Liittohallitus , liite 1 Kevätliittokokous liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012"

Transkriptio

1 Liittohallitus , liite 1 Kevätliittokokous liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

2 1(20) Sisältö 1. YLEISTÄ LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS HENKILÖKUNTA JÄRJESTÖTOIMINTA Aluetyö Kokemuskoulutus Tapahtumat Järjestökoulutus Ammatillinen lisäkoulutus sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstölle Harvinaiset verkosto Lomatoiminta Maaseudun terveys ja lomahuolto ry:n kanssa NV yhteistyö Liikuntatoiminta HANKKEET Parkinson työssä hanke Ryhmävoimaa! hanke Sosiaalisen hyödyn mittaaminen hanke VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI SOPEUTUMISVALMENNUS JA KUNTOUTUSTOIMINTA Kelan kurssit Ray:n kurssit Muut kurssit Asiantuntijapalvelut Avoterapiat Ensitietopäivät Koulutuspäivät ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖTAHOT TALOUS TOIMITILAT LIITTOHALLITUKSEN JÄSENET VUONNA LIITTOHALLITUKSEN VALITSEMAT TOIMIKUNNAT VUONNA JÄSENYHDISTYKSET JA JÄSENMÄÄRÄT... 20

3 2(20) 1. Yleistä Valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö Suomen Parkinson-liitto tekee työtä parantaakseen Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita vastaavia liikehäiriösairauksia sairastavien ja läheisten hyvän elämän edellytyksiä. Suomen Parkinson-liiton toiminnan perusta on vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta, jota liitolla on yli sadalla paikkakunnalla. Liiton jäsenyhdistyksissä on yli 8000 jäsentä. Yhdistystensä tukena ja niiden toimintaedellytysten turvaajana toimiva liitto tuottaa ja kehittää sopeutumisvalmennus-, kuntoutus-, ja koulutuspalveluja. Toimintavuoden 2012 aikana otettiin käyttöön liiton strategia vuosille ja toteutettiin Hyvinvoiva yhdistys -teemaan liittyen tavoitteelliset yhteistyötapaamiset liiton jäsenyhdistysten kanssa.. Toimintavuonna Kela kilpailutti liikehäiriösairauksia sairastavien ryhmämuotoiset sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit vuosiksi , eikä Parkinson-liitto ole kuntoutuskursseja liikehäiriötä sairastaville järjestävien keskusten joukossa vuonna Kelan ostojen poisjäännin vuoksi liiton järjestämää sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoimintaa joudutaan supistamaan. 2. Liittokokoukset ja liittohallitus Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin Porissa. Kevätliittokokouksen yhteydessä julkistettiin Suomen Parkinson-säätiön apurahojen saajat. Porin Parkinson yhdistyksen 10-vuotisjuhlaa vietettiin Syysliittokokous pidettiin lauantaina Suvituulessa. Liittohallitus kokoontui kymmenen kertaa, lisäksi pidettiin 4 sähköpostikokousta toimintavuoden aikana. 3. Henkilökunta Liiton keskustoimistossa työskenteli vakituisesti viisi toimihenkilöä. Aluetoimistoissa työskenteli vakituisesti viisi toimihenkilöä. Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksessa työskenteli vakituisesti seitsemän henkilöä ja sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien aikana neljä tarvittaessa työhön kutsuttavaa lähihoitajaa. Lisäksi kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla sekä tilaisuuksissa luennoi ja työskenteli tarvittaessa eri alojen erityisasiantuntijoita sekä kokemusasiantuntijoita vuosittain noin 90 henkilöä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä avustuksilla palkattiin 20 prosentin työajalla liikuntatyöntekijä sekä osa-aikainen hanketyöntekijä Ryhmävoimaa! hankkeeseen. Osaaikainen projektisuunnittelija palkattiin Parkinson työssä hankkeeseen Rahaautomaattiyhdistyksen myöntämällä uudella projektiavustuksella. Henkilökunnan osaamista syvennettiin tarjoamalla mahdollisuus opiskeluun työn ohella. Neljä työntekijää osallistui omaehtoiseen täydennyskoulutukseen. Henkilökunnalle järjestettiin yhteiset kehittämis- ja neuvottelupäivät tavoitteena kehittää liiton toimintaa.

4 3(20) Tiimit järjestivät omat koulutus- ja suunnittelupäivänsä keväällä ja syksyllä. Liitto työnantajana tarjosi työterveyshuollon ja työhyvinvointia edistävää toimintaa, jota organisoi työsuojelutoimikunta. 4. Järjestötoiminta Liiton tehtävänä on liiton jäsenyhdistyksien vapaaehtoistoiminnan, järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittäminen, arvioiminen ja tukeminen. Liitto palvelee jäsenyhdistyksiä mm. ylläpitämällä jäsenrekisteriä, ohjaamalla sen käyttöä, kehittämällä vertaistukitoimintaa, tarjoamalla järjestöosaamiseen liittyvää koulutusta sekä järjestämällä erilaisia tapahtumia itse sekä yhteistyöverkostojensa kautta. Keskeisiä kumppaneita olivat Neurologiset vammaisjärjestöt NV ja Harvinaiset -verkosto. Liitto teki kiinteää yhteistyötä OK -opintokeskuksen kanssa ja liitto oli Eläkeliitto ry:n neurologinen yhteistyökumppani yhdessä Muistiliiton ja Aivoliiton kanssa. Toimintavuonna uusiksi jäseniksi liittyi 813 henkilöä, joista potilasjäseniä oli 656 sekä omais ja muita jäseniä yhteensä 146. Parkinsonhoitaja -yhdistykseen liittyi 11 uutta jäsentä. Jäsenistöstä poistui 735 jäsentä, jolloin jäsenmäärän nettolisäys oli 78 jäsentä Aluetyö Liiton viisi aluetyöntekijää toimivat oman alueensa sairastuneiden, heidän läheistensä sekä jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen tukijoina ja yhdistävinä linkkeinä. Aluetiimi toimi suurimman osan vuotta neljän aluetyöntekijän voimin. Aluetyötä ja jäsenyhdistysten toimintaa kehitettiin yhteistyössä jäsenyhdistysten hallitusten ja vapaaehtoisten kanssa.

5 4(20) Erityisesti toimintavuonna panostettiin yhdistysten arviointikiertueeseen. Kiertueen aikana liiton aluetyöntekijät ja toiminnanjohtaja vierailivat 16 jäsenyhdistyksessä.

6 5(20) ka= keskiarvo 4.2. Kokemuskoulutus Liitossa toimii koulutus- ja tiedotustehtävissä 30 vapaaehtoisen, koulutuksen saaneen kokemuskouluttajan verkosto. Kokemuskouluttajat käyvät kertomassa omista kokemuksista ja arjen sujumisesta mm. sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksissa, hoitoja lääketieteellisissä tiedekunnissa, ensitietopäivillä jne. Liitto järjesti omille kokemuskouluttajilleen koulutus- ja työnohjauksellisen tapaamisen Toimintakeskus Koulurannassa. Kokemuskoulutuksesta pysyvää hanke päättyi vuoden lopulla. Toiminta jatkuu Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla A-avustuksella vuonna Tapahtumat Vapaaehtoistoiminnan teemavuosien päätöstapahtumana järjestettiin jäsenristeily Helsinki-Tukholma-Helsinki. Risteilyn ohjelmassa oli mm. entisen Eu-parlamentin jäsenen VM Esko Seppäsen luento Minun Parkinsonin tautini, risteilyllä esiintyi myös Tapani Perttu säestäjänsä kanssa. Ohjelmaan kuului kiertoajelu Tukholmassa. Risteilyllä oli mukana 195 osallistujaa 4.4. Järjestökoulutus Liiton vapaaehtoistyön koulutusta kehitettiin paremmin jäsenistöä palvelevaksi yhdessä jäsenistön kanssa. Suunnittelussa hyödynnettiin vuonna 2011 tehtyä koulutuskyselyä sekä Moniosaaja-koulutuksen ja Vaparit-hankkeesta saatuja kokemuksia. Järjestökoulutuspäivät pidettiin Kurssikeskus Ilkossa, Kangasalalla, koulutukseen osallistui 36 liiton jäsenyhdistyksien ja kerhojen vapaaehtoistyöntekijää tai sellaiseksi aikovaa. Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelu- ja koulutuspäiviin Seaport hotellissa, Turussa osallistujia oli 33.

7 6(20) 4.5. Ammatillinen lisäkoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Alustavasti tarkoituksena oli järjestää kuusi ammatillista lisäkoulutustilaisuutta eri puolilla Suomea: viisi oli suunniteltu Parkinsonin taudin hoidosta ja yksi dystoniaa sairastavien hoidosta. Dystonia-koulutuspäivä jouduttiin perumaan liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yksi Parkinson-koulutus siirrettiin pidettäväksi vuonna 2013 ja yksi tilaisuus peruuntui Etelä-Suomen aluetyöntekijän puuttumisen vuoksi. Parkinsonpotilaan hoito - koulutuspäivään Kajaanissa osallistui 21 ihmistä ja Mikkelissä 44. Turun lähimmäispalveluyhdistys/ Kotikunnaan hoitohenkilökunnalle järjestettiin uutena kokeiluna 3x3 opintotunnin koulutusosio , osallistujia oli 23. Koulutukset toteutettiin Okopintokeskuksen, Orion Pharman ja Abbotin tuella Harvinaiset-verkosto Suomen Parkinson-liitto on yksi Harvinaiset-verkoston 17 jäsenestä. Verkosto tekee työtä harvinaisten sairausryhmien hyväksi. Verkoston tavoitteena on jakaa ajanmukaista tietoa harvinaisista sairauksista ja vammoista sekä parantaa näihin ryhmiin kuuluvien ja heidän läheistensä asemaa. Verkosto ylläpitää -sivustoa. Verkoston toiminta voitiin vakiinnuttaa toimintavuonna Rayn kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Verkoston palveluksessa työskentelee kaksi suunnittelijaa. Verkoston toimintaa hallinnoidaan Suomen Reumaliiton toimesta ja verkoston puheenjohtajajärjestönä toimi Rinnekotisäätiö. Verkosto ylläpitää -suomenkielistä sivustoa ja se on Eurodisin(eurooppalainen harvinaisia sairauksia vammoja edustavien järjestöjen kattojärjestö) jäsen Lomatoiminta Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa Toimintavuoden aikana toteutettiin seitsemän lomajaksoa eri puolilla Suomea yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien lomien tavoitteena on tarjota mahdollisuus arjesta irtautumiseen ja virkistykseen. Lomajaksoilla toimivat liiton aluetyöntekijöiden perehdyttämät vertaisohjaajat. Osalla lomajaksoista aluetyöntekijä kävi luennoimassa liikehäiriösairauksia sairastavien palveluista ja sairauksien erityispiirteistä. Lomajaksoille osallistui 136 lomalaista NV-yhteistyö Toimiva arki oli Neurologisten Vammaisjärjestöjen (NV) yhteistyöorganisaation teema. Keskeistä toiminnan sisältöä olivat alueelliset NV-toimintaryhmät, vaikuttamistyö sekä paikallisyhdistysten roolin vahvistaminen. Aivoviikko ja kuntavaalit nostivat esiin palveluiden saatavuuden varmistamisen tilanteessa, jossa kuntien palvelut ovat keskittymässä isompiin keskuksiin. Tästä yhteinen voimannäyte oli Kantti kestää kiertue.

8 7(20) Neurologisilla vammaisjärjestöillä on asiaa, mutta kuuleeko kunta? Ainakin Turussa Erityisosaamiskeskus Suvituulessa NV-tapahtumaan osallistunut parinkymmenen kuntavaaliehdokkaan joukko vakuutti, että kantti kestää myös neurologisten vammaisten asioiden hoidossa. Kuntavaaliehdokkaat osallistuivat Kantti kestää - tapahtumaan testaamalla osumatarkkuuttaan boccia-pelissä Lounais-Suomen MS-yhdistyksen ja Turun Parkinson-yhdistyksen jäsenten kanssa maanantaina Liikuntatoiminta Parkinson-liitto on valtionapuun oikeutettu liikuntajärjestö. Liitto teki yhteistyötä liikuntatoiminnassa muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa ja osallistui Soveltava liikunta Soveli ry:n toimintaan. Liikuntatyöntekijän tukena ja asiantuntijaelimenä toimi liikuntatoimikunta, joka koostuu potilas- ja asiantuntijajäsenistä. Liikuntatoimikunta suunnitteli liikuntatoiminnan linjoja yhteistyössä liikuntatyöntekijän kanssa. Liiton liikuntatiimi koostuu kuntoutus- ja aluetoiminnan työntekijöistä, jotka tuovat liikuntatoimintaan asiantuntemusta käytännön työnsä ja kokemuksensa kautta. Jäsenille tiedotettiin liikunnasta Parkinson-postia lehdessä ja jäsenkirjeissä. Liikunnan vapaaehtoistoimijoille ja yhdistyksille lähetettiin useita alueellisia täsmätiedotteita. Tietoa välitettiin ajankohtaisista valtakunnallisista tapahtumista ja vertaistoimintaa tukevista sekä lajikohtaisista koulutuksista. Lääkkeeksi liikettä -kirjoitussarjaa julkaistiin Parkinsonpostissa. Lisäksi jäsenillä ja ammattihenkilöstöllä oli mahdollisuus kysyä liikunnasta liikuntatyöntekijän puhelinaikana kaksi tuntia kuukaudessa. Yhdistystemme liikuntavastaaville järjestettiin koulutuspäivät Toimintakeskus Koulurannassa. Liikuntatoimintaan sisältyivät myös alueelliset turnaukset, kilpailut ja golftapahtumat. Elokuussa organisoitiin perinteinen golf-turnaus Turussa Harjattula Golf ja country clubin kanssa. Tämän lisäksi liitto pyrkii edistämään golfin harrastusta yhdessä yhdistysten ja tukijoiden kanssa eri puolella Suomea. Jäseniä kannustetaan säännölliseen liikuntaan vuosittaisella liikuntalahjakortti arvonnalla. Jäsenten liikunnan aktiivisuutta ja monipuolisuutta sekä kerhojen ja yhdistysten toimintaa kartoitettiin liikuntakyselyllä (ITE-arviointi). Liikuntatyöntekijä osallistui myös Ryhmävoimaa-hankkeeseen oman työaikansa puitteissa ja ohjasi hanke-koordinaattoria alkuvuodesta työskentelemään hankeen parissa.

9 8(20) 5. Hankkeet 5.1. Parkinson työssä hanke Parkinson työssä -hanke käynnistyi maaliskuussa 2012 Raha-automaattiyhdistyksen myönnettyä avustuksen hankkeelle. Osa-aikaiseksi projektisuunnittelijaksi palkattiin HuK Anna-Maria Salonen alkaen. Hankkeelle nimettiin seitsemänhenkinen ohjausryhmä, johon kuuluvat Timo Montonen ( ry., ohjausryhmän puheenjohtaja), Hanna Mattila (Suomen Parkinson -liitto ry.), Päivi Niemi (Suomen Parkinson -liitto ry.), Jari Hartikainen (Uudenmaan Parkinson -yhdistys ry.), Anne Karkulahti (Helsingin Yliopisto, koulutuskeskus Palmenia), Martti Leppänen (Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry.), Teuvo Viinikangas (Suomen Parkinson -liiton liittohallituksen ja työikäisten toimikunnan edustaja). Ohjausryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa. Hankkeen tavoitteena oli vuonna 2012 suunnitella ja toteuttaa verkkopalvelusivusto Lisäksi hankkeen tavoitteena oli järjestää tapahtumia ja koulutustilaisuuksia, jotka tukevat työikäisten Parkinsonia sairastavien työssä jaksamista. Verkkopalvelusivusto on suunnattu työikäisille Parkinsonia sairastaville, heidän työnantajilleen ja läheisilleen. Sivuston tavoitteena on jakaa tietoa Parkinsonia sairastavien työelämän kokemuksista sekä tarjota mahdollisuuden ajatusten ja kokemusten vaihtoon verkkopalvelun keskustelupalstalla. Verkkopalvelun toteutuksesta järjestettiin touko kesäkuussa 2012 tarjouskilpailu. ja verkkopalvelun toteuttajaksi valittiin digitoimisto KWD Digital. Sivuston visuaalinen toteutus tilattiin mainostoimisto 2T:n Nina Laineelta, joka on suunnitellut myös Suomen Parkinson -liiton internet-sivut. Verkkopalvelu julkaistiin Lokakuussa sivustolle valittiin myös noin kymmenen henkilöä, jotka alkoivat kirjoittaa julkista blogia sivuston Kertomuksia työelämästä -sivulle. Marraskuun lopulla oli kirjoituksia kertynyt sivulle jo 41 blogikirjoitusta ja sivustolla oli 55 rekisteröitynyttä käyttäjää, mikä oli enemmän kuin olimme osanneet odottaa Ryhmävoimaa! -hanke Parkinson-liitto hallinnoi kolmevuotista valtakunnallista Ryhmävoimaa-hanketta Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Kohderyhmänä olivat Aivoliiton ja Parkinson-liiton edustamat sairausryhmät, joilla liikuntakyky on heikentynyt tai heikentymässä ja joilla on kohonnut riski kaatumisiin, kotona selviytymisen vaikeutumiseen sekä syrjäytymiseen ja jotka hyötyvät ohjauksesta ja neuvonnasta. Hankkeessa toteutui yhteensä 10 ryhmää seuraavasti: Porissa 3 ryhmää, Vaasassa 3 ryhmää, Mikkelissä ja Ranualla yksi ryhmä ja Seinäjoella toteutui kaksi ryhmää. Hankkeen ryhmiin osallistui yhteensä 72 ryhmäläistä. Päätavoite oli selvittää, innostuivatko kahteen eri neurologiseen sairausryhmään kuuluvat harrastamaan omaehtoista terveysliikuntaa, kun he saavat neuvontaa ja opastusta samassa ryhmässä. Lisäksi osatavoitteita oli 1) Löytää kahden eri neurologisen sairausryhmän yhteisen liikuntaneuvonnan edut ja mahdolliset esteet sekä selvittää voidaanko esteet poistaa 2) Luoda toimiva ryhmämuotoinen liikuntaneuvonnan malli, joka olisi käytettävissä usean neurologisen sairausryhmän yhteisessä liikuntaneuvonnassa 3) Tukea aivoverenkiertohäiriön sairastaneita ja Parkinsonin tautiin sairastuneita osallistumaan omaehtoiseen liikuntaan 4) Mahdollistaa vertaistuen saaminen

10 9(20) 5) Hyödyntää olemassa olevia ja käyttökelpoisia materiaaleja liikuntaneuvonnassa Tuloksia saavutettiin, kahden eri neurologisen sairausryhmän yhteisen liikuntaneuvonnan etuja löydettiin ja esteitä saatiin kartoitettua ja osa esteistä jopa poistettua. Suurin osa kahteen eri neurologiseen sairausryhmään kuuluvista innostui harrastamaan omaehtoista liikuntaa saatuaan ohjausta ja neuvontaa samassa ryhmässä. Tästä on hyvä jatkaa liittojen liikuntatyötä sairastavien parhaaksi. Hankkeen tuloksena luotiin malli, joka on käytettävissä toimintakyvyltään suurin piirtein samaa liikkumisen tasoa olevien Parkinsonia sairastavien ja AVH:n sairastaneiden kesken. Malli todettiin toimivaksi myös heterogeenisen ryhmän kesken, mikäli ryhmässä on riittävästi avustajia. Keskeinen oppi oli myös se, että vertaistuen saavuttamiseksi mahdollisimman homogeeninen ryhmä on eduksi. Tulos oli, että kehitetty malli toimii parhaiten yhteistyössä terveystoimen kanssa! Jatkoryhmiä toteutettiin Seinäjoella, Ranualla ja Porissa. Näin vertaistuen saaminen oli mahdollista myös hankkeen ryhmien päätyttyä. Seuraavia olemassa olevia ja käyttökelpoisia materiaaleja kannattaa jatkossakin hyödyntää liikuntaneuvonnassa: ViLiMi -viikkoliikuntamittari UKK-instituutin tavallinen ja soveltava liikuntapiirakka Terveysliikunnan vaikutusaika -tiedote Parkinson-liiton liikuntakortti Parkinson ja liikunta -opas Ikäinstituutin kotivoimisteluohjelma Aivoliiton AVH ja liikunta -opas Aivoliiton Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen palveluopas Kehotietoisuus-, trager-, jooga-, hengitys-, tanssi-, ja tasapainoharjoituksia 5.3. Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -hanke Sosiaalisen hyödyn mittaaminen hankeen tavoitteena on tuottaa liiton jäsenyhdistyksille yksinkertainen malli/työkalu, millä voidaan mitata jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen vapaaehtoisten tuottamasta hyödystä yksittäiselle jäsenelle. Toisena tavoitteena on arvioida jäsenyhdistyksien ja niiden kerhojen toimintaa yhteneväisesti. Hanke käynnistyi Ok-opintokeskuksen suunnittelijan tekemällä kyselyllä liiton jäsenyhdistyksien ja kerhojen vapaaehtoistoimijoille (liikunta- ja vapaaehtoisvastaaville, yhdistysten hallitusten jäsenille sekä kerhonvetäjille). Kyselyn tuloksien perusteella valittiin kolme hyödyn osa-aluetta, joita suunniteltiin mittavaksi: hyvinvointi-, yhteisöllisyys- ja vaikuttamishyödyt. Ideana on, että yhdistykset arvioivat vuoden alussa resurssinsa (paukut), suunnittelevat toimintaansa, ja kirjaavat hyödyt ylös peukkuina. Tuotettua mallia esiteltiin liiton henkilökunnalle ja marraskuussa Suvituulessa pidetyssä seminaarissa liiton jäsenyhdistyksien vapaaehtoisille. Hanke on saanut jatkorahoituksen vuodelle Vuonna 2013 Paukuista peukkuihin mallia tullaan kokeilemaan liiton aluetyöntekijöiden toimesta viidellä alueella. Lainaus kyselyn vapaan kentän vastauksesta: Minusta se hyöty tulee siitä, että kun saman kohtalon ja kokemuksen jakavat sellaiset ihmiset jonka sen parhaiten tietävät. Heillä on paras mahdollisuus omakohtaisesti jakaa sitä sosiaalista hyötyä ja se ei tule maksamaan rahallisesti niin paljon kuin asiantuntijoiden käyttö.

11 10(20) 6. Viestintä ja markkinointi Viestintää toteutettiin vuonna 2012 liiton tavoitteiden mukaisesti jäsenryhmien hyvinvointia edistäen. Toimintavuonna vahvistettiin liiton strategia vuosille , ja Hyvinvoiva yhdistys -teeman mukaisesti vuonna 2012 strategian tavoitteita tuettiin viestinnän ja markkinoinnin avulla. Tietoa välitettiin monipuolisesti eri viestintäkanavia käyttäen sairastuneiden ja omaisten lisäksi myös suurelle yleisölle, yhteistyökumppaneille, sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille. Jäsenistön oma neurologinen aikakausilehti Parkinson-postia ilmestyi neljä kertaa (teemoina: Tieto auttaa jaksamaan, Mielen hyvinvointi, Elinvoimaa lautaselta, Turvaverkkoja sosiaalipalveluista). Lehteä postitettiin jäsenistön lisäksi mm. neurologeille, neurologian klinikoille, Kelan toimistoihin, sosiaalitoimistoihin, kirjastoihin ja kansanedustajille. Parkinson-liiton kotisivuilla ja Facebookissa kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. Erityisosaamiskeskus Suvituuli esitteli suurelle yleisölle avoimin ovin Parkinson-liiton ja Aivoliiton Suvipäivä-tapahtumassa 7.6. Parkinsonin tautia tehtiin tutuksi myös Parkinson-liiton toimistossa esillä olleiden Matti Joutsimäen taidenäyttelyn ja Reijo Möttösen valokuvanäyttelyn yhteydessä. Parkinson-viikkoa vietettiin ja kansainvälistä Parkinson-päivää Viikon suojelijana toimi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Dystonia-viikkoa vietettiin ja Dystonia-päiviä Parkinsonin taudista ja dystoniasta tehtiin sairauksista ja yhdistystoiminnasta kertovia tietokortteja yhdistysten ja kerhojen käyttöön. Yhdistysten ja kerhojen viestinnän tueksi lähetettiin myös tiedotusmateriaalia ja pinssejä. Viestintäyhteistyötä tehtiin NV:n (Neurologiset vammaisjärjestöt) ja lääkeyritysten kanssa. Suvituulessa järjestettiin Kenen kantti kestää NV-tapahtuma Tapahtumaan oli kutsuttu kuntavaaliehdokkaita, jotka kertoivat tavoitteistaan myös Parkinson-liiton kotisivuilla ja Facebookissa. 7. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta Parkinson-liiton kuntoutustoiminnan keskeisenä tavoitteena oli vuoden 2012 aikana toteuttaa oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluja liiton kaikille sairausryhmille. Toiminnan perustan muodosti liiton oma ammattitaitoinen henkilöstö, joka kurssien lisäksi toteutti myös muita asiantuntijapalveluita. Kuntoutus käytti kehittämistyössään vuoden aikana apuna ITE-arviointimenetelmää ja hyödynsi IMS-toiminnanohjausjärjestelmää. Vuodelle 2012 suunnitellut sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit toteutuivat pääosin suunnitellusti. Kelan avosopeutumisvalmennusjakso taas jouduttiin perumaan hakijoiden puuttumisen takia. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien osallistujamäärät ovat alla olevassa taulukossa. Edelliseen vuoteen tullut vähennys johtuu mm. moniosaisten Kelan kurssien jaksojen sijoittumisesta viime vuoteen sekä Kelan lisähankinnoista edellisenä vuotena.

12 11(20) 7.1. Kelan kurssit Vuonna 2012 Parkinson-liitto järjesti Kelan rahoittamia sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja yhteensä 15. Näistä Parkinsonin tautia sairastaville ja omaisille oli kohdennettu 5, Parkinsonismi-oireyhtymää sairastaville 1, dystoniaa sairastaville 6 ja Huntingtonia sairastaville 1. Lisäksi ammatillisena kuntoutuksena kursseja järjestettiin työikäisille. Nämä kaksi- ja kolmeosaiset kurssit järjestettiin yhteistyössä Petrean (dystoniaa sairastavat) ja Kankaanpään (Parkinsonin tautia sairastavat) kuntoutuskeskuksen kanssa. Kaiken kaikkiaan Kelan kursseille pääsi 65 % hakijoista ja kursseille osallistui 141 sairastavaa ja 34 omaista Ray:n kurssit Raha-automaattiyhdistyksen (+ STVOL ja OK) rahoittamia sopeutumisvalmennuskursseja järjestettiin Suvituulessa 11. Näistä oli 3 kohdennettu varhaisvaiheelle, 3 keskivaiheelle ja 2 myöhäisvaiheelle. Kursseista yksi järjestettiin dystoniaa sairastaville ja yksi Huntingtonin tautia sairastaville sekä yksi ruotsinkielisille Parkinsonin tautia sairastaville ja omaisille. Lisäksi Ilomantsissa ja Lapin kuntoutuskeskuksessa oli 3 vuorokauden pituiset kurssit, joissa hyödynnettiin aluetyöntekijöiden erityisosaamista. Hakijoita näille kursseille oli 230, joten kurssille pääsi 46 % hakijoista. Kaiken kaikkiaan sairastavia osallistui kursseille 110 ja omaisia Muut kurssit Yhteistyössä Kuurojen palvelusäätiön kanssa (PASSI-ohjelma) jatkui viittomia käyttävien Parkinsonin tautia sairastavien kurssi. Yhteistyössä lääkefirmojen kanssa Suvituulessa järjestettiin myös levodopa-infuusiopumppuhoitoa käyttäville ja stimulaatiohoitoa käyttäville tai harkitseville 3 vuorokauden sopeutumisvalmennusjaksot. Näille jaksoille osallistui 30 sairastavaa ja 30 omaista. Kaikkien toteutuneiden kurssien kuntoutusvuorokaudet ovat alla olevassa taulukossa.

13 12(20) 7.4. Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalveluiden markkinointia tehostettiin vuoden aikana. Suvituulessa tarjolla olevista palveluista tehtiin mm. mainokset. Asiantuntijapalveluina liitto tarjosi avoterapioita, ensitietopäiviä sekä koulutuspalveluja ammattihenkilöstölle Avoterapiat Liitto tuotti avoterapiapalveluja fysio- ja toimintaterapiassa Turun alueen asiakasryhmille. Liitolla oli ostopalvelusopimukset Kelan, Turun kaupungin ja TYKS:n kanssa, fysioterapiassa kävi myös itsemaksavia asiakkaita. Vuonna 2012 avoterapioiden suurimpana maksajatahona (67%) oli Kela. Avoterapiakäynnit ja niiden kehitys viime vuosina näkyy alla olevasta taulukosta Ensitietopäivät Ensitietopäiviä järjestettiin ostopalveluina suunnitelman mukaisesti Parkinsonin tautia sairastaville (2 päivää), Parkinsonismi-oireyhtymää sairastaville sekä dystoniaa sairastaville ja heidän omaisilleen. Osallistujia Parkinson ensitietopäivissä oli 27, dystonia päivässä 6 ja Parkinson-Plus-oireyhtymä päivässä 3. Ensitietopäivä toteutettiin kahtena puolipäivää kestävänä luentokokonaisuutena, joka koettiin hyväksi toimintamalliksi sekä henkilökunnan että osallistujien mielestä.

14 13(20) Koulutuspäivät Liiton neurologi, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti olivat kouluttamassa Helsingissä vanhusten palvelujen vastuualueiden sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Fysioterapeutti oli lisäksi Jokioisilla vanhusten palvelukeskuksessa kouluttamassa perusterveydenhuollon henkilöstöä. Lisäksi liiton fysioterapeutti oli mukana aluetyöntekijöiden järjestämässä perusterveydenhuollon koulutuspäivässä Kotikunnaassa sekä Suvituulessa järjestetyssä työikäisten muistisairaiden koulutuspäivässä. 8. Arviointi ja kehittäminen Suomen Parkinson-liitontoiminnan perustana on vapaaehtoisesti toimivien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Strategia vuosille ohjaa liiton toimintaa ja sen tavoitteiden toteutumista, jota arvioidaan yhdessä yhdistysten kanssa. Strategiaa sovelletaan käytäntöön vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti ja sitä arvioidaan strategisen valintojen pohjalta. Yhdistysten toiminnan kehittämisen tueksi liitossa toteutti vuonna 2012 yhdessä jäsenyhdistysten kanssa laajan toiminnan itsearviointikiertueen, johon osallistuivat aluetyöntekijät, toiminnanjohtaja sekä suurin osa yhdistyksistä. Ensimmäiset arviointikeskustelut toteutettiin maaliskuussa ja viimeiset keskustelut joulukuussa. 9. Yhteistyötahot Liiton edustajat osallistuivat seuraavien yhteistyöjärjestöjen ja verkostojen toimintaan ja kokouksiin. Raha-automaattiyhdistys RAY Sosiaali- ja terveys SOSTE ry Vanhustyön keskusliitto ry Neurologiset Vammaisjärjestöt NV Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry Elinkeinoelämän Keskusliitto/Sosiaalialan Työnantajat ry Asumispalvelusäätiö ASPA Soveltava liikunta Soveli ry Turun Kauppakamari Toimintakeskus Kouluranta ry Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry Harvinaiset-verkosto Kokemuskoulutuksesta pätevää Liiton puheenjohtaja Ariel Gordin osallistui European Parkinson s Disease Associationin 20-vuotis juhlakokoukseen Amsterdamissa lokakuussa. 10. Talous Taloushallinnon prosesseja kehitettiin yhteistyössä Visma Services Teemuaho Oy:n kanssa. Liiton tilintarkastajina jatkoi KHT-yhteisö Oy Soinio &Co.

15 14(20) Liiton rahoituspohja perustui eri tahoilta saataviin avustuksiin, Kelan kurssiostoihin sekä varainhankintaan että toiminnan tuottoihin. Toimintavuonna aloitettiin sosiaalisen hyödyn mittaamisen hanke OK -opintokeskukselta saadulla tuella aluetyöntekijöiden ja jäsenyhdistysten kanssa. Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin rahoitus kaksivuotiselle Parkinson työssä hankeelle. Kelan osuus sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssitoiminnan rahoituksesta oli 45% ja Ray:n osuus 34%. Osa kuntoutustoiminnan rahoituksesta saatiin kuntien myöntämistä maksusitoumuksista. Muuta tuottoa olivat osallistumis- ja omavastuumaksut, Opintotoiminnan keskusliiton myöntämä kurssi- ja luennointituki sekä liiton fysioterapian ja toimintaterapian avokuntoutuspalvelumaksut. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella toteutettiin liiton erityisliikuntatoimintaa. Toiminnan kautta tulevaan rahoitukseen kuuluvat mm. osallistumismaksut, tiedotusmateriaalin välitys, työllistämistuet, Parkinson-postia lehden ilmoitustulot sekä kirjojen, oppaiden ja muun julkaisumateriaalin myynnistä saatavat tulot. Toiminnan kautta tulevien tulojen ja oman varainhankinnan osuus rahoituksesta oli noin 27 %. Liiton oman varainhankinnan tavoitteena on mahdollistaa toimintaa, johon ei saada julkista avustusta. Liitto järjesti Muistathan minut tavara-arpajaiset, jotka suunnattiin jäsenistölle mutta myös suurelle yleisölle kohdennetusti. Arpajaiset toteutettiin hyväksi koettuun tapaan Tavara-arpa ry:n ja Muistiliiton kanssa. Joulukortit kuuluivat edelleen tuotevalikoimaan ja ne toimitettiin jäsenille vapaaehtoista maksua vastaan. Parkinsonviikolla järjestettiin tapahtumia yhteistyökumppanien kanssa ja avattiin valtakunnallinen nettikeräys kotisivuilla. 11. Toimitilat Suomen Parkinson-liitto ry:n ja Aivoliitto ry:n omistamaa Suvituulta hallinnoi Kiinteistöosakeyhtiö Erityisosaamiskeskus Suvituuli. Kiinteistöosakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi liittohallituksen jäsen Heimo Lehikoinen. Suvituulessa sijaitsee kummankin liiton keskustoimistot, Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluetyöntekijän toimipiste, Turun seudun Parkinson-yhdistyksen toimisto, liikunta-, koulutus- ja kokoustilat sekä 34-paikkainen kuntoutusosasto. Liitto on vuokrannut toimitilat neljälle aluetyöntekijälle Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Helsingissä.

16 15(20) Liittohallituksen jäsenet vuonna 2012 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ariel Gordin, Harri Ristikankare, Turun seudun Parkinson-yhdistys asti Varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Heimo Lehikoinen, Joensuun Parkinson-yhdistys Seija Lipponen, Kuopion Parkinson-yhdistys Stig Lehtovaara, Suomen Dystonia-yhdistys Sami Sotti, Suomen Dystonia-yhdistys Matti Paavola, Tampereen Parkinson-yhdistys Antti Virjo, Tampereen Parkinson-yhdistys Ritva Roine, Keski-Suomen Parkinson-yhdistys Timo Korhonen, Mikkelin Parkinson-yhdistys Teuvo Viinikangas, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Osmo Moilanen, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Yrjö Talosela, Etelä-Pohjanmaan Parkinson-yhdistys Timo Korva, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Heikki Tulento, Suomen Huntington-yhdistys Timo Montonen, Jaakko Ylinen, Turun Seudun Parkinson-yhdistys Seppo Maikola, Turun Seudun Parkinson-yhdistys Esittelijä Toiminnanjohtaja Helena Noroila Sihteeri Aluetyöntekijä Hanna Mattila Tilintarkastus Oy Soinio & Co KHT-yhteisö

17 16(20) Liittohallituksen valitsemat toimikunnat vuonna 2012 Työvaliokunta Sisäinen tarkastaja Ariel Gordin, pj Harri Ristikankare, vpj Heimo Lehikoinen, jäsen Ritva Roine, jäsen Jaakko Ylinen, jäsen Helena Noroila, esittelijä Stig Lehtovaara, liittohallituksen jäsen Parkinson-postin toimitusneuvosto puheenjohtaja päätoimittaja Arja Pasila liiton puheenjohtaja Ariel Gordin toiminnanjohtaja Helena Noroila neurologi Kirsti Martikainen Elma Pyykkö, Suomen Dystonia -yhdistyksen edustaja Erkki Kallionpää, Turun seudun Parkinson-yhdistys Sirppa Kinos, VTL Liikuntatoimikunta puheenjohtaja Antero Ovaskainen, Kainuun Parkinson-yhdistys sihteeri Taina Piittisjärvi, kurssivastaava/liikuntatyöntekijä Kirsti Mäkelä, Suomen Dystonia-yhdistys Marja-Liisa Lehtonen Tampereen Parkinson-yhdistys Pekka Annala, toiminnanjohtaja SPR, Länsi-Suomen piiri Työikäisten, sairastuneiden toimikunta puheenjohtaja Teuvo Viinikangas, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Antti Reinikainen, Turun seudun Parkinson-yhdistys Timo Montonen, Riitta Niskanen, Joensuun Parkinson-yhdistys Jussi Pollari, Tampereen Parkinson-yhdistys Antero Miettinen, Kuopion Parkinson-yhdistys Kiinteistöosakeyhtiö Suvituulen hallitus Toimintakeskus Kouluranta ry:n hallitus Parkinson työssä projektin ohjausryhmä puheenjohtaja Liittohallituksen jäsen Heimo Lehikoinen Liittohallituksen jäsen Matti Paavola suunnittelija Timo Montonen, aluetyöntekijä Hanna Mattila, Suomen Parkinson-liitto atk-assistentti Päivi Niemi Suomen Parkinson-liitto Teuvo Viinikangas, liittohallituksen edustaja projektipäällikkö Anne Karkulahti, Helsingin yliopisto/palmenia hankejohtaja Jari Hartikainen, Sosiaalipedagoginen säätiö Sääntömuutos-

18 17(20) työryhmä puheenjohtaja sihteeri Stig Lehtovaara Helena Noroila liittohallituksen jäsenet Jaakko Ylinen, Harri Ristikankare ja Heikki Tulento

19 18(20) Myönnetyt huomionosoitukset ja stipendit vuonna 2012 Liiton kultainen ansiomerkki Irja Mäki-Tanila Rauman seudun Parkinson-yhdistys Hopeiset ansiomerkit Ahonen Tapio Kuittinen Aila Nyqvist Pirkko Raveala Risto Nykänen Terttu Venäläinen Heikki Ikonen Martti Lehikoinen Heimo Lehtovaara Stig Mäkelä Kirsti Jungar Håkan Katajisto Annikki Auvinen Anja Lähde Onni Hyvönen Marju Koskinen Lasse Koskinen Ritva Haapanen Anna-Maija Kaitanen Tuija Knuuttila Lauri Virjo Antti Porin seudun Parkinson-yhdistys Joensuun Parkinson-yhdistys Joensuun Parkinson-yhdistys Joensuun Parkinson-yhdistys Suomen Dystonia-yhdstys Suomen Dystonia-yhdstys Botnia Parkinson Förening Rauman seudun Parkinson-yhdistys Tampereen Parkinson-yhdistys Tampereen Parkinson-yhdistys Liiton pöytästandaarit Lounais-Hämeen Parkinson-kerho Juuan seudun Parkinson-kerho Siilinjärven Parkinson-kerho Porin seudun Parkinson-yhdistys Antti Virjo, Tampereen Parkinson-yhdistys

20 19(20) HENKILÖKUNTA 2012 Keskustoimisto Helena Noroila, toiminnanjohtaja Arja Pasila, tiedottaja/päätoimittaja Hanna Mattila, tiimivastaava Ulla Ehrlund, tiimivastaava Birgit Kaartovuori, talousassistentti Leena Kataja, jäsensihteeri Päivi Niemi, atk-assistentti Nitta Lindström, jäsensihteeri hoitovapaa asti Kuntoutus Maiju Valli, kuntoutuksen sihteeri Kirsti Martikainen, neurologi Ulla Ehrlund, fysioterapeutti Taina Piittisjärvi, fysioterapeutti/liikuntatyöntekijä Salla Koivunen, fysioterapeutti opintovapaa asti Pia Eklund, fysioterapeutti, sijainen alkaen Heli Hiivola, sairaanhoitaja asti Laura Närhi, toimintaterapeutti äitiysvapaa asti Jenni Enberg, toimintaterapeutti sijainen ajalla Marjut Hellman, kunto-ohjaaja/lähihoitaja Aluetoimistot Oulu Jukka Tauriainen, aluetyöntekijä Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Kuopio Annukka Tuovinen, aluetyöntekijä Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi Helsinki Jari Hartikainen, aluetyöntekijä asti Ilari Huhtasalo, aluetyöntekijä alkaen Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala Tampere Lyyli Heikkinen, aluetyöntekijä Pirkanmaa, Kanta-Häme, Pohjanmaa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Turku Hanna Mattila, aluetyöntekijä Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa sekä ruotsinkieliset alueet Osa-aikaiset kurssityöntekijät: Anna-Kaisa Hämäläinen, lähihoitaja asti Hannele Hyppönen, lähihoitaja Sirkku Tähkäpää-Lindgren, lähihoitaja Anne Wikström, lähihoitaja Mervi Ylä-Lahti, lähihoitaja Projekti/hanke Mirjami Moisio, hankekoordinaattori, RyhmäVoimaa -hanke Anna-Maria Salonen, projektisuunnittelija, alkaen Parkinson työssä hanke

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liittohallitus 8.3.2012 Kevätliittokokous 21.4.2012 LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vapaaehtoinen välittää Kansalaistoiminta täydentää julkista toimintaa ja on yleishyödyllistä tukea ja palvelua. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä

Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä KUNTOUTUSKALENTER I 2014 Kuntoutus-Auris toteuttaa vuonna 2014 Valkeassa talossa Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuksen perhekursseja sekä lasten yksilöllisiä kuntoutuksen perhejaksoja. Kuntoutuspäätöstä

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Vahvista kanssamme kävellen hyvä hoitopolku Parkinsonin tautia sairastaville. Yhdessä hyvän asian puolesta kävellen

Vahvista kanssamme kävellen hyvä hoitopolku Parkinsonin tautia sairastaville. Yhdessä hyvän asian puolesta kävellen KENTTÄPOSTIA 3/2016 1.9.2016 Yhdessä hyvän asian puolesta kävellen Vahvista kanssamme kävellen 24.9. hyvä hoitopolku Parkinsonin tautia sairastaville Tule kävelemään kanssamme Kelpo polulle lauantaina

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Yhdistystiedote 2/2016

Yhdistystiedote 2/2016 Yhdistystiedote 2/2016 Tärkeimmät: Jäsenjärjestöavustuksen raportointi 31.3. mennessä Uutta henkilökuntaa toimistolle Liiton kevätkokous järjestetään 9.4.2016 Iiris-keskuksessa Tässä yhdistystiedotteessa

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma

Kirje 26.05.2016. Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma Kirje OKM/41/592/2016 26.05.2016 Jakelussa mainituille Viite Asia Ammatillisen koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelma 1. Johdanto Osana pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategista hallitusohjelmaa,

Lisätiedot

Tämän runon sanoilla liittohallitus ja liiton henkilökunta toivottaa rauhallista joulunaikaa kaikille.

Tämän runon sanoilla liittohallitus ja liiton henkilökunta toivottaa rauhallista joulunaikaa kaikille. 1.12.2016 Vuosi 2016 on kääntymässä kohti loppuaan ja aika hieman kurkistaa vuoden 2017 toimintaan. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta siitä kun englantilainen lääkäri James Parkinson julkaisi kuvauksen

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Erityisen hyvää liikuntaa

Erityisen hyvää liikuntaa Erityisen hyvää liikuntaa Saku Rikala KKI-Päivät 16.-17.3.2016 Soveltava Liikunta SoveLi ry Valtakunnallinen liikuntajärjestö Tavoitteena parantaa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mahdollisuuksia liikuntaan

Lisätiedot

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaisten oppijoidenliitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto.fi Valtakunnallinen oppimisvaikeuksisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015

NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015 NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015 Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen Suomen CP-liitto ry tomi.kaasinen@cp-liitto.fi

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala

Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala VAPAAEHTOISTOIMINTAAN UUSIA MAHDOLLISUUKSIA Uudenmaan Martat ry Pirkko Haikkala 1.10.2016 Vapaaehtoistoiminnan toimintamalli Uudenmaan Martoissa Piiri Kouluttaa vapaaehtoisia Tukee, kannustaa ja ohjaa

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija

SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija SoveLin jäsenjärjestöjen yhdistykset ja kerhot liikunnan palveluketjussa Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija Sisältö Esittely SoveLin kansanterveys- ja vammaisjäsenjärjestöt ja järjestöjenliikunnasta

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois,

IITIN LATU RY. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa. 304. Jäsenmäärä on pysynyt vakaana. Uusia jäseniä on tullut ja vanhoja jäänyt pois, IITIN LATU RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2009-31.12.2009 1. YLEISTÄ Vuosi 2009 oli yhdistyksen 22. toimintavuosi. Tänäkin vuonna liikuntaa harrastettiin monipuolisesti, ja perinteiset Muumihiihto- ja metsämörrikoulut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS

UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS UUDENMAAN SOTE- VALMISTELUN TILANNEKATSAUS Uudenmaan sosiaali- ja terveystiimin pj., apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen 3.11.2016 SOTE-muutosjohtajan maakuntakierros Uusimaa 3.11.2016 Soten maakunnallinen

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssit HAKU SOPEUTUMISVALMENNUSKURSSEILLE Sopeutumisvalmennuskursseille haetaan Parkinson-liiton hakulomakkeella, johon liitetään alle puoli vuotta vanha lääkärinlausunto, lääkärinlausunto B tai kattava sairauskertomus.

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Pidämme puolta pidämme huolta

Pidämme puolta pidämme huolta Pidämme puolta pidämme huolta Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea 22.10.2013 Pia Järnstedt Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Mihin yhdistykseen kuulut?

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammaliiton toimintaan kuuluu muun muassa Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki Tiedotus ja Aivoitus-lehden julkaiseminen Aivovammoihin liittyvä koulutus Aivovammaliitto

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Päijät-Hämeen Metsänomistajat ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. HALLINTO Hallituksen jäsenet ja vastuuhenkilöt: Liisa Korpela, puheenjohtaja, tiedotusvastaava, edustukset sidosryhmiin, yhteydet. yhteistyökumppaneihin

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

ampereen seudun Atopiayhdistys

ampereen seudun Atopiayhdistys ampereen seudun Atopiayhdistys Jäsenkirje syksy 2011 Syyskokous/ jäsentapaaminen Aika Torstaina 27.10.2011 klo 17.30 Paikka IHOPISTE, Hämeenkatu 25 B 4 krs. Kokouksessa käsitellään syyskokoukselle kuuluvat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 240/00.00.01/2015 46 Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2015-2016 Valmistelijat / lisätiedot: Sirpa Immonen, puh. 046 877 2628 Niina Savikko, puh. 043 825

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala

Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku Karppinen Krister Karttunen (poistui klo 14.45) Anu Pellinen Tanja Rintala PÄÄTÖSLUETTELO 2/2014 Helsinki 1.3.2014 SATEENKAARIPERHEET RY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika: La 1.3.2014 klo 10.00 15.00 Paikka: Kotola, Yrjönkatu 29 A 1, Helsinki Läsnä: Emmi Pihlajaniemi puheenjohtaja Riku

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Vammaiskortin mahdollisuudet

Vammaiskortin mahdollisuudet Vammaiskortin mahdollisuudet 2.12.2016 Miksi Vammaiskorttia tarvitaan? Euroopassa on noin 80 miljoonaa ihmistä, jotka kohtaavat arjessaan haasteita osallistumisessa ja liikkumisessa vammaisuuden vuoksi.

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9.

Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet. Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry. Partneriaamu Hki 1.9. Hallituspartneritoiminnan kasvu haasteet ja mahdollisuudet Keijo Mutanen,Hall. pj. Hallituspartnerit Itä- Suomi ry Partneriaamu Hki 1.9.2016 31.8.16 31.8.16 Toiminnan käynnistäminen 2013 Osaava hallitus-

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Muistiohjelman eteneminen

Muistiohjelman eteneminen Kansallinen muistiohjelma: tavoitteena muistiystävällinen Suomi Pirkanmaan kunnille tehdyn kyselyn tuloksia Kirsti Kuusterä Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta Sihteeri, STM:n muistiohjelman

Lisätiedot