Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys KUNNANHALLITUS 5/2014. Aika: Tiistai 29.4.2014 klo 18.00 20.05 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2"

Transkriptio

1 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 5/2014 ASIALISTA Aika: Tiistai klo Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Kinnunen Helena, 2. vpja Järvelä Eila, j Muhonen Kirsi, vj Mäntypuro Kauko, j Tikkanen Timo, j Halonen Jyrki, valtuuston pja Ruotsalainen Hanne, valtuuston 1. vpja Kokkoniemi Tapio, valtuuston 2. vpja Leppänen Pekka, kunnanjohtaja Rossi Päivi, pöytäkirjanpitäjä Kiviniemi Matti, tekninen johtaja paikalla asiantuntijana ennen varsinaisen kokouksen alkua klo Pöytäkirjantarkastajat: Markus Muuttola ja Kauko Mäntypuro Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: maanantai :t Sisällys REISJÄRVEN YLÄASTEEN VÄISTÖTILAT SYKSYLLÄ POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN... 3 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KOHTAAN C72 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA... 4 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN... 5 TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN YLÄASTEEN PERUSKORJAUS/UUDISRAKENTAMISHANKKEEN SUUNNITTELUN TUEKSI... 6 KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2014 KUTSUNNOISSA... 7 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT... 8 ILMOITUSASIAT... 9

2 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus REISJÄRVEN YLÄASTEEN VÄISTÖTILAT SYKSYLLÄ 2014 KHALL 46 Kja Kja Reisjärven yläasteen oppilaat ja opettajat ovat opiskelleet ja opettaneet väistötiloissa helmikuun alusta 2014 kun Kisatien koulukiinteistön rakenteissa havaittiin oppilaita ja opettajia altistavia mikrobikasvustoja joissakin koulun tiloissa. Tuolloin koulun pito päätettiin välittömästi siirtää ns. väistötiloihin siihen saakka, kun ongelman laajuus on saatu selvitettyä. Opetus siirrettiin Kangaskylän Pitokartanoon, seurakuntatalolle, Reisjärven rauhanyhdistys ry:n tiloihin, sekä kunnan omistamiin tiloihin nykyisen lukion naapuriin. Nykyinen ratkaisu tehtiin kiireellisenä toimenpiteenä, jolla altistuminen terveysriskeille estettiin. Sitä ei kuitenkaan voida pitää pidempiaikaisena ratkaisuna siihen saakka, kun uudistetut/uudet koulutilat on saatu käyttöön. Kunnan tekninen toimi ja koulutoimi ovat valmistelleet ratkaisua väliaikaistiloista yläasteen opetuksen järjestämiseksi. Oheisina liitteinä 1 ja 2 ovat teknisen johtajan tekemä laskelma kustannuksista vuoden 2014 syksyn osalta vuokratiloista sekä suunnitelma tilojen sijoittelusta. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää euron suuruisen lisämäärärahan vuoden 2014 talousarvion investointiosan kohtaan C931 "Talonrakennus" yläasteen väistötilojen rakentamiseen. Lisämääräraha katetaan lainanotolla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että tekninen johtaja Matti Kiviniemi oli asiantuntijana paikalla ennen varsinaisen kokouksen alkua klo Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

3 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus POISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KHALL 47 Reisjärven valtuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman Kja Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2008 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Poistosuunnitelman aineelliset ja aineettomat hyödykkeet ryhmitellään tasetta koskevan yleisohjeen mukaisiin ryhmiin. Kunnan voimassa oleva poistosuunnitelma ei ole enää uuden tasekaavan mukainen. Pienhankintaraja on määritelty hallintosäännössä. Voimassa olevassa poistosuunnitelmassa on myös sellaista käyttöomaisuutta mikä on siirtynyt Peruspalvelukuntayhtymä Selänteelle, mm. sairaalalaitteet, joten myös tämän vuoksi poistosuunnitelma pitää uudistaa. Poistoaikaa ja poistomenetelmää ei ole tarpeen kuitenkaan muuttaa. Yleisohjeen mukaan rakennuksille suositeltavin poistomenetelmä on tasapoistomenetelmä. Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto voidaan poistaa joko tasapoisto- tai menojäännöspoistomenetelmällä. Tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan kokonaan sinä tilivuotena, jona hyödyke poistetaan käytöstä. Mikäli hyödykkeelle odotetaan tulevina vuosina olevan käyttöä kunnan palvelutuotannossa, voidaan hyödykkeestä tehdä toistaiseksi alkuperäisen poistosuunnitelman mukaiset poistot. Mikäli tällaisen hyödykkeen käyttö on lopetettu, eikä sille kolmen seuraavan vuoden aikana tule käyttöä, on jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistettava kokonaan kirjanpidosta. Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista kunnille on liitteenä 3 ja poistosuunnitelma liitteenä 4. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä 4 olevan poistosuunnitelman sovellettavaksi alkaen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

4 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Vapaa-aikalautakunta Kunnanhallitus LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN KOH- TAAN C72 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA LISÄMÄÄRÄRAHAN VARAAMINEN KIRJASTO- JA NUORISOTILOJEN VUOKRAKUSTANNUKSIIN Vapltk 3 Vapsiht Vapaa-aikatoimen talousarvioon on budjetoitu kirjastotilojen vuokrakustannuksiin (yhtiövastikkeet, siivous, sähkö ja sisäiset palvelut) euroa sekä nuorisotilojen vastaaviin kuluihin euroa. Kiinteistö Oy Santalan tiloihin tehtyjen muutostöiden johdosta tekninen toimi on laskenut, että kirjastotoimen vuosittaiset vuokrakustannukset ovat euroa ja nuorisotoimen euroa. Korotetut vuokrat astuvat voimaan alkaen. Yhdeksälle kuukaudelle laskettuna lisämäärärahan tarve on kirjastotoimen osalta euroa ja nuorisotoimen osalta euroa eli yhteensä euroa. Vuoden 2015 alusta lukien koko vuodelle tuleva vuokrakustannuksen nousu on alkuperäiseen verrattuna euroa. Ehdotus: Vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että 1) vapaa-aikatoimen talousarvioon varataan euron lisämääräraha vuodelle 2014 kirjasto- ja nuorisotoimen vuokrakustannuksiin; 2) vuoden 2015 talousarviota laadittaessa vuokrakustannusten nousu huomioidaan koko vuoden osalta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. KHALL 48 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan kohtaan C72 Vapaa-aikalautakunta euron lisämäärärahan kirjasto- ja nuorisotoimen vuokrakustannuksiin. Lisämääräraha katetaan lainanotolla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

5 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN KHALL 49 Kja Liitteenä 5 on kuntalain ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös, joka sisältää tasekirjan ja toimintakertomuksen. Tilinpäätöksen muu liitemateriaali ja kirjanpitokirjat, joita ei jaettu esityslistan mukana, ovat nähtävissä kirjanpidossa. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2013 sekä saattaa sen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

6 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN YLÄASTEEN PERUSKORJAUS/UUDISRAKENTAMISHANKKEEN SUUNNITTELUN TUEKSI KHALL 50 Kja Kja Valtuuston iltakoulu linjasi pitämässään kokouksessa, että kunnanhallitus asettaa toimikunnan tulevan rakentamisen suunnittelun tueksi. Samalla iltakoulu linjasi, että hankkeelle rekrytoidaan päätoiminen asiantunteva vetäjä. Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikunnan yläasteen peruskorjaus/uudisrakentamishankkeen suunnittelun tueksi. Päätös: Kunnanhallitus nimesi toimikuntaan Kauko Mäntypuron, Harri Ahon, Timo Kemppaisen, Matti Kiviniemen, Juhani Tillin, Pekka Leppäsen ja Jarkko Hyvösen sekä päätti seuraavaa: - kunnanjohtaja Pekka Leppänen toimii toimikunnan puheenjohtajana, - nuorten vaikuttajien edustajalla on läsnäolo-oikeus toimikunnan kokouksissa, - toimikuntaa voidaan täydentää tarvittaessa. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

7 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNAN EDUSTUS VUODEN 2014 KUTSUNNOISSA KHALL 51 Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunta pyytää liitteen 6 Hallintosiht. mukaisella kirjeellään kuntia nimeämään nuoriso- tai sosiaalityöhön perehtyneet edustajansa vuoden 2014 kutsuntalautakuntiin sekä nimeämään kutsuntalääkäri kutsuntatoimituksiin. Vuonna 2013 kunnan edustajana on ollut Kauko Puurula ja varaedustajana Esa Hirvinen. Kutsuntalääkärinä toimi Olli Kiiskilä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan ja varaedustajan kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2014 sekä nimeää kutsuntalääkärin. Päätös: Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajaksi kutsuntalautakuntaan Kauko Puurulan ja varaedustajaksi Esa Hirvisen sekä kutsuntalääkäriksi Olli Kiiskilän. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

8 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT KHALL 53 Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen tekemät viranhaltijapäätökset: Toimistosihteeri Päivi Kokkoniemen tekemät viranhaltijapäätökset (asuntojen vuokraukset): - 7 Lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustolan tekemät viranhaltijapäätökset: Lomatoimenjohtaja Urpo Åvistin tekemät viranhaltijapäätökset: - 6,7 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy saapuneet pöytäkirjat ja toteaa, ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

9 REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL 54 Ppky Selänne - kuntayhtymähallituksen kokouskutsu , 3/14 - ympäristölautakunnan kokousptk , 1/14 Merikratos sosiaalipalvelut oy - Sosiaaliasiamiehen raportti vuodelta 2013 Keski-Pohjanmaan liitto - maakuntahallituksen kokousptk , 4/14 - maakuntavaltuuston kokouskutsu , 1/14 Millespakka Oy - hallituksen kokousptk , 1/14 Aluehallintovirasto - Työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomus/peltolan purkutyö Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä - hallituksen kokousptk , 3/14 Kja Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Virallisesti Reisjärvellä / 2014 pöytäkirjanpitäjä

10 KHALL LIITE 1 46 LYHTYAIKAINEN VUOKRAUS (alle 3 v) Tasakattoinen viipaleista koottu parakkimalli CRAMON TARJOUKSEN POHJALTA LASKETTU VÄISTÖTILOJEN VUOKRAUS LYHYTAIKAINEN VUORAUS 10 OPETUSTILAA (VIELÄ SYKSYKSI SAATAVISSA) CRAMO ei täytä pysyvän rakennuken määräyksiä alv0 Elementtien määrä kpl 34 Pinta-ala yhteensä m2 987 Elementin koko mxm 3,3x9,0 Vuokra-aika minimi kk /kk Kuukausivuokra yht toinen vuosi kahden vuoden vuokrat / m2 / kk Paikalle toimitus Poiskuljetus Sähkökeskukset 1000 /kk Element.ulko pesu 50 /kpl 1700 kertakorvaukset Kuljetusvakuutus 25 /elem Cramolle maksetaan kahdessa vuodessa yht /opetustila/vuosi neliökustannus 248 /m2/vuosi vuokrauksen kokonaiskutannus 21 /m2/kk toimitusaika sovitaan tilauksen yhteydessä tarjouksen mukaan Vuokra vuodelle 2014 (5 kk) sis.paikalle toimituksen ilman nostoja sähkökeskusten ja kaapeleiden vuokrat /kk (pääkeskus 250 A ja 2 kpl alakeskuksia) maapohjan vuokra VUORAUKSESTA LISÄKSI TULEVAT SEURAAVAT KERTAKUST. arvio suunnitelmat ja luvat (ei sis. tarjoukseen) perustuspohjat (ei sis. tarjoukseen) alustava tarjous portaat, luiskat, katoks (ei sis. tarjoukseen) sovitaan erikseen lisävarusteet (ei sis. tarjoukseen) kotitalous kalust. m nostokalusto (ei sis. tarjoukseen) toimitus ja poisto LVI kytk ja suunn. (ei sis. tarjoukseen) tilaaja teettää Sähkökytkennät (ei sis. tarjoukseen) tilaaja teettää arvaamattomat Vuokrakustannusten lisäksi tulevat tilojen käyttökustannukset 4195 /kk (alv0) (sähkö, lämpö, vesi+jätevesi, siivous, kunnossapito, ulkoaluetyöt) Vuoden 2014 kustannukset yht (vuokra, perustamiset, kertakustannukset, käyttökustannukset) alv0%

11

12

13 KHALL LIITE 4 47 POISTOSUUNNITELMA Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: PYSYVÄT VASTAAVAT Poistoaika Poisto % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet 5 v. 20,0 % tasapoisto Tietokoneohjelmistot 5 v. 20,0 % tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 5 v. 20,0 % tasapoisto AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT Hallinto- ja laitosrakennukset 50 v. 2,0 % tasapoisto Tehdas- ja tuotantorakennukset 30 v. 3,3 % tasapoisto Talousrakennukset 20 v. 5,0 % tasapoisto Vapaa-ajan rakennukset 30 v. 3,3 % tasapoisto Asuinrakennukset 50 v. 2,0 % tasapoisto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kadut, tiet, torit ja puistot 20 v. 5,0 % tasapoisto Sillat ja laiturit 20 v. 5,0 % tasapoisto Muut maa- ja vesirakenteet 30 v. 3,3 % tasapoisto Viemäriverkosto 40 v. 2,5 % tasapoisto Kaukolämpöverkosto 30 v. 3,3 % tasapoisto Muut putki- ja kaapeliverkot 40 v. 2,5 % tasapoisto Muut kiinteät koneet, laitteet ja 20 v. 5,0 % tasapoisto rakenteet KONEET JA KALUSTO Kuljetusvälineet 10 v. 10,0 % tasapoisto Työkoneet 10 v. 10,0 % tasapoisto Atk-laitteet 5 v. 20,0 % tasapoisto Muut laitteet ja kalusteet 5 v. 20,0 % tasapoisto Käyttöomaisuuskirjanpitoon aktivoidaan aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintameno, joka on yli euroa. Hyödyke, joka koostuu useasta eri komponentista ja joiden yhteenlaksettu hankintameno ylittää euroa aktivoidaan käyttöomaisuuskirjanpitoon. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, kirjataan vuosikuluiksei käyttöönottotilikaudelle. Näistä pidetään kuitenkin erillistä irtamistoluetteloa.

14 REISJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Kuva ClipArt Fotolia KHALL LIITE 5 49 TARK.LTK VALT

15

16 2 REISJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KUNTALAIN JA KIRJANPITOLAIN MUKAAN Tilinpäätöstä koskevat säännökset Kuntalain 68 :n kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä tuloslaskelma, tase, liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase. Kuntalain 67 :n perusteella kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kuntalain ja soveltuvin osin kirjanpitolain säännöksiä. Kirjanpitolain säännösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen kuuluvien asiakirjojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus. Maksuperusteiset kirjaukset on, kunnan verotulojen ja käyttötalouden valtionosuuskirjauksia sekä vähäisiä liiketapahtumia koskevia kirjauksia lukuun ottamatta, oikaistava ja täydennettävä suoriteperusteen mukaisiksi ennen tilinpäätöksen laatimista. Toimintakertomusta koskevat säännökset Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kunnanhallitus. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä kunnassa on selvittää valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava sellaisia tietoja kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

17 3 TOIMINTA- KERTOMUS

18 4 Valtuusto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Koululautakunta Tekninen lautakunta - tiejaosto Vapaa-aikalautakunta

19 5 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIO VUONNA 2013 Kunnan- johtaja Hallinto- toimi Sivistys- toimi Tekninen toimi Kunnan- johtaja Perus- koulujen rehtori Tekninen johtaja viran- ja toimen- haltijaa 48 viran- ja toimen- haltijaa 28 viran- ja toimen- haltijaa

20 6 LAUTAKUNNAT KOULULAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA - Oili Kiviranta, pja - Aaro Puurula, pja - Tarja Kokkoniemi pja - Tiina Rajala, pja - Timo Kemppainen, vpja - Johannes Mattila, vpja - Antti Vedenpää, vpja - Teuvo Hautala, vpja - Henna Haukipuro, j - Ahti Niskakoski, j - Kimmo Parkkila, j - Tiina Kesänen, j - Katri Parkkila, j - Heli Heinonen, j - Piia Haikola, j - Juhani Lehto, j - Ville Laitila, j - Jarmo Saaranen, j - Paavo Pesola, j - Eila Järvelä,j - Tiina Hirvinen, j - Tiina Hirvinen, j - Marja-Leena Niskakoski, j - Antti Heikkilä, j - Kauko Mäntypuro, kh:n edustaja - Minna Aho, j - Timo Tikkanen, kh:n edustaja - Mikko Suontakanen, j - Eila Järvelä, kh:n edustaja

21 7 JAKOKUNNAN KOKOUKSET VALTUUSTON VAALILTK KUTSUNTALAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA - Teuvo Nyman, e - Kauko Mäntypuro, pja - Esa Hirvinen, vpja - Tiina Hirvinen, j - Kauko Puurula, e - Esa Hirvinen, ve - Esa Hirvinen, pja - Tiina Hirvinen, vpja - Arja Qvist, j VEROASIAMIES KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET - Pekka Leppänen, j - Kimmo Mustikkaniemi - Veikko Haikola - Tiina Rajala - Jarkko Paalavuo - Hilkka Leppälä - Juha-Antti Vilppola - Aimo hautala - Anneli Hirvinen - Raija Mattola

22 8 TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT LOMITUSPALVELUJEN YHTEISTYÖRYHMÄ - Sirkka Nikula - Vesa Myllymäki - Jaana Niskanen - Kari Assinen - Reijo Eskola - Väinö Wassholm - myel-asiamiesten edustaja Elsa-Maija Jylhä - lomatoimenjohtaja Urpo Åvist, pja - lomituspalvelupäällikkö Riitta Mustola - vuorollaan yksi johtava lomittaja - Kauko Mäntypuro, kh:n edustaja HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN TYÖRYHMÄ - Matti Kiviniemi, pj - Teijo Haapaniemi - Tuulikki Haapaniemi - Sanna Lehto - Merja Luomanen - Erja Puranen - Juhani Tilli - Leena Ahola, siht - Helena Kinnunen, kh:n edustaja VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO - Asko Kestilä - Raili Ilola - Reijo Honkaperä - Tanja Kaarto - Toini Riistaniemi - Liisa Vuorenmaa - Kauko Puurula - Anne Leppänen, siht. - Mika Tolppi, teknisen ltk:n edustaja SUSISAAREN LOMA-ASUNTOTONTTIEN MYYNTIÄ VALMISTELEVA TOIMIKUNTA - kunnanhallituksen pja Teuvo Nyman - kunnanjohtaja Pekka Leppänen - tekninen johtaja Matti Kiviniemi - valtuuston pja Jyrki Halonen - kunnanhallituksen vpja Markus Muuttola

23 9 ALUEELLISET LAUTAKUNNAT JA EDUSTAJISTOT YLIVIESKA-RAAHEN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET JOKILATVAN OPISTON JOHTOKUNTA JOKILAAKSOJEN POLIISILAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTA - Mikko Niemi j - Jussi Autio, j - Anna-Maija Hilliaho, j - Elsi Puurula, vj - Erkki Koskela, j - Raija Koskela, vj - Heikki Jylkkä, e - Teijo Haapaniemi, ve JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNTA KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERIN - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERIN NEUVOTTELUKUNTA YLIVIESKAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA - Teuvo Nyman, j - Henna Haukipuro, vj - Helinä Ojala, e - Jari Korva, j - Auli Kiviniemi, vj JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTA PYHÄJÄRVEN MAASEUTULAUTAKUNTA - Juha Lindberg, j - Erkki Luotoniemi, vj - Mika Vuorenmaa, j - Mika Leppälä, vj - Anne Ilola, j - Lena Savola, vj

24 10 EDUSTAJAT KUNTAYHTYMISSÄ JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO KESKI-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTO POHJOIS-POHJANMAAN LIITON MAAKUNTAVALTUUSTO KESKI-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO - Markus Muuttola, j - Tapio Kokkoniemi, j - Jyrki Halonen, j - Teuvo Nyman, j - Hanne Ruotsalainen, vj - Markus Muuttola, vj - Hanne Ruotsalainen, vj - Katri Parkkila, vj - Hanne Ruotsalainen, j - Tapio Paalavuo, j - Helena Kinnunen, vj - Helena Kinnunen, vj NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUHALLITUS NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUVALTUUSTO PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN KUNTAYHTYMÄHALLITUS - Teuvo Nyman, j - Kauko Mäntypuro, vj PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TARKASTUSLAUTAKUNTA - Esa Hirvinen, pja - Jarno Saaranen, vj - Teuvo Nyman, j - Jyrki Halonen, j - Kirsi Muhonen, j - Irma Kinnunen, vj - Helena Kinnunen, j - Hanne Ruotsalainen, vj - Markus Muuttoja, vj - Tapio Kokkoniemi, vj - Pekka Leppänen, j - Jyrki Halonen, vj - Hanne Ruotsalainen, j - Helena Kiinnunen, vj PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YKSILÖJAOS PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTA - Maria Tofferi, j - Anja Muuttola, j - Hanna Tölli, vj - Minna Helminen, vj - Jarkko Savola, j - Tuomo Kinnunen, vj

25 11 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAIS- TALOUDEN KEHITYS

26 12 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuoden 2013 tilinpäätös oli pahasti alijäämäinen. Vaikka tilikauden tulos parani hiukan edellisen vuoden ,22 euron alijäämästä se oli kuitenkin ,36 euroa alijäämäinen. Vuosikate oli ,38 euroa negatiivinen. Vuoden 1997 kirjanpitouudistuksen jälkeen Reisjärven kunnalla on nyt ensimmäistä kertaa kattamatonta alijäämää. Kattamattoman alijäämän euromäärä on ,77. Tilinpäätöksen suuri alijäämä budjetoituun nähden selittyy PPKY Selänteen toimintakatteen ylittymisellä arvioidusta sekä verotulojen ja valtionosuuksien alittumisella. Kunta jätti korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen vuoden 2012 peruspalvelujen valtionosuudesta kesällä KHO ei kuitenkaan ole käsitellyt valitusta tähän mennessä. Positiivista taloudessa oli rahoitustuottojen ylittyminen ja rahoituskulujen alittuminen arvioidusta. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2013 olivat terveyskeskuksen saneeraustyöt sekä nuorisotilojen rakentamisen aloittaminen Santalan kiinteistöön. Kisatien ja Niemenkartanon kouluille tehtiin kuntoarviot, joiden perusteella käynnistettiin sisäilman laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Kolmevuotista taajamajärvien kunnostushanketta jatkettiin. Kuluneena vuonna annettiin useita lausuntoja liittyen kunta- ja soteuudistuksiin. Maaseutuhallinto siirtyi Pyhäjärven hoidettavaksi myös Reisjärven ja Haapajärven osalta vuoden 2013 alusta. Merkittävä PPKY Selänteen alueen kuntien toimintaan vaikuttava päätös oli Kärsämäen valtuuston joulukuussa tekemä linjaus erota kuntayhtymästä. Pekka Leppänen kunnanjohtaja

27 13 YLEINEN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITYS Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen määrä heikkeni 1,4 prosenttia vuonna Toteutuma oli odotettua heikompi, vaikka monet suhdannelaitokset ennakoivatkin kokonaistuotannon laskevan viime vuonna. Finanssikriisistä alkanutta heikon talouskehityksen jaksoa Suomessa voidaankin jo perustellusti verrata 1990-alun lamaan. Yksi keskeinen syy talouskasvun heikkouteen viime vuosina on ollut Nokian matkapuhelintuotannon romahtaminen. Kansantalouden kysyntää heikensivät viimevuonna erityisesti yksityisen kulutuksen ja yksityisten investointien supistuminen. Vienninkasvu jäi viime vuonna 0,3 prosenttiin. Huolestuttavaa on, että vienti euroalueen ulkopuolelle supistui peräti viisi prosenttia. Viennin ja tuonnin erotus eli tavaroiden ja palveluiden tase oli viime vuonna 222 milj. alijäämäinen. Päätoimialoista teollisuuden tuotanto väheni viime vuonna 2,6 prosenttia ja palvelutoimialojen tuotanto 1,2 prosenttia. Myös rakentamisen tuotannon määrä supistui lähes kolme prosenttia. Yksittäisistä toimialoista heikoimmin pärjäsivät viime vuonna metalliteollisuus, kauppa ja rahoitustoiminta. Voimakkainta kasvua nähtiin informaatio- ja viestintäpalveluissa. Viime vuoden tilastotiedot antavat erittäin heikon lähtökohdan kuluvalle vuodelle, sillä niistä ei tule tälle vuodelle lainkaan kasvuperintöä. Viime aikoina laaditut kokonaistaloudelliset ennusteet ovat kuitenkin varsin yksimielisiä siitä, että Suomen talouskasvu elpyy kuluvana vuonna lähinnä vientivetoisesti. Työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin pidemmällä aikavälillä myönteisesti. Toisaalta lyhyellä aikavälillä ne myös vaimentavat ansiokehitystä ja yksityisen kulutuksen kasvua. Vuonna 2013 kuluttajahinnat nousivat keskimäärin 1,5 prosenttia. Vaikeasta suhdannetilanteesta ja eurokriisistä huolimatta työllisyystilanne pysyi Suomessa pitkään varsin vakaana. Vuoden 2012 loppupuolella työllisyys alkoi kuitenkin heikentyä ja työllisten määrä väheni seuraavana vuonna jo hengellä. Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarvioiden mukaan toimintamenojen kasvu hidastui edellisvuosista merkittävästi, sillä menojen kasvu puolittui 2,6 prosenttiin. Palkkausmenot eli palkat ja muut henkilöstömenot lisääntyivät vuonna 2013 vain yhdellä prosentilla, kun vuonna 2012 palkkojen kasvu oli 4,1 prosenttia. Keskeinen syy viime vuoden vaatimattomaan palkkasumman kasvuun olivat kunnissa käynnistetyt mittavat henkilöstösäästöt, joita toteutettiin töiden uudelleen järjestelyllä, täyttämällä vain osa kunnissa auki tulevista vakansseista sekä vähentämällä sijaisten ja määräaikaisten käyttöä. KT Kuntatyönantajien tekemän selvityksen mukaan kunta-alan työvoimakustannuksista leikattiin vuonna 2013 keskimäärin 1,9 prosenttia eli yli 400 milj. euroa. Kunta-alan ansiotasoindeksi kasvoi sen sijaan voimakkaammin kuin kuntien palkkasumma, sillä indeksin muutos oli 1,8 prosenttia. Ansiotasoindeksinkin kasvu tosin puolittui, sillä vuonna 2012 kasvuprosentti oli ollut 3,6. Myös tavaroiden ja palvelujen ostojen kasvu hidastui viime vuonna hieman, mutta muutos ylsi yhä 4,1 prosenttiin. Työmarkkinajärjestöt pääsivät neuvottelutulokseen työllisyys- ja kasvusopimuksesta, ja kunta-alan virka- ja työehtosopimukset vuosille allekirjoitettiin viime vuoden marraskuussa.

28 14 KUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Vuoden 2013 tilinpäätös oli pahasti alijäämäinen. Vaikka tilikauden tulos parani hiukan edellisen vuoden ,22 euron alijäämästä se oli kuitenkin ,36 euroa alijäämäinen. Vuosikate oli ,38 euroa negatiivinen. Vuoden 1997 kirjanpitouudistuksen jälkeen Reisjärven kunnalla on nyt ensimmäistä kertaa kattamatonta alijäämää. Kattamattoman alijäämän euromäärä on ,77. Verotulot vuoden 2013 tilinpäätöksessä ovat ,90 ja valtionosuudet Rahoitustuotot ovat ,46, mikä vastaa n. 1,8 %-yksikön tuloveroprosentin tuottoa. Paljon ennakoitua suuremman alijäämän taustalla ovat PPKY Selänteen talousarviossa arvioitua merkittävästi suuremmat kustannukset sekä alittuneet verotulot ja valtionosuudet. Kunta jätti kesällä 2012 korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksen vuoden 2012 peruspalvelujen valtionosuudesta, jota ratkaisua ei vielä ole tullut. Positiivista taloudessa oli rahoitustuottojen ylitys ja rahoituskulujen alitus. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2013 olivat terveyskeskuksen saneeraustyöt sekä nuorisotilojen rakentamisen aloittaminen Santalan kiinteistöön. Kisatien ja Niemenkartanon kouluille tehtiin kuntoarviot, joiden perusteella käynnistettiin sisäilman laatuun vaikuttavia toimenpiteitä. Kolmevuotista taajamajärvien kunnostushanketta jatkettiin. Kuluneena vuonna annettiin useita lausuntoja liittyen kuntarakenne- ja soteuudistuksiin. Maaseutuhallinto siirtyi Pyhäjärven hoidettavaksi myös Reisjärven ja Haapajärven osalta vuoden 2013 alusta. Merkittävä PPKY Selänteen alueen kuntien toimintaan vaikuttava päätös oli Kärsämäen valtuuston joulukuussa tekemä linjaus erota kuntayhtymästä. Merkittävimmät investoinnit vuonna 2013 olivat Mäntykodin laajennuksen ja peruskorjauksen loppuunsaattaminen sekä kolmevuotinen taajamajärvien kunnostushankkeen käynnistäminen. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Merkittävimmät taloudelliset riskit kunnan toiminnassa ovat suurehkoon lainasalkkuun liittyvä korkoriski sekä arvopaperisalkkuun liittyvät riskit kuten joukkovelkakirjojen korkoriski ja osakkeiden osalta kurssiriski. Kunnassa tuotannollista toimintaansa käynnistelevien kunnan osakkuusyhtiöiden menestymiseen liittyy epävarmuustekijöitä niin yhtiöiden osakkeiden arvon kehittymisen suhteen kuin esim. tulevan työllisyysvaikutuksen suhteen. Kunnan käyttöomaisuuteen liittyvät riskit on vakuutuksin pyritty minimoimaan. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kunnan sisäinen valvonta on järjestetty ja toteutettu kunnanhallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti.

29 15 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunnan konsernivalvonta on järjestetty ja toteutettu valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti. Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus, johtavat viranhaltijat ja lautakunnat vastaavat siitä, että riskienhallinta on kokonaisvaltaista, jolloin se kunnan ja kuntakonsernin tasolla kattaa strategiset, toiminnalliset, taloudelliset sekä lakien ja hyvän hallintotavan noudattamiseen liittyvät riskit sekä sisältää riskien tunnistamisen, analysoinnin ja priorisoinnin, hallinnan toimenpiteiden määrittelyn ja valvonnan, sekä tuloksellisuuden arvioinnin. HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden alijäämä ,36 euroa siirretään oman pääoman eriin kohtaan edellisten tilikausien yli-/alijäämä. Voimaan tulleiden säännösten (65.3 ) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Reisjärven kunnan vuoden 2014 talousarvio on tasapainossa ja taloussuunnitelmavuodet ylijäämäisiä. Valtuusto on vuosittain syksyllä hyväksynyt talouden tasapainottamissuunnitelman neljäksi vuodeksi. Valtuusto on myös hyväksynyt vuosittain kolmevuotisen taloussuunnitelman, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Tulevissa suunnitelmissa valtuusto pyrkii varmistamaan, että kuntalain edellytykset talouden tasapainottamisesta täyttyvät.

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys

KUNNANHALLITUS 10/2012. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 10/2012 ASIALISTA aika: Tiistai 21.8.2012 klo 18.45 20.15 paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

1. TOIMINTAKERTOMUS. 1 Olennaiset tapahtumat kunnan toiminnassa. 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus. 1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset PERUSTIETOA KUNNASTA Kokonaispinta-ala 1139 km 2 Maapinta-ala 924 km 2 Vesipinta-ala 215 km 2 Vesistöjen rantaviivan pituus 486 km Asukkaita / maa-km 2 4,2 Asukasluku 31.12.2009 yhteensä 3918 Maakunta

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA Khall 27.3.2013 86 TEUVAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kunnanjohtajan katsaus 2 Katsaus vuoden 2012 toimintaan ja talouteen 3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 1/2012. Sisällys, :t 2-18. Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 1/2012 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Aika: Tiistai 7.2.2012 klo 18.00 18.45 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta,

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 PARIKKALAN KUNTA Päiväkoti Satakieli, valmistui 9/2013 (kuva Sari Kokkonen) TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös Liitetiedot Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2009 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2009... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 20.04.2015, 103 liite 23 Tarkastuslautakunta 20.05.2015, 26 liite 5 Kunnanvaltuusto 22.06.2015, 48 liite 12 SIIKALATVAN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Vuoden varrelta:

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot