ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA"

Transkriptio

1 ASBESTI KORJAUSRAKENTAMISESSA Mitä asbesti on Koska ja missä asbestia on käytetty Asbestin terveyshaitat Asbestin kartoitus Urakoitsijan pätevyys AV-menettely Laadunvarmistus Ohjeistus ja lainsäädäntö

2 Mitä asbesti on Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali. Asbesti sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa palamatonta. Asbestia on useita eri tyyppejä. Yleisimmät ovat antofyliitti, amosiitti, krysotiili, krokidoliitti. Yhteisnimitys näille on asbestimineraalikuidut, eli = ASBESTI Asbestia saadaan maaperästä ja louhoksista. Asbestia on tuotettu ympäri maapalloa. Myös Suomessa on ollut asbestikaivoksia.

3 Kuinka kauan asbestia on käytetty Asbestia tiedetään käytetyn ajanlaskun alkuvaiheilta asti. Asbestin laajamittainen käyttö alkoi 1800-luvun lopulla, kun höyrykattiloissa, koneissa ja teräslaivoissa tarvittiin eristyksiä. ASBESTIN KÄYTTÖ RAKENTAMISESSA Asbestin käyttö Suomessa ulottuu rakentamisessa 1800-luvun lopusta 1990 luvun alkupuolelle. Asbestin käyttö oli yleisimmillään 50-, 60- ja 70- luvuilla, eli suurin osa suomen rakennuksista on tehty aikana, jolloin asbesti on ollut yleinen rakennusmateriaali. Suomessa asbestin käyttö tuli luvanvaraiseksi 1988 ja sen käyttö kiellettiin 1993.

4 Missä asbestia on käytetty rakentamisessa Asbestia voi löytyä lähes kaikista rakenteista putkieristeet laatoitukset tasoitteet laastit rakennuslevyt katteet lämmöneristeet äänieristeet sähkölaitteet paloeristeet palo-ovet akustiikkalevyt lattiapäällysteet liimat vedeneristeet tiivisteet koneet maalit ym. ym.

5 Miksi asbestia on käytetty Asbesti on ollut halpa maaperästä saatava raaka-aine jolla on paljon hyviä ominaisuuksia: palamattomana hyvä tulen ja lämmön eriste raskaana materiaalina se on toiminut hyvin äänieristeenä kuitumaisena se on ollut hyvä sidosaine muille materiaaleille lisäaineena se on parantanut monien aineiden kestävyyttä se on helpottanut materiaalien työstettävyyttä. sillä on hyviä akustisia ominaisuuksia

6 Asbestin terveysvaikutukset Asbestipöly altistaa monille sairauksille mm: asbestoosille keuhkosyövälle kurkunpääsyövälle ruuansulatuskanavien syöpiin Asbestialtistumisesta sairauden ilmenemiseen on pitkä viive. Yleensä ilmenemiseen menee yli 15 vuotta, mutta usein paljon pitempääkin. Asbesti ei käytännössä haise eikä maistu millekään. Asbestia ei voi tunnistaa aistinvaraisesti ellei tunne itse asbestipitoista materiaalia. Asbestipöly aiheuttaa aina vakavan terveysriskin joka voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan.

7 ASBESTIKARTOITUS Kuka vastaa kiinteistössä olevasta asbestista Ensisijaisesti kiinteistössä olevista materiaaleista ja niiden turvallisuudesta vastaa kiinteistön omistaja. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia siitä että asbestikartoitus on suoritettu ja asbesti huomioitu ennen korjaustöitä. Milloin asbestikartoitus tulee suorittaa Käytännössä kaikissa ennen 1990 valmistuneissa rakennuksista tulee suorittaa asbestikartoitus. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/1994) 5 :ssä tarkoitettuun asiakirjaan. Rakennuttajan tai muun joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on ennen rakennusten tai rakenteiden purkamista varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.

8 Kartoittajan ammattitaito Asbestin kartoittaja Asbestikartoitus edellyttää aina suurta määrää erikoistietoa. Asbestikartoittajan tulisi olla teknisen koulutuksen saanut henkilö, jolla on hyvät tiedot vanhempien rakennusten materiaaleista, rakenteista ja käytetyistä työtavoista.

9 Asbestikartoituksen toteutus Asbestin kartoittaminen Asbestikartoittajan tulee perehtyä huolellisesti, ennen varsinaisen kartoitustyön aloittamista kohteesta saataviin tietoihin, asiakirjoihin ja piirustuksiin. Kartoitus suoritetaan paikanpäällä kiertämällä kohteessa. Kohteesta tutkitaan aistinvaraisesti kaikki näkyvät materiaalit. Rakenteita, pinta-materiaaleja ja tarkastusluukkuja avataan siinä määrin mikä on kohtuudella mahdollista. Niistä materiaaleista joita kartoittaja ei tunnista ja joita voidaan epäillä asbestipitoisiksi otetaan laboratorionäyte. Näytteet tutkitutetaan laboratoriossa, joka selvittää mahdollisen asbestin olemassaolon materiaalinäytteessä. Huom! Materiaali tulkitaan asbestipitoiseksi, kun se sisältää 1 % tai sitä enemmän asbestia.

10 Raportointi Asbestikartoitusraportti Asbestikartoitusraportin keskeisenä sisältönä ovat löydetyt asbestipitoiset materiaalit Kartoituksesta tulee selkeästi ilmetä asbestin; määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Lisäksi raportissa on mainittava mm. kartoituksen laajuus ja rajaukset, riskiarvio tutkimatta jääneistä materiaaleista, selvitys tutkituista materiaaleista, ohjeita ja tietoja jatkotoimista sekä raportin tulkinnasta. Pääsääntöisesti mukana on kohteen pohjapiirustus, johon on merkitty näytteenottokohdat ja asbestipitoiset materiaalit. Hyvä raportti sisältää yleensä myös kuvitetun osuuden joka havainnollistaa kohteessa olevat materiaalit ja kuvauksen tiloista missä asbestia esiintyy.

11 ASBESTIKARTOITUKSEN HYÖDYNTÄMINEN! Missä asbestikartoitusta voi hyödyntää? Kustannuslaskenta- ja urakkakyselyasiakirjan liitetiedostona ja sen massaluettelona Urakkasopimuksen liitetiedostona Korjaus- ja purkutyösuunnittelun apuvälinenä Asbestityön toimenpidesuunnittelussa Talon huoltotoimien suunnittelun apuvälineenä! Asbestikartoitus pitää päivittää! Liitetään kiinteistön huoltokirjaan

12 URAKOINTI Varmistu urakoitsijan pätevyydestä Vaadi urakoitsijalta: Asbestipurkutyövaltuutus Purkutyösuunnitelma (alkamisilmoitus) Työntekijöiden koulutustodistukset tai asbestipurkajan pätevyyskortti (AV) Työntekijöiden turvallisuuskortit Työntekijöiden terveyskortit Kone / laitehuoltokortit Selvitys työtekijöiden seurantamittauksista (suoritettava jokaisen työntekijän kohdalla 3 kk. Välein) Noudattaako yhtiö AV- menettelyä

13 ASBESTIN VARMISTUSMENETTELY (AV-MENETTELY) AV-TOIMIKUNTA Koska asbestipurkutyöalalle oli muodostunut erittäin kirjava käytäntö ja valvontaresurssit olivat riittämättömät. Päätti Suomen Asbesti- ja pölysaneerausliikkeiden liitto ry (SAP ry) perustaa v työryhmän. Selvittämään mahdollisuutta luoda asbestipurkutyöalalle asbestipurkajan pätevyyskorttijärjestelmän helpottamaan tilannetta. Työryhmän selvitystyönpohjalta SAP ry oli yhteydessä eri järjestöihin ja kertoi hankkeesta sekä tiedusteli eri osapuolten kiinnostusta olla mukana hankkeessa. Vuoden 2009 alussa osapuolet perustivat asbestipurkajan pätevyystoimikunnan, joka alkoi valmistella asiaa. Vuoden 2010 alussa toimikunta oli valmistellut AV-menettelykäytännön, joka sisälsi Asbestipurkajan pätevyyskortin ja Asbestityön vastuullisen läpiviennin varmistusmenettelyn.

14 AV-TOIMIKUNTA Rakennusliitto ry Rakennusteollisuusliitto ry Suomen kiinteistöliitto Finanssialan keskusliitto ry Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Asbesti- ja pölysaneerausliikkeiden liitto ry Sosiaali- ja Terveysministeriön Työsuojeluosasto (asiantuntija jäsen)

15 AV pätevöityminen Asbestipurkajan pätevyyskortin voi hakea työntekijöilleen yritys, jolla on voimassa oleva asbestipurkutyövaltuutus ja joka sitoutuu suorittamaan asbestipurkutyöt Asbestipurkutyön Varmistusmenettelyn mukaisesti (AV) Asbestipurkajan pätevyyskortin voi em. hakemuksen pohjalta saada henkilö, joka on hyväksytysti suorittanut Suomen lainsäädännön mukaisen asbestipurkutyökoulutuksen hyväksytyssä koulutuslaitoksessa. Asbestipurkajan pätevyyttä valvoo apt-toimikunta, joka koostuu AVtoimikunnan jäsenistä. Toimikunta on valtuuttanut SAP ry:n vastaamaan pätevyyskortin liittyvistä käytännön toimista, kuten hakemusasioista ja rekisterin ylläpidosta. Hakemukset käsitellään toimikunnan kokouksissa

16 AV-MENETTELY Vähimmäisvaatimukset Yrityksellä pitää olla asbestipurkutyövaltuutus Työtekijöillä Asbestikoulutus Työtekijöiden altistusmittaukset on suoritettu (Huom! yksilötasolla 3 kk. välein) Kone- ja laitehuolto on järjestetty asianmukaisesti Työterveyshuolto on järjestetty asianmukaisesti Työntekijät on ilmoitettu ASA - rekisteriin Verojäämätodistus kunnossa Vakuutustodistukset (vastuuvakuutuksen täytyy kattaa myös asbestityöt) Selvitys työhön ja palkanmaksuun sovellettavasta työehtosopimuksesta Jatkokoulutus ja kortin voimassaoloaika Ensimmäinen kortti voimassa 2 v. (edellyttää, että 4 pv. peruskoulutus on suoritettu ja henkilöllä on 9 kk. Työkokemus alalta) 2 pv. Jatkokoulutuksen jälkeen asbestipurkajalla on mahdollisuus saada 5 v. voimassa oleva kortti Huom! koulutusohjelma ja kouluttaja tulee olla AV-toimikunnan hyväksymä ja täyttää niille asetetut erilliset vaatimukset.

17 UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto / Työsuojelu) ASUINKIINTEISTÖJEN KYLPYHUONE- JA PUTKISTOSANEERAUKSET TOIMINTAOHJE /1997 Uudenmaan työsuojelupiirin työpaikkatarkastuksilla tekemien havaintojen mukaan on asuinkiinteistöissä tehtyjen kylpyhuone- ja putkistosaneerausten osalta toimittu tavalla joka on mahdollistanut sekä työntekijöille että talon asukkaille vaaraa altistua asbestille. Kiinteistöjen asbestia sisältäviä nousujohtolinjoja on purettu ilman asianmukaisia suojauksia ja kylpyhuoneiden kaakeleiden kiinnityslaasteja on piikattu pois tutkimatta sisältävätkö purettavat materiaalit asbestia. Kylpyhuoneiden laatoitusten ja laastien poistaminen 1970-luvulla ja sitä ennen rakennetuissa kiinteistöissä on aina sellaista purkutyötä jossa asbestille altistumisen vaara on olemassa. Ongelmalliseksi asian tekee lisäksi se, että kiinteistöjen asukkaat ovat voineet tehdä kylpyhuoneremontteja aikoinaan itse ja ovat voineet käyttää asbestia sisältäviä tuotteita vaikka niitä ei alkuperäisessä rakenteessa olisikaan. Tämä puolestaan vaikeuttaa kartoituksen laatimista, koska kartoitusta varten otettavien näytteiden lukumäärä kasvaa suureksi.

18 Lisäksi rakennustyön turvallisuusmääräykset edellyttävät, että purkutyöt tehdään siten, että purkutyössä syntyvän pölyn leviäminen estetään käyttämällä ilmastointilaitteita ja osastointia, vaikka purettavissa rakenteissa ei olisikaan asbestia. Edellä mainittujen vaatimusten johdosta kylpyhuoneiden kaikki purkutyöt on tehtävä aina asbestipurkutyönä jollei ole täysin luotettavasti selvitetty ettei missään rakenteissa esiinny asbestia. Näin menetellen voidaan saada myös kustannus-säästöjä, kun vältytään kartoittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Myös muualla olevien nousujohtolinjojen avaaminen on tehtävä aina asbestipurkutyönä ellei ole voitu varmistua siitä, että linjat ovat eristetty asbestittomilla eristeillä ja ettei muissakaan rakenteissa esiinny asbestia. Jotta työntekijöiden ja kiinteistön asukkaiden turvallisuus voidaan taata, on edellä mainituissa purkutöissä meneteltävä rakennustyön turvallisuudesta (629/94) ja asbestityöstä (1380/94) annettujen valtioneuvoston päätösten mukaisesti seuraavasti: Rakennuttajan, tai muun joka ohjaa rakennushanketta on selvitettävä, mitkä purettavista rakenteista sisältävät asbestia. Selvitys on liitettävä aina urakkatarjousasiakirjoihin rakennustyön turvallisuusmääräysten tarkoittamalla tavalla. Mikäli selvitystä ei tehdä on rakennuttajan huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.

19 TYÖMENETELMÄT Osastointi (yleisesti käytetty menetelmä) Kohdepoisto (vain yksittäisissä vähän pölyävissä töissä) Pussipurku (putkieristeen yksittäisen kohdan purku) Upotusmenetelmä (ei korjausrakentamisessa)

20 OSASTOINTI Kaavio

21 OSASTOINTI Kaavio

22 OSASTON SUOJASEINÄT Kevytmuoviseinät

23 SISÄÄNKÄYNTI OSASTOON 3 osainen sulkutunneli

24 MITEN ASBESTI PURETAAN PÖLYTÖN PURKU OSASTON SISÄLLÄ

25 SUOJAVARUSTEET OSASTOINTITYÖSSÄ Kokomaski puhallinmoottorilla jossa P 3 luokan hiukkas-suodatin tai raitisilmamaski Kertakäyttösuojapuku Työkäsineet Kenkäsuojat tai saappaat

26 KONEET JA LAITTEET OSASTOINTITYÖSSÄ Alipaineistaja (t) Huoltoimuri Kohdepoistoimuri Alipaineistajalla pitää pystyä saamaan aikaan 10 x ilmanvaihto osastoidulle alueelle tunnissa. Sinistä asbestia purettaessa ilmanvaihdon tulee olla 20 x osaston tilavuus tunnissa. Huom! puhtailla Hepa-suodattimilla mitattuna!!! Kaikki laitteet tulee olla Hepa-suodattimilla varustettuja H-merkittyjä asbestityöhön hyväksyttyjä koneita. Koneista pitää löytyä, myös huoltokortit, joista selviää mm. niiden huoltohistoria.

27 ALIPAINEISTAJAN VALINTA JA OIKEAN ILMAMÄÄRÄN MITOITUS 1. Lasketaan alipaineistettavan tilan tilavuus: korkeus x leveys x pituus (m) = tilavuus (m³) 2. Vaihdettava ilmamäärä oltava 10 x tunnissa: tilavuus m³ x 10 = ilmamäärä joka tulee vaihtua tunnissa (m³/h) Huom! Sinisessä asbestissa kertoja on Valitaan alipaineistaja(t), joilla ehto täyttyy: - HC 800; 680 m³/h = 68 m³:n tila (Sinisessä 34 m3:n tila) - HC 2500; 1730 m³/h = 173 m³:n tila (Sinisessä 86,5 m3:n tila) - HC 4000; 3250 m³/h = 325 m³:n tila (Sinisessä 162,5 m3:n tila) Esim. tila 12,0 x 4,5 x 3,0 m = 162 m³ : - valitaan HC 2500 Sinisessä asbestissa 2 kpl. HC 2500 alipaineistajaa

28 PUSSIPURKU SUOJAVARUSTEET Väh. Puolimaski P 3 hiukkassuodatin Kertakäyttötyöasu Kertakäyttöiset työhansikkaat Suojajalkineet KONEET JA TARVIKKEET Pieni-imuri (asbestityöhön soveltuva) Kostutusainetta Kipsiharso Suojamaali Leikkuri / puukko Asbestijäteastia

29 KROKIDOLIITTI ELI SININEN ASBESTI Vaarallisempi kuin vaaleat asbestit Puretaan aina osastoimalla Täytyy käyttää raitisilmasuojaimia Alipainetta täytyy mitata / seurata työnaikana Ilmanvaihdon tulee olla väh. 20 x (=2x norm) Korvausilma suodattimien kautta Jälkimittaukset ennen luovutusta Sähkö laitteille 2 eri lähteestä

30 UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI (Etelä-Suomen Aluehallintovirasto / Työsuojelu) KROKIDOLIITTIASBESTIPURKUTYÖN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Purkutyösuunnitelma OHJE / 2009 Krokidoliittiasbestityön suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava krokidoliitin aiheuttamat erityisvaatimukset suojaus- ja puhdistustoimille. Purkutyöstä on tehtävä purkutyösuunnitelma työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle seitsemän päivää ennen työn aloittamista. Suunnitelmaa tulee tarvittaessa täydentää purkualueittain. Työ tulee toteuttaa purkutyösuunnitelman mukaisesti. Krokidoliittiasbestipurukutyön erityisvaatimusten vuoksi sekä työn valvonnan mahdollistamiseksi työsuojelupiirit pitävät seitsemän päivän ilmoitusaikaa välttämättömänä.

31 Työmenetelmä Purkutyö tulee tehdä ilmastollisesti eritettynä osastointimenetelmällä. Suojaukset Myös osastoinnin sisällä olevat pinnat ja laitteet joita ei voida poistaa tulee suojata. Suojauksissa käytettävän materiaalin tulee olla helposti puhdistettavissa. Myös purettava talotekniikka on pakattava pölyämättömään muotoon. Osastointi Kulku eristettyyn tilaan tulee järjestää kolmiosaisen sulkutunnelin kautta. Sulkutunnelin sisin osa on varustettava jäteastialla sekä imurilla. keskimmäinen osa on varustettava pesulaitteilla. Suihkutila tulee rakentaa jos työn kesto ylittää viisi henkilötyöpäivää. Uloin sulkutunnelin osa on puhdas tila vaatteiden vaihtoon. Purkutyön aikana osaston tiiveyttä tulee seurata myös mittauksin. Ilmanvaihto Osastoinnin ilmanvaihto tulee mitoittaa kaksinkertaiseksi verrattuna perinteiseen osastoimalla tehtävään asbestipurkuun. Kaksikymmenkertaiseksi puhtain suodattimin. Osastointi on alipaineistettu koko työn ajan ilman puhtauden varmistamiseen asti.

32 Korvausilma Osastoinnin korvausilmaksi ei riitä sulkutunnelin kautta saatava korvausilma. Osastointi tulee tehdä erilliset suodattimin varustetut korvausilma-aukot. Korvausilma tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että tilan huuhteluvaikutus saadaan maksimoitua. Ilmastoinnin toimivuus voidaan todeta ennen purkutyön aloittamista esim. savukokein. Sähkö Alipaineistuslaitteiden virtasyötöt tulee jakaa eri alakeskuksiin, mahdollisten sähkökatkosten aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. Ilman huuhtelu Viimeisen pölyävän työvaiheen jälkeen tulee alipaineistuslaitteet pitää päällä riittävän pitkään ilman huutelemiseksi. Huuhteluajan pituus voi olla jopa kymmenien tuntien mittainen. Huuhteluajan pituus riippuu osastoinnin koosta sekä korvausilma-aukkojen sijoituksesta. Osastoinnin ilman puhtaus tulee varmentaa mittauksella ennen osastoinnin purkua.

33 Purkujäte Purkujäte tulee pakata riittävän kestävään materiaaliin. Purkujätepakkaukset tulee merkitä näkyvillä ja pysyvillä varoitusetiketeillä joista ilmenee pakkauksen sisältävän krokidoliittia / sinistä asbestia. Poistettaessa purkujätepakkauksia osastoinnista, on huolehdittava pakkausten puhtaudesta. Purkujäte toimitetaan suoraan sille varattuun suljettavaan konttiin tai jätelavaan. Välivarastointia ei suoriteta työmaatiloissa. Henkilösuojaimet Ilmastollisesti eristetyssä tilassa krokidoliittipurkua suorittavan työntekijän hengityssuojaimen tulee olla eristävä hengityksensuojain, jossa kasvo-osa on kokonaamari ja hengitysilma saadaan paineilmalaitteesta. Muu suojavaatetus samoin kuin normaalissa asbestipurussa. Varoitusmerkinnät Altistusalue tulee selvästi rajata ja osoittaa varoitusmerkinnöin. Varoitusmerkinnöissä tulee näkyä krokidoliitti / sininen asbesti samoin kuin purkujätepakkauksissa. Työalueen luovutus Työalueen luovutus, kun osastoinnin ilman puhtaus on varmennettu mittauksin ja katselmukset suoritettu, tulee tehdä kirjallisesti.

34 JÄTTEIDEN KÄSITTELY Asbestijätteet tulee paketoida kuljetusta kestäviin tiiviisiin astioihin ja ne tulee toimittaa kunkin kunnan / kaupungin osoittamalle asbestijätteitä vastaanottavalle kaatopaikalle.

35 LAADUNVARMISTUS JA JÄLKIMITTAUS Lopputarkastus Luovutuspöytäkirja ilman kuitupitoisuuden mittaus HUOM! Ilman kuitupitoisuusmittaus täytyy toteuttaa, niin sanotulla agressiivisellä näytteenotto menetelmällä. Asbestipurkutyön jälkeen purkutilan asbestipitoisuus tulee olla alle 0,01 kuitua / cm3 / ilmaa

36 ASBESTITÖITÄ OHJAAVAT SÄÄDÖKSET Valtioneuvoston päätös Asbestityöstä 1380/94 Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamiseksi 318/2006 Yleisimmät asbestia koskevat ja ajan tasalla olevat säädökset ja määräykset löytyvät Aluehallintoviraston kotisivuilta. Työtä ohjaavat muut lait ja asetukset löytyvät erilaisista yleisistä lakirekistereistä.

37 ASBESTITÖITÄ OHJAAVIA YLEISIMPIÄ RT- JA RATU- KORTTEJA RT ASBESTI, ASBESTIKARTOITUS JA SIITÄ AIHEUTUVAT TOIMENPITEET Ratu ASBESTIA SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU Ratu PCB:TÄ JA LYIJYÄ SISÄLTÄVIEN SAUMAMASSOJEN PURKU Ratu KIVIHIILIPIKEÄ SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU Ratu TAVANOMAISET PURKUTYÖT Ratu ASBESTIA SISÄLTÄVIEN RAKENTEIDEN PURKU Ratu 1225-S PÖLYNTORJUNTA RAKENNUSTYÖSSÄ

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy

2.12.2015 KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. Joni Sorjonen Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 SRTP Oy KOKO TOTUUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija VTT-C-9437-33-13 1 Asbesti -Kuitumaisten silikaattimineraalien yhteisnimi (0,03-3 μm) -Krysotiili, antofylliitti, amosiitti,

Lisätiedot

Asbestilakiuudistus 2016

Asbestilakiuudistus 2016 1 Asbestilakiuudistus 2016 Vaikutukset taloyhtiön toimintaan ja ohje taloyhtiölle Yleistä asbestilainmuutoksesta Asbestilainsäädäntö muuttui vuoden 2016 alusta Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu

Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö. Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu Asbesti, kiinteistöjen vitsaus Tutkiminen ja lainsäädäntö Seppo Suoperä, geologi FM, toimialapäällikkö, KiraLab, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 Asbesti and Concrete asbestos Laboratory Kuitumainen

Lisätiedot

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo

HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS. AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI 09-394852 ASBESTIKARTOITUS AS OY MÄKÄRÄ Hakamaankuja 1 02120 Espoo HB SISÄILMATUTKIMUS OY 2 HÄMEENTIE 105 A 04.03.2009 00550 HELSINKI

Lisätiedot

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset

Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset Asbestipurkutyön turvallisuus ja uudet asbestisäännökset 22. 23.3.2017 Jle 24.3.2017 1 Voimassa ollut lainsäädäntö Valtioneuvoston päätös asbestityöstä (1380/1994) (yleiset velvollisuudet, valtuutus, koulutus,

Lisätiedot

Uusi asbestilainsäädäntö

Uusi asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö, ensivaiheen kokemuksia Vuodesta 2011 lähtien asbestipurun työnjohtajalta, työntekijältä ja itsenäiseltä työnsuorittajalta edellytetty asianmukaisen ammattitutkinnon

Lisätiedot

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1

26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 26.3.2013 RL Tapio Jääskeläinen / Kiljava 2013 1 Lähtötilanne STM Työturvallisuuslainsäädäntöä valmisteleva neuvottelukunta TTN alle perustetaan asbestityöryhmä Nykyinen päätös asbestityöstä / asbestipurkutyöstä

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin Kaupunki Yhteyshenkilö Projektiarkkitehti Hilkka Salanne

Lisätiedot

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä. Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät

Lisätiedot

Asbestilainsäädäntö 1 (5) Asbestilainsäädäntöuudistus

Asbestilainsäädäntö 1 (5) Asbestilainsäädäntöuudistus Asbestilainsäädäntö 1 (5) 24.4.2016 Asbestilainsäädäntöuudistus Yleistä Asbestiin liittyvä uudistunut lainsäädäntö on astunut voimaan vuoden 2016 alusta. Aikaisempi asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki

ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie Helsinki 22.11.2016 ASBESTIKARTOITUS Puusuutarintie 19 00620 Helsinki / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbestikartoitus Sivu 2 / 6 SISÄLTÖ 1 KOHTEEN JA TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja

ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ 2016 KESKELLÄ MERTA 10.3.2016 Salmi Kai Toimitusjohtaja ASBESTIKARTOITUS Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Lisätiedot

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää

ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö selvitettiin haitta-aineita sisältävien materiaalien kuntoa ja määrää ffi$ioiletr il$räfi$ffiffitryö lgivokau 14, 86800 }-LqAFAJÄRVI puh.o4og738791, Fax 0&7 3 1OB YLrVr ESl(AN r(au p U N t

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa

2. Valitse oikea mesotelioomaan liittyvä vastaus: a) Työperäinen asbestialtistuminen ei aiheuta mesoteiloomaa Arvioidaksemme ABClean-kurssin antamaa tietoa pyydämme teitä vastaamaan joihinkin kysymyksiin sekä ennen että jälkeen kurssinmateriaaliin tutustumisen. Jos et tiedä vastausta, valitse vaihtoehto e) en

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002), työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun

Lisätiedot

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI

HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Koy Raumanmerenkatu 11 c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Ismo Timonen Valtakatu 2 26100 Rauma ismo.timonen@rauma.fi HAITTA- AINEKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Koy Raumanmerenkatu 11, Rauma

Lisätiedot

Uudistuneet asbestimääräykset. 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen

Uudistuneet asbestimääräykset. 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen Uudistuneet asbestimääräykset 5.11.2015 Turun AKK Anette Lehtonen 1 Uusi lainsäädäntö (kolmikantaisesti valmisteltu ja hyväksytty paketti) Laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015)

Lisätiedot

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN

NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1 As Oy Mäkärä c/o M A Hiidenheimo Kiskontie 26 00280 Helsinki NÄYTTEENOTTO PAH-ANALYYSIÄ VARTEN 1. Yleistä Näytteenoton kohteena oli As Oy Mäkärä osoitteessa Hakamaankuja 1, Espoo.

Lisätiedot

Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni

Tämä hakemus tulee täyttää asbestipurkutyövaltuutuksen hakuohjeen mukaisesti. Ly-tunnus Kotipaikkakunta Lääni PL 272 (Uimalankatu 1) 33101 TAMPERE Puh. (03) 260 8800, Fax (03) 260 8899 HAKEMUS Hämeen työsuojelupiiri PL 272 33101 TAMPERE ASBESTIPURKUTYÖVALTUUTUSHAKEMUS, jolla haetaan asbestityöstä annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa

Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari 2.12.2014 Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Rakennusvalvonnan ajankohtaisseminaari Haitta-aineiden huomioiminen korjausrakentamisessa Hyvät toimintatavat korjaushankkeessa Timo Keskikuru Talotekniikan asiantuntija, FL Rakennusterveysasiantuntija

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty

Kysymyksiä ja vastauksia Päivitetty Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet laki asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) ja valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ovat aiheuttaneet runsaasti asiakasaloitteisia

Lisätiedot

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja

Asbestikartoitus. Läsnäolijat Nimi Rooli Matkapuhelin Sähköposti. Marko Niilimäki Kartoittaja Sivu: 1 (9) Asbestikartoitus Asiakas Asiakkaan työnumero Kohdeosoite Espoon Kaupunki L160002842 Kulolaakso 1, 02340 ESPOO Latokasken päiväkoti Tilaaja / Yhteyshenkilö Kartoituspäivä 21.9.2016 Espoo / Pekka

Lisätiedot

TIEDOTE YRITYKSILLE 1 (10) 11.11.2015 ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU VUODEN 2016 ALUSTA

TIEDOTE YRITYKSILLE 1 (10) 11.11.2015 ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU VUODEN 2016 ALUSTA TIEDOTE YRITYKSILLE 1 (10) ASBESTILAINSÄÄDÄNTÖ MUUTTUU VUODEN 2016 ALUSTA Nykyinen asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvataan uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista

Lisätiedot

Asbestilainsäädäntö LOUNAIS-SUOMEN SISÄILMAPÄIVÄ Esa Laine, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

Asbestilainsäädäntö LOUNAIS-SUOMEN SISÄILMAPÄIVÄ Esa Laine, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Asbestilainsäädäntö LOUNAIS-SUOMEN SISÄILMAPÄIVÄ 20.10.2016 Esa Laine, tarkastaja Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Lounais-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue (Ahvenanmaa,

Lisätiedot

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) Korvenkatu 2 03600 KARKKILA 27.2.2015 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS TMI JUHA MATTINEN RAPORTTI 810 1(12) ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kasavuoren koulukeskus toimenpidealue ja optioalueet Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN +358 451 209 208 juha.mattinen@juhamattinen.fi

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden

Lisätiedot

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä

29.5.2013 Delete Tutkimus Oy Hämeentie 105 A 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 29.5.2013 00550 Helsinki RAPORTTI ASBESTIKARTOITUS Osmola-rakennus Vanha Porvoontie 3 04600 Mäntsälä 00550 Helsinki Puh. 010 656 1000 etunimi.sukunimi@delete.fi www.delete.fi Alv. rek. Y-tunnus: 1438692-8

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos

HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos HAITTA-AINE JA ASBESTIKARTOITUS- RAPORTTI 4.3.14 Raportin päivitetty painos Kotkan keskuskoulu Keskuskatu 28 48100 Kotka Työ nro T13033-05 Kotka 14.4.2014 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

HAITTA-AINE KARTOITUS

HAITTA-AINE KARTOITUS HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 25.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Tilaaja Helsingin kaupungin kiinteistövirasto Tilakeskus Sörnäistenkatu 1 PL 2213 000 Helsingin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 318. Valtioneuvoston asetus. asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 318. Valtioneuvoston asetus. asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2006 N:o 318 320 SISÄLLYS N:o Sivu 318 Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta... 977

Lisätiedot

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu

Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu Tili ja isännöinti Mikkonen Oy yritys perustettu 27.11.1984 Jarmo Mikkonen 1961 IAT = isännöinnin ammattitutkinto JET = johtamisen erikoisammattitutkinto Toimistomme vastuulla noin 160 taloyhtiötä AAA

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Bilmåleri 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 05.06.2014 Sivu 1 / 1 2509/10.03.00/2014 80 Purkamislupa-asia, 2014-736, Lippajärventie 44 02940 ESPOO, Espoon kaupunki / Tekninen ja ympäristötoimi Päätöspäivämäärä 05.06.2014 Päätös

Lisätiedot

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D

RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D RAUHALANTIE 4, KIHNIÖ KOIVIKON RIVITALO D TEHTÄVÄ Satu Alajärvi (tekninen johtaja, Kihniön kunta) tilasi asbestikartoituksen osoitteessa Rauhalantie 4, Kihniö sijaitsevaan rivitaloon. Toimeksiannon mukainen

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Koy Paranvaha, Rauma Turkoosi 11 Oy Ville Varjo Urheilutie 3 23800 Laitila ville.varjo@turkoosi11.fi ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI Kartoituksen kohde: Kartoituksen laajuus: Koy Paranvaha, Paranvahe 1-4, Rauma

Lisätiedot

Haitta ainepurku, miten välttyä ongelmilta. Rakentamisen ajankohtaiskiertue 2017

Haitta ainepurku, miten välttyä ongelmilta. Rakentamisen ajankohtaiskiertue 2017 Haitta ainepurku, miten välttyä ongelmilta Rakentamisen ajankohtaiskiertue 2017 Rakennushankkeen suunnittelu ja valmistelu Rakennuttajan on huolehdittava, että suunnittelussa huomioidaan työturvallisuus

Lisätiedot

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN

ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN 4.9.2012 Sivu 1/5 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI KIINTEISTÖPALVELUT jaakko.parviainen@akaa.fi ASBESTIN JA HAITTA-AINEIDEN ESIINTYMINEN PURETTAVA PAJANTIEN PÄIVÄKOTI PAJANTIE 6 37830 VIIALA YLÖ-ASBEST OY Arto

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset

AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS 6157k1201 15.8.2014 AS OY ULVILANTIE 29 Ulvilantie 29 00350 HELSINKI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS päivitys 21.8.2014; lisänäytteiden analyysitulokset Optiplan Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely

Moduuli 6. Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Moduuli 6 Purkupaikan puhdistus ja jätteenkäsittely Puhdistus- ja siivoustoimenpiteet Asbestin purkamisen jälkeen työnantaja on velvollinen siiivoamaan ja puhdistamaan työtila. Kaikki toiminnot pitäisi

Lisätiedot

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu

Kisakentän päiväkoti Koskitie Oulu HAITTA-AINEKARTOITUS Koskitie 9 90500 Oulu Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus 20.4.2015 2 (5)

Lisätiedot

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI ASBESTIKARTOITUSRAPORTTI 21.10.2016 Raudaskosken koulu 1 Aika: 21.9.-21.10.2016 Kartoittaja: Kohde: Laaksojen ilmastointityö Ay Rkm Terho Toivoniemi Rajakatu 20 85800 HAAPAJÄRVI terho.toivoniemi@gmail.com

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Asbesti- ja haitta-ainetöiden tilaaminen ja valvonta

Asbesti- ja haitta-ainetöiden tilaaminen ja valvonta Kai Salmi Asbesti- ja haitta-ainetöiden tilaaminen ja valvonta Ylivieska 3.4.2014 Kalajoen Kalajoen ammattiopisto Aikuiskoulutus- ja työelämäpalvelut PALVELUT Suomen Saneeraustekniikka Oy on erikoistunut

Lisätiedot

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA

ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800 AKAA 25.3.2014 Sivu 1/6 LAUSUNTO AKAAN KAUPUNKI / KIINTEISTÖPALVELUT MYLLYTIE 3 PL 32 37801 AKAA jaakko.parviainen@akaa.fi AHA-KATSELMUS ARVO YLPÖN KOULU ALATALO, LEIKKIMÖKKI JA SAUNA/ VARASTO KIRKKOTIE, 37800

Lisätiedot

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen

ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA. 24.11.2010 Juhani Koponen ALIPAINEISTUKSEN MERKITYS TYÖMAAN PUHTAUDEN - HALLINNASSA 24.11.2010 Juhani Koponen Työmaan sisäilman hallinta Alipaineistuksen toteuttamista ohjaava asiakirja laaditaan työmaan sisäilman rakennusaikaisen

Lisätiedot

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi

Pölyttömän saneerauksen muistilista Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Eero Laine Lateris Oy lateris@lateris.fi Jukka Heinoo, pääsuunnittelija Helsingin kaupungin rakennusvirasto jukka.heinoo@hkr.hel.fi 566 Korjausrakentamisen lisääntyessä myös purkutöiden aiheuttamat pölyongelmat

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Lärarbostaden 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Helsinki 9.4.2010 ASBESTI JA HAITTA-AINEN KARTOITUS Kannelmäen peruskoulu Kanneltie 1, HELSINKI ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (040 5111 453) Rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Konalankuja

Lisätiedot

PURKUSUUNNITTELU Anna-Maria Nieminen

PURKUSUUNNITTELU Anna-Maria Nieminen PURKUSUUNNITTELU 1.11.2017 Anna-Maria Nieminen PURKAMINEN LISÄÄNTYY Miksi rakennuksia puretaan? Tulevaisuuden näkymät MIKSI RAKENNUKSIA PURETAAN? Peruskorjausiässä olevat rakennukset eivät tekniikaltaan

Lisätiedot

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: 304164 00099 HELSINKI 16.8.2013 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO /

As Oy Lummanpuisto Lummantie 3 A-B, Vaala Hanke WO / HAITTA-AINEKARTOITUS Hanke WO-00195495 / 22.10.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Haitta-ainekartoitus Hanke

Lisätiedot

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS

RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS RAJATTU ASBESTI- JA HAITTA-AINETUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 8.5.2017 PROJEKTI Rajattu asbesti- ja haitta-ainetutkimus TILAAJA Imatran kaupunki KOHDE Kyyhkysenkatu 10, Imatra 2(12) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki

Rantatien koulu. Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus. Rantatie 4, Virrat Työnro Ins. Sami Mustajoki Rantatie 4, Virrat Asbestin ja haitta-aineiden lisäkartoitus 7.3.2017 Työnro 31 11993.2 Ins. Sami Mustajoki 2 (5) Rantatie 4, Virrat SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI Korsholms Kommun Funisbackvägen 8, Gamla Skolan 66530 Kvevlax 7.4.2017 2 SISÄLLYSLUETTELO: KOHDETIEDOT...3 KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT...3 YHTEENVETO...4 HAITTA-AINEIDEN MASSALASKENTATAULUKKO...4 RAKENNELEIKKAUKSET...6

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

ASBESTIPURKUTYÖKOULUTUS

ASBESTIPURKUTYÖKOULUTUS ASBESTIPURKUTYÖKOULUTUS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Visamäki, 22.11.2012 Tony Puhakka Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Infra

Lisätiedot

Yllättivätkö saneeraushankkeen kustannukset?

Yllättivätkö saneeraushankkeen kustannukset? [presentation title] via >Insert >Header & Footer Yllättivätkö saneeraushankkeen kustannukset? Hallitse kustannuksia hyvin hoidetulla asbesti- ja haitta-ainekartoituksella Kiwa Inspecta Aino Taitto Asbesti-

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS HIRVIKOSKENTIE 225 32210 LOIMAA Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Antti Wennström Rakennusinsinööri 040 455 1855 antti.wennstrom@tahtiranta.fi 30.4.2015 INSINÖÖRITOIMISTO

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. Soveltamisala

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. Soveltamisala 1 RAKENNUSALAN KOORDINAATIORYHMÄ 11.4.2017 Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee asbestityötä. Asbestipurkutyön luvanvaraisuudesta, asbestipurkutyöntekijän

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. Soveltamisala

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta. Soveltamisala 1 RAKENNUSALAN KOORDINAATIORYHMÄ 11.4.2017 Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee asbestityötä. Asbestipurkutyön luvanvaraisuudesta, asbestipurkutyöntekijän

Lisätiedot

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016.

SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS. Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016. SISÄILMAKORJAUSTEN TUOTANNONOHJAUS JA LAADUNVARMISTUS Perehdyttämismateriaali ja laadunvarmistusohje työmaahenkilöstölle 2016 RTA 1 Ari Jalonen MITÄ TEHDÄÄN KUN SISÄILMAKORJAUSTYÖMAA ALOITETAAN? Otetaan

Lisätiedot

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja VIHTI

ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja VIHTI Delete Finland Oy 13.9.2016 ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS Nietoinkuja 1 03400 VIHTI Delete Finland Oy / Tutkimukset Jaakko Sireni, Insinööri (AMK) 040 6212 998 jaakko.sireni@delete.fi Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

Lisätiedot

Toimiva asbestipurku

Toimiva asbestipurku Toimiva asbestipurku Sisältö Esipuhe.... 3 Asbesti terveysongelmana.... 4 Mitä on asbesti...4 Asbestipölystä aiheutuvat terveyshaitat..5 Asbestipurkajan työterveys...5 Asbestipurkutyön teettäminen....

Lisätiedot

Uusi asbestilainsäädäntö

Uusi asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö VT Ville Wartiovaara 17.12.2015 2 VT Ville Wartiovaara 17.12.2015 3 Asbestilainsäädännön taustoja Asbestipurkutyötä saa tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja,

Lisätiedot

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy

Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Taloyhtiöiden hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Puhtauden ja pölynhallinta linjasaneerauksessa, case Toimitusjohtaja Liisa Laakkonen, LTQ-Partners Oy Esimerkki hyvin toteutetusta pölynhallinnasta

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Kylmäkosken kirjasto Koulutie 3 37910 AKAA Koko rakennus Rimbo Asbest Oy 17.11.2017 Marko Kustila Rakennusinsinööri, haitta-aineasiantuntija 050 3036808, marko.kustila@rimbo.fi

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO AHA-KARTOITUS 22.06.2017 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS LINNAJOEN KOULU PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn kaupunki Timitilajht Khde Linnajen kulu Edefeldinbulevardi

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste HONKOSEN TALO TERVEYSKUJA 2 43100 SAARIJÄRVI Terveyskuja 2 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde:

HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Vapaalantie 8A 01650 VANTAA 24H / 050-44 00 415 HAITTA-AINE JA ASBESTITUTKIMUS Työnumero: 4840 Kohde: Mäntymäen Koulu Kauniainen Osoite: Mäntymäentie 2 02700 Kauniainen Yhteyshenkilö: Ilona Lehto rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste

Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste Asbesti- ja Haitta-ainekartoitusseloste VUOKRATALO MUSTIKKA TUULANTIE 9 43100 SAARIJÄRVI Tuulantie 9 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KOHTEEN TIEDOT... 3 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

Talokeskus Yhtiöt Oy. Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea

Talokeskus Yhtiöt Oy. Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea Talokeskus Yhtiöt Oy Markku Hyvärinen Juha Hartikka Timo Haapea 1. ASBESTILAKI 2. KUNTOTUTKIMUKSESTA HANKESUUNNITTELUUN 3. URAKKAMUODOT, PROJEKTINJOHTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO JA SEURANTA Yleistä asbestista

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Juha Järvenpää 27.2.2013 Juha Järvenpää 27.2.2013 Lähtötilanteen selvitys ja arvon määritys palkataan hankkeelle korjausrakentamiseen pätevöitynyt ammattilainen/pääsuunnittelija toimii rakennuttajan luottohenkilönä huolehtii tarvittavista

Lisätiedot

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus!

Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Rakennustyömaan pölynhallinnan oikeaoppinen toteutus! Johdanto Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei vielä ole, jokaisella työmaalla on toimitaan oman pään

Lisätiedot

Tupakointi. Tupakointikielto taloyhtiössä - nyt ja tulevaisuudessa. Asbesti - yhtiön sekä osakkaan remonteissa. Loviisa

Tupakointi. Tupakointikielto taloyhtiössä - nyt ja tulevaisuudessa. Asbesti - yhtiön sekä osakkaan remonteissa. Loviisa Tupakointikielto taloyhtiössä - nyt ja tulevaisuudessa Asbesti - yhtiön sekä osakkaan remonteissa Loviisa 3.11.2016 Kristel Pynnönen Apulaispäälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Tupakointi 2 1 Taustaksi

Lisätiedot

PURKUSUUNNITELMA. Korjausrakentaminen

PURKUSUUNNITELMA. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Purkusuunnitelma TILAAJA Huittisten kaupunki KOHDE, Vesitornintie, 32700 HUITTINEN 2(7) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Suunnitelman

Lisätiedot

RAPORTTI. Korjausrakentaminen

RAPORTTI. Korjausrakentaminen Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Haitta-ainekartoitus TILAAJA Helsingin Kaupunki KOHDE LP Omenamäki,, Helsinki 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Haitta-aineet... 3 2. YHTEYSTIEDOT... 4 2.1 Kohde...

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaustyöt, työturvallisuus

Betonirakenteiden korjaustyöt, työturvallisuus Betonirakenteiden korjaustyöt, työturvallisuus Ylitarkastaja Jari Nykänen 7.2.2018 Aiheet: Työsuojeluviranomaisen toiminta Työsuojelulainsäädäntöä Korjaustöiden työturvallisuus Turvallisuussuunnittelu

Lisätiedot

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo

MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS. 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo MAJARI ASBESTI- JA HAITTA-AINEKARTOITUS 26.2.2015 PBM OY Jani Norvapalo 1 HAITTA-AINEKARTOITUSRAPORTTI JOHDANTO Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy teki helmikuussa 2015 haitta-ainekartoituksen

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen.

Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Miten oirekyselyt ja erilaiset rakennukseen liittyvät tutkimukset linkitetään yhteen. Jukka-Pekka Kärki Rakennusterveysasiantuntija Suomen Sisäilmakeskus Oy Sisäilmaongelmiin liittyvissä korjaushankkeissa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus

kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Anna Kokkonen Sisäilmastoseminaari 2013, Helsingin Messukeskus Epäpuhtauksien leviämisen hallinta kosteusvaurioituneen koululuokan korjauksessa k esimerkkitapaus Epäpuhtauksien hallinta saneeraushankkeissa

Lisätiedot

Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei

Pölynhallinnan ongelmana tällä hetkellä työmailla on, että yleistä toimintamallia ei on rakentamisen innovatiivinen työmaapalveluiden toimittaja sekä konevuokrauksiin erikoistunut yritys. Tavoitteemme on olla edullinen ja laadukas kaikin puolin. Päätuotteemme ovat Timanttiporaus, Kuivaus,

Lisätiedot

Uusi asbestilainsäädäntö

Uusi asbestilainsäädäntö Uusi asbestilainsäädäntö Asbestipurkutyölupa Asbestipurkutyötä saa tehdä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan (asbestipurkutyölupa). Lupaa ei kuitenkaan tarvita: 1. Lyhytkestoisiin

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN KATON KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 22.2.2017 SUUNNITTELIJAT, ASIANTUNTIJAT 0 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 0.1 Rakennuskohde ja -paikka Kihniön kunta, Kihniön yhtenäiskoulu

Lisätiedot

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600

SÄILYVÄ KORJAAMOHALLI SÄILYVÄ VARASTO TYÖHUONERAKENNUS SÄILYVÄ +97.300 +97.520 97.32 UUSI +99.500 I 18 +97.600 LÄMPÖKESKUS 5 VIINITUPA 13 KORJAAMOHALLI LAAJUUSTIEDOT 27 ASUNTOLARAKENNUS 26 ASUNTOLARAKENNUS 25 OPPILASASUNTOLA RAKENNUS PURETAAN RAKENNUS PURETAAN 4 94.81 94.65 94.72 3 94.86 ASF +95.000 94.87 JÄTELAVAT

Lisätiedot

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä

Ympäristöasioiden hoito yrityksessä Fiksu Ammattilainen, Rakennusala KARTOITUS TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLA Ympäristöasioiden hoito yrityksessä OPISKELIJAN TEHTÄVÄLOMAKE 1 Olet suorittamassa työssäoppimisjaksoa rakennusalan yrityksessä. Tehtävänäsi

Lisätiedot

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos

Kartoituspöytäkirja Sivu 1 1. Smirnoffintie Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Tilaaja: Vaasan kaupunki/kiinteistötoimi Kartoituspöytäkirja 31.7.2017 Sivu 1 1 CW Consult Kohde: Kiinteistö Oy Boxi Smirnoffintie 5-9 65320 Vaasa Asbestin esiintyminen Tulos Koskisuontie 39 A Puh 0503063092

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO

ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO AHA-KARTOITUS 21.09.2016 sivu 1/4 ASBESTI JA HAITTA- AINEKARTOITUS GAMMELBACKAN KOULURAKENNUS PORVOO Delete Finland Oy /Tutkimuspalvelut sivu 2/4 Tilaaja Prvn Tilapalvelut Tekniikankaari 1 A 06100 Prv

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS

HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 29.5.2012 HELSINGIN KAUPUNKI, ALPPILAN YLÄASTE HAITTA-AINEKARTOITUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2

Lisätiedot

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään?

Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Outoja oireita ja mitä sitten tehdään? Vaurioituneen rakennuksen tutkimisen ja korjaamisen periaatteet Heidi-Johanna Jokelainen, RI, rakennusterveysasiantuntija Rakennusterveystiimin päällikkö FCG Suunnittelu

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä):

Pesutilakunnostus (täytetään myös pesutilailmoituskortti, liite 2) Muu muutostyö / korjaus lyhyesti (tarkemmin liitteissä): HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus

Lisätiedot