KÄYTTÖOHJE SEDEO LITE / PRO F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE SEDEO LITE / PRO 1011657F"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE FI SEDEO LITE / PRO 0657F

2

3 Sedeo Lite...4 Sedeo Pro...

4 Sedeo Lite 0 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään muullakaan tavalla, ei sähköisesti eikä mekaanisesti ilman Handicaren kirjallista lupaa. Informaatio perustuu käyttöohjeen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin rakennetietoihin. Handicare harjoittaa jatkuvaa tuotekehittelyä ja pidättää siksi oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia. Tämä informaatio koskee tuotteen perusversiota. Handicare ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi sattua käytettäessä tuotetta perusversiosta poikkeavana kokoonpanona. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat poiketa oman istuinjärjestelmäsi kokoonpanosta. Tämä informaatio on valmisteltu mahdollisimman huolellisesti, mutta Handicare ei ole vastuussa mahdollisista virheistä ja niiden aiheuttamista seuraamuksista. Handicare ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu kolmannen osapuolen suorittamasta työstä. Handicaren käyttämät nimet, tavaramerkit ja vastaavat eivät ole käytettävissä, sillä niitä suojaa tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö. 0-0

5 Johdanto 6. Tämä käyttöohje 6. Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit 6 Turvallisuus 7. Lämpötila 7. Istuinjärjestelmän merkinnät 7 Yleiskuvaus 8. Sedeo Lite -pyörätuolin kuvaus 8 4 Pyörätuolin käyttäminen 9 4. Istuinjärjestelmän säätäminen (käyttäjän/avustajan tehtäväksi) 9 4. Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen etukautta 0 4. Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen sivukautta Lisävarusteet 4.5 Istuinjärjestelmän purkaminen kuljetusta varten 4.6 Istuinjärjestelmän kokoaminen kuljetuksen jälkeen 4 5 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 7 5. Istuinsyvyys 7 5. Istuinleveys 7 5. Selkänojan kallistuskulma Vakiomallinen jalkatuki Käsinojakokoonpano Painopisteen säätäminen 5.7 Niskatuki 5.8 Kiinteä / sivuun käännettävä ohjauslaitteen kiinnike 5.9 Lantiovyön kiinnittäminen 4 6 Huolto 5 6. Verhoilun puhdistaminen 5 7 Vianetsintä 6 8 Tekniset ominaisuudet 7 8. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus 7 8. Tekniset tiedot 7 9. Takuuehdot 9

6 6 Johdanto Johdanto. Tämä käyttöohje Tämän käyttöohjeen avulla opit käyttämään ja huoltamaan istuinjärjestelmää turvallisesti. Tämä käyttöohje on liite Handicaren pyörätuolin yleiskäyttöohjeeseen. Tarvittaessa tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan muihin käyttöohjeisiin euraavasti: Pyörätuoli: Viittaa pyörätuolin yleiskäyttöohjeeseen. Ohjauslaite: Viittaa ohjauslaitteen käyttöohjeeseen (koskee vain sähköpyörätuoleja). Lue tämä käyttöohje ja muut asianmukaiset käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos pyörätuolin mukana ei toimitettu kaikkia näitä käyttöohjeita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään. Tämän käyttöohjeen lisäksi koulutetulle huoltohenkilökunnalle on erillinen huoltoohjekirja.. Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit Huomautus! Osoittaa mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä saattaa kohdata. Huomio! ntaa käyttäjälle ohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä tuotteen vaurioituminen. Varoitus! ntaa käyttäjälle varoituksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä henkilövahingot. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, tuotteen vaurioituminen tai ympäristövahinko. OT YHTEYS HNDICREEN, JOS OLET NÄKÖVMMINEN.

7 Turvallisuus 7 Turvallisuus Varoitus! Noudata aina varoitussymbolien yhteydessä annettuja ohjeita. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, pyörätuolin vaurioituminen tai ympäristövahinko. Varoitussymbolit on mahdollisuuksien mukaan sijoitettu soveltuviin tekstikappaleisiin. Ole varovainen kääntäessäsi osia sivuun/ylös. Liikkuvien osien koskettamista on vältettävä.. Istuinjärjestelmän merkinnät Pyörätuolia ei saa nostaa käsinojakokoonpanosta eikä jalkatuista. Istuinjärjestelmän painopisteen säätö vaikuttaa pyörätuolin vakauteen. Tällaisia säätöjä saavat tehdä vain asiantuntijat. Huomio! Jos pyörätuolista puuttuu osia, jotka on tarkoitus irrottaa huoltoa tai korjausta varten ilman työkaluja (esim. käsinoja ja jalkatuki), tai niitä ei ole asennettu takaisin oikeaan kohtaan, pyörätuolin tukiominaisuudet voivat heikentyä.. Lämpötila Varoitus! Vältä pyörätuolin altistamista suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Pyörätuolin osat, kuten istuin, selkänoja ja käsinojakokoonpano saattavat kuumentua, jos ne ovat liian pitkään alttiina auringonvalolle. Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä.

8 8 Yleiskuvaus Yleiskuvaus. Sedeo Lite -pyörätuolin kuvaus Pyörätuolissa on Sedeo Lite -istuinjärjestelmä. Sedeo Lite -istuinjärjestelmä antaa erinomaisen tuen päälle, vartalolle, käsivarsille ja säärille. Optimaalinen tuki varmistaa pyörätuolin käyttäjän mahdollisimman suuren itsenäisyyden. Pyörätuolin säädöt on annettava asiantuntijan tehtäviksi. Väärät asetukset saattavat vaikuttaa istuma-asentoon epäedullisesti. Monet Sedeo Pro -mallin lisävarusteista ovat saatavilla myös Sedeo Lite -malliin. Pyydä lisätietoa jälleenmyyjältäsi tai käy verkkosivustollamme osoitteessa www. handicare.com. Huomio! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen pyörätuolin käyttöä. Symbolien selitykset Löysää yksi kierros siipimutterilla Kiristä yksi kierros siipimutterilla Löysää yksi kierros Torx-avaimella Kiristä yksi kierros Torx-avaimella, Vaihe, jne. Kuvassa oleva nuoli osoittaa, että kyseinen osa siirtyy tai sitä on siirrettävä nuolen suuntaan. Symbolien selitykset -kohtaa koskevia huomautuksia Kussakin kuvassa on symboleita ja numeroita, jotka kertovat tarvittavat toimenpiteet ja niiden järjestyksen.

9 Pyörätuolin käyttäminen 9 4 Pyörätuolin käyttäminen 4. Istuinjärjestelmän säätäminen (käyttäjän/avustajan tehtäväksi) Manuaalisesti säädettävän jalkatuen polvikulma Huomautus! Jalkatuet voidaan säätää yksi kerrallaan.. Vedä osaa () itseäsi kohti.. () siirtyy ylöspäin. Vaihtoehtoisesti voit työntää osaa () alaspäin. Huomautus! Pidä () painettuna. Sedeo g 50- Ohjauslaitteen kiinnikkeen siirtäminen sisäänpäin. Työnnä osaa () sisäänpäin, kunnes kuulet napsahduksen. Sedeo g 5- Ohjauslaitteen kiinnikkeen kääntäminen sivuun. Työnnä osaa () ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Huomautus! Kääntämällä ohjauslaitteen kiinnikkeen taakse pääset lähemmäksi pöytää. Ohjauslaitteen kaikkia toimintoja voi tällöin kuitenkin käyttää. Sedeo g 6-

10 0 Pyörätuolin käyttäminen 4. Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen etukautta Varoitus! Älä seiso jalkalevyjen varassa. Koko painon asettaminen jalkalevyjen varaan voi vaurioittaa pyörätuolia ja aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi pyörätuolin kaatumisen. Käännä jalkalevy ylös.. Käännä () ylös. Sedeo g 7- Vakiomallisen jalkatuen kääntäminen taakse ja/tai irrottaminen. Paina () eteenpäin ja pidä () painettuna.. Käännä () sivuun.. Irrota (). Sedeo g 8-4. Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen sivukautta Huomautus! Eräät ohjauslaiteversiot on käännettävä sivuun. Käsinojakokoonpanon irrottaminen. Löysää osaa () kaksi kierrosta.. Irrota (). Sedeo g 9-

11 Pyörätuolin käyttäminen 4.4 Lisävarusteet Niskatuen irrottaminen/asettaminen. Löysää osaa () kaksi kierrosta.. Työnnä osaa () ylös- tai alaspäin.. Kun asetat niskatuen takaisin paikalleen, kiristä osaa () kaksi kierrosta. Huomautus! Työnnä niskatukea, kunnes se pysähtyy kiinnikkeeseen. Sedeo g 40-

12 Pyörätuolin käyttäminen E C C D D Sedeo g Istuinjärjestelmän purkaminen kuljetusta varten Istuin (0,5 kg) Selkänoja C Käsinojakokoonpano (,8 kg) D Jalkatuki (, kg) E Niskatuki (, kg) Varoitus! Pyörätuoli voidaan purkaa osiin, kun sitä kuljetetaan ilman matkustajaa. Kaikki istuinjärjestelmän helposti irrotettavat osat on tällöin irrotettava. Pakkaa nämä osat huolellisesti, jotta ne eivät vaurioidu tai aiheuta vammoja tai vaurioita.

13 Pyörätuolin käyttäminen Istuimen irrottaminen. Vedä () irti levystä. Sedeo g 4-. Vedä osaa () ylös- ja eteenpäin. Sedeo g 4- Selkänojan kääntäminen kokonaan eteen. Löysää osaa () kaksi kierrosta. Huomautus! Älä irrota osaa ().. Nosta osaa () ja työnnä osaa () eteen- ja alaspäin. Huomautus! Irrota tarvittaessa ensin käsinojakokoonpanot. L+R Sedeo g 4-

14 4 Pyörätuolin käyttäminen Vakiomallisten jalkatukien irrottaminen. Paina () eteenpäin ja pidä () painettuna.. Käännä () sivuun.. Irrota (). Sedeo g 8- Käsinojakokoonpanon irrottaminen. Löysää osaa () yksi kierros.. Irrota (). Sedeo g Istuinjärjestelmän kokoaminen kuljetuksen jälkeen Käsinojakokoonpanon asentaminen. Työnnä () osaan ().. Kiristä (C). C Sedeo g 44-

15 Pyörätuolin käyttäminen 5 Vakiomallisten jalkatukien kiinnittäminen. Työnnä () kokonaan osaan ().. Kierrä osaa () sisäänpäin, kunnes kuulet napsahduksen. Varoitus! Napsahdus kertoo, että jalkatuki on lukittunut paikalleen. Sedeo g 45- Selkänojan asettaminen. Kallista osaa () taaksepäin ja työnnä () alas.. Kiristä (). L+R Sedeo g 46- Istuimen asettaminen. Työnnä () ja () osiin (C) ja (D).. Työnnä osaa (E) alaspäin. Huomio! Varmista, että istuimen takaosassa olevat (C) ja (D) kiinnittyvät pultin kantojen alle. C E D C Sedeo g 47-

16 6 Pyörätuolin käyttäminen. seta () osan () päälle. Sedeo g 48-

17 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 7 5 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 5. Istuinsyvyys L+R Selkänojan säätö. vaa () kokonaan ja irrota ().. Säädä () sopivaan asentoon.. seta () takaisin paikalleen ja kiristä (). Sedeo i 66- Istuimen säätö. Irrota istuin (ks. Käyttö Istuinjärjestelmän purkaminen kuljetusta varten ).. Irrota ruuvit ().. Siirrä osia (C) ja (D). 4. Kiristä ruuvit (). 5. seta istuin takaisin paikalleen (ks. Käyttö Istuinjärjestelmän kokoaminen kuljetuksen jälkeen ). 4x L+R 4 D x C x Sedeo i Istuinleveys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Sedeo i 68-

18 8 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 5. Selkänojan kallistuskulma. Löysää osaa () kaksi kierrosta.. Nosta osaa () ja työnnä osaa () eteen- ja alaspäin. L+R Sedeo i 69-. Löysää () kokonaan auki. 4. Siirrä () sopivaan asentoon. 5. Kiristä () tiukasti. 4 L+R 5 Sedeo i Vakiomallinen jalkatuki Jalkatuen leveys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Sedeo i 7-

19 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 9 Vakiomallisen jalkatuen jalkaosan pituus. vaa () kokonaan ja irrota ().. Työnnä () sopivaan asentoon.. seta () takaisin paikalleen ja kiristä (). Huomautus! Varmista, että osan () alle jää riittävästi tilaa, jotta pyörätuoli pääsee kulkemaan esteiden yli. Sedeo i Käsinojakokoonpano Käsinojien korkeus. Löysää osaa () yksi kierros.. Säädä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Huomautus! Varmista, että käsivarsilla on hyvä tuki, mutta hartiat eivät työnny ylöspäin. Sedeo i 7- Käsinojan syvyys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Sedeo i 85-

20 0 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Käsinojan leveys. Löysää osaa ().. Irrota (). Sedeo i 86-. Löysää osaa (C) yksi kierros. 4. Irrota (D). D 4 C Sedeo i 87- settaminen:. Työnnä osa () yhdessä osan () tai (C) kanssa osaan (D). D Huomautus! Varmista, että kytkentäkiskon päällä oleva olake asettuu aukkoon. C Sedeo i 88-

21 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Sivupaneelin korkeus. Löysää kumpaakin osaa () yksi kierros.. Säädä () sopivaan asentoon.. Kiristä kumpikin osa (). Sedeo i Painopisteen säätäminen Varoitus! Istuinjärjestelmän painopisteen säätö vaikuttaa pyörätuolin vakauteen. Tällaisia säätöjä saavat tehdä vain asiantuntijat.. Löysää osaa () (4 kpl) kaksi kierrosta.. Työnnä osaa () eteen- tai taaksepäin.. Kiristä (). Sedeo i Niskatuki Niskatuen korkeus. Löysää osaa () kaksi kierrosta.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristää osaa () kaksi kierrosta. Sedeo g 40-

22 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Muistiasetuksen säätäminen. Löysää osaa (C) yksi kierros.. Työnnä (D) mahdollisimman pitkälle.. Kiristä (C). D C Sedeo i 76- Niskatuen asento. Löysää osaa () yksi kierros.. Säädä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). C Huomautus! Korjaa niskatuen korkeutta ja kallista niskatuen tyynyä tarpeen mukaan. 4 Sedeo i 77- Niskatuen tyynyn leveys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Sedeo i 78-

23 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 5.8 Kiinteä / sivuun käännettävä ohjauslaitteen kiinnike Syvyys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Sedeo i 89- Korkeus (). Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Sedeo i 80- Korkeus (). Löysää osaa (C) yksi kierros.. Työnnä (D) sopivaan asentoon.. Kiristä (C). D C Sedeo i 8-

24 4 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 5.9 Lantiovyön kiinnittäminen. Kiinnitä osa () runkoon osan () avulla.. Kiinnitä osa () osan (C) kanssa runkoon. C Sedeo i 8- Varoitukset Varmista, että lantiovyö säädetään pyörätuolin käyttäjälle sopivaksi. Vyön on kuljettava tukevasti lantion yli noin 45 asteen kulmassa. Varmista, että vyö on aina puhdas ja että lukkomekanismi toimii moitteettomasti. Vyö ja lukkomekanismi voidaan puhdistaa kostealla liinalla. 45 Jos vyö kulkee lantion yläpuolella vatsan pehmeän osan yli, seurauksena voi olla käyttäjän virheellinen istuma-asento ja liukuminen eteenpäin pyörätuolissa. Älä koskaan käytä pyörätuolin lantiovyötä turvavyönä kuljetuksen aikana. Sedeo i 8 Sedeo i 84

25 Huolto 5 6 Huolto Suosittelemme, että pyörätuoli huollatetaan jälleenmyyjällä kerran vuodessa tai, jos sitä käytetään runsaasti, kuuden kuukauden välein. 6. Verhoilun puhdistaminen Puhdista verhoilu kostealla liinalla ja taloussaippualla. Hankaa kuivaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. 60 Stoff / Material: 00% Polyamid Skum / Foam: 00% Polyurethane Str./Size 45X45 Polyuretaaniosat Puhdista käsinojat, sivutyynyt ym. kostealla liinalla ja taloussaippualla. Kuivaa osat pehmeällä liinalla. Istuimen ja selkänojan tyynyn verhoilu Noudata suojissa olevia pesuohjeita (ks. piirros). Huomautus! Älä käytä orgaanisia liuottimia kuten tinneriä, bensiiniä tai lakkabensiiniä. Älä puhdista verhoilua kemiallisilla puhdistusaineilla. Älä silitä äläkä linkoa verhoilua.

26 6 Vianetsintä 7 Vianetsintä Jos istuinjärjestelmässä esiintyy ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään.

27 Tekniset ominaisuudet 7 8 Tekniset ominaisuudet 8. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tuote on lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin säännösten mukainen, ja sillä on CEmerkintä. Tuote täyttää myös alla olevat vaatimukset ja standardit. Tämän ovat vahvistaneet riippumattomat testauslaitokset.. EN 8 (009) Käsikäyttöiset pyörätuolit tai EN 84 (009) Sähkökäyttöiset pyörätuolit.. ISO Törmäyslujuus, staattinen lujuus ja väsymislujuus.. ISO Sähköpyörätuolien ja -mopedien säätestaukset. 4. ISO Verhoiltujen osien paloturvallisuus. 5. ISO Törmäystesti. 6. EN-ISO (999-) Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. 7. EN 0- ja Pehmustettujen huonekalujen syttyvyys. Sytytyslähde: kytevä savuke / tulitikun liekkiä vastaava liekki. 8. Tekniset tiedot Istuinjärjestelmä Käyttäjän paino 6 kg Istuinleveys mm Istuinsyvyys 40/440/460/480/500 mm Painopiste 0/0/40/60 mm Istuin Istuintyynyn syvyyden säätö -0 mm / 0 / +0 mm Selkänoja Selkänojan korkeus 480 mm Selkänojan kallistuskulma 9 /97 /0 /07 Käsinoja Käsinojan pehmusteen leveys -0/0 mm kummallakin puolella Käsinojan pehmusteen korkeus mm Käsinojan pehmusteen syvyys 80 mm Vakiomallinen jalkatuki (sarja) Jalkaosan pituus mm Polvien kulma 70 Säädettävä jalkatuki (sarja) Jalkaosan pituus mm Polvien kulma 75 0 Nilkkojen kulma 0 80 Pohjetuen leveys 50 mm Pohjetuen korkeus 50 mm Pohjetuen syvyys 50 mm Pohjetuen kulma (joustava) 0 5

28 8 Tekniset ominaisuudet Niskatuki Niskatuen korkeus (muistiasetus) 70 mm Niskatuen syvyys 80 mm Niskatuen pystykulma Ohjauslaitteen kiinnike Ohjauslaitteen kiinnikkeen korkeus 60 mm Ohjauslaitteen kiinnikkeen syvyys 5 mm Sivuun käännettävä ohjauslaitteen kiinnike Ohjauslaitteen kiinnikkeen korkeus 50 mm Ohjauslaitteen kiinnikkeen syvyys 5 mm Ohjauslaitteen kulma 0 45

29 Takuuehdot 9 9. Takuuehdot Istuinjärjestelmää koskevat takuuehdot ja vahinkovastuusäännökset vastaavat pyörätuolin käyttöohjeeseen sisällytettyjä takuuehtoja ja vahinkovastuusäännöksiä. ( Pyörätuoli)

30 0

31 Sedeo Pro 0 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään muullakaan tavalla, ei sähköisesti eikä mekaanisesti ilman Handicaren kirjallista lupaa. Informaatio perustuu käyttöohjeen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin rakennetietoihin. Handicare harjoittaa jatkuvaa tuotekehittelyä ja pidättää siksi oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia. Tämä informaatio koskee tuotteen perusversiota. Handicare ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi sattua käytettäessä tuotetta perusversiosta poikkeavana kokoonpanona. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat poiketa oman istuinjärjestelmäsi kokoonpanosta. Tämä informaatio on valmisteltu mahdollisimman huolellisesti, mutta Handicare ei ole vastuussa mahdollisista virheistä ja niiden aiheuttamista seuraamuksista. Handicare ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu kolmannen osapuolen suorittamasta työstä. Handicaren käyttämät nimet, tavaramerkit ja vastaavat eivät ole käytettävissä, sillä niitä suojaa tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö. 0-0

32

33 Johdanto 4. Tämä käyttöohje 4. Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit 4 Turvallisuus 5. Lämpötila 5. Istuinjärjestelmän merkinnät 5 Yleiskuvaus 6. Sedeo Pro -pyörätuolin kuvaus 6 4 Pyörätuolin käyttäminen 7 4. Istuinjärjestelmän säätäminen (käyttäjän/avustajan tehtäväksi) 7 4. Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen etukautta Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen sivukautta Lisävarusteet Istuinjärjestelmän purkaminen kuljetusta varten Istuinjärjestelmän kokoaminen kuljetuksen jälkeen 45 5 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Istuinsyvyys Istuinleveys Selkänojan kallistuskulma Selkänojan korkeus Vakiomallinen ja manuaalisesti säädettävä jalkatuki Mukavat jalkatuet Keskijalkatuki Käsinojakokoonpano Painopisteen säätäminen Niskatuki Kiinteä / sivuun käännettävä ohjauslaitteen kiinnike Haarakiila Selkänoja ja säädettävät hihnat joustavat Rintatuki Reisituki Lantiovyön kiinnittäminen Kolmannen osapuolen selkänoja 6 6 Huolto 6 6. Verhoilun puhdistaminen 6 7 Vianetsintä 6 8 Tekniset ominaisuudet CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tekniset tiedot Takuuehdot 66

34 4 Johdanto Johdanto. Tämä käyttöohje Tämän käyttöohjeen avulla opit käyttämään ja huoltamaan istuinjärjestelmää turvallisesti. Tämä käyttöohje on liite Handicaren pyörätuolin yleiskäyttöohjeeseen. Tarvittaessa tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan muihin käyttöohjeisiin euraavasti: Pyörätuoli: Viittaa pyörätuolin yleiskäyttöohjeeseen. Ohjauslaite: Viittaa ohjauslaitteen käyttöohjeeseen (koskee vain sähköpyörätuoleja). Lue tämä käyttöohje ja muut asianmukaiset käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos pyörätuolin mukana ei toimitettu kaikkia näitä käyttöohjeita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään. Tämän käyttöohjeen lisäksi koulutetulle huoltohenkilökunnalle on erillinen huoltoohjekirja.. Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit Huomautus! Osoittaa mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä saattaa kohdata. Huomio! ntaa käyttäjälle ohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä tuotteen vaurioituminen. Varoitus! ntaa käyttäjälle varoituksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä henkilövahingot. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, tuotteen vaurioituminen tai ympäristövahinko. OT YHTEYS HNDICREEN, JOS OLET NÄKÖVMMINEN.

35 Turvallisuus 5 Turvallisuus Varoitus! Noudata aina varoitussymbolien yhteydessä annettuja ohjeita. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, pyörätuolin vaurioituminen tai ympäristövahinko. Varoitussymbolit on mahdollisuuksien mukaan sijoitettu soveltuviin tekstikappaleisiin. Ole varovainen kääntäessäsi osia sivuun/ylös. Liikkuvien osien koskettamista on vältettävä.. Istuinjärjestelmän merkinnät Pyörätuolia ei saa nostaa käsinojakokoonpanosta eikä jalkatuista. Istuinjärjestelmän painopisteen säätö vaikuttaa pyörätuolin vakauteen. Tällaisia säätöjä saavat tehdä vain asiantuntijat. Huomio! Jos pyörätuolista puuttuu osia, jotka on tarkoitus irrottaa huoltoa tai korjausta varten ilman työkaluja (esim. käsinoja ja jalkatuki), tai niitä ei ole asennettu takaisin oikeaan kohtaan, pyörätuolin tukiominaisuudet voivat heikentyä.. Lämpötila Varoitus! Vältä pyörätuolin altistamista suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Pyörätuolin osat, kuten istuin, selkänoja ja käsinojakokoonpano saattavat kuumentua, jos ne ovat liian pitkään alttiina auringonvalolle. Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä.

36 6 Yleiskuvaus Yleiskuvaus. Sedeo Pro -pyörätuolin kuvaus Pyörätuolissa on Sedeo Pro -istuinjärjestelmä. Sedeo Pro -istuinjärjestelmä antaa erinomaisen tuen päälle, vartalolle, käsivarsille ja säärille. Optimaalinen tuki varmistaa pyörätuolin käyttäjän mahdollisimman suuren itsenäisyyden. Pyörätuolin säädöt on annettava asiantuntijan tehtäviksi. Väärät asetukset saattavat vaikuttaa istuma-asentoon epäedullisesti. Huomio! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen pyörätuolin käyttöä. Pyörätuolin mukana toimitettavat työkalut Pyörätuolin mukana toimitetaan T0-Torxavain. Sen avulla asiantuntija voi säätää kaikkia istuinjärjestelmän asetuksia. T0-Torx-avain () on pyörätuolin rungossa kuvan osoittamassa kohdassa. Symbolien selitykset Löysää yksi kierros siipimutterilla Kiristä yksi kierros siipimutterilla, Löysää yksi kierros Torx-avaimella Kiristä yksi kierros Torx-avaimella Vaihe, jne. Huomautus! Istuinjärjestelmän eri osissa on kalibrointimerkkejä. Tehdasasetukset on merkitty. Kuvassa oleva nuoli osoittaa, että kyseinen osa siirtyy tai sitä on siirrettävä nuolen suuntaan. Symbolien selitykset -kohtaa koskevia huomautuksia Kussakin kuvassa on symboleita ja numeroita, jotka kertovat tarvittavat toimenpiteet ja niiden järjestyksen.

37 Pyörätuolin käyttäminen 7 4 Pyörätuolin käyttäminen 4. Istuinjärjestelmän säätäminen (käyttäjän/avustajan tehtäväksi) Manuaalisesti säädettävä selkänoja (avustaja). Purista osaa ().. Säädä () sopivaan asentoon. Huomautus! Pidä osa () puristettuna.. Vapauta (). Manuaalisesti säädettävä selkänoja (käyttäjä). Purista osaa ().. Säädä () sopivaan asentoon nojaamalla eteen- tai taaksepäin. Huomautus! Pidä osa () puristettuna.. Vapauta (). Sedeo Original mukavat jalkatuet polven kulma Mukavien jalkatukien asento voidaan säätää kullekin yksilöllisesti.. Työnnä kahva () eteenpäin.. Nosta jalkaa.. Vapauta kahva, kun se on halutussa asennossa.

38 8 Pyörätuolin käyttäminen Manuaalisesti säädettävän keskijalkatuen polvikulma. Löysää osaa () neljänneskierros.. Säädä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Ohjauslaitteen kiinnikkeen siirtäminen sisäänpäin. Työnnä osaa () sisäänpäin, kunnes kuulet napsahduksen. Ohjauslaitteen kiinnikkeen kääntäminen sivuun. Työnnä osaa () ulospäin, kunnes kuulet napsahduksen. Huomautus! Kääntämällä ohjauslaitteen kiinnikkeen taakse pääset lähemmäksi pöytää. Ohjauslaitteen kaikkia toimintoja voi tällöin kuitenkin käyttää.

39 Pyörätuolin käyttäminen 9 Työntökahvan korkeus. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Sedeo g 7 Kulmasäädettävä työntötanko. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Varoitus! Älä kallista koko pyörätuolia taaksepäin työntötangon avulla (esim. noustaksesi jalkakäytävälle). Työntötanko ei sovellu tällaiseen käyttötarkoitukseen. Hemikäsinoja. Vedä () irti lukitusta asennosta ja käännä () sopivaan asentoon. Huomautus! Varmista, että () on kunnolla kiinni! a b

40 40 Pyörätuolin käyttäminen 4. Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen etukautta Varoitus! Älä seiso jalkalevyjen varassa. Koko painon asettaminen jalkalevyjen varaan voi vaurioittaa pyörätuolia ja aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi pyörätuolin kaatumisen. Sedeo Original vakiomallinen jalkatuki. Nosta jalkatuet ylös. Siirrä mahdolliset pohjelevyt sivuun. Jos mahdollista, siirrä säärituet sivuun 4. Istu tuoliin Keskijalkatuen jalkatason kääntäminen ylös. Käännä () ylös. 4. Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen sivukautta Huomautus! Eräät ohjauslaiteversiot on käännettävä sivuun. Käsinojakokoonpanon irrottaminen. Kallista () alaspäin.. Irrota ().

41 Pyörätuolin käyttäminen 4 Käsinojakokoonpanon kääntäminen taakse. Paina ().. Käännä () taakse. Huomio! Irrota pöytälevy ennen käsinojakokoonpanon kääntämistä taakse. Varoitus! Älä nojaa käsinojaan, kun se on käännettynä taakse. 4.4 Lisävarusteet Niskatuen irrottaminen/asettaminen. Nosta osaa ().. Työnnä () osaan (C) tai irti siitä.. Työnnä () alas. Huomautus! Työnnä niskatukea, kunnes se pysähtyy kiinnikkeeseen. Haarakiilan kääntäminen alas. Vedä () irti lukitusta asennosta ja käännä () alas.. Vapauta (). b Haarakiilan kääntäminen ylös. Vedä () irti lukitusta asennosta ja käännä () ylös. 4. Vapauta () lukitusta asennosta. Huomautus! Varmista, että () on kunnolla kiinni! b a a

42 4 Pyörätuolin käyttäminen Rintatuen kääntäminen taakse. Käännä () taakse painamalla osaa (). Reisituen irrottaminen. Löysää osaa () yksi kierros.. Irrota ().

43 Pyörätuolin käyttäminen 4 E C D 4.5 Istuinjärjestelmän purkaminen kuljetusta varten. Istuin (,5 kg). Selkänoja (,5 kg) C. Käsinojakokoonpano ( kg) D. Jalkatuki (,7 kg) E. Niskatuki (, kg) Varoitus! Pyörätuoli voidaan purkaa osiin, kun sitä kuljetetaan ilman matkustajaa. Kaikki istuinjärjestelmän helposti irrotettavat osat on tällöin irrotettava. Pakkaa nämä osat huolellisesti, jotta ne eivät vaurioidu tai aiheuta vammoja tai vaurioita.

44 44 Pyörätuolin käyttäminen Istuimen irrottaminen. Vedä osaa () ylös- ja eteenpäin. Selkätyynyn irrottaminen. Käännä osia () ja ().. Vedä osaa (C) pohjasta eteen- ja ylöspäin ja irrota se. C Selkänojan kääntäminen kokonaan eteen. Löysää osaa (). Huomautus! Älä irrota osaa ().. Käännä () kokonaan eteen. Huomautus! Irrota tarvittaessa ensin selkätyyny ja/tai käsinojakokoonpanot.

45 Pyörätuolin käyttäminen 45 Jalkatuen irrottaminen. Löysää pohjenauhaa.. Työnnä salpa () taaksepäin, niin jalkatuen lukko avautuu (piirros 5).. Heilauta jalkatuki ulospäin. 4. Irrota jalkatuki () nostamalla se pois kannattimestaan. Kun panet jalkatuen takaisin, pitää kuulua napsahdus. Silloin tiedät, että jalkatuki on lukkiutunut paikalleen. Käsinojakokoonpanon irrottaminen. Kallista () alaspäin.. Irrota (). 4.6 Istuinjärjestelmän kokoaminen kuljetuksen jälkeen Käsinojakokoonpanon asentaminen. Työnnä () osaan ().. Työnnä osaa (C) ylöspäin. C

46 46 Pyörätuolin käyttäminen Selkänojan asettaminen. Käännä osaa () ylös- ja taaksepäin.. Kiristä (). Sedeo g Selkätyynyn asettaminen. Kiinnitä () osan () taakse.. Käännä osaa (C). Huomio! Varmista, että selkätyyny on tukevasti paikallaan (kahvat ylöspäin). C C Istuimen asettaminen. Työnnä () ja () osiin (C) ja (D).. Työnnä osaa (E) alaspäin. Huomio! Varmista, että istuimen takaosassa olevat (C) ja (D) kiinnittyvät pultin kantojen alle. E C D C

47 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 47 5 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Huomautus! Istuinjärjestelmän eri osissa on kalibrointimerkkejä. Tehdasasetukset on merkitty. L+R 5. Istuinsyvyys Selkänojan säätö. Löysää osaa () yksi kierros.. Säädä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Istuinjärjestelmän säätö. Irrota istuin (ks. Käyttö Istuinjärjestelmän purkaminen kuljetusta varten ).. Irrota ruuvit ().. Siirrä osia (C) ja (D). 4. Kiristä ruuvit (). 5. seta istuin takaisin paikalleen (ks. Käyttö Istuinjärjestelmän kokoaminen kuljetuksen jälkeen ). 4xL+R 4 Dx Cx 5. Istuinleveys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä ().

48 48 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 5. Selkänojan kallistuskulma. Säädä osaa () kääntämällä osaa (). 5.4 Selkänojan korkeus. Löysää osaa () yksi kierros.. Säädä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). 5.5 Vakiomallinen ja manuaalisesti säädettävä jalkatuki Jalkatuen leveys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä ().

49 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 49 Jalkaosan pituus. Löysää säätöruuvia () muutama kierros kuusiotappiavaimella nro 4.. Liu uta jalkalevy () haluttuun asentoon.. Kiristä säätöruuvi () tiukasti. Huomio! Varmista, että osan () alle jää riittävästi tilaa, jotta pyörätuoli pääsee kulkemaan esteiden yli. Jalkalevyn kulma. Löysää kuusiopulttia (C) muutama kierros kuusiotappiavaimella nro 6 niin, että saranan hammastus vapautuu kokonaan.. Säädä jalkalevyn kulma sopivaksi (D) ja työnnä sarana käsin takaisin paikalleen.. Kiristä kuusiopultti (C) tiukasti. D Jalkalevyn syvyys Jalkalevyt on kiinnitetty erikseen. Vasen ja oikea jalkalevy voidaan vaihtaa keskenään.. Löysää kiinnitysruuvia () kuusiotappiavaimella nro 4.. Irrota jalkalevy yhdessä profiilin kanssa.. Liu uta jalkalevy muun jalkatuen yläputkeen. 4. Kiristä säätöruuvi () tiukasti. C E Huomio! Tarkista, etteivät tukijalat kosketa työn aikana jalkalevyjä. Jos niin tapahtuu, jalkatukia on tuotava eteenpäin. Tukijalkojen ja jalkalevyjen välissä on oltava ainakin cm tyhjää C 5.6 Mukavat jalkatuet D Pohjetyynyn korkeus. Löysää kuusiopulttia () muutama kierros kuusiotappiavaimella nro 4.. Liu uta pohjetyynyt () haluttuun asentoon.. Kiristä kuusiopultti () tiukasti.

50 50 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 5.7 Keskijalkatuki Jalkaosan pituus. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Huomio! Varmista, että osan () alle jää riittävästi tilaa, jotta pyörätuoli pääsee kulkemaan esteiden yli. L+R Polvien kulma. Löysää osaa () kaksi kierrosta.. Säädä () sopivaan kulmaan.. Kiristää osaa () kaksi kierrosta. Huomio! Muuta korkeutta tai polvien kulmaa, jos jalkalevy koskee tukipyöriin. L Nilkkojen kulma. Käännä () ylös.. Säädä nilkkojen kulma sopivaksi kääntämällä osaa ().. Käännä () alas.

51 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 5 Pohjetyynyn korkeus. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). L+R 5.8 Käsinojakokoonpano Käsinojien korkeus. Löysää osaa () yksi kierros.. Säädä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Huomautus! Varmista, että käsivarsilla on hyvä tuki, mutta hartiat eivät työnny ylöspäin. Käsinojan syvyys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Huomautus! Sijoita käsinoja taaemmaksi, jotta siirtymiseen jää enemmän tilaa.

52 5 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Käsinojan syvyys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Käsinojan leveys (ohjauslaitteen kiinnikkeen kanssa tai ilman sitä) Irrottaminen:. Löysää osaa ().. Irrota ().. Löysää mahdollisesti asennettua osaa (C) yksi kierros. 4. Irrota mahdollisesti asennettu osa (D). D C 4

53 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 5 5. Löysää osaa () yksi kierros. 6. Irrota (F). F 6 E 5 settaminen:. Työnnä osa () yhdessä osan () tai (C) kanssa osaan (D). D Huomautus! Varmista, että kytkentäkiskon päällä oleva olake asettuu aukkoon. C. Säädä osan () syvyyttä ja kiristä (E).. seta ohjauslaitteen kiinnike paikalleen. 4. seta käsinoja paikalleen. E

54 54 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Käsinojan kulman muuttaminen. Löysää osaa () yksi kierros.. Kallista () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Sivupaneelin korkeus. Löysää osaa () yksi kierros.. Säädä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). 5.9 Painopisteen säätäminen Varoitus! Pyörätuolin painovoimakeskuksen muuttaminen voi vaikuttaa haitallisesti pyörätuolin ajo-ominaisuuksin ja/ tai sen dynaamiseen vakauteen. Tällaiset muutokset tulee aina antaa ammattilaisten tehtäväksi.. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä osaa () eteen- tai taaksepäin.. Kiristä (). Huomautus! Jos käyttäjän paino jakautuu normaalisti, painopisteasetuksen on oltava sama kuin istuinsyvyyden. Vapauta istuimen syvyys säätö paremman liikkuvuuden aikaan saamiseksi

55 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Niskatuki Niskatuen korkeus. Nosta osaa ().. Työnnä () sopivaan asentoon.. Työnnä () alas. Muistiasetuksen säätäminen. Löysää osaa (C) yksi kierros.. Työnnä (D) mahdollisimman pitkälle.. Kiristä (C). C D Niskatuen asento. Löysää osaa () yksi kierros.. Säädä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). C Huomautus! Korjaa niskatuen korkeutta ja kallista niskatuen tyynyä tarpeen mukaan. 4

56 56 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Niskatuen tyynyn leveys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). 5. Kiinteä / sivuun käännettävä ohjauslaitteen kiinnike Syvyys. Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä (). Korkeus (). Löysää osaa () yksi kierros.. Työnnä () sopivaan asentoon.. Kiristä ().

57 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 57 Korkeus (). Löysää osaa (C) yksi kierros.. Työnnä (D) sopivaan asentoon.. Kiristä (C). D C 5. Haarakiila Säädä haarakiila seuraavasti:. Löysää Torx-ruuvia.. Säädä osa sopivaan asentoon.. Kiristä Torx-ruuvi. /a. Korkeuden säätö. /b. Syvyyden säätö. b a 5. Selkänoja ja säädettävät hihnat joustavat Säädettävillä hihnoilla varustetut selkänojan sivut säädetään seuraavasti:. Löysää neljää Torx-ruuvia.. Säädä sivut sopivaan asentoon.. Kiristä neljä Torx-ruuvia. a /a. Kulman säätäminen.

58 58 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) 5.4 Rintatuki a Säädä rintatukea seuraavasti:. Löysää Torx-ruuvia.. Säädä osa sopivaan asentoon.. Kiristä Torx-ruuvi. /a. /b. Leveyden karkea säätö. Korkeuden säätö. b /a. /b. Kiinnikkeen syvyyden säätö. Tyynyn syvyyden säätö. b a /a. /b. Tyynyn kulman säätö. Leveyden hienosäätö. b a

59 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Reisituki Säädä reisitukea seuraavasti:. Löysää Torx-ruuvia.. Säädä osa sopivaan asentoon.. Kiristä Torx-ruuvi. /a. /b. Syvyyden säätö. Leveyden säätö. a b /a. /b. C/c. D/d. Korkeuden säätö. Muistiasetuksen säätö. Kiinnikkeen sijainnin säätö. Tyynyn sijainnin säätö. Vinkki! Korkeuden säätö voidaan tehdä muistiasetuksen avulla. d C D c C b a 5.6 Lantiovyön kiinnittäminen Kiinnittäminen liukukappaleeseen. Löysää molemmat osat () ja irrota () vasemmanja oikeanpuoleisesta liukukappaleesta.. seta () liukukappaleisiin ja kiristä sopivaan asentoon.. seta molemmat osat () takaisin liukukappaleisiin ja kiristä ().

60 60 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Kiinnittäminen istuinrunkoon. Kiinnitä () istuinrunkoon vasemmalla ja oikealla puolella olevalla ruuvilla. Sedeo i 6 Varoitus! Varmista, että lantiovyö säädetään pyörätuolin käyttäjälle sopivaksi. Vyön on kuljettava tukevasti lantion yli noin 45 asteen kulmassa. Varmista, että vyö on aina puhdas ja että lukkomekanismi toimii moitteettomasti. Vyö ja lukkomekanismi voidaan puhdistaa kostealla liinalla. 45 Jos vyö kulkee lantion yläpuolella vatsan pehmeän osan yli, seurauksena voi olla käyttäjän virheellinen istuma-asento ja liukuminen eteenpäin pyörätuolissa. Älä koskaan käytä pyörätuolin lantiovyötä turvavyönä kuljetuksen aikana.

61 Istuinjärjestelmän säädöt (asiantuntijan tehtäväksi) Kolmannen osapuolen selkänoja Istuimen leveys. Löysää (:ta) yksi kierros.. Liu uta () haluttuun asentoon.. Kiristä (). Istuimen syvyys Katso 5. Istuimen syvyys. Painovoimakeskuksen säätö Katso 5.9 Painovoimakeskuksen säätäminen Varoitus! Pyörätuolin vakauteen vaikuttaa istuinjärjestelmän painovoimakeskuksen säätäminen. Tällaiset muutokset tulee aina antaa ammattilaisten tehtäväksi.

62 6 Huolto 6 Huolto Suosittelemme, että pyörätuoli huollatetaan jälleenmyyjällä kerran vuodessa tai, jos sitä käytetään runsaasti, kuuden kuukauden välein. 6. Verhoilun puhdistaminen Puhdista verhoilu kostealla liinalla ja taloussaippualla. Hankaa kuivaksi pehmeällä, kuivalla liinalla. Polyuretaaniosat Puhdista käsinojat, sivutyynyt ym. kostealla liinalla ja taloussaippualla. Kuivaa osat pehmeällä liinalla. Istuimen ja selkänojan tyynyn verhoilu Noudata suojissa olevia pesuohjeita. Inkontinenssisuoja ks. piirros. Comfort-suoja: ks. piirros. Varoitus! Älä käytä orgaanisia liuottimia kuten tinneriä, bensiiniä tai lakkabensiiniä. Älä puhdista verhoilua kemiallisilla puhdistusaineilla. Älä silitä äläkä linkoa verhoilua. Stretch Rubber 58% Knitted Polyester 4 % FR Polyurethane Fabric acking 00% Polyester Coating 00% PVC Care instructions Do not use cleaning materials that contain solvents Piirros Stretch Fabric 5% Polyester 65% Dioleen Safe Fabric acking 00% Polyester Coating 00% PVC Care instructions Do not use cleaning materials that contain solvents Piirros

63 Vianetsintä 6 7 Vianetsintä Jos istuinjärjestelmässä esiintyy ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään.

64 64 Tekniset ominaisuudet 8 Tekniset ominaisuudet 8. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus Tuote on lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin säännösten mukainen, ja sillä on CEmerkintä. Tuote täyttää myös alla olevat vaatimukset ja standardit. Tämän ovat vahvistaneet riippumattomat testauslaitokset.. EN 8 (009) Käsikäyttöiset pyörätuolit tai EN 84 (009) Sähkökäyttöiset pyörätuolit.. ISO Törmäyslujuus, staattinen lujuus ja väsymislujuus.. ISO Sähköpyörätuolien ja -mopedien säätestaukset. 4. ISO Verhoiltujen osien paloturvallisuus. 5. ISO Törmäystesti. 6. EN-ISO (999-) Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi. 7. EN 0- ja Pehmustettujen huonekalujen syttyvyys. Sytytyslähde: kytevä savuke / tulitikun liekkiä vastaava liekki. 8. Tekniset tiedot Istuinjärjestelmä Käyttäjän paino 60 kg Istuinleveys mm (lisävaruste mm) Istuinsyvyys mm Painopiste 95 mm Istuin Istuintyynyn syvyyden säätö -0 mm / 0 / +0 mm Selkänoja Selkänojan korkeus mm Selkänojan kallistuskulma 89 8 Selkänojan säätö (lisävaruste) 89 8 Käsinoja Käsinojan pehmusteen leveys -0/0 mm kummallakin puolella Käsinojan pehmusteen korkeus mm (lisävaruste mm) Käsinojan syvyys 80 mm Käsinojan pehmusteen syvyys ohjauslaitteen kiinnikkeen puoli 50 mm toinen puoli 60 mm Sivutuki Sivutyynyn korkeus 65 mm Keskijalkatuki Jalkaosan pituus mm Polvien kulma 0 0 Nilkkojen kulma Keskipohjetuen korkeus (lisävaruste) 0 mm

65 Tekniset ominaisuudet 65 Manuaalisesti säädettävä keskijalkatuki Jalkaosan pituus mm Polvien kulma 0 0 Nilkkojen kulma Keskipohjetuen korkeus 0 mm Keskipohjetuen sivutuen leveys 0 00 mm Vakiomallinen jalkatuki (sarja) Jalkaosan pituus mm Polvien kulma 70 Nilkkojen kulma 0 80 Säädettävä ja sähköisesti säädettävä jalkatuki (sarja) Jalkaosan pituus mm Polvien kulma 70 0 Nilkkojen kulma 0 80 Pohjetuen korkeus 0 mm Niskatuki Niskatuen korkeus (muistiasetus) 70 mm Niskatuen syvyys 80 mm Niskatuen pystykulma Niskatuen leveys (lisävaruste) vakiomallinen niskatuki -0 0 mm leveyssuunnassa säädettävä niskatuki -0 0 mm Ohjauslaitteen kiinnike Ohjauslaitteen kiinnikkeen korkeus 60 mm Ohjauslaitteen kiinnikkeen syvyys 5 mm Sivuun käännettävä ohjauslaitteen kiinnike Ohjauslaitteen kiinnikkeen korkeus 50 mm Ohjauslaitteen kiinnikkeen syvyys 5 mm Ohjauslaitteen kulma 0 45 Työntötanko Työntötangon korkeus 85 mm Hemiplegia Hemikäsinojan kulma (lisävaruste) 0 45 Haarakiila Haarakiilan korkeus 60 0 mm Haarakiilan syvyys 60 0 mm Rintatuki Rintatuen leveys mm Rintatuen korkeus mm Rintatuen syvyys 0 70 mm

66 66 Takuuehdot 9. Takuuehdot Istuinjärjestelmää koskevat takuuehdot ja vahinkovastuusäännökset vastaavat pyörätuolin käyttöohjeeseen sisällytettyjä takuuehtoja ja vahinkovastuusäännöksiä. ( Pyörätuoli)

67 67

68 Jälleenmyyjä: Sarjanumero:

E-QLASS KÄYTTÖOHJE A

E-QLASS KÄYTTÖOHJE A E-QLASS KÄYTTÖOHJE Suomi 2012 YOU-Q Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä annettuja tietoja ei saa kopioida ja/tai julkaista missään muodossa, painamalla, valokuvaamalla, mikrofilmillä tai millään muulla keinolla

Lisätiedot

QLASS KÄYTTÖOHJE B

QLASS KÄYTTÖOHJE B QLASS KÄYTTÖOHJE Suomi 2012 YOU-Q Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä annettuja tietoja ei saa kopioida ja/tai julkaista missään muodossa, painamalla, valokuvaamalla, mikrofilmillä tai millään muulla keinolla

Lisätiedot

Pyörällisen suihkutuolin osat

Pyörällisen suihkutuolin osat Pyörällisen suihkutuolin osat 1 Työntökahva 2 Selkänoja 3 Istuimen kansi 4 Kiinnitysruuvi 5 Kannellinen ämpäri 6 Rengas, 4 (valinnainen) 7 Kaksiosainen lukitusjarru 8 Käsinoja 9 Jarru 24 :n pyörään (valinnainen)

Lisätiedot

Etac Prio. Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle

Etac Prio. Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle Etac Prio Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle Etac Prio mukavuus on tärkeintä Mukavuus on dynaamisuutta sellaista kuin Prio. Muuttamalla istuimen ja selkänojan kallistuskulmia ja säätämällä

Lisätiedot

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje Carony classic Autoadapt Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä Säädettävä 12 Kiinteä 12 FI 4 Käyttöohje FI Kiitos, kun ostit auton apuvälineisiin Autoadapt-ratkaisun! Kiitos, kun valitsit meidät

Lisätiedot

Käyttöohje. Keezone ECE R44 / 04. Syöttötuoli 15-25 kg. Korokeistuin 15-36 kg. Testattu ja hyväksytty

Käyttöohje. Keezone ECE R44 / 04. Syöttötuoli 15-25 kg. Korokeistuin 15-36 kg. Testattu ja hyväksytty Käyttöohje Keezone Syöttötuoli 15-25 kg Korokeistuin 15-36 kg Testattu ja hyväksytty ECE R44 / 04 TÄRKEÄÄ TIETOA Kiitos, että olet valinnut tämän Axon Kids lastenistuimen. Lasten turvaistuimia kehittävällä

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet KUNERT Professional KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet Suojakaari Istuin on varustettu suojakaarella. Kiinnitä kaari liittämällä se käsinojen kummaltakin puolelta löytyviin kiinnikkeisiin (kuva 21.) Poistaaksesi

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 kk 0 10 kg Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! U10714 rev 01 VAROITUKSIA 1. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin kiinnität istuimen autoon.

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli

Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli www.etac.com Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil on korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli,

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip

Ocean. Aquatec. Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean Täyttää IEC 60601-2-52 vaatimukset TÜV hyväksytty Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean Dual Vip ja Ocean E-Vip Aquatec Ocean suihku- ja wc-tuolisarjastä löydät laadukkaat

Lisätiedot

Etac Prio. Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle

Etac Prio. Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle Etac Prio Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle Etac Prio mukavuus on tärkeintä Mukavuus on dynaamisuutta sellaista kuin Prio. Muuttamalla istuimen ja selkänojan kallistuskulmia ja säätämällä

Lisätiedot

click! a b c d e f g Käyttöopas i j > 25 cm k l Ryhmä 0+ Enimmäispaino 18 kg. Ikä 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Käyttöopas i j > 25 cm k l Ryhmä 0+ Enimmäispaino 18 kg. Ikä 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Käyttöopas 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Ryhmä 0+ Enimmäispaino 18 kg. Ikä 0-12 m ECE R44-04 8 9 Kiitos kun valitsit BeSafe izi Go -istuimen On tärkeää, että luet tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

Käyttöohje SENsit. Turvallisuudesta ja varmuudesta ei tingiti.

Käyttöohje SENsit. Turvallisuudesta ja varmuudesta ei tingiti. Käyttöohje SENsit Turvallisuudesta ja varmuudesta ei tingiti. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Käyttöohjeita...2 A

Lisätiedot

item numbers Krabat item no description Jockey Plus

item numbers Krabat item no description Jockey Plus Jockey Plus Krabat Jockey Plus ISTUMINEN Krabat Jockey Plus Krabat Jockey Plus tarjoaa enemmän tukea ja mukautusmahdollisuuksia kuin Krabat Jockey. Plusversio tarjoaa korkeamman mukavuustason perinteiseen

Lisätiedot

Onni Seisomatelineen Käyttöohje

Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni Seisomatelineen Käyttöohje Onni - seisomatelineen käyttöohje Sisällysluettelo Tuotteen kuvaus... 3 Perushuolto-ohje... 3 Tärkeää!... 3 1. Laatikon sisältö... 4 2. Alustan kokoonpano... 4 3. Rungon

Lisätiedot

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron

WC & KYLPYHUONE/HERON. heron WC & KYLPYHUONE/HERON heron TM Heron on monipuolisimmista markkinoilla olevista WC- ja suihkutuoleista. Yksinkertaisen rakenteen ja selkeän muotoilun taakse kätkeytyy monipuolisia toiminnallisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli matkalle, liikkeelle, keskelle elämää KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE XRover REHA -maastopyörätuoli XRover REHA -maastopyörätuolilla liikkuminen onnistuu monenlaisissa olosuhteissa. Työntämisen lisäksi maastopyörätuolia

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PUMA 40 9006409E

KÄYTTÖOHJE PUMA 40 9006409E KÄYTTÖOHJE FI PUMA 40 9006409E Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8]

Plus[6] Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] & Plus[8] 2 Plus[6] & Plus[8] Plus[6] Paras tapa istua ergonomisesti oikein on pitää keho liikkeessä. Kuulostaako hankalalta? Sitä se ei ole, FreeFloat-keinulla varustettu Plus[6] rohkaisee liikkumaan,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Etac Cross 5. Uuden sukupolven Cross-pyörätuolin käyttömukavuus ja liikuteltavuus ovat valioluokkaa

Etac Cross 5. Uuden sukupolven Cross-pyörätuolin käyttömukavuus ja liikuteltavuus ovat valioluokkaa Etac Cross 5 Uuden sukupolven Cross-pyörätuolin käyttömukavuus ja liikuteltavuus ovat valioluokkaa 1 Etac Cross 5 monien mahdollisuuksien pyörätuoli Cross 5 on optimaalinen yhdistelmä mukavuutta ja toimivuutta.

Lisätiedot

HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 2. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 3. TÄRKEÄÄ 4. TURVALLISUUS 5. TAKUU 6. TARVITTAVAT TYÖKALUT

HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 2. TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUS 3. TÄRKEÄÄ 4. TURVALLISUUS 5. TAKUU 6. TARVITTAVAT TYÖKALUT HELMI - KÄYTTÖOHJE 1. TUOTTEEN KUVAUS 1.1. Helmi on lasten ja nuorten monipuolisesti säätyvä istuinjärjestelmä, jolla saavutetaan yksilöllisesti tuettu istuma- asento. Tuotteen perustana on istuin ja selkänoja,

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02.

pony Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 02. pony TM Suomenkielinen käyttöohje 2012 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 /S. 02.2012 SSÄLLYS Pony... 3 Turvallisuus... 4 Takuu... 4 Työkalut... 4 Kunnossapito...

Lisätiedot

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Installation instructions, accessories Ohje nro 30660544 Versio 1.0 Osa nro Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö Volvo Car Corporation Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö- 30660544 - V1.0 Sivu 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Stabil WC- ja suihkutuoli

KÄYTTÖOHJE Stabil WC- ja suihkutuoli KÄYTTÖOHJE Stabil WC- ja suihkutuoli Sivu 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖOHJEET STABIL WC- JA SUIHKUTUOLIIN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 4 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 5 1.3 Kokoaminen... 5 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Krabat Sheriff S1 / S2

Krabat Sheriff S1 / S2 Krabat Sheriff S1 / S2 Krabat Sheriff S1 / S2 Krabat Sheriff S1 / S2 on Krabatin suunnittelema lasten aktiivipyörätuoli. Pyörätuoli on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön ja sen lukuisat säätövaihtoehdot

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31269488 Versio 1.5 Osa nro 31269508, 31269514, 31269512, 31269510, 31269516, 31269539 Vetokoukku, irrotettava IMG-260235 Volvo Car Corporation Vetokoukku,

Lisätiedot

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa.

Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. Lue tämä käyttöohje turvallisuusohjeineen huolellisesti ja tarkista, että ramppi on moitteeton ennen quick2go rampin käyttöönottoa. KÄYTTÖTARKOITUS quick2go alumiiniramppi mahdollistaa esteettömän kulun

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Turvatyynyadapterin liittäminen

Turvatyynyadapterin liittäminen Turvatyynyadapterin liittäminen vw-wi://rl/a.fi-fi.a00.5a40.04.wi::36486095.xml?xsl=3 Page 1 of 2 Turvatyynyadapterin liittäminen Tarvittavat erikoistyökalut, testerit ja korjaamolaitteet Turvatyynyadapteri

Lisätiedot

Pyörälliset wc/suihkutuolit

Pyörälliset wc/suihkutuolit Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip XL, Ocean ual Vip, Ocean -Vip Ocean wc/suihkutuolit tarjoavat oikean mallin joka tarpeeseen. 17 Ocean - Vakaa, ruostumaton teräsrunko Ocean mallit: - Yksilöllisesti

Lisätiedot

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference OP Quick start K FINLNI 7-07-2008 8:30 Pagina FordKa Pikaopas Owner s handbook Feel the difference K0468_Service_Portfolio_090508. 09.05.2008 5:52:47 Uhr 604.39.309 PP K FIN 22-07-2008 :37 Pagina S MNU

Lisätiedot

Juditta. Ormesa. Ormesa Juditta uuden sukupolven comfort-pyörätuoli UUSI!

Juditta. Ormesa. Ormesa Juditta uuden sukupolven comfort-pyörätuoli UUSI! Ormesa Juditta UUSI! Ormesa Juditta uuden sukupolven comfort-pyörätuoli Ormesa Juditta on kliinisissä olosuhteissa testattu, uuden sukupolven comforttuoli, jossa on ainutlaatuinen kokonaan punottu thermoplastisesta

Lisätiedot

Svan Lift manuaali 1

Svan Lift manuaali 1 Svan Lift manuaali 1 Svan Lift -wc-nostin Svan Lift -wc-nostin on apuväline henkilöille, joilla on vaikeuksia wc-istuimelle istuutumisessa tai siitä pois nousemisessa. Svan Lift kiinnitetään WC-istuimeen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PUMA 20 9006401D

KÄYTTÖOHJE PUMA 20 9006401D KÄYTTÖOHJE FI PUMA 20 9006401D Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Ohje nro Versio Osa nro

Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 9172663 1.0 Hattuhyllyn kaiutin M3903198 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 M3903199 Sivu 2 / 10 M3903381 Sivu 3 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

Koneen valmistelu. Ohjeet VAARA. Asennusohjeet

Koneen valmistelu. Ohjeet VAARA. Asennusohjeet Form No. 3416-605 Rev A Turvakehikkosarja Groundsmaster 4500/4700/ -sarjan tai Reelmaster 7000 -sarjan ajoyksikkö, jossa on kaksipylväisen kaatumissuojausjärjestelmän Mallinro: 136-2030 Asennusohjeet VAARA

Lisätiedot

Käyttöopas. izi Modular RF: SELKÄMENOSUUNTAAN ASENNETTAVA. Lapsen pituus 61-105 cm. Lapsen pituus 88-105 cm. Enimmäispaino 18 kg.

Käyttöopas. izi Modular RF: SELKÄMENOSUUNTAAN ASENNETTAVA. Lapsen pituus 61-105 cm. Lapsen pituus 88-105 cm. Enimmäispaino 18 kg. a f d e b c i Käyttöopas g h 4 > 5 cm izi Modular: Asennettavissa selkä- & kasvotmenosuuntaan izi Modular RF: SELKÄMENOSUUNTAAN ASENNETTAVA 5 Lapsen pituus 6-05 cm Lapsen pituus 88-05 cm Enimmäispaino

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

906 Ohjeita käyttäjälle

906 Ohjeita käyttäjälle 1 Paino: n. 3 kg Tilavuus: n. 85 l Materiaali: PUR-polyesteri Runko: DUR -alumiinia Väri: oliivinvihreä Savotta 906 sopii leveytensä ja rakenteensa puolesta kaikille ruumiinrakenteille. Rinkassa on portaaton

Lisätiedot

Peruspyörätuoli CANEO B

Peruspyörätuoli CANEO B Käyttöohje Peruspyörätuoli CANEO B Lukkosepänkatu 7 FIN-20320 Turku Puh. 02900 92520 info@pinto.fi www.pinto.fi Tässä kuvattu pyörätuoli CANEO B on lääkinnällisistä laitteista annetun Neuvoston direktiivin

Lisätiedot

RAKENNUSSIRKKELI XW055

RAKENNUSSIRKKELI XW055 RAKENNUSSIRKKELI XW0 1 2 3 6 7 8 9 10 jalaitteet ole virheettömässä kunnossa. Kuvateksti, Kuva 1 Sahanterän suojus Sisään vedettävä pöydän jatke Pitkittäinen pidätin Moottori Nostohaarukka kuljetusta

Lisätiedot

Käyttöopas. Sisällys. Yleistä. Yleistä...2. Testit ja takuu

Käyttöopas. Sisällys. Yleistä. Yleistä...2. Testit ja takuu Käyttöopas Sisällys Yleistä...2 Testit ja takuu...2 Varotoimet Tarkastaminen...3 Määräaikaistarkastukset...3 Kuvaus Etac Molift RgoSling MediumBack...4 Etac Molift RgoSling HighBack...4 Huoltaminen/peseminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

Rea Dahlia electrical

Rea Dahlia electrical ahlia 45 Rea ahlia electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

item numbers Krabat item no description Jockey

item numbers Krabat item no description Jockey Jockey Krabat Jockey ISTUMINEN Krabat Jockey Palkinnot Krabat Jockey on lasten aktiivituoli Krabatilta. Lapsi istuu satulassa jalat erillään. Alaraajojen levitetty asento ja jalkatuet antavat lantiolle

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem

KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem KÄYTTÖ- JA TURVALLISUUSOHJE Van Raam Kivo Plus -tandem Kivo Plus on sähköavusteinen kolmipyöräinen tandem, kolmipyöräisyys helpottaa pyörän selkään nousemista ja tuo vakautta ajoon. Pyörässä on 8 vaihdetta.

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lukulaite, pidin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 25

Installation instructions, accessories. Lukulaite, pidin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 25 Installation instructions, accessories Ohje nro 32204221 Versio 1.1 Osa nro 31470777 Lukulaite, pidin Volvo Car Corporation Lukulaite, pidin- 32204221 - V1.1 Sivu 1 / 25 Varuste A0000162 IMG-239664 IMG-431285

Lisätiedot

multi frame:xtm Tukeva pyörätuolin alusta suurille istuinyksiköille - päältä tyylikäs ja sisältä vahva

multi frame:xtm Tukeva pyörätuolin alusta suurille istuinyksiköille - päältä tyylikäs ja sisältä vahva multi frame:xtm Tukeva pyörätuolin alusta suurille istuinyksiköille - päältä tyylikäs ja sisältä vahva SIVU 2 multi frame:xtm Poikkeuksellisen tukevaksi ja turvalliseksi suunniteltu Multi Frame:x on täydellinen

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Kasvuun mukautuva. Uudenlainen kallistus / Selkänojan kallistus. Turvallinen ja kätevä kuljetus. Painopiste

Kasvuun mukautuva. Uudenlainen kallistus / Selkänojan kallistus. Turvallinen ja kätevä kuljetus. Painopiste ISTUMINEN/KUDU kudutm Kudu on käytännöllinen sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu pyörätuoli, jossa rakenne ja toimivuus yhdistyvät hyvän istuvuuden ja miellyttävän asentotuen aikaansaamiseksi. Se on saatavissa

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö

Installation instructions, accessories - Lisävaruste-elektroniikan ohjausyksikkö S60 / S80 / V70 / V70 XC / XC70 Section Group Weight(Kg/Pounds) Year Month 3 36 2004 05 S60 2001, S60 2002, S60 2003, S60 2004, S60 2005, S60 2006, S60 2007, S60 2008, S60 2009, S80 (-06) 1999, S80 (-06)

Lisätiedot

Styler. Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas

Styler.  Register your product and get support at HP4681/00. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4681/00 FI Käyttöopas a h g b c f e d Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Manual. Toiminnan tarkastus. Lue aina käyttöohje. WendyLett 4Way 140x x200. WendyLett 2Way 90x x x200

Manual. Toiminnan tarkastus. Lue aina käyttöohje. WendyLett 4Way 140x x200. WendyLett 2Way 90x x x200 Manual WendyLett Way 90x180 100x00 140x00 WendyLett 4Way 140x00 00x00 WendyLettWay ja WendyLett4Way ovat kaksi erilaista liukulakanaa, joita voidaan käyttää yhdessä WendyLett liukulakanan kanssa. WendyLettWay

Lisätiedot

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa

Vaikutus: etureisi Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa Venyttelyohje: Jalat 1. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja Ota nilkasta kiinni vastakkaisella kädellä ja vedä kantapäätä kohti pakaraa. Paina lantiota eteen. 2. Vaikutus: etureisi, lonkan koukistaja

Lisätiedot

Swift Mobil Tilt kallistettava ja korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli

Swift Mobil Tilt kallistettava ja korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli www.etac.com Swift Mobil Tilt kallistettava ja korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil Tilt kallistettava ja korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil Tiltin avulla

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava, EU

Vetokoukku, irrotettava, EU Ohje nro Versio Osa nro 8682344 1.2 30763398 Vetokoukku, irrotettava, EU IMG-219257 Sivu 1 / 11 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 J8903469 Sivu 2 / 11 IMG-219256 Sivu 3 / 11 IMG-213320 Sivu 4 / 11 JOHDANTO

Lisätiedot

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa.

Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. Varoitus: Lue tämä käyttöohje huolella ja nouda siinä annettuja ohjeita. Pidä käyttöohje tallessa. RÄJÄYTYSKUVA OSALUETTELO KÄYTÄ TÄTÄ LUETTELOA APUNA ASENNUKSEN AIKANA. Osan numero Kuvaus Määrä/kpl 1

Lisätiedot

Johdanto. Vaatimustenmukaisuusvakuutus. Käyttöaihe. Pyörätuoli ei sovellu käytettäväksi seuraavissa tapauksissa:

Johdanto. Vaatimustenmukaisuusvakuutus. Käyttöaihe. Pyörätuoli ei sovellu käytettäväksi seuraavissa tapauksissa: Sisällys Johdanto 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus 3 Käyttöaihe 3 Pyörätuolin osat 4 Toimituksen sisältö 4 Turvaohjeet 5 Kokoaminen 9 Pyörien asentaminen 9 Jalkatukien asentaminen 9 Jalkatukien säätäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI VOIMA

HARJOITEPANKKI VOIMA HARJOITEPANKKI VOIMA VOIMAHARJOITTELU / Jalkakyykky Vaihe 1. Avustettu jalkakyykky Pidä katse suoraan eteenpäin. Pidä hyvä ryhti ja selkä suorana. Seiso haara-asennossa jalat hartioiden leveydellä siten,

Lisätiedot

SIVU 1 (16) Käyttöohjeet Carseat Pro

SIVU 1 (16) Käyttöohjeet Carseat Pro 1 Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Anatomic SITT AB:n valmistamana turvaistuimena Onnittelumme Zitzi Carseat Pro -turvaistuimen valinnasta. Se on turvaistuin, jonka kanssa lapsi voi kasvaa

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 968999306/IZC Leikkuulaitteena: 96899934 TRD48 TunnelRam-leikkuulaite tai 968999347 CD48 Combi-leikkuulaite Asennus Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen

Lisätiedot

SIDE-BY-SIDE KAHDELLE (PERUSMALLI)

SIDE-BY-SIDE KAHDELLE (PERUSMALLI) KOLMIPYÖRÄT Trident SIDE-BY-SIDE KAHDELLE (PERUSMALLI) 5 7-vaihteinen (kts. lisävarusteet) perusmalli moottoriton vasemmalla istuva kuljettaja huolehtii jarruttamisesta ja ohjaamisesta molemmat voivat

Lisätiedot

Rea Focus Focus 150. Invacare. Monipuolista istuinmukavuutta

Rea Focus Focus 150. Invacare. Monipuolista istuinmukavuutta Invacare Rea Focus Focus 150 YHTEENSOPIVA Monipuolista istuinmukavuutta Invacare Rea Focuksen kova istuinalusta mahdollistaa hyvän, pystyn, istuinasennon ja -tuen yhdessä laajan vartalotukivalikoiman kanssa.

Lisätiedot

Rea Azalea electrical

Rea Azalea electrical Rea zalea electrical fi Manuaalinen pyörätuoli Huoltokäsikirja 1 Yleistä 1.1 Johdanto Tämä käyttöopas kuuluu Invacaren lisävarusteisiin, ja siinä on tärkeää tietoa tuotteen käsittelystä ja kokoonpanosta.

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 96899930/LZ5C joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 968999343 TRD5 TunnelRam -leikkuulaite, 968999344 TRD6 TunnelRam -leikkuulaite, 968999348 CD5 Combi -leikkuulaite,

Lisätiedot

Kattolaatikko Xperience

Kattolaatikko Xperience Ohje nro Versio Osa nro 8698518 1.0 Kattolaatikko Xperience A8903209 Sivu 1 / 8 A8903214 Sivu 2 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden

Lisätiedot

Varoitustarrojen sijainti

Varoitustarrojen sijainti 1 Sisällysluettelo VAROITUSTARROJEN SIJAINTI... 2 TÄRKEITÄ VAROTOIMIA... 3 ENNEN KUIN ALOITAT... 4 OSALUETTELO... 5 KOKOONPANO... 6 LAITTEEN SÄÄDÖT... 22 VASTUKSEN SÄÄTÖ... 22 YLÄTALJAN KIINNITTÄMINEN...

Lisätiedot

Huonekalujen kokoamisohje

Huonekalujen kokoamisohje Huonekalujen kokoamisohje Tämä ohje on tehty antamaan yleisiä ohjeita huonekalujemme kasaamisesta sekä helpottamaan itse kasaamista. Huonekalujen kasaaminen voi joskus olla työlästä, mutta sitä ei kannata

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/

Käyttöohje. FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/ Käyttöohje FI_Free3_Wired_User_Guide.indd 1 02/06/2017 12.40 Pakkauksen sisältö 2 3 1. RollerMouse Free3 2. Kaksi lyhyttä näppäimistön säätöpalaa 3. Kaksi pitkää näppäimistön säätöpalaa 1 /1 FI_Free3_Wired_User_Guide.indd

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

FARO FARO. Kokoontaittuva aktiivipyörätuoli lapsille & nuorille. Erinomainen rungon tukevuus ja äärimmäisen kompakti koko. Made in Germany.

FARO FARO. Kokoontaittuva aktiivipyörätuoli lapsille & nuorille. Erinomainen rungon tukevuus ja äärimmäisen kompakti koko. Made in Germany. de www.. Made in Germany FARO by HOGGI FARO Kokoontaittuva aktiivipyörätuoli lapsille & nuorille Yhteistyöllä lapset liikkumaan Erinomainen rungon tukevuus ja äärimmäisen kompakti koko FARO: kokontaittuva

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Mediasoitin 7" Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 24

Installation instructions, accessories. Mediasoitin 7 Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 24 Installation instructions, accessories Ohje nro 31664205 Versio 1.1 Osa nro 31659996, 31659052 Mediasoitin 7" Volvo Car Corporation Mediasoitin 7"- 31664205 - V1.1 Sivu 1 / 24 Varuste A0000162 IMG-239664

Lisätiedot

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM)

Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Ohje nro Versio Osa nro 31201696 1.0 31257593 Vetokoukun ohjausyksikkö (TRM) Sivu 1 / 18 Varuste A0000162 A0801178 IMG-239664 IMG-271243 M3603593 Sivu 2 / 18 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot