Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI"

Transkriptio

1 Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI Marraskuu 2014

2 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama kehittämishanke, joka päättyy Hankkeen pääasiallinen tavoite on yhdistää kylien kehittämisen ja matkailun kehittämisen osaaminen tuottoisaksi liiketoiminnaksi. Hankkeen loppuraportointia varten kylät on haastateltu syksyllä 2014 ja kylille on laadittu omat raportit kylän matkailullisesta kehitysvaiheesta ja tulevaisuuden näkymistä. Raportin tiedot perustuvat aikaisempiin kyläsuunnitelmiin, internetissä oleviin matkailutietoihin sekä teemahaastatteluun. Teemahaastatteluissa on kylillä ollut mukana 1-13 henkeä. Paikalla olivat: Aarre Kulmala, Aaro A. Harjunpää, Tellervo Lahti, Pentti Salo, Marja Konimäki, Simo Palviainen, Soila Palviainen Raportin toteutus: Matkailu- ja ympäristövalmennus Entra Ky Soila Palviainen, puh , Simo Palviainen, puh , - 2 -

3 Sisällysluettelo 1.Perustietoja ja historiaa Kylän matkailun kehityksen taustat Kylän matkailuteemat ja kohderyhmät Kylämatkailun kehittäminen Visio ja tavoitteet Toimenpiteet ja toiminta Kylän matkailutoimijoiden yhteistyöverkosto Riskit ja haasteet Seuranta Resurssit kylämatkailun kehittämisessä Kylän hanketoiminta Kehitystyön näkymät Kylän matkailun kehittyminen Kylämatkailutuotteet Matkailuyritykset ja matkailua tukevat yritykset ja toimijat

4 1. Perustietoja ja historiaa Peräseinäjoki on aktiivinen Seinäjoen kylä. Asukkaita on Kuntaliitoksen myötä vuonna 2005 kyläidentiteetti on entisestään vahvistunut. Matkailu on ollut tärkeä elinkeino Peräseinäjoella jo 1980-luvulta lähtien, kun Kalajärven matkailualuetta ja maatilamatkailukohteita alettiin kehittää. Peräseinäjoen matkailun ydin muodostuu SF-Caravan Kalajärven ympärille, johon on rakennettu ja jossa on rakenteilla useita mökkejä jopa mökkikyliä. Matkailullisen kiinnostuksen mahdollistaa alueella harvinainen järvi, Kalajärven tekoallas. Kalajärvi on 1130 hehtaarin laajuinen tekoallas, joka on tehty Kyrönjoen tulvasuojelun vuoksi. Järvi on varsin matala ja vedenpinnan vaihtelu on yli kuusi metriä. Alueella harjoittavat mökkimajoitustoimintaa mm. Jansun Oy, Jussin Tuvat, Jääskänloma Oy, Kalajärven Lomakylä, Kangasniemen mökit, Koivutuvat, Suvihuvila, maatilamatkailu Ilomäki ja Oskarintuvat. Lähialueilla on lisätarjontaa. Matkailukeskuksesta voi vuokrata eri yrittäjien mökkejä. Mökkimajoituksen ja karavaanarialueen lisäksi alueella on mm. Suomen siirtolaisuusmuseo Maailman Raitti, Metsänhoitoyhdistyksen havaintometsä geologisen luontopolun varrella ja Mäki- Jussilan havaintotila (Kumpulan tila). Ravintolapalveluita tarjoavat mm. tilausravintola Itämäen talo ja maatilamatkailu Välimaa, jossa myös majoitustiloja ja kokouspalvelut. Kalajärven matkailukeskuksessa (Mökkimajoitus ja Caravan-alue) on myös ravintola Kalajärvi. Perhejuhlien pitopaikaksi sopii myös nuorisoseurantalo Sampola Kalakoskella, sekä nuorisoseurantalo Sovintola Loukossa. Amica-ravintola Teräskaffeli ja pikaruokapalveluja tarjoava Neste Peräseinäjoki ovat aivan kylän keskustassa. 2. Kylän matkailun kehityksen taustat Kylämatkailua hallinnoiva Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry/kylämatkailujaosto on toiminut vuodesta 1995 lähtien. Yhdistys toimii pienten ja keskisuurten matkailuyritysten kattojärjestönä ja hoitaa yhteismarkkinointia mm. Internet -sivujensa sekä messuosallistumisten kautta. Lisäksi alueen yrittäjät ovat olleet vuosien varrella useissa maakunnallisissa matkailun kehittämishankkeissa mukana, esimerkiksi Lakeuden kutsu- ja Lakeuden helmet -hankkeissa. Alueen yrittäjät ja yhteisöt tekevät tiivistä yhteistyötä tapahtumajärjestelyissä. Matkailun taustat ankkuroituvat kuitenkin Kalajärven tekoaltaan mahdollisuuksiin ja sen ympärille kehittyneisiin erilaisiin matkailupalveluihin. Lisäksi Peräseinäjoen matkailullisesti varsin edullinen - 4 -

5 sijainti mm. lähellä Seinäjokea ja Alavusta (Veljekset Keskinen) luovat perustan kylän matkailijavirroille. Nykyisin Peräseinäjoen alueella yöpyy vuosittain lähes matkailijaa. Päiväkävijöitä on arvioitu olevan vuosittain jopa Tunnustuksena matkailun kehittämisestä on Kalajärvi valittu vuoden SF-Caravan -alueeksi kolme kertaa. Alue on perustettu 1985 ja siellä on 350 vaunupaikkaa. Kävijöitä on vaunukuntaa vuodessa, n yöpymisvuorokautta. Caravan-alueella on 800 neilöitä rakennettua pinta-alaa. Alueelle suunnitellaan 100 paikan laajennusta. Näiden lisäksi Peräseinäjoki on saanut myös muita palkintoja, mm. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy palkitsi koko kylän hyvästä kylän keskeisestä yhteistyöstä vuonna Vuoden 2014 peräseinäjokinen on kylämatkailujaosto. Yritykset tarjoavat majoituspalveluiden ohella myös ravintola-, kokous- ja ohjelmapalveluita. Peräseinäjoen matkailu on organisoitunut ns. Peräseinäjoen mallin mukaisesti. KUVA Peräseinäjoen kylämatkailumalli (Susanna Kulmala 2010) Valtakunnallisen kylämatkailun koordinaatiohankkeen, Peräseinäjoen kylämatkailuhankkeen ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n yhdessä kehittämän mallin ytimessä toimii Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry, joka on kylän vastuullinen kylämatkailuorganisaatio. Yhdistykseen perustettiin syksyllä 2010 oma kylämatkailutoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii kylämatkailusta vastaava henkilö. Toimikunnan puheenjohtaja on myös Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja

6 Kylämatkailun käytännön toteutuksesta vastaa kylämatkailujaosto. Jaosto vastaa kylämatkailusuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja seurannasta. Toimikunnan jäsenet voivat olla Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n ulkopuolisia henkilöitä. Toimikunta valitsee keskuudestaan kylämatkailuvastaavan ja kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kylämatkailuvastaavan tehtävänä on kutsua toimikunta koolle ja toimia kylän yhteyshenkilönä mm. valtakunnalliseen verkostoon ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:hyn. Kylämatkailuvastaava myös johtaa kylämatkailusuunnitelman tekemistä sekä toimii paikallisena tiedonvälittäjänä. Hankkeen aikana kylämatkailuvastaava ohjaa ja organisoi kylämatkailujaoston toimintaa. Peräseinäjoella on vahvat yhteistyösuhteet alueen myynti- ja markkinointiorganisaatioon. Etelä- Pohjanmaan Matkailu Oy on nimittänyt kylämatkailusta vastaavan henkilön, joka osallistuu vähintään kahteen kylämatkailujaoston kokoukseen vuosittain. Tuotekehitys ja myynnin organisointi tehdään vahvassa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa. Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:hyn kuuluu 40 jäsentä eri puolilta Seinäjokea. Peräseinäjoen alueelta jäseninä on kattava edustus sekä suoranaisia matkailuyrityksiä että matkailua tukevia yhdistyksiä, kuten harrastajateatteri ja Suomen siirtolaisuusmuseo. Kylämatkailu on koko kylän projekti. Siihen osallistuvat yritysten lisäksi aktiivisesti erilaiset yhdistykset kyläyhdistyksistä harrastusjärjestöihin sekä yksittäiset kyläläiset. 3. Kylän matkailuteemat ja kohderyhmät Peräseinäjoen kylämatkailun teemoiksi on valittu Kalajärvi, karavaanarimatkailu sekä siirtolaisuus. Teemojen pohjalta kehitetään asiakaslähtöisesti sekä olemassa olevia tuotteita että tuotteistetaan uusia. Teema on vain vahvistumassa uuden ohjelmapalvelutoimijan (Komiat Hetket) myötä. Lisäksi on menossa Maailman Raitin elävöittämishanke (Leader-hanke), jossa on tehty 5 näytelmää mm. Siperian talo, Rastas-Tiina ja Keininleikkaajien iltapuhde (keini tullee englannin kielen sokeriruokoa tarkoittavasta cane-sanasta). Lisää näytelmiä on tulossa. Niitä on tarkoitus markkinoida myös tilauksesta. Aiemmin on ollut John G. Annalasta tehty pienoisnäytelmä Miljoonan dollarin kirkonkylä, mikä oli myös hankkeen nimi. Alueelta amerikkaan muuttanut Annala testamenttasi omaisuutensa Peräseinäjoelle. Annalalla on nimikkosäätiö, joka jakaa avustuksia mm. nuorisoseuroille ja urheiluun. Ville Ritolasta voisi tehdä myös näytelmän. Hän on kotoisin Peräseinäjoelta ja häntä ei ole muistettu läheskään samalla tavalla kuten vaikkapa Paavo Nurmea, vaikka hän sai Pariisin (1924) olympialaisissa kuusi ja vielä Amsterdamissa (1928) kaksi mitalia (yhteensä 8 olympiamitalia). Häntä pidetään Nurmen (yhteensä 12 olympiamitalia) ja Hannes Kolehmaisen (5 olympiamitalia) ohella yhtenä kolmesta lentävästä suomalaisesta. Ritolalta otettiin mm. mitalit pois, joten esim. siinä olisi hyvä näytelmän aihe

7 Maailmanraitin kehittämisessä on tarkoitus tuoda lisää ulkosuomalaisten taloja. Seuraavaksi on tarkoitus tuoda talo Kanadasta. Nyt alueella on Hakalan talo, joka on siirtolaisuus- ja kylätalona, Matti Unkurin talo Siperian Omskista ja Sokeriruokofarmin työntekijöiden talo eli keinikämppä Australiasta. Keskeisenä toimintatavoitteena on tuotekehityksen ja toiminnan pitkäjänteisyyden edistäminen sekä tuotteistaminen teemojen pohjalta. Tuotteistamista kehitetään Peräseinäjoen kylämatkailumallin mukaisesti. Valmiita tuotteita on jo jonkin verran, niistä on esimerkkejä tämän tekstin loppupuolella. Erityisiä kohderyhmiä ovat mm. karavaanarit ja muut automatkailijat, ulkosuomalaiset ja heidän jälkipolvensa sekä koululaisryhmät. Lisäksi työhyvinvointiin liittyvät ryhmät ovat kylän matkailun kohderyhmiä. 4. Kylämatkailun kehittäminen 4.1. Visio ja tavoitteet Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden määrä Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n liiketoimintasuunnitelmassa alueen kävijämäärätavoitteet ovat v seuraavat: Caravan-alue Mökki- ja maatilamajoitus *) Päiväkävijät Yhteensä *) Mökki- ja maatilamatkailun osalta nämä ovat arviotietoja, vain yhdeltä saadaan tarkat tiedot. Kansainvälisten matkailijoiden määrää pyritään myös kasvattamaan. Vuoden 2016 kokonaistavoite on sama kuin aiempi vuoden 2014 tavoite. Sitä ei ole vielä saavutettu mutta nousua on tapahtunut siten, että vuoden 2016 luvut ja vuosi 2014 vastaavat lineaarisesti lähtölukua vuodelta Nousu on siis ollut ennakoitua hitaampaa, mutta se on ollut tasaista. Mökkimajoitus tuntuu lisääntyneen paljon, vaikka tarkkoja lukuja ei olekaan. Uutena ideana on kehitteillä siirtolaisten hautausmaa -idea, yhteistyössä siirtolaisinstituutin kanssa. Uusien ja edelleen kehitettyjen tuotteiden ja yritysten määrä Tavoitteena on 2 uutta yritystä vuoteen 2016 mennessä. Näiden tulisi tukea matkailuelinkeinoa alueella. Verkostomaisia tuotteita kylästä tulee olla vähintään 5, minkä lisäksi edelleen kehitetään jo olemassa olevia tuotteita

8 Tavoitteena saada ohjelmapalveluyrityksiä ja mm. siirtolaisuuteen liittyviä elävöittämishankkeita. Kylälle on luotu myös kylätalo, Hakalan talo, kyläläisten pienimuotoisia tilaisuuksia varten. Kylän yhteisöjen muodostama osuuskunta on toteuttanut kylän keskelle kyläläisten käyttöön Kulttuuritalon. Tavoitteena talvelle on puistoretkiluistelurata. Viime talvena ei ollut lunta eikä pakkasta. Kalajärven sivuilta löytyy. Komiat hetket -niminen uusi toimija. Se on ohjelmapalveluyrittäjä, jolla on maailman suurin kota. Lisäksi siellä on Suomen parhaaksi äänestetty baari BarCafe Perätupa. Äänestyksen teki Radio City maaliskuussa Tosin Viisi tähteä -lehden asiantuntijoiden äänestyksessä ei tätä baaria näy edes 50 joukossa. Perätuvan omistama Rokkilato sijaitsee myös alueella. Tavoitteena on myös lisätä 100 paikkaa Caravan-alueelle. Sinne on myös kaavoitettu paikka Hotellille. Niin ikään kotieläinpuiston perustaminen on mahdollista. Muita ideoita ovat mm. saunamaailma. Matkailun kehittämisessä on siten suurempiakin tavoitteita ja myös valmiuksia. Tavoitteena on olla kylämatkailumallina koko Suomessa Toimenpiteet ja toiminta Uusien yrittäjien hakeminen on jatkuvasti käynnissä. Alueen palvelutarjontaan tarvitaan lisää uusia yrittäjiä. Caravan-alueen asiakkaat tarvitsevat lisää oheispalveluja. Osittain niitä on jo olemassakin, mutta ne eivät aina ole karavaanareiden tiedossa. Nyt on suunnitteilla, että saadaan ainakin heinäkuuksi viikko-ohjelmat seinälle. Ohjelmissa olisi näkyvillä esim. lapsille tarjottavat ohjelmapalvelut. Kylän toimijoilla on vireillä useita investointi- ja kehittämishankkeita, joilla koetetaan vastata kasvavaan kysyntään. Esteettömän kiertoreitin ja havaintometsän parempi hyödyntäminen ohjelmapalveluina ja oheistuotteina on myös yhtenä keinona tavoitteisiin pääsemiseen. Myynti- ja markkinointikanavia on Seinäjoen Matkailuyrittäjien ja jäsenistön nettisivut sekä messut ja muut markkinointitapahtumat. Peräseinäjoen Matkailuinfo palvelee Peräseinäjoen majoitusyrityksiin majoittuvia. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy toimii yhteistyökumppanina ja markkinoinnin kattojärjestönä (ks. myöhemmin: kylämatkailutuotteet) Kylän matkailutoimijoiden yhteistyöverkosto Seinäjoen Matkailuyrittäjien hallitus ja kylämatkailujaosto ideoivat ja toteuttavat tapahtumia yhteistyössä jäsentensä kanssa. Tavoitteisiin päästään kyläläisten yhteistyöllä ja yhteishengellä sekä runsaalla vapaaehtoistyöllä. Mm. Maa- ja kotitalousnaiset, metsästysseura toimivat aktiivisessa yhteistyössä yrittäjien kanssa. Yhteismarkkinoinnin ja myynnin kehittäminen vaatii vielä työtä. Valtakunnallisessa hankkeessa ollaan mukana mahdollisuuksien mukaan

9 Kiertomatkatuoteideoita: Kalakilpailu Lohjan saariston, Vuonislahden ja Peräseinäjoen välillä juhannusaattona. Killinkosken ja Peräseinäjoen välisen kiertomatkatuotteen markkinoiminen, mahdollinen tuotetestaus lehdistölle sekä muille tärkeille yhteistyötahoille. Tavoitteet ovat yhteneväisiä, mutta pieniä ongelmia on. Yhteisen myynnin ja yhteisen markkinoinnin kehittäminen on haaste. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat nähtävissä Peräseinäjoen matkailumallissa. Yhteistyöverkosto on selkeä, mutta kehittämistä siinä on kansainvälisyystavoitteiden suhteen. Sielläkin on valmiudet jo pitkällä, mutta kaikki konkreettiset osa-alueet eivät ole vielä kunnossa (mm. tulkkaus, materiaalit, markkinointi). Siirtolaisuuskulttuurin toimijoilla ovat toimivat yhteistyöverkostot ulkosuomalaisiin mm. USA, Kanada, Australia ja Ruotsi Riskit ja haasteet Toimijoiden sitouttaminen on haasteellista ja pitkäjänteistä työtä, joka saattaa väsyttää sekä sitouttajaa että sitoutettavia. Kylämatkailu vastaavien onkin syytä painottaa alusta saakka oman toimenkuvansa sisältöä sekä käytävä selkeästi läpi yhteiset tavoitteet ja päämäärät väärinkäsitysten välttämiseksi. Pikkuhiljaa on opittu delegoimaan nuoremmille joten on tullut uusia ihmisiä. Kihniön Nuorisoseura esim. on halunnut tulla mukaan kylämatkailuun. Kihniä sijaitsee n. 10 km etellään Peräseinäjoelta. Nuoria yrittäjiä on tullut mukaan, 4H-kerho on mukana, kuten Karvakorvat-koirayhdistys. Markkinointiin eivät kuitenkaan kaikki lähde mukaan. Booking.comissa on vielä vähän yrittäjiä, nettisivujen etusivua pitäisi uudistaa siten että kotisivujen ym. linkit näkyisivät siellä suoraan. Riskit liittyvät osittain tietämystasoon ja osittain yhteistoimintaa uhkaaviin ristiriitoihin. Yhteistoiminta saattaa esimerkiksi kärsiä siitä, että sopimuksettomien mökinomistajien puhelinnumeroita annetaan ilman korvausta asiaa tiedusteleville matkailijoille. Jossain vaiheessa aika ei ehkä tähän riitä ja neuvonta saattaa joutua arvostelun kohteeksi. Kaiken kaikkiaan riskit ovat kuitenkin varsin hyvin hallittavissa sen jälkeen kun ne on tiedostettu Seuranta Asiakastyytyväisyyskyselyitä käytetään. Palautteesta on ollut myös hanke yhdistyksellä ja palautelomake on ollut olemassa. Palvelua sydämellä - ja tunne turva -koulutus löytyy monelta yrittäjältä. Asiakaspalautetta kerätään ahkerasti ja palautteen käsitellään asianmukaisesti ja nopeasti. Vaikutelmaksi kuitenkin jää, että palautejärjestelmä ei suinkaan ole aukoton, ei ainakaan mökkimajoituksen osalta

10 5. Resurssit kylämatkailun kehittämisessä Ongelmana on, että on paljon osaajia, mutta eivät välttämättä oikeissa paikoissa mm. markkinoinnin kannalta. Esim. mökkiyrittäjät eivät lähde booking.comiin tai muihin keskitettyihin varausjärjestelmiin siksi, että asuessaan lähellä mökkejään, he haluavat tehdä itse mahdollisimman paljon. 15%:n komissio koetaan korkeaksi. Markkinointi ja myynti ei suju parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaat soittavat caravanalueelle ja kyselevät mökkejä. Neuvonta ei voi mökkejä vuokrata. Sieltä annetaan toistaiseksi sopimusta vailla olevien omistajien puhelinnumerot. Taloudellisia resursseja pidetään myös haasteena. Mökkikylään investoidaan koko ajan melko runsaasti, joten siinä mielessä talous ei ole ongelma. Sen sijaan voidaanko ja missä määrin vastata suurenevaan kysyntään, saattaa tuottaa tulevaisuudessa ongelmia. Mikäli kysyntään ei kyetä vastaamaan on riskinä se että matkailijavirrat vähenevät, koska koetaan ettei siltä alueelta kannata kysyäkään majoitusta, koska ne on kuitekin täynnä. Mikäli taas otetaan suurempia taloudellisia riskejä investoimalla alueelle liikaa, voi tulla ongelmia investointien kuolettamisessa. Hinnoittelusta Mökkivälityksessä on syytä selvittää ja tarkastaa mökkien varustetaso ja verrata niistä kysyttyjä hintoja keskenään. Välitystoiminta ei ollut selvillä kaikkien mökkien tasosta ja varustuksesta, joten mökkien läpikäynti on päätetty toteuttaa. On mielenkiintoista, miksi kahden euron pääsymaksu Maailmanraitille on kallis monen mielestä. Ehkä maksua olisi syytä pohtia uudestaan. Aivan relevantti vaihtoehto on korottaa sitä selvästi ja rajata maksullinen alue. Joskus maksun korottaminen tuo tuotteelle kuin itsestään lisäarvostuksen. Nykyään voi olla niin, että matkailija odottaa, että kahdella eurolla ei voi saada mitään järkevää vastinetta, kun taas vaikkapa 5 euron maksu osoittaisi, että Maailmanraitin ylläpitäjät arvostavat omaa aluettaan joten saman voi tehdä myös matkailija. Ulkomaiset matkailijat Raija Ilmasti-Koivisto on tehnyt AMK-opinnäytetyön: Peräseinäjoen matkailun kansainvälistymisen mahdollisuudet (2009). Aineisto oli hankittu haastattelemalla. Ilmasti- Koiviston mukaan ulkomaisten matkailijoiden vastaanottamiseen on mahdollisuuksia ja myös valmiita verkostoja ulkomaille. Haasteet liittyvät markkinointiin, vieraskielisen markkinointiviestintämateriaalin käyttöönottoon ja tulkkaukseen. Lisäksi verkostoitumista tulee tehostaa mm. tuotteistamisessa, matkailutuotteiden koonnissa sekä markkinoinnissa. Maailmanraitin ajatus on jo sinänsä kansainvälinen, siinä on mukana kansainvälisiä toimijoita ja se peruslähtökohta eli siirtolaisuus on niin ikään kansainvälinen. Lisäksi siirtolaisuusteema on varsin ainutlaatuinen matkailuteema. Näillä perusteilla on syytä viedä loppuun edellämainittut toimenpiteet, jotta kansainvälistä markkinointia voidaan alkaa toteuttaa. 6. Kylän hanketoiminta Tuntuma on, että koko ajan pitää hakea joka paikasta rahaa. Kehittämisrahaston investointihankkeen (ELY-keskus) kanssa on ollut ongelmia. Maksatusaikaan on saatu erilaisia päätöksiä kuin aikaisemmat lupaukset ovat antaneet olettaa. Hankkeista ei siten ole hyviä kokemuksia. Kylämatkailuun haetaan siitä huolimatta uusia hankkeita joista yksi on Maailmanraittiin liittyvä

11 7. Kehitystyön näkymät Osittain matkailukylään ollaan vasta nyt heräämässä. Tekoallasta vastutettiin, samoin sen kehittämistä aluksi. Kalajärvi on nyt aivan erilainen paikka koska väkeä tulee paljon. Maaseutukyläksi tämä on vilkas paikka ainakin kesällä kiitos turistien. Enää ei ole henkistä vastustusta, kokonaan toinen asia on, miten paljon sijoitetaan. Hyötyjen ja sijoitusten laskelmointia tehdään koko ajan. On hyvä kysymys, kuinka paljon ihmisiä toimintaan saadaan lopulta mukaan. Uusi osuuskunnan puheenjohtaja on kuitenkin innokas yhteistyökumppani. Osuuskunnalla on tiloja mm. vaikka tanhuille. Peräseinäjokiseura on myös hyvä yhteistyökumppani. Avauksia on tehty Kirkonkylän nuorisoseuraan myös. Annalan miljoona on ollut osarahoittajana taustalla koko ajan. Sieltäkin on siis olemassa myös tulevia resursseja. Kylämatkailuhankkeet ovat saaneet omarahoitusosuutta kokoon

12 8. Kylän matkailun kehittyminen Kehittymisaste muodostuu viidestä elementistä (Verkostoituminen/yhteistyö, Tuotekehitys, Laatu, Liiketoiminnallisuus sekä Markkinointi ja myynti) ja niiden osatekijöistä. Etenemistilanne kunkin osatekijän kohdalla on arvioitu painotetusti erikseen. Osatekijän paino- ja etenemisarvojen avulla saadaan osatekijän tulos. Kaikki yhdessä muodostavat kehittymistä kuvaavat lopulliset arvot (ks. seuraavan sivun kuva). Kukin elementti on 1/5 kokonaisuudesta. Eteneminen on arvioitu seuraavasti: 0 = ei vielä, 1 = alkumetreillä, 2 = hyvässä vauhdissa, 3 = tehty / toimii

13 Kylä on nyt erittäin vahvasti tasolla 2. Kansainvälistymisen ensiaskeleet on otettu ja kylällä on näkemys siitä, miten ylin taso saavutetaan. Kohderyhmät ja kohteet ovat olemassa, kielitaitoa, markkinointia ja tuotteita kehitellään parhaillaan

14 9. Kylämatkailutuotteet PERÄSEINÄJOEN KYLÄKIERROS BUSSIRYHMILLE Opastettu kierros sisältää mielenkiintoisia tarinoita ja tietoa Peräseinäjoen henkilöhistorioista, kulttuurista ja elinkeinoista: teräksestä matkailun kautta maatalouteen ja turvetuotantoon. Retken aikana vieraillaan myös siirtolaisuuden historiaa esittelevällä Maailman Raitilla. Esimerkkikierros 4,5 tuntia: Mäki-Jussilan havaintotila. Kierros metallialueella ja Kalajärven virkistysalueella Opastettu kävelykierros ja kahvit Hakalan talossa Maailman Raitilla Kalajärvellä Matka jatkuu keskustan kautta kohti Haukinevaa (turvetuotanto ja kasvihuonekylä) Kalajärven voimalaitos, jossa kerrotaan Kalajärven synnystä ja tulvasäännöstelystä Retken hinta: 19 / hlö (sunnuntaisin 28 / hlö) Hintaan sisältyy oppaan palvelut koko kierroksen ajan, Hakalan talon esittely ja kahvit. Hintaan ei sisälly kuljetuksia, retki toteutetaan ryhmän omalla bussilla. Esimerkkihinta min. 20 henkilön ryhmille. Lisäpalvelut pakettiin: Lounas Opastus Siirtolaisuusmuseossa Etelä-Pohojalaanen voimistelu Näytelmä Maailman Raitilla tai Kulttuuritalo Pokilla (kesto noin 20min) KYLÄMATKAILUKYLÄT PERÄSEINÄJOKI (Seinäjoki) JA KILLINKOSKI (Virrat) Retkipäivä täynnä mielenkiintoisia kohteita tarinoineen: mm. siirtolaisuuden historiaa, pohjalaiskylän elämää ja yritteliäisyyttä, maisemia satojen järvien juhannuskaupungissa, Josef Stenbäckin arkkitehtuuria sekä yli 100 -vuotista tehdashistoriaa. Ostoksia tehtaanmyymälöissä tai jopa tuoreita vihanneksia kasvihuoneelta! Kylämatkailukylät Peräseinäjoki (Seinäjoki) ja Killinkoski (Virrat) tarjovat bussiryhmille esimerkiksi seuraavanlaisia ohjelmia: Matkaohjelma esim. esim. Vaasan suunnasta tuleville bussiryhmille : klo 10 Saapuminen Peräseinäjoelle. Aamukahvit ja opastettu kävelykierros siirtolaisuuden historiaa Maailman Raitilla. klo Kyläkierros ryhmän bussilla kyläoppaan johdolla. Kierros sisältää tarinoita ja tietoa Peräseinäjoen elinkeinoista, teräksestä matkailun kautta maatalouteen ja turvetuotantoon, kulttuuria ja mielenkiintoisia henkilöhistorioita unohtamatta. klo Noutopöytälounas Maatilamatkailu Välimaalla. Samalla kuullaan, miten pohjalaisella maaseudulla oikeasti eletään ja yritetään nykypäivänä.klo Matka jatkuu kohti Virtain keskustaa. klo Opastettu Virrat-kiertoajelu, jonka aikana tutustutaan Virtain historiaan ja keskusta-alueeseen, Torisevan Rotkojärveä ja Herraskosken kanavaa unohtamatta

15 n. klo 16 Opastettu kävelykierros Killinkosken Wanhalla tehtaalla ja ostosmahdollisuus (nauhamyymälä, kirpputori, omakustanteinen kahvittelumahdollisuus). Killinkosken vanha P. G. Holmin nauhatehdas on kuuluisan arkkitehdin Josef Stenbäckin suunnittelema tehdasrakennus, joka esittelee maaseudun keskellä harvinaista yli 100-vuotiasta teollisuusperinnettä. klo Suunta kohti kotia. Matkaohjelma esim. Tampereen suunnasta tuleville bussiryhmille: klo 10 Saapuminen Killinkoskelle. Aamukahvit Wanhan tehtaan kahvilassa ja opastettu kävelykierros Killinkosken Wanhalla tehtaalla, ostosmahdollisuus (nauhamyymälä, kirpputori). Killinkosken vanha P. G. Holmin nauhatehdas on kuuluisan arkkitehdin Josef Stenbäckin suunnittelema tehdasrakennus, joka esittelee maaseudun keskellä harvinaista yli 100-vuotiasta teollisuusperinnettä. n. klo 12 Opastettu Virrat-kiertoajelu, jonka aikana tutustutaan Virtain historiaan ja keskusta-alueeseen, Torisevan Rotkojärveä ja Herraskosken kanavaa unohtamatta. klo Lounas hämäläisestä noutopöydästä Mikontalolla Virtain Perinnekylässä. klo Matka jatkuu kohti Peräseinäjokea. klo Kyläkierros ryhmän bussilla kyläoppaan johdolla. Kierros sisältää tarinoita ja tietoa Peräseinäjoen elinkeinoista, teräksestä matkailun kautta maatalouteen ja turvetuotantoon, kulttuuria ja mielenkiintoisia henkilöhistorioita unohtamatta. klo Kierroksen päätös Kalajärvelle, jossa opastettu kävelykierros siirtolaisuuden historiaa esittelevällä Maailman Raitilla. Omakustanteinen kahvittelumahdollisuus. klo Suunta kohti kotia. Retken hinta: esim. 37 / hlö, sisältäen kuvauksen mukaiset opaspalvelut, esittelyt ja kohteiden pääsymaksut, 1 x kahvit ja noutopöytälounas. Hinta ei sisällä kuljetuksia vaan matkat toteutetaan ryhmän omalla bussilla. Esimerkkihinta väh. 25 hengen ryhmille. METSIEN MIESTEN JA NAISTEN ILLANVIETTO PERÄSEINÄJOEN METSÄSTYSSEURAN NÄÄTÄMAJALLA Metsästysmajalla kisataan pihapiirin tehtävärasteilla Erämestarin tittelistä. Lajeina on kirveenheitto, hirviammunta ja eläinlajien tunnistus. Tehtävärasteilla opastamassa ja toimintaansa esittelemässä edustajia paikallisesta metsästysseurasta. Kisan ohella Anna-emäntä kattaa pöydän koriaksi lähiseudun raaka-aineista. Ohjelman jälkeen mahdollisuus saunomiseen. Hauska illanvietto-ohjelma autenttisessa ympäristössä kokousryhmille, yritysasiakkaille ja tyky -porukoille. Illanvietto on mahdollista toteuttaa ympärivuotisesti. Ryhmähinta: 46 / hlö (minimilaskutus 20 hlö) + palvelumaksu 20 / ryhmä. Lisämaksusta: kylpypaljun vuokraus + lämmitys

16 ILLALLINEN YHDELLE Illallinen yhdelle on eniten uusintoja saanut saksalainen televisionäytelmä. Näytelmä kertoo 90v. täyttävän Sofia -neidin syntymäpäiväillallisista, joissa hänen vieraitaan tuuraa hovimestari James. Sofia -neiti kutsuu joka vuosi syntymäpäivilleen neljä vanhaa ystäväänsä, joista viimeinenkin on valitettavasti kuollut jo aikaa sitten. Hovimestari joutuu jokaisen neljän ruokalajin yhteydessä kohottamaan maljaa Sofia -neidin kanssa ja matkimaan hänen poissa olevia vieraitaan. Näytelmän kesto on 20 min. Näytelmä on mahdollista tilata esim. pikkujoulun tai muun tilaisuuden yhteyteen asiakkaan valitsemaan paikkaan Peräseinäjoella tai muualla Seinäjoen alueella. Näytelmää voidaan esittää joko päivällä tai illalla. Esityksen hinta kilometrikorvaus. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy puh. (06) HAAPALUOMAN LOUHOS Haapaluoman maasälpälouhokselta korukivien etsijät ovat löytäneet yli 20 mineraalia. Louhokselta löytyy mm. Peräseinäjoen kuntakiveä lepidoliittia, punaista ja mustaa turmaliinia, kolumbiittia, kunziittia, albiittia ja kirjomaasälpää. Harvinaisuutena mainittakoon jalokivenä tunnettu vaaleanpunainen, läpinäkyvä berylli, jota kutsutaan morganiitiksi. Louhokselta löytää myös kassiteriittia ja sinivihreää apatiittia. Haapaluoman louhos on myös lähellä Paston kylän kultaesiintymää. Haapaluoman louhoksen pääsymaksu on 5 / hlö, koululaisryhmät pääsevät louhokselle ilmaiseksi. Maksu maksetaan Matkailuinfoon, joka sijaitsee Hakalan talossa Kalajärvellä, os. Länsirannantie 2. Pääsymaksulla katetaan louhoksen hoito ja vuosittainen kaivinkoneiden käyttö. Esittelijöinä toimivat tarvittaessa Aarre Kulmala: puh , tai Paavo Viljanmaa, puh Peräseinäjoki-Seura ry Yksittäisille asiakkaille: LAINAA KYLÄLÄINEN OPASTETTU KIERROS KYLÄAKTIIVIN JOHDOLLA Maaseudun elämästä kiinnostuneilla matkailijoilla on Peräseinäjoella mahdollisuus lainata kyläläinen ja tehdä hänen kanssaan mielenkiintoinen kyläkierros. Kyläaktiivi kertoo tarinoita Peräseinäjoen historiasta ja sen henkilöistä ja tutustuttaa nykypäivän elämänmenoon. Retken aikana on mahdollisuus myös vierailla pohjalaistalossa ja käydä kasvihuoneella ostamassa taatusti tuoreita tomaatteja ma.ke ja pe. Retken kesto on n. 3,5 tuntia. Esimerkkikierros: kierros metallialueella ja Kalajärven virkistysalueella opastettu kävelykierros ja kahvit Hakalan talossa Maailman Raitilla Kalajärvellä matka jatkuu keskustan kautta kohti Haukinevaa (turvetuotanto ja kasvihuonekylä)

17 Kalajärven voimalaitos, jossa kerrotaan Kalajärven synnystä ja tulvasäännöstelystä mahdollisuus vierailla pohjalaistalossa Retken hinta: 50 / hlö (kun kierrokseen osallistuu 2 henkilöä), sunnuntaisin 95,40 / hlö. Hintaan sisältyy kyläaktiivin opaspalvelut, Hakalan talon ja Maailman Raitin opastus ja kahvit. Retken hintaan ei sisälly kuljetusta, vaan kierros toteutetaan asiakkaan omalla henkilöautolla tai vuokra-autolla. Retki on toteuttavissa yksittäisille matkailijoille, 1-4 henkilölle. SIIRTOLAISUUDEN JUURILLA PERÄSEINÄJOELLA Lähde juurillesi Suomeen, Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, tutustumaan siirtolaiskulttuurin keskukseen ja nykypäivän suomalaiseen elämänmenoon. Majoitu mukavasti järven rannalla tai kotoisasti pohjalaisella maatilalla. Retkipaketti (1 yö) sisältää: vuokra-auto rautatieasemalle toimitettuna (30 min ajomatka Peräseinäjoelle) majoitus valinnan mukaan joko mökkimajoituksessa tai maatilamajoituskohteessa 1. päivän ohjelmana opastettu kierros siirtolaisuuden historiaa esittelevällä Maailman Raitilla ja Hakalan talossa, kahvit 2. päivän ohjelmana kyläkierros Peräseinäjoella (kesto 3,5-4 tuntia) kyläaktiivin johdolla Opastettu kierros Suomen Siirtolaisuusmuseossa, John G.Annala -miljoonan dollarin kirkonkylä -näytelmä (ennakkotilauksesta ryhmille) tai näytelmä videoversio, katsottavissa myös englanninkielisellä tekstityksellä. Hinta: alkaen 270 / hlö (min. 2 hlö) sis. auton vuokraus 28 tuntia, rajoittamattomilla kilometreillä, majoitus Jääskän Loman mökkikohteessa liinavaatteineen ja siivouksineen (ei ruokapalveluita), Maailman Raitin esittelykierros ja kahvitarjoilu, kyläaktiivin opastama kyläkierros. Vaihtoehtoisesti majoitus maatilamatkailukohteessa (sisältäen aamiaiset ja lounaat). Lisämaksusta saatavilla siirtolaisrekisteripalvelut ja ruokailut esim. Ravintola Kalajärvellä. Lisäpalvelut: Lisäyö mökkimajoitukseen +70 /hlö Lisätunnit auton vuokraan Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy puh. (06)

18 10. Matkailuyritykset ja matkailua tukevat yritykset ja toimijat Yritykset: Maatilamatkailu Ilomäki Reijo Ilomäki Ilomäentie 52, Peräseinäjoki/SEINÄJOKI p Maatilamatkailu Välimaa Välimaantie 65, Kalakoski Anna ja Veli-Matti Mäki-Paavola p Matkailumaatila Ala-Kihniän Torppa Kihniänpääntie 145, Kalakoski Puh (06) Valma Haapamäki Harri Haapamäki SF-Caravan Kalajärvi Kalajärventie 4, Peräseinäjoki Ravintola Kalajärvi / Varjamot Oy Kalajärventie, Peräseinäjoki Puh: (06) Gsm: Sähköposti: info(ät)kalajarvi.fi Kotisivut: Mökkivuokrausta Peräseinäjoella: Jansun Oy Jussin Tuvat Jääskänloma Oy Kangasniemen mökit Koivutuvat Loimutuvat Oskarintupa Suvihuvila Kuljunkosken mökki

19 Ohjelmapalveluita: Erä- ja elämyspalvelut Kytöharju Satu Kytöharju Aisamäen kesäteatteri/peräseinäjoen Pennihäät ry pj. Birgitta Javanainen Veneraitti 3, Peräseinäjoki Komiat Hetket Vesa Mäyry PL 11, Seinäjoki Peräseinäjoen Tuulikuoro pj. Kaisu Keski-Liikala Kuhakuja 3, Peräseinäjoki Tutustumiskohteita: Suomen Siirtolaisuusmuseo Maailman Raitti Toimisto: Terästalo, Keikulinkuja 1, Peräseinäjoki Näyttelyt: Kulttuuritalo Pokki, Keskustie 28-30, Peräseinäjoki Maailman Raitti: Kalajärvi, Länsirannantie 2, Peräseinäjoki Havaintometsä Luontokohde Peräseinäjoella Kalajärven matkailualueen läheisyydessä Mäki-Jussilan havaintotila Jorma ja Seija Mäki-Jussila Mäki-Jussilantie 47, Louko Yhdistykset: PERÄSEINÄJOKI-SEURA Peräseinäjoen perinteen ja kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen Yhteyshenkilö: Aaro A Harjunpää Kalakoski Puhelin: (06) ,

20 PERÄSEINÄJOEN MAATALOUSJÄRJESTÖT Maataloustuottajat, Maatalousseura, Maa ja Kotitalousnaiset Yhteyshenkilö: Riitta Ojaniemi Niementie 96, Kalakoski Puhelin: (06) , Riitta Ojaniemi PERÄSEINÄJOEN METSÄSTYSSEURA pj. Juha Koliini puhelin: juha.koliini(at)netikka.fi PERÄSEINÄJOEN YRITTÄJÄT pj. Veli-Matti Mäki-Paavola PL 2, Peräseinäjoki Puh: peraseinajoen (at) yrittajat.fi Peräseinäjoen Yrittäjät Yhteyshenkilö: Aarre Kulmala Nettisivut:

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Vuonislahti. Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN

Vuonislahti. Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN Vuonislahti Vuoden 2002 Kylä Peräseinäjoki 29.10.2009 Reino Kuivalainen KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMINEN Vuonislahti OSUUSKUNTA VUONIS VUONISLAHDEN KYLÄSEURA RY KYLÄMATKAILUN RAAMIT Yhteistoimintaa Verkottumista

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Kansallispuistoissa on vetovoimaa!

Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistoissa on vetovoimaa! Kansallispuistot - Alkuperäisen luonnon suojelua ja virkistyskäyttöä - Säilyttävät kulttuuriarvoja - Ovat tärkein työkalu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi Suomessa

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 31.3.2016 NOPEAA IDEOINTIA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN Kaipaako yrityksesi nopeita ja ehkä villejäkin ideoita liiketoiminnan uudistamiseen,

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry (SMMY ry) opintomatka Luxemburg-Belgia-Alankomaat 5.-10.10.2014 Sunnuntai 5.10.2014 17:50 Suora lento Ryanair FR1922 Tampere Frankfurt-Hahn 19:25 19:45 Matka 120 km

Lisätiedot

MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI

MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI HOTELLI HIMOS JÄMSÄ 17.-19.3.2011 MTK Maaseutunuor ten SPORTTI STARTTI HOTELLI HIMOS JÄMSÄ 17.-19.3.2011 Maaseutunuorten Sportti Startti on valtakunnallinen tapahtuma.

Lisätiedot

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta

Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Turun A-kilta: virtaa vertaisuudesta Historiaa Turun A-Kilta on perustettu 1962. Sen toiminnan tarkoituksena on auttaa ja tukea päihdeongelmaisia ponnisteluissa riippumattomuuteen päihteistä sekä tukea

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI

ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI ELÄMÄSI TAPAHTUMIIN LAPPEENRANTA-SALI LAPPEENRANNAN KAUPUNGINTEATTERI JUHLAT, KOKOUKSET, KONFERENSSIT JA SEMINAARIT LAPPEENRANTA TARJOAA AINUTLAATUISET PUITTEET IKIMUISTOISIIN TAPAHTUMIIN! MYLLYSAARI KAUPUNGIN

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa

Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa Pikkujoulussa oli teemana Haapavesi 150-vuotta Me haapavetiset ry:n pikkujoulujuhla Ostrobotnian baarikabinetissa 11.11.2016 Pikkujoulua vietettiin 11.11.2016 Helsingissä Ostrobotnialla. Ostrobotnia on

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi Matkailualan nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat -selvitys

Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi Matkailualan nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat -selvitys Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi Matkailualan nykytilanne ja kehittämisen lähtökohdat -selvitys Kaustisen seutukunta 3.2.26 Minna Kauppinen Mikko Hänninen 2 Hanke Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari

PETRA -hanke. Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari PETRA -hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia hanke Loppuseminaari 29.11.2016 Merja Ylönen Hanke Ruokapalveluyritysten prosesseja petraamalla tuottavuutta ja hyvinvointia

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotteet vientivaltteina & Luonnonyrttioppaan esittely FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan valtakunnallinen toimialajärjestö, perustettu v. 1993 Tavoitteena edistää

Lisätiedot

MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA

MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA ELMA maaseutumessut 2005 RAPORTTI MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA 10.helmikuuta 2006 Kortesluoma Arja, projektipäällikkö Koivisto Merja, projektityöntekijä Sisältö: 1. Taustaa ja lyhyt

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 7/2006 HALLITUKSEN KOKOUS 21.6.2006 1(6) Aika 21.6.2006 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliitto Finlands Juristförbund ry:n (SLML) Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 2 Erityisasiantuntijat

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön ABC

Kehitysyhteistyön ABC Kehitysyhteistyön ABC järjestöille Oletko kiinnostunut kansainvälisistä asioista? Vaikuttamisesta? Yhteiskunnallisista kysymyksistä? Oletko miettinyt, mikä on roolisi globaalissa maailmassa? Millainen

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki

Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark: tavoitteet, toiminta ja tuloksia Toiminnanjohtaja Vesa Krökki Rokua Geopark Suomen ensimmäinen ja Maailman pohjoisin Geopark Rokua Geopark Jäsenyys lokakuussa 2010 Teema: Jääkauden perintö

Lisätiedot

Tunnelma on rento mutta tehokas!

Tunnelma on rento mutta tehokas! Kokoukset ja juhlat Kokoukset Tunnelma on rento mutta tehokas! Oli oikeastaan neronleimaus järjestää kokous muualla kuin omassa konttorissa. Ne silmiä häikäisevät loistoputket ja epämukavat tuolit eivät

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta

Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tik-76.612 Ohjelmistoprojektien Hallinta Tervetuloa kurssille! 2 Kurssin yleisinfo Kurssin tausta Katsaus luentoihin Aloitusluennon agenda Luennoitsijoiden esittely Harjoitustyön läpikäynti Muut käytännön

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnainen tutkinnon osa Majoituspalvelut (15 osp) Ammatillisen

Lisätiedot

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM

Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM 1 13.03.2013 Kvalitatiiviset On Line Yhteisöt / KMM KVALITATIIVISET ON LINE YHTEISÖT - tulevaisuuden mahdollisuuksia etsimässä - SMTS, Aamiaisseminaari 13.3.2013. - Kati Myrén Taloustutkimus 3 13.03.2013

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa

Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Kommenttipuheenvuoro luontomatkailun kehittämisestä Satakunnassa Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa seminaari 31.3.2016 Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto Satakunta luontomatkailun

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija:

Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa. Laatija: Kansainvälistymisen vastuualue Etelä-Pohjanmaan liitossa Laatija: Kv-toiminta EP:n liitossa Liitossa erillinen kansainvälistymisen vastuualue, jossa keskitytään kv-asioihin Toimintaa ohjaavat maakuntastrategia,

Lisätiedot

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI?

MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MILLAINEN ON POHJOIS-SAVON BRÄNDI? MAAKUNNALLINEN MARKKINOINTIOHJELMA -HANKE Aluebrändityö työstetään maakunnallisena hankkeena, jonka veturina toimii Kuopio. Tämä esitys liittyy hankkeen valmisteluvaiheeseen

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016

Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden viikko-ohjelma 11.1. 15.4.2016 Lapland Hotel Sirkantähden talven viikko-ohjelmassa nautitaan luonnon rauhasta, uusista kokemuksista, yhdessä tekemisestä ja Lapin tarinoista!

Lisätiedot

Vetovoimaa maaseudulle yhteistoimilla ja verkostoitumalla

Vetovoimaa maaseudulle yhteistoimilla ja verkostoitumalla Vetovoimaa maaseudulle yhteistoimilla ja verkostoitumalla 2017-20 Visio: Etelä-Savossa parhaat kalastusmahdollisuudet ja vetovoimaiset kalakannat kestävällä kalastuksella Eräsuunnittelija Eero Hartikainen,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN HELMIKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2015 Aika 24.02.2015 klo 17.00 Paikka HO / Osakuntabaari Paikalla: Petri Pellikka Pekka Hassinen Maija Häkkinen Taneli Laine Ville Timonen inspehtori

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Tik Harjoitustyö

Tik Harjoitustyö Tik-76.612 Harjoitustyö Harjoitustyön uusi aikataulu Ti 12.3 Kurssin aloitus Harjoitustyön läpikäynti To 14.3 Ti 19.3 Projektin synty Projektisuunnitelma Ryhmien muodostuminen To 21.3 Ti 26.3 To 4.4 Ti

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Canorama 2008 projekti

Canorama 2008 projekti Canorama 2008 projekti Kajaanin ammattikorkeakoulun kaikkiin pääaineisiin liittyy projektiopintoja, jotka tehdään yhteistyössä toimeksiantajien kanssa. Tässä yksi esimerkki. Canorama Oy on erikoistunut

Lisätiedot

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti

Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1781/02.02.02/2016 Henkilöstöravintola Kapyysin talous- ja toimintaraportti 1/2016 Niina Isberg Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu 2015 4490 Kabyssen kök 29.1.2016 muuttujat Tot 2015 TA-% TP

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi

Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Matkailu- ja ravintola-alan kysynnästä ei ole kotimaisen kasvun ylläpitäjäksi Jouni Vihmo, ekonomisti MaRan tiedotustilaisuus, Lasipalatsi 26.6.213 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT

ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT ELÄVÄT KYLÄT HYVINVOIVA VIRRAT Hankeaika 25.2.2010 31.07.2010 Hankkeen tarkoitus Virtain kylien yhteisen kyläsuunnitelman laatiminen Kyläsuunnitelman tavoite Hanke on esiselvityshanke, jonka aikana laaditaan

Lisätiedot

Hyvä tietää. Kanada. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä

Hyvä tietää. Kanada. Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Kanada Matkoja Ajatuksella ja Sydämellä Hyvä tietää Kanadasta Pääkaupunki Asukasluku Kieli Ottawa Väestöstä 71 prosenttia kuuluu kristillisiin kirkkoihin. 34,5 miljoonaa Kanada on kaksikielinen

Lisätiedot

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13

Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Kansainvälinen työssäoppiminen 8.11. - 20.12.2013 AlftaQuren, Alfta, Ruotsi Mirella Ohvo Ma13 Halusin lähteä ulkomaille työssäoppimaan sekä tutustumaan pieneksi aikaa toiseen maahan ja kulttuuriin. Kuusi

Lisätiedot

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012

Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 Itä-Suomen senioriviinakauppiaiden jäsentiedote 2/2012 ITÄ-SUOMEN ALAOSASTON VUOSIKOKOUS IISALMESSA Kokouksen osanottajia Olvin panimomuseossa Pidettiin 7.3.2012 Iisalmessa vuosikokous, kuten toimintasuunnitelmassa

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Mitä kulttuurimatkailu on?

Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Mitä kulttuurimatkailu on? Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita

Lisätiedot

Halutuin.

Halutuin. Halutuin. www.levi.fi Alueellinen yhteistyö matkailussa Levillä Levin historiaa Ensimmäinen hiihtohissi vuonna 1964 Ensimmäinen hotelli vuonna 1981, Hotelli Levitunturi Kittilän lentokenttä vuonna 1982

Lisätiedot

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke Ruoka matkailun keskiöön 2013-2014 Ruokamatkailun mahdollisuudet ja haasteet infotilaisuuden 25.9. ohjelma Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot