LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS"

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS [Kaksoisklikkaa sijoittaaksesi kuvan kehykseen (koko 18,6 cm x 10,1 cm) tai poista tämä kenttä]

2 Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Lokakuu 2015 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS

3 LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS Tarkastus Päivämäärä Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Mika Piipponen Pekka Vähätörmä [Nimi] Kuvaus Lappeenrannan paikallisliikenteen pysäkkiselvitys hanketta on johtanut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet Lappeenrannan kaupungilta puheenjohtajana Pasi Leimi ja muina jäseninä Timo Kalevirta (yhteyshenkilö), Eijaleena Mikkonen ja Birgitta Nakari sekä konsultin edustajana Mika Piipponen. Rambollin puolelta projektipäällikkönä on toiminut Mika Piipponen, kartta- ja paikkatietoasiantuntijana Pekka Vähätörmä. Pysäkki-inventoinnin ja pysäkkikortit toteutti opiskelija Sanni Leimi välisenä aikana. Pysäkkikortin täytön lisäksi hänen tehtävänään oli kiinnittää pysäkille tarra, jossa on Lappeenrannanpaikallisliikenteen sivuille ohjaava, älypuhelimella luettava, QR-koodi. Viite Projektinumero , kaupungin tilaustunniste 657/ Ramboll Kotkantie 6 (1.krs) Kotka P F

4 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS SISÄLTÖ 1. Yhteenveto 1 2. Ohjausryhmän esitykset jatkotoimenpiteiksi ja linjauksiksi 1 3. Taustaa Projektin tavoite Paikallisliikennealueen reittikartta Paikallisliikennealueen pysäkit ja asukastiheys Lappeenrannan paikallisliikennealueen 20 tärkeintä pysäkkiä Nykyiset pysäkkikatokset Vastuu pysäkeistä 8 4. Pyörä- ja Liityntäpysäköinnistä yleisesti Pyöräpysäköinnin suunnittelun lähtökohdat Liityntäpysäköinti Liityntäpysäkeille asetettuja yhteisiä kehittämistavoitteita Pysäkkien palvelutasokriteerit Pysäkkien inventointi Yleistä Nykyiset pysäkit, joiden yhteydessä on pyöräparkki Pyöräilyn liityntäpysäkeiksi tunnistetut kohteet Yhteenveto pysäkkien havaituista puutteista Matkakeskuksen pyöräparkki Pysäkkien sijaintitarkastelut Lähtökohdat Nykytila Lappeenrannassa Runkolinjat Taajamapysäkit Linjakohtaiset keskinopeudet Pysäkkikohtainen matkustustieto Johtopäätökset Esitys tavoitetilaksi Esitys mallipysäkeiksi Yleistä Esteettömyyden kannalta huomioitavaa Pysäkki-informaation kannalta huomioitavaa Perusmalli Peruskatos pysäkki Laatukäytäväpysäkit Pysäkkien infotaulu Pysäkkikäyttöön soveltuvia pyörätelineitä Muutaman pyörän perusparkki vaihtoehtoja Peruskatos ja pyöräparkki Laatukäytävätasoiset pysäkkikatokset Pyöräkaapit 38

5 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS LIITTEET Liite 1 Pysäkkikorttimalli Liite 2 Pysäkki-info

6 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 1 1. YHTEENVETO Digiroadin mukaan Lappeenrannan paikallisliikennealueella on 18 mainoskatosta (lasikatosta) ja 79 muuta pysäkkikatosta. Ilman katosta olevia pysäkkejä on rekisteröity 220 kappaletta. Katoksia on kaikkiaan 97 kpl ja ne ovat 30,6 % kaikista 317 Digiroadin pysäkistä. Projektin aikana näistä 289 pysäkkiä inventoitiin ja laadittiin raportin liitteen 1 mukainen pysäkkikortti. Samalla pysäkit varustettiin QR-kooditarralla, jonka avulla älypuhelimella päästään suoraan Lappeenrannan paikallisliikenteen aikatauluhakuun. Nykyisten pyöräparkkien lisäksi tunnistettiin 19 uutta kohdetta, joiden avulla voitaisiin laajentaa pysäkin käyttäjäpotentiaalia pyöräilykauden aikana. Nämä ovat pääosin linjojen päissä ja solmukohdissa. Näistä pääosaan riittäisi edullinen, muutaman polkupyörän runkolukituksen mahdollistava ja pyörän pystyssä pitävä metallikaari, jonka asennus- ja ylläpitokustannukset ovat edulliset. Lisäksi Matkakeskuksen pyöräparkki kaipaisi merkittävän uudistuksen. 180 paikallisliikenteen pysäkiltä (62,3 % inventoiduista) kirjattiin jonkin asteisia puutteita tai parannuskohteita. Keskeiset havainnot olivat: Huolestuttavan monella pysäkillä oli kesäkuun puolella vanhoja aikatauluja tai aikatauluja ei ollut varsinaisessa aikataulukehyksessä Pysäkkien liikenneturvallisuudessa on puutteita; suojateitä puuttuu tai ne ovat kaukana, sijainti on turvallisuuden kannalta huono Pysäkkejä on rikottu ja korjaamatta; rikkinäisiä tai korjaustarpeessa olevia penkkejä ja roskakoreja löytyy, samoin rikkinäisiä katoksen laseja vain 14 pysäkillä tai välittömässä läheisyydessä oli jonkin tasoinen pyöräparkki, näistä vain Matkakeskuksessa varsinaisesti liityntäliikenteeseen rakennettu Paikallisliikennealueen ulkopuolella olevia kehittämiskohteita olisivat VT6:n ramppien pysäkit, joista puuttuu pyöräparkki/pyörien runkolukitusmahdollisuus. Lisäksi Joutsenon keskustan polkupyöräliityntämahdollisuuksia tulisi kehittää nykyisestä. 2. OHJAUSRYHMÄN ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI JA LINJAUKSIKSI 1. Jatkossa Lappenrannan paikallisliikenteessä panostetaan voimakkaasti joukkoliikenneinformaatiossa älypuhelintekniikkaan, jonka avulla matkustaja saa aikataulu- ja reittitiedon lisäksi myös realiaikaisen tiedon kaupunkiliikenteen bussien sijainnista ja arvioidusta saapumisajasta pysäkille. Älypuhelimeen liitetty tekniikka mahdollistaa myös entistä paremman häiriötiedotuksen. Uuden tekniikan avulla voidaan korvata vaikeasti ylläpidettäviä pysäkkiaikatauluja ja vähentää kalliiden pysäkkinäyttöjen investointija ylläpitokustannuksia. Tampereen kaupunkiliikenteessä tehdyn tutkimuksen mukaan vähintään kerran viikossa tehtävien paikallisliikennepalvelujen (aikataulut, reitit, tuottet) hakijoista jo 60 % käyttää älypuhelinta tai muuta mobiilisovellusta, 68 % hakee tiedon perinteisesti netin välityksellä ja 30 % käyttää painettua aikataulukirjaa. 2. Priorisoidaan pysäkkien kehittämiskohteet ja laaditaan niille alustava aikataulu viidelle vuodelle.

7 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 2 3. Kilpailutetaan kolmen pysäkkityypin (peruspysäkki, peruskatos ja laatukäytävä) infra puitesopimusmallina, joiden perusteella toteutetaan seuraavan viiden vuoden aikana pysäkkien kohentamisohjelma. Kilpailutuksessa pysäkille asetettavat vaatimukset määritetään tämän raportin kuvausten pohjalta. Valintakriteereinä ovat teknisten vaatimusten ja hinnan lisäksi myös kaupunkikuvalliset näkökohdat. 4. Vahvistetaan Lauritsala Koulukatu ja Koulukatu Helsingintie Skinnarilankatu Lappeenrannan paikallisliikenteen runkolinjoiksi, joille asetetaan normaalia korkeammat laadulliset pysäkkivaatimukset, pysäkkien välinä tavoitellaan m, jotta vuorojen nopeuksia pystytään parantamaan ja kilpailemaan aiempaa paremmin henkilöautojen kanssa nopeudenkin osalta. Muualla, tiheästi asutulla kaupunkialueella etäisyys pysäkille pääosalla (85 %) asukkaista tulisi olla enintään 400 m ja 70 %:lla 300 m, jolloin pysäkkiväli olisi noin 600 m. Pysäkkietäisyyksiä arvioitaessa huomioidaan myös Liikenneviraston joukkoliikenteen palvelutasomääritysohjeen suositus, että etäisyys pysäkille olisi korkeimmassa palvelutasoluokassa (I) < 400 m, luokassa II < 500 m ja luokassa III < 800 m. Pysäkkien sijoittelussa tulisi huomioidaan kuitenkin myös pysäkkien käyttömäärät. Tätä tietoa ei kuitenkaan toistaiseksi ole saatavilla. Pysäkkivälien kasvattamisen lisäksi nopeutta ja aikataulujen luotettavuutta parannetaan sujuvoittamalla pysäkeiltä lähtemistä. Esimerkiksi mahdolliset uudet pysäkit tehdään liittymien jälkeen eikä ennen niitä, ettei kaistalla seisova liikenne häiritse pysäkiltä lähtemistä. 5. Pysäkki- ja aikatauluinformaatiota kehitetään ottamalla käyttöön tämän raportin liitteessä 2 luonnosteltu pysäkki-info samalla kun parannetaan sähköistä aikataulu- ja reittiinformaatiota. Paikallisliikenteen www-sivuille lisätään tiedot pyöräilyn liityntäpysäkeistä. 6. Arvioidaan tarkemmin pysäkkien liikenneturvallisuuspuutteet pysäkkikorttien avulla. 7. Selvitetään mahdollisuudet tehostaa pysäkkien kunnossapitoa uusilla järjestelyillä tai ulkoistamalla palvelu.

8 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 3 3. TAUSTAA 3.1 Projektin tavoite Projektin keskeinen tavoite on parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä erityisesti henkilöautolla tapahtuvaan liikkumiseen nähden kehittämällä joukkoliikennepalvelun saatavuutta, miellyttävyyttä, turvallisuutta ja nopeutta. Lappeenrannan paikallisliikenneverkko todettiin jo aiemmassa tarkastelussa kattavaksi suhteessa väestötiheyksiin. Tarkastelu tehtiin 250 x 250 m väestötiheysruuduin käyttäen 300 m saavutettavuusvyöhykerajaa pysäkkiä kohti. Samassa tarkastelussa kuitenkin havaittiin, että Lappeenrannassa pysäkkitiheys on joillain alueilla turhankin tiheä, jolloin matkustusaika pitenee ja heikentää näin paikallisliikenteen kilpailukykyä henkilöautoon verrattuna. Alustavan tarkastelun perusteella näyttääkin siltä, että kustannustehokas tapa lisätä paikallis- ja lähiliikenteen matkustajapotentiaalia on tarjota nykyiselle linjastolle entistä parempia liityntämahdollisuuksia erityisesti polkupyörällä liityntämatkansa tekeville. Tavoiteltava kävelymatka paikallisliikenteen pysäkille on alle 300 m, enimmillään 500 m. Vastaava matka polkupyörällä sulan maan aikaan on 1 3 km. 2 km säteisen ympyrän pinta-ala on 44,5 -kertainen 300 m ympyrän pinta-alaan verrattuna. 3.2 Paikallisliikennealueen reittikartta Paikallisliikenteen 8 reittiä ja niiden keskeiset pysäkit on esitetty alla olevassa kuvassa:

9 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 4 Reittikarttaan nimetyt pysäkit avattuna vastaamaan aikatauluhaun pysäkkinumerointia ja nimeä: Nimi reittikartassa Numero Pysäkin nimi YLIOPISTO 258 Skinnarilankatu 34 RUOHOLAMPI 190 Munteronkatu 2 keskustaan TILSALANKATU 219 Salpausselänkatu keskustaan SAMMONLAHTI 243, 245 Sammonlahdenkatu - Merenlahdentie HUHTINIEMI 60, 61 Huhtiniemenkatu 6/13 KESÄMÄKI 142,144,160 Lavolankatu - Lentokentäntie LENTOKENTTÄ 239, 240 Lentokentäntie KUUSELA 292 Rinnetie 19 PRISMA 235, 236 Puhakankatu MATKAKESKUS 170 Ratakatu 23, Matkakeskus MYLLYMÄKI 114, 121 Viipurintie - Ajurinkatu KARHUVUORI 86 Karhuvuorenkatu 2 (tasaus) HARAPAINEN 36, 122 Harapaisentie 25 ARMILAN SAIRAALA 13, 125 Armilankatu 36 TIRILÄ 203, 206 Onnelantie 21/23 LAPVESI 80, 83 Kalevankatu 44 HAKALI 22, 24 Hakalinkatu 8/11 HOVINPELTO 224 Pienpällinkatu 21 (tasauspysäkki) MUSTOLA 180 Mustolankatu 1 (tasauspysäkki) MUUKONNIEMI 302 Utrasaarentie Muukonniemi (päätepysäkki) KIISKINMÄKI 186 Muukontie 38 (päätepysäkki) KANAVANSUU 280 Suolavuorentie 20 (päätepysäkki) LAURITSALA 17, 18 Asemakatu KAUKAS 270, 271 Standertskjöldinkatu 1 KESKUSSAIRAALA 64, 67 Imatrantie Valto Käkelän katu KOULUKATU 313, 316 Koulukatu 1 ja 2 (Oikokatu) 322, 323 PALLO 295, 299 Taipalsaarentie 51 PIKISAARI 229 Pikisaarenkatu 41 KARINIEMI 162 Maininkikatu 36 VOISALMI 8, 331,333 Voisalmentie - Kivisalmenkatu KIVISALMI 55 Honkasaarenkatu 1 (päätepysäkki) Taulukossa pysäkkinimi lihavoituna kursivina = kuuluu 20 tärkeimmän pysäkin joukkoon. Reittikartan nimet vastaavat pääosin kaupunginosien tai alueiden nimiä tai keskeisiä kohteessa olevan toimijan käyttämiä nimiä kuten Yliopisto, Prisma, Matkakeskus. Aikatauluhaun pysäkkinimet taas perustuvat kadun nimiin ja numeroihin. 3.3 Paikallisliikennealueen pysäkit ja asukastiheys Alla olevassa kartassa on kuvattu paikallisliikennealueen pysäkit (keltainen piste) ja niiden 300 m säteinen puskuri (sininen ympyrä) sekä keskeiset pyöräilyreitit (ohut punainen viiva). Lisäksi karttapohjalla on 250 x 250 m ruutuina väestötiheys; mitä tummempi ruutu, sen suurempi väestötiheys.

10 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 5 Kuva: Väestötiheys, pysäkit puskureineen ja pyöräilyreitit Alla olevassa kartassa on vielä erikseen kuvattu paikallisliikenteen linjat ja pysäkit sekä pyöräilyreitit: Kuva: Paikallisliikenteen linjat, pysäkit ja pyöräilyreitit. 3.4 Lappeenrannan paikallisliikennealueen 20 tärkeintä pysäkkiä Kaupunki on määrittänyt vuonna 2014 seuraavat 20 pysäkkiä paikallisliikennealueen tärkeimmiksi pysäkeiksi, joiden palvelutaso saatetaan mahdollisimman pian kuntoon.

11 ADMIN_ STOP_ID NAME_FI BEARING BEARING_ DESCRIPTION LOCAL_BUS EXPRESS_BUS PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 6 Pysäkki Toimenpiteet Keskussairaala itään 64 Koko alueesta uusi suunnitelma Keskussairaala länteen 67 Ok, Nimikyltti (KESKUSSAIRAALA 1.2) Oikokatu itään 323 Ok, Nimikyltti (OIKOKATU 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10) ei metro Oikokatu länteen 322 Ok, Nimikyltti (OIKOKATU 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10) ei metro Leiri itään (Helsingintie) 41 Ok, Pysäkkimerkki (LEIRI 5, 10)??? ei ole metrokartassa Leiri länteen (Helsingintie) 45 Ok, Pysäkkimerkki (LEIRI 5,10)??? lasi puuttuu!!! ei metro Kourula itään (Helsingintie) 38 Putsaus, nimikyltti (KOURULA 1, 3, 5 10) Kourula länteen (Helsingintie) 43 Putsaus, lasi puuttuu, nimikyltti (KOURULA 1,3,5,10) Yliopisto 258 Ok, Nimikyltti (YLIOPISTO 1, 3, 5) Hovinkadun ja Isopällinkadun risteys itään 69 Pysäkkilevike / taso, uusi (vaneri / lasi?) katos (HOVINPELTO 2) Hovinkadun ja Isopällinkadun risteys länteen 56 Pysäkkilevike / taso, uusi (vaneri / lasi?) katos (HOVINPELTO 2) Skinnarilankatu / Sammontori 266 Putsaus, korotus RK12, (SAMMONLAHTI 3,5) keskustaan Skinnarilankatu / Yliopistolle 265 Skinnarilankatu / Orkoniitynkatu 259 Ok, Valmis uusi suunnitelma keskustaan Skinnarilankatu / Orkoniitynkatu 263 yliopistolle Asemakatu pohjoiseen 18 Uusi katos (vaneri / lasi?), RK 12, tonttiraja lähellä Asemakatu etelään 17 Ok. Uusi nimikyltti (LAURITSALA 2) Voisalmentie pohjoiseen, apteekin 333 Levike, taso, RK 12, (VOISALMI 2, 3, 3K) kohdalla Voisalmentie etelään, apteekin kohdalla 331 Levike, taso, RK 12, nyk. katos siirretään, lasi? (VOISALMI 2, 3, 3K) 3.5 Nykyiset pysäkkikatokset Digiroadin mukaan Lappeenrannan alueella on 18 mainoskatosta (lasikatosta) ja 79 muuta pysäkkikatosta. Ilman katosta olevia pysäkkejä on rekisteröity 220 kappaletta, joten katoksia on kaikkiaan 97 kpl ja ne ovat 30,6 % kaikista 317 Digiroadin pysäkistä. Mainoskatokset PA00142_1 Skinnarilankatu-Rantaniitynkatu keskustaan 167 Etelä 1 0 PA00145_1 Helsingintie-Puolakatu keskustaan 64 Itä 1 1 PA00036_2 Kauppakatu 73 keskustasta 146 Etelä 1 1 ei Wilimassa Karjalantie keskustaan 241 Länsi 1 1 ei Wilimassa Sankarihautausmaa 326 Pohjoinen 0 1 PA00089_2 Taipalsaarentie 2 keskustasta 297 Länsi 1 1 PA00165_1 Imatrantie-Valto Käkelän katu keskustaan 273 Länsi 1 1 PA00130_2 Puhakankatu 3-7 keskustasta 246 Länsi 1 1 PA00098_2 Mutkakatu 11 keskustasta 94 Itä 1 1 PA00071_2 Koulukatu Länsi 1 0 PA00146_1 Helsingintie-Kourula keskustaan 69 Itä 1 1 PA00091_1 Lappeenkatu keskustaan 4 Pohjoinen 1 1 PA00014_1 Muukontie-Suolavuorentie keskustaan 248 Länsi 1 1 PA00091_2 Lappeenkatu 1 keskustasta 183 Etelä 1 1 PA00146_2 Helsingintie-Kourula keskustasta 246 Länsi 1 1

12 ADMIN_ STOP_ID NAME_FI BEARING BEARING_ DESCRIPTION LOCAL_BUS EXPRESS_BUS PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 7 PA00056_1 Asemakatu 15 keskustaan 163 Etelä 1 1 PA00149_2 Helsingintie-Lavolankatu keskustasta 266 Länsi 1 1 PA00072_2 Valtakatu 24 keskustasta 260 Länsi 1 1 Muut katokset PA00006 Muukontie 38 tasauspysäkki 318 Pohjoinen 1 1 PA00074_1 Kivistönkatu 1a keskustaan 59 Itä 1 0 ei Wilimassa Helsingintie-Merenlahdentie keskustasta 223 Etelä 0 1 PA00118_1 Mäntyläntie 4 keskustaan 55 Itä 1 0 PA00007_1 Muukontie 22 keskustaan 254 Länsi 1 1 PA00136_1 Teknologiapuistonkatu 3 keskustaan 271 Länsi 1 0 PA00088_2 Taipalsaarentie 16 keskustasta 299 Länsi 1 1 PA00053_1 Hakalinkatu 8 keskustaan 264 Länsi 1 0 PA00154_1 Sammonlahdenkatu-Kiertokatu keskustaan 225 Etelä 1 0 PA00026_1 Standertskjöldinkatu 2 keskustaan 155 Etelä 1 1 PA00084_1 Tyysterniementie-Tyysterniemenranta keskustaan 144 Etelä 1 1 PA00052_1 Hakalinkatu 28a keskustaan 286 Länsi 1 0 PA00155_1 Sammonlahdenkatu-Merenlahdentie keskustaan 225 Etelä 1 0 PA00032_2 Koulukatu Lähiliikenne alacity 72 Itä 0 1 PA00061_1 Joukahaisenkatu 78 keskustaan 223 Etelä 1 0 PA00159_1 Huhtiniemenkatu 13 keskustaan 0 Pohjoinen 1 0 PA00111_1 Harapaisentie-Tarulankatu keskustaan 219 Etelä 1 0 PA00051_1 Hovinkatu-Tuohimäenkatu keskustaan 228 Länsi 1 0 PA00062_1 Joukahaisenkatu 64 keskustaan 43 Pohjoinen 1 0 PA00106_1 Onnelantie 24 keskustaan 247 Länsi 1 0 PA00156_2 Merenlahdentie 38 keskustasta 288 Länsi 1 1 PA00152_1 Skinnarilankatu 6 keskustaan 181 Etelä 1 0 PA00140_1 Orioninkatu 8 keskustaan 130 Itä 1 0 PA00021_1 Hallituskatu 2 keskustaan 239 Länsi 1 1 PA00105_1 Onnelantie 32 keskustaan 246 Länsi 1 0 PA00026_2 Standertskjöldinkatu 1 keskustasta 155 Etelä 1 1 PA00040_2 Mustolankatu 1 keskustasta tasauspysäkki 99 Itä 1 0 PA00085_1 Tyysterniementie 11 keskustaan 153 Etelä 1 1 PA00008_1 Muukontie-Kiilinkatu keskustaan 270 Länsi 1 1 PA00212_1 Lavolantie 14 keskustaan 42 Pohjoinen 1 1 PA00167 Maininkikatu 36 tasauspysäkki 260 Länsi 1 0 PA00019_2 Hallituskatu 35 keskustasta 78 Itä 1 1 PA00082_1 Voisalmentie 4 keskustaan 165 Etelä 1 1 PA00123_1 Mattilantie 6 keskustaan 277 Länsi 1 0 PA00134_1 Skinnarilankatu 24 keskustaan 124 Itä 1 0 PA00042_2 Pitkäkatu 20 keskustasta 131 Itä 1 0 PA00076_1 Piiluvankatu-Kivisalmenkatu keskustaan 199 Etelä 1 1 PA00073 Honkasaarenkatu 1 tasauspysäkki 356 Pohjoinen 1 0 PA00030_2 Imatrantie 5 keskustasta 76 Itä 1 1 PA00209_1 Salpausselänkatu keskustaan 60 Itä 1 1 PA00121_1 Kurjentie 27 keskustaan 16 Pohjoinen 1 0 PA00063_1 Joukahaisenkatu 44 keskustaan 246 Länsi 1 0 PA00075_1 Piiluvankatu 18 keskustaan 101 Itä 1 0 PA00170 Pikisaarenkatu 41 tasauspysäkki 50 Itä 1 0 PA00019_1 Hallituskatu 24 keskustaan 258 Länsi 1 0 PA00104_1 Onnelantie 36 keskustaan 246 Länsi 1 0 PA00081_1 Voisalmentie 8 keskustaan 169 Etelä 1 1 PA00009_1 Muukontie-Itäinen kanavatie keskustaan 288 Länsi 1 1

13 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 8 PA00064_1 Onninkatu 2 keskustaan 330 Pohjoinen 1 0 PA002016_1 Kaakkoiskaari 6 keskustaan 54 Itä 1 0 PA00086_1 Tyysterniementie keskustaan 128 Itä 1 1 PA00194_1 Orioninkatu 1 keskustaan 130 Itä 1 0 PA00160_2 Kornetinkatu 4 keskustasta 339 Pohjoinen 1 0 PA00120_1 Kurjentie 67 keskustaan 32 Pohjoinen 1 0 PA00025_2 Lauritsalantie-Standertskjöldinkatu keskustasta 130 Itä 1 1 PA00031_1 Oikokatu L 290 Länsi 1 1 PA00160_1 Kornetinkatu 4 keskustaan 159 Etelä 1 0 PA00117_1 Mäntyläntie 10 keskustaan 54 Itä 1 0 PA00077_1 Voisalmentie 14 keskustaan 154 Etelä 1 0 PA00043_2 Pitkäkatu Länsi 1 0 PA00059_1 Kalevankatu 24 keskustaan 234 Länsi 1 0 PA00129_1 Lentokentäntie 3 keskustaan 247 Länsi 1 0 PA00150_2 Helsingintie-leirintäalue keskustasta 250 Länsi 1 1 PA00058_1 Kalevankatu 44 keskustaan 226 Länsi 1 0 PA00151_1 Skinnarilankatu 14 keskustaan 146 Etelä 1 0 PA00069_2 Valtakatu-Lepolankatu keskustasta 82 Itä 1 1 PA00018_1 Hallituskatu 42 keskustaan 219 Etelä 1 0 PA00185_1 Lepolankatu keskustaan 11 Pohjoinen 1 0 PA00031_2 Oikokatu I 110 Itä 1 1 PA00057_1 Karjalantie keskustaan 114 Itä 1 1 PA00020_1 Hallituskatu-Itsenäisyydenkatu keskustaan 239 Länsi 1 1 PA00124_1 Koppelontie 2 keskustaan 305 Länsi 1 0 PA00071_1 Koulukatu Itä 1 0 PA00107_1 Onnelantie 10 keskustaan 247 Länsi 1 0 PA00156_1 Merenlahdentie 38 keskustaan 108 Itä 1 1 PA00144_1 Helsingintie-Skinnarilankatu keskustaan 49 Itä 1 1 PA00148_1 Helsingintie-leirintäalue keskustaan 71 Itä 1 1 PA00027_1 Kaukaankatu keskustaan 239 Länsi 1 1 PA00036_1 Kauppakatu 72 keskustaan 326 Pohjoinen Vastuu pysäkeistä Liikenneväylät jaotellaan hallinnollisesti maanteihin, katuihin ja yksityisteihin. Maantien tienpidosta ja sen kustannuksista vastaa tienpitäjänä valtio ja tienpitoviranomaisena toimii toimivaltainen ELY-keskus (Maantielaki 503/2005 1:10 11 ). Valtio vastaa maanteiden pysäkkialueiden ja -katosten toteutuksesta ja kunnossapidosta. Kadun suunnittelemisen, rakentamisen sekä kunnossa- ja puhtaanapidon järjestäminen kuuluu kunnalle (MRL 132/ :84 ). Kunnan vastuulla ovat myös katuverkolla sijaitsevat pysäkit. Mainospysäkkien osalta kunnossapitovastuu on pysäkin omistajalla.

14 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 9 4. PYÖRÄ- JA LIITYNTÄPYSÄKÖINNISTÄ YLEISESTI 4.1 Pyöräpysäköinnin suunnittelun lähtökohdat Pyöräpysäköinti on oleellinen osa pyöräilymatkaa ja pyöräilyyn liittyvää infrastruktuuria. Pyöräpaikkojen puuttuminen tai alimitoittaminen johtaa usein pyörien pysäköimiseen epävirallisille paikoille, mikä voi vaikeuttaa muiden liikkujien liikkumista. Ilmiö on kuitenkin yleinen, sillä pyöräpysäköinnin tarjonta ei aina vastaa paikkojen kysyntää, joka voi olla myös piilevää. Hyvin järjestetty pyöräpysäköinti voi synnyttää kysyntää. Erityisesti joukkoliikenneasemilla ja - terminaaleissa hyvin järjestetty pyöräpysäköinti voi lisätä sekä pyöräilyn että joukkoliikenteen kulkutapaosuuksia (Salo 2000). Pyöräpysäköinnissä ratkaisevassa osassa ovat pysäköinnin sijoittelu ja pysäköinnin keston tunnistaminen. Pyöräpysäköintipaikkojen tulee sijaita mieluummin hajautetusti kuin yhteen paikkaan keskitettynä, kuitenkin mahdollisimman lähellä kohdetta. Käyttäjien reitit ja tulosuunnat tulee ottaa huomioon pyöräpysäköinnin sijaintia suunnitellessa. Pysäköintiaika vaikuttaa pysäköintitavan valintaan ja vaadittaviin ominaisuuksiin. Pysäköinnin luonteesta riippuen pyörien pysäköintiin ja säilytykseen on olemassa hyvin moninaisia ratkaisuja aina yksittäisistä telineistä pyöräkaappeihin ja valvottuihin sisätiloihin tai automaattisiin säilytysjärjestelmiin asti. Pyöräpysäköinti tulee aina suunnitella kohteen mukaan, sillä samat ratkaisut eivät aina sovellu kaikille alueille. Yleisimmin pyörät pysäköidään pyörätelineisiin. Telineiden tulee sijaita kohteissaan niin, että ne eivät haittaa muuta liikennettä. Toisaalta pyörien on hyvä olla sosiaalisen valvonnan kohteena eli niin, että lähellä on jalankulkua. Runkolukittavissa telineissä pyörät ovat ns. rengastelineitä paremmin suojassa varkauksilta. Runkolukittavat telineet sekä etenkin sellaiset yhdistelmätelineet, joissa saa tuettua eturenkaan sekä pyörän rungon telineeseen, suojaavat pyöriä myös kaatumiselta ja vanteen vääntymiseltä. Ilkivallalta suojaavat paremmin lukittavat kaapit, kameravalvonta ja pysäköintitalot. Pyöräpysäköintipaikkojen kattaminen tai sisätilojen hyödyntäminen tulee olla peruslähtökohta erityisesti pitkäkestoisessa pysäköinnissä. Kattaminen helpottaa myös pysäköintipaikkojen kunnossapidettävyyttä ja mahdollistaa pyöräpaikkojen käytön myös talvella. Lyhytkestoisessa pysäköinnissä lyhyt etäisyys kohteeseen ja helppokäyttöisyys sekä pyörien järjestyksessä pysyminen ovat etusijalla. Talvikunnossapidon kannalta parhaita ovat maasta irti olevat telineet. Lähde: Liikenneviraston ohjeita 11/2014, Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu 4.2 Liityntäpysäköinti Liityntäpysäköinti on luonteeltaan pitkäkestoista pysäköintiä. Liityntäpysäköintijärjestelyihin panostamalla voidaan parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Liityntäpyöräilykohteina suosituimpia ovat joukkoliikenneterminaalit, linjojen pääteasemat ja vilkkaat bussipysäkit kuten runkolinjojen vaihtopysäkit ja pikavuoropysäkit, sijainnista ja maankäytöstä riippuen myös tavalliset maantiepysäkit. (Vesanen 2008) Liityntäpysäköintipaikkojen sijainti on tärkeää, sillä joukkoliikenteeseen siirtyvällä on menomatkalla useimmiten kiire. Tulomatkalla liityntäpyöräilijä on valmiimpi poikkeamaan reitistään hakeakseen pyöränsä hieman kauempaakin. Suurin osa pyöräpaikoista tulee kuitenkin sijaita enintään 50 metrin säteellä jatkoyhteydestä. Pyöräpaikkojen tulee sijaita lähempänä asema-aluetta kuin autopaikkojen.

15 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 10 Isommissa kohteissa, joissa lähtö- ja tuloalue sijaitsevat kaukana toisistaan, pyöräpysäköintipaikkoja hajautetaan sopiviin paikkoihin eri puolille liityntäpysäköintialuetta joko käyttäjän menotai tulomatkan varrelle. Liityntäpysäköintikohteessa pyöräpysäköinnin kysyntää peilataan liityntäkohteen vaikutusalueen väestöpohjaan ja joukkoliikennetarjontaan. Liityntäkohteen vaikutusalue riippuu muun muassa yhdyskuntarakenteesta ja kohdetta ympäröivästä infrastruktuurista. Liityntäpysäköintijärjestelyillä voidaan osaltaan parantaa joukkoliikennepalvelujen saatavuutta esimerkiksi pientalovaltaisilla alueilla. Pyöräillen tehtävät liityntämatkat ovat yleisimmin pituudeltaan 0,5 3 km. Liityntämatkat voivat olla kuitenkin huomattavasti pitempiäkin, mikäli kohde on riittävän houkutteleva. Kohteen houkuttelevuutta lisäävät muun muassa: hyvä joukkoliikennetarjonta pyöräilylle suotuisa infrastruktuuri erilaiset palvelut, kuten pyörien ja varusteiden säilytyslokerot, erilaiset lukitus- ja valvontajärjestelmät muut oheispalvelut, kuten kioskit, kaupat, ravintolat ja liikerakennukset. Lähde: Liikenneviraston ohjeita 11/2014, Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelu 4.3 Liityntäpysäkeille asetettuja yhteisiä kehittämistavoitteita Soveltaen HSL:n raportin pohjalta: Liityntäpysäköinnin laatutaso Lähtökohtaisesti kaikilla alueilla tarjotaan palveluiden hyvä perustaso: hyvät ja sujuvat kulkuyhteydet alueelle, turvalliset ja lyhyet jalankulku- ja pyöräily-yhteydet nousupysäkille hyvä joukkoliikenteen tarjonta, houkutteleva tariffiraja, kilpailukykyinen matka-aika ja matkan hinta riittävä pysäköintipaikkojen määrä, pyörille katos- ja runkolukituspaikkoja, varaukset sähköpyörille ja autoille ilkivallan ja varkauksien riski minimoitu valaistuksella ja valvonnalla alueen sisäisillä järjestelyillä esim. paikkojen sijoittelun avulla suositaan pyöräilyliityntää keskeisimmät tekijät ovat joukkoliikenteen palvelutaso ja riittävä paikkamäärä Informaatio toteutetaan liityntäpysäköinnin informaatiojärjestelmä liityntäpysäköinti-informaation tulee olla vahvasti osa joukkoliikenteen reitti- ja aikatauluinformaatiota ja reittiopaspalveluita tiedot alueiden sijainneista, kulkuyhteyksistä, paikkamääristä ja käyttöasteista tulee olla nykyisten ja uusien käyttäjien saatavilla liityntäpysäköinnin tiedottaminen liittyy läheisesti liikenteen tiedotuskanaviin. Liityntäpysäköinti- ja joukkoliikenneinformaatiota lisätään myös autoilijoiden käyttämiin kanaviin käyttäjä saa tiedon liityntäpysäköintialueista ja käytännöistä liityntäpysäköinnin internetsivuilta Opastus kaikille alueille kulku on opastettu päälähestymissuunnista (kiinteä opastus) alueilla on riittävä sisäinen opastus (jalankulku, pyöräily, autoliikenne) Turvallisuus turvallisuuden vaikutus erityisesti pyöräilyliitynnän houkuttelevuuteen otetaan huomioon alueiden suunnittelussa ja varustelussa kohteiden keskeinen sijainti ja runsas sosiaalinen valvonta lisäävät turvallisuuden tunnetta suurimmissa kohteissa turvallisuutta lisätään valvonnan avulla ja pyöräpysäköinnin ratkaisuilla pysäköinninvalvonta Kunnossapito huolehditaan, että talvi- ja kesäkunnossapidon taso on riittävä turvaamaan tarvittavan paikkamäärän,

16 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 11 siisteyden ja alueen laatutason kunnossapidon toteutus suunnitellaan alueen muun suunnittelun yhteydessä talvikunnossapidon laatua, mm. kunnossapidon ajoitusta seurataan aktiivisesti Markkinointi tutkitaan liityntäpysäköinnin yhtenäisen imagon toteuttamista tunnistettavuuden parantamiseksi liityntäpysäköintialueista on yleiskartta ja kohdekohtaiset mm. joukkoliikennetarjontaa kuvailevat kohdekortit käyttäjä saa tiedon liityntäpysäköintialueista yhdestä lähteestä muun joukkoliikenneinformaation yhteydessä liityntäpysäköintiä varten tehdään markkinointisuunnitelma, liityntäpyöräilyn markkinointi tehdään pyöräilyn yleisen edistämisen kautta pyöräilymahdollisuutta tuetaan matkan molemmissa päissä esim. kaupunkipyörien osalta 4.4 Pysäkkien palvelutasokriteerit Liikenneviraston ohjeissa (luonnos ) Joukkoliikenteen palvelutason määrittely, pysäkkien palvelutasokriteerit ja laatutasotavoitteet pysäkkiluokittain on kuvattu seuraavasti: K=kaukoliikenne, S=kaupunkiseutuliikenne. Suluissa merkittyjä harkitaan tapauskohtaisesti.

17 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 12

18 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS PYSÄKKIEN INVENTOINTI 5.1 Yleistä Pysäkki-inventointi toteutettiin pääosin välisenä aikana Rambollin kesäharjoittelijan toimesta. Pysäkkikortin täytön lisäksi hänen tehtävänään oli kiinnittää pysäkille tarra, jossa on Lappeenrannan paikallisliikenteen sivuille ohjaava, älypuhelimella luettava, QR-koodi. Inventoitavat pysäkit oli priorisoitu seuraavasti 1) Aiemmin listatut Lappeenrannan paikallisliikenteen 20 tärkeintä pysäkkiä 2) Paikallisliikenteen "metrokarttaan" merkityt keskeiset pysäkit 3) Alustavan analysoinnin tuloksena tunnistetut pyöräilyn potentiaaliset liityntäpysäköintikohteet 4) Paikallisliikenteen pääväylien (Linjat 1 ja 5) tärkeimmät pysäkit. 5.2 Nykyiset pysäkit, joiden yhteydessä on pyöräparkki Listaus on muodostettu pysäkkikartoituksen ja sen perusteella laadittujen pysäkkikorttien perusteella. Pysäkki (numero) Yhteys Pyörätie; katoksen Pyörä- Pyöräkatos Valaistus Pyörän Pyöräparkin sijainti pysäkille edessä takana paikat(kpl) on ei kunnossa lukitusmahdollisuus Kivistönkatu 1a keskustaan (115) 20 m x 5 x x Oma lukko + irralliset telineet Valintatalon pyöräparkki Kivistönkatu 2 keskustasta (116) 15 m x 5 x x Oma lukko + irralliset telineet Valintatalon pyöräparkki Valvontakamera, oma,lukko + Luukkaankatu 34 keskustaan (158) 20 m 10 x x kiinteä teline Uimahallin piha Luukkaankatu 51 keskustasta (159) 20 m 10 x x Valvontakamera, oma lukko + kiinteä teline Uimahallin piha Ratakatu 23 Matkakeskus (170) 10 m x yli 20 x x Kameravalvottu alue, oma lukko+irtonaiset telineet Katoksen takana Kameravalvonta, Oma lukko + Merenlahdentie 20 keskustaan (175) 15 m 6 x x kiinteät telineet Lavolan Siwan pyöräparkki Merenlahdentie 33 keskustasta (178) 15 m 6 x x Kameravalvonta, Oma lukko + kiinteät telineet Lavolan Siwan pyöräparkki Muukontie 22 keskustaan (192) 20 m x 10 x x Omalukko ja irtonaiset Jussin Tuvan pihalla telineet Muukontie 19 keskustasta (197) 10 m x 10 x x Omalukko ja irtonaiset Jussin Tuvan pihalla telineet Lavolantie 2 keskustaan (199) 15 m x 6 x x Omalukko, irtonainen teline Viereisen tiilirakennuksen edessä Skinnarilankatu 34 (Yliopisto) (258) 0 m x 20 x x Omalukko, irtonainen teline Yliopiston pääsisäänk. edusta Standertskjöldinkatu 1 keskustasta (271) 3 m x 8 x x Omalukko, siirreltävä teline. Pysäkin oikealla puolella Koulukatu 02 itään (313) 50 m yli 15 x x Omalukko + kiinteät telineet Armadan edessä ja hyljeaukiolla Koulukatu 01 Länteen (316) 20 m yli 15 x x Omalukko + kiinteät telineet Armadan edessä ja hyljeaukiolla 5.3 Pyöräilyn liityntäpysäkeiksi tunnistetut kohteet Nykyisten pyöräparkkien lisäksi tunnistettiin 19 uutta kohdetta, joiden avulla voitaisiin laajentaa pysäkin käyttäjäpotentiaalia pyöräilykauden aikana.

19 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 14 Nro Pysäkin nimi Pyöräilyliityntä 333 Voisalmentie- Kivisalmenkatu keskustasta Sijainniltaan hyvä pysäkki pyöräparkille (Linjojen 2,9,3 ja 3K risteämiskohta). Voitaisiin toteuttaa asvaltoimalla pysäkin takaa (puistoalue, kuka omistaa?) esimerkiksi 2x2 m alue, johon pari metallikaarta tms. Valaistus kohtalainen joten jouduttaisiin ehkä parantamaan, mutta olemassa olevan sähköistyksen ansiosta valaistuksen parantaminen olisi edullista. 323 Oikokatu Itään Ainakin yhden pyörän lukituksen mahdollistava teline pysäkin yhteyteen. 322 Oikokatu Länteen Ainakin yhden pyörän lukituksen mahdollistava teline pysäkin yhteyteen. 316 Koulukatu 01 Länteen Armadalle mahdollisesti pyöräkatos. Katos voisi olla joko valmiin katonharjan jatke tai kokonaan erillinen neljällä 271 Standertskjöldinkatu 1 keskustasta jalalla seisova matalampi katos. Paikalla valvontakamerat, joten olisi turvallinen ja hyvä paikka. Hyvä pyöräparkki vieressä, jota voisi soveltaa muille pysäkeille kiinteänä versiona. Ei kuitenkaan mahdollista runkokiinnitystä. 258 Yliopisto (päätepysäkki) Nykyisten keveiden ja irtonaisten pyörätelineiden kiinnitystä tulee parantaa tai pyörien lukitsemismahdollisuus 245 Sammonlahdenkatu- Merenlahdentie keskustasta esim. vaijerilukolla tulisi varmistaa Pysäkin yhteyteen pari metallikaarta, johon mahdollista lukita 1-4 pyörää. Tilaa olisi ja valaistus olisi riittävä. Paikka on myös lähellä linjojen 1 ja 10 risteyskohtaa. 219 Salpausselänkatu keskustaan Pyöräparkille sijainniltaan hyvä paikka, mutta muuten hieman ongelmallinen. Pysäkin takana on peltoa, joka on luultavasti yksityisomistuksessa. Toisella puolella tietä talon tontin rajat ovat todella lähellä tien reunaa. Voisi rakentaa esimerkiksi vanerikatoksen, jonka viereen tekisi kiinteät telineet 1-4:lle pyörälle. Palvelisi mm. Tapavainolan, Selkäharjun ja Rutolan asukkaita. 200 Mäntyläntie 10 keskustaan Pysäkkikatoksen vieressä mahdollisuus 1-2 pyörän kaari-

20 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 15 tankoon tai vastaavaan Palvelisi Kuuselan lisäksi Tukialan ja Hanhijärven suunnaltakin tulevia 190 Munteronkatu 2 keskustasta Pyöräparkki Munterosta ja Merenlahdelta tuleville. Alkuun riittäisi lukitusmahdollisuus 2:lle pyörälle. (Esim. kiinteät metalliset kaaret.) Valaistusta pitää mahdollisesti lisätä. 186 Muukontie 38 Linja 1 päätepysäkki Kiiskinmäessä, jossa olisi hyvin toteutettavissa polkupyörien liityntäpysäköinti. Pyöräkatoksen takana oli yksi pyörä. Ihmiset pyöräilevät tänne mm. Lamposaaresta, Pontukselta ja Muukonniemestä joten käyttäjiä olisi. Koska pysäkki on kääntöpaikka, on alueella reilusti asvalttia ja hieman pusikkoa jne. tyhjää, johon mahtuisi toteuttamaan esimerkiksi jonkunlaiset kiinteät pyörätelineet. Palvelisi siis muun muassa Pontuksella, Lamposaaressa, Muukonniemessä ja Muukossa asuvia ihmisiä. 184 Muukontie/Itäinen Kanavatie Pysäkin takana asvaltoitu kuoppa johon saisi tehtyä pyöräparkin. Paikka noin 200 metrin päässä Kanavansuusta, josta kulkee bussit 30 min välein. Palvelisi siis Mälkiän, Kiiskinmäen ja Mustolan alueen asukkaita, joitten alueelta bussit kulkevat vain tunnin välein. 170 Ratakatu 23 Matkakeskus Pyöräparkille katos. 159 Luukkaankatu 51 keskustasta Lauritsalan Uimahallin pyöräparkkia voisi kehittää rakentamalla pyöräkatoksen. Alue on kameravalvottu joten ihmiset uskaltaisivat jättää pyöränsä paikalle. Pyöräpaikkoja jo valmiiksi 32, joten parkkiin mahtuisi varmasti jatkossakin uimahallin käyttäjien pyörät. (Pyöräilysesonki keväästä syksyyn, kesällä uimahalli suljettu => paljon tyhjiä paikkoja) Lähellä linjan 1 ja 2 pysäkkejä, palvelisi Hartikkalan ja Pajarilan asukkaita. Uimahalli ilmeisesti Lappeenrannan Kaupungin omistuksessa, joten lupa-asioiden kanssa ei tulisi ongelmia. Vaihtoehtoinen parkille sopiva paikka Lauritsalan Urheilukeskuksen vieressä oleva hiekkakenttä. Paikalla ei kuitenkaan valvontakameroita eikä välttämättä kunnollista valaistusta, joten kustannukset parkin tekemiselle olisivat huomattavasti suuremmat. 87 Hiessillankatu 3 Mahdollisuus esim. 1-2 pyörän lukituskaareen (vaihtoehtoina muut lähistön pysäkit) 56 Hovinkatu-Isopällinkatu keskustaan 55 Honkasaarenkatu 1 (päätepysäkki) Palvelisi Karhuvuori-Hiessilta-Kalliokoski alueen pyöräilijöitä 60 Huhtiniemenkatu 13 keskustaan Pysäkin yhteyteen voisi laittaa pari omalukko telinettä. Mikäli halutaan tehdä isompi pyöräparkki, on pysäkin vieressä tyhjää tilaa. Palvelisi Huhtiniemen asukkaita. Valaistusta mahdollisesti lisättävä. Hovinpellon kentän yhteydessä paljon tasaista tilaa. Sopiva paikka pyöräparkille. Palvelisi Hartikkalasta sekä Pajarilasta päin tulevia ihmisiä. Alkuun riittäisi jonkunnäköiset kiinteät pyörätelineet 2-4:lle pyörälle. Linjojen 2, 3 ja 3K päätepysäkki, jossa olisi hyvin toteutettavissa polkupyörien liityntäpysäköinti; avoin maasto

21 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS Merenlahdentie- Helsingintie keskustasta ja katuvalaistus pyöräparkiksi sopivalla kohdalla Riittäisi ainakin alkuun vaijerilukko-lukitusmahdollisuus 4-5 polkupyörälle. Palvelisi Kivisalmen lisäksi Taipalsaaren puolelta pyörätietä pitkin tulevia Riittävästi tilaa pyöräkatokselle. Pysäkin takana on paljon tyhjää tilaa (viereisten talojen parkkipaikkaa?), johon voisi tehdä pyöräkatoksen/parkin. Valaistus arvioitava. Lisäksi Matkakeskuksen pyöräparkki kaipaa katoksen ja pyörätelineet, jotka mahdollistavat runkolukituksen. 5.4 Yhteenveto pysäkkien havaituista puutteista 180 paikallisliikenteen pysäkiltä kirjattiin jonkin asteisia puutteita tai parannuskohteita. Keskeiset havainnot olivat: Huolestuttavan monella pysäkillä oli vielä selkeästi kesäkuun puolella vanhat aikataulutiedot. Osassa aikataulu oli teipattu katokseen vaikka katoksessa oli varsinainen aikataulukehyskin. Koulukadun aikataulunäyttö ei ollut toiminnassa. QR-kooditarrojen käytön myötä pysäkkiaikatauluja voidaan harkita vähennettäväksi siellä, missä ne ovat ilkivallan kohteena. Katoksia, joissa on aikataulukehys, varten tulisi laatia selkeä päivityslista ja suunnitelma, jotta uudet aikataulut voidaan päivittää nopeasti ja järjestelmällisesti. Jos aikataulussa on selkeästi merkintä sen voimassaolosta, vaihto voidaan aloittaa tarvittaessa jo muutamaa päivää ennen aikataulujen vaihtumista. Kaikki pysäkkiaikataulut tulee olla vaihdettuna ennen uusien aikataulujen voimaantuloa. Pysäkkien liikenneturvallisuudessa on puutteita Suojateitä puuttuu tai ne ovat liian kaukana pysäkistä Riskit tulee arvioida ja toteuttaa riskialtteimmat paikat pikaisesti, muut muiden katutöiden yhteydessä. Muutama pysäkki tolppa on liian lyhyt tai heikosti kiinnitetty Kannattaa korjata muiden liikennemerkkikorjausten yhteydessä, kuitenkin kohtuullisen nopeasti Muutamien pysäkkien paikka on turvallisuuden kannalta huono Puhakankadun (Prisman) pysäkkien siirto liikenneturvallisempaan paikkaan, Mäntyläntie 4 keskustaan pysäkin liikenneturvallisuus ja paikka tulee arvioida Yhteenveto havaituista turvallisuuspuutteista: Nro Pysäkin nimi Parannettavaa 334 Voisalmentie 14 keskustaan Suojatie puuttuu. 329 Voisalmentie 25 keskustasta Suojatietä ei ole lähistöllä. 314 Valtakatu 23 keskustaan Pysäkki todella vaikea havaita. 298 Tyysterniementie keskustaan Suojatie puuttuu. 291 Taipalsaarentie 7 keskustaan Pysäkin paikka liikenneturvallisuuden kannalta huono. Pysäkkiä voisi siirtää kauemmas liikennevaloista ja ruuhkaisesta paikasta. Pysäkkilevennys menee ryhmittymiskaistalle. 290 Taipalsaarentie 16 keskustaan Suojatieratkaisun turvallisuutta tarkasteltava. 281 Suolavuorentie 6 keskustaan Suojatie pysäkin lähelle 262 Skinnarilankatu 20 Pysäkkimerkin tolppa vaarallisen lyhyt ja tolpassa oleva aikataulukehys maassa 248 Korpikunnaankatu 1 keskustasta Kyltti todella huonosti kiinni maassa ja heiluu. 236 Puhakankatu 3-7 Liikenneturvallisuuden kannalta huono sijainti: näkyvyys

22 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 17 olisi huomattavasti parempi Prisman pääoven kohdalla Tarvitsee oman syvennyksen, käyttää nyt ryhmityskaistaa 231 Satamatie 30 länteen Suojatietä ei mene Varastokadun yli, tienylitys voi olla vaarallista 230 Satamatie 30 itään Suojatietä ei mene Varastokadun yli, tienylitys voi olla vaarallista 225 Piiluvankatu 18 keskustaan Suojatietä Piiluvankadun yli ei mene. 214 Orioninkatu- Kaivosuonkatu keskustasta Pysäkki vaikea huomata. 211 Lavolantie 30 keskustaan Odotustilan puuttuu. Tällä hetkellä odottaminen tapahtuu autotiellä. 207 Onnelantie 13 keskustasta Suojatie (Liikenteen vilkkaus ja vaarallisuus arvioitava) 206 Onnelantie 21 keskustasta Suojatie, mikäli nykyinen ratkaisu ei turvallinen. (Arvioitava) Odotustilan asvaltointi ja kivetyksen tekeminen. 205 Onnelantie 10 keskustaan Katos hukkuu pensasaitaan minkä takia pysäkkiä ei huomaa. Odotustila aivan liian kapea. 204 Onnelantie 24 keskustaan Suojatie, mikäli nykyinen ratkaisu ei turvallinen. (Arvioitava) 201 Mäntyläntie 4 keskustaan Suojatie ja hidaste, koska autot tulevat vasemmalta jyrkästä mutkasta eivätkä välttämättä huomaa tietä ylittävää henkilöä. 197 Muukontie 19 Tolppa liian lyhyt ja ruosteinen 193 Muukontie Läntinen kanavatie keskustasta Viereisen tontin pensas todella tuuhea ja peittää kyltin Odotusalue nurmikolla Suojatie bussipysäkin levikkeellä Kadunylitys vaarallista koska suojatietä ei ole. Ihmiset joutuvat ylittämään kadun noustessaan bussista eikä siihen ole tällä hetkellä turvallista vaihtoehtoa. Alueella on 60 km/h rajoitus eli autot ajavat kovaa. Huomioitava, että 60 km/h-alueella ei tulisi olla suojatietä ilman liikennevaloja. 181 Merenlahdentie 67 keskustasta Odotustilaa ei ole, pysäkki hyvin lähellä viereistä tonttia. Pysäkin siirto parempaan paikkaan. 178 Merenlahdentie 33 keskustasta Pysäkkitolppa liian lyhyt 145 Lentokentäntie Kadun ylittämisen turvallisuutta voisi tarkastella 143 Lentokentäntie 7 keskustasta Suojatietä ei lähelläkään 141 Lentokentäntie 7 keskustaan Suojatie lähemmäs 120 Kornetinkatu 4 keskustaan Suojatie lähemmäs pysäkkiä 115 Kivistönkatu 1a keskustaan Odotustila liian kapea. Seiniä sotkettu. Penkki ei katoksessa vaan siirretty sen ulkopuolelle. 114 Viipurintie- Ajurinkatu keskustasta Pysäkkitolppa liian lyhyt. 87 Hiessillankatu 3 Suojatietä ei ole 84 Eteläkatu keskustasta Suojatie kaukana. 82 Kalevankatu 1 keskustasta Suojatie liian kaukana pysäkistä. 81 Kalevankatu 23 keskustasta Suojatie Kalevankadun yli. Alueella paljon pensasaitaa jne. ettei varomattomasti tietä ylittävää pyöräilijää/jalankulkijaa välttämättä huomaa. 74 Joukahaisenkatu 57 keskustasta Suojatien teko lähelle pysäkkiä. 70 Joukahaisenkatu 78 keskustaan Suojatie mikäli nykyinen järjestely vaarallinen. 61 Huhtiniemenkatu 6 keskustasta Suojatie lähemmäs Katos hukkuu takana olevaan pensasaitaan.

23 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS Huhtiniemenkatu 13 keskustaan Suojatie lähemmäs 51 Hallituskatu keskustaan Pysäkiltä kulkee paljon vanhuksia joten vanerikatos pysäkille olisi hyvä. Suojatien voisi samasta syystä tehdä lähemmäs. 50 Hallituskatu 15 keskustasta Suojatie lähemmäs pysäkkiä. 48 Helsingintie- Puolakatu keskustaan Maassa paljon lasinsiruja joihin voi satuttaa itsensä 40 Helsingintie-leirintäalue keskustaan Kadun ylitys/alitusmahdollisuuksien parantaminen 36 Harapaisentie 25 keskustaan Pysäkki tällä hetkellä ajoratapysäkki. Paikka kuitenkin ahdas ja melkein kaarteessa joten levennys voisi olla tähän hyvä. 19 Onninkatu keskustasta Suojatie lähemmäksi Pysäkki-infraan liittyviä ongelmia Pysäkkikatoksia on rikottu tai sotkettu Reunakivetys (pysäkkikoroke, joka vaikuttaa esteettömyyteen) puuttui 20 pysäkiltä Paikallisliikenteen pysäkkimerkki puuttuu muutamilta pysäkeiltä Rikkinäisiä tai kunnostustarpeessa olevia penkkejä ja roskakoreja löytyi Vain 14 pysäkillä oli pyöräparkki; näistä vain Matkakeskuksen parkit varsinaisesti liityntäliikennettä varten rakennettuja Nro Pysäkin nimi Parannettavaa 336 Yhteistyönkatu 3 keskustasta Odotusalue asvaltoimaton. 334 Voisalmentie 14 keskustaan Suojatie puuttuu. 333 Voisalmentie- Kivisalmenkatu keskustasta Kivetys puuttuu 332 Voisalmentie 19 keskustasta Reunakivetys puuttuu 331 Voisalmentie 4 keskustaan Reunakivetys puuttuu. 330 Voisalmentie 8 keskustaan Seiniä hieman sotkettu Toinen sivuseinä puuttuu. 329 Voisalmentie 25 keskustasta Kivetys puuttuu. 328 Viipurintie-Toikansuontie keskustasta 327 Viipurintie- Toikansuontie keskustaan 319 Valtakatu-Lepolankatu keskustasta Suojatietä ei ole lähistöllä. Katosta hieman sotkettu Katosta hieman sotkettu Aikataulu vanhentunut, päälle teipattu uusi rumasti ruskealla pakkausteipillä. 316 Koulukatu 01 Länteen Aikataulunäyttö tällä hetkellä rikki/ei toiminnassa 315 Valtakatu 70 Katos olisi hyvä sillä pysäkiltä kulkee paljon koululaisia. 314 Valtakatu 23 keskustaan Pysäkki todella vaikea havaita. 313 Koulukatu 02 Itään Odotustila voisi olla viihtyisämpi keskustan pysäkiksi. Nyt ihmiset joutuvat odottamaan Oprin rappusilla. 309 Utrasaarentie 95 keskustasta Kyltin vaihto. 308 Utrasaarentie 139 keskustasta Voisi asvaltoida pienen odotustilan/raivata kasvillisuutta 303 Utrasaarentie-Muukontie keskustasta 302 Utrasaarentie-Muukonniemi (päätepysäkki) ja laittaa vaikka sepeliä. Pysäkille voisi asvaltoida pienen odotustilan, nyt odotettava ojassa tai ajoradalla. Takaseinä puuttuu. Aikataulu hyväkuntoisena monisteena, muttei kehikossa vaikka kehikko on hyväkuntoinen. Keltainen kyltti puuttuu. 301 Tyysterniementie keskustasta Pysäkkilevennys ja odotustila epämääräisiä. Voisi parantaa ja tehdä selkeämmäksi.

24 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS Tyysterniemenranta keskustasta Reunakivetys puuttuu. 298 Tyysterniementie keskustaan Suojatie puuttuu. 297 Tyysterniementie 11 keskustaan Katosta ja aikataulukehikkoa hieman sotkettu. Toinen sivuseinä puuttuu. 296 Tyysterniemenranta keskustaan Katosta sotkettu. Reunakivetys puuttuu. Aikataulu ei kehikossa vaan sen vieressä. 292 Rinnetie 19 (tasaus) Odotustila puuttuu. 291 Taipalsaarentie 7 keskustaan Pysäkin paikka liikenneturvallisuuden kannalta huono. Pysäkkiä voisi siirtää kauemmas liikennevaloista ja ruuhkaisesta paikasta. Pysäkkilevennys menee ryhmittymiskaistalle. Odotustilaa voisi leventää metrillä. 290 Taipalsaarentie 16 keskustaan Suojatieratkaisun turvallisuutta tarkasteltava. 283 Suolavuorentie- Särmääjänkatu keskustaan Reunakivetys puuttuu 282 Suolavuorentie 12 keskustaan Reunakivetys puuttuu 281 Suolavuorentie 6 keskustaan Reunakivetys puuttuu Suojatie pysäkin lähelle 277 Suolavuorentie 6 keskustaan Reunakivetys puuttuu 266 Skinnarilankatu-Rantaniitynkatu keskustaan Seinä rikottu 265 Skinnarilankatu 20 Odotusalueen asvaltointi (nyt hiekalla) 263 Skinnarilankatu 11 keskustasta Kyltti hieman kuopassa/alamäessä. Voi vaikeuttaa näkyvyyttä. 262 Skinnarilankatu 20 Pysäkkimerkin tolppa vaarallisen lyhyt ja tolpassa oleva aikataulukehys maassa 261 Skinnarilankatu 14 Ei reunakivetystä (pysäkkikoroketta) 260 Skinnarilankatu 24 Aikataulu puuttui aikataulukehyksestä. 258 Yliopisto (päätepysäkki) Penkkien maalaus 257 Skinnarilankatu 14 Katoksen kolme lasiseinäkettä rikottu/puuttuu. Aikataulukehys on, mutta ei aikatauluja. 254 Skinnarilankatu keskustaan Aikataulu vanhentunut. 248 Korpikunnaankatu 1 keskustasta Kyltti todella huonosti kiinni maassa ja heiluu. 244 Sammonlahdenkatu-Kiertokatu keskustasta Odotustila asvaltoitava 241 Orioninkatu 1 keskustasta Odotustila puuttuu 239 Lentokentäntie Seinissä hieman sotkua 238 Tilsalankatu keskustaan Kyltti pusikossa 236 Puhakankatu 3-7 Liikenneturvallisuuden kannalta huono sijainti: näkyvyys olisi huomattavasti parempi Prisman pääoven kohdalla Toinen sivuseinistä puuttuu Takaseinää sotkettu Tarvitsee oman syvennyksen, käyttää nyt ryhmityskaistaa 235 Puhakankatu 3-7 Katos olisi tähän tarpeellinen. Prismalta kulkee paljon ihmisiä ja esimerkiksi äidit lastenrattaitten kanssa käyvät täällä kaupassa. 234 Pitkäkatu 60 Katosta sotkettu. 232 Pitkäkatu 2 keskustasta Pysäkkikivetys puuttuu Katoksen alus asvaltoimaton. Katoksen lattia hiekkaa. Pysäkkiä ei huomaa. 231 Satamatie 30 länteen Suojatietä ei mene Varastokadun yli, tienylitys voi olla vaarallista 230 Satamatie 30 itään Suojatietä ei mene Varastokadun yli, tienylitys voi olla vaarallista 226 Piiluvankatu-Kivisalmenkatu Seiniä sotkettu.

25 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 20 keskustaan Katto repsottaa ja siinä on reikä. Odotustila on kapea. Reunakivetys puuttuu. 225 Piiluvankatu 18 keskustaan Odotustilaa voisi parantaa leventämällä ja tekemällä kivetyksen. Penkkiä ei ole. Suojatietä Piiluvankadun yli ei mene. 224 Pienpällinkatu 21 (tasaus) Odotustila puuttuu. Kivetyksen päällä olevaa kasvillisuutta voisi kitkeä ja asvaltoida kunnon odotustilan. 218 Salpausselänkatu keskustaan Penkki revitty irti Reunakivetys ja asvaltoinnin parannus Aikataulu ei kehikossa. 216 Orioninkatu 13 keskustasta Odotustila puuttuu 215 Orioninkatu 8 keskustaan Penkki todella matalalla, max. 50 cm. Nostettava ylemmäs. 214 Orioninkatu- Kaivosuonkatu keskustasta Pysäkki vaikea huomata. 211 Lavolantie 30 keskustaan Odotustilan puuttuu. Tällä hetkellä odottaminen tapahtuu autotiellä. 208 Onnelantie 3 keskustasta Odotustila puuttuu 207 Onnelantie 13 keskustasta Suojatie (Liikenteen vilkkaus ja vaarallisuus arvioitava) 206 Onnelantie 21 keskustasta Suojatie, mikäli nykyinen ratkaisu ei turvallinen. (Arvioitava) Odotustilan asvaltointi ja kivetyksen tekeminen. 205 Onnelantie 10 keskustaan Katos hukkuu pensasaitaan minkä takia pysäkkiä ei huomaa. Odotustila aivan liian kapea. 204 Onnelantie 24 keskustaan Suojatie, mikäli nykyinen ratkaisu ei turvallinen. (Arvioitava) Seinässä lukee Tirilänkatu, mikä voi olla harhaanjohtava tieto. Aikataulukehikkoja 2, joissa kummassakaan ei aikataulua. Toinen sotkettu käyttökelvottomaksi. Aikataulu kiinnitetty kehikkojen viereen. 203 Onnelantie 32 keskustaan Katoksen alle asvaltointi ja kivetys. Aikataulu ei kehikossa, QR-koodi siirretty aikataulukehikkoon. 202 Onnelantie 36 keskustaan Reunakivetys ja asvaltointi. Aikataulu ei kehikossa. 201 Mäntyläntie 4 keskustaan Suojatie ja hidaste, koska autot tulevat vasemmalta jyrkästä mutkasta eivätkä välttämättä huomaa tietä ylittävää henkilöä. Aikataulu vanhentunut 200 Mäntyläntie 10 keskustaan Aikataulukehikko tyhjä. 198 Lavolantie 14 keskustaan Katto repsottaa. 197 Muukontie 19 Tolppa liian lyhyt ja ruosteinen 196 Muukontie-Itäinen kanavatie keskustaan Viereisen tontin pensas todella tuuhea ja peittää kyltin Odotusalue nurmikolla Kivetystä ei ole Suojatie bussipysäkin levikkeellä Sininen kyltti repaleinen Seinät täynnä niittejä Seiniä sotkettu 194 Muukontie-Kiilinkatu keskustaan Katosta sotkettu Aikatauluina seinään nidottuja monisteita Kylttejä ei ole ollenkaan

26 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS Muukontie Läntinen kanavatie keskustasta Kadunylitys vaarallista koska suojatietä ei ole. Ihmiset joutuvat ylittämään kadun noustessaan bussista eikä siihen ole tällä hetkellä turvallista vaihtoehtoa. Alueella on 60 km/h rajoitus eli autot ajavat kovaa. Huomioitava, että 60 km/h-alueella ei tulisi olla suojatietä ilman liikennevaloja. 192 Muukontie 22 Aikataulukehys epäsiisti 191 Muukontie-Suolavuorentie keskustasta Pysäkki + odotusalue hiekalla Pyörätuolille olisi hyvä tehdä jonkunlainen luiska Valaistusta voisi parantaa Mahdollinen odotustilan levennys. 189 Muukontie-Hakalinkatu Aikataulukehikko tyhjä. keskustaan 186 Muukontie 38 Katos sotkettu 185 Muukontie-Suolavuorentie keskustaan Seiniin tehty reikiä Aikataulukehystä poltettu ja aikataulu vanhentunut Takaseinä täysin sotkettu Sivuseinät rikottu/irrotettu tms. Aikataulu seinään teipattu moniste 184 Muukontie/Itäinen Kanavatie Katoksen seiniä sotkettu 183 Muukontie-Juusteninkatu Odotustila liian kapea keskustasta Pyörätuolilla kyllä pääsee, mutta reitti ei ole turvallinen Suojatie turhan kaukana 181 Merenlahdentie 67 keskustasta Odotustilaa ei ole, pysäkki hyvin lähellä viereistä tonttia. Pysäkin siirto parempaan paikkaan. 180 Mustolankatu 1 (tasauspysäkki) Mahdollinen sepelialueen asvaltointi Aikataulukehikko epäsiisti 178 Merenlahdentie 33 keskustasta Pysäkkitolppa liian lyhyt Odotustila puuttuu 177 Merenlahdentie 38 keskustasta Pysäkkimerkit puuttuvat 176 Merenlahdentie 2 Kyltti puskassa, ei näy 174 Merenlahdentie 38 keskustaan Katoksen lattia asvaltoimatta. 172 Mattilantie 7 keskustasta Odotustila nurmikolla => asvaltointi 171 Mattilantie 6 keskustaan Odotustilaa voisi parantaa asvaltoimalla. 166 Merenlahdentie 23 Pysäkkitolppa vino. 164 Merenlahdentie 217 keskustasta Reunakivetys puuttuu. 162 Maininkikatu 36 (päätepysäkki) Aikataulu teipattu kehikon päälle 161 Lavolankatu-Puhakankatu keskustasta Odotusaluetta ei ole asvaltoitu/odotusaluetta ei ole. 159 Luukkaankatu 51 keskustasta Aikataulukehikkoa sotkettu 155 Teekkarikatu keskustaan Valaistusta voisi parantaa joko katosta siirtämällä tai laittamalla katokselle oman valaisimen. Aikataulu ei kehikossa 153 Kärrinkatu keskustasta Osa odotualueesta asvaltoimatta. 152 Kärrinkatu keskustaan Odotusalue asvaltoimaton. 151 Lepolankatu 18 keskustasta Pysäkkitolppa todella vaikea havaita. 146 Lentokentäntie keskustasta Asvaltointi+kivetys tarvitaan 145 Lentokentäntie Asvaltointi + reunakivetys tarvitaan 144 Lentokentäntie 3 keskustasta Odotustila nurmikolla 143 Lentokentäntie 7 keskustasta Ei reunakivetystä Kadun ylittämisen turvallisuutta voisi tarkastella Odotusalue nurmikolla Suojatietä ei lähelläkään 142 Lentokentäntie 3 keskustaan Seiniä sotkettu Roskis lytyssä Pysäkin kohdalla ei kivetystä vaan luiska

27 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS Lentokentäntie 7 keskustaan Suojatie lähemmäs Aikataulukehikko on mutta aikataulu puuttuu Odotusalue nurmikolla Ei reunakivetystä 140 Lavolankatu- Leirikatu keskustasta Odotustila puuttuu 131 Kuusimäenkatu 18 keskustaan Katosta hieman sotkettu. 130 Kurjentie 28 keskustasta Kyltti melkein pensasaidan sisällä eikä näy kunnolla. 128 Kurjentie 3 keskustaan Aikataulukehikossa ei aikataulua, kehikko muutenkin liian korkealla. 127 Kurjentie 27 keskustaan Seiniä sotkettu. Keltainen kyltti hieman repaleinen. 124 Kurjentie 75 keskustaan Odotustila uusiksi, nykyinen ratkaisu erikoinen. 123 Kurjentie 6 keskustasta Odotustilan teko, nyt odotustila pysäkin levikkeellä. 122 Harapaisentie keskustasta Odotustilan asvaltointi, nyt maapohjalla. 120 Kornetinkatu 4 keskustaan Suojatie lähemmäs pysäkkiä 119 Kornetinkatu 4 keskustasta Katosta sotkettu Katoksen alus asvaltoimatta 118 Koppelontie 1 keskustasta Odotusalueen asvaltointi tehtävä 117 Koppelontie 2 keskustaan Kunnollista odotusaluetta ei ole. Seinässä lukeva Mattilantie voitaisiin vaihtaa Koppelontieksi. Aikataulu vanhentunut. 116 Kivistönkatu 2 keskustasta Reunakivetys puuttuu. 115 Kivistönkatu 1a keskustaan Odotustila liian kapea. Odotustilaa ei ole pysäkkilevennyksen lisäksi. Seiniä sotkettu. Penkki ei katoksessa vaan siirretty sen ulkopuolelle. 114 Viipurintie- Ajurinkatu keskustasta Pysäkkitolppa liian lyhyt. 103 Rinnetie 5 keskustasta Odotustila puuttuu. 102 Ratakatu keskustaan Mahdollinen levennyksen teko. 101 Kauppakatu 72 keskustaan Toinen sivuseinä puuttuu. 100 Kauppakatu keskustaan Aikataulu kehikossa repaleinen ja vanhentunut. 97 Kaukaankatu 19a keskustasta Asvaltointi ja reunakivetys puuttuu. 95 Kartanontie keskustasta Odotustila rinteessä maapohjalla, joten odotustilan asvaltointi tarpeen. Kylttiä voisi myös siirtää kauemmas kivetyksestä, sillä tällä hetkellä liian lähellä ajorataa. 94 Hakalintie-Kartanontie Odotustilan asvaltointi, nyt hiekalla. 93 Karjalantie 2 keskustasta Aikataulu vanhentunut 90 Karjalantie keskustasta Aikataulu vanhentunut. 89 Karjalantie keskustaan Katosta hieman sotkettu. 87 Hiessillankatu 3 Suojatietä ei ole 84 Eteläkatu keskustasta Suojatie kaukana. 83 Kalevankatu 44 keskustaan Seiniä hieman sotkettu. 82 Kalevankatu 1 keskustasta Suojatie liian kaukana pysäkistä. Aikataulu vanhentunut. 81 Kalevankatu 23 keskustasta Suojatie Kalevankadun yli. Alueella paljon pensasaitaa jne. ettei varomattomasti tietä ylittävää pyöräilijää/jalankulkijaa välttämättä huomaa. 79 Kalevankatu 24 keskustaan Odotustilan levennys, joka edellyttää mahdollista katoksen siirtoa paikkaan johon tämän mahtuu tekemään. 76 Jupiterinkatu- Jalopeurankatu keskustaan Odotustilaa ei ole => Odotustilan teko tai pysäkin siirto 75 Joukahaisenkatu 35 keskustasta Odotusalueen teko. Mahdollisesti vanerikatos.

28 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS Joukahaisenkatu 57 keskustasta Suojatien teko lähelle pysäkkiä. 72 Joukahaisenkatu 44 keskustaan Penkit ns. roikkuvat alaspäin, eivät siis suorassa enää. Katoksen alus asvaltoitava 71 Joukahaisenkatu 64 keskustaan Keltainen kyltti matalalla. Reunakivetys ja asvaltointi katoksen alle. 70 Joukahaisenkatu 78 keskustaan Suojatie mikäli nykyinen järjestely vaarallinen. 67 Imatrantie- Valto Käkelänkatu keskustaan Katos hukkuu takana olevaan pensasaitaan. 69 Isopällinkatu 15 keskustaan Odotustila nurmikolla, asvaltointi+kivetys tarvitaan. 68 Hovinkatu keskustaan Kyltti vinossa, joku mahdollisesti potkinut tai ajanut autolla päin Odotustila puuttuu (Imatrantie- Valto Käkelänkadun risteys on huono, liikennevalot tai liikenneympyrä?) 66 Imatrantie 5 keskustasta Keltainen kyltti kulunut ja tunnistamattomissa. Sotketut seinät. Aikataulumoniste kiinnitetty teipillä aikataulukehikon päälle. Seinässä lukee Taikinanmäki peitettynä/haalistuneena, mikä olisi hyvä vaihtaa pysäkin nimeen/tunnukseen. (Toisaalta mukava yksityiskohta, ei ehkä kannata poistaa.) 65 Imatrantie 6 keskustaan Aikataulukehys epäsiistin näköinen. 64 Imatrantie- Valto Käkelänkatu keskustasta Varsinaista odotustilaa ei ole. Odotustilan tekeminen asvaltoimalla mahdollistaisi myös pyörätuoli-ihmisten pääsyn pysäkille. Nykyisessä tilanteessa odotusalue epämääräisellä nurmikolla, mikä esimerkiksi sateella voi muuttua vaikeakulkuiseksi liejuksi. Roskis revitty irti, tilalle uusi. Vanerikatos epäsiistin näköinen, uusi tilalle. Katosta sotkettu. Katoksessa kaksi vanhentunutta aikataulua (Talviaikataulu ). Ei kehikkoa. 61 Huhtiniemenkatu 6 keskustasta Suojatie lähemmäs 60 Huhtiniemenkatu 13 keskustaan Suojatie lähemmäs 58 Hovinkatu-Isopällinkatu Odotustila nurmikolla. Voisi asvaltoida + kivetys. keskustasta Pysäkkilevennyksen teko. 57 Hovinkatu-Tuohimäenkatu Katoksen siirtäminen ainakin metrin taaemmaksi ja siten keskustaan odotustilan suurentaminen. 56 Hovinkatu-Isopällinkatu keskustaan Aikataulu ei kehikossa vaan kehikon vieressä. Odotustila nurmikolla. Asvaltointi + kivetys. Vanerikatos ainakin yhdellä pyörätelineellä. Pysäkkilevennys tehtävä. 55 Honkasaarenkatu 1 (päätepysäkki) Katoksessa vanhentunut aikataulu 53 Orioninkatu 1 keskustaan Kaksi seinälasia puuttuu Katosta sotkettu 51 Hallituskatu keskustaan Pysäkiltä kulkee paljon vanhuksia joten vanerikatos pysäkille olisi hyvä. Suojatien voisi samasta syystä tehdä lähemmäs. 50 Hallituskatu 15 keskustasta Suojatie lähemmäs pysäkkiä. 48 Helsingintie- Puolakatu Seinälaseja rikottu keskustaan Maassa paljon lasinsiruja joihin voi satuttaa itsensä 44 Helsingintie-Huhtiniemi Voisi tehdä asvaltoidun luiskan pysäkin penkereeltä kävelytielle. keskustasta 42 Helsingintie- Puolakatu Seinälaseja rikottu keskustasta 40 Helsingintie-leirintäalue keskustaan Kadun ylitys/alitusmahdollisuuksien parantaminen

29 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 24 Keltainen pysäkkimerkki puuttuu 39 Helsingintie-Huhtiniemi keskustaan Voisi tehdä asvaltoidun luiskan pysäkiltä kävelytielle. 38 Helsingintie-Kourula keskustaan Seiniä hieman sotkettu Aikataulukehikko rikottu, nykyinen ratkaisu epäsiisti 36 Harapaisentie 25 keskustaan Pysäkki tällä hetkellä ajoratapysäkki. Paikka kuitenkin 33 Hallituskatu- Itsenäisyydenkatu keskustaan ahdas ja melkein kaarteessa joten levennys voisi olla tähän hyvä. Seiniä sotkettu Aikataulu kehyksiin. 32 Hallituskatu 35 keskustasta Keltainen pysäkkimerkki puuttuu. Seinät sekä aikataulukehikko sotkettu täysin. (Ei välttämättä järkevää siivota sillä alueen muut pysäkit sotkettu samalla tavalla) 31 Hallituskatu 41 keskustasta 30 Hallituskatu 24 keskustaan Kaksi lasiseinää rikottu (Onko järkevää korjata? Jos rikotaan lisää, tilalle esim. vanerikatos?) Seiniä myös sotkettu kuten muillakin Lauritsalan pysäkeillä. 29 Hallituskatu 42 keskustaan Seinät sotkettu. (Lauritsalan pysäkki, ei järkevää puhdistaa?) 28 Hallituskatu 1 keskustasta 27 Hallituskatu-Itsenäisyydenkatu Seiniä sotkettu. (Ei välttämättä järkevää siivota sillä alueen muut pysäkit sotkettu samalla tavalla.) keskustasta 26 Karjalantie 7 keskustaan Asvaltointi puuttuu. 25 Hallituskatu 2 keskustaan Katosta sotkettu 23 Hakalinkatu 37 keskustasta Odotustilaa ei ole, odottaminen tapahtuu metsikössä tai levennyksellä => vaarallinen. Odotustila tulisi asvaltoida ja kylttiä siirtää kauemmas. Toisaalta pysäkki lähellä päätepysäkkiä, joten toimii varmaankin vain jättöpysäkkinä. Kyltti pusikossa. 22 Hakalinkatu 8 keskustaan Odotustilalle tehtävä jotain. Tällä hetkellä järkevää odotustilaa ei ole ollenkaan, ainoa odotustila on pysäkkikatoksen alla tai ajoradalla. Reunakivetys puuttuu. 21 Hakalinkatu 28a keskustaan Kasvit kasvavat katoksen sisälle. Seiniä sotkettu. 19 Onninkatu keskustasta Suojatie lähemmäksi 18 Asemakatu 8-10 keskustasta Seinissä sotkua. Aikataulu ei kehikossa vaan teipattu kehikon viereen. Katoksen vaihto lasikatokseen. Katoksen mahdollinen siirtäminen viereisen tontin rajalta kauemmas. Huoltoasemaa lähemmäs siirtäminen on lasikatoksen kannalta hyvä asia, sillä alueella on luultavasti valvontakamerat jotka taltioivat mahdollisen ilkivallan. 15 Mattilantie keskustasta Alue asvaltoimaton. 12 Armilankatu 28 keskustaan Aikataulukehikko tyhjä 08 Kivisalmenkatu keskustaan Pysäkkilevennyksen teko sillä tie kapea. 06 Karhuvuorenkatu keskustaan Odotustilan levennys/parannus. 04 Itäinen kanavatie keskustaan Odotustila puuttuu. Kyltin oikaisu ja kyltin ympäristön siistiminen.

30 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS Matkakeskuksen pyöräparkki Pääparkki sijaitsee paikallisliikenteen katosten takana. Pyörät ovat irtonaisissa perustelineissä ilman katosta: Lisäksi aivan aseman pääoven edustalla on pienempi pyöräparkki, jossa on kiinteä teline, johon pitkällä vaijerilukolla voidaan runkolukita polkupyörä. Pyörällä Matkakeskukseen saapuvista valtaosa jatkaa matkaa junalla tai kaukoliikenteen bussilla, joten pyöräparkin kehittäminen lisää kyllä pyöräilyä, mutta voi jopa kilpailla paikallisliikennebussin kanssa syöttöliikennematkasta. Tavoitteena tulisi olla pyöräparkki, joka mahdollistaa turvallisen polkupyörän säilytyksen myös kaukoliikennematkoilla aamuvarhaisesta iltamyöhään tai jopa yön yli joka tarkoittaa hyvää runkolukitusmahdollisuutta, katosta ja hyvää valaistusta sekä mielellään myös valvontakameraa. Yhtenä vaihtoehtona olisi myös muutaman lukittavan,

31 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 26 maksullisen pyöräkaapin käyttöönotto.

32 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS PYSÄKKIEN SIJAINTITARKASTELUT 6.1 Lähtökohdat Kuva: Palvelutason osatekijöitä, joihin linja-autopysäkkien sijainnilla ja olosuhteilla on vaikutusta (HAMK:n opinnäytetyö; Atte Mantila, 2013) Pysäkit vaikuttavat tarjonnan osatekijöistä ainakin kävelymatkaan ja hallittavuuteen. Kävelymatkan enimmäispituussuositus pysäkille on taajamassa metriä ja haja-asutusalueella 1000 metriä. Joukkoliikennelinjastossa on pyrittävä keskittämään asuntoalueiden palvelu tehokkaille runkolinjoille, jotka kattavat pääosan asumisesta ja työpaikoista 300 m (kantakaupunki) m (esikaupunki) linnuntie-etäisyydellä pysäkeistä. Tarpeettomat muiden linjojen päällekkäisyydet näiden linjojen kanssa kannattaa karsia. Tiheä pysäkkiverkko vähentää kävelymatkoja, mutta toisaalta laskee linja-auton matkanopeutta ja täten kasvattaa kulkuneuvossa vietettyä ajoaikaa heikentäen joukkoliikenteen kilpailukykyä muihin kulkumuotoihin verrattuna. Matka on hallittavissa silloin, kun matkustaja voi olla varma sen toteutumisesta haluamallaan tavalla. Tarjonnan palvelutasotekijöihin kuuluvaan hallittavuuteen vaikuttavat muun muassa joukkoliikennejärjestelmän selkeys ja vaihtojen sujuvuus. Kehittämällä pysäkkejä saadaan parannettua matkan hallittavuutta. 6.2 Nykytila Lappeenrannassa Runkolinjat Lappeenrannan keskeinen runkoväylä on Helsingintie, jota pitkin ajetaan keskustasta mm. Skinnarilan kampusalueelle: Pysäkkiväli suunnassa Kaupunki-Skinnarila Väli metreissä Maksimikävely (puolet välistä) Leirintäalueen pysäkki - Huhtaniemi 450 m 225 m Huhtiniemi Kourula L 600 m 300 m Kourula L Puolakankatu L 700 m 350 m Puolakankatu L Uus-Lavola/Helsingintie 550 m 275 m

33 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 28 Helsingintiellä bussin pääseminen pysäkiltä ajoradalle on varsinkin ruuhka-aikoina vaikeaa. Erityisen vaikeaa lähtö on, mikäli liikennevaloihin pysähtynyt liikenne ulottuu pysäkin tasalle, koska tuolloin bussin etuajo-oikeudesta ei ole hyötyä. Tällä yhteysvälillä (runkolinja ja raskaasti liikennöity pääväylä) tavoiteltava maksimimatka pysäkille olisi m, eli pysäkkiväli suuruusluokkaa m Taajamapysäkit Esimerkkejä: Pysäkkiväli Väli metreissä Maksimikävely (puolet välistä) Sammonlahdenkatu/Kiertokatu - Merenlahdentie 240 m 120 m Onnelantien peräkkäisten 4 pysäkin väliset matkat 260 m 170 m 160 m 130 m 85 m 80 m Kalevankatu 24 Kalevankatu m 175 m Linjakohtaiset keskinopeudet Linjan numero Keskinopeus Keskinopeudet on laskettu arkiaikataulujen pohjalta ja 1 31,0 km/h ajoaika on pyritty ottamaan aamuliikenteestä. Luvut eivät 2 32,6 km/h ole keskenään täysin vertailukelpoisia liikennemääristä ym. johtuen. Vaikka linjalla 2 on osalla matkaa huomattavan tiheä pysäkkiverkko, sillä on paras laskennallinen 3 23,2 km/h 3K 16,0 km/h keskinopeus. 4 22,0 km/h 5 27,6 km/h 9 21,6 km/h 10 26,4 km/h Pysäkkikohtainen matkustustieto Toistaiseksi Autolinjojen järjestelmästä ei ole saatavissa pysäkkikohtaista tietoa matkustajamääristä, joten yksittäisten pysäkkien tarpeellisuutta ei voida arvioida kattavasti toteumatietojen avulla. Siiryttäessä Waltti-järjestelmään, saadaan pysäkkikohtaista nousutietoa, mutta ei tietoa, millä pysäkillä bussista poistutaan. Tämä edellyttäisi myös ulosleimausta, joka ei ole käytössä Waltissakaan Johtopäätökset Skinnarilan ja keskustan välisellä yhteydellä linjat 5 ja 3 ajavat suoraa reittiä Helsingintie - Yliopisto ja niiden kokonaismatka-aikaa tulisi pyrkiä nopeuttamaan pidemmällä aikavälillä vähentämällä pysähdysten määrää samalla säilyttäen linjan 1 enemmän reitin varren asuinalueita palvelevana. Mikäli matkustajamäärä kasvaa edelleen, voitaisiin myös harkita erillistä nopeaa vuoroa keskustan ja Skinnarilan/yliopiston välillä, joka ajaisi vain M-P aamulla ja iltapäivällä, jolloin nykyisin on tihein vuoroväli linjoilla 5 ja 3.

34 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 29 Taajamapysäkkien osalta pysäkkiväli on paikoin huomattavan tiheä, joka lisää bussien pysähtymisien määrää ja kokonaismatka-aikaa. 300 m on vielä erittäin kohtuullinen kävelymatka pysäkille. Jatkossa kehitettävät pysäkit tulisi sijaita siten, että pysäkkiväli olisi noin m. Pysäkkien uudelleensijoittelu ja määrän karsinta voidaan tehdä silloin kun katuosuutta muutenkin kunnostetaan. 6.3 Esitys tavoitetilaksi Runkolinjat Luokitellaan Lauritsala Koulukatu ja Koulukatu Helsingintie Skinnarilankatu Lappeenrannan paikallisliikenteen runkolinjoiksi, joille asetetaan normaalia korkeammat laadulliset pysäkkivaatimukset, pysäkkien välinä tavoitellaan m, jotta vuorojen nopeuksia pystytään parantamaan ja kilpailemaan aiempaa paremmin henkilöautojen kanssa nopeudenkin osalta. Pysäkkien sijoittelussa huomioidaan kuitenkin myös pysäkkien käyttömäärä, jota ei toistaiseksi ole saatavilla. Pysäkkivälien kasvattamisen lisäksi nopeutta ja aikataulujen luotettavuutta parannetaan sujuvoittamalla pysäkeiltä lähtemistä. Esimerkiksi mahdolliset uudet pysäkit tehdään liittymien jälkeen eikä ennen niitä, ettei kaistalla seisova liikenne häiritse pysäkiltä lähtemistä. Runkolinjoilla vuorotarjonta pyritään saamaan kilpailutasoiseksi. Taajamapysäkit Muualla tiheästi asutulla kaupunkialueella etäisyys pääosalla (85 %) asukkaista tulisi olla enintään 400 m ja 70 %:lla 300 m, jolloin pysäkkiväli olisi noin 600 m.

35 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS ESITYS MALLIPYSÄKEIKSI 7.1 Yleistä Hyvällä bussipysäkillä bussiin nousu ja sieltä poistuminen sekä pysäkille kulkeminen on vaaratonta ja helppoa kaikille käyttäjäryhmille myös iäkkäille, apuvälineitä käyttäville, lastenvaunujen kanssa liikkuville sekä näkö- tai kuulovammaisille henkilöille. Pysäkin tulee varusteineen erottua muusta ympäristöstä ja sijoituspaikalla tulee olla riittävästi tilaa tarvittaville varustuksille ja odotukselle. Bussin tulee päästä ajamaan helposti reunakiven viereen, jotta kulkuvälineeseen siirtyminen ja poistuminen on turvallista. Esteettömin pysäkkiratkaisu on hyvin toteutettu pysäkkiniemeke tai ajoratapysäkki. 7.2 Esteettömyyden kannalta huomioitavaa katos on riittävän suuri, jotta myös apuvälineitä käyttävät saavat tarvittaessa suojan tuulta ja sadetta vastaan katoksen varustelu on riittävä ja näkövammaiselle helposti kepillä erotettavissa; penkit, valaisimet, opasteet, roskakori linja-auton tulosuunnan sivuseinä on läpinäkyvä, mikä parantaa matkustajan näkemistä ja näkyvyyttä läpinäkyvät pinnat jaetaan puitteilla tai varustetaan huomioraidoilla tulosuunnan sivuseinässä ei ole mainoksia eivätkä sähköiset näyttötaulut tai istutukset estä näkyvyyttä katoksessa ei ole kynnyksiä tai tasoeroja katoksessa on penkkejä kahdella korkeudella valaistus ei ole häikäisevä. Suositaan epäsuoraa ledeillä toteutettua valaistusta pysäkkikatoksen tulee olla valaistu ja valaistuksen tulee ulottua matkustajien odotusalueelle pysäkkikatosta ei välttämättä tarvita jättöpysäkille, jos nousumäärät pysäkillä ovat hyvin pieniä. 7.3 Pysäkki-informaation kannalta huomioitavaa aikataulu- ja reittiopasteet sijoitetaan hieman silmän korkeuden alapuolelle opasteissa ei käytetä hankalasti toisistaan erottuvia väriyhdistelmiä, joita ovat punainenvihreä, vihreä-sininen ja oranssi-ruskea informaatiota jaetaan monella tavalla: perinteisen informaation lisäksi mahdollinen sähköinen informaatio, infopuhelin, pistekirjoitukset pysäkki-informaatiolle varataan riittävästi tilaa informaatiota jaetaan selkeästi riittävän suurella tekstikoolla siten, että lukeminen on mahdollista 2-3 m etäisyydeltä linjanumerot ja -nimet voidaan tilanpuutteen vuoksi asettaa myös kahteen palstaan vierekkäin katoksen sisälle sijoitetaan linjanumerot ja tilan salliessa myös aikataulut pistekirjoituksena opasteet valaistaan ja mahdollisesti ulkopuolelta tuleva valaistus suunnataan ylhäältäpäin matkustajainformaatiota jaetaan vähintään Yliopiston ja keskustan välillä suomeksi ja englanniksi opasteita ei sijoiteta penkkien taakse, pysäkit tulee numeroida 7.4 Perusmalli Peruspysäkki ilman pysäkkikatosta, jossa perusvarustus on

36 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 31 Pysäkkimerkki (keltainen ja/tai sininen), jonka vapaa alituskorkeus on turvallisuussyistä vähintään 220 cm kävelytasosta. Tolpassa kotelo A4- kokoista esitettä varten, jossa ainakin paikallisliikennesivuille ohjaava QR-koodi Yksi (tarvittaessa useampiakin) maahan valettuja metallikaaria, johon voidaan tukea molemmille puolille polkupyörä ja lukita se kaareen vaijeri- tai vastaavalla lukolla. Rakennettaessa uusia pysäkkejä, kaari asennetaan aina vähintään pysäkkiparin toiselle pysäkille. Nykyisten pysäkkien osalta asennukset tulisi tehdä kohdan 3.3 Pyöräilyn liityntäpysäkeiksi tunnistetut kohteet mukaisille pysäkeille sekä VT 6:n varrella oleville, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vastuualueen pysäkeille. Näitä peruspysäkkejä, joilla ei tällä hetkellä ole pysäkkikatosta, on paikallisliikennealueella 220 kappaletta. 7.5 Peruskatos pysäkki Pysäkkikatoksellinen pysäkki, jossa perusvaatimukset ovat turvallinen ja esteetön pääsy pysäkille suojaava seinä kolmella sivulla penkki roskakori aikataulu- tai infokehys, jossa ajantasainen tieto pysäkin numero aikataulujärjestelmässä sekä mielellään myös pysäkin nimi paikka, johon polkupyörä voidaan lukita riittävä valaistus Lappeenrannan paikallisliikennealueella on 79 kappaletta muita kuin mainospysäkkikatoksia. 7.6 Laatukäytäväpysäkit Pysäkkikatoksellinen, laadukas pysäkki, jossa perusvaatimuksina on riittävän suuri katos, jotta myös apuvälineitä käyttävät saavat tarvittaessa suojan tuulta ja sadetta vastaan katoksen varustelu on riittävä ja näkövammaiselle helposti kepillä erotettavissa; penkit, valaisimet, opasteet, roskakori linja-auton tulosuunnan sivuseinä on läpinäkyvä, mikä parantaa matkustajan näkemistä ja näkyvyyttä läpinäkyvät pinnat jaetaan puitteilla tai varustetaan huomioraidoilla tulosuunnan sivuseinässä ei ole mainoksia eivätkä istutukset estä näkyvyyttä katoksessa ei ole kynnyksiä tai tasoeroja katoksessa on penkkejä kahdella korkeudella pysäkkikatoksen tulee olla valaistu ja valaistuksen tulee ulottua matkustajien odotusalueelle

37 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 32 pysäkki-informaation toteuttaminen kohdassa 6.3 esitetyin periaattein Lasisia mainoskatoksia on Lappeenrannan paikallisliikennealueella kaikkiaan 18 kappaletta. Niistä pääosa sijaitsee laatukäytäväpysäkeillä, joissa on kuitenkin myös muita pysäkkikatoksia. Paikallisliikenneliiton www-sivuilla on yksityiskohtaiset suunnitteluohjeet esteettömälle, korkealaatuiselle paikallisliikennepysäkille osoitteessa infrakortti_1.pdf. 7.7 Pysäkkien infotaulu Kohdassa 6.4 (peruspysäkki) esitetään A4-kokoista infoa asennettavaksi pysäkkiä osoittavan liikennemerkin tolppaan. Tässä esimerkki infon sisällöstä. Sama tieto tulisi löytyä kaikilta pysäkeiltä. Pysäkkikatoksissa infoa täydennetään pysäkkikohtaisilla aikatauluilla. Tarkoitus on, että infotaulun sisältö on mahdollisimman pitkäikäistä, jotta muutoksia ei tarvita useita kertoja vuodessa. Paikallisliikenteen "metrokartta" auttaa matkustajaa hahmottamaan linjat ja tarvittaessa vaihtopaikkojen sijainnin. QR-koodin avulla löydetään tarkat aikataulutiedot omaan älypuhelimeen. Lisäksi paikallisliikenteen lippujen hinnoilla viestitään matkustamisen edullisuutta ja myös käytössä olevia lipputuotteita toivottavasti myös ohikulkijoille. Toteutusvaiheessa lisätään infotauluun vielä Lappeenrannan OneBussAway ja Lappeenrannan bussit sovelluksista tietoa, joiden avulla matkustaja saa tietoa pysäkeistä ja reaaliaikaisesti tietoa myös bussien saapumisesta ja sijainnista. LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENNE

38 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS PYSÄKKIKÄYTTÖÖN SOVELTUVIA PYÖRÄTELINEITÄ 8.1 Muutaman pyörän perusparkki vaihtoehtoja Lappeenrannan paikallisliikenteen polkupyörien liityntäpysäköinnissä päädyttiin useimmissa kohteissa muutaman polkupyörän parkkeihin, joita tarvitaan mm. linjojen päätepysäkeille. Näissä tärkeintä on pyörän turvallinen lukitusmahdollisuus ja useissa kohteissa myös pieni tilatarve. Nämä perustelineet on kiinnitettävissä tukevasti maahan ja pyörä lukitaan niihin rungosta omalla vaijerilukolla tai telineessä olevalla ketjulla. Kuva: Berliiniläinen pyöräparkki. Kustannus ilman asennusta on tyypillisesti alle 100 /yksikkö, eli alle 50 /pyöräpaikka. Kuva: Turvatec Oy:n Campus Aurum kaarikalusteet (

39 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 34 Ilmajoen Teräsputkikaluste Ay - Jaakonkuja 1, Ilmajoki, Suomi/Finland - puh. (06) fax (06) , Oy Jana Ab, Martintie 14 B, ESPOO, Puhelin: , Sähköposti:

40 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 35 Kuva: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toteuttama pyöräparkki E18 tien rampin liityntäpysäkillä Pyhtään Huutjärvellä; taustalla autojen liityntäpysäköinti. 8.2 Peruskatos ja pyöräparkki Kuva: Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toteuttama pysäkki & pyöräparkki E18 tien Pyhtään kk:n liikenneympyrän läheisyydessä. Hyvin suojaa antava katos, jossa myös osa etuseinästä on lasia. Pyöräparkki kahdelle polkupyörälle oikeassa reunassa. Paikallisliikenneolosuhteissa etuseinän osittainen lasittaminen ei välttämättä ole tarpeen, koska pysäkillä odotusajat ovat maaseutuliikennettä lyhyemmät.

41 PAIKALLISLIIKENTEEN PYSÄKKISELVITYS 36 Kuva: AluShel Oy:n yksi katosmalli

LAPPENRANNAN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN PALVELULINJOJEN KEHITTÄMINEN

LAPPENRANNAN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN PALVELULINJOJEN KEHITTÄMINEN LAPPENRANNAN PAIKALLISLIIKENNEALUEEN PALVELULINJOJEN KEHITTÄMINEN Projektipäällikkö Mika Piipponen mika.piipponen@ramboll.fi p. 0400 417 236 MILLAINEN ON PALI-AUTO Palvelulinjat ovat erityisesti ikäihmisille

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut KESÄ 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut KESÄ 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut KESÄ 2015 1.6. 10.8.2015 Hei, tiesitkö? Aikuisen mukana kulkevat alle 7-vuotiaat lapset matkustavat nyt maksutta! Ihastu paikalliseen. Lappeenrannan paikallisbusseissa

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 11.8.2015 3.1.2016 Aikataulut löydät kätevästi myös netistä: bussit.lappeenranta.fi Ihastu paikalliseen. Skannaa koodi ja katso video! Lappeenrannan

Lisätiedot

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39

Keskustaajamassa 34 Palvelulinjojen P1 ja P3 reittikartta 35. Juna-aikataulut Lappeenrannassa 38-39 Sisällysluettelo Sivu Paikallisliikenne 3.6-12.8.2013 LINJA 1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-4 LINJA 2 Kivisalmi - Keskusta - Hovinpelto 5-7 LINJAT 1,2 Kanavansuu - Keskusta yhdistelmä 8

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 13.8.2013-1.6.2014 Sisällysluettelo Paikallisliikenne 13.8.2013-1.6.2014 Sivu LINJA1 Yliopisto - Keskusta - Mustola/Kiiskinmäki 1-5 LINJAT 1,2 Kanavansuu -

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI KEVÄT 2018 VYÖHYKE A

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI KEVÄT 2018 VYÖHYKE A Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI KEVÄT 2018 VYÖHYKE A 8.1. 3.6.2018 Korvaa aikaisemman aikataulun 10.8.2017 3.6.2018 Ihastu paikalliseen. Meniköhän se bussi jo? Lappeenrannan bussit -älysovellus

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2015 1.1. 31.5.2015 Ihastu paikalliseen. Lappeenrannan paikallisbusseissa kaikki saavat kyytiä liikuttavan kätevästi ja edullisesti! Paikallisbussissa

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI/KEVÄT 2016

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI/KEVÄT 2016 Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI/KEVÄT 2016 4.1. 5.6.2016 Ihastu paikalliseen. Waltti toi mukanaan uudet hinnat. Käännä sivulle 4! Waltti saapui kaupunkiin! Lappeenrannan paikallisbusseissa

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut 2.6. 11.8.2014 ê ê HINNAT UUDET HINNAT 1.5. ALKAEN ê LIIKUTTAVAT ê Ihastu paikalliseen. Lappeenrannan paikallisliikenteessä on uudet liikuttavat hinnat. Lappeenrannassa

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI VYÖHYKE A

Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI VYÖHYKE A Lappeenrannan paikallisliikenteen aikataulut TALVI 2017 2018 VYÖHYKE A 10.8.2017 3.6.2018 Ihastu paikalliseen. Meniköhän se bussi jo? Lappeenrannan bussit -älysovellus kertoo reaaliaikaisesti, missä Lappeenrannan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkki

Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkki Joukkoliikenteen pysäkin pakolliset ominaisuustiedot on esitetty paksummalla fontilla, muut ominaisuustiedot ovat vapaaehtoisia. Pysäkillä voi olla joko suomen- tai ruotsinkielinen

Lisätiedot

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS

LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS 25.6.2014 LAPPEENRANTA PYÖRÄILYN PÄÄREITTIEN VIITOITUS LS-00 - TYÖSELITYS VIITOITUSSUUNNITELMA Työssä laadittiin viitoitussuunnitelma pyöräilyn pääverkolle. Suunnitelman tavoitteena oli luoda pyöräilyn

Lisätiedot

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1

Piirustukset 30105/1, 30106/1, 30172/1, 30173/1, 30174/1 2, 30235/1, 30272/1 Helsingin Polkupyöräilijät ry MUISTUTUS PL 1301 00101 Helsinki www.hepo.fi 31.3.2015 Helsingin kaupunki Yleisten töiden lautakunta helsinki.kirjaamo@hel.fi Muistutus Mellunmäen katusuunnitelmista Piirustukset

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama

Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama Esteettömyysohjeet suunnittelijan käytössä, case Kuusamo, Pudasjärvi ja Limingan taajama 23.2.2003 Ramboll / Erkki Sarjanoja Esteettömyyden mahdollisuudet Missä ja milloin fyysisen ympäristön esteettömyys

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN

MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN MUUTOKSET LAPPEENRANNAN PAIKALLISLIIKENTEEN TALVIAIKATAULUIHIN 8.1.2018 Linja 1 Tähän linjaan ei tule muutoksia. Linja 2 Linjalla 2 on ollut ongelmia pysyä aikataulussa. Talviaikataulukauden alkaessa 10.8.

Lisätiedot

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010

KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 KATU- JA PUISTOFOORUMIN KYSELYTUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2010 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Tikkakosken asukkaiden mielipiteitä ja näkemyksiä Jyväskylän kaupungin katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Tarjousten avauspöytäkirja

Tarjousten avauspöytäkirja arjousten avauspöytäkirja Diaaritunnus Hankintayksikkö LAPPEENRANNAN KAUPUNKI EKNINEN OIMI ILAKESKUS Hankinta A 2612013 ULKOALUEIDEN HOIO 1.11.2013-31.10.2015 + MAHDOLLINEN OPIO 1 + 1 VUOA Kyseessä on

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

La nsialueen palveluverkon liikenneja rjestelyt

La nsialueen palveluverkon liikenneja rjestelyt 1 La nsialueen palveluverkon liikenneja rjestelyt 2 La nsialueen palveluverkon liikenneja rjestelyt Kaikki kehittämistoimenpiteet palvelevat molempien vaihtoehtojen (1A ja 1B) tarpeita, niin jalankulku-

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen

Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen (LIITE 1) yhteystarkastelu ja kehittäminen Lappeenrannan paikallisliikenteen vuosittaisessa asiakaskyselyssä paikallisliikenteen sisäiset vaihtoyhteydet, sekä yhteydet

Lisätiedot

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä

Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Strategiasta reunakiviin pyöräilyn edistämien Helsingissä Reetta Keisanen 6.3.2015 Helsingin strategisina tavoitteina Edistää kestävää liikkumista lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta

Lisätiedot

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma

Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma Lahdenväylä (vt 4) Jokiniementien vaihtopysäkki Aluevaraussuunnitelma 2 3 Suunnittelun lähtökohtia 4 Lahdenväylän pysäkit, esiselvitys 1998 Valtatie 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III Koivukylänväylä,

Lisätiedot

PERUSSELVITYKSET 1:40 000 12.7.2013

PERUSSELVITYKSET 1:40 000 12.7.2013 KUNNALLISTEKNIIKKA Vesijohtoverkosto Jakelujohto, mitattu Vesihuollon toiminta-alue Lähteet: Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan Energia Oy 212-213 km,5 km 1 km 2 km 3 km LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KESKUSTAN

Lisätiedot

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA

KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA KOULUJEN TURVALLISET SAATTOLIIKENNEJÄRJESTELYT; ESIMERKKIRATKAISUJA DI Tiina Sainio 23.5.2017 Peruskoulun liikenneturvallisuuspäivä, Turku AGENDA Miksi järjestelyihin tulee panostaa Yleiset ongelmat koulujen

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

JOUKKOLIIKENNE <PVM>

JOUKKOLIIKENNE <PVM> JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikenne 1. Miten joukkoliikenne palvelee liikenneturvallisuutta 2. Palveluliikenne 3. Joukkoliikenteen esteettömyys 4. Pysäkkijärjestelyt 5. Maankäyttö 6. Mikä on joukkoliikenteen

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen )

Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Liikennejärjestelyt ja investoinnit (aiemmassa selvityksessä Koulumatkat ja liikkuminen ) Tarkennuksia palveluverkkoselvitykseen 26.8.2016 Kaupungininsinööri Lassi Nurmi Riskienhallintapäällikkö Aki Pihlaja

Lisätiedot

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja

Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan. 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja Turvallisemmat koulumatkat Pyhtäälle, Loviisaan ja Kotkaan 18.8.2014 Jaakko Kouvalainen, toimitusjohtaja 100 000 euroa koulumatkojen turvallisuuteen Tieyhtiö Valtatie 7 Oy lahjoittaa 100 000 koulumatkojen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella

Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella Joukkoliikenteen ja matkaketjujen edistäminen maakuntakaavoituksella LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 8.10.2015 Ruut-Maaria Rissanen Pirkanmaan liitto Käynnissä Pirkanmaan maakuntakaava kokonaismaakuntakaavan

Lisätiedot

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi.

Pyörätie. Pyörätie voidaan osoittaa joko yksi- tai kaksisuuntaiseksi. Pyörätie Pyörätiellä tarkoitetaan polkupyöräliikenteelle tarkoitettua, liikennemerkillä osoitettua, ajoradasta rakenteellisesti erotettua tien osaa taikka erillistä tietä. Pyörätie voidaan osoittaa joko

Lisätiedot

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle

Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Liikennesuunnitteluperiaatteet pyöräilyverkolle Pyöräilyverkko ja toiminnallinen luokitus Pyöräilyväylätyyppien vaihtoehdot Jalankulun ja pyöräilyn erottelutavat Pyöräilyväylien mitoitus Pyöräilyverkon

Lisätiedot

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus

Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Pysäkkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-257-3

Lisätiedot

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010

KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto. Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 KYSELY: Kivistön alueen katuverkoston nykykunto Katukohtaiset asukaspalautteet 15.4-15.5.2010 Kannistontie 1/3 Tiessä on keväisin routavaurioita hulevesiviemäreiden kohdalla. Routavauriot aiheuttavat sietämättömän

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 94 08.06.2016. 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 94 Asianro 4183/10.03.01.01/2016 Savilahti - Keskusta (Niiralankatu - Tulliportinkatu) yleissuunnitelmaperiaatteiden hyväksyminen nähtävillä oloa varten Va. suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus

Nähtävilläoloaika 6. - 19.7.2011, piirrokset 29866_1 ja 29866_2 sekä selostus HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 19.7.2011 www.hepo.fi Helsingin kaupunki, Kirjaamo Yleisten töiden lautakunta PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTUTUS NORDENSKIOLDINKADUN

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO

VIHDIN KUNTA MERITIEN JA NAARANPAJUNTIEN LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO LISÄKAISTOJEN LIIKENNETURVALLISUUS JA ESTEETTÖMYYS LAUSUNTO 27221 17.11.2015 Suunnittelukohde Meritie sijaitsee Vihdin Nummelan taajamassa. Se on yksi pääsisääntuloväylä keskustaan. Meritiellä on kaksi

Lisätiedot

Keski-Pasilan keskus Tripla

Keski-Pasilan keskus Tripla Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt v. 2014 2016 TIEDOTUSTILAISUUS 22.5.2014 ALUSTAVA VERSIO 15.5.2014 1 Keski-Pasilan keskus Tripla Rakennustyön aikaiset liikenteenjärjestelyt

Lisätiedot

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN

YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN MUISTUTUS 15.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki YHDISTETYN JALKAKÄYTÄVÄN JA PYÖRÄTIEN RAKENTAMINEN LAAJAVUORENTIELLE RANTASIPIN LUOTA MUTKAPOHJAAN Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen

Lisätiedot

Suojatie päättyy nurmikolle

Suojatie päättyy nurmikolle 1 Hei, edustan Hornhattulan asukasyhdistystä ja lähestyn aiheella joka liittyy Hornhattulan liikenneturvallisuuden parantamiseen. Kaupunginvaltuutettu Jere Riikonen on ollut yhteistyössä asukasyhdistyksen

Lisätiedot

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu

Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen. Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Alkukyselyn ja työpajojen tuloksien hyödyntäminen Palvelumuotoilun hyödyntäminen pienten asemapaikkojen kehittämisessä pilottikokeilu Tuloksien hyödyntäminen Osana kehittämisprojektia pilottikokeilun asemanseutuihin

Lisätiedot

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä

Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Pilvi Lesch Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Selvitys jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyistä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET TYÖN SISÄLTÖ 2 Työn lähtökohdat Työn tavoitteena

Lisätiedot

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä.

Suunnitelmien hyvänä puolena on 30 km/h:n nopeusrajoituksen käyttäminen alueella, tämä rauhoittaa liikennettä. MUISTUTUS 8.10.2013 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki MANNISENMÄENTIEN, MANNISENRINTEEN, SEKAMETSÄN JA TIILITEHTAANTIEN SEKÄ MANNISENMÄENTIEN JA SAARIJÄRVENTIEN VÄLISEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN

Lisätiedot

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ

RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ MUISTUTUS 4.2.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki RYYTIPOLUN KATUSUUNNITELMA SEKÄ KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SULKULANTIELLÄ RYYTIPOLUN JA RUULAHDENTIEN VÄLILLÄ Jyväskylän kaupunki suunnittelee

Lisätiedot

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2)

NORDENSKIOLDINKADUN KATUSUUNNITELMA (piirrokset 29866_1 ja 29866_2) HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY MUISTUTUS PL 81 00531 HELSINKI pj@hepo.fi 23.6.2011 www.hepo.fi Epävirallinen muistutus alueen katu- ja liikennesuunnittelijoille Helmer Berndtson Kaisa Lahti Marek Salermo

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ

PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ D PARHAAT KÄYTÄNNÖT PYÖRÄILYN JA KÄVELYN EDISTÄMISESSÄ PYKÄLÄ-projektin tulokset Liikenteen tutkimuskeskus Vernen PYKÄLÄ-projektin tuloksista julkaistiin kaksi kirjaa: Parhaat eurooppalaiset käytännöt

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta

Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla. Mitä me siitä tiedämme ennalta Kehäradan vaikutus elämään Vantaalla Mitä me siitä tiedämme ennalta Uusi brandy Mikä on Kehärata Suunnittelijan visio radasta http://www.youtube.com/watch?v=zkg4xunimmg 3 Aviapoliksen asema elokuu 2014

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä

Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä Timo Seimelä Tieliikennelain uudistus Tampereen näkökulmasta Liikenneinsinööri Timo Seimelä 1 15.9.2016 Timo Seimelä 2 Kehittämistoiveita tieliikennelakiin Pysäköinti Kameravalvonta Pyöräilyn edistäminen Raitiotie

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 19.12.2013 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto..3

Lisätiedot

Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä. Maiju Lintusaari, Sito Oy

Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä. Maiju Lintusaari, Sito Oy Talvihoidon verkostotarkastelu Itä-Helsingin jalankulkureiteillä Maiju Lintusaari, Sito Oy Esityksen sisältö 1. Tarkastelun tausta ja tavoitteet 2. Merkittävimmät jalankulkukohteet 3. Verkostotarkastelu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI

JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI JYVÄSKYLÄN JOUKKOLIIKENTEEN YLEISKAAVALLISET TARKASTELUT YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI YLEISKAAVAN UUDEN MAANKÄYTÖN ARVIOINTI 2 1. KAAVOITETTAVIEN ALUEIDEN ARVOTTAMINEN JOUK- KOLIIKENTEEN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi

UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN. Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi UUTTA PONTTA PYÖRÄILYYN Ehdotus pyöräilypoliittiseksi ohjelmaksi PYÖRÄILYN EDUT Terveys Ympäristö Liikennejärjestelmä Tasa-arvo ja inhimillisyys päivittäinen puolituntinen arkiliikkumisesta ei melua, ei

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, ja Tohmajärvi KÄVELY JA PYÖRÄILY Yleistä Kuntien keskustaajamissa on verrattain kattava jalankulun ja pyöräilyn verkko. Jalankulku- ja pyöräilyväylät

Lisätiedot

Opettaja: Luokka: pvm: VAARA

Opettaja: Luokka: pvm: VAARA Opettaja: Luokka: pvm: VAARA kuka / ketkä Riskin suuruus Mitä pitäisi tehdä riskin Keskuskeittiön parkkipaikka 3 2 6 Parkki /pysäkki 006 lapsia autojen seassa kouluun oppilasjättöjä varten tullessa koululaisten

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ja Lassilan asukkaiden liikenneryhmän ehdotukset

Pohjois-Haagan ja Lassilan asukkaiden liikenneryhmän ehdotukset Pohjois-Haagan ja assilan asukkaiden liikenneryhmän ehdotukset Teema 1: Kävelyn ja pyöräilyn pääreitit Tilanne 1.2.2012 Kommentit: www.kaupunginosat.net/pohjoishaaga--> keskustelu, iikenneryhmä Idealaatikot

Lisätiedot

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä

Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Espoon kaupunki Tekninen keskus PL 1 02070 Espoon kaupunki / Kirjaamo Asia: Aloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi Nöykkiönkadun ja Kaskitien risteyksessä Esitys: Latokaski-seura ry on saanut Latokasken

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA Yleiskaavakohteet

KAAVOITUSOHJELMA Yleiskaavakohteet KAAVOITUSOHJELMA 2016 2017 1. keskustaajaman osayleiskaava 2030, läntinen osa-alue keskustaajamaan ollaan laatimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia oikeusvaikutteisia osayleiskaavoja, joiden tavoitevuosi

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015

Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Esa Mettälä, valvontapäällikkö / 5.11.2015 Valvonta on oleellinen osa toimivaa liikennejärjestelmää Valvonnan tarkoitus ja tavoite on osaltaan edistää turvallista ja sujuvaa liikennettä kaduilla. Yhteiset

Lisätiedot

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä

Joensuu. Perustietoa Joensuusta. Rantakylä. Rantakylä Joensuu Rantakylä Perustietoa Joensuusta Joensuussa asui 1.1.2009 yhteensä 72 433 henkilöä asukastiheys on 30,4 asukasta per km 2 henkilöautotiheys on 515 ajoneuvoa/tuhatta asukasta kohden Rantakylä Rantakylä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa -selvitys Case Turun kehätien kehittämisselvitys Kaisa Mäkinen Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Tausta Liikkumisen ohjaus tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely

Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Tiivistelmä kyselyn tuloksista Helmikuu 2017 Sito Parhaan ympäristön tekijät Kotkansaaren ja Hovinsaaren uudet tuulet Liikennekysely Kotkansaaren

Lisätiedot

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678

PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ. Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 PALVELUTASON KEHITTÄMINEN IMATRAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ Pekka Vähätörmä Pekka.vahatorma@ramboll.fi Puh. 0400 543 678 KESKEISIMMÄT PALVELUTASON MITTARIT Liikennöintiaika eli tarjonnan ajallinen laajuus

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän ehdotukset. Teema 1: Kävelyn ja pyöräilyn pääreitit

Pohjois-Haagan ja Lassilan liikenneryhmän ehdotukset. Teema 1: Kävelyn ja pyöräilyn pääreitit Pohjois-Haagan ja assilan liikenneryhmän ehdotukset Teema 1: Kävelyn ja pyöräilyn pääreitit Kävelyn ja pyöräilyn pääreitit 1. Oranssi reitti: Pirkkolasta, Ida Albergin puiston, Runar Schildtin puiston

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS ESTEETTÖMYYS 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan esteettömyyttä sekä sen ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Esteettömyyden perusta 2. Design for all -periaate

Lisätiedot

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT

HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT MUISTUTUS 27.5.2014 Kaupunkirakennelautakunta Jyväskylän kaupunki HARJUKADUN, SEPÄNKADUN JA VÄINÖNKADUN KATUSUUNNITELMAN MUUTOS SEKÄ ALUEEN PYÖRÄILYJÄRJESTELYT Harjukadun, Sepänkadun ja Väinönkadun pyöräilyjärjestelyjä

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä

Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkää - Tiivis paketti! Osallistaminen kestävän liikkumisen edistämisen kärkenä Hyvinkään kaupunki 46 300 asukasta 90 % hyvinkääläisistä asuu alle 4,5 km keskustasta 52 % hyvinkääläisten matkoista on

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA KÄVELY- JA PYÖRÄILYPAIKKAA - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 17.12.2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ. - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset LAPPEENRANNAN KAUPUNKI SEITSEMÄN VAARALLISINTA RISTEYSTÄ - Onnettomuusanalyysi ja toimenpide-esitykset Alexandru Simut Lappeenrannan kaupunki Kadut ja ympäristö 27.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.3

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE II Asukastyöpajan tulokset

Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. LIITE II Asukastyöpajan tulokset Oriveden kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma LIITE II Asukastyöpajan tulokset Työpaja asukkaille Työpaja pidettiin 10.11. klo 17.30-19.00 Työpajaan osallistui 17 henkilöä Työpajan tavoitteet Saada orivesiläiset

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2

TOIMENPITEET MÄNTSÄLÄ Liite 1 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2. Onn. Väh. (hvjo/v) Liikennevalojen kokonaistarkastelu SV 2 SV 3 SV 2 1 (5) MÄNTSÄLÄN KESKUSTA 1/2 1 Lahdentie, keskustaajaman 2 Lahdentie, keskustaajaman 3 Lahdentie, keskustaajaman 140/12/200 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1000 140/11/4500 140/13/1500 Liikennevaloliittymien

Lisätiedot

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO)

Esteettömyyden kehittäminen Kotkassa (ESKO) Työn tavoitteet: Kehittää erityisesti Kotkan palveluliikenteen esteettömyyttä määrittämällä kehittämistoimenpiteitä. Syventää Esteetön Kotka hankkeen kartoitustyötä liikennejärjestelyjen osalta. Lisätä

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn hyvät ja turvalliset käytännöt tanskalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen soveltaminen Suomeen

Kävelyn ja pyöräilyn hyvät ja turvalliset käytännöt tanskalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen soveltaminen Suomeen Kävelyn ja pyöräilyn hyvät ja turvalliset käytännöt tanskalaisten toimintatapojen ja ratkaisujen soveltaminen Suomeen Matkaohjelma, Kööpenhamina- Odensen 1.6.2015 Vierailu Kööpenhaminan kaupungilla. Esityksiä

Lisätiedot

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO

Hyvä kaupunki työpaja Lahti YHTEENVETO Hyvä kaupunki työpaja Lahti 15.11.2017 YHTEENVETO Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Kokonaisverkkokartat Vesijärvenkatu 1 Tulevaisuuden visio ohitustien valmistuttua 1. Toteutetaan keskustan kehä:

Lisätiedot