HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys , Dnro TRE: 8882/ /2011.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011."

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys , Dnro TRE: 8882/ /2011 Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta-arviot Perustamiskustannukset Luonnokset Asemapiirros Pohjapiirrokset Leikkaukset Julkisivukaaviot Havainnekuvat LIITE 1: Investointisopimus - 1 -

3 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Dnro TRE: 8882 / / TESOMAN PALLOILUHALLIN TARVESELVITYS Sivela Tilaajapäällikkö Lauri Savisaari: Länsi-Tampereen palloiluhallin tarve on todettu vuonna 2010 asiaa selvitelleessä työryhmässä. Työryhmä esitti uutta Länsi- Tampereen palloiluhallia Tesoman alueelle. Työryhmässä oli kaupungin tilaajaryhmän, liikuntapalvelujen, perusopetuksen sekä Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen edustajat. Työryhmä kuuli työskentelynsä aikana mm. alueella toimivia urheiluseuroja sekä alueellista vaikuttamisfoorumia Länsi-Alvaria. Kuulemisten sekä väestötilastojen ja -suunnitteiden perusteella Tesoman seutu on sopivin paikka mahdolliselle uudelle sisäliikuntahallille. Tampereen viidestä palvelualueesta läntiseltä ja koilliselta palvelualueelta puuttuu suuri katsomollinen sisäliikuntapaikka, joka soveltuisi esimerkiksi eri palloilulajien aikuisten SM-sarjatasoisiin kilpailutapahtumiin. Sisäliikuntatilojen suurin tarve Länsi-Tampereella liittyy erityisesti koripalloon ja lentopalloon. Muita käyttäjäryhmiä olisivat mm. jalkapallon, futsalin, yleisurheilun, salibandyn sekä cheerleadingin harrastajat. Alueen koulujen liikuntasalit ovat kovassa käytössä myös iltaisin, ja alueelta puuttuvat olosuhteet eräiden palloilulajien valtakunnallisten sääntöjen mukaisiin kilpailuihin. Tuleva Tesoman voimistelu- ja liikuntahalli ei ratkaise Länsi-Tampereen palloiluolosuhteiden ongelmia. Loppuvuodesta 2010 palveluverkon ohjausryhmä nimesi työryhmän, jonka tehtävänä on laatia Tesoman ja Tesomajärven kouluja sekä lännen sisäliikuntahallia koskeva yhteisselvitys. Toimeksiannossa ohjausryhmä edellytti, että koulujen ja sisäliikuntahallin tilatarpeiden selvittäminen on kytkettävä yhteen. Selvitystä tehneessä työryhmässä on ollut edustettuina koulujen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen sekä tilaajan edustajat. Valmistelussa on ollut esillä kolme vaihtoehtoa: - 0-vaihtoehto, jonka mukaan nykyiset koulut peruskorjataan - A-vaihtoehto, jonka mukaan Tesomajärven koulusta kehitetään yhtenäinen peruskoulu - B-vaihtoehto, jonka mukaan Tesoman koulusta kehitetään yhtenäinen peruskoulu. Lisäksi palloiluhallin sijoituspaikkaa on tutkittu jää/uimahallin läheisyyteen tai Tesoman koulun läheisyyteen sekä selvitetty koulujen mahdollisuuksia hyödyntää hallia päiväaikaan.

4 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Tesoman koululla on liikuntapainotus ja sisäliikuntatilojen sijoittuminen koulun läheisyyteen tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia painotuksen monipuolistamiseen ja tätä kautta myös koulun vetovoimaisuuden lisääntymiseen. Alueen koulujen (Tesomajärven koulu ml. Ikurin toimipiste, Lamminpään koulu ja Tesoman koulu) huoltajat kutsuttiin keskustelemaan Tesoman alueen koulutilajärjestelyistä Tilaisuuteen osallistui noin 20 henkilöä. Yhtenäinen peruskoulu nähtiin mahdollisuutena, joskin koulun koko keskustelutti. Asukkaat painottivat tila- ja pihasuunnittelun merkitystä, valmisteluun tulee ottaa mukaan erilaiset oppijat. Yhteiseen toimintakulttuuri kahden koulun yhdistyessä mietitytti osanottajia, samoin liikennejärjestelyt. Lännen sisäliikuntahallin parhaana sijoituspaikkana pidettiin koulun läheisyyttä. Alueen avoin yleisötilaisuus järjestettiin (osallistujia noin 40). Puheenvuoroissa nousi esiin koulumatkojen turvallisuus ja pituus, Ikurin koulun tulevaisuus, koulun koko, koulukiusaaminen isossa yksikössä, oppilashuoltopalvelujen riittävyys, liikuntahallin soveltuvuus kaikenikäisille käyttäjäryhmille. Myös jatkossa alueen asukkaille varataan mahdollisuus osallista valmisteluun. Lapset ja nuoret otetaan jatkovalmistelussa mukaan suunnittelutyöhön. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti kokouksessaan (119 ) hyväksyä Tesoman alueen koulupalvelujen kehittämisen edellä kuvatun vaihtoehto B:n mukaisesti, hyväksyä nuorisotilojen sijoittamisen koulun yhteyteen sekä hyväksyä Tesoman yhtenäisen peruskoulun tarveselvityksen hankesuunnittelun pohjaksi. Lisäksi lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti esittää toivomuspontena, että Tesoman yhtenäisen peruskoulun kehittämistyössä on selvitettävä lisäksi kaikenikäisille tarkoitetun lähiliikunta-alueen sijoittaminen koulun läheisyyteen. Valmistelun yhteydessä tehdyn vaihtoehtojen vaikutusten vertailun mukaan Tesoman koulun yhteyteen rakennettava palloilu- ja liikuntahalli mahdollistaisi sen, että Tesoman yhtenäinen liikuntapainotteinen peruskoulu voisi hyödyntää tiloja joustavasti, koska etäisyys koulun ja hallin välillä olisi noin 100 metriä. Palloilu- ja liikuntahallin tilat olisivat käytössä myös koulujen aamu- ja iltapäivä- sekä hip-toiminnassa (esim. urheiluseurat). Koululaisten käyttämän urheilukentän paikka on selvitettävä. Alkuperäinen alueen asukkaiden ja yhteisöjen tekemä esitys toteutuisi. Tesoman keskustaan on tulossa ikäihmisten asumista, minkä kannalta olisi edullista, jos palloilu- ja liikuntahalli sijoittuisi lähelle Tesoman keskustaa. Tesoman koulun läheisyyteen rakennettava länsi-tampereen palloilu- ja liikuntahalli tarjoaisi hyvät olosuhteet niin koululiikuntaan kuin urheiluseurojen ja muiden yhteisöjen liikuntatoimintaan. Hankkeen toiminnallisena edellytyksenä on, että Tesoman koulun

5 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta tontille toteutetaan yhtenäiskoulu. Tesoman koulun nykyisten liikuntatilojen lisäksi koululiikunnan tarpeet edellyttävät uusia saleja, kun Tesomajärven koulun liikuntasali ei ole jatkossa käytettävissä. Alustavan tilaohjelman mukaan halliin toteutetaan m2 laajuinen palloilusali, joka on jaettavissa kolmeen osaan siten, että kuhunkin osaan mahtuu harjoittelukäyttöön soveltuva koripallokenttä. Täydessä mitassaan palloilusaliin saadaan lajisääntöjen mukainen salibandykenttä. Palloilusalin minimikorkeus on 8,5 m. Salin suunnittelussa lähtökohtana on ollut, että sen tulee tarjota hyvät olosuhteet koripallon, lentopallon, salibandyn ja futsalin harjoitteluun ja kilpailuihin. Myös muiden lajien kilpailuja voidaan järjestää salissa. Tilaohjelmaan sisältyy myös yhteensä 600 henkilön katsomo, josta noin 400 paikkaa toteutetaan ns. teleskooppikatsomona. Riittävän laaja katsomo mahdollistaa hallissa suurehkojen urheilu- ja kulttuuritapahtumien järjestämisen sekä esimerkiksi koulun juhlien toteuttamisen. Lisäksi tilaohjelmassa on varauduttu riittäviin aulatiloihin, kanttiinin toimintaan sekä 200 m2 laajuiseen kuntosaliin, joka palvelisi niin yläkoulujen liikunnanopetusta kuin alueen asukkaiden omaehtoista liikuntaa. Pukuhuonetilojen osalta tilaohjelmassa varaudutaan usean ryhmän samanaikaiseen käyttöön sekä siihen, että pukuhuoneet ovat helposti myös ulkoliikunnan käytettävissä. Tesoman koulun läheisyyteen sijoittuvan länsi-tampereen palloilu- ja liikuntahallin kokonaislaajuus on alustavan tilaohjelman mukaan brm2. Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen tekemä alustava kustannusarvio kohteelle on euroa. Tällä kustannustasolla kohteen vuosivuokraksi tulisi noin euroa, joka muodostuu pääomavuokrasta (arvio euroa) sekä tontin vuokrasta ja ylläpitovuokrasta (arvio yhteensä euroa). Aikataulullisesti hankkeen toteutus tulisi kytkeä Tesoman koulun uudisrakentamiseen, jota on suunniteltu vuosille Palloilu- ja liikuntahallin rakentaminen edellyttää kaavamuutosta alueella. Päätösehdotus. Tilaajapäällikkö Savisaari: Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päättää hyväksyä Tesoman koulun läheisyyteen rakennettavan palloilu- ja liikuntahallin tarveselvityksen. Asian käsittelyn aikana Vesa Eskola esitti Anna-Kaisa Heinämäen, Johanna Loukaskorven ja Matti Joen kannattamana, että on

6 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta selvitettävä lisäksi kaikenikäisille tarkoitetun lähiliikunta-alueen sijoittaminen palloiluhallin läheisyyteen. Puheenjohtaja tiedusteli Vesa Eskolan esityksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti. Päätös Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta päätti hyväksyä Tesoman koulun läheisyyteen rakennettavan palloilu- ja liikuntahallin tarveselvityksen. Lisäksi lautakunta päätti esittää toivomuspontenaan, että on selvitettävä lisäksi kaikenikäisille tarkoitetun lähiliikuntaalueen sijoittaminen palloiluhallin läheisyyteen. Ilmoitus Kirsti Hankela/tike, Pirjo Nummela/sitar, Heli Nikander/tarla, Jukka Männikkö/talsa, Pekka P. Paavola/lipa Lisätietoja hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh , Liitteet Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi (lanula ) Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin Internet-sivun kautta. Pyydettäessä ote toimitetaan liitteineen.

7 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot ja tavoitteet Tesoman palloiluhallin tuleva tontti sijaitsee Tesomalla Ristimäen kaupunginosassa osoitteessa Tesoman valtatie 44 11, Tampere. Tontin laajuudeksi on määrätty 1,3484 ha. Tonttia ja voimassaolevaa asemakaavaa ei vielä ole, mutta Tesoman koululle on tekeillä on asemakaavan muutos, jonka kaavaaluetta on laajennettu pohjoiseen koskemaan myös palloiluhallia. Uusi kaava vahvistuu Tesoman palloiluhallin alustavan tilaohjelman mukainen hyötyala on 2372 hym2 ja bruttoalatavoite n brm2. Tarveselvitys on hyväksytty sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunnassa ja sen pohjalta on laadittu tämä hankesuunnitelma. Hankkeen tarve: Tesoman ja Tesomajärven koulut ovat tulleet perusparannusikään. Palveluverkkotyössä päädyttiin ratkaisuun, jossa koulujen toiminnat yhdistetään perustamalla yhtenäiskoulu Tesoman koulun tontille, jossa on riittävästi tilaa myös laajennukselle. Palloiluhallin rakentaminen Tesoman koulun läheisyyteen mahdollistaa sen, että Tesoman yhtenäinen liikuntapainotteinen peruskoulu voi hyödyntää tiloja joustavasti koululiikuntaan päivisin. Urheiluseurojen ja kuntalaisten liikuntatoimintaa toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin. Palloiluhallin sijoituspaikkaa tutkittiin jää-/uimahallin läheisyyteen ja Tesoman koulun läheisyyteen sekä selvitettiin koulujen mahdollisuuksia hyödyntää hallia päiväaikaan. Tesoman koululla on jo nyt liikuntapainotus ja sisäliikuntatilojen sijoittuminen koulun läheisyyteen tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia painotuksen monipuolistamiseen ja tätä kautta myös koulun vetovoimaisuuden lisääntymiseen. Hankkeen kuvaus Tontin käyttö Uusi hallirakennus ja sen pääsisäänkäynti sijoittuu tontin länsisivulle lähelle Tesoman valtatietä. Tilaa tällä sivulla on myös saattoliikenteelle ja tilausbussien pysäköinnille. Rakennuksen pääaula kahvioineen sijoittuu pääsisäänkäynnin yhteyteen. Saattoliikenne sekä muu ajo ja huoltoliikenne voi tapahtua myös idästä pysäköintialueen suunnasta, josta on jalakulkuyhteys suoraan pallokentälle. Tätä reittiä kulkevat ne koululaiset tai pelaajat, jotka käyttävät puku

8 pesutiloja pallokenttäliikunnan yhteydessä. Huoltoliikenne- ja pysäköintialue sijoittuu tontin itäsivulle, joka viettää loivasti Tohloppijärven suuntaan hallista poispäin. Pysäköinti Pysäköintiin on varattu yhteensä 100 autopaikkaa, joita käytetään myös lyhytaikaisen saattoliikenteen tarpeisiin. Tontin asemakaava edellyttää enintään 24 autopaikkaa. Tontille merkittävistä autopaikoista osa on inva-mitoitettuja. Polkupyörille varataan kaavan mukaisesti 140 paikkaa, joista neljännes sijoitetaan katoksen alle. Tilaratkaisut uudisrakennuksessa 0. Kerros Alin taso käsittää puku-pesutilat, kuntosalin ja ison palloilusalin teleskooppikatsomolla. Koulu käyttää näitä kaikkeen liikuntaan koulupäivän aikana. Liikuntapalvelut huolehtii muun ajan varauksista ja käytöstä. 1. Kerros Avara pääaula ja kahvio sijoittuvat yläpihan tasolle. Aulan monitoimikäyttöä lisätään monipuolisella varustelulla. Aulan kautta kuljetaan sekä kiinteään että avattavaan katsomoon. 2. Kerros Ylin kerros palvelee paitsi katsomon yläosaa myös IV-konehuoneen sijaintipaikkana. Osastoidut varapoistumistiet yhdistävät kaikki kerrokset ulos asti. Hankkeen laajuustiedot Uudisrakennus huoneistoala 3158 htm 2 bruttoala 3320 brm 2 hyötyala 2372 hym 2 tilavuus m 3 kerrosala 3263 kem 2 tehokkuusluku 1.4 Hankesuunnitelmaluonnokset on laatinut Arkkitehdit Kontukoski Oy, joka jatkaa arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tehtäviä koko hankkeen ajan. Pohjatutkimukset laatii Taratest Oy. Rakennustöiden toteutus ja aikataulu Hankkeen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi vuoden 2014 lopussa. Työt tehdään yhtenä rakennusvaiheena ja ne valmistuvat vuonna Ks. kohta aikataulu

9 Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu Ks. tarkemmin kohta tavoitehinta-arvio. Hankkeelle osoitetut määrärahat Talousarvio Taloussuunnitelma yhteensä Tampereen tilakeskuksen 2014 talonrakennusohjelmassa Tesoman palloiluhallin investointimääräraha on 5 M, mutta lopulliset kustannukset selviävät suunnittelun edistyessä. Hankkeen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti edellyttää runsaan euron lisämäärärahaa budjettiin

10 ASIAKIRJA TESOMAN LIIKUNTAHALLI TALOTEKNIIKKASELVITYS LVIA-tekniikka Yleistä Liittymät Lämmitys Kohteen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Rakennus liitetään Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon ja liitospaikka on Tesoman valtatiellä. Kaukolämmön lämmönjakokeskus sekä energia- ja vesimittari sijoitetaan länsi- tai pohjoissivulle rakennettavaan lämmönjakohuoneeseen Rakennus liitetään Tampereen Veden vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Vesijohdon ja jätevesiviemärin liitospaikka on tontin luoteispuolelle Tohlopinkadulla. Jätevedet johdetaan painovoimaisesti liitospaikkaan. Rakennuksen ja piha-alueen sadevedet johdetaan painovoimaisesti viivytysaltaan kautta maastoon tontin pohjoisosalla. Rakennus varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet patteriverkostolle, lattialämmitysverkostolle, ilmastointikoneiden lämmitysverkostolle sekä käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Rakennus lämmitetään pääosin ikkunoiden alle sijoitettavilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. Puku- ja pesutiloihin asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys. Tuulikaapit lämmitetään huonelämpötilan mukaan ohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään iv-verkostoon. Lämpöjohdot tehdään pääosin sinkityistä teräputkista puserrusliitoksin. Liikuntatiloja on mahdollista lämmittää myös ilmastoinnin avulla. Lämpöpatterien kytkentäjohdot asennetaan seinäpintaan ilman eristystä. Lattialämmitysputkina käytetään happidiffuusiosuojattuja muoviputkia. Lattialämmityksen jakotukit sijoitetaan seinäpintaan tai -rakenteeseen asennettaviin jakokaappeihin, jotka varustetaan vesitiivein putkiläpiviennein ja vuodonilmaisimella. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Vesi- ja viemärilaitteet Rakennus varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään pääosin kupariputkista puserrusliitoksin. Kytkentäjohdot tehdään pääosin pinta-asennuksena kromatuista kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Rakennus varustetaan kastelupostein, jotka sijoitetaan piha-alueen huoltotarpeen mukaan. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka on valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Liikunta- ja koulukäytön erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa. Suihkutiloissa käytetään elektronisia, kosketusvapaita suihkupaneeleita. Siivoustilat varustetaan käyttövesiverkostoon liitettävällä kuivauspatterilla, hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, joka johdetaan hiekanerotuskaivoon DN50 viemärillä. Tekniset tilat ja väestösuoja varustetaan vesipisteellä ja rstaltaalla. Lattiakaivot ovat muovia varustettuna irroitettavalla vesilukolla. Pesualtaat viemäröidään pääosin aina lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi. Väestösuoja varustetaan sulkuventtiilikaivolla.

11 Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien, ulkopuolisten syöksytorvien ja rännikaivojen tai lämmitettävien kattokaivojen ja sisäpuolisten viemäreiden kautta sadevesiviemäriin. Perustukset salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään valurautaisista viemäriputkista pantaliitoksin. Lattiaan ja alapohjaan asennettavat viemärit tehdään muoviviemäreistä kumirengasliitoksin. Viemäreiden tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja -kaivoja sekä pystynousuihin asennettavia puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset viemärit ja salaojat tehdään muovisista viemäriputkista kumirengasliitoksin. Tarkastus- ja sadevesikaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja. Ilmastointi Rakennus varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustaso pyritään saavuttamaan, tuloilmavirta on luokkaa 8 l/s,hlö. Sisälämpötila voi nousta yli tavoitearvojen esim. hellejaksojen aikana. Kuntosali voidaan varustaa jäähdytyksellä, jos rakenteellisilla keinoilla ja ilmastoinnin tehostuksella ei voida estää lämpötilan nousua riittävästi. Ilmastointilaitos toteutetaan keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen käyttöajan ja laatuvaatimusten perusteella. IV-kojeiden alustavat vaikutusalueet ovat seuraavat: liikuntasali, katsomo- ja aulatilat, kuntosali, wc- ja pesutilat. IV-koneita varten tehdään tekniset tilat ja laitesijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota laiteosien huoltoon ja vaihdettavuuteen. Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tuloja poistoilmakojeita, jotka on varustettu tehokkaan lämmöntalteenoton lisäksi suodatuksella, lämmityksellä ja tarvittaessa kiertoilmakäytöllä. WC- ja pesutilojen lämmöntalteenotto toteutetaan nestekiertoisena ja muissa iv-koneissa käytetään pyörivää LTO-roottoria. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti, mm. puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. IV-kojeiden käyntiä ohjataan aikaohjelmalla, jonka lisäksi on mahdollista ajastimella varustettu tehostuskäyttö normaalin käyntiajan ulkopuolisia tilaisuuksia varten. Ilmastoinnin tehoa säädetään ulkoilman lämpötilan sekä huoneilman CO2-pitoisuuden ja lämpötilan mukaan. Koneet mitoitetaan siten, että tilojen iimastointi voidaan pitää osateholla myös normaalin käyttöajan ulkopuolella. WC- ja siivoustilojen poistoilmaa ei johdeta erillispoistoilla suoraan ulos vaan näiden ns. likaisten tilojen poistoilma siirtyy keskuskoneen kautta ulos ja vastaava tuloilmamäärä puhalletaan ao. tiloihin, auloihin ja käytäville. WC- ja pesutilojen iv-kone on toiminnassa aina läpi koko vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä ja ilmamäärien ohjauksella varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Rakennus varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkituksesta, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista poistoilmapuhaltimista. Väestösuoja varustetaan määräysten mukaisin ilmanvaihtolaittein. Teknisten tilojen ylilämpö poistetaan erillispuhaltimin. Tuloilmalaitteina käytetään tuloilmaventtiileitä ja kattohajottimia. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käytetään vain dacronia tai muuta vastaavaa äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään määräysten mukaisilla palo-, lämpö- ja äänieristyksillä. Palopelteinä käytetään moottorilla varustettuja peltejä, joita voidaan ohjata ja joiden toiminta voidaan testata suoraan valvontajärjestelmästä. Rakennusautomaatio Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään keskusvalvomoon kaupungin ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB- liittymän avulla.

12 Sähkötekniikka Olli Uotinen Yleistä Rakennukset ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. Liittymät Kiinteistöön asennetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy). tietoliikenne- ja puhelinverkkoon (Tampereen tietohallinto / Soneran tietoliikenneverkko) Sähkönjakelu ja johtotiet Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen ryhmäkeskusten kautta. Pääsähkönjakelu pää- ja ryhmäkeskuksille toteutetaan tavanomaista kaapelointia käyttäen. Sähkön mittaus toteutetaan päämittauksen lisäksi ilmastointi-, kiinteistösähköja ravintolalaitteiden osalta takamittauksena. Kompensointikondensaattoreita ei asenneta, vaan pääkeskukseen jätetään pelkkä tilavaraus niille. Rakennukseen ei asenneta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko). Alerta-hälytyksensiirtolaitteen sähkönsyöttö otetaan paloilmoitinkeskuksen akustolta tai pieneltä omalta UPS-laitteelta. Kaapeleina ja putkituksena käytetään halogeenittomia HF-tuotteita (maahan asennettavat kaapelit voivat olla PVC:tä sisältäviä tuotteita). Putketonta asennustapaa ei hyväksytä, vaan johdot ja kaapelit asennetaan aina johtoteille. Pääkaapelireiteille asennetaan tikasrakenteiset kaapelihyllyt. Asiakastiloissa näkyville jäävät hyllyt ovat arkkitehdin määrittämään värisävyyn maalattuja umpiteräspeltihyllyjä. Toimistotiloissa tai näitä vastaavissa tiloissa seinillä johtoteinä käytetään valkoisia, alumiinisia johtokanavia. Valaisinripustus- ja virtakiskona käytetään valkoiseksi maalattuja kiskoja. Lattiarasioita ei käytetä, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta. Valaistus Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaistusjärjestelmä

13 mitoitetaan käyttötilanteen mukaan huomioiden erikseen harjoitus-, kilpailu- ja siivoustilanteet ja muun käyttötarkoituksen tilanne. WC-, varasto- ja sosiaalitiloissa tai niihin rinnastettavissa tiloissa valaisimet varustetaan läsnäolotunnistustoiminnolla. Pelisalin valaisimet varustetaan pallosuojilla ja sähkökalusteet ovat ns. ilkivallan kestävää tuotesarjaa tai ne varustetaan pallosuojilla. Valaistusasennukset tehdään voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi elektronisilla liitäntälaitteilla varustettuja T5-loistelamppu-, halogeeni- ja led-valaisimia käyttäen. Rakennukseen asennetaan hillitty julkisivuvalaistus. Piha-alueelle asennetaan hämäräkytkimellä ja taloautomaatiolla ohjattu aluevalaistus. Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavat järjestelmät turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmä kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä (Timecon) WLAN-verkon valmius (tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus) matkapuhelimien tukiasemaverkosto tarvittaessa ajannäyttöjärjestelmä antennijärjestelmä yleisäänentoistojärjestelmä kuulutusmahdollisuudella ovikello- tai ovipuhelinjärjestelmä rikosilmoitinjärjestelmä (voidaan integroida paloilmoitinjärjestelmään) video/kameravalvontajärjestelmä paloilmoitinjärjestelmä yleiskaapelointijärjestelmä inva-wc-hälytysjärjestelmä sadevesijärjestelmän sulanapitojärjestelmä rakennusautomaatiojärjestelmä info-tv järjestelmävalmius (laitteet käyttäjän hankinta) pelikello- / näyttöjärjestelmän valmius (laitteet käyttäjän hankinta) Yleiskaapelointi toteutetaan järjestelmäasennuksena suojaamattomilla parikaapelilla luokan E (cat6) vaatimukset täyttäväksi.

14 Tesoman liikuntahalli Energiaselvitys Jukka Kauppinen Yleistä Uudisrakennuksen energiatehokkuuden vähimmäistavoitteena on saavuttaa energiatehokkuusluokka C (E-luokka), kun lähtökohtana on voimaan tullut ympäristöministeriön asetus. Tavoitetasoksi voidaan asettaa urheiluhalleille määritelty energiatehokkuusluokka A (ET-luokka) eli rakennuksen energiankulutus on enintään 110 kwh/br-m 2 /v, kun lähtökohtana pidetään aiemmin vuonna 2013 voimassa olleet määräykset ja ohjeet. Tavoitetaso pyritään saavuttamaan, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa. Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Toteutusvaihtoehtoja Uudisrakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, luokkaa 0,8-1,0 W/m 2 K ja että lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Rakennus tehdään ilmatiiviiksi rakennusvaipan ilmavuotoluvun (q 50 ) tulee olla luokkaa 1,0-1,5. Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan termostaattiset patteriventtiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja sisäilman lämpötila säädettyä halutuksi. Puku- ja pesutiloissa lämpö tuodaan lattialämmityksellä suoraan oleskeluvyöhykkeelle ja lattian kuivatus hoidetaan samalla. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa muutamalla asteella käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Kaikki lämmitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentämiseksi. Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla. Liikunta- ja katsomotilojen koneissa käytetään pyörivää LTO-roottoria, jonka vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 75 %. WC- ja pesutiloille tulee oma lämmöntalteenotolla varustetut tulo- ja poistoilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuorokauden. Ulkoilman lämpötila huomioidaan koneiden käyntitehossa ja ilmastointia säädetään tilakohtaisesti käyttötilanteen mukaan. Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta alle 2,0 kw/m 3 /s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kw/m 3 /s.

15 Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmastointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman energiatehokas valaistus. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan esim. liiketunnistimien käytöllä. Valaisimissa käytetään pitkäkestoisia lamppuja ja loisteputkia. Tulokset ja yhteenveto Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja silloin tehtävien laskelmien perusteella varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

16

17 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKE Kirsti Hankela TESOMAN PALLOILUHALLI ASIAKIRJA ALUSTAVA TILAOHJELMA HUONETILAT TILANTARVE LUONNOS yhteensä Huomautukset kunnostuksen, peruskorjauksen tai muutoksen lkm m2 lkm m2 hym2 lkm m2 laatu ja määrä LIIKUNTATILAT Käyttöaika klo 8-22 Aula ja vaatesäilytys ,5 58 Liikuteltavat naulakot Kanttiini/kahvio ,5 58 Seuroille tapahtumia varten Yleisö-WC/M/N ,0 22 Inva-WC ,0 5 Valvojan tila ,0 8 Yhteys aula/sali/ulkokenttä Palloilusali 3x15mx28m , min. h>9000m Katsomo 600:lle, paikkaa ,0 315 teleskooppi n.400:lle Kuntosali ,0 171 Sisäliikuntavälinevarasto ,0 99 Tuolivarasto ,0 41 VSS, 200 tuolia vaunuissa Ulkourheiluvälinevarasto ,5 23 Käynti ulkoa Asiakkaiden puku-/pesu-/wc-tilat/n/m , pukuhuonepariaparia Ohjaajien puku-/pesu-/wc-tilat/m/n ,0 20 Yhteys ulkoa ja sisältä Siivoushuone ,0 12 Kiinteistön hoitotilat ,0 8 HK Sosiaalitilat ,5 13 Toimisto 1 15,0 15 Tapahtumat, opettajat, taustatila Palloilulajit/rajat/tilavaraus: Salibandy/ 18x36m/ 20x40m Koripallo/ 15x28m/ 19x32m Lentopallo/ 9x18/ 19x36m Fotsal/ 18x38m/ 22x42m TILAOHJELMA-ALA YHTEENSÄ hym2 HYÖTYALAN ULKOPUOLISET TILAT Käytävät, aulat, eteistilat Porrashuoneet Tk Hissi KAIKKI TILAT YHTEENSÄ 2873 Bruttoala-arvio brm2 TEKNISET TILAT Ilmanvaihtokonehuone Tekninen tila

18

19 Tampereen Kaupunki Tilakeskus / Kiinteistökehitys TESOMAN PALLOILUHALLI HANKEAIKATAULU / Hankesuunnittelu Hankesuunnittelu Investointisopimus Toteutussuunnittelu Rakennuslupa Rakentamisen valmistelu Rakennustyöt Varustelu ja koekäyttö Käyttöönotto Käyttö

20

21 Tesoman palloiluhalli Tavoitekustannusarvio, Hanketiedot: Vaihe Hankesuunnittelu Paikkakunta Tampere Laajuus 3370 brm² 2327 htm² Hankekoko 3370 brm² YHTEENVETO PÄÄRYHMITTÄIN /brm² % 0 RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET ,30 121,79 6,0 % 1 MAA- JA POHJARAKENNUS ,33 330,91 16,3 % 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET ,00 99,75 4,9 % 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET ,56 419,37 20,7 % 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET ,89 78,23 3,9 % 5 PINTARAKENTEET ,89 212,95 10,5 % 6 KALUSTEET, VARUSTEET JA LAITTEET ,22 121,03 6,0 % 7 KONETEKNISET TYÖT ,33 366,88 18,1 % 8 TYÖMAAN KÄYTTÖKUSTANNUKSET ,11 121,33 6,0 % 9 TYÖMAAN YHTEISKUSTANNUKSET ,89 152,64 7,5 % YHTEENSÄ, rakentamiskustannukset (1-9) YHTEENSÄ, kokonaiskustannukset (0-9) RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET ,30 6,01 % 01-0,00 % 02 Rahoituskulut - 0,00 % 03 Suunnittelu ja tutkimus ,00 4,15 % 04 Yhtiökulut, osuudet, korvaukset - 0,00 % 05 Rakennuttaminen ja valvonta ,00 1,05 % 06 Liittymismaksut ,30 0,81 % 07 Markkinointi - 0,00 % 08 ulkomaisen toiminnan erityiskustannukset - 0,00 % 1 MAA JA POHJARAKENNUS ,33 16,34 % 11 Raivaus ja purku ,00 0,72 % 12 Maankaivu ,78 2,89 % 13 Louhinta - 0,00 % 14 Pohjarakenteet ja vahvistus ,89 1,18 % 15 Salaojat ja putkijohdot ,22 0,76 % 16 Täyttö ja tiivistys ,78 6,80 % 17 Rakennusalueen rakenteet ,78 3,00 % 18 Ulkovarusteet ,89 0,99 %

22 2 PERUSTUKSET ,00 4,93 % 21 Anturat ,89 0,46 % 22 Perusmuurit, -palkit ja -pilarit ,22 0,88 % 23 Kantava alapohja - 0,00 % 25 Väestönsuojarakenteet ,56 0,88 % 26 Maanvarainen laatta ,11 2,36 % 27 Erityisrakenteet ,11 0,20 % 28 ulkopuoliset rakenteet 9 411,11 0,14 % 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET ,56 20,71 % ,33 1,06 % 32 Kantavat väliseinät ja pilarit ,33 5,09 % 33 Laatat ja palkit ,67 3,05 % 34 Portaat ,22 0,69 % 35 Ulkoseinät ,56 5,67 % 36 Ulkotasot ja parvekkeet - 0,00 % 37 Ullakko ja kattorakenteet ,44 5,15 % 38 Tilaelementit - 0,00 % 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET ,89 3,86 % 41 Ikkunat - 0,00 % 42 Erityisikkunat ,00 2,34 % 43 Ovet ,44 0,69 % 44 Erityisovet 3 177,78 0,05 % 45 Kevyet väliseinät ,67 0,79 % 46 Erityisväliseinät, jakoseinät - 0,00 % 47 Kaiteet, hoitotasot ja -sillat - 0,00 % 48 Hormit, tulisijat, kanavat, piiput - 0,00 % 5 PINTARAKENTEET ,89 10,52 % 51 Vesikate ,00 0,23 % 52 Sisäseinien pintarakenteet ,44 0,99 % 53 Sisäkattojen pintarakenteet ,89 2,01 % 54 Porrashuoneen pintarakenteet - 0,00 % 55 Ulkoseinän pintarakenteet ,00 2,36 % 56 Lattian pintarakenteet ,89 2,86 % 57 Erityistilojen pintarakenteet ,33 0,19 % 58 Maalaus ja tapetointi ,33 1,88 % 6 KALUSTEET, VARUSTEET, LAITTEET ,22 5,98 % 61 Kalusteet ,00 0,33 % 62 Varusteet ,00 4,23 % 63 Laitteet ja koneet ,22 0,68 % 64 tilaryhmäkalusteet ,00 0,33 % 67 Väestönsuojavarusteet ,00 0,40 % 7 KONETEKNISET TYÖT ,33 18,12 % 70 Palotekniset työt 9 777,78 0,14 % 71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt ,78 4,02 % 72 Ilmanvaihtotyöt ,22 7,36 % 73 Sähkötyöt ,11 5,69 % 74 Siirtotekniikka ,44 0,52 % 75 Automaatiotyöt 5 500,00 0,08 % 77 Kulunvalvonta ,00 0,27 % 78 Rakennuttajan hankintojen aputyöt 2 640,00 0,04 %

23 8 TYÖMAAN KÄYTTÖKUSTANNUKSET ,11 5,99 % 80-0,00 % 81 Työnaikaiset rakenteet ,78 3,49 % 82 Työnaikaiset asennukset ,11 0,46 % 83 Työmaan koneet ja laitteet ,33 0,81 % 84 Työkoneet, työkalut ja -välineet ,11 0,27 % 85 Työmaan käyttötarvikkeet 9 890,22 0,14 % 86 Käyttöaineet ja energia ,56 0,59 % 87 Työmaakuljetukset ,00 0,23 % 9 TYÖMAAN YHTEISKUSTANNUKSET ,89 7,54 % 90-0,00 % 91 Työmaan hallinto ,33 5,74 % 92 Avustavat rakennustyöt ,56 0,63 % 94 Talvilisätyöt ,00 0,66 % 96 Sopimuspohjaiset erityiskustannukset ,00 0,52 % 97 Työntekijöiden palkanlisät - 0,00 %

24

25

26

27

28

29

30

31 TESOMAN PALLOILUHALLI VIISTOKUVA LÄNNESTÄ LUONNOS arkkitehdit KONTUKOSKI Itsenäisyydenkatu 11, Tampere puh

32 TESOMAN PALLOILUHALLI VIISTOKUVA KOILLISESTA LUONNOS arkkitehdit KONTUKOSKI Itsenäisyydenkatu 11, Tampere puh

33 TESOMAN PALLOILUHALLI NÄKYMÄ PÄÄSISÄÄNKÄYNNILTÄ LUONNOS arkkitehdit KONTUKOSKI Itsenäisyydenkatu 11, Tampere puh

34

35 INVESTOINTISOPIMUS LIITE 1 Toteuttaja HANKE Käyttäjä / tilaaja Vuokralainen Tarveselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI, Tilakeskus PL TAMPERE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, Tampere Liikuntapalvelut, perusopetus Liikuntapalvelut Tesoman palloiluhallin tarveselvitys Drno TRE: 8882 / /2011, ote pöytäkirjasta Sivela / 89 Hankesuunnitelma TESOMAN PALLOILUHALLIN HANKESUUNNITELMA Sopimuksen sitovuus Tilakeskus toteuttaa hankkeen tilaajalle tässä sopimuksessa sekä hankesuunnitelmassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Tilaaja sitoutuu vuokraamaan tämän sopimuksen ja hankesuunnitelman mukaisesti toteutetut tilat Tilakeskukselta. Vuokrasopimuksen pituus määritellään erikseen vuokrasopimusneuvotteluissa. Tilaaja maksaa investoinnin pääomavuokrana. Mikäli vuokrasopimus katkeaa tilaajasta johtuvista syistä ennen vuokrasopimuksen mukaista määräaikaa, on tilaaja velvollinen suorittamaan jäljellä olevan investointia vastaavan Investointisopimus kattaa investoinnin pääomavuokran sekä ylläpitovuokran. Rakennuskohde Asemakaavatilanne Hankkeen ajallinen tavoite Kustannukset Investointikohteena on uudisrakennettava palloiluhalli Tesoman koulun naapuritontille Rakennuskohde sijaitsee Tampereen Tesomalla, tontilla TOHLOPPI osoitteessa Tesoman valtatie 44, Tampere. Kaavamuutos on tekeillä ja vahvistuu vuoden 2014 aikana. Palloiluhallin tontti on asemakaavassa merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi YU-1. Rakennusoikeus on 3500 m 2, josta on käytetty tämän hankkeen valmistuttua 3263 kem2. Palloiluhallirakennuksen bruttoala on 3320 brm2. Hanke toteutetaan vuoden aikana ja kohde luovutetaan käyttäjälle hankesuunnitelmassa alustavasti esitetyn aikataulun mukaisesti, jolloin myös vuokravaikutus alkaa. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2016 alussa. Hankkeelle on laskettu tilapohjainen kustannus-arvio tilaohjelman ja luonnossuunnitelmien perusteella. Alustavat investointikustannukset ovat (alv 0%) Laajuus Hankkeen yhteenlaskettu bruttoala brm 2 Rakennuksen huoneistoala on hum 2

36 Laskelma pääomaja ylläpitovuokrista Vuokra-arvio perustuu vuoden 2014 hintatasoon. Vuokrattava ala Investointi Huoneistoala yhteensä htm (alv 0%) PÄÄOMAVUOKRA /m 2 /kk / vuosi Pääomavuokra (= 7% investoinnista) 12, Nykyinen pääomavuokra 0 Yhteensä 12, YLLÄPITOVUOKRA liikuntapalveluiden palvelukuvauksen mukaisena htm 2 /htm 2 /kk kk / vuosi Lämpö x 0,80 x 12 = Sähkö x 0,70 x 12 = Vesi x 0,15 x 12 = Jätehuolto x 0,10 x 12 = Ulkoalueiden hoito x 0,10 x 12 = Sisäpuolinen huolto x 0,15 x 12 = Muut huoltopalvelut x 0,10 x 12 = Kunnossapito x 0,86 x 12 = Ylläpitovuokra yhteensä 2, Tontinvuokra 3158 x 0,6 x 12 = Siivous 3158 x 2,2 x 12 = Palloiluhallin vuosivuokra yhteensä /vuosi 18,36 /m2/kk Lopullinen vuokra määräytyy hankkeen toteutuneiden kustannusten ja pinta-alan mukaisesti

37 PALVELUKUVAUS KIINTEISTÖKEHITYS LIITE INVESTOINTISOPIMUKSEEN TILAKESKUKSEN HANKEKEHITYS JA RAKENNUTTAMISPALVELUT HANKEKEHITYS Tarveselvitys ja tilatarvekonsultointi Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa tarveselvityksen laadinnasta ja sen hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja pitkän aikavälin tilantarveselvitysten laadinnassa Tilakeskus avustaa ja konsultoi toimialoja hankkeiden tilaohjelmien ja niitä täydentävien erityisvaatimusten määrittelyssä Selvittää eri tilajärjestelyvaihtoehdot Vastaa vanhojen kiinteistöjen kuntoselvityksen laatimisesta Hankesuunnittelu Toimiala Tilakeskus Toimiala vastaa hankesuunnitelman hyväksyttämisestä asianomaisessa lautakunnassa ja hankkeen investointisopimuksen allekirjoittamisesta Tilakeskus konsultoi toimialoja toiminnallisten ja laadullisten tavoitteiden laadinnassa Määrittelee hankkeen elinkaaritalouden sekä kestävän kehityksen periaatteiden ja ylläpidon asettamat yleiset tavoitteet yhdessä käyttäjien kanssa Selvittää vaihtoehtoiset toteutusmallit Kokoaa hankesuunnitelman investointipäätöskäsittelyä varten RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA Suunnittelu ja rakentamisen valmistelu Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen suunnittelukokouksiin Johtaa suunnittelua ja valitsee suunnittelijat Määrittelee suunnittelutavoitteet sekä koordinoi ja ohjaa suunnittelua Selvittää ja valitsee hankkeen toteuttamistavan Vastaa hankkeen kustannussuunnittelusta ja ohjauksesta Koordinoi ja ohjaa hankkeen eri osapuolien yhteistyötä Sivu 1/2

38 Laatii rakentamiseen liittyvät tarjouspyyntöasiakirjat sekä valmistelee urakoitsijavalinnat, tarjouspyyntövertailut ja sopimukset Rakentamisvaihe Toimiala Tilakeskus Osallistuu rakennushankkeen työmaakokouksiin Toimii rakennushankkeen johtajana ja koordinoinoijana Valvoo suunnittelua Organisoi ja toteuttaa työmaavalvonnan Hoitaa rakennuttajan velvoitteet Koordinoi viranomaisten ja hankkeen eri osapuolten välisen yhteistyön Valvoo rakentamisen teknistä laatua, toteutuksen aikataulua, kustannuksia sekä lisä ja muutostöitä Valvoo ja hoitaa rahaliikennettä Vastaa hankeraportoinnista Rakennustöiden vastaanotto, rakennuksen käyttöönotto ja takuuajan toimenpiteet Toimiala Osallistuu rakennushankkeen käyttöönottoon ja käyttöönoton opastukseen Kerää käyttäjän havainnot virheistä ja puutteista takuutarkastusta varten Osallistuu takuutarkastukseen Tilakeskus Ohjaa ja koordinoi rakennushankkeen vastaanottomenettelyn Vastaa rakennuksen käyttöönoton opastuksesta Luovuttaa rakennuksen käyttäjille sekä kokoaa luovutusmateriaalin Valvoo takuuaikaisten töiden suoritusta sekä valmistelee ja toteuttaa takuukatselmukset Sivu 2/2

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA

LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA MUISTIO 1 (5) Tilaaja: Orimattilan kaupunki / tilapalvelu PL 46 16301 Orimattila Hanke: Orimattilan urheilutalo Uudisrakennus, 1. ja 2. vaihe LASKENTAMUISTIO, TAVOITEHINTALASKELMA 1. YLEISTÄ Laskelmat

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS TOTEUTUSSUUNNITELMA 27.10.2016 Teemu Alavenetmäki HANKE LAMMINPÄÄN PÄIVÄKOTI SISÄILMAPERUSPARANNUS Kivilevontie 1, 33420 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uudenkaupungin uimahalli

Uudenkaupungin uimahalli Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 30.11.2015 2 (3) Uudenkaupungin uimahalli Tavoitehinta-arvio 1 Yleistä Laskennan lähtötietoina on käytetty arkkitehtitoimisto Tarmo Mustonen Oy:n arkkitehtiluonnoksia

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Mäkelänkatu 47 PUUIKKUNOIDEN PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 30.11.2015 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus... 3

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Vuokrasopimus tehdään saakka.

Vuokrasopimus tehdään saakka. Maanvuokrasopimuksen tekeminen ja vuokraehdot jalkapallohallille Välivainiolla, Castrenin kenttä, Väl-23; Oulun Palloseura - jalkapallo ry Dno TEKE: 4297 /631/2011 Tekninen lautakunta 20.9.2011 421 Tekninen

Lisätiedot

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA

KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Pakilan yläaste Pakilantie 67. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Pakilan yläaste Pakilantie 67 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081401 9.12.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus ja aikataulu

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ TAMPEREELTA SIJOITUSKOHDE Hankkion teollisuusalueelta Hyllilänkatu 8 33730 TAMPERE Pirkan OP- Kiinteistökeskus Oy, Tampere, Y-tunnus 0247838-2 MYYTÄVÄ KOHDE Tampereella, Hankkion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS

Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3. Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Stadin ammattiopisto Taucher-Talo Nilsiänkatu 3 Ikkunoiden ja ulko-ovien korjaukset Hanke 8010146 27.11.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus

Lisätiedot

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen

Tekniset palvelut / tekninen johtaja Hannu Seppälä. Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen TOIMITILAT Riihenmäen yhtenäiskoulu Sivistyspalvelut/ Pekka Lintonen, Janne Mäkinen Aikataulu: Rakentamisen aloitus 11/2015 Budjetti: 15 300 000 Nykyisen koulurakennuksen yhteyteen rakennetaan laajennusosa,

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29 09.03.2015 Sivu 1 / 1 995/02.07.00/2015 29 Tontin määräosan myynti ja yleisen alueen vuokraus Tapiolasta Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinti -yhtiölle pysäköintilaitoksen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 14.06.2016 Sivu 1 / 1 3411/2015 02.08.00 31 Kulttuurilautakunnan lausunto Meri-Matin hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825 6113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016

Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016 Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016 Sisällysluettelo Hankesuunnittelutyöryhmä... 2 Rakennuspaikka... 3 Käyntiosoite... 3 Kiinteistön omistus... 3 Kaavoitustilanne...

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ LEMPÄÄLÄSTÄ Myydään vuonna 2009 valmistunut tuotantokiinteistö moottorintien tuntumasta Lempäälän Marjamäestä. Alueella runsaasti pihatilaa ja laajennusmahdollisuus. Kohde

Lisätiedot

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON

ETUOIKEUS. Hei. yksilöllisesti juuri asiakkaan tarpeiden mukaisesti. PUHDAS ILMA ON Hei. Oletteko jo tutustuneet IV-kone ja IV-konehuoneratkaisuihimme? Ohessa on tuotteidemme lyhyt esittely. Tarjoamme erittäin energiatehokkaita vesikatto- ja ullakkosovitteisia koneita ja saman tekniikan

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kantavan alapohjan osuus 100 % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Tavarahissit kpl Kerrosluku krs 31.8.2015 Sivu 1/2 Jari Kiema KIEMA Management Oy Hanke: 1118 Isonniityn päiväkoti Isonniityntie 04600 Mäntsälä Vaihe: L1-luonnokset Paikkakunta: Järvenpää Haahtela-ind.: 84,0 / 1.2015 Hintataso: 86,5

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA

LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LEMPÄÄLÄN PÄÄKIRJASTON HANKESUUNNITELMA Nina Tielinen toimistoarkkitehti 7.5.15 Vapaa-aikalautakunta 12.5.15 Tekninen lautakunta Lempäälän kirjasto- ja tietoliikennepalvelut Hankesuunnittelun aikataulu

Lisätiedot

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3

esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu Tilakeskus ja suunnittelu Kalustehankinta, suunnittelu Hankenro 8037228 Tilakeskus Kaupunginmuseo Taidemuseo Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero ja suunnittelu 8037228 Osoite Rakennustunnus

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1

HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 HELTECH KÄPYLÄ perusparannus LISÄVÄISTÖTILAT KONTULANTIE 1 TARVESELVITYS 17.02.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OPETUSVIRASTO Sisällysluettelo 0. YHTEENVETO... 3 1. HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Hankkeesta tehdyt

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen

Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan esirakentaminen ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Staran ja liikuntaviraston Vuosaaren tukikohdan ja alueella sijaitsevien rakennusten purkaminen Itäreimarintie 5 ja Pallokuja 5, Esirakentaminen Hankenumero 2080109 Sijainti Yhteenveto Hankkeen nimi Staran

Lisätiedot

15 Tampereen seudun ammattiopiston Kangasalan toimipisteen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi

15 Tampereen seudun ammattiopiston Kangasalan toimipisteen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (6) 15 Tampereen seudun ammattiopiston Kangasalan toimipisteen hankesuunnitelman hyväksyminen jatkosuunnittelun pohjaksi TRE:6459/00.01.05/2016 Valmistelija / lisätiedot:

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Leppävaaran Urheilupuisto, katsomon katosrakenteen uudelleen rakentaminen

Leppävaaran Urheilupuisto, katsomon katosrakenteen uudelleen rakentaminen Hanke 6092 Leppävaaran Urheilupuisto, katsomon katosrakenteen uudelleen rakentaminen Korjaus Hankesuunnitelma 28.9.2016 ESPOON KAUPUNKI TILAPALVELUT-LIIKELAITOS INVESTOINTIEN RAKENNUTTAMINEN 2 1 Yhteenveto

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p

YHALL Valmistelija: Kari Puumalainen p , Matti Kauppinen p Yhtymähallitus 80 17.09.2014 Yhtymävaltuusto 18 17.12.2014 Yhtymähallitus 83 07.10.2015 Yhtymävaltuusto 14 27.10.2015 Yhtymähallitus 97 28.10.2015 Yhtymähallitus 102 26.11.2015 ASEVELIKATU 4:N PERUSKORJAUS-

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut

Tervolan Vesi Oy Vesihuoltomaksut Vesihuoltomaksut 1 VESIHUOLTOMAKSUT 1.10.2016 ALKAEN Hyväksytty Tervolan Vesi Oy:n hallituksessa 17.5.2016 Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käytöstä tässä taksassa lueteltuja maksuja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

NYKYINEN ns. 0 vaihtoehto Tesomajärven ja Tesoman koulu säilyvät erillisinä koulukiinteistöinä.

NYKYINEN ns. 0 vaihtoehto Tesomajärven ja Tesoman koulu säilyvät erillisinä koulukiinteistöinä. KOULUT TOIMINTA yhtenäinen perusopetus tuen järjestäminen oppilashuolto kouluterveyden huolto aamu ja iltapäivätoiminta hip toiminta esiopetus Tesomajärven ja Tesoman koulu säilyvät erillisinä koulukiinteistöinä.

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta

Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta Energiatehokkuus kiinteistöjen omistajan näkökulmasta 1 Sari Hildén, kiinteistöpäällikkö Tilakeskus Helsingin kaupungin rakennuskannan ikäjakauma Arvokiinteistöjä, palvelukiinteistöjä ja torppia, joissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82

Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 61 ja 82 Ympäristölautakunta 92 21.11.2013 Maankäyttötoimikunta 7 18.03.2014 Maankäyttötoimikunta 30 19.08.2014 Ympäristölautakunta 19 31.03.2015 Ympäristölautakunta 33 23.04.2015 Saunamaan ja Ukkohallan asemakaavan

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot