Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo Tavoite Hallinto Viestintä Toiminta Projektit Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Talous Suomen Parkinson-säätiö Liitteet

2 2

3 TAVOITE Suomen Parkinson-liitto ry toimii Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Liiton ja sen jäsenyhdistysten edunvalvonta ja järjestötoiminta sisältää niin paikallista, alueellista kuin valtakunnallista kansalaisjärjestötoimintaa. Suomen Parkinson-liitto ry tuottaa ja kehittää asiakaslähtöisesti elämänlaatua tukevia toimintoja ja palveluja sairastaville ja heidän läheisilleen yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Järjestöpalveluina liitto tarjoaa valtakunnallisesti koulutus-, tiedotus-, neuvonta- ja tukipalveluja, kuten erityisliikuntaa jäsenyhdistyksilleen ja muille yhteistyöverkostoilleen. Yhdistys- ja kerhotoimintaa kehitetään vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen perustuen. Liiton aluetyöntekijöiden keskeisiä työkohteita ovat yhdistysten toiminnan tukeminen, tiedottaminen ja monimuotoinen yhteistyö. Kuntoutuspalveluilla tuetaan kuntoutujan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Suomen Parkinson-liitto ry tuottaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuspalveluja edustamilleen sairausryhmille avokuntoutuksena, lomatoimintana ja ryhmämuotoisena sekä yksilöllisenä kuntoutuksena erityisosaamiskeskus Suvituulessa sekä useissa yhteistyölaitoksissa ympäri Suomen. Suomen Parkinson-liitto ry toimii liikehäiriösairauksia sairastavien, heidän läheistensä sekä heidän hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden eri tahojen yhdyssiteenä yhdessä muiden neurologisten järjestöjen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. HALLINTO Liittokokoukset Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous ja Henkinen hyvinvointi -teemapäivä pidettiin Rantasipi Laajavuoressa, Jyväskylässä. Lisäksi julkistettiin Suomen Parkinson-säätiön vuoden 2006 apurahojen saajat. Kokouksessa oli 95 virallista kokousedustajaa. Kevätliittokokouksen yhteydessä Keski- Suomen Parkinson-yhdistys järjesti Henkinen hyvinvointi -teemapäivän. Syysliittokokous pidettiin Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, Turussa. Ennen kokouksen alkua dosentti Eero Pekkonen, yksi vuoden Suomen Parkinson-säätiön apurahansaajista, esitteli tutkimustyönsä: Magneettistimulaatio Parkinsonin taudin hoidossa. Kokouksessa oli läsnä 61 virallista kokousedustajaa. Liittohallitus Liittohallitus päättää käytännön toimintaan ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista liittokokousten hyväksymien suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa ja käsitteli 90 pykälää. Kokoukset pidettiin Turussa ja ensimmäinen kokouksista oli kaksipäiväinen (liittohallituksen jäsenet, liite 1). 3

4 Työryhmät Liittohallituksen valitsemat työryhmät toimivat valmistelevina eliminä. (Liite 2) 1. Työvaliokunta, valmistelee keskeisiä asioita liittohallituksen käsittelyyn. 2. Lääketieteellinen asiantuntijaneuvosto ottaa kantaa ajankohtaisiin lääketieteellisiin kysymyksiin koskien liikehäiriösairauksia 3. Koulurannan kehittämistoimikunnan tehtävänä on mm. Koulurannan kehittäminen, markkinoinnin tehostaminen ja yhteistyökumppaneiden lisääminen. 4. Liikuntatyöryhmä kehittää valtakunnallista liikuntatoimintaa. 5. Projektien ohjausryhmä on projektihallinnon organisaation ja liiton kehittämistoiminnan ohjausryhmä. Siihen kuuluu yhdistysten, liittohallituksen ja liiton työntekijöiden edustajia, jotka toimivat asiantuntijoina projektitoiminnan kehittämisessä. 6. Parkinson-postin toimitusneuvosto suunnittelee jäsenlehden sisällön suuntaviivat Henkilöstö Vakinaista henkilöstöä oli kaikkiaan 22, joista kaksi oli hoitovapaalla ja yksi virkavapaalla. Sijaisia ja projektityöntekijöitä oli 3, joista yksi oppisopimuksella. Määräaikaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä oli yhteensä 29. Koko henkilöstön yhteismäärä oli toimintavuonna 55. (Liite 3) Lisäksi palkkiota ja kulukorvauksia on maksettu 91 asiantuntijalle, luennoitsijalle ja luottamushenkilölle palkanlaskennan ja ostoreskontran kautta. Liiton keskustoimistossa on työskennellyt yksi osa-aikainen avotyöntekijä, viisi nuorta kesä- ja kiireapulaisina, siivoustyössä ja uinninvalvontatehtävissä. Lisäksi keskustoimistossa on ollut useita opiskelijoita työharjoittelujaksoissa mm. toimintaterapia-, sosionomi- ja merkonomiopiskelijoita. Henkilöstön ikärakenne Ikäryhmä määrä % Alle 20 v v v v v v 2 5 Yhteensä 55 Henkilöstön keski-ikä oli 39,0 vuotta. Liiton toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti Helena Ylikylä-Leiva ja toiminnanjohtajana aloitti Helena Noroila. Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja järjestöneuvos Leena Hosike-Punta toimi liiton asiantuntijatehtävissä ja siirtyi liiton tehtävistä eläkkeelle

5 Vuoden aikana talouspäällikkö Raija Pohjavirran, aluesihteeri Jukka Tauriaisen ja toimintavastaava Tuula Kokkisen työsuhde oli kestänyt 15 vuotta. Työnantajana liiton tavoitteena on huolehtia laaja-alaisesti henkilöstöstään tukemalla työntekijöiden henkistä ja fyysistä työkykyä, ammattitaidon ylläpitämistä sekä kehittämällä työmenetelmiä ja toimintatapoja. Henkilökunta on kokoontunut kaksi kertaa neuvottelu- ja kehittämispäiviin toimintavuoden aikana. Yhteisiin päiviin liittyi myös työssä jaksamista ja työkykyä tukevaa toimintaa. Eri tiimit: - alue-, kuntoutusja toimistotiimi järjestivät myös omia kehittämis- ja neuvottelupäiviään. Henkilöstö on täydentänyt ja ajantasaistanut monipuolisesti ammattitaitoaan. Liitto on mahdollistanut tämän tiimikohtaisilla koulutusmäärärahoilla ja mahdollisuudella käyttää työaikaa ammattitaidon kehittämiseen. Toimintavuoden aikana neljä liiton työntekijää on osallistunut pitkäkestoiseen koulutukseen. Lisäksi useat työntekijät ovat osallistuneet eri aihealoittain lyhytkestoisiin, ammattitaitoa täydentäviin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin. Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Liiton työterveyspalvelut on ostettu Medivire Työterveyspalveluista. Medivire tuottaa liitolle kokonaisvaltaisen ja lakisääteisen työpaikkaterveydenhuollon palvelut sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työssä selviytymistä ja työhyvinvointia tukeva sekä edistävä toiminta sisältyy työterveyshuollon suunnitelmaan. Työkykyä ja -hyvinvointia ylläpitävää toimintaa suunnittelee ja järjestelee liiton työsuojelutoimikunta yhdessä työsuojelupäällikön kanssa. Henkilöstölle tarjottiin työpaikkaliikuntaa työajalla 1 tunti/viikko. Liikuntaan osallistumisesta perittiin työntekijöiltä omavastuuosuus. VIESTINTÄ Parkinson-liiton tiedotuksen tavoitteena on sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun parantaminen. Tiedotuksella halutaan lisätä jäsenistön tietoisuutta oman sairauden hoitomahdollisuuksista ja hyvän elämän edistämisestä. Tiedotuksen avulla pyritään turvaamaan myös sairastuneiden ja läheisten palvelujen saanti ja palvelujen kehittyminen sekä puuttumaan tarvittaessa epäkohtiin, joita ilmenee potilaan oikeuksien eriarvoisessa toteutumisessa. Henkinen hyvinvointi oli Parkinson-liiton teema vuonna Teemaan liittyviä tilaisuuksia yhdistykset ja kerhot järjestivät omilla alueillaan erityisesti valtakunnallisen Parkinson-viikon aikana Liitto vastasi teemaviikon valtakunnallisesta tiedotuksesta, yhdistykset ja kerhot tekivät omilla alueillaan onnistuneesti tunnetuksi Parkinsonin tautia. Parkinson-liiton kevätliittokokouksen yhteydessä Jyväskylässä järjestettiin Henkinen hyvinvointi -teemapäivä Rantasipi Laajavuoressa.Jyväskylän liittokokous esitti kokouksen yhteydessä julkilausuman, jossa se esitti huolestumisensa siitä, että Parkinsonin tautia sairastavat ovat alueellisesti eriarvoisissa asemissa neurologipalvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden suhteen. 5

6 Jäsenlehti Parkinson-postia ilmestyi vuonna 2006 neljä kertaa. Lehden painosmäärä numeroa kohti oli noin Lehden teemat olivat Pitkäaikaissairaus ja henkinen hyvinvointi (helmikuu), Rakkaus (kesäkuu), Terapiat ja kuntoutus (lokakuu), Harrastukset ja luovuus (joulukuu). Jäsenistö kertoi lehdessä vuoden aikana monipuolisesti henkisen hyvinvoinnin lähteistään. Tieto pitkäaikaissairaiden henkisen hyvinvoinnin tukemisesta välittyi lehden välityksellä jäsenistön lisäksi hoito- ja sosiaalialan ammattilaisille. Erityisosaamiskeskus Suvituuli täytti 10 vuotta Parkinson-liitto teki yhdessä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton kanssa kaikille turkulaisille jaettavan Suvituuli 10 vuotta -lehtisen, jossa kerrottiin Suvituulessa kuntoutettavista sairausryhmistä ja Suvituulen toiminnasta. Suvituulessa järjestettiin aiheeseen liittyvä tiedotustilaisuus ja Suvituulen toiminnasta lähetettiin tiedote kaikille valtakunnallisille viestintävälineille. Liiton kotisivuilla tiedotettiin vuoden aikana kaikista ajankohtaisista asioista. Parkinson-liitto teki tiedotusyhteistyötä NV:n (Neurologiset vammaisjärjestöt) kanssa esiintymällä TerveSos- messuilla Tampere-talossa ja Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Parkinson-liiton neuvontapuhelimet palvelivat sairastuneita ja heidän omaisiaan entiseen tapaan: neurologi Kirsti Martikainen vastasi sairauden hoitoa koskeviin kysymyksiin kerran kuukaudessa ja sairaanhoitaja Heli Hiivola viikoittain. Oikeudellista neuvontaa antoi Parkinson-liiton lakimies Anu Aalto. TOIMINTA Jäsenistö Suomen Parkinson-liitto ylläpitää valtakunnallista jäsenrekisteriä yhdistysten jäsenistä ja hoitaa pääsääntöisesti jäsenmaksujen perinnän. Kukin jäsenyhdistys pitää rekisteriä oman yhdistyksensä jäsenistä ja huolehtii jäsenhuollosta. Liitto peri kustakin jäsenyhdistyksen jäsenestä 3,00 jäsenmaksua, joka käytetään jäsenrekisterin ylläpitoon ja Parkinson-postin postitukseen. Jäsenyhdistyksiin liittyi vuoden aikana 819 uutta jäsentä, joista sairastavia oli 620, läheisiä ja muita jäseniä 191 ja parkinsonhoitajia 8. Jäsenistöstä poistui vuoden aikana 747 henkilöä, näin ollen nettolisäys oli 72 jäsentä. Jäsenmäärä on tasaisesti noussut joka vuosi ja vuoden lopussa jäsenyhdistyksiin kuului 7538 jäsentä: Parkinsonin tautia sairastavia 5022 ja läheis- sekä muita jäseniä 1676, yhteensä Dystoniaa sairastavia 642 ja läheis- sekä muita jäseniä 45, yhteensä 687. Huntingtonin tautia sairastavia 36 ja läheis- sekä muita jäseniä 40, yhteensä 76. Parkinsonhoitajia oli jäsenenä yhteensä 77. Suomen Parkinson-liiton jäsenenä oli vuoden lopussa 15 Parkinson-jäsenyhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen dystonia-yhdistys, Suomen Huntington-yhdistys ja Suomen Parkinsonhoitajat. Toimintavuoden lopussa yhdistysten alaisuudessa toimivia paikallisia kerhoja oli 98. 6

7 Jäsenyhdistysten jäsenmäärän kehitys Erityisosaamiskeskus Suvituuli Erityisosaamiskeskus Suvituuli on Suomen Parkinson-liiton ja Aivohalvaus- ja dysfasialiiton omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Markku Mattila Varsinais-Suomen Isännöintitalosta. Kiinteistöosakeyhtiön hallitus vastaa toiminnasta ja siihen kuuluvat molempien liittojen toiminnanjohtajat ja muu toimihenkilö ja kaksi varajäsentä. Talouspäällikkö Raija Pohjavirta toimi hallituksen sihteerinä. Kiinteistöyhtiön palveluksessa on työskennellyt kiinteistöhoitaja Markku Mikkonen. Ruokapalvelut on ostettu Treat Oy:ltä ja siivoustoiminnan on hoitanut kokonaisuudessaan toiminimi Tarja Kantonen. Erityisosaamiskeskus Suvituulessa sijaitsee liiton keskushallinto, palvelutoiminnan yhteistilat, 32-paikkainen majoitussiipi, Turun Parkinson-yhdistyksen ja Lounais- Suomen aluesihteerin toimitila. Liiton palveluihin Suvituulessa kuuluvat valtakunnalliset järjestöpalvelut, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta, avofysioterapia ja toimintaterapia sekä projektitoiminta. Suvituulen tilat ovat omistussuhteen mukaisesti käytössä. Erityisosaamiskeskus Suvituuli vietti vuotisjuhlia. Juhlaan toi valtiovallan tervehdyksen kansanedustaja Virpa Puisto ja juhlapuheen piti kansanedustaja Maija Perho. Raha-automaattiyhdistyksen tervehdyksen toi osastopäällikkö Janne Peräkylä ja Turun kaupungin edustajana juhlapuheen piti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell. Juhlapäivänä vietettiin avointen ovien päivää, pidettiin luentotilaisuus ja esiteltiin apuvälineitä. 7

8 Toimintakeskus Kouluranta Kangasniemellä sijaitsevan Toimintakeskus Koulurannan aktiivinen toiminta-aika ajoittui toukokuusta lokakuuhun. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoimintana järjestettiin kolme kurssijaksoa (Voimavara-teema ja Info-kurssit), kestoltaan viisi vuorokautta. Kohderyhmänä kursseilla olivat Parkinsonin tautia sairastavat ja heidän läheiset. Kursseille osallistui 38 henkilöä (25 sairastavaa, 13 omaista) ja kuntoutusvuorokausia kertyi 190 vrk. Kurssien rahoituksesta vastasivat RAY, kunnat Stvol -maksusitoumuksin ja Ok-Opintokeskus. Toimintavuoden aikana Koulurannan toimintavastaava on toiminut viidellä Kelan rahoittamalla liiton yhteistyökursseilla eri kuntoutuslaitoksissa kurssivastaavana. Kuntouttavaan lomatoimintaan (rahoitus RAY ja Ok-Opintokeskus) sisältyi kolme kuuden vuorokauden mittaista Aktiivilomaa, joille oli hakijoita 63 hlöä ja lomajaksoille osallistui 41 hlöä (Parkinsonin tautia tai dystoniaa sairastavat 28 hlöä, omaiset/läheiset 13 hlöä). Yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa järjestettiin viiden vuorokauden mittainen Tuettu loma teemalla Henkinen hyvinvointi ja tuetulle lomalle osallistui 14 henkilöä, joista Parkinsonin tautia sairastavia oli 8 henkilöä ja läheisiä 6 henkilöä. Kaikkiaan Koulurannassa järjestettyyn ohjattuun lomatoimintaan osallistui 55 hlöä (sairastavat 36 hlöä ja omaiset/läheiset 19 hlöä) ja lomavuorokausia kertyi yhteensä 312 (aktiivilomat 246 vrk, tuettu loma 66 vrk). Lomajaksot olivat kaikkien jäsenryhmien haettavissa. Tieto- ja virkistystapahtumina liitto järjesti Pilkkipäivät maaliskuussa, osallistujia 15 henkilöä. Mätäkuun Mätkäyksen elokuussa osallistui 90 henkilöä. Henkinen hyvinvointi teemavuoden tapahtumana Elämyksellinen matka hyvinvoinnin lähteille tilaisuuteen osallistui 13 henkilöä ja perinteiseen joulujuhlan osallistujamäärä oli 95 henkilöä. Tieto- ja virkistystapahtumiin osallistui yhteensä 215 henkilöä. Lisäksi liitto järjesti kokemuskouluttajien koulutuspäivät ja Koulurannan kehittämispäivät. Jäsenyhdistysten ja kerhojen joko itsenäisesti tai yhteistyössä Koulurannan kanssa järjestämä toiminta väheni edellisvuoteen verrattuna. Yhdeksän majoittuvaa yhdistysja kerhoryhmää kokoontui Koulurantaan 1-4 vuorokauden mittaisille harrastus-, liikun-ta-, vertaistuki- ja hyvinvointipäiville. Yhdistysten ja kerhojen yhteistoiminnallisina jaksoina toteutui viisi jaksoa yhdeksästä ja majoitusvuorokausia kertyi 242. Majoittuvien kurssikokoontumisryhmien käyttöön Kouluranta oli varattuna viiteen kokoontumiseen, joista majoitusvuorokausia 105 vrk. Yhteensä jäsenryhmien majoittumisesta kertyi majoitusvuorokausia 347 vrk (v majoitusvuorokausia 601, vähennystä 254 vrk). Edellisvuoteen verrattuna majoittuvien ryhmien ryhmäkoot olivat pienempiä ja jaksot kestoltaan lyhyempiä. Kaikkiaan majoitusvuorokausia kertyi toimintakertomusvuonna 933 vrk: liiton toiminta 586 vrk ja jäsenryhmien toiminta 347 vrk. Edelliseen vuoteen verrattuna majoitusvuorokausissa on vähennystä n. 220 vrk: liiton toiminnan kautta kertyneissä majoitusvuorokausissa hieman lisäystä ja jäsenyhdistysten/kerhojen toiminnassa huomattava vähentyminen 8

9 Aluetyö Liiton viiden aluetyöntekijän toimistot sijaitsevat Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Aluetyöntekijät ovat toimineet tiedotuksellisena linkkinä valtakunnallisen liiton, jäsenyhdistysten, paikallisten kerhojen ja yhdistysten jäsenten sekä muiden järjestöjen ja julkisen sektorin välillä. Liiton jäsenyhdistysten ja niiden alaisten kerhojen toimintaa ovat aluetyöntekijät edistäneet järjestämällä vapaaehtoisja järjestötoiminnan koulutusta (Moniosaaja -koulutus MONO) ja ohjausta. Vuoden aikana järjestettiin MONO 3 Turussa ja MONO 1 Kontiolahdella. Osanottajia oli yhteensä 45. Edunvalvontaa on toteutettu mm. parantamalla yhdistysten valmiuksia paikalliseen vaikuttamiseen yhteistyössä eri tahojen kanssa, esimerkiksi koulutus- ja muut yhteiset tapahtumat Neurologisten vammaisjärjestöjen NV yhdistyksille ja kunnallisille vammaisneuvostoille. Yhteistyössä keskussairaaloiden ja jäsenyhdistysten kanssa järjestettiin ensitietopäiviä vasta Parkinson-diagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen. Aluetyöntekijöiden asiantuntijapalveluja ovat olleet sairastavien ja läheisten ohjaus ja neuvonta sekä ammattihenkilöstön konsultointi ja koulutus. Toimintavuoden aikana järjestettiin sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle suunnattuja täydennyskoulutuspäiviä parkinsonpotilaan hoidosta Vammalassa, Jyväskylässä, Hyvinkäällä, Seinäjoella ja Ylivieskassa. Osallistujia oli yhteensä 187. määrä osallistuja Yhdistys- ja kerhokäynnit Luennointi Tuettujen lomien ohjaus Neurologinen yhteistyö Ensitietotilaisuudet Muut kokoukset ja tilaisuudet Yhteensä Aluetyöntekijöiden lähiesimiehenä toimi liiton kehittämispäällikkö. Aluetiimin yhteisiä työkokouksia järjestettiin kuusi kertaa vuoden aikana. Kokouksista kaksi käytettiin työnohjaukseen työyhteisökouluttaja Mikko Lännenpään toimesta. Koulutus Jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin kaksipäiväiset koulutusja neuvottelupäivät Turussa. Päivien aikana käsiteltiin mm. liiton vuoden 2007 teemaa Oikeus ja kohtuus ratkaisemalla edunvalvonnallisia tehtäviä sekä annettiin tietoa vapaaehtoistoiminnan eri osa-alueista ja käsiteltiin liiton ja jäsenyhdistysten yhteisiä asioita. Osallistujia oli yhteensä 29. 9

10 Liikuntatoiminta Liitto on valtionapuun oikeutettu liikuntajärjestö ja liikuntatoiminnan järjestämiseen saadaan valtionavustusta Opetusministeriöltä. Liikuntatoiminnasta tiedotettiin jäsenille Parkinson-postia -lehdessä ja jäsenkirjeissä. Lisäksi toimitettiin lääkkeeksi liikettä - kirjoitussarjaa. Liitto teki yhteistyötä liikuntatoiminnassa muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa ja osallistui Soveltava liikunta Soveli ry:n toimintaan. Liiton liikuntavastaava on Sovelin hallituksen jäsen. Keväällä järjestettiin valtakunnalliset liikuntavastaavien kolmen päivän koulutuspäivät. Liikuntakoulutuksen teemoja olivat lajikokeilut, tiedotus ja liikuntatietous. Vuosi 2006 oli soveltavan liikunnan valtakunnallinen teemavuosi. Vuoden päätapahtuma oli Hyvän tahdon viesti, joka toteutui elo-syyskuussa kautta maan. Viestin tavoitteena oli tehdä soveltavaa liikuntaa tunnetuksi sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Viesti kulki 18 tapahtuman kautta Rovaniemeltä Helsinkiin. Parkinson-yhdistykset olivat mukana paikallisissa suunnitteluryhmissä. Hyvän tahdon tunnustuksia jaettiin kolmella paikkakunnalla: Joensuussa Elma Pyykölle, Kajaanissa Kainuun Parkinson-yhdistykselle ja Oulussa Sulo Lehdolle. Edunvalvonta ja yhteistoiminta Liiton jäsenyys kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä: Raha-automaattiyhdistys RAY Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Vanhustyön Keskusliitto ry Terveyden Edistämiskeskus Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto Soveltava Liikunta SoveLi ry Turun Kauppakamari Veronmaksajien keskusliitto Asumispalvelusäätiö ASPA Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry European Parkinson s Disease Association EPDA European Huntington Network Nordiskt Parkinsonråd Liiton palveluksessa olevat fysioterapeutit ovat Euroopan Parkinson-fysioterapialiiton jäseniä ja liiton sairaanhoitaja on pohjoismaisten Parkinsonhoitajien edustajana. NV-yhteistyö Neurologisiin vammaisjärjestöihin (NV) kuuluu 15 jäsenjärjestöä. Puheenjohtajajärjestönä oli vuonna 2006 Suomen MS-liitto ry ja varapuheenjohtajajärjestönä Suomen Parkinson-liitto ry. NV:n tärkeäksi tiedotuskanavaksi muodostuivat internetsivut osoitteessa Sivuilla on perustiedot Raha-automaattiyhdistyksen tukemasta NV-yhteistyöstä ja -järjestöistä linkkeineen sekä tietoa alueellisista ja valtakunnallisista NV-tapahtumista. 10

11 NV:n Kehittävä vertaiskäynti hankkeen ryväsvertailun valtakunnallinen päätösseminaari pidettiin Tampereella Ryväsvertailun kohteina olivat vammaispoliittiset ohjelmat ja hyvinvointistrategiat alueellisen ja paikallisen edunvalvonnan työkaluina, tiedonhankinta edunvalvonnan pohjaksi, alueellisen edunvalvonnan tarpeiden arviointi, yhdistystoimijoille suunnatun edunvalvontakoulutuksen järjestämismallien vertailu, paikallisyhdistysten ja vammaisneuvostojen yhteistyön käynnistäminen. Marraskuussa juhlistettiin NV-toiminnan 30-vuotista yhteistyötä Rahaautomaattiyhdistyksen tiloissa, Espoossa, missä mm. suoritettiin NVpuheenjohtajuuden vahdinvaihto Suomen Parkinson-liittoon vuosiksi Huomionosoitukset Liiton kultainen ansiomerkki myönnettiin liiton pitkäaikaiselle tilintarkastajalle, KTL Eero Hirvoselle. Liiton hopeiset ansiomerkit myönnettiin Raimo Rantalahdelle, Antero Lahtiselle, Timo Lehtiselle, Unto Silvennoiselle, Timo Korvalle sekä Elli ja Kaarlo Herroselle. Liiton syysliittokokous kutsui liiton kunniajäseneksi emerita toiminnanjohtaja, järjestöneuvos Leena Hosike-Punnan. Keskuskauppakamari myönsi järjestöneuvos Leena Hosike-Punnalle ansiomerkin merkittävästä elämäntyöstä kolmannella sektorilla. Stipendi 2000 Stipendi 2000 palkinnon myöntämisen tarkoituksena on kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota yhdistys- ja kerhotoiminnan kehittämiseen laadullisesti ja laajaalaisesti jäsenistöä parhaalla tavalla palvelevaksi. Ehdotuksen tulee olla toteuttamiskelpoinen tai jo toimiva joko paikallisella ja/tai valtakunnallisella tasolla. Stipendi myönnettiin Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistyksen alaiselle Oulun Parkinson-kerholle kotiryhmien perustamiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen ja Mikkelin Parkinson-yhdistykselle tunnustukseksi laaja-alaisesta ja dynaamisesta toiminnasta, kummallekin 1000 euroa. PROJEKTIT Otto-projekti OTTO oikea tuki tarvitsevalle oikeaan aikaan hankkeella halutaan vastata ajankohtaisiin terveyden- ja sosiaalihuollon kehittämishaasteisiin vahvistamalla ja tukemalla yhdistyksen roolia alueellisten tukitoimintojen suunnittelussa sekä kehittämällä tarpeellisia tukitoimia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tukitoimintojen tarjonnassa on huomattavia alueellisia eroja. 11

12 Projektin kohderyhmänä ovat Parkinsonin tautia sairastavat ja läheiset. Hankkeen toimintatapoina ovat alueelliset voimavarapäivät, avovalmennus ja infotilaisuudet sekä neuvolatoiminnan käynnistyminen (Turku). Alueellisia pilottialueita ovat Joensuu seutu, Vaasa ja Pohjois-Suomi. Projektin tavoitteena on vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistystoiminnan roolia osana tukitoimintoja, kartoittaa ja kehittää alueellisia tukitoimintoja, lisätä sairastavien ja omaisten edunvalvontaa sekä lisätä jäsenistön tietoutta alueellisista tukipalveluista ja oikeuksista. Voimavarapäiviä on vuonna 2006 järjestetty neljällä paikkakunnalla, Joensuussa, Nurmeksessa, Oulussa, Vaasassa ja Rovaniemellä. Päiviä järjestettiin yhteensä 13 ja osallistujia yhteensä 86 hlöä, joista sairastavia 48 ja läheisiä 38. Päivien teemoina olivat mm. fyysinen kuntoutus, henkinen hyvinvointi, tukimuodot tutuksi, lääkitys, ravitsemus ja itsehoito. Päivillä kuulijat saivat tietoa paikkakuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista ja yhdistys verkostoitui palvelun tuottajien kanssa. Avovalmennus kokeilu toteutettiin Joensuussa syksyllä Avovalmennus on pienryhmätapaamisia, tavoitteena vertaistuki. Ryhmä kokoontui aluesihteerin ja psykologin ohjaamissa ryhmissä yhteensä kuusi kertaa. Osallistujien määrä jäi odotettua pienemmäksi. Osallistujien motivaatio hyvin yksilöllistä ja kaikki eivät hyödy keskustelutyyppisestä ryhmätoiminnasta. Jatkossa avovalmennusta pilotoidaan mm. Vaasassa. Infotilaisuuksia järjestettiin Vaasassa ja Rovaniemellä. Kyseessä oli avoin tilaisuus josta informoitiin paikallislehdissä. Osallistujia oli yhteensä 126 henkilöä. Projektin edetessä huomionarvoista on se, että alueelliset erot ovat hyvin selkeät. Tärkeää onkin olla mukana käynnistämässä ja/tai vaikuttamassa niiden alueiden tukitoimintaan, joissa sairastuneet ja läheiset jäävät palveluiden ulkopuolelle. Pilottiyhdistykset tekevät aktiivisesti töitä yhteistyön ja verkostojen luomisessa. Työryhmäkokouksia on vuonna 2006 toteutettu 9 kpl. Projektivastaavana toimii Sari Kivimäki. Otto-projektilla on ohjausryhmä. Kokemuskouluttajan koulutusohjelma Suomen Parkinson-liitto ry järjesti yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliitto ry kanssa kokemuskouluttajakoulutuksen. Koulutus oli kuuden päivän mittainen ja koulutuspaikkoina olivat Turku, Kangasniemi ja Tampere. Kokemuskouluttaja- kurssilaisia oli yhteensä 15, joista kaksi dystoniaa sairastavaa ja 13 Parkinsonin tautia sairastavaa. Koulutukseen osallistui myös kuusi kokemuskouluttaja-tutoria (Polku-projektin käyneitä kokemuskouluttajia), joiden rooli oli toimia kurssilaisten tutoreina ja tukijoina. Kokemuskouluttajat tarjoavat arvokasta tietoa sairastumisesta ja arjessa selviytymisestään tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Kokemuskouluttajat tekevät vapaaehtoistyötä kulukorvauksia vastaan. 12

13 Eri ikä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA perustajajärjestöineen selvitti ikääntyvien ihmisten asumistilannetta ja sitä, mitä asumista tukevia palveluja on saatavilla. Eri-ikäprojektiin rahoitus saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä. Eri-ikä pilottiprojektissa oli projektivastaavana ASPA:n Merja Marjamäki Pilottiprojektin tavoitteena on luoda ja toteuttaa kohderyhmän omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta uusi kotona asumista tukeva palvelumalli yhdessä kunnan, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Pilottiprojektien kohderyhmiksi valittiin viittomakieliset kuurot (Seinäjoki ja Vaasa sekä Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja Parkinsonin tautia sairastavat (Turku). Eri ikä -pilotti Turussa Pilotin tavoitteena oli tukea Turussa asuvien Parkinsonin tautia sairastavien kotona asumista, niin että heidän mahdollisuutensa saada riittävästi ja oikea-aikaisesti apua, kun avuntarve lisääntyy, ja että apua annetaan sairauden erityisvaatimukset huomioon ottaen. Tavoitteen mukaisesti selvitettiin, mikä on Parkinsonin tautia sairastavien elämäntilanne, toimintakyky ja avuntarve vuonna Kyselyssä esille tulleen tiedon ja tuen tarpeen johdosta järjestettiin yleisiä ja avoimia ryhmätapaamisia Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän omaisilleen. Kertomusvuoden aikana ryhmä kokoontui kuusi kertaa. Ryhmä koettiin tärkeäksi ja ryhmälle asetetut tavoitteet saavutettiin mm. sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja lisääminen, tiedon välittäminen ja mahdollisuus vertaistukeen. Kotona asumista tuettiin kehittämällä lomitusmalli omaishoitajien vapaapäivien aikaisen avustuksen totuttamiseksi. Lomitusmallissa huomioitiin etenevästä sairaudesta johtuvat haasteet ja erityisvaatimukset. Lähtökohtana mallissa oli avun saaminen työntekijöiltä, joille Parkinsonin tauti on tuttu. Kehitetty lomitusmalli on yksi vaihtoehto, joka mahdollistaa omaisen lepäämisen, rauhassa asioiden hoitamisen, omien harrastusten tai mielenkiintojen ylläpitämisen. Säännöllisesti toteutuvien jaksojen avulla pystyttiin pilotissa saadun kokemuksen mukaan tukemaan sairastavien ja heidän omaistensa jaksamista ja sitä kautta kotona asumista. Vuonna 2006 Erityisosaamiskeskus Suvituulessa järjestettiin viisi lomitusjaksoa. Eri ikä pilotin loppuseminaari järjestettiin Asumispalvelusäätiö Aspan ja Länsi- Suomen lääninhallituksen yhteistyönä Läänin virastotalolla, Turussa. Seminaarissa julkistettiin Aspan selvityssarjassa: Lomitusmalli, Parkinsonin tautia sairastavien turkulaisten kotona asumisen tukeminen (http://www.aspa.fi/julkaisut/selvitykset/eri-ika-parkinson/). Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Suomen Parkinson-liitto ry:n toteutuneet kurssit, kuntoutusjaksot ja lomatoiminta on kokonaisuudessaan nähtävissä liitteessä 6. Toimintasuunnitelmasta poiketen toteutumatta jäivät Parkinsonin tautia sairastavien Infokurssi, yli 65- vuotiaiden pitkään sairastaneiden sopeutumisvalmennuskurssi ja kuntotuskurssi, AvoNetta työelämässä olevien kuntoutusjakso sekä vaativan kuntoutuksen yksilöjakso. Muutosten taustalla olivat osin taloudelliset syyt, osin hakijoiden vähäinen määrä. 13

14 Kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Sairastava Omainen Yhteensä Kuviossa 1 on esitettynä kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Vuonna 2006 kuntouttaville jaksoille osallistui yhteensä 746 sairastavaa ja heidän läheistään. Edelliseen vuoteen verrattaessa nousua (17,6%). Kuntoutuspalveluiden vuorokausien määrät vuosina Yhteistyökurssit Suvituuli Kouluranta Yhteensä Kuviossa 2 Kuntoutuspalveluiden vuorokausimäärät vuosina kuviossa 2. Edelliseen toimintavuoteen verrattaessa on todettavissa nousua ( 23,3%).Ttämä johtuu uusista, moniosaisista ammatillisista kuntoutusjaksoista, projekteista sekä Infokurssien määrästä. Yli 65-vuotiaiden kurssi- ja kuntouttava lomatoiminta toteutettiin Erityisosaamiskeskus Suvituulessa sekä Toimintakeskus Koulurannassa. Kela rahoitteisia alle 65 -vuotiaiden sopeutumisvalmennus- ja t toteutettiin sekä Suvituulessa että yhteistyökursseina eri kuntoutuslaitoksissa. Yhteistyölaitoksina toimivat Asumispalvelukeskus Wilhelmiina, Härmän Kuntokeskus, Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus, Joensuun Kuntohovi, Kankaanpään Kuntoutuskeskus, Norrvalla Folkhälsan Ab, Rokuan Kuntokeskus sekä Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus 14

15 Neuron. Ammatilliset, työssäkäyvien sairastavien kuntoutusjaksot toteutettiin yhdessä Kuntoutusyhtiö Petrean, Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen sekä Siuntion Hyvinvointikeskuksen kanssa. Kuntoutujien jakautuminen kotipaikkakunnittain Pieksämäki 3 % Ylivieska Kajaani 0 % 2 % Joensuu 3 % Kuopio 8 % Oulu 5 % Kemi 2 % Kokkola 2 % Vaasa 2 % Seinäjoki 7 % Savonlinna Lappeenranta 1 % 4 % Kotka Pori Mikkeli 2 % Tampere 2 % 2 % Kouvola Forssa 0 % Jyväskylä 8 % 3 % 3 % Helsinki 22 % Hämeenlinna 3 % Lahti 5 % Turku 12 % Kuvio 3 Kuntoutujien jakautuminen kotipaikkakunnittain. Kuntoutustoiminta vuorokausina kohderyhmittäin projektijaksot; 439 dystonia, ammatillinen; 144 kuntouttava lomatoiminta; 313 Huntington-kurssit; 84 Dystonia kurssit; 486 Parkinsonveteraanijaksot; 160 Parkinsonyksilöjaksot; 140 Parkinson,ammatilli nen; 278 Parkinson- kurssit; 4094 Parkinson- kurssit Parkinson-yksilöjaksot Parkinson-veteraanijaksot Dystonia kurssit Huntington-kurssit kuntouttava lomatoiminta projektijaksot dystonia.ammatillinen Parkinson,ammatillinen Kuvio 4 Toteutuneet kuntoutusvuorokaudet kohderyhmittäin 15

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1(20) Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA... 2 4. JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea VUOSIKIRJA 2014 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS 3 3. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut...

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8. Viestintä...9. Ohjaus- ja neuvontapalvelut...14. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa...16. Jäsenpalvelut... SISÄLLYS Puheenjohtajan katsaus: Yhdessä olemme enemmän...4 Toimitusjohtajan katsaus: Tavoitteena strateginen arki...6 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen...8 Viestintä...9 Ohjaus ja neuvonta aluetyön ytimessä,

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi

Munuais- ja maksaliitto. Vuosikertomus 2012. Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi. www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Kuva ylhäällä vas. Runo ja Jokerit olivat mukana Euroopan elinsiirtopäivän

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF

SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 1 SUOMEN PARKINSON-LIITTO RY FINLANDS PARKINSON-FÖRBUND RF 15.2.2013 Muutoksia Parkinson-liiton keskustoimistossa Kelan päätös jättää ostamatta liitolta kuntoutusta on pakottanut Parkinson-liiton tekemään

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013

Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 TIETOA, TOIVOA, TUKEA Munuais- ja maksaliitto Vuosikertomus 2013 Ytyä yhdistyksestä -teemavuosi www.musili.fi www.munuainen.fi www.maksa.fi Munuais- ja maksaliitto Vuosi 2013 lyhyesti Vuosikertomus 2013

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2010 www.aivovammaliitto.fi T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo Sivu 1. Yleistä 3 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta 4 2.1.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Suomen Dystonia-yhdistys ry, Finlands Dystoni-förening rf TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Suomen Dystonia-yhdistys ry, Finlands Dystoni-förening rf perustettiin 23.5.1998 ja rekisteröitiin 20.10.1998

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf

TOIMINTAKERTOMUS 2013. ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 ADHD-liitto ry ADHD-förbundet rf s i s ä l t ö SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE...3 2. YHDISTYSTOIMINTA...4 2.1. VERTAISTUKI...5 3. EDUNVALVONTA...6 4. TIEDON VÄLITTÄMINEN...7 4.1. NEUVONTA

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010

KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Vuoden 2010 toiminta Toiminnanjohtajan katsaus 2 Edunvalvonta 3 Kansalaistoiminta 3 Koulutus 4 Malike 4 Viestintä 5 Kurssikeskus Mertiöranta 5 Kehitysvammaisten

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Sisällysluettelo Yhdistyksen tarkoitus, missio ja arvot... 3 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt Ansiomitalit... 5 Valtuuskunta... 5 Hallitus...

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio

Toiminta-ajatus. Arvot. Visio Vuosikertomus 2011 Toiminta-ajatus Tuemme epilepsiaa sairastavia henkilöitä elämään tasa-arvoisina muun väestön kanssa sekä tuemme heitä ja heidän läheisiään tavoitteen saavuttamiseksi. Arvot Ihmisten

Lisätiedot

IHOLIITTO VUONNA 2008

IHOLIITTO VUONNA 2008 VUOSIKERTOMUS 2008 IHOLIITTO VUONNA 2008 Toimintavuosi 2008 oli Iholiitolle monipuolinen. Jäsenjärjestöjen määrä lisääntyi yhdellä uudella; Suomen HAE-yhdistys (Hereditaarista angiödeemaa sairastavat)

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry

KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry KERHOTOIMINNAN KÄSIKIRJA Suomen Parkinson-liitto ry Kansikuva: Pohjois-Kymen Parkinson kerhon, Ulla-naistenpiiri suunnittelmassa kerhon joulujuhlaa. (Parkinson-postia 1/2014) 1 Johdanto 3 2 Järjestösuunnittelijat

Lisätiedot

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A

2. EDUNVALVONTA. Annetut lausunnot LIITE A 1 1. JOHDANTO Iholiitto on valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan potilas- ja edunvalvontajärjestö, johon kuuluu kahdeksan jäsenjärjestöä. Jäsenistöön kuuluu sekä yleisiä että harvinaisia ihosairauksia

Lisätiedot

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010

A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 2 A-KILTOJEN LIITTO RY VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2010 YLEISTÄ A-Kiltojen Liitto ry on vuonna 1968 perustettu päihdetoipujayhdistysten valtakunnallinen keskusjärjestö. A-Kiltojen Liiton tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot