Peräseinäjoen kylämatkailuhanke. Vuosiraportti 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peräseinäjoen kylämatkailuhanke. Vuosiraportti 2009"

Transkriptio

1 Peräseinäjoen kylämatkailuhanke Hankenumero 1914 Vuosiraportti 2009 Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Johanna Hietanen 1

2 1. YHTEENVETO HANKKEESTA Hanketta hallinnoi Seinäjoen matkailuyrittäjät ry, joka on toiminut vuodesta 1995 lähtien. Hanke on osa valtakunnallista kylämatkailun kehittämishanketta, jota koordinoi Lomalaidun ry. Mukana 12 pilottikylää, joista Peräseinäjoki on ainoa pohjalaiskylä. Hanke on kestoltaan 1v 9kk. Hanke alkoi ja päättyy Projektipäällikkö aloitti Hanke toimii koordinoivana hankkeena, jonka tavoitteena on: - tuotekehityksen edistäminen sekä tuotteistaminen - verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen paikallisesti ja valtakunnallisesti - kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden lisääntyminen alueella, kansainvälistymisen mahdollisuudet selvitetään - lisäksi tavoitteena on säilyttää kylä vireänä ja elinvoimaisena, joka tarjoaa asukkaille toimivan ja aktiivisen asuinympäristön (uudet tapahtumat ym.) Hanke ei itsessään tee toimenpiteitä, vaan koordinoi, aktivoi ja innostaa asukkaita sekä alueen yrityksiä. Julkinen rahoitus 80 % ( ), josta EU-rahoituksen osuus on 45 % ( ). Yksityinen rahoitus 20 % ( ). 2. HANKKEEN TAVOITTEET 2.a Ylemmän tason tavoitteet Valtakunnallisessa matkailustrategiassa Peräseinäjoen alueen matkailun kehittäminen liittyy keskeisesti maaseutumatkailun osalta toteutettavaan matkailukylien kehittämisohjelmaan, jota koordinoitiin kansallisesti vuoden 2009 alussa maaseutumatkailun teemaryhmän toimesta. Maaliskuussa 2009 Lomalaidun ry palkkasi hallinnoimansa Kylämatkailun koordinaatiohankkeen projektipäälliköksi peräseinäjokelaistaustaisen Susanna Kulmalan. Ohjelmaan hakeneita kyliä oli kaiken kaikkiaan 48, joista kaksivaiheisen hakuprosessin jälkeen pääsi mukaan 12 pilottikylää. Peräseinäjoki on ainoa pohjalaiskylä. (www.lomalaidun.fi/kylamatkailu) Valtakunnallisen kehittämisohjelman tavoitteena ovat mm. - kylän erityispiirteisiin pohjautuvan teeman vahvistaminen, tuotteistaminen ja markkinoille saaminen (erityisesti kansainväliset markkinat) - jatkuvan kehittämisen mallin luominen pilottikylien kautta - toimijoiden sitouttaminen ja vastuuttaminen verkostomaiseen yhteistyöhön, ammattimaisen osaamisen lisääminen sekä laadukkaiden tuotteiden toteutus Pilottikyläksi pääseminen vaati olemassa olevan matkailun perusosaamisen lisäksi elinkeinon pitkäjänteistä 2

3 kehittämistä myös tulevaisuudessa. Pilottikyläksi pääsyn jälkeen Peräseinäjoella todettiin, että kansallisen ohjelman tueksi on syytä käynnistä oma alueellinen hanke. Paikallisen hankkeen avulla saavutetaan paremmin pilottikylän kehittämiseen kohdistuvat odotukset. Vuoden 2009 aikana osoittautui, että paikallisen hankkeen turvin Peräseinäjoki toimi pilottikylistä aktiivisimpien joukossa. Maakunnallisella tasolla Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa on valittu kuusi matkailukeskittymää, joihin kehittämistoimenpiteitä tulee uudella ohjelmakaudella ( ) suunnata. Peräseinäjoella sijaitseva Kalajärven matkailukeskittymä on yksi näistä kuudesta maakunnan strategisesta kohteesta. Myös teemapohjaisten tuotteiden kehittäminen, joka on sekä maakunnan että valtakunnallisen matkailustrategian painopistealueena, on yhdistetty Peräseinäjoen kehittämiseen. Peräseinäjoella kehitettävät teemat ovat lähinnä maaseutu-, kulttuuri- sekä tapahtumamatkailu. 2. b Hankkeen tavoitteet Paikallinen hanke toimii koordinoivana hankkeena, jonka tavoitteena on tuotekehityksen edistäminen, verkostoituminen sekä kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden lisääntyminen alueella. Lisäksi tavoitteena on säilyttää kylä vireänä ja elinvoimaisena, joka tarjoaa asukkaille toimivan ja aktiivisen asuinympäristön. Hanke ei itsessään tee toimenpiteitä, vaan koordinoi, aktivoi ja innostaa asukkaita sekä alueen yrityksiä. Satu Rauhalan kirjoittamaan hankesuunnitelmaan on kirjattu seuraavat toiminnalliset tavoitteet: - lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista palvelujen tuottajien kesken sekä myös eri toimialojen ja yhdistysten välillä -verkostoituminen muiden pilottikylien kanssa -tuotekehityksen ja toiminnan pitkäjänteisyyden edistäminen sekä tuotteistaminen (esim. luontomatkailu, tapahtumamatkailu, aktiviteetit ja ohjelmat ) Määrälliset tavoitteet -matkailijamäärien ja erityisesti kansainvälisten matkailijoiden lisääntyminen - uusien yhteistapahtumien kehittämisessä ja ideoinnissa avustaminen (tavoitteena hiljaiselle kaudelle 2 kpl uutta tapahtumaa) 3

4 Kävijämäärätavoitteet Caravan-alue Mökki- ja maatilamajoitus Päiväkävijät Yhteensä HANKKEEN TOTEUTUS 3.a Toimenpiteet ja aikataulu Vuosi 2009 hankesuunnitelman mukaan: tammikuu helmi-elokuu Syys-joulukuu Hanketyöntekijän palkkaaminen Vastuutahojen täsmennys eri toimenpiteisiin Tuotetyöpajoja ja verkostoitumista Hankevetäjä kutsuu toimijat koolle ja/tai kiertää toimijat Opintomatka toiseen pilottikylään/kotimaan opintomatka Tarkemman aikataulutuksen ja toimintasuunnitelman laatiminen Tuotetyöpajoja Verkostoitumisen edistämistä Toimenpiteiden toteutusten aloittaminen Siistein kylämiljöö -kilpailun koordinointi Osallistuminen kansalliseen yhteisseminaariin tai/ja ulkomaan opintomatkaan Pilottikylävierailu/kotimaan opintomatka Kansallisiin yhteistoimenpiteisiin osallistuminen Pilottikylävierailu / kotimaan opintomatka Toritoiminnan kehittäminen I Verkostoitumisen edistäminen sekä muiden pilottikylien että sisäisten sidosryhmien kanssa Kylän sisällä järjestettiin vuoden aikana useita erilaisia tapaamisia ja työpajoja, joiden avulla verkostoitumista lisättiin. Projektipäällikkö aloitti työnsä tutustumalla kaikkiin Seinäjoen Matkailuyrittäjien jäsenyrityksiin ja -yhdistyksiin. Maaliskuussa pidettiin kaikille avoin kylämatkailuilta Kalajärvellä 4

5 yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan matkailukoordinaattori Arja Kortesluoman sekä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n Satu Keski-Valkaman kanssa. Illassa päätettiin kylän teemat, joita lähdettiin työstämään projektipäällikön johdolla työpajoissa ja tapaamisissa. Syksyllä järjestettiin Peräseinäjoen ensimmäinen järjestöfoorumi yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kulttuuri- ja nuorisotoimien sekä Alueellinen kulttuuripalvelutuotanto-projektin kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan vetämiä työpajoja järjestettiin kaksi. Syyskuussa Heli Saaren vetämä Matkailutuotteen hinnoittelutyöpaja sekä marraskuussa Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten Asta Asunmaan vetämä Peräseinäjoki-aiheinen ruokatyöpaja. Tuotekehitys - osiossa lisää esimerkkejä yhteistyöstä paikallisesti. Maakunnallisesti on tehty tiivistä yhteistyötä muiden matkailualan hankkeiden sekä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa muodollisten ja epämuodollisten tapaamisten ja seminaarien yhteydessä. Myös valtakunnallisesti verkostoituminen on ollut tiivistä. Peräseinäjokelaiset ovat jo niittäneet mainetta ahkerimpina opintomatkailijoina toisiin pilottikyliin. Vuoden 2009 aikana tehtiin opintomatkat Leineperiin ja Ypäjälle sekä Matkamessuille Helsinkiin , Valtakunnalliseen kylämatkailuseminaariin Syvänniemelle , Vuonislahteen, Syvänniemelle ja Kolille sekä Sonkaan Opintomatkojen lisäksi projektipäällikkö on osallistunut valtakunnallisiin kulttuurimatkailuseminaareihin sekä Pyhällä että Järvenpäässä , jossa toimi myös yhtenä alustajana. Pyhän seminaarin yhteydessä oli vierailu Ruhtinansalmen pilottikylään yhdessä valtakunnallisen hankkeen projektipäällikön kanssa. Lisäksi projektipäällikkö on osallistunut valtakunnallisen hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn. Suuri ponnistus kylän toimijoille oli Valtakunnallisen kylämatkailuseminaarin järjestäminen Peräseinäjoella Seminaarijärjestelyt tehtiin yhteistyössä koordinaatiohankkeen ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa. II Tuotekehitystyön ja toimintatapojen kehittäminen eri toimijoiden välillä Toimijoiden alkukartoituksen ja yhteisen kyläillan jälkeen lähdettiin työstämään seuraavia kokonaisuuksia: caravan-tapahtuma syyskaudelle, siirtolaisuus, teatteri/tanssi/runo/musiikki -kokonaisuutta, Terästango/tanssitapahtuma sekä yksi tapaaminen pidettiin marjastus-/sienestysaiheeseen liittyen, mutta aihe ei kiinnostanut kuin yhtä toimijaa. Myöskään tanssitapahtuman järjestämiseksi ei kylältä löytynyt tarpeeksi resursseja. Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa on tavoitteena löytää kylille omat teemat. Peräseinäjoella ne ovat luontevasti siirtolaisuus ja karavanmatkailu/kalajärven alue. Erityisesti näihin teemoihin pureuduttiin hankkeen työpajoissa. 5

6 Caravan-tapahtuma järjestettiin Kalajärvellä nimellä Pohojalaaset puolukkatreffit. Karavaanareilta oli tullut aiemmin toiveita järjestää tapahtuma marja-aikaan, joten syyskuun alku sopi puolukanpoimintaan hyvin. Samalla ajankohdalla saatiin venytettyä kesäsesonkia hieman pidemmälle syksyyn. Tapahtumassa pyrittiin yhdistämään karavaanarit ja kyläläiset tarjoamalla heille yhteistä ohjelmaa. Viikonlopun aikana kisattiin yögolfissa, karaokessa ja aikuisten vesiliukumäkikisassa sekä järjestettiin Perä(seinäjoki)konttikirppis ym. torimyyntiä paikallisten ja karavaanareiden tuotteilla. Tapahtumaviikonloppuna vaunukuntia oli alueella 150, kun yleensä vastaavana ajankohtana on 50. Caravan -teemaan liittyen tulisi jatkossa pohtia entistä enemmän karavaanareita myös kohderyhmänä - minkälaisia palveluita he kaipaavat ja ovat valmiita ostamaan? Siirtolaisuus on moniulotteinen teema ja samalla myös kohderyhmää määrittelevä tekijä. Alla olevassa kuvassa on hahmoteltu mitä kaikkea siirtolaisuus Peräseinäjoella käsittää ja voisi käsittää. Siirtolaisuus matkailutuotteena Peräseinäjoella 7 eri toimijaa, mm. museo, ravintola, teatteri mökki teltta caravan Puistogolf uinti kalastus tennis luontoreitit kesäteatteri jne. Majoitus Aktiviteetit Ruokapalvelut Etelä- Pohjanmaa tutkimus Eri tilat Uusi tila näyttelyt Vaihtuvat & pysyvät Näyttelyt Kalajärven virkistysalue Seinäjoki Matkailupalvelut Matkamuistot Kansainväliset suhteet Peräseinäjoen kylä Siirtolaisuusinstituutti Maailman Raitti Siirtolaisuus matkailutuotteena Tarinat Tavat & kulttuuri siirtolaismaissa Kortit, kirjat ym. Eri maiden raitit Reseptikirja Etelä- ja Pohjois-Amerikka, sis. Kanada Australia & Oseania Venäjä & Siperia Ruotsi & Eurooppa Raitti Suomeen Hakalan talo = kylätalo teatteri Tapahtumat paluumuuttajat Tehtävät/pajat jne. lapsille Musiikki ym. taide Ruoka draamaopastuk set näytelmät Seminaarit Juhlat, esim. Kiitospäivä, Halloween Luennot Markkinat Suomen siirtolaisuusmuseon kannatusyhdistyksen tärkeimpänä hankkeena on Maailman Raitin rakentaminen ja toiminnan kehittäminen Kalajärvelle sekä siirtolaisuuteen liittyvien näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen. Maailman Raitille on tarkoitus rakentaa kaikki suomalaissiirtolaisten kulkemat raitit: 6

7 Amerikan Raitti (Alaska, Kanada, Yhdysvallat ja Latinalainen Amerikka). Washingtonin osavaltiosta Centervillestä on tulossa hirsirakennus. Keskusteluja on käyty myös Argentiinan kauppiaan talon saamisesta alueelle. Ruotsin ja Euroopan Raitti. Metsäsuomalaisten mökin siirtoa Värmlandista Ruotsista järjestellään. Afrikan ja Oseanian (Australia ja Uusi-Seelanti) Raitti. Suomalaisten sokerinhakkaajien talo on rakentumassa alueelle kesään 2010 mennessä Venäjän ja Siperian Raitti. Unkurin talo Siperiasta odottaa pystytystä alueella parhaillaan. Raitti Suomeen (maahanmuutto, paluumuutto) Ilmajoelta siirretty, Amerikassa tienatuilla rahoilla rakennettu Hakalan talo toimii raittien kylätalona Maailman Raittia kehitetään nimenomaan matkailukohteena, ei museona. Kylämatkailuhankkeen järjestämissä siirtolaisuustapaamisissa on työstetty erityisesti erilaisia tapahtumia, joita Suomesta lähteneet siirtolaiset viettävät ulkomailla. Hakalan talolla järjestettiin vuoden aikana Halloween -tilaisuus sekä Kiitosjuhla (Thanksgiving Day) Kalajärven tapaan. Erityisesti Kiitosjuhla keräsi Hakalan talon täyteen osallistujia. Kulttuuripainotteista ohjelmaa kehiteltiin omassa työpajassaan. Tapaamiset poikivat kahden Peräseinäjoen Pennihäät ry:n harrastajateatterilaisen yhteistyön Maatilamatkailu Välimaan kanssa. Yritys toimi tuottajana ja näyttelijät toteuttivat Välimaalle pienoisnäytelmän Illallinen yhdelle, jota myytiin lähinnä yritysten ja yhteisöjen pikkujoulunvieton oheen. Lisäksi esityksestä järjestettiin muutama yleisönäytös. Näytelmä osoittautui myyntimenestykseksi ja jo tammikuussa 2010 myytiin kaksi esitystä kuluvan vuoden marrasjoulukuulle. Hankkeen omarahoitusta kartutettiin järjestämällä perinteiset Lomatanssit Kalajärvellä sekä uutuutena Latotanssit Maatilamatkailu Välimaalla elokuussa Molemmat tanssitapahtumat keräsivät reilun 100 hengen yleisön. Tapahtumat aiotaan järjestää myös vuonna Elokuun Järjestöfoorumissa esiin nousi idea tehdä kylälle oma joulutapahtuma perheille. Sunnuntaina järjestettyä Joulutalo -tapahtumaa oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Peräseinäjoen yhdistyksen kanssa toteuttamassa lähes 10 eri yhdistystä Peräseinäjoen alueelta sekä Seinäjoen kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi. Tapahtuma järjestettiin lakkautetulla Luoman kyläkoululla, jonka luokkiin oli järjestetty erilaisia tonttupajoja askartelusta leikki- ja laulutuokioihin. Suosituin paja oli eläkeläisjärjestön toteuttama nisu-ukon leivonta. Tapahtumaan osallistui yli 100 lasta ja aikuista. Tuotto lahjoitettiin vähävaraisille perheille Peräseinäjoen alueella. Samana viikonloppuna Peräseinäjoella järjestettiin perinteiset Joulumyyjäiset Ritolahallilla, joten jatkossa kävijämäärää voisi yrittää kasvattaa tarjoamalla matkailijoille Perhepikkujoulu -pakettia maatilamatkailukohteessa tai mökeissä. Vuoden lopussa ruvettiin hankkeen toimesta ideoimaan myös laajempaa tapahtumaa perinteisen Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n järjestämän Reppuhiihdon oheen. Peräseinäjoelle on jo vuosia suunniteltu järjestettävän retkiluistelua, joten nämä aktiviteetit yhdessä lumenveiston kanssa päätettiin laittaa yhteen ja järjestää Kalajärven talvielämyspäivä hiihtoloman päätteeksi Tapahtuman järjestävät 7

8 Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry, Lakeuden Elämysliikunta ry, Seinäjoen seudun SF Caravan ry, Ravintola Kalajärvi sekä Seinäjoen kaupunki. Suomalainen luomu- ja lähiruoka oli vuoden aikana useaan otteeseen esillä eri foorumeilla. Erityisesti maaseutulomilla asiakkaat odottavat saavansa lähellä tuotettua ruokaa. Tähän kysyntään vastataksemme hankkeen toimesta järjestettiin Peräseinäjoki-aiheinen ruokatyöpaja 10. ja Nuorisoseurantalo Sampolassa. Työpajaan osallistui sekä maa- ja kotitalous-, nuorisoseurojen että yrityksen edustajia. Ensimmäisessä työpajatapaamisessa mietittiin mitä Peräseinäjoki-aiheinen ruoka voisi olla ja toisessa tapaamisessa ideoita testattiin käytännössä Sampolan keittiössä. Tavoitteena on, että seurat ja yritykset tarjoavat tilaisuuksissaan näitä ruokatuotteita, mutta myös yksittäiset kyläläiset voivat testata ruokia nettisivuilta löytyvien reseptien avulla. Kylän seminaarijärjestämistaitoja testattiin toden teolla , kun Valtakunnallinen kylämatkailuseminaari järjestettiin Peräseinäjoella. Seminaari pidettiin karavaanialueen Vankkurituvalla ja ruokailut hoidettiin Ravintola Kalajärvessä. Illalla testattiin Tarinoita ja makuja metsästä -elämystuotetta, jota oli toteuttamassa neljä eri yhdistystoimijaa. Havaintometsä -kierroksen jälkeen iltaa vietettiin metsästysseuran Näätämajalla, jossa ruokapalveluista vastasi Peräseinäjoen maatalousseuran naiset ja ohjelmasta metsästysseura. Erityisesti Näätämaja-osuus sai runsaasti positiivista palautetta. Peräseinäjoki- Seura toteutti kyläkierroksen seminaarin jälkeisenä aamuna. Palautteen perusteella kierroksen tarinat saivat positiivista palautetta, mutta kierroksen kohdevalintoihin toivottiin parannuksia. Tuotteistamisen ja kylän jatkokehittämisen tueksi päätettiin kesällä 2009 tehdä matkailijakysely alueen yrityksissä. Sedu Lapuan matkailualan opiskelijat koodasivat kyselyn tulokset syksyllä. Kyselyyn vastasi 243 perhekuntaa kahdeksassa eri yrityksessä/kohteessa. Vastaajista lähes 50 % oli karavaanareita. Matkaseurueessa oli useimmiten 2 tai 3-4 henkilöä. Ikäjakauma osoitti, että vähiten oli nuoria aikuisia ( vuotiaita) sekä yli 75 -vuotiaita. Matkailijat viipyvät Peräseinäjoella useimmiten 2-3 yötä (95 vastausta 221:stä). Neljä yleisintä syytä valita Peräseinäjoki matkakohteeksi ovat: sijainti, edulliset hinnat, majoitus & rauha. Kysyttäessä mieluisimmasta aktiviteeteistä loman aikana, nousi lepäily/löhöily ehdottomasti kärkeen 30 %:lla. Uiminen ja ostokset kiinnostivat noin 20 % vastanneista. Suosituimmat käyntikohteet olivat Kyläkauppa Veljekset Keskinen ja Kalajärvi. Tutkimuksen mukaan 30 % vastaajista käytti loman aikana , noin 20 % vastanneista käytti joko tai yli 300. Kaikkien toimijoiden tuotteistamisen avuksi järjestettiin Heli Saaren vetämä Hinnoittelutyöpaja Illan aikana läpikäytiin matkailutuotteen hinnoittelun perusteita. Kerätyn palautteen perusteella osallistujat kokivat, että työpajasta oli hyötyä. Työpajaan osallistui 35 henkilöä. 8

9 Tuotekehitystyötä tehtiin ympäri vuoden erilaisilla pienillä toimenpiteillä. Suurimpana parannuksena on -sivuston kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi sekä yhteisten varausehtojen laatiminen. Yhteistyömahdollisuudet uuden Seinäjoen kaupungin välillä kasvoivat, kun Ylistaron matkailuyrittäjäyhdistys Prikka ry liittyi Seinäjoen Matkailuyrittäjien jäseneksi. Erityisesti ohjelmapalveluyrittäjän mukaan saaminen avaa varmasti erilaisia yhteistyömahdollisuuksia majoitusyrittäjille. Jokien matkailullista hyötykäyttömahdollisuutta selvitettiin Koskihäjyt ry:n ja Haapaluoman louhoksen matkailullista sukelluskäyttömahdollisuutta puolestaan Lakeuden Sukeltajat ry:n kanssa. Kummassakaan tapauksissa yhdistyksellä ei ollut resursseja sitoutua matkailupalveluiden tuottamiseen. Lisäksi jokien matkailukäytössä ongelmana on paikoitellen veden vähäisyys. Kolmannen sektorin mukanaolo tuotteistamisessa, erityisesti myynnissä, on haaste. Lähes kaikkiin tuotteistamisketjuihin kuuluu vähintään yhtenä osana voittoa tavoittelematon yhdistys tai seura. Valtakunnallinen hanke etsii opinnäytetyön avulla toteutusmalleja kolmannen sektorin toimintamalleihin matkailutuottajina. III Kansainvälistyminen Raija Ilmasti-Koiviston opinnäytetyö Kylämatkailun kansainväliset mahdollisuudet, case: Peräseinäjoen kylä valmistui toukokuussa Tutkimustulokset osoittavat, että alueella on mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös haasteita, jotka vaativat ratkaisuja. Haastatelluilla toimijoilla on hyviä kokemuksia ulkomaalaisista matkailijoista, positiivinen asenne sekä valmiita kontakteja. Ratkaistaviksi haasteiksi Ilmasti-Koivisto esittää matkailumarkkinoinnin, vieraskielisen markkinointiviestintämateriaalin käyttöönoton, tulkkauspalvelujen järjestämisen sekä verkostoitumisen tehostamisen eri osa-alueilla, kuten tuotteistamisessa, matkailupakettien kokoamisessa sekä matkailumarkkinoinnissa. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja ongelmien ratkaiseminen vaativat suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä toteaa Ilmasti-Koivisto. Hankesuunnitelmaan alun perin syksylle 2009 kirjattu valtakunnallisen hankkeen järjestämä ulkomaan opintomatka toteutuu vasta keväällä Reijo Ilomäki Maatilamatkailu Ilomäestä osallistui hankkeen toimenpiteenä Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n opintomatkalle Slovakiaan Matkan aikana tutustuttiin useaan eri maaseutumatkailukohteeseen ja kyläkohteeseen, joista voi helposti ottaa mallia Peräseinäjoelle. Ilomäki esitteli matkaa hanketyöryhmän ja yhdistyksen yhteisessä kokouksessa joulukuussa. Matkaraportti on toimitettu maksatuksen yhteydessä marraskuussa

10 Valtakunnallinen kylämatkailuhanke tulee selvittämään kansainvälisiä, kylämatkailutuotteille sopivia myyntikanavia. Pilottikylien välisiä tuotepaketteja tullaan tuotteistamaan vuoden 2010 aikana. IV Toimintaympäristöön liittyvät toimenpiteet Kylämatkailussa yhdistyy niin kylän kuin matkailunkin kehittäminen, täten kylämiljöön ja matkailuympäristön kehittäminen on merkittävä osa kylämatkailua. Toimintaympäristöön liittyen on tehty yhteistyötä Seinäjoen kaupungin työpäällikön ja kaupunginpuutarhurin kanssa. JP Kunnallissanomat toteutti kesän 2009 aikana Kaunein kylämiljöö -valokuvauskilpailun hankesuunnitelman ja projektipäällikön idean pohjalta. Peräseinäjoen alueen patikkareitistö kartoitettiin Elämysliikuntahankkeen toimesta loppuvuodesta Lehtimäen kyläseuran kanssa kartoitettiin mahdollisuutta reitistön laajentamiseksi ja Kihniänkylän kyläyhdistys hankkeisti nuorisoseurantalon remontin sekä pururadan kunnostamisen kuntaliitosrahojen turvin. Projektipäällikkö osallistui alkuvaiheessa Kihniänkylän kehittämisiltoihin, joissa on kartoitettiin edellä mainittua nuorisoseurantalo Sampolan tilaparannusta. Lisäksi Peräseinäjoen alueella on varmasti paljon muitakin toimintaympäristön parantamiseen liittyviä projekteja, joista hankkeella ei ole tietoa. Liiverin Kyläkööri -hanke on toiminut luontevampana apuna ja yhteyshenkilönä yhteisöllisiin investointeihin liittyen. Kalajärven alueen matkailun masterplania valmistellaan Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksessa ja se toteutettaneen vuoden 2010 aikana. Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla -hanke teetti vuoden 2009 lopussa Matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen Haaga-Perhon tutkimusyksikössä. Osana tutkimusta selvitettiin myös Peräseinäjoen alueen luvut. Aikaisemmin vastaava tutkimus on tehty Peräseinäjoella Kyselyt tehtiin lokamarraskussa 2009 ja tulokset julkaistiin virallisesti tammikuussa Selvityksen perusteella voidaan todeta, että matkailutulo on noin kolminkertaistunut Peräseinäjoella kymmenessä vuodessa. Peräseinäjoen matkailutulovertailu miljoonaa euroa 2008 miljoonaa euroa välitön matkailutulo 1,3 (7,78 mmk) 3,4 välillinen matkailutulo 0,2 (1,24 mmk) 0,7 KOKONAISMATKAILUTULO 1,5 (9,02 mmk) 4,1 palkkatulovaikutus 0,3 (1,66 mmk) 1,2 verotulovaikutus 0,05 (0,3 mmk) 0,2 YHTEENSÄ 1,85 milj. (10,98 mmk) 5,5 milj. 10

11 3.b Toteutuksen organisaatio Hankkeen toteutuksesta vastaa Seinäjoen matkailuyrittäjät ry, joka on perustettu 1995 paikallisten matkailuyritysten yhteistyöelimeksi (Peräseinäjoen matkailuyrittäjät ry). Yhdistys oli tuolloin ensimmäinen laatuaan maakunnassa. Kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2005 nimeksi muutettiin Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry. Keväästä 2009 yhdistys toimii koko uuden Seinäjoen alueella Ylistarosta Nurmoon ja Peräseinäjoelle. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää matkailuyritykset valvomaan niiden yleisiä ja yhteisiä yrittäjyyteen liittyviä etuja, sopia matkailuyritysten yhteisistä tavoitteista ja strategiasta sekä muista matkailua koskevista yhteisistä kehittämistoimenpiteistä. Vuonna 2009 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Aarre Kulmala. Seinäjoen matkailuyrittäjien jäsenten ja yksittäisten kyläläisten lisäksi hankkeen toteutukseen osallistui vuoden 2009 aikana jäsenistä ja yhteistyökumppaneista koottu työryhmä, johon kuuluvat Aarre Kulmala (pj), Riitta Ojaniemi (vpj), Veli-Matti Mäki-Paavola/Maatilamatkailu Välimaa, Hannu Ilomäki/Peräseinäjoen metsästysseura, Hannu Ojanen/Seinäjoen kaupunki, Birgitta Javanainen/Peräseinäjoen Pennihäät ry, Juha Heikkilä (valittiin Outi Mäen tilalle)/peräseinäjoen asukaslautakunta, Heikki Julmala/SF Caravan Kalajärvi, Pirkko Ojaniemi/Tuulikuoro, Antti Kanto/Pohjanmaan historiallinen seura, Aaro A. Harjunpää/Peräseinäjokiseura, Leo Malinen/Peräseinäjoki-seura, Arja Kortesluoma/Etelä-Pohjanmaan matkailukoordinaattori sekä sihteerinä projektipäällikkö Johanna Hietanen. Hankesuunnitelman tekijä Satu Rauhala jättäytyi työryhmästä pois projektipäällikön aloitettua työt. Hankkeelle on määrätty myös ohjausryhmä, johon on nimetty Leo Malinen (pj)/yhdistyksien edustaja (Peräseinäjoki-seura ry), Aarre Kulmala/Seinäjoen matkailuyrittäjät ry, Satu Keski-Valkama/Etelä- Pohjanmaan Matkailu Oy, Jarmo Kallio/TE-keskus, Hannu Ojanen/Seinäjoen kaupunki, Arja Kortesluoma/Etelä-Pohjanmaan matkailukoordinaattori, Juhani Korhonen/yrityksien edustaja (Matkailutila Korhonen) sekä Seppo Korpi/Liiveri ry. Ohjausryhmän kokoontui vuoden 2009 aikana kolme kertaa sekä piti yhden sähköposti-/puhelinkokouksen. 11

12 3.c Kustannukset ja rahoitus Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannusarvio Kustannusarvio v.2008 v.2009 v.2010 Yhteensä Palkkauskulut Ostopalvelut ja palkkiot Vuokrat Kokouspalkkiot Kotimaan matkakulut Ulkom. matkakulut Muut kustannukset Yhteensä Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelma v.2008 v.2009 v.2010 Yhteensä Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri(EMR) 80% Oma rahoitus Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry vastaa hankkeen yksityisrahoituksesta. Yksityisrahoituksen keräys: - hankeosallistumismaksu - erilaisten tapahtumien osallistumismaksut (työpajat, seminaarit) - opintomatkojen omavastuut 12

13 Kustannustoteuma vuonna 2009 Kustannusarvio Koko hankeaika Budjetoitu* Käytettävissä Palkkauskulut , , ,99 Ostopalvelut ja palkkiot 2.537, , ,40 Vuokrat 2600, , ,23 Kokouspalkkiot Kotimaan matkakulut , , ,98 Ulkom. matkakulut Muut kustannukset 2.821, , ,82 Yhteensä , , ,42 *kustannuspaikkamuutoshakemuksen jälkeen Suunniteltuun vuosibudjettiin vertailtaessa kustannukset ovat toteutuneet lähes hankesuunnitelman mukaisesti, kun suurin osa ulkomaan opintomatkan kustannuksista siirtyy vuodelle d Resurssit Resurssit olivat pääosin riittävät hankesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Toisen maksatushakemuksen pitkä käsittelyaika loppuvuodesta hankaloitti hankkeen toimintaa jonkin verran loppuvuonna, mutta erityisesti vasta alkuvuonna Kokouspalkkioiden maksamismahdollisuus myös hankkeen työryhmän jäsenille vaikuttaisi olennaisesti heidän sitoutumiseensa. Hankkeen hallinnointiin (erityisesti laskutus ja muu talouden hoito) liittyvät asiat kuormittivat hanketta hallinnoivan yhdistyksen hallituksen jäseniä, erityisesti puheenjohtajaa. 13

14 3.e Raportointi ja seuranta Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa sekä pitänyt yhden sähköposti- /puhelinkokouksen. Ohjausryhmän pöytäkirjat on toimitettu maksatushakemusten yhteydessä. Hanketyöryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa virallisesti sekä kerran epävirallisemmin. Työryhmän keskustelut ja ideat ovat auttaneet projektipäällikköä työssään eteenpäin. Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n hallituksen kokouksissa seurataan hankkeen etenemistä. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 3.f Toteutusoletukset ja riskit Vuoden 2009 aikana haasteellisinta on ollut sitouttaa toimijat pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Myös toimijoiden erilaiset taustat ja erityisesti kolmannen sektorin toimiminen yritysmäisesti on tuonut haasteita toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen aikana on kuitenkin syntynyt uudenlaista toimintaa esimerkiksi yrityksen toimiessa teatteriesityksen tuottajana. Omarahoitusosuuden kartuttaminen on riskeistä huolimatta toteutunut onnistuneesti. 4.YHTEISTYÖKUMPPANIT Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat alueen matkailuyritykset, muut alueen yritykset, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, Peräseinäjoen asukaslautakunta, Peräseinäjoen Yrittäjät sekä muut alueen järjestöt ja yhdistykset, kyläläiset sekä muut maakunnalliset matkailun kehittämishankkeet. Osaksi hankesuunnitelman innoittamana on Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:hyn liittyneet vuoden 2009 aikana: Peräseinäjoelta: Koivutupa, Kangasniemen mökit, Neste Peräseinäjoki, Peräseinäjoen Tuulikuoro ry, Peräseinäjoki-Seura ry, Mäki-Jussilan havaintotila sekä Ylistarosta: Kriikun Mylly, Meijerirantamajoitus, Takalan Maatilamatkailu, Maatilamatkailu Koivusalo, Kesti-Iivarin Majatalo, Wanha Markki, Lahjapuoti Pirpana, 4H-Elämysmaailma Mäki-Pohto sekä Seinäjoen keskustasta: Itämäen talo. Valtakunnallisesti yhteistyökumppaneina toimivat kylämatkailuhankkeen koordinaattori sekä muut pilottikylät: Vuonislahti (Pohjois-Karjala), Möhkö (Pohjois-Karjala), Veskansan kylät (Etelä-Savo), Sonka (Lappi), Ruhtinansalmi (Kainuu), Korpikylät (Kainuu), Leineperi (Satakunta), Himos-kylät (Keski-Suomi), Ypäjä (Häme), Peräseinäjoen kylä (Etelä-Pohjanmaa), Syvänniemi (Pohjois-Savo) ja Velkua (Varsinais- Suomi). Valtakunnallisissa seminaareissa sekä valtakunnallisen hankkeen ohjausryhmän kokouksissa on luotu suhteita myös muihin valtakunnallisiin matkailutoimijoihin, kuten YTR:n matkailu- ja 14

15 kulttuuriteemaryhmiin, Matkailun Edistämiskeskukseen (MEK), Suomen Maaseutumatkailuyrittäjien yhdistykseen sekä opetusministeriöön. 5. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET Hankkeesta hyötyvät paikalliset matkailuyrittäjät sekä muut alueen yritykset ja yhdistykset. Asukkaat saavat alueen kehittämisen ja aktiivisuuden lisäämisen myötä entistä vireämmän asuinympäristön. Lisääntyvät työpaikat, ympäristön tilan koheneminen, verotulot, sekä ohjelma- ja aktiivitarjonnan lisääntyminen hyödyttävät sekä matkailijoita sekä paikallisia asukkaita. 6. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Hankesuunnitelman mukainen aikataulu hankkeelle vuodelle 2010: 2010 tammi-maaliskuu Pilottikylävierailu/kotimaan opintomatka Luotujen yhteistyökuvioiden vahvistaminen huhti-kesäkuu Pilottikylävierailu/kotimaan opintomatka Tulevaisuuden suunnitelmat Hankkeen tulosten arviointi Loppuraportti Jatkotoimenpiteitä on kirjattu Peräseinäjoen kylämatkailun kehittämissuunnitelmaan Suunnitelma on liitteenä. Allekirjoitukset Peräseinäjoki, 23. helmikuuta 2010 Peräseinäjoki, 23. helmikuuta 2010 Aarre Kulmala Puheenjohtaja Leo Malinen Ohjausryhmän puheenjohtaja Seinäjoen matkailuyrittäjät ry 15

16 Peräseinäjoki, 23. helmikuuta 2010 Johanna Hietanen Projektipäällikkö LIITTEET Peräseinäjoen kylämatkailun kehittämissuunnitelma Lehtijutut hankkeesta vuonna

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI

Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI Marraskuu 2014 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN

KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Seinäjoen kaupunki KALAJÄRVEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN FCG Finnish Consulting Group Oy Seinäjoen kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 NYKYTILANNE... 3 2.1

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Pinja Luukkainen KYLÄMATKAILU EUROOPASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2009 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu 15 80110

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys

Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys LOPPURAPORTTI Luonnontuote- ja matkailualan kehittämisselvitys 1.8.2012-31.1.2013 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Yleiset tavoitteet... 2 3.2

Lisätiedot

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut?

maaseutu& Teemana matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green Care -palvelut? maaseutu& Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti Kevät 2010 Teemana Maaseutumatkailuseminaari tulee taas matkailun kehittäminen Luontomatkailu tukee muitakin elinkeinoja Saunassa on vetovoimaa Mitä ovat Green

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014

ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 YLEISHYÖDYLLISEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETUPÄÄSSÄ ERINOMAISTA, YHTEISTYÖHANKE LIVONSAARI & VELKUA 1.5.2013-31.12.2014 Sisältö 1. Toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja numero sekä toteutusaika

Lisätiedot

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat

Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011. Mistä aikaa. hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti KEVÄT 2011 Mistä aikaa hulluille ideoille? Näkemyksiä sukupolvenvaihdokseen Matkailuyrityksen e-portaat PÄÄKIRJOITUS Julkaisija Matkailun teemaryhmä/ Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE

LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE Suomen Nuorisoseurat ry Palvelutuuli, 14336 LOPPURAPORTTI PALVELUTUULI-HANKE 2012 2014 Sisällys Hankkeen strateginen tavoite... 3 Varsinaiset hankkeen tavoitteet... 4 Hankkeen toteutus... 5 Perehtyminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.11.2011 Diaarinumero EPOELY/346/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11661 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä

Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä 1 LOPPURAPORTTI 16.1.2012 18.3.2013 Vapaa-ajan asukkaat kaupallisten palvelujen käyttäjinä Ylöjärvellä (15931) Ylöjärven Yrityspalvelu Oy 2 Sisällys 1. Hankkeen toteuttajan nimi... 4 2. Hankkeen nimi ja

Lisätiedot

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset

Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Taito Innovaatiot 2001 2006 -projektin toiminta ja tulokset Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2006 Taitto: Maini Tulokas Sisällysluettelo ESIPUHE...4 KÄSITYÖALAN YHTEISTYÖ...5 TAITO INNOVAATIOT 2001

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY

TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KESKIPISTE-LEADER RY Keskipiste-Leader ry / Vuosiraportti 2011 HUOMAUTUS: Tässä raportissa kerrotut asiat ja johtopäätökset ovat syntyneet Leader-hallituksen ja toimihenkilöiden kokouksissa

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖTILANNE JA PERUSTELUT HANKKEELLE.3 1.1. TAUSTA JA PERUSTELUT HANKKEELLE...3 Yhteen Hiileen kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyön vahvistaminen harvaan asutussa Päijät Hämeessä, Hartolan ja Sysmän alueella JATKOHANKE hankesuunnitelma 8.10.2012 31.12.2014

Lisätiedot