ulkopuolelle mainituissa asioissa. Turun asema maan kirkollisena keskuksena vaatii, että pidämme esillä kristillisen uskon perustavanlaatuista merkitystä suomalaiselle kulttuurille. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kirkkoneuvoston vastaus: Kulttuuripääkaupunki 2011 valmisteluun on esitetty euroa niin kuin lausunnossa todetaan. Tähän määrärahaan johtoryhmä esittää vielä euron korotusta.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2010 Kirkkoneuvosto on päättänyt hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2010 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotuksen (liite 1). Kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot viimeistään mennessä. Kirkkovaltuutettu Mikko Nieminen on lupautunut tekemään pohjaesityksen Mikaelinseurakunnan lausunnoksi ja esittelee sen kokouksessa. Käsittely Mikko Nieminen esitteli kokouksessa seuraavan pohjaehdotuksen: MIKALINSEURAKUNNAN LAUSUNTO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA VUODELLE 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2010 talousarvioehdotustaan ja pyytää asiasta Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa siten, että sen tulee olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina Talousarvioehdotus sisältää kuusi osaa, joista kolme on toimitettu seurakuntaneuvoston jäsenille. Henkilökuntaliite, hautainhoitorahaston talousarvioehdotus ja Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus ovat jostain syystä (toisin kuin ennen) jätetty toimittamatta. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnittää lausunnossaan talousarvioehdotuksesta seuraaviin asioihin: Yhtymän osalta vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa on arvioitu kirkollisverokertymäksi 25,7 milj. euroa ja yhteisöverokertymäksi 3,8 milj. euroa eli yhteensä 29,5 milj. euroa mikä tietää yhtymälle verotuloja 4,8 % vähemmän kuin vuonna Rahastojen tuoton arvioidaan laskevan hieman vuonna Investointimenot syövät kassavaroja yli yhdeksän miljoonaa euroa. Mikaelin seurakuntaneuvosto katsoo, että rakennusmenoja olisi tulevaisuudessa rajoitettava ja jaksotettava pitemmälle aikavälille. Yhtymän vuosikate on arvioitu miinukselle -2,23 milj. euroa ja tilikauden tulos arvioitu tappiolle - 5,64 milj. euroa. Seurakunnallisen toiminnan eli 2 PL:n kokonaismäärärahan jakoperuste on yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman uuden määrärahajakomallin mukainen. Pääluokassa seurakuntien saama rahasumma on talousarvion mukaan suuruudeltaan euroa eli 4 %:n korotus vuoden 2009 rahasummaan, joka oli euroa. Mikaelinseurakunnan osuus on

10 Yhteinen kirkkovaltuusto jakoperusteen mukaisesti euroa eli 4,2 %:n korotus vuoden 2009 määrärahaan. Talousarvioehdotuksessa on arvioitu, että palkat sivukuluineen ja matkakorvauksineen kasvavat Mikaelissa noin 4,8 % ja näin ollen käyttövarat voivat nousta vain noin 2 %. Kokonaismäärärahamalli aiheuttaa seurakunnan talouden korostunutta seurantaa koska hallinnoitavaksi on tullut myös palkkarahat. Seurakunnat tarvitsevat tässä tehtävässä merkittävää apua taloustoimistolta. Saattaa olla, että henkilöstökustannukset ovat automaattisen, valtakunnallisen palkkamekanismin takia ylittäneet arvioidut ja 07-varat ovat merkittävästi pienemmät kuin on ilmoitettu. Näin ollen seurakunnan tulisi vähentää toimintakulujaan tai palkkakulujaan pysyäkseen talousarvion luvuissa. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että on menossa eräänlainen kokeilukausi uuden määrärahajakomallin osalta. Pahat vinoutumat olisi oikaistava lisätalousarviolla. Viimeistään vuonna 2010 olisi tehtävä kokonaisarvio ja sen mukaan korjattava nykyistä mallia. Myös Teosto-maksujen nykyistä mallia tulisi uudelleen tarkastella. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä ja panee tyydytyksellä merkille, että Mikaelin seurakuntakodit ja muut seurakunnalliset tilat ovat edelleen käytettävissä vuonna Vuokratilojen kustannukset ovat vähäiset verrattuna uuden rakentamiseen. On myös nähty, että uuden seurakuntatilan hankkiminen on äärimmäisen vaikeaa lähiössä, jossa sellaista ei ole ennen ollut. Seurakuntaneuvosto pitää myös hyvänä sitä, että Atk-toimikunnan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2010 tavoitteena 2 on Mikonmökin ja Mikaelin srk-kodin mikrojen uusinnat. Esitys Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että 1. vuoden 2010 tarkastellaan nykyisen pääluokka 2:n jakomallia kirkkoneuvostossa ja pyydetään seurakuntaneuvostoilta lausunnot siitä, miten järjestelmä on toiminut käytännössä 2. rakentamiseen meneviä investointeja pyritään vähentämään ja painopistealueeksi toiminta 3. Teosto-maksujen maksamistapaa tarkastellaan ja niin tehdään erityisesti Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksien osalta (valtuustolle tehdyn aloitteen mukaisesti) 4. muilta osin seurakuntaneuvostolla ei ole huomauttamista vuoden 2010 talousarvioon. Seurakuntaneuvosto keskusteli pohjaehdotuksesta ja kiinnitti huomiota erityisesti rakennusinvestointeihin ja rahastojen käyttöön. Pohdittiin sitä, miten rahastojen käyttäminen vaikuttaa taloudenhoitoon tulevaisuudessa ja toisaalta sitä, että näinä aikoina rakentaminen on kannattavaa toisaalta työllisyyden ja toisaalta rakennuskustannusten kannalta.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa talousarvioehdotuksesta vuodelle Ei muutoksenhakuoikeutta Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto, talous- ja suunnittelujohtaja (viimeistään ). Päätös Mikaelin seurakuntaneuvosto esittää, että - Vuoden 2010 talousarviossa tarkastellaan nykyisen pääluokka 2:n jakomallia kirkkoneuvostossa ja pyydetään seurakuntaneuvostoilta lausunnot siitä, miten järjestelmä on toiminut käytännössä - Rakentamisessa keskitytään nyt vain välttämättömimpiin kohteisiin ja muita projekteja siirretään toistaiseksi seurakunnallisen toiminnan hyväksi - Teosto-maksujen maksamistapaa tarkastellaan ja niin tehdään erityisesti Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksien osalta (valtuustolle tehdyn aloitteen mukaisesti) - Muilta osin seurakuntaneuvostolla ei ole huomauttamista vuoden 2010 talousarvioon Kirkkoneuvoston vastaus: Hallintojohtajan valmistelussa on parhaillaan toimikunnan asettaminen tutkimaan nykyisen rahanjakomallin toimivuutta. Asetettava toimikunta tulee tässä asiassa kuulemaan seurakuntaneuvostoja. Rakennusprojektien siirtäminen tulevaisuuteen toteutetaan siinä määrin kuin se on mahdollista. Toteutusaikataulun myöhentämistä vastaan ovat eräät seurakunnat tehneet selkeitä ehdotuksia, joten yksimielisyyden löytäminen asiassa on ilmeisen vaikeaa. Kaikki investoinnit tulevat tavalla taikka toisella kirkkovaltuuston päätettäviksi. Seurakuntaneuvoston ehdotus yhden menolajin kattamisesta suoraan yhtymän varoista ei ole perusteltua, koska hyvin monia menoja voidaan ehdottaa vastaavalla tavalla yhtymän kustannettaviksi, jolloin jakojärjestelmä käytännössä romuttuu. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN V.2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt vuoden 2010 talousarvioehdotusta kokouksessaan Talousarvioehdotuksesta on pyydetty seurakuntaneuvostojen lausunto. Talousarvioehdotuksen kirjat 1-3 ohessa mukana. Esitys Martin seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän v talousarvioehdotuksesta seuraavaa: 1. Käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Martinseurakunnan määrärahojen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Määrärahojen jakaminen on tehty kirkkovaltuuston hyväksymän rahanjakomallin mukaisesti. Yksityiskohtana kiinnitetään huomiota siihen, että lähetyssihteeri on virkasuhteinen, ei työsopimussuhteinen työntekijä, kuten talousarviokirjassa 1 sivulla 42 mainitaan. Seurakuntaneuvosto haluaa osaltaan muistuttaa siitä, että määrärahanjakomalli tulee tehdyn päätöksen mukaisesti tarkistaa kuluvan valtuustokauden aikana. Asialla alkaa siis olla jo kiire, jos työ halutaan saada valmiiksi vaalivuoden v aikana. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että asian valmisteluun ryhdytään viivytyksettä. 2. Investointiosa Investointiosassa on esitelty Hirvensalon seurakuntakeskuksen ja kirkon laajennussuunnitelmasta suunnitteluprosessin aikana esitetyt kolme vaihtoehtoa. Suunnitelman mukaan kiinteistötoimisto esittäisi toteutettavaksi viimeksi esille noussutta 3. vaihtoehtoa. Seurakuntaneuvosto on jo aiemmin ilmaissut sen, ettei näe vaihtoehtoa seurakunnan kannalta hyvänä ja toimivana ratkaisuna. Seurakuntaneuvosto pitäytyy kannassaan, jonka mukaisesti se jo aiemmin esittämiensä perusteiden nojalla tukee investointisuunnitelmassa esitettyä 1. vaihtoehtoa. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään investointisuunnitelmassa mainitun aikataulun mukaisesti. 3. Toimintasuunnitelmat ja laskelmat Toimintasuunnitelmiin ei seurakuntaneuvostolla ole lausuttavaa. Seurakuntaneuvosto kiinnittää yksityiskohtana huomiota seurakuntien ja seurakuntayhtymän logojen käytön sekavuuteen. Olisi johdonmukaista, että seurakunnat käyttäisivät omia logojaan, joista jokainen on yksi osa yhtymän

13 Yhteinen kirkkovaltuusto logoa. Yhtymän yksiköiden osalta taas on perusteltua käyttää yhtymän logoa, joka puolestaan pitää sisällään ajatuksen kaikista yhtymän seurakunnista. Ei muutoksenhakuoikeutta Päätös Martin seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän v talousarvioehdotuksesta seuraavaa: 1. Käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Martinseurakunnan määrärahojen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Määrärahojen jakaminen on tehty kirkkovaltuuston hyväksymän rahanjakomallin mukaisesti. Yksityiskohtana kiinnitetään huomiota siihen, että lähetyssihteeri on virkasuhteinen, ei työsopimussuhteinen työntekijä, kuten talousarviokirjassa 1 sivulla 42 mainitaan. Seurakuntaneuvosto haluaa osaltaan muistuttaa siitä, että määrärahanjakomalli tulee tehdyn päätöksen mukaisesti tarkistaa kuluvan valtuustokauden aikana. Asialla alkaa siis olla jo kiire, jos työ halutaan saada valmiiksi vaalivuoden v aikana. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että asian valmisteluun ryhdytään viivytyksettä. 2. Investointiosa Investointiosassa on esitelty Hirvensalon seurakuntakeskuksen ja kirkon laajennussuunnitelmasta suunnitteluprosessin aikana esitetyt kolme vaihtoehtoa. Suunnitelman mukaan kiinteistötoimisto esittäisi toteutettavaksi viimeksi esille noussutta 3. vaihtoehtoa. Seurakuntaneuvosto on jo aiemmin ilmaissut sen, ettei näe vaihtoehtoa seurakunnan kannalta hyvänä ja toimivana ratkaisuna. Seurakuntaneuvosto pitäytyy kannassaan, jonka mukaisesti se jo aiemmin esittämiensä perusteiden nojalla tukee investointisuunnitelmassa esitettyä 1. vaihtoehtoa. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään investointisuunnitelmassa mainitun aikataulun mukaisesti ja hankkeelle tulee varata riittävä määräraha. Investointisuunnitelmassa esitetty määräraha on riittämätön. 3. Toimintasuunnitelmat ja laskelmat Toimintasuunnitelmiin ei seurakuntaneuvostolla ole lausuttavaa. Seurakuntaneuvosto kiinnittää yksityiskohtana huomiota seurakuntien ja seurakuntayhtymän logojen käytön sekavuuteen. Olisi johdonmukaista, että seurakunnat käyttäisivät omia logojaan, joista jokainen on yksi osa yhtymän logoa. Yhtymän yksiköiden osalta taas on perusteltua käyttää yhtymän logoa,

14 Yhteinen kirkkovaltuusto joka puolestaan pitää sisällään ajatuksen kaikista yhtymän seurakunnista. Kirkkoneuvoston vastaus: Lähetyssihteerin viran status voidaan korjata henkilökuntaliitteessä. Rahanjakomallin tarkasteluun on jo ryhdytty ja toimikunnan asettaminen tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn. Kiinteistötoimisto on tarkistanut laskelmat ja kustannusarviot Hirvensalon kirkon laajennuksen vaihtoehdoista. Vaihtoehdon nro 3 hinta on noussut johtuen tehtävän työn laajuudesta ja vanhan kaksikerroksisen rakennuksen korjaustyön tarkemmasta arviosta. Kiinteistötoimisto esittää edelleen, että uutta isoa kirkkosalia ei toteuteta, vaan laajennus tehdään vaihtoehdon nro 3 mukaan. Tässä vaihtoehdossa saadaan eniten neliöitä vähemmällä rahalla. Korjaustyön tekninen toteutus puoltaa myös tätä vaihtoehtoa. Kirkkoneuvosto katsoo, että aikanaan valittava rakennustoimikunta tuo perustellun ehdotuksen laajennuksen toteuttamisesta päätettäväksi. Seurakuntaneuvoston esittämä malli logojen käytöstä on se, johon on pyritty. Jostain syystä mallia ei ole noudatettu. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto TALOUSARVIOLAUSUNTO Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista koskien vuoden 2010 talousarviota (mukana). Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan vuoden 2010 talousarvioehdotusta seuraavasti: Esitys lausunnoksi: Turun ja Kaarinan yhteisen kirkkoneuvoston talousarvioehdotuksen Nro 1 ( ) sivulla 43 olevaa Katariinanseurakunnan henkilöstökulujen nousua voidaan todeta tyydytyksellä 3,1 % korotuksen johdosta. Toimintamäärärahojen osalta nousu on pienehkö 1,1 %, joka sekin on tyydyttävä. Turun Katariinanseurakunnan historiateoksen kustannuksiin seurakuntayhtymä ei Katariinanseurakunnan historiatoimikunnan jättämistä

15 Yhteinen kirkkovaltuusto perustelluista esityksistä huolimatta ole osoittanut tukeaan kuluvana vuonna 2009 eikä myöskään talousarviosta vuodelle 2010 ilmene mitään subventiota. Tällaista vetäytymistä Katariinanseurakunnan 700-juhlavuoden päähankkeesta ei voida pitää perusteltuna, koska oman seurakunnan kantokyky laajan ja merkittävän historiateoksen valmistamisessa on ymmärrettävästi rajallinen. Näin ollen Katariinan seurakuntaneuvosto muistuttaa yhteiselle kirkkoneuvostolle jätettyyn anomukseen liittyen uudelleen harkittavaksi yhtymän avustusta historiateoksen loppuun saattamista varten. Seurakuntaneuvosto anoo 700v- kustannuspaikalle suuruudeltaan 7500 :n kerta-avustustusta seurakuntamme juhlavuonna 1. Adventtisunnuntaina julkistettavan historiateoksen kirjoittamis-, valokuvaus-, taitto- ja painatuskulujen tukemiseksi. Liite 143: Kirkkoherra Martti Hirvosen ja kouluneuvos Voitto Ranteen allekirjoittama anomus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle Katariinanseurakunnan vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan sisältyy Kohmonkoulun/päiväkodin tilojen käyttötarve. Niiden vuokrakuluihin tulisi varata kustannuspaikalle toiminnan käynnistämistä varten Esitys: Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto antaa yllä mainitun lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2010 talousarviosta Nro 1, Nro 2 ja Nro 3. ( ). Päätös: Esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston vastaus: Seurakuntaneuvoston lausunnossa viitataan kirkkoherra Hirvosen ja kouluneuvos Ranteen allekirjoittamaan anomukseen päivättyä anomusta ei ole, mutta päivätty anomus on saapunut kirjaamoon samana päivänä. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa käsiteltäessä tilintarkastajien lähettämää tilintarkastuspöytäkirjaa. Päätöksen mukaan tilintarkastuspöytäkirja ja kirkkoherra Hirvosen selvitys asian johdosta merkittiin saaduksi. Anomusta ei ole lähetetty erikseen valmisteltavaksi. Anomuskirje on ilmeisesti sama, jota on lähetetty useille yhteistyökumppaneille. Sitä ei ole osoitettu kirkkoneuvostolle tai - valtuustolle eikä sitä ole ymmärretty seurakuntaneuvoston ehdotukseksi. Seurakuntaneuvosto on nyt anonut euroa, mikä anomus käsitellään omana asianaan eikä sitä käsitellä talousarvioehdotuksesta saatujen lausuntojen oheisasiana.

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kohmon koulun/päiväkodin tilojen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvat kulut kuuluvat kiinteistötoimeen, joten asiasta on neuvoteltava kiinteistötoimiston kanssa. Samassa yhteydessä on osoitettava vuokraamisen tarpeellisuus. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA VIRKAPAKETISTA Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan esityksen seurakuntayhtymän vuoden 2010 talousarvioksi. Talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kolme. Sivumäärältään suurin asiakirja on käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Toisena on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa. Kolmantena on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Seurakuntayhtymän talousarvion rakenne on pysynyt pääsääntöisesti entisen kaltaisena. Kirkkoneuvosto antoi ohjeet talousarvion laadinnasta Nämä ohjeet on esitetty talousarvioasiakirjassa sivuilla 2 ja 3. Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne on talousarviota laadittaessa vielä epäselvä. Maailman talouden elpymistä seuraavat lukuisat tutkimus- ja ennustelaitokset, joilla ei ole yhteneväistä näkemystä siitä, onko ratkaiseva käänne parempaan jo tapahtunut. Pörssikurssien nousu viime viikkojen aikana ennakoi jo tapahtunutta käännettä, mutta mahdollista on myös että ensimmäistä nousuyritystä seuraa vielä lasku jonka jälkeen talouden nousu lähtee uudelleen liikkeelle. Seurakuntayhtymän lainat ovat niin vähäiset, että korkotason nousu ei aiheuta uusia ongelmia. Tiedossa olevat investointihankkeet on ajateltu rahoittaa turvautumalla vanhoihin säästöihin, ja lisäksi uusia lainoja on ajateltu ottaa 3,6 milj. euroa lähinnä Hannunniitun asuintalojen peruskorjaukseen ja Varissuon asuintalojen parvekkeiden korjaukseen. Talousarvioehdotuksessa vuosikate on miinuksella. Sen määrä on euroa. Tilikauden tulos on vahvasti alijäämäinen ollen euroa. Tulos on voimakkaasti huonontunut kuluvaan vuoteen nähden. Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarojen muutos tulee olemaan euroa, mikäli talousarvioehdotus toteutuu sellaisenaan. Tilikauden tuloksen huononeminen johtuu verotulojen arvioidusta huonosta kertymästä sekä siitä, että rahoitustuottoihin ei ole uskallettu ennustaa voimakasta nousua, mikä on mahdollista, mikäli sijoitusten arvo kääntyy nousuun ja vuonna 2008 tehdyt alaskirjaukset palautuvat hankintahintoihin.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Palautumisesta huomattava osa tulee ilmeisesti toteutumaan jo vuoden 2009 aikana. Talousarvioesitys perustuu euron verotulokertymään. Kokonaiskertymä on edelleen murheellisen huono eli laskua on 4,2 prosenttia. Yhteisöveron tuotto on - 21 prosenttia ja palkansaajaverojen tuotto - 1,1 prosenttia. Lisäksi näyttää siltä, että kuluvan vuoden joulukuussa maksetaan verovelvollisille takaisin suuremmat veronpalautukset kuin mihin on aiemmin totuttu. Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu kiinteistöjohtajan selvityksessä. Selvitykset alkavat liitteen 2 sivulta 15. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma on positiivinen ja kassavarat kasvavat eurolla. Piikkiön hautainhoitorahasto on luvuiltaan pieni ja sen tulos osoittaa alijäämää euroa. Vastaavasti tämän hautainhoitorahaston rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen pienentymistä tuloksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto on aiemmin hyväksynyt talousarvion laadinnan aikataulun. Sen mukaisesti talousarvio käsitellään kirkkovaltuustossa Talousarvioehdotuksen toinen lukeminen tapahtuu kirkkoneuvoston kokouksessa Tämän vuoksi seurakuntaneuvostojen lausuntojen tulee olla talous- ja suunnittelujohtajan käytössä viimeistään tiistaina Kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat esitykset kirkkovaltuustolle virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta: 1. Katariinan seurakuntaan perustetaan johtavan nuorisotyöntekijän virka ja samalla lakkautetaan nuorisotyöntekijän virka. 2. Maarian seurakunnassa jatketaan määräaikaisen seurakuntapastorin virkasuhdetta edelleen alkaen vuoden loppuun edellyttäen, että seurakuntapastori Matti Paavonperän osa-aikaeläke jatkuu kyseisen ajan. 3. Lisäksi Maarian seurakuntaan perustetaan toinen määräaikaisen seurakuntapastorin virka ajaksi Diakoniakeskuksessa jatketaan osa-aikaisen (78 %) venäjänkielisen maahanmuuttajatyöntekijän työsuhdetta. Kirkkoneuvosto päätti hylätä Kaarinan seurakuntaneuvoston esityksen seurakuntasihteereiden siirtämisestä seurakuntien työntekijöiksi ja tiedotustoimikunnan esityksen määräaikaisen osa-aikaisen tiedottajan palkkaamisesta vuodeksi 2010.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Kasvatusasiain johtokunnan virkapakettiesitykseen palataan, kun kirkkoneuvoston pyytämät lausunnot seurakuntaneuvostoilta on saatu. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntayhtymän talouden nopea heikkeneminen herättää vakavaa huolta. Investointien mittava toteuttaminen voi vaarantaa yhtymän taloudellisen vakauden pitkäksi aikaa. Kalliiden ja suurten kirkkoinvestointien aika ei ole nyt. Seurakuntayhtymälle pitää laatia selkeä resursseja koskeva strategia ennen kuin investointiohjelmaa jatketaan. Maarian seurakunnan näkemyksen mukaan pienimuotoista korjaus- ja uudisrakentamista voidaan edelleen tehdä. Niiden työllistävä vaikutus paikalliseen rakennustoimintaan on suuria työmaita merkittävämpi. Tästä näkökulmasta ajatellen Maarian seurakunta on syvästi pettynyt, että Yli-Maarian pienimuotoisen toimitilan rakentamista on edelleen lykätty epämääräiseen tulevaisuuteen. Virkojen perustamisen ja lakkauttamisen osalta seurakuntayhtymä on omaksunut viime vuosina joustavan ja seurakuntien tarpeista nousevan toimintamallin. Toivomme, että sama linja voisi tulevaisuudessakin jatkua. Koska käytössä oleva kokonaismääräraha antaa seurakunnille suuren vastuun taloutensa kehityksestä, tulisi talousarvioasiakirjaan ottaa jokaiselle viralle ja toimelle oma kustannuspaikka kuten on esimerkiksi lähetyssihteerin ja pyhäkoulu- ja perhetyön sihteerin osalla. Tämä tarkempi informaatio on seurakuntaneuvostoille välttämätön, koska ne joutuvat tarkasti seuraamaan kunkin viran ja toimen kustannuksia ja palkkauskehityksen vaikutusta seurakunnan talouteen. Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2010 talousarviosta ja virkapaketista esittelystä ilmenevän lausunnon. Päätös: Esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston vastaus: Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakuntayhtymän strategiavalmistelusuunnitelman ja asettanut viisi valmistelutyöryhmää. Ne ovat: Kirkko hengellisen elämän tukena, Heikommista huolehtiminen, Merkityksen antaminen jäsenyydelle, Viestinnän tavoittavuus ja Aineellisten resurssien suuntaaminen. Yli-Maarian mahdollisen seurakuntatilan nykyvaihetta on selostettu kiinteistötoimiston muutossuunnitelmassa investointiosaksi. Seurakuntaneuvoston pyyntö yksityiskohtaisen seurannan saamisesta on

19 Yhteinen kirkkovaltuusto perusteltu ja asia voidaan ratkaista kirjanpidossa eri tavoin. Kustannuspaikkojen perustaminen ei ehkä ole järkevin tapa. Taloussuunnittelupäällikkö selvittää asiaa. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL BUDGET FÖR ÅR 2010 Gemensamma kyrkorådet inbegär församlingsrådets utlåtande över budgetförslaget för år Budgetförslaget består av flera budgetböcker. Till församlingsrådet distribueras tre budgetböcker. Budgetbok nr 1 innehåller driftsbudgeten, resultatbudgeten samt finansieringsbudgeten. På sidorna 5-8 presenteras principerna för fördelningen av anslaget för församlingsverksamheten. Åbo svenska församling får på grund av sin särart en kompensation på euro. Budgeten för Åbo svenska församling finns på sidorna Hela samfällighetens budget finns på sidorna Budgeten visar ett underskott på 5,6 miljoner euro. Budgetbok nr 2 presenterar planerade investeringar för perioden Budgetbok nr 3 innehåller verksamhets- och ekonomiplaner för samma treårsperiod. Ett förslag till utlåtande över budgetförslaget distribueras skilt. Förslag Församlingsrådet avger utlåtande över gemensamma kyrkorådets förslag till budget för år Beslut Efter diskussion enades församlingsrådet om följande utlåtande: Församlingsrådet i Åbo svenska församling har tagit del av gemensamma kyrkorådets förslag till budget för år 2010 och önskar betona följande: 1) Budgeten för år 2010 är den tredje budgeten som följer den nya modellen för fördelningen av anslagen mellan församlingarna. Fördelningsmodellen beaktar i tillräckligt hög grad Åbo svenska församlings speciella behov. 2) Församlingsrådet är tillfreds med de anslag som Åbo svenska församling har fått. 3) Församlingsrådet gläds över att anslaget för mission och internationell diakoni har höjts, trots att skatteintäkterna beräknas sjunka. 4) Församlingsrådet omfattar gemensamma kyrkorådets förslag till budget trots att den innebär ett underskott på 5,6 miljoner euro, vilket tillsvidare kan

20 Yhteinen kirkkovaltuusto täckas med överskott från tidigare år. För övrigt har församlingsrådet inget annat att tillägga om förslaget till budget. Paragrafen justerades omedelbart. Suomennettuna seurakuntaneuvoston lausunto kuuluu seuraavasti: 116 LAUSUNTO VUODEN 2010 TALOUSARVIOSTA Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa vuoden 2010 talousarvioehdotuksesta. Talousarvioehdotus sisältää useita talousarviokirjoja. Seurakuntaneuvostolle jaetaan kolme talousarviokirjaa. Talousarviokirjassa nro 1 on käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosa. Sivuilla 5-8 esitellään seurakuntatyöhön varatun määrärahan jakoperiaatteet. Erityislaadustaan johtuen Ruotsalainen seurakunta saa euron suuruisen hyvityksen. Ruotsalaisen seurakunnan talousarvio on sivuilla Koko seurakuntayhtymän talousarvio on sivuilla Talousarvio osoittaa 5,6 miljoonan euron alijäämää. Talousarviokirjassa nro 2 esitellään vuosien suunnitellut investoinnit. Talousarviokirjassa nro 3 on saman kolmevuotiskauden toiminta- ja taloussuunnitelmat. Esitys talousarvioehdotuksesta annettavaksi lausunnoksi jaetaan erikseen. Esitys Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksesta vuoden 2010 talousarvioksi. Päätös Keskustelun jälkeen seurakuntaneuvosto päätti antaa seuraavan lausunnon: Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on tutustunut yhteisen kirkkoneuvoston vuoden 2010 talousarvioehdotukseen ja haluaa tähdentää seuraavaa: 1) Vuoden 2010 talousarvio on kolmas talousarvio, jossa noudatetaan seurakuntien välistä määrärahojen uutta jakomallia. Jakomalli ottaa riittävästi huomioon Turun ruotsalaisen seurakunnan erityistarpeet. 2) Seurakuntaneuvosto on tyytyväinen Turun ruotsalaisen seurakunnan saamiin määrärahoihin. 3) Seurakuntaneuvosto on iloinen siitä, että lähetystyöhön ja kansainväliseen

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 11.2.2010 klo 18.00 19.25 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/200 5 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.2005 141 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.11.200 141 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 10.11.200 klo 18.00-20.10 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 9.12.2010 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(38) Aika Torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Sääksi, Matti puheenjohtaja, 46-58, 60-63 Karhola, Anne

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo Johansson

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot