Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA VARASTONHOITAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa jälkeen alkavassa opetuksessa. Käsittelyt: Salpauksen johtokunnan hyväksymä (päivitetty ) Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta (päivitetty Valtakunnallinen voimaantuloaika (Opetushallituksen määräys)

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN Logistiikka-alan ammattialan kuvaus ja arvoperusta Logistiikan perustutkinnon tavoitteet Logistiikan perustutkinnon muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintokelpoisuus LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA Logistiikan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona koulutuskeskus Salpauksessa 13 4 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITO- VAATIMUKSET JA ARVIOINTI Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman tai osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov Linja-auton tavarankuljetusten hallinta 20 ov Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, autonkuljettaja Kuorma-autokuljetukset 20 ov Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, linja-autonkuljettaja Linja-autokuljetukset 20 ov Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 30 ov Varastopalvelujen koulutusohjelman tai osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Tavaran vastaanotto ja säilytys 20 ov Tavaran keräily ja lähetys 20 ov Inventointi ja saldonhallinta 10 ov Trukinkuljettajan tehtävät 10 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Alan yritystoiminta 10 ov Työkoneiden käyttö ja huolto 10 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 10 ov Massatavarakuljetukset 20 ov Ympäristönhuollonkuljetukset 10 ov Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät 10 ov Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät 10 ov Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät 10 ov Terminaalitoiminnot ja lastaus 10 ov Vaarallisten aineiden käsittely 5 ov Varaston tietojärjestelmät 5 ov Tavaran kuljettaminen 10 ov Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 10 ov Paikallisesti tarjottavat logistiikka-alan tutkinnon osat Kappaletavarakuljetukset 10 ov Valinnaiset tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 0-10 ov Tutkinnon osa muista ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5 10 ov

3 4.8.4 Ammattitaito täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Lukio-opinnot 0 10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvä opinnäytetyö AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Suullinen viestintä (1 ov) Kieli ja kulttuuri (1 ov) Työelämän asiakirjat (1 ov) Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla (4 ov) Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 ov) Kielitieto ja oikeakielisyys (1 ov) Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 ov) Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit (1 ov) Suomi toisena kielenä (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Suullinen viestintä (1 ov) Kieli ja kulttuuri (1 ov) Työelämän asiakirjat (1 ov) Ruotsi (1 ov) Englanti (2 ov) Englanti 1 (1 ov) Englanti 2 (1 ov) Matematiikka (3 ov) Matematiikka 1 (1 ov) Matematiikka 2 (1 ov) Matematiikka 3 (1 ov) Fysiikka ja kemia (2 ov) Fysiikka (1 ov) Kemia (1 ov) Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Liikunta (1 ov) Terveystieto (1 ov) Taide ja kulttuuri (1 ov) Valinnaiset tutkinnon osat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA, 10 ov OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Työssäoppiminen ja työturvallisuus Ammatillinen erityisopetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Oppisopimuskoulutus Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Opiskelijahuolto Terveydentilavaatimukset Logistiikka-alan ammatillisessa peruskoulutuksessa Logistiikan perustutkinnon terveydentilavaatimukset LIITTEET

4 1 1 LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Logistiikka-alan ammattialan kuvaus ja arvoperusta Alan kuvaus Logistiikan tehtävänä on yhteiskunnan, henkilö- ja tavaraliikenteen sekä muiden logististen palvelujen turvaaminen. Näiden toimivuudella ja tehokkuudella on yrityksissä sekä laajemmin valtakunnallisesti suuri merkitys. Logistiikka on käsitettävä laajempana kokonaisuutena kuin pelkästään tavaroiden varastointiin ja kuljetuksiin liittyvät toiminnot, kuten materiaali-, informaatio- ja pääomavirtojen hallinta. Tavaroiden varastoinnilla ja niiden kuljettamisella on kuitenkin keskeinen osa kokonaislogistiikassa. Kuljetus-, varasto- ja lentoasemapalvelut ovat tyypillisiä palvelualojen merkittäviä työllistäjiä. Työelämässä tarvitaan näitä tehtäviä ja toimintoja hoitavia ammattitaitoisia henkilöitä. Autonkuljettajat työllistyvät erilaisiin henkilö- ja tavaraliikenteen tehtäviin. Varastoalan työntekijät työllistyvät kaupan-, teollisuuden-, liikenteen- ja julkisen sektorin palvelukseen. Lentoaseman huoltajat työllistyvät ilmailuliikennettä tukeviin yrityksiin. Yllä mainittujen alojen toimintaympäristöt ovat yhä kansainvälisempiä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuuden lisääntyessä erityisesti EU-alueella. Markkinoiden kansainvälistyminen synnyttää useilla aloilla osin täysin uusia logistiikkatarpeita ja -rakenteita. Vastaavasti vientiteollisuuden aloilla kansainvälistyminen edellyttää uusien markkinoiden hallintaa jakelun osalta ja osin jakeluketjunkin ulkoisille markkinoille. Jakelualueen laajentuminen ja samanaikaisesti yhä tehokkaammin ajoitettavat toimitukset lisäävät moninkertaisiksi koko logistisen ketjun hallintaan sisältyvät vaikeudet. Tavarantoimittajien on pystyttävä kaikilla jakelualueillaan kilpailemaan paikallisten valmistajien kanssa toimitusten täsmällisyydessä, nopeudessa ja kustannustehokkuudessa. Logistiikka-alan palvelut ja toiminta räätälöidään entistä enemmän asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Yhä tiukentuvat ympäristömääräykset ja laatuvaatimukset, materiaalin kierrätys ja uudelleenkäyttö edellyttävät ajantasaisia tietoja ja toimintatapoja. Alan arvot Logistiikan alan työn keskeisenä vaatimuksena on hyvä työmoraali ja ammattietiikka sekä yhteistyöhaluisuus. Toiminnan on perustuttava kestäville arvoille, rehellisyydelle ja vastuullisuudelle. Työn hyvän laadun ja hyvän asiakaspalvelun tavoitteet korostuvat kaikissa tehtävissä. Työn tekemisen arvoina ovat ahkeruus, oma-aloitteisuus, sovitun noudattaminen ja kanssaihmisten näkemysten arvostaminen. Työsuoritukset on osattava tehdä tehokkaasti ja taloudellisesti työ- ja liikenneturvallisuutta edistävin menetelmin, energiankulutusta ja ympäristöhaittoja minimoiden. Kuljettajilla on suuri vastuu kalliiden kuljetusajoneuvojen turvallisesta kuljettamisesta tai monesti ar-

5 2 vokkaan tai ympäristölle vaarallisen lastin turvallisesta perille viennistä tai henkilöiden turvallisesta kuljettamisesta kotimassa tai ulkomailla. Liikenteessä tulee toimia joustavasti, huomaavaisesti ja esimerkillisesti. Varastonhoitajilla on vastuullaan arvokkaita tavaroita, joiden oikea varastoiminen, oikeaaikainen asiakkaille toimittaminen ja oikeiden kuljetusmuotojen käyttäminen edellyttävät vankkaa ammatillista osaamista Lentoasemahuoltajan yksi merkittävistä tehtävistä on huolehtia lentoturvallisuudesta pitämällä kiitotiet, rullaustiet ja asematasoalueet liikennöitävässä kunnossa tiukkojen yleiseurooppalaisten normien mukaan. Alan osaamistarpeet Logistiikan tehtävissä toimiminen edellyttää tilaus-toimitusketjun ymmärtämistä, yrittäjämäistä asennetta, yrittäjyystaitoja ja hyviä asiakaspalvelu- ja kommunikaatiotaitoja palvelun onnistumiseksi. Tietoteknisten valmiuksien lisäksi tarvitaan tiedon hankintataitoja, suunnittelutaitoja ja olennaisen tiedon erottelutaitoja. Logistiikka-alan työntekijän erikoistumisen tarpeeseen vaikuttaa paljolti se toiminnan ala, jolle työntekijä kulloinkin sijoittuu. Erikoistuminen omaan alaan tapahtuu usein vasta työpaikalla. Logistiikka-alalla työskentelevän henkilöllä tulee olla valmiuksia työskennellä ergonomisesti ja ylläpitää työ- ja toimintakykyään sekä toimia joustavasti työtilanteen mukaan. Arvopäämäärinä ovat korkea työn laatu, luotettavuus, turvallisuus sekä asiakastyytyväisyys. Toimiminen logistiikka-alan työtehtävissä edellyttää teknisten tietojen ja taitojen monipuolista osaamista ja soveltamista. Lisäksi tarvitaan asiakaslähtöistä lisäarvopalvelujen tuottamista logistisen palveluketjun toteuttamisessa. Kansainvälistymiskehityksen jatkuminen, elinkeinoelämän vilkastuminen ja liikkuvuuden lisääntyminen tulevat ylläpitämään alan kovaa kasvuvauhtia. Koulutustarve tulee jatkuvasti lisääntymään johtuen alan yleisen kehityksen ja säädöksien tuomien vaatimusten vuoksi. Yritysten henkilöstön rooli on korostumassa palvelujen laatutason kohottamisessa ja myynnin tehostamisessa. Asiakkaat ovat yhä ympäristö-, kustannus- ja laatutietoisempia. Myös työntekijöiden on tunnettava kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet sekä yleisimmät laatujärjestelmät ja toimintatavat. Alalla on hallittava muuttuvia prosesseja ja kokonaisuuksia, omattava entistä parempaa kommunikaatio- ja kielitaitoa, tuotetietoutta sekä myyntiä ja markkinointia tukevaa osaamista teknisen osaamisen lisäksi. Alan kehitystä on seurattava jatkuvasti ja täydennettävä omaa ammatillista osaamistaan valitsemassaan ammatissa. Energian hinnan kasvun ja ympäristön saastumisen vähentämiseksi on kaikilla logistiikan osa-alueilla kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisiin asioihin.

6 3 Telemaattisten sovellusten kehitys logistiikan eri osa-alueilla kasvaa jatkuvasti. Uusia teknologisia ratkaisuja hyödynnetään enenevässä määrin logistiikan ohjauksessa. Telematiikan opetuksella ammatillisessa koulutuksella pyritään antamaan opiskelijoille henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn perustietojen lisäksi perustiedot telematiikan mahdollisuuksista ja järjestelmistä sekä sovellusten käyttökohteista ja vaatimuksista. 1.2 Logistiikan perustutkinnon tavoitteet Logistiikan perustutkinnon suorittaneen ammattitaitoon kuuluvat oma-aloitteisuus, täsmällisyys, luotettavuus, joustavuus ja kyky oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Tutkinnon suorittaneen tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänen on pystyttävä omaksumaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta ja myös kehittämään sitä. Hänen on suhtauduttava arvostavasti sidosryhmiin yrityksessä ja sen ulkopuolella. Logistiikan perustutkinnon suorittaneella on oltava valitsemansa koulutusohjelman ja muun valinnaisuuden perusteella sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava palvella henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Hänen on osattava huolehtia asiakkaiden ja omasta turvallisuudesta. Hänen on pyrittävä toiminnassaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Hänellä on oltava luovuutta, innovatiivisuutta ja rohkeutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja työntekijänä tai ammatinharjoittajana. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava noudattaa työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita sekä osattava ottaa toiminnassaan huomioon keskeinen työsuhdetta koskeva lainsäädäntö ja keskeiset seikat oman alansa työehtosopimuksista. Hänen on osattava huolehtia omasta terveydestään sekä työ- ja toimintakyvystään. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava kohdata ja palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita. Hänen on osattava toimia valitsemissaan työtehtävissä kansainvälisissä ympäristöissä. Hänellä on oltava valmiudet tarvitsemansa tiedon hankkimiseen ja vuorovaikutukseen uusimman tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Hänen on osattava tehdä yhteistyötä yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on kyettävä arvioimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan, suunnittelemaan omaa opiskeluaan ja asettamaan oppimisen tavoitteita. Hänen on osattava arvioida ja jäsentää tietoa. Hänen on osattava toimia joustavasti ja luovasti uusissa ja erilaisissa tilanteissa sekä kyettävä ratkaisemaan työssään ongelmatilanteita. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan ammattieettisten periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä lii-

7 4 kenneturvallisuutta edistäen. Hänen on noudatettava mm. tehtyjä sopimuksia ja asiakkaita ja työnantajaa koskevaa vaitiolovelvollisuus-, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä sekä liikennesääntöjä Hänen on osattava käsitellä eettisiä ongelmia ja ratkaista ne yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Hänen on osattava käyttäytyä suvaitsevasti ja tasa-arvoisesti toisia ihmisiä kohtaan. Hänen on osattava ottaa toiset ihmiset huomioon käyttäytymällä työpaikan edellyttämällä tavalla ja huolehtimalla työpaikan viihtyisyydestä ja yleisestä siisteydestä. Hänen tulee hyväksyä työtoverien ja asiakkaiden erilaiset tunteet sekä hallita omat tunteensa palvelu- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on osattava vaalia suomalaista kulttuuriperintöä sekä arvostaa omaa ammattiaan ja oltava valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja työtään. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittaneen on osattava toimia asiakaspalvelun ja kuljetusten tehtävissä. Hänen on osattava kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita. Hänen on tunnettava ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osattava varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus. Hänen on hallittava ajoneuvonsa ajonlähtöön liittyvät tarkastukset ja tavallisimmat huoltotoimet. Hänen on osattava lastata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti. Hänen on tunnettava kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät työsuojelusäädökset. Hänen on osattava kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä. Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus. Koulutuskeskus Salpauksessa koulutetaan kaikkia kuljetuspalvelujen tutkintonimikkeitä; autonkuljettajia, linjaautonkuljettajia ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajia. Varastopalvelujen koulutusohjelman suorittaneen on hallittava varastoalan tehtäviä käsin ja koneellisesti esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hänen on osattava tehdä varaston asiakirjat ja varastokirjanpito käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Varastonhoitajan on osattava logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varastontietojärjestelmien käyttö. Hänen on tunnettava varastotalous ja sen vaikutus yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat. Varastonhoitajan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen. Lisäksi koulutuskeskus Salpaus tarjoaa varastonhoitajille tavaran kuljettamiseen kuuluvan B-ajokortin suorittamisen mahdollisuuden. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatkoopintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ).

8 5 1.3 Logistiikan perustutkinnon muodostuminen Ammatillisessa peruskoulutuksessa 4. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov 4.1 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 ov Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja), 30 ov Linja-auton tavarankuljetusten hallinta (linja-autonkuljettaja, 20 ov 4.2 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja Kuorma-autokuljetukset, 20 ov Lisäksi valittava vähintään 30 ov tutkinnon osista ja Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, linja-autonkuljettaja Linja-autokuljetukset, 20 ov Lisäksi valittava vähintään 20 ov tutkinnon osista sekä 20 ov seuraavista tutkinnon osista , ja ja Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 30 ov Lisäksi valittava vähintään 20 ov tutkinnon osista , ja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitajan pakolliset tutkinnon osat Tavaran vastaanotto ja säilytys, 20 ov Tavaran keräily ja lähetys, 20 ov Inventointi ja saldonhallinta, 10 ov Trukinkuljettajan tehtävät, 10 ov Lisäksi valittava vähintään 30 ov tutkinnon osista ja , ja Valinnaiset tutkinnon osat Alan yritystoiminta, 10 ov Työkoneiden käyttö ja huolto, 10 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 10ov Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 10 ov Taksikuljetukset, 10 ov Elintarvikekuljetukset, 20 ov Massatavarakuljetukset, 20 ov Ympäristönhuollonkuljetukset, 10 ov Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät, 10 ov Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät, 10 ov Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät, 10 ov Terminaalitoiminnot ja lastaus, 10 ov Vaarallisten aineiden käsittely, 5 ov Varaston tietojärjestelmät, 5 ov Tavaran kuljettaminen, 10 ov Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa, 10 ov Lentoaseman huoltaminen, 10 ov Ilma-aluksen kuormaaminen, 10 ov Lentoliikennealueen kunnossapito, 10 ov Paikallisesti tarjottavat logistiikka-alan tutkinnon osat, 0-10 ov Logistiikan perustutkintoon ei sisälly ammattipätevyyslain 273/2007, 7 tarkoittamaa ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi kuljettajalle annettavaa jatkokoulutusta. 4.8 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 0-10 ov Tutkinnon osa muista ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista 4.9 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot), 0-10 ov

9 Pakolliset ov Lukio-opinnot, 0-10 ov 4.10 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa (yhteiset opinnot), 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Äidinkieli 4 ov 0 4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov 0-4 ov Toinen kotimainen kieli ruotsi 1 ov Toinen kotimainen kieli suomi 2 ov Vieras kieli 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta ov 4 ov Opetuskieleltään ruotsinkielisessä koulutuksessa toisen kotimaisen kielen opintojen laajuus on 2 ov, jolloin pakollisten ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien laajuus on 17 ov ja valinnaisten 3 ov. Liikunnan pakollisten opintojen laajuus on 1 ov ja terveystiedon pakollisten opintojen laajuus on 1 ov. Koulutuksen järjestäjä voi päättää liikunnan ja terveystiedon pakollisten opintojen jakamisesta poikkeavalla tavalla kuitenkin siten, että niiden yhteislaajuus on kaksi opintoviikkoa. 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 10 ov Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Logistiikan perustutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 ov Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Kuormaautokuljetukset, 20 ov 4.3 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, linja-autonkuljettaja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 ov Linja-auton tavarankuljetusten hallinta., 20 ov Linja-autokuljetukset, 20 ov 4.4 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 ov Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 30 ov

10 Pakolliset 60 ov Valinnaiset, valittava autonkuljettaja 30 ov, linja-auton -ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajan 20 ov 7 Seuraavista valittava 2: Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät, 10 ov Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät, 10 ov Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät, 10 ov Alan yritystoiminta, Alan yritystoiminta, 10 ov Alan yritystoiminta, 10 ov ov Työkoneiden käyttö ja huolto, 10 ov Työkoneiden käyttö ja huolto, 10 ov Työkoneiden käyttö ja huolto, 10 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 10 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 10 ov Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus, 10 ov Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 10 ov Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 10 ov Ulkomaanliikenteen kuljetukset, 10 ov Taksikuljetukset, 10 ov Taksikuljetukset, 10 ov Taksikuljetukset, 10 ov Elintarvikekuljetukset, 20 ov Terminaalitoiminnot ja lastaus, 10 ov Elintarvikekuljetukset, 20 ov Massatavarakuljetukset, 20 ov Massatavarakuljetukset, 20 ov Ympäristönhuollonkuljetukset 10 ov Ympäristönhuollonkuljetukset, 10 ov Paikallisesti tarjottavat logistiikka-alan tutkinnon osat, 0-10 ov Paikallisesti tarjottavat logistiikka-alan tutkinnon osat, 0-10 ov Paikallisesti tarjottavat logistiikka-alan tutkinnon osat, 0-10 ov Tutkinnon osa muista ammatillisista perustutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa muista ammatillisista perustutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa muista ammatillisista perustutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 10 ov Yrittäjyys, 10 ov Yrittäjyys, 10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5-10 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5-10 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.5 Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Tavaran vastaanotto ja säilytys, 20 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tavaran keräily ja lähetys, 20 ov Inventointi ja saldonhallinta, 10 ov Trukinkuljettajan tehtävät, 10 ov

11 Valinnaiset, valittava 30 ov Alan yritystoiminta, 10 ov Työkoneiden käyttö ja huolto, 10 ov Vaarallisten aineiden käsittely, 5 ov Varaston tietojärjestelmät, 5 ov Tavaran kuljettaminen, 10 ov Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa, 10 ov Paikallisesti tarjottavat logistiikka-alan tutkinnon osat, 0-10 ov Tutkinnon osa muista ammatillisista perustutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista, 10 ov Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, 10 ov Yrittäjyys, 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 5-10 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatillisen perustutkinnon muodostumisperiaatteet Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Tutkintokohtaiset valinnaisuussäännöt on esitetty edellä logistiikan perustutkinnon muodostuminen - taulukossa. Opiskelija voi valita jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi lukio-opintoja jopa suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Valintojen tekemisen ja osaamisen tunnustamisen helpottamiseksi lukiossa suoritettujen tai suoritettavien opintojen korvaavuudet on määritelty luvussa 5 Ammattitaitoa täy-

12 dentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot). Korvaavuuksien määrittely edistää myös koulutuksen järjestäjien yhteistyötä ja yhteisen opetustarjonnan hyödyntämistä. 9 Koko tutkinnon suorittaminen on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisesti järjestetyssä tutkintoon johtavassa koulutuksessa ensisijainen tavoite. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perustutkinnon myös suunnatumman ammattipätevyyden tuottava tutkinnon osa tai osia kerrallaan, silloin kun se on yksilön opiskeluvalmiuksien, elämäntilanteen tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista. Opiskelijoilla tulee tällöin olla joustavia mahdollisuuksia suorittaa koko tutkinto myöhemmin. Tällaisissa tilanteissa koulutuksen järjestäjät laativat opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle, mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä työpaikan kanssa, suunnitelman koko tutkinnon suorittamisesta. 1.4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat oppiminen ja ongelmanratkaisu vuorovaikutus ja yhteistyö ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky aloitekyky ja yrittäjyys

13 10 kestävä kehitys estetiikka viestintä ja mediaosaaminen matematiikka ja luonnontieteet teknologia ja tietotekniikka aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka toimii työssään ammatin arvoperustan mukaisesti. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa

14 alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 11 Estetiikka ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien ratkaisemisessa. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 1.5 Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin siten kuin asetuksella säädetään ja yliopisto tai ammattikorkeakoulu opiskelijan opinto-ohjelman perusteella päättää.

15 12 2 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 2.1 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa määrätään ammatillisten tutkinnon osien ja ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien järjestäminen yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Lisäksi määrätään opetuksen ajoitus, oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Tutkintokohtaisessa osassa määrätään myös koulutuksen järjestäjän tarjoamat opinnot muista tutkinnoista sekä opiskelijan mahdollisuudet suorittaa useampia kuin yksi tutkinto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää: tutkinnon muodostumisen pakollisista ja valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon osista opintojen etenemisen, ajoituksen ja järjestämisen vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonnan suunnitelman ammattiosaamista syventävien tutkinnon osien (tutkintoa yksilöllisesti laajentavien tutkinnon osien) järjestämisestä suunnitelman tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä suunnitelman ammatillisten tutkinnon osien arvioinnista siten, että se sisältää ammattiosaamisen toimikunnan hyväksymän suunnitelman ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista tutkinnon osat, niiden ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit siltä osin kuin niitä ei ole tutkinnon perusteissa määritelty Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää hänen valmiuksiaan itsearvioinnissa. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelijaa ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Se on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi.

16 13 Suunnitelmassa määritellään oppimisen tavoitteet, opintojen suorittaminen, suoritustavat ja ajoitus sekä opintojen arviointi. Mahdolliset oppimista vaikeuttavat seikat tunnistetaan ja opiskelijan itseohjautuvuutta ja ammatillista kasvua ohjataan ja tuetaan. Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteutumista ja opintojen edistymistä seurataan, ja tarvittaessa opiskelijalle annetaan tukea ja lisäohjausta. Opiskelija ja opettajat arvioivat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman toteuttamisen mahdolliset esteet. Opiskelijaa ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä sekä tarvittaessa tarkentamaan ja muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma sisältää mm. opiskelijan yksilölliset valinnat laajentaa, monipuolistaa ja syventää opintojaan sekä opinnoissa etenemisen, oppimisen arvioinnin, opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen, työssäoppimisen paikat ja ajat ja ammattiosaamisen näytöt. 3 PERUSTUTKINNON SUORITTAMINEN NÄYTTÖTUTKINTONA 3.1 Logistiikan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona koulutuskeskus Salpauksessa Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut toimialalla on laadittu näyttötutkintoprosessin kuvaus, jossa määritetään Koulutuskeskus Salpauksen prosessin käytännöt. Näyttötutkinnon voi suorittaa riippumatta siitä, miten tutkinnon edellyttämä osaaminen on hankittu. Pääsääntöisesti tutkinnonsuorittaja osallistuu kuitenkin valmistavaan koulutukseen. Logistiikan perustutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen hyväksytysti tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Tutkinnonsuorittaminen arvioidaan asteikolla 1-3. Logistiikan perustutkinnon muodostuminen näyttötutkintona on esitetty seuraavassa taulukossa. Aikuisten näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta ei pääsääntöisesti mitoiteta opintoviikkoina lakisääteisiä aloja lukuun ottamatta. Opintojen laajuus on jokaisen tutkinnon suorittajan kohdalla yksilöllinen (henkilökohtaistettu), joten opintoviikkomäärää ei voi taulukkoon merkitä. Logistiikan perustutkinnon muodostuminen Ammatilliset tutkinnon osat Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 1.1 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 1.2 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja) 1.3 Linja-auton tavarankuljetusten hallinta (linja-autonkuljettaja) 2. Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja 2.1 Kuorma-autokuljetukset

17 14 Valittava joko kolme osaa 3.1 Alan yritystoiminta 3.2 Työkoneiden käyttö ja huolto 3.3 Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 3.4 Ulkomaanliikenteen kuljetukset 3.5 Taksikuljetukset 3.8 Ympäristönhuollonkuljetukset Tai yksi osa 3.6 Elintarvikekuljetukset 3.7 Massatavarakuljetukset sekä yksi osa 3.1 Alan yritystoiminta 3.2 Työkoneiden käyttö ja huolto 3.3 Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 3.4 Ulkomaanliikenteen kuljetukset 3.5 Taksikuljetukset 3.8 Ympäristönhuollonkuljetukset 4.8 Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnon osista Tai kaksi osaa 3.1 Alan yritystoiminta 3.2 Työkoneiden käyttö ja huolto 3.3 Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 3.4 Ulkomaanliikenteen kuljetukset 3.5 Taksikuljetukset 3.8 Ympäristönhuollonkuljetukset sekä yksi osa 4.8 Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnon osista 4. Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja 4.1 Linja-autokuljetukset Lisäksi valittava vähintään kaksi osaa tutkinnon osista 3.9 Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät 3.10 Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät 3.11 Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät sekä kaksi osaa tutkinnon osista 3.1 Alan yritystoiminta 3.2 Työkoneiden käyttö ja huolto 3.3 Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 3.4 Ulkomaanliikenteen kuljetukset 3.5 Taksikuljetukset 3.12 Terminaalitoiminnat ja lastaus

18 Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnon osista 5. Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 5.1 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset Lisäksi valittava vähintään kaksi osaa tutkinnon osista 3.1 Alan yritystoiminta 3.2 Työkoneiden käyttö ja huolto 3.3 Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 3.4 Ulkomaanliikenteen kuljetukset 3.5 Taksikuljetukset 3.6 Elintarvikekuljetukset 3.7 Massatavarakuljetukset 3.8 Ympäristönhuollonkuljetukset Varastopalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat 5.1 Tavaran vastaanotto ja säilytys 5.2 Tavaran keräily ja lähetys 5.3 Inventointi ja saldonhallinta 5.4 Trukinkuljettajan tehtävät Lisäksi valittava kolme osaa tutkinnon osista Tai 3.1 Alan yritystoiminta 3.2 Työkoneiden käyttö ja huolto 3.15 Tavaran kuljettaminen 3.16 Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 4.8 Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnon osista 3.13 Vaarallisten aineiden käsittely 3.14 Varaston tietojärjestelmät sekä kaksi osaa tutkinnon osista 3.1 Alan yritystoiminta 3.2 Työkoneiden käyttö ja huolto 3.15 Tavaran kuljettaminen 3.16 Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 4.8 Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnon osista 4 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITO- VAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman tai osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Ammattitaitovaatimukset n on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten

19 16 mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta tässä tutkinnon osassa tai muissa ammatillisissa tutkinnon osissa luetelluissa oppi-aineluetteloissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset. Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaatimukset. Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa. Oppiaineluettelon osat ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. 1. Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen. Tavoitteet ja keskeiset sisällöt 1.1 Tavoite on tuntea voimansiirron ominaisuudet sen käytön optimoimiseksi Keskeiset sisällöt: vääntömomenttiin, tehoon ja moottorin ominaiskulutukseen liittyvät käyrät, käyntinopeus-mittarin optimi käyttö, vaihteiston välityssuhteeseen liittyvät kaaviot. 1.2 Tavoite on tuntea hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta ajoneuvon hallitsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi ja toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi Keskeiset sisällöt: Hydraulisten jarrupiirien erityisominaisuudet, jarrujen ja hidastinten käyttörajoitukset, jarrujen ja hidastimen yhteiskäyttö, nopeuden ja vaihteiston välityssuhteen yhteyden parantaminen, ajoneuvon inertian hyödyntäminen, hidastus- ja jarrutuskeinojen käyttö alamäessä, toimen-piteet toimintahäiriön varalle.

20 Tavoite on osata optimoida polttoaineen käyttö Keskeiset sisällöt: Polttoaineen käytön optimointi soveltamalla kohtien 1.1 ja 1.2 tietotaitoa. 1.4 Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti Keskeiset sisällöt: Ajoneuvon liikkeessä vaikuttavat voimat, vaihteiston välityssuhteiden käyttö ajoneuvon kuorman ja tieprofiilin mukaan, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hyötykuorman määrittäminen, hyötytilavuuden määrittäminen, kuormituksen jakautuminen, akselin ylikuormituksen seuraukset, ajoneuvon vakaus ja painopiste, pakkausten ja kuormalavojen tyypit, tärkeimmät lukitusta edellyttävät tavaraluokat, kiilaus- ja lukitusmenetelmät, lukitushihnojen käyttö, lukituslaitteiden tarkistus, käsittelylaitteiden käyttö, suojapeitteiden asettaminen ja poistaminen. 1.5 Tavoite on pystyä huolehtimaan matkustajien turvallisuudesta ja mukavuudesta Keskeiset sisällöt: Pitkittäisten ja poikittaisten liikkeiden hallinta, tienkäytön jakaminen, sijainti ajoradalla, pehmeä jarrutus, akselinylityksen hallinta, erityisinfrastruktuurien käyttö (julkiset alueet, erikoiskaistat), turvallisen ajamisen ja kuljettajan muiden tehtävien välisten ristiriitojen ratkaiseminen, vuorovaikutus matkustajien kanssa, tiettyjen matkustajaryhmien kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet (vammaiset, lapset) 1.6 Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti Keskeiset sisällöt: Ajoneuvon liikkeessä vaikuttavat voimat, vaihteiston välityssuhteiden käyttö ajoneuvon kuorman ja tieprofiilin mukaan, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hyötykuorman määrittäminen, kuormituksen jakautuminen, akselin ylikuormituksen seuraukset, ajoneuvon vakaus ja painopiste. 2. Säännöstön soveltaminen 2.1 Tavoite on tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä säännöstö Keskeiset sisällöt: Kuljetusalan enimmäistyöajat; asetusten (ETY) nro 3820/85 ja (ETY) nro 3821/85 periaatteet, soveltaminen ja seuraukset; seuraamukset ajopiirturin käyttämättä jättämisestä, virheellisestä käytöstä tai väärentämisestä; tieliikenteen sosiaalisen ympäristön tunteminen: kuljettajan oikeudet ja velvollisuudet perustason ammattipätevyyden ja jatkokoulutuksen osalta.

21 Tavoite on tuntea tavarankuljetusta koskeva säännöstö Keskeiset sisällöt: Kuljetusluvat, tavarankuljetusta koskevien vakiosopimusten velvoitteet, kuljetussopimukseen kuuluvien asiakirjojen laadinta, kansainvälisten kuljetusluvat, tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CRM-sopimuksen) velvoitteet, kansainvälisen rahtikirjan laadinta, rajanylitys, huolitsijat, tavaroiden mukana olevat erityisasiakirjat. 2.3 Tavoite on tuntea matkustajien kuljetusta koskeva säännöstö Keskeiset sisällöt: erityisryhmien kuljettaminen, bussien turvalaitteet, turvavyöt, ajoneuvon kuormitus 3. Terveys, tie- ja ympäristöturvallisuus, palvelu, logistiikka 3.1 Tavoite on tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit Keskeiset sisällöt: Kuljetusalan työtapaturmien tyypit, tieliikenteen onnettomuustilastot, raskaiden ajoneuvojen ja linja-autojen osallisuus onnettomuuksiin, inhimilliset, aineelliset ja taloudelliset seuraukset 3.2 Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään rikollisuus ja salamatkustajien kuljetus Keskeiset sisällöt: Yleinen informaatio, seuraukset kuljettajien kannalta, torjuntatoimenpiteet, tehtävät tarkastukset, kuljettajien vastuuseen liittyvä lainsäädäntö 3.3 Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään fyysiset riskit Keskeiset sisällöt: Ergonomiaperiaatteet: riskialttiit liikkeet ja asennot, fyysinen kunto, käsittelyharjoitukset, henkilökohtaiset suojavarusteet, 3.4 Tavoite on tiedostaa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys Keskeiset sisällöt: Terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion periaatteet, alkoholin vaikutukset, lääkkeet ja muut käyttäytymiseen vaikuttavat aineet, väsymyksen ja stressin oireet, syyt ja vaikutukset, työn ja levon perusrytmin keskeinen merkitys. 3.5 Tavoite on kyetä arvioimaan hätätilanteita Keskeiset sisällöt: Toiminta hätätilanteessa: tilanteen arviointi, tilanteen pahenemisen estäminen, avun kutsuminen paikalle, loukkaantuneiden auttaminen ja ensiavun antaminen, toimenpiteet tulipalon varalta, raskaan tavaraliikenteen ajoneuvossa olevien ja bussimatkustajien evakuoiminen, kaikkien matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen, väkivaltatilanteissa toimiminen, vahinkoilmoituksen laadinnan periaatteet.

22 Tavoite on osata käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla Keskeiset sisällöt: Kuljettajan käyttäytyminen ja yrityksen imago: kuljettajan työn laadun merkitys yritykselle, kuljettajan eri roolit, kuljettajan työssään kohtaamat henkilöt, ajoneuvon kunnossapito, työn organisointi, riidan seuraukset kaupallisella ja taloudellisella tasolla. 3.7 Tavoite on tuntea tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä Keskeiset sisällöt: Tiekuljetukset suhteessa muihin kuljetusmuotoihin (kilpailu, rahtaajat), tiekuljetusten eri toimintamuodot (muiden lukuun tehtävät kuljetukset, kuljetuksiin liittyvät toiminnot), kuljetusyritysten päätyyppien ja kuljetuksiin liittyvien toimintojen organisaatiot, erityiskuljetusmuodot (säiliökuljetukset, kylmäkuljetukset jne.), alan kehitys (palvelujen monipuolistaminen, rautatie-maantiekuljetukset, alihankinnat jne.) 3.8 Tavoite on tuntea matkustajakuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä Keskeiset sisällöt: Tiekuljetukset suhteessa muihin kuljetusmuotoihin (raideliikenne, yksityisautot), tiekuljetusten eri toimintamuodot, maan rajojen ylittäminen (kansainvälinen liikenne), matkustajayritysten päätyyppien organisaatiot. Logistiikan perustutkintoon ei sisälly kuljetusalan perustason jatkokoulutusta. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin Ajo-opetus Osaamista arvioidaan seuraavin menetelmin: Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 6 :n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa tai ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintosuorituksen yhteydessä, kun kysymys on mainittu lain 15 :n 1 momentin mukaisesti järjestettävästä kokeesta. Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla yhteensä vähintään 75 % oikein. Kokeen kieli on suomi tai ruotsi, jollei opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu. Kokeen arvioijalla on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito. Toimielin valtuuttaa perustason ammattipätevyydestä vastaavan johtajan hyväksymään kirjalliset kokeet.

23 20 Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: Opetukseen osallistuminen Kokeisiin osallistuminen Ajoitus 1-3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov Ammattitaitovaatimukset osaa tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja - menetelmiä, tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita, käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia, käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä, toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon, käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja, pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät, käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita vastaanottaa ja säilyttää tavaroita kerätä ja lähettää tavaroita kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa, huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä, ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa toimia asiakaspalvelutilanteissa ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot tehdä osaltaan työsopimuksen alansa työturvallisuusohjeet. Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

24 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. Terminaalitoiminnot punnitsee ohjattuna, kuutioi ja lavametrittää erilaisia tavaroita Tavaran käsittely Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen Ajoneuvotekniikka Työympäristö Tietotekniikka Asiakaspalvelu lukee ja ymmärtää kuljetusasiakirjoista keskeiset tiedot tekee ohjattuna kestävän pakkauksen purkaa ja vastaanottaa tavaran ohjattuna tekee tavaran keräilyn ohjattuna tarkastaa ohjattuna ja käyttää kuormansidontavälineitä ja haarukkavaunua valmistelee kuorma-auton kuormatilan ja kuormata sen säädösten mukaisesti varmistaa yksittäisen kappaleen määräysten mukaisesti tunnistaa ajoneuvon huoltokohteet ja käyttää tarvittaviin toimenpiteisiin oikeita työvälineitä tunnistaa hydraulisia, pneumaattisia ja sähköisiä järjestelmiä pitää tarvittavat työvälineet ja asiakirjat siisteinä ja järjestyksessä sekä osaa siivota työympäristönsä lähettää ja vastaanottaa sähköpostia sekä käyttää internetiä oman alansa tiedonhakuun käyttäytyy ja vastata puhelimeen työtehtävän edellyttämällä tavalla. rahdittaa itsenäisesti yleisimpiä kuljetettavia tavaroita 21 noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. rahdittaa itsenäisesti yleisimpiä kuljetettavia tavaroita ja neuvoo asiakasta käyttää erilaisia kuljetusasiakirjoja käyttää erilaisia kuljetusasiakirjoja ja tehdä tarvittaessa sähköiset kirjaukset pakkaa tavarat ja käyttää keskeisiä pakkausmerkintöjä ohjattuna vastaanottaa ja sijoittaa tavaran ohjeiden mukaan tekee tavaran keräilyn ja valmistelee tavaran kuljetusta varten ohjeiden mukaan käyttää itsenäisesti kuormansidontavälineitä sekä ohjatusti kuormankäsittelylaitteita määräysten mukaisesti kuormaa kuorma-auton kuormatilan kuormauksen perusperiaatteiden mukaisesti käyttäen soveltuvia kuormankäsittelylaitteita käyttää kollien sijoittelua ja tuentaa kuorman varmistuksen apukeinona suorittaa voiteluhuollon ympäristövaatimusten mukaisesti oikeilla välineillä selvittää hydraulisten, pneumaattisten ja sähköisten järjestelmien toimintaperiaatteet erilaisissa ajoneuvoissa ja työlaitteissa lajittelee työssä syntyneet jätteet tekee yksinkertaisia tehtäviä tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmilla pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. pakkaa tavaran kuljetuksen edellyttämällä tavalla vastaanottaa ja sijoittaa tavaran määrättyyn paikkaan keräilee tavarat ja sijoittaa ne oikeisiin lähetyspaikkoihin tarkastaa ja käyttää kuormansidonta- ja käsittelylaitteita määräysten mukaan sekä huomioi olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön kuormaa kuorma-autoon mahdollisimman suuren hyötykuorman oikeassa purkujärjestyksessä soveltaa tarvittavia kuorman varmistuksen keinoja määräysten ja ohjeiden mukaisesti vaihtaa yleisimpiä kulutusosia oikeilla välineillä ja menetelmillä tarkastaa ja huoltaa hydraulisia, pneumaattisia ja sähköisiä järjestelmiä erilaisissa ajoneuvoissa ja työlaitteissa toteuttaa työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia valintoja käyttää yhtä oman alansa tietotekniikan sovellusta on aloitteellinen sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

25 22 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kuljetusyksiköt Laatu- ja ympäristöjärjestelmät Yrittäjyys Riskienhallinta Logistiset järjestelmät 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tietää yleisimmät kappaletavaroiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusyksiköt tietää yleisimmät käytössä olevat laatu- ja ympäristöjärjestelmät noudattaa ohjattuna työssään taloudellisen työskentelyn periaatteita tietää työsopimuksen solmimisen periaatteet kartoittaa yksinkertaisin menetelmin kuljetusvahinkojen riskejä suorittaa ensiapukoulutuksen toimii osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää tietää yleisimmät telemaattiset järjestelmät. tietää erilaisille kappaletavaroille soveltuvat kuljetusyksiköt selvittää laatu- ja ympäristöjärjestelmien perusperiaatteet noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita selvittää työsopimuksesta sopijaosapuolten oikeudet ja velvollisuudet tietää säädösten velvoitteet kuljetuksen suorittajalle kuljetusvahinkotapauksissa täyttää vahinkoilmoituksen ja antaa hätäensiavun selvittää kuljetuslogistiikan järjestelmän perusperiaatteet käyttää yhtä telemaattista sovellusta. noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita ja tietää työvireyteen vaikuttavat asiat tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen valitsee erilaisille kappaletavaroille ja kuormatiloille soveltuvat kuljetusyksiköt tietää laatu- ja ympäristöjärjestelmien merkityksen yrityksen toiminnassa arvioi ja kehittää työtään yrityksen taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden suuntaisesti tuntee työsopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet työmarkkinajärjestelmän osana tuntee kuljetus- ja vastuuvakuutusten korvausperiaatteet tietää miten toimia onnettomuustilanteessa arvioi ja soveltaa sekä kehittää omaa toimintaansa erilaisissa logistisissa järjestelmissä valitsee ja käyttää tehtävän edellyttämää telemaattista sovellusta. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Opetuksen toteuttaminen Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmiudet logistiikkaan (5 ov) Kuormaus ja varastointi (10 ov) Toiminta terminaalissa (10 ov)

26 23 Kuorma-auton huoltaminen ja lisälaitteet (5 ov) Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Valmiudet logistiikkaan (5 ov) o tietotekniikka; Wordin, Excelin, ja PowerPointin perusteet o rahtikirjat ja tiekuljetussopimuslaki o T-kortin, trukkikortin, työturvallisuus- ja tulityökortin kuljettajan työturvallisuusohjeiden suorittaminen o SPR:n hyväksymän Ea-1 kurssin suorittaminen o erilaisten tavaroiden kuormaaminen ja purkaminen säädösten ja määräysten mukaisesti o kuljetusalan perustason ammattipätevyyden opiskelu o kuormankäsittelylaitteet o pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät Kuormaus ja varastointi (10 ov) o perustason ammattipätevyyden opiskelu o logistiset järjestelmät o kuutiotilavuuden ja rahdituspainojen laskeminen o rahtikirjan täyttäminen o kuormankäsittelylaitteet o tavarankäsittely o pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät o kuljetusalan asiakaspalvelu o kuljetusalan työturvallisuus o työsopimuksen eri osapuolten velvollisuudet Toiminta terminaalissa (10 ov) o perustason ammattipätevyyden opiskelu o kuormataan ja puretaan säädösten ja määräysten mukaisesti erilaisia tavaroita o pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät o kuutiotilavuuden ja rahdituspainojen laskeminen o erilaisten tavaroiden kuormaaminen ja purkaminen säädösten ja määräysten mukaisesti o kuljetusasiakirjat o tavarankäsittely o kuljetusalan asiakaspalvelu o kuljetusalan työturvallisuus

27 24 Kuorma-auton huoltaminen ja lisälaitteet (5 ov) perustason ammattipätevyyden opiskelu kuorma-auton perushuoltotoimien hallitseminen ja tarvittavien työvälineiden ja menetelmien käyttäminen Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetusmenetelmät: Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, käytännön harjoitteilla, työssäoppimisen ja erilaisten opetusmateriaalien avulla Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan paitsi tietotekniikka työn perustana olevasta tiedonhallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa valmistelemalla kappaletavaralähetyksen sekä kuormaamiseen käytettävän kuorma-auton kuormatilan ja välineet sekä kuormaamalla ja varmistamalla kuorman kuljetuksen edellyttämään kuormatilaan mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Työssäoppiminen kestää 8 opintoviikkoa, osaaminen arvioidaan kahden viimeisen viikon aikana, jonka aikana ammattiosaamisen näyttö otetaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista vastaa ammattiaineiden opettaja. Muun osaamisen arviointi Seuraavat osiot ammattiosaamisen näytöstä on muuta arviointia ja ne varmennetaan oppilaitoksessa työkokeilla tai oppimistehtävillä. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnasta tietotekniikka

28 25 Etenemisehto Opiskelijan on noudatettava annettuja opetusaikoja- ja oppimistehtäviä. Työssäoppimiseen voi osallistua vasta, kun opiskelija on oppinut keskeiset ammatilliset asiat. Opettajat harkitsevat kriittisessä tapauksessa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen todettu olevan sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Linja-auton tavarankuljetusten hallinta 20 ov Ammattitaitovaatimukset osaa asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla tehdä perushuoltotoimet linja-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja - menetelmiä tunnistaa linja-autoihin kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää käyttää telemaattisia järjestelmiä kuljettajan työssä käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja toimia yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkintöjen mukaisesti käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita kuormata, varmistaa ja purkaa linja-autoon erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa toimia asiakaspalvelutilanteissa ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot tehdä osaltaan työsopimuksen alansa työturvallisuusohjeet. Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

29 26 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. Terminaalitoiminnot lukea ja ymmärtää kuljetusasiakirjoista keskeiset tiedot Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen Ajoneuvotekniikka Työympäristö Tietotekniikka Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Laatu- ja ympäristöjärjestelmät Yrittäjyys noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. käyttää erilaisia kuljetusasiakirjoja käyttää erilaisia kuljetusasiakirjoja ja tehdä tarvittaessa sähköiset kirjaukset tekee ohjattuna rahtikuorman tekee itsenäisesti rahtikuorman tekee rahtikuorman huomioiden olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön valmistelee linja-auton kuormatilan ja kuormata sen säädösten mukaisesti varmistaa yksittäisen kappaleen määräysten mukaisesti tunnistaa ajoneuvon huoltokohteet ja käyttää tarvittaviin toimenpiteisiin oikeita työvälineitä tunnistaa hydraulisia, pneumaattisia ja sähköisiä järjestelmiä pitää tarvittavat työvälineet ja asiakirjat siisteinä ja järjestyksessä sekä osaa siivota työympäristönsä lähettää ja vastaanottaa sähköpostia sekä käyttää internetiä oman alansa tiedonhakuun käyttäytyy ja vastaa puhelimeen työtehtävän edellyttämällä tavalla. kuormaa linja-auton kuormatilan kuormauksen perusperiaatteiden mukaisesti käyttäen soveltuvia kuormankäsittelylaitteita käyttää kollien sijoittelua ja tuentaa kuorman varmistuksen apukeinona suorittaa voiteluhuollon ympäristövaatimusten mukaisesti oikeilla välineillä selvittää hydraulisten, pneumaattisten ja sähköisten järjestelmien toimintaperiaatteet erilaisissa ajoneuvoissa ja työlaitteissa lajittelee työssä syntyneet jätteet tekee yksinkertaisia tehtäviä tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmilla pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. tietää yleisimmät käytössä olevat laatu- ja ympäristöjärjestelmät noudattaa ohjattuna työssään taloudellisen työskentelyn periaatteita selvittää laatu- ja ympäristöjärjestelmien perusperiaatteet noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita kuormaa linja-auton ja hyödyntää tavaratilan käytön rahti- ja matkatavaroiden yhteen kuormauksessa huomioiden purkujärjestyksen soveltaa tarvittavia kuorman varmistuksen keinoja määräysten ja ohjeiden mukaisesti vaihtaa yleisimpiä kulutusosia oikeilla välineillä ja menetelmillä tarkastaa ja huoltaa hydraulisia, pneumaattisia ja sähköisiä järjestelmiä erilaisissa ajoneuvoissa ja työlaitteissa toteuttaa työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia valintoja käyttää yhtä oman alansa tietotekniikan sovellusta on aloitteellinen sekä osaa arvioida ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. tietää laatu- ja ympäristöjärjestelmien merkityksen yrityksen toiminnassa arvioi ja kehittää työtään yrityksen taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden suuntaisesti

30 27 Riskienhallinta Logistiset järjestelmät Vaaralliset aineet tietää työsopimuksen syntymisen periaatteet tunnistaa herkästi rikkoutuvat tai rikkoutuneet pakkaukset sekä erottaa kuljetusasiakirjoista ja pakkausmerkinnöistä vaaralliset aineet suorittaa ensiapukoulutuksen ohjattuna käyttää linjaautoliikenteen telemaattista järjestelmää rahdin kuljetuksessa tunnistaa linja-autoon kuulumattomat vaaralliset aineet. selvittää työsopimuksesta sopijaosapuolten oikeudet ja velvollisuudet tietää säädösten velvoitteet kuljetuksen suorittajalle kuljetusvahinkotapauksissa sekä vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset henkilöliikenteessä täyttää vahinkoilmoituksen ja antaa hätäensiavun käyttää itsenäisesti telemaattista sovellusta linja-auton kuormauksessa toimii ADR-määräysten mukaisesti kuormauksessa. tuntee työsopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet työmarkkinajärjestelmän osana tuntee kuljetus- ja vastuuvakuutusten korvausperiaatteet sekä tekee vahinkoilmoituksen tietää miten toimia onnettomuustilanteessa käyttää tehtävän edellyttämää telemaattista sovellusta ja toimia itsenäisesti mahdollisissa häiriötilanteissa. tietää ADR-määräysten mukaisen toiminnan onnettomuustilanteessa. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita ja tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Opetuksen toteuttaminen Linja-auton tavarankuljetusten hallinta 20 ov Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmiudet henkilöliikenteen logistiikkaan (3 ov) Kuormaus ja varastointi tavaraliikenteessä (6 ov) Toiminta tavaraterminaalissa (6 ov) Kuorma- tai linja-auton huoltaminen ja lisälaitteet (5 ov) Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Valmiudet henkilöliikenteen logistiikkaan (3 ov) o T-kortin, trukkikortin, työturvallisuus- ja tulityökortin suorittaminen o tietotekniikka o kuljettajan työturvallisuusohjeet

31 28 o o o o kuormataan ja puretaan säädösten ja määräysten mukaisesti erilaisia tavaroita rahtikirjat ja tiekuljetussopimuslaki perustason ammattipätevyyden opiskelu kuormankäsittelylaitteet Kuormaus ja varastointi tavaraliikenteessä (6 ov) o perustason ammattipätevyyden opiskelu o logistiset järjestelmät o kuutiotilavuuden ja rahdituspainojen laskeminen o tavarankäsittely o pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät o erilaisten tavaroiden kuormaus ja purkaus säädösten ja määräysten mukaisesti o kuljetusalan asiakaspalvelu o kuljetusalan työturvallisuus o SPR:n hyväksymän Ea-1 kurssin suorittaminen o työsopimuksen eri osapuolten velvollisuudet Toiminta tavaraterminaalissa (6 ov) o perustason ammattipätevyyden opiskelu o kuormataan ja puretaan säädösten ja määräysten mukaisesti erilaisia tavaroita o pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät o kuutiotilavuuden ja rahdituspainojen laskeminen o kuljetusasiakirjat o tavarankäsittely Kuorma- tai linja-auton huoltaminen ja lisälaitteet (5 ov) o kuljetusalan perustason ammattipätevyyden opiskelu o kuorma-auton perushuoltotoimien hallitseminen ja tarvittavien työvälineiden ja menetelmien käyttäminen o kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteiden ja toimintaperiaatteiden tunnistaminen Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

32 29 Opetusmenetelmät: Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, käytännön harjoitteilla, työssäoppimisen ja erilaisten opetusmateriaalien avulla Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan paitsi tietotekniikka työn perustana olevasta tiedonhallinta kokonaan paitsi vaaralliset aineet elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ajoneuvotekniikan osaaminen varmennetaan oppilaitoksella. Ammattiosaamisen näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa valmistelemalla kappaletavaralähetyksen sekä kuormaamiseen käytettävän linja-auton kuormatilan ja välineet sekä kuormaamalla ja varmistamalla kuorman kuljetuksen edellyttämään kuormatilaan mahdollisimman aidossa henkilöliikenneympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Linja-auton tavarankuljetusten hallinnan tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö vastaa pääosin kuorma-auton tavarankuljetusten hallinnan tutkinnon osan näyttöä paitsi tavaran lastaamisessa linja-auton tavaratilaan. Kuormaaminen linja-auton tavaratilaan varmennetaan joko yrityksissä tai oppilaitoksessa tai linja-auto kuljetuksien tutkinnon osan alla. Työssäoppiminen kestää 8 opintoviikkoa, mutta osaaminen arvioidaan kahden viimeisen viikon aikana, jonka aikana ammattiosaamisen näyttö otetaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista vastaa ammattiaineiden opettaja. Muun osaamisen arviointi Seuraavat osiot ammattiosaamisen näytöstä on muuta arviointia ja jos niitä ei pystytä ammattiosaamisen näytössä todentamaan, silloin ne varmennetaan oppilaitoksessa työkokeilla tai oppimistehtävillä. Vaaralliset aineet varmennetaan ADR- kurssin yhteydessä. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinnasta tietotekniikka Työn perustana olevan tiedon hallinnasta vaaralliset aineet

33 30 Etenemisehto Opiskelijan on noudatettava annettuja opetusaikoja- ja oppimistehtäviä. Työssäoppimiseen voi osallistua vasta, kun opiskelija on oppinut keskeiset ammatilliset asiat. Opettajat harkitsevat kriittisessä tapauksessa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen todettu olevan sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti. 4.2 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, autonkuljettaja Kuorma-autokuljetukset 20 ov Ammattitaitovaatimukset osaa suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuorma-autolle käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka-tai sivulaitanostin, trukki, kappaletavaranosturi) kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa C-luokan kuljettajatutkinnon ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

34 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Päivittäiset tarkastukset ja huoltotoimet Reittisuunnittelu Kuljetustehtävä suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tarkastaa kuorma-auton liikenneturvallisuuskunnon ennen ajoon lähtöä löytää opastettuna, kartan tai navigaattorin tai molempien avulla oikean määränpään kuormaa, varmistaa ja purkaa kuorma-auton kappaletavarakuorman säädösten mukaisesti suorittaa kuljetustehtävän säädösten mukaisesti selvittää ajoneuvon ja kuorman asiakirjoista säädösten mukaisen kuormauksen Lisälaitteet ja välineet tietää lämmönsäätölaiteen toimintaperiaatteen ja käyttää kappaletavaran käsittelyssä tarvittavia ajoneuvossa olevia laitteita ja välineitä Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvallinen kuljettaminen käyttäytyy ja vastaa puhelimeen ohjeiden mukaisesti. tekee tarvittavat täydennykset ja toimenpiteet ennen ajoon lähtöä ja ajon päätyttyä suunnittelee ja aikatauluttaa valitsemansa reitin kuormaa, varmistaa ja purkaa kappaletavarakuorman säädösten mukaisesti oikeassa purkujärjestyksessä suorittaa kuljetustehtävän turvallisesti ja säädösten mukaisesti täyttää kuljetustehtävän edellyttämiä raportteja käyttää lämmönsäätölaitteita ja kappaletavaran käsittelyssä tarvittavia työkoneita pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti säädösten edellyttämällä tavalla ja ottaa huomioon fysiikan lakien vaikutuksen kuljetustehtävän suorittamiseen tietää maksimiajoajat sekä minimilepoajat vuorokaudessa ja käyttää ajopiirturia oikein tietää henkilöiden ja tavaran luvanvaraiseen kuljettamiseen ja näihin käytettäviin ajoneuvoihin liittyvät säädökset tietää keskeiset ajo- ja lepoaikasäädökset sekä keskeiset työaikasäädökset ja soveltaa niitä työssään 31 noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. seuraa kuorma-auton kuntoa ja osaa vian ilmetessä informoida korjaamohenkilökuntaa suunnittelee ja valitsee kuljetustehtävään ja olosuhteisiin soveltuvan taloudellisen ja turvallisen reitin kuormaa mahdollisimman suuren hyötykuorman oikeassa purkujärjestyksessä kuljetustehtävän edellyttämään kuormaautoon. suorittaa kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoivan ajon periaatteiden mukaisesti laatii laatujärjestelmän edellyttämiä poikkeama- tai vahinkoraportteja tarkastaa ja käyttää lämmönsäätölaitteita ja työkoneita määräysten mukaan ja huomioida olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön on aloitteellinen sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. tietää tiekuljetussopimuslain perusasiat ja osaa soveltaa säädöksiä sekä fysiikan lakeja työssään erilaisissa tilanteissa suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä ottaen huomioon ajo- ja lepoaikasäädökset sekä työaikasäädökset

35 32 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tunnistaa ennakoivan ajon periaatteet. ymmärtää ennakoivan ajamisen turvallisuusvaikutukset. suorittaa oman työtehtävänsä ennakoivan ja taloudellisen ajon periaatteita noudattaen. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Opetuksen toteuttaminen Kuorma-autokuljetukset 20 ov Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmiudet kuorma-autokuljetuksiin (4 ov) Reitin suunnittelu ja kuljetusvälineet (8 ov) Kuormaus ja kuormankäsittelylaitteet (4 ov) Kuljetustehtävän suorittaminen kuorma-autolla (4 ov) Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Valmiudet kuorma-autokuljetuksiin (4 ov) kuorma-auton päivittäiset tarkastukset ajoon lähdettäessä ja ajon päättyessä huoltotoimet kuorma-auton toimintakuntoon saattamiseksi kuorma-autoon ja kuljetettavaan tavaraan liittyvät asiakirjat ajoneuvon mitat ja painot kuorma-auton käsittely Reitin suunnittelu ja kuljetusvälineet (8 ov) o oikeanlaisen kuorma-auton sekä kuormakorin valinta kuljetustehtävään o reitin suunnittelu ja valinta; kartat, internet, navigaattori o aikataulutus o turvallisuuden huomioiminen erilaisissa keliolosuhteissa

36 33 Kuormaus ja kuormankäsittelylaitteet (4 ov) o erityyppisten kuormankäsittelylaitteiden ja kuormanvarmistusvälineiden turvallinen käyttö ja huolto kuormauksessa, purkamisessa ja kuljettamisessa o kuormaaminen ja purkaminen säädösten ja määräysten mukaan o kuljetusalan keskeiset laatujärjestelmät o asiakaspalvelun merkitys kuljetusliikkeen imagolle Kuljetustehtävän suorittaminen kuorma-autolla (4 ov) o kuormaaminen o kuorman varmistaminen o kuorman purkaminen o kuorma-auton kuljettaminen säädösten ja määräysten mukaisesti o työympäristön järjestys ja siisteys o työergonomian, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn vaikutukset o sisäisen yrittäjyyden periaatteiden ja laatujärjestelmien huomioonottaminen o kuljetustehtäviin liittyvä asiakaspalvelu o laatujärjestelmät; kuljetusten laatu ja ympäristöjärjestelmien tavoitteet kuormaautokuljetuksissa Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetusmenetelmät: Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, käytännön harjoitteilla, työssäoppimisen ja erilaisten opetusmateriaalien avulla Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa kuljettamalla kuorma-autolla kappaletavarakuorman mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevasta tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla

37 34 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö annetaan ja osaaminen arvioidaan työssäoppimisjaksolla. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiaineiden opettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet. 4.3 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, linja-autonkuljettaja Linja-autokuljetukset 20 ov Ammattitaitovaatimukset osaa palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta joukkoliikenteen peruspalveluista toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa noudattaa työssään työ- sekä ajo- ja lepoaikasäädöksiä käyttää käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla kaupunki- ja seutuliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn käsitellä linja-autossa kuljetettavaa rahtia kuljettaa linja-autoa kuljetustehtävässä turvallisesti ja taloudellisesti toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana toimia aikataulujen ja ajosarjojen edellyttämällä tavalla toimia koululaiskuljetuksista annettujen säädöksien mukaisesti tehdä tilityksen kertoa alan työehtosopimuksen sisällön pääpiirteittäin toimia onnettomuustilanteessa. Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa D luokan kuljettajantutkinnon. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

38 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Linja-auton ajoonlähtötarkastus Asiakaspalvelu linjaautoliikenteessä Lipun myynti ja lipunmyyntijärjestelmien käyttö Tavarankuljetus linjaautoliikenteessä Turvallinen ja taloudellinen ajo suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee tarkastukset ennen ajoonlähtöä ohjekirjan mukaan toimii perusasiakaspalvelutilanteessa asiallisesti käsittelee peruslippuja ja matkakortteja sekä hallitsee lipunmyyntijärjestelmän peruskäytön käsittelee ohjattuna rahtia linjaautoliikenteessä kuljettaa linja-autoa turvallisesti erilaisissa liikenneympäristöissä Koululaiskuljetukset tunnistaa koululaiskuljetuksiin liittyvät vaaratilanteet Tilitys 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Lainsäädäntö, ohjeet ja määräykset Toiminta konfliktitilanteissa Linja-autoliikenteen yrittäjälähtöisyys tekee ohjattuna vastuullaan olevasta kassasta tilityksen. tarkistaa linja-auton liikenneturvallisuuskunnon ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista toimii itsenäisesti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa käyttää lipunmyyntijärjestelmää itsenäisesti ja tunnistaa erilaiset lipputuotteet käsittelee itsenäisesti rahtia ja käyttää niihin kuuluvia asiakirjoja ja laitteita kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti helpossa liikenneympäristössä toimii ennakoiden ja vaaratilanteita välttäen tekee itsenäisesti tilityksen. tietää maksimiajoajat sekä minimilepoajat vuorokaudessa hälyttää apua ristiriitatilanteissa ja tietää heitteillejättöä koskevat säädökset pyrkii toimimaan myönteistä yrityskuvaa edistäen Koululaiskuljetukset tietää koululaiskuljetuksia koskevan ohjeistuksen. tietää keskeiset ajo- ja lepoaikasäädökset sekä keskeiset työaikasäädökset ja soveltaa niitä työssään toimii oikein erilaisissa ristiriitatilanteissa linja-autoliikenteessä toimii myönteistä yrityskuvaa edistäen toimii annettujen ohjeistusten mukaisesti. 35 noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. tarkistaa linja-auton liikenneturvallisuuskunnon ja suorittaa kuljettajalle kuuluvia toimenpiteitä tiedottaa, neuvoa ja opastaa eri asiakasryhmiä palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa sujuvasti käyttää oikein ja sujuvasti yleisesti käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää sekä myy erilaisia lipputuotteita käsittelee rahtia ja käyttää niihin kuuluvia asiakirjoja ja laitteita sekä informoi asiakasta tavarankuljetusketjusta linjaautoliikenteessä kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti kaupunkiliikenteessä toimii koululaiskuljetuksista annettujen säädöksien ja ohjeiden mukaisesti tekee tilityksen ja osaa toimia mahdollisissa poikkeustilanteissa. suunnittelee työtehtävänsä ottaen huomioon ajo- ja lepoaikasäädökset sekä työaikasäädökset hallitsee järjestyksen pitämiseen liittyvät toimet linjaautoliikenteessä tietää linja-autoliikenteeseen vaikuttavien tulojen ja kustannuksien perusteet ja pyrkii vaikuttamaan myönteisesti niihin omalla toiminnallaan opastaa kuljetettavia toimimaan turvallisesti koululaiskuljetuksissa.

39 36 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen Oppiminen ja ongelmanratkaisu tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat Linja-autokuljetukset, 20 ov, toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmiudet linja-autokuljetuksiin (8 ov) Kuormaus ja lippujärjestelmät (4 ov) Kuljetustehtävän suorittaminen kuorma/paketti- tai linja-autolla (4 ov) Tilitys (4 ov) Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Valmiudet linja-autokuljetuksiin (8 ov) B-, C- ja D-kuljettajatutkintojen suorittaminen ikävaatimusten mukaisesti terveyden, työturvallisuuden ja toimintakyvyn huomioonottaminen linjaautonkuljettajan työtehtävissä linja-autonkuljettajan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen; asiakkaiden tiedottaminen, neuvominen ja opastaminen kaupunkiliikenteessä työ- ja lepoaikasäädösten määräykset joukkoliikenteen keskeiset peruspalvelut linja-auton ajonlähtötarkastus työaikojen noudattaminen Kuormaus ja lippujärjestelmät (4 ov) Matkahuollon tavarankuljetusten ja kuormauksen perusteet linja-autorahdin käsittely

40 37 kuorman käsittelylaitteiden käyttö erilaiset lippujärjestelmät kaupunki- ja seutuliikenteessä keskeiset ajosarjat paikallisessa liikenteessä lippujärjestelmän käyttö ja myynti Kuljetustehtävän suorittaminen kuorma/paketti- tai linja-autolla (4 ov) tavarankuljetus linja-autoliikenteessä sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukainen toiminta kuljetustehtävässä; positiivisen tuloksen saavuttaminen kuljetustehtävässä työaikalainsäädännön noudattaminen toiminta henkilöliikenteen konfliktitilanteessa koululaiskuljetusten ohjeet ja määräykset sekä toteutus turvallinen ja taloudellinen ajaminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti asiakaspalvelu; henkilökohtainen palvelutilanne, puhelinasiointi, auton ja asiapapereiden käsittelyyn liittyvät tilanteet, ko. yrityksen palvelunormit oman toiminnan merkitys kuljetustehtävässä; sisäinen yrittäjyys Tilitys (4 ov) tilityksen perusteet tilityksen tekeminen matkakassasta huolehtiminen Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetusmenetelmät: Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, käytännön harjoitteilla, työssäoppimisen ja erilaisten opetusmateriaalien avulla Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa kuljettamalla D-luokan linjaautolla kaupunki- ja/tai seutuliikenteessä määrätyllä reitillä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalinen hallinta kokonaan työn perustana olevasta tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan.

41 38 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Työssäoppiminen kestää 8 opintoviikkoa, mutta osaaminen arvioidaan kahden viimeisen viikon aikana, jonka aikana ammattiosaamisen näyttö otetaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiaineiden opettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava aktiivisesti sovittuja opetusaikoja ja annettuja oppimistehtäviä, jos näin ei tapahdu, niin opettajaryhmä harkitsee kriittisessä tapauksessa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen todettu olevan sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti. 4.4 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 30 ov Ammattitaitovaatimukset osaa suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia toimia asiakaspalvelutilanteissa.

42 39 Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa CE -luokan kuljettajatutkinnon ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Yhdistelmäajoneuvon käyttöönotto ja ajon päättäminen Reittisuunnittelu Kuljetustehtävä Lisälaitteet ja välineet Asiakaspalvelu Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tarkastaa yhdistelmäajoneuvon liikenneturvallisuuskunnon ennen ajoon lähtöä suorittaa raskaan yhdistelmäajoneuvon perävaunun kytkennän ja irrotuksen turvallisesti ja säädösten mukaan löytää opastettuna kartan navigaattorin tai molempien avulla oikean määränpään. kuormaa, varmistaa ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kappaletavarakuorman säädösten mukaisesti suorittaa kuljetustehtävän säädösten mukaisesti selvittää yhdistelmäajoneuvon ja kuorman asiakirjoista säädösten mukaisen kytkennän ja kuormauksen tietää lämmönsäätölaiteen toimintaperiaatteen ja käyttää kappaletavaran käsittelyssä tarvittavia ajoneuvossa olevia laitteita ja välineitä käyttäytyy ja vastaa puhelimeen ohjeiden mukaisesti. tekee tarvittavat täydennykset ja toimenpiteet ennen ajoon lähtöä ja ajon päätteeksi suorittaa raskaan yhdistelmäajoneuvon perävaunun kytkennän ja irrotuksen turvallisesti ja säädösten mukaan vaativissa olosuhteissa suunnittelee ja aikatauluttaa valitsemansa reitin kuormaa, varmistaa ja purkaa kappaletavarakuorman säädösten mukaisesti oikeassa purkujärjestyksessä suorittaa kuljetustehtävän turvallisesti ja säädösten mukaisesti täyttää kuljetustehtävän edellyttämiä raportteja käyttää lämmönsäätölaitteita ja kappaletavaran käsittelyssä tarvittavia työkoneita pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. seuraa yhdistelmäajoneuvon kuntoa ja informoi vian ilmetessä korjaamohenkilökuntaa valitsee työtehtävään soveltuvan perävaunun ja suorittaa kytkennän ja irrotuksen turvallisesti ja säädösten mukaisesti suunnittelee ja valitsee kuljetustehtävään ja olosuhteisiin soveltuvan taloudellisen ja turvallisen reitin kuormaa mahdollisimman suuren hyötykuorman oikeassa purkujärjestyksessä kuljetustehtävän edellyttämään yhdistelmäajoneuvoon suorittaa kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoivan ajon periaatteiden mukaisesti laatii laatujärjestelmän edellyttämiä poikkeama- tai vahinkoraportteja tarkastaa ja käyttää lämmönsäätölaitteita ja työkoneita määräysten mukaan ja huomioida olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön on aloitteellinen sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

43 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvallinen kuljettaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti säädösten edellyttämällä tavalla ja ottaa huomioon fysiikan lakien vaikutuksen kuljetustehtävän suorittamiseen tietää maksimiajoajat sekä minimilepoajat vuorokaudessa ja käyttää ajopiirturia oikein tunnistaa ennakoivan ajon periaatteet. tietää henkilöiden ja tavaran luvanvaraiseen kuljettamiseen ja näihin käytettäviin ajoneuvoihin liittyvät säädökset tietää keskeiset ajo- ja lepoaikasäädökset sekä keskeiset työaikasäädökset ja soveltaa niitä työssään ymmärtää ennakoivan ajamisen turvallisuusvaikutukset. 40 tietää tiekuljetussopimuslain perusasiat ja soveltaa säädöksiä sekä fysiikan lakeja työssään erilaisissa tilanteissa suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä ottaen huomioon ajo- ja lepoaikasäädökset sekä työaikasäädökset suorittaa oman työtehtävänsä ennakoivan ja taloudellisen ajon periaatteita noudattaen. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työvireyteen vaikuttavat asiat tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä Vuorovaikutus ja yhteistyö ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen Oppiminen ja ongelmanratkaisu tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Opetuksen toteuttaminen Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 30 ov Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmiudet yhdistelmäajoneuvokuljetuksiin (4 ov) Yhdistelmäajoneuvon reittisuunnittelu ja kuljetusvälineet (6 ov) Kuljetustehtävä yhdistelmäajoneuvolla (8 ov) Turvallinen kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla (12 ov) Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Valmiudet yhdistelmäajoneuvokuljetuksiin (4 ov) yhdistelmäajoneuvon päivittäiset tarkastukset ajoon lähdettäessä ja ajon päättyessä huoltotoimet yhdistelmäajoneuvon toimintakuntoon saattamiseksi yhdistelmäajoneuvoon ja kuljetettavaan tavaraan liittyvät asiakirjat

44 41 mitat, painot, kytkennät yhdistelmän kääntyvyydet erilaisten yhdistelmäajoneuvojen käsittely ohjeet ja määräykset yhdistelmäajoneuvokuljetuksissa Yhdistelmäajoneuvon reittisuunnittelu ja kuljetusvälineet (6 ov) oikeanlaisen yhdistelmäajoneuvon sekä kuormakorin valinta kuljetustehtävään reitin suunnittelu ja valinta; kartat, internet, navigaattori aikataulutus turvallisuus Kuljetustehtävä yhdistelmäajoneuvolla (8 ov) kuormaaminen erilaisilla apuvälineillä ja työlaitteilla erilaisten tavaroiden kuorman varmistaminen kuorman purkaminen yhdistelmäajoneuvon säädösten ja määräysten mukaan työympäristön järjestys ja siisteys työergonomian, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn vaikutukset sisäisen yrittäjyyden periaatteiden ja laatujärjestelmien huomioonottaminen kuljetustehtäviin liittyvä asiakaspalvelu kuljetusyrityksen imagon kannalta laatujärjestelmät; kuljetusten laatu ja ympäristöjärjestelmien tavoitteet kuormaautokuljetuksissa Turvallinen kuljettaminen yhdistelmäajoneuvolla (12 ov) liikenneturvallisuus työturvallisuus ulkoinen turvallisuus laatujärjestelmät; kuljetusten laatu ja ympäristöjärjestelmien tavoitteet kuormaautokuljetuksissa REAK CE-ajo-oikeus Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetusmenetelmät: Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, käytännön harjoitteilla, työssäoppimisen ja erilaisten opetusmateriaalien avulla

45 42 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa kuljettamalla ajoneuvoyhdistelmällä kappaletavarakuorman mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevasta tiedonhallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Ammattiosaamisen näytön kuvaus Ammattiosaamisen näyttö annetaan ja osaaminen arvioidaan työssäoppimisjaksolla. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiaineiden opettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet. 4.5 Varastopalvelujen koulutusohjelman tai osaamisalan pakolliset tutkinnon osat Tavaran vastaanotto ja säilytys 20 ov Ammattitaitovaatimukset osaa vastaanottaa saapuvan tavaran laskea saapuvan tavaran yksiköt oikein ja verrata tavaraa dokumentteihin toimia tavaran varastointivaatimusten mukaisesti valita tavaralle oikean varastopaikan hyllytys- ja/tai pinontatekniikan käsitellä saapumisdokumentteja sekä osaa toimia oikein havaittuaan näkyvän tai piilevän vahingon käsitellä saapuvaa tavaraa sitä vahingoittamatta käyttää turvallisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä saapumistiedon päivityksen varastokirjanpitojärjestelmään

46 43 toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää alan keskeiset käsitteet tehdä työsopimuksen ja noudattaa annettuja työaikoja työskennellä työryhmän jäsenenä selvittää tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Vastaanoton suorittaminen suunnittelee ohjattuna omaa työtään suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee itsenäisesti työsuunnitelman suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee tavaran vastaanoton ohjattuna ohjeiden mukaan suunnittelee ja tekee vastaanoton ohjeiden mukaan noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. tekee tavaran vastaanoton suunnitelmallisesti ja itsenäisesti Saapumisdokumenttien hallinta käsittelee ja lukee saapumisdokumentteja ohjattuna ohjeiden mukaan käsittelee erilaisia saapumisdokumentteja ja tulkita niissä olevaa tietoa ohjeiden mukaan hallitsee erilaisia saapumisdokumentteja ja tulkitsee niissä olevaa tietoa sekä toimittaa ne edelleen käsittelyyn Saapuvan tavaran tarkastaminen tarkastaa saapuvan tavaran määrän ja kunnon sekä laatii varauman ohjatusti tarkastaa saapuvan tavaran ja laatii varauman tarvittaessa laatii varauman tarvittaessa ja tietää reklamaation (piilevä vahinko) tekemisen periaatteet sekä havaitsee hyvin mahdolliset määräpoikkeamat varastokirjanpitojärjestelmään Saapumistiedon päivitys tekee saapumisilmoituksen jatkokäsittelyä varten tekee saapumisilmoituksen ja siirtää saapumistiedon ohjatusti varastokirjanpitojärjestelmään tilaustietojen päivityksen avulla tekee saapumisilmoituksen ja siirtää itsenäisesti saapumistiedon varastokirjanpitojärjestelmään tilaustietojen päivityksen avulla Säilytyspaikan valinta siirtää ja sijoittaa tavarat varastopaikoille vahingoittamatta tavaraa ohjeiden mukaan tuntee varasto-osoitejärjestelmän ja siirtää tuotteet oikeisiin paikkoihin tuntee varasto-osoitejärjestelmän muodostamisen periaatteet ja perustaa tarvittaessa uusia varastopaikkoja Hävikin estäminen välttää hävikin aiheuttamista omassa työssään. tiedostaa varastoinnin aikana mahdolliset hävikkiriskit ja pyrkii hävikin minimointiin. tuntee hävikin syntymisen mahdolliset syyt hyvin ja ehkäisee toiminnallaan hävikkiä.

47 44 Vastaanoton ja säilytyksen työvälineiden hallinta ja käyttö 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotetuntemus Säilytyskalusto käyttää vastaanoton ja säilytyksen perustyövälineitä turvallista työtapaa noudattaen käyttää erilaisia vastaanoton ja säilytyksen työvälineitä turvallista työtapaa noudattaen tuntee yritykseen tulevat päätuoteryhmät tuntee yleisimpiä säilytysratkaisuja tuntee hyvin yritykseen tulevat tuotteet ja keskeiset tavaran toimittajat tuntee hyvin erilaisia säilytysvaihtoehtoja käyttää erilaisia vastaanoton ja säilytyksen työvälineitä suunnitelmallisesti ja virheettömästi turvallista työtapaa noudattaen tuntee keskeisten tavaran toimittajien toimintatavat tuntee hyvin erilaiset säilytysratkaisut ja pystyy perustelemaan säilytysratkaisuja Hygieniaosaaminen suorittaa hygieniapassin suorittaa hygieniapassin suorittaa hygieniapassin Kuormalavan käyttö tietää kuormalavan käytön yrityksessä. Logistinen järjestelmä Työsopimus 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tietää yrityksen osto- ja myyntitoimintojen vaikutukset varastoon tietää työsopimuksen syntymisen periaatteet. tietää mitä kuormalavan käyttö edellyttää ja mitä standardeja siihen liittyy ja tuntee yrityksen toimintatavat selvittää osto- ja myyntitoimintojen perusperiaatteet selvittää työsopimuksesta sopijaosapuolten oikeudet ja velvollisuudet. tietää mitä kuormalavan käyttö edellyttää ja mitä standardeja siihen liittyy ja tuntee yrityksen toimintatavat ja noudattaa niitä hyvin työssään arvioi oston ja myynnin vaikutusta varaston toimintaan tuntee työsopimusjärjestelmän toimintaa ja tarkastaa työehtosopimuksista työsuhteen ehdot. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä vastaanottoon ja säilyttämiseen liittyviä työtehtäviä varastotyöympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

48 45 Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky sekä vuorovaikutus ja yhteistyö. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen verkkoavusteinen opetus Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Vastaanoton suorittaminen (8 ov) Tavaran säilytys (6 ov) Logistinen järjestelmä (6 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset, maahantuojien merkkikohtaiset ohjeet ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus) Työkokeet Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: saapuvan tavaran tarkastaminen ja vastaanottaminen dokumenttien hallinta ja tietosisällön vertaaminen saapuvaan tavaraan toiminta vaurioita havaitessa työmenetelmien ja välineiden hallinta ja turvallinen käyttö säilytyspaikan valinta säilytyskalusto varastovaatimusten mukainen toiminta ja hävikin estäminen työsopimusjärjestelmän tunteminen työsopimus ja sen ehdot

49 46 hygieniapassin suorittaminen hyväksytysti alan keskeiset käsitteet Ajoitus 1. ja 2. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet Tavaran keräily ja lähetys 20 ov Ammattitaitovaatimukset osaa käyttää keräilydokumentteja suorittaa keräilyn käyttää keräilyssä tarvittavia peruslaitteita ja työvälineitä oikeanlaisen pakkaustavan ja tarvittavat pakkausmerkinnät lähetystekniikan erilaiset kuljetusdokumentit erilaiset rahditusperusteet kuljetuspalvelutarjonnan kuormanvarmistamisen periaatteet välttää hävikin syntymistä työssään jätteiden lajittelun työssään vaadittavan asiakaspalvelun noudattaa työturvallisuusohjeita toimia työryhmän jäsenenä. suorittaa tulityökortin. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

50 47 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta suunnittelee ohjattuna omaa työtään suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee itsenäisesti työsuunnitelman suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti, arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Keräily- ja lähetysdokumenttien hallinta sekä pakkausten merkinnät Keräilyn suorittaminen ja keräilyyksiköt Keräily- ja lähetystoimintojen työvälineiden hallinta ja käyttö Pakkaustekniikka Lähetystekniikka Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kuljetuspakkaukset Kuljetusdokumentit käyttää erilaisia keräily- ja lähetysdokumentteja ja tunnistaa pakkausten varoitus- ja käsittelymerkinnät tekee keräilyn ohjattuna ohjeiden mukaisesti ja tuntee yleisimmät keräily-yksiköt käyttää keräily- ja lähetystoimintojen perustyövälineiden turvallista työtapaa noudattaen pakkaa tuotteet ohjeiden mukaisesti valmistelee lähetyksen kuljetusta varten ohjeiden mukaan käyttäytyy ja vastaa puhelimeen ohjeiden mukaisesti. tulkitsee erilaisten keräily- ja lähetysdokumenttien tietoja sekä merkitsee lähetykset asianmukaisilla osoite-, varoitus- ja käsittelymerkinnöillä valitsee oikean keräily-yksikön ja tehdä keräilyn ohjeiden mukaisesti hallitsee erilaisia keräily- ja lähetystoimintojen työvälineitä turvallista työtapaa noudattaen valitsee kuhunkin lähetykseen oikeanlaisen pakkauksen ja käyttää pakkausmateriaaleja yrityksen ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti hallitsee lähetystoiminnot asiakkaiden edellyttämällä tavalla pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. tuntee erilaisia kuljetuspakkausvaihtoehtoja tietää tarvittavat kuljetusdokumentit valitsee oikean kuljetuspakkauksen ohjeiden mukaan käyttää erilaisia kuljetusdokumentteja käyttää keräily- ja lähetysdokumentteja ja perustelee tekemänsä ratkaisut sekä merkitsee lähetykset asianmukaisilla osoite-, varoitus- ja käsittelymerkinnöillä suunnittelee ja tekee keräilyn itsenäisesti ja järjestelmällisesti tehokasta keräilyjärjestystä noudattaen ja valitsee oikeat keräilyyksiköt käyttää erilaisia keräily- ja lähetystoimintojen työvälineitä suunnitelmallisesti ja virheettömästi turvallista työtapaa noudattaen hallitsee taloudellisen pakkaustekniikan ja noudattaa esimerkillisesti ympäristönsuojeluohjeita pakkausmateriaalien käytössä. hallitsee itsenäisesti ja perustellusti lähetystoiminnot asiakkaiden edellyttämällä tavalla sekä tuntee lähettäjän vastuut TKSL:n mukaisesti on aloitteellinen sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. perustelee kuljetuspakkauksen valinnan tuntee kansainvälisten kuljetusten yleisimmät dokumentit ja tulkitsee niiden tietoja Rahditusperusteet tietää erilaisia rahditusperusteita laskee rahditusperusteet tietää eri rahditusperusteiden kustannusvaikutukset Tuote- ja asiakastuntemus tuntee osan yrityksen päätuoteryhmistä ja -asiakkaista tuntee yrityksen tuotteet ja keskeiset asiakkaat tuntee hyvin yrityksen tuotteet ja osaa tarvittavan asiakaspalvelun

51 Hävikin ehkäiseminen Kuorman lastaus ja varmistaminen tiedostaa hävikin syntymisen syitä tiedostaa keräilyn aikana mahdolliset hävikkiriskit ja pyrkii hävikin ehkäisyyn lastaa ja varmistaa kuorman ajoneuvoon ohjatusti hallitsee lastaamisen ja kuormanvarmistamisen perusasiat 48 tunnistaa hävikin synty-misen syyt hyvin ja kykenee ehkäisemään hävikkiä lastaa ja tekee kuorman varmistamisen ja sidonnan ohjeiden mukaan sekä hallitsee ajoneuvon kantavuus- ja painopisteasioissa hyvät perustiedot Kuljetuspalvelutarjonta 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot tunnistaa eri kuljetuspalvelujen tarjoajat. tuntee keskeisimmät kuljetuspalvelujen tarjoajat ja hinnoittelun periaatteet. tietää hyvin kuljetuspalvelutarjonnan ja niiden tarkoituksenmukaisen käytön. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. Vuorovaikutus ja yhteistyö ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella Oppiminen ja ongelmanratkaisu tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti sekä kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä keräilyn ja lähettämisen tehtävät varastossa. Tutkinnon suorittaja keräilee ja valmistelee lähetyksen lähetyskuntoon käyttäen työssä tarvittavia laitteita ja työvälineitä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja työkyky sekä vuorovaikutus ja yhteistyö. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisennäytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

52 49 Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen verkkoavusteinen opetus Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Keräily (7 ov) Pakkaustekniikka (4 ov) Kuljetuspalvelutarjonta (5 ov) Kuorman lastaus ja varmistaminen (4 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset, maahantuojien merkkikohtaiset ohjeet ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus) Työkokeet Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: keräilyn suorittaminen keräilyn dokumentit sekä työmenetelmät peruslaitteet sekä työvälineet pakkaaminen sekä pakkausmerkinnät rahdittaminen pakkausjätteen lajittelu ja kierrätys lähettämisen työvaiheet/ lähetystekniikka kuljetuspalveluiden tarjonta rahditusperusteet kuljetusdokumentit kuorman varmistamisen periaatteet turvallisuusohjeet toiminta työryhmän jäsenenä Ajoitus 1 lukuvuoden aikana Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko

53 50 opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet Inventointi ja saldonhallinta 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa tehdä inventoinnin ja ilmoittaa havaitsemansa saldoerot käyttää inventaariotyössä tarvittavia työvälineitä varaston ohjauksen periaatteet ja tuntee varaston kustannusrakenteen tulkita varaston valvonnan ja ohjauksen raportteja varastokirjanpidon perusteet automaattisen tunnistejärjestelmän periaatteet käyttää jotain viivakoodien lukulaitetta sekä osaa tulostaa mm. osoitetarroja oheislaitteilla käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia käyttää sähköpostia ja internetiä tunnistaa muut informaation välitysmahdollisuudet ja pystyy käyttämään yhtä niistä ohjeiden avulla Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Inventoinnin suorittaminen suunnittelee ohjattuna omaa työtään suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti tekee itsenäisesti työsuunnitelman suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee inventoinnin ohjattuna suunnittelee ja tekee inventoinnin ohjeiden mukaan Saldonhallinta havaitsee mahdolliset saldoerot tekee yrityksen ohjeiden mukaiset saldotarkastukset ja raportoinnit noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. tekee inventoinnin suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti ja itsenäisesti tarkastaa fyysisen saldon ja varastokirjanpidon saldon yhdenmukaisuuden ja välttää saldovirheiden syntymistä omassa työssään

54 ATK-taidot Telematiikka 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Varaston ohjauksen tunnuslukujen tuntemus Inventointityön tuntemus Varastokirjanpito Organisaatioiden sisäisen ja niiden välisen tiedonsiirron toimintaperiaatteet 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot käyttää tekstinkäsittely-, laskentaja esitysgrafiikkaohjelmia ja tehdä näillä ohjelmilla yksinkertaisia asiakirjoja ja laskentataulukoita sekä käyttää sähköpostia ja internetiä käyttää ohjattuna viivakoodien luku- ja tulostuslaitteita. tekee tekstinkäsittely-, laskentaja esitysgrafiikkaohjelmia hyödyntäen vaadittavat tehtävät sekä käyttää internetiä vastuullisesti ja kriittisesti hallitsee viivakooditekniikan ja saattomuistien perusasiat ja yleisimmät oheislaitteet sekä käyttää viivakoodien lukulaitetta ja tulostaa mm. osoitetarroja oheislaitteilla. ymmärtää ohjattuna varastonohjauksen periaatteet ja käyttötarkoituksen sekä tietää varastoinnin kustannuksia ymmärtää inventointityön merkityksen ja tuntee laskentayksiköt hallitsee varastokirjanpidon perusteet osittain ohjattuna tietää mitä organisaatioiden sisäisellä ja organisaatioiden väliselllä tiedonsiirrolla tarkoitetaan. tietää tärkeimpien varaston tunnuslukujen tarkoituksen ja tietää varastoinnin kustannuksia sekä tietää ABC-analyysin vaikutuksen varastopaikkojen valintaan tietää erilaisia inventointitapoja ja erilaisia varastoraportteja hallitsee varastokirjanpidon perusteet tietää perusasiat organisaatioiden sisäisestä ja organisaatioiden välisestä tiedonsiirrosta. 51 tekee tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia hyödyntäen vaativampia tehtäviä ja auttaa muita ryhmän jäseniä hyödyntää viivakooditekniikan ja saattomuistien edut ja yleisimmät oheislaitteet sekä käyttää viivakoodien lukulaitetta ja tulostaa mm. osoitetarroja oheislaitteilla. tuntee varaston tunnuslukujen sisällöt ja kustannusvaikutukset sekä kertoo, mitkä toimenpiteet vaikuttavat mihinkin suuntaan tunnusluvuissa, lisäksi kertoo ABC-analyysin merkityksen yritykselle kertoo eri inventointimenetelmien hyödyistä ja tulkitsee erilaisia varastoraportteja hallitsee varastokirjanpidon perusteet ja tuntee varastokirjanpidon merkityksen koko yrityksen toiminnalle tietää miten organisaatioiden sisäisen tai organisaatioiden välisen tiedonsiirron toimivuus vaikuttaa esimerkiksi varastosaldoihin. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista.

55 52 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä inventoinnin varastossa tai muussa mahdollisimman hyvin varasto-oloja vastaavassa työympäristössä. merkkaa tai korjaa saldot laskenta-alustalle inventaarion yhteydessä ja selvittää lisäksi inventoinnin merkitystä. Hän tekee työnsä siististi, varastojärjestysohjeita noudattaen. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta inventoinnin suorittaminen ja saldonhallinta sekä atk-taidot työn perustana olevan tiedon hallinnasta inventointityön merkityksen tunteminen, laskentayksiköiden tuntemus ja varastonohjauksen tunnuslukujen tuntemus, sekä organisaatioiden sisäisen ja niiden välisen tiedonsiirron toimintaperiaatteet elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky sekä vuorovaikutus ja yhteistyö. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen verkkoavusteinen opetus Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Inventointi (4ov) Varastokirjanpito (6 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset, maahantuojien ja valmistajien merkkikohtaiset ohjeet ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus) Työkokeet

56 53 Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: inventoinnin suorittaminen ja toimenpiteet saldoeroista työvälineet ja laitteet varastokirjanpidon perusteet sekä raportit varaston ohjauksen periaatteet ja varaston kustannusrakenne automaattisen tunnistejärjestelmän periaatteet ja etäluvun periaatteet etälukulaitteet ja niiden käyttö tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmat sähköpostin ja internetin käyttö muut tiedonvälitystavat, kuten edi/ovt Ajoitus 2. lukuvuoden aikana Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet Trukinkuljettajan tehtävät 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä vastuuvakuutuksen merkityksen ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot. suorittaa työturvakortin tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

57 54 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Trukin käsittely ja ajaminen Trukin päivittäinen huoltaminen Ajoon lähtö- ja lopetustarkastusten hallinta Pinoamistekniikka sekä hyllytys ja auton lastaus tai purku 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Trukin rakenteen ja toiminnan tunteminen Lisälaitteiden, työkoneiden ja trukkityyppien tuntemus Lainsäädäntö suunnittelee ohjattuna omaa työtään suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee itsenäisesti työsuunnitelman suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. käyttää trukkia turvamääräyksiä noudattaen lataa ja vesittää trukin akun ja vaihtaa nestekaasusäiliön tai tankkaa trukin turvallista työtapaa noudattaen ja ilmoittaa mahdollisista puutteista tekee ajoon lähtö- ja lopetustarkastuksen ohjekirjaa apuna käyttäen pinoaa tavaraa lattialle työturvallisuus-määräyksiä noudattaen. toimii maltillisesti ja varovaisesti turvamääräyksiä noudattaen ja tekee työtehtäviä itsenäisesti tuntee trukinkuljettajan vastuut, velvollisuudet ja noudattaa niitä pitää trukin toimintakuntoisina ja vie trukin oikea-aikaisesti lataukseen, vaihtaa kaasusäiliön tai tankkaa trukin sekä tietää kuka vastaa määräaikaishuolloista tekee ajoon lähtö- ja lopetustarkastuksen ohjeiden mukaan suorittaa hyllytyksen ja ajoneuvon lastaamisen ja purkamisen. tuntee trukin keskeiset toimintaperiaatteet ja rakenteen käyttää trukin lisälaitteita turvallisesti tietää trukinkuljettajaa koskevan lainsäädännön keskeiset tekijät tuntee vastuuvakuutusten korvausperiaatteet tuntee trukin rakenteet niin, että pystyy raportoimaan toimintahäiriöistä, vioista tai puutteista. liittää ja käyttää trukissa mahdollisia lisälaitteita tai valita oikean trukkityypin kyseiseen tehtävään tunnistaa hyvin lainsäädännön ja sen tuomat rajoitukset toimintaan tietää säädösten velvoitteet trukkikuljetuksen suorittajalle vahinkotapauksissa noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. työskentelee itsenäisesti vaativimmissakin työtehtävissä ja kehittää omaa työtänsä sekä analysoimaan eri työmenetelmien vaikutuksia asennoituu oikein työtehtäväänsä pitää laitteet toimintakuntoisia ja arvioi trukin kuntoa ja antaa oikeaa tietoa vioista ja toimintapuutteista suorittaa ajoon lähtötarkastuksen sujuvasti ja opastaa tarvittaessa muita suorittaa hyllytyksen ja ajoneuvon lastaamisen ja purkamisen itsenäisesti ja sujuvasti. tuntee trukin rakenteet ja toimintaperiaatteet niin, että pystyy tekemään sovitut päivittäishuollot valitsee eri trukkityyppejä tai työkoneita erilaisiin tehtäviin ja käyttää lisälaitteita tarkoituksen mukaisesti tietää hyvin keskeisen lainsäädännön ja noudattaa käytännössä sitä osaa kartoittaa yksinkertaisin menetelmin vahinkojen riskejä ja arvioida vakuutustarvetta Työturvakortti suorittaa työturvakortin suorittaa työturvakortin suorittaa työturvakortin Ensiapukoulutus 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot suorittaa EA1-kortin tai vastaavan. suorittaa EA1-kortin tai vastaavan. suorittaa EA1-kortin tai vastaavan.

58 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 55 arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä trukinkuljettajan tehtäviä varastossa, terminaalissa tai muussa vastaavassa paikassa. Näytön aikana näytönantaja selvittää tehtävään valitun trukin toimintaperiaatteet ja sen huoltamisen työpaikalla tai muussa työpaikka-olosuhteita mahdollisimman hyvin vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky sekä oppiminen ja ongelmanratkaisu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen verkkoavusteinen opetus

59 56 Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Trukin käsittely ja ajaminen (4 ov) Trukki työvälineenä (6 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset, maahantuojien ja valmistajien merkkikohtaiset ohjeet ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus) Työkokeet Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: turvallinen ajaminen ja työskentely vastapaino- ja työntömastotrukilla ajoonlähtö- ja lopetustoimet pinoamistekniikka lattialla, hyllytys ja ajoneuvon lastaus sekä purkaminen ergonominen työskentely, ympäristöä säästävä työtapa ja työturvallisuusohjeiden noudattaminen tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas työskentely sekä työympäristön järjestyksen ja siisteyden huolehtiminen vastuuvakuutuksen merkitys trukin toimintaperiaatteet ja päivittäiset huoltotoimet ensiapu- ja työturvakortin suorittaminen Ajoitus 1. ja 2. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet. 4.6 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat Alan yritystoiminta 10 ov Ammattitaitovaatimukset tietää vahvuutensa yrityksen perustamiseen tietää markkinoinnin ja asiakaspalvelun merkityksen yritykselle tietää oma-aloitteisuuden, tunnollisuuden ja työkyvyn merkityksen yrityksen menestymiseen

60 57 tietää yrityksen taloudellisia tavoitteita osaa etsiä tietoa oman alan yrityksistä osaa investoinnin, budjetoinnin, kustannuslaskennan ja hinnoittelun perusteita tietää eri yritysmuodot, niiden vastuut ja velvollisuudet osaa täyttää eri yritysmuotojen perustamisasiakirjat osaa kirjapidon perusteet. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee ohjattuna omaa työtään suorittaa logistiikka-alan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee itsenäisesti työsuunnitelman suorittaa logistiikka-alan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. Yritysmuotojen erot tunnistaa alalla toimivan yrityksen yritysmuodon Yrittäjän ja palkansaajan ero 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Hinnoittelu, hinnan alennukset tai korotukset Yrityksen taloudelliset tavoitteet Markkinointi ja asiakaspalvelun merkitys yritykselle Yrittäjänä toimiminen ymmärtää erot palkansaajan ja yrittäjän välillä. tunnistaa alalla toimivien yritysten eri yritysmuotoja tietää mitä verotuksellisia eroja on palkansaajan ja yrittäjän välillä. tietää eri tapoja hinnanalennusten määrittämiseen tietää mitä tarkoitetaan yrityksen kirjanpidolla, käyttöomaisuusinvestoinneilla, budjetoinnilla, kustannuslaskennalla ja hinnoittelulla tietää ohjattuna markkinoinnin ja asiakaspalvelun merkityksen yritykselle etsii tietoa yrittäjyydestä sekä oman alan yritystoiminnasta. tietää eri tapoja hinnankorotuksien tekemiseen hallitsee kirjanpidon perusteet ja tietää myös kustannuslaskennan ja hinnoittelun perusperiaatteet tietää markkinoinnin ja asiakaspalvelun merkityksen yritykselle etsii tietoverkoista tietoa ja tietää yrittäjyydestä sekä oman alan yritystoiminnasta. noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä logistiikkaalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. vertailee alalla toimivien yritysten eri yritysmuotojen toimintatapaa ja tietää, miten yritysmuotoja voi vaihtaa tietää yrittäjän vastuun ja ymmärtää hallitun riskioton osana yrittäjyyttä. tietää miten hinnanalennukset tai korotukset vaikuttavat yrityksen tulokseen tietää miten budjetointi suoritetaan ja selvittää hinnoittelun vaikutuksia yrityksen talouteen selvittää markkinoinnin ja asiakaspalvelun vaikutuksia yrityksen toimintaan tietää yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta ja kertoo keskeisiä yritystoimintaan liittyviä asioita.

61 58 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa ja osaamisensa tekemällä kirjallisen selvityksen yhden alalla toimivan yrityksen yritysmuodosta, liikeideasta ja organisaatiosta. Hän osaa selvittää yrityksen taloudelliset tavoitteet sekä markkinoinnin ja asiakaspalvelun merkityksen yritykselle. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevasta tiedon hallinnasta markkinointi ja asiakaspalvelun merkitys yritykselle sekä yrittäjänä toimiminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista vuorovaikutus ja yhteistyö sekä ammattietiikka. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Työkoneiden käyttö ja huolto 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen

62 59 mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukaisesti tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työturvallisuusohjeita suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä käyttäen toimia merkinantajana nostoissa määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materiaalit. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta Työkoneen käyttökelpoisuus ja turvallisuustarkastus Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa T-luokan ajokortin. Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla opintokokonaisuuden keskeinen sisältö. Opiskelija tutkinnon suorittaja suorittaa omaa työtään ohjeiden suoriutuu itsenäisesti annetusta noudattaa työsuunnitelmaa mukaisesti tehtävästä itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suorittaa logistiikka-alan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suorittaa logistiikka-alan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tarkastaa ohjatusti työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden täydentää nestemäärät ohjeiden mukaan puhdistaa koneen ja suorittaa ennakoivaa huoltoa ohjattuna tarkastaa työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden käyttöohjekirjaa apuna käyttäen täydentää nestemäärät käyttöohjeen mukaisesti sekä huomaa selvät viat tai poikkeamat puhdistaa koneen ja suorittaa ennakoivaa huoltoa annettujen ohjeiden mukaan suoriutuu logistiikka-alan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. tekee itsenäisesti käyttökelpoisuustarkastuksen ja korjata havaitsemansa virheet tunnistaa tehtävän suorittamisen estävät viat sekä tarkastaa työkoneen ja varusteet tehtävän suorituksen jälkeen huolehtii koneen puhdistamisesta ja ennakoivan huollon suorittamisesta olosuhteiden mukaan

63 Työvälineiden valinta, työkoneen varustelu ja työkoneella työskentely 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Ohjekirjojen käyttö Työkoneita ja niiden käyttöä koskeva lainsäädäntö ja määräykset Työkoneen varusteet ja lisälaitteet 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Oppiminen ja ongelmanratkaisu vaihtaa ja käyttää koneen työlaitteita ohjattuna tekee työkoneella ohjatusti yksinkertaisia työtehtäviä helpoissa olosuhteissa. vaihtaa ja käyttää koneen työlaitteita annettujen ohjeiden mukaan sekä pyrkii toimimaan siten, että koneelle tai varusteille ei aiheudu vahinkoja tekee työkoneella yksinkertaisia tehtäviä ohjeiden mukaisesti pyrkien esteettisesti hyvään lopputulokseen. paikantaa päivittäiset voitelukohteet käyttöohjekirjan avulla tuntee kuljettajaa ja työkoneen liikennekelpoisuutta koskevat määräykset pystyy ohjattuna valitsemaan oikeat työlaitteet tehtävää varten. paikantaa voitelu- ja huoltokohteet käyttöohjekirjan avulla tuntee työkoneen kuljettamista koskevan lainsäädännön valitsee oikeat työlaitteet ja varusteet työtehtävää varten. asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä määrittää taakan painon ja kuormauskohteen kantavuuden ohjattuna vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet määrittää taakan painon ja kuormauskohteen kantavuuden ohjeiden mukaan 60 vaihtaa, säätää ja käyttää koneen työlaitteita työvaiheiden mukaan tekee työkoneella yksinkertaisia tehtäviä itsenäisesti sekä pyrkii esteettisesti hyvään lopputulokseen. paikantaa voitelu- ja huoltokohteet sekä valitsee tarvittavat aineet ja materiaalit käyttöohjekirjan avulla tuntee työkoneen kuljettamista koskeva lainsäädännön ja suorittaa tarvittaessa työkoneen kuljettamiseen tarvittavan ajo-oikeuden (T-kortti) valitsee ominaisuuksiltaan soveltuvimman työkoneen ja työlaitteet tehtävän suorittamista varten. kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön määrittää taakan painon ja kuormauskohteen kantavuuden sekä ajoneuvoa kuormattaessa suurimman sallitun kuorman itsenäisesti Itsearviointi arvioi ohjattuna omaa työtään. arvioi omaa työtään. arvioi omaa työtään laatuvaatimusten mukaisesti. Opetuksen toteuttaminen Työkoneiden käyttö ja huolto 10 ov Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmiudet työkoneen käyttöönottoon (5 ov) Työkoneiden käyttäminen ja huoltaminen (5 ov) Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Valmiudet työkoneen käyttöönottoon (5 ov) o Työkoneen rakenne ja toiminta o Työkoneen työlaitteiden rakenne ja toiminta o Ohjekirjojen käyttö o Lainsäädäntö ja määräykset o Työkoneen käyttökelpoisuus ja turvallisuustarkastukset

64 61 o o o T-ajokortin suoritetaan Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinnan tai Trukinkäsittely ja ajaminen tutkinnonosan yhteydessä Työvälineiden valinta ja työvälineen vaihto Työkoneen käsittelyharjoitukset Työkoneiden käyttäminen ja huoltaminen (5 ov) o Ohjekirjojen käytön soveltaminen o Lainsäädännön ja määräysten soveltaminen o Työvälineiden valinta ja työvälineen käyttö o Työkonetyöskentely kauhalla (auraaminen, kuormaaminen (lumi ja maa-aines) ja hiekoitus)) o Työkonetyöskentely trukkipiikeillä o Työkonetyöskentely alueauralla o Työkonetyöskentely hiekoittimella o Huolto- ja korjaustoiminta huoltohallissa Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetusmenetelmät: Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, käytännön harjoitteilla, työssäoppimisen ja erilaisten opetusmateriaalien avulla Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tekemällä työkoneen käyttöön liittyvää työtä valitulla konetyypillä tyypillisessä työympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkinnonsuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

65 62 Ammattiosaamisen näytön kuvaus Näyttö tehdään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisjaksolla. Osaaminen arvioidaan periodin kahden viimeisen viikon aikana, jonka aikana ammattiosaamisen näyttö otetaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiaineiden opettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava aktiivisesti sovittuja opetusaikoja ja annettuja oppimistehtäviä, jos näin ei tapahdu, niin opettajaryhmä harkitsee kriittisessä tapauksessa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen todettu olevan sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden laajennus 10 ov Tavaraliikenteen opiskelijat tutkinnon suorittajat, jotka laajentavat tai muuttavat toimintaansa harjoittaakseen henkilöliikennettä tai päinvastoin ja joilla on ammattitaitoa osoittava todistus (CAP), vapautetaan perustason ammattipätevyyttä koskevien yhteisten osien suorittamisesta uudelleen ja heidän on suoritettava vain uuden pätevyyden edellyttämät erityiset osat. Tällöin koulutuksen keston on oltava 70 tuntia, joista 5 tuntia on henkilökohtaista ajo-opetusta. Osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5; 1.6; 2.3; ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä. Katso osaa liikennöidä turvallisesti, jotta voi suorittaa ajooikeuden lisäyksen tutkinnon vastaanottajan kriteereiden mukaisesti. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin Ajo-opetus suorittaa joko C/CE tai D1/D luokan ajo-oikeuden. Osaamista arvioidaan seuraavin menetelmin: Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 6 :n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa tai ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintosuorituksen yhteydessä, kun kysymys on mainitun lain 15 :n 1 momentin mukaisesti järjestettävästä kokeesta. Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla yhteensä vähintään

66 63 75 % oikein. Kokeen kielet ovat suomi tai ruotsi, jollei opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu. Kokeen arvioijalla on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito. Toimielin valtuuttaa perustason ammattipätevyydestä vastaavan johtajan hyväksymään kirjalliset kokeet. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: Opetukseen osallistuminen Kokeisiin osallistuminen Ajoitus 2-3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto B-ajoneuvoluokan ajokortti Massatavarakuljetukset 20 ov Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän massatavaroilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolosuhteissa suorittaa annetun kuljetustehtävän käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden ominaisuudet käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja kuormavaakoja huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa tieturvakoulutuksen. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

67 64 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Reittisuunnittelu Kuljetustehtävä Lisälaitteet ja välineet Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvallinen kuljettaminen suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. löytää opastettuna kartan tai navigaattorin tai molempien avulla oikean määränpään kuormaa, varmistaa ja purkaa kuorma-auton tai yhdistelmäajoneuvon massatavarakuorman säädösten mukaisesti suorittaa massakuljetustehtävän säädösten mukaisesti selvittää kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän asiakirjoista säädösten mukaisen kuormauksen käyttää massatavaran käsittelyssä ja kuljetuksessa tarvittavia ajoneuvossa olevia laitteita ja välineitä käyttäytyy ja vastata puhelimeen ohjeiden mukaisesti. suunnittelee valitsemansa reitin ja purkupaikat kuormaa, varmistaa ja purkaa kuorma-auton tai yhdistelmäajoneuvon turvallisesti ja täsmällisesti suorittaa massakuljetustehtävän turvallisesti ja säädösten mukaisesti täyttää kuljetustehtävän edellyttämiä raportteja käyttää massatavaran käsittelyssä tarvittavia työkoneita ja laitteita pukeutuu ja toimia asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti säädösten edellyttämällä tavalla ja ottaa huomioon massatavaralajien vaikutuksen kuljetustehtävän suorittamiseen tietää maksimiajoajat sekä minimilepoajat vuorokaudessa ja käyttää ajopiirturia oikein tunnistaa ennakoivan ajon periaatteet. tietää massatavaran kuljettamiseen ja näihin käytettäviin ajoneuvoihin liittyvät säädökset tietää keskeiset ajo- ja lepoaikasäädökset sekä keskeiset työaikasäädökset ja soveltaa niitä työssään ymmärtää ennakoivan ajamisen turvallisuusvaikutukset. noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. suunnittelee ja valitsee kuljetustehtävään ja olosuhteisiin soveltuvan taloudellisen ja turvallisen reitin kuormaa kuljetustehtävän edellyttämään kuorma-autoon tai yhdistelmäajoneuvoon mahdollisimman suuren hyötykuorman erilaisilla massalajeilla suorittaa massakuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoivan ajon periaatteiden mukaisesti laatia laatujärjestelmän edellyttämiä poikkeama- tai vahinkoraportteja tarkastaa ja käyttää ajoneuvossa olevia laitteita ja välineitä sekä työkoneita määräysten mukaan ja huomioida olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön on aloitteellinen sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden ominaisuudet ja osaa soveltaa säädöksiä sekä fysiikan lakeja työssään erilaisissa tilanteissa suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä ottaen huomioon ajo- ja lepoaikasäädökset sekä työaikasäädökset suorittaa oman työtehtävänsä ennakoivan ja taloudellisen ajon periaatteita noudattaen.

68 65 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt Massatavarakuljetukset 20 ov Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmiudet massatavarakuljetuksiin (8 ov) Massatavaran kuljettaminen (12 ov) Valmiudet massatavarakuljetuksiin (8 ov) o ajoneuvon kunnosta huolehtiminen o työtehtävässä tarvittavien asiakirjojen käyttö o massatavarakuorman käsittelylaitteen käyttö o eri massatavaroiden ominaispainot- ja lajit o erilaisilla massatavaroilla hyötykuorman kuormaaminen o ympäristöstä huolehtiminen o reittisuunnitelman ja aikataulun laatiminen o ajo-, lepo- ja työaikalainsäädännön noudattaminen o apuvälineiden (kartat, gps) hyödyksi käyttäminen o laaditun kuljetussuunnitelman arvioiminen o yhteistyötaitojen merkityksen perusteet o tieturvakoulutuksen suorittaminen Massatavaran kuljettaminen (12 ov) o turvallinen liikennekäyttäytyminen o laaditussa aikataulussa pysyminen

69 66 o o o o o o ennakoiva ja taloudellinen ajaminen kestävä kehitys huomioiden työturvallisuuden merkitys työssäjaksamisessa onnettomuustilanteisiin varautuminen ongelmatilanteisiin varautuminen erilaisissa ympäristöissä asiakaspalvelu; henkilökohtainen palvelutilanne erilaisissa asiakaskontakteissa telemaattisten sovellusten käyttö. Oppimisen arviointi Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaisen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Tutkinnon osan opiskelu edellyttää ajokorttiasetuksen mukaiset määräykset. Opetusmenetelmät Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, erilaisten opetusmateriaalien avulla sekä käytännön harjoitteilla oppilaitoksen monipuolisella kalustolla, henkilöliikenteen yrityksissä työssäoppimalla. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa kuljettamalla kuorma-autolla tai ajoneuvoyhdistelmällä massatavarakuorman mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalinen hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Työssäoppiminen kestää 8 opintoviikkoa, mutta osaaminen arvioidaan kahden viimeisen viikon aikana, jonka aikana ammattiosaamisen näyttö otetaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiaineiden opettaja.

70 67 Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava aktiivisesti sovittuja opetusaikoja ja annettuja oppimistehtäviä, jos näin ei tapahdu, niin opettajaryhmä harkitsee kriittisessä tapauksessa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen todettu olevan sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Ympäristönhuollonkuljetukset 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa kuormata ja purkaa kuorma-auto ympäristöhuollossa syntyvillä aineilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa suorittaa annetun kuljetustehtävän ajo- ja lepoaika-asetuksen tai työaikalain mukaan käyttää ympäristönhuollonkuljetuksissa kuormaukseen ja purkamiseen tarvittavia päälirakenteita ja välineitä tunnistaa pneumaattisen ja sähköisen hydrauliikan ohjausjärjestelmän toiminnot tunnistaa ja erottaa toisistaan eri jätejakeet käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn sekä ympäristön suojeluun vaikuttavat asiat noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien sekä ympäristölain vaatimuksia toimia asiakaspalvelutilanteissa sopimuksen mukaisesti. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Työn kokonaisuuden hallinta suorittaa ympäristöhuollon perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan suorittaa ympäristöhuollon keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön suoriutuu ympäristöhuollon prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa

71 Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Reittitoteutus Kuljetustehtävä Päälirakenteet ja välineet Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvallinen kuljettaminen Hydrauliikan ohjausjärjestelmät 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. selviytyy opastettuna kartan tai navigaattorin tai molempien avulla oikeaan määränpäähän selviytyy ohjatusti ympäristöhuollon kuljetuksesta säädösten mukaisesti selvittää kuorma-auton tai yhdistelmäajoneuvon asiakirjoista säädösten mukaisen kuormauksen käyttää ohjatusti ympäristönhuollossa käytettävissä ajoneuvoissa olevia laitteita ja välineitä käyttäytyy ja vastata puhelimeen ohjeiden mukaisesti. suorittaa työtehtävän suunnitellulla reitillä suorittaa ympäristöhuollon kuljetuksen turvallisesti ja säädösten mukaisesti täyttää kuljetustehtävän edellyttämiä raportteja käyttää itsenäisesti käyttää ympäristönhuollossa käytettävissä ajoneuvoissa olevia laitteita ja välineitä pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti ja säädösten mukaisesti. tunnistaa ajo- ja lepoaikalain sekä työaikalain eroavaisuudet tunnistaa ennakoivan ajon periaatteet erottelee sähköisen ja pneumaattisen ohjausjärjestelmän toisistaan. tietää ympäristönhuollon kuljetuksiin liittyvät säädökset tietää ajo- ja lepoaikasäädökset sekä keskeiset työaikasäädökset ja soveltaa niitä työssään ymmärtää ennakoivan ajamisen turvallisuusvaikutukset hallitsee yhden ohjausjärjestelmän toimintaperiaatteen. 68 toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. pystyy toteuttamaan itsenäisesti suunnitelman mukaisen reittikeräilyn taloudellisesti ja turvallisesti suorittaa ympäristöhuollon kuljetuksen asiakaspalvelun vaatimusten mukaisesti turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoivan ajon periaatteiden mukaisesti laatii laatujärjestelmän edellyttämiä poikkeama- tai vahinkoraportteja käyttää ja tarkastaa ajoneuvossa olevia laitteita ja välineitä määräysten mukaan sekä suorittaa päivittäisen tarkastuksen ja huollon on itsenäinen sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. tunnistaa ja erottaa toisistaan eri jätejakeet ja niiden ominaisuudet sekä soveltaa oman toimintansa erilaisiin tilanteisiin suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä ottaen huomioon ajo- ja lepoaikasäädökset tai työaikasäädökset suorittaa oman työtehtävänsä ennakoivan ja taloudellisen ajon periaatteita noudattaen suorittaa itsenäisesti hydrauliikan ohjausjärjestelmän tarkastuksen ja koekäytön. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä osaa johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja

72 69 Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa kuormaamalla ja kuljettamalla kuorma-autolla jätejakeista muodostuvan kuorman mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen verkkoavusteinen opetus Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Ympäristönhuollon kuljettajana toimiminen (10 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset, maahantuojien ja valmistajien merkkikohtaiset ohjeet ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus) Työkokeet

73 70 Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: ympäristöhuollossa syntyvien aineiden kuormaaminen ja purkaminen kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän kuljettaminen työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa pneumaattisen ja sähköisen hydrauliikan ohjausjärjestelmän tunteminen eri jätejakeiden erottaminen telemaattisia sovellusten käyttäminen työympäristön järjestys ja siisteys asiakaspalvelutilanteen hoitaminen Ajoitus 3 lukuvuoden aikana. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa tehdä linja-autoon ajonlähtötarkastuksen palvelutehtävässään toimia, tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta kaukoliikenteessä käyttää käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla käsitellä yleisesti käytössä olevien lipputuotteita kaukoliikenteessä tarvittaessa myydä muita linja-autossa myytäviä tuotteita tehdä tilityksen käsitellä ja kuljettaa linja-autossa kuljetettavaa rahtia sekä niihin kuuluvia asiakirjoja ja laitteita kuljettaa linja-autoa säädösten mukaisesti, turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa toimia oikein onnettomuustilanteessa noudattaa työssään työ- sekä ajo- ja lepoaikasäädöksiä vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana toimia aikataulujen ja ajosarjojen edellyttämällä tavalla

74 71 Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Linja-auton ajoon lähtötarkastus Asiakaspalvelu linjaautoliikenteessä Lipun myynti ja lipunmyyntijärjestelmien käyttö Tavarankuljetusketju linjaautoliikenteessä Turvallinen ja taloudellinen ajo 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Lainsäädäntö, ohjeet ja määräykset Toiminta konfliktitilanteissa Linja-autoliikenteen yrittäjälähtöisyys tekee tarkastukset ennen ajoon lähtöä ohjekirjan mukaan toimii normaalissa asiakaspalvelutilanteessa asiallisesti käsittelee kaukoliikenteen peruslippuja ja matkakortteja sekä hallitsee lipunmyyntijärjestelmän peruskäytön kuljettaa opastettuna rahtia linjaautossa kuljettaa linja-autoa turvallisesti erilaisissa liikenneympäristöissä. tarkistaa linja-auton liikenneturvallisuuskunnon ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista toimii itsenäisesti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa käyttää lipunmyyntijärjestelmää lähes itsenäisesti ja tunnistaa erilaiset kaukoliikenteen lipputuotteet kuljettaa lähes itsenäisesti rahtia ja käyttää niihin kuuluvia asiakirjoja ja laitteita kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti helpossa liikenneympäristössä. tietää ja noudattaa ajo- ja lepoajoista annettuja määräyksiä toimii asiallisesti ristiriita- ja reklamaatiotilanteessa pyrkii toimimaan myönteistä yrityskuvaa edistäen. toimii lähes itsenäisesti linjaautoliikennettä ohjaavien säädösten mukaan liikenteessä tietää pääosin heitteillejättöä koskevat säädökset ja järjestyksen pitämiseen liittyvät toimet toimii myönteistä yrityskuvaa edistäen. tarkistaa linja-auton liikenneturvallisuuskunnon ja suorittaa kuljettajalle kuuluvia toimenpiteitä tiedottaa, neuvoo ja opastaa eri asiakasryhmiä palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa sujuvasti käyttää oikein ja sujuvasti yleisesti käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää sekä myy erilaisia kaukoliikenteen lipputuotteita ja muita autossa myytäviä tuotteita kuljettaa rahtia ja käyttää niihin kuuluvia asiakirjoja ja laitteita sekä kuormaa linja-auton säädöksien edellyttämällä tavalla kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti kaupunkiliikenteessä. toimii itsenäisesti määräysten ja ohjeiden mukaisesti liikenteessä sekä toimittaa löytötavarat ohjeiden mukaisesti tietää säädökset ja toimii oikein erilaisissa ristiriitatilanteissa linjaautoliikenteessä tietää linja-autoliikenteeseen vaikuttavien tulojen ja kustannuksien perusteet ja pyrkii vaikuttamaan myönteisesti niihin omalla toiminnallaan.

75 72 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä osaa johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt Valmiudet kaukoliikenteenkuljetuksiin (8 ov) linja-autojen ajonlähtötarkastukset ja ajoneuvon kunnon seurannan harjoitukset lipunmyyntijärjestelmän käyttö kaukoliikenteessä; liput, kortit tavaran kuljetus kaukoliikenteessä; rahdin tekeminen, asiapaperit kuljettajan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen lisääminen aikataulujen merkitys kaukoliikenteessä; jatkoyhteydet linja-autonkuljettajan työaikalainsäädännön keskeiset ohjeet ja määräykset erilaisten asiakkaiden huomioonottaminen kaukoliikenteessä sisäisen yrittäjyyden merkitys kuljetusten kannattavuuden kannalta Henkilökuljetukset kaukoliikenteessä (2 ov) turvallinen ja taloudellinen ajaminen kestävä kehitys huomioiden työturvallisuuden merkitys työssäjaksamisessa onnettomuustilanteisiin varautuminen ongelmatilanteisiin varautuminen erilaisissa ympäristöissä asiakaspalvelu; henkilökohtainen palvelutilanne erilaisissa tilanteissa tilityksen tekeminen. Oppimisen arviointi Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaisen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

76 73 Tutkinnon osan opiskelu edellyttää ajokorttiasetuksen mukaiset määräykset. Opetusmenetelmät Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, erilaisten opetusmateriaalien avulla sekä käytännön harjoitteilla oppilaitoksen monipuolisella kalustolla, henkilöliikenteen yrityksissä työssäoppimalla. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa suorittamalla yhden linjaajon kaukoliikenteessä linja-autolla mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalinen hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Työssäoppiminen kestää 8 opintoviikkoa, mutta osaaminen arvioidaan kahden viimeisen viikon aikana, jonka aikana ammattiosaamisen näyttö otetaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiaineiden opettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava aktiivisesti sovittuja opetusaikoja ja annettuja oppimistehtäviä, jos näin ei tapahdu, niin opettajaryhmä harkitsee kriittisessä tapauksessa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen todettu olevan sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa tehdä ajoon lähtötarkastuksen linja-autoon palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta palveluliikenteen peruspalveluista toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa

77 74 kuljettaa linja-autoa asiakasystävällisesti ja palveluliikenteeseen kuuluvalla tavalla käyttää käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa erilaisilla maksutavoilla toimia kutsuohjatussa palveluliikenteessä käyttää oikein linja-autossa olevia apuvälineitä kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana toimia oikein onnettomuustilanteissa noudattaa työssään työ- sekä ajo- ja lepoaikasäädöksiä. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Linja-auton ajoon lähtötarkastus Asiakaspalvelu palveluliikenteessä suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee tarkastukset ennen ajoon lähtöä ohjekirjan mukaan toimii normaalissa asiakaspalvelutilanteessa asiallisesti tarkistaa linja-auton liikenneturvallisuuskunnon ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista toimii itsenäisesti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. tarkistaa linja-auton liikenneturvallisuuskunnon ja suorittaa kuljettajalle kuuluvia toimenpiteitä tiedottaa, neuvoo ja opastaa eri asiakasryhmiä palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa sujuvasti Lipun myynti ja lipunmyyntijärjestelmien käyttö Erityisryhmät käsittelee palveluliikenteen peruslippuja ja matkakortteja sekä hallitsee lipunmyyntijärjestelmän peruskäytön tunnistaa eri asiakasryhmien tarpeet käyttää lipunmyyntijärjestelmää lähes itsenäisesti ja tunnistaa erilaiset palveluliikenteen lipputuotteet pyrkii toimimaan eri asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti jättää asiakkaan turvallisesti ja ohjeiden sekä määräyksien edellyttämällä tavalla käyttää oikein ja sujuvasti yleisesti käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää sekä myy erilaisia palveluliikenteen lipputuotteita toimii omatoimisesti eri asiakasryhmien tarpeiden mukaisesti Apuvälineiden käyttö käyttää linja-auton apuvälineitä ohjatusti käyttää linja-auton apuvälineitä lähes itsenäisesti käyttää linja-auton apuvälineitä itsenäisesti ja tarkoituksen mukaisesti

78 75 Kutsuohjaus selvittää kutsuohjauksen toimintaperiaatteen toimii lähes itsenäisesti kutsuohjatussa liikenteessä opastaa asiakasta kutsuohjatun liikenteen palveluista Turvallinen ja taloudellinen ajo 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Lainsäädäntö, ohjeet ja määräykset Liikennesopimus 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka kuljettaa linja-autoa turvallisesti erilaisissa liikenneympäristöissä. kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti helpossa liikenneympäristössä. noudattaa ajo- ja lepoajoista annettuja määräyksiä tietää palveluliikennettä määräävän liikennesopimuksen sisällön. toimii lähes itsenäisesti linjaautoliikennettä ohjaavien säädösten mukaan liikenteessä toimii lähes itsenäisesti liikennesopimuksen mukaisesti. noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti kaupunkiliikenteessä. toimii itsenäisesti kaikkien määräysten ja ohjeiden mukaisesti liikenteessä sekä toimittaa löytötavarat ohjeiden mukaisesti toimii itsenäisesti liikennesopimuksen mukaisesti. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Opetuksen toteuttaminen Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät 10 ov Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmiudet palveluliikennekuljetuksiin (8 ov) Henkilökuljetukset palveluliikennekuljetuksissa (2 ov) Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Valmiudet palveluliikennekuljetuksiin (8 ov) o linja-auton ajonlähtötarkastus o lipunmyyntijärjestelmän tunteminen ja käyttäminen o taloudellinen toiminnan merkitys ajosuoritteille o linja-auton apuvälineiden tunnistaminen ja käyttäminen o asiakaspalvelu palveluliikenteessä

79 76 o erityisryhmien vaatimukset ajotapahtumassa Henkilökuljetukset palveluliikennekuljetuksissa (2 ov) o työaikalainsäädännön keskeiset määräykset o palveluliikenteen ohjeet ja määräykset o turvallinen liikennöinti ja kestävän kehityksen huomioonottaminen o vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen o toimiminen kutsuohjatussa palveluliikenteessä Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetusmenetelmät: Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, käytännön harjoitteilla, työssäoppimisen ja erilaisten opetusmateriaalien avulla Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa suorittamalla kuljetustehtävän palveluliikenteessä mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalinen hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Työssäoppiminen kestää 8 opintoviikkoa, mutta osaaminen arvioidaan kahden viimeisen viikon aikana, jonka aikana ammattiosaamisen näyttö otetaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiaineiden opettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava aktiivisesti sovittuja opetusaikoja ja annettuja oppimistehtäviä, jos näin ei tapahdu, niin opet-

80 77 tajaryhmä harkitsee kriittisessä tapauksessa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen todettu olevan sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta perustilausajoliikenteessä toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa suunnitella tilausajon kotimaanliikenteeseen käsitellä kotimaan liikenteeseen liittyviä tilausajojen asiakirjoja kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa toimia oikein onnettomuustilanteessa käyttää ajo- ja lepoaikaa mittaavia laitteita säädösten edellyttämällä tavalla määritellä ja soveltaa säädösten mukaisesti linja-autonkuljettajan ajo- ja lepoaikoja suunnistaa haluttuun kohteeseen. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Linja-auton ajoon lähtötarkastus Asiakaspalvelu tilausajoliikenteessä suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee tarkastukset ennen ajoon lähtöä ohjekirjan mukaan toimii normaalissa asiakaspalvelutilanteessa asiallisesti tarkistaa linja-auton liikenneturvallisuuskunnon ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista toimi itsenäisesti erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. tarkistaa linja-auton liikenneturvallisuuskunnon ja suorittaa kuljettajalle kuuluvia toimenpiteitä tiedottaa, neuvoo ja opastaa eri asiakasryhmiä palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa sujuvasti

81 78 Ajon suunnittelu Asiakirjojen käsittely Suunnistus Turvallinen ja taloudellinen ajo 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Lainsäädäntö, ohjeet ja määräykset Linja-autoliikenteen yrittäjälähtöisyys 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka suunnittelee yksinkertaisen ajettavan tilausajoreitin ottaa kuittauksen asiakkaalta tilausajomääräykseen paikantaa kartalta lähtöpaikan ja kohteen sekä osittaa kartalta optimaalisimman reitin kuljettaa linja-autoa turvallisesti erilaisissa liikenneympäristöissä. suunnittelee tilausajoreitin ja - aikataulun tietää tilausajomääräyksen sisällön paikantaa itsensä kartalta matkan eri vaiheissa kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti helpossa liikenneympäristössä. noudattaa ajo- ja lepoajoista annettuja määräyksiä pyrkii toimimaan myönteistä yrityskuvaa edistäen. toimii lähes itsenäisesti linjaautoliikennettä ohjaavien säädösten mukaan liikenteessä toimii myönteistä yrityskuvaa edistäen. noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita, tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. ottaa ja jättää asiakkaat turvallisesti ja ohjeiden edellyttämällä tavalla tekee omatoimisesti tilausajosuunnitelman huomioiden ajo- ja lepoajoista annetut säädökset sekä asiakkaan toiveet informoi asiakasta tilausajomääräyksen sisällöstä sekä kirjaa mahdolliset poikkeamat ajaa optimaalisinta tai asiakkaan toivomaa reittiä kohteeseen kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti kaupunkiliikenteessä. toimii itsenäisesti kaikkien määräysten ja ohjeiden mukaisesti liikenteessä sekä toimittaa löytötavarat ohjeiden mukaisesti tietää linja-autoliikenteeseen vaikuttavien tulojen ja kustannuksien perusteet ja pyrkii vaikuttamaan myönteisesti niihin omalla toiminnallaan. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista.

82 79 Opetuksen toteuttaminen Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmiudet tilausajokuljetuksiin (2 ov) Henkilökuljetukset tilausajoliikenteessä (8 ov) Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Valmiudet tilausajokuljetuksiin (2 ov) o erilaisten linja-autojen ajonlähtötarkastukset o kuljettajan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen lisääminen o ajon ja aikataulujen suunnittelu hyödyntäen telemaattisia järjestelmiä; kartat, Gps o kuljetustehtävän asiakirjojen käsittely o erilaisten asiakkaiden huomioonottaminen; vanhukset, koululaiset Henkilökuljetukset tilausajoliikenteessä (8 ov) o asiakaspalvelu; henkilökohtainen palvelutilanne, puhelinasiointi, auton ja asiapapereiden käsittelyyn liittyvät tilanteet, ko. yrityksen palvelunormit o turvallinen ja taloudellinen ajaminen; kestävän kehityksen huomioonottaminen o linja-autonkuljettajan työaikalainsäädännön keskeiset ohjeet ja määräykset o työturvallisuuden huomioonottaminen; oman jaksamisen ja säännösten huomioiminen o onnettomuustilanteisiin varautuminen o ongelmatilanteisiin varautuminen erilaisissa ympäristössä o tilausajon suunnittelu apuvälineitä hyödyntäen Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetusmenetelmät: Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, käytännön harjoitteilla oppilaitoksen kuljetustehtävillä, linja-autoyrityksissä suoritettavilla asiakaskuljetuksilla sekä erilaisten opetusmateriaalien avulla Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa suorittamalla kuljetustehtävän tilausajoliikenteessä. Hän ajaa tilausajon vähintään D1-luokan linja-autolla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.

83 80 Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalinen hallinta kokonaan työn perustana oleva tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näytön kuvaus Työssäoppiminen kestää 8 opintoviikkoa ja näytön osuus siitä on 1-5 päivää. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiaineiden opettaja. Muun osaamisen arviointi Seuraavat osiot ammattiosaamisen näytöstä on muuta arviointia ja jos niitä ei pystytä ammattiosaamisen näytössä todentamaan, silloin ne varmennetaan oppilaitoksessa työkokeilla tai oppimistehtävillä. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija on oppinut pääsääntöisesti ne asiat, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava aktiivisesti sovittuja opetusaikoja ja annettuja oppimistehtäviä, jos näin ei tapahdu, niin opettajaryhmä harkitsee kriittisessä tapauksessa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen todettu olevan sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Terminaalitoiminnot ja lastaus 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla käyttää ja tulkita telemaattisia järjestelmiä määritellä ja laskea työtehtävässään rahdituspainon käyttää kuljetusasiakirjoja pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita vastaanottaa ja säilyttää tavaroita kerätä ja lähettää tavaroita kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa toimia kuormantekijän vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti kuormaustehtävässä

84 81 huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa toimia asiakaspalvelutilanteissa alansa työturvallisuusohjeet. Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa ADR-peruskurssin. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. Terminaalitoiminnot ohjattuna punnitsee, kuutioi ja lavametrittää erilaisia tavaroita Tavaran käsittely lukee ja ymmärtää kuljetusasiakirjoista keskeiset tiedot tekee ohjattuna kestävän pakkauksen rahdittaa itsenäisesti yleisimpiä kuljetettavia tavaroita käyttää erilaisia kuljetusasiakirjoja pakkaa tavarat ja käyttää keskeisiä pakkausmerkintöjä ohjattuna noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. rahdittaa itsenäisesti yleisimpiä kuljetettavia tavaroita ja neuvoo rahditusasioissa asiakasta käyttää erilaisia kuljetusasiakirjoja ja tekee tarvittaessa sähköiset kirjaukset pakkaa tavaran kuljetuksen edellyttämällä tavalla purkaa ja vastaanottaa tavaran ohjattuna tekee tavaran keräilyn ohjattuna vastaanottaa ja sijoittaa tavaran ohjeiden mukaan tekee tavaran keräilyn ja valmistelee tavaran kuljetusta varten ohjeiden mukaan vastaanottaa ja sijoittaa tavaran määrättyyn paikkaan kerää tavarat ja sijoittaa ne oikeisiin lähetyspaikkoihin

85 82 Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen Työympäristö Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kuljetusyksiköt Kuormantekijän vastuut ja velvollisuudet Laatu- ja ympäristöjärjestelmät Yrittäjyys Logistiset ja telemaattiset järjestelmät 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ohjattuna tarkastaa ja käyttää kuormansidontavälineitä ja haarukkavaunua valmistelee kuorma-auton kuormatilan ja kuormaa sen säädösten mukaisesti varmistaa yksittäisen kappaleen määräysten mukaisesti pitää tarvittavat työvälineet ja asiakirjat siisteinä ja järjestyksessä sekä siivoaa työympäristönsä käyttäytyy ja vastaa puhelimeen työtehtävän edellyttämällä tavalla. itsenäisesti käyttää kuormansidontavälineitä sekä ohjatusti kuormankäsittelylaitteita määräysten mukaisesti kuormaa kuorma-auton kuormatilan kuormauksen perusperiaatteiden mukaisesti käyttäen soveltuvia kuormankäsittelylaitteita käyttää kollien sijoittelua ja tuentaa kuorman varmistuksen apukeinona tarkastaa ja käyttää kuormansidonta- ja käsittelylaitteita määräysten mukaan sekä huomioi olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön kuormaa kuorma-autoon mahdollisimman suuren hyötykuorman oikeassa purkujärjestyksessä soveltaa tarvittavia kuorman varmistuksen keinoja määräysten ja ohjeiden mukaisesti lajittelee työssä syntyneet jätteet toteuttaa työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia valintoja pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. tietää yleisimmät kappaletavaroiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusyksiköt tietää kuormantekijän vastuiden ja velvollisuuksien merkityksen kuormauksessa tietää yleisimmät käytössä olevat laatu- ja ympäristöjärjestelmät noudattaa ohjattuna työssään taloudellisen työskentelyn periaatteita tietää työsopimuksen syntymisen periaatteet tietää telemaattisen järjestelmän merkityksen rahdinkuljetuksessa. tietää erilaisille kappaletavaroille soveltuvat kuljetusyksiköt tietää kuormantekijän vastuut ja velvollisuudet sekä huomioi ajoneuvon suurimmat sallitut massat selvittää laatu- ja ympäristöjärjestelmien perusperiaatteet noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita selvittää työsopimuksesta sopijaosapuolten oikeudet ja velvollisuudet selvittää kuljetuslogistiikan järjestelmän perusperiaatteet. on aloitteellinen sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. valitsee erilaisille kappaletavaroille ja kuormatiloille soveltuvat kuljetusyksiköt soveltaa tietoa erilaisten kappaletavarakuljetuksien lähetyksissä tietää laatu- ja ympäristöjärjestelmien merkityksen yrityksen toiminnassa arvioi ja kehittää työtään yrityksen taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden suuntaisesti tuntee työsopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet työmarkkinajärjestelmän osana arvioi ja soveltaa sekä kehittää omaa toimintaansa erilaisissa logistisissa järjestelmissä. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita ja tietää työvireyteen vaikuttavat asiat tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä Vuorovaikutus ja yhteistyö ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen Oppiminen ja ongelmanratkaisu tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista.

86 83 Opetuksen toteuttaminen Terminaalitoiminnot ja lastaus 10 ov Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Valmistautuminen kuormaukseen (2 ov) Kuorman käsittelylaitteet ja kuormaaminen (4 ov) Työturvallisuus (4 ov) Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Valmistautuminen kuormaukseen (2 ov) o suorittaa T-kortin, trukkikortin, työturvallisuus- ja tulityökortin o tietotekniikka o rahtikirjat ja tiekuljetussopimuslaki o perustason ammattipätevyyden opiskelu o työskentely-ympäristöstä huolehtiminen Kuorman käsittelylaitteet ja kuormaaminen (4 ov) o perustason ammattipätevyyden opiskelu o logistiset järjestelmät o kuutiotilavuuden ja rahdituspainojen laskeminen o kuormankäsittelylaitteet o tavarankäsittely o pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät o erilaisten tavaroiden kuormaus ja purkaminen säädösten ja määräysten mukaisesti o kuljetusalan työturvallisuus Työturvallisuus (4 ov) o kuljetusalan työturvallisuus o työturvallisuusohjeet ADR- peruskurssin suorittamisen edellytyksenä on vähintään B- luokan ajokortti. Kurssi voidaan suorittaa muun tutkinnon osan yhteydessä. Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opetusmenetelmät: Opetus toteutetaan yhteistoiminnallisin opetusmenetelmin, käytännön harjoitteilla, työssäoppimisen ja erilaisten opetusmateriaalien avulla

87 84 Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevasta tiedonhallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Kuljetusyksiköiden osaaminen varmennetaan oppilaitoksella. Ammattiosaamisen näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa valmistelemalla kappaletavaralähetyksen sekä kuormaamiseen käytettävän kuorma-auton kuormatilan ja välineet sekä kuormaamalla ja varmistamalla kuorman kuljetuksen edellyttämään kuormatilaan mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Terminaalitoiminnot ja lastaus tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö suoritetaan kuorma-auton tavarankuljetusten hallinnan näytön yhteydessä. Työssäoppiminen kestää 8 opintoviikkoa, mutta osaaminen arvioidaan kahden viimeisen viikon aikana, jonka aikana ammattiosaamisen näyttö otetaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista vastaa ammattiaineiden opettaja. Etenemisehto Opiskelijan on noudatettava annettuja opetusaikoja- ja oppimistehtäviä. Työssäoppimiseen voi osallistua vasta, kun opiskelija on oppinut keskeiset ammatilliset asiat. Opettajat harkitsevat kriittisessä tapauksessa opiskelijan osallistumisen työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttöön voi osallistua vasta, kun osaaminen todettu olevan sillä tasolla, että näyttö on mahdollista suorittaa hyväksytysti Vaarallisten aineiden käsittely 5 ov Ammattitaitovaatimukset osaa tunnistaa kolleista vaarallisten aineiden merkinnät ja aineluokat selvittää aineiden vaaraominaisuudet pakata vaaralliset aineet säädösten ja määräysten mukaisesti merkitä kollit säädösten ja määräysten mukaisesti määrittää eri aineiden vapaarajat määrittää eri aineiden yhteenkuormauskiellot käyttää varallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja sijoittaa vaarallisia aineita sisältävät kollit varastoon säädösten ja määräysten mukaisesti

88 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tavaran pakkaaminen, lähettäminen ja vastaanottaminen Tavaran sijoittaminen ja varastointi Asiakirjat käyttää varallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja sijoittaa vaarallisia aineita sisältävät kollit varastoon säädösten ja määräysten mukaisesti käsitellä vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti käyttää oikein suojavälineitä terveyshaittojen ehkäisemiseksi huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään laatujärjestelmien vaatimuksia toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti vahinkotilanteissa toimia asiakaspalvelutilanteissa käsitellä vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti. tietää eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee ohjattuna omaa työtään suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee itsenäisesti työsuunnitelman suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. pakkaa, lähettää ja vastaanottaa vaarallisia aineita VAKsäädösten mukaisesti ryhmän jäsenenä sijoittaa tavaroita varastoon ja varastoi vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti tietää vaarallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavat asiakirjat pakkaa, lähettää ja vastaanottaa vaarallisia aineita VAK-säädösten mukaisesti itsenäisesti sijoittaa tavaroita varastoon aineiden ominaisuudet huomioiden sekä varastoi vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti käsittelee vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytettyjä asiakirjoja ja hakee niistä työtehtävissään tarvitsemansa tiedot 85 noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. pakkaa, lähettää ja vastaanottaa vaarallisia aineita VAK-säädösten mukaisesti ja hakee lisätietoa sekä soveltaa sitä työtehtävissään sijoittaa tavaroita varastoon aineiden ominaisuudet huomioiden sekä varastoi vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti hakemalla lisätietoa sekä soveltamalla sitä työtehtävissään laatii säädösten edellyttämiä vaarallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja ja hakee itsenäisesti työtehtävissään tarvitsemansa tiedot

89 86 Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvallinen varastointi Vastuut ja velvollisuudet Toiminta vaara- ja vahinkotilanteessa 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttäytyy ja vastaa puhelimeen ohjeiden mukaisesti. pukeutuu ja toimii asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. tietää kemikaalilain vaarallisten aineiden käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset tietää VAK-säädösten mukaiset vastuut ja velvollisuudet työtehtävissään hälyttää apua vahinkotilanteissa. käyttää työtehtävissään työpaikkansa vaarallisille aineille tarkoitettua varastoa itsenäisesti suorittaa säädösten edellyttämät tehtävät ja toimenpiteet itsenäisesti hälyttää apua vahinkotilanteissa ja antaa viranomaisille tilannearvion. noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen on aloitteellinen sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. hakee vaarallisten aineiden varastointiin ja käsittelyyn tarvittavaa tietoa kemikaalikorteista ja säädöskokoelmista valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä työtehtävissään kuljetusketjun turvallisuutta ja säädösten mukaisuutta käsittelee vaarallisia aineita turvallisuusohjeiden edellyttämällä tavalla ja toimia yrityksen ohjeiden mukaan vahinkotilanteissa. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmaksi Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa osaamisensa käsittelemällä varastossa kuljetusketjuun liittyen vaarallisiksi aineiksi luokiteltavia aineita. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta turvallinen varastointi ja vastuut ja velvollisuudet elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan.

90 87 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen verkkoavusteinen opetus Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Vak -aineiden varastointi (5 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset, maahantuojien ja valmistajien merkkikohtaiset ohjeet ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus) Työkokeet Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: vaarallisten aineiden merkinnät ja aineluokat aineiden vaaraominaisuudet vaaralliset aineet pakkaaminen kollien merkinnät eri aineiden vapaarajat eri aineiden yhteenkuormauskiellot varallisten aineiden kuljetusten asiakirjat vaarallisia aineita varastointi vaarallisten aineita käsittely suojavälineiden käyttö työympäristön järjestys ja siisteys ohjeiden ja määräysten mukainen toiminta vahinkotilanteissa toimiminen asiakaspalvelutilanteissa Ajoitus 3. lukuvuoden aikana Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja

91 88 tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet Varaston tietojärjestelmät 5 ov Ammattitaitovaatimukset osaa käyttää varastokirjanpito-ohjelmaa varastokirjanpidon perusteet päivittää saldoja varastokirjanpito-ohjelmaan tulostaa raportteja varaston tietojärjestelmän avulla tulkita varaston seurantaraportteja. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Varastokirjanpitoohjelman käyttö Saldojen päivittäminen Varastodokumenttien tulostus 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Varastokirjanpidon perusteet suunnittelee ohjattuna omaa työtään suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee itsenäisesti työsuunnitelman suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. hallitsee varastokirjanpitoohjelman peruskäytön ohjatusti käyttää varastokirjanpito-ohjelmaa noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. käyttää varastokirjanpitoohjelmaa itsenäisesti ja ymmärtää sieltä saatavaa tietoa päivittää ohjattuna saldoja päivittää saldoja päivittää varastosaldot itsenäisesti ja oikein tulostaa varastodokumentteja. hallitsee saapumis- ja lähetysdokumenttien tulostuksen. tietää varastokirjanpidossa ylläpidettävät yleiset tiedot tietää erilaisia varastokirjanpidossa ylläpidettäviä tietoja tulostaa saapumis- ja lähetysdokumentteja sekä erilaisia varastoraportteja tulkiten niitä. Hallitsee hyvin varastohkirjanpidossa ylläpidettävät tiedot,

92 89 Varastotapahtumien tulkitseminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tietää pääsääntöisesti, miten varastotapahtumia tulkitaan. tulkitsee keskeisiä varastotapahtumia. noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen kuten saldot, hyllypaikat ja hankintahinnat tulkitsee hyvin erilaisia varastokirjanpidossa olevia tapahtumia ja tietää niiden merkityksen yritykselle. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa ja osaamisensa käyttämällä varaston tietojärjestelmää. Opiskelija selvittää lisäksi varastokirjanpidon merkitystä ja selvittää ohjelman keskeiset toiminnot. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevasta tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky sekä vuorovaikutus ja yhteistyö. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla

93 90 Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen verkkoavusteinen opetus Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Varasto-ohjelmat (5 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset, maahantuojien ja valmistajien merkkikohtaiset ohjeet ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus) Työkokeet Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: varastokirjanpito-ohjelman käyttäminen varastokirjanpidon perusteet saldojen päivittäminen varastokirjanpito-ohjelmaan raporttien tulostaminen varaston tietojärjestelmän avulla varaston seurantaraporttien tulkinta Ajoitus 3. lukuvuoden aikana Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet Tavaran kuljettaminen 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa tehdä ajoneuvon ajoon lähtö tarkastuksen kuormaukseen ja kuorman sitomiseen liittyvät määräykset ja ohjeet valmistella ajoneuvonsa kuormatilat kuormaus- tai purkausvalmiuteen valita kuormankäsittelylaitteen työtehtävän mukaisesti käyttää rahtikirjaa

94 91 kuorman sijoittamisen ja varmistamisen noudattaa työturvallisuusohjeita työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä huomioida kuorman asettamat vaatimukset kuljetustehtävän aikana huolehtia ajoneuvon siisteydestä toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtehtävissä. suorittaa kuljetustehtävän. 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Ajoon lähtö tarkastus Kuljetustehtävän suorittaminen Rahtikirjan käyttäminen Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa B-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinnon Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee ohjattuna omaa työtää tekee itsenäisesti työsuunnitelma suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tarkistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuskunnon käyttöohjekirjan mukaan suorittaa kuljetustehtävän ja ottaa huomioon muut tiellä liikkujat lukee ja ymmärtää rahtikirjan keskeiset tiedot varmistaa kuorman kuormansidontaliinaa käyttäen tarkistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuskunnon ja ilmoittaa havaitsemistaan puutteista suorittaa kuljetustehtävän vastuullisesti ja ennakoivaa ajotapaa noudattaen täyttää ja käyttää rahtikirjaa käyttää kuormansidontavälineitä sekä ohjatusti kuormankäsittelylaitteita määräysten mukaisesti noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. tarkistaa ajoneuvon liikenneturvallisuuskunnon ja suorittaa auton käyttäjälle kuuluvia toimenpiteitä suorittaa kuljetustehtävän taloudellista ja ennakoivaa ajotapaa noudattaen huomioiden kuorman erityisvaatimukset käyttää erilaisia kuljetusasiakirjoja ja tekee tarvittaessa sähköiset kirjaukset tarkastaa ja käyttää kuormansidonta- ja käsittelylaitteita määräysten mukaan sekä huomioi olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön

95 92 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kuljetusyksiköt Lainsäädäntö 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka valmistelee kuormatilan ja kuormaa sen säädösten mukaisesti. kuormaa kuormatilan kuormauksen perusperiaatteiden mukaisesti käyttäen soveltuvia kuormankäsittelylaitteita. tietää yleisimmät kappaletavaroiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusyksiköt suorittaa hyväksytysti B-luokan ajooikeuden. tietää erilaisille kappaletavaroille soveltuvat kuljetusyksiköt tietää, mistä alan lainsäädäntöön liittyvää tietoa löytyy. noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kuormaa mahdollisimman suuren hyötykuorman oikeassa purkujärjestyksessä. valitsee erilaisille kappaletavaroille ja kuormatiloille soveltuvat kuljetusyksiköt toimii ohjeiden ja säädösten mukaisesti kuljetustehtävässä. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa suorittaen annetun kuljetustehtävän säädösten ja kuljetettavan tavaran vaatimusten mukaisesti taloudellisesti ja tarkoituksenmukaista reittiä käyttäen aidossa työympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevasta tiedonhallinnasta ennakoivan ja taloudellisen ajon periaatteet elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä ammattietiikka.

96 93 Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen verkkoavusteinen opetus Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Lähettäjän velvollisuudet (2 ov) B -kuljettajatutkinto (8 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset, maahantuojien ja valmistajien merkkikohtaiset ohjeet ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus) Työkokeet Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: kuormaukseen ja kuorman sitomiseen liittyvät määräykset ja ohjeet valita kuormankäsittelylaitteen työtehtävän mukaisesti käyttää rahtikirjaa noudattaa työturvallisuusohjeita kuorman sijoittaminen ja varmistaminen kuorman asettamat vaatimukset kuljetustehtävän aikana ohjeiden ja määräysten mukainen toiminta työtehtävissä. B-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinto Kuljetustehtävän suorittaminen Ajoitus 2. ja 3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto B- kuljettajatutkinnon aloittamiseen oikeuttava ikä Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa

97 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tuotetuntemus Asiakaspalvelu Osto- ja myyntitapahtumat Täsmällisyys 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta palvella asiakkaita hyvän asiakaspalvelun mukaisesti markkinoinnin peruskäsitteitä käyttää yrityksen tavarantoimittajien tuotehakemistoja, hinnastoja ja luetteloita tunnistaa yrityksen keskeisimmät nimike- ja tuotevalikoimat arvioida erisuuruisten alennusten vaikutusta yrityksen talouteen arvioida rahti- ja varastointikulujen kustannusten vaikutuksia yrityksen tuotteiden osto- ja myyntitapahtumaan liittyviä toimintoja toimia yrityksen ja alan ohjeiden, laatuvaatimusten sekä lainsäädännön mukaisesti. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee ohjattuna omaa työtään suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee itsenäisesti työsuunnitelman suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tunnistaa yrityksen keskeisimmät tuotteet kykenee palvelemaan asiakkaita yrityksen ohjeiden mukaisesti tekee ohjattuna yrityksessä ostoon tai myyntiin liittyviä tehtäviä noudattaa työpaikan työaikoja ja toimii ohjattuna työohjeiden mukaisesti. hallitsee alan tuotteiden tuotetuntemusta hallitsee työhön liittyvän asiakaspalvelun sekä toimii yrityksen imagon mukaisesti käytöksellään ja pukeutumisellaan tekee yrityksessä ostoon tai myyntiin liittyviä avustavia tehtäviä noudattaa työaikoja ja toimii annettujen työohjeiden mukaisesti. Alennusten merkitys ymmärtää alennuksien merkityksen yrityksen toiminnalle tietää saatavien ja annettavien alennuksien määrän ja vaikutuksen kustannustehokkuuteen 94 noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti, sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. hallitsee tavarantoimittajien hakemistojen, hinnastojen ja luetteloiden käytön palvelee yrityksen sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita heidän tarpeensa tunnistaen sekä tuo esille asiakaspalvelutilan viihtyisyyteen liittyviä seikkoja tekee yrityksessä ostoon ja myyntiin liittyviä avustavia tehtäviä noudattaa työaikoja ja työohjeita sekä neuvottelee mahdollisista poikkeamista. ymmärtää hinnoittelua ja alennusvaikutuksen suhdetta asiakastyytyväisyyteen, myyntimäärään ja myyntikatteeseen

98 95 Rahti- ja varastointikustannukset Markkinointi 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka tietää rahti- ja varastointikustannusten muodostumisen perusperiaatteet tietää ohjattuna markkinoinnin merkityksen yritykselle. ymmärtää hankintahintakertoimen muodostumisen ymmärtää markkinoinnin merkityksen yritykselle. noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. selvittää rahti- ja varastointikustannusten vaikutuksen yrityksen talouteen hallitsee markkinoinnin perusteet ja osallistuu yrityksessä avustaviin markkinointitehtäviin. arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmaksi sekä tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa ja osaamisensa toimimalla varastossa osto- ja/tai myyntitoiminnoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Tämän tutkinnon osan ammattiosaamisen näytössä osoitetaan arviointikriteerien mukaisesti ainakin työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinnasta rahti- ja varastointikustannukset ja markkinointi elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteutustapa Tietopuolinen opetus yhteistoiminnallisin menetelmin käytännön harjoitteet oppilaitoksella työssäoppiminen verkkoavusteinen opetus

99 96 Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Varastotalous (8 ov) Markkinointi (2 ov) Ammattiosaamisen näytön lisäksi osaamista arvioidaan muulla arvioinnilla, jota on: Kirjalliset kokeet (alan toimintaa ohjaavat lait ja määräykset, maahantuojien ja valmistajien merkkikohtaiset ohjeet ja määräykset) Työssäoppimisen arviointi (arvioidaan niiden arvioinnin kohteiden osalta, joita ei tule ammattiosaamisen näytössä esille) Jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus) Työkokeet Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota seuraaviin asioihin: yrityksen keskeisimpien nimike- ja tuotevalikoimien tunnistaminen erisuuruisten alennusten vaikutus yrityksen talouteen rahti- ja varastointikulujen kustannusten vaikutukset yrityksen tuotteiden osto- ja myyntitapahtumaan liittyvät toiminnot asiakaspalvelu markkinoinnin peruskäsitteet Ajoitus 3. lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Paikallisesti tarjottavat logistiikka-alan tutkinnon osat Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kappaletavarakuljetukset 10 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän kappaletavaroilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla kiinnittää kappaletavarakuorman säädösten ja määräysten mukaisesti toimia yrityksen ja alan ohjeiden, laatuvaatimusten sekä lainsäädännön mukaisesti. suorittaa annetun kuljetustehtävän käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä tunnistaa ja erottaa toisistaan eri kappaletavaralajit ja niiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet

100 97 kuljetusasiakirjojen sisältämät merkinnät ja rahtikirjan täyttämisen käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia, esimerkiksi tavaran kulun seurantalaitetta huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia toimia asiakaspalvelutilanteissa. kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolosuhteissa 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Reittisuunnittelu Kuljetustehtävä Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. suunnittelee ohjattuna omaa työtään suorittaa varastoalan perustehtäviä annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. tekee itsenäisesti työsuunnitelman suorittaa varastoalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. löytää opastettuna kartan tai navigaattorin tai molempien avulla oikean määränpään kuormaa, varmistaa ja purkaa kuorma-auton tai yhdistelmäajoneuvon ohjatusti kappaletavarakuormausta koskevien säädösten mukaisesti suorittaa kappaletavarakuljetustehtävän ohjatusti säädöksiä noudattaen selvittää kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän asiakirjoista säädösten mukaisen kuormauksen suunnittelee valitsemansa reitin ja purkupaikat kuormaa, varmistaa ja purkaa kuorma-auton tai yhdistelmäajoneuvon itsenäisesti, turvallisesti ja täsmällisesti suorittaa kappaletavarakuljetustehtävän itsenäisesti säädöksiä noudattaen täyttää kuljetustehtävän edellyttämiä raportteja noudattaa toteuttamiskelpoista työsuunnitelmaansa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu keskeisistä varastoalan tehtävistä vastuullisesti ja turvallisesti, sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. suunnittelee ja valitsee kuljetustehtävään ja olosuhteisiin soveltuvan taloudellisen ja turvallisen reitin kuormaa kuljetustehtävän edellyttämään kuorma-autoon tai yhdistelmäajoneuvoon mahdollisimman suuren hyötykuorman huomioiden rahditusperusteet suorittaa kappaletavarakuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoivan ajon periaatteiden mukaisesti osaa laatia laatujärjestelmän edellyttämiä poikkeama- tai vahinkoraportteja

101 98 Lisälaitteet ja välineet Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvallinen kuljettaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka käyttää kappaletavaran käsittelyssä ja kuljetuksessa tarvittavia, ajoneuvon mukana kulkevia laitteita ja sidontavälineitä käyttäytyy ja vastaa puhelimeen ohjeiden mukaisesti. käyttää kappaletavaran käsittelyssä ja kuljetuksessa tarvittavia, ajoneuvon mukana kulkevia laitteita ja sidontavälineitä sekä lisäksi kappaletavaran käsittelyssä tarvittavia työkoneita pukeutuu ja käyttäytyy asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti säädösten edellyttämällä tavalla ja ottaa huomioon kappaletavaratavaralajien vaikutuksen kuljetustehtävän suorittamiseen tietää maksimiajoajat sekä minimilepoajat vuorokaudessa ja käyttää ajopiirturia oikein tunnistaa ennakoivan ajon periaatteet. tietää kappaletavaran kuljettamiseen ja näihin käytettäviin ajoneuvoihin liittyvät säädökset tietää keskeiset ajo- ja lepoaikasäädökset sekä keskeiset työaikasäädökset ja soveltaa niitä työssään ymmärtää ennakoivan ajamisen turvallisuusvaikutukset. noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työhyvinvointiin vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet. tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen toimii vuorovaikutustilanteissa ja työskentelee asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. tarkastaa ja käyttää ajoneuvossa olevia laitteita ja sidontavälineitä sekä työkoneita määräysten mukaan sekä huomioida olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön on oma aloitteinen ja arvioi sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella tunnistaa ja erottaa toisistaan eri kappale-tavaralajit ja niiden ominaisuudet ja osaa soveltaa säädöksiä sekä fysiikan lakeja työssään erilaisissa tilanteissa suunnittelee ja aikatauluttaa työtehtävänsä ottaen huomioon ajoja lepoaikasäädökset sekä työaikasäädökset suorittaa oman työtehtävänsä ennakoivan ja taloudellisen ajon periaatteita noudattaen arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmaksi sekä tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä. toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa sekä arvioi ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat Opetuksen toteuttaminen Kappaletavarakuljetukset 10 ov Toteutetaan seuraavilla opintojaksoilla Kuormankäsittelyn perusteet (8 ov) Kuljettamisen perusteet (2 ov)

102 99 Opintojaksot ja niissä käsiteltävät sisällöt: Kuormankäsittelyn perusteet (8 ov) kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän kuormaaminen ja purkaminen kappaletavaralla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla kuormauksessa ja purkamisessa tarvittavien lisälaitteiden ja välineiden käyttö kuljetustehtävän vaatimien asiapapereiden käyttäminen työympäristön järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavien seikkojen huomioon ottaminen asiakaspalvelutilanteissa toimiminen ottaen lisäksi huomioon sisäisen yrittäjyyden ja laatujärjestelmän vaatimuksia Ohjatut oppimistehtävät: opiskelija huolehtii kuormakorin siisteydestä ja järjestyksestä opiskelija tekee ja purkaa erilaisista yksiköistä kuorman käyttäen apuvälineitä opiskelija tulkitsee ja käyttää kuorman asiapapereita opiskelija sijoittaa ja sen keräilee tavaraa terminaalissa opiskelija hoitaa asiakaspalvelutilanteita Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät: opiskelija laatii terminaalin toiminnasta selvityksen (lajittelupaikat, ovet, vuorokausirytmi, asiapapereiden kanssa toimiminen) Kuljettamisen perusteet (2 ov) kuljetustehtävän suorittamien tavaran nouto ja jakelu asiakkaille mukaan lukien asiapapereista huolehtiminen taloudellisen ja turvallisen liikennöinnin periaatteet sekä ajo- ja työaikalain määräykset kuljetustehtävään soveltuvan reitin suunnittelu Ohjatut oppimistehtävät: opiskelija osallistuu kappaletavaran kuljettamiseen työssäoppimisen yhteydessä hän hoitaa asiakaspalvelun tehtäviä vaihtuvissa tilanteissa Opiskelijan itsenäisesti tekemät oppimistehtävät: opiskelija laatii selvityksen kuljettajan toimista terminaalissa Oppimisen arviointi: Opiskelija on S-merkinnän saadakseen osallistunut jokaiseen opintojakson opetukseen aktiivisesti ja suorittanut hänelle annetut oppimistehtävät hyväksytysti, ellei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

103 100 Toteutustapa Lähiopetus ja työssäoppiminen Ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Itsenäinen työskentely Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa kuljettamalla kuorma-autolla tai ajo-neuvoyhdistelmällä kappaletavarakuorman mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Ammattiosaamisen näytön kuvaus Työssäoppiminen kestää 8 opintoviikkoa, mutta osaaminen arvioidaan kahden viimeisen viikon aikana, jonka aikana ammattiosaamisen näyttö otetaan. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää ammattiaineiden opettaja. Etenemisehto Työssäoppimiseen voi osallistua, kun opiskelija osaa perusteet asioista, joita harjoitellaan ja vahvistetaan työssäoppimalla. Opiskelijan on noudatettava sovittuja työaikoja ja tehtävä annetut oppimistehtävät, muussa tapauksessa opettajaryhmä harkitsee voiko opiskelija osallistua työssäoppimisjaksolle. Ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa, kun opiskelijalla on siihen tarvittavat valmiudet. 4.7 Valinnaiset tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista, 0-10 ov Tutkinnon osa muista ammatillisista perustutkinnoista Logistiikka-alan perustutkintoon voidaan sisällyttää yksi soveltuva ammatillinen tutkinnon osa seuraavista perustutkinnoista: Autoalan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Metsäalan perustutkinto Rakennusalan perustutkinto

104 101 Turvallisuusalan perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Tietojenkäsittelyn perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmässä todistuksen kyseisen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta Tutkinnon osa ammattitutkinnoista Logistiikan perustutkintoon voidaan sisällyttää vähintään yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista ammattitutkinnoista: Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Varastoalan ammattitutkinto Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto Yhdistelmäajoneuvokuljettajan ammattitutkinto Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. ammattitutkinnon järjestämissopimus tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa näyttötutkintotilaisuudet sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla sellainen on. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen ammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. ammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä hyväksyy tutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen. Näyttötutkintojärjestelmässä todistuksen kyseisen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja hyväksyy kyseisen tutkinnon osan osaksi perustutkintoa todistuksen perusteella Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnoista Logistiikan perustutkintoon voidaan sisällyttää vähintään yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista erikoisammattitutkinnoista: Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. erikoisammattitutkinnon järjestämissopimus tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa näyttötutkintotilaisuudet sellaiselta koulutuksen järjestäjältä, jolla sellainen on. Ammatillisessa peruskoulutuksessa todistuksen erikoisammattitutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. erikoisammattitutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja koulutuksen järjestäjä hyväksyy tutkinnon osan opiskelijan tutkintotodistukseen. Näyttötutkintojärjestelmässä todistuksen kyseisen tutkinnon osan suorittamisesta antaa

105 102 aina ko. tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja hyväksyy kyseisen tutkinnon osan osaksi perustutkintoa todistuksen perusteella Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Logistiikan perustutkintoon voidaan sisällyttää vähintään yksi ammatillinen tutkinnon osa seuraavista ammattikorkeakoulututkinnosta: Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK) Logistiikan perustutkinnon koulutuksen järjestäjä hyväksyy kyseiset opinnot osaksi alan perustutkintoa. Ammattikorkeakouluopinnoista ei edellytetä ammattiosaamisen näyttöjä. 4.8 Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0-10 ov Yrittäjyys, 10 ov Tämä tutkinnon osa toteutetaan vain ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa yhteistyössä ryhmän kanssa arvioida oman osaamisensa ja/tai ryhmän osaamisen (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia arvioida perustettavan yrityksen toimintaedellytyksiä täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean sekä kehittää toiminta-ajatuksen hankkia toimivan yhteistyö- tai partneriyrityksen laatia alustavan liiketoiminta- ja taloussuunnitelman esitellä liiketoiminta- ja taloussuunnitelman yritysneuvontapalveluiden tuottajille ja rahoittajille neuvotella yrityksen toimintamahdollisuuksista ja rahoituksesta perustaa yrityksen suunnitella ja käynnistää yrityksen toiminnan toimia perustetussa yrityksessä ja tehdä yrityksen ydintehtäviä toimia yrityksen toimintaa tukevia palveluja tuottavien tahojen, mm. tilitoimistojen ja mainostoimistojen kanssa lopettaa yrityksen toiminnan opintojen päättyessä tai jatkaa yrityksen toimintaa yritystoiminnan (10 ov) opintojen yhteydessä tavoitteenaan perustaa oma yritys. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

106 Työprosessien hallinta Oman työn - suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta Laadukas toiminta 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tuotteistamismahdollisuuksien ja toimintaedellytysten arviointi Liikeidean täsmentäminen Opiskelija osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään sopimusten mukaisesti etenee opastettuna työssään järjestelmällisesti osallistuu sovittuihin yhteistyöverkostojen tapaamisiin toimii työlleen asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja muuttaa omaa toimintaansa annetun palautteen perusteella toimii palveluhenkisesti suunnittelee yrityksen toimintaa ja toimii ryhmän jäsenenä omaaloitteisesti ja vastuullisesti ottaa vastuun sovituista töistä yhteisvastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti hankkii yhteistyötahoja ja toimii yhteistyöverkostoissa toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja arvioi omaa toimintaansa niiden saavuttamisessa toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi Opiskelija käyttää tavanomaisia yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja käyttää yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita, tietokonetta ja ohjelmistoja Opiskelija hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan kartoittaa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta arvioi opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää opastettuna yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toiminta-mahdollisuuksia valitsee ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan etsii erilaisista verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa toimialan kehitystä yritystoiminnan kannalta arvioi yhteistyössä ryhmän kanssa mahdollisuuksiaan yrittäjänä selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat suunnittelee yrityksen toimintaa innovatiivisesti ja toimii ryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti ja kannustavasti ottaa vastuuta koko ryhmän toiminnasta ja sovittujen töiden tekemisestä yhteisvastuullisesti etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti sovittaen työnsä ryhmän toimintaan hankkii yhteistyötahoja ja hyödyntää yhteistyöverkostoja toiminnan kehittämisessä toimii yhdessä asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja kehittää omaa toimintaansa niiden saavuttamiseksi toimii palveluhenkisesti ja asiakastyytyväisyyttä edistävästi käyttää itsenäisesti yrityksen käytössä olevia työvälineitä, kuten työpaikan laitteita ja koneita sekä tietokonetta ja ohjelmistoja hyödyntää tuotteistamisessa yhteistyössä ryhmän kanssa oman alan tai eri alojen tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan hyödyntää eri verkostoista saatavaa tietoa kartoittaa yhteistyössä ryhmän kanssa alalla toimivia yrityksiä ja hakee tietoa yrittäjänä toimimisesta alallaan seuraa yhteistyössä ryhmän kanssa alan kehitystä ja kehitysnäkymiä yritystoiminnan kannalta arvioi itsenäisesti mahdollisuuksiaan yrittäjänä ja asettaa itselleen kehittymistavoitteita selvittää ja raportoi yhteistyössä ryhmän kanssa perustettavan yrityksen toimintamahdollisuuksia valitsee yhteistyössä ryhmän kanssa yritysmuodon ja laatii yrityksen perustamisasiakirjat

107 104 Yrityksen toiminnan suunnittelu ja toimiminen yrityksessä 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelman-ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattieettinen toiminta Terveyden, - turvallisuuden ja toimintakyvyn - huomioon ottaminen osallistuu ohjattuna toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu ohjattuna yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa ohjattuna sovittujen tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietopohjaa selvittää opastettuna, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta tiedostaa yritystoiminnan olevan kirjanpitolain alaista ja ymmärtää kirjanpidon tarkoituksen tietää, mitkä kuitit ja tositteet pitää säilyttää kirjanpitoa varten osallistuu tiedon hankintaan keskeisiltä viranomaisilta osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankintaan, mm. miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan osallistuu yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavan tiedon hankkimiseen hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta tiedostaa yritystoiminnan olevan kirjanpitolain alaista ja ymmärtää kirjanpidon tarkoituksen säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta Opiskelija hakee ohjattuna tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevista säädöksistä osallistuu ryhmän valintojen ja päätösten valmisteluun arvioi opastettuna omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä osallistuu yhteistyöneuvotteluihin ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa ohjattuna yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelu-tilanteissa. tunnistaa opastettuna työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä huolehtii opastettuna omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. hakee tietoa keskeisistä, tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevasta lainsäädännöstä ja säädöksistä tekee ryhmässä ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä arvioi omaa toimintaansa ja työnsä etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten kanssa ja osallistuu yhteistyöneuvotteluihin sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa sovittuja taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelu-tilanteissa tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa. hakee itsenäisesti tietoa keskeisiltä viranomaisilta hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen toiminnan suunnittelussa tarvittavaa tietoa siitä, miten tuote tai palvelu tuotetaan ja myydään ja miten talous hoidetaan hyödyntää yhteistyössä ryhmän kanssa yrityksen logistiikan suunnittelussa tarvittavaa tietoa hankkii yhteistyössä ryhmän kanssa tietoa yrityksen perustamista ja toimintaa tukevista palveluista, mm. tilitoimiston palvelut soveltaa itsenäisesti yrityksen toiminnassa tarvittavaa tietopohjaa selvittää, mitä ja miksi lainsäädäntö edellyttää kirjanpidolta säilyttää kirjanpidossa tarvittavat kuitit ja tositteet tulkitsee esim. tilitoimiston avulla yrityksen tulosta ja tasetta soveltaa keskeistä tuotteita, palveluita ja sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä ja muita säädöksiä tekee ryhmässä perusteltuja ehdotuksia, valintoja ja päätöksiä yrityksen toiminnan kehittämiseksi arvioi omaa toimintaansa ja työnsä sekä yritystoiminnan etenemistä neuvottelee yhteistyöstä ryhmän jäsenten ja sidosryhmien kanssa noudattaa yritystoiminnassa taloudellisia, sosiaalisia ja kestävän kehityksen mukaisia arvoja noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa toiminnassaan ja asiakaspalvelu-tilanteissa tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja suojautuu niiltä huolehtii omasta, työtovereiden ja asiakkaiden turvallisuudesta eri tilanteissa kehittää ryhmänsä turvallisuutta

108 105 ja työkykyä kehittämällä omia työkäytäntöjään ja työympäristöään opastaa muita toimimaan terveellisesti ja turvallisesti toimiessaan ryhmän jäsenenä. Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyö- tai partneriyrityksen ja eri toimijoiden kanssa esim. harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta. Ammattiosaamisen näytön arvioinnista päättää kyseisen ammattiaineen opettaja. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Näytön kuvaus Yrittäjyys 10 ov opintokokonaisuuden näyttö suoritetaan arvioimalla ryhmässä omaa ja ryhmän osaamisen (tuotteen tai palvelun) tuotteistamismahdollisuuksia ja markkinoita. Arvioidaan ryhmän kanssa toimintaedellytyksiä ja täsmennetään liikeideaa. Hyödynnetään palveluja ja hankitaan yhteistyö- tai partneriyrityksiä ryhmälle. Laaditaan ryhmän kanssa alustava liiketoimintasuunnitelma ja perustetaan yritys tai työskennellään yrityssimulaatiossa tai muunlaisessa yritysympäristössä. Käynnistetään yhteistyössä ryhmän kanssa yritystoimintaa. Toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY) tai yrityssimulaatiossa. Yritystoiminnan päättäminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä, yritystoiminta 10 ov. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä yrityssimulaatiossa eri yritysten ja oppilaitosten kanssa. oman ja ryhmän osaamisen (tuote tai palvelu) tuotteistaminen toimintaedellytysten arviointi, liikeidean täsmentäminen palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyö- tai partneri-yrityksen hankinta alustavan liiketoimintasuunnitelman laatiminen yrityksen tai yrityssimulaation perustaminen ja yritystoiminnan käynnistäminen perustetussa yrityksessä tai yrityssimulaatiossa toimiminen yrityksen tai yrityssimulaation toiminnan lopettaminen tai jatkaminen opiskelijan omana yrityksenä Näyttöympäristö / menetelmät / oppimisympäristö Näyttöympäristönä voi olla esim. harjoitusyritys tai vastaava. Näyttöympäristössä tulee olla osaamisen osoittamiseen tarvittavat toiminta- ja työprosessit, sopiva välineistö ja materiaalit. Osaamisen osoittamisen tulee tapahtua yhteistyössä näyttöympäristöksi valitun organisaation eri toimijoiden kanssa. Näyttöympäristölle asetettavat vaatimukset vaihtelevat opiskelijan ja/tai ryhmän itselleen asettamien oppimistavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että opiskelija kuvaa omaa toimintaansa ja projektin tuotoksia

109 106 sekä osaamisensa oman ammattialansa käytänteiden mukaisesti mutta kuitenkin tarkoituksenmukaisesti. Toteutustapa luokkaopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) kirjalliset ja suulliset harjoitukset ryhmä- ja parityöskentely itsenäinen työskentely tietokonetyöskentelyä toimitaan ryhmänä perustetussa yrityksessä (NY), yrityssimulaatiossa yms Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Tämä tutkinnon osa toteutetaan vain ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija osaa: tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja osaa selvittää niiden arviointikohteet ja -kriteerit neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksessa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin esitellä alansa työ -ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Arviointi Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

110 Työprosessien hallinta Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen Työn kokonaisuuden hallinta 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Opiskelijalähtöinen ohjaaminen Opiskelijan arviointi 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tunteminen Tutkinnon perusteiden tunteminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Opiskelija - valmistelee ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia - tarvitsee ajoittaista ohjausta - valmistelee annettujen ohjeiden mukaan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia - tekee annetut tehtävät omatoimisesti Opiskelija - perehdyttää ohjattuna muita opiskelijoita - vastaanottaa ja antaa ohjattuna palautetta työtehtävistä sekä itsearvioi ohjattuna työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan - perehdyttää ohjeiden mukaisesti muita opiskelijoita ja käy ohjauskeskusteluja - vastaanottaa ja antaa palautetta työtehtävistä ja itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan Opiskelija - esittelee joitakin alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia - tunnistaa ohjattuna työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen - esittelee alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia - tunnistaa ohjeiden mukaisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen Opiskelija - arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti - arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii työturvallisuusohjeiden mukaisesti - valmistelee itsenäisesti ja aloitteellisesti työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia - etenee työssään sujuvasti sovittaen työnsä työympäristön toimintaan - perehdyttää muita opiskelijoita, toimii joustavasti erilaisten ihmisten kanssa ja sovittelee näkemyseroja - käy rakentavia palautekeskusteluja sekä itsearvioi työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja kriteereiden mukaan - esittelee itsenäisesti ja monipuolisesti alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia - tunnistaa itsenäisesti työssäoppimisjaksolla opiskeltavat asiat ja ammattiosaamisen näytöillä arvioitavan osaamisen - arvioi työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä toimii ja ohjaa myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen ja osaamisen arviointi

111 108 työn perustana olevan tiedon hallinnasta tutkintojen perusteiden tunteminen elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisennäytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Toteuttamisesimerkkejä, ammattiosaamisen näyttö ja muu arviointi: Tämä tutkinnon osa toteutetaan opiskelun loppupuolella, jolloin opiskelijalla on ollut mahdollisuus oppia tutkinnon osaan liittyviä ammattitaitovaatimuksia. Lisäksi opiskelija on saanut tarvitsemaansa kokemusta työpaikkaohjaajan tehtävistä ollessaan itse ohjattavana. Parhaimmillaan tämän tutkinnon osan antama tieto ja osaaminen toimivat siltana opiskelijan siirtyessä työelämään alan työtehtäviin ja mahdollisesti toimimaan hyvinkin pian työpaikkaohjaajana. Esimerkki 1 Opiskelija osallistuu työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan opetukseen tai soveltuvin osin (ammatillisen koulutuksen rakenne, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla) työpaikkaohjaajille tarkoitettuun koulutukseen. Opiskelija kokoaa ja laatii portfolion tutkinnon osaan kuuluvasta itse tuottamastaan sekä jaetusta materiaalista (tpo-kansio) opettajan ohjauksessa. Osaamisen arviointi: Opiskelija osoittaa osaamisensa portfolion sisällön perusteella (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 2 Opiskelija suorittaa työpaikkaohjaajan koulutuksen verkko-opintoina. Osaamisen arvioinnissa voidaan soveltaa esimerkin 1 toteutusmalleja. Osaamisen arviointi: Opiskelija osoittaa osaamisensa portfolion sisällön perusteella (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella.

112 109 Esimerkki 3 Opiskelija osallistuu työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen tutkinnon osan opetukseen tai soveltuvin osin (ammatillisen koulutuksen rakenne, opiskelijalähtöinen ohjaaminen ja opiskelijan arviointi työpaikalla) työpaikkaohjaajille tarkoitettuun koulutukseen. Opiskelija perehdyttää muita opiskelijoita työssäoppiseen ja/tai ammattiosaamisen näyttöön oppilaitoksessa tai työssäoppimisjaksolla sekä osallistuu arviointikeskusteluun. Osaamisen arviointi: Opiskelija osaamista arvioidaan hänen tekemiensä suunnitelmien, perehdyttämisen ja arviointikeskustelun perusteella arviointikriteerien mukaisesti (ammattiosaamisen näyttö). Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella. Esimerkki 4 Opiskelija suorittaa työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnon osan pääasiasiassa oman työssäoppimisensa yhteydessä, jolloin 2ov työpaikkaohjaajaksi valmentautumisesta luetaan vapaasti valittaviin opintoihin tai paikallisesti tarjottavasta tutkinnon osasta (10 ov) otetaan 2 ov tähän tai opiskelija suorittaa yksilöllisesti syventävänä opiskeluna 2 ov yli 120 opintoviikon. Myös seuraava vaihtoehto on mahdollista toteuttaa: Tutkintoon sisältyy (kohtaan muut valinnaiset tutkinnon osat) ammattitaitoa syventävä tai laajentava tutkinnon osa, joka muodostuu työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen tutkinnon osasta 2 ov sekä ammattitaitoa syventävästä osuudesta työssäoppien 3 ov tai 8 ov. Osaamisen arviointi: Työpaikkaohjaajaksi valmentautuvan opiskelijan osaamisen arvioi ohjaava opettaja ja työpaikan koulutettu työpaikkaohjaaja arviointikriteerien mukaisesti. Arvioinnin dokumentteja ovat mm. opiskelijan laatimat omaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöä koskevat sopimukset ja suunnitelmat sekä itsearviointi. Lisäksi opiskelija osoittaa osaamisensa perehdyttämällä ja ohjaamalla toista opiskelijaa oppilaitoksessa tai työssäoppisjaksolla. Ammattiosaamisen näyttöä täydennetään jatkuvan seurannan, haastattelujen ja itsearvioinnin perusteella. Tutkinnon perusteiden tuntemus arvioidaan tarvittaessa tietopuolisella kokeella Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat 5 10 ov Koulutuksen järjestäjä tarjoaa hyväksymässään opetussuunnitelmassa valinnaisia tut-

113 kinnon osia, jotka voivat olla ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia tutkinnon osia, 110 ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja) tai lukio-opintoja. Syventävät ja laajentavat tutkinnon osat voivat sisältää työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaisia tutkinnon osia, osia muista ammatillisista tutkinnoista sekä työssä hankittua osaamista. Tutkinnon osat on nimettävä ja niihin on laadittava ammattitaitovaatimukset, tavoitteet ja arviointia varten arviointikriteerit sekä ammatillisiin tutkinnon osiin ammattitaidon osoittamistavat Ammattitaito täydentävät tutkinnon osat (yhteiset opinnot) 0-10 ov Muiden valinnaisten tutkinnon osien tarjonnassa koulutuksen järjestäjä voi tehdä yhteistyötä työelämän ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Opiskelija voi valita näitä tutkinnon osia myös muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta Lukio-opinnot 0 10 ov Ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja) ja lukio-opintoja voi olla enintään 10 opintoviikkoa muissa valinnaisissa tutkinnon osissa. 4.9 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat) voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän osia silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Ammatillista osaamista syventävät tutkinnon osat tulee mahdollisimman laajasti toteuttaa yhdessä työelämän kanssa työpaikoilla Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät paikallisesti tarjottavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Koulutuksen järjestäjä voi tarjota hyväksymässään opetussuunnitelmassa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa ammatillista osaamista yksilöllisesti syventäviä tutkinnon osia, jotka vastaavat työelämän alueellisiin ja paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin ja opiskelijan ammattitaidon syventämistarpeisiin. Tutkinnon osat on nimettävä ja niihin on laadittava ammattitaitovaatimukset, arviointia varten arviointikriteerit ja ammattitaidon osoittamistavat Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyvä opinnäytetyö Ammattitaitoa osoittava opinnäyte sisältyy vain ammatilliseen peruskoulutukseen. Opiskelija suunnittelee ja tekee omaa osaamistaan kokoavan opinnäytteen, joka voi olla esimerkiksi tuote, työnäyte, portfolio tai esitys. Opiskelija tunnistaa keskeiset ammatilliset vahvuutensa ja kehittää opinnäytettä tehdessään luovuuttaan, innovatiivisuuttaan sekä edistää ammatillista kasvuaan. Hän esittelee ja arvioi opinnäytteensä sekä

114 sen suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija edistää opinnäytteellä omaa työllistymistään. 5 AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV (YHTEISET OPINNOT) TA- VOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija 111 osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi työselitysten tulkitsemisessa. kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta. Hän hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua. Hän käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Opiskelija hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa. löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen. kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita sekä osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä. hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä. ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa. kirjoittaa oikein ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä sekä laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. kirjoittaa itsenäisesti sekä työstää tekstejään oman arvion ja palautteen pohjalta ja hallitsee kielenkäytön perussäännöt sekä hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ulkoasua sekä käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä.

115 112 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä tilanteesta riippuen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisehtoa Suullinen viestintä (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti. Hän osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun sekä ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. suunnittelee esityksensä huolellisesti. Hän saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa havainnollistaa esitystään sekä rakentaa sen sisällön loogiseksi.

116 113 Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Opiskelija toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa mm. kokouksissa ja osallistuu keskusteluun käyttämällä puheenvuoroja sekä osaa ilmaista mielipiteensä. tietää sanattoman viestinnän eri osa-alueet. osaa valmistella lyhyen esityksen. toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja osallistuu keskusteluun ja vie sitä eteenpäin sekä perustelee mielipiteensä ja väitteensä ja osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. osaa useissa eri yhteyksissä ottaa huomioon sanattoman viestinnän. valmistautuu esitykseen ja ottaa huomioon kuulijat. toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja vakuuttavasti ja osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun sekä ilmaisee monipuolisesti näkemyksiään. osaa työpaikalla ja asiakastilanteissa ottaa luontevasti huomioon sanattoman viestinnän eri osa-alueet. suunnittelee esityksensä huolellisesti ja saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa sekä osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely muutamilla tunneilla Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työsuoritusten kuvaaminen

117 114 Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kieli ja kulttuuri (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta (myös lähdemateriaaleja) ja muita taiteen lajeja. haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli. suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot). hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

118 115 Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Opiskelija osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset on kiinnostunut ammattialasta ja tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä. tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia. tiedostaa kulttuurin moninaisuuden ja löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa. osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä. tuntee olevansa oikealla alalla ja pohtii oman alansa näkymiä ja osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä. tuntee ammattialansa keskeiset mediat ja tuntee tekijänoikeudet oikeutena ja velvoitteena noudattaa tekijänoikeuksia mm. ilmoittamalla lähteensä. oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä ja osaa eritellä kirjallisuutta ja muita taidemuotoja. haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli ja suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa. haluaa verkostoitua ammattialalla ja on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä ja hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja ja osaa analysoida ja tulkita kirjallisuutta ja muita taiteen lajeja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely Teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen Erilaisia kädentaitoihin liittyviä materiaaleja tarvittaessa, esim. taustapahveja, tekstaustusseja, erikoispapereita ja toimistotarvikkeita julisteita, ammatillisia kuvakoosteita ym. varten Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien

119 116 teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Työelämän asiakirjat (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. osaa laatia itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja (esimerkiksi ammattialansa työselitteet, raportit, työhakemus, CV ja työsopimus). hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti. miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman. Arviointi Äidinkieli 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös äidinkielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kirjallinen viestintä Opiskelija selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen. osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan. tietää opinnäytetyön rakenteen. tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy hyvin työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista. laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja. osaa tehdä opinnäytetyöhön liittyviä harjoituksia. Osaa raportoida oman työnsä hyvällä suomen kielellä. hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. laatii itsenäisesti harkittuja ja kielellisesti hyviä työelämän asiakirjoja. miettii ja ideoi oman opinnäytetyönsä aihetta ja tekee siitä alustavan suunnitelman.

120 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen tuntee kokouksen ja neuvottelun erot ja seuraa keskustelua häiritsemättä ja asiallisesti. pystyy toimimaan asiallisesti kokouksessa ja neuvottelussa ja käyttää puheenvuoroja sekä osaa laatia keskeiset kokous- ja neuvotteluasiakirjat. 117 hallitsee keskeiset kokous- ja neuvottelutekniikan taidot sekä osallistuu harjoituksiin aktiivisesti. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 7. Estetiikka, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1), Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI 2), Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) korvaavat Äidinkieli, suomi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut esim. työvoimatoimistoon mahdollisuuksien mukaan Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä tilanteesta riippuen Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työhaastattelujen kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojen loppuvaiheessa, lähellä opinnäytetyön valmistamista. Etenemisehto Ei etenemisestettä Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla (4 ov) Oma äidinkieli ja sen käyttö (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija erittelee venäjän kielen osaamistaan sekä aikaisempia tietojaan kielestään ja kulttuuristaan

121 118 tuntee kielen historian ja nykytilanteen tutustuu venäjän kielen käyttöön ja kielen vaihteluun asianomaisella kielialueella kuuntelee äidinkieltä eri tilanteissa kartuttaa sanastoa määrittelee eri alojen käsitteitä venäjän kielellä tuntee venäjän kielen sanaluokat ja niiden ominaisuudet Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Opiskelija hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa.

122 119 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla - opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kielitieto ja oikeakielisyys (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija perehtyy tarkemmin venäjän kielen rakenteeseen ja erityispiirteisiin suomen kieleen verrattuna harjoittelee kielen kirjallista käyttöä hallitsee venäjän kielen oikean kirjoitustekniikan sekä käsin että tietokoneella osaa taivuttaa sanoja venäjän kielellä hallitsee rektion ominaispiirteet venäjän kielellä osaa tuottaa tekstiä aiheen mukaan Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö.

123 120 Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Opiskelija hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen tai-toaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla - opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan

124 121 Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kielialueen kulttuuri. Viestintä ja yhteiskunta (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija tutustuu venäläisiin kulttuuriperinteisiin, myös suulliseen kansanperinteeseen, uskontoon ja uskomuksiin vertaa oman kulttuurin piirteitä suomalaiseen kulttuuriin perehtyy venäjän ajankohtaisiin mediateksteihin kuten uutisiin, mainoksiin, artikkeleihin ja reportaaseihin Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Opiskelija hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut

125 122 Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla - opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kaunokirjallisuus ja muut taidelajit (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija tuntee venäjän kulttuurin ja taiteen yleisesti

126 123 tutustuu venäjän kielen joihinkin tunnettuihin kirjailijoihin ja taiteilijoihin lukee ja referoi haluamansa teoksen tai syventyy johonkin taidelajiin ja kertoo siitä kykenee sopivissa tilaisuuksissa esittelemään venäjän kulttuuria, taidetta ja kirjallisuutta Arviointi Venäjä, oma äidinkieli venäjänkielisillä opiskelijoilla, 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös venäjän kielen valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kielen ja kulttuurin tunteminen Tiedonhankinta ja mediaosaaminen Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Opiskelija hahmottaa oman kielensä kirjoitustavat osaa kertoa oman kieliympäristönsä ja kulttuurinsa keskeisistä piirteistä osaa nimetä oman kielensä kulttuurisia juuria tuntee oman kielensä tärkeimpiä viestintäkanavia osaa pitää lyhyen esityksen omalla äidinkielellään tuntee puheilmaisun muotoja omassa ja suomalaisessa kulttuurissa ilmaisee itseään suullisesti kulttuuripiirinsä yhteisössä tavallisimmissa kielenkäyttötilanteissa. lukee ja kirjoittaa omalla kielellään lyhyitä tekstejä tutustuu käytännössä oman kielensä ja kulttuuripiirinsä kirjallisuuteen tuntee oman kielensä kulttuurisia juuria ja kielisukulaisuussuhteita tuntee äidinkielensä käyttömahdollisuuksia ja vaihtelua omalla kielialueellaan hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään (esim. sanakirjat, tietoverkot) osaa viestiä ymmärrettävästi omalla äidinkielellään ammattialan asioista vertailee oman kielensä ja suomen kielen käyttöä käyttää omalla kielellään ammattialansa keskeisiä käsitteitä ja ottaa osaa keskusteluun omalla kielialueellaan. ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle työlleen. lukee monipuolisia tekstejä omalla kielellään ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten tuntee oman äidinkielensä rakennetta ja oikeakielisyyttä saavuttaa vahvan kulttuurisen identiteetin ja säilyttää kulttuurisiteensä siihen ympäristöön, jossa on kasvanut on kiinnostunut äidinkielestään ja omasta kielitaustastaan ja on motivoitunut kehittämään äidinkielen taitoaan edelleen hankkii tietoja eri viestintävälineitä hyödyntäen omalla äidinkielellään ja vertailee kriittisesti eri lähteitä laatii erilaisia tekstejä oman kulttuurinsa viestintätraditiota noudattaen ja käyttää suullista äidinkielen taitoaan aktiivisesti vertailee omaa kieltään ja suomen kieltä puhuvien kommunikaatiota laajentaa sanavarastoaan ammattialalla ja kehittää ammattitaitoaan tarvittaessa omalla kielellään osaa toimia oman kulttuurinsa parissa vastaavassa ammatissa.

127 124 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Oma äidinkieli ja sen käyttö (ÄIM1) ja Kielialueen kulttuuri (ÄIM3) korvaavat Äidinkieli, oma äidinkieli vieraskielisillä opiskelijoilla - opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ryhmä-, pari-, ja itsenäinen työskentely tarpeen mukaan Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Suomi toisena kielenä (4 ov) Kirjallinen viestintä (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti sekä kantaa osaltaan vastuuta viestintäilmapiiristä. Hän pystyy soveltamaan oppimaansa. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä esimerkiksi ammattialansa työselitysten tulkitsemisessa. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikut-

128 125 taa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedonhankinta Tekstin ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Opiskelija hakee ohjatusti ammattialansa kannalta keskeistä tietoa. löytää ohjatusti tekstin keskeisen ajatuksen. kirjoittaa ohjatusti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä. Tuntee oikeinkirjoituksen perusasioita. Osaa kirjoittaa mallin mukaan erilaisia tekstejä. hankkii ammattialaansa liittyvää tietoa erilaisista lähteistä ja käyttää luotettavia lähteitä. ymmärtää tekstin keskeisen ajatuksen ja osaa yhdistää tekstin tietoja omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa. kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä. Käyttää sujuvia lause- ja virkerakenteita ja jaksottaa tekstiä. Laatii asianmukaisesti erilaisia tekstejä. hakee tietoa monipuolisesti ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. ymmärtää tekstin tarkoituksen ja sisällön, tekee johtopäätöksiä ja osaa soveltaa niitä työtehtävissään. kirjoittaa itsenäisesti ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä. Hallitsee kielenkäytön perussäännöt. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Ammattialansa kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä tilanteesta riippuen Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Opintojakso toteutetaan ensimmäisen lukuvuoden aikana.

129 126 Etenemisehto Ei etenemisehtoa Suullinen viestintä (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija hallitsee sellaiset viestintä- ja vuorovaikutustaidot, että hänellä on riittävät valmiudet työelämään, aktiiviseen kansalaisuuteen ja jatko-opintoihin ymmärtää suomenkielisen suullisen viestinnän keskeiset sisällöt ja seuraa vaivattomasti opinnoissa käsiteltävää asiaa sekä kykenee osallistumaan työskentelyyn Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Opiskelija Toimii asiallisesti vuorovaikutustilanteissa. Osaa ilmaista mielipiteensä. Osaa valmistella lyhyen esityksen. Toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Osallistuu keskusteluun. Osaa esittää asiansa ymmärrettävästi. Valmistautuu esitykseen. Ottaa huomioon kuulijat. Toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa joustavasti. Osallistuu aktiivisesti keskusteluun. Suunnittelee esityksensä huolellisesti. Saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa. Osaa havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus)

130 127 Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely muutamilla tunneilla Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työsuoritusten kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kieli ja kulttuuri (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käyttää erilaisia kulttuurimuotoja (kirjallisuus, elokuva, teatteri jne.). haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli. suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin kanssaihmisiin. on kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä (esim. jatko-opinnot). hallitsee hyvin ammattialansa ammattisanaston. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

131 128 Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen Opiskelija Osaa toimissaan ottaa huomioon erilaiset ihmiset On kiinnostunut ammattialasta. Tuntee ammattialansa ammattikielen ja käyttää sitä. Tietää ammattialansa keskeiset mediat ja noudattaa ohjatusti tekijänoikeuksia. Tiedostaa kulttuurin moninaisuuden. Osaa toimia luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä. Osaa kirjoittaa oikein ammattialansa ammattikieltä. Tuntee ammattialansa keskeiset mediat. Oppii arvostamaan omaa kulttuuriaan ja sen säilyttämistä. Haluaa toimia ihmisten kanssa, joilla on erilainen kulttuuritausta ja kieli. Suhtautuu suvaitsevasti kaikkiin työtovereihinsa. On kiinnostunut alan ja itsensä kehittämisestä. Hallitsee ammattialansa ammattisanastoa. Hyödyntää monipuolisesti viestintävälineitä. Käyttää luontevasti erilaisia kulttuurimuotoja. Löytää ohjauksen avulla esim. kirjallisuudesta, elokuvasta tai teatterista itseään kiinnostavaa luettavaa ja katsottavaa. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely Teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen Erilaisia kädentaitoihin liittyviä materiaaleja tarvittaessa, esim. taustapahveja, tekstaustusseja, erikoispapereita ja toimistotarvikkeita julisteita, ammatillisia kuvakoosteita ym. varten Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien

132 129 teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Työelämän asiakirjat (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. hakee tietoa työselityksistä, käyttöohjeista ja muista lähteistä, käyttää sanakirjoja ja tekee muistiinpanoja itsenäisesti. tuottaa työsuunnitelmia ja raportteja osaa toimia ammatissaan suomalaisen työelämän ja yhteiskunnan keskeisten toimintatapojen mukaan. Arviointi Suomi toisena kielenä 1-4 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (4 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös suomi toisena kielenä valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kirjallinen viestintä Opiskelija Selviytyy tyydyttävästi työelämän tavallisista kielenkäyttötilanteista, kuten esittäytyminen, työhönottohaastattelu ja kysymyksiin vastaaminen. Osaa laatia työelämän perusasiakirjoja ohjeiden mukaan. Tuntee työnhaun eri menetelmiä ja selviytyy työelämän keskeisistä kielenkäyttötilanteista. Laatii käyttökelpoisia työelämän asiakirjoja. Hallitsee työnhaun eri menetelmät ja toimii työelämän erilaisissa tilanteissa luontevasti ja tilanteenmukaisesti. Laatii itsenäisesti harkittuja työelämän asiakirjoja.

133 130 Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Perusteet hallintaan (S21) ja Kieli käyttöön (S22) korvaavat Äidinkieli, suomi toisena kielenä -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Vierailut esim. työvoimatoimistoon mahdollisuuksien mukaan Itsenäinen työskentely Videoituja harjoituksia tarvittaessa, esim. työhaastattelujen kuvaaminen Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojen loppuvaiheessa, lähellä opinnäytetyön valmistamista. Etenemisehto Ei etenemisestettä Ruotsi (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa (esim. keskeiset työvälineet, laitteet ja materiaalit sekä alan työmenetelmien nimitykset, työturvallisuusmääräykset ja -varusteet) ymmärtää pääpiirteittäin omaan ammattialaan liittyvien tekstien sisällön ja osaa kertoa ammattialastaan osaa kertoa itsestään ja kirjoittaa lyhyitä omaan elämään ja työhön liittyviä tekstejä selviytyy vaativammistakin viestintätilanteista (esim. puhelinkeskustelut, neuvonta, opastus) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta

134 osaa hyödyntää kielten yhtäläisyyksiä sekä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen Suomessa ja Pohjoismaissa 131 Arviointi Ruotsi, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös ruotsin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedon hankinta Tekstien ymmärtäminen Kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin merkitys Kielenopiskelu Opiskelija tuntee sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön periaatteet ymmärtää apuvälineitä käyttäen lyhyiden ja yksinkertaisten omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien kirjallisten viestien sisällön kertoo muutamalla sanalla itsestään tai tutuista asioista omassa työssään on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä tunnistaa omat oppimisstrategiansa käyttää sanakirjoja ja jonkin verran myös muita tietolähteitä, kuten esimerkiksi sähköisiä mallin mukaan kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä tekstejä kuten työja turvallisuusohjeet selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää yksinkertaista, keskeistä sanastoa ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen kohdatessaan pohjoismaalaisia tunnistaa omien oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia käyttää sanakirjoja, myös sähköisiä, ja muuta lähdeaineistoa hankkiakseen lisätietoa omaa alaa käsittelevistä vieraskielisistä yksinkertaisista ohjeistuksista kirjoittaa lyhyitä työhön liittyviä muistiinpanoja, ohjeita tai tilauslistoja toimii tavanomaisimmissa viestintätilanteissa sekä kasvotusten että puhelimessa ja tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin aseman monikulttuurisessa Suomessa kokeilee uusia strategioita ja oppimistapoja Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Koulu ja vapaa-aika (RUB1) korvaa Toinen kotimainen kieli, ruotsi -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Tarvittaessa itsenäinen työskentely Alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä (esim. työohjeet)

135 132 Kielialueelle tyypillisen kohteliaan kielenkäytön omaksuminen Tutustuminen ammattialansa sanastoon ja teksteihin Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Ennen 3. opiskeluvuoden kevätlukukautta. Etenemisehto Ei etenemisestettä Englanti (2 ov) Englanti 1 (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset), osaa luetella keskeisimmät ammattialansa työvälineet, laitteet ja materiaalit englanniksi osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ), kertoa ammattialansa työmenetelmistä, tunnistaa työturvallisuusmääräykset englanniksi, osaa opastaa ja neuvoa erilaisissa tilanteissa Arviointi Englanti 1-2 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

136 133 Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedon-hankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Kielen ja kulttuurin tuntemus Opiskelija osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaansa liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti ymmärtää ammattialansa kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssi Nuori ja hänen maailmansa korvaa Vieras kieli, A-kieli-opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Tarvittaessa itsenäinen työskentely Alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä (esim. työohjeet) Kielialueelle tyypillisen kohteliaan kielenkäytön omaksuminen Tutustuminen ammattialansa sanastoon ja teksteihin Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi

137 134 Ajoitus Suoritetaan ennen ammatillisia ja valinnaisia englannin kursseja ensimmäisenä lukuvuotena. Etenemisehto Ei etenemisestettä Englanti 2 (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työnhaku, CV, ohjeet ja ymmärtää mm. manuaalit) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työhaastatteluista, työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta osaa soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan (esim. yritysesittelyt, erilaiset asiakastilanteet) Arviointi Englanti 1-2 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös englannin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Tiedon-hankinta Tekstin ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttö-tilanteissa toimiminen Opiskelija osaa käyttää tietolähteitä (esim. sanakirjoja) ja hakea tietoa ohjatusti ymmärtää lyhyiden ja yksinkertaisten ammattialaan liittyvien viestien sisällön (esim. työturvallisuus) osaa kirjoittaa itsestään ja opinnoistaan sekä mallin mukaan helppoja ja lyhyitä työhön liittyviä ohjeita ja viestejä (esim. turvallisuusohjeita) selviytyy yksinkertaisista päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista osaa käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja hakea lisätietoa ymmärtää työhönsä ja alansa prosesseihin liittyviä kirjallisia ohjeita (esim. työvaiheet) osaa edellisten lisäksi kirjoittaa mallin mukaan lyhyitä omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet) selviytyy päivittäiseen työ- ja arkielämään liittyvistä viestintätilanteista (esim. opastaminen) asianmukaisesti osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti ymmärtää ammattialan kirjallisia tekstejä (esim. autenttiset ohjeet ja työnkuvaukset) osaa edellisten lisäksi kirjoittaa muita omaan työhön liittyviä tekstejä (esim. työvaiheet ja työnhaku) selviytyy asianmukaisesti ja kohteliaasti vaativammistakin viestintätilanteista (esim. työpaikan ja työtehtävien esittelyistä) ja osaa tarvittaessa pyytää tarkennusta

138 135 Kielen ja kulttuurin tuntemus on tietoinen englannin kielen asemasta maailmankielenä ymmärtää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin vaikutuksen soveltaa ja hyödyntää englannin kielen ja angloamerikkalaisen kulttuurin tuntemustaan Kielenopiskelu tunnistaa omat oppimisstrategiansa. arvioi oppimisstrategioidensa vahvuuksia ja heikkouksia. vahvistaa oppimistaan kokeilemalla uusia strategioita ja oppimistapoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus- ja yhteistyö, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion A-kielen kurssi Nuori ja hänen maailmansa korvaa Vieras kieli, A-kieli-opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Opiskelu monipuolisissa oppimisympäristöissä erilaisia menetelmiä ja välineitä käyttäen (esim. tieto- ja viestintäteknisen autenttisen materiaalin hyödyntäminen, onlinesanakirjojen käyttö, DVD:t jne.) Tarvittaessa itsenäinen työskentely Alaan liittyviä kirjallisia ja suullisia oppimistehtäviä (esim. työtehtävien kuvaus) Kielialueelle tyypillisen kohteliaan kielenkäytön omaksuminen Ammattialansa sanaston ja tekstien hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Englanti 1 jälkeen. Etenemisehto Suositus: Englanti 1 suoritettu hyväksytysti Matematiikka (3 ov) Matematiikka 1 (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (peruslaskutoimitukset kokonais-, murto- ja desimaaliluvuilla) ja arvioi tulosten tarkkuutta (pyöristää ja käyttää järkevästi likiarvoja ammattialallaan, yksikönmuunnokset) sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat

139 136 soveltaa matemaattisia menetelmiä (ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen, suhde ja verranto) ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen Arviointi Matematiikka 1-3 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana (t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslaskutoimitukset, prosentti-laskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelman-ratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Opiskelija suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet.

140 137 Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Matematiikka 2 (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (taso- ja avaruusgeometriaa ammattialan vaatimuksia vastaavasti, suorakulmaisen kolmion geometriaa, trigonometriaa, Pythagoraan lauseen käytön ammattialallaan) ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen

141 138 Arviointi Matematiikka 1-3 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslasku toimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkö-muunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelman-ratkaisu sekä tulosten arviointi Opiskelija suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

142 139 Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Matematiikka 3 (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia (mm. prosentti-, korko- ja kustannuslaskenta) ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja -asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskea tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut Arviointi Matematiikka 1-3 ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisten opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuk-

143 140 sessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Jokaisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (3 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös matematiikan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Peruslaskutoimitukset, prosenttilaskenta ja mittayksikkömuunnokset sekä matemaattiset peruskäsitteet ja esitystavat Matemaattiset menetelmät ja ongelman-ratkaisu sekä tulosten arviointi Laskimen ja tietokoneen käyttäminen Numeerisen tiedon käsittely, analysointi ja tuottaminen Opiskelija suorittaa työtehtäviin liittyvät rutiininomaiset laskutoimitukset ja tuntee keskeisimmät matemaattiset käsitteet ja esitystavat ratkaisee työtehtäviin liittyvät keskeiset matemaattiset ongelmat joko päättelemällä, graafisesti tai laskennallisesti sekä osaa arvioida tulosten suuruusluokkaa käyttää laskinta ja tietokonetta työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen käyttää tiedonlähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä laskee ohjeen mukaan aineiston keskilukuja. suorittaa sujuvasti ammattiin liittyvät laskutoimitukset ja käyttää jossakin määrin matemaattisia käsitteitä ja esitystapoja ilmaisussaan ratkaisee ammattiin liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla sekä arvioi tulosten oikeellisuutta käyttää sujuvasti laskinta ja tietokonetta ammattiin liittyvien matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen käyttää tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattiin liittyvien ongelmien ratkaisuun laskee keskeisimpiä tilastollisia tunnuslukuja. soveltaa ammattialalla tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten tarkkuutta sekä hallitsee ammattialalla käytettävät matemaattiset käsitteet ja esitystavat soveltaa matemaattisia menetelmiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisussa ja - asettelussa sekä arvioi menetelmien luotettavuutta ja tarkkuutta käyttää soveltaen laskinta ja tietokonetta ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen soveltaa tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisuun sekä esittää tuottamiaan matemaattisia tuloksia tilastoina, taulukkoina ja graafisina esityksinä laskee tai määrittää annetusta aineistosta keskeisimmät tilastolliset tunnusluvut. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 9. Matematiikka ja luonnontieteet. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1) ja Geometria (MAB2) tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) korvaavat Matematiikan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely

144 141 Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Fysiikka ja kemia (2 ov) Fysiikka (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä fysikaalisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen tarkastelee keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta soveltaa ammattialansa keskeisiä fysiikan lakeja ja käsitteitä hallitsee ammattialansa kannalta keskeisiä mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin peruskäsitteitä ja ilmiöitä niin, että hän osaa käsitellä ammatissaan tarvitsemiaan laitteita ja järjestelmiä turvallisesti ja taloudellisesti sekä työskennellä ergonomisesti osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta

145 142 Arviointi Fysiikan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojakson arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Fysiikan opintojaksosta annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Havainnointi ja mittaaminen Energiatalouden perusteet Tuotteen elinkaari Opiskelija tunnistaa olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan osaa välttävästi ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet. osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan tuntee välttävästi energiantuotanto- ja säästötapoja ammattinsa kannalta avustettuna muodostaa tuotteen elinkaaren. ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet ja osaa hyödyntää tietojaan ergonomisessa työskentelyssä. osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia tuntee energiantuotanto- ja säästötavat muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren. ymmärtää olomuodon muutokset ja lämpölaajenemisen omassa ammatissaan ja osaa soveltaa oppimaansa. osaa ammattinsa kannalta keskeisimmät mekaniikan lainalaisuudet ja osaa soveltaa oppimaansa osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta. tuntee energiantuotanto- ja säästötavat, osaa arvioida laitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia muodostaa itsenäisesti tuotteen elinkaaren. Pystyy soveltamaan oppimaansa. Turvallinen ja ergonominen työskentely osaa ottaa sähköturvallisuuden huomioon, osaa välttävästi sähköopin peruskäsitteistöä osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön osaa hyvin sähköturvallisuuteen liittyvät asiat ja tuntee sähköopin peruskäsitteistön ja osaa soveltaa oppimaansa Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot).

146 143 Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Kemia (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osaa käsitellä, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa laskea pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan käyttää mittauksiin sopivimpia menetelmiä ja välineitä sujuvasti, toteuttaa mittaukset järjestelmällisesti ja huolellisesti ja osaa arvioida havaintojen ja mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta osaa raportoida ja esittää tuloksia sekä arvioida tulosten ja johtopäätösten tarkkuutta ja luotettavuutta työskennellä ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. soveltaa ammattialansa kannalta keskeisiä kemiallisia ilmiöitä, käsitteitä ja lainalaisuuksia osaa työssään ja muussa toiminnassaan ottaa huomioon luonnon lainalaisuudet ja toimia niiden mukaisesti ympäristöä ja energiaa säästäen

147 144 tarkastella keskeisiä ympäristöongelmia luonnontieteelliseltä kannalta ottaa huomioon työssään ympäristön ja ammatin kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä, ja sitä varten hänen on tunnettava tavallisimpien alkuaineiden ja sekä epäorgaanisten että orgaanisten yhdisteiden kemiallisia ominaisuuksia säilyttää, käyttää oikein ja hävittää asianmukaisesti ammattialalla tarvittavia aineita sekä laskee ainemääriä ja pitoisuuksia osaa tulkita aineiden terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät tuotteiden merkinnöistä ja ottaa työskentelyssään huomioon aineiden erityisominaisuudet niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön turvallisuutta Arviointi Kemian ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojakson arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Kemian opintojaksosta annetaan arvosana. Fysiikan ja kemian pakollisten opintojaksojen arvosanat muodostavat yhdessä tutkinnon osan kokonaisarvosanan (2 ov). Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös fysiikan ja kemian valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Kemiallisten aineiden ja yhdisteiden sekä niiden ominaisuuksien tunteminen ja huomioon ottaminen työssä Opiskelija käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit työssään, mutta tarvitsee osin ohjausta tulkitsee osin ohjattuna tavallisimpia tuotemerkintöjä. käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit tutuissa työtilanteissa tulkitsee tavallisimpia tuotemerkintöjä. käsittelee, säilyttää ja hävittää oikein työtehtävissään tarvittavia kemikaaleja ja ottaa huomioon erilaisten aineiden ominaisuudet ja ympäristöriskit muuttuvissakin työtilanteissa tulkitsee itsenäisesti erilaisia alan tuotemerkintöjä. Havainnointi ja mittaaminen Turvallinen ja ergonominen työskentely toteuttaa mittaukset käyttäen tavallisimpia mittausmenetelmiä ja -välineitä ohjatussa työtilanteessa avustettuna laatii raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan hankkii ohjeen mukaan tietoa kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista osaa analysoida mittauksia ja havaintoja sekä tehdä tuloksista johtopäätöksiä osaa laatia raportin tutkimastaan asiasta ja mittaa luotettavasti ammatissaan ja muodostaa graafisia kuvaajia hankkii tietoa käyttöturvallisuustiedotteista laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä joustavasti erilaisissa työtilanteissa eri tietolähteistä hankkimansa tiedon mukaan osaa laatia sujuvan raportin tutkimastaan asiasta, mittaa luotettavasti ja osaa arvioida mittaustuloksien luotettavuutta. työskentelee ergonomisesti ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti ja ottaa omatoimisesti huomioon työympäristössä olevat riskitekijät. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 4. Terveys, turvallisuus ja työkyky, 6. Kestävä kehitys, 9. Matematiikka ja luonnontieteet, 10. Teknologia ja tietotekniikka.

148 145 Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikan ja kemian opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentelyä mikäli mahdollista Videonauhoitteiden hyödyntäminen Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osan opintojaksot toteutetaan tasaisesti tutkinnon aikana. Etenemisehto Ei etenemisestettä Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista

149 146 hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa. Arviointi Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksojen arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialansa opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Osallistuminen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa Toimintamahdollisuuksien arviointi Yhteiskunnan palvelujen käyttö Oman talouden hoitaminen Kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointi Tiedon haku ammattialan työpaikoista ja Euroopan unionista Opiskelija osallistuu ohjattuna yhteisten asioiden hoitamiseen arvioi ohjattuna toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet hakee tietoa kuluttajan keskeisistä oikeuksista ja velvollisuuksista käyttää opiskelijan tarvitsemia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee ohjattuna suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii ohjattuna tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi ohjattuna yrittäjyyden keskeiset vaikutukset työllisyyteen arvioi ohjattuna työelämän keskeisiä asioita. hakee tietoa ammattialansa työpaikoista paikallisesti hakee ohjattuna Euroopan unionin kansalaisia koskevaa tietoa - osallistuu sovitulla tavalla yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset vaikuttamismahdollisuudet oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää kansalaisen osuuden niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoitusvaihtoehdoista ja niistä aiheutuvista kuluista arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen työllisyyteen tuntee työelämän keskeisten tekijöiden vaikutuksen työelämään ja yritystoimintaan. hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa osallistuu itsenäisesti yhteisten asioiden hoitamiseen sekä tuntee yhteiskunnallisen päätöksentekoprosessin arvioi toimintamahdollisuuksiaan toimintaansa aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana tuntee opiskelijan ja kansalaisen keskeiset demokraattiset vaikuttamismahdollisuudet, oikeudet, edut ja velvollisuudet tuntee kuluttajan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet käyttää itsenäisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja ymmärtää niiden rahoittamisessa tekee suunnitelman menoistaan ja varoistaan hankkii tietoa rahoituslähteistä ja vertailee niistä aiheutuvia kuluja arvioi itsenäisesti yrittäjyyden ja yritystoiminnan vaikutuksen kansantalouteen hallitsee ja arvioi itsenäisesti työelämän asioiden vaikutuksia yksilölle, yrityksille ja yhteiskunnalle. hakee tietoa ammattialansa työpaikoista alueellisesti ja kansallisesti ja Euroopan unionin maista hakee Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa

150 147 Opintojakson toteuttamisessa noudatetaan seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Yhteiskuntatieto (YH1) ja Taloustieto (YH2) korvaavat Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus/ATK -opetus sekä verkkoavusteinen opetus Kirjalliset harjoitukset Mahdolliset ryhmätyöt eri aiheista Mahdolliset vierailut eri kohteisiin (alan yritykset ja esim. Kela, työvoimatoimisto, sovittelutoimisto jne.) Monipuolinen tiedonhaku esim. tietokonetyöskentelyn avulla Tarvittaessa käytetään kaikkia muitakin AV-välineitä Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (asenne, käytös, läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, opiskeluvälineistään huolehtiminen) kirjallinen koe tarvittaessa mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Opintojakso toteutetaan toisena tai kolmantena lukuvuotena. Etenemisehto Ei etenemisestettä Liikunta (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja kehittää fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti, käyttäen omia taitojaan koko ryhmän taitojen kehittämiseen sekä edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja turvallisuutta.

151 148 Arviointi Liikunnan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Liikunnan ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös liikunnan valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t). Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja vahvistaminen Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen liikunnan avulla Vuorovaikutus ja yhteistyö Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen Opiskelija käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja pitää ohjattuna yllä fyysistä toimintakykyään ymmärtää ohjattuna liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan sekä noudattaa reilun pelin periaatteita noudattaa yleensä turvallisuutta liikunnassa. käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja monipuolisesti pitää yllä fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen omalle fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnilleen osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti reilun pelin periaatteita noudattaen toimii liikuntatilanteissa turvallisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä. käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja monipuolisesti seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään ymmärtää liikunnan merkityksen fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteita edistää toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 4. Terveys, turvallisuus sekä toimintakyky. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Taitoa ja kuntoa (LI1) korvaa Liikunnan opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, itsenäinen työskentely yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti Aktiivinen osallistuminen liikuntatilanteisiin yhteisesti sovittujen pelisääntöjen mukaisesti Osallistuu opintojakson lähiopetukseen sekä itsenäiseen työskentelyyn yhteisesti laaditun suunnitelman mukaisesti, käyttäen ja kehittäen liikunnan harrastamiseen tarvittavia perustaitoja. Osallistuu aktiivisesti liikuntatilanteisiin annettuja ohjeita sekä reilun pelin periaatteita noudattaen, käyttäen omia taitojaan myös koko ryhmän taitojen kehittämi-

152 seen. 149 Toimii liikuntatilanteissa turvallisesti edistäen toiminnallaan ryhmän turvallisuutta. Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, omista liikuntavarusteistaan huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja kehittää toimintakykyään opettajapalautteen sekä mahdollisten testien pohjalta kyky huomioida muu ryhmä kyky huomioida yksilölliset eroavuudet eri liikuntatilanteissa mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, ja jos mahdollista, kahdelle jaksolle hajautettuna. Etenemisehto Ei etenemisestettä Terveystieto (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja pyrkii edistämään omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista. Arviointi Terveystiedon ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Terveystiedon ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttavat myös terveystiedon valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

153 150 Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen Opiskelija ottaa ohjattuna huomioon tavallisimpia terveyttä edistäviä elintapoja ja tottumuksia (kuten liikunta, ravinto, lepo, uni, virkistys, mielenterveys, ihmissuhteet, seksuaaliterveys) ja on halukas edistämään omaa terveyttään ja jaksamistaan Fyysistä, psyykkistä noudattaa yhteisössä sovittuja ja sosiaalista terveyttä ja toimintaympä- toimintatapoja, mutta tarvitsee terveyttä ja turvallisuutta edistäviä ristön turvallisuutta ohjausta uusissa tilanteissa edistävien toimintatapojen noudattaminen Terveysliikunnan ja terveydenhuoltopalvelujen hyödyntäminen Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu sekä ergonominen toiminta Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä edistävien, kansansairauksia ennaltaehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden sekä ammatin haittavaikutuksia koskevan tietoperustan hallinta suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna terveyttä edistävää liikuntaa ja osaa tarvittaessa hakea apua terveydenhuollon palveluista tunnistaa mahdollisia tapaturmariskejä, osaa hakea ja antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa, noudattaa tutuissa tilanteissa ergonomisia toimintatapoja tietää tavallisimmista terveyttä ja toimintakykyä kuormittavista tekijöistä ja kansansairauksista, mutta tarvitsee ohjausta terveyttä edistävän tiedon hankinnassa ja tietää tavallisimmista terveyshaitoista (kuten tupakointi ja päihteiden käyttö) ottaa huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävät elämäntavat ja tottumukset, osallistuu niitä ja omaa jaksamistaan edistävään toimintaan ottaa toiminnassaan huomioon terveyttä ja toimintakykyä kuormittavia tekijöitä ja haluaa edistää toimintansa ja toimintaympäristönsä terveellisyyttä ja turvallisuutta toteuttaa terveyttä edistävää liikuntaa laatimansa ohjelman mukaan ja käyttää tarvittaessa terveydenhuollon palveluja ehkäisee toiminnallaan tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua sekä noudattaa ergonomisia toimintatapoja hyödyntää omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoperustaa, tuntee terveyttä kuluttavat tekijät sekä elintavoista johtuvat terveyshaitat ja on tietoinen mahdollisista ammattiinsa liittyvistä kuormitustekijöistä toimii terveyttä, hyvinvointia ja omaa jaksamistaan edistävällä tavalla, ehkäisee terveyttä kuluttavia tekijöitä ja perustelee toimintansa elintapojen ja terveyden välisellä tutkitulla tiedolla ja kokemuksella ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja edistää omalla toiminnallaan koko yhteisön hyvinvointia hyödyntää itsenäisesti terveysliikunnan mahdollisuuksia oman toimintakyvyn ylläpitämisessä ja osaa hyödyntää terveydenhuoltopalveluja tilanteen vaatimalla tavalla toimii huolellisesti ja ennalta ehkäisee tapaturmien syntymistä, osaa hakea ja antaa ensiapua, työskentelee ergonomisesti ja itseään säästäen hyödyntää monipuolisesti omassa toiminnassaan terveyttä ja toimintakykyä edistävää tietoa ja hakee itsenäisesti tietoa mahdollisista ammattinsa haittavaikutuksista Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 1. Oppiminen ja ongelmanratkaisu, 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 3. Ammattietiikka, 4. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky, 6. Kestävä kehitys, 8. Viestintä- ja mediaosaaminen, 10. Teknologia ja tietotekniikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Terveyden perusteet (TE1) korvaa Terveystiedon opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus, tarvittaessa monimuoto-opetuksena (tietokonetyöskentely, verkkoavusteinen opetus ja etäopetus) Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmä- ja parityöskentely Tarvittaessa itsenäinen työskentely Videonauhoitteiden hyödyntäminen Luokka- ja mahdollinen työpaikkaopetus

154 Tutkinnon osa on suoritettavissa joko osittain tai kokonaan verkossa (Moodle) 151 Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tuntiaktiivisuus, tehtävien suorittaminen, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) pyrkimys ylläpitää ja edistää omaa terveyttään, hyvinvointia ja jaksamista, hankkimalla ja hyödyntämällä monipuolisesti terveyttä ja toimintakykyä edistävää sekä ammattinsa haittavaikutuksia ehkäisevää tietoa osoittaa opiskeluun liittyvissä toimissaan pyrkivänsä edistämään omaa sekä ryhmänsä terveyttä, hyvinvointia ja jaksamista. mahdollinen kirjallinen tai suullinen koe mahdollinen itse- tai vertais- sekä ammatinopettaja-arviointi Ajoitus Tutkinnon osa toteutetaan ensimmäisenä opiskeluvuotena, ja jos mahdollista, kahdelle jaksolle hajautettuna. Etenemisehto Ei etenemisestettä Taide ja kulttuuri (1 ov) Tavoitteet (tavoitteet K3 arviointikriteeristön mukaisesti) Opiskelija uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. Arviointi Taide ja kulttuurin ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan arviointikriteerit on tehty kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet ja ne löytyvät ammattialan opetussuunnitelman perusteista. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Taide ja kulttuurin ammattitaitoa täydentävän tutkinnon osan pakollisesta opintojaksosta annetaan arvosana. Tutkinnon osan arvosanaan vaikuttaa myös taide ja kulttuurin valinnaisten lisäosien ja vapaasti valittavien tutkinnon osien arvosana(t).

155 152 Arvioinnin suorittaa (-vat) opintojaksosta vastaava(t) opettaja(t). Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Tuotoksen tekeminen Muiden ilmaisun ja näkemysten arvostaminen Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen ottaa ohjeiden mukaan huomioon luonnon ja energian säästämisen materiaalien käytössä ja työskentelyssään kertoo muiden ilmaisussa tunnistamistaan kulttuurisista piirteistä. huolehtii kouluyhteisön kulttuurista ylläpitäen sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen toimii luontoa ja energiaa säästäen materiaalien käytössä ja työskentelyssään antaa rakentavaa palautetta muiden ilmaisusta ja näkemyksistä. uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 6. Kestävä kehitys, 7. Estetiikka. Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit: Minä, kuva ja kulttuuri (KU1) tai Ympäristö, paikka ja tila (KU2) korvaavat Taide ja kulttuuri -opinnot ammattitaitoa täydentävissä tutkinnon osissa (yhteiset opinnot). Toteutustapa Lähiopetus ja mahdollisesti verkkoavusteinen opetus Kirjalliset ja suulliset harjoitukset Ryhmätyöt Vierailut Itsenäinen työskentely Tietokonetyöskentely Eri kuvataiteen aloihin liittyvä työskentely Ryhmätyöt Teatteri- tai muun vastaavan kulttuurikokemuksen hankkiminen Aiheet integroidaan koulutusalaan sopiviksi Ajoitus Ammattitaidon osoittamistavat Arvioinnissa otetaan huomioon: jatkuva seuranta (läsnäolon säännöllisyys, tunnollisuus tehtävien teossa, tuntiaktiivisuus, asenne, käytös, opiskeluvälineistään huolehtiminen) mahdolliset kirjalliset tuotokset ja suulliset esitykset mahdollinen itse- tai vertaisarviointi Tutkinnon osa toteutetaan tutkinnon aikana.

156 153 Etenemisehto Ei etenemisestettä. 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat Oheisessa linkissä Salpauksen johtokunnan hyväksymät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat > > > 1 6 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSES- SA, 10 ov Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Vuosittain Salpauksessa tarjottavista vapaasti valittavista opinnoista tiedotetaan opiskelijoille hyvissä ajoin, jotta heillä on mahdollisuus tehdä valintoja mahdollisimman monipuolisesti myös muilta koulutusaloilta. 7 OPISKELIJAN ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Opiskelijan arvioinnin yleiset periaatteet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet 2/ MUUT MÄÄRÄYKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 8.1 Opinto-ohjaus ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Opinto-ohjauksen yleiset periaatteet ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sisältö (HOPS) on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opinto-ohjauksen suunnitelma. 8.2 Työssäoppiminen ja työturvallisuus Työssäoppimiseen ja työturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämissuunnitelma. 1 Opetussuunnitelmaan sisältyvät ammattitaitoa täydentävät tutkinnon valinnaiset osat on opsin lopussa.

157 Ammatillinen erityisopetus Ammatillisen erityisopetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Erityisopetuksen suunnitelma. 8.4 Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.5 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö Kodin ja oppilaitoksen yhteistyön järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisessä osassa. 8.7 Opiskelijahuolto Opiskelijahuollon järjestäminen on kuvattu Koulutuskeskus Salpauksen opetussuunnitelman yhteisen osan liitteessä: Opiskelijahuollon suunnitelma. 8.8 Terveydentilavaatimukset Logistiikka-alan ammatillisessa peruskoulutuksessa Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi ottamisen esteettömyydestä ja opiskelijaksi ottamisen perusteista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27, 27 a ja 27 b :ssä (951/2011). Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Tämä edellyttää, ettei opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia voida täyttää ja sitä, ettei estettä voida kohtuullisin toimin esimerkiksi opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla, apuvälineillä tai muulla tuella poistaa. Mikäli toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojeleminen tai liikenteen turvallisuus sitä edellyttävät, opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla aikaisemmin tapahtuneen opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen salaaminen ammatilliseen perustutkintoon hakeutumisen yhteydessä.

158 155 Edellä mainitun perusteella tutkintokohtaiset terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimukset tulee ottaa huomioon ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ne sisältyvät valtioneuvoston asetuksessa (1032/ 2011) määriteltyjen humanistisen ja kasvatusalan, tekniikan ja liikenteen alan, luonnonvara - ja ympäristöalan sekä sosiaali-, terveys ja liikunta-alan ammatillisten perustutkintojen perusteisiin. Opiskelijaksi ottamiseen liittyvästä tiedonsaannista säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 b :ssä. Koulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa tutkintokohtaisista terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksista ja muista opintoihin liittyvistä edellytyksistä hakuoppaissa, muussa hakutiedotuksessa sekä opiskelijavalintatilanteiden yhteydessä esimerkiksi pääsy- ja soveltuvuuskokeissa. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijaksi hakeutuvan oma kuvaus nykyhetken terveydentilastaan riittää valintatilanteessa. Koulutuksen järjestäjien tulee tehdä yhteistyötä eri koulutusasteiden tai viranomaisten kanssa opiskelijavalinnassa välttämättömien tietojen saannissa ja antamisessa. Opiskelijaksi hakeutuvan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi toimia. Opiskelijavalintaa tehtäessä on kuitenkin otettava huomioon ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. Saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaista terveydentilaa tai toimintakykyä ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen. Koulutuksen järjestäjän tulee tarvittaessa selvittää yhdessä opiskelijan, hänen huoltajansa ja opiskelijahuollon henkilöstön kanssa opiskelijan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää. Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn muuttuminen ei saa keskeyttää opiskelijan koulutusta tai johtaa harkitsemattomaan koulutusammatin tai alan vaihtoon. Terveydentilan tai toimintakyvyn muuttumisesta koulutuksen aikana johtuvat käytännön ongelmat tulee voida ratkaista ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla. Opintojen ohjaus, opiskelijan tuki, ergonomisiin työtapoihin ja apuvälineiden käyttöön ohjaaminen edistävät koulutuksen suorittamista. Opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn muuttuessa opiskelijahuollon, opiskeluterveydenhuollon ja työpaikkojen työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö on välttämätöntä.

159 Logistiikan perustutkinnon terveydentilavaatimukset Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja. Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jo estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelujen koulutusohjelma) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 ajokorttia (kuormaja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat) tai henkilöauton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ajoterveydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia. Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126/EY liitteen 111 ja direktiivin 2009/113/EY-vaatimusten mukaisesti. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla: insuliinihoitoinen diabetes epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä sydän- ja verenkiertoelinten sairaus fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus tuki- ja liikuntaelimistön sairaus munuaissairaudet psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

160 157 9 LIITTEET - Liite 1 A. Tutkinnon muodostuminen tutkinnon osittain, autonkuljettaja - Liite 1 B. Tutkinnon muodostuminen tutkinnon osittain, linja-autonkuljettaja - Liite 1 C. Tutkinnon muodostuminen tutkinnon osittain, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja - Liite 1 D. Tutkinnon muodostuminen tutkinnon osittain, varastonhoitaja - Liite 2 A_A. Moduulisuunnitelma, autonkuljettaja - Liite 2 A_B. Moduulisuunnitelma, linja-autonkuljettaja - Liite 2 A_C. Moduulisuunnitelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja - Liite 2 A_D. Moduulisuunnitelma, varastonhoitaja - Liite 2 B_A-D. Tarkennettu moduulisuunnitelma, kuljetus- ja varastopalvelujen ko - Liite 3 A. Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, autonkuljettaja - Liite 3 B. Arvioinnin toteuttamissuunnitelma - Liite 3 C. Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja - Liite 3 D. Arvioinnin toteuttamissuunnitelma, varastonhoitaja - Liite 4 A. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, autonkuljettaja - Liite 4 B. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, linja-autonkuljettaja - Liite 4 C. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja - Liite 4 D. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, varastonhoitaja - Liite 5 A. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, autonkuljettaja - Liite 5 B. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, linja-autonkuljettaja - Liite 5 C. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja - Liite 5 D. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma, varastonhoitaja - Liite 6: Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Liite 7: Kuljetusalan perustason ammattipätevyyden opetussuunnitelma

161 Logistiikan perustutkinto, 120 ov Varastopalvelujen koulutusohjelma Varastonhoitaja ( alkavassa opetuksessa) Opetussuunnitelman liite 1D TUTKINNON MUODOSTUMINEN TUTKINNON OSITTAIN AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Kaikille pakolliset tutkinnon osat Tavaran vastaanotto ja säilytys Tavaran keräily ja lähetys Inventointi ja saldonhallinta Trukinkuljettajan tehtävät Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (valittava 30 ov) Työkoneiden käyttö ja huolto Tavaran kuljettaminen Osto- ja myyntitoiminnot varastossa Vaarallisten aineiden käsittely Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa esim. - Yrittäjyys - Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen - Ammatilliset valinnaiset muut tutkinnon osat - Muiden koulutusalojen opinnot - Lukio-opinnot opintoviikkoa AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Valinnaiset lisäosat VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 Logistiikan perustutkinto Varastopalvelujen koulutusohjelma Valtakunnallinen voimaantulopäivä

162 Logistiikan perustutkinto Varastopalvelujen koulutusohjelma Varastonhoitaja Valtakunnallinen voimaantulopäivä Moduulisuunnitelma alkavassa opetuksessa Opetussuunnitelman liite 2D Vuosi Jakso I Jakso II Jakso III Jakso IV Jakso V 1 Tavaran keräily ja lähetys (3 ov) Trukinkuljettajan tehtävät (5 ov) Tavaran keräily ja lähetys (6 ov) Tavaran keräily ja lähetys (3 ov) Tavaran vastaanotto ja säilytys (2 ov) Trukinkuljettajan tehtävät (1 ov ) Tavaran keräily ja lähetys (6 ov) Tavaran keräily ja lähetys (2 ov) Tavaran vastaanotto ja säilytys (4 ov) Tavaran keräily ja lähetys Tavaran keräily ja lähetys Tavaran keräily ja lähetys Tavaran keräily ja lähetys Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (2 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (2 ov) 2 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (8 ov) Tavaran vastaanotto ja säilytys (4 ov) Inventointi ja saldonhallinta (3 ov) Vaarallisten aineiden käsittely (1 ov) Tavaran vastaanotto ja säilytys (6 ov) Trukinkuljettajan tehtävät (2 ov) Vaarallisten aineiden käsittely (1 ov) Inventointi ja saldonhallinta (5 ov) Tavaran kuljettaminen (2 ov) Tavaran vastaanotto ja säilytys (4 ov) Inventointi ja saldonhallinta (2 ov) Trukinkuljettajan tehtävät (2 ov) 3 Työkoneiden käyttö ja huolto (2 ov) Tavaran kuljettaminen (6 ov) Tavaran kuljettaminen (2 ov) Vaarallisten aineiden käsittely (3 ov) Varaston tietojärjestelmät (3 ov) Työkoneiden käyttö ja huolto (4 ov) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (4 ov) Työkoneiden käyttö ja huolto (2 ov) Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa (6 ov) Työkoneiden käyttö ja huolto (2 ov) Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa (4 ov) Varaston tietojärjestelmät (2 ov) Työssäoppiminen Oppilaitos Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 7.9.2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 7.9.2009 KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS, 10 ov Arvioinnin kohde Ammattiosaamisen näyttö Muu osaamisen arviointi 1. Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen Tavoitteet ja

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov

OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus, tavaraliikenne 10 ov Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, koulutuksen järjestämislupa (opm Dnro 250/530/2007) liitteeksi yhdistelmäajoneuvon

Lisätiedot

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132 ANTIN AUTOKOULU OY Asemakatu 12 92100 Raahe info@antinautokoulu.fi puh. 08-221130, fax. 08-221132 KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Lisätiedot

2 Luku YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN

2 Luku YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 28.2.2012 9/011/2012 1 (2) 2 Luku YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osaamisalat ovat Jätteiden ja vaarallisten aineiden kuljettaminen

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Logistiikan perustutkinto

Ylä-Savon ammattiopisto. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Logistiikan perustutkinto Ylä-Savon ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikan perustutkinto Autonkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja OPETUSSUUNNITELMA 2009 Logistiikan perustutkinto

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo

Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015. Yli-insinööri Timo Repo Logistiikan perustutkinnon perusteiden muutokset ja osaamisperusteisuuden vahvistaminen 1.8.2015 Yli-insinööri Timo Repo Osaamisperusteisuuden vahvistaminen opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA LENTOASEMAPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, LENTOASEMAHUOLTAJA

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUTOALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON PERUSTEITA ON MUUTETTU

YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON PERUSTEITA ON MUUTETTU YMPÄRISTÖHUOLLON AMMATTITUTKINNON PERUSTEITA ON MUUTETTU Tutkinnon perusteiden muutostyön tarkoitus ja organisointi Ympäristöhuollon ammattitutkinnon perusteita on muutettu vastaamaan kuljettajien ammattipätevyydestä

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2009

Logistiikan perustutkinto 2009 Logistiikan perustutkinto 2009 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty 13/08/2009 Voimassa 1.8.2009 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen.

Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen. 1 1 NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO 209 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 222 1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Sisältö Johdanto 1. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Logistiikan

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen

Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Yhteiset tutkinnon osat ja työkyvyn ylläpitäminen Kuljetusalan koulutuksen kehittämispäivät Helsinki pe 31.10.2014 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Tutkintojen muodostuminen PkL 12 b ja uusi

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Tanssialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Audiovisuaalisen viestinnän ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Kuljetuspalvelujen osaamisala Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (9) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 2010 MAANMITTAUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, KARTOITTAJA MÄÄRÄYS 5/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen TUTKE 2 TUTKE2-hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 16.2.2012 ohjausryhmän työryhmän Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata, linjata, tukea ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen

Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset Eija Kauppinen Musiikkialan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Eija Kauppinen Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 Vuosien 1999-2001 perustutkinnon perusteiden mukaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Logistiikka-alan perustutkinto Rehtorin hyväksymä logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto

Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto Lähihoitaja 80 ov (120) / 2v Yo-pohjainen koulutus SOTE LÄHIHOITAJA - Lähellä sinua Sosiaali- ja terveysalan opistolla tarjoamme Sinulle mahdollisuuden hankkia ihmisläheisen ammatin, jonka työllistymisnäkymät

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Logistiikan perustutkinto, Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Yh d i ste I m äajo ne uvo n ku ljettaja

Opetussu unn itelma 201 5. Autonkuljettaja. Logistiikan perustutkinto, Keski-Pohjan maan am mattiopisto. Yh d i ste I m äajo ne uvo n ku ljettaja (2kpedu Keski-Pohjan maan am mattiopisto Opetussu unn itelma 201 5 Logistiikan perustutkinto, Ku ljetuspalvel ujen osaam isala Autonkuljettaja Yh d i ste I m äajo ne uvo n ku ljettaja Iaadittu: 16.05.2015

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja. Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja

OPETUSSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja. Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LABORATORIOALAN LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LABORATORIOALAN perustutkinto, laborantti 2009 LABORATORIOALAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 19/011/2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa

Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa Palveluntoimittajan rooli puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutuksessa 22. - 23.5.2013 Hämeenlinna Pekka Kari / www.cap.fi 1 CAP-YHTIÖT CAP-Yhtiöt Oy Hallinto CAP-Koulutus Oy Ammattipätevyyden jatkokoulutukset

Lisätiedot

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013

Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Toplaaja, logistiikka ja terveystieto syksyllä 2013 Terveystietoa ja fysiikkaa 3h/vko Terveystiedon osaamiskokonaisuus ja ammattipätevyystunnit. Taulukon jälkeisessä osiossa on tummennettu ne ammattipätevyysosat,

Lisätiedot

Kulttuuriala ARTESAANI

Kulttuuriala ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja -valmistuksen koulutusohjelma, taidekehystys ARTESAANI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma, muotoilu ja mallintaminen ARTESAANI Salpauksen ammattiosaamisen

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo

Ammatillinen koulutus, kuljetusala. Yli-insinööri Timo Repo Ammatillinen koulutus, kuljetusala Yli-insinööri Timo Repo Kuljettajatutkimuksen mukaan: Työni on... Yhteisöllistä (sosiaalista) Arvostettua 5 4 Fyysisesti (ruumiillisesti) raskasta Sopivan haasteellista

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot