Peräseinäjoen kylämatkailuhanke. Vuosiraportti 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peräseinäjoen kylämatkailuhanke. Vuosiraportti 2009"

Transkriptio

1 Peräseinäjoen kylämatkailuhanke Hankenumero 1914 Vuosiraportti 2009 Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Johanna Hietanen 1

2 1. YHTEENVETO HANKKEESTA Hanketta hallinnoi Seinäjoen matkailuyrittäjät ry, joka on toiminut vuodesta 1995 lähtien. Hanke on osa valtakunnallista kylämatkailun kehittämishanketta, jota koordinoi Lomalaidun ry. Mukana 12 pilottikylää, joista Peräseinäjoki on ainoa pohjalaiskylä. Hanke on kestoltaan 1v 9kk. Hanke alkoi ja päättyy Projektipäällikkö aloitti Hanke toimii koordinoivana hankkeena, jonka tavoitteena on: - tuotekehityksen edistäminen sekä tuotteistaminen - verkostoituminen ja yhteistyön lisääminen paikallisesti ja valtakunnallisesti - kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden lisääntyminen alueella, kansainvälistymisen mahdollisuudet selvitetään - lisäksi tavoitteena on säilyttää kylä vireänä ja elinvoimaisena, joka tarjoaa asukkaille toimivan ja aktiivisen asuinympäristön (uudet tapahtumat ym.) Hanke ei itsessään tee toimenpiteitä, vaan koordinoi, aktivoi ja innostaa asukkaita sekä alueen yrityksiä. Julkinen rahoitus 80 % ( ), josta EU-rahoituksen osuus on 45 % ( ). Yksityinen rahoitus 20 % ( ). 2. HANKKEEN TAVOITTEET 2.a Ylemmän tason tavoitteet Valtakunnallisessa matkailustrategiassa Peräseinäjoen alueen matkailun kehittäminen liittyy keskeisesti maaseutumatkailun osalta toteutettavaan matkailukylien kehittämisohjelmaan, jota koordinoitiin kansallisesti vuoden 2009 alussa maaseutumatkailun teemaryhmän toimesta. Maaliskuussa 2009 Lomalaidun ry palkkasi hallinnoimansa Kylämatkailun koordinaatiohankkeen projektipäälliköksi peräseinäjokelaistaustaisen Susanna Kulmalan. Ohjelmaan hakeneita kyliä oli kaiken kaikkiaan 48, joista kaksivaiheisen hakuprosessin jälkeen pääsi mukaan 12 pilottikylää. Peräseinäjoki on ainoa pohjalaiskylä. (www.lomalaidun.fi/kylamatkailu) Valtakunnallisen kehittämisohjelman tavoitteena ovat mm. - kylän erityispiirteisiin pohjautuvan teeman vahvistaminen, tuotteistaminen ja markkinoille saaminen (erityisesti kansainväliset markkinat) - jatkuvan kehittämisen mallin luominen pilottikylien kautta - toimijoiden sitouttaminen ja vastuuttaminen verkostomaiseen yhteistyöhön, ammattimaisen osaamisen lisääminen sekä laadukkaiden tuotteiden toteutus Pilottikyläksi pääseminen vaati olemassa olevan matkailun perusosaamisen lisäksi elinkeinon pitkäjänteistä 2

3 kehittämistä myös tulevaisuudessa. Pilottikyläksi pääsyn jälkeen Peräseinäjoella todettiin, että kansallisen ohjelman tueksi on syytä käynnistä oma alueellinen hanke. Paikallisen hankkeen avulla saavutetaan paremmin pilottikylän kehittämiseen kohdistuvat odotukset. Vuoden 2009 aikana osoittautui, että paikallisen hankkeen turvin Peräseinäjoki toimi pilottikylistä aktiivisimpien joukossa. Maakunnallisella tasolla Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa on valittu kuusi matkailukeskittymää, joihin kehittämistoimenpiteitä tulee uudella ohjelmakaudella ( ) suunnata. Peräseinäjoella sijaitseva Kalajärven matkailukeskittymä on yksi näistä kuudesta maakunnan strategisesta kohteesta. Myös teemapohjaisten tuotteiden kehittäminen, joka on sekä maakunnan että valtakunnallisen matkailustrategian painopistealueena, on yhdistetty Peräseinäjoen kehittämiseen. Peräseinäjoella kehitettävät teemat ovat lähinnä maaseutu-, kulttuuri- sekä tapahtumamatkailu. 2. b Hankkeen tavoitteet Paikallinen hanke toimii koordinoivana hankkeena, jonka tavoitteena on tuotekehityksen edistäminen, verkostoituminen sekä kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden lisääntyminen alueella. Lisäksi tavoitteena on säilyttää kylä vireänä ja elinvoimaisena, joka tarjoaa asukkaille toimivan ja aktiivisen asuinympäristön. Hanke ei itsessään tee toimenpiteitä, vaan koordinoi, aktivoi ja innostaa asukkaita sekä alueen yrityksiä. Satu Rauhalan kirjoittamaan hankesuunnitelmaan on kirjattu seuraavat toiminnalliset tavoitteet: - lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista palvelujen tuottajien kesken sekä myös eri toimialojen ja yhdistysten välillä -verkostoituminen muiden pilottikylien kanssa -tuotekehityksen ja toiminnan pitkäjänteisyyden edistäminen sekä tuotteistaminen (esim. luontomatkailu, tapahtumamatkailu, aktiviteetit ja ohjelmat ) Määrälliset tavoitteet -matkailijamäärien ja erityisesti kansainvälisten matkailijoiden lisääntyminen - uusien yhteistapahtumien kehittämisessä ja ideoinnissa avustaminen (tavoitteena hiljaiselle kaudelle 2 kpl uutta tapahtumaa) 3

4 Kävijämäärätavoitteet Caravan-alue Mökki- ja maatilamajoitus Päiväkävijät Yhteensä HANKKEEN TOTEUTUS 3.a Toimenpiteet ja aikataulu Vuosi 2009 hankesuunnitelman mukaan: tammikuu helmi-elokuu Syys-joulukuu Hanketyöntekijän palkkaaminen Vastuutahojen täsmennys eri toimenpiteisiin Tuotetyöpajoja ja verkostoitumista Hankevetäjä kutsuu toimijat koolle ja/tai kiertää toimijat Opintomatka toiseen pilottikylään/kotimaan opintomatka Tarkemman aikataulutuksen ja toimintasuunnitelman laatiminen Tuotetyöpajoja Verkostoitumisen edistämistä Toimenpiteiden toteutusten aloittaminen Siistein kylämiljöö -kilpailun koordinointi Osallistuminen kansalliseen yhteisseminaariin tai/ja ulkomaan opintomatkaan Pilottikylävierailu/kotimaan opintomatka Kansallisiin yhteistoimenpiteisiin osallistuminen Pilottikylävierailu / kotimaan opintomatka Toritoiminnan kehittäminen I Verkostoitumisen edistäminen sekä muiden pilottikylien että sisäisten sidosryhmien kanssa Kylän sisällä järjestettiin vuoden aikana useita erilaisia tapaamisia ja työpajoja, joiden avulla verkostoitumista lisättiin. Projektipäällikkö aloitti työnsä tutustumalla kaikkiin Seinäjoen Matkailuyrittäjien jäsenyrityksiin ja -yhdistyksiin. Maaliskuussa pidettiin kaikille avoin kylämatkailuilta Kalajärvellä 4

5 yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan matkailukoordinaattori Arja Kortesluoman sekä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n Satu Keski-Valkaman kanssa. Illassa päätettiin kylän teemat, joita lähdettiin työstämään projektipäällikön johdolla työpajoissa ja tapaamisissa. Syksyllä järjestettiin Peräseinäjoen ensimmäinen järjestöfoorumi yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kulttuuri- ja nuorisotoimien sekä Alueellinen kulttuuripalvelutuotanto-projektin kanssa. Ulkopuolisen asiantuntijan vetämiä työpajoja järjestettiin kaksi. Syyskuussa Heli Saaren vetämä Matkailutuotteen hinnoittelutyöpaja sekä marraskuussa Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisten Asta Asunmaan vetämä Peräseinäjoki-aiheinen ruokatyöpaja. Tuotekehitys - osiossa lisää esimerkkejä yhteistyöstä paikallisesti. Maakunnallisesti on tehty tiivistä yhteistyötä muiden matkailualan hankkeiden sekä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa muodollisten ja epämuodollisten tapaamisten ja seminaarien yhteydessä. Myös valtakunnallisesti verkostoituminen on ollut tiivistä. Peräseinäjokelaiset ovat jo niittäneet mainetta ahkerimpina opintomatkailijoina toisiin pilottikyliin. Vuoden 2009 aikana tehtiin opintomatkat Leineperiin ja Ypäjälle sekä Matkamessuille Helsinkiin , Valtakunnalliseen kylämatkailuseminaariin Syvänniemelle , Vuonislahteen, Syvänniemelle ja Kolille sekä Sonkaan Opintomatkojen lisäksi projektipäällikkö on osallistunut valtakunnallisiin kulttuurimatkailuseminaareihin sekä Pyhällä että Järvenpäässä , jossa toimi myös yhtenä alustajana. Pyhän seminaarin yhteydessä oli vierailu Ruhtinansalmen pilottikylään yhdessä valtakunnallisen hankkeen projektipäällikön kanssa. Lisäksi projektipäällikkö on osallistunut valtakunnallisen hankkeen ohjausryhmätyöskentelyyn. Suuri ponnistus kylän toimijoille oli Valtakunnallisen kylämatkailuseminaarin järjestäminen Peräseinäjoella Seminaarijärjestelyt tehtiin yhteistyössä koordinaatiohankkeen ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa. II Tuotekehitystyön ja toimintatapojen kehittäminen eri toimijoiden välillä Toimijoiden alkukartoituksen ja yhteisen kyläillan jälkeen lähdettiin työstämään seuraavia kokonaisuuksia: caravan-tapahtuma syyskaudelle, siirtolaisuus, teatteri/tanssi/runo/musiikki -kokonaisuutta, Terästango/tanssitapahtuma sekä yksi tapaaminen pidettiin marjastus-/sienestysaiheeseen liittyen, mutta aihe ei kiinnostanut kuin yhtä toimijaa. Myöskään tanssitapahtuman järjestämiseksi ei kylältä löytynyt tarpeeksi resursseja. Valtakunnallisessa koordinaatiohankkeessa on tavoitteena löytää kylille omat teemat. Peräseinäjoella ne ovat luontevasti siirtolaisuus ja karavanmatkailu/kalajärven alue. Erityisesti näihin teemoihin pureuduttiin hankkeen työpajoissa. 5

6 Caravan-tapahtuma järjestettiin Kalajärvellä nimellä Pohojalaaset puolukkatreffit. Karavaanareilta oli tullut aiemmin toiveita järjestää tapahtuma marja-aikaan, joten syyskuun alku sopi puolukanpoimintaan hyvin. Samalla ajankohdalla saatiin venytettyä kesäsesonkia hieman pidemmälle syksyyn. Tapahtumassa pyrittiin yhdistämään karavaanarit ja kyläläiset tarjoamalla heille yhteistä ohjelmaa. Viikonlopun aikana kisattiin yögolfissa, karaokessa ja aikuisten vesiliukumäkikisassa sekä järjestettiin Perä(seinäjoki)konttikirppis ym. torimyyntiä paikallisten ja karavaanareiden tuotteilla. Tapahtumaviikonloppuna vaunukuntia oli alueella 150, kun yleensä vastaavana ajankohtana on 50. Caravan -teemaan liittyen tulisi jatkossa pohtia entistä enemmän karavaanareita myös kohderyhmänä - minkälaisia palveluita he kaipaavat ja ovat valmiita ostamaan? Siirtolaisuus on moniulotteinen teema ja samalla myös kohderyhmää määrittelevä tekijä. Alla olevassa kuvassa on hahmoteltu mitä kaikkea siirtolaisuus Peräseinäjoella käsittää ja voisi käsittää. Siirtolaisuus matkailutuotteena Peräseinäjoella 7 eri toimijaa, mm. museo, ravintola, teatteri mökki teltta caravan Puistogolf uinti kalastus tennis luontoreitit kesäteatteri jne. Majoitus Aktiviteetit Ruokapalvelut Etelä- Pohjanmaa tutkimus Eri tilat Uusi tila näyttelyt Vaihtuvat & pysyvät Näyttelyt Kalajärven virkistysalue Seinäjoki Matkailupalvelut Matkamuistot Kansainväliset suhteet Peräseinäjoen kylä Siirtolaisuusinstituutti Maailman Raitti Siirtolaisuus matkailutuotteena Tarinat Tavat & kulttuuri siirtolaismaissa Kortit, kirjat ym. Eri maiden raitit Reseptikirja Etelä- ja Pohjois-Amerikka, sis. Kanada Australia & Oseania Venäjä & Siperia Ruotsi & Eurooppa Raitti Suomeen Hakalan talo = kylätalo teatteri Tapahtumat paluumuuttajat Tehtävät/pajat jne. lapsille Musiikki ym. taide Ruoka draamaopastuk set näytelmät Seminaarit Juhlat, esim. Kiitospäivä, Halloween Luennot Markkinat Suomen siirtolaisuusmuseon kannatusyhdistyksen tärkeimpänä hankkeena on Maailman Raitin rakentaminen ja toiminnan kehittäminen Kalajärvelle sekä siirtolaisuuteen liittyvien näyttelyiden ja tapahtumien järjestäminen. Maailman Raitille on tarkoitus rakentaa kaikki suomalaissiirtolaisten kulkemat raitit: 6

7 Amerikan Raitti (Alaska, Kanada, Yhdysvallat ja Latinalainen Amerikka). Washingtonin osavaltiosta Centervillestä on tulossa hirsirakennus. Keskusteluja on käyty myös Argentiinan kauppiaan talon saamisesta alueelle. Ruotsin ja Euroopan Raitti. Metsäsuomalaisten mökin siirtoa Värmlandista Ruotsista järjestellään. Afrikan ja Oseanian (Australia ja Uusi-Seelanti) Raitti. Suomalaisten sokerinhakkaajien talo on rakentumassa alueelle kesään 2010 mennessä Venäjän ja Siperian Raitti. Unkurin talo Siperiasta odottaa pystytystä alueella parhaillaan. Raitti Suomeen (maahanmuutto, paluumuutto) Ilmajoelta siirretty, Amerikassa tienatuilla rahoilla rakennettu Hakalan talo toimii raittien kylätalona Maailman Raittia kehitetään nimenomaan matkailukohteena, ei museona. Kylämatkailuhankkeen järjestämissä siirtolaisuustapaamisissa on työstetty erityisesti erilaisia tapahtumia, joita Suomesta lähteneet siirtolaiset viettävät ulkomailla. Hakalan talolla järjestettiin vuoden aikana Halloween -tilaisuus sekä Kiitosjuhla (Thanksgiving Day) Kalajärven tapaan. Erityisesti Kiitosjuhla keräsi Hakalan talon täyteen osallistujia. Kulttuuripainotteista ohjelmaa kehiteltiin omassa työpajassaan. Tapaamiset poikivat kahden Peräseinäjoen Pennihäät ry:n harrastajateatterilaisen yhteistyön Maatilamatkailu Välimaan kanssa. Yritys toimi tuottajana ja näyttelijät toteuttivat Välimaalle pienoisnäytelmän Illallinen yhdelle, jota myytiin lähinnä yritysten ja yhteisöjen pikkujoulunvieton oheen. Lisäksi esityksestä järjestettiin muutama yleisönäytös. Näytelmä osoittautui myyntimenestykseksi ja jo tammikuussa 2010 myytiin kaksi esitystä kuluvan vuoden marrasjoulukuulle. Hankkeen omarahoitusta kartutettiin järjestämällä perinteiset Lomatanssit Kalajärvellä sekä uutuutena Latotanssit Maatilamatkailu Välimaalla elokuussa Molemmat tanssitapahtumat keräsivät reilun 100 hengen yleisön. Tapahtumat aiotaan järjestää myös vuonna Elokuun Järjestöfoorumissa esiin nousi idea tehdä kylälle oma joulutapahtuma perheille. Sunnuntaina järjestettyä Joulutalo -tapahtumaa oli Mannerheimin Lastensuojeluliiton Peräseinäjoen yhdistyksen kanssa toteuttamassa lähes 10 eri yhdistystä Peräseinäjoen alueelta sekä Seinäjoen kaupungin nuoriso- ja kulttuuritoimi. Tapahtuma järjestettiin lakkautetulla Luoman kyläkoululla, jonka luokkiin oli järjestetty erilaisia tonttupajoja askartelusta leikki- ja laulutuokioihin. Suosituin paja oli eläkeläisjärjestön toteuttama nisu-ukon leivonta. Tapahtumaan osallistui yli 100 lasta ja aikuista. Tuotto lahjoitettiin vähävaraisille perheille Peräseinäjoen alueella. Samana viikonloppuna Peräseinäjoella järjestettiin perinteiset Joulumyyjäiset Ritolahallilla, joten jatkossa kävijämäärää voisi yrittää kasvattaa tarjoamalla matkailijoille Perhepikkujoulu -pakettia maatilamatkailukohteessa tai mökeissä. Vuoden lopussa ruvettiin hankkeen toimesta ideoimaan myös laajempaa tapahtumaa perinteisen Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n järjestämän Reppuhiihdon oheen. Peräseinäjoelle on jo vuosia suunniteltu järjestettävän retkiluistelua, joten nämä aktiviteetit yhdessä lumenveiston kanssa päätettiin laittaa yhteen ja järjestää Kalajärven talvielämyspäivä hiihtoloman päätteeksi Tapahtuman järjestävät 7

8 Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry, Lakeuden Elämysliikunta ry, Seinäjoen seudun SF Caravan ry, Ravintola Kalajärvi sekä Seinäjoen kaupunki. Suomalainen luomu- ja lähiruoka oli vuoden aikana useaan otteeseen esillä eri foorumeilla. Erityisesti maaseutulomilla asiakkaat odottavat saavansa lähellä tuotettua ruokaa. Tähän kysyntään vastataksemme hankkeen toimesta järjestettiin Peräseinäjoki-aiheinen ruokatyöpaja 10. ja Nuorisoseurantalo Sampolassa. Työpajaan osallistui sekä maa- ja kotitalous-, nuorisoseurojen että yrityksen edustajia. Ensimmäisessä työpajatapaamisessa mietittiin mitä Peräseinäjoki-aiheinen ruoka voisi olla ja toisessa tapaamisessa ideoita testattiin käytännössä Sampolan keittiössä. Tavoitteena on, että seurat ja yritykset tarjoavat tilaisuuksissaan näitä ruokatuotteita, mutta myös yksittäiset kyläläiset voivat testata ruokia nettisivuilta löytyvien reseptien avulla. Kylän seminaarijärjestämistaitoja testattiin toden teolla , kun Valtakunnallinen kylämatkailuseminaari järjestettiin Peräseinäjoella. Seminaari pidettiin karavaanialueen Vankkurituvalla ja ruokailut hoidettiin Ravintola Kalajärvessä. Illalla testattiin Tarinoita ja makuja metsästä -elämystuotetta, jota oli toteuttamassa neljä eri yhdistystoimijaa. Havaintometsä -kierroksen jälkeen iltaa vietettiin metsästysseuran Näätämajalla, jossa ruokapalveluista vastasi Peräseinäjoen maatalousseuran naiset ja ohjelmasta metsästysseura. Erityisesti Näätämaja-osuus sai runsaasti positiivista palautetta. Peräseinäjoki- Seura toteutti kyläkierroksen seminaarin jälkeisenä aamuna. Palautteen perusteella kierroksen tarinat saivat positiivista palautetta, mutta kierroksen kohdevalintoihin toivottiin parannuksia. Tuotteistamisen ja kylän jatkokehittämisen tueksi päätettiin kesällä 2009 tehdä matkailijakysely alueen yrityksissä. Sedu Lapuan matkailualan opiskelijat koodasivat kyselyn tulokset syksyllä. Kyselyyn vastasi 243 perhekuntaa kahdeksassa eri yrityksessä/kohteessa. Vastaajista lähes 50 % oli karavaanareita. Matkaseurueessa oli useimmiten 2 tai 3-4 henkilöä. Ikäjakauma osoitti, että vähiten oli nuoria aikuisia ( vuotiaita) sekä yli 75 -vuotiaita. Matkailijat viipyvät Peräseinäjoella useimmiten 2-3 yötä (95 vastausta 221:stä). Neljä yleisintä syytä valita Peräseinäjoki matkakohteeksi ovat: sijainti, edulliset hinnat, majoitus & rauha. Kysyttäessä mieluisimmasta aktiviteeteistä loman aikana, nousi lepäily/löhöily ehdottomasti kärkeen 30 %:lla. Uiminen ja ostokset kiinnostivat noin 20 % vastanneista. Suosituimmat käyntikohteet olivat Kyläkauppa Veljekset Keskinen ja Kalajärvi. Tutkimuksen mukaan 30 % vastaajista käytti loman aikana , noin 20 % vastanneista käytti joko tai yli 300. Kaikkien toimijoiden tuotteistamisen avuksi järjestettiin Heli Saaren vetämä Hinnoittelutyöpaja Illan aikana läpikäytiin matkailutuotteen hinnoittelun perusteita. Kerätyn palautteen perusteella osallistujat kokivat, että työpajasta oli hyötyä. Työpajaan osallistui 35 henkilöä. 8

9 Tuotekehitystyötä tehtiin ympäri vuoden erilaisilla pienillä toimenpiteillä. Suurimpana parannuksena on -sivuston kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi sekä yhteisten varausehtojen laatiminen. Yhteistyömahdollisuudet uuden Seinäjoen kaupungin välillä kasvoivat, kun Ylistaron matkailuyrittäjäyhdistys Prikka ry liittyi Seinäjoen Matkailuyrittäjien jäseneksi. Erityisesti ohjelmapalveluyrittäjän mukaan saaminen avaa varmasti erilaisia yhteistyömahdollisuuksia majoitusyrittäjille. Jokien matkailullista hyötykäyttömahdollisuutta selvitettiin Koskihäjyt ry:n ja Haapaluoman louhoksen matkailullista sukelluskäyttömahdollisuutta puolestaan Lakeuden Sukeltajat ry:n kanssa. Kummassakaan tapauksissa yhdistyksellä ei ollut resursseja sitoutua matkailupalveluiden tuottamiseen. Lisäksi jokien matkailukäytössä ongelmana on paikoitellen veden vähäisyys. Kolmannen sektorin mukanaolo tuotteistamisessa, erityisesti myynnissä, on haaste. Lähes kaikkiin tuotteistamisketjuihin kuuluu vähintään yhtenä osana voittoa tavoittelematon yhdistys tai seura. Valtakunnallinen hanke etsii opinnäytetyön avulla toteutusmalleja kolmannen sektorin toimintamalleihin matkailutuottajina. III Kansainvälistyminen Raija Ilmasti-Koiviston opinnäytetyö Kylämatkailun kansainväliset mahdollisuudet, case: Peräseinäjoen kylä valmistui toukokuussa Tutkimustulokset osoittavat, että alueella on mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös haasteita, jotka vaativat ratkaisuja. Haastatelluilla toimijoilla on hyviä kokemuksia ulkomaalaisista matkailijoista, positiivinen asenne sekä valmiita kontakteja. Ratkaistaviksi haasteiksi Ilmasti-Koivisto esittää matkailumarkkinoinnin, vieraskielisen markkinointiviestintämateriaalin käyttöönoton, tulkkauspalvelujen järjestämisen sekä verkostoitumisen tehostamisen eri osa-alueilla, kuten tuotteistamisessa, matkailupakettien kokoamisessa sekä matkailumarkkinoinnissa. Mahdollisuuksien hyödyntäminen ja ongelmien ratkaiseminen vaativat suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä toteaa Ilmasti-Koivisto. Hankesuunnitelmaan alun perin syksylle 2009 kirjattu valtakunnallisen hankkeen järjestämä ulkomaan opintomatka toteutuu vasta keväällä Reijo Ilomäki Maatilamatkailu Ilomäestä osallistui hankkeen toimenpiteenä Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n opintomatkalle Slovakiaan Matkan aikana tutustuttiin useaan eri maaseutumatkailukohteeseen ja kyläkohteeseen, joista voi helposti ottaa mallia Peräseinäjoelle. Ilomäki esitteli matkaa hanketyöryhmän ja yhdistyksen yhteisessä kokouksessa joulukuussa. Matkaraportti on toimitettu maksatuksen yhteydessä marraskuussa

10 Valtakunnallinen kylämatkailuhanke tulee selvittämään kansainvälisiä, kylämatkailutuotteille sopivia myyntikanavia. Pilottikylien välisiä tuotepaketteja tullaan tuotteistamaan vuoden 2010 aikana. IV Toimintaympäristöön liittyvät toimenpiteet Kylämatkailussa yhdistyy niin kylän kuin matkailunkin kehittäminen, täten kylämiljöön ja matkailuympäristön kehittäminen on merkittävä osa kylämatkailua. Toimintaympäristöön liittyen on tehty yhteistyötä Seinäjoen kaupungin työpäällikön ja kaupunginpuutarhurin kanssa. JP Kunnallissanomat toteutti kesän 2009 aikana Kaunein kylämiljöö -valokuvauskilpailun hankesuunnitelman ja projektipäällikön idean pohjalta. Peräseinäjoen alueen patikkareitistö kartoitettiin Elämysliikuntahankkeen toimesta loppuvuodesta Lehtimäen kyläseuran kanssa kartoitettiin mahdollisuutta reitistön laajentamiseksi ja Kihniänkylän kyläyhdistys hankkeisti nuorisoseurantalon remontin sekä pururadan kunnostamisen kuntaliitosrahojen turvin. Projektipäällikkö osallistui alkuvaiheessa Kihniänkylän kehittämisiltoihin, joissa on kartoitettiin edellä mainittua nuorisoseurantalo Sampolan tilaparannusta. Lisäksi Peräseinäjoen alueella on varmasti paljon muitakin toimintaympäristön parantamiseen liittyviä projekteja, joista hankkeella ei ole tietoa. Liiverin Kyläkööri -hanke on toiminut luontevampana apuna ja yhteyshenkilönä yhteisöllisiin investointeihin liittyen. Kalajärven alueen matkailun masterplania valmistellaan Seinäjoen seudun elinkeinokeskuksessa ja se toteutettaneen vuoden 2010 aikana. Matkailun koordinointi Etelä-Pohjanmaalla -hanke teetti vuoden 2009 lopussa Matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen Haaga-Perhon tutkimusyksikössä. Osana tutkimusta selvitettiin myös Peräseinäjoen alueen luvut. Aikaisemmin vastaava tutkimus on tehty Peräseinäjoella Kyselyt tehtiin lokamarraskussa 2009 ja tulokset julkaistiin virallisesti tammikuussa Selvityksen perusteella voidaan todeta, että matkailutulo on noin kolminkertaistunut Peräseinäjoella kymmenessä vuodessa. Peräseinäjoen matkailutulovertailu miljoonaa euroa 2008 miljoonaa euroa välitön matkailutulo 1,3 (7,78 mmk) 3,4 välillinen matkailutulo 0,2 (1,24 mmk) 0,7 KOKONAISMATKAILUTULO 1,5 (9,02 mmk) 4,1 palkkatulovaikutus 0,3 (1,66 mmk) 1,2 verotulovaikutus 0,05 (0,3 mmk) 0,2 YHTEENSÄ 1,85 milj. (10,98 mmk) 5,5 milj. 10

11 3.b Toteutuksen organisaatio Hankkeen toteutuksesta vastaa Seinäjoen matkailuyrittäjät ry, joka on perustettu 1995 paikallisten matkailuyritysten yhteistyöelimeksi (Peräseinäjoen matkailuyrittäjät ry). Yhdistys oli tuolloin ensimmäinen laatuaan maakunnassa. Kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2005 nimeksi muutettiin Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry. Keväästä 2009 yhdistys toimii koko uuden Seinäjoen alueella Ylistarosta Nurmoon ja Peräseinäjoelle. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää matkailuyritykset valvomaan niiden yleisiä ja yhteisiä yrittäjyyteen liittyviä etuja, sopia matkailuyritysten yhteisistä tavoitteista ja strategiasta sekä muista matkailua koskevista yhteisistä kehittämistoimenpiteistä. Vuonna 2009 yhdistyksen puheenjohtajana toimi Aarre Kulmala. Seinäjoen matkailuyrittäjien jäsenten ja yksittäisten kyläläisten lisäksi hankkeen toteutukseen osallistui vuoden 2009 aikana jäsenistä ja yhteistyökumppaneista koottu työryhmä, johon kuuluvat Aarre Kulmala (pj), Riitta Ojaniemi (vpj), Veli-Matti Mäki-Paavola/Maatilamatkailu Välimaa, Hannu Ilomäki/Peräseinäjoen metsästysseura, Hannu Ojanen/Seinäjoen kaupunki, Birgitta Javanainen/Peräseinäjoen Pennihäät ry, Juha Heikkilä (valittiin Outi Mäen tilalle)/peräseinäjoen asukaslautakunta, Heikki Julmala/SF Caravan Kalajärvi, Pirkko Ojaniemi/Tuulikuoro, Antti Kanto/Pohjanmaan historiallinen seura, Aaro A. Harjunpää/Peräseinäjokiseura, Leo Malinen/Peräseinäjoki-seura, Arja Kortesluoma/Etelä-Pohjanmaan matkailukoordinaattori sekä sihteerinä projektipäällikkö Johanna Hietanen. Hankesuunnitelman tekijä Satu Rauhala jättäytyi työryhmästä pois projektipäällikön aloitettua työt. Hankkeelle on määrätty myös ohjausryhmä, johon on nimetty Leo Malinen (pj)/yhdistyksien edustaja (Peräseinäjoki-seura ry), Aarre Kulmala/Seinäjoen matkailuyrittäjät ry, Satu Keski-Valkama/Etelä- Pohjanmaan Matkailu Oy, Jarmo Kallio/TE-keskus, Hannu Ojanen/Seinäjoen kaupunki, Arja Kortesluoma/Etelä-Pohjanmaan matkailukoordinaattori, Juhani Korhonen/yrityksien edustaja (Matkailutila Korhonen) sekä Seppo Korpi/Liiveri ry. Ohjausryhmän kokoontui vuoden 2009 aikana kolme kertaa sekä piti yhden sähköposti-/puhelinkokouksen. 11

12 3.c Kustannukset ja rahoitus Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Kustannusarvio Kustannusarvio v.2008 v.2009 v.2010 Yhteensä Palkkauskulut Ostopalvelut ja palkkiot Vuokrat Kokouspalkkiot Kotimaan matkakulut Ulkom. matkakulut Muut kustannukset Yhteensä Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelma v.2008 v.2009 v.2010 Yhteensä Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri(EMR) 80% Oma rahoitus Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry vastaa hankkeen yksityisrahoituksesta. Yksityisrahoituksen keräys: - hankeosallistumismaksu - erilaisten tapahtumien osallistumismaksut (työpajat, seminaarit) - opintomatkojen omavastuut 12

13 Kustannustoteuma vuonna 2009 Kustannusarvio Koko hankeaika Budjetoitu* Käytettävissä Palkkauskulut , , ,99 Ostopalvelut ja palkkiot 2.537, , ,40 Vuokrat 2600, , ,23 Kokouspalkkiot Kotimaan matkakulut , , ,98 Ulkom. matkakulut Muut kustannukset 2.821, , ,82 Yhteensä , , ,42 *kustannuspaikkamuutoshakemuksen jälkeen Suunniteltuun vuosibudjettiin vertailtaessa kustannukset ovat toteutuneet lähes hankesuunnitelman mukaisesti, kun suurin osa ulkomaan opintomatkan kustannuksista siirtyy vuodelle d Resurssit Resurssit olivat pääosin riittävät hankesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. Toisen maksatushakemuksen pitkä käsittelyaika loppuvuodesta hankaloitti hankkeen toimintaa jonkin verran loppuvuonna, mutta erityisesti vasta alkuvuonna Kokouspalkkioiden maksamismahdollisuus myös hankkeen työryhmän jäsenille vaikuttaisi olennaisesti heidän sitoutumiseensa. Hankkeen hallinnointiin (erityisesti laskutus ja muu talouden hoito) liittyvät asiat kuormittivat hanketta hallinnoivan yhdistyksen hallituksen jäseniä, erityisesti puheenjohtajaa. 13

14 3.e Raportointi ja seuranta Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa sekä pitänyt yhden sähköposti- /puhelinkokouksen. Ohjausryhmän pöytäkirjat on toimitettu maksatushakemusten yhteydessä. Hanketyöryhmä kokoontui vuoden aikana viisi kertaa virallisesti sekä kerran epävirallisemmin. Työryhmän keskustelut ja ideat ovat auttaneet projektipäällikköä työssään eteenpäin. Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n hallituksen kokouksissa seurataan hankkeen etenemistä. Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. 3.f Toteutusoletukset ja riskit Vuoden 2009 aikana haasteellisinta on ollut sitouttaa toimijat pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Myös toimijoiden erilaiset taustat ja erityisesti kolmannen sektorin toimiminen yritysmäisesti on tuonut haasteita toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen aikana on kuitenkin syntynyt uudenlaista toimintaa esimerkiksi yrityksen toimiessa teatteriesityksen tuottajana. Omarahoitusosuuden kartuttaminen on riskeistä huolimatta toteutunut onnistuneesti. 4.YHTEISTYÖKUMPPANIT Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat alueen matkailuyritykset, muut alueen yritykset, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, Peräseinäjoen asukaslautakunta, Peräseinäjoen Yrittäjät sekä muut alueen järjestöt ja yhdistykset, kyläläiset sekä muut maakunnalliset matkailun kehittämishankkeet. Osaksi hankesuunnitelman innoittamana on Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:hyn liittyneet vuoden 2009 aikana: Peräseinäjoelta: Koivutupa, Kangasniemen mökit, Neste Peräseinäjoki, Peräseinäjoen Tuulikuoro ry, Peräseinäjoki-Seura ry, Mäki-Jussilan havaintotila sekä Ylistarosta: Kriikun Mylly, Meijerirantamajoitus, Takalan Maatilamatkailu, Maatilamatkailu Koivusalo, Kesti-Iivarin Majatalo, Wanha Markki, Lahjapuoti Pirpana, 4H-Elämysmaailma Mäki-Pohto sekä Seinäjoen keskustasta: Itämäen talo. Valtakunnallisesti yhteistyökumppaneina toimivat kylämatkailuhankkeen koordinaattori sekä muut pilottikylät: Vuonislahti (Pohjois-Karjala), Möhkö (Pohjois-Karjala), Veskansan kylät (Etelä-Savo), Sonka (Lappi), Ruhtinansalmi (Kainuu), Korpikylät (Kainuu), Leineperi (Satakunta), Himos-kylät (Keski-Suomi), Ypäjä (Häme), Peräseinäjoen kylä (Etelä-Pohjanmaa), Syvänniemi (Pohjois-Savo) ja Velkua (Varsinais- Suomi). Valtakunnallisissa seminaareissa sekä valtakunnallisen hankkeen ohjausryhmän kokouksissa on luotu suhteita myös muihin valtakunnallisiin matkailutoimijoihin, kuten YTR:n matkailu- ja 14

15 kulttuuriteemaryhmiin, Matkailun Edistämiskeskukseen (MEK), Suomen Maaseutumatkailuyrittäjien yhdistykseen sekä opetusministeriöön. 5. HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET Hankkeesta hyötyvät paikalliset matkailuyrittäjät sekä muut alueen yritykset ja yhdistykset. Asukkaat saavat alueen kehittämisen ja aktiivisuuden lisäämisen myötä entistä vireämmän asuinympäristön. Lisääntyvät työpaikat, ympäristön tilan koheneminen, verotulot, sekä ohjelma- ja aktiivitarjonnan lisääntyminen hyödyttävät sekä matkailijoita sekä paikallisia asukkaita. 6. ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Hankesuunnitelman mukainen aikataulu hankkeelle vuodelle 2010: 2010 tammi-maaliskuu Pilottikylävierailu/kotimaan opintomatka Luotujen yhteistyökuvioiden vahvistaminen huhti-kesäkuu Pilottikylävierailu/kotimaan opintomatka Tulevaisuuden suunnitelmat Hankkeen tulosten arviointi Loppuraportti Jatkotoimenpiteitä on kirjattu Peräseinäjoen kylämatkailun kehittämissuunnitelmaan Suunnitelma on liitteenä. Allekirjoitukset Peräseinäjoki, 23. helmikuuta 2010 Peräseinäjoki, 23. helmikuuta 2010 Aarre Kulmala Puheenjohtaja Leo Malinen Ohjausryhmän puheenjohtaja Seinäjoen matkailuyrittäjät ry 15

16 Peräseinäjoki, 23. helmikuuta 2010 Johanna Hietanen Projektipäällikkö LIITTEET Peräseinäjoen kylämatkailun kehittämissuunnitelma Lehtijutut hankkeesta vuonna

Case: Peräseinäjoen kylämatkailun kehittäminen. Johanna Hietanen 29.10.2009

Case: Peräseinäjoen kylämatkailun kehittäminen. Johanna Hietanen 29.10.2009 Case: Peräseinäjoen kylämatkailun kehittäminen Johanna Hietanen 29.10.2009 Kylämatkailuhanke Peräseinäjoella Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry hallinnoi Osa valtakunnallista kylämatkailun kehittämishanketta

Lisätiedot

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry

Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011. Susanna Kulmala Lomalaidun ry Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen - Valtakunnallinen koordinaatiohanke 2009-2011 Susanna Kulmala Lomalaidun ry Taustaa Hanketta on ollut suunnittelemassa maaseutumatkailun ja kylätoiminnan kehittäjiä

Lisätiedot

KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Peräseinäjoki 2010 2011

KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Peräseinäjoki 2010 2011 KYLÄMATKAILUN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Peräseinäjoki 2010 2011 Laatinut: Johanna Hietanen sekä iso joukko kyläläisiä Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry/ Peräseinäjoen kylämatkailuhanke Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Faktaa. 7.6.2010 Kylämatkailun Koordinaatiohanke susanna.kulmala@lomalaidun.fi

Faktaa. 7.6.2010 Kylämatkailun Koordinaatiohanke susanna.kulmala@lomalaidun.fi Faktaa Peräseinäjoki on entinen kunta, nykyään osa Seinäjoen Kaupunkia Asukkaita kokoa kylällä on n 3500 Matkailu keskittynyt kirkonkylälle, jossa Kalajärven virkistysalue eri toimijoineen ja mm Siirtolaisuus

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke

Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Hämeenlinna 15.4.2011 projektipäällikkö Terhi Hook Matkailun edistämiskeskus MEK terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä.

Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Valtakunnallinen kylämatkailuhanke - esimerkkejä ja onnistumisia pilottikylistä. Tiina Perämäki Projektipäällikkö Kylämatkailu Kylämatkailulla tarkoitetaan kylän, kylän matkailuyritysten ja kylän matkailua

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä?

Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1.10.2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö. Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Muuttuva Museo Seminaari 2014 YLEISÖTYÖ JA VAPAAEHTOISTYÖ 1..2014, Savilahtitalo, Vähäkyrö Paikallismuseo matkailun kehittäjänä? Matkailu ja kotiseututyö & museot alueen kulttuuri kiinnostaa aina matkailijoita

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.1.2009 30.6.2009 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KV-HANKKEET. MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 Johanna Hietanen, SeAMK Maa- ja metsätalous, Ilmajoki

ETELÄ-POHJANMAAN KV-HANKKEET. MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 Johanna Hietanen, SeAMK Maa- ja metsätalous, Ilmajoki ETELÄ-POHJANMAAN KV-HANKKEET MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 Johanna Hietanen, SeAMK Maa- ja metsätalous, Ilmajoki Kansainvälistyminen Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategiassa Painopistealueet:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!!

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Verkostosta voimaa!!! 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Esityksen runko 1. Hankkeen taustat, tavoitteet, toimenpiteet ja kohderyhmät. 2.

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 7. Ajalta 1.1.2015 28.2.2015

VÄLIRAPORTTI 7. Ajalta 1.1.2015 28.2.2015 MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 7. Ajalta 1.1.2015 28.2.2015 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoentie

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 4. Ajalta 1.7.2013 31.12.2013

VÄLIRAPORTTI 4. Ajalta 1.7.2013 31.12.2013 MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 4. Ajalta 1.7.2013 31.12.2013 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoentie

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari

Työpajan 1 (laatu) yhteenveto. RUOKA JA MATKAILU -seminaari Työpajan 1 (laatu) yhteenveto 1. Alkuperä esiin ja sille arvostus 2. Ammattitaito ja osaaminen 3. Luokitus ja kriteerit 4. Palvelu 5. Tietologistiikka KOKONAISUUDEN MERKITYS = ELÄMYS Työpaja 2, jakelutiet

Lisätiedot

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke

Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Valtakunnallinen Green Care -koordinaatiohanke Koordinaatiohanketilaisuus Maaseutuvirasto, Helsinki, 5.10.2015 Elina Vehmasto, Luke Natural Resources Institute Finland Valtakunnallinen Green Care Koordinaatiohanke

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014

Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 Ajankohtaista maaseutuverkostosta toukokuu 2014 VIESTII KOULUTTAA KERÄÄ JA LEVITTÄÄ HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ EDISTÄÄ KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄÄ YHTEISTYÖTÄ Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmien

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT VELI-PEKKA PÄIVÄNEN KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen matkailuparlamentti 16.11.2010 1 KESKI-SUOMEN MATKAILUN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KESKI-SUOMEN MATKAILUN KEHITTÄMINEN Matkailuparlamentti

Lisätiedot

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia

Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla. Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Vanhojen rakennusten uusiokäyttö maaseudulla Maaseutuverkoston tilannekatsaus 17.5.2013 Maikkulan kartano, Teemu Hauhia Maaseutuverkostotoiminnan painopisteet vuonna 2013 Yhteistyön ja verkostoitumisen

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät

Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Hanke- ja yritystukien myönnön ja maksatuksen koulutuspäivät Haikon Kartano, Porvoo 15.-16.1.2013 Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikön johtaja Toimintasuunnitelma 2013 Maaseutuverkostotoiminnan tavoitteet

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1

e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 e-toimisto Kymenlaakso 7.6.2011 1 energiatoimisto perustettu henkilöstö toiminnan organisointi liikevaihto, kulurakenne rahoituksen lähteet palveluita kohderyhmät Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen

MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma. Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen MEK Kulttuurimatkailun katto-ohjelma Tuoteasiantuntija Liisa Hentinen Teemakohtaiset katto-ohjelmat yhteiset tavoitteet ja prioriteetit kehittämiselle hankerahoituksen tehokkaampi käyttö MEK valmistelee

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012 ohr3 LIITE 2. MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 10.11.2011 30.6.2012 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_03 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi Kulttuurimatkailun vientiverkosto

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 10.11.2014 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.7.2012 31.12.2012

VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.7.2012 31.12.2012 ohr6. 11.3.2013 LIITE 2. MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 2. Ajalta 1.7.2012 31.12.2012 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 15.10.

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 15.10. MINNO-osaprojekti Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 15.10.2013 Matkailuinnovaatiot Tavoitteena Etelä-Suomen kolmen maakunnan

Lisätiedot

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa. Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen Kasvun polut ja kasvuyrittäjyys osana kaupunkiseudun elinvoimaa Kaupunginvaltuuston seminaari 30.9.2013 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 3 000 Perustettujen yritysten lkm suurilla kaupunkiseuduilla 2006-2012

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 13.3.

MINNO-osaprojekti. Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 13.3. MINNO-osaprojekti Matkailuinnovaatiot & Uudenmaan tulo- ja työllisyystutkimus Leena Grönroos & Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 13.3.2014 Matkailuinnovaatiot Tavoite Etelä-Suomen kolmen maakunnan

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 5. Ajalta 1.1.2014 30.6.2014

VÄLIRAPORTTI 5. Ajalta 1.1.2014 30.6.2014 MATKO³ - MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2011-2014 VÄLIRAPORTTI 5. Ajalta 1.1.2014 30.6.2014 Toteuttaja Hanke Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yksikkö Ilmajoentie

Lisätiedot

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö

Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian kuntatiedotus ja Kestävä kylä selvitystyö Kestävän energian päivä III 27.10.2014 Asikkala Petra Korkiakoski, HAMK Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke Esityksen sisältö Kestävän

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI

Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI Peräseinäjoki KYLÄMATKAILURAPORTTI Marraskuu 2014 Teemapohjainen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke on Lomalaidun Ry:n hallinnoima, ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi

Keski-Suomen ja Pirkanmaan. kulttuurimatkailufoorumi Kuvateksti Arial Bold 10/10 Aurora borealis in Lapland Keski-Suomen ja Pirkanmaan kulttuurimatkailufoorumi 17.5.2011 Culture Finland kulttuurimatkailun katto-ohjelma Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt.

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa

Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Näkökulmia kiinalaisten matkailun merkitykseen Suomessa nyt ja lähitulevaisuudessa Kurki-matkailuaamupäivä, Kouvola Projektipäällikkö Olli Hakala Technical Visits China Matkailun ja elämystuotannon Osaamiskeskus

Lisätiedot

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa

Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa Kalvosarja loppuraportista maaliskuu 2015 1. Tavoitteet Infra-alan PK yritysten kehittäminen Pohjois-Suomessa hankkeen tavoitteena oli selvittää toimenpiteet,

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320

SIEVIN KYLÄT 2010 HANKE. Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 SIEVIN KYLÄT 200 HANKE Päivämäärä to 0.5.2007 Dr 5435/3524-2006 Hankenumero 44320 Aika: 9.00-2.00 Paikka: Kortesjärven säästöpankki Sievin konttori alakerran kokoushuone Kokouksen tyyppi Sievin kylät 200

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Kehittämisstrategiat 2014-2018

Kehittämisstrategiat 2014-2018 Kehittämisstrategiat kansainvälisille markkinoille 2014-2018 Kehittämisstrategiat 2014-2018 Määrittelevät teeman kehittämisen linjaukset ja painopisteet koko Suomessa: kulttuuri, talvi, kesäaktiviteetit/luontomatkailu,

Lisätiedot

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri

Satakunnan matkailuyrittäjien yhteistyön ja toimintaedellytysten kehittämishanke 2013-2014. Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Matkailutilaisuudet 14.11. Siikainen ja Yyteri Hanke alkanut 1.4.2013, joka on 2-vuotinen 2013-2014) Yrittäjien matkailuhankkeen rahoittajina ovat (EAKR-rahoitteinen hanke): Satakunnan ELY-keskus, Satakuntaliitto

Lisätiedot

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Tavoitteet pitkällä aikavälillä Matkailu on osaava, kasvava ja uudistuva maaseudun elinkeino.

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Pohjois-Satakunta Ikaalinen

Pohjois-Satakunta Ikaalinen Pohjois-Satakunta Ikaalinen 19.3.2015 41700 asukasta Satakunta 25 450 Pirkanmaa 16 250 Toiminta-alue Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden

Lisätiedot

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto

Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö. Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö Meidän Häme hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö Kanta-Hämeen Alueverkosto 21.9.2017 Kanta-Hämeessä Yhdistyksiä 3202, Yhdistysrekisteri, Patentti- ja rekisterihallitus

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot