Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013"

Transkriptio

1

2 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten Versio Johdanto Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Koulutustoiminta... 6 A. Yleinen koulutustoiminta... 6 B. Alueellinen koulutustoiminta Julkaisutoiminta... 8 A. Aikakauskirja Duodecim... 8 B. Lääketieteen sanastolautakunta... 9 C. Hyvä Terveys lehti... 9 D. Kustannus Oy Duodecim Verkostotoiminta A. Käypä hoito B. Eettinen foorumi C. Konsensuskokous D. Terveysfoorumi E. Kansainvälinen symposiumi F. Paikallisyhdistysten ja erikoislääkäriyhdistysten tapaaminen Sisäiset palvelut A. Hallintopalvelut B. Tietohallinto C. Talousyksikkö D. Viestintä E. Varainhoito... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. F. Varainhankinta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

3 1. Johdanto Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus tulee olemaan yksi vuoden 2014 suurista asioista toimintaympäristömme osalta. Seuran on syytä tarkkaan seurata uudistuksen etenemistä ja pyrkiä vaikuttamaan varsinkin niihin asioihin, jotka vaikuttavat lääkärin työhön, terveydenhoitojärjestelmän sisällölliseen kehittämiseen ja lääketieteelliseen tutkimukseen. Toinen suuri muutos terveydenhuollon toimintaympäristössä seuraa potilasdirektiivin ja siihen liittyvien kansallisten säädösten tulosta voimaan vuoden 2014 alussa. Potilaiden vapaa liikkuvuus edellyttää suomalaisen julkisen terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittelyä. Tällä on selkeät yhtymäkohdat esimerkiksi Käypä hoito suosituksiin. ProMedico on lääkärijärjestöjen yhteinen yhdistys, joka on kehittänyt pätevyyden arviointiin viitekehystä ja täydennyskoulutuksen seurantaan taitoni.fi työkalun. Ammattipätevyyttä säätelevä EU:n direktiivi on valmistumassa ja vuosi 2014 on tärkeä tästä seuraavien kansallisten linjausten ja päätösten osalta. Duodecim haluaa yhdessä muiden lääkärijärjestöjen kanssa olla aktiivisesti mukana valmistelutyössä ja siitä päättämässä, miten lääkäreiden ammattipätevyyttä ja täydennyskoulutusta seurataan. Seuran vuositeeman, Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa, toinen toteutusvuosi sisältää monipuolista toimintaa eri yksiköissä ja yhteistyössä. Pyrimme edelleen pitämään painopisteen uransa alkuvaiheessa olevien lääkäreissä. Seura panostaa myös tieteellisen työn kiinnostavuuden ja osaamisen lisäämiseen nuorten parissa. Jäsenpalvelujen kehittämishankkeen toinen vuosi sisältää sähköisen toimintaympäristön parantamista ja jäsenpalautteen ja vuorovaikutuksen lisäämistä. Tässäkin huomiota kiinnitetään nuoriin ja pyritään kehittämään lääketieteen opiskelijoiden kohtaamistilanteita entistä monipuolisemmiksi. Seuran ja Kustannusosakeyhtiön yhteistyö on erityisen aktiivista Oppiportin kehittämisessä. Myös erilaisissa tapahtumissa kaikki Duodecimin toiminnot ovat yhdessä esillä. Matti Rautalahti Pääsihteeri

4 2. Painopisteet Hallitus 1. Vuositeeman Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa mukainen toiminta. 2. Terveydenhuollon uudistuksiin liittyvä vaikuttamistoiminta. 3. Ammattipätevyyden ylläpidon seurantaan liittyvät ratkaisut (ProMedico). Koulutus 1. Suuremmat kokonaisuudet, pidemmät suunnitteluaikataulut 2. Taitoni.fi työkalun käyttöönotto (ProMedico) 3. Sähköisen oppimisen kehittäminen, Oppiportti Aikakauskirja Duodecim 1. Lehden sisällöntuotanto 2. Verkkojulkaiseminen (mobiililuettavuus, sisällön innovatiivisuus ja interaktiivisuus) 3. Lehden ja konsernin muiden yksiköiden julkaisutoiminnan synergiaetujen hyödyntäminen Käypä Hoito 1. Kuntoutusnäkökulman, toiminta- ja työkyvyn sekä ikääntymiseen liittyvien seikkojen erityinen huomioiminen suosituksissa 2. Suositusten käytettävyyden parantaminen 3. Suositusten päivitysprosessin tehokkuuden kehittäminen Hallintopalvelut 1. Jäsentoiminnan kehittäminen ja jäsenpalvelutoiminnan järjestäminen 2. Henkilöstösuunnitelman laatiminen 3. Ikäjohtamisen mallin valinta ja kehittäminen Tietohallinto 1. sähköisten asiointipalveluiden ja jatkokehitys ja yhdenmukaistaminen 2. sisällöntuotantojärjestelmien jatkokehitys ja yhdenmukaistaminen 3. verkkopalveluiden käytettävyyden ja yhdenmukaisen ilmeen kehittäminen 4. tietoturvallisuuspolitiikan ja siihen liittyvän ohjeiston päivittäminen Talousyksikkö 1. yksikön sisäisten toimintaprosessien kehittäminen Viestintä 1. Verkkoviestinnän kehittäminen 2. Duodecim-brändin vahvistaminen

5 3. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus Jäsenet Jäsenistö on seuran toiminnan perusta ja sen tärkein kohderyhmä. Aktiivinen jäsenistö takaa toiminnan kehittämisen. Seuran menestys riippuu jäsenistön vapaaehtoisesta työpanoksesta. Seuran tavoitteena on huolehtia jäsenistön tarpeista ylläpitämällä ja tuottamalla jäsenistölle hyödyllisiä palveluja ja jäsenetuja sekä innostavaa ja tarpeellista toimintaa. Seuralla on merkittävä määrä jäsenpalveluja, joista kerrotaan myös yksiköiden suunnitelmissa. Hallinnon ylläpitämiä jäsenetuja ja -palveluja ovat: Alennuksia Kustannus Oy Duodecimin tuotteista ja Suomalaisen Kirjakaupan yleisen kirjallisuuden teoksista Käyttöoikeus Medline Complete -lehtitietokantaan Hyvä Terveys-lehden vuosikerta 50 Annals of Medicine vuosikertaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihtolehtitoimintaan Jäsenpalveluja kehitetään jäsen- ja asiakaspalveluyksikössä. Kehittämistyöhön on lisätty voimavaroja 0,5 htv verran Kehittämistyön perustana ovat jäsenkyselyn (2011) ja Duodecim brändi tutkimuksen (2012) tulokset ja sidosryhmähaastattelut. Opiskelijatoimintaa kehitetään yhtenä strategisena painopistealueena. Yhteistoiminnan ja yhteydenpidon muotoja ideoidaan yhdessä lääketieteen opiskelijajärjestöjen kanssa. 1. vuosikurssin opiskelijoille järjestetään seuran esittelytilaisuuksia, 4. vuosikurssin opiskelijoille jäseneksikutsutilaisuuksia ja opiskelunsa lopettaville tiedotustilaisuuksia Kandidaattiseurojen kanssa pidetään yhteisiä kokouksia Opiskelijatoimintaan jaetaan avustuksia hakemusten perusteella Tuetaan Global Health hanketta ja osallistutaan sen suunnitteluun ja toteutukseen Valtuuskunta Jäsenistö valitsi vuoden 2013 alussa uuden 40-jäsenisen valtuuskunnan käyttämään seuran ylintä päätösvaltaa seuraavan kolmen vuoden ajan. Valtuuskunta päättää tärkeistä vuotuisista asioista ja tekee merkittävät linjaukset seuran toiminnasta. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat aktiivisesti hallituksen työskentelyyn. Hallitus Hallitus vastaa seuran toiminnasta, huolehtii toimeenpanosta ja valvoo seuran toimiston työskentelyä. Toimintavuoden aikana mm: Jatketaan seuran vuositeemaan , Tiedosta taidoksi, liittyvää toimintaa Seurataan terveydenhuollon rakenneuudistuksia ja osallistutaan niihin liittyvään vaikuttamistoimintaan (esim. Terveysfoorumi) Pidetään lääkäreiden täydennyskoulutuksen sisältöön, laatuun ja seurantaan liittyvät asiat ammattikunnan vaikutusvallan piirissä yhteistyössä lääkärijärjestöjen (Promedico ry) ja viranomaisten kanssa Osallistutaan yhteistyöhankkeisiin STM:n, THL:n, Valviran, Kelan, Fimean ja muiden terveydenhuollon keskeisten toimijoiden kanssa Edistetään yhteistyötä terveydenhuollon keskeisten järjestöjen kesken (esim. NCD-verkosto perustaminen)

6 Vuositeema Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa Vuositeemaan liittyvä toiminta on suurimmaksi osaksi seuran jatkuvaa perustoimintaa, jota nostetaan enemmän esille esimerkiksi lääketiedetapahtumissa. Tämän lisäksi teemaa käsitellään Aikakauskirja Duodecimin kirjoituksissa ja aiheartikkeleita merkitään vuositeeman logolla. Vuoden 2014 aikana selvitetään mahdollisuuksia perustaa lääketieteen perusopintoihin kuuluvia syventäviä opintoja tukeva portaali yhteistyössä lääketieteellisten tiedekuntien ja opiskelijajärjestöjen kanssa. Erityisenä painopisteenä jatkuu ProMedicon kehittämän taitoni.fi palvelun esittely ja käytön edistäminen lääkäreiden joukossa. 4. Koulutustoiminta A. Yleinen koulutustoiminta Organisaatio ja tehtävä Koulutusvaliokunnassa on 12 jäsentä. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata seuran harjoittamaa koulutustoimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja tehdä sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Hankkeita varten muodostetaan erillisiä työryhmiä, joihin kutsutaan asiantuntijoita valiokunnan ulkopuolelta. Koulutustoimisto vastaa koulutustoiminnan toimeenpanosta. Tavoitteet huomioida jäsenistön koulutustarpeet ja tuottaa niihin vastaavia laadukkaita koulutuspalveluita tukea lääkärin ammatillista roolia eri elämänvaiheissa parhaiten soveltuvia käytäntöjä ja moderneja innovaatioita hyödyntäen herättää keskustelua terveydenhuollon arvoista Painopistealueet keskitytään suurempiin kokonaisuuksiin ja pidennetään suunnitteluaikatauluja Vuositeeman Tiedosta taidoksi hyödyntäminen ja Taitoni.fi työkalun käyttöönotto Sähköisen oppimisen kehittäminen, Oppiportti kouluttajaverkoston päivittäminen Muu toiminta: Jäsenistön koulutustarpeiden huomioiminen Koulutushankkeet suunnitellaan hyödyntämällä koulutuksista ja Koulutuksen Laatupaketin kautta saatu palaute, jäsenistön koulutusaloitteet ja tehdyt koulutustarveselvitykset Edistetään ProMedicossa lääkärien ammatillista kehittämistä Lääkärin ammatillisen roolin tukeminen Suunnitellaan seuran 133.vuosipäivän symposiumin tieteellinen seminaari. Osallistutaan Terveydenhuollon johtaminen koulutusohjelman toteutukseen Aalto EE:n ja Helsingin yliopiston kanssa. Järjestetään lääkärin kertausharjoitukset koulutuksia tärkeiden kliinisten taitojen perusteiden kertaamiseksi erityisesti työelämään palaaville kollegoille. Järjestetään tutkijakoulutuksen seminaari Polje sinä, minä ohjaan yhteistyössä Valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun ja Apollonian kanssa, sekä Kriittisen arvioinnin kurssia yhdessä Käypä hoidon kanssa sekä yksittäisiä erilliskursseja tutkijoille

7 Toteutetaan kansainvälisen lääketieteen Global Health kurssi yhteistyössä Tampereen yliopiston sekä laajan kansalaisjärjestöverkoston kanssa. Kesäkuussa järjestetään Global Health Summit Helsingissä sekä Global Health Update ja Training for trainers -kurssi Tampereella elokuussa järjestetään Global Health kurssi Filippiineillä ja todennäköisesti Tansaniassa. haetaan uutta rahoitusta Global Health -hankkeelle Maahanmuuttajalääkäreille suunnattua suomen kielen osaamiseen tähtäävää verkkokoulutusta kehitetään Palmenian kanssa Koulutusyhteistyö modernein innovaatioin Kehitetään sulautuvan oppimisen mallia, jossa mm. verkko-oppiminen ja koulutustapahtumat yhdistyvät monimuotoiseksi kokonaisuudeksi Vanhoja verkkokursseja päivitetään Oppiporttiin, joista osa yhteistyössä Käypä hoito - toimituksen ja Kustannus Duodecim Oy:n kanssa. Verkkokurssien tekoprosessia, teknistä alustaa ja pedagogisia malleja kehitetään. XXIII Osaamisen kehittämisseminaarin suunnittelu aloitetaan vuodelle 2015 tavoitteena tuottaa tapahtuma joka toinen vuosi lääkärikoulutuksen toimijoille Järjestetään Lääkärikouluttajien 6. kesäkoulu yhteistyössä Lääketieteen Koulutuksen Yhdistyksen kanssa. Toimitetaan koulutusaiheisia tiivistelmiä Seuran verkkosivuille yhdessä ProMedicon ja Suomen Lääkäriliiton kanssa. Myönnetään koulutuksen tutkimusta tukevia apurahoja ja matka-apurahoja. Koulutuspalveluiden järjestäminen Huolehditaan seuraavien erikoislääkärijäsenyhdistyksen koulutustilaisuuksista: Suomen Gastroenterologiayhdistys, Suomen Perinatologinen seura, Suomen Lastenlääkäriyhdistys, Suomen Reumatologinen Yhdistys, Suomen Sisätautilääkäriyhdistys, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys, Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit, Suomen Gynekologiyhdistys, Infektiolääkärit. Hoidetaan kolmen erikoislääkäriyhdistyksen toimistopalveluja: Suomen Gastroenterologiayhdistys, Suomen Perinatologinen seura, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys. Kehitetään koulutustilaisuuksien järjestämisprosesseja. Yhteistyöhankkeita Avoimuutta ja sidonnaisuuksia käsitellään Lääkärin sosiaalisen Vastuun kanssa yhteistyössä järjestetään vuosittain syventävien opintojen kehittämistä käsittelevä seminaari (Halloped) yhdessä SML:n ja tiedekuntien kanssa syventäviä opintoja koordinoivaa verkkosivustoa tehdään yhteistyössä tiedekuntien kanssa Järjestetään koulutusta ja tapaamisia lääketiedetapahtumien, lääketieteellisten tiedekuntien ja niiden pedagogisten yksikköjen, Nuorten Lääkärien Yhdistyksen sekä Lääketieteen Koulutuksen Yhdistyksen kanssa. Toimitaan kansainvälisissä koulutusverkostoissa ja seurataan alan kehitystä Henkilöstö koulutustoimistoon kuuluu 12 henkilöä Kalevankadulla sekä neljä aluekoordinaattoria aluetoimistoissa aluekoulutuspäälliköt (4) Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa Investoinnit työasemien korvaushankintoja ja laitekannan ja ohjelmistojen uudistamista tarpeen mukaan. verkkokurssien toimittamiseen liittyviä ohjelmistoja

8 B. Alueellinen koulutustoiminta Lääketiedetapahtumat ja muu yhteistyö paikallisseurojen kanssa Aluetoimistot järjestävät paikallisten lääkäriyhdistysten ja niiden eri toimikuntien kanssa vuosittain laajoja alueellisia lääketiedetapahtumia ja muita koulutustilaisuuksia. Ne edistävät Seuran ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Opiskelijoiden ja nuorten lääkärien kanssa järjestetyt tilaisuudet Opiskelijoille ja nuorille lääkäreille suunnitellaan sopivia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä illanviettoja, esimerkkinä eettiset keskusteluillat kandidaattiseurojen kanssa ja lääkärin uravalintaa käsittelevät tilaisuudet yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa. Tapaamiset ja yhteydet Tarttossa opiskeleviin suomalaisiin. 5. Julkaisutoiminta Viestintävaliokunta suunnittelee, ohjaa ja seuraa seuran harjoittamaa viestintää ja julkaisutoimintaa ja tekee sitä koskevia aloitteita seuran hallitukselle. Viestintävaliokuntaan kuuluu 15 jäsentä. Seuran viestinnän ja julkaisutoiminnan tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia suomenkielisiä lääketieteellisiä julkaisuja. edistää lääketieteellisen tiedon saatavuutta jäsenistölle edistää seuran monikanavaista viestintää jäsenistölle. edistää suuren yleisön hakeutumista Duodecimin tuottaman luotettavan yleistajuisen asiatiedon äärelle. A. Aikakauskirja Duodecim Lääketieteellisen Aikakauskirja Duodecimin keskeisin tehtävä on julkaista korkeatasoisia lääketieteellisiä katsauksia, alkuperäistutkimuksia ja muita artikkeleita sekä lyhyitä uutisia perus- ja kliinisen tutkimuksen uusimmista havainnoista ja kehittää lääketieteen suomen kieltä yhdessä Lääketieteen sanastolautakunnan kanssa. Painopistealueet lehden sisällöntuotanto verkkojulkaiseminen (mobiililuettavuus, sisällön innovatiivisuus ja interaktiivisuus) lehden ja konsernin muiden yksiköiden (Koulutus, KH, KOD/Terveysportti) julkaisutoiminnan synergiaetujen hyödyntäminen Tavoitteet säilyttää painettu lehti sisällöltään, ulkoasultaan ja yleisilmeeltään kiinnostavana ja parhaana suomenkielisenä lääketieteellisenä julkaisuna viitejärjestelmän uudistus (Vancouver-järjestelmä) kehittää lehden toimitusprosessia tarjota verkkolehden interaktiivisten artikkelien avulla mahdollisuuden omien tietojen testaamiseen ja oppimiseen edistää lehdessä julkaistavaa viestintää seuran toiminnasta osallistua aktiivisesti Duodecimin uuden teemavuoden toteutukseen kehittää oppimista ja opettamista motivoivia elementtejä lehteen seuran jäsenille lehden tilaajarekisterijärjestelmän päivitys osallistua plagiarismin hallintajärjestelmään myös ei avoimen sähköisen materiaalin osalta.

9 Toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi ydintoiminta ennallaan toimituksellisten prosessien hienosäätö (toimitusjärjestelmä, formatoitu asiantuntijalausunto, sähköisesti modifioitava raakataitto) toimitusvierailu ulkomaiseen lehteen (ollut 2013 TS, toteutumatta) verkkolehden interaktiivisten toimintojen ja sähköisen arviointilomakkeen kehittäminen yhteistyössä seuran IT-yksikön kanssa liittyminen sähköisen materiaalin plagiarismin hallintajärjestelmään (Turnitin) kehittää lehden mobiiliversio yhteistyössä KOD:n (ja IT-yksikön) kanssa toimia aktiivisesti tilaajarekisterijärjestelmän päivityksen toteuttamiseksi Henkilöstö Aikakauskirjan toimituksessa on 8 päätoimista henkilöä ja toimitussihteeri (30%). Lääketieteellisessä toimituksessa on 12 lääkäriä, näihin sisältyy teknisestä toimituksesta päätoimittaja ja toimitussihteeri. B. Lääketieteen sanastolautakunta Tehtävä Lääketieteen sanastolautakunta kehittää lääketieteen suomen kieltä ja lääketieteellistä terminologiaa ja edistää suomen kielen asemaa lääketieteellisessä viestinnässä. Sanastolautakuntaan kuuluu kymmenen jäsentä. Tavoitteet Lääketieteen termit -sanakirjaa ja sen sähköistä versiota kehitetään erityisesti uudissanojen osalta ja latinapohjaisuutta vähentäen Lääketieteen kieltä tehdään tunnetuksi suurelle yleisölle Toteuttaa sanakilpailu yhdessä Aikakauskirja Duodecimin kanssa Toiminta Lääketieteen termit sanakirjan toimitustyö Yhteistyö Tärkeitä ulkoisia yhteistyötahoja ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajat (Iso-Niilo- ja Pikku-Niilo -palkinnot). C. Hyvä Terveys lehti Seura julkaisee Hyvä Terveys -lehteä yhdessä Tieteen tiedotus ry:n kanssa. Lehteä kustantaa Sanoma Magazines Finland. D. Kustannus Oy Duodecim Kustannus Oy Duodecim toteuttaa seuran tavoitteita liiketaloudellisessa toimintaympäristössä kustantamalla painotuotteita ja sähköisiä tietokantoja. Vuonna 2014 kehitetään Terveysporttiin liittyviä uusia toimintoja, päätöksentukea ja Oppiporttia ja kustannetaan uusia oppi- ja tietokirjoja terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydestä kiinnostuneiden maallikkojen käyttöön.

10 6. Verkostotoiminta Verkostotoiminnasta vastaa 12 -jäseninen verkostovaliokunta, jonka tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata seuran yhteistyöhankkeita hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti sekä tehdä hallitukselle aloitteita uusista hankkeista. Tavoitteet Duodecim näkyy aktiivisena toimijana terveydenhuollon yhteiskunnallisessa keskustelussa Käypä Hoito -suositusten käyttöönoton tukeminen. Lääkärin työn arvostuksen lisääminen A. Käypä hoito Tehtävät Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito yksikön ydintehtävänä on tuottaa ja ylläpitää riippumattomia, näyttöön perustuvia kansallisia Käypä hoito -suosituksia erityisesti kansanterveydellisesti merkittävistä ja/tai hoitokäytännöiltään vaihtelevista aiheista sekä edistää Käypä hoito suositusten toimeenpanoa. Ydintehtäviensä tukemiseksi Käypä hoito yksikkö voi järjestää näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) koulutusta, osallistua kansalliseen ja kansainväliseen EBM- sekä hoitosuositusten kehittämis- ja tutkimustyöhön, tuottaa Käypä hoito suosituksista eri kohderyhmälle tarkoitettuja versioita ja lisämateriaaleja, tiedottaa Käypä hoito suosituksista lääkäreille, muille terveydenhuollon ammattilaisille sekä kansalaisille sekä kehittää välineitä hoitosuositusten vaikuttavuuden mittaamiseen. Kehittämisen painopistealueet 1. Kuntoutusnäkökulman, toiminta- ja työkyvyn sekä ikääntymiseen liittyvien seikkojen erityinen huomioiminen suosituksissa 2. Suositusten käytettävyyden parantaminen huomioiden potilasturvallisuutta edistävien suositusten ja hoitoihin liittyvien haittojen riskin esiintuomisen sekä linkittämisen muihin suomalaisiin arvioituun näyttöön perustuviin lääketieteen tietokantoihin (HALO-katsaukset, Ohtanen-tietokanta, TOIMIA-tietokanta) 3. Suositusten päivitysprosessin tehokkuuden kehittäminen 4. Metodologisen osaamisen vahvistaminen, erityisesti potilasnäkökulman huomioimisen juurruttaminen Käypä hoito -toimintaan 5. Vuonna 2015 aloitettavien ulkopuolista rahoitusta vaativien hankkeiden valmistelu Hoitosuositusaiheiden valinta Pääpaino on hoitosuositusten päivittämisessä, joka aloitetaan pääsääntöisesti kolme vuotta suosituksen julkaisemisen jälkeen. Uusista hoitosuositusaiheista päätöksen tekee Käypä hoito johtoryhmä käyttäen apunaan PRIOtyökalua, joka huomioi aiheen kansanterveydellisen tärkeyden, terveydenhuolto-järjestelmälle koituvan rasituksen, uudet hoitomuodot sekä hoitotapojen vaihtelun. Erikoislääkäriyhdistyksiä ja muita sidosryhmiä, mukaan lukien THL ja Kela, aktivoidaan ajankohtaisten aihe-ehdotusten tekemisessä. Hoitosuositusten lukumäärä pidetään noin sadassa suosituksessa. Uusien hoitosuositusten käynnistäminen tarkoittaa näin ollen pääsääntöisesti johtoryhmän tekemää päätöstä jonkun tai joidenkin suositusten jättämisestä päivittämättä.

11 Käypä hoito tukee resurssiensa ja toimintamalliensa puitteissa kansallisia hankkeita, kuten kiireettömän hoidon kriteerien päivitystä sekä kansallista potilasturvallisuushanketta. Tavoitteet ja toiminta vuodelle 2014 Tavoite Julkaista 20 uutta tai päivitettyä Käypä hoito suositusta, aloittaa KH johtoryhmän päättämien uusien suosituksen laatiminen ja noin 20 suosituksen päivittäminen kohdistaen erityinen huomio kuntoutuksen osuuteen Laatia Käyvän hoidon implementaatiostrategia ja tuottaa suositusten implementaatiota edistäviä työkaluja Järjestää näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM), hoitosuositustyön sekä hoitosuositusten käytön koulutusta Toiminta Julkaistavat uudet suositukset ja vuonna 2014 julkaistavaksi suunnitellut päivitykset kootaan aikataulutettuun listaan. Kehitetään suositustyön toimintatapoja niin, että nykyisellä henkilöstöresurssilla on vuosittain mahdollista julkaista uutta ja/tai päivitettävää suositusta. Saatetaan loppuun vuonna 2011 aloitettua suositusten kuntoutukseen liittyvien osien kehittäminen. Laaditaan implementaatio strategia vuonna 2013 valmistuvan selvityksen pohjalta. Kehitetään implementaatiota laadittavan strategian mukaisesti. Järjestetään Helsingissä kuntoutusta hoitosuosituksissa käsittelevä seminaari alkuvuonna Yksi lääkäritoimittajista toimii Käypä hoito koulutuksen vastuuhenkilönä työparinaan yksi toimiston henkilö. Kaksipäiväinen Kriittinen tutkimustiedon arvioimisen kurssi syksyllä Puolen päivän mittainen työryhmien jäsenille suunnattu näytönaste koulutus (NAK-paja Järjestätään lääketieteen toimittajille suunnattu puolen päivän mittainen EBM-koulutus yhteistyössä THL/Finohtan kanssa. Osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen hoitosuositusten ja näyttöön perustuvan lääketieteellisen tiedon kehitys- ja tutkimustyöhön sekä koulutukseen. Tiedottaa rahoittajille, yhteistyökumppaneille, terveydenhuollon ammattihenkilöille ja väestölle Käypä hoito suosituksista niin, että ne pysyvät tärkeänä osana suomalaisen terveydenhuollon kenttää. Jatketaan G-I-N:n jäsenyyttä ja aktiivista toimintaa järjestössä. Päätoimittaja seuraa GRADE- ja AGREE-ryhmien toimintaa ja tarvittaessa osallistuu ryhmän kokouksiin. Osallistutaan suomalaisten hoitosuositusten tutkimusverkoston toimintaan ja tuetaan asiantuntijoina hoitosuosituksiin liittyvää tutkimusta. Osallistutaan pohjoismaisen yhteistyöverkoston kokouksiin Seurataan Health Technology Assessment international järjestön (HTAi) toimintaa. Raportoidaan päärahoittajille (THL, Kela) toiminnan sisällöstä ja tuloksista Tehdään THL:lle hakemus valtionavusta vuodelle 2015 Haetaan rahoitusmalleja Käypä hoito -suosituksen kääntämiseksi ruotsin kielelle. Laaditaan ja ylläpidetään suun terveyteen liittyviä Käypä hoito suosituksia yhdessä Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa, sekä käännetään suosituksia ja/tai niiden potilasversioita ruotsiksi yhteistyössä Finska Läkaresällskapetin ja mahdollisesti Odontologiska Samfundetin kanssa. informoidaan sosiaali- ja terveysministeriötä sekä poliittisia päätöksentekijöitä kansallisten näyttöön perustuvien

12 hoitosuositusten laatimisen ja ylläpidon hyödyistä ja vaikutuksista Henkilöstö Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet säilytetään nykyisellä (syyskuu 2013) tasolla kuitenkin niin, että rahoituksen salliessa ja työtilanteen edellyttäessä voidaan päätoimittajan päätöksellä palkata väliaikaista lisätyövoimaa tai vaihtoehtoisesti hankkia tarvittavaa lisätyöpanosta ostopalveluna. Käytännössä toimituksen työmääräksi tulee noin 16 henkilötyövuotta (htv). Yhteistyö Käypä hoito arvostaa hyvin toimivaa yhteistyöverkostoaan. Yhteistyön kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa päätoimittaja yhdessä Duodecimin puheenjohtajan ja pääsihteerin, Käypä hoito johtoryhmän puheenjohtajan sekä verkostovaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Yhteistyöllä Duodecim-konsernin sisällä pyritään tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan, jossa päällekkäisyyksiä eri yksiköiden (mukaan lukien Kustannus Oy Duodecim) toimintojen välillä ei esiinny, ja jossa eri yksiköiden työtä ja tuotteita voidaan saumattomasti hyödyntää. Ulkoisen yhteistyön tavoitteet ovat yhtäältä menetelmäyhteistyö ja mahdollisesti yhteinen materiaalintuotanto hoitosuosituksiin liittyvien muiden kansallisten toimijoiden kanssa, ja toisaalta Käypä hoito suositustyön tunnettuuden ja hyväksyttävyyden ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen rahoittajien ja käyttäjien suuntaan. Tärkeimpiä ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat: THL, Kela, Fimea, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Finska Läkaresällskapet, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko, ja muut suomalaiset hoitosuositustyötä tekevät tahot Investoinnit Vuonna 2014 huolehditaan ICT-laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpidosta. Suuria investointeja ei toteuteta. B. Eettinen foorumi Lääkärijärjestöjen yhteistyönä koottu Lääkärien eettinen foorumi on tarkoitettu lääkärin työssä heräävien eettisten ongelmien pohdintaan. Foorumi käy keskustelua sille esitetyistä tapauksista, joista muotoillaan vastaus kysymyksen lähettäjälle. Kysymyksen lähettäjän salliessa tapaus julkaistaan Lääkärilehdessä ja Duodecimin kotisivuilla foorumin omien sivujen tapauspankissa. Foorumin tärkeistä aiheista järjestetään Lääkäripäiville luento-ohjelmia. C. Konsensuskokous Vanhuuskuolemaa käsittelevä konsensuskokous järjestetään helmikuussa D. Terveysfoorumi Terveysfoorumin yhteistyöverkostoon kuuluvat Duodecim, STM, Kuntaliitto, THL, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto. Vuoden 2014 teema päätetään vuoden alussa. E. Kansainvälinen symposiumi Kansainvälinen symposiumi järjestetään kesäkuussa 2014: Enhancing public health through pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics. F. Paikallisyhdistysten ja erikoislääkäriyhdistysten tapaaminen Seuran jäsenjärjestöjen edustajien tapaaminen järjestetään syksyllä 2014.

13

14 7. Sisäiset palvelut A. Hallintopalvelut Tehtävä Hallintopalvelujen tehtävänä on antaa tarvittava hallinnollinen tuki seuran luottamuselimille ja henkilöstölle sekä hyvää palvelua jäsenille. Niiden tehtävänä on myös huolehtia resurssien suunnittelusta ja riittävyydestä ja luoda edellytyksiä positiiviselle yhteistyölle. Hallintopalvelut hoitavat myös koko konsernin palkkahallintoa, osa henkilöstöhallinnosta ja rekistereistä. Hallintopalvelut huolehtii seuran apurahojen hakumenettelystä ja jaon organisoinnista. Jäsen-, asiakas- ja kokouspalvelut kuuluvat hallintopalveluihin. Toiminta Seuran luottamuselinten toiminnan valmistelu ja toimeenpano Kokonaistalouden ajantasainen seuranta Henkilöstöhallinto, työhyvinvoinnin kehittäminen Organisaation kehittäminen Seuran palkintojen ja apurahojen jakoon liittyvien järjestelyjen toteuttaminen. Yhteydenpito Hyvä Terveys -lehteen Edustaminen ja suhteiden ylläpito yhteistyökumppaneihin Seuran yhteisten tilaisuuksien järjestäminen Viktorinrannan tutkijaviikkojen haun ja jaon toteutus Organisaatio ja henkilöstö Tehtäviä hoitavat pääsihteeri, henkilöstöpäällikkö, toimistopäällikkö ja jäsen-, asiakas- ja kokouspalveluiden työntekijät Investoinnit Työasemien ja muun tarvittavan tietoteknologian lisä- ja korvausinvestoinnit Henkilöstötyöryhmä Henkilöstötyöryhmä toimii seuran yhteistoimintaelimenä ja työsuojelutoimikuntana. Ryhmä koostuu työsuojeluvaltuutetusta, varavaltuutetusta ja yksiköiden valitsemista edustajista. Se kokoontuu henkilöstöpäällikön johdolla. Henkilöstöpäällikkö toimii myös työsuojelupäällikkönä. Painopisteet henkilöstösuunnitelma työsuojelutoiminta (pelastusharjoitus, ensiapukurssi) ikäjohtaminen

15 Jäsen-, asiakas- ja kokouspalvelut Tehtävä Jäsen-, asiakas- ja kokouspalveluiden tehtävänä on huolehtia jäsenpalveluista ja varmistaa, että seuran tapahtumiin ja kokouksiin on mukava tulla. Hyvässä ilmapiirissä syntyy rakentavaa keskustelua ja hyviä päätöksiä. Tavoitteet Yhteyttä ottava asiakas saa hyvän palvelun ja puhelut ohjataan oikeille henkilöille Jäsenille voidaan tarjota kiinnostavia ja hyödyllisiä jäsenetuja Jäsenille voidaan antaa oikeaa ja ajantasaista tietoa jäseneduista ja -palveluista Kokouksiin osallistuvat saavat herkulliset tarjoilut kokousjärjestäjän tilauksen mukaisesti Viktorinrannan loma-asuntojen varaajat saavat oikeaa tietoa alueen palveluista ja laskutus toimii luotettavasti Siivous- ja kunnossapitopalvelujen kanssa tehtävät sopimukset ovat ajan tasalla ja palvelujen laatua tarkkaillaan säännöllisesti Painopisteet Jäsenpalveluiden kehittäminen sekä henkilöjäsenille että yhdistysjäsenille (kehittämishankkeen 2. vuosi), jäsenrekisteritoiminnan kehittäminen Toiminta jäsenpalveluita koskevien tietojen ylläpito jäsenpalvelujen ja etujen koordinointi ja kehittäminen lääketieteen opiskelijoihin ja nuoriin lääkäreihin liittyvän toiminnan toteutus jäsenrekisterin ylläpito ja raportoinnin kehittäminen jäsenmaksulaskutus seuran tiloissa järjestettävien kokousten tilavaraukset ja kokoustarjoilut puhelinkeskus- ja postipalvelut Kustannus Oy Duodecimin kirjojen myynti sisäiset palvelut (mm. eoffice, osoitepäivitykset, lounassetelit, liikuntasetelit ja puhelinliittymähankinnat/-hallinnointi, toimistotarviketilaukset) osallistuminen lääketiedetapahtumiin Viktorinrannan varauspalvelut ja laskutus kiinteistönhoitoasiat luottamuselinten toiminnan tukeminen Henkilöstö ja organisaatio Toimintaa johtaa toimistopäällikkö. Jäsen- ja asiakaspalveluyksikössä työskentelee kaksi asiakaspalvelukoordinaattoria, jäsenpalvelukoordinaattori (puolipv) ja rekisterikoordinaattori. Kokouspalvelussa työskentelee toimistoemäntä ja kokousemäntä sekä tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa.

16 B. Tietohallinto Tehtävä Tietohallintoyksikkö vastaa Duodecimin henkilökunnan käytössä olevien ohjelmistojen ja laitteiden hankinnoista ja käyttäjätuesta määrittelee, suunnittelee, toteuttaa, tukee ja ylläpitää tietojärjestelmiä liiketoimintayksiköiden tarpeisiin niin organisaation sisäiseen käyttöön kuin ulkoisia asiakkaita varten vastaa tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotyön sekä tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta sekä osallistuu ulkoistettavien tietoteknisten palveluiden tarjouspyyntöjen laadintaan, tarjousten arviointiin ja sopimusten laadintaan. Tietohallinnolla on keskeinen rooli ja näköalapaikka yksiköiden rajat ylittävien hankkeiden koordinoinnissa, toimintatapojen ja tietotekniikkaan liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamisessa sekä tietotekniikkaan liittyvässä tiedottamisessa ja osaamisen jakamisessa yksiköiden välillä. Tietohallinnon jatkuvana tavoitteena on pitää tietoteknologinen osaaminen korkealla tasolla mm. seuraamalla ympäröivää kehitystä ja perehtymällä uusiin teknologioihin. Painopisteet Vuonna 2014 sekä liiketoiminnan kehitysmahdollisuuksien että tietohallinnon oman toiminnan kehittämisen kannalta tärkeitä asioita ovat sähköisten asiointipalveluiden jatkokehitys ja yhdenmukaistaminen mm. käyttäjien tunnistustapojen osalta sisällöntuotantojärjestelmien jatkokehitys ja yhdenmukaistaminen koskien sekä kirjoittajille että tekniselle toimitukselle tarjottavia välineitä verkkopalveluiden käytettävyyden ja yhdenmukaisen ilmeen kehittäminen huomioiden erilaiset päätelaitteet ja käyttäjien tarpeet tietoturvallisuuspolitiikan ja siihen liittyvän ohjeiston päivittäminen nykyistä toimintaympäristöä vastaavaksi sisältäen tietoturvaan liittyvien riskien analysoinnin, torjuntatoimenpiteistä päättämisen sekä henkilöstön kouluttamisen Henkilöstö Seuralla ja kustantamolla on yhteinen tietohallintopäällikkö sekä henkilökunnan tietoteknisistä välineistä vastaava järjestelmäasiantuntija. Seuran tietohallintoon kuuluu neljä järjestelmäkehityksestä vastaavaa kokopäivästä työntekijää. Yleistä järjestelmäinfrastruktuuria suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seuran ja kustantamon tietohallinnon kesken. C. Talousyksikkö Tehtävä Talousyksikkö vastaa Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl K. G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidetaan yksikössä. Konserniin kuuluu myös Kiinteistö Oy Ykstoista. Tämän taloushallinto hoidetaan muualla, mutta myös tämän tilinpäätös yhdistetään seuran konsernitilinpäätökseen.

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen DUODEIM Loppuraportti 2012 2014 Versio 1.0 Tallennettu Tekijät Mari Honkanen Jorma Komulainen DUODEIM Projektin loppuraportti 2 (65) Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Projektinhallinnan arviointi... 4 2.1 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

Strategiaa toteuttaa neljä päämäärää:

Strategiaa toteuttaa neljä päämäärää: EDUSKUNNAN KANSLIA 11.3.2013 Hallinto-osasto Dnro: 5/21/2012 Tilitoimisto Toimistopäällikkö Rosila YHTEENVETO EDUSKUNNAN KANSLIAN TULOSSUUNNITELMIEN TAVOITTEISTA VUODELLE 2013 Tulossuunnitelma toteuttaa

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot