KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, KUOPIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO"

Transkriptio

1 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / Aika tiistai klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi tuomiorovasti Ilpo Rannankari piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi 408:1 ja KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen 8 luvun 5 :n mukaan kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksesta on asetettu ilmoitus keskusrekisterin ja jokaisen seurakunnan ilmoitustaululle. Kirkkovaltuuston jäsenille on lähetetty esityslista liitteineen Puheenjohtaja pyysi toimittamaan nimenhuudon. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 38, kohdasta 25 alkaen 40 valtuutettua 51:stä. Nimenhuudon aikana todettiin, että valtuutetuista olivat ilmoittaneet olevansa tilapäisesti estyneitä saapumaan kokoukseen liitteestä A ilmenevät valtuutetut. Kirkkovaltuusto hyväksyi esteet. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 18 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Jantunen ja Riitta Huittinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 20 ERON MYÖNTÄMINEN MIKA RISSASELLE YHTEISEN SIELUNHOIDON JOHTOKUNNAN JÄ- SENYYDESTÄ JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN HÄNEN TILALLEEN JOHTOKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI Mika Rissanen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 1 olevan kirjelmän, jossa hän pyytää eroa sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

2 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 2 momentin mukaan jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää vallikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle eron myöntämistä Mika Rissaselle yhteisen sielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä ja varajäsenen valitsemista johtokuntaa hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 1. että Mika Rissaselle myönnetään ero yhteisen sielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä ja 2. että hänen tilalleen valitaan jäsen yhteisen sielunhoidon johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mika Rissaselle myönnettiin ero yhteisen sielunhoidon johtokunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valittiin Mari Paukkonen. 21 VARAJÄSENEN VALITSEMINEN SEPPO NISKASELLE KIINTEISTÖ- JA HAUTATOIMEN JOHTOKUNTAAN JÄLJELLÄ OLEVAKSI TOIMIKAUDEKSI Seppo Niskanen on valittu varsinaiseksi jäseneksi kiinteistö- ja hautatoimen johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 2 momentin mukaan jos muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee tai menettää vallikelpoisuutensa, kieltäytyy tai saa eron 1 momentissa mainitusta syystä, jonka hänet valinnut toimielin hyväksyy, on tämän toimielimen viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle varajäsenen valitsemista kiinteistöja hautaustoimen Seppo Niskasen tilalle johtokuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. - että Seppo Niskasen tilalle kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan valitaan varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Seppo Niskasen tilalle kiinteistö- ja hautaustoimen johtokuntaan varajäseneksi valittiin Maija Taskinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan seurakunnassa on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Taloussäännön 25 :n mukaan seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat - toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja liitetiedot - ovat esityslistan liitteenä 2. Vuoden 2012 toimintatuottojen loppusumma on ,47 euroa ja toimintakulujen loppusumma ,87 euroa. Toimintatuottoja kertyi ,61 euroa eli 9,8 % enemmän kuin vuonna Toimintatuottojen kasvu aiheutui erilaisten maksutuottojen lisääntymisestä.. Verotuloja kertyi ,69 euroa mikä on 2,4 % vähemmän kuin vuonna 2011 ja euroa eli 2,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa oli arvioitu. Kirkollisverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,3 % ja yhteisöveron tuotto pieneni 24,7 %. Vuosikate on ,98 euroa positiivinen. Tilikauden tulos osoittaa ,90 euron alijäämää. Alijäämä aiheutuu verotulojen romahtamisesta. Vuosikate ei kata poistoja. Poistoeron ja varausten jälkeinen tilikauden tulos osoittaa ,93 euron alijäämää. Seurakuntayhtymän verotulojen kasvun hiipuminen ja kääntyminen laskuun marraskuussa 2012 antaa aihetta varovaisuuteen. Erityisesti kirkollisverotulojen kasvun hiipuminen on selkeä uhka seurakuntayhtymän taloudelle. Mikäli kirkollisverotulojen kehitys jatkuu lähivuosina vuoden 2012 kaltaisena, joudutaan investointisuunnitelmaa tarkastelemaan uudelleen ja henkilöstö- ja kiinteistöstrategiaan sisältyviä säästötoimenpiteitä nopeuttamaan konkreettisten säästöjen aikaansaamiseksi. Toteutuneet seurakuntaliitokset ja tiedossa oleva Maaningan seurakunnan liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään kiristävät myös osaltaan seurakuntayhtymän taloutta. Ehdotus kirkkoneuvoston esitykseksi tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty toimin-

4 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / takertomuksessa. Tilikauden alijäämä, ,93 euroa, esitetään kirjattavaksi oman pääoman tilikauden alijäämä-tilille. Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli tilinpäätöstä Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen, päätti esittää sen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja jätti tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien tarkastuskertomus sisältyy tilinpäätösasiakirjaan. 1. että vuoden 2012 tilinpäätös vahvistetaan, 2. että esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi hyväksytään ja 3. että yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta NILSIÄN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Nilsiän seurakunta yhdistyi Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Nilsiän seurakunnassa laaditaan vielä vuoden 2012 tilinpäätös. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan laajentuneen seurakunnan yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija laativat ja allekirjoittavat yhdistyneiden seurakuntien tilinpäätöksen. Näin ollen Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja laativat ja allekirjoittavat Nilsiän seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastuksen suorittavat Nilsiän seurakunnan kirkkovaltuuston valitsemat tilintarkastajat. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Nilsiän seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 3. Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2012 oli ,51 euroa ja toimintakulujen loppusumma ,02 euroa. Verotuloja kertyi ,34 euroa, mikä on 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna Vuosikate on ,12 euroa miinuksella. Tilinpäätös osoittaa ,27 euron alijäämää. Tilikauden alijäämä ,27 esitetään kirjattavaksi oman pääoman alijäämä tilille.

5 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Nilsiän seurakunnan tilinpäätöstä Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen, päätti esittää sen yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi ja jätti tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi.. Tilintarkastuskertomus sisältyy tilinpäätösasiakirjaan. Kirkkoneuvosto ehdottaa 1. että Nilsiän seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksytään, 2. että esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi hyväksytään ja 3. että yhteinen kirkkovaltuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Hautausmaat hoidetaan verovaroin. Yksittäisten hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluukin omaisille. Haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto on oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012 ovat toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjan sivuilla Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuodelta 2012 ovat ,79 euroa ja toimintakulut ,82 euroa. Tuloslaskelma osoittaa ,64 euron ylijäämää. Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan voidaan selvittää rahaston yli- tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on vuoden 2012 lopussa euroa ylikatteinen. Tilintarkastajat suorittavat hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli hautainhoitorahaston tilinpäätöstä Kirkkoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen ja päätti esittää sen yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Seurakuntayhtymän tilintarkastajat ovat suorittaneet hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä.

6 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / Kirkkoneuvosto ehdottaa; - että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksytään. Hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksyttiin. 25 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomuksen laatiminen on seurakunnille ja seurakuntayhtymille vapaaehtoista. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saisivat sen avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön kehittämistyön pohjaksi. Henkilöstökertomus vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 4. Henkilöstöasian johtokunta käsitteli henkilöstökertomusta Johtokunta hyväksyi kertomuksen ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli henkilöstökertomusta Kirkkoneuvosto päätti merkitä henkilöstökertomuksen tiedoksi ja antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. VS. henkilöstöpäällikkö Arja Keränen esittelee henkilöstökertomusta tarkemmin kokouksessa. - että henkilöstökertomus vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Henkilöstökertomus vuodelta 2012 merkittiin tiedoksi. 26 KERTOMUS ELLI KANKKUSEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2012 Elli Kankkunen testamenttasi omaisuuttaan seurakuntayhtymälle päivätyllä testamentilla. Testamentin määräyksen mukaan testamentattu omaisuus tuli rahastoida testamenttaajan nimeä kantavaan rahastoon. Testamentin määräysten mukaan rahaston tuotosta tulee testamenttaajan sukuhaudan hoitokulujen ja hallintokulujen maksamisen jälkeen käyttää neljä viidesosaa Kuopion läänin alueella asuvien, 75 vuotta täyttäneiden vähävaraisten vanhusten kuntoutushoitoon tarkoitettuihin avustuksiin. Loppuosa rahaston vuotuisesta tuotosta tulee rahastoida. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ottaa testamentin vastaan ja sitoutua täyttämään sen ehdot. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti rahastolle säännöt. Rahaston sääntöjen mukaan rahaston

7 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / hallituksena toimii ja sen hallintoa hoitaa yhteisen kirkkoneuvoston valitsema kolmijäseninen hoitokunta. Hoitokunta päättää myös varojen jakamisesta testamentin tekijän määräämään tarkoitukseen. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi rahastolle hoitokunnan vuosiksi Hoitokunnan puheenjohtajaksi nimettiin käräjätuomari Seppo Hyartt ja muiksi jäseniksi varatuomari Seppo Huttunen ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan toimintaa valvoo yhteinen kirkkoneuvosto, jolle hoitokunnan tulee vuosittain antaa kertomus toiminnastaan. Rahaston sääntöjen mukaan hoitokunnan jäsenille maksetaan rahaston varoista palkkio, jonka hyväksyy yhteinen kirkkoneuvosto. Yhteinen kirkkovaltuusto velvoitti testamentti- ja lahjoitusrahastojen hoitokunnat antamaan vuosittain kertomuksen rahastojen toiminnasta ja varojen käytöstä kirkkovaltuustolle. Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus vuodelta 2012 ja tuloslaskelma ja tase ovat esityslistan liitteenä 5. Testamenttirahaston tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa ,44 euron ylijäämää. Tästä tulee testamentin määräysten mukaan jakaa avustuksina ,15 euroa. Loppuosa ylijäämästä ,29 euroa tulee rahastoida testamenttirahaston pääoman lisäykseksi. Hoitokunta päätti , ettei avustuksia vuonna 2012 jaeta, koska testamenttirahaston nettotuotto vuodelta 2011 jäi niin vähäiseksi, ettei avustusten jakamista ja niiden käyttöä koskevaa raportointivelvollisuutta voitu pitää tarkoituksenmukaisena. Vuoden 2012 avustukset tullaan jalkamaan vuoden 2013 avustusten jakamisen yhteydessä. Tästä syystä kuluvan vuonna jaetaan avustukset kahdelta vuodelta. Yhteensä jaettava määrä on ,15 euroa ,83 euroa = ,98 euroa. Avustusten jakoperusteita kuntien kesken on tarkistettu KELA:lta tammikuussa 2013 saatujen tietojen perusteella. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli Elli Kankkusen testamenttirahaston tilinpäätöstä Kirkkoneuvosto päätti antaa tilinpäätöksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Samalla kirkkoneuvosto hyväksyi hoitokunnan jäsenille maksettavan palkkion suuruudeksi vuodelta että Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 merkitään tiedoksi Elli Kankkusen testamenttirahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 merkittiin tiedoksi.

8 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / KERTOMUS ASTA HEIMON TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄY- TÖSTÄ VUODELTA 2012 Männistön seurakunnalla on Asta Heimon testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Asta Heimon Männistön seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Testamenttirahaston varoja voidaan käyttää Männistön seurakunnan diakoniatyöhön. Kertomus testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 6. Männistön seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 20.5,2013. Kirkkoneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. - että kertomus Asta Heimon testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Kertomus Asta Heimon testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkittiin tiedoksi. 28 KERTOMUS ELSA VARTIAISEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Elsa Vartiaisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Elsa Vartiaisen Kaavin seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston tehtävänä on testamentin mukaan hoitaa testamentin tekijän sekä suvun hautojen hoito viidenkymmenen vuoden ajan. Loppuosa varoista voidaan käyttää Kaavin alueseurakunnan alueella yksinäisten ihmisten sekä vanhusväestön hyvinvointia tukevalla tavalla ja ensisijaisesti virkistystoimintaan. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja varojen käytöstä. Kertomus Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteessä 7. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvoston päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle.

9 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kertomusta Kirkkoneuvosto päätti antaa kertomukseen yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi. - että kertomus Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Kertomus Elsa Vartiaisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkittiin tiedoksi. 29 KERTOMUS ANNA NISKASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Anna Niskasen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Anna Niskasen Säyneisen seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta.. Testamentin tavoitteena on ollut varmistaa Anna ja Veikko Niskasen hautojen ainaishoito. Jos varoja jää, voidaan rahaston varoilla tukea Säyneisen alueseurakunnan toimintaa seurakunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 8. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kertomusta Kirkkoneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. - että kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Kertomus Anna Niskasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkittiin tiedoksi. 30 KERTOMUS HANNES JA ALINA PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA VUODELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Hannes ja Alina Partasen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Hannes ja Alina Partasen Säyneisen seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston tarkoituksena on rahaston korkotuotolla kunnossa Säyneisen hautausmaalla osastolla 1 olevat hautapaikat 596

10 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / ja osastolla 3 olevat hautapaikat ja Loppuosavuosittaisista korkotuotoista voidaan käyttää diakoniatyön johtokunnan parhaaksi katsomalla tavalla Säyneisen alueseurakunnan alueella avuntarpeessa olevien auttamiseen. Kertomus Hannes ja Alina Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 8. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kertomus Kirkkoneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. - että kertomus Hannes ja Alina Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä merkitään tiedoksi. Kertomus Hannes ja Alina Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä merkittiin tiedoksi 31 KERTOMUS PEKKA PARTASEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄYTÖSTÄ VUODELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Pekka Partasen rahasto. Rahasto muodostuu Pekka Partasen Riistaveden seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston tarkoituksena on avustaa nälkää näkeviä lähimmäisiä. Lähimmäisellä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöä, joka on joutunut pysyvään tai tilapäiseen avuntarpeeseen oman tai perheensä jokapäiväisen toimeentulon suhteen. Kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 8. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto käsitteli asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kertomusta Kirkkoneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. - että kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Kertomus Pekka Partasen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi.

11 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / KERTOMUS AUNE HIRVISEN TESTAMENTTIRAHASTON TOIMINNASTA JA VAROJEN KÄY- TÖSTÄ VUODELTA 2012 Järvi-Kuopion seurakunnalla on Aune Hirvisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Aune Hirvisen Kaavin seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Rahaston varoja voidaan käyttää avustusten myöntämiseen Kaavin alueseurakunnan alueella diakoniatyöhön. Yhteisen kirkkovaltuuston tekemän periaatepäätöksen mukaan testamenttirahastojen tulee antaa vuosittain sille kertomus edellisen vuoden toiminnastaan ja varojen käytöstä. Selvitys testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 on esityslistan liitteessä 8. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvosto päätti antaa selvityksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kertomusta Kirkkoneuvosto päätti antaa kertomuksen tiedoksi yhteiselle kirkkovaltuustolle. - että kertomus Aune Hirvisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Kertomus Aune Hirvisen testamenttirahaston toiminnasta ja varojen käytöstä vuodelta 2012 merkittiin tiedoksi. 33 KATRI VÄÄTÄISEN TESTAMENTTIRAHASTON SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN Järvi-Kuopion seurakunnalla on Katri Väätäisen testamenttirahasto. Rahasto muodostuu Katri Väänäsen Nilsiän seurakunnalle päivätyllä testamentilla määräämästä omaisuudesta ja sen tuotosta. Nilsiän seurakunnan kirkkoneuvosto on laatinut ehdotuksen Katri Väätäisen testamenttirahaston säännöiksi. Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto on käsitellyt sääntöjä Seurakuntaneuvosto päätti esittää säännöt yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotus Katri Väätäisen testamenttirahaston säännöiksi on esityslistan liitteenä 9. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli sääntöehdotusta Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle sääntjen hyväksymistä liitteen 12 mukaisesti.

12 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / että Katri Väätäisen testamenttirahaston säännöt vahvistetaan liitteen 12 mukaisesti. Katri Väätäisen testamenttirahaston säännöt vahvistettiin liitteen 12 mukaisesti. 34 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOON KIRKKO JA KOTI LEHDEN KUSTANNUSKULUIHIN Kirkko ja koti lehden kustantajana on toiminut jo useiden vuosien ajan Kustannus Oy Kotimaa. Kustannustoiminta tuli arvonlisäverolliseksi vuoden 2012 alusta lukien. Tuolloin verokanta oli 9 %. Kustantaja tarjosi vuodenvaihteessa mahdollisuutta maksaa vuoden 2012 maksu ennakkoon vuoden 2011 puolella, jolloin oli mahdollisuus välttää arvonlisäveron maksaminen. Kuopion seurakuntayhtymä maksoi laskun vuoden 2011 puolella ja vältti arvonlisäveron maksamisen. Keskusverolautakunnan tekemän tulkintapäätöksen mukaan kustannustoiminnan arvonlisäverokanta nousee vuoden 2013 alusta lukien 9 %.sta 24 %.iin. Tulkinnasta on valitettu Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen, joka antanee asiassa ratkaisunsa joskus tulevaisuudessa. Näin ollen on syytä valmistautua arvonlisäveron maksamiseen vuoden 2013 osalta. Kustannustoiminnan arvonlisäveroon ja sen korotukseen ei oltu varauduttu vuoden 2013 talousarviossa. Tarkoitukseen tulisi saada lisämääräraha.. Kirkko ja Koti lehden kustantamiseen on varattu vuoden 2013 talousarviossa euron määräraha. Tästä laskettu 24 % arvonlisävero on euroa. Vuoden 2013 talousarvioon tulisi saada siis euron lisämääräraha. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä Kirkko ja koti lehden kustannuskuluihin. Kirkkoneuvosto ehdottaa: - että vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 3111 Kirkko ja koti myönnetään euron määräraha Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 35 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KESKUSSEURAKUNTATALON TULEVAISUUDEN NÄKYMIEN SELVITYKSEEN Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Strategian mukaan Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden näkymistä on laadittava selvitys vuoden 2013

13 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / aikana. Kiinteistöstrategiaan on linjattu vaihtoehdot, joista selvitys tehdään. Kiinteistöstrategiassa Keskusseurakuntatalon osalta on linjattu seuraavat vaihtoehdot: 1. Kiinteistön myydään ulkopuoliselle kiinteistösijoittajalle. Seurakuntayhtymä jää siihen vuokralaiseksi 10 vuodeksi. Kiinteistösijoittaja peruskorjaa rakennuksen nykyvaatimusten mukaiseksi. 2. Kiinteistön korkean osan muuttaminen vanhusten palveluasunnoiksi ja matala osa jää nykyiseen käyttöön Tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistiloiksi. 3. Kiinteistölle haetaan kaavamuutoksen kautta lisärakennusoikeutta ja koko kiinteistö muutetaan vanhusten palveluasunnoiksi. 4. Kiinteistön peruskorjaus omaan nykyiseen käyttöön ja korkean osan toimistokerroksista oman käytön ylimenevien tilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön. Selvitystyöllä haetaan edellä mainittujen vaihtoehtojen kustannusvaikutukset (menot/tuotot), vaikutukset toimintaan/toimintojen jatkuminen ja aikataulu. Rasitteena Keskusseurakuntatalon kiinteistöllä on 52 autopaikan lunastusvelvoite. Selvitystyön kustannuksiksi on arvioitu euroa. Selvitystyölle ei ole vuoden 2013 talousarviossa määrärahaa, joten tarkoitukseen joudutaan hakemaan lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon.. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä selvitystyöhön. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden vaihtoehtojen selvittämiseen. Kirkkoneuvosto ehdottaa; - että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan myönnetään Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitykseen euron lisämääräraha Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

14 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN VUODEN 2013 TALOUSARVIOON MÄÄRÄAIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN PALKKAAMISEEN HALLINTOVIRASTOON Kirkolliskokous teki toukokuussa 2010 periaatepäätöksen kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen HeTan perustamisesta.. Palvelukeskus nimettiin myöhemmin KIPA:ksi. Samassa yhteydessä kirkolliskokous hyväksyi myös kirkkolain muutokset, jotka mahdollistavat palvelukeskuksen perustamisen ja kirjanpidon ja palkanlaskennan järjestämisvastuun siirtämisen seurakunnilta kirkkohallituksen tehtäväksi. Lainmuutoksen jälkeen kaikki seurakunnat ovat velvollisia ostamaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut palvelukeskukselta. Kirkkohallituksen täysistunto teki päätöksen palvelukeskuksen sijoituspaikkakunnista. Palvelukeskuksen pääkonttori päätettiin sijoittaa Ouluun. Muut toimipisteet tulevat Lahteen, Kuopion ja Porvooseen, johon on tarkoitus sijoittaa ruotsinkielisten seurakuntien palvelut.. Kirkon palvelukeskus KIPA aloitti toimintansa Palvelukeskus tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan asiantuntijapalveluja seurakuntayhtymille, seurakunnille hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Palvelukeskuksen aloittaessa toimintansa syyskuun alusta 2012 sen asiakkaina aloitti 13 seurakuntataloutta. Vuoden 2013 aikana asiakkaiden määrä lisääntyy 40 seurakuntataloudella. Palvelukeskuksen perustamista valmisteltaessa kirkkohallitus selvitti valtakunnallisesti, milloin seurakuntataloudet haluavat siirtyä palvelukeskuksen asiakkaiksi. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti ilmoittaa kirkkohallitukselle, että seurakuntayhtymä siirtyy palvelukeskuksen asiakkaaksi, kun palvelukeskuksen toimipiste aloittaa toimintansa Kuopiossa. Toimipisteiden perustamisaikataulua on nopeutettu ja tiedossa on, että Kuopion toimipiste aloittaa toimintansa vuonna Tästä johtuen yhteinen kirkkoneuvosto päätti , että Kuopion seurakuntayhtymä siirtyy palvelukeskuksen asiakkaaksi Palvelukeskuksen asiakkaaksi siirtymisen valmistelut on aloitettu. Aloitustilaisuus pidettiin Oulussa. Siirtymisen valmisteluun on nimetty yhteyshenkilöt ja heidän varahenkilönsä seurakuntayhtymässä sekä taloushallinnon että palkkahallinnon osalta. Lisäksi on erikseen nimetty projektivastuuhenkikö ja hänen varahenkilönsä. Siirtymiseen liittyvät koulutukset alkavat toukokuussa ja jatkuvat koko loppuvuoden. Koulutuksia järjestetään sekä Oulussa, että ns. etäkoulutuksena Kuopiossa. Siirtyminen palvelukeskuksen asiakkaaksi vaatii erittäin paljon valmistelevaa työtä varsin tiukkojen aikataulujen puitteissa. Onnistuneen siirtymisen takaamiseksi hallintovirastoon on välttämätöntä saada määräaikaisesti lisätyövoimaa. Erityisesti tämä koskee palkanlaskentaa. Molemmat palkanlaskijat osallistuvat koulutuksiin ja heidän velvollisuutenaan on kouluttaa myös seurakuntayhtymän henkilö-

15 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / kunta uuteen järjestelmään. Samaan aikaan myös normaalit palkanlaskennan tehtävät on edelleen hoidettava. Hallintovirastoon voitaisiin palkata määräaikainen toimistosihteeri toukokuun alusta vuoden loppuun. Määräaikaisen työvoiman palkkaamiseen ei ole varauduttu vuoden 2013 talousarviossa. Tämä edellyttää lisämäärärahan saamista tarkoitukseen. Mikäli hallintovirastoon palkataan määräaikainen toimistosihteeri väliseksi ajaksi, tarvitaan tarkoitukseen euron lisämääräraha. Lisämäärärahan myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto kokoontuu Yhteinen kirkkoneuvosto voisi kuitenkin oikeuttaa hallintoviraston palkkaamaan määräaikaisen toimistosihteerin jo lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä määräaikaisen toimistosihteerin palkkaamiseen. Lisäksi kirkkoneuvosto valtuutti hallintoviraston palkkaamaan määräaikainen toimistosihteeri jo lukien. Kirkkoneuvosto ehdottaa; - että vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 1500 taloushallinto myönnetään euron lisämääräraha määräaikaisen toimistosihteerin palkkaamiseen. Kirkkoneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 37 MÄÄRÄAIKAISEN VIESTINNÄN KEHITYSPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Viestintäyksikön työilmapiiristä ja siellä todetusta epäasiallisesta kohtelusta johtuen viestintäyksikössä on jouduttu toteuttamaan työjärjestelyjä, jonka seurauksena viestintäpäällikkö Lahja Pyykösen kanssa on sovittu, että hän siirtyy määräaikaiseen viestinnän kehityspäällikön virkaan. Tämä virka on tarkoitus sijoittaa hallintovirastoon. Kehityspäällikön esimiehenä tulisi toimimaan hallintojohtaja. Kehityspäällikön tehtävänä olisi kehittää ja tukea seurakuntayhtymän ja seurakuntien viestintää sekä toteuttaa tarkemmin sovittavia viestinnän kehittämisprojekteja. Ehdotus viestinnän kehityspäällikön tehtäväkuvaukseksi on esityslistan liitteenä 10. Näiden järjestelyjen toteuttamiseksi seurakuntayhtymään tulee perustaa määräaikainen viestinnän kehityspäällikön virka. Viran määräaikaisuus määräytyisi viestintäpäällikkö Lahja Pyykösen eläkkeelle jäännin perusteella. Virka voitaisiin perustaa väliseksi ajaksi. Viran palkkaus määräytyisi vaativuusryhmän 602 mukaan. Viestintäpäällikkö Lahja Pyykönen siirrettäisiin suostumuksellaan kehityspäällikön virkaan virkaa haettavaksi julistamatta.

16 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / Lahja Pyykönen on ilmoittanut, että hän on muuttanut nimensä Itä- Suomen Maistraatin päätöksellä Wilhelmiina Honkaseksi. Tarkoitukseen ei ole varattu määrärahaa vuoden 2013 talousarvioon. Mikäli virka perustetaan tulee siihen saada lisämääräraha. Lisämäärärahan suuruus on euroa. Uuden viran perustamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto..kirkkolain 9 luvun 3 :n mukaan uuden viran perustamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista valtuuston jäsenistä sitä kannattaa. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että seurakuntayhtymään perustetaan määräaikainen viestinnän kehityspäällikön virka väliseksi ajaksi ja että viran palkkauskuluihin myönnetään vuoden 2013 talousarvioon lisämääräraha. Kirkkoneuvosto ehdotti viran tehtäväkuvauksen hyväksymistä esitetyn mukaisesti. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että kehityspäällikön virkaan siirretään suostumuksellaan viestintäpäällikkö Wilhelmiina Honkanen virkaa haettavaksi julistamatta edellyttäen, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaa viran. 1. että seurakuntayhtymään perustetaan määräaikainen vaativuusryhmän 602 viestinnän kehityspäällikön kokonaispalkkausvirka väliseksi ajaksi, 2. että viran palkkauskuluihin myönnetään euro lisämääräraha vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan 1500 taloushallinto ja 3. että kehityspäällikön tehtävänkuva hyväksytään liitteen 13 mukaisena Keskustelun aikana Pekka Niiranen esitti, että kehityspäällikön virkaa ei perusteta, jota Minna Reijonen kannatti. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: suoritetaan nimenhuutoäänestys siten, että ne jotka kannattavat kirkkoneuvoston ehdotusta äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Pekka Niirasen ehdotusta äänestävät EI. Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 35 JAA ääntä, 4 EI ääntä ja yksi tyhjä. Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin.

17 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / MÄNNISTÖN VANHAN KIRKON MYYNTI Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin: Kaavin vanha pappila, Kettulan seurakuntakoti, Inkilänmäen seurakuntatalo, Penkereen leirikeskus, Nimenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Hatunkiven leirialue ja Männistön vanha kirkko. Männistön vanhan kirkon myyntiasia käynnistyi Suomen Katolisen Kirkon kiinnostuksesta hankkia toimitila Itä-Suomesta. Myyntejä on toteutettu viimevuoden aikana ja seuraavista kiintesitöistä on olemassa yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätökset: Päivärannan seurakuntatalo (YKV ) Pajulahden kesäkoti/pappilanniemi (YKV ) Vehmersalmen pappila (YKV ) Inkilänmäen seurakuntatalo (YKV ) Männistön vanha kirkko sijaitsee Kuopion kaupunginosan Männistön kaupunginosan korttelissa 7 tontilla nro 5. Kirkon kiinteistötunnus on Osoite Lönnrotinkatu 24, Kuopio. Tontin pinta-ala on 1473,3 m2. Alueella on vahvistettu asemakaava kaavamerkinnällä Yk= kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Tontilla oleva kirkkorakennus: Bruttoala on 905,50 m2 ja huoneistoala 729,50 m2. Tilavuus on 3700 m3. Kirkko on rakennettu vuonna 1913 ja vuosina siihen on tehty merkittävä peruskorjaus. Pohjakerroksessa teknisten tilojen lisäksi on kerho- ja toimistohuoneita. Pohjakerroksen pinta-ala n. 350 m2. Ensimmäisessä kerroksessa on kirkkosali ja sakasti. Toisessa kerroksessa on urkuparvi ja lehteri. Rakennus on valmistunut Sisälähetysyhdistyksen rukoushuoneeksi ja vihitty kirkoksi vuonna Valtioneuvoston päätöksellä tuomiokirkkoseurakunnasta on erotettu Männistön seurakunta ja samalla päätöksellä Männistön kirkko määrätty seurakunnan väliaikaiseksi kirkoksi. Männistön seurakunta on aloittanut toimintansa Kirkosta ei ole tehty varsinaista kiinteistöarviota. Yleisauktorisoitu kiinteistöarvioija on laatinut kirkosta arviolausunnon. Lausunto käsittää

18 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / kirkkorakennuksen nykyhinnan määrittämisen. Lausunnon mukaan kirkkorakennukselle ei voida määrittää normaaleilla ja yleisesti käytetyillä arviointimenetelmillä IVS 2003 mukaista ns. markkina-arvoa. Arviomies on arvioinut tontin ja sillä olevan kirkkorakennuksen markkina-arvon lähinnä kustannusarvomenetelmällä. Kauppa-arvomenetelmää ei voida käyttää, koska Suomessa ei ole myyty varsinaisia kirkkorakennuksia. Kustannusarvomenetelmää käytettäessä rakennukselle määritetään ensin ns. uudishinta, josta voidaan laskennallisesti määrittää nykyhinta jolloin ikä, käyttökelpoisuus ja kuluneisuus huomioidaan vähentävinä tekijöinä sekä tehdyt peruskorjaukset ja kunnostustoimenpiteet korottavana tekijänä. Vuosina on tehty merkittävä peruskorjaus. Edellä mainituilla perusteilla arviomies on arvioinut tontin ja siinä olevan kirkkorakennuksen hintaan euroa. Arvion tarkkuus %. Seurakuntayhtymän kirkkorakennuksen tasearvo on euroa ja urkujen kirjanpitoarvo euroa. Toiminta-aikainen keskimääräinen käyttökulu ilman henkilöstökuluja 10 vuoden ajalta on n euroa/vuosi. Katolinen Kirkko Suomessa on tehnyt Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle Männistön vanhasta kirkosta päivätyn euron kirjallisen tarjouksen. Esityslistan liite 11. Tarjous sisältää kirkkorakennuksen ja tontin. Tarjousneuvotteluissa urut on sisällytetty kiinteistökauppaan. Taideteokset ja irtaimisto ei sisälly hintaan. Tarjous vastaa yleisauktorisoidun kiinteistöarvioijan lausuntoa hintaarviosta, joten tarjous voitaneen hyväksyä. Tarjous ei sisällä ehtoja ja ostaja on valmis ostamaan kiinteistön nykyisessä kunnossa. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Männistön vanha kirkko ei ole kirkkolain 14 luvun 2 :n mukainen kirkkorakennus, koska sitä ei ole alun perin rakennettu kirkoksi. Näin ollen sen käyttämättä jättämistä ei tarvitse erikseen alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Männistön vanhan kirkon myyntiä esitetyin ehdoin. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli asiaa Kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Männistön vanhan kirkon myyntiä Katoliselle kirkolle euron kauppahinnalla. Kirkkoneuvosto esittää, että kauppahinta sisältäisi kirkon urut mutta ei muuta irtaimistoa. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti pyytää myynnistä Männistön seurakuntaneuvoston lausunnon. Männistön seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa Seurakuntaneuvoston lausunto on esityslistan liitteenä 12. Seurakuntaneuvosto puoltaa Männistön vanhan kirkon myyntiä. Samalla seurakunta-

19 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / neuvosto katsoo, että säästösuunnitelmia laadittaessa tulisi ottaa huomioon Vanhan kirkon pääoma- ja käyttökustannuksista saatavat säästöt. Kirkkoneuvosto ehdottaa; 1. että tontti ja siinä oleva kirkkorakennus myydään Katolinen Kirkko Suomessa euron kauppahinnalla, 2. että urkulehterillä olevat urut sisällytetään kauppaan, 3. että taideteokset ja muu irtaimisto eivät sisälly kauppaan, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi Kirkkoneuvoston ehdotukset hyväksyttiin. 39 PENKEREEN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän toimitilakiinteistöt laitetaan myyntiin: Kaavin vanha pappila, Kettulan seurakuntakoti, Inkilänmäen seurakuntatalo, Penkereen leirikeskus, Nimenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Hatunkiven leirialue ja Männistön Vanha kirkko. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti arvioituttaa kiinteistöjen arvot asiantuntijoilla. Samalla päätettiin ko. kiinteistöjen myyntiin laittaminen kohteittain kiinteistönvälitysliikkeiden kautta. Myyntejä on toteutettu viime vuoden aikana ja seuraavista myyntikohteista on yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätökset: Päivärannan seurakuntatalo (YKV ) Pajulahden kesäkoti/pappilanniemi (YKV ) Vehmersalmen pappila (YKV ) Inkilänmäen seurakuntatalo (YKV ) Penkereen leirikeskus on ollut myynnissä toukokuusta 2012 lähtien Kiinteistömaailma / Kuopion Kodit Oy:llä.

20 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 / Välitysliike on markkinoinut kiinteistöä Asuntotori- lehdessä kuvallisilla ilmoituksilla. Internetissä myynti-ilmoitus on ollut Kiinteistömaailman, Jokakodin ja Etuoven portaaleissa. Paikan päällä on pidetty yleisesittelyjä 3 kpl yksittäisesittelyjä 11 kpl ja uusintaesittelyjä 2 kpl. Leirikeskus sijaitsee Kuopion kaupungin Rytkyn kylässä sijaitsevalla Rytkyn tilalla RN:o 2:50, osoitteessa Joutenjärventie Kuopio. Kiinteistötunnus on Leirikeskusta on markkinoitu vaihtoehtoisesti n. 5 ha:n suuruisella määräalalla tai n. 10,5 ha:n suuruisella määräalalla. Määräalalla sijaitsevat seuraavat rakennukset: 1. Päärakennus - rakennusvuosi bruttoala 448 m2 - tilavuus 840 m3 - perusparannukset 1968 ja Entinen navettarakennus ja siihen liittyvä majoitusosa / opetustila - rakennusvuosi perusparannus bruttoala 1114 m2 3. Riihikappeli - rakennettu bruttoala 29 m2 4. Maakellari 5. Rantasauna n. 25 m2 6. Riihi- / varastorakennus Päärakennuksesta on Kuopion Kiinteistötekniikan tekemä kuntotarkastus, josta laadittu raportti Käyttövesiliittymä on vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta. Jätevedet on johdettu Rytkyn leirikeskuksen jätevesipuhdistamolle. Myynnin kohteena olevalla määräalalla olevista viljelypelloista on voimassa olevat vuokrasopimukset 4,33 ha:n alasta, jonka vuokrasopimus päättyy ja 2,0 ha:n alasta, jonka vuokrasopimus päättyy Leirikeskuksesta on laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvio n. 4-5 ha:n määräalasta euroa ja n. 10,5 ha:n määräalasta euroa. Arvion tarkkuus on n. +/- 20 %. Arvio on nähtävänä kokouksessa. Toiminta-aikaiset käyttökulut em. kiinteistöllä ovat olleet n euroa/vuosi. Kohteesta on tullut neljä tarjousta, määräaloihin sisältyvät edellä luetellut rakennukset: euroa, n. 10,5 ha:n määräalasta euroa, n. 10,5 ha:n määräalasta

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 1 Aika keskiviikko 16.3.2011 klo 17.30 18.00 Paikka Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2 Riistavesi Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2017 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2017 1 Aika Ti 24.10.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3 /2014 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3 /2014 1.Aika ma 2.6.2014 klo 18.00 19.38 Paikka Nilsiän seurakuntakoti, juhlasali, Nilsiäntie 59, 73300 Nilsiä Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika Maanantai 25.3.2013 klo 16.30 18.40 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 17.3.2014 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 21.02 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2015. Alavan kirkko, seurakuntasali, Keihäskatu 5, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2015. Alavan kirkko, seurakuntasali, Keihäskatu 5, Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2015 1 Aika Tiistai 24.3.2014 klo 18.00 18.45. Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Kokouksen avaus Alavan kirkko, seurakuntasali, Keihäskatu 5, Kuopio Matti Jantunen

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 23.1.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.01.2017-27.02.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/ 32 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.10.2016 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2016 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Juankosken seurakuntatalo, Mäntytie 5, Juankoski

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2016 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Juankosken seurakuntatalo, Mäntytie 5, Juankoski KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2016 1 Aika Keskiviikko 23.3.2016 klo 18.00 18.37 Paikka Juankosken seurakuntatalo, Mäntytie 5, Juankoski Kokoonpano ja läsnäolo Juhani Laurinkari, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2017 Sivu 14

Kirkkovaltuusto N:o 2/2017 Sivu 14 N:o 2/2017 Sivu 14 Kokousaika Keskiviikko 14.6.2017 klo 19.00 20.06 seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Jauhiainen Jaana Katainen Jaakko varajäsen poissa Laukkanen

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 16.4.2012 klo 16.30 18.20. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 31 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.00 18.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 6/2015 Aika: 2.9.2015 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 1. päivä maaliskuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti 23/5. 2013 VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: klo 19.00-20.15 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 23/5. 2013 Vesilahti

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 31.5.2017 1 3 25 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot