Fluke Käyttöohje. Power Logger

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Fluke-1735. Käyttöohje. Power Logger"

Transkriptio

1 Fluke-1735 Power Logger Käyttöohje Helmikuu Fluke Corporation, Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tuotemerkit ovat kullekin yhtiölle kuuluvia tuotemerkkejä. 1

2 Rajoitettu takuu ja valmistajan vastuun rajoitukset Jokaisen Fluke-tuotteen taataan olevan vapaita raaka-aine ja valmistusvioista normaalisti käytettynä ja huollettuna. Fluke-1735:n takuu on kaksi vuotta. Takuu alkaa toimituspäivästä. Osilla, korjauksilla ja huoltotoimenpiteillä on 90 päivän takuu. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä ostajaa tai Fluken valtuutetun jälleenmyyjän loppukäyttäjäasiakasta, eikä koske sulakkeita, vaihdettavia paristoja tai mitään tuotetta, jota on Fluken mielestä käytetty väärin, muutettu, käsitelty huolimattomasti tai vioitettu tahallisesti tai epänormaalilla käytöllä/käsittelyllä. Fluke takaa että ohjelmistot toimivat siten kun niiden toimintamäärittelyissä sanotaan 90 päivän ajan ja että ne on tallennettu oikein ehjälle tallennusvälineelle. Fluke ei takaa ohjelmien virheettömyyttä eikä häiriötöntä toimintaa. Fluken valtuutettujen jälleenmyyjien kautta ostettujen tuotteiden takuu koskee uusia ja käyttämättömiä laitteita ja on kohdistettu ainoastaan loppukäyttäjäasiakkaille. Jälleenmyyjillä ei ole oikeutta antaa laajempaa tai erilaista takuuta Fluken puolesta. Takuu-tuki on saatavissa, mikäli tuote on ostettu valtuutetun Fluke-jälleenmyyntikanavan kautta tai ostaja on maksanut soveltuvan kansainvälisen hinnan. Fluke varaa itselleen oikeuden laskuttaa ostajaa korjauksen/ varaosien tuontikustannuksista silloin kun tuote on ostettu yhdessä maassa ja toimitettu korjattavaksi toiseen maahan. Fluken tuotevastuu rajoittuu, Fluken valinnan mukaan, ostohinnan palauttamiseen, veloituksettomaan korjaukseen tai viallisen tuotteet vaihtamiseen, jos tuote on toimitettu valtuutettuun Fluke-huoltokeskukseen takuuaikana. Saadaksesi takuupalvelua, ota yhteys lähimpään Fluken valtuutettuun huoltokeskukseen tai lähetä tuote (varustettuna ongelmankuvaksella) postikulut ja vakuutus maksettuna (FOB määräasemalla) lähimpään Fluke-huoltokeskukseen. Fluke ei vastaa rikkoontumisvaarasta kuljetuksen aikana. Takuukorjauksen jälkeen tuote palautetaan lähettäjälle kuljetus maksettuna (FOB määräasemalla). Jos Fluke katsoo, että vika on aiheutunut virheellisestä käytöstä (ml. ylijännitteet), muuttamisesta, vioittamisesta tai epänormaaleista olosuhteista tai käsittelystä, Fluke toimittaa arvion korjauskustannuksista saadakseen valtuutuksen korjaukseen. Takuukorjauksen jälkeen tuote palautetaan lähettäjälle rahti maksettuna ja lähettäjää tullaan laskuttamaan korjauksesta ja kuljetuskustannuksista (FOB lähtöasemalla). TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA JA YKSINOMAINEN KEINO JA SE KORVAA KAIKKI MUUT SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT. NIIHIN KUULUU, MUTTA EI RAJOITU, MIKÄ TAHANSA EPÄSUORA TAKUU KAUPATTAVUUDESTA TAI SOPI- VUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLI- NEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURAAMUK- SELLISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN KATOAMINEN, RIIPPUMATTA SIITÄ JOHTUVATKO NE TAKUUN RIKKOMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA MUUSTA TEORIASTA. Jotkut valtiot eivät salli epäsuoran takuun rajoittamista tai seuraamuksellisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista. Siksi tämän takuun rajoitukset ja poissulkemiset eivät ehkä koske kaikkia ostajia. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo tämän takuun jonkin ehdon pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, ei sellainen päätös vaikuta minkään muun ehdon lainvoimaisuuteen tai toimeenpantavuuteen.. Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA USA Fluke Industrial B.V., P.O. Box 1186, 5602 BD Eindhoven, The Netherlands 2

3 Sisällysluettelo Otsikko Sivu Rajoitettu takuu ja valmistajan vastuun rajoitukset...2 Johdanto...5 Symbolit...5 Turvallisuusohjeet...6 Vakio- ja lisävarusteet...7 Mukana tulevan CD:n sisältö...8 Laitteeseen tutustuminen...8 Virtapihdit...8 Näyttö...8 Näytön symbolit...9 Näppäimistö ja kiertokytkin...10 SAVE- ja CURSOR-napin käyttö...11 Liitännät...11 RS-232-liityntä...12 Perusasetukset (Menu)...12 Menu-valikon avaus...12 Katsaus Menu-valikkoon...12 Peruskäyttö...13 Parametrien asetukset (Menu-valikko)...13 Tiedonkeruu-asetukset (Logging)...13 Katso/poista näytönkopioita (View/Delete Screens)...15 Katso automaattisia näytönkopioita (View Auto Screens)...15 Näytön kontrasti (Display Contrast)...16 Laiteasetukset (Instrument Setup)...16 Virtamittapäät (Current Probes)...16 Jännitemuuntajat (Voltage Transformers)...18 Vaiheiden merkinnät (Phase Identification)...18 Taustavalo (Backlight)...18 Versio ja kalibrointi (Version & Calibration)...18 Sähköverkon tyyppi (Power Network)...18 Päiväys ja kellonaika (Date & Time)...19 Kieli (Language)...19 Mittaustoiminnot...19 Kiertokytkin...19 METER V / A / Hz...19 SCOPE...19 HARMONICS...19 POWER...19 EVENTS (tapahtumat)...19 Loggerin kytkentä sähköverkkoon...20 Värikoodaussarja...20 Yksivaihemittaukset...20 Jaetun vaiheen mittaukset...21 Mittaukset 3-vaiheverkossa...22 V A Hz (Voltit / Ampeerit / Hertzit)...23 Tiedonkeruu-toiminnolla tallentuvat mittausarvot...24 Mittaustoiminto...24 Näytönkopion tallennus (Save screen)...24 Tiedonkeruu-toiminto (Logging)...24 Mittaustoiminto vaihetehon mittausteoriaa...27 Näytönkopion tallennus

4 Tiedonkeruu-toiminto (Logging)...28 Tapahtumat (Events)...29 Näytönkopion tallennus...30 Harmoniset yliaallot (Harmonics)...30 Tiedonkeruutoiminto (Logging)...31 Näytönkopion tallennus...32 Oskilloskooppi (Scope)...32 Mittaustoiminto...32 Näytönkopion tallennus...32 Keskiarvoistusajan vaikutus piirtojakson pituuteen...33 Yleistä...34 Verkkolaite- ja akkukäyttö...34 Akun vaihto...34 Kunnossapito...35 Kalibrointi...35 Säilytys...35 Tekniset tiedot...36 Yleiset tiedot...36 Lämpötila-alueet...36 EMC...37 Turvallisuus...37 Tekniset tiedot...37 Tehokerroin (PF=Power Factor)...39 Taajuusmittaus...39 Harmoniset yliaallot...39 Liite A...41 Suureet, jotka tallennetaan tiedonkeruu-toiminnolla...41 Liite B...46 Tiedonkeruutoiminto ja muistin käyttö

5 Johdanto Fluke-1735 Power Logger Tällä Fluke-1735 Power Logger-laitteella (tästä lähin käytämme siitä nimeä loggeri ), voit tehdä jännite-, virta- ja tehoanalyysit kuormituksistasi ja sähköverkoistasi. Loggeri on suunniteltu kunnossapidon ja sähköasennuksen tarpeita silmälläpitäen. Myös sähköverkkoyhtiöt hyötyvät laitteen ominaisuuksista. Fluke-1735 Power Logger on varustettu Flash-teknologialla, joka antaa käyttäjälle mahdollisuuden päivittää itse laitteen ohjelmisto. Tämä päivitys tehdään Windows Flash Update-ohjelmistolla, joka löytyy laitteen mukana toimitetulta CD:ltä. Jos uusi laiteversion päivitys on olemassa, löydät sen Fluken nettisivuilta (www.fluke.fi => tuki =>ohjelmistot=>sähkönlaatu ja teho). Symbolit Taulukossa 1 on listattuna tässä käyttöohjeessa ja laitteessa käytetyt symbolit. Taulukko 1. Symbolit Tärkeää tietoa. Katso käyttöohje. Vaarallinen jännite. Maadoitus Kaksoiseristys Tasajännite tai virta, DC (Direct Current). CE Täyttää Euroopan Unionin vaatimukset. Turvahyväksyntä (Kanadalainen). Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Pyydä Flukelta tai kierrätyslaitokselta tietoja oikeasta hävitystavasta.. Turvahyväksyntä (Australialainen). 5

6 Turvallisuusohjeet Lue tämä osio huolelllisesti läpi. Näin varmistut tärkeimmistä turvaseikoista käyttäessäsi loggeria. Tässä käyttöohjeessa, Varoitus tarkoittaa olosuhteita tai toimia jotka aiheuttavat vaaran tai vaaroja käyttäjälle. Huomio tarkoittaa olosuhteita tai toimia, jotka voivat vaurioittaa mittalaitetta. Varoitukset Tätä loggeria saa käyttää vain ammattitaitoinen henkilö. Välttääksesi sähköisku, irroita kaikki mittajohdot loggerista ennenkuin avaat akkukotelon kannen. Loggerin saa avata vain akuston vaihtoa varten. Laitteen huollon saa suorittaa vain siihen koulutuksen saanut henkilö. Käytä vain loggeriin tarkoitettuja virtapihtejä. Mikäli käytät joustavia virtapihtejä (flex), käytä vaadittavia suojavarusteita tai työskentele piirien ollessa jännitteettömiä. Suojaa loggeri vedeltä ja kosteudella. Välttääksesi sähköisku, kytke jännite- ja virtamittapäät ensin loggeriin ja sitten vasta mitattavaan piiriin. Jännitemittajohtojen ja päiden turvaluokitus on 600 V CAT III. Maksimijännite vaiheen ja maan välillä ei siis saa ylittää 600 V. Vaiheidenvälinen jännite ei saa ylittää 800 V. Käytä vain tähän loggeriin tarkoitettuja vakio- tai lisävarusteita (ml. verkkolaite). 6

7 Vakio- ja lisävarusteet Laitteen mukana tulevat vakiovarusteet on listattu taulukossa 2. Lisävarusteet näkyvät taulukossa 3. Taulukko 2. Vakiovarusteet Varuste/laite Malli tai varaosanumero Power Logger Verkkolaite/akkulaturi, 115V/230V 50/60 Hz FLUKE-1735 BC1735 Kansainvälinen AC-pistokesarja verkkolaitteelle Joustava virtapihtisarja malleille 1735, 1743, 1744, 1745 (15A/150A/3000A) Jännitemittajohtosarja, 2 m FS17XX VL1735 Hauenleuka, musta Värikoodaussarja WC17XX Ladataava akku,nimh 7.2V Pehmeä kantolaukku CD ROM,FLUKE-1735 MANUAALI JA OHJELMISTO Sisältää: käyttöohjeet, PC-ohjelmisto, laitepäivitysohjelmisto (Englanti, Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Portugali, Kiina) Users Manual (vain englanti) Taulukko 3. Lisävarusteet Kuvaus Virtapihtisarja, 1A/10A+N Virtapihtisarja, 1A/10A Virtapihtisarja, 5A/50A+N Virtapihtisarja, 5A/50A Virtapihtisarja, 20A/200A+N Virtapihtisarja, 20A/200A Lisävaruste MBX Clamp 1A/10A+N MBX Clamp 1A/10A MBX Clamp 5A/50A+N MBX Clamp 5A/50A MBX Clamp 20A/200A+N MBX Clamp 20A/200A 7

8 Mukana tulevan CD:n sisältö Loggerin mukana tulevalla CD:llä on seuraavat tiedot: Käyttöohjeita eri kielillä Power Log-ohjelmisto (tarkista ja lataa viimeisin päivitys internet-sivuiltamme) 1735 laiteohjelmiston päivitysohjelmisto Laitteeseen tutustuminen Huomio! Lataa akusto täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa käyttäen laitteen mukana tullutta verkkolaitetta (varmista115/230-valinnan oikeellisuus laturista). Lataaa laitetta vähintään 5 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.. Virtapihdit Käynnistettäessä loggeri, se tunnistaa automaattisesti siihen kytketyt Fluken flex- tai tavalliset virtapihdit jotka on suunniteltu laitteen kanssa käytettäväksi. Mikäli haluat vaihtaa virtapihdit, sammuta loggeri, vaihda pihdit ja käynnistä loggeri uudelleen. Näyttö Tässä osiossa tutustutaan laitteen näyttöön ja näppäimistöön. Kytke loggeriin virta päälle kääntämällä kiertokytkintä myötäpäivään haluamasi toiminnon kohdalle. Kyseinen toiminto ilmestyy näytölle. 8

9 Näytön symbolit Kuvassa 1 näkyvät näytöllä olevat erilaiset symbolit. Valittu mittaustoiminto Käyttöjännite Päiväys ja kellonaika Mittaustila Tallennustila Vaihdetaan RECORD/MEASURE-napilla Akkukäyttö Verkkolaite Taukotoiminto mittaustilassa Taukotoiminto tallennustilassa Tauko päälle/pois HOLD/RUN-napilla Menu-valikko avoinna Menu-valikko käyttöön ja pois MENU/ESC-napilla Muistista haettu tieto näytöllä Kuva 1.Näytön symbolit 9

10 Näppäimistö ja kiertokytkin Kuvassa 2 selvitetään loggerin näppäimistön ja kiertokytkimen toiminta. Taustavalo päälle/pois Kursori päälle/pois Mittaus/tallennus-tilan valinta Mittauksen pysäytys/jatkaminen Mittaustoiminnan valinta kiertokytkimellä Menu-valikko (milloin tahansa) tai palaaminen aiemmalle Menu-tasolle tallentamatta muutoksia Näytönkopion tallennus tai Menu-toiminnon vahvistus Kursoreiden siirto ja liikkuminen valikoissa sekä eri vaiheiden mittaustulosten tarkastelu Kuva 2. Näppäimistö ja kiertokytkin 10

11 SAVE- ja CURSOR-napin käyttö ENTER/SAVE SCREEN-napin painaminen tallentaa muistiin näytönkopion senhetkisestä näytöstä. Tästä kuvasta ei voida jälkikäteen mitata mitään, eikä kuvaa voi muokata tai editoida. Mikäli kursorit ovat käytössä, tallentuvat myös ne kuvaan. Kursorin liikutteluun käytettävät nuolinapit aktivoituvat HOLD-tilassa (laite menee myös automaattisesti HOLD-tilaan painettuasi CURSORnappia). Tiedonkeruun katselutilassa (tallennus pysäytetty HOLD-napilla), CURSORnapin painaminen asettaa kyseisen ajan vertailuajaksi (tämän jälkeen kursorin kohdalla oleva aika näytetään suhteessa vertailuaikaan). Kursorit poistuvat käytöstä ESC-nappia painamalla ja laite palaa HOLD-tilaan. Liitännät RS-232-liitäntä Akustokotelo AC - adapteri Liitin virtapihdeille Liitin jännitemittajohdoille Kuva 3. Liitännät 11

12 RS-232-liityntä RS232-liitäntää käytetään tiedonsiirtoa varten. Käytä PowerLog-ohjelmistoa tietojen analysointiin. Perusasetukset (Menu) Menu-valikon avaus Kaikki loggerin perusasetukset tehdään Menu-valikossa. Menuvalikkoon pääsee koska tahansa painamalla ESC/MENU-nappia. Tämän napin uudelleenpainaminen palauttaa takaisin edelliseen näyttöön. Katsaus Menu-valikkoon Muistipaikat 0-6 Averaging time = keskiarvoistusaika Event Thresholds = häiriöiden liipaisuarvot Muistipaikat 0-10 Muistipaikat Muistipaikat Muistipaikat Muistipaikat Current Probes = virtapihtien asetus Voltage Transformers = jännitemuuntajan asetus Phase Identification = vaiheiden merkintä (L1,L2,L3 tai A,B,C) Backlight = taustavalon käyttö (automaatti tai manuaali) Version & Calibration = versio ja viimeisin kalibrointipäivä Configuration = verkon kytkentämallin valinta Nominal voltage = nimellisjännite Freq = nimellistaajuus Year = vuosi Month = kuukausi Day = päivä Hour = tunti Minute = minuutti English = englanti Deutsch = saksa Francais = ranska Portugese = portugali Chinese = kiina Kuva 4. Menun rakenne 12

13 Peruskäyttö Seuraavassa luvussa käydään läpi erilaisten asetusten teko Menu-valikossa. Menu-valikkoon päästään painamalla ESC/MENU-nappia Menu-valikossa liikutaan nuoli ylös/alas napeillla ja valinta kuitataan painamalla ENTER Parametrin vaihto: Parametrejä vaihdetaan nuolinappien avulla. Muutettu parametri tallennetaan muistiin painamalla ENTER. ESC-nappia painamalla poistutaan valikosta tallentamatta muutoksia. Parametrien asetukset (Menu-valikko) Tiedonkeruu-asetukset (Logging) Logging-valikossa voidaan valita kahdesta eri alavalikosta: joko keskiarvoistusajan säätö tai häiriöiden liipaisurajojen asetus. Keskiarvoistusajalla (Averaging period) tarkoittaa sitä aikaa, jolta mittausdata kerätään. Eli aikaväliä, jolloin tieto aina tallennetaan. Tietyissä toiminnoissa tallentaa myös Min- & Maxarvot tältä ajalta. Kun keskiarvoistusaikaa muutetaan (nuolinapit vasen/oikea), samalla muuttuu myös tiedonkeruun maksimiaika (näkyy näytön alalaidassa, logging time). 13

14 Custom Setting- valikossa voidaan keskiarvoistusajaksi asettaa mikä tahansa aika. Jopa 4320 keskiarvoistusjaksoa voidaan tallentaa. Valitsemalla häiriöiden liipaisurajojen asetus (Event Thresholds), voidaan asettaa jänniterajat, joista piirto EVENTS-tilassa alkaa (katso myös 'Harmoniset yliaallot'). 14

15 Katso/poista näytönkopioita (View/Delete Screens) Valitse yksi tallennetuista näytönkopioista ja paina ENTER katsoaksesi sitä. Kaikissa näytönkopioissa näkyvät päiväys, kellonaika ja mittaustoiminto tallennushetkellä. Jokaisella sivulla näkyy 10 näytönkopiota. Sivunvaihto tapahtuu nuolinapeilla sivusuuntaan. Katso automaattisia näytönkopioita (View Auto Screens) Tässä valikossa voit katsella tiedonkeruun aikana automaattisesti tallennettuja näytönkopioita. Näytönkopio tallentuu automaattisesti muistiin aina kun näyttö tulee täyteen (max 18 kpl). HUOM! Automaattisesti tallennetut näytönkopiot tuhoutuvat muistista automaattisesti kun uusi tiedonkeruutoiminto aloitetaan. Mene haluamasi näytönkopion kohdalle ja paina ENTER katsellaksesi sitä. HUOM. Näytön tullessa täyteen, vain sillä hetkellä näytöllä oleva kuva tallennetaan automaattisesti. Esim. mikäli näytöllä näkyi vaiheen 3 jännite ja virta näytön tullessa täyteen, VAIN se kuva tallentuu muistiin. 15

16 Näytön kontrasti (Display Contrast) Kontrastin säätö tapahtuu ylös/alas-nuolilla. Laiteasetukset (Instrument Setup) Virtamittapäät (Current Probes) Laite tunnistaa automaattisesti siihen kytketyt virtapihdit (Flexi Set tai Clamp) käynnistyksen yhteydessä. Mittausalue voidaan valita vasen/oikea-nuolilla: low, mid, high (alue näkyy näytön alalaidassa). Mikäli mitataan virtamuuntajan toisiopuolelta (käyttäen esim 1A/10Apihtejä), voidaan laite skaalata näyttämään ensiöpuolen virta-arvoja. 16

17 Mene nuolinapeilla muuntosuhteen kohdalle (transformer ratio) ja valitse muuntosuhde oikea-/vasen nuolinapeilla. Muuntosuhteen muutos näkyy näytön alalaidassa (ensiöpuoli= primary current, toisiopuoli= secondary current). Paina ENTER vahvistaaksesi muutos. 17

18 Jännitemuuntajat (Voltage Transformers) Mikäli käytät jännitemuuntajia, toimi kuten kohdassa Virtamuuntajat. Vaiheiden merkinnät (Phase Identification) Tässä valikossa voit valita näytetäänkö eri vaiheet näytöllä: "A, B, C" vai "L1, L2, L3." Taustavalo (Backlight) Tässä valikossa voit valita sammuuko taustavalo automaattisesti (auto) 30 sekunnin jälkeen vai onko se päällä kunnes taustavalo-nappia painetaan uudelleen (manual). Huomio Säästä akkua pitämällä taustavalo pois toiminnasta. Versio ja kalibrointi (Version & Calibration) Tästä valikosta voit tarkistaa laitteen tyypin, laitteen ohjelmistoversion (firmware), viimeisimmän kalibrointipäivän ja laitteen sarjanumeron. Sähköverkon tyyppi (Power Network) Mene nuolilla kohtaan sähköverkon tyypin asetus (Configuration, ei power type kuten alla näkyvässä kuvassa) ja valitse oikea/vasen-nuolinapeilla haluamasi tyyppi: 1 Phase + N (1 vaihe + nolla), split phase, wye (tähti), 2- element delta, 3-element delta. Tässä valikossa voit myös asettaa nimellisjännitteen (nominal voltage) ja nimellistaajuuden (Freq). 18

19 Päiväys ja kellonaika (Date & Time) Tässä näytössä voit asettaa päiväyksen ja kellonajan. Kieli (Language) Tässä näytössä voit suorittaa kielivalinnan. Mittaustoiminnot Kiertokytkin Seuraavassa osiossa käydään läpi kiertokytkimen eri asennot. METER V / A / Hz Näyttää vaihejännitteet, vaihevirrat ja nollavirran numeroarvoina (sekä taajuuden). SCOPE Näyttää jännitteiden ja virtojen aaltomuodot sekä niiden välisen vaihe-eron. Näyttää myös kursorin kohdalla olevat V ja A arvot.. HARMONICS Näytää harmoniset yliaallot 40:een yliaaltoon vaihekohtaisesti (jännitteistä, virroista ja nollavirrasta) asti. Näytöllä myös THD-arvo (=Total Harmonic Distorsion=kokonaissärö). POWER Näyttää eri tehosuureet vaihekohtaisesti sekä totaalina (kokonaisteho). Tehosuureet jotaka näytetään: pätöteho (W), näennäisteho (VA), loisteho (VAR), tehokerroin (PF) ja Cos φ (DPF). Voit myös mitata tehokulutukset (Wh, Vah, VARh). Huomio Tehokulutuksen mittausjaksoa voi muuttaa vaihtamalla keskiarvoistusjakson pituutta (kts kohta tiedonkeruu-toiminto). EVENTS (tapahtumat) Tapahtumat ovat jännitekuoppia, -kohoumia ja keskeytyksiä. Tämä toiminto tallentaa tapahtumat automaattisesti myöhempää tarkastelua varten. Tapahtumien liipaisurajat asetetaan Menu-valikossa. 19

20 Loggerin kytkentä sähköverkkoon Sähköiskun riskin minimoimiseksi, kytke aina ensin mittajohto (ja virtapihdoít) loggeriin ja vasta sitten mitattavaan piiriin. Käytä vain loggerille tarkoitettuja virtapihtejä ja jännitemittajohtoja. Mikäli ne näyttävät vaurioituneilta, älä käytä niitä. Varmista ennen mittauspiiriin kytkentää että kaikki liittimet ovat varmasti kunnolla kiinni Loggerissa. Värikoodaussarja Loggerin mukana toimitettiin värikoodaussarja, jonka avulla mittauskytkentöjen suoritus on paljon helpompaa. Voit merkitä eri vaiheisiin tarkoitetut mittapäät tietyillä väreillä. Yksivaihemittaukset Kytke mittajohdot ja virtapihdit kuten kuvassa 5 ja alla olevissa taulukoissa on mainittu: Jännitemittapäät: Verkko Vaihe Vaihe (sama) Vaihe (sama) Nollajohdin Mittajohto A (L1) B (L2) C (L3) N Virtapihdit: Verkko L1 Ei kytketty Ei kytketty Nollajohdin Virtapihti A (L1) B (L2) C (L3) N 20

21 Jaetun vaiheen mittaukset Kuva 5. Yksivaihemittaus Joissain maissa asuntoihin tuodaan 220V ja siitä tehdään kaksi 110V (split phase) lähtöä. Kytke mittajohdot ja virtapihdit kuten kuvassa 6 ja alla olevissa taulukoissa on mainittu: Jännitemittapäät: Verkko Mittajohto Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 1 Nollajohdin A (L1) B (L2) C (L3) N Virtapihdit: Verkko Virtapihti Vaihe 1 Vaihe 2 Ei kytketty Nollajohdin A (L1) B (L2) C (L3) N 21

22 Kuva 6. Jaetun vaiheen mittaus Mittaukset 3-vaiheverkossa Kytke mittajohdot ja virtapihdit kuten kuvissa 7 ja 8 sekä alla olevissa taulukoissa on mainittu: Jännitemittapäät: Verkko Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Nollajohdin Mittajohto A (L1) B (L2) C (L3) N Virtapihdit: Verkko Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Nollajohdin Virtapihti A (L1) B (L2) C (L3) N 22

23 Kuva 7. 3-vaihe tähti-kytkentä Kuva 8. 3-vaihe kolmio-kytkentä V A Hz (Voltit / Ampeerit / Hertzit) Valitse toiminto kiertokytkimellä Tällä toiminnolla voit nähdä numeroarvoina jokaisen vaiheen (L1, L2, L3): Jännitteen (V) Virran (I) Taajuuden (F) + Nollajohtimen virran (In) Voit myös suorittaa näille mittausarvoille tiedonkeruu-toiminnon. 23

24 Tiedonkeruu-toiminnolla tallentuvat mittausarvot Tiedonkeruulla tallentuvat seuraavat arvot jokaiselta vaiheelta (L1, L2, L3) Jännite (V) Virta (I) Taajuusarvo Näitä tietoja voidaan analysoida jälkeenpäin myös Fluke PowerLog-ohjelmistolla. Mittaustoiminto Tässä toiminnossa näet numeroarvot kuten alla olevassa kuvassa: Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen jännite- ja virta-arvon sekä niiden maksimi- ja minimiarvot mittausajalta. Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen taajuusarvon ja sen min/maxarvot tai nollajohtimen virta-arvot. Hold/Run-napilla mittauksen voi pysäyttää ja sen voi aloittaa uudelleen alusta. Näytönkopion tallennus (Save screen) Save/Enter-napilla voit tallentaa sillä hetkellä olevasta näytöstä valokuvakopion laitteen muistiin. Tästä kuvasta ei voida jälkeenpäin analysoida dataa, mutta sen voi liittää esim. raporttiin. Tiedonkeruu-toiminto (Logging) Record/Measure-napilla voit aloittaa tiedonkeruutoiminnon tai voit palata takaisin mittaustilaan. Ennen tiedonkeruu käynnistymistä, laite ilmoittaa näytöllään maksimipiirtoajan. Painamalla Esc-nappia (change), tätä maksimipiirtoaikaa voidaan muuttaa. 24

25 Keskiarvoistusajan (averaging time) muutos vaikuttaa myös koko piirtoajan pituuteen. Näytön tullessa täyteen, valokuva siitä tallennetaan automaattisesti muistiin. Tämän jälkeen piirto jatkuu normaalisti. Max. 18 kpl automaattisia näytönkopioita mahtuu muistiin tallennuksen aikana. Tallennettuja näytönkopioita voidaan tarkastella Menu-valikon kohdassa View Auto Screens. Huomio Verkkolaitteen käyttö on erittäin suositeltavaa tiedonkeruun yhteydessä. Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen jännite- ja virta-arvon sekä niiden maksimi- ja minimiarvot mittausajalta. Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen kaksi arvoa, jotka voivat olla: - Jännite (V) ja virta (I) (katso kuva yllä) - Jännite (V) ja taajuus (Hz) - Jannite (V) ja nollan virta (In) Tiedonkeruutietojen analysointi: Painamalla cursor-nappia, saat kursorit käyttöön. Kursoreita voi liikutella vasen/oikea nuoli-napeilla. Kursorimittauksen ollessa käytössä, ylös/alas-nuolilla voidaan valita tarkasteltava vaihe. Huomio Kursorimittaus on käytössä vain laitteen ollessa "Hold"-tilassa. 25

26 Teho (Power) Käännä kiertokytkin teho-mittausasentoon (Power). Tässä toiminnossa voi mitata seuraavat arvot vaihekohtaisesti:: Pätöteho (P) watteina W (vaihekohtaisesti ja summana P tot ). Loisteho (Q) vareina VAR (vaihekohtaisesti ja summana Q tot ). Näennäisteho (S) volttiampeereina VA (vaihekohtaisesti ja summana S tot ). Tehokerroin (PF) ja kolmen vaiheen keskiarvoinen PF. Cos φ (DPF) ja kolmen vaiheen keskiarvoinen Cos φ. Energiakulutus (EP) kilowattitunteina kwh. Loistehon kulutus (EQ) kilovaritunteina kvarh. Mittaustoiminto Voit katsoa tämän hetken arvoja ja tallentaa ne, tai voit suorittaa tiedonkeruutoiminnon. Mittaustilan esimerkkinäyttö alla. Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen arvot (+min/max-arvot). Ylös/alas-nuolilla käynnistetään myös energialaskuri Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen kolme arvoa, jotka voivat olla: - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja tehokerroin (PF) - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja loisteho (Q) - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja EP - Pätöteho (P), näennäisteho (S) ja cos φ 26

27 Kun ylös/alas-nuolilla on valittu energiakulutuslaskuri, tulee alla oleva ilmoitus näytölle. Laskuri täytyy käynnistää painamalla RUN-nappia. Aika, jonka laskuri on ollut käynnissä, näkyy näytön ylälaidassa. Laskurin ollessa käynnissä, nuolilla ylös/alas saadaan vaihekohtaisia lisätietoja. Yksittäisen vaiheen näyttötilassa, voidaan myös tarkistaa onko kuormitus induktiivinen vai kapasitiivinen (symboli PF- ja cos φ kohdissa). Hold/Run-napilla mittauksen voi pysäyttää ja sen voi aloittaa alusta. Huomio Yksittäisen vaiheen näytössä ei voida katsoa energiakulutusarvoja. 3-vaihetehon mittausteoriaa Kts englanninkielinen käyttöohje. Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa valokuvakopio sen hetken näytöstä. 27

28 Tiedonkeruu-toiminto (Logging) Record/Measure-napilla voit aloittaa tiedonkeruutoiminnon tai voit palata takaisin mittaustilaan. Ennen tiedonkeruu käynnistymistä, laite ilmoittaa näytöllään maksimipiirtoajan. Painamalla Esc-nappia (change), tätä maksimipiirtoaikaa voidaan muuttaa. Keskiarvoistusajan (averaging time) muutos vaikuttaa myös koko piirtoajan pituuteen. Näytön tullessa täyteen, valokuva siitä tallennetaan automaattisesti muistiin. Tämän jälkeen piirto jatkuu normaalisti. Max. 18 kpl automaattisia näytönkopioita mahtuu muistiin tallennuksen aikana. Tallennettuja näytönkopioita voidaan tarkastella Menu-valikon kohdassa View Auto Screens. Huomio Verkkolaitteen käyttö on erittäin suositeltavaa tiedonkeruun yhteydessä. Energiankulutuslukemia ei näytetä tiedonkeruutoiminnossa, mutta niitä voidaan tarkistella PowerLog-ohjelmistossa.. Nuoli ylös/alas Näet yksittäisen vaiheen arvot Nuoli vasen/oikea Näet kyseisen vaiheen kaksi arvoa, jotka voivat olla: - Pätöteho (P) ja loisteho (Q) - Pätöteho (P) ja näennäisteho (S) - Pätöteho (P) ja tehokerroin (PF) 28

29 Painamalla cursor-nappia, saat kursorit käyttöön. Kursoreita voi liikutella vasen/oikea nuoli-napeilla. Kursorimittauksen ollessa käytössä, ylös/alasnuolilla voidaan valita tarkasteltava vaihe. Huomio Kursorimittaus on käytössä vain laitteen ollessa "Hold"-tilassa. Tapahtumat (Events) Käännä kiertokytkin Events-mittausasentoon. Tämä mittaustoiminto tallentaa jännitehäiriöt (kuopat=dips, kohoumat=swells ja katkokset=interruptions) seuraamalla kaikkia vaiheita samanaikaisesti (L1, L 2, L 3 ). Ennen seurannan aloitusta, valitse haluamasi raja-arvot Menu-valikosta (kts. kohta tiedonkeruun asetukset ). Kun seuranta on aloitettu (valittu run ), näytöllä näkyy teksti:... waiting for events Nyt mittalaite odottaa häiriöitä. Kun jollakin vaiheella esiintyy raja-arvot ylittävä häiriö, piirturi käynnistyy automaattisesti ja seuraa signaalia 4 minuutin ajan. Puolen jakson RMS-arvot (MIN ja MAX) tallentuvat. Näytönkopiot tallentuvat automaattisesti muistiin ja niitä voidaan katsella ja analysoida PowerLog-ohjelmistolla. Kaikkiaan 999 häiriötä mahtuu muistiin. Nuolilla ylös/alas voidaan selata häiriöitä. Mahdollista myös tallennuksen pysäyttämisen jälkeen. Hold/Run-napilla mittaus voidaan pysäyttää tai uusi mittausjakso aloittaa. 29

30 Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa näytönkopio senhetkisestä näytöstä muistiin. Harmoniset yliaallot (Harmonics) Käännä kiertokytkin Harmonics-mittausasentoon. Tämä mittaustoiminto mittaa yliaallot H1 H40 kaikilta vaiheilta (sekä jännitteestä että virrasta). Mittaustoiminto Kun kiertokytkin on käännetty Harmonics-asentoon, näytöllä näkyy seuraavaa: Nuolilla ylös/alas voidaan valita halutun vaiheen tiedot näytölle. Nuolilla vasen/oikea voidaan valita näytölle joko jännite tai virta. Hold/Run-napilla mittaus voidaan pysäyttää tai sitä voidaan jatkaa. Painamalla ensin Cursor-nappia, voidaan vasen/oikea nuolinappien avulla mitata yksittäisen yliaallon tiedot. Kun Cursor-tila on valittuna, voidaan näyttöä skaalata ylös/alas-napeilla seuraavasti: 100 %-50 % 50 %-25 % 10 %-5 %. 30

31 Tiedonkeruutoiminto (Logging) Record/Measure-napilla voidaan käynnistää tiedonkeruutoiminto (tai palata takaisin mittaustilaan. Nuolilla ylös/alas voidaan valita halutun vaiheen tiedot näytölle. Nuolilla vasen/oikea voidaan valita näytölle joko jännite tai virta. Kun piirturin näyttö tulee täyteen, valokuvakopio tallentuu muistiin. Näytön tullessa täyteen, valokuva siitä tallennetaan automaattisesti muistiin. Tämän jälkeen näyttö tuhotaan ja piirto jatkuu normaalisti. Max. 18 kpl automaattisia näytönkopioita mahtuu muistiin. Tallennettuja näytönkopioita voidaan tarkastella Menu-valikon kohdassa View Auto Screens. Tallennus pysäytetään painamalla HOLD-nappia. Analysointi voidaan suorittaa kursoreilla. Seuraavat asiat tallentuvat tiedonkeruutoiminnolla (L1, L2, L3): - Jännite (rms) - Virta (rms) - THD jännite - THD virta - Parittomat harmoniset yliallot 1-25 (jännitteestä ja virrasta) - Taajuus Itse laitteella nähdään THD- ja rms-arvot (jännite, virta). Muita arvoja voidaan katsella PowerLog-ohjelmistolla. 31

32 Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa näytönkopio senhetkisestä näytöstä muistiin. Oskilloskooppi (Scope) Käännä kiertokytkin Scope-mittausasentoon. Tällä toiminnolla näet reaaliaikaisen kuvan jännitteen ja virran aaltomuodoista (sekä numeroarvona vaihekulman (cp)) vaihekohtaisesti. Mittaustoiminto Kun kiertokytkin on käännetty Scope-asentoon, näytöllä näkyy esimerkiksi seuraavaa: Nuolilla ylös/alas voidaan valita halutun vaiheen aaltomuodot näytölle tai katsoa yhteisnäkymää kaikista vaiheista samanaikaisesti. Yksittäisen vaiheen aaltomuotojen ollessa näytöllä, nuolilla vasen/oikea voidaan valita näytölle joko kyseisen vaiheen virta tai nollan virta. Yksittäisen vaiheen aaltomuotojen ollessa näytöllä, myös vaihekulma näkyy näytöllä. Näytönkopion tallennus Save/Enter-napilla voidaan tallentaa näytönkopio senhetkisestä näytöstä muistiin. Huomio Tässä toiminnossa tiedonkeruutoiminto ei ole käytettävissä. Vaihekulma (cp) tarkoittaa vaihesiirtoa ensimmäisen pätötehon yliaallon ja ensimmäisen loistehon yliaallon välillä. 32

33 Keskiarvoistusajan vaikutus piirtojakson pituuteen Taulukko 4 Mittaustoiminto Keskiarvoistusaika Piirtoaika V/A/Hz, Harmonics, Power 0,5 s 1 s 36 min 1 h 12 min 2 s 2 h 24 min 5 s 6 h 10 s 12 h 30 s 1 vrk 12 h 1 min 3 vrk 5 min 15 vrk 10 min 30 vrk 15 min 20 min 45 vrk 60 vrk 33

ScopeMeter 190 Series II

ScopeMeter 190 Series II ScopeMeter 190 Series II Fluke 190-062, -102, -104, -202, -204, -502, -504 Käyttöohje Tammikuu 2011, Rev. 2, 1/14 (Finnish) 2011-2014 Fluke Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta voidaan

Lisätiedot

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465

ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN MITTARI AIRFLOW MALLI TA465 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS P/N 6005362, REV D OCTOBER 2014 Copyright TSI Incorporated / 2011-2014 / Kaikki oikeudet pidätetään. Osoite TSI Incorporated /

Lisätiedot

MPR50 VERKKOANALYSAATTORI

MPR50 VERKKOANALYSAATTORI MPR50 VERKKOAAYSAATTORI MPR50: VAIKOT HETKEISET ARVOT Salasana on asetettu Salasana on asetettu Salasanaa ei ole asetettu Salasana on asetettu Siniset symbolit tarkoittavat MPR50:n painikkeita, ja punaiset

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET

CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE CELOTRON EAGLE DVR TALLENTIMET (TÄMÄ OHJE KATTAA KAIKKI MALLIT: 4 32 KANAVAA) OEM MANUFACTURED FOR CELOTRON OY FINLAND Versio1.0 1.5.2010 - 2 - VAROITUS! ÄLÄ AUKAISE JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5.

SENTRON. Verkkoanalysaattori SENTRON PAC3200. Esittely 1. Turvallisuusohjeet 2. Tuotteen esittely 3. Asennustapa 4. Asennus 5. Esittely 1 Turvallisuusohjeet 2 Tuotteen esittely 3 Asennustapa 4 SENTRON Verkkoanalysaattori Asennus 5 Kytkentä 6 Käyttöönotto 7 Operointi 8 Parametrointi 9 Laitekäsikirja Ylläpito ja huolto 10 Tekniset

Lisätiedot

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER FI TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Toiminnot ja pakkauksen sisältö...

Lisätiedot

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE

KUMPPANINA PARAS SBOX MAX KÄYTTÖOHJE KUMPPANINA PARAS 27042015 Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet 1 1.1 Laitteen nostamiseen liittyvät varotoimet 1 1.2 Tulipalon tai räjähdyksen vaara 1 1.3 Sähköiskun vaara 1 1.4 Palovammojen vaara 1 1.5

Lisätiedot

Käyttöohje. 9352293 1. painos

Käyttöohje. 9352293 1. painos Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee "Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998". Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Käyttöohje 9352293 1.

Lisätiedot

HB 10M00 KÄYTTÖOHJE V 1.0, 03/09

HB 10M00 KÄYTTÖOHJE V 1.0, 03/09 HB 10M00 KÄYTTÖOHJE V 1.0, 03/09 Laite noudattaa direktiivien 89/336/EEC vaatimuksia, mikä on vahvistettu CE-merkillä. Tässä ohjekirjassa julkaissut tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. This

Lisätiedot

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120. MPEG-4 Triplex DVR V.0921. Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta Stand-Alone DVR Käyttö-ohje KÄYTTÖ-OHJE EST4120 MPEG-4 Triplex DVR V.0921 Muotoilu ja ominaisuudet saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta TURVALLISUUS OHJEITA MERKKIEN SELITYKSET Tämä symboli on

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

FERCS20. asennus- ja käyttöohje

FERCS20. asennus- ja käyttöohje FERCS20 asennus- ja käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. TÄRKEÄÄ LUKEA... 4 2.1. TURVALLISUUSOHJEET... 4 2.2. VAROITUKSET... 4 2.3. MYYNTIPAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 4 3. LIITÄNNÄT... 5 3.1. ETUPANEELI...

Lisätiedot

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0

Firstbeat SPORTS. Tekninen käyttöohje - versio 4.0 Firstbeat SPORTS Tekninen käyttöohje - versio 4.0 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TEKNINEN KÄYTTÖOHJE... 4 1.1 OHJELMISTON OMINAISUUDET... 4 1.2 JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET... 4 1.3 FIRSTBEAT SPORTSIN KÄYTTÖ... 5 1.3.1

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin

Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin 2-677-030-41(1) Kameran käyttöohjeet Lue tämä ensin Laajat käyttömahdollisuudet: Kiintolevyllä varustettu Handycam 10 Aloittaminen 13 Easy Handycam 22 Kuvaus/ toisto 28 Asetustoimintojen käyttäminen 46

Lisätiedot

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas

Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas 1 Topfield TF5400 PVR Käyttäjän opas Tallentava digisovitin satelliitti ja antenniverkkoon CONAX i Luku 1 3 1. Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 1.2 Esittely 3 1.2.1 Etupaneeli 4 1.2.2 Kaukosäädin 5 1.3 Mikä

Lisätiedot

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás

PP 10/PP 25. Käyttöohje Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati utasítás PP 10/PP 25 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen

Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen FI Riippumatta siitä, onko Accu-Chek Aviva Nano -mittari ensimmäinen verensokerimittarisi vai oletko käyttänyt mittaria jo jonkin aikaa, lue käyttöohje tarkasti ennen kuin otat uuden mittarin käyttöön.

Lisätiedot

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60

WA-810 Summaava hihnavaakapääte DE020504.FI V1.60 WA-810 Summaava hihnavaakapääte Copyright 2014 Lahti Precision Oy LAHTI Finland Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainenkin kopiointi on kielletty ilman Lahti Precision Oy:n kirjallista lupaa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Esittely. Käytön aloittaminen. Laitteen avaaminen ja lataus. Ohjelman asentaminen. Laiteparin luominen ja yhdistäminen.

Käyttöohje. Esittely. Käytön aloittaminen. Laitteen avaaminen ja lataus. Ohjelman asentaminen. Laiteparin luominen ja yhdistäminen. Käyttöohje Esittely Käytön aloittaminen Laitteen avaaminen ja lataus Ohjelman asentaminen Laiteparin luominen ja yhdistäminen Kaikuluotaaminen Kaikuluotaimen käyttö Käynnistys Päävalikko Menu Kalenteri

Lisätiedot

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.

SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA. 1 VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA. ÄLÄ AVAA.! VAROITUS! VÄLTTYÄKSESI SÄHKÖISKULTA, ÄLÄ AVAA LAITTEEN KOTELOA (TAI TAKAOSAA). laitteen SISÄLLÄ EI OLE SELLAISIA OSIA JOTA KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. TOIMITA LAITE

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄ OPAS XP1300 CORE. Suomi

KÄYTTÄJÄ OPAS XP1300 CORE. Suomi KÄYTTÄJÄ OPAS XP1300 CORE Suomi Copyright 2009 Sonim Technologies, Inc. SONIM ja Sonimin logo Sonim Technologies Inc:n tavaramerkkejä. Muut yrityksen nimet ja tuotenimet saattavat olla omistajiensa tavaramerkkejä

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654

Käyttöoppaasi. NOKIA 640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/822654 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot