KÄYTTÖOHJE PUMA D

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE PUMA 20 9006401D"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE FI PUMA D

2

3 Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään muullakaan tavalla, ei sähköisesti eikä mekaanisesti ilman Handicaren kirjallista lupaa. Informaatio perustuu käyttöohjeen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin rakennetietoihin. Handicare harjoittaa jatkuvaa tuotekehittelyä ja pidättää siksi oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia. Tämä informaatio koskee tuotteen perusversiota. Handicare ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi sattua käytettäessä tuotetta perusversiosta poikkeavana kokoonpanona. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat poiketa oman istuinjärjestelmäsi kokoonpanosta. Tämä informaatio on valmisteltu mahdollisimman huolellisesti, mutta Handicare ei ole vastuussa mahdollisista virheistä ja niiden aiheuttamista seuraamuksista. Handicare ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu kolmannen osapuolen suorittamasta työstä. Handicaren käyttämät nimet, tavaramerkit ja vastaavat eivät ole käytettävissä, sillä niitä suojaa tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö

4 4 1 Johdanto Tämä käyttöohje Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit 6 2 Turvallisuus Lämpötila Sähkömagneettinen säteily Liikkuvat osat Pyörätuolin merkinnät 9 3 Yleiskuvaus Pääosat Kokoonpano Käyttäjä Käyttöympäristö Säätömahdollisuudet 12 4 Pyörätuolin asetukset Istuinjärjestelmä Istuimen korkeus Painopisteasetus Ohjauslaitteen korkeus ja syvyys Ohjausjärjestelmän ohjelmointi 14 5 Pyörätuolin käyttö Pyörätuolin tarkistaminen ennen käyttöä Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen Pyörätuolilla ajaminen Esteet Säätömahdollisuudet Pyörätuolin työntäminen Pyörätuolin kuljettaminen (ilman kyydissä olijaa) Pyörätuoli auton istuimena Tuvavyön kiinnittäminen Varastointi käytön jälkeen 22 6 Pyörätuolin huolto Huoltosuunnitelma Akut Renkaat Pyörätuolin puhdistaminen Pyörätuolin poistaminen käytöstä 25 7 Vianetsintä 26 8 Tekniset ominaisuudet CE-merkintä ja vaatimukset Tekniset tiedot Sähkökytkentäkaavio 29

5 9 Takuu Takuuehdot Vahinkovastuusäännökset 31 5

6 6 Johdanto 1 Johdanto Onneksi olkoon Handicare-pyörätuolin valinnasta. Handicaren laadukkaat liikuntavälineet on suunniteltu lisäämään itsenäisyyttä ja helpottamaan arkielämää. 1.1 Tämä käyttöohje Tämän käyttöohjeen avulla opit käyttämään ja huoltamaan pyörätuoliasi turvallisesti. Tämän pyörätuolin käyttöohje koostuu kolmeen vihkosesta: Pyörätuolin yleiskäyttöohje (tämä vihkonen) Istuinjärjestelmän käyttöohje Ohjauslaitteen käyttöohje Tarvittaessa tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan muihin käyttöohjeisiin euraavasti: Istuinjärjestelmä: Tämä viittaa istuinjärjestelmän käyttöohjeeseen. Ohjauslaite: Tämä viittaa ohjauslaitteen käyttöohjeeseen. Akkulaturi: Viittaa akkulaturin käyttöohjeeseen. 1.2 Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit Huomautus! Osoittaa mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä saattaa kohdata. Huomio! Antaa käyttäjälle ohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä tuotteen vaurioituminen. Antaa käyttäjälle varoituksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä henkilövahingot. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, tuotteen vaurioituminen tai ympäristövahinko. Luo koko käyttöohje (kaikki vihkoset) huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos pyörätuolin mukana ei toimitettu kaikkia näitä käyttöohjeita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään. Tämän käyttöohjeen lisäksi koulutetulle huoltohenkilökunnalle on erillinen huoltoohjekirja. OTA YHTEYS HANDICAREEN, JOS OLET NÄKÖVAMMAINEN.

7 Turvallisuus 7 2 Turvallisuus Noudata aina varoitussymbolien yhteydessä annettuja ohjeita. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, pyörätuolin vaurioituminen tai ympäristövahinko. Varoitukset on mahdollisuuksien mukaan sijoitettu soveltuviin tekstikappaleisiin. 2.1 Lämpötila Vältä pyörätuolin moottoreiden koskettamista. Moottorit liikkuvat käytön aikana jatkuvasti ja voivat kuumentua hyvin kuumiksi. Käytön jälkeen moottorit jäähtyvät hitaasti. Moottorin koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei pyörätuoli altistu suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Pyörätuolin tietyt osat, kuten istuin, selkänoja ja käsinojat, saattavat kuumentua, jos ne ovat liian pitkään alttiina auringonvalolle. Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä. 2.2 Sähkömagneettinen säteily Sähköpyörätuolisi perusversio on testattu, ja se täyttää soveltuvat sähkömagneettista säteilyä koskevat vaatimukset. Huomautus! Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että matkapuhelinten, lääkinnällisten laitteiden ja muiden lähteiden aiheuttama sähkömagneettinen säteily voisi vaikuttaa pyörätuoliin. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että pyörätuoli voisi aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi kauppojen ovien, hälytysjärjestelmien ja/tai automaattisten autotallinovien sähkömagneettisiin kenttiin. Jos tällaisia epätodennäköisiä häiriöitä kuitenkin ilmenee, pyydämme ilmoittamaan asiasta viipymättä jälleenmyyjälle.

8 8 Turvallisuus 2.3 Liikkuvat osat Vältä kosketusta pyörätuolin liikkuvien osien kanssa. Pyörätuolissa on liikkuvia ja pyöriviä osia. Liikkuvien osien koskettamisesta voi olla seurauksena vakava vamma tai pyörätuolin vaurioituminen. Liikkuvat/pyörivät osat (piirros 1) 1. Pyörät (kääntyvät ja nivelletyt) 2. Sähköinen kallistuksensäätö Piirros 1

9 Turvallisuus Pyörätuolin merkinnät Huomautus! Älä koskaan irrota tai peitä pyörätuolissa olevia merkintöjä, symboleita ja ohjeita. Nämä turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet on jätettävä paikoilleen ja niiden on oltava helposti luettavissa pyörätuolin koko käyttöiän. Korjaa tai vaihda välittömästi kaikki merkinnät, symbolit tai ohjeet, jotka ovat vaurioituneet tai joita ei pysty enää lukemaan. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä. Pyörätuolin merkinnät (piirros 2): 1. Katso käyttöohje ennen käyttöä. 2. Vapautuskytkin on ajotilassa. Vapautuskytkin on työntötilassa. Älä koskaan aseta vapautuskytkintä työntötilaan, kun pyörätuoli on rinteessä. 3. Akunlatausliitäntä 4. Kiinnityskohta kiinnitysjärjestelmälle, kun pyörätuolia kuljetetaan ajoneuvossa. 5. Murtumisvaara! Ole varovainen kääntäessäsi ohjauslaitetta sivuun, jotta mitään ei jää väliin. 6. Puristumisvaara. Pidä kädet ja sormet poissa liikkuvien osien läheisyydestä säätäessäsi pyörätuolin korkeutta ja/tai kallistusta. 7. Tunnistelaatta A. Malli B. Valmistusvuosi C. Tunnistenumero D. Sisä- tai ulkokäyttö E. Maksimikuormitus kg _14 Piirros 2

10 10 Yleiskuvaus 3 Yleiskuvaus Mukavuus on monille pyörätuolin käyttäjille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi tämä sähköpyörätuoli on suunniteltu tarjoamaan ennen kokematonta ajomukavuutta. Sähköpyörätuolin erityispiirteenä on ainutlaatuinen, itsenäinen jousitusjärjestelmä, joka vaimentaa iskujen lisäksi myös tärinää. 3.1 Pääosat (Piirros 3 ja 4) 1. Vetopyörät 2. Tukipyörät 3. Vapautuskytkin 4. Ohjauslaite 5. Istuintyyny 6. Selkänoja 7. Käsinoja 8. Jalkatuki ja -noja 9. Niskatuki 3.2 Kokoonpano Pyörätuoli koostuu rungosta ja sen päällä olevasta istuinjärjestelmästä. Erikoisrungon ansiosta pyörätuolin voi määrittää etuvetoiseksi (FWD, piirros 3) tai takavetoiseksi (RWD, piirros 4). Pyörätuolista on saatavana kahta ajonopeutta: 6 km/h ja10 km/h. Lisäksi Puma 20 -malliin on saatavana kahdentyyppiset renkaat (sisä- ja ulkokäyttöön). Tämä vaikuttaa joihinkin muihin ominaisuuksiin. Teknisiä ominaisuuksia ei saa muuttaa Piirros Piirros _ _25 Älä tee muutoksia sähkövirtapiiriin. Muutosten tekeminen pyörätuoliin tai sen osiin on kielletty.

11 Yleiskuvaus 11 Huomio! Jos pyörätuolista puuttuu osia, jotka on tarkoitus irrottaa huoltoa tai korjausta varten ilman työkaluja (esim. elektroniikka ja akun suojakannet), tai niitä ei ole asennettu takaisin oikeaan kohtaan, pyörätuolin sähköisissä toiminnoissa voi esiintyä häiriöitä. 3.3 Käyttäjä Sähköpyörätuolin ajaminen edellyttää käyttäjältä tietoa, fyysistä taitoa ja riittävää näkökykyä. Käyttäjän on pystyttävä arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan pyörätuolin käyttöön liittyvää toimintaansa. Pyörätuolia saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. Käyttäjä saa painaa enintään 136 kg, ellei tunnistelaatassa toisin mainita. Käyttäjän painoon on lisättävä muu kuorma, kuten reput, lisävarusteet tai lääkinnälliset laitteet. Niiden yhteispaino ei saa ylittää pyörätuolin enimmäispainorajaa. Käyttäjän on perehdyttävä tämän käyttöohjeen sisältöön ennen pyörätuolin käyttämistä. Lisäksi pyörätuolin käyttäjän on saatava asiantuntijalta perusteellinen opastus pyörätuolin käytöstä ennen liikenteessä ajamista. Ensimmäiset harjoitukset pyörätuolin käytössä on suoritettava kouluttajan/ohjaajan valvonnassa. Pyörätuolin käyttäjä on vastuussa paikallisten turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamisesta. Pyörätuolia ei saa ajaa ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Pyörätuolin käyttö edellyttää riittävää näkökykyä. Pyörätuolissa saa istua vain yksi henkilö kerrallaan. Älä anna lasten ajaa pyörätuolilla ilman valvontaa. 3.4 Käyttöympäristö Tämä pyörätuoli soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön (EN12184 (2009) luokka B). Ulkokäytössä pyörätuolilla saa ajaa vain päällystetyillä teillä, jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Nopeus on säädettävä ympäristöön sopivaksi. Kun kaikki säädöt ovat vakioasennossa (ks. kohta 3.5), enintään 10 asteen kaltevuus katsotaan takavetoiselle mallille normaaliksi käyttöympäristöksi, jossa ei ole epävakauden vaaraa. Etuvetoisella mallilla kaltevuus voi olla enintään 10. Teknisissä ominaisuuksissa tämä tieto on kohdassa Suurin turvallinen kaltevuus. Aja varovasti teillä, jotka ovat liukkaita sateen, lumen tai jään vuoksi! Kytke aina valot päälle, jos näkyvyys on heikko. Ole erityisen varovainen ajaessasi tavallista nopeammin. Valitse pienempi enimmäisnopeus ajaessasi sisätiloissa, jalkakäytävillä ja jalankulkualueilla. Älä aja korkeiden esteiden yli. Älä käytä pyörätuolia alle -10 C:n tai yli +50 C:n lämpötilassa. Älä kiinnitä pyörätuoliin mitään lisäpainoa ilman asiantuntijan hyväksyntää. Lisäpainon kiinnittäminen voi heikentää pyörätuolin vakautta. Älä työnnä äläkä vedä mitään esineitä pyörätuolilla. Älä käytä jalkatukia ovien avaamiseen. Älä aja vesilätäköiden läpi (ISO IPX4). Huomautus! Älä anna pyörätuolin joutua kosketuksiin meriveden kanssa, sillä merivesi on emäksistä ja voi vaurioittaa pyörätuolia.

12 12 Yleiskuvaus Älä anna pyörätuolin joutua kosketuksiin hiekan kanssa, sillä se voi kulkeutua pyörätuolin liikkuviin osiin ja aiheuttaa niiden nopeaa kulumista. 3.5 Säätömahdollisuudet Pyörätuoliin on saatavana seuraavat sähköiset ja/tai mekaaniset säätömahdollisuudet (Piirros 5): Sähköinen kallistuksensäätö Perusasento: ei kallistettu Sähköisten säätömahdollisuuksien käyttö voi vaikuttaa pyörätuolin vakauteen. Säätöjä saa tehdä vain, kun pyörätuoli on tasaisella alustalla. Piirros 5 Vältä liikkuvien ja/tai pyörivien osien koskettamista tehdessäsi sähköisiä säätöjä. Liikkuvien ja/tai pyörivien osien koskettamisesta voi olla seurauksena vakava vamma tai pyörätuolin vaurioituminen.

13 Pyörätuolin asetukset 13 4 Pyörätuolin asetukset Jokainen pyörätuolin käyttäjä on yksilöllinen. Siksi Handicare-pyörätuolit voidaan säätää kunkin käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Pyörätuolin asetukset ja säätömahdollisuudet ovat kaksi eri asiaa. Asetukset tehdään vain kerran ja ne on annettava asiantuntijan tehtäviksi, ellei erikseen toisin ilmoiteta. Säätöjä käyttäjä voi tehdä itse. Säätöjen tekemiseen ei tarvita työkaluja. 4.1 Istuinjärjestelmä Istuinjärjestelmä tarjoaa keholle optimaalisen tuen laajojen asetusvaihtoehtojensa ansiosta ( Istuinjärjestelmä). Käytettävissä ovat seuraavat asetusmahdollisuudet: 1. Istuimen syvyys ja leveys 2. Selkänojan kallistuskulma 3. Käsinojien korkeus 4. Jalkaosan pituus 4.2 Istuimen korkeus Pyörätuolin istuimen korkeutta voidaan säätää käyttäjän erityistarpeiden mukaisesti. Kaikki mahdolliset istuinkorkeudet ovat standardin EN (2009) luokan B mukaisia eli kaltevuus on enintään 10 (17,6 %). Istuinkorkeuden madaltaminen tekee pyörätuolista vakaamman. Istuinkorkeuden korottaminen heikentää vakautta. Piirros _ Painopisteasetus Pyörätuolin painopistettä (piirros 6) voidaan säätää istuinjärjestelmässä ( Istuinjärjestelmä). Huomio! Pyörätuolin painopisteen muuttaminen voi vaikuttaa negatiivisesti pyörätuolin ajo-ominaisuuksiin ja/tai sen dynaamiseen vakauteen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys Handicaren tekniseen tukeen.

14 14 Pyörätuolin asetukset 4.4 Ohjauslaitteen korkeus ja syvyys ( Istuinjärjestelmä) 4.5 Ohjausjärjestelmän ohjelmointi Pyörätuolissa on ohjausjärjestelmä, joka voidaan ohjelmoida säätämällä järjestelmän asetuksia. Tämä on erikoisosaamista edellyttävä työ, jonka voi suorittaa vain ammattiohjelmistolla. Käyttäjät eivät voi eivätkä saa muuttaa näitä asetuksia. Ohjausjärjestelmän parametrien väärät asetukset saattavat johtaa erittäin vaarallisiin tilanteisiin. Asetuksia saavat tehdä vain pätevät asiantuntijat.

15 Pyörätuolin käyttö 15 5 Pyörätuolin käyttö 5.1 Pyörätuolin tarkistaminen ennen käyttöä Tarkista seuraavat asiat ennen pyörätuolilla ajoa: 1. Renkaissa on riittävästi ilmaa (ks. kohta 6.3). 2. Akkujen varaus on riittävä. Akun varauksen ilmaisimen vihreät valot palavat. ( Ohjauslaite) 3. Valot ja suuntavilkut toimivat moitteettomasti. ( Ohjauslaite) 4. Vapautuskytkin on kytketty ajoasentoon (ks. kohta 5.6). Huomautus! Tarkista aina ennen käyttöä, etteivät vaatteet tai asusteet pääse takertumaan pyöriin tai muihin liikkuviin ja/tai pyöriviin osiin. Piirros 7 A Akkujen kapasiteetti heikkenee talvella. Pienellä pakkasella niiden kapasiteetti on noin 75 prosenttia normaalista. Alle -5 C:n lämpötilassa kapasiteetti on noin 50 prosenttia normaalista. Tämä lyhentää pyörätuolin toimintasädettä. 5.2 Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen ( Istuinjärjestelmä) Varmista seuraavat asiat ennen pyörätuoliin istuutumista tai siitä nousemista: Ohjauslaitteen virta on sammutettu. Vapautuskytkin on kytketty ajoasentoon (ks. kohta 5.6) Älä seiso jalkatukien varassa. Koko painon asettaminen jalkatukien varaan voi vaurioittaa pyörätuolia ja aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi pyörätuolin kaatumisen. Istuutuminen/nouseminen etukautta Käännä jalkalevy ylös (piirros 7) 1. Käännä ylös (A)

16 16 Pyörätuolin käyttö Vakiotyyppisen jalkatuen kääntäminen taakse ja/tai irrottaminen (piirros 8) 1. Paina (A) eteenpäin ja pidä (A) painettuna. 2. Käännä (B) sivuun. 3. Irrota (B). 3 1 A B Istuutuminen/nouseminen sivusta (piirros 9) Huomautus! Eräät ohjauslaiteversiot on käännettävä sivuun. 2 Käsinojan irrottaminen 1. Käännä (A) auki kaksi kierrosta. 2. Irrota (B). 5.3 Pyörätuolilla ajaminen Piirros 8 Huomautus! Huomioi, että muut tienkäyttäjät eivät välttämättä aina huomaa sinua. B 2 Noudata voimassa olevia liikennesääntöjä. Vältä syrjäisiä reittejä, jotta apua on tarvittaessa helposti saatavissa. Mukauta ajotapasi ja nopeutesi olosuhteisiin. A Sähköpyörätuolia käytetään ohjauslaitteen avulla. Ohjauslaitteelle on oma käyttöoppaansa, joka on toimitettu tämän pyörätuolin mukana ( Ohjauslaite). 1. Kytke ohjauslaitteen virta. 2. Aseta maksiminopeus. 3. Käännä ohjaussauvaa suuntaan, johon haluat edetä. 4. Kun ohjaussauvaa työnnetään pidemmälle, pyörätuoli liikkuu nopeammin. Piirros 9 1

17 Pyörätuolin käyttö 17 Kaarteet Huomautus! Älä koskaan aja kaarteissa täydellä nopeudella. Hidasta nopeutta jo ennen kaarretta. Käytä suuntamerkkiä, kun aiot vaihtaa suuntaa. Jarruttaminen/hätäpysäytys Kun haluat jarruttaa, palauta ohjaussauva perusasentoon tai vapauta se kokonaan. Pyörätuoli jarruttaa tällöin automaattisesti. Hätäpysäytys voidaan tehdä myös vapauttamalla ohjaussauva. Pysähtymisetäisyys: 6 km/h: 1 metri 10 km/h: 2 metriä Vältä seuraavia ajon aikana: Älä paina virtapainiketta. Älä vaihda ajosuuntaa yhtäkkiä päinvastaiseksi. Silloin pyörätuoli pysähtyisi äkisti ja aiheuttaisi nytkähdyksen. Se tuntuu epämukavalta, ja lisäksi pyörätuoli voi kaatua, jos olet rinteessä. Ajaminen mäessä Kun kaikki säädöt ovat vakioasennossa (ks. kohta 3.5), enintään 10 asteen kaltevuus (17,6 %) katsotaan takavetoiselle mallille normaaliksi käyttöympäristöksi, jossa ei ole epävakauden vaaraa. Etuvetoisella mallilla kaltevuus saa olla enintään 10 (17,6 %). Teknisissä ominaisuuksissa tämä tieto on kohdassa "Suurin turvallinen kaltevuus". käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämän vuoksi pyörätuolit ovat erilaisia. Pyydä jälleenmyyjältä opastusta pyörätuolin käyttöön ja lisätietoja erilaisista asetuksista ja säädöistä, jotka voivat vaikuttaa pyörätuolin ajo-ominaisuuksiin. Aja mäessä aina hyvin varovasti ja keskittyneesti. Vältä äkkinäisiä ja nykiviä liikkeitä. Vältä hätäpysäytyksiä mäessä. Vältä mahdollisuuksien mukaan suunnan vaihtamista mäessä. Älä käänny mäessä. Kun ajat mäessä, pidä kaikki säädöt perusasennossa. Älä koskaan peruuta mäessä. Älä aja mäessä, jossa on irtosoraa tai hiekkaa, koska vetopyörät saattavat luistaa. Liian pitkä yhtäjaksoinen mäkiajo saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. Kun ajat alamäkeä etuvetoisella pyörätuolilla, käytä kaatumisestettä. Jos huomaat nopeuden vähenevän huomattavasti ajaessasi ylämäkeä, valitse loivempi reitti. Älä anna pyörätuolin vauhdin nousta liian suureksi alamäessä. Normaalia käyttöympäristöä jyrkemmät mäet Ajaminen rinteissä, joiden kaltevuus ylittää turvarajan, voi aiheuttaa vakauteen liittyvän turvallisuusriskin. Tällöin vaaditaan erityistä huolellisuutta ja pyörätuolin täydellistä hallintaa. Aja aina varovasti ja vältä tarpeettomien riskien ottamista! Noudata varoituksissa annettuja ohjeita! Pyörätuolin vakaus ja suorituskyky riippuvat monista tekijöistä. Pyörätuoli säädetään kunkin

18 18 Pyörätuolin käyttö 5.4 Esteet Ajaminen reunakiveykselle 1. Valitse reunakiveyksen matalin kohta. 2. Aja kohtisuoraan kiveykselle (20 cm kiveyksen reunasta). 3. Siirrä ohjaussauvaa eteenpäin. Aja suoraan ylös muuttamatta suuntaa. 4. Pidä nopeus tasaisena, kunnes kaikki pyörät ovat jalkakäytävällä. Jos nouseminen jalkakäytävälle ei onnistu, etsi matalampi kohta. Ajaminen reunakiveykseltä 1. Valitse reunakiveyksen matalin kohta. 2. Aja suoraan alas kiveykseltä etupyörät kohtisuorassa kiveykseen nähden. 3. Työnnä ohjaussauvaa hitaasti eteenpäin. Aja alas kiveykseltä mahdollisimman hitaasti. Älä vaihda suuntaa. Piirros 10 Älä koskaan aja pyörätuolilla alas portaita tai yli 60 mm:n korkuisten esteiden päältä. 5.5 Säätömahdollisuudet Pyörätuoliin on saatavana seuraavat säätömahdollisuudet, jotka pyörätuolin käyttäjä voi tehdä ilman työkaluja: Mekaaniset säätömahdollisuudet ( Istuinjärjestelmä) 1. Manuaalisesti säädettävät jalkatuet 2. Sivuun siirrettävä ohjaussauvan pidin 3. Niskatuki Sähköiset säätömahdollisuudet ( Ohjauslaite) (piirros 10) 1. Sähköinen kallistuksensäätö

19 Pyörätuolin käyttö Pyörätuolin työntäminen Pyörätuolia voi liikuttaa myös työntämällä. Tällöin moottorit on kytkettävä pois käytöstä vapautuskytkimellä. Tämä ominaisuus on tarkoitettu avustajien käyttöön. Vapautuskytkimen voi asettaa kahteen asentoon: 1. Ajotila (piirros 11A) 2. Työntötila (piirros 11B) B A Pag. 10 nr.2 Pyörätuolin käyttäjän ei pidä koskaan käyttää vapautuskytkintä; se on tarkoitettu vain avustajien käytettäväksi. Älä koskaan aseta kytkintä työntöasentoon, jos olet mäessä! Kun vapautuskytkin on työntöasennossa, automaattinen seisontajarru on poissa käytöstä. Tällöin pyörätuoli voi vieriä mäkeä alas. Piirros _13 Automaattinen seisontajarru toimii vain, jos kytkin on ajoasennossa. Kun pyörätuolia ei enää aiota työntää, vapautuskytkin on asetettava välittömästi ajoasentoon. 5.7 Pyörätuolin kuljettaminen (ilman kyydissä olijaa) Helposti irrotettavat osat on irrotettava pyörätuolista ennen kuljettamista (piirros 12) ( Istuinjärjestelmä). Piirros _15 1. Irrota istuin. 2. Irrota jalkatuet. 3. Irrota käsinojat. 4. Käännä selkänoja alas. Pakkaa nämä osat huolellisesti. Työnnä pyörätuoli ajoneuvoon ja sieltä pois sopivaa luiskaa pitkin. Kun pyörätuoli on sisällä ajoneuvossa, se on kiinnitettävä ISO hyväksytyllä kiinnitysjärjestelmällä, joka soveltuu kyseisen painoiselle pyörätuolille lisävarusteet mukaan lukien (luku 8).

20 20 Pyörätuolin käyttö 5.8 Pyörätuoli auton istuimena Huomautus! Tämä pyörätuoli on törmäystestattu standardin ISO (2008) mukaisesti käyttäjän 136 kg:n enimmäispainolla. Pyörätuoleja ei ole suunniteltu ensisijaisesti auton istuimiksi. Ne eivät ole yhtä turvallisia kuin tavalliset auton istuimet, vaikka ne olisi kiinnitetty kuinka hyvin kuljetuksessa käytettävään ajoneuvoon. Huomioi seuraavat kohdat, jos siirtyminen pyörätuolista auton istuimelle ei ole mahdollista. Pyörätuolia voidaan käyttää matkustajan istuimena autossa tai linja-autossa, kun käytetään nelipisteistä integroitua kiinnitysjärjestelmää, jolla on ISO standardin mukainen hyväksyntä. Varmista, että kiinnitysjärjestelmä soveltuu pyörätuolin kokonaispainolle. Pyörätuolin paino riippuu sen kokoonpanosta. Teknisissä ominaisuuksissa (luku 8) kerrotaan erilaisista lisävarusteista ja niiden vaikutuksesta kokonaispainoon. Pyörätuoli on punnittava, jotta voidaan varmistaa kiinnitysjärjestelmän sopivuus. Järjestelmä edellyttää kiinnityskiskojen asentamista autoon. Pyörätuoli on aina kiinnitettävä hihnoilla neljään kiinnityskohtaan (piirros 13). Siirry tavalliseen auton istuimeen aina, kun mahdollista. Kiinnitä pyörätuolissa istuva henkilö kolmipisteisellä matkustajan kiinnitysjärjestelmällä. Noudata aina kyseisen järjestelmän ohjeita. Piirros _26 Kysy aina kuljettajalta, onko ajoneuvo suunniteltu, vakuutettu ja varusteltu niin, että sillä voidaan kuljettaa pyörätuolissa istuvaa matkustajaa. Pyörätuoli on sijoitettava ajoneuvoon siten, että matkustajan kasvot ovat ajosuuntaan päin. Pyörätuoli on testattu dynaamisesti tässä asennossa olevalla testinukella, joka on kiinnitetty lantioja olkavöillä (esim. olkavyö osana kolmipisteistä vyökiinnitystä).

21 Pyörätuolin käyttö 21 Sekä lantio- että olkavyökiinnitystä on käytettävä, jotta riski pään ja rintakehän iskeytymiseen ajoneuvon osiin olisi mahdollisimman pieni. Pyörätuoliin kiinnitetyt pöytälevyt on 1. irrotettava ja kiinnitettävä ajoneuvoon erikseen 2. kiinnitettävä pyörätuoliin siten, että käyttäjän ja pöytälevyn välissä on törmäystä vaimentava pehmike. Kun kytket pyörätuolissa istuvan kiinnitysjärjestelmää, sijoita turvavyön solki siten, ettei avauspainike osu pyörätuolin osiin törmäystilanteessa. Pyörätuoli on testattu standardin ISO (2008) mukaisesti Q'Straint Q-195:llä ja Q'Straint QE5-6343:llä (> 75 kg). Aseta pyörätuoli perusasentoon (luku 3.5) ja käytä niskatukea, jos sellainen on asennettu pyörätuoliin. Pyörätuolin virta on sammutettava kuljetuksen ajaksi. Tuki- ja kiinnitysvarusteita ei saa käyttää turvavöinä, ellei niillä ole ISO 7176/19 -hyväksyntää. Pyörätuolissa saa käyttää vain geelitäytteisiä akkuja. Kiinnityskohtiin tai rungon rakenteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. Jos pyörätuoli on ollut autoonnettomuudessa, Handicaren edustajan on tarkistettava se, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.

22 22 Pyörätuolin käyttö 5.9 Tuvavyön kiinnittäminen Käytä kolmipisteturvavyötä, jotta minimoit pää- ja rintakehävammojen riskin, jos pyörätuoli iskeytyy auton sisäosia vasten. Jos pyörätuoli on joutunut törmäykseen, se on aina tarkistutettava valmistajan edustajalla. Kiinnitä turvavyö seuraavasti: Vie turvavyö lantion yli mahdollisimman tiukasti asteen kulmassa. Turvavyön toinen osa kulkee rinnan ja olan yli (piirros 14). Turvavyön on oltava mahdollisimman tiukalla. Se ei saa olla kierteellä. Varmista, etteivät pyörätuolin osat, kuten käsinojat tai pyörät, pidä turvavyötä irti vartalosta (piirros 15). Piirros _17a Jos pyörätuoliin on kiinnitetty pöytälevyjä, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, ne on irrotettava ja kiinnitettävä ajoneuvoon erikseen tai kiinnitettävä pyörätuoliin siten, että käyttäjän ja pöytälevyn välissä on törmäystä vaimentava pehmike. Pyörätuolin lisävarusteet on kiinnitettävä pyörätuoliin tai irrotettava tuolista ja kiinnitettävä ajoneuvoon, jotta ne eivät aiheuta vammoja törmäyksessä Varastointi käytön jälkeen Kun pyörätuolia ei käytetä, sitä on säilytettävä kuivassa paikassa, jossa se on suojassa säältä. Huomautus! Älä säilytä pyörätuolia suorassa auringonvalossa. Eräät pyörätuolin osat voivat tällöin kuumentua polttavan kuumiksi. Säilytyslämpötilan on oltava C. Piirros _17a

23 Pyörätuolin huolto 23 6 Pyörätuolin huolto Pyörätuolin käyttöikä riippuu siitä, miten hyvin sitä huolletaan. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja asetuksista, huollosta ja korjaustöistä. Ilmoita jälleenmyyjälle aina pyörätuolin malli, valmistusvuosi ja tunnistenumero. Nämä tiedot ovat pyörätuolin tunnistelaatassa. Huomautus! Pyörätuoli on huollatettava jälleenmyyjällä kerran vuodessa tai, jos sitä käytetään runsaasti, kuuden kuukauden välein. 6.1 Huoltosuunnitelma Päivittäin Viikoittain Tehtävä Lataa akut aina käytön jälkeen Tarkista rengaspaineet ja lisää ilmaa tarvittaessa Luku Kuukausittain Puhdista pyörätuoli 6.4 Vuosittain 6.2 Akut Huollata pyörätuoli jälleenmyyjällä Pyörätuolissa käytetään kahta 12 voltin geeliakkua sarjassa. Ne ovat täysin suljettuja eivätkä edellytä huoltoa. Huomautus! Älä käytä nesteakkuja. - Akkujen lataaminen ( Akkulaturi) Selvitä laturin käyttöohjeesta, sopiiko se käyttämillesi akuille. Katso luku 8. Sammuta pyörätuolin ohjauslaitteen virta. Kytke akkulaturin latauspistoke ohjauslaitteen latausliitäntään. Kytke laturin virta. Tutustu laturin käyttöohjeeseen. Lataa akut, jos pyörätuoli on pitkään poissa käytöstä. Normaalikäytössä akut on ladattava joka ilta. Laturin näyttöön tulee ilmoitus, kun akut ovat täysin latautuneet. Latausaika riippuu siitä, miten tyhjiä akut ovat. Täyteen lataaminen saattaa kestää 12 tuntia. Akkujen ylläpito Huomautus! Pidä akut aina täysin ladattuina. Jos akkuja ei käytetä pitkään aikaan, ne saattavat vahingoittua. Älä käytä pyörätuolia, jos akut ovat lähes tyhjät, äläkä koskaan anna akkujen tyhjentyä kokonaan. Tällöin akut saattavat vaurioitua vakavasti, ja vaarana on, että pyörätuoli lakkaa äkisti toimimasta. Akkujen vaihtaminen Jos akkujen kapasiteetti vähenee jatkuvasti niin, että pyörätuolia voi käyttää vain lyhyitä aikoja kerrallaan, akkujen käyttöikä on lopussa. Akut on tällöin vaihdettava uusiin. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä. Akut sisältävät happoja. Vaurioituneet akut ovat vakava terveysriski. Noudata aina akkujen käyttöohjeita. Huomioi, että pyörätuolin toimintasäde lyhenee matalissa lämpötiloissa. Pienellä pakkasella akkujen kapasiteetti on noin 75 prosenttia normaalista. Alle -5 C:n lämpötilassa kapasiteetti on noin 50 prosenttia normaalista.

24 24 Pyörätuolin huolto 6.3 Renkaat Jotta pyörätuoli toimisi asianmukaisesti, renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea. Oikea ilmanpaine on merkitty renkaiden sivuun. Rengaspaine Puma 20 Tukipyörä 9" Maks. 3,5 baaria 6.4 Pyörätuolin puhdistaminen Puhdista istuin istuinjärjestelmän käyttöohjeen mukaan ( Istuinjärjestelmä). Huomio! Ohjauslaitteen virran on oltava katkaistuna puhdistuksen ajan. Muutoin pyörätuoli voi lähteä liikkeelle tai sähköiset toiminnot voivat kytkeytyä vahingossa päälle, jos kosketat ohjaussauvaa. Tukipyörä 10" Vetopyörä 13" Maks. 3,5 baaria Maks. 2,8 baaria Käytä vettä varoen elektronisten laitteiden läheisyydessä. Vetopyörä 14" Maks. 2,1 baaria Liian pehmeät renkaat heikentävät pyörätuolin suorituskykyä. Pyörätuolin liikuttaminen vaatii enemmän energiaa, joten akut tyhjenevät nopeammin. Lisäksi liian pehmeillä renkailla ajaminen kuluttaa renkaita tarpeettomasti. Huomautus! Renkaiden maksimi-ilmanpainetta ei saa koskaan ylittää. Kuivan lian poistaminen Pyyhi ensin likaiset osat puhtaaksi kostealla sienellä. Käytä mielellään puhdasta vettä tai mietoa saippualiuosta. Pyyhi osat kuiviksi pehmeällä, kuivalla kankaalla. Huomautus! Älä koskaan käytä hankaavia tai muita voimakkaita pesuaineita. Ne saattavat naarmuttaa pyörätuolia. Älä käytä orgaanisia liuottimia kuten tinneriä, bensiiniä tai lakkabensiiniä. Vetopyörien renkaiden korjaaminen Huomautus! Renkaiden korjaaminen on annettava aina asiantuntijan tehtäväksi. Renkaiden tarkat korjausohjeet ovat asiantuntijoille tarkoitetussa huoltokirjassa. Renkaat on tyhjennettävä kokonaan ennen korjaamista.

25 Pyörätuolin huolto Pyörätuolin poistaminen käytöstä Kun pyörätuoli on normaalissa käytössä ja sitä huolletaan suositusten mukaisesti, sen odotettavissa oleva käyttöikä on noin seitsemän vuotta. Ympäristö Jos pyörätuolia ei enää tarvita tai se on vaihdettava uuteen, sen voi sopimuksesta yleensä palauttaa jälleenmyyjälle. Jos se ei ole mahdollista, paikalliset viranomaiset osaavat neuvoa kierrätykseen ja ympäristöä säästävään hävittämiseen liittyvissä asioissa. Pyörätuolin valmistuksessa on käytetty erilaisia muoveja ja metalleja. Lisäksi pyörätuolissa on erilaisia elektronisia osia, jotka on hävitettävä elektroniikkalaitteita koskevien määräysten mukaisesti. Akut on hävitettävä kemiallisena jätteenä. Pyörätuoleihin ei sovelleta jätemaksua.

26 26 Vianetsintä 7 Vianetsintä Jos pyörätuoli ei toimi normaalisti, tarkista seuraavat seikat. Tarkista, onko akut ladattu. Katkaise pyörätuolin virta ja kytke se uudelleen. Tarkista, että akun pistokkeet ovat tiukasti paikallaan. Tarkista, että vapautuskytkin on ajoasennossa. Tarkista nopeussäätimen asento. Jos ongelma ei ratkea: Katso ohjeita ohjauslaitteen käyttöohjeen vianetsintäosiosta ( Ohjauslaite). Jos ongelma ei ratkea edellä mainituilla keinoilla, ota yhteys jälleenmyyjään.

27 Tekniset ominaisuudet 27 8 Tekniset ominaisuudet 8.1 CE-merkintä ja vaatimukset Tämä tuote on lääkinnällisistä laitteista 14. kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY mukainen. Tuote täyttää myös seuraavassa luetellut vaatimukset ja standardit. Tämän ovat vahvistaneet riippumattomat testauslaitokset. Standardi EU-direktiivi 93/42/ETY NEN-EN NEN-EN (2009) Luokka B Määritelmä/kuvaus Sovelletaan liitteessä 1 esitettyjä vaatimuksia Standardin EN vaatimukset, jotka on esitetty standardissa NEN-EN (2009): Vammaisten apuvälineet yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, lokakuu 1999 Sähkökäyttöiset pyörätuolit ja mopedit ja niiden latauslaitteet yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, lokakuu 2009 Testinuken paino Ei oleellinen 136 kg 136 kg ISO Törmäyslujuus, staattinen lujuus ja väsymislujuus yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, heinäkuu 1998 Ei oleellinen ISO Sähköpyörätuolien säätestaukset IPX4 Ei oleellinen ISO ISO (2008) Sähköpyörätuolien käyttö- ja ohjausjärjestelmät yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, 1997 Puma 20 täyttää standardissa ISO (2008) kuvatut törmäystestivaatimukset. Ei oleellinen 75 kg 8.2 Tekniset tiedot Akut Maksimi Yksikkö Akun enimmäismitat 260 x 172 x 210 mm Akun kapasiteetti 40/60/74 geeli; 50 AGM Ah Suurin sallittu latausjännite 24 V Suurin sallittu latausvirta 12 A (rms) Liitintyyppi Ohjauslaite Eristys Luokka 2, kaksoiseristetty

KÄYTTÖOHJE PUMA 40 9006409E

KÄYTTÖOHJE PUMA 40 9006409E KÄYTTÖOHJE FI PUMA 40 9006409E Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEDEO LITE / PRO 1011657F

KÄYTTÖOHJE SEDEO LITE / PRO 1011657F KÄYTTÖOHJE FI SEDEO LITE / PRO 0657F Sedeo Lite...4 Sedeo Pro... Sedeo Lite 0 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna,

Lisätiedot

LUCA XL. käyttöohje 3000643A

LUCA XL. käyttöohje 3000643A LUCA XL käyttöohje 3000643A Suomi 2014 YOU-Q Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä annettuja tietoja ei saa kopioida ja/tai julkaista missään muodossa, painamalla, valokuvaamalla, mikrofilmillä tai millään

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot

Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot 1 2 3 4 5 6 Sisältö 2 Easywalker june jalkatuki 2 Jalkatuki 3 Kunnossapito 3 Takuuehdot FI - 1 Easywalker june jalkatuki Onnittelut easywalker june jalkatuen hankinnasta. Easywalker june jalkatuen suunnittelussa

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö:

Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Pyörätuolin käyttöönotto: Pyörätuolin käyttö: Sähköpyörätuolin asennus ja käyttöohjeet Hei. Kiitos että valitsit Greeencycle pyörätuolin. Lue asennus ja käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöönottoa Pyörätuolin käyttöönotto: -Lataa akku täyteen mukana

Lisätiedot

Käyttöohje. Keezone ECE R44 / 04. Syöttötuoli 15-25 kg. Korokeistuin 15-36 kg. Testattu ja hyväksytty

Käyttöohje. Keezone ECE R44 / 04. Syöttötuoli 15-25 kg. Korokeistuin 15-36 kg. Testattu ja hyväksytty Käyttöohje Keezone Syöttötuoli 15-25 kg Korokeistuin 15-36 kg Testattu ja hyväksytty ECE R44 / 04 TÄRKEÄÄ TIETOA Kiitos, että olet valinnut tämän Axon Kids lastenistuimen. Lasten turvaistuimia kehittävällä

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Selkänoja menosuuntaan. Käyttöopas. Ryhmä Paino Ikä. 0+ 0-13 kg 0-12 m Selkänoja menosuuntaan Käyttöopas ECE R44 04 Ryhmä Paino Ikä 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Kiitos, että valitsit BeSafe izi Sleep ISOfix -istuimen BeSafe on kehittänyt tämän istuimen erittäin huolellisesti, jotta

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Selkä menosuuntaan. Käyttöohje. 0+ 0-13 kg 0-12 m. Ryhmä Paino Ikä

Selkä menosuuntaan. Käyttöohje. 0+ 0-13 kg 0-12 m. Ryhmä Paino Ikä Selkä menosuuntaan Käyttöohje ECE R44 04 Ryhmä Paino Ikä 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 Kiitos, että valitsit BeSafe izi Go ISOfix -istuimen BeSafe on kehittänyt tämän istuimen huolellisesti, jotta se suojelee lastasi

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

click! a b c d e f g Käyttöopas i j > 25 cm k l Ryhmä 0+ Enimmäispaino 18 kg. Ikä 0-12 m ECE R44-04

click! a b c d e f g Käyttöopas i j > 25 cm k l Ryhmä 0+ Enimmäispaino 18 kg. Ikä 0-12 m ECE R44-04 1 3 click! a b c d e f g Käyttöopas 4 h i j k l > 25 cm 2 5 Ryhmä 0+ Enimmäispaino 18 kg. Ikä 0-12 m ECE R44-04 8 9 Kiitos kun valitsit BeSafe izi Go -istuimen On tärkeää, että luet tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje

Carony classic. Autoadapt. Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä. Säädettävä 12 Kiinteä 12. FI 4 Käyttöohje Carony classic Autoadapt Siirtää henkilön pyörätuolin ja auton välillä Säädettävä 12 Kiinteä 12 FI 4 Käyttöohje FI Kiitos, kun ostit auton apuvälineisiin Autoadapt-ratkaisun! Kiitos, kun valitsit meidät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-,

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, GODMORGON Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGON-kylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, NORRVIKEN- ja BREDVIKEN-pesualtaat sekä GODMORGON-lokerikot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

GODMORGON. GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18

GODMORGON. GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18 GODMORGON GODMORGON_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 17.18 Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuonekalusteilta paljon. GODMORGONkylpyhuonekalusteet ja GODMORGON-jalat, VITVIKEN-, ODENSVIK-, BRÅVIKEN-, EDEBOVIKEN-

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! 0 9 kk 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 kk 0 10 kg Huom! Älä koskaan asenna vauvakaukaloa (Airbag) turvatyynyllä varustetulle istumapaikalle! U10714 rev 01 VAROITUKSIA 1. Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin kiinnität istuimen autoon.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa.

RenOvi KÄYTTÖOHJE. Oy Lifa Air Ltd Hämeentie 105 A, FIN-00550 Helsinki, Finland Tel. +358 9 394 858 Fax. +358 9 3948 5781 www.lifa. KÄYTTÖOHJE RenOvi Pölynhallintaovi (EAN 6420281020773) Tekniset tiedot: Laite on suunniteltu käytettäväksi 600~1000 mm aukoissa Laiterunko Al, korkeus 200 mm, leveys 800 mm, syvyys 70 mm Muovilamellit

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Etac Prio. Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle

Etac Prio. Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle Etac Prio Ainutlaatuisia innovaatiota pyörätuolin käyttäjälle Etac Prio mukavuus on tärkeintä Mukavuus on dynaamisuutta sellaista kuin Prio. Muuttamalla istuimen ja selkänojan kallistuskulmia ja säätämällä

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja

Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysstandardimme, riippumaton instituutti testaa

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. ARILD-sarjan tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne

Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. ARILD-sarjan tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne ARILD Päivittäinen käyttö vaatii sohvilta ja lepotuoleilta paljon. ARILD-sarjan tuotteet testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukimmat kotikäytölle asetetut laatu- ja

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00

Keittiöhanat. KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Keittiöhanat KITCH_TAPS_GUARANT_FY13_FI.indd 1 7.8.2012 18.00 Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400

KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 KÄYTTÖOHJE INVANOSTIN LIFTMAN 400 Laitteen osat 1. Kädensija 2. Päänostotaso 3. Nostotaso 4. Sähköyksikkö jossa päävirtakatkaisija 5. Kiinnityselementti 6. Sähkösylinteri 7. Sisäänajoluiska 8. Sisäänajoluiskanohjaus

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat

SUOMI. Kylpyhuoneen hanat SUOMI Kylpyhuoneen hanat Päivittäinen käyttö vaatii kylpyhuoneen hanalta paljon. Riippumaton instituutti testaa kaikki hanamme huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu-

Lisätiedot

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja

TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja TUPLA-POTKUPYÖRÄ Omistajan Käsikirja Takuuasiat, neuvonta ja varaosat: puh. 0201 222 600 asiakaspalvelu@bikeservice.fi KÄYTTÖÖNOTTO Uuden Solifer Tupla-Potkupyörän käyttöönotto on helppoa. Nosta pyörän

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Krabat Sheriff S1 / S2

Krabat Sheriff S1 / S2 Krabat Sheriff S1 / S2 Krabat Sheriff S1 / S2 Krabat Sheriff S1 / S2 on Krabatin suunnittelema lasten aktiivipyörätuoli. Pyörätuoli on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön ja sen lukuisat säätövaihtoehdot

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu

HSF 14 / HXF 14 HSF 16 / HXF 16 HSC 16 / HXC 16 HSS 16 / HXS 16 HXS 20 / HXX20 HXX 25. Roclan Humanic työntömastotrukit on suunniteltu Roclan 2 Humanic työntömastotrukit on suunniteltu helpottamaan käyttäjän työtä. Olipa kyseessä uusi kuljettaja tai alan konkari, trukki mukautuu hallitusti kuljettajan ajotapaan - liikkeellelähtö, ajo

Lisätiedot

Ilmankäsittelykone Huoltokirja

Ilmankäsittelykone Huoltokirja -SV 10-05-10V.A001 Sisällys 1 Takuuehdot... 1 1.1 Takuuaika... 1 1.2 Takuun sisältö... 1 1.3 Yleiset takuun rajoitukset... 1 1.4 Takuun rajoitukset... 1 1.5 Huoltoehdot takuuaikana... 1 1.6 Toimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020

Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020 Käyttöohje Suihku- ja WC- tuolit Cockatoo50, Cockatoo50, CockatooXL Nr 302018, 302019 ja 302020 Ennen käyttöä lue käyttöohje huolellisesti. Erityisesti turvallisuusohjeita on erittäin tärkeätä noudattaa.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos

Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas. 9238687 1. painos Nokia Muunnin (CA-55) Asennusopas 9238687 1. painos Copyright 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas 9232492 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli

Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli www.etac.com Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli Swift Mobil on korkeussäädettävä pyörällinen suihku- ja wc-tuoli,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme,

Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, Keittiöhanat Päivittäinen käyttö vaatii keittiöhanalta paljon. Varmistaaksemme, että kaikki mallistomme hanat täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme, riippumaton instituutti testaa ja hyväksyy

Lisätiedot

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys.

Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Lithiumakun oikeanlainen käyttö ja säilytys. Laadukas Lithiumakku on turvallinen ja pitkäikäinen, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein. Oikeanlaisella käytöllä ja säilytyksellä akun käyttöikää voi

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics

ELECTRONICS. Käyttöopas DENVER DBO-8050. www.facebook.dk/denver-electronics R ELECTRONICS Käyttöopas DENVER DBO-8050 www.facebook.dk/denver-electronics Lue kaikki ohjeet turvallisesta kokoamisesta ja käytöstä ennen kulkuvälineen käyttämistä. Käyttöoppaassa kerrotaan Balance scooter

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet

KUNERT. Professional. KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet KUNERT Professional KUNERT lastenvaunut Käyttöohjeet Suojakaari Istuin on varustettu suojakaarella. Kiinnitä kaari liittämällä se käsinojen kummaltakin puolelta löytyviin kiinnikkeisiin (kuva 21.) Poistaaksesi

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat

Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat Patjat Päivittäinen käyttö vaatii patjalta ja patjakehikolta paljon. Patjamme testataan huolellisesti, jotta voimme olla varmoja, että ne täyttävät tiukat laatu- ja kestävyysvaatimuksemme. Sen ansiosta

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

TriflexAIR. Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi

TriflexAIR. Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi TriflexAIR Pyörätuoli- ja paaritkuljetusten uusi standardi TriflexAIR Floor Täysin integroitu lattiajärjestelmä TriflexAIR Floor on täydellinen, helppokäyttöinen kiinnikejärjestelmä, joka takaa turvallisen,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot