Toimintakertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2009"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2009 Hyväksytty kevätliittokokouksessa Liikunnalla hyvinvointia -toimintavuosi Jäsenet ja järjestötoiminta Hallinto, henkilöstö, verkostot Viestintä Talous Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Parkinson-säätiön tutkimus Suvituulessa Liitteet 1-8 Toimintakertomus 2009 Sivu 1

2 Liikunnalla hyvinvointia Suomen Parkinson-liitto ry:n 25. toimintavuoteen kuuluivat liikunnan avulla hyvien terveysvaikutusten edistäminen liikehäiriöitä sairastavien elämässä. Liitto kutsui jäsenyhdistyksensä Rovaniemelle juhlistamaan liiton 25-vuotista taivalta juhlaseminaariin, iltajuhlaan sekä kevätliittokokoukseen. Järjestimme viidellä alueella juhlavuoden tilaisuuksia; Tampereella, Helsingissä, Rovaniemellä, Kangasniemellä ja Turussa. Liitto tuotti moniammatilliseen asiantuntemukseen pohjautuvaa tietoa Parkinsonin taudin, dystonian, Huntigtonin taudin ja muiden liikehäiriösairauksien itsehoidosta, vertaistuesta, kuntoutuksesta ja järjestölähtöisistä palveluista. Toiminnan tavoitteena on tukea sairastuneiden ja heidän läheistensä mahdollisimman hyvää elämää. Yhteisen tavoitteen mukaisesti järjestettiin valtakunnallisesti 22 paikkakunnalla lipaskeräystapahtumia, joissa jäsenyhdistykset ja niiden kerhot tekivät tunnetuksi liikehäiriösairauksia sekä vertaisten tuen merkitystä sairauden hoidossa ja elämänhallinnassa. Suomen Parkinson-liiton tunnuslause Elämässä mukana yhdessä erilaisina rohkaisee sairastuneita tarttumaan elettävään hetkeen. Samassa hengessä tuotettiin ja julkaistiin liki sadan musiikin ammattilaisen yhteistyönä Parkinson-liiton Elämässä mukana CD. Jäsenistö osallistui laajasti levyn jakeluun ja myyntiin potilaiden hyväksi. Jäsenet ja järjestötoiminta Suomen Parkinson-liitto ylläpitää valtakunnallista jäsenrekisteriä yhdistysten jäsenistä ja hoitaa pääsääntöisesti jäsenmaksujen perinnän. Kukin jäsenyhdistys pitää rekisteriä oman yhdistyksensä jäsenistä ja huolehtii jäsenhuollosta. Liitto perii kustakin jäsenyhdistyksen jäsenestä 5,00 jäsenmaksua, joka käytetään jäsenrekisterin ylläpitoon ja Parkinson-postin postitukseen. Jäsenyhdistyksiin liittyi vuoden aikana 831 uutta jäsentä, joista potilasjäseniä oli 645, omais- ja muita jäseniä 176 ja Parkinsonhoitajia 10. Jäsenistöstä poistui vuoden aikana 685 henkilöä, näin ollen nettolisäys oli 146 jäsentä. Jäsenmäärä on tasaisesti noussut joka vuosi ja vuoden lopussa jäsenyhdistyksiin kuului 7899 jäsentä: Parkinsonin tautia sairastavia 5239 ja omais- sekä muita jäseniä 1681, yhteensä Dystoniaa sairastavia 742 ja omais- sekä muita jäseniä 39, yhteensä 781. Huntingtonin tautia sairastavia 38 ja omais- sekä muita jäseniä 66, yhteensä 104. Parkinsonhoitajia 91 ja Suomen Parkinson-liitto ry:n kunniajäseniä 3. Suomen Parkinson-liiton jäsenenä oli vuoden lopussa 15 Parkinson-jäsenyhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen Dystonia-yhdistys, Suomen Huntington-yhdistys ja Suomen Parkinsonhoitajat. Toimintavuoden lopussa yhdistysten alaisuudessa toimivia paikallisia kerhoja oli 112. Toimintakertomus 2009 Sivu 2

3 Jäsenmäärät sairausryhmittäin Parkinson Dystonia Huntington Potilas Omais- ja muita Liiton tehtävänä on ollut tukea jäsenyhdistystensä toimintaa niin, että ne voivat toteuttaa toiminta-ajatuksensa mukaista tehtävää paikallistasolla, yhdistysten ja niiden kerhojen kotikunnissa. Liiton viiden aluetyöntekijän toimipisteet sijaitsevat Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Aluetyöntekijöiden asiantuntijapalvelua ovat olleet sairastavien ja heidän läheisten ohjaus ja neuvonta paikallisten palvelujen käytössä sekä ammattihenkilöstön konsultointi. Liiton jäsenyhdistysten ja niiden alaisten paikalliskerhojen toimintaa aluetyöntekijät ovat edistäneet järjestämällä vapaaehtois- ja järjestötoiminnan koulutusta (Moniosaaja- koulutus MONO) ja ohjausta ja työnohjauksellista tukea. Uudenmaalla aloitettiin vertaisvertaistukiryhmän perustamisen suunnittelu ja koulutusyhteistyö. Valtakunnallinen kerhonvetäjien työnohjaukselliset vertaistukipäivät järjestettiin Kajaanissa, osallistujina 32 kerhonvetäjää. Kolmipäiväisiä voimavarapäiviä Koulurannassa toteutettiin ja , osallistujia oli yhteensä 39, hakijoita 45. Alueelliset täydennyskoulutuspäivät sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle Parkinsonpotilaan hoidosta ja kuntoutuksesta järjestettiin Helsingissä(Metropolia)osallistujia oli 35 ja Turussa (Suvituuli) osallistujia oli 22 henkilöä. Koulutukset toteutettiin yhteistyössä OK opintokeskuksen sekä Orion Pharman kanssa. Toimintakertomus 2009 Sivu 3

4 Huntington-vertaistapaamisen yhteydessä toteutui ammatillinen täydennyskoulutuspäivä Huntington taudin hoidosta, osallistujia oli 11 henkilöä. Vertaistapaamiseen osallistui 12 henkilöä. Toimintavuoden Dystonia -päiviin liittyen järjestettiin Dystonia -yhdistyksen kanssa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu koulutuspäivä Joensuussa, jossa mukana 45 osallistujaa. Aluetyön piirissä erilaisissa tiedotus- ja koulutustehtävissä toimi myös asemansa vakiinnuttanut koulutettujen kokemuskouluttajien verkosto. Liitto osallistuu valtakunnalliseen Reumaliiton Kokemuskoulutuksesta pätevää KOko -hankkeeseen, jonka tavoitteena ovat sertifikoidun kokemuskoulutuksen vakiinnuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikoulutukseen ja järjestäytyneen yhteistyömallin rakentaminen. Projektin pilottikoulutuksiin osallistui kuusi liiton edustajaa. KOko - pätevyys myönnettiin kahdelle liiton edustajalle hakemuksesta ja kahdelle edustajalle näyttökokeen perusteella. Vuoden aikana liitto liittyi Harvinaiset-verkostoon. Uusittaviin verkoston kotisivuille tuotettiin liiton neurologin toimesta diagnoosikuvaukset Huntingtonin taudista, eri Dystonioista ja parkinsonismi-oireyhtymistä. Yksi liiton aluetyöntekijöistä toimii Harvinaiset-verkoston järjestöyhteyshenkilönä. Suvituulessa järjestettiin ensitietopäiviä Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän läheisilleen ja osallistujia yhteensä 19. Dystoniaa sairastavien ensitietopäivät ja osallistujia oli 22 henkilöä. Parkinson-liitto on valtionapuun oikeutettu liikuntajärjestö ja liikuntatoiminnan järjestämiseen saadaan valtionavustusta Opetusministeriöltä. Jäsenyhdistysten ja niiden kerhojen liikuntatoiminta on aktiivista ja monipuolista. Liikuntaa harrastetaan ryhmissä, yksilöllisesti sekä osallistutaan erilaisiin liikuntatapahtumiin yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa. Vuoden 2009 lopulla tehdyn liikuntakartoituksen perusteella 94% vastanneista yhdistyksistä ja kerhoista (18) järjestää säännöllistä liikuntatoimintaa yhteistyössä terveyskeskusten ja yksityisten fysikaalisten hoitolaitosten, liikuntatoimen kansalais- ja työväenopistojen sekä ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisäksi yhdistysten omat vertaisohjaajat ovat suurin ja merkittävin liikuntatoimintaa järjestävä taho. Jokaisessa vastanneessa yhdistyksessä toimii keskimäärin neljä säännöllistä liikuntaryhmää ja kävijöitä ryhmissä on keskimäärin 980 vuodessa. Vuonna 2009 liikuntatoimintaa oli 80%:lla vastanneista yhdistyksistä ja kerhoista. Y Liikuntavastaavia on 17 ja varavastaavia 7. Liikuntaryhmistä kuntosali- ja vesivoimistelu ovat edelleen suosituimpia, mutta salivoimistelu, keilailu ja pelkkis ovat lisääntyneet edelliskyselystä selvästi. Uusina liikuntamuotoina ovat tulleet mölkky, hyötyliikunta, tanssi, sauvakävely, tikanheitto, pehmolentopallo ja pilates. Kartoituksesta kävi myös ilmi, että Dystonia kerhoilla ei ole omia liikuntavastaavia. Yhteistyötä tehdään kuntien ja vammaisjärjestöjen kanssa. Liikuntaa harrastetaan Toimintakertomus 2009 Sivu 4

5 omatoimisesti omassa kunnassa tarjolla olevissa perusliikuntaryhmissä ja yksilöllisesti. Liiton liikuntatoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa. Toimikunnan tehtävänä on ideoida ja valmistella toimintaa. Liikuntatoimikunnan ehdotukset esitetään liittohallitukselle. Liikuntatoimikunnassa on jäsenenä yhdistyksen jäseniä, ulkopuolisia asiantuntijoita ja liiton 2 liikuntatyöntekijää. Liitossa toimii myös sisäinen liikuntatiimi, liiton fysioterapeutit ja kunto-ohjaaja. Liikuntatiimi kokoontuu tarvittaessa. Liikuntatoiminnasta tiedotettiin jäsenille Parkinson-postia -lehdessä ja jäsenkirjeessä. Lääkkeeksi liikettä kirjoitussarja jatkui Parkinson postia lehdessä. Vuonna 2009 postitettiin liikuntavastaaville kaksi liikuntatiedotetta, joissa teemana liikunta-avustusten ja valtakunnallisten hankkeiden haku, liikuntavuoteen liittyvät koulutukset ja tapahtumat sekä yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa. Lisäksi liikuntavastaavien yhteystiedot julkaistiin liiton kotisivuilla. Liikuntavastaavien koulutuspäivät järjestettiin kaksipäiväisinä Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, Turussa Päivien teemana oli verkottuminen, liikuntaorganisaatio-kaavion suunnittelu, liikuntavastaavan ja kerhon liikuttajan tehtävät ja lajikokeiluna frisbee-golf. Koulutukseen osallistui 16 jäsentä. Parkinson-liiton liikuntatyöntekijät toimivat päivien vetäjinä. Aivohalvaus- ja Afasialiiton ja Suomen Parkinson-liiton yhteisen Aivo Voimaa- projektin projektityöntekijä Helena Pietilän opastuksella pohdittiin liikuntavastaavien rooleja ja käytäntöjä yhdistyksissä. Liikuntavuosien huipentumana järjestettiin syksyllä liikuntaristeily. Risteilyn teemoina olivat tanssi ja sen vaikutukset Parkinsonin tautiin sekä Asahi terveysliikunta. Jäsenillä oli myös mahdollisuus päästä käytännössä kokeilemaan yllämainittuja lajeja. Osallistujia oli 165. Liikuntavuosien aikana järjestettiin kilpailu, jonka tarkoituksena oli aktivoida jäseniä liikkumaan ja käyttämään liikuntakorttia harjoittelun tukena. Täytetyt liikuntakortit lähetettiin Suomen Parkinson-liittoon 2009 vuoden loppuun mennessä ja näistä arvottiin neljä voittajaa. Heille lahjoitettiin liikuntalahjakortit kotipaikkakuntansa urheilu- ja liikuntaliikkeeseen. Senioritanssin ohjauksen peruskurssi- järjestettiin Mikkelissä, yhdistysten talossa joulukuun alussa. Koulutuksen tarkoituksena oli löytää uusi mielekäs harrastus alueelle ja antaa jäsenille valmiudet ja/tai ideoita toimia vertaisohjaajana liikuntatuokioiden tai liikuntaryhmien vetämisessä. Kurssi oli suunnattu kaikille tanssista kiinnostuneille Parkinson tai Dystoniaa sairastaville ja heidän läheisilleen sekä myös muiden vammaisjärjestöjen vertaisohjaajille. Kurssille osallistui 14 henkilöä. Kurssi sai hyvän palautteen ja osallistujat kokivat saaneensa liikuntakipinän. Liiton liikuntatyöntekijä ja Suomen Kansainvälisen Senioritanssi-liiton liikunnanohjaaja sekä paikallisen yhdistyksen liikuntavastaava toimivat kurssin suunnittelijoina ja toteuttajina. Liiton Hyväntekeväisyys-golfturnaus järjestettiin Harjattulan golfkentällä, Turussa. Osallistujia oli yhteensä 50. Liikuntavuoden nimissä on liiton oman Toimintakertomus 2009 Sivu 5

6 liikuntamateriaalin (Tasapainoa ja liikkuvuutta jumpan tahdissa -liikunta DVD, rentoutus -CD, liikuntakortti) käyttöä lisätty huomattavasti kursseilla. DVD:n pohjalta on myös Parkinson-lehteen laadittu kirjallisia/kuvallisia ohjeita jäsenien käyttöön. Kuntoutus- ja järjestöpuolen henkilökunnalle järjestettiin kevään aikana frisbee-golf, pehmolenttis- ja tandemsauvojen käyttöön liittyviä koulutuksia. Kuntoutuspuolen henkilökunnan kanssa päivitettiin myös istumatansseja kuukausittain. Liitto toimi yhteistyökumppanina yhdistysten järjestämissä tapahtumissa ja turnauksissa, mm. Parkkiaadit 4.4ja boccian Tervaturnaus Oulussa Hallinto, henkilöstö ja verkostot Suomen Parkinson-liitto sääntömääräinen kevätliittokokous, Suomen Parkinson-liiton 25-vuotis ja Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistyksen 20-vuotisjuhla sekä juhlaseminaari. Rovaniemi on ensimmäisen kerran koko järjestön historian pohjoisin kokouspaikka. Kokouksen puheenjohtajana toimi Hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen. Kokouksen yhteydessä julkistettiin Suomen Parkinson-säätiön vuoden 2009 apurahojen saajat. Seminaariin ja kokoukseen osallistui kaikkiaan 130 henkilöä, joista 34 äänivaltaista kokousedustajaa. Juhlaseminaarissa luennoivat pitkäaikaiset Parkinson-asiantuntijat: professori Heikki Teräväinen, professori Ariel Gordin, neurologi Ilkka Rautakorpi Rovaniemeltä ja neurologi Kirsti Martikainen. Yhdistyksen ja liiton järjestämään iltajuhlaa osallistui 80 henkilöä. Syysliittokokous pidettiin Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, Turussa. Ennen kokouksen alkua lääketieteen lisensiaatti Pekka Jokinen, yksi tämän vuoden Suomen Parkinson-säätiön apurahan saajista, esitteli tutkimustyönsä: Parkinsonin tauti ja kognitiivisten toimintojen heikentyminen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat; liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Arja Kullaa vuosiksi Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Heikki Teräväinen kutsuttiin liiton kunniapuheenjohtajaksi. Läsnä oli 50 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja Pertti Hemmilä. Liittohallitus kokoontui 6 kertaa ja käsitteli 89 pykälää. Varsinaisten jäsenten osallistumisprosentti oli 94%. Liittohallitus järjesti tammikuussa talousseminaarin, jossa pyydetyt puheenvuorot pitivät KHT Veikko Soinio, HTM Hannu Tamminen ja yhteisökouluttaja Mikko Lännenpää. Jäsenyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutus- ja neuvottelupäivät pidettiin Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalalla. Päivien aikana yhdistysten tavoitteiden edistämiskeinoja ja tulevaisuuden suunnittelua lisäksi tiedotettiin ajankohtaisista liiton ja yhdistysten asioista. Päiviin osallistui 40 yhdistysten edustajaa. Henkilökunnan yhteenlaskettu määrä oli 35 ja henkilötyövuosia kertyi 22,5. Liitossa työskenteli yhteensä 25 vakituisessa työsuhteessa olevaa toimihenkilöä, joista osaaikaisia olivat 4 lähihoitajaa (Tarvittaessa työhön kutsuttavat) ja neurologi (40%). Toimintakertomus 2009 Sivu 6

7 Vakinaisesta henkilökunnasta 3 oli äitiys- ja hoitovapaalla sekä 2 toimi- ja vuorotteluvapaalla. Keskustoimistossa työskenteli osa-aikainen avopalvelutyöntekijä, kaksi nuorta kiireapulaista ja 7 opiskelijaharjoittelijaa. Koulurannassa työskenteli 5 määräaikaista tuntityöntekijää. Palkanlaskennan ja ostoreskontran kautta maksettiin työsuhteessa oleville työntekijöille, asiantuntijoille, luennoitsijoille ja luottamushenkilöille palkkoja ja kulukorvauksia yhteensä 104 henkilölle. Liiton puheenjohtaja professori Heikki Teräväinen täytti 70 vuotta. Liitto muisti pitkäaikaista puheenjohtajaansa perustamalla Juhlarahaston. Vuoden aikana aluetyöntekijä Hanna Mattilan työsuhde oli kestänyt 15 vuotta ja jäsensihteeri Leena Katajan työsuhde oli kestänyt 10 vuotta. Taloushallintopäällikkö Raija Pohjavirta ja talousassistentti Birgit Kaartovuori täyttivät pyöreitä vuosia, onnittelumme! Työkykyä ylläpitävää toimintaa suunnitteli ja järjesti liiton työsuojelutoimikunta yhdessä työsuojelupäällikön kanssa. Liiton lakisääteiset työterveyspalvelut on ostettu Suomen Terveystalon työterveyspalveluista, joka tuottaa kokonaisvaltaisen työpaikkaterveydenhuollon palvelut sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työssä selviytymistä ja työhyvinvointia tukeva sekä edistävä toiminta sisältyy työterveyshuollon vuosisuunnitelmaan. Henkilökunta kokoontui kaksille kehittämispäiville. Työssä jaksamista tuettiin myös yhteisellä ulkoilupäivällä ja nk. kävelyvartilla viikoittain. Alue-, kuntoutus- ja toimistotiimi järjestivät myös omia kehittämis- ja neuvottelupäiviään. Suomen Parkinson-liitto ry:llä on jäsenyys seuraavissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä: Raha-automaattiyhdistys RAY Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Vanhustyön Keskusliitto ry Terveyden Edistämiskeskus Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto Soveltava Liikunta SoveLi ry Turun Kauppakamari Veronmaksajien keskusliitto Asumispalvelusäätiö ASPA Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry European Parkinson s Disease Association EPDA European Huntington Network Nordiskt Parkinsonråd Suomen omaishoidon verkosto Harvinaiset verkosto Toimintakertomus 2009 Sivu 7

8 Liiton fysioterapeutit ovat Euroopan Parkinson-fysioterapialiiton jäseniä ja liiton sairaanhoitaja on pohjoismaisten Parkinsonhoitajien edustajana. Liitto toimi Suomen Omaishoidon verkoston puheenjohtajajärjestönä. Omaishoidon verkosto piti Suvituulessa elokuussa tiedotusta käsittelevän seminaarin. Vanhustyön keskusliitto järjesti Suvituulessa alueseminaarin varsinaissuomalaisille sekä satakuntalaisille jäsenjärjestöilleen. Viestintä Tavoitteidensa mukaisesti Parkinson-liitto pyrki 2009 vaikuttamaan kaikessa viestinnässään sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun parantamiseen. Tietoa liiton tavoitteista, palveluista ja sen edustamista sairauksista välitettiin sairastuneiden ja omaisten lisäksi eri yhteyksissä myös yhteistyökumppaneille, päättäjille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Parkinsonin tauti on näkynyt vuoden 2009 aikana monissa otsikoissa ja aiheesta on tehty juttuja aikakausi- ja sanomalehtiin, sähköisiin viestimiin ja televisioon. Tiedotusvälineiden ovat ottaneet yhteyttä Parkinson-liittoon lukuisia kertoja aineistoa ja haastateltavia juttuihin ja ohjelmiin etsiessään. Viestinnällisissä tavoitteissa onnistuttiin erityisen hyvin Parkinson-viikolla yhteistyössä yhdistysten ja kerhojen kanssa, ja Parkinsonin tauti sai näkyvyyttä eri puolilla Suomea monissa tiedotusvälineissä. Liiton viestintää toteutettiin myös Neurologisten vammaisjärjestöjen yhteistyössä. Parkinson-postia -lehti ilmestyi viime vuonna neljä kertaa. Sen teemoina olivat Kirurgiset hoidot, Sairaus ja ruumiinkuva, Vapaaehtoistyö ja Itsehoito. Parkinsonliiton jäsenistö ja vakituiset avustajat olivat hienolla tavalla mukana yhteisen lehden tekemisessä kokemuksistaan kirjoittamalla ja haastatteluja antamalla. Lehden juttujen välityksellä vertaistuen antaminen toteutui lukukokemusten lisäksi myös yhteydenottoina. Vuoden aikana liiton henkilökunta vastasi lukuisiin, sairautta, hoitoa, kuntoutusta ja vertaistukea koskeviin kysymyksiin ja soittoja liiton neuvontapuhelimiin tuli runsaasti. Yhteyttä ottivat myös harvinaisempia neurologisia sairauksia sairastavat. Liiton kotisivuja ja tiedotusmateriaalia päivitettiin. Oppaista otettiin uusintapainoksia ja uutena oppaana ilmestyi Parkinsonin taudin dementia opas; Kun ajatuskin jähmettyy. Tiedotus ja koulutus Tietoa Parkinsonin taudista on jaettu erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Koulutukset on kohdennettu eri ammattiryhmille perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Liiton fysioterapeutti, sairaanhoitaja ja neurologi ovat toimineet luennoitsijoina FYSI ry:n järjestämässä Fysioterapeuttien neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutuksessa. Toimintakertomus 2009 Sivu 8

9 Aluetyöntekijät ovat järjestäneet alueellisia koulutuksia perusterveydenhuollon henkilökunnalle, joissa on ollut mukana myös kuntoutuksen henkilökuntaa. Liiton neurologi on käynyt luennoimassa neurologeille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa sekä toiminut Tampereen lääkäripäivillä Parkinsonin taudin ongelmakohtia käsittelevän symposiumin puheenjohtajana. Huntington perheseminaari järjestettiin tänä vuonna Turussa ja sen yhteydessä oli myös terveydenhuollon henkilökunnalle suunnattu luentotilaisuus. Parkinson-liitto on osallistunut Harvinaiset verkoston toimintaan. Verkosto tekee laaja-alaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten sekä keskeisten muiden toimijoiden kanssa. Parkinson-liiton alle kuuluvat harvinaisista sairauksista erityisesti Huntingtonin tauti, PSP (progressiivinen supranukleaarinen halvaus, MSA (monisysteemiatrofia, CBD (kortikobasaalinen degeneraatio)sekä dystoniat. Parkinson-liiton neurologi on kirjoittanut näistä ja muutamista muistakin harvinaisista liikehäiriösairauksista suomenkieliset tekstit, jotka julkaistaan kotisivuilla ja Harvinaiset verkoston sivuilla. Parkinson-liiton ja Parkinson säätiön yhteinen neurologi toimi Suomen Neurologiyhdistyksen liikehäiriöjaoksen sihteerinä. Konsultaatioapua on annettu tiedotusvälineille Parkinsonin tautia ja dystoniaa koskevissa kirjoituksissa sekä Huntintonin tautia käsitelleen filmin Väärät juuret tekijöille. EHDN on tehnyt suomenkielisiä käännöksiä Huntingtonin tautia koskevista artikkelilyhennelmistä ja tietolehtisen, kielikoordinaattoreiden tekemiä käännöksiä on tarkistettu ja editoitu. Talous Liiton talouden perustana ovat Raha-automaattiyhdistyksen, Kelan ja Opetusministeriön myöntämät avustukset, toiminnan kautta saatavat tulot ja oma varainhankinta. Raha-automaattiyhdistys myönsi liitolle yleisavustusta euroa. Vuoden 2008 yleisavustusta siirtyi toimintavuodelle käytettäväksi euroa. Tämä kohdennettiin 25 juhlavuoden tapahtumien järjestämiseen. Ray myönsi liitolle kolme kohdennettua toiminta-avustusta; sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssitoimintaan euroa, jäsenjärjestöjen toimintaan euroa sekä perhetapaamis- ja lomatoimintaan euroa. Yhteensä toiminta- ja yleisavustuksia käytettiin toimintavuoden aikana euroa. Tietohallinnon ja sähköisten järjestelmien kehittämiseen myönnettiin euron investointiavustus ja Erityisosaamiskeskus Suvituulen perusparannushankkeen menoihin käytettiin Ray:n investointiavustusta. OTTO projektin edelliseltä vuodelta siirtynyttä avustusta käytettiin euroa. Raha-automaattiyhdistyksen myöntämien avustusten osuus oli 56 % liiton kokonaistaloudesta. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja järjestettiin Kelan rahoituksella ja Rahaautomaattiyhdistyksen toiminta-avustuksella. Kelan rahoituksen osuus oli Toimintakertomus 2009 Sivu 9

10 euroa, laskua vuoteen 2008 oli euroa (16,4 %). Syynä laskuun oli 10 eri puolelle Suomea yhteistyölaitoksissa toteutetun kuntoutuskurssin jääminen kokonaan pois. Kelan osuus sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminnan kokonaistuloista oli 38 % ja Raha-automaattiyhdistyksen osuus 35 %. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto rahoitti sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja sekä ensitietopäiviä maksusitoumuksillaan eurolla, nousua vuoteen 2008 verrattuna oli euroa (41% ). Kuntoutustoiminnan asiakasmaksuihin saatiin euroa, nousu vuoteen 2008 verrattuna oli yli euroa (31 %). Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa tehtiin edellisten vuosien tapaan merkittävää yhteistyötä liiton kurssi- ja luentotoiminnan puitteissa. OK:n tukea saatiin sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien, lomatoiminnan sekä järjestötoiminnan opetuksellisen toimintaan. Liiton ja jäsenyhdistysten käyttämä yhteistuntimäärä oli tuntia. OK:n rahallinen tuki liiton opetukselliseen toimintaan oli euroa, omaehtoista ammatillista lisäkoulutusta tuettiin yhteensä eurolla ja Opintotoiminnan kulttuuriavustusta myönnettiin Elämässä mukana -cd:n kustannuksiin euroa. Opetusministeriön myönsi liitolle euron avustuksen erityisliikunnan järjestämiseen. Taloudellista tukea saatiin useilta yhteistyötahoilta ja yksityishenkilöiltä myös liiton tiedotukseen, kuntoutukseen ja Koulurannan toimintaan. Parkinson-postia lehteä ja liiton oppaiden painatusta tukivat Orion Pharma, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmith Kline, Lundbeck Ab, TST-Systems Oy, Tapiola Oy, Turun Seudun Osuuspankki ja Solvay Pharma: yhteensä eurolla. Ilmoitushankkija tilitti liitolle euroa. Toiminnan kautta tulevat tulot kuten asiakas- ja osallistumismaksut, lehden tilausmaksut, jäsenlehden ilmoitustulot sekä julkaisutoiminnan tulot olivat euroa. Liiton oma varainhankinta muodostuu monesta eri tulolähteestä. Tuotemyynti, lahjoitukset, arpajaiset, ammattihenkilöiden koulutustilaisuudet, jäsenyhdistysten jäsenmaksuosuudet ja tapahtumat muodostavat liiton varainhankinnan perustan. Liiton varainhankinnan nettotulo varastonmuutoksen jälkeen oli euroa. Toimintavuonna järjestettiin Vertaisista voimaa -valtakunnallinen lipaskeräys. Keräyksen bruttotulo oli euroa. Summasta tilitettiin keräystoimintaan osallistuneille yhdistyksille ja kerhoille euroa ja liiton osuus käytettiin vuoden teemavuosien valmisteluun. Liiton yhteistyö Puhu Hyvää hyväntekijä -liittymän merkeissä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, MS-liiton, Lihastautiliiton, Alzheimer-keskusliiton sekä Saunalahti Group Oy:n kanssa jatkui. Liittymien puheluista ja tekstiviesteistä 4 % tilitetään järjestöille. Tuloja yhteistyömuodosta saatiin euroa. Tulot on käytetty tiedotusmateriaalin tuottamiseen. Saunalahti sanoi toimintavuoden 2008 lopulla irti yhteistyösopimuksen, mutta voimassa olevista liittymistä tilitetään edelleen tuloa liitoille. Toimintakertomus 2009 Sivu 10

11 Liiton tuotevalikoimaan vuonna 2009 kuului mm. liikunta t-paita, turvaliivi, onnitteluja suruadressi, tunnistusranneke, Jumpan tahdissa dvd ja Elämässä mukana -cd. Vuoden 2009 lopulla alkoi yhteistyö lääketehdas Boehringer Ingelheimin kanssa Parkinsonin tautia sairastaville jaettavan Parkki päkin muodossa. Päkki sisältää sairastaville jaettavaa opasmateriaalia ja Jumpan tahdissa dvd:n, joten liiton tuotemyynti kasvaa myös tulevina vuosina. Jäsenistölle lähetettiin taiteilija Minna Immosen suunnittelema joulukorttisarja, korteista saatu nettotulo oli euroa. Liitto tuotti Elämässä mukana cd:n yhteistyössä noin 100 vapaaehtoisvoimin mukana olleen taiteilijan ja Parkinsonin tautia sairastavan Risto Joutjärven kanssa. Levyn julkistamistilaisuus pidettiin Ravintola Storyvillessä, Helsingissä. Liitto järjesti yhdessä Alzheimer-keskusliiton ja Tavara-arpa ry:n kanssa Yhdessäarpajaiset. Liitto järjesti myös muita pienempiä arpajaisia ja arpajaisten tulo oli euroa. Parkinson-viikolla järjestettiin Turussa, Suvituulessa, viihdekonsertti. Konsertissa esiintyivät taiteilijat Hannu Lehtonen ja Lenni-Kalle Taipale orkestereineen. Liitto järjesti jo kolmannen kerran Parkinson-golf tapahtuman yhdessä Harjattula Golfin kanssa. Tapahtuma oli suunnattu liiton yhteistyökumppaneille ja sen suojelijana toimi Iiro Viinanen. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta Suomen Parkinson-liiton kuntoutustoiminnan keskeisenä tavoitteena on toteuttaa joustavia, oikea-aikaisia ja laadukkaita sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuspalveluja liiton kaikille sairausryhmille. Toiminnan perustan muodostaa oma kuntoutushenkilöstö, joka kurssien lisäksi toteuttaa myös muita kuntoutusta tukevia palveluja, kuten liikuntalomia, avoterapiapalveluja, vertaistapaamisia sekä ylläpitää ja kehittää neuvola- ja koulutustoimintaa. Vuonna 2009 valtakunnallisina toimipaikkoina olivat liiton tilat Turussa ja Kangasniemellä.(Liite 6) Vuodelle 2009 suunnitellut sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit toteutuivat pääosin suunnitellusti ja ne ovat kokonaisuudessaan nähtävissä liitteessä (Liite 8). Toimintasuunnitelmasta eroten, toteutumatta jäi vain alueellinen (Lounais-Suomi) Parkinsonin tautia sairastavien avosopeutumisvalmennuskurssi (Kela). Kyseessä oli uusi palvelumuoto, eikä hakijoita ilmennyt riittävästi. Muutoksena myös Dystoniaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi (Ray) muutettiin Parkinsonin tautia sairastavien kurssiksi, syynä Kelan tekemä lisähankinta (Dystoniaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssi) sekä kuntoutusosaston oma tarveharkinta. Toimintakertomus 2009 Sivu 11

12 Kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Sairastava Omainen Yhteensä Kuviossa 1 on esitettynä kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Vuonna 2009 kuntoutustoimintaan osallistui yhteensä 491 sairastavaa ja heidän läheistään. Edelliseen vuoteen verrattaessa laskua 22,5%. Tämä selittyy Kelan hankintapäätöksellä, jonka myötä valtakunnalliset yhteistyökurssit (sopeutumisvalmennus) loppuivat Kuntoutuspalveluiden vuorokausien määrät vuosina Yhteistyökurssi t Suvituuli Kuviossa 2 on kuntoutuspalveluiden vuorokausimäärät vuosina Edelliseen toimintavuoteen verrattaessa laskua on 19%, myös tämä johtuu Kelan hankintapäätöksestä. Toimintakertomus 2009 Sivu 12

13 Järjestön kuntoutuspalvelut linjautuvat kohderyhmien ja yhteiskunnan asettamien reunaehtojen mukaisesti. Näitä ovat mm. Kelan sairausryhmäkohtaiset standardit, Ray:n avustusstrategia, hankintalaki ja jo julkisille tahoille vastuutetut alueet. Vuoden 2009 Kelan hankintapäätöksen seurauksena valtakunnallinen neurologinen yhteistyöverkosto murentui ja valtakunnallinen sopeutumisvalmennustoiminta keskittyi Erityisosaamiskeskus Suvituuleen. Kilpailutuksen jäljiltä yhteistyölaitoksina säilyivät Kankaanpään kuntoutuskeskus ja Kuntoutuskeskus Petrea, jotka toteuttavat Parkinsonin tautia ja Dystoniaa sairastavien työkykyä tukevat kuntoutuskurssit. Järjestön perustyötä on myös palvelutoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen. Tähän liittyen aloitettiin Parkinsonin tautia sairastavien puhe- ja hengityskuntoutuskurssin mallintaminen sekä tutkimusyhteistyö Åbo Akademin kanssa. Liiton tuottamien palvelujen kysyntä pysyi vuositasolla samana. Vuonna 2009 hakijoista n. 47% dystoniaa, 100% Huntingtonin tautia, n.44 % Parkinsonin tautia ja n. 54% parkinsonismia sairastavista sai kuntoutuspaikan. Luvut ovat viitteelliset, eroavaisuudet kohderyhmittäin ovat isot, kokonaisuutena haasteellisin kuntoutuspaikkatilanne on yli 65-vuotiailla pitkään Parkinsonin tautia sairastaneilla ja heidän läheisillään. Kuntoutustoimintaa rahoittaneet tahot ovat: RAY 34,5 %( 33%), Kela 38,5 %(44%), kunnat (SVTOL) 8,2% (5,5,%) OK -opintokeskus 2% (2 %), asiakasmaksut 7,5% (5 %) ja muut tulot 9,3% (11%.) Terveydenhuollon ostopalveluosoituksia saatiin yhteensä 72 (41 kpl). Kuntoutustoiminta vuorokausina kohderyhmittäin Dystonia kuntoutuskurssit; 350 Parkinson kuntoutuskurssit; 693 Liikuntalomat; 212 Huntington sopeutumisvalmennus; 70 Dystonia sopeutumisvalmennus; 320 muu kuntoutustoiminta; 191 Parkinson sopeutumisvalmennus; 2024 Parkinson sopeutumisvalmennus Dystonia sopeutumisvalmennus Huntington sopeutumisvalmennus Parkinson kuntoutuskurssit Dystonia kuntoutuskurssit Liikuntalomat muu kuntoutustoiminta Kuviossa 3 tulee ilmi Parkinsonin tautia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssien osuuden väheneminen (37% edelliseen vuoteen verrattaessa). Toimintakertomus 2009 Sivu 13

14 Avoterapiapalveluja myydään Turun ja lähiseutujen aikuisneurologisille asiakkaille ja - ryhmille. Toimintavuonna tähän kuuluivat fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien yksilö- ja ryhmäterapiat. Yksilöllisiä fysioterapiakäyntejä oli 394 (muutos edelliseen vuoteen +27%). Allasryhmäkäyntejä oli 480 (muutos 0%) ja toimintaterapiakäyntejä oli 201 (muutos +52,2%). Liitolla oli ostopalvelusopimukset Kelan, Turun kaupungin sekä TYKS:in kanssa, palveluja hankkivat myös yhdistykset, yksityishenkilöt sekä kuntien terveys- tai sosiaalitoimi. Neuvolakäyntejä oli 16. Erityisosaamiskeskus Suvituulen roolia kuntoutuspalvelujen moniosaajana kehitettiin, kuntoutushenkilöstö osallistui työtehtävissään erilaisten tuki-, koulutus- ja kuntoutuspalveluiden kehittämistyöhön. Vuonna 2009 keskeisessä osassa oli tasapaino- ja puhe- ja hengityskuntoutuskurssien tutkimus ja mallintaminen, neuvola-toiminnan jatkuminen, tilapäishoidon pilotointi sekä vertaistapaamisten edelleen kehittäminen. Lisäksi vuosille saatujen puitesopimusten (Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry ja Lomayhtymä ry) mukaisesti uutena toimintana toteutettiin sosiaalinen loma yhteistyössä Uudenmaan Vammaispalvelusäätiön kanssa. Toinen myönnetty, dystoniaa sairastavien terveysloma, siirtyi hakemusten vähäisyyden vuoksi seuraavan vuoden helmikuulle. Kehittämistyössä kuntoutusosasto noudattaa ITE laadunhallintamenetelmää, vuonna 2009 jatkettiin valmisteluja IMS -toiminnanohjausjärjestelmään siirtymiseksi. Lisäksi henkilökunta osallistuu eri toimijoiden väliseen kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä alueellisiin projekti ja kehittämishankkeisiin. Vuonna 2009 mainittavimmat olivat Aivovoimaa! -hanke ja European Huntington Network. Vuoden 2009 toiminta noudatti liiton strategista linjausta, jossa keskeistä oli keskittyminen perustehtävään ja toimintojen kohdentaminen yleishyödyllisesti oikein. Parkinson-säätiön ja Parkinson-liiton tutkimusyhteistyö Sopeutumisvalmennuksen vaikutusta Parkinsonin tautia ja dystoniaa sairastavien toimintakykyyn ja elämänlaatuun selvittävään tutkimukseen on saatu tavoitellut 1000 osallistujaa vuoden 2009 loppuun mennessä. Vuoden 2010 aikana kerätään vielä 6kk:n kuluttua tehtäviä seurantakyselyjä, minkä jälkeen tuloksia voidaan analysoida. Tutkimuksen yhteydessä kuntoutuskurssien jatkosuositusten toteutumisesta selvittävän tutkimuksen aineiston keräys loppui 2009 ja tuloksia analysoidaan yhteistyössä Turun AMK:n sosiaalialan opettajan ja opiskelijoiden kanssa Parkinsonin tautia- ja dystoniaa sairastavien tasapainoa koskevan tutkimuksen aineisto on kerätty ja osa tuloksista on julkaistu Turun ammattikorkeakoulun fysioterapiaosaston opiskelijoiden lopputöinä. Dystoniaan liittyi TYKS:n neurologian ja korvatautien klinikan kanssa yhteistyössä tehty jatko-osa, jonka tuloksista kirjoitetaan parhaillaan artikkelia. Parkinson-potilaita koskevasta tutkimuksesta toisen tasapainokurssin jatko-osa oli huhtikuussa Tasapainoa tutkitaan myös polikliinisen kävelytutkimuksenkin yhteydessä. Tutkimus käynnistyi syksyllä 2008 ja jatkuu edelleen Toimintakertomus 2009 Sivu 14

15 Vuoden aikana tutkittiin kognitiivisten ongelmien yleisyyttä, ilmenemismuotoja ja vaikeusastetta Suvituulessa Parkinson-liiton kursseille osallistuvilla. Tutkimukseen osallistui Parkinson-potilaita, dystoniaa ja Huntingtonin tautia sairastavia. Aineistosta tehty toimintaterapeutti Katri Tuuhan pro gradu tutkimus Jyväskylän yliopistossa valmistui Suomen Parkinson-säätiö tuki tutkimusta apurahalla. Muun tutkimuksessa kerätyn tiedon analysointia jatketaan Parkinson-potilaiden laitoshoitoa Turussa selvittänyt LK Piia Nykoppin LL-tutkintoon liittyvä syventävä työ, jota ohjasi prof. Reijo Marttila, julkaistiin keväällä Suomen Parkinson-säätiö tuki työtä tutkimusapurahalla. Vuoden 2009 aikana käynnistyi ft Ulla Ehrlundin kuntoutuksen alan korkeampaan AMK-tutkintoon liittyvä kehittämistyö. Työn keskeisenä sisältönä on aiempien tasapaino- ja kävelytutkimusten perusteella kehitetty uudentyyppinen kuntoutuskurssimalli. Tutkimuksessa kerättiin myös dystonian osalta lisätietoa kahdella kuntoutuskurssilla. Marraskuussa 2009 käynnistyi uusi tutkimusprojekti Puhe ja hengitys Parkinsonin taudissa yhteistyössä Åbo Akademin logopedian yksikön ja TYKS:n neurologian klinikan kanssa. Tutkimus koostuu kahdesta eri osatutkimuksesta, joista toisessa selvitetään puhe- ja hengitysoireiden esiintymistä ja niiden toteamista Suomen Parkinson-liiton kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille osallistuvilla 2010 ja toinen osatutkimus on kaksiosainen puheen ja hengityksen kuntoutukseen keskittyvä kurssi. Loppuvuodesta käynnistyi myös psykologi Ulla Ellfolkin väitöskirjaprojektiin Tiedonkäsittelyn muutokset Parkinsonin taudissa: neurokognitiivisten erityispiirteiden luonne ja kehittyminen liittyvä kyselytutkimus, johon on mahdollisuus osallistua SPL:n intenet-sivuilta linkillä tai pyytämällä kyselylomake paperitulosteena vielä alkuvuodesta Lisäksi tehtiin yhteistyössä Suomen Parkinson-säätiön ja PETkeskuksen kanssa tehdyn tutkimuksen 10-vuotisseutranta. Tutkimuksessa selvitettiin silloin Parkinson-kursseille osallistuvien henkilöiden kognitiota laajalla neuropsykologisella testistöllä ja EEG-rekisteröinnillä koehenkilön suorittaessa kuulonvaraista muistitehtävää. Lisäksi 2009 alkoi Dopgam-tutkimus, jossa selvitetään peliriippuvuuden taustalla olevia aivotason tapahtumia pelaamista simuloivan tilanteen aikana tehdyllä PETtutkimuksella. Suomen Parkinson-säätiö osallistuu tutkimukseen liittyvään 1000 potilaan otoksen käsittävään kyselytutkimukseen, jossa selvitetään peliriippuvuuden lisäksi laajemminkin erilaisten impulssikontrollihäiriöiden esiintymistä Parkinsonpotilailla. Tuloksia kerätään ja analysoidaan 2010 aikana. Tutkimuksen pääpaikka on Turun yliopisto ja Valtakunnallinen PET-keskus, mutta tutkimusryhmään kuuluu jäseniä THL:stä, RAY:sta ja USA:sta. Parkinson-liiton neurologi, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, fysioterapeutti ja tiedottaja ovat osallistuneet yhdessä Huntington-yhdistyksen puheenjohtajan kanssa Euro-HD Networkin toimintaan, jonka tavoitteena on edistää kansainvälistä Toimintakertomus 2009 Sivu 15

16 tutkimusyhteistyötä Huntingtonin taudista. Vuonna 2007 Suvituulessa käynnistynyt REGISTRY- tutkimus jatkuu edelleen ja siihen on tullut lisää osallistujia. Tutkimukseen osallistuvien oireiden kehitystä seurataan vuosittaisilla tarkastuksilla. Liiton fysioterapeutti Pia Eklund ja neurologi osallistuivat Huntington-potilaiden fysioterapiankehittämiseen perehtyvän työryhmän kokoukseen Cardiffissa helmikuussa Työryhmä julkaisi loppuvuodesta Huntington-potilaan fysioterapian ohjeiston englannin kielellä. Suomalaisten Huntington-tutkijoiden kokous pidettiin joulukuussa 2009 Suvituulessa. Aiemmin valmistuneen Suomalaisten dystonia-potilaiden työkykyä käsittelevän tutkimuksen tuloksia esiteltiin posterina kansainvälisessä liikehäiriötutkijoiden kokouksessa Pariisissa kesäkuussa Tuloksista on julkaistu myös englanninkielinen artikkeli. Parkinson-säätiö on tukenut vuonna 2009 Parkinsonin taudin tutkimusta lisäksi myöntämällä tutkimusapurahan kahdeksalle liikehäiriötutkijalle. Toimintakertomus 2009 Sivu 16

17 LIITTOHALLITUS VUONNA 2009 LIITE 1 Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Heikki Teräväinen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Timo Korva, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry Varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Antti Virjo, Tampereen Parkinson-yhdistys ry Matti Paavola, Tampereen Parkinson-yhdistys ry Stig Lehtovaara, Suomen dystonia-yhdistys ry Pauli Marin, Kuopion Parkinson-yhdistys ry Matti Nykänen, Mikkelin Parkinson-yhdistys ry Seija Lipponen, Kuopion Parkinson-yhdistys ry Teuvo Viinikangas, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry Pekka Karimerto, Suomen dystonia-yhdistys ry Ariel Gordin, Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Raimo Hokkanen, Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Vara Varsinainen Vara Varsinainen Vara Arja Kullaa, Päijät-Hämeen Parkinson-yhdistys ry Veikko Siponen, Turun seudun Parkinson-yhdistys ry Heimo Lehikoinen, Joensuun Parkinson-yhdistys ry Martti Rautio, Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry Yrjö Talosela, Etelä-Pohjanmaan Parkinson-yhdistys ry Seppo Maikola, Turun seudun Parkinson-yhdistys ry Tilintarkastus Esittelijä, sihteeri Oy Soinio & kumppanit toiminnanjohtaja Helena Noroila Asiantuntijat taloushallintopäällikkö Raija Pohjavirta palvelutoimenpäällikkö Anne Lehtonen Toimintakertomus 2009 Sivu 17

18 Liittohallituksen nimeämät työryhmät 2008 LIITE 2 Työvaliokunta puheenjohtaja professori Heikki Teräväinen esittelijä/sihteeri toiminnanjohtaja Helena Noroila varapuheenjohtaja Timo Korva, liittohallituksen edustaja Lääketieteellinen asiantuntijaneuvosto puheenjohtaja professori Heikki Teräväinen sihteeri sairaanhoitaja Heli Hiivola esittelijä neurologi Kirsti Martikainen professori Reijo Marttila professori Ariel Gordin professori Seppo Kaakkola neurologi Anne-Maria Kuopio Liikuntatyöryhmä puheenjohtaja Antero Ovaskainen, Kainuun Parkinson-yhdistys esittelijä / sihteeri aluetyöntekijä/liikuntatyöntekijä Jukka Tauriainen kurssivastaava/liikuntatyöntekijä Taina Piittisjärvi Kirsti Mäkelä, Suomen dystonia-yhdistys Jukka Lehtonen, Tampereen Parkinson-yhdistys Jari Haapanen, aluejohtaja, V-S Liikunta ja Urheilu ry Parkinson-postin toimitusneuvosto puheenjohtaja Helena Noroila esittelijä / sihteeri päätoimittaja Arja Pasila kasvat.tiet.tri Simo Skinnari lääketieteen toimittaja Tuula Vainikainen neurologi Kirsti Martikainen Elma Pyykkö, Suomen Dystonia -yhdistyksen tiedottaja Liisa Erähalme, Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Kuntoutuksen kehittämistyöryhmä puheenjohtaja neurologi Kirsti Martikainen esittelijä / sihteeri palvelutoimenpäällikkö Anne Lehtonen aluetyöntekijä Sirkka Haukijärvi-Kantola fysioterapeutti Ulla Ehrlund kuntoutussosiaalityöntekijä Markku Hallikainen Taloustyöryhmä puheenjohtaja professori Heikki Teräväinen esittelijä toiminnanjohtaja Helena Noroila sihteeri taloushallintopäällikkö Raija Pohjavirta Timo Korva, liittohallituksen edustaja sisäinen tarkastaja Hannu Tamminen, HTM, tilintarkastuksen edustaja Erkki Hautaniemi, Tampereen Parkinson-yhdistys ry Ritva Roine, Keski-Suomen Parkinson-yhdistys ry Teuvo Viinikangas, Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry Toimintakertomus 2009 Sivu 18

19 HENKILÖSTÖ 2009 LIITE 3 Keskustoimisto /hallinto Helena Noroila, toiminnanjohtaja Raija Pohjavirta, taloushallintopäällikkö Birgit Kaartovuori, talousassistentti Arja Pasila, tiedottaja, päätoimittaja Taru Lehtinen, viestintäharjoittelija asti Nitta Lindström, jäsensihteeri hoitovapaa asti Leena Kataja, jäsensihteeri Päivi Niemi, atk-vastaava Kuntoutus Anne Lehtonen-Härkönen, palvelutoimen päällikkö Maiju Valli, kuntoutuksen sihteeri alkaen Hannele Hyppönen, kuntoutuksen sihteeri sijainen asti Kirsti Martikainen, neurologi Ulla Ehrlund, fysioterapeutti hoitovapaa asti äitiys- ja vanh.vapaa alkaen Pia Eklund, fysioterapeutti sijainen Taina Piittisjärvi, fysioterapeutti/kurssivastaava/liikuntatyöntekijä Salla Koivunen, fysioterapeutti/kurssivastaava vuorotteluvapaa Hanna-Maaret Ahlqvist, fysioterapeutti sijainen Heli Hiivola, sairaanhoitaja Katri Tuuha, toimintaterapeutti opintovapaa/virkavapaa 2009 Laura Närhi, toimintaterapeutti sijainen Marjut Hellman, kunto-ohjaaja/lähihoitaja Kouluranta Kari Tiusanen, loma-ohjaaja Helena Janhonen, siivooja Suvituuli tarvittaessa työhön kutsutavat kurssityöntekijät Hannele Hyppönen, lähihoitaja alkaen Kimmo Luotonen, lähihoitaja Sirkku Tähkäpää-Lindgren, lähihoitaja Mervi Ylä-Lahti, lähihoitaja Aluetoimistot Oulu Jukka Tauriainen, aluetyöntekijä/liikuntatyöntekijä Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi Kuopio Anna-Liisa Rouhiainen, aluetyöntekijä Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu Helsinki Soile Kauppi, aluetyöntekijä Keski- ja Itä-Uusimaa, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala Tampere Sirkka Haukijärvi-Kantola, aluetyöntekijä asti Lyyli Heikkinen, aluetyöntekijä alkaen Pirkanmaa, Kanta- Häme, Keski-Suomi, Pohjanmaa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaa Turku Hanna Mattila, aluetyöntekijä Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa (länsiosa) ja Ahvenanmaa Toimintakertomus 2009 Sivu 19

20 Huomionosoitukset LIITE 4 Hopeinen ansiomerkki Kultainen ansiomerkki Liisa Syri Teuvo Viinikangas Immonen Aada Räisänen Kaarina Puittinen Eeva Niskanen Sirkka Pietilä Matti Liikanen Erkki Tellervo Ropponen Seppo Leppäaho Sirkka Mäenpää Anna-Liisa Mäki-Latvala Timo Korva Keskuskauppakamarin elämäntyö ansiomerkki Sirkka Haukijärvi-Kantola Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Kansalaistoiminnan palkinto Lea Korpisammal Toimintakertomus 2009 Sivu 20

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liittohallitus 8.3.2012 Kevätliittokokous 21.4.2012 LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vapaaehtoinen välittää Kansalaistoiminta täydentää julkista toimintaa ja on yleishyödyllistä tukea ja palvelua. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS RY FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2015-31.12.2015 YLEISTÄ Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on perustettu 19.5.1989. Yhdistyksen toimialueena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain Helsinki. aluekoordinaattori Pia Järnstedt Liitto paikallisyhdistysten tukena hanketyössä AlueAvain 27.10.2015 Helsinki aluekoordinaattori Pia Järnstedt Tukea yhdistyksen hankkeelle liitosta Liitto tukee yhdistysten erilaisia hankkeita Yhdistyksen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

KOUVOLAN SEUDUN INVALIDIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

KOUVOLAN SEUDUN INVALIDIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA KOUVOLAN SEUDUN INVALIDIT RY KOUVOLAN SEUDUN INVALIDIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. TOIMINTA-AJATUS Kouvolan Seudun Invalidit työskentelee niin, että jokaisella yhdistyksen

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Pirjo Nikula 30.10.2014 1 Kiitos! Lapin aluehallintovirasto PPSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö luennoitsijat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri ry www.ppsydanpiiri.fi Kiviharjuntie

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015

Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry. Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry Vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 Sisällysluettelo Yleistä Vuosikokous Pohjanmaan Sulkapalloilijat ry:n jäsenet Hallitus, toiminnantarkastaja ja hallituksen toiminta Kilpailutoiminta

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015

SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntaa 2015 Aivoliiton liikuntaa 1/2015 - Kohderyhmät: Aivoverenkiertohäiriön (AVH) sairastaneet ja heidän omaisensa sekä perheet, joissa on todettu lapsen tai nuoren kielellistä

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen

Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Jatkotoimenpiteet ja tilaisuuden päättäminen Benchmarking kustannusyhteyshenkilöiden työkokous Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 5.5.2010 20.5.2010 Pirjo Häkkinen 1 Jatkotoimenpiteet Kustannustietojen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot