SKOGFORSK Forwarding Forestry for the Future. Opintoretkeilypäivä , iltapäivä ja ilta Kirjurina Tero Vesisenaho

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKOGFORSK Forwarding Forestry for the Future. Opintoretkeilypäivä 22.9.2011, iltapäivä ja ilta Kirjurina Tero Vesisenaho"

Transkriptio

1 Opintoretkeilypäivä , iltapäivä ja ilta Kirjurina Tero Vesisenaho Iltapäivän isäntinämme olivat Uppsalassa Skogsforskin toimitusjohtaja Jan Fryk ja Ruotsin Metsäenergiaohjelman johtaja Rolf Björheden samoin Skogforskista. Skogforskin vierailun jälkeen tutustuimme Uppsalan vanhaan kaupunkiin, kuten katedraaliin ja Gustavianum-museoon. Illalla oli Jägmästare Alf Arvidssonin ja Rolf Björhedenin isännöimä metsähistoriallinen ilta Garpenbergissä. Uppsalan Science Parkissa lounaan jälkeen astelemassa kohti Skogforsk-metsäntutkimuslaitosta. Vasemmalta P-J. Kuitto, Markku Kähkönen, Antero Halinen, Tero Vesisenaho, Niklas Björkqvist, Vänni Hirvonen, Tero Ojarinta, Sameli Salokannel ja isäntänä Rolf Björheden (kuva Heli Halinen). SKOGFORSK Forwarding Forestry for the Future Skogforsk organisaationa / Toimitusjohtaja Jan Fryk Skogforsk on metsätalouden tutkimusinstituutti, jota rahoittaa metsäsektori ja valtio. Se on Ruotsin ainoa metsäntutkimukseen keskittyvä tutkimuslaitos, jonka omistaa yksityinen voittoa tavoittelematon vuonna 1992 perustettu säätiö. Säätiössä on noin 100 jäsentä metsätalouden eri sektoreilta: metsäteollisuusyrityksiä, suurmetsänomistajia, konevalmistajia, koneyrittäjiä ja taimitarhoja. Skogforskin lisäksi metsäntutkimusta on yliopistossa SLU:ssa (Sveriges lantbruksuniversitet). Työntekijöitä on noin 100, joista 70 työskentelee Uppsalan päätoimipisteessä. Loput ovat Skogforskin sivutoimipisteissä Etelä-Ruotsin Skånessa Svalövin lähellä Ekebossa ja Uumajan lähellä Sävarissa sijaitsevissa sivutoimipisteissä Työntekijöistä tutkijoita on 65.

2 Skogforskin liikevaihto on noin 150 miljoona Ruotsin kruunua, josta runsas kolmannes muodostuu nelivuotisista kehittämisohjelmista, joista valtio rahoittaa puolet ja Skogforsk-säätiön jäsenet puolet. Vajaa kolmasosa rahoituksesta kertyy sekä tilaustöistä että muilta säätiöiltä saatavasta rahoituksesta. Julkaisu- ja seminaaritoiminnan osuus liikevaihdosta on runsas 5 %. Yhteistyö pohjoismaisella tasolla on (valitettavasti) vähentynyt viime vuosina ja yhteistyöverkostot ovat nykyisin maailmanlaajuisia. Skogforskissa tehtävä tutkimus on tuloksiltaan pääosin julkista. Työ on pääluonteeltaan soveltavaa tutkimusta (80 %) ja tiedonvälitystoimintaa (20 %). Pääteemoja tutkimus- ja kehittämistyössä ovat Forest Production = metsänjalostus, uudistaminen, taimikonhoito, metsäsuunnittelu, ympäristöasiat ja Wood Supply = puun ominaisuudet, korjuuteknologia ja -menetelmät, logistiikka. Vastauksina esitettyihin kysymyksiin: Erilliset tutkimussisarorganisaatiot vastaavat tehdaspään kehittämistoiminnasta Pitkäaikaiskokeita maastokohteilla on kaikkiaan 200. Yhteistyötä tehdään SLU:n lisäksi mm. Metlan kanssa sekä useiden eurooppalaisten metsäntutkimuslaitosten kanssa. EU-projektit ovat koko ajan kasvamassa. Samoin jo perinteinen kansainvälinen IUFRO- ja IEA-yhteistyö. Metsätalous ja energia ovat globaaleja, ne liittyvät yhä useammin myös tutkimustoiminnassa tosiinsa. Metsäenergia on Ruotsissakin tärkein panostamiskohde. Uusiutuvissa vesivoima ykkönen. Lisätietoja Skogforskin nettisivuilta: Skogforskin toimitusjohtaja Jan Fryk esittelemässä tutkimuslaitoksen ajankohtaistoimintaa (kuva Heli Halinen).

3 Skogforskin etupihalla vas. Tero Vesisenaho, Rolf Björheden, P-J. Kuitto, Vänni Hirvonen ja Niklas Björkqvist (kuva Tero Ojarinta). Skogforskissa. Isäntinä toimitusjohtaja Jan Fryk ja Puuenergiaohjalman vetäjä Rolf Björheden (kuva Tero Ojarinta).

4 Metsäenergian tulevaisuus Ruotsissa / Ohjelmajohtaja Rolf Björheden Metsäenergian tuotanto lisääntyy 1 2 miljoonalla kuutiometrillä vuodessa. Tähän mennessä suurin osa metsäenergiasta on ollut hakkuutähteitä, joiden teknis-taloudellisesta potentiaalista hyödynnetään arviosta riippuen 1/2 2/3. Kantojen hyödyntäminen on Ruotsissa vielä alkutekijöissä, mutta potentiaali on mittava etenkin Etelä-Ruotsissa. Pohjois-Ruotsissa merkittävin potentiaali on harvennusmetsien pienpuussa. Metsäenergiasta maksettava ja saatava hinta vaikuttaa raaka-aineen saatavuuteen. Rolfin arvion mukaan hinta ei tule nousemaan merkittävästi, koska käyttäjät vertaavat metsäenergian hintaa vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, kuten kivihiileen ja kierrätyspolttoaineisiin, mikä on pitänyt metsäenergian reaalihinnan jo pitkään varsin tasaisena. Nykyisin hakkuutähdehakkeesta on pulaa ja hintakilpailua suurimpien kaupunkien (Tukholma, Göteborg, Malmö) lähistöllä, kun taas välialueilla ja pohjoisessa raaka-ainetta olisi tarjolla runsaasti, minkä takia logistista järjestelmää on tarpeen kehittää. Tällä hetkellä metsäenergiasta maksettava käyttöpaikkahinta on noin 22 /MWh eli jonkin verran Suomea korkeampi. Kannattavuutta metsäenergian hankintaan haetaan Rolf Björhedenin johtamassa Ruotsin metsäenergian tutkimusohjelmassa rationalisoinnin kautta (Metsäenergiaohjelmat ja ). Rolfin mielestä kustannustehostamisen potentiaalia on päätehakkuillakin vielä runsaasti. Kantojen nostossa olisi potentiaalia, mutta ympäristöjärjestöt vastustavat kantojen korjuuta. Tulevaisuudessa Rolf ennakoi eri metsäenergiajakeiden laatujaottelun ja ohjauksen erityyppisille käyttäjille tehostuvan. Metsäenergian jalostaminen laadukkaammaksi tulee yleistymään terminaaleissa, joista polttoaine kuljetetaan kauempana sijaitseville asiakkaille junilla tai laivoilla. Rolf Björheden on toiminut mm. metsäteknologian professorina Högskolan Dalarnassa ja Växjön yliopistossa ja on vuodesta 2007 johtanut Ruotsin metsäenergiaohjelmaa (kuva P-J. Kuitto).

5 Tärkeäksi kehittämiskohteeksi metsäenergian tuotannossa on havaittu myös kuljettajien työympäristön kehittäminen. Jos ja kun alan tehokkuuden halutaan kehittyvän, alalle tarvitaan parhaita kuljettajia. Tällöin työympäristön pitää olla tärinän, melun, itiöaltistuksen yms. suhteen kilpailukykyisellä ja turvallisella tasolla metsäenergian tuotantoketjun eri vaiheissa. Toiminnan hyväksyttävyys pitää pystyä todistamaan kaikilla tasoilla ei vain CO 2 -taseen näkökulmasta. Uusia kehittämisideoita metsäenergian tuotannon tehokkuudessa Ruotsissa ovat jo kokeilukäytössä olevat tonnin ajoneuvoyhdistelmät, integroitu hakkuukone-hakkuutähdepaalain ja puutavaralajien paikkatiedon hyödyntäminen metsäkuljetuksen suunnittelussa. Mielenkiintoinen esitelty tietokonesovellus oli koneiden kehittämiseen ja testaamiseen käytettävä CAD-piirroksia hyödyntävä simulaattori. Vastauksina esitettyihin kysymyksiin: Hakkuutähteiden määrä pitäisi määrittää metsänomistajalle kuutiometreinä eli talteen otettavana määränä, mutta yrittäjän pitäisi saada korvaus tuotetun energiasisällön mukaan. Työvoiman saatavuus alalle on myös Ruotsissa ongelma, minkä takia työympäristön pitää olla kunnossa, palkkatason kilpailukykyinen ja työntekijöiden pitää päästä toimimaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muuhun tiimiin Lisätietoja Ruotsin metsäenergiaohjelman tuloksista ja hankkeista saa jaetusta ja Skogforskin nettisivuilta (www.skogforsk.se) löytyvästä julkaisusta Efficient Forest Fuel Supply Systems. Vänni Hirvonen ja Osmo Hannuniemi Uppsalan katedraalissa. Sinne on haudattu monia Ruotsin kuninkaita kuten Kustaa Vaasa, Juhana III puolisonsa Katarina Jagellonican kanssa, Eerik Pyhä ja mm. Carl von Linné. Myös YK:n pääsihteeri Dag Hammarsköldin siunaus pidettiin katedraalissa syksyllä 1961 (kuva P-J. Kuitto).

6 Uppsala on asukkaineen Ruotsin neljänneksi suurin kaupunki ja noin 70 km pohjoiseen Tukholmasta. Kaupunki on tunnettu Ruotsin vanhimmasta yliopistosta, katedraalista sekä modernin kasvitieteen isästä, Carl von Linnéstä. Ranskalaista gotiikkaa edustava katedraali on Pohjoismaiden suurin. Kirkon pituus ja korkeus ovat molemmat 119 m. Useimmat Ruotsin kuninkaat ja kuningattaret kruunattiin kirkossa vuoteen 1719 asti. Nykyään kirkossa vihitään kaikki Ruotsin piispat sekä Uppsalan hiippakunnan papit ja diakonit virkaansa (wikipedia).

7 Kuninkaan keino pitää kirkko kurissa. Linnanmäeltä taustalla Uppsalan katedraali (kuva Tero Vesisenaho). GARPENBERG Sveriges Hyytiälä Isäntinä Alf Arvidsson ja Rolf Björheden Kirjurina Tero Vesisenaho Garpenbergin kartanon alueella on ollut yliopistotasoista metsänhoitaja (jägmästare) -koulutusta vuodesta Useimmat Ruotsin metsänhoitajat ovat viettäneet vähintään vuoden opiskeluajastaan Garpenbergissä. Myös silloin, kun koulutuksen toteutuspaikkana oli aluksi Tukholma ja sittemmin Uppsala ja nykyisin Uumaja. SLU:n (Sveriges lantbruksuniversitet) metsänhoitajakoulutuksen siirryttyä alueellistamistoimien seurauksena ja metsänhoitajien sisäsiittoisuuden vähentämiseksi muiden yliopisto-opiskelijoiden seuraksi ainoastaan Uumajaan Garpenbergin alue on hiljentynyt. Enimmillään opiskelijoita on yhdellä metsänhoitajavuosikurssilla ollut 66.

8 Metsäalan tutkintoon johtavaa koulutusta on kartanokampuksella tarjottu yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös alemman asteen metsäalan tutkinnon opiskelijoille. Tutkintoon johtava koulutus päättyi Garpenbergissä kokonaan vuonna Nykyisin Garpenbergissä metsäalan lyhytkursseja järjestävät sekä Skogforsk että SLU. Garpenbergin ympäristössä on Ruotsin valtion omistamia metsiä harjoittelukäyttöön. Garpenbergissä oli vuoteen 1996 saakka runsaasti tutkimustoimintaa koulutustoiminnan lisäksi, mutta 1996 tutkimustoiminta ja tutkijat siirrettiin pääosin Skogforskille Uppsalaan. Nykyisin alueen laajat kiinteistöt omistaa Hedemoran kunta, joka hakee tiloille uutta käyttöä. Lähelle tulossa olevan Bolidenin kaivoksen uskotaan ja toivotaan aktivoivan tilojen käyttöä työntekijöiden majoittuessa Garpenbergin kampuksen asuntoloihin. Lisätietoja Ruotsin metsänhoitajakoulutuksesta nykyisin: Suomenruotsalaisten käyttämällä skogsmästare-nimikkeellä koulutus on Ruotsissa suppeampi kuin jägmästare-koulutus: Kaikkien Garpenbergissä käyneiden metsänhoitajavuosikurssien kuvat ovat linnamaisen päärakennuksen seinillä. Vasemmalla isäntämme Alf Arvidsson ja keskellä prof. Rolf Björheden (kuva P-J. Kuitto).

9 Rolf Björheden linnan rapuilla ja Alf Arvidsson kummitusjahdissa (kuvat P-J. Kuitto). Garpenbergin päärakennuksia (kuva Sameli Salokannel).

10 Alf Arvidsson esittelee Garpenbergs Herrgårdia suomalaisvieraille. Metsänhoitajavuodetkin kuuluvat kartanolinnan historiaan. Vasemmalla Vänni Hirvonen ja oikealla Heli Halinen (kuva P-J. Kuitto). Ihan kuin meidän Hyytiälä!, murahtelee Vänni oikealla mietteissään. Muut vasemmalta Antero Halinen, niskan takaa pilkistää Tero Vesisenaho, Markku Kähkönen ja Osmo Hannuniemi (kuva P-J. Kuitto).

11 Garpenbergin metsällistä historiaa kuunnellaan mielenkiinnolla (kuva P-J. Kuitto). Nämä Garpenbergin kellariholvit ovat nähneet metsänhoitajapolvien lukuisia riemuisia illanviettoja (kuva P-J. Kuitto).

12 Niklas Björkqvist ja P-J. Kuitto luovuttavat Garpenbergin isäntä Alf Arvidssonille muistoksi suomalaista käsityötä ja Polttohakkeen tuotannon puoli vuosisataa -juhlakirjan. Oikealla tilannetta todistaa Rolf Björheden (kuva Vänni Hirvonen). P-J. Kuitto / Wikipedia ja SLU Jägmästare eller forstmästare (finlandssvenska) är en beteckning på en person utbildad inom skogsvetenskap. Jägmästare är i Sverige en akademisk examenstitel som kan erhållas efter studier vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningen är den högsta akademiska skogsutbildningen. Jägmästare nämns för första gången på 1580-talet (under Johan III) och var då invandrade tyska och danska utbildade personer främst avsedda för att övervaka och sköta kronans jaktparker, bl.a. på Djurgården (se jakt- och skogsregale). De första jägmästarna utexaminerades i Sverige vid dåvarande Skogsinstitutet, som startades i Stockholm år Mellan åren utbildades jägmästare vid Skogshögskolan i Garpenberg och Stockholm. Vid bildandet av Sveriges Lantbruksuniversitet år 1977, började utbildningen bedrivas även i Umeå. Åren utbildades inga jägmästare, då utbildningen ersatts av skoglig magister. Sedan 2002 omfattar Jägmästarprogrammet 300 högskolepoäng,fem års heltidsstudier. Jordbrukets motsvarighet till jägmästare är agronomer. Vid Helsingfors universitet i Finland är den motsvarande akademiska titeln forstmästare. Forstmästare var även i Sverige en examenstitel för en kortare högre skoglig utbildning (ca 2 år) vid Skogsinstitutet och dess efterföljare Skogshögskolan, som ägde rum parallellt med utbildningen till jägmästare (ca 4 år). Totalt examinerades ca 440 forstmästare. Utbildningen var främst avsedd för tjänstgöring inom skogsbrukets privata sektor.

13 Jägmästarutbildningens huvudämnen är skogsekologi, skogsproduktion (skogsskötsel), skogsteknik och ekonomi. Därutöver kan studenterna välja att profilera sig och läsa kurser inom t.ex. jakt och viltvård. Utbildningen leder framför allt till ledande och rådgivande arbetsuppgifter inom skogsbruket och närliggande branscher. Många jägmästare arbetar som skogskonsulenter eller chefer vid Skogsstyrelsen eller som skogsförvaltare och liknande hos skogsbolag, Sveaskog, Stora Enso, Siljan Skog m.fl. Andra exempel på arbetsuppgifter är som skogsvärderare och fastighetsmäklare eller som lärare och forskare vid SLU. Sveriges lantbruksuniversitet - SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) SLU är ett svenskt statligt universitet med ansvar för areella näringar. Till skillnad från de flesta övriga statliga universitet och högskolor, vilka lyder under utbildningsdep-artementet, så lyder SLU under jordbruksdepartementet. SLU:s verksamhet regleras i förordningen för Sveriges Lantbruksuniversitet. Huvudcampus finns på Ultuna, i södra Uppsala, men SLU har verksamhet i många delar av landet, till exempel i Umeå, Alnarp, Skinnskatteberg och Skara. SLU administrerar yrkesexamina som agronom, jägmästare, veterinär, lantmästare, landskapsarkitekt, landskapsingenjör, trädgårdsingenjör, hortonom, hippolog och skogsmästare. På SLU finns även ett antal magisterutbildningar inom till exempel ekonomi, husdjursvetenskap och biologi. Skogsinstitutet inrättades i Stockholm 1828, med lokaler vid Djurgårdsbrunnsviken i Stockholm. Verksamheten vid institutet utgjorde en påbyggnadsutbildning på de praktiskt orienterade skogsskolorna i Omberg respektive Kloten. [15] Verksamheten vid Skogsinstitutet överfördes 1915 till Skogshögskolan när denna påbörjade sin verk-samhet i Frescati, i lokaler som idag ligger inom Stockholms universitets campus. Jägmästarutbildningen vid Skogshögskolan bedrevs i form av en förberedande kurs i Garpenberg med fortsättning i Stockholm. Sedan 1977 ges Jägmästarutbildningen i Umeå. UTBILDNINGAR: Agronom Utbildningen ges på Ultuna och motsvarar fyra och ett halvt års heltidsstudier (270 hp). En agronom arbetar med frågor som rör brukandet av jordens biologiska naturresurser. Agronomprogrammet är en bred utbildning och agronomer arbetar med tex rådgivning, produktutveckling, undervisning eller företagsledning. Idag finns fem inriktningar på agronomexamen: ekonomi, husdjur, livsmedel, landsbygdsutveckling och mark/växt. Efter agronomexamen kan man antingen arbeta som agronom eller studera vidare till Agr.lic eller agronomie doktor. Jägmästare Utbildningen ges i Umeå och motsvarar fem års heltidsstudier (300 hp). Utbildningen vänder sig till den som är intresserad bland annat av skogsbruk, virkesproduktion och användning, vattenbruk, teknik och skogsråvara. Skogsmästare Utbildningen ges i Skinnskatteberg och motsvarar tre års heltidsstudier (180 hp). Utbildningen förenar teori och praktik inom olika skogliga ämnesområden och studenten ges möjlighet att välja kurser och inriktning under det sista året.

14 Ruotsalaisisäntämme. Jägmästarna Alf Arvidsson ja Rolf Björheden Garpenbergin linnankellarissa. Molemmat toimivat aikoinaan myös pitkään yliopiston metsäkurssien opettajina ja johtajina Garpenbergissä (kuva P-J. Kuitto). Kaksi sarvipäätä. Markku ja Osku ihailevat Garpenbergin kokoelmia (kuva P-J. Kuitto).

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011

OSAAJA. Teemana nuorten oppisopimus. Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7. Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 OSAAJA Oppisopimuksen sidosryhmämedia 2/2011 Antrei Hartikainen Palkittu puutaitaja s.7 Teemana nuorten oppisopimus Janne Louhelainen opiskelee Teatteri Jukossa oppisopimuksella. Työpaikkakouluttajana

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

Tutkimus- ja koeasemaverkoston

Tutkimus- ja koeasemaverkoston Opetusministeriö Tiede Undervisningsministeriet Tutkimus ja koeasemaverkoston kehittäminen Maa ja metsätalousministeriön ja opetusministeriön tutkimusasematyöryhmän raportti Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003

Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Kuvataiteilijoiden työtilat 2003 Selvitys kuvataiteilijoiden työtiloista ja tilantarpeesta sekä tilojen lisäämisohjelma Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa. www.bioanalyytikkoliitto.fi

2/2011. Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa. www.bioanalyytikkoliitto.fi 2/2011 Opettaja- ja opiskelijavaihdossa Coimbrassa, opiskelijoiden kaupungissa www.bioanalyytikkoliitto.fi KUNTOREMONTTI UUDISTUU! Tule mukaan > www.kuntoremontti.fi Etsimme kokeilunhaluisia miehiä ja

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuustutkimus 75 vuotta MTTL

Maatalouden kannattavuustutkimus 75 vuotta MTTL Maatalouden kannattavuustutkimus 75 vuotta MTTL MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 53 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:o 53 MAATALOUDEN

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen

Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen Activity 3.5 (Port Study, Part I) Hamnarna i Österbotten och deras specialisering Pohjanmaan satamien erikoistuminen www.midnordictc.net SAMMANDRAG Sjötransporterna och hamnarna är av stor betydelse för

Lisätiedot

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa

Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa PTT raportteja PTT rapporter 242 PTT Reports Osakeyhtiömuotoinen maatalous Suomessa Suvi Rinta-Kiikka Perttu Pyykkönen Matti Ylätalo Helsinki 2013 Pellervon taloustutkimus PTT Eerikinkatu 28 A 00180 Helsinki

Lisätiedot

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning

Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Menestyvä kaupunkiseutu kilpailukykyä, yhteistyötä, eheyttä 3 En framgångsrik stadsregion konkurrenskraft, samarbete, sammanhållning Pekka Vuori Helsingin seudun väestökehitysnäkymät

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE TEEMANA OPISKELIJAT. Specia Forum aloitti sivu 3. Kevätkokous 14.4. sivu 4. Kohti opiskelijan parasta sivu 9 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 1 2007 TEEMANA OPISKELIJAT Specia Forum aloitti sivu 3 Kevätkokous 14.4. sivu 4 Kohti opiskelijan parasta sivu 9 pääkirjoitus Specialla työntäyteinen vuosi

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepä ä l lystö - l i iton ju l k a isu 1 / 2 0 1 1 & Sisällys 1 / 2011 Pääkirjoitus 3 Apros-ohjelmiston uusi versio palvelee tulevaisuuden puhtaiden voimalaitosten mallintamista

Lisätiedot

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille

TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Råd till flerspråkiga familjer. Neuvoja monikielisille perheille TVÅ SPRÅK ELLER FLERA? Råd till flerspråkiga familjer KAKSI TAI USEAMPIA KIELIÄ? Neuvoja monikielisille perheille KOULUVIRASTO ja RINKEBYN KIELENTUTKIMUSLAITOS SKOLVERKET och SPRÅKFORSKNINGSINSTITUTET

Lisätiedot

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION

HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL KVARTTI 109 NELJÄNNESVUOSIJULKAISU KVARTALSPUBLIKATION KVARTTI 1 09 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGFORS STADS FAKTACENTRAL CITY OF

Lisätiedot

Voima & Käyttö Kraft Drift

Voima & Käyttö Kraft Drift Voima & Käyttö Kraft Drift Suomen Konepäällystöl i iton ju l k a isu 11-12 / 2012 & Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta God jul och gott nytt år Sisällys 11-12 / 2012 Pääkirjoitus/chefredaktör 3 Työntekijät

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

ASUNTOMESSUT VANTAALLA 10.7. 9.8.2015 KIVISTÖSSÄ TOTEUTUU OMAKOTITALOSTA HAAVEILEVAN UNELMA

ASUNTOMESSUT VANTAALLA 10.7. 9.8.2015 KIVISTÖSSÄ TOTEUTUU OMAKOTITALOSTA HAAVEILEVAN UNELMA 70 vuotta maanomistajan asialla 2 15 Maanomistajain liiton jäsenlehti www.maanomistajainliitto.fi KEVÄTRETKI JA VUOSIKOKOUS Siuntion Gårdskullassa Ilmakuvaus MAHDOLLISUUKSIA MAAN JA TAIVAAN VÄLILTÄ NÄIN

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964

Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964 Jaakko Blomberg Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille Akanlahden tukinsiirtolaitokset 1893 1964 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 196 Jaakko Blomberg Kitkan vesiltä Pohjanlahden tehtaille

Lisätiedot

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Nº4/ 2010 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Suomen Merimies-Unioni toivottaa kaikille jäsenilleen STOP

Lisätiedot

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina

Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina neljännesvuosijulkaisu kvartalspublikation Kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevina helsingin kaupungin tietokeskus helsingfors stads faktacentral city of helsinki urban facts helsingfors stads

Lisätiedot

AMMATILLINEN KOULUTUS 2010. Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus

AMMATILLINEN KOULUTUS 2010. Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen koulutuksen mitoitus 1 Veikko Autio, Ilpo Hanhijoki, Jukka Katajisto, Matti Kimari, Leena Koski, Jukka Lehtinen, Seppo Montén, Ulla Taipale, Anneli Vasara AMMATILLINEN KOULUTUS 2010 Työvoiman tarve vuonna 2010 ja ammatillisen

Lisätiedot

ADR-säädöksiin täysremontti

ADR-säädöksiin täysremontti P U U N K U O R M A A JA M E S TA R U U S R e n g a s t e s tau s ta E U R O 6 MARKKINOILLE 3 11 ADR-säädöksiin täysremontti + Oblivion ravaa menestykseen Sivuvaunu-Uralilla yli Alppien SKAL-talvipäivät

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön perustehtäviin. Toiminnan alkuaikoina

Lisätiedot

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i

Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Työnvälitys t. www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia Työnvälitys t www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ. Maastotietoa vuonna 2030. HISSILLÄ omalle kiinteistölle. Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS MAANMITTAUSLAITOKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Maastotietoa vuonna 2030 HISSILLÄ omalle kiinteistölle Esittelyssä TIETOTEKNIIKAN PALVELUKESKUS KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ YHÄ TÄRKEÄMPÄÄ TÄSSÄ NUMEROSSA MAANMITTAUSLAITOKSEN

Lisätiedot