KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika Maanantai klo Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä :t Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä :t Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen poissa Taisto Toppinen jäsen poissa Eero Koivisto Jantusen varajäsen läsnä Tarja Saharinen Tiilikaisen varajäsen läsnä Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä :t Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Kirsi Leino vs. kirkkoherra läsnä :t Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä :t Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä :t Arja Keränen vs. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Raija Luomanperä vs.hallintosihteeri läsnä Muut kutsuttu Raimo Hakkarainen joht. oppilaitosteologi läsnä Aarne Laukkanen puistopäällikkö poissa Seppo Marjanen diakoniajohtaja läsnä Risto Voutilainen joht. sairaalasielunhoitaja läsnä Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö läsnä 62- Riitta Immonen vt. lapsityönjohtaja poissa Irene Venejärvi perheasiain neuvottelu- poissa keskuksen johtaja Martti Ängeslevä tietohallintopäällikkö läsnä

2 2 Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Koivisto ja Tarja Saharinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä muut mahdolliset asiat kohdaksi VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan seurakunnassa on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Taloussäännön 25 :n mukaan seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja.

3 3 Vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat - toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja liitetiedot - ovat esityslistan liitteenä 1. Vuoden 2012 toimintatuottojen loppusumma on ,47 euroa ja toimintakulujen loppusumma ,87 euroa. Toimintatuottoja kertyi ,61 euroa eli 9,8 % enemmän kuin vuonna Toimintatuottojen kasvu aiheutui erilaisten maksutuottojen lisääntymisestä.. Verotuloja kertyi ,69 euroa mikä on 2,4 % vähemmän kuin vuonna 2011 ja euroa eli 2,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa oli arvioitu. Kirkollisverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,3 % ja yhteisöveron tuotto pieneni 24,7 %. Vuosikate on ,98 euroa positiivinen. Tilikauden tulos osoittaa ,90 euron alijäämää. Alijäämä aiheutuu verotulojen romahtamisesta. Vuosikate ei kata poistoja. Poistoeron ja varausten jälkeinen tilikauden tulos osoittaa ,93 euron alijäämää. Seurakuntayhtymän verotulojen kasvun hiipuminen ja kääntyminen laskuun marraskuussa 2012 antaa aihetta varovaisuuteen. Erityisesti kirkollisverotulojen kasvun hiipuminen on selkeä uhka seurakuntayhtymän taloudelle. Mikäli kirkollisverotulojen kehitys jatkuu lähivuosina vuoden 2012 kaltaisena, joudutaan investointisuunnitelmaa tarkastelemaan uudelleen ja henkilöstö- ja kiinteistöstrategiaan sisältyviä säästötoimenpiteitä nopeuttamaan konkreettisten säästöjen aikaansaamiseksi. Toteutuneet seurakuntaliitokset ja tiedossa oleva Maaningan seurakunnan liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään kiristää myös osaltaan seurakuntayhtymän taloutta. Ehdotus kirkkoneuvoston esitykseksi tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty toimintakertomuksessa. Tilikauden alijäämä, ,93 euroa, esitetään kirjattavaksi oman pääoman tilikauden alijäämä-tilille. Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään, 2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen, 3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi sekä 5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

4 4 66 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Hautausmaat hoidetaan verovaroin. Yksittäisten hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluukin omaisille. Haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto on oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012 ovat toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjan sivuilla Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuodelta 2012 ovat ,79 euroa ja toimintakulut ,82 euroa. Tuloslaskelma osoittaa ,64 euron ylijäämää. Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan voidaan selvittää rahaston yli- tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on vuoden 2012 lopussa euroa ylikatteinen. Tilintarkastajat suorittavat hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä. Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 67 NILSIÄN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Nilsiän seurakunta yhdistyi Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Nilsiän seurakunnassa laaditaan vielä vuoden 2012 tilinpäätös. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan laajentuneen seurakunnan yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija laativat ja allekirjoittavat yhdistyneiden seurakuntien tilinpäätöksen. Näin ollen Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja laativat ja allekirjoittavat Nilsiän seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastuksen suorittavat Nilsiän seurakunnan kirkkovaltuuston valitsemat tilintarkastajat. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Nilsiän seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 2. Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2012 oli ,51 euroa ja toimintakulujen loppusumma ,02 euroa. Verotuloja kertyi 1

5 ,34 euroa, mikä on 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna Vuosikate on ,12 euroa miinuksella. Tilinpäätös osoittaa ,27 euron alijäämää. Tilikauden alijäämä ,27 esitetään kirjattavaksi oman pääoman alijäämä tilille. Hallintojohtaja ehdottaa 1. että Nilsiän seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksytään, 2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen, 3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi sekä 5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 68 SÄHKÖLINJAN JOHTOALUEEN KÄYTTÖLUPA SÄYNEISEN PAPPILA Rn:o TILALLE Pohjois-Karjalan Sähkö Oy suunnittelee 0,4 kv pienjännitelinjan uusimista Juankosken kaupungin Säyneiskylän kylälle. Suunnitelman mukaan osa uusittavasta linjasta on seurakuntayhtymän omistaman tilan Säyneisen Pappila RN:o 11:7 alueella. Uusittava sähkölinja rakennetaan ilmajohtona saman tapaan kuin vanha linja on. Nykyinen linja on samalla paikalla ja rakennettu 1960-luvulla suullisella luvalla. Kirjallista lupaa tai sopimusta johtoalueelle ei ole olemassa. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Sähkölinjan vaatima alue ko. tilan osuudella on 240 m pitkä ja leveys 2 m. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 3 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan sähkölinjan alueelta on poistettava 4 kpl keskikokoisia puita, joista sähköyhtiö korvaa yhteensä 48 euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta pääti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle käyttöluvan myöntämistä esitetyllä tavalla.

6 6 Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus Säyneisen Pappila tilalle liitteen nro 3 mukaisesti, 2. että hyväksytään poistettavasta puustosta 48 euron korvaus ja 3. että päätös alistetaan tuomikapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 69 LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN KYRÖNMÄKI TILALLE Seurakuntayhtymä omistaa Kuopion kaupungin Horsmastenlahden kylässä Kyrönmäki nimisen metsätilan Rn:o 2:17. Tilan pinta-ala on 99 ha. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ehdottaa mahdollisuutta muodostaa mainitulle Kyrönmäen tilalle n. 8,4 ha:n suuruinen luonnonsuojelulain mukainen yksityinen suojelualue. Luonnonsuojelualueen perustaminen perustuisi vapaaehtoiseen suojeluun ja olisi pysyvä. Suojelun tarkoituksena on metsäluonnon suojeleminen säilyttämällä alue luonnontilaisena. Alueella on n. 200 m pitkä luonnontilainen, Iso Patalampi -nimiseen lampeen rajoittuva jyrkänne sekä soistunutta, mutta osin hoidettua vanhempaa sekä nuorempaa talousmetsää. Perustettavan suojelualueen maapohjan omistus säilyisi seurakuntayhtymällä ja puusto jää kokonaan luonnontilaan eikä sitä saa hyödyntää mihinkään käyttötarkoituksiin. Suojelualue merkitään nurkkapaaluilla ja opastekylteillä erottaen viereisestä talousmetsäalueesta. Puustoa alueella on yht m3, josta tukkipuuta 1481m3 ja kuitupuuta 661 m3. Hehtaaria kohden puuston määrä on 255 m3. Seurakuntayhtymälle maanomistajana maksetaan aiheutuvista taloudellisista menetyksistä rauhoituskorvauksena yhteensä euroa. Korvaus vastaa puuston käypää arvoa. Arviossa puutavaralajien hintoina on käytetty 3 vuoden keskihintoja. Nykyisin alueelle ei saa metsänhakkuulupaa. Esityslistan liitteenä 4 on arvio puustosta ja sopimus sekä kartta. Sopimukseen on kirjattu käyttöoikeudet ja rajoitukset. Marjastus ja hyötysienien kerääminen sekä lainmukainen metsästys on alueella sallittu. Seurakuntayhtymän kannalta kyseisen alueen muodostaminen yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi on perusteltua, koska sen hyödyntäminen talousmetsänä ei ole mahdollista ja alueella olevasta puustosta saadaan käyvän arvon mukainen korvaus. Merkittävästi talousmetsää omistavana

7 7 seurakuntayhtymä on näin mukana luonnon monimuotoisia ympäristöjä säilyttävänä ja ympäristöarvoja kannattavana vaalijana. Seurakuntayhtymän omistuksessa on Kuopion Puijon luonnonsuojelualueella 102,9 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue ja Rautalammin Hanhitaipaleen kylässä Murronniemi nimisellä tilalla n. 8,6 hehtaarin suuruinen suojelualue. Kirkkolain 9 luvun 1 :n mukaan luonnonsuojelualueen perustamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto, koska kiinteistöä koskevan rasitteen perustamista koskevaa päätösvaltaa ei ole ohje- tai johtosäännöllä siirretty muille hallintoelimille. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle luonnonsuojelualueen perustamista ja siitä saatavan korvauksen hyväksymistä. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että luonnonsuojelualueen perustaminen Kyrönmäen tilan koillisosassa olevalle n. 8,4 ha:n määräalalle esityslistan liitteen nro 4 mukaisesti hyväksytään ja 2. että rauhoitusmääräyksistä aiheutuvasta taloudellisesta menetyksestä puuston korvauksena hyväksytään euroa. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 70 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KESKUSSEURAKUNTATALON TULEVAISUUDEN NÄKYMIEN SELVITYKSEEN Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Strategian mukaan Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden näkymistä on laadittava selvitys vuoden 2013 aikana. Kiinteistöstrategiaan on linjattu vaihtoehdot, joista selvitys tehdään. Kiinteistöstrategiassa Keskusseurakuntatalon osalta on linjattu seuraavat vaihtoehdot: 1. Kiinteistön myydään ulkopuoliselle kiinteistösijoittajalle. Seurakuntayhtymä jää siihen vuokralaiseksi 10 vuodeksi. Kiinteistösijoittaja peruskorjaa rakennuksen nykyvaatimusten mukaiseksi. 2. Kiinteistön korkean osan muuttaminen vanhusten palveluasunnoiksi ja matala osa jää nykyiseen käyttöön Tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistiloiksi. 3. Kiinteistölle haetaan kaavamuutoksen kautta lisärakennusoikeutta ja koko kiinteistö muutetaan vanhusten palveluasunnoiksi.

8 8 4. Kiinteistön peruskorjaus omaan nykyiseen käyttöön ja korkean osan toimistokerroksista oman käytön ylimenevien tilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön. Selvitystyöllä haetaan edellä mainittujen vaihtoehtojen kustannusvaikutukset (menot/tuotot), vaikutukset toimintaan/toimintojen jatkuminen ja aikataulu. Rasitteena Keskusseurakuntatalon kiinteistöllä on 52 autopaikan lunastusvelvoite. Selvitystyön kustannuksiksi on arvioitu euroa. Selvitystyölle ei ole vuoden 2013 talousarviossa määrärahaa, joten tarkoitukseen joudutaan hakemaan lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon.. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä selvitystyöhön. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan myönnetään Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitykseen euron lisämääräraha Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 71 MÄNNISTÖN VANHAN KIRKON MYYNTI Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin: Kaavin vanha pappila, Kettulan seurakuntakoti, Inkilänmäen seurakuntatalo, Penkereen leirikeskus, Nimenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Hatunkiven leirialue ja Männistön vanha kirkko. Männistön vanhan kirkon myyntiasia käynnistyi Suomen Katolisen Kirkon kiinnostuksesta hankkia toimitila Itä-Suomesta. Myyntejä on toteutettu viimevuoden aikana ja seuraavista kiintesitöistä on olemassa yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätökset: Päivärannan seurakuntatalo (YKV ) Pajulahden kesäkoti/pappilanniemi (YKV ) Vehmersalmen pappila (YKV ) Inkilänmäen seurakuntatalo (YKV )

9 9 Männistön vanha kirkko sijaitsee Kuopion kaupunginosan Männistön kaupunginosan korttelissa 7 tontilla nro 5. Kirkon kiinteistötunnus on Osoite Lönnrotinkatu 24, Kuopio. Tontin pinta-ala on 1473,3 m2. Alueella on vahvistettu asemakaava kaavamerkinnällä Yk= kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Tontilla oleva kirkkorakennus: Bruttoala on 905,50 m2 ja huoneistoala 729,50 m2. Tilavuus on 3700 m3. Kirkko on rakennettu vuonna 1913 ja vuosina siihen on tehty merkittävä peruskorjaus. Pohjakerroksessa teknisten tilojen lisäksi on kerho- ja toimistohuoneita. Pohjakerroksen pinta-ala n. 350 m2. Ensimmäisessä kerroksessa on kirkkosali ja sakasti. Toisessa kerroksessa on urkuparvi ja lehteri. Rakennus on valmistunut Sisälähetysyhdistyksen rukoushuoneeksi ja vihitty kirkoksi vuonna Valtioneuvoston päätöksellä tuomiokirkkoseurakunnasta on erotettu Männistön seurakunta ja samalla päätöksellä Männistön kirkko määrätty seurakunnan väliaikaiseksi kirkoksi. Männistön seurakunta on aloittanut toimintansa Kirkosta ei ole tehty varsinaista kiinteistöarviota. Yleisauktorisoitu kiinteistöarvioija on laatinut kirkosta arviolausunnon. Lausunto käsittää kirkkorakennuksen nykyhinnan määrittämisen. Lausunnon mukaan kirkkorakennukselle ei voida määrittää normaaleilla ja yleisesti käytetyillä arviointimenetelmillä IVS 2003 mukaista ns. markkina-arvoa. Arviomies on arvioinut tontin ja sillä olevan kirkkorakennuksen markkina-arvon lähinnä kustannusarvomenetelmällä. Kauppa-arvomenetelmää ei voida käyttää, koska Suomessa ei ole myyty varsinaisia kirkkorakennuksia. Kustannusarvomenetelmää käytettäessä rakennukselle määritetään ensin ns. uudishinta, josta voidaan laskennallisesti määrittää nykyhinta jolloin ikä, käyttökelpoisuus ja kuluneisuus huomioidaan vähentävinä tekijöinä sekä tehdyt peruskorjaukset ja kunnostustoimenpiteet korottavana tekijänä. Vuosina on tehty merkittävä peruskorjaus. Edellä mainituilla perusteilla arviomies on arvioinut tontin ja siinä olevan kirkkorakennuksen hintaan euroa. Arvion tarkkuus %. Seurakuntayhtymän kirkkorakennuksen tasearvo on euroa ja urkujen kirjanpitoarvo euroa. Toiminta-aikainen keskimääräinen käyttökulu ilman henkilöstökuluja 10 vuoden ajalta on n euroa/vuosi. Katolinen Kirkko Suomessa on tehnyt Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle Männistön vanhasta kirkosta päivätyn euron kirjallisen tarjouksen. Esityslistan liite nro 5. Tarjous sisältää kirkkorakennuksen ja tontin. Tarjousneuvotteluissa urut on sisällytetty kiinteistökauppaan. Taideteokset ja irtaimisto ei sisälly hintaan. Tarjous vastaa yleisauktorisoidun kiinteistöarvioijan lausuntoa hintaarviosta, joten tarjous voitaneen hyväksyä. Tarjous ei sisällä ehtoja ja ostaja on valmis ostamaan kiinteistön nykyisessä kunnossa.

10 10 Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Männistön vanha kirkko ei ole kirkkolain 14 luvun 2 :n mukainen kirkkorakennus, koska sitä ei ole alun perin rakennettu kirkoksi. Näin ollen sen käyttämättä jättämistä ei tarvitse erikseen alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Männistön vanhan kirkon myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tontti ja siinä oleva kirkkorakennus myydään Katolinen Kirkko Suomessa euron kauppahinnalla, 2. että urkulehterillä olevat urut sisällytetään kauppaan, 3. että taideteokset ja muu irtaimisto eivät sisälly kauppaan, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi 6. että pyydetään myyntiä koskeva lausunto Männistön seurakuntaneuvostolta. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 72 PENKEREEN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän toimitilakiinteistöt laitetaan myyntiin: Kaavin vanha pappila, Kettulan seurakuntakoti, Inkilänmäen seurakuntatalo, Penkereen leirikeskus, Nimenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Hatunkiven leirialue ja Männistön Vanha kirkko.

11 11 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti arvioituttaa kiinteistöjen arvot asiantuntijoilla. Samalla päätettiin ko. kiinteistöjen myyntiin laittaminen kohteittain kiinteistönvälitysliikkeiden kautta. Myyntejä on toteutettu viime vuoden aikana ja seuraavista myyntikohteista on yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätökset: Päivärannan seurakuntatalo (YKV ) Pajulahden kesäkoti/pappilanniemi (YKV ) Vehmersalmen pappila (YKV ) Inkilänmäen seurakuntatalo (YKV ) Penkereen leirikeskus on ollut myynnissä toukokuusta 2012 lähtien Kiinteistömaailma / Kuopion Kodit Oy:llä. Välitysliike on markkinoinut kiinteistöä Asuntotori- lehdessä kuvallisilla ilmoituksilla. Internetissä myynti-ilmoitus on ollut Kiinteistömaailman, Jokakodin ja Etuoven portaaleissa. Paikan päällä on pidetty yleisesittelyjä 3 kpl yksittäisesittelyjä 11 kpl ja uusintaesittelyjä 2 kpl. Leirikeskus sijaitsee Kuopion kaupungin Rytkyn kylässä sijaitsevalla Rytkyn tilalla RN:o 2:50, osoitteessa Joutenjärventie Kuopio. Kiinteistötunnus on Leirikeskusta on markkinoitu vaihtoehtoisesti n. 5 ha:n suuruisella määräalalla tai n. 10,5 ha:n suuruisella määräalalla. Määräalalla sijaitsevat seuraavat rakennukset: 1. Päärakennus - rakennusvuosi bruttoala 448 m2 - tilavuus 840 m3 - perusparannukset 1968 ja Entinen navettarakennus ja siihen liittyvä majoitusosa / opetustila - rakennusvuosi perusparannus bruttoala 1114 m2 3. Riihikappeli - rakennettu bruttoala 29 m2 4. Maakellari 5. Rantasauna n. 25 m2 6. Riihi- / varastorakennus Päärakennuksesta on Kuopion Kiinteistötekniikan tekemä kuntotarkastus, josta laadittu raportti Käyttövesiliittymä on vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta. Jätevedet on johdettu Rytkyn leirikeskuksen jätevesipuhdistamolle.

12 12 Myynnin kohteena olevalla määräalalla olevista viljelypelloista on voimassa olevat vuokrasopimukset 4,33 ha:n alasta, jonka vuokrasopimus päättyy ja 2,0 ha:n alasta, jonka vuokrasopimus päättyy Leirikeskuksesta on laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvio n. 4-5 ha:n määräalasta euroa ja n. 10,5 ha:n määräalasta euroa. Arvion tarkkuus on n. +/- 20 %. Arvio on nähtävänä kokouksessa. Toiminta-aikaiset käyttökulut em. kiinteistöllä ovat olleet n euroa/vuosi. Kohteesta on tullut neljä tarjousta, määräaloihin sisältyvät edellä luetellut rakennukset: euroa, n. 10,5 ha:n määräalasta euroa, n. 10,5 ha:n määräalasta euroa, n. 5 ha:n määräalasta euroa, n. 10,5 ha:n määräala Kolmensadanviidenkymmenentuhannen euron ( ) ostotarjouksen ovat tehneet toisena ostajana Petri Mikkonen (omistusosuus avoin) ja toisena ostajana Ria Koikkalaisen jakamaton kuolinpesä tai Tytti ja Jere Mikkonen (omistusosuus avoin) n. 10,5 ha:n määräalasta ja sillä sijaitsevista rakennuksista. Määräalan ja rakennusten sijainti käy ilmi esityslistan liitteenä nro 6 olevasta kartasta. Tarjous on nähtävillä kokouksessa. Ostajien omistusosuudet määritetään ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Ostotarjoukseen on kirjattu lisäksi seuraavat ehdot: 1. Ostajalla on oikeus käyttää Rytkyn leirikeskuksen jätevesipuhdistamoa saakka 2. Ostajalla on oikeus saada tarvittaessa ennen kauppakirjan allekirjoitusta kaupan kohde vuokratuksi käyttökulujen arvolla. Vuokraaminen tulee kyseeseen siinä tapauksessa, mikäli ostajien nykyisen asunnon kauppa toteutuu ennen Penkereen kauppakirjan allekirjoitusta. Edellä mainitut ehdot voitaneen ottaa huomioon kauppakirjassa ja niillä ei ole vaikutusta kauppahintaan. Tarjous vastaa auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviota, joten tarjous siihen liittyvine ehtoineen voitaneen hyväksyä. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Penkereen myynitiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

13 13 1. että liitteestä 6 ilmenevä n. 10,5 ha:n suuruinen määräala seurakuntayhtymän omistamasta Rytky nimisestä tilasta kiinteistötunnus ja sillä sijaitsevat rakennukset myydään Petri Mikkoselle (omistusosuus avoin) ja Ria Koikkalaisen jakamattomalle kuolinpesälle tai Tytti ja Jere Mikkoselle (omistusosuus avoin) euron kauppahinnalla, 2. että ostajien omistusosuudet määritetään myöhemmin, kuitenkin ennen kauppakirjan allekirjoittamista, 3. että ostajilla on oikeus käyttää Rytkyn leirikeskuksen jätevesipuhdistamoa saakka, 4. että ostajalla on oikeus saada tarvittaessa kaupan kohde vuokralle käyttökulujen arvolla ennen kauppakirjan allekirjoitusta, 5. että määräalalla olevien viljelypeltojen vuokralaisten vuokrasopimukset niine oikeuksineen ja velvollisuuksineen siirtyvät ostajalle kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen, 6. että ostajat vastaavat määräalan lohkomiskustannuksista, 7. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 8. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 73 ROIKKA 117 HUVILATONTIN MYYNTI Irja Huttunen on tehnyt euron ostotarjouksen vuokraamastaan n m 2 :n määräalasta Tarvaskallion tilalta kiinteistötunnus , joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Roikka nro 117. Voimassa oleva 2000m 2 :n vuokrasopimus päättyy Ostotarjous joka on päivätty sekä kartta, josta ilmenee määräalan sijainti, ovat esityslistan liitteenä 7. Tarvaskallion tilalla on tehty katselmus Katselmuksessa on todettu, että määräala voidaan myydä ympäristö ja yleiskaava huomioiden n m² suuruisena.

14 14 Auktorisoitu kiinteistöarvioija on tehnyt määräalasta arvion. Arvion mukaan 3000 m2:n suuruisen määräalan arvo on n euroa. Lisämaan arvoksi kiinteistöarvioija esittää 3000 m2:n ylittävältä osalta 5,88 euroa/m2. Tarkempi rajan paikka määritellään maanmittaustoimituksessa paikan päällä. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m2, jonka lisäksi lisämaata voidaan myydä mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on mahdollista. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan erikseen käypä hinta. Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä / uudelleen vuokrauksessa noudatetaan mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteistaan perimiä hintoja. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Irja Huttuselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Tarvaskallio nimisestä tilasta n m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Roikka nro 117 seuraavin ehdoin: 1. että 3000 m2:n suuruisen määräalan hinta on euroa 2. että 3000 m2:n ylittävällä osalla lisämaan hinta on 5,88 euroa/m2 3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

15 15 74 POUKAMAN LEIRIKESKUKSEN EMÄNNÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Eila Hiltusen Poukaman leirikeskuksen emännän virkaan alkaen. Eila Hiltusen kieltäytymisen varalle valittiin Elisa Heikkinen. Emännän virka täytettiin kuuden kuukauden koeajalla. Eila Hiltunen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 8 olevan kirjelmän, jossa hän ilmoittaa haluavansa palata entiseen tehtäväänsä Riistaveden seurakuntatalon emännän virkaan Järvi- Kuopion seurakuntaan. Viran täyttöön sovellettiin kuuden kuukauden koeaikaa. Koeaikana sekä työntekijällä että työnantajalla on oikeus lopettaa virkasuhde. Eila Hiltunen on ilmoittanut kirjallisesti jättävänsä emännän viran koeajalla. Emännän virka on edelleen perusteltua täyttää. Virkaan voidaan kutsua aikanaan varalle valittu Elisa Heikkinen tai virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi. Hallintojohtajan käsityksen mukaan virka voitaisiin täyttää haettavaksi julistamatta ja valita siihen varasijalle valittu Elisa Heikkinen. Valinnassa voitaisiin noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa. Elisa Heikkinen on hyväksynyt koeajan käyttämisen. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että todetaan Eila Hiltusen virkasuhteen päättyneen koeajalla, 2. että emännän virkaan valitaan Elisa Heikkinen ja 3. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 75 HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hallintoviraston henkilöstöjärjestelyistä henkilöstöpäällikkö Raili Pursiaisen jäätyä virkavapaalle henkilöstöpäällikön virasta väliseksi ajaksi siirtyäkseen hoitamaan Järvi-Kuopion kappalaisen viransijaisuutta. Henkilöstöpäällikön viransijaisuutta on hoitanut hallintosihteeri Arja Keränen. Hallintosihteerin viransijaisuutta on vastaavana aikana hoitanut Tuomiokirkkoseurakunnan toimistosihteeri Raija Luomanperä. Myös toimistosihteerillä on ollut sijainen. Raili Pursiainen on ainoana hakijana hakenut Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen virkaa. Todennäköisesti Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto tulee valitsemaan hänet kappalaisen virkaan. Seurakuntaneuvosto päättää kappalaisen viran täytöstä Raili Pursiainen on anonut

16 16 virkavapautta väliseksi ajaksi hoitaakseen Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen viransijaisuutta edellyttäen, että Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa hänelle virkamääräyksen. Hallintojohtaja myöntää virkavapauden, mikäli tuomiokapituli antaa virkamääräyksen. Henkilöstöpäällikön virka on välttämätöntä täyttää. Virkaa ei voida kuitenkaan julistaa haettavaksi ennen kuin Raili Pursiaiselle on myönnetty siitä ero. Tässä vaiheessa on perusteltua jatkaa sijaisjärjestelyjä. Arja Keränen on ilmoittanut olevansa käytettävissä henkilöstöpäällikön sijaiseksi ja Raija Luomanperä hallintosihteerin sijaiseksi. Asiasta on sovittu myös tuomiorovastin kanssa ja myös Tuomiokirkkoseurakunta tarvitsee toimistosihteerille sijaisen. Sijaisuudet voitaisiin täyttää väliseksi ajaksi. Tänä aikana selviää myös julistetaanko henkilöstöpäällikön virka haettavaksi. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että avoimeksi tulevien virkojen sijaisuudet täytetään esitetyn mukaisesti, 2. että vs. henkilöstöpäälliköksi väliseksi ajaksi määrätään Arja Keränen ja hänen palkkauksensa määräytyy vaativuusryhmä 603 mukaisesti ja peruspalkaksi määrätään 3 636,81 euroa ja 3. että vs. hallintosihteeriksi väliseksi ajaksi määrätään Raija Luomanperä ja hänen palkkauksensa määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti ja peruspalkaksi määrätään 2 223,11 euroa. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 76 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUDELLE M & V SOFTWARE OY:N VALITUKSEEN Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli M & V Softwaren oikaisuvaatimusta, joka koski hallintojohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseksi. Kirkkoneuvosto päätti hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana. M & V Software on tehnyt hankintapäätöksestä valituksen Markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on pyytänyt seurakuntayhtymältä vastinetta valitukseen mennessä. Markkinaoikeuden kirjelmä on esityslistan liitteenä 9. Hallintojohtaja on ollut yhteydessä Markkinaoikeuteen ja tiedustellut mahdollisuutta antaa vastine vasta pidettävän kokouksen jälkeen. Tähän olisi tarvittu asiaa käsittelevän tuomarin lupa joten hallintojohtaja laati vastineen omissa nimissään. Vastine on esityslistan liitteenä 10. Vastine on laadittu oikaisuvaatimuksesta annetun vastineen pohjalta.

17 17 Hallintojohtaja ehdottaa, - että vastine merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 77 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomuksen laatiminen on seurakunnille ja seurakuntayhtymille vapaaehtoista. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saisivat sen avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön kehittämistyön pohjaksi. Henkilöstökertomus vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 11. Henkilöstöasian johtokunta käsitteli henkilöstökertomusta Johtokunta hyväksyi kertomuksen ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan VS. henkilöstöpäällikkö Arja Keränen esittelee henkilöstökertomusta tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että henkilöstökertomus vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 78 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt eron nuorisotyönohjaaja Erno Kääriäiselle Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta lukien ja todennut, että nuorisotyönohjaaja Tuomo Kantele jatkaa viransijaisuudessa asti. Seurakuntaneuvosto käsitteli nuorisotyönohjaajan viran täyttämistä.ja päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran täyttämiseksi vakinaisesti. Seurakuntaneuvosto katsoo, että viran on täyttäminen on välttämätöntä Järvi- Kuopion seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyön toteuttamiseksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa auki luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtajan käsityksen mukaan viran täyttäminen on perusteltua.

18 18 Hallintojohtaja ehdottaa, - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään nuorisotyönohjaajan virka vakinaisesti lukien. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 79 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Järvi Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto myönsi eron nuorisotyönohjaaja Arja Lahdelle Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta lukien. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää nuorisotyönohjaajan virka. Esitystään seurakuntaneuvosto perustelee sillä, että viran täyttäminen on välttämätöntä Järvi-Kuopion seurakunnan perhe-, lapsi- ja varhaisnuorisotyön toteuttamisen turvaamiseksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa auki luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtaja käsityksen mukaan viran täyttäminen on perusteltua. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään nuorisotyönohjaajan virka. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 80 PUIJON SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsi Puijon seurakunnan seurakuntapastorin Heikki Hyvärisen Männistön seurakunnan kappalaisen virkaan.. Puijon seurakunta pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää seurakuntapastorin virka, joka vapautunee 1.6. alkaen Heikki Hyvärisen siirtyessä Männistön seurakunnan kappalaiseksi. Seurakunta on todennut säästösuunnitelmassa, että se on valmis luopumaan toisesta kappalaisen virasta Pekka Niemisen jäädessä eläkkeelle lähivuosina Puijon seurakunnan käsityksen mukaan tässä vaiheessa seurakuntapastorin viran täyttäminen on perusteltua yhtäältä seurakunnan toiminnan kannalta ja toisaalta siksi, että seurakunnassa voitaisiin valmistella ja suunnitella papiston työnjakoa ja tehtäviä siinä tilanteessa, kun yhdestä virasta luovutaan.

19 19 Johtoryhmä käsitteli asiaa Johtoryhmä puolsi seurakuntapastorin viran täyttämistä. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Puijon seurakunta oikeutetaan täyttämään seurakuntapastorin virka. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 81 KERTOMUS IT- ALUEEN TIETOHALLINNON JA TIETOTURVALLISUUDEN TARKASTUKSES- TA Itä-Suomen IT alueen isäntäseurakunnan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastajat ovat tarkastaneet Itä-Suomen IT-aluekeskuksen tietohallintoa ja tietoturvallisuutta. Tarkastus on suoritettu Tarkastuksesta on annettu lausunto. Seuraavin asioiden on todettu olevan kunnossa: 1.1 Resursointi 1.3 Yhteistyökumppanit ja ulkoisten palveluiden hallinta 2.1 Tietoverkkojen käyttäminen ja kehittäminen 3.1 Työasemien sovellukset ja käyttöjärjestelmät 3.2 Työasemien käyttäminen 3.3 Työasemien hallinta osa-alueitten osalta. 4.1 Palvelinten sovellukset ja käyttöjärjestelmät 4.2 Palvelinten hallinta 5.2 Käyttöoikeuksien henkilökohtaisuus Kokonaisuutena tarkastellen IT-alueen tietohallinto ja tietoturva ei tarkastushetkellä täytä kirkon yleisten tietoturvamääräysten mukaisia siirtymätason tai perustason vaatimuksia seuraavista syistä: 1. Tietojen luokittelua ja elinkaarenhallintaa ei ole tässä vaiheessa asianmukaisesti määritelty vaan tämä on tehty ainoastaan viittauksina kirkon standardiin. Keskustelujen perusteella pääsyä luottamukselliseen tietoon rajataan pääsynvalvonta mekanismein. Kaikki tieto tallennetaan verkkolevyille, jonka pääsyä on rajattu. Asianmukaista dokumentaatiota aiheesta ei ollut, mikä olisi kuvannut tietojen luokittelun ja sen elinkaaren hallinnan. 2. Prosessien kuvaus on kesken mutta kuvausten työstäminen on käynnissä. 3. IT-aluekeskuksella ei ole valmiussuunnitelmaa. 4. Suojeltavia kohteita ei ole tunnistettu. Koska prosessit ovat kesken, myöskään tätä ei ole toteutettu. Koko palvelinympäristö on kriittinen. 5. Varmistukset otetaan joka päivä varmistuspalvelimelle muuttuneita. Viikonloppuna otetaan full backup, josta tehdään myös nauhakopio. Nauhat tulee aika-ajoin tarkistaa, että sinne on tieto tallentunut 6. Käyttöoikeuksien läpikäynti esimiesten vastuulla, mutta valvontaa tässä ei ole. Voisiko IITA lähettää listan aktiivisista käyttäjistä esimiehille, jotka velvoitettaisiin kuittaamaan lista?

20 20 Tarkastuskertomus on esityslista liitteenä 12. IT-alueen johtokunta käsitteli tarkastuskertomusta Johtokunta päätti antaa kertomuksen tiedoksi It-alueen seurakunnille. Hallintojohtaja ehdottaa, - että tarkastuskertomus merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 82 ITÄ-SUOMEN IT-ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Kuopion seurakuntayhtymä toimii Itä-Suomen IT-aluekeskuksen isäntäseurakuntana. Aluekeskus tuottaa palveluja 44 seurakuntataloudelle. Aluekeskuksen toimintaa ohjaa ja johtaa johtokunta. Johtokunnan johtosäännön 6 :n 4 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä aluekeskuksen tilinpäätös ja toimittaa se määräaikaan mennessä jäsenseurakunnille ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä vahvistaa vuosittain sopijaseurakuntien maksuosuudet. Johtosäännön 6 :n 5. kohdan mukaan johtokunta laatii aluekeskuksen toimintakertomuksen ja toimittaa sen jäsenseurakunnille ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle. Talousarvio vuodelle 2012 on laadittu isäntäseurakunnan talousarvioraamia noudattaen. Talousarvio on ylittynyt henkilöstökulujen ( e), palvelujen oston ( e) ja vuokramenojen (12.122) osalta. Menojen ylitys on yhteensä e. Lopullinen maksuosuus on 1,56 e/jäsen (talousarvion mukaan 1,38). Palkkojen ylitys johtuu teknisestä pitämättömien lomien lomarahojen jaksotuksesta. Palvelujen ostojen ylitys johtuu tietoliikennemaksuista. Talousarviossa ei ole huomioitu kirkkoverkkoliittymien kahdennoksia (huomioitu 2013 talousarviossa). Palvelujen ostojen ylitys johtuu varmistusjärjestelmän vaihdosta (Veeam, johtokunnan päätös ). IT-alueen johtokunta käsitteli toimintakertomusta ja tilinpäästöstä Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja päätti antaa ne tiedoksi jäsenseurakunnille. Toimintakertomusluonnos ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä 13. Hallintojohtaja ehdottaa, - että toimintakertomus ja tilinpäätös merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 21 83 MIKKO KARTTUSEN MATKA-AVUSTUSANOMUS Mikko Karttunen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 14 olevan kirjelmän, jossa hän anoo 500 euron matka-avustusta Roomaan suuntautuvaan koulutusmatkaansa. Karttunen kertoo olevansa nuori aineenopettaja Kuopion lyseon lukiosta ja opettavansa lukion kansallisessa opetusohjelmassa evankelisluterilaista uskontoa ja psykologiaa sekä kansainvälisessä IB - opetusohjelmassa tiedonteoriaa. Syksyllä 2012 avautui kaikille Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n jäsenille mahdollisuus hakea kesäkoulutukseen Rooman Villa Lanteen. Villa Lantessa toimii Suomen Rooman instituutti, joka on suomalaisen tutkimuksen ja kulttuurin tukikohta. Kymmenistä hakijoista kurssille valittiin kahdeksan hakijaa, joista Karttunen on yksi. Itä-Suomesta valittiin vain kaksi opettajaa. Mikko Karttunen ilmoittaa kuuluvansa Tuomiokirkkoseurakuntaan. Työnsä kautta hän kertoo tekevänsä yhteistyötä Kuopion eri seurakuntien kanssa ja hän on työskennellyt aikaisemmin myös seurakuntayhtymän leirikeskuksissa kesäisäntänä. Karttunen hakee 500 euron matka-avustusta kattamaan matkasta aiheutuvia kustannuksia. Koulutukseen valitut vastaavat itse kaikista matkoihin liittyvistä kustannuksista. Koulutuksen tavoitteena on hyödyntää laajasti Villa Lanten painopistealuetta, joka on antiikin tutkimus. Tarkoitus on opiskella Rooman historian eri vaiheita uskonnon näkökulmasta. Yhtenä kurssin tavoitteena onkin tuottaa oppimateriaaleja uskontoa opettavien tarpeisiin. Karttunen lupaa luovuttaa kurssilla tehtyä oppimateriaalia Kuopion seurakuntien käyttöön, mikäli hän saa matkaansa tukea.yhteiseltä kirkkoneuvostolta.. Kurssilla käsitellään antiikin ja keskiajan lisäksi myös nykyajassa vaikuttavia teemoja kuten katolista kirkkoa nykypäivänä ja ekumeniaa. Hallintojohtaja käsityksen mukaan avustuksen myöntämiselle ei ole perusteita. Hallintojohtaja ehdottaa, - että avustusanomus hylätään. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 84 ERÄIDEN KIRKONKIRJOJEN TALLETTAMINEN JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTOON Vuosien 2011 ja 2013 alussa toteutuneiden seurakuntaliitosten seurauksena lakkautettujen Juankosken, Säyneisen, Muuruveden, Kaavin, Karttulan, Tuusniemen ja Nilsiän seurakuntien kirkonkirjat ja niihin liittyvät tehtävät siirtyivät Kuopion seurakuntien keskusrekisterin vastuulle. Koska

22 22 kirkonkirjoja ei ole voitu tilan puutteen vuoksi siirtää keskusrekisterin tiloihin, niitä on edelleen säilytetty lakkautettujen seurakuntien tiloissa. Sukuselvitysten laatimiseen on käytetty pääsääntöisesti kirkonkirjoista otettuja mikrofilmejä. Tällä hetkellä käynnissä oleva kirkonkirjojen digitointi mahdollistaa fyysisten kirjojen käytöstä luopumisen kokonaan. Lakkautettujen seurakuntien tiloissa olevien kirkonkirjojen säilytystä, kuntoa tai niiden käyttöä ei voida valvoa Kuopiosta käsin. Kirjojen säilytys seurakuntien tiloissa rajoittaa myös tilojen käyttöä muihin tarkoituksiin. Näistä syistä olisi tarkoituksenmukaista, että kyseiset kirkonkirjat siirrettäisiin digitoinnin jälkeen Joensuun maakunta-arkistoon. Maakuntaarkistoon siirretyt kirkonkirjat pysyvät edelleen seurakuntayhtymän omaisuutena. Kyse on ainoastaan kirjojen talletuksesta. Arkistolaitoksen ohjeiden mukaan 40 vuotta vanhemmat kirkonkirjat, jotka on digitoitu, voidaan tallettaa säilytettäväksi maksutta. Muut seurakuntien arkistoihin kuuluvat, pysyvästi säilytettävät asiakirjat voidaan tallettaa maksutta, jos ne ovat 100 vuotta vanhempia. Tarkoituksenmukaista olisi, että arkistolaitokseen siirrettäisiin lakkautetuista seurakunnista kaikki se materiaali, joka voidaan tallettaa sinne maksutta. Muu väestörekisteri- ja kirkonkirja-arkisto siirrettäisiin keskusrekisteriin. Tällä hetkellä päätös kirkonkirjojen tallettamisesta voitaisiin tehdä Juankosken, Säyneisen, Muuruveden, Kaavin, Karttulan ja Nilsiän seurakuntien osalta. Tuusniemen seurakunnan arkiston järjestäminen on arkistoluetteloiden tekemisen osalta vielä kesken, joten päätös Tuusniemen seurakunnan kirkonkirjojen tallettamisesta voitaisiin tehdä myöhemmin. Kirkkojärjestyksen 16 luvun 6 :n 2 momentin mukaan sataa vuotta vanhempia manuaalisia kirkonkirjoja ja seurakunnan arkistoon kuuluvia asiakirjoja sekä sataa vuotta nuorempia manuaalisia kirkonkirjoja, jotka on digitoitu osaksi kirkon yhteistä jäsenrekisteriä, voidaan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston suostumuksella tallettaa arkistolaitokseen. Tämä kirkkojärjestyksen pykälä ei ota suoraan kantaa siihen, mikä taho tekee päätöksen keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen tai seurakuntayhtymän muun arkiston tallettamisesta maakunta-arkistoon. Kirkonkirjat kuuluvat seurakuntayhtymässä keskusrekisterin vastuulle, joka puolestaan on yhteisen kirkkoneuvoston alainen yksikkö. Näin ollen on luontevaa, että myös päätöksen tallettamisesta tekee yhteinen kirkkoneuvosto. Tämä oli myös kirkkohallituksen seurakuntarekisterit-yksikön rekisterijohtajana toimineen Mikko Tähkäsen näkemys, kun asiaa tiedusteltiin häneltä. vt. Rekisterinjohtaja ehdottaa, 1. että keskusrekisterille annetaan lupa luovuttaa KJ 16 luvun 6 :n 2 momentin nojalla esityslistan liitteenä 15 olevan luettelon mukaiset Juankosken, Muuruveden, Säyneisen, Kaavin, Karttulan ja Nilsiän seurakuntien kirkonkirjat Joensuun maakunta-arkistoon 2. että rekisterinjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä mainittujen kirkonkirjojen talletussopimus Joensuun maakunta-arkiston kanssa. Vt. Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

23 23 85 SIIVOOJA-VAHTIMESTARI KIRSTI RÄISÄSEN ANOMUS Kallaveden seurakunnan siivooja-vahtimestari Kirsti Räisänen anoo palkatonta osa-aikaista virkavapautta (45 %) Kallaveden seurakunnan siivooja-vahtimestarin toimesta alkaen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen johdosta. Hallintojohtaja ehdottaa, - myönnetään palkaton osa-aikainen virkavapaus (45%) siivoojavahtimestari Kirsti Räisäselle. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 86 HALLINTOJOHTAJA TIMO KORHOSEN VUOSILOMA-ANOMUS Hallintojohtaja Timo Korhonen anoo oikeutta pitää jäljellä olevaa vuosilomaansa seuraavasti: Lomaoikeus Pidetty Jäljellä Ehdotus lomaksi Jää 38 pv pv 3 pv Hallintojohtajan vuosiloma hyväksyttiin. 87 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen diakonian johtokunnan pöytäkirja 3/ Yhteisen nuoriso- ja oppilaistotyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/ Henkilöstöasian johtokunnan pöytäkirja 2/2013 Hallintojohtaja ehdottaa, että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 88 MUUT ASIAT Kokous 8.4. peruutetaan ja seuraava kokous pidetään

24 24 89 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Raija Luomanperä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Eero Koivisto Tarja Saharinen

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 21.02 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2014 1 Aika Maanantaina 28.04.2014 klo 16.00 16.45 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Lakkapää

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 20.50 Paikka Virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Marjut

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Keskiviikko 20.4. klo 17.00 18.35 (Kahvitarjoilu klo 16.45) Paikka

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 22 Kirkkoneuvosto 3/2010 05.05.2010 22 21 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.05.2010 21 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 1 kappelineuvosto 14.3.2016 Sivu 1 Kokousaika: Maanantai 14.3.2016 klo 16.30 19.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Lamberg Jani, puheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2015 1/5 KOKOUSAIKA 17.3.2015 klo 18-19.15 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18:27 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2009 NRO 3/2009 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 26.3.2009 KOKOUSTIEDOT AIKA 26.3.2009 Torstai 18.15 20.45 PAIKKA Kiukaisten seurakuntakoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Haapanen Marketta Jalonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2011 Kirkkovaltuusto Kokousaika tiistaina 31.5.2011 klo 18.00 Kokouspaikka Lypsyniemen leirikeskus, Lypsyniementie 41 Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 15 Kokouksen avaus 16 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 20.2.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2017 1 Aika Ti 24.1.2017 klo 18.00 18.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 16 Kirkkoneuvosto 2/2014 7.4.2014 16 15 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 17.4.2014 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 Kokousaika Tiistai 27.5.2014 kello 16.30-17.04 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007

Lapinjärven seurakuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 3/2007 Yhteinen kirkkoneuvosto 10.05.2007 Lapinjärventie 24 a 07800 Lapinjärvi (019) 530 720 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3/2007 Aika: Torstaina 10.5.2007 kello 18.00 19.10 Paikka: Virastotalo, Lapinjärventie 24 A ASIALISTA 39 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 12.9.2011 klo 16.30-17.25. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot