Miten erotan olkapään jännevaivan muusta olkasairaudesta?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten erotan olkapään jännevaivan muusta olkasairaudesta?"

Transkriptio

1 Tieteessä kättä pidempää Mauri Kallinen LT, dosentti, ylilääkäri, fysiatrian ja liikuntalääketieteen erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys OYS, lääkinnällinen kuntoutus Vesa Lepola LT, ortopedian ja traumatologian sekä liikuntalääketieteen erikoislääkäri TAYS, TULES-vastuualue, ortopedia Juha Paloneva LT, osastonylilääkäri, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, erikoislääkärin johtamispätevyys Keski-Suomen Keskussairaala Miten erotan olkapään jännevaivan muusta olkasairaudesta? Olkasairauksista tavallisimpia ovat rappeumaperäiset jännevaivat. Esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella päästään rappeumaperäisten olkavaivojen diagnostiikassa useimmiten riittävään tarkkuuteen. Vakavampiin olkasairauksiin liittyy tavallisimmin merkittävä tapaturma, tulehdus tai pahanlaatuinen kasvain. Kuvantamistutkimuksista natiiviröntgenkuvaus on ensisijainen. Kaikukuvausta tai magneettikuvausta voidaan tarvita diagnoosia tarkennettaessa, vakavampia olkasairauksia epäiltäessä tai leikkausta suunniteltaessa. Kirjallisuutta 1 van der Windt DA, Koes BW, de Jong BA ym. Shoulder disorders in general practice: incidence, patient characteristics, and management. Ann Rheum Dis 1995;54: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Fysiatriyhdistyksen ja Suomen Ortopediyhdistyksen työryhmä. Olkapään jännevaivat. Käypä hoito -suositus Seitz AL, McClure PW, Finucane S ym. Mechanism of rotator cuff tendinopathy: intrinsic, extrinsic, or both? Clin Biomech (Bristol, Avon) 2011;26: Fu SC, Christer R, Chenk YC, Lui PPY, Chan KM. Deciphering the pathogenesis of tendinopathy: a three- stages process. Sports Med Arthrosc Rehabil Ther Technol 2010;2:30. doi: / Magee DJ. Shoulder. Kirjassa: Magee DJ, toim. Orthopedic physical assessment, 5. painos. St Louis, Missouri: Saunders, Elsevier 2008; Vertaisarvioitu Rappeumaperäisen olkapääkivun taustalla on vaurioituneen jänteen epäonnistunut ja pitkittynyt paranemisprosessi. Olkapään kiputilat ovat yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinperäisiä syitä hakeutua yleislääkärin vastaanotolle (1,2). Kiertäjäkalvosimen jänteiden rasitus- ja rappeumaperäiset vaivat (tendinopatiat) ovat tavallisimpia olkasairauksia (2,3). Oireiden, anatomian ja tutkimuslöydösten moninaisuuden vuoksi olkakivun syytä on usein vaikea täydellä varmuudella osoittaa. Olkapään jännevaurion kehittyminen voidaan jakaa jänteen sisäisiin ja ulkoisiin syihin. Sisäisiä tekijöitä ovat mm. jänteen verenkiertoon, ikääntymiseen ja genetiikkaan liittyvät tekijät. Ulkoiset tekijät, kuten toistuva kädet koholla työskentely, kantaminen ojennetuin käsin ja kaatuminen ojennetun käden varaan tai olkapään päälle voivat myös johtaa jänteiden vaurioitumiseen (2). Rappeumaperäisten jännesairauksien synty on vielä osin selvittämättä, mutta kyseessä lienee vaurioituneen jänteen epäonnistunut ja pitkittynyt paranemisprosessi (4). Ikääntymiseen liittyvät rappeumamuutokset olkajänteissä ovat yleisiä löydöksiä sekä kuvantamis- että histologisissa tutkimuksissa. Näiden muutosten suhde ajankohtaisiin olkaoireisiin on usein epävarma. Tärkeintä on tunnistaa rappeumaperäiset olkapään jännevaivat nopeampia hoitotoimia vaativista tapaturmaisista jännerepeämistä, vakavista tulehduksista ja pahanlaatuisista sairauksista. Esitietojen ja kliinisen tutkimuksen avulla päästään perusterveydenhuollossa yleensä kohtuullisen hyvään osuvuuteen diagnostiikassa. Kuvantamis- tai muita tutkimuksia tarvitaan tapaturmissa, pitkittyneissä vaivoissa, vakavampia sairauksia epäiltäessä tai diagnoosin tarkentamisessa. Anatomian ja toiminnan tunteminen on diagnoosin perusta Olkanivel on monimutkainen kokonaisuus, jonka anatomisten rakenteiden ja toiminnan tunteminen on tärkeää diagnostiikassa. Myös vammamekanismin selvittämisellä on merkitystä, kun arvioidaan vaurioituneiden rakenteiden kohdetta. Olkapään luiseen kokonaisuuteen kuuluvat olkaluu, lapaluun nivelmalja, solisluu, olkalisäke-solisluunivel ja olkalisäke (kuva 1). Olkapään liikkeissä auttavat ja niveltä tukevat kiertäjäkalvosinlihakset vahvoine jänteineen (lavanaluslihas eli m. subscapularis, ylempi lapalihas eli m. supraspinatus, alempi lapalihas eli m. infraspinatus ja pieni liereälihas eli m. teres minor) (kuvat 2 ja 3). Luista olkanivelmaljaa ympäröi rustoinen rengas (labrum), jonka avulla kontaktipinta olkaluun päähän kasvaa ja nivelen tukevuus paranee. Olkanivelkapselin paksunnoksista muodostuneet nivelsiteet tukevat niveltä (5). Kiertäjäkalvosimen jänteiden kuormitukseen vaikuttavat paitsi itse kuorman suuruus myös lavan ja rintarangan asento sekä liikeradan vaihe. Loitonnuksessa normaalista liikkeestä kaksi kolmasosaa tapahtuu olkanivelestä ja viimeinen kolmannes lavan kiertymisestä myötäliikkeeseen (2,5). Olkavarren liikkeissä 2857

2 Kuva 1. Olkapään luurakenteet edestä. Olkapään jännevaivat: Käypä hoito -suositus 2014 (julkaistu ). Olkalisäke-solisluunivel (AC-nivel) Olkalisäke (akromion) Olkaluu Kuva 2. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Olkapään kiertäjäkalvosimen rakenteet edestä. Olkapään jännevaivat: Käypä hoito -suositus 2014 (julkaistu ). Olkalisäkkeen alainen limapussi (bursa subacromiale) Ylempi lapalihas (m. supraspinatus) Lavanaluslihas (m. subscapularis) Hauislihaksen (m. biceps brachii) pitkän pään jänne Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Olkasairauksien diagnostiikka Olkasairauksien diagnostiikka perustuu esitietoihin, kliiniseen tutkimukseen sekä natiiviröntgenkuvaan. Lisätietoja voidaan saada muilla kuvantamisilla ja tutkimuksilla (laboratoriotutkimukset, ENMG) (kuvio 1). Riittävän tarkkaan diagnoosiin päästään perusterveydenhuollossa usein esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella, mutta olkapään anatomisten rakenteiden monimutkaisuudesta johtuen kivun syytä ei aina pystytä varmuudella osoittamaan. Kuvantamista, ensisijaisesti natiiviröntgen-, ja muita tutkimuksia tarvitaan, jos taustalla on tapaturma, vaiva pitkittyy tai epäillään vakavaa sairautta (2,7) (varoitusmerkit, kuvio 1). Olkavaivojen pitkittymisen riskitekijät (kuvio 1) on hyvä ottaa huomioon ja puuttua niihin ajoissa, jolloin aktiivisella hoidolla voitaneen parantaa toimintakykyä ja ennustetta. Kliinisessä tutkimuksessa tutkittavan on riisuttava ylävartalonsa paljaaksi. Inspektiossa tarkastellaan olkapäiden normaalit ääriviivat ja todetaan mahdolliset lihassurkastumat lavan seudussa (supraspinatuksen ja infraspinatuksen alue) sekä deltoideuslihaksessa. Surkastunut lihas voi liittyä kivuliaan olkapään käyttämättömyyteen, kiertäjäkalvosimen laajaan repeämään tai johtua olka-hartiaseudun hermopinteistä, kuten n. suprascapulariksen tai n. axillariksen pinteestä tai vauriosta. Olkavarren aktiiviset liikeradat tutkitaan loitonnus- ja fleksio- sekä ulko- ja sisäkiertosuuntiin ja dokumentoidaan 10 asteen tarkkuudella. Mikäli aktiivisissa liikkeissä on vajausta, tutkitaan myös passiiviset liikkeet. Liikeratojen mittaamisessa on suositeltavaa käyttää goniometria. Liiketestien aikana esiintyvä kipu huomioidaan. Lihasvoimat testataan isometrisesti tutki- Korakoakromiaaliligamentti Korakoklavikulaariligamentit Solisluu Korppilisäke Lapaluun nivelmalja olkaluun iso ja pieni olkakyhmy sekä niihin kiinnittyvä kiertäjäkalvosin liukuvat olkalisäkkeen ja korakoakromiaaliligamentin alle. Olkalisäkkeen ja kiertäjäkalvosimen kontaktilla ei ole suoraa yhteyttä jännevaurioiden syntyyn (2,6). Siksi pinnettä, ahtautta ja hankausta ilmaisevat termit voivat olla harhaanjohtavia olkakivun syyn selityksenä. Terveen kiertäjäkalvosimen läpäisevä repeytyminen vaatii energian, joka vastaa kaatumista seisomakorkeudelta ojennetun käden varaan tai olkapään päälle. Merkille pantavaa on, että terve jänne ei repeä normaalin työliikkeen yhteydessä (2). 2858

3 Kuva 3. Olkapään kiertäjäkalvosimen rakenteet takaa. Olkapään jännevaivat: Käypä hoito -suositus 2014 (julkaistu ). Olkalisäkkeen alainen limapussi (bursa subacromiale) Ylempi lapalihas (m. supraspinatus) Alempi lapalihas (m. infraspinatus) Pieni liereälihas (m. teres minor) VIDEOITA OLKAPÄÄN KLIINISESTÄ TUTKIMISESTA. VIDEOIDEN AIHEET Inspektio ja palpaatio Liikelaajuudet Kiertäjäkalvosimen ja hauiksen lihasvoimat Kiertäjäkalvosintestit Hauiksen pitkän pään jänteen testit Instabiliteetti- eli epävakaustestit AC-nivelen testit Olkapään jännevaivat Käypä hoito -työryhmä ja Keskuspuiston ammattiopisto Vesa Lepola, Mauri Kallinen, Jari Rautiainen ja Pasi Lepistö Kuvio 1. Olkasairauksien diagnostiikan kulmakivet: esitiedot ja kliiniset tutkimushavainnot. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Muokattu julkaisusta: Olkapään jännevaivat: Käypä hoito -suositus 2014 (julkaistu ). Anamneesi oireet ja niiden alkamisaika mikä asento pahentaa? aikaisemmat sairaudet Varoitusmerkit merkittävä tapaturma yleisoireet (kuume, laihtuminen) aikaisempi maligniteetti äkillinen huono liikkuvuus kova leposärky oireiden jatkuva paheneminen 6 Huegel J, Williams AA, Soslowsky LJ. Rotator cuff biology and biomechanics: a review of normal and pathological conditions. Curr Rheumatol Rep 2015;17:476. DOI /s x. 7 Krahe L, Scahill L, Vine K, toim. Clinical practice guidelines for the management of rotator cuff synrome in the workplace. The University of New South Wales, Medicine unsw.edu.au/rotatorcuffsynromeguidelines Status inspektio liikkuvuudet lihasvoimat/palpaatio Tutkimukset natiivi-rtg (ensisijainen) kaikukuvaus MK, TT laboratorio, ENMG Pitkittymisen riskitekijät ikä yli 50 v aikaisemmat olkavaivat oireiden pitkä kesto/sairauslomat työttömyys/depressio DIAGNOOSI jan vastustaessa liikettä ja verratessa lihasvoimaa terveeseen puoleen. Kipu tai heikkous loitonnuksessa viittaa supraspinatusjänteen ongelmaan ja sisäkiertovaikeudet m. subscapulariksen vaivaan. Ulkokierron ongelmat voivat johtua supra- ja infraspinatusten sairaudesta. Jännevaivassa passiiviset liikkeet rajoittuvat vain kivun vuoksi, todellinen rajoite johtuu useimmiten jäätyneestä olkapäästä tai nivelrikosta. Statusta täydennetään muilla kliinisillä testeillä (taulukko 1) (2,8). Mikään yksittäinen testi ei kuitenkaan ole tietylle olkaongelmalle tunnusomainen. Luotettavana jännerepeämän kliinisenä löydöksenä voidaan pitää jonkin aktiiviliikkeen puuttumista silloin kun kipu ei rajoita liikettä. Viimeisenä suoritetaan palpaatio, joka kivun provosoituessa viittaa anatomisen rakenteen vaurioon. Kuvantamistutkimuksista natiivikuvaus (rtg) on ensisijainen ja kuuluu perustutkimuksiin. Tapaturman jälkeen otetaan välittömästi röntgenkuva ja tehdään erikoissairaanhoidon lähete, mikäli kirurginen hoito tulee kyseeseen (9). Röntgenkuvaa ei tavallisesti tarvita muissa kuin tapaturmaperäisissä jännevaivoissa ennen fysioterapian aloittamista. Hyvänlaatuista ei- tapaturmaista olkavaivaa voidaan yleensä hoitaa perusterveydenhuollossa 2 3 kuukautta ilman kuvantamistutkimuksia. Röntgenkuvauksella voidaan havaita nivelrikko, murtumat, pahanlaatuiset prosessit ja kalkkikertymät. Olkalisäkkeen ja olkaluun välisen tilan selvä kapeus (< 7 mm) röntgenissä viittaa laajaan kiertäjäkalvo simen repeämään (supra- ja infraspinatusjänteet). Kaikukuvaus voi antaa perusterveydenhuollossa lisäinformaatiota kiertäjäkalvosimen tilasta. Se on kuitenkin kovin tekijäriippuvainen tutkimus, mikä tulee ottaa huomioon kriittisyytenä tulosten tulkinnassa. Varjoainetehosteinen 2859

4 8 Hegedus EJ. Which physical examination tests provide clinicians with the most value when examining shoulder? Update of a systematic review with meta-analysis of individual tests. Br J Sports Med 2012;46: Launonen AP, Iivanainen J, Lepola V. Olkapään alueen traumojen hoito perusterveydenhuollossa. Suom Lääkäril 2013;68: Nazarian LN, Jacobson JA, Benson CB ym. Imaging algorithms for evaluating suspected rotator cuff disease: Society of Radiologists in Ultrasound consensus statement. Radiology 2013;267: Kalichman L, Ratmansky M. Underlying pathology and associated factors of hemiplegic shoulder pain. Am J Phys Med Rehabil 2011;90: magneettikuvaus antaa parhaan kuvainformaation niin olkapään jänteistä kuin muistakin rakenteista (2,10). Magneettikuvauksen ohjelmointi on kuitenkin syytä jättää olkasairauksiin perehtyneen erikoislääkärin tehtäväksi. Olkasairauksien erotusdiagnostiikka Taulukossa 2 on esitetty yleisimpien olkavaivojen tyypilliset piirteet anamneesissa, statuksessa sekä kuvantamisessa ja muissa tutkimuksissa. Oireiden alkaminen äkillisesti tapaturman jälkeen ja huono toimintakyky viittaavat läpäisevään jännevaurioon. Ne antavat aiheen myös röntgentutkimukselle, jolla voidaan todeta monet kiireellistä hoitoa vaativat vammat, kuten murtumat ja sijoiltaanmenot. Hyvänlaatuiset jänteiden rasitusperäiset vaivat liittyvät usein hartiantason yläpuolella tehtäviin liikkeisiin ja helpottuvat levossa. Olkanivelsairaudet riippuvat usein potilaan iästä. Olkalisäkkeen alainen kipu ja rappeumaperäiset jännerepeämät ovat yleisiä 50 ikävuoden jälkeen, kun nuoremmissa ikäryhmissä (alle 40 v) vallitsevina ovat olkanivelen epävakaus, nivelen löysyydestä johtuva jänneärsytys ja akuutimmat rasitusperäiset tilat. Ulkopuoliset rakenteet voivat myös heijastaa kivun olkapäähän. Kaularangan rappeumasta johtuva hermopuristus tuntuu yleensä olkapäässä, hartiassa ja yläraajassa. Kaularankaperäisestä hermopuristuksesta johtuvat vaivat eroavat olkaperäisistä siten, että kaularankavaivat usein helpottavat käsi ylhäällä ja niskan takana, kun olkaperäiset pahenevat tässä asennossa. Kaularangan tutkimiseen kuuluu liikkuvuuksien testaus ja hermopuristusta provosoivat testit (ns. spurlingin testi) sekä ylä raajojen status jänneheijasteineen. Näitä tutkimuksia voidaan täy- Taulukko 1. Olkapään sairauksien yleisimpiä ja luotettavimmiksi todettuja kliinisiä testejä (2,6,8). Testi Testin suoritustapa Testin tulkinta Kipukaari Olkavarsien aktiivinen sivukautta nosto liikelaajuudella astetta. Kipu asteen loitonnuksessa: kiertäjäkalvosimen jännevaiva. Ei kipua, ei kykene suorittamaan liikettä: läpäisevä repeämä. Neer Tutkija nostaa potilaan olkavartta etukautta ylös lapaluuta tukien. Kipu olkavarren noston aikana: supraspinatuksen patologia. Hawkings-Kennedy Tutkija nostaa potilaan olkavartta etukautta 90 asteen kulmaan ja Kipu liikkeen aikana: supraspinatuksen patologia. kääntää olkavartta sisäkiertoon. Jobe ( empty can ) Potilas vie yläraajat sivulle 90 asteen loitonnukseen ja siitä 30 astetta eteenpäin niin että olkavarret ovat lapaluun suuntaisina. Olkavarret kierretään sisäänpäin niin, että peukalot ovat sisäänpäin. Tutkija painaa olkavarsia alaspäin ja potilas yrittää vastustaa liikettä. Lihasvoiman heikkous olkavarsia alaspainaessa: supraspinatuksen repeämä. Kipu voi heikentää lihasvoimaa, vaikka ei repeämää. Ulkokierron pito Lift off Speed Cross-arm Sulcus sign Tutkija vie potilaan olkavarren 20 asteen loitonnukseen ja maksimaaliseen ulkokiertoon. Tutkija pyytää potilasta pitämään asennon ilman tukea. Potilas vie käden vartalonsa taakse ja pyrkii työntämään kättään vartalosta irti tutkijan vastustaessa liikettä. Potilaan yläraaja suorana alhaalla, kämmen osoittaa eteenpäin. Potilas nostaa raajaansa suorana etukautta ylös tutkijan vastustaessa liikettä 0 60 asteessa. Tutkija vie potilaan olkavarren adduktioon vartalon poikki kohti toista olkapäätä. Tutkija tehostaa liikettä painamalla potilaan olkavarresta. Potilas istuu ja laittaa kämmenensä ristiin toisen polvensa alapuolelle painaen polveaan alaspäin ja samalla rentouttaen hartiaseutuaan. Ei kykene pitämään asentoa: infraspinatuksen ja/tai supraspinatuksen repeämä. Ei kykene tekemään liikettä tai lihasvoima selvästi heikentynyt, vaikka ei kipua: subscapulariksen repeämä. Kipu vastustetussa nostoliikkeessä: bicepsin pitkän pään jänteen patologia. Kipu olkalisäke-solisluunivelen seudussa: nivelrikko tai vamma. Pelkkä palpaatioarkuus olkalisäke-solisluunivelen kohdalla: suhteellisen luotettava merkki nivelrikosta tai vammasta. Selvä rako syntyy olkalisäkkeiden alapuolelle: olkanivelten löysyys. Apprehension Tutkija vie potilaan olkavarren 90 asteen abduktioon ja uloskiertoon. Tutkittavan havahtuminen olkavartta vietäessä uloskiertoon: olkanivelen eteen suuntautuva instabiliteetti. 2860

5 Taulukko 2. Yleisimpien olkavaivojen ominaispiirteitä. Olkaongelma Anamneesi ja oireet Status Kuvantaminen ja muut tutkimukset Rappeumaperäinen jännevaiva Ikä yli 40 v. Olkapään kipu alkanut vähitellen, ei yhdisty tapaturmaan. Kipu esiintyy hartiatason yläpuolella työskentelyssä ja/tai kiertoliikkeissä. Kipu olkavarren liikkeissä. Voima voi olla kivun vuoksi heikentynyt. Passiiviset liikeradat yleensä normaalit. Kliiniset jännetestit positiivisia. Rtg normaali. Kaiku- ja magneettikuvissa tendinopatiamuutoksia. Akuutti tendiniitti, ärsytystila, johon voi liittyä limapussin tulehdus Ikä alle 40 v. Kivun esiintyminen kuten yllä. Voi liittyä olkanivelen löysyyteen. Statuslöydökset kuten rappeumaperäisessä jännevaivoissa. Rtg normaali. Kaiku- tai magneettikuvissa tendiniittimuutoksia tai voi olla normaali. Jännekalkki Ikä v. Oireet vaihtelevat kalkki kertymän eri kehitysvaiheissa. Vähitellen tai äkillisesti alkanut kipu, joka saattaa olla kovaa myös levossa. Kipua esiintyy yleensä kalkkikertymän hajoamisvaiheessa. Kalkkikertymä voi olla oireeton. Kipua useassa liikesuunnassa. Kalkkikertymä yleensä rtg-positiivinen. Hajoamisvaiheessa oleva pehmentynyt kalkki näkyy huonommin rtg:ssä. Kaiku- ja magneettikuvissa kalkit tulevat yleensä hyvin esiin. Jänteen rappeumaperäinen repeämä Ikä usein yli 60 v. Ennestään oireillut olkapää kipeytyy joko rasituksen tai pienen tapaturman (esim. äkillisen liikkeen) seurauksena. Liike- ja lepokipua saattaa esiintyä, myös yösärkyä. Kipu olkavarren liikkeissä. Voima tavallisesti heikentynyt, jos kyseessä merkittävä ja läpäisevä repeämä. Passiiviset liikeradat yleensä normaalit. Rtg normaali, kiertäjäkalvosimen massiivisessa repeämässä olkalisäkkeen alainen tila kapeutuu. Kaiku ja magneettikuvissa repeämät näkyvät. MK ja MK-artrografia hieman parempi osuvuudeltaan kuin kaiku kuvaus, jos repeämä on läpäisemätön. Jänteen tapaturmaperäinen repeämä Voi syntyä kaikenikäisille. Ei ennakkooireita, äkillisesti alkaneet oireet tapaturman jälkeen. Aiheuttaja voimakas liike-energia, kuten kaatuminen seisomakorkeudelta ojennetun käden varaan tai olkapään päälle. Löydökset kuten yllä. Rtg normaali ellei murtumia. Kaiku- ja magneettikuvissa jänne repeämä. Jäätynyt olkapää Yli 50 v. Diabetes ja aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat altistavat. voimakas liikekipu ja liikerajoitus vähintään kahdessa liikesuunnassa. Aktiivisten ja passiivisten liikkeiden rajoittuminen. Eniten rajoittuu olkavarren uloskierto. Rtg normaali. Kaikuva normaali, magneettikuvassa ei yleensä löydöksiä, MK-artrografiassa supistunut niveltila. Nivelrikko usein yli 60 v. Liikekipua ja rutinaa nivelestä liikkeissä. Pidemmälle edenneessä nivelrikossa myös leposärkyä. Aktiivisten ja passiivisten liikeratojen supistuminen. Olkalisäke-solisluunivelen nivelrikossa paikallinen arkuus. Nivelrikon rtg-löydökset. Perifeeriset hermovauriot olka-hartiaseudussa Esiintyvät kaikenikäisillä. Usein liittyvät tapaturmiin kuten olkavarren murtumiin (esim. n. musculocutaneus), olkanivelen luksaatioihin (esim. n. axillaris), tai kirurgisiin toimenpiteisiin. Voivat myös syntyä hermopinteiden, poikkeavan kuormituksen kuten repun kantamiseen (esim. n. thoracicus longus) tai syntyä tulehduksesta (neuriitit). Ihon tuntopuutokset ovat usein tyypillisiä. N. axillaris: deltoideus-lihas atrofioituu ja olkavarren loitonnus vaikeutuu. N. suprascapularis: supra- ja/tai infraspinatuslihaksen atrofia. Olkavarren loitonnus ja ulkokierto vaikeutuvat. N. musculocutaneus: kyynärvarren koukistus- ja supinaatiovoima heikkenevät. N. thoracicus-longus: serratus anteriorlihaksen pareesi ja lapaluun siirotus olkavarren nostossa. Olkavarren nosto etukautta vaikeutuu. Kuvantamistutkimuksessa voi olla olkavarren murtuma, olkanivelen sijoiltaanmeno tai niiden jälkitila. ENMG-tutkimuksen löydökset ovat diagnostisia ja kertovat myös paranemisen ennusteesta. ENMG-tutkimus voi kuitenkin olla alkuvaiheessa normaali. 2861

6 Sidonnaisuudet Kirjoittajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Mauri Kallinen: konsultointi- tai muu palkkio (Kela, aivohalvaustutkimus), luentopalkkiot (Pfizer, Orion). Vesa Lepola: luentopalkkiot (Johnson & Johnson, MSD Finland), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Arthrone Oy, ConMed Linvatec, Johnson & Johnson, Zimmer Finland). Juha Paloneva: apurahat (Suomen Akatemia, Etera, Duodecim), luentopalkkiot (NLY, Lääkärikompassi), lisenssitulot ja tekijänpalkkiot (Kustannus Oy Duodecim), matka-, majoitus- tai kokouskulut (Articular, Biomet). dentää kuvantamistutkimuksilla (kaularangan röntgen, magneettiku vaus) ja neurofysiologisilla tutkimuksilla. Keskushermoston vauriot, kuten merkittävät aivoverenkiertohäiriöt, johtavat usein olkanivelen vaivoihin (11). Myös perifeeristen hermojen vauriot tai tulehdukset (neuriitit) voivat aiheuttaa olka-hartia-alueen kipua ja vaikuttaa olkanivelen toimintaan (taulukko 2) (5). Keuhkojen, sydämen, sappirakon ja pernan sairaudet voivat heijastua olkapäähän. Sepelvaltimotaudista johtuva rintakipu tuntuu yleensä fyysisessä kuormituksessa, kuten portaita ripeästi noustessa tai yläraajojen tiheätahtisessa työskentelyssä. Syöpäkasvaimiin liittyviä oireita voi epäillä, jos oireet pahenevat jatkuvasti tai jos tutkittavalla on ollut aikaisemmin syöpäsairaus. English summary in english Differential diagnostics of tendon disorders of the shoulder LÄÄKÄRILIITTO KOULUTTAA MYÖS VERKOSSA Suositut verkkokurssimme Lääkärinä lennolla Lääkäri yrittäjänä Nyt toivottuna uutuutena Sairauspoissaolotarpeen arvioiminen Ilmoittaudu: 2862

7 English summary Mauri Kallinen M.D., Ph.D., Specialist in Physical and Rehabilitation Medicine Oulu University Hospital, Department of Rehabilitation Vesa Lepola, Juha Paloneva, Differential diagnostics of tendon disorders of the shoulder Tendinopathies are the most common causes of shoulder complaints among outpatients. More serious complaints in the shoulder are usually associated with a significant trauma, infection or malignancy. In most cases the diagnosis is made in primary health care by thorough anamnesis and clinical status; thereafter the treatment can be initiated. Radiological imaging is necessary where a serious background of complaint is suspected, after a significant trauma or where the complaint is of long duration. Plain radiograph is the first choice of imaging in primary health care followed by ultrasonography. MRI is needed frequently in special health care. 2862a

Niskakivulle ei välttämättä löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä diagnoosia. Epäspesifinen niskakipu onkin niskakivun muodoista yleisin.

Niskakivulle ei välttämättä löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä diagnoosia. Epäspesifinen niskakipu onkin niskakivun muodoista yleisin. 1 2 Niskakivulle ei välttämättä löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä diagnoosia. Epäspesifinen niskakipu onkin niskakivun muodoista yleisin. Oireet voivat tuntua niskan ja hartian alueen väsymyksenä,

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Olkanivelen vaivat ovat toiseksi yleisimpiä

Olkanivelen vaivat ovat toiseksi yleisimpiä Näin tutkin Kipeä olkapää Martti Vastamäki Rasituksen tai vamman aiheuttamat olkanivelen vaivat ovat työikäisillä varsin tavallisia. Alle 35-vuotiailla yleisin syy on olkanivelen jonkinasteinen epästabiilius,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Olkapään jännevaivat

Käypä hoito -suositus. Olkapään jännevaivat Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Fysiatriyhdistyksen ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä Julkaistu 23.11.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 29.1.2015. www.ttl.fi. E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 1

Hyvinvointia työstä 29.1.2015. www.ttl.fi. E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 1 Hyvinvointia työstä 29.1.2015 E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 1 Olkapään jännevaivojen kuntoutus Esa-Pekka Takala, ylilääkäri, Dos. E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 29.1.2015 2

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff)

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /Ähtärin sairaala Fysioterapia Protokolla 1(6) AHDAS OLKANIVEL (OLKANIVELEN PINNE-/ KIERTÄJÄKALVOSINOIREYHTYMÄ)

Lisätiedot

Työikäisen tyypilliset olkapäävaivat ja fysioterapia. Tarja Rantala, fysioterapeutti Kuntoutus Orton Oy

Työikäisen tyypilliset olkapäävaivat ja fysioterapia. Tarja Rantala, fysioterapeutti Kuntoutus Orton Oy Työikäisen tyypilliset olkapäävaivat ja fysioterapia Tarja Rantala, fysioterapeutti Kuntoutus Orton Oy Lapaluu Lapaluuhun kiinnittyy tai siitä lähtee yhteensä 17 lihasta Lapaluulla on paljon liikkumavaraa

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia 1 (7) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4939 Fysioterapia 2 (7) Ohjeita harjoitusten suorittamiseen Huolehdi

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4111 Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri puh. 06 415 7111 Fysioterapia 2

Lisätiedot

KIERTÄJÄKALVOSIMEN KORJAUSLEIKKAUS (ROTATOR CUFF) POTILASOPAS

KIERTÄJÄKALVOSIMEN KORJAUSLEIKKAUS (ROTATOR CUFF) POTILASOPAS KIERTÄJÄKALVOSIMEN KORJAUSLEIKKAUS (ROTATOR CUFF) POTILASOPAS Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /Ähtärin sairaala Fysioterapia Protokolla KIERTÄJÄKALVOSIMEN REPEÄMÄ Olkanivelen kiertäjäkalvosin on jännekokonaisuus,

Lisätiedot

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan eriytyneitä ja tilanteeseen sopivia harjoitteita sekä riittävän kuormittavaa, säännöllistä ja useamman kuukauden

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan eriytyneitä ja tilanteeseen sopivia harjoitteita sekä riittävän kuormittavaa, säännöllistä ja useamman kuukauden 1 2 Niskavaivojen pitkittyessä fyysinen harjoittelu on tärkeää. Esimerkiksi lihasten jännittämisen vuoksi verenkierto voi olla paikallisesti heikentynyt, jolloin lihakset eivät saa riittävästi happea eivätkä

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff)

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Ahtaan olkanivelen avarrusleikkauspotilaalle (Acromioplastia)

Fysioterapeutin ohjeita Ahtaan olkanivelen avarrusleikkauspotilaalle (Acromioplastia) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Ahtaan olkanivelen avarrusleikkauspotilaalle (Acromioplastia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. )

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. ) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. ) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.)

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Kuntoutus Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Keskeisiä biomekaniikan tekijöitä ylävartalon (mm. kaularanka, olkanivel) kuormituksen suhteen on ymmärtää voiman momenttina

Keskeisiä biomekaniikan tekijöitä ylävartalon (mm. kaularanka, olkanivel) kuormituksen suhteen on ymmärtää voiman momenttina 1 2 Pidettäessä yllä kehon erilaisia asentoja sekä liikkuessa tai yksittäistä liikettä tehdessä tavoitteena on kuormittaa koko kehoa tai sen osia mahdollisimman fysiologisesti. Tällöin nivel ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.)

Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Hanneksenrinne 7 60220

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Olkanivelen vaivat ovat työikäisten tuki- ja

Olkanivelen vaivat ovat työikäisten tuki- ja Näin hoidan Martti Vastamäki Olkanivelen kiertäjäkalvosimen vaivoista yleisin on ns. ahdas olka -oireyhtymä, jossa useimmiten supraspinatusjänne on ärtynyt (supraspinatustendiniitti). Vaiva on hyvin tavallinen

Lisätiedot

HARTIARENGAS. Oulu 25.5.2010 ft, OMT-erik. Henna Hakomäki & Ulla Pentinlehto

HARTIARENGAS. Oulu 25.5.2010 ft, OMT-erik. Henna Hakomäki & Ulla Pentinlehto HARTIARENGAS Missä ja millainen kipu? - erotusdiagnostiikka (c-ranka, th-ranka, glenohumeraali-, AC-nivel, neuraalikudos) Mikä provosoi kivun? Mikä helpottaa? Traumatausta? Thorax-alueen (hartiarenkaan)

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart)

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen rustorenkaan korjausleikkauspotilaalle (Bankart) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

OLKANIVELEN RUSTORENKAAN KORJAUSLEIKKAUS (BANKART)

OLKANIVELEN RUSTORENKAAN KORJAUSLEIKKAUS (BANKART) OLKANIVELEN RUSTORENKAAN KORJAUSLEIKKAUS (BANKART) POTILASOPAS Rustorengas (labrum) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ähtärin sairaala - Fysioterapia Protokolla RUSTORENKAAN (LABRUM) VAURIO Labrum on

Lisätiedot

Olkanivelen kiertäjäkalvosin

Olkanivelen kiertäjäkalvosin S U O M E N L Ä Ä K Ä R I L E H T I 1 7 / 2 0 0 2 V S K 5 7 1915 Katsausartikkeli Olkanivelen kiertäjäkalvosimen repeämä älä viivyttele hoidossa! M A R T T I VA S TA M Ä K I Olkanivelen kiertäjäkalvosimen

Lisätiedot

Terveys 2011 / Loppupiste 26.7.2011

Terveys 2011 / Loppupiste 26.7.2011 NIVELTOIMINTATESTI Testi tehdään vain 55 vuotta täyttäneille. Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa nivelten toiminnallisia vajavuuksia. Kustakin testistä suoriutuminen edellyttää yhden tai useamman nivelen

Lisätiedot

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Heidi Vastamäki ja Martti Vastamäki Tieteellinen Tutkimus ORTON Olkanivelen spontaani adhesiivinen kapsuliitti eli jäätynyt

Lisätiedot

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa KUORMITTUNEISUUS TYÖKUORMITUS TAPATURMAT ONNISTUNUT FYSIOTERAPIA Fysioterapian ajoitus 1. Akuutti trauman jälkeen Fysioterapia

Lisätiedot

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE Sisällys 1. Johdanto 3 2. Normaali olan rakenne ja toiminta 4 3. Tavallisimmat vammat 5 4. Fysioterapia 5 5. Leikkaushoito 6 Leikkausta edeltävä haastattelu 6

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

OLKAPÄÄN IMPINGEMENT ``AHDAS OLKA`` TERAPEUTTISET HARJOITTEET

OLKAPÄÄN IMPINGEMENT ``AHDAS OLKA`` TERAPEUTTISET HARJOITTEET OLKAPÄÄN IMPINGEMENT ``AHDAS OLKA`` TERAPEUTTISET HARJOITTEET Kai Kuronen, LL fysiatrian erikoislääkäri Taina Koivisto, Fysioterapeutti Malleina amanuenssit Irina Pekkola Irina Lehtinen YLEISTÄ OLKAVAIVOISTA

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

OLKAPOTILAAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI

OLKAPOTILAAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI OLKAPOTILAAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI Raimo Suvitaival fysiatri, osastonylilääkäri Satakunnan shp, fysiatria ja kuntoutus Alueellinen olkakoulutus 5.3.2015 YLEISTÄ AMMATILLISESTA KUNTOUTUKSESTA

Lisätiedot

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys

Loppuverryttelyn yhteydessä venytysten kesto 15-30 sekuntia per jalka/puoli. *Keskipitkä venytys Johdanto Tässä oppaassa on kuvattu ja esitetty jalkapalloilijan tärkeimpiin lihasryhmiin kohdistuvat venytykset. Tavoitteena on selkeyttää pelaajille ja valmentajille sekä pelaajien vanhemmille mitä venytyksiä

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita!

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! POTILAAN OPAS Olkapään tekonivelleikkaus Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! Sisältö Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. Kuntoutuminen olkapään tekonivelleikkauksesta

Lisätiedot

MITEN TUTKIN OLKAPÄÄN JA KARTOITAN VAARAN MERKIT?

MITEN TUTKIN OLKAPÄÄN JA KARTOITAN VAARAN MERKIT? MITEN TUTKIN OLKAPÄÄN JA KARTOITAN VAARAN MERKIT? Olkapään tutkimuslomake, testiopas ja red flagit LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Syksy 2011

Lisätiedot

FYSIOTERAPIAA KIERTÄJÄKALVOSIMEN JÄNNEVAIVAAN

FYSIOTERAPIAA KIERTÄJÄKALVOSIMEN JÄNNEVAIVAAN YLÄRAAJAPOTILAAN FYSIOTERAPIA FYSIOTERAPIAA KIERTÄJÄKALVOSIMEN JÄNNEVAIVAAN Mikko Heimo Fysioterapeutti TYKS; Kirurginen sairaala 22.9.2017 Altistavina tekijöinä mm. olkaniveltä kuormittavat suuret voimat,

Lisätiedot

Olkanivelen, hartian ja lapaluun

Olkanivelen, hartian ja lapaluun 2535 Katsausartikkeli Olkaseudun hermovammat MARTTI VASTAMÄKI Olkaseudun hermovamma voi aiheuttaa vaikean säryn ja liikerajoituksen yläraajaan. Useimmiten vammautuu vain yksi hermo. Diagnostiikka perustuu

Lisätiedot

Serratuspareesin luonnollinen kulku: 37 potilaan keskimäärin 17 vuoden seuranta

Serratuspareesin luonnollinen kulku: 37 potilaan keskimäärin 17 vuoden seuranta Serratuspareesin luonnollinen kulku: 37 potilaan keskimäärin 17 vuoden seuranta Veera Pikkarainen, Jyrki Kettunen ja Martti Vastamäki Tieteellinen Tutkimus ORTON Isoloidun serratuspareesin luonnollinen

Lisätiedot

Fysioterapeuttinen kliininen päättely olkapään kipuoireissa

Fysioterapeuttinen kliininen päättely olkapään kipuoireissa Elena Korhonen Fysioterapeuttinen kliininen päättely olkapään kipuoireissa Näyttöön ja kirjallisuuteen pohjautuva katsaus Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Uimarin olkapää, osa II. Olkapään kiputilat ja toimintahäiriöt

Uimarin olkapää, osa II. Olkapään kiputilat ja toimintahäiriöt Uimarin olkapää, osa II Olkapään kiputilat ja toimintahäiriöt Tässä artikkelissa tarkastellaan ilmiön uimarin olkapää eri kiputilojen syitä ja seurauksia. Usein on vaikea arvioida sitä kuinka uimarin olkapää

Lisätiedot

Olkapään alueen traumojen hoito perusterveydenhuollossa

Olkapään alueen traumojen hoito perusterveydenhuollossa kättä pidempää tieteessä Antti P. Launonen LL, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri TAYS, TULES toimialue, ortopedia ja traumatologia antti.launonen@pshp.fi Janne Iivanainen LL, ortopedian ja traumatologian

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka 2012 Sisältö Hyvä tekonivelleikkauspotilas...2 Ennen leikkausta huomioitavaa...3 Leikkaus...3 Kantositeen

Lisätiedot

OLKANIVELEN SYSTEMAATTINEN TUTKIMINEN

OLKANIVELEN SYSTEMAATTINEN TUTKIMINEN Saija Kämäräinen ja Mari Lähdesmäki OLKANIVELEN SYSTEMAATTINEN TUTKIMINEN Koulutustilaisuus Seinäjoen Ammattikorkeakoulun fysioterapian tutkintoohjelmassa opiskeleville opiskelijoille Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Lihashuolto. Venyttely

Lihashuolto. Venyttely Lihashuolto Aina ennen harjoitusta huolellinen alkulämpö, joka sisältää lyhytkestoiset venytykset noin 5-7 sek (ei pitkäkestoisia venytyksiä, sillä muuten lihasten voimantuotto ja kimmoisuus heikentyy).

Lisätiedot

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala Reumaolkapää Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala The natural course of the rheumatoid shoulder disease is presented with different treatment options during the course of the disease. Nivelreuman insidenssi

Lisätiedot

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr

KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET. Ft- suoravastaanottoryhmä SPT11/eh,jr KYYNÄRNIVELEN-RANTEEN- SORMIEN ALUEEN HARJOITUKSET Ft- suoravastaanottoryhmä 2012-2013 SPT11/eh,jr 27.8.2013 Ranne/sormi liikesarja 1 Alkuasento: Istu ryhdikkäästi selkä suorana ja kyynärpää tuettuna pöydän

Lisätiedot

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet

Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus. Fysioterapiaohjeet Lonkan pinnoitetekonivelleikkaus Fysioterapiaohjeet LONKAN PINNOITETEKONIVELLEIKKAUKSEN JÄLKEINEN KUNTOUTUS Lonkan pinnoitetekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä

Lisätiedot

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet:

Niskahartiajumppa. Lämmittelyliikkeet: Niskahartiajumppa Useimmat meistä kärsivät jossain vaiheessa matkan varrella niskahartiaseudun vaivoista. Syitä vaivoihin voi olla useita, huonot tai toispuoleiset työasennot, huono tyyny, huono nukkuma-asento,

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Voimaharjoittelu. Vammojen ennaltaehkäisy sekä kuntouttaminen

Voimaharjoittelu. Vammojen ennaltaehkäisy sekä kuntouttaminen Voimaharjoittelu Vammojen ennaltaehkäisy sekä kuntouttaminen ANNA TUOMINEN NAPRAPAATTI (AMK) FYSIOTERAPIA ASKELEET YHTEENVETO Urheiluvammojen yleisiä syitä sekä teoriaa Tyypillisimmät vammat ja vammojen

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen

VENYTTELYOHJE EVU - 00. Mika Laaksonen VENYTTELYOHJE EVU - 00 Mika Laaksonen MIKSI ON HYVÄ VENYTELLÄ PELIEN JA HARJOITUSTEN JÄLKEEN? Kova harjoittelu ja treeni kiristävät lihaksia, jos venyttely laiminlyödään. Näin lihakset väsyvät nopeammin

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Ortopedi Ilkka Peltokorpi VKS 10.9.2015 Polvi artroskopia Polven artroskopia indikaatiota on muokattu viime vuosina Polven arthroosin tähystyskirurgian vaikuttavuus

Lisätiedot

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET KINESIOTEIPPAUS HISTORIAA Kinesioteippaus sai alkunsa Japanista 1970 luvulla josta se levisi urheilijoiden kautta Periaate on fiksaation sijasta aktivoida ja näin tukea kudosten paranemisprosessia ja liikemallien

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS.

Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016. Spondylodiskiitti. Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS. Kirurgian runkokoulutus Helsinki, 5.2.2016 Spondylodiskiitti Jyrki Kankare Ortopedian ja traumatologian klinikka Töölön sairaala HYKS - HUS Ortopediset selkäsairaudet Degeneratiiviset prolapsi stenoosi

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Niska-hartiaseudun tutkiminen

Niska-hartiaseudun tutkiminen Niska-hartiaseudun tutkiminen Miksi tutkitaan Anamneesi Kipumekanismit Ryhti Aktiivi- ja passiiviliikkeet Neurologinen testaaminen, merkkilihakset Johtopäätökset/diagnoosi Miksi tutkitaan? Niskakipua on

Lisätiedot

VENYTTELYOHJE B-juniorit

VENYTTELYOHJE B-juniorit VENYTTELYOHJE B-juniorit Venyttelyn perusteet: Toisin kuin yleensä uskotaan, lihasta voidaan venyttää myös ennen tai jälkeen raskaan suorituksen. Venyttelyn ja lihaksen venyttämisen kesto riippuu siitä,

Lisätiedot

Spiraalistabilaatio. Vakaa asento - Ojennus - Liike! Spiral Stabilization, SPS

Spiraalistabilaatio. Vakaa asento - Ojennus - Liike! Spiral Stabilization, SPS Spiraalistabilaatio Spiral Stabilization, SPS Vakaa asento - Ojennus - Liike! Löydät SPS-metodiin kouluttautuneet ohjaajat ja terapeutit Spiraalistabilaatio -sivuilta osoitteessa: www.spiraalistabilaatio.fi

Lisätiedot

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59

Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: :59 Prepared by: Tiina Kukonlehto Date: 10.05.2017 07:59 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS, - Istuen/seisten ilman kenkiä - Pyöritä nilkkaa ja vaihda välillä suuntaa - Heilauta rennosti jalkaa suorana eteen

Lisätiedot

Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa?

Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa? Skolioosin kliiniset tutkimukset - Miten tutkin skolioosipotilaan kouluterveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa? EL Johanna Syvänen, TYKS 22.1.2015 Kouluterveydenhuolto Tavoite

Lisätiedot

Olkapään sairaudet. Olkanivelen toiminnallinen anatomia. Olkanivelen anatomia ja tukirakenteet

Olkapään sairaudet. Olkanivelen toiminnallinen anatomia. Olkanivelen anatomia ja tukirakenteet 10 Olkapään sairaudet Jari Arokoski, Vesa Lepola, Tarja Rantala, Eira Viikari-Juntura Olkanivelen toiminnallinen anatomia 119 Olkapään sairauksien esiintyvyys 121 Olkapään tutkiminen 122 Olkaseudun sairauksia

Lisätiedot

Terveystalo Kampin Sport-osaajat

Terveystalo Kampin Sport-osaajat Terveystalo Kampin Sport-osaajat TAPIO KALLIO Ortopedi, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, Terveystalon urheilulääketieteen ylilääkäri ja erikoisalajohtaja. Polvitapaturmat, mm. eturistisiteen repeämät,

Lisätiedot

JYTEn fysioterapian suoravastaanoton PEREHDYTYSKANSIO Hoitajille ja lääkäreille 5/2013

JYTEn fysioterapian suoravastaanoton PEREHDYTYSKANSIO Hoitajille ja lääkäreille 5/2013 JYTEn fysioterapian suoravastaanoton PEREHDYTYSKANSIO Hoitajille ja lääkäreille 5/2013 Sinikka Jaatinen Lari Lautamäki Marja Lehtoranta Juha Salminen Sari Salo Maija Sarja Leena Tenhu Minna Tornberg 2

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUTOIMINNAN OPPIMISKESKUS FYSIPISTEELLE OLKAPÄÄLÄHETTEELLÄ TULLEIDEN ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIAPOLKU

HYVINVOINTIPALVELUTOIMINNAN OPPIMISKESKUS FYSIPISTEELLE OLKAPÄÄLÄHETTEELLÄ TULLEIDEN ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIAPOLKU HYVINVOINTIPALVELUTOIMINNAN OPPIMISKESKUS FYSIPISTEELLE OLKAPÄÄLÄHETTEELLÄ TULLEIDEN ASIAKKAIDEN FYSIOTERAPIAPOLKU Teijo Ukkonen Opinnäytetyö Tammikuu 2007 Sosiaali- ja terveysala JYVÄSKYLÄ POLYTECHNIC

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Lisää toiminnallista voimaa

Lisää toiminnallista voimaa 1 Lisää toiminnallista voimaa Käytä näitä liikkeitä itsenäisenä harjoituksena, alkuverryttelynä kuntosalilla tai valmistautuessasi nostotöihin. Voit käyttää kotona painona esimerkiksi kirjaa. Itsenäisenä

Lisätiedot

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön

Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Liikuntalääketieteen päivät 2015 Ikääntyminen ja fyysinen harjoittelu: Tutkitusta tiedosta käytäntöön Sarianna Sipilä Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKSI? Ikääntyvien

Lisätiedot

CASE 1 65-vuotias nainen, jolla puutuu 2-3 sormet ja 4 sormen mediaalireuna oikeasta yläraajasta. Keskikaularangassa ja scapulan angulus inferiorisella alueella särkyä. Lepo helpottaa jonkun verran kipua.

Lisätiedot

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkälähete: uusi sähköinen työkalu. Jaro Karppinen, professori, OY Selkälähete: uusi sähköinen työkalu Jaro Karppinen, professori, OY Selkäpotilaan anamneesi Oire (tai oireet) joka tuo potilaan vastaanotolle Kivun voimakkuus Kivun sijainti Yökipu/leposärky? Mikä pahentaa

Lisätiedot

Lajitekniikka: venyttely

Lajitekniikka: venyttely Alaraajat Etureiden lihakset Seiso ryhdikkäästi. Ota yhdellä tai kahdella kädellä kiinni nilkastasi. Pidä jalat samansuuntaisena ja lantio suorassa. Työnnä lantiota hiukan eteenpäin jännittämällä pakaralihakset.

Lisätiedot

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY

Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely. Jaro Karppinen, professori, OY Selkäkipupotilaan diagnostinen selvittely Jaro Karppinen, professori, OY Mistä selkäkipu johtuu? Vakava tai spesifi Vakava tauti Spesifinen tauti välilevytyrä spondylartropatiat traumat ym. Epäspesifi

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Tukeva ranne Opas omatoimisen harjoittelun tueksi

Tukeva ranne Opas omatoimisen harjoittelun tueksi 2015 Tukeva ranne Opas omatoimisen harjoittelun tueksi Nauha Minna & Salmi Maria Tampereen ammattikorkeakoulu Ranteen tukevuuden nousujohteinen harjoittelu Tämä opas on tarkoitettu osaksi epätukevan ranteen

Lisätiedot

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa

ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa ESSENTIAL TO KNOW; eli mitä oppijan tulee ymmärtää, hallita ja osata käyttää tilanteessa kuin tilanteessa hallitsee röntgenlähetteen laatimisen tietää säteilyturvallisuuden keskeiset periaatteet (mm. ymmärtää

Lisätiedot

TYÖPAJA 3: Miten rakennetaan sydänpotilaan liikuntaohjelma?

TYÖPAJA 3: Miten rakennetaan sydänpotilaan liikuntaohjelma? TYÖPAJA 3: Miten rakennetaan sydänpotilaan liikuntaohjelma? Arto Hautala Laboratoriopäällikkö, Dosentti Liikuntalääketieteen tutkimusyksikkö Verve Research Oulu Sisältö 1. Liikunnasta elämäntapa 2. Turvallista

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Kiireellisyysluokitus! (päivystys/ei-päivystys). Sovi päivystytutkimuksesta/ajankohdasta tutkimuksen tekevän yksikön kanssa

Lisätiedot

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14

Kyynärnivelestä. Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu. Pan-14 Kyynärnivelestä Pekka Anttila ft OMT 21.03.2014 Oulu Pan-14 Kyynärnivel 1. Humero-ulnaarinivel Lepoasento: 70º fleksio ja 10º supinaatio. Lukkoasento: Max. ekstensio ja supinaatio. 2. Humero-radiaalinivel

Lisätiedot

TYÖPERÄISTEN OLKAPÄÄVAIVOJEN ENNALTAEHKÄISY RAKENNUSALALLA

TYÖPERÄISTEN OLKAPÄÄVAIVOJEN ENNALTAEHKÄISY RAKENNUSALALLA TYÖPERÄISTEN OLKAPÄÄVAIVOJEN ENNALTAEHKÄISY RAKENNUSALALLA Emmi Hietanen Heta Linjamaa Opinnäytetyö Elokuu 2013 Fysioterapian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Fysioterapian koulutusohjelma

Lisätiedot

Vahva lihas on myös joustava lihas

Vahva lihas on myös joustava lihas Terve Urheilija iltaseminaari Vahva lihas on myös joustava lihas koulutuksen käytännön osuus Kouluttajana fysioterapeutti Jarmo Ahonen 10.5.2011 Varalan Urheiluopisto Tekstit Reetta Korkki ja Hannele Hiilloskorpi,

Lisätiedot

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA

NIVELLIIKKUVUUSHARJOITTEITA Frisbee vinottain vettä vasten = vastus pienempi kuin edellä. (Kuva 171) Frisbee pystysuoraan vettä vasten = kevyin vastus. (Kuva 172) Frisbeeharjoituksia Useimpia seuraavista frisbee-harjoituksista voi

Lisätiedot

OLKAPÄÄTÄ JA LAPALUUTA TUKEVIEN LIHASTEN EMG-AKTIIVISUUS OLKAPÄÄN IMPINGEMENT-OIREYHTYMÄSSÄ

OLKAPÄÄTÄ JA LAPALUUTA TUKEVIEN LIHASTEN EMG-AKTIIVISUUS OLKAPÄÄN IMPINGEMENT-OIREYHTYMÄSSÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Naprapatian koulutusohjelma Louhelo Jonna Pentikäinen Heidi OLKAPÄÄTÄ JA LAPALUUTA TUKEVIEN LIHASTEN EMG-AKTIIVISUUS OLKAPÄÄN IMPINGEMENT-OIREYHTYMÄSSÄ Opinnäytetyö 2014

Lisätiedot

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Lähetteestä lausuntoon case Perusturvakuntayhtymä Karviainen Mia Jernfors Avoterveydenhuollon ylilääkäri 30.9.2015 Ei sidonnaisuuksia Perusturvakuntayhtymä Karviainen Vihti (29 000) Karkkila (9 000) Ulkoistettu

Lisätiedot

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi

Lonkan nivelrikko. Potilasohje. www.eksote.fi Lonkan nivelrikko Potilasohje www.eksote.fi Sisällys Hyvä nivelrikko-oireinen... 3 Nivelrikon vaikutuksia... 3 Tietoa nivelrikosta ja harjoittelun vaikutuksista... 4 Mitä nivelrikko on... 4 Harjoittelulla

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET

OHJE LÄHETTÄVÄLLE YKSIKÖLLE RADIOLOGIA NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Sivu 1/5 NATIIVIRÖNTGENTUTKIMUKSET Potilaan ohjaaminen tutkimukseen... 2 Tutkimukset, joista on harvoin hyötyä potilaan hoidon kannalta... 2 Häntäluu... 2 Kallo... 2 Kasvojen luut... 2 Kitarisa... 2 Korva,

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Polven tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa

Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Potilasohje liike- ja liikuntaharjoitteluun polvi- ja lonkkanivelrikossa Hilkka Virtapohja ja Jari Arokoski Lisätietoa 19.2.2007 Nivelrikon seurauksena lihasvoima heikkenee ja nivel jäykistyy. Nivelrikkopotilaiden

Lisätiedot

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto

Hermovauriokivun tunnistaminen. Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Hermovauriokivun tunnistaminen Tules-potilaan kivun hoito 23.5.2016 Kipuhoitaja Päivi Kuusisto Kipu IASP (Kansainvälinen kuvuntutkimusyhdistys): Kipu on epämiellyttävä sensorinen tai emotionaalinen kokemus,

Lisätiedot