Liittohallitus , 22, liite 5 Kevätliittokokous , 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 Liittohallitus , 22, liite 5 Kevätliittokokous , 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

2 1(25) Sisältö SISÄLTÖ YLEISTÄ LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS HENKILÖKUNTA JÄRJESTÖTOIMINTA Aluetyö Ohjaus ja neuvonta Kokemuskoulutus Tapahtumat Vapaaehtoisten koulutus Ammatillinen lisäkoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Harvinaiset-toiminta Lomatoiminta Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa NV-yhteistyö PROJEKTIT JA HANKKEET Parkinson työssä projekti Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -hanke VIESTINTÄ SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUSTOIMINTA Ray:n kurssit Muut kurssit Asiantuntijapalvelut ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖTAHOT TALOUS TOIMITILAT LIITTOHALLITUKSEN JÄSENET VUONNA LIITTOHALLITUKSEN VALITSEMAT TOIMIKUNNAT VUONNA HENKILÖSTÖ JÄSENYHDISTYKSET JA NIIDEN KERHOT... 20

3 2(25) 1. Yleistä Valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö Suomen Parkinson-liitto tekee työtä parantaakseen Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita vastaavia liikehäiriösairauksia sairastavien ja läheisten hyvän elämän edellytyksiä. Suomen Parkinson-liiton toiminnan perusta on vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta, jota liitolla on yli sadalla paikkakunnalla. Liiton jäsenyhdistyksissä on yli 8000 henkilöjäsentä. Asiantuntevana etujärjestönä Parkinson-liitto tarjoaa valtakunnallisia koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, sopeutumisvalmennus-, kuntoutus-, edunvalvonta-, asiantuntija- ja tukipalveluja edustamilleen ryhmille, terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalle ja muille yhteistyökumppaneille. Liiton toimintaa ohjaa liiton strategia ja liittokokousten päätökset. Toimintavuoden teemana oli Elämäniloa vertaistoiminnasta. Parkinson-liiton 29. toimintavuosi oli monien muutosten vuosi. Kelan kielteinen hankintapäätös vuosille merkitsi liitossa liikehäiriösairaille tuotettujen kuntoutuskurssien loppumista ja toimintojen vähentyminen vaati kuntoutustoiminnan sopeuttamista. Yhteistoimintaneuvotteluissa todetusta, kolmen henkilötyövuoden säästötarpeesta johtuen, yksi työntekijä jouduttiin irtisanomaan ja kaksi työntekijää lomauttamaan keskimäärin kolmeksi kuukaudeksi. Myös sijaisten käyttöä on vähennetty. Samaan aikaan liiton toiminnanjohtaja irtisanoutui, mikä osaltaan vaikeutti tilannetta. Henkilökunnalta ja luottamushenkilöiltä onkin vaadittu muutosten keskellä sekä joustavuutta että osaamista. Loppuvuotta kohti tilanne on selkiytynyt uuden organisaation myötä, ja toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin resursseihin on turvannut toiminnan jatkuvuuden. Taloudellisesti toimintavuoden tulos on positiivinen. Tähän on vaikuttanut kunnilta saatujen maksusitoumusten kasvu, henkilökunnan joustavuus, hyvin toteutunut varainhankinta ja säästötoimet. Myös uusia yhteistyön mahdollisuuksia on kartoitettu ja yhteistoimintaa suunniteltu mm. Aivoliiton ja Suomen MS-liiton kanssa. Toimintavuoden osalta kuuluu iso kiitos liiton työntekijöille, luottamushenkilöille sekä jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen vapaaehtoistoimijoille. Myös yhteistyökumppanimme ja kaikki toimintaamme tukeneet ihmiset ansaitsevat lämpimät kiitokset. 2. Liittokokoukset ja liittohallitus Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin Helsingissä. Uudenmaan Parkinson yhdistyksen 25-vuotisjuhlaa vietettiin Syysliittokokous pidettiin Turussa. Turun seudun Parkinson-yhdistyksen 25- vuotisjuhlaa vietettiin Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa.

4 3(25) 3. Henkilökunta Parkinson-liitossa työskenteli toiminnanjohtajan lisäksi tiedottaja, atk-assistentti, jäsensihteeri, viisi aluetyöntekijää (joista yksi kolme kuukautta), talousassistentti, liikuntatyöntekijä/fysioterapeutti (20/80 %), fysioterapeutti, kuntoutuksen sihteeri, toimintaterapeutti (40 %), neurologi (40 %) ja kaksi toistaiseksi työhön kutsuttavaa lähihoitajaa. Parkinson työssä -projektissa työskenteli yksi osa-aikainen projektisuunnittelija ja samanaikaisesti toinen projektisuunnittelija kolme kuukautta. Henkilökunnan osaamista syvennettiin tarjoamalla mahdollisuus opiskeluun ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Henkilökunnalle järjestettiin yhteiset kehittämis- ja neuvottelupäivät liiton toiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Tiimit järjestivät omat koulutus- ja suunnittelupäivänsä keväällä ja syksyllä. Liitto työnantajana tarjosi työterveyshuollon ja työhyvinvointia edistävää toimintaa. 4. Järjestötoiminta Parkinson-liiton tehtävänä on jäsenyhdistyksien vapaaehtoistoiminnan, järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittäminen, arvioiminen ja tukeminen. Liitto palvelee jäsenyhdistyksiä mm. ylläpitämällä jäsenrekisteriä, ohjaamalla sen käyttöä, kehittämällä vertaistukitoimintaa, tarjoamalla järjestöosaamiseen liittyvää koulutusta ja järjestämällä erilaisia tapahtumia sekä itsenäisesti että yhteistyöverkostojensa kautta. Keskeisiä kumppaneita olivat NV Neurologiset vammaisjärjestöt, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, sairaanhoitopiirit ja Harvinaiset-, Omaishoitajat- sekä Kokemuskoulutusverkostot. Liitto teki kiinteää yhteistyötä myös OK-opintokeskuksen ja Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kanssa. Suomen Parkinson-liiton jäseninä oli vuoden lopussa 16 Parkinson-jäsenyhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen Dystonia-yhdistys ja Suomen Huntington-yhdistys. Suomen Parkinsonhoitajat yhdistys erosi elokuussa liiton jäsenyydestä. Toimintavuoden lopussa yhdistysten alaisuudessa toimivia paikallisia kerhoja oli 121. Jäsenyhdistyksiin liittyi toimintavuonna 901 uutta jäsentä, joista potilasjäseniä oli 653 sekä omais ja muita jäseniä yhteensä 248. Henkilöjäseniä poistui 1026 jäsentä. Jäsenmäärän vähennys oli 125 jäsentä.

5 (25) Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärät sairausryhmittäin Parkinson Dystonia Huntington potilas omais- ja muita 4.1. Aluetyö Liiton viisi aluetyöntekijää toimivat oman alueensa sairastuneiden, heidän läheistensä sekä jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen tukijoina ja yhdistävinä linkkeinä. Aluetiimi toimi suurimman osan vuotta neljän aluetyöntekijän voimin. Aluetyötä ja jäsenyhdistysten toimintaa kehitettiin yhteistyössä jäsenyhdistysten hallitusten ja vapaaehtoisten kanssa. Toimintavuonna aluetyöntekijät panostivat mm. puhelinneuvontaan ja ensitietopäivien järjestämiseen yhteistyössä sairaaloiden kanssa. Ensitietopäiviin osallistui 352 henkilöä.

6 5(25) Yhteistyössä sairaaloiden ja lääkeyritys Abbvien kanssa järjestettiin useita Edenneen Parkinsonin taudin tietopäiviä ympäri Suomea. Tietopäiville osallistui 587 ihmistä Ohjaus ja neuvonta Parkinson-liiton aluetyöntekijöiden, hoitajan, neurologin ja liikuntatyöntekijän neuvontapuhelimet palvelivat sairastuneita ja heidän omaisiaan koko vuoden ajan. Neuvontaa ja ohjausta sairauksiin, itsehoitoon ja arjesta selviytymiseen liittyvissä asioissa, koko liiton henkilökunta on antanut myös muina aikoina Parkinson-liittoon soittaneille sairastuneille ja omaisille Kokemuskoulutus Liitossa toimii koulutus- ja tiedotustehtävissä 36 koulutuksen saaneen vapaaehtoisen kokemuskouluttajan verkosto. Kokemuskouluttajat käyvät kertomassa omista kokemuksista ja arjen sujumisesta mm. sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksissa, hoito-, sosiaali-, ravitsemus- ja lääketieteellisissä tiedekunnissa, ensitietopäivillä ja edenneen Parkinsonin taudin tietopäivillä. Liitto järjesti kokemuskouluttajilleen koulutus- ja työnohjauksellisen tapaamisen Jyväskylässä. Valtakunnallinen kokemuskouluttajaverkoston toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja sitä hallinnoi Suomen Reumaliitto Tapahtumat Toimintavuoden kohokohtia olivat viikolla 15 vietetty kansallinen Parkinson-viikko sekä viikolla 38 vietetty kansallinen Dystonia-viikko. Liitto tuki jäsenyhdistysten toimintaa tuottamalla tiedotusmateriaalia viikoille. Liiton aluetyöntekijät osallistuivat alueensa jäsenyhdistysten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen Vapaaehtoisten koulutus Toimintasuunnitelmassa ollut Vaparit-järjestökoulutus peruuntui osallistujien puutteen vuoksi. Suomen Dystonia-yhdistys järjesti Kangasalla järjestökoulutuksen yhdistyksen ja kerhojen vastaaville Tilaisuuden kouluttajina toimi kaksi liiton aluetyöntekijää. Koulutukseen osallistui 30 henkilöä. Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien

7 6(25) neuvottelu- ja koulutuspäivät pidettiin Tampereella, osallistujina oli 42 yhdistysaktiivia Ammatillinen lisäkoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Suunnitelluista viidestä ammatillisesta lisäkoulutustilaisuudesta toteutui kolme parkinsonpotilaan hoito- ja koulutuspäivää: Seinäjoella 23.5.osallistujia oli 36, Lappeenrannassa osallistujia oli 40 ja Joensuussa osallistujia oli 90. Koulutukset toteutettiin Ok-opintokeskuksen, Orion Pharman ja Abbvien tuella Harvinaiset-toiminta Parkinson-liitto edustaa harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastavia. Liiton kotisivuilla on kuvattu 24 harvinaista liikehäiriösairautta. Kasvaneen tietoisuuden myötä harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä yhteydenotot liiton työntekijöihin ovat lisääntyneet. Liitto haki toimintavuodelle Raha-automaattiyhdistykseltä kohdennettua avustusta toimintaan, siinä kuitenkaan onnistumatta. Parkinson-liitto on yksi Harvinaiset-verkoston 17 jäsenestä. Verkosto tekee työtä harvinaisten sairausryhmien hyväksi. Verkoston tavoitteena on jakaa ajanmukaista tietoa harvinaisista sairauksista ja vammoista sekä parantaa näihin ryhmiin kuuluvien ja heidän läheistensä asemaa. Verkosto ylläpitää -sivustoa. Verkoston toiminta on vakiintunut Rayn kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Verkoston palveluksessa työskentelee kaksi suunnittelijaa. Verkoston toimintaa hallinnoi Suomen Reumaliitto ja verkoston puheenjohtajana toimi Iholiitto ja varapuheenjohtajajärjestönä Suomen Parkinson-liitto. Verkosto ylläpitää -suomenkielistä sivustoa ja se on Eurodisin (eurooppalainen harvinaisia sairauksia vammoja edustavien järjestöjen kattojärjestö) jäsen Lomatoiminta Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa Toimintavuoden aikana toteutettiin kahdeksan lomajaksoa eri puolilla Suomea yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien lomien tavoitteena on tarjota mahdollisuus arjesta irtautumiseen ja virkistykseen. Lomajaksoilla toimivat liiton aluetyöntekijöiden perehdyttämät vertaisohjaajat. Osalla lomajaksoista aluetyöntekijä kävi luennoimassa liikehäiriösairauksia sairastaville tarkoitetuista palveluista ja sairauksien erityispiirteistä. Lomajaksoille osallistui 141 lomalaista NV-yhteistyö Toimiva arki oli Neurologisten Vammaisjärjestöjen (NV) yhteistyöorganisaation teemana. Keskeistä toiminnan sisältöä olivat alueelliset NV-toimintaryhmät, vaikuttamistyö sekä paikallisyhdistysten roolin vahvistaminen. Parkinson-liiton aluetyöntekijät toimivat alueillaan NV-verkostoissa. Aivoviikolla maaliskuussa järjestettiin 19 eri yleisöluentoa ja tapahtumaa verkoston yhteistyönä eri puolilla Suomea. Vuoden aikana toteutettiin myös 29 muuta koulutustapahtumaa ammattilaisille ja NV-yhdistyksien jäsenille. Parkinson-liiton Etelä-Suomen aluetyöntekijä toimi yhtenä ohjaajana "Ymmärrä yhdistystä" verkkokoulutuksessa, ja siihen osallistui seitsemän Parkinson-yhdistysten jäsentä Liikuntatoiminta Parkinson-liitto on valtionapuun oikeutettu liikuntajärjestö. Liitto teki yhteistyötä

8 7(25) liikuntatoiminnassa muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa ja osallistui Soveltava liikunta Soveli ry:n toimintaan. Liikuntatyöntekijän tukena ja asiantuntijaelimenä toimi liikuntatoimikunta, joka koostuu potilas- ja asiantuntijajäsenistä. Liikuntatoimikunta suunnitteli liikuntatoiminnan linjoja yhteistyössä liikuntatyöntekijän kanssa. Liiton aluetyöntekijät toivat liikuntatoimintaan omat tietonsa ja erityisosaamisensa. Jäsenille tiedotettiin liikunnasta Parkinson-postia-lehdessä ja jäsenkirjeissä. Liikunnan vapaaehtoistoimijoille ja yhdistyksille lähetettiin alueellisia liikuntatiedotteita ajankohtaisista valtakunnallisista tapahtumista ja vertaistoimintaa tukevista sekä lajikohtaisista koulutuksista. Lääkkeeksi liikettä -kirjoitussarjaa julkaistiin Parkinson-postissa. Lisäksi jäsenillä ja ammattihenkilöstöllä oli mahdollisuus kysyä liikunnasta liikuntatyöntekijän neuvontapuhelinaikana. Jäsenyhdistysten liikuntavastaaville järjestettiin vertaistapaamispäivät Toimintakeskus Koulurannassa kesäkuun alussa. Liikuntavastaavien koulutus toteutettiin lokakuussa OKopintotoimistoissa videoneuvotteluna. Liikuntatoimintaan sisältyivät myös alueelliset turnaukset ja kilpailut (lajeina esim. pukka, boccia, pelkkis, keilailu, mölkky ym.). Elokuussa toteutettiin hyväntekeväisyystapahtumana perinteinen golf-turnaus Turussa Harjattula Golfin kanssa. Jäseniä kannustettiin säännölliseen liikuntaan vuosittaisella liikuntalahjakorttien arvonnalla. Jäsenten liikunnan aktiivisuutta ja monipuolisuutta sekä kerhojen ja yhdistysten toimintaa kartoitettiin liikuntakyselyllä (ITE-arviointi) joulu-tammikuussa Ryhmävoimaa! Parkinson-liitto hallinnoi vuosina kolmevuotista valtakunnallista Ryhmävoimaahanketta Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Kohderyhmänä olivat Aivoliiton ja Parkinson-liiton edustamat sairausryhmät, joilla liikuntakyky on heikentynyt tai heikentymässä ja joilla on kohonnut riski kaatumisiin, kotona selviytymisen vaikeutumiseen sekä syrjäytymiseen ja jotka hyötyvät ohjauksesta ja neuvonnasta. Kevään 2013 aikana tehdyn seurantakyselyn tuloksena todettiin, että ohjausryhmä koki edelleen ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan hyödylliseksi. Vielä kaksi vuotta ryhmän päättymisten jälkeen ryhmäläiset liikkuivat monipuolisemmin kuin ennen neuvontaryhmiä. Liikunnan määrä oli pysynyt lähtötasolla mutta liikunta oli monipuolisempaa. Hankkeessa luotua ryhmämuotoista liikuntaneuvontamallia markkinoitiin kuluneen vuoden aikana ja yhteistyössä Aivoliiton kanssa toteutui yksi neuvontaryhmä Kouvolassa, jolle on tulossa myös jatkoa vuoden 2014 aikana. Pohjois-Suomen alueen aluetyöntekijä on yhdessä Aivoliiton edustajan kanssa ollut esittelemässä ryhmämuotoista liikuntaneuvontamallia Ikäinstituutin tilaisuuksissa vuoden aikana kaksi kertaa. Loppuvuodesta on käynnistetty Ikäinstituutin kanssa yhteistyöneuvotteluja ryhmämuotoisen liikuntaneuvontamallin markkinoinnista Ikäihmisille. Neuvotteluja jatketaan vuonna Neuroliikkuja paikallistasolla Parkinson-liitto on mukana Neuroliikkuja paikallistasolla ( ) konsultointi ja - kehittämisprojektissa. Projektin tavoitteena on lisätä ja kehittää neurologista sairautta sairastavan paikallistason liikuntamahdollisuuksia hankkeen pilottikunnissa (Loimaa,

9 8(25) Paimio, Turku ja Uusikaupunki). Toimintavuonna selvitettiin neuroliikunnan tämänhetkistä tilannetta pilottikunnissa. Näiden kartoitusten pohjalta valitaan kehittämiskohteita, joita työstetään vuosina Projektia rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Turun ammattikorkeakoulu. 5. Projektit ja hankkeet 5.1. Parkinson työssä -projekti Vuonna 2012 käynnistynyt Raha-automaattiyhdistyksen Parkinson työssä -projektin tavoitteena oli työikäisten Parkinsonin tautia sairastavien työelämässä paremmin ja pidempään jaksaminen sekä aktiivinen osallisuus elämään. Toimintavuonna tavoitteena oli tehdä tunnetuksi hankkeen verkkopalvelusivustoa Siitä luotiin toimiva työkalu ja verkostoitumisalusta sairastuneiden ja heidän läheistensä lisäksi työnantajille ja hoitohenkilökunnalle. Työikäisille Parkinsonin tautia sairastaville ja työnantajille suunnattu Parkinson ja työelämä -seminaari toteutettiin Seminaarissa asiaa tarkasteltiin liiton neurologin pitämän Parkinsonin tauti -luennon pohjalta ja kuultiin työnantajan ja -tekijän puheenvuorot. Myös tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta jaettiin. Vapaaehtoisia blogin kirjoittajia, uusia ja jo toiminnassa mukana olevia, kannustettiin järjestämällä heille yhteistapaamisia ja koulutusta. Vapaaehtoisten parista löytyi tiivis joukko, joka jatkaa sivuston ylläpitoa ja sisällöntuottoa hankkeen päättymisen jälkeen. Työikäisiä Parkinsonin tautia sairastavia kannustettiin projektin aikana toteutettujen liikunta- ja elämysviikkojen aikana huomioimaan liikunnan merkitys hyvinvoinnin edistämisessä. Verkkopalvelusivusto toimi projektin ensisijaisena tiedotuskanavana. Parkinson työssä näkyi myös sosiaalisessa mediassa; Parkinson-liiton facebook-sivulla sekä työikäisten parkinsonpotilaiden omana Facebook-ryhmänä. Projekti nosti esiin tiedottamistarpeita erityisesti siitä, miten kertoa diagnoosista perheelle, omille lapsille ja vanhemmille Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -hanke Vuonna 2012 alkaneen Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -hankkeen tavoitteena on tuottaa liiton jäsenyhdistyksille yksinkertainen malli/työkalu, millä voidaan mitata jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen vapaaehtoisten tuottamaa hyötyä yksittäiselle jäsenelle. Toisena tavoitteena on arvioida jäsenyhdistyksien ja niiden kerhojen toimintaa yhteneväisesti. Toimintavuonna Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -jatkohankkeessa jatkettiin arviointityökalun kehittämistä, liiton henkilökunnalta sekä yhdistysväeltä saadun palautteen perusteella. Työkalun nimeksi vakiintui Paukuista peukkuihin -arviointityökalu. Työkalua yksinkertaistettiin sekä luotiin siinä käytettävät lomakkeet. Työkalulla kerättävä tieto kohdennettiin koskemaan kerhojen järjestämiä tapahtumia sekä viestintätoimintaa. Työkalulla voidaan seurata tapahtumiin käytettyjä vapaaehtoistyön ja rahassa mitattavia resursseja sekä kerätä palautetta järjestetystä toiminnasta.

10 9(25) Työkalun käyttökoulutus ja pilotointi toteutettiin syksyllä koulutuksiin ilmoittautuneille seitsemälle kerholle. Koulutukset pidettiin Helsingissä, Kokkolassa sekä Mikkelissä. Tavoitteena oli kerätä palautetta arviointityökalun käytöstä ja laajentaa työkalun käyttöä Parkinson-liiton jäsenyhdistyksissä ja kerhoissa. Tulevaisuudessa työkalun avulla halutaan osoittaa yhdistyksissä ja kerhoissa tehtävän vapaaehtoistyön määrä ja osallistujien kokeman hyödyn merkitys Täältä tullaan -projekti Parkinson-liitto haki rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä Täältä tullaan -projektille, jonka tavoitteena oli yhteisöllisen ja vertaistukea hyödyntävän muistelutyön ja kädentaitotyöpajojen avulla lisätä liikehäiriöpotilaiden henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Parkinson-liitto ei saanut projektille rahoitusta. 6.1 Kansainvälinen toiminta Pohjoismaisen Parkinson-neuvoston vuosikokous ja Euroopan Parkinson-liiton, Epdan alueellinen kokous pidettiin Helsingissä Kokouksen käytännön järjestelyistä vastasi Parkinson-liitto. Epdan alueellisessa kokouksessa oli mukana pohjoismaisten edustajien (17) lisäksi Epdan edustajia (7) sekä ensimmäistä kertaa myös lääketeollisuuden edustajia (13). Kokouksen teemoiksi oli sovittu1.2. Kööpenhaminassa pidetyssä valmistelevassa kokouksessa: kuntoutus (Suomi), nuoret Parkinsonin tautiin sairastuneet (Norja) ja omaiset (Ruotsi). Suomalaista Parkinson-kuntoutusta esitteli Parkinson-liiton neurologi. Kokouksen loppulauselmana todettiin, että keskustelua yhteisistä aiheista tarvitaan. Kunkin pohjoismaan hyvien käytäntöjen jakamisesta on kaikille hyötyä. 6. Viestintä Viestintää toteutettiin liiton strategian mukaisesti liikehäiriöitä sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseksi ja tehtiin näkyväksi jäsenyhdistysten ja kerhojen vertaistoimintaa Elämäniloa vertaistoiminnasta -teeman mukaisesti. Neljä kertaa ilmestyneen neurologisen Parkinson-postia-aikakauslehden teemoina olivat Elämäniloa vertaistoiminnasta, Tietoa ja terapiat osana hoitoa, Tunteet, Asuminen ja ympäristö. Lehteä postitettiin jäsenistön lisäksi mm. neurologeille, neurologian klinikoille, Kelan toimistoihin, sosiaalitoimistoihin, kirjastoihin ja kansanedustajille. Parkinson-liitto käynnisti yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa Pitkät vuodet -muistitietokeräyksen, jonka avulla kerätään kokemustietoa Parkinsonin tautiin sairastumisesta kokonaiskuvan hahmottamiseksi taudin vaikutuksista sairastavien ja heidän omaistensa elämään. Tutkijoiden käyttöön tallennettua keräystietoa Parkinson-liitto tulee käyttämään omassa toiminnassaan ja sen suunnittelussa. Yhteistyössä lääkeyhtiö Lundbeckin kanssa Parkinson-liitto toteutti tutkimuksen, johon osallistui 1006 parkinsonpotilasta ja heidän läheistään. Tutkimus vahvisti käsitystä Parkinson-liitosta asiantuntevana tiedonvälittäjänä. Vastaajista yhdeksän kymmenestä oli vieraillut Parkinson-liiton nettisivuilla. Eniten tietoa kaivattiin lääkityksestä. Parkinson-viikkoa vietettiin ja kansainvälistä Parkinson-päivää Yhdistyksille ja kerhoille lähetettiin tiedotusmateriaalia Parkinson-viikon viestintää vauhdittamaan ja

11 10(25) toimitettiin uusi järjestöesite 8.4. käynnistyneen ja asti jatkuvan jäsenhankintakampanja tueksi. Dystonia-viikkoa vietettiin ja Dystonia-päiviä Seinäjoella. Dystoniaviikon viestintää tehostamaan toimitettiin Dystonia-tietokortteja ja otettiin uusintapainos Dystonia-oppaasta. Parkinson-liiton tiedotusmateriaalia päivitettiin. Kotisivuille lisättiin uutisia ja kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista. Viestinnän tukena käytettiin myös Facebookkia. Parkinson-liittoa ja sen toimintaa tehtiin tunnetuksi monipuolisesti eri viestintäkanavia käyttäen sairastuneiden ja omaisten lisäksi myös suurelle yleisölle, yhteistyökumppaneille, sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille. Median edustajat ja opiskelijat olivat useita kertoja yhteydessä Parkinson-liittoon viestintää koskevissa asioissa ja yhteistyön tuloksena syntyi artikkeleja ja opinnäytetöitä. Suomen Parkinson-liitto ja Aivoliitto tekivät viestintäyhteistyötä kutsumalla yhteistyökumppaneitaan ja asiastaan kiinnostuneita tutustumaan toimintaansa Suvituulen avoimien ovien tapahtumapäivänä 6.6. Tietoa edustamistaan sairausryhmistä Parkinson-liitto välitti yhteistyössä Neurologisten Vammaisjärjestöjen (NV) kanssa Aivoviikolla , yhteisosastolla Sairaanhoitajapäivillä Helsingissä , näyttelyssä Helsingin Neurologiapäivillä sekä Superin koulutuspäivillä Tampereella ja Parkinsonhoitajien koulutuspäivillä Kokkolassa. Suomen Parkinson-liittoon liittyi uusina jäseninä viime vuonna 900 ihmistä. Suuri jäseniksi liittyneiden määrä kertoo ihmisten tiedontarpeesta ja Parkinson-liiton vahvasta roolista asiantuntevana potilasjärjestönä. 7. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta Parkinson-liiton kuntoutustoiminnan keskeisenä tavoitteena oli tuottaa oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluja liiton kaikille sairausryhmille. Toiminnan perustan muodosti liiton oma ammattitaitoinen henkilöstö, joka kurssien lisäksi toteutti myös muita asiantuntijapalveluita. Kuntoutus käytti kehittämistyössään vuoden aikana apuna ITE-arviointimenetelmää. Toimintavuosi oli liiton sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien osalta uuteen sopeutumista. Liitto sai Kelalta kielteisen hankintapäätöksen liikehäiriösairauksia sairastavien kuntoutuskurssien järjestämisestä. Päätös koskee hankintakautta Raha-automaattiyhdistyksen avustukselle toteutettavaksi suunnitellut sopeutumisvalmennuskurssit toteutuivat pääosin suunnitellusti. Parkinson-liiton ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen yhteinen Voimavaroja ja toimintakykyä arkeen -kurssi työikäisille muistisairaille läheisineen sekä liikehäiriösairauksia sairastavien avomuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi jouduttiin perumaan hakijoiden puuttumisen vuoksi.

12 11(25) 600 KUNTOUTUJIEN JA OMAISTEN MÄÄRÄ sairastava omainen yhteensä Ray:n kurssit Raha-automaattiyhdistyksen, kuntien maksusitoumusten (STVOL) ja Ok-opintokeskuksen rahoittamia sopeutumisvalmennuskursseja järjestettiin Suvituulessa 11. Näistä oli kolme kohdennettu varhaisvaiheelle, kolme keskivaiheelle, kaksi myöhäisvaiheelle ja yksi Parkinson Plus oireyhtymää sairastaville. Yksi kurssi järjestettiin dystoniaa sairastaville ja yksi Huntingtonin tautia sairastaville. Kaiken kaikkiaan sairastavia osallistui kursseille 105 ja omaisia 38. Hakijoita näille kursseille oli 241, joten kursseille pääsi 44 % hakijoista Muut kurssit Yhteistyössä Folkhälsanin kanssa järjestettiin sopeutumisvalmennuskurssi (5 vrk) ruotsinkielisille Parkinsonin tautia sairastaville ja omaisille. Yhteistyössä Medtronicin kanssa toteutettiin stimulaatiohoitoa käyttäville tai harkitseville kolmen vuorokauden mittainen sopeutumisvalmennusjakso. Lisäksi Turun seudun Parkinson-yhdistys osti kolmen vuorokauden sopeutumisjakson turkulaisille Parkinsonin tautia sairastaville. Petrean kanssa yhteistyössä toteutui Kelan rahoittaman dystonia-kurssin 2. jakso ja Kankaanpäässä Parkinson-kurssin 3. osa. Näille jaksoille osallistui kaikkiaan 45 sairastavaa ja 20 omaista KUNTOUTUSVUOROKAUDET yhteistyö Suvituuli yhteensä Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalveluina liitto tarjosi avoterapioita, ensitietopäiviä sekä koulutuspalveluja ammattihenkilöstölle. Sopeutumisvalmennuskurssien yhteydessä kuntoutujille markkinoitiin maksullisia fysioterapia-vastaanottoja, ellei niitä ollut kurssiohjelmassa. Neurologin ja toimintaterapeutin asiantuntemusta myytiin kolmelle 3-osaiselle Aivoliiton

13 12(25) kommunikaatiokurssille. Lisäksi kehitettiin uusia palvelupaketteja, esim. toimintakyvyn arviointi, yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntotestaus ja kävelykoulu, jotka otettiin käyttöön syyskuun lopulla Avoterapiat Liitto tuotti avoterapiapalveluja fysio- ja toimintaterapiassa Turun alueen asiakasryhmille. Liitolla oli ostopalvelusopimukset Kelan, Turun kaupungin ja TYKS:n kanssa. Fysioterapiassa kävi myös itsemaksavia asiakkaita. Toimintavuonna avoterapioiden suurimpana maksajatahona (61 %) oli Kela. AVOTERAPIAKÄYNNIT K Ä Y N N I T fysioterapia toimintaterapia Ensitietopäivät Ensitietopäiviä järjestettiin ostopalveluina suunnitelman mukaisesti Parkinsonin tautia sairastaville (2 päivää), Parkinson plus -oireyhtymää sairastaville, dystoniaa sairastaville sekä Huntingtonin tautia sairastaville ja heidän omaisilleen. Osallistujia Parkinsonensitietopäivissä oli 30, dystonia-päivässä 1 ja Parkinson plus -oireyhtymäpäivässä 2. Ensitietopäivät toteutettiin kahtena puolen päivän luentokokonaisuutena, joka koettiin hyväksi toimintamalliksi sekä henkilökunnan että osallistujien mielestä Koulutuspalvelut Liiton neurologi ja fysioterapeutti olivat kouluttamassa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä lähinnä Etelä- ja Lounais-Suomessa, Seinäjoella ja Heinolassa, joissa osallistujia oli vaihdellen Erityisosaamiskeskus Suvituulessa järjestettiin yhteistyössä Åbo Akademin kanssa Kommunikointi ja Parkinsonin tauti -koulutuspäivä ammattihenkilöille ja muille asiasta kiinnostuneille. Yhteensä koulutustilaisuuksia oli vuoden aikana yhdeksän. Koulutettava ammattihenkilöstö koostui lähihoitajista, kotiavustajista, sairaanhoitajista, fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista ja puheterapeuteista sekä terveydenhuollon alan opiskelijoista. 8. Arviointi ja kehittäminen Suomen Parkinson-liiton toiminnan perustana on vapaaehtoisesti toimivien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Strategia vuosille ohjaa liiton toimintaa ja sen tavoitteiden toteutumista, ja sitä arvioidaan yhdessä henkilökunnan ja yhdistysten vapaaehtoisten kanssa. Strategiaa sovelletaan käytäntöön vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti ja kehitetään strategisen valintojen pohjalta.

14 13(25) 9. Yhteistyötahot Liiton edustajat osallistuivat seuraavien yhteistyöjärjestöjen ja verkostojen toimintaan. Raha-automaattiyhdistys RAY Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry Vanhustyön keskusliitto ry Neurologiset Vammaisjärjestöt NV Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry Elinkeinoelämän Keskusliitto/Sosiaalialan Työnantajat ry ASPA-säätiö ry Soveltava liikunta Soveli ry Turun Kauppakamari Toimintakeskus Kouluranta ry Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry Harvinaiset-verkosto Kokemuskouluttajaverkosto 10. Talous Taloushallinnon prosesseja kehitettiin yhteistyössä Visma Services Oy:n kanssa. Liiton tilintarkastajina toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy/ KHT Seppo Repo. Liiton rahoituspohja perustui Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustukseen sekä eri tahoilta saataviin lahjoituksiin, yhteistyösopimuksiin, varainhankintaan sekä muihin toiminnan tuottoihin. OK -opintokeskukselta saadulla tuella toteutettiin Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -hanke. Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin rahoitus kaksivuotiselle Parkinson työssä -projektille. Sopeutumisvalmennustoimintaa rahoitettiin pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla avustuksella sekä kuntien myöntämistä maksusitoumuksilla. Muuta tuottoa olivat osallistumismaksut, omavastuuosuudet, OK-opintokeskuksen myöntämä kurssi- ja luennointituki sekä liiton fysio- ja toimintaterapian avokuntoutuksen palvelumaksut. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella toteutettiin liiton erityisliikuntatoimintaa. Toiminnan kautta tulevaan rahoitukseen kuuluivat mm. osallistumismaksut, tiedotusmateriaalin välitys, Parkinson-postia-lehden ilmoitustulot sekä kirjojen, oppaiden ja muun julkaisumateriaalin myynnistä saatavat tulot. Toiminnan kautta tulevien tulojen ja oman varainhankinnan osuus rahoituksesta oli noin 34 %. Liiton oman varainhankinnan tavoitteena on mahdollistaa toimintaa, johon ei saada julkista avustusta. Liitto järjesti Muistathan minut tavara-arpajaiset, jotka suunnattiin jäsenistölle ja suurelle yleisölle kohdennetusti. Arpajaiset toteutettiin Tavara-arpa ry:n ja Muistiliitto ry:n kanssa. Joulukortit toimitettiin jäsenille vapaaehtoista maksua vastaan. Valtakunnallinen rahankeräys jatkui mm. nettikeräyksenä kotisivuilla.

15 14(25) 11. Toimitilat Suomen Parkinson-liitto ry:n ja Aivoliitto ry:n omistamaa Suvituulta hallinnoi Kiinteistöosakeyhtiö Erityisosaamiskeskus Suvituuli. Kiinteistöosakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi liittohallituksen varapuheenjohtaja Heimo Lehikoinen. Suvituulessa sijaitsee kummankin liiton keskustoimistot, Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluetyöntekijän toimipiste, Turun seudun Parkinson-yhdistyksen toimisto, liikunta-, koulutus- ja kokoustilat sekä kuntoutusosasto ja majoitustilat 34 ihmiselle. Liitolla on vuokrattuna toimitilat neljälle aluetyöntekijälle Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Helsingissä.

16 15(25) Liittohallituksen jäsenet vuonna 2013 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ariel Gordin, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Heimo Lehikoinen, Joensuun Parkinson-yhdistys Varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Paavo Kauhanen, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Jorma Trumf, Kainuun Parkinson-yhdistys Stig Lehtovaara, Suomen Dystonia-yhdistys Sami Sotti, Suomen Dystonia-yhdistys Seija Lipponen, Kuopion Parkinson-yhdistys Matti Ruokolainen, Päijät-Hämeen Parkinson-yhdistys Matti Paavola, Tampereen Parkinson-yhdistys Antti Virjo, Tampereen Parkinson-yhdistys Ritva Roine, Keski-Suomen Parkinson-yhdistys Timo Korhonen, Mikkelin Parkinson-yhdistys Teuvo Viinikangas, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Osmo Moilanen, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Anneli Vuoristo-Salonen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Marjatta Valtonen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Jaakko Ylinen, Turun Seudun Parkinson-yhdistys Seppo Maikola, Turun Seudun Parkinson-yhdistys Esittelijä Toiminnanjohtaja Helena Noroila asti Esittelijä/sihteeri Toiminnanjohtaja Hanna Mattila Tilintarkastus Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy / KHT Seppo Repo

17 16(25) Liittohallituksen valitsemat toimikunnat vuonna 2013 Työvaliokunta Sisäinen tarkastaja Ariel Gordin, puheenjohtaja Heimo Lehikoinen, varapuheenjohtaja Seija Lipponen, jäsen Jaakko Ylinen, jäsen Helena Noroila, esittelijä asti Hanna Mattila, esittelijä Stig Lehtovaara, liittohallituksen jäsen Parkinson-postin toimitusneuvosto puheenjohtaja Arja Pasila päätoimittaja,, Ariel Gordin, liiton puheenjohtaja, professori Helena Noroila, toiminnanjohtaja, asti Kirsti Martikainen neurologi, Elma Pyykkö, erikoissairaanhoitaja Erkki Kallionpää, asiakaspalvelupäällikkö, Turun seudun Parkinsonyhdistys Sirppa Kinos, VTL Liikuntatoimikunta puheenjohtaja Antero Ovaskainen, Kainuun Parkinson-yhdistys sihteeri Taina Piittisjärvi, kurssivastaava/liikuntatyöntekijä Kirsti Mäkelä, Suomen Dystonia-yhdistys Marja-Liisa Lehtonen Tampereen Parkinson-yhdistys Pekka Annala, toiminnanjohtaja SPR, Länsi-Suomen piiri Paavo Kauhanen, liittohallituksen jäsen Työikäisten, sairastuneiden toimikunta puheenjohtaja Teuvo Viinikangas, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys sihteeri Ilari Huhtasalo, aluetyöntekijä, Suomen Parkinson-liitto Antti Reinikainen, Turun seudun Parkinson-yhdistys Timo Montonen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Riitta Niskanen, Joensuun Parkinson-yhdistys Jussi Pollari, Tampereen Parkinson-yhdistys Antero Miettinen, Kuopion Parkinson-yhdistys Kiinteistöosakeyhtiö Erityisosaamiskeskus Suvituulen hallitus Kiinteistöosakeyhtiö Erityisosaamiskeskus Suvituulen yhtiökokous Toimintakeskus Kouluranta ry:n hallitus Parkinson työssä -projektin ohjausryhmä puheenjohtaja Heimo Lehikoinen, liiton varapuheenjohtaja varalla Stig Lehtovaara, liittohallituksen jäsen Heimo Lehikoinen, liiton varapuheenjohtaja, varalla Paavo Kauhanen liittohallituksen jäsen Matti Paavola, liittohallituksen jäsen suunnittelija Timo Montonen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys toiminnanjohtaja Hanna Mattila, Suomen Parkinson-liitto atk-assistentti Päivi Niemi Suomen Parkinson-liitto

18 17(25) Teuvo Viinikangas, liittohallituksen edustaja projektipäällikkö Anne Karkulahti, Helsingin yliopisto/palmenia hankejohtaja Jari Hartikainen, Sosiaalipedagoginen säätiö Sääntömuutostyöryhmä puheenjohtaja sihteeri jäsenet Stig Lehtovaara, liittohallituksen jäsen Helena Noroila, toiminnanjohtaja asti Jaakko Ylinen ja Anneli Vuoristo-Salonen liittohallituksen jäseniä

19 18(25) Myönnetyt huomionosoitukset ja stipendit vuonna 2013 Liiton kultainen ansiomerkki Lehikoinen Heimo, Joensuun Parkinson-yhdistys Viinikangas Teuvo, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Liiton hopeinen ansiomerkki Airava Jaakko, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Kaakkola Seppo, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Kalliola Virpi, Turun seudun Parkinson-yhdistys Könönen Hannele, Lappeenrannan Parkinson-yhdistys Leino Helvi, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Leino Tuula, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Maikola Seppo, Turun seudun Parkinson-yhdistys Mattila Hanna, Suomen Parkinson-liitto Poikela Timo, Turun seudun Parkinson-yhdistys Ristikankare Harri, Turun seudun Parkinson-yhdistys Poikela Timo, Turun seudun Parkinson-yhdistys Valtonen Marjatta, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Valtonen Tauno, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Keskuskauppakamari pronssinen ansiomerkki Kaartovuori Birgit, talousassistentti Kataja Leena, jäsensihteeri Martikainen Kirsti, neurologi Niemi Päivi, Atk-assistentti Liiton pöytästandaari Erähalme Liisa, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Hokkanen Raimo, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Nykänen Kari, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Siltala Jouko, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Jämsän Parkinson-kerho Järvisuomen Parkinson-kerho Suomen Dystonia-yhdistys

20 19(25) Henkilöstö 2013 Keskustoimisto Hallinto Hanna Mattila, toiminnanjohtaja alkaen Birgit Kaartovuori, talousassistentti Arja Pasila, tiedottaja/päätoimittaja Nitta Lindström, jäsensihteeri hoitovapaa/työsuhde asti Leena Kataja, jäsensihteeri Päivi Niemi, atk-assistentti Kuntoutus Maiju Valli, kuntoutuksen sihteeri opintovapaa alkaen Hannele Hyppönen, kuntoutuksen sihteeri sijainen alkaen Kirsti Martikainen, neurologi Ulla Ehrlund, fysioterapeutti asti Taina Piittisjärvi, fysioterapeutti/liikuntatyöntekijä Salla Koivunen, fysioterapeutti opintovapaa asti Pia Eklund, fysioterapeutti sijainen Laura Närhi, toimintaterapeutti äitiysvapaa alkaen Sofia Kumpula, toimintaterapeutti sijainen Marjut Hellman, kunto-ohjaaja/lähihoitaja asti Osa-aikaiset kurssityöntekijät: Hannele Hyppönen, lähihoitaja Sirkku Tähkäpää-Lindgren, lähihoitaja Mervi Ylä-Lahti, lähihoitaja asti asti Parkinson työssä Anna-Maria Salonen, projektisuunnittelija asti -projekti Timo Montonen, projektisuunnittelija Aluetoimistot Oulu Kuopio Helsinki Tampere Jukka Tauriainen, aluetyöntekijä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi Annukka Tuovinen, aluetyöntekijä Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi Ilari Huhtasalo, aluetyöntekijä Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala Lyyli Heikkinen, aluetyöntekijä Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa sekä Pohjanmaa Turku Hanna Mattila, aluetyöntekijä asti Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa sekä ruotsinkieliset alueet

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea VUOSIKIRJA 2014 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS 3 3. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1(20) Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA... 2 4. JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liittohallitus 8.3.2012 Kevätliittokokous 21.4.2012 LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vapaaehtoinen välittää Kansalaistoiminta täydentää julkista toimintaa ja on yleishyödyllistä tukea ja palvelua. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa TUKEA, TIETOA JA TOIMINTAA MUISTI- SAIRAILLE JA LÄHEISILLE Tukea ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa puhelimitse ja henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Hyväksytty kevätliittokokouksessa 24.4.2010 Liikunnalla hyvinvointia -toimintavuosi Jäsenet ja järjestötoiminta Hallinto, henkilöstö, verkostot Viestintä Talous Sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

KENTTÄPOSTIA 1/2015. Toimikunnat. Uusia työntekijöitä

KENTTÄPOSTIA 1/2015. Toimikunnat. Uusia työntekijöitä 6.3.2015 Liiton strategia Liiton strategian päivitystyö on alkanut. Aloitimme työn kyselemällä yhteistyökumppaneilta ja jäseniltä missä asioissa olemme onnistuneet ja mitä toiveita heillä on liiton toiminnalle.

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat Vuoden 2015 kurssit Omaishoitajat Avh-kommunikaatio Parkinsonin tauti Primaarinen ataksia Epilepsia Downin oireyhtymä CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat Myastenia gravis (MG) ALS Lihassairaus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006

Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006 Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo Tavoite Hallinto Viestintä Toiminta Projektit Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Talous Suomen Parkinson-säätiö Liitteet 2 TAVOITE Suomen

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta

Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta Järjestöjen yhteinen kokemuskoulutustoiminta Kokemuskoulutuksen historiaa Kokemustietoa käytetty kautta aikojen opiskelijoiden opetuksessa Potilasluennoitsija-projekti 1988-1991 Sosiaalihallituksen rahoituksella

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Suomen Parkinson-liitto ry:n toimintakertomus 2010

Suomen Parkinson-liitto ry:n toimintakertomus 2010 1. tammikuuta 200 Suomen Parkinson-liitto ry:n toimintakertomus 2010 Liittohallitus 9.-10.3.2011 Kevätliittokokous 16.4.2011 Liite 1 Sisältö Vertaistuesta voimaa... 2 Hallinto... 2 Viestintä... 3 Järjestö-

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemusten äärellä koulutusta kokemustoimijuuteen Anna-Liisa Kemi, aluesuunnittelija Suomen Nivelyhdistys ry, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän jäsen www.kokemustoimintaverkosto.fi

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry 1/5 FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTAVUOSI 2015 Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on aktiivinen yhdistys. Jäsenistö

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

LIIKUNTATIEDOTE 2 / 2010 13.9.2010. Hei Liikuntavastaavat ja liikuntatoiminnan parissa toimivat!

LIIKUNTATIEDOTE 2 / 2010 13.9.2010. Hei Liikuntavastaavat ja liikuntatoiminnan parissa toimivat! LIIKUNTATIEDOTE 2 / 2010 13.9.2010 Hei Liikuntavastaavat ja liikuntatoiminnan parissa toimivat! Tiedoksi kaikille, että Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema esitys uudesta liikuntalaista on siirtymässä

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2014 Sivu 1 (5)

RAY:n avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2014 Sivu 1 (5) avustusehdotus liiton paikallisyhdistyksille vuodelle 2014 Sivu 1 (5) Avustusta hakeneet 35 71 Jäsenyhdistyksiä 2013 lopussa Ei hakemusta 36 Hyväksytyt 41 Hylätyt avustushakemukset 23 myöntämä 2013 Haettu

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus)

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA 2014-2016 (oppilaitosmuotoinen koulutus) 27.6. AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRÄT VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) ten jaksotus KOKO MAA 150 151 150 701 550 149 210-1 491 148 210-1 000 550-976 -1 941 kokonais, OKM päätös 27.6.

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry

Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta. Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Välittävä vaikuttaja jo 27 vuotta Toiminnanjohtaja Eila Okkonen, FT Muistiliitto ry Muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä edunvalvontajärjestö Edistää heidän elämänlaadun ja hyvinvoinnin edellytyksiä

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012

KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 KAUPUNKISEUTUJEN VÄLISET EROT YRITYSDYNAMIIKASSA VUOSINA 2008-2012 Valtiotieteen tohtori Timo Aro Helmikuu 2015 Mitä on yritysdynamiikka? Yritysdynamiikka on yksi alueen kilpailukykyyn tai ulkoiseen elinvoimaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen syysliittokokous Syysliittokokoukseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet!

Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen syysliittokokous Syysliittokokoukseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet! 13.10.20177 Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen syysliittokokous 18.11.2017 Suomen Parkinson-liiton sääntömääräinen syysliittokokous pidetään lauantaina 18.11.2017 klo 13.00 alkaen Erityisosaamiskeskus

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2015 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain

Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain Tehyn valtuustovaalin äänestysprosentit ammattiosastoittain 2.10.2017 HELSINKI Äänestys % 102 Tehyn Hyksin Naistensairaalan ammattiosasto ry 34,4 104 Tehyn HYKS:n Lasten ja nuorten sairaalan ammattiosasto

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Laivalla varattu myös inva-hyttejä, muista mainita varauksen yhteydessä.

Laivalla varattu myös inva-hyttejä, muista mainita varauksen yhteydessä. 4.6.2015 Parkinson-liiton jäsenristeily 7. 8.10.2015 Turku-Tukholma- Turku Baltic Princesillä Lähde virkistäytymään Parkinson-liiton jäsenristeilylle Turusta Tukholmaan. Alustava ohjelma Keskiviikko 7.10.

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi hankkeen käynnistysseminaari 8.2.2010 Tellervo Tarko Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 31. Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN

VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN VÄKILUKU JATKAA TURUSSA KASVUAAN JA SALOSSA LASKUAAN Varsinais-Suomen väestökehitys jatkaa vuonna 2013 samansuuntaista kehitystä kuin vuonna 2012. Turun kaupungin väkiluku kasvaa ja Salon kaupungin vähenee

Lisätiedot

Tämän runon sanoilla liittohallitus ja liiton henkilökunta toivottaa rauhallista joulunaikaa kaikille.

Tämän runon sanoilla liittohallitus ja liiton henkilökunta toivottaa rauhallista joulunaikaa kaikille. 1.12.2016 Vuosi 2016 on kääntymässä kohti loppuaan ja aika hieman kurkistaa vuoden 2017 toimintaan. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 200 vuotta siitä kun englantilainen lääkäri James Parkinson julkaisi kuvauksen

Lisätiedot

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain 27.10.2015 Helsinki aluekoordinaattori Pia Järnstedt Tukea yhdistyksen hankkeelle liitosta Liitto tukee yhdistysten erilaisia hankkeita Yhdistyksen

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2014 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 74 vuotta 15.12.2014 www.rkl.fi KUUKAUSIKOKOUS NRO: 2/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 12.2.2014 klo 19.00 1(2) Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Läsnä

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot