O h j e e t oppilaalle sattuneessa tapaturmassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O h j e e t oppilaalle sattuneessa tapaturmassa"

Transkriptio

1 O h j e e t oppilaalle sattuneessa tapaturmassa Perusopetuslain 34 :ssä on säädetty oppilaalle koulussa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoidon maksuttomuus. Mainitun säädöksen mukaan maksuttomuus koskee tapaturman hoidosta välittömästi aiheutuvia kustannuksia, kuten lääkärinpalkkiota sekä hoito- ja sairaalamaksuja. Mikä on koulutapaturma Koulutapaturma on koulussa, koulumatkalla tai koulun järjestämässä tilaisuudessa sattunut vamma. Tapaturma on äkillinen, ulkoinen, ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta. Koulun toimintasuunnitelmaan merkityt retket, leirikoulut tai kerhot sekä välittömät matkat niille katsotaan kouluajaksi. Niillä sattuneet tapaturmat korvataan lukuun ottamatta tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Tällaisissa tapauksissa liikennevakuutus korvaa hoitokulut. Yksityisten lääkäriasemien palveluista aiheutuneet kustannukset korvataan julkisen taksan mukaan. Ryhmätapaturmavakuutus Ryhmätapaturmavakuutuksessa ovat vakuutettuja: 1. Kaikki peruskoulua käyvät lapset 2. Iltapäiväkerholaiset, mikäli kerhon järjestäjä on tehnyt kaupungin kanssa palvelusopimuksen 3. Lukiolaiset ja ammattiopiston opiskelijat 4. Vantaalla opiskelevat muiden kuntien oppilaat Vantaalla asuvan, muussa kunnassa koulua käyvän oppilaan tapaturmasta aiheutuvia kuluja tai koulumatkoja ei korvata.

2 2 (6) Mitä koulutapaturmista korvataan 1. Hoito kunnallisessa terveydenhoidossa Alle 18-vuotiaat Alle 18-vuotiaiden hoito terveyskeskuksissa on maksutonta. Yli 18-vuotiaat Yli 18-vuotiaille korvataan hoito alkuperäisiä laskuja ja kuitteja vastaan. 2. Ensiapuhoitoon liittyvä kuljetus (oma auto, ambulanssi, taksi). Huoltajan kohtuulliset matkakulut omalla autolla 0,35 /km, kun tapaturmaan joutunut kuljetetaan hoitoon tai sieltä pois. Taksikuljetuksen tarpeellisuudesta oltava mukana hoitavan tahon todistus. 3. Hoidon yhteydessä määrätyt lääkkeet, hoitotarvikkeet ja apuvälineet lääkärin määräyksen mukaan. Määräyksestä tulee ilmetä, että lääke tms. on tarkoitettu koulutapaturman hoitoon. 4. Ensiapuluonteisen hoidon antamisen yhteydessä rikotut vaatteet, kun siitä on hoitohenkilökunnan antama todistus. Muutoin tapaturman yhteydessä rikkoutuneita vaatteita, kelloja, silmälaseja ym. ei korvata. Korvauksia ei makseta mm. 1. Purtaessa hampaalle tai hammasproteesille aiheutuneista vahingoista, vaikka vahinkoon on vaikuttanut ulkopuolinen tekijä 2. Pysyvistä lääkinnällisistä apuvälineistä 3. Yöpymiskustannuksista, huoltajan, omaisen tai hoitajan työansiomenetyksestä, päivähoidosta, kotihoito- tai kodinhoitokustannuksista tai näihin verrattavista muista välillisistä kustannuksista 4. Puhelinkuluista ja pysäköintikustannuksista 5. Jos vamma on syntynyt vakuutetun osallistuessa urheiluliiton tai -seuran järjestämiin kilpailuihin, otteluihin tai niitä varten järjestettyihin harjoituksiin tai vakuutetun harjoitellessa valmennusohjelman mukaisesti 6. Hyönteisen piston tai punkin pureman aiheuttamasta tartuntataudista tai sairaudesta seurauksineen 7. Vamman aiheuttamista psyykkisistä seurauksista 8. Vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamista vahinkotapahtumista.

3 3 (6) Koulutapaturman sattuessa Tapaturmasta tulee ilmoittaa välittömästi opettajalle. Koulutapaturmasta täytetään vakuutusyhtiötä varten selvitys, jonka allekirjoittavat koulun edustaja sekä oppilas tai alle 18- vuotiaan huoltaja. Tapaturmaselvitys täytetään, vaikka tapaturma ei aiheuttaisikaan lääkärissäkäyntiä. Selvityksessä vamman laatu on selostettava tarkasti (esim. terveydenhoitajan todistus, mikäli oppilas on käynyt kouluterveydenhoitajan vastaanotolla). Tapaturmaselvityksessä on tärkeää kirjata koko tapahtumaketju ja olosuhteet muistiin. Mikäli tapaturma on vaatinut lääkärissäkäynnin ja siitä on syntynyt kuluja, liitetään alkuperäiset laskut ja kuitit tapaturmaselvityksen mukaan. Huoltaja/opiskelija maksaa laskut aina ensin itse ja hakee korvauksia jälkikäteen sivistysvirastosta (Asematie 6 A, Vantaa). Jos lasku on maksettu verkkopankissa, tulostettavassa kuitissa tulee näkyä arkistointitunnus tai mukaan on liitettävä tiliote, josta selviää, että lasku on maksettu. Korvauksen maksamista varten tapaturmaselvityksessä on oltava sen henkilön tilinumero ja henkilötunnus kenelle korvaus maksetaan. Hammastapaturmissa on huolehdittava, että tapaturmaselvityksen lisäksi myös hammaslääkärin lausunto (= todistus/hoitoehdotus hammas- ja leukatapaturmasta) sekä mahdolliset röntgenkuvat lähetetään sivistysvirastoon. Tapaturman vaatiessa hoitoa Oppilas saa ensiavun koulussa. Tarvittaessa opettaja, kouluterveydenhoitaja tai koululääkäri lähettää oppilaan lähimmälle terveysasemalle tai vakavissa tapauksissa suoraan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaalaan (Peijas, Jorvi). Koska kunta on perusopetuslain mukaan korvausvelvollinen näissä tapauksissa, vahingoittuneen oma sairauskulu- tai yksityistapaturmavakuutus ei välttämättä korvaa tapaturmasta aiheutuvia kuluja, vaikkakin terveyskeskuksesta saataisiin lähete. Tapaturman vaatiessa kiireellistä hoitoa Terveysasemat hoitavat potilaiden vastaanotot arkisin klo Vantaalla toimii terveyskeskuspäivystys Peijaksen sairaalassa. Peijaksen päivystykseen voi hakeutua ympäri vuorokauden kiireellisissä, ensiapua vaativissa tilanteissa silloin, kun oma terveysasema on kiinni tai sieltä ei ole saanut aikaa. Hammastapaturman sattuessa Hammastapaturmissa oppilas ohjataan Vantaan kaupungin hammashoitoloihin ja tarvittaessa päivystävälle hammaslääkärille: Ma-pe klo Tikkurilan terveysasema, Kielotie 11 Myyrmäen terveysasema, Jönsaksentie 4 Ajanvaraus ma-to klo , pe ja juhlapyhien aatot Itä-Vantaa puh Länsi-Vantaa puh

4 4 (6) Ensiapua tarvitsevat alle 18-vuotiaat saavat hoidon asuinpaikkaansa lähinnä olevasta hammashoitolasta ajanvarauksella. Lisätietoja tarvittaessa numerosta Ulkokuntalaisen hammastapaturmahoito Kaupunki laskuttaa alle 18-vuotiaan potilaan kotikuntaa. Yli 18-vuotiaat maksavat tapaturman ensiapuhoidon itse. Ammattiopiston ja lukion oppilaiden hammastapaturmat Alle 18-vuotiaille opiskelijoille hammastapaturmien hoito julkisessa hammashoitolassa on maksutonta. Ulkokuntalaisille, alle 18-vuotiaille tapaturman ensiapuhoito on maksuton. Yli 18-vuotiaat maksavat itse hammaslääkärikulut ja lähettävät tapaturmaselvityksen sekä alkuperäiset laskut ja kuitit sivistysvirastoon. Kiireelliset hammastapaturmat Hammashoidon ilta- ja viikonloppupäivystys järjestetään iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä Meilahdessa Haartmanin sairaalassa, Haartmaninkatu 4 arkisin klo viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 9 21 Yhteys puhelimitse ennen päivystykseen tuloa, puh. (09) arkisin klo viikonloppuisin sekä arkipyhinä klo 8 21 Vakavat hammas-, suu- sekä leuka- ja kasvovammat hoidetaan ympäri vuorokauden Töölön sairaalassa (HUS). Vanhat hammastapaturmat Vanhoissa hammastapaturmissa hoidon maksaa tapaturmahetken kotikunta (KHO:n päätös). Hammasvammoista kunta on velvollinen korvaamaan vain kerran ns. lopullisen hoidon. Mikäli sitä ei ole voitu hoidollisista syistä tehdä maksuttoman hoidon aikana vaan hoito annetaan potilaan täytettyä 18 vuotta, tulee sosiaali- ja terveysvirastoon toimittaa etukäteen kustannusarvio hyväksyttäväksi. Potilaan tulee pyytää nykyiseltä hammaslääkäriltä lausunto, joka puoltaa vanhaa hammastapaturmaa. Hoidon voi suorittaa potilaan nykyisessä asuinkunnassa. Vantaalla asuva potilas (yli 18 v.) Potilas/valtakirjan 1 omaava potilaan asioita hoitava henkilö toimittaa Vantaalla nykyisen hammaslääkärin lausunnon alueensa ylihammaslääkärille. Toimenpide tehdään Vantaan kaupungin hammashoidossa tai resurssien puuttuessa hoito ostetaan ulkopuolelta ja tarvittaessa annetaan maksusitoumus. 1 valtakirja on ehdottomasti oltava terveydenhuollon eri säädösten perusteella

5 5 (6) Vantaalta pois muuttanut potilas (yli 18 v.) Potilas/valtakirjan 1 omaava potilaan asioita hoitava henkilö toimittaa nykyisen hammaslääkärin lausunnon Vantaan johtavalle ylihammaslääkärille. Ennen hoitoa 1. Selvitetään voiko potilas käydä hoidossa Vantaalla. Ellei voi, 2. pyydetään kustannusarvio asuinpaikan terveyskeskukselta tai, 3. ellei se voi antaa hoitoa, yksityishammaslääkäriltä Kustannusarvio lähetetään hyväksyttäväksi Vantaan sosiaali- ja terveysvirastoon, josta saa maksusitoumuksen Hoitoon saa mennä vasta maksusitoumuksen kanssa Jos potilas hakeutuu omaehtoisesti yksityiselle palveluntuottajalle, raukeaa Vantaan kaupungin maksuvelvollisuus. Tapaturmahampaiden lopulliseen hoitoon on oltava Vantaan kaupungin hyväksymä hoitosuunnitelma ja pääsääntöisesti hoito myös tehdään Vantaan kaupungin suun terveydenhuollossa. Kuvat ja vanhat potilaspaperit pyydetään virkatyönä eri kunnista. Vantaalle muuttaneet, koulutapaturma sattunut muualla Potilas pyytää ensin maksusitoumuksen hoitoa varten sieltä, missä koulutapaturma on sattunut. Potilaalle annetaan hoitoehdotus = hoitosuunnitelma ja sen kustannusarvio toimitettavaksi "tapaturmakunnalle" maksusitoumuksen saamista varten. Tapaturman jälkeinen koulukuljetus Taksikuljetuksen koulumatkoille saavat tarvittaessa perusopetuksessa olevat oppilaat. Sivistysvirasto järjestää peruskoululaisille koulukuljetuksen myös vapaa-ajalla sattuneen tapaturman tai lyhytaikaisen sairauden perusteella. Taksikuljetus järjestetään lääkärin lausunnon perusteella myös toissijaista koulua käyville oppilaille, jotka tapaturman tai vamman seurauksena ovat tilapäisesti kykenemättömiä kävelemään kouluun tai käyttämään julkista joukkoliikennettä koulumatkoillaan. Lukiolaiset ja ammattiopiston opiskelijat järjestävät itse koulukuljetuksen. Koulutapaturmista aiheutuneet ylimääräiset koulukuljetuskulut korvataan lääkärintodistuksen perusteella mikäli tapaturma todetaan kuuluvan korvattavien piiriin. Opiskelijoiden kustannukset korvataan jälkikäteen alkuperäisiä kuitteja vastaan. Miten koulukuljetuksen saa Edellytyksenä on lääkärintodistus, jossa on mainittu taksikuljetuksen tarve ja kesto. Koulukuljetuksia hoidetaan sivistysvirastosta, puh ja Taksikortit Koulujen rehtoreilla on oikeus ilman eri päätöstä taksikorttien käyttöön oppilaan tapaturman yhteydessä. Jokaisesta taksikortilla tehdystä matkasta pitää säilyttää kuljettajan antama kuitti. Peruskoulut palauttavat taksikortit ja kuitit sivistysvirastoon yhdessä tapaturmaselvityksen kanssa.

6 6 (6) Lakisääteinen tapaturmavakuutus Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen mukaan työharjoittelussa 2 ja työmatkoilla vakuutettuina ovat 1. Yläkoulun oppilaat TET-jaksoilla ja teknisen työn tunneilla Tapaturmasta täytetään Tapaturma/ammattitauti-ilmoitus + vakuutustodistus -> lähetetään koululta vahinkovakuutusyhtiö If:iin + kopio sivistysvirastoon. 2. Lukion ja ammattiopiston opiskelijat Tapaturmasta täytetään Tapaturma/ammattitauti-ilmoitus + vakuutustodistus -> lähetetään oppilaitoksesta vahinkovakuutusyhtiö If:iin + kopio säilytetään oppilaitoksessa. Vakuutusyhtiö ja vakuutusnumerot Vantaan kaupungin tapaturmavakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä Ryhmätapaturmavakuutus; vakuutusnumero Lakisääteinen tapaturmavakuutus; vakuutusnumero Terveysneuvonta Terveysneuvontapuhelin (09) vastaa ympäri vuorokauden terveyden ja sairauden hoitoon liittyviin kysymyksiin, arvioi hoidon tarvetta sekä opastaa terveyspalveluihin hakeutumisessa. Neuvontapuhelin on useiden pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yhteinen palvelu. Lisätietoja Sivistysvirasto, Sinikka Lahtinen, puh koulun ulkopuolella sekä koulun omissa tiloissa sattunut tapaturma

Lukuvuosiopas 2014-2015

Lukuvuosiopas 2014-2015 Lukuvuosiopas 2014-2015 Vantaan kaupunki Uomarinteen koulu Uomarinne 2 01600 Vantaa Tämä lukuvuosiopas ja muuta tietoa koulusta sekä koulunkäyntiin liittyviä lomakkeita löytyy koulun kotisivuilta www.edu.vantaa.fi/uomis

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Tapaturma -vakuutus sinun turvaksesi 4 Myöntäminen ja voimassaolo 5 Vakinaisen asuinpaikan oltava Suomessa 6 Tapaturmavakuutuksen ostaminen

Lisätiedot

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S

LAPSIPERHEEN PALV E L U O PA S EPILEPSIALIITON PERHEJAOSTO Perhetoiminta Liiton perhetoiminnan tavoitteena on antaa epilepsiaa sairastavien lasten ja nuorten vanhemmille tietoa ja tukea epilepsiaan liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN

SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SUOSITUS JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA VAKUUTUSLAITOSTEN YHTEIS- TYÖMALLI KSI APUVÄLINEIDEN LUOVUTUKSESSA 1.6.2015 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO: 1. Suosituksen tarkoitus ja lähtökohdat 2. Mitä välineitä suositus

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Huoltajat ovat ensisijaisesti velvollisia opastamaan ja opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä. Sitla 26.8.2014 79 KULJETUSSÄÄNTÖ KOULUKULJETUKSISTA Tässä asiakirjassa esitellään ne periaatteet, joiden mukaan esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus. Ohjeissa on tietoa myös toimintatavoista

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 11 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 11 1 Yleistä bonuksesta 11 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen

Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen Henkilövakuutusehdot, EHTO HEN 100.15, voimassa 1.1.2015 alkaen henkilövakuutustuotteet If Henkilövakuutukseen voi sisältyä Turvat hoitokulujen (3.1) ja lyhytaikaisen työkyvyttömyyden (3.4) varalta, Turvat

Lisätiedot

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla

Vakuutus korvaa Vakuutusmäärä (EUR) Omavastuu Matkasairauden ja -tapaturman aiheuttamat hoitokulut - kotimaanmatkoilla. 50 - ulkomaanmatkoilla *TUOTE-ESITE: Matkavakuutus Ålandsbankenin MasterCard Premium Gold, MasterCard Private Banking Gold, Visa Debit Premium Banking ja Visa Debit Private Banking, MasterCard Betal- och Kreditkort Premium Banking

Lisätiedot

OPPAAN TARKOITUS... 1

OPPAAN TARKOITUS... 1 Opas SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS... 1 SUKUPUOLI-IDENTITEETTIASIOIDEN TUTKIMUS JA HOITO... 1 Sukupuoli-identiteetistä... 1 Lääketieteellinen hoito... 1 Sukupuolen korjaustutkimuksiin hakeutuminen... 2 STM:n

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen.

Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus. Voimassa 1.1.2013 alkaen. Tekniikan Akateemisten liiton tapaturma- ja matkavakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1 Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan TEK:n tapaturma- ja matkavakuutuksesta. Tarkemmat tiedot löydät vakuutusehdoista.

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

Global Business Travel -vakuutus

Global Business Travel -vakuutus Global Business Travel -vakuutus ehdot voimassa 1.1.2009 alkaen D 3.4 www.if.fi/travel Tämä on käännös alkuperäisistä englanninkielisistä ehdoista. Mikäli ehtojen sanamuoto poikkeaa toisistaan sovelletaan

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA KODILLE

POHJANTÄHTITURVA KODILLE POHJANTÄHTITURVA KODILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO POHJANTÄHTITURVA KODILLE VV110 SISÄLTÖ 10 VV120 POHJANTÄHTIBONUS 10 1 Yleistä bonuksesta 10 2 Bonuksen kertyminen ja väheneminen

Lisätiedot

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille

KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI. Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille KARKKILA NUMMI-PUSULA VIHTI Palveluopas Karviaisen alueen ikäihmisille 1 6.6.2011 2 Sisällysluettelo 1. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN... 6 1.2. Ikäihmisten palvelulinja... 6 2. APUVÄLINEET... 7 3. ASUMINEN;

Lisätiedot

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA...

SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA... 1 Sisällys SYÖPÄPOTILAAN SOSIAALIETUUDET PÄHKINÄNKUORESSA.... 2 Viranomaisilla on velvollisuus neuvoa.... Sosiaalityöntekijä.... Potilasasiamies.... Sosiaaliasiamies.... Julkinen terveydenhuolto.... Julkisen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013

VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.6.2013 Liite 1.2.2. 1 VANTAAN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta, 11.6.2013 MENETTELYOHJEET TOIMEENTULOTUKIASIOISSA Ohjeiden hierarkia: Nämä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1

VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 VAKUUTUSEHDOT MATKA 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO MATKAVAKUUTUS 1 MATKAVAKUUTUKSEN YHTEISET EHDOT 6 1.1 Voimassaolo 6 1.2 Voimassaoloaika ja -alue 6 1.3 Ulkomaille muuton vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Sosiaalisia etuuksia 2012

Sosiaalisia etuuksia 2012 Sosiaalisia etuuksia 2012 Sisällysluettelo Yleistä palvelujen hakemisesta... 4 Kansaneläkkeen määrät... 6 Eläkkeen maksupäivät... 6 Ajankohtaista tietoa 2010... 6 Yöpymisraha... 7 Terveydenhuollon maksukatto...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN

RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA. Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN RAISION KAUPUNKI JA RUSKON KUNTA Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 ALKAEN SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2011 alkaen. Kodin ja perheen henkilö- ja omaisuusvakuutukset Hyödynnä verkkopalvelut Verkkopalvelussa voit

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot