Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa?"

Transkriptio

1 Liiketalous l i i k e ta l o u d e n o s a a j at j a a m m at t i l a i s e t Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa? Mitä uusi työelämä vaatii työntekijältä? mitä on pubiteatteri?

2 tässä lehdessä: 2 Sisällysluettelo 3 Pääkirjoitus 4 AJANKOHTAISTA Työttömyysturvaan kaavaillaan muutoksia 6 Suosittelukampanja Liikesivistysrahaston Liiketalouden Liiton rahasto tukee jäsenten opiskelua 7 UUDISTUMINEN Tee omat valintasi 10 UUDISTUMINEN Uusi johtajatar oli haasteen edessä 12 Anna Hellénin palsta 15 UUDISTUMINEN Eurooppa kaipaa uutta teollisuutta 19 Vuoden Aikuinen Liiketalouden Osaaja JÄSEN ESITTÄYTYY Sattumalta oikealle alalle 21 Osaaja seminaarit 22 KULTTUURI Kivilän draaman kaari ylettyy pubiteatterista Keravan vankilaan Mikä ihmeen pubiteatteri? 25 KOLUMNI Vanhemmuuden uraputkessa 26 Näkymiä tietotekniikan näköalapaikalta 28 HYVINVOINTI Miten Sinä jaksat arjessa? 30 JATTK-työttömyyskassa 31 Vuoden nuori merkonomi -kilpailu 32 Liittokokous Yhdistyssivu 34 KOTI Kiinteistövälittäjä paljastaa: Nämä olennaiset asiat unohtuvat muuttajilta Liiketalous 2013 Nro mainosvaraukset aineistopäivä ilmestymispäivä Liiketalouden Liitto LTA ry:n jäsenlehti ilmestyy 5 numerona vuoden 2013 aikana. Julkaisija & kustantaja: Tilaukset & osoitteenmuutokset: Liiketalouden Liitto LTA ry Asemamiehenkatu 2, Helsinki puh Päätoimittaja: Annina Antell Toimituspäällikkö: Raimo Salovuori Toimitussihteeri: Eveliina Kuukkanen AD: Kaisa Skyttä Markkinointi: Jaakko Koskinen Hannele Tamminiemi Lehden osoitteistoa saatetaan luovuttaa tilaajia palveleviin kaupallisiin tarkoituksiin. Painatus: Scanweb Oy 54. vuosikerta Aikakauslehtien Liiton jäsen Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain päätoimittajan luvalla. Toimitus ei vastaa käsikirjoituksista, joita ei ole tilannut. Toimitus ei vastaa asiavirheistä. Toimitus on sitoutumaton eikä ota vastuuta toimittajien näkökulmasta liiketalous

3 ELINIKÄISTÄ UUDISTUMISTA Elämme jatkuvassa muutospaineessa, joka viikko meidän odotetaan tekevän asioita paremmin ja tehokkaammin. Vuosittain meitä tarkkaillaan, miten pystymme kehittymään. Aikaisemmin käytettiin termiä elinikäinen oppiminen. Nykyisin meidän odotetaan uudistuvan yhä uudelleen. Mitä se oikeastaan tarkoittaa, on syytä pohtia useammaltakin kantilta. Uudistumisesta puhuttaessa tarkoitetaan paljon enemmän kuin jatkuvaa oppimista tai tehokkuuden kehittymistä. Mielestäni uudistumisessa on kyse enemmänkin olemassa olevan kokonaisvaltaisen näkemyksen muuttamista johonkin toiseen suuntaan. Ei siis ole puhe pelkästään teknologiasta tai yksilöistä vaan myös muun muassa ympärillä olevan yhteiskunnan prosesseista ja asenteista. Olemme rakentuneet vallitsevan yleisesti hyväksi koetun mukaisesti ja olleet tilanteeseen tyytyväisiä. Mutta koska mikään ei ole ns. status quo, meistä riippumattomat syyt vaikuttavat ympärillämme ja näin vanhentavat ennen niin hyväksi koettua olevaisuuttamme. Näin edunvalvontajärjestön kannalta katsottuna uudistuminen voisi tarkoittaa sekä omien prosessien että yhteiskunnallisten prosessien uudistamista. Lainsäädännön tulee paremmin vastata nykyistä työn tarjonnan ja tekemisen tilannetta. Voimassa oleva lainsäädäntö ei välttämättä ota huomioon kahdeksasta neljään tehtävän työn lisäksi tapahtuvaa silpputyötä eikä siinä välissä olevaa töiden välillä, between jobs -jaksoa. Pieniä muutoksia on saatu aikaan ja työn vastaanottaminen ei ehkä ole enää niin vaikeaa, mutta kokonaisuudessaan työmarkkinoiden muutokset eivät ole vielä siirtyneet lainsäädäntöön. Osin tähän vaikuttaa tarvittavien muutosten tekemisen suuruusluokka sekä virkamiehistön näkemykset. Toisaalta kaikki työmarkkinoiden osapuoletkaan eivät ole pystyneet pysymään uudistustarpeiden mukana. Työnantajapuoli puhuu usein muutoksesta ja vanhojen asenteiden muuttamisesta. Puheet eivät kuitenkaan aina toteudu, kun pitää löytää kummankin osapuolen näkemyksiä kunnioittava tilanneratkaisu. Samaa voi sanoa omasta pesästä: muutosvastarinta ja pelko, ettei uudistuneessa ympäristössä pystykään pitämään omaa asemaansa sekä jäsenten edunvalvontaa riittävänä, pyrkii puserosta ulos. Uudistuminen alkaa, taas ja jälleen, kuitenkin yksilöstä ja omista asenteista. Jos ei oikea käsi tunne, mitä vasen jalka polkee, ei käsitystä vallitsevasta tilanteesta ole vielä syntynyt. Jos vaatii toista uudistumaan, mutta pitää itsepintaisesti kiinni omasta asemoinnistaan, ei ole vielä valmis. Mitä siis voimme tehdä? Aivomyrskyily ja sen jakaminen omassa verkostossa voi auttaa eteenpäin. Ajatusten esille tuominen ja palautteen vastaanottaminen on ensimmäinen askel tässäkin asiassa. Mitä LTA sitten aikoo tehdä? Syksyn liittokokouksessa toimintasuunnitelman osiossa kävimme keskustelua sisällöstä sekä visioinnista ja sen siirtämistä strategiaan sekä käytännön toimintaan. Tällaista uudistumistyötä tullaan vuoden 2014 aikana viemään eteenpäin. Sen tuloksena saattavat sääntömme saada uutta vivahdetta, käytännön toimet näkyä uudella tavalla ja ainakin toimitilamme uudistuvat. Yksi näkyvä työ on keväällä toteutettava Osaaja seminaari, jossa alustajina tulee olemaan monta näkyvää julkisuuden osaajaa. Suosittelen jokaista jolla on mahdollisuus, osallistumaan jäsenhintaan tuohon seminaariin. Sieltä löytää varmasti asioita, joiden kautta voi peilata omaa uudistumistaan. Vuosi vaihtuu ja uusi alkaa, uusi uudistumisen vuosi on meillä edessämme. Kaikkea hyvää ja parasta mahdollista elämää LTA laisille osaajillemme ja verkostomme jäsenille. -pääkirjoitusraimo salovuori PUHEENJOHTAJA 3 liiketalous

4 - Ajankohtaista - Teksti: Liiton toimisto, järjestöasiantuntija / kassa-asiamies Eveliina Kuukkanen Työttömyysturvaan kaavaillaan muutoksia Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi uudistaa työttömyysturvajärjestelmää kannustavammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Elokuun lopulla hallitus antoi esityksen työttömyysturvalaista ja lakiin tehtyjen muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta. Hallituksen linjauksiin voi tulla eduskuntakäsittelyssä vielä muutoksia, mutta olennaisia uudistuksia ollaan tekemässä seuraaviin työttömyysturvalain kohtiin. Pääsy ansioturvan piiriin helpottuu Lakiehdotuksessa on kiinnitetty huomiota ansioturvan piiriin pääsemisen helpottamiseen. Uudistuksen myötä palkansaajan työssäoloehtoa lyhennettäisiin nykyisestä 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Samalla myös lyhennettäisiin sitä aikaa, joka palkansaajan olisi oltava työttömyyskassan jäsenenä saavuttaakseen ansiopäivärahaoikeuden. Muutoksia ei kuitenkaan ole tulossa siihen tarkastelujaksoon, jonka kuluessa palkansaajan työssäoloehdon tulee täyttyä, vaan se säilyisi ennallaan eli 28 kuukaudessa. Hallitus esittää myös yrittäjien työssäoloehtoihin helpotuksia ja yrittäjän työssäoloehtoa lyhennettäisiin uudistuksessa nykyisestä 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Kuitenkin yrittäjien työssäoloehdon täyttävän vakuutetun työtulon määrää esitetään korotettavaksi nykyisestä 710 eurosta kuukaudessa euroon/kk. Muutosten myötä sivutoimiset yrittäjät säilyttäisivät oikeuden päivärahaan nykyistä helpommin, sillä uudistuksessa lievennettäisiin säädöksiä siitä, milloin yritystoimintaa pidetään sivutoimisena. Muutoksia ansioturvan kestoon Nykyiseen työttömyysturvalakiin nähden vaikuttavin muutos olisi tulossa ansiopäivärahakauden kestoon. Uudistuksen myötä ansiopäivärahakauden kesto riippuisi työttömän työnhakijan työhistoriasta sekä aktiivisuudesta. Muutosesityksen mukaan ansiopäivärahan ansio-osan kesto säilyisi 500 päivässä henkilöillä, joilla on työhistoriaa vähintään kolme vuotta. Mutta alle kolmen vuoden työhistoriataustaisilla ansiopäivärahan ansio-osan kesto olisikin jatkossa 400 päivää. Lisäksi, jos henkilö on ilman pätevää syytä kieltäytynyt työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttänyt ne ilman pätevää syytä 250 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana, lyhennettäisiin yllä mainittuja enimmäisaikoja 100 päivällä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos yli kolmen vuoden työhistorian kerryttänyt henkilö kieltäytyy aktiivitoimenpiteestä, hänen ansiopäivärahansa ansio-osan enimmäiskesto onkin 400 päivää ja samoin alle kolmen vuoden työhistorialla ansio-osan enimmäiskesto lyhenee 300 päivään. Ikääntyvien työttömien työnhakijoiden kohdalla voidaan maksaa ansiopäivärahaa vielä 500 päivän enimmäisajan täyttymisen jälkeenkin, jos ko. henkilö on täyttänyt ns. lisäpäivien ikärajan ennen kuin 500 päivän enimmäisaika täyttyy. Lisäpäiväoikeutta muutettaisiin siten, että vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneen olisi täytettävä 61 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, jotta lisäpäiville pääsy on mahdollinen. Tässä tapauksessa hänelle voitaisiin siten maksaa päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Vuosina syntyneiden kohdalla lisäpäiväoikeuden edellyttämät alaikärajat säilyisivät nykyisen kaltaisina eli 59 vuodessa. Samoin olisi myös vuosina syntyneillä eli alaikäraja olisi 60 vuodessa. Ansiopäivärahan maksua edeltää aina omavastuuaika ja tällä hetkellä omavastuuaika on seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika. Muutosten myötä omavastuuajan olisi tarkoitus lyhentyä viittä täyttä työpäivää vastaavaksi ajaksi. Nykyisin uusi omavastuuaika asetetaan aina, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Suunnitelmaan liittyvän työssäoloehdon lyhentämisen johdosta kuitenkin myös omavastuuaikaa koskevaan pääsääntöön ehdotetaan muutosta. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei henkilölle voitaisi asettaa kahta omavastuuaikaa vuoden aikana. Muutoksesta olisi hyötyä erityisesti esimerkiksi jatkuvaa, työssäoloehdon täyttävää osa-aikatyötä tekeville henkilöille sekä useissa lyhytaikaisissa työsuhteissa työskenteleville, joille muuten voisi tulla kaksikin omavastuuaikaa vuoden aikana. Omavastuuaikaa ei siis jatkossa asetettaisi, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos oma- liiketalous

5 vastuuaika olisi asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. Vahvista osaamistasi Helpotuksia korotetun ansiopäivärahan ehtoihin Uudistukseen kuuluu myös, että ansioturvan etuustasojen määrää vähennettäisiin. Tämän järjestelmän yksinkertaistamisen johdosta jäljelle jäisivät ansiopäiväraha ja korotettu ansiopäiväraha, joka vastaisi tasoltaan nykyistä muutosturvaa. Muutosturvan ansio-osa erillisenä etuutena poistettaisiin siis kokonaan. Korotettua ansiopäivärahaa maksettaisiin kaikille työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta. Toinen mahdollisuus saada korotettua ansiopäivärahaa syntyisi pitkän työuran omaaville henkilöille, jotka ovat tulleet irtisanotuiksi ilman omaa syytään. Jatkossa työpaikan menettäminen tuotannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi ei siis enää olisi korotetun ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä. Muutosten myötä oikeus korotettuun ansiopäivärahaan voisi olla silloinkin, kun työntekijä on tehnyt työnantajansa kanssa ns. päättösopimuksen. Samoin myös pitkän työuran tehnyt ja esimerkiksi terveydellisten syiden takia irtisanottu henkilö, voisi olla oikeutettu korotettuun ansiopäivärahaan. Jatkossa korotettuun ansiopäivärahaan olisi oikeutettu myös henkilö, joka on jäänyt työttömäksi määräaikaisesta työsuhteesta, jonka hän on aloittanut hänet irtisanoneen työnantajan palveluksessa välittömästi irtisanotun työsuhteen päätyttyä. Mahdollisuus saada kolmen vuoden työhistorian perusteella korotettua ansiopäivärahaa 20 päivältä työttömyyden alkaessa poistettaisiin kokonaan. Pitkän työuran perusteella maksettavan korotusosan maksuaika lyhenisi nykyisestä 100 päivästä 90 päivään. Muutoksia on tarkoitus tehdä myös soviteltua ansiopäivärahaa koskeviin säännöksiin. Sovitellun ansiopäivärahan enimmäismäärää nostettaisiin suunnitelman mukaan siten, että soviteltu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen ja työtulo voisivat yhdessä olla enintään 95 prosenttia ansiopäivärahan määrittelyn perusteena olevasta palkasta. Työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimassa työllisyys- ja kasvusopimuksessa on lisäksi sovittu sovitellun työttömyyspäivärahan kehittämisestä. Suunnitelmissa on ollut helpottaa lyhyiden työsuhteiden vastaanottamista asettamalla soviteltuun työttömyyspäivärahaan ns. suojaosa, joka olisi suuruudeltaan 300 /kk. Asia siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön alaisen työryhmän valmisteltavaksi, mutta kyseisen uudistuksen aikataulu itsessään ei ole vielä tarkentunut. Riitta Hyppänen EsimiEsosaaminEn Liiketoiminnan menestystekijä Uudistettu kirja antaa realistisen kokonaiskuvan tämän päivän esimiestyöstä. Kirja sopii esimiestyötä aloittaville sekä niille, jotka haluavat kehittyä esimiestehtävässään. Kirjassa käsitellään muun muassa henkilöstö vähennyksiä ja strategista henkilöstösuunnittelua esimiestyön näkökulmasta. Käytännön esimerkit ja case-haastattelut tuovat esiin erilaisia esimiehiä ja tilanteita. 3., uudistettu painos ,90 E-kirja Elisa Kirja ellibs.com Ilari Salmi mitä tilinpäätös KErtoo? Kirja opastaa lukemaan tuloslaskelmaa, tasetta ja toimintakertomusta ja löytämään niistä olennaisen. teos tekee tutuksi termistön, jota käytetään yrityksissä ja julkisessa sanassa. Kirjan avulla ei-ammattilainenkin kykenee saamaan käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tekemään johtopäätöksiä sen toimintaedellytyksistä. 8., uudistettu painos ,00 E-kirja Elisa Kirja ellibs.com Uudistettu Myös e-kirjana TILAUKSET JA LISÄTIEDOT puh

6 Suosittelukampanja LTA:n suosittelukampanja on uudistunut! Liiketalouden Liitto LTA on hyvä, liiketalouden ammattilaisten oma yhteisö. Niin hyvä, että meitä kannattaa suositella. LTA:sta saa henkilökohtaisen ja asiantuntevan työsuhdeneuvonnan, kattavan oikeusturvavakuutuksen, edunvalvonnan ja työttömyysturvan sekä jäsenedut - järkevään hintaan. Suosittele Liiketalouden Liiton jäsenyyttä työkaverille, ystävälle tai tuttavalle. LTA:han voivat liittyä kaikki, jotka ovat suorittaneet liiketalouden tutkinnon (aina merkonomista ja datanomista tradenomiin ja kauppatieteen maisteriin) ja/tai henkilöt, jotka työskentelevät liiketalouden alan tehtävissä. Jäsenkuntamme edustaakin siten laajaa kirjoa suomalaisista. Kun tuttavasi liittyy Liiketalouden Liiton jäseneksi ja on maksanut jäsenmaksunsa vuodelle 2013, saatte molemmat kahdenkymmenen euron (20 ) arvoisen S-ryhmän lahjakortin. Suosittelija saa lahjakortin suosittelun kautta liittyneistä varsinaisista jäsenistä seuraavasti: 1-3 liittynyttä uutta jäsentä = 20 euron lahjakortti jokaisesta liittyneestä jäsenestä 4-5 liittynyttä jäsentä = 50 euron lahjakortti 4. ja 5. liittyneestä jäsenestä yli 6 liittynyttä jäsentä = 200 euron lahjakortti yli 10 liittynyttä jäsentä = 400 euron lahjakortti Suosittelun kautta liittyneet, uudet jäsenet saavat aina 20 euron lahjakortin. Kampanja on voimassa ja siihen voivat osallistua kaikki Liiketalouden Liitto LTA:n varsinaiset jäsenet. Liikesivistysrahaston Liiketalouden Liiton rahasto tukee jäsenten opiskelua Liiketalouden Liitto LTA ry:lla on Liikesivistysrahastossa oma erikoisrahasto, josta mm. liiton jäsenet voivat hakea apurahoja ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä ulkomaisiin opintomatkoihin, joilla jäsen lisää oman työnsä osaamista. Tiedustelimme Liikesivistysrahaston toimitusjohtajalta, KTT Johanna Vesteriseltä käytännön ohjeita apurahojen hakemiseksi. 1) Minkä tyyppisiin koulutuksiin Liiketalouden Liiton jäsenet voivat hakea apurahaa liiton omasta rahastosta? Voitko mainita esimerkin? LTA:n jäsenet voivat hakea apurahoja esimerkiksi ammattija erikoisammattitutkintojen, KLT-tutkinnon, HTM-tutkinnon, työnohjaajatutkinnon, suorittamista varten. Tutkinnon järjestäjän pitää olla opetusviranomaisten hyväksymä koulutuksen järjestäjä. Perustutkintojen, kuten esimerkiksi liiketalouden perustutkinnon, tradenomitutkinnon tai kauppatieteiden maisteritutkinnon suorittamista varten ei apurahaa myönnetä. 2) Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota hakemusta kirjoittaessaan? Millainen on hyvä hakemus? Tässä hyvän hakemuksen kriteereitä ja tunnusmerkkejä: Tutustu huolella hakua koskeviin dokumentteihin Kirjoita yhden sivun (A4) mittainen selkeä kuvaus hankkeesta, ns. projektiesite, jossa myyt hankkeen rahoittajalle Laadi realistinen tutkimuksen rahoitussuunnitelma Varaa aikaa hakemuksen tekoon Valota hankkeen taustaa, sen tavoitteita, aineistoa ja menetelmiä Kerro odotettavissa olevista tuloksista, jos mahdollista, hankkeen vaikuttavuudesta jos mahdollista Muista hakemuksen selkeys: yhden hakemuksen arviointiin on käytettävissä rajallinen aika 3) Liiketalouden Liiton jäsenet jotka hakevat apurahaa liiton rahastosta tarvitsevat Ltd:n suosituksen hakemuksensa liitteeksi. Onko muilla suosittelijoilla tai suosituskirjeillä merkitystä? Muutkin suositukset, esimerkiksi esimiehen toimesta, ovat hyödyksi. 4) Pitääkö apurahoista maksaa veroa? Pääsääntöisesti apurahat ovat verottomia. Jos suunnittelet opintoja, joiden rahoitukseen aioit hakea Liikesivistysrahaston tukea, ole sähköpostilla yhteydessä Liiketalouden Liittoon toiminnanjohtaja Annina Antelliin, annina.antelliiketaloudenliitto.fi, ja pyydä puolto hakemuksesi liitteeksi. Seuraava hakuaika päättyy tammikuun puolivälissä. Liikesivistysrahaston hallitus päättää apurahoista vuosittain tammi- ja marraskuussa. Katso tarkemmat hakuajat ja -ohjeet LSR:n sivuilta: liiketalous

7 - uudistuminen - tee omat valintasi Teksti ja kuva: Aleksi Mustonen 7 liiketalous

8 - uudistuminen - Vastuu omasta kehityksestään ja pärjäämisestään työpaikalla on yksittäisellä työntekijällä. Tosin myös työyhteisöllä on oma merkityksensä. Yksilön pitää itse vastata valinnoistaan. Pahinta on jäädä uhrin asemaan ja ajatella, että minulle vain tapahtuu asioita, joille en voi mitään Tulevaisuudessa työntekijä joutuu joustamaan entistä enemmän ja koko ajan huolehtimaan omasta osaamisestaan. Hänen täytyy myös osata tarjota tätä osaamistaan organisaatioille sekä työpaikoille. Näin hahmottelee tulevaa Tulevaisuuden työelämä ryhmässäkin toiminut tekniikan tohtori ja kauppatieteiden maisteri Merja Fischer. Työntekijällä on entistä suurempi vastuu omasta ammatillisesta kehityksestään ja pärjäämisestään työelämässä. Yksilön pitää itse vastata valinnoistaan. Pahinta on jäädä uhrin asemaan ja ajatella, että minulle vain tapahtuu asioita, joille en voi mitään Nämä valinnat vievät ihmisiä elämässä eteenpäin. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa jopa sitä, että itselle väärä työ jätetään taakse. Tärkeää on, että työ tuntuu merkitykselliseltä. Kun työntekijä kokee, että häntä arvostetaan ja hänen työllään on väliä, syntyy innovaatiota, luovuutta ja positiivisuutta. Ne taas parantavat Fischerin mukaan sekä työntekijän työhyvinvointia että työilmapiiriä, asiakaskokemusta ja liikevaihtoa työnantajayrityksessä. Yksilö voi paremmin, kun on onnellinen työssään. Tällöin hän kykenee kohtaamaan päivän aikana paremmin tiukkoja tilanteita. Ikään kuin ottamaan yhden asian kerrallaan., hän kertoo. Väitöskirjani tulos oli, että sillä miten työntekijät kokevat työyhteisön johtamisen ja oman sitoutumisen yritykseen on vaikutusta asiakastyytyväisyyteen, asiakaslojaalisuuteen ja liikevaihtoon. Yksi tapa luoda merkityksellisyyttä on positiivisesti poikkeava käyttäytyminen, jonka käsitettä Fischer hahmottelee väitöskirjassaan. Positiivisesti poikkeava käyttäytyminen on yksinkertaista. Se on auttamista, se on kiitollisuutta, se on toisten ihmisten Positiivisesti poikkeava käyttäytyminen on yksinkertaista. Se on auttamista, se on kiitollisuutta, se on toisten ihmisten osallistamista hankkeisiin ja kunnian antamista niille, joille se kuuluu. osallistamista hankkeisiin ja kunnian antamista niille, joille se kuuluu. Sillä voidaan luoda toiselle merkitystä, kun tämä kokee olevansa arvokas toisen ihmisen silmissä. Läsnäolo on iso asia. Sillä, että on läsnä kollegalle, alaiselle tai asiakkaalle, on väliä. Ihminen on loppujen lopuksi valintojensa summa. Kaikella mitä teemme on väliä tulevaisuudessa, Fischer maalailee. Steve Jobs kertoi elämäntarinaansa vuonna 2005 Stanfordista valmistuville opiskelijoille. Hänen viestinsä oli, että kaikilla elämänvaiheilla on ollut erityinen tarkoitus hänen elämässään ja vasta jälkeenpäin hän ymmärsi, miten tärkeäksi muodostui esimerkiksi hänen yliopiston jälkeen suorittamansa graafisen suunnittelun kurssi. Ilman sitä osaamista ei Applesta ja sen tuotteista olisi tullut sitä, mitä ne tänä päivänä ovat. liiketalous

9 Nyt Kirsin työnä on kiertää opiskelijoiden työpaikoilla, tavata työpaikkaohjaajia ja ohjata opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa. Hän kartoittaa opiskelijan osaamista ja tekee yhdessä opiskelijan kanssa tämän henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. - Omasta taustastani on suuri etu tässä työssä. Tunnen hyvin kaupan tehtävät ja toimenkuvat, joten tiedän mitä opiskelijan pitäisi jo osata ja mitä pitää vielä opiskella koulussa, Kirsi toteaa. Menestys ei tule kädet taskussa Kirsi Oras on 39-vuotias MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistunut merkonomi ja nykyinen kouluttaja. Suoraan koulunpenkiltä hän ei kuitenkaan hypännyt kouluttajaksi, vaan hän toimi ensin kaupan alan moninaisissa tehtävissä yli 15 vuotta. Vuonna 1995 Kirsi Oras on juuri valmistunut merkonomi. Hän on erinomaisin arvosanoin suorittanut opistotasoisen merkonomi tutkinnon Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa laskentatoimen linjalla. Hänet on jo opiskelujen aikana rekrytoitu Helsingin Osuuskaupan palvelukseen. Monipuolisten ja haastavien kaupan alan tehtävien lisäksi Kirsillä on kokemusta myös yrittäjyydestä niin perheyrityksessä kuin omassa yhden naisen firmassaan. Vuonna 2010 Kirsi saa soiton MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen rehtorilta Tiina Immoselta, joka tarjoaa työtä Kirsin entisessä oppilaitoksessa. - Kouluttajan työ oli haaveitteni täyttymys. Pääsin aluksi MERCURIAan keikkaluontoisesti opettamaan lähiesimieskoulutuskokeiluun ja ohjaamaan oppisopimuskoulutukseen, Kirsi summaa. Kirsin mielestä parasta hänen nykyisessä työssään on nähdä opiskelijoiden onnistuvan ja saada olla mukana siinä. Kommunikointi on molemmin puolin helppoa, koska Kirsi tuntee alan läpikotaisesti. Aikuiset oppijat ovat Kirsin mielestä monesti paljon kriittisempiä itseään kohtaan ja tarvitsevat paljon tsemppausta, jotta he alkavat uskomaan omaan osaamiseensa. Kirsi ei koekaan itseään opettajaksi, vaan pikemminkin alan moniosaajaksi ja tsemppariksi. Hän uskoo siihen, mitä opettaa. Onhan hänellä itsellään MERCURIAsta hankittu koulutus. - Kyllä tässä kaikessa on koko ajan ollut kivijalkana omat merkonomiopinnot. Ilman niitä en olisi tässä. Oma asenne ratkaisee sitten loput, Kirsi toteaa hymyssä suin. Tarjoamme sinulle: mahdollisuuden suorittaa liiketalouden perustutkinto joustavasti työn ohessa tai oppisopimuksella laaja-alaisen kaupan ja hallinnon alan koulutuksen viihtyisän opiskeluympäristön ja innostavat kouluttajat Martinlaaksontie 36, Vantaa puh. (09) mercuria.fi MERCURIA - sinulle sopiva

10 - uudistuminen - Uusi johtajatar oli haasteen edessä Tallukassa on eletty muutosten aikaa. Keittiö vaati uudistamista ja ravintola ilmoitettiin Jyrki Sukulan Kuppilat kuntoon -ohjelmaan. Samaan aikaan vaihtui paikan operatiivinen johto. Kuvauksiin oli vain viikko, kun Nina Laitiainen aloitti työtehtävässään. liiketalous

11 - uudistuminen - Hyvinvointi- ja kokoushotelli Tallukka sijaitsee Vääksyssä. Se palvelee matkailijoiden lisäksi myös paikallista väestöä, allasosaston, kuntosalin ja ravintolan avulla. Hotellin toiselta puolelta näkyy Päijänne, toiselta Vesijärvi. Upeat maisemat eivät kuitenkaan riitä, jos profiili on mennyt alaspäin ja paikka koetaan tunkkaisena. Reilu vuosi sitten aloitti Nina Laitiainen, Tallukan uutena operatiivisena johtajattarena. Tekemistä oli huoneremonteista ilmeen ja ravintolan uudistamiseen. Muutoksissa saattaa kestää kauan, jos ei saa alkuun jotakin isoa dynaamista juttua, kertoo Laitiainen. Ohjelmaan osallistuminen oli juuri sitä. Työtä oli paljon ja jostakin oli aloitettava. Ryminällä ravintolan kuntoon laittaminen pisti uudistamisen tehokkaasti liikkeelle. Työtä oli paljon ja jostakin oli aloitettava. Ryminällä ravintolan kuntoon laittaminen pisti uudistamisen tehokkaasti liikkeelle. Työyhteisö on herkkä muutosten aikana Tilanne oli haastava ja vaati paljon uudelta johtajattarelta. Työyhteisö on herkkä, kun tulee uusia asioita ja ihmisiä. Laitiainen ehti olla talossa vain viikon ennen ohjelman kuvauksia. Henkilöstö olisi voinut kapinoida vastaan. Moni olisi voinut sanoa, että kuule, mä jään saikulle, pidä tunkkisi ja ole siinä ohjelmassa ihan ite. He kumminkin luottivat ja halusivat olla mukana uudessa erilaisessa jutussa ja ottaa sen opin itseensä. Laitiainen sai henkilöstön luottamaan juttuun, kun pisti itsensäkin likoon. Hän oli työntekijöiden kanssa ohjelmassa mukana ja otti yhtälailla vastaan kaikkea mitä formaattiin kuului. Prosessi vietiin onnistuneesti loppuun, vaikka keittiön tilasta tulikin alussa rankkaa palautetta. Tämä ei tullut henkilökunnalle täytenä yllätyksenä, sillä olihan Sukula kutsuttu paikalle, koska haluttiin päivittää ravintola taso vastaamaan odotuksia. Onnistuneen lopputuloksen seurauksena hintataso nousi samalla. Laitiainen kertoo, että asiakkaat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä ja ovat toiminnallaan osoittaneet, että hinta-laatu-suhde on nyt kohdallaan. Oikea teko Ohjelmaan osallistuminen oli riski, joka kannatti. Vielä kesällä meille tuli ryhmiä sen takia, että oltiin oltu siinä ohjelmassa mukana. Se oli meille taloudellisesti, henkisesti sekä tuotannollisesti oikea teko. Kokemus on ollut myös kasvattava. Olen oppinut sen, että olemalla rohkea voi saada aika isoja asioita aikaiseksi. Kun laittaa itsensä likoon, niin saa henkilöstönkin mukaan. Teksti ja kuvat: Mia Collan 11 liiketalous

12 -anna hellén- Työsuhdelakimies Anna Hellén vastaa. Työsuhteen päättösopimuksella on monia vaikutuksia työntekijän asemaan Työsuhteen päättämisestä sopimisen on oltava aitoa sopimista - ei pakottamista Liiton tietoon on tullut valitettavia tilanteita, joissa ei ole kyse aidosta sopimisesta työsuhteen päättämiseen liittyvistä ehdoista. Aito sopimistilanne ei ole sellainen, jossa toinen sopijapuoli sanelee tarjottavat ehdot, ja antaa harkinta-aikaa asiasta päättämiseen esimerkiksi vain muutaman tunnin ajan. Päättämissopimus voi olla pätemätön, mikäli sitä rasittaa jokin pätemättömyysperuste. Oikeustoimilaissa luetellaan sopimuksen pätemättömyysperusteita. Pätemättömyysperusteita ovat pakko, petollinen viettely, kiskominen, erehdys, kunnianvastainen ja arvoton menettely sekä valeoikeustoimi. Sopimuksen pätemättömyyteen tulee vedota ilman aiheetonta viivytystä, muuten sopimuksesta saattaa tulla pätevä. Mikäli työntekijä työnantajan painostuksen jälkeen hyväksyy esitetyn sopimusluonnoksen ilman, että sopimukseen ja sen ehtoihin on ollut mahdollisuus rauhassa perehtyä, saattaa tästä muodostua koko sopimuksen pätemättömyysperuste. Asia voidaan lähteä tällöin oikeusteitse riitauttamaan allekirjoitetusta sopimuksesta huolimatta. Päättösopimuksesta neuvoteltaessa on syytä käyttää aina avustajaa, ja ottaa yhteyttä liittoon. Yhteisesti aidosti sovitut sopimukset sitovat puolin ja toisin. Kuitenkin jos sopimuksen ehto on kohtuuton, on mahdollista, että kohtuutonta ehtoa sovitellaan tai jätetään se kokonaan huomioimatta. Kohtuutta arvioidaan mm. sopimuksen koko sisällön, osapuolten aseman sekä sopimusta tehtäessä vallinneiden olosuhteiden perusteella. Työsuhteen päättösopimuksella on vaikutuksia työttömyysturvaan ja eläkkeen kertymiseen Mikäli työntekijä itse sopii työsuhteensa päättämisestä yhteisellä sopimuksella, ei työnhakijalla ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan jos sopimusta työsuhteen päättymisen ehdoista tarjotaan henkilölle, joka on yt-neuvottelujen jälkeen valittu irtisanottavaksi, ja henkilö tässä tilanteessa hyväksyy järjestelyn, kyseessä ei ole työsuhteen päättyminen työntekijästä johtuvasta syystä tai työntekijän omasta pyynnöstä, eikä henkilölle tule tällöin asettaa karenssiaikaa. Vaikka henkilö onkin allekirjoittanut työsuhteen päättymistä koskevan sopimuksen työnantajansa kanssa, hänelle ei kuvatunlaisessa tilanteessa ole ollut tosiasiallista valinnan mahdollisuutta, koska hänet on joka tapauksessa valittu irtisanottavaksi. Jos työntekijä itse ilmoittaa halukkaaksi ottamaan tukipaketin vastaan, vaikka hän ei ole irtisanottavien henkilöiden joukossa tai jopa ennen kuin irtisanottavista henkilöistä on yrityksessä päätetty, henkilön on katsottava eronneen työstä omasta pyynnöstään. Työ- ja elinkeinotoimisto päättää aiheutuuko päättösopimuksen tekemisestä tai tukipaketin vastaanottamisesta karenssia antamalla työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Päättösopimus saattaa myös joissain tilanteissa (sopimuksen luonteesta ja muotoilusta riippuen) vaikuttaa maksettavan työttömyyspäivärahan suuruuteen alentavasti siten, että työntekijä menettää oikeutensa muutosturvan ansio-osaan ja korotettuun ansio-osaan. Päättösopimusta solmittaessa on myös huomattava se, ettei kertakorvauksena maksettava summa kerrytä työntekijän eläkettä. liiketalous

13 -anna hellén- Karenssiaika kuluu päällekkäin jaksotusajan kanssa Työttömyysturvalain mukaisesti työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, estää työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien henkilön viimeisimmästä työsuhteesta saaman palkan perusteella. Käytännössä siis jaksotettava aika siirtää työttömyyspäivärahan maksamisen alkuajankohtaa. Eli jos työntekijälle maksetaan työsuhteen päättyessä ylimääräinen kolmen kuukauden palkka, työttömyyspäivärahan maksaminen siirtyy kolmella kuukaudella. Jaksotusaika kuluu kuitenkin päällekkäin karenssiajan kanssa. Päättösopimuksesta huolimatta muistettava ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi Työnhaku tulee aloittaa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työttömyysetuuden saannin edellytys on, että työnhaku on voimassa. Eli vaikka olisit päättösopimuksella sopinut paketista, jonka mukaan sinulle maksetaan puolen vuoden palkkaa vastaava korvaus, tulee sinun tästä paketista huolimatta ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Jos ilmoittaudut työ- ja elinkeinotoimistoon vasta yli kuuden kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta, joudut keräämään uudelleen ansiosidonnaisen päivärahan maksuun vaadittavan työssäoloehdon. Päättösopimuksessa sovitaan muustakin kuin rahasta Työsuhteen päättämistä koskevassa sopimuksessa tulee mahdollisimman yksilöidysti sopia kaikista työsuhteen päättymiseen liittyvistä yksityiskohdista. Päättösopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi siitä, että työntekijä vapautetaan työntekovelvoitteesta irtisanomisaikana (ja työntekijällä on oikeus heti muun työn vastaanottamiseen), lisäeläkkeen hankkimisesta, uudelleensijoittumispalveluiden tarjoamisesta, koulutuspalveluiden järjestämisestä, tai työntekijän käytössä olleiden työnantajan omaisuuden myymisestä työntekijälle (kuten auto, tietokone, puhelin). Päättösopimusten tarkoituksena on sopimusteitse ratkaista osapuolten olemassa olevat ja mahdolliset tulevat erimielisyydet. Päättösopimukseen useimmiten kirjataan se, ettei osapuolilla ole muita kuin sopimuksessa mainittuja vaatimuksia toisiaan kohtaan. Vaikka työsuhteen päättösopimus saattaa joissain tilanteissa tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, kannattaa muistaa se, että työsuhteen päättösopimuksella on monia vaikutuksia mm. työntekijän työttömyysturvaan, eläkkeeseen ja verotukseen. Näin ollen sopimuksia ei kannata hyväksyä kiirehtien. 13 liiketalous

4/2014 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET TYÖPAIKAN IHMISTYYPIT. Erilaisuus rikkaudeksi. Tunnetko työsuhteen edut?

4/2014 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET TYÖPAIKAN IHMISTYYPIT. Erilaisuus rikkaudeksi. Tunnetko työsuhteen edut? 4/2014 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET TYÖPAIKAN? IHMISTYYPIT Erilaisuus rikkaudeksi!?! Tunnetko työsuhteen edut? 4/2014 Puheenjohtajan palsta HENKILÖKEMIALLA Eteenpäin TÄSSÄ LEHDESSÄ 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES?

MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? 1/2015 LIIKETALOUDEN OSAAJAT JA AMMATTILAISET MINKÄLAINEN ON HYVÄ ESIMIES? Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara Mikä on työntekijän asema liikkeenluovutuksessa? www.liiketaloudenliitto.fi 5/2014

Lisätiedot

Yrittäjän ansioturva uudistuu Hyvinvointia Marian Hoitavasta Hieronnasta AYT Kosmetologipäivillä

Yrittäjän ansioturva uudistuu Hyvinvointia Marian Hoitavasta Hieronnasta AYT Kosmetologipäivillä 2 2013 Yrittäjän ansioturva uudistuu Hyvinvointia Marian Hoitavasta Hieronnasta AYT Kosmetologipäivillä Tässä numerossa Irtisanomisia ja yt-neuvotteluja...3 Olette hyvissä käsissä...4 Työttömyysturvalaki

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18

HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s. 18 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2012 kevätkokouksessa nähdään! HEDien hemmottelua ja muita herkkuja s. 9 Navigoi itsesi uudelle uralle s. 9 Suomalainen voitaa hiilijalanjäljen suuruudessa s.

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

Viisseiska Kevät 2013

Viisseiska Kevät 2013 Viisseiska Kevät 2013 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Puheenjohtajan palsta s. 2 Kirjoittajavieras s. 3 Aluetoimiston kuulumisia s. 3 Monien mahdollisuuksien

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 1/2014 KOULUTUS kannattaa 2 1/2014 Koulutus kannattaa Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2014 EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta ILMIÖ Työelämä murroksessa OIKEILLE URILLE Lisää vetoa työnhakuun KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Valintana

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

merkonomi Kokki- ja viinikoulu 24 Liiton syyskokous Tampereella 4 Tampereen Merkonomit 60 vuotta 6 Omaehtoinen koulutus 8

merkonomi Kokki- ja viinikoulu 24 Liiton syyskokous Tampereella 4 Tampereen Merkonomit 60 vuotta 6 Omaehtoinen koulutus 8 merkonomi s New SMYL ry:n jäsenlehti Yhteydenotot työsuojelupiiriin ja erityisesti syrjintäkokemukset ovat lisääntyneet, toteaa Uudenmaan työsuojelupiirin piiripäällikkö Kaarina Myyri-Partanen Liiton syyskokous

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4.

Viisseiska. Paikallista taidonnäytettä. Sisällysluettelo. Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Viisseiska Kevät 2015 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Paikallista taidonnäytettä Eduskuntavaalit 19.4.2015 ennakkoäänestys 8. 14.4. Sisällysluettelo Puheenjohtajan

Lisätiedot

Kemia helpottaa teollisuuden ahdinkoa. Jorma Malinen haluaa Suomelle teollisuuspoliittisen ohjelman. Ranska kokeilee sukupolvisopimusta.

Kemia helpottaa teollisuuden ahdinkoa. Jorma Malinen haluaa Suomelle teollisuuspoliittisen ohjelman. Ranska kokeilee sukupolvisopimusta. 1 2014 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK:N 1 LEHTI 2013 KESKUSTAN PJ. JUHA SIPILÄ: YHTEISKUNNAN MUUTUTTAVA JARRUMIEHESTÄ MAHDOLLISTAJAKSI. Sivut 6-9. Kemia helpottaa teollisuuden ahdinkoa. Sivut 10-11. Jorma

Lisätiedot

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11

Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s. 11 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 1/2015 YHTEISÖLLISYYS VOIMAVARANA Kevätkokous 14.5.2015 Lahdessa s. 3 Palkkasuositukset 1.5.2015 alkaen s. 4 6 Työministeri Lauri Ihalainen: Työelämä muuttuu s.

Lisätiedot

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12

UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA. s. 7 PUUTU. s.6. s.19. Matka. s.23. uudenlaiseen. työhön. s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2013 Matka uudenlaiseen UUSIA TUOTTEITA JA PALVELUITA s. 7 PUUTU TYÖPAIKKA- KIUSAAMISEEN s.6 Inhousekonsultista Tukea s.19 vinkit työnhakuun s.23 työhön s.12 EILAKAISLAN sidosryhmälehti

Lisätiedot

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä

4/2009. Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä 4/2009 Anu Kaniin ja Juhani Tolvanen: Jätä taakse työhuolet ja nauti kesästä sisältö 10 Talven Kannen kuva: Mari Männistö ja kevään yt-neuvottelut seurauk sineen saavat unohtua, kun kesä koittaa. Anu Kaniin

Lisätiedot

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 SMYL ry:n jäsenlehti nro 1 12.3.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 YRITTÄJYYS Yrittäjyys nähdään usein talouden moottorina uuden luojana Sinustako Yrittäjä? TYKY-PÄIVÄ 12.5. TYKY-päivä

Lisätiedot

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3

ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4. Parrasta ennen s.3 ILMAILUALAN UNIONI IAU:N JÄSENLEHTI 10.9.2010 NRO 4 Parrasta ennen s.3 SISÄLLYS 4 2010 2 Pääkirjoitus 4 Mikä työ ja millä ehdoilla? 6 ISS Aviatioin lisää työntekijöitä 6 Nort Hub ja Ametro järjestäytyvät

Lisätiedot

Varon upea paluu palkittiin

Varon upea paluu palkittiin 5/2012 Varon upea paluu palkittiin sisältö 10 14 Onnenpekka Valkeakosken Insinööriopiskelijoiden aktiivien mielestä yhdistystoiminnan parasta antia ovat uusiin ihmisiin tutustuminen, hauskanpito saman

Lisätiedot

Haastattelussa Leijonan luolasta tuttu Oskari Lehtonen. Villa Mandala -perheyrityksen ilot. Kassankokouskutsu s.4

Haastattelussa Leijonan luolasta tuttu Oskari Lehtonen. Villa Mandala -perheyrityksen ilot. Kassankokouskutsu s.4 1 2013 Haastattelussa Leijonan luolasta tuttu Oskari Lehtonen Villa Mandala -perheyrityksen ilot Kassankokouskutsu s.4 Tässä numerossa Puheenjohtajan palsta...3 Ajankohtaista...4 Villa Mandala stressinhallinnan

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kuva: Juha Sarkkinen 55

Kuva: Juha Sarkkinen 55 Kuva: Juha Sarkkinen 55 KIRJOITTANUT: PEKKA YLITALO HENKILÖKUVASSA JARNO MAJAVA Jarno Majava syntyi Rovaniemellä, ja vietti siellä lapsuutensa eri osissa kaupunkia: keskustassa, Ounasrinteellä ja myöhemmin

Lisätiedot