KÄYTTÖOHJE PUMA D

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE PUMA 20 9006401D"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE FI PUMA D

2

3 Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään muullakaan tavalla, ei sähköisesti eikä mekaanisesti ilman Handicaren kirjallista lupaa. Informaatio perustuu käyttöohjeen julkaisuhetkellä tiedossa oleviin rakennetietoihin. Handicare harjoittaa jatkuvaa tuotekehittelyä ja pidättää siksi oikeuden tehdä tuotteisiin muutoksia. Tämä informaatio koskee tuotteen perusversiota. Handicare ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, joita voi sattua käytettäessä tuotetta perusversiosta poikkeavana kokoonpanona. Käyttöohjeessa olevat kuvat saattavat poiketa oman istuinjärjestelmäsi kokoonpanosta. Tämä informaatio on valmisteltu mahdollisimman huolellisesti, mutta Handicare ei ole vastuussa mahdollisista virheistä ja niiden aiheuttamista seuraamuksista. Handicare ei ole vastuussa vahingoista, joita mahdollisesti aiheutuu kolmannen osapuolen suorittamasta työstä. Handicaren käyttämät nimet, tavaramerkit ja vastaavat eivät ole käytettävissä, sillä niitä suojaa tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö

4 4 1 Johdanto Tämä käyttöohje Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit 6 2 Turvallisuus Lämpötila Sähkömagneettinen säteily Liikkuvat osat Pyörätuolin merkinnät 9 3 Yleiskuvaus Pääosat Kokoonpano Käyttäjä Käyttöympäristö Säätömahdollisuudet 12 4 Pyörätuolin asetukset Istuinjärjestelmä Istuimen korkeus Painopisteasetus Ohjauslaitteen korkeus ja syvyys Ohjausjärjestelmän ohjelmointi 14 5 Pyörätuolin käyttö Pyörätuolin tarkistaminen ennen käyttöä Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen Pyörätuolilla ajaminen Esteet Säätömahdollisuudet Pyörätuolin työntäminen Pyörätuolin kuljettaminen (ilman kyydissä olijaa) Pyörätuoli auton istuimena Tuvavyön kiinnittäminen Varastointi käytön jälkeen 22 6 Pyörätuolin huolto Huoltosuunnitelma Akut Renkaat Pyörätuolin puhdistaminen Pyörätuolin poistaminen käytöstä 25 7 Vianetsintä 26 8 Tekniset ominaisuudet CE-merkintä ja vaatimukset Tekniset tiedot Sähkökytkentäkaavio 29

5 9 Takuu Takuuehdot Vahinkovastuusäännökset 31 5

6 6 Johdanto 1 Johdanto Onneksi olkoon Handicare-pyörätuolin valinnasta. Handicaren laadukkaat liikuntavälineet on suunniteltu lisäämään itsenäisyyttä ja helpottamaan arkielämää. 1.1 Tämä käyttöohje Tämän käyttöohjeen avulla opit käyttämään ja huoltamaan pyörätuoliasi turvallisesti. Tämän pyörätuolin käyttöohje koostuu kolmeen vihkosesta: Pyörätuolin yleiskäyttöohje (tämä vihkonen) Istuinjärjestelmän käyttöohje Ohjauslaitteen käyttöohje Tarvittaessa tässä yleiskäyttöohjeessa viitataan muihin käyttöohjeisiin euraavasti: Istuinjärjestelmä: Tämä viittaa istuinjärjestelmän käyttöohjeeseen. Ohjauslaite: Tämä viittaa ohjauslaitteen käyttöohjeeseen. Akkulaturi: Viittaa akkulaturin käyttöohjeeseen. 1.2 Tässä käyttöohjeessa käytetyt symbolit Huomautus! Osoittaa mahdolliset ongelmat, joita käyttäjä saattaa kohdata. Huomio! Antaa käyttäjälle ohjeita, joiden tarkoituksena on ehkäistä tuotteen vaurioituminen. Antaa käyttäjälle varoituksia, joiden tarkoituksena on ehkäistä henkilövahingot. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, tuotteen vaurioituminen tai ympäristövahinko. Luo koko käyttöohje (kaikki vihkoset) huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Jos pyörätuolin mukana ei toimitettu kaikkia näitä käyttöohjeita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään. Tämän käyttöohjeen lisäksi koulutetulle huoltohenkilökunnalle on erillinen huoltoohjekirja. OTA YHTEYS HANDICAREEN, JOS OLET NÄKÖVAMMAINEN.

7 Turvallisuus 7 2 Turvallisuus Noudata aina varoitussymbolien yhteydessä annettuja ohjeita. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla fyysinen vamma, pyörätuolin vaurioituminen tai ympäristövahinko. Varoitukset on mahdollisuuksien mukaan sijoitettu soveltuviin tekstikappaleisiin. 2.1 Lämpötila Vältä pyörätuolin moottoreiden koskettamista. Moottorit liikkuvat käytön aikana jatkuvasti ja voivat kuumentua hyvin kuumiksi. Käytön jälkeen moottorit jäähtyvät hitaasti. Moottorin koskettaminen voi aiheuttaa palovammoja. Varmista, ettei pyörätuoli altistu suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja. Pyörätuolin tietyt osat, kuten istuin, selkänoja ja käsinojat, saattavat kuumentua, jos ne ovat liian pitkään alttiina auringonvalolle. Tämä voi aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä. 2.2 Sähkömagneettinen säteily Sähköpyörätuolisi perusversio on testattu, ja se täyttää soveltuvat sähkömagneettista säteilyä koskevat vaatimukset. Huomautus! Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että matkapuhelinten, lääkinnällisten laitteiden ja muiden lähteiden aiheuttama sähkömagneettinen säteily voisi vaikuttaa pyörätuoliin. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että pyörätuoli voisi aiheuttaa häiriöitä esimerkiksi kauppojen ovien, hälytysjärjestelmien ja/tai automaattisten autotallinovien sähkömagneettisiin kenttiin. Jos tällaisia epätodennäköisiä häiriöitä kuitenkin ilmenee, pyydämme ilmoittamaan asiasta viipymättä jälleenmyyjälle.

8 8 Turvallisuus 2.3 Liikkuvat osat Vältä kosketusta pyörätuolin liikkuvien osien kanssa. Pyörätuolissa on liikkuvia ja pyöriviä osia. Liikkuvien osien koskettamisesta voi olla seurauksena vakava vamma tai pyörätuolin vaurioituminen. Liikkuvat/pyörivät osat (piirros 1) 1. Pyörät (kääntyvät ja nivelletyt) 2. Sähköinen kallistuksensäätö Piirros 1

9 Turvallisuus Pyörätuolin merkinnät Huomautus! Älä koskaan irrota tai peitä pyörätuolissa olevia merkintöjä, symboleita ja ohjeita. Nämä turvallisuuteen liittyvät ominaisuudet on jätettävä paikoilleen ja niiden on oltava helposti luettavissa pyörätuolin koko käyttöiän. Korjaa tai vaihda välittömästi kaikki merkinnät, symbolit tai ohjeet, jotka ovat vaurioituneet tai joita ei pysty enää lukemaan. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä. Pyörätuolin merkinnät (piirros 2): 1. Katso käyttöohje ennen käyttöä. 2. Vapautuskytkin on ajotilassa. Vapautuskytkin on työntötilassa. Älä koskaan aseta vapautuskytkintä työntötilaan, kun pyörätuoli on rinteessä. 3. Akunlatausliitäntä 4. Kiinnityskohta kiinnitysjärjestelmälle, kun pyörätuolia kuljetetaan ajoneuvossa. 5. Murtumisvaara! Ole varovainen kääntäessäsi ohjauslaitetta sivuun, jotta mitään ei jää väliin. 6. Puristumisvaara. Pidä kädet ja sormet poissa liikkuvien osien läheisyydestä säätäessäsi pyörätuolin korkeutta ja/tai kallistusta. 7. Tunnistelaatta A. Malli B. Valmistusvuosi C. Tunnistenumero D. Sisä- tai ulkokäyttö E. Maksimikuormitus kg _14 Piirros 2

10 10 Yleiskuvaus 3 Yleiskuvaus Mukavuus on monille pyörätuolin käyttäjille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi tämä sähköpyörätuoli on suunniteltu tarjoamaan ennen kokematonta ajomukavuutta. Sähköpyörätuolin erityispiirteenä on ainutlaatuinen, itsenäinen jousitusjärjestelmä, joka vaimentaa iskujen lisäksi myös tärinää. 3.1 Pääosat (Piirros 3 ja 4) 1. Vetopyörät 2. Tukipyörät 3. Vapautuskytkin 4. Ohjauslaite 5. Istuintyyny 6. Selkänoja 7. Käsinoja 8. Jalkatuki ja -noja 9. Niskatuki 3.2 Kokoonpano Pyörätuoli koostuu rungosta ja sen päällä olevasta istuinjärjestelmästä. Erikoisrungon ansiosta pyörätuolin voi määrittää etuvetoiseksi (FWD, piirros 3) tai takavetoiseksi (RWD, piirros 4). Pyörätuolista on saatavana kahta ajonopeutta: 6 km/h ja10 km/h. Lisäksi Puma 20 -malliin on saatavana kahdentyyppiset renkaat (sisä- ja ulkokäyttöön). Tämä vaikuttaa joihinkin muihin ominaisuuksiin. Teknisiä ominaisuuksia ei saa muuttaa Piirros Piirros _ _25 Älä tee muutoksia sähkövirtapiiriin. Muutosten tekeminen pyörätuoliin tai sen osiin on kielletty.

11 Yleiskuvaus 11 Huomio! Jos pyörätuolista puuttuu osia, jotka on tarkoitus irrottaa huoltoa tai korjausta varten ilman työkaluja (esim. elektroniikka ja akun suojakannet), tai niitä ei ole asennettu takaisin oikeaan kohtaan, pyörätuolin sähköisissä toiminnoissa voi esiintyä häiriöitä. 3.3 Käyttäjä Sähköpyörätuolin ajaminen edellyttää käyttäjältä tietoa, fyysistä taitoa ja riittävää näkökykyä. Käyttäjän on pystyttävä arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan pyörätuolin käyttöön liittyvää toimintaansa. Pyörätuolia saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. Käyttäjä saa painaa enintään 136 kg, ellei tunnistelaatassa toisin mainita. Käyttäjän painoon on lisättävä muu kuorma, kuten reput, lisävarusteet tai lääkinnälliset laitteet. Niiden yhteispaino ei saa ylittää pyörätuolin enimmäispainorajaa. Käyttäjän on perehdyttävä tämän käyttöohjeen sisältöön ennen pyörätuolin käyttämistä. Lisäksi pyörätuolin käyttäjän on saatava asiantuntijalta perusteellinen opastus pyörätuolin käytöstä ennen liikenteessä ajamista. Ensimmäiset harjoitukset pyörätuolin käytössä on suoritettava kouluttajan/ohjaajan valvonnassa. Pyörätuolin käyttäjä on vastuussa paikallisten turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamisesta. Pyörätuolia ei saa ajaa ajokykyyn vaikuttavien lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Pyörätuolin käyttö edellyttää riittävää näkökykyä. Pyörätuolissa saa istua vain yksi henkilö kerrallaan. Älä anna lasten ajaa pyörätuolilla ilman valvontaa. 3.4 Käyttöympäristö Tämä pyörätuoli soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön (EN12184 (2009) luokka B). Ulkokäytössä pyörätuolilla saa ajaa vain päällystetyillä teillä, jalkakäytävillä ja pyöräteillä. Nopeus on säädettävä ympäristöön sopivaksi. Kun kaikki säädöt ovat vakioasennossa (ks. kohta 3.5), enintään 10 asteen kaltevuus katsotaan takavetoiselle mallille normaaliksi käyttöympäristöksi, jossa ei ole epävakauden vaaraa. Etuvetoisella mallilla kaltevuus voi olla enintään 10. Teknisissä ominaisuuksissa tämä tieto on kohdassa Suurin turvallinen kaltevuus. Aja varovasti teillä, jotka ovat liukkaita sateen, lumen tai jään vuoksi! Kytke aina valot päälle, jos näkyvyys on heikko. Ole erityisen varovainen ajaessasi tavallista nopeammin. Valitse pienempi enimmäisnopeus ajaessasi sisätiloissa, jalkakäytävillä ja jalankulkualueilla. Älä aja korkeiden esteiden yli. Älä käytä pyörätuolia alle -10 C:n tai yli +50 C:n lämpötilassa. Älä kiinnitä pyörätuoliin mitään lisäpainoa ilman asiantuntijan hyväksyntää. Lisäpainon kiinnittäminen voi heikentää pyörätuolin vakautta. Älä työnnä äläkä vedä mitään esineitä pyörätuolilla. Älä käytä jalkatukia ovien avaamiseen. Älä aja vesilätäköiden läpi (ISO IPX4). Huomautus! Älä anna pyörätuolin joutua kosketuksiin meriveden kanssa, sillä merivesi on emäksistä ja voi vaurioittaa pyörätuolia.

12 12 Yleiskuvaus Älä anna pyörätuolin joutua kosketuksiin hiekan kanssa, sillä se voi kulkeutua pyörätuolin liikkuviin osiin ja aiheuttaa niiden nopeaa kulumista. 3.5 Säätömahdollisuudet Pyörätuoliin on saatavana seuraavat sähköiset ja/tai mekaaniset säätömahdollisuudet (Piirros 5): Sähköinen kallistuksensäätö Perusasento: ei kallistettu Sähköisten säätömahdollisuuksien käyttö voi vaikuttaa pyörätuolin vakauteen. Säätöjä saa tehdä vain, kun pyörätuoli on tasaisella alustalla. Piirros 5 Vältä liikkuvien ja/tai pyörivien osien koskettamista tehdessäsi sähköisiä säätöjä. Liikkuvien ja/tai pyörivien osien koskettamisesta voi olla seurauksena vakava vamma tai pyörätuolin vaurioituminen.

13 Pyörätuolin asetukset 13 4 Pyörätuolin asetukset Jokainen pyörätuolin käyttäjä on yksilöllinen. Siksi Handicare-pyörätuolit voidaan säätää kunkin käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Pyörätuolin asetukset ja säätömahdollisuudet ovat kaksi eri asiaa. Asetukset tehdään vain kerran ja ne on annettava asiantuntijan tehtäviksi, ellei erikseen toisin ilmoiteta. Säätöjä käyttäjä voi tehdä itse. Säätöjen tekemiseen ei tarvita työkaluja. 4.1 Istuinjärjestelmä Istuinjärjestelmä tarjoaa keholle optimaalisen tuen laajojen asetusvaihtoehtojensa ansiosta ( Istuinjärjestelmä). Käytettävissä ovat seuraavat asetusmahdollisuudet: 1. Istuimen syvyys ja leveys 2. Selkänojan kallistuskulma 3. Käsinojien korkeus 4. Jalkaosan pituus 4.2 Istuimen korkeus Pyörätuolin istuimen korkeutta voidaan säätää käyttäjän erityistarpeiden mukaisesti. Kaikki mahdolliset istuinkorkeudet ovat standardin EN (2009) luokan B mukaisia eli kaltevuus on enintään 10 (17,6 %). Istuinkorkeuden madaltaminen tekee pyörätuolista vakaamman. Istuinkorkeuden korottaminen heikentää vakautta. Piirros _ Painopisteasetus Pyörätuolin painopistettä (piirros 6) voidaan säätää istuinjärjestelmässä ( Istuinjärjestelmä). Huomio! Pyörätuolin painopisteen muuttaminen voi vaikuttaa negatiivisesti pyörätuolin ajo-ominaisuuksiin ja/tai sen dynaamiseen vakauteen. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys Handicaren tekniseen tukeen.

14 14 Pyörätuolin asetukset 4.4 Ohjauslaitteen korkeus ja syvyys ( Istuinjärjestelmä) 4.5 Ohjausjärjestelmän ohjelmointi Pyörätuolissa on ohjausjärjestelmä, joka voidaan ohjelmoida säätämällä järjestelmän asetuksia. Tämä on erikoisosaamista edellyttävä työ, jonka voi suorittaa vain ammattiohjelmistolla. Käyttäjät eivät voi eivätkä saa muuttaa näitä asetuksia. Ohjausjärjestelmän parametrien väärät asetukset saattavat johtaa erittäin vaarallisiin tilanteisiin. Asetuksia saavat tehdä vain pätevät asiantuntijat.

15 Pyörätuolin käyttö 15 5 Pyörätuolin käyttö 5.1 Pyörätuolin tarkistaminen ennen käyttöä Tarkista seuraavat asiat ennen pyörätuolilla ajoa: 1. Renkaissa on riittävästi ilmaa (ks. kohta 6.3). 2. Akkujen varaus on riittävä. Akun varauksen ilmaisimen vihreät valot palavat. ( Ohjauslaite) 3. Valot ja suuntavilkut toimivat moitteettomasti. ( Ohjauslaite) 4. Vapautuskytkin on kytketty ajoasentoon (ks. kohta 5.6). Huomautus! Tarkista aina ennen käyttöä, etteivät vaatteet tai asusteet pääse takertumaan pyöriin tai muihin liikkuviin ja/tai pyöriviin osiin. Piirros 7 A Akkujen kapasiteetti heikkenee talvella. Pienellä pakkasella niiden kapasiteetti on noin 75 prosenttia normaalista. Alle -5 C:n lämpötilassa kapasiteetti on noin 50 prosenttia normaalista. Tämä lyhentää pyörätuolin toimintasädettä. 5.2 Pyörätuoliin istuutuminen ja siitä nouseminen ( Istuinjärjestelmä) Varmista seuraavat asiat ennen pyörätuoliin istuutumista tai siitä nousemista: Ohjauslaitteen virta on sammutettu. Vapautuskytkin on kytketty ajoasentoon (ks. kohta 5.6) Älä seiso jalkatukien varassa. Koko painon asettaminen jalkatukien varaan voi vaurioittaa pyörätuolia ja aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi pyörätuolin kaatumisen. Istuutuminen/nouseminen etukautta Käännä jalkalevy ylös (piirros 7) 1. Käännä ylös (A)

16 16 Pyörätuolin käyttö Vakiotyyppisen jalkatuen kääntäminen taakse ja/tai irrottaminen (piirros 8) 1. Paina (A) eteenpäin ja pidä (A) painettuna. 2. Käännä (B) sivuun. 3. Irrota (B). 3 1 A B Istuutuminen/nouseminen sivusta (piirros 9) Huomautus! Eräät ohjauslaiteversiot on käännettävä sivuun. 2 Käsinojan irrottaminen 1. Käännä (A) auki kaksi kierrosta. 2. Irrota (B). 5.3 Pyörätuolilla ajaminen Piirros 8 Huomautus! Huomioi, että muut tienkäyttäjät eivät välttämättä aina huomaa sinua. B 2 Noudata voimassa olevia liikennesääntöjä. Vältä syrjäisiä reittejä, jotta apua on tarvittaessa helposti saatavissa. Mukauta ajotapasi ja nopeutesi olosuhteisiin. A Sähköpyörätuolia käytetään ohjauslaitteen avulla. Ohjauslaitteelle on oma käyttöoppaansa, joka on toimitettu tämän pyörätuolin mukana ( Ohjauslaite). 1. Kytke ohjauslaitteen virta. 2. Aseta maksiminopeus. 3. Käännä ohjaussauvaa suuntaan, johon haluat edetä. 4. Kun ohjaussauvaa työnnetään pidemmälle, pyörätuoli liikkuu nopeammin. Piirros 9 1

17 Pyörätuolin käyttö 17 Kaarteet Huomautus! Älä koskaan aja kaarteissa täydellä nopeudella. Hidasta nopeutta jo ennen kaarretta. Käytä suuntamerkkiä, kun aiot vaihtaa suuntaa. Jarruttaminen/hätäpysäytys Kun haluat jarruttaa, palauta ohjaussauva perusasentoon tai vapauta se kokonaan. Pyörätuoli jarruttaa tällöin automaattisesti. Hätäpysäytys voidaan tehdä myös vapauttamalla ohjaussauva. Pysähtymisetäisyys: 6 km/h: 1 metri 10 km/h: 2 metriä Vältä seuraavia ajon aikana: Älä paina virtapainiketta. Älä vaihda ajosuuntaa yhtäkkiä päinvastaiseksi. Silloin pyörätuoli pysähtyisi äkisti ja aiheuttaisi nytkähdyksen. Se tuntuu epämukavalta, ja lisäksi pyörätuoli voi kaatua, jos olet rinteessä. Ajaminen mäessä Kun kaikki säädöt ovat vakioasennossa (ks. kohta 3.5), enintään 10 asteen kaltevuus (17,6 %) katsotaan takavetoiselle mallille normaaliksi käyttöympäristöksi, jossa ei ole epävakauden vaaraa. Etuvetoisella mallilla kaltevuus saa olla enintään 10 (17,6 %). Teknisissä ominaisuuksissa tämä tieto on kohdassa "Suurin turvallinen kaltevuus". käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämän vuoksi pyörätuolit ovat erilaisia. Pyydä jälleenmyyjältä opastusta pyörätuolin käyttöön ja lisätietoja erilaisista asetuksista ja säädöistä, jotka voivat vaikuttaa pyörätuolin ajo-ominaisuuksiin. Aja mäessä aina hyvin varovasti ja keskittyneesti. Vältä äkkinäisiä ja nykiviä liikkeitä. Vältä hätäpysäytyksiä mäessä. Vältä mahdollisuuksien mukaan suunnan vaihtamista mäessä. Älä käänny mäessä. Kun ajat mäessä, pidä kaikki säädöt perusasennossa. Älä koskaan peruuta mäessä. Älä aja mäessä, jossa on irtosoraa tai hiekkaa, koska vetopyörät saattavat luistaa. Liian pitkä yhtäjaksoinen mäkiajo saattaa aiheuttaa moottorin ylikuumenemisen. Kun ajat alamäkeä etuvetoisella pyörätuolilla, käytä kaatumisestettä. Jos huomaat nopeuden vähenevän huomattavasti ajaessasi ylämäkeä, valitse loivempi reitti. Älä anna pyörätuolin vauhdin nousta liian suureksi alamäessä. Normaalia käyttöympäristöä jyrkemmät mäet Ajaminen rinteissä, joiden kaltevuus ylittää turvarajan, voi aiheuttaa vakauteen liittyvän turvallisuusriskin. Tällöin vaaditaan erityistä huolellisuutta ja pyörätuolin täydellistä hallintaa. Aja aina varovasti ja vältä tarpeettomien riskien ottamista! Noudata varoituksissa annettuja ohjeita! Pyörätuolin vakaus ja suorituskyky riippuvat monista tekijöistä. Pyörätuoli säädetään kunkin

18 18 Pyörätuolin käyttö 5.4 Esteet Ajaminen reunakiveykselle 1. Valitse reunakiveyksen matalin kohta. 2. Aja kohtisuoraan kiveykselle (20 cm kiveyksen reunasta). 3. Siirrä ohjaussauvaa eteenpäin. Aja suoraan ylös muuttamatta suuntaa. 4. Pidä nopeus tasaisena, kunnes kaikki pyörät ovat jalkakäytävällä. Jos nouseminen jalkakäytävälle ei onnistu, etsi matalampi kohta. Ajaminen reunakiveykseltä 1. Valitse reunakiveyksen matalin kohta. 2. Aja suoraan alas kiveykseltä etupyörät kohtisuorassa kiveykseen nähden. 3. Työnnä ohjaussauvaa hitaasti eteenpäin. Aja alas kiveykseltä mahdollisimman hitaasti. Älä vaihda suuntaa. Piirros 10 Älä koskaan aja pyörätuolilla alas portaita tai yli 60 mm:n korkuisten esteiden päältä. 5.5 Säätömahdollisuudet Pyörätuoliin on saatavana seuraavat säätömahdollisuudet, jotka pyörätuolin käyttäjä voi tehdä ilman työkaluja: Mekaaniset säätömahdollisuudet ( Istuinjärjestelmä) 1. Manuaalisesti säädettävät jalkatuet 2. Sivuun siirrettävä ohjaussauvan pidin 3. Niskatuki Sähköiset säätömahdollisuudet ( Ohjauslaite) (piirros 10) 1. Sähköinen kallistuksensäätö

19 Pyörätuolin käyttö Pyörätuolin työntäminen Pyörätuolia voi liikuttaa myös työntämällä. Tällöin moottorit on kytkettävä pois käytöstä vapautuskytkimellä. Tämä ominaisuus on tarkoitettu avustajien käyttöön. Vapautuskytkimen voi asettaa kahteen asentoon: 1. Ajotila (piirros 11A) 2. Työntötila (piirros 11B) B A Pag. 10 nr.2 Pyörätuolin käyttäjän ei pidä koskaan käyttää vapautuskytkintä; se on tarkoitettu vain avustajien käytettäväksi. Älä koskaan aseta kytkintä työntöasentoon, jos olet mäessä! Kun vapautuskytkin on työntöasennossa, automaattinen seisontajarru on poissa käytöstä. Tällöin pyörätuoli voi vieriä mäkeä alas. Piirros _13 Automaattinen seisontajarru toimii vain, jos kytkin on ajoasennossa. Kun pyörätuolia ei enää aiota työntää, vapautuskytkin on asetettava välittömästi ajoasentoon. 5.7 Pyörätuolin kuljettaminen (ilman kyydissä olijaa) Helposti irrotettavat osat on irrotettava pyörätuolista ennen kuljettamista (piirros 12) ( Istuinjärjestelmä). Piirros _15 1. Irrota istuin. 2. Irrota jalkatuet. 3. Irrota käsinojat. 4. Käännä selkänoja alas. Pakkaa nämä osat huolellisesti. Työnnä pyörätuoli ajoneuvoon ja sieltä pois sopivaa luiskaa pitkin. Kun pyörätuoli on sisällä ajoneuvossa, se on kiinnitettävä ISO hyväksytyllä kiinnitysjärjestelmällä, joka soveltuu kyseisen painoiselle pyörätuolille lisävarusteet mukaan lukien (luku 8).

20 20 Pyörätuolin käyttö 5.8 Pyörätuoli auton istuimena Huomautus! Tämä pyörätuoli on törmäystestattu standardin ISO (2008) mukaisesti käyttäjän 136 kg:n enimmäispainolla. Pyörätuoleja ei ole suunniteltu ensisijaisesti auton istuimiksi. Ne eivät ole yhtä turvallisia kuin tavalliset auton istuimet, vaikka ne olisi kiinnitetty kuinka hyvin kuljetuksessa käytettävään ajoneuvoon. Huomioi seuraavat kohdat, jos siirtyminen pyörätuolista auton istuimelle ei ole mahdollista. Pyörätuolia voidaan käyttää matkustajan istuimena autossa tai linja-autossa, kun käytetään nelipisteistä integroitua kiinnitysjärjestelmää, jolla on ISO standardin mukainen hyväksyntä. Varmista, että kiinnitysjärjestelmä soveltuu pyörätuolin kokonaispainolle. Pyörätuolin paino riippuu sen kokoonpanosta. Teknisissä ominaisuuksissa (luku 8) kerrotaan erilaisista lisävarusteista ja niiden vaikutuksesta kokonaispainoon. Pyörätuoli on punnittava, jotta voidaan varmistaa kiinnitysjärjestelmän sopivuus. Järjestelmä edellyttää kiinnityskiskojen asentamista autoon. Pyörätuoli on aina kiinnitettävä hihnoilla neljään kiinnityskohtaan (piirros 13). Siirry tavalliseen auton istuimeen aina, kun mahdollista. Kiinnitä pyörätuolissa istuva henkilö kolmipisteisellä matkustajan kiinnitysjärjestelmällä. Noudata aina kyseisen järjestelmän ohjeita. Piirros _26 Kysy aina kuljettajalta, onko ajoneuvo suunniteltu, vakuutettu ja varusteltu niin, että sillä voidaan kuljettaa pyörätuolissa istuvaa matkustajaa. Pyörätuoli on sijoitettava ajoneuvoon siten, että matkustajan kasvot ovat ajosuuntaan päin. Pyörätuoli on testattu dynaamisesti tässä asennossa olevalla testinukella, joka on kiinnitetty lantioja olkavöillä (esim. olkavyö osana kolmipisteistä vyökiinnitystä).

21 Pyörätuolin käyttö 21 Sekä lantio- että olkavyökiinnitystä on käytettävä, jotta riski pään ja rintakehän iskeytymiseen ajoneuvon osiin olisi mahdollisimman pieni. Pyörätuoliin kiinnitetyt pöytälevyt on 1. irrotettava ja kiinnitettävä ajoneuvoon erikseen 2. kiinnitettävä pyörätuoliin siten, että käyttäjän ja pöytälevyn välissä on törmäystä vaimentava pehmike. Kun kytket pyörätuolissa istuvan kiinnitysjärjestelmää, sijoita turvavyön solki siten, ettei avauspainike osu pyörätuolin osiin törmäystilanteessa. Pyörätuoli on testattu standardin ISO (2008) mukaisesti Q'Straint Q-195:llä ja Q'Straint QE5-6343:llä (> 75 kg). Aseta pyörätuoli perusasentoon (luku 3.5) ja käytä niskatukea, jos sellainen on asennettu pyörätuoliin. Pyörätuolin virta on sammutettava kuljetuksen ajaksi. Tuki- ja kiinnitysvarusteita ei saa käyttää turvavöinä, ellei niillä ole ISO 7176/19 -hyväksyntää. Pyörätuolissa saa käyttää vain geelitäytteisiä akkuja. Kiinnityskohtiin tai rungon rakenteeseen ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. Jos pyörätuoli on ollut autoonnettomuudessa, Handicaren edustajan on tarkistettava se, ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.

22 22 Pyörätuolin käyttö 5.9 Tuvavyön kiinnittäminen Käytä kolmipisteturvavyötä, jotta minimoit pää- ja rintakehävammojen riskin, jos pyörätuoli iskeytyy auton sisäosia vasten. Jos pyörätuoli on joutunut törmäykseen, se on aina tarkistutettava valmistajan edustajalla. Kiinnitä turvavyö seuraavasti: Vie turvavyö lantion yli mahdollisimman tiukasti asteen kulmassa. Turvavyön toinen osa kulkee rinnan ja olan yli (piirros 14). Turvavyön on oltava mahdollisimman tiukalla. Se ei saa olla kierteellä. Varmista, etteivät pyörätuolin osat, kuten käsinojat tai pyörät, pidä turvavyötä irti vartalosta (piirros 15). Piirros _17a Jos pyörätuoliin on kiinnitetty pöytälevyjä, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, ne on irrotettava ja kiinnitettävä ajoneuvoon erikseen tai kiinnitettävä pyörätuoliin siten, että käyttäjän ja pöytälevyn välissä on törmäystä vaimentava pehmike. Pyörätuolin lisävarusteet on kiinnitettävä pyörätuoliin tai irrotettava tuolista ja kiinnitettävä ajoneuvoon, jotta ne eivät aiheuta vammoja törmäyksessä Varastointi käytön jälkeen Kun pyörätuolia ei käytetä, sitä on säilytettävä kuivassa paikassa, jossa se on suojassa säältä. Huomautus! Älä säilytä pyörätuolia suorassa auringonvalossa. Eräät pyörätuolin osat voivat tällöin kuumentua polttavan kuumiksi. Säilytyslämpötilan on oltava C. Piirros _17a

23 Pyörätuolin huolto 23 6 Pyörätuolin huolto Pyörätuolin käyttöikä riippuu siitä, miten hyvin sitä huolletaan. Pyydä jälleenmyyjältä lisätietoja asetuksista, huollosta ja korjaustöistä. Ilmoita jälleenmyyjälle aina pyörätuolin malli, valmistusvuosi ja tunnistenumero. Nämä tiedot ovat pyörätuolin tunnistelaatassa. Huomautus! Pyörätuoli on huollatettava jälleenmyyjällä kerran vuodessa tai, jos sitä käytetään runsaasti, kuuden kuukauden välein. 6.1 Huoltosuunnitelma Päivittäin Viikoittain Tehtävä Lataa akut aina käytön jälkeen Tarkista rengaspaineet ja lisää ilmaa tarvittaessa Luku Kuukausittain Puhdista pyörätuoli 6.4 Vuosittain 6.2 Akut Huollata pyörätuoli jälleenmyyjällä Pyörätuolissa käytetään kahta 12 voltin geeliakkua sarjassa. Ne ovat täysin suljettuja eivätkä edellytä huoltoa. Huomautus! Älä käytä nesteakkuja. - Akkujen lataaminen ( Akkulaturi) Selvitä laturin käyttöohjeesta, sopiiko se käyttämillesi akuille. Katso luku 8. Sammuta pyörätuolin ohjauslaitteen virta. Kytke akkulaturin latauspistoke ohjauslaitteen latausliitäntään. Kytke laturin virta. Tutustu laturin käyttöohjeeseen. Lataa akut, jos pyörätuoli on pitkään poissa käytöstä. Normaalikäytössä akut on ladattava joka ilta. Laturin näyttöön tulee ilmoitus, kun akut ovat täysin latautuneet. Latausaika riippuu siitä, miten tyhjiä akut ovat. Täyteen lataaminen saattaa kestää 12 tuntia. Akkujen ylläpito Huomautus! Pidä akut aina täysin ladattuina. Jos akkuja ei käytetä pitkään aikaan, ne saattavat vahingoittua. Älä käytä pyörätuolia, jos akut ovat lähes tyhjät, äläkä koskaan anna akkujen tyhjentyä kokonaan. Tällöin akut saattavat vaurioitua vakavasti, ja vaarana on, että pyörätuoli lakkaa äkisti toimimasta. Akkujen vaihtaminen Jos akkujen kapasiteetti vähenee jatkuvasti niin, että pyörätuolia voi käyttää vain lyhyitä aikoja kerrallaan, akkujen käyttöikä on lopussa. Akut on tällöin vaihdettava uusiin. Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä. Akut sisältävät happoja. Vaurioituneet akut ovat vakava terveysriski. Noudata aina akkujen käyttöohjeita. Huomioi, että pyörätuolin toimintasäde lyhenee matalissa lämpötiloissa. Pienellä pakkasella akkujen kapasiteetti on noin 75 prosenttia normaalista. Alle -5 C:n lämpötilassa kapasiteetti on noin 50 prosenttia normaalista.

24 24 Pyörätuolin huolto 6.3 Renkaat Jotta pyörätuoli toimisi asianmukaisesti, renkaiden ilmanpaineen on oltava oikea. Oikea ilmanpaine on merkitty renkaiden sivuun. Rengaspaine Puma 20 Tukipyörä 9" Maks. 3,5 baaria 6.4 Pyörätuolin puhdistaminen Puhdista istuin istuinjärjestelmän käyttöohjeen mukaan ( Istuinjärjestelmä). Huomio! Ohjauslaitteen virran on oltava katkaistuna puhdistuksen ajan. Muutoin pyörätuoli voi lähteä liikkeelle tai sähköiset toiminnot voivat kytkeytyä vahingossa päälle, jos kosketat ohjaussauvaa. Tukipyörä 10" Vetopyörä 13" Maks. 3,5 baaria Maks. 2,8 baaria Käytä vettä varoen elektronisten laitteiden läheisyydessä. Vetopyörä 14" Maks. 2,1 baaria Liian pehmeät renkaat heikentävät pyörätuolin suorituskykyä. Pyörätuolin liikuttaminen vaatii enemmän energiaa, joten akut tyhjenevät nopeammin. Lisäksi liian pehmeillä renkailla ajaminen kuluttaa renkaita tarpeettomasti. Huomautus! Renkaiden maksimi-ilmanpainetta ei saa koskaan ylittää. Kuivan lian poistaminen Pyyhi ensin likaiset osat puhtaaksi kostealla sienellä. Käytä mielellään puhdasta vettä tai mietoa saippualiuosta. Pyyhi osat kuiviksi pehmeällä, kuivalla kankaalla. Huomautus! Älä koskaan käytä hankaavia tai muita voimakkaita pesuaineita. Ne saattavat naarmuttaa pyörätuolia. Älä käytä orgaanisia liuottimia kuten tinneriä, bensiiniä tai lakkabensiiniä. Vetopyörien renkaiden korjaaminen Huomautus! Renkaiden korjaaminen on annettava aina asiantuntijan tehtäväksi. Renkaiden tarkat korjausohjeet ovat asiantuntijoille tarkoitetussa huoltokirjassa. Renkaat on tyhjennettävä kokonaan ennen korjaamista.

25 Pyörätuolin huolto Pyörätuolin poistaminen käytöstä Kun pyörätuoli on normaalissa käytössä ja sitä huolletaan suositusten mukaisesti, sen odotettavissa oleva käyttöikä on noin seitsemän vuotta. Ympäristö Jos pyörätuolia ei enää tarvita tai se on vaihdettava uuteen, sen voi sopimuksesta yleensä palauttaa jälleenmyyjälle. Jos se ei ole mahdollista, paikalliset viranomaiset osaavat neuvoa kierrätykseen ja ympäristöä säästävään hävittämiseen liittyvissä asioissa. Pyörätuolin valmistuksessa on käytetty erilaisia muoveja ja metalleja. Lisäksi pyörätuolissa on erilaisia elektronisia osia, jotka on hävitettävä elektroniikkalaitteita koskevien määräysten mukaisesti. Akut on hävitettävä kemiallisena jätteenä. Pyörätuoleihin ei sovelleta jätemaksua.

26 26 Vianetsintä 7 Vianetsintä Jos pyörätuoli ei toimi normaalisti, tarkista seuraavat seikat. Tarkista, onko akut ladattu. Katkaise pyörätuolin virta ja kytke se uudelleen. Tarkista, että akun pistokkeet ovat tiukasti paikallaan. Tarkista, että vapautuskytkin on ajoasennossa. Tarkista nopeussäätimen asento. Jos ongelma ei ratkea: Katso ohjeita ohjauslaitteen käyttöohjeen vianetsintäosiosta ( Ohjauslaite). Jos ongelma ei ratkea edellä mainituilla keinoilla, ota yhteys jälleenmyyjään.

27 Tekniset ominaisuudet 27 8 Tekniset ominaisuudet 8.1 CE-merkintä ja vaatimukset Tämä tuote on lääkinnällisistä laitteista 14. kesäkuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY mukainen. Tuote täyttää myös seuraavassa luetellut vaatimukset ja standardit. Tämän ovat vahvistaneet riippumattomat testauslaitokset. Standardi EU-direktiivi 93/42/ETY NEN-EN NEN-EN (2009) Luokka B Määritelmä/kuvaus Sovelletaan liitteessä 1 esitettyjä vaatimuksia Standardin EN vaatimukset, jotka on esitetty standardissa NEN-EN (2009): Vammaisten apuvälineet yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, lokakuu 1999 Sähkökäyttöiset pyörätuolit ja mopedit ja niiden latauslaitteet yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, lokakuu 2009 Testinuken paino Ei oleellinen 136 kg 136 kg ISO Törmäyslujuus, staattinen lujuus ja väsymislujuus yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, heinäkuu 1998 Ei oleellinen ISO Sähköpyörätuolien säätestaukset IPX4 Ei oleellinen ISO ISO (2008) Sähköpyörätuolien käyttö- ja ohjausjärjestelmät yleiset vaatimukset ja testausmenetelmät, 1997 Puma 20 täyttää standardissa ISO (2008) kuvatut törmäystestivaatimukset. Ei oleellinen 75 kg 8.2 Tekniset tiedot Akut Maksimi Yksikkö Akun enimmäismitat 260 x 172 x 210 mm Akun kapasiteetti 40/60/74 geeli; 50 AGM Ah Suurin sallittu latausjännite 24 V Suurin sallittu latausvirta 12 A (rms) Liitintyyppi Ohjauslaite Eristys Luokka 2, kaksoiseristetty

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D

KÄYTTÖOHJE MB3196-FI-D KÄYTTÖOHJE FI -D Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 20 -pyörätuoli on Handicare:n valmistama. Oman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3197-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta! Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-sarjan pyörätuolien perusominaisuuksia. Oman turvallisuutesi vuoksi ja jotta saisit kaiken hyödyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B

KÄYTTÖOHJE MB3195-FI-B KÄYTTÖOHJE FI -B Johdanto Onnittelut uuden pyörätuolin johdosta Laatu ja toimivuus ovat kaikkien Handicare-pyörätuolien perusominaisuuksia. Exigo 10 -pyörätuoli on Handicare: n valmistama. Oman turvallisuutesi

Lisätiedot

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight

Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Käyttöohje pyörätuolille Vermeiren 708 Delight Maahantuonti ja myynti: Respecta Oy Tenholantie 12, 00280 Helsinki p.0207 649 748, myynti@respecta.fi www.respecta.fi Valmistaja: NV VERMEIREN BELGIUM Vermeirenplein

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER 888LD. 5.1.2015 MP www.apuajoneuvo.fi

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER 888LD. 5.1.2015 MP www.apuajoneuvo.fi KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER 888LD 5.1.2015 MP www.apuajoneuvo.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Opastus 3 Turvallisuus 4 Ohjauspuomin ja penkin säädöt 4 Ohjaimen säätö Istuimen etäisyydensäätö Istuimen kääntäminen

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä.

FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736. Me liikutamme ihmisiä. FIN KÄYTTÖOHJE KOKOONTAITETTAVA PYÖRÄ- TUOLI, MALLI 1.736 Me liikutamme ihmisiä. Sisältö Johdanto... 6 Vastaanottaminen... 7 Sopeuttaminen... 7 Pyörätuolin käsittely... 7 Määrittely...7 Käyttö...8 Lisämoottorit...8

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 : Lue tämä ohjekirja ja sen liitteet huolellisesti läpi ennen ajoneuvon käyttöä. Ajoneuvo Käyttö Huolto OMISTAJAN JA KAIKKIEN AJONEUVON KÄYTTÄJIEN ON

Lisätiedot

HYUNDAI H-1 OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Toiminta Huolto Ominaisuudet

HYUNDAI H-1 OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Toiminta Huolto Ominaisuudet Omistajan käsikirja HYUNDAI H-1 OMISTAJAN KÄSIKIRJA Toiminta Huolto Ominaisuudet Tämän käsikirjan kaikki tiedot ovat ajan tasalla kirjan julkaisuhetkellä. Hyundai pidättää kuitenkin oikeuden muutoksien

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohjekirja ATV TRV UTV

Käyttöohjekirja ATV TRV UTV 2009 ATV TRV UTV ATV T-14 ATV 366 ATV 550 H1 EFI ATV 700 H1 EFI ATV 700 H1 EFI Mud Pro ATV Thundercat TRV 400 TRV 550 H1 TRV 700 H1Cruiser TRV 1000 H2 Cruiser UTV Prowler/XT/XTX/XTZ Käyttöohjekirja SUMEKO

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

KIA YHTYMÄ Family-like Care Nauti ajoneuvostasi ja Family-like Care -kokemuksista!

KIA YHTYMÄ Family-like Care Nauti ajoneuvostasi ja Family-like Care -kokemuksista! KÄYTTÖOHJE OPTIMA KIA YHTYMÄ Kiitämme sinua Kia-ajoneuvon hankinnasta. Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY ATV Käyttöohje 400 2x4 400 4x4 SUMEKO OY Maastoajoneuvolla (ATV) ajaminen voi olla vaarallista. Törmäys tai kaatuminen voi tapahtua nopeasti, myös normaalissa ajossa, käännöksissä ja rinteillä ajettaessa

Lisätiedot

KIA-YHTYMÄ Family-like Care Nauti ajoneuvostasi ja Family-like Care -kokemuksista!

KIA-YHTYMÄ Family-like Care Nauti ajoneuvostasi ja Family-like Care -kokemuksista! KÄYTTÖOHJE RIO KIA-YHTYMÄ Kiitämme sinua Kia-ajoneuvon hankinnasta. Kia Motors on maailmanlaajuinen autovalmistaja, joka on keskittynyt valmistamaan tuotteita, jotka ovat korkealaatuisia ja tarjoavat erin

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA KÄYTTÖ HUOLTO TEKNISET TIEDOT

OMISTAJAN KÄSIKIRJA KÄYTTÖ HUOLTO TEKNISET TIEDOT OMISTAJAN KÄSIKIRJA KÄYTTÖ HUOLTO TEKNISET TIEDOT Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajan tasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää itselleen kuitenkin oikeuden tehdä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta,

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten

Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tärkeää: Säilytä opas myöhempää käyttöä varten Tämä opas sisältää turvallisuusohjeita pyöräilyyn. Vaikka olisit pyöräillyt useita vuosia, on tärkeää lukea kappale ennen uuden pyöräsi käyttöönottoa! Vanhempien

Lisätiedot