Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalous. mitä on pubiteatteri? Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa?"

Transkriptio

1 Liiketalous l i i k e ta l o u d e n o s a a j at j a a m m at t i l a i s e t Mistä uutta teollista kasvua Eurooppaan? Miten työttömyysturvalakia ollaan uudistamassa? Mitä uusi työelämä vaatii työntekijältä? mitä on pubiteatteri?

2 tässä lehdessä: 2 Sisällysluettelo 3 Pääkirjoitus 4 AJANKOHTAISTA Työttömyysturvaan kaavaillaan muutoksia 6 Suosittelukampanja Liikesivistysrahaston Liiketalouden Liiton rahasto tukee jäsenten opiskelua 7 UUDISTUMINEN Tee omat valintasi 10 UUDISTUMINEN Uusi johtajatar oli haasteen edessä 12 Anna Hellénin palsta 15 UUDISTUMINEN Eurooppa kaipaa uutta teollisuutta 19 Vuoden Aikuinen Liiketalouden Osaaja JÄSEN ESITTÄYTYY Sattumalta oikealle alalle 21 Osaaja seminaarit 22 KULTTUURI Kivilän draaman kaari ylettyy pubiteatterista Keravan vankilaan Mikä ihmeen pubiteatteri? 25 KOLUMNI Vanhemmuuden uraputkessa 26 Näkymiä tietotekniikan näköalapaikalta 28 HYVINVOINTI Miten Sinä jaksat arjessa? 30 JATTK-työttömyyskassa 31 Vuoden nuori merkonomi -kilpailu 32 Liittokokous Yhdistyssivu 34 KOTI Kiinteistövälittäjä paljastaa: Nämä olennaiset asiat unohtuvat muuttajilta Liiketalous 2013 Nro mainosvaraukset aineistopäivä ilmestymispäivä Liiketalouden Liitto LTA ry:n jäsenlehti ilmestyy 5 numerona vuoden 2013 aikana. Julkaisija & kustantaja: Tilaukset & osoitteenmuutokset: Liiketalouden Liitto LTA ry Asemamiehenkatu 2, Helsinki puh Päätoimittaja: Annina Antell Toimituspäällikkö: Raimo Salovuori Toimitussihteeri: Eveliina Kuukkanen AD: Kaisa Skyttä Markkinointi: Jaakko Koskinen Hannele Tamminiemi Lehden osoitteistoa saatetaan luovuttaa tilaajia palveleviin kaupallisiin tarkoituksiin. Painatus: Scanweb Oy 54. vuosikerta Aikakauslehtien Liiton jäsen Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä vain päätoimittajan luvalla. Toimitus ei vastaa käsikirjoituksista, joita ei ole tilannut. Toimitus ei vastaa asiavirheistä. Toimitus on sitoutumaton eikä ota vastuuta toimittajien näkökulmasta liiketalous

3 ELINIKÄISTÄ UUDISTUMISTA Elämme jatkuvassa muutospaineessa, joka viikko meidän odotetaan tekevän asioita paremmin ja tehokkaammin. Vuosittain meitä tarkkaillaan, miten pystymme kehittymään. Aikaisemmin käytettiin termiä elinikäinen oppiminen. Nykyisin meidän odotetaan uudistuvan yhä uudelleen. Mitä se oikeastaan tarkoittaa, on syytä pohtia useammaltakin kantilta. Uudistumisesta puhuttaessa tarkoitetaan paljon enemmän kuin jatkuvaa oppimista tai tehokkuuden kehittymistä. Mielestäni uudistumisessa on kyse enemmänkin olemassa olevan kokonaisvaltaisen näkemyksen muuttamista johonkin toiseen suuntaan. Ei siis ole puhe pelkästään teknologiasta tai yksilöistä vaan myös muun muassa ympärillä olevan yhteiskunnan prosesseista ja asenteista. Olemme rakentuneet vallitsevan yleisesti hyväksi koetun mukaisesti ja olleet tilanteeseen tyytyväisiä. Mutta koska mikään ei ole ns. status quo, meistä riippumattomat syyt vaikuttavat ympärillämme ja näin vanhentavat ennen niin hyväksi koettua olevaisuuttamme. Näin edunvalvontajärjestön kannalta katsottuna uudistuminen voisi tarkoittaa sekä omien prosessien että yhteiskunnallisten prosessien uudistamista. Lainsäädännön tulee paremmin vastata nykyistä työn tarjonnan ja tekemisen tilannetta. Voimassa oleva lainsäädäntö ei välttämättä ota huomioon kahdeksasta neljään tehtävän työn lisäksi tapahtuvaa silpputyötä eikä siinä välissä olevaa töiden välillä, between jobs -jaksoa. Pieniä muutoksia on saatu aikaan ja työn vastaanottaminen ei ehkä ole enää niin vaikeaa, mutta kokonaisuudessaan työmarkkinoiden muutokset eivät ole vielä siirtyneet lainsäädäntöön. Osin tähän vaikuttaa tarvittavien muutosten tekemisen suuruusluokka sekä virkamiehistön näkemykset. Toisaalta kaikki työmarkkinoiden osapuoletkaan eivät ole pystyneet pysymään uudistustarpeiden mukana. Työnantajapuoli puhuu usein muutoksesta ja vanhojen asenteiden muuttamisesta. Puheet eivät kuitenkaan aina toteudu, kun pitää löytää kummankin osapuolen näkemyksiä kunnioittava tilanneratkaisu. Samaa voi sanoa omasta pesästä: muutosvastarinta ja pelko, ettei uudistuneessa ympäristössä pystykään pitämään omaa asemaansa sekä jäsenten edunvalvontaa riittävänä, pyrkii puserosta ulos. Uudistuminen alkaa, taas ja jälleen, kuitenkin yksilöstä ja omista asenteista. Jos ei oikea käsi tunne, mitä vasen jalka polkee, ei käsitystä vallitsevasta tilanteesta ole vielä syntynyt. Jos vaatii toista uudistumaan, mutta pitää itsepintaisesti kiinni omasta asemoinnistaan, ei ole vielä valmis. Mitä siis voimme tehdä? Aivomyrskyily ja sen jakaminen omassa verkostossa voi auttaa eteenpäin. Ajatusten esille tuominen ja palautteen vastaanottaminen on ensimmäinen askel tässäkin asiassa. Mitä LTA sitten aikoo tehdä? Syksyn liittokokouksessa toimintasuunnitelman osiossa kävimme keskustelua sisällöstä sekä visioinnista ja sen siirtämistä strategiaan sekä käytännön toimintaan. Tällaista uudistumistyötä tullaan vuoden 2014 aikana viemään eteenpäin. Sen tuloksena saattavat sääntömme saada uutta vivahdetta, käytännön toimet näkyä uudella tavalla ja ainakin toimitilamme uudistuvat. Yksi näkyvä työ on keväällä toteutettava Osaaja seminaari, jossa alustajina tulee olemaan monta näkyvää julkisuuden osaajaa. Suosittelen jokaista jolla on mahdollisuus, osallistumaan jäsenhintaan tuohon seminaariin. Sieltä löytää varmasti asioita, joiden kautta voi peilata omaa uudistumistaan. Vuosi vaihtuu ja uusi alkaa, uusi uudistumisen vuosi on meillä edessämme. Kaikkea hyvää ja parasta mahdollista elämää LTA laisille osaajillemme ja verkostomme jäsenille. -pääkirjoitusraimo salovuori PUHEENJOHTAJA 3 liiketalous

4 - Ajankohtaista - Teksti: Liiton toimisto, järjestöasiantuntija / kassa-asiamies Eveliina Kuukkanen Työttömyysturvaan kaavaillaan muutoksia Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi uudistaa työttömyysturvajärjestelmää kannustavammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Elokuun lopulla hallitus antoi esityksen työttömyysturvalaista ja lakiin tehtyjen muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta. Hallituksen linjauksiin voi tulla eduskuntakäsittelyssä vielä muutoksia, mutta olennaisia uudistuksia ollaan tekemässä seuraaviin työttömyysturvalain kohtiin. Pääsy ansioturvan piiriin helpottuu Lakiehdotuksessa on kiinnitetty huomiota ansioturvan piiriin pääsemisen helpottamiseen. Uudistuksen myötä palkansaajan työssäoloehtoa lyhennettäisiin nykyisestä 34 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon. Samalla myös lyhennettäisiin sitä aikaa, joka palkansaajan olisi oltava työttömyyskassan jäsenenä saavuttaakseen ansiopäivärahaoikeuden. Muutoksia ei kuitenkaan ole tulossa siihen tarkastelujaksoon, jonka kuluessa palkansaajan työssäoloehdon tulee täyttyä, vaan se säilyisi ennallaan eli 28 kuukaudessa. Hallitus esittää myös yrittäjien työssäoloehtoihin helpotuksia ja yrittäjän työssäoloehtoa lyhennettäisiin uudistuksessa nykyisestä 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Kuitenkin yrittäjien työssäoloehdon täyttävän vakuutetun työtulon määrää esitetään korotettavaksi nykyisestä 710 eurosta kuukaudessa euroon/kk. Muutosten myötä sivutoimiset yrittäjät säilyttäisivät oikeuden päivärahaan nykyistä helpommin, sillä uudistuksessa lievennettäisiin säädöksiä siitä, milloin yritystoimintaa pidetään sivutoimisena. Muutoksia ansioturvan kestoon Nykyiseen työttömyysturvalakiin nähden vaikuttavin muutos olisi tulossa ansiopäivärahakauden kestoon. Uudistuksen myötä ansiopäivärahakauden kesto riippuisi työttömän työnhakijan työhistoriasta sekä aktiivisuudesta. Muutosesityksen mukaan ansiopäivärahan ansio-osan kesto säilyisi 500 päivässä henkilöillä, joilla on työhistoriaa vähintään kolme vuotta. Mutta alle kolmen vuoden työhistoriataustaisilla ansiopäivärahan ansio-osan kesto olisikin jatkossa 400 päivää. Lisäksi, jos henkilö on ilman pätevää syytä kieltäytynyt työllistymistä edistävistä palveluista tai keskeyttänyt ne ilman pätevää syytä 250 ensimmäisen työttömyyspäivän aikana, lyhennettäisiin yllä mainittuja enimmäisaikoja 100 päivällä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jos yli kolmen vuoden työhistorian kerryttänyt henkilö kieltäytyy aktiivitoimenpiteestä, hänen ansiopäivärahansa ansio-osan enimmäiskesto onkin 400 päivää ja samoin alle kolmen vuoden työhistorialla ansio-osan enimmäiskesto lyhenee 300 päivään. Ikääntyvien työttömien työnhakijoiden kohdalla voidaan maksaa ansiopäivärahaa vielä 500 päivän enimmäisajan täyttymisen jälkeenkin, jos ko. henkilö on täyttänyt ns. lisäpäivien ikärajan ennen kuin 500 päivän enimmäisaika täyttyy. Lisäpäiväoikeutta muutettaisiin siten, että vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneen olisi täytettävä 61 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä, jotta lisäpäiville pääsy on mahdollinen. Tässä tapauksessa hänelle voitaisiin siten maksaa päivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Vuosina syntyneiden kohdalla lisäpäiväoikeuden edellyttämät alaikärajat säilyisivät nykyisen kaltaisina eli 59 vuodessa. Samoin olisi myös vuosina syntyneillä eli alaikäraja olisi 60 vuodessa. Ansiopäivärahan maksua edeltää aina omavastuuaika ja tällä hetkellä omavastuuaika on seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika. Muutosten myötä omavastuuajan olisi tarkoitus lyhentyä viittä täyttä työpäivää vastaavaksi ajaksi. Nykyisin uusi omavastuuaika asetetaan aina, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen. Suunnitelmaan liittyvän työssäoloehdon lyhentämisen johdosta kuitenkin myös omavastuuaikaa koskevaan pääsääntöön ehdotetaan muutosta. Tämä tarkoittaisi sitä, ettei henkilölle voitaisi asettaa kahta omavastuuaikaa vuoden aikana. Muutoksesta olisi hyötyä erityisesti esimerkiksi jatkuvaa, työssäoloehdon täyttävää osa-aikatyötä tekeville henkilöille sekä useissa lyhytaikaisissa työsuhteissa työskenteleville, joille muuten voisi tulla kaksikin omavastuuaikaa vuoden aikana. Omavastuuaikaa ei siis jatkossa asetettaisi, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaisi vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja jos oma- liiketalous

5 vastuuaika olisi asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. Vahvista osaamistasi Helpotuksia korotetun ansiopäivärahan ehtoihin Uudistukseen kuuluu myös, että ansioturvan etuustasojen määrää vähennettäisiin. Tämän järjestelmän yksinkertaistamisen johdosta jäljelle jäisivät ansiopäiväraha ja korotettu ansiopäiväraha, joka vastaisi tasoltaan nykyistä muutosturvaa. Muutosturvan ansio-osa erillisenä etuutena poistettaisiin siis kokonaan. Korotettua ansiopäivärahaa maksettaisiin kaikille työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisen ajalta. Toinen mahdollisuus saada korotettua ansiopäivärahaa syntyisi pitkän työuran omaaville henkilöille, jotka ovat tulleet irtisanotuiksi ilman omaa syytään. Jatkossa työpaikan menettäminen tuotannollisten tai taloudellisten syiden vuoksi ei siis enää olisi korotetun ansiopäivärahan saamisen edellytyksenä. Muutosten myötä oikeus korotettuun ansiopäivärahaan voisi olla silloinkin, kun työntekijä on tehnyt työnantajansa kanssa ns. päättösopimuksen. Samoin myös pitkän työuran tehnyt ja esimerkiksi terveydellisten syiden takia irtisanottu henkilö, voisi olla oikeutettu korotettuun ansiopäivärahaan. Jatkossa korotettuun ansiopäivärahaan olisi oikeutettu myös henkilö, joka on jäänyt työttömäksi määräaikaisesta työsuhteesta, jonka hän on aloittanut hänet irtisanoneen työnantajan palveluksessa välittömästi irtisanotun työsuhteen päätyttyä. Mahdollisuus saada kolmen vuoden työhistorian perusteella korotettua ansiopäivärahaa 20 päivältä työttömyyden alkaessa poistettaisiin kokonaan. Pitkän työuran perusteella maksettavan korotusosan maksuaika lyhenisi nykyisestä 100 päivästä 90 päivään. Muutoksia on tarkoitus tehdä myös soviteltua ansiopäivärahaa koskeviin säännöksiin. Sovitellun ansiopäivärahan enimmäismäärää nostettaisiin suunnitelman mukaan siten, että soviteltu ansiopäiväraha lapsikorotuksineen ja työtulo voisivat yhdessä olla enintään 95 prosenttia ansiopäivärahan määrittelyn perusteena olevasta palkasta. Työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimassa työllisyys- ja kasvusopimuksessa on lisäksi sovittu sovitellun työttömyyspäivärahan kehittämisestä. Suunnitelmissa on ollut helpottaa lyhyiden työsuhteiden vastaanottamista asettamalla soviteltuun työttömyyspäivärahaan ns. suojaosa, joka olisi suuruudeltaan 300 /kk. Asia siirtyy sosiaali- ja terveysministeriön alaisen työryhmän valmisteltavaksi, mutta kyseisen uudistuksen aikataulu itsessään ei ole vielä tarkentunut. Riitta Hyppänen EsimiEsosaaminEn Liiketoiminnan menestystekijä Uudistettu kirja antaa realistisen kokonaiskuvan tämän päivän esimiestyöstä. Kirja sopii esimiestyötä aloittaville sekä niille, jotka haluavat kehittyä esimiestehtävässään. Kirjassa käsitellään muun muassa henkilöstö vähennyksiä ja strategista henkilöstösuunnittelua esimiestyön näkökulmasta. Käytännön esimerkit ja case-haastattelut tuovat esiin erilaisia esimiehiä ja tilanteita. 3., uudistettu painos ,90 E-kirja Elisa Kirja ellibs.com Ilari Salmi mitä tilinpäätös KErtoo? Kirja opastaa lukemaan tuloslaskelmaa, tasetta ja toimintakertomusta ja löytämään niistä olennaisen. teos tekee tutuksi termistön, jota käytetään yrityksissä ja julkisessa sanassa. Kirjan avulla ei-ammattilainenkin kykenee saamaan käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tekemään johtopäätöksiä sen toimintaedellytyksistä. 8., uudistettu painos ,00 E-kirja Elisa Kirja ellibs.com Uudistettu Myös e-kirjana TILAUKSET JA LISÄTIEDOT puh

6 Suosittelukampanja LTA:n suosittelukampanja on uudistunut! Liiketalouden Liitto LTA on hyvä, liiketalouden ammattilaisten oma yhteisö. Niin hyvä, että meitä kannattaa suositella. LTA:sta saa henkilökohtaisen ja asiantuntevan työsuhdeneuvonnan, kattavan oikeusturvavakuutuksen, edunvalvonnan ja työttömyysturvan sekä jäsenedut - järkevään hintaan. Suosittele Liiketalouden Liiton jäsenyyttä työkaverille, ystävälle tai tuttavalle. LTA:han voivat liittyä kaikki, jotka ovat suorittaneet liiketalouden tutkinnon (aina merkonomista ja datanomista tradenomiin ja kauppatieteen maisteriin) ja/tai henkilöt, jotka työskentelevät liiketalouden alan tehtävissä. Jäsenkuntamme edustaakin siten laajaa kirjoa suomalaisista. Kun tuttavasi liittyy Liiketalouden Liiton jäseneksi ja on maksanut jäsenmaksunsa vuodelle 2013, saatte molemmat kahdenkymmenen euron (20 ) arvoisen S-ryhmän lahjakortin. Suosittelija saa lahjakortin suosittelun kautta liittyneistä varsinaisista jäsenistä seuraavasti: 1-3 liittynyttä uutta jäsentä = 20 euron lahjakortti jokaisesta liittyneestä jäsenestä 4-5 liittynyttä jäsentä = 50 euron lahjakortti 4. ja 5. liittyneestä jäsenestä yli 6 liittynyttä jäsentä = 200 euron lahjakortti yli 10 liittynyttä jäsentä = 400 euron lahjakortti Suosittelun kautta liittyneet, uudet jäsenet saavat aina 20 euron lahjakortin. Kampanja on voimassa ja siihen voivat osallistua kaikki Liiketalouden Liitto LTA:n varsinaiset jäsenet. Liikesivistysrahaston Liiketalouden Liiton rahasto tukee jäsenten opiskelua Liiketalouden Liitto LTA ry:lla on Liikesivistysrahastossa oma erikoisrahasto, josta mm. liiton jäsenet voivat hakea apurahoja ammatilliseen täydennyskoulutukseen sekä ulkomaisiin opintomatkoihin, joilla jäsen lisää oman työnsä osaamista. Tiedustelimme Liikesivistysrahaston toimitusjohtajalta, KTT Johanna Vesteriseltä käytännön ohjeita apurahojen hakemiseksi. 1) Minkä tyyppisiin koulutuksiin Liiketalouden Liiton jäsenet voivat hakea apurahaa liiton omasta rahastosta? Voitko mainita esimerkin? LTA:n jäsenet voivat hakea apurahoja esimerkiksi ammattija erikoisammattitutkintojen, KLT-tutkinnon, HTM-tutkinnon, työnohjaajatutkinnon, suorittamista varten. Tutkinnon järjestäjän pitää olla opetusviranomaisten hyväksymä koulutuksen järjestäjä. Perustutkintojen, kuten esimerkiksi liiketalouden perustutkinnon, tradenomitutkinnon tai kauppatieteiden maisteritutkinnon suorittamista varten ei apurahaa myönnetä. 2) Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota hakemusta kirjoittaessaan? Millainen on hyvä hakemus? Tässä hyvän hakemuksen kriteereitä ja tunnusmerkkejä: Tutustu huolella hakua koskeviin dokumentteihin Kirjoita yhden sivun (A4) mittainen selkeä kuvaus hankkeesta, ns. projektiesite, jossa myyt hankkeen rahoittajalle Laadi realistinen tutkimuksen rahoitussuunnitelma Varaa aikaa hakemuksen tekoon Valota hankkeen taustaa, sen tavoitteita, aineistoa ja menetelmiä Kerro odotettavissa olevista tuloksista, jos mahdollista, hankkeen vaikuttavuudesta jos mahdollista Muista hakemuksen selkeys: yhden hakemuksen arviointiin on käytettävissä rajallinen aika 3) Liiketalouden Liiton jäsenet jotka hakevat apurahaa liiton rahastosta tarvitsevat Ltd:n suosituksen hakemuksensa liitteeksi. Onko muilla suosittelijoilla tai suosituskirjeillä merkitystä? Muutkin suositukset, esimerkiksi esimiehen toimesta, ovat hyödyksi. 4) Pitääkö apurahoista maksaa veroa? Pääsääntöisesti apurahat ovat verottomia. Jos suunnittelet opintoja, joiden rahoitukseen aioit hakea Liikesivistysrahaston tukea, ole sähköpostilla yhteydessä Liiketalouden Liittoon toiminnanjohtaja Annina Antelliin, annina.antelliiketaloudenliitto.fi, ja pyydä puolto hakemuksesi liitteeksi. Seuraava hakuaika päättyy tammikuun puolivälissä. Liikesivistysrahaston hallitus päättää apurahoista vuosittain tammi- ja marraskuussa. Katso tarkemmat hakuajat ja -ohjeet LSR:n sivuilta: liiketalous

7 - uudistuminen - tee omat valintasi Teksti ja kuva: Aleksi Mustonen 7 liiketalous

8 - uudistuminen - Vastuu omasta kehityksestään ja pärjäämisestään työpaikalla on yksittäisellä työntekijällä. Tosin myös työyhteisöllä on oma merkityksensä. Yksilön pitää itse vastata valinnoistaan. Pahinta on jäädä uhrin asemaan ja ajatella, että minulle vain tapahtuu asioita, joille en voi mitään Tulevaisuudessa työntekijä joutuu joustamaan entistä enemmän ja koko ajan huolehtimaan omasta osaamisestaan. Hänen täytyy myös osata tarjota tätä osaamistaan organisaatioille sekä työpaikoille. Näin hahmottelee tulevaa Tulevaisuuden työelämä ryhmässäkin toiminut tekniikan tohtori ja kauppatieteiden maisteri Merja Fischer. Työntekijällä on entistä suurempi vastuu omasta ammatillisesta kehityksestään ja pärjäämisestään työelämässä. Yksilön pitää itse vastata valinnoistaan. Pahinta on jäädä uhrin asemaan ja ajatella, että minulle vain tapahtuu asioita, joille en voi mitään Nämä valinnat vievät ihmisiä elämässä eteenpäin. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa jopa sitä, että itselle väärä työ jätetään taakse. Tärkeää on, että työ tuntuu merkitykselliseltä. Kun työntekijä kokee, että häntä arvostetaan ja hänen työllään on väliä, syntyy innovaatiota, luovuutta ja positiivisuutta. Ne taas parantavat Fischerin mukaan sekä työntekijän työhyvinvointia että työilmapiiriä, asiakaskokemusta ja liikevaihtoa työnantajayrityksessä. Yksilö voi paremmin, kun on onnellinen työssään. Tällöin hän kykenee kohtaamaan päivän aikana paremmin tiukkoja tilanteita. Ikään kuin ottamaan yhden asian kerrallaan., hän kertoo. Väitöskirjani tulos oli, että sillä miten työntekijät kokevat työyhteisön johtamisen ja oman sitoutumisen yritykseen on vaikutusta asiakastyytyväisyyteen, asiakaslojaalisuuteen ja liikevaihtoon. Yksi tapa luoda merkityksellisyyttä on positiivisesti poikkeava käyttäytyminen, jonka käsitettä Fischer hahmottelee väitöskirjassaan. Positiivisesti poikkeava käyttäytyminen on yksinkertaista. Se on auttamista, se on kiitollisuutta, se on toisten ihmisten Positiivisesti poikkeava käyttäytyminen on yksinkertaista. Se on auttamista, se on kiitollisuutta, se on toisten ihmisten osallistamista hankkeisiin ja kunnian antamista niille, joille se kuuluu. osallistamista hankkeisiin ja kunnian antamista niille, joille se kuuluu. Sillä voidaan luoda toiselle merkitystä, kun tämä kokee olevansa arvokas toisen ihmisen silmissä. Läsnäolo on iso asia. Sillä, että on läsnä kollegalle, alaiselle tai asiakkaalle, on väliä. Ihminen on loppujen lopuksi valintojensa summa. Kaikella mitä teemme on väliä tulevaisuudessa, Fischer maalailee. Steve Jobs kertoi elämäntarinaansa vuonna 2005 Stanfordista valmistuville opiskelijoille. Hänen viestinsä oli, että kaikilla elämänvaiheilla on ollut erityinen tarkoitus hänen elämässään ja vasta jälkeenpäin hän ymmärsi, miten tärkeäksi muodostui esimerkiksi hänen yliopiston jälkeen suorittamansa graafisen suunnittelun kurssi. Ilman sitä osaamista ei Applesta ja sen tuotteista olisi tullut sitä, mitä ne tänä päivänä ovat. liiketalous

9 Nyt Kirsin työnä on kiertää opiskelijoiden työpaikoilla, tavata työpaikkaohjaajia ja ohjata opiskelijaa tutkinnon suorittamisessa. Hän kartoittaa opiskelijan osaamista ja tekee yhdessä opiskelijan kanssa tämän henkilökohtaisen oppimissuunnitelman. - Omasta taustastani on suuri etu tässä työssä. Tunnen hyvin kaupan tehtävät ja toimenkuvat, joten tiedän mitä opiskelijan pitäisi jo osata ja mitä pitää vielä opiskella koulussa, Kirsi toteaa. Menestys ei tule kädet taskussa Kirsi Oras on 39-vuotias MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta valmistunut merkonomi ja nykyinen kouluttaja. Suoraan koulunpenkiltä hän ei kuitenkaan hypännyt kouluttajaksi, vaan hän toimi ensin kaupan alan moninaisissa tehtävissä yli 15 vuotta. Vuonna 1995 Kirsi Oras on juuri valmistunut merkonomi. Hän on erinomaisin arvosanoin suorittanut opistotasoisen merkonomi tutkinnon Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa laskentatoimen linjalla. Hänet on jo opiskelujen aikana rekrytoitu Helsingin Osuuskaupan palvelukseen. Monipuolisten ja haastavien kaupan alan tehtävien lisäksi Kirsillä on kokemusta myös yrittäjyydestä niin perheyrityksessä kuin omassa yhden naisen firmassaan. Vuonna 2010 Kirsi saa soiton MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen rehtorilta Tiina Immoselta, joka tarjoaa työtä Kirsin entisessä oppilaitoksessa. - Kouluttajan työ oli haaveitteni täyttymys. Pääsin aluksi MERCURIAan keikkaluontoisesti opettamaan lähiesimieskoulutuskokeiluun ja ohjaamaan oppisopimuskoulutukseen, Kirsi summaa. Kirsin mielestä parasta hänen nykyisessä työssään on nähdä opiskelijoiden onnistuvan ja saada olla mukana siinä. Kommunikointi on molemmin puolin helppoa, koska Kirsi tuntee alan läpikotaisesti. Aikuiset oppijat ovat Kirsin mielestä monesti paljon kriittisempiä itseään kohtaan ja tarvitsevat paljon tsemppausta, jotta he alkavat uskomaan omaan osaamiseensa. Kirsi ei koekaan itseään opettajaksi, vaan pikemminkin alan moniosaajaksi ja tsemppariksi. Hän uskoo siihen, mitä opettaa. Onhan hänellä itsellään MERCURIAsta hankittu koulutus. - Kyllä tässä kaikessa on koko ajan ollut kivijalkana omat merkonomiopinnot. Ilman niitä en olisi tässä. Oma asenne ratkaisee sitten loput, Kirsi toteaa hymyssä suin. Tarjoamme sinulle: mahdollisuuden suorittaa liiketalouden perustutkinto joustavasti työn ohessa tai oppisopimuksella laaja-alaisen kaupan ja hallinnon alan koulutuksen viihtyisän opiskeluympäristön ja innostavat kouluttajat Martinlaaksontie 36, Vantaa puh. (09) mercuria.fi MERCURIA - sinulle sopiva

10 - uudistuminen - Uusi johtajatar oli haasteen edessä Tallukassa on eletty muutosten aikaa. Keittiö vaati uudistamista ja ravintola ilmoitettiin Jyrki Sukulan Kuppilat kuntoon -ohjelmaan. Samaan aikaan vaihtui paikan operatiivinen johto. Kuvauksiin oli vain viikko, kun Nina Laitiainen aloitti työtehtävässään. liiketalous

11 - uudistuminen - Hyvinvointi- ja kokoushotelli Tallukka sijaitsee Vääksyssä. Se palvelee matkailijoiden lisäksi myös paikallista väestöä, allasosaston, kuntosalin ja ravintolan avulla. Hotellin toiselta puolelta näkyy Päijänne, toiselta Vesijärvi. Upeat maisemat eivät kuitenkaan riitä, jos profiili on mennyt alaspäin ja paikka koetaan tunkkaisena. Reilu vuosi sitten aloitti Nina Laitiainen, Tallukan uutena operatiivisena johtajattarena. Tekemistä oli huoneremonteista ilmeen ja ravintolan uudistamiseen. Muutoksissa saattaa kestää kauan, jos ei saa alkuun jotakin isoa dynaamista juttua, kertoo Laitiainen. Ohjelmaan osallistuminen oli juuri sitä. Työtä oli paljon ja jostakin oli aloitettava. Ryminällä ravintolan kuntoon laittaminen pisti uudistamisen tehokkaasti liikkeelle. Työtä oli paljon ja jostakin oli aloitettava. Ryminällä ravintolan kuntoon laittaminen pisti uudistamisen tehokkaasti liikkeelle. Työyhteisö on herkkä muutosten aikana Tilanne oli haastava ja vaati paljon uudelta johtajattarelta. Työyhteisö on herkkä, kun tulee uusia asioita ja ihmisiä. Laitiainen ehti olla talossa vain viikon ennen ohjelman kuvauksia. Henkilöstö olisi voinut kapinoida vastaan. Moni olisi voinut sanoa, että kuule, mä jään saikulle, pidä tunkkisi ja ole siinä ohjelmassa ihan ite. He kumminkin luottivat ja halusivat olla mukana uudessa erilaisessa jutussa ja ottaa sen opin itseensä. Laitiainen sai henkilöstön luottamaan juttuun, kun pisti itsensäkin likoon. Hän oli työntekijöiden kanssa ohjelmassa mukana ja otti yhtälailla vastaan kaikkea mitä formaattiin kuului. Prosessi vietiin onnistuneesti loppuun, vaikka keittiön tilasta tulikin alussa rankkaa palautetta. Tämä ei tullut henkilökunnalle täytenä yllätyksenä, sillä olihan Sukula kutsuttu paikalle, koska haluttiin päivittää ravintola taso vastaamaan odotuksia. Onnistuneen lopputuloksen seurauksena hintataso nousi samalla. Laitiainen kertoo, että asiakkaat ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä ja ovat toiminnallaan osoittaneet, että hinta-laatu-suhde on nyt kohdallaan. Oikea teko Ohjelmaan osallistuminen oli riski, joka kannatti. Vielä kesällä meille tuli ryhmiä sen takia, että oltiin oltu siinä ohjelmassa mukana. Se oli meille taloudellisesti, henkisesti sekä tuotannollisesti oikea teko. Kokemus on ollut myös kasvattava. Olen oppinut sen, että olemalla rohkea voi saada aika isoja asioita aikaiseksi. Kun laittaa itsensä likoon, niin saa henkilöstönkin mukaan. Teksti ja kuvat: Mia Collan 11 liiketalous

12 -anna hellén- Työsuhdelakimies Anna Hellén vastaa. Työsuhteen päättösopimuksella on monia vaikutuksia työntekijän asemaan Työsuhteen päättämisestä sopimisen on oltava aitoa sopimista - ei pakottamista Liiton tietoon on tullut valitettavia tilanteita, joissa ei ole kyse aidosta sopimisesta työsuhteen päättämiseen liittyvistä ehdoista. Aito sopimistilanne ei ole sellainen, jossa toinen sopijapuoli sanelee tarjottavat ehdot, ja antaa harkinta-aikaa asiasta päättämiseen esimerkiksi vain muutaman tunnin ajan. Päättämissopimus voi olla pätemätön, mikäli sitä rasittaa jokin pätemättömyysperuste. Oikeustoimilaissa luetellaan sopimuksen pätemättömyysperusteita. Pätemättömyysperusteita ovat pakko, petollinen viettely, kiskominen, erehdys, kunnianvastainen ja arvoton menettely sekä valeoikeustoimi. Sopimuksen pätemättömyyteen tulee vedota ilman aiheetonta viivytystä, muuten sopimuksesta saattaa tulla pätevä. Mikäli työntekijä työnantajan painostuksen jälkeen hyväksyy esitetyn sopimusluonnoksen ilman, että sopimukseen ja sen ehtoihin on ollut mahdollisuus rauhassa perehtyä, saattaa tästä muodostua koko sopimuksen pätemättömyysperuste. Asia voidaan lähteä tällöin oikeusteitse riitauttamaan allekirjoitetusta sopimuksesta huolimatta. Päättösopimuksesta neuvoteltaessa on syytä käyttää aina avustajaa, ja ottaa yhteyttä liittoon. Yhteisesti aidosti sovitut sopimukset sitovat puolin ja toisin. Kuitenkin jos sopimuksen ehto on kohtuuton, on mahdollista, että kohtuutonta ehtoa sovitellaan tai jätetään se kokonaan huomioimatta. Kohtuutta arvioidaan mm. sopimuksen koko sisällön, osapuolten aseman sekä sopimusta tehtäessä vallinneiden olosuhteiden perusteella. Työsuhteen päättösopimuksella on vaikutuksia työttömyysturvaan ja eläkkeen kertymiseen Mikäli työntekijä itse sopii työsuhteensa päättämisestä yhteisellä sopimuksella, ei työnhakijalla ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan jos sopimusta työsuhteen päättymisen ehdoista tarjotaan henkilölle, joka on yt-neuvottelujen jälkeen valittu irtisanottavaksi, ja henkilö tässä tilanteessa hyväksyy järjestelyn, kyseessä ei ole työsuhteen päättyminen työntekijästä johtuvasta syystä tai työntekijän omasta pyynnöstä, eikä henkilölle tule tällöin asettaa karenssiaikaa. Vaikka henkilö onkin allekirjoittanut työsuhteen päättymistä koskevan sopimuksen työnantajansa kanssa, hänelle ei kuvatunlaisessa tilanteessa ole ollut tosiasiallista valinnan mahdollisuutta, koska hänet on joka tapauksessa valittu irtisanottavaksi. Jos työntekijä itse ilmoittaa halukkaaksi ottamaan tukipaketin vastaan, vaikka hän ei ole irtisanottavien henkilöiden joukossa tai jopa ennen kuin irtisanottavista henkilöistä on yrityksessä päätetty, henkilön on katsottava eronneen työstä omasta pyynnöstään. Työ- ja elinkeinotoimisto päättää aiheutuuko päättösopimuksen tekemisestä tai tukipaketin vastaanottamisesta karenssia antamalla työttömyyskassaa sitovan työvoimapoliittisen lausunnon. Päättösopimus saattaa myös joissain tilanteissa (sopimuksen luonteesta ja muotoilusta riippuen) vaikuttaa maksettavan työttömyyspäivärahan suuruuteen alentavasti siten, että työntekijä menettää oikeutensa muutosturvan ansio-osaan ja korotettuun ansio-osaan. Päättösopimusta solmittaessa on myös huomattava se, ettei kertakorvauksena maksettava summa kerrytä työntekijän eläkettä. liiketalous

13 -anna hellén- Karenssiaika kuluu päällekkäin jaksotusajan kanssa Työttömyysturvalain mukaisesti työnantajalta saatu taloudellinen etuus, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn, estää työttömyysetuuden myöntämisen ajalta, jolle etuus jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien henkilön viimeisimmästä työsuhteesta saaman palkan perusteella. Käytännössä siis jaksotettava aika siirtää työttömyyspäivärahan maksamisen alkuajankohtaa. Eli jos työntekijälle maksetaan työsuhteen päättyessä ylimääräinen kolmen kuukauden palkka, työttömyyspäivärahan maksaminen siirtyy kolmella kuukaudella. Jaksotusaika kuluu kuitenkin päällekkäin karenssiajan kanssa. Päättösopimuksesta huolimatta muistettava ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi Työnhaku tulee aloittaa viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Työttömyysetuuden saannin edellytys on, että työnhaku on voimassa. Eli vaikka olisit päättösopimuksella sopinut paketista, jonka mukaan sinulle maksetaan puolen vuoden palkkaa vastaava korvaus, tulee sinun tästä paketista huolimatta ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Jos ilmoittaudut työ- ja elinkeinotoimistoon vasta yli kuuden kuukauden kuluttua työttömyyden alkamisesta, joudut keräämään uudelleen ansiosidonnaisen päivärahan maksuun vaadittavan työssäoloehdon. Päättösopimuksessa sovitaan muustakin kuin rahasta Työsuhteen päättämistä koskevassa sopimuksessa tulee mahdollisimman yksilöidysti sopia kaikista työsuhteen päättymiseen liittyvistä yksityiskohdista. Päättösopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi siitä, että työntekijä vapautetaan työntekovelvoitteesta irtisanomisaikana (ja työntekijällä on oikeus heti muun työn vastaanottamiseen), lisäeläkkeen hankkimisesta, uudelleensijoittumispalveluiden tarjoamisesta, koulutuspalveluiden järjestämisestä, tai työntekijän käytössä olleiden työnantajan omaisuuden myymisestä työntekijälle (kuten auto, tietokone, puhelin). Päättösopimusten tarkoituksena on sopimusteitse ratkaista osapuolten olemassa olevat ja mahdolliset tulevat erimielisyydet. Päättösopimukseen useimmiten kirjataan se, ettei osapuolilla ole muita kuin sopimuksessa mainittuja vaatimuksia toisiaan kohtaan. Vaikka työsuhteen päättösopimus saattaa joissain tilanteissa tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta, kannattaa muistaa se, että työsuhteen päättösopimuksella on monia vaikutuksia mm. työntekijän työttömyysturvaan, eläkkeeseen ja verotukseen. Näin ollen sopimuksia ei kannata hyväksyä kiirehtien. 13 liiketalous

14

15 - uudistuminen - Marianne Muona. eurooppa kaipaa uutta teollisuutta Teksti ja kuvat: Jaakko Haikonen Useat Euroopan parlamentin edustajat ovat huolissaan Euroopan teollisuuden tilasta, ja syystäkin. Euroopan talouskriisin aikana pudonnut teollisuustuotanto peittää alleen jo pidempään jatkuneen teollisuuden osuuden laskun EU:n kansantuotteesta. Osaltaan kyse on normaalista kehityksestä, jossa palveluiden osuus nousee teollisuuden kustannuksella. Teollisuustuotannon jo pitkään jatkunut siirtyminen etenkin Aasian maihin on kuitenkin johtanut teollisuuden suhteellisen osuuden selvään putoamiseen Euroopan unionin jäsenmaiden talouksissa. Teollisuuden avuksi on vaadittu toimia kuten tutkimusrahoituksen lisäämistä, energian hinnan alentamista, työmarkkinauudistuksia tai panostamista uusiin kasvualoihin, kuten ns. vihreään energiaan. - Erityisesti Euroopan investointipankin ympärille kohdistuu nyt kiinnostusta. Miten julkista rahaa voitaisiin käyttää myös yksityisten investointien liikkeelle laittamiseen? Eurooppalainen ay-liike on laatimassa omaa elinkeinopoliittista investointistrategiaansa, johon on koottu ideoita uusista aloitteista. kertoo Brysselissä toimivan suomalaisten palkansaajajärjestöjen FinUnionsin johtaja Marianne Muona. Mistä ja miten Eurooppaan saadaan uutta teollista kasvua? Seuraavassa Euroopan kansanpuolueen ryhmän slovenialainen Romana Jordan sekä sosiaalidemokraattien ryhmän luxemburgilainen Robert Goebbels ja Italiassa Silvio Berlusconia tukevaan keskustaoikeistolaiseen kristillisdemokraattiseen puolueeseen kuuluva Aldo Patriciello kertovat näkemyksiään, miten Euroopan teollinen kasvu saadaan jaloilleen. Ydintekniikasta tohtoritutkinnon saavuttanut Romana Jordan on ollut parlamentin jäsen vuodesta Goebbels on ollut parlamentin jäsen vuodesta 1999 ja hänellä on pitkä kokemus maansa talousministerin, liikenneministerin ja yleisten töiden ministerin tehtävistä ja luvuilla. Patriciello on ollut parlamentin jäsen vuodesta Kaikki haastatellut ovat Teollisuus, tutkimus ja energia valiokunnan jäseniä. 15 liiketalous

16 - uudistuminen - romana jordan Mihin kilpailuetuihin EU:n tulisi keskittyä, kun se kilpailee globaalissa taloudessa uusista teollisuudenaloista? Pitää muistaa, että emme eurooppalaisina tee teollisuustuotteita vain itsellemme, vaan niitä pitää pystyä myymään myös muille ja tämä vaatii kilpailukykyä. Se voi tarkoittaa useita asioita; tuotteen tai palvelun laatu, hintaa tai markkinointia. Kaikissa emme voi voittaa. Koska hinnassa emme voi kilpailla, on pakko kilpailla laadulla. Tämä tulee hyvästä koulutuksesta, investoinneista ja tutkimuksesta sekä infrastruktuurista. Näihin meidän tulee tulevaisuudessakin panostaa. Mitä tämä parlamentti on saanut aikaan ja mitä ensi vuonna valittavan uuden parlamentin tulisi tehdä? Tämä uusi Horizon 2020 ohjelma on hyvä saavutus. Se on lähempänä yrityksiä ja markkinoita kuin EU:n edellinen vastaavantyylinen ohjelma. Tuleva parlamentin tulee kehittää sisämarkkinoita ja saada julkiset taloudet tasapainoon. Missä teollisuudenalalla tai maassa tutkimus ja teollisuus pelaavat hyvin yhteen? EU:n uusi tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horizon Jotkut jäsenvaltiot ovat hyvin aktiivisia tämän ohjelman puitteissa, toiset eivät. Tuo aktiivisuus korreloi hyvin maiden kilpailukyvyn mukaan. Kilpailukykyiset maat kuten Saksa, Iso-Britannia, Tanska ja Ruotsi ovat hyvin aktiivisia, Suomikin jossakin määrin. Mutta EU:n ohjelmat eivät ole tehokkaita jos maassa ei ole tätä tukevaa infrastruktuuri. Mitä mieltä olette näistä EU:n ohjelmista? Kriitikot sanovat, että tulisi keskittyä vain verojen ja työmarkkinoiden kannustavuuteen. Julkisten rahoituksen avulla tapahtuva tutkimusten tukeminen ei ole tehokasta, jos emme samalla tue sitä muilla epäsuorilla kilpailukykyä tukevin toimin. Ja tässä tarvitaan uudistuksia esimerkiksi Euroopan sosiaaliturvaan tai työuriin. Mutta julkisella rahoituksella on ehdottomasti paikkansa tutkimuksen rahoittamisessa. Olemme menettäneet paljon teollisuustuotantoa Aasiaan. Mitkä ovat Euroopan tulevaisuuden teollisuuden aloja? Meidän tulee katsoa mitkä asiat ovat globaaleja nousevia haasteita. Kuten väestön kasvu ja ikääntyminen, ilmastomuutos sekä ruuan ja energian kulutuksen kasvu. Meidän tulisi hakea tulevaisuuden menestystekijöitä näiden trendien kautta.mutta uusien teollisuudenalojen valinta ei ole tietenkään poliittinen valinta, vaan meidän tulee luoda kehikko sisämarkkinoita ja lainsäädäntöä kehittämällä jossa uudet alat voivat menestyä ja kasvaa. liiketalous

17 - uudistuminen - robert goebbels Mihin kilpailuetuihin EU:n tulisi keskittyä kun se kilpailee globaalissa taloudessa uusista teollisuudenaloista? EU on perinteisesti ollut johtaja useissa teollisuuden aloilla, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana teollisuuden osuus taloudessa on pudonnut uhkaavasti. Euroopan teollisuus on kärsinyt paljon ja menettänyt yli kaksi miljoonaa työpaikkaa joka on tietenkin heijastanut myös palvelualoille. usein vaaditaan mm. verojen alennuksia, mutta niitähän on toki alennettu. Mielestäni energian hinta ja saatavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä teollisuuden olosuhteille. Tällä hetkellä se maksaa liikaa ja EU joutuu tuomaan sitä liikaa. Lisäksi EU ottaa liikaa yksin vastuuta ilmastomuutoksesta, joka sinänsä on tärkeä asia. Ja koska energian hinta on kallis, niin silloin paine palkkojen laskuun tai työpaikkojen leikkauksiin kasvaa. Mitä EU:n tulisi tehdä, lisätä tuotekehitys ja tutkimusmenoja, laskea veroja? Monet yhtiöt sijoittavat jo paljon tutkimusmenoihin, usein enemmän kuin valtiot - paitsi esimerkiksi Ruotsi ja Suomi, jotka kyllä investoivat tutkimukseen. EU:n tulisi investoida esimerkiksi liuskekaasun tuotantoon, kuten monet muut maat tekevät. Se on laskenut hinnan lisäksi myös ilmastopäästöjä näissä maissa korvaamalla hiilen käyttöä. Meidän tulisi seurata heidän malliaan. Lisäksi EU kantaa liikaa vastuuta Kioton sopimuksesta. Meidän päästömme ovat vain 11 % maailman päästöistä. Samalla suuremmat saastuttajat pääsevät pälkähästä. Mutta energiatehokkuuteen ja uusiin energiamuotoihin tulee samalla investoida. Mitä uusia teollisuudenaloja pidät EU:lle mahdollisina menestyksen aloina? Toki, uusia aloja syntyy koko ajan ja monet vanhat alat kehittyvät myös. EU:n tulee investoida aloihin kuten nanoteknologia ja IT teknologia. Lisäksi haluaisin nostaa esille Saksan esimerkin kuinka myös keskikokoiset yritykset voivat investoida uusille kehittyville aloille tai uusiin tuotteisiin ja menestyä maailmalla. Suomen tilannetta en tunne niin hyvin, mutta esimerkiksi Ranskan ongelma on sen keskittyminen tässä mielessä lähinnä suuryrityksiin. Mitä ensi vuonna valittavan uuden parlamentin tulisi tehdä? Uuden parlamentin tulisi alusta alkaen keskittyä teollisuuspolitiikan luomiseen. EU:lla ei ole ollut kunnon teollisuuspolitiikkaa yli kymmeneen vuoteen! Nyt komission puheenjohtaja Barroso on esitellyt muutamia ideoita teollisuuspolitiikkaan liittyen, mutta aivan liian myöhään. Lisäksi ilmastopolitiikan tulisi olla reallisempaa. En kiistä ilmasto-ongelmia, mutta ympäristöpolitiikan tulisi kannustaa energiatehokkuuteen ja uusiin energiamuotoihin, ilman että se rankaisee nykyistä teollisuutta. 17 liiketalous

18 - uudistuminen - aldo patriciello Mihin kilpailuetuihin EU:n tulisi keskittyä kun se kilpailee globaalissa taloudessa uusista teollisuudenaloista? Tutkimus ja koulutus ovat avainasemassa Euroopan kilpailukyvyn kannalta koska niiden kautta saamme tuottavuutta ja uusia tuotteita, työvoiman määrähän ei kuitenkaan kasva ainakaan merkittävästi. Täten EU:n tutkimusta tukeva ohjelma Horizon 2020 on hyvin tärkeä, jotta saamme lisää investointeja tietyille strategisille aloille. Ja tietenkin infrastruktuuri on tärkeä. Sitä kautta lisäämme tuottavuutta ja investointihalukkuutta. Missä teollisuudenalalla tai maassa tutkimus ja teollisuus pelaavat hyvin yhteen? Italiassa tutkimus on vaikuttanut suuresti etenkin ilmailualan, biolääketieteen ja uusiutuvan energian aloilla. Saksa puolestaan on maailman johtava maa mekaanisessa tuotannossa, joka liittyy sen hyvään tutkimukseen materiaaliopin alalla. Uskon, että tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyö tulee kasvamaan jäsenmaiden kesken yli rajojen merkittävästi tulevaisuudessa. Mitä mieltä olette näistä EU:n ohjelmista? Kriitikot sanovat, että tulisi keskittyä vain verojen ja työmarkkinoiden kannustavuuteen. On totta, että markkinat kohdentavat voimavaroja yleisesti varsin tehokkaasti. Kuitenkin joillakin aloilla tutkimus tuottaa enemmän yleisesti hyödyttävää tietoa kuin mitä se saisi markkinoiden kautta korvauksena. Tällainen tutkimus siis auttaa merkittävästi koko yhteiskuntaa ja myös teollisuutta sitä kautta. Siksi on tärkeätä tukea myös tutkimusta joka johtaa vain välillisesti taloudelliseen hyötyyn. Horizon 2020 pyrkii nopeuttamaan tutkimuksen kautta saatavia innovaatioita ja tuotekehitystä, ja täten tukea talouskasvua. se ei kuitenkaan ole ristiriidassa muiden talouspoliittisten toimien, kuten esimerkiksi työvoimakustannusten alentamisen kanssa. Mitkä ovat Euroopan tulevaisuuden teollisuuden aloja? Kuinka voisimme tukea niitä? EU on johtava talousalue monella alalla kuten nanotieteen, ympäristöystävällisen energia tai uusien materiaalien kehittämisen alalla. Sen lisäksi että tuemme tutkimusta ja tuotekehitystä näillä aloilla - sekä niiden välistä yhteistyötä, me haluamme parantaa näiden alojen pienten ja keskisuurten suurten yritysten parempaa pääsyä markkinoille sekä helpottaa niiden asemaa rahoituksen saamiseksi. 18

19 Vuoden aikuinen Liiketalouden Osaaja 2013 Liiketalouden Liitto LTA:n, Opetushallituksen ja Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tutkintotoimikunnan järjestämä, aikuismerkonomeille suunnattu kilpailu uudistui ja on nyt nimeltään Vuoden Aikuinen Liiketalouden Osaaja. Liiketalouden Liitto LTA:n, Opetushallituksen ja Liiketalouden perustutkinon, merkonomin järjestämä Vuoden Aikuinen Liiketalouden Osaaja -kilpailussa on vuorossa juhlavuosi, sillä kilpailu järjestetään jo kymmenennen kerran. Kilpailua tukevat Opetushallitus ja Viking Line. Säännöt ovat seuraavat: Osallistujat Lukuvuoden 2013 aikana näyttötutkinnon suorittaneet tai suorittavat aikuismerkonomiopiskelijat. Arviointikriteerit Menestyminen tutkintotilaisuuksissa; erityisesti työssä osoitettu ammatillinen osaaminen. Työn ja valmistavan koulutuksen onnistunut yhdistäminen. Ammatillinen kasvu. Esimerkillinen yhteistyökumppani työssä ja opiskelussa. Muu merkittävä tekijä, esim. harrastus, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, elämäntilanne tai muu vastaava. Kilpailun kulku ja aikataulu Liiketalouden opettajat valitsevat näyttötutkinnon suorittajista enintään kolme oppilaitoksen edustajaa esitettäväksi Vuoden Aikuiseksi Liiketalouden Osaajaksi jäsenneltyinä ja arviointikriteerien mukaisin perusteluin. Mukaan voi liittää todistuksia, näyttöaineistoa ja muita vastaavia arvioitavia tekijöitä. Oppilaitokset ilmoittavat ehdokkaansa mennessä Liiketalouden Liittoon, Asemamiehenkatu 2, Helsinki tai sähköpostilla Tuomaristo tekee päätöksen palkittavista mennessä. Palkinnot Voittaja palkitaan Liikesivistysrahaston Liiketalouden Liiton rahaston 1100 euron apurahalla ja Viking Linen luksus-risteilyllä aterioineen (Hki - Tukholma - Hki). Toiseksi tullut palkitaan 600 euron apurahalla ja kolmanneksi tullut 300 euron apurahalla. Myös kaikkien kilpailussa sijoittuneiden opiskelijoiden ohjaajat palkitaan apurahoilla. Palkituille opiskelijoille ja ohjaajille annetaan kunniakirjat. Nyt innokkaasti mukaan! Lisätietoja liiton toimistosta: tai puh liiketalous

20 - jäsen esittäytyy - Teksti ja kuva: Liisa Järvinen sattumalta oikealle alalle Kun Kimmo Vekkeli, 26, pikkupoikana pelasi jalkapalloa Suomen korkeimmalla junioritasolla, haaveissa siinti ura ammattijalkapalloilijana. Noin 15-vuotiaana kuitenkin tajusin, että minusta ei ehkä tule maailmantähteä jalkapallossa, joten kannattaa käydä koulut, Kimmo naurahtaa nyt. Opiskelu kannatti, ja kymmenisen vuotta myöhemmin Kimmo päättyi nykyiseen työpaikkaansa. Hän työskentelee projektipäällikkönä Marioff-nimisessä kansainvälisessä yrityksessä, joka on maailman suurin vesisumusprinklereiden toimittaja. Pääasiassa teen kehitysprojekteja. Esimerkiksi tällä hetkellä olen toisena projektipäällikkönä projektissa, jossa viedään toiminnanohjausjärjestelmää tytäryhtiöihimme. Kimmo päätyi nykyiseen pestiinsä vahingossa, sillä oikeastaan hänestä piti tulla lakimies. Hän haki lukion jälkeen oikeustieteelliseen, mutta jäi niukasti ilman opiskelupaikkaa. Asepalvelusaikana tulevaisuudensuunnitelmat saivat uuden käänteen. Lukiokaverini vinkkasi, että voisin päästä hyvillä lukiopapereillani suoraan lukemaan kauppatieteitä Helsingin Kauppakorkeakoulun (nyk. Aalto-yliopiston) Mikkelin-yksikköön. Laitoin hakemuksen menemään, ja pääsin sisään. Opintojen alussa Kimmo katseli rauhassa, voisiko tämä olla hänen juttunsa. Pääaineina hänellä oli International Business ja tietojärjestelmät. Opiskelu osoittautuikin ihan hauskaksi. Kun opintoja oli takana kolme vuotta, päätin, että käydään tämä loppuun ja unohdetaan oikeustieteellinen. Kimmo valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2011, ja sai gradun myötä vakituisen työpaikan Marioffilta. Samoihin aikoihin hän liittyi jäseneksi Liiketalouden Liittoon, jonka koki hinta-laatusuhteeltaan parhaaksi vaihtoehdoksi muihin ammattiliittoihin verrattuna. Aktiivisena työntekijänä Kimmo on päässyt tekemään yhteistyötä käytännössä kaikkien yrityksen osastojen ja tytäryhtiöiden kanssa. Vapaus, työnkuvan laajuus ja kansainvälisyys ovatkin hänelle mieluisinta työssään. Myös haasteet ovat arkipäivää kehitystyössä, mutta ne eivät nuorta miestä säikäytä. Kehitysprojekteissa lähtökohtana on aina jonkin ongelma, joka pitää ratkaista rajallisin resurssein. Tulevaisuudessa Kimmo näkeekin itsensä kansainvälisissä kehitystehtävissä ulkomailla. Viime keväänä minulle kertyi matkapäiviä noin 40-50, mutta se ei haittaa, sillä silloin ei aina tarvitse olla toimistolla. Vielä toistaiseksi Kimmo viihtyy mainiosti täällä Suomessa, tarkemmin sanottuna Mäntsälässä, josta työmatkat Tikkurilaan taittuvat kätevästi junalla. Vapaa-aikana hänet löytää varmimmin golfkentältä tai perheensä parista, johon kuuluu avopuoliso ja koira. Paitsi golfissa, myös työssään Kimmo on kokenut onnistumisen hetkiä. Tähänastisen uran suurin saavutus oli viime keväänä päättynyt projekti, jossa tytäryhtiöihin vietiin projektinhallintatyökalu. Kimmo oli projektissa päällikkönä, ja kaikki meni nappiin. Aikataulu ja budjetti pitivät. Olen hyvin deadline-orientoitunut eli pidän määräajoista tiukasti kiinni. Minulle on tärkeintä, että syntyy tulosta. Jos en tiedä jotakin asiaa, juoksen ympäri toimistoa kyselemässä tyhmiä, Kimmo virnistää. Samoihin aikoihin hän liittyi jäseneksi Liiketalouden Liittoon, jonka koki hintalaatusuhteeltaan parhaaksi vaihtoehdoksi muihin ammattiliittoihin verrattuna. liiketalous

Työttömyysturvan muutokset 2017

Työttömyysturvan muutokset 2017 Työttömyysturvan muutokset 2017 METALLITYÖVÄEN TYÖTTÖMYYSKASSA Sisällys Lainmuutokset 2017 Päivärahakauden enimmäisaika Päivärahan korotusosat Omavastuuaika Päivärahan määrittelyn muutoksia Alle kahden

Lisätiedot

Osuuskunnat ja ansioturva

Osuuskunnat ja ansioturva Osuuskunnat ja ansioturva Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö Mäkelänkatu 2 C, 4 krs. 00500 HELSINKI www.tyj.fi Sisältö Yrittäjä määritelmä työttömyysturvalaissa Ansiopäivärahan saamisen edellytykset Yrittäjän

Lisätiedot

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko

Työllistämisvelvoite. Eija Ahava Toimisto Otsikko Työllistämisvelvoite Eija Ahava 26.1.2017 1 Työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluminen JTYPL 11 luku 1 Kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluu vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt henkilö, joka on

Lisätiedot

Työttömyysturva. Esko Salo

Työttömyysturva. Esko Salo Työttömyysturva Esko Salo 16.9.2015 Työttömyysetuuksien saajat 2014 Työttömyysetuuksia maksettiin yhteensä 4,8 mrd ansioturva: saajia 332 000, etuudet 2,7 miljardia peruspäiväraha: saajia 75 000, etuudet

Lisätiedot

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta

Aikuiskoulutustukea maksetaan yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta Koulutusrahasto Työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, jonka tehtävänä on edistää työssä tarvittavia valmiuksia myöntämällä tukea ammatilliseen koulutukseen ja kehittymiseen Rahasto on aloittanut toimintansa

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE

PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE PÄIVÄRAHAN HAKIJALLE JÄSENYYS Varmista, että Sinulla ei ole maksamattomia jäsenmaksuja. Jos olet itse maksanut jäsenmaksusi, liitä hakemukseesi kopio viimeisestä maksutositteesta. Maksamattomat jäsenmaksut

Lisätiedot

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa

HE 189/2005 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset. maksettu ajalta 1 päivästä huhtikuuta lukien. Sovitellun työttömyysetuuden enimmäisaikaa HE 189/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi. Esityksessä

Lisätiedot

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen

Työttömyysturvan muutokset. Pääluottamusmiestapaaminen Työttömyysturvan muutokset Pääluottamusmiestapaaminen 14.10.2016 Lakimuutokset Osa ehdotuksista on jo valiokuntakäsittelyssä ja ovat olleet tiedossa jo keväästä 2016 SEN LISÄKSI: Hallituksen kokoama työllisyystyöryhmä

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EV 10711996 vp- HE 72/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7211996 vp laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 123/2007 vp. voitaisiin myöntää 31 päivään joulukuuta 2009 saakka. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008. HE 123/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 15 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO

KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO KESKI-SUOMEN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTO 15.11.2013 Asiantuntija/Alkukartoitus Jaana Haikarainen 1 Vailla ammatillista koulutusta olevien nuorten 17-24 - vuotiaiden työttömyysetuus oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista

HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista HE 210/2016 vp; yhteenveto muutoksista Nykytila Kokoaika- ja osa-aikatyöstä voi kieltäytyä työttömyysetuutta menettämättä, jos työstä maksettava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus

Työvoimakoulutus. Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Koulutuksen aloitus Työvoimakoulutus 1 Työvoimakoulutuksen tavoitteet Työllistyminen Koulutuksen tavoitteena olevan tutkinnon saavuttaminen Muut yleiset valmiudet 2 Opiskelijan oikeudet Koulutus on opiskelijalle maksutonta

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2

Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,3 8,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön ammattitutkinto. Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Lähiesimiestyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittaminen työpaikalla Näyttötutkinnot Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä,

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki. Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 1 Kaupan työ ja tulevaisuus seminaari 8.11.2007 Finlandia-talo, Helsinki Puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Tästä eteenpäin ammattiliiton eväät Arvoisa Tasavallan Presidentti,

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 9,3 9,0 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain

HE 254/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain HE 254/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta Laki työttömyysturvalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 ja 2 a luvun 6 a, sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 9 laissa 1001/2012 ja 2 a luvun

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN

Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN Työmarkkinaseminaari 16. elokuuta VÄHEMMÄN KEPPIÄ ENEMMÄN PORKKANAA TYÖELÄMÄASIOIDEN JOHTAJA SAANA SIEKKINEN HALLITUS LEIKKAA, KIRISTÄÄ JA HEIKENTÄÄ Työttömyysturvan leikkaus voimaan ensi vuoden alusta

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Finland Flash Eurobarometer on The expectations and wishes

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä?

Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Miten ansiopäivärahajärjestelmä turvaa toimeentuloa irtisanomisessa tai määräaikaisen työn päättyessä? Marjaana Maisonlahti, Opettajien Työttömyyskassa 1 17.9.2013 Tuija Häkkinen Yleistä työttömyysturvasta

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko

Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla. Antti Raininko Kuluttajan aktivointiin tähtäävät toimenpiteet Euroopan sähkömarkkinoilla Antti Raininko 5.2.2016 Johdanto Euroopan komissio julkaisi kesällä 2015 kaksi sähkömarkkinoihin liittyvää tiedonantoa: Tiedonanto

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus

Aalto University Magazine joulukuu Yrittäjä saa olla monessa mukana. Teksti: Antti J. Lagus Aalto University Magazine joulukuu 2015 Yrittäjä saa olla monessa mukana Teksti: Antti J. Lagus Täysi-ikäinen työelämässä: Tiina Zilliacus summaa 18 vuoden työkokemuksensa niin, että pienyrittäjän työnteko

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot