Dnro TRE: 1592 / /2014 ote pöytäkirjasta osela / 36

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen seudun ammattiopiston Lempäälän toimipisteen tarveselvitys (Yhteistoimintaalueen asia) Dnro TRE: 1592 / /2014 ote pöytäkirjasta osela / 36 PIRKO-Kiinteistöt Oy:n aiesopimus Lempäälän kunnan lukiopalveluiden tarvitsemat tilat 455/ /2013 ote pöytäkirjasta KHAL / 327, KHAL , KVAL , SIVLTK 37 Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta-arvio TREDU Lempäälä, alustava kustannusarvio Perustamiskustannukset, Uudis Pääryhmittäin Perustamiskustannukset, Korjaus Pääryhmittäin Luonnokset Asemapiirros 1. kerros 2. Kerros Leikkaukset Mallinnuskuvat LIITE 1: Investointisopimus - 1 -

3 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Osaamis- ja elinkeinolautakunta Dnro TRE: 1592 / / Tampereen seudun ammattiopiston Lempäälän toimipisteen tarveselvitys (Yhteistoiminta-alueen asia) Valmistelija: tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs, p , Osela Tilaajapäällikkö Pekka Kivekäs: Pirkanmaan koulutuskonsernin koulutustoiminta siirtyi omistajakuntien kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Tampereen kaupungin tehtäväksi. Osana kuntayhtymän purkamisjärjestelyjä perustettiin PIRKO-kiinteistöt Oy, joka toimii sille siirretyn kiinteistöomaisuuden omistajana, peruskorjaus-, muutos- ja uusinvestoijana. Nykyisistä Tampereen seudun ammattiopiston toimitiloja omistavista yhtiöistä, PIRKO-kiinteistöt Oy, TAOkiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskus, muodostetaan yksi kiinteistöjä omistava TREDU-Kiinteistöt Oy, joka jatkossa toimii Tampereen seudun ammattiopiston tilojen omistajana, kehittäjänä ja uusinvestoijana. Yhteistoimintasopimuksessa on sovittu ammatillisen koulutuksen toimipisteiden säilyttämisestä toiminnan käynnistymistä seuraavan viiden vuoden ajan. Tavoitteena on toiminnan jatkaminen senkin jälkeen. Jatkumisen edellytyksenä eri toimipisteissä on, että uudessa koulutusorganisaatiossa pystytään löytämään sellaisia toisen asteen koulutuksen strategisia kehittämislinjauksia, jotka ovat järjestettävissä taloudellisesti kannattavasti. Lempäälän kunnassa on todettu tarve saada lukiokoulutukselle ajanmukaiset tilat ja vaihtoehdoksi on muodostunut yhteisen kampuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen kanssa. Lempäälän kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan PIRKO-kiinteistöt Oy:n ja Lempäälän kunnan välisen aiesopimuksen Lempäälän kunnan lukiopalvelujen tarvitsemien tilojen osalta. Lempäälän toimipisteeseen rakennetaan Lempäälän kunnan lukiokoulutukselle uudet tilat sekä peruskorjataan Tredun käyttöön nykyisiä tiloja. Osaamis- ja elinkeinolautakunta hyväksyi kokouksessaan ( 22) Tredun koulutuksen siirrot Lempäälän toimipisteestä ja muutokset Lempäälän toimipisteen koulutustarjontaan. Lempäälän toimipisteessä (osoitteessa Valkeakoskentie 19) sijaitsee seuraavat rakennukset, joiden nettoalat ovat seuraavat: Päärakennus, (valmistumis- ja peruskorjausvuodet 1989) 3391 hum2, Metallisosasto, (1939,1973) 1060 hum2 ja Puuosasto, (1984, 2003) 1503 hum2. Lisäksi toimipisteessä sijaitsee asuinrakennus 72 huoneistom2. PIRKO-Kiinteistöt Oy omistaa toimipisteen rakennukset tontteineen. Lisäksi yhtiö on ostanut viereisen kiinteistön tontteineen. Tämä tontti on suunniteltu laajennuksen tarpeisiin

4 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Osaamis- ja elinkeinolautakunta Lempäälän toimipisteen koulutustarjonta vuonna 2017 on muutosten jälkeen seuraava: matkailualan koulutus (noin 54 opiskelijaa) käsi- ja taideteollisuusalan koulutus, sisustusala (tilasomistus ja sisustustekstiili) (noin 64 opiskelijaa) kiinteistöalan koulutus (er) (noin 16 opiskelijaa) valmentava ja kuntouttava koulutus (noin 10 opiskelijaa) liiketalouden koulutus (noin opiskelijaa) sosiaali- ja terveysalan koulutus (noin opiskelijaa).. Yhteensä toimipisteessä on noin opiskelijaa nuorten koulutuksessa. Lisäksi toimipisteessä on mahdollista järjestää aikuiskoulutusta. Lempäälän toimipisteestä siirretään vuoden 2014 kesällä viestinnän koulutus Mediapolikseen Tampereen Tohloppiin. Käsi- ja taideteollisuusalan vaatetusalan koulutus siirretään Koivistontien toimipisteeseen viimeistään kesällä 2015 ja Koivistontien toimipisteeseen siirtyy samanaikaisesti myös vaatetusalan koulutus Santalahdentien toimipisteestä. Alan koulutuksen keskittämisestä saadaan toiminnallista ja taloudellista hyötyä. Hepolamminkadun toimipisteeseen siirretään käsi- ja taideteollisuusalan hopeasepänalan koulutus viimeistään vuoden 2015 syksyn aikana, ja sisustusrakentamisen koulutus viimeistään vuonna Näiden koulutusten osalta yhteistyöstä tekniikan ja liikenteen koulutusten kanssa syntyy toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Vuoden 2014 syksyllä Lempäälän toimipisteessä aloittaa liiketalouden koulutuksen (asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelman /retailmerkonomi) yksi ryhmä. Sosiaali- ja terveysalan koulutus käynnistetään rakentamisen valmistuttua viimeistään vuoden 2017 syksyllä. Lempäälän toimipisteessä on vuosittain 250 nuorisokoulutuksessa olevaa opiskelijaa. Aikuiskoulutusta ei tällä hetkellä ole tarjolla. Tilojen peruskorjauksen tavoitteena on joustava koulutustarpeeseen vastaaminen sekä mahdollistaa aikuiskoulutuksen tarjonnan käynnistäminen ja tilojen käyttäminen nykyistä tehokkaammin esimerkiksi iltaisin sekä viikonloppuisin. Lempäälän lukiokoulutuksen sijoittuminen samaan toimipisteeseen mahdollistaa joustavasti lukio-opintojen sekä ns. ammattilukiotutkinnon suorittamisen ammatillisten opintojen yhteydessä. Myös lukio-opiskelijoille voidaan tarjota ammatillisia opintoja. Yhteisten tilojen toteuttamisen lisäksi tilaratkaisujen suunnittelussa kiinnitetään huomiota laadukkaan opetusvälineistön ja uuden teknologian hyödyntämiseen monipuolisen oppimisympäristön varmistamiseksi. Tilojen suunnittelussa otetaan huomioon myös laajentamistarpeet sekä uudet energiaratkaisut. Lempäälän toimipisteen hankesuunnitelma tuodaan lautakunnan käsittelyyn tämän kevään aikana. Tredun Lempäälän toimipisteessä alkaa rakentaminen ja peruskorjaus vuoden 2015 syksyllä ja työ valmistuisi vuoden 2017 kesään mennessä. Tilakeskuksen johtamissa hankeryhmissä on käsitelty rakentamiseen sekä peruskorjaukseen liittyviä tilatarpeita yhteistyössä Tredun, tilaajan sekä Lempäälän kunnan edustajien kanssa

5 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Osaamis- ja elinkeinolautakunta Päätösehdotus. Tilaajapäällikkö Kivekäs: Osaamis- ja elinkeinolautakunta päättää hyväksyä tarveselvityksen edellä selostetussa muodossa hankesuunnittelun pohjaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Suonio Jorma /toisen asteen koulutus, Koskinen Helena/Tredu, Kangas Vesa-Matti/talli, Parviainen Liisa/tilakeskus, Heinonen Pauli/ PIRKO-Kiinteistöt Oy, tajo Lisätietoja päätöksestä päätösvalmistelusihteeri Miia-Hannele Vuori, puh , Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin Internet-sivun kautta. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta PIRKO-KIINTEISTÖT OY:N AIESOPIMUS LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUKIOPALVELUIDEN TARVITSEMAT TILAT 455/ /2013 KHAL Pirkanmaan koulutuskonsernin koulutustoiminta siirtyi omistajakuntien kuntien yhteistoimintasopimuksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Tampereen kaupungin tehtäväksi. Yhteistoimintasopimukseen on kirjattu tavoite ammatillisen koulutuksen toimipisteiden säilyttämisestä toiminnan käynnistymistä seuraavan viiden vuoden ajan. Tavoitteena on toiminnan jatkaminen senkin jälkeen. Jatkumisen edellytyksenä eri toimipisteissä on, että uudessa koulutusorganisaatiossa pystytään löytämään sellaisia toisen asteen koulutuksen strategisia kehittämislinjauksia, jotka ovat järjestettävissä taloudellisesti kannattavasti. Osana kuntayhtymän purkamisjärjestelyjä perustettiin PIRKO -kiinteistöt Oy, joka toimii sille siirretyn kiinteistöomaisuuden omistajana, peruskorjaus-, muutos ja uusinvestoijana. Tavoitteeksi on asetettu, että nykyisistä Tampereen seudun ammattiopiston toimitiloja omistavista yhtiöistä, PIRKO -kiinteistöt Oy, TAO -kiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Ylöjärven koulutuskeskus, muodostetaan yksi kiinteistöjä omistava yhtiö, joka jatkossa toimii Tampereen seudun ammattiopiston tilojen omistajana, kehittäjänä ja uusinvestoijana. Tampereen seudun ammatillisen koulutuksen palveluverkon suunnittelua toteutetaan ammatillisen koulutuksen isäntäkuntana toimivan Tampereen kaupungin/osaamis- ja elinkeinolautakunnan johdolla yhteistyössä Tredun ja sen toimipisteiden, niiden sijainti- kuntien edustajien sekä Tilakeskuksen ja yhtiöiden edustajien kesken. Lempäälän kunnassa on todettu tarve saada lukiokoulutukselle ajanmukaiset tilat ja yhdeksi vaihtoehdoksi on silloin muodostunut yhteisen kampuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen kanssa. Kunnanhallituksen esityslistan oheismateriaalina on lähetetty luonnos PIRKO-kiinteistöt Oy:n ja Lempäälän kunnan välille solmittavasta aiesopimuksesta, jolla sovittaisiin niistä keskeisistä periaatteista ja menettelyistä, joilla Lempäälän kunnan lukio-opetuksen tarvitsemat tilat voidaan sijoittaa Tampereen seudun ammattiopiston tilojen yhteyteen. Kunnanhallitus käy otsikkoasiasta lähetekeskustelun ja varsinaiseen käsittelyyn asia tulee kokouksessa. Lempäälän kunnan osalta aiesopimus on lakimiehen tarkistettavana. Ehdotus KUNNANHALLITUS käy lähetekeskustelun otsikkoasiasta

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta SIV Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KHAL Ehdotus Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen, 2. ohjeistaa jatkovalmistelua kustannustehokkaaseen ja tilojen yhteiskäyttöön perustuvaan suunnitteluun, ja 3. lähettää otsikkoasian edelleen tiedoksi valtuustolle. Täytäntöönpano: ote kvalt ote Pirko-kiinteistöt Oy ote kaavoituspäällikkö SIV /NL/tt Keskustelun kuluessa esittelijä, kunnanjohtaja Olli Viitasaari, täsmensi päätösehdotustaan: Ehdotus Kunnanhallitus päättää 1. hyväksyä liitteenä olevan aiesopimuksen, 2. ohjeistaa jatkovalmistelua kustannustehokkaaseen ja tilojen yhteiskäyttöön perustuvaan suunnitteluun, ja 3. lähettää otsikkoasian tiedoksi valtuustolle sekä sivistyslautakunnalle. Päätös KUNNANHALLITUS hyväksyi täsmennetyn päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt KVAL Keskustelun kuluessa valtuutettu Markku K.E. Mikkola esitti, että päätösehdotukseen lisätään yksi kohta: "4. selvitetään myös se vaihtoehto, että kunta rakentaa oman lukion." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja, Juha Kuisma, totesi, että Mikkolan esityksen kannattamattomana rauenneeksi

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sivistyslautakunta Päätös KUNNANVALTUUSTO hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. HALL /TT/tt SIVLTK 37 Hankesuunnittelu on edennyt suunnitelmallisesti yhteistyössä Tampereen tilakeskuksen, Tampereen kaupungin tilaajaryhmän, Tredun ja Lempäälän kunnan toimijoiden kesken. Päätöksenteko etenee kunnan osalta siten, että edellä selostettu ja päätetty Pirko-kiinteistöjen ja Lempäälän kunnan välinen aiesopimus lukion tarvitsemien tilojen ja rakentamisen osalta yhteistyössä ammatillisen koulutuksen kanssa on Lempäälän kunnan tarveselvitys hankkeen osalta. Hanketilannetta ja sen etenemistä on esitelty kunnanhallitukselle ja sivistyslautakunnalle Seuraavassa päätösvaiheessa on hanke- ja investointisuunnitelman hyväksyminen Tampereen kaupungin laajennetussa osaamis- ja elinkeinolautakunnassa (Osela), Pirko-kiinteistöjen hallituksessa ja Lempäälän kunnanhallituksessa (sivistyslautakunta ) toukokuussa Pykälän oheismateriaalina on luonnos Tredu-kampus - Lempäälä - prosessista. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti eri luottamustoimielinten kokouksissa. Lisätietoja: sivistysjohtaja Nina Lehtinen, puh Ehdotus SIVISTYSLAUTAKUNTA hyväksyy edellä selostetun mukaisesti kunnanhallituksen hyväksymän aiesopimuksen lukion tarvitsemien tilojen osalta tarveselvityksenä. Täytäntöönpano: Ote kunnanhallitus, Osela ja Pirko-kiinteistöt. SIV Esittelijä, sivistysjohtaja Nina Lehtinen selosti asiaa. Kokouksen alussa kuultiin Tampereen Tilakeskuksen hankearkkitehti Liisa Parviaisen, lukion rehtori Erkki Hytösen ja rakennuttamispäällikkö Mervi Järvisen selostus asiasta. Päätös SIVISTYSLAUTAKUNTA hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti ehdotuksen. SIV /RA/ra - 7 -

9 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, Lempäälä ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot Tampereen ja Pirkanmaan ammattiopistot yhdistyivät vuoden 2013 alussa Tampereen seudun ammattiopistoksi, Treduksi. Yhdistymisen yhteydessä tapahtuu muutoksia myös Tredun palveluverkossa, toimipisteitä vähennetään ja toimipisteiden sisällä koulutustarjonta tulee muuttumaan. Lempäälän toimipisteessä jatkaa edelleen Käsi- ja taideteollisuusalan sisustus- ja tilasomistuslinjat, vaatetusala siirtyy Koivistontielle. Matkailuala jatkaa nykyisellään samoin kiinteistönhoitoala sekä valmentava ja kuntouttava koulutus. Muualle siirtyviä koulutusaloja ovat edellä mainitun vaatetusalan lisäksi audio-visuaalinen viestintä sekä puu- ja metalliartesaanikoulutus. Uusina koulutusaloina toimipisteessä tulevat aloittamaan liiketalouden ja sosiaalialan koulutusalat. Muutosten seurauksena Valkeakoskentien eteläpuolella sijaitseva puutyötilat käsittävä rakennus tyhjenee ja rakennus tontteineen vapautuu muuhun käyttöön. Toimipisteen koulutusalojen luonne muuttuu, enää ainoastaan kiinteistönhoitoala ja valmentava ja kuntotuttava koulutus tarvitsevat varsinaista työpajatilaa, kaikki koneistetut ja vahvasti varustetut pajatilat poistuvat. Kokonaan uusi asia on Lempäälän lukion muutto Tredun toimipisteeseen. TREDU Lempäälän toimipisteessä opiskelee tällä hetkellä n opiskelijaa kulloisenkin sisäänottorytmin mukaan; käsi- ja taideteollisuusalalle ei joka vuosi ole otettu uutta alkavaa ryhmää. Muutosten myötä ammattiopistolaisten määrä kasvaa hieman, lähemmäs 300 opiskelijaan. Lempäälän lukion tilat mitoitetaan 450 opiskelijalle. Tämä tarkoittaa sitä, että toimipisteen opiskelijamäärä kasvaa kokonaisuudessaan roimasti, yhteensä noin 750 opiskelijaan. TREDU Lempäälän päätontilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Tontti muodostuu useammasta eri kiinteistöstä, joihin tullaan yhdistämään myös niemen kärjen tontti, joka on jo PIRKO-Kiinteistö Oy:n omistuksessa. Koko ammattiopistotontin koko tulee olemaan noin 2,1 hehtaaria. Tonttia koskeva uusi asemakaava on valmisteilla, sen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsiteltävänä. Kaava tullaan suunnittelemaan yhdessä Lempäälän kunnan kaavoittajan kanssa Tredun rakentamiseen soveltuvaksi

10 Hankkeen kuvaus Nykyisen rakennuksen tilat TREDU Lempäälän nykyinen kaksikerroksinen päärakennus on rakennettu 1980-luvulla. Rakennuksessa on alun alkaen toiminut Lempäälän kotiteollisuuskoulu, joka myöhemmin on tullut osaksi Pirkanmaan Koulutuskonserni Pirkoa ja nyt viime vuoden alusta Tampereen seudun ammattiopistoa Tredua. Päärakennus on teräsbetonirunkoinen ja sen julkisivut ovat tiililaattapintaisia teräsbetonielementtejä. Nykyinen rakennus perusparannetaan tämän hankkeen yhteydessä ja tilat uudistetaan tulevan tarpeen mukaisiksi. Nykyinen pajarakennus puretaan ja sen sijalle rakennetaan uusi kaksikerroksinen laajennusosa. Laajennus liittyy nykyiseen rakennukseen korkealla keskusaulatilalla. Lempäälän toimipisteen keittiö säilyy entisessä paikassaan ja nykyinen ruokasali laajenee uuteen keskusaulaan. Nykyisiin ensimmäisen kerroksen tiloihin sovitetaan tilasomistuksen ja sisustusalan tilat sekä sosiaali- ja terveysalan omat tilat ja lukion musiikkiluokka. Musiikkiluokka voidaan avata haluttaessa keskusaulan näyttämölle juhlatilaisuuksissa. Toiseen kerroksen sijoittuvat matkailualan ja liiketalouden tilat sekä koko toimipisteen hallinnon sekä opojen ja erityisopetuksen tilat. Rakennuksen nykyiseen Tredun liikuntahalliin rakennetaan uusi välipohja, jolloin saadaan kahteen kerrokseen hyviä yleisopetuksen luokkatiloja. Ylempään kerrokseen rakennettavat kolme luokkaa varustetaan kiinteällä atk-verkolla. Niiden välille rakennetaan siirtoseinät, jolloin koko alue yhdistettynä voidaan erottaa pienemmän ryhmän ylioppilaskirjoitusten käyttöön. Laajennusosa Laajennusosan keskellä on iso kolmeen pienempään yksikköön jaettava liikuntasali aputiloineen ja toisessa kerroksessa sijaitsevine kuntosaleineen. Liikuntasalin ja vanhan osan väliin jää iso keskusaula. Rakennuksen toinen pääsisäänkäynti johtaa suoraan keskusaulaan nykyisen ruokalan puoleisesta päästä. Toinen pääsisäänkäynti on nykyinen lähinnä kunnan keskustaa oleva sisäänkäynti. Vahtimestarin tila on sijoitettu niiden puoliväliin valvomaan koko aulaa. Aulasta löytyy myös näyttämö vanhan osan musiikkiluokan kohdalta. Koulun juhlissa näyttämöä vastapäätä oleva liikuntasalin päätyseinä voidaan avata, jolloin katsomo voi levitä aulasta liikuntahalliin. Hallin vieressä on leveä yläkertaan vievä porras, joka myös toimii katsomona. Aulaan kalustetaan myös useita opiskelijoiden oleskelu- ja työskentelyryhmiä. Koko koulun yhteinen kirjastotiedonhakukeskus sijaitsee toisessa kerroksessa keskusaulan välittömässä läheisyydessä. Veden äärellä, lähellä nykyisen rakennuksen päätyä sijaitsee auditorio, joka toimii myös Lempäälän kunnanvaltuuston kokouspaikkana. Auditorioon mahtuu parvi mukaan luettuna yhdellä kertaa koko lukion vuosiluokka. Sen lähelle jää nykyisinkin mm. matkailualan käytössä oleva tarjoilukeittiö erilaisten tilaisuuksien kahvitusta varten. Keittiö jatkaa edelleen matkailualan opetustilana

11 Lukio-opetuksen luokat on sijoitettu eri sakaroihin omiksi soluikseen, joiden keskelle jää opiskelijoiden oleskelu- ja työtilaa. Luokkia voi avata toisiinsa ja soluauloihin siirtoseinillä. Toteutussuunnitelmavaiheessa tuleekin päättää kuinka paljon siirtoseiniä otetaan käyttöön. Pääosa lukion luokista on 65-neliöisiä 36- ryhmäkoon luokkia. Muutamia pienempiä luokkia on myös ohjelmassa. Mm. kuvataideopetuksen tilat ovat yhtälailla sekä Lukion että Tredun käytössä. Tavoitteena on löytää laajalti yhteistyötä myös opetuksessa ja muissakin opetustiloissa Tredun ja lukion sekä Lempäälän kuntalaisten kesken. Esimerkiksi Tredun tilasomistuksen ja sisustussuunnittelun tiloja toivotaan varattavan myös Pirkan opiston käyttöön. Kahden luokkasakaran väliin liikuntasalin päätyyn sijoittuvat terveydenhoitotilat. Luonnoksessa ne ovat toisessa kerroksessa, mutta ne voivat yhtä hyvin siirtyä kerrosta alemmaksi ja vastaavasti yhdistettävät 50+50=100 neliön luokat ylempään kerrokseen. Tredun kiinteistöhoidon ja valmentavan ja kuntouttavan opetuksen yhteinen opetusyksikkö on sijoitettu pääsisäänkäynnin viereisen sakaran alempaan kerrokseen. Vanhassa rakennusosassa on riittävän kokoinen kunnostettava hissi kerrosten välillä. Laajennusosassa varaudutaan toisen hissin rakentamiseen. Kaikki rakennuksen tilat toteutetaan esteettömän rakentamisen periaatteiden mukaisesti. Rakennus tullaan jakamaan kulunvalvonnalla osiin, jolloin voidaan rajata talon ulkopuoliset käyttäjät vain heille sallitulle alueelle. Opiskelijoille tullaan todennäköisesti myös antamaan kulunvalvontanapit, jolloin mm. ulko-ovet voidaan tarvittaessa pitää lukittuina tai sallia kulku sisään vain pääovista. Opiskelijajärjestöille on varattu kummallekin oma tila, jotka voidaan yhdistää toisiinsa. Opiskelijoille on tulossa myös kullekin oma lukittava lokeronsa, johon jättää tavarat koulupäivän ajaksi. Lokeroihin järjestetään myös tarpeen mukaan kännykän/kannettavan tietokoneen latausmahdollisuus. Rakennustekniset työt Perusparannusosan rakenteet säilyvät pääosin ennallaan lukuun ottamatta liikuntasalin jakoa kahden kerroksen välille. Uuden välipohjan lisäksi tämä edellyttää uutta ikkuna-aukotusta julkisivuun. Musiikkiluokan kohdalla vanhaa julkisivua on tarkoitus purkaa, jotta saadaan mahdollisuus avata tilaa aulan ja musiikkiluokan välillä. Riittävästä ääneneristyksestä musiikki- ja muiden tilojen välillä on kuitenkin huolehdittava. Alustavien pohjatutkimusten mukaan uudisrakennusosa tulee perustaa kovaan pohjaan lyötävien tukipaalujen varaan. Alapohjat tehdään joko maanvastaisina kantavina rakenteina tai ryömintätilallisina tuuletettuina rakenteina. Perusmaakerrokset ovat routivia, joten rakenteet on routasuojattava. Hankesuunnitelmaluonnoksen mukaisen uuden rakennusosan kantavat rakenteet ovat teräsbetonia/terästä, julkisivut vanhaan sopeutuvaa tiiltä/tiililaatta, lasirakenteita, mahdollisesti osin puuverhousta

12 Piha-alue TREDU Lempäälän noin 2,1 ha kokoinen tonttialue kostuu vielä useammasta eri kiinteistöstä. Se kattaa koko suojeltavaan natura-järvialueeseen työntyvän niemen. Tontilla on runsaasti arvokasta puustoa, näin etenkin niemen kärkialueella. Puustoa joudutaan kaatamaan rakentamisen alta, mutta tavoitteena tulee olla säilyttää mahdollisimman paljon ranta-alueen puustoa. Niemenkärjen ulokkeelle on tarkoitus rakentaa puurakenteinen lintutorni alueella jo nyt parveileville lintubongareille. Tontin autopaikat ovat myös heidän käytettävissään, ainakin opetuksen ulkopuolisina aikoina. Autopaikkoja tontille tulee mahtumaan vähintään sen verran kuin asemakaavassa tultaneen edellyttämään. Tosin nämäkään tuskin riittävät aivan jokaiselle halukkaalle. Hankesuunnitelmaluonnoksessa on esitetty auto- ja mopoautopaikkoja myös nykyisen rakennuksen ja maantien väliin. Siinä ne ovat pitkälti liikennealueen puolella. Jatkossa on tarkoitus neuvotella, voidaanko niitä toteuttaa ja missä määrin, ottaen huomioon myös alueen läheisyydessä kulkevat maakaasu- ja vesiputket. Joukkoliikenteen palvelun parantamisesta on jo käynnistetty neuvottelut. Laajuustiedot VANHA OSA UUSI OSA YHTEENSÄ hyötyala 2 582* hym hym hym 2 huoneistoala 3 791* htm htm htm 2 kerrosala 3 857* kem kem kem 2 bruttoala 4 858* brm brm brm 2 tilavuus m m m 3 * sisältää vanhan liikuntahallin uuden välikerroksen 272 m 2 Rakennustöiden toteutus ja aikataulu TREDU Lempäälän rakentamisen aikataulu linkittyy valmisteilla olevan asemakaavan vahvistumisaikatauluun. Asemakaava on parhaillaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa. Tavoite on saada asemakaava vahvistettua hyvissä ajoin ennen rakentamista. Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi tontilla sijaitsevien vanhan huvilarakennuksen, saunan ja metallipajan purkamisella elokuussa Uuden rakennuskokonaisuuden on määrä olla käyttökunnossa kesällä Rakentamisen ajaksi Tredun koulutusaloille etsitään väistötilat Lempäälästä ja Tredun muista toimipisteistä. Ks. tarkemmin kohta Aikataulu

13 Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu PIRKO-Kiinteistöt Oy vastaa investoinnin rahoituksesta ja Tredu sekä Tampereen Ateria jatkavat tilojen vuokralaisina. Uutena vuokralaisena toimipisteeseen siirtyy Lempäälän kunta lukion ja terveydenhoitotilojen osalta. Rakennusinvestointiin kuuluvat kiinteä kalustus, varustus ja laitteet, jotka tarkentuvat mahdollisine hankintarajoineen toteutussuunnittelun yhteydessä. Irtokalusteiden ja - varusteiden sekä opetusvarusteiden ja laitteiden, mm. AVlaitteiden hankinta, auditorion varustusta lukuun ottamatta, ei kuulu investointiin. Nämä hankinnat kuuluvat ns. ensikertaiseen kalustamiseen, joka suunnitteluineen on käyttäjien vastuulla. Käyttäjien hankinnat ja niihin liittyvä suunnittelu tulee koordinoida myöhemmin toteutussuunnittelun ja rakentamisen yhteydessä laadittavissa suunnittelu- ja rakentamisaikatauluissa. Ks. tarkemmin kohdat tavoitehinta-arvio ja investointisopimus

14 ASIAKIRJA TALOTEKNIIKKASELVITYS Jukka Kauppinen LVIA-tekniikka Yleistä Kohteen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Perusparannettavan rakennusosan koko LVI-tekniikka uusitaan lähes kokonaan. Liittymät Tontilla olevassa purettavassa rakennuksessa on Lempäälän Lämmön maakaasulla toimiva lämpökeskus, josta lämpöä toimitetaan molempiin TREDUn rakennuskohteisiin ja alueen muille kiinteistöille. Lämpökeskus puretaan ja uuden keskuksen sijoittamista tutkitaan tälle tontille tai uuteen paikkaan Tukkitien varteen Valkeakoskentien toiselle puolelle. Vesijohtoliittymä on Valkeakoskentiellä ja viemäriliittymä on Saarentiellä sijaitsevassa pumppaamossa. Liittymäpaikat voivat jäädä ennalleen, mutta ainakin viemärin tonttihaara uusitaan. Sadevedet johdetaan maaston kautta vesistöön. Lämmitys Lämmönjakohuone jää nykyiselle paikalleen perusparannettavan osan pohjakerroksessa ja kaikki lämmönjakokeskuksen laitteet uusitaan lisääntyvän lämmöntarpeen vuoksi. Alajako-keskukseen tulee omat lämmönsiirtimet patteriverkostolle, ilmastointikoneiden lämmitysverkostolle ja käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Lämmitysverkostot jaetaan vielä mahdollisesti useampaan siirrinkohtaiseen pumppaus- ja säätöryhmään esim. rakennusosien ja julkisivujen perusteella. Perusparannettavassa rakennusosassa osa putkistoista ja pattereista on käyttökelpoisia, mutta huoneiden käyttötarkoitus- ja tilamuutosten takia lämpöjohtoja ja pattereita joudutaan uusimaan. Vanhat käyttöön jäävät patterit huuhdellaan sekä varustetaan uusin patteriventtiilein ja osin. Uudisosa lämmitetään pääosin ikkunoiden alle sijoitettavilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. Tuulikaapit lämmitetään huonelämpötilan mukaan ohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään iv-verkostoon. Uudet lämpöjohdot tehdään sinkityistä teräsputkista puristusliitoksin kokoon DN50 saakka ja suuremmat runkojohdot tehdään teräsputkista hitsausliitoksin

15 Linjat varustetaan sulku- ja säätöventtiilein. Lämpöpatterien kytkentäjohdot asennetaan seinäpintaan ilman eristystä. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Vesi-ja viemärilaitteet Perusparannettavan rakennusosassa viemärilaitteistot ovat pääosin käyttökuntoisia. Vesijohdot sen sijaan ovat huonokuntoisia. Putkiremontti on odotettavissa lähivuosina, joten tarvittavat rakennusaputyöt huomioiden on taloudellista uusia vesijohtojen lisäksi myös viemärit kokonaisuudessaan tämän hankkeen yhteydessä. Vesijohdot tehdään pääosin kupariputkista puserrusliitoksin. Yleisötiloissa ja kosteissa tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena kromatuista kupariputkista. Varastoissa ja teknisissä tiloissa kytkentäjohdot tehdään pintaasennuksena maalattavista kupariputkista. Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Keittiössä, terveydenhoitotiloissa ja liikuntasalin pesutiloissa käytetään tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Siivoustilat varustetaan käyttövesiverkostoon liitettävällä kuivauspatterilla, hiekanerotus-kaivolla ja rst-altaalla, joka johdetaan hiekanerotuskaivoon DN50 viemärillä. Keittiötilat viemäröidään lujitemuovisen rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Muualla lattiakaivot ovat muovia varustettuna irrotettavalla vesilukolla. Pesualtaat viemäröidään pääosin aina lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan kastelupostein, jotka sijoitetaan pihaalueiden huoltotarpeen mukaan. Rakennusosien jäte- ja sadevedet pyritään viemäröimään viettoviemäreillä. Kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien sekä rännikaivojen kautta sadevesiviemäriverkostoon. Tasakatoilla käytetään lämmitettäviä kattokaivoja, jotka viemäröidään sisäpuolisilla viemäreillä sadevesiverkostoon. Salaojitus uusitaan perusparannusosan pohjoispuolella ja liitetään perusvesikaivon kautta sadevesiviemäriin. Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään pääosin valurautaisista viemäriputkista pantaliitoksin. Lattiaan asennettavat viemärit tehdään muoviviemäreistä kumirengasliitoksin lukuun ottamatta keittiötilojen viemäreitä, jotka tehdään hstviemäriputkista kumirengasliitoksin. Viemäreiden tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset viemärit ja salaojat tehdään muovisista viemäri-putkista kumirengasliitoksin. Tarkastus- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja

16 Ilmastointi Rakennus varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustaso pyritään saavuttamaan opetus- ja työtiloissa. Sisäilman lämpötila voi kuitenkin nousta yli tavoitearvojen esim. hellejakson aikana. Ilmastointilaitos toteutetaan pääosin keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen käyttöajan, -tarkoituksen ja laatuvaatimusten sekä sijainnin perusteella. IV-koneita varten kunnostetaan ja rakennetaan omat tekniset tilat. Tilavarauksissa ja laitesijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota huoltoon sekä laiteosien myöhempään vaihdettavuuteen. Perusparannettavassa rakennuksessa on neljä tuloilmakonetta, joista kaksi palvelee luokkia, yksi liikuntasalia ja yksi keittiötä. Laitteet ovat teknisen käyttöikänsä lopulla, joten ne kannattaa uusia tämän hankkeen yhteydessä. Samalla kun iv-koneet uusitaan, niin myös osa kanavistosta muutetaan siten, että palvelualuejako vastaa uutta tilannetta. Etelänpuoleiseen perusparannussiipeen tulee kaksi konetta luokkia varten ja yksi kone sekä keittiötä että ruokasalia varten. Lännenpuoleiseen perusparannussiipeen tulee kaksi konetta luokkia varten ja yksi kone hallintotiloja varten. Uudisrakennusosalle tulee alustavasti kahdeksan iv-konetta. Näistä kolme on luokkia varten sekä auditoriolle, aulatiloille, liikuntasalille, työpajoille ja sosiaalitiloille tulee omat koneet. Lisäksi WC- ja hygieniatiloja varten tulee tarvittava määrä lämmöntalteenotolla varustettuja iv-kojeita. Kokonaistuloilmavirta on yhteensä noin 30 m3/s. Ilmastointikonehuoneita tarvitaan alustavasti neljä kappaletta ja niiden kokonaispinta-ala on yhteensä noin m2. Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla lämmöntalteenottolaitteilla sekä tarvittaessa jäähdytyksellä. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti ja puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. Kojeiden käyntiä ohjataan aikaohjelman ja ulkolämpötilan mukaan. Neuvottelu-, kokous- ja yleisötiloissa ilmastointia säädetään huoneilman CO2-pitoisuuden ja lämpötilan mukaan. Lisäksi kaikille koneilla varataan käsikäyttömahdollisuus ja aikaohjattu käyttö osateholla normaalin käyntiajan ulkopuolista aikaa varten. WC- ja siivoustilojen poistoilmaa ei johdeta erillispoistoilla suoraan ulos vaan nämä ns. likaiset tilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä iv-koneilla, joilla puhalletaan tuloilmaa ao. tiloihin, auloihin ja käytäville. Likaisten tilojen ilmastointi on toiminnassa vähän alipaineisena läpi koko vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä ja ilmamäärien ohjauksella varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Pölyä aiheuttavat työ- ja opetustilat varustetaan tarvittavilla ilmanpuhdistimilla ja kohdepoisto-laitteilla. Keittiön ruuanvalmistus ja astianpesu varustetaan huuvilla

17 ja poistoilmakojeina käytetään vesikatolle asennettavia huippuimureita. Väestösuoja varustetaan määräysten mukaisin ilmanvaihtolaittein. Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavista radonputkituksista, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista poistoilmapuhaltimista. Tuloilmalaitteina käytetään tuloilmaventtiileitä, kattohajottimia tai reikäkanavia. Korkeissa tiloissa voidaan käyttää myös syrjäytysilmanvaihtoa. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käytetään vain dacronia tai muuta vastaavaa äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään määräysten mukaisilla palo-, lämpö- ja äänieristyksillä. Palopelteinä käytetään moottorilla varustettuja peltejä, joita voidaan ohjata ja joiden toiminta voidaan testata suoraan valvontajärjestelmästä. Ilmastoinnin jäähdytyslaitteet Auditorion ja keittiön tuloilmakoneet varustetaan jäähdytyksellä. Lisäksi eräät erillistilat, esim. hallintotilat sekä tietotekniikan opetus- ja laitetilat voidaan varustaa tilakohtaisilla jäähdytys-laitteilla, jos lämpökuormat nostavat huonelämpötilan liian korkeaksi normaalikäytössä. Jäähdytys toteutetaan joko suorahöyrysteisenä kylmäaineita käyttävillä kompressorikojeikoilla tai vesikiertoisena kylmävesiasemien avulla. Jäähdytysputkistot tehdään kuten vesijohto- ja lämmitysputkistot. Kondensoivat laitteet viemäröidään jätevesiviemäriverkostoon. Jäähdytysputket eristetään solukumikourulla. Jäähdytetyt tilat varustetaan huonekohtaisella lämpötilan säädöllä. Mikäli huonetilassa on sekä lämmitys- ja jäähdytyslaitteita, ohjataan näitä kaikkia yhteisellä väyläpohjaisella säätimellä. Lämpöpattereissa käytetään moottoriventtiileitä ja huoneanturit asennetaan sellaiseen paikkaan, jossa ne mittaavat lämpötilaa työ- tai oleskelualueella. Keittiön pakaste- ja kylmähuoneet jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoitetaan ulos keittiötilojen ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon, ulkoseinälle tai vesikatolle. Rakennusautomaatio Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvontaalakeskuksista, jotka liitetään keskusvalvomoon ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä tulee olla käytettävissä myös WEB- liittymän avulla. Nykyistä järjestelmää ja laitteita pyritään hyödyntämään soveltuvilta osin

18 Sähkötekniikka Yleistä Kohteen sähkösuunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Tilat ja niihin kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä vältetään. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät toteutetaan standardisarjan SFS6000 mukaisesti. Perusparannusosan kaikki sähkö- ja telejärjestelmät uusitaan kokonaan. Liittymät Kiinteistössä on sähköliittymä Elenia Oy:n sähköverkkoon sekä tele- ja tietoliikenneliittymä. Sähköliittymän liittymisjohto uusitaan ja liittymisluokka suurennetaan sekä tele- ja tietoliikenneliittymä tarkistetaan. Sähkönjakelu ja johtoreitit Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen ryhmäkeskusten kautta. Nykyinen pääkeskus ja kaikki perusparannusosan ryhmäkeskukset uusitaan. Laajennusosaan asennetaan tarvittavat ryhmäkeskukset. Sähkönjakelu pääkeskukselta ryhmäkeskuksille sisältää normaalivoiman jakelun, joka toteutetaan halogeenittomia voimakaapeleita käyttäen, jotka asennetaan pääosin kaapelihyllyille ja nousukuiluihin. Pääkeskuksessa mitataan erikseen keittiön, lämmityksen, ilmanvaihdon ja jäähdytyksen sekä valaistuksen kuluttama sähköenergia. Ryhmäkeskukset sijoitetaan pääsääntöisesti rakennusaineisiin keskus-komeroihin lukuun ottamatta teknisiin tiloihin sijoitettavia koteloituja keskuksia. Johtoteinä käytetään sinkittyjä kaapelihyllyjä ja -tikkaita sekä johtokanavia. Näkyviin jäävät kaapelihyllyt ovat arkkitehdin määräämään väriin poltto- tai pulverimaalattuja levyhyllyjä, sisäpuolisin kannakkein ja huomaamattomin jatkoksin. Varastotiloissa ja alakattojen yläpuolella käytetään tikashyllyjä. Tele- ja sähköjärjestelmille asennetaan omat hyllyt ja kun hyllyt sijoitetaan päällekkäin, on päällimmäinen hylly aina levyhylly, esim. käytävillä. Toimisto- ja luokkatilojen pistorasia-asennuksissa käytetään yleensä valkoisia alumiinisia johtokanavia. Nousujohdot asennetaan valaistuksen ja LVI-laitteiden sähkökeskuksille. Putketonta asennustapaa ei hyväksytä. Kaapeloinnissa käytetään halogeenittomia HF- kaapeleita ja asennustuotteita. Kaikki vanhat käytöstä poistuvat kaapelit puretaan

19 Tele- ja turvajärjestelmät Kohteeseen asennetaan mm. seuraavia käyttäjää palvelevia tele- ja turvajärjestelmiä: - yleiskaapelointijärjestelmä (puhelin + ATK) CAT6 A-luokkaa U/FTP kokonaisuudessaan - yhteisantennijärjestelmä, digikelpoinen - informaatiojärjestelmä - äänentoistojärjestelmä - yleiskuulutusjärjestelmä - aikakellojärjestelmä - kameravalvontajärjestelmä - rikosilmoitusjärjestelmä - turvavalaistusjärjestelmä - kulunvalvontajärjestelmä, kaikki ulko-ovet varustetaan moottorilukoin - työajanseurantajärjestelmä - paloilmoitusjärjestelmä, osoitteellinen - savunpoistojärjestelmä - varattuvalojärjestelmä - ovipuhelinjärjestelmä - sisäänpyyntöjärjestelmä - AV- esitysjärjestelmä - avunpyyntöjärjestelmä inva-wc:t - avunpyyntöjärjestelmä - rakennusautomaatiojärjestelmä. Rakennuksen jokaiseen kerrokseen tehdään teletilat yleiskaapeloinnin kerrosjakamoita yms. telelaitteita varten. Valaistus Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämää valaistusta ylläpidetään tehokkaasti. Valaisimet ryhmitellään siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata valaistustarpeen mukaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota valaistuksen ohjaukseen niissä tiloissa, joissa päivänvalon saatavuus on hyvä. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen niin, että valaistuksen lämpökuormasta aiheutuvaa huonelämpötilan kohoamista ja jäähdytyksen tarvetta mahdollisuuksien mukaan vältetään. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi. Sisätilojen valaistuksessa käytetään pääosin elektronisella liitäntälaitteella varustettuja valaisimia. Valonlähteinä käytetään pitkäikäisiä ja energiatehokkaita loiste-, monimetalli-, halogeeni- ja led-lamppuja. Luentosaleissa käytetään himmennettävää valaistusta (DALI- ohjaus) sekä harkinnan mukaan osittain epäsuoraa valaistusta. Yleistilojen valaistuksen ohjaukseen käytetään rakennusautomaatiojärjestelmää, liikeilmaisimia, läsnäolotunnistimilla varustettuja valaisimia ja painikeohjauksia. Piha-alueet valaistaan pylväisiin ja rakennuksen ulkoseinille asennettavilla valaisimilla ja valonheittimillä

20 Poistumistiet varustetaan ovimerkkivalaisimin. Tilat varustetaan määräysten mukaisella turvavalaistuksella. Pistorasiat Pistorasioita asennetaan siirrettäviä sähkölaitteita varten ja pistorasiaryhmät varustetaan pääosin vikavirtasuojakytkimin standardin mukaisesti. Tilojen sähköistyksessä otetaan huomioon tilojen myöhempi muunneltavuus. Lattian hoitovälineitä varten on omat siivouspistorasiat. Kaikki työpisteet sekä neuvottelu- ja taukotilat varustetaan kaksiosaisilla ATK-rasioilla. Lämmitys Lämmitys toteutetaan pääosin LVI -tekniikalla. Suihkutiloihin asennetaan sähköinen lattialämmitys. Kattokaivot, räystäskourut ja syöksytorvet varustetaan sähkösulatuksella. Kojeet ja laitteet Kohteeseen asennetaan LVI-tekniikkaa palveleva sähköistys ja sähkönsyötöt tarvittaville muille laitteille

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ Lempäälän kunta 2016 / NL AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUS YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA JA LEMPÄÄLÄSSÄ TREDU-CAMPUKSEN MYÖTÄ 2017 Lempäälän kunta 2016 / NL Lähtökohdat Pirkanmaan koulutuskonsernin koulutustoiminta siirtyi omistajakuntien

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 2.12.2014 Jarmo Viljakka HANKE LIELAHDEN KOULU JA NUORISOTILAT, PÄÄRAKENNUKSEN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Lielahdenkatu 15, 33400 Tampere

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN

KOULUKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELUN JATKAMINEN Sivistyslautakunta 52 27.09.2007 Joutsan kunnanhallitus 4 08.10.2007 Kunnanvaltuusto 57 22.10.2007 Sivistyslautakunta 5 19.02.2008 Joutsan kunnanhallitus 62 04.03.2008 Kunnanvaltuusto 18 10.03.2008 Joutsan

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN 28.8.2015 Sivu 1/1 Matti Antikainen Rimako Oy Hanke: KANKAANPLK 003 Kankaanpään liikuntakeskus, korjaus ja laajennus Jämintie 10 38700 Kankaanpää Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - HINTAERITTÄIN

Lisätiedot

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS TOTEUTUSSUUNNITELMA 27.10.2016 Teemu Alavenetmäki HANKE LAMMINPÄÄN PÄIVÄKOTI SISÄILMAPERUSPARANNUS Kivilevontie 1, 33420 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y

HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS

Lisätiedot

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

15 Tampereen seudun ammattiopiston Kangasalan toimipisteen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi

15 Tampereen seudun ammattiopiston Kangasalan toimipisteen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (6) 15 Tampereen seudun ammattiopiston Kangasalan toimipisteen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi TRE:6459/00.01.05/2016 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin

Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin Onnistunut peruskorjaus helsinkiläisessä koulussa Marianna Tuomainen, HKR-Rakennuttaja Susanna Peltola, HKR-Rakennuttaja Marja Paukkonen, Helsingin kaupungin opetusvirasto Juha Juvonen, Helsingin kaupungin

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU

CCC CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU CO-CREATION CENTER LINNANMAAN KAMPUS, OULU 8.8.2014 Toimistoalueen käytävä (arkkitehdin näkemys) CO-CREATION CENTER Co-Creation Center sijaitsee noin viisi kilometriä Oulun keskustan pohjoispuolella Linnanmaalla,

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU

FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU FINNSBACKAN PÄIVÄKOTI VAIHTOEHTOTARKASTELU 24.9.2014 1(5) Johdanto Vertailtavat hankevaihtoehdot Tässä vaihtoehtotarkastelussa on esitelty kaksi vaihtoehtoa Finnsbackan vuonna 1980 valmistuneen, heikkokuntoisen

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ

PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU

KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET 2.2 116 / KORPILAHDEN YHTENÄISKOULU, SISÄOLOSUHDEMITTAUKSET Mittaus toteutettiin 2.2 116 välisenä aikana. Mittaukset toteutettiin Are Oy:n langattomalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA

Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas-

Lisätiedot

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila

Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Tilakeskus 31.3.2015 Uusix-verstaiden Teollisuuskadun toimipisteen väistötila Parrukatu 4 Väistötilojen rakentaminen Hankenumero 8033126 Tilakeskus Sosiaali- ja terveysvirasto Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT

JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT KOY HELSINGIN SUEZINKATU 3 SUEZINKATU 3 HANKESUUNNITELMA 18.8.2012 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TILAYKSIKKÖ Sisältö

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT. Huoneistoala hum2. A ja E osat maanvarainen laatta, B, C ja D osat paalutus Runkorakenteet

KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT. Huoneistoala hum2. A ja E osat maanvarainen laatta, B, C ja D osat paalutus Runkorakenteet Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 1(6) 6217 Kaakkurin koulu ja Kaakonpojan päiväkoti OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 15 (koulu) ja Kaakonpojank. 1 (päiväkoti) Oulu koulu ja päiväkoti KÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 80. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 20.05.2013 Sivu 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22 22.4.2013 Kaupunginhallitus 151 6.5.2013 80 Matinkylän palvelutori, hankesuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/ /2014. Kunnanhallitus 298. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 298 08.12.2014 Sivistystoimen palveluverkko - kouluverkko 467/12.00.00/2014 Kunnanhallitus 298 Kunnanhallitus 20.10.2014 247 Koulutuslautakunta on kokouksissaan 8.9. ja 23.9.2014 valmistellut

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi

KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto Valmistelija: opetusjohtaja Annelie Nylund,annelie.nylund(at)sipoo.fi Valtuusto 72 10.09.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelman hyväksyminen 281/10.03.02/2012 281/10.03.02/2012 KOULJAOS 41 Suomenkielinen koulutusjaosto 23.4.2012 Valmistelija: opetusjohtaja Annelie

Lisätiedot

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen

Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne Maija Lehtinen Jousenkaaren koulun Sisäilmastotilanne 21.3.2015 Maija Lehtinen Jousenkaaren koulu Valmistunut 1961 Peruskorjattu kahdessa vaiheessa 1996 ja 1998 21.3.2016 2 Kohdekohtainen sisäilmaryhmä Jousenkaaren koululle

Lisätiedot

valmistelija: Esityslistan liite: vaihtokirja liitekarttoineen Oheismateriaali: yleiskartta vaihdon kohteista

valmistelija: Esityslistan liite: vaihtokirja liitekarttoineen Oheismateriaali: yleiskartta vaihdon kohteista Kunnanhallitus 34 0..05 Kunnanvaltuusto 5 6..05 Maa-alueiden vaihto Helsingin kaupungin kanssa Strömsbyssä 880/0.00.0/05 Kunnanhallitus 0..05 34 Kunta ja Helsingin kaupunki ovat neuvotelleet maa-alueiden

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA

RAPORTTI. Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys. Kauniaisten kaupunki. 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA RAPORTTI Kauniaisten kaupunki Gymnasiet Grankulla samskola tilaselvitys 09.11.2015 Juha Heino Arkkitehti SAFA Sisällysluettelo 1. Toimeksianto 2. Nykytilojen kartoitus 3. Arviointi tilankäytöstä ja tilatarpeesta

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt

URAKKA- HINTA. LISÄTYÖT URAKKA- SUMMA PÄÄURAKKA 2 788 000 3 080 185 Muutostyöt 83 533 Lisätyöt 115 235 Tilaajan. 93 415 lisätyöt Tekninen lautakunta 136 12.11.2014 Tekninen lautakunta 148 10.12.2014 Tekninen lautakunta 65 20.05.2015 Kunnanhallitus 192 08.06.2015 Tekninen lautakunta 133 09.12.2015 Päiväkodin rakentaminen / taloudellinen

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:

IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE: 09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160,

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht.

Aiempi käyttö: ed. vuodet yht. Kaupungintalo joko vuosi- tai kokonaismr VUOSIMÄÄRÄRAHA KOKONAISMÄÄRÄRAHA 288 000 hyväksytty muutos hyväksytty TA2014 TA2017 Hankeen ajoitus taloussuunnitelmaan 2016-2018 2018-2019 kuvaus Kaupungintalon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.10.2014 Sivu 1 / 1 514/10.02.03/2014 126 Laajalahti pohjoinen, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 120322, 17. kaupunginosa Laajalahti Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON Hei. Oletteko jo tutustuneet IV-kone ja IV-konehuoneratkaisuihimme? Ohessa on tuotteidemme lyhyt esittely. Tarjoamme erittäin energiatehokkaita vesikatto- ja ullakkosovitteisia koneita ja saman tekniikan

Lisätiedot

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen

KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA. Valmistelija: vt. kunnanjohtaja Jouni Martikainen Kunnanhallitus 119 11.05.2016 Kunnanhallitus 162 10.08.2016 Kunnanhallitus 172 22.08.2016 Kunnanhallitus 177 31.08.2016 KYSELY KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N OMISTAJAKUNNILLE YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016

Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016 Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016 Sisällysluettelo Hankesuunnittelutyöryhmä... 2 Rakennuspaikka... 3 Käyntiosoite... 3 Kiinteistön omistus... 3 Kaavoitustilanne...

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500 +6.30 +7.00 +6.90 vaunusuoja Diplomityöni perustuu todelliseen suunnitteluhankkeeseen, jossa on pyritty löytämään raaisuja sijoittaa päiväkoti- ja koulutoiminta olemassa oleviin kiinteistöihin. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot