1. Johdanto Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus Koulutustoiminta...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta..."

Transkriptio

1 2013 1

2 2 1. Johdanto Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta Julkaisutoiminta... 7 A Aikakauskirja Duodecim... 7 B Lääketieteen sanastolautakunta... 8 C Hyvä Terveys lehti... 8 D Kustannus Oy Duodecim... 8 E As Medicina Verkostotoiminta... 8 A Käypä hoito... 8 B Eettinen foorumi C Konsensuskokous D Terveysfoorumi E Kansainvälinen symposiumi F Paikallisyhdistysten ja erikoislääkäriyhdistysten tapaaminen Sisäiset palvelut A Hallintopalvelut B Henkilöstötyöryhmä C Jäsenpalvelut D Asiakas- ja kokouspalvelut E Tietohallinto F Talousyksikkö G Viestintä Varainhoito Varainhankinta... 17

3 3 1. Johdanto Terveydenhuollon toimintakentässä vuosi 2013 tulee olemaan muutosten tai niiden kiihkeän valmistelun aikaa. Terveydenhuollon rakenneuudistuksen suuntaviivoista päästään toivon mukaan sopuun, jonka jälkeen suunnittelu ja toteutus käynnistetään. Potilasdirektiivin ja siihen liittyvien kansallisten säädösten voimaantulon viimeinen vaihe häämöttää vuonna Ensi vuonna on luotava ohjeet siitä, miten ja millä perusteella korvataan ulkomailla hoitoa haluavien tai tarvitsevien kulut. Seura on yhdessä STM:n kanssa järjestämässä kokonaisuuden eri ulottuvuuksiin paneutuvia Terveysfoorumeja. EU:sta on tulossa lisää muutospaineita: ammattipätevyysdirektiivin tavoitteina on toisaalta mahdollistaa lääkärien helpompi liikkuvuus ja yhtenäistää ammattipätevyyden hyväksymistä EU:n alueella ja myös varmistaa lääkärien osallistuminen täydennyskoulutukseen ja siten ammattipätevyyden ylläpito. Direktiivi voi astua voimaan 2014 ja pätevyyden arviointi toteutunee viiden vuoden välein. Sen toteutustavasta Suomessa ei ole vielä tietoa. ProMedico on Lääkärijärjestöjen yhteinen yhdistys, joka on kehittänyt pätevyyden arviointiin viitekehystä ja täydennyskoulutuksen seurantaan taitoni.fi työkalun. Ensi vuosi on ratkaiseva kansallisten päätösten osalta ja Duodecim haluaa olla aktiivisesti mukana valmistelutyössä. Seuran omassa toiminnassa aloitetaan uuden vuositeeman, Tiedosta taidoksi jatkuva oppiminen terveydenhuollossa, monipuolinen toteutus eri yksiköiden omana ja yhteisenä toimintana. Jäsenasioiden kehittämiseen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota ja suunnataan siihen uusia voimavaroja. Samalla jatkuu ennestään vahvojen toiminta-alueiden kehittäminen. Käypä hoito -suosituksissa huomioidaan kuntoutuksen lisäksi toiminta- ja työkyvyn sekä ikääntymiseen liittyviä seikkoja ja parannetaan suositusten käytettävyyttä. Aikakauskirja Duodecimin verkkolehden mobiililuettavuutta ja sisällön interaktiivisuus lisätään. Koulutustoimisto panostaa vuositeeman lisäksi Oppiportin kehittämiseen yhdessä Kustannusosakeyhtiö Duodecimin kanssa. Seuran ja Kustannusosakeyhtiön laaja ja koko ajan uudistuva toiminta vaatii hyvin toimivat ja ajantasaiset tukitoiminnot. Erityisen hyvin on huolehdittava tietohallinnon jatkuvasta kehittämisestä ja riittävistä voimavaroista. Myös taloushallinnon toimintakyvyn pitää pystyä vastaamaan toimintaa osaltaan rahoittavien tahojen vaatimuksiin. Viestintä on mukana lähes kaikessa toiminnassamme. Hyvin toimivat sisäiset palvelut ovat ulospäin lähes näkymätön tukiranka, jonka varassa näkyvä toimintamme voi kukoistaa.

4 4 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus A Jäsenet Jäsenistö on seuran toiminnan perusta ja sen tärkein kohderyhmä. Aktiivinen jäsenistö takaa toiminnan kehittämisen. Seura menestyy jäsenistönsä vapaaehtoisen työpanoksen ansiosta. Seuran tavoitteena on huolehtia jäsenistön tarpeista ylläpitämällä ja tuottamalla jäsenistölle hyödyllisiä palveluja ja jäsenetuja sekä innostavaa ja tarpeellista toimintaa. Seuralla on merkittävä määrä jäsenpalveluja, joista kerrotaan myös yksiköiden suunnitelmissa. Hallinnon ylläpitämiä jäsenetuja ja -palveluja ovat mm.: Alennuksia Kustannus Oy Duodecimin tuotteista ja Suomalaisen Kirjakaupan yleisen kirjallisuuden teoksista Hyvä Terveys-lehden vuosikerta 50 Annals of Medicine vuosikertaa Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaihtolehtitoimintaan Jäsenpalveluja kehitetään Perustamalla jäsenpalveluyksikkö ja osoittamalla sille henkilövoimavaroja Hyödyntämällä Jäsenkyselyn (2011) ja Duodecim brändi tutkimuksen (2012) tuloksia Rakentamalla jäsenpalautteelle ja ideoinnille uusia kanavia Opiskelijatoimintaa kehitetään yhtenä strategisena painopistealueena. Yhteistoiminnan ja yhteydenpidon muotoja ideoidaan yhdessä lääketieteen opiskelijajärjestöjen kanssa. 1. vsk opiskelijoille järjestetään seuran esittelytilaisuuksia, 4. vsk opiskelijoille jäseneksikutsutilaisuuksia ja opiskelunsa lopettaville tiedotustilaisuuksia Opiskelijatoimintaan jaetaan avustuksia hakemusten perusteella Tuetaan Global Health hanketta ja osallistutaan sen suunnitteluun ja toteutukseen Huolehditaan Valamon monitieteisen seminaarin opiskelijapaikkojen jakomenettelystä Myös Nuorten Lääkäreiden yhdistykseen (NLY) pidetään aktiivisesti yhteyttä. B Valtuuskunta Jäsenistö valitsee vuoden 2013 alussa uuden 40-jäsenisen valtuuskunnan käyttämään seuran ylintä päätösvaltaa seuraavan kolmen vuoden ajan. Valtuuskunta päättää tärkeistä vuotuisista asioista ja tekee merkittävät linjaukset seuran toiminnasta. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuvat aktiivisesti hallituksen työskentelyyn. C Hallitus Hallitus vastaa seuran toiminnasta, huolehtii toimeenpanosta ja valvoo seuran toimiston työskentelyä. Toimintavuoden aikana mm: Käynnistetään vuositeemaan Tiedosta taidoksi - liittyvää toimintaa (valiokunnat) Seurataan terveydenhuollon rakenneuudistuksia ja osallistutaan niihin liittyvään vaikuttamistoimintaan (Terveysfoorumi, verkostovaliokunta) Pidetään lääkäreiden täydennyskoulutuksen sisältöön, laatuun ja seurantaan liittyvät asiat ammattikunnan vaikutusvallan piirissä yhteistyössä lääkärijärjestöjen (Promedico ry) ja viranomaisten (STM, Valvira) kanssa Osallistutaan yhteistyöhankkeisiin STM:n, THL:n, Valviran, Kelan, Fimean ja muiden terveydenhuollon keskeisten toimijoiden kanssa Kehitetään yhteistyötä paikallisyhdistysten kanssa paikallisen ja alueellisen vaikuttamistoiminnan osalta (verkostovaliokunta) Edistetään yhteistyötä terveydenhuollon keskeisten järjestöjen kesken

5 5 3. Koulutustoiminta A Yleinen koulutustoiminta Organisaatio ja tehtävä Koulutusvaliokunnassa on 12 jäsentä. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on suunnitella, ohjata ja seurata seuran harjoittamaa koulutustoimintaa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja tehdä sitä koskevia aloitteita hallitukselle. Hankkeita varten muodostetaan erillisiä työryhmiä, joihin kutsutaan asiantuntijoita valiokunnan ulkopuolelta. Koulutustoimisto vastaa koulutustoiminnan toimeenpanosta. huomioida jäsenistön koulutustarpeet ja tuottaa niihin vastaavia laadukkaita koulutuspalveluita tukea lääkärin ammatillista roolia eri elämänvaiheissa parhaiten soveltuvia käytäntöjä ja moderneja innovaatioita hyödyntäen herättää keskustelua terveydenhuollon arvoista Painopistealueet Vuositeeman Tiedosta taidoksi hyödyntäminen koulutuksissa ja seminaareissa Oppiportti -oppimisympäristön kehittäminen yhdessä Kustannus Oy Duodecimin kanssa Lääkärin osaamisalueet ja hyvä ammatillinen osaaminen Muu toiminta: Jäsenistön koulutustarpeiden huomioiminen Koulutushankkeet suunnitellaan hyödyntämällä koulutuksista ja Koulutuksen Laatupaketin kautta saatu palaute, jäsenistön koulutusaloitteet ja tehdyt koulutustarveselvitykset Toimitaan aktiivisesti ProMedicossa lääkärien ammatillisen kehittämisen saralla Lääkärin ammatillisen roolin tukeminen Suunnitellaan seuran 132.vuosipäivän symposiumin tieteellinen seminaari. Osallistutaan Terveydenhuollon johtaminen koulutusohjelman toteutukseen Aalto EE:n ja Helsingin yliopiston kanssa. Järjestetään lääkärin kertausharjoitukset koulutuksia tärkeiden kliinisten taitojen perusteiden kertaamiseksi erityisesti työelämään palaaville kollegoille. Järjestetään tutkijakoulutukseen Polje sinä, minä ohjaan kurssi, Kriittisen arvioinnin kurssia yhdessä Käypä hoidon kanssa sekä yksittäisiä erilliskursseja tutkijoille yhteistyössä valtakunnallisen kliinisen tutkijakoulun kanssa. Tuetaan vertaistutorointi -hankkeella erityisesti perusterveydenhuoltoa Osallistutaan kansallisen potilasturvallisuutta käsittelevän THL:n koordinoiman verkoston toimintaan Toteutetaan kansainvälisen lääketieteen Global Health kurssi yhteistyössä Tampereen yliopiston sekä laajan kansalaisjärjestöverkoston kanssa. Kesäkuussa järjestetään kurssi Tampereella ja elokuussa ensimmäistä kertaa Nepalissa Katmandun yliopiston koordinoimana. Global Health verkkokursseja valmistetaan ja suunnitellaan hankkeen kumppanimaiden kanssa. Järjestetään maahanmuuttajalääkäreille suunnattuja koulutuksia Koulutusyhteistyö modernein innovaatioin Uusia verkkokursseja tehdään 3-5, joista osa yhteistyössä Käypä hoito -toimituksen ja Kustannus Duodecim Oy:n kanssa. Verkkokurssien tekoprosessia, teknistä alustaa ja pedagogisia malleja kehitetään. Toteutuksessa hyödynnetään koulutustapahtumien sisältöä. Järjestetään XXII Opetuksen kehittämisseminaari

6 6 Järjestetään Lääkärikouluttajien 5. kesäkoulu yhteistyössä Lääketieteen Koulutuksen Yhdistyksen kanssa. Toimitetaan koulutusaiheisia tiivistelmiä Seuran verkkosivuille yhdessä ProMedicon ja Suomen Lääkäriliiton kanssa. Myönnetään koulutuksen tutkimusta tukevia apurahoja ja matka-apurahoja. Koulutuspalveluiden järjestäminen Huolehditaan seuraavien erikoislääkärijäsenyhdistyksen koulutustilaisuuksista: Suomen Gastroenterologiayhdistys, Suomen Perinatologinen seura, Suomen Lastenlääkäriyhdistys, Suomen Reumatologinen Yhdistys, Suomen Sisätautilääkäriyhdistys, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys, Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit, Suomen Gynekologiyhdistys, Infektiolääkärit. Hoidetaan kolmen erikoislääkäriyhdistyksen toimistopalveluja: Suomen Gastroenterologiayhdistys, Suomen Perinatologinen seura Suomen Työterveyslääkäriyhdistys. Kehitetään koulutustilaisuuksien järjestämisprosesseja. Yhteistyöhankkeita Avoimuutta ja sidonnaisuuksia käsitellään Lääkärin sosiaalisen Vastuun kanssa yhteistyössä järjestetään vuosittain syventävien opintojen kehittämistä käsittelevä seminaari (Halloped) yhdessä SML:n ja tiedekuntien kanssa Järjestetään koulutusta ja tapaamisia lääketiedetapahtumien, lääketieteellisten tiedekuntien ja niiden pedagogisten yksikköjen, Nuorten Lääkärien Yhdistyksen sekä Lääketieteen Koulutuksen Yhdistyksen kanssa. Toimitaan kansainvälisissä koulutusverkostoissa ja seurataan alan kehitystä Henkilöstö koulutustoimistoon kuuluu 12 henkilöä Kalevankadulla sekä neljä aluekoordinaattoria aluetoimistoissa aluekoulutuspäälliköt Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa Investoinnit työasemien korvaushankintoja ja laitekannan ja ohjelmistojen uudistamista tarpeen mukaan. verkkokurssien toimittamiseen liittyviä ohjelmistoja sekä kuvauskameran korvausinvestointi. Koulutustapahtumien hallintajärjestelmän uusimiseen varautuminen B Alueellinen koulutustoiminta Lääketiedetapahtumat ja muu yhteistyö paikallisseurojen kanssa Aluetoimistot järjestävät paikallisten lääkäriyhdistysten ja niiden eri toimikuntien kanssa vuosittain laajoja alueellisia lääketiedetapahtumia ja muita koulutustilaisuuksia. Ne edistävät Seuran ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä. Opiskelijoiden ja nuorten lääkärien kanssa järjestetyt tilaisuudet Opiskelijoille ja nuorille lääkäreille suunnitellaan sopivia koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä illanviettoja, esimerkkinä eettiset keskusteluillat kandidaattiseurojen kanssa ja ammatinvalintaa käsittelevät tilaisuudet yhdessä Suomen Medisiinariliiton kanssa. Tapaamiset ja yhteydet Tarttossa opiskeleviin suomalaisiin.

7 7 4. Julkaisutoiminta Viestintävaliokunta suunnittelee, ohjaa ja seuraa seuran harjoittamaa viestintää ja julkaisutoimintaa ja tekee sitä koskevia aloitteita seuran hallitukselle. Viestintävaliokuntaan kuuluu 15 jäsentä. tuottaa korkealaatuisia suomenkielisiä lääketieteellisiä julkaisuja. edistää lääketieteellisen tiedon saatavuutta jäsenistölle edistää seuran monikanavaista viestintää jäsenistölle. edistää suuren yleisön hakeutumista Duodecimin tuottaman luotettavan yleistajuisen asiatiedon äärelle. A Aikakauskirja Duodecim Lääketieteellisen Aikakauskirja Duodecimin keskeisin tehtävä on julkaista korkeatasoisia lääketieteellisiä katsauksia, alkuperäistutkimuksia ja muita artikkeleita sekä lyhyitä uutisia perus- ja kliinisen tutkimuksen uusimmista havainnoista ja kehittää lääketieteen suomen kieltä yhdessä Lääketieteen sanastolautakunnan kanssa. Painopistealueet lehden sisällöntuotanto verkkojulkaiseminen (mobiililuettavuus, sisällön innovatiivisuus ja interaktiivisuus) lehden ja konsernin muiden yksiköiden (Koulutus, KH, KOD/Terveysportti) julkaisutoiminnan synergiaetujen hyödyntäminen säilyttää painettu lehti sisällöltään, ulkoasultaan ja yleisilmeeltään kiinnostavana ja parhaana suomenkielisenä lääketieteellisenä julkaisuna viitejärjestelmän uudistus (Vancouver-järjestelmä) kehittää lehden toimitusprosessia tarjota verkkolehden interaktiivisten artikkelien avulla mahdollisuuden omien tietojen testaamiseen ja oppimiseen edistää lehdessä julkaistavaa viestintää seuran toiminnasta osallistua aktiivisesti Duodecimin uuden vuositeeman toteutukseen kehittää oppimista ja opettamista motivoivia elementtejä lehteen seuran jäsenille Toiminta ydintoiminta ennallaan toimituksellisten prosessien hienosäätö (toimitusjärjestelmä, formatoitu asiantuntijalausunto, sähköisesti modifioitava raakataitto) verkkolehden uudistus jossa huomioidaan erityisesti lukijat, kirjoittajat, asiantuntijat sekä ilmoittajat toimitusvierailu ulkomaiseen lehteen (ollut 2012 TS, toteutumatta) verkkolehden interaktiivisten toimintojen ja sähköisen arviointilomakkeen kehittäminen yhteistyössä seuran IT-yksikön kanssa kehittää lehden mobiiliversio yhteistyössä KOD:n (ja IT-yksikön) kanssa Henkilöstö Aikakauskirjan toimituksessa on 9 päätoimista henkilöä ja toimitussihteeri (30%).

8 8 Lääketieteellisessä toimituksessa on 12 lääkäriä, näihin sisältyy teknisestä toimituksesta päätoimittaja ja toimitussihteeri. B Lääketieteen sanastolautakunta Tehtävä Lääketieteen sanastolautakunta kehittää lääketieteen suomen kieltä ja lääketieteellistä terminologiaa ja edistää suomen kielen asemaa lääketieteellisessä viestinnässä. Sanastolautakuntaan kuuluu kymmenen jäsentä. Lääketieteen termit -sanakirjaa ja sen sähköistä versiota kehitetään erityisesti uudissanojen osalta ja latinapohjaisuutta vähentäen Lääketieteen kieltä tehdään tunnetuksi suurelle yleisölle Toteuttaa sanakilpailu yhdessä Aikakauskirja Duodecimin kanssa Toiminta Lääketieteen termit sanakirjan toimitustyö Yhteistyö Tärkeitä ulkoisia yhteistyötahoja ovat Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja lääketieteellisten tiedekuntien äidinkielen tarkastajat (Iso-Niilo- ja Pikku-Niilo -palkinnot). C Hyvä Terveys lehti Seura julkaisee Hyvä Terveys -lehteä yhdessä Tieteen tiedotus ry:n kanssa. Lehteä kustantaa Sanoma Magazines Finland. D Kustannus Oy Duodecim Kustannus Oy Duodecim toteuttaa seuran tavoitteita liiketaloudellisessa toimintaympäristössä kustantamalla painotuotteita ja sähköisiä tietokantoja. Vuonna 2013 kehitetään Terveysporttiin liittyviä uusia toimintoja, päätöksentukea ja Oppiporttia ja kustannetaan uusia oppi- ja tietokirjoja terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydestä kiinnostuneiden maallikkojen käyttöön. E As Medicina Seura omistaa yhden kolmasosan Virossa toimivasta kustannusalan yrityksestä, joka tuottaa vironkielisiä oppi- ja tietokirjoja terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydestä kiinnostuneiden maallikkojen käyttöön. Muut kolmasosat ovat Kustannus Oy Duodecimin ja Eesti Arstide Liidun omistuksessa. Kustantamon toimintaa jatketaan entisellä pohjalla. 5. Verkostotoiminta A Käypä hoito Tehtävät Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito yksikön ydintehtävänä on tuottaa ja ylläpitää riippumattomia, näyttöön perustuvia kansallisia Käypä hoito -suosituksia erityisesti kansanterveydellisesti merkittävistä ja/tai hoitokäytännöiltään vaihtelevista aiheista sekä edistää Käypä hoito suositusten toimeenpanoa. Ydintehtäviensä tukemiseksi Käypä hoito yksikkö voi järjestää näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) koulutusta, osallistua kansalliseen ja kansainväliseen EBM- sekä hoitosuositusten

9 9 kehittämis- ja tutkimustyöhön, tuottaa Käypä hoito suosituksista eri kohderyhmälle tarkoitettuja versioita ja lisämateriaaleja, tiedottaa Käypä hoito suosituksista lääkäreille, muille terveydenhuollon ammattilaisille sekä kansalaisille sekä kehittää välineitä hoitosuositusten vaikuttavuuden mittaamiseen. ja toiminta vuodelle 2013 Tavoite Julkaista 20 uutta tai päivitettyä Käypä hoito suositusta, aloittaa KH johtoryhmän päättämien uusien suosituksen laatiminen ja noin 20 suosituksen päivittäminen kohdistaen erityinen huomio kuntoutuksen osuuteen Tuottaa julkaistavista Käypä hoito suosituksista tiivistelmät sekä soveltuvin osin potilasversiot ja suositusten käyttöä edistäviä työkaluja Järjestää näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM), hoitosuositustyön sekä hoitosuositusten käytön koulutusta Osallistua aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen hoitosuositusten ja näyttöön perustuvan lääketieteellisen tiedon kehitys- ja tutkimustyöhön sekä koulutukseen. Tiedottaa rahoittajille, yhteistyökumppaneille, terveydenhuollon ammattihenkilöille ja väestölle Käypä hoito suosituksista niin, että ne pysyvät tärkeänä osana suomalaisen terveydenhuollon kenttää. Toiminta Julkaistavat uudet suositukset ja vuonna 2013 julkaistavaksi suunnitellut päivitykset kootaan aikataulutettuun listaan. Kehitetään suositustyön toimintatapoja niin, että nykyisellä henkilöstöresurssilla on vuosittain mahdollista julkaista uutta ja/tai päivitettävää suositusta. Jatketaan vuonna 2011 aloitettua suositusten kuntoutukseen liittyvien osien kehittämistä. Toteutetaan vuonna 2012 uusitussa Toimituksen käsikirjassa kuvattujen prosessien mukaisesti. Yksi lääkäritoimittajista toimii Käypä hoito koulutuksen vastuuhenkilönä työparinaan yksi toimiston henkilö. Kaksipäiväinen Kriittinen tutkimustiedon arvioimisen kurssi syksyllä Puolen päivän mittainen työryhmien jäsenille suunnattu näytönaste koulutus (NAK-paja Järjestätään lääketieteen toimittajille suunnattu puolen päivän mittainen EBM-koulutus yhteistyössä THL/Finohtan kanssa. Jatketaan G-I-N:n jäsenyyttä ja aktiivista toimintaa järjestössä. Päätoimittaja seuraa GRADE-ryhmän toimintaa ja tarvittaessa osallistuu ryhmän kokouksiin. Tuetaan asiantuntijapanoksella hoitosuosituksiin liittyvää tutkimustoimintaa. Osallistutaan pohjoismaisen yhteistyöverkoston kokouksiin Seurataan Health Technology Assessment international järjestön (HTAi) toimintaa. Raportoidaan päärahoittajille (THL, Kela) toiminnan sisällöstä ja tuloksista Tehdään THL:lle rahoitushakemus valtionavun saamiseksi vuodelle Laaditaan ja ylläpidetään suun terveyteen liittyviä Käypä hoito suosituksia yhdessä Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa, sekä käännetään suosituksia ja/tai niiden potilasversioita ruotsiksi yhteistyössä Finska Läkaresällskapetin ja mahdollisesti Odontologiska Samfundetin kanssa. informoidaan sosiaali- ja terveysministeriötä sekä poliittisia päätöksentekijöitä kansallisten näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatimisen ja ylläpidon hyödyistä ja vaikutuksista.

10 10 Kehittämisen painopistealueet Kuntoutusnäkökulman, toiminta- ja työkyvyn sekä ikääntymiseen liittyvien seikkojen erityinen huomioiminen suosituksissa Suositusten käytettävyyden parantaminen Suositusten päivitysprosessin tehokkuuden kehittäminen Yhteistyö THL:n (Finohta), Kelan (terveysosasto, kuntoutustyöryhmä), Fimean (lääkehoidon arviointiprosessi) sekä Duodecimin muiden yksiköiden kanssa Hoitosuositusaiheiden valinta Pääpaino on hoitosuositusten päivittämisessä, joka aloitetaan pääsääntöisesti kolme vuotta suosituksen julkaisemisen jälkeen. Uusista hoitosuositusaiheista päätöksen tekee Käypä hoito johtoryhmä käyttäen apunaan PRIOtyökalua, joka huomioi aiheen kansanterveydellisen tärkeyden, terveydenhuolto-järjestelmälle koituvan rasituksen, uudet hoitomuodot sekä hoitotapojen vaihtelun. Erikoislääkäriyhdistyksiä ja muita sidosryhmiä, mukaan lukien THL ja Kela, aktivoidaan ajankohtaisten aihe-ehdotusten tekemisessä. Hoitosuositusten lukumäärä pidetään noin sadassa suosituksessa. Uusien hoitosuositusten käynnistäminen tarkoittaa näin ollen pääsääntöisesti johtoryhmän tekemää päätöstä jonkun tai joidenkin suositusten jättämisestä päivittämättä. Käypä hoito tukee resurssiensa ja toimintamalliensa puitteissa kansallisia hankkeita, kuten kiireettömän hoidon kriteerien päivitystä sekä kansallista potilasturvallisuushanketta. Henkilöstö Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet säilytetään nykyisellä (syyskuu 2012) tasolla kuitenkin niin, että rahoituksen salliessa ja työtilanteen edellyttäessä voidaan päätoimittajan päätöksellä palkata väliaikaista lisätyövoimaa tai vaihtoehtoisesti hankkia tarvittavaa lisätyöpanosta ostopalveluna. Käytännössä toimituksen työmääräksi tulee noin 14 henkilötyövuotta (htv). Yhteistyö Käypä hoito arvostaa hyvin toimivaa yhteistyöverkostoaan. Yhteistyön kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa päätoimittaja yhdessä Duodecimin puheenjohtajan ja pääsihteerin, Käypä hoito johtoryhmän puheenjohtajan sekä verkostovaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Yhteistyöllä Duodecim-konsernin sisällä pyritään tehokkaaseen ja taloudelliseen toimintaan, jossa päällekkäisyyksiä eri yksiköiden (mukaan lukien Kustannus Oy Duodecim) toimintojen välillä ei esiinny, ja jossa eri yksiköiden työtä ja tuotteita voidaan saumattomasti hyödyntää. Ulkoisen yhteistyön tavoitteet ovat yhtäältä menetelmäyhteistyö ja mahdollisesti yhteinen materiaalintuotanto hoitosuosituksiin liittyvien muiden kansallisten toimijoiden kanssa, ja toisaalta Käypä hoito suositustyön tunnettuuden ja hyväksyttävyyden ylläpitäminen ja edelleen kehittäminen rahoittajien ja käyttäjien suuntaan. Tärkeimpiä ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat: THL, Kela, Fimea, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Finska Läkaresällskapet, Helsingin yliopiston kirjasto, Meilahden kampuskirjasto Terkko, ja muut suomalaiset hoitosuositustyötä tekevät tahot Investoinnit Vuonna 2013 huolehditaan ICT-laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpidosta. Suuria investointeja ei toteuteta.

11 11 B Eettinen foorumi Lääkärijärjestöjen yhteistyönä koottu Lääkärien eettinen foorumi on tarkoitettu lääkärin työssä heräävien eettisten ongelmien pohdintaan. Foorumi käy keskustelua sille esitetyistä tapauksista, joista muotoillaan vastaus kysymyksen lähettäjälle. Kysymyksen lähettäjän salliessa tapaus julkaistaan Lääkärilehdessä ja Duodecimin kotisivuilla foorumin omien sivujen tapauspankissa. Foorumin tärkeistä aiheista järjestetään Lääkäripäiville luento-ohjelmia. C Konsensuskokous Seuraava konsensuskokous järjestetään v Sitä koskevat valmistelut aloitetaan vuoden 2013 aikana. Vuoden 2012 konsensuskokouksen, Kohti parempaa vanhuutta, seurantaseminaari järjestetään helmikuussa D Terveysfoorumi Terveysfoorumin toiminta on keskittynyt vuonna 2012 terveydenhuollon valintojen perusteiden, mekanismien ja päätöksenteon pohtimiseen. Vuonna 2013 järjestetään kaksi foorumia. Ensimmäisestä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja siinä pohditaan valintojen tekemisen rakenteisiin. Toisesta, syksyllä 2013 järjestettävästä vastaa seura ja sen aiheena on näytön käyttö päätöksenteossa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat Duodecim, STM, Kuntaliitto, THL, Lääkäriliitto ja Hammaslääkäriliitto. E Kansainvälinen symposiumi Kansainvälinen symposiumi järjestetään kesällä 2014: Enhancing public health through pharmacoepidemiology and pharmacoeconomics. Kokousta valmistellaan vuoden 2013 aikana. F Paikallisyhdistysten ja erikoislääkäriyhdistysten tapaaminen Seuran jäsenjärjestöjen edustajien tapaaminen järjestetään syksyllä Sisäiset palvelut A Hallintopalvelut Tehtävä Hallintopalvelujen tehtävänä on antaa luotettava ja joustava hallinnollinen tuki seuran luottamuselimille ja henkilöstölle sekä hyvää palvelua jäsenille. Niiden tehtävänä on myös huolehtia resurssien suunnittelusta ja riittävyydestä ja luoda edellytyksiä positiiviselle yhteistyölle. Hallintopalvelut vastaa jäsenpalvelun kehittämisestä ja ylläpidosta sekä huolehtii seuran apurahojen hakumenettelystä ja jaon organisoinnista. Jäsen-, asiakas- ja kokouspalvelut kuuluvat hallintopalveluihin. Painopisteet Jäsenpalvelu- ja jäsenrekisteritoiminnan kehittäminen

12 12 Toiminta Seuran luottamuselinten toiminnan valmistelu ja toimeenpano Seuran palkintojen ja apurahojen jakoon liittyvien järjestelyjen toteuttaminen. Kokonaistalouden ajantasainen seuranta Henkilöstöhallinto, työviihtyvyyden kehittäminen Organisaation kehittäminen Yhteydenpito Hyvä Terveys -lehteen Suomen Lääketieteen Säätiön sihteeri- ja toimistopalvelujen tuottaminen Edustaminen ja suhteiden ylläpito yhteistyökumppaneihin Seuran yhteisten tilaisuuksien järjestäminen Viktorinrannan tutkijaviikkojen haun ja jaon toteutus Lääketieteen opiskelijoihin ja nuoriin lääkäreihin liittyvän toiminnan toteutus Organisaatio ja henkilöstö Tehtäviä hoitavat pääsihteeri, henkilöstöpäällikkö, hallintokoordinaattori, rekisterikoordinaattori, palvelukoordinaattorit ja emännät Henkilöstön määrä kasvaa 0,5 htv:lla uuden palvelukoordinaattorin työpanoksen myötä. Investoinnit Työasemien ja muun tarvittavan tietoteknologian lisä- ja korvausinvestoinnit B Henkilöstötyöryhmä Henkilöstötyöryhmä toimii seuran yhteistoimintaelimenä ja työsuojelutoimikuntana. Ryhmä koostuu työsuojeluvaltuutetusta, varavaltuutetusta ja yksiköiden valitsemista edustajista. Se kokoontuu henkilöstöpäällikön johdolla. Henkilöstöpäällikkö toimii myös työsuojelupäällikkönä. Painopisteet työsuojelutoiminta pelisäännöt -projekti ikäjohtaminen C Jäsenpalvelut Tehtävä Jäsenpalveluiden tehtävänä on kehittää ja koordinoida seuran tarjoamia jäsenpalveluja ja etuja ja ylläpitää ja kehittää jäsenrekisteriä. Painopisteet Jäsenpalveluiden kehittäminen sekä henkilöjäsenille että yhdistysjäsenille Toiminta seuran jäsenpalveluita koskevien tietojen ylläpito seuran ja Kustannus Oy:n tarjoamien jäsenpalvelujen ja etujen koordinointi uusien jäsenpalveluiden ja etujen kehittäminen jäsenrekisterin ylläpito ja raportoinnin kehittäminen Organisaatio ja henkilöstö Jäsenpalveluissa työskentelee palvelukoordinaattori ja rekisterikoordinaattori asiakaspalvelun palvelukoordinaattorit osallistuvat jäsenpalvelutyöhön

13 13 D Asiakas- ja kokouspalvelut Tehtävä Asiakas- ja kokouspalveluiden tehtävänä on varmistaa yksi seuran toiminnan kulmakiviä: Duodecimissa viihdytään ja kokouksiin on mukava tulla. Hyvässä ilmapiirissä syntyy helpommin rakentavaa keskustelua ja hyviä päätöksiä. Kokouksiin osallistuvat saavat herkulliset tarjoilut kokousjärjestäjän tilauksen mukaisesti Yhteyttä ottava asiakas saa hyvän palvelun ja puhelut ohjataan oikeille henkilöille Viktorinrannan loma-asuntojen varaajat saavat oikeaa tietoa alueen palveluista ja laskutus toimii luotettavasti Siivous- ja kunnossapitopalvelujen kanssa tehtävät sopimukset ovat ajan tasalla ja palvelujen laatua tarkkaillaan säännöllisesti Painopisteet Puhelunvälitysjärjestelmien luotettava toiminta Jäsenpalveluiden kehittäminen Toiminta osallistuminen jäsenpalvelutoimintaan Seuran 2. kerroksessa järjestettävien kokousten tilavarauksista ja kokoustarjoiluista huolehtiminen Puhelinkeskus- ja postipalvelut Kirjamyynti sisäiset palvelut (mm. eoffice, osoitepäivitykset, lounassetelit, liikuntasetelit, puhelin- ja puh.liittymähankinnat/-hallinnointi, toimistotarviketilaukset) avustaminen lääketiedetapahtumissa Helsingin seudun Duodecim-seuran toimistopalveluista huolehtiminen Viktorinrannan varauspalvelut ja laskutus Kiinteistönhoitoasiat Joidenkin luottamuselinten toiminnan tukeminen Henkilöstö ja organisaatio Kokouspalvelussa työskentelee kaksi palvelukoordinaattoria, toimistoemäntä ja kokousemäntä sekä tarvittaessa tarjoiluhenkilökuntaa. E Tietohallinto Tehtävä Tietohallintoyksikkö vastaa tietotekniikan käyttäjätuesta, laitteistojen ja ohjelmien toimivuudesta sekä koordinoi ohjelmisto- ja laitehankinnat. Tietohallintoyksikkö tarjoaa ohjelmistotyötä ja konsultoi tietoteknisiin ratkaisuihin liittyvissä asioissa. Ohjelmistotyö sisältää talon sisäisille ja ulkoisille asiakkaille tehtävien järjestelmien määrittely-, toteutus- ja ylläpitotyötä. Tietohallintoyksikkö vastaa myös kehitys- ja ylläpitotyön sekä tietotekniikkapalveluiden ulkoistamisesta sekä osallistuu ulkoistettavien ohjelmistopalveluiden tarjouspyyntöjen laadintaan, tarjousten arviointiin ja sopimusten laadintaan. Huolehditaan siitä, että lähiverkko, sähköposti, internet ja henkilökohtaiset työasemat ovat Helsingin toimipisteissä sekä aluetoimistoissa työskentelevien Seuran ja Kustannus Oy Duodecimin työntekijöiden käytettävissä. Etätyöntekijöille ja luottamushenkilöille tarjotaan tietotekniikkapalveluita erillisten sopimusten mukaan.

14 14 Järjestetään verkkopalveluiden keskeytymätön käyttö maksaville asiakkaille, jäsenille sekä henkilökunnalle. Painopisteet Yhdenmukaistetaan käyttäjähallintaa ja käyttäjien tunnistamistapoja sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille tarjottavien palveluiden osalta. Yhtenäistetään sisällöntuotantojärjestelmiä. Osana Duodecimin yleistä tietoturvastrategiaa tekninen tietoturva käydään läpi ja päivitetään siihen liittyvä ohjeistus. Ohjelmistolisenssien hallintaa kehitetään. Nykyisten lähiverkon palvelinlaitteiden takuuaika päättyy vuonna 2014 ja tavoitteena on siihen mennessä ulkoistaa palvelinten ylläpito. Palvelinulkoistuksen ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2013 ulkoistetaan ainakin sähköpostipalvelu. Muu toiminta Tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitotyötä ulkoistetaan tarpeen mukaan. Palvelinten ja lähiverkon ylläpidossa oma osaaminen pidetään sillä tasolla, että pystytään asiantuntevasti hankkimaan alihankintatyötä sekä turvaaman palveluiden käytettävyys normaaliolosuhteissa. Huolehditaan siitä, että uusiin teknologioihin pystytään tutustumaan riittävästi. Yhteistyö Tietohallinnolla on keskeinen rooli ja näköalapaikka yksikkörajat ylittävien hankkeiden koordinoinnissa toimintatapojen ja tietotekniikkaan liittyvien käytäntöjen yhdenmukaistamisessa tietotekniikkaan liittyvässä tiedottamisessa ja osaamisen jakamisessa yksiköiden välillä. Henkilöstö Vakituisen henkilöstön määrä on kuusi. Kustannus Oy Duodecimin järjestelmäasiantuntijoiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. F Talousyksikkö Tehtävä Talousyksikkö vastaa Duodecim-konsernin taloushallinnosta. Konsernin tytäryhtiöistä Kustannus Oy Duodecimin, Keskinäisen Kiinteistöosakeyhtiön Viktorinrannan sekä Lydia ja Karl K. G. Lindbergin Duodecim-säätiön taloushallinto hoidetaan yksikössä. Konserniin kuuluvat myös AS Medicina ja Kiinteistö Oy Ykstoista. Näiden taloushallinto hoidetaan muualla, mutta myös näiden tilinpäätökset yhdistetään seuran konsernitilinpäätökseen. tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa konsernille ja sen sidosryhmille kehittää yhteistyötä talousyksikön ja muiden yksiköiden välillä. Painopisteet palkkioprosessien kehittäminen käyttöomaisuusrekisterin perustaminen Muu toiminta Talousyksikkö osallistuu asiakkuuden hallintaprosessiin ja Kustannus Oy Duodecimin verkkokaupan kehittämiseen. Talousyksikkö tuottaa yllä mainituille konsernin osille taloushallinnon palveluiden lisäksi seuraavat palvelut: tekijänpalkkiorekisterin ylläpito

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty vuosikokouksessa 23.11.2013 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012)

Toimintasuunnitelma 2012. (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) Toimintasuunnitelma 2012 (Hyväksytty hallituksen kokouksessa 25.1.2012) 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 toiminnanjohto... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Viestintä... 5 1.3 Kansainvälinen toiminta... 6 2 Opinto-

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot