Toimintakertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2009"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2009 Hyväksytty kevätliittokokouksessa Liikunnalla hyvinvointia -toimintavuosi Jäsenet ja järjestötoiminta Hallinto, henkilöstö, verkostot Viestintä Talous Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Parkinson-säätiön tutkimus Suvituulessa Liitteet 1-8 Toimintakertomus 2009 Sivu 1

2 Liikunnalla hyvinvointia Suomen Parkinson-liitto ry:n 25. toimintavuoteen kuuluivat liikunnan avulla hyvien terveysvaikutusten edistäminen liikehäiriöitä sairastavien elämässä. Liitto kutsui jäsenyhdistyksensä Rovaniemelle juhlistamaan liiton 25-vuotista taivalta juhlaseminaariin, iltajuhlaan sekä kevätliittokokoukseen. Järjestimme viidellä alueella juhlavuoden tilaisuuksia; Tampereella, Helsingissä, Rovaniemellä, Kangasniemellä ja Turussa. Liitto tuotti moniammatilliseen asiantuntemukseen pohjautuvaa tietoa Parkinsonin taudin, dystonian, Huntigtonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien itsehoidosta, vertaistuesta, kuntoutuksesta ja järjestölähtöisistä palveluista. Toiminnan tavoitteena on tukea sairastuneiden ja heidän läheistensä mahdollisimman hyvää elämää. Yhteisen tavoitteen mukaisesti järjestettiin valtakunnallisesti 22 paikkakunnalla lipaskeräystapahtumia, joissa jäsenyhdistykset ja niiden kerhot tekivät tunnetuksi liikehäiriösairauksia sekä vertaisten tuen merkitystä sairauden hoidossa ja elämänhallinnassa. Suomen Parkinson-liiton tunnuslause Elämässä mukana yhdessä erilaisina rohkaisee sairastuneita tarttumaan elettävään hetkeen. Samassa hengessä tuotettiin ja julkaistiin liki sadan musiikin ammattilaisen yhteistyönä Parkinson-liiton Elämässä mukana CD. Jäsenistö osallistui laajasti levyn jakeluun ja myyntiin potilaiden hyväksi. Jäsenet ja järjestötoiminta Suomen Parkinson-liitto ylläpitää valtakunnallista jäsenrekisteriä yhdistysten jäsenistä ja hoitaa pääsääntöisesti jäsenmaksujen perinnän. Kukin jäsenyhdistys pitää rekisteriä oman yhdistyksensä jäsenistä ja huolehtii jäsenhuollosta. Liitto perii kustakin jäsenyhdistyksen jäsenestä 5,00 jäsenmaksua, joka käytetään jäsenrekisterin ylläpitoon ja Parkinson-postin postitukseen. Jäsenyhdistyksiin liittyi vuoden aikana 831 uutta jäsentä, joista potilasjäseniä oli 645, omais- ja muita jäseniä 176 ja Parkinsonhoitajia 10. Jäsenistöstä poistui vuoden aikana 685 henkilöä, näin ollen nettolisäys oli 146 jäsentä. Jäsenmäärä on tasaisesti noussut joka vuosi ja vuoden lopussa jäsenyhdistyksiin kuului 7899 jäsentä: Parkinsonin tautia sairastavia 5239 ja omais- sekä muita jäseniä 1681, yhteensä Dystoniaa sairastavia 742 ja omais- sekä muita jäseniä 39, yhteensä 781. Huntingtonin tautia sairastavia 38 ja omais- sekä muita jäseniä 66, yhteensä 104. Parkinsonhoitajia 91 ja Suomen Parkinson-liitto ry:n kunniajäseniä 3. Suomen Parkinson-liiton jäsenenä oli vuoden lopussa 15 Parkinson-jäsenyhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen Dystonia-yhdistys, Suomen Huntington-yhdistys ja Suomen Parkinsonhoitajat. Toimintavuoden lopussa yhdistysten alaisuudessa toimivia paikallisia kerhoja oli 112. Toimintakertomus 2009 Sivu 2

3 Jäsenmäärät sairausryhmittäin Parkinson Dystonia Huntington Potilas Omais- ja muita Liiton tehtävänä on ollut tukea jäsenyhdistystensä toimintaa niin, että ne voivat toteuttaa toiminta-ajatuksensa mukaista tehtävää paikallistasolla, yhdistysten ja niiden kerhojen kotikunnissa. Liiton viiden aluetyöntekijän toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Aluetyöntekijöiden asiantuntijapalvelua ovat olleet sairastavien ja heidän läheisten ohjaus ja neuvonta paikallisten palvelujen käytössä sekä ammattihenkilöstön konsultointi. Liiton jäsenyhdistysten ja niiden alaisten paikalliskerhojen toimintaa aluetyöntekijät ovat edistäneet järjestämällä vapaaehtois- ja järjestötoiminnan koulutusta (Moniosaaja- koulutus MONO) ja ohjausta ja työnohjauksellista tukea. Uudenmaalla aloitettiin vertaisvertaistukiryhmän perustamisen suunnittelu ja koulutusyhteistyö. Valtakunnallinen kerhonvetäjien työnohjaukselliset vertaistukipäivät järjestettiin Kajaanissa, osallistujina 32 kerhonvetäjää. Kolmipäiväisiä voimavarapäiviä Koulurannassa toteutettiin ja , osallistujia oli yhteensä 39, hakijoita 45. Alueelliset täydennyskoulutuspäivät sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle Parkinsonpotilaan hoidosta ja kuntoutuksesta järjestettiin Helsingissä(Metropolia)osallistujia oli 35 ja Turussa (Suvituuli) osallistujia oli 22 henkilöä. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä OK opintokeskuksen sekä Orion Pharman kanssa. Toimintakertomus 2009 Sivu 3

4 Huntington-vertaistapaamisen yhteydessä toteutui ammatillinen täydennyskoulutuspäivä Huntington taudin hoidosta, osallistujia oli 11 henkilöä. Vertaistapaamiseen osallistui 12 henkilöä. Toimintavuoden Dystonia -päiviin liittyen järjestettiin Dystonia -yhdistyksen kanssa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu koulutuspäivä Joensuussa, jossa mukana 45 osallistujaa. Aluetyön piirissä erilaisissa tiedotus- ja koulutustehtävissä toimi myös asemansa vakiinnuttanut koulutettujen kokemuskouluttajien verkosto. Liitto osallistuu valtakunnalliseen Reumaliiton Kokemuskoulutuksesta pätevää KOko -hankkeeseen, jonka tavoitteena ovat sertifikoidun kokemuskoulutuksen vakiinnuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutukseen ja järjestäytyneen yhteistyömallin rakentaminen. Projektin pilottikoulutuksiin osallistui kuusi liiton edustajaa. KOko - pätevyys myönnettiin kahdelle liiton edustajalle hakemuksesta ja kahdelle edustajalle näyttökokeen perusteella. Vuoden aikana liitto liittyi Harvinaiset-verkostoon. Uusittaviin verkoston kotisivuille tuotettiin liiton neurologin toimesta diagnoosikuvaukset Huntingtonin taudista, eri Dystonioista ja parkinsonismi-oireyhtymistä. Yksi liiton aluetyöntekijöistä toimii Harvinaiset-verkoston järjestöyhteyshenkilönä. Suvituulessa järjestettiin ensitietopäiviä Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen ja osallistujia yhteensä 19. Dystoniaa sairastavien ensitietopäivät ja osallistujia oli 22 henkilöä. Parkinson-liitto on valtionapuun oikeutettu liikuntajärjestö ja liikuntatoiminnan järjestämiseen saadaan valtionavustusta Opetusministeriöltä. Jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen liikuntatoiminta on aktiivista ja monipuolista. Liikuntaa harrastetaan ryhmissä, yksilöllisesti sekä osallistutaan erilaisiin liikuntatapahtumiin yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa. Vuoden 2009 lopulla tehdyn liikuntakartoituksen perusteella 94% vastanneista yhdistyksistä ja kerhoista (18) järjestää säännöllistä liikuntatoimintaa yhteistyössä terveyskeskusten ja yksityisten fysikaalisten hoitolaitosten, liikuntatoimen kansalais- ja työväenopistojen sekä ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisäksi yhdistysten omat vertaisohjaajat ovat suurin ja merkittävin liikuntatoimintaa järjestävä taho. Jokaisessa vastanneessa yhdistyksessä toimii keskimäärin neljä säännöllistä liikuntaryhmää ja kävijöitä ryhmissä on keskimäärin 980 vuodessa. Vuonna 2009 liikuntatoimintaa oli 80%:lla vastanneista yhdistyksistä ja kerhoista. Y Liikuntavastaavia on 17 ja varavastaavia 7. Liikuntaryhmistä kuntosali- ja vesivoimistelu ovat edelleen suosituimpia, mutta salivoimistelu, keilailu ja pelkkis ovat lisääntyneet edelliskyselystä selvästi. Uusina liikuntamuotoina ovat tulleet mölkky, hyötyliikunta, tanssi, sauvakävely, tikanheitto, pehmolentopallo ja pilates. Kartoituksesta kävi myös ilmi, että Dystonia kerhoilla ei ole omia liikuntavastaavia. Yhteistyötä tehdään kuntien ja vammaisjärjestöjen kanssa. Liikuntaa harrastetaan Toimintakertomus 2009 Sivu 4

5 omatoimisesti omassa kunnassa tarjolla olevissa perusliikuntaryhmissä ja yksilöllisesti. Liiton liikuntatoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Toimikunnan tehtävänä on ideoida ja valmistella toimintaa. Liikuntatoimikunnan ehdotukset esitetään liittohallitukselle. Liikuntatoimikunnassa on jäsenenä yhdistyksen jäseniä, ulkopuolisia asiantuntijoita ja liiton 2 liikuntatyöntekijää. Liitossa toimii myös sisäinen liikuntatiimi, liiton fysioterapeutit ja kunto-ohjaaja. Liikuntatiimi kokoontuu tarvittaessa. Liikuntatoiminnasta tiedotettiin jäsenille Parkinson-postia -lehdessä ja jäsenkirjeessä. Lääkkeeksi liikettä kirjoitussarja jatkui Parkinson postia lehdessä. Vuonna 2009 postitettiin liikuntavastaaville kaksi liikuntatiedotetta, joissa teemana liikunta-avustusten ja valtakunnallisten hankkeiden haku, liikuntavuoteen liittyvät koulutukset ja tapahtumat sekä yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa. Lisäksi liikuntavastaavien yhteystiedot julkaistiin liiton kotisivuilla. Liikuntavastaavien koulutuspäivät järjestettiin kaksipäiväisinä Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, Turussa Päivien teemana oli verkottuminen, liikuntaorganisaatio-kaavion suunnittelu, liikuntavastaavan ja kerhon liikuttajan tehtävät ja lajikokeiluna frisbee-golf. Koulutukseen osallistui 16 jäsentä. Parkinson-liiton liikuntatyöntekijät toimivat päivien vetäjinä. Aivohalvaus- ja Afasialiiton ja Suomen Parkinson-liiton yhteisen Aivo Voimaa- projektin projektityöntekijä Helena Pietilän opastuksella pohdittiin liikuntavastaavien rooleja ja käytäntöjä yhdistyksissä. Liikuntavuosien huipentumana järjestettiin syksyllä liikuntaristeily. Risteilyn teemoina olivat tanssi ja sen vaikutukset Parkinsonin tautiin sekä Asahi terveysliikunta. Jäsenillä oli myös mahdollisuus päästä käytännössä kokeilemaan yllämainittuja lajeja. Osallistujia oli 165. Liikuntavuosien aikana järjestettiin kilpailu, jonka tarkoituksena oli aktivoida jäseniä liikkumaan ja käyttämään liikuntakorttia harjoittelun tukena. Täytetyt liikuntakortit lähetettiin Suomen Parkinson-liittoon 2009 vuoden loppuun mennessä ja näistä arvottiin neljä voittajaa. Heille lahjoitettiin liikuntalahjakortit kotipaikkakuntansa urheilu- ja liikuntaliikkeeseen. Senioritanssin ohjauksen peruskurssi- järjestettiin Mikkelissä, yhdistysten talossa joulukuun alussa. Koulutuksen tarkoituksena oli löytää uusi mielekäs harrastus alueelle ja antaa jäsenille valmiudet ja/tai ideoita toimia vertaisohjaajana liikuntatuokioiden tai liikuntaryhmien vetämisessä. Kurssi oli suunnattu kaikille tanssista kiinnostuneille Parkinson tai Dystoniaa sairastaville ja heidän läheisilleen sekä myös muiden vammaisjärjestöjen vertaisohjaajille. Kurssille osallistui 14 henkilöä. Kurssi sai hyvän palautteen ja osallistujat kokivat saaneensa liikuntakipinän. Liiton liikuntatyöntekijä ja Suomen Kansainvälisen Senioritanssi-liiton liikunnanohjaaja sekä paikallisen yhdistyksen liikuntavastaava toimivat kurssin suunnittelijoina ja toteuttajina. Liiton Hyväntekeväisyys-golfturnaus järjestettiin Harjattulan golfkentällä, Turussa. Osallistujia oli yhteensä 50. Liikuntavuoden nimissä on liiton oman Toimintakertomus 2009 Sivu 5

6 liikuntamateriaalin (Tasapainoa ja liikkuvuutta jumpan tahdissa -liikunta DVD, rentoutus -CD, liikuntakortti) käyttöä lisätty huomattavasti kursseilla. DVD:n pohjalta on myös Parkinson-lehteen laadittu kirjallisia/kuvallisia ohjeita jäsenien käyttöön. Kuntoutus- ja järjestöpuolen henkilökunnalle järjestettiin kevään aikana frisbee-golf, pehmolenttis- ja tandemsauvojen käyttöön liittyviä koulutuksia. Kuntoutuspuolen henkilökunnan kanssa päivitettiin myös istumatansseja kuukausittain. Liitto toimi yhteistyökumppanina yhdistysten järjestämissä tapahtumissa ja turnauksissa, mm. Parkkiaadit 4.4ja boccian Tervaturnaus Oulussa Hallinto, henkilöstö ja verkostot Suomen Parkinson-liitto sääntömääräinen kevätliittokokous, Suomen Parkinson-liiton 25-vuotis ja Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistyksen 20-vuotisjuhla sekä juhlaseminaari. Rovaniemi on ensimmäisen kerran koko järjestön historian pohjoisin kokouspaikka. Kokouksen puheenjohtajana toimi Hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen. Kokouksen yhteydessä julkistettiin Suomen Parkinson-säätiön vuoden 2009 apurahojen saajat. Seminaariin ja kokoukseen osallistui kaikkiaan 130 henkilöä, joista 34 äänivaltaista kokousedustajaa. Juhlaseminaarissa luennoivat pitkäaikaiset Parkinson-asiantuntijat: professori Heikki Teräväinen, professori Ariel Gordin, neurologi Ilkka Rautakorpi Rovaniemeltä ja neurologi Kirsti Martikainen. Yhdistyksen ja liiton järjestämään iltajuhlaa osallistui 80 henkilöä. Syysliittokokous pidettiin Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, Turussa. Ennen kokouksen alkua lääketieteen lisensiaatti Pekka Jokinen, yksi tämän vuoden Suomen Parkinson-säätiön apurahan saajista, esitteli tutkimustyönsä: Parkinsonin tauti ja kognitiivisten toimintojen heikentyminen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Arja Kullaa vuosiksi Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Heikki Teräväinen kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtajaksi. Läsnä oli 50 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Pertti Hemmilä. Liittohallitus kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 89 pykälää. Varsinaisten jäsenten osallistumisprosentti oli 94%. Liittohallitus järjesti tammikuussa talousseminaarin, jossa pyydetyt puheenvuorot pitivät KHT Veikko Soinio, HTM Hannu Tamminen ja yhteisökouluttaja Mikko Lännenpää. Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutus- ja neuvottelupäivät pidettiin Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalalla. Päivien aikana yhdistysten tavoitteiden edistämiskeinoja ja tulevaisuuden suunnittelua lisäksi tiedotettiin ajankohtaisista liiton ja yhdistysten asioista. Päiviin osallistui 40 yhdistysten edustajaa. Henkilökunnan yhteenlaskettu määrä oli 35 ja henkilötyövuosia kertyi 22,5. Liitossa työskenteli yhteensä 25 vakituisessa työsuhteessa olevaa toimihenkilöä, joista osaaikaisia olivat 4 lähihoitajaa (Tarvittaessa työhön kutsuttavat) ja neurologi (40%). Toimintakertomus 2009 Sivu 6

7 Vakinaisesta henkilökunnasta 3 oli äitiys- ja hoitovapaalla sekä 2 toimi- ja vuorotteluvapaalla. Keskustoimistossa työskenteli osa-aikainen avopalvelutyöntekijä, kaksi nuorta kiireapulaista ja 7 opiskelijaharjoittelijaa. Koulurannassa työskenteli 5 määräaikaista tuntityöntekijää. Palkanlaskennan ja ostoreskontran kautta maksettiin työsuhteessa oleville työntekijöille, asiantuntijoille, luennoitsijoille ja luottamushenkilöille palkkoja ja kulukorvauksia yhteensä 104 henkilölle. Liiton puheenjohtaja professori Heikki Teräväinen täytti 70 vuotta. Liitto muisti pitkäaikaista puheenjohtajaansa perustamalla Juhlarahaston. Vuoden aikana aluetyöntekijä Hanna Mattilan työsuhde oli kestänyt 15 vuotta ja jäsensihteeri Leena Katajan työsuhde oli kestänyt 10 vuotta. Taloushallintopäällikkö Raija Pohjavirta ja talousassistentti Birgit Kaartovuori täyttivät pyöreitä vuosia, onnittelumme! Työkykyä ylläpitävää toimintaa suunnitteli ja järjesti liiton työsuojelutoimikunta yhdessä työsuojelupäällikön kanssa. Liiton lakisääteiset työterveyspalvelut on ostettu Suomen Terveystalon työterveyspalveluista, joka tuottaa kokonaisvaltaisen työpaikkaterveydenhuollon palvelut sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työssä selviytymistä ja työhyvinvointia tukeva sekä edistävä toiminta sisältyy työterveyshuollon vuosisuunnitelmaan. Henkilökunta kokoontui kaksille kehittämispäiville. Työssä jaksamista tuettiin myös yhteisellä ulkoilupäivällä ja nk. kävelyvartilla viikoittain. Alue-, kuntoutus- ja toimistotiimi järjestivät myös omia kehittämis- ja neuvottelupäiviään. Suomen Parkinson-liitto ry:llä on jäsenyys seuraavissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä: Raha-automaattiyhdistys RAY Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Vanhustyön Keskusliitto ry Terveyden Edistämiskeskus Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto Soveltava Liikunta SoveLi ry Turun Kauppakamari Veronmaksajien keskusliitto Asumispalvelusäätiö ASPA Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry European Parkinson s Disease Association EPDA European Huntington Network Nordiskt Parkinsonråd Suomen omaishoidon verkosto Harvinaiset verkosto Toimintakertomus 2009 Sivu 7

8 Liiton fysioterapeutit ovat Euroopan Parkinson-fysioterapialiiton jäseniä ja liiton sairaanhoitaja on pohjoismaisten Parkinsonhoitajien edustajana. Liitto toimi Suomen Omaishoidon verkoston puheenjohtajajärjestönä. Omaishoidon verkosto piti Suvituulessa elokuussa tiedotusta käsittelevän seminaarin. Vanhustyön keskusliitto järjesti Suvituulessa alueseminaarin varsinaissuomalaisille sekä satakuntalaisille jäsenjärjestöilleen. Viestintä Tavoitteidensa mukaisesti Parkinson-liitto pyrki 2009 vaikuttamaan kaikessa viestinnässään sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun parantamiseen. Tietoa liiton tavoitteista, palveluista ja sen edustamista sairauksista välitettiin sairastuneiden ja omaisten lisäksi eri yhteyksissä myös yhteistyökumppaneille, päättäjille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Parkinsonin tauti on näkynyt vuoden 2009 aikana monissa otsikoissa ja aiheesta on tehty juttuja aikakausi- ja sanomalehtiin, sähköisiin viestimiin ja televisioon. Tiedotusvälineiden ovat ottaneet yhteyttä Parkinson-liittoon lukuisia kertoja aineistoa ja haastateltavia juttuihin ja ohjelmiin etsiessään. Viestinnällisissä tavoitteissa onnistuttiin erityisen hyvin Parkinson-viikolla yhteistyössä yhdistysten ja kerhojen kanssa, ja Parkinsonin tauti sai näkyvyyttä eri puolilla Suomea monissa tiedotusvälineissä. Liiton viestintää toteutettiin myös Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteistyössä. Parkinson-postia -lehti ilmestyi viime vuonna neljä kertaa. Sen teemoina olivat Kirurgiset hoidot, Sairaus ja ruumiinkuva, Vapaaehtoistyö ja Itsehoito. Parkinsonliiton jäsenistö ja vakituiset avustajat olivat hienolla tavalla mukana yhteisen lehden tekemisessä kokemuksistaan kirjoittamalla ja haastatteluja antamalla. Lehden juttujen välityksellä vertaistuen antaminen toteutui lukukokemusten lisäksi myös yhteydenottoina. Vuoden aikana liiton henkilökunta vastasi lukuisiin, sairautta, hoitoa, kuntoutusta ja vertaistukea koskeviin kysymyksiin ja soittoja liiton neuvontapuhelimiin tuli runsaasti. Yhteyttä ottivat myös harvinaisempia neurologisia sairauksia sairastavat. Liiton kotisivuja ja tiedotusmateriaalia päivitettiin. Oppaista otettiin uusintapainoksia ja uutena oppaana ilmestyi Parkinsonin taudin dementia opas; Kun ajatuskin jähmettyy. Tiedotus ja koulutus Tietoa Parkinsonin taudista on jaettu erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Koulutukset on kohdennettu eri ammattiryhmille perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Liiton fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja neurologi ovat toimineet luennoitsijoina FYSI ry:n järjestämässä Fysioterapeuttien neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutuksessa. Toimintakertomus 2009 Sivu 8

9 Aluetyöntekijät ovat järjestäneet alueellisia koulutuksia perusterveydenhuollon henkilökunnalle, joissa on ollut mukana myös kuntoutuksen henkilökuntaa. Liiton neurologi on käynyt luennoimassa neurologeille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa sekä toiminut Tampereen lääkäripäivillä Parkinsonin taudin ongelmakohtia käsittelevän symposiumin puheenjohtajana. Huntington perheseminaari järjestettiin tänä vuonna Turussa ja sen yhteydessä oli myös terveydenhuollon henkilökunnalle suunnattu luentotilaisuus. Parkinson-liitto on osallistunut Harvinaiset verkoston toimintaan. Verkosto tekee laaja-alaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten sekä keskeisten muiden toimijoiden kanssa. Parkinson-liiton alle kuuluvat harvinaisista sairauksista erityisesti Huntingtonin tauti, PSP (progressiivinen supranukleaarinen halvaus, MSA (monisysteemiatrofia, CBD (kortikobasaalinen degeneraatio)sekä dystoniat. Parkinson-liiton neurologi on kirjoittanut näistä ja muutamista muistakin harvinaisista liikehäiriösairauksista suomenkieliset tekstit, jotka julkaistaan kotisivuilla ja Harvinaiset verkoston sivuilla. Parkinson-liiton ja Parkinson säätiön yhteinen neurologi toimi Suomen Neurologiyhdistyksen liikehäiriöjaoksen sihteerinä. Konsultaatioapua on annettu tiedotusvälineille Parkinsonin tautia ja dystoniaa koskevissa kirjoituksissa sekä Huntintonin tautia käsitelleen filmin Väärät juuret tekijöille. EHDN on tehnyt suomenkielisiä käännöksiä Huntingtonin tautia koskevista artikkelilyhennelmistä ja tietolehtisen, kielikoordinaattoreiden tekemiä käännöksiä on tarkistettu ja editoitu. Talous Liiton talouden perustana ovat Raha-automaattiyhdistyksen, Kelan ja Opetusministeriön myöntämät avustukset, toiminnan kautta saatavat tulot ja oma varainhankinta. Raha-automaattiyhdistys myönsi liitolle yleisavustusta euroa. Vuoden 2008 yleisavustusta siirtyi toimintavuodelle käytettäväksi euroa. Tämä kohdennettiin 25 juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen. Ray myönsi liitolle kolme kohdennettua toiminta-avustusta; sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssitoimintaan euroa, jäsenjärjestöjen toimintaan euroa sekä perhetapaamis- ja lomatoimintaan euroa. Yhteensä toiminta- ja yleisavustuksia käytettiin toimintavuoden aikana euroa. Tietohallinnon ja sähköisten järjestelmien kehittämiseen myönnettiin euron investointiavustus ja Erityisosaamiskeskus Suvituulen perusparannushankkeen menoihin käytettiin Ray:n investointiavustusta. OTTO projektin edelliseltä vuodelta siirtynyttä avustusta käytettiin euroa. Raha-automaattiyhdistyksen myöntämien avustusten osuus oli 56 % liiton kokonaistaloudesta. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja järjestettiin Kelan rahoituksella ja Rahaautomaattiyhdistyksen toiminta-avustuksella. Kelan rahoituksen osuus oli Toimintakertomus 2009 Sivu 9

10 euroa, laskua vuoteen 2008 oli euroa (16,4 %). Syynä laskuun oli 10 eri puolelle Suomea yhteistyölaitoksissa toteutetun kuntoutuskurssin jääminen kokonaan pois. Kelan osuus sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminnan kokonaistuloista oli 38 % ja Raha-automaattiyhdistyksen osuus 35 %. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto rahoitti sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja sekä ensitietopäiviä maksusitoumuksillaan eurolla, nousua vuoteen 2008 verrattuna oli euroa (41% ). Kuntoutustoiminnan asiakasmaksuihin saatiin euroa, nousu vuoteen 2008 verrattuna oli yli euroa (31 %). Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa tehtiin edellisten vuosien tapaan merkittävää yhteistyötä liiton kurssi- ja luentotoiminnan puitteissa. OK:n tukea saatiin sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien, lomatoiminnan sekä järjestötoiminnan opetuksellisen toimintaan. Liiton ja jäsenyhdistysten käyttämä yhteistuntimäärä oli tuntia. OK:n rahallinen tuki liiton opetukselliseen toimintaan oli euroa, omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta tuettiin yhteensä eurolla ja Opintotoiminnan kulttuuriavustusta myönnettiin Elämässä mukana -cd:n kustannuksiin euroa. Opetusministeriön myönsi liitolle euron avustuksen erityisliikunnan järjestämiseen. Taloudellista tukea saatiin useilta yhteistyötahoilta ja yksityishenkilöiltä myös liiton tiedotukseen, kuntoutukseen ja Koulurannan toimintaan. Parkinson-postia lehteä ja liiton oppaiden painatusta tukivat Orion Pharma, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmith Kline, Lundbeck Ab, TST-Systems Oy, Tapiola Oy, Turun Seudun Osuuspankki ja Solvay Pharma: yhteensä eurolla. Ilmoitushankkija tilitti liitolle euroa. Toiminnan kautta tulevat tulot kuten asiakas- ja osallistumismaksut, lehden tilausmaksut, jäsenlehden ilmoitustulot sekä julkaisutoiminnan tulot olivat euroa. Liiton oma varainhankinta muodostuu monesta eri tulolähteestä. Tuotemyynti, lahjoitukset, arpajaiset, ammattihenkilöiden koulutustilaisuudet, jäsenyhdistysten jäsenmaksuosuudet ja tapahtumat muodostavat liiton varainhankinnan perustan. Liiton varainhankinnan nettotulo varastonmuutoksen jälkeen oli euroa. Toimintavuonna järjestettiin Vertaisista voimaa -valtakunnallinen lipaskeräys. Keräyksen bruttotulo oli euroa. Summasta tilitettiin keräystoimintaan osallistuneille yhdistyksille ja kerhoille euroa ja liiton osuus käytettiin vuoden teemavuosien valmisteluun. Liiton yhteistyö Puhu Hyvää hyväntekijä -liittymän merkeissä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, MS-liiton, Lihastautiliiton, Alzheimer-keskusliiton sekä Saunalahti Group Oy:n kanssa jatkui. Liittymien puheluista ja tekstiviesteistä 4 % tilitetään järjestöille. Tuloja yhteistyömuodosta saatiin euroa. Tulot on käytetty tiedotusmateriaalin tuottamiseen. Saunalahti sanoi toimintavuoden 2008 lopulla irti yhteistyösopimuksen, mutta voimassa olevista liittymistä tilitetään edelleen tuloa liitoille. Toimintakertomus 2009 Sivu 10

11 Liiton tuotevalikoimaan vuonna 2009 kuului mm. liikunta t-paita, turvaliivi, onnitteluja suruadressi, tunnistusranneke, Jumpan tahdissa dvd ja Elämässä mukana -cd. Vuoden 2009 lopulla alkoi yhteistyö lääketehdas Boehringer Ingelheimin kanssa Parkinsonin tautia sairastaville jaettavan Parkki päkin muodossa. Päkki sisältää sairastaville jaettavaa opasmateriaalia ja Jumpan tahdissa dvd:n, joten liiton tuotemyynti kasvaa myös tulevina vuosina. Jäsenistölle lähetettiin taiteilija Minna Immosen suunnittelema joulukorttisarja, korteista saatu nettotulo oli euroa. Liitto tuotti Elämässä mukana cd:n yhteistyössä noin 100 vapaaehtoisvoimin mukana olleen taiteilijan ja Parkinsonin tautia sairastavan Risto Joutjärven kanssa. Levyn julkistamistilaisuus pidettiin Ravintola Storyvillessä, Helsingissä. Liitto järjesti yhdessä Alzheimer-keskusliiton ja Tavara-arpa ry:n kanssa Yhdessäarpajaiset. Liitto järjesti myös muita pienempiä arpajaisia ja arpajaisten tulo oli euroa. Parkinson-viikolla järjestettiin Turussa, Suvituulessa, viihdekonsertti. Konsertissa esiintyivät taiteilijat Hannu Lehtonen ja Lenni-Kalle Taipale orkestereineen. Liitto järjesti jo kolmannen kerran Parkinson-golf tapahtuman yhdessä Harjattula Golfin kanssa. Tapahtuma oli suunnattu liiton yhteistyökumppaneille ja sen suojelijana toimi Iiro Viinanen. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta Suomen Parkinson-liiton kuntoutustoiminnan keskeisenä tavoitteena on toteuttaa joustavia, oikea-aikaisia ja laadukkaita sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuspalveluja liiton kaikille sairausryhmille. Toiminnan perustan muodostaa oma kuntoutushenkilöstö, joka kurssien lisäksi toteuttaa myös muita kuntoutusta tukevia palveluja, kuten liikuntalomia, avoterapiapalveluja, vertaistapaamisia sekä ylläpitää ja kehittää neuvola- ja koulutustoimintaa. Vuonna 2009 valtakunnallisina toimipaikkoina olivat liiton tilat Turussa ja Kangasniemellä.(Liite 6) Vuodelle 2009 suunnitellut sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit toteutuivat pääosin suunnitellusti ja ne ovat kokonaisuudessaan nähtävissä liitteessä (Liite 8). Toimintasuunnitelmasta eroten, toteutumatta jäi vain alueellinen (Lounais-Suomi) Parkinsonin tautia sairastavien avosopeutumisvalmennuskurssi (Kela). Kyseessä oli uusi palvelumuoto, eikä hakijoita ilmennyt riittävästi. Muutoksena myös Dystoniaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi (Ray) muutettiin Parkinsonin tautia sairastavien kurssiksi, syynä Kelan tekemä lisähankinta (Dystoniaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi) sekä kuntoutusosaston oma tarveharkinta. Toimintakertomus 2009 Sivu 11

12 Kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Sairastava Omainen Yhteensä Kuviossa 1 on esitettynä kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Vuonna 2009 kuntoutustoimintaan osallistui yhteensä 491 sairastavaa ja heidän läheistään. Edelliseen vuoteen verrattaessa laskua 22,5%. Tämä selittyy Kelan hankintapäätöksellä, jonka myötä valtakunnalliset yhteistyökurssit (sopeutumisvalmennus) loppuivat Kuntoutuspalveluiden vuorokausien määrät vuosina Yhteistyökurssi t Suvituuli Kuviossa 2 on kuntoutuspalveluiden vuorokausimäärät vuosina Edelliseen toimintavuoteen verrattaessa laskua on 19%, myös tämä johtuu Kelan hankintapäätöksestä. Toimintakertomus 2009 Sivu 12

13 Järjestön kuntoutuspalvelut linjautuvat kohderyhmien ja yhteiskunnan asettamien reunaehtojen mukaisesti. Näitä ovat mm. Kelan sairausryhmäkohtaiset standardit, Ray:n avustusstrategia, hankintalaki ja jo julkisille tahoille vastuutetut alueet. Vuoden 2009 Kelan hankintapäätöksen seurauksena valtakunnallinen neurologinen yhteistyöverkosto murentui ja valtakunnallinen sopeutumisvalmennustoiminta keskittyi Erityisosaamiskeskus Suvituuleen. Kilpailutuksen jäljiltä yhteistyölaitoksina säilyivät Kankaanpään kuntoutuskeskus ja Kuntoutuskeskus Petrea, jotka toteuttavat Parkinsonin tautia ja Dystoniaa sairastavien työkykyä tukevat kuntoutuskurssit. Järjestön perustyötä on myös palvelutoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen. Tähän liittyen aloitettiin Parkinsonin tautia sairastavien puhe- ja hengityskuntoutuskurssin mallintaminen sekä tutkimusyhteistyö Åbo Akademin kanssa. Liiton tuottamien palvelujen kysyntä pysyi vuositasolla samana. Vuonna 2009 hakijoista n. 47% dystoniaa, 100% Huntingtonin tautia, n.44 % Parkinsonin tautia ja n. 54% parkinsonismia sairastavista sai kuntoutuspaikan. Luvut ovat viitteelliset, eroavaisuudet kohderyhmittäin ovat isot, kokonaisuutena haasteellisin kuntoutuspaikkatilanne on yli 65-vuotiailla pitkään Parkinsonin tautia sairastaneilla ja heidän läheisillään. Kuntoutustoimintaa rahoittaneet tahot ovat: RAY 34,5 %( 33%), Kela 38,5 %(44%), kunnat (SVTOL) 8,2% (5,5,%) OK -opintokeskus 2% (2 %), asiakasmaksut 7,5% (5 %) ja muut tulot 9,3% (11%.) Terveydenhuollon ostopalveluosoituksia saatiin yhteensä 72 (41 kpl). Kuntoutustoiminta vuorokausina kohderyhmittäin Dystonia kuntoutuskurssit; 350 Parkinson kuntoutuskurssit; 693 Liikuntalomat; 212 Huntington sopeutumisvalmennus; 70 Dystonia sopeutumisvalmennus; 320 muu kuntoutustoiminta; 191 Parkinson sopeutumisvalmennus; 2024 Parkinson sopeutumisvalmennus Dystonia sopeutumisvalmennus Huntington sopeutumisvalmennus Parkinson kuntoutuskurssit Dystonia kuntoutuskurssit Liikuntalomat muu kuntoutustoiminta Kuviossa 3 tulee ilmi Parkinsonin tautia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssien osuuden väheneminen (37% edelliseen vuoteen verrattaessa). Toimintakertomus 2009 Sivu 13

Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006

Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006 Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo Tavoite Hallinto Viestintä Toiminta Projektit Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Talous Suomen Parkinson-säätiö Liitteet 2 TAVOITE Suomen

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea VUOSIKIRJA 2014 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS 3 3. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1(20) Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA... 2 4. JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 1 SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 15.2.2013 Muutoksia Parkinson-liiton keskustoimistossa Kelan päätös jättää ostamatta liitolta kuntoutusta on pakottanut Parkinson-liiton tekemään

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Kuva ylhäällä vas. Runo ja Jokerit olivat mukana Euroopan elinsiirtopäivän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Suomen Dystonia-yhdistys ry, Finlands Dystoni-förening rf TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Suomen Dystonia-yhdistys ry, Finlands Dystoni-förening rf perustettiin 23.5.1998 ja rekisteröitiin 20.10.1998

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Vuoden 2010 toiminta Toiminnanjohtajan katsaus 2 Edunvalvonta 3 Kansalaistoiminta 3 Koulutus 4 Malike 4 Viestintä 5 Kurssikeskus Mertiöranta 5 Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut...

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut... SISÄLLYS Puheenjohtajan katsaus: Yhdessä olemme enemmän...4 Toimitusjohtajan katsaus: Tavoitteena strateginen arki...6 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8 Viestintä...9 Ohjaus ja neuvonta aluetyön ytimessä,

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

KENTTÄPOSTIA 1/2015. Toimikunnat. Uusia työntekijöitä

KENTTÄPOSTIA 1/2015. Toimikunnat. Uusia työntekijöitä 6.3.2015 Liiton strategia Liiton strategian päivitystyö on alkanut. Aloitimme työn kyselemällä yhteistyökumppaneilta ja jäseniltä missä asioissa olemme onnistuneet ja mitä toiveita heillä on liiton toiminnalle.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009

SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 SUOMEN OSTEOPOROOSILIITTO VUOSIKERTOMUS 2009 Kansallisen osteoporoosiohjelman julkaisemisvuosi 2 S i v u V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9 toiminta-ajatus Suomen Osteoporoosiliitto edistää kansalaisten

Lisätiedot

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Sisällysluettelo Yhdistyksen tarkoitus, missio ja arvot... 3 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt Ansiomitalit... 5 Valtuuskunta... 5 Hallitus...

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Ensimmäiset apurahat säätiö jakoi vuonna 1997. Toimintansa aikana on myöntänyt apurahoja 70 tutkijalle tai tutkijaryhmälle, yhteensä 433 306 euroa.

Ensimmäiset apurahat säätiö jakoi vuonna 1997. Toimintansa aikana on myöntänyt apurahoja 70 tutkijalle tai tutkijaryhmälle, yhteensä 433 306 euroa. Suomen Parkinson-säätiö rs Finlands Parkinson- stiftelse The Finnish Parkinson Foundation www.parkinsonsaatio.fi saatio@parkinsonsaatio.fi Säätiön toiminta vuonna 2008 Säätiölain mukainen toimintakertomus

Lisätiedot

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry Kansikuva: Pohjois-Kymen Parkinson kerhon, Ulla-naistenpiiri suunnittelmassa kerhon joulujuhlaa. (Parkinson-postia 1/2014) 1 Johdanto 3 2 Järjestösuunnittelijat

Lisätiedot

Suomen Syöpäyhdistys ry

Suomen Syöpäyhdistys ry Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2012 1 Yhdistyksen tarkoitus, missio ja arvot... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt Ansiomitalit... 5 Valtuuskunta... 5 Hallitus... 6 Järjestövaliokunta...

Lisätiedot

Laivalla varattu myös inva-hyttejä, muista mainita varauksen yhteydessä.

Laivalla varattu myös inva-hyttejä, muista mainita varauksen yhteydessä. 4.6.2015 Parkinson-liiton jäsenristeily 7. 8.10.2015 Turku-Tukholma- Turku Baltic Princesillä Lähde virkistäytymään Parkinson-liiton jäsenristeilylle Turusta Tukholmaan. Alustava ohjelma Keskiviikko 7.10.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 1 (37) Toimintakertomus 2008 TOIMINTA-AJATUS, TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT Liiton tarkoitus valtakunnallisena keskusjärjestönä on toimia diabeteksen voittamiseksi ja hyvän hoidon takaamiseksi, tukea diabeetikoita

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot