Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja. Tiesuunnitelman kustannusarvion laskentataulukko tieshinta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja. Tiesuunnitelman kustannusarvion laskentataulukko tieshinta."

Transkriptio

1 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja Tiesuunnitelman kustannusarvion laskentataulukko tieshinta.xls

2

3 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja Tiesuunnitelman kustannusarvion laskentataulukko tieshinta.xls Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/2001 Tiehallinto Helsinki 2001

4 ISSN X TIEH Edita Oyj Helsinki 2001 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti Telefaksi S-posti Tiehallinto Tie- ja liikennetekniikka Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde

5 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja - Tiesuunnitelman kustannusarvion laskentataulukko - tieshinta.xls. Helsinki Tiehallinto, tie- ja liikennetekniikka. Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 40/ s. + liitt. ISSN X, TIEH Asiasanat: kustannusarviot Aiheluokka: 02, 30 TIIVISTELMÄ Tiesuunnitelman kustannusarvion laatimista helpottamaan on laadittu Tiehallinnon määräluettelon pohjalta laskentataulukko. Tämä excel-taulukko on kaikkien käytettävissä internetin kautta. Taulukkoon on koottu tiehankkeiden kustannusten arviointiin soveltuvaa yksikköhintatietoa Tiehallinnosta, konsulteilta ja urakoitsijoilta. Taulukko on tarkoitettu tiesuunnitelmavaiheen kustannusarvion laadintaan. Sitä voi käyttää myös eri tyyppisten toimenpiteiden kustannusvaikutuksia vertailtaessa. Taulukkoa on tarkoitus päivittää jatkuvasti käyttäjien antaman palautteen pohjalta

6

7 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena on parantaa tiesuunnitelmien kustannusarvioiden pitävyyttä sekä helpottaa vaihtoehtoisten ratkaisujen vertailua. Tehtävä määriteltiin työn alussa seuraavalla tavalla: Kerätään Tiehallinnon ja konsultin hallussa olevat hintatiedot yhteen. Konsultti kerää hintatietoa myös haastatteluin ja urakkasopimuksia tarkastelemalla. Sovitaan yhdessä, mikä hinta julkaistaan. Konsultti hankkii muutaman urakoitsijan mielipiteet kerättyjen hintojen oikeellisuudesta ja muokkaa julkaisun hintatiedot vastaamaan realistisia yksikköhintoja. Kustannustiedon hankinnasta Tiehallinnossa vastasivat DI Kari Lehtonen ja DI Matti Matinheikki. Tiehallinnon ja SCC Viatek Oy:n hallussa olleet yksikköhintatiedot koottiin taulukkoon jota käytiin läpi ja kommentoitiin sekä muokattiin yhteisissä palavereissa. Yksikköhintojen realistisuuden lisäksi piti huolehtia taulukon käyttökelpoisuudesta tiesuunnitelman kustannusarvion laadinnassa siitä ei saanut tulla liian tarkka joten pohjana ollutta Tiehallinnon litterapohjaista taulukkoa muokattiin sopivammaksi. Työn loppuvaiheessa taulukon muokkaukseen sidottiin valaistuksen, viitoituksen ja telematiikan asiantuntijoita SCC Viatekista. Pohjanvahvistus osiota kommentoi Antti Junnila Innogeo Oy:stä. Kallio- ja tunnelirakentamisen osioita kommentoi Kari Sorjonen JP-Suoraplant Oy:stä. Siltojen kustannusarvio-osaa kommentoi Pekka Mantere SITO Oy:stä. Taulukon ensimmäisestä versiosta pyydettiin kommentit urakoitsijoiden edustajilta: He kertoivat olivatko taulukossa esitetyt yksikköhinnat oikean suuntaisia, alakanttiin vai yläkenttiin, verrattuna heidän tiedossaan oleviin yksikköhintoihin. Taulukosta on jätetty pois yksikköhintatiedot, jos niitä ei ole ollut saatavilla. Käyttäjiltä toivotaan edelleenkin palautteita yksikköhinnoista, taulukon käyttökelpoisuudesta, yksikköhintojen luokittelusta sekä taulukon suoritejaottelusta. Jo keväällä 2002 on tarkoitus päivittää taulukkoa ensimmäisen kerran palautteen pohjalta. Ensisijaisesti päivitetään internetissä olevaa versiota. Helsinki, joulukuu 2001 Tiehallinto Tie- ja liikennetekniikka

8

9 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 7 TAULUKON KÄYTTÖ 1 TAULUKON KÄYTTÖ Tätä laskentataulukkoa voidaan käyttää kahdella tavalla Poimitaan taulukosta hintatietoja ja käytetään niitä erilaisissa vaihtoehtotarkasteluissa Kopioidaan taulukko tieshinta1.xls Excel-tiedostona Tiehallinnon internetsivulta ja lasketaan taulukon avulla tiesuunnitelman kustannusarvio Vaihtoehtovertailujen tekemiseksi on valittava laskentakohteen olosuhteista riippuva hintataso. Olosuhdetekijänä voi olla sen laajuus, suuret määrät halvempia kuin pienet määrät, tai kohteen toteuttamisen vaikeusaste. Kuitenkaan kaikissa laskentakohteissa ei asia ole näin yksinkertainen, joten niissä tapauksissa on olosuhdetekijät määriteltävä erikseen. Hintatasoryhmiä taulukossa on kolme: A) Suurten suoritemäärien yksikköhintoja. Suotuisat olosuhdetekijät vaikuttavat yksikköhintoihin niin, että pienilläkin määrillä voidaan valita tämän suuntainen yksikköhinta. B) Keskihinta. Suoritemäärät ja olosuhteet vaihtelevia. Jos vaihtoehtoja A ja/tai C ei ole hinnoiteltu, edustaa tämä litteran tyypillistä yksikköhintaa. Tällöin ei välttämättä määrillä ja olosuhteilla ole merkittävää vaikutusta yksikköhintoihin. C) Pienten suoritemäärien yksikköhintoja. Vaikka kyseessä olisikin suuret suoritemäärät, voivat olosuhdetekijät vaikuttaa niin, että on syytä käyttää tätä yksikköhintaa. Laskentataulukon käyttäjän pitää aina antaa hankkeelle sopiva yksikköhinta jokaiselle suoritteelle, joita hankkeella on. Käyttäjä voi suoraan valita A, B tai C ryhmästä yksikköhinnan tai antaa kokonaan oman, hankkeen mukaan arvioidun, yksikköhinnan. Kaikille tekniikka-aloille ei ole voitu antaa eri luokittelun mukaisia yksikköhintoja. Tällöin on yleensä ilmoitettu vain keskihinta Annetut yksikköhinnat ovat esimerkkihintoja ja niitä on aina peilattava hankkeen luonteeseen. Erityisen vaikeissa kohteissa, esimerkiksi kaupunkimoottoritie hankkeissa, on käytettävä aina tarkkaa harkintaa yksikköhintoja valittaessa.

10 8 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 2 KUSTANNUSARVION LAADINTATAULUKKO - Tieshinta1.xls Ohessa on tulostettuna tiedosto tieshinta1.xls. Se tai sen uudempi versio tieshinta2.xls jne. on kopioitavissa internet sivulta

11 TIESUUNNITELMA ind. vuosi 1000 RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET LEIKKAUKSET, KAIVANNOT JA AVO-OJARAKENTEET KALLIORAKENTEET PENGER- JA KERROSRAKENTEET PINTARAKENTEET JA VIIMEISTELY PERUSTUS JA PUTKIRAKENTEET VARUSTEET JA ERIKOISRAKENTEET 0 TIENRAKENNUSTYÖT YHTEENSÄ 0 Yhteiskustannukset [%] (Sisältävät rakennussuunnittelukustannukset) 0 Yhteensä SILLANRAKENNUSTYÖT 0 LUNASTUS- JA HAITTAKUSTANNUKSET 0 HINTA-ARVIO 0 ALV 0% TÄYTTÖ OHJE: Täytä määrät määräsarakkeeseen. Anna oma - harkintasi mukaan juuri tähän hankkeeseen sopiva - yksikköhinta jokaiselle litteralle, jolle olet saanut määriä. Apunasi on eri yksikköhintojen ryhmiä. YKSIKKÖHINTOJEN RYHMÄT: A) Suurten suoritemäärien yksikköhintoja. Suotuisat olosuhdetekijät vaikuttavat yksikköhintoihin niin, että pienilläkin määrillä voidaan valita tämän suuntainen yksikköhinta. B) Keskihinta Suoritemäärät ja olosuhteet vaihtelevia. Jos vaihtoehtoja A ja/tai C ei ole hinnoiteltu, edustaa tämä litteran tyypillistä yksikköhintaa. Tällöin ei välttämättä määrillä ja olosuhteilla ole merkittävää vaikutusta yksikköhintoihin. C) Pienten suoritemäärien yksikköhintoja. Vaikka kyseessä olisikin suuret suoritemäärät, voivat olosuhdetekijät vaikuttaa niin, että on syytä käyttää tätä yksikköhintaa. JOS HUOMAUTUS SARAKKEESSA ON HUOMAUTUS NUMERO, HUOMAUTUKSEN SISÄLTÖ ON KERROTTU SEN SIVUN ALAREUNASSA, JOSSA SE ENSIMMÄISEN KARRAN ESIINTYY. HUOMAUTUKSELLA KERROTAAN MAHDOLLISET POIKKAMAT RYHMIEN MÄÄRITTELYISSÄ TAI MUUT ASIAT, JOTKA ON SYYTÄ HUOMIOIDA TAULUKKOA TÄYTETTÄESSÄ. HARMAALLA RASTERILLA MERKITYT OSAT VAATIVAT AINA TEKNIIKKA-ALAN ASIANTUNTIJAN LAATIMAA KUSTANNUSARVIOTA. Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 1

12 A B C 1000 RAKENNUSALUEELLA OLEVAT RAKENTEET 1100 Puusto ja muu kasvillisuus 1111 Hyötypuun hakkuu kpl 8,41 16,82 42, Jätepuun raivaus m 2 0,50 1,18 2, Puuston ja muun kasvillisuuden suojaus kpl 16,82 33,64 67, Rakennukset ja muut rakenteet 1211 Rakennusten purku Muuratuilla savuhormeilla varust. rakennukset kpl 3 363, , , Muut rakennukset kpl 840, , , Erikoisrakenteiden purku Siltojen purkaminen kpl 8 409, Liikenteenohjauslaitteiden purkaminen (portaali) kpl 420,47 840, Muurien purkaminen m 3, Valaisinpylväiden purku kpl 252, Kaiteet, reunatuet, aidat yms. purku Kaiteiden purkaminen m 1,68 3, Reunatukien purkaminen m 1,68 3, Aitojen purkaminen m 3,36 6,73 10, Rakennusten, rakenteiden ja rakennelmien siirto 1222 Kaiteiden, reunatukien, aitojen yms. siirto Teräskaiteiden siirto m Reunatukien siirto m 25, Aitojen siirto m Valaisinpylväiden siirto Puupylväs kpl 168, Metallipylväs, h = 4, 6, 8 m kpl 252,28 252,28 336, Metallipylväs, h = 10, 12, 15 m kpl 336,38 336,38 336, Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

13 1300 Putkijohdot 1310 Putkijohtojen purku m 5,05 10,93 16, Kaapelit ja ilmajohdot ERILLISEN LASKELMAN MUKAAN "Laiteomistaja 1" kpl "Laiteomistaja 2" kpl "Laiteomistaja 3" kpl 1 0 jne Maarakenteet 1510 Pintamaan poisto m 2 0,50 0,76 1, Mullan poisto ja käsittely m 3 ktd 0,84 2,02 3, Päällysteen poisto Päällysteen poisto kaivamalla m 2 0,84 1,35 1, Päällysteen poisto jyrsimällä m 2 1,68 2,52 3,36 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 3

14 A B C 2000 LEIKKAUKSET, KAIVANNOT JA AVO-OJARAKENTEET Kuljetusmatkat alle 5 km 2100 Maaleikkaus Maaleikkaus, erittelemätön m 3 ktr 2,02 3,36 4,71 0 1) 2200 Massanvaihtoon kuuluvat kaivannot 2210 Pehmeän perusmaan poisto, kaivannon teko m 3 ktr 2,52 4,20 5,05 0 1) 2600 Ruoppaus ja vedenalainen kaivu Ruoppaus ja vedenalainen kaivu m 3 ktr 0 1) Jokien ja purojen perkaus m 3 ktr 3,36 6,73 10,09 0 1) 2800 Työnaikainen kaivannon tuenta Työnaikainen kaivannon tuenta [pontti] m 2 117,73 168,19 319,56 0 HUOMAUTUS 1: Mahdolliset lisäkuljetusmatkat (yli 5 km), katso hinnan nousut kohdasta "Yksikköhinnat kuljetuksissa" (viimeinen taulukko-osa) 4 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

15 A B C 3000 KALLIORAKENTEET Kuljetusmatkat alle 5 km 3100 Kallioleikkaukset 3100 Kallioleikkaukset, erittelemätön m 3 ktr 5,05 7,57 10,09 0 1) 3200 Maanalaiset kalliorakenteet 3220 Tietunnelit, kalliotunnelit Moottoritietunneli järjestelmineen (2 ajorataa) m , , ,37 0 1) Tietunneli järjestelmineen (1 ajorata) m 6 727, , ,28 0 1) 3220 Tietunnelit, betonikatteinen Moottoritietunneli järjestelmineen (2 ajorataa) m , , ,06 0 1) Tietunneli järjestelmineen (1 ajorata) m , , ,91 0 1) 3240 Kanaalit ja syvennykset kalliotiloissa Viemärikanaali m 3 ktr 47,09 0 1) 3300 Kanaalit, kaivannot ja syvennykset kalliossa Putkitus- ja rumputöihin liittyvä louhinta m 3 ktr 16,82 21,86 26,91 0 1) Valaistus- ja kaapelitöihin liittyvä louhinta m 3 ktr 20,18 0 1) 3400 Avo-ojat kalliossa 3400 Ojien louhinta kallioon Ojien louhinta kallioon h>1,0 m m 3 ktr 10,09 0 1) Ojien louhinta kallioon h<1,0 m (m 2 =m 3 ktr) m 3 ktr 13,46 0 1) 3600 Vedenalainen louhinta Jokien ja purojen perkaukseen liittyvä louhinta m 3 ktr 0 1) Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 5

16 A B C 4000 PENGER- JA KERROSRAKENTEET Kun materiaalit tuodaan hankkeen ulkopuolelta, välivarastosta tai murskaamolta! 4100 Maapenkereet 4110 Tie-, rata-, yms penkereet Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 2,69 3,36 4, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 4,37 5,05 5, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 6,73 7,40 8, Massanvaihtoon kuuluvat täytöt maamassoista Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 4, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 5, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 6, Pengerkevennykset Kevytsora m 3 rtr 27,75 38,68 42, Kevytsorabetoni m 3 rtr 84,09 92,50 100, Bitumoitu kevytsora m 3 rtr 50,46 58,87 67, Vaahtobetoni m 3 rtr 58,87 67,28 75, EPS-Kevennys m 3 rtr 42,05 46,25 50, Kumirouhe m 3 rtr 11,77 13,46 15, Louherakenteet 4210 Tie-, rata-, yms penkereet louheesta Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 4, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 5, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 7, Massanvaihtoon kuuluvat täytöt louheesta Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 4, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 5, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 6, Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

17 4270 Louherakenne sekä maalaatikot ja siirtymäkiilat louheesta Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 5, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 5, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 8, Kallioleikkauspohjan ja louhepenkereen yläpinnan muotoilu ja tiivistys m 2 0,84 1, Täytöt 4370 Maisemanhoidolliset täytöt 4371 Luiskatäyte, Pml Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 2, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 4, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 6, Maisemanhoidolliset täytöt, E1 ja E Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 2, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 4, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 6, Meluvallin pinnan viimeistely Tasaaminen ja nurmiverhoilu m 2 1,01 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 7

18 Suodatin-, eristys- ja jakavat kerrokset 4410 Suodatin- ja eristyskerrokset sekä maalaatikot ja siirtymäkiilat hiekasta Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 6, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 8, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 10, Jakavat kerrokset sekä maalaatikot ja siirtymäkiilat sorasta tai murskeesta Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 7, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 9, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 11, Erikoisratkaisut, geotekstiilit 4452 Suodatinkankaat Suodatinkankaat kl II m 2 0,67 1,01 1, Suodatinkankaat kl III - V m 2 1,01 1,35 2, Lujitekankaat Lujitekangas (< 100 kn/m) m 2 1,68 2,52 3, Lujitekangas ( kn/m) m 2 2,35 3,36 4, Lujitekangas (> 200 kn/m) m 2 2,69 6,39 10, Lujiteverkot Lujiteverkko (< 50 kn/m) m 2 1,68 2,52 3, Lujiteverkko (> 50 kn/m) m 2 2,69 6,39 10, Teräsverkko (> 200 kn/m) m 2 7,40 9,25 10, Asfalttilujiteverkko m 2 2,52 4,54 6, Eroosiosuojat Maatuva m 2 2,52 5,38 8, Synteetinen m 2 4,20 12,61 20, Salaojamatto m 2 5,05 11,77 18,50 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

19 4500 Sitomattomat kantavat kerrokset 4510 Sitomattomat kantavat kerrokset 4511 Rakenteessa Kuljetus etäisyys < 5 km m 3 rtr 11, Kuljetus etäisyys 5 km ><15 km m 3 rtr 12, Kuljetus etäisyys > 15 km m 3 rtr 13, Piennartäyte m 3 rtr 8, Erikoisrakenteet Pohjaveden suojaus Bentoniittimatto m 2 8,41 12,61 16,82 0 (Sis. tasauksen, eristemuovin ja suojakerroksen) m 2 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 9

20 A B C 5000 PINTARAKENTEET JA VIIMEISTELYT Sidotut kantavat kerrokset 5110 Bitumistabilointi (BST) m 2 4,54 5,55 6, Vaahtobitumistabilointi Paikallasekoitettu VBST m Asemasekotteinen VBST m Bitumiemulsiostabilointi Paikallasekoitettu BEST m Asemasekotteinen BEST m Remix-stabilointi m Komposiittistabilointi Paikallasekoitettu KOST m Asemasekotteinen KOST m Masuunihiekkastabilointi Paikallasekoitettu MHST m Asemasekotteinen MHST m Sementtistabilointi Paikallasekoitettu SST m Asemasekotteinen SST m Bitumisilla sideain. sidotut kulutuskerrokset 5210 Kantavan kerroksen asfalttibetoni (ABK) ABK22, 50 mm m 2 5, ABK32, 60 mm m 2 5, ABK32, 70 mm m 2 6, Asfalttibetoni (AB) AB11 (jk+pp), 40 mm m 2 4, AB16, 40 mm m 2 5, AB18, 40 mm m 2 6, AB22, 50 mm m 2 6,73 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

21 5230 Kivimastiksiasfaltti (SMA) SMA8, 40 mm m SMA16, 40 mm m 2 5, SMA18, 40 mm m SMA22, 50 mm m Pehmeä asfalttibetoni (PAB) 5241 PAB, sideaineena bitumi PAB-B 11, 40 mm m PAB-B 16, 40 mm m PAB, sideaineena pehmeä bitumi PAB-V 11, 40 mm m PAB-V 16, 40 mm m 2 2, Pintaukset Sirotepintaus (SIP) m 2 1, Soratien pintaus (SOP) m 2 1,01 1,35 2, Sorapinta Luonnon materiaali m 3 rtr Murskattu materiaali m 3 rtr 1,01 1,35 2, Kivituhka m 2 2,69 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 11

22 5400 Muut päällysteet ja kovat pintarakenteet 5410 Betonilaatta- ja betonikiviverhoukset m 2 25,23 31,96 40, Betoniverhous (erikoisbetoni saarekkeessa) m Kivilaattaverhoukset m Kenttäkivi-, nupukivi- ja noppakiviverhoukset Kenttäkiviverhous m 2 35,32 42,05 53, Nupukiviverhous m 2 109, Noppakiviverhous m 2 67,28 92, Molskotti-, murske- ja soraverhoukset Molskottiverhous m Murskeverhous (sepeli 16-32, 200 mm) m 2 5,89 7, Kivituhka 0-6, 50 mm m 2 3, Kiviheitokeverhoukset Louhekiviverhous paksuus 20 cm m 2 33, Kivilohkareet (halk. 0,4 m - 1 m) m 2 5,89 11,77 16, Kivilohkareet (halk. 1m x 2 m) m 2 11,77 22,71 33, Kivikorirakenteet Kivikorirakenteet m 3 rtr 84,09 100,91 117, Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

23 5600 Viherrakenteet 5610 Kasvualustat Metsitysalueiden kasvualustat m2 13, Pensaat, köynnökset ja perennat - kasvualustat m2 4, Nurmiverhoukset 5621 Nurmetus I m2 3, Nurmetus II m2 2, Nurmetus III m2 0, Nurmetus IV m2 0, Erikoisnurmetukset Siirtonurmet m2 10, Istutukset (runkopuut) kpl 42, Istutukset (pensaat) kpl 6, Istutukset (massaistutuspensaat ja perennat) kpl 5, Metsitykset ha 2 522, Reunatuet, sadevesikourut ja portaat 5710 Reunatuet Liimattava, betonia, korkeus 8 cm m 9,25 11,77 25, Liimattava, betonia, korkeus 12 cm m 10,09 13,46 25, Liimattava, betonia, korkeus 16 cm m 10,93 15,14 25, Upotettava, betonia h 30 cm x l 17 cm m Upotettava, graniitti h 27 cm x l 22 cm m 75,68 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 13

24 A B C 6000 PERUSTUS- JA PUTKIRAKENTEET Paalutukset 6110 Puupaalut Puupaalut latva 6" m 5, Puupaalut latva 7" m 7, Paalun jatkaminen, latva 6" kpl 25, Paalun jatkaminen, latva 7" kpl 33, Teräsbetonipaalut Teräsbetonipaalut 250 mm x 250 mm m 16,82 25,23 33, Teräsbetonipaalut 300 mm x 300 mm m 20,18 28,59 37, Teräsbetonipaalut 350 mm x 350 mm m 31,11 35,32 38, Paalun jatkaminen (250x250) kpl 65,59 67,28 70, Paalun jatkaminen (300x300) kpl 84,93 85,78 88, Paalun jatkaminen (350x350) kpl 100,07 109,32 105, Kalliokärki (250x250) kpl 63,91 66,43 69, Kalliokärki (300x300) kpl 78,21 80,73 83, Kalliokärki (350x350) kpl 84,09 92,50 100, Teräspaalut m 50,46 60,04 75, Paaluhatut ja -laatat 6181 Paaluhatut Paaluhatut 1200 x 1200 kpl 67,28 100,91 117, Paaluhatut 1400 x 1400 kpl 84,09 126,14 151, Paaluhatut 1600 x 1600 kpl 117,73 185,01 218, Paalulaatta Paalulaatta m 2 63,91 78,21 92, Siirtymälaatta m 2 63,91 78,21 92,50 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

25 6200 Maapohjan ja luiskien vahvistaminen 6211 Nauhapystyojitus m 0,84 1,18 1, Pohjavedealennus (työnaikainen) Pumppaus ja valvonta kpl 75,68 102,59 129, Putki (asennus ja purku) kpl 50,46 67,28 84, Lisähinta porauksesta kpl 33,64 50,46 67, Syvästabilointi mm pilari, kg/m 3 m 5,38 7,06 8, mm pilari, kg/m 3 m 5,89 8,58 11, mm pilari, kg/m 3 m 7,57 11,77 15, mm pilari, kg/m 3 m 9,75 15,14 20, Lujitteet ja telat Teräslevyarina m 2 6,73 8,41 10, Ristikkotela m 2 13,46 16,82 20, Telalava m 2 21,02 24,89 30, Risunkimatto m 2 8,41 12,61 16, Muut maapohjan vahvistukset - 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 15

26 Kuivatusrakenteet ja putkistot 6810 Päätie- ja sivuojarummut 6811 Betoniputkirummut BJA Ø400 mm m 84, BJA Ø500 mm m 117, BJA Ø600 mm m 134, BJA Ø800 mm m 151, BJA Ø1000 mm m 210, BJA Ø1200 mm m 285, BJA Ø1600 mm m 521, Muoviputkirummut Muoviputki Ø 200 mm, T8 m 50, Muoviputki Ø 315 mm, T8 m 67, Muoviputki Ø 400 mm, T8 m 58,87 84, Muoviputki Ø 500 mm, T8 m 117,73 134, Muoviputki Ø 600 mm, T8 m 137,91 201, Teräsputkirummut Ø 560 mm m 67,28 100, Ø 1050 mm m 151, Ø 1400 mm m 201, Muu rumpu Erikoisrumpu piir. nro m Erikoisrumpu piir. nro m Päätierummun jatkaminen (materiaali ja halkaisija m 0 selvitetään rakennusvaiheessa) Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

27 6830 Salaojat Salaojat muoviputki Ø 100 mm m 10, Salaojat muoviputki Ø 130 mm m 12, Salaojat muoviputki Ø 160 mm m 15, Salaojat muoviputki Ø 200 mm m 23, Salaojakaivot Tarkastuskaivo Ø 400 mm kpl 269, Tarkastuskaivo Ø 600 mm kpl 420, Tarkastuskaivo Ø 800 mm kpl 756, Sadevesiviemärit 6841 Sadevesiviemäri betoniputki (EK) BJA Ø300 mm m 67, BJA Ø400 mm m 75,68 84, BJA Ø500 mm m 100, BJA Ø600 mm m 109,32 117, BJA Ø800 mm m 151,37 168, BJA Ø1000 mm m 1 200, Sadevesiviemäri muoviputki MT, Ø200 mm m 42,05 50, MT, Ø250 mm m 42,05 50, MT, Ø315 mm m 50,46 58, MT, Ø400 mm m 58,87 67, MT, Ø500 mm m 92,50 100, MT, Ø600 mm m 126,14 134, Lämpöeristeet m2 100,91 134,55 168, Sadevesiviemäri, muu putkimateriaali Erik. rakent. sadev. viem. Ø mm, lujuuslk m Erik. rakent. sadev. viem. Ø mm, lujuuslk m 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 17

28 Sadevesi-, tarkastus-, liete- ja imeytyskaivot Betonirengas, Ø 600 mm kpl 588, Betonirengas, Ø 800 mm kpl 672,75 773, Betonirengas, Ø 1000 mm kpl 840, , Muovikaivo Ø800 mm liikennealueella kpl 504, Muovikaivo Ø800 mm liikennealueen ulkopuolella kpl Erikoisrakenteinen kaivo Ø mm kpl Kaivon korotus kpl 168, Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

29 Sillansuunnittelijan antamien kustannusarvioiden mukaan URAKKA TYÖSELITE YKS. MÄÄRÄ YKSIKKÖ SUMMA KOMMENTTI KOHDE HINTA SILLANRAKENNUSTYÖT ind. sisältää yhteis kustannukset (xx%) 7100 Sillanrakennustyöt (ilman ns. tietöitä siltapaikalla) ALV 0 % Sillansuunnittelijan antama kustannusarvio S1, Silta ykkönen kpl S2 kpl jne kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl 1 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 19

30 URAKKA TYÖSELITE YKS. MÄÄRÄ YKSIKKÖ SUMMA KOMMENTTI KOHDE HINTA 0 20 Suunnittelun alussa käytettäväksi Suunnittelun alussa käytettäväksi Siltatyypeittäin [kansi neliöt] tieliikenteen sillat 7110 Laatta- ja palkkisillat (myös levennykset > 4m) (jännemittojen summa x hyötyleveys) Maan- tai kallionvarainen m Paalutettu, paalupituus < 15m m Paalutettu, paalupituus > 15m m Teräsbetoninen laattakehäsilta (vapaa-aukon leveys x hyötyleveys) Maanvarainen m Paalutettu m Sillan leventäminen < 4m m Meluseinät ja erikoiskaiteet silloilla 7140 Keskimääräinen lisähinta 10 (1500mk mk, tutkittava tapauskohtaisesti) m 0 Siltatyypeittäin [kansi neliöt] rataliikenteen sillat 7150 Laatta- ja palkkisillat (uudet sillat) (jännemittojen summa x hyötyleveys) [myös levennykset > 4m] Maan- tai kallionvarainen m Paalutettu, paalupituus < 15m m Paalutettu, paalupituus > 15m m Teräsbetoninen laattakehäsilta (uudet sillat) (vapaa-aukon leveys x hyötyleveys) Maanvarainen m Paalutettu m Väistöraide Sähköistetty m Sähköistämätön m Paalutus (lisähinta edellisiin) m Rakentaminen apusiltojen alla Apusilta (pituus 20 m) kpl Työnaikainen tukiseinä m Ratasilta sivusta tunkkaamalla Tunkattava silta (ei paalutusta / < 15 m paalut) m Tunkattava silta (> 15 m paalut) m Ratatyöt, sähköistämätön raide Ratatyöt, sähköistetty raide Teräksinen erikoiskaide n. 1500mk/m, 3-4 m korkea meluseinä n mk/m Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

31 A B C VARUSTEET JA ERITYISRAKENTEET 7200 Suojalaitteet ja meluesteet 7210 Kaiteet ja johteet viisteineen Tiekaiteet, teräsjohde 4 mm, teräspylväin m 25, Tiekaiteet, teräsjohde 5 mm, teräspylväin m 28, Putkikaide: 2-putkikaide (tuiskukaide) m 37, Putkikaide: putkipalkkikaide C-150x180/4 H1 m 43, Putkikaide: putkipalkkikaide N2 m 37, Vaijerikaide N2 m 30, Kaideyhdistelmät (tie- ja kevytkaide) m 33, Kevytkaiteet (Kev. liik. väylät) m 16, Betonikaiteet, piir. nro Ty3/83 100, Törmäysvaimennin (70 km/h) kpl , Törmäysvaimennin (100 km/h) kpl , Lisähinnat kaiteisiin ja johteisiin Tiekaiteen pylväsväli 2 m - lisähinta m Tiekaiteet louheessa - lisähinta m Aidat, puomit ja portit Suoja-aidat maahan/kallioon m 16, Riista-aidat maahan/kallioon m 20, Muut aidat maahan/kallioon piir. nro m Puomit, piir. nro m Sulkuportit, piir. nro m Suojaputket ja -kourut Suojaputket Ø 100 mm m 8, Suojaputket Ø 100, 2 kpl yhteisessä kaivannossa m 11, Suojaputket Ø 100, 3 kpl yhteisessä kaivannossa m 15, Suojaputket Ø 100, 4 kpl yhteisessä kaivannossa m 18, Suojaputket Ø110 mm m Suojaputket Ø140 mm m Suojatolpat ja reunapaalut Suojatolpat kpl Reunapaalut kpl 16,82 25, Meluseinät Seinä elementti perustuksineen m 2 168,19 201,83 269,10 Pengerrystyöt ja pohjanvahvistukset 0 huomioidaan omassa osiossaan Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 21

32 7300 Liikenteenohjauslaitteet 22 Viitat ja liikennemerkit liittymäkohtaisesti 01 Perusverkon tasoliittymä kpl 02 Perusv. pääteiden tasoliittymä (isot suunn.taulut) 03 Perusv. pääteiden tasoliitt. ajokaistan yläp. viitoin 04 Perusverkon eritasoliittymä 05 Perusverkon eritasoliittymä ajokaistan yläp. viitoin 06 Moottoritien maankäyttöliittymä 07 Moottoritien liityntäliittymä 08 Moottoritien liityntäliittymä ajokaistan yläp. viitoin 09 Moottoriteiden järjestelmäliitt. (kaikki viitat yläp.) 7310 Liikennemerkit 7310 Vakiokok. liikennemerkit Vakiokok. Liikennemerkit kpl 151,37 168,19 185, Opastusmerkit Opastusmerkit jalustoineen Kevyen liikenteen, osoite- tai yksityistien viitta kpl 252, Pieni opastusmerkki (tienviitta tai suunnistustaulu) kpl 504, Opastusmerkki (suunnistustaulu tai tienviittaryhmä) kpl 1 009, Suuri opastusmerkki (suurikok. Suunnistustaulu) kpl 2 522, Vanhan opastusmerkin uusiminen Vanhan opastusmerkin uusiminen (erill. eritt.) kpl Portaalit tauluineen ja jalustoineen Putkirakenteinen ulokeportaali kpl 3 363, Putkirak. kehäportaali (kahden tai kolmen kaistan yli) kpl 5 045, Ristikkorakenteinen ulokeportaali kpl 5 045, Ristikkorak. kehäport. (kahden tai kolmen kaistan yli) kpl 8 409, Ristikkorak. kehäport (neljän tai viiden kaistan yli) kpl ,15 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja Portaalitaulujen uusiminen Portaalitaulujen uusiminen kpl 840, Portaalien jatkaminen kpl 1 681, Liikennevalot Valo-ohjattu liittymä (erill. eritt. muk.) kpl 0

33 Tiemerkinnät kilometrihintoina Reuna- ja keskimerkinnät maalattuina km 0 Reuna- ja keskimerkinnät kestomerkinnöin km 0 Reuna- ja kaistamerkinnät moottoritiellä km 0 Tiemerkinnät liittymäalueittain Kanavoitu tasoliittymä kpl 0 Perusverkon eritasoliittymä kpl 0 Moottoritien eritasoliittymä kpl Tiemerkinnät, maalatut Maalattu, tavallinen, valkoinen m 2 5, Maalattu, tavallinen, keltainen m 2 5, Tiemerkinnät, kestomerkinnät Pintamerkintä, viivamainen, paks. 3 mm m 2 20, Pintamerkintä, viivamainen, paks. 2 mm m 2 13, Pintamerkintä, viivamainen, paks. 1,5 mm m 2 5, Upotettu merkintä, viivamainen, paks. 7 mm m 2 58, Upotettu merkintä, alue/kuvio, paks. 7 mm m 2 58,87 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 23

34 Telematiikka Seuranta- ja mittauslaitteet liikenteenmittaus, pistemittaus ilmaisinsilmukat kpl 0 silmukkalaskentalaitteet kpl 5 886,58 0 kuvantulkintalaitteet kpl 3 363,76 0 muut liikenteenmittaus, linkkimitaus matka-ajanseurantapisteet 1+1-kaistainen tie kpl , kaistainen tie kpl , kaistainen tie kpl ,38 0 liikenteenseuranta, kamerat seurantakamerat kpl 8 409,40 0 kelinseurantapisteet tiesääasemat kpl ,95 0 Muuttuvat opasteet LED-opasteet nopeusrajoitusmerkit kpl 4 204,70 0 varoitusmerkit kpl 4 204,70 0 tiedotusopasteet kpl ,43 0 tekstitaulut m2 0 Prismaopasteet liikennemerkit m ,64 0 Keskusjärjestelmät työasemat kpl 0 käyttöliittymät kpl 0 paikalliskeskukset kpl 0 alakeskukset kpl 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja Sähkönsyöttö sähköliittymät kpl 0 kaapelointi m 0

35 Tietoliikenne, oma yhteys Paikallisverkko kaapelointi m 0 muu 0 Runkoverkko kaapelointi m 0 muu 0 liittyminen liikennekeskukseen kpl 0 Tietoliikenne, vuokrayhteys Paikallisverkko päätelaitteet kpl 0 kk-vuokrat kpl 0 Runkoverkko päätelaitteet kpl 0 kk-vuokrat kpl 0 Muuttuva nopeusrajoitus tie-km , Ulkovarusteet 7410 Katokset kpl Piir. nro kpl Piir. nro kpl Kalustot Piir. nro kpl Piir. nro kpl Erittelemättömät ulkovarusteet Piir. nro kpl Piir. nro kpl 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 25

36 7500 Tievalaistus, puhelin- ja muut viestintälaitt., pumppaamot, yms. S= pylväsväli Ha= valaisimen asennuskorkeus S=56m S=50m S=44m 7510 Tievalaistus (laitteineen), valaistusteknillisen mitoituksen perusteella Moottoritie, metallipylväät (Ha=15m) /maakaapelit km , , ,77 0 jäykät pylväät Moottoritie, metallipylväät (Ha=15m) /maakaapelit km , , ,69 0 törmäysenergiaa sitovat pylväät Kaksikaistaiset tiet, metallipylväät/maakaapelit km , , , Kaksikaistaiset tiet, puupylväät/ilmajohdot km , , , Erilliset jkpp-tiet, metallipylväät/maakaapelit km ,40 0 S=36m vartinen asennus (Ha=10m) Puupylväs, jäykkä kpl 1 295, , , Puupylväs, koverrettu kpl 1 379, , , Puupylväs, liimapuu kpl 1 715, , , Teräspylväs, jäykkä kpl 2 220, , , Teräspylväs, energiaa vaimentava kpl 2 522, , , vartinen asennus (Ha=12m) Puupylväs, jäykkä kpl 1 379, , , Puupylväs, koverrettu kpl 1 446, , , Puupylväs, liimapuu kpl 1 850, , , Teräspylväs, jäykkä kpl 2 472, , , Teräspylväs, energiaa vaimentava kpl 2 657, , , vartinen asennus (Ha=12m) Puupylväs, jäykkä kpl 1 749, , , Puupylväs, koverrettu kpl 1 816, , , Puupylväs, liimapuu kpl 2 220, , , Teräspylväs, jäykkä kpl 2 775, , , Teräspylväs, energiaa vaimentava kpl 3 061, , , vartinen asennus (Ha=15m) Teräspylväs, jäykkä kpl 3 346, , , Teräspylväs, energiaa vaimentava kpl 3 515, , , Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 7530 Pumppaamot kpl ,38 0

37 7600 Kiertotiet, varasillat ja työnaikaisen liikenteen hoito 7610 Kiertotiet tiem Varasillat kanm Työnaikaisen yleisen liikenteen hoito - 0 Lunastuskustannukset ja haittakorvaukset Pelto ha Metsä ha Haittakorvaukset 0 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja 27

38 Kuljetusetäisyys Yksikköhinta Nousu Keskiarvo Hinnan nousu Hinnan nousu Hinnan nousu [km] [mk/t] [mk/t] per tonni Maamassat Kalliomassat 0-0,25 2,21 0,25-0,5 2,89 0,68 0,5-1 3,54 0, km 1-2 4,36 0,82 ka 0-5 km 0-5 km 0-5 km 2-3 5,26 0,9 4,46 5,00 mk/t 7,50 mk/m 3 rtr 10,00 mk/m 3 rtr 3-4 6,08 0,82 0,84 /t 1,26 /m3rtr 1,68 /m3rtr 4-5 6,9 0, ,69 0, ,48 0, ,27 0, km ,11 0,84 ka 5-15 km 5-15 km 5-15 km ,82 0,71 11,21 11,50 mk/t 17,25 mk/m 3 rtr 23,00 mk/m 3 rtr ,61 0,79 1,93 /t 2,90 /m3rtr 3,87 /m3rtr ,36 0, ,13 0, ,93 0, ,67 0, ,47 0, ,24 0, ,99 0, ,74 0, ,54 0, ,27 0, km ,06 0,79 ka km km km ,82 0,76 20,84 21,00 mk/t 31,50 mk/m 3 rtr 42,00 mk/m 3 rtr ,62 0,8 3,53 /t 5,30 /m3rtr 7,06 /m3rtr ,36 0, ,14 0, ,93 0, ,7 0, ,48 0, ,26 0,78 yli 30 +0,78 /km 28 Tiesuunnitelman kustannusarvioon ja vaihtoehtovertailuun sopivia yksikköhintoja

39

40 ISSN X TIEH

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola

Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Vt 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti-Metso, Kouvola Laskelma TIESUUNNITELMA Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Kari Seitsonen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Pohjarakentamisen kustannustietoja

Pohjarakentamisen kustannustietoja Pohjarakentamisen kustannustietoja Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 ISSN 1457-991X TIEH 4000330 Oy Edita Ab Helsinki 2002 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti

Lisätiedot

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat ALUSTAVA KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Laskelma: Vilkkalan klv RS Työnumero: 8240889 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luo: Mika Kaukoranta Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaa: Pietari Kousa Päivämäärä:

Lisätiedot

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km )

Määrä Yks. hinta Yhteensä Vt6 plv , Puupylväs ja ilmakaapeli, purku ( kuljetus < 5 km ) kpl , km ) KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Vt 6 Taavetin eteläinen etl Taavetin eteläinen etl Työnumero: Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Simo Saros Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA

MT 252 PARANTAMINEN HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ, SASTAMALA M1 1131 3U Putkijohdon purku, muoviputket mtr 33 1131 5K Betonikaivojen purku kpl 5 1131 7K Betonikaivojen puhdistus kpl 1 1135 1U Liikenteenohjauslaitteiden purku kpl 10 1135 3U Tieliikenteen portaalin

Lisätiedot

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900

0,91 137,00 (2005=100) 1.4.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 960 900 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeinen muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi: Päivämäärä:

Lisätiedot

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat

MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN. Koko laskelma. Rakennusosat MÄÄRÄLUETTELO RYHMITTÄIN JA NIMIKKEITTÄIN Projekti: 457_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma Työnumero: 457 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.08.2013 649 HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 19 Tekniset vaatimukset........................... 29

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007

Työmenekki. 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,66 5,66 5,66 20.3.2007 Kawerak Oy pu 040-717 5365 Sivu 1 /yks eur/ Työ Aine Ali Yt Yt eur Pvm RAKENNUSOSAT PKS 1/2007 0 ALUETYÖT 01 ALUEEN MAA- JA POHJARAKENNUS 011 RAIVAUS JA PURKU 0111 Rakennusten purku 011112 Purku, puurakennus

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE3 1.12.2014

TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE3 1.12.2014 TURUN RAITIOTIE, yleissuunnitelma LIITE3 1.12.2014 SISÄLTÖ Raitiotien rakentamisen kustannusarvio Runosmäen raitiotiereitin kustannusarvio Varissuon raitiotiereitin kustannusarvio Skanssin raitiotiereitin

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 8.6.2004

YKSIKKÖKUSTANNUKSET 8.6.2004 Nro: 452 Sivu1(8) VEIKKOLAN KATUVERKKOSELVITYS Yksikköhintoina käytetään Espoon kaupungin kunnallisteknisten töiden yksikköhintaluetteloa 2002. Hintaryhmittely B. Keskinkertaiset olosuhteet, suoritemäärät

Lisätiedot

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2

MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, URAKKAVAIHE 2 rakentaminen kokonaisurakkana 14.7.2014 Työ n:o 12055 MÄENPÄÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo

Hausjärven kunta Maa-,pohja- ja kalliorakenteet. Muutos-ja yksikköhintaluettelo Hausjärven kunta Muutos-ja intaluettelo Pionkaarteen alueen kunnallistekniikan ja vesiuollon rakentaminen Jokainen inta on täysin itsenäinen ja muista riippumaton.yksikköintoiin on sisällytettävä nimikkeen

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus

YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X JANAKKALAN VESI. Pahamyllyntien viemärisaneeraus YKSIKKÖHINTALUETTELO 16X188095.007 10.12.2016 JANAKKALAN VESI Pahamyllyntien viemärisaneeraus 2 Pöyry Finland Oy PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus 0625905-6 Puh. +358

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014

YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 YKSIKKÖHINTALUETTELO 20.10.2014 POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-työpaja Varusteet / IM3-arvojoukot Markku Pienimäki, FINNMAP Infra Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA VIHDIN KUNTA Hy-Kr 106+799, Nissolan aks, siltasuunnitelma 1/ 16 Nissolan tasoristeysten

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet Osa 5 5.3.2014 Pöyry Finland Oy / Aki Leislahti, Ilkka Puustinen, Harri Sivonen, Markus Lakanen, 1 (16) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi

20.2.2009 13984/2006/30/16. Vastaanottaja Tiepiirit. Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006. 31.3.2009 - toistaiseksi 20.2.2009 13984/2006/30/16 Vastaanottaja Tiepiirit Säädösperusta Korvaa/muuttaa Maantielaki 109 Tyyppipiirustukset 19.10.2006 Kohdistuvuus Tiehallinto Voimassa 31.3.2009 - toistaiseksi Asiasanat Tyyppipiirustukset,

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008

Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset. Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Tie- ja ratahankkeiden CAD-suunnitelmapiirustukset Tasojako-ohje 13.3.2008 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä.

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE. Urakoitsija. Osoite. Käsittelijä. NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Yksikköhintaluettelo P14142 21.5.2012 Urakoitsija Osoite Käsittelijä Puhelin Telefaksi

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Kaijasenpellon kunnallistekniikan rakentaminen MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 11.12.2016 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 RAKENNUS- JA LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATUVAATIMUKSET LUONNOS URAKKALASKENTAA VARTEN 31.8.2009 Destia Oy Oravakivensalmen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo. Käyttäjälle

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo. Käyttäjälle Sisällysluettelo Käyttäjälle Johdanto 21000 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset 21100 Suodatinrakenteet... 18 21110 Suodatinkerrokset... 18 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit... 18 21110.2

Lisätiedot

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja

Laskelman kustannukset yhteensä: 1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Vastuuhenkilö: Viimeisin muokkaaja: Raportoija: Asiakas: Projektipäällikkö: Aluekerroin: Kustannusindeksi:

Lisätiedot

Liitos nykyiseen tasaukseen. Mäntsälän kunta

Liitos nykyiseen tasaukseen. Mäntsälän kunta YLEISKARTTA PIETILÄNTIE MIKROPOLKU KAIJANPOLKU OLLINPOLKU Pietilänraitti Liitos nykyiseen tasaukseen RIIHENMÄENTIE PIETILÄNRAITTI Liitos nykyiseen tasaukseen Mäntsälän kunta Mäntsälän kunta PIETILÄNRAITTI

Lisätiedot

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura

Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouslomake / Yksikköhintaluettelo Lappeenrannan kaupungin katujen peruskorjaus ja saneerausura Tarjouksen tekijän tulee antaa kaikki yksikköhinnat ilman arvonlisäveroa (alv.%) Kaikkiin alla mainittuihin

Lisätiedot

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

R/A. Kårkulla Samkommun. Liikennejärjestelyiden parantaminen, Kirjala RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS R/A Kårkulla Samkommun Liikennejärjestelyiden parantaminen, RAKENNUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS 28.8.2017 Rakennussuunnitelma 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 0650 MITTAUSTYÖT 3 0651 Koordinaatti-

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015

YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 YKSIKKÖHINTALUETTELO 26.1.2015 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1. YLEISTÄ Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja.

Lisätiedot

Yleiskartta hankkeesta

Yleiskartta hankkeesta Yleiskartta hankkeesta 1 Yleistietoja Urakkasopimuksen arvo noin 22 000 000 Valtatien 5 parantamisen kaksiajorataiseksi valtatieksi n. 4 km Nykyisten eritasoliittymien parantamisia 3 kpl Uusia siltoja

Lisätiedot

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet

PRE/infraBIM tietomallivaatimukset ja -ohjeet Osa 6 22.5.2014 1 (23) Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 10.09.2013 12.9.2013 5.11.2013 7.3.2014 9.4.2013 Aki Leislahti Ilkka Puustinen Markus Lakanen Tiina Karjalainen

Lisätiedot

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA

KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA-ALUE, HATTULA Hattulan kunta Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYL 2006 mukaan TYÖSELITYS 2(11) YLEISTÄ 01 Tilaaja Hattulan kunta Tekninen yksikkö Tekninen johtaja Janne

Lisätiedot

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3

POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 1 (10) POIKKITIEN PARANTAMINEN, VAIHE 3 Liittyen 26.2.2015 päivättyyn tarjouspyyntöön koskien Poikkitien parantaminen välillä Poikkitie pl. 1680 - Pohjoisväylä ja Pohjoisväylä 0-480, vaihe 3, sekä pohjanvahvistustyöt

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PL PL Lutakon-satama 0... 15.5 Rantarakenteen informatiivinen määräluettelo. 7.4.2010 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Lutakon-satama 0... 15.5 YHT NOIN 15.5 METRIÄ Tukimuurilaituri Hs ~NW -nav -0,5 L(m) määrä / jm yks. määrä yks Mv-penkereen kaivu elementtien kohdalla. Arvio 15.5 28 m3 434 m3 Elementtien muotti noin 15.5

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet

1135 Opastustaulun siirto < 10 m2 kpl 2 Liikenneviraston juna-aseman opasteet MÄÄRÄLUETTELO Projekti: 02 Konsulttilaskenta > Ramboll > Bredanportti Laskelma: Bredanportti, rakennussuunnitelma Työnumero: 2256 Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: Dokumentin omistaja: Viimeinen muokkaaja:

Lisätiedot

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET

Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Osa R7 VARUSTEET JA LAITTEET Laitesiirtojen suunnitelmat Osa R7-20 Siirrettävät vesihuolto- ja kaukolämpöverkostot TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS JA LAATU- VAATIMUKSET VAIN URAKKALASKENTAAN 1.4.2014 Destia Oy,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) 13.6.2013 Dnro 3038/090/2013 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (5) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tulee kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

111114 Purku, puurakennus normaali rm3 6,38 6,38 6,38 22.2.2006. 111112 Purku, puurakennus suuri rm3 4,25 4,25 4,25 22.2.2006

111114 Purku, puurakennus normaali rm3 6,38 6,38 6,38 22.2.2006. 111112 Purku, puurakennus suuri rm3 4,25 4,25 4,25 22.2.2006 Sivu 1 SUORITTEET 2006 1 MAA- JA POHJARAKENNUS 11 Raivaus ja purku 111 Vanhojen rakennusten purku 111112 Purku, puurakennus suuri rm3 4,25 4,25 4,25 22.2.2006 10 004 Kaivurikuormaaja 0,100 h 37,94 3,79

Lisätiedot

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1

Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT: Purku-, raivaus-, suojaus- ym. työt erä 1 Mänttä-Vilppulan kaupunki Telalahdentien ja Kuoppanotkonkadun saneeraus ym-suunnittelu oy Hietarannantie 5 35700 Vilppula Telalahdentie OHJEELLINEN MÄÄRÄLUETTELO 8.9.2014 Yksikkö Määrä ALUSTAVAT TYÖT:

Lisätiedot

1/16. 'Maanrakennu s Esa Aaltonen Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet

1/16. 'Maanrakennu s Esa Aaltonen Oy. Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet v Paivays24. 05. 2017 1/16 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO RAK_9216 2017 / Uudenkaupungin sataman kaavaalueen kunnallistekniikan rakentaminen (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI

M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI M A A N R A K E N N U S S E L O S T U S KAUPPAKESKUS PALETTI KYYJÄRVI Arkkitehtuuritoimisto Martti Vähäniitty Oy Vasarakatu 1A 40320 Jyväskylä Puh. 014-3381 770 18.08.2014 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm:

KATUTYÖT. Hanke: Urakoitsija: Pvm: HINNOITEL Hanke: Urakoitsija: Pvm: Rakennusurakk Yksikköhintoja k hankinta, laadun pitää sisältyä ka suoritusvelvollis suoritus, jota ei tulee antaa lisä- KATUTYÖT Littera 1000 0 1100 1131 10 1131 11 1132

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Matti Piispanen Siltatekninen tuki

Kehittämispäällikkö Matti Piispanen Siltatekninen tuki Suunnitteluvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2002 ISBN 951-726-865-3 TIEH 2100012-02 Edita Prima Oy Helsinki 2001 Julkaisua myy/saatavana: Tiehallinto, julkaisumyynti telefaksi 0204 22 2652 e-mail julkaisumyynti@tiehallinto.fi

Lisätiedot

Tiepiirit 19.1.2007 15977/2006/30/2. Kirje 15977/2006/30/1. InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen Tiehallinnon töissä

Tiepiirit 19.1.2007 15977/2006/30/2. Kirje 15977/2006/30/1. InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen Tiehallinnon töissä Tiepiirit MUU OHJAUS 1 (2+6 s.) 19.1.2007 15977//30/2 Kirje 15977//30/1 InfraRYL laatuvaatimusten soveltaminen Tiehallinnon töissä Tässä ohjeessa kuvataan, miten Rakennustieto Oy:n julkaisemia Infra- RYL

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

MASSATALOUSTARKASTELU

MASSATALOUSTARKASTELU 1TT-1 Vt 12 Lahden eteläinen kehätie n laatiminen MASSATALOUSTARKASTELU 29.5.215 Sivu 1/9 1TT-1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 MÄÄRÄLASKENTA... 3 1.2 MASSOJEN LUOKITUS JA KELPOISUUDET... 3 1.3

Lisätiedot

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500

10.11.2014 Laskelman kustannukset yhteensä: 952 500 KUSTANNUSARVIO RYHMITTÄIN Projekti: 415721_Pudasjärven_koulukeskus Laskelma: Työnumero: Pudasjärven_kadun_rakennussuunnitelma 415721 Hankkeen tyyppi: Investointi Dokumentin luoja: Olli Planting Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit

17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit 17 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit Määritelmä: Pääryhmä sisältää kaikki kalliota rikkomalla (louhiminen, poraaminen, hydraulinen puristaminen tms.) tehdyt tilat mukaan lukien pintojen jälkikäsittelyn.

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys

Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Karttunen Matti 3.10.2016 Jylhänniemen asemakaavan liikenteen esiselvitys Liikennettä tuottavan maankäytön nykytilanne ja sen ohjaaminen ympäröivään liikenneverkkoon Tällä hetkellä Jylhännimen alueella

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Laadunvarmistus Tekniikkalajien yhteensovittaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Ohjaus ja koordinointi Inframallintaminen Lähtötietojen hankinta ja harmonisointi Suunnittelu, rakentaminen, infran hallinta

Lisätiedot

Tiepiirit 1 (3) 19.10.2006 13984/2006/30/1. Tyyppipiirustukset

Tiepiirit 1 (3) 19.10.2006 13984/2006/30/1. Tyyppipiirustukset Tiepiirit 1 (3) 19.10.2006 13984/2006/30/1 Tyyppipiirustukset Tämän kirjeen liitteenä on luettelo Tiehallinnon voimassa olevista tien rakenteita ja laitteita koskevista Ty-sarjan tyyppipiirustuksista.

Lisätiedot

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne

Kunta: Liminka. Isoniityn uusjako. Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma. Suunnitelmaselostus. Nykytilanne Kunta: Liminka Isoniityn uusjako Ängesleväjoen pohjoispuolen viljelystiesuunnitelma Suunnitelmaselostus Nykytilanne Ängeslevän joen pohjoispuolen viljelystie liittyy maantiehen(ouluntie) numero 847. Nykyinen

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt

1832 Alkutäytöt Alkutäyttö sorasta m3rtr , kuljetuksen lisäkustannus (5-10 km), alkutäytöt KUSTANNUSARVIO NIMIKKEITTÄIN Projekti: Laskelma: Työnumero: Hankkeen tyyppi: Dokumentin luoja: 2 Konsultit > Ramboll Oy Karhunmäki_2017_alue_Juoksupolku_vesih uolto Investointi Lauri Jauhiainen Vastuuhenkilö:

Lisätiedot

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ

Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ TARJOUSPYYNTÖ TAALINTEHTAAN TIEVALAISTUKSESTA Tilaaja Yhteyshenkilö Kemiönsaaren kunta Yhdyskunta yksikkö Vretantie 19 25700 KEMIÖ Infrapäällikkö Roger Hakalax (sopimusasioissa) roger.hakalax@kimitoon.fi

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN

SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN SILLAN KUSTANNUSARVION LAATIMINEN TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS SILLANSUUNNITTELUTO 1 MISTO TVH 722039 HELSINKI 1983 It, - TIE- JA VESIAAKENNUSHALLITUS Sillansuunnittelutoimisto Helsinki 5.9.1983 Nro Sss-2)46/C.2.3»l.

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

26.1. 2004 Jani Kemppainen

26.1. 2004 Jani Kemppainen Huom! Kommentteja 130204: - radan sähkö- ja turvalaitteet? - viherpuoli riittävästi käsitelty? Lea laittaa VYL:iin - onko jokainen otsikkotaso itsenäinen? Laitettava itsenäisiksi 1. Tuotanto-osia ei ole

Lisätiedot

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta

Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta MAARAKENNUSPÄIVÄ 2015 Finlandia-talo 24.9.2015 Teema 1 Hankkeet ja investoinnit, Sali A, 16:00 Kehä I Keilaniemessä muuttaa kaupunkirakennetta - Haasteita ja mahdollisuuksia infrarakentamiselle kaupungininsinööri

Lisätiedot

011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,48 5,48 5,48 22.2.2006. 111112 Purku, puurakennus suuri 1,000 rm3 4,25 4,25 4,25 22.2.

011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,48 5,48 5,48 22.2.2006. 111112 Purku, puurakennus suuri 1,000 rm3 4,25 4,25 4,25 22.2. Sivu 1 RAKENNUSOSAT 2006 0 ALUETYÖT 01 ALUEEN MAA- JA POHJARAKENNUS 011 RAIVAUS JA PURKU 0111 Rakennusten purku 011112 Purku, puurakennus suuri, kuljetus 20km rm3 5,48 5,48 5,48 22.2.2006 111112 Purku,

Lisätiedot

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6

LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 LIEDON KUNTA TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT LIITE URAKKATARJOUKSEEN: Nenämäki 6 MUUTOS- JA LISÄTÖIDEN 20.11.2014 Lisä-, muutos- ja kokonaisurakkahintaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa

Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa Valtatie 4 Jyväskylä - Oulu rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri - Tikkakoski, Jyväskylä ja Laukaa 1.5T_liite Tiesuunnitelman kustannusten ja kustannusjakoesityksen erittely 14.3.2014 Maku-indeksi

Lisätiedot

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu

TYÖSELOSTUS TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE 13.11.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY. Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu TYÖNUMERO:E27329 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI K1 HUHTOTIE/MUSTANLAMMENTIE K2 RUKANTIE SWECO YMPÄRISTÖ OY Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu S w e co Ympä r is t ö O y PL 88, 00521 Helsinki Mäkelininkatu 17 A, 90100

Lisätiedot

Tietoa tiensuunnitteluun nro 49L

Tietoa tiensuunnitteluun nro 49L 1 Tietoa tiensuunnitteluun nro 49L Julkaisija: Tiehallinto, tekniset palvelut -prosessi 21.5.2003 TEIDEN SUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET VUONNA 2003 Sisältö Tässä tiedotteessa on luettelot voimassa olevista

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

LIITE 1. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso

LIITE 1. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso 0 1 2 3 H Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osan ulkopinnat

Lisätiedot

LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso

LIITE 2. Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mallinnustaso 0 1 2 3 H Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti Mallinnustarkkuus/-tapa Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. Mittaus tai teoreettinen. Mallinnetaan osan ulkopinnat

Lisätiedot

Tievalaistuksen toimintalinjat

Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat Tievalaistuksen toimintalinjat TIEHALLINTO Helsinki 2006 Kansikuva Markku Suoranta ISBN 951-803-636-5 TIEH 1000105-06 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN

Lisätiedot

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS

Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS Laturakan asemakaava-alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureitin rakentaminen sekä Rakkavaarantien suojatiejärjestelyt TYÖSELOSTUS 25.3.2015 2 (10) Sisältö RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT...

Lisätiedot

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ###

RAKENNUSSUUNNITELMAN MUKAISET VOLYYMITIEDOT ### KUSTANNUSARVIO JA RAKENNUSSELOSTUS Rakennusinvestoinnin rahoitustukihakemukseen MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Maaseutu- ja luonnonvaraosasto 01 Hakija Kivioja Pekka 07 Metsää, ha 02 Lähiosoite Kiviojantie

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI JUUSTOMÄENTIEN PERUSPARNNUS. RAKEN- NUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Päivämäärä 29.5.2015 Laatija Tarkastaja Jussi Pajula Timo Ojanperä Kuvaus Perusparannuksen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) LIVI/6305/ /2015

LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) LIVI/6305/ /2015 LIIKENNEVIRASTO OPAS 2 (6) EU:n rakennustuoteasetus (305/2011) tuli osittain voimaan 24.4.2011 ja se tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.7.2013. EU-asetus on voimassa sellaisenaan kaikissa EU:n jäsenmaissa.

Lisätiedot

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma

Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma 1 / 19 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOENSUUN KAUPUNKI Mäntyläntien kunnallistekniikan saneerauksen yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2015 120-P26975 Suunnitelmaselostus

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO

KOKEMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMISTO KOKEMÄEN KAUPUNKI KÄRÄJÄTIEN PARANTAMINEN RAKENTAMALLA KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ rakentaminen kokonaisurakkana 14.6.2012 Työ n:o 9067 KOKEMÄEN KAUPUNKI 2(12) SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 TOIMINNAN JÄRJESTELYT

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot