PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3 / 2013"

Transkriptio

1 Kokousaika Tiistai Klo Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto Kippilä Satu Knuuttila Raimo Kolehmainen Laura Kuisma Risto Kärkinen Unto Launonen Pirjo Metsola Helena Mäenpää Ninna Niinikoski Tuomo Pietarinen Kari Runolinna Liljan-Kukka Temmilä Kaija Virkki Sanna Vuori Taneli Yrtti Mia poissa poissa poissa, paikalla Vilen Pirkko poissa poissa poissa, paikalla Nikula Merja poissa, paikalla Lehtinen Ville Muut osallistujat Kerko Petteri kirkkoneuvoston pj. Tuomisto Kaija-Leena sihteeri Asiat Allekirjoitukset Eija-Sisko Jokinen puheenjohtaja Kaija-Leena Tuomisto sihteeri Pöytäkirjan tarkastus / 2013 / 2013 Allekirjoitukset Otto Karhunen Satu Kippilä 1/15

2 Alkuhartaus Kirkkoherra piti hartauden. Virsi Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 2 mom. mukaan kirkkovaltuuston kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioita. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla nähtävänä viikon ajan ennen kokousta. Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla lähtien. Kokouskutsu ja esityslista on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille. Kirkkolain 7. luvun 4 1 mom. mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkovaltuuston 19 jäsenestä on paikalla 15 jäsentä. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen: 1. laillisesti kokoon kutsutuksi 2. päätösvaltaiseksi 2/15

3 36 Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastamisesta määrätään KJ 7:6 :ssä. Kirkkovaltuuston ohjesäännössä 3 luvussa sanotaan, että kirkkovaltuusto valitsee kokouksen kaksi pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkovaltuusto tarkastaa itse kokouksessaan. Pöytäkirjan tarkastamisessa on ollut käytäntö, että aakkosjärjestyksessä on valittu pöytäkirjan tarkastajat. Tarkastajiksi ovat vuorossa Otto Karhusen ja Satu Kippilän. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä säädetään kirkkolain 25:3 :ssä, jossa mainitaan, että pöytäkirja on saatettava seurakunnan tai seurakuntien jäsenille yleistiedoksi panemalla päätökset ja ilmoitus julki seurakunnan ilmoitustaululle. Tämä koskee niitä päätöksiä, joita ei ole pidettävä salassa tai alistettava. Ensimmäinen kuulutus nähtävillä olosta on pantava julki ilmoitustaululle vähintään 7 päivän ajaksi. Kirkkovaltuuston pöytäkirja on pidettävä nähtävillä vähintään 30 päivää. Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Otto Karhusen ja Satu Kippilän. 37 Työjärjestyksen hyväksyminen Kirkkovaltuusto hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi. 3/15

4 38 Puustosuunnitelman mukaiset metsätyöt ja lisämääräraha KN 3/ Puustosuunnitelman mukaiset metsätyöt ja niiden kustannusarvio KN Hautausmaan puunkaatotyöt, työn tilaaminen Talouspäällikkö: Hautausmaan puustosuunnitelma sisältää puiden kaatoja hautausmaalla sekä kirkon ja seurakuntakeskuksen ympäristössä. Puiden kunto kartoitettu 05/2011. Puunkaatoa on suunniteltu ja kartoitettu erilaisia vaihtoehtoja. Haasteeksi osoittautuu muutamat hankalat puut, joiden kaato vaatii erityistä tarkkuutta puiden koon ja sijainnin suhteen. Lisäksi on mietitty miten kaadon jälkeen hoidetaan alueen siivous ja miten hävitetään risut sekä lopuksi kannot. Kokonaisuudeksi on muodostettu merkittyjen puiden kaato, oksien ja risujen poisvienti ja kantojen jyrsintä. Näiden jälkisiivoustöitä ja jätteitä jäisi mahdollisimman vähän ja puunkaato-operaationa toteutuisi mahdollisimman lyhyellä ajalla. Näin tulisi mahdollisimman vähän haittoja hautausmaan ja kirkon alueen käyttäjille sekä työntekijöille vähän lisätöitä. Kokonaisuuteen perustuvia tarjouksia on pyydetty S&S kantojyrsijät Ky:ltä ja Puunkaatopalvelut Oy:ltä. Liite 7: Tarjousten yhteenveto Liite 9: Kaadettavat puut Kaadetut puut pyritään kauppamaan eteenpäin, niin että kaadon yhteydessä ne haetaan pois ja kuljetetaan ostajille. Mikäli joitakin runkoja jää, ne kasataan varastorakennuksen viereiselle alueelle ja niille pyritään löytämään ostaja mahdollisimman pian. Puunmyynnistä saadut tuotot ohjataan yhteisvastuulle. Puunkaadot olisi tarkoitus suorittaa helmi-maaliskuun 2013 aikana. Lisämäärärahan määräksi on arvioitu euroa, sillä perustein että jos tulee eteen tarjousten ulkopuolelta yllättäviä menoeriä, niin niille ei tarvitse erikseen töitä keskeyttäen hakea lisämäärärahaa. Tarjousten ulkopuolelle jääviä menoeriä on mm. maisematyöluvat ja siihen liittyvät maksut. Kirkkoneuvosto 1. keskustelee puunkaadosta kokonaisuutena ja eri vaihtoehdoista 2. hyväksyy aikataulun 3. esittää kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä puunkaatotöihin hautausmaan ja kirkon alueella 4. antaa talouspäällikölle valtuudet hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous ja toteuttaa suunnitelman mukaiset puunkaadot määrärahan puitteissa. 4/15

5 (KN Hautausmaan puunkaatotyöt, työn tilaaminen) Kirkkoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti että pyydetään lisätarjouksia muilta mahdollisilta työnsuorittajilta. Tavoitteena on että puunkaato tehtäisiin vielä kevään 2013 aikana. Tätä varten voi olla aiheellista kutsua kirkkoneuvosto koolle ylimääräiseen kokoukseen. Talouspäällikkö: Puiden kaadosta, risujen hävittämisestä ja runkojen kuljettamisesta sekä kantojen hävittämisestä on pyydetty lisätarjous Metsäpalvelu Rantanen Oy:ltä. Samassa selvisi että vs. talouspäällikkö Alho oli hyväksynyt osatarjouksen Metsäpalvelu Rantanen Oy:ltä päivätyllä viranhaltijapäätöksellä. Päätöksestä ei selvästi selviä mistä puista on sovittu, yhteismääränä on hyväksytyssä päätöksessä seitsemän puuta (kolme vaikeasti kaadettavia). Tarkempaa tarjouspyyntöä liitteineen ei löydy. Alustavassa kaatosuunnitelmakartassa on tussilla erikseen merkitty 11 puuta kaadettavaksi. Liite 5: Metsätyötarjousvertailu ja viranhaltijapäätös Kun Metsäpalvelu Rantanen Oy:ltä on 1 141,50 euron tarjous ja 615 euron tarjous jo käytännössä hyväksytty, niin palvelu kokonaisuutena on tilattava yrittäjältä, jolta osatarjoukset on hyväksytty. Urakkaa ei ole tarkoituksen mukaista jakaa eri tekijöille, koska jo kaluston siirtämisestä aiheutuu lisäkuluja. Puiden kaatolupa on tarkistettu rakennustarkastajan kanssa Lupa koskee kaikki karttaan merkittyjä puita. Osa puista on hyvinkin pieni, joten niiden kaato hoidetaan omana työnä. Puiden kaatotyöt on tarkoitus suorittaa viikolla 14. Kantojen jyrsintä suoritetaan, kun lumet ovat sulaneet. Kantojen paikkojen täyttö mullalla ja nurmikon siementen istutus tehdään omana työnä. Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy kartan mukaiset puunkaadot kirkon ja hautausmaa-alueelta kartan mukaisesti euron kokonaishintaan yrittäjältä Metsäpalvelu Rantanen Oy:ltä. 2. esittää kirkkovaltuustolle euron lisämäärärahan hyväksymistä puunkaadoille. (KN 3/ Puustosuunnitelman mukaiset metsätyöt ja niiden kustannusarvio) Esityksen mukaan Kirkkovaltuusto 1. myöntää euron lisämäärärahan puunkaadoille. 5/15

6 39 Hautapaikkamaksut alkaen KN 8/ Hautapaikkamaksut alkaen Talouspäällikkö: Kirkkojärjestyksen 17 luvun 5 :n mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Hautapaikkamaksuilla lunastetaan hautaoikeus. Hautaoikeus tarkoittaa haudan hallintaoikeutta, joka luovutetaan 25 vuodeksi. Hautaoikeuteen sisältyy oikeus hautaamiseen voimassaoloajan aikana. Hautaoikeuteen sisältyy pakollinen yleishoito. Yleishoito sisältää nurmen lannoituksen, kalkitsemisen, kastelun ja leikkuun sekä välttämättömät nurmen paikkaukset. Hautaoikeuden lunastuksen yhteydessä maksetaan kaikki hautaoikeuteen kuuluvat hautasijat. Hautaoikeuden pidennystä on lunastettava vähintään koskemattomuusaikaa vastaava aika. Sotaveteraaneilla ja heidän puolisoillaan on ollut maksuton hautaoikeus eli hautasijat ovat luovutettu ilmaiseksi. Lisäksi näissä tapauksissa haudan kaivuu ja peitto ovat myös olleet maksuttomia. Yleisten kustannusten nousun mukaisesti voimassa olevia hautasijamaksuja on tarkastettu vähän ylöspäin. Kustannusten nousu hautasijamaksuissa näkyy yleishoidon puolelta. Yleishoidon tekevät seurakuntamestarit käsityönä kutakin hautaa kohti. Kustannusten nousua kuvaa hintojen 5 euron nosto jokaisessa. Liite 3: Hautapaikkamaksut alkaen ja alkaen. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautapaikkamaksut alkaen liitteessä 3 esittelyinä. Liite 1: Hautapaikkamaksut alkaen Liite 2: Hautapaikkamaksut alkaen Kirkkovaltuusto hyväksyy hautapaikkamaksut alkaen käyttöön liitteen 1 mukaisesti. 6/15

7 40 Lisämäärärahat vuodelle 2013 KN 9/ Lisämäärärahat vuodelle 2013 Talouspäällikkö: Talousarvio vuodelle 2013 on laadittu tiukaksi ja on osoittanut että joitakin menoja ei ole talousarvioon otettu mukaan tai arvio toteutumasta on liian pieni. Tällaisia ovat mm. atk-palveluihin liittyvät päivityskustannukset, pankkikulut, työterveyshuolto ja puhelinpalvelut. Pääluokittain näyttää syyskuun lopun tilanteessa lisämäärärahatarvetta seuraavasti: - tehtäväala (kustannuspaikka) 150 / taloustoimisto ta2013 tot 09/2013 ennuste lisämäärär. tarve tili 4330/ atk-palvelut , ,- maksuliikenne ohjelman päivitykset, kirjanpito-ohjelman nousseet kustannukset 190 / muu yleishallinto ta2013 tot 09/2013 ennuste lisämäärär. tarve tili 4330/ atk-palvelut , , ,- koko seurakunnan käyttämän status-ohjelmiston päivitykset (pakolliset), kustens itvuoden 2012 maksuosuus (ei huomioitu tilinpäätöksessä) tili 4440/ työterveysh , , ,- kasvaneet työterveyshuoltomenot, työkykyneuvotteluita, työhyvinvointia tukevia neuvotteluita tili 4302/ puhelinpalv , , ,- seurakunnan valvontajärjestelmiin liittyvien liittymien puhelinkulut tili 3740/ työterv/kela ,- työterveyshuollon korvausmäärän kasvattaminen tulopuolella vastaavasti kun työterveyshuollon menot menopuolella lisääntyvät tili 4400/ asiantuntijapalv ,- perustelut (sisäinen siirto): arkistointipalveluita varten varattu määräraha siirretään tili 4443/ työhyvinvointi , , ,- perustelut (sisäinen siirto): työhyvinvointiin budjetoitu määräraha on liian alhainen, vuoden aikana on toteutettu työntekijöiden virkistyspäivä toukokuussa ja tullaan toteuttamaan 7/15

8 työntekijöiden jouluruokailutilaisuus joulukuussa. Lisämääräraha siirretään toiselta tililtä. 520 / kirkko ta2013 tot 09/2013 ennuste lisämäärär. tarve tili 4702/ kaukolämpö , , ,- kaukolämmön kokonaisarvio ennustettu talousarviossa liian pieneksi 530 / seurakuntakeskus ta2013 tot 09/2013 ennuste lisämäärär. tarve tili 4350/ rak. rakenn , , ,- tili 4729 / suojavaatt ,50 400,- 900,- paloilmoittimien vuositarkastus budjetoimatta, hälytyslaitteiden tarkastus ja huolto, lain mukaiset suojavaatteiden hankinta keittiö-, siivous- ja kiinteistöihin. 440 / varsinainen hautaustoimi ta2013 tot 09/2013 ennuste lisämäärär. tarve tili 4630/ työvälineet , , ,- tili 4729/ suojavaatt , ,- haudan reunasuojat ja haudan kansi uusittava yhteensopivaksi käytössä olevien hautareunojen kanssa käytännöllisyys ja työturvallisuus näkökulmat huomioiden, työturvallisuusmääräysten mukaiset Yhteenlaskettu lisämäärärahan tarve koko seurakuntatasolla on euroa menopuolella. Tulopuolelle arvioidaan kertyvän euroa enemmän. Lisämäärärahojen vaikutuksesta seurakunnan talousarviovuoden tilikauden tulos euron sijaista näyttää euron alijäämä, mikäli verotuloennuste toteutuu talousarviovuoden aikana. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi talousarviomuutokset esittelyn mukaisille kustannuspaikoille ja tileille niin että tuloarvio kasvaa euroa ja menoarvio euroa. 8/15

9 Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarviomuutokset tuloarvioon euron ja menoarvioon euron muutokset seuraavasti kustannuspaikoittain ja tileittäin: - taloustoimisto 150 / ,- - muu yleishallinto 190/ ,- - muu yleishallinto 190/ ,- - muu yleishallinto 190/ ,- - muu yleishallinto 190/ ,- - muu yleishallinto 190/ ,- - muu yleishallinto 190/ ,- - kirkko 520/ ,- - seurakuntakeskus 530 / ,- - seurakuntakeskus 530 / ,- - varsin. hautaustoimi 440 / ,- - varsin. hautaustoimi 440 / ,- 9/15

10 41 Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2014 KN 9/ Kirkollisveroprosentin määrääminen vuodelle 2014 Talouspäällikkö: Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin (KL 15:2 3. mom.). Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan seurakunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentti Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivään mennessä. Kirkollisveroprosentti on pitkään ollut Pornaisissa 1,75 %. Epävarmassa taloustilanteessa ja verotulokertymien heikennyttyä vuosien 2012 ja 2013 aikana on verotulokertymäennusteissa prosentti pidetty samana. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Pornaisten seurakunnan kirkollisveroprosentin määrän 1,75 % vuodelle Kirkkovaltuusto vahvistaa Pornaisten seurakunnalle kirkollisveroprosentin määräksi 1,75 % vuodelle /15

11 42 Perustoimintokuvaus 2014 ja 2013 KN 5/ Perustoimintokuvaus 2013 Kirkkoherra: Perustoimintokuvaus toimii runkona seurakunnan tekemälle työlle. Siinä on ilmaistu prosenttisesti eli pääosin se työ, mitä seurakunnassa tehdään. Perustoimintokuvausta kuuluu päivittää vuosittain. Perustoimintokuvaus on tärkeä työkalu myös luottamushenkilöille, jotta he voivat asettaa suuntaviivoja tulevan vuoden painopistealueiksi. Nämä painopistealueet laitetaan näkyviin perustoimintokuvaukseen toimintasuunnitelman teon yhteydessä. Työntekijät ovat päivittäneet kevään aikana perustoimintokuvauksen vastaamaan tämän hetkistä seurakunnan tekemää työtä. Liite 4: Perustoimintokuvaus 2013 Kirkkoneuvosto 1. keskustelee perustoimintokuvauksesta 2. lähettää perustoimintokuvauksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. KN 9/ Perustoimintokuvaus 2014 Kirkkoherra: Seurakunnalla on voimassa oleva Strategia, jonka toteutumista perustoimintokuvaus palvelee. Perustoimintokuvaus kuvaa n % seurakunnan toiminnasta. Perustoimintokuvausta tulee päivittää toimintasuunnitelmaa tehtäessä, jotta se on ajan tasalla suunnitelmavuonna. Liite 4: Perustoimintokuvaus 2014 Kirkkoneuvosto keskustelee perustoimintokuvauksesta ja hyväksyy sen lähetettäväksi kirkkovaltuustolle. Liite 3: Perustoimintokuvaus 2014 Liite 4: Perustoimintokuvaus /15

12 Perustoimintokuvauksessa oleelliset muutokset vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013: - kirkolliset vaalit lisätty - diakonia-tehtäväala päivitetty - nuoriso- ja rippikoulu-tehtäväalat päivitetty Kirkkovaltuusto hyväksyy Pornaisten seurakunnan perustoimintokuvauksen vuodelle 2014 sekä vuodelle /15

13 43 Pornaisten seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille KN 9/ Pornaisten seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Talouspäällikkö: Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä talousarviovuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään talousarviovuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä. Toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan kolmeksi vuodeksi ja ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista ja määrärahojen sitovuustasoista. Talousarvio 2014 on laadittu ja tuloksena on alijäämäinen talousarvio. Kirkkoneuvosto toukokuussa esittämä raami on että tilikauden tulos on nolla. Raamiin perustuvaa talousarvio ei ole saatu laadittu. Talousarviossa huomattavaa että vuosikate oli ylijäämäinen ja tilikauden tulosta rasittaa noin euron poistomäärä. Toimintatuottojen kertymäsuunnitelma sisältää 28,2 prosentin kasvun. Tässä on mukana arvioitu tilavuokrien kertymä. Lisäksi on huomioitu jo päätetyt vuokrien korotukset. Toimintamenojen kasvu on ennustettu olevan 8,3 prosentti. Tässä on palkkakustannusten kasvusta yli 5 prosenttia. Tästä kasvusta osa selittyy palkkaratkaisulla, suurin osa kasvusta tulee toimituspalkkioista. Perushenkilöstömääriin ei ole esitetty vähennyksiä eikä kasvua. Kirkollisverotulojen kasvuennuste on nolla ja yhteisöveroissa on 4 prosenttia. Perustana kirkollisverossa on veroprosentin pitäminen samana eli 1,75 prosenttia. Poistojen määrä on kasvanut noin 5,7 %. Investointeihin on budjetoitu koneiden ja kalusteiden uusimismenoja, jotka aiheutuvat kun vuonna 2000 käyttöönotetun seurakuntakeskuksen kalusteet vanhentuvat ja rikkoontuvat normaalissa käytössä. Hautaustoimen puolella uusitaan koneita suunnitelman mukaisesti ennen kuin koneet rikkoontuvat täysin tai aiheuttavat suuria korjausmenoja. Sitovuustasot ovat kirkkovaltuustoon nähden pääluokat: seurakuntatyö, hallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustasoja ovat tehtäväalat ja näissä toimintakate. Tarkemmat sitovuustasot kirkkoneuvosto voi määritellä käyttösuunnitelmissa koskien talousarviovuotta. Rahoitussuunnitelmassa ei ole esitetty lainanottoa vuoden 2014 aikana. Rahoituslaskelma osoittaa kassavarojen riittävyyden talousarviovuoden aikana. Liite 5: Pornaisten seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma vuosille Kirkkoneuvosto päättää 1. keskustelee talousarviosta hyväksyä Pornaisten seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää sitä kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 3. esittää kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi sitovuustasoiksi seuraavat tuloslaskelman 13/15

14 ja rahoituslaskelman osat: toimintakate verotulot vuosikate poistot tilikauden tulos investoinnit esittää kirkkovaltuustolle talousarvion sitovuustasoiksi: pääluokkien (paikallisseurakuntatyö, hautaustoimi, hallinto, kiinteistötoimi) ulkoinen toimintakate 5. antaa oikeudet kirkkoherralle ja talouspäällikölle tehdä teknisluonteiset korjaukset toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Liite 5: Pornaisten seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Kirkkovaltuusto päättää 1. hyväksyä Pornaisten seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille vahvistaa sitovuustasoiksi seuraavat tuloslaskelman ja rahoituslaskelman osat: toimintakate verotulot vuosikate poistot tilikauden tulos investoinnit vahvistaa ulkoiset toimintakatteet seuraaville pääluokille: paikallisseurakuntatyö, hautaustoimi, hallinto, kiinteistötoimi 4. antaa oikeudet kirkkoherralle ja talouspäällikölle tehdä teknisluonteiset korjaukset toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille /15

15 44 Ilmoitusasiat 1. Talouden toteuma (liite 6) 2. Luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden puurojuhla on sunnuntaina klo 10 alkaen kirkossa. Kirkkovaltuusto merkitsee saaneensa ilmoitusasiat tiedoksi. 45 Muut asiat 46 Jäsenten esille ottamat asiat Nikula: Kiitokset selkeästi talousarviokirjan rakenteesta. Nikula: Hautausmaan puutarhapenkkien talvikorjuun vienti. 47 Valitusosoitus Kokouksen päätöksistä voi tehdä kirjallisen valituksen 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle. Alistettavassa asiassa kirkollisvalitus on toimitettava, asian luonteesta riippuen Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille, Kirkkohallitukselle tai Opetusministeriölle. Mikäli kokouksessa on päätetty hankinta-asiasta, voi se, jota asia koskee saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Muutoshakemus markkinaoikeudelle on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 48 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen klo /15

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 okousaika 11.12.2012 klo 18.00-20.20 okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat 44

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 2-2015 Aika 19.02.2015 kello 18.30 21.15 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi x Varapuheenjohtaja Lilja Lasse x Jäsenet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ:

VIITASAAREN SEURAKUNTA. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: VIITASAAREN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 3 / 2015 AIKA: 13.5.2015 Klo 18.00-20.00 PAIKKA: LUMMENIEMI LÄSNÄ: Halonen Juhani Helle Olli Hämäläinen Tuulikki Kananen Mauri Kananen Ulpu Kinnunen Pentti

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 1/2014 PÖYTÄKIRJA. Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen Sirpa. Knuutila Heikki. Lahdensivu Olavi Latvanen Anneli 1 KOKOUSAIKA 14.5.2014 kello 18.00 Kahvitarjoilu kello 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Alasali, Sontulantie 1, Akaa OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen Sini-Marja Hämäläinen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot