Fluke Käyttöohje. Power Logger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger"

Transkriptio

1 Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1

2 Rajoitettu takuu ja valmistajan vastuun rajoitukset Jokaisen Fluke-tuotteen taataan olevan vapaita raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Fluke-1735:n takuu on kaksi vuotta. Takuu alkaa toimituspäivästä. Osilla, korjauksilla ja huoltotoimenpiteillä on 90 päivän takuu. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa tai Fluken valtuutetun jälleenmyyjän loppukäyttäjäasiakasta, eikä koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai mitään tuotetta, jota on Fluken mielestä käytetty väärin, muutettu, käsitelty huolimattomasti tai vioitettu tahallisesti tai epänormaalilla käytöllä/käsittelyllä. Fluke takaa että ohjelmistot toimivat siten kun niiden toimintamäärittelyissä sanotaan 90 päivän ajan ja että ne on tallennettu oikein ehjälle tallennusvälineelle. Fluke ei takaa ohjelmien virheettömyyttä eikä häiriötöntä toimintaa. Fluken valtuutettujen jälleenmyyjien kautta ostettujen tuotteiden takuu koskee uusia ja käyttämättömiä laitteita ja on kohdistettu ainoastaan loppukäyttäjäasiakkaille. Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta antaa laajempaa tai erilaista takuuta Fluken puolesta. Takuu-tuki on saatavissa, mikäli tuote on ostettu valtuutetun Fluke-jälleenmyyntikanavan kautta tai ostaja on maksanut soveltuvan kansainvälisen hinnan. Fluke varaa itselleen oikeuden laskuttaa ostajaa korjauksen/ varaosien tuontikustannuksista silloin kun tuote on ostettu yhdessä maassa ja toimitettu korjattavaksi toiseen maahan. Fluken tuotevastuu rajoittuu, Fluken valinnan mukaan, ostohinnan palauttamiseen, veloituksettomaan korjaukseen tai viallisen tuotteet vaihtamiseen, jos tuote on toimitettu valtuutettuun Fluke-huoltokeskukseen takuuaikana. Saadaksesi takuupalvelua, ota yhteys lähimpään Fluken valtuutettuun huoltokeskukseen tai lähetä tuote (varustettuna ongelmankuvaksella) postikulut ja vakuutus maksettuna (FOB määräasemalla) lähimpään Fluke-huoltokeskukseen. Fluke ei vastaa rikkoontumisvaarasta kuljetuksen aikana. Takuukorjauksen jälkeen tuote palautetaan lähettäjälle kuljetus maksettuna (FOB määräasemalla). Jos Fluke katsoo, että vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä (ml. ylijännitteet), muuttamisesta, vioittamisesta tai epänormaaleista olosuhteista tai käsittelystä, Fluke toimittaa arvion korjauskustannuksista saadakseen valtuutuksen korjaukseen. Takuukorjauksen jälkeen tuote palautetaan lähettäjälle rahti maksettuna ja lähettäjää tullaan laskuttamaan korjauksesta ja kuljetuskustannuksista (FOB lähtöasemalla). TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO JA SE KORVAA KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. NIIHIN KUULUU, MUTTA EI RAJOITU, MIKÄ TAHANSA EPÄSUORA TAKUU KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPI- VUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLI- NEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUK- SELLISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, RIIPPUMATTA SIITÄ JOHTUVATKO NE TAKUUN RIKKOMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA TEORIASTA. Jotkut valtiot eivät salli epäsuoran takuun rajoittamista tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista. Siksi tämän takuun rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia ostajia. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo tämän takuun jonkin ehdon pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, ei sellainen päätös vaikuta minkään muun ehdon lainvoimaisuuteen tai toimeenpantavuuteen.. Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA USA Fluke Industrial B.V., P.O. Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands 2

3 Sisällysluettelo Otsikko Sivu Rajoitettu takuu ja valmistajan vastuun rajoitukset...2 Johdanto...5 Symbolit...5 Turvallisuusohjeet...6 Vakio- ja lisävarusteet...7 Mukana tulevan CD:n sisältö...8 Laitteeseen tutustuminen...8 Virtapihdit...8 Näyttö...8 Näytön symbolit...9 Näppäimistö ja kiertokytkin...10 SAVE- ja CURSOR-napin käyttö...11 Liitännät...11 RS-232-liityntä...12 Perusasetukset (Menu)...12 Menu-valikon avaus...12 Katsaus Menu-valikkoon...12 Peruskäyttö...13 Parametrien asetukset (Menu-valikko)...13 Tiedonkeruu-asetukset (Logging)...13 Katso/poista näytönkopioita (View/Delete Screens)...15 Katso automaattisia näytönkopioita (View Auto Screens)...15 Näytön kontrasti (Display Contrast)...16 Laiteasetukset (Instrument Setup)...16 Virtamittapäät (Current Probes)...16 Jännitemuuntajat (Voltage Transformers)...18 Vaiheiden merkinnät (Phase Identification)...18 Taustavalo (Backlight)...18 Versio ja kalibrointi (Version & Calibration)...18 Sähköverkon tyyppi (Power Network)...18 Päiväys ja kellonaika (Date & Time)...19 Kieli (Language)...19 Mittaustoiminnot...19 Kiertokytkin...19 METER V / A / Hz...19 SCOPE...19 HARMONICS...19 POWER...19 EVENTS (tapahtumat)...19 Loggerin kytkentä sähköverkkoon...20 Värikoodaussarja...20 Yksivaihemittaukset...20 Jaetun vaiheen mittaukset...21 Mittaukset 3-vaiheverkossa...22 V A Hz (Voltit / Ampeerit / Hertzit)...23 Tiedonkeruu-toiminnolla tallentuvat mittausarvot...24 Mittaustoiminto...24 Näytönkopion tallennus (Save screen)...24 Tiedonkeruu-toiminto (Logging)...24 Mittaustoiminto vaihetehon mittausteoriaa...27 Näytönkopion tallennus

4 Tiedonkeruu-toiminto (Logging)...28 Tapahtumat (Events)...29 Näytönkopion tallennus...30 Harmoniset yliaallot (Harmonics)...30 Tiedonkeruutoiminto (Logging)...31 Näytönkopion tallennus...32 Oskilloskooppi (Scope)...32 Mittaustoiminto...32 Näytönkopion tallennus...32 Keskiarvoistusajan vaikutus piirtojakson pituuteen...33 Yleistä...34 Verkkolaite- ja akkukäyttö...34 Akun vaihto...34 Kunnossapito...35 Kalibrointi...35 Säilytys...35 Tekniset tiedot...36 Yleiset tiedot...36 Lämpötila-alueet...36 EMC...37 Turvallisuus...37 Tekniset tiedot...37 Tehokerroin (PF=Power Factor)...39 Taajuusmittaus...39 Harmoniset yliaallot...39 Liite A...41 Suureet, jotka tallennetaan tiedonkeruu-toiminnolla...41 Liite B...46 Tiedonkeruutoiminto ja muistin käyttö

5 Johdanto Fluke-1735 Power Logger Tällä Fluke-1735 Power Logger-laitteella (tästä lähin käytämme siitä nimeä loggeri ), voit tehdä jännite-, virta- ja tehoanalyysit kuormituksistasi ja sähköverkoistasi. Loggeri on suunniteltu kunnossapidon ja sähköasennuksen tarpeita silmälläpitäen. Myös sähköverkkoyhtiöt hyötyvät laitteen ominaisuuksista. Fluke-1735 Power Logger on varustettu Flash-teknologialla, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden päivittää itse laitteen ohjelmisto. Tämä päivitys tehdään Windows Flash Update-ohjelmistolla, joka löytyy laitteen mukana toimitetulta CD:ltä. Jos uusi laiteversion päivitys on olemassa, löydät sen Fluken nettisivuilta (www.fluke.fi => tuki =>ohjelmistot=>sähkönlaatu ja teho). Symbolit Taulukossa 1 on listattuna tässä käyttöohjeessa ja laitteessa käytetyt symbolit. Taulukko 1. Symbolit Tärkeää tietoa. Katso käyttöohje. Vaarallinen jännite. Maadoitus Kaksoiseristys Tasajännite tai virta, DC (Direct Current). CE Täyttää Euroopan Unionin vaatimukset. Turvahyväksyntä (Kanadalainen). Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Pyydä Flukelta tai kierrätyslaitokselta tietoja oikeasta hävitystavasta.. Turvahyväksyntä (Australialainen). 5

6 Turvallisuusohjeet Lue tämä osio huolelllisesti läpi. Näin varmistut tärkeimmistä turvaseikoista käyttäessäsi loggeria. Tässä käyttöohjeessa, Varoitus tarkoittaa olosuhteita tai toimia jotka aiheuttavat vaaran tai vaaroja käyttäjälle. Huomio tarkoittaa olosuhteita tai toimia, jotka voivat vaurioittaa mittalaitetta. Varoitukset Tätä loggeria saa käyttää vain ammattitaitoinen henkilö. Välttääksesi sähköisku, irroita kaikki mittajohdot loggerista ennenkuin avaat akkukotelon kannen. Loggerin saa avata vain akuston vaihtoa varten. Laitteen huollon saa suorittaa vain siihen koulutuksen saanut henkilö. Käytä vain loggeriin tarkoitettuja virtapihtejä. Mikäli käytät joustavia virtapihtejä (flex), käytä vaadittavia suojavarusteita tai työskentele piirien ollessa jännitteettömiä. Suojaa loggeri vedeltä ja kosteudella. Välttääksesi sähköisku, kytke jännite- ja virtamittapäät ensin loggeriin ja sitten vasta mitattavaan piiriin. Jännitemittajohtojen ja päiden turvaluokitus on 600 V CAT III. Maksimijännite vaiheen ja maan välillä ei siis saa ylittää 600 V. Vaiheidenvälinen jännite ei saa ylittää 800 V. Käytä vain tähän loggeriin tarkoitettuja vakio- tai lisävarusteita (ml. verkkolaite). 6

7 Vakio- ja lisävarusteet Laitteen mukana tulevat vakiovarusteet on listattu taulukossa 2. Lisävarusteet näkyvät taulukossa 3. Taulukko 2. Vakiovarusteet Varuste/laite Malli tai varaosanumero Power Logger Verkkolaite/akkulaturi, 115V/230V 50/60 Hz FLUKE-1735 BC1735 Kansainvälinen AC-pistokesarja verkkolaitteelle Joustava virtapihtisarja malleille 1735, 1743, 1744, 1745 (15A/150A/3000A) Jännitemittajohtosarja, 2 m FS17XX VL1735 Hauenleuka, musta Värikoodaussarja WC17XX Ladataava akku,nimh 7.2V Pehmeä kantolaukku CD ROM,FLUKE-1735 MANUAALI JA OHJELMISTO Sisältää: käyttöohjeet, PC-ohjelmisto, laitepäivitysohjelmisto (Englanti, Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Portugali, Kiina) Users Manual (vain englanti) Taulukko 3. Lisävarusteet Kuvaus Virtapihtisarja, 1A/10A+N Virtapihtisarja, 1A/10A Virtapihtisarja, 5A/50A+N Virtapihtisarja, 5A/50A Virtapihtisarja, 20A/200A+N Virtapihtisarja, 20A/200A Lisävaruste MBX Clamp 1A/10A+N MBX Clamp 1A/10A MBX Clamp 5A/50A+N MBX Clamp 5A/50A MBX Clamp 20A/200A+N MBX Clamp 20A/200A 7

8 Mukana tulevan CD:n sisältö Loggerin mukana tulevalla CD:llä on seuraavat tiedot: Käyttöohjeita eri kielillä Power Log-ohjelmisto (tarkista ja lataa viimeisin päivitys internet-sivuiltamme) 1735 laiteohjelmiston päivitysohjelmisto Laitteeseen tutustuminen Huomio! Lataa akusto täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa käyttäen laitteen mukana tullutta verkkolaitetta (varmista115/230-valinnan oikeellisuus laturista). Lataaa laitetta vähintään 5 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.. Virtapihdit Käynnistettäessä loggeri, se tunnistaa automaattisesti siihen kytketyt Fluken flex- tai tavalliset virtapihdit jotka on suunniteltu laitteen kanssa käytettäväksi. Mikäli haluat vaihtaa virtapihdit, sammuta loggeri, vaihda pihdit ja käynnistä loggeri uudelleen. Näyttö Tässä osiossa tutustutaan laitteen näyttöön ja näppäimistöön. Kytke loggeriin virta päälle kääntämällä kiertokytkintä myötäpäivään haluamasi toiminnon kohdalle. Kyseinen toiminto ilmestyy näytölle. 8

9 Näytön symbolit Kuvassa 1 näkyvät näytöllä olevat erilaiset symbolit. Valittu mittaustoiminto Käyttöjännite Päiväys ja kellonaika Mittaustila Tallennustila Vaihdetaan RECORD/MEASURE-napilla Akkukäyttö Verkkolaite Taukotoiminto mittaustilassa Taukotoiminto tallennustilassa Tauko päälle/pois HOLD/RUN-napilla Menu-valikko avoinna Menu-valikko käyttöön ja pois MENU/ESC-napilla Muistista haettu tieto näytöllä Kuva 1.Näytön symbolit 9

10 Näppäimistö ja kiertokytkin Kuvassa 2 selvitetään loggerin näppäimistön ja kiertokytkimen toiminta. Taustavalo päälle/pois Kursori päälle/pois Mittaus/tallennus-tilan valinta Mittauksen pysäytys/jatkaminen Mittaustoiminnan valinta kiertokytkimellä Menu-valikko (milloin tahansa) tai palaaminen aiemmalle Menu-tasolle tallentamatta muutoksia Näytönkopion tallennus tai Menu-toiminnon vahvistus Kursoreiden siirto ja liikkuminen valikoissa sekä eri vaiheiden mittaustulosten tarkastelu Kuva 2. Näppäimistö ja kiertokytkin 10

11 SAVE- ja CURSOR-napin käyttö ENTER/SAVE SCREEN-napin painaminen tallentaa muistiin näytönkopion senhetkisestä näytöstä. Tästä kuvasta ei voida jälkikäteen mitata mitään, eikä kuvaa voi muokata tai editoida. Mikäli kursorit ovat käytössä, tallentuvat myös ne kuvaan. Kursorin liikutteluun käytettävät nuolinapit aktivoituvat HOLD-tilassa (laite menee myös automaattisesti HOLD-tilaan painettuasi CURSORnappia). Tiedonkeruun katselutilassa (tallennus pysäytetty HOLD-napilla), CURSORnapin painaminen asettaa kyseisen ajan vertailuajaksi (tämän jälkeen kursorin kohdalla oleva aika näytetään suhteessa vertailuaikaan). Kursorit poistuvat käytöstä ESC-nappia painamalla ja laite palaa HOLD-tilaan. Liitännät RS-232-liitäntä Akustokotelo AC - adapteri Liitin virtapihdeille Liitin jännitemittajohdoille Kuva 3. Liitännät 11

12 RS-232-liityntä RS232-liitäntää käytetään tiedonsiirtoa varten. Käytä PowerLog-ohjelmistoa tietojen analysointiin. Perusasetukset (Menu) Menu-valikon avaus Kaikki loggerin perusasetukset tehdään Menu-valikossa. Menuvalikkoon pääsee koska tahansa painamalla ESC/MENU-nappia. Tämän napin uudelleenpainaminen palauttaa takaisin edelliseen näyttöön. Katsaus Menu-valikkoon Muistipaikat 0-6 Averaging time = keskiarvoistusaika Event Thresholds = häiriöiden liipaisuarvot Muistipaikat 0-10 Muistipaikat Muistipaikat Muistipaikat Muistipaikat Current Probes = virtapihtien asetus Voltage Transformers = jännitemuuntajan asetus Phase Identification = vaiheiden merkintä (L1,L2,L3 tai A,B,C) Backlight = taustavalon käyttö (automaatti tai manuaali) Version & Calibration = versio ja viimeisin kalibrointipäivä Configuration = verkon kytkentämallin valinta Nominal voltage = nimellisjännite Freq = nimellistaajuus Year = vuosi Month = kuukausi Day = päivä Hour = tunti Minute = minuutti English = englanti Deutsch = saksa Francais = ranska Portugese = portugali Chinese = kiina Kuva 4. Menun rakenne 12

13 Peruskäyttö Seuraavassa luvussa käydään läpi erilaisten asetusten teko Menu-valikossa. Menu-valikkoon päästään painamalla ESC/MENU-nappia Menu-valikossa liikutaan nuoli ylös/alas napeillla ja valinta kuitataan painamalla ENTER Parametrin vaihto: Parametrejä vaihdetaan nuolinappien avulla. Muutettu parametri tallennetaan muistiin painamalla ENTER. ESC-nappia painamalla poistutaan valikosta tallentamatta muutoksia. Parametrien asetukset (Menu-valikko) Tiedonkeruu-asetukset (Logging) Logging-valikossa voidaan valita kahdesta eri alavalikosta: joko keskiarvoistusajan säätö tai häiriöiden liipaisurajojen asetus. Keskiarvoistusajalla (Averaging period) tarkoittaa sitä aikaa, jolta mittausdata kerätään. Eli aikaväliä, jolloin tieto aina tallennetaan. Tietyissä toiminnoissa tallentaa myös Min- & Maxarvot tältä ajalta. Kun keskiarvoistusaikaa muutetaan (nuolinapit vasen/oikea), samalla muuttuu myös tiedonkeruun maksimiaika (näkyy näytön alalaidassa, logging time). 13

14 Custom Setting- valikossa voidaan keskiarvoistusajaksi asettaa mikä tahansa aika. Jopa 4320 keskiarvoistusjaksoa voidaan tallentaa. Valitsemalla häiriöiden liipaisurajojen asetus (Event Thresholds), voidaan asettaa jänniterajat, joista piirto EVENTS-tilassa alkaa (katso myös 'Harmoniset yliaallot'). 14

15 Katso/poista näytönkopioita (View/Delete Screens) Valitse yksi tallennetuista näytönkopioista ja paina ENTER katsoaksesi sitä. Kaikissa näytönkopioissa näkyvät päiväys, kellonaika ja mittaustoiminto tallennushetkellä. Jokaisella sivulla näkyy 10 näytönkopiota. Sivunvaihto tapahtuu nuolinapeilla sivusuuntaan. Katso automaattisia näytönkopioita (View Auto Screens) Tässä valikossa voit katsella tiedonkeruun aikana automaattisesti tallennettuja näytönkopioita. Näytönkopio tallentuu automaattisesti muistiin aina kun näyttö tulee täyteen (max 18 kpl). HUOM! Automaattisesti tallennetut näytönkopiot tuhoutuvat muistista automaattisesti kun uusi tiedonkeruutoiminto aloitetaan. Mene haluamasi näytönkopion kohdalle ja paina ENTER katsellaksesi sitä. HUOM. Näytön tullessa täyteen, vain sillä hetkellä näytöllä oleva kuva tallennetaan automaattisesti. Esim. mikäli näytöllä näkyi vaiheen 3 jännite ja virta näytön tullessa täyteen, VAIN se kuva tallentuu muistiin. 15

16 Näytön kontrasti (Display Contrast) Kontrastin säätö tapahtuu ylös/alas-nuolilla. Laiteasetukset (Instrument Setup) Virtamittapäät (Current Probes) Laite tunnistaa automaattisesti siihen kytketyt virtapihdit (Flexi Set tai Clamp) käynnistyksen yhteydessä. Mittausalue voidaan valita vasen/oikea-nuolilla: low, mid, high (alue näkyy näytön alalaidassa). Mikäli mitataan virtamuuntajan toisiopuolelta (käyttäen esim 1A/10Apihtejä), voidaan laite skaalata näyttämään ensiöpuolen virta-arvoja. 16

17 Mene nuolinapeilla muuntosuhteen kohdalle (transformer ratio) ja valitse muuntosuhde oikea-/vasen nuolinapeilla. Muuntosuhteen muutos näkyy näytön alalaidassa (ensiöpuoli= primary current, toisiopuoli= secondary current). Paina ENTER vahvistaaksesi muutos. 17

18 Jännitemuuntajat (Voltage Transformers) Mikäli käytät jännitemuuntajia, toimi kuten kohdassa Virtamuuntajat. Vaiheiden merkinnät (Phase Identification) Tässä valikossa voit valita näytetäänkö eri vaiheet näytöllä: "A, B, C" vai "L1, L2, L3." Taustavalo (Backlight) Tässä valikossa voit valita sammuuko taustavalo automaattisesti (auto) 30 sekunnin jälkeen vai onko se päällä kunnes taustavalo-nappia painetaan uudelleen (manual). Huomio Säästä akkua pitämällä taustavalo pois toiminnasta. Versio ja kalibrointi (Version & Calibration) Tästä valikosta voit tarkistaa laitteen tyypin, laitteen ohjelmistoversion (firmware), viimeisimmän kalibrointipäivän ja laitteen sarjanumeron. Sähköverkon tyyppi (Power Network) Mene nuolilla kohtaan sähköverkon tyypin asetus (Configuration, ei power type kuten alla näkyvässä kuvassa) ja valitse oikea/vasen-nuolinapeilla haluamasi tyyppi: 1 Phase + N (1 vaihe + nolla), split phase, wye (tähti), 2- element delta, 3-element delta. Tässä valikossa voit myös asettaa nimellisjännitteen (nominal voltage) ja nimellistaajuuden (Freq). 18

19 Päiväys ja kellonaika (Date & Time) Tässä näytössä voit asettaa päiväyksen ja kellonajan. Kieli (Language) Tässä näytössä voit suorittaa kielivalinnan. Mittaustoiminnot Kiertokytkin Seuraavassa osiossa käydään läpi kiertokytkimen eri asennot. METER V / A / Hz Näyttää vaihejännitteet, vaihevirrat ja nollavirran numeroarvoina (sekä taajuuden). SCOPE Näyttää jännitteiden ja virtojen aaltomuodot sekä niiden välisen vaihe-eron. Näyttää myös kursorin kohdalla olevat V ja A arvot.. HARMONICS Näytää harmoniset yliaallot 40:een yliaaltoon vaihekohtaisesti (jännitteistä, virroista ja nollavirrasta) asti. Näytöllä myös THD-arvo (=Total Harmonic Distorsion=kokonaissärö). POWER Näyttää eri tehosuureet vaihekohtaisesti sekä totaalina (kokonaisteho). Tehosuureet jotaka näytetään: pätöteho (W), näennäisteho (VA), loisteho (VAR), tehokerroin (PF) ja Cos φ (DPF). Voit myös mitata tehokulutukset (Wh, Vah, VARh). Huomio Tehokulutuksen mittausjaksoa voi muuttaa vaihtamalla keskiarvoistusjakson pituutta (kts kohta tiedonkeruu-toiminto). EVENTS (tapahtumat) Tapahtumat ovat jännitekuoppia, -kohoumia ja keskeytyksiä. Tämä toiminto tallentaa tapahtumat automaattisesti myöhempää tarkastelua varten. Tapahtumien liipaisurajat asetetaan Menu-valikossa. 19

20 Loggerin kytkentä sähköverkkoon Sähköiskun riskin minimoimiseksi, kytke aina ensin mittajohto (ja virtapihdoít) loggeriin ja vasta sitten mitattavaan piiriin. Käytä vain loggerille tarkoitettuja virtapihtejä ja jännitemittajohtoja. Mikäli ne näyttävät vaurioituneilta, älä käytä niitä. Varmista ennen mittauspiiriin kytkentää että kaikki liittimet ovat varmasti kunnolla kiinni Loggerissa. Värikoodaussarja Loggerin mukana toimitettiin värikoodaussarja, jonka avulla mittauskytkentöjen suoritus on paljon helpompaa. Voit merkitä eri vaiheisiin tarkoitetut mittapäät tietyillä väreillä. Yksivaihemittaukset Kytke mittajohdot ja virtapihdit kuten kuvassa 5 ja alla olevissa taulukoissa on mainittu: Jännitemittapäät: Verkko Vaihe Vaihe (sama) Vaihe (sama) Nollajohdin Mittajohto A (L1) B (L2) C (L3) N Virtapihdit: Verkko L1 Ei kytketty Ei kytketty Nollajohdin Virtapihti A (L1) B (L2) C (L3) N 20

21 Jaetun vaiheen mittaukset Kuva 5. Yksivaihemittaus Joissain maissa asuntoihin tuodaan 220V ja siitä tehdään kaksi 110V (split phase) lähtöä. Kytke mittajohdot ja virtapihdit kuten kuvassa 6 ja alla olevissa taulukoissa on mainittu: Jännitemittapäät: Verkko Mittajohto Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 1 Nollajohdin A (L1) B (L2) C (L3) N Virtapihdit: Verkko Virtapihti Vaihe 1 Vaihe 2 Ei kytketty Nollajohdin A (L1) B (L2) C (L3) N 21

22 Kuva 6. Jaetun vaiheen mittaus Mittaukset 3-vaiheverkossa Kytke mittajohdot ja virtapihdit kuten kuvissa 7 ja 8 sekä alla olevissa taulukoissa on mainittu: Jännitemittapäät: Verkko Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Nollajohdin Mittajohto A (L1) B (L2) C (L3) N Virtapihdit: Verkko Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Nollajohdin Virtapihti A (L1) B (L2) C (L3) N 22

23 Kuva 7. 3-vaihe tähti-kytkentä Kuva 8. 3-vaihe kolmio-kytkentä V A Hz (Voltit / Ampeerit / Hertzit) Valitse toiminto kiertokytkimellä Tällä toiminnolla voit nähdä numeroarvoina jokaisen vaiheen (L1, L2, L3): Jännitteen (V) Virran (I) Taajuuden (F) + Nollajohtimen virran (In) Voit myös suorittaa näille mittausarvoille tiedonkeruu-toiminnon. 23

24 Tiedonkeruu-toiminnolla tallentuvat mittausarvot Tiedonkeruulla tallentuvat seuraavat arvot jokaiselta vaiheelta (L1, L2, L3) Jännite (V) Virta (I) Taajuusarvo Näitä tietoja voidaan analysoida jälkeenpäin myös Fluke PowerLog-ohjelmistolla. Mittaustoiminto Tässä toiminnossa näet numeroarvot kuten alla olevassa kuvassa: Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen jännite- ja virta-arvon sekä niiden maksimi- ja minimiarvot mittausajalta. Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen taajuusarvon ja sen min/maxarvot tai nollajohtimen virta-arvot. Hold/Run-napilla mittauksen voi pysäyttää ja sen voi aloittaa uudelleen alusta. Näytönkopion tallennus (Save screen) Save/Enter-napilla voit tallentaa sillä hetkellä olevasta näytöstä valokuvakopion laitteen muistiin. Tästä kuvasta ei voida jälkeenpäin analysoida dataa, mutta sen voi liittää esim. raporttiin. Tiedonkeruu-toiminto (Logging) Record/Measure-napilla voit aloittaa tiedonkeruutoiminnon tai voit palata takaisin mittaustilaan. Ennen tiedonkeruu käynnistymistä, laite ilmoittaa näytöllään maksimipiirtoajan. Painamalla Esc-nappia (change), tätä maksimipiirtoaikaa voidaan muuttaa. 24

25 Keskiarvoistusajan (averaging time) muutos vaikuttaa myös koko piirtoajan pituuteen. Näytön tullessa täyteen, valokuva siitä tallennetaan automaattisesti muistiin. Tämän jälkeen piirto jatkuu normaalisti. Max. 18 kpl automaattisia näytönkopioita mahtuu muistiin tallennuksen aikana. Tallennettuja näytönkopioita voidaan tarkastella Menu-valikon kohdassa View Auto Screens. Huomio Verkkolaitteen käyttö on erittäin suositeltavaa tiedonkeruun yhteydessä. Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen jännite- ja virta-arvon sekä niiden maksimi- ja minimiarvot mittausajalta. Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen kaksi arvoa, jotka voivat olla: - Jännite (V) ja virta (I) (katso kuva yllä) - Jännite (V) ja taajuus (Hz) - Jannite (V) ja nollan virta (In) Tiedonkeruutietojen analysointi: Painamalla cursor-nappia, saat kursorit käyttöön. Kursoreita voi liikutella vasen/oikea nuoli-napeilla. Kursorimittauksen ollessa käytössä, ylös/alas-nuolilla voidaan valita tarkasteltava vaihe. Huomio Kursorimittaus on käytössä vain laitteen ollessa "Hold"-tilassa. 25

26 Teho (Power) Käännä kiertokytkin teho-mittausasentoon (Power). Tässä toiminnossa voi mitata seuraavat arvot vaihekohtaisesti:: Pätöteho (P) watteina W (vaihekohtaisesti ja summana P tot ). Loisteho (Q) vareina VAR (vaihekohtaisesti ja summana Q tot ). Näennäisteho (S) volttiampeereina VA (vaihekohtaisesti ja summana S tot ). Tehokerroin (PF) ja kolmen vaiheen keskiarvoinen PF. Cos φ (DPF) ja kolmen vaiheen keskiarvoinen Cos φ. Energiakulutus (EP) kilowattitunteina kwh. Loistehon kulutus (EQ) kilovaritunteina kvarh. Mittaustoiminto Voit katsoa tämän hetken arvoja ja tallentaa ne, tai voit suorittaa tiedonkeruutoiminnon. Mittaustilan esimerkkinäyttö alla. Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen arvot (+min/max-arvot). Ylös/alas-nuolilla käynnistetään myös energialaskuri Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen kolme arvoa, jotka voivat olla: - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja tehokerroin (PF) - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja loisteho (Q) - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja EP - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja cos φ 26

27 Kun ylös/alas-nuolilla on valittu energiakulutuslaskuri, tulee alla oleva ilmoitus näytölle. Laskuri täytyy käynnistää painamalla RUN-nappia. Aika, jonka laskuri on ollut käynnissä, näkyy näytön ylälaidassa. Laskurin ollessa käynnissä, nuolilla ylös/alas saadaan vaihekohtaisia lisätietoja. Yksittäisen vaiheen näyttötilassa, voidaan myös tarkistaa onko kuormitus induktiivinen vai kapasitiivinen (symboli PF- ja cos φ kohdissa). Hold/Run-napilla mittauksen voi pysäyttää ja sen voi aloittaa alusta. Huomio Yksittäisen vaiheen näytössä ei voida katsoa energiakulutusarvoja. 3-vaihetehon mittausteoriaa Kts englanninkielinen käyttöohje. Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa valokuvakopio sen hetken näytöstä. 27

28 Tiedonkeruu-toiminto (Logging) Record/Measure-napilla voit aloittaa tiedonkeruutoiminnon tai voit palata takaisin mittaustilaan. Ennen tiedonkeruu käynnistymistä, laite ilmoittaa näytöllään maksimipiirtoajan. Painamalla Esc-nappia (change), tätä maksimipiirtoaikaa voidaan muuttaa. Keskiarvoistusajan (averaging time) muutos vaikuttaa myös koko piirtoajan pituuteen. Näytön tullessa täyteen, valokuva siitä tallennetaan automaattisesti muistiin. Tämän jälkeen piirto jatkuu normaalisti. Max. 18 kpl automaattisia näytönkopioita mahtuu muistiin tallennuksen aikana. Tallennettuja näytönkopioita voidaan tarkastella Menu-valikon kohdassa View Auto Screens. Huomio Verkkolaitteen käyttö on erittäin suositeltavaa tiedonkeruun yhteydessä. Energiankulutuslukemia ei näytetä tiedonkeruutoiminnossa, mutta niitä voidaan tarkistella PowerLog-ohjelmistossa.. Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen arvot Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen kaksi arvoa, jotka voivat olla: - Pätöteho (P) ja loisteho (Q) - Pätöteho (P) ja näennäisteho (S) - Pätöteho (P) ja tehokerroin (PF) 28

29 Painamalla cursor-nappia, saat kursorit käyttöön. Kursoreita voi liikutella vasen/oikea nuoli-napeilla. Kursorimittauksen ollessa käytössä, ylös/alasnuolilla voidaan valita tarkasteltava vaihe. Huomio Kursorimittaus on käytössä vain laitteen ollessa "Hold"-tilassa. Tapahtumat (Events) Käännä kiertokytkin Events-mittausasentoon. Tämä mittaustoiminto tallentaa jännitehäiriöt (kuopat=dips, kohoumat=swells ja katkokset=interruptions) seuraamalla kaikkia vaiheita samanaikaisesti (L1, L 2, L 3 ). Ennen seurannan aloitusta, valitse haluamasi raja-arvot Menu-valikosta (kts. kohta tiedonkeruun asetukset ). Kun seuranta on aloitettu (valittu run ), näytöllä näkyy teksti:... waiting for events Nyt mittalaite odottaa häiriöitä. Kun jollakin vaiheella esiintyy raja-arvot ylittävä häiriö, piirturi käynnistyy automaattisesti ja seuraa signaalia 4 minuutin ajan. Puolen jakson RMS-arvot (MIN ja MAX) tallentuvat. Näytönkopiot tallentuvat automaattisesti muistiin ja niitä voidaan katsella ja analysoida PowerLog-ohjelmistolla. Kaikkiaan 999 häiriötä mahtuu muistiin. Nuolilla ylös/alas voidaan selata häiriöitä. Mahdollista myös tallennuksen pysäyttämisen jälkeen. Hold/Run-napilla mittaus voidaan pysäyttää tai uusi mittausjakso aloittaa. 29

30 Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa näytönkopio senhetkisestä näytöstä muistiin. Harmoniset yliaallot (Harmonics) Käännä kiertokytkin Harmonics-mittausasentoon. Tämä mittaustoiminto mittaa yliaallot H1 H40 kaikilta vaiheilta (sekä jännitteestä että virrasta). Mittaustoiminto Kun kiertokytkin on käännetty Harmonics-asentoon, näytöllä näkyy seuraavaa: Nuolilla ylös/alas voidaan valita halutun vaiheen tiedot näytölle. Nuolilla vasen/oikea voidaan valita näytölle joko jännite tai virta. Hold/Run-napilla mittaus voidaan pysäyttää tai sitä voidaan jatkaa. Painamalla ensin Cursor-nappia, voidaan vasen/oikea nuolinappien avulla mitata yksittäisen yliaallon tiedot. Kun Cursor-tila on valittuna, voidaan näyttöä skaalata ylös/alas-napeilla seuraavasti: 100 %-50 % 50 %-25 % 10 %-5 %. 30

31 Tiedonkeruutoiminto (Logging) Record/Measure-napilla voidaan käynnistää tiedonkeruutoiminto (tai palata takaisin mittaustilaan. Nuolilla ylös/alas voidaan valita halutun vaiheen tiedot näytölle. Nuolilla vasen/oikea voidaan valita näytölle joko jännite tai virta. Kun piirturin näyttö tulee täyteen, valokuvakopio tallentuu muistiin. Näytön tullessa täyteen, valokuva siitä tallennetaan automaattisesti muistiin. Tämän jälkeen näyttö tuhotaan ja piirto jatkuu normaalisti. Max. 18 kpl automaattisia näytönkopioita mahtuu muistiin. Tallennettuja näytönkopioita voidaan tarkastella Menu-valikon kohdassa View Auto Screens. Tallennus pysäytetään painamalla HOLD-nappia. Analysointi voidaan suorittaa kursoreilla. Seuraavat asiat tallentuvat tiedonkeruutoiminnolla (L1, L2, L3): - Jännite (rms) - Virta (rms) - THD jännite - THD virta - Parittomat harmoniset yliallot 1-25 (jännitteestä ja virrasta) - Taajuus Itse laitteella nähdään THD- ja rms-arvot (jännite, virta). Muita arvoja voidaan katsella PowerLog-ohjelmistolla. 31

32 Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa näytönkopio senhetkisestä näytöstä muistiin. Oskilloskooppi (Scope) Käännä kiertokytkin Scope-mittausasentoon. Tällä toiminnolla näet reaaliaikaisen kuvan jännitteen ja virran aaltomuodoista (sekä numeroarvona vaihekulman (cp)) vaihekohtaisesti. Mittaustoiminto Kun kiertokytkin on käännetty Scope-asentoon, näytöllä näkyy esimerkiksi seuraavaa: Nuolilla ylös/alas voidaan valita halutun vaiheen aaltomuodot näytölle tai katsoa yhteisnäkymää kaikista vaiheista samanaikaisesti. Yksittäisen vaiheen aaltomuotojen ollessa näytöllä, nuolilla vasen/oikea voidaan valita näytölle joko kyseisen vaiheen virta tai nollan virta. Yksittäisen vaiheen aaltomuotojen ollessa näytöllä, myös vaihekulma näkyy näytöllä. Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa näytönkopio senhetkisestä näytöstä muistiin. Huomio Tässä toiminnossa tiedonkeruutoiminto ei ole käytettävissä. Vaihekulma (cp) tarkoittaa vaihesiirtoa ensimmäisen pätötehon yliaallon ja ensimmäisen loistehon yliaallon välillä. 32

33 Keskiarvoistusajan vaikutus piirtojakson pituuteen Taulukko 4 Mittaustoiminto Keskiarvoistusaika Piirtoaika V/A/Hz, Harmonics, Power 0,5 s 1 s 36 min 1 h 12 min 2 s 2 h 24 min 5 s 6 h 10 s 12 h 30 s 1 vrk 12 h 1 min 3 vrk 5 min 15 vrk 10 min 30 vrk 15 min 20 min 45 vrk 60 vrk 33

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Fluke-345. Käyttöohje. Sähkönlaadun pihtimittari

Fluke-345. Käyttöohje. Sähkönlaadun pihtimittari Fluke-345 Sähkönlaadun pihtimittari Käyttöohje Heinäkuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

Amprobe AM-500. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-500. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-500 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-500:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Amprobe SM-10 / SM-20A. Äänentasomittarit. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe SM-10 / SM-20A. Äänentasomittarit. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe SM-10 / SM-20A Äänentasomittarit Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna.

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.

Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Mitä on sähköinen teho? Tehojen mittaus Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia. Tiettynä ajankohtana, jolloin

Lisätiedot

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Pikakäyttöohje Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat tiedot löydät Users Manual-kirjasesta Näyttö Laser Liipaisin Toimintonapit AAparistot (2 kpl) Paristokotelon kansi

Lisätiedot

Fluke 434/435. Käyttöopas. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Käyttöopas. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Käyttöopas Huhtikuu 2006 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Alankomaissa Kaikki tuotenimet ovat yritystensä tavaramerkkejä. Vakiovarusteet

Lisätiedot

Energiamittarit ja mittalaitteet

Energiamittarit ja mittalaitteet R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen

Lisätiedot

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN IEC 61000-4-30 IEC 61010 1000 V CAT III 600 V CAT IV Mittaa kaikki tarvittavat suureet

Lisätiedot

Amprobe LAN-1. Pikakäyttöohje. Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta

Amprobe LAN-1. Pikakäyttöohje. Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta Amprobe LAN-1 Pikakäyttöohje Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa

PIKAKÄYTTÖOHJE V S&A Matintupa PIKAKÄYTTÖOHJE V1.0 2007 S&A Matintupa MITTALAITE; PAINIKKEET, PORTIT, OSAT PAIKALLINEN portti (local, L) PÄÄPORTTI (master, M) LCD NÄYTTÖ PÄÄTETUNNISTIN VIRTAKYTKIN FUNKTIONÄPPÄIN Jännitteen syöttö VAHVISTUS/

Lisätiedot

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari

eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari EDF3GL / EDFTL Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 Energia/laatumittari etäluenta 3G Ethernet (TCP/IP) energiamittaus: pätö-

Lisätiedot

SwemaAir 5 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Energiamittarit ja mittalaitteet

Energiamittarit ja mittalaitteet R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki

Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951. Anvia TV Oy Rengastie Seinäjoki Ohjelmoitava päävahvistin WWK-951 Käyttöohje Anvia TV Oy Rengastie 10 60100 Seinäjoki 020 7420 100 Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa... 2 2. Liitännät ja toiminnat... 3 3. Painikkeet... 3 3. Painikkeet...

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

UVS Kanavainen tärinämittari

UVS Kanavainen tärinämittari UVS 600 1-Kanavainen tärinämittari KÄYTTÖOHJEKIRJA SUOMI Ohjelmistoversio 1.1.6 ja uudemmat LCD näytön aktivointi Normaalisti UVS 600:n näyttö on suljettuna. Käynnistääksesi näytön paina vihreää LCD painiketta

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta

Energian hallinta. Energiamittari. Tyyppi EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 X. Tyypin valinta Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM23 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Luokka 2 (kvarh) EN62053-23 mukaan Tarkkuus ±0.5 lukemasta (virta/jännite) Energiamittari

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

11 mallia 1000 V CAT IV -luokituksella Kaiken tyyppisiin mittauksiin!

11 mallia 1000 V CAT IV -luokituksella Kaiken tyyppisiin mittauksiin! 11 mallia 1000 V CAT IV -luokituksella Kaiken tyyppisiin mittauksiin! F200 Sarja F400 Sarja F600 Sarja Monitoimiset AC, DC sekä AC+DC TRMS -pihdit F200 Sarja F400 Sarja 2000 A AC / 3000 A DC AC/DC differentiaalimittaukset

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

Käyttöopas. Teho- ja yliaaltoanalysaattori Malli 382096

Käyttöopas. Teho- ja yliaaltoanalysaattori Malli 382096 Käyttöopas Teho- ja yliaaltoanalysaattori Malli 382096 EN 61010-2-032 CAT III 600V Päästöluokka 2 Symbolien määritykset: Varoitus: Tutustu mukana tuleviin asiakirjoihin Varoitus: Sähköiskun vaara Kaksoiseristys

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1

SG520 Series. Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera. Sivu 1 1 Yleiskatsaus Käyttöohje Bolyguard Small riistakamera SG520 Series Sivu 1 1 Yleiskatsaus Sisältö 1 Yleiskatsaus... 3 1.1 Kameran rakenne... 3 1.2 Yleinen kuvaus... 4 1.3 Näyttö... 4 1.4 Kuvien ja videoiden

Lisätiedot

MPR50 VERKKOANALYSAATTORI

MPR50 VERKKOANALYSAATTORI MPR50 VERKKOAAYSAATTORI MPR50: VAIKOT HETKEISET ARVOT Salasana on asetettu Salasana on asetettu Salasanaa ei ole asetettu Salasana on asetettu Siniset symbolit tarkoittavat MPR50:n painikkeita, ja punaiset

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Fluke 434/435 Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Käyttöohje FIN Toukokuu 2006 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Hollannissa. Kaikki tuotenimet ovat kullekin yhtiölle kuuluvia

Lisätiedot

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit TEKNISET TIEDOT Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit Fluken uusi 370 FC -sarja (376 FC, 375 FC ja 374 FC) tekee vianhausta entistä tehokkaampaa. iflex -lenkkivirtapihti helpottaa

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M

KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Käyttöohje HT4020 4022

Käyttöohje HT4020 4022 Käyttöohje HT4020 4022 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.03-03/02/2004 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ennen käyttöä...2 1.2. KÄYTÖN AIKANA...3 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...4 2.

Lisätiedot

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta

Lisätiedot

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Käyttöohje PN 4045153 May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila

Käyttöohjeet. Näppäimet. Kello tila. Pelitila Käyttöohjeet Näppäimet Kello tila Pelitila Kohdekuvakkeiden tiedot 1. Aloitus 1.1. Käynnistys / sammutus Paina ja pidä pohjassa -näppäintä käynnistääksesi / sulkeaksesi laitteen. 1.2. Lataaminen Lataa

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET

1. Yleistä. Kuva 1. Graafinen ohjauspaneeli LCD-näytöllä. Taajuusmuuttajan tila. Panel Ready. 3 Motor Current 3.4 A PAINONÄPPÄIMET VACON CX/CXL/CXS Graafinen ohjauspaneeli Sivu 1 1. Yleistä Taajuusmuuttajan tila Panel / Remote = Aktiivinen ohjauspaikka Ready = Syöttöjännitte on kytketty ja taajuusmuuttaja on valmis käyttöön Fault

Lisätiedot

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II 3-vaiheinen energia- ja sähkönlaatuanalysaattori FI Toukokuu 2012 2012 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu EU:ssa Kaikki tuotenimet ovat kullekin yhtiölle

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri käytössä olevien akkujen testaus dynaaminen purkaus sama teho eri jännitteillä reaaliaikainen monitorointi nopea raportin luominen yksinkertainen käyttö BWM-moduulien

Lisätiedot

Fluke 1736 ja 1738 kolmivaihetehon tiedonkeruulaitteet

Fluke 1736 ja 1738 kolmivaihetehon tiedonkeruulaitteet TEKNISET TIEDOT Fluke 1736 ja 1738 kolmivaihetehon tiedonkeruulaitteet Enemmän tietoja, pienempi epävarmuus ja parempia sähkönlaatu- ja sähkönkulutuspäätöksiä Fluke 1736 ja 1738 kolmivaihetehon tiedonkeruulaitteet,

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi

psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi 1 psense RH Kannettava CO2/RH/ Temp mittari Käyttöohje Markkinointi: Pietiko Oy www.pietiko.fi Sisällysluettelo 2 Johdanto...2 Toimituskokonaisuus...2 Virran syöttö...3 LCD näyttö...3 Painikkeet...3 Käyttö...4

Lisätiedot

Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.

Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa  Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. 1662/1663/1664 FC Electrical Installation Tester Turvaohjeet Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com. Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. Varoitukset

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Amprobe 5XP-A. Käyttöohje

Amprobe 5XP-A. Käyttöohje Amprobe 5XP-A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Toimintonapit 3. Kiertokytkin/mittausalueen valinta 4. Mittajohtojen kytkentärima 5. Magneettiripustin 6. Paristo-/sulakekotelo ja mittarin nojatuki Rajoitettu

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Jäähdytysturva Oy Koivukummuntie 4 01510 Vantaa puh. +358 (0)20 754 5235 info@jaahdytysturva.fi www.jaahdytysturva.fi

Jäähdytysturva Oy Koivukummuntie 4 01510 Vantaa puh. +358 (0)20 754 5235 info@jaahdytysturva.fi www.jaahdytysturva.fi Testo 106-T1:ssä on erittäin nopea ja tarkka NTC-anturi yhdistettynä ohueen mittauskärkeen joka ei jätä jälkiä. Testo 106-T1 soveltuu erinomaisesti elintarvikkeiden lämpötilojen mittaukseen esimerkiksi

Lisätiedot

Swiss timer kellokonsoli käyttöohje

Swiss timer kellokonsoli käyttöohje Swiss timer kellokonsoli käyttöohje Hae toimitsijapöytä varastosta ja kellokonsoli sovitusta paikasta. Toistaiseksi kellokonsolista sovitaan HYVISSÄ AJOIN ennen peliä Mia Westerlundin (050 3018726) kanssa.

Lisätiedot

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori

Fluke 434/435. Käyttöohje. Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Fluke 434/435 Kolmivaiheinen sähkönlaatuanalysaattori Käyttöohje FIN Toukokuu 2006, Rev. 3, 12/2008 2006, 2007, 2008 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Painettu Hollannissa. Kaikki tuotenimet

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD. Kamera Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Tietoja säädöksistä Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje

MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje MIGS Videoendoskooppi Käyttöohje Migs käyttöohje sivu 2 Sisällys Varoitukset ja turvaohjeita... 3 1. Kuvaus... 4 Osat ja toiminta... 5 Toimitussisältö... 5 2. Valmistaminen käyttööön... 5 3. Asetusvalikko...

Lisätiedot