Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

2 Kajaanin kaupungin konserni 2014 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun Pelastuslaitos Juridinen konserni Tytäryhtiöt Kajaanin Elokuvakeskus Oy 100 % Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 100 % Liikelaitokset Kajaanin kaupunginteatteri Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Kajaanin Mamselli Kajaanin Vesi Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Measurepolis Development Oy 100 % Kajaanin Teknologiakeskus Oy 100 % Kajaso Oy 77,14 % Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus 74,8 % Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari 100 % Kuntayhtymät Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä % Kainuun liitto % Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi 42,8 % Yhteisyhteisöt Kainuun Voima Oy 50 % Kajaanin Linja-autoasemakiinteistö Oy 50 % Kajaanin Lämpö Oy 50 % Omistusyhteysyhteisöt Kainuun Etu Oy 45,4 % Kiinteistö Oy Kajaanin Kisatie 41,4 % Kiinteistöosakeyhtiö Otanmäen Kauppakulma 22,5 % Kajaanin Matkailu Oy 30 % Kajaanin Palvelutalosäätiö

3 TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 5 1 YLEISPERUSTELUT YLEINEN KEHITYS HENKILÖSTÖ TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVION SITOVUUS SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA KAJAANIN KAUPUNGIN STRATEGIA KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA KAUPUNGINVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TILINTARKASTUS KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Kaupunginhallitus -tulosalue Työllisyyden hoito -tulosalue Keskushallinto -tulosalue Maahanmuuttajapalvelut SIVISTYSTOIMIALA Sivistyslautakunta -tulosalue Varhaiskasvatus -tulosalue Perusopetus -tulosalue Kulttuurilaitokset -tulosalue Liikunta- ja nuorisopalvelut -tulosalue YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Tekninen hallinto -tulosalue Ympäristö- ja maankäyttö -tulosalue Kunnallistekniikka -tulosalue Tilapalvelu -tulosalue KAINUUN PELASTUSLAITOS -TOIMIALA KAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOSLASKELMA KAUPUNGIN TULOSLASKELMA KAUPUNGIN JA LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMIEN YHDISTELMÄ LIIKELAITOSTEN TULOSLASKELMIEN YHDISTELMÄ INVESTOINTIOSA INVESTOINTIEN PERUSTELUT MAA- JA VESIALUEET RAKENNUKSET ( PERUSKORJAUS JA UUDISRAKENTAMINEN ) KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET IRTAIN OMAISUUS INVESTOINTIOSA

4 TALOUSARVIO RAHOITUSOSA KAJAANIN KAUPUNGIN RAHOITUSLASKELMA KAUPUNGIN LIIKELAITOSTEN RAHOITUSLASKELMIEN YHDISTELMÄ LIIKELAITOKSET JA TYTÄRYHTIÖT LIIKELAITOKSET Kajaanin kaupunginteaatteri liikelaitos Kajaanin Mamselli -liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos Measurepolis Development Oy Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kiinteistö Oy Lohtajan palvelukeskus Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kajaanin Teknologiakeskus Oy Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Kajaso Oy

5 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupunginjohtajan katsaus Kuntasektori tuottaa valtaosan kansalaisten peruspalveluista. Juuri näissä peruspalveluissa tarve on kasvanut valtavasti ja laatukriteereitä on tiukennettu. Kunnilla lasketaan jo olevan 535 lakisääteistä tehtävää ja muuta velvoitetta. Kunnat ovat pystyneet sopeuttamaan toimintaansa karsimalla ei-lakisääteisiä toimintojaan ja käyttäneet jatkuvaa juustohöyläystä. Näillä konsteilla ei enää ole paljon irrotettavissa lisäsäästöjä. Kunnilta vaaditaan melkoista luovuutta kyetä järjestämään palvelut uudella tavalla. Suurin osa tehtävistä on sellaisia, että ne on joka tapauksessa järjestettävä tavalla tai toisella. Menopuolen lisäleikkaukset tarkoittavat käytännössä palveluiden vähentämistä tai joistakin tehtävistä luopumista. Tulopuolella paine purkautuu veroprosenttien korotuksina. Menojen ja tulojen tasapainon löytäminen kuntasektorilla on vaikea tehtävä. Lääkkeeksi hankalaan tilanteeseen on tarjottu rakenneuudistuksia. Esillä ovat olleet jo vuosien ajan kunta- ja palvelurakenneuudistus sekä sosiaali- ja palvelurakenteen uudistus. Uusimpana ovat tulleet Kataisen hallituksen elokuussa tekemät päätökset ns. miljarditalkoista, joilla tavoitellaan kuntien menojen leikkaamista vähentämällä niiden tehtäviä. Rakenneuudistusten toteuttaminen on hidasta ja ne vaikuttavat viiveellä. Kaikki tuntuvat kuitenkin olevan yksimielisiä nykyisten palvelurakenteiden muutostarpeesta ja siitä, että positiivinen muutos tapahtuu vain rakenteiden uudistamisen kautta. Tilanne on jo pitkään ollut lähtökuopissaan seisova, eikä yhteisesti ymmärrettävää lähtölaukausta ole vielä kuulunut. Kaivattu lähtölaukaus saattaisi löytyä nykyistä tarkemmista ja täsmällisemmistä määritellyistä käytännön operaatioista ja etenemistavoista tavoitellun muutoksen edistämiseksi. Talouden tasapainottamisohjelmaa ja henkilöstösuunnitelmaa pitää jatkaa ja kehittää niitä vastaamaan entistä paremmin tuleviin haasteisiin. Vuonna 2010 aloitetulla tasapainottamisohjelmalla on saatu aikaan merkittäviä tuloksia kaupungin talouden tervehdyttämisessä. Henkilöstösuunnitelman avulla on saatu tähän mennessä sopeutettua henkilöstön kokonaismäärän kasvua luontaista poistumaa hyödyntäen. Kaikilla näillä toimenpiteillä on taloutta pidetty kurissa puuttumatta varsinaiseen palvelurakenteeseen ja tuotettujen palveluiden kokonaismäärään. Talouden tasapainottamisohjelman keskeisin osa tulevina vuosina on palveluohjelma. Se pureutuu nimenomaan palvelurakenteisiin, palvelutasoon ja ylipäätään palvelujen sisältöihin. Seuraavien vuosien suurin strateginen tehtävä on palvelutuotannon perinpohjainen perkaaminen. Palveluohjelman valmistelu on jo aloitettu ja tavoitteena on saada sen linjaukset käytännön tasolle vuoden 2014 aikana. Varsinaiset toimenpiteet näkyvät vuoden 2015 talousarviovalmistelussa. Talousarvio vuodelle 2014 saattaa jäädä viimeiseksi, jonka pohjana on nykyinen palvelutaso kaupunkilaisille. Talousarvion kipukohtana on sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän liian kova menojen kasvu odotettavissa olevaan tulopohjaan nähden. Näillä sektoreilla palvelutarve kasvaa selvästi edellisvuoteen nähden. Menojen kasvu kaupungin oman toiminnan osalta on saatu hallintaan. Toimintakatteella mitattuna oma toiminta on nollakasvulinjalla ja kuntayhtymien maksuosuudet huomioiden 2,3 prosenttia. Sosiaali- ja terveystoimen kasvu jää varsin kohtuulliseksi, koska vuodelta 2013 kuntien katettavaksi jäävä alijäämä (6 milj. euroa) on sisällytetty rahoituspohjan laskennassa talousarvioon kuuluneeksi eräksi. Alkuperäiseen sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon verrattuna kasvua kertyy vuoteen 2013 verrattuna 5 prosenttia. 5

6 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Lainakannan osalta olemme kutakuinkin valtakunnallisesti kuntien keskiarvossa. Ensiarvoisen tärkeää on, että lainaa ei aleta ottaa syömävelaksi. Viime vuosien investointitaso on ollut hyvin korkea. Tavoitteena on ollut kiinteistöjen kertyneen korjausvelan kiinniottaminen suurten peruskorjausten muodossa. Vuoden 2014 investoinnit jäävät poikkeuksellisen matalalle tasolle (11 miljoonaa euroa) pariin edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtään isoa peruskorjauskohdetta tai uusinvestointikohdetta ei ole alkamassa ensi vuonna. Keskeinen osa kaupungin taloutta ja tulevaisuutta on sosiaali- ja terveystoimen ja erikoissairaanhoidon kustannusten kehitys. Vuoden 2013 alusta sosiaali- ja terveystoimen ja erikoissairaanhoidon palvelut on järjestetty kuntayhtymä-pohjalta, jossa on säilynyt monia Kainuun mallin mukaisia palvelurakenteita ja toimintatapoja. Tavoitteena on ollut säilyttää aiemman mallin hyviä käytänteitä ja korjata epäkohdiksi koettuja asioita. Ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella näissä tavoitteissa on vielä paljon petraamisen varaa, mutta varsinkin kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseen tämä malli antaa hyvän pohjan. Sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän palvelut on saatava integroitua kaupungin palveluohjelmaan. Ilman toimivaa sote-yhteistyötä palvelumalli jää puolitiehen. Palveluohjelmaan kannattaa panostaa, koska se tulee luomaan pitkän aikavälin perustan talouden tasapainossa pitämiseen. Tätä kirjoitettaessa tarkat aikataulut kunta- ja palvelurakenneuudistuksen samoin kuin valtionosuusuudistuksen osalta ovat vielä avoinna. Hallituksen elokuussa esittämät kuntien miljardisäästötavoitteet odottavat myös vielä tarkentumistaan. Tulevaisuus on rakennettava tarkasti harkiten pala kerrallaan. Tämän hetken tilanteessa tässä kokonaisuudessa on vielä sekä puuttuvia että paikkaansa hakevia palasia. Kaupungin talousarvio vuodelle 2014 on tulokseltaan negatiivinen, mutta syömävelkaa emme tule tekemään. Kaupungin omien toimintojen menojen osalta päästään nollakasvuun. Tulopuolella verotulojen kasvuennuste on varovainen ja valtionosuudet jopa hieman pienenevät. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toiminnallisen tuloksen osalta päästään vähintään nollatulokseen. Lisäksi sähköyhtiön osakekauppa tuo taseeseen säätelyvaraa ja puskuria vaikeiden aikojen yli selviytymiseen. Kajaanin kaupungilla on varsin hyvä valmius selviytyä tulevaisuuden taloudellisista haasteista. Hyvään lopputulokseen pääseminen vaatii aktiivista suunnittelua ja ennakointia. Muutokset ja uudistukset ovat osin työläitä, mutta oikein toteutettuina niistä on hyötyä. Kaupungin elinvoimaisena pitäminen on haasteellista tiukassa taloustilanteessa. Ainoa kestävä tie tulopohjan vahvistamiseen on tuloksellinen elinkeinopolitiikka. Kehittämiseen osoitetut rahat säilyvät kutakuinkin ennallaan, mutta niillä tavoitellaan nykyistä parempia tuloksia ja vaikuttavuutta. Merkittäviin uusiin avauksiin ei ole mahdollisuutta. Päivitetyssä elinkeinostrategiassa uudeksi kehittämiskohteeksi on nostettu asenne- ja yritysilmapiiri, jossa korostetaan vielä nykyisestään yrittäjien ja kaupungin yhteistyömahdollisuuksien kehittämistä Jari Tolonen kaupunginjohtaja 6

7 1 YLEISPERUSTELUT 1 Yleisperustelut 1.1 Yleinen kehitys Kansantalous Euroalueen taantuma päättyy v ja jatkossa kasvu pysyy hitaana alhaisen työllisyyden, kotitalouksien ja julkisen sektorin tasesopeutusten sekä kehnona pysyttelevän kilpailukyvyn vuoksi. Finanssi- ja velkakriisi on rapauttanut euroalueen kasvupotentiaalia. Yhdysvaltain talous jatkaa hidasta elpymistään. Maailmankaupan kasvu jatkuu poikkeuksellisen hitaana. Suomen BKT supistuu 0,5 % v Talouden ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle vasta vuoden lopulla. Talousarviovuonna 2014 kokonaistuotanto lisääntyy 1,2 % kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Kasvua tukee euroalueen asteittainen elpyminen, vientikysynnän lisääntyminen ja edelleen alhaisena säilyvä korkotaso. Vuonna 2015 kasvuksi ennustetaan n. 2 % ja kasvu on aiempaa laajapohjaisempaa. Ennusteen loppuvuosina BKT:n kasvuvauhti ylittää talouden potentiaalisen tuotannon kasvun, vaikka historiallisesti katsottuna talouskasvu on vaimeaa. Talouden kasvupotentiaali on alhainen, sillä työpanos ei kasva, rakennemuutos on tuhonnut olemassa olevaa tuotantokapasiteettia ja investoinnit uuteen ovat vähäiset. Vaimea kotimainen talouskehitys on heijastunut kuluttajahintojen kehitykseen ja myös hintapaineet kansainvälisiltä raaka-ainemarkkinoilta ovat jääneet vähäisiksi. Kuluvan vuoden 2013 keskimääräinen inflaatio on 1,6 % ja v se on 2,1 %. Molempina vuosina välillisen verotuksen kiristäminen nostaa hintoja 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyysaste nousee 8,3 prosenttiin v Työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaantoongelmien vuoksi. Maailmantalouden kasvu hidastuu, kun taantumaan ajautuneen euroalueen kriisi jarruttaa taloutta muuallakin maailmassa. Vielä alkuvuonna odotettiin taloustilanteen kohenevan kuluvan vuoden lopulla, mutta kriisin kärjistyttyä uudelleen keväällä ja kesällä kääntyivät ennakoivat indikaattorit taas laskuun. Käänne on odotettavissa aikaisintaan vuoden 2013 puoliväliä lähestyttäessä. Riski oleellisesti huonommastakin kehityksestä on edelleen olemassa. Tällä hetkellä akuutein riski liittyy siihen, kyetäänkö EU:ssa vakauttamaan ongelmamaiden julkisen sektorin rahoitus. Yhdysvalloissa suurimmat haasteet ovat yksityisen sektorin luottamuksen palauttaminen ja poliittinen päätöksenteko presidentinvaalien alla. Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat sekä vaikea suhdannetilanne. Ikärakenteen muutos vähentää työikäisten määrää ja kasvattaa ikäsidonnaisia julkisia menoja. Tämä vaikeuttaa julkisen talouden rahoitusta ja luo siihen niin sanotun kestävyysvajeen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysvaje on n. 4,7 % BKT:sta. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua perusennusteeseen verrattuna n. 9 mrd. euroa vuoteen 2017 mennessä, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan velvoitteensa ilman, että julkisen talouden velkaantuminen karkaa kestämättömälle uralle. Myös heikko suhdannetilanne rasittaa julkista taloutta. Vaikka kokonaistuotanto alkaisikin kasvaa vuoden 2013 aikana, se jää vuositasolla vuotta 2012 alhaisemmaksi. Julkisen talouden rahoituspohjaa heikentävä työttömyyden kasvu näyttäisi jatkuvan ensi vuoden alkupuoliskolle saakka. Talouden kasvun edellytysten vahvistaminen ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaaminen ovat pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen finanssi- ja talouspolitiikan keskeiset haasteet. Hallituksen politiikkaa ohjaavat linjaukset on määritetty hallitusohjelmassa. Valtion talousarviot ja valtiontalouden kehykset laaditaan näiden linjausten mukaisesti. 7

8 1 YLEISPERUSTELUT Taulukko. Kansantalouden kehitys Kansantalouden kehitys BKT käyvin hinnoin, mrd. euroa BKT, määrän muutos, % 3,4 2,7-0,8-0,5 1,2 Työttömyysaste, % 8,4 7,8 7,7 8,3 8,2 Työllisyysaste, % 67,8 68,6 69,0 68,7 69,0 Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,2 3,4 2,8 1,6 2,1 Pitkät korot (valtion oblig.10v), % 3,0 3,0 1,9 1,8 2,3 Lähde: Valtion talousarvioesitys 2014 Julkisen sektorin talouskehitys Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuotena peräkkäin heijastuu vääjäämättä julkisen talouden rahoitusasemaan niin, että julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot suunnilleen tasapainossa. Julkinen velka lisääntyy sekä nimellisesti että kokonaistuotantoon suhteutettuna ja velkasuhde ylittää 60 prosentin rajan jo v Julkinen velka uhkaa kasvaa edelleen keskipitkällä aikavälillä. Julkiset menot suhteessa kokonaistuotantoon kohoavat korkeammaksi kuin kertaakaan yli 15 vuoteen. Kehysriiheen oli ladattu ennätysmäisen paljon erilaisia, myös kuntia koskevia asioita. Tämä koskee niin kunta- ja sote-uudistusta kuin kuntatalousvaikutuksia. Kehyspäätöksessä todetaan, että suurimmat menosäästöt kohdistuvat kuntasektorille. Hallitusohjelmassa päätetyn 631 miljoonan euron tilapäisen leikkauksen lisäksi kuntien valtionosuutta on leikattu vuoden 2012 päätöksillä 500 miljoonaa euroa niin, että vuonna 2015 valtionosuudet ovat miljoonaa euroa alhaisemmat kuin hallituskauden alussa. Nyt tehdyt lisäleikkaukset entisten päälle merkitsevät valtionosuusleikkausten kohoamista 1,4 miljardiin euroon vuonna Tämä aiheuttaa laskennallisesti noin 1,4 veroprosenttiyksikön korotuspaineen kunnallisverotukseen. Tämä on reilusti yli puolet valtion päättämistä menojen leikkauksista. Vaikka julkisen talouden vakauttaminen on tärkeä asia, Kuntaliitto pitää näin suuria valtionosuusleikkauksia kohtuuttomina. Leikkaukset kiristävät kunnallisverotusta, nopeuttavat kuntien velkaantumista ja uhkaavat heikentää kuntapalvelujen saatavuutta. Leikkaukset eivät paranna julkisen talouden tilannetta, vaan siirtävät vaikeat säästöpäätökset käytännössä kunnanvaltuustojen harteille. Kehysriihessä hallitus teki vuosia koskevia veroratkaisuja, jotka lisäävät kuntien verotuloja. Jäteveron tuotto, noin 70 miljoonaa euroa, siirretään kunnille vuoden 2014 alusta lukien. Kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistaminen ja ikäalennusten alentaminen lisäävät kuntien verokertymää noin 100 miljoonalla eurolla myös vuodesta 2014 lukien. Yhteisöverokannan alentaminen, osinkotulojen verotuksen siirtäminen pääomatuloverotuksen piiriin, vähennysoikeuksien rajaaminen sekä poistojen muutos sen sijaan heikentävät kuntien rahoitusasemaa noin 180 miljoonalla eurolla. Hallitus on ilmoittanut, että nämä kompensoidaan kunnille hallitusohjelman mukaan täysimääräisesti. Valtion ja kuntien rahoitusalijäämä kasvoi vuonna 2012 prosenttiyksiköllä 4.9 prosenttiin BKT:sta. Kuluvana vuonna se alenee hieman, 4.7 prosenttiin. Valtion vaje oli 3.8 prosenttia BKT:sta vuonna Hidastunut taloudellinen kasvu eliminoi tänä vuonna säästöjen ja veronkorotusten vaikutuksen, ja vaje pienenee vain vähän, 3.7 prosenttiin. Vuonna 2014 valtion rahoitusjäämä alenee veronkorotusten ja menoleikkausten sekä taloudellisen kasvun ansiosta 3.4 prosenttiin kokonaistuotannosta, ja vuonna 2015 edelleen 3 prosenttiin. Koko julkisen talouden ns. EMU-alijäämä on 0.9 prosenttia BKT:sta vuonna Julkisen ns. EMU-velan suhde kokonaistuotantoon jatkaa kasvuaan ja ylittää vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 60 prosentin rajan vuonna Hallitusohjelman kirjaus valtionvelan BKT-suhteen kääntämisestä laskuun ei toteudu ennustetulla kasvulla ilman menojen ja tulojen lisäsopeutusta. Ennusteemme mukaan velan BKTsuhde kasvaa vuonna 2015 vielä puolella prosenttiyksiköllä. Velkasuhteen stabiloiminen edellisen vuoden lukemiin edellyttäisi noin miljardin euron suuruista lisäsopeutusta. Korkeintaan 1 8

9 1 YLEISPERUSTELUT prosentin alijäämätavoitteen saavuttaminen on vielä vaikeampaa, koska se edellyttäisi noin 4 miljardin euron lisäsopeutusta hallituskaudella. Hallitukselta loppuu aika kesken. Hallituksen elokuussa esittelemä rakennepoliittinen ohjelma ei ehdi juurikaan vaikuttaa julkisen talouden tasapainoon ennusteperiodilla. Jos ohjelma saadaan toteutetuksi uskottavalla tavalla, se vähentää painetta budjetin lisäsopeutuksiin lyhyellä aikavälillä. Ns. EMU-velan kasvu yli 60 prosenttiin BKT:sta rajoittaa kuitenkin talouspolitiikan liikkumavaraa. Tästä syystä julkisen talouden tasapainotustoimia tarvitaan yhä keskipitkällä aikavälillä. Lähteet: Valtion talousarvioesitys 2014, Peruspalveluohjelma , Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tiedote Taulukko: Julkinen talouden kehitys Julkisen talouden kehitys Julkisyhteisöjen menot, % BKT:sta 55,8 55,2 56,6 58,1 58,1 Julkisyhteisöjen velka, % BKT:sta Valtionvelka, % BKT:sta Lähde: Valtion talousarvioesitys ,7 42,0 49,2 42,2 53,6 43,6 58,3 47,5 60,7 49,3 Kuntatalous Kuntatalouden näkymät lähivuosille ovat huolestuttavat. Vuoden 2012 odotettua heikompi toteutunut kehitys yhdistettynä lähivuosille ennustettuun hitaaseen talouskasvuun ja valtionosuusleikkauksiin merkitsee sitä, että kuntatalous pysyy alijäämäisenä ilman mittavia sopeutustoimia. Kuntatalous ei ole tarkasteluajanjaksolla tasapainossa millään mittarilla arvioituna, koska vuosikate ei riitä kattamaan edes poistoja. Vuosina toimintamenojen keskimääräiseksi vuotuiseksi kasvuksi ennakoidaan 3,6 prosenttia vuodessa, mikä on hyvin haasteellista ottaen huomioon kustannuspaineet sekä kuntapalvelujen kysynnän kasvu. Verorahoitus (kuntien verotulot ja valtionosuudet) lisääntyvät vastaavasti 3 prosenttia vuosittain. Toteutuessaan tämä kehitys merkitsee alhaisellakin toimintamenojen kasvulla kuntien vuosikatteen merkittävää heikkenemistä kehyskaudella. Kuntien menoja lisäävät myös kehyspäätökseen liittyvät kuntien velvoitteiden ja tehtävien lisäykset, joista merkittävin on kuntien työllisyyden hoidon vastuun kasvattaminen pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa ja rahoituksessa. Kuntaliitto pitää rahoitusvastuun alustavasti arvioitua kuntien taloutta 150 miljoonaa euroa kiristävää vaikutusta kohtuuttomana. Vähintäänkin on varmistettava, ettei tätä kautta kuntataloutta rasiteta arvioitua enemmän. Kunnille on myös annettava keinot vastata aktivoinnin haasteisiin. Taulukko. Kuntien ja kuntayhtymien talous vuosina , mrd. euroa Talous mrd Tuloksen muodostuminen Toimintakate -25,8-26,8-27,7-28,9-30,0 Verotulot 19,3 20,2 21,0 21,8 22,5 Valtionosuudet, käyttötalous 8,1 8,3 8,2 8,5 8,6 Rahoitustuotot ja kulut, netto 0,2 0,2 0,1-0,1-0,2 Vuosikate 1,7 1,8 1,6 1,3 0,9 Poistot -2,4-2,7-2,8-2,9-3,0 Satunnaiset erät, netto 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Tilikauden tulos -0,4-0,7-1,0-1,4-1,9 Rahoitus Vuosikate 1,7 1,8 1,6 1,3 0,9 Satunnaiset erät 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Tulorahoituksen korjauserät -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Tulorahoitus, netto 1,5 1,5 1,3 1,0 0,6 Käyttöomaisuusinvestoinnit -4,7-4,7-4,7-4,7-4,7 Rahoituskos. ja myyntituotot 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Investoinnit, netto -3,7-3,7-3,7-3,7-3,7 Rahoitusjäämä -2,1-2,1-2,3-2,6-3,1 Lainakanta 13,9 16,1 18,5 21,2 24,3 Kassavarat 4,3 4,3 4,3 4,2 4,0 Nettovelka 9,6 11,8 14,3 17,0 20,1 Lähde: Valtiovarainministeriö: Peruspalvelubudjetti

10 1 YLEISPERUSTELUT Oman talousalueen kehitys Kainuussa yritysten liikevaihdon kehitys on viime aikoina ollut samankaltaista kuin keskimäärin Suomessa. Päätoimialoista teollisuuden volyymit ovat jääneet eniten jälkeen maan keskimääräisestä kehitystrendistä. Rakennusalalla kehitystrendi on sen sijaan kehittynyt selvästi koko maata suotuisammin. Myös tukku- ja vähittäiskaupan alalla liikevaihto on alueella kehittynyt hieman koko maata suotuisammin. Kainuussa työttömyysaste on ollut muuta maata korkeampi. Työvoiman kysyntää on Kainuussa ollut työvoiman tarjontaan nähden selvästi vähemmän kuin keskimäärin Suomessa. Työvoiman saatavuusongelmia on alueella kuitenkin ollut ja tulee arvioiden mukaan jatkossakin olemaan joissakin ammateissa. Väestön väheneminen ja ikääntyminen vähentää työttömyyttä, mutta lisää entistä enemmän osaavan työvoiman rekrytointivaikeuksia. Työttömyys kasvanee edelleen, mutta sen odotetaan painuvan vuoden kuluttua kutakuinkin nykyiselle tasolle. Kainuussa vallitsee varovaisuus. Tulevaisuuteen katsotaan toisaalta hämmentynein ja toisaalta positiivisen odottavin mielin. Epävarmuus silti jatkuu, ja joillakin aloilla on odotuksia tilanteen edelleen heikentymisestä. Lähitulevaisuuden ei uskota tuovan vielä parannusta, sillä kaksi kolmasosaa yrityksistä kokee suhdannenäkymien pysyvän ennallaan lähimmän vuoden aikana. Toisaalta esim. metalli- ja matkailualoilla kehitys on jatkunut hyvänä. Kajaanin seutukunnassa odotetaan yritystoiminnan tilanteen olevan parempi vuoden päästä, Kehys-Kainuussa odotetaan sen pysyvän ennallaan. Mitään jyrkkää laskua ei enää laajasti odoteta. Uusia nousevia aloja ovat korkeaan osaamiseen pohjautuvat mittaustekniikka ja peliala. Työpaikkojen suhteen lähivuosien kasvuodotukset kohdistuvat kaivosteollisuuteen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja konesalipalveluihin. Metallialan hyvä kehityksen tukijalka on Transtechin vahva tilauskanta. Sekä Vuokatin että Ukkohallan matkailu on kasvanut selvästi. Myös erämatkailun merkitys on kasvussa. Kainuussa matkailun vahvuutena on ympärivuotisuus ja kotimaisuus, haasteena kansainväliset markkinat. Kaivosteollisuuden merkitys Kainuun aluetaloudelle on suuri ja kasvava. Toiminnassa olevien kaivosten lisäksi maakuntaan on tulossa myös uutta kaivostoimintaa sekä kaivosteknologian yritystoimintaa. Talvivaaran kaivoksen työllistäväksi vaikutukseksi on arvioitu kaikkiaan lähes henkilöä Kainuun lisäksi useissa muissa jalostusketjun maakunnissa. Tänä vuonna nikkelin heikko hintakehitys ja vesitaseen haasteet ovat heikentäneet kaivoksen taloudellista tulosta, ja yhtiö joutuu etsimään lisärahoitusta. Sotkamon Taivaljärven hopeakaivoshanke sai keväällä ympäristöluvan. Kaivoksella on suurin koskaan Suomessa löydetty hopeaesiintymä. Kaivoksen avaaminen on kiinni rahoituksen järjestymisestä. Kajaanissa Otanmäen suljettua kaivosta Kajaanissa valmistellaan uudelleen avattavaksi. Vanadiini oli kaivoksen päätuote Kainuu on bioenergian hyödyntämisessä yksi Suomen kärkimaakuntia. Kainuussa nähdään kasvun mahdollisuuksia erityisesti metsäenergian hyödyntämisessä. Bioetanolia liikenteen polttonesteeksi valmistava energiayhtiö St1 suunnittelee Renforsin Rannan yritysalueelle uutta tuotantolaitosta, joka tuottaa etanolia sahanpurun selluloosasta. Tehtaan ympäristölupaprosessi on käynnissä. St1:n tavoitteena on tehdä investointipäätös etanolitehtaasta vielä vuoden 2013 aikana, jolloin tuotanto voisi alkaa vuonna ICT-alan yritykset suhtautuvat luottavaisesti tulevaisuuteen. Metso Automationin ja Elektrobitin Kajaanin yksiköt ovat niistä suurimmat. Lisäksi mittaustekniikan alalla ja muilla perinteisen ICT:n aloilla on paljon pienempää yritystoimintaa. Uutena kasvualana ovat konesalipalvelut, joista ovat käynnistyneet CSC Oy:n palvelinkeskus ja Herman IT Oy:n konesalit Renforsin Rannassa, joka tarjoaa erittäin hyvän datacenter-ympäristön. Terveys- ja sosiaalipalveluiden merkitys kasvaa voimakkaasti väestön ikääntyessä. Alalle tarvitaan lähivuosina runsaasti uutta työvoimaa jo pelkästään eläkkeelle jäävien tilalle. Ala on muutenkin murroksessa, sillä suuret terveys- ja sosiaalipalveluja tuottavat yritykset laajentavat toimintaansa myös Kainuuseen. Uuden henkilöstön rekrytointivaikeudet ovat vaivanneet alalla jo pitkään, eikä esimerkiksi lääkäreiden ja sairaanhoitajien saatavuus näytä helpottuvan. Kajaanissa UPM:n paperitehtaan lakkautuksen jälkihoidon onnistuminen on vahvistanut ja monipuolistanut elinkeinorakennetta, mikä luo kestävyyttä talouskehityksen vaihteluihin. Kainuussa on onnistuttu löytämään uusia menestysaloja ja mittavasti korvaavia työpaikkoja. Puolustusvoimien leikkauksissa ja uudelleenjärjestelyissä Kainuun Prikaatin asema on vahvistunut. Kiel- 10

11 1 YLEISPERUSTELUT Väestörakenne teisenä asiana Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuksen loppumisen vaikutukset tuntuvat ensi vuonna täysimääräisinä. Tulevaisuuden huolenaiheina koetaan aluehallinnon uudistumisen aiheuttamat mahdolliset leikkaukset. Saavutettavuus koetaan Kainuun kehittymisen kannalta edelleen pahaksi pullonkaulaksi. Myönteistä kehitystä on tapahtunut lentoliikenteessä, kun lentolippujen hinnat ovat tulleet kohtuullisemmiksi ja yhteyksiä on tullut jonkin verran lisää. Lentoyhtiöiden haasteet pitää yllä kannattavaa kotimaan reittiliikennettä ovat kuitenkin suuret. Lähde: TEM Alueelliset kehitysnäkymät 2/2013 syyskuu 2013 Vuonna 2012 Kajaanissa oli asukasta ja vuonna 2016 asukkaita ennustetaan olevan Väestömäärä pysyy siis suhteellisen vakaana. Viimeisten viiden vuoden aikana Kajaaniin on syntynyt vuosittain keskimäärin 449 lasta. Kuolleita on ollut vuosittain keskimäärin 357. Kajaanista on muutettu muualle maahan enemmän kuin muualta tänne. Maan sisäistä muuttoliikettä on tapahtunut pääosin Kajaanin ja Kainuun muiden kuntien, Oulun, Kuopion sekä pääkaupunkiseudun välillä. Muuttoliike on kuitenkin pysynyt Kajaanille myönteisenä, koska ulkomailta on muuttanut Kajaaniin vuosittain noin 190 henkeä. Kajaanista ulkomaille on muuttanut vain hieman yli 30 henkilöä vuosittain. Kajaanissa asuu noin 900 ulkomaan kansalaista (2,4 % väestöstä). Noin kolmannes heistä on eurooppalaisia ja kolmannes afrikkalaisia. Aasialaisia on noin 250 ja venäläisiä noin 240. Väestörakenteen kehitys asettaa haasteita palvelujen rahoitukselle ja palvelurakenteelle. Väestöllinen huoltosuhde eli lasten ja vanhusten määrä suhteessa työikäisiin heikkenee. Vuonna 2000 huoltosuhde oli 48,2 ja vuonna 2012 se oli 54,0. Huoltosuhteen ennustetaan heikkenevän 59,2:een jo vuoteen 2015 mennessä. Vuoteen 2020 lasten määrä pysyy kutakuinkin ennallaan, sen sijaan nuorten vuotiaiden ja erityisesti työikäisten vuotiaiden määrä laskee. Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja vuotiaiden määrä kasvaa huomattavasti. Sen sijaan vanhemmat ikäluokat kasvavat vain lievästi vuoteen 2020 mennessä. Kuvat. Väestökehitys ikäryhmittäin ja väestöllisen huoltosuhteen kehitys Taulukko. Kajaanin väestöennuste ikäryhmittäin Ikäryhmät Yhteensä Lähde: Tilastokeskus

12 1 YLEISPERUSTELUT Väestön hyvinvointi Seuraavassa on tarkasteltu väestön hyvinvoinnin kehitystä viiden vuoden ajalta hyvinvointikertomuksen indikaattorien avulla. Merkkien selitykset: ei muutosta tai muutos alle 5 % muutos vähintään 5 % muutos vähintään 10 % muutos vähintään 15 % muutos myönteiseen suuntaan muutos kielteiseen suuntaan Kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Indikaattori Kajaani Koko maa Kainuu Arvo 5 v. muutos Väestö (2012) Huoltosuhde, demografinen (2012) 54,1 54,3 58,9 Väestöennuste 2030 (2012) ??? Kuntien välinen nettomuutto / asukasta (2011) -4,7 3,1-5,7 Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta (2012) 29,3 49,2 22,4 Lapsiperheet, % perheistä (2012) 38,9 39,5 35,1 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä (2012) 20,8 20,4 19,4 Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista (2012) 42,2 41,5 41,6 Työlliset, % väestöstä (2011) 40,4 43,6 38,1 Koulutustasomittain (2011) Kajaanilaisten huoltosuhteessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen viiteen vuoteen. Merkittävää eroa suhteessa vertailualueisiin ei myöskään ole. Koulutustaso on noussut edelliseen verrattuna. Suhteessa Kainuuseen Kajaanissa on korkeampi koulutustaso. Muuhun maahan ja muihin vertailukuntiin verrattuna ei ole merkittävää eroa. Lapsiperheiden osuus on laskenut edelliseen viiteen vuoteen verrattuna. Lapsiperheiden osuudessa ei ole merkittävää eroa verrattuna vertailualueisiin. Muualla Kainuussa lapsiperheiden osuus on vähintään 10 % pienempi kuin Kajaanissa. Muuta kuin suomen virallisia kieliä äidinkielenään puhuvien osuus on kasvanut edelliseen viiteen vuoteen verrattuna yli 15 %. Nettomuutto on muuttunut yli 15 % negatiivisemmaksi aiempaan verrattuna. Nettomuutto on huonompi kuin koko maassa ja vertailukaupungeissa Mikkelissä ja Kokkolassa. Kajaanin nettomuutto on parempi verrattuna muualle Kainuuseen. Työllisten osuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen viiteen vuoteen. Myöskään merkittävää eroa suhteessa muihin alueisiin ei ole. Väestön määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Yhden hengen asuntokuntien määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen verrattuna. Yksinhuoltajaperheiden lukumäärässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Verrattuna koko maahan, Kainuuseen ja Mikkeliin ei merkittävää eroa ole. Kaikki ikäryhmät Teema ja indikaattori Kajaani Arvo 5 v. muutos Koko maa Kainuu Osallisuus: Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % (2012) 51,5 58,2 54,1 Terveys ja toimintakyky: Kelan sairastavuusindeksi, ikavakioitu (2011) 112,2-120,3 Turvallisuus: Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / asukasta (2012) 10,7 7,5 9,4 Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus: Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (2011) 26,3 28,5 25,5 Toimeentulo: Kunnan yleinen pienituloisuusaste (2011) 16, ,3 Kuntalaisten palvelut: Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä 32???

13 1 YLEISPERUSTELUT (2011) Kajaanissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta äänestysaktiivisuudessa. Kajaanin tilanne suhteessa koko maahan, Kokkolaan ja Mikkeliin on vähintään 10 % huonompi. Muuhun Kainuuseen verrattuna äänestysaktiivisuudessa ei ole merkittävää eroa. Sairastavuusindeksissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Kokkolaan verrattuna Kajaanin tilanne on vähintään 10 % huonompi. Muihin vertailualueisiin verrattuna ei ole merkittävää eroa. Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä on kasvanut vähintään 15 %. Verrattuna koko maahan, Kainuuseen Kajaanin luku on vähintään 10 % suurempi. Kokkolaan ja Mikkeliin verrattuna ei ole merkittävää eroa. Gini-kerroin ilmaisee alueen asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisempi tulonjako on. Kajaanissa Gini-kerroin on pienentynyt vähintään 5 %, tulot ovat siis jakautuneet aiempaa tasaisemmin. Kajaanin tilanne on vähintään 10 % parempi kuin muualla Suomessa. Verrattuna muihin vertailualueisiin ei ole merkittävää eroa. Pienituloisuusaste on laskenut vähintään 5 % aiemmasta. Kajaanin pienituloisuusaste ei ole merkittävää eroa muualle Suomeen ja Kainuuseen verrattuna. Terveydenedistämisaktiivisuus kuvaa kuntajohdon ja kunnan keskushallinnon terveydenedistämisaktiivisuutta. Indikaattori on pistemäärä asteikolla Kajaanin terveydenedistämisaktiivisuus on vähintään 10 % huonompi kuin koko maassa, Kokkolassa ja Mikkelissä. Verrattuna muuhun Kainuuseen terveydenedistämisaktiivisuudessa ei ole merkittävää eroa. Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet Teema ja indikaattori Kajaani Arvo 5 v. muutos Koko maa Kainuu Elämänlaatu: Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2011) 9,9 9,1 9,8 Henkinen hyvinvointi: Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % luokan oppilaista (2011) 15,3 12,8 14,2 Terveys ja toimintakyky: Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista 18,3 16,4 16,8 (2011) Terveys ja toimintakyky: Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2011) 15 15,5 15,7 Terveys ja toimintakyky: Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2011) 7,8 8 6,2 Turvallisuus: Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9. luokan oppilaista (2011) 22,9 22,3 21,4 Asuminen ja ympäristö: Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista (2012) 27 29,2 28,6 Toimeentulo: Lasten pienituloisuusaste (2011) 16,2 14,9 16,4 Kuntalaisten palvelut: Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkaat vuoden aikana / alle 18-vuotiasta (2012) 0??? 73,7 103, luokkalaisten ei yhtään läheistä ystävää -indikaattorissa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta aiempaan. Verrattuna koko maahan, Kainuuseen, Kokkolaan ja Mikkeliin, ei ole merkittävää eroa. Sen sijaan luokkalaiset kokevat keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta vähintään 15 % enemmän kuin aiemmin. Kajaanin tilanne on vähintään 10 % huonompi kuin koko maassa, Kokkolassa ja Mikkelissä. Verrattuna muuhun Kainuuseen ei ole merkittävää eroa. Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneiden luokkalaisten määrä on kasvanut vähintään 15 % aiemmasta. Verrattuna koko maahan ja Mikkeliin Kajaanin tilanne on vähintään 10 % huonompi. Kokkolaan verrattuna Kajaanin tilanne on parempi, muualle Kainuuseen verrattuna ei ole merkittävää eroa. Laittomia huumeita kokeilleiden luokkalaisten määrä on noussut vähintään 15 % aiemmasta. Muualle Kainuuseen ja Kokkolaan verrattuna Kajaanin tilanne on vähintään 10 % huonompi. Muihin vertailualueisiin nähden ei ole merkittävää eroa. Tosi humalassa vähintään ker- 13

14 1 YLEISPERUSTELUT ran kuukaudessa olevien luokkalaisten määrä on vähentynyt vähintään 10 % edellisestä. Kokkolaan ja Mikkeliin verrattuna Kajaanin tilanne on vähintään 10 % huonompi. Koko maahan ja Kainuuseen verrattuna ei ole merkittävää eroa. Vanhemmuuden puutetta kokeneiden luokkalaisten osuus on noussut vähintään 5 % aiemmasta. Verrattuna Mikkeliin, Kajaanin tilanne on vähintään 10 % huonompi. Koko maahan, Kainuuseen ja Kokkolaan verrattuna ei ole merkittävää eroa. Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuus ei ole muuttunut merkittävästi aiempaan verrattuna. Muihin vertailualueisiin nähden ei ole merkittävää eroa. Pienituloisiin kotitalouksiin kuuluvien alle 18-vuotiaiden osuus on laskenut vähintään 5 % aiempaan verrattuna. Kajaanin tilanne on parempi verrattuna Kokkolaan, muihin vertailualueisiin nähden ei ole merkittävää eroa. Nuoret ja nuoret aikuiset Teema ja perusindikaattori Elämänlaatu: Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011) Elämänlaatu: Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011) Henkinen hyvinvointi: Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisistä (2012) Terveys ja toimintakyky: Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011) Terveys ja toimintakyky: Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011) Terveys ja toimintakyky: Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011) Terveys ja toimintakyky: Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011) Terveys ja toimintakyky: Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011) Turvallisuus: Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011) Opiskelu ja työ: Koulutuksen ulkopuolelle jääneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Asuminen ja ympäristö: Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (2011) Toimeentulo: Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Kuntalaisten palvelut: Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet vuotiaat / vastaavanikäistä (2011) Kajaani Arvo 5 v. muutos Koko maa Kainuu 6,7??? 7,4 7,1 7,4 7,8 7 0,9 0,9 1 18,3??? 17,1 18,7 22,6 20,7 22,8 20,5??? 24,3 20,5 10,8??? 13,6 9, ,5 17,4 20,7 18,1 9,4 11,2 9,1 34,2??? 41,7 30,4 3,2 2,9 3,4 1 1,2 0,9 Sellaisten ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden osuus, joilla ei yhtään läheistä ystävää, on vähentynyt vähintään 15 % aiemmasta. Verrattuna muihin vertailualueisiin, ei ole merkittävää eroa. Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden tilanteessa ei ole merkittävää eroa vertailualueisiin nähden. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavien vuotiaiden osuus on kasvanut vähintään 15 % aiemmasta. Koko maahan verrattuna Kajaanin tilanne on vähintään 10 % huonompi. Kainuuseen, Kokkolaan ja Mikkeliin verrattuna Kajaanissa on parempi tilanne. 14

15 1 YLEISPERUSTELUT Terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeneiden lukion vuoden opiskelijoiden osuudessa vertailualueisiin nähden ei ole merkittävää eroa. Laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleiden ammatillisen oppilaitoksen vuoden opiskelijoiden osuus on noussut vähintään 15 % edellisestä. Muualle Suomeen ja Kainuuseen verrattuna ei ole merkittävää eroa. Lukion luokkalaisista laittomia huumeita ainakin kerran kokeilleita on muualle Kainuuseen ja Kokkolaan verrattuna vähintään 10 % enemmän. Koko Suomeen verrattuna Kajaanin tilanne on parempi. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden vuotiaiden nuorten osuus on kasvanut vähintään 5 % aiemmasta. Koko maahan nähden ei ole merkittävää eroa, mutta muihin vertailualueisiin nähden Kajaanin tilanne on vähintään 10% huonompi. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti vuotiaiden osuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Koko maahan verrattuna Kajaanissa on näitä henkilöitä vähintään 10 % enemmän. Kainuuseen verrattuna ei ole merkittävää eroa. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden vuotiaiden määrä on vähentynyt vähintään 5% aiemmasta. Työikäiset Teema ja indikaattori Henkinen hyvinvointi: Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet vuotiaat / vastaavanikäistä (2012) Terveys ja toimintakyky: Työkyvyttömyyseläkettä saavat vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012) Opiskelu ja työ: Vaikeasti työllistyvät, % vuotiaista (2012) Toimeentulo: Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Kuntalaisten palvelut: Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet vuotiaat / vastaavanikäistä (2011) Kajaani Arvo 5 v. muutos Koko maa Kainuu 23,2 18,7 23,4 10,3 8,3 12,7 5,5 4,1 5,4 1,9 2,2 1,8 1,3 3,2 1,2 Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden vuotiaiden osuus on kasvanut vähintään 5 % aiemmasta. Muualla Suomessa mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneiden määrä on vähintään 10 % pienempi kuin Kajaanissa. Kainuussa ei ole merkittävää eroa verrattuna Kajaaniin. Työkyvyttömyyseläkettä saavien määrässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna aiempaan. Koko maahan ja Kokkolaan verrattuna Kajaanissa on vähintään 10 % enemmän ko. eläkettä saavia. Kainuussa ko. eläkettä saavia on vähintään 10 % enemmän kuin Kajaanissa. Vaikeasti työllistyvien vuotiaiden määrässä ei ole tapahtunut merkittävää verrattuna aiempaan. Verrattuna koko maahan, Kokkolaan ja Mikkeliin Kajaanissa on vähintään 10 % enemmän vaikeasti työllistyviä. Kainuuseen verrattuna ko. ryhmän määrässä ei ole merkittävää eroa. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden vuotiaiden määrä on kasvanut vähintään 5 % aiemmasta. Mikkeliin ja Kainuuseen verrattuna ei ole merkittävää eroa. Koko maahan verrattuna Kajaanissa on vähemmän toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavia. Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleiden vuotiaiden määrä on noussut vähintään 15 % aiemmasta. Ikäihmiset Teema ja indikaattori Kajaani Arvo 5 v. muutos Koko maa Kainuu Henkinen hyvinvointi: Dementiaindeksi, ikävakioitu (2009) 125,1??? ,3 Terveys ja toimintakyky: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä 69,2 63,2 70,3 väestöstä (2012) Asuminen ja ympäristö: Kotona asuvat 75 vuotta täyt ,6 91,2 15

16 1 YLEISPERUSTELUT täneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2011) Toimeentulo: Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012) Kuntalaisten palvelut: Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (2012) 2,4 2,8 3 11,2 11,9 13 Dementialääkekorvausoikeutettuja on 10 % enemmän kuin koko maassa. Kokkolaan, Mikkeliin ja Kainuuseen verrattuna ei ole merkittävää eroa. Kotona asuvien 75-vuotiaiden osuudessa ei ole tapahtunut merkittävää muutosta edelliseen viiteen vuoteen verrattuna. Suhteessa muihin vertailualueisiin ei ole merkittävää eroa. Täyttä kansaneläkettä saaneiden 65 vuotta täyttäneiden osuus on pienentynyt aiemmasta vähintään 15 %. Kajaanin tilanne on 10 % parempi kuin muualla maassa, Kainuussa ja Sotkamossa. Verrattuna Kokkolaan ja Mikkeliin täyttä kansaneläkettä saaneiden osuudessa ei ole merkittävää eroa. Täyden kansaneläkkeen saajia ovat henkilöt, joilla on vain vähän tai ei lainkaan ansioeläkkeitä. Kajaanissa säännöllistä kotihoitoa saaneiden 75 vuotta täyttäneiden osuus on kasvanut aiemmasta vähintään 15 %. 16

17 1 YLEISPERUSTELUT 1.2 Henkilöstö Kunta on turvallinen työnantaja Tasa-arvoisia työyhteisöjä Kunnissa tarvitaan osaajia Kunta on turvallinen työnantaja. Suomessa on 320 kuntaa ja 130 kuntayhtymää, jotka ovat itsenäisiä työnantajia. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskenteli henkilöä lokakuussa Kaupunkien ja kuntien palveluksessa on yhteensä henkilöä ja kuntayhtymien palveluksessa henkilöä. Kuntatyöpaikkojen vahvuuksia ovat työpaikkojen pysyvyys ja monet työhyvinvointiin liittyvät tekijät, kuten hyvä työviihtyvyys ja työilmapiiri. Kajaanin kaupungilla työyhteisöjen toimivuustutkimukset on tehty joka toinen vuosi ja vuonna 2014 työyhteisöissä tehdään toimenpiteitä syksyllä 2013 toteutetun työyhteisön toimivuuskyselyn tuloksien pohjalta. Kuntatyönantajat irtisanovat ja lomauttavat työntekijöitään erittäin harvoin muihin työmarkkinasektoreihin verrattuna. Taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuvia irtisanomia ei juuri ole ollut. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset takaavat tasa-arvoiset ja oikeudenmukaiset palvelussuhteen ehdot. Tutkimusten mukaan miehet ja naiset kokevat olevansa tasa-arvoisessa asemassa kunnallisilla työpaikoilla. Myös naisten ja miesten palkkaerot ovat kunta-alalla pienemmät kuin yksityisellä sektorilla. Kajaanin kaupunki tarvitsee osaajia. Kajaanin kaupungilta eläköityy vuosittain henkeä vuodesta 2014 vuoteen Vaikka henkilöstön poistumaa käytetään säästökeinona, rekrytointitarve on nykyisten henkilöstösuunnitelmien mukaan 80 prosenttia poistumasta. Hyvä työnantajakuva luo pohjaa rekrytoinnille Kajaanin kaupungin maine työnantajana ja vaivattoman arjen kaupunkina on keskeinen tekijä rekrytoinnissa. Hyvä työnantajamaine syntyy hyvistä teoista ja houkuttelee ja sitoo osaavia työntekijöitä. Työnantajakuva on osa Kajaanin kaupungin mainetta ja kaupunkikuvaa. Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset KT:n valtuuskunta hyväksyi 25. lokakuuta työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset neuvottelutulokset kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista Kunta-alan uusien sopimusten sopimuskausi alkaa 1. maaliskuuta Sopimukset ovat voimassa 31. tammikuuta 2017 saakka. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäisen jakso on ja toinen jakso on Sopimusjakso Palkantarkistus

18 1 YLEISPERUSTELUT Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotetaan sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8. Palkantarkistus Ensimmäisen jakson toinen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen 0,4 %:n sopimuskorotus toteutetaan kunta-alan sopimuksissa lukuun ottamatta lääkärisopimusta lukien. Kunta-alan sopimuksissa korotuksen toteuttamisessa otetaan huomioon vuosilomalain muutoksesta aiheutuvat kustannukset. Jäljelle jäävän korotuksen käytöstä neuvotellaan toukokuun 2014 loppuun mennessä. Sopimusjakso Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta kesäkuussa Kunta-alan työmarkkinaosapuolet neuvottelevat toisen jakson sopimuskorotuksesta ja sen kohdentamisesta mennessä. Vuosilomamääräyksiin muutoksia sopimuksissa Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 28. helmikuuta 2014 saakka. Kunta-alan sopimuksissa on otettu huomioon vuosilomalain muutokset, jotka koskevat vuosiloman siirtoa työkyvyttömyyden vuoksi sekä vuosilomapalkan määräytymistä eräissä tilanteissa. Uudet vuosilomamääräykset tulevat voimaan 1.maaliskuuta

19 1 YLEISPERUSTELUT 1.3 Taloudelliset lähtökohdat Verotulot Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Yleinen kehitys Vuoden 2014 verotulojen arvioidaan valtakunnan tasolla kasvavan yhteensä noin 2,2 prosenttia. Tästä kunnallisverotuoton kasvu on vain noin 1,4 %:ia, yhteisöverotuoton 5,8 %:ia ja kiinteistöverotuoton 9,0 %:ia. Hallitusohjelma ja hallituksen kehysriihipäätökset sisälsivät runsaasti erilaisia veroperustemuutoksia. Keskeisinä kuntien verotuloja lisäävinä päätöksinä on tehty jäteveron tuottoa vastaavan summan ohjaaminen kunnille (70 M ). Lisäksi kiinteistöverotuksen pohjana olevien rakennusten ja maapohjien arvoja on nostettu lähemmäs todellisia arvoja (yhteensä 100 M ). Kuntien verotuloa vähentävistä muutoksista keskeisin on yhteisöverokannan laskeminen 24,5 %:sta 20 %:in vuoden 2014 alusta lukien. Muutoksen vaikutus on noin 250 miljoonaa euroa ja tämä on esitetty kompensoitavaksi valtionosuuksien kautta. Veroperustemuutosten on arvioitu ansiotuloverojen osalta nousevan muutosten johdosta vuonna 2014 n. 47 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 vaikutus olisi -35 miljoonaa euroa. Kunnallisveroperusmuutokset on ehdotettu kompensoitavaksi tai vähennettäväksi valtionosuuksissa. Lähde: Kuntaliitto Kajaanin kaupunki Kaupungin verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Vuonna 2014 kaupungin verotulojen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 137,0 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoden 2013 verotulojen talousarvioon noin 2,7 miljoonaa euroa. (2,2 %). Vuonna 2013 kunnallisveroa arvioidaan kertyvän lokakuussa tarkistetun ennusteen mukaan noin 0,7 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Toteutuman ennustetaan olevan noin 120,0 miljoonaa euroa. Talousarvio perustuu 21,0 kunnallisveroprosenttiin. Vuonna 2014 kunnallisveroa arvioidaan kertyvän noin 1,6 %:ia kuluvan vuoden ennustetta enemmän. Kertymän arvioidaan olevan 121,8 miljoonaa euroa. Kunnallisveron veropohja kasvaa arviolta 1,6%:ia. Suunnitelmakausien kunnallisverotuotot kasvavat tämän hetkisen arvion mukaan vuosina noin 2,6 %:ia vuodessa. Vuonna 2013 yhteisöveroa arvioidaan kertyvän syyskuussa tarkistetun arvion mukaan 5,1 miljoonaa euroa eli noin 0,3 miljoonaa euroa talousarvioon arvioitua enemmän. Yhteisöveron tuotoksi vuonna 2014 arvioidaan 5,4 miljoonaa euroa. Vuodelle 2015 ennustetaan noin 4 %:n kasvua. Vuoden 2016 osalta tuoton arvioidaan olevan alenevan noin 17 %:ia jako-osuuden muutoksen johdosta.. Vuoden 2014 talousarvio perustuu kiinteistöveroprosenttien säilyttämiseen vuoden 2013 tasolla. Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,10, vakituisten asuinrakennusten 0,55, muun asuinrakennuksen 1,15, rakentamattoman rakennuspaikan 3,00 ja voimalaitosten 2,85 prosenttia. Yleishyödyllisen yhteisön omistamalle rakennukselle ja maalle ei ole erillistä kiinteistöveroprosenttia, vaan ko. rakennus ja maapohja verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin tai asuinrakennuksen ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin mukaan. Näillä oletuksilla kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 9,7 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron tuotto kasvaa vaikka kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2013 tasossa. Tämä johtuu siitä, että osana hallitusohjelmaa ja kevään kehysriihen päätöksiä rakennusten jälleenhankinta-arvoja nostetaan, rakennusten ikävähennyksen maksimimäärää lasketaan asteittain ja maapohjien verotusarvoja nostetaan 2 %:ia. 19

20 1 YLEISPERUSTELUT Valtionosuudet Toimintatuotot Vuoden 2014 arviot valtionosuuksista perustuvat Kuntaliiton ennakkotietoihin ja Valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa alustavissa laskelmissa on otettu huomioon vuoden 2014 kustannustason muutos (indeksikorotus) 2,4 prosenttia. Valtionosuuksia laskettaessa kustannustason muutos määräytyy peruspalveluiden hintaindeksin mukaisesti. Hintaindeksi perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen käyttömenoilla painotettuun kustannustason muutokseen. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon vuoden 2014 valtionosuusleikkaus 362 miljoonaa euroa, 67 /asukas. Peruspalvelujen valtionosuuksien asukaskohtaiseksi kunnan rahoitusosuudeksi on arvioitu 3310,86 euroa/asukas (3135,80 /as.). Kunnan rahoitusosuus nousee, koska valtionosuuksien leikkaus laskee valtionosuusprosenttia. Valtionosuusprosentti vuodelle 2014 on 29,57 % (30,96 %). Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuusindeksi jäädytetään vuodeksi Lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen valtionosuusprosentti on 41,89 %. Ylläpitäjäjärjestelmällä on oma asukaskohtainen kuntien rahoitusosuus, jonka suuruudeksi vuodelle 2014 on arvioitu 359,08 euroa/asukas. Lisäksi yksikköhintoja leikataan 1,6 %. Ennakkotietojen mukaan vuodelle 2013 saatava verotulotasaus on 6,9 miljoonaa euroa, jossa vähennystä on noin 0,5 miljoonaa euroa vuoteen 2013 verrattuna. Vuoden 2014 talousarviossa valtionosuuksia arvioidaan saatavan 100 miljoonaa euroa, kun ne vuonna 2013 ovat 112,5miljoonaa euroa. Suurin muutos tulee ammattikorkeakoulu - liikelaitoksen yhtiöittämisestä, joten ammattikorkeakoulun valtionosuus ohjautuu suoraan yhtiölle vuodesta 2014 lukien. Kokonaisuutena valtionosuudet pysyvät lähellä vuoden 2013 tasoa. Valtionosuudet kohdistuvat siten, että peruskunnalle kohdistuu 63,0 miljoonaa euroa (-0,5 %), ja teatterille 0,97 miljoonaa euroa (+ 2,8 %) ja Kajaanin koulutusliikelaitokselle 36,4 miljoonaa euroa. Suunnitelmavuosien valtionosuuden korotuksen oletetaan olevan keskimäärin 2,7 % vuosittain. Suunnitelmavuosien valtionosuuksiin sisältyy epävarmuutta leikkausten ja meneillään olevan valtionosuusuudistuksen vuoksi. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 38,5 miljoonaa euroa, jossa kasvua 0,8 %:ia. Uutena eränä tuloslaskelmassa on Valmistus omaan käyttöön, esitetään toimintatuottojen jälkeen. Kun otetaan huomioon sekä varsinaiset toimintatuotot ja valmistus omaan käyttöön, tuottojen kasvu on n. 2,5 %:ia. Toimintatuottoihin on tehty taksojen korotukset ja toiminnan mukanaan tuoma tuottojen kasvu/vähennys. Toimintakulut Toimintakulujen laskentaperusteet ovat seuraavat: Kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön palkkoihin on laskettu 0,8 prosentin korotusvaraus, jolla on kyettävä kattamaan yleis- ja taulukkokorotukset. Lomarahavaraus on kuusi prosenttia. Palkat on laskettu toukokuun 203 palkkatietojen mukaan henkilöittäin ja kuukausittain. Budjetoinnin edetessä on toukokuun palkkatilanteeseen tehty tiedossa olevat muutokset. 20

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun. Verotulot, euroa / asukas Koko maa Punkalaidun Indikaattorien osoittama hyvinvointi Punkalaidun Verotulot, euroa / asukas Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala

Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala. Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Koko maa Sastamala Indikaattorien osoittama hyvinvointi Sastamala Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa,

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Pääekonomistin katsaus

Pääekonomistin katsaus Pääekonomistin katsaus Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Minna Punakallio Pääekonomisti Suomen Kuntaliitto Yleiset talousnäkymät ovat pysyneet vaimeina jo pitkään Kansainväliseen talouteen liittyviä epävarmuuksia:»

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi

1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi Paketti 1: V1 = Satakunta V2 = Varsinais-Suomi V3 = Pohjanmaa V4 = Koko maa V5 = Kankaanpää V6 = Karvia V7 = Siikainen V8 = Jämijärvi V9 = Pomarkku

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät

Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät Kuntatalouden tila ja tulevaisuuden näkymät 8.11.2016 Varatoimitusjohtaja Timo Reina Kuntatalouden tila ja hallituksen kuntatalouden toimia ohjaava tavoite Vaimeasta talouskasvusta huolimatta kuntatalouden

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Syksy 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Syksy 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi

Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Kuntatalouden haasteet ja sivistystoimi Valkoinen sali 15.11.2011 Matti Väisänen OKM / Hallinto- ja budjettiyksikkö Hallitusohjelma: Hallitus rakentaa kehyspäätöksensä siten, että hallitusohjelmaan kirjatut

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Mistä löytyy Suomen kuntien tie?

Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Mistä löytyy Suomen kuntien tie? Kuntajohtajapäivät, Seinäjoki Timo Kietäväinen, varatoimitusjohtaja Uhkaava talouskriisi tuo lisähaasteita entisetkin isoja Uhkaava talouskriisi tuo vain lisähaasteita,

Lisätiedot

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina

6. TULOSLASKELMAOSA * Määrärahat euroina Kajaanin kaupunki 74 2.12.24 6. TULOSLASKELMAOSA 22-28 * Määrärahat 1 euroina Suunnitelma TP-23 TA-24 HK-25 TA-25 26 27 28 VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatulot 55 752 54 675 39 786 4 49 39 44 39 475 39 485

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 15 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA

SUUNTA SUOMELLE SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA FINANSSIKRIISIN PITKÄ VARJO UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SUUNTA SUOMELLE UUTTA TYÖTÄ VIENTIVETOISELLA KASVULLA SDP:N TALOUSPOLITIIKAN LINJA SDP:n talouspolitiikan kantava linja on kestävä, työllistävä kasvu. Kasvu on väline tavoiteltaessa eheää, oikeudenmukaista

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017

VM:n ehdotus valtion talousarviosta Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM:n ehdotus valtion talousarviosta 2017 17.8.2016 Lähde: Valtiovarainministeriön tiedote 11.8.2016 ja Valtiovarainministeriön ehdotus vuodelle 2017 VM: Talouden tilannekuvassa ei merkittävää käännettä

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Alkaneen hallituskauden talouspoliittiset haasteet Sami Yläoutinen Kuntamarkkinat

Alkaneen hallituskauden talouspoliittiset haasteet Sami Yläoutinen Kuntamarkkinat Alkaneen hallituskauden talouspoliittiset haasteet 9.9.2015 Sami Yläoutinen Kuntamarkkinat Esitys Talouden tila ja näkymät maailmalla Suomessa ja kunnissa Julkisen talouden suunnitelma ja hallitusohjelma

Lisätiedot

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI

HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI HYVINVOINTIJOHTAMISEN SEMINAARI 6.6.2014 LSHP VALMISTELUN VAIHEET Ohjausryhmän nimeäminen kunnan johtoryhmä Verrokkikuntien valinta kriteerit (mm. maaseutukunta, asukasluku, väestö- ja elinkeinorakenne,

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava

Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi Sulkava Palvelutarpeiden ja kuntalouden ennakointi 7.6.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot 1998-2005

Lisätiedot

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi

- OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi - OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2009-2012 1 Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Väestörakenteeltaan Vihti on lapsiperhevaltainen kunta. Ikääntyneen väestön osuus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Askola Copyright Perlacon Oy 1

Askola Copyright Perlacon Oy 1 Askola Askolan tase on loppuraportissa esitellyillä mittareilla arvioituna joukon heikoin. Nettolainakanta on suurin ja taseeseen on kertynyt alijäämää. Myös käyttöomaisuuden määrä on pienin. Toisaalta

Lisätiedot

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen

KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi. Rovaniemen kaupunki. Heikki Miettinen KUNTA 2030 Kunnan palvelutarpeiden sekä talouden ennakointi Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 132.2012 Miten palvelutarpeet muuttuvat seuraavien 20 vuoden kuluessa? Väestökehityksen vaikutukset voidaan

Lisätiedot

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI?

Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? Palkansaajan ostovoima ja verotus 2013 ja 2014 MITÄ TULI PÄÄTETTYÄ? ENTÄ SEURAAVAKSI? 1 VERO- JA TALOUSLINJAUSTEN NÄKYMISTÄ 1) Mitä tuli päätettyä? palkansaajan ostovoima raamisopimuksen ja hallituksen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Hallituksen vuoden 2014 budjettiriihen tulemat ja rakenneohjelma

Hallituksen vuoden 2014 budjettiriihen tulemat ja rakenneohjelma Hallituksen vuoden 2014 budjettiriihen tulemat ja rakenneohjelma Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 klo 9.00-9.15 Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, kuntatalous Valtion- ja kuntien neuvottelujärjestelmä - vuosisuunnitelma

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Talouden näkymät 2015-2017 Valtuuston talousseminaari 29.9.2014 Kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen 15.10.2014 1 Suhdannenäkymät (Lähde: VM, valtion talousarvioesitys 2015 ja Kuntaliiton kuntataloustiedote

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu Päivitetty 19.6.2013 (seuraava päivitys 9/2013) Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014: 8,67 + 0,98 + 0,95

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori

Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet seminaari 12.4.2010 Kunnallisen palvelujärjestelmän uudistamisen haasteet ja kolmas sektori Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012

INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 INDIKAATTORIT RUOVEDEN HYVINVOINTIKERTOMUKSEEN 2012 1. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation suosittelemat indikaattorit kunnille Väestön taustatietoja kuvaavat indikaattorit Kokonaisväestömäärä

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS

KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS KESKI-SUOMEN KUNTIEN TALOUS Kuntaliiton maakuntakierros ja Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari, 26.8.2014 Jyväskylä Maakuntasuunnittelija Kirsi Mukkala 1 Miltä vuosi 2013 näytti kuntien tilinpäätösten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

Maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteiskokous 11.4.2012 Kehysratkaisu ja kunnat. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja

Maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteiskokous 11.4.2012 Kehysratkaisu ja kunnat. Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Maakuntien puheenjohtajien ja maakuntajohtajien yhteiskokous 11.4.2012 Kehysratkaisu ja kunnat Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Hallituksen sopeutustoimet 22.3.2012 Veronkorotuksia toteutetaan 1,5

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019. Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Vuoden 2016 talousarvioesitys Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 Alexander Stubb Talousneuvosto 9.9.2015 Budjettia tehdään haasteellisessa taloustilanteessa Suomen kansantalous supistui v.

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 29.4.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 Versio 29.4.2016: Kuntaliiton

Lisätiedot

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus

Kuntatalouden sopeutusohjelma Tiedotustilaisuus Kuntatalouden sopeutusohjelma 2014-2017 Tiedotustilaisuus 8.2.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto Kansantalouden kehitys eri vaihtoehdoissa (Muuttujien keskimääräinen vuotuinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja

Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja Talouskriisi ja kuntatalouden tulopohja Tutkimusprofessori, Aki Kangasharju VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) SUOMEN TALOUDEN TILA JA TULEVAISUUS 17.9.2009 Wolff-auditorio, Vaasan yliopisto Mitä

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015

Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Päijät-Hämeen sote-uudistus - kohti hyvinvointikuntayhtymää 8.10.2015 Koko maassa sote-palveluiden nettokustannusten kasvu ei vastaa maksukyvyn kasvua Toteutunut ja ennustettu kustannuskasvu 2004-2020

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-215, mrd. 18 18 16 14 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15* 8.6.216/hp

Lisätiedot

VNS 1/2012 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE

VNS 1/2012 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE Lausunto 1 (5) 19.4.2012 Dnro 1516/90/2012 Valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaosto EDUSKUNTA Lausuntopyyntönne 18.4.2012 VNS 1/2012 VP VALTIONEUVOSTON SELONTEKO VALTIONTALOUDEN KEHYKSISTÄ VUOSILLE

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Valtuusto Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 319 11.10.2016 Kaupunginhallitus 377 29.11.2016 Valtuusto 60 15.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1026/02.05/2016 KH 11.10.2016 319 Kaupunginhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013

Vaihtoehtoja leikkauslistoille. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 Vaihtoehtoja leikkauslistoille Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Paikallispolitiikan seminaari, Nokia 19.1.2013 1 Mistä ratkaisu kuntien rahoituskriisiin? Pääomatulot kunnallisverolle: Vuoden

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, syksy 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, syksy 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot