Liittohallitus , 22, liite 5 Kevätliittokokous , 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013"

Transkriptio

1 Liittohallitus , 22, liite 5 Kevätliittokokous , 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

2 1(25) Sisältö SISÄLTÖ YLEISTÄ LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS HENKILÖKUNTA JÄRJESTÖTOIMINTA Aluetyö Ohjaus ja neuvonta Kokemuskoulutus Tapahtumat Vapaaehtoisten koulutus Ammatillinen lisäkoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Harvinaiset-toiminta Lomatoiminta Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa NV-yhteistyö PROJEKTIT JA HANKKEET Parkinson työssä projekti Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -hanke VIESTINTÄ SOPEUTUMISVALMENNUS- JA KUNTOUTUSTOIMINTA Ray:n kurssit Muut kurssit Asiantuntijapalvelut ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN YHTEISTYÖTAHOT TALOUS TOIMITILAT LIITTOHALLITUKSEN JÄSENET VUONNA LIITTOHALLITUKSEN VALITSEMAT TOIMIKUNNAT VUONNA HENKILÖSTÖ JÄSENYHDISTYKSET JA NIIDEN KERHOT... 20

3 2(25) 1. Yleistä Valtakunnallinen kansanterveys- ja vammaisjärjestö Suomen Parkinson-liitto tekee työtä parantaakseen Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita vastaavia liikehäiriösairauksia sairastavien ja läheisten hyvän elämän edellytyksiä. Suomen Parkinson-liiton toiminnan perusta on vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta, jota liitolla on yli sadalla paikkakunnalla. Liiton jäsenyhdistyksissä on yli 8000 henkilöjäsentä. Asiantuntevana etujärjestönä Parkinson-liitto tarjoaa valtakunnallisia koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, sopeutumisvalmennus-, kuntoutus-, edunvalvonta-, asiantuntija- ja tukipalveluja edustamilleen ryhmille, terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalle ja muille yhteistyökumppaneille. Liiton toimintaa ohjaa liiton strategia ja liittokokousten päätökset. Toimintavuoden teemana oli Elämäniloa vertaistoiminnasta. Parkinson-liiton 29. toimintavuosi oli monien muutosten vuosi. Kelan kielteinen hankintapäätös vuosille merkitsi liitossa liikehäiriösairaille tuotettujen kuntoutuskurssien loppumista ja toimintojen vähentyminen vaati kuntoutustoiminnan sopeuttamista. Yhteistoimintaneuvotteluissa todetusta, kolmen henkilötyövuoden säästötarpeesta johtuen, yksi työntekijä jouduttiin irtisanomaan ja kaksi työntekijää lomauttamaan keskimäärin kolmeksi kuukaudeksi. Myös sijaisten käyttöä on vähennetty. Samaan aikaan liiton toiminnanjohtaja irtisanoutui, mikä osaltaan vaikeutti tilannetta. Henkilökunnalta ja luottamushenkilöiltä onkin vaadittu muutosten keskellä sekä joustavuutta että osaamista. Loppuvuotta kohti tilanne on selkiytynyt uuden organisaation myötä, ja toiminnan sopeuttaminen käytettävissä oleviin resursseihin on turvannut toiminnan jatkuvuuden. Taloudellisesti toimintavuoden tulos on positiivinen. Tähän on vaikuttanut kunnilta saatujen maksusitoumusten kasvu, henkilökunnan joustavuus, hyvin toteutunut varainhankinta ja säästötoimet. Myös uusia yhteistyön mahdollisuuksia on kartoitettu ja yhteistoimintaa suunniteltu mm. Aivoliiton ja Suomen MS-liiton kanssa. Toimintavuoden osalta kuuluu iso kiitos liiton työntekijöille, luottamushenkilöille sekä jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen vapaaehtoistoimijoille. Myös yhteistyökumppanimme ja kaikki toimintaamme tukeneet ihmiset ansaitsevat lämpimät kiitokset. 2. Liittokokoukset ja liittohallitus Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin Helsingissä. Uudenmaan Parkinson yhdistyksen 25-vuotisjuhlaa vietettiin Syysliittokokous pidettiin Turussa. Turun seudun Parkinson-yhdistyksen 25- vuotisjuhlaa vietettiin Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana kahdeksan kertaa.

4 3(25) 3. Henkilökunta Parkinson-liitossa työskenteli toiminnanjohtajan lisäksi tiedottaja, atk-assistentti, jäsensihteeri, viisi aluetyöntekijää (joista yksi kolme kuukautta), talousassistentti, liikuntatyöntekijä/fysioterapeutti (20/80 %), fysioterapeutti, kuntoutuksen sihteeri, toimintaterapeutti (40 %), neurologi (40 %) ja kaksi toistaiseksi työhön kutsuttavaa lähihoitajaa. Parkinson työssä -projektissa työskenteli yksi osa-aikainen projektisuunnittelija ja samanaikaisesti toinen projektisuunnittelija kolme kuukautta. Henkilökunnan osaamista syvennettiin tarjoamalla mahdollisuus opiskeluun ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Henkilökunnalle järjestettiin yhteiset kehittämis- ja neuvottelupäivät liiton toiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi. Tiimit järjestivät omat koulutus- ja suunnittelupäivänsä keväällä ja syksyllä. Liitto työnantajana tarjosi työterveyshuollon ja työhyvinvointia edistävää toimintaa. 4. Järjestötoiminta Parkinson-liiton tehtävänä on jäsenyhdistyksien vapaaehtoistoiminnan, järjestö- ja yhdistystoiminnan kehittäminen, arvioiminen ja tukeminen. Liitto palvelee jäsenyhdistyksiä mm. ylläpitämällä jäsenrekisteriä, ohjaamalla sen käyttöä, kehittämällä vertaistukitoimintaa, tarjoamalla järjestöosaamiseen liittyvää koulutusta ja järjestämällä erilaisia tapahtumia sekä itsenäisesti että yhteistyöverkostojensa kautta. Keskeisiä kumppaneita olivat NV Neurologiset vammaisjärjestöt, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, sairaanhoitopiirit ja Harvinaiset-, Omaishoitajat- sekä Kokemuskoulutusverkostot. Liitto teki kiinteää yhteistyötä myös OK-opintokeskuksen ja Suomen sosiaali- ja terveys ry:n kanssa. Suomen Parkinson-liiton jäseninä oli vuoden lopussa 16 Parkinson-jäsenyhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen Dystonia-yhdistys ja Suomen Huntington-yhdistys. Suomen Parkinsonhoitajat yhdistys erosi elokuussa liiton jäsenyydestä. Toimintavuoden lopussa yhdistysten alaisuudessa toimivia paikallisia kerhoja oli 121. Jäsenyhdistyksiin liittyi toimintavuonna 901 uutta jäsentä, joista potilasjäseniä oli 653 sekä omais ja muita jäseniä yhteensä 248. Henkilöjäseniä poistui 1026 jäsentä. Jäsenmäärän vähennys oli 125 jäsentä.

5 (25) Jäsenmäärän kehitys Jäsenmäärät sairausryhmittäin Parkinson Dystonia Huntington potilas omais- ja muita 4.1. Aluetyö Liiton viisi aluetyöntekijää toimivat oman alueensa sairastuneiden, heidän läheistensä sekä jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen tukijoina ja yhdistävinä linkkeinä. Aluetiimi toimi suurimman osan vuotta neljän aluetyöntekijän voimin. Aluetyötä ja jäsenyhdistysten toimintaa kehitettiin yhteistyössä jäsenyhdistysten hallitusten ja vapaaehtoisten kanssa. Toimintavuonna aluetyöntekijät panostivat mm. puhelinneuvontaan ja ensitietopäivien järjestämiseen yhteistyössä sairaaloiden kanssa. Ensitietopäiviin osallistui 352 henkilöä.

6 5(25) Yhteistyössä sairaaloiden ja lääkeyritys Abbvien kanssa järjestettiin useita Edenneen Parkinsonin taudin tietopäiviä ympäri Suomea. Tietopäiville osallistui 587 ihmistä Ohjaus ja neuvonta Parkinson-liiton aluetyöntekijöiden, hoitajan, neurologin ja liikuntatyöntekijän neuvontapuhelimet palvelivat sairastuneita ja heidän omaisiaan koko vuoden ajan. Neuvontaa ja ohjausta sairauksiin, itsehoitoon ja arjesta selviytymiseen liittyvissä asioissa, koko liiton henkilökunta on antanut myös muina aikoina Parkinson-liittoon soittaneille sairastuneille ja omaisille Kokemuskoulutus Liitossa toimii koulutus- ja tiedotustehtävissä 36 koulutuksen saaneen vapaaehtoisen kokemuskouluttajan verkosto. Kokemuskouluttajat käyvät kertomassa omista kokemuksista ja arjen sujumisesta mm. sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksissa, hoito-, sosiaali-, ravitsemus- ja lääketieteellisissä tiedekunnissa, ensitietopäivillä ja edenneen Parkinsonin taudin tietopäivillä. Liitto järjesti kokemuskouluttajilleen koulutus- ja työnohjauksellisen tapaamisen Jyväskylässä. Valtakunnallinen kokemuskouluttajaverkoston toimintaa rahoittaa Raha-automaattiyhdistys ja sitä hallinnoi Suomen Reumaliitto Tapahtumat Toimintavuoden kohokohtia olivat viikolla 15 vietetty kansallinen Parkinson-viikko sekä viikolla 38 vietetty kansallinen Dystonia-viikko. Liitto tuki jäsenyhdistysten toimintaa tuottamalla tiedotusmateriaalia viikoille. Liiton aluetyöntekijät osallistuivat alueensa jäsenyhdistysten tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen Vapaaehtoisten koulutus Toimintasuunnitelmassa ollut Vaparit-järjestökoulutus peruuntui osallistujien puutteen vuoksi. Suomen Dystonia-yhdistys järjesti Kangasalla järjestökoulutuksen yhdistyksen ja kerhojen vastaaville Tilaisuuden kouluttajina toimi kaksi liiton aluetyöntekijää. Koulutukseen osallistui 30 henkilöä. Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien

7 6(25) neuvottelu- ja koulutuspäivät pidettiin Tampereella, osallistujina oli 42 yhdistysaktiivia Ammatillinen lisäkoulutus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle Suunnitelluista viidestä ammatillisesta lisäkoulutustilaisuudesta toteutui kolme parkinsonpotilaan hoito- ja koulutuspäivää: Seinäjoella 23.5.osallistujia oli 36, Lappeenrannassa osallistujia oli 40 ja Joensuussa osallistujia oli 90. Koulutukset toteutettiin Ok-opintokeskuksen, Orion Pharman ja Abbvien tuella Harvinaiset-toiminta Parkinson-liitto edustaa harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastavia. Liiton kotisivuilla on kuvattu 24 harvinaista liikehäiriösairautta. Kasvaneen tietoisuuden myötä harvinaisia liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä yhteydenotot liiton työntekijöihin ovat lisääntyneet. Liitto haki toimintavuodelle Raha-automaattiyhdistykseltä kohdennettua avustusta toimintaan, siinä kuitenkaan onnistumatta. Parkinson-liitto on yksi Harvinaiset-verkoston 17 jäsenestä. Verkosto tekee työtä harvinaisten sairausryhmien hyväksi. Verkoston tavoitteena on jakaa ajanmukaista tietoa harvinaisista sairauksista ja vammoista sekä parantaa näihin ryhmiin kuuluvien ja heidän läheistensä asemaa. Verkosto ylläpitää -sivustoa. Verkoston toiminta on vakiintunut Rayn kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. Verkoston palveluksessa työskentelee kaksi suunnittelijaa. Verkoston toimintaa hallinnoi Suomen Reumaliitto ja verkoston puheenjohtajana toimi Iholiitto ja varapuheenjohtajajärjestönä Suomen Parkinson-liitto. Verkosto ylläpitää -suomenkielistä sivustoa ja se on Eurodisin (eurooppalainen harvinaisia sairauksia vammoja edustavien järjestöjen kattojärjestö) jäsen Lomatoiminta Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa Toimintavuoden aikana toteutettiin kahdeksan lomajaksoa eri puolilla Suomea yhteistyössä Maaseudun terveys- ja lomahuollon kanssa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamien lomien tavoitteena on tarjota mahdollisuus arjesta irtautumiseen ja virkistykseen. Lomajaksoilla toimivat liiton aluetyöntekijöiden perehdyttämät vertaisohjaajat. Osalla lomajaksoista aluetyöntekijä kävi luennoimassa liikehäiriösairauksia sairastaville tarkoitetuista palveluista ja sairauksien erityispiirteistä. Lomajaksoille osallistui 141 lomalaista NV-yhteistyö Toimiva arki oli Neurologisten Vammaisjärjestöjen (NV) yhteistyöorganisaation teemana. Keskeistä toiminnan sisältöä olivat alueelliset NV-toimintaryhmät, vaikuttamistyö sekä paikallisyhdistysten roolin vahvistaminen. Parkinson-liiton aluetyöntekijät toimivat alueillaan NV-verkostoissa. Aivoviikolla maaliskuussa järjestettiin 19 eri yleisöluentoa ja tapahtumaa verkoston yhteistyönä eri puolilla Suomea. Vuoden aikana toteutettiin myös 29 muuta koulutustapahtumaa ammattilaisille ja NV-yhdistyksien jäsenille. Parkinson-liiton Etelä-Suomen aluetyöntekijä toimi yhtenä ohjaajana "Ymmärrä yhdistystä" verkkokoulutuksessa, ja siihen osallistui seitsemän Parkinson-yhdistysten jäsentä Liikuntatoiminta Parkinson-liitto on valtionapuun oikeutettu liikuntajärjestö. Liitto teki yhteistyötä

8 7(25) liikuntatoiminnassa muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa ja osallistui Soveltava liikunta Soveli ry:n toimintaan. Liikuntatyöntekijän tukena ja asiantuntijaelimenä toimi liikuntatoimikunta, joka koostuu potilas- ja asiantuntijajäsenistä. Liikuntatoimikunta suunnitteli liikuntatoiminnan linjoja yhteistyössä liikuntatyöntekijän kanssa. Liiton aluetyöntekijät toivat liikuntatoimintaan omat tietonsa ja erityisosaamisensa. Jäsenille tiedotettiin liikunnasta Parkinson-postia-lehdessä ja jäsenkirjeissä. Liikunnan vapaaehtoistoimijoille ja yhdistyksille lähetettiin alueellisia liikuntatiedotteita ajankohtaisista valtakunnallisista tapahtumista ja vertaistoimintaa tukevista sekä lajikohtaisista koulutuksista. Lääkkeeksi liikettä -kirjoitussarjaa julkaistiin Parkinson-postissa. Lisäksi jäsenillä ja ammattihenkilöstöllä oli mahdollisuus kysyä liikunnasta liikuntatyöntekijän neuvontapuhelinaikana. Jäsenyhdistysten liikuntavastaaville järjestettiin vertaistapaamispäivät Toimintakeskus Koulurannassa kesäkuun alussa. Liikuntavastaavien koulutus toteutettiin lokakuussa OKopintotoimistoissa videoneuvotteluna. Liikuntatoimintaan sisältyivät myös alueelliset turnaukset ja kilpailut (lajeina esim. pukka, boccia, pelkkis, keilailu, mölkky ym.). Elokuussa toteutettiin hyväntekeväisyystapahtumana perinteinen golf-turnaus Turussa Harjattula Golfin kanssa. Jäseniä kannustettiin säännölliseen liikuntaan vuosittaisella liikuntalahjakorttien arvonnalla. Jäsenten liikunnan aktiivisuutta ja monipuolisuutta sekä kerhojen ja yhdistysten toimintaa kartoitettiin liikuntakyselyllä (ITE-arviointi) joulu-tammikuussa Ryhmävoimaa! Parkinson-liitto hallinnoi vuosina kolmevuotista valtakunnallista Ryhmävoimaahanketta Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Kohderyhmänä olivat Aivoliiton ja Parkinson-liiton edustamat sairausryhmät, joilla liikuntakyky on heikentynyt tai heikentymässä ja joilla on kohonnut riski kaatumisiin, kotona selviytymisen vaikeutumiseen sekä syrjäytymiseen ja jotka hyötyvät ohjauksesta ja neuvonnasta. Kevään 2013 aikana tehdyn seurantakyselyn tuloksena todettiin, että ohjausryhmä koki edelleen ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan hyödylliseksi. Vielä kaksi vuotta ryhmän päättymisten jälkeen ryhmäläiset liikkuivat monipuolisemmin kuin ennen neuvontaryhmiä. Liikunnan määrä oli pysynyt lähtötasolla mutta liikunta oli monipuolisempaa. Hankkeessa luotua ryhmämuotoista liikuntaneuvontamallia markkinoitiin kuluneen vuoden aikana ja yhteistyössä Aivoliiton kanssa toteutui yksi neuvontaryhmä Kouvolassa, jolle on tulossa myös jatkoa vuoden 2014 aikana. Pohjois-Suomen alueen aluetyöntekijä on yhdessä Aivoliiton edustajan kanssa ollut esittelemässä ryhmämuotoista liikuntaneuvontamallia Ikäinstituutin tilaisuuksissa vuoden aikana kaksi kertaa. Loppuvuodesta on käynnistetty Ikäinstituutin kanssa yhteistyöneuvotteluja ryhmämuotoisen liikuntaneuvontamallin markkinoinnista Ikäihmisille. Neuvotteluja jatketaan vuonna Neuroliikkuja paikallistasolla Parkinson-liitto on mukana Neuroliikkuja paikallistasolla ( ) konsultointi ja - kehittämisprojektissa. Projektin tavoitteena on lisätä ja kehittää neurologista sairautta sairastavan paikallistason liikuntamahdollisuuksia hankkeen pilottikunnissa (Loimaa,

9 8(25) Paimio, Turku ja Uusikaupunki). Toimintavuonna selvitettiin neuroliikunnan tämänhetkistä tilannetta pilottikunnissa. Näiden kartoitusten pohjalta valitaan kehittämiskohteita, joita työstetään vuosina Projektia rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Turun ammattikorkeakoulu. 5. Projektit ja hankkeet 5.1. Parkinson työssä -projekti Vuonna 2012 käynnistynyt Raha-automaattiyhdistyksen Parkinson työssä -projektin tavoitteena oli työikäisten Parkinsonin tautia sairastavien työelämässä paremmin ja pidempään jaksaminen sekä aktiivinen osallisuus elämään. Toimintavuonna tavoitteena oli tehdä tunnetuksi hankkeen verkkopalvelusivustoa Siitä luotiin toimiva työkalu ja verkostoitumisalusta sairastuneiden ja heidän läheistensä lisäksi työnantajille ja hoitohenkilökunnalle. Työikäisille Parkinsonin tautia sairastaville ja työnantajille suunnattu Parkinson ja työelämä -seminaari toteutettiin Seminaarissa asiaa tarkasteltiin liiton neurologin pitämän Parkinsonin tauti -luennon pohjalta ja kuultiin työnantajan ja -tekijän puheenvuorot. Myös tietoa ammatillisesta kuntoutuksesta jaettiin. Vapaaehtoisia blogin kirjoittajia, uusia ja jo toiminnassa mukana olevia, kannustettiin järjestämällä heille yhteistapaamisia ja koulutusta. Vapaaehtoisten parista löytyi tiivis joukko, joka jatkaa sivuston ylläpitoa ja sisällöntuottoa hankkeen päättymisen jälkeen. Työikäisiä Parkinsonin tautia sairastavia kannustettiin projektin aikana toteutettujen liikunta- ja elämysviikkojen aikana huomioimaan liikunnan merkitys hyvinvoinnin edistämisessä. Verkkopalvelusivusto toimi projektin ensisijaisena tiedotuskanavana. Parkinson työssä näkyi myös sosiaalisessa mediassa; Parkinson-liiton facebook-sivulla sekä työikäisten parkinsonpotilaiden omana Facebook-ryhmänä. Projekti nosti esiin tiedottamistarpeita erityisesti siitä, miten kertoa diagnoosista perheelle, omille lapsille ja vanhemmille Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -hanke Vuonna 2012 alkaneen Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -hankkeen tavoitteena on tuottaa liiton jäsenyhdistyksille yksinkertainen malli/työkalu, millä voidaan mitata jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen vapaaehtoisten tuottamaa hyötyä yksittäiselle jäsenelle. Toisena tavoitteena on arvioida jäsenyhdistyksien ja niiden kerhojen toimintaa yhteneväisesti. Toimintavuonna Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -jatkohankkeessa jatkettiin arviointityökalun kehittämistä, liiton henkilökunnalta sekä yhdistysväeltä saadun palautteen perusteella. Työkalun nimeksi vakiintui Paukuista peukkuihin -arviointityökalu. Työkalua yksinkertaistettiin sekä luotiin siinä käytettävät lomakkeet. Työkalulla kerättävä tieto kohdennettiin koskemaan kerhojen järjestämiä tapahtumia sekä viestintätoimintaa. Työkalulla voidaan seurata tapahtumiin käytettyjä vapaaehtoistyön ja rahassa mitattavia resursseja sekä kerätä palautetta järjestetystä toiminnasta.

10 9(25) Työkalun käyttökoulutus ja pilotointi toteutettiin syksyllä koulutuksiin ilmoittautuneille seitsemälle kerholle. Koulutukset pidettiin Helsingissä, Kokkolassa sekä Mikkelissä. Tavoitteena oli kerätä palautetta arviointityökalun käytöstä ja laajentaa työkalun käyttöä Parkinson-liiton jäsenyhdistyksissä ja kerhoissa. Tulevaisuudessa työkalun avulla halutaan osoittaa yhdistyksissä ja kerhoissa tehtävän vapaaehtoistyön määrä ja osallistujien kokeman hyödyn merkitys Täältä tullaan -projekti Parkinson-liitto haki rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä Täältä tullaan -projektille, jonka tavoitteena oli yhteisöllisen ja vertaistukea hyödyntävän muistelutyön ja kädentaitotyöpajojen avulla lisätä liikehäiriöpotilaiden henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Parkinson-liitto ei saanut projektille rahoitusta. 6.1 Kansainvälinen toiminta Pohjoismaisen Parkinson-neuvoston vuosikokous ja Euroopan Parkinson-liiton, Epdan alueellinen kokous pidettiin Helsingissä Kokouksen käytännön järjestelyistä vastasi Parkinson-liitto. Epdan alueellisessa kokouksessa oli mukana pohjoismaisten edustajien (17) lisäksi Epdan edustajia (7) sekä ensimmäistä kertaa myös lääketeollisuuden edustajia (13). Kokouksen teemoiksi oli sovittu1.2. Kööpenhaminassa pidetyssä valmistelevassa kokouksessa: kuntoutus (Suomi), nuoret Parkinsonin tautiin sairastuneet (Norja) ja omaiset (Ruotsi). Suomalaista Parkinson-kuntoutusta esitteli Parkinson-liiton neurologi. Kokouksen loppulauselmana todettiin, että keskustelua yhteisistä aiheista tarvitaan. Kunkin pohjoismaan hyvien käytäntöjen jakamisesta on kaikille hyötyä. 6. Viestintä Viestintää toteutettiin liiton strategian mukaisesti liikehäiriöitä sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvoinnin parantamiseksi ja tehtiin näkyväksi jäsenyhdistysten ja kerhojen vertaistoimintaa Elämäniloa vertaistoiminnasta -teeman mukaisesti. Neljä kertaa ilmestyneen neurologisen Parkinson-postia-aikakauslehden teemoina olivat Elämäniloa vertaistoiminnasta, Tietoa ja terapiat osana hoitoa, Tunteet, Asuminen ja ympäristö. Lehteä postitettiin jäsenistön lisäksi mm. neurologeille, neurologian klinikoille, Kelan toimistoihin, sosiaalitoimistoihin, kirjastoihin ja kansanedustajille. Parkinson-liitto käynnisti yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa Pitkät vuodet -muistitietokeräyksen, jonka avulla kerätään kokemustietoa Parkinsonin tautiin sairastumisesta kokonaiskuvan hahmottamiseksi taudin vaikutuksista sairastavien ja heidän omaistensa elämään. Tutkijoiden käyttöön tallennettua keräystietoa Parkinson-liitto tulee käyttämään omassa toiminnassaan ja sen suunnittelussa. Yhteistyössä lääkeyhtiö Lundbeckin kanssa Parkinson-liitto toteutti tutkimuksen, johon osallistui 1006 parkinsonpotilasta ja heidän läheistään. Tutkimus vahvisti käsitystä Parkinson-liitosta asiantuntevana tiedonvälittäjänä. Vastaajista yhdeksän kymmenestä oli vieraillut Parkinson-liiton nettisivuilla. Eniten tietoa kaivattiin lääkityksestä. Parkinson-viikkoa vietettiin ja kansainvälistä Parkinson-päivää Yhdistyksille ja kerhoille lähetettiin tiedotusmateriaalia Parkinson-viikon viestintää vauhdittamaan ja

11 10(25) toimitettiin uusi järjestöesite 8.4. käynnistyneen ja asti jatkuvan jäsenhankintakampanja tueksi. Dystonia-viikkoa vietettiin ja Dystonia-päiviä Seinäjoella. Dystoniaviikon viestintää tehostamaan toimitettiin Dystonia-tietokortteja ja otettiin uusintapainos Dystonia-oppaasta. Parkinson-liiton tiedotusmateriaalia päivitettiin. Kotisivuille lisättiin uutisia ja kerrottiin ajankohtaisista tapahtumista. Viestinnän tukena käytettiin myös Facebookkia. Parkinson-liittoa ja sen toimintaa tehtiin tunnetuksi monipuolisesti eri viestintäkanavia käyttäen sairastuneiden ja omaisten lisäksi myös suurelle yleisölle, yhteistyökumppaneille, sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjille. Median edustajat ja opiskelijat olivat useita kertoja yhteydessä Parkinson-liittoon viestintää koskevissa asioissa ja yhteistyön tuloksena syntyi artikkeleja ja opinnäytetöitä. Suomen Parkinson-liitto ja Aivoliitto tekivät viestintäyhteistyötä kutsumalla yhteistyökumppaneitaan ja asiastaan kiinnostuneita tutustumaan toimintaansa Suvituulen avoimien ovien tapahtumapäivänä 6.6. Tietoa edustamistaan sairausryhmistä Parkinson-liitto välitti yhteistyössä Neurologisten Vammaisjärjestöjen (NV) kanssa Aivoviikolla , yhteisosastolla Sairaanhoitajapäivillä Helsingissä , näyttelyssä Helsingin Neurologiapäivillä sekä Superin koulutuspäivillä Tampereella ja Parkinsonhoitajien koulutuspäivillä Kokkolassa. Suomen Parkinson-liittoon liittyi uusina jäseninä viime vuonna 900 ihmistä. Suuri jäseniksi liittyneiden määrä kertoo ihmisten tiedontarpeesta ja Parkinson-liiton vahvasta roolista asiantuntevana potilasjärjestönä. 7. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta Parkinson-liiton kuntoutustoiminnan keskeisenä tavoitteena oli tuottaa oikea-aikaisia ja laadukkaita palveluja liiton kaikille sairausryhmille. Toiminnan perustan muodosti liiton oma ammattitaitoinen henkilöstö, joka kurssien lisäksi toteutti myös muita asiantuntijapalveluita. Kuntoutus käytti kehittämistyössään vuoden aikana apuna ITE-arviointimenetelmää. Toimintavuosi oli liiton sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien osalta uuteen sopeutumista. Liitto sai Kelalta kielteisen hankintapäätöksen liikehäiriösairauksia sairastavien kuntoutuskurssien järjestämisestä. Päätös koskee hankintakautta Raha-automaattiyhdistyksen avustukselle toteutettavaksi suunnitellut sopeutumisvalmennuskurssit toteutuivat pääosin suunnitellusti. Parkinson-liiton ja Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen yhteinen Voimavaroja ja toimintakykyä arkeen -kurssi työikäisille muistisairaille läheisineen sekä liikehäiriösairauksia sairastavien avomuotoinen sopeutumisvalmennuskurssi jouduttiin perumaan hakijoiden puuttumisen vuoksi.

12 11(25) 600 KUNTOUTUJIEN JA OMAISTEN MÄÄRÄ sairastava omainen yhteensä Ray:n kurssit Raha-automaattiyhdistyksen, kuntien maksusitoumusten (STVOL) ja Ok-opintokeskuksen rahoittamia sopeutumisvalmennuskursseja järjestettiin Suvituulessa 11. Näistä oli kolme kohdennettu varhaisvaiheelle, kolme keskivaiheelle, kaksi myöhäisvaiheelle ja yksi Parkinson Plus oireyhtymää sairastaville. Yksi kurssi järjestettiin dystoniaa sairastaville ja yksi Huntingtonin tautia sairastaville. Kaiken kaikkiaan sairastavia osallistui kursseille 105 ja omaisia 38. Hakijoita näille kursseille oli 241, joten kursseille pääsi 44 % hakijoista Muut kurssit Yhteistyössä Folkhälsanin kanssa järjestettiin sopeutumisvalmennuskurssi (5 vrk) ruotsinkielisille Parkinsonin tautia sairastaville ja omaisille. Yhteistyössä Medtronicin kanssa toteutettiin stimulaatiohoitoa käyttäville tai harkitseville kolmen vuorokauden mittainen sopeutumisvalmennusjakso. Lisäksi Turun seudun Parkinson-yhdistys osti kolmen vuorokauden sopeutumisjakson turkulaisille Parkinsonin tautia sairastaville. Petrean kanssa yhteistyössä toteutui Kelan rahoittaman dystonia-kurssin 2. jakso ja Kankaanpäässä Parkinson-kurssin 3. osa. Näille jaksoille osallistui kaikkiaan 45 sairastavaa ja 20 omaista KUNTOUTUSVUOROKAUDET yhteistyö Suvituuli yhteensä Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalveluina liitto tarjosi avoterapioita, ensitietopäiviä sekä koulutuspalveluja ammattihenkilöstölle. Sopeutumisvalmennuskurssien yhteydessä kuntoutujille markkinoitiin maksullisia fysioterapia-vastaanottoja, ellei niitä ollut kurssiohjelmassa. Neurologin ja toimintaterapeutin asiantuntemusta myytiin kolmelle 3-osaiselle Aivoliiton

13 12(25) kommunikaatiokurssille. Lisäksi kehitettiin uusia palvelupaketteja, esim. toimintakyvyn arviointi, yksilö- ja ryhmämuotoinen kuntotestaus ja kävelykoulu, jotka otettiin käyttöön syyskuun lopulla Avoterapiat Liitto tuotti avoterapiapalveluja fysio- ja toimintaterapiassa Turun alueen asiakasryhmille. Liitolla oli ostopalvelusopimukset Kelan, Turun kaupungin ja TYKS:n kanssa. Fysioterapiassa kävi myös itsemaksavia asiakkaita. Toimintavuonna avoterapioiden suurimpana maksajatahona (61 %) oli Kela. AVOTERAPIAKÄYNNIT K Ä Y N N I T fysioterapia toimintaterapia Ensitietopäivät Ensitietopäiviä järjestettiin ostopalveluina suunnitelman mukaisesti Parkinsonin tautia sairastaville (2 päivää), Parkinson plus -oireyhtymää sairastaville, dystoniaa sairastaville sekä Huntingtonin tautia sairastaville ja heidän omaisilleen. Osallistujia Parkinsonensitietopäivissä oli 30, dystonia-päivässä 1 ja Parkinson plus -oireyhtymäpäivässä 2. Ensitietopäivät toteutettiin kahtena puolen päivän luentokokonaisuutena, joka koettiin hyväksi toimintamalliksi sekä henkilökunnan että osallistujien mielestä Koulutuspalvelut Liiton neurologi ja fysioterapeutti olivat kouluttamassa terveydenhuollon ammattihenkilöstöä lähinnä Etelä- ja Lounais-Suomessa, Seinäjoella ja Heinolassa, joissa osallistujia oli vaihdellen Erityisosaamiskeskus Suvituulessa järjestettiin yhteistyössä Åbo Akademin kanssa Kommunikointi ja Parkinsonin tauti -koulutuspäivä ammattihenkilöille ja muille asiasta kiinnostuneille. Yhteensä koulutustilaisuuksia oli vuoden aikana yhdeksän. Koulutettava ammattihenkilöstö koostui lähihoitajista, kotiavustajista, sairaanhoitajista, fysioterapeuteista, toimintaterapeuteista ja puheterapeuteista sekä terveydenhuollon alan opiskelijoista. 8. Arviointi ja kehittäminen Suomen Parkinson-liiton toiminnan perustana on vapaaehtoisesti toimivien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Strategia vuosille ohjaa liiton toimintaa ja sen tavoitteiden toteutumista, ja sitä arvioidaan yhdessä henkilökunnan ja yhdistysten vapaaehtoisten kanssa. Strategiaa sovelletaan käytäntöön vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti ja kehitetään strategisen valintojen pohjalta.

14 13(25) 9. Yhteistyötahot Liiton edustajat osallistuivat seuraavien yhteistyöjärjestöjen ja verkostojen toimintaan. Raha-automaattiyhdistys RAY Suomen sosiaali ja terveys SOSTE ry Vanhustyön keskusliitto ry Neurologiset Vammaisjärjestöt NV Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry Elinkeinoelämän Keskusliitto/Sosiaalialan Työnantajat ry ASPA-säätiö ry Soveltava liikunta Soveli ry Turun Kauppakamari Toimintakeskus Kouluranta ry Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry Harvinaiset-verkosto Kokemuskouluttajaverkosto 10. Talous Taloushallinnon prosesseja kehitettiin yhteistyössä Visma Services Oy:n kanssa. Liiton tilintarkastajina toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy/ KHT Seppo Repo. Liiton rahoituspohja perustui Raha-automaattiyhdistyksen yleisavustukseen sekä eri tahoilta saataviin lahjoituksiin, yhteistyösopimuksiin, varainhankintaan sekä muihin toiminnan tuottoihin. OK -opintokeskukselta saadulla tuella toteutettiin Sosiaalisen hyödyn mittaaminen -hanke. Raha-automaattiyhdistykseltä saatiin rahoitus kaksivuotiselle Parkinson työssä -projektille. Sopeutumisvalmennustoimintaa rahoitettiin pääasiassa Raha-automaattiyhdistyksen kohdennetulla avustuksella sekä kuntien myöntämistä maksusitoumuksilla. Muuta tuottoa olivat osallistumismaksut, omavastuuosuudet, OK-opintokeskuksen myöntämä kurssi- ja luennointituki sekä liiton fysio- ja toimintaterapian avokuntoutuksen palvelumaksut. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella toteutettiin liiton erityisliikuntatoimintaa. Toiminnan kautta tulevaan rahoitukseen kuuluivat mm. osallistumismaksut, tiedotusmateriaalin välitys, Parkinson-postia-lehden ilmoitustulot sekä kirjojen, oppaiden ja muun julkaisumateriaalin myynnistä saatavat tulot. Toiminnan kautta tulevien tulojen ja oman varainhankinnan osuus rahoituksesta oli noin 34 %. Liiton oman varainhankinnan tavoitteena on mahdollistaa toimintaa, johon ei saada julkista avustusta. Liitto järjesti Muistathan minut tavara-arpajaiset, jotka suunnattiin jäsenistölle ja suurelle yleisölle kohdennetusti. Arpajaiset toteutettiin Tavara-arpa ry:n ja Muistiliitto ry:n kanssa. Joulukortit toimitettiin jäsenille vapaaehtoista maksua vastaan. Valtakunnallinen rahankeräys jatkui mm. nettikeräyksenä kotisivuilla.

15 14(25) 11. Toimitilat Suomen Parkinson-liitto ry:n ja Aivoliitto ry:n omistamaa Suvituulta hallinnoi Kiinteistöosakeyhtiö Erityisosaamiskeskus Suvituuli. Kiinteistöosakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi liittohallituksen varapuheenjohtaja Heimo Lehikoinen. Suvituulessa sijaitsee kummankin liiton keskustoimistot, Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluetyöntekijän toimipiste, Turun seudun Parkinson-yhdistyksen toimisto, liikunta-, koulutus- ja kokoustilat sekä kuntoutusosasto ja majoitustilat 34 ihmiselle. Liitolla on vuokrattuna toimitilat neljälle aluetyöntekijälle Oulussa, Kuopiossa, Tampereella ja Helsingissä.

16 15(25) Liittohallituksen jäsenet vuonna 2013 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Ariel Gordin, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Heimo Lehikoinen, Joensuun Parkinson-yhdistys Varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Paavo Kauhanen, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Jorma Trumf, Kainuun Parkinson-yhdistys Stig Lehtovaara, Suomen Dystonia-yhdistys Sami Sotti, Suomen Dystonia-yhdistys Seija Lipponen, Kuopion Parkinson-yhdistys Matti Ruokolainen, Päijät-Hämeen Parkinson-yhdistys Matti Paavola, Tampereen Parkinson-yhdistys Antti Virjo, Tampereen Parkinson-yhdistys Ritva Roine, Keski-Suomen Parkinson-yhdistys Timo Korhonen, Mikkelin Parkinson-yhdistys Teuvo Viinikangas, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Osmo Moilanen, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Anneli Vuoristo-Salonen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Marjatta Valtonen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Jaakko Ylinen, Turun Seudun Parkinson-yhdistys Seppo Maikola, Turun Seudun Parkinson-yhdistys Esittelijä Toiminnanjohtaja Helena Noroila asti Esittelijä/sihteeri Toiminnanjohtaja Hanna Mattila Tilintarkastus Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy / KHT Seppo Repo

17 16(25) Liittohallituksen valitsemat toimikunnat vuonna 2013 Työvaliokunta Sisäinen tarkastaja Ariel Gordin, puheenjohtaja Heimo Lehikoinen, varapuheenjohtaja Seija Lipponen, jäsen Jaakko Ylinen, jäsen Helena Noroila, esittelijä asti Hanna Mattila, esittelijä Stig Lehtovaara, liittohallituksen jäsen Parkinson-postin toimitusneuvosto puheenjohtaja Arja Pasila päätoimittaja,, Ariel Gordin, liiton puheenjohtaja, professori Helena Noroila, toiminnanjohtaja, asti Kirsti Martikainen neurologi, Elma Pyykkö, erikoissairaanhoitaja Erkki Kallionpää, asiakaspalvelupäällikkö, Turun seudun Parkinsonyhdistys Sirppa Kinos, VTL Liikuntatoimikunta puheenjohtaja Antero Ovaskainen, Kainuun Parkinson-yhdistys sihteeri Taina Piittisjärvi, kurssivastaava/liikuntatyöntekijä Kirsti Mäkelä, Suomen Dystonia-yhdistys Marja-Liisa Lehtonen Tampereen Parkinson-yhdistys Pekka Annala, toiminnanjohtaja SPR, Länsi-Suomen piiri Paavo Kauhanen, liittohallituksen jäsen Työikäisten, sairastuneiden toimikunta puheenjohtaja Teuvo Viinikangas, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys sihteeri Ilari Huhtasalo, aluetyöntekijä, Suomen Parkinson-liitto Antti Reinikainen, Turun seudun Parkinson-yhdistys Timo Montonen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Riitta Niskanen, Joensuun Parkinson-yhdistys Jussi Pollari, Tampereen Parkinson-yhdistys Antero Miettinen, Kuopion Parkinson-yhdistys Kiinteistöosakeyhtiö Erityisosaamiskeskus Suvituulen hallitus Kiinteistöosakeyhtiö Erityisosaamiskeskus Suvituulen yhtiökokous Toimintakeskus Kouluranta ry:n hallitus Parkinson työssä -projektin ohjausryhmä puheenjohtaja Heimo Lehikoinen, liiton varapuheenjohtaja varalla Stig Lehtovaara, liittohallituksen jäsen Heimo Lehikoinen, liiton varapuheenjohtaja, varalla Paavo Kauhanen liittohallituksen jäsen Matti Paavola, liittohallituksen jäsen suunnittelija Timo Montonen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys toiminnanjohtaja Hanna Mattila, Suomen Parkinson-liitto atk-assistentti Päivi Niemi Suomen Parkinson-liitto

18 17(25) Teuvo Viinikangas, liittohallituksen edustaja projektipäällikkö Anne Karkulahti, Helsingin yliopisto/palmenia hankejohtaja Jari Hartikainen, Sosiaalipedagoginen säätiö Sääntömuutostyöryhmä puheenjohtaja sihteeri jäsenet Stig Lehtovaara, liittohallituksen jäsen Helena Noroila, toiminnanjohtaja asti Jaakko Ylinen ja Anneli Vuoristo-Salonen liittohallituksen jäseniä

19 18(25) Myönnetyt huomionosoitukset ja stipendit vuonna 2013 Liiton kultainen ansiomerkki Lehikoinen Heimo, Joensuun Parkinson-yhdistys Viinikangas Teuvo, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys Liiton hopeinen ansiomerkki Airava Jaakko, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Kaakkola Seppo, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Kalliola Virpi, Turun seudun Parkinson-yhdistys Könönen Hannele, Lappeenrannan Parkinson-yhdistys Leino Helvi, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Leino Tuula, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Maikola Seppo, Turun seudun Parkinson-yhdistys Mattila Hanna, Suomen Parkinson-liitto Poikela Timo, Turun seudun Parkinson-yhdistys Ristikankare Harri, Turun seudun Parkinson-yhdistys Poikela Timo, Turun seudun Parkinson-yhdistys Valtonen Marjatta, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Valtonen Tauno, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Keskuskauppakamari pronssinen ansiomerkki Kaartovuori Birgit, talousassistentti Kataja Leena, jäsensihteeri Martikainen Kirsti, neurologi Niemi Päivi, Atk-assistentti Liiton pöytästandaari Erähalme Liisa, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Hokkanen Raimo, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Nykänen Kari, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Siltala Jouko, Uudenmaan Parkinson-yhdistys Jämsän Parkinson-kerho Järvisuomen Parkinson-kerho Suomen Dystonia-yhdistys

20 19(25) Henkilöstö 2013 Keskustoimisto Hallinto Hanna Mattila, toiminnanjohtaja alkaen Birgit Kaartovuori, talousassistentti Arja Pasila, tiedottaja/päätoimittaja Nitta Lindström, jäsensihteeri hoitovapaa/työsuhde asti Leena Kataja, jäsensihteeri Päivi Niemi, atk-assistentti Kuntoutus Maiju Valli, kuntoutuksen sihteeri opintovapaa alkaen Hannele Hyppönen, kuntoutuksen sihteeri sijainen alkaen Kirsti Martikainen, neurologi Ulla Ehrlund, fysioterapeutti asti Taina Piittisjärvi, fysioterapeutti/liikuntatyöntekijä Salla Koivunen, fysioterapeutti opintovapaa asti Pia Eklund, fysioterapeutti sijainen Laura Närhi, toimintaterapeutti äitiysvapaa alkaen Sofia Kumpula, toimintaterapeutti sijainen Marjut Hellman, kunto-ohjaaja/lähihoitaja asti Osa-aikaiset kurssityöntekijät: Hannele Hyppönen, lähihoitaja Sirkku Tähkäpää-Lindgren, lähihoitaja Mervi Ylä-Lahti, lähihoitaja asti asti Parkinson työssä Anna-Maria Salonen, projektisuunnittelija asti -projekti Timo Montonen, projektisuunnittelija Aluetoimistot Oulu Kuopio Helsinki Tampere Jukka Tauriainen, aluetyöntekijä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi Annukka Tuovinen, aluetyöntekijä Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi Ilari Huhtasalo, aluetyöntekijä Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala Lyyli Heikkinen, aluetyöntekijä Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa sekä Pohjanmaa Turku Hanna Mattila, aluetyöntekijä asti Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa sekä ruotsinkieliset alueet

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liittohallitus 8.3.2012 Kevätliittokokous 21.4.2012 LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vapaaehtoinen välittää Kansalaistoiminta täydentää julkista toimintaa ja on yleishyödyllistä tukea ja palvelua. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain 27.10.2015 Helsinki aluekoordinaattori Pia Järnstedt Tukea yhdistyksen hankkeelle liitosta Liitto tukee yhdistysten erilaisia hankkeita Yhdistyksen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Lounais-Suomen SYLI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma 2016, sivu 2/10 Sisällysluettelo 1 LYHYESTI - TOIMINTAVUODEN PAINOPISTEET... 3 2 LOUNAIS-SUOMEN SYLI ry... 3 3 TUKIPALVELUT... 4 3.1 Vertaistukitoiminta...

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammaliiton toimintaan kuuluu muun muassa Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki Tiedotus ja Aivoitus-lehden julkaiseminen Aivovammoihin liittyvä koulutus Aivovammaliitto

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017

Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit. Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Avomuotoiset ammatilliset kuntoutuskurssit Kelan ammatillista kuntoutusta 2014-2017 Leila Tauriainen, koulutuspäällikkö 26.8.2015 1 Esitteet löytyvät kotisivuiltamme http://www.kiipula.fi/fi/koulutustarjonta/

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaisten oppijoidenliitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto.fi Valtakunnallinen oppimisvaikeuksisten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi 20.10.2014 Pori Satakunnan muistikoordinaattorien, -hoitajien ja -yhdyshenkilöiden tapaaminen Minna Rosendahl, aluejohtaja Varsinais-Suomen ja Satakunnan Muistiluotsi

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

RAY myöntää 5,1 miljoonaa nuorten palkkaamiseen! Vuonna&2016&vaikeasti&työllistyville&nuorille&aukeaa&170&työpaikkaa& järjestöissä&ympäri&suomen.&&!

RAY myöntää 5,1 miljoonaa nuorten palkkaamiseen! Vuonna&2016&vaikeasti&työllistyville&nuorille&aukeaa&170&työpaikkaa& järjestöissä&ympäri&suomen.&&! RAY myöntää 5, miljoonaa nuorten palkkaamiseen Vuonna06vaikeastityöllistyvillenuorilleaukeaa70työpaikkaa järjestöissäympärisuomen. RAYmyöntääavustustasosiaalijaterveysalanjärjestöillevaikeastityöllistyvän,

Lisätiedot

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo

Ryhmä. Pistemäärä yht. Mittariarvo. Museo t Alaraja: % Min: 38.87 3.7 4.4 67 99 Tuloksellisuus Yläraja: 9 % Max: 8 8 8.66 3859 4 kulmakerroin.5..5 8 4 Max. pistemäärä: 6 M - M Omien tulojen M Kävijät / M3 n M Kävijämäärä max: ammatillinen osuus

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain

Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain Kehitä ja vaikuta! -klinikka Valtakunnallinen AlueAvain 19.10.2016 Järjestöt kärkihankkeissa ja omaishoidon palveluiden kehittämisessä Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011

LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE. Myllärintie Rovaniemi p OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 LAPIN JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMISRAKENNE Myllärintie 35 96400 Rovaniemi p.0440452139 info@lapinsoste.fi OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4/2011 AIKA: 8.11.2011 klo 14.00 16.00 PAIKKA: Rovaniemi, Hotelli Oppipoika,

Lisätiedot

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot:

OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: OP-Kiinteistökeskusten yrityskohtaiset tiedot: Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus Arvonlisäverotunniste Vakuutusyhtiö (vastuu- vakuutuksen osalta) Valvova viranomainen Akaan Seudun OP-Kiinteistökeskus

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Parhaat seurat. Nimi:

Parhaat seurat. Nimi: Sivu 1/5 Nimi: Hae! Parhaat seurat 1. Lappajärven Kalaveikot ry 80.471 kg 2. Itä-Päijänteen Kalakaverit ry 71.930 kg 3. Puijon Pilkki ry 59.486 kg 4. Ylä-Keiteleen Koukku ry 56.391 kg 5. Alavuden Seudun

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot