Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo Tavoite Hallinto Viestintä Toiminta Projektit Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Talous Suomen Parkinson-säätiö Liitteet

2 2

3 TAVOITE Suomen Parkinson-liitto ry toimii Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Liiton ja sen jäsenyhdistysten edunvalvonta ja järjestötoiminta sisältää niin paikallista, alueellista kuin valtakunnallista kansalaisjärjestötoimintaa. Suomen Parkinson-liitto ry tuottaa ja kehittää asiakaslähtöisesti elämänlaatua tukevia toimintoja ja palveluja sairastaville ja heidän läheisilleen yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Järjestöpalveluina liitto tarjoaa valtakunnallisesti koulutus-, tiedotus-, neuvonta- ja tukipalveluja, kuten erityisliikuntaa jäsenyhdistyksilleen ja muille yhteistyöverkostoilleen. Yhdistys- ja kerhotoimintaa kehitetään vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen perustuen. Liiton aluetyöntekijöiden keskeisiä työkohteita ovat yhdistysten toiminnan tukeminen, tiedottaminen ja monimuotoinen yhteistyö. Kuntoutuspalveluilla tuetaan kuntoutujan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Suomen Parkinson-liitto ry tuottaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuspalveluja edustamilleen sairausryhmille avokuntoutuksena, lomatoimintana ja ryhmämuotoisena sekä yksilöllisenä kuntoutuksena erityisosaamiskeskus Suvituulessa sekä useissa yhteistyölaitoksissa ympäri Suomen. Suomen Parkinson-liitto ry toimii liikehäiriösairauksia sairastavien, heidän läheistensä sekä heidän hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden eri tahojen yhdyssiteenä yhdessä muiden neurologisten järjestöjen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. HALLINTO Liittokokoukset Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous ja Henkinen hyvinvointi -teemapäivä pidettiin Rantasipi Laajavuoressa, Jyväskylässä. Lisäksi julkistettiin Suomen Parkinson-säätiön vuoden 2006 apurahojen saajat. Kokouksessa oli 95 virallista kokousedustajaa. Kevätliittokokouksen yhteydessä Keski- Suomen Parkinson-yhdistys järjesti Henkinen hyvinvointi -teemapäivän. Syysliittokokous pidettiin Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, Turussa. Ennen kokouksen alkua dosentti Eero Pekkonen, yksi vuoden Suomen Parkinson-säätiön apurahansaajista, esitteli tutkimustyönsä: Magneettistimulaatio Parkinsonin taudin hoidossa. Kokouksessa oli läsnä 61 virallista kokousedustajaa. Liittohallitus Liittohallitus päättää käytännön toimintaan ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista liittokokousten hyväksymien suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa ja käsitteli 90 pykälää. Kokoukset pidettiin Turussa ja ensimmäinen kokouksista oli kaksipäiväinen (liittohallituksen jäsenet, liite 1). 3

4 Työryhmät Liittohallituksen valitsemat työryhmät toimivat valmistelevina eliminä. (Liite 2) 1. Työvaliokunta, valmistelee keskeisiä asioita liittohallituksen käsittelyyn. 2. Lääketieteellinen asiantuntijaneuvosto ottaa kantaa ajankohtaisiin lääketieteellisiin kysymyksiin koskien liikehäiriösairauksia 3. Koulurannan kehittämistoimikunnan tehtävänä on mm. Koulurannan kehittäminen, markkinoinnin tehostaminen ja yhteistyökumppaneiden lisääminen. 4. Liikuntatyöryhmä kehittää valtakunnallista liikuntatoimintaa. 5. Projektien ohjausryhmä on projektihallinnon organisaation ja liiton kehittämistoiminnan ohjausryhmä. Siihen kuuluu yhdistysten, liittohallituksen ja liiton työntekijöiden edustajia, jotka toimivat asiantuntijoina projektitoiminnan kehittämisessä. 6. Parkinson-postin toimitusneuvosto suunnittelee jäsenlehden sisällön suuntaviivat Henkilöstö Vakinaista henkilöstöä oli kaikkiaan 22, joista kaksi oli hoitovapaalla ja yksi virkavapaalla. Sijaisia ja projektityöntekijöitä oli 3, joista yksi oppisopimuksella. Määräaikaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä oli yhteensä 29. Koko henkilöstön yhteismäärä oli toimintavuonna 55. (Liite 3) Lisäksi palkkiota ja kulukorvauksia on maksettu 91 asiantuntijalle, luennoitsijalle ja luottamushenkilölle palkanlaskennan ja ostoreskontran kautta. Liiton keskustoimistossa on työskennellyt yksi osa-aikainen avotyöntekijä, viisi nuorta kesä- ja kiireapulaisina, siivoustyössä ja uinninvalvontatehtävissä. Lisäksi keskustoimistossa on ollut useita opiskelijoita työharjoittelujaksoissa mm. toimintaterapia-, sosionomi- ja merkonomiopiskelijoita. Henkilöstön ikärakenne Ikäryhmä määrä % Alle 20 v v v v v v 2 5 Yhteensä 55 Henkilöstön keski-ikä oli 39,0 vuotta. Liiton toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti Helena Ylikylä-Leiva ja toiminnanjohtajana aloitti Helena Noroila. Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja järjestöneuvos Leena Hosike-Punta toimi liiton asiantuntijatehtävissä ja siirtyi liiton tehtävistä eläkkeelle

5 Vuoden aikana talouspäällikkö Raija Pohjavirran, aluesihteeri Jukka Tauriaisen ja toimintavastaava Tuula Kokkisen työsuhde oli kestänyt 15 vuotta. Työnantajana liiton tavoitteena on huolehtia laaja-alaisesti henkilöstöstään tukemalla työntekijöiden henkistä ja fyysistä työkykyä, ammattitaidon ylläpitämistä sekä kehittämällä työmenetelmiä ja toimintatapoja. Henkilökunta on kokoontunut kaksi kertaa neuvottelu- ja kehittämispäiviin toimintavuoden aikana. Yhteisiin päiviin liittyi myös työssä jaksamista ja työkykyä tukevaa toimintaa. Eri tiimit: - alue-, kuntoutusja toimistotiimi järjestivät myös omia kehittämis- ja neuvottelupäiviään. Henkilöstö on täydentänyt ja ajantasaistanut monipuolisesti ammattitaitoaan. Liitto on mahdollistanut tämän tiimikohtaisilla koulutusmäärärahoilla ja mahdollisuudella käyttää työaikaa ammattitaidon kehittämiseen. Toimintavuoden aikana neljä liiton työntekijää on osallistunut pitkäkestoiseen koulutukseen. Lisäksi useat työntekijät ovat osallistuneet eri aihealoittain lyhytkestoisiin, ammattitaitoa täydentäviin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin. Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Liiton työterveyspalvelut on ostettu Medivire Työterveyspalveluista. Medivire tuottaa liitolle kokonaisvaltaisen ja lakisääteisen työpaikkaterveydenhuollon palvelut sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työssä selviytymistä ja työhyvinvointia tukeva sekä edistävä toiminta sisältyy työterveyshuollon suunnitelmaan. Työkykyä ja -hyvinvointia ylläpitävää toimintaa suunnittelee ja järjestelee liiton työsuojelutoimikunta yhdessä työsuojelupäällikön kanssa. Henkilöstölle tarjottiin työpaikkaliikuntaa työajalla 1 tunti/viikko. Liikuntaan osallistumisesta perittiin työntekijöiltä omavastuuosuus. VIESTINTÄ Parkinson-liiton tiedotuksen tavoitteena on sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun parantaminen. Tiedotuksella halutaan lisätä jäsenistön tietoisuutta oman sairauden hoitomahdollisuuksista ja hyvän elämän edistämisestä. Tiedotuksen avulla pyritään turvaamaan myös sairastuneiden ja läheisten palvelujen saanti ja palvelujen kehittyminen sekä puuttumaan tarvittaessa epäkohtiin, joita ilmenee potilaan oikeuksien eriarvoisessa toteutumisessa. Henkinen hyvinvointi oli Parkinson-liiton teema vuonna Teemaan liittyviä tilaisuuksia yhdistykset ja kerhot järjestivät omilla alueillaan erityisesti valtakunnallisen Parkinson-viikon aikana Liitto vastasi teemaviikon valtakunnallisesta tiedotuksesta, yhdistykset ja kerhot tekivät omilla alueillaan onnistuneesti tunnetuksi Parkinsonin tautia. Parkinson-liiton kevätliittokokouksen yhteydessä Jyväskylässä järjestettiin Henkinen hyvinvointi -teemapäivä Rantasipi Laajavuoressa.Jyväskylän liittokokous esitti kokouksen yhteydessä julkilausuman, jossa se esitti huolestumisensa siitä, että Parkinsonin tautia sairastavat ovat alueellisesti eriarvoisissa asemissa neurologipalvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden suhteen. 5

6 Jäsenlehti Parkinson-postia ilmestyi vuonna 2006 neljä kertaa. Lehden painosmäärä numeroa kohti oli noin Lehden teemat olivat Pitkäaikaissairaus ja henkinen hyvinvointi (helmikuu), Rakkaus (kesäkuu), Terapiat ja kuntoutus (lokakuu), Harrastukset ja luovuus (joulukuu). Jäsenistö kertoi lehdessä vuoden aikana monipuolisesti henkisen hyvinvoinnin lähteistään. Tieto pitkäaikaissairaiden henkisen hyvinvoinnin tukemisesta välittyi lehden välityksellä jäsenistön lisäksi hoito- ja sosiaalialan ammattilaisille. Erityisosaamiskeskus Suvituuli täytti 10 vuotta Parkinson-liitto teki yhdessä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton kanssa kaikille turkulaisille jaettavan Suvituuli 10 vuotta -lehtisen, jossa kerrottiin Suvituulessa kuntoutettavista sairausryhmistä ja Suvituulen toiminnasta. Suvituulessa järjestettiin aiheeseen liittyvä tiedotustilaisuus ja Suvituulen toiminnasta lähetettiin tiedote kaikille valtakunnallisille viestintävälineille. Liiton kotisivuilla tiedotettiin vuoden aikana kaikista ajankohtaisista asioista. Parkinson-liitto teki tiedotusyhteistyötä NV:n (Neurologiset vammaisjärjestöt) kanssa esiintymällä TerveSos- messuilla Tampere-talossa ja Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Parkinson-liiton neuvontapuhelimet palvelivat sairastuneita ja heidän omaisiaan entiseen tapaan: neurologi Kirsti Martikainen vastasi sairauden hoitoa koskeviin kysymyksiin kerran kuukaudessa ja sairaanhoitaja Heli Hiivola viikoittain. Oikeudellista neuvontaa antoi Parkinson-liiton lakimies Anu Aalto. TOIMINTA Jäsenistö Suomen Parkinson-liitto ylläpitää valtakunnallista jäsenrekisteriä yhdistysten jäsenistä ja hoitaa pääsääntöisesti jäsenmaksujen perinnän. Kukin jäsenyhdistys pitää rekisteriä oman yhdistyksensä jäsenistä ja huolehtii jäsenhuollosta. Liitto peri kustakin jäsenyhdistyksen jäsenestä 3,00 jäsenmaksua, joka käytetään jäsenrekisterin ylläpitoon ja Parkinson-postin postitukseen. Jäsenyhdistyksiin liittyi vuoden aikana 819 uutta jäsentä, joista sairastavia oli 620, läheisiä ja muita jäseniä 191 ja parkinsonhoitajia 8. Jäsenistöstä poistui vuoden aikana 747 henkilöä, näin ollen nettolisäys oli 72 jäsentä. Jäsenmäärä on tasaisesti noussut joka vuosi ja vuoden lopussa jäsenyhdistyksiin kuului 7538 jäsentä: Parkinsonin tautia sairastavia 5022 ja läheis- sekä muita jäseniä 1676, yhteensä Dystoniaa sairastavia 642 ja läheis- sekä muita jäseniä 45, yhteensä 687. Huntingtonin tautia sairastavia 36 ja läheis- sekä muita jäseniä 40, yhteensä 76. Parkinsonhoitajia oli jäsenenä yhteensä 77. Suomen Parkinson-liiton jäsenenä oli vuoden lopussa 15 Parkinson-jäsenyhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen dystonia-yhdistys, Suomen Huntington-yhdistys ja Suomen Parkinsonhoitajat. Toimintavuoden lopussa yhdistysten alaisuudessa toimivia paikallisia kerhoja oli 98. 6

7 Jäsenyhdistysten jäsenmäärän kehitys Erityisosaamiskeskus Suvituuli Erityisosaamiskeskus Suvituuli on Suomen Parkinson-liiton ja Aivohalvaus- ja dysfasialiiton omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Markku Mattila Varsinais-Suomen Isännöintitalosta. Kiinteistöosakeyhtiön hallitus vastaa toiminnasta ja siihen kuuluvat molempien liittojen toiminnanjohtajat ja muu toimihenkilö ja kaksi varajäsentä. Talouspäällikkö Raija Pohjavirta toimi hallituksen sihteerinä. Kiinteistöyhtiön palveluksessa on työskennellyt kiinteistöhoitaja Markku Mikkonen. Ruokapalvelut on ostettu Treat Oy:ltä ja siivoustoiminnan on hoitanut kokonaisuudessaan toiminimi Tarja Kantonen. Erityisosaamiskeskus Suvituulessa sijaitsee liiton keskushallinto, palvelutoiminnan yhteistilat, 32-paikkainen majoitussiipi, Turun Parkinson-yhdistyksen ja Lounais- Suomen aluesihteerin toimitila. Liiton palveluihin Suvituulessa kuuluvat valtakunnalliset järjestöpalvelut, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta, avofysioterapia ja toimintaterapia sekä projektitoiminta. Suvituulen tilat ovat omistussuhteen mukaisesti käytössä. Erityisosaamiskeskus Suvituuli vietti vuotisjuhlia. Juhlaan toi valtiovallan tervehdyksen kansanedustaja Virpa Puisto ja juhlapuheen piti kansanedustaja Maija Perho. Raha-automaattiyhdistyksen tervehdyksen toi osastopäällikkö Janne Peräkylä ja Turun kaupungin edustajana juhlapuheen piti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell. Juhlapäivänä vietettiin avointen ovien päivää, pidettiin luentotilaisuus ja esiteltiin apuvälineitä. 7

8 Toimintakeskus Kouluranta Kangasniemellä sijaitsevan Toimintakeskus Koulurannan aktiivinen toiminta-aika ajoittui toukokuusta lokakuuhun. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoimintana järjestettiin kolme kurssijaksoa (Voimavara-teema ja Info-kurssit), kestoltaan viisi vuorokautta. Kohderyhmänä kursseilla olivat Parkinsonin tautia sairastavat ja heidän läheiset. Kursseille osallistui 38 henkilöä (25 sairastavaa, 13 omaista) ja kuntoutusvuorokausia kertyi 190 vrk. Kurssien rahoituksesta vastasivat RAY, kunnat Stvol -maksusitoumuksin ja Ok-Opintokeskus. Toimintavuoden aikana Koulurannan toimintavastaava on toiminut viidellä Kelan rahoittamalla liiton yhteistyökursseilla eri kuntoutuslaitoksissa kurssivastaavana. Kuntouttavaan lomatoimintaan (rahoitus RAY ja Ok-Opintokeskus) sisältyi kolme kuuden vuorokauden mittaista Aktiivilomaa, joille oli hakijoita 63 hlöä ja lomajaksoille osallistui 41 hlöä (Parkinsonin tautia tai dystoniaa sairastavat 28 hlöä, omaiset/läheiset 13 hlöä). Yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa järjestettiin viiden vuorokauden mittainen Tuettu loma teemalla Henkinen hyvinvointi ja tuetulle lomalle osallistui 14 henkilöä, joista Parkinsonin tautia sairastavia oli 8 henkilöä ja läheisiä 6 henkilöä. Kaikkiaan Koulurannassa järjestettyyn ohjattuun lomatoimintaan osallistui 55 hlöä (sairastavat 36 hlöä ja omaiset/läheiset 19 hlöä) ja lomavuorokausia kertyi yhteensä 312 (aktiivilomat 246 vrk, tuettu loma 66 vrk). Lomajaksot olivat kaikkien jäsenryhmien haettavissa. Tieto- ja virkistystapahtumina liitto järjesti Pilkkipäivät maaliskuussa, osallistujia 15 henkilöä. Mätäkuun Mätkäyksen elokuussa osallistui 90 henkilöä. Henkinen hyvinvointi teemavuoden tapahtumana Elämyksellinen matka hyvinvoinnin lähteille tilaisuuteen osallistui 13 henkilöä ja perinteiseen joulujuhlan osallistujamäärä oli 95 henkilöä. Tieto- ja virkistystapahtumiin osallistui yhteensä 215 henkilöä. Lisäksi liitto järjesti kokemuskouluttajien koulutuspäivät ja Koulurannan kehittämispäivät. Jäsenyhdistysten ja kerhojen joko itsenäisesti tai yhteistyössä Koulurannan kanssa järjestämä toiminta väheni edellisvuoteen verrattuna. Yhdeksän majoittuvaa yhdistysja kerhoryhmää kokoontui Koulurantaan 1-4 vuorokauden mittaisille harrastus-, liikun-ta-, vertaistuki- ja hyvinvointipäiville. Yhdistysten ja kerhojen yhteistoiminnallisina jaksoina toteutui viisi jaksoa yhdeksästä ja majoitusvuorokausia kertyi 242. Majoittuvien kurssikokoontumisryhmien käyttöön Kouluranta oli varattuna viiteen kokoontumiseen, joista majoitusvuorokausia 105 vrk. Yhteensä jäsenryhmien majoittumisesta kertyi majoitusvuorokausia 347 vrk (v majoitusvuorokausia 601, vähennystä 254 vrk). Edellisvuoteen verrattuna majoittuvien ryhmien ryhmäkoot olivat pienempiä ja jaksot kestoltaan lyhyempiä. Kaikkiaan majoitusvuorokausia kertyi toimintakertomusvuonna 933 vrk: liiton toiminta 586 vrk ja jäsenryhmien toiminta 347 vrk. Edelliseen vuoteen verrattuna majoitusvuorokausissa on vähennystä n. 220 vrk: liiton toiminnan kautta kertyneissä majoitusvuorokausissa hieman lisäystä ja jäsenyhdistysten/kerhojen toiminnassa huomattava vähentyminen 8

9 Aluetyö Liiton viiden aluetyöntekijän toimistot sijaitsevat Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Aluetyöntekijät ovat toimineet tiedotuksellisena linkkinä valtakunnallisen liiton, jäsenyhdistysten, paikallisten kerhojen ja yhdistysten jäsenten sekä muiden järjestöjen ja julkisen sektorin välillä. Liiton jäsenyhdistysten ja niiden alaisten kerhojen toimintaa ovat aluetyöntekijät edistäneet järjestämällä vapaaehtoisja järjestötoiminnan koulutusta (Moniosaaja -koulutus MONO) ja ohjausta. Vuoden aikana järjestettiin MONO 3 Turussa ja MONO 1 Kontiolahdella. Osanottajia oli yhteensä 45. Edunvalvontaa on toteutettu mm. parantamalla yhdistysten valmiuksia paikalliseen vaikuttamiseen yhteistyössä eri tahojen kanssa, esimerkiksi koulutus- ja muut yhteiset tapahtumat Neurologisten vammaisjärjestöjen NV yhdistyksille ja kunnallisille vammaisneuvostoille. Yhteistyössä keskussairaaloiden ja jäsenyhdistysten kanssa järjestettiin ensitietopäiviä vasta Parkinson-diagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen. Aluetyöntekijöiden asiantuntijapalveluja ovat olleet sairastavien ja läheisten ohjaus ja neuvonta sekä ammattihenkilöstön konsultointi ja koulutus. Toimintavuoden aikana järjestettiin sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle suunnattuja täydennyskoulutuspäiviä parkinsonpotilaan hoidosta Vammalassa, Jyväskylässä, Hyvinkäällä, Seinäjoella ja Ylivieskassa. Osallistujia oli yhteensä 187. määrä osallistuja Yhdistys- ja kerhokäynnit Luennointi Tuettujen lomien ohjaus Neurologinen yhteistyö Ensitietotilaisuudet Muut kokoukset ja tilaisuudet Yhteensä Aluetyöntekijöiden lähiesimiehenä toimi liiton kehittämispäällikkö. Aluetiimin yhteisiä työkokouksia järjestettiin kuusi kertaa vuoden aikana. Kokouksista kaksi käytettiin työnohjaukseen työyhteisökouluttaja Mikko Lännenpään toimesta. Koulutus Jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin kaksipäiväiset koulutusja neuvottelupäivät Turussa. Päivien aikana käsiteltiin mm. liiton vuoden 2007 teemaa Oikeus ja kohtuus ratkaisemalla edunvalvonnallisia tehtäviä sekä annettiin tietoa vapaaehtoistoiminnan eri osa-alueista ja käsiteltiin liiton ja jäsenyhdistysten yhteisiä asioita. Osallistujia oli yhteensä 29. 9

10 Liikuntatoiminta Liitto on valtionapuun oikeutettu liikuntajärjestö ja liikuntatoiminnan järjestämiseen saadaan valtionavustusta Opetusministeriöltä. Liikuntatoiminnasta tiedotettiin jäsenille Parkinson-postia -lehdessä ja jäsenkirjeissä. Lisäksi toimitettiin lääkkeeksi liikettä - kirjoitussarjaa. Liitto teki yhteistyötä liikuntatoiminnassa muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa ja osallistui Soveltava liikunta Soveli ry:n toimintaan. Liiton liikuntavastaava on Sovelin hallituksen jäsen. Keväällä järjestettiin valtakunnalliset liikuntavastaavien kolmen päivän koulutuspäivät. Liikuntakoulutuksen teemoja olivat lajikokeilut, tiedotus ja liikuntatietous. Vuosi 2006 oli soveltavan liikunnan valtakunnallinen teemavuosi. Vuoden päätapahtuma oli Hyvän tahdon viesti, joka toteutui elo-syyskuussa kautta maan. Viestin tavoitteena oli tehdä soveltavaa liikuntaa tunnetuksi sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Viesti kulki 18 tapahtuman kautta Rovaniemeltä Helsinkiin. Parkinson-yhdistykset olivat mukana paikallisissa suunnitteluryhmissä. Hyvän tahdon tunnustuksia jaettiin kolmella paikkakunnalla: Joensuussa Elma Pyykölle, Kajaanissa Kainuun Parkinson-yhdistykselle ja Oulussa Sulo Lehdolle. Edunvalvonta ja yhteistoiminta Liiton jäsenyys kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä: Raha-automaattiyhdistys RAY Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Vanhustyön Keskusliitto ry Terveyden Edistämiskeskus Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto Soveltava Liikunta SoveLi ry Turun Kauppakamari Veronmaksajien keskusliitto Asumispalvelusäätiö ASPA Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry European Parkinson s Disease Association EPDA European Huntington Network Nordiskt Parkinsonråd Liiton palveluksessa olevat fysioterapeutit ovat Euroopan Parkinson-fysioterapialiiton jäseniä ja liiton sairaanhoitaja on pohjoismaisten Parkinsonhoitajien edustajana. NV-yhteistyö Neurologisiin vammaisjärjestöihin (NV) kuuluu 15 jäsenjärjestöä. Puheenjohtajajärjestönä oli vuonna 2006 Suomen MS-liitto ry ja varapuheenjohtajajärjestönä Suomen Parkinson-liitto ry. NV:n tärkeäksi tiedotuskanavaksi muodostuivat internetsivut osoitteessa Sivuilla on perustiedot Raha-automaattiyhdistyksen tukemasta NV-yhteistyöstä ja -järjestöistä linkkeineen sekä tietoa alueellisista ja valtakunnallisista NV-tapahtumista. 10

11 NV:n Kehittävä vertaiskäynti hankkeen ryväsvertailun valtakunnallinen päätösseminaari pidettiin Tampereella Ryväsvertailun kohteina olivat vammaispoliittiset ohjelmat ja hyvinvointistrategiat alueellisen ja paikallisen edunvalvonnan työkaluina, tiedonhankinta edunvalvonnan pohjaksi, alueellisen edunvalvonnan tarpeiden arviointi, yhdistystoimijoille suunnatun edunvalvontakoulutuksen järjestämismallien vertailu, paikallisyhdistysten ja vammaisneuvostojen yhteistyön käynnistäminen. Marraskuussa juhlistettiin NV-toiminnan 30-vuotista yhteistyötä Rahaautomaattiyhdistyksen tiloissa, Espoossa, missä mm. suoritettiin NVpuheenjohtajuuden vahdinvaihto Suomen Parkinson-liittoon vuosiksi Huomionosoitukset Liiton kultainen ansiomerkki myönnettiin liiton pitkäaikaiselle tilintarkastajalle, KTL Eero Hirvoselle. Liiton hopeiset ansiomerkit myönnettiin Raimo Rantalahdelle, Antero Lahtiselle, Timo Lehtiselle, Unto Silvennoiselle, Timo Korvalle sekä Elli ja Kaarlo Herroselle. Liiton syysliittokokous kutsui liiton kunniajäseneksi emerita toiminnanjohtaja, järjestöneuvos Leena Hosike-Punnan. Keskuskauppakamari myönsi järjestöneuvos Leena Hosike-Punnalle ansiomerkin merkittävästä elämäntyöstä kolmannella sektorilla. Stipendi 2000 Stipendi 2000 palkinnon myöntämisen tarkoituksena on kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota yhdistys- ja kerhotoiminnan kehittämiseen laadullisesti ja laajaalaisesti jäsenistöä parhaalla tavalla palvelevaksi. Ehdotuksen tulee olla toteuttamiskelpoinen tai jo toimiva joko paikallisella ja/tai valtakunnallisella tasolla. Stipendi myönnettiin Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistyksen alaiselle Oulun Parkinson-kerholle kotiryhmien perustamiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen ja Mikkelin Parkinson-yhdistykselle tunnustukseksi laaja-alaisesta ja dynaamisesta toiminnasta, kummallekin 1000 euroa. PROJEKTIT Otto-projekti OTTO oikea tuki tarvitsevalle oikeaan aikaan hankkeella halutaan vastata ajankohtaisiin terveyden- ja sosiaalihuollon kehittämishaasteisiin vahvistamalla ja tukemalla yhdistyksen roolia alueellisten tukitoimintojen suunnittelussa sekä kehittämällä tarpeellisia tukitoimia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tukitoimintojen tarjonnassa on huomattavia alueellisia eroja. 11

12 Projektin kohderyhmänä ovat Parkinsonin tautia sairastavat ja läheiset. Hankkeen toimintatapoina ovat alueelliset voimavarapäivät, avovalmennus ja infotilaisuudet sekä neuvolatoiminnan käynnistyminen (Turku). Alueellisia pilottialueita ovat Joensuu seutu, Vaasa ja Pohjois-Suomi. Projektin tavoitteena on vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistystoiminnan roolia osana tukitoimintoja, kartoittaa ja kehittää alueellisia tukitoimintoja, lisätä sairastavien ja omaisten edunvalvontaa sekä lisätä jäsenistön tietoutta alueellisista tukipalveluista ja oikeuksista. Voimavarapäiviä on vuonna 2006 järjestetty neljällä paikkakunnalla, Joensuussa, Nurmeksessa, Oulussa, Vaasassa ja Rovaniemellä. Päiviä järjestettiin yhteensä 13 ja osallistujia yhteensä 86 hlöä, joista sairastavia 48 ja läheisiä 38. Päivien teemoina olivat mm. fyysinen kuntoutus, henkinen hyvinvointi, tukimuodot tutuksi, lääkitys, ravitsemus ja itsehoito. Päivillä kuulijat saivat tietoa paikkakuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista ja yhdistys verkostoitui palvelun tuottajien kanssa. Avovalmennus kokeilu toteutettiin Joensuussa syksyllä Avovalmennus on pienryhmätapaamisia, tavoitteena vertaistuki. Ryhmä kokoontui aluesihteerin ja psykologin ohjaamissa ryhmissä yhteensä kuusi kertaa. Osallistujien määrä jäi odotettua pienemmäksi. Osallistujien motivaatio hyvin yksilöllistä ja kaikki eivät hyödy keskustelutyyppisestä ryhmätoiminnasta. Jatkossa avovalmennusta pilotoidaan mm. Vaasassa. Infotilaisuuksia järjestettiin Vaasassa ja Rovaniemellä. Kyseessä oli avoin tilaisuus josta informoitiin paikallislehdissä. Osallistujia oli yhteensä 126 henkilöä. Projektin edetessä huomionarvoista on se, että alueelliset erot ovat hyvin selkeät. Tärkeää onkin olla mukana käynnistämässä ja/tai vaikuttamassa niiden alueiden tukitoimintaan, joissa sairastuneet ja läheiset jäävät palveluiden ulkopuolelle. Pilottiyhdistykset tekevät aktiivisesti töitä yhteistyön ja verkostojen luomisessa. Työryhmäkokouksia on vuonna 2006 toteutettu 9 kpl. Projektivastaavana toimii Sari Kivimäki. Otto-projektilla on ohjausryhmä. Kokemuskouluttajan koulutusohjelma Suomen Parkinson-liitto ry järjesti yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliitto ry kanssa kokemuskouluttajakoulutuksen. Koulutus oli kuuden päivän mittainen ja koulutuspaikkoina olivat Turku, Kangasniemi ja Tampere. Kokemuskouluttaja- kurssilaisia oli yhteensä 15, joista kaksi dystoniaa sairastavaa ja 13 Parkinsonin tautia sairastavaa. Koulutukseen osallistui myös kuusi kokemuskouluttaja-tutoria (Polku-projektin käyneitä kokemuskouluttajia), joiden rooli oli toimia kurssilaisten tutoreina ja tukijoina. Kokemuskouluttajat tarjoavat arvokasta tietoa sairastumisesta ja arjessa selviytymisestään tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Kokemuskouluttajat tekevät vapaaehtoistyötä kulukorvauksia vastaan. 12

13 Eri ikä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA perustajajärjestöineen selvitti ikääntyvien ihmisten asumistilannetta ja sitä, mitä asumista tukevia palveluja on saatavilla. Eri-ikäprojektiin rahoitus saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä. Eri-ikä pilottiprojektissa oli projektivastaavana ASPA:n Merja Marjamäki Pilottiprojektin tavoitteena on luoda ja toteuttaa kohderyhmän omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta uusi kotona asumista tukeva palvelumalli yhdessä kunnan, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Pilottiprojektien kohderyhmiksi valittiin viittomakieliset kuurot (Seinäjoki ja Vaasa sekä Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja Parkinsonin tautia sairastavat (Turku). Eri ikä -pilotti Turussa Pilotin tavoitteena oli tukea Turussa asuvien Parkinsonin tautia sairastavien kotona asumista, niin että heidän mahdollisuutensa saada riittävästi ja oikea-aikaisesti apua, kun avuntarve lisääntyy, ja että apua annetaan sairauden erityisvaatimukset huomioon ottaen. Tavoitteen mukaisesti selvitettiin, mikä on Parkinsonin tautia sairastavien elämäntilanne, toimintakyky ja avuntarve vuonna Kyselyssä esille tulleen tiedon ja tuen tarpeen johdosta järjestettiin yleisiä ja avoimia ryhmätapaamisia Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän omaisilleen. Kertomusvuoden aikana ryhmä kokoontui kuusi kertaa. Ryhmä koettiin tärkeäksi ja ryhmälle asetetut tavoitteet saavutettiin mm. sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja lisääminen, tiedon välittäminen ja mahdollisuus vertaistukeen. Kotona asumista tuettiin kehittämällä lomitusmalli omaishoitajien vapaapäivien aikaisen avustuksen totuttamiseksi. Lomitusmallissa huomioitiin etenevästä sairaudesta johtuvat haasteet ja erityisvaatimukset. Lähtökohtana mallissa oli avun saaminen työntekijöiltä, joille Parkinsonin tauti on tuttu. Kehitetty lomitusmalli on yksi vaihtoehto, joka mahdollistaa omaisen lepäämisen, rauhassa asioiden hoitamisen, omien harrastusten tai mielenkiintojen ylläpitämisen. Säännöllisesti toteutuvien jaksojen avulla pystyttiin pilotissa saadun kokemuksen mukaan tukemaan sairastavien ja heidän omaistensa jaksamista ja sitä kautta kotona asumista. Vuonna 2006 Erityisosaamiskeskus Suvituulessa järjestettiin viisi lomitusjaksoa. Eri ikä pilotin loppuseminaari järjestettiin Asumispalvelusäätiö Aspan ja Länsi- Suomen lääninhallituksen yhteistyönä Läänin virastotalolla, Turussa. Seminaarissa julkistettiin Aspan selvityssarjassa: Lomitusmalli, Parkinsonin tautia sairastavien turkulaisten kotona asumisen tukeminen (http://www.aspa.fi/julkaisut/selvitykset/eri-ika-parkinson/). Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Suomen Parkinson-liitto ry:n toteutuneet kurssit, kuntoutusjaksot ja lomatoiminta on kokonaisuudessaan nähtävissä liitteessä 6. Toimintasuunnitelmasta poiketen toteutumatta jäivät Parkinsonin tautia sairastavien Infokurssi, yli 65- vuotiaiden pitkään sairastaneiden sopeutumisvalmennuskurssi ja kuntotuskurssi, AvoNetta työelämässä olevien kuntoutusjakso sekä vaativan kuntoutuksen yksilöjakso. Muutosten taustalla olivat osin taloudelliset syyt, osin hakijoiden vähäinen määrä. 13

14 Kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Sairastava Omainen Yhteensä Kuviossa 1 on esitettynä kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Vuonna 2006 kuntouttaville jaksoille osallistui yhteensä 746 sairastavaa ja heidän läheistään. Edelliseen vuoteen verrattaessa nousua (17,6%). Kuntoutuspalveluiden vuorokausien määrät vuosina Yhteistyökurssit Suvituuli Kouluranta Yhteensä Kuviossa 2 Kuntoutuspalveluiden vuorokausimäärät vuosina kuviossa 2. Edelliseen toimintavuoteen verrattaessa on todettavissa nousua ( 23,3%).Ttämä johtuu uusista, moniosaisista ammatillisista kuntoutusjaksoista, projekteista sekä Infokurssien määrästä. Yli 65-vuotiaiden kurssi- ja kuntouttava lomatoiminta toteutettiin Erityisosaamiskeskus Suvituulessa sekä Toimintakeskus Koulurannassa. Kela rahoitteisia alle 65 -vuotiaiden sopeutumisvalmennus- ja t toteutettiin sekä Suvituulessa että yhteistyökursseina eri kuntoutuslaitoksissa. Yhteistyölaitoksina toimivat Asumispalvelukeskus Wilhelmiina, Härmän Kuntokeskus, Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus, Joensuun Kuntohovi, Kankaanpään Kuntoutuskeskus, Norrvalla Folkhälsan Ab, Rokuan Kuntokeskus sekä Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus 14

15 Neuron. Ammatilliset, työssäkäyvien sairastavien kuntoutusjaksot toteutettiin yhdessä Kuntoutusyhtiö Petrean, Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen sekä Siuntion Hyvinvointikeskuksen kanssa. Kuntoutujien jakautuminen kotipaikkakunnittain Pieksämäki 3 % Ylivieska Kajaani 0 % 2 % Joensuu 3 % Kuopio 8 % Oulu 5 % Kemi 2 % Kokkola 2 % Vaasa 2 % Seinäjoki 7 % Savonlinna Lappeenranta 1 % 4 % Kotka Pori Mikkeli 2 % Tampere 2 % 2 % Kouvola Forssa 0 % Jyväskylä 8 % 3 % 3 % Helsinki 22 % Hämeenlinna 3 % Lahti 5 % Turku 12 % Kuvio 3 Kuntoutujien jakautuminen kotipaikkakunnittain. Kuntoutustoiminta vuorokausina kohderyhmittäin projektijaksot; 439 dystonia, ammatillinen; 144 kuntouttava lomatoiminta; 313 Huntington-kurssit; 84 Dystonia kurssit; 486 Parkinsonveteraanijaksot; 160 Parkinsonyksilöjaksot; 140 Parkinson,ammatilli nen; 278 Parkinson- kurssit; 4094 Parkinson- kurssit Parkinson-yksilöjaksot Parkinson-veteraanijaksot Dystonia kurssit Huntington-kurssit kuntouttava lomatoiminta projektijaksot dystonia.ammatillinen Parkinson,ammatillinen Kuvio 4 Toteutuneet kuntoutusvuorokaudet kohderyhmittäin 15

16 Kuntoutustoimintaa rahoittaneet tahot Kuntoutustoimintaa rahoittaneet tahot Valtiokonttori 4 % STVOL 5 % OK 2 % Kela 44 % Osallistumis- ja asiakasmaksut 8 % Muut tulot 5 % Ray 32 % Ray Kela STVOL OK Valtiokonttori Osallistumis- ja asiakasmaksut Muut tulot Kuvio 5 Kuntoutustoimintaa rahoittaneet tahot Rahoituspohjassa tulee esille Kelan uusi sopimuskausi Terveydenhuollon maksusitoumuksia myönnettiin 53 kpl. Määrä väheni 35%., ( kpl, kpl., kpl.). Myönnetyistä maksusitoumuksista 50 kappaletta oli Suvituuleen ja kolme Koulurantaan. Dystoniakursseille maksusitoumuksia saatiin 9 ja Parkinsonpotilaiden kursseille 44 kappaletta. Yksilöllinen laitoskuntoutus Vuonna 2006 jatkuivat 9-10 :n mukaiset, vaativan kuntoutuksen yksilölliset jaksot ( ) Parkinsonin tautia sairastaville, alle 65 -vuotiaille vaikeavammaisille päätöksiä saapui 20, näistä 10 käytettiin vuoden aikana ja 10 ohjattiin erittäin vaativan kuntoutuksen jaksoille toisaalle. Tarjousta vaativan kuntoutuksen yksilöjaksoista ei Kelan kilpailutus-kaudelle tehty. Valtiokonttorin ja kuntien rahoituksella jatkettiin Parkinsonin tautia sairastavien sotaveteraanien, sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa 7-14 vuorokauden kestoisia laitoskuntoutusjaksoja. Näille jaksoille osallistui 15 kuntoutujaa. Avoterapiapalvelut Avoterapiapalvelut kattoivat fysio- ja toimintaterapian sekä neurologisten asiakkaiden allas-voimisteluryhmän. Vuoden 2006 aikana fysioterapiakäyntejä oli 367 ( + 28, 3 %), allasryhmäkäyntejä 217 ja toimintaterapiakäyntejä 127. Ostopalvelusopimukset liitolla oli Kelan, Valtiokonttorin, Turun kaupungin sekä TYKS:in kanssa. Osa asiakkaista kustansi fysioterapiansa itse. Fysioterapeutin palveluja osti myös Turun Parkinson-yhdistys sekä sisätiloihin että allasryhmiin. Aivohalvaus- ja dysfasia- liitto osti toimintaterapeutin palveluja 4 kurssille. 16

17 Kehittämistyö Kuntoutusosasto osallistui oman työnsä kautta erilaisten tuki-, koulutus- ja kuntoutuspalveluiden kehittämis- ja toteuttamistyöhön. Mainittavimmat näistä ovat mm. Otto-projektin ( ) Parkinson-neuvola, videopankki, FYSI - neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, Suvituulen yhteiskoulutus sekä Eri-ikä projektin jaksot. Kehittämistyönä käynnistettiin kaksiosainen, pitkään sairastaneille ja läheisille kohdennettu Itsenäisesti arjessa malli. Omalla työosuudellaan kuntoutushenkilöstö on osallistunut tutkimustyöhön: Sopeutumisvalmennuksen vaikutus toimintakykyyn ja elämänlaatu tutkimus sekä tutkimustiedon soveltamiseen käytäntöön (EduPark- psykososiaalinen valmennusohjelma) ja uuden tutkimushankkeen, tasapainotutkimus, aloittamiseen yhteistyössä Hur Labs oy:n ja eri tahojen kesken. TALOUS Avustukset Liiton toiminnan talouden perustana on Raha-automaattiyhdistyksen ja Kelan myöntämät avustukset sekä oma varainhankinta. Raha-automaattiyhdistys myönsi liitolle yleisavustusta euroa, aluesihteeritoimintaan euroa ja jäsenjärjestöjen toimintaan euroa. Ray myönsi lisäksi kohdennettuja toiminta-avustuksia sopeutumisvalmennus- ja toimintaan euroa sekä perhetapaamis- ja lomatoimintaan euroa. Yhteensä toiminta-avustuksia myönnettiin euroa, nousua vuoteen 2005 verrattuna oli euroa (2 %). Lisäksi Ray myönsi euroa projektiavustusta Otto-projektiin. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja järjestettiin yhteistyössä Kelan kanssa. Kursseja järjestettiin sekä Suvituulessa että valtakunnallisesti eri laitoksissa. Kelan rahoituksen osuus oli euroa, nousua vuoteen 2005 oli euroa (31 %). Sosiaali- ja terveydenhuolto rahoitti sekä Koulurannan että Suvituulen sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja maksusitoumuksillaan eurolla, nousua vuoteen 2005 verrattuna oli euroa (36% ). Sotainvalideille, veteraaneille ja heidän puolisoilleen järjestettiin kuntoutusta eurolla, rahoituksen taso on pysynyt samana jo usean vuoden ajan. Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa tehtiin merkittävää yhteistyötä liiton kurssi- ja luentotoiminnan puitteissa. Tunteja käytettiin sopeutumisvalmennus- ja en, lomatoiminnan sekä järjestötoiminnan opetuksellisen toiminnan tukemiseen. Liiton jäsenyhdistyksineen käyttämä yhteistuntimäärä oli yli 1600 tuntia. OK:n rahallinen tuki liiton kurssi- ja luentotoimintaan oli euroa ja lisäksi viittä aikuisten ammatillista koulutuspäivää tuettiin yhteensä eurolla. Yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa toteutettiin Kokemuskouluttaja- hanke. OK:n 17

18 tuki hankkeelle oli euroa. Opetusministeriön myönsi liitolle euron avustuksen erityisliikunnan järjestämiseen. Taloudellista tukea saatiin useilta yhteistyötahoilta ja yksityishenkilöiltä myös liiton tiedotukseen, kuntoutukseen ja Koulurannan toimintaan. Parkinson-postia lehteä ja liiton oppaiden painatusta tukivat Orion Pharma, Boehringer Ingelheim, Oy H. Lundbeck Ab, TST-Systems Oy, Priimus Paino Oy ja Solvay Pharma: yhteensä eurolla. Toiminnan kautta tulevat tulot kuten asiakas- ja osallistumismaksut, lehden tilausmaksut, jäsenlehden ilmoitustulot sekä julkaisutoiminnan tulot olivat yhteensä euroa. Oma varainhankinta Liiton varainhankinta muodostuu monesta eri tulolähteestä. Erilaiset myyntituotteet, lahjoitukset, arpajaiset, ammattihenkilöiden koulutustilaisuudet, jäsenyhdistysten jäsenmaksuosuudet ja tapahtumat muodostavat varainhankinnan perustan. Liiton varainhankinnan nettotulo vuonna 2006 oli euroa. Varainhankinnan tulot käytetään kattamaan niitä toiminnan kuluja, joihin liitto ei saa kohdennettuja avustuksia. Liiton yhteistyö Puhu Hyvää hyväntekijä -liittymän merkeissä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, MS-liiton, Lihastautiliiton, Alzheimer-keskusliiton sekä Saunalahti Group Oy:n kanssa jatkui. Liittymien puheluista ja tekstiviesteistä 4 % tilitetään järjestöille. Tuloja yhteistyömuodosta saatiin euroa. Tulot on käytetty tiedotusmateriaalin tuottamiseen. Jäsenistölle lähetettiin taiteilija Minna Immosen suunnittelema joulukorttisarja, korteista saatu nettotulo oli euroa. Liitolle tuotettiin tekstillä Se jokin minulla on varustettu t-paita. Tuotemyynnistä saatu nettotulo oli lähes euroa. Liitto järjesti yhdessä Tavara-arpa ry:n kanssa arpajaiset, joiden tulot kohdennetaan tiedotustoimintaan ja uusien oppaiden laadintaan. Arpajaisten nettotulo oli yli euroa. 18

19 SUOMEN PARKINSON SÄÄTIÖ RS Säätiön tutkijaneurologin vuonna 2004 Suomen Parkinson-liitto ry:n työikäisille jäsenille tekemän kyselytutkimuksen tuloksista kirjoitettu Parkinson-potilaiden työkykyä koskeva englanninkielinen artikkeli Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ, Parkinson s disease and working capacity on julkaistu Movement Disorderslehden joulukuun numerossa (Mov Disord 2006;21: ). Suomenkielinen artikkeli Työikäinen Parkinson-potilas julkaistaan 2007 Suomen Lääkärilehden numerossa 5. Dystoniaa sairastavien työkykyä koskeva englanninkielinen artikkeli on käsikirjoitusvaiheessa. Keväällä 2006 aloitettiin sopeutumisvalmennuksen vaikutusta Parkinsonin tautia ja dystoniaa sairastavien toimintakykyä ja elämänlaatua selvittävä tutkimus. Tutkimus jatkuu ainakin vuoden 2008 loppuun. Loppuvuodesta 2006 käynnistyi sairauden ja hoidon vaikutusta tasapainoon selvittävä tutkimus Parkinsonin tautia- ja dystoniaa sairastavien ollessa kohderyhmänä. Se tehdään yhteistyössä TYKS:n neurologian ja korvatautien klinikan sekä Turun ammattikorkeakoulun fysioterapiaosaston kanssa. Tutkimusprojektiin liittyy neljän fysioterapeuttiopiskelijan opinnäytetyö. Säätiön neurologin lisäksi myös Parkinson-liiton sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja tiedottaja ovat osallistuneet yhdessä Huntington-yhdistyksen puheenjohtajan kanssa Euro-HD Networkin toimintaan, jonka tavoitteena on edistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä Huntingtonin taudista. Suomi ja yhtenä keskuksena Erityisosaamiskeskus Suvituuli on lähtemässä omalta osaltaan mukaan REGISTRYtutkimusprojektiin. Parkinson-säätiö on tukenut Parkinsonin taudin tutkimusta myöntämällä tutkimusapurahan neljälle tutkijalle. 19

20 Liite 1 LIITTOHALLITUS VUONNA 2006 Puheenjohtaja Heikki Teräväinen Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Varapuheenjohtaja Timo Korva 2006 Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry Varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Varsinainen Antero Ovaskainen Kainuun Parkinson-yhdistys ry Vara Jorma Kilpinen Suomen Dystonia-yhdistys ry Varsinainen Rune Holmström Botnia Parkinson Förening Vara Rauha Suokas Etelä-Pohjanmaan Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Aila Kuittinen Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Vara Kari Nykänen Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Marja Engblom-Saarinen 2006 Turun Parkinson-yhdistys ry Vara Seppo Malin 2006 Turun Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Aila Koskinen Suomen Dystonia-yhdistys ry Vara Maire Alamikkelä Suomen Dystonia-yhdistys ry Varsinainen Markku Syrjänen Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Vara Teuvo Viinikangas Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Lea Korpisammal Tampereen Parkinson-yhdistys ry Vara Antti Virjo Tampereen Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Matti Nykänen Mikkelin Parkinson-yhdistys ry Vara Paula Riehkalainen Kuopion Parkinson-yhdistys ry Tilintarkastajat KTL Eero Hirvonen, Turku KHT Veikko Soinio, Turku Varatilintarkastajat pankinjohtaja Jukka Grönlund, Turku kaupunginjohtaja Martti Ilmonen, Kaarina 20

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Hyväksytty kevätliittokokouksessa 24.4.2010 Liikunnalla hyvinvointia -toimintavuosi Jäsenet ja järjestötoiminta Hallinto, henkilöstö, verkostot Viestintä Talous Sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

MS liitto 17.1.2013. Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni. MS liiton kuntoutuspalvelut. Maskun neurologinen kuntoutuskeskus MS liiton kuntoutuspalvelut Arja Toivomäki, avokuntoutuspäällikkö, Avokuntoutus Aksoni MS liiton kuntoutuspalvelut Maskun neurologinen kuntoutuskeskus Avokuntoutus Aksoni Valtakunnallinen laitoskuntoutus

Lisätiedot

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Liittohallitus 6.3.2014, 22, liite 5 Kevätliittokokous 12.4.2014, 6, liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1(25) Sisältö SISÄLTÖ... 1 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA...

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liittohallitus 8.3.2012 Kevätliittokokous 21.4.2012 LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vapaaehtoinen välittää Kansalaistoiminta täydentää julkista toimintaa ja on yleishyödyllistä tukea ja palvelua. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Liittohallitus 5.3.2013, liite 1 Kevätliittokokous 20.4.2013 liite 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1(20) Sisältö 1. YLEISTÄ... 2 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS... 2 3. HENKILÖKUNTA... 2 4. JÄRJESTÖTOIMINTA...

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU

VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke. Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU VETERAANIAVUSTA TYÖELÄMÄÄN - hanke Keuruun kaupunki 10.1.2013 VETERAANINEUVOTTELU Hankkeen taustaa Sotainvalidien Veljesliitto on hallinnoinut avustajatoiminnan projektia vuodesta 1998 Sotainvalidien Veljesliiton

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat

Vuoden 2015 kurssit. Omaishoitajat Vuoden 2015 kurssit Omaishoitajat Avh-kommunikaatio Parkinsonin tauti Primaarinen ataksia Epilepsia Downin oireyhtymä CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat Myastenia gravis (MG) ALS Lihassairaus

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea

VUOSIKIRJA 2014. 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi. Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea VUOSIKIRJA 2014 30 vuotta toimintaa liikehäiriösairaiden ja heidän läheistensä hyväksi Teemana itsehoito osaksi hyvää arkea SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. LIITTOKOKOUKSET JA LIITTOHALLITUS 3 3. HENKILÖKUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 12: YRITYKSEN TUNNUSLUVUT http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut 1. Hotellissa on 120 huonetta, joista

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen

Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet Institute of Migration Toiveena alueellistaminen käytäntönä keskittyminen Muuttoliikesymposium 2010 Tutkija Heli Sjöblom-Immala TUTKIMUSHANKE MAAHANMUUTTAJIEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014. 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2014 1012/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2015 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2014 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi ASLAK ja TYK Kelan kurssinro.

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa TUKEA, TIETOA JA TOIMINTAA MUISTI- SAIRAILLE JA LÄHEISILLE Tukea ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa puhelimitse ja henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA

Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Millainen on minun liikuntapolkuni? NEUROLIIKKUJA PAIKALLISTASOLLA Konsultointi- ja kehittämisprojekti 2013 2015 Liikunta kuuluu kaikille myös neurologista sairautta sairastavalle Liikunnan on todettu

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.)

Puoluekokousedustajiin. EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 2009 (päivitetty 20.4.) Yhdistys EdustajiaErityistä Puoluekokousedustajat 009 (päivitetty 0.4.) Etelä-Savo Mikkelin Seudun Vihreät ry 3 Pieksämäen seudun vihreät ry Rantasalmen vihreät ry Ristiinan vihreät ry Savonlinnan Seudun

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä

KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä KRUUNUPUISTO Kuntoutuksen edelläkävijä Vuoden 2016 kuntoutuskurssit Kruunupuistossa Kruunupuisto Oy, Vaahersalontie 44, 58450 Punkaharju puh. 020 763 9130 www.kruunupuisto.fi Kuntoutuksen monipuolinen

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka

Nopea apu. Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta. Turvallisempi huominen. Hyvinkää 23.1.2013. Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka Nopea apu Haasteita kunnanjohtajan näkökulmasta Turvallisempi huominen Hyvinkää 23.1.2013 Seppo Rajala Kunnanjohtaja Puolanka YLE 23.1.2013 klo 7:04 Texasin opistoammuskelu oli kahden kiista Sanakopuna

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Vuoden 2018 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset kuntoutuskurssit. avokuntoutus.fi

Vuoden 2018 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset kuntoutuskurssit. avokuntoutus.fi Vuoden 2018 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset kuntoutuskurssit avokuntoutus.fi A vokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia teema-, sopeutumisvalmennus-

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen,

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE. 1. hoidon ja kuntoutuksen edistäminen, 2. sairaudesta tiedottaminen, KYMMENEN VIRRAN MS-YHDISTYS ry. 1(6) SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Kymmenen virran MS-yhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu ja pöytä- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä

Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry. Ylivieskan Seutukunnan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n virallinen ensirekisteröintipäivämäärä 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu YLEISTÄ... 3 ORGANISAATIO hallitus... 5 henkilöstö... 5 tilintarkastus... 5 kirjanpito... 6 TOIMINTA yhdistyksen kokoukset ja jäsenet... 6 muu toiminta... 6 tiedottaminen... 8 TULEVA

Lisätiedot

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä

Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemuskouluttaja teorian täydentäjänä Kokemusten äärellä koulutusta kokemustoimijuuteen Anna-Liisa Kemi, aluesuunnittelija Suomen Nivelyhdistys ry, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän jäsen www.kokemustoimintaverkosto.fi

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista

Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista Tuloksia ja tunnelmia ENSISYLI -projektista 2008-2013 Tea Viljanen Projektivastaava Syömishäiriöliitto-SYLI ry ENSISYLI -projekti 1 Projektin toimialue Liiton jäsenyhdistykset 2013: Pohjois-Suomen syömishäiriöperheet

Lisätiedot

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009

Laajakaistaliittymien hintavertailu - kiinteät laajakaistaliittymät 04/2009 Tiedot päivitetty 1.4.2009 Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Ålands Telefonandelslag Aland.net Bredband Ahvenanmaa Brändö - 59 - - Mariehamns Telefon Ab Aland.net Bredband Ahvenanmaa Finström -

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki

18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton ja yhdistyksien sääntöjen tarkastelua / Aluetyö AlueAvaimet: 18.4. Tampere, 19.4. Kuopio, 24.4. Helsinki ja 26.4. Ylikiiminki Liiton

Lisätiedot

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto

Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa. Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Yhteistyö avo- ja ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa ja sopeutumisvalmennuksessa Tuula Ahlgren Ma. kuntoutuspäällikkö Kelan Terveysosasto Kelan kuntoutustoiminta Subjektiivinen oikeus kuntoutukseen edellytysten

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot