Fluke Käyttöohje. Power Logger

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger"

Transkriptio

1 Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1

2 Rajoitettu takuu ja valmistajan vastuun rajoitukset Jokaisen Fluke-tuotteen taataan olevan vapaita raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Fluke-1735:n takuu on kaksi vuotta. Takuu alkaa toimituspäivästä. Osilla, korjauksilla ja huoltotoimenpiteillä on 90 päivän takuu. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa tai Fluken valtuutetun jälleenmyyjän loppukäyttäjäasiakasta, eikä koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai mitään tuotetta, jota on Fluken mielestä käytetty väärin, muutettu, käsitelty huolimattomasti tai vioitettu tahallisesti tai epänormaalilla käytöllä/käsittelyllä. Fluke takaa että ohjelmistot toimivat siten kun niiden toimintamäärittelyissä sanotaan 90 päivän ajan ja että ne on tallennettu oikein ehjälle tallennusvälineelle. Fluke ei takaa ohjelmien virheettömyyttä eikä häiriötöntä toimintaa. Fluken valtuutettujen jälleenmyyjien kautta ostettujen tuotteiden takuu koskee uusia ja käyttämättömiä laitteita ja on kohdistettu ainoastaan loppukäyttäjäasiakkaille. Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta antaa laajempaa tai erilaista takuuta Fluken puolesta. Takuu-tuki on saatavissa, mikäli tuote on ostettu valtuutetun Fluke-jälleenmyyntikanavan kautta tai ostaja on maksanut soveltuvan kansainvälisen hinnan. Fluke varaa itselleen oikeuden laskuttaa ostajaa korjauksen/ varaosien tuontikustannuksista silloin kun tuote on ostettu yhdessä maassa ja toimitettu korjattavaksi toiseen maahan. Fluken tuotevastuu rajoittuu, Fluken valinnan mukaan, ostohinnan palauttamiseen, veloituksettomaan korjaukseen tai viallisen tuotteet vaihtamiseen, jos tuote on toimitettu valtuutettuun Fluke-huoltokeskukseen takuuaikana. Saadaksesi takuupalvelua, ota yhteys lähimpään Fluken valtuutettuun huoltokeskukseen tai lähetä tuote (varustettuna ongelmankuvaksella) postikulut ja vakuutus maksettuna (FOB määräasemalla) lähimpään Fluke-huoltokeskukseen. Fluke ei vastaa rikkoontumisvaarasta kuljetuksen aikana. Takuukorjauksen jälkeen tuote palautetaan lähettäjälle kuljetus maksettuna (FOB määräasemalla). Jos Fluke katsoo, että vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä (ml. ylijännitteet), muuttamisesta, vioittamisesta tai epänormaaleista olosuhteista tai käsittelystä, Fluke toimittaa arvion korjauskustannuksista saadakseen valtuutuksen korjaukseen. Takuukorjauksen jälkeen tuote palautetaan lähettäjälle rahti maksettuna ja lähettäjää tullaan laskuttamaan korjauksesta ja kuljetuskustannuksista (FOB lähtöasemalla). TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO JA SE KORVAA KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. NIIHIN KUULUU, MUTTA EI RAJOITU, MIKÄ TAHANSA EPÄSUORA TAKUU KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPI- VUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLI- NEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUK- SELLISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, RIIPPUMATTA SIITÄ JOHTUVATKO NE TAKUUN RIKKOMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA TEORIASTA. Jotkut valtiot eivät salli epäsuoran takuun rajoittamista tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista. Siksi tämän takuun rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia ostajia. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo tämän takuun jonkin ehdon pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, ei sellainen päätös vaikuta minkään muun ehdon lainvoimaisuuteen tai toimeenpantavuuteen.. Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA USA Fluke Industrial B.V., P.O. Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands 2

3 Sisällysluettelo Otsikko Sivu Rajoitettu takuu ja valmistajan vastuun rajoitukset...2 Johdanto...5 Symbolit...5 Turvallisuusohjeet...6 Vakio- ja lisävarusteet...7 Mukana tulevan CD:n sisältö...8 Laitteeseen tutustuminen...8 Virtapihdit...8 Näyttö...8 Näytön symbolit...9 Näppäimistö ja kiertokytkin...10 SAVE- ja CURSOR-napin käyttö...11 Liitännät...11 RS-232-liityntä...12 Perusasetukset (Menu)...12 Menu-valikon avaus...12 Katsaus Menu-valikkoon...12 Peruskäyttö...13 Parametrien asetukset (Menu-valikko)...13 Tiedonkeruu-asetukset (Logging)...13 Katso/poista näytönkopioita (View/Delete Screens)...15 Katso automaattisia näytönkopioita (View Auto Screens)...15 Näytön kontrasti (Display Contrast)...16 Laiteasetukset (Instrument Setup)...16 Virtamittapäät (Current Probes)...16 Jännitemuuntajat (Voltage Transformers)...18 Vaiheiden merkinnät (Phase Identification)...18 Taustavalo (Backlight)...18 Versio ja kalibrointi (Version & Calibration)...18 Sähköverkon tyyppi (Power Network)...18 Päiväys ja kellonaika (Date & Time)...19 Kieli (Language)...19 Mittaustoiminnot...19 Kiertokytkin...19 METER V / A / Hz...19 SCOPE...19 HARMONICS...19 POWER...19 EVENTS (tapahtumat)...19 Loggerin kytkentä sähköverkkoon...20 Värikoodaussarja...20 Yksivaihemittaukset...20 Jaetun vaiheen mittaukset...21 Mittaukset 3-vaiheverkossa...22 V A Hz (Voltit / Ampeerit / Hertzit)...23 Tiedonkeruu-toiminnolla tallentuvat mittausarvot...24 Mittaustoiminto...24 Näytönkopion tallennus (Save screen)...24 Tiedonkeruu-toiminto (Logging)...24 Mittaustoiminto vaihetehon mittausteoriaa...27 Näytönkopion tallennus

4 Tiedonkeruu-toiminto (Logging)...28 Tapahtumat (Events)...29 Näytönkopion tallennus...30 Harmoniset yliaallot (Harmonics)...30 Tiedonkeruutoiminto (Logging)...31 Näytönkopion tallennus...32 Oskilloskooppi (Scope)...32 Mittaustoiminto...32 Näytönkopion tallennus...32 Keskiarvoistusajan vaikutus piirtojakson pituuteen...33 Yleistä...34 Verkkolaite- ja akkukäyttö...34 Akun vaihto...34 Kunnossapito...35 Kalibrointi...35 Säilytys...35 Tekniset tiedot...36 Yleiset tiedot...36 Lämpötila-alueet...36 EMC...37 Turvallisuus...37 Tekniset tiedot...37 Tehokerroin (PF=Power Factor)...39 Taajuusmittaus...39 Harmoniset yliaallot...39 Liite A...41 Suureet, jotka tallennetaan tiedonkeruu-toiminnolla...41 Liite B...46 Tiedonkeruutoiminto ja muistin käyttö

5 Johdanto Fluke-1735 Power Logger Tällä Fluke-1735 Power Logger-laitteella (tästä lähin käytämme siitä nimeä loggeri ), voit tehdä jännite-, virta- ja tehoanalyysit kuormituksistasi ja sähköverkoistasi. Loggeri on suunniteltu kunnossapidon ja sähköasennuksen tarpeita silmälläpitäen. Myös sähköverkkoyhtiöt hyötyvät laitteen ominaisuuksista. Fluke-1735 Power Logger on varustettu Flash-teknologialla, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden päivittää itse laitteen ohjelmisto. Tämä päivitys tehdään Windows Flash Update-ohjelmistolla, joka löytyy laitteen mukana toimitetulta CD:ltä. Jos uusi laiteversion päivitys on olemassa, löydät sen Fluken nettisivuilta (www.fluke.fi => tuki =>ohjelmistot=>sähkönlaatu ja teho). Symbolit Taulukossa 1 on listattuna tässä käyttöohjeessa ja laitteessa käytetyt symbolit. Taulukko 1. Symbolit Tärkeää tietoa. Katso käyttöohje. Vaarallinen jännite. Maadoitus Kaksoiseristys Tasajännite tai virta, DC (Direct Current). CE Täyttää Euroopan Unionin vaatimukset. Turvahyväksyntä (Kanadalainen). Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Pyydä Flukelta tai kierrätyslaitokselta tietoja oikeasta hävitystavasta.. Turvahyväksyntä (Australialainen). 5

6 Turvallisuusohjeet Lue tämä osio huolelllisesti läpi. Näin varmistut tärkeimmistä turvaseikoista käyttäessäsi loggeria. Tässä käyttöohjeessa, Varoitus tarkoittaa olosuhteita tai toimia jotka aiheuttavat vaaran tai vaaroja käyttäjälle. Huomio tarkoittaa olosuhteita tai toimia, jotka voivat vaurioittaa mittalaitetta. Varoitukset Tätä loggeria saa käyttää vain ammattitaitoinen henkilö. Välttääksesi sähköisku, irroita kaikki mittajohdot loggerista ennenkuin avaat akkukotelon kannen. Loggerin saa avata vain akuston vaihtoa varten. Laitteen huollon saa suorittaa vain siihen koulutuksen saanut henkilö. Käytä vain loggeriin tarkoitettuja virtapihtejä. Mikäli käytät joustavia virtapihtejä (flex), käytä vaadittavia suojavarusteita tai työskentele piirien ollessa jännitteettömiä. Suojaa loggeri vedeltä ja kosteudella. Välttääksesi sähköisku, kytke jännite- ja virtamittapäät ensin loggeriin ja sitten vasta mitattavaan piiriin. Jännitemittajohtojen ja päiden turvaluokitus on 600 V CAT III. Maksimijännite vaiheen ja maan välillä ei siis saa ylittää 600 V. Vaiheidenvälinen jännite ei saa ylittää 800 V. Käytä vain tähän loggeriin tarkoitettuja vakio- tai lisävarusteita (ml. verkkolaite). 6

7 Vakio- ja lisävarusteet Laitteen mukana tulevat vakiovarusteet on listattu taulukossa 2. Lisävarusteet näkyvät taulukossa 3. Taulukko 2. Vakiovarusteet Varuste/laite Malli tai varaosanumero Power Logger Verkkolaite/akkulaturi, 115V/230V 50/60 Hz FLUKE-1735 BC1735 Kansainvälinen AC-pistokesarja verkkolaitteelle Joustava virtapihtisarja malleille 1735, 1743, 1744, 1745 (15A/150A/3000A) Jännitemittajohtosarja, 2 m FS17XX VL1735 Hauenleuka, musta Värikoodaussarja WC17XX Ladataava akku,nimh 7.2V Pehmeä kantolaukku CD ROM,FLUKE-1735 MANUAALI JA OHJELMISTO Sisältää: käyttöohjeet, PC-ohjelmisto, laitepäivitysohjelmisto (Englanti, Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Portugali, Kiina) Users Manual (vain englanti) Taulukko 3. Lisävarusteet Kuvaus Virtapihtisarja, 1A/10A+N Virtapihtisarja, 1A/10A Virtapihtisarja, 5A/50A+N Virtapihtisarja, 5A/50A Virtapihtisarja, 20A/200A+N Virtapihtisarja, 20A/200A Lisävaruste MBX Clamp 1A/10A+N MBX Clamp 1A/10A MBX Clamp 5A/50A+N MBX Clamp 5A/50A MBX Clamp 20A/200A+N MBX Clamp 20A/200A 7

8 Mukana tulevan CD:n sisältö Loggerin mukana tulevalla CD:llä on seuraavat tiedot: Käyttöohjeita eri kielillä Power Log-ohjelmisto (tarkista ja lataa viimeisin päivitys internet-sivuiltamme) 1735 laiteohjelmiston päivitysohjelmisto Laitteeseen tutustuminen Huomio! Lataa akusto täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa käyttäen laitteen mukana tullutta verkkolaitetta (varmista115/230-valinnan oikeellisuus laturista). Lataaa laitetta vähintään 5 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.. Virtapihdit Käynnistettäessä loggeri, se tunnistaa automaattisesti siihen kytketyt Fluken flex- tai tavalliset virtapihdit jotka on suunniteltu laitteen kanssa käytettäväksi. Mikäli haluat vaihtaa virtapihdit, sammuta loggeri, vaihda pihdit ja käynnistä loggeri uudelleen. Näyttö Tässä osiossa tutustutaan laitteen näyttöön ja näppäimistöön. Kytke loggeriin virta päälle kääntämällä kiertokytkintä myötäpäivään haluamasi toiminnon kohdalle. Kyseinen toiminto ilmestyy näytölle. 8

9 Näytön symbolit Kuvassa 1 näkyvät näytöllä olevat erilaiset symbolit. Valittu mittaustoiminto Käyttöjännite Päiväys ja kellonaika Mittaustila Tallennustila Vaihdetaan RECORD/MEASURE-napilla Akkukäyttö Verkkolaite Taukotoiminto mittaustilassa Taukotoiminto tallennustilassa Tauko päälle/pois HOLD/RUN-napilla Menu-valikko avoinna Menu-valikko käyttöön ja pois MENU/ESC-napilla Muistista haettu tieto näytöllä Kuva 1.Näytön symbolit 9

10 Näppäimistö ja kiertokytkin Kuvassa 2 selvitetään loggerin näppäimistön ja kiertokytkimen toiminta. Taustavalo päälle/pois Kursori päälle/pois Mittaus/tallennus-tilan valinta Mittauksen pysäytys/jatkaminen Mittaustoiminnan valinta kiertokytkimellä Menu-valikko (milloin tahansa) tai palaaminen aiemmalle Menu-tasolle tallentamatta muutoksia Näytönkopion tallennus tai Menu-toiminnon vahvistus Kursoreiden siirto ja liikkuminen valikoissa sekä eri vaiheiden mittaustulosten tarkastelu Kuva 2. Näppäimistö ja kiertokytkin 10

11 SAVE- ja CURSOR-napin käyttö ENTER/SAVE SCREEN-napin painaminen tallentaa muistiin näytönkopion senhetkisestä näytöstä. Tästä kuvasta ei voida jälkikäteen mitata mitään, eikä kuvaa voi muokata tai editoida. Mikäli kursorit ovat käytössä, tallentuvat myös ne kuvaan. Kursorin liikutteluun käytettävät nuolinapit aktivoituvat HOLD-tilassa (laite menee myös automaattisesti HOLD-tilaan painettuasi CURSORnappia). Tiedonkeruun katselutilassa (tallennus pysäytetty HOLD-napilla), CURSORnapin painaminen asettaa kyseisen ajan vertailuajaksi (tämän jälkeen kursorin kohdalla oleva aika näytetään suhteessa vertailuaikaan). Kursorit poistuvat käytöstä ESC-nappia painamalla ja laite palaa HOLD-tilaan. Liitännät RS-232-liitäntä Akustokotelo AC - adapteri Liitin virtapihdeille Liitin jännitemittajohdoille Kuva 3. Liitännät 11

12 RS-232-liityntä RS232-liitäntää käytetään tiedonsiirtoa varten. Käytä PowerLog-ohjelmistoa tietojen analysointiin. Perusasetukset (Menu) Menu-valikon avaus Kaikki loggerin perusasetukset tehdään Menu-valikossa. Menuvalikkoon pääsee koska tahansa painamalla ESC/MENU-nappia. Tämän napin uudelleenpainaminen palauttaa takaisin edelliseen näyttöön. Katsaus Menu-valikkoon Muistipaikat 0-6 Averaging time = keskiarvoistusaika Event Thresholds = häiriöiden liipaisuarvot Muistipaikat 0-10 Muistipaikat Muistipaikat Muistipaikat Muistipaikat Current Probes = virtapihtien asetus Voltage Transformers = jännitemuuntajan asetus Phase Identification = vaiheiden merkintä (L1,L2,L3 tai A,B,C) Backlight = taustavalon käyttö (automaatti tai manuaali) Version & Calibration = versio ja viimeisin kalibrointipäivä Configuration = verkon kytkentämallin valinta Nominal voltage = nimellisjännite Freq = nimellistaajuus Year = vuosi Month = kuukausi Day = päivä Hour = tunti Minute = minuutti English = englanti Deutsch = saksa Francais = ranska Portugese = portugali Chinese = kiina Kuva 4. Menun rakenne 12

13 Peruskäyttö Seuraavassa luvussa käydään läpi erilaisten asetusten teko Menu-valikossa. Menu-valikkoon päästään painamalla ESC/MENU-nappia Menu-valikossa liikutaan nuoli ylös/alas napeillla ja valinta kuitataan painamalla ENTER Parametrin vaihto: Parametrejä vaihdetaan nuolinappien avulla. Muutettu parametri tallennetaan muistiin painamalla ENTER. ESC-nappia painamalla poistutaan valikosta tallentamatta muutoksia. Parametrien asetukset (Menu-valikko) Tiedonkeruu-asetukset (Logging) Logging-valikossa voidaan valita kahdesta eri alavalikosta: joko keskiarvoistusajan säätö tai häiriöiden liipaisurajojen asetus. Keskiarvoistusajalla (Averaging period) tarkoittaa sitä aikaa, jolta mittausdata kerätään. Eli aikaväliä, jolloin tieto aina tallennetaan. Tietyissä toiminnoissa tallentaa myös Min- & Maxarvot tältä ajalta. Kun keskiarvoistusaikaa muutetaan (nuolinapit vasen/oikea), samalla muuttuu myös tiedonkeruun maksimiaika (näkyy näytön alalaidassa, logging time). 13

14 Custom Setting- valikossa voidaan keskiarvoistusajaksi asettaa mikä tahansa aika. Jopa 4320 keskiarvoistusjaksoa voidaan tallentaa. Valitsemalla häiriöiden liipaisurajojen asetus (Event Thresholds), voidaan asettaa jänniterajat, joista piirto EVENTS-tilassa alkaa (katso myös 'Harmoniset yliaallot'). 14

15 Katso/poista näytönkopioita (View/Delete Screens) Valitse yksi tallennetuista näytönkopioista ja paina ENTER katsoaksesi sitä. Kaikissa näytönkopioissa näkyvät päiväys, kellonaika ja mittaustoiminto tallennushetkellä. Jokaisella sivulla näkyy 10 näytönkopiota. Sivunvaihto tapahtuu nuolinapeilla sivusuuntaan. Katso automaattisia näytönkopioita (View Auto Screens) Tässä valikossa voit katsella tiedonkeruun aikana automaattisesti tallennettuja näytönkopioita. Näytönkopio tallentuu automaattisesti muistiin aina kun näyttö tulee täyteen (max 18 kpl). HUOM! Automaattisesti tallennetut näytönkopiot tuhoutuvat muistista automaattisesti kun uusi tiedonkeruutoiminto aloitetaan. Mene haluamasi näytönkopion kohdalle ja paina ENTER katsellaksesi sitä. HUOM. Näytön tullessa täyteen, vain sillä hetkellä näytöllä oleva kuva tallennetaan automaattisesti. Esim. mikäli näytöllä näkyi vaiheen 3 jännite ja virta näytön tullessa täyteen, VAIN se kuva tallentuu muistiin. 15

16 Näytön kontrasti (Display Contrast) Kontrastin säätö tapahtuu ylös/alas-nuolilla. Laiteasetukset (Instrument Setup) Virtamittapäät (Current Probes) Laite tunnistaa automaattisesti siihen kytketyt virtapihdit (Flexi Set tai Clamp) käynnistyksen yhteydessä. Mittausalue voidaan valita vasen/oikea-nuolilla: low, mid, high (alue näkyy näytön alalaidassa). Mikäli mitataan virtamuuntajan toisiopuolelta (käyttäen esim 1A/10Apihtejä), voidaan laite skaalata näyttämään ensiöpuolen virta-arvoja. 16

17 Mene nuolinapeilla muuntosuhteen kohdalle (transformer ratio) ja valitse muuntosuhde oikea-/vasen nuolinapeilla. Muuntosuhteen muutos näkyy näytön alalaidassa (ensiöpuoli= primary current, toisiopuoli= secondary current). Paina ENTER vahvistaaksesi muutos. 17

18 Jännitemuuntajat (Voltage Transformers) Mikäli käytät jännitemuuntajia, toimi kuten kohdassa Virtamuuntajat. Vaiheiden merkinnät (Phase Identification) Tässä valikossa voit valita näytetäänkö eri vaiheet näytöllä: "A, B, C" vai "L1, L2, L3." Taustavalo (Backlight) Tässä valikossa voit valita sammuuko taustavalo automaattisesti (auto) 30 sekunnin jälkeen vai onko se päällä kunnes taustavalo-nappia painetaan uudelleen (manual). Huomio Säästä akkua pitämällä taustavalo pois toiminnasta. Versio ja kalibrointi (Version & Calibration) Tästä valikosta voit tarkistaa laitteen tyypin, laitteen ohjelmistoversion (firmware), viimeisimmän kalibrointipäivän ja laitteen sarjanumeron. Sähköverkon tyyppi (Power Network) Mene nuolilla kohtaan sähköverkon tyypin asetus (Configuration, ei power type kuten alla näkyvässä kuvassa) ja valitse oikea/vasen-nuolinapeilla haluamasi tyyppi: 1 Phase + N (1 vaihe + nolla), split phase, wye (tähti), 2- element delta, 3-element delta. Tässä valikossa voit myös asettaa nimellisjännitteen (nominal voltage) ja nimellistaajuuden (Freq). 18

19 Päiväys ja kellonaika (Date & Time) Tässä näytössä voit asettaa päiväyksen ja kellonajan. Kieli (Language) Tässä näytössä voit suorittaa kielivalinnan. Mittaustoiminnot Kiertokytkin Seuraavassa osiossa käydään läpi kiertokytkimen eri asennot. METER V / A / Hz Näyttää vaihejännitteet, vaihevirrat ja nollavirran numeroarvoina (sekä taajuuden). SCOPE Näyttää jännitteiden ja virtojen aaltomuodot sekä niiden välisen vaihe-eron. Näyttää myös kursorin kohdalla olevat V ja A arvot.. HARMONICS Näytää harmoniset yliaallot 40:een yliaaltoon vaihekohtaisesti (jännitteistä, virroista ja nollavirrasta) asti. Näytöllä myös THD-arvo (=Total Harmonic Distorsion=kokonaissärö). POWER Näyttää eri tehosuureet vaihekohtaisesti sekä totaalina (kokonaisteho). Tehosuureet jotaka näytetään: pätöteho (W), näennäisteho (VA), loisteho (VAR), tehokerroin (PF) ja Cos φ (DPF). Voit myös mitata tehokulutukset (Wh, Vah, VARh). Huomio Tehokulutuksen mittausjaksoa voi muuttaa vaihtamalla keskiarvoistusjakson pituutta (kts kohta tiedonkeruu-toiminto). EVENTS (tapahtumat) Tapahtumat ovat jännitekuoppia, -kohoumia ja keskeytyksiä. Tämä toiminto tallentaa tapahtumat automaattisesti myöhempää tarkastelua varten. Tapahtumien liipaisurajat asetetaan Menu-valikossa. 19

20 Loggerin kytkentä sähköverkkoon Sähköiskun riskin minimoimiseksi, kytke aina ensin mittajohto (ja virtapihdoít) loggeriin ja vasta sitten mitattavaan piiriin. Käytä vain loggerille tarkoitettuja virtapihtejä ja jännitemittajohtoja. Mikäli ne näyttävät vaurioituneilta, älä käytä niitä. Varmista ennen mittauspiiriin kytkentää että kaikki liittimet ovat varmasti kunnolla kiinni Loggerissa. Värikoodaussarja Loggerin mukana toimitettiin värikoodaussarja, jonka avulla mittauskytkentöjen suoritus on paljon helpompaa. Voit merkitä eri vaiheisiin tarkoitetut mittapäät tietyillä väreillä. Yksivaihemittaukset Kytke mittajohdot ja virtapihdit kuten kuvassa 5 ja alla olevissa taulukoissa on mainittu: Jännitemittapäät: Verkko Vaihe Vaihe (sama) Vaihe (sama) Nollajohdin Mittajohto A (L1) B (L2) C (L3) N Virtapihdit: Verkko L1 Ei kytketty Ei kytketty Nollajohdin Virtapihti A (L1) B (L2) C (L3) N 20

21 Jaetun vaiheen mittaukset Kuva 5. Yksivaihemittaus Joissain maissa asuntoihin tuodaan 220V ja siitä tehdään kaksi 110V (split phase) lähtöä. Kytke mittajohdot ja virtapihdit kuten kuvassa 6 ja alla olevissa taulukoissa on mainittu: Jännitemittapäät: Verkko Mittajohto Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 1 Nollajohdin A (L1) B (L2) C (L3) N Virtapihdit: Verkko Virtapihti Vaihe 1 Vaihe 2 Ei kytketty Nollajohdin A (L1) B (L2) C (L3) N 21

22 Kuva 6. Jaetun vaiheen mittaus Mittaukset 3-vaiheverkossa Kytke mittajohdot ja virtapihdit kuten kuvissa 7 ja 8 sekä alla olevissa taulukoissa on mainittu: Jännitemittapäät: Verkko Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Nollajohdin Mittajohto A (L1) B (L2) C (L3) N Virtapihdit: Verkko Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Nollajohdin Virtapihti A (L1) B (L2) C (L3) N 22

23 Kuva 7. 3-vaihe tähti-kytkentä Kuva 8. 3-vaihe kolmio-kytkentä V A Hz (Voltit / Ampeerit / Hertzit) Valitse toiminto kiertokytkimellä Tällä toiminnolla voit nähdä numeroarvoina jokaisen vaiheen (L1, L2, L3): Jännitteen (V) Virran (I) Taajuuden (F) + Nollajohtimen virran (In) Voit myös suorittaa näille mittausarvoille tiedonkeruu-toiminnon. 23

24 Tiedonkeruu-toiminnolla tallentuvat mittausarvot Tiedonkeruulla tallentuvat seuraavat arvot jokaiselta vaiheelta (L1, L2, L3) Jännite (V) Virta (I) Taajuusarvo Näitä tietoja voidaan analysoida jälkeenpäin myös Fluke PowerLog-ohjelmistolla. Mittaustoiminto Tässä toiminnossa näet numeroarvot kuten alla olevassa kuvassa: Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen jännite- ja virta-arvon sekä niiden maksimi- ja minimiarvot mittausajalta. Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen taajuusarvon ja sen min/maxarvot tai nollajohtimen virta-arvot. Hold/Run-napilla mittauksen voi pysäyttää ja sen voi aloittaa uudelleen alusta. Näytönkopion tallennus (Save screen) Save/Enter-napilla voit tallentaa sillä hetkellä olevasta näytöstä valokuvakopion laitteen muistiin. Tästä kuvasta ei voida jälkeenpäin analysoida dataa, mutta sen voi liittää esim. raporttiin. Tiedonkeruu-toiminto (Logging) Record/Measure-napilla voit aloittaa tiedonkeruutoiminnon tai voit palata takaisin mittaustilaan. Ennen tiedonkeruu käynnistymistä, laite ilmoittaa näytöllään maksimipiirtoajan. Painamalla Esc-nappia (change), tätä maksimipiirtoaikaa voidaan muuttaa. 24

25 Keskiarvoistusajan (averaging time) muutos vaikuttaa myös koko piirtoajan pituuteen. Näytön tullessa täyteen, valokuva siitä tallennetaan automaattisesti muistiin. Tämän jälkeen piirto jatkuu normaalisti. Max. 18 kpl automaattisia näytönkopioita mahtuu muistiin tallennuksen aikana. Tallennettuja näytönkopioita voidaan tarkastella Menu-valikon kohdassa View Auto Screens. Huomio Verkkolaitteen käyttö on erittäin suositeltavaa tiedonkeruun yhteydessä. Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen jännite- ja virta-arvon sekä niiden maksimi- ja minimiarvot mittausajalta. Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen kaksi arvoa, jotka voivat olla: - Jännite (V) ja virta (I) (katso kuva yllä) - Jännite (V) ja taajuus (Hz) - Jannite (V) ja nollan virta (In) Tiedonkeruutietojen analysointi: Painamalla cursor-nappia, saat kursorit käyttöön. Kursoreita voi liikutella vasen/oikea nuoli-napeilla. Kursorimittauksen ollessa käytössä, ylös/alas-nuolilla voidaan valita tarkasteltava vaihe. Huomio Kursorimittaus on käytössä vain laitteen ollessa "Hold"-tilassa. 25

26 Teho (Power) Käännä kiertokytkin teho-mittausasentoon (Power). Tässä toiminnossa voi mitata seuraavat arvot vaihekohtaisesti:: Pätöteho (P) watteina W (vaihekohtaisesti ja summana P tot ). Loisteho (Q) vareina VAR (vaihekohtaisesti ja summana Q tot ). Näennäisteho (S) volttiampeereina VA (vaihekohtaisesti ja summana S tot ). Tehokerroin (PF) ja kolmen vaiheen keskiarvoinen PF. Cos φ (DPF) ja kolmen vaiheen keskiarvoinen Cos φ. Energiakulutus (EP) kilowattitunteina kwh. Loistehon kulutus (EQ) kilovaritunteina kvarh. Mittaustoiminto Voit katsoa tämän hetken arvoja ja tallentaa ne, tai voit suorittaa tiedonkeruutoiminnon. Mittaustilan esimerkkinäyttö alla. Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen arvot (+min/max-arvot). Ylös/alas-nuolilla käynnistetään myös energialaskuri Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen kolme arvoa, jotka voivat olla: - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja tehokerroin (PF) - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja loisteho (Q) - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja EP - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja cos φ 26

27 Kun ylös/alas-nuolilla on valittu energiakulutuslaskuri, tulee alla oleva ilmoitus näytölle. Laskuri täytyy käynnistää painamalla RUN-nappia. Aika, jonka laskuri on ollut käynnissä, näkyy näytön ylälaidassa. Laskurin ollessa käynnissä, nuolilla ylös/alas saadaan vaihekohtaisia lisätietoja. Yksittäisen vaiheen näyttötilassa, voidaan myös tarkistaa onko kuormitus induktiivinen vai kapasitiivinen (symboli PF- ja cos φ kohdissa). Hold/Run-napilla mittauksen voi pysäyttää ja sen voi aloittaa alusta. Huomio Yksittäisen vaiheen näytössä ei voida katsoa energiakulutusarvoja. 3-vaihetehon mittausteoriaa Kts englanninkielinen käyttöohje. Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa valokuvakopio sen hetken näytöstä. 27

28 Tiedonkeruu-toiminto (Logging) Record/Measure-napilla voit aloittaa tiedonkeruutoiminnon tai voit palata takaisin mittaustilaan. Ennen tiedonkeruu käynnistymistä, laite ilmoittaa näytöllään maksimipiirtoajan. Painamalla Esc-nappia (change), tätä maksimipiirtoaikaa voidaan muuttaa. Keskiarvoistusajan (averaging time) muutos vaikuttaa myös koko piirtoajan pituuteen. Näytön tullessa täyteen, valokuva siitä tallennetaan automaattisesti muistiin. Tämän jälkeen piirto jatkuu normaalisti. Max. 18 kpl automaattisia näytönkopioita mahtuu muistiin tallennuksen aikana. Tallennettuja näytönkopioita voidaan tarkastella Menu-valikon kohdassa View Auto Screens. Huomio Verkkolaitteen käyttö on erittäin suositeltavaa tiedonkeruun yhteydessä. Energiankulutuslukemia ei näytetä tiedonkeruutoiminnossa, mutta niitä voidaan tarkistella PowerLog-ohjelmistossa.. Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen arvot Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen kaksi arvoa, jotka voivat olla: - Pätöteho (P) ja loisteho (Q) - Pätöteho (P) ja näennäisteho (S) - Pätöteho (P) ja tehokerroin (PF) 28

29 Painamalla cursor-nappia, saat kursorit käyttöön. Kursoreita voi liikutella vasen/oikea nuoli-napeilla. Kursorimittauksen ollessa käytössä, ylös/alasnuolilla voidaan valita tarkasteltava vaihe. Huomio Kursorimittaus on käytössä vain laitteen ollessa "Hold"-tilassa. Tapahtumat (Events) Käännä kiertokytkin Events-mittausasentoon. Tämä mittaustoiminto tallentaa jännitehäiriöt (kuopat=dips, kohoumat=swells ja katkokset=interruptions) seuraamalla kaikkia vaiheita samanaikaisesti (L1, L 2, L 3 ). Ennen seurannan aloitusta, valitse haluamasi raja-arvot Menu-valikosta (kts. kohta tiedonkeruun asetukset ). Kun seuranta on aloitettu (valittu run ), näytöllä näkyy teksti:... waiting for events Nyt mittalaite odottaa häiriöitä. Kun jollakin vaiheella esiintyy raja-arvot ylittävä häiriö, piirturi käynnistyy automaattisesti ja seuraa signaalia 4 minuutin ajan. Puolen jakson RMS-arvot (MIN ja MAX) tallentuvat. Näytönkopiot tallentuvat automaattisesti muistiin ja niitä voidaan katsella ja analysoida PowerLog-ohjelmistolla. Kaikkiaan 999 häiriötä mahtuu muistiin. Nuolilla ylös/alas voidaan selata häiriöitä. Mahdollista myös tallennuksen pysäyttämisen jälkeen. Hold/Run-napilla mittaus voidaan pysäyttää tai uusi mittausjakso aloittaa. 29

30 Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa näytönkopio senhetkisestä näytöstä muistiin. Harmoniset yliaallot (Harmonics) Käännä kiertokytkin Harmonics-mittausasentoon. Tämä mittaustoiminto mittaa yliaallot H1 H40 kaikilta vaiheilta (sekä jännitteestä että virrasta). Mittaustoiminto Kun kiertokytkin on käännetty Harmonics-asentoon, näytöllä näkyy seuraavaa: Nuolilla ylös/alas voidaan valita halutun vaiheen tiedot näytölle. Nuolilla vasen/oikea voidaan valita näytölle joko jännite tai virta. Hold/Run-napilla mittaus voidaan pysäyttää tai sitä voidaan jatkaa. Painamalla ensin Cursor-nappia, voidaan vasen/oikea nuolinappien avulla mitata yksittäisen yliaallon tiedot. Kun Cursor-tila on valittuna, voidaan näyttöä skaalata ylös/alas-napeilla seuraavasti: 100 %-50 % 50 %-25 % 10 %-5 %. 30

31 Tiedonkeruutoiminto (Logging) Record/Measure-napilla voidaan käynnistää tiedonkeruutoiminto (tai palata takaisin mittaustilaan. Nuolilla ylös/alas voidaan valita halutun vaiheen tiedot näytölle. Nuolilla vasen/oikea voidaan valita näytölle joko jännite tai virta. Kun piirturin näyttö tulee täyteen, valokuvakopio tallentuu muistiin. Näytön tullessa täyteen, valokuva siitä tallennetaan automaattisesti muistiin. Tämän jälkeen näyttö tuhotaan ja piirto jatkuu normaalisti. Max. 18 kpl automaattisia näytönkopioita mahtuu muistiin. Tallennettuja näytönkopioita voidaan tarkastella Menu-valikon kohdassa View Auto Screens. Tallennus pysäytetään painamalla HOLD-nappia. Analysointi voidaan suorittaa kursoreilla. Seuraavat asiat tallentuvat tiedonkeruutoiminnolla (L1, L2, L3): - Jännite (rms) - Virta (rms) - THD jännite - THD virta - Parittomat harmoniset yliallot 1-25 (jännitteestä ja virrasta) - Taajuus Itse laitteella nähdään THD- ja rms-arvot (jännite, virta). Muita arvoja voidaan katsella PowerLog-ohjelmistolla. 31

32 Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa näytönkopio senhetkisestä näytöstä muistiin. Oskilloskooppi (Scope) Käännä kiertokytkin Scope-mittausasentoon. Tällä toiminnolla näet reaaliaikaisen kuvan jännitteen ja virran aaltomuodoista (sekä numeroarvona vaihekulman (cp)) vaihekohtaisesti. Mittaustoiminto Kun kiertokytkin on käännetty Scope-asentoon, näytöllä näkyy esimerkiksi seuraavaa: Nuolilla ylös/alas voidaan valita halutun vaiheen aaltomuodot näytölle tai katsoa yhteisnäkymää kaikista vaiheista samanaikaisesti. Yksittäisen vaiheen aaltomuotojen ollessa näytöllä, nuolilla vasen/oikea voidaan valita näytölle joko kyseisen vaiheen virta tai nollan virta. Yksittäisen vaiheen aaltomuotojen ollessa näytöllä, myös vaihekulma näkyy näytöllä. Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa näytönkopio senhetkisestä näytöstä muistiin. Huomio Tässä toiminnossa tiedonkeruutoiminto ei ole käytettävissä. Vaihekulma (cp) tarkoittaa vaihesiirtoa ensimmäisen pätötehon yliaallon ja ensimmäisen loistehon yliaallon välillä. 32

33 Keskiarvoistusajan vaikutus piirtojakson pituuteen Taulukko 4 Mittaustoiminto Keskiarvoistusaika Piirtoaika V/A/Hz, Harmonics, Power 0,5 s 1 s 36 min 1 h 12 min 2 s 2 h 24 min 5 s 6 h 10 s 12 h 30 s 1 vrk 12 h 1 min 3 vrk 5 min 15 vrk 10 min 30 vrk 15 min 20 min 45 vrk 60 vrk 33

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta

Fluke-VR1710. Pikakäyttöopas. Häiriöjännitetallennin. Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Fluke-VR1710 Häiriöjännitetallennin Pikakäyttöopas Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat ohjeet löydät englanninkielisestä User Manual-ohjeesta Maaliskuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

Fluke-345. Käyttöohje. Sähkönlaadun pihtimittari

Fluke-345. Käyttöohje. Sähkönlaadun pihtimittari Fluke-345 Sähkönlaadun pihtimittari Käyttöohje Heinäkuu 2008 2006 Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1 Rajoitettu takuu ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~

Amprobe AM-510. Käyttöohje ~ 1 ~ Amprobe AM-510 Käyttöohje ~ 1 ~ Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Amprobe AM-510:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Amprobe LAN-1. Pikakäyttöohje. Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta

Amprobe LAN-1. Pikakäyttöohje. Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta Amprobe LAN-1 Pikakäyttöohje Tarkemmat ohjeet löytyvät englanninkielisestä User Manual-kirjasesta Rajoitettu takuu ja rajoitettu vastuu Tämän Amprobe-tuotteen taataan olevan vapaa raaka-aine ja valmistusvioista

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550

KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR-550 KÄYTTÖOHJE TAKOMETRI TRIFITEK TR550 Trifitek Finland Oy 04 . Ominaisuudet Mittausmenetelmät: Näkyvä valo / optinen, käyttämällä heijastusteippiä tai koskettamalla pyörivää kohdetta. Maksimi / minimi näyttö,

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN

Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN Qualistar - parhaalla suorituskyvyllä C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 TEHO- SEKÄ ENERGIA- LAADUN ANALYSOINTIIN IEC 61000-4-30 IEC 61010 1000 V CAT III 600 V CAT IV Mittaa kaikki tarvittavat suureet

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)

Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA

MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4. LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA OAMK / Tekniikan yksikkö MITTAUSTEKNIIKAN LABORATORIOTYÖOHJE TYÖ 4 LÄMPÖTILA ja PAINELÄHETTIMEN KALIBROINTI FLUKE 702 PROSESSIKALIBRAATTORILLA Tero Hietanen ja Heikki Kurki TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Työn tehtävänä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri

Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri Torkel TM 900 -sarja Akustonkuormitustesteri käytössä olevien akkujen testaus dynaaminen purkaus sama teho eri jännitteillä reaaliaikainen monitorointi nopea raportin luominen yksinkertainen käyttö BWM-moduulien

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

Käyttöopas. Teho- ja yliaaltoanalysaattori Malli 382096

Käyttöopas. Teho- ja yliaaltoanalysaattori Malli 382096 Käyttöopas Teho- ja yliaaltoanalysaattori Malli 382096 EN 61010-2-032 CAT III 600V Päästöluokka 2 Symbolien määritykset: Varoitus: Tutustu mukana tuleviin asiakirjoihin Varoitus: Sähköiskun vaara Kaksoiseristys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Käyttöohje HT4020 4022

Käyttöohje HT4020 4022 Käyttöohje HT4020 4022 Copyright HT-ITALIA 2003 Release EN 1.03-03/02/2004 SISÄLTÖ: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ennen käyttöä...2 1.2. KÄYTÖN AIKANA...3 1.3. KÄYTÖN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...4 2.

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E4201248 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Amprobe 5XP-A. Käyttöohje

Amprobe 5XP-A. Käyttöohje Amprobe 5XP-A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Toimintonapit 3. Kiertokytkin/mittausalueen valinta 4. Mittajohtojen kytkentärima 5. Magneettiripustin 6. Paristo-/sulakekotelo ja mittarin nojatuki Rajoitettu

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö)

MPPT Control 6,5-95 VDC (akkukäyttö) 5V (VE.Direct-käyttö) Asennus Tiedonsiirtokaapeli Liitä MPPT Control BlueSolar MPPT Charge Controller -laitteeseen VE.Direct-kaapelilla. Kaapeli ei sisälly toimitukseen joten se tulee tilata erikseen. Virtakaapeli johtosulakkeella

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Ohjevihko Johdanto Fluke 714 lämpötila-anturien kalibraattori (Thermocouple Calibrator) on tarkka lähde- ja mittausinstrumentti lämpötilaantureiden kalibroimiseen. Kalibraattori

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

51 & 52 Series II. Käyttöohje. Thermometer

51 & 52 Series II. Käyttöohje. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Käyttöohje Finnish September 1999 Rev.2, 11/10 1999-010 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Specifications

Lisätiedot

i410/i1010 AC/DC virtapihti

i410/i1010 AC/DC virtapihti /i1010 AC/DC virtapihti Ohjevihko Turvaohjeet XW Lue tämä ensin: Turvatietoja Varmista virtapihdin turvallinen käyttö ja huolto noudattamalla seuraavia ohjeita: Lue käyttöohjeet ennen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

1 Muutokset piirilevylle

1 Muutokset piirilevylle 1 Muutokset piirilevylle Seuraavat muutokset täytyvät olla piirilevylle tehtynä, jotta tätä käyttöohjetta voidaan käyttää. Jumppereiden JP5, JP6, JP7, sekä JP8 ja C201 väliltä puuttuvat signaalivedot on

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN

MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Käyttöohje Ohjelmistoversio V1.5 14.3.2007 MTR260C LÄMPÖTILALÄHETIN Nokeval MTR260C käyttöohje YLEISKUVAUS MTR260C on paristokäyttöinen langaton lämpötilalähetin, jossa on sisäinen Pt100-anturi. Laite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista:

Pikaopas. Painikkeet. Luuri. Digitaalinen johdoton puhelin. Malli KX-TCD300NE. Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: TCD300NE_QG(fi-fi).fm Page 1 Friday, November 12, 2004 2:01 PM Pikaopas Digitaalinen johdoton puhelin Malli KX-TCD300NE Lue käyttöohjeesta tarkemmat tiedot seuraavista: Painikkeet Luuri A B C D E F G H

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Oikosulkumoottorikäyttö

Oikosulkumoottorikäyttö Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen

Lisätiedot

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni.

1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. 1 Olethan tutustunut laitteen käyttösääntöihin ennen digitoinnin aloittamaista! Seuraa ohjetta huolellisesti vaihe vaiheelta. 1. Avaa DVD/VHS-laitteen etupaneelin suojakansi, jos se on kiinni. näyttö DVD/VHS-laitte

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Tekniset tiedot Nyt yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa Aloita huomisen mittauslaitejärjestelmän rakentaminen jo tänään käyttäen Fluken 3000 FC yleismittaria.

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari

Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Käyttöohje Ebro TTX 120 lämpömittari Turvallisuusohje Lämpömittaria ei saa käyttää käyttölämpötilaa huomattavasti korkeammissa lämpötiloissa tai räjähdysherkissä tiloissa litiumpariston räjähtämisvaaran

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy

Asennus- ja käyttöohje. AquaPro-lähetin. Käyttö- ja asennusohje. Copyright 2015 Labkotec Oy AquaPro-lähetin Käyttö- ja asennusohje Sisällys 1. Laitteiston kuvaus... 2 2. Tekniset tiedot... 2 3. Asennus... 3 4. Kytkentä... 4 5. Asetukset... 5 6. Huolto ja ongelmatilanteet... 0 1. Laitteiston kuvaus

Lisätiedot

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan

Kondensaattorin läpi kulkeva virta saadaan derivoimalla yhtälöä (2), jolloin saadaan VAIHTOVIRTAPIIRI 1 Johdanto Vaihtovirtapiirien käsittely perustuu kolmen peruskomponentin, vastuksen (resistanssi R), kelan (induktanssi L) ja kondensaattorin (kapasitanssi C) toimintaan. Tarkastellaan

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu:

testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: testo 511 Käyttöohje Fin Asiakaspalvelu: Nordtec Instrument AB Leveransadress: Box 12036 Elof Lindälvs Gata 13 402 41 Göteborg Majnabbe (Tysklandsterminalen) Puhelinnumero: 031 704 10 70 414 55 Göteborg

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE

RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE RACE-KEEPER COMPARO PC-OHJELMAN PIKAOHJE SISÄLLYS 1 Mittausten (outing) avaus ja analysointi 2 HD videoiden teko 1 MITTAUSTEN AVAUS JA ANALYSOINTI Asenna Comparo PC-ohjelma ja käynnistä ohjelma pikakuvakkeesta.

Lisätiedot