Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined."

Transkriptio

1 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

2 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Hallinto- ja yhdistyspalvelut Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6 Alueellinen koulutustoiminta Viestintä- ja julkaisutoiminta...8 Aikakauskirja Duodecim...8 Lääketieteen sanastolautakunta...8 Hyvä Terveys -lehti...9 Viestintä Verkostotoiminta...10 Verkostovaliokunta...10 Konsensuskokoukset...10 Lääkärien eettinen foorumi...10 Käypä hoito Yhteiset palvelut...13 Tietohallinto...13 Talousyksikkö...14 Asiakas- ja kokouspalvelut...14 Viestintä Varainhoito ja -hankinta...16 Varainhoito...16 Varainhankinta...Error! Bookmark not defined.

3 3 1. Johdanto Seuran teema vuosina on kliininen tutkimus. Teema on mukana kaikkien päätoimialueiden strategiassa. Kliininen tutkimus määritellään tässä lääkärien tekemäksi tutkimustyöksi, jonka tavoitteena on tautien parempi ymmärtäminen ja entistä laadukkaampi hoito. Duodecim toimii ennen kaikkea kliinisen tutkimuksen edellytysten parantamiseksi terveydenhuollossa. Lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden jäsenyys seurassa on ratkaisevan tärkeää toiminnallemme. Haluamme tehdä jäsenyydestä entistä tärkeämmän asian myös toisin päin lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille itselleen. Tulemme kehittämään jäsenyyteen liittyviä palveluita ja etuja. Kansanterveyden edistäminen on ollut keskeinen tavoite seuran toiminnassa sen perustamisesta alkaen. Tässä pyrkimyksessä terveydenhuollon ammattilaiset ja erityisesti lääkärit ovat olleet seuran toimijoita käytännön työssään, mutta kansalaisten terveystietoa on ylläpidetty ja tullaan jatkossakin ylläpitämään sekä painotuotteiden että sähköisten tietokantojen avulla. Terveyden edistämisessä kansainvälinen kehitys suuntautuu kohti keskeisten kansantautien yhteisten riskitekijöiden torjuntaan. Tässä työssä Duodecim tekee yhteistyötä laaja-alaisten, lääketieteellisellä pohjalla toimivien kansanterveysjärjestöjen kanssa. Käypä hoito -suositukset ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman suomalaisen terveydenhuollon informaatio-ohjauksessa. Tähän toimintaan saatiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa suoraa valtionavustusta ja lisäksi kehittämisrahoitusta Kelalta. Tämä rahoituspohja tullee toteutumaan myös vuonna 2012, ja seuran tavoitteena on saada se vakiintumaan. Käypä hoito -suositusten ylläpito ja kehittäminen ovat seuran keskeistä strategista toimintaa. Maailman ja Suomen taloudellinen tilanne on ollut varsin epävakaa, ja todennäköisesti se jatkuu samanlaisena myös lähitulevaisuudessa. Tämä voi vaikuttaa myös Duodecimin toimintamahdollisuuksiin. Vakaalla ja pitkäjänteisellä taloudenhoidolla säilytetään keskeisten toimialueiden toimintaedellytykset.

4 4 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Jäsenistö Jäsenistö on seuran toiminnan perusta ja sen tärkein kohderyhmä. Aktiivinen jäsenistö takaa toiminnan kehittämisen. Seura menestyy jäsenistönsä vapaaehtoisen työpanoksen ansiosta. Jäsenet valitsevat valtuuskunnan edustajakseen seuran hallintoon kolmivuotiskausiksi. Tavoite Seuran tavoitteena on huolehtia jäsenistön tarpeista tuottamalla ja ylläpitämällä jäsenistölle hyödyllisiä palveluja ja jäsenetuja sekä innostavaa ja tarpeellista toimintaa. Seuralla on merkittävä määrä jäsenpalveluja, joista kerrotaan myös yksiköiden suunnitelmissa. Hallinnon ylläpitämiä jäsenetuja ja -palveluja ovat Hyvä Terveys -lehden vuosikerta paikallis- (24) ja erikoislääkäriyhdistysten (76) tapaamisien järjestäminen 50 Annals of Medicine -lehden vuosikertaa, jotka hankitaan käytettäväksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihtolehtitoimintaan (verkkolehdet). Jäsenpalveluja kehitetään hyödyntämällä jäsenkyselyn (2011) tuloksia rakentamalla uusia kanavia jäsenpalautteelle ja ideoinnille. Opiskelijatoimintaa kehitetään strategisena painopistealueena. Yhteistoiminnan ja yhteydenpidon muotoja ideoidaan yhdessä lääketieteen opiskelijajärjestöjen kanssa seuraavasti: Järjestetään ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille seuran esittelytilaisuuksia, neljännen vuosikurssin opiskelijoille jäseneksikutsumistilaisuuksia ja opiskelunsa lopettaville tiedotustilaisuuksia. Pidetään yhteisiä kokouksia kandidaattiseurojen kanssa. Jaetaan hakemusten perusteella avustuksia opiskelijatoimintaan. Tuetaan Global Health -hanketta ja osallistutaan sen suunnitteluun ja toteutukseen. Valtuuskunta Jäsenistön valitsema 40-jäseninen valtuuskunta käyttää seuran ylintä päätösvaltaa. Valtuuskunta päättää tärkeistä vuotuisista asioista ja tekee merkittävät linjaukset. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat aktiivisesti hallituksen työskentelyyn. Hallitus Hallitus vastaa seuran toiminnasta, huolehtii toimeenpanosta ja valvoo seuran toimiston työskentelyä. Toimintavuoden aikana muun muassa ryhdytään jalkauttamaan seuran uudistettua strategiaa ( ) edistetään seuran vuosien teemaan eli kliiniseen tutkimukseen liittyviä päämääriä ryhdytään valmistelemaan seuraavaa vuositeemaa osallistutaan yhteistyöhankkeisiin STM:n, THL:n, Kelan, Fimean ja muiden terveydenhuollon keskeisten toimijoiden kanssa edistetään yhteistyötä terveydenhuollon keskeisten järjestöjen kanssa.

5 5 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut Hallinto- ja yhdistyspalvelut tuottavat luotettavaa, joustavaa ja laadukasta palvelua luottamushenkilöille, jäsenille ja henkilöstölle sekä luovat edellytyksiä yhteistyölle. Hallinto- ja yhdistyspalvelujen tehtävänä on antaa hallinnollinen tuki seuran luottamuselimille ja henkilöstölle sekä huolehtia resurssien suunnittelusta ja riittävyydestä. Hallinto- ja yhdistyspalvelut vastaavat jäsenpalvelun kehittämisestä ja ylläpidosta sekä huolehtivat seuran apurahojen hakumenettelystä ja jaon organisoinnista. Painopisteitä ovat jäsenpalveluiden kehittäminen aktiivien ja henkilöstön palkitsemisen edistäminen esimerkiksi kehittämällä niin sanottua D- pistejärjestelmää. Muu toiminta Hallinto- ja yhdistyspalveluille kuuluvat hallituksen ja joidenkin muiden luottamuselinten kokousten valmistelu ja päätösten toimeenpano seuran palkintojen ja apurahojen jakoon liittyvien järjestelyjen toteuttaminen kokonaistalouden ajantasainen seuranta henkilöstöhallinto, työviihtyvyyden kehittäminen organisaation kehittäminen yhteydenpito Hyvä Terveys -lehteen Suomen Lääketieteen Säätiön sihteeri- ja toimistopalvelujen tuottaminen edustaminen ja suhteiden ylläpito yhteistyökumppaneihin kesätapahtuman (ent. kevätretki), glögien ja muiden seuran yhteisten tilaisuuksien järjestäminen Viktorinrannan tutkijaviikkojen haun ja jaon toteutus. Lääketieteen opiskelijat ja nuoret kollegat Tätä toimintaa on kuvattu kappaleessa Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus. Hallinto- ja yhdistyspalvelut vastaavat toiminnan toteutuksesta. Organisaatio ja henkilöstö Henkilöstön määrä (4,5 htv) pysyy ennallaan. Investoinnit Työasemien ja muun tarvittavan tietotekniikan lisä- ja korvausinvestoinnit (ks. myös tietohallinto).

6 6 4. Koulutustoiminta Yleinen koulutustoiminta Organisaatio ja tehtävä Koulutusvaliokunnassa on 12 jäsentä. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata seuran harjoittamaa koulutustoimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja tehdä sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Hankkeita varten muodostetaan erillisiä työryhmiä, joihin kutsutaan asiantuntijoita valiokunnan ulkopuolelta. Koulutustoimisto vastaa koulutustoiminnan toteuttamisesta. Tavoitteet 1. Jäsenistön koulutustarpeiden huomioiminen 2. Koulutuspalveluiden järjestäminen 3. Lääkärin ammatillisen roolin tukeminen 4. Koulutusyhteistyö modernein innovaatioin 5. Keskustelu terveydenhuollon arvoista Toiminta Hyödynnetään koulutuksista saatu palaute, jäsenistön koulutusaloitteet ja vuonna 2011 tehdyt koulutustarveselvitykset. Toimitaan aktiivisesti Pro Medicossa. Huolehditaan yhdeksän erikoislääkärijäsenyhdistyksen koulutustilaisuuksista. Hoidetaan kolmen erikoislääkäriyhdistyksen toimistopalveluja. Kehitetään koulutustilaisuuksien järjestämisprosesseja, joissa hyödynnetään uusinta teknologiaa. Järjestetään syventävien opintojen kehittämistä käsittelevä seminaari yhdessä SML:n ja tiedekuntien kanssa. Suunnitellaan seuran 131. vuosipäivän tieteellinen symposiumi. Osallistutaan Terveydenhuollon johtaminen -koulutusohjelman toteutukseen Aalto Executive Educationin ja Helsingin yliopiston kanssa. Järjestetään lääkärin kertausharjoitukset -koulutuksia. Järjestetään Polje sinä, minä ohjaan -kurssi sekä yksittäisiä erilliskursseja tutkijoille yhteistyössä valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa. Tuetaan vertaistutorointihankkeella erityisesti perusterveydenhuoltoa. Osallistutaan kansallisen potilasturvallisuutta käsittelevän verkoston toimintaan. Toteutetaan kansainvälisen lääketieteen Global Health -kurssi Tampereen yliopiston sekä laajan kansalaisjärjestöverkoston kanssa. Järjestetään kumppanimaiden opettajakurssi Suomessa sekä Global Health Duodecim Summit -seminaari. Käynnistetään maahanmuuttajalääkäreille tarkoitettu koulutus yhteistyöhankkeena. Tehdään uusia verkkokursseja ja verkkokurssien päivityksiä yhteistyössä Käypä hoito -toimituksen kanssa sekä Global Health -hankkeessa. Otetaan käyttöön uusi verkko-oppimisalusta Oppiportti. Järjestetään XXI Opetuksen kehittämisseminaari. Järjestetään lääkärikouluttajien 4. kesäkoulu yhteistyössä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen ja TY:n yleislääketieteen laitoksen ja TUTKEn kanssa. Toimitetaan koulutusaiheisia tiivistelmiä seuran verkkosivuille yhdessä Pro Medicon ja Suomen Lääkäriliiton kanssa. Myönnetään koulutuksen tutkimusta tukevia apurahoja ja matkaapurahoja. Järjestetään avoimuutta ja sidonnaisuuksia käsittelevä seminaari yhteistyössä Lääkärin sosiaalisen vastuun kanssa. Painopistealueita ovat

7 7 kliinisen tutkimuksen vuositeeman hyödyntäminen koulutuksissa ja seminaareissa Oppiportti-oppimisympäristön kehittäminen yhdessä Kustannus Oy Duodecimin kanssa lääkärin hyvän ammatillisen osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Muu toiminta Järjestetään koulutusta ja tapaamisia lääketiedetapahtumien, lääketieteellisten tiedekuntien ja niiden pedagogisten yksikköjen, Nuorten Lääkärien Yhdistyksen sekä Lääketieteen koulutuksen yhdistyksen kanssa. Toimitaan kansainvälisissä koulutusverkostoissa ja seurataan alan kehitystä. Henkilöstö Koulutustoimistoon palkataan kehittämispäällikkö. Teknisen toimittajan työsuhde muutetaan puolipäiväiseksi (50 % täydestä työajasta). Investoinnit Työasemien korvaushankintoja sekä laitekannan ja ohjelmistojen uudistamista tehdään tarpeen mukaan. Hankitaan verkkokurssien toimittamiseen liittyviä ohjelmistoja sekä uusi kuvauskamera. Alueellinen koulutustoiminta Lääketiedetapahtumat ja muu yhteistyö paikallisseurojen kanssa Aluetoimistot järjestävät paikallisten lääkäriyhdistysten ja niiden eri toimikuntien kanssa vuosittain laajoja alueellisia lääketiedetapahtumia ja muita koulutustilaisuuksia. Ne edistävät seuran ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Opiskelijoiden ja nuorten lääkärien kanssa järjestetyt tilaisuudet Opiskelijoille ja nuorille lääkäreille suunnitellaan sopivia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä illanviettoja, esimerkkeinä eettiset keskusteluillat kandidaattiseurojen kanssa ja ammatinvalintaa käsittelevät tilaisuudet yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa.

8 8 5. Viestintä- ja julkaisutoiminta Viestintävaliokunta suunnittelee, ohjaa ja seuraa seuran harjoittamaa viestintää ja julkaisutoimintaa ja tekee sitä koskevia aloitteita seuran hallitukselle. Viestintävaliokuntaan kuuluu 15 jäsentä, joista vaihtuvavuoroisia on kahdeksan. Seuran viestinnän ja julkaisutoiminnan tavoitteena on tuottaa laadukkaita suomenkielisiä lääketieteellisiä julkaisuja edistää lääketieteellisen tiedon saatavuutta jäsenistölle edistää seuran monikanavaista viestintää jäsenistölle edistää suuren yleisön hakeutumista Duodecimin tuottaman luotettavan yleistajuisen asiatiedon äärelle. Aikakauskirja Duodecim Lääketieteellisen Aikakauskirjan Duodecimin keskeisin tehtävä on julkaista tasokkaita lääketieteellisiä katsauksia, alkuperäistutkimuksia ja muita artikkeleita sekä lyhyitä uutisia perus- ja kliinisen tutkimuksen uusimmista havainnoista. Aikakauskirjan tarkoituksena on myös kehittää lääketieteen suomen kieltä yhdessä Lääketieteen sanastolautakunnan kanssa. Painopistealueita ovat lehden sisällöntuotanto verkkojulkaiseminen (mobiililuettavuus, sisällön innovatiivisuus ja interaktiivisuus) lehden ja konsernin muiden yksiköiden (Koulutus, KH, KOD/Terveysportti) julkaisutoiminnan synergiaetujen hyödyntäminen. Tavoitteena on säilyttää painettu lehti sisällöltään, ulkoasultaan ja yleisilmeeltään kiinnostavana ja parhaana suomenkielisenä lääketieteellisenä julkaisuna tarjota verkkolehden interaktiivisten artikkelien avulla mahdollisuus omien tietojen testaamiseen ja uuden oppimiseen uudistaa lehdessä julkaistavaa viestintää seuran toiminnasta (Duodecim tiedottaa -palsta). Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi Säilytetään ydintoiminta ennallaan, toimituksellisia prosesseja hienosäädetään. Järjestetään toimitusvierailu ulkomaiseen lehteen. Järjestetään kirjoittajakoulutuskokous (Erikoislääkäriuutisten kirjoittajat). Kehitetään verkkolehden interaktiivisia toimintoja ja sähköistä arviointilomaketta yhteistyössä seuran IT-yksikön kanssa. Kehitetään lehden mobiiliversio yhteistyössä KOD:n (ja IT-yksikön) kanssa. Henkilöstö Aikakauskirjan toimituksessa on yhdeksän päätoimista työntekijää ja toimitussihteeri (30 % työajasta). Lääketieteellisessä toimituksessa on 11 lääkäriä, näihin sisältyy teknisestä toimituksesta päätoimittaja ja toimitussihteeri. Toimitusta täydennetään 12. lääkäritoimittajalla. Lääketieteen sanastolautakunta Tehtävä Lääketieteen sanastolautakunta kehittää lääketieteen suomen kieltä ja lääketieteellistä terminologiaa ja edistää suomen kielen asemaa lääketieteellisessä viestinnässä.

9 9 Sanastolautakuntaan kuuluu kymmenen jäsentä. Tavoitteet Kehitetään Lääketieteen termit -sanakirjaa ja sen sähköistä versiota erityisesti uudissanojen osalta ja latinapohjaisuutta vähentäen. Tehdään lääketieteen kieltä tunnetuksi suurelle yleisölle. Toiminta Toimitetaan Lääketieteen termit -sanakirjaa. Yhteistyö Tärkeitä ulkoisia yhteistyötahoja ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajat (Iso-Niilo- ja Pikku-Niilo-palkinnot). Kustannus Oy Duodecim Kustannus Oy Duodecimin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä viestinnän ja julkaisutoiminnan osalta. Tämä kohdistuu erityisesti tapahtumien suunnitteluun, graafisen ilmeen kehittämiseen ja verkkoviestinnän toteutuksiin. Hyvä Terveys -lehti Seura julkaisee Hyvä Terveys -lehteä yhdessä Tieteen tiedotus ry:n kanssa. Lehteä kustantaa Sanoma Magazines Finland. Lehteä uudistetaan vuonna 2012, mutta perustoiminta jatkuu ennallaan. Viestintä Viestintätoiminta esitellään sivulla 15 kohdassa 7.

10 10 6. Verkostotoiminta Verkostovaliokunta Verkostotoiminnasta vastaa 12-jäseninen verkostovaliokunta, jonka tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata seuran yhteistyöhankkeita hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä tehdä hallitukselle aloitteita uusista hankkeista. Tavoitteena on huolehtia Duodecimin näkymisestä aktiivisena toimijana terveydenhuollon yhteiskunnallisessa keskustelussa tukea hoitosuositusten käyttöönottoa lisätä lääkärin työn arvostusta. Konsensuskokoukset Vuoden 2012 konsensuskokouksen aiheena on Kohti parempaa vanhuutta. Lääkärien eettinen foorumi Lääkärijärjestöjen yhteistyönä koottu Lääkärien eettinen foorumi on tarkoitettu lääkärin työssä heräävien eettisten ongelmien pohdintaan. Foorumi käy keskustelua sille esitetyistä tapauksista, joista muotoillaan vastaus kysymyksen lähettäjälle. Kysymyksen lähettäjän salliessa tapaus julkaistaan Lääkärilehdessä ja Duodecimin kotisivuilla foorumin omien sivujen tapauspankissa. Foorumin tärkeistä aiheista järjestetään Lääkäripäiville luento-ohjelmia. Käypä hoito Tehtävät Duodecimin Käypä hoito -yksikön ydintehtävänä on tuottaa ja ylläpitää riippumattomia, näyttöön perustuvia kansallisia Käypä hoito -suosituksia erityisesti kansanterveydellisesti merkittävistä ja hoitokäytännöiltään vaihtelevista aiheista sekä edistää Käypä hoito -suositusten toimeenpanoa. Ydintehtäviensä tukemiseksi Käypä hoito -yksikkö voi järjestää näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) koulutusta sekä osallistua kansalliseen ja kansainväliseen hoitosuositusten kehittämis- ja tutkimustyöhön. Niin ikään voidaan tuottaa Käypä hoito -suosituksista eri kohderyhmille tarkoitettuja versioita ja lisämateriaaleja, tiedottaa Käypä hoito -suosituksista lääkäreille, muille terveydenhuollon ammattilaisille sekä kansalaisille ja kehittää välineitä hoitosuositusten vaikuttavuuden mittaamiseen.

11 11 Tavoitteet 1. Vakiinnutetaan Duodecimin suojissa tehtävä Käypä hoito -suositustyö osaksi suomalaisen terveydenhuollon kenttää pysyvän valtion budjettiin sisältyvän perusrahoituksen ja sitä tukevan monikanavaisen lisärahoituksen avulla. Toiminta Raportoidaan päärahoittajille (THL, Kela) toiminnan sisällöstä ja tuloksista ja tehdään rahoitushakemukset vuodelle Laaditaan ja ylläpidetään suun terveyteen liittyviä Käypä hoito -suosituksia yhdessä Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa. Käännetään suosituksia ja niiden potilasversioita yhteistyössä Finska Läkaresällskapetin kanssa. Kerrotaan päätöksentekijöille kansallisten näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisesta ja ylläpidon hyödyistä ja vaikutuksista. 2. Julkaistaan kaksi uutta ja 20 päivitettyä Käypä hoito -suositusta sekä aloitetaan kahden uuden Käypä hoito -suosituksen laatiminen ja suosituksen päivittäminen. 3. Tuotetaan kaikista julkaistuista Käypä hoito -suosituksista tiivistelmät, potilasversiot ja soveltuvin osin suositusten implementaatiota edistäviä työkaluja (skriptit, interaktiiviset kaaviot sekä hoitosuosituslinkit). 4. Saatetaan valmiiksi menetelmäkäsikirjan (Käypä hoito -työryhmien käsikirja) päivittäminen ja julkaistaan käsikirja sähköisesti. 5. Järjestetään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM), hoitosuositustyön ja hoitosuositusten käytön koulutusta. Kehitetään suositustyön aikataulutusta niin, että nykyisillä henkilöstöresursseilla on vuosittain mahdollista julkaista uutta tai päivitettyä suositusta. Toteutetaan nykyisten Toimituksen käsikirjassa kuvattujen prosessien mukaisesti. Päätoimittaja vastaa menetelmäkäsikirjan uudistamisesta. Työn pohjana käytetään kansainvälisiä malleja, erityisesti GRADE- ja AGREE-II-kriteerejä, NHS-akkreditoinnin vaatimuksia sekä SBU:n menetelmäkäsikirjaa. Järjestetään tutkimustiedon kriittisen arvioimisen kurssi Järvenpäässä syksyllä Järjestetään työryhmien jäsenille suunnattu näytönastekoulutus (NAK-paja) 2 4 kertaa. Järjestetään Käypä hoito -luentokokonaisuus kaikilla vuoden 2012 lääkäripäivillä. 6. Osallistutaan aktiivisesti kansainväliseen hoitosuositusten ja EBM:n kehitys- ja tutkimustyöhön. Jatketaan aktiivista toimintaa G-I-N-järjestössä. Päätoimittaja osallistuu tarvittaessa GRADE-ryhmän kokouksiin. Tutustutaan Health Technology Assessment international -järjestön (HTAi) toimintaan.

12 12 Kehittämisen painopistealueita ovat 1. suositusten päivitysprosessin tehostaminen 2. kuntoutusnäkökulman ja siihen liittyen toiminta- ja työkyvyn erityinen huomioiminen suosituksissa 3. suositusten käytettävyyden parantaminen 4. yhteistyö Duodecimin muiden yksiköiden (erityisesti LTK/EBMG/EBMeDS-toimitukset sekä koulutusyksikkö), THL:n (Finohta), Kelan (kuntoutusosasto) sekä Fimean (lääkehoidon arviointiprosessi) kanssa 5. käypä hoito -suosituksiin liittyvien vaikuttavuusmittareiden jatkotyö vuoden 2011 lopussa päättyvän hankkeen ehdotusten pohjalta. Henkilöstö Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet säilytetään nykyisellä (kesäkuu 2011) tasolla kuitenkin niin, että rahoituksen salliessa ja työtilanteen edellyttäessä voidaan päätoimittajan päätöksellä palkata väliaikaista lisätyövoimaa tai hankkia tarvittavaa lisätyöpanosta ostopalveluna. Käytännössä toimituksen työmääräksi tulee 13,5 henkilötyövuotta (htv), joista 1,4 htv hankitaan ostopalveluna. Yhteistyö Yhteistyön kehittäminen on yksi vuoden 2012 painopistealueista. Yhteistyön kehittämisestä vastaa päätoimittaja yhdessä Duodecimin puheenjohtajan ja pääsihteerin, Käypä hoito -johtoryhmän puheenjohtajan sekä verkostovaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Yhteistyöllä Duodecim-konsernin sisällä pyritään tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan, jossa päällekkäisyyksiä eri yksiköiden (mukaan lukien Kustannus Oy Duodecim) toimintojen välillä ei esiinny ja jossa eri yksiköiden työtä ja tuotteita voidaan saumattomasti hyödyntää. Jotta kaikkien osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat selkeitä, tulee niistä sopia kirjallisesti. Ulkoisen yhteistyön tavoitteena ovat yhtäältä Käypä hoito -suositustyön tunnettuuden ja hyväksyttävyyden ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen rahoittajien ja käyttäjien suuntaan ja toisaalta menetelmäyhteistyö ja mahdollisesti yhteinen materiaalintuotanto hoitosuosituksiin liittyvien muiden kansallisten toimijoiden kanssa. Tärkeimpiä ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat THL, Kela, Työterveyslaitos, Fimea ja erikoislääkäriyhdistykset.

13 13 7. Yhteiset palvelut Tietohallinto Tehtävä Tietohallintoyksikkö vastaa tietotekniikan käyttäjätuesta sekä laitteistojen ja ohjelmien toimivuudesta. Se myös koordinoi ohjelmisto- ja laitehankinnat. Tietohallintoyksikkö tarjoaa ohjelmistotyötä ja opastaa tietoteknisiin ratkaisuihin liittyvissä asioissa. Ohjelmistotyö sisältää talon sisäisille ja ulkoisille asiakkaille tehtävien järjestelmien määrittely-, toteutus- ja ylläpitotyötä. Tietohallintoyksikkö vastaa myös kehitys- ja ylläpitotyön sekä tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta sekä osallistuu ulkoistettavien ohjelmistopalveluiden tarjouspyyntöjen valmisteluun, tarjousten arviointiin ja sopimusten laadintaan. Tavoitteet Huolehditaan siitä, että lähiverkko, sähköposti, internet ja henkilökohtaiset työasemat ovat Kalevankadun toimipisteissä sekä aluetoimistoissa työskentelevien seuran ja Kustannus Oy Duodecimin työntekijöiden käytettävissä. Tarjotaan etätyöntekijöille ja luottamushenkilöille tietotekniikkapalveluita erillisten sopimusten mukaan. Järjestetään www-palveluiden keskeytymätön käyttö maksaville asiakkaille, jäsenille ja henkilökunnalle. Painopisteet Yhdenmukaistetaan käyttäjähallintaa ja käyttäjien tunnistamistapoja sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille tarjottavien palveluiden osalta. Yhtenäistetään sisällöntuotantojärjestelmiä. Päivitetään tietohallintostrategia ja otetaan siinä vaiheessa kantaa ainakin tietohallinnon tarjoamien palveluiden kattavuuteen. Käydään läpi tekninen tietoturva ja päivitetään siihen liittyvä ohjeistus. Kehitetään ohjelmistolisenssien hallintaa. Tiivistetään tietohallinnon sisäistä yhteistyötä seuran ja kustantamon tietohallinnon kesken erityisesti kriittisten yhteisten tietojärjestelmien ja osaamisalueiden osalta. Muu toiminta Tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotyötä ulkoistetaan tarpeen mukaan. Palvelinten ja lähiverkon ylläpidossa oma osaaminen pidetään sillä tasolla, että pystytään asiantuntevasti hankkimaan alihankintatyötä sekä turvaaman palveluiden käytettävyys normaaliolosuhteissa. Mac-tuki on pääosin ulkoistettu. Yhteistyö Tietohallinnolla on keskeinen rooli ja näköalapaikka yksikkörajat ylittävien hankkeiden koordinoinnissa toimintatapojen ja tietotekniikkaan liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamisessa tietotekniikkaan liittyvässä tiedottamisessa ja osaamisen jakamisessa yksiköiden välillä. Henkilöstö Vakituisia työntekijöitä on kuusi. Kustannus Oy Duodecimin järjestelmäasiantuntijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Huolehditaan siitä, että uusiin teknologioihin pystytään tutustumaan riittävästi.

14 14 Talousyksikkö Tehtävä Talousyksikkö vastaa Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl K. G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidetaan yksikössä. Konserniin kuuluvat myös AS Medicina ja Kiinteistö Oy Ykstoista. Näiden taloushallinto hoidetaan muualla, mutta myös näiden tilinpäätökset yhdistetään seuran konsernitilinpäätökseen. Tavoitteena on tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa tehokkaasti ja edullisesti konsernille ja sen sidosryhmille kehittää yhteistyötä talousyksikön ja muiden yksiköiden välillä. Painopisteitä ovat 1. taloussäännön laatiminen 2. muiden kuin työsuhteessa olevien matka- ja kululaskujen sähköinen käsittely 3. budjetointiohjelman kehittäminen 4. laskutusprosessien kehittäminen 5. jäsenrekisterin kehittämistyö. Muu toiminta Talousyksikkö osallistuu asiakkuuden hallintaprosessiin. Talousyksikkö tuottaa yllä mainituille konsernin osille taloushallinnon palveluiden lisäksi seuraavat palvelut: tekijänpalkkiorekisterin ylläpito jäsenasioiden hallinta ja jäsenrekisterin ylläpito tilausten käsittely kirjavarastojen hallinta varainhoidon raportointi. Yhteistyö Talousyksikkö toimii yhteistyössä kaikkien yksiköiden, projektien ja tytäryhtiöiden sekä seuran ja Kustannus Oy:n ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Henkilöstö Talousyksikössä työskentelee kuusi henkilöä. Asiakas- ja kokouspalvelut Tehtävä Duodecimin toiminnan kulmakiviä on se, että Duodecimissa viihdytään ja kokouksiin on mukava tulla. Hyväntuulisessa seurassa syntyvät parhaat ja kauaskantoisimmat ajatukset ja päätökset. Tavoitteet Kokouksiin osallistuvat saavat herkulliset tarjoilut kokousjärjestäjän tilauksen mukaisesti. Puhelut ohjataan oikeille henkilöille, ja asiakas saa hyvän palvelun. Viktorinrannan loma-asuntojen varaajat saavat oikeaa tietoa alueen palveluista, ja laskutus toimii. Siivous- ja kunnossapitopalvelujen kanssa tehtävät sopimukset ovat ajantasaiset, ja palvelujen laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

15 15 Painopisteet Kehitetään sekä henkilöjäsenten että yhdistysjäsenten jäsenpalveluita. Toiminta Asiakas- ja kokouspalvelut huolehtivat seuran 2. kerroksessa järjestettävien kokousten tilavarauksista ja kokoustarjoiluista puhelinkeskus- ja postipalveluista kirjamyynnistä Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista Viktorinrannan varauspalvelusta ja laskutuksesta kiinteistönhoitoasioista joidenkin luottamusmieselinten tukemisesta. Henkilöstö ja organisaatio Kokouspalvelussa työskentelee toimistoemäntä ja kokousemäntä sekä tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. Asiakaspalvelusihteereitä on kaksi. Viestintä Tehtävä Viestintäyksikkö vastaa Duodecimin ulkoisen kuvan, viestinnän ja tiedottamisen linjan ylläpidosta ja kehittämisestä. Viestintäyksikkö tekee yhteistyötä seuran yksiköiden kanssa viestintään liittyvissä asioissa ja avustaa Kustannus Oy Duodecimin tiedotusta erikseen sovitusti. Viestinnän koordinaattori ylläpitää toimivia suhteita tiedotusvälineisiin sekä alan keskeisiin organisaatioihin. Tavoitteet Duodecimin viestintä on aktiivista, avointa ja monikanavaista. Jäsenet saavat tietoa Duodecimista, päätöksenteosta ja päätösten taustoista. Henkilökunta saa ajantasaista tietoa seuran toiminnoista. Tiedotusvälineet saavat tiedon seuran yleisesti kiinnostavista tapahtumista. Suuri yleisö osaa hakeutua Duodecimin tuottaman tiedon äärelle. Painopisteitä ovat sidosryhmä- ja mediasuhteiden vahvistaminen sisäisen viestinnän kehittäminen Duodecim-brändin vahvistaminen viestinnän keinoin vuositeemaan liittyvä viestintä. Muu toiminta Huolehditaan jäsentiedotuksesta kotisivujen, sähköisten kohdennettujen asiakaskirjeiden ja Aikakauskirja Duodecimin välityksellä. Järjestetään viisi vuosittaista lääketiedetapahtumaa: osastojen suunnittelu, rakentaminen ja yksiköiden osallistumisen organisoiminen, tarvittaessa tapahtumien tiedottamisen tukeminen. Vastataan vuosipäivän tilaisuuksiin, palkintoihin ja apurahoihin liittyvästä tiedotuksesta. Huolehditaan muiden tilaisuuksien markkinoinnista ja tilaisuuksiin liittyvästä muusta viestinnästä. Henkilöstö Viestinnän koordinaattori ja osa-aikainen viestintäassistentti.

16 16 8. Varainhoito ja -hankinta Varainhoito Duodecim-seuran sijoitustoiminta perustuu sijoitusomaisuuden pitkän aikavälin tuottoon ja arvonnousuun. Lyhyellä aikavälillä tärkeää on riittävä vuosittainen kassavirta, jolla pystytään rahoittamaan talousarviossa määritelty osuus seuran toiminnan alijäämästä ja jolla voidaan huolehtia Duodecim-konsernin maksuvalmiudesta. Lisäksi riittävä määrä sijoituksista täytyy olla sellaisessa muodossa, että maksuvalmius säilyy hyvänä vaikeassa markkinatilanteessa. Pitkän aikavälin tuotto- ja arvonnousutavoitteen vuoksi sijoitusomaisuus painottuu osakkeisiin, osakerahastoihin, pääomarahastoihin ja yrityslainarahastoihin. Vakautta sijoitussalkkuun tuovat lyhytaikaiset korkosijoitukset ja hedge-rahastot. Duodecimin sijoituksien arvo oli 46,6 miljoonaa euroa ( arvo oli 55,7 miljoonaa euroa). Osakepohjaisissa arvopapereissa oli 29,6 miljoonaa euroa ja korko- sekä vaihtoehtosijoituksissa 17,0 miljoonaa euroa. Arvon laskua vuoden alusta on tapahtunut 9,1 miljoonaa euroa. Syksyn 2011 aikana osakkeiden markkinalasku on pysähtynyt. Korkomarkkinoilla rahamarkkinakorot ovat laskeneet voimakkaasti. Riskipitoisten yrityslainojen korkotaso on noussut nopeasti syksyn aikana. Valtionlainojen korot ovat nousseet erityisesti heikoissa euromaissa ja laskeneet hyvän luokituksen maissa. Varainhoitonäkymät vuodelle 2012 Sijoitusnäkymät ovat jatkuvassa muutoksessa ja epävarmuuden tilassa erityisesti Euroopassa. Eurooppalaisiin osakesijoituksiin kohdistuu edelleen suuri markkinariski yritysten kannattavuuden heikkenemisen ja Euroopan heikkenevien talouskasvunäkymien vuoksi. Pienen riskin pankkitalletukset ja turvallisten maiden valtionlainat tuottavat heikosti. Lupaavimpia sijoituskohteita ovat kehittyvien maiden osakkeet, valtionlainat ja yritysten joukkovelkakirjat. Lisäksi maailmanlaajuisesti high yield -lainoissa on tuottopotentiaalia. Myös kehittyvien maiden kasvusta hyötyvät yhtiöt ovat potentiaalisia sijoituskohteita. Toimenpiteet Hyödynnetään sijoitusmarkkinoiden vaihteluja ajoittamalla arvopaperien myynnit ja ostot mahdollisimman edullisiin ajankohtiin. Lisätään vaihtoehtoisia sijoituksia (strukturoidut ja hedge-sijoitukset), jotka perustuvat ennakoivaan ja aktiiviseen markkinariippumattomien sijoitusten valintaan. Sijoitetaan investment grade- ja high yield -luokkien hyvin hajautettuihin yrityslainarahastoihin. Valtionlainoissa sijoitetaan ainoastaan kehittyvien maiden JVK-rahastoihin. Osakesijoituksia vähennetään ja pääomasijoituksia lisätään. Lyhytaikaisia sijoituksia kasvatetaan maksuvalmiuden parantamiseksi vuoden toisella puoliskolla. Tavoitteet Pitkäaikaisena varainhoidon tavoitteena on saavuttaa vakaa tuotto markkinatilanteeseen nähden tarkoituksenmukaisella allokaatiolla. Lähivuosien tavoitteena on 8 %:n tuotto sijoitusomaisuudelle. Sijoitusten kokonaisriski pidetään tasapainossa seuran riskinottokyvyn kanssa. Huolehditaan riittävästä maksuvalmiudesta vähintään vuoden aikavälillä.

17 17 Nykyisessä markkinatilanteessa suoria korkosijoituksia ja lyhyitä korkoja käytetään ensisijaisesti maksuvalmiuden hallinnassa. Seuran sijoitussalkun riskiä hajautetaan ja osakepaino pidetään %:ssa. Saman tavoitteen mukaisesti toimitaan omakatteisissa rahastoissa. Sijoituksissa huomioidaan eettiset arvot eikä sijoiteta terveyttä vaarantaviin sijoituskohteisiin. Riskit Maailman talouskasvun heikkeneminen vaikuttaa seuran sijoitustoimintaan epäedullisesti. Alueellisesti taantuman uhka on suurinta Euroopassa. Erityisesti talouskasvun heikkeneminen vaikuttaa ylipainossa olevien osakesijoitusten osinkotuottoihin. Heikkenevä taloustilanne saattaa pienentää julkaisutoiminnan ilmoitustuottoja ja koulutustoiminnan osallistumismaksuja. Varainhankinta Vuoden 2012 jäsenmaksu on 104 euroa, eläkeläisiltä 52 euroa, puolisoilta 52 euroa ja opiskelijoilta 20 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Jäsenmaksutuotot pysyvät ennallaan. Vuoden 2012 talousarviossa on esitetty, että korkotuottoja syntyy euroa, osinko- ja osakerahastojen rahasto-osuustuottoja euroa, vuokratuottoja euroa ja myyntivoittoja euroa. Varainhoidon tuotot ovat yhteensä euroa.

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. Strategia 2016 2018 1. Tavoitteemme Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on laadukas, sitoutumaton ja arvostettu terveydenhuollon toimija ja terveyspoliittinen vaikuttaja. 2. Arvomme tieteellisyys eettisyys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet

Liite yv 20/1/2015. Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin. Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Liite yv 20/1/2015 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin Varallisuuden hoito ja sijoitustoimintaa koskevat periaatteet Hyväksytty yhtymävaltuustossa 8.9.2015, 20 Sisällysluettelo 1. Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta SYYSKOKOUS 2014 Kokouskutsu ja asialista Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 28.11.2014, Hallinnon Tutkimuksen Päivien päätteeksi klo 13:45 alkaen Vaasassa,

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Seuran ToSu 2017 v.1.3

Seuran ToSu 2017 v.1.3 2017 1 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2017 1. Johdanto... 3 2. Painopisteet 2017... 4 3. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 5 4. Koulutustoiminta... 6 A. Yleinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö

Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö Finohta Asiakkuus ja vaikuttavuus yksikkö 24.9.2015 Niina Kovanen Esityksen nimi / tekijä 1 Finohtan perustehtävät tuottaa ja välittää menetelmien arviointitietoa päätöksenteon tueksi edistää näyttöön

Lisätiedot

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät:

Strategia vuosille Tarkistetut tavoitteet Strategiset päämäärät: 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2017 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa

Sijoituspolitiikka. Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa Sijoituspolitiikka Lahden Seudun Ekonomit ry Hyväksytty vaalikokouksessa 8.11.2017 Sijoitustoiminnan perusperiaatteet 1/4 Lahden Seudun ekonomit ryn sijoitustoiminnan perusperiaatteet ovat yhdistyksen

Lisätiedot

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA

Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014. Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2015 Kvalt liite 2 Kv 9.12.2014 Sijoitustoiminnan perusteet SUOMUSSALMEN KUNTA 2 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEET Kuntalain 13 mukaan kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan sijoitustoiminnan yleisistä perusteista.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin)

HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) 1 HEINOLAN KAUPUNKI ENERGIARAHASTON SIJOITUSPERIAATTEET KH 3.9.2007, KH 25.11.2013 (esitys muutoksin) SIJOITTAMISEN PERIAATTEITA Sijoittaminen tapahtuu rahastojen kautta käyttäen vähintään kahta varainhoitajaa.

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila

Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila Vuoden 2008 Medisiinariliiton kannanotto ja nykytila AVOIMUUS JA SIDONNAISUUDET -SEMINAARI Veli-Matti Isoviita puheenjohtaja, SML 6.3.2013 JOHDANTO: Sidonnaisuudet 1 LK, 5. vuosikurssi, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015

SIL 2020 STRATEGIA. Palvelut. v.1.0 12.10.2015 LUOTTAMUKSELLINEN SIL 2020 STRATEGIA v.1.0 12.10.2015 SIL2020 Strategia- ja Sääntömuutostyöryhmä Table of Contents: 1 Yleistä... 3 1.1 Strategiaprosessi... 3 2 Tavoiteasettelu... 4 2.1 Strateginen tavoite...

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma. Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Minna Polvinen, Koulutuspolitiikan osasto Koulutuksen merkitys tuottavuuden, innovoinnin, kasvun kannalta tärkeämpää kuin koskaan aiemmin Ohjelmalla

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

Kriisiviestintäohjeen päivitys

Kriisiviestintäohjeen päivitys INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Kriisiviestintäohjeen päivitys Suunnittelija (viestintä, maakuntauudistus) Johanna Franzén Etelä-Karjalan pelastuslaitos Edellytykset hyvin toimivalle kriisiviestinnälle

Lisätiedot

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa

PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Projektin työsuunnitelma PYKÄLÄ II - Pyöräilyn ja kävelyn potentiaalin hyödyntäminen Suomessa Kohti konkretiaa kaupunkiverkoston voimalla 1. Lähtökohta Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot