Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006"

Transkriptio

1 Suomen Parkinson-liitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2006 Sisällysluettelo Tavoite Hallinto Viestintä Toiminta Projektit Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Talous Suomen Parkinson-säätiö Liitteet

2 2

3 TAVOITE Suomen Parkinson-liitto ry toimii Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän läheistensä elämänhallinnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Liiton ja sen jäsenyhdistysten edunvalvonta ja järjestötoiminta sisältää niin paikallista, alueellista kuin valtakunnallista kansalaisjärjestötoimintaa. Suomen Parkinson-liitto ry tuottaa ja kehittää asiakaslähtöisesti elämänlaatua tukevia toimintoja ja palveluja sairastaville ja heidän läheisilleen yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Järjestöpalveluina liitto tarjoaa valtakunnallisesti koulutus-, tiedotus-, neuvonta- ja tukipalveluja, kuten erityisliikuntaa jäsenyhdistyksilleen ja muille yhteistyöverkostoilleen. Yhdistys- ja kerhotoimintaa kehitetään vapaaehtoisuuteen ja vertaistukeen perustuen. Liiton aluetyöntekijöiden keskeisiä työkohteita ovat yhdistysten toiminnan tukeminen, tiedottaminen ja monimuotoinen yhteistyö. Kuntoutuspalveluilla tuetaan kuntoutujan ja hänen läheistensä kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Suomen Parkinson-liitto ry tuottaa sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuspalveluja edustamilleen sairausryhmille avokuntoutuksena, lomatoimintana ja ryhmämuotoisena sekä yksilöllisenä kuntoutuksena erityisosaamiskeskus Suvituulessa sekä useissa yhteistyölaitoksissa ympäri Suomen. Suomen Parkinson-liitto ry toimii liikehäiriösairauksia sairastavien, heidän läheistensä sekä heidän hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden eri tahojen yhdyssiteenä yhdessä muiden neurologisten järjestöjen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. HALLINTO Liittokokoukset Suomen Parkinson-liitto ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous ja Henkinen hyvinvointi -teemapäivä pidettiin Rantasipi Laajavuoressa, Jyväskylässä. Lisäksi julkistettiin Suomen Parkinson-säätiön vuoden 2006 apurahojen saajat. Kokouksessa oli 95 virallista kokousedustajaa. Kevätliittokokouksen yhteydessä Keski- Suomen Parkinson-yhdistys järjesti Henkinen hyvinvointi -teemapäivän. Syysliittokokous pidettiin Erityisosaamiskeskus Suvituulessa, Turussa. Ennen kokouksen alkua dosentti Eero Pekkonen, yksi vuoden Suomen Parkinson-säätiön apurahansaajista, esitteli tutkimustyönsä: Magneettistimulaatio Parkinsonin taudin hoidossa. Kokouksessa oli läsnä 61 virallista kokousedustajaa. Liittohallitus Liittohallitus päättää käytännön toimintaan ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista liittokokousten hyväksymien suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Liittohallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa ja käsitteli 90 pykälää. Kokoukset pidettiin Turussa ja ensimmäinen kokouksista oli kaksipäiväinen (liittohallituksen jäsenet, liite 1). 3

4 Työryhmät Liittohallituksen valitsemat työryhmät toimivat valmistelevina eliminä. (Liite 2) 1. Työvaliokunta, valmistelee keskeisiä asioita liittohallituksen käsittelyyn. 2. Lääketieteellinen asiantuntijaneuvosto ottaa kantaa ajankohtaisiin lääketieteellisiin kysymyksiin koskien liikehäiriösairauksia 3. Koulurannan kehittämistoimikunnan tehtävänä on mm. Koulurannan kehittäminen, markkinoinnin tehostaminen ja yhteistyökumppaneiden lisääminen. 4. Liikuntatyöryhmä kehittää valtakunnallista liikuntatoimintaa. 5. Projektien ohjausryhmä on projektihallinnon organisaation ja liiton kehittämistoiminnan ohjausryhmä. Siihen kuuluu yhdistysten, liittohallituksen ja liiton työntekijöiden edustajia, jotka toimivat asiantuntijoina projektitoiminnan kehittämisessä. 6. Parkinson-postin toimitusneuvosto suunnittelee jäsenlehden sisällön suuntaviivat Henkilöstö Vakinaista henkilöstöä oli kaikkiaan 22, joista kaksi oli hoitovapaalla ja yksi virkavapaalla. Sijaisia ja projektityöntekijöitä oli 3, joista yksi oppisopimuksella. Määräaikaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä oli yhteensä 29. Koko henkilöstön yhteismäärä oli toimintavuonna 55. (Liite 3) Lisäksi palkkiota ja kulukorvauksia on maksettu 91 asiantuntijalle, luennoitsijalle ja luottamushenkilölle palkanlaskennan ja ostoreskontran kautta. Liiton keskustoimistossa on työskennellyt yksi osa-aikainen avotyöntekijä, viisi nuorta kesä- ja kiireapulaisina, siivoustyössä ja uinninvalvontatehtävissä. Lisäksi keskustoimistossa on ollut useita opiskelijoita työharjoittelujaksoissa mm. toimintaterapia-, sosionomi- ja merkonomiopiskelijoita. Henkilöstön ikärakenne Ikäryhmä määrä % Alle 20 v v v v v v 2 5 Yhteensä 55 Henkilöstön keski-ikä oli 39,0 vuotta. Liiton toiminnanjohtajan tehtäviä hoiti Helena Ylikylä-Leiva ja toiminnanjohtajana aloitti Helena Noroila. Liiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja järjestöneuvos Leena Hosike-Punta toimi liiton asiantuntijatehtävissä ja siirtyi liiton tehtävistä eläkkeelle

5 Vuoden aikana talouspäällikkö Raija Pohjavirran, aluesihteeri Jukka Tauriaisen ja toimintavastaava Tuula Kokkisen työsuhde oli kestänyt 15 vuotta. Työnantajana liiton tavoitteena on huolehtia laaja-alaisesti henkilöstöstään tukemalla työntekijöiden henkistä ja fyysistä työkykyä, ammattitaidon ylläpitämistä sekä kehittämällä työmenetelmiä ja toimintatapoja. Henkilökunta on kokoontunut kaksi kertaa neuvottelu- ja kehittämispäiviin toimintavuoden aikana. Yhteisiin päiviin liittyi myös työssä jaksamista ja työkykyä tukevaa toimintaa. Eri tiimit: - alue-, kuntoutusja toimistotiimi järjestivät myös omia kehittämis- ja neuvottelupäiviään. Henkilöstö on täydentänyt ja ajantasaistanut monipuolisesti ammattitaitoaan. Liitto on mahdollistanut tämän tiimikohtaisilla koulutusmäärärahoilla ja mahdollisuudella käyttää työaikaa ammattitaidon kehittämiseen. Toimintavuoden aikana neljä liiton työntekijää on osallistunut pitkäkestoiseen koulutukseen. Lisäksi useat työntekijät ovat osallistuneet eri aihealoittain lyhytkestoisiin, ammattitaitoa täydentäviin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin. Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Liiton työterveyspalvelut on ostettu Medivire Työterveyspalveluista. Medivire tuottaa liitolle kokonaisvaltaisen ja lakisääteisen työpaikkaterveydenhuollon palvelut sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Työssä selviytymistä ja työhyvinvointia tukeva sekä edistävä toiminta sisältyy työterveyshuollon suunnitelmaan. Työkykyä ja -hyvinvointia ylläpitävää toimintaa suunnittelee ja järjestelee liiton työsuojelutoimikunta yhdessä työsuojelupäällikön kanssa. Henkilöstölle tarjottiin työpaikkaliikuntaa työajalla 1 tunti/viikko. Liikuntaan osallistumisesta perittiin työntekijöiltä omavastuuosuus. VIESTINTÄ Parkinson-liiton tiedotuksen tavoitteena on sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaadun parantaminen. Tiedotuksella halutaan lisätä jäsenistön tietoisuutta oman sairauden hoitomahdollisuuksista ja hyvän elämän edistämisestä. Tiedotuksen avulla pyritään turvaamaan myös sairastuneiden ja läheisten palvelujen saanti ja palvelujen kehittyminen sekä puuttumaan tarvittaessa epäkohtiin, joita ilmenee potilaan oikeuksien eriarvoisessa toteutumisessa. Henkinen hyvinvointi oli Parkinson-liiton teema vuonna Teemaan liittyviä tilaisuuksia yhdistykset ja kerhot järjestivät omilla alueillaan erityisesti valtakunnallisen Parkinson-viikon aikana Liitto vastasi teemaviikon valtakunnallisesta tiedotuksesta, yhdistykset ja kerhot tekivät omilla alueillaan onnistuneesti tunnetuksi Parkinsonin tautia. Parkinson-liiton kevätliittokokouksen yhteydessä Jyväskylässä järjestettiin Henkinen hyvinvointi -teemapäivä Rantasipi Laajavuoressa.Jyväskylän liittokokous esitti kokouksen yhteydessä julkilausuman, jossa se esitti huolestumisensa siitä, että Parkinsonin tautia sairastavat ovat alueellisesti eriarvoisissa asemissa neurologipalvelujen saatavuuden ja jatkuvuuden suhteen. 5

6 Jäsenlehti Parkinson-postia ilmestyi vuonna 2006 neljä kertaa. Lehden painosmäärä numeroa kohti oli noin Lehden teemat olivat Pitkäaikaissairaus ja henkinen hyvinvointi (helmikuu), Rakkaus (kesäkuu), Terapiat ja kuntoutus (lokakuu), Harrastukset ja luovuus (joulukuu). Jäsenistö kertoi lehdessä vuoden aikana monipuolisesti henkisen hyvinvoinnin lähteistään. Tieto pitkäaikaissairaiden henkisen hyvinvoinnin tukemisesta välittyi lehden välityksellä jäsenistön lisäksi hoito- ja sosiaalialan ammattilaisille. Erityisosaamiskeskus Suvituuli täytti 10 vuotta Parkinson-liitto teki yhdessä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton kanssa kaikille turkulaisille jaettavan Suvituuli 10 vuotta -lehtisen, jossa kerrottiin Suvituulessa kuntoutettavista sairausryhmistä ja Suvituulen toiminnasta. Suvituulessa järjestettiin aiheeseen liittyvä tiedotustilaisuus ja Suvituulen toiminnasta lähetettiin tiedote kaikille valtakunnallisille viestintävälineille. Liiton kotisivuilla tiedotettiin vuoden aikana kaikista ajankohtaisista asioista. Parkinson-liitto teki tiedotusyhteistyötä NV:n (Neurologiset vammaisjärjestöt) kanssa esiintymällä TerveSos- messuilla Tampere-talossa ja Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Parkinson-liiton neuvontapuhelimet palvelivat sairastuneita ja heidän omaisiaan entiseen tapaan: neurologi Kirsti Martikainen vastasi sairauden hoitoa koskeviin kysymyksiin kerran kuukaudessa ja sairaanhoitaja Heli Hiivola viikoittain. Oikeudellista neuvontaa antoi Parkinson-liiton lakimies Anu Aalto. TOIMINTA Jäsenistö Suomen Parkinson-liitto ylläpitää valtakunnallista jäsenrekisteriä yhdistysten jäsenistä ja hoitaa pääsääntöisesti jäsenmaksujen perinnän. Kukin jäsenyhdistys pitää rekisteriä oman yhdistyksensä jäsenistä ja huolehtii jäsenhuollosta. Liitto peri kustakin jäsenyhdistyksen jäsenestä 3,00 jäsenmaksua, joka käytetään jäsenrekisterin ylläpitoon ja Parkinson-postin postitukseen. Jäsenyhdistyksiin liittyi vuoden aikana 819 uutta jäsentä, joista sairastavia oli 620, läheisiä ja muita jäseniä 191 ja parkinsonhoitajia 8. Jäsenistöstä poistui vuoden aikana 747 henkilöä, näin ollen nettolisäys oli 72 jäsentä. Jäsenmäärä on tasaisesti noussut joka vuosi ja vuoden lopussa jäsenyhdistyksiin kuului 7538 jäsentä: Parkinsonin tautia sairastavia 5022 ja läheis- sekä muita jäseniä 1676, yhteensä Dystoniaa sairastavia 642 ja läheis- sekä muita jäseniä 45, yhteensä 687. Huntingtonin tautia sairastavia 36 ja läheis- sekä muita jäseniä 40, yhteensä 76. Parkinsonhoitajia oli jäsenenä yhteensä 77. Suomen Parkinson-liiton jäsenenä oli vuoden lopussa 15 Parkinson-jäsenyhdistystä sekä valtakunnalliset Suomen dystonia-yhdistys, Suomen Huntington-yhdistys ja Suomen Parkinsonhoitajat. Toimintavuoden lopussa yhdistysten alaisuudessa toimivia paikallisia kerhoja oli 98. 6

7 Jäsenyhdistysten jäsenmäärän kehitys Erityisosaamiskeskus Suvituuli Erityisosaamiskeskus Suvituuli on Suomen Parkinson-liiton ja Aivohalvaus- ja dysfasialiiton omistama kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Markku Mattila Varsinais-Suomen Isännöintitalosta. Kiinteistöosakeyhtiön hallitus vastaa toiminnasta ja siihen kuuluvat molempien liittojen toiminnanjohtajat ja muu toimihenkilö ja kaksi varajäsentä. Talouspäällikkö Raija Pohjavirta toimi hallituksen sihteerinä. Kiinteistöyhtiön palveluksessa on työskennellyt kiinteistöhoitaja Markku Mikkonen. Ruokapalvelut on ostettu Treat Oy:ltä ja siivoustoiminnan on hoitanut kokonaisuudessaan toiminimi Tarja Kantonen. Erityisosaamiskeskus Suvituulessa sijaitsee liiton keskushallinto, palvelutoiminnan yhteistilat, 32-paikkainen majoitussiipi, Turun Parkinson-yhdistyksen ja Lounais- Suomen aluesihteerin toimitila. Liiton palveluihin Suvituulessa kuuluvat valtakunnalliset järjestöpalvelut, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta, avofysioterapia ja toimintaterapia sekä projektitoiminta. Suvituulen tilat ovat omistussuhteen mukaisesti käytössä. Erityisosaamiskeskus Suvituuli vietti vuotisjuhlia. Juhlaan toi valtiovallan tervehdyksen kansanedustaja Virpa Puisto ja juhlapuheen piti kansanedustaja Maija Perho. Raha-automaattiyhdistyksen tervehdyksen toi osastopäällikkö Janne Peräkylä ja Turun kaupungin edustajana juhlapuheen piti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell. Juhlapäivänä vietettiin avointen ovien päivää, pidettiin luentotilaisuus ja esiteltiin apuvälineitä. 7

8 Toimintakeskus Kouluranta Kangasniemellä sijaitsevan Toimintakeskus Koulurannan aktiivinen toiminta-aika ajoittui toukokuusta lokakuuhun. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoimintana järjestettiin kolme kurssijaksoa (Voimavara-teema ja Info-kurssit), kestoltaan viisi vuorokautta. Kohderyhmänä kursseilla olivat Parkinsonin tautia sairastavat ja heidän läheiset. Kursseille osallistui 38 henkilöä (25 sairastavaa, 13 omaista) ja kuntoutusvuorokausia kertyi 190 vrk. Kurssien rahoituksesta vastasivat RAY, kunnat Stvol -maksusitoumuksin ja Ok-Opintokeskus. Toimintavuoden aikana Koulurannan toimintavastaava on toiminut viidellä Kelan rahoittamalla liiton yhteistyökursseilla eri kuntoutuslaitoksissa kurssivastaavana. Kuntouttavaan lomatoimintaan (rahoitus RAY ja Ok-Opintokeskus) sisältyi kolme kuuden vuorokauden mittaista Aktiivilomaa, joille oli hakijoita 63 hlöä ja lomajaksoille osallistui 41 hlöä (Parkinsonin tautia tai dystoniaa sairastavat 28 hlöä, omaiset/läheiset 13 hlöä). Yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry:n kanssa järjestettiin viiden vuorokauden mittainen Tuettu loma teemalla Henkinen hyvinvointi ja tuetulle lomalle osallistui 14 henkilöä, joista Parkinsonin tautia sairastavia oli 8 henkilöä ja läheisiä 6 henkilöä. Kaikkiaan Koulurannassa järjestettyyn ohjattuun lomatoimintaan osallistui 55 hlöä (sairastavat 36 hlöä ja omaiset/läheiset 19 hlöä) ja lomavuorokausia kertyi yhteensä 312 (aktiivilomat 246 vrk, tuettu loma 66 vrk). Lomajaksot olivat kaikkien jäsenryhmien haettavissa. Tieto- ja virkistystapahtumina liitto järjesti Pilkkipäivät maaliskuussa, osallistujia 15 henkilöä. Mätäkuun Mätkäyksen elokuussa osallistui 90 henkilöä. Henkinen hyvinvointi teemavuoden tapahtumana Elämyksellinen matka hyvinvoinnin lähteille tilaisuuteen osallistui 13 henkilöä ja perinteiseen joulujuhlan osallistujamäärä oli 95 henkilöä. Tieto- ja virkistystapahtumiin osallistui yhteensä 215 henkilöä. Lisäksi liitto järjesti kokemuskouluttajien koulutuspäivät ja Koulurannan kehittämispäivät. Jäsenyhdistysten ja kerhojen joko itsenäisesti tai yhteistyössä Koulurannan kanssa järjestämä toiminta väheni edellisvuoteen verrattuna. Yhdeksän majoittuvaa yhdistysja kerhoryhmää kokoontui Koulurantaan 1-4 vuorokauden mittaisille harrastus-, liikun-ta-, vertaistuki- ja hyvinvointipäiville. Yhdistysten ja kerhojen yhteistoiminnallisina jaksoina toteutui viisi jaksoa yhdeksästä ja majoitusvuorokausia kertyi 242. Majoittuvien kurssikokoontumisryhmien käyttöön Kouluranta oli varattuna viiteen kokoontumiseen, joista majoitusvuorokausia 105 vrk. Yhteensä jäsenryhmien majoittumisesta kertyi majoitusvuorokausia 347 vrk (v majoitusvuorokausia 601, vähennystä 254 vrk). Edellisvuoteen verrattuna majoittuvien ryhmien ryhmäkoot olivat pienempiä ja jaksot kestoltaan lyhyempiä. Kaikkiaan majoitusvuorokausia kertyi toimintakertomusvuonna 933 vrk: liiton toiminta 586 vrk ja jäsenryhmien toiminta 347 vrk. Edelliseen vuoteen verrattuna majoitusvuorokausissa on vähennystä n. 220 vrk: liiton toiminnan kautta kertyneissä majoitusvuorokausissa hieman lisäystä ja jäsenyhdistysten/kerhojen toiminnassa huomattava vähentyminen 8

9 Aluetyö Liiton viiden aluetyöntekijän toimistot sijaitsevat Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Aluetyöntekijät ovat toimineet tiedotuksellisena linkkinä valtakunnallisen liiton, jäsenyhdistysten, paikallisten kerhojen ja yhdistysten jäsenten sekä muiden järjestöjen ja julkisen sektorin välillä. Liiton jäsenyhdistysten ja niiden alaisten kerhojen toimintaa ovat aluetyöntekijät edistäneet järjestämällä vapaaehtoisja järjestötoiminnan koulutusta (Moniosaaja -koulutus MONO) ja ohjausta. Vuoden aikana järjestettiin MONO 3 Turussa ja MONO 1 Kontiolahdella. Osanottajia oli yhteensä 45. Edunvalvontaa on toteutettu mm. parantamalla yhdistysten valmiuksia paikalliseen vaikuttamiseen yhteistyössä eri tahojen kanssa, esimerkiksi koulutus- ja muut yhteiset tapahtumat Neurologisten vammaisjärjestöjen NV yhdistyksille ja kunnallisille vammaisneuvostoille. Yhteistyössä keskussairaaloiden ja jäsenyhdistysten kanssa järjestettiin ensitietopäiviä vasta Parkinson-diagnoosin saaneille ja heidän läheisilleen. Aluetyöntekijöiden asiantuntijapalveluja ovat olleet sairastavien ja läheisten ohjaus ja neuvonta sekä ammattihenkilöstön konsultointi ja koulutus. Toimintavuoden aikana järjestettiin sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstölle suunnattuja täydennyskoulutuspäiviä parkinsonpotilaan hoidosta Vammalassa, Jyväskylässä, Hyvinkäällä, Seinäjoella ja Ylivieskassa. Osallistujia oli yhteensä 187. määrä osallistuja Yhdistys- ja kerhokäynnit Luennointi Tuettujen lomien ohjaus Neurologinen yhteistyö Ensitietotilaisuudet Muut kokoukset ja tilaisuudet Yhteensä Aluetyöntekijöiden lähiesimiehenä toimi liiton kehittämispäällikkö. Aluetiimin yhteisiä työkokouksia järjestettiin kuusi kertaa vuoden aikana. Kokouksista kaksi käytettiin työnohjaukseen työyhteisökouluttaja Mikko Lännenpään toimesta. Koulutus Jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille järjestettiin kaksipäiväiset koulutusja neuvottelupäivät Turussa. Päivien aikana käsiteltiin mm. liiton vuoden 2007 teemaa Oikeus ja kohtuus ratkaisemalla edunvalvonnallisia tehtäviä sekä annettiin tietoa vapaaehtoistoiminnan eri osa-alueista ja käsiteltiin liiton ja jäsenyhdistysten yhteisiä asioita. Osallistujia oli yhteensä 29. 9

10 Liikuntatoiminta Liitto on valtionapuun oikeutettu liikuntajärjestö ja liikuntatoiminnan järjestämiseen saadaan valtionavustusta Opetusministeriöltä. Liikuntatoiminnasta tiedotettiin jäsenille Parkinson-postia -lehdessä ja jäsenkirjeissä. Lisäksi toimitettiin lääkkeeksi liikettä - kirjoitussarjaa. Liitto teki yhteistyötä liikuntatoiminnassa muiden valtakunnallisten järjestöjen kanssa ja osallistui Soveltava liikunta Soveli ry:n toimintaan. Liiton liikuntavastaava on Sovelin hallituksen jäsen. Keväällä järjestettiin valtakunnalliset liikuntavastaavien kolmen päivän koulutuspäivät. Liikuntakoulutuksen teemoja olivat lajikokeilut, tiedotus ja liikuntatietous. Vuosi 2006 oli soveltavan liikunnan valtakunnallinen teemavuosi. Vuoden päätapahtuma oli Hyvän tahdon viesti, joka toteutui elo-syyskuussa kautta maan. Viestin tavoitteena oli tehdä soveltavaa liikuntaa tunnetuksi sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Viesti kulki 18 tapahtuman kautta Rovaniemeltä Helsinkiin. Parkinson-yhdistykset olivat mukana paikallisissa suunnitteluryhmissä. Hyvän tahdon tunnustuksia jaettiin kolmella paikkakunnalla: Joensuussa Elma Pyykölle, Kajaanissa Kainuun Parkinson-yhdistykselle ja Oulussa Sulo Lehdolle. Edunvalvonta ja yhteistoiminta Liiton jäsenyys kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteisöissä: Raha-automaattiyhdistys RAY Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Vanhustyön Keskusliitto ry Terveyden Edistämiskeskus Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto Soveltava Liikunta SoveLi ry Turun Kauppakamari Veronmaksajien keskusliitto Asumispalvelusäätiö ASPA Maaseudun Terveys ja Lomahuolto ry Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry European Parkinson s Disease Association EPDA European Huntington Network Nordiskt Parkinsonråd Liiton palveluksessa olevat fysioterapeutit ovat Euroopan Parkinson-fysioterapialiiton jäseniä ja liiton sairaanhoitaja on pohjoismaisten Parkinsonhoitajien edustajana. NV-yhteistyö Neurologisiin vammaisjärjestöihin (NV) kuuluu 15 jäsenjärjestöä. Puheenjohtajajärjestönä oli vuonna 2006 Suomen MS-liitto ry ja varapuheenjohtajajärjestönä Suomen Parkinson-liitto ry. NV:n tärkeäksi tiedotuskanavaksi muodostuivat internetsivut osoitteessa Sivuilla on perustiedot Raha-automaattiyhdistyksen tukemasta NV-yhteistyöstä ja -järjestöistä linkkeineen sekä tietoa alueellisista ja valtakunnallisista NV-tapahtumista. 10

11 NV:n Kehittävä vertaiskäynti hankkeen ryväsvertailun valtakunnallinen päätösseminaari pidettiin Tampereella Ryväsvertailun kohteina olivat vammaispoliittiset ohjelmat ja hyvinvointistrategiat alueellisen ja paikallisen edunvalvonnan työkaluina, tiedonhankinta edunvalvonnan pohjaksi, alueellisen edunvalvonnan tarpeiden arviointi, yhdistystoimijoille suunnatun edunvalvontakoulutuksen järjestämismallien vertailu, paikallisyhdistysten ja vammaisneuvostojen yhteistyön käynnistäminen. Marraskuussa juhlistettiin NV-toiminnan 30-vuotista yhteistyötä Rahaautomaattiyhdistyksen tiloissa, Espoossa, missä mm. suoritettiin NVpuheenjohtajuuden vahdinvaihto Suomen Parkinson-liittoon vuosiksi Huomionosoitukset Liiton kultainen ansiomerkki myönnettiin liiton pitkäaikaiselle tilintarkastajalle, KTL Eero Hirvoselle. Liiton hopeiset ansiomerkit myönnettiin Raimo Rantalahdelle, Antero Lahtiselle, Timo Lehtiselle, Unto Silvennoiselle, Timo Korvalle sekä Elli ja Kaarlo Herroselle. Liiton syysliittokokous kutsui liiton kunniajäseneksi emerita toiminnanjohtaja, järjestöneuvos Leena Hosike-Punnan. Keskuskauppakamari myönsi järjestöneuvos Leena Hosike-Punnalle ansiomerkin merkittävästä elämäntyöstä kolmannella sektorilla. Stipendi 2000 Stipendi 2000 palkinnon myöntämisen tarkoituksena on kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota yhdistys- ja kerhotoiminnan kehittämiseen laadullisesti ja laajaalaisesti jäsenistöä parhaalla tavalla palvelevaksi. Ehdotuksen tulee olla toteuttamiskelpoinen tai jo toimiva joko paikallisella ja/tai valtakunnallisella tasolla. Stipendi myönnettiin Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistyksen alaiselle Oulun Parkinson-kerholle kotiryhmien perustamiseen ja niiden toiminnan kehittämiseen ja Mikkelin Parkinson-yhdistykselle tunnustukseksi laaja-alaisesta ja dynaamisesta toiminnasta, kummallekin 1000 euroa. PROJEKTIT Otto-projekti OTTO oikea tuki tarvitsevalle oikeaan aikaan hankkeella halutaan vastata ajankohtaisiin terveyden- ja sosiaalihuollon kehittämishaasteisiin vahvistamalla ja tukemalla yhdistyksen roolia alueellisten tukitoimintojen suunnittelussa sekä kehittämällä tarpeellisia tukitoimia yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tukitoimintojen tarjonnassa on huomattavia alueellisia eroja. 11

12 Projektin kohderyhmänä ovat Parkinsonin tautia sairastavat ja läheiset. Hankkeen toimintatapoina ovat alueelliset voimavarapäivät, avovalmennus ja infotilaisuudet sekä neuvolatoiminnan käynnistyminen (Turku). Alueellisia pilottialueita ovat Joensuu seutu, Vaasa ja Pohjois-Suomi. Projektin tavoitteena on vahvistaa ja vakiinnuttaa yhdistystoiminnan roolia osana tukitoimintoja, kartoittaa ja kehittää alueellisia tukitoimintoja, lisätä sairastavien ja omaisten edunvalvontaa sekä lisätä jäsenistön tietoutta alueellisista tukipalveluista ja oikeuksista. Voimavarapäiviä on vuonna 2006 järjestetty neljällä paikkakunnalla, Joensuussa, Nurmeksessa, Oulussa, Vaasassa ja Rovaniemellä. Päiviä järjestettiin yhteensä 13 ja osallistujia yhteensä 86 hlöä, joista sairastavia 48 ja läheisiä 38. Päivien teemoina olivat mm. fyysinen kuntoutus, henkinen hyvinvointi, tukimuodot tutuksi, lääkitys, ravitsemus ja itsehoito. Päivillä kuulijat saivat tietoa paikkakuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista ja yhdistys verkostoitui palvelun tuottajien kanssa. Avovalmennus kokeilu toteutettiin Joensuussa syksyllä Avovalmennus on pienryhmätapaamisia, tavoitteena vertaistuki. Ryhmä kokoontui aluesihteerin ja psykologin ohjaamissa ryhmissä yhteensä kuusi kertaa. Osallistujien määrä jäi odotettua pienemmäksi. Osallistujien motivaatio hyvin yksilöllistä ja kaikki eivät hyödy keskustelutyyppisestä ryhmätoiminnasta. Jatkossa avovalmennusta pilotoidaan mm. Vaasassa. Infotilaisuuksia järjestettiin Vaasassa ja Rovaniemellä. Kyseessä oli avoin tilaisuus josta informoitiin paikallislehdissä. Osallistujia oli yhteensä 126 henkilöä. Projektin edetessä huomionarvoista on se, että alueelliset erot ovat hyvin selkeät. Tärkeää onkin olla mukana käynnistämässä ja/tai vaikuttamassa niiden alueiden tukitoimintaan, joissa sairastuneet ja läheiset jäävät palveluiden ulkopuolelle. Pilottiyhdistykset tekevät aktiivisesti töitä yhteistyön ja verkostojen luomisessa. Työryhmäkokouksia on vuonna 2006 toteutettu 9 kpl. Projektivastaavana toimii Sari Kivimäki. Otto-projektilla on ohjausryhmä. Kokemuskouluttajan koulutusohjelma Suomen Parkinson-liitto ry järjesti yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliitto ry kanssa kokemuskouluttajakoulutuksen. Koulutus oli kuuden päivän mittainen ja koulutuspaikkoina olivat Turku, Kangasniemi ja Tampere. Kokemuskouluttaja- kurssilaisia oli yhteensä 15, joista kaksi dystoniaa sairastavaa ja 13 Parkinsonin tautia sairastavaa. Koulutukseen osallistui myös kuusi kokemuskouluttaja-tutoria (Polku-projektin käyneitä kokemuskouluttajia), joiden rooli oli toimia kurssilaisten tutoreina ja tukijoina. Kokemuskouluttajat tarjoavat arvokasta tietoa sairastumisesta ja arjessa selviytymisestään tulevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Kokemuskouluttajat tekevät vapaaehtoistyötä kulukorvauksia vastaan. 12

13 Eri ikä -projekti Asumispalvelusäätiö ASPA perustajajärjestöineen selvitti ikääntyvien ihmisten asumistilannetta ja sitä, mitä asumista tukevia palveluja on saatavilla. Eri-ikäprojektiin rahoitus saatiin Raha-automaattiyhdistykseltä. Eri-ikä pilottiprojektissa oli projektivastaavana ASPA:n Merja Marjamäki Pilottiprojektin tavoitteena on luoda ja toteuttaa kohderyhmän omien toiveiden ja tarpeiden pohjalta uusi kotona asumista tukeva palvelumalli yhdessä kunnan, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. Pilottiprojektien kohderyhmiksi valittiin viittomakieliset kuurot (Seinäjoki ja Vaasa sekä Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja Parkinsonin tautia sairastavat (Turku). Eri ikä -pilotti Turussa Pilotin tavoitteena oli tukea Turussa asuvien Parkinsonin tautia sairastavien kotona asumista, niin että heidän mahdollisuutensa saada riittävästi ja oikea-aikaisesti apua, kun avuntarve lisääntyy, ja että apua annetaan sairauden erityisvaatimukset huomioon ottaen. Tavoitteen mukaisesti selvitettiin, mikä on Parkinsonin tautia sairastavien elämäntilanne, toimintakyky ja avuntarve vuonna Kyselyssä esille tulleen tiedon ja tuen tarpeen johdosta järjestettiin yleisiä ja avoimia ryhmätapaamisia Parkinsonin tautia sairastaville ja heidän omaisilleen. Kertomusvuoden aikana ryhmä kokoontui kuusi kertaa. Ryhmä koettiin tärkeäksi ja ryhmälle asetetut tavoitteet saavutettiin mm. sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ja lisääminen, tiedon välittäminen ja mahdollisuus vertaistukeen. Kotona asumista tuettiin kehittämällä lomitusmalli omaishoitajien vapaapäivien aikaisen avustuksen totuttamiseksi. Lomitusmallissa huomioitiin etenevästä sairaudesta johtuvat haasteet ja erityisvaatimukset. Lähtökohtana mallissa oli avun saaminen työntekijöiltä, joille Parkinsonin tauti on tuttu. Kehitetty lomitusmalli on yksi vaihtoehto, joka mahdollistaa omaisen lepäämisen, rauhassa asioiden hoitamisen, omien harrastusten tai mielenkiintojen ylläpitämisen. Säännöllisesti toteutuvien jaksojen avulla pystyttiin pilotissa saadun kokemuksen mukaan tukemaan sairastavien ja heidän omaistensa jaksamista ja sitä kautta kotona asumista. Vuonna 2006 Erityisosaamiskeskus Suvituulessa järjestettiin viisi lomitusjaksoa. Eri ikä pilotin loppuseminaari järjestettiin Asumispalvelusäätiö Aspan ja Länsi- Suomen lääninhallituksen yhteistyönä Läänin virastotalolla, Turussa. Seminaarissa julkistettiin Aspan selvityssarjassa: Lomitusmalli, Parkinsonin tautia sairastavien turkulaisten kotona asumisen tukeminen (http://www.aspa.fi/julkaisut/selvitykset/eri-ika-parkinson/). Sopeutumisvalmennus ja kuntoutus Suomen Parkinson-liitto ry:n toteutuneet kurssit, kuntoutusjaksot ja lomatoiminta on kokonaisuudessaan nähtävissä liitteessä 6. Toimintasuunnitelmasta poiketen toteutumatta jäivät Parkinsonin tautia sairastavien Infokurssi, yli 65- vuotiaiden pitkään sairastaneiden sopeutumisvalmennuskurssi ja kuntotuskurssi, AvoNetta työelämässä olevien kuntoutusjakso sekä vaativan kuntoutuksen yksilöjakso. Muutosten taustalla olivat osin taloudelliset syyt, osin hakijoiden vähäinen määrä. 13

14 Kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Sairastava Omainen Yhteensä Kuviossa 1 on esitettynä kuntoutujien ja omaisten määrät vuosina Vuonna 2006 kuntouttaville jaksoille osallistui yhteensä 746 sairastavaa ja heidän läheistään. Edelliseen vuoteen verrattaessa nousua (17,6%). Kuntoutuspalveluiden vuorokausien määrät vuosina Yhteistyökurssit Suvituuli Kouluranta Yhteensä Kuviossa 2 Kuntoutuspalveluiden vuorokausimäärät vuosina kuviossa 2. Edelliseen toimintavuoteen verrattaessa on todettavissa nousua ( 23,3%).Ttämä johtuu uusista, moniosaisista ammatillisista kuntoutusjaksoista, projekteista sekä Infokurssien määrästä. Yli 65-vuotiaiden kurssi- ja kuntouttava lomatoiminta toteutettiin Erityisosaamiskeskus Suvituulessa sekä Toimintakeskus Koulurannassa. Kela rahoitteisia alle 65 -vuotiaiden sopeutumisvalmennus- ja t toteutettiin sekä Suvituulessa että yhteistyökursseina eri kuntoutuslaitoksissa. Yhteistyölaitoksina toimivat Asumispalvelukeskus Wilhelmiina, Härmän Kuntokeskus, Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus, Joensuun Kuntohovi, Kankaanpään Kuntoutuskeskus, Norrvalla Folkhälsan Ab, Rokuan Kuntokeskus sekä Suomen aivotutkimus- ja kuntoutuskeskus 14

15 Neuron. Ammatilliset, työssäkäyvien sairastavien kuntoutusjaksot toteutettiin yhdessä Kuntoutusyhtiö Petrean, Kankaanpään Kuntoutuskeskuksen sekä Siuntion Hyvinvointikeskuksen kanssa. Kuntoutujien jakautuminen kotipaikkakunnittain Pieksämäki 3 % Ylivieska Kajaani 0 % 2 % Joensuu 3 % Kuopio 8 % Oulu 5 % Kemi 2 % Kokkola 2 % Vaasa 2 % Seinäjoki 7 % Savonlinna Lappeenranta 1 % 4 % Kotka Pori Mikkeli 2 % Tampere 2 % 2 % Kouvola Forssa 0 % Jyväskylä 8 % 3 % 3 % Helsinki 22 % Hämeenlinna 3 % Lahti 5 % Turku 12 % Kuvio 3 Kuntoutujien jakautuminen kotipaikkakunnittain. Kuntoutustoiminta vuorokausina kohderyhmittäin projektijaksot; 439 dystonia, ammatillinen; 144 kuntouttava lomatoiminta; 313 Huntington-kurssit; 84 Dystonia kurssit; 486 Parkinsonveteraanijaksot; 160 Parkinsonyksilöjaksot; 140 Parkinson,ammatilli nen; 278 Parkinson- kurssit; 4094 Parkinson- kurssit Parkinson-yksilöjaksot Parkinson-veteraanijaksot Dystonia kurssit Huntington-kurssit kuntouttava lomatoiminta projektijaksot dystonia.ammatillinen Parkinson,ammatillinen Kuvio 4 Toteutuneet kuntoutusvuorokaudet kohderyhmittäin 15

16 Kuntoutustoimintaa rahoittaneet tahot Kuntoutustoimintaa rahoittaneet tahot Valtiokonttori 4 % STVOL 5 % OK 2 % Kela 44 % Osallistumis- ja asiakasmaksut 8 % Muut tulot 5 % Ray 32 % Ray Kela STVOL OK Valtiokonttori Osallistumis- ja asiakasmaksut Muut tulot Kuvio 5 Kuntoutustoimintaa rahoittaneet tahot Rahoituspohjassa tulee esille Kelan uusi sopimuskausi Terveydenhuollon maksusitoumuksia myönnettiin 53 kpl. Määrä väheni 35%., ( kpl, kpl., kpl.). Myönnetyistä maksusitoumuksista 50 kappaletta oli Suvituuleen ja kolme Koulurantaan. Dystoniakursseille maksusitoumuksia saatiin 9 ja Parkinsonpotilaiden kursseille 44 kappaletta. Yksilöllinen laitoskuntoutus Vuonna 2006 jatkuivat 9-10 :n mukaiset, vaativan kuntoutuksen yksilölliset jaksot ( ) Parkinsonin tautia sairastaville, alle 65 -vuotiaille vaikeavammaisille päätöksiä saapui 20, näistä 10 käytettiin vuoden aikana ja 10 ohjattiin erittäin vaativan kuntoutuksen jaksoille toisaalle. Tarjousta vaativan kuntoutuksen yksilöjaksoista ei Kelan kilpailutus-kaudelle tehty. Valtiokonttorin ja kuntien rahoituksella jatkettiin Parkinsonin tautia sairastavien sotaveteraanien, sotainvalidien sekä heidän puolisoidensa 7-14 vuorokauden kestoisia laitoskuntoutusjaksoja. Näille jaksoille osallistui 15 kuntoutujaa. Avoterapiapalvelut Avoterapiapalvelut kattoivat fysio- ja toimintaterapian sekä neurologisten asiakkaiden allas-voimisteluryhmän. Vuoden 2006 aikana fysioterapiakäyntejä oli 367 ( + 28, 3 %), allasryhmäkäyntejä 217 ja toimintaterapiakäyntejä 127. Ostopalvelusopimukset liitolla oli Kelan, Valtiokonttorin, Turun kaupungin sekä TYKS:in kanssa. Osa asiakkaista kustansi fysioterapiansa itse. Fysioterapeutin palveluja osti myös Turun Parkinson-yhdistys sekä sisätiloihin että allasryhmiin. Aivohalvaus- ja dysfasia- liitto osti toimintaterapeutin palveluja 4 kurssille. 16

17 Kehittämistyö Kuntoutusosasto osallistui oman työnsä kautta erilaisten tuki-, koulutus- ja kuntoutuspalveluiden kehittämis- ja toteuttamistyöhön. Mainittavimmat näistä ovat mm. Otto-projektin ( ) Parkinson-neuvola, videopankki, FYSI - neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus, Suvituulen yhteiskoulutus sekä Eri-ikä projektin jaksot. Kehittämistyönä käynnistettiin kaksiosainen, pitkään sairastaneille ja läheisille kohdennettu Itsenäisesti arjessa malli. Omalla työosuudellaan kuntoutushenkilöstö on osallistunut tutkimustyöhön: Sopeutumisvalmennuksen vaikutus toimintakykyyn ja elämänlaatu tutkimus sekä tutkimustiedon soveltamiseen käytäntöön (EduPark- psykososiaalinen valmennusohjelma) ja uuden tutkimushankkeen, tasapainotutkimus, aloittamiseen yhteistyössä Hur Labs oy:n ja eri tahojen kesken. TALOUS Avustukset Liiton toiminnan talouden perustana on Raha-automaattiyhdistyksen ja Kelan myöntämät avustukset sekä oma varainhankinta. Raha-automaattiyhdistys myönsi liitolle yleisavustusta euroa, aluesihteeritoimintaan euroa ja jäsenjärjestöjen toimintaan euroa. Ray myönsi lisäksi kohdennettuja toiminta-avustuksia sopeutumisvalmennus- ja toimintaan euroa sekä perhetapaamis- ja lomatoimintaan euroa. Yhteensä toiminta-avustuksia myönnettiin euroa, nousua vuoteen 2005 verrattuna oli euroa (2 %). Lisäksi Ray myönsi euroa projektiavustusta Otto-projektiin. Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja järjestettiin yhteistyössä Kelan kanssa. Kursseja järjestettiin sekä Suvituulessa että valtakunnallisesti eri laitoksissa. Kelan rahoituksen osuus oli euroa, nousua vuoteen 2005 oli euroa (31 %). Sosiaali- ja terveydenhuolto rahoitti sekä Koulurannan että Suvituulen sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja maksusitoumuksillaan eurolla, nousua vuoteen 2005 verrattuna oli euroa (36% ). Sotainvalideille, veteraaneille ja heidän puolisoilleen järjestettiin kuntoutusta eurolla, rahoituksen taso on pysynyt samana jo usean vuoden ajan. Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa tehtiin merkittävää yhteistyötä liiton kurssi- ja luentotoiminnan puitteissa. Tunteja käytettiin sopeutumisvalmennus- ja en, lomatoiminnan sekä järjestötoiminnan opetuksellisen toiminnan tukemiseen. Liiton jäsenyhdistyksineen käyttämä yhteistuntimäärä oli yli 1600 tuntia. OK:n rahallinen tuki liiton kurssi- ja luentotoimintaan oli euroa ja lisäksi viittä aikuisten ammatillista koulutuspäivää tuettiin yhteensä eurolla. Yhteistyössä Opintotoiminnan Keskusliiton kanssa toteutettiin Kokemuskouluttaja- hanke. OK:n 17

18 tuki hankkeelle oli euroa. Opetusministeriön myönsi liitolle euron avustuksen erityisliikunnan järjestämiseen. Taloudellista tukea saatiin useilta yhteistyötahoilta ja yksityishenkilöiltä myös liiton tiedotukseen, kuntoutukseen ja Koulurannan toimintaan. Parkinson-postia lehteä ja liiton oppaiden painatusta tukivat Orion Pharma, Boehringer Ingelheim, Oy H. Lundbeck Ab, TST-Systems Oy, Priimus Paino Oy ja Solvay Pharma: yhteensä eurolla. Toiminnan kautta tulevat tulot kuten asiakas- ja osallistumismaksut, lehden tilausmaksut, jäsenlehden ilmoitustulot sekä julkaisutoiminnan tulot olivat yhteensä euroa. Oma varainhankinta Liiton varainhankinta muodostuu monesta eri tulolähteestä. Erilaiset myyntituotteet, lahjoitukset, arpajaiset, ammattihenkilöiden koulutustilaisuudet, jäsenyhdistysten jäsenmaksuosuudet ja tapahtumat muodostavat varainhankinnan perustan. Liiton varainhankinnan nettotulo vuonna 2006 oli euroa. Varainhankinnan tulot käytetään kattamaan niitä toiminnan kuluja, joihin liitto ei saa kohdennettuja avustuksia. Liiton yhteistyö Puhu Hyvää hyväntekijä -liittymän merkeissä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton, MS-liiton, Lihastautiliiton, Alzheimer-keskusliiton sekä Saunalahti Group Oy:n kanssa jatkui. Liittymien puheluista ja tekstiviesteistä 4 % tilitetään järjestöille. Tuloja yhteistyömuodosta saatiin euroa. Tulot on käytetty tiedotusmateriaalin tuottamiseen. Jäsenistölle lähetettiin taiteilija Minna Immosen suunnittelema joulukorttisarja, korteista saatu nettotulo oli euroa. Liitolle tuotettiin tekstillä Se jokin minulla on varustettu t-paita. Tuotemyynnistä saatu nettotulo oli lähes euroa. Liitto järjesti yhdessä Tavara-arpa ry:n kanssa arpajaiset, joiden tulot kohdennetaan tiedotustoimintaan ja uusien oppaiden laadintaan. Arpajaisten nettotulo oli yli euroa. 18

19 SUOMEN PARKINSON SÄÄTIÖ RS Säätiön tutkijaneurologin vuonna 2004 Suomen Parkinson-liitto ry:n työikäisille jäsenille tekemän kyselytutkimuksen tuloksista kirjoitettu Parkinson-potilaiden työkykyä koskeva englanninkielinen artikkeli Martikainen KK, Luukkaala TH, Marttila RJ, Parkinson s disease and working capacity on julkaistu Movement Disorderslehden joulukuun numerossa (Mov Disord 2006;21: ). Suomenkielinen artikkeli Työikäinen Parkinson-potilas julkaistaan 2007 Suomen Lääkärilehden numerossa 5. Dystoniaa sairastavien työkykyä koskeva englanninkielinen artikkeli on käsikirjoitusvaiheessa. Keväällä 2006 aloitettiin sopeutumisvalmennuksen vaikutusta Parkinsonin tautia ja dystoniaa sairastavien toimintakykyä ja elämänlaatua selvittävä tutkimus. Tutkimus jatkuu ainakin vuoden 2008 loppuun. Loppuvuodesta 2006 käynnistyi sairauden ja hoidon vaikutusta tasapainoon selvittävä tutkimus Parkinsonin tautia- ja dystoniaa sairastavien ollessa kohderyhmänä. Se tehdään yhteistyössä TYKS:n neurologian ja korvatautien klinikan sekä Turun ammattikorkeakoulun fysioterapiaosaston kanssa. Tutkimusprojektiin liittyy neljän fysioterapeuttiopiskelijan opinnäytetyö. Säätiön neurologin lisäksi myös Parkinson-liiton sairaanhoitaja, toimintaterapeutti ja tiedottaja ovat osallistuneet yhdessä Huntington-yhdistyksen puheenjohtajan kanssa Euro-HD Networkin toimintaan, jonka tavoitteena on edistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä Huntingtonin taudista. Suomi ja yhtenä keskuksena Erityisosaamiskeskus Suvituuli on lähtemässä omalta osaltaan mukaan REGISTRYtutkimusprojektiin. Parkinson-säätiö on tukenut Parkinsonin taudin tutkimusta myöntämällä tutkimusapurahan neljälle tutkijalle. 19

20 Liite 1 LIITTOHALLITUS VUONNA 2006 Puheenjohtaja Heikki Teräväinen Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Varapuheenjohtaja Timo Korva 2006 Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry Varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet Varsinainen Antero Ovaskainen Kainuun Parkinson-yhdistys ry Vara Jorma Kilpinen Suomen Dystonia-yhdistys ry Varsinainen Rune Holmström Botnia Parkinson Förening Vara Rauha Suokas Etelä-Pohjanmaan Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Aila Kuittinen Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Vara Kari Nykänen Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Marja Engblom-Saarinen 2006 Turun Parkinson-yhdistys ry Vara Seppo Malin 2006 Turun Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Aila Koskinen Suomen Dystonia-yhdistys ry Vara Maire Alamikkelä Suomen Dystonia-yhdistys ry Varsinainen Markku Syrjänen Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry Vara Teuvo Viinikangas Pohjois-Suomen Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Lea Korpisammal Tampereen Parkinson-yhdistys ry Vara Antti Virjo Tampereen Parkinson-yhdistys ry Varsinainen Matti Nykänen Mikkelin Parkinson-yhdistys ry Vara Paula Riehkalainen Kuopion Parkinson-yhdistys ry Tilintarkastajat KTL Eero Hirvonen, Turku KHT Veikko Soinio, Turku Varatilintarkastajat pankinjohtaja Jukka Grönlund, Turku kaupunginjohtaja Martti Ilmonen, Kaarina 20

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2017 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2017 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Liittohallitus 8.3.2012 Kevätliittokokous 21.4.2012 LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vapaaehtoinen välittää Kansalaistoiminta täydentää julkista toimintaa ja on yleishyödyllistä tukea ja palvelua. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset

Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset Ammatilliset opettajat AO ry Jäsenyhdistykset 13.2.2017 BM 13.2.2017 1 13.2.2017 2 Jäsenyhdistysten tilannekuvaukset alueittain / Käytetyt värikoodit Alle 10 jäsentä 10-49 jäsentä Yli 49 jäsentä 1.1.2017

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA

MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA LÄÄNI MAAHANMUUTTAJILLE JÄRJESTETTÄVÄN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAT VALTIONOSUUSTILASTOISSA 1999-2001 20.1.1999 20.9.1999 v. 1999 20.1.2000 20.9.2000 v. 2000 20.1.2001

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673

KOKO MAA 106 827 117 119 111 973 118 741 6 932 125 673 Toinen aste keski- opiskelijamäärä vuonna 1999 20.1.1999 20.9.1999 arvo *) AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOISEN ASTEEN JÄRJESTÄMISLUPIEN OPISKELIJAMÄÄRÄT JA VOS-OPISKELIJAMÄÄRIEN SUHDE VUONNA 1999 LÄÄNI Valtionosuustilastointi-

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Esivalintakurssit 2015 Liite 3

Esivalintakurssit 2015 Liite 3 Espoon vakuutuspiiri Puh. 020 371 012 Tapiolan toimisto Tapiontori, 02100 Espoo Postiosoite: PL 21, 00232 HELSINKI Sirpa Vakkamäki Varahenkilö: Leena Eerola Kiipula/Espoon toimipaikka Kuntoutussäätiö Verve/Helsinki

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammaliiton toimintaan kuuluu muun muassa Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki Tiedotus ja Aivoitus-lehden julkaiseminen Aivovammoihin liittyvä koulutus Aivovammaliitto

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Esivalintakurssit 2014 Liite 3

Esivalintakurssit 2014 Liite 3 Espoon vakuutuspiiri Puh. 020 371 012 Tapiolan toimisto Tapiontori, 02100 Espoo postiosoite: PL 21, 00232 HELSINKI Sirpa Vakkamäki Varahenkilö: Leena Eerola Kiipula/Espoon toimipaikka Kuntoutussäätiö Verve

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 KOKOUSKUTSU Helsinki 19.5.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous 5.8.2016 Suomen Kotiseutuliiton vuosikokous pidetään perjantaina 5.8.2016 klo 14.00 Kajaanissa. Kokouspaikka on Kaukametsän kongressi-

Lisätiedot

Itä-Suomen Ammattitaito ry.

Itä-Suomen Ammattitaito ry. Itä-Suomen Ammattitaito ry. yhdistys perustettu vuonna 2003 toimialue: Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois- Karjalan ja Kainuun maakunnat jäseninä toimialueen merkittävimmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Esivalintakurssit 2015 Liite 3

Esivalintakurssit 2015 Liite 3 Espoon vakuutuspiiri Puh. 020 371 012 Matinkylän Olarin toimisto Piispansilta 11 A, 2 krs. PL 21, 00232 Helsinki Sirpa Vakkamäki Varahenkilö: Leena Eerola Kiipula/Espoon toimipaikka Kuntoutussäätiö Verve/Helsinki

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta 30.11.2012 OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 Kuva Sirpa Heikkinen 2012 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2012 Oikaristen 12-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena.

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 8 N:o 1 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 14.3.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2014 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 151 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 2/2016 1 Kokoustiedot Aika 10.3.2016 klo 10.00 11.07. Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

Oikaristen sukuseura ry:n

Oikaristen sukuseura ry:n Oikaristen sukuseura ry:n toimintakertomus 2015 Kuva: Sirpa Heikkinen 2015 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 24.11.2015 Oikaristen 16-vuotias sukuseura toimi aktiivisesti. Seuran tavoitteena on

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot