Turun kaupungin kirjastopalvelut VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kaupungin kirjastopalvelut VUOSIKERTOMUS"

Transkriptio

1 Turun kaupungin kirjastopalvelut 20 VUOSIKERTOMUS 14 Vapaa-aikatoimiala

2 SISÄLTÖ Kirjasto uudistui rohkeasti KIRJASTOPALVELUJOHTAJA Biblioteket förhyade sig modigt DIREKTÖR FÖR BIBLIOTEKSSERVICE Oppimisen, ilon ja yhteisöllisyyden tila KIRJASTOPALVELUJOHTAJA Omatoimikirjastot käyttöön LÄHIKIRJASTOT Tapahtumia yhteistyönä TAPAHTUMAT Palveluja kaikille ERITYISPALVELUT Jotain uutta ja jotain vanhaa KOKOELMAPALVELUT Kirjamessuilla maakuntana MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA Toimintavuosi 2014 TILASTOT 2 Turun kaupunginkirjasto tukee arjen hallintaa, osaamista, luovuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Kirjasto uudistui rohkeasti Omatoimisuudesta ja e-kirjavalikoiman kasvusta hankittiin uutta voimaa palveluihin KIRJASTON KÄYTTÖ KASVOI edelleen ja asetetut tavoitteet saavutettiin. Turun kirjastoissa oli vuoden aikana lähes 1,9 miljoonaa käyntiä (10,3/asukas) ja yli 3 miljoonaa lainaa (16,5/asukas). Lasten kauno- ja tietokirjojen lainaus nousi edellisvuodesta 1,47% ja lasten tekemiä lainoja kirjattiin kaikkiaan Turun kaupungin kirjastoverkko oli käyntimäärältään Helsingin, Espoon ja Tampereen jälkeen Suomen vilkkaimpia. Turun kaupunginkirjastolla oli toimintavuonna 2014 kaikkiaan 349 aukiolopäivää. Näiden aikana järjestettiin 1665 tapahtumaa ja näyttelyä, jotka saivat paikalle osanottajaa ja vierailijaa. Käyttäjäkoulusten määrä nousi edellisvuodesta lähes sadalla ja oli yhteensä 669. Osanottajia oli lähes , mikä on 25 % enemmän kuin edellisvuonna. Lainaajien määrä kasvoi jonkin verran edellisiin vuosiin verrattuna. Henkilölainaajia oli eli 37,8 % Turun väestöstä. Lainaajalukuun ei sisälly noin 900 yhteisölainaajaa, jotka ovat pääasiassa koululuokkia ja päiväkoteja. Finnish Consulting Group Oy:n vuonna 2014 toteuttaman kunnallisen mielipidekyselyn mukaan 85 % turkulaisista vastaajista piti kirjastopalveluja hyvin hoidettuina ja 76 % vastaajista ilmoitti, että he itse tai heidän perheenjäsenensä olivat käyttäneet Turun kaupunginkirjaston palveluja edellisten 12 kuukauden aikana. Tyytyväisluvut eivät merkittävästi poikenneet vuoden 2012 luvuista. Turun kaupungin kirjastoon hankittiin toimintavuonna teosta, mikä tekee 361 teosta tuhatta asukasta kohti. Lehtiä tilattiin vuosikertaa ja lisäksi oli tarjolla sähköistä lehteä. Kirjaston menot olivat vuonna ,78 miljoonaa euroa ja tulot 0,7 miljoonaa euroa. Nettomenot per asukas olivat 59,83 euroa ja nettomenot per käynti 5,81. Henkilötyövuosien määrä kirjastossa oli 151,6 eli 1,4 htv vähemmän kuin edellisvuonna. Vähennys vakituisen henkilökunnan kohdalla oli 2,7 htv, mikä johtuu uudistamisohjelmaan sisältyneistä henkilöstön määrän supistuksista. Turun kaupungin uudistusohjelman linjausten mukaisesti kirjasto lisäsi itsepalvelukäytön kirjastopalveluissa. Tämä toteutettiin siten, että toimintavuoden aikana omatoiminen lainaus ja aukiolo otettiin käyttöön viidessä kirjastossa: Vasaramäki (maaliskuu), Paattinen (lokakuu), Lauste ja Hirvensalo (marraskuu) sekä Ilpoinen (joulukuu). Omatoimikäyntejä ehti vuoden 2014 loppuun mennessä kerttyä ja omatoimiaukiolotunteja Alustavien arvioiden mukaan, yleisö kirjaston asiakkaat suhtautuivat myönteisesti omatoimisten palveluiden käyttöönottoon. Vaski-yhteisjärjestelmään kuului toimintavuotena 17 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasluku oli 74,4 % Varsinais- Suomen väestöstä eli , joista Turussa asui Vaskin ulkopuolella oli maakunnassa 11 kuntaa, joista Salon kaupunki teki vuoden lopulla päätöksen Salon kirjaston liittymisestä Vaskiin ensi vuodesta alkaen. Turun kaupungin kirjaston ja Vaski-kirjastojen välinen lainaus oli yhteensä , joista Turun aineisto oli Vaskikirjaston yhteisessä verkkokirjastossa oli vuoden aikana yhteensä runsaat 1,75 miljoonaa käyntiä, mikä on lähes 25 %:n kasvu edellisvuoteen verrattuna. Vaskin e-kirjakokoelma kasvoi vuonna 2014 noin 2670 nimikkeeseen. E-kirjojen käyttökertoja oli Turun laskennallinen osuus e-kirjanimikkeistä on 1399 ja käyttökerroista Järjestelmäyhteistyö Vaskissa otti vuoden 2014 lopulla suuren askeleen eteenpäin, kun kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän, Finnan, rajapinnat Axiellin Aurora-järjestelmään alkoivat toimia ja uuden verkkokirjaston hakuliittymän beta-versio voitiin ruveta testaamaan. Varsinais-Suomen maakuntakirjastona Turun kaupunginkirjasto keskittyi uudistetun kirjastoasetuksen mukaisesti palveluiden uudistamiseen, kehittämiseen ja tukemiseen. Maakuntakirjaston valtakunnallinen hanke oli vuoden 2014 aikana Kirjasampo. Tätä kaunokirjallisuuden verkkopalvelua rakennettiin vuodesta 2008 yhteistyössä muiden kirjastojen ja Kirjastot.fi -palvelun kanssa. Hanke jatkui projektiluonteisena vielä vuoden 2014 ajan, jonka jälkeen sen kehittäminen siirtyy osaksi yleisten kirjastojen perustoimintaa. Maakunta-aineiston digitointi -hankkeessa toteutettiin vuoden 2014 aikana Suomen Turku -lehtien vuosien digitointi. Vuonna 2014 jatkui Kirjastosta juuret elämään -hanke. Tämän hankkeen kohderyhminä ovat olleet Varsinais- Suomen ja Satakunnan avovankilat ja perhekodit. Lisäksi Turun kaupunginkirjasto toimi yhtenä pilottina Kirjastot kaikille -hankkeessa, jonka ansioista Celia-palvelun yli sähköistä äänikirjaa voitiin tuoda paikallisiin kirjastoihin. Vaskin alueella välitettin 2316 Celian äänikirjalainaa, joista Turun osuus oli

3 KIRJASTOPALVELUJOHTAJA KIRJASTOPALVELUJOHTAJA Turun kaupunginkirjasto tarjosi vuonna 2014 maakunnan kirjastohenkilökunnalle yhteensä 24 koulutustilaisuutta, joista 18 tarjottiin koko maakunnalle. Kaikkiaan koulutuksiin osallistui noin 700 kirjastoammattilaista eri puolilta maakuntaa. Kirjastopalvelujohtaja Inkeri Näätsaari jäi vuoden lopussa eläkkeelle. Turun kulttuurilautakunta valitsi uudeksi kirjastopalvelujohtajaksi allekirjoittaneen, Åbo Akademin johtavan tietoasiantuntijan Aart de Heerin. Kirjastopalvelujohtajan virkaa haki 26 henkilöä, joista yksi veti hakemuksensa pois. Aart de Heer Kirjastopalvelujohtaja 27. huhtikuuta 2015 Biblioteket förnyade sig modigt ANVÄNDNINGEN AV BIBLIOTEKET ökade fortsättningsvis och de uppställda målen nåddes. Åbo bibliotek besöktes under året nästan 1,9 miljoner gånger (10,3/invånare) och lånen var över 3 miljoner (16,5/invånare). Utlåningen av barnens skön- och facklitteratur steg med 1,47% från föregående år. Sammanlagt registrerades lån gjorda av barnkunder. Åbo stads biblioteksnätverk var ifråga om antalet besök ett av Finlands livligaste efter Helsingfors, Esbo och Tammerfors. Verksamhetsåret 2014 var Åbo stadsbibliotek allt som allt öppet 349 dagar. Under dessa ordnades 1665 evenemang och utställningar, som lockade deltagare. Användarutbildningarnas antal steg med uppemot hundra och var sammanlagt 669. De hade nästan deltagare, en ökning med 25% jämfört med året innan. Bibliotekets utgifter uppgick år 2014 till 11,78 miljoner euro och inkomster till 0,7 miljoner. Nettout-gifter per invånare var 59,83 euro och per besök 5,81. 4 Årsverkens antal i biblioteket var 151,6 eller 1,4 åv mindre än föregående år. Minskningen ifråga om fast personal var 2,7 åv, vilket var en följd av den nedskärning av personal som ingår i förnyelseprogrammet. I enlighet med linjerna i Åbo stads förnyelseprogram utökade biblioteket självservicen i biblioteks-tjänsterna. Det förverkligades på så sätt, att självservice och meröppet togs i bruk under verksamhetsåret i fem bibliotek: Hammarbacka, Patis, Laustis, Hirvensalo och Ilpois. Självservicebesökens antal uppgick vid 2014 års slut till och meröppettimmarnas till 3672, På basen av preliminära uppskattningar förhöll sig bibliotekets kunder positivt inställda till införande av självservice och meröppet. Inom Vaski-bibliotekssystemet samarbetade 17 kommuner under verksamhetsåret. Utanför Vaski fanns det i landskapet 11 kommuner, av vilka Salo i slutet av året beslöt att ansluta sig till Vaski från och med år Besöken i Vaski-bibliotekens gemensamma nätbibliotek översteg 1,75 miljoner. Ökningen var nästan 25% jämfört med år Vaskis e-boksutbud växte år 2014 till ungefär 2670 titlar. E- böckerna användes 9826 gånger. Åbos beräknade andel av e-bokstitlarna var 1399 och av utlåningen 5146 gånger. System-samarbetet inom Vaski-området tog i slutet av året ett stort steg framåt, då det nationella digitala bibliote-kets användargränssnitt Finna började fungera tillsammans med Axiells Aurora-system, och testningen av betaversionen för nätbibliotekets nya kundsökningssystem kunde inledas. Direktören för bibliotekstjänster Inkeri Näätsaari gick i pension vid årets slut. Åbo kulturnämnd valde undertecknad, Åbo Akademis ledande informationsspecialist Aart de Heer, till ny direktör för biblioteks-tjänster. Aart de Heer Direktör för bibliotekstjänster Oppimisen, ilon ja yhteisöllisyyden tila HYVÄ KIRJASTO ON ihmisten, tilan ja sisältöjen erottamaton kokonaisuus. Se kunnioittaa vanhaa ja luo rohkeasti uutta, elää ajan mukana. Se antaa tilaa asukkaiden omalle toiminnalle ja pitää ovensa auki kaikille. Se kunnioittaa ja ilahduttaa käyttäjiään, arvostaa tietoa ja antaa tilaa mielikuvitukselle. UUSI PÄÄKIRJASTO Kauppaneuvos Fredric von Rettigin lahjoittama kirjastotalo muodostui monille sukupolville yhdeksi Turun keskeisistä maamerkeistä. Se oli arkinen pistäytymispaikka ja samalla tiedon ja sivistyksen symboli. Kun kirjastopalvelut ja palvelujen käyttö monikymmenkertaistuivat, talo kävi ahtaaksi eikä vastannut enää nykyaikaisen kirjaston vaatimuksia. Ei kuitenkaan ollut helppoa synnyttää uutta kirjastoa kaupunkilaisten arvostaman ja henkilökunnan vaaliman kulttuurirakennuksen rinnalle, saati tilalle. Uuden kirjaston eteen ponnisteltiin yli kaksikymmentä vuotta, kunnes Siriuskortteliin syntyi 2000-luvun kirjasto ja moniulotteinen arkkitehtoninen kokonaisuus. Uudesta kirjastosta halusimme tehdä kaikille avoimen ihmisten, tiedon ja kulttuurien kohtaamispaikan. Kirjaston syvät ja jatkuvasti uudistuvat kokoelmat ja niitä tukeva monipuolinen tapahtumaohjelmisto tarjoavat tietoa ja elämyksiä sekä nostavat esiin tärkeitä teemoja ja poimintoja loppumattomasta tiedon virrasta. Samalla kirjasto tarjoaa keskellä kaupunkia kohtaamispaikan ja useaan kertaan palkittujen JKMMarkkitehtien suunnitteleman hienon tilakokemuksen. Se on aamusta iltaan käytettävissä ilman pääsymaksua. Siellä kävijät ovat keskiössä ja henkilökunta auttaa tarvittaessa. Rakenteet tukevat kävijöiden omatoimisuutta ja osallisuutta. Kirjasto toteuttaa edelleen samaa sivistystehtävää kuin ennenkin: tiedon, oppimisen ja kulttuurisen ymmärryksen edistämistä. Edelleenkin lukutaito ja lukeminen ovat keskeisiä, mutta perinteisen lukutaidon lisäksi tarvitaan monenlaisia tietoyhteiskunnan lukutaitoja. Toimintatavat ovat huimasti monipuolistuneet siitä kun ensimmäinen kirjasto avasi ovensa tehtaanisännänrouva Alfthánin talossa tai kun Bibliothecan jyhkeät tammiovet avautuivat ensi kertaa. Entistä enemmän kirjastonkäyttäjät tekevät itse, esittävät kysymyksiä, osallistuvat keskustelupiireihin ja työpajoihin, jopa tuottavat osan kirjaston palvelusta. Pääkirjastoa avatessamme saatoimme huomata miten asukkaat kirjaimellisesti valloittivat uuden yhteisen tilansa. ILO JA TIETÄMINEN 1600-luvulla eläneen suosikkifilosofini Benedictus Spinozan filosofia perustuu käsitykseen luonnosta kaiken alkuvoimana. Elävillä olennoilla luonnon alkuvoima ilmenee elinvoimana, joka ilmenee fyysisen elinvoiman lisäksi henkisenä aktiivisuutena, myötäsyntyisenä haluna kehittää henkisiä kykyjä ja ajattelua. Spinozaa tulkiten voi sanoa, että jokainen ihminen haluaa luonnostaan liikkua, tehdä, kasvaa ja kehittyä. Spinozan mukaan aidointa iloa on ihmisestä itsestään kumpuava elinvoima, aktio. Se on itsensä toteuttamista ja omien kykyjen kehittämistä. Päinvastainen affekti, suru, vastaavasti vähentää ihmisen elinvoimaa ja luontaista toiminnanhalua. Suru lisääntyy, kun ihminen on ulkoisten tunteiden, passioiden, vallassa. Passiot lisäävät passiivisuutta ja tällöin ihminen voi huonosti. Koska ilo syntyy ihmisen elinvoimasta, se on surua voimakkaampi, ja ilon etsiminen on ihmiselle luontaista. Saamme jatkuvasti ympäristöstämme tietoa ja mielikuvia, jotka ovat usein irrallisia ja sattumanvaraisia ja voivat olla myös virheellisiä. Kun näitä erillisiä tietoja järjestää aktiivisesti ja etsii niille perusteluja, voi ymmärtää niiden välisiä yhteyksiä, syntyy järkiperäistä tietoa. Henkilökohtaisen tietämisen korkein aste on oma oivallus, scientia intuitiva, kokonaisuuksien ja osien tajuaminen, jolloin ilmiöiden irrallisuus häviää. Nykypäivän kielellä voimme puhua voimakkaasta uuden oivalluksen tai oppimisen kokemuksesta, joka tuottaa suurta tyydytystä ja aitoa iloa. KIRJASTON TEHTÄVÄSTÄ Spinozalaisittain ajatellen nykykirjaston tehtävänä on tukea ihmisen omaa toimintaa sekä omien oivallusten ja elämysten kokemusta, luoda mahdollisuuksia aidon ilon ja aktiivisuuden syntyyn. Perustuslain mukaan kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen. Sen mukaan jokaisella tulee olla yhtäläinen mahdollisuus kehittää itseään kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti varattomuuden sitä estämättä. Kirjaston tehtävä on kirjastolain mukaan edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittä- 5

4 LÄHIKIRJASTOT KIRJASTOPALVELUJOHTAJA Omatoimikirjastot käyttöön miseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Tämä tehtävä on siivittänyt suomalaiset kirjastot yhä uusille toiminnan tasoille, lajissaan maailman huipulle. Vaikka kaikkialta on helppo tulla keskustan aina auki olevaan kirjastoon, kaupunki ei rajoitu vain keskustaan. Pääsy tietoon, sanavapauden edistäminen, lukutaidon ja tietoyhteiskuntataitojen vahvistaminen ja ihmisten osallisuuden tukeminen edellyttävät, että kirjasto on lähipalvelu, jonne on helppo tulla. Siksi keskustojen mahtavien kirjastorakennusten lisäksi lähiöissä tarvitaan pienempiä kulttuurisia ja yhteisöllisiä tiloja. Näiden tilojen ongelmana on usein ollut se että ne ovat liian vähän asukkaiden käytettävissä. Tähän yhtenä ratkaisuna voivat olla yhteistilat, joissa erilaiset osaamiset yhdistyvät ja joissa palvelua tuotetaan moniammatillisesti. Myös Turun uusimmat lähikirjastohankkeet noudattavat tätä linjaa. Näistä voi syntyä asuinalueidensa eläviä helmiä, jotka TURUN KAUPUNGINKIRJASTOSSA otettiin käyttöön omatoimiset kirjastopalvelut viidessä kirjastossa siten, että vuoden 2014 aikana asiakkaat pääsivät sisälle kirjastoon kirjastokortilla arkipäivisin klo 9-19 ja viikonloppuisin Henkilökunta oli paikalla Paattisten, Vasaramäen ja Lausteen kirjastoissa kahtena päivänä viikossa sekä Hirvensalon ja Ilpoisten kirjastoissa kaikkina arkipäivinä. Vasaramäen kirjaston omatoiminen aukioloaika otettiin käyttöön maalis- vahvistavat yhteisön identiteettiä, vahvistavat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja antavat iloa ja voimaa arkeen. Toivon, että voimme lähitulevaisuudessa toteuttaa Runosmäen lähiössä tällaisen modernin kylätalon ja olla tärkeänä yhteistyökumppanina Suomen historian museossa. kuussa, Paattisten lokakuussa, Lausteen ja Hirvensalon marraskuussa sekä Ilpoisten joulukuussa Pitkälle meneviä johtopäätöksiä kävijämääristä ei voi vielä tehdä kuin Vasaramäen kohdalla, mutta esimerkiksi Paattisten lainaus on noussut huomattavan 64 %, jos vertaillaan joulukuuta 2013 ja joulukuuta Alkuvaiheessa henkilökunta oli hyvin tiiviisti kiinni myös omatoimisten kirjastojen pyörittämisessä. Kuljetukset kasvavat ja liikkuvan aineiston määrä on suuri. Tilojen siisteyteen pitää kiinnittää erityistä huomiota ja ihmisiä tulee opastaa kirjaston käyttöön erityisen huolellisesti. Omatoimikirjastojen käyttöä ja häiriöitä seurataan pääkirjastossa sekä kyseisissä lähikirjastoissa järjestelmän lokitietojen ja kameravalvonnan avulla. Uuden aineiston ja kuljetusten käsittelemiseen sekä hyllyjärjestyksen ylläpitoon pohditaan keskitetysti ratkaisuja. Teksti on lyhennelmä Inkeri Näätsaaren puheenvuorosta hänen kunniakseen järjestetyssä Kirjasto kaupunkitilassa -seminaarissa Kuvat: Kari Vainio POIMINTOJA ASIAKASPALAUTTEISTA: HYVÄT, TARPEEKSI AIKAISIN, MUTTA MYÖS TARPEEKSI MYÖHÄÄN. SUURET KIITOKSET VIIKONLOPUN AUKIOLOISTA. NYKYINEN AUKIOLOSYSTEEMI ON ERITTÄIN HYVÄ! OMALLA KIRJASTOKORTILLA + TUNNUSLUVULLA ASIOINTI ON TODELLISTA KIRJASTOJEN ASIAKASPALVELUA. ERITTÄIN HYVÄ UUDISTUS, UUTTA AJATTELUA! KIITOS! 6 7

5 TAPAHTUMAT ERITYISPALVELUT Palveluja kaikille ERITYISPALVELUJEN TIIMI perustettiin kirjastoon vuoden alussa. Sen tehtävänä on suunnitella ja tuottaa palveluja, jotka helpottavat sellaisten henkilöiden kirjaston käyttöä, joiden on muutoin syystä tai toisesta vaikeaa tai mahdotonta käyttää kirjaston palveluita. Tapahtumia yhteistyönä TOVE JANSSONIN syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta vuonna Kirjastossa hänen elämäntyönsä tuloksia juhlittiin monin tavoin. Tampereen aluetaidemuseosta lainattu muumipeikkonäyttely johdatteli muumien historiaan, ja Kuukauden Tove-vitriiniin koottiin lukukokemuksia Janssonin teoksista. Juhlitun kuvataiteilija-kirjailijan tuotanto oli esillä myös lukupiireissä sekä muumiaiheisissa konserteissa. Turun kaupunginkirjaston Venäjäyhteistyö välittyi konkreettisesti eri hankkeissa. Näyttely Anna Ahmatovan elämä ja tuotanto levittäytyi toukokuussa pääkirjaston aulaan, tieto-osastolle ja vanhan kirjastotalon rotundaan. Juhlaseminaari järjestettiin Sen luennoitsijoina toimivat professori Natalia Kraineva Venäjän kansalliskirjastosta sekä kirjailija ja kääntäjä Marja-Leena Mikkola. Yhteiskumppaneita olivat Venäjän kansalliskirjasto, Suomen kirjailijaliitto, Venäjän federaation konsulaatti, Anna Ahmatova -museo sekä Turun kaupungin konsernihallinto. 8 Kirjasto osallistui näyttelyllä myös sivistystoimen Kalevala yhdistää -hankkeeseen, jossa yhteistyökumppaneina oli esimerkiksi pietarilaisia kouluja. Valmisteilla on myös Dostojevski näyttely sekä Ilja Repinin tuotantoa esittelevä näyttely yhdessä Museokeskuksen kanssa. Yhteistyöhankkeiden tuloksena allekirjoitettiin Venäjän kansalliskirjaston ja Turun kaupunginkirjaston välinen kumppanuussopimus kesällä Vuoden aikana kehitettiin peruspalveluita esteettömämpään suuntaan sekä pilotoitiin uusia toimintamalleja niin maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalveluiden, ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien palveluiden kuin kirjastoautotoiminnankin osalta. Tiimin toimesta järjestettiin pääkirjastossa ja lähikirjastoissa monenlaista toimintaa erityisryhmille niin säännöllisesti kokoontuvien lukupiirien, työpajojen, luentojen kuin erilaisten infojen ja tapahtumienkin muodossa. Kirjastoautojen vuoden aikana perustetuista uusista pysäkeistä valtaosa suunnattiin erityisryhmille ja näiden ryhmien asiakaspalveluun panostettiin aiempaa enemmän. Kirjastosta juuret elämään -hanke jatkoi vankien kirjastopalveluiden kehittämistä sekä yleisten kirjastojen ja vankilakirjastojen yhteistyön edistämistä. Eräs vuoden keskeinen painopiste tiimin toiminnassa oli Celia -kirjaston äänikirjoja ja muuta saavutettavaa aineistoa tarjoavan Vera-verkkopalvelun lanseeraaminen asiakkaille syyskuussa. Turun kaupunginkirjaston sekä Varsinais-Suomen maakunnan kirjastojen henkilökuntaa koulutettiin Vera-palvelun esittelyyn ja tunnusten antamiseen lukemisesteisille asiakkaille ja palvelua esiteltiin niin kirjastossa kuin kirjaston ulkopuolellakin monin tavoin. Lukemisen tukemiseen ja lukuinnostuksen lisäämiseen kehitettiin uusia menetelmiä myös kansainvälisen Creative Literacy Luova lukutaito -työpajan aikana kesäkuussa. Hankkeen tavoitteena oli kansainvälisen yhteistyön ja vuorovaikutuskäytäntöjen parantuminen sekä osallistujien monilukutaitoon liittyvän ammattitaidon kehittyminen. Itämeri ja sen ympärysmaat olivat kesänäyttelyn aiheena. Kansainvälisyyttä toi myös Unicefin nukkenäyttely. Kesällä esiteltiin myös turkulaisen arkkitehdin Erik Bryggmanin tuotantoa. Taiteiden yö elokuussa sekä Kaamosilta ja Runoviikko marraskuussa keräsivät totuttuun tapaan yleisöä. Lukupiirit niin pää- kuin lähikirjastoissakin vetivät valopiiriinsä innokkaita kirjallisuuskeskustelijoita. Kulttuuria, taidetta ja politiikkaa, studia generalia luentosarja 1930-luvun Suomesta ideoitiin ja toteutettiin yhdessä Aboa Vetus & Art Nova museon kanssa, jossa oli samanniminen näyttely. Muina yhteistyökumppaneina toimivat kulttuurihistorian ja kotimaisen kirjallisuuden oppiaineet Turun yliopistosta, Avoin yliopisto, Turun yliopistosta sekä Teatteri Avoimet Ovet. Suomi-Venäjä seura juhli 70-vuotista toimintaansa näyttelyllä pääkirjastossa kuten myös Suomen majakkaseura 10 vuoden toimintaansa. 9

6 KOKOELMAT MAAKUNTAKIRJASTO Jotain uutta ja jotain vanhaa KOKOELMAPALVELUISSA TEHTIIN vuonna 2014 töitä niin sähköisten aineistojen kuin kirjaston vanhimman kokoelman parissa. E-kirjakokoelmaa kehitettiin ja markkinoitiin, ja sen lainaus kaksinkertaistui edellisvuodesta. Kirjaston omia kokoelmia digitoitiin ja vanhimman kokoelman sisältöjä avattiin sähköiseen verkkopalveluun. ENEMMÄN E-KIRJOJA Myös vuonna 2014 Vaski-kirjastot tarjosivat asiakkailleen e-kirjoja kahden palvelun kautta: kotimaisia e-kirjoja Ellibs-, englanninkielisiä e-kirjoja OverDrive-palvelussa. Molempien palveluiden kautta oli mahdollista lainata jonkin verran myös ruotsinkielisiä e-kirjoja. Erityisesti kotimaisten e-kirjojen tarjonta laajeni ja monipuolistui vuoden 2014 aikana ja Vaskien yhteistä e-kirjakokoelmaa kartutettiin niin, että vuoden lopussa asiakkaiden käytettävissä oli hieman yli e-kirjaa. Laajentunut kokoelma näkyi myös kasvaneessa käytössä: vuoden 2014 e-kirjojen lainaus kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Lainoja karttui noin TUTKIMUSTA JA DIGITOINTIA Turun kaupunginkirjaston kokoelmat alkoivat muodostua ja 1870-luvuilla, jolloin perustettiin ensin kansankirjasto ja hieman myöhemmin kaupunginkirjasto. Kirjastolla on hallussaan tuolloin luotua kokoelmaa noin nidettä. Nämä aineistot ovat ainutlaatuisia Suomessa. Kokoelman ympärille on syntynyt Turun kaupunginkirjaston ja Turun yliopiston tutkijoiden välinen yhteistyö. Kokoelmaan ovat tutustuneet erilaisista kirjahistorian näkökulmista kiinnostuneet tutkijat. Kokoelmaan kuuluvien teosten tietoja on tallennettu yleisten kirjastojen yhteiseen verkkopalveluun osoitteeseen Kokoelmaan liittyvän tutkimushankkeen etenemistä on voinut seurata myös tutkijoiden ylläpitämässä blogissa https:// opintokokoelma.wordpress.com. Suomen kirjastosäätiö myönsi kirjastolle euron avustuksen tähän vanhimpaan kokoelmaan liittyvän artikkelikokoelman julkaisemista varten. Vuoden 2014 aikana kokoelman valmistelutyöt saatiin pitkälle, ja sen on määrä ilmestyä vuoden 2015 lopulla Avainkustantamon julkaisemana. Opetus- ja kulttuuriministeriön Turun kaupunginkirjastolle myöntämällä avustuksella digitoitiin vuonna 2014 näihin vanhimpiin kokoelmiin kuuluvia aineistoja. Nämä digitoinnit löytyvät kirjastot.fi:n Digi-palvelusta, Turun kansankirjaston kokoelma -osiosta: kirjastot.fi/items/browse?collection=25 Varhaisimmasta Turun kaupunginkirjaston kokoelmasta digitoitiin käsikirjoituksia, mm. saarnakokoelmia, Turkuun liittyviä muistiinpanoja, sääpäiväkirja ja kirjaston perustajiin kuuluvan Adolf Lindmanin almanakkoja. Digitoitavat aineistot valittiin yhteistyössä Turun yliopiston historian oppiaineen tutkijoiden kanssa, ja digitoitaviksi pyrittiin löytämään Turun kaupungin, kaupunginkirjaston ja yleisen kulttuurihistorian kannalta kiinnostavimpia aineistoja. Tämän kokonaisuuden laajuus on noin digitoitua sivua, ja myös ne löytyvät jatkossa kirjastot.fi:n Digi-palvelusta, Ministeriön avustuksella digitoitiin lisäksi Suomen Turku lehden vuosikerrat Turkuseura Åbosamfundet ry julkaisema kotiseutulehti Suomen Turku käsittelee Turun historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Lehtien digitointi tehtiin yhteistyössä Turkuseuran kanssa. Aiemmin on digitoitu vuosina ilmestyneet lehdet, joten verkossa on luettavissa noin 80 Suomen Turku lehden numeroa osoitteessa suomenturku.turku.fi/. Kirjamessuilla maakuntana TURKU TOIMII VARSINAIS-SUOMEN maakuntakirjastona. Maakuntakirjastoalueella oli 2014 kaikkiaan 28 kuntaa, joista 17 kuului seudullisen yhteistoiminnan, Vaskin piiriin. Erityisenä painopisteenä vuoden aikana oli yhteistyö, jonka piiriin kaikki maakunnan kirjastot kuuluvat. Vaski-kirjastot ovat olleet mukana Turun kirjamessuilla vuosina 2012 ja Vuonna 2014 maakunnan kirjastot olivat ensi kertaa mukana kaikkien maakunnan kirjastojen yhteisellä osastolla. Osastolla esiteltiin e-kirjoja ja digitaalista aineistoa ja opastettiin kävijöitä niiden käytössä. Kirjastot.fi oli mukana osastolla, samoin radio-ohjelma Kysy kirjastonhoitajalta nauhoitettiin kirjamessuilla. Kirjastot järjestivät messuilla myös miniseminaarin tulevaisuudentutkimuksesta ja kirjastojen tulevaisuudesta otsikolla Median muuttuva tulevaisuus. Messujen pääteemoista Ranska, saaristo, dekkarit ja 1. maailmansota näkyivät verkkokirjastossa ja kirjastotiloissa oli mahdollisuus tutustua aiheisiin liittyviin näyttelyihin ja lukuvinkkeihin

7 TOIMINTAVUOSI 2014 TOIMINTAVUOSI 2014 KIRJASTONKÄYTÖN KEHITYS LAINAT 2014 LAINAT AINEISTOLAJEITTAIN Lainat 2014 e-kirjat 0,2 %Muut 1,7 % Kuvatallenteet 10,3 % Muut äänitteet 2,0 % Musiikkiäänitteet 7,7 % Nuotit ja partituurit 1,6 % Lehdet 2,6 % Kirjat 74,0 % Hankinnat aineistolajeittain 2014 Kuvatallenteet 7,6 % HANKINNAT 2014 Muut äänitteet 1,9 % e-kirjat** 0,6 % Muut*** 1,2 % Musiikkiäänitteet 7,8 % Nuotit ja partituurit 1,3 % Painotuotteet 79,5 % 12 13

8 Kirjasto TURUN KAUPUNGIN KIRJASTOPALVELUT

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

Turun kaupungin kirjastopalvelut VUOSIKERTOMUS

Turun kaupungin kirjastopalvelut VUOSIKERTOMUS Turun kaupungin kirjastopalvelut 20 VUOSIKERTOMUS 15 Vapaa-aikatoimiala 2015 vietettiin valtakunnallista Kirjan vuotta Verkkokirjasto uudistui... 3 Nätbiblioteket förnyades... 4 Yhteistyö on voimaa...

Lisätiedot

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille

Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja ajantasaiset palvelut kaikille Asiakaslähtöinen palvelumuotoilu -koulutus Tampere 26.11.2015 Erityispalvelujen tiimi Tiimin tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa palveluja,

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kirjaston talous 2013-2014

Kirjaston talous 2013-2014 Asukkaita 41 640 1.1.2013 182 072 180 225 Tunnusluvut 2014 Sarake1 Lainat 2 995 623 Lainat/as 16,45 Käynnit 1 858 898 Käynnit/as 10,21 Verkkokäynnit (laskennallinen) 1 756 251 Nettomenot 10 892 435 Nettomenot/as

Lisätiedot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot

Suomen yleisten kirjastojen tilastot http://tilastot.kirjastot.fi/?orgs=15&years=,&stats=1,33,100,10... 1 / 5 5.4.2017 10:45 Suomen yleisten kirjastojen tilastot Statistik för allmänna biblioteken i Finland Finnish Public Libraries Statistics

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja

Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Uusi kirjastolaki mahdollistajana ja edistäjänä: hajakommentteja Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Mitä uuden kirjastolain pitäisi mahdollistaa? Kirjastolain uudistamisen tavoitteena on turvata

Lisätiedot

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno

Kirjasto kaikille. Projektipäällikkö Rauha Maarno Kirjasto kaikille Projektipäällikkö Rauha Maarno Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 13.11.2014 Celian asiakas Antti Vuori heittää haasteen kirjastoille: https://www.dreambroker.com/cha nnel/0eoxq4uz/77ya3wv5

Lisätiedot

1. Operatiivisen sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen lähtökohdat. Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2014

1. Operatiivisen sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen lähtökohdat. Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2014 Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2014 1. Operatiivisen sopimuksen tarkoitus Palvelualueen Operatiivinen sopimus on lautakunnan sekä toimialajohtajan ja palvelujohtajan välinen sopimus, jossa määritellään

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Innostuneet ja aktiiviset kaupunkilaiset ovat luovan kaupungin elinvoimaisuuden lähde

Innostuneet ja aktiiviset kaupunkilaiset ovat luovan kaupungin elinvoimaisuuden lähde 5.11.2014 Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2015 Operatiivinen sopimus täydentää vapaa-aikatoimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin strategiasta, strategisisten

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3

Kirjaston tilastot. Kävijät vuonna 2004...1. Lainaus 2004...2. Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Kirjaston tilastot 2004 Kävijät vuonna 2004...1 Lainaus 2004...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2004...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2004...4 Kirjojen lainaus 2004...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

VASKI ja järjestelmäuudistus Asiakkaan kysymyksiä Vaskista

VASKI ja järjestelmäuudistus Asiakkaan kysymyksiä Vaskista VASKI ja järjestelmäuudistus Asiakkaan kysymyksiä Vaskista Uusi Vaski 2.5.2012 Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa 2.5.2012. Miksi Vaski laajenee?

Lisätiedot

Turun kaupungin kirjastopalvelut VUOSIKERTOMUS

Turun kaupungin kirjastopalvelut VUOSIKERTOMUS Turun kaupungin kirjastopalvelut 20 VUOSIKERTOMUS 16 Vapaa-aikatoimiala Nousussa omatoimisuus ja e-lainat Kirjasto edisti tietoyhteiskuntataitoja... 3 Biblioteket främjade mediefärdigheter... 4 Finna otettiin

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2012 Kuopion uusin kirjastoauto Aulis aloitti ajot vuoden 2013 alussa (Kuva: Jouni Nykänen) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2012 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Itä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Savonlinnan uusi kirjastorakennus nousee harjakorkeuteen. (kuvat: Tapani Boman) Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Kirjasto monikulttuurisena kulttuurilaitoksena. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.10.2015 Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto

Kirjasto monikulttuurisena kulttuurilaitoksena. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.10.2015 Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto Kirjasto monikulttuurisena kulttuurilaitoksena Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 7.10.2015 Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto Lähtökohtana perustehtävä Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen

Lisätiedot

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 28.11.2013 Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto Turun kaupunginkirjasto lukuina: - Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin

Yleisten kirjastojen neuvosto Hannu Sulin Yleisten kirjastojen neuvosto 7.11.2014 Hannu Sulin OKM:n kirjastopolitiikka 2015 ohjelman tavoitteiden toteutuminen kansallisella tasolla Kohdennetaan yleisten kirjastojen kokeilu- ja kehittämistoiminnan

Lisätiedot

Kirjasto on osa arkea ja elämää

Kirjasto on osa arkea ja elämää Kirjasto on osa arkea ja elämää Satakunnan Kulttuurifoorumi 12.3.2014 Asko Hursti Kirjastotoimenjohtaja, Porin kaupunki Kirjaston tehtävä Satakunnan kulttuurin edistämisessä on... Toteuttaa Suomen perustuslain

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat

Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi Keskeisimmät asiat Esitys Kirjastopoliittiseksi ohjelmaksi 2001-2004 Keskeisimmät asiat MIKSI ESITYS KIRJASTO- POLIITTISEKSI OHJELMAKSI Eduskunta on antanut kunnallisille kirjastoille tehtäväksi ottaa osavastuu kansalaisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011

Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 NÄKYMIÄ ELOKUU 2012 UUDENMAAN ELY-KESKUS Etelä-Suomen yleiset kirjastot 2011 Kauniasten kirjasto oli Etelä-Suomen laadukkaimpia vuonna 2011 (kuvaaja: Kaunaisten kirjasto) Tässä yhteenvedossa esitetään

Lisätiedot

Eettisyys ja vanhustyö

Eettisyys ja vanhustyö Eettisyys ja vanhustyö Porin maakuntakirjasto 11.9.2012 Olli Mäkinen Omia muisteloita 1995-96 Oulussa vielä hakeutuvan kirjastotyön opintojakso, elimellinen osa kirjastoalan koulutusta Selkokirjat (Bo

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Toimintakertomus 20 Toimintakertomus 2011 1 Sisällysluettelo 1. Kirjaston käyttö ja kokoelmat... 2 2. Talous... 4 3. Tapahtumat... 5 4. Henkilöstö... 6 5. Projektit... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi... 7

Lisätiedot

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa

Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kulttuurit kuuluviin! Monikulttuurinen kirjastotyö Turun kaupunginkirjastossa Kirjaston monikulttuurinen palvelukonsepti Open Zone -hankkeen aikana 2008-2011 syntyneet hyvät käytännöt, joista on tullut

Lisätiedot

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt

SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA. Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt SÄHKÖKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINKIRJASTOSSA Helsingin kaupunginkirjasto, Marja Hjelt 23.10.2012 Yhteistyössä HelMet kirjastot yhdessä ja erikseen kaupungeilla omat budjetit sisällöt jaetaan hankinta keskitetysti

Lisätiedot

Lapin yleiset kirjastot 2014

Lapin yleiset kirjastot 2014 Lapin yleiset kirjastot 2014 Toimintakatsaus Kirjastotoimen ylitarkastaja Satu Ihanamäki OPETUS- JA KULTTUURITOIMI 3/2015 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Publikationer från Regionförvaltningsverket

Lisätiedot

Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2013

Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2013 Kirjaston strateginen palvelutuotantosopimus 2013 1. Strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus Tulosalueen strategisen palvelutuotantosopimuksen tarkoitus on ohjata kyseisen tulosalueen taloutta

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

Turun kaupunginkirjaston tilastoja

Turun kaupunginkirjaston tilastoja Turun kaupunginkirjaston tilastoja 2016 Käynnit 2015 2016 Erotus Pääkirjasto 1 324 954 1 332 671 0,58 % Pääkirjasto yhteiset 1 324 954 1 332 671 0,58 % Lähikirjastot 610 722 640 510 4,88 % Hirvensalo 50

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO

KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO KIRJASTOISSA JÄRJESTETTÄVÄT TAPAHTUMAT JA TILANKÄYTTÖ SEKÄ KIRJASTOTYÖN EETTISET PERIAATTEET SAVINAINEN PÄIVI, KUOPION KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO PÄÄKKÖLÄ JOUNI, OULUN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti. Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää

Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti. Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää Päättäjäpäivä 26.11.2013 Asko Hursti Mitä jokaisen päättäjän pitäisi kirjastosta tietää Kirjaston perusta ja oikeutus Perustuslaki (Suomen hallitusmuoto 13 2 mom): Julkisen vallan on turvattava jokaiselle

Lisätiedot

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani

Vantaan kaupunginkirjasto. Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Monipuolinen yhteistyökumppani Vantaan kaupunginkirjasto Tietoa ja teknologiaa Vantaan kaupunginkirjastolla on kymmenen toimipistettä ja kaksi kirjastoautoa. Ne tarjoavat kuntalaisten

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI

KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI KINE13 10.-11.10.2013 SEINÄJOKI Axiellin tuotteet ja palvelut yhdessä eteenpäin Axiell Finland Oy Sari Paajanen myynti- ja markkinointijohjaja AXIELL AXIELL konsernina sekä paikallisesti Suomessa KINE13

Lisätiedot

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat

Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Kun tavallinen kirja ei riitä - Celian aineistot, äänikirjat, selkokirjat Pohjois-Suomen kirjastoautohenkilöstön koulutuspäivä 6.6.2014 Helena Kokko Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Lisätiedot

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä

Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Käytsä täällä usein? Käyttäjätutkimus Turun pääkirjaston käytöstä Yleisten kirjastojen neuvosto Inkeri Näätsaari 8.10.2012 Palaute, asiakaskyselyt, käyttäjätutkimukset Asiakaspalveluhenkilökunnan kokemukset

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot

Käsitteet. Yleisten kirjastojen tilastot Yleisten kirjastojen tilastot Käsitteet Alla määritellään aakkosjärjestyksessä ne käsitteet, joita on käytetty tietokannan taulukoissa, taulukoiden otsikoissa ja tunnusluvuissa sekä mitä tarkoitetaan eri

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen Kysymyksiä ja vastauksia (muutokset mahdollisia) Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa

Lisätiedot

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Rekentamissemiaari Museokeskus Vapriikki Tampere 30.5.2013 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Irmeli Isokivijärvi palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnaan

Lisätiedot

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi>

Kysy kirjastonhoitajalta. Linkkikirjasto. Tiedonhaun portti. Frank-monihaku. kirjastot.fi> Kysy kirjastonhoitajalta Linkkikirjasto Tiedonhaun portti Frank-monihaku kirjastot.fi> : Tiedonhaku-kanava Kaikki hakupalvelut ja hakutavat { www.kirjastot.fi/tiedonhaku Tiedonhaku-kanava kokoaa yhteen

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET?

TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? TAVOITTAAKO KIRJASTO NUORET? - Kirjaston rooli turkulaisnuorten arjessa Piia af Ursin Vaski-kirjastojen miniseminaari, Turun kirjamessut 2012 5.9.2012 TUTKIMUKSEN TAUSTAA EVIVA = kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo

Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä. Tieteiden talo Työpaja kirjastopalvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kooste pienryhmätyöskentelystä Tieteiden talo 11.5.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen kirjastoseuran järjestämässä työpajassa

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus. Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia

Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus. Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia Lean-ajattelu, palveluohjaus ja tuottavuus Vantaan kaupunginkirjaston kokemuksia Vantaa Kaupunki: - Asukasluku kovassa kasvussa, maahanmuuttajia n. 16% - Suomen velkaisimpia kuntia, voimassa talous- ja

Lisätiedot

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall

Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa Annamari Törnwall Kansalliset digitaaliset kulttuuriaineistot Eduskunnan kirjastossa 21.11.2017 Annamari Törnwall Mitä kulttuuriaineistoa? radio- ja tv-arkisto digitoituja aikakaus- ja sanomalehtiä verkkoarkisto elektronisia

Lisätiedot

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti

18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala. Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 1 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala Proaktiivinen kirjastoammattilainen ja uusi kokoelmakonsepti 18.11.2010 Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto M. Pekkala 2 18.11.2010

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO

MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTO- TOIMINTA 2007-2012 PORIN KAUPUNGINKIRJASTO- SATAKUNNAN MAAKUNTAKIRJASTO 24.1.2007 MAAKUNTAKIRJASTOTOIMINTA KIRJASTOSTRATEGIASSA 2006-2012 Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjaston

Lisätiedot

Tiekkö-kirjastojen uusi palvelukulttuuri suunnitelma Tiekön toiminnan kehittämiseksi Pirjo Tuomimäki

Tiekkö-kirjastojen uusi palvelukulttuuri suunnitelma Tiekön toiminnan kehittämiseksi Pirjo Tuomimäki Tiekkö-kirjastojen uusi palvelukulttuuri suunnitelma Tiekön toiminnan kehittämiseksi 6.10.2015 Pirjo Tuomimäki Nivalan kaupunginkirjaston hallinnoima hanke Yhteistyökumppaneina muut Tiekkö-kirjastot Vuoden

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Yleisten kirjastojen neuvoston kokous Joensuu 20.4.2017 Leena Aaltonen Valtionavustukset yleisille kirjastoille 2017 keskuskirjastotoiminta 244 000 euroa

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011

Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 POHJANMAAN ELY-KESKUS Yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa Seinäjoen kirjaston uudisosa

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa

Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa Kerrottu ja koettu Turku Turun yliopisto mukana kulttuuripääkaupunkivuodessa FM Maija Mäki / maikar@utu.fi Coccyx ry 6.8.2011 Turun yliopisto osana kulttuuripääkaupunkivuotta Ohjelmarungossa yliopiston

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kokkolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Tämä on pääkirjasto. Kokkolassa on myös lähikirjastoja: Koivuhaan, Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kirjastot. Keskussairaalassa on laitoskirjasto, joka on potilaiden

Lisätiedot

kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia

kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia kirjastot biblioteken libraries Vaski-askelmerkit kirjoja kulttuuria kohtaamisia 2 Vaski-kirjastot yhdellä kortilla Voit asioida kaikissa Vaski-kirjastoissa samalla kortilla. Käytössäsi on entistä laajemmat

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010

Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Ei-käyttäjäkysely Nokian kaupunginkirjaston palveluista 2010 Nokian kaupunginkirjasto Päivi Kari 2010 1 Sisältö Johdanto... 3 Kyselyn toteutus... 3 Miksi et käytä kirjastoa?... 4 Mitä kirjaston palveluja

Lisätiedot

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari

Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Digittääkö Lieksa/6. Lieksan kulttuuriseminaari Arvoisat Lieksan kuudenteen kulttuuriseminaariin osallistujat, Minulla on miellyttävä kunnia pitää puheenvuoro Lieksan kaupungin puolesta tässä Digittääkö

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

Kirjaston tilastot 2005

Kirjaston tilastot 2005 Kirjaston tilastot 2005 Kävijät vuonna 2005...1 Lainaus 2005...2 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2005...3 Aineistojen lainaus aineistolajeittain 2005...4 Kirjojen lainaus 2005...5 Musiikkiäänitteiden

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Laki yleisistä kirjastoista pykälät käytäntöön Rovaniemi 28.3.2017 Leena Aaltonen Lakien jatkumo 1928, 1961, 1986, 1998,

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013

FinELibin e-kirjahankinta 2012-13. Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 FinELibin e-kirjahankinta 2012-13 Arja Tuuliniemi Verkkoseminaari yleisille kirjastoille 12.3.2013 Tausta ja tavoitteet FinELib-konsortio on käyttänyt 2010 määrärahoista jääneet 52 000 euroa kotimaisten

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa

Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1 (5) Joensuun seutukirjaston tilastovertailu muiden maakuntakirjastojen kanssa 1. Suoritevertailu Tilastoissa Joensuun seutukirjaston toimintatilastoja on verrattu muihin maakuntakirjastoihin, mutta pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014

Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Itä-Suomen yleiset kirjastot 2014 Tilastotietoja Itä-Suomen yleisistä kirjastoista vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 23/2015 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja. Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Sivistyksen paikat varsinaissuomalaisittain. Inkeri Näätsaari Jyväskylän maakuntakirjastokokous 19.3.2009

Sivistyksen paikat varsinaissuomalaisittain. Inkeri Näätsaari Jyväskylän maakuntakirjastokokous 19.3.2009 Sivistyksen paikat varsinaissuomalaisittain Inkeri Näätsaari Jyväskylän maakuntakirjastokokous 19.3.2009 Varsinais-Suomen kirjastoyhteistyön tavoitteet asiakaspalvelun parantaminen ja asioinnin helpottaminen

Lisätiedot

E-kirjojen lukulaitteet ja sähkökirjat Suomessa

E-kirjojen lukulaitteet ja sähkökirjat Suomessa E-kirjojen lukulaitteet ja sähkökirjat Suomessa Aija Laine Kirjastonhoitaja Turun kaupunginkirjasto Aikuisten palvelut/tietotiimi aija.laine@turku.fi 040-1682636 Turun kaupunginkirjaston lainattavat lukulaitteet

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

Taustatiedot - Kaikki -

Taustatiedot - Kaikki - Lapin yleisten kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2014 RTF Report - luotu 01.12.2014 12:54 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Vastaajat 2014 52 52 47 Yhteensä 52 52 47 Vastausprosentti 100 Lopettaneet

Lisätiedot