TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto Aika torstai klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21."

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 95 KOKOUKSEN AVAUS 96 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra Eero Sepponen. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Todettiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. 97 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 48 varsinaista jäsentä ja 12 varajäsentä eli yhteensä 60/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 98 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Eivor Huldén. Ei muutoksenhakuoikeutta. 99 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDELLA 2010 Kirkkoneuvoston esitys Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuuston kokousajoiksi kevätkaudella 2010 on seuraava: torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo Kirkkovaltuusto merkitsee kokousajat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi kokousajat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN VILLE KOUKIN ASUINPAIKAN MUUTOS Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuuston varajäsen Ville Kouki on ilmoittanut muuttaneensa pois Kaarinan kaupungista ja pyytänyt eroa seurakuntayhtymän luottamustoimista. Paikkakunnalta muuton vuoksi hän on menettänyt kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n 1 momentin perusteella kelpoisuutensa toimia Kaarinan seurakunnasta valittuna kirkkovaltuuston varajäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää myöntää eron Ville Koukille kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Kaarinan kaupungista pois muuton johdosta. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto päätti myöntää eron Ville Koukille kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Kaarinan kaupungista pois muuton johdosta. Ei muutoksenhakuoikeutta. 101 VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS Ensi vuoden talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on lila. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Liite Toisena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa, joka on seuraava: Liite Kolmantena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Se on seuraava: Liite Neljäntenä liitteenä on talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite, joka on seuraava: Liite Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on

4 Yhteinen kirkkovaltuusto seuraava: Liite Kuudentena liitteenä on Piikkiön hautainhoitorahastoa koskeva talousarvioehdotus. Piikkiön hautainhoitorahasto on ainakin toistaiseksi pidettävä erillään, joten sille tulee laatia oma talousarvio. Ehdotus on seuraava: Liite Seurakuntayhtymän talousarvion rakenne on pysynyt pääsääntöisesti entisen kaltaisena. Kirkkoneuvosto antoi ohjeet talousarvion laadinnasta Nämä ohjeet on esitetty talousarvioasiakirjassa sivuilla 2 ja 3. Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne on talousarviota laadittaessa vielä epäselvä. Maailman talouden elpymistä seuraavat lukuisat tutkimus- ja ennustelaitokset, joilla ei ole yhteneväistä näkemystä siitä, onko ratkaiseva käänne parempaan jo tapahtunut. Pörssikurssien nousu viime viikkojen aikana ennakoi jo tapahtunutta käännettä, mutta mahdollista on myös että ensimmäistä nousuyritystä seuraa vielä lasku jonka jälkeen talouden nousu lähtee uudelleen liikkeelle. Jälkeenpäin katsoen talouden kehitystä kuvaavat käyrät muodostavat tällöin W-kirjaimen, joka on antanut nimen tälle ennustemallille. Monet merkit viittaavat siihen, että käänne parempaan on tapahtunut, mutta samanaikaisesti tuodaan eri lähteistä tietoja siitä, että maailman rahoitusjärjestelmää uhkaa vielä vararikkoaalto, joka voi hetkessä pysäyttää lupaavasti alkaneen talouden nousun. Suomen talous on niin riippuvainen ulkomaisesta kysynnästä, että pelkästään Suomea koskeva taloudellinen nousu ei ole mahdollinen. Mennyt taloudellinen taantuma on aiheuttanut yritysten myyntivarastojen vähenemisen ja vasta silloin, kun varastoja aletaan täyttää uudella tuotannolla, on nousulle vahvat edellytykset. Kaikki ennustajat ovat yksimielisiä siitä, että Suomessa tilanne muodostuu vielä huonommaksi kuin mitä se on ollut työllisyyden hoidon osalta. Seurakuntayhtymän lainat ovat niin vähäiset, että korkotason nousu ei aiheuta uusia ongelmia. Tiedossa olevat investointihankkeet on ajateltu rahoittaa turvautumalla vanhoihin säästöihin, ja lisäksi uusia lainoja on ajateltu ottaa 3,6 milj. euroa lähinnä Hannunniitun asuintalojen peruskorjaukseen ja Varissuon asuintalojen parvekkeiden korjaukseen. Sivulla 240 ja 241 on yhteenveto seurakuntayhtymän tuotoista ja kuluista. Seuraavalla sivulla on yhteenvedon loppuosa, jossa on poistot, satunnaiset tuotot sekä tilikauden tulos. Sivulla 242 on yhtymän rahoituslaskelma.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Johtoryhmä on käsitellyt talousarvioehdotusta kahdessa eri kokouksessa ja myöhemmässä kokouksessa tehtiin vielä muutoksia ehdotukseen. Tämän johdosta talousarvioehdotuksesta on laadittu uusi tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Ne ovat seuraavat: Liite Tehtyjen muutosten jälkeen vuosikate on miinuksella ja sen määrä on euroa. Tilikauden tulos on vahvasti alijäämäinen ollen euroa. Tulos on voimakkaasti huonontunut kuluvaan vuoteen nähden. Johtoryhmässä käsitellyistä muutoksista on laadittu lista, joka on seuraava: Liite Kirkkoherra Tuomo Norvasuo on seurakuntatapahtumaa valmistelevan työryhmän puolesta tehnyt ehdotuksen varojen ottamisesta ensi vuoden talousarvioon. Seurakuntatapahtuman nimi on Nimeltä kutsuttu. Työryhmän ehdotus on seuraava: Liite Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarojen muutos tulee olemaan euroa, mikäli talousarvioehdotus toteutuu sellaisenaan. Kassavarojen muutos on näin huomattava huolimatta siitä, että uusia lainoja on ajateltu ottaa 3,6 milj. euroa kuten aiemmin on todettu. Tilikauden tuloksen huononeminen johtuu verotulojen arvioidusta huonosta kertymästä sekä siitä, että rahoitustuottoihin ei ole uskallettu ennustaa voimakasta nousua, mikä on mahdollista, mikäli sijoitusten arvo kääntyy nousuun ja vuonna 2008 tehdyt alaskirjaukset palautuvat hankintahintoihin. Palautumisesta huomattava osa tulee ilmeisesti toteutumaan jo vuoden 2009 aikana. Kirkollisveron kertymästä on saatu syyskuun lopun tieto. Se on seuraava: Liite Kokonaiskertymä on edelleen murheellisen huono eli laskua on 4,2 prosenttia. Yhteisöveron tuotto on -21 prosenttia ja palkansaajaverojen tuotto -1,1 prosenttia. Lisäksi näyttää siltä, että kuluvan vuoden joulukuussa maksetaan verovelvollisille takaisin suuremmat veronpalautukset kuin mihin on aiemmin totuttu.

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu kiinteistöjohtajan selvityksessä. Selvitykset alkavat liitteen 2 sivulta 16. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma on positiivinen ja kassavarat kasvavat eurolla. Piikkiön hautainhoitorahasto on luvuiltaan pieni ja sen tulos osoittaa alijäämää euroa. Vastaavasti tämän hautainhoitorahaston rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen pienentymistä tuloksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto on aiemmin hyväksynyt talousarvion laadinnan aikataulun. Sen mukaisesti talousarvio käsitellään kirkkovaltuustossa Talousarvioehdotuksen toinen lukeminen tapahtuu kirkkoneuvoston kokouksessa Sitä edeltää johtoryhmäkäsittely Tämän vuoksi seurakuntaneuvostojen lausuntojen tulee olla talous- ja suunnittelujohtajan käytössä viimeistään tiistaina Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2010 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tuli olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset hyväksyttäviksi liitteiden 5 ja 6 mukaisesti. Talousarviokokouksessa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti piti alustuksen vuoden 2010 budjetista ja yleisestä taloustilanteesta. Käyttötalouden talousarvioehdotuksen (liite 1) käsittelyn yhteydessä hallintojohtaja Hannu Kallio lupasi selvittää talousarvion toiseen lukemiseen Kulttuuripääkaupunki 2011 hankkeiden määrärahatarpeet talousarviovuodelle. Investointibudjetin (liite 2) käsittelyn yhteydessä kiinteistöjohtaja Seppo Kosola esitteli Hirvensalon kirkon kolme laajennusvaihtoehtoa. Liitteet Jäsen Juha Nappu esitti kustannuspaikalle lisättäväksi euroa vuoden 2011 taloussuunnitelmaan. Esitystä ei kannatettu. Seppo Kosola esitteli juuri ennen kokousta saapuneet kaksi myyntitarjousta. Virpi ja Pekka Meras tarjoavat Turussa sijaitsevan Erikvallantien pohjois- ja

7 Yhteinen kirkkovaltuusto eteläpuolilla sijaitsevaa kahta kiinteistöä, yhteensä n. 7 ha, seurakuntayhtymälle yhteishintaan 2,1 miljoonaa euroa. Toisessa tarjouksessa Bo Forsström tarjoaa seurakuntayhtymälle myytäväksi Turun Erikvallassa sijaitsevaa kiinteistöä Raitolahti, 1:119. Käsittelyssä ei tehty ko. kiinteistöjä koskevia talousarviomuutosehdotuksia. Toimintasuunnitelmien (liite 3) käsittelyn yhteydessä käytiin keskustelua rovastikunnallisen työn sihteerityövoiman tarpeesta, seurakuntien logojen laittamisesta näkyviin toimintasuunnitelmalomakkeelle ja yksikköjen asettamien tavoitteiden lukumääristä Henkilöstöliitteen (liite 4) käsittelyn yhteydessä lakimies Mia Fager lupasi korjata siinä olevat virheellisyydet ja epäloogisuudet. Kirkkoherra Heimo Rinne pyysi liitteeseen lisättäväksi kunkin viran kohdalle viran palkkakehityksen. Jäsen Juha Nappu pyysi liitteeseen lisättäväksi myös jälkeen lakkautetut virat ja tehtävät. Päätös Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2010 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotuksen liitteineen seuraavin muutoksin: Liite Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteen 3 toimintasuunnitelmat ja laskelmat täydennettynä otsikolla Työympäristötoimikunta sivulle 7 ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuustolle talousarvion yhteydessä hyväksyttäviksi. Kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Toimintasuunnitelmien osalta lausuntopyyntö koskee vain seurakuntayhtymän toimintojen toimintasuunnitelmia. Edelleen kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedokseen talousarvioehdotukseen liittyvän henkilökuntaliitteen (liite 4) ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset liitteiden 5 ja 6 mukaisesti ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Käsittely kirkkoneuvostossa : Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan ensi

8 Yhteinen kirkkovaltuusto vuoden talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot siten, että niiden tuli olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Seurakuntaneuvostot ovat lausunnoissaan esittäneet seuraavaa: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää vuoden 2010 talousarvioehdotuksesta seurakuntaneuvoston lausuntoa mennessä. Seurakuntaneuvoston varsinaisille jäsenille on postitettu vuoden 2010 talousarvioehdotus. Kokouksessa jaettiin kirkkoneuvoston asiaa koskeva kirjelmä. Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarvioehdotuksesta. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti antaa Yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen lausunnon: Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa, että tuomiokirkkoseurakunnan osalta sillä ei ole huomauttamista vuoden 2010 talousarviosta. Seurakuntaneuvosto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että kulttuuripääkaupunki 2011 valmisteluun varattu summa euroa on riittämätön. Talousarvioehdotuksesta puuttuvat myös kokonaan ensi vuonna Turussa järjestettävän kristillisen kulttuurifoorumin järjestelyyn tarvittavat varat. Sekä kulttuuripääkaupunkivuosi että kristillinen kulttuurifoorumi ovat juuri nyt ensiarvoisen tärkeitä kun ajatellaan seurakuntayhtymän vaikuttamista vallitsevassa henkisessä tilanteessa. Kirkon ja kristillisen sanomalle on nyt kysyntää, ja seurakuntien on oltava mukana sellaisissa hankkeissa, joiden kautta se voi tähän kysyntään vastata. Seurakuntayhtymä ei voi asettua yhteistyön ulkopuolelle mainituissa asioissa. Turun asema maan kirkollisena keskuksena vaatii, että pidämme esillä kristillisen uskon perustavanlaatuista merkitystä suomalaiselle kulttuurille. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kirkkoneuvoston vastaus: Kulttuuripääkaupunki 2011 valmisteluun on esitetty euroa niin kuin lausunnossa todetaan. Tähän määrärahaan johtoryhmä esittää vielä euron korotusta.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2010 Kirkkoneuvosto on päättänyt hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2010 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotuksen (liite 1). Kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot viimeistään mennessä. Kirkkovaltuutettu Mikko Nieminen on lupautunut tekemään pohjaesityksen Mikaelinseurakunnan lausunnoksi ja esittelee sen kokouksessa. Käsittely Mikko Nieminen esitteli kokouksessa seuraavan pohjaehdotuksen: MIKALINSEURAKUNNAN LAUSUNTO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA VUODELLE 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2010 talousarvioehdotustaan ja pyytää asiasta Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa siten, että sen tulee olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina Talousarvioehdotus sisältää kuusi osaa, joista kolme on toimitettu seurakuntaneuvoston jäsenille. Henkilökuntaliite, hautainhoitorahaston talousarvioehdotus ja Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus ovat jostain syystä (toisin kuin ennen) jätetty toimittamatta. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnittää lausunnossaan talousarvioehdotuksesta seuraaviin asioihin: Yhtymän osalta vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa on arvioitu kirkollisverokertymäksi 25,7 milj. euroa ja yhteisöverokertymäksi 3,8 milj. euroa eli yhteensä 29,5 milj. euroa mikä tietää yhtymälle verotuloja 4,8 % vähemmän kuin vuonna Rahastojen tuoton arvioidaan laskevan hieman vuonna Investointimenot syövät kassavaroja yli yhdeksän miljoonaa euroa. Mikaelin seurakuntaneuvosto katsoo, että rakennusmenoja olisi tulevaisuudessa rajoitettava ja jaksotettava pitemmälle aikavälille. Yhtymän vuosikate on arvioitu miinukselle -2,23 milj. euroa ja tilikauden tulos arvioitu tappiolle - 5,64 milj. euroa. Seurakunnallisen toiminnan eli 2 PL:n kokonaismäärärahan jakoperuste on yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman uuden määrärahajakomallin mukainen. Pääluokassa seurakuntien saama rahasumma on talousarvion mukaan suuruudeltaan euroa eli 4 %:n korotus vuoden 2009 rahasummaan, joka oli euroa. Mikaelinseurakunnan osuus on

10 Yhteinen kirkkovaltuusto jakoperusteen mukaisesti euroa eli 4,2 %:n korotus vuoden 2009 määrärahaan. Talousarvioehdotuksessa on arvioitu, että palkat sivukuluineen ja matkakorvauksineen kasvavat Mikaelissa noin 4,8 % ja näin ollen käyttövarat voivat nousta vain noin 2 %. Kokonaismäärärahamalli aiheuttaa seurakunnan talouden korostunutta seurantaa koska hallinnoitavaksi on tullut myös palkkarahat. Seurakunnat tarvitsevat tässä tehtävässä merkittävää apua taloustoimistolta. Saattaa olla, että henkilöstökustannukset ovat automaattisen, valtakunnallisen palkkamekanismin takia ylittäneet arvioidut ja 07-varat ovat merkittävästi pienemmät kuin on ilmoitettu. Näin ollen seurakunnan tulisi vähentää toimintakulujaan tai palkkakulujaan pysyäkseen talousarvion luvuissa. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että on menossa eräänlainen kokeilukausi uuden määrärahajakomallin osalta. Pahat vinoutumat olisi oikaistava lisätalousarviolla. Viimeistään vuonna 2010 olisi tehtävä kokonaisarvio ja sen mukaan korjattava nykyistä mallia. Myös Teosto-maksujen nykyistä mallia tulisi uudelleen tarkastella. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä ja panee tyydytyksellä merkille, että Mikaelin seurakuntakodit ja muut seurakunnalliset tilat ovat edelleen käytettävissä vuonna Vuokratilojen kustannukset ovat vähäiset verrattuna uuden rakentamiseen. On myös nähty, että uuden seurakuntatilan hankkiminen on äärimmäisen vaikeaa lähiössä, jossa sellaista ei ole ennen ollut. Seurakuntaneuvosto pitää myös hyvänä sitä, että Atk-toimikunnan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2010 tavoitteena 2 on Mikonmökin ja Mikaelin srk-kodin mikrojen uusinnat. Esitys Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että 1. vuoden 2010 tarkastellaan nykyisen pääluokka 2:n jakomallia kirkkoneuvostossa ja pyydetään seurakuntaneuvostoilta lausunnot siitä, miten järjestelmä on toiminut käytännössä 2. rakentamiseen meneviä investointeja pyritään vähentämään ja painopistealueeksi toiminta 3. Teosto-maksujen maksamistapaa tarkastellaan ja niin tehdään erityisesti Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksien osalta (valtuustolle tehdyn aloitteen mukaisesti) 4. muilta osin seurakuntaneuvostolla ei ole huomauttamista vuoden 2010 talousarvioon. Seurakuntaneuvosto keskusteli pohjaehdotuksesta ja kiinnitti huomiota erityisesti rakennusinvestointeihin ja rahastojen käyttöön. Pohdittiin sitä, miten rahastojen käyttäminen vaikuttaa taloudenhoitoon tulevaisuudessa ja toisaalta sitä, että näinä aikoina rakentaminen on kannattavaa toisaalta työllisyyden ja toisaalta rakennuskustannusten kannalta.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa talousarvioehdotuksesta vuodelle Ei muutoksenhakuoikeutta Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto, talous- ja suunnittelujohtaja (viimeistään ). Päätös Mikaelin seurakuntaneuvosto esittää, että - Vuoden 2010 talousarviossa tarkastellaan nykyisen pääluokka 2:n jakomallia kirkkoneuvostossa ja pyydetään seurakuntaneuvostoilta lausunnot siitä, miten järjestelmä on toiminut käytännössä - Rakentamisessa keskitytään nyt vain välttämättömimpiin kohteisiin ja muita projekteja siirretään toistaiseksi seurakunnallisen toiminnan hyväksi - Teosto-maksujen maksamistapaa tarkastellaan ja niin tehdään erityisesti Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksien osalta (valtuustolle tehdyn aloitteen mukaisesti) - Muilta osin seurakuntaneuvostolla ei ole huomauttamista vuoden 2010 talousarvioon Kirkkoneuvoston vastaus: Hallintojohtajan valmistelussa on parhaillaan toimikunnan asettaminen tutkimaan nykyisen rahanjakomallin toimivuutta. Asetettava toimikunta tulee tässä asiassa kuulemaan seurakuntaneuvostoja. Rakennusprojektien siirtäminen tulevaisuuteen toteutetaan siinä määrin kuin se on mahdollista. Toteutusaikataulun myöhentämistä vastaan ovat eräät seurakunnat tehneet selkeitä ehdotuksia, joten yksimielisyyden löytäminen asiassa on ilmeisen vaikeaa. Kaikki investoinnit tulevat tavalla taikka toisella kirkkovaltuuston päätettäviksi. Seurakuntaneuvoston ehdotus yhden menolajin kattamisesta suoraan yhtymän varoista ei ole perusteltua, koska hyvin monia menoja voidaan ehdottaa vastaavalla tavalla yhtymän kustannettaviksi, jolloin jakojärjestelmä käytännössä romuttuu. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN V.2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt vuoden 2010 talousarvioehdotusta kokouksessaan Talousarvioehdotuksesta on pyydetty seurakuntaneuvostojen lausunto. Talousarvioehdotuksen kirjat 1-3 ohessa mukana. Esitys Martin seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän v talousarvioehdotuksesta seuraavaa: 1. Käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Martinseurakunnan määrärahojen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Määrärahojen jakaminen on tehty kirkkovaltuuston hyväksymän rahanjakomallin mukaisesti. Yksityiskohtana kiinnitetään huomiota siihen, että lähetyssihteeri on virkasuhteinen, ei työsopimussuhteinen työntekijä, kuten talousarviokirjassa 1 sivulla 42 mainitaan. Seurakuntaneuvosto haluaa osaltaan muistuttaa siitä, että määrärahanjakomalli tulee tehdyn päätöksen mukaisesti tarkistaa kuluvan valtuustokauden aikana. Asialla alkaa siis olla jo kiire, jos työ halutaan saada valmiiksi vaalivuoden v aikana. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että asian valmisteluun ryhdytään viivytyksettä. 2. Investointiosa Investointiosassa on esitelty Hirvensalon seurakuntakeskuksen ja kirkon laajennussuunnitelmasta suunnitteluprosessin aikana esitetyt kolme vaihtoehtoa. Suunnitelman mukaan kiinteistötoimisto esittäisi toteutettavaksi viimeksi esille noussutta 3. vaihtoehtoa. Seurakuntaneuvosto on jo aiemmin ilmaissut sen, ettei näe vaihtoehtoa seurakunnan kannalta hyvänä ja toimivana ratkaisuna. Seurakuntaneuvosto pitäytyy kannassaan, jonka mukaisesti se jo aiemmin esittämiensä perusteiden nojalla tukee investointisuunnitelmassa esitettyä 1. vaihtoehtoa. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään investointisuunnitelmassa mainitun aikataulun mukaisesti. 3. Toimintasuunnitelmat ja laskelmat Toimintasuunnitelmiin ei seurakuntaneuvostolla ole lausuttavaa. Seurakuntaneuvosto kiinnittää yksityiskohtana huomiota seurakuntien ja seurakuntayhtymän logojen käytön sekavuuteen. Olisi johdonmukaista, että seurakunnat käyttäisivät omia logojaan, joista jokainen on yksi osa yhtymän

13 Yhteinen kirkkovaltuusto logoa. Yhtymän yksiköiden osalta taas on perusteltua käyttää yhtymän logoa, joka puolestaan pitää sisällään ajatuksen kaikista yhtymän seurakunnista. Ei muutoksenhakuoikeutta Päätös Martin seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän v talousarvioehdotuksesta seuraavaa: 1. Käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Martinseurakunnan määrärahojen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Määrärahojen jakaminen on tehty kirkkovaltuuston hyväksymän rahanjakomallin mukaisesti. Yksityiskohtana kiinnitetään huomiota siihen, että lähetyssihteeri on virkasuhteinen, ei työsopimussuhteinen työntekijä, kuten talousarviokirjassa 1 sivulla 42 mainitaan. Seurakuntaneuvosto haluaa osaltaan muistuttaa siitä, että määrärahanjakomalli tulee tehdyn päätöksen mukaisesti tarkistaa kuluvan valtuustokauden aikana. Asialla alkaa siis olla jo kiire, jos työ halutaan saada valmiiksi vaalivuoden v aikana. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että asian valmisteluun ryhdytään viivytyksettä. 2. Investointiosa Investointiosassa on esitelty Hirvensalon seurakuntakeskuksen ja kirkon laajennussuunnitelmasta suunnitteluprosessin aikana esitetyt kolme vaihtoehtoa. Suunnitelman mukaan kiinteistötoimisto esittäisi toteutettavaksi viimeksi esille noussutta 3. vaihtoehtoa. Seurakuntaneuvosto on jo aiemmin ilmaissut sen, ettei näe vaihtoehtoa seurakunnan kannalta hyvänä ja toimivana ratkaisuna. Seurakuntaneuvosto pitäytyy kannassaan, jonka mukaisesti se jo aiemmin esittämiensä perusteiden nojalla tukee investointisuunnitelmassa esitettyä 1. vaihtoehtoa. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään investointisuunnitelmassa mainitun aikataulun mukaisesti ja hankkeelle tulee varata riittävä määräraha. Investointisuunnitelmassa esitetty määräraha on riittämätön. 3. Toimintasuunnitelmat ja laskelmat Toimintasuunnitelmiin ei seurakuntaneuvostolla ole lausuttavaa. Seurakuntaneuvosto kiinnittää yksityiskohtana huomiota seurakuntien ja seurakuntayhtymän logojen käytön sekavuuteen. Olisi johdonmukaista, että seurakunnat käyttäisivät omia logojaan, joista jokainen on yksi osa yhtymän logoa. Yhtymän yksiköiden osalta taas on perusteltua käyttää yhtymän logoa,

14 Yhteinen kirkkovaltuusto joka puolestaan pitää sisällään ajatuksen kaikista yhtymän seurakunnista. Kirkkoneuvoston vastaus: Lähetyssihteerin viran status voidaan korjata henkilökuntaliitteessä. Rahanjakomallin tarkasteluun on jo ryhdytty ja toimikunnan asettaminen tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn. Kiinteistötoimisto on tarkistanut laskelmat ja kustannusarviot Hirvensalon kirkon laajennuksen vaihtoehdoista. Vaihtoehdon nro 3 hinta on noussut johtuen tehtävän työn laajuudesta ja vanhan kaksikerroksisen rakennuksen korjaustyön tarkemmasta arviosta. Kiinteistötoimisto esittää edelleen, että uutta isoa kirkkosalia ei toteuteta, vaan laajennus tehdään vaihtoehdon nro 3 mukaan. Tässä vaihtoehdossa saadaan eniten neliöitä vähemmällä rahalla. Korjaustyön tekninen toteutus puoltaa myös tätä vaihtoehtoa. Kirkkoneuvosto katsoo, että aikanaan valittava rakennustoimikunta tuo perustellun ehdotuksen laajennuksen toteuttamisesta päätettäväksi. Seurakuntaneuvoston esittämä malli logojen käytöstä on se, johon on pyritty. Jostain syystä mallia ei ole noudatettu. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto TALOUSARVIOLAUSUNTO Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista koskien vuoden 2010 talousarviota (mukana). Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan vuoden 2010 talousarvioehdotusta seuraavasti: Esitys lausunnoksi: Turun ja Kaarinan yhteisen kirkkoneuvoston talousarvioehdotuksen Nro 1 ( ) sivulla 43 olevaa Katariinanseurakunnan henkilöstökulujen nousua voidaan todeta tyydytyksellä 3,1 % korotuksen johdosta. Toimintamäärärahojen osalta nousu on pienehkö 1,1 %, joka sekin on tyydyttävä. Turun Katariinanseurakunnan historiateoksen kustannuksiin seurakuntayhtymä ei Katariinanseurakunnan historiatoimikunnan jättämistä

15 Yhteinen kirkkovaltuusto perustelluista esityksistä huolimatta ole osoittanut tukeaan kuluvana vuonna 2009 eikä myöskään talousarviosta vuodelle 2010 ilmene mitään subventiota. Tällaista vetäytymistä Katariinanseurakunnan 700-juhlavuoden päähankkeesta ei voida pitää perusteltuna, koska oman seurakunnan kantokyky laajan ja merkittävän historiateoksen valmistamisessa on ymmärrettävästi rajallinen. Näin ollen Katariinan seurakuntaneuvosto muistuttaa yhteiselle kirkkoneuvostolle jätettyyn anomukseen liittyen uudelleen harkittavaksi yhtymän avustusta historiateoksen loppuun saattamista varten. Seurakuntaneuvosto anoo 700v- kustannuspaikalle suuruudeltaan 7500 :n kerta-avustustusta seurakuntamme juhlavuonna 1. Adventtisunnuntaina julkistettavan historiateoksen kirjoittamis-, valokuvaus-, taitto- ja painatuskulujen tukemiseksi. Liite 143: Kirkkoherra Martti Hirvosen ja kouluneuvos Voitto Ranteen allekirjoittama anomus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle Katariinanseurakunnan vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan sisältyy Kohmonkoulun/päiväkodin tilojen käyttötarve. Niiden vuokrakuluihin tulisi varata kustannuspaikalle toiminnan käynnistämistä varten Esitys: Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto antaa yllä mainitun lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2010 talousarviosta Nro 1, Nro 2 ja Nro 3. ( ). Päätös: Esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston vastaus: Seurakuntaneuvoston lausunnossa viitataan kirkkoherra Hirvosen ja kouluneuvos Ranteen allekirjoittamaan anomukseen päivättyä anomusta ei ole, mutta päivätty anomus on saapunut kirjaamoon samana päivänä. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa käsiteltäessä tilintarkastajien lähettämää tilintarkastuspöytäkirjaa. Päätöksen mukaan tilintarkastuspöytäkirja ja kirkkoherra Hirvosen selvitys asian johdosta merkittiin saaduksi. Anomusta ei ole lähetetty erikseen valmisteltavaksi. Anomuskirje on ilmeisesti sama, jota on lähetetty useille yhteistyökumppaneille. Sitä ei ole osoitettu kirkkoneuvostolle tai - valtuustolle eikä sitä ole ymmärretty seurakuntaneuvoston ehdotukseksi. Seurakuntaneuvosto on nyt anonut euroa, mikä anomus käsitellään omana asianaan eikä sitä käsitellä talousarvioehdotuksesta saatujen lausuntojen oheisasiana.

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kohmon koulun/päiväkodin tilojen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvat kulut kuuluvat kiinteistötoimeen, joten asiasta on neuvoteltava kiinteistötoimiston kanssa. Samassa yhteydessä on osoitettava vuokraamisen tarpeellisuus. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA VIRKAPAKETISTA Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan esityksen seurakuntayhtymän vuoden 2010 talousarvioksi. Talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kolme. Sivumäärältään suurin asiakirja on käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Toisena on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa. Kolmantena on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Seurakuntayhtymän talousarvion rakenne on pysynyt pääsääntöisesti entisen kaltaisena. Kirkkoneuvosto antoi ohjeet talousarvion laadinnasta Nämä ohjeet on esitetty talousarvioasiakirjassa sivuilla 2 ja 3. Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne on talousarviota laadittaessa vielä epäselvä. Maailman talouden elpymistä seuraavat lukuisat tutkimus- ja ennustelaitokset, joilla ei ole yhteneväistä näkemystä siitä, onko ratkaiseva käänne parempaan jo tapahtunut. Pörssikurssien nousu viime viikkojen aikana ennakoi jo tapahtunutta käännettä, mutta mahdollista on myös että ensimmäistä nousuyritystä seuraa vielä lasku jonka jälkeen talouden nousu lähtee uudelleen liikkeelle. Seurakuntayhtymän lainat ovat niin vähäiset, että korkotason nousu ei aiheuta uusia ongelmia. Tiedossa olevat investointihankkeet on ajateltu rahoittaa turvautumalla vanhoihin säästöihin, ja lisäksi uusia lainoja on ajateltu ottaa 3,6 milj. euroa lähinnä Hannunniitun asuintalojen peruskorjaukseen ja Varissuon asuintalojen parvekkeiden korjaukseen. Talousarvioehdotuksessa vuosikate on miinuksella. Sen määrä on euroa. Tilikauden tulos on vahvasti alijäämäinen ollen euroa. Tulos on voimakkaasti huonontunut kuluvaan vuoteen nähden. Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarojen muutos tulee olemaan euroa, mikäli talousarvioehdotus toteutuu sellaisenaan. Tilikauden tuloksen huononeminen johtuu verotulojen arvioidusta huonosta kertymästä sekä siitä, että rahoitustuottoihin ei ole uskallettu ennustaa voimakasta nousua, mikä on mahdollista, mikäli sijoitusten arvo kääntyy nousuun ja vuonna 2008 tehdyt alaskirjaukset palautuvat hankintahintoihin.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Palautumisesta huomattava osa tulee ilmeisesti toteutumaan jo vuoden 2009 aikana. Talousarvioesitys perustuu euron verotulokertymään. Kokonaiskertymä on edelleen murheellisen huono eli laskua on 4,2 prosenttia. Yhteisöveron tuotto on - 21 prosenttia ja palkansaajaverojen tuotto - 1,1 prosenttia. Lisäksi näyttää siltä, että kuluvan vuoden joulukuussa maksetaan verovelvollisille takaisin suuremmat veronpalautukset kuin mihin on aiemmin totuttu. Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu kiinteistöjohtajan selvityksessä. Selvitykset alkavat liitteen 2 sivulta 15. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma on positiivinen ja kassavarat kasvavat eurolla. Piikkiön hautainhoitorahasto on luvuiltaan pieni ja sen tulos osoittaa alijäämää euroa. Vastaavasti tämän hautainhoitorahaston rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen pienentymistä tuloksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto on aiemmin hyväksynyt talousarvion laadinnan aikataulun. Sen mukaisesti talousarvio käsitellään kirkkovaltuustossa Talousarvioehdotuksen toinen lukeminen tapahtuu kirkkoneuvoston kokouksessa Tämän vuoksi seurakuntaneuvostojen lausuntojen tulee olla talous- ja suunnittelujohtajan käytössä viimeistään tiistaina Kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat esitykset kirkkovaltuustolle virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta: 1. Katariinan seurakuntaan perustetaan johtavan nuorisotyöntekijän virka ja samalla lakkautetaan nuorisotyöntekijän virka. 2. Maarian seurakunnassa jatketaan määräaikaisen seurakuntapastorin virkasuhdetta edelleen alkaen vuoden loppuun edellyttäen, että seurakuntapastori Matti Paavonperän osa-aikaeläke jatkuu kyseisen ajan. 3. Lisäksi Maarian seurakuntaan perustetaan toinen määräaikaisen seurakuntapastorin virka ajaksi Diakoniakeskuksessa jatketaan osa-aikaisen (78 %) venäjänkielisen maahanmuuttajatyöntekijän työsuhdetta. Kirkkoneuvosto päätti hylätä Kaarinan seurakuntaneuvoston esityksen seurakuntasihteereiden siirtämisestä seurakuntien työntekijöiksi ja tiedotustoimikunnan esityksen määräaikaisen osa-aikaisen tiedottajan palkkaamisesta vuodeksi 2010.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Kasvatusasiain johtokunnan virkapakettiesitykseen palataan, kun kirkkoneuvoston pyytämät lausunnot seurakuntaneuvostoilta on saatu. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntayhtymän talouden nopea heikkeneminen herättää vakavaa huolta. Investointien mittava toteuttaminen voi vaarantaa yhtymän taloudellisen vakauden pitkäksi aikaa. Kalliiden ja suurten kirkkoinvestointien aika ei ole nyt. Seurakuntayhtymälle pitää laatia selkeä resursseja koskeva strategia ennen kuin investointiohjelmaa jatketaan. Maarian seurakunnan näkemyksen mukaan pienimuotoista korjaus- ja uudisrakentamista voidaan edelleen tehdä. Niiden työllistävä vaikutus paikalliseen rakennustoimintaan on suuria työmaita merkittävämpi. Tästä näkökulmasta ajatellen Maarian seurakunta on syvästi pettynyt, että Yli-Maarian pienimuotoisen toimitilan rakentamista on edelleen lykätty epämääräiseen tulevaisuuteen. Virkojen perustamisen ja lakkauttamisen osalta seurakuntayhtymä on omaksunut viime vuosina joustavan ja seurakuntien tarpeista nousevan toimintamallin. Toivomme, että sama linja voisi tulevaisuudessakin jatkua. Koska käytössä oleva kokonaismääräraha antaa seurakunnille suuren vastuun taloutensa kehityksestä, tulisi talousarvioasiakirjaan ottaa jokaiselle viralle ja toimelle oma kustannuspaikka kuten on esimerkiksi lähetyssihteerin ja pyhäkoulu- ja perhetyön sihteerin osalla. Tämä tarkempi informaatio on seurakuntaneuvostoille välttämätön, koska ne joutuvat tarkasti seuraamaan kunkin viran ja toimen kustannuksia ja palkkauskehityksen vaikutusta seurakunnan talouteen. Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2010 talousarviosta ja virkapaketista esittelystä ilmenevän lausunnon. Päätös: Esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston vastaus: Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakuntayhtymän strategiavalmistelusuunnitelman ja asettanut viisi valmistelutyöryhmää. Ne ovat: Kirkko hengellisen elämän tukena, Heikommista huolehtiminen, Merkityksen antaminen jäsenyydelle, Viestinnän tavoittavuus ja Aineellisten resurssien suuntaaminen. Yli-Maarian mahdollisen seurakuntatilan nykyvaihetta on selostettu kiinteistötoimiston muutossuunnitelmassa investointiosaksi. Seurakuntaneuvoston pyyntö yksityiskohtaisen seurannan saamisesta on

19 Yhteinen kirkkovaltuusto perusteltu ja asia voidaan ratkaista kirjanpidossa eri tavoin. Kustannuspaikkojen perustaminen ei ehkä ole järkevin tapa. Taloussuunnittelupäällikkö selvittää asiaa. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL BUDGET FÖR ÅR 2010 Gemensamma kyrkorådet inbegär församlingsrådets utlåtande över budgetförslaget för år Budgetförslaget består av flera budgetböcker. Till församlingsrådet distribueras tre budgetböcker. Budgetbok nr 1 innehåller driftsbudgeten, resultatbudgeten samt finansieringsbudgeten. På sidorna 5-8 presenteras principerna för fördelningen av anslaget för församlingsverksamheten. Åbo svenska församling får på grund av sin särart en kompensation på euro. Budgeten för Åbo svenska församling finns på sidorna Hela samfällighetens budget finns på sidorna Budgeten visar ett underskott på 5,6 miljoner euro. Budgetbok nr 2 presenterar planerade investeringar för perioden Budgetbok nr 3 innehåller verksamhets- och ekonomiplaner för samma treårsperiod. Ett förslag till utlåtande över budgetförslaget distribueras skilt. Förslag Församlingsrådet avger utlåtande över gemensamma kyrkorådets förslag till budget för år Beslut Efter diskussion enades församlingsrådet om följande utlåtande: Församlingsrådet i Åbo svenska församling har tagit del av gemensamma kyrkorådets förslag till budget för år 2010 och önskar betona följande: 1) Budgeten för år 2010 är den tredje budgeten som följer den nya modellen för fördelningen av anslagen mellan församlingarna. Fördelningsmodellen beaktar i tillräckligt hög grad Åbo svenska församlings speciella behov. 2) Församlingsrådet är tillfreds med de anslag som Åbo svenska församling har fått. 3) Församlingsrådet gläds över att anslaget för mission och internationell diakoni har höjts, trots att skatteintäkterna beräknas sjunka. 4) Församlingsrådet omfattar gemensamma kyrkorådets förslag till budget trots att den innebär ett underskott på 5,6 miljoner euro, vilket tillsvidare kan

20 Yhteinen kirkkovaltuusto täckas med överskott från tidigare år. För övrigt har församlingsrådet inget annat att tillägga om förslaget till budget. Paragrafen justerades omedelbart. Suomennettuna seurakuntaneuvoston lausunto kuuluu seuraavasti: 116 LAUSUNTO VUODEN 2010 TALOUSARVIOSTA Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa vuoden 2010 talousarvioehdotuksesta. Talousarvioehdotus sisältää useita talousarviokirjoja. Seurakuntaneuvostolle jaetaan kolme talousarviokirjaa. Talousarviokirjassa nro 1 on käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosa. Sivuilla 5-8 esitellään seurakuntatyöhön varatun määrärahan jakoperiaatteet. Erityislaadustaan johtuen Ruotsalainen seurakunta saa euron suuruisen hyvityksen. Ruotsalaisen seurakunnan talousarvio on sivuilla Koko seurakuntayhtymän talousarvio on sivuilla Talousarvio osoittaa 5,6 miljoonan euron alijäämää. Talousarviokirjassa nro 2 esitellään vuosien suunnitellut investoinnit. Talousarviokirjassa nro 3 on saman kolmevuotiskauden toiminta- ja taloussuunnitelmat. Esitys talousarvioehdotuksesta annettavaksi lausunnoksi jaetaan erikseen. Esitys Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksesta vuoden 2010 talousarvioksi. Päätös Keskustelun jälkeen seurakuntaneuvosto päätti antaa seuraavan lausunnon: Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on tutustunut yhteisen kirkkoneuvoston vuoden 2010 talousarvioehdotukseen ja haluaa tähdentää seuraavaa: 1) Vuoden 2010 talousarvio on kolmas talousarvio, jossa noudatetaan seurakuntien välistä määrärahojen uutta jakomallia. Jakomalli ottaa riittävästi huomioon Turun ruotsalaisen seurakunnan erityistarpeet. 2) Seurakuntaneuvosto on tyytyväinen Turun ruotsalaisen seurakunnan saamiin määrärahoihin. 3) Seurakuntaneuvosto on iloinen siitä, että lähetystyöhön ja kansainväliseen

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2008 102. Aika keskiviikko 10.12.2008 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2008 102. Aika keskiviikko 10.12.2008 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2008 102 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 10.12.2008 klo 18.00 19.55 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 110. Aika keskiviikko 13.12.2006 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 110. Aika keskiviikko 13.12.2006 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 110 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 13.12.2006 klo 18.00 21.20 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2013. Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1. AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 NRO 2/ 2013 Kirkkovaltuusto 10.4.2013 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.4.2013 Keskiviikko klo 18.30 19.35 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta 12.11.2009 566 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 590 620 Aika torstai 12.11.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 20.4.2006 klo 18.00-19.10 Paikka Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika 18.9.2013 klo 18.05-19.05 Paikka Seurakuntakeskus Leipomo (Vanhatie 7, 21290 RUSKO) Kirkkovaltuusto 2011-2014: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Tuominen Mauri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 29.3.2007 43 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 29.3.2007 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2013 4.6.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 30 ILMOITUSASIAT 2 31 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 7/2015 Aika Maanantai 9.11.2015 klo 17.30 21.25 Paikka Seurakuntakeskus Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2012. Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1. AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 2/ 2012. Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1. AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23 NRO 2/ 2012 Kirkkovaltuusto 13.2.2012 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.2.2012 Keskiviikko klo 19.48 20.23 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2008 85-97

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2008 85-97 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2008 85-97 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 18.12.2008 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen

148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen 632/2015 148 Vuosien 2016-2018 kehysbudjetin hyväksyminen ja vuoden 2016 talousarvion seurakunnallisen toiminnan määrärahan määrittäminen Päätösehdotus Hallintojohtaja Jussi Muhonen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 NRO 4/2016 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.5.2016 Keskiviikko klo 18.00 18.55 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.4.2015 klo 18 Tyrnävän kirkossa, käynti sakastin ovesta. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2013 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 15.12.2014 kello 18.00 19.35 Kahvitarjoilu kello 17.15-18.00, valokuvaus 17.40 Kokouksen alussa rakennusinsinööri Hannu Järvinen esittelee Toijalan siunauskappelin kuntoarvioraportit ja korjaussuunnitelman

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 KOKOUSAIKA: 10.11.2015 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.35 KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot