SUOMEN PANKIN KES KUSTELUALO ITTEITA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN PANKIN KES KUSTELUALO ITTEITA"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKIN KES KUSTELUALO ITTEITA 1/92 Jaakko Autio Valuuttakurssit Suomessa Katsaus ja lilastosarjat FINlANDS BANKS DISKUSSIONSUNDERLAG BANK OF FINLAND DISCUSSION PAPERS

2 Suomen Pankki PL HELSINKI (90) 1831

3 SUOMEN P ANKIN KESKUSTELUALOITIEITA 1/92 Jaakko Autio Suomen Pankin tutkimusosasto Valuuttakurssit Suomessa * Katsaus ja tilastosarjat * Selvitys kuuluu osana laajempaan tilastoprojektiin, joka koskee Suomen rahoitusmarkkinoiden historiaa uvulta alkaen.

4 ISBN ISSN Suomen Pankin monistuskeskus Helsinki 1992

5 Tiivistelma. Tassa keskustelualoitteessa julkaistaan lyhyt katsaus valuuttakurssien historiaan Suomessa seka tilastoliitteessa Suomen Pankin noteeraamat myyntikurssit ja valuuttaindeksi kuukausittain vuodesta 1864 alkaen. Tilastosrujat ovat saatavissa myos levykkeella Suomen Pankin tutkim usosastol tao Abstract This report includes a brief review of the history of exchange rates in Finland since Appendix contains monthly series of Bank of. Finland's official selling rates and a long-term currency index. Statistics are also available on diskette from the Bank of Finland's research department. Sisallys sivu 1 lohdanto 5 2 YI eiskatsaus valuuttakursseihin 6 3 Valuuttaindeksi 24 4 Uihdeaineisto 28 5 SaIjojen esittely 29 Uihteet 35 Tilastoliite 37 3

6

7 1 Johdanto Kasilla oleva raportti julkaistaail Suomen Pankissa vuonna 1990 alkane en valuuttakursseja koskeneen tilastoprojektin paatteeksi. Raportissa esitetaan aluksi yleiskatsaus valuuttakursseihin ja niihin vaikuttaneisiin institutionaalisiin paatoksiin. Tarkastelussa kiinnitetaan huomio myos tarkeimpiin muutoksiin valuuttakursseissa. Lyhyt katsaus etenee Suomen markan synnysta nykyiseen ECU-sidonnaiseen jarjestelmaan. Seuraavaksi esitellaan pitkan aikavalin valuuttaindeksi. Varsinaisen tekstiosuuden jalkeen kaydaan lyhyesti lapi sarjojen muodostamisessa kaytetty arkistoaineisto ja kirjallisuus. Julkaisun tilasto-osassa on liitteena keratyt sarjat Suomen Pankin noteeraamien valuuttojen ylimmasta, alimmasta, keskimaaraisesta ja viimeisesta markkakurssista kuukausitasolla. Naiden lisaksi mukana ovat myos vastaavat tiedot vuositasolta. Sarjat on keratty valuutoittain vuosilta Vuodesta 1986 alkaen tiedot on saatavissa pankin TAKOtietokannasta. Sarjojen selitykset, erityisesti muutos- ja katkoskohdat, on selvitetty valuutoittaan omassa jaksossaan. Projektin tuloksena syntyneet pitkat aikasarjat taydentavat painetuissa lahteissa olevien sarjojen puutteita, joista suurimmat liittyvat vanhimpaan aineistoon, erityisesti hopeakannan aikaan. Kuukauden viimeisista noteerauksista saatavat tiedot ovat olleet erittain vaillinaisia painetuissa lahteissa. Lisaksi arkistoaineiston kautta on tarkistettu painetuissa lahteissa esiintyneita virheita. Taman painetun julkaisun lisaksi sarjat ovat saatavissa levy kkeilla. 5

8 2 Yleiskatsaus valuuttakursseihin Tarkasteltaessa valuuttakursseja taytyy aluksi kiinnittaa huomiota siihen, kuka on paattanyt noteerauksista. Aina vuoden 1963 rahalakiin asti yksin Suomen Pankki ja viime kadessa sen johtokunta on maarannyt kurssit. Hopea- ja kultakantojen aikana SP:n valtaa rajoitti kuitenkin seteleiden lunastusvelvollisuus. Vaihtelut tapahtuivat tiukasti pariteettien ympmlla, hopea- ja kultapisteiden 1 rajoissa. Kun kultakannasta luovuttiin vuonna 1931, kasvoi SP:n vaikutusvalta valuuttakurssien maaraajana. Uudeksi rajoittavaksi tekijaksi muodostui vuonna 1948 liittyminen KansainvaIiseen Valuuttarahastoon (IMF) ja viralliseen pariarvoon suhteessa dollariin. Vuonna 1963 lopullinen paatosvalta siirtyi uuden rahalain myota valtioneuvostolle, joka tekee tarkeimmat markan arvoon vaikuttavat ratkaisut, kuitenkin Suomen Pankin esityksesta. 2 Ruplasidonnaisuus Suomen Pankki aloitti itsenmsen ulkomaisten suhteiden solmimisen vuonna 1843 aloittaessaan ulkomaisen vekselikaupan. 3 Suuri ongelma oli venalmsen setelirahan nopea arvon aleneminen Krimin sodan ( ) puhjettua, minka johdosta hopearaha uhkasi kokonaan poistua kierrosta. Erityisesti keskustelua aiheutti seteliruplan kaypyys Suomessa ja sen vaikutukset talousehimaan. Suomen taloudellinen itsenmstyminen emamaastaan Venajasta ja 60 -luvuilla ilmeni muiden tekijoiden (kuten maakaupan ja sahaustoiminnan vapauttamisen) lisaksi uvun loppupuolen rahauudistuksissa ja oman valuutta-alueen muodostumisessa Suo':' meen. 1 Hopea- ja kultapisteet ilmoittavat ne valuuttakurssit, joilla hopeaa/kultaa kannatti kuljettaa maasta toiseen. On siis olemassa ylempi ja alempi piste sen mukaan onko kyse kyseisten metallien tuonnista vai viennista. 2 Valuuttapolitiikkaan liittyvista juridisista kysymyksistii katso Antti Poukan artikkelia Lakimies 1964: no.4, Suomen Pankin johtokunnan asemasta valuuttakurssien mliliriilijlinli. Virallisesti oikeastaan vasta vuoden 1963 rahalaki vahvisti myos Suomen 1 uopumisen kullasta. 3 Vekselikaupan aloittamisesta on yksityiskohtainen selvitys teoksessa Pipping, Hugo (1961), Paperiruplasta kultamarkkaan, s

9 Vuonna 1860 Suomi sai keisarillisen manifestin mukaan oman rahayksikon, markan, joka oli neljannes ruplasta 4 ja jakautui sataan penniin. Suomen Pankin oli aluksi noudatettava virallista pariteettia, koska seteliruplaa oli laillisena maksuvalineena kohdeltava tasa-arvoisesti markan kanssa. Tilanne kuitenkin muuttui, kun Venaja ilmoitti 1863 tavoitteestaan palata takaisin hopealla lunastamiseen. Vaikean taloudellisen tilanteen ja Venajalla suunnitellun hopealla lunastamisen romuttumisen johdosta Suomen siirtyminen hopeakannalle lykkaantyi kuitenkin viela pariua vuodella. Suomen rahareformi astui voimaan marraskuussa 1865 keisarin antaman manifestin kautta. Metallirahasta tuli ainoa laillinen maksuvaline, joten Suomen Pankki pystyi nyt irrottamaan rahansa paperiruplasta ja sitomaan sen hopeaan. HopeaUa lunastaminen kaynnistyi maaliskuussa 1866 siita huolimatta, etta hopeakantaan siirtymisesta aiheutunut lahes 20 %:n revalvaatio muodostui erittain vaikeaksi ongelmaksi vientikaupalle. Hopeakannan aika Kun markka oli sidottu hopeaan, sille tuli kiinteat parikurssit suhteessa muihin hopeavaluuttoihin (Hampurin mark banco on, Ruotsin riikintaaleriin ja Hollannin guldeniin). Pariteetit maaraytyivat maiden paarahojen nettopainojen suhteiden perusteella ja kurssien vaihtelua saattoi normaalioloissa tapahtua parikurssin ymparillavain ns~ hopeapisteiden valilla. Hopeakannan aikana rupia oli ulkomaankaupassa tarkein valuutta. Sen keskimaarainen osuusoli vajaat 50 % kokonaisvaihdosta. Venajan lisaksi seka Saksan etta Englannin keskimaarainen osuus oli lahes viidenneksen. Suomen Pankki alkoi noteerata. ruplaa marraskuussa Koska rupia jai paperivaluutaksi, sen markkakurssi alkoi vaihdella runsaastis. Hopeavaluuttojen kurssit stabiloituivat parissa vuodessa. Esimerkiksi Ruotsin riikintaalerin noteeraus poikkesi vuoden 1866 alussa pariarvostaan viela 3.7 %, mutta sen myyntinoteeraus saavutti pariarvonsa kaytannossa helmikuuhun 1868 mennessa (ero -0.1 %). Hampurin kurssia Suomen Pankki piti jatkuvasti yli pariteettinsa. Pippingin mukaan tavoitteena oli valuuttavarannon kasvattaminen. 6 4 Eras rahareformin perusteluista oli se, etta ruplaa pidettiin liian suurena rahayksikkon8. Taman katsottiin kohottavan liikaa elinkustannuksia. 5 Esimerkiksi vuoden 1866 ylimman (337 mk/l00 ruplaa) ja alimman (270,-) ruplan noteerauksen valinen ero on lahes 25 %. 6 Pipping, Hugo (1961), Paperiruplasta kultamarkkaan, Suomen Pankki , s

10 Taulukko 1. Hopeakannan aikaiset pariteetit HOPEAKANTA Suomen markan hopeapariteetti 1 mk = gr puhdasta hopeaa I VALUUTIA I PARITEETI1 I VOl MASSA I Pietari mklrupla Tukholma mklriksdaler riksmynt Amsterdam mklguldeni Hampuri mklmark banco New York mkl$ Pariisi mklfrangi Antwerpen mklfrangi Madrid mklpeseta Rooma mklliira Bimetallistenkin valuuttojen kurssit kayttaytyivat pitkaan varsin rauhallisesti. Latinalaiseen rahaunioniin 7 kuuluneen Ranskan frangin noteeraus pysyi vakaana 1875 asti ollen pitkaan hyvin lahella hopeapariteettiaan.. Vuoden 1875 kuluessa frangin noteeraus kuitenkin nopeasti irtosi pariteetista hopean ja Suomen markan arvon laskiessa suhteessa kultaan. Kesalla 1876 frangi oli enimmillaan 22 % yli hopeapariarvonsa. Koska punta oli kultavaluutta, sen markkakurssi tuli riippumaan kullan j a hopean vaiisesta hintasuhteesta. Sekin nousi huomattavasti vuoden 1876 aikana. Loppuvuodesta hopean hinta kuitenkin alkoi nousta ja kurssit yleisesti kaantyivat lievaan laskuun. Hopean arvon alenemisen takia kultakantaan siirtyminen tuli Suomessa ajankohtaiseksi. Asiaa asetettiin pohtimaan komitea vuonna KansainvaIisesti trendi kohti kultakantaa oli oliut jo jonkin aikaa nahtavissa. Pariisin rahakongressissa 7 Latinalaisen rahaunionin jasenet Belgia, Italia, Ranska ja Sveitsi olivat bimetallistisia maita. NiilUi oli siis ldiytossa seka hopea- etta kultapariteetti. 8 Katso Pipping, Hugo (1961), Paperiruplasta kultamarkkaan, Suomen Pankki , s

11 vuonna 1867 oli hyvwytty paatoslauselma, jossa kehotettiin eri maita siirtymaan frangipohj aiseen kultakantaan. 9 Kultakantaperiodi Vuoden 1877 aikana Suomen Pankin noteeraamat valuuttakurssit Hihenivat ennakoituja kultapariteettejaan. Kultakantaan siirryttiin Suomessa uuden rahalain tullessa voimaan vuoden 1878 alussa. lo Se tapahtui taloudellisesti epavakaissa oloissa. Erityisesti ulkomaankauppaa kayville yrityksille tapahtunut labes 20 prosentin revalvaatio suhteessa muihin valuuttoihin oli monin tavoin raskas, vaikka markka olikin hopeakannan loppuvuosina juuri devalvoitunut keskimaarin labes 10 prosenttia. Kultakannan aikana Suo men ulkomaankauppa muuttui rakenteeltaan merkittavasti. Venajan osuus laski kolmannekseen ja samalla Saksan osuus nousi labes samalle tasolle. Englannin osuus pysyi viidenneksessa kokonaisvaihdosta. Suomen tarkeimmista kauppakumppaneista Englanti oli kultakannassa jo vuodesta 1816 alkaen. Saksan yhdistyttya saadettiin siella vuonna 1871 rahalaki, jossa luotiin kultaan perustuva Reichsmark. Siirtyminen uuteen rahaan toteutettiin siten, etta aikaisemmin Suomessa noteeratun Hampurin mark bancon arvo vastasi 1* Reichsmarkia. Ruotsin, Norjan ja Tanskan valille solmittiin vuonna 1872 Skandinaavinen rahaunioni, joka toteutettiin vuosina Ruotsi ja Tanska siirtyivat kultakantaan 1873, Norja Ruotsissa muutettiin samaha rahayksikon nimi riikintaalerista kruunuksi. Alankomaissa kultakantaan siirryttiin vuonna Vuonna 1865 solmitun Latinalaisen rahaliiton jasenet, Ranska, Belgia, Sveitsi ja Italia, siirtyivat kultakantaan vuoteen 1878 mennessa. Suomen vuoden 1877 rahalaissa maantelty markan kultasisruto vastasi tasmalleen frangijfujestelman valuuttoja, joten Suomesta tuli tavallaan osa samaa jarjestelmaa. Kultakantavaluuttojen vaihtelut olivat hyvin pienia ja pysyivat paapiirteissaan kultapisteiden sisalla (yleensa korkeintaan ±1 %). 9 Korpisaari, Paavo (1930), Raha ja Pankit, s. 47 seldi. Kindleberger, Charles P (1985), A Financial History of Western Europe, s Suomen Pankin valuuttakurssijiiijestelmassa tapahtui uvun kuluessa olennainen muutos, kun sen noteerauksissa siirryttiin maaraaikaisista vekselikursseista avista-noteerauksiin. Tasta tarkemmin saijojen selitysten kohdalla. 9

12 Taulukko 2. Ensimmaisen kultakannan aikaiset pariteetit I KULTAKANTA Suomen markan kultapariteetti mk = gr puhdasta kultaa I VALUUTIA I PARITEETTI I VOl MASSA I New York mk/$ Lontoo mk/ Pietari mk/l00 ruplaa Tukholma mk/loo kruunua Kristiania mk/l00 kruunua Koopenhamina mkll00 kruunua Berliini mkll00 Rmk Amsterdam mk/100 guldenia Basel mk/100 frangia Bryssel mk/l00 frangia Madrid mk/l00 pesetaa Pariisi mkl100 frangia Rooma mk/100 liiraa Kaytannossa paperikannalla olevan ruplan markkakurssi vaihteli paljon vuosina Ruplan markkakurssi alkoi laheta kultapariteettiaan (266.67) vuoden 1893 kuluessa. Venajan siirtyminen kultakantaan oli vaivalloista ja tapahtui vahittaisena stabiloitumisena vuosien valilla. Kuvio 1 kuvaa havainnollisesti ruplan kurssin vakautumista. Vaikka dollaria ei saannollisesti noteerattu Suomessa kaupan vahaisyyden takia ennen kuin vuoden 1913 alusta, on syyta kiinnittaa huomiota my os kehitykseen Yhdysvalloissa. Rahajarjestelma siella oli perinteisesti bimetallistinen, mutta sisallissota aiheutti paperirahajakson ll 1862 alkaen. Kaytannossa kultakantaan siirryttiin jo vuonna 1879, joskin muodollisesti puhdas kultakanta tuli voimaan vasta vuonna Ns. greenback standard.

13 Kuvio 1. Ruplan siirtyminen kultakantaan vuosina kuukausikeskiarvoilla tarkastel tuna. (mk/1 00 ruplaa) 276r------r------,------, r-----, 2'6~~~~~~~~~~~~~u.~~u.~ Maailmansodan vaikutukset Ensimmainen maailmansota romutti kokonaan aiemman kansainvalisen rahajarjestelman. Suomi luopui useimpien muiden kultakantarnaiden tapaan kullalla lunastamisesta. Poliittisista syista ruplaan sidottu markka joutui kierteeseen, josta aiheutui voimakas inflaatio ja markan arvon nopea lasku. Ruplan kurssin annettiin laskea pakkokurssistaan vasta vahitellen vuoden 1915 aikana. Ensimmaisen maailmansodan aiheuttaman epavarmuuden vuoksi vuosina Pankkiyhdistys noteerasi omat kurssit tarkeimmille valuutoille 12 (paitsi ruplalle), koska Suomen Pankin viralliset kurssit olivat nimellisia eivatka vastanneet valuuttojen todellista markkinahintaa (katso kuvio 3).13 Valuutan myyntia viralliseen noteeraukseen rajoitettiin ja saannosteltiin useilla erilaisilla tavoilla vuosina Pankkiyhdistyksen noteerauksista vuosilta ja valuuttamarkkinoiden noteerauksista tarkemmin tilastoliitteessa ja saijojen selityksissa. 13 Kuviossa 3 on esitetty Suomen Pankin ja Suomen Pankkiyhdistyksen noteeraamien kurssien valinen era dollarin noteerauksen avulla. 14 Valuutansaann6stelysta saa hyvan kuvan tutustumalla Suomen pankin vuosikirjaan (1921), s ja

14 Kuvio 2a. Kurssikehitys maailmansodan aikana ". 100 '------, Ruotsin kruunu 2 Yhdysvaltain dollari 3 Ranskan frangi 4 Venajan rupia Maailmansodan aikana erityisesti ruplan ja Ruotsin kruunun merkitys korostui, silla Venajan ja Ruotsin osuus oli yhteensa noin 95 % kauppavaihdosta. Tassa vaiheessa myos dollarin merkitys alkoi kasvaa ja valittomasti sotavuosien jalkeen siita tuli tarkea ulkomaankaupassa kaytetty valuutta. Marraskuusta 1917 alkaen Suomen Pankkiyhdistyksen kurssivaliokunta ja Suomen Pankin edustajat yhdessa laativat ehdotukset kurssimuutoksiksi, jotka Suomen Pankki sitten vahvisti omiksi kursseikseen. Tama kayhinto oli voimassa heinakuuhun 1918 saakka. Taman jalkeen Suomen Pankki yksin maarasi viralliset kurssit, jotka eivat kuitenkaan kaytannossa toteutuneet, vaan todennakoisesti merkittava osa valuuttakauppaa kaytiin virallisten markkinoiden ulkopuolella. Pankkiyhdistyksen vuosikertomuksessa vuodelta 1919 kritisoidaan voimakkaasti Suomen Pankin valuuttapolitiikkaa, koska viralliset kurssit olivat niin alhaiset, ettei edes pankki itse voinut myyda niilla valuuttaa muille pankeille, "jotka kuitenkin lojaalisesti noudattivat vallitsevia maarayksia ll Uihteena on kaytetty Suornen Pankkiyhdistyksen hallituksen kertornuksia vuosien varsinaisille pankkikokouksille. Suora lainaus on otettu Suornen Pankkiyhdistyksen hallituksen kertornuksesta varsinaiselle pankkikokoukselle

15 Kuvio 2b. Kehi tys maailmansodan j lilkeen 1400~ ~ ,,.' '--... _,- 1 Yhdysvaltain dollari 2 Ruotsin kruunu 3 Ranskan frangi Vuosina Helsingin valuuttamarkkinoilla maaraytyneet noteeraukset olivat huomattavasti virallisia korkeammat. Ainakin Kauppalehden mukaan lahinnli Tukholman valuuttamarkkinoiden perusteella mlilirliytyneet valuuttamarkkinoidennoteeraukset vastasivat hyvin kysynnlin ja tarjonnan edellyttlimlia tasoa. Kuitenkin jo vuoden 1921 alkupuolella ja erityisesti vuonna 1922 erot virallisten ja markkinoilla mliaraytyneiden kurssien vaiillli haipyivlit Iahes kokonaan, mika nakyy hyvin kuviosta 4. Sodan jaikeen inflaatio oli useissa maissa ennennakemattomlin nopea. Tamli johti siihen, etta vanha raha kavi mm. Saksassa ja Itavallassa kliytlinnossa tliysin arvottomaksi. Hyperinfiaation jaikeen marraskuussa 1923 Saksassa toteutettiin rahauudistus, jossa biljoona vanhaa markkaa (Reichsmark) vaihdettiin yhteen vakaaseen uuteen markkaan (Rentenmark). Kun Saksassa palattiin kultakantaan, Rentenmarkit vaihdettiin suhteessa 1:1 uuteen Reichsmarkiin. 13

16 Kuvio 3 Suomen Pankin noteeraama virallinen dollarikurssi ja Pankkiyhdistyksen noteeraus ;,0 8,~ 8, ~ ;..- ~,~ 1;1~ S117 1 Pankkiyhdistyksen noteeraus 2 Virallinen kurssi Uihde: Suomen Pankkiyhdistys. Hallinnon kertomus vuoden 1915 varsinaiselle pankkikokoukselle seka Diesen, Emil: Exchange Rates of the World, s , Kristiania Kuvio 4 Dollarin virallinen kurssi ja Helsingin valuuttamarkkinoitten noteeraus (mk/$) syyskuusta 1919 toukokuuhun ~------~ ~ _... _... _.... \ Valuuttamarkkinoitten noteeraus 2 Viral linen kurssi Uihde: Kauppalehti vuosilta

17 II kultakanta Kultakantaideologia oli vall all a ja paluu vanhaan hyvaan aikaan oli usei mpi en 'maiden tavoitteena. 'Kultakantaa ihannoiva ajattelutapa ilmenee myos suomalaisessa kirjoittelussa. 16 Kultakantaan perustuvan kansainvalisen rahajarjestelman jalleenrakentaminen aloitettiin syys-iokakuussa 1920 Brysselissa, jossa pidettiin Kansainliiton jarjestama kansainvaiinen konferenssi. Toinen tarkea kansainvalinen talouskokous pidettiin vuonna 1922 Genoassa Italiassa. Taman kokouksen paat6slauselma oli arvokas perusta rahaj arj estelman j alleenrakentamiselle. Suosituksista kaksi keskeisinta olivat 1) paluu kultakantaan joko vanhaan kulta-arvoon tai, jos rahan arvo oli selvasti alentunut, vallitsevia valuuttakursseja vastaaviin parikursseihin ja 2) kullan kulutusta rajoittava ohjelma, jolla pyrittiin siihen, etta kultareservien asemasta voitaisiin kayttaa johtavia kultavaluuttoja. 17 Kultakantaan palattaessa vaikeaksi kysymykseksi osoittautui juuri Genoan kokouksessa pohdittu kysymys, mille tasolle uusi kultapariteetti pitaisi asettaa. Saksassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa paluu tapahtui vanhaan, sotaa edeltaneeseen pariteettiin, mika edellytti erittain kireaa rahapolitiikkaa. Suomessa vuoden 1926 rahalaissa kultapariteetiksi valittiin huomattavasti aikaisempaa alhaisempi. 18 Ainakin Suomen kohdalla nayttaa toteutuneen Casselin toive, etta kultakantaan tulisi palata likimain siihen pariteettiin, joka oli syntynyt inflaation seurauksena. 19 Markan vakauttaminen alkoi vaiittomasti pahimman inflaation paatyttya. Dollarikurssi oli jo vuoden 1922 loppupuolella hyvin lahella tulevaa pariteettiaan ja se stabiloitiin kaytannossa vuoden 1924 loppupuolella kiinteaan noteeraukseen mk/ctollari. Kaytannossa Uima merkitsi sita, etta paluu kultakantaan vuoden 1926 alussa ei aiheuttanut muutosta markan arvoon ja kultakantaan siirtyminen oli yksinkertaisempaa. Suomen kannalta tarkeimmista valuutoista dollari palasi maailmansodan jaikeen ensimmaisena kultakantaan, kun Yhdysvaltain hallitus avasi kultamarkkinat jo kesamussa Ensimmaisten joukossa oli myos Ruotsi huhtikuussa 1924, kun kruunun vaihdettavuus kultaan palautettiin voimaan. Saksassa siirryttiin kultakantaan Samalla muutettiin rahayksikko lyhytaikaiseksi jaaneesta Rentenmarkista Reichsmarkiksi 16 Katso esimerkiksi Ryti, Risto (1925), Takaisin kultakantaan ja Heckscher, Eli F (1923), Suomen rahalaitoksen uudistus. 17 Cassel, Gustav (1936), The Downfall of the Gold Standard, s Markan uusi kulta-arvo mihiriteltiin niin, etta grammaa vastasi 100 markkaa. Uusi arvo oli vain noin 13 % sotaa edeltiineestii nettopainosta. 19 Cassel, Gustav (1936), The Downfall of the Gold Standard, s

18 (RM).20 Suomen tarkeimmista kauppakumppaneista Ranska palasi vii "meisena takaisin kultakantaan kesalla Myos Ranska joutui devalvoimaan franginsa voimakkaasti siirtyessaan kultakantaan, joten sen uusi pariteetti suhteessa markkaan ( ) oli Hihella ensimmaisen kultakannan aikaista pariteettia (100). Taulukko 3. Toisen kultakannan aikaiset pariteetit II KULTAKANTA Suomen markan kultapariteetti alkaen 100 mk = gr puhdasta kultaa I VALUUTIA I PARITEE'ITI VOIMAAN I New York mki$ Lontoo mk/ Koopenhamina mk/100 kruunua Oslo mk/1oo kruunua Tukholma mkl100 kruunua Tallinna mk/100 Viron kruunua Pariisi mk/100 frangia Bryssel mk/100 belgaa I Amsterdam mk/100 guldenia Berliini mk/100 markkaa Basel mk/100 frangia Madrid mk/100 pesetaa Riika mk/100 latia Rooma mk/100 liiraa Praha mk/100 kruunua Varsova mk/100 zlotya Saksan inflaatiosta ja paluusta kultakantaan, katso Born, Karl Erich (1984), International Banking in the 19th and 20th Centuries, s Rentenmark ei sinansa ollut vapaasti vaihdettava valuutta, vaan se oli eraanlainen arvopaperi. 16

19 Valuuttakurssit olivat toisen kultakannan aikana hyvin kiinteita lukuunottamatta niita valuuttoja, jotka siirtyivat kultakantaan Suomea myohemmin (esimerkiksi Norja, Ranska ja Viro). Kurssit pysyivat tiukasti kultapisteiden rajoissa aina vuoteen 1931 asti, jolloin us eat maat irtosivat kultakannasta. Maailmansotien valilia Suomen ulkomaankauppa oli keskittynyt Isoon-Britanniaan ja Saksaan. Molempien osuus oli uvulla hiukan alle 30 prosenttia koko vaihdosta uvulla Iso-Britannia kohosi suurimmillaan jopa 36 prosenttiin samaha kun Saksan osuus laski reilusti alle viidennekseen. Yhdysvaltojen merkitys ulkomaankaupassa oli koko sotien valisen ajan noin 10 % Suomen ulkomaankaupan kokonaisvaihdostao Kriisista toiseen maailmansotaan Vuosilla on entymen asema suomalaisessa valuuttakurssihistoriassa. Kun Englanti joutui luopumaan kansainvaiisen valuuttakriisin seurauksena kullalla lunastamisesta syyskuun 21. paivana 1931, seurasivat sita pian useat maat, joiden joukossa olivat myos Skandinavian maat ja Suomi. Suomi ei kuitenkaan luopunut kullasta samaan aikaan muiden Pohjoismaiden kanssa vaan se pysyi kultakannassa pidempaan. Suomen Pankin johto katsoi olevansa yha tiukasti vastuussa vakaasta markasta ja sen yllapitamisesta, vaikka kullasta epavirallisesti "toistaiseksi" irtaannuttiinkin. Myos usko hairion tilapaisyyteen oli vahva. Koska Suomen Pankin johto menetteli kullasta luopuessaan rahalain vastaisesti, saadettiin marraskuussa 1931 ns. armahduslaki, jolla Suomen Pankki vapautettiin vastuusta vastaavien tapahtumien yhteydessa. Taman lisaksi saadettiin laki, jonka nojalla pankki poikkesi kullalla lunastamisestao Tama laki uusittiin saannollisesti maaraaikaisena aina vuoteen 1963 asti. Lokakuussa 1931 tapahtunut kullalla lunastamisesta luopuminen seka joulukuussa mm. mustan porssin valuuttakaupan lopettamiseksi tehty valuuttakaupan uudelleenjarjestely aiheutti Iahes 43 % alenemisen markan arvossa suhteessa dollariin21 ja muihin kultavaluuttoihin. Vuoden 1931 kriisin jaikeen Yhdysvallat ja Ranskan, Belgian, Sveitsin seka Italian muodostama kultablokki pysyivat kultakannassa, mutta Yhdysvaltoja lukuunottamatta muut kuitenkin irrottautuivat kullasta vuoteen 1936 mennessa. Yhdysvalloissa pysyminen kullassa ratkaistiin suorittamalla devalvointi alentamalla dollarin kulta-arvoa USD/uns- 21 Dollarin markkakurssi nousi syyskuun alun noteerauksesta (39.70) vuoden loppuun (69.30) mennessa 42,7 %. 17

20 sista 35 USD/unssiin vuoden 1934 tammikuussa (Gold Reserve Act).22 Kun kuitenkin samaha maan kansalaisten oikeutta ornistaa kultaa rajoitettiin, kultakanta loppui kaytannossa myos sieha. 23 Kullasta irtaantumisen jalkeen oli Suomessa vuoden 1933 maaliskuuhun asti eraanlainen kelluvien kurssien jakso, jonka aikana markka haki arvoaan. Kurssit kohosivat voimakkaasti. Markka sidottiin vapaaehtoisesti puntaan kevaalhi Samalla Suomi tuli osaksi ns. puntaklubia ilman mitaan erityista sopimusta. Uusi punnan kurssi (227 mklpunta) oli 17.5 % vuoden 1926 parikurssia ( ) korkeampi, joten markka oli devalvoitunut noin 14.9 % suhteessa puntaan. Kultakannan romahtarnisen jalkeen kansainvalisen rahajarjestelman muovaaminen oli pitkalle Englannin ja Yhdysvaltain varassa. Neuvotteluihin valmistautuminen osoitti, etta oli syntynyt kaksi vastakkaista nakokulmaa. Kultakannasta luopuneet maat halusivat nostaa hintatasoaan ja vasta sen jalkeen vakiinnuttaa valuuttakurssit. Viimeisena vaiheena olisi paluu takaisin kultakantaan. Kultakannassa pysyneet maat vaativat muilta valitonta paluuta kultaan ja pariteettien palauttamista. Laaja kansainvalinen konferenssi pidettiin kesalla 1933 Lontoossa. Kokouksessa erilaisia mielipiteita ei onnistuttu yhdistamaan. Casselin mukaan kokouksessa ei paasty edes yhteisymmarrykseen siita, mista pitaisi keskusteha. 24 Syntyi kaksi liittoutumaa: kultakannasta kiinni pitava kultablokki ja puntaan valuuttansa sitonut sterling bloc, puntaklubi. Puntaan sitoutuneiden maiden, mm. Brittilaisen imperiumin, Skandinavian maiden, Egyptin, Persian, Irakin ja Argentiinan 2S, periaatteena oli pitaa punnan noteeraus kiinteana ja toisaalta paaosa valuuttavarannosta tuli oha puntasaatavina. Puntaklubin jasenyyden etuna olivat mm. siihen kuuluvien maiden valuuttojen suhteiden vakaus ja punnan likvidisyys. Kultavaluuttojen noteeraukset naissa maissa riippuivat punnan kulta-arvon vaihtelusta luvulla Suomen ulkomaankauppapolitiikassa mukaan tulivat my os erilaiset clearing-jarjestelyt 26 niiden maiden (esim. Saksa ja Italia) kanssa, jotka rajoittivat valuuttakauppaa. Muodollisesti nama maat pitivat 22 Aiheesta tarkemmin Friedman, M & Schwartz, AJ. (1963), A Monetary History of United States , s Katso esim. Hawtrey, R. G. (1947), The Gold Standard in Theory and Practice, s Cassel, Gustav (1936), The Downfall of the Gold Standard; s Kultakannassa yha olevat maat eivat halunneet jatkaa jumiutuneita keskusteluja, s S Katso Kindleberger, C.P (1985), A Financial History of Western Europe, s Suomen clearing-jaijestelyista 1930-luvulla saa hyviin kuvan H. R. Hormin Kansainliitolle tekemastii raportista Memorandum on the exchange clearing and compensation system as applied by Finland. July,

21 ylhi vanhaa kultapariteettia, mutta kaytannossa kultakanta ei niissa enaa toiminut. Kuvio 5 Kurssikehitys vuosina I I I \ \ 90 \ \ ~ Saksan markka 2 Ranskan frangi 3 Englannin punta 4 Yhdysvaltain dollari Toisen maailmansodan aikana valuuttapolitiikalle oli ominaista pitaytyminen mahdoliisimman kiinteissa valuuttakursseissa. Syyna tahan oli seka kotimaisen hintatason etta yleisen taloudellisen tasapainon yllapitaminen. Keinona oli markan sitominen dollariin sen jaikeen, kun Englannin valuutantasoitusrahasto lopetti 25. elokuuta 1939 punnan kurssin tukemisen ja punnan kurssi alkoi laskea. 27 Kun markka oli nrun saatu "tukevai Ie pohjalle", sen suhde muihin valuuttoihin maaraytyi dollarin kautta. Sodan aikana valuuttakursseilla ei kuitenkaan ollut kovin suurta kaytruman merkitysta valuutansaannostelyn 28 ja bilateraalikaupan takia. Ulkomaisissa maksuyhteyksissa olivat hyvin yleisesti kaytossa clearingsopimuksiin perustuvat jfujestelyt. Ulkomaankaupasta laajimmillaan yli 0/3 kaytiin Saksan kanssa, my os Ruotsin merkitys kasvoi hiukan sotavuosina. 27 Na.istii tapahtumista on va.rildis kuvaus teoksessa R.S.Sayers (1976), The Bank of England , volume 2, s Katso valuutansaann6stelyn toimenpiteistii esimerkiksi Paivikki Lehto-Sinisalo (1991), Valuutansaannastelyn vuosikymmenet, Suomen Pankin keskustelualoitteita 14/91. 19

22 ViUittomasti sodan paatyttya seka Ison-Britannian etta Yhdysvaltojen merkitys kasvoi noin viidennekseen koko kauppavaihdosta. Bretton Woods -jakso VieHi toisen maailmansodan keshiessa alkoivat lahinna yhdysvaltalaiset ja englantilaiset taloustieteilijat suunnitella maailman valuuttajarjestelman tulevaisuutta. Tavoitteena oli, ettei 1930-luvun sekasortoinen tila palaisi, vaan tilalle tulisi vakaisiin ja vapaasti vaihdettaviin valuuttoihin perustuva jarjestelma. Suunnitelmat toteutuivat, kun vuonna 1944 Bretton Woodsissa sovittiin yhteistyon periaatteista. Ominaista jarjestelmiule oli, etta sidottaessa valuuttakurssit periaatteessa kiinteiksi maan itsenilinen paatosvalta rajoitettiin ja nilin pyrittiin estamaan valuuttakurssien muuttamisen kayttaminen kilpailutarkoituksissa. Bretton Woods -jarjestelma oli kultaan sidottuun Yhdysvaltain dollariin perustuva kiinteiden valuuttakurssien jarjestelma. Kullekin valuutalle oli maaratty ns. parikurssi, j oka maarasi sen subteen dollariin tai kultaan. Valuuttarahaston jasenten markkinakurssit saivat poiketa pariarvostaan korkeintaan :!:1 %. Kullan virallinen hinta muodostui kiinteiiksi, kun Yhdysvallat sitoutuivat vaihtamaan kultaa kiinteaan hintaan ($35/troyunssi). Suomi allekirjoitti Kansainvalisen Valuuttarahaston sopimusartiklat vuonna Markan arvo devalvoitiin vuoden 1949 syksyyn mennessa tasolle 230 mk/dollari, joka vahvistettiin viralliseksi pariarvoksi vuonna uvuIla Suo men Pankki myi valuuttaa ulkomaille matkustavil Ie ja eraisiin muihin tarkoituksiin virallista noteerausta korkeammilla kursseilla. Joulukuusta 1955 alkaen pankki noteerasi myos ns. matkakurs-: sit, jotka vuosikirjan mukaan vuoden 1956 aikana olivat keskimaarin 42 % virallisia kursseja korkeammat. 29. Markasta tuli ulkomaalaisille vapaasti vaihdettava valuutta vasta vuonna 1959, jota valmistavana toimenpiteena markka devalvoitiin syksylla 1957 noin 37 prosenttia. Devalvaation yhteydessa, syyskuun 16. pilivasta alkaen luovuttiin myos matkakurssien noteerauksesta. 30 Vuoden 1963 rahalain yhteydessa Suomessa toteutettiin rahauudistus, jossa 100 vanhaa markkaa vaihdettiin yhteen uuteen. Samalla valuuttakurssien (markan pariarvon) muutos alistettiin Valtioneuvostolle. 29 Suomen Pankin vuosikiija 1956, s.34. Naitii kursseja ei kuitenkaan ole keratty, koska ne olivat kaytossa vain hyvin lyhyen periodin ja valuuttakauppaa kaytiin laajemmin virallisiin kursseihin Suomen Pankin vuosikirja 1957, s.37.

valtion lainanottoa kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

valtion lainanottoa kansainvälisen rahoitusjärjestelmän Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Valtion lainanotto ja kansainvälinen rahoitusjärjestelmä Mika Arola Apulaisjohtaja Valtiokonttori 1. Johdanto Suomen valtio on ollut obligaatioiden liikkeeseen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKKI ECB EZB EKT BCE EKP VUOSIKERTOMUS 1998 VUOSIKERTOMUS 1998 EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS 1998 Euroopan keskuspankki, 1999 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1

ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1 ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1 Sisältö 1 SUOMEN PANKIN KESKUSPANKKIPOLITIIKAN HIS- TORIA 2 1.1 Rediskonttausehdot rahapolitiikan välineinä.......... 2 1.2 Pankkien antolainauskoron säätely...............

Lisätiedot

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys

Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91. vsk. - 2/1995 Baltian maiden omat valuutat ja talouden vakautus - pienten maiden suuri menestys SEIJA LAINELA Baltian maat irtautuivat Venäjän ruplasta vuonna 1992,

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä?

M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? M I K S I H I N TAVA K A U S O N T Ä R K E Ä Ä? SISÄLLYS 1 2 3 4 5 Esipuhe 5 Miksi hintavakaus on tärkeää? 6 Tiivistelmä 6 2 Luku 2 Rahan lyhyt historia 15 2.1 Rahan tehtävät 16 2.2 Rahan muodot 18 1 Luku

Lisätiedot

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti

EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI. LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen. mukainen raportti EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LÄHENTYMISRAPORTTI Euroopan yhteisön perustamissopimuksen artiklan 109j mukainen raportti Maaliskuu 1998 Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1998 Postfach 16 03 19,

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS HELSINKI 1970 50. VUOSIKERTA LAATINUT

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS HELSINKI 1970 50. VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKK 1969 VUOSKRJA LAATNUT SUOMEN PANKN TALOUSTETEELLNEN TUTKMUSLATOS 50. VUOSKERTA HELSNK 1970 HELSNK 1970 VALTON PANATUSKESKUS Suomen Pankin vuosikirja toimintavuodelta 1969 julkaistaan perusosiltaan

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 6 27 FI 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 kuukausikatsaus kes ä kuu Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland.

ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland. ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Sarja B 128 Series Ville Kaitila EMU YRITYSTEN NÄKÖKULMASTA Julkaisija: Elinkeinoelämän

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo. Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin

RAPORTTEJA. Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo. Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin R RAPORTTEJA Arto Laesvuori, Ismo Risku, Juha Knuuti, Sari Keski-Heikkilä ja Hannu Uusitalo Työeläkkeiden indeksisuoja TEL:stä TyEL:iin Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:1 RAPORTTEJA Arto Laesvuori,

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition

Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition Idäntalouksien katsauksia Review of Economies in Transition 1995 No. 7 14.11.1995 Julkaistu uudelleen 2002 Inkeri Hirvensalo Maksurästit Venäjän transitiotaloudessa Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos,

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen

Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien käsittely kirjanpidossa ja vaikutukset tilinpäätökseen Vehviläinen, Riikka 2012 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpitolain mukainen valuuttakurssien

Lisätiedot

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova

Antti Soikkeli 0348088. Ohjaaja: Elena Fedorova LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen Viimeisin finanssikriisi ja sen vaikutus suurimpiin yrityksiin Helsingin

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 2 2006 Pankkikonsernien kannattavuus ja kustannustehokkuus paranivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Saksan kiinteistörahastomarkkinoilla ongelmia Suomalaisista osakkeista

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Helsinki 2007 K 10/2007 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2006 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2007 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe

ARITAKE-WILD. Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010. Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe ARITAKE-WILD Euroopan tason työmarkkinaosapuolten yhteinen työohjelma 2009 2010 Yhteistutkimus rakenneuudistuksesta EU27-maissa Viimeinen vaihe Suomi Kansallinen asiakirja Kirjoittaja: Eckhard Voss, Wilke,

Lisätiedot

IIThe only honest thing to do ll sotavelat, Suomi ja Hooverin moratorio 1931

IIThe only honest thing to do ll sotavelat, Suomi ja Hooverin moratorio 1931 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 91.vsk-1/1995 IIThe only honest thing to do ll sotavelat, Suomi ja Hooverin moratorio 1931 RIITTA HJERPPE JA VAPPU IKONEN ''Mikäli tämän kirjoittamishetkellä tiedetään,

Lisätiedot

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen

Suomen talouden kansainvälistyminen. rahoitus- ja maksutasetilastojen Suomen talouden kansainvälistyminen 2000-luvulla rahoitus- ja maksutasetilastojen valossa Yleistajuiset selvitykset A:112 2008 J o r m a H i l p i n e n ( t o i m. ) Suomen talouden kansainvälistyminen

Lisätiedot

Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 * *

Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 * * 1 (10) EURO TULEE ONKO SUOMI VALMIS Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 Hyvät kuulijani, olen iloinen siitä, että minut on kutsuttu tänne kuntapäiville keskustelemaan kanssanne

Lisätiedot

ELl KEINOEL1\MJXN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE F.INNISH ECONOMY

ELl KEINOEL1\MJXN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE F.INNISH ECONOMY ELl KEINOEL1\MJXN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE F.INNISH ECONOMY Lonnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki 12, Finland, tel. 601322 Antti Suvanto EUROVALUUTTAMARKKINAT SE~ KOTIMAISET VALUUTTALUOTOT

Lisätiedot