ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA"

Transkriptio

1 ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

2 Mitä asbesti on Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali. Asbesti sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa palamatonta. Asbestia on useita eri tyyppejä. Yleisimmät ovat antofyliitti, amosiitti, krysotiili, krokidoliitti. Yhteisnimitys näille on asbestimineraalikuidut, eli = ASBESTI Asbestia saadaan maaperästä ja louhoksista. Asbestia on tuotettu ympäri maapalloa. Myös Suomessa on ollut asbestikaivoksia.

3 Kuinka kauan asbestia on käytetty Asbestia tiedetään käytetyn ajanlaskun alkuvaiheilta asti. Asbestin laajamittainen käyttö alkoi 1800-luvun lopulla, kun höyrykattiloissa, koneissa ja teräslaivoissa tarvittiin eristyksiä. ASBESTIN KÄYTTÖ RAKENTAMISESSA Asbestin käyttö Suomessa ulottuu rakentamisessa 1800-luvun lopusta 1990 luvun alkupuolelle. Asbestin käyttö oli yleisimmillään 50-, 60- ja 70- luvuilla, eli suurin osa suomen rakennuksista on tehty aikana, jolloin asbesti on ollut yleinen rakennusmateriaali. Suomessa asbestin käyttö tuli luvanvaraiseksi 1988 ja sen käyttö kiellettiin 1993.

4 Missä asbestia on käytetty rakentamisessa Asbestia voi löytyä lähes kaikista rakenteista putkieristeet laatoitukset tasoitteet laastit rakennuslevyt katteet lämmöneristeet äänieristeet sähkölaitteet paloeristeet palo-ovet akustiikkalevyt lattiapäällysteet liimat vedeneristeet tiivisteet koneet maalit ym. ym.

5 Miksi asbestia on käytetty Asbesti on ollut halpa maaperästä saatava raaka-aine jolla on paljon hyviä ominaisuuksia: palamattomana hyvä tulen ja lämmön eriste raskaana materiaalina se on toiminut hyvin äänieristeenä kuitumaisena se on ollut hyvä sidosaine muille materiaaleille lisäaineena se on parantanut monien aineiden kestävyyttä se on helpottanut materiaalien työstettävyyttä. sillä on hyviä akustisia ominaisuuksia

6 Asbestin terveysvaikutukset Asbestipöly altistaa monille sairauksille mm: asbestoosille keuhkosyövälle kurkunpääsyövälle ruuansulatuskanavien syöpiin Asbestialtistumisesta sairauden ilmenemiseen on pitkä viive. Yleensä ilmenemiseen menee yli 15 vuotta, mutta usein paljon pitempääkin. Asbesti ei käytännössä haise eikä maistu millekään. Asbestia ei voi tunnistaa aistinvaraisesti ellei tunne itse asbestipitoista materiaalia. Asbestipöly aiheuttaa aina vakavan terveysriskin joka voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

7 ASBESTIKARTOITUS Kuka vastaa kiinteistössä olevasta asbestista Ensisijaisesti kiinteistössä olevista materiaaleista ja niiden turvallisuudesta vastaa kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia siitä että asbestikartoitus on suoritettu ja asbesti huomioitu ennen korjaustöitä. Milloin asbestikartoitus tulee suorittaa Käytännössä kaikissa ennen 1990 valmistuneissa rakennuksista tulee suorittaa asbestikartoitus. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/1994) 5 :ssä tarkoitettuun asiakirjaan. Rakennuttajan tai muun joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on ennen rakennusten tai rakenteiden purkamista varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.

8 Kartoittajan ammattitaito Asbestin kartoittaja Asbestikartoitus edellyttää aina suurta määrää erikoistietoa. Asbestikartoittajan tulisi olla teknisen koulutuksen saanut henkilö, jolla on hyvät tiedot vanhempien rakennusten materiaaleista, rakenteista ja käytetyistä työtavoista.

9 Asbestikartoituksen toteutus Asbestin kartoittaminen Asbestikartoittajan tulee perehtyä huolellisesti, ennen varsinaisen kartoitustyön aloittamista kohteesta saataviin tietoihin, asiakirjoihin ja piirustuksiin. Kartoitus suoritetaan paikanpäällä kiertämällä kohteessa. Kohteesta tutkitaan aistinvaraisesti kaikki näkyvät materiaalit. Rakenteita, pinta-materiaaleja ja tarkastusluukkuja avataan siinä määrin mikä on kohtuudella mahdollista. Niistä materiaaleista joita kartoittaja ei tunnista ja joita voidaan epäillä asbestipitoisiksi otetaan laboratorionäyte. Näytteet tutkitutetaan laboratoriossa, joka selvittää mahdollisen asbestin olemassaolon materiaalinäytteessä. Huom! Materiaali tulkitaan asbestipitoiseksi, kun se sisältää 1 % tai sitä enemmän asbestia.

10 Raportointi Asbestikartoitusraportti Asbestikartoitusraportin keskeisenä sisältönä ovat löydetyt asbestipitoiset materiaalit Kartoituksesta tulee selkeästi ilmetä asbestin; määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Lisäksi raportissa on mainittava mm. kartoituksen laajuus ja rajaukset, riskiarvio tutkimatta jääneistä materiaaleista, selvitys tutkituista materiaaleista, ohjeita ja tietoja jatkotoimista sekä raportin tulkinnasta. Pääsääntöisesti mukana on kohteen pohjapiirustus, johon on merkitty näytteenottokohdat ja asbestipitoiset materiaalit. Hyvä raportti sisältää yleensä myös kuvitetun osuuden joka havainnollistaa kohteessa olevat materiaalit ja kuvauksen tiloista missä asbestia esiintyy.

11 ASBESTIKARTOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN! Missä asbestikartoitusta voi hyödyntää? Kustannuslaskenta- ja urakkakyselyasiakirjan liitetiedostona ja sen massaluettelona Urakkasopimuksen liitetiedostona Korjaus- ja purkutyösuunnittelun apuvälinenä Asbestityön toimenpidesuunnittelussa Talon huoltotoimien suunnittelun apuvälineenä! Asbestikartoitus pitää päivittää! Liitetään kiinteistön huoltokirjaan

12 URAKOINTI Varmistu urakoitsijan pätevyydestä Vaadi urakoitsijalta: Asbestipurkutyövaltuutus Purkutyösuunnitelma (alkamisilmoitus) Työntekijöiden koulutustodistukset tai asbestipurkajan pätevyyskortti (AV) Työntekijöiden turvallisuuskortit Työntekijöiden terveyskortit Kone / laitehuoltokortit Selvitys työtekijöiden seurantamittauksista (suoritettava jokaisen työntekijän kohdalla 3 kk. Välein) Noudattaako yhtiö AV- menettelyä

13 ASBESTIN VARMISTUSMENETTELY (AV-MENETTELY) AV-TOIMIKUNTA Koska asbestipurkutyöalalle oli muodostunut erittäin kirjava käytäntö ja valvontaresurssit olivat riittämättömät. Päätti Suomen Asbesti- ja pölysaneerausliikkeiden liitto ry (SAP ry) perustaa v työryhmän. Selvittämään mahdollisuutta luoda asbestipurkutyöalalle asbestipurkajan pätevyyskorttijärjestelmän helpottamaan tilannetta. Työryhmän selvitystyönpohjalta SAP ry oli yhteydessä eri järjestöihin ja kertoi hankkeesta sekä tiedusteli eri osapuolten kiinnostusta olla mukana hankkeessa. Vuoden 2009 alussa osapuolet perustivat asbestipurkajan pätevyystoimikunnan, joka alkoi valmistella asiaa. Vuoden 2010 alussa toimikunta oli valmistellut AV-menettelykäytännön, joka sisälsi Asbestipurkajan pätevyyskortin ja Asbestityön vastuullisen läpiviennin varmistusmenettelyn.

14 AV-TOIMIKUNTA Rakennusliitto ry Rakennusteollisuusliitto ry Suomen kiinteistöliitto Finanssialan keskusliitto ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Asbesti- ja pölysaneerausliikkeiden liitto ry Sosiaali- ja Terveysministeriön Työsuojeluosasto (asiantuntija jäsen)

15 AV pätevöityminen Asbestipurkajan pätevyyskortin voi hakea työntekijöilleen yritys, jolla on voimassa oleva asbestipurkutyövaltuutus ja joka sitoutuu suorittamaan asbestipurkutyöt Asbestipurkutyön Varmistusmenettelyn mukaisesti (AV) Asbestipurkajan pätevyyskortin voi em. hakemuksen pohjalta saada henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut Suomen lainsäädännön mukaisen asbestipurkutyökoulutuksen hyväksytyssä koulutuslaitoksessa. Asbestipurkajan pätevyyttä valvoo apt-toimikunta, joka koostuu AVtoimikunnan jäsenistä. Toimikunta on valtuuttanut SAP ry:n vastaamaan pätevyyskortin liittyvistä käytännön toimista, kuten hakemusasioista ja rekisterin ylläpidosta. Hakemukset käsitellään toimikunnan kokouksissa

16 AV-MENETTELY Vähimmäisvaatimukset Yrityksellä pitää olla asbestipurkutyövaltuutus Työtekijöillä Asbestikoulutus Työtekijöiden altistusmittaukset on suoritettu (Huom! yksilötasolla 3 kk. välein) Kone- ja laitehuolto on järjestetty asianmukaisesti Työterveyshuolto on järjestetty asianmukaisesti Työntekijät on ilmoitettu ASA - rekisteriin Verojäämätodistus kunnossa Vakuutustodistukset (vastuuvakuutuksen täytyy kattaa myös asbestityöt) Selvitys työhön ja palkanmaksuun sovellettavasta työehtosopimuksesta Jatkokoulutus ja kortin voimassaoloaika Ensimmäinen kortti voimassa 2 v. (edellyttää, että 4 pv. peruskoulutus on suoritettu ja henkilöllä on 9 kk. Työkokemus alalta) 2 pv. Jatkokoulutuksen jälkeen asbestipurkajalla on mahdollisuus saada 5 v. voimassa oleva kortti Huom! koulutusohjelma ja kouluttaja tulee olla AV-toimikunnan hyväksymä ja täyttää niille asetetut erilliset vaatimukset.

17 UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto / Työsuojelu) ASUINKIINTEISTÖJEN KYLPYHUONE- JA PUTKISTOSANEERAUKSET TOIMINTAOHJE /1997 Uudenmaan työsuojelupiirin työpaikkatarkastuksilla tekemien havaintojen mukaan on asuinkiinteistöissä tehtyjen kylpyhuone- ja putkistosaneerausten osalta toimittu tavalla joka on mahdollistanut sekä työntekijöille että talon asukkaille vaaraa altistua asbestille. Kiinteistöjen asbestia sisältäviä nousujohtolinjoja on purettu ilman asianmukaisia suojauksia ja kylpyhuoneiden kaakeleiden kiinnityslaasteja on piikattu pois tutkimatta sisältävätkö purettavat materiaalit asbestia. Kylpyhuoneiden laatoitusten ja laastien poistaminen 1970-luvulla ja sitä ennen rakennetuissa kiinteistöissä on aina sellaista purkutyötä jossa asbestille altistumisen vaara on olemassa. Ongelmalliseksi asian tekee lisäksi se, että kiinteistöjen asukkaat ovat voineet tehdä kylpyhuoneremontteja aikoinaan itse ja ovat voineet käyttää asbestia sisältäviä tuotteita vaikka niitä ei alkuperäisessä rakenteessa olisikaan. Tämä puolestaan vaikeuttaa kartoituksen laatimista, koska kartoitusta varten otettavien näytteiden lukumäärä kasvaa suureksi.

18 Lisäksi rakennustyön turvallisuusmääräykset edellyttävät, että purkutyöt tehdään siten, että purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen estetään käyttämällä ilmastointilaitteita ja osastointia, vaikka purettavissa rakenteissa ei olisikaan asbestia. Edellä mainittujen vaatimusten johdosta kylpyhuoneiden kaikki purkutyöt on tehtävä aina asbestipurkutyönä jollei ole täysin luotettavasti selvitetty ettei missään rakenteissa esiinny asbestia. Näin menetellen voidaan saada myös kustannus-säästöjä, kun vältytään kartoittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Myös muualla olevien nousujohtolinjojen avaaminen on tehtävä aina asbestipurkutyönä ellei ole voitu varmistua siitä, että linjat ovat eristetty asbestittomilla eristeillä ja ettei muissakaan rakenteissa esiinny asbestia. Jotta työntekijöiden ja kiinteistön asukkaiden turvallisuus voidaan taata, on edellä mainituissa purkutöissä meneteltävä rakennustyön turvallisuudesta (629/94) ja asbestityöstä (1380/94) annettujen valtioneuvoston päätösten mukaisesti seuraavasti: Rakennuttajan, tai muun joka ohjaa rakennushanketta on selvitettävä, mitkä purettavista rakenteista sisältävät asbestia. Selvitys on liitettävä aina urakkatarjousasiakirjoihin rakennustyön turvallisuusmääräysten tarkoittamalla tavalla. Mikäli selvitystä ei tehdä on rakennuttajan huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.

19 TYÖMENETELMÄT Osastointi (yleisesti käytetty menetelmä) Kohdepoisto (vain yksittäisissä vähän pölyävissä töissä) Pussipurku (putkieristeen yksittäisen kohdan purku) Upotusmenetelmä (ei korjausrakentamisessa)

20 OSASTOINTI Kaavio

21 OSASTOINTI Kaavio

22 OSASTON SUOJASEINÄT Kevytmuoviseinät

23 SISÄÄNKÄYNTI OSASTOON 3 osainen sulkutunneli

24 MITEN ASBESTI PURETAAN PÖLYTÖN PURKU OSASTON SISÄLLÄ

25 SUOJAVARUSTEET OSASTOINTITYÖSSÄ Kokomaski puhallinmoottorilla jossa P 3 luokan hiukkas-suodatin tai raitisilmamaski Kertakäyttösuojapuku Työkäsineet Kenkäsuojat tai saappaat

26 KONEET JA LAITTEET OSASTOINTITYÖSSÄ Alipaineistaja (t) Huoltoimuri Kohdepoistoimuri Alipaineistajalla pitää pystyä saamaan aikaan 10 x ilmanvaihto osastoidulle alueelle tunnissa. Sinistä asbestia purettaessa ilmanvaihdon tulee olla 20 x osaston tilavuus tunnissa. Huom! puhtailla Hepa-suodattimilla mitattuna!!! Kaikki laitteet tulee olla Hepa-suodattimilla varustettuja H-merkittyjä asbestityöhön hyväksyttyjä koneita. Koneista pitää löytyä, myös huoltokortit, joista selviää mm. niiden huoltohistoria.

27 ALIPAINEISTAJAN VALINTA JA OIKEAN ILMAMÄÄRÄN MITOITUS 1. Lasketaan alipaineistettavan tilan tilavuus: korkeus x leveys x pituus (m) = tilavuus (m³) 2. Vaihdettava ilmamäärä oltava 10 x tunnissa: tilavuus m³ x 10 = ilmamäärä joka tulee vaihtua tunnissa (m³/h) Huom! Sinisessä asbestissa kertoja on Valitaan alipaineistaja(t), joilla ehto täyttyy: - HC 800; 680 m³/h = 68 m³:n tila (Sinisessä 34 m3:n tila) - HC 2500; 1730 m³/h = 173 m³:n tila (Sinisessä 86,5 m3:n tila) - HC 4000; 3250 m³/h = 325 m³:n tila (Sinisessä 162,5 m3:n tila) Esim. tila 12,0 x 4,5 x 3,0 m = 162 m³ : - valitaan HC 2500 Sinisessä asbestissa 2 kpl. HC 2500 alipaineistajaa

28 PUSSIPURKU SUOJAVARUSTEET Väh. Puolimaski P 3 hiukkassuodatin Kertakäyttötyöasu Kertakäyttöiset työhansikkaat Suojajalkineet KONEET JA TARVIKKEET Pieni-imuri (asbestityöhön soveltuva) Kostutusainetta Kipsiharso Suojamaali Leikkuri / puukko Asbestijäteastia

29 KROKIDOLIITTI ELI SININEN ASBESTI Vaarallisempi kuin vaaleat asbestit Puretaan aina osastoimalla Täytyy käyttää raitisilmasuojaimia Alipainetta täytyy mitata / seurata työnaikana Ilmanvaihdon tulee olla väh. 20 x (=2x norm) Korvausilma suodattimien kautta Jälkimittaukset ennen luovutusta Sähkö laitteille 2 eri lähteestä

30 UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto / Työsuojelu) KROKIDOLIITTIASBESTIPURKUTYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Purkutyösuunnitelma OHJE / 2009 Krokidoliittiasbestityön suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava krokidoliitin aiheuttamat erityisvaatimukset suojaus- ja puhdistustoimille. Purkutyöstä on tehtävä purkutyösuunnitelma työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle seitsemän päivää ennen työn aloittamista. Suunnitelmaa tulee tarvittaessa täydentää purkualueittain. Työ tulee toteuttaa purkutyösuunnitelman mukaisesti. Krokidoliittiasbestipurukutyön erityisvaatimusten vuoksi sekä työn valvonnan mahdollistamiseksi työsuojelupiirit pitävät seitsemän päivän ilmoitusaikaa välttämättömänä.

31 Työmenetelmä Purkutyö tulee tehdä ilmastollisesti eritettynä osastointimenetelmällä. Suojaukset Myös osastoinnin sisällä olevat pinnat ja laitteet joita ei voida poistaa tulee suojata. Suojauksissa käytettävän materiaalin tulee olla helposti puhdistettavissa. Myös purettava talotekniikka on pakattava pölyämättömään muotoon. Osastointi Kulku eristettyyn tilaan tulee järjestää kolmiosaisen sulkutunnelin kautta. Sulkutunnelin sisin osa on varustettava jäteastialla sekä imurilla. keskimmäinen osa on varustettava pesulaitteilla. Suihkutila tulee rakentaa jos työn kesto ylittää viisi henkilötyöpäivää. Uloin sulkutunnelin osa on puhdas tila vaatteiden vaihtoon. Purkutyön aikana osaston tiiveyttä tulee seurata myös mittauksin. Ilmanvaihto Osastoinnin ilmanvaihto tulee mitoittaa kaksinkertaiseksi verrattuna perinteiseen osastoimalla tehtävään asbestipurkuun. Kaksikymmenkertaiseksi puhtain suodattimin. Osastointi on alipaineistettu koko työn ajan ilman puhtauden varmistamiseen asti.

32 Korvausilma Osastoinnin korvausilmaksi ei riitä sulkutunnelin kautta saatava korvausilma. Osastointi tulee tehdä erilliset suodattimin varustetut korvausilma-aukot. Korvausilma tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että tilan huuhteluvaikutus saadaan maksimoitua. Ilmastoinnin toimivuus voidaan todeta ennen purkutyön aloittamista esim. savukokein. Sähkö Alipaineistuslaitteiden virtasyötöt tulee jakaa eri alakeskuksiin, mahdollisten sähkökatkosten aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Ilman huuhtelu Viimeisen pölyävän työvaiheen jälkeen tulee alipaineistuslaitteet pitää päällä riittävän pitkään ilman huutelemiseksi. Huuhteluajan pituus voi olla jopa kymmenien tuntien mittainen. Huuhteluajan pituus riippuu osastoinnin koosta sekä korvausilma-aukkojen sijoituksesta. Osastoinnin ilman puhtaus tulee varmentaa mittauksella ennen osastoinnin purkua.

33 Purkujäte Purkujäte tulee pakata riittävän kestävään materiaaliin. Purkujätepakkaukset tulee merkitä näkyvillä ja pysyvillä varoitusetiketeillä joista ilmenee pakkauksen sisältävän krokidoliittia / sinistä asbestia. Poistettaessa purkujätepakkauksia osastoinnista, on huolehdittava pakkausten puhtaudesta. Purkujäte toimitetaan suoraan sille varattuun suljettavaan konttiin tai jätelavaan. Välivarastointia ei suoriteta työmaatiloissa. Henkilösuojaimet Ilmastollisesti eristetyssä tilassa krokidoliittipurkua suorittavan työntekijän hengityssuojaimen tulee olla eristävä hengityksensuojain, jossa kasvo-osa on kokonaamari ja hengitysilma saadaan paineilmalaitteesta. Muu suojavaatetus samoin kuin normaalissa asbestipurussa. Varoitusmerkinnät Altistusalue tulee selvästi rajata ja osoittaa varoitusmerkinnöin. Varoitusmerkinnöissä tulee näkyä krokidoliitti / sininen asbesti samoin kuin purkujätepakkauksissa. Työalueen luovutus Työalueen luovutus, kun osastoinnin ilman puhtaus on varmennettu mittauksin ja katselmukset suoritettu, tulee tehdä kirjallisesti.

34 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Asbestijätteet tulee paketoida kuljetusta kestäviin tiiviisiin astioihin ja ne tulee toimittaa kunkin kunnan / kaupungin osoittamalle asbestijätteitä vastaanottavalle kaatopaikalle.

35 LAADUNVARMISTUS JA JÄLKIMITTAUS Lopputarkastus Luovutuspöytäkirja ilman kuitupitoisuuden mittaus HUOM! Ilman kuitupitoisuusmittaus täytyy toteuttaa, niin sanotulla agressiivisellä näytteenotto menetelmällä. Asbestipurkutyön jälkeen purkutilan asbestipitoisuus tulee olla alle 0,01 kuitua / cm3 / ilmaa

36 ASBESTITÖITÄ OHJAAVAT SÄÄDÖKSET Valtioneuvoston päätös Asbestityöstä 1380/94 Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamiseksi 318/2006 Yleisimmät asbestia koskevat ja ajan tasalla olevat säädökset ja määräykset löytyvät Aluehallintoviraston kotisivuilta. Työtä ohjaavat muut lait ja asetukset löytyvät erilaisista yleisistä lakirekistereistä.

37 ASBESTITÖITÄ OHJAAVIA YLEISIMPIÄ RT- JA RATU- KORTTEJA RT ASBESTI, ASBESTIKARTOITUS JA SIITÄ AIHEUTUVAT TOIMENPITEET Ratu ASBESTIA SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU Ratu PCB:TÄ JA LYIJYÄ SISÄLTÄVIEN SAUMAMASSOJEN PURKU Ratu KIVIHIILIPIKEÄ SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU Ratu TAVANOMAISET PURKUTYÖT Ratu ASBESTIA SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU Ratu 1225-S PÖLYNTORJUNTA RAKENNUSTYÖSSÄ

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät

Lisätiedot

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002), työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

Asbestilainsäädäntö LOUNAIS-SUOMEN SISÄILMAPÄIVÄ Esa Laine, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

Asbestilainsäädäntö LOUNAIS-SUOMEN SISÄILMAPÄIVÄ Esa Laine, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Asbestilainsäädäntö LOUNAIS-SUOMEN SISÄILMAPÄIVÄ 20.10.2016 Esa Laine, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue (Ahvenanmaa,

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu 27.11.1984 Jarmo Mikkonen 1961 IAT = isännöinnin ammattitutkinto JET = johtamisen erikoisammattitutkinto Toimistomme vastuulla noin 160 taloyhtiötä AAA

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainetöiden tilaaminen ja valvonta

Asbesti- ja haitta-ainetöiden tilaaminen ja valvonta Kai Salmi Asbesti- ja haitta-ainetöiden tilaaminen ja valvonta Ylivieska 3.4.2014 Kalajoen Kalajoen ammattiopisto Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut PALVELUT Suomen Saneeraustekniikka Oy on erikoistunut

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

Talokeskus Yhtiöt Oy. Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea

Talokeskus Yhtiöt Oy. Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea Talokeskus Yhtiöt Oy Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea 1. ASBESTILAKI 2. KUNTOTUTKIMUKSESTA HANKESUUNNITTELUUN 3. URAKKAMUODOT, PROJEKTINJOHTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO JA SEURANTA Yleistä asbestista

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

Tupakointi. Tupakointikielto taloyhtiössä - nyt ja tulevaisuudessa. Asbesti - yhtiön sekä osakkaan remonteissa. Loviisa

Tupakointi. Tupakointikielto taloyhtiössä - nyt ja tulevaisuudessa. Asbesti - yhtiön sekä osakkaan remonteissa. Loviisa Tupakointikielto taloyhtiössä - nyt ja tulevaisuudessa Asbesti - yhtiön sekä osakkaan remonteissa Loviisa 3.11.2016 Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Tupakointi 2 1 Taustaksi

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Tarvolantie 1 Tarvolantie 1 Rauma 1. Kohteen ja toimeksiannon yleistiedot 1.1 Kohde Kohde on kolmekerroksinen kolmen porrashuoneen vuonna 1969 valmistunut betonirakenteinen

Lisätiedot

Uusi asbestilainsäädäntö

Uusi asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö Asbestipurkutyölupa Asbestipurkutyötä saa tehdä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan (asbestipurkutyölupa). Lupaa ei kuitenkaan tarvita: 1. Lyhytkestoisiin

Lisätiedot

LAPPIA LOUE Lihajalostus

LAPPIA LOUE Lihajalostus LAPPIA LOUE Lihajalostus ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS MUUTOSTYÖALUE 2016, RAKENNUS OPETUSTYÖPAJA 3.11.2016 PBM OY Jani Norvapalo 1 Sisällys JOHDANTO... 2 RAJAUKSET... 2 TUTKITUT HAITTA-AINEET... 2

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN

JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN JOHDANTO SENAATTI-KIINTEISTÖJEN SISÄILMATIETOISKUJEN SARJAAN SISÄLLYS 1. Artikkelin tarkoitus ja sisältö...3 2. Johdanto...4 3. Sisäilma syntyy monen tekijän summana...5 4. Sisäilmatietoiskujen teemat...6

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014. 418/2014 Valtioneuvoston asetus. biosidivalmisteista

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014. 418/2014 Valtioneuvoston asetus. biosidivalmisteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014 418/2014 Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista Annettu Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät 2010

Rakennuskonepäivät 2010 Rakennuskonepäivät 2010 Ylitarkastaja Harri Patrikainen i Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 18.10.2010 1 Työsuojeluvalvonnan organisaatio 2010 Ajankohtaiset teemat Pöly Rakennushissit

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Sivu-urakan alistaminen

Sivu-urakan alistaminen Sivu-urakan alistaminen Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Yhteisen työmaan sopimussuhteet KÄYTTÄJÄ RAKENNUTTAJA SUUNNITTELIJAT PÄÄURAKOITSIJA URAKKASOPIMUS ALISTUSSOPIMUS ILMANV. SÄHKÖ PUTKI MUUT Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

ASBESTIANALYYSI 3340/ASB TUTKIMUSRAPORTTI 11.9.2014 1(2) Tilaaja: Ramboll Finland Oy / Jussi Aromaa Tilaus-/ toimituspäivä: 2.9.2014 (tilaus) Kohde/ projektinumero: Ristimäenkatu 1 ja 2 kiinteistöt, Tesoma

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

Asbestityöstä on annettu valtioneuvoston asetus (798/2015) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798.

Asbestityöstä on annettu valtioneuvoston asetus (798/2015) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150798. 1 TYÖSUOJELUHALLINTO OHJE ASBESTIPURKUTYÖLUVAN HAKEMISEKSI Asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä säädetään laissa eräistä asbestipurkutyötä koskevista

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä. VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry

Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä. VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry Asbestilainsäädäntö ja juridinen vastuu asbestipurkutöissä VT Ville Wartiovaara, Talonrakennusteollisuus ry Jokamiehen rakennusopas omakoti- ja talkoorakentajille v. 1946: Asbestisementtilevy on kattamisaineena

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI POHJANKARTANON KOULU, B-RAKENNUS 2752 AHA ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLTÖ: 1. TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT...

Lisätiedot

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.

EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04. !! EPSHP TG-rakennuksen vesikattokorjaus Björkenheimin puistotie 5 60220 Seinäjoki Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 CON255110 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 18.04.2016 1/6 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Arviointikortti 1: Pölykenttä

Arviointikortti 1: Pölykenttä Arviointikortti 1: Pölykenttä Minne ratkaisut kohdistuvat? Tämä kortti auttaa arvioimaan yhdessä kehitettyjen ratkaisujen vaikutusta työntekijöiden jauhopölyaltistumiseen. Jauhopölyn torjunta tehostuu,

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 31.8.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsingin Kuvataidelukio Torkkelinkatu 6 00500 HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA Rauniorakentajat

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Kemikaalilain 38 :ssä tarkoitettu tuholaistorjujan tutkinnon sisältö

Kemikaalilain 38 :ssä tarkoitettu tuholaistorjujan tutkinnon sisältö 418/2014 3 Liite 1 Kemikaalilain 38 :ssä tarkoitettu tuholaistorjujan tutkinnon sisältö Osa A. Tutkinnon kirjallisessa kokeessa osoitettavat tiedot 1. Lainsäädännön tuntemus Torjuntatyötä säätelevät säädökset

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Rakennustekniikka NRAKES12. Elina Luukkonen ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ. Uuden lain ja määräyksen aiheuttamat toimenpiteet

Opinnäytetyö. Rakennustekniikka NRAKES12. Elina Luukkonen ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ. Uuden lain ja määräyksen aiheuttamat toimenpiteet Opinnäytetyö Rakennustekniikka NRAKES12 2016 Elina Luukkonen ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ Uuden lain ja määräyksen aiheuttamat toimenpiteet OPINNÄYTETYÖ (AMK / YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri

LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU - TAI YLEISELLÄ ALUEELLA KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT. Sadevesiviemäri LUPAHAKEMUS KAIVAMISELLE KATU TAI YLEISELLÄ ALUEELLA Luvan hakija Nimi ja osoite Luvan hakijan vastuuhenkilö KEMPELEEN KUNTA / YMPÄRISTÖPALVELUT Puhelin Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Kohteen tiedot Työkohteen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA

SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA SISÄILMAONGELMAT - MITEN PÄÄSEMME NÄISTÄ EROON KORJAUSRAKENTAMISELLA, 040-5857534, e-mail, Hannu.Kaariainen@oamk.fi Yleisöosastokirjoituksia riittää, oheinen on 15.2.2016 Aamulehti 2 Mikä on hometalo Vaurioasteen

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan?

Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Monttumaanantai, 18.5.2015 Annina Peisa, Lemminkäinen Kaivantojen turvallisuus - miten varmistetaan? Maansiirto 8/1983 Vastuu kaivantotyön turvallisuudesta kuuluu hankkeen kaikille osapuolille Rakennuttaja

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kaukolankodin astianpesulinjastotilan saneeraus HANKE 3/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen

Lisätiedot

Moduuli 4. Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio

Moduuli 4. Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio Moduuli 4 Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio Moduuli 4:ssä tarkastelemme seuraavia asioita: Vaarojen tunnistaminen ja riskinarvio Työsuunnittelu Asbestityön menettelytavat Asbestialtistumisen raja-arvot

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Taloyhtiön viestintä

Taloyhtiön viestintä Ajankohtaiskatsaus 14.4.2016 Marika Sipilä Porvoon Kiinteistöyhdistys 1 Taloyhtiön viestintä 2 1 Selvitys viestintätarpeista Oikeusministeriö selvitys 2013-2014 kansalaisten kokemuksia uudesta asuntoosakeyhtiölaista

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus

Turvallisuusliite. Laitilan kaupunki. Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus Turvallisuusliite Laitilan kaupunki Kustaa Hiekan Lukutuvan sisäilmasaneeraus HANKE 1/ 2017 1. Yleistä Nämä ohjeet koskevat kohteen suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennuttajan edustajia. Sen lisäksi,

Lisätiedot

RAKENNUSMATERIAALIEN AISTINVARAINEN ARVIOINTI (HAJUT)-TILASTOLLINEN TARKASTELU TUOTERYHMITTÄIN SEKÄ KOKEMUKSIA HAJUHAITTAKOHTEISTA

RAKENNUSMATERIAALIEN AISTINVARAINEN ARVIOINTI (HAJUT)-TILASTOLLINEN TARKASTELU TUOTERYHMITTÄIN SEKÄ KOKEMUKSIA HAJUHAITTAKOHTEISTA RAKENNUSMATERIAALIEN AISTINVARAINEN ARVIOINTI (HAJUT)-TILASTOLLINEN TARKASTELU TUOTERYHMITTÄIN SEKÄ KOKEMUKSIA HAJUHAITTAKOHTEISTA Sisäilmastoseminaari 2016, Helsinki Helena Järnström, Mikko Saari ja Taneli

Lisätiedot

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins.

Aarnivalkean koulu. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Työnro Ins. A a r n i v a l k e a n t i e 9, E s p o o Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 30.12.2016 Työnro 31 9099.14 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Aarnivalkeantie 9, Espoo SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Tilaaja...

Lisätiedot

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta

Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

Rakentamisen uudet velvoitteet

Rakentamisen uudet velvoitteet Rakentamisen uudet velvoitteet Lain tarkoitus ja tavoite Reaaliaikaisen kokonaiskuvan luominen yrityksistä ja työntekijöistä Tietojen avulla voidaan käsitellä, arvioida ja määritellä asiakkaiden verotusstatusta

Lisätiedot