Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö"

Transkriptio

1 Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009

2 2

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä asiakasta 13 Vihreät arvot myötätuulessa 15 Me rakennamme tulevaisuuden energiapalveluja 17 3 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 18 Yhteystiedot 40

4 Toimitusjohtajan katsaus Kari Rämö

5 Kymenlaakson Sähkön toimialue itärajan ja pääkaupunkiseudun välissä on potentiaalinen valtakunnallinen kasvualue. Yhtiön toimialueella on yli asukasta sekä vahva teollisuuden ja logistiikan ympärille rakentunut yritystoiminta. Pietarin ja pääkaupunkiseudun väliset maantieteelliset yhteydet kulkevat alueen halki ja lisäävät tulevaisuudessa alueen elinkeinoelämän kehitysmahdollisuuksia. Energialiiketoiminnan kannalta alue on kompakti kokonaisuus, joka mahdollistaa tuloksellisen toiminnan ja yhtiön arvon kasvattamisen tulevaisuudessakin. Yleinen taloudellinen suhdannetilanne näkyi viime vuonna yhtiön toiminnassa selkeimmin uusien sähköliittymien määrässä. Uusia liittymiä rakennettiin 20 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sähkön käyttö jakelualueella kasvoi 3,4 prosenttia ja oli miljoonaa kilowattituntia. Sähkön myynti nousi miljoonaan kilowattituntiin eli 2,6 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 117 miljoonaan euroon ja kaikki taloudelliset tunnusluvut kehittyivät positiivisesti. Erityisesti energialiiketoiminnan 6,9 miljoonan euron liikevoitto oli erinomainen jatkuvasti vilkastuvilla sähkömarkkinoilla. Varsin hyvä taloudellinen tulos mahdollistaa aiempia vuosia runsaamman osingonjaon. Energia-ala on pääomavaltaista ja pitkäjänteistä toimintaa. Yhtiön tulos tehdään kyseisen vuoden hyvällä osaamisella ja toiminnalla, mutta myös niillä päätöksillä, joita on tehty jo vuosia aiemmin. Kymenlaakson Sähkön ja sen omistajakuntien kannalta merkittävin kehityspäätös tehtiin seitsemän vuotta sitten, kun yhtiön ja Kotkan kaupungin väliset yritysjärjestelyt toteutettiin. Ne ovat johtaneet yhtiön arvon merkittävään kasvuun, mikä on hyödyttänyt sekä omistajia että asiakkaita. Selvää on, että myöskään entinen Kymenlaakson Sähkö ei olisi voinut kehittyä nykyiseen asemaansa ilman silloin tehtyjä ratkaisuja. Samalla tavalla juuri näinä vuosina valmistellaan tulevien aikojen menestystä. Kymenlaakson Sähkön osalta viime vuonna pohjustettiin mittavaa verkon uudelleeninvestointiohjelmaa ja käynnistettiin etäluettavien mittarien asennusprojekti. Kymenlaakson Sähköverkon siirtohinnat ovat olleet selvästi alle viranomaisen salliman tason, joten taloudelliset edellytykset investointiohjelman läpiviemiselle ovat hyvät. Energialiiketoiminnassa tavoitteena on päästöttömien tuotantotapojen lisääminen. Siksi Kymenlaakson Sähkö oli mukana viime vuoden aikana valmistelemassa tai kartoittamassa useita hankkeita tällä alueella. Tuotantosalkkuun tulee lähivuosina lisää vesivoimaa, tuulivoimaa sekä biopolttoaineilla tuotettua sähköä. Määrällisesti suurin päästöttömän tuotannon lisäys Kymenlaakson Sähkölle tulee runsaan kahden vuoden päästä Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen valmistuessa. Merkittävä askel uusiutuvan energian käytön lisäämisessä oli myös osakkuusyhtiön, Orimattilan Lämpö Oy:n, päätös rakentaa kiinteän polttoaineen lämpökeskus, jonka pääpolttoaineena on metsähake. Verkko- ja energialiiketoiminnan investoinneilla rakennetaan se pohja, jolta yhtiön arvoa sekä tuloksentekopotentiaalia ja kilpailukykyä edelleen parannetaan. Luonnollisesti siihen tarvitaan myös osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön jatkuvaa panosta, jota tämän vuosikertomuksen sivuilla kuvataan. Kiitän vuoden 2009 tuloksellisesta yhteistyöstä kaikkia Kymenlaakson Sähkön sidosryhmiä. 5

6 Kanta-asiakkuuden uudet tuulet Kanta-asiakkuudesta on nyt asiakkaille enemmän etua. Etukymppi-sähkösopimukseen sisältyy heti kuuden prosentin etu sähköenergian hinnasta. Kanta-asiakastarjouksina asiakkaat saavat merkittäviä hintaetuja yhteistyökumppaneittemme tuotteista ja palveluista. Meille avautuu näin uusia mahdollisuuksia verkottua erilaisten toimijoiden kanssa. Markkinointipäällikkö Minna Vuorinen

7 Asiakaspalvelun uusi aikakausi Asiakkaiden aktiivisuus ja kiinnostus sähköasioita kohtaan lisääntyi selvästi. Asiakkaat halusivat lisää tietoa energiansäästöstä, palveluista ja sähkösopimuksista. Samalla kiinnostus sähkösopimusten vertailuun ja kilpailuttamiseen kasvoi. Asiakaspalvelun korkea laatu ja sen jatkuva kehittäminen ovat yhtiömme keskeisiä kilpailutekijöitä ja aktiivinen kehitystyö jatkui kertomusvuonna. Myös organisaatio selkeytyi. Syyskuun alusta siirryimme asiakaspalvelun, yksityismyynnin ja laskutuksen osalta uuteen organisaatioon, joka mahdollistaa asiakkaillemme entistä nopeamman ja joustavamman asioiden hoidon. Uusia palveluja enemmän tietoa Asiakkaamme saivat entistä enemmän hyötyä ja etuja asiakkuudestaan. Uudistimme kanta-asiakkaiden etuohjelman. Kehitimme kanta-asiakkaille tarjottavia etuja entistä hyödyllisemmäksi ja yhtenäistimme siihen liittyvän hintaedun. Kantaasiakasarvonnat teimme entiseen tapaan neljännesvuosittain. Sähköenergiasopimukset selkeytyivät ja sopimusvertailuun kehitimme uusia sähköisiä välineitä. Asiakkailla oli entistä enemmän valinnanvaraa sopimuksia tehdessään. Kotitalousasiakkaat saattoivat ostaa sähköä myös sähköpörssisidonnaisella hinnalla. Aloitimme vihreän sähkön tuotteiden uudistamisen. Kannustimme asiakkaita siirtymään ympäristöystävällisempään e-laskuun. Asiakkaiden kiinnostus palveluitamme, energiansäästöä ja koko sähköalaa kohtaan kasvoi. Asiakkaat saivat tarvitsemaansa tietoa verkkosivuiltamme, Kymppi-asiakaslehdestämme, sähköisistä asiakaskirjeistä, Kymppi-infosta ja mediasta. Henkilökohtaisesti tapasimme asiakkaita kesäisellä Wattivaunu-kiertueellamme monissa kesätapahtumissa sekä RAK-messuilla, tavaratalotapaamisissa ja yhteistyökumppaneittemme tilaisuuksissa. Sähköinen asiointi kasvoi edelleen Asiakkaat hoitivat sähköasioitaan eniten puhelinpalvelun avulla. Sähköisen asioinnin suosio jatkoi kuitenkin kasvuaan. Asiakkaat halusivat hoitaa asioitaan omassa aikataulussaan, myös iltaisin ja viikonloppuisin. Verkkosivuillamme oli kertomusvuonna kävijöitä reilut eli 34 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Online-asioinnissamme oli käyntejä noin eli viime vuodesta käyntien määrä kasvoi 41 prosenttia. Kehitimme sähköisiä palveluita asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Verkkosivujen uudistus oli käynnissä kertomusvuonna. Asioinnin siirtyminen verkkoon ja puhelinpalvelun suosio vähensivät edelleen toimipaikkojen asiakaskäyntien määrää. Keskitimme asiakaspalvelumme suurimpiin yksiköihin eli Kouvolan Elimäelle sekä Kotkan ja Loviisan palvelupisteisiin. Maksusuoritusten vastaanottaminen loppui kaikissa palvelupisteissämme kesäkuun alussa. Asiat kerralla kuntoon Asiakastyytyväisyystutkimuksissa henkilöstömme ystävällisyys, ammattitaito ja asiantuntemus saivat kiitosta. Asiakkaat kokivat, että meidän kanssamme on helppoa ja vaivatonta asioida ja asiat tulivat hoidettua kerralla kuntoon. Lähes 70 prosenttia asiakkaistamme piti saamaansa puhelinpalvelua erittäin hyvänä. Asiakaspuheluihin vastasimme 87 prosenttisesti alle 30 sekunnissa. Tavoitteenamme oli vastata asiakaspalautteisiin kolmen työpäivän kuluessa. Tämän tavoitteen toteutimme lähes 100 prosenttisesti. 7 Asiakastyytyväisyys Siirtoasiakkaat asiakasta ,5 3 2, , ,

8 Onnistunut sähkönhankinta on hyvää yhteistyötä Muuttuvan toimintaympäristön ennakoiminen on aina haasteellista. Oikea-aikaisilla ostoilla, suojauksilla ja hinnan kiinnityksillä hallitsemme riskejä. Olemme riippuvaisia muualla tuotetusta sähköstä. Omat tuotanto-osuudet vähentävät riippuvuuttamme pörssihinnoista ja tasaavat hintavaihteluita. Sähkönhankinnan avainryhmään kuuluvat (vas.) liiketoimintajohtaja Aku Pyymäki, yritysten sähkökauppaa pyörittävät myyntipäällikkö Kari Halonen ja asiakasvastaava Ilkka Ollila sekä riskienhallintapäällikkö Tiina Pitkänen.

9 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla Kymenlaakson Sähköllä oli vuoden 2009 lopussa energiaasiakkaina sähkönkäyttäjää, joista yli 90 prosenttia oli kotitalouksia. Yksityisasiakkaiden lisääntynyt kiinnostus sähkön kilpailuttamiseen näkyi selvästi asiakasmäärän vaihteluna. Vuoden lopussa kotitalousasiakkaiden määrä oli lisääntynyt edellisvuodesta noin sähkönkäyttäjällä. Yritysasiakkaiden määrä pysyi aikaisemmalla tasolla. Pkt-sektori ja palveluyritykset käyttivät noin puolet myymästämme sähköstä. Sähkön myynti kasvoi Loppuvuoden kovat pakkaset näkyivät sähköenergian myyntiluvuissa. Joulukuussa sähköä myytiin 16 prosenttia enemmän kuin vuoden 2008 joulukuussa. Toisaalta kesäkuukausien aikana sähkön käyttö aleni kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui teollisuuden vähentyneestä sähkönkäytöstä. Vaikka sähkönkäyttö Suomessa väheni seitsemän prosenttia, Kymenlaakson Sähkön sähköenergian myynti nousi 2,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön myynti oli gigawattituntia, josta 35 prosenttia tuotettiin omilla tuotanto-osuuksillamme. Loput ostimme sähköpörssistä. Entistä enemmän omilla tuotanto-osuuksilla Omilla tuotanto-osuuksillamme tuotetun sähkön määrä kasvoi noin neljä prosenttia edellisvuodesta ja oli yhteensä 545 gigawattituntia. Yhtiöllä on tuotanto-osuuksia Kymppivoima Oy:n osakkuuden kautta Pohjolan Voima Oy:ssä ja EPV Energia Oy:ssä. Olkiluodon ydinsähkö oli suurin yksittäinen hankintalähteemme. Kertomusvuonna myytiin Nokian Lämpövoiman maakaasukombilaitos, sillä laitoksen kannattavuus on ollut huono maakaasun korkeasta hinnasta johtuen. Myymämme sähkön tuotannossa käytettiin ydin- ja vesivoimaa, kivihiiltä, maakaasua ja turvetta. Toimittamastamme sähköstä kolmannes on tuotettu ydinvoimalla, kolmannes uusiutuvilla energialähteillä ja loput fossiilisilla energialähteillä. Tuulivoimaa tulee Kotkasta ja Ajoksen tuulivoimapuistosta. Näiden tuotantomäärä oli kuusi miljoonaa kilowattituntia. Kasvihuonekaasupäästötön sähkö, kuten ydinvoima, on meille tärkeää. Ostamme myymästämme sähköstä yli puolet Pohjoismaisesta sähköpörssistä. Oman tuotannon lisääminen on keino lisätä asiakashintojen vakautta, luoda hyvinvointia alueellemme ja asiakkaillemme. Taantuma iski sähköpörssiin Sähköpörssissä sähkön tukkumarkkinahinta oli keskimäärin 25 prosenttia alempi kuin edellisvuonna. Markkinahinnan lasku johtui maailmanlaajuisesta taantumasta, mikä vähensi sähkön kysyntää ja alensi polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintoja. Pohjoismainen vesitilanne oli koko vuoden hivenen pitkän ajan keskiarvoa heikompi. Vuoden lopulla vesitilanteen heikkeneminen ja selvästi keskimääräistä kylmempi sää nostivat tukkumarkkinahintoja. Alensimme sähkön asiakashintoja toukokuun alusta lukien viidellä prosentilla tukkumarkkinahintoja seuraten. Edullista energiaa, pitkäaikaisia asiakassuhteita Asiakkaillamme on käytössään koko sähkönhankinnan osaaminen ja kaikki siihen liittyvät palvelut yritysten sähkösalkunhallinnasta riskienhallintaan. Myös kotitalouksille on tarjolla monipuoliset sähkösopimukset ja välineet, joilla sähkön voi hankkia haluamallaan tavalla, myös suoraan sähköpörssistä. Hyvät tulokset kertoivat onnistuneesta yhteistyöstä. 9 Sähköjohdannaisten hinta 2009 euroa / MWh 60 Päästöoikeuksien hinta 2009 euroa / tco Vuosi 2010 Vuosi Spot-kk.keskiarvo Vuosi 2009 Vuosi 2010

10 Häiriönetti on edistyksellistä sähköverkkopalvelua Siirtomaksulla saa myös paljon hyvää palvelua. Esimerkiksi Häiriönetti kertoo verkkoasiakkaalle sähkönjakelun tilanteen reaaliaikaisesti valvomomme tietojen kanssa. Keväällä lisäsimme palveluun häiriötekstiviestit. Kun tiedon oman käyttöpaikan sähköhäiriöstä voi ohjata omaan kännykkään tai sähköpostiin, pysyy hyvin ajan tasalla siitä, mitä kotona, mökillä tai vaikkapa toisella paikkakunnalla toimivassa kiinteistössä tapahtuu. Toimitusjohtaja Asko Määttä, Kymenlaakson Sähköverkko Oy

11 Sähkön laatu hyvällä tasolla Sähkönjakelun kannalta vuoden 2009 säät olivat suotuisat. Suurimmat myrskyt kiersivät verkkoalueemme, eikä suuria tuhoja verkostolle syntynyt. Loppuvuonna satanut pakkaslumi ei aiheuttanut ongelmia sähkönjakeluun, kuten useana vuonna aikaisemmin. Hyvien sääolosuhteiden ja toteutettujen verkostoinvestointien ansiosta sähköhäiriöiden määrä puolittui edellisvuoteen verrattuna. Sähkönjakelussa oli keskeytyksiä keskimäärin 1,4 kappaletta asiakasta kohden ja keskeytysaika oli 0,5 tuntia. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 3,1 kappaletta ja 2,1 tuntia. Sähkönjakelun keskeytysaika väheni neljäsosaan edellisvuoden luvusta. Sähkön laatu oli hyvällä tasolla. Edellisen kerran yhtä pieniin keskeytysmääriin alueellamme on päästy vuosituhannen alussa. Verkostoinvestoinnit kantavat hedelmää Hyvillä sääolosuhteilla oli kiistaton vaikutus sähkön laatuun, mutta siihen vaikuttivat myös valmistuneet investoinnit. Räpsy-projekti, eli lyhyiden sähkökatkosten puolittamiseen tähtäävä projekti valmistui keväällä Vajaan kolmen vuoden käyttökokemuksen perusteella investointi täyttää sille asetetut tavoitteet. Sähköverkkoon investoitiin muutenkin voimakkaasti edellisvuosien tapaan, runsaat kahdeksan miljoonaa euroa. Erityisesti verkostoautomaatioon panostettiin ja sen myötä häiriöiden paikallistaminen ja vikojen korjaaminen helpottuivat. Asiakkaille taataan näin entistä tasaisempaa sähkön laatua ja vähemmän häiriöitä. loppuun mennessä kaikki verkkoalueemme sähkömittarit vaihtuvat etäluettaviksi. Asensimme etäluettavat mittarit jo kaikkiin uusiin sähköliittymiin. Kertomusvuoden lopussa etäluennassa oli taloutta. Verkkopalvelut kehittyvät Verkkoasiakas saa maksamallaan siirtomaksulla sähkön toimituksen lisäksi myös erilaisia sähkön käyttöön liittyviä palveluja. Näitä palveluja kehitimme edelleen kertomusvuonna ja kerroimme niistä myös aktiivisesti asiakkaillemme. Häiriönetti kertoo asiakkaalle tiedot sähkönjakelun tilanteesta reaaliajassa. Uuden liittymän hankinnassa, rakentamisprojektin eri vaiheessa ja energiatehokkaita vaihtoehtoja miettiessään asiakas saa asiantuntevaa apua liittymämyynnin asiantuntijoilta ja tekniseltä asiakaspalvelulta. Uudet etäluettavat mittarit tuovat tullessaan asiakkaan kannalta uudenlaista ja tarkkaa tietoa omasta sähkönkäytöstä. Se tulee olemaan oivana apuna asiakkaan oman energiatehokkuuden kehittämisessä. Kasvavien investointien takia korotimme siirtohintaa heinäkuun alusta noin kahdeksan prosenttia. Energiamarkkinavirasto valvoo siirtoliiketoiminnan tuottoa, sähkön siirtohintoja. Viimeisimmän valvontajakson raportin mukaan asiakkailta laskuttamamme siirtohinnat olisivat voineet olla 15 prosenttia nykyistä korkeampia. Asiakkaidemme saama etu edullisempina hintoina on viimeisen neljän vuoden aikana ollut noin 14 miljoonaa euroa. 11 Hankintapäätöksen automaattisesta mittarinluentajärjestelmästä (AMR) teimme loppuvuodesta Vuoden 2013 Jakeluverkosto 2009 Uudet keskijännitejohdot Uudet pienjännitejohdot Uudet muuntamot Uusitut muuntamot 75 km 140 km 34 kpl 49 kpl Jakeluhäiriöt asiakkaalla tuntia/asiakas kappaletta/asiakas keskeytysaika lukumäärä 110/20 kv sähköasemat 28 kpl Muuntajateho 532 MVA 110 kv johdot 207 km 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Keskijännitejohdot yhteensä Ilmajohdot Maakaapelit Jakelumuuntamot Pienjännitejohdot yhteensä Avojohdot Riippujohdot Kaapelit km km 392 km kpl km 142 km km km 0, Verkkopituus km Asiakkaita m/asiakas

12 Uudet työmenetelmät vähentävät sähkökatkosten määrää Jatkoimme panostusta jännitetyön kehittämiseen ja koulutukseen. Kehittämiemme uudenlaisten työmenetelmien ansiosta pystymme tekemään entistä enemmän verkoston kunnossapitotöitä jännitteellisessä verkossa. Asiakkaalla tämä näkyy parempana sähkön laatuna, sillä sähköjä ei tarvitse aina katkaista jännitetöiden takia. Liiketoimintajohtaja Raimo Härmä, verkonrakennuspalvelut

13 Verkostotöitä lähellä asiakasta Sähköverkon kehittäminen ja kunnossapito ovat perustehtäviämme. Yhteiskunta tarvitsee yhä tasaisempaa sähköä ja varmoja toimituksia. Meillä sähkön laatua ja toimitusvarmuutta pidetään korkealla mittavilla investoinneilla. Viidenkymmenen vuoden ikäinen sähköverkosto uudistuu älykkääksi sähköverkoksi, joka täyttää laatuvaatimukset myös pitkälle tulevaisuuteen. Talouden taantuma mahdollisti keskittymisen verkoston kunnossapitoon Taloudellinen taantuma hiljensi syvetessään pientalorakentamisen. Vähentyneen omakotirakentamisen takia myös uusien sähköliittymien kokonaismäärä putosi vuoteen 2008 verrattuna 25 prosenttia. Rakentamisen painopiste oli Kotkan ja Orimattilan alueilla. Vapaa-ajanasuntoihin hankittiin sähköjä eniten Luumäen ja Pyhtään alueilla. Kaikkiaan uusia sähköliittymiä rakennettiin yhtiön verkkoalueella 515 kpl (617 vuonna 2008). Pääasiassa kylmän loppuvuoden takia sähkönkäyttö jakelualueella kasvoi 3,4 prosenttia edellisvuodesta, miljoonaan kilowattituntiin. Verkkoasiakkaiden määrä vuoden lopussa oli Verkonrakennusliiketoiminnassa keskityimme verkoston uusimiseen. Poikkeuksellisen vähäiset sähköhäiriöt ja uusien liittymien vähäinen määrä antoivat mahdollisuuden käyttää siihen aikaisempaa vuotta enemmän resursseja. Peruskorjasimme vanhoja sähkölinjoja ja samalla valmistauduimme etäluettavien mittareiden tuloon. Teimme pääasiassa töitä omalle verkkoyhtiölle, mutta yhtiön ulkopuolista urakointia suoritettiin Uudet liittymissopimukset kpl 900 muut loma-asunnot omakotitalot myös. Sähköverkon uudistustyöt tapahtuivat pääasiallisesti Anjalankoski-Hamina ja Orimattila-Myrskylä alueilla. Investointien toteutus oli haasteellisempi edellisvuoteen verrattuna, sillä työt painottuivat enemmän juuri verkonrakentamiseen sähköasemien ja siirtojohtojen sijasta. Nykyisiä sähkölinjoja ei ainoastaan uusita, vaan ne suunnitellaan ja rakennetaan uudestaan ja uudella tavalla. Metsässä sijaitsevia johtoja siirretään tienvarsiin ja taajamissa sähköverkko kaapeloidaan maahan. Viimeisintä tekniikkaa Verkonrakentamisessa käytämme hyväksemme viimeisintä tekniikkaa. Asiakkaille taataan näin entistä tasaisempaa sähkön laatua ja vähemmän häiriöitä. Verkostoautomaatio lisääntyy voimakkaasti. Uusia erotinasemia rakennettiin. Oikosulkuvikapaikat voidaan paikantaa nyt laskennallisesti ja sen myötä vikojen korjaaminen helpottuu ja nopeutuu. Kehittyneen automaation ansiosta sähköverkot muuttuvat vähitellen älykkäiksi ja välittävät sähkön lisäksi paljon tietoa. Älykäs sähköverkko lisää energiatehokkuutta ja antaa hyödyllistä tietoa, jonka avulla voimme mitoittaa verkon kapasiteetin tarkemmin ja verkon valvonta tehostuu. Pilottikohteena valmistui Ruotsinpyhtäälle vuoden lopussa ensimmäinen voltin sähkölinja. Se antaa tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia entistä tehokkaampaan verkonrakentamiseen. Uusia osaajia oppisopimuksella Taantumasta huolimatta verkonrakennuksessa riitti töitä ammattitaitoisille tekijöille. Eläkkeelle siirtyvän henkilöstön tilalle otimme viisi oppisopimuskoulutuksen käynyttä nuorta osaajaa. Lisää nuoria otettiin oppisopimuskoulutukseen. Tehostimme toimintaamme myös keskittymällä suurempiin yksiköihin. Verkonrakennusyksiköt sijoitettiin Kouvolan Elimäelle, Luumäelle, Kotkaan, Haminaan, Loviisaan ja Orimattilaan

14 Vihreän sähkön tuotteet uudistuvat Ilona luontosähkö on oikea valinta asiakkaalle, joka kantaa huolta ympäristöstään. Sähkö tuotetaan kokonaan uusiutuvilla energialähteillä, Kotkassa tuulivoimalla Mussalon tuulipuistossa ja puuenergialla Hovinsaaren voimalaitoksella. Näiden lisäksi myymme luontosähkönä omilla tuotanto-osuuksillamme tuotetun vihreän sähkön, muuan muassa tuulivoimaa Ajoksesta ja norjalaista vesivoimaa. Vihreiden tuotteiden myötä asiakkaille tarjotaan uusia mahdollisuuksia tehdä ekotekoja ympäristön hyväksi. Myyntipäällikkö Tuija Porkka

15 Vihreät arvot myötätuulessa Ilmastonmuutoksen torjunta on tärkeä osa käytännön toimintaamme. Kannamme vastuuta ympäristöstä monella tasolla, niin energiantuotantoa koskevissa päätöksissä, oman toiminnan kehittämisessä kuin myös asiakkaiden energiatehokkaan energiankäytön tehostamisessa. Hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto kasvussa Ostamme merkittävän määrän myymästämme sähköstä Pohjoismaisesta sähköpörssista, jossa hintavaihtelut ovat suuria. Oman sähköntuotannon lisääminen hintaa tasapainottavana tekijänä on meille tärkeää. Uusiutuvia energialähteitä, biopolttoaineita, vesivoimaa ja tuulivoimaa hyödynnetään sähköntuotannossa niin paljon kun se on taloudellisesti järkevää. Päästöttömän sähköntuotannon osuus kasvaa Teollisuuden Voiman Olkiluodon kolmannen voimalaitoksen valmistuessa. Lisää sähköä on länsirannikolta saatavissa myös ensi vuosikymmenellä, mikäli Olkiluotoon rakennetaan vielä neljäs voimalaitos. Otimme vahvasti kantaa uuden ydinvoiman rakentamisen puolesta. Oikeanlaisilla investoinneilla sähkön perustuotantoon voidaan varmistaa sekä teollisuuden kilpailukyky että ilmastonmuutoksen torjuminen. Ydinvoiman avulla saavutamme ilmastotavoitteet sekä kansallisen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteen paremmasta omavaraisuudesta sähköntuotannossa. Vuonna 2009 myymämme sähkön hiilidioksidipäästöt olivat 208 (199) g/kwh. Tuotannossa syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen määrä oli 0,6 (0,6) mg/kwh. Sähkönhankinta perustui omistusosuuksiin tuotantoyhtiöissä, jotka raportoivat omien voimalaitostensa ympäristövastuista erikseen. Vihreän sähkön tuotteet uudessa kehitysvaiheessa Ilona luontosähkön tuotemerkki ja oikeudet siirtyivät lokakuun alusta lähtien kokonaan käyttöömme. Se antoi mahdollisuuden panostaa vihreän sähkön tuotteiden kehittämiseen uudella tavalla ja tarjota asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia osallistua ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ilona luontosähkö tuotetaan kokonaan uusiutuvilla energialähteillä. Sen ympärille on kehittymässä hyödyllinen, luontoa säästävä tuoteperhe. Vihreinä palveluina tarjoamme asiakkaille myös siirtymistä sähköiseen laskuun ja Online-asioinnin tehokasta hyödyntämistä. Tuulivoiman pientuotanto alkoi Sähköntuotanto omalla tuulivoimalla herätti asiakkaiden kiinnostusta ja ensimmäiset pienet tuulivoimalat nousivat verkkoalueellemme. Tekniset valmiudet sähkönsyöttämiseen verkkoon ovat olemassa. Lakiehdotusluonnos syöttötariffista eli uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta oli kertomusvuonna vielä valmisteluvaiheessa. Energiansäästäminen kiinnosti Energiansäästäminen ja energiatehokkuutta lisäävät keinot kiinnostivat asiakkaita ja tietoa niistä pyydettiin meiltä aktiivisesti. Energiatehokkuussopimuksen kautta olemme sitoutuneet edistämään energiatehokkuutta sekä omassa toiminnassamme että asiakkaiden energiankäytössä. Energiansäästäminen oli yhtenä perusviestinä viestinnässämme ja asiakkaat saivat runsaasti vinkkejä ja ohjeita eri viestintäkanavien kautta. Energiansäästöviikkojen yhteydessä teimme aiheeseen liittyvää viestintäyhteistyötä paikallisten sanomalehtien kanssa. Sähkön hankinta 2009 Yhteensä GWh Sähköpörssistä 64,7 % Maakaasu 2,6 % Turve 2,6 % Bio 0,4 % Vesi 6,1 % Öljy 0,0 % Tuuli 0,4 % Kivihiili 15,0 % Ydinvoima 8,0 % 15

16 Asiakaslähtöinen toiminta näkyy tehokkuutena yli organisaatiorajojen Asiakaslähtöisten avainprosessien kehittämisellä olemme huomioineet asiakkaiden tarpeet kaikessa toiminnassamme. Neljän tärkeimmän avainprosessien määrittely on tehty ja kehitystyö on vauhdissa. Asiakkuuden hoidon toimintamalli saa näin konkreettista jatkoa, kun sovitut pelisäännöt viedään käytännön palvelun tasolle. Prosessiajattelun avulla kaikki osalliset saadaan ymmärtämään kokonaisuus ja heidän osuutensa siinä. Prosessiajattelutoiminnan vetäjiä ovat: liittymämyynnin myyntipäällikkö Sirpa Jokisalo, asiakaspalvelupäällikkö Ritva Jukkara-Lyytinen, käyttöpäällikkö Harri Nummenpää ja yritysmyynnin myyntipäällikkö Kari Halonen.

17 Me rakennamme tulevaisuuden energiapalveluja Asiakaslähtöisyyden korostaminen kaikessa toiminnassamme läpi koko organisaation ja joustavasti yli organisaatiorajojen oli toimintamme kehittämistyön kokonaistavoitteena. Olemme lähellä asiakkaitamme, kuuntelemme ja vastaamme heidän tarpeisiinsa. Joustavuus ja kyky mukautua nopeasti erilaisiin tilanteisiin ovat vahvuuksia, jotka tuovat meille kilpailukykyä ja menestystä. Jatkoimme edellisenä vuonna aloitettua toiminnan ja talouden tehostamisohjelmaamme, jossa varaudumme tulevien vuosien kasvaviin investointeihin ja pidämme huolen kilpailukyvystämme. Syksyllä 2008 käynnistynyt tekninen Paremman Palvelun Valmennus saatiin valmiiksi vuoden 2009 alkupuolella. Valmennuksella paransimme erityisesti verkkopalveluiden ja verkonrakennuspalveluiden henkilöstön asiakaspalveluvalmiuksia. Asiakkuuden hoidon toimintamallia veimme käytäntöön hiomalla asiakaspalveluprosesseja ja selkiyttämällä organisaatiota. Koulutukseen käytettiin 769 (1 029) työpäivää, josta sisäistä koulutusta oli 535 (208) päivää. Keskimäärin koulutukseen käytettiin 4,3 (5,7) työpäivää työntekijää kohti. Yhteensä koulutukseen panostettiin ( ) euroa eli (2 065) euroa henkilöä kohti. Energiaa oman alueen kehittämiseen Toimimme 17 kunnan ja neljän maakunnan alueella Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä ja Itä-Uudellamaalla. Tehtävänämme on toimia osana ympäröivää yhteiskuntaamme ja olla mukana kehittämässä sitä. Turvaamme oman alueemme noin asukkaan ja yritysten energiansaannin ja huolehdimme siitä, että energian hinta pysyy kilpailukykyisenä ja sitä on riittävästi. Riittävä taloudellinen tulos mahdollistaa yhtiön kehittämisen ja vakaan tuoton omistajille. Kertomusvuodelta yhtiö jakaa osinkoa 43 euroa osakkeelta eli yhteensä 9,9 miljoonaa euroa. Vahva osaajajoukko Vuonna 2009 oli yhtiön palveluksessa vakituista henkilöstöä 169 (171). Heistä 120 (123) työskenteli Kymenlaakson Sähkö Oy:ssä ja 49 (48) Kymenlaakson Sähköverkko Oy:ssä. Keskimäärin konsernin henkilöstön määrä oli vuoden aikana 180 (180). Palvelukseen rekrytoitiin neljä vakinaista henkilöä ja vakinaistettiin kuusi määräaikaista henkilöä. Vakinaisen henkilöstön osuus kokonaishenkilömäärästä oli kertomusvuonna 96,0 prosenttia (91,9). Järjestelmällisen aloitetoiminnan aikana on tehty 401 aloitetta, joista on palkittu 153. Kertomusvuonna tehtiin 16 aloitetta. Vuoden aikana sattui 20 (19) tapaturmaa, jotka aiheuttivat 89 (73) sairauspäivää. Työterveyspalvelut ostamme Terveystalolta. Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen työterveyshuollon sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työhyvinvointiin panostamme järjestämällä yhteisiä liikunta- ja virkistystapahtumia sekä tukemalla omaehtoista liikuntaa ja harrastustoimintaa. 17 Koulutustoiminta työpäivät 1200 ulkoinen sisäinen Taloudellista vastuuta kuvaavia mittareita milj. euroa Henkilöstökulut 8,7 9,4 9,6 Investoinnit 11,6 17,8 10,0 Verot 3,1 4,0 5,2 Osingot 6,4 6,7 9,9

18 Hallituksen toimintakertomus Tilikauden tapahtumia Sähköenergian myynnin määrä kasvoi 2,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Sähköä myytiin miljoona kilowattituntia, josta 35 prosenttia tuotettiin omilla tuotanto-osuuksilla. Tuulivoiman tuotantomäärä oli kuusi miljoonaa kilowattituntia. Sähkön tukkumarkkinahinta laski noin 25 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Markkinahinnan lasku johtui taloudellisesta taantumasta, mikä heijastui voimakkaasti polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintoihin ja sähkön kysyntään. Vuoden lopussa keskimääräistä kylmempi sää ja pohjoismaisen vesitilanteen heikkeneminen nostivat tukkumarkkinahintoja. Sähkön asiakashintoja laskettiin vuoden aikana tukkumarkkinahintoja seuraten. Sähkön käyttö konsernin jakelualueella oli miljoonaa kilowattituntia. Määrä oli 3,4 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Uusia liittymissopimuksia tehtiin yhteensä 515 eli 102 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sähkönkäyttäjiä oli vuoden lopussa yhteensä Sähköverkossa oli häiriökeskeytyksiä keskimäärin asiakasta kohti 1,4 kappaletta ja keskeytysaika oli 0,5 tuntia. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 3,1 kappaletta ja 2,1 tuntia. Suosiollisten sääolosuhteiden ja toteutettujen verkostoinvestointien ansiosta sähköhäiriöiden määrä puolittui edelliseen vuoteen verrattuna. Kymenlaakson Sähkö -konsernissa edellisenä vuonna valmistellun toiminnan ja talouden tehostamisohjelman mukaisesti keskitettiin asiakaspalvelun toiminta kolmeen ja verkonrakennuksen toiminta kuuteen toimipisteeseen. Konsernirakenne Kymenlaakson Sähkö -konsernin muodostavat emoyhtiö Kymenlaakson Sähkö Oy ja tytäryhtiö Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Konserniin kuuluvat osakkuusyhtiöt Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy, Orimattilan Lämpö Oy ja Artjärven Lämpö Oy. Liikevaihto ja tulos Konsernin liikevaihto oli 117,1 (edellisenä vuonna 108,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 20,8 (16,6) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 14,8 (11,7) miljoona euroa. Emoyhtiön liikevaihto oli 92,4 (87,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 7,6 (7,3) miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 13,1 (12,0) miljoonaa euroa. Emoyhtiö sai konserniavustusta 8,0 (7,5) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoitto oli 17,7 (15,3) prosenttia liikevaihdosta. Oman pääoman tuotto oli 22,5 (20,1) prosenttia ja sijoitetun pääoman tuotto 14,8 (12,1) prosenttia. Liikevaihto milj. euroa Tase milj. euroa

19 Rahoitus ja investoinnit Konsernin ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 25,2 (30,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli ilman liittymismaksuja 39,6 (35,4) prosenttia ja liittymismaksujen kanssa 71,0 (66,1) prosenttia. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,6 (1,5). Emoyhtiön ulkopuolisen lainapääoman määrä oli vuoden lopussa 15,3 (18,2) miljoonaa euroa. Maksuvalmius (Quick ratio) oli 1,6 (1,6). Konsernin investoinnit olivat yhteensä 10,0 (17,8) miljoonaa euroa, josta verkostoinvestoinnit olivat 8,4 (11,2) miljoonaa euroa ja muut investoinnit 1,6 (6,6) miljoonaa euroa. Henkilöstö Konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 180 (180). Henkilöstön keski-ikä on 45,5 (46) vuotta. Vuoden aikana otettiin vakinaiseen työsuhteeseen neljä (5) uutta henkilöä. Lisäksi vakinaistettiin kuusi määräaikaista työsuhdetta. Konsernista lähti 12 (6) henkilöä, joista yksitoista (4) siirtyi eläkkeelle. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 7,8 (7,5) miljoonaa euroa. Tutkimus- ja kehitystoiminta Kymenlaakson Sähkössä on menossa liiketoimintoihin ja tietojärjestelmiin liittyvää tavanomaista kehitystyötä. Yhtiö on mukana Kymppivoima Oy:n kautta tuulivoiman tuotanto- ja kehityshankkeissa. Kansallisen energiatehokkuussopimuksen puitteissa yhtiö on sitoutunut edistämään energian tehokasta käyttöä. Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Energialiiketoiminnan keskeiset riskit liittyvät sähkön hankintaan. Yhtiöllä on myös omakustannusperusteinen vastuu Kymppivoima Oy:n kautta omistettavien voimalaitososuuksien kustannuksista. Sähkökaupan tilannetta seurataan säännöllisesti hallituksen hyväksymän riskikäsikirjan mukaisin menettelytavoin. Verkkoliiketoiminnan riskit liittyvät epätavallisten sääilmiöiden aiheuttamiin vaurioihin sekä niiden seurauksena mahdollisesti maksettaviin korvauksiin. Riskeihin on varauduttu verkostoinvestoinneilla ja verkoston ennakoivalla kunnossapidolla. Tulevaisuuden näkymät ja olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 19 Liikevoitto Kansainväliset ilmastosopimukset muuttavat tulevina vuosina energia-alan toimintaympäristöä ja merkitsevät huomilj. euroa Investoinnit milj. euroa verkosto muut

20 20 mattavia panostuksia energian tuotantoon, verkostoihin ja energiatehokkuuteen. Yhtiö saa merkittävän määrän uutta hiilidioksidonta sähköntuotantoa kun Olkiluoto 3 -voimalaitos valmistuu vuonna Investoinnit sähköverkoston uusimiseen, sähkön toimintavarmuuden parantamiseen ja automaattiseen mittarinluentajärjestelmään jatkuvat tulevina vuosina. Verkkotoiminnan kiristyvät tehostamisvaatimukset ja päästöoikeuksien laskeva määrä asettavat haasteita tulokselliselle toiminnalle. Konsernin liiketoiminnan ja taloudellisen tuloksen ennakoidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti. Omistus ja hallinto Kymenlaakson Sähkö Oy:n koko osakepääoma oli kertomusvuoden lopussa seitsemäntoista kunnan omistuksessa. Loviisan seudun kuntien yhdistyessä siirtyivät Loviisan kaupungin sekä Liljendalin, Pernajan ja Ruotsinpyhtään kuntien omistamat osakkeet vuoden 2010 alussa uudelle Loviisan kaupungille. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajaksi valittiin Idman Vilén Grant Thornton Oy, KHT-yhteisö vastuullisena tarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Matti Pettersson. Yhtiön hallintoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Hallintoneuvostoon kuului kolmetoista osakaskunnan edustajaa sekä kolme henkilöstön edustajaa, puheenjohtajana toimi Päivi Rahkonen Hollolasta ja varapuheenjohtajana Harri Helminen Kouvolasta. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on neljä tilikautta vaalia seuraavan tilikauden alusta. Hallintoneuvoston jäseninä toimivat kertomusvuoden aikana seuraavat henkilöt (suluissa toimikauden päättymisvuosi): Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollola, puheenjohtaja (2012) Projektityöntekijä Harri Helminen, Kouvola, varapuheenjohtaja (2012) Maanviljelijä Veijo Alaharju, Artjärvi (2010) Valtiotieteen maisteri Jorma Heikkilä, Orimattila (2009) Toimitusjohtaja Virpi Honkanen, Kotka (2011) Maanviljelijä Kimmo Jokiranta, Kouvola (2012) Luomuviljelijä Aulis Lassila, Lapinjärvi (2013) Kunnanjohtaja Risto Nieminen, Ruotsinpyhtää (2013) Kunnanjohtaja Marjatta Pahkala, Virolahti saakka Maanviljelijä Jorma Pitkälä, Hämeenkoski (2010) Kunnanvaltuuston pj. Antti Rämä, Luumäki (2012) Maanviljelijä Jussi Simolinna, Pukkila (2011) Kunnanvaltuuston pj. Lasse Virén, Myrskylä (2011) Tunnuslukuja Liikevoitto % 14,2 14,5 14,3 15,3 17,7 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,7 12,6 11,6 12,1 14,8 Maksuvalmius (Quick ratio) 1,8 1,6 1,4 1,5 1,6 Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja % 36,4 33,6 36,2 35,4 39,6 Omavaraisuusaste liittymismaksut mukana % 67,5 65,0 69,4 66,1 71,0 Henkilöstömäärä /1000 asiakasta ,

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012

Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkön osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Kymenlaakson Sähkö -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.4.2012 Investoinnit uusiutuvaan energiaan jatkuvat Sähköverkon toimintavarmuutta parannetaan Etäluettavien

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2015 KONSERNITULOSLASKELMA Liite 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 1 109 084 563 117 402 604 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot