KÄYTTÖOHJE PUMA D

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE PUMA 20 9006401D"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE FI PUMA D

2

3 Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään muullakaan tavalla, ei sähköisesti eikä mekaanisesti ilman Handicaren kirjallista lupaa. Informaatio perustuu käyttöohjeen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin rakennetietoihin. Handicare harjoittaa jatkuvaa tuotekehittelyä ja pidättää siksi oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia. Tämä informaatio koskee tuotteen perusversiota. Handicare ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi sattua käytettäessä tuotetta perusversiosta poikkeavana kokoonpanona. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat poiketa oman istuinjärjestelmäsi kokoonpanosta. Tämä informaatio on valmisteltu mahdollisimman huolellisesti, mutta Handicare ei ole vastuussa mahdollisista virheistä ja niiden aiheuttamista seuraamuksista. Handicare ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu kolmannen osapuolen suorittamasta työstä. Handicaren käyttämät nimet, tavaramerkit ja vastaavat eivät ole käytettävissä, sillä niitä suojaa tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö

4 4 1 Johdanto Tämä käyttöohje Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit 6 2 Turvallisuus Lämpötila Sähkömagneettinen säteily Liikkuvat osat Pyörätuolin merkinnät 9 3 Yleiskuvaus Pääosat Kokoonpano Käyttäjä Käyttöympäristö Säätömahdollisuudet 12 4 Pyörätuolin asetukset Istuinjärjestelmä Istuimen korkeus Painopisteasetus Ohjauslaitteen korkeus ja syvyys Ohjausjärjestelmän ohjelmointi 14 5 Pyörätuolin käyttö Pyörätuolin tarkistaminen ennen käyttöä Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen Pyörätuolilla ajaminen Esteet Säätömahdollisuudet Pyörätuolin työntäminen Pyörätuolin kuljettaminen (ilman kyydissä olijaa) Pyörätuoli auton istuimena Tuvavyön kiinnittäminen Varastointi käytön jälkeen 22 6 Pyörätuolin huolto Huoltosuunnitelma Akut Renkaat Pyörätuolin puhdistaminen Pyörätuolin poistaminen käytöstä 25 7 Vianetsintä 26 8 Tekniset ominaisuudet CE-merkintä ja vaatimukset Tekniset tiedot Sähkökytkentäkaavio 29

5 9 Takuu Takuuehdot Vahinkovastuusäännökset 31 5

6 6 Johdanto 1 Johdanto Onneksi olkoon Handicare-pyörätuolin valinnasta. Handicaren laadukkaat liikuntavälineet on suunniteltu lisäämään itsenäisyyttä ja helpottamaan arkielämää. 1.1 Tämä käyttöohje Tämän käyttöohjeen avulla opit käyttämään ja huoltamaan pyörätuoliasi turvallisesti. Tämän pyörätuolin käyttöohje koostuu kolmeen vihkosesta: Pyörätuolin yleiskäyttöohje (tämä vihkonen) Istuinjärjestelmän käyttöohje Ohjauslaitteen käyttöohje Tarvittaessa tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan muihin käyttöohjeisiin euraavasti: Istuinjärjestelmä: Tämä viittaa istuinjärjestelmän käyttöohjeeseen. Ohjauslaite: Tämä viittaa ohjauslaitteen käyttöohjeeseen. Akkulaturi: Viittaa akkulaturin käyttöohjeeseen. 1.2 Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit Huomautus! Osoittaa mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä saattaa kohdata. Huomio! Antaa käyttäjälle ohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä tuotteen vaurioituminen. Antaa käyttäjälle varoituksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä henkilövahingot. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, tuotteen vaurioituminen tai ympäristövahinko. Luo koko käyttöohje (kaikki vihkoset) huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos pyörätuolin mukana ei toimitettu kaikkia näitä käyttöohjeita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään. Tämän käyttöohjeen lisäksi koulutetulle huoltohenkilökunnalle on erillinen huoltoohjekirja. OTA YHTEYS HANDICAREEN, JOS OLET NÄKÖVAMMAINEN.

7 Turvallisuus 7 2 Turvallisuus Noudata aina varoitussymbolien yhteydessä annettuja ohjeita. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, pyörätuolin vaurioituminen tai ympäristövahinko. Varoitukset on mahdollisuuksien mukaan sijoitettu soveltuviin tekstikappaleisiin. 2.1 Lämpötila Vältä pyörätuolin moottoreiden koskettamista. Moottorit liikkuvat käytön aikana jatkuvasti ja voivat kuumentua hyvin kuumiksi. Käytön jälkeen moottorit jäähtyvät hitaasti. Moottorin koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei pyörätuoli altistu suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Pyörätuolin tietyt osat, kuten istuin, selkänoja ja käsinojat, saattavat kuumentua, jos ne ovat liian pitkään alttiina auringonvalolle. Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä. 2.2 Sähkömagneettinen säteily Sähköpyörätuolisi perusversio on testattu, ja se täyttää soveltuvat sähkömagneettista säteilyä koskevat vaatimukset. Huomautus! Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että matkapuhelinten, lääkinnällisten laitteiden ja muiden lähteiden aiheuttama sähkömagneettinen säteily voisi vaikuttaa pyörätuoliin. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että pyörätuoli voisi aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi kauppojen ovien, hälytysjärjestelmien ja/tai automaattisten autotallinovien sähkömagneettisiin kenttiin. Jos tällaisia epätodennäköisiä häiriöitä kuitenkin ilmenee, pyydämme ilmoittamaan asiasta viipymättä jälleenmyyjälle.

8 8 Turvallisuus 2.3 Liikkuvat osat Vältä kosketusta pyörätuolin liikkuvien osien kanssa. Pyörätuolissa on liikkuvia ja pyöriviä osia. Liikkuvien osien koskettamisesta voi olla seurauksena vakava vamma tai pyörätuolin vaurioituminen. Liikkuvat/pyörivät osat (piirros 1) 1. Pyörät (kääntyvät ja nivelletyt) 2. Sähköinen kallistuksensäätö Piirros 1

9 Turvallisuus Pyörätuolin merkinnät Huomautus! Älä koskaan irrota tai peitä pyörätuolissa olevia merkintöjä, symboleita ja ohjeita. Nämä turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet on jätettävä paikoilleen ja niiden on oltava helposti luettavissa pyörätuolin koko käyttöiän. Korjaa tai vaihda välittömästi kaikki merkinnät, symbolit tai ohjeet, jotka ovat vaurioituneet tai joita ei pysty enää lukemaan. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä. Pyörätuolin merkinnät (piirros 2): 1. Katso käyttöohje ennen käyttöä. 2. Vapautuskytkin on ajotilassa. Vapautuskytkin on työntötilassa. Älä koskaan aseta vapautuskytkintä työntötilaan, kun pyörätuoli on rinteessä. 3. Akunlatausliitäntä 4. Kiinnityskohta kiinnitysjärjestelmälle, kun pyörätuolia kuljetetaan ajoneuvossa. 5. Murtumisvaara! Ole varovainen kääntäessäsi ohjauslaitetta sivuun, jotta mitään ei jää väliin. 6. Puristumisvaara. Pidä kädet ja sormet poissa liikkuvien osien läheisyydestä säätäessäsi pyörätuolin korkeutta ja/tai kallistusta. 7. Tunnistelaatta A. Malli B. Valmistusvuosi C. Tunnistenumero D. Sisä- tai ulkokäyttö E. Maksimikuormitus kg _14 Piirros 2

10 10 Yleiskuvaus 3 Yleiskuvaus Mukavuus on monille pyörätuolin käyttäjille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi tämä sähköpyörätuoli on suunniteltu tarjoamaan ennen kokematonta ajomukavuutta. Sähköpyörätuolin erityispiirteenä on ainutlaatuinen, itsenäinen jousitusjärjestelmä, joka vaimentaa iskujen lisäksi myös tärinää. 3.1 Pääosat (Piirros 3 ja 4) 1. Vetopyörät 2. Tukipyörät 3. Vapautuskytkin 4. Ohjauslaite 5. Istuintyyny 6. Selkänoja 7. Käsinoja 8. Jalkatuki ja -noja 9. Niskatuki 3.2 Kokoonpano Pyörätuoli koostuu rungosta ja sen päällä olevasta istuinjärjestelmästä. Erikoisrungon ansiosta pyörätuolin voi määrittää etuvetoiseksi (FWD, piirros 3) tai takavetoiseksi (RWD, piirros 4). Pyörätuolista on saatavana kahta ajonopeutta: 6 km/h ja10 km/h. Lisäksi Puma 20 -malliin on saatavana kahdentyyppiset renkaat (sisä- ja ulkokäyttöön). Tämä vaikuttaa joihinkin muihin ominaisuuksiin. Teknisiä ominaisuuksia ei saa muuttaa Piirros Piirros _ _25 Älä tee muutoksia sähkövirtapiiriin. Muutosten tekeminen pyörätuoliin tai sen osiin on kielletty.

11 Yleiskuvaus 11 Huomio! Jos pyörätuolista puuttuu osia, jotka on tarkoitus irrottaa huoltoa tai korjausta varten ilman työkaluja (esim. elektroniikka ja akun suojakannet), tai niitä ei ole asennettu takaisin oikeaan kohtaan, pyörätuolin sähköisissä toiminnoissa voi esiintyä häiriöitä. 3.3 Käyttäjä Sähköpyörätuolin ajaminen edellyttää käyttäjältä tietoa, fyysistä taitoa ja riittävää näkökykyä. Käyttäjän on pystyttävä arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan pyörätuolin käyttöön liittyvää toimintaansa. Pyörätuolia saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. Käyttäjä saa painaa enintään 136 kg, ellei tunnistelaatassa toisin mainita. Käyttäjän painoon on lisättävä muu kuorma, kuten reput, lisävarusteet tai lääkinnälliset laitteet. Niiden yhteispaino ei saa ylittää pyörätuolin enimmäispainorajaa. Käyttäjän on perehdyttävä tämän käyttöohjeen sisältöön ennen pyörätuolin käyttämistä. Lisäksi pyörätuolin käyttäjän on saatava asiantuntijalta perusteellinen opastus pyörätuolin käytöstä ennen liikenteessä ajamista. Ensimmäiset harjoitukset pyörätuolin käytössä on suoritettava kouluttajan/ohjaajan valvonnassa. Pyörätuolin käyttäjä on vastuussa paikallisten turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamisesta. Pyörätuolia ei saa ajaa ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Pyörätuolin käyttö edellyttää riittävää näkökykyä. Pyörätuolissa saa istua vain yksi henkilö kerrallaan. Älä anna lasten ajaa pyörätuolilla ilman valvontaa. 3.4 Käyttöympäristö Tämä pyörätuoli soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön (EN12184 (2009) luokka B). Ulkokäytössä pyörätuolilla saa ajaa vain päällystetyillä teillä, jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Nopeus on säädettävä ympäristöön sopivaksi. Kun kaikki säädöt ovat vakioasennossa (ks. kohta 3.5), enintään 10 asteen kaltevuus katsotaan takavetoiselle mallille normaaliksi käyttöympäristöksi, jossa ei ole epävakauden vaaraa. Etuvetoisella mallilla kaltevuus voi olla enintään 10. Teknisissä ominaisuuksissa tämä tieto on kohdassa Suurin turvallinen kaltevuus. Aja varovasti teillä, jotka ovat liukkaita sateen, lumen tai jään vuoksi! Kytke aina valot päälle, jos näkyvyys on heikko. Ole erityisen varovainen ajaessasi tavallista nopeammin. Valitse pienempi enimmäisnopeus ajaessasi sisätiloissa, jalkakäytävillä ja jalankulkualueilla. Älä aja korkeiden esteiden yli. Älä käytä pyörätuolia alle -10 C:n tai yli +50 C:n lämpötilassa. Älä kiinnitä pyörätuoliin mitään lisäpainoa ilman asiantuntijan hyväksyntää. Lisäpainon kiinnittäminen voi heikentää pyörätuolin vakautta. Älä työnnä äläkä vedä mitään esineitä pyörätuolilla. Älä käytä jalkatukia ovien avaamiseen. Älä aja vesilätäköiden läpi (ISO IPX4). Huomautus! Älä anna pyörätuolin joutua kosketuksiin meriveden kanssa, sillä merivesi on emäksistä ja voi vaurioittaa pyörätuolia.

12 12 Yleiskuvaus Älä anna pyörätuolin joutua kosketuksiin hiekan kanssa, sillä se voi kulkeutua pyörätuolin liikkuviin osiin ja aiheuttaa niiden nopeaa kulumista. 3.5 Säätömahdollisuudet Pyörätuoliin on saatavana seuraavat sähköiset ja/tai mekaaniset säätömahdollisuudet (Piirros 5): Sähköinen kallistuksensäätö Perusasento: ei kallistettu Sähköisten säätömahdollisuuksien käyttö voi vaikuttaa pyörätuolin vakauteen. Säätöjä saa tehdä vain, kun pyörätuoli on tasaisella alustalla. Piirros 5 Vältä liikkuvien ja/tai pyörivien osien koskettamista tehdessäsi sähköisiä säätöjä. Liikkuvien ja/tai pyörivien osien koskettamisesta voi olla seurauksena vakava vamma tai pyörätuolin vaurioituminen.

13 Pyörätuolin asetukset 13 4 Pyörätuolin asetukset Jokainen pyörätuolin käyttäjä on yksilöllinen. Siksi Handicare-pyörätuolit voidaan säätää kunkin käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Pyörätuolin asetukset ja säätömahdollisuudet ovat kaksi eri asiaa. Asetukset tehdään vain kerran ja ne on annettava asiantuntijan tehtäviksi, ellei erikseen toisin ilmoiteta. Säätöjä käyttäjä voi tehdä itse. Säätöjen tekemiseen ei tarvita työkaluja. 4.1 Istuinjärjestelmä Istuinjärjestelmä tarjoaa keholle optimaalisen tuen laajojen asetusvaihtoehtojensa ansiosta ( Istuinjärjestelmä). Käytettävissä ovat seuraavat asetusmahdollisuudet: 1. Istuimen syvyys ja leveys 2. Selkänojan kallistuskulma 3. Käsinojien korkeus 4. Jalkaosan pituus 4.2 Istuimen korkeus Pyörätuolin istuimen korkeutta voidaan säätää käyttäjän erityistarpeiden mukaisesti. Kaikki mahdolliset istuinkorkeudet ovat standardin EN (2009) luokan B mukaisia eli kaltevuus on enintään 10 (17,6 %). Istuinkorkeuden madaltaminen tekee pyörätuolista vakaamman. Istuinkorkeuden korottaminen heikentää vakautta. Piirros _ Painopisteasetus Pyörätuolin painopistettä (piirros 6) voidaan säätää istuinjärjestelmässä ( Istuinjärjestelmä). Huomio! Pyörätuolin painopisteen muuttaminen voi vaikuttaa negatiivisesti pyörätuolin ajo-ominaisuuksiin ja/tai sen dynaamiseen vakauteen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys Handicaren tekniseen tukeen.

14 14 Pyörätuolin asetukset 4.4 Ohjauslaitteen korkeus ja syvyys ( Istuinjärjestelmä) 4.5 Ohjausjärjestelmän ohjelmointi Pyörätuolissa on ohjausjärjestelmä, joka voidaan ohjelmoida säätämällä järjestelmän asetuksia. Tämä on erikoisosaamista edellyttävä työ, jonka voi suorittaa vain ammattiohjelmistolla. Käyttäjät eivät voi eivätkä saa muuttaa näitä asetuksia. Ohjausjärjestelmän parametrien väärät asetukset saattavat johtaa erittäin vaarallisiin tilanteisiin. Asetuksia saavat tehdä vain pätevät asiantuntijat.

15 Pyörätuolin käyttö 15 5 Pyörätuolin käyttö 5.1 Pyörätuolin tarkistaminen ennen käyttöä Tarkista seuraavat asiat ennen pyörätuolilla ajoa: 1. Renkaissa on riittävästi ilmaa (ks. kohta 6.3). 2. Akkujen varaus on riittävä. Akun varauksen ilmaisimen vihreät valot palavat. ( Ohjauslaite) 3. Valot ja suuntavilkut toimivat moitteettomasti. ( Ohjauslaite) 4. Vapautuskytkin on kytketty ajoasentoon (ks. kohta 5.6). Huomautus! Tarkista aina ennen käyttöä, etteivät vaatteet tai asusteet pääse takertumaan pyöriin tai muihin liikkuviin ja/tai pyöriviin osiin. Piirros 7 A Akkujen kapasiteetti heikkenee talvella. Pienellä pakkasella niiden kapasiteetti on noin 75 prosenttia normaalista. Alle -5 C:n lämpötilassa kapasiteetti on noin 50 prosenttia normaalista. Tämä lyhentää pyörätuolin toimintasädettä. 5.2 Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen ( Istuinjärjestelmä) Varmista seuraavat asiat ennen pyörätuoliin istuutumista tai siitä nousemista: Ohjauslaitteen virta on sammutettu. Vapautuskytkin on kytketty ajoasentoon (ks. kohta 5.6) Älä seiso jalkatukien varassa. Koko painon asettaminen jalkatukien varaan voi vaurioittaa pyörätuolia ja aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi pyörätuolin kaatumisen. Istuutuminen/nouseminen etukautta Käännä jalkalevy ylös (piirros 7) 1. Käännä ylös (A)

16 16 Pyörätuolin käyttö Vakiotyyppisen jalkatuen kääntäminen taakse ja/tai irrottaminen (piirros 8) 1. Paina (A) eteenpäin ja pidä (A) painettuna. 2. Käännä (B) sivuun. 3. Irrota (B). 3 1 A B Istuutuminen/nouseminen sivusta (piirros 9) Huomautus! Eräät ohjauslaiteversiot on käännettävä sivuun. 2 Käsinojan irrottaminen 1. Käännä (A) auki kaksi kierrosta. 2. Irrota (B). 5.3 Pyörätuolilla ajaminen Piirros 8 Huomautus! Huomioi, että muut tienkäyttäjät eivät välttämättä aina huomaa sinua. B 2 Noudata voimassa olevia liikennesääntöjä. Vältä syrjäisiä reittejä, jotta apua on tarvittaessa helposti saatavissa. Mukauta ajotapasi ja nopeutesi olosuhteisiin. A Sähköpyörätuolia käytetään ohjauslaitteen avulla. Ohjauslaitteelle on oma käyttöoppaansa, joka on toimitettu tämän pyörätuolin mukana ( Ohjauslaite). 1. Kytke ohjauslaitteen virta. 2. Aseta maksiminopeus. 3. Käännä ohjaussauvaa suuntaan, johon haluat edetä. 4. Kun ohjaussauvaa työnnetään pidemmälle, pyörätuoli liikkuu nopeammin. Piirros 9 1

17 Pyörätuolin käyttö 17 Kaarteet Huomautus! Älä koskaan aja kaarteissa täydellä nopeudella. Hidasta nopeutta jo ennen kaarretta. Käytä suuntamerkkiä, kun aiot vaihtaa suuntaa. Jarruttaminen/hätäpysäytys Kun haluat jarruttaa, palauta ohjaussauva perusasentoon tai vapauta se kokonaan. Pyörätuoli jarruttaa tällöin automaattisesti. Hätäpysäytys voidaan tehdä myös vapauttamalla ohjaussauva. Pysähtymisetäisyys: 6 km/h: 1 metri 10 km/h: 2 metriä Vältä seuraavia ajon aikana: Älä paina virtapainiketta. Älä vaihda ajosuuntaa yhtäkkiä päinvastaiseksi. Silloin pyörätuoli pysähtyisi äkisti ja aiheuttaisi nytkähdyksen. Se tuntuu epämukavalta, ja lisäksi pyörätuoli voi kaatua, jos olet rinteessä. Ajaminen mäessä Kun kaikki säädöt ovat vakioasennossa (ks. kohta 3.5), enintään 10 asteen kaltevuus (17,6 %) katsotaan takavetoiselle mallille normaaliksi käyttöympäristöksi, jossa ei ole epävakauden vaaraa. Etuvetoisella mallilla kaltevuus saa olla enintään 10 (17,6 %). Teknisissä ominaisuuksissa tämä tieto on kohdassa "Suurin turvallinen kaltevuus". käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämän vuoksi pyörätuolit ovat erilaisia. Pyydä jälleenmyyjältä opastusta pyörätuolin käyttöön ja lisätietoja erilaisista asetuksista ja säädöistä, jotka voivat vaikuttaa pyörätuolin ajo-ominaisuuksiin. Aja mäessä aina hyvin varovasti ja keskittyneesti. Vältä äkkinäisiä ja nykiviä liikkeitä. Vältä hätäpysäytyksiä mäessä. Vältä mahdollisuuksien mukaan suunnan vaihtamista mäessä. Älä käänny mäessä. Kun ajat mäessä, pidä kaikki säädöt perusasennossa. Älä koskaan peruuta mäessä. Älä aja mäessä, jossa on irtosoraa tai hiekkaa, koska vetopyörät saattavat luistaa. Liian pitkä yhtäjaksoinen mäkiajo saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. Kun ajat alamäkeä etuvetoisella pyörätuolilla, käytä kaatumisestettä. Jos huomaat nopeuden vähenevän huomattavasti ajaessasi ylämäkeä, valitse loivempi reitti. Älä anna pyörätuolin vauhdin nousta liian suureksi alamäessä. Normaalia käyttöympäristöä jyrkemmät mäet Ajaminen rinteissä, joiden kaltevuus ylittää turvarajan, voi aiheuttaa vakauteen liittyvän turvallisuusriskin. Tällöin vaaditaan erityistä huolellisuutta ja pyörätuolin täydellistä hallintaa. Aja aina varovasti ja vältä tarpeettomien riskien ottamista! Noudata varoituksissa annettuja ohjeita! Pyörätuolin vakaus ja suorituskyky riippuvat monista tekijöistä. Pyörätuoli säädetään kunkin

18 18 Pyörätuolin käyttö 5.4 Esteet Ajaminen reunakiveykselle 1. Valitse reunakiveyksen matalin kohta. 2. Aja kohtisuoraan kiveykselle (20 cm kiveyksen reunasta). 3. Siirrä ohjaussauvaa eteenpäin. Aja suoraan ylös muuttamatta suuntaa. 4. Pidä nopeus tasaisena, kunnes kaikki pyörät ovat jalkakäytävällä. Jos nouseminen jalkakäytävälle ei onnistu, etsi matalampi kohta. Ajaminen reunakiveykseltä 1. Valitse reunakiveyksen matalin kohta. 2. Aja suoraan alas kiveykseltä etupyörät kohtisuorassa kiveykseen nähden. 3. Työnnä ohjaussauvaa hitaasti eteenpäin. Aja alas kiveykseltä mahdollisimman hitaasti. Älä vaihda suuntaa. Piirros 10 Älä koskaan aja pyörätuolilla alas portaita tai yli 60 mm:n korkuisten esteiden päältä. 5.5 Säätömahdollisuudet Pyörätuoliin on saatavana seuraavat säätömahdollisuudet, jotka pyörätuolin käyttäjä voi tehdä ilman työkaluja: Mekaaniset säätömahdollisuudet ( Istuinjärjestelmä) 1. Manuaalisesti säädettävät jalkatuet 2. Sivuun siirrettävä ohjaussauvan pidin 3. Niskatuki Sähköiset säätömahdollisuudet ( Ohjauslaite) (piirros 10) 1. Sähköinen kallistuksensäätö

19 Pyörätuolin käyttö Pyörätuolin työntäminen Pyörätuolia voi liikuttaa myös työntämällä. Tällöin moottorit on kytkettävä pois käytöstä vapautuskytkimellä. Tämä ominaisuus on tarkoitettu avustajien käyttöön. Vapautuskytkimen voi asettaa kahteen asentoon: 1. Ajotila (piirros 11A) 2. Työntötila (piirros 11B) B A Pag. 10 nr.2 Pyörätuolin käyttäjän ei pidä koskaan käyttää vapautuskytkintä; se on tarkoitettu vain avustajien käytettäväksi. Älä koskaan aseta kytkintä työntöasentoon, jos olet mäessä! Kun vapautuskytkin on työntöasennossa, automaattinen seisontajarru on poissa käytöstä. Tällöin pyörätuoli voi vieriä mäkeä alas. Piirros _13 Automaattinen seisontajarru toimii vain, jos kytkin on ajoasennossa. Kun pyörätuolia ei enää aiota työntää, vapautuskytkin on asetettava välittömästi ajoasentoon. 5.7 Pyörätuolin kuljettaminen (ilman kyydissä olijaa) Helposti irrotettavat osat on irrotettava pyörätuolista ennen kuljettamista (piirros 12) ( Istuinjärjestelmä). Piirros _15 1. Irrota istuin. 2. Irrota jalkatuet. 3. Irrota käsinojat. 4. Käännä selkänoja alas. Pakkaa nämä osat huolellisesti. Työnnä pyörätuoli ajoneuvoon ja sieltä pois sopivaa luiskaa pitkin. Kun pyörätuoli on sisällä ajoneuvossa, se on kiinnitettävä ISO hyväksytyllä kiinnitysjärjestelmällä, joka soveltuu kyseisen painoiselle pyörätuolille lisävarusteet mukaan lukien (luku 8).

20 20 Pyörätuolin käyttö 5.8 Pyörätuoli auton istuimena Huomautus! Tämä pyörätuoli on törmäystestattu standardin ISO (2008) mukaisesti käyttäjän 136 kg:n enimmäispainolla. Pyörätuoleja ei ole suunniteltu ensisijaisesti auton istuimiksi. Ne eivät ole yhtä turvallisia kuin tavalliset auton istuimet, vaikka ne olisi kiinnitetty kuinka hyvin kuljetuksessa käytettävään ajoneuvoon. Huomioi seuraavat kohdat, jos siirtyminen pyörätuolista auton istuimelle ei ole mahdollista. Pyörätuolia voidaan käyttää matkustajan istuimena autossa tai linja-autossa, kun käytetään nelipisteistä integroitua kiinnitysjärjestelmää, jolla on ISO standardin mukainen hyväksyntä. Varmista, että kiinnitysjärjestelmä soveltuu pyörätuolin kokonaispainolle. Pyörätuolin paino riippuu sen kokoonpanosta. Teknisissä ominaisuuksissa (luku 8) kerrotaan erilaisista lisävarusteista ja niiden vaikutuksesta kokonaispainoon. Pyörätuoli on punnittava, jotta voidaan varmistaa kiinnitysjärjestelmän sopivuus. Järjestelmä edellyttää kiinnityskiskojen asentamista autoon. Pyörätuoli on aina kiinnitettävä hihnoilla neljään kiinnityskohtaan (piirros 13). Siirry tavalliseen auton istuimeen aina, kun mahdollista. Kiinnitä pyörätuolissa istuva henkilö kolmipisteisellä matkustajan kiinnitysjärjestelmällä. Noudata aina kyseisen järjestelmän ohjeita. Piirros _26 Kysy aina kuljettajalta, onko ajoneuvo suunniteltu, vakuutettu ja varusteltu niin, että sillä voidaan kuljettaa pyörätuolissa istuvaa matkustajaa. Pyörätuoli on sijoitettava ajoneuvoon siten, että matkustajan kasvot ovat ajosuuntaan päin. Pyörätuoli on testattu dynaamisesti tässä asennossa olevalla testinukella, joka on kiinnitetty lantioja olkavöillä (esim. olkavyö osana kolmipisteistä vyökiinnitystä).

21 Pyörätuolin käyttö 21 Sekä lantio- että olkavyökiinnitystä on käytettävä, jotta riski pään ja rintakehän iskeytymiseen ajoneuvon osiin olisi mahdollisimman pieni. Pyörätuoliin kiinnitetyt pöytälevyt on 1. irrotettava ja kiinnitettävä ajoneuvoon erikseen 2. kiinnitettävä pyörätuoliin siten, että käyttäjän ja pöytälevyn välissä on törmäystä vaimentava pehmike. Kun kytket pyörätuolissa istuvan kiinnitysjärjestelmää, sijoita turvavyön solki siten, ettei avauspainike osu pyörätuolin osiin törmäystilanteessa. Pyörätuoli on testattu standardin ISO (2008) mukaisesti Q'Straint Q-195:llä ja Q'Straint QE5-6343:llä (> 75 kg). Aseta pyörätuoli perusasentoon (luku 3.5) ja käytä niskatukea, jos sellainen on asennettu pyörätuoliin. Pyörätuolin virta on sammutettava kuljetuksen ajaksi. Tuki- ja kiinnitysvarusteita ei saa käyttää turvavöinä, ellei niillä ole ISO 7176/19 -hyväksyntää. Pyörätuolissa saa käyttää vain geelitäytteisiä akkuja. Kiinnityskohtiin tai rungon rakenteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. Jos pyörätuoli on ollut autoonnettomuudessa, Handicaren edustajan on tarkistettava se, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.

22 22 Pyörätuolin käyttö 5.9 Tuvavyön kiinnittäminen Käytä kolmipisteturvavyötä, jotta minimoit pää- ja rintakehävammojen riskin, jos pyörätuoli iskeytyy auton sisäosia vasten. Jos pyörätuoli on joutunut törmäykseen, se on aina tarkistutettava valmistajan edustajalla. Kiinnitä turvavyö seuraavasti: Vie turvavyö lantion yli mahdollisimman tiukasti asteen kulmassa. Turvavyön toinen osa kulkee rinnan ja olan yli (piirros 14). Turvavyön on oltava mahdollisimman tiukalla. Se ei saa olla kierteellä. Varmista, etteivät pyörätuolin osat, kuten käsinojat tai pyörät, pidä turvavyötä irti vartalosta (piirros 15). Piirros _17a Jos pyörätuoliin on kiinnitetty pöytälevyjä, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, ne on irrotettava ja kiinnitettävä ajoneuvoon erikseen tai kiinnitettävä pyörätuoliin siten, että käyttäjän ja pöytälevyn välissä on törmäystä vaimentava pehmike. Pyörätuolin lisävarusteet on kiinnitettävä pyörätuoliin tai irrotettava tuolista ja kiinnitettävä ajoneuvoon, jotta ne eivät aiheuta vammoja törmäyksessä Varastointi käytön jälkeen Kun pyörätuolia ei käytetä, sitä on säilytettävä kuivassa paikassa, jossa se on suojassa säältä. Huomautus! Älä säilytä pyörätuolia suorassa auringonvalossa. Eräät pyörätuolin osat voivat tällöin kuumentua polttavan kuumiksi. Säilytyslämpötilan on oltava C. Piirros _17a

23 Pyörätuolin huolto 23 6 Pyörätuolin huolto Pyörätuolin käyttöikä riippuu siitä, miten hyvin sitä huolletaan. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja asetuksista, huollosta ja korjaustöistä. Ilmoita jälleenmyyjälle aina pyörätuolin malli, valmistusvuosi ja tunnistenumero. Nämä tiedot ovat pyörätuolin tunnistelaatassa. Huomautus! Pyörätuoli on huollatettava jälleenmyyjällä kerran vuodessa tai, jos sitä käytetään runsaasti, kuuden kuukauden välein. 6.1 Huoltosuunnitelma Päivittäin Viikoittain Tehtävä Lataa akut aina käytön jälkeen Tarkista rengaspaineet ja lisää ilmaa tarvittaessa Luku Kuukausittain Puhdista pyörätuoli 6.4 Vuosittain 6.2 Akut Huollata pyörätuoli jälleenmyyjällä Pyörätuolissa käytetään kahta 12 voltin geeliakkua sarjassa. Ne ovat täysin suljettuja eivätkä edellytä huoltoa. Huomautus! Älä käytä nesteakkuja. - Akkujen lataaminen ( Akkulaturi) Selvitä laturin käyttöohjeesta, sopiiko se käyttämillesi akuille. Katso luku 8. Sammuta pyörätuolin ohjauslaitteen virta. Kytke akkulaturin latauspistoke ohjauslaitteen latausliitäntään. Kytke laturin virta. Tutustu laturin käyttöohjeeseen. Lataa akut, jos pyörätuoli on pitkään poissa käytöstä. Normaalikäytössä akut on ladattava joka ilta. Laturin näyttöön tulee ilmoitus, kun akut ovat täysin latautuneet. Latausaika riippuu siitä, miten tyhjiä akut ovat. Täyteen lataaminen saattaa kestää 12 tuntia. Akkujen ylläpito Huomautus! Pidä akut aina täysin ladattuina. Jos akkuja ei käytetä pitkään aikaan, ne saattavat vahingoittua. Älä käytä pyörätuolia, jos akut ovat lähes tyhjät, äläkä koskaan anna akkujen tyhjentyä kokonaan. Tällöin akut saattavat vaurioitua vakavasti, ja vaarana on, että pyörätuoli lakkaa äkisti toimimasta. Akkujen vaihtaminen Jos akkujen kapasiteetti vähenee jatkuvasti niin, että pyörätuolia voi käyttää vain lyhyitä aikoja kerrallaan, akkujen käyttöikä on lopussa. Akut on tällöin vaihdettava uusiin. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä. Akut sisältävät happoja. Vaurioituneet akut ovat vakava terveysriski. Noudata aina akkujen käyttöohjeita. Huomioi, että pyörätuolin toimintasäde lyhenee matalissa lämpötiloissa. Pienellä pakkasella akkujen kapasiteetti on noin 75 prosenttia normaalista. Alle -5 C:n lämpötilassa kapasiteetti on noin 50 prosenttia normaalista.

24 24 Pyörätuolin huolto 6.3 Renkaat Jotta pyörätuoli toimisi asianmukaisesti, renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea. Oikea ilmanpaine on merkitty renkaiden sivuun. Rengaspaine Puma 20 Tukipyörä 9" Maks. 3,5 baaria 6.4 Pyörätuolin puhdistaminen Puhdista istuin istuinjärjestelmän käyttöohjeen mukaan ( Istuinjärjestelmä). Huomio! Ohjauslaitteen virran on oltava katkaistuna puhdistuksen ajan. Muutoin pyörätuoli voi lähteä liikkeelle tai sähköiset toiminnot voivat kytkeytyä vahingossa päälle, jos kosketat ohjaussauvaa. Tukipyörä 10" Vetopyörä 13" Maks. 3,5 baaria Maks. 2,8 baaria Käytä vettä varoen elektronisten laitteiden läheisyydessä. Vetopyörä 14" Maks. 2,1 baaria Liian pehmeät renkaat heikentävät pyörätuolin suorituskykyä. Pyörätuolin liikuttaminen vaatii enemmän energiaa, joten akut tyhjenevät nopeammin. Lisäksi liian pehmeillä renkailla ajaminen kuluttaa renkaita tarpeettomasti. Huomautus! Renkaiden maksimi-ilmanpainetta ei saa koskaan ylittää. Kuivan lian poistaminen Pyyhi ensin likaiset osat puhtaaksi kostealla sienellä. Käytä mielellään puhdasta vettä tai mietoa saippualiuosta. Pyyhi osat kuiviksi pehmeällä, kuivalla kankaalla. Huomautus! Älä koskaan käytä hankaavia tai muita voimakkaita pesuaineita. Ne saattavat naarmuttaa pyörätuolia. Älä käytä orgaanisia liuottimia kuten tinneriä, bensiiniä tai lakkabensiiniä. Vetopyörien renkaiden korjaaminen Huomautus! Renkaiden korjaaminen on annettava aina asiantuntijan tehtäväksi. Renkaiden tarkat korjausohjeet ovat asiantuntijoille tarkoitetussa huoltokirjassa. Renkaat on tyhjennettävä kokonaan ennen korjaamista.

25 Pyörätuolin huolto Pyörätuolin poistaminen käytöstä Kun pyörätuoli on normaalissa käytössä ja sitä huolletaan suositusten mukaisesti, sen odotettavissa oleva käyttöikä on noin seitsemän vuotta. Ympäristö Jos pyörätuolia ei enää tarvita tai se on vaihdettava uuteen, sen voi sopimuksesta yleensä palauttaa jälleenmyyjälle. Jos se ei ole mahdollista, paikalliset viranomaiset osaavat neuvoa kierrätykseen ja ympäristöä säästävään hävittämiseen liittyvissä asioissa. Pyörätuolin valmistuksessa on käytetty erilaisia muoveja ja metalleja. Lisäksi pyörätuolissa on erilaisia elektronisia osia, jotka on hävitettävä elektroniikkalaitteita koskevien määräysten mukaisesti. Akut on hävitettävä kemiallisena jätteenä. Pyörätuoleihin ei sovelleta jätemaksua.

26 26 Vianetsintä 7 Vianetsintä Jos pyörätuoli ei toimi normaalisti, tarkista seuraavat seikat. Tarkista, onko akut ladattu. Katkaise pyörätuolin virta ja kytke se uudelleen. Tarkista, että akun pistokkeet ovat tiukasti paikallaan. Tarkista, että vapautuskytkin on ajoasennossa. Tarkista nopeussäätimen asento. Jos ongelma ei ratkea: Katso ohjeita ohjauslaitteen käyttöohjeen vianetsintäosiosta ( Ohjauslaite). Jos ongelma ei ratkea edellä mainituilla keinoilla, ota yhteys jälleenmyyjään.

27 Tekniset ominaisuudet 27 8 Tekniset ominaisuudet 8.1 CE-merkintä ja vaatimukset Tämä tuote on lääkinnällisistä laitteista 14. kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY mukainen. Tuote täyttää myös seuraavassa luetellut vaatimukset ja standardit. Tämän ovat vahvistaneet riippumattomat testauslaitokset. Standardi EU-direktiivi 93/42/ETY NEN-EN NEN-EN (2009) Luokka B Määritelmä/kuvaus Sovelletaan liitteessä 1 esitettyjä vaatimuksia Standardin EN vaatimukset, jotka on esitetty standardissa NEN-EN (2009): Vammaisten apuvälineet yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, lokakuu 1999 Sähkökäyttöiset pyörätuolit ja mopedit ja niiden latauslaitteet yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, lokakuu 2009 Testinuken paino Ei oleellinen 136 kg 136 kg ISO Törmäyslujuus, staattinen lujuus ja väsymislujuus yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, heinäkuu 1998 Ei oleellinen ISO Sähköpyörätuolien säätestaukset IPX4 Ei oleellinen ISO ISO (2008) Sähköpyörätuolien käyttö- ja ohjausjärjestelmät yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, 1997 Puma 20 täyttää standardissa ISO (2008) kuvatut törmäystestivaatimukset. Ei oleellinen 75 kg 8.2 Tekniset tiedot Akut Maksimi Yksikkö Akun enimmäismitat 260 x 172 x 210 mm Akun kapasiteetti 40/60/74 geeli; 50 AGM Ah Suurin sallittu latausjännite 24 V Suurin sallittu latausvirta 12 A (rms) Liitintyyppi Ohjauslaite Eristys Luokka 2, kaksoiseristetty

LUCA XL. käyttöohje 3000643A

LUCA XL. käyttöohje 3000643A LUCA XL käyttöohje 3000643A Suomi 2014 YOU-Q Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä annettuja tietoja ei saa kopioida ja/tai julkaista missään muodossa, painamalla, valokuvaamalla, mikrofilmillä tai millään

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje Carony classic Autoadapt Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä Säädettävä 12 Kiinteä 12 FI 4 Käyttöohje FI Kiitos, kun ostit auton apuvälineisiin Autoadapt-ratkaisun! Kiitos, kun valitsit meidät

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

E-QLASS KÄYTTÖOHJE A

E-QLASS KÄYTTÖOHJE A E-QLASS KÄYTTÖOHJE Suomi 2012 YOU-Q Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä annettuja tietoja ei saa kopioida ja/tai julkaista missään muodossa, painamalla, valokuvaamalla, mikrofilmillä tai millään muulla keinolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

TAKUU JA HOITO-OHJEET.

TAKUU JA HOITO-OHJEET. TAKUU JA HOITO-OHJEET www.bellus.com Käyttöohje Bellus sohville Onnittelemme teitä uudesta Bellus sohvasta. Tämän ohjeen tarkoitus on antaa teille tietoa sohvan käytöstä ja hoidosta, sekä siihen liittyvästä

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli

KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli KÄYTTÖOHJE Bella syöttötuoli Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSOHJEET BELLA SYÖTTÖTUOLIA VARTEN... 3 1.1 Tuotteen kuvaus... 3 1.2 Purkaminen pakkauksesta... 4 1.3 Kokoaminen... 4 1.4 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat Patjat Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme. Sen ansiosta

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

VARI MIX-SEKOITTAJA TYPE 48700

VARI MIX-SEKOITTAJA TYPE 48700 1 VARI MIX-SEKOITTAJA TYPE 48700 Käyttöohjeet ja varaosalista Tuotesarja 487 Malli Jännite M48725 120 V M48720-33 240 V 2 Sisällysluettelo Laitteen turvatiedot 3 Varoitusmerkit 3 Varoitukset 3 Johdanto

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020

Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020 Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020 Ennen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti. Erityisesti turvallisuusohjeita on erittäin tärkeätä noudattaa.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit

Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Sivu 1/7 Kaasupurkausvalojen säätö - muiden maiden mallit Tarkastus- ja säätöedellytykset Rengaspaineet ohjeenmukaiset Ajovalojen lasit puhtaat ja kuivat. Ajovalojen lasit eivät saa olla vioittuneet. Ajovalojen

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä

KÄYTTÖOHJE. Omni-Tract-hakasjärjestelmä KÄYTTÖOHJE Omni-Tract-hakasjärjestelmä JÄLLEENMYYJÄ Mediplast Fenno Oy Tähtäinkuja 9, 01530 Vantaa Asiakaspalvelu 09 276 360 mediplast.info@mediplast.com www.mediplast.com 1 SISÄLLYS Sisällys Sivu Tärkeää...

Lisätiedot

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***

***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ***TÄRKEÄÄ*** Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennenkuin käytät tuotetta ensimmäistä kertaa ja säilytä tämä käyttöohje mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos käyttöohjeita ei noudateta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät EKTORP Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. EKTORP-tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja kestävyysvaatimukset

Lisätiedot

QLASS KÄYTTÖOHJE B

QLASS KÄYTTÖOHJE B QLASS KÄYTTÖOHJE Suomi 2012 YOU-Q Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä annettuja tietoja ei saa kopioida ja/tai julkaista missään muodossa, painamalla, valokuvaamalla, mikrofilmillä tai millään muulla keinolla

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje

Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Evanix Hunting Master P12 - käyttöohje Copyright c 2012 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto Evanix Hunting Master P12 on tehokas paineilmakäyttöinen, revolverityyppinen ilma-ase. Ase sopii sekä oikea- että

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1

Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 Nokia Sport-HF (HS-29 ja AD-45) 9250253/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuotteet HS-29 ja AD-45 noudattavat Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät

ihmiset etusijalle! SANO asettaa Akkutoimiset porraskiipijät Akkutoimiset porraskiipijät ihmiset SANO asettaa etusijalle! LIFTKAR PT PORRASKIIPIJÄT LIFTKAR PT ON TURVALLINEN PORTAISSA JA HELPPOKÄYTTÖINEN. ELÄMÄNLAATU ON ELÄMÄSTÄ NAUTTIMISTA TÄYSILLÄ JA YHDESSÄ

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot