KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/ 2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/ 2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika Maanantai klo Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Markku Huttunen jäsen poissa Matti Jantunen jäsen poissa Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen läsnä Tuula Merjola-Partanen jäsen läsnä :t Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä :t Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen poissa Taisto Toppinen jäsen poissa Eero Koivisto Jantusen varajäsen läsnä Tarja Saharinen Tiilikaisen varajäsen läsnä Antti Airas Huttusen varajäsen läsnä Upi Heinonen Toppisen varajäsen läsnä :t Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja poissa kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Kirsi Leino vs. kirkkoherra läsnä :t Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä :t Matti Pentikäinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä :t Arja Keränen vs. henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Raija Luomanperä vs.hallintosihteeri läsnä Muut kutsuttu Raimo Hakkarainen joht. oppilaitosteologi läsnä Aarne Laukkanen puistopäällikkö poissa Seppo Marjanen diakoniajohtaja läsnä Risto Voutilainen joht. sairaalasielunhoitaja läsnä Martti Sutinen kiinteistöpäällikkö läsnä 62- Riitta Immonen vt. lapsityönjohtaja poissa Irene Venejärvi perheasiain neuvottelu- poissa keskuksen johtaja Martti Ängeslevä tietohallintopäällikkö läsnä

2 2 Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 63 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eero Koivisto ja Tarja Saharinen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi lisäyksellä muut mahdolliset asiat kohdaksi VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n mukaan seurakunnassa on tilikaudelta laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :ssä tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä. Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Taloussäännön 25 :n mukaan seurakunnan tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja.

3 3 Vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat - toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja liitetiedot - ovat esityslistan liitteenä 1. Vuoden 2012 toimintatuottojen loppusumma on ,47 euroa ja toimintakulujen loppusumma ,87 euroa. Toimintatuottoja kertyi ,61 euroa eli 9,8 % enemmän kuin vuonna Toimintatuottojen kasvu aiheutui erilaisten maksutuottojen lisääntymisestä.. Verotuloja kertyi ,69 euroa mikä on 2,4 % vähemmän kuin vuonna 2011 ja euroa eli 2,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa oli arvioitu. Kirkollisverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 0,3 % ja yhteisöveron tuotto pieneni 24,7 %. Vuosikate on ,98 euroa positiivinen. Tilikauden tulos osoittaa ,90 euron alijäämää. Alijäämä aiheutuu verotulojen romahtamisesta. Vuosikate ei kata poistoja. Poistoeron ja varausten jälkeinen tilikauden tulos osoittaa ,93 euron alijäämää. Seurakuntayhtymän verotulojen kasvun hiipuminen ja kääntyminen laskuun marraskuussa 2012 antaa aihetta varovaisuuteen. Erityisesti kirkollisverotulojen kasvun hiipuminen on selkeä uhka seurakuntayhtymän taloudelle. Mikäli kirkollisverotulojen kehitys jatkuu lähivuosina vuoden 2012 kaltaisena, joudutaan investointisuunnitelmaa tarkastelemaan uudelleen ja henkilöstö- ja kiinteistöstrategiaan sisältyviä säästötoimenpiteitä nopeuttamaan konkreettisten säästöjen aikaansaamiseksi. Toteutuneet seurakuntaliitokset ja tiedossa oleva Maaningan seurakunnan liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään kiristää myös osaltaan seurakuntayhtymän taloutta. Ehdotus kirkkoneuvoston esitykseksi tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi on esitetty toimintakertomuksessa. Tilikauden alijäämä, ,93 euroa, esitetään kirjattavaksi oman pääoman tilikauden alijäämä-tilille. Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että vuoden 2012 tilinpäätös hyväksytään, 2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen, 3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi sekä 5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

4 4 66 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Hautausmaat hoidetaan verovaroin. Yksittäisten hautojen hoitoon ei voida käyttää verovaroja. Hautojen hoito kuuluukin omaisille. Haudat voidaan jättää myös seurakunnan hoidettaviksi. Tällöin hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston puitteissa. Hautainhoitorahasto on oma talousyksikkönsä. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain hautainhoitorahaston talousarvion ja tilinpäätöksen. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase vuodelta 2012 ovat toimintakertomus- ja tilinpäätösasiakirjan sivuilla Hautainhoitorahaston toimintatuotot vuodelta 2012 ovat ,79 euroa ja toimintakulut ,82 euroa. Tuloslaskelma osoittaa ,64 euron ylijäämää. Kirkkohallitus on ohjeissaan edellyttänyt hautainhoitorahaston hoitovastuun ilmoittamista. Hoitovastuu saadaan kertomalla keskimääräinen haudan vuosihoitohinta hoidettavana olevien hautapaikkojen lukumäärällä ja hoitoajalla. Vertaamalla hoitovastuuta hautainhoitorahaston pääomaan voidaan selvittää rahaston yli- tai alikatteisuus. Hautainhoitorahasto on vuoden 2012 lopussa euroa ylikatteinen. Tilintarkastajat suorittavat hautainhoitorahaston tilintarkastuksen seurakuntayhtymän tilintarkastuksen yhteydessä. Hallintojohtaja esittelee tilinpäätöstä yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksytään. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 67 NILSIÄN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Nilsiän seurakunta yhdistyi Järvi-Kuopion seurakuntaan ja osaksi Kuopion seurakuntayhtymää. Nilsiän seurakunnassa laaditaan vielä vuoden 2012 tilinpäätös. Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan laajentuneen seurakunnan yhteinen kirkkoneuvosto ja taloushallinnosta vastaava viranhaltija laativat ja allekirjoittavat yhdistyneiden seurakuntien tilinpäätöksen. Näin ollen Kuopion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja laativat ja allekirjoittavat Nilsiän seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta Tilintarkastuksen suorittavat Nilsiän seurakunnan kirkkovaltuuston valitsemat tilintarkastajat. Yhteinen kirkkovaltuusto vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä. Nilsiän seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 2. Toimintatuottojen loppusumma vuonna 2012 oli ,51 euroa ja toimintakulujen loppusumma ,02 euroa. Verotuloja kertyi 1

5 ,34 euroa, mikä on 4,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna Vuosikate on ,12 euroa miinuksella. Tilinpäätös osoittaa ,27 euron alijäämää. Tilikauden alijäämä ,27 esitetään kirjattavaksi oman pääoman alijäämä tilille. Hallintojohtaja ehdottaa 1. että Nilsiän seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2012 hyväksytään, 2. että yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoittaa tilinpäätöksen, 3. että tilinpäätös jätetään tilintarkastajien tarkastettavaksi ja 4. että tilinpäätös esitetään yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi sekä 5. että yhteiselle kirkkovaltuustolle tehdään toimintakertomukseen sisältyvä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 68 SÄHKÖLINJAN JOHTOALUEEN KÄYTTÖLUPA SÄYNEISEN PAPPILA Rn:o TILALLE Pohjois-Karjalan Sähkö Oy suunnittelee 0,4 kv pienjännitelinjan uusimista Juankosken kaupungin Säyneiskylän kylälle. Suunnitelman mukaan osa uusittavasta linjasta on seurakuntayhtymän omistaman tilan Säyneisen Pappila RN:o 11:7 alueella. Uusittava sähkölinja rakennetaan ilmajohtona saman tapaan kuin vanha linja on. Nykyinen linja on samalla paikalla ja rakennettu 1960-luvulla suullisella luvalla. Kirjallista lupaa tai sopimusta johtoalueelle ei ole olemassa. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy pyytää lupaa ko. sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle. Sähkölinjan vaatima alue ko. tilan osuudella on 240 m pitkä ja leveys 2 m. Lupaa uusittavalle johtoalueelle haetaan toistaiseksi eli niin pitkäksi aikaa kuin se sähkön jakelemiseksi on tarpeen. Esityslistan liitteenä 3 on lupasopimus ja kartta. Suunnitelman mukaan sähkölinjan alueelta on poistettava 4 kpl keskikokoisia puita, joista sähköyhtiö korvaa yhteensä 48 euroa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta pääti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle käyttöluvan myöntämistä esitetyllä tavalla.

6 6 Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n kanssa tehdään sähkölinjan vaatimalle johtoalueelle sopimus Säyneisen Pappila tilalle liitteen nro 3 mukaisesti, 2. että hyväksytään poistettavasta puustosta 48 euron korvaus ja 3. että päätös alistetaan tuomikapitulin vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 69 LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMINEN KYRÖNMÄKI TILALLE Seurakuntayhtymä omistaa Kuopion kaupungin Horsmastenlahden kylässä Kyrönmäki nimisen metsätilan Rn:o 2:17. Tilan pinta-ala on 99 ha. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ehdottaa mahdollisuutta muodostaa mainitulle Kyrönmäen tilalle n. 8,4 ha:n suuruinen luonnonsuojelulain mukainen yksityinen suojelualue. Luonnonsuojelualueen perustaminen perustuisi vapaaehtoiseen suojeluun ja olisi pysyvä. Suojelun tarkoituksena on metsäluonnon suojeleminen säilyttämällä alue luonnontilaisena. Alueella on n. 200 m pitkä luonnontilainen, Iso Patalampi -nimiseen lampeen rajoittuva jyrkänne sekä soistunutta, mutta osin hoidettua vanhempaa sekä nuorempaa talousmetsää. Perustettavan suojelualueen maapohjan omistus säilyisi seurakuntayhtymällä ja puusto jää kokonaan luonnontilaan eikä sitä saa hyödyntää mihinkään käyttötarkoituksiin. Suojelualue merkitään nurkkapaaluilla ja opastekylteillä erottaen viereisestä talousmetsäalueesta. Puustoa alueella on yht m3, josta tukkipuuta 1481m3 ja kuitupuuta 661 m3. Hehtaaria kohden puuston määrä on 255 m3. Seurakuntayhtymälle maanomistajana maksetaan aiheutuvista taloudellisista menetyksistä rauhoituskorvauksena yhteensä euroa. Korvaus vastaa puuston käypää arvoa. Arviossa puutavaralajien hintoina on käytetty 3 vuoden keskihintoja. Nykyisin alueelle ei saa metsänhakkuulupaa. Esityslistan liitteenä 4 on arvio puustosta ja sopimus sekä kartta. Sopimukseen on kirjattu käyttöoikeudet ja rajoitukset. Marjastus ja hyötysienien kerääminen sekä lainmukainen metsästys on alueella sallittu. Seurakuntayhtymän kannalta kyseisen alueen muodostaminen yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi on perusteltua, koska sen hyödyntäminen talousmetsänä ei ole mahdollista ja alueella olevasta puustosta saadaan käyvän arvon mukainen korvaus. Merkittävästi talousmetsää omistavana

7 7 seurakuntayhtymä on näin mukana luonnon monimuotoisia ympäristöjä säilyttävänä ja ympäristöarvoja kannattavana vaalijana. Seurakuntayhtymän omistuksessa on Kuopion Puijon luonnonsuojelualueella 102,9 hehtaarin suuruinen luonnonsuojelualue ja Rautalammin Hanhitaipaleen kylässä Murronniemi nimisellä tilalla n. 8,6 hehtaarin suuruinen suojelualue. Kirkkolain 9 luvun 1 :n mukaan luonnonsuojelualueen perustamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto, koska kiinteistöä koskevan rasitteen perustamista koskevaa päätösvaltaa ei ole ohje- tai johtosäännöllä siirretty muille hallintoelimille. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle luonnonsuojelualueen perustamista ja siitä saatavan korvauksen hyväksymistä. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että luonnonsuojelualueen perustaminen Kyrönmäen tilan koillisosassa olevalle n. 8,4 ha:n määräalalle esityslistan liitteen nro 4 mukaisesti hyväksytään ja 2. että rauhoitusmääräyksistä aiheutuvasta taloudellisesta menetyksestä puuston korvauksena hyväksytään euroa. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 70 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KESKUSSEURAKUNTATALON TULEVAISUUDEN NÄKYMIEN SELVITYKSEEN Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Strategian mukaan Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden näkymistä on laadittava selvitys vuoden 2013 aikana. Kiinteistöstrategiaan on linjattu vaihtoehdot, joista selvitys tehdään. Kiinteistöstrategiassa Keskusseurakuntatalon osalta on linjattu seuraavat vaihtoehdot: 1. Kiinteistön myydään ulkopuoliselle kiinteistösijoittajalle. Seurakuntayhtymä jää siihen vuokralaiseksi 10 vuodeksi. Kiinteistösijoittaja peruskorjaa rakennuksen nykyvaatimusten mukaiseksi. 2. Kiinteistön korkean osan muuttaminen vanhusten palveluasunnoiksi ja matala osa jää nykyiseen käyttöön Tuomiokirkkoseurakunnan kokoontumistiloiksi. 3. Kiinteistölle haetaan kaavamuutoksen kautta lisärakennusoikeutta ja koko kiinteistö muutetaan vanhusten palveluasunnoiksi.

8 8 4. Kiinteistön peruskorjaus omaan nykyiseen käyttöön ja korkean osan toimistokerroksista oman käytön ylimenevien tilojen vuokraaminen ulkopuoliseen käyttöön. Selvitystyöllä haetaan edellä mainittujen vaihtoehtojen kustannusvaikutukset (menot/tuotot), vaikutukset toimintaan/toimintojen jatkuminen ja aikataulu. Rasitteena Keskusseurakuntatalon kiinteistöllä on 52 autopaikan lunastusvelvoite. Selvitystyön kustannuksiksi on arvioitu euroa. Selvitystyölle ei ole vuoden 2013 talousarviossa määrärahaa, joten tarkoitukseen joudutaan hakemaan lisämääräraha vuoden 2013 talousarvioon.. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle lisämäärärahan myöntämistä selvitystyöhön. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että vuoden 2013 talousarvion investointiosaan myönnetään Keskusseurakuntatalon tulevaisuuden vaihtoehtojen selvitykseen euron lisämääräraha Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 71 MÄNNISTÖN VANHAN KIRKON MYYNTI Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän kiinteistöt laitetaan myyntiin: Kaavin vanha pappila, Kettulan seurakuntakoti, Inkilänmäen seurakuntatalo, Penkereen leirikeskus, Nimenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Hatunkiven leirialue ja Männistön vanha kirkko. Männistön vanhan kirkon myyntiasia käynnistyi Suomen Katolisen Kirkon kiinnostuksesta hankkia toimitila Itä-Suomesta. Myyntejä on toteutettu viimevuoden aikana ja seuraavista kiintesitöistä on olemassa yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätökset: Päivärannan seurakuntatalo (YKV ) Pajulahden kesäkoti/pappilanniemi (YKV ) Vehmersalmen pappila (YKV ) Inkilänmäen seurakuntatalo (YKV )

9 9 Männistön vanha kirkko sijaitsee Kuopion kaupunginosan Männistön kaupunginosan korttelissa 7 tontilla nro 5. Kirkon kiinteistötunnus on Osoite Lönnrotinkatu 24, Kuopio. Tontin pinta-ala on 1473,3 m2. Alueella on vahvistettu asemakaava kaavamerkinnällä Yk= kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue. Tontilla oleva kirkkorakennus: Bruttoala on 905,50 m2 ja huoneistoala 729,50 m2. Tilavuus on 3700 m3. Kirkko on rakennettu vuonna 1913 ja vuosina siihen on tehty merkittävä peruskorjaus. Pohjakerroksessa teknisten tilojen lisäksi on kerho- ja toimistohuoneita. Pohjakerroksen pinta-ala n. 350 m2. Ensimmäisessä kerroksessa on kirkkosali ja sakasti. Toisessa kerroksessa on urkuparvi ja lehteri. Rakennus on valmistunut Sisälähetysyhdistyksen rukoushuoneeksi ja vihitty kirkoksi vuonna Valtioneuvoston päätöksellä tuomiokirkkoseurakunnasta on erotettu Männistön seurakunta ja samalla päätöksellä Männistön kirkko määrätty seurakunnan väliaikaiseksi kirkoksi. Männistön seurakunta on aloittanut toimintansa Kirkosta ei ole tehty varsinaista kiinteistöarviota. Yleisauktorisoitu kiinteistöarvioija on laatinut kirkosta arviolausunnon. Lausunto käsittää kirkkorakennuksen nykyhinnan määrittämisen. Lausunnon mukaan kirkkorakennukselle ei voida määrittää normaaleilla ja yleisesti käytetyillä arviointimenetelmillä IVS 2003 mukaista ns. markkina-arvoa. Arviomies on arvioinut tontin ja sillä olevan kirkkorakennuksen markkina-arvon lähinnä kustannusarvomenetelmällä. Kauppa-arvomenetelmää ei voida käyttää, koska Suomessa ei ole myyty varsinaisia kirkkorakennuksia. Kustannusarvomenetelmää käytettäessä rakennukselle määritetään ensin ns. uudishinta, josta voidaan laskennallisesti määrittää nykyhinta jolloin ikä, käyttökelpoisuus ja kuluneisuus huomioidaan vähentävinä tekijöinä sekä tehdyt peruskorjaukset ja kunnostustoimenpiteet korottavana tekijänä. Vuosina on tehty merkittävä peruskorjaus. Edellä mainituilla perusteilla arviomies on arvioinut tontin ja siinä olevan kirkkorakennuksen hintaan euroa. Arvion tarkkuus %. Seurakuntayhtymän kirkkorakennuksen tasearvo on euroa ja urkujen kirjanpitoarvo euroa. Toiminta-aikainen keskimääräinen käyttökulu ilman henkilöstökuluja 10 vuoden ajalta on n euroa/vuosi. Katolinen Kirkko Suomessa on tehnyt Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymälle Männistön vanhasta kirkosta päivätyn euron kirjallisen tarjouksen. Esityslistan liite nro 5. Tarjous sisältää kirkkorakennuksen ja tontin. Tarjousneuvotteluissa urut on sisällytetty kiinteistökauppaan. Taideteokset ja irtaimisto ei sisälly hintaan. Tarjous vastaa yleisauktorisoidun kiinteistöarvioijan lausuntoa hintaarviosta, joten tarjous voitaneen hyväksyä. Tarjous ei sisällä ehtoja ja ostaja on valmis ostamaan kiinteistön nykyisessä kunnossa.

10 10 Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Männistön vanha kirkko ei ole kirkkolain 14 luvun 2 :n mukainen kirkkorakennus, koska sitä ei ole alun perin rakennettu kirkoksi. Näin ollen sen käyttämättä jättämistä ei tarvitse erikseen alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Männistön vanhan kirkon myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että tontti ja siinä oleva kirkkorakennus myydään Katolinen Kirkko Suomessa euron kauppahinnalla, 2. että urkulehterillä olevat urut sisällytetään kauppaan, 3. että taideteokset ja muu irtaimisto eivät sisälly kauppaan, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi 6. että pyydetään myyntiä koskeva lausunto Männistön seurakuntaneuvostolta. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 72 PENKEREEN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian vuosille Kiinteistöstrategia sisältää linjaukset säilytettävistä ja myytävistä kiinteistöistä sekä suunnittelujaksolla toteutettavista investoinneista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että seuraavat seurakuntayhtymän toimitilakiinteistöt laitetaan myyntiin: Kaavin vanha pappila, Kettulan seurakuntakoti, Inkilänmäen seurakuntatalo, Penkereen leirikeskus, Nimenpappilan leirikeskus, Syvänniemen pappila, Vehmersalmen rivitalo, Hatunkiven leirialue ja Männistön Vanha kirkko.

11 11 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti arvioituttaa kiinteistöjen arvot asiantuntijoilla. Samalla päätettiin ko. kiinteistöjen myyntiin laittaminen kohteittain kiinteistönvälitysliikkeiden kautta. Myyntejä on toteutettu viime vuoden aikana ja seuraavista myyntikohteista on yhteisen kirkkovaltuuston myyntipäätökset: Päivärannan seurakuntatalo (YKV ) Pajulahden kesäkoti/pappilanniemi (YKV ) Vehmersalmen pappila (YKV ) Inkilänmäen seurakuntatalo (YKV ) Penkereen leirikeskus on ollut myynnissä toukokuusta 2012 lähtien Kiinteistömaailma / Kuopion Kodit Oy:llä. Välitysliike on markkinoinut kiinteistöä Asuntotori- lehdessä kuvallisilla ilmoituksilla. Internetissä myynti-ilmoitus on ollut Kiinteistömaailman, Jokakodin ja Etuoven portaaleissa. Paikan päällä on pidetty yleisesittelyjä 3 kpl yksittäisesittelyjä 11 kpl ja uusintaesittelyjä 2 kpl. Leirikeskus sijaitsee Kuopion kaupungin Rytkyn kylässä sijaitsevalla Rytkyn tilalla RN:o 2:50, osoitteessa Joutenjärventie Kuopio. Kiinteistötunnus on Leirikeskusta on markkinoitu vaihtoehtoisesti n. 5 ha:n suuruisella määräalalla tai n. 10,5 ha:n suuruisella määräalalla. Määräalalla sijaitsevat seuraavat rakennukset: 1. Päärakennus - rakennusvuosi bruttoala 448 m2 - tilavuus 840 m3 - perusparannukset 1968 ja Entinen navettarakennus ja siihen liittyvä majoitusosa / opetustila - rakennusvuosi perusparannus bruttoala 1114 m2 3. Riihikappeli - rakennettu bruttoala 29 m2 4. Maakellari 5. Rantasauna n. 25 m2 6. Riihi- / varastorakennus Päärakennuksesta on Kuopion Kiinteistötekniikan tekemä kuntotarkastus, josta laadittu raportti Käyttövesiliittymä on vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta. Jätevedet on johdettu Rytkyn leirikeskuksen jätevesipuhdistamolle.

12 12 Myynnin kohteena olevalla määräalalla olevista viljelypelloista on voimassa olevat vuokrasopimukset 4,33 ha:n alasta, jonka vuokrasopimus päättyy ja 2,0 ha:n alasta, jonka vuokrasopimus päättyy Leirikeskuksesta on laadittu auktorisoidun kiinteistöarvioijan arvio n. 4-5 ha:n määräalasta euroa ja n. 10,5 ha:n määräalasta euroa. Arvion tarkkuus on n. +/- 20 %. Arvio on nähtävänä kokouksessa. Toiminta-aikaiset käyttökulut em. kiinteistöllä ovat olleet n euroa/vuosi. Kohteesta on tullut neljä tarjousta, määräaloihin sisältyvät edellä luetellut rakennukset: euroa, n. 10,5 ha:n määräalasta euroa, n. 10,5 ha:n määräalasta euroa, n. 5 ha:n määräalasta euroa, n. 10,5 ha:n määräala Kolmensadanviidenkymmenentuhannen euron ( ) ostotarjouksen ovat tehneet toisena ostajana Petri Mikkonen (omistusosuus avoin) ja toisena ostajana Ria Koikkalaisen jakamaton kuolinpesä tai Tytti ja Jere Mikkonen (omistusosuus avoin) n. 10,5 ha:n määräalasta ja sillä sijaitsevista rakennuksista. Määräalan ja rakennusten sijainti käy ilmi esityslistan liitteenä nro 6 olevasta kartasta. Tarjous on nähtävillä kokouksessa. Ostajien omistusosuudet määritetään ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Ostotarjoukseen on kirjattu lisäksi seuraavat ehdot: 1. Ostajalla on oikeus käyttää Rytkyn leirikeskuksen jätevesipuhdistamoa saakka 2. Ostajalla on oikeus saada tarvittaessa ennen kauppakirjan allekirjoitusta kaupan kohde vuokratuksi käyttökulujen arvolla. Vuokraaminen tulee kyseeseen siinä tapauksessa, mikäli ostajien nykyisen asunnon kauppa toteutuu ennen Penkereen kauppakirjan allekirjoitusta. Edellä mainitut ehdot voitaneen ottaa huomioon kauppakirjassa ja niillä ei ole vaikutusta kauppahintaan. Tarjous vastaa auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviota, joten tarjous siihen liittyvine ehtoineen voitaneen hyväksyä. Kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan kirkkovaltuuston päätös, joka koskee seurakunnan kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista tai luovuttamista, on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Penkereen myynitiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi,

13 13 1. että liitteestä 6 ilmenevä n. 10,5 ha:n suuruinen määräala seurakuntayhtymän omistamasta Rytky nimisestä tilasta kiinteistötunnus ja sillä sijaitsevat rakennukset myydään Petri Mikkoselle (omistusosuus avoin) ja Ria Koikkalaisen jakamattomalle kuolinpesälle tai Tytti ja Jere Mikkoselle (omistusosuus avoin) euron kauppahinnalla, 2. että ostajien omistusosuudet määritetään myöhemmin, kuitenkin ennen kauppakirjan allekirjoittamista, 3. että ostajilla on oikeus käyttää Rytkyn leirikeskuksen jätevesipuhdistamoa saakka, 4. että ostajalla on oikeus saada tarvittaessa kaupan kohde vuokralle käyttökulujen arvolla ennen kauppakirjan allekirjoitusta, 5. että määräalalla olevien viljelypeltojen vuokralaisten vuokrasopimukset niine oikeuksineen ja velvollisuuksineen siirtyvät ostajalle kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen, 6. että ostajat vastaavat määräalan lohkomiskustannuksista, 7. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 8. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 73 ROIKKA 117 HUVILATONTIN MYYNTI Irja Huttunen on tehnyt euron ostotarjouksen vuokraamastaan n m 2 :n määräalasta Tarvaskallion tilalta kiinteistötunnus , joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Roikka nro 117. Voimassa oleva 2000m 2 :n vuokrasopimus päättyy Ostotarjous joka on päivätty sekä kartta, josta ilmenee määräalan sijainti, ovat esityslistan liitteenä 7. Tarvaskallion tilalla on tehty katselmus Katselmuksessa on todettu, että määräala voidaan myydä ympäristö ja yleiskaava huomioiden n m² suuruisena.

14 14 Auktorisoitu kiinteistöarvioija on tehnyt määräalasta arvion. Arvion mukaan 3000 m2:n suuruisen määräalan arvo on n euroa. Lisämaan arvoksi kiinteistöarvioija esittää 3000 m2:n ylittävältä osalta 5,88 euroa/m2. Tarkempi rajan paikka määritellään maanmittaustoimituksessa paikan päällä. Yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut ne periaatteet ja hinnat, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Myytävien tonttien suuruus on 2000 m2, jonka lisäksi lisämaata voidaan myydä mikäli kaavan tai muun seikan vuoksi se on mahdollista. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan erikseen käypä hinta. Vuokrattujen rakennuspaikkojen myynnissä / uudelleen vuokrauksessa noudatetaan mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan huvilatonteistaan perimiä hintoja. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden myynnistä päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määräalan myyntiä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että Irja Huttuselle myydään Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän omistamasta Tarvaskallio nimisestä tilasta n m2:n määräala, joka vastaa seurakuntayhtymän rekisterissä olevaa huvilatonttia Roikka nro 117 seuraavin ehdoin: 1. että 3000 m2:n suuruisen määräalan hinta on euroa 2. että 3000 m2:n ylittävällä osalla lisämaan hinta on 5,88 euroa/m2 3. että ostaja vastaa tontin lohkomiskustannuksista, 4. että yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen ja hallintojohtaja Timo Korhonen valtuutetaan allekirjoittamaan myyntiä koskeva kauppakirja ja 5. että myyntipäätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

15 15 74 POUKAMAN LEIRIKESKUKSEN EMÄNNÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Eila Hiltusen Poukaman leirikeskuksen emännän virkaan alkaen. Eila Hiltusen kieltäytymisen varalle valittiin Elisa Heikkinen. Emännän virka täytettiin kuuden kuukauden koeajalla. Eila Hiltunen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 8 olevan kirjelmän, jossa hän ilmoittaa haluavansa palata entiseen tehtäväänsä Riistaveden seurakuntatalon emännän virkaan Järvi- Kuopion seurakuntaan. Viran täyttöön sovellettiin kuuden kuukauden koeaikaa. Koeaikana sekä työntekijällä että työnantajalla on oikeus lopettaa virkasuhde. Eila Hiltunen on ilmoittanut kirjallisesti jättävänsä emännän viran koeajalla. Emännän virka on edelleen perusteltua täyttää. Virkaan voidaan kutsua aikanaan varalle valittu Elisa Heikkinen tai virka voidaan julistaa uudelleen haettavaksi. Hallintojohtajan käsityksen mukaan virka voitaisiin täyttää haettavaksi julistamatta ja valita siihen varasijalle valittu Elisa Heikkinen. Valinnassa voitaisiin noudattaa kuuden kuukauden koeaikaa. Elisa Heikkinen on hyväksynyt koeajan käyttämisen. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että todetaan Eila Hiltusen virkasuhteen päättyneen koeajalla, 2. että emännän virkaan valitaan Elisa Heikkinen ja 3. että virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 75 HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖJÄRJESTELYT Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hallintoviraston henkilöstöjärjestelyistä henkilöstöpäällikkö Raili Pursiaisen jäätyä virkavapaalle henkilöstöpäällikön virasta väliseksi ajaksi siirtyäkseen hoitamaan Järvi-Kuopion kappalaisen viransijaisuutta. Henkilöstöpäällikön viransijaisuutta on hoitanut hallintosihteeri Arja Keränen. Hallintosihteerin viransijaisuutta on vastaavana aikana hoitanut Tuomiokirkkoseurakunnan toimistosihteeri Raija Luomanperä. Myös toimistosihteerillä on ollut sijainen. Raili Pursiainen on ainoana hakijana hakenut Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen virkaa. Todennäköisesti Järvi-Kuopion seurakuntaneuvosto tulee valitsemaan hänet kappalaisen virkaan. Seurakuntaneuvosto päättää kappalaisen viran täytöstä Raili Pursiainen on anonut

16 16 virkavapautta väliseksi ajaksi hoitaakseen Järvi-Kuopion seurakunnan V kappalaisen viransijaisuutta edellyttäen, että Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli antaa hänelle virkamääräyksen. Hallintojohtaja myöntää virkavapauden, mikäli tuomiokapituli antaa virkamääräyksen. Henkilöstöpäällikön virka on välttämätöntä täyttää. Virkaa ei voida kuitenkaan julistaa haettavaksi ennen kuin Raili Pursiaiselle on myönnetty siitä ero. Tässä vaiheessa on perusteltua jatkaa sijaisjärjestelyjä. Arja Keränen on ilmoittanut olevansa käytettävissä henkilöstöpäällikön sijaiseksi ja Raija Luomanperä hallintosihteerin sijaiseksi. Asiasta on sovittu myös tuomiorovastin kanssa ja myös Tuomiokirkkoseurakunta tarvitsee toimistosihteerille sijaisen. Sijaisuudet voitaisiin täyttää väliseksi ajaksi. Tänä aikana selviää myös julistetaanko henkilöstöpäällikön virka haettavaksi. Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että avoimeksi tulevien virkojen sijaisuudet täytetään esitetyn mukaisesti, 2. että vs. henkilöstöpäälliköksi väliseksi ajaksi määrätään Arja Keränen ja hänen palkkauksensa määräytyy vaativuusryhmä 603 mukaisesti ja peruspalkaksi määrätään 3 636,81 euroa ja 3. että vs. hallintosihteeriksi väliseksi ajaksi määrätään Raija Luomanperä ja hänen palkkauksensa määräytyy vaativuusryhmän 502 mukaisesti ja peruspalkaksi määrätään 2 223,11 euroa. Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 76 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUDELLE M & V SOFTWARE OY:N VALITUKSEEN Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli M & V Softwaren oikaisuvaatimusta, joka koski hallintojohtajan tekemää viranhaltijapäätöstä toiminnanohjausjärjestelmän hankkimiseksi. Kirkkoneuvosto päätti hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana. M & V Software on tehnyt hankintapäätöksestä valituksen Markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on pyytänyt seurakuntayhtymältä vastinetta valitukseen mennessä. Markkinaoikeuden kirjelmä on esityslistan liitteenä 9. Hallintojohtaja on ollut yhteydessä Markkinaoikeuteen ja tiedustellut mahdollisuutta antaa vastine vasta pidettävän kokouksen jälkeen. Tähän olisi tarvittu asiaa käsittelevän tuomarin lupa joten hallintojohtaja laati vastineen omissa nimissään. Vastine on esityslistan liitteenä 10. Vastine on laadittu oikaisuvaatimuksesta annetun vastineen pohjalta.

17 17 Hallintojohtaja ehdottaa, - että vastine merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 77 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomuksen laatiminen on seurakunnille ja seurakuntayhtymille vapaaehtoista. Henkilöstökertomuksen tavoitteena on, että luottamushenkilöt, johto ja henkilöstö saisivat sen avulla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa päätöksenteon ja henkilöstön kehittämistyön pohjaksi. Henkilöstökertomus vuodelta 2012 on esityslistan liitteenä 11. Henkilöstöasian johtokunta käsitteli henkilöstökertomusta Johtokunta hyväksyi kertomuksen ja päätti antaa sen tiedoksi yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteistyötoimikunta käsitteli henkilöstökertomuksen kokouksessaan VS. henkilöstöpäällikkö Arja Keränen esittelee henkilöstökertomusta tarkemmin kokouksessa. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että henkilöstökertomus vuodelta 2012 merkitään tiedoksi. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotukset hyväksyttiin. 78 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto on myöntänyt eron nuorisotyönohjaaja Erno Kääriäiselle Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta lukien ja todennut, että nuorisotyönohjaaja Tuomo Kantele jatkaa viransijaisuudessa asti. Seurakuntaneuvosto käsitteli nuorisotyönohjaajan viran täyttämistä.ja päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaajan viran täyttämiseksi vakinaisesti. Seurakuntaneuvosto katsoo, että viran on täyttäminen on välttämätöntä Järvi- Kuopion seurakunnan rippikoulu- ja nuorisotyön toteuttamiseksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa auki luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtajan käsityksen mukaan viran täyttäminen on perusteltua.

18 18 Hallintojohtaja ehdottaa, - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään nuorisotyönohjaajan virka vakinaisesti lukien. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 79 JÄRVI-KUOPION SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Järvi Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvosto myönsi eron nuorisotyönohjaaja Arja Lahdelle Järvi-Kuopion seurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta lukien. Samassa yhteydessä seurakuntaneuvosto päätti pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää nuorisotyönohjaajan virka. Esitystään seurakuntaneuvosto perustelee sillä, että viran täyttäminen on välttämätöntä Järvi-Kuopion seurakunnan perhe-, lapsi- ja varhaisnuorisotyön toteuttamisen turvaamiseksi. Yhteisen kirkkoneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti palvelussuhteen tullessa auki luvan sen täyttämiseen antaa yhteinen kirkkoneuvosto. Hallintojohtaja käsityksen mukaan viran täyttäminen on perusteltua. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Järvi-Kuopion seurakunta oikeutetaan täyttämään nuorisotyönohjaajan virka. Kirkkoneuvosto Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 80 PUIJON SEURAKUNNAN SEURAKUNTAPASTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN Männistön seurakunnan seurakuntaneuvosto valitsi Puijon seurakunnan seurakuntapastorin Heikki Hyvärisen Männistön seurakunnan kappalaisen virkaan.. Puijon seurakunta pyytää yhteiseltä kirkkoneuvostolta lupaa täyttää seurakuntapastorin virka, joka vapautunee 1.6. alkaen Heikki Hyvärisen siirtyessä Männistön seurakunnan kappalaiseksi. Seurakunta on todennut säästösuunnitelmassa, että se on valmis luopumaan toisesta kappalaisen virasta Pekka Niemisen jäädessä eläkkeelle lähivuosina Puijon seurakunnan käsityksen mukaan tässä vaiheessa seurakuntapastorin viran täyttäminen on perusteltua yhtäältä seurakunnan toiminnan kannalta ja toisaalta siksi, että seurakunnassa voitaisiin valmistella ja suunnitella papiston työnjakoa ja tehtäviä siinä tilanteessa, kun yhdestä virasta luovutaan.

19 19 Johtoryhmä käsitteli asiaa Johtoryhmä puolsi seurakuntapastorin viran täyttämistä. Hallintojohtaja ehdottaa, - että Puijon seurakunta oikeutetaan täyttämään seurakuntapastorin virka. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 81 KERTOMUS IT- ALUEEN TIETOHALLINNON JA TIETOTURVALLISUUDEN TARKASTUKSES- TA Itä-Suomen IT alueen isäntäseurakunnan Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastajat ovat tarkastaneet Itä-Suomen IT-aluekeskuksen tietohallintoa ja tietoturvallisuutta. Tarkastus on suoritettu Tarkastuksesta on annettu lausunto. Seuraavin asioiden on todettu olevan kunnossa: 1.1 Resursointi 1.3 Yhteistyökumppanit ja ulkoisten palveluiden hallinta 2.1 Tietoverkkojen käyttäminen ja kehittäminen 3.1 Työasemien sovellukset ja käyttöjärjestelmät 3.2 Työasemien käyttäminen 3.3 Työasemien hallinta osa-alueitten osalta. 4.1 Palvelinten sovellukset ja käyttöjärjestelmät 4.2 Palvelinten hallinta 5.2 Käyttöoikeuksien henkilökohtaisuus Kokonaisuutena tarkastellen IT-alueen tietohallinto ja tietoturva ei tarkastushetkellä täytä kirkon yleisten tietoturvamääräysten mukaisia siirtymätason tai perustason vaatimuksia seuraavista syistä: 1. Tietojen luokittelua ja elinkaarenhallintaa ei ole tässä vaiheessa asianmukaisesti määritelty vaan tämä on tehty ainoastaan viittauksina kirkon standardiin. Keskustelujen perusteella pääsyä luottamukselliseen tietoon rajataan pääsynvalvonta mekanismein. Kaikki tieto tallennetaan verkkolevyille, jonka pääsyä on rajattu. Asianmukaista dokumentaatiota aiheesta ei ollut, mikä olisi kuvannut tietojen luokittelun ja sen elinkaaren hallinnan. 2. Prosessien kuvaus on kesken mutta kuvausten työstäminen on käynnissä. 3. IT-aluekeskuksella ei ole valmiussuunnitelmaa. 4. Suojeltavia kohteita ei ole tunnistettu. Koska prosessit ovat kesken, myöskään tätä ei ole toteutettu. Koko palvelinympäristö on kriittinen. 5. Varmistukset otetaan joka päivä varmistuspalvelimelle muuttuneita. Viikonloppuna otetaan full backup, josta tehdään myös nauhakopio. Nauhat tulee aika-ajoin tarkistaa, että sinne on tieto tallentunut 6. Käyttöoikeuksien läpikäynti esimiesten vastuulla, mutta valvontaa tässä ei ole. Voisiko IITA lähettää listan aktiivisista käyttäjistä esimiehille, jotka velvoitettaisiin kuittaamaan lista?

20 20 Tarkastuskertomus on esityslista liitteenä 12. IT-alueen johtokunta käsitteli tarkastuskertomusta Johtokunta päätti antaa kertomuksen tiedoksi It-alueen seurakunnille. Hallintojohtaja ehdottaa, - että tarkastuskertomus merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 82 ITÄ-SUOMEN IT-ALUEEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 Kuopion seurakuntayhtymä toimii Itä-Suomen IT-aluekeskuksen isäntäseurakuntana. Aluekeskus tuottaa palveluja 44 seurakuntataloudelle. Aluekeskuksen toimintaa ohjaa ja johtaa johtokunta. Johtokunnan johtosäännön 6 :n 4 kohdan mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä aluekeskuksen tilinpäätös ja toimittaa se määräaikaan mennessä jäsenseurakunnille ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle sekä vahvistaa vuosittain sopijaseurakuntien maksuosuudet. Johtosäännön 6 :n 5. kohdan mukaan johtokunta laatii aluekeskuksen toimintakertomuksen ja toimittaa sen jäsenseurakunnille ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle. Talousarvio vuodelle 2012 on laadittu isäntäseurakunnan talousarvioraamia noudattaen. Talousarvio on ylittynyt henkilöstökulujen ( e), palvelujen oston ( e) ja vuokramenojen (12.122) osalta. Menojen ylitys on yhteensä e. Lopullinen maksuosuus on 1,56 e/jäsen (talousarvion mukaan 1,38). Palkkojen ylitys johtuu teknisestä pitämättömien lomien lomarahojen jaksotuksesta. Palvelujen ostojen ylitys johtuu tietoliikennemaksuista. Talousarviossa ei ole huomioitu kirkkoverkkoliittymien kahdennoksia (huomioitu 2013 talousarviossa). Palvelujen ostojen ylitys johtuu varmistusjärjestelmän vaihdosta (Veeam, johtokunnan päätös ). IT-alueen johtokunta käsitteli toimintakertomusta ja tilinpäästöstä Johtokunta hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja päätti antaa ne tiedoksi jäsenseurakunnille. Toimintakertomusluonnos ja tilinpäätös ovat esityslistan liitteenä 13. Hallintojohtaja ehdottaa, - että toimintakertomus ja tilinpäätös merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin.

21 21 83 MIKKO KARTTUSEN MATKA-AVUSTUSANOMUS Mikko Karttunen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 14 olevan kirjelmän, jossa hän anoo 500 euron matka-avustusta Roomaan suuntautuvaan koulutusmatkaansa. Karttunen kertoo olevansa nuori aineenopettaja Kuopion lyseon lukiosta ja opettavansa lukion kansallisessa opetusohjelmassa evankelisluterilaista uskontoa ja psykologiaa sekä kansainvälisessä IB - opetusohjelmassa tiedonteoriaa. Syksyllä 2012 avautui kaikille Suomen uskonnonopettajain liitto ry:n jäsenille mahdollisuus hakea kesäkoulutukseen Rooman Villa Lanteen. Villa Lantessa toimii Suomen Rooman instituutti, joka on suomalaisen tutkimuksen ja kulttuurin tukikohta. Kymmenistä hakijoista kurssille valittiin kahdeksan hakijaa, joista Karttunen on yksi. Itä-Suomesta valittiin vain kaksi opettajaa. Mikko Karttunen ilmoittaa kuuluvansa Tuomiokirkkoseurakuntaan. Työnsä kautta hän kertoo tekevänsä yhteistyötä Kuopion eri seurakuntien kanssa ja hän on työskennellyt aikaisemmin myös seurakuntayhtymän leirikeskuksissa kesäisäntänä. Karttunen hakee 500 euron matka-avustusta kattamaan matkasta aiheutuvia kustannuksia. Koulutukseen valitut vastaavat itse kaikista matkoihin liittyvistä kustannuksista. Koulutuksen tavoitteena on hyödyntää laajasti Villa Lanten painopistealuetta, joka on antiikin tutkimus. Tarkoitus on opiskella Rooman historian eri vaiheita uskonnon näkökulmasta. Yhtenä kurssin tavoitteena onkin tuottaa oppimateriaaleja uskontoa opettavien tarpeisiin. Karttunen lupaa luovuttaa kurssilla tehtyä oppimateriaalia Kuopion seurakuntien käyttöön, mikäli hän saa matkaansa tukea.yhteiseltä kirkkoneuvostolta.. Kurssilla käsitellään antiikin ja keskiajan lisäksi myös nykyajassa vaikuttavia teemoja kuten katolista kirkkoa nykypäivänä ja ekumeniaa. Hallintojohtaja käsityksen mukaan avustuksen myöntämiselle ei ole perusteita. Hallintojohtaja ehdottaa, - että avustusanomus hylätään. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 84 ERÄIDEN KIRKONKIRJOJEN TALLETTAMINEN JOENSUUN MAAKUNTA-ARKISTOON Vuosien 2011 ja 2013 alussa toteutuneiden seurakuntaliitosten seurauksena lakkautettujen Juankosken, Säyneisen, Muuruveden, Kaavin, Karttulan, Tuusniemen ja Nilsiän seurakuntien kirkonkirjat ja niihin liittyvät tehtävät siirtyivät Kuopion seurakuntien keskusrekisterin vastuulle. Koska

22 22 kirkonkirjoja ei ole voitu tilan puutteen vuoksi siirtää keskusrekisterin tiloihin, niitä on edelleen säilytetty lakkautettujen seurakuntien tiloissa. Sukuselvitysten laatimiseen on käytetty pääsääntöisesti kirkonkirjoista otettuja mikrofilmejä. Tällä hetkellä käynnissä oleva kirkonkirjojen digitointi mahdollistaa fyysisten kirjojen käytöstä luopumisen kokonaan. Lakkautettujen seurakuntien tiloissa olevien kirkonkirjojen säilytystä, kuntoa tai niiden käyttöä ei voida valvoa Kuopiosta käsin. Kirjojen säilytys seurakuntien tiloissa rajoittaa myös tilojen käyttöä muihin tarkoituksiin. Näistä syistä olisi tarkoituksenmukaista, että kyseiset kirkonkirjat siirrettäisiin digitoinnin jälkeen Joensuun maakunta-arkistoon. Maakuntaarkistoon siirretyt kirkonkirjat pysyvät edelleen seurakuntayhtymän omaisuutena. Kyse on ainoastaan kirjojen talletuksesta. Arkistolaitoksen ohjeiden mukaan 40 vuotta vanhemmat kirkonkirjat, jotka on digitoitu, voidaan tallettaa säilytettäväksi maksutta. Muut seurakuntien arkistoihin kuuluvat, pysyvästi säilytettävät asiakirjat voidaan tallettaa maksutta, jos ne ovat 100 vuotta vanhempia. Tarkoituksenmukaista olisi, että arkistolaitokseen siirrettäisiin lakkautetuista seurakunnista kaikki se materiaali, joka voidaan tallettaa sinne maksutta. Muu väestörekisteri- ja kirkonkirja-arkisto siirrettäisiin keskusrekisteriin. Tällä hetkellä päätös kirkonkirjojen tallettamisesta voitaisiin tehdä Juankosken, Säyneisen, Muuruveden, Kaavin, Karttulan ja Nilsiän seurakuntien osalta. Tuusniemen seurakunnan arkiston järjestäminen on arkistoluetteloiden tekemisen osalta vielä kesken, joten päätös Tuusniemen seurakunnan kirkonkirjojen tallettamisesta voitaisiin tehdä myöhemmin. Kirkkojärjestyksen 16 luvun 6 :n 2 momentin mukaan sataa vuotta vanhempia manuaalisia kirkonkirjoja ja seurakunnan arkistoon kuuluvia asiakirjoja sekä sataa vuotta nuorempia manuaalisia kirkonkirjoja, jotka on digitoitu osaksi kirkon yhteistä jäsenrekisteriä, voidaan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston suostumuksella tallettaa arkistolaitokseen. Tämä kirkkojärjestyksen pykälä ei ota suoraan kantaa siihen, mikä taho tekee päätöksen keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkonkirjojen tai seurakuntayhtymän muun arkiston tallettamisesta maakunta-arkistoon. Kirkonkirjat kuuluvat seurakuntayhtymässä keskusrekisterin vastuulle, joka puolestaan on yhteisen kirkkoneuvoston alainen yksikkö. Näin ollen on luontevaa, että myös päätöksen tallettamisesta tekee yhteinen kirkkoneuvosto. Tämä oli myös kirkkohallituksen seurakuntarekisterit-yksikön rekisterijohtajana toimineen Mikko Tähkäsen näkemys, kun asiaa tiedusteltiin häneltä. vt. Rekisterinjohtaja ehdottaa, 1. että keskusrekisterille annetaan lupa luovuttaa KJ 16 luvun 6 :n 2 momentin nojalla esityslistan liitteenä 15 olevan luettelon mukaiset Juankosken, Muuruveden, Säyneisen, Kaavin, Karttulan ja Nilsiän seurakuntien kirkonkirjat Joensuun maakunta-arkistoon 2. että rekisterinjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan edellä mainittujen kirkonkirjojen talletussopimus Joensuun maakunta-arkiston kanssa. Vt. Rekisterinjohtajan ehdotukset hyväksyttiin.

23 23 85 SIIVOOJA-VAHTIMESTARI KIRSTI RÄISÄSEN ANOMUS Kallaveden seurakunnan siivooja-vahtimestari Kirsti Räisänen anoo palkatonta osa-aikaista virkavapautta (45 %) Kallaveden seurakunnan siivooja-vahtimestarin toimesta alkaen osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen johdosta. Hallintojohtaja ehdottaa, - myönnetään palkaton osa-aikainen virkavapaus (45%) siivoojavahtimestari Kirsti Räisäselle. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 86 HALLINTOJOHTAJA TIMO KORHOSEN VUOSILOMA-ANOMUS Hallintojohtaja Timo Korhonen anoo oikeutta pitää jäljellä olevaa vuosilomaansa seuraavasti: Lomaoikeus Pidetty Jäljellä Ehdotus lomaksi Jää 38 pv pv 3 pv Hallintojohtajan vuosiloma hyväksyttiin. 87 ILMOITUSASIAT Tämän esityslistan liitteenä jaetaan tiedoksi: - Yhteisen lapsityön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen diakonian johtokunnan pöytäkirja 3/ Yhteisen nuoriso- ja oppilaistotyön johtokunnan pöytäkirja 1/ Yhteisen sielunhoidon johtokunnan pöytäkirja 1/ Henkilöstöasian johtokunnan pöytäkirja 2/2013 Hallintojohtaja ehdottaa, että ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 88 MUUT ASIAT Kokous 8.4. peruutetaan ja seuraava kokous pidetään

24 24 89 MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Raija Luomanperä sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Eero Koivisto Tarja Saharinen

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2 /2013. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2 /2013 1 Aika tiistai 11.6.2013 klo 18-20.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kirkkovaltuusto 20.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 19.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika ma 3.2.2014 klo 16.30 16.53 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 24.3.2014 klo 16.30 18.40 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 Suokatu 22, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 28.3.2017 klo 17, kahvit ennen kokousta. Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio.

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. 1 Aika 16.4.2012 klo 16.30 18.20. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio. Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Kirkkovaltuusto 09.05.2012 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona klo 19.00 21.02 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/ Aika Ti 6.6.2017 klo 18.00 19.17 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Aika 25.8.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä. Aira Pöllänen Marjo Ruokolainen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 13.02.2012 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 28.04.2014 3/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2014 1 Aika Maanantaina 28.04.2014 klo 16.00 16.45 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Lakkapää

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht.

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. 8/2017-15.11.2017 Aika: ke 15.11.2017 klo 17.00-19.40 Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, 71160 Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Huhtala Pauliina Iskanius Raija Julkunen Kaija,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika Ma 25.4.2016 klo 16.30 17.35 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Reijo Leino puheenjohtaja poissa Pekka Niiranen varapuheenjohtaja läsnä Upi Heinonen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.5.2011 klo 16.30 18.00. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 Kirkkoneuvosto 18.11.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 27.11.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 44 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 20.50 Paikka Virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Marjut

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 24.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 44 - Kokouksen avaus 45 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 5/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA torstaina 15. päivä kesäkuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 61 Kokouksen avaus 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 63 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO 7.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Kellolahdentie 8, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2017 p SEURAKUNTANEUVOSTO 7.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(5) Aika 5.4.2017 klo 16.30 17.25 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon seurakuntasali, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut

Lisätiedot