ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA"

Transkriptio

1 ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

2 Mitä asbesti on Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali. Asbesti sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa palamatonta. Asbestia on useita eri tyyppejä. Yleisimmät ovat antofyliitti, amosiitti, krysotiili, krokidoliitti. Yhteisnimitys näille on asbestimineraalikuidut, eli = ASBESTI Asbestia saadaan maaperästä ja louhoksista. Asbestia on tuotettu ympäri maapalloa. Myös Suomessa on ollut asbestikaivoksia.

3 Kuinka kauan asbestia on käytetty Asbestia tiedetään käytetyn ajanlaskun alkuvaiheilta asti. Asbestin laajamittainen käyttö alkoi 1800-luvun lopulla, kun höyrykattiloissa, koneissa ja teräslaivoissa tarvittiin eristyksiä. ASBESTIN KÄYTTÖ RAKENTAMISESSA Asbestin käyttö Suomessa ulottuu rakentamisessa 1800-luvun lopusta 1990 luvun alkupuolelle. Asbestin käyttö oli yleisimmillään 50-, 60- ja 70- luvuilla, eli suurin osa suomen rakennuksista on tehty aikana, jolloin asbesti on ollut yleinen rakennusmateriaali. Suomessa asbestin käyttö tuli luvanvaraiseksi 1988 ja sen käyttö kiellettiin 1993.

4 Missä asbestia on käytetty rakentamisessa Asbestia voi löytyä lähes kaikista rakenteista putkieristeet laatoitukset tasoitteet laastit rakennuslevyt katteet lämmöneristeet äänieristeet sähkölaitteet paloeristeet palo-ovet akustiikkalevyt lattiapäällysteet liimat vedeneristeet tiivisteet koneet maalit ym. ym.

5 Miksi asbestia on käytetty Asbesti on ollut halpa maaperästä saatava raaka-aine jolla on paljon hyviä ominaisuuksia: palamattomana hyvä tulen ja lämmön eriste raskaana materiaalina se on toiminut hyvin äänieristeenä kuitumaisena se on ollut hyvä sidosaine muille materiaaleille lisäaineena se on parantanut monien aineiden kestävyyttä se on helpottanut materiaalien työstettävyyttä. sillä on hyviä akustisia ominaisuuksia

6 Asbestin terveysvaikutukset Asbestipöly altistaa monille sairauksille mm: asbestoosille keuhkosyövälle kurkunpääsyövälle ruuansulatuskanavien syöpiin Asbestialtistumisesta sairauden ilmenemiseen on pitkä viive. Yleensä ilmenemiseen menee yli 15 vuotta, mutta usein paljon pitempääkin. Asbesti ei käytännössä haise eikä maistu millekään. Asbestia ei voi tunnistaa aistinvaraisesti ellei tunne itse asbestipitoista materiaalia. Asbestipöly aiheuttaa aina vakavan terveysriskin joka voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

7 ASBESTIKARTOITUS Kuka vastaa kiinteistössä olevasta asbestista Ensisijaisesti kiinteistössä olevista materiaaleista ja niiden turvallisuudesta vastaa kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia siitä että asbestikartoitus on suoritettu ja asbesti huomioitu ennen korjaustöitä. Milloin asbestikartoitus tulee suorittaa Käytännössä kaikissa ennen 1990 valmistuneissa rakennuksista tulee suorittaa asbestikartoitus. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/1994) 5 :ssä tarkoitettuun asiakirjaan. Rakennuttajan tai muun joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on ennen rakennusten tai rakenteiden purkamista varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.

8 Kartoittajan ammattitaito Asbestin kartoittaja Asbestikartoitus edellyttää aina suurta määrää erikoistietoa. Asbestikartoittajan tulisi olla teknisen koulutuksen saanut henkilö, jolla on hyvät tiedot vanhempien rakennusten materiaaleista, rakenteista ja käytetyistä työtavoista.

9 Asbestikartoituksen toteutus Asbestin kartoittaminen Asbestikartoittajan tulee perehtyä huolellisesti, ennen varsinaisen kartoitustyön aloittamista kohteesta saataviin tietoihin, asiakirjoihin ja piirustuksiin. Kartoitus suoritetaan paikanpäällä kiertämällä kohteessa. Kohteesta tutkitaan aistinvaraisesti kaikki näkyvät materiaalit. Rakenteita, pinta-materiaaleja ja tarkastusluukkuja avataan siinä määrin mikä on kohtuudella mahdollista. Niistä materiaaleista joita kartoittaja ei tunnista ja joita voidaan epäillä asbestipitoisiksi otetaan laboratorionäyte. Näytteet tutkitutetaan laboratoriossa, joka selvittää mahdollisen asbestin olemassaolon materiaalinäytteessä. Huom! Materiaali tulkitaan asbestipitoiseksi, kun se sisältää 1 % tai sitä enemmän asbestia.

10 Raportointi Asbestikartoitusraportti Asbestikartoitusraportin keskeisenä sisältönä ovat löydetyt asbestipitoiset materiaalit Kartoituksesta tulee selkeästi ilmetä asbestin; määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Lisäksi raportissa on mainittava mm. kartoituksen laajuus ja rajaukset, riskiarvio tutkimatta jääneistä materiaaleista, selvitys tutkituista materiaaleista, ohjeita ja tietoja jatkotoimista sekä raportin tulkinnasta. Pääsääntöisesti mukana on kohteen pohjapiirustus, johon on merkitty näytteenottokohdat ja asbestipitoiset materiaalit. Hyvä raportti sisältää yleensä myös kuvitetun osuuden joka havainnollistaa kohteessa olevat materiaalit ja kuvauksen tiloista missä asbestia esiintyy.

11 ASBESTIKARTOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN! Missä asbestikartoitusta voi hyödyntää? Kustannuslaskenta- ja urakkakyselyasiakirjan liitetiedostona ja sen massaluettelona Urakkasopimuksen liitetiedostona Korjaus- ja purkutyösuunnittelun apuvälinenä Asbestityön toimenpidesuunnittelussa Talon huoltotoimien suunnittelun apuvälineenä! Asbestikartoitus pitää päivittää! Liitetään kiinteistön huoltokirjaan

12 URAKOINTI Varmistu urakoitsijan pätevyydestä Vaadi urakoitsijalta: Asbestipurkutyövaltuutus Purkutyösuunnitelma (alkamisilmoitus) Työntekijöiden koulutustodistukset tai asbestipurkajan pätevyyskortti (AV) Työntekijöiden turvallisuuskortit Työntekijöiden terveyskortit Kone / laitehuoltokortit Selvitys työtekijöiden seurantamittauksista (suoritettava jokaisen työntekijän kohdalla 3 kk. Välein) Noudattaako yhtiö AV- menettelyä

13 ASBESTIN VARMISTUSMENETTELY (AV-MENETTELY) AV-TOIMIKUNTA Koska asbestipurkutyöalalle oli muodostunut erittäin kirjava käytäntö ja valvontaresurssit olivat riittämättömät. Päätti Suomen Asbesti- ja pölysaneerausliikkeiden liitto ry (SAP ry) perustaa v työryhmän. Selvittämään mahdollisuutta luoda asbestipurkutyöalalle asbestipurkajan pätevyyskorttijärjestelmän helpottamaan tilannetta. Työryhmän selvitystyönpohjalta SAP ry oli yhteydessä eri järjestöihin ja kertoi hankkeesta sekä tiedusteli eri osapuolten kiinnostusta olla mukana hankkeessa. Vuoden 2009 alussa osapuolet perustivat asbestipurkajan pätevyystoimikunnan, joka alkoi valmistella asiaa. Vuoden 2010 alussa toimikunta oli valmistellut AV-menettelykäytännön, joka sisälsi Asbestipurkajan pätevyyskortin ja Asbestityön vastuullisen läpiviennin varmistusmenettelyn.

14 AV-TOIMIKUNTA Rakennusliitto ry Rakennusteollisuusliitto ry Suomen kiinteistöliitto Finanssialan keskusliitto ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Asbesti- ja pölysaneerausliikkeiden liitto ry Sosiaali- ja Terveysministeriön Työsuojeluosasto (asiantuntija jäsen)

15 AV pätevöityminen Asbestipurkajan pätevyyskortin voi hakea työntekijöilleen yritys, jolla on voimassa oleva asbestipurkutyövaltuutus ja joka sitoutuu suorittamaan asbestipurkutyöt Asbestipurkutyön Varmistusmenettelyn mukaisesti (AV) Asbestipurkajan pätevyyskortin voi em. hakemuksen pohjalta saada henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut Suomen lainsäädännön mukaisen asbestipurkutyökoulutuksen hyväksytyssä koulutuslaitoksessa. Asbestipurkajan pätevyyttä valvoo apt-toimikunta, joka koostuu AVtoimikunnan jäsenistä. Toimikunta on valtuuttanut SAP ry:n vastaamaan pätevyyskortin liittyvistä käytännön toimista, kuten hakemusasioista ja rekisterin ylläpidosta. Hakemukset käsitellään toimikunnan kokouksissa

16 AV-MENETTELY Vähimmäisvaatimukset Yrityksellä pitää olla asbestipurkutyövaltuutus Työtekijöillä Asbestikoulutus Työtekijöiden altistusmittaukset on suoritettu (Huom! yksilötasolla 3 kk. välein) Kone- ja laitehuolto on järjestetty asianmukaisesti Työterveyshuolto on järjestetty asianmukaisesti Työntekijät on ilmoitettu ASA - rekisteriin Verojäämätodistus kunnossa Vakuutustodistukset (vastuuvakuutuksen täytyy kattaa myös asbestityöt) Selvitys työhön ja palkanmaksuun sovellettavasta työehtosopimuksesta Jatkokoulutus ja kortin voimassaoloaika Ensimmäinen kortti voimassa 2 v. (edellyttää, että 4 pv. peruskoulutus on suoritettu ja henkilöllä on 9 kk. Työkokemus alalta) 2 pv. Jatkokoulutuksen jälkeen asbestipurkajalla on mahdollisuus saada 5 v. voimassa oleva kortti Huom! koulutusohjelma ja kouluttaja tulee olla AV-toimikunnan hyväksymä ja täyttää niille asetetut erilliset vaatimukset.

17 UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto / Työsuojelu) ASUINKIINTEISTÖJEN KYLPYHUONE- JA PUTKISTOSANEERAUKSET TOIMINTAOHJE /1997 Uudenmaan työsuojelupiirin työpaikkatarkastuksilla tekemien havaintojen mukaan on asuinkiinteistöissä tehtyjen kylpyhuone- ja putkistosaneerausten osalta toimittu tavalla joka on mahdollistanut sekä työntekijöille että talon asukkaille vaaraa altistua asbestille. Kiinteistöjen asbestia sisältäviä nousujohtolinjoja on purettu ilman asianmukaisia suojauksia ja kylpyhuoneiden kaakeleiden kiinnityslaasteja on piikattu pois tutkimatta sisältävätkö purettavat materiaalit asbestia. Kylpyhuoneiden laatoitusten ja laastien poistaminen 1970-luvulla ja sitä ennen rakennetuissa kiinteistöissä on aina sellaista purkutyötä jossa asbestille altistumisen vaara on olemassa. Ongelmalliseksi asian tekee lisäksi se, että kiinteistöjen asukkaat ovat voineet tehdä kylpyhuoneremontteja aikoinaan itse ja ovat voineet käyttää asbestia sisältäviä tuotteita vaikka niitä ei alkuperäisessä rakenteessa olisikaan. Tämä puolestaan vaikeuttaa kartoituksen laatimista, koska kartoitusta varten otettavien näytteiden lukumäärä kasvaa suureksi.

18 Lisäksi rakennustyön turvallisuusmääräykset edellyttävät, että purkutyöt tehdään siten, että purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen estetään käyttämällä ilmastointilaitteita ja osastointia, vaikka purettavissa rakenteissa ei olisikaan asbestia. Edellä mainittujen vaatimusten johdosta kylpyhuoneiden kaikki purkutyöt on tehtävä aina asbestipurkutyönä jollei ole täysin luotettavasti selvitetty ettei missään rakenteissa esiinny asbestia. Näin menetellen voidaan saada myös kustannus-säästöjä, kun vältytään kartoittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Myös muualla olevien nousujohtolinjojen avaaminen on tehtävä aina asbestipurkutyönä ellei ole voitu varmistua siitä, että linjat ovat eristetty asbestittomilla eristeillä ja ettei muissakaan rakenteissa esiinny asbestia. Jotta työntekijöiden ja kiinteistön asukkaiden turvallisuus voidaan taata, on edellä mainituissa purkutöissä meneteltävä rakennustyön turvallisuudesta (629/94) ja asbestityöstä (1380/94) annettujen valtioneuvoston päätösten mukaisesti seuraavasti: Rakennuttajan, tai muun joka ohjaa rakennushanketta on selvitettävä, mitkä purettavista rakenteista sisältävät asbestia. Selvitys on liitettävä aina urakkatarjousasiakirjoihin rakennustyön turvallisuusmääräysten tarkoittamalla tavalla. Mikäli selvitystä ei tehdä on rakennuttajan huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.

19 TYÖMENETELMÄT Osastointi (yleisesti käytetty menetelmä) Kohdepoisto (vain yksittäisissä vähän pölyävissä töissä) Pussipurku (putkieristeen yksittäisen kohdan purku) Upotusmenetelmä (ei korjausrakentamisessa)

20 OSASTOINTI Kaavio

21 OSASTOINTI Kaavio

22 OSASTON SUOJASEINÄT Kevytmuoviseinät

23 SISÄÄNKÄYNTI OSASTOON 3 osainen sulkutunneli

24 MITEN ASBESTI PURETAAN PÖLYTÖN PURKU OSASTON SISÄLLÄ

25 SUOJAVARUSTEET OSASTOINTITYÖSSÄ Kokomaski puhallinmoottorilla jossa P 3 luokan hiukkas-suodatin tai raitisilmamaski Kertakäyttösuojapuku Työkäsineet Kenkäsuojat tai saappaat

26 KONEET JA LAITTEET OSASTOINTITYÖSSÄ Alipaineistaja (t) Huoltoimuri Kohdepoistoimuri Alipaineistajalla pitää pystyä saamaan aikaan 10 x ilmanvaihto osastoidulle alueelle tunnissa. Sinistä asbestia purettaessa ilmanvaihdon tulee olla 20 x osaston tilavuus tunnissa. Huom! puhtailla Hepa-suodattimilla mitattuna!!! Kaikki laitteet tulee olla Hepa-suodattimilla varustettuja H-merkittyjä asbestityöhön hyväksyttyjä koneita. Koneista pitää löytyä, myös huoltokortit, joista selviää mm. niiden huoltohistoria.

27 ALIPAINEISTAJAN VALINTA JA OIKEAN ILMAMÄÄRÄN MITOITUS 1. Lasketaan alipaineistettavan tilan tilavuus: korkeus x leveys x pituus (m) = tilavuus (m³) 2. Vaihdettava ilmamäärä oltava 10 x tunnissa: tilavuus m³ x 10 = ilmamäärä joka tulee vaihtua tunnissa (m³/h) Huom! Sinisessä asbestissa kertoja on Valitaan alipaineistaja(t), joilla ehto täyttyy: - HC 800; 680 m³/h = 68 m³:n tila (Sinisessä 34 m3:n tila) - HC 2500; 1730 m³/h = 173 m³:n tila (Sinisessä 86,5 m3:n tila) - HC 4000; 3250 m³/h = 325 m³:n tila (Sinisessä 162,5 m3:n tila) Esim. tila 12,0 x 4,5 x 3,0 m = 162 m³ : - valitaan HC 2500 Sinisessä asbestissa 2 kpl. HC 2500 alipaineistajaa

28 PUSSIPURKU SUOJAVARUSTEET Väh. Puolimaski P 3 hiukkassuodatin Kertakäyttötyöasu Kertakäyttöiset työhansikkaat Suojajalkineet KONEET JA TARVIKKEET Pieni-imuri (asbestityöhön soveltuva) Kostutusainetta Kipsiharso Suojamaali Leikkuri / puukko Asbestijäteastia

29 KROKIDOLIITTI ELI SININEN ASBESTI Vaarallisempi kuin vaaleat asbestit Puretaan aina osastoimalla Täytyy käyttää raitisilmasuojaimia Alipainetta täytyy mitata / seurata työnaikana Ilmanvaihdon tulee olla väh. 20 x (=2x norm) Korvausilma suodattimien kautta Jälkimittaukset ennen luovutusta Sähkö laitteille 2 eri lähteestä

30 UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto / Työsuojelu) KROKIDOLIITTIASBESTIPURKUTYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Purkutyösuunnitelma OHJE / 2009 Krokidoliittiasbestityön suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava krokidoliitin aiheuttamat erityisvaatimukset suojaus- ja puhdistustoimille. Purkutyöstä on tehtävä purkutyösuunnitelma työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle seitsemän päivää ennen työn aloittamista. Suunnitelmaa tulee tarvittaessa täydentää purkualueittain. Työ tulee toteuttaa purkutyösuunnitelman mukaisesti. Krokidoliittiasbestipurukutyön erityisvaatimusten vuoksi sekä työn valvonnan mahdollistamiseksi työsuojelupiirit pitävät seitsemän päivän ilmoitusaikaa välttämättömänä.

31 Työmenetelmä Purkutyö tulee tehdä ilmastollisesti eritettynä osastointimenetelmällä. Suojaukset Myös osastoinnin sisällä olevat pinnat ja laitteet joita ei voida poistaa tulee suojata. Suojauksissa käytettävän materiaalin tulee olla helposti puhdistettavissa. Myös purettava talotekniikka on pakattava pölyämättömään muotoon. Osastointi Kulku eristettyyn tilaan tulee järjestää kolmiosaisen sulkutunnelin kautta. Sulkutunnelin sisin osa on varustettava jäteastialla sekä imurilla. keskimmäinen osa on varustettava pesulaitteilla. Suihkutila tulee rakentaa jos työn kesto ylittää viisi henkilötyöpäivää. Uloin sulkutunnelin osa on puhdas tila vaatteiden vaihtoon. Purkutyön aikana osaston tiiveyttä tulee seurata myös mittauksin. Ilmanvaihto Osastoinnin ilmanvaihto tulee mitoittaa kaksinkertaiseksi verrattuna perinteiseen osastoimalla tehtävään asbestipurkuun. Kaksikymmenkertaiseksi puhtain suodattimin. Osastointi on alipaineistettu koko työn ajan ilman puhtauden varmistamiseen asti.

32 Korvausilma Osastoinnin korvausilmaksi ei riitä sulkutunnelin kautta saatava korvausilma. Osastointi tulee tehdä erilliset suodattimin varustetut korvausilma-aukot. Korvausilma tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että tilan huuhteluvaikutus saadaan maksimoitua. Ilmastoinnin toimivuus voidaan todeta ennen purkutyön aloittamista esim. savukokein. Sähkö Alipaineistuslaitteiden virtasyötöt tulee jakaa eri alakeskuksiin, mahdollisten sähkökatkosten aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Ilman huuhtelu Viimeisen pölyävän työvaiheen jälkeen tulee alipaineistuslaitteet pitää päällä riittävän pitkään ilman huutelemiseksi. Huuhteluajan pituus voi olla jopa kymmenien tuntien mittainen. Huuhteluajan pituus riippuu osastoinnin koosta sekä korvausilma-aukkojen sijoituksesta. Osastoinnin ilman puhtaus tulee varmentaa mittauksella ennen osastoinnin purkua.

33 Purkujäte Purkujäte tulee pakata riittävän kestävään materiaaliin. Purkujätepakkaukset tulee merkitä näkyvillä ja pysyvillä varoitusetiketeillä joista ilmenee pakkauksen sisältävän krokidoliittia / sinistä asbestia. Poistettaessa purkujätepakkauksia osastoinnista, on huolehdittava pakkausten puhtaudesta. Purkujäte toimitetaan suoraan sille varattuun suljettavaan konttiin tai jätelavaan. Välivarastointia ei suoriteta työmaatiloissa. Henkilösuojaimet Ilmastollisesti eristetyssä tilassa krokidoliittipurkua suorittavan työntekijän hengityssuojaimen tulee olla eristävä hengityksensuojain, jossa kasvo-osa on kokonaamari ja hengitysilma saadaan paineilmalaitteesta. Muu suojavaatetus samoin kuin normaalissa asbestipurussa. Varoitusmerkinnät Altistusalue tulee selvästi rajata ja osoittaa varoitusmerkinnöin. Varoitusmerkinnöissä tulee näkyä krokidoliitti / sininen asbesti samoin kuin purkujätepakkauksissa. Työalueen luovutus Työalueen luovutus, kun osastoinnin ilman puhtaus on varmennettu mittauksin ja katselmukset suoritettu, tulee tehdä kirjallisesti.

34 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Asbestijätteet tulee paketoida kuljetusta kestäviin tiiviisiin astioihin ja ne tulee toimittaa kunkin kunnan / kaupungin osoittamalle asbestijätteitä vastaanottavalle kaatopaikalle.

35 LAADUNVARMISTUS JA JÄLKIMITTAUS Lopputarkastus Luovutuspöytäkirja ilman kuitupitoisuuden mittaus HUOM! Ilman kuitupitoisuusmittaus täytyy toteuttaa, niin sanotulla agressiivisellä näytteenotto menetelmällä. Asbestipurkutyön jälkeen purkutilan asbestipitoisuus tulee olla alle 0,01 kuitua / cm3 / ilmaa

36 ASBESTITÖITÄ OHJAAVAT SÄÄDÖKSET Valtioneuvoston päätös Asbestityöstä 1380/94 Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamiseksi 318/2006 Yleisimmät asbestia koskevat ja ajan tasalla olevat säädökset ja määräykset löytyvät Aluehallintoviraston kotisivuilta. Työtä ohjaavat muut lait ja asetukset löytyvät erilaisista yleisistä lakirekistereistä.

37 ASBESTITÖITÄ OHJAAVIA YLEISIMPIÄ RT- JA RATU- KORTTEJA RT ASBESTI, ASBESTIKARTOITUS JA SIITÄ AIHEUTUVAT TOIMENPITEET Ratu ASBESTIA SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU Ratu PCB:TÄ JA LYIJYÄ SISÄLTÄVIEN SAUMAMASSOJEN PURKU Ratu KIVIHIILIPIKEÄ SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU Ratu TAVANOMAISET PURKUTYÖT Ratu ASBESTIA SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU Ratu 1225-S PÖLYNTORJUNTA RAKENNUSTYÖSSÄ

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista

ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Mitä jokaisen rakentajan, isännöitsijän, kiinteistönhuoltajan ja asukkaan tulee tietää asbestista Panu Oksa, Kari Korhonen, Pekka Koistinen 1 ASBESTI RAKENNUSTYÖSSÄ Tämä tietopaketti

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö

RTS 14:01. Haitta-ainetutkimus. Sisältö 1 RTS 14:01 Haitta-ainetutkimus Tässä ohjeessa käsitellään voimassaolevan lainsäädännön mukaan vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien materiaalien tutkimista rakennuksissa. Sisältö 1 Tehtävät

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 86. Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen. Työhygienia. Kemialliset ja fysikaaliset tekijät. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 86 Salme Rantanen, Rauno Pääkkönen Työhygienia Kemialliset ja fysikaaliset tekijät Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-082-6 Multiprint 2008 2 ESIPUHE Tämän

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s.

ASUMISTERVEYS. Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013. Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. ASUMISTERVEYS Asumisterveysliitto AsTe ry:n tiedotuslehti 2/2013 Uudistuva terveydensuojelulaki s. 4 5 Sädesieni on indikaattori s. 8 9 @home SISÄLTÖ 3 VIIKON VINKIT opastavat myyjää ja ostajaa 4 UUDISTUVA

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09

Lämpökaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa. Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 20 09 YMPÄRISTÖOPAS 20 09 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen (toim.) Suomen ympäristökeskus Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 0 9 Lämpökaivo Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa Janne Juvonen

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa)

Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) Skanskan työturvallisuus-, ympäristö- ja logistiikkavaatimukset (STYL aliurakassa) 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAATIMUKSET TYÖTURVALLISUUDESTA JA YMPÄRISTÖSTÄ... 2 Työn vaarojen arviointi ja hallinta...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA

TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA Talonrakennustekniikka TURVALLISUUSASIAKIRJAN LAATIMINEN JULKISIVUKORJAUSHANKKEESSA JULKISIVUKORJAUSTEN TURVALLISUUS -tutkimushanke OHJEVIHKO NRO 3 OHJEEN SISÄLLÖSTÄ Tässä ohjeessa käsitellään turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla

Henkilöstötilat. Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Henkilöstötilat Opas henkilöstötilasäädösten soveltamisesta työpaikoilla Sisältö Lukijalle... 3 Keskeiset säädökset ja muut ohjeet... 4 Työturvallisuuslaki... 4 Muu lainsäädäntö... 5 Työehtosopimukset...

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE

OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE OPAS RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJAN LAATIMISEKSI OFFSETPAINOLLE Graafinen Teollisuus ry 2 Esipuhe Ajatus alakohtaisen räjähdyssuojausasiakirjaoppaan laatimisesta syntyi keväällä 2005 Graafinen Teollisuus ry:n

Lisätiedot