Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) - työryhmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) - työryhmä"

Transkriptio

1 Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) - työryhmä Loppuraportointi

2 Onnistumiset, kehittämisehdotukset, riskit TKI-työryhmä TKI-tilannekuva täsmentynyt SOTE-TKI:n profiili ja verkosto tiivistynyt Asiakaskeskeisen TKI:n malli Kärkihankkeet yhteistyön vetureina - SOTE-TKI-nykytila - TKI-tiedon nykytila - SOTE-elinkeinotilannekuvatyö - Sparrausryhmä - Tampere3-yhteistyö - Kansallinen testbedverkosto - Terveysalan kasvustrategia - Edunvalvonta ja näkyvyys - Kolme TKI-moodia - Moodit voidaan priorisoida strategisesti - Eri moodien johtaminen organisoitavissa eri tavoin - Yliopistollinen sote-keskus KEHYS - UNA ICT-ydin ja - ekosysteemi - Smart Sote - testbed TKI on maakunnalle strategisen uudistumisen työkalu. Se on verkostomainen toimintojen kokonaisuus, jonka toimivuudesta läpi konsernin vastaa konsernipalveluiden SU-yksikkö. TKI limittyy sekä järjestäjän että tuottajan asiakkuuksien, ICT:n, hankintojen ja projektitoiminnan johtamiseen. Asiakastarpeeseen vastaava verkostomaisuus edellyttää tietojohtamisen voimakasta kehittämistä ja resurssien monikanavaista turvaamista. TKI-rahoituksen ja innovatiivisten hankintojen taso tulee linjata strategiassa. Tunnistettuja riskejä: 1. Rohkeus ei toteudu ja 2. Vahva järjestäjä - periaate ei toteudu 3. TKI-toiminnan resurssointi jää operatiivisten tarpeiden jalkoihin. 4. Palveluntuottajat eivät panosta TKI-toimintaan. 5. MAKU-puolen TKI-toiminta ei saa huomiota

3 Maakunnan on yhdistettävä kolme TKI-moodia Moodi 1 (STI) Moodi 2 (DUI) Moodi 3 (SI) Kehittymistavoite Tutkimusperusteinen kehittyminen Osaamisperusteinen kehittyminen Systeeminen kehittyminen Ajuri Tieteen, tiedon ja tutkimusalojen kehitys, uusi tieto Osaajien, ammatillisuuden ja palvelujen kehitys Strategia, asiakkuuksien ja palvelujärjestelmän kehitys Mekanismi Tutkimusyhteistyö ja verkottuminen, täydennyskoulutus Johtamisen työkalut, esim. Tutkimusrahoitus, tutkimuksen laadun arviointi, portfolion hallinta, profilaatio Palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen ja jatkuva parantaminen, palvelu/hoitoketjun kehittäminen Kehittämisrahoitus, menetelmäkoulutus, fasilitointi, käytäntöjen siirto Kokeilut ja niiden systemaattinen orkestrointi, markkinoiden hyödyntäminen ja luominen, yrittäjyys, digitalisaatio Digitalisaatio-ohjelma, ekosysteemihankkeet, kehitysalustat, tilannekuva, innovatiiviset hankinnat, startup-rahoitus ja kiihdytyspalvelut

4 Asiakaskeskeinen TKI Tutkimus Kehittäminen Parannus Innovaatio Strategia Tieto

5 Sisällysluettelo 1. Työryhmän tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi (dia 3) 2. Yhteistyö, oppiminen ja tiedon jakaminen (dia 5) 3. Jatkotoimenpiteet (dia 6) 4. Riskienhallinta (dia 7)

6 1. Työryhmän tavoitteiden ja tulosten toteutumisen arviointi Tavoitteet 1-5 Kommentit TKI-(erit sote) tilannekuva tarkennettu ja tiedonhallinnan kehittämissuunnitelma tehty TKI-verkostoyhteyksiä ja profiilia vahvistettu, yhteistyökanavat tunnistettu ja maakunta liitetty kansallisiin hankkeisiin. Sparrausryhmä koottu. 3 Kaksi selvityshanketta, sote-tki:n nykytila-analyysi ja TKI-tiedon nykytila-analyysi toteutuivat. SOTEelinkeinotarkastelu tehty. Ne tuottivat arvokasta tietoa sisäiseen ja ulkoiseen käyttöön ja vahvistivat maakunnan TKI-toimijoiden verkostoa. Tiedonhallinnan kehittämissuunnitelma siirtyi syksyyn. 5 Ryhmä on koonnut ja verkottanut maakunnan sisäistä TKI-toimintaa. Pirkanmaan profiilia on tarkennettu ja viestitty sote:n osalta kansallisessa testbed-verkostossa. Profiloiduttu edelläkävijäksi TKI-valmistelussa. Ulkopuolinen TKIsparrausryhmä vahvistanut ulkoista verkottumista. Innovaatioympäristössä on päätetty fokusoitua digitaalisiin ja integroituihin palveluihin ja otettu käyttöön smartsote-nimi. Kokeiluja on valmisteltu ja mm. Kehys-kärkihankkeen projektointi organisoitu. Muiden kuin sote-alan käsittely ollut vähäistä. TKI strategiaprosessi suunniteltu 4 Tarkennettiin maakunnan TKI-tehtäviä. Muodostettiin laajalti hyväksytty näkemys 3:sta TKI-toiminnan moodista, joiden painottamista maakunta voi poliittisesti linjata. Selvitettiin järjestäjän ja tuottajien rooleja innovaatiojohtamisessa. TKI-toiminta kytkettiin kokonaisarkkitehtuuriin ja konsernistrategian prosessiin. Luotiin asiakaslähtöisen TKI-toiminnan konsepti. Maakuntahallinnossa TKI olisi verkostomainen SU-yksikön koordinoima toiminto. Viestintä 4 Toiminnasta ovat viestitty ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi TKI-seminaari ja kirjoitettu blogiteksti, kaksi raporttia ja Aamulehden näkökulma-artikkeli sekä toimittu aktiivisesti sosiaalisessa mediasssa #sotetki ja median suuntaan. Osallistaminen 4 Ryhmä edustaa kattavasti maakunnan tehtäväaloja ja mukana on ollut järjestöjen ja startup-kentän edustaja. Ryhmä on kuullut yhdyspintavalmistelujen asiantuntijoita. Varsinaista ulkopuolista osallistamista ei ole tehty. Kokonaisarvio työryhmän työstä 4 Ryhmän toiminta on ollut jämäkkää, suunnitelmallista ja erittäin hyvähenkistä. Konkreettisiin TKI-toiminnan käytännössä näkyviin päätöksiin ei ole vielä päästy. Kokonaisarvio esivalmistelun II vaiheesta 4 Vaihe on ollut hyödyllinen ja se on luonut pohjan seuraaville vaiheille. Yhteistyö maakuntahallinnon muun suunnittelun kanssa toimivaa. 6Keskeinen haaste on ollut lainsäädännön viipyminen.

7 2. Yhteistyö, oppiminen ja tiedon jakaminen Missä onnistuttiin Yhteistyön toteutuminen Tiedon jakaminen Mitä pitäisi parantaa ja kehittää Yhteistyön toteutuminen Tiedon jakaminen Kommentit Maakunnan eri toimintoja edustavien asiantuntijoiden toiminta ryhmässä hedelmällistä ja avartavaa. Tampere3- ja kaupunkiyhteistyö erittäin tiivistä ja onnistunutta selvityshankkeissa ja Kehys-valmistelussa. Avattiin yhteistyösuhteita muihin yhteistyöalueiden keskusmaakuntiin sekä ministeriöihin. Maakuntahallinnon suunnittelun kanssa erittäin hyvin toimiva vuoropuhelu TKI:n roolista ja paikasta. Liikelaitoksen ja sote-keskusten suunnittelun kanssa vuoropuhelu on käynnistynyt hyvin. PSHP TKI-keskus hyvin mukana valmistelussa. Kommentit Sharepointin käyttäminen ei kaikilta osin luonnollista, sujuvaa ja jokapäiväistä. Makuvalmistelun kanssa yhteistyö tulisi olla tiiviimpää. Yhteistyöalueen valmistelu ei täysin tavoittanut TKI-ryhmää. Monet TKI-asiat tehdään kuitenkin yhteistyöalueen tasolla. Tähän nimitettävä ryhmä, jossa tarvittavien valmistelukokonaisuuksien edustajat mukana

8 3. Jatkotoimenpiteet Toimenpide Vastuu Aikataulu Kommentit Yliopistollisen sote-keskuksen (Kehys) kehittämissopimus ja sisällöllinen kokeiluhanke TKI-johtamisjärjestelmän suunnittelu Maakuntahallinnon TKI-yksikön jatkosuunnittelu Maakunnan koulutustehtävien valmistelun vastuutus Tre3+PSHP+Tre / JL 2018 Yhteistyössä Tampere3, PSHP, Tampereen kaupunki ja maakunta. JL osaksi muutosorganisaatiota. PR 2018 Tiedonhallinnan kehittäminen on tässä ensisijaista (mm. Thinking Portfolion hyödyntäminen). TKI-ohjauksen liittäminen osaksi ohjausmalleja ja prosesseja. PR 2018 Siirtyvien toimintojen ja henkilöstön tarkempi tunnistaminen ja tiimin kokoaminen. TKI-yksikön ja innovaatioiden edistämispalveluiden liittymäpinnan selvittäminen. Kansallisen TKI-muutosohjelman huomiointi ja siihen osallistuminen tärkeää. Muutosjohto heti Yhteistyössä sote- järjestäjän ja liikelaitos- ja sote-keskusvalmistelun kanssa. Yhteistyöaluetasoinen valmistelu keskeistä. TKI-toimintaan budjetoitavan rahoituksen taso ja painotukset PR /Muutosjohto/ Vate 2018 Osana strategiaprosessia ja koetalousarviota IPR-toimintamallin määrittely PR 2018 Lakiasioiden, PSHP:n ja yliopiston kanssa Yhteistyöalueen sopimuksen valmistelu Projektiryhmän toiminnan jatkaminen valmistelun sisäisenä koordinaatioryhmänä Muutosjohto 2018 Sote-järjestäjän kanssa, koulutus- ja tutkimushallinto ovat yhteistyöaluetasoisia PR heti Ulkoinen TKI-sparrausryhmä jatkaa ulkoisena sparrausryhmänä