Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI"

Transkriptio

1 Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI Marraskuu 2014

2 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama kehittämishanke, joka päättyy Hankkeen pääasiallinen tavoite on yhdistää kylien kehittämisen ja matkailun kehittämisen osaaminen tuottoisaksi liiketoiminnaksi. Hankkeen loppuraportointia varten kylät on haastateltu syksyllä 2014 ja kylille on laadittu omat raportit kylän matkailullisesta kehitysvaiheesta ja tulevaisuuden näkymistä. Raportin tiedot perustuvat aikaisempiin kyläsuunnitelmiin, internetissä oleviin matkailutietoihin sekä teemahaastatteluun. Teemahaastatteluissa on kylillä ollut mukana 1-13 henkeä. Paikalla olivat: Aarre Kulmala, Aaro A. Harjunpää, Tellervo Lahti, Pentti Salo, Marja Konimäki, Simo Palviainen, Soila Palviainen Raportin toteutus: Matkailu- ja ympäristövalmennus Entra Ky Soila Palviainen, puh , Simo Palviainen, puh , - 2 -

3 Sisällysluettelo 1.Perustietoja ja historiaa Kylän matkailun kehityksen taustat Kylän matkailuteemat ja kohderyhmät Kylämatkailun kehittäminen Visio ja tavoitteet Toimenpiteet ja toiminta Kylän matkailutoimijoiden yhteistyöverkosto Riskit ja haasteet Seuranta Resurssit kylämatkailun kehittämisessä Kylän hanketoiminta Kehitystyön näkymät Kylän matkailun kehittyminen Kylämatkailutuotteet Matkailuyritykset ja matkailua tukevat yritykset ja toimijat

4 1. Perustietoja ja historiaa Peräseinäjoki on aktiivinen Seinäjoen kylä. Asukkaita on Kuntaliitoksen myötä vuonna 2005 kyläidentiteetti on entisestään vahvistunut. Matkailu on ollut tärkeä elinkeino Peräseinäjoella jo 1980-luvulta lähtien, kun Kalajärven matkailualuetta ja maatilamatkailukohteita alettiin kehittää. Peräseinäjoen matkailun ydin muodostuu SF-Caravan Kalajärven ympärille, johon on rakennettu ja jossa on rakenteilla useita mökkejä jopa mökkikyliä. Matkailullisen kiinnostuksen mahdollistaa alueella harvinainen järvi, Kalajärven tekoallas. Kalajärvi on 1130 hehtaarin laajuinen tekoallas, joka on tehty Kyrönjoen tulvasuojelun vuoksi. Järvi on varsin matala ja vedenpinnan vaihtelu on yli kuusi metriä. Alueella harjoittavat mökkimajoitustoimintaa mm. Jansun Oy, Jussin Tuvat, Jääskänloma Oy, Kalajärven Lomakylä, Kangasniemen mökit, Koivutuvat, Suvihuvila, maatilamatkailu Ilomäki ja Oskarintuvat. Lähialueilla on lisätarjontaa. Matkailukeskuksesta voi vuokrata eri yrittäjien mökkejä. Mökkimajoituksen ja karavaanarialueen lisäksi alueella on mm. Suomen siirtolaisuusmuseo Maailman Raitti, Metsänhoitoyhdistyksen havaintometsä geologisen luontopolun varrella ja Mäki- Jussilan havaintotila (Kumpulan tila). Ravintolapalveluita tarjoavat mm. tilausravintola Itämäen talo ja maatilamatkailu Välimaa, jossa myös majoitustiloja ja kokouspalvelut. Kalajärven matkailukeskuksessa (Mökkimajoitus ja Caravan-alue) on myös ravintola Kalajärvi. Perhejuhlien pitopaikaksi sopii myös nuorisoseurantalo Sampola Kalakoskella, sekä nuorisoseurantalo Sovintola Loukossa. Amica-ravintola Teräskaffeli ja pikaruokapalveluja tarjoava Neste Peräseinäjoki ovat aivan kylän keskustassa. 2. Kylän matkailun kehityksen taustat Kylämatkailua hallinnoiva Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry/kylämatkailujaosto on toiminut vuodesta 1995 lähtien. Yhdistys toimii pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kattojärjestönä ja hoitaa yhteismarkkinointia mm. Internet -sivujensa sekä messuosallistumisten kautta. Lisäksi alueen yrittäjät ovat olleet vuosien varrella useissa maakunnallisissa matkailun kehittämishankkeissa mukana, esimerkiksi Lakeuden kutsu- ja Lakeuden helmet -hankkeissa. Alueen yrittäjät ja yhteisöt tekevät tiivistä yhteistyötä tapahtumajärjestelyissä. Matkailun taustat ankkuroituvat kuitenkin Kalajärven tekoaltaan mahdollisuuksiin ja sen ympärille kehittyneisiin erilaisiin matkailupalveluihin. Lisäksi Peräseinäjoen matkailullisesti varsin edullinen - 4 -

5 sijainti mm. lähellä Seinäjokea ja Alavusta (Veljekset Keskinen) luovat perustan kylän matkailijavirroille. Nykyisin Peräseinäjoen alueella yöpyy vuosittain lähes matkailijaa. Päiväkävijöitä on arvioitu olevan vuosittain jopa Tunnustuksena matkailun kehittämisestä on Kalajärvi valittu vuoden SF-Caravan -alueeksi kolme kertaa. Alue on perustettu 1985 ja siellä on 350 vaunupaikkaa. Kävijöitä on vaunukuntaa vuodessa, n yöpymisvuorokautta. Caravan-alueella on 800 neilöitä rakennettua pinta-alaa. Alueelle suunnitellaan 100 paikan laajennusta. Näiden lisäksi Peräseinäjoki on saanut myös muita palkintoja, mm. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy palkitsi koko kylän hyvästä kylän keskeisestä yhteistyöstä vuonna Vuoden 2014 peräseinäjokinen on kylämatkailujaosto. Yritykset tarjoavat majoituspalveluiden ohella myös ravintola-, kokous- ja ohjelmapalveluita. Peräseinäjoen matkailu on organisoitunut ns. Peräseinäjoen mallin mukaisesti. KUVA Peräseinäjoen kylämatkailumalli (Susanna Kulmala 2010) Valtakunnallisen kylämatkailun koordinaatiohankkeen, Peräseinäjoen kylämatkailuhankkeen ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n yhdessä kehittämän mallin ytimessä toimii Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry, joka on kylän vastuullinen kylämatkailuorganisaatio. Yhdistykseen perustettiin syksyllä 2010 oma kylämatkailutoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii kylämatkailusta vastaava henkilö. Toimikunnan puheenjohtaja on myös Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja

6 Kylämatkailun käytännön toteutuksesta vastaa kylämatkailujaosto. Jaosto vastaa kylämatkailusuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja seurannasta. Toimikunnan jäsenet voivat olla Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n ulkopuolisia henkilöitä. Toimikunta valitsee keskuudestaan kylämatkailuvastaavan ja kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kylämatkailuvastaavan tehtävänä on kutsua toimikunta koolle ja toimia kylän yhteyshenkilönä mm. valtakunnalliseen verkostoon ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:hyn. Kylämatkailuvastaava myös johtaa kylämatkailusuunnitelman tekemistä sekä toimii paikallisena tiedonvälittäjänä. Hankkeen aikana kylämatkailuvastaava ohjaa ja organisoi kylämatkailujaoston toimintaa. Peräseinäjoella on vahvat yhteistyösuhteet alueen myynti- ja markkinointiorganisaatioon. Etelä- Pohjanmaan Matkailu Oy on nimittänyt kylämatkailusta vastaavan henkilön, joka osallistuu vähintään kahteen kylämatkailujaoston kokoukseen vuosittain. Tuotekehitys ja myynnin organisointi tehdään vahvassa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa. Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:hyn kuuluu 40 jäsentä eri puolilta Seinäjokea. Peräseinäjoen alueelta jäseninä on kattava edustus sekä suoranaisia matkailuyrityksiä että matkailua tukevia yhdistyksiä, kuten harrastajateatteri ja Suomen siirtolaisuusmuseo. Kylämatkailu on koko kylän projekti. Siihen osallistuvat yritysten lisäksi aktiivisesti erilaiset yhdistykset kyläyhdistyksistä harrastusjärjestöihin sekä yksittäiset kyläläiset. 3. Kylän matkailuteemat ja kohderyhmät Peräseinäjoen kylämatkailun teemoiksi on valittu Kalajärvi, karavaanarimatkailu sekä siirtolaisuus. Teemojen pohjalta kehitetään asiakaslähtöisesti sekä olemassa olevia tuotteita että tuotteistetaan uusia. Teema on vain vahvistumassa uuden ohjelmapalvelutoimijan (Komiat Hetket) myötä. Lisäksi on menossa Maailman Raitin elävöittämishanke (Leader-hanke), jossa on tehty 5 näytelmää mm. Siperian talo, Rastas-Tiina ja Keininleikkaajien iltapuhde (keini tullee englannin kielen sokeriruokoa tarkoittavasta cane-sanasta). Lisää näytelmiä on tulossa. Niitä on tarkoitus markkinoida myös tilauksesta. Aiemmin on ollut John G. Annalasta tehty pienoisnäytelmä Miljoonan dollarin kirkonkylä, mikä oli myös hankkeen nimi. Alueelta amerikkaan muuttanut Annala testamenttasi omaisuutensa Peräseinäjoelle. Annalalla on nimikkosäätiö, joka jakaa avustuksia mm. nuorisoseuroille ja urheiluun. Ville Ritolasta voisi tehdä myös näytelmän. Hän on kotoisin Peräseinäjoelta ja häntä ei ole muistettu läheskään samalla tavalla kuten vaikkapa Paavo Nurmea, vaikka hän sai Pariisin (1924) olympialaisissa kuusi ja vielä Amsterdamissa (1928) kaksi mitalia (yhteensä 8 olympiamitalia). Häntä pidetään Nurmen (yhteensä 12 olympiamitalia) ja Hannes Kolehmaisen (5 olympiamitalia) ohella yhtenä kolmesta lentävästä suomalaisesta. Ritolalta otettiin mm. mitalit pois, joten esim. siinä olisi hyvä näytelmän aihe

7 Maailmanraitin kehittämisessä on tarkoitus tuoda lisää ulkosuomalaisten taloja. Seuraavaksi on tarkoitus tuoda talo Kanadasta. Nyt alueella on Hakalan talo, joka on siirtolaisuus- ja kylätalona, Matti Unkurin talo Siperian Omskista ja Sokeriruokofarmin työntekijöiden talo eli keinikämppä Australiasta. Keskeisenä toimintatavoitteena on tuotekehityksen ja toiminnan pitkäjänteisyyden edistäminen sekä tuotteistaminen teemojen pohjalta. Tuotteistamista kehitetään Peräseinäjoen kylämatkailumallin mukaisesti. Valmiita tuotteita on jo jonkin verran, niistä on esimerkkejä tämän tekstin loppupuolella. Erityisiä kohderyhmiä ovat mm. karavaanarit ja muut automatkailijat, ulkosuomalaiset ja heidän jälkipolvensa sekä koululaisryhmät. Lisäksi työhyvinvointiin liittyvät ryhmät ovat kylän matkailun kohderyhmiä. 4. Kylämatkailun kehittäminen 4.1. Visio ja tavoitteet Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden määrä Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n liiketoimintasuunnitelmassa alueen kävijämäärätavoitteet ovat v seuraavat: Caravan-alue Mökki- ja maatilamajoitus *) Päiväkävijät Yhteensä *) Mökki- ja maatilamatkailun osalta nämä ovat arviotietoja, vain yhdeltä saadaan tarkat tiedot. Kansainvälisten matkailijoiden määrää pyritään myös kasvattamaan. Vuoden 2016 kokonaistavoite on sama kuin aiempi vuoden 2014 tavoite. Sitä ei ole vielä saavutettu mutta nousua on tapahtunut siten, että vuoden 2016 luvut ja vuosi 2014 vastaavat lineaarisesti lähtölukua vuodelta Nousu on siis ollut ennakoitua hitaampaa, mutta se on ollut tasaista. Mökkimajoitus tuntuu lisääntyneen paljon, vaikka tarkkoja lukuja ei olekaan. Uutena ideana on kehitteillä siirtolaisten hautausmaa -idea, yhteistyössä siirtolaisinstituutin kanssa. Uusien ja edelleen kehitettyjen tuotteiden ja yritysten määrä Tavoitteena on 2 uutta yritystä vuoteen 2016 mennessä. Näiden tulisi tukea matkailuelinkeinoa alueella. Verkostomaisia tuotteita kylästä tulee olla vähintään 5, minkä lisäksi edelleen kehitetään jo olemassa olevia tuotteita

8 Tavoitteena saada ohjelmapalveluyrityksiä ja mm. siirtolaisuuteen liittyviä elävöittämishankkeita. Kylälle on luotu myös kylätalo, Hakalan talo, kyläläisten pienimuotoisia tilaisuuksia varten. Kylän yhteisöjen muodostama osuuskunta on toteuttanut kylän keskelle kyläläisten käyttöön Kulttuuritalon. Tavoitteena talvelle on puistoretkiluistelurata. Viime talvena ei ollut lunta eikä pakkasta. Kalajärven sivuilta löytyy. Komiat hetket -niminen uusi toimija. Se on ohjelmapalveluyrittäjä, jolla on maailman suurin kota. Lisäksi siellä on Suomen parhaaksi äänestetty baari BarCafe Perätupa. Äänestyksen teki Radio City maaliskuussa Tosin Viisi tähteä -lehden asiantuntijoiden äänestyksessä ei tätä baaria näy edes 50 joukossa. Perätuvan omistama Rokkilato sijaitsee myös alueella. Tavoitteena on myös lisätä 100 paikkaa Caravan-alueelle. Sinne on myös kaavoitettu paikka Hotellille. Niin ikään kotieläinpuiston perustaminen on mahdollista. Muita ideoita ovat mm. saunamaailma. Matkailun kehittämisessä on siten suurempiakin tavoitteita ja myös valmiuksia. Tavoitteena on olla kylämatkailumallina koko Suomessa Toimenpiteet ja toiminta Uusien yrittäjien hakeminen on jatkuvasti käynnissä. Alueen palvelutarjontaan tarvitaan lisää uusia yrittäjiä. Caravan-alueen asiakkaat tarvitsevat lisää oheispalveluja. Osittain niitä on jo olemassakin, mutta ne eivät aina ole karavaanareiden tiedossa. Nyt on suunnitteilla, että saadaan ainakin heinäkuuksi viikko-ohjelmat seinälle. Ohjelmissa olisi näkyvillä esim. lapsille tarjottavat ohjelmapalvelut. Kylän toimijoilla on vireillä useita investointi- ja kehittämishankkeita, joilla koetetaan vastata kasvavaan kysyntään. Esteettömän kiertoreitin ja havaintometsän parempi hyödyntäminen ohjelmapalveluina ja oheistuotteina on myös yhtenä keinona tavoitteisiin pääsemiseen. Myynti- ja markkinointikanavia on Seinäjoen Matkailuyrittäjien ja jäsenistön nettisivut sekä messut ja muut markkinointitapahtumat. Peräseinäjoen Matkailuinfo palvelee Peräseinäjoen majoitusyrityksiin majoittuvia. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy toimii yhteistyökumppanina ja markkinoinnin kattojärjestönä (ks. myöhemmin: kylämatkailutuotteet) Kylän matkailutoimijoiden yhteistyöverkosto Seinäjoen Matkailuyrittäjien hallitus ja kylämatkailujaosto ideoivat ja toteuttavat tapahtumia yhteistyössä jäsentensä kanssa. Tavoitteisiin päästään kyläläisten yhteistyöllä ja yhteishengellä sekä runsaalla vapaaehtoistyöllä. Mm. Maa- ja kotitalousnaiset, metsästysseura toimivat aktiivisessa yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yhteismarkkinoinnin ja myynnin kehittäminen vaatii vielä työtä. Valtakunnallisessa hankkeessa ollaan mukana mahdollisuuksien mukaan

9 Kiertomatkatuoteideoita: Kalakilpailu Lohjan saariston, Vuonislahden ja Peräseinäjoen välillä juhannusaattona. Killinkosken ja Peräseinäjoen välisen kiertomatkatuotteen markkinoiminen, mahdollinen tuotetestaus lehdistölle sekä muille tärkeille yhteistyötahoille. Tavoitteet ovat yhteneväisiä, mutta pieniä ongelmia on. Yhteisen myynnin ja yhteisen markkinoinnin kehittäminen on haaste. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat nähtävissä Peräseinäjoen matkailumallissa. Yhteistyöverkosto on selkeä, mutta kehittämistä siinä on kansainvälisyystavoitteiden suhteen. Sielläkin on valmiudet jo pitkällä, mutta kaikki konkreettiset osa-alueet eivät ole vielä kunnossa (mm. tulkkaus, materiaalit, markkinointi). Siirtolaisuuskulttuurin toimijoilla ovat toimivat yhteistyöverkostot ulkosuomalaisiin mm. USA, Kanada, Australia ja Ruotsi Riskit ja haasteet Toimijoiden sitouttaminen on haasteellista ja pitkäjänteistä työtä, joka saattaa väsyttää sekä sitouttajaa että sitoutettavia. Kylämatkailu vastaavien onkin syytä painottaa alusta saakka oman toimenkuvansa sisältöä sekä käytävä selkeästi läpi yhteiset tavoitteet ja päämäärät väärinkäsitysten välttämiseksi. Pikkuhiljaa on opittu delegoimaan nuoremmille joten on tullut uusia ihmisiä. Kihniön Nuorisoseura esim. on halunnut tulla mukaan kylämatkailuun. Kihniä sijaitsee n. 10 km etellään Peräseinäjoelta. Nuoria yrittäjiä on tullut mukaan, 4H-kerho on mukana, kuten Karvakorvat-koirayhdistys. Markkinointiin eivät kuitenkaan kaikki lähde mukaan. Booking.comissa on vielä vähän yrittäjiä, nettisivujen etusivua pitäisi uudistaa siten että kotisivujen ym. linkit näkyisivät siellä suoraan. Riskit liittyvät osittain tietämystasoon ja osittain yhteistoimintaa uhkaaviin ristiriitoihin. Yhteistoiminta saattaa esimerkiksi kärsiä siitä, että sopimuksettomien mökinomistajien puhelinnumeroita annetaan ilman korvausta asiaa tiedusteleville matkailijoille. Jossain vaiheessa aika ei ehkä tähän riitä ja neuvonta saattaa joutua arvostelun kohteeksi. Kaiken kaikkiaan riskit ovat kuitenkin varsin hyvin hallittavissa sen jälkeen kun ne on tiedostettu Seuranta Asiakastyytyväisyyskyselyitä käytetään. Palautteesta on ollut myös hanke yhdistyksellä ja palautelomake on ollut olemassa. Palvelua sydämellä - ja tunne turva -koulutus löytyy monelta yrittäjältä. Asiakaspalautetta kerätään ahkerasti ja palautteen käsitellään asianmukaisesti ja nopeasti. Vaikutelmaksi kuitenkin jää, että palautejärjestelmä ei suinkaan ole aukoton, ei ainakaan mökkimajoituksen osalta

10 5. Resurssit kylämatkailun kehittämisessä Ongelmana on, että on paljon osaajia, mutta eivät välttämättä oikeissa paikoissa mm. markkinoinnin kannalta. Esim. mökkiyrittäjät eivät lähde booking.comiin tai muihin keskitettyihin varausjärjestelmiin siksi, että asuessaan lähellä mökkejään, he haluavat tehdä itse mahdollisimman paljon. 15%:n komissio koetaan korkeaksi. Markkinointi ja myynti ei suju parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaat soittavat caravanalueelle ja kyselevät mökkejä. Neuvonta ei voi mökkejä vuokrata. Sieltä annetaan toistaiseksi sopimusta vailla olevien omistajien puhelinnumerot. Taloudellisia resursseja pidetään myös haasteena. Mökkikylään investoidaan koko ajan melko runsaasti, joten siinä mielessä talous ei ole ongelma. Sen sijaan voidaanko ja missä määrin vastata suurenevaan kysyntään, saattaa tuottaa tulevaisuudessa ongelmia. Mikäli kysyntään ei kyetä vastaamaan on riskinä se että matkailijavirrat vähenevät, koska koetaan ettei siltä alueelta kannata kysyäkään majoitusta, koska ne on kuitekin täynnä. Mikäli taas otetaan suurempia taloudellisia riskejä investoimalla alueelle liikaa, voi tulla ongelmia investointien kuolettamisessa. Hinnoittelusta Mökkivälityksessä on syytä selvittää ja tarkastaa mökkien varustetaso ja verrata niistä kysyttyjä hintoja keskenään. Välitystoiminta ei ollut selvillä kaikkien mökkien tasosta ja varustuksesta, joten mökkien läpikäynti on päätetty toteuttaa. On mielenkiintoista, miksi kahden euron pääsymaksu Maailmanraitille on kallis monen mielestä. Ehkä maksua olisi syytä pohtia uudestaan. Aivan relevantti vaihtoehto on korottaa sitä selvästi ja rajata maksullinen alue. Joskus maksun korottaminen tuo tuotteelle kuin itsestään lisäarvostuksen. Nykyään voi olla niin, että matkailija odottaa, että kahdella eurolla ei voi saada mitään järkevää vastinetta, kun taas vaikkapa 5 euron maksu osoittaisi, että Maailmanraitin ylläpitäjät arvostavat omaa aluettaan joten saman voi tehdä myös matkailija. Ulkomaiset matkailijat Raija Ilmasti-Koivisto on tehnyt AMK-opinnäytetyön: Peräseinäjoen matkailun kansainvälistymisen mahdollisuudet (2009). Aineisto oli hankittu haastattelemalla. Ilmasti- Koiviston mukaan ulkomaisten matkailijoiden vastaanottamiseen on mahdollisuuksia ja myös valmiita verkostoja ulkomaille. Haasteet liittyvät markkinointiin, vieraskielisen markkinointiviestintämateriaalin käyttöönottoon ja tulkkaukseen. Lisäksi verkostoitumista tulee tehostaa mm. tuotteistamisessa, matkailutuotteiden koonnissa sekä markkinoinnissa. Maailmanraitin ajatus on jo sinänsä kansainvälinen, siinä on mukana kansainvälisiä toimijoita ja se peruslähtökohta eli siirtolaisuus on niin ikään kansainvälinen. Lisäksi siirtolaisuusteema on varsin ainutlaatuinen matkailuteema. Näillä perusteilla on syytä viedä loppuun edellämainittut toimenpiteet, jotta kansainvälistä markkinointia voidaan alkaa toteuttaa. 6. Kylän hanketoiminta Tuntuma on, että koko ajan pitää hakea joka paikasta rahaa. Kehittämisrahaston investointihankkeen (ELY-keskus) kanssa on ollut ongelmia. Maksatusaikaan on saatu erilaisia päätöksiä kuin aikaisemmat lupaukset ovat antaneet olettaa. Hankkeista ei siten ole hyviä kokemuksia. Kylämatkailuun haetaan siitä huolimatta uusia hankkeita joista yksi on Maailmanraittiin liittyvä

11 7. Kehitystyön näkymät Osittain matkailukylään ollaan vasta nyt heräämässä. Tekoallasta vastutettiin, samoin sen kehittämistä aluksi. Kalajärvi on nyt aivan erilainen paikka koska väkeä tulee paljon. Maaseutukyläksi tämä on vilkas paikka ainakin kesällä kiitos turistien. Enää ei ole henkistä vastustusta, kokonaan toinen asia on, miten paljon sijoitetaan. Hyötyjen ja sijoitusten laskelmointia tehdään koko ajan. On hyvä kysymys, kuinka paljon ihmisiä toimintaan saadaan lopulta mukaan. Uusi osuuskunnan puheenjohtaja on kuitenkin innokas yhteistyökumppani. Osuuskunnalla on tiloja mm. vaikka tanhuille. Peräseinäjokiseura on myös hyvä yhteistyökumppani. Avauksia on tehty Kirkonkylän nuorisoseuraan myös. Annalan miljoona on ollut osarahoittajana taustalla koko ajan. Sieltäkin on siis olemassa myös tulevia resursseja. Kylämatkailuhankkeet ovat saaneet omarahoitusosuutta kokoon

12 8. Kylän matkailun kehittyminen Kehittymisaste muodostuu viidestä elementistä (Verkostoituminen/yhteistyö, Tuotekehitys, Laatu, Liiketoiminnallisuus sekä Markkinointi ja myynti) ja niiden osatekijöistä. Etenemistilanne kunkin osatekijän kohdalla on arvioitu painotetusti erikseen. Osatekijän paino- ja etenemisarvojen avulla saadaan osatekijän tulos. Kaikki yhdessä muodostavat kehittymistä kuvaavat lopulliset arvot (ks. seuraavan sivun kuva). Kukin elementti on 1/5 kokonaisuudesta. Eteneminen on arvioitu seuraavasti: 0 = ei vielä, 1 = alkumetreillä, 2 = hyvässä vauhdissa, 3 = tehty / toimii

13 Kylä on nyt erittäin vahvasti tasolla 2. Kansainvälistymisen ensiaskeleet on otettu ja kylällä on näkemys siitä, miten ylin taso saavutetaan. Kohderyhmät ja kohteet ovat olemassa, kielitaitoa, markkinointia ja tuotteita kehitellään parhaillaan

14 9. Kylämatkailutuotteet PERÄSEINÄJOEN KYLÄKIERROS BUSSIRYHMILLE Opastettu kierros sisältää mielenkiintoisia tarinoita ja tietoa Peräseinäjoen henkilöhistorioista, kulttuurista ja elinkeinoista: teräksestä matkailun kautta maatalouteen ja turvetuotantoon. Retken aikana vieraillaan myös siirtolaisuuden historiaa esittelevällä Maailman Raitilla. Esimerkkikierros 4,5 tuntia: Mäki-Jussilan havaintotila. Kierros metallialueella ja Kalajärven virkistysalueella Opastettu kävelykierros ja kahvit Hakalan talossa Maailman Raitilla Kalajärvellä Matka jatkuu keskustan kautta kohti Haukinevaa (turvetuotanto ja kasvihuonekylä) Kalajärven voimalaitos, jossa kerrotaan Kalajärven synnystä ja tulvasäännöstelystä Retken hinta: 19 / hlö (sunnuntaisin 28 / hlö) Hintaan sisältyy oppaan palvelut koko kierroksen ajan, Hakalan talon esittely ja kahvit. Hintaan ei sisälly kuljetuksia, retki toteutetaan ryhmän omalla bussilla. Esimerkkihinta min. 20 henkilön ryhmille. Lisäpalvelut pakettiin: Lounas Opastus Siirtolaisuusmuseossa Etelä-Pohojalaanen voimistelu Näytelmä Maailman Raitilla tai Kulttuuritalo Pokilla (kesto noin 20min) KYLÄMATKAILUKYLÄT PERÄSEINÄJOKI (Seinäjoki) JA KILLINKOSKI (Virrat) Retkipäivä täynnä mielenkiintoisia kohteita tarinoineen: mm. siirtolaisuuden historiaa, pohjalaiskylän elämää ja yritteliäisyyttä, maisemia satojen järvien juhannuskaupungissa, Josef Stenbäckin arkkitehtuuria sekä yli 100 -vuotista tehdashistoriaa. Ostoksia tehtaanmyymälöissä tai jopa tuoreita vihanneksia kasvihuoneelta! Kylämatkailukylät Peräseinäjoki (Seinäjoki) ja Killinkoski (Virrat) tarjovat bussiryhmille esimerkiksi seuraavanlaisia ohjelmia: Matkaohjelma esim. esim. Vaasan suunnasta tuleville bussiryhmille : klo 10 Saapuminen Peräseinäjoelle. Aamukahvit ja opastettu kävelykierros siirtolaisuuden historiaa Maailman Raitilla. klo Kyläkierros ryhmän bussilla kyläoppaan johdolla. Kierros sisältää tarinoita ja tietoa Peräseinäjoen elinkeinoista, teräksestä matkailun kautta maatalouteen ja turvetuotantoon, kulttuuria ja mielenkiintoisia henkilöhistorioita unohtamatta. klo Noutopöytälounas Maatilamatkailu Välimaalla. Samalla kuullaan, miten pohjalaisella maaseudulla oikeasti eletään ja yritetään nykypäivänä.klo Matka jatkuu kohti Virtain keskustaa. klo Opastettu Virrat-kiertoajelu, jonka aikana tutustutaan Virtain historiaan ja keskusta-alueeseen, Torisevan Rotkojärveä ja Herraskosken kanavaa unohtamatta

15 n. klo 16 Opastettu kävelykierros Killinkosken Wanhalla tehtaalla ja ostosmahdollisuus (nauhamyymälä, kirpputori, omakustanteinen kahvittelumahdollisuus). Killinkosken vanha P. G. Holmin nauhatehdas on kuuluisan arkkitehdin Josef Stenbäckin suunnittelema tehdasrakennus, joka esittelee maaseudun keskellä harvinaista yli 100-vuotiasta teollisuusperinnettä. klo Suunta kohti kotia. Matkaohjelma esim. Tampereen suunnasta tuleville bussiryhmille: klo 10 Saapuminen Killinkoskelle. Aamukahvit Wanhan tehtaan kahvilassa ja opastettu kävelykierros Killinkosken Wanhalla tehtaalla, ostosmahdollisuus (nauhamyymälä, kirpputori). Killinkosken vanha P. G. Holmin nauhatehdas on kuuluisan arkkitehdin Josef Stenbäckin suunnittelema tehdasrakennus, joka esittelee maaseudun keskellä harvinaista yli 100-vuotiasta teollisuusperinnettä. n. klo 12 Opastettu Virrat-kiertoajelu, jonka aikana tutustutaan Virtain historiaan ja keskusta-alueeseen, Torisevan Rotkojärveä ja Herraskosken kanavaa unohtamatta. klo Lounas hämäläisestä noutopöydästä Mikontalolla Virtain Perinnekylässä. klo Matka jatkuu kohti Peräseinäjokea. klo Kyläkierros ryhmän bussilla kyläoppaan johdolla. Kierros sisältää tarinoita ja tietoa Peräseinäjoen elinkeinoista, teräksestä matkailun kautta maatalouteen ja turvetuotantoon, kulttuuria ja mielenkiintoisia henkilöhistorioita unohtamatta. klo Kierroksen päätös Kalajärvelle, jossa opastettu kävelykierros siirtolaisuuden historiaa esittelevällä Maailman Raitilla. Omakustanteinen kahvittelumahdollisuus. klo Suunta kohti kotia. Retken hinta: esim. 37 / hlö, sisältäen kuvauksen mukaiset opaspalvelut, esittelyt ja kohteiden pääsymaksut, 1 x kahvit ja noutopöytälounas. Hinta ei sisällä kuljetuksia vaan matkat toteutetaan ryhmän omalla bussilla. Esimerkkihinta väh. 25 hengen ryhmille. METSIEN MIESTEN JA NAISTEN ILLANVIETTO PERÄSEINÄJOEN METSÄSTYSSEURAN NÄÄTÄMAJALLA Metsästysmajalla kisataan pihapiirin tehtävärasteilla Erämestarin tittelistä. Lajeina on kirveenheitto, hirviammunta ja eläinlajien tunnistus. Tehtävärasteilla opastamassa ja toimintaansa esittelemässä edustajia paikallisesta metsästysseurasta. Kisan ohella Anna-emäntä kattaa pöydän koriaksi lähiseudun raaka-aineista. Ohjelman jälkeen mahdollisuus saunomiseen. Hauska illanvietto-ohjelma autenttisessa ympäristössä kokousryhmille, yritysasiakkaille ja tyky -porukoille. Illanvietto on mahdollista toteuttaa ympärivuotisesti. Ryhmähinta: 46 / hlö (minimilaskutus 20 hlö) + palvelumaksu 20 / ryhmä. Lisämaksusta: kylpypaljun vuokraus + lämmitys

16 ILLALLINEN YHDELLE Illallinen yhdelle on eniten uusintoja saanut saksalainen televisionäytelmä. Näytelmä kertoo 90v. täyttävän Sofia -neidin syntymäpäiväillallisista, joissa hänen vieraitaan tuuraa hovimestari James. Sofia -neiti kutsuu joka vuosi syntymäpäivilleen neljä vanhaa ystäväänsä, joista viimeinenkin on valitettavasti kuollut jo aikaa sitten. Hovimestari joutuu jokaisen neljän ruokalajin yhteydessä kohottamaan maljaa Sofia -neidin kanssa ja matkimaan hänen poissa olevia vieraitaan. Näytelmän kesto on 20 min. Näytelmä on mahdollista tilata esim. pikkujoulun tai muun tilaisuuden yhteyteen asiakkaan valitsemaan paikkaan Peräseinäjoella tai muualla Seinäjoen alueella. Näytelmää voidaan esittää joko päivällä tai illalla. Esityksen hinta kilometrikorvaus. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy puh. (06) HAAPALUOMAN LOUHOS Haapaluoman maasälpälouhokselta korukivien etsijät ovat löytäneet yli 20 mineraalia. Louhokselta löytyy mm. Peräseinäjoen kuntakiveä lepidoliittia, punaista ja mustaa turmaliinia, kolumbiittia, kunziittia, albiittia ja kirjomaasälpää. Harvinaisuutena mainittakoon jalokivenä tunnettu vaaleanpunainen, läpinäkyvä berylli, jota kutsutaan morganiitiksi. Louhokselta löytää myös kassiteriittia ja sinivihreää apatiittia. Haapaluoman louhos on myös lähellä Paston kylän kultaesiintymää. Haapaluoman louhoksen pääsymaksu on 5 / hlö, koululaisryhmät pääsevät louhokselle ilmaiseksi. Maksu maksetaan Matkailuinfoon, joka sijaitsee Hakalan talossa Kalajärvellä, os. Länsirannantie 2. Pääsymaksulla katetaan louhoksen hoito ja vuosittainen kaivinkoneiden käyttö. Esittelijöinä toimivat tarvittaessa Aarre Kulmala: puh , tai Paavo Viljanmaa, puh Peräseinäjoki-Seura ry Yksittäisille asiakkaille: LAINAA KYLÄLÄINEN OPASTETTU KIERROS KYLÄAKTIIVIN JOHDOLLA Maaseudun elämästä kiinnostuneilla matkailijoilla on Peräseinäjoella mahdollisuus lainata kyläläinen ja tehdä hänen kanssaan mielenkiintoinen kyläkierros. Kyläaktiivi kertoo tarinoita Peräseinäjoen historiasta ja sen henkilöistä ja tutustuttaa nykypäivän elämänmenoon. Retken aikana on mahdollisuus myös vierailla pohjalaistalossa ja käydä kasvihuoneella ostamassa taatusti tuoreita tomaatteja ma.ke ja pe. Retken kesto on n. 3,5 tuntia. Esimerkkikierros: kierros metallialueella ja Kalajärven virkistysalueella opastettu kävelykierros ja kahvit Hakalan talossa Maailman Raitilla Kalajärvellä matka jatkuu keskustan kautta kohti Haukinevaa (turvetuotanto ja kasvihuonekylä)

17 Kalajärven voimalaitos, jossa kerrotaan Kalajärven synnystä ja tulvasäännöstelystä mahdollisuus vierailla pohjalaistalossa Retken hinta: 50 / hlö (kun kierrokseen osallistuu 2 henkilöä), sunnuntaisin 95,40 / hlö. Hintaan sisältyy kyläaktiivin opaspalvelut, Hakalan talon ja Maailman Raitin opastus ja kahvit. Retken hintaan ei sisälly kuljetusta, vaan kierros toteutetaan asiakkaan omalla henkilöautolla tai vuokra-autolla. Retki on toteuttavissa yksittäisille matkailijoille, 1-4 henkilölle. SIIRTOLAISUUDEN JUURILLA PERÄSEINÄJOELLA Lähde juurillesi Suomeen, Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, tutustumaan siirtolaiskulttuurin keskukseen ja nykypäivän suomalaiseen elämänmenoon. Majoitu mukavasti järven rannalla tai kotoisasti pohjalaisella maatilalla. Retkipaketti (1 yö) sisältää: vuokra-auto rautatieasemalle toimitettuna (30 min ajomatka Peräseinäjoelle) majoitus valinnan mukaan joko mökkimajoituksessa tai maatilamajoituskohteessa 1. päivän ohjelmana opastettu kierros siirtolaisuuden historiaa esittelevällä Maailman Raitilla ja Hakalan talossa, kahvit 2. päivän ohjelmana kyläkierros Peräseinäjoella (kesto 3,5-4 tuntia) kyläaktiivin johdolla Opastettu kierros Suomen Siirtolaisuusmuseossa, John G.Annala -miljoonan dollarin kirkonkylä -näytelmä (ennakkotilauksesta ryhmille) tai näytelmä videoversio, katsottavissa myös englanninkielisellä tekstityksellä. Hinta: alkaen 270 / hlö (min. 2 hlö) sis. auton vuokraus 28 tuntia, rajoittamattomilla kilometreillä, majoitus Jääskän Loman mökkikohteessa liinavaatteineen ja siivouksineen (ei ruokapalveluita), Maailman Raitin esittelykierros ja kahvitarjoilu, kyläaktiivin opastama kyläkierros. Vaihtoehtoisesti majoitus maatilamatkailukohteessa (sisältäen aamiaiset ja lounaat). Lisämaksusta saatavilla siirtolaisrekisteripalvelut ja ruokailut esim. Ravintola Kalajärvellä. Lisäpalvelut: Lisäyö mökkimajoitukseen +70 /hlö Lisätunnit auton vuokraan Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy puh. (06)

18 10. Matkailuyritykset ja matkailua tukevat yritykset ja toimijat Yritykset: Maatilamatkailu Ilomäki Reijo Ilomäki Ilomäentie 52, Peräseinäjoki/SEINÄJOKI p Maatilamatkailu Välimaa Välimaantie 65, Kalakoski Anna ja Veli-Matti Mäki-Paavola p Matkailumaatila Ala-Kihniän Torppa Kihniänpääntie 145, Kalakoski Puh (06) Valma Haapamäki Harri Haapamäki SF-Caravan Kalajärvi Kalajärventie 4, Peräseinäjoki Ravintola Kalajärvi / Varjamot Oy Kalajärventie, Peräseinäjoki Puh: (06) Gsm: Sähköposti: info(ät)kalajarvi.fi Kotisivut: Mökkivuokrausta Peräseinäjoella: Jansun Oy Jussin Tuvat Jääskänloma Oy Kangasniemen mökit Koivutuvat Loimutuvat Oskarintupa Suvihuvila Kuljunkosken mökki

19 Ohjelmapalveluita: Erä- ja elämyspalvelut Kytöharju Satu Kytöharju Aisamäen kesäteatteri/peräseinäjoen Pennihäät ry pj. Birgitta Javanainen Veneraitti 3, Peräseinäjoki Komiat Hetket Vesa Mäyry PL 11, Seinäjoki Peräseinäjoen Tuulikuoro pj. Kaisu Keski-Liikala Kuhakuja 3, Peräseinäjoki Tutustumiskohteita: Suomen Siirtolaisuusmuseo Maailman Raitti Toimisto: Terästalo, Keikulinkuja 1, Peräseinäjoki Näyttelyt: Kulttuuritalo Pokki, Keskustie 28-30, Peräseinäjoki Maailman Raitti: Kalajärvi, Länsirannantie 2, Peräseinäjoki Havaintometsä Luontokohde Peräseinäjoella Kalajärven matkailualueen läheisyydessä Mäki-Jussilan havaintotila Jorma ja Seija Mäki-Jussila Mäki-Jussilantie 47, Louko Yhdistykset: PERÄSEINÄJOKI-SEURA Peräseinäjoen perinteen ja kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen Yhteyshenkilö: Aaro A Harjunpää Kalakoski Puhelin: (06) ,

20 PERÄSEINÄJOEN MAATALOUSJÄRJESTÖT Maataloustuottajat, Maatalousseura, Maa ja Kotitalousnaiset Yhteyshenkilö: Riitta Ojaniemi Niementie 96, Kalakoski Puhelin: (06) , Riitta Ojaniemi PERÄSEINÄJOEN METSÄSTYSSEURA pj. Juha Koliini puhelin: juha.koliini(at)netikka.fi PERÄSEINÄJOEN YRITTÄJÄT pj. Veli-Matti Mäki-Paavola PL 2, Peräseinäjoki Puh: peraseinajoen (at) yrittajat.fi Peräseinäjoen Yrittäjät Yhteyshenkilö: Aarre Kulmala Nettisivut:

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

Ypäjä KYLÄMATKAILURAPORTTI

Ypäjä KYLÄMATKAILURAPORTTI Ypäjä KYLÄMATKAILURAPORTTI 2014 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama kehittämishanke,

Lisätiedot

Iivantiira KYLÄMATKAILURAPORTTI

Iivantiira KYLÄMATKAILURAPORTTI Iivantiira KYLÄMATKAILURAPORTTI 2014 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama

Lisätiedot

Möhkö KYLÄMATKAILURAPORTTI

Möhkö KYLÄMATKAILURAPORTTI Möhkö KYLÄMATKAILURAPORTTI 2014 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama kehittämishanke,

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti SYKSY 2010 Teemana maaseudun majoitustoiminta Leirintäala uskoo tulevaisuuteen Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan lisää näkyvyyttä Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS Oppia muualta

Lisätiedot

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pietarsaaren yksikkö, matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 SISÄLTÖ

Lisätiedot

maaseutu& matkailijoille Ohjelmapalveluja ulkomaisille Kevät 2009 Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla

maaseutu& matkailijoille Ohjelmapalveluja ulkomaisille Kevät 2009 Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla maaseutu& Kevät 2009 Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Maaseutuyrittäjyyttä suurella sydämellä Suomalaista viiniä Ajan Jäljissä Raumalla Ohjelmapalveluja ulkomaisille matkailijoille 2 Maaseutu & Matkailu

Lisätiedot

Matkalle tulevaisuuden Luomuun!

Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Matkalle tulevaisuuden Luomuun! Uuden ECEAT Suomi yhdistyksen toimintaa on nyt takana runsas vuosi, ja tämä on ensimmäinen Matkalle luomuun jäsenlehden numero. Toivon että lehdestä tulee rikas perinne,

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011 Mistä aikaa hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat PÄÄKIRJOITUS Julkaisija Matkailun teemaryhmä/ Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 1. Kylän nimi: Kitinoja Sijaintikunta: Seinäjoki Kylän asukasluku noin 400 asukasta Etäisyydet: Seinäjoen kaupungin keskustaan 16 km, Nurmon keskustaan

Lisätiedot

Retkiluistelemaan Rantasalmelle! MIKKELIN JÄÄHALLIT. Lisätietoja www.rantasalmitravel.com ja www.rantasalmi.fi. Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011

Retkiluistelemaan Rantasalmelle! MIKKELIN JÄÄHALLIT. Lisätietoja www.rantasalmitravel.com ja www.rantasalmi.fi. Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011 YRITYSMAAILMA www.mustekolmio.fi 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola

Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi. Hannu Vetola 1(16) Kerhotoiminnan kehittäminen (Ohjaajan opas) - Työväline menestystä janoavan kerhon avuksi Hannu Vetola Sisällysluettelo 2(16) 1.Filateelisen kerhotoiminnan nykytilanne...4 2.Tilaisuuden osallistujat...4

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13

LAATU MATKAILU. Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 & LAATU 2011 MATKAILU KESKI-SUOMEN MATKAILUN TEEMALEHTI MAAKUNTIEN PARHAAT Taipaleen tilan pääraaka-aineet ovat sataprosenttisesti suomalaisia. 13 MATKAILUN MARKKINOINTI Venäläiset matkailijat menevät

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

MATKAILUN KUULUMISET HYVÄ ETELÄSAVOLAINEN MAASEU- TUYRITTÄJÄ! Kirjeen sisältö. Matkailun kuulumiset Ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasiakirjat

MATKAILUN KUULUMISET HYVÄ ETELÄSAVOLAINEN MAASEU- TUYRITTÄJÄ! Kirjeen sisältö. Matkailun kuulumiset Ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasiakirjat MATKAILUN KUULUMISET Matkailun odotukset parantuneet HYVÄ ETELÄSAVOLAINEN MAASEU- TUYRITTÄJÄ! Kirjeen sisältö Matkailun kuulumiset Ohjelmapalveluyritysten turvallisuusasiakirjat kuntoon Luontohoiva-hanke

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA

MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA MATKAILUN TUOTEKEHITTÄJÄN KÄSIKIRJA... 1 TUOTEKEHITYS ARJESSA... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ TUOTEKEHITYKSEN LÄHTÖKOHTANA... 5 Toimintaympäristön hahmottaminen... 6 Toimijoiden

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot