SAIRAALOIDEN VÄLINEN TYÖNJAKO OYS, OULASKANKAAN SAIRAALA, RAAHEN SAIRAALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIRAALOIDEN VÄLINEN TYÖNJAKO OYS, OULASKANKAAN SAIRAALA, RAAHEN SAIRAALA"

Transkriptio

1 SAIRAALOIDEN VÄLINEN TYÖNJAKO OYS, OULASKANKAAN SAIRAALA, RAAHEN SAIRAALA Työryhmäraportti

2 2 TIIVISTELMÄ Tässä raportissa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan Hannu Leskisen asettama asiantuntijatyöryhmä esittää suunnitelman Oulun yliopistollisen sairaalan, Oulaskankaan sairaalan ja Raahen sairaalan väliseksi työnjaoksi. Työnjaon selvittäminen perustuu voimaan tulleeseen Terveydenhuoltolakiin, jossa sairaanhoitopiiriä velvoitetaan suunnittelemaan alueensa erikoissairaanhoidon palvelut niin, että julkisen palvelutuotannon resurssit on yhteen sovitettu vastaamaan tarkoituksenmukaisesti väestön palvelutarpeeseen. Suunnitelmassa on huomioitu myös järjestämissuunnitelman laatimisesta annettu asetus ja alustavat tiedot tulevasta päivystysasetuksesta. Selvitystyö on rajattu käsittämään operatiivisen toiminnan, synnytysten ja naistentautien palvelut sekä sairaaloiden päivystyksen. Raportissa kuvataan sairaaloiden tämän hetkinen toiminta, jossa on päällekkäisyyttä kirurgian ja synnytysten alalla sekä päivystysvalmiudessa. Oulun eteläisen alueen asukkaan palvelutarve ei riitä kahden sairaalan toimintojen turvaamiseen lain edellyttämällä tavalla. Erityisesti tämä koskee tekonivelleikkauksia ja synnytyksiä, jotka täytyy keskittää suurempiin yksiköihin. Oulaskankaan sairaalan suuremmat volyymit ja sijainti puoltavat näiden toimenpiteiden toteuttamista Oulaskankaalla. Samalla alueen pehmytkudoskirurgian vastuusairaalaksi tulee Raahen sairaala. Lähitulevaisuudessa synnytykset hoidetaan ainoastaan Pohjois-Suomen keskussairaaloissa (Oulu, Rovaniemi, Kajaani, Kokkola ja Kemi), joissa tulevan päivystysasetuksen edellyttämä lastenlääkäripäivystys saadaan turvattua. Terveydenhuoltolain 47 ja 48 mukainen hoitopaikan valinnanvapaus koskee näitä toimenpiteitä. Raportissa arvioidaan myös työnjaon taloudellisia vaikutuksia. Tämä raportti on osa kuntien ja sairaanhoitopiirin laadittavaksi velvoitettua Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa. Järjestämissuunnitelma laaditaan valtuustokaudeksi ja se arvioidaan sekä tarkistetaan vuosittain. Järjestämissuunnitelman hyväksyy sairaanhoitopiirin valtuusto.

3 3 SISÄLLYSLUETTELO SELVITYKSEN TAUSTAA... 4 TYÖNJAKOA SELVITTÄVÄ TYÖRYHMÄ... 5 NYKYTILA-ANALYYSI... 6 TYÖRYHMIEN EHDOTUKSET...14 TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA...20 JOHTOPÄÄTÖKSET...22

4 4 SELVITYKSEN TAUSTAA Terveydenhuoltolain 34 mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka perustuu alueen väestön terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyy suunnitelman valtuustokaudeksi ja se arvioidaan vuosittain. Terveydenhuoltolain 33 mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisesta väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvollinen yhteistyössä perusterveydenhuollosta vastaavan kunnan kanssa suunnittelemaan ja kehittämään erikoissairaanhoitoa siten, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Kokonaisuudessa on huomioitava erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoaminen tarkoituksenmukaisesti perusterveydenhuollon yhteydessä sekä erikoissairaanhoidon yksiköissä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen organisoitu siten, että sairaanhoitopiiri käy neuvottelut erikseen Oulun pohjoisen ja eteläisen alueen kanssa. Oulun eteläisen alueen neuvottelupoolin muodostavat Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, peruspalvelukuntayhtymä Kallio, peruspalvelukuntayhtymä Selänne, Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi, Kalajoen yhteistoiminta-alue, Oulaisten terveyskeskus ja Oulaskankaan sairaala. Koska Oulun eteläisellä alueella toimii kaksi sairaalaa, Oulaskankaan (ja Visalan) ja Raahen sairaalat, on näiden sairaaloiden tuleva tehtävänjako syytä suunnitella kokonaisuutena niin, että sairaaloiden tilat ja siellä toimivan henkilöstön osaaminen tulevat tarkoituksenmukaisesti ja optimaalisesti vastaamaan Oulun eteläisen alueen väestön palvelutarpeeseen. Kyseisten sairaaloiden palvelut ovat tällä hetkellä osittain päällekkäiset etenkin naistentautien ja synnytysten sekä kirurgisen toiminnan osalta. Näin ollen on tarpeen muodostaa työryhmä, joka tarkastelee sairaaloiden tämänhetkistä palvelutuotantoa ja laatii ehdotuksen sairaaloiden toimintojen sekä palveluiden kehittämiseksi niin, että molempien sairaaloiden voimavarat ja osaaminen tulevat tarkoituksenmukaisesti vastaamaan Oulun eteläisen alueen palvelutarpeeseen. Koska sairaaloiden työnjakoa koskevat linjaukset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen ja heijastuvat myös muuhun palvelutuotantoon alueella, on tärkeää, että ehdotus valmistellaan yhteistyössä sairaaloiden toiminnasta vastaavien tahojen kanssa. Vuonna 2012 annetaan asetus, jossa säädetään päivystystoiminnan järjestämisestä sekä sen edellyttämästä sairaaloiden valmiuden ylläpitämisestä. Asetus tulee edellyttämään sairaaloiden välisen työnjaon uudelleen arviointia.

5 5 TYÖNJAKOA SELVITTÄVÄ TYÖRYHMÄ Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus esitti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajalle nimettäväksi asiantuntijaryhmän laatimaan ehdotuksen Oulaskankaan ja Raahen sairaaloiden toimintojen sekä palveluiden kehittämiseksi yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa niin, että sairaaloiden voimavarat ja osaaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti vastaavat alueen väestön palvelutarpeeseen ( ). Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän edustajiksi työryhmään esitettiin kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki, terveydenhuollon johtaja Matti Mäntymaa, operatiivisen yksikön johtaja Antti Hakala, ylilääkäri Virpi Honkala ja ylilääkäri Pirjo Säynäjäkangas. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen asetti asiantuntijatyöryhmän selvittämään sairaaloiden välistä työnjakoa ( ). Työryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä - shp:n johtaja Hannu Leskinen - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka - tulosalueen johtaja, ylilääkäri Kari Haukipuro - vastuualuejohtaja, ylilääkäri Juha Tapanainen - tulosalueen johtaja, ylilääkäri Asko Rantala - vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Matti Pesonen - Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymästä - kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki - terveydenhuollon johtaja Matti Mäntymaa - operatiivisen yksikön johtaja, ylilääkäri Antti Hakala - ylilääkäri Virpi Honkala - ylilääkäri Pirjo Säynäjäkangas Tavoitteena on, että sairaaloiden voimavarat sekä osaaminen mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti vastaavat väestön palvelutarpeeseen. Työryhmän toiminta-aika on Työn etenemisestä ja tuloksista työryhmän edellytetään raportoivan mukana olevien tahojen johtoa ja päätöksentekoelimiä työryhmässä erikseen sovittavalla tavalla.

6 6 NYKYTILA-ANALYYSI KIRURGIA Operatiivisen yksikön palvelut Raahessa Raahen sairaalassa on viisi (5) modernia leikkaussalia, jotka on remontoitu vuonna Henkilöstöresurssit on mitoitettu tällä hetkellä neljän (4) salin käyttöön. Yhtenä päivänä viikossa suoritetaan anestesiaa edellyttäviä hammashoitotoimenpiteitä. Toimenpiteiden kokonaismäärä oli vuonna toimenpidettä, joista lyhkitoimenpiteitä on noin 40 %. Salikapasiteetti mahdollistaa toimenpiteiden lisäämisen 30 %:lla. Leikkaussalien toimintaa seurataan Intensium-järjestelmällä. Tähystyskirurgian sekä selkätoimenpiteiden osaaminen on Raahen sairaalassa hyvällä tasolla. Yksi yleiskirurgi on koulutettu vastaamaan urologiasta. Raahen anestesialääkärit ovat kokeneita. Raahessa on yhdistetty synnytys ja operatiivinen osasto (osasto 1), jossa on 28 sairaansijaa. Niistä synnyttäjille on varattu kahdeksan (8) sairaansijaa, gynekologisille potilaille kolme (3) ja kirurgisille 17 sairaansijaa. Päiväkirurgisia paikkoja on 12. Päiväkirurginen osasto on auki klo Operatiivisen yksikön palvelut Oulaskankaalla Oulaskankaan sairaalassa on myös viisi (5) leikkaussalia. Sairaalassa tehdään vuosittain noin 500 tekonivelleikkausta. Toimenpiteiden kokonaismäärä on toimenpidettä, joista lyhki-toimenpiteitä on noin 50 %. Resurssit on mitoitettu tällä hetkellä neljän (4) salin käyttöön. Viidettä leikkaussalia käytetään pienkirurgiaan ja tähystyksiin. Salikapasiteetti ei mahdollista merkittäviä toimenpiteiden lisäyksiä. Ortopedinen ja urologinen osaaminen on Oulaskankaalla hyvällä tasolla. Oulaskankaan sairaalassakin anestesialääkäreillä on hyvä osaamistaso. Oulaskankaalla on naistentautien ja synnytysten osasto (osasto 1), jossa on 18 sairaansijaa. Niistä 15 on varattu synnyttäjille ja kolme (3) gynekologisille potilaille. Kirurgisella osastolla (osasto 2) on 28 sairaansijaa. Päiväkirurgisia paikkoja on kahdeksan (8), joista kolme (3) paikkaa on tarkoitettu lapsipotilaille.

7 7 Ortopedia Raahe Ortopediset toimenpiteet käsittävät lähes puolet kirurgisesta toiminnasta. Osa ortopediaa, mm. tekonivelleikkaukset on toteutettu ortopediostopalveluna ja niitä on tehty vuosittain noin 80. Selkäleikkauksia on tehty Raahessa yhteistyössä neurokirurgian kanssa sisältäen Oys:n jononpurkuleikkauksia. Selkäleikkaukset (yhteistyö neurokirurgian kanssa) linjataan Oys:n kanssa. Oulaskangas Ortopedia on sairaalan painopistealue ja PPshp on keskittänyt tekonivelleikkauksia Oulaskankaalle, jossa sairaalan omat ortopedit suorittavat leikkaukset. Tekonivelleikkauksia tehdään vuosittain noin 500. Vaativa jalkateräortopedia hoidetaan Oulaskankaan sairaalassa. Pehmytkudoskirurgia Raahe Raahen sairaalan vahvuus on vatsaelinkirurgian, urologian ja gynekologian yhteistyössä. Suonikohjutoimenpiteet on Oulun eteläiseltä alueelta sovittu keskitettäväksi Raaheen. Tällä hetkellä vatsaelinkirurgisen leikkaustoiminnan mahdollisuudet ovat hyvät Raahessa ja pehmytkudoskirurgian palveluita on mahdollisuus tarjota suuremmalle väestöpohjalle lähtien vastaelinkirurgian ja valikoidun yleiskirurgian potilashoito eteläisellä alueella on pääosin keskitetty Raahen sairaalaan. Oulaskangas Oulaskankaan sairaalan vahvuus on urologian (oma urologi) ja gynekologian toimenpiteissä. Lastenkirurgian palveluita on vähäisessä määrin hankittu molempiin sairaaloihin ostopalveluna. Thorax- ja verisuonikirurgia, syöpäkirurgia sekä vaativa plastiikkakirurgia on keskitetty Oys:aan

8 8 NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET Raahen sairaala Synnytykset Raahen sairaalassa on hoidettu 385 synnytystä v. 2010, joista sektioita 74, (päivystysaikaan 38). Sektiofrekvenssi oli 19,7 %. Vuonna 2011 synnytyksiä oli 346 ja niistä sektioita 57 (päivystysaikaan 27). Sektiofrekvenssi oli 16,5 %. Lastenlääkäri on tavoitettavissa virka-aikana. Raahen kokeneet anestesialääkärit ovat hoitaneet lasten elvytykset ja virvottelun. Puutteena on lastenlääkäripäivystyksen puuttuminen, jota yhden lastenlääkärin työpanoksella ei pystytä hoitamaan. Gynekologia Lääkäritilanne on ollut hyvä ja Raahessa on osaavat lääkärit ja hoitajat. Jonoja leikkauksiin ei ole. Leikkaustoimintaa pystytään lisäämään ja laajentamaan suuremmalle väestöpohjalle. Äitiyshuolto Gynekologit vastaavat alueen rakenneultraäänitutkimuksista. Raahe on vastannut myös Kalajoen ja Merijärven yhteistoiminta-alueen äitiyshuollosta Äitiyspoliklinikkatoimintaa voitaisiin laajentaa suuremmalle väestöpohjalle. Oulaskankaan sairaala Synnytykset Oulaskankaan sairaalassa on hoidettu 812 synnytystä v. 2010, joista sektioita oli 60, (päivystysaikaan 26). Sektiofrekvenssi oli 7,3 %. Vuonna 2011 synnytyksiä oli 839 ja niistä sektioita 72 (päivystysaikaan 29). Sektiofrekvenssi oli 8,6 %. Lastenlääkäri on tavoitettavissa virka-aikana. Anestesialääkärit/gynekologit ovat lasten elvytys- ja virvottelutaitoisia. Puutteena on lastenlääkäripäivystyksen puuttuminen, jota yhden lastenlääkärin työpanoksella ei pystytä hoitamaan. Gynekologia Lääkäritilanne on tyydyttävä ja Oulaskankaalla on osaavat lääkärit ja hoitajat. Jonoja leikkauksiin ei ole.

9 9 Äitiyshuolto Sairaalassa toimii äitiyspoliklinikka. Äitiyspoliklinikkatoimintaa voitaisiin laajentaa suuremmalle väestöpohjalle tilojen suhteen, mutta se edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä. Oulaskankaan ja Raahen sairaalan tunnuslukuja Kirurgia sekä naistentaudit ja synnytykset Raahe Raahe Oulaskangas Oulaskangas Kirurgia Avohoitokäynnit Hoitopäivät Tekonivelleikkaukset Muut ortopediset leikkaukset Muut leikkaukset Leikkaukset yhteensä Naistentaudit ja synnytykset Avohoitokäynnit Hoitopäivät Synnytykset Sektiot Muut leikkaukset Leikkaukset yhteensä Naistentautien ja synnytysten avohoitokäyntien ero sairaaloiden välillä johtuu erilaisesta työnjaosta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

10 10 PÄIVYSTYS Raahe Raahessa toimii perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, ns. etupäivystys 24/7. Päivystys on ulkoistettu kilpailuttamalla. Attendo Oy vastaa tällä hetkellä etupäivystyksestä. Päivystyksestä vastaa kaksi (2) lääkäriä arkisin klo sekä lauantaina, sunnuntaina ja arkipyhinä klo 9 18 ja muina aikoina yksi laillistettu lääkäri. Sairaalan osastopäivystys toimii myös 24/7. Osastopäivystäjinä toimivat eri erikoisaloille erikoistuvat lääkärit ja lääketieteen opiskelijat (enimmäkseen 4. ja 5. vuoden lääketieteen opiskelijoita). Anestesiologi, gynekologi, leikkaussalitiimi ja kirurgi ovat alle 30 minuutin päivystysvalmiudessa. Sisätautilääkärivajeen takia ei tällä hetkellä ole sisätautitakapäivystystä, mutta sisätautilääkärit kiertävät osastot viikonloppuina. Alueella toimivan raskaan metalliteollisuuden (Rautaruukki, Miilukangas mm.), kaivosteollisuuden ja tulevan ydinvoimalan läheisyys on otettava huomioon päivystysvalmiudessa. Oulaskangas Oulaskankaan sairaalassa on jakamaton sairaalaetupäivystys 24/7 sekä virka-ajan ulkopuolinen tk-päivystys, joista vastaavat Attendo Oy:n lääkärit. Arkisin klo ja lauantaina, sunnuntaina sekä arkipyhinä klo päivystämässä on kaksi (2) lääkäriä ja klo yksi lääkäri. Virka-ajan päivystys on päivystysalueen terveyskeskuksissa. Sairaalan osastopäivystyksestä vastaa sairaalan etupäivystäjä. Anestesiologi, gynekologi, leikkaussalitiimi, kirurgi ja sisätautilääkäri ovat alle 30 minuutin päivystysvalmiudessa 24/7. Päivystystoimenpiteet Päivystystoimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa. On huomioitava, että leikkauksia ja muita anestesiaa edellyttäviä toimenpiteitä pyritään tekemään virka-aikana ja se selittää öisin tapahtuvan toiminnan vähäisen määrän. Operatiivisen alan päivystystoiminta käsittää paljon muutakin kuin leikkauksia ja toimenpiteitä.

11 11 Leikkaussaleissa ja heräämössä suoritetut päivystystoimenpiteet: Vuosi 2010 Vuosi 2011 Kirurgiset leikkaukset Kirurgiset leikkaukset Klo Klo Klo Klo Raahe Oulaskangas Yhteensä Synnytystoimenpiteet Synnytystoimenpiteet Klo Klo Klo Klo Raahe Oulaskangas Yhteensä Gynekologiset tp:t Gynekologiset tp:t Klo Klo Klo Klo Raahe Oulaskangas Yhteensä Muut tp:t Muut tp:t Klo Klo Klo Klo Raahe Oulaskangas Yhteensä Anestesiologia Anestesiologia Klo Klo Klo Klo Raahe Oulaskangas 5 5 Yhteensä Raahe yhteensä Oulaskangas yhteensä Kaikki yhteensä Synnytystoimenpiteet sisältävät sektiot, istukan käsin irrotukset ja repeämien hoidon. Muut tp:t sisältävät esim. sähköiset rytminsiirrot. Anestesiologian tp:t sisältävät mm. keskuslaskimokanyloinnit ja kivun hoitoon liittyvät puudutukset.

12 12 HENKILÖSTÖ Henkilöstön osalta alla olevassa taulukossa on huomioitava se, että Raahen sairaalassa toimii yhdistetty synnytys ja operatiivinen osasto. Oulaskankaan sairaalassa on erilliset osaston synnytyksille ja operatiiviselle toiminnalle. RAAHE OULASKANGAS Naistentaudit ja synnytykset Vakanssit Täyttöaste Vakanssit Täyttöaste (sisältää pkl:n ja operatiivisen osaston henkilöstön) Ylilääkäri ,5 Apulaisylilääkäri Erikoislääkärit 2 1,8 1 1 Sairaalalääkäri Lääkärit yhteensä 5 4,8 4 3,5 Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja 1 0, Kätilöt Sairaanhoitajat Lähi/perushoitajat Lastenhoitajat Osastonsihteerit 3 3 1,5 1,5 Hoitohenkilöstö yhteensä 31 29,78 30,5 31,5 Kirurgia Vakanssit Täyttöaste Vakanssit Täyttöaste (sisältää vain lääkärit) Ylilääkäri 2 1,2 2 1,4 Apulaisylilääkäri ,6 Erikoislääkärit 0 0 0,9 Sairaalalääkärit Lääkärit yhteensä 7 5,2 6 5,9 * toinen vakanssi lainattu sisätaudeilta, täyttyy 1.5. Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitajat Lähi/perushoitajat 0 5,5 5,5 Osastonsihteeri 2 2 Hoitohenkilöstö yhteensä ,5 30,5 * Raahessa yhteinen naistentautien ja synnytysten sekä kirurgian osasto

13 13 Anestesiologia/leikkausosasto Vakanssit Täyttöaste Vakanssit Täyttöaste Ylilääkäri Ylilääkäri (kipu) 1 0,4 1 1 Apulaisylilääkäri 1 0,25 0,5 0,5 Erikoislääkärit 2 0,65 Sairaalalääkärit 1,2 Lääkärit yhteensä 5 3,5 2,5 2,5 Osastonhoitaja Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitajat Lähi/perushoitajat Lääkintävahtimestarit ,6 Osastonsihteeri (työpanos) Välinehuoltajat (keskitetty) 5,5 5,5 7 7 Hoitohenkilöstö yhteensä 28,5 28, ,6 Lääkärit yhteensä 17 13,5 12,5 11,9 Hoitohenkilöstö yhteensä 59,5 58, ,6

14 14 TYÖRYHMIEN EHDOTUKSET Sairaaloiden välistä työnjakoa selvittämään asetettu työryhmä sopi kokouksessaan , että jatkotyöskentely toteutetaan kirurgian, naistentautien ja synnytysten sekä päivystyksen asiantuntijaryhmissä. Ryhmissä valmistellaan ehdotusta työnjaosta perusteluineen. Kirurgiseen asiantuntijaryhmään osallistuivat: - tulosalueen johtaja, ylilääkäri Kari Haukipuro, Oys - vastuualuejohtaja, apulaisylilääkäri Timo Kaukonen, Oys - osastonylilääkäri Juha Saarnio, Oys - ylilääkäri Virpi Honkala, Raahe - tulosyksikön johtaja, ylilääkäri Antti Hakala, Raahe - vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri Matti Pesonen, Oulaskangas - ylilääkäri Aarno Partanen, Oulaskangas Naistentautien ja synnytysten asiantuntijaryhmään osallistuivat: - tulosyksikön johtaja, ylilääkäri Antti Hakala, Raahe - ylilääkäri, professori Juha Tapanainen, Oys Päivystystoiminnan asiantuntijaryhmään osallistuivat: - ylilääkäri Pirjo Säynäjäkangas, Raahe - päivystyslääketieteen ylilääkäri Heini Nal, Raahe - sairaalan johtaja Asko Rantala, Oulaskangas - ylilääkäri Liisa Miettinen, Oulaskangas - ylilääkäri Aarno Partanen, Oulaskangas Työryhmä on rajannut tämän selvitystyön ulkopuolelle medisiinisen (sisätaudit, neurologia jne.), sairaanhoidollisten palveluiden (laboratorio, rtg, lääkehuolto jne.) ja psykiatrian tulosalueiden piiriin kuuluvat palvelut sekä lastentaudit, korva-nenä- ja kurkkutaudit ja muut vastaavat pienemmät toimialueet. Näitä kehitetään kunkin toiminta-alueen viranhaltijoiden keskinäisissä yhteistyöneuvotteluissa.

15 15 KIRURGIAN TYÖRYHMÄ Yhteistyön edellytykset Työryhmä totesi, että on syytä rakentaa toimivat tietojärjestelmäyhteydet Raahen sairaalan ja OYS:n välille sekä Raahen sairaalan ja Oulaskankaan välille. Laboratorion aluekatselujärjestelmä saatetaan toimivaksi Raaheen. Hoidon suunnittelijoiden kokoukset aloitetaan säännöllisesti näiden kolmen sairaalan välillä. Työryhmä ehdottaa sairaaloiden väliseksi työnjaoksi seuraavia toimenpiteitä ja suunnitelmia. Elektiivinen kirurgia - Vatsaelinkirurgia ja pehmytkudoskirurgia siirtyvät pääosin Oulaskankaalta ja Oulun eteläiseltä alueelta Raahen sairaalaan (lisäys noin 500 leikkausta) - Tekonivelkirurgia siirtyy Raahesta Oulaskankaan sairaalaan - OYS lähettää yleiskäsikirurgisia potilaita Raaheen ja Oulaskankaalle n. 50 vuonna OYS lähettää Raaheen vuonna 2012 noin 50 nivustyräleikkausta Perustelut ehdotukselle: Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti tekonivelleikkaukset tulee keskittää yksiköihin, joissa niihin on erityisosaamista ja joissa leikkausten määrä on riittävän suuri. Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella Oulaskankaan sairaala on tällainen keskus ja siellä leikataan tällä hetkellä noin 500 tekoniveltä vuodessa. Raahessa ei ole tekonivelleikkauksia tekevää ortopedia ja leikkausten määrä jää alle sadan vuodessa, joten ei ole perusteltua hankkia niitä ostopalveluina Raahen sairaalaan. Raahen sairaalassa on erityisosaamista pehmytkudoskirurgiaan ja tähystystoimenpiteisiin ja leikkauksiin sekä resursseja tarjota palveluita laajemmalle väestöpohjalle. Täten Oulun eteläisen alueen pehmytkudoskirurgiaa on syytä keskittää Raahen sairaalaan, jolloin saadaan sairaalan osaaminen ja tilat palvelemaan tarkoituksenmukaisesti väestön palvelutarvetta. Molempien sairaaloiden osaaminen ja resurssit on syytä huomioida Oys:n palveluiden osalta silloin, kun hoidon saatavuus sitä edellyttää. Päivystyskirurgia - Kirurgian päivystys jatkuu sekä Raahessa että Oulaskankaalla - Seurantaa vaativat potilaat hoidetaan omissa sairaaloissa, akuutit vatsapotilaat soveltuvin osin Raaheen ja ortopediset traumapotilaat soveltuvin osin Oulaskankaalle

16 16 - Päivystävä kirurgi tekee päätökset tapauskohtaisesti, kuitenkin siten että konsultoidaan vastaanottavan sairaalan päivystävää kirurgia, onko heillä kyseiseen tapaukseen hoitomahdollisuutta - Gynekologinen päivystys siirtyy Raahesta Oulaskankaalle siinä tapauksessa, että synnytykset siirtyvät Oulaskankaalle Urologia Urologian työnjakoa ovat pohtineet ylilääkärit Virpi Honkala, Pirjo Säynäjäkangas, Aarno Partanen ja Matti Pesonen sekä apulaisylilääkärit Tuula Korhonen, Peter Alas ja Janne Jounila. Tarve työnjaon ja resurssien selvittämiselle on ilmeinen. Raahen sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa pyritään mahdollisuuksien mukaan hoitamaan alueen urologinen kirurgia soveltuvilta osin. Oys:n urologian tilanne on ruuhkainen sekä leikkaussalien että poliklinikan osalta. Oulaskankaalla toimii urologi Peter Alas, jolla on kaksi (2) leikkauspäivää ja kolme (3) poliklinikkapäivää viikossa. Raahessa yleiskirurgi Janne Jounila vastaa urologisesta kirurgiasta, johon hänellä on yksi (1) leikkauspäivä ja puolitoista (1,5) poliklinikkapäivää viikossa. Urologi Peter Alas neuvottelee OYS:n urologian ylilääkärin ja Raahen sairaalan kanssa urologisen kirurgian työnjaosta. Sovitaan siitä, miten alueen toimenpiteet jaetaan sairaaloiden kesken ja tarvitaanko joiltain osin toimenpiteiden keskittämistä. Käytännön järjestelyjä - Matti Pesonen on aloittanut Raahen sairaalassa ortopedian ylilääkärinä 20 % työajalla ja toimii 80 % työajalla Oulaskankaalla - Antti Hakala hoitaa huhtikuusta alkaen Raahen sairaalan ja Oulaskankaan sairaalan naistentautien ja synnytysten ylilääkärin virkaa 50 % työpanoksella kummassakin sairaalassa Perustelut virkajärjestelyille: Yhteisillä viroilla saadaan sairaalan toiminnat sovitettua saumattomasti yhteen ja turvattua se, että hoito tapahtuu yhtenäisin lääketieteellisin perustein. Näin saadaan toimintaa kehitettyä terveydenhuoltolain velvoitteiden mukaisesti.

17 17 NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN TYÖRYHMÄ Työryhmä ehdottaa sairaaloiden väliseksi työnjaoksi seuraavia toimenpiteitä ja suunnitelmia. Synnytysten ja naistentautien päivystyksen järjestäminen Oulun eteläisellä alueella Vuonna 2012 annettavassa päivystysasetuksessa määritellään synnytyksiä hoitavan sairaalan päivystysvalmius. Lähitulevaisuudessa synnytykset tullaan hoitamaan Oys:n erityisvastuualueella niissä keskussairaaloissa, joissa on ympärivuorokautinen lastenlääkäripäivystys. Myös Oulaskankaan sairaalasta synnytykset siirtyvät aikanaan Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Muuttuvien päivystysvaatimusten johdosta on välttämätöntä suorittaa tehtävänjakoa jo tässä vaiheessa Oulun eteläisen alueen sairaaloiden kesken. Tällä hetkellä synnytyspäivystys toimii OYS:n lisäksi Oulaskankaan ja Raahen sairaaloissa. Jatkossa tiukentuvat vaatimukset synnytyspäivystyksen järjestämisestä eivät puolla nykyisen järjestelmän ylläpitämistä. Päivystyksen järjestäminen edellyttää gynekologin, anestesialääkärin ja leikkaustiimin jatkuvaa läsnäoloa sairaalassa. Tällaisen päivystyksen järjestäminen vaatii riittäviä lääkäri- ja hoitajaresursseja, samoin jatkuvaa vastasyntyneen virvottelukoulutusta, mikäli lastenlääkäripäivystystä ei pystytä järjestämään. Raahen sairaalan anestesiologit ovat ilmaisseet huolensa vastasyntyneiden potilasturvallisuudesta lastenlääkäripäivystyksen puuttuessa. Oulaskankaalla anestesiologit ovat luoneet jatkuvan kouluttautumisen mallin, jossa jokainen anestesiologi käy säännöllisesti vuorollaan OYS:n lastenklinikan teho-osastolla töissä viikon kerrallaan. Synnytyspäivystys on järjestetty Raahessa omien lääkärien toimesta. Oulaskankaalla omat lääkärit päivystävät viikolla, mutta viikonloput on ulkoistettu. Molemmat sairaalat ovat kyenneet järjestämään päivystyksen, mutta uusien vaatimusten perusteella kumpikaan ei voi toimia näin jatkossa. Ehdotus perusteluineen: Synnytykset hoidetaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa, jossa järjestetään anestesiologien, gynekologien ja sektiotiimin ympärivuorokautinen sairaalapäivystys. Leikkaustoiminta säilyy molemmissa sairaaloissa, mutta vaativammat gynekologiset operaatiot keskitetään Raaheen, jossa on vatsaelinkirurgin tuki mahdollisissa ongelmatapauksissa. Yhteisiä lääkäriresursseja pyritään hyödyntämään molemmissa sairaaloissa tarpeen mukaan esimerkiksi leikkaustoiminnassa, sikiöseulonnoissa ja päivystyksissä. Sairaalakiertoa pyritään järjestämään päivätyössä ja kaikki lääkärit voivat halutessaan osallistua samaan päivystysrinkiin.

18 18 Suunnittelun helpottamiseksi Oulaskankaan ja Raahen sairaaloille on valittu yhteinen naistentautien ja synnytysten ylilääkäri, joka toimii 50 %:sti molemmissa sairaaloissa. Koulutustoimintaa kehitetään siten, että Raahe ja Oulaskangas muodostavat yhteisen koulutusyksikön, joka mahdollistaisi aikaisempaa pidemmän koulutusoikeuden Oulun eteläisen alueen sairaaloille, ja helpottaisi sairaalalääkärirekrytointia. Koulutus räätälöitäisiin yhteistyössä OYS:n naisten- ja anestesiaklinikoiden kanssa. Oulaskangas sijaitsee Oulun eteläistä aluetta tarkasteltaessa keskeisellä paikalla vastaten siten väestön palvelutarpeeseen ja synnytysten määrä on tällä hetkellä selvästi suurempi kuin Raahessa. Synnytysten hoitaminen toistaiseksi Oulun eteläisellä alueella Oulaskankaan sairaalassa turvaa riittävän synnytysten määrän lähivuosina, jotta toimintaa voidaan jatkaa Oys:n Naistensairaalan valmistumiseen saakka. PÄIVYSTYKSEN TYÖRYHMÄ Päivystys ja ensiapu Ympärivuorokautiset päivystyspisteet (24/7) tulee säilyttää Oulaskankaan ja Raahen sairaalan yhteydessä, sillä alueen väestöpohja on yhteensä asukasta. Oulaskankaan päivystysalueeseen kuuluu asukasta. Se toimii hyvin erikoissairaanhoidon tarpeen arvioijana ja kriittisissä tilanteissa auttaa potilaan siirtokuntoon saattamisessa, jos on tarvetta Oys:ssa tapahtuvalle hoidolle. Raahessa väestöpohja on asukasta, mutta alueen erityispiirteenä ovat suuret teollisuuslaitokset ja satama (Rautaruukki +satama, Miilukangas, kaivostoiminta, ydinvoimala). Kriittisissä tilanteissa päivystys auttaa potilaan siirtokuntoon saattamisessa, jos on tarvetta Oys:ssa tapahtuvalle hoidolle. Molemmissa sairaaloissa on päivystyslääketieteen koulutusoikeus. Erikoissairaanhoidon päivystys Molemmissa sairaaloissa toimii neljä (4) päivystävää erikoisalaa (anestesiologia, kirurgia, sisätaudit, naistentaudit ja synnytys). Sisätautilääkärivajeen takia ei Raahessa ole tällä hetkellä sisätautien takapäivystystä. Päivystysmuotona on kotona tapahtuva takapäivystys (30 min) sairaalan lähistöllä asuville. Kauempana asuvat päivystäjät voivat majoittua sairaala-alueilla. Molemmissa sairaaloissa on neljäpaikkainen sydänvalvontayksikkö (CCU), mutta ei varsinaista tehohoitoa (ei respiraattorihoitoa).

19 19 Ensihoidosta vastaavat hoitotason yksiköt, joita on Oulaisissa yksi ja Raahessa kaksi. Päivystystoimenpiteiden jako sairaaloiden välillä Kriittisesti sairaat potilaat hoidetaan aina yliopistosairaalassa (triage-luokitus A ja osin B). Potilaiden voinnin stabilointi toteutetaan varhaisessa vaiheessa alueen päivystyspisteissä. Työryhmien (kirurgia ja naistentaudit) linjausten mukaan tulee sopia päivystysajan toimenpiteiden jaosta sairaaloiden kesken (traumatologia, pehmytkudoskirurgia, synnytykset, sisätaudit). Toimenpiteistä % sijoittuu päivystysaikaan (klo 15 8), joista klo 22 jälkeen tapahtuu 2 6 % (synnytyksiin liittyvät toimenpiteet, vuodot, kirurgiset hätätoimenpiteet, epästabiilit sydänpotilaat). Päivystysvalmius erikoissairaanhoidossa Synnytykset edellyttävät välitöntä leikkaustiimin saatavuutta (sairaalapäivystys, laboratorio + verien saatavuus, vastasyntyneen virvoittelu ja elvytys). Muu kirurginen toiminta ei vaadi välitöntä saatavuutta ja sairaalapäivystystä. Monivammapotilaat, elvytetyt ja kriittisesti sairaat potilaat siirretään yliopistosairaalaan, jonka järjestämää ensihoitoa hyödynnetään. Synnytysten keskittäminen tehostaa resurssien käyttöä (lääkäri- ja hoitaja päivystys). Sairaaloiden operatiivinen päivystys ja siihen liittyvä päivystysvalmius tarkastellaan erikseen vuonna 2012 annettavan päivystysasetuksen mukaisesti.

20 20 TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri edellyttää synnytyksiä hoitavan sairaalan siirtyvän gynekologien, anestesiologien ja sektiotiimin osalta sairaalapäivystykseen välittömään toimintavalmiuteen kiireellisten ja hätätilanteiden varalta. Lääkäreiden osalta tämä edellyttää työsidonnaisuuden osalta laskennallisesti noin kahdeksan (8) lääkärin työpanosta kullakin erikoisalalla. Nykyisin lääkäriresurssein on mahdotonta saada Oulaskankaan ja Raahen sairaalaan näin merkittävää lääkärityövoiman lisäystä, vaikka merkittävä osa päivystystyöstä hankittaisiinkin sairaaloiden ulkopuolisilta lääkäreiltä. Pelkästään Raahen sairaalan osalta päivystysvalmiuden nostaminen kotona tapahtuvasta päivystyksestä (30 minuutin tavoitettavuusaika) sairaalanpäivystykseen (välitön valmius) lisäisi kustannuksia pelkästään varallaolon osalta noin vuodessa. SAIRAALOIDEN PÄIVYSTYSVALMIUS JA SEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET RAAHEN SAIRAALA Sairaalapäivystyksen (välitön valmius) kustannukset vuodessa Gynekologi Anestesiologi Leikkaussalitiimi Yhteensä Yhteensä sivukuluineen Yhteensä Laskelma on tehty ilman aktiivityökorvauksia. Vapaamuotoisen päivystyksen (30 min varallaolo) = takapäivystys kustannukset vuodessa Gynekologi Anestesiologi Leikkaussalitiimi Yhteensä Laskelma on tehty ilman aktiivityökorvauksia. Sairaaloiden tuloihin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluiden oston kustannuksiin työnjaolla on myös vaikutuksia, mutta ne kompensoivat toisensa. Tekonivelleikkausten ja synnytysten ostaminen Oys:sta ja Oulaskankaan sairaalasta lisää sairaanhoitopiirin laskutusta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kunnille, mutta näiden toimenpiteiden oman tuotannon laskutus samalla poistuu. Toisaalta Raahen työnjaossa sovitut pehmytkudoskirurgian toimenpiteet lisäävät kuntayhtymän ulkopuolista laskutusta turvaten sairaalan toimintaedellytyksiä.

21 21 SAIRAALOIDEN LEIKKAUKSET JA NIIDEN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET RAAHEN SAIRAALA Ostopalveluihin lisäys (PPshp) Määrä Hinta Yhteensä Tekonivelleikkaukset Normaali alatiesynnytys Sektiot Yhteensä Oman leikkaustoiminnan lisäys Määrä Hinta Yhteensä Suonikohjut (vaahtoruiskutus) Tyräleikkaukset Sappileikkaukset Muut pehmytkudosleikkaukset Gynekologiset leikkaukset (vaativa) Gynekologiset leikkaukset (muut) Oys:n ostot (tyrä) Oys:n ostot (selkä) Oys:n ostot (käsi) Oys:n ostot (urologia) Yhteensä Työnjako osoittaa Raahen sairaalalle kirurgisen leikkaustoiminnan lisääntymistä. Tämä lisää myös poliklinikkakäyntejä. Sairaala tarvitsee lisää kirurgien työpanosta, jotta työnjaon velvoitteista selvitään. OULASKANKAAN SAIRAALA Oman (leikkaus)toiminnan lisäys Määrä Hinta Yhteensä Tekonivelleikkaukset Normaali alatiesynnytys Sektiot Yhteensä OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Oman (leikkaus)toiminnan lisäys Määrä Hinta Yhteensä Normaali alatiesynnytys Sektiot Yhteensä

22 22 JOHTOPÄÄTÖKSET Oulaskankaan ja Raahen sairaaloiden palveluissa on päällekkäisyyttä kirurgisessa toiminnassa, synnytysten hoitamisessa ja näiden edellyttämässä ympärivuorokautisessa päivystysvalmiudessa. Lainsäädäntö velvoittaa tarkastelemaan julkista palvelutuotantoa kokonaisuutena ja kehittämään sitä niin, että resurssit vastaavat väestön palvelutarvetta. Asiantuntijatyöryhmä esittää yksimielisesti seuraavanlaisia suunnitelmia sairaaloiden välisen työnjaon kehittämiseksi. Oulaskankaan sairaalan vastuualueeksi tulee ortopedia ja Raahen sairaalan vastuualueeksi pehmytkudoskirurgia. Oulun eteläisen alueen tekonivelleikkaukset keskitetään Oulaskankaalle ja pehmytkudoskirurgia Raaheen. Muita ortopedian alaan kuuluvia toimenpiteitä tehdään myös Raahessa. Oulun eteläisen alueen synnytykset hoidetaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja lähivuosien ajan myös Oulaskankaan sairaalassa. Vaativammat gynekologiset leikkaukset tehdään soveltuvin osin Raahessa, koska Raahessa on pehmytkudoskirurgista osaamista tukemassa tarvittaessa gynekologisia leikkauksia. Terveydenhuoltolain mukainen hoitopaikan valinnanvapaus mahdollistaa sen, että Raahen seudun synnyttäjät voivat valita myös Oulun yliopistollisen sairaalan tai Keski-Pohjanmaan keskussairaalan synnytyspaikakseen. Lähivuosina synnytystoiminta keskittyy Pohjois-Suomen keskussairaaloihin (Oulu, Rovaniemi, Kajaani, Kokkola ja Kemi) ympärivuorokautisen lastenlääkäripäivystyksen järjestämisen velvoitteen takia. Näin taataan synnytysten laatu ja turvallisuus. Oulaskankaan sairaalan päivystävät anestesiologit perehtyvät vastasyntyneen lapsen elvytykseen ja virvoitteluun kouluttautumalla Oulun yliopistollisen sairaalan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Synnytysmäärän kasvaessa riittävän suureksi (yli 1000 synnytystä vuodessa) kokemus näihin erityistilanteisiin paranee. Sairaaloiden ympärivuorokautinen päivystys muuttuu synnytysten keskittämisen myötä. Synnytyksiä hoitavassa Oulaskankaan sairaalassa anestesiologien ja gynekologien päivystys muuttuu tämänhetkisestä vapaamuotoisesta päivystyksestä (tavoitettavuusaika 30 min) sairaalapäivystykseksi (tavoitettavuusaika välitön). Sairaaloiden muu päivystysvalmius tarkastellaan erikseen vuonna 2012 annettavan päivystysasetuksen mukaisesti.

23 23 Oulussa 14. maaliskuuta 2012 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Matti Mäntymaa terveydenhuollon johtaja Kari Haukipuro tulosalueen johtaja, ylilääkäri Antti Hakala tulosyksikön johtaja, ylilääkäri Juha Tapanainen vastuualuejohtaja, ylilääkäri Pirjo Säynäjäkangas anestesiologian ylilääkäri Asko Rantala tulosalueen johtaja, ylilääkäri Virpi Honkala kirurgian ylilääkäri Matti Pesonen vastuualuejohtaja, osastonylilääkäri

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri

PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET. Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri PÄIVYSTYSASETUKSEN VAIKUTUKSET Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri / merkittävät kohdat 1. Luku Yleiset säännökset 2 Kiireellisen hoidon antaminen ja päivystyksen järjestäminen Kunnan tai kuntayhtymän on

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP

OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma. Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP OYS ervan päivystysjärjestelyjen suunnitelma Juha Korpelainen Hallintoylilääkäri PPSHP Päivystysasetuksen vaikutukset PPSHP:n alueen toimintaan OYS Toiminta asetuksen mukaista Osittain sopimatta ervojen

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

a Salomaa johtajaylilääkäri

a Salomaa johtajaylilääkäri Päivystysasetus -tiivistelmä- Pohtimolampi 7.11.2013 Eva Salomaa johtajaylilääkäri 1 Päivystysasetus voimaan 1.1.2015 Synnytystoiminnassa siirtymäaika 1.1.2017 asti siihen saakka pienet synnytyssairaalat

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 8/2017 1 (1) 107 219/00.04.01/2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä

Lisätiedot

Yhteisyrityksen valmistelu Yhtymäjohtaja Juha Heino

Yhteisyrityksen valmistelu Yhtymäjohtaja Juha Heino Yhteisyrityksen valmistelu 6.2.2017 Yhtymäjohtaja Juha Heino Lakimuutokset uhkaavat palveluja Muuttunut terveydenhuoltolaki voimaan 1.1.2017 Leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymäjohtaja Juha Heino

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymäjohtaja Juha Heino Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Yhtymäjohtaja Juha Heino 2.5.2018 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Aloitti toimintansa 1.1.2014 (Edeltävästi 1.1.2001

Lisätiedot

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä

Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Peruspalveluiden päivystys uusissa säädöksissä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Kuntatalo, Toinen linja 14, Helsinki 7.2.2018 Timo Keistinen lääkintöneuvos Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen

Lisätiedot

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus

Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus 1 Päivystyspalvelujen ja sairaalaverkon uudistus Sairaaloiden työnjakoa, sosiaalipäivystystä ja yhteispäivystyspalveluja uudistetaan osana sote-uudistusta. Ihmisille tarjotaan jatkossakin palveluita monin

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010 Yhtenäiset päivystyshoidon Työryhmän raportti Tehtävänanto STM nimesi HYKS-erityisvastuualueen laatimaan esityksen päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisista kriteereistä STM asetti hankkeelle kansallisen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta

Laki. terveydenhuoltolain muuttamisesta Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta

Lisätiedot

24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI

24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI 1 24.9.2010 TYÖRYHMÄRAPORTTI KIRURGISEN TOIMINNAN LAAJUUTTA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALASSA SEKÄ LOHJAN JA TAMMISAAREN SAIRAALOIDEN KIRURGISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISTÄ JA KOORDINOIMISTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.

Päivystysasetus. STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1. Päivystysasetus STM:n asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä - Voimaan 1.1.2015 / 1.1.2017 Yleiset säännökset Kiireellistä hoitoa oltava saatavilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

TYÖRYHMÄRAPORTTI LOHJAN JA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALOIDEN ELEKTIIVISEN KIRURGIAN JA PÄIVYSTYSKIRURGIAN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN JA KOORDINOINTI

TYÖRYHMÄRAPORTTI LOHJAN JA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALOIDEN ELEKTIIVISEN KIRURGIAN JA PÄIVYSTYSKIRURGIAN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN JA KOORDINOINTI 1 28.8.2009 TYÖRYHMÄRAPORTTI LOHJAN JA LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALOIDEN ELEKTIIVISEN KIRURGIAN JA PÄIVYSTYSKIRURGIAN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN JA KOORDINOINTI 2 Sisällys 1.Toimeksianto ja työryhmän kokoonpano...3

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014. 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 782/2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Lisätiedot

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014

Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Kajaanin kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 20.3.2014 Esa Ahonen, hallintoylilääkäri, vs sote-kuntayhtymän johtaja Kainuun sote/kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto Lähitulevaisuuden haasteet ja ajankohtaiset

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(4) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP

TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP TULES-kirurgian päivystysjärjestelyt ad 2030? Kimmo Vihtonen SOY:n puheenjohtaja dosentti TAYS/PSHP Käytännön vaatimustaso: TEO edellyttää samaa laatustandardia kaikkialla maassa kaikkina vuorokauden aikoina.

Lisätiedot

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta

Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 200/2014 23.09.2014 13:04 Päivystysasetuksen päivityksellä taataan hoidon laatua ja turvallisuutta Sosiaali- ja terveysministeriö on päivittänyt asetuksen kiireellisen

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA

LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA LASTEN JA NAISTEN SAIRAALA Kati Ojala Synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri LT, perinatologi Projektipäällikkö LaNa-hankkeen toiminnallinen suunnittelu ESITYKSEN SISÄLTÖ Mikä on Lasten ja naisten

Lisätiedot

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro

Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Uuden maakunnan valmistelu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin puheenvuoro Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki 06 415 4111 www.epshp.fi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

POHJOISEN ERVAN TOIMINTAMALLI

POHJOISEN ERVAN TOIMINTAMALLI POHJOISEN ERVAN TOIMINTAMALLI Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää 10.9.2016 mennessä lausuntoja terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisluonnoksesta sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201

SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201 SOSIAALI- JA LAUSUNTOPYYNTÖ 587655 v. 1 TERVEYSMINISTERIÖ 26.06.201 STM059:00/201 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ, ASETUS KIIREELLISEN HOIDON PERUSTEISTA JA PÄIVYSTYKSEN ERIKOISALAKOHTAISISTA EDELLYTYKSISTÄ

Lisätiedot

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen

Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli. Keskushallinto Pekka Martikainen Sosterin rakennemuutos ja portaaton hoitomalli Keskushallinto Pekka Martikainen 21.11.2014 SOSTERIN TA-15 HENKILÖSTÖMUUTOKSET ESH Tulosalueella yksiköiden välisiä sisäisiä siirtoja: 23 sh Kuntalaskutus

Lisätiedot

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta 27.3.2014 Lapin keskussairaalan laajennushanke - mistä on kysymys? Lapin keskussairaalan auditorio Ounasrinteentie 22 Rovaniemi

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän hallitus 107,

1. Kuntayhtymän hallitus 107, ; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 8/2017 1( 5) 1., KYS 21.os.2o17 ' sa S 2 8 p u r Ø / 3f S _ i 107 219/00.04.0112017 Pohjois -Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien

Lisätiedot

Synnytystoiminnan järjestämisen edellytykset ja siihen liittyen tehdyt selvitykset ja suunnitelmat

Synnytystoiminnan järjestämisen edellytykset ja siihen liittyen tehdyt selvitykset ja suunnitelmat Synnytystoiminnan järjestämisen edellytykset ja siihen liittyen tehdyt selvitykset ja suunnitelmat Eila Suvanto, LT, hayl OYS vastuualue Synnytykset, naistentaudit ja genetiikka Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja

Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010. Aki Lindén, toimitusjohtaja Itäisen Uudenmaan terveydenhuollon palvelujen yhteistyöseminaari 11.6.2010 Aki Lindén, toimitusjohtaja 1 Suomen sairaalat ja niiden hallinnollinen asema: Ennen sairaanhoitopiiriuudistusta Suomessa oli

Lisätiedot

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto

Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala ja Itä- Suomen yliopisto KAIKKIIN SAIRAALOIHIN NIIDEN TOIMINNAN VAATIMAT ERIKOISLÄÄKÄRIT JA OSAAJAT Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen uusilla tavoilla Jukka-Pekka Mecklin Yleiskirurgian professori Keski-Suomen keskussairaala

Lisätiedot

LAUSUNTO EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE KOSKIEN OPERATIIVISTEN ERIKOISALOJEN JÄRJESTÄMISTÄ JA SAIRAALOIDEN VÄLISTÄ TYÖNJAKOA

LAUSUNTO EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE KOSKIEN OPERATIIVISTEN ERIKOISALOJEN JÄRJESTÄMISTÄ JA SAIRAALOIDEN VÄLISTÄ TYÖNJAKOA EDUSKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNALLE KOSKIEN OPERATIIVISTEN ERIKOISALOJEN JÄRJESTÄMISTÄ JA SAIRAALOIDEN VÄLISTÄ TYÖNJAKOA Hallituksen esityksessä eduskunnalle (HE 224/2016) ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari

Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu. Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Miten etenee keskussairaalan laajennuksen suunnittelu Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari 26.11.2013 Miksi Lapin keskussairaalaa pitää laajentaa? Toiminnan ja lääketieteen

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen

Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen Potilasturvallisuuden lainsäädäntö Verkostokokous Lahti 23.9.2010 Lääkintöneuvos Timo Keistinen VISIO - tavoitetila vuoteen 2013 mennessä Potilasturvallisuus on ankkuroitu toiminnan rakenteisiin ja toimintatapoihin:

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS

KESKUSSAIRAALASSA. Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS A N E S T E S I A H O I TA JA N T Y Ö K E S K I SUOMEN KESKUSSAIRAALASSA Anestesiahoitaja Piia Hämäläinen K-SKS T YÖPISTEET v Leikkaussalit (3 leikkausosastoa) v Kiertohoitajuus v Heräämöt x 3 v Silmäyksikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12

Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevat uudistukset Sosterin erikoissairaanhoidon näkökulmasta HJ 06/12 Sosterin ESH:n nykyinen tilanne Pienehkön aluesairaalan kokoinen keskussairaala Suhteellinen vaikeus

Lisätiedot

Tays ERVA:n sairaaloiden työnjaon suunnittelun nykyvaihe

Tays ERVA:n sairaaloiden työnjaon suunnittelun nykyvaihe Tays ERVA:n sairaaloiden työnjaon suunnittelun nykyvaihe Taustaa Terveydenhuoltolaki Alueellisesti keskitettävästä hoidosta ja toiminnan yhteen sovittamisesta määrätään 43 :ssä tarkoitetussa erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään terveydenhuoltolain (1326/2010) 50 :n 7 momentin

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011

Terveydenhuoltolaki. Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 Terveydenhuoltolaki Asetusvalmistelu ja aluekierros 10.2.2011 45 min ESH järjestämisuunnitelma Laatu ja turvallisuus Ensihoito Välitön yhteydensaanti? Aamuiseen palaaminen Kaksoislaillistuksen poisto Potilasrekisterit

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par.

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/f c1f5828f.par. 1(5) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille

Ohje 10/2013 1 (6) Dnro 7223/06.00.00.05/2013 6.9.2013. Jakelussa mainituille Ohje 10/2013 1 (6) Jakelussa mainituille Ympärivuorokautinen suun terveydenhuollon päivystys on kuntien ja sairaanhoitopiirien lakisääteinen velvollisuus Valvira muistuttaa terveyskeskuksia ja sairaanhoitopiirejä

Lisätiedot

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 23.5.2017 1 (5) kirjaamo@stm.fi Lausuntopyyntö 5.5.2017 / Hankenro STM037:00/2017 Lausunto valtioneuvoston asetuksesta erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä Sosiaali- ja

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Vakanssinumero 45 30.6.2009

Vakanssinumero 45 30.6.2009 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala Tulosalue Sote:n yhteiset palvelut, Terveyden- ja sairaudenhoitopalvelut, Perhepalvelut sekä Vanhuspalvelut Toimialan esitys Entinen virka- /työsuhteinen tehtävä Vakanssinumero

Lisätiedot

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Syyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito

Lisätiedot

Tiivistelmä Valviran 1 (8) päätöksestä Dnro V/43173/2018. Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopettamista koskeva asia

Tiivistelmä Valviran 1 (8) päätöksestä Dnro V/43173/2018. Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopettamista koskeva asia Tiivistelmä Valviran 1 (8) Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopettamista koskeva asia Ratkaisu Selvitys Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on 3.10.2018 pyytänyt Valviraa arvioimaan uudelleen

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Oulu 14.9.2017 Anne Koskela Hallitusneuvos, STM 1 Anne Koskela Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA 2018

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA 2018 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA 2018 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 796 sairaansijaa sisältäen tehohoitopaikat ja tehovalvontapaikat. MEDISIININEN

Lisätiedot

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon?

Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Pääsevätkö helsinkiläiset hoitoon? Miten olemme valmistautuneet Miten seuraamme hoitoonpääsyn toteutumista Miten hoitoonpääsy toteutuu Mitä tulemme tekemään Hallintoylilääkäri Jukka Pellinen 1 Mitä olemme

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Kari Janhonen Talousjohtaja

Hallituksen seminaari Kari Janhonen Talousjohtaja Hallituksen seminaari 26.09.2017 Kari Janhonen Talousjohtaja Alijäämän kattaminen 2016 2017 2018 2019 Ylijäämä 0,9 0,8 2,0 1,0 PS 24 3,0 Myynti 2,6 Kum. alijäämä -9,4-5,6-3,6 0,0 24.10.2017 2 Talousarvio

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva ja suunnitteilla olevat merkittävät muutokset. Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP

KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva ja suunnitteilla olevat merkittävät muutokset. Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP KSSHP:n toiminnallinen tilannekuva ja suunnitteilla olevat merkittävät muutokset Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Lastenpsykiatria Vuodeosastohoito siirtynyt

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää

LEIKOPÄIKILYHKI. Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014. Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää LEIKOPÄIKILYHKI Gynekologisen Kirurgian Seuran koulutuspäivät 18.09.2014 Ulla Keränen LT, Kir.ylilääkäri, Oper.ty.johtaja HUS, Hyvinkää Ulla Keränen Sidonnaisuudet: HUS - Hyvinkää - Operatiivisen tulosyksikön

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 30.4.2010 tilanne 1 Yleistä 30.4.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 14.3.2017 tilanne Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 20.3.2017 Mielenterveyspalvelujen järjestelyt/ PPSHP eteläinen alue Avo-osasto Oulaskankaan sairaalaan Nuorten tukitalo (Ylivieska)

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus

Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus Ensihoitopalvelun ja terveydenhuollon päivystyksen uudistus 16.5.2017 Lasse Ilkka STM 1 17.5.2017 Aikataulu HE 15/2017 eduskunnassa: maakuntalaki, sotejärjestämislaki, voimaanpanolaki, jne Ensihoitoa koskevat

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät

Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät ...... Northern Ostrobothnia Hospital District Oulun seudun yhteispäivystys + lääkärijohtoinen ensihoito - nykytoiminta ja tulevaisuuden näkymät Matti Martikainen yhteispäivystysyksikön johtaja ensihoidon

Lisätiedot

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä

21.10.2014. Lupahakemus perusterveydenhuollon ympärivuorokautisen erillispäivystyksen järjestämisestä 21.10.2014 Lähettäjä: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Meijerikatu 2 (PL 4) 74101 Iisalmi Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Lisätiedot

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa

Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Päivystys ja ensihoito Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys

Lisätiedot

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat?

Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Mitä sote-päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus muuttavat? Liisa-Maria Voipio-Pulkki Timo Keistinen Anne Koskela Lotta Hämeen-Anttila Satu Karppanen Virva Juurikkala Lasse Ilkka Taina Mäntyranta

Lisätiedot

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP

Päivystysosasto. Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Päivystysosasto Ylilääkäri Jari Nyrhilä, EPSHP Potilaat Päivystysosastolle päivystyspoliklinikan kautta tarkkailuosasto A11, A31, A32 A12, A21, A21 A42 Miksi päivystys osasto aikaa vievä diagnostiikka

Lisätiedot

Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanne Lapin liiton Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshanke

Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanne Lapin liiton Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshanke Terveydenhuoltolakiuudistuksen tilanne Lapin liiton Sairaanhoitopiirien yhteistyön ja työnjaon selvityshanke Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Lapin sairaanhoitopiiri Kunta-/seutukuntaneuvottelut

Lisätiedot

Näkökohtia Etelä-Savon maakunnan ja Savonlinnan keskussairaalan päivystystoiminnasta

Näkökohtia Etelä-Savon maakunnan ja Savonlinnan keskussairaalan päivystystoiminnasta 1 / 5 Muistio sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 24.7.2018 Näkökohtia Etelä-Savon maakunnan ja Savonlinnan keskussairaalan päivystystoiminnasta Etelä-Savon maakuntaan kuuluu 14 kuntaa, joissa

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA VUODEKSI 2017 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 750 sairaansijaa Muut hoitopaikat: 52 tehohoitopaikkaa + 4 tehovalvontapaikkaa

Lisätiedot

SOPIMUS LEIKKAUSSALITOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ LIIKKEENLUOVUTUKSENA RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLTÄ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

SOPIMUS LEIKKAUSSALITOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ LIIKKEENLUOVUTUKSENA RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLTÄ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE SOPIMUS LEIKKAUSSALITOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ LIIKKEENLUOVUTUKSENA RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLTÄ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE 19.5..2017 Sivu 1/7 SISÄLTÖ 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010

Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella. Talousalueparlamentti 18.08.2010 Erikoissairaanhoidon tulevaisuus ja yhteistyömahdollisuudet Hyvinkään Riihimäen talousalueella Talousalueparlamentti 18.08.2010 Jarmo Väänänen sairaanhoitopiirin johtaja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

-~_, /ø'k~~ hu/. /! Ø! -!/'/~ Päätös ~ 1 (7)

-~_, /ø'k~~ hu/. /! Ø! -!/'/~ Päätös ~ 1 (7) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto L11í.3, T/aJIJlcD t.h m:tlu N.Ç 7,/D, ) oj'lf -~_, /ø'k~~ hu/. /! Ø! -!/'/~ Päätös ~ 1 (7) 109.2014 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPl!RIN KY. Itä-Savon sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN

SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN HUS Helsingin yliopistollinen sairaala SUUREN ORGANISAATION JOHTAMINEN Juha Tuominen 23.5.2019 HUS lukuina 2018 LIIKEVAIHTO 2,3 mrd. 1/3 24:n jäsenkunnan asukkaista käytti HUSin palveluja 2 500 sairaansijaa

Lisätiedot

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA 2019

KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA 2019 KÄYTÖSSÄ OLEVAT SAIRAANSIJAT JA MUUT HOITOPAIKAT SEKÄ AUKIOLOSUUNNITELMA 2019 OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Sairaansijat: 790 sairaansijaa sisältäen tehohoitopaikat ja tehovalvontapaikat. MEDISIININEN

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus ja talouden sopeuttaminen

Ajankohtaiskatsaus ja talouden sopeuttaminen Ajankohtaiskatsaus ja talouden sopeuttaminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston seminaari 18.9.2019 Risto Miettunen Sairaanhoitopiirin johtaja 19.9.2019 1 Palvelujen kysyntä on maan korkein Potilaita

Lisätiedot

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 5.10.2016 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen

SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012. 4.12.2012 Hemmo Pirhonen SOTE UUDISTUS, Itä-Savo Priorisointiryhmän toimeksianto 6.11.2012 4.12.2012 Hemmo Pirhonen PRIORISOINTI ESH:SSA Priorisointiryhmä 6.11.2012 Shp:n johtajalta pyydetään kokonaistaloudellisesti tarkasteltu

Lisätiedot