Kiusaavatko pienetkin lapset? Mobbar även små barn?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiusaavatko pienetkin lapset? Mobbar även små barn? 14.4.2010"

Transkriptio

1 Kiusaavatko pienetkin lapset? Mobbar även små barn?

2 Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten lasten parissa hanke Sosiaali ja terveysministeriö rahoittaa ja valvoo hanketta Folkhälsan ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteuttavat yhteistyössä Hanke alkoi tammikuussa 2009

3 Hankkeen tavoitteet luoda kuva kiusaamisen luonteesta alle kouluikäisten lasten parissa luoda kuva alle kouluikäisten lasten kiusaamista koskevasta tutkimuksesta lisätä tietoisuutta alle kouluikäisten lasten kiusaamisesta tuottaa käsikirja kiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi varhaiskasvatuksessa

4 Kansainvälisen tutkimuksen tuloksia Linke (1998): Kiusaamista on löydettävissä jo kolmevuotiaiden lasten vuorovaikutuksessa Alsaker: The Bernese Program (2001): Kiusaamista esiintyy päiväkodeissa. Lapset tunnistavat kuka kiusaa, mutta vaikeuksia tunnistaa uhrit. Aikuisten havainnot olivat luotettavampia. Alsaker: The Bernese Study ( ): Päiväkotikiusaamista verrattiin koulukiusaamiseen. Samankaltaisuuksia löydettiin. 12 % lapsista oli kiusaajia ja 13 % kiusattuja. Humphrey & Crisp (2008) tutkivat sellaisten vanhempien käsityksiä, joiden lapsi oli ollut kiusattuna päiväkodissa Nordhagenin ym. (2005) mukaan 2 6v. keskuudessa esiintyy kiusaamista. Ruotisssa vähäisintä, Tanskassa ja Suomessa yleisintä. Gillies Rezo & Bosackin (2003) tutkimuksessa 87 % lapsista ilmoitti tulleensa kiusatuksi; huomio tulisi kiinnittää siihen miten tarkasti pienet lapset pystyvät arvioimaan rooliaan. Vaillancourt ym. (2008): miten lapset ja nuoret määrittelevät kiusaamisen, usein fyysisenä aggressiona. Perren von Lax ( 2000): tutkimuksen mukaan pienten lasten parissa esiintyy verbaalista, fyysistä ja psyykkistä kiusaamista.

5 Muita tarpeellisia tutkimuksia Laine & Neitola Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä Cassidy & Asher Loneliness and peer relations in young children. Asher & Coie Peer rejection in childhood. Harrist ym Subtypes of social withdrawal in early childhood. Jonsdottir, F Barns kamratrelationer i förskolan. Löfdahl, A. Kamratkulturer i förskolan. En lek på andras villkor. Suhonen, E Erityistä tukea tarvitsevan taaperon sopeutuminen päiväkotiryhmään. Kalliala (2008) Kato mua! Öhman, M Hissad och dissad. Om relationsarbete i förskolan.

6 Lait Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.(629/1998, 29) Esiopetus kuuluu perusopetuslakiin: suunnitelma tulisi tehdä myös esiopetuksessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa kiusaamista ei mainita (VASU) turvalliset ihmissuhteet toiset huomioonottavien toimintatapojen vahvistaminen hyvä ilmapiiri, jossa lapsi voi kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta

7 Aineisto Haastattelu ja observointi aineisto kerättiin: 8 päiväkodista 61 lasta 29 henkilökuntaa 24 vanhempaa Haastatteluista ja observointiaineistosta on kerätty kiusaamiseen liittyviä caseja.

8 Koulukiusaamisen määrittelyä Olweuksen (1973)määritelmä: Henkilö on kiusattu, kun hän toistuvia kertoja ja tietyn ajan sisällä joutuu negatiivisten tekojen kohteeksi yhden tai useamman henkilön toimesta. En person är mobbad då han/hon under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar av en eller flera personer. Kiusaamiselle tyypillistä: Toistuvuus Tietoisuus Vallan epätasapaino Uhrin kyvyttömyys puolustautua Subjektiivinen kokemus

9 Vanhemmat Lapset Kiusaamisilmiö päiväkodissa Henkilökunta Kirjallisuus

10 Kiusaaminen päiväkodissa Päiväkodin vertaisryhmässä tapahtuu paljon lasten välistä negatiivista käytöstä nahistelun ja kiusaamisen erottaminen ei ole aina helppoa. mä en tiedä onko se sellaista niin sanottuu oikeeta kiusaamista vai onkse vaan sitte semmoista leikinomaista. kiusaaminen on sitä et se kyseinen kiusattu kokee että häntä kiusataan, et se voi olla jotain pientä, mikä muitten mielestä ei oo kiusaamista. must tuntuu että sun pitää tuntee ne lapset. Että sun pitää tietää onks se toistuvaa vai onko vaan kertaluontoista nahistelua.

11 Mitä kiusaaminen on? Lapset: Lähes kaikki lapset sanoivat tulleensa kiusatuiksi tai nähneensä muita kiusattavan. Lapset saattavat nimetä kiusaamiseksi monenlaisia asioita: Yks poika kiusas mua ulkona, kun se näytti mulle kuolleen mehiläisen, se oli ihan limainen Tyttö 6v. Osalle lapsista käsite kiusaaminen on selvä: Niin, sitte on olemassa sellasta kiristämistä, sellasta, että kiristää, se on sellasta, että kaveri sanoo, että mä en oo sun kaveri, jos sä et tee tota ja tätä, ja se on kiusaamista Tyttö 6v. Mistä asioista lapsille tulee pahamieli: sillon kun kaverit ei leiki mun kaa Tyttö 6v. Mulla ei oo koskaan kaveria ollu Poika 4v.

12 Lasten mukaan kiusaamista on: Kiusaaminen on sellaista, että Elias ei päästä minuu minnekkään. Poika, 3v. Nipisteleminen, lyöminen, potkiminen ja kaikki semmoset jutut. Poika, 5v. lällättely, töniminen Poika, 4v. Att man retar, samma människa alltid Poika, 5 år Det är då Pia är elak och säger att jag inte förstår någonting Tyttö, 5 år Mobbning är när en i en grupp retar en fler i en grupp retar en, det är det. Poika, 6 år

13 Päiväkodin työntekijöiden mukaan Toistuvaa Tietoista kiusaaminen on: Voi olla myös kertaluonteista lapsen subjektiivinen kokemus on merkitsevä leikistä sulkeminen on tehokas keino. määräilevä lapsi hakee toisia puolelleen, ehkä silleen semmosta lahjomista ja sellasta, kun teet näin ni sitte oot mun paras kaveri...ne panee sen aina oleen kissana, ei oo ihan sellasissa rooleissa missä muut lapset siellä on. Et kyllä se menee vähän niinku toisten mukana, mut ei sit kuitenkaan oo tasavertaisena. Att man regelbundet, nästan dagligen kanske just lämnar någon utanför, inte tar med någon i leken

14 Vanhempien mukaan kiusaaminen on: Toistuvaa ja järjestelmällistä Sanallista Yksilöllistä subjektiivisen kokemuksen merkitys Kilpailua ja vertailua Vanhemmat toivoivat enemmän arvo ja kasvatuskeskusteluja henkilökunnan kanssa. Vanhemmat olivat epävarmoja siitä kiusaavatko alle kouluikäiset

15 Vanhemmat kertovat: vaikka hienotunteisuus sillee vielä puuttuu, mut sellanen tyhmittely, kyl se on kiusaamista Äiti suunnitelmallista ja järjestelmällisenä liittoutumisena jotakuta vastaan toistuu aina samaa lasta kohtaan. Ei kyllä vielä tässä iässä oo yleistä. Äiti det följer ett och samma mönster dagisbarn tror jag inte är så avancerade. Pappa ne on enemmänki sellasta, että se lapsi ei hallitse sitä tilannetta, et se tulee sellasina purkauksina (nyrkit heiluu) Äiti

16 Erilaisia strategioita: Lasten toimintatapoja Kertoo henkilökunnalle Kertoo kotona kiusaamistilanteissa Sanoo itse sille, joka on kiusannut/ tehnyt väärin Tekee jotakin sille joka on kiusannut (esim. lyö takaisin) Sulkee ulkopuolelle sen joka on kiusannut Pyytää kaverilta apua

17 Kiusaamisen muodot Fyysinen kiusaaminen Lyöminen Potkiminen Kamppaaminen Esteenä oleminen Vaatteiden repiminen Nipistely Kivien ja hiekan heittäminen Leikkien sotkeminen Sanallinen kiusaaminen Haukkuminen Nimittely Härnääminen Lällättäminen Vaatteiden, hiusten ym. kommentointi Selän takana puhuminen Puhumatta jättäminen Psyykkinen kiusaaminen Uhkailu Manipulointi Kiristäminen Ilveily, ilmeily Poissulkeminen Leikin sääntöjen muuttaminen Selän takana puhuminen

18 Leikin merkitys Kiusaamista ja konflikteja tapahtui: Vapaissa leikkitilanteissa Leikkien ja leikkikavereiden valinnassa Leikin sisällä sääntöjä muuttamalla Sisä ja ulkoleikeissä Jag tycker att det händer mest dumma saker ute det är hemskt sällan de vuxna ser Pojke, 4 år No sillee ettei ne päästä sitä mukaan leikkiin. Poika, 6v. Se että toi Toni tekee semmosii kerhojuttuja, ja sit, ku, se vaan ei haluu et mä pääsen siihen kerhoon mukaan, se vaan huijaa et se on vaarallista mulle, sit menee kerhoja kiinni. Toni on kaikkien kerhojen johtaja, se johtaa aina. Poika, 5v

19 Vertaissuhteiden merkitys Ryhmän dynamiikka Pienikin lapsi tunnistaa olevansa ryhmän torjuma Porukkaan kuuluminen/ hyväksyntä (vaatteet, lelut) Ystävien ostaminen/ lahjominen/kiristäminen (synttärikutsut, raha) Ystävyyssuhteet, jotka eivät ole kehittäviä ja tasavertaisia Haast: Onks tääl joku joka on aina ilman kaveria? Poika, 3v: No mä, nokyl se olen mä. Haast: Mistä riidat yleensä johtuvat? Työntekijä: Kavereista, et toi ei leiki mun kaa.

20 Aggression hallinta Aggressiivisesti käyttäytyvät lapset Reaktiivisesti aggressiivinen : Luonteeltaan äkkipikaisia, aggressiivisuus suunnittelematonta ja kontrolloimatonta Proaktiivisesti aggressiivinen: Väkivalta harkittua ja suunniteltua, käyttäytymiseen ei välttämättä liity suuttumustilaa, manipuloiva. Erityistä tukea tarvitsevat lapset Henkilökunta koki, että aggressiivisen lapsen kohtaamiseen ei ole riittävästi välineitä. No yleensä mä en nyt kiusaa, mä yritän vaan saada hermot takaisin Poika, 4v. Oftast så snurrar de bara omkring och går från ett ställe till ett annat och får de komma med i leken så börjar de bara att störa och ofta så vet de andra att de bara stör så då vill de inte ens ha med dem i leken Lto

21 Yksinäiset ja syrjäänvetäytyvät lapset Lasten yksilöllisten valmiuksien tunteminen Yksinäiset lapset lapsi näyttää siltä ettei halua olla mukana vertaisryhmän toiminnassa Och så finns det de där blyga som inte vågar säga emot de andra i leken Lto Ryhmään liittyminen

22 Puuttuminen ja interventio välttämätön Torjutut lapset (Laine 2002) Heikko itsearvostus Kehittymättömät sosiaaliset taidot Kielteiset käsitykset ja odotukset muista Vähän myönteistä vuorovaikutusta Epäsuotuisat aikeet muita kohtaan Muiden kielteiset havainnot ja reaktiot, torjunta, epäsuosio Negatiivisen vuorovaikutuksen kehäprosessi

23 Miten kiusaamistilanteita on selvitetty? Lapset: aikuiset laittaa jäähylle. De ger bara straff De säger att man inte får slåss och så tröstar de också aikuiset ottaa puhutteluun tai jäähylle. ne laittaa sen istumaan tai pyytään anteeks, jos ei pyydä niin pitää mennä jäähypenkille. Ensi jutellaan se mitä on tapahtunu ja kaikkee semmosta Henkilökunta: ennaltaehkäisy, yhdessä pohtiminen mikä on lapsen parhaaksi keskustelemalla yksittäisten lasten ja koko ryhmän kanssa. vanhempien kanssa yhteistyöllä ensin akuutin tilanteen hoitaminen, sitten keskustelu koko ryhmän tai yhden lapsen kanssa.

24 Millaisia ehkäiseviä keinoja päiväkodin henkilökunnan mukaan käytettiin? Kahdessa ryhmässä käytettiin Askeleittain/ StegVis ohjelmaa Havainnoimalla lapsiryhmää ja tekemällä yksittäisiä lapsikohtaisia ratkaisuja (istumapaikan muutos, leikkikaverien/ ryhmien valinta, pienryhmä työskentely) Keskustelemalla lapsiryhmän kanssa esim. aamupiirissä empatiataidoista ja lukemalla aiheesta kirjoja. Vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön avulla Yhdessä ryhmässä ehkäistiin fyysistä väkivaltaa halailemalla sekä sylittelemällä paljon

25 Kiusaamisen ehkäisy päiväkodissa Tapa ja moraalikasvatus Kasvatuskumppanuus Lasten osallisuuden vahvistaminen Aikuisen sitoutuminen lapsiryhmään Vertaissuhteiden tukeminen Sosiaalisten taitojen tukeminen Aggression hallinnan tukeminen Tasa arvokasvatus Koulutus ja johtajuus Varhaiskasvatuksen suunnitelma

26 Kiitos, Tack! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Folkhälsans Förbund

Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa Kiusaaminen ja sen ehkäisy varhaiskasvatuksessa Laura Kirves 9.2.2012 Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa -seminaari Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Laura Kirves/ Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa 19.10.2009 Työryhmä: Senni Kangasniemi Marika Lehtinen Maria Taanila Mari Saarikko Jokaisessa Kangasalan koulussa kiusataan

Lisätiedot

työelämässä Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa Syrjintä työelämässä pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta

työelämässä Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa Syrjintä työelämässä pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta Syrjintä työelämässä pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta Syrjintä Kuka ei kuulu työelämässä joukkoon? Lasten ja nuorten kokema syrjintä Suomessa pilottitutkimus työsuojelupiirien aineistosta

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana

Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Luku I Pahan olon taustamaisemia Nuoren koulusuhde ja sen muotoutuminen kouluvuosien aikana Anna-Liisa Lämsä Tarkastelen tässä artikkelissa nuorten koulusuhdetta ja opiskelijaryhmittäisiä jaotuksia koulussa

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET

HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET HAASTEENA LIIKKUMATTOMAT LAPSET JA NUORET Miksi osa lapsista ja nuorista ei liiku? Mikä liikkeen pysäyttää? Kuka kantaa vastuun näiden lasten ja nuorten liikkeelle saamisesta? Mä haluaisin tehdä liikkatunnilla

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 2. Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 2 Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA Valehtelisin, jos väittäisin SYRJINTÄ JA SYRJIMÄTTÖMYYS SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 7.4.2014

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN

SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN SE ON SIINÄ JA TULEE AINA OLEMAAN Tutkimus halkionuorten minäkäsityksen ja sosiaalisten suhteiden muuttumisesta osteotomia leikkauksen yhteydessä sekä ajatuksia SUHUPO ry:n nuorisotoiminnan järjestämisestä.

Lisätiedot

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti

Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea. Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Pia Henttonen - Tuula Puranen Kun perhe tarvitsee tukea Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Enemmän otetta ja osallisuutta -projekti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Teksti: Pia Henttonen ja Tuula

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana

Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Et kai se siit tulee, et se pitää nähdä jotenkin se kohde puolustettavana ja arvokkaana Käsityksiä maanpuolustustahdosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Liisa Myyry Kiitokset Puolustusministeriön rahoittama

Lisätiedot

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin

Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin ehyt katsauksia 5/2013 Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekin Ammattiin opiskelevien ryhmäkeskusteluja osallisuudesta ja vaikuttamisesta Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, EHYT-katsauksia 5/2013 AMIS Arjen

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri

Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Parempihan se on että sovitellaan ku että ei sovitella. Vertaissovittelu, konfliktit ja koulukulttuuri Vertaissovittelun ulkopuolinen arviointiraportti Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia

Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Mitä nuoret ajattelevat nuorisotakuusta? Allianssin Onnistunut nuorisotakuu -selvityshankkeen tuloksia Projektipäällikkö, VTL Suvi Ervamaa suvi.ervamaa@alli.fi Nuorisotakuun tulevaisuuspaja 15.5.2014 Aikataulu

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja

Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja Ge ditt barn en gåva Anna lapsellesi lahja folktinget www.folktinget.fi folktinget@folktinget.fi 09-6844 250 Grafisk form: Christian Aarnio Foto: Charlotta Boucht Tryck: juni 2013 / DMP, Helsingfors 2

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä

VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä VÄKIVALTA JA SEN UHKA KOTIHOITOTYÖSSÄ - työpaikkojen hyvät käytännöt ennaltaehkäisyssä Hankeraportti Virpi Fagerström, FT, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos Tuula Leino, FT, tutkija, Työterveyslaitos

Lisätiedot