TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto Aika torstai klo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21."

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 95 KOKOUKSEN AVAUS 96 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Puheenjohtaja avasi kokouksen. Alkuhartauden piti kirkkoherra Eero Sepponen. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Todettiin. Ei muutoksenhakuoikeutta. 97 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston esitys Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Liite Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 48 varsinaista jäsentä ja 12 varajäsentä eli yhteensä 60/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 98 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Saarela ja Eivor Huldén. Ei muutoksenhakuoikeutta. 99 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDELLA 2010 Kirkkoneuvoston esitys Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuuston kokousajoiksi kevätkaudella 2010 on seuraava: torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo Kirkkovaltuusto merkitsee kokousajat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto merkitsi kokousajat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta.

3 Yhteinen kirkkovaltuusto KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN VILLE KOUKIN ASUINPAIKAN MUUTOS Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuuston varajäsen Ville Kouki on ilmoittanut muuttaneensa pois Kaarinan kaupungista ja pyytänyt eroa seurakuntayhtymän luottamustoimista. Paikkakunnalta muuton vuoksi hän on menettänyt kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n 1 momentin perusteella kelpoisuutensa toimia Kaarinan seurakunnasta valittuna kirkkovaltuuston varajäsenenä. Kirkkovaltuusto päättää myöntää eron Ville Koukille kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Kaarinan kaupungista pois muuton johdosta. Ei muutoksenhakuoikeutta. Päätös Kirkkovaltuusto päätti myöntää eron Ville Koukille kirkkovaltuuston varajäsenyydestä Kaarinan kaupungista pois muuton johdosta. Ei muutoksenhakuoikeutta. 101 VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUS Ensi vuoden talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kuusi ja kansilehden väri on lila. Sivumäärältään suurin asiakirja on ehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Liite Toisena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa, joka on seuraava: Liite Kolmantena liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Se on seuraava: Liite Neljäntenä liitteenä on talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite, joka on seuraava: Liite Viidentenä liitteenä on hautainhoitorahaston talousarvioehdotus, joka on

4 Yhteinen kirkkovaltuusto seuraava: Liite Kuudentena liitteenä on Piikkiön hautainhoitorahastoa koskeva talousarvioehdotus. Piikkiön hautainhoitorahasto on ainakin toistaiseksi pidettävä erillään, joten sille tulee laatia oma talousarvio. Ehdotus on seuraava: Liite Seurakuntayhtymän talousarvion rakenne on pysynyt pääsääntöisesti entisen kaltaisena. Kirkkoneuvosto antoi ohjeet talousarvion laadinnasta Nämä ohjeet on esitetty talousarvioasiakirjassa sivuilla 2 ja 3. Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne on talousarviota laadittaessa vielä epäselvä. Maailman talouden elpymistä seuraavat lukuisat tutkimus- ja ennustelaitokset, joilla ei ole yhteneväistä näkemystä siitä, onko ratkaiseva käänne parempaan jo tapahtunut. Pörssikurssien nousu viime viikkojen aikana ennakoi jo tapahtunutta käännettä, mutta mahdollista on myös että ensimmäistä nousuyritystä seuraa vielä lasku jonka jälkeen talouden nousu lähtee uudelleen liikkeelle. Jälkeenpäin katsoen talouden kehitystä kuvaavat käyrät muodostavat tällöin W-kirjaimen, joka on antanut nimen tälle ennustemallille. Monet merkit viittaavat siihen, että käänne parempaan on tapahtunut, mutta samanaikaisesti tuodaan eri lähteistä tietoja siitä, että maailman rahoitusjärjestelmää uhkaa vielä vararikkoaalto, joka voi hetkessä pysäyttää lupaavasti alkaneen talouden nousun. Suomen talous on niin riippuvainen ulkomaisesta kysynnästä, että pelkästään Suomea koskeva taloudellinen nousu ei ole mahdollinen. Mennyt taloudellinen taantuma on aiheuttanut yritysten myyntivarastojen vähenemisen ja vasta silloin, kun varastoja aletaan täyttää uudella tuotannolla, on nousulle vahvat edellytykset. Kaikki ennustajat ovat yksimielisiä siitä, että Suomessa tilanne muodostuu vielä huonommaksi kuin mitä se on ollut työllisyyden hoidon osalta. Seurakuntayhtymän lainat ovat niin vähäiset, että korkotason nousu ei aiheuta uusia ongelmia. Tiedossa olevat investointihankkeet on ajateltu rahoittaa turvautumalla vanhoihin säästöihin, ja lisäksi uusia lainoja on ajateltu ottaa 3,6 milj. euroa lähinnä Hannunniitun asuintalojen peruskorjaukseen ja Varissuon asuintalojen parvekkeiden korjaukseen. Sivulla 240 ja 241 on yhteenveto seurakuntayhtymän tuotoista ja kuluista. Seuraavalla sivulla on yhteenvedon loppuosa, jossa on poistot, satunnaiset tuotot sekä tilikauden tulos. Sivulla 242 on yhtymän rahoituslaskelma.

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Johtoryhmä on käsitellyt talousarvioehdotusta kahdessa eri kokouksessa ja myöhemmässä kokouksessa tehtiin vielä muutoksia ehdotukseen. Tämän johdosta talousarvioehdotuksesta on laadittu uusi tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Ne ovat seuraavat: Liite Tehtyjen muutosten jälkeen vuosikate on miinuksella ja sen määrä on euroa. Tilikauden tulos on vahvasti alijäämäinen ollen euroa. Tulos on voimakkaasti huonontunut kuluvaan vuoteen nähden. Johtoryhmässä käsitellyistä muutoksista on laadittu lista, joka on seuraava: Liite Kirkkoherra Tuomo Norvasuo on seurakuntatapahtumaa valmistelevan työryhmän puolesta tehnyt ehdotuksen varojen ottamisesta ensi vuoden talousarvioon. Seurakuntatapahtuman nimi on Nimeltä kutsuttu. Työryhmän ehdotus on seuraava: Liite Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarojen muutos tulee olemaan euroa, mikäli talousarvioehdotus toteutuu sellaisenaan. Kassavarojen muutos on näin huomattava huolimatta siitä, että uusia lainoja on ajateltu ottaa 3,6 milj. euroa kuten aiemmin on todettu. Tilikauden tuloksen huononeminen johtuu verotulojen arvioidusta huonosta kertymästä sekä siitä, että rahoitustuottoihin ei ole uskallettu ennustaa voimakasta nousua, mikä on mahdollista, mikäli sijoitusten arvo kääntyy nousuun ja vuonna 2008 tehdyt alaskirjaukset palautuvat hankintahintoihin. Palautumisesta huomattava osa tulee ilmeisesti toteutumaan jo vuoden 2009 aikana. Kirkollisveron kertymästä on saatu syyskuun lopun tieto. Se on seuraava: Liite Kokonaiskertymä on edelleen murheellisen huono eli laskua on 4,2 prosenttia. Yhteisöveron tuotto on -21 prosenttia ja palkansaajaverojen tuotto -1,1 prosenttia. Lisäksi näyttää siltä, että kuluvan vuoden joulukuussa maksetaan verovelvollisille takaisin suuremmat veronpalautukset kuin mihin on aiemmin totuttu.

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu kiinteistöjohtajan selvityksessä. Selvitykset alkavat liitteen 2 sivulta 16. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma on positiivinen ja kassavarat kasvavat eurolla. Piikkiön hautainhoitorahasto on luvuiltaan pieni ja sen tulos osoittaa alijäämää euroa. Vastaavasti tämän hautainhoitorahaston rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen pienentymistä tuloksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto on aiemmin hyväksynyt talousarvion laadinnan aikataulun. Sen mukaisesti talousarvio käsitellään kirkkovaltuustossa Talousarvioehdotuksen toinen lukeminen tapahtuu kirkkoneuvoston kokouksessa Sitä edeltää johtoryhmäkäsittely Tämän vuoksi seurakuntaneuvostojen lausuntojen tulee olla talous- ja suunnittelujohtajan käytössä viimeistään tiistaina Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2010 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti. Kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tuli olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset hyväksyttäviksi liitteiden 5 ja 6 mukaisesti. Talousarviokokouksessa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti piti alustuksen vuoden 2010 budjetista ja yleisestä taloustilanteesta. Käyttötalouden talousarvioehdotuksen (liite 1) käsittelyn yhteydessä hallintojohtaja Hannu Kallio lupasi selvittää talousarvion toiseen lukemiseen Kulttuuripääkaupunki 2011 hankkeiden määrärahatarpeet talousarviovuodelle. Investointibudjetin (liite 2) käsittelyn yhteydessä kiinteistöjohtaja Seppo Kosola esitteli Hirvensalon kirkon kolme laajennusvaihtoehtoa. Liitteet Jäsen Juha Nappu esitti kustannuspaikalle lisättäväksi euroa vuoden 2011 taloussuunnitelmaan. Esitystä ei kannatettu. Seppo Kosola esitteli juuri ennen kokousta saapuneet kaksi myyntitarjousta. Virpi ja Pekka Meras tarjoavat Turussa sijaitsevan Erikvallantien pohjois- ja

7 Yhteinen kirkkovaltuusto eteläpuolilla sijaitsevaa kahta kiinteistöä, yhteensä n. 7 ha, seurakuntayhtymälle yhteishintaan 2,1 miljoonaa euroa. Toisessa tarjouksessa Bo Forsström tarjoaa seurakuntayhtymälle myytäväksi Turun Erikvallassa sijaitsevaa kiinteistöä Raitolahti, 1:119. Käsittelyssä ei tehty ko. kiinteistöjä koskevia talousarviomuutosehdotuksia. Toimintasuunnitelmien (liite 3) käsittelyn yhteydessä käytiin keskustelua rovastikunnallisen työn sihteerityövoiman tarpeesta, seurakuntien logojen laittamisesta näkyviin toimintasuunnitelmalomakkeelle ja yksikköjen asettamien tavoitteiden lukumääristä Henkilöstöliitteen (liite 4) käsittelyn yhteydessä lakimies Mia Fager lupasi korjata siinä olevat virheellisyydet ja epäloogisuudet. Kirkkoherra Heimo Rinne pyysi liitteeseen lisättäväksi kunkin viran kohdalle viran palkkakehityksen. Jäsen Juha Nappu pyysi liitteeseen lisättäväksi myös jälkeen lakkautetut virat ja tehtävät. Päätös Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2010 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotuksen liitteineen seuraavin muutoksin: Liite Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä liitteen 3 toimintasuunnitelmat ja laskelmat täydennettynä otsikolla Työympäristötoimikunta sivulle 7 ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuustolle talousarvion yhteydessä hyväksyttäviksi. Kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen lausunnot siten, että niiden tulee olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Toimintasuunnitelmien osalta lausuntopyyntö koskee vain seurakuntayhtymän toimintojen toimintasuunnitelmia. Edelleen kirkkoneuvosto päätti merkitä tiedokseen talousarvioehdotukseen liittyvän henkilökuntaliitteen (liite 4) ja lähettää sen tiedoksi kirkkovaltuustolle. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti hyväksyä hautainhoitorahastojen talousarvioehdotukset liitteiden 5 ja 6 mukaisesti ja lähettää ne edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Käsittely kirkkoneuvostossa : Kirkkoneuvosto käsitteli talousarviokokouksessaan ensi

8 Yhteinen kirkkovaltuusto vuoden talousarvioehdotuksen. Siitä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot siten, että niiden tuli olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina virka-aikana. Seurakuntaneuvostot ovat lausunnoissaan esittäneet seuraavaa: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää vuoden 2010 talousarvioehdotuksesta seurakuntaneuvoston lausuntoa mennessä. Seurakuntaneuvoston varsinaisille jäsenille on postitettu vuoden 2010 talousarvioehdotus. Kokouksessa jaettiin kirkkoneuvoston asiaa koskeva kirjelmä. Päätösehdotus: Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon talousarvioehdotuksesta. Päätös: Seurakuntaneuvosto päätti antaa Yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavansisältöisen lausunnon: Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa, että tuomiokirkkoseurakunnan osalta sillä ei ole huomauttamista vuoden 2010 talousarviosta. Seurakuntaneuvosto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että kulttuuripääkaupunki 2011 valmisteluun varattu summa euroa on riittämätön. Talousarvioehdotuksesta puuttuvat myös kokonaan ensi vuonna Turussa järjestettävän kristillisen kulttuurifoorumin järjestelyyn tarvittavat varat. Sekä kulttuuripääkaupunkivuosi että kristillinen kulttuurifoorumi ovat juuri nyt ensiarvoisen tärkeitä kun ajatellaan seurakuntayhtymän vaikuttamista vallitsevassa henkisessä tilanteessa. Kirkon ja kristillisen sanomalle on nyt kysyntää, ja seurakuntien on oltava mukana sellaisissa hankkeissa, joiden kautta se voi tähän kysyntään vastata. Seurakuntayhtymä ei voi asettua yhteistyön ulkopuolelle mainituissa asioissa. Turun asema maan kirkollisena keskuksena vaatii, että pidämme esillä kristillisen uskon perustavanlaatuista merkitystä suomalaiselle kulttuurille. Pykälä tarkastettiin kokouksessa. Kirkkoneuvoston vastaus: Kulttuuripääkaupunki 2011 valmisteluun on esitetty euroa niin kuin lausunnossa todetaan. Tähän määrärahaan johtoryhmä esittää vielä euron korotusta.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2010 Kirkkoneuvosto on päättänyt hyväksyä seurakuntayhtymän vuoden 2010 käyttötalouden ja investointitalouden talousarvioehdotuksen (liite 1). Kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot viimeistään mennessä. Kirkkovaltuutettu Mikko Nieminen on lupautunut tekemään pohjaesityksen Mikaelinseurakunnan lausunnoksi ja esittelee sen kokouksessa. Käsittely Mikko Nieminen esitteli kokouksessa seuraavan pohjaehdotuksen: MIKALINSEURAKUNNAN LAUSUNTO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA VUODELLE 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt vuoden 2010 talousarvioehdotustaan ja pyytää asiasta Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston lausuntoa siten, että sen tulee olla talous- ja suunnittelujohtajalla viimeistään tiistaina Talousarvioehdotus sisältää kuusi osaa, joista kolme on toimitettu seurakuntaneuvoston jäsenille. Henkilökuntaliite, hautainhoitorahaston talousarvioehdotus ja Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvioehdotus ovat jostain syystä (toisin kuin ennen) jätetty toimittamatta. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto kiinnittää lausunnossaan talousarvioehdotuksesta seuraaviin asioihin: Yhtymän osalta vuoden 2010 talousarvioehdotuksessa on arvioitu kirkollisverokertymäksi 25,7 milj. euroa ja yhteisöverokertymäksi 3,8 milj. euroa eli yhteensä 29,5 milj. euroa mikä tietää yhtymälle verotuloja 4,8 % vähemmän kuin vuonna Rahastojen tuoton arvioidaan laskevan hieman vuonna Investointimenot syövät kassavaroja yli yhdeksän miljoonaa euroa. Mikaelin seurakuntaneuvosto katsoo, että rakennusmenoja olisi tulevaisuudessa rajoitettava ja jaksotettava pitemmälle aikavälille. Yhtymän vuosikate on arvioitu miinukselle -2,23 milj. euroa ja tilikauden tulos arvioitu tappiolle - 5,64 milj. euroa. Seurakunnallisen toiminnan eli 2 PL:n kokonaismäärärahan jakoperuste on yhteisen kirkkovaltuuston vahvistaman uuden määrärahajakomallin mukainen. Pääluokassa seurakuntien saama rahasumma on talousarvion mukaan suuruudeltaan euroa eli 4 %:n korotus vuoden 2009 rahasummaan, joka oli euroa. Mikaelinseurakunnan osuus on

10 Yhteinen kirkkovaltuusto jakoperusteen mukaisesti euroa eli 4,2 %:n korotus vuoden 2009 määrärahaan. Talousarvioehdotuksessa on arvioitu, että palkat sivukuluineen ja matkakorvauksineen kasvavat Mikaelissa noin 4,8 % ja näin ollen käyttövarat voivat nousta vain noin 2 %. Kokonaismäärärahamalli aiheuttaa seurakunnan talouden korostunutta seurantaa koska hallinnoitavaksi on tullut myös palkkarahat. Seurakunnat tarvitsevat tässä tehtävässä merkittävää apua taloustoimistolta. Saattaa olla, että henkilöstökustannukset ovat automaattisen, valtakunnallisen palkkamekanismin takia ylittäneet arvioidut ja 07-varat ovat merkittävästi pienemmät kuin on ilmoitettu. Näin ollen seurakunnan tulisi vähentää toimintakulujaan tai palkkakulujaan pysyäkseen talousarvion luvuissa. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto katsoo, että on menossa eräänlainen kokeilukausi uuden määrärahajakomallin osalta. Pahat vinoutumat olisi oikaistava lisätalousarviolla. Viimeistään vuonna 2010 olisi tehtävä kokonaisarvio ja sen mukaan korjattava nykyistä mallia. Myös Teosto-maksujen nykyistä mallia tulisi uudelleen tarkastella. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä ja panee tyydytyksellä merkille, että Mikaelin seurakuntakodit ja muut seurakunnalliset tilat ovat edelleen käytettävissä vuonna Vuokratilojen kustannukset ovat vähäiset verrattuna uuden rakentamiseen. On myös nähty, että uuden seurakuntatilan hankkiminen on äärimmäisen vaikeaa lähiössä, jossa sellaista ei ole ennen ollut. Seurakuntaneuvosto pitää myös hyvänä sitä, että Atk-toimikunnan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2010 tavoitteena 2 on Mikonmökin ja Mikaelin srk-kodin mikrojen uusinnat. Esitys Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että 1. vuoden 2010 tarkastellaan nykyisen pääluokka 2:n jakomallia kirkkoneuvostossa ja pyydetään seurakuntaneuvostoilta lausunnot siitä, miten järjestelmä on toiminut käytännössä 2. rakentamiseen meneviä investointeja pyritään vähentämään ja painopistealueeksi toiminta 3. Teosto-maksujen maksamistapaa tarkastellaan ja niin tehdään erityisesti Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksien osalta (valtuustolle tehdyn aloitteen mukaisesti) 4. muilta osin seurakuntaneuvostolla ei ole huomauttamista vuoden 2010 talousarvioon. Seurakuntaneuvosto keskusteli pohjaehdotuksesta ja kiinnitti huomiota erityisesti rakennusinvestointeihin ja rahastojen käyttöön. Pohdittiin sitä, miten rahastojen käyttäminen vaikuttaa taloudenhoitoon tulevaisuudessa ja toisaalta sitä, että näinä aikoina rakentaminen on kannattavaa toisaalta työllisyyden ja toisaalta rakennuskustannusten kannalta.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto antaa lausuntonsa talousarvioehdotuksesta vuodelle Ei muutoksenhakuoikeutta Tiedoksi Yhteinen kirkkoneuvosto, talous- ja suunnittelujohtaja (viimeistään ). Päätös Mikaelin seurakuntaneuvosto esittää, että - Vuoden 2010 talousarviossa tarkastellaan nykyisen pääluokka 2:n jakomallia kirkkoneuvostossa ja pyydetään seurakuntaneuvostoilta lausunnot siitä, miten järjestelmä on toiminut käytännössä - Rakentamisessa keskitytään nyt vain välttämättömimpiin kohteisiin ja muita projekteja siirretään toistaiseksi seurakunnallisen toiminnan hyväksi - Teosto-maksujen maksamistapaa tarkastellaan ja niin tehdään erityisesti Kauneimmat Joululaulut -tilaisuuksien osalta (valtuustolle tehdyn aloitteen mukaisesti) - Muilta osin seurakuntaneuvostolla ei ole huomauttamista vuoden 2010 talousarvioon Kirkkoneuvoston vastaus: Hallintojohtajan valmistelussa on parhaillaan toimikunnan asettaminen tutkimaan nykyisen rahanjakomallin toimivuutta. Asetettava toimikunta tulee tässä asiassa kuulemaan seurakuntaneuvostoja. Rakennusprojektien siirtäminen tulevaisuuteen toteutetaan siinä määrin kuin se on mahdollista. Toteutusaikataulun myöhentämistä vastaan ovat eräät seurakunnat tehneet selkeitä ehdotuksia, joten yksimielisyyden löytäminen asiassa on ilmeisen vaikeaa. Kaikki investoinnit tulevat tavalla taikka toisella kirkkovaltuuston päätettäviksi. Seurakuntaneuvoston ehdotus yhden menolajin kattamisesta suoraan yhtymän varoista ei ole perusteltua, koska hyvin monia menoja voidaan ehdottaa vastaavalla tavalla yhtymän kustannettaviksi, jolloin jakojärjestelmä käytännössä romuttuu. Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNNON ANTAMINEN TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN V.2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt vuoden 2010 talousarvioehdotusta kokouksessaan Talousarvioehdotuksesta on pyydetty seurakuntaneuvostojen lausunto. Talousarvioehdotuksen kirjat 1-3 ohessa mukana. Esitys Martin seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän v talousarvioehdotuksesta seuraavaa: 1. Käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Martinseurakunnan määrärahojen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Määrärahojen jakaminen on tehty kirkkovaltuuston hyväksymän rahanjakomallin mukaisesti. Yksityiskohtana kiinnitetään huomiota siihen, että lähetyssihteeri on virkasuhteinen, ei työsopimussuhteinen työntekijä, kuten talousarviokirjassa 1 sivulla 42 mainitaan. Seurakuntaneuvosto haluaa osaltaan muistuttaa siitä, että määrärahanjakomalli tulee tehdyn päätöksen mukaisesti tarkistaa kuluvan valtuustokauden aikana. Asialla alkaa siis olla jo kiire, jos työ halutaan saada valmiiksi vaalivuoden v aikana. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että asian valmisteluun ryhdytään viivytyksettä. 2. Investointiosa Investointiosassa on esitelty Hirvensalon seurakuntakeskuksen ja kirkon laajennussuunnitelmasta suunnitteluprosessin aikana esitetyt kolme vaihtoehtoa. Suunnitelman mukaan kiinteistötoimisto esittäisi toteutettavaksi viimeksi esille noussutta 3. vaihtoehtoa. Seurakuntaneuvosto on jo aiemmin ilmaissut sen, ettei näe vaihtoehtoa seurakunnan kannalta hyvänä ja toimivana ratkaisuna. Seurakuntaneuvosto pitäytyy kannassaan, jonka mukaisesti se jo aiemmin esittämiensä perusteiden nojalla tukee investointisuunnitelmassa esitettyä 1. vaihtoehtoa. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään investointisuunnitelmassa mainitun aikataulun mukaisesti. 3. Toimintasuunnitelmat ja laskelmat Toimintasuunnitelmiin ei seurakuntaneuvostolla ole lausuttavaa. Seurakuntaneuvosto kiinnittää yksityiskohtana huomiota seurakuntien ja seurakuntayhtymän logojen käytön sekavuuteen. Olisi johdonmukaista, että seurakunnat käyttäisivät omia logojaan, joista jokainen on yksi osa yhtymän

13 Yhteinen kirkkovaltuusto logoa. Yhtymän yksiköiden osalta taas on perusteltua käyttää yhtymän logoa, joka puolestaan pitää sisällään ajatuksen kaikista yhtymän seurakunnista. Ei muutoksenhakuoikeutta Päätös Martin seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän v talousarvioehdotuksesta seuraavaa: 1. Käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa Martinseurakunnan määrärahojen osalta seurakuntaneuvostolla ei ole huomautettavaa. Määrärahojen jakaminen on tehty kirkkovaltuuston hyväksymän rahanjakomallin mukaisesti. Yksityiskohtana kiinnitetään huomiota siihen, että lähetyssihteeri on virkasuhteinen, ei työsopimussuhteinen työntekijä, kuten talousarviokirjassa 1 sivulla 42 mainitaan. Seurakuntaneuvosto haluaa osaltaan muistuttaa siitä, että määrärahanjakomalli tulee tehdyn päätöksen mukaisesti tarkistaa kuluvan valtuustokauden aikana. Asialla alkaa siis olla jo kiire, jos työ halutaan saada valmiiksi vaalivuoden v aikana. Seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että asian valmisteluun ryhdytään viivytyksettä. 2. Investointiosa Investointiosassa on esitelty Hirvensalon seurakuntakeskuksen ja kirkon laajennussuunnitelmasta suunnitteluprosessin aikana esitetyt kolme vaihtoehtoa. Suunnitelman mukaan kiinteistötoimisto esittäisi toteutettavaksi viimeksi esille noussutta 3. vaihtoehtoa. Seurakuntaneuvosto on jo aiemmin ilmaissut sen, ettei näe vaihtoehtoa seurakunnan kannalta hyvänä ja toimivana ratkaisuna. Seurakuntaneuvosto pitäytyy kannassaan, jonka mukaisesti se jo aiemmin esittämiensä perusteiden nojalla tukee investointisuunnitelmassa esitettyä 1. vaihtoehtoa. Rakennustyöt tulee aloittaa viimeistään investointisuunnitelmassa mainitun aikataulun mukaisesti ja hankkeelle tulee varata riittävä määräraha. Investointisuunnitelmassa esitetty määräraha on riittämätön. 3. Toimintasuunnitelmat ja laskelmat Toimintasuunnitelmiin ei seurakuntaneuvostolla ole lausuttavaa. Seurakuntaneuvosto kiinnittää yksityiskohtana huomiota seurakuntien ja seurakuntayhtymän logojen käytön sekavuuteen. Olisi johdonmukaista, että seurakunnat käyttäisivät omia logojaan, joista jokainen on yksi osa yhtymän logoa. Yhtymän yksiköiden osalta taas on perusteltua käyttää yhtymän logoa,

14 Yhteinen kirkkovaltuusto joka puolestaan pitää sisällään ajatuksen kaikista yhtymän seurakunnista. Kirkkoneuvoston vastaus: Lähetyssihteerin viran status voidaan korjata henkilökuntaliitteessä. Rahanjakomallin tarkasteluun on jo ryhdytty ja toimikunnan asettaminen tulee kirkkoneuvoston käsittelyyn. Kiinteistötoimisto on tarkistanut laskelmat ja kustannusarviot Hirvensalon kirkon laajennuksen vaihtoehdoista. Vaihtoehdon nro 3 hinta on noussut johtuen tehtävän työn laajuudesta ja vanhan kaksikerroksisen rakennuksen korjaustyön tarkemmasta arviosta. Kiinteistötoimisto esittää edelleen, että uutta isoa kirkkosalia ei toteuteta, vaan laajennus tehdään vaihtoehdon nro 3 mukaan. Tässä vaihtoehdossa saadaan eniten neliöitä vähemmällä rahalla. Korjaustyön tekninen toteutus puoltaa myös tätä vaihtoehtoa. Kirkkoneuvosto katsoo, että aikanaan valittava rakennustoimikunta tuo perustellun ehdotuksen laajennuksen toteuttamisesta päätettäväksi. Seurakuntaneuvoston esittämä malli logojen käytöstä on se, johon on pyritty. Jostain syystä mallia ei ole noudatettu. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto TALOUSARVIOLAUSUNTO Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvostolta lausuntoa kirkkoneuvoston hyväksymistä ehdotuksista koskien vuoden 2010 talousarviota (mukana). Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan vuoden 2010 talousarvioehdotusta seuraavasti: Esitys lausunnoksi: Turun ja Kaarinan yhteisen kirkkoneuvoston talousarvioehdotuksen Nro 1 ( ) sivulla 43 olevaa Katariinanseurakunnan henkilöstökulujen nousua voidaan todeta tyydytyksellä 3,1 % korotuksen johdosta. Toimintamäärärahojen osalta nousu on pienehkö 1,1 %, joka sekin on tyydyttävä. Turun Katariinanseurakunnan historiateoksen kustannuksiin seurakuntayhtymä ei Katariinanseurakunnan historiatoimikunnan jättämistä

15 Yhteinen kirkkovaltuusto perustelluista esityksistä huolimatta ole osoittanut tukeaan kuluvana vuonna 2009 eikä myöskään talousarviosta vuodelle 2010 ilmene mitään subventiota. Tällaista vetäytymistä Katariinanseurakunnan 700-juhlavuoden päähankkeesta ei voida pitää perusteltuna, koska oman seurakunnan kantokyky laajan ja merkittävän historiateoksen valmistamisessa on ymmärrettävästi rajallinen. Näin ollen Katariinan seurakuntaneuvosto muistuttaa yhteiselle kirkkoneuvostolle jätettyyn anomukseen liittyen uudelleen harkittavaksi yhtymän avustusta historiateoksen loppuun saattamista varten. Seurakuntaneuvosto anoo 700v- kustannuspaikalle suuruudeltaan 7500 :n kerta-avustustusta seurakuntamme juhlavuonna 1. Adventtisunnuntaina julkistettavan historiateoksen kirjoittamis-, valokuvaus-, taitto- ja painatuskulujen tukemiseksi. Liite 143: Kirkkoherra Martti Hirvosen ja kouluneuvos Voitto Ranteen allekirjoittama anomus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle Katariinanseurakunnan vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan sisältyy Kohmonkoulun/päiväkodin tilojen käyttötarve. Niiden vuokrakuluihin tulisi varata kustannuspaikalle toiminnan käynnistämistä varten Esitys: Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto antaa yllä mainitun lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2010 talousarviosta Nro 1, Nro 2 ja Nro 3. ( ). Päätös: Esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston vastaus: Seurakuntaneuvoston lausunnossa viitataan kirkkoherra Hirvosen ja kouluneuvos Ranteen allekirjoittamaan anomukseen päivättyä anomusta ei ole, mutta päivätty anomus on saapunut kirjaamoon samana päivänä. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa käsiteltäessä tilintarkastajien lähettämää tilintarkastuspöytäkirjaa. Päätöksen mukaan tilintarkastuspöytäkirja ja kirkkoherra Hirvosen selvitys asian johdosta merkittiin saaduksi. Anomusta ei ole lähetetty erikseen valmisteltavaksi. Anomuskirje on ilmeisesti sama, jota on lähetetty useille yhteistyökumppaneille. Sitä ei ole osoitettu kirkkoneuvostolle tai - valtuustolle eikä sitä ole ymmärretty seurakuntaneuvoston ehdotukseksi. Seurakuntaneuvosto on nyt anonut euroa, mikä anomus käsitellään omana asianaan eikä sitä käsitellä talousarvioehdotuksesta saatujen lausuntojen oheisasiana.

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kohmon koulun/päiväkodin tilojen vuokraamisesta mahdollisesti aiheutuvat kulut kuuluvat kiinteistötoimeen, joten asiasta on neuvoteltava kiinteistötoimiston kanssa. Samassa yhteydessä on osoitettava vuokraamisen tarpeellisuus. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto LAUSUNTO VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSESTA JA VIRKAPAKETISTA Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan esityksen seurakuntayhtymän vuoden 2010 talousarvioksi. Talousarvioehdotuksen asiakirjoja on kolme. Sivumäärältään suurin asiakirja on käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, joka on numeroitu ykköseksi. Toisena on toiminta- ja taloussuunnitelman investointiosa. Kolmantena on toiminta- ja taloussuunnitelmaan liittyvät toimintasuunnitelmat ja laskelmat. Seurakuntayhtymän talousarvion rakenne on pysynyt pääsääntöisesti entisen kaltaisena. Kirkkoneuvosto antoi ohjeet talousarvion laadinnasta Nämä ohjeet on esitetty talousarvioasiakirjassa sivuilla 2 ja 3. Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne on talousarviota laadittaessa vielä epäselvä. Maailman talouden elpymistä seuraavat lukuisat tutkimus- ja ennustelaitokset, joilla ei ole yhteneväistä näkemystä siitä, onko ratkaiseva käänne parempaan jo tapahtunut. Pörssikurssien nousu viime viikkojen aikana ennakoi jo tapahtunutta käännettä, mutta mahdollista on myös että ensimmäistä nousuyritystä seuraa vielä lasku jonka jälkeen talouden nousu lähtee uudelleen liikkeelle. Seurakuntayhtymän lainat ovat niin vähäiset, että korkotason nousu ei aiheuta uusia ongelmia. Tiedossa olevat investointihankkeet on ajateltu rahoittaa turvautumalla vanhoihin säästöihin, ja lisäksi uusia lainoja on ajateltu ottaa 3,6 milj. euroa lähinnä Hannunniitun asuintalojen peruskorjaukseen ja Varissuon asuintalojen parvekkeiden korjaukseen. Talousarvioehdotuksessa vuosikate on miinuksella. Sen määrä on euroa. Tilikauden tulos on vahvasti alijäämäinen ollen euroa. Tulos on voimakkaasti huonontunut kuluvaan vuoteen nähden. Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarojen muutos tulee olemaan euroa, mikäli talousarvioehdotus toteutuu sellaisenaan. Tilikauden tuloksen huononeminen johtuu verotulojen arvioidusta huonosta kertymästä sekä siitä, että rahoitustuottoihin ei ole uskallettu ennustaa voimakasta nousua, mikä on mahdollista, mikäli sijoitusten arvo kääntyy nousuun ja vuonna 2008 tehdyt alaskirjaukset palautuvat hankintahintoihin.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Palautumisesta huomattava osa tulee ilmeisesti toteutumaan jo vuoden 2009 aikana. Talousarvioesitys perustuu euron verotulokertymään. Kokonaiskertymä on edelleen murheellisen huono eli laskua on 4,2 prosenttia. Yhteisöveron tuotto on - 21 prosenttia ja palkansaajaverojen tuotto - 1,1 prosenttia. Lisäksi näyttää siltä, että kuluvan vuoden joulukuussa maksetaan verovelvollisille takaisin suuremmat veronpalautukset kuin mihin on aiemmin totuttu. Investointisuunnitelma on yksityiskohtaisesti perusteltu kiinteistöjohtajan selvityksessä. Selvitykset alkavat liitteen 2 sivulta 15. Hautainhoitorahaston talousarvioehdotus päätyy ylijäämäiseen tulokseen, joka on euroa. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma on positiivinen ja kassavarat kasvavat eurolla. Piikkiön hautainhoitorahasto on luvuiltaan pieni ja sen tulos osoittaa alijäämää euroa. Vastaavasti tämän hautainhoitorahaston rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen pienentymistä tuloksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto on aiemmin hyväksynyt talousarvion laadinnan aikataulun. Sen mukaisesti talousarvio käsitellään kirkkovaltuustossa Talousarvioehdotuksen toinen lukeminen tapahtuu kirkkoneuvoston kokouksessa Tämän vuoksi seurakuntaneuvostojen lausuntojen tulee olla talous- ja suunnittelujohtajan käytössä viimeistään tiistaina Kirkkoneuvosto päättää tehdä seuraavat esitykset kirkkovaltuustolle virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta: 1. Katariinan seurakuntaan perustetaan johtavan nuorisotyöntekijän virka ja samalla lakkautetaan nuorisotyöntekijän virka. 2. Maarian seurakunnassa jatketaan määräaikaisen seurakuntapastorin virkasuhdetta edelleen alkaen vuoden loppuun edellyttäen, että seurakuntapastori Matti Paavonperän osa-aikaeläke jatkuu kyseisen ajan. 3. Lisäksi Maarian seurakuntaan perustetaan toinen määräaikaisen seurakuntapastorin virka ajaksi Diakoniakeskuksessa jatketaan osa-aikaisen (78 %) venäjänkielisen maahanmuuttajatyöntekijän työsuhdetta. Kirkkoneuvosto päätti hylätä Kaarinan seurakuntaneuvoston esityksen seurakuntasihteereiden siirtämisestä seurakuntien työntekijöiksi ja tiedotustoimikunnan esityksen määräaikaisen osa-aikaisen tiedottajan palkkaamisesta vuodeksi 2010.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto Kasvatusasiain johtokunnan virkapakettiesitykseen palataan, kun kirkkoneuvoston pyytämät lausunnot seurakuntaneuvostoilta on saatu. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntayhtymän talouden nopea heikkeneminen herättää vakavaa huolta. Investointien mittava toteuttaminen voi vaarantaa yhtymän taloudellisen vakauden pitkäksi aikaa. Kalliiden ja suurten kirkkoinvestointien aika ei ole nyt. Seurakuntayhtymälle pitää laatia selkeä resursseja koskeva strategia ennen kuin investointiohjelmaa jatketaan. Maarian seurakunnan näkemyksen mukaan pienimuotoista korjaus- ja uudisrakentamista voidaan edelleen tehdä. Niiden työllistävä vaikutus paikalliseen rakennustoimintaan on suuria työmaita merkittävämpi. Tästä näkökulmasta ajatellen Maarian seurakunta on syvästi pettynyt, että Yli-Maarian pienimuotoisen toimitilan rakentamista on edelleen lykätty epämääräiseen tulevaisuuteen. Virkojen perustamisen ja lakkauttamisen osalta seurakuntayhtymä on omaksunut viime vuosina joustavan ja seurakuntien tarpeista nousevan toimintamallin. Toivomme, että sama linja voisi tulevaisuudessakin jatkua. Koska käytössä oleva kokonaismääräraha antaa seurakunnille suuren vastuun taloutensa kehityksestä, tulisi talousarvioasiakirjaan ottaa jokaiselle viralle ja toimelle oma kustannuspaikka kuten on esimerkiksi lähetyssihteerin ja pyhäkoulu- ja perhetyön sihteerin osalla. Tämä tarkempi informaatio on seurakuntaneuvostoille välttämätön, koska ne joutuvat tarkasti seuraamaan kunkin viran ja toimen kustannuksia ja palkkauskehityksen vaikutusta seurakunnan talouteen. Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle vuoden 2010 talousarviosta ja virkapaketista esittelystä ilmenevän lausunnon. Päätös: Esityksen mukaan. Kirkkoneuvoston vastaus: Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakuntayhtymän strategiavalmistelusuunnitelman ja asettanut viisi valmistelutyöryhmää. Ne ovat: Kirkko hengellisen elämän tukena, Heikommista huolehtiminen, Merkityksen antaminen jäsenyydelle, Viestinnän tavoittavuus ja Aineellisten resurssien suuntaaminen. Yli-Maarian mahdollisen seurakuntatilan nykyvaihetta on selostettu kiinteistötoimiston muutossuunnitelmassa investointiosaksi. Seurakuntaneuvoston pyyntö yksityiskohtaisen seurannan saamisesta on

19 Yhteinen kirkkovaltuusto perusteltu ja asia voidaan ratkaista kirjanpidossa eri tavoin. Kustannuspaikkojen perustaminen ei ehkä ole järkevin tapa. Taloussuunnittelupäällikkö selvittää asiaa. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto UTLÅTANDE ÖVER FÖRSLAGET TILL BUDGET FÖR ÅR 2010 Gemensamma kyrkorådet inbegär församlingsrådets utlåtande över budgetförslaget för år Budgetförslaget består av flera budgetböcker. Till församlingsrådet distribueras tre budgetböcker. Budgetbok nr 1 innehåller driftsbudgeten, resultatbudgeten samt finansieringsbudgeten. På sidorna 5-8 presenteras principerna för fördelningen av anslaget för församlingsverksamheten. Åbo svenska församling får på grund av sin särart en kompensation på euro. Budgeten för Åbo svenska församling finns på sidorna Hela samfällighetens budget finns på sidorna Budgeten visar ett underskott på 5,6 miljoner euro. Budgetbok nr 2 presenterar planerade investeringar för perioden Budgetbok nr 3 innehåller verksamhets- och ekonomiplaner för samma treårsperiod. Ett förslag till utlåtande över budgetförslaget distribueras skilt. Förslag Församlingsrådet avger utlåtande över gemensamma kyrkorådets förslag till budget för år Beslut Efter diskussion enades församlingsrådet om följande utlåtande: Församlingsrådet i Åbo svenska församling har tagit del av gemensamma kyrkorådets förslag till budget för år 2010 och önskar betona följande: 1) Budgeten för år 2010 är den tredje budgeten som följer den nya modellen för fördelningen av anslagen mellan församlingarna. Fördelningsmodellen beaktar i tillräckligt hög grad Åbo svenska församlings speciella behov. 2) Församlingsrådet är tillfreds med de anslag som Åbo svenska församling har fått. 3) Församlingsrådet gläds över att anslaget för mission och internationell diakoni har höjts, trots att skatteintäkterna beräknas sjunka. 4) Församlingsrådet omfattar gemensamma kyrkorådets förslag till budget trots att den innebär ett underskott på 5,6 miljoner euro, vilket tillsvidare kan

20 Yhteinen kirkkovaltuusto täckas med överskott från tidigare år. För övrigt har församlingsrådet inget annat att tillägga om förslaget till budget. Paragrafen justerades omedelbart. Suomennettuna seurakuntaneuvoston lausunto kuuluu seuraavasti: 116 LAUSUNTO VUODEN 2010 TALOUSARVIOSTA Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvoston lausuntoa vuoden 2010 talousarvioehdotuksesta. Talousarvioehdotus sisältää useita talousarviokirjoja. Seurakuntaneuvostolle jaetaan kolme talousarviokirjaa. Talousarviokirjassa nro 1 on käyttötalous, tuloslaskelma ja rahoitusosa. Sivuilla 5-8 esitellään seurakuntatyöhön varatun määrärahan jakoperiaatteet. Erityislaadustaan johtuen Ruotsalainen seurakunta saa euron suuruisen hyvityksen. Ruotsalaisen seurakunnan talousarvio on sivuilla Koko seurakuntayhtymän talousarvio on sivuilla Talousarvio osoittaa 5,6 miljoonan euron alijäämää. Talousarviokirjassa nro 2 esitellään vuosien suunnitellut investoinnit. Talousarviokirjassa nro 3 on saman kolmevuotiskauden toiminta- ja taloussuunnitelmat. Esitys talousarvioehdotuksesta annettavaksi lausunnoksi jaetaan erikseen. Esitys Seurakuntaneuvosto antaa lausunnon yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksesta vuoden 2010 talousarvioksi. Päätös Keskustelun jälkeen seurakuntaneuvosto päätti antaa seuraavan lausunnon: Turun ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on tutustunut yhteisen kirkkoneuvoston vuoden 2010 talousarvioehdotukseen ja haluaa tähdentää seuraavaa: 1) Vuoden 2010 talousarvio on kolmas talousarvio, jossa noudatetaan seurakuntien välistä määrärahojen uutta jakomallia. Jakomalli ottaa riittävästi huomioon Turun ruotsalaisen seurakunnan erityistarpeet. 2) Seurakuntaneuvosto on tyytyväinen Turun ruotsalaisen seurakunnan saamiin määrärahoihin. 3) Seurakuntaneuvosto on iloinen siitä, että lähetystyöhön ja kansainväliseen

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2008 102. Aika keskiviikko 10.12.2008 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2008 102. Aika keskiviikko 10.12.2008 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 10.12.2008 102 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 10.12.2008 klo 18.00 19.55 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen

Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali. 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Työjärjestyksen hyväksyminen VIRTAIN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU KIRKKOVALTUUSTO 1.11.2016 KOKOUSAIKA 14.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisokeskus Marttinen,Vanha pappila, Paunu sali Mikäli ette pääse kokoukseen pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 48. Kokouksen avaus 49. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 51. Ääntenlaskijoiden valinta 52.

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin:

1) hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen talous- ja toimintasuunnitelmaksi 2015 2017 seuraavin tarkistuksin: 417/2014 42 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää (1) hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman 2015 17 kokouksessa esitetyin tarkistuksin; (2) talousarvion vuodelle

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ 1 (6) 28.12. n kokous Aika Torstai 28.12. klo 19.18 20.22 Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Torstai 15.12.2016

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013 AIKA Tiistai 17.12.2013 klo 18 19.10 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Jouko Jokinen Kaarina

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 36 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 36 Kirkkovaltuusto 4/ 36 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.12.2014 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Aika. Tapiolan kirkon seurakuntasali. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/ klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

Aika. Tapiolan kirkon seurakuntasali. Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/ klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 8/2011 Aika Paikka 8.11.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2010 137 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2010 klo 18.00 20.20 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 110. Aika keskiviikko 13.12.2006 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 110. Aika keskiviikko 13.12.2006 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 13.12.2006 110 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 13.12.2006 klo 18.00 21.20 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 15.10. 2009 122 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 15.10.2009 klo 18.00 20.30 Paikka Sinapin leirikeskus, Villa Staffans Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone

SUOMUSSALMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1. Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO 6.5.2014 1 Aika tiistai 6.5.2014 klo 17.00 Käsiteltävät asiat Paikka Ämmänsaaren seurakuntakeskus, kokoushuone n:o sivu n:o 33 4 TILINPÄÄTÖS 2013 34 4 ÄMMÄNSAAREN SEURAKUNTAKESKUKSEN SISÄILMAONGLEMA

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 7/2015 Kirkkoneuvosto 9.11.2015 KIRKKONEUVOSTO Kokous 7/2015 Aika Maanantai 9.11.2015 klo 17.30 21.25 Paikka Seurakuntakeskus Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A

Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto. Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1 A Helsingin seurakuntayhtymä Lauttasaaren seurakunnan seurakuntaneuvosto KOKOUSKUTSU Aika 18.11.2014 klo 18:00 Paikka Lisätietoja Osallistujat Este Lauttasaaren kirkon seurakuntasali, Myllykallionrinne 1

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko klo 17.45, kahvit klo 17.15

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko klo 17.45, kahvit klo 17.15 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 16.11.2016 klo 17.45, kahvit klo 17.15 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Niittynen, Ville

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.28 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet:

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014. Puurtilan seurakuntakoti. Varsinaiset jäsenet: VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Päivämäärä KIRKKOVALTUUSTO 10.12.2014 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai, 9.12.2014 klo 18.00 18.50 Paikka Puurtilan seurakuntakoti OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinaiset

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta 12.11.2009 566 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 590 620 Aika torstai 12.11.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 20.4.2006 klo 18.00-19.10 Paikka Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot