Sosiaalinen markkinointi tupakoimattomuuden edistämisessä Tupakatta paras amiksessa -kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalinen markkinointi tupakoimattomuuden edistämisessä Tupakatta paras amiksessa -kehittäminen"

Transkriptio

1 Sosiaalinen markkinointi tupakoimattomuuden edistämisessä Tupakatta paras amiksessa -kehittäminen Heidi Löflund-Kuusela Eeva Honkanummi Löflund-Kuusela & Honkanummi 1

2 Sosiaalinen markkinointi Lähestymistapa, johon pohjautuvilla toimenpiteillä pyritään muuttamaan tai ylläpitämään ihmisten käyttäytymistä siten, että se hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa yleisesti. (The National Social Marketing Centre) synonyymi: yhteiskunnallinen markkinointi Löflund-Kuusela & Honkanummi 2

3 Yhteistyötahot Tupakatta paras amiksessa -kehittämisessä - Kaste-ohjelma (STM) - Espoo, Helsinki, Vantaa ja Lohja - Toisen asteen oppilaitokset Omnia, Varia ja Stadin ammattiopisto - Syöpäjärjestöt - SOSTE - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Raha-automaattiyhdistys (RAY) - HUSin perusterveydenhuollon yksikkö - Suomen mielenterveysseura Löflund-Kuusela & Honkanummi 3

4 Ratkaistava ongelma Tupakkatuotteiden käyttö on huomattavasti yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa kuin lukioissa Päivittäin tupakoi ammattioppilaitosten nuorista 36 % ja lukiolaisnuorista 8 % Nuuskan käyttö on ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien parissa yleisempää kuin lukiolaisilla Löflund-Kuusela & Honkanummi 4

5 Savuton oppilaitos Löflund-Kuusela & Honkanummi 5

6 Nykyisillä keinoilla saadaan nykyiset tulokset Uusilla keinoilla ehkä toisia tuloksia - Sosiaalinen markkinointi uutena keinona Kansallisen KASTE-ohjelman päätavoitteet ovat - hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen - palveluiden järjestäminen asiakasta kuunnellen Löflund-Kuusela & Honkanummi 6

7 Sosiaalisen markkinoinnin menestystekijät Löflund-Kuusela & Honkanummi 7 THL:n sosiaalisen markkinoinnin ABC -opas

8 Vaikutetaan käyttäytymiseen Muutetaan ihmisten todellista käyttäytymistä. Vaikutetaan käyttäytymismalleihin, ei vain tietoon, asenteisiin ja uskomuksiin. Asetetaan täsmälliset, mitattavat ja ajallisesti rajattavat käyttäytymistavoitteet, määritetään lähtötaso ja keskeiset tunnusluvut Löflund-Kuusela & Honkanummi 8

9 Tupakatta Paras Käyttäytymisen muutostavoite Tupakointi vähenee Omniassa ja Variassa 50 % seuraavan 2 vuoden aikana Tupakoimattomat eivät aloita tupakointia Tupakoivat vähentävät tupakointia Tupakoivat lopettavat tupakoinnin Löflund-Kuusela & Honkanummi 9

10 Sosiaalisen markkinoinnin menestystekijät Löflund-Kuusela & Honkanummi 10 THL:n sosiaalisen markkinoinnin ABC -opas

11 Asiakaslähtöisyys ja ymmärrys Pyritään ymmärtämään kattavasti kohderyhmän arkielämää, asenteita ja nykyistä käyttäytymistä. Käytetään erilaisia tietolähteitä ja tutkimusmenetelmiä Löflund-Kuusela & Honkanummi 11

12 Syvällinen ymmärtämys Hankitaan syvällinen ymmärtämys siitä, mikä kohderyhmää motivoi ja mitkä vaikuttavat sen käyttäytymiseen Löflund-Kuusela & Honkanummi 12

13 Tupakatta Paras Millaisia ovat amisopiskelijat? Kohderyhmäanalyysi 2013 syksyllä: Tutkimuksen avulla saatiin selville kattavasti ammattikoulussa opiskelevien asenteita ja käyttäytymistä. Etnografinen osuus millainen on amismaailma, osana kohderyhmäanalyysiä. Tilastot: Kouluterveyskyselystä määrällistä tietoa Löflund-Kuusela & Honkanummi 13

14 Tupakatta Paras Nuoret mukana miettimässä keinoja: Osallisuus on sosiaalisen markkinoinnin ytimessä Otetaan mukaan suunnitteluun kohderyhmän edustajia. Opiskelijaedustus oppilaitosten projektiryhmissä (tyttöjä ja poikia, eri opiskeluvaiheissa, -aloilta, -toimipisteistä). Opiskelijakuntien mukaan saaminen jokapäiväiseen savuttomuustyöhön Löflund-Kuusela & Honkanummi 14

15 Tupakoinnin koetaan tarjoavan monia hyötyjä Tupakointi tarjoaa hyötyjä kuva tutkimuksesta! (Kohderyhmäanalyysi syksy 2013) Löflund-Kuusela & Honkanummi 15

16 Suoraa puhetta nuorilta Ekana päivänä oltiin, että oppilaitos on savuton, että täällä ei saa polttaa, mutta röökipaikka on tuolla. Se lukee siinä koulun kartassa, että tupakkapaikka on merkitty punaisella. Sitä voi lähteä tauolle, kun huvittaa. Vaikka 10 minuutin välein, tänään 40 minuutissa kävin neljä kertaa. Se on vähän ristiriitaista, että siinä on tuhkakuppeja, mutta silti sanotaan, että ei saa polttaa. Sitä poltti ihan siinä koulun vieressä, kun huomasi, että ei siellä ketään kiinnosta. Ryhmänohjaaja hyväksyy ja ymmärtää ihan hyvin. On sillee, että ootte levottomia, että pidetään tupakkatauko. Olen sanonut opettajalle, miksi se antaa alaikäisen polttaa sen vieressä. Ne on omissa kahvitiloissa juomassa kahvia tai meidän kanssa tupakalla. Maikat vetää röökiä siellä oven edessä, että ei sitä kukaan oikein noudata. Amiksessa opettajat käy itekin röökillä. Saatiin ope kerran kiinni, kun se oli koulun alueella röökillä Löflund-Kuusela & Honkanummi 16 (Kohderyhmäanalyysi syksy 2013)

17 Savuton oppilaitos käytännössä Savuton oppilaitos Säännöt kieltävät alueella tupakoinnin MUTTA Tupakointi näkyvää Tupakkaa saatavilla Tauko = tupakka Tupakkapaikat tiedetään Henkilöstön suhtautuminen sallivaa ja välinpitämätöntä, vain harvat puuttuvat aktiivisesti Valvonta vähäistä, seuraukset epäselvät Opettajien esimerkki Ei muuta välituntitekemistä Vapaus polttaa Savuttomuus on sanahelinää (Kohderyhmäanalyysi syksy 2013) Löflund-Kuusela & Honkanummi 17

18 Tupakoimattomuuden vastavoimat Tupakka on osa amiskulttuuria Tupakka tarjoaa hyötyjä Vapaus polttaa Tupakka rytmittää arkea (aamutupakka, ruokatupakka, kahvitupakka, taukotupakka ) Halua lopettaa kuitenkin löytyy, mutta keinoja ei Löflund-Kuusela & Honkanummi 18

19 Tupakatta Paras Identiteetti ja kuuluminen joukkoon tupakoimattomien brändäys Mielikuva ei-tupakoivista amisnuorista on epämääräinen Haastatelluilla nuorilla ei ole selkeää kuvaa, mitä tupakoimattomat tekevät tauoilla (jäävät luokkaan tekemään töitä, istuvat käytävillä?). Tupakoimattomien arvellaan olevan vähemmän sosiaalisia. Osan tupakoimattomista kerrotaan tulevan mukaan tupakkapaikalle. Tupakoimattomat nuoret eivät ole samalla tavalla yhteisöllinen ja selkeästi erottuva joukko kuin tupakoitsijat. Tupakoimattomien epämääräiseen joukkoon kuuluminen ei vedä puoleensa, se ei vahvista sosiaalista identiteettiä Löflund-Kuusela & Honkanummi 19

20 Miten toimia tässä nuorten todellisuudessa Miten saada nuoret siirtymään tupakan poltosta ja nuuskan käytöstä pois? Mitä tarjota tilalle? Löflund-Kuusela & Honkanummi 20

21 Sosiaalisen markkinoinnin menestystekijät Löflund-Kuusela & Honkanummi 21 THL:n sosiaalisen markkinoinnin ABC -opas

22 Teoreettisen tiedon käyttö Sovelletaan käyttäytymisteorioita, jotta ymmärretään käyttäytymistä ja pystytään tehokkaammin suunnittelemaan toimenpide. Teoria auttaa esim. tunnistamaan erilaisia segmenttejä kohderyhmästä, ymmärtämään ihmisten käyttäytymisen syitä ja auttaa päättämään, millaista interventiota kannattaa hyödyntää Löflund-Kuusela & Honkanummi 22

23 Tupakatta Paras Sosiaalisen vaihdon teoria Metaforana kaupankäynti Käyttäytymisen muutoksessa ihmiset punnitsevat vanhan ja uuden käyttäytymisen kustannuksia ja hyötyjä Ihmiset tekevät kustannus-hyötylaskelmia tietoisesti tai tiedostamatta Tupakoimattomuuden hyötyjen voitettava tupakoinnin koetut hyödyt Löflund-Kuusela & Honkanummi 23

24 Kilpailevat tekijät Pyritään ymmärtämään, mitkä kaikki tekijät kilpailevat kohderyhmän ajasta ja huomiosta ja saavat ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla Käyttäytymisen muutoksella on usein kova hinta ja paljon kilpailijoita Löflund-Kuusela & Honkanummi 24

25 Tupakatta Paras Vaihtokauppa Käyttäytymisen muutos on aina vaihtokauppa eli muutoksen hyödyt oltava suuremmat kuin muutoksen haitat Lopettamisen hinta: - Ei enää tuttuja tupakkakavereita ja eikä tupakkapaikan fiilistä ja juoruja - Ei koettu taukoa ja lepoa opetuksesta, ei tupakan tuomaa rentoutusta Löflund-Kuusela & Honkanummi 25 Kuvio THL:n opas sivu 64

26 eikä tässä vielä kaikki Nuorista on moniksi. Nuoriso on heterogeeninen, nuoret ovat yksilöitä. Pitää löytää alaryhmiä, segmenttejä. Ja eri segmenteille eri menetelmiä! Löflund-Kuusela & Honkanummi 26

27 Sosiaalisen markkinoinnin menestystekijät Löflund-Kuusela & Honkanummi 27 THL:n sosiaalisen markkinoinnin ABC -opas

28 Segmentointi/ryhmittely Tunnistetaan kohderyhmästä segmenttejä, eli ryhmiä, joiden yksilöillä on samoja ominaisuuksia, ja räätälöidään toimenpiteet niiden mukaan. Segmentoinnin perusteita on monia. Hyödynnetään syvempiä segmentoinnin perusteita (esim. psykograafinen tieto) Löflund-Kuusela & Honkanummi 28

29 Tupakatta Paras Nuoret hahmottavat itsensä ja toisensa erilaisiksi ryhmiksi opiskelualojen perusteella Kauneuden -hoitoala Hiusala Sosiaali- ja terveysala Liiketalous Käsi- ja taideteollisuusala Hotelli-, ravintolaja catering ala Autoala Kone- ja metalliala Tieto- ja tietoliikennetekniikka Sähkö- ja automaatiotekniikka Löflund-Kuusela & Honkanummi 29

30 Tupakatta Paras Nuoret kertoivat pystyvänsä varsin hyvin olemaan tupakoimatta sellaisina päivinä, kun on kiirettä, mielenkiintoista työtä ja/tai ehdoton tupakointikielto, esim. asiakaspalvelupäivinä. Autoala Urakkapalkalla ei varaa käyttää aikaa taukoihin Kiire ja aikatavoitteet Äijämäinen ala Alakohtaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat tupakointiin Kosmetologit Asiakaspalvelutyössä ei voi haista tupakalle Tupakointi huonontaa ihoa Pitäisi pitää huolta omasta hyvinvoinnista Työvaatteissa ei saa mennä tupakalle Kokit Työvaatteissa ei saa mennä tupakalle hygieniasyistä Tupakointi heikentää makuaistia Työ hektistä Keittiössä kuumaa ja käryjä Parturikampaajat Asiakaspalvelutyössä ei voi haista tupakalle Työvaatteissa ei saa mennä tupakalle Odotteluaikaa työn lomassa Suorituspaineet Lähihoitajat Hoitotyössä ei voi haista tupakalle Työ terveyden ja hyvinvoinnin parissa, tieto haitoista Työpaikat savuttomia Työ stressaavaa ja raskasta Löflund-Kuusela & Honkanummi 30

31 Tupakatta Paras Muita mahdollisia ryhmitteleviä tekijöitä Suhde opiskeluun Tunnolliset/panostajat, ahkerat/kiinnostuneet, mielistelijät, hengaajat/vetelehtijät/ ei-kiinnostuneet, laiskat, lintsaajat/sluibaajat, jne. Kaksoistutkintoa opiskelevat, startit, aikuisopiskelijat, jne. Rooli ryhmässä Hiljaiset/ujot, syrjäytyneet, yksinäiset, kovaääniset, sosiaaliset, ylimieliset, kovikset, kiusaajat, feimit/suositut, elvistelijät/leuhkijat, jne. Ulkoinen olemus ja käyttäytyminen Likaiset, ylimuodikkaat, sekopäät, häiriköt, yliaktiiviset, kännykkäihmiset, jne. Elämäntapa ja perhe/kulttuuritausta Alkoholistit, nistit, köyhät, rikkaat, maahanmuuttajat, jne. Tyyli ja kiinnostuksen kohteet (nuorisokulttuurin alakulttuurit) Nörtit, pissikset, rokkarit, hevarit, emot, gootit, urheilijat, hipit, auto/mopo/mopoautomiehet/bensalenkkarit/bemariamikset, hipsterit, skinit, hiphopparit, lolitat, skenet, animet, jne. Suhde tupakointiin: Tupakoitsijat ja heidän muutosvaihe sekä ei-tupakoivat Löflund-Kuusela & Honkanummi 31

32 Tupakatta Paras Suhde tupakointiin ryhmittelevänä tekijänä Ongelmatupakoitsijoiden joukko näkyy ja kuuluu oppilaitoksissa voimakkaasti. Haastavien joukko leimaa helposti muutkin nuoret tupakoitsijat. Ydinkohderyhmä on kuitenkin suuri perustupakoitsijoiden joukko. Suuri joukko perustupakoitsijoita Ongelmalliset tupakoitsijat: Äänekkäät, röyhkeät, kovikset, kapinoitsijat Monia ongelmia (koulunkäynti, päihteet, perheolot) Poltetaan paljon Vähemmän haasteelliset tupakoitsijat: Opiskeluun panostavat, urheilijat (käyttävät nuuskaa), nörtit, yo-pohjaiset Tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita elämässä Poltetaan vähemmän Löflund-Kuusela & Honkanummi 32

33 Monipuoliset menetelmät Käytettävien toimenpiteiden yhdistelmä kehitetään muista menestystekijöistä saatujen tietojen pohjalta. Pyritään vaikuttamaan käyttäytymisen muutokseen eri keinojen yhdistelmällä. Ei luoteta yksinomaan tiedon lisäämiseen Löflund-Kuusela & Honkanummi 33

34 Tupakatta Paras Vaihtokauppaa eri keinoin: jo tehtyä Omniassa ja Variassa TIEDOTUS JA VALISTUS (INFORM) Ammatillisten oppilaitosten nuorille suunniteltua materiaalia Kampanjoita, tapahtumia (esim. Musta Barbaari) Opiskelijaoppaat Kirjeet vanhemmille SÄÄNTELY (CONTROL) Savuton ammattioppilaitos Järjestyssääntöjen kirkastaminen Henkilöstön sitouttaminen ja roolitus Valvonnan tehostaminen (välitunnit, koulualue) Yhteinen tapa puuttua tupakointiin YMPÄRISTÖN MUOKKAUS (DESIGN) Taukotilojen kehittäminen ja viihtyisyys Tekemistä tauoille Tupakkakieltomerkit Epävirallisten tupakkapaikkojen poistaminen TUKI (SUPPORT) Valinnaiset kurssit lopettamisen tueksi Lopettamisryhmien ohjaajakoulutus (tulossa) Lopettamisryhmät Terveystarkastuksissa tehostettu tupakointikysymysten esille otto Häkämittarit Löflund-Kuusela & Honkanummi 34

35 Tupakatta Paras Näitä lisää! Savuttomuuskulttuurin johtaminen ja toteutus vahvemmaksi Vaihtoehtoista tekemistä ja mukavat tilat Lopettamisen tuki Omnian ja Varian keinoja: kannusteita ja esteitä Nämä pois! Puuttuvat välituntitilat ja - tekeminen Henkilöstön näkyvä tupakointi Puutteellinen valvonta Kampanjat, idolien käyttö, kilpailut Nämä pois! Tupakkatauko ei koskaan palkinto raskaasta opiskelusta Poistetaan tupakoivan ammatti-ihmisen imago Toivottu käyttäytyminen = tupakoimattomuus Epätoivottu käyttäytyminen = tupakointi Tupakoimattomien väritön imago Näitä lisää! Selkeä savuttomuusimago Yhteys huoltajiin (<18 v) ja työssäoppimis-paikkoihin Savuttoman ammattiimagon lanseeraus Löflund-Kuusela & Honkanummi 35 Mukaeltu French & Blair Stevens 2006

36 Ryhmätyö Learning cafe menetelmällä Vaihtoteoriaan perustuvien keinojen löytäminen tupakoinnille (asiat jotka ylittävät tupakoinnista tulevan koetun hyödyn): 4 ryhmää: teemat alla (20 minuuttia) 1. Siirtymä yläkoulusta ammattiopistoon 2. Tupakoimattomat (ja jo lopettaneet) ammattiopistossa 3. Tupakoivat, jotka ovat aikeissa lopettaa amiksissa 4. Tupakoivat, jotka jo yrittäneet lopettaa, mutta repsahtaneet ammattiopistoissa Learning Cafe eri työryhmien tuotoksia täydentäen 3 x 7 minuuttia Esitellään lyhyesti löydetyt osuvimmat keinot Fläppien sisältö puhtaaksikirjoitetaan - kiitos kun jaatte osaamistanne! Löflund-Kuusela & Honkanummi 36

37 Näitä lisää! Ryhmätyö: Kannusteita ja esteitä! Nämä pois! Toivottu käyttäytyminen = tupakoimattomuus Nämä pois! Epätoivottu käyttäytyminen = tupakointi Näitä lisää! Löflund-Kuusela & Honkanummi 37 Mukaeltu French & Blair Stevens 2006

38 Lähteet Donovan Rob, Henley Nadine. Principles and Practice on Social Marketing, an intenational perspective Sosiaalisen markkinoinnin ABC, 2011 Big Pocket Guide, Social Marketing, 2007 Tupakatta paras kohderyhmätutkimus 2013 (Aurera Oy) Löflund-Kuusela & Honkanummi 38

Eeva Honkanummi alueellinen ohjelmapäällikkö KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Eeva Honkanummi alueellinen ohjelmapäällikkö KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma Eeva Honkanummi alueellinen ohjelmapäällikkö KASTE, sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 1 } Tupakkatuotteiden käyttö on huomattavasti yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa kuin

Lisätiedot

Tupakatta paras amis kehittäminen ja sosiaalinen markkinointi tupakoimattomuuden edistämisessä

Tupakatta paras amis kehittäminen ja sosiaalinen markkinointi tupakoimattomuuden edistämisessä Tupakatta paras amis kehittäminen ja sosiaalinen markkinointi tupakoimattomuuden edistämisessä Eeva Honkanummi, Etelä-Suomen Kaste Heidi Löflund-Kuusela, Suomen Syöpäyhdistys 3.2.2015 Honkanummi & Löflund-Kuusela

Lisätiedot

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään?

Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Tupakatta paras amiksessa - kehittäminen Missä mennään? Alueellinen ohjelmapäällikkö Eeva Etelä-Suomen Kaste Taustaa Tupakkatuotteiden käyttö on huomattavasti yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa

Lisätiedot

Nikotiiniton amis -hanke

Nikotiiniton amis -hanke Nikotiiniton amis -hanke Viitekehyksenä yhteiskunnallinen markkinointi 24.4.2017 1 Yhteiskunnallisen markkinoinnin prosessi Tarpeen tunnistaminen ja ennakkosuunnit telu Määrittely Kehitys ja suunnittelu

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilu

Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilu Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilu 9.2.2016 Koulutuksen aikataulu Starttitilaisuus 25.1.2016 seminaari 1. koulutustapaaminen ti 9.2 ke 10.2.2016 2. koulutustapaaminen ma 14.3 ti 15.3.2016

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilu

Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilu Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilu 9.2.2016 Koulutuksen aikataulu Starttitilaisuus 25.1.2016 seminaari 1. koulutustapaaminen ti 9.2 ke 10.2.2016 2. koulutustapaaminen ma 14.3 ti 15.3.2016

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen markkinointi lähestymistapana

Yhteiskunnallinen markkinointi lähestymistapana Yhteiskunnallinen markkinointi lähestymistapana Kohti tuloksellista työtä -aamiaisseminaari 25.1.2016 Eeva Honkanummi, Kehittämisen tulosalue, Espoon sosiaali- ja terveystoimi 25.1.2016 Eeva Honkanummi,

Lisätiedot

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä. Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tupakointi ammatillisissa oppilaitoksissa tuloksia Kouluterveyskyselystä Tutkija Riikka Puusniekka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Aineisto Helsingin, Espoon ja Vantaan yhdistetty aineisto Vastaajina

Lisätiedot

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö Uusia tuloksia Kouluterveyskyselystä Hanna Ollila, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mikä on kokonaiskuva nuorten tupakkatuotteiden käytöstä? Savukkeiden,

Lisätiedot

Viestintää ja vaikuttavuutta Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen -seminaari

Viestintää ja vaikuttavuutta Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen -seminaari Viestintää ja vaikuttavuutta Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen -seminaari 7.11.2011 Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 1 Edellytykset hyvälle viestinnälle fuusiotilanteessa Selkeä

Lisätiedot

Mitä on yhteiskunnallinen markkinointi? Erica Mäkipää, SOSTE Sini Toikka, RAY

Mitä on yhteiskunnallinen markkinointi? Erica Mäkipää, SOSTE Sini Toikka, RAY Mitä on yhteiskunnallinen markkinointi? Erica Mäkipää, SOSTE Sini Toikka, RAY Lääke kaikkiin vaivoihin? Kun et tavoita kohderyhmääsi Kun toiminnallasi ei tunnu olevan vaikutusta Kun kukaan ei kuuntele

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Oppilaitosten tupakointikieltojen toteutuminen

Oppilaitosten tupakointikieltojen toteutuminen Oppilaitosten tupakointikieltojen toteutuminen Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten terveystapatutkimus 12-18-vuotiaat Kouluterveyskysely Koulutyypin mukainen tarkastelu: Yläkoulun

Lisätiedot

- Kokemuksia yhteiskunnallisesta

- Kokemuksia yhteiskunnallisesta Voiko markkinoinnin menetelmiä soveltaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? - Kokemuksia yhteiskunnallisesta markkinoinnista, opas ja työkalupakki 10.12.2015 KASTE-ohjelman laaja toimeenpanoryhmä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen markkinointi - opasta ja yhteiskehittämistä

Yhteiskunnallinen markkinointi - opasta ja yhteiskehittämistä Yhteiskunnallinen markkinointi - opasta ja yhteiskehittämistä 3.12.2015 Tupakatta paras amiksessa -ohjausryhmä Eeva Honkanummi, Etelä-Suomen Kaste 3.12.2015 Eeva Honkanummi 1 3.12.2015 Eeva Honkanummi

Lisätiedot

SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 10/2017)

SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 10/2017) SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 10/2017) KAIKILLE SOPIVA HAVAINTOMATERIAALI Tervapurkki ja opaste Rahapurkki ja opaste Tuoksupurkit (tupakanhajuinen ja raikas t-paita) ja opaste Nuuskapurkit ALAKOULUIKÄISET

Lisätiedot

TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ

TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 8/2015) KAIKILLE SOPIVA HAVAINTOMATERIAALI Tervapurkki ja opaste Nuuskapurkit Rahapurkki opaste Tuoksupurkit (tupakanhajuinen ja raikas t-paita) ja

Lisätiedot

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus

Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Toisen asteen opiskelijoiden kouluhyvinvointi ja osallisuus Kouluterveyskysely 2017 18.1.2018 Pk-seudun Kouluterveyskyselyseminaari/Kivimäki THL 1 Esityksen sisältö Yleistä Kouluterveyskyselystä Sähköinen

Lisätiedot

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Oppiminen, osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen Anneli Rautiainen 1.11.2013 Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö TAVOITTEENA MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 OPPIMINEN OSAAMINEN KESTÄVÄ HYVINVOINTI

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta:

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten tupakointi Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten terveystapatutkimus 12-18- Kouluterveyskysely Koulutyypin mukainen tarkastelu: Yläkoulun 8. ja 9. luokat sekä lukioiden ja ammatillisten

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT RY KOULUTYÖ EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI Mikä EHYT? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on vahva toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa

Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa Nuuska ja nuoret - Missä mennään? Minttu Mäkelä Vaasa 14.4.2014 Nuuska Tupakkatuote, joka valmistetaan kosteasta raakatupakasta, johon sekoitetaan muut seosaineet vesiliuoksena. Arvio: 15 g päiväannos

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja 22.10.2015 1 Kuntien savuttomuus lukuina 4 602 508 76 % n 244 488 637 5 % n 16 407 249 19 % n 61 1 891 n 1 Haasteena - Kuka johtaa, miten

Lisätiedot

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Tupakkahaittojen ehkäisyn tiimi, THL Haittojen ehkäisemisen ryhmä, STM 13.9.2013 www.thl.fi/tupakka 1 Päivittäin tupakoivat aikuiset koulutuksen mukaan

Lisätiedot

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry

Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Nuorisotyön seminaari Kanneljärven opisto 28.4.2014 Mika Piipponen Kouluttaja, EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Yhdistys aloitti toimintansa 1.1.2012, kun Elämäntapaliitto, Elämä On Parasta Huumetta

Lisätiedot

Nuoret ja nuuska. Muoti-ilmiö nimeltä nuuska

Nuoret ja nuuska. Muoti-ilmiö nimeltä nuuska Nuoret ja nuuska Muoti-ilmiö nimeltä nuuska Nuuskan suosio on kasvanut viime aikoina huolestuttavasti erityisesti poikien keskuudessa. Nuuska mielletään usein tiettyjä urheilulajeja harrastavien poikien

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista

Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Kouluterveyskysely 2017 Poimintoja Turun tuloksista Sisältö 1. Kyselyn taustatietoja THL:n kansallinen Kouluterveyskysely Kouluterveyskyselyyn 2017 vastanneet 2. Kyselyn tuloksia 2.1 Hyvinvointi, osallisuus

Lisätiedot

Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa

Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa . Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa. Puolustusvoimien ylilääkäri Simo Siitonen 30.5.2013 Kuva: Suomen Kuvalehti SK 48 30.11.2012 Tupakoimattomuuden edistäminen Puolustusvoimissa hanke 2013-2016

Lisätiedot

Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos

Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Savuton työpaikka - onko duunari ajettu liian ahtaalle? Päihdetiedotusseminaari 2012 Anu Katainen Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Tässä esitelmässä Tupakoitsijan näkökulma työpaikkatupakointiin

Lisätiedot

TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ

TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ TUPAKKASALKUN / SAVUTTOMUUSSALKUN SISÄLTÖ (PÄIVITETTY 8/2015) KAIKILLE SOPIVA HAVAINTOMATERIAALI Tervapurkki ja opaste Nuuskapurkit Rahapurkki opaste Tuoksupurkit (tupakanhajuinen ja raikas t-paita) ja

Lisätiedot

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi

Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi Nuoret ja tupakka Suurin osa suomalaisnuorista ei tupakoi 16-18-vuotiaista suomalaisnuorista tupakkatuotteita käyttää päivittäin 17%. Tytöt ja pojat tupakoivat lähes yhtä paljon. Nuorten tupakoinnin yleisyys

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia

Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia Kouluterveyskysely 2013 Helsingin tuloksia 8.11.-13 Harri Taponen 30.10.2013 Mikä on kouluterveyskysely? Kyselyllä selvitettiin helsinkiläisten nuorten hyvinvointia keväällä 2013 Hyvinvoinnin osa-alueita

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia

Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Kouluterveyskyselyn 2015 tuloksia Lasten terveyskäräjät 1.12.2015 Anni Matikka THL Kouluterveyskysely Tuottaa kattavasti seurantatietoa 14-20 vuotiaiden terveydestä ja hyvinvoinnista Paikallisen päätöksenteon

Lisätiedot

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen

Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Hyvinvointia lukioihin tukea ehkäisevään päihdetyöhön ja päihdesuunnitelman laatimiseen Mitä on ehkäisevä päihdetyö? Ehkäisevä päihdetyö edistää päihteettömiä elintapoja, vähentää ja ehkäisee päihdehaittoja

Lisätiedot

LUKSIAn Tupakatta paras amiksessa -työpajojen tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia

LUKSIAn Tupakatta paras amiksessa -työpajojen tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia LUKSIAn Tupakatta paras amiksessa -työpajojen tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia Marraskuussa 2015 Luksian ammattiopistossa pidettiin kolme työpajaa osana Tupakatta paras amiksessa -kehittämistä. Tavoitteena

Lisätiedot

Valion savuttomuuspolku 2009-2015

Valion savuttomuuspolku 2009-2015 Valion savuttomuuspolku 2009-2015 Katja Hatakka, Työhyvinvointipäällikkö ETM, FT Valio Oy, Henkilöstötoiminnot VI Valtakunnalliset Tupakka ja Terveys päivät, Helsinki 3.12.2014 Miksi Valio panostaa savuttomuuteen?

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

Tupakatta paras amiksessa - yhteiskehittäminen

Tupakatta paras amiksessa - yhteiskehittäminen Tupakatta paras amiksessa - yhteiskehittäminen 2013-2015 LOPPURAPORTTI Koonnut Eeva Honkanummi Yhteistyössä: Tiivistelmä Tupakatta paras amiksessa -kehittämisessä pyrittiin löytämään uusia keinoja vähentää

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija

Kouluterveyskysely 2013, P-S avi. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Kouluterveyskysely 2013, P-S avi Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree

SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree. SmokeFree SMOKEFREE- RASTIRATA OPETTAJAN OHJE 1 Smokefree-rastirata on ensisijaisesti suunnattu 5. 6. luokkien opetukseen, mutta tehtävät soveltuvat myös yläkouluikäisille. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia

Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia Miten nikotiinituotteista voi keskustella nuorten kanssa? Minttu Tavia 29.11.2016 Tupakoinnin suosio on laskenut. Vanha tapa saa uusia muotoja sähkösavuke, vesipiippu, nuuska Yhteinen nimittäjä? Nikotiini

Lisätiedot

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT

TUPAKOINTI ENNEN JA NYT 1 TUPAKOINTI ENNEN JA NYT Alla näkyvät viivadiagrammit kertovat tupakkaa kokeilleiden ja päivittäin tupakoivien osuudet 12 18-vuotiaista nuorista vuosina 1981 2015. Vastatkaa viivadiagrammeja tulkitsemalla

Lisätiedot

SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke. Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk)

SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke. Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk) SAVUTTOMUUS JA TERVEYS LAPIN AMMATTIOPPILAITOKSISSA 2010 - hanke Ritva Salmi, sairaanhoitaja (yamk) 1 HANKKEEN KUVAUS Kesto 1.2.2010 31.12.2010 Päämäärä: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina.

nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet Tyyppi D: Olet lopettanut tupakoinnin lähiaikoina. Tupakka-koukussako? Testaa, minkälainen tupakoitsija olet Tyyppi A: Et harkitse lopettamista, se on sinulle suuri nautinto. Tyyppi B: Tunnet olevasi riippuvainen tupakasta, olet kenties yrittänyt t kerran

Lisätiedot

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta:

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten tupakointi Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten terveystapatutkimus (Tampereen yliopisto) 12- Kouluterveyskysely (THL) Koulutyypin mukainen tarkastelu: Yläkoulun 8. ja 9. luokat

Lisätiedot

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset

Kouluterveyskysely Vantaan kaupungin tulokset Kouluterveyskysely 2017 - Vantaan kaupungin tulokset 4. 5.-luokkalaisten tulokset HYVINVOINTI JA YSTÄVÄT Lähes kaikki (90 %) ovat tyytyväisiä elämäänsä, pojat useammin kuin tytöt. Suuri osa (86 %) kokee

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, projektipäällikkö Ehkäisevä päihdetyö EHYT AMIS Arjen Ammattilaiset AMIS Arjen Ammattilaiset Kehittämishanke

Lisätiedot

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja

Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja Tervetuloa! TUPAKKA, PÄIHTEET JA (RAHA)PELIT -laadun ja viestinnän välineitä haittojen ehkäisy tilaisuuteen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Heli Heimala, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat - vastuualue

Lisätiedot

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta:

Nuorten tupakointi. Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten tupakointi Suomalaisnuorten tupakoinnin yleisyyden seuranta: Nuorten terveystapatutkimus (Tampereen yliopisto) - Kouluterveyskysely (THL) Koulutyypin mukainen tarkastelu: Yläkoulun 8. ja 9. luokat

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuspäivä 11.5.

Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuspäivä 11.5. Yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuspäivä 11.5. Ohjelma: 08.30 Aamukahvit 09.00 Tervetuloa 09.15 Yhteiskunnallisen markkinoinnin viitekehys: vaiheet, haasteet ja ratkaisut hankkeidemme silmin 10.00

Lisätiedot

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Vantaa 30.09.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja

Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus. Vantaa 30.09.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus Vantaa 30.09.2015 Karin Iivonen vieroitusohjaaja Tupakkariippuvuus monitahoinen koukku Neurobiologinen - Nikotiinin suorat vaikutukset keskushermostoon Kognitiivinen

Lisätiedot

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua

VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua VALTAKUNNASSA KAIKKI HYVIN? Nuorten hyvinvoinnin tilan tarkastelua Lasten ja nuorten mahdollisuus hyvään kasvuun on perusta kansan hyvinvoinnille nyt ja tulevaisuudessa! THL: Lapsi kasvaa kunnassa 16.10.2012

Lisätiedot

Nuorisokulttuuri nyt! Tupakka ja päihteet nuorten maailmassa. 11.10.2011

Nuorisokulttuuri nyt! Tupakka ja päihteet nuorten maailmassa. 11.10.2011 Nuorisokulttuuri nyt! Tupakka ja päihteet nuorten maailmassa. 11.10.2011 Sanna-Mari Salomäki Kuule Oy / Syöpäjärjestöt Ei ole yhtä nuorisoa Nuorisokulttuurin tutkimusta vuodesta 2001 Alakulttuurien kenttä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit

Sähköinen hyvinvointikertomus Versio 0.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Nuoret Sähköinen hyvinvointikertomus Versio.3: Aiempaa poikkitoiminnallisemmat indikaattoripaketit Hyvinvoinnin ulottuvuudet (teemat) Elämänkaariajattelu A. Osallisuus & vaikuttaminen B. Elämänlaatu &

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman

Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä. Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman Tupakoinnin lopettamisen tuki ryhmässä Muutos Motivaatio Vuorovaikutus 28 päivää ilman 1 Muutoksen vaiheet Esiharkintavaihe (haluttomuus) Harkintavaihe (ambivalentti)

Lisätiedot

Miten syödään ja voidaan Pirkanmaalla? TEAviisarin ja Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia Kirsi Wiss Asiantuntija

Miten syödään ja voidaan Pirkanmaalla? TEAviisarin ja Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia Kirsi Wiss Asiantuntija Miten syödään ja voidaan Pirkanmaalla? TEAviisarin ja Kouluterveyskyselyn 2017 tuloksia Kirsi Wiss Asiantuntija 25.9.2017 Wiss Kirsi 1 Esityksen sisältö Tietoa päätöksenteon tueksi Organisaatiotason tietoa

Lisätiedot

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1

AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 AVOIMET OVET Vantaan ammattiopisto Varia 16.1 Jokavuotiset avoimet ovet pidetään torstaina 16.1.2014 kello 10 15 kaikissa Varian toimipisteissä. Toimipisteiden välillä voi kulkea maksuttomalla pikkubussikuljetuksella.

Lisätiedot

Tupakoimattomuutta tukeva koulu

Tupakoimattomuutta tukeva koulu Tupakoimattomuutta tukeva koulu Pohja nuoruusiän ja aikuisuuden tupakoimattomuudelle luodaan jo alakouluiässä. Alakoululla on tärkeä rooli yhdessä vanhempien kanssa tukea lapsen tupakoimattomuutta. Tupakoinnin

Lisätiedot

Savuton Kunta Kuopion toimenpideohjelma

Savuton Kunta Kuopion toimenpideohjelma Savuton Kunta Kuopion toimenpideohjelma 2014 2020 16.8.2016/päivitetty Työryhmä: Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, Kuopion kaupunki Tiina Nykky, ehkäisevän päihdetyön koordinaattori, Kuopion kaupunki

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö

Päivän yhteenveto. Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku. kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö Päivän yhteenveto Pykälistä käytäntöön -aluekierros, Turku kehittämispäällikkö Jaana Markkula Tupakka, rahapelit ja riippuvuus -yksikkö 26.4.2016 Markkula 1 Lounais-Suomen avin avaus: Parhaimmat menetelmät

Lisätiedot

Tökkäyksiä vai halauksia miten vaikuttaa käyttäytymiseen liikkumisen lisäämiseksi?

Tökkäyksiä vai halauksia miten vaikuttaa käyttäytymiseen liikkumisen lisäämiseksi? Tökkäyksiä vai halauksia miten vaikuttaa käyttäytymiseen liikkumisen lisäämiseksi? Liiku Mieli Hyväksi -päätösseminaari Urheiluopisto Varala 28.8.2015 Johannes Parkkonen Suomen Mielenterveysseura On vaikeaa

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL:ssa. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL:ssa. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon kehittäminen THL:ssa Susanna Fagerlund-Jalokinos 3.12.2014 Lapset, nuoret ja perheet - osasto Tutkii ja edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta

Lisätiedot

LÄHEKS RÖÖKILLE Ammattikoulun autoalalla opiskelevien nuorten antamia merkityksiä tupakka- ja nikotiinituotteiden. Matleena Eemola

LÄHEKS RÖÖKILLE Ammattikoulun autoalalla opiskelevien nuorten antamia merkityksiä tupakka- ja nikotiinituotteiden. Matleena Eemola LÄHEKS RÖÖKILLE Ammattikoulun autoalalla opiskelevien nuorten antamia merkityksiä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytölle Matleena Eemola Terveyskasvatus pro gradu -tutkielma Liikuntatieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!!

PERHE JA PÄIHDEKASVATUS. meille myös!!! PERHE JA PÄIHDEKASVATUS meille myös!!! Pohdinnan pohjaksi päihteistä Lapsen kanssa on hyvä keskustella päihteiden vaikutuksista niissä tilanteissa, joissa asia tulee luontevasti puheeksi. Tällainen tilanne

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

Hankkeen tuloksia ajalta

Hankkeen tuloksia ajalta Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto hanke 1.4.2009 31.12.2011 Hankkeen tuloksia ajalta 1.4.2009 30.4.2011 elinikäisen oppimisen virta Hyvinvointi ammatillisessa koulutuksessa Hyvinvoiva oppimisympäristö

Lisätiedot

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus

Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Tupakka, sähkösavuke ja nuuska - ajankohtaiskatsaus Anne Pietinalho, LKT, dos, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry Diat: Patrick Sandström, Erityisasiantuntija, Filha ry,

Lisätiedot

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen

Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella. Niina Lehtinen Elämänhallinta kuntayhteisöissä yhteistoiminta-alueella Niina Lehtinen Tavoite Vastaus kysymykseen Mitkä kuntien toimenpiteet vaikuttavat niin, että ihmiset kykenevät vahvistamaan elämänhallintataitojansa?

Lisätiedot

Tupakoivat nuoret, savuton oppilaitos miten yhtälö ratkaistaan?

Tupakoivat nuoret, savuton oppilaitos miten yhtälö ratkaistaan? Tupakoivat nuoret, savuton oppilaitos miten yhtälö ratkaistaan? Hanna Ollila, asiantuntija Tupakka-, päihde- ja rahapelihaitat -yksikkö 21.3.13 Hanna Ollila, Savuton amis -seminaari 13.3.13 1 Nuorten päivittäinen

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 17.10.2017 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Vanaja Koulutus

Lisätiedot

THL:n neuvontakortti vieroitusohjauksen tukena neuvolassa. Anu Piispanen Lehtori Diak ammattikorkeakoulu

THL:n neuvontakortti vieroitusohjauksen tukena neuvolassa. Anu Piispanen Lehtori Diak ammattikorkeakoulu THL:n neuvontakortti vieroitusohjauksen tukena neuvolassa Anu Piispanen Lehtori Diak ammattikorkeakoulu 8.11.2017 Vastaanoton keskustelujen vahvuudet ja haasteet VAHVUUDET Tupakoinnista kysytään ja Fagerströmin

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Pakka-toimintamalli savuttomuuden edistäjänä. Tuula Kokkonen ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto

Pakka-toimintamalli savuttomuuden edistäjänä. Tuula Kokkonen ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Pakka-toimintamalli savuttomuuden edistäjänä Tuula Kokkonen ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Pakka toimintamalli Vaikuttavaksi todettu käytännönläheinen toimintamalli paikallisten alkoholi-, tupakka-

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä

Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Tupakkalaki ja laki ehkäisevästä päihdetyöstä Miten ne vaikuttavat nuorten parissa toimiessa? Minttu Tavia 29.11.2016 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Toimimme valtakunnallisesti koko väestön parissa terveiden

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

TERVETULOA. Sosiaalinen markkinointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 8.5.2012. 14.5.2012 Kaarina Wilskman 1

TERVETULOA. Sosiaalinen markkinointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 8.5.2012. 14.5.2012 Kaarina Wilskman 1 TERVETULOA Sosiaalinen markkinointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 8.5.2012 14.5.2012 Kaarina Wilskman 1 Tervetuloa 8.5. klo 14.30 15.45 Sosiaalinen markkinointi? kehittämispäällikkö Kaarina Wilskman,

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016 Tupakoimaton KYS Toimenpideohjelma 2016 Laatija: Versionumero: 1.1 Päivämäärä: 6.4.2016 Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtoryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Toimenpideohjelma 1.0 2 (11) Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

SELVITYS SELVITYS KONTIOLAHDEN KUNNAN EDELLYTYKSISTÄ JULISTAUTUA SAVUTTOMAKSI KUNNAKSI

SELVITYS SELVITYS KONTIOLAHDEN KUNNAN EDELLYTYKSISTÄ JULISTAUTUA SAVUTTOMAKSI KUNNAKSI Kontiolahden kunta Kunnanhallitus SELVITYS KONTIOLAHDEN KUNNAN EDELLYTYKSISTÄ JULISTAUTUA SAVUTTOMAKSI KUNNAKSI 1. Valtakunnallinen Savuton kunta -hanke Valtakunnallisen Savuton Kunta -hankkeen päätavoitteena

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN KOULUTUSKOKEILUN TULOKSIA

YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN KOULUTUSKOKEILUN TULOKSIA YHTEISKUNNALLISEN MARKKINOINNIN KOULUTUSKOKEILUN TULOKSIA 28.8.2016 Jonna Heliskoski, Hanken School of Economics Sitra, SOSTE ja RAY järjestivät keväällä 2016 yhteiskunnallisen markkinoinnin koulutuskokeilun,

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Kouluterveyskyselyn tuloksia 2010 Fyysisissä työoloissa koetaan puutteita Opiskelua haittaa huono ilmanvaihto

Lisätiedot

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan.

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. SAVUTON SAIRAALA -TOIMINNAN YHTEENVETOA HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. HUS-tason Savuton sairaala

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot