HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS"

Transkriptio

1

2 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman koulun tarveselvityksen tarkistaminen ja Tesoman päivä-kodin tarveselvitys , Dnro TRE: 7307 / /2013 Hankekortti Talotekniikkaselvitykset LVIA -tekniikka Sähkötekniikka Energiaselvitys Tilaohjelma Hankeaikataulu Tavoitehinta-arviot Perustamiskustannukset Hanketekijät Tilaluettelo Luonnokset Asemapiirros Pohjapiirrokset Havainnekuvat LIITE 1: Investointisopimus - 1 -

3 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta Dnro TRE: 7307 / / Tesoman koulun tarveselvityksen tarkistaminen ja Tesoman päiväkodin tarveselvitys Valmistelijat: suunnittelupäällikkö Sisko Hiltunen, puh , suunnittelupäällikkö Aila Salmelin, puh , vs. Marjatta Silvennoinen, puh , Lanula Suunnittelupäälliköt Sisko Hiltunen, Marjatta Silvennoinen ja Aila Salmelin: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta hyväksyi Tesoman yhtenäisen peruskoulun tarveselvityksen hankesuunnittelun pohjaksi. Samalla lautakunta päätti nuorisotilojen sijoittamisesta koulun yhteyteen. Tesoman nuorisotilojen tarveselvityksen lautakunta hyväksyi Nuorisotilojen siirtäminen koulun yhteyteen tuo sekä toiminnallisia että tilallisia synergiaetuja. Hankesuunnitteluvaiheessa tutkitaan tilojen yhteiskäyttö sekä esimerkiksi koulun aineopetustilojen hyödyntämisen mahdollisuudet nuorisotoiminnassa. Uusi toimintaympäristö koulun yhteydessä luo puitteet nuorisopalvelujen monipuolistamiseen ja toiminnan kehittämiseen. Koulu mitoitettiin hyväksytyssä tarveselvityksessä esiopetuksen (80) sekä vuosiluokkien 1-6 osalta yhteensä oppilaalle ja vl. 7-9 osalta oppilaalle. Valmistavaan opetukseen varattiin tilaa 30 oppilaalle. Samassa yhteydessä sovittiin, että mitoitus tarkistetaan vuoden lopussa, kun käytettävissä on alueen uudet väestöennusteet. Vuoden 2012 väestösuunnitteen mukaan peruskouluikäisten määrä alueella kasvaa tasaisesti vuoteen 2030, joten mitoitus on arvioitu uudelleen. Mitoitus esitetään nostettavaksi vuosiluokkien 1-6 osalta oppilaaseen ja vuosiluokkien 7 9 osalta oppilaaseen. Mitoitusta esitetään lisättäväksi yli sadalla oppilaalla. Esiopetukseen varataan yhä edelleen 80 paikkaa sekä valmistavaan opetukseen tilat 30 oppilaalle. Koulun oppilaspohja muodostuu nykyisten Tesomajärven ja Tesoman koulujen oppilaiden lisäksi Kalkunvuoren ja Ikurin koulun oppilaista sekä Lamminpään koulusta 7. luokalle tulevista oppilaista. Tesoman koulun ja nuorisotilojen hankesuunnitelman käynnistyttyä on noussut esiin myös Tesoman päiväkodin tilanne. Tesoman alueella on kaksi päiväkotia, Tesoman päiväkoti (170 lasta) ja Länsi-Tesoman päiväkoti (80 lasta). Tesoman päiväkoti on laajan perusparannuksen tarpeessa ja suunnitelmissa on, että siitä luovutaan. On päädytty esittämään, että päiväkodin tilat toteutetaan koulukeskuksen yhteyteen. Päiväkodille varataan tilat 140 lapselle. Lisäksi esiopetukselle tulee paikkoja noin 80, mikä on otettu huomioon koulun tarveselvityksessä. Näin saadaan toteutettua myös toiminnallisia synergiaetuja. Muun muassa lännen alueelle sijoittuva montessoriopetus on tarkoitus sijoittaa tähän yksikköön sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen osalta, näin voidaan yhdessä suunnitella ja toteuttaa opetusta sekä hyödyntää opetuksessa käytettävää välineistöä. Suunnittelussa on mietittävä tilojen sijoittelua niin, että varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus sijoittuvat

4 TAMPEREEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta lähelle toisiaan. Näin voidaan tiloja hyödyntää joustavasti palvelutarpeiden mukaan. Yhteistyö koulun, päiväkodin ja nuorisotoimen kanssa sekä uudentyyppiset palvelukonseptit moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi alueella luovat haasteita joustavan ja ennakkoluulottoman oppimisympäristön aikaansaamiseksi. Tilojen tulee soveltua uusiin opetusteknologisiin ja pedagogisiin haasteisiin. Tilasuunnittelussa tulee ottaa niin ikään huomioon tilojen soveltuvuus oppilaiden vapaa-ajan tarpeisiin sekä erilaisten tukipalvelujen järjestämiseen. Hankkeen myöhentäminen vuodella investointiohjelmassa on antanut mahdollisuuden selvittää perusteellisesti erilaisia vaihtoehtoehtoja ja mahdollisuuksia alueen koulu-, nuoriso- ja päiväkotipalvelujen kehittämiseksi. Tämän vuoksi on tutkittu myös mahdollisuutta, jossa nykyinen ns. päärakennus, jossa opetustilojen lisäksi sijaitsevat mm. ruokailutilat, hallintotilat ja liikuntakäytöstä poistuva liikuntasali, puretaan ja rakennetaan mittavampi uudisosa. Tämä vaihtoehto helpottanee sisäisten yhteyksien järjestämistä kiinteistömassojen välille sekä mahdollistanee pihaalueiden tarkoituksenmukaiset järjestelyt. Tesoman alueen kokonaisvaltainen kehittäminen on nostettu esiin uudessa kaupunkistrategiaan perustuvassa hyvinvointisuunnitelmassa. Tavoitteena on ottaa käyttöön alueella uusia toimintatapoja ja luoda puitteet alueen yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Tämä on otettava huomioon myös koulukeskuksen suunnittelussa, jotta siitä muodostuu alueen toiminnallinen keskus myös kouluajan ulkopuolella. Tesoman yhtenäisen peruskoulun ja nuorisotilojen perusparannukseen ja laajennukseen on valmisteilla olevassa talonrakennusohjelmassa varattu 25 milj. euroa ja päiväkodin rakentamiseen 4,5 milj. euroa. Hanke toteutuu alustavan suunnitelman mukaan vuosina Päätösehdotus. Tilaajapäällikkö Kuosmanen: Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päättää hyväksyä Tesoman yhtenäisen peruskoulun tarveselvityksen tarkistamisen hankesuunnittelun pohjaksi edellä selostetussa muodossa sekä hyväksyä Tesoman päiväkodin tarveselvityksen hankesuunnittelun pohjaksi edellä selostetussa muodossa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Ilmoitus Järvelä Kristiina/vape, Kailanto Markku/tike, Viljakka Jarmo/tike, Männikkö Jukka/talli Lisätietoja päätöksestä hallintokoordinaattori Arja Kekäläinen, puh , Asia liitteineen on katsottavissa kaupungin Internet-sivun kautta.

5 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, Tampere ASIAKIRJA HANKEKORTTI Hankkeen lähtötiedot ja tavoitteet Tesoman koulu sijaitsee Tesomalla Ristimäen kaupunginosassa osoitteessa Kohmankaari 11, Tampere. Tontti on laajuudeltaan 4,1677ha. Tesoman koulun tontilla on nyt kaksi rakennusta: rakennus 1 (rakennettu 1972) joka on n brm2 ja rakennus 2 (rakennettu 1983) joka on n.2320 brm2. Laajennus oli ajateltu toteutettavan isomman rakennuksen yhteyteen, jossa tontilla on riittävästi tilaa. Koulun perusparannus- ja laajennushankkeen valmistuttua Tesomajärven koulu (alakoulu) muuttaa Tesoman koululle (yläkoulu), jolloin oppilasmäärä kasvaa n oppilaan suuruiseksi. Voimassaolevassa asemakaavassa on YO-merkintä ja e=0,25, mutta laajennusta varten ei ole riittävästi rakennusoikeutta, minkä vuoksi tekeillä on kaavamuutos. Uuden kaavan tontti kasvaa 4,7154 ha:ksi ja rakennusoikeus kem2:ksi. Kaava vahvistuu Uusi kiinteistötunnus on Tesoman yhtenäiskoulun ja päiväkodin alustavan tilaohjelman mukainen hyötyala on hym2 ja bruttoalatavoite n brm2, jos tehokkuusluku on 1.5. Tarveselvitys on hyväksytty lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa ja sen pohjalta on laadittu tämä hankesuunnitelma. Hankkeen tarve: Tesoman (rak ja 1983) ja Tesomajärven koulut (rak. 1965) ovat tulleet perusparannusikään. Palveluverkkotyössä erilliset ala- ja yläkoulu lähekkäin osoittautuivat epätarkoituksenmukaisiksi alueella, jonka väkiluku on kasvamassa ja opetustyötä on kehitettävä yhtenäisemmäksi ja joustavammaksi sekä synergiaa lisättävä kaikilla tasoilla. Päädyttiin ratkaisuun, jossa koulujen toiminnat yhdistetään perustamalla yhtenäiskoulu Tesoman koulun tontille, jossa on riittävästi tilaa molemmille toiminnoille ja laajennukselle. Hankkeen alkuvaiheessa Tesoman päiväkodin tiloissa ilmeni merkittäviä ongelmia, jotka edellyttäisivät pikaista perusparannusta myös siellä. Tilojen hankala sijainti kaupunkirakenteessa ja lasten huonot ulkoilu- ja pihaolosuhteet osoittivat päiväkodin perusparannuksen kannattamattomaksi. Päädyttiin yhdistämään päiväkoti yhtenäiskoulun laajennushankkeeseen. Tuleva päiväkoti sisältää 140 hoitopaikkaa ml. Montessori-ryhmän. Tuleva laajennus oli alun perin ajateltu toteutettavaksi isomman rakennuksen yhteyteen ja tavoitteena oli saada myös sisäyhteys pienempään rakennukseen. Useita ratkaisumalleja tästä tutkittiin, mutta hyväksyttävää ratkaisua ei löytynyt - 6 -

6 johtuen maastosta, tasoeroista ja isosta etäisyydestä. Myös isomman rakennuksen matala kerroskorkeus vaikeutti sen tulevaa käyttöä. Ongelmia syntyisi myös isosta väistötilatarpeesta rakentamisen aikana. Lähdettiin etsimään toisenlaista ratkaisua, jossa laajennus tehdään rakennusten väliin pienemmän rakennuksen yhteyteen siten, että isompi pystyy koko rakentamisen ajan toimimaan koulukäytössä ja pienempi on poissa käytöstä vain sen perusparantamisen ajan, jolloin uudisrakennus on jo käyttöönotettu. Hankkeelle on viimeisessä talonrakennusohjelmassa varattu määrärahaa 29,5 M (alv 0%). Hankkeen kuvaus Tontin käyttö Uusi rakennus ja sen pääsisäänkäynti sijoittuu nykyisten koulurakennusten väliin painottuen tontin länsisivulle lähelle Tesoman valtatietä. Tilaa tällä puolen on myös saattoliikenteelle ja henkilökunnan pysäköinnille 64ap. Rakennuksen pääaula sijoittuu uudisosan keskelle niin, että sisäänkäynti rakennukseen voi tapahtua molemmin puolin rakennusta, Tesoman valtatien ja Kohmakaaren suunnasta. Saattoliikenne päiväkotiin ja koululle sekä muu ajo ja huoltoliikenne tapahtuu pääosin idästä. Päiväkodin aidattu piha sekä ylä- ja alakoulun pihat on sijoitettu toisistaan erilleen. Alakoulun piha on varustettu pelikentällä ja suunnitellaan aktiivista välituntiliikuntaa ajatellen. Pysäköinti Henkilökunnalle on varattu yhteensä 172 autopaikkaa, joita käytetään myös lyhytaikaisen saattoliikenteen tarpeisiin. Tontin asemakaavaluonnos edellyttää 100 autopaikkaa. Mopoautoille ei varata lainkaan paikkoja kaupungin uuden linjauksen mukaisesti. Tontille merkittävistä autopaikoista osa on inva-mitoitettuja. Polkupyörille varataan molempiin lähestymissuuntiin runsaasti paikkoja, joista neljännes sijoitetaan katoksen alle. Tilaratkaisut uudisrakennuksessa 0. Kerros Perusparannettavan rakennuksen alin taso käsittää nuoriso- ja liikuntatilat. Koulu käyttää näitä aina, kun mahdollista ja vähintään aamupäivi-iltapäivätoimintaan. 1. Kerros Yleisöä ja kuntalaisia eniten palvelevat tilat kuten auditorio ja monitoimitila sijaitsevat uudisrakennuksen alimmalla kerrostasolla. Auditorion rinnalla aulaauditorio on vapaampaan käyttöön oppilaille ja laajennusvarana auditoriolle. Aulan monitoimikäyttöä lisätään monipuolisella varustelulla. Puun ja metallin kädentaidot on sijoitettu pohjoiseen siipeen lähelle huoltopihaa ja katosyhteyteen perusparannettavien kuvataide- ja tekstiilityön tiloista

7 2. Kerros Avara pääaula sijoittuu yläpihan tasolle, jossa on Kohmankaaren puoleinen pääsisäänkäynti. Tavoitteena on ollut koota kaikki yksiköt keskusaulan ympärille ja läheiseen yhteyteen keskenään. Keskusaula helpottaa myös orientoitumista monimuotoisen rakennuksen eri osiin. Aulan pohjoispuolelle sijoittuu koulun hallintotilat ja oppilashuolto mukaan lukien osa ruokasalia ja palvelukeittiö. Keittiö palvelee ruokailijoita myös pääaulassa ja pienimuotoisen kahvilan muodossa. Koulun tiloista vain Montessori-opetusta annetaan tässä kerroksessa, aivan keittiön vieressä. Pääaulan eteläpuolelle sijoittuu paitsi 2-kerroksisen auditorion ja aula-auditorion yläosa, myös kirjasto mediasaleineen. 140-paikkainen päiväkoti on aulan välittömässä tuntumassa, mutta päiväkodin arkikäyttö sisään ja ulos tapahtuu omien ulko-ovien ja aidatun leikkipihan kautta. Keittiö toimittaa päiväkodin kaikki ateriat aulan viereiseen jakelukeittiöön, josta päiväkodin henkilökuntaa organisoi ruuan esille päiväkodin ruokailuaulassa. 3. Kerros Esiopetus ja alakoulu sijoitetaan pääaulasta lukien toiseen kerrokseen yhteensä 5 eri soluun. Suljettujen ja avoimien oppitilojen käyttö tapahtuu joustavasti tarpeen mukaan eri ikä- ja opetusryhmille. Pohjoinen siipi palvelee yläkoulun toimintaa sekä yleisopetuksessa että luonnontieteissä. 4. Kerros Kolmas ja koulun ylin kerros sijoittuu pohjoiseen siipeen sisältäen yläkoulun tiloja. Muissa siivissä on vain ilmanvaihtokonehuoneet. Rakenteet Rakennus tehdään betonirunkoisena. Osa ulkoseinistä ja kantavat väliseinät ovat teräsbetonielementtejä, holvi ontelolaattoja. Pilarit teräsbetonielementtejä ja palkit teräsbetonielementtejä ja teräsliittopalkkeja. Perustusrakenteet tehdään paikallavalettuina anturoina. Hankkeen luonnosten laajuustiedot Koulu/ päiväkoti Uudisrakennus Perusparannus Yhteensä Huoneistoala htm htm htm 2 bruttoala brm brm brm 2 hyötyala hym hym hym 2 tilavuus m m m 3 kerrosala kem kem kem 2 Tehokkuusluku e=1.48 Hankesuunnitelmaluonnokset on laatinut Arkkitehtitoimisto LPV Oy, joka jatkaa arkkitehti- ja pääsuunnittelijan tehtäviä koko hankkeen ajan. Erikoissuunnittelusta vastaavat: LVI-insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy, rakennesuunnittelu Insinööritoimisto Jonecon Oy, kustannussuunnittelu Vahanen Tampere Oy sekä sähkösuunnittelu Karawatski Oy

8 Rakennustöiden toteutus ja aikataulu Hankkeen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi kesällä Työt tehdään yhtenä rakennusvaiheena ja ne valmistuvat vuonna Toiminnan katkeamattoman jatkumisen vuoksi perusparannus- ja laajennustyöt toteutetaan ja luovutetaan käyttöön useassa eri osassa. Ensin rakennetaan laajennusosat, joista saadaan väistötilaa perusparannettavan rakennuksen toiminnan käyttöön. Ks. kohta aikataulu. Hankkeen tavoitekustannusarvio (alv 0 %) Hankkeen kustannusarvio on laskettu rakennussuunnitelmiin perustuvana tilapohjaisena tavoitekustannusarviona. Kustannuksiksi on arvioitu Ks. tarkemmin kohta tavoitehinta-arvio. Hankkeelle osoitetut määrärahat Talousarvio Taloussuunnitelma Yhteensä Tilakeskuksen 2014 talonrakennusohjelmassa Tesoman yhtenäiskoulu ja päiväkoti ovat erillisinä hankkeina, mutta jatkossa ne on tarkoitus yhdistää yhdeksi hankkeeksi. Koululle on varattu 25M ja päiväkodille 4,5M määrärahaa, yhteensä 29,5M

9 ASIAKIRJA TESOMAN KOULU JA PÄIVÄKOTI TALOTEKNIIKKASELVITYS LVIA-tekniikka Yleistä Liittymät Lämmitys Kohteen LVI-suunnittelun lähtökohtana on hyvin käytettävän ja huollettavan laitoksen lisäksi elinkaaritalous. Tavoitteena on valita mahdollisimman energiatehokkaat järjestelmät ja laitteet. Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja mitoitusohjeita. Perusparannettavan rakennuksen koko LVItekniikka uusitaan. Kiinteistö on liitetty Tampereen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkostoon siten, että molemmissa vanhoissa rakennuksissa on omat lämmönjakokeskukset. Varsinainen liitospaikka on Tesoman valtatiellä. Kiinteistö on liitetty Tampereen Veden vesijohto- ja viemäriverkostoihin. Vesijohdon, jätevesiviemärin ja sadevesiviemärin liitospaikka on Tesoman valtatiellä. Rakennuksien jätevedet johdetaan painovoimaisesti jätevesiviemärin liitospaikkaan. Rakennuksien ja piha-alueiden sadevedet johdetaan viivytysaltaiden kautta sadevesiviemärin liitospaikkoihin. Kiinteistö varustetaan Lämpölaitosyhdistys ry:n vaatimuksien mukaisilla kaukolämpölaitteilla. Lämmönjakohuone sijoitetaan uudisrakennuksen pohjakerrokseen rakennettavaan teknilliseen tilaan. Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet patteriverkostolle, lattialämmitysverkostolle, ilmastointikoneiden lämmitysverkostolle sekä käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taajuusmuuttujakäytöllä varustettuja. Lämmitysjärjestelmät varustetaan kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla. Lämmitysverkostot jaetaan vielä mahdollisesti useampaan siirrinkohtaiseen pumppaus- ja säätöryhmään esim. rakennusosien ja -vaiheiden sekä julkisivujen perusteella. Rakennukset lämmitetään pääosin ikkunoiden alle sijoitettavilla lämpöpattereilla, jotka varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. Päiväkotiosaan asennetaan vesikiertoinen lattialämmitys, jota säädetään huonekohtaisilla lämpötila-antureilla. Tuulikaapit lämmitetään huonelämpötilan mukaan ohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytketään iv-verkostoon. Lämpöjohdot tehdään pääosin sinkityistä teräputkista puserrusliitoksin. Lämpöpatterien kytkentäjohdot asennetaan seinäpintaan ilman eristystä. Lattialämmitysputkina käytetään happidiffuusiosuojattuja muoviputkia. Lattialämmityksen jakotukit sijoitetaan seinäpintaan tai -rakenteeseen asennettaviin jakokaappeihin, jotka varustetaan vesitiivein putkiläpiviennein ja vuodonilmaisimella. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Runkolinjat lämmönjakohuoneesta vanhaan rakennukseen asennetaan maahan ja ne tehdään valmiiksi eristetyistä teräs- tai muoviputkista. Vesi- ja viemärilaitteet Kiinteistö varustetaan RakMk D1:n mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesijohdot tehdään pääosin kupariputkista puserrusliitoksin. Yleisötiloissa ja kosteissa tiloissa kytkentäjohdot tehdään pintaasennuksena kromatuista kupariputkista. Varastoissa ja teknisissä tiloissa kytkentäjohdot tehdään pinta-asennuksena maalatuista kupariputkista. Rakenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen asennettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä. Runkolinjat lämmönjakohuoneesta vanhaan rakennukseen asennetaan maahan ja ne tehdään valmiiksi eristetyistä muoviputkista. Rakennukset varustetaan kastelupostein, jotka sijoitetaan piha-alueiden huoltotarpeen mukaan. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asennetaan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Kalusteina

10 käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumattomasta teräksestä. Koulu- ja päiväkotikäytön erityispiirteet huomioidaan kalusteiden malleissa ja asennuskorkeuksissa. Keittiössä ja terveydenhoitotiloissa käytetään tarpeen mukaan elektronisia, kosketusvapaita sekoittajia. Siivoustilat varustetaan käyttövesiverkostoon liitettävällä kuivauspatterilla, hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, joka johdetaan hiekanerotuskaivoon DN50 viemärillä. Keittiötilat viemäröidään lujitemuovisen rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä sakka-astioin. Muualla lattiakaivot ovat muovia varustettuna irroitettavalla vesilukolla. Pesualtaat viemäröidään pääosin aina lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpottamiseksi. Rakennuksien kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien sekä ulkopuolisten syöksytorvien ja rännikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Rakennusosien perustukset salaojitetaan ja johdetaan perusvesikaivojen kautta sadevesiviemäriin. Rakennuksien sisäpuoliset viemärit tehdään valurautaisista viemäriputkista pantaliitoksin. Lattiaan ja alapohjaan asennettavat viemärit tehdään pääosin muoviviemäreistä kumirengasliitoksin. Keittiötilojen viemärit tehdään hst-viemäriputkista kumirengasliitoksin. Viemäreiden tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkastusputkia ja pystynousuihin asennettavia puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset viemärit ja salaojat tehdään muovisista viemäriputkista kumirengasliitoksin. Ulkopuolisina kaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja. Ilmastointi Rakennus varustetaan RakMK D2:n mukaisilla ilmastointilaitteilla siten, että sisäilmastoluokan S2 vaatimustaso pyritään saavuttamaan opetus- ja työtiloissa. Tuloilmavirta luokkatiloissa on 3,5 l/s,m 2. Sisälämpötila voi nousta yli tavoitearvojen esim. hellejaksojen aikana. Ilmastointilaitos toteutetaan pääosin keskuskoneilla, joiden palvelualuejako tehdään tilojen käyttöajan, -tarkoituksen ja laatuvaatimusten sekä sijainnin perusteella. IV-koneita varten tehdään omat tekniset tilat ja laitesijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota huoltoon ja laiteosien myöhempään vaihdettavuuteen. Pääilmastointikonehuoneita tulee yhteensä neljä kappaletta, yksi kuhunkin rakennusosaan ja alustava iv-konejako on seuraava: Yläkoulu: TK01, 7.0 m 3 /s, Opetustilat 1 TK02, 5.7 m 3 /s, Opetustilat 2 TK03, 2.3 m 3 /s, Hallinto TK04, 2.0 m 3 /s, Ruokasali TK05, 2.3 m 3 /s, Keittiö TK06, 3.0 m 3 /s, Tekninen käsityö TK07, 0.8 m 3 /s, Sosiaalitilat TK20, 0,5 m 3 /s, WC:t Alakoulu: TK08, 5.8 m 3 /s, Opetustilat 3 TK09, 1.3 m 3 /s, Päiväkoti 2 TK10, 2.6 m 3 /s, Aula, porrashuone TK11, 1.6 m 3 /s, Musiikki, monitoimisali TK12, 2.0 m 3 /s, Auditorio Päiväkoti: TK13, 2.3 m 3 /s, Opetustilat 4 TK14, 0.8 m 3 /s, Kotitalousluokka TK15, 2.2 m 3 /s, Päiväkoti 1 TK16, 1.5 m 3 /s, Toimistot, aula TK17, 1.0 m 3 /s, Ruokasalit TK21, 0,8 m 3 /s, WC:t Perusparannusosa: TK18, 1.8 m 3 /s, Kuvaamataide, tekstiilityö TK19, 1.5 m 3 /s, Kotitalous TK22, 2.7 m 3 /s, Liikuntasali / Juhlasali TK23, 0.7 m 3 /s, Sosiaalitilat TK24, 1.5 m 3 /s, Nuorisotilat Kokonaistuloilmavirta on noin 60 m 3 /s. Tästä on lämmöntalteenoton piirissä 58 m 3 /s eli kaikki muut koneet paitsi keittiö. Teknisen käsityön lämmöntalteenotto toteutetaan nestekiertoisena, WC-tilojen ivkoneissa käytetään LTO-kennoa ja kaikissa muissa iv-koneissa käytetään pyörivää LTO-roottoria.

11 Jäähdytys Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja poistoilmakojeita, jotka on varustettu tehokkaan lämmöntalteenoton lisäksi suodatuksella, lämmityksellä ja tarvittaessa jäähdytyksellä. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiataloudellisesti, mm. puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. Kojeiden käyntiä ohjataan aikaohjelmalla ja ulkoilman lämpötilan mukaan. Lisäksi on mahdollista ajastimella varustettu tehostuskäyttö normaalin käyntiajan ulkopuolisia tilaisuuksia varten. Neuvottelu-, kokous- ja yleisötiloissa ilmastointia säädetään ja tehostetaan huoneilman CO2-pitoisuuden ja lämpötilan mukaan. Koneet mitoitetaan siten, että tilojen iimastointia voidaan pitää osateholla myös normaalin käyttöajan ulkopuolella. WC- ja siivoustilojen poistoilmaa ei johdeta erillispoistoilla suoraan ulos vaan nämä ns. likaiset tilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä ivkoneilla, joilla puhalletaan tuloilmaa ao. tiloihin, auloihin ja käytäville. Likaisten tilojen ilmastointi on toiminnassa vähän alipaineisena läpi koko vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä ja ilmamäärien ohjauksella varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Puutyötilojen purunpoistojärjestelmä uusitaan ja keskusimuyksikkö sijoitetaan uuteen laitetilaan. Teknisen työn ja tekstiilityön tilat varustetaan tarvittavilla ilmanpuhdistimilla ja kohdepoistolaitteilla. Keittiön ruuanvalmistus ja astianpesu varustetaan UV-huuvilla ja poistoilmakojeina käytetään vesikatolle asennettavia huippuimureita. Väestösuojat varustetaan määräysten mukaisin ilmanvaihtolaittein. Rakennukset varustetaan radonpoistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavista radonputkituksista, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista poistoilmapuhaltimista. Tuloilmalaitteina käytetään tuloilmaventtiileitä, kattohajottimia tai reikäkanavia. Poistoilmalaitteina käytetään poistoilmasäleikköjä ja yhteiskanavaventtiileitä. Kanavistossa käytetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä mitään materiaaleja, joista irtoaa pölyä tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimentimissa käytetään vain dacronia tai muuta vastaavaa äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään määräysten mukaisilla palo-, lämpö- ja äänieristyksillä. Palopelteinä käytetään moottorilla varustettuja peltejä, joita voidaan ohjata ja joiden toiminta voidaan testata suoraan valvontajärjestelmästä. Auditorion ja keittiön tuloilmakone varustetaan jäähdytyspatterilla. Lisäksi eräät erillistilat, esim. hallintotilat sekä tietotekniikan opetus- ja laitetilat voidaan varustaa tilakohtaisilla jäähdytyslaitteilla, jos lämpökuormat noustavat huonelämpötilan liian korkeaksi normaalikäytössä. Jäähdytys toteutetaan joko suorahöyrysteisenä kylmäaineita käyttävillä kompressorikojeikoilla tai vesikiertoisena kylmävesiasemien avulla. Jäähdytysputkistot tehdään kuten vesijohto- ja lämmitysputkistot. Kondensoivat laitteet viemäröidään jätevesiviemäriverkostoon. Jäähdytysputket eristetään solukumikourulla. Jäähdytetyt tilat varustetaan huonekohtaisella lämpötilan säädöllä. Mikäli huonetilassa on sekä lämmitys- ja jäähdytyslaitteita, ohjataan näitä kaikkia yhteisellä väyläpohjaisella säätimellä. Lämpöpattereissa käytetään moottoriventtiileitä ja huoneanturit asennetaan sellaiseen paikkaan, jossa ne mittaavat lämpötilaa työ- tai oleskelualueella. Keittiön pakaste- ja kylmähuoneet jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoitetaan ulos keittiötilojen ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon, ulkoseinälle tai vesikatolle. Rakennusautomaatio Kiinteistö varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajärjestelmällä. Automaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään keskusvalvomoon kaupungin ATK-verkon välityksellä. Järjestelmä on käytettävissä myös WEB- liittymän avulla.

12 Sähkötekniikka Olli Uotinen Yleistä Rakennukset ja siihen kiinteästi liittyvät laitteet suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tarpeetonta energiankäyttöä ja energiahäviöitä rajoitetaan hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Rakennuksen kaikki sähkö- ja telejärjestelmät suunnitellaan ja tehdään standardisarjan SFS 6000 mukaisiksi. Liittymät Kiinteistöön asennetaan seuraavat liitynnät ulkopuolisiin verkostoihin: 20 kv:n sähköverkkoon (Tampereen Sähköverkko Oy). tietoliikenneverkkoon (nykyinen Tampereen tietohallinnon / Soneran tietoliikenneverkko) Sähkönjakelu ja johtotiet Rakennuksen sähkönjakelu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen ryhmäkeskusten kautta. Pääsähkönjakelu pää- ja ryhmäkeskuksille toteutetaan tavanomaista kaapelointia käyttäen. Kompensointikondensaattoreita ei asenneta, vaan pääkeskukseen jätetään pelkkä tilavaraus niille. Rakennukseen ei asenneta katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-verkko). Alerta-hälytyksensiirtolaitteen sähkönsyöttö otetaan paloilmoitinkeskuksen akustolta tai pieneltä omalta UPS-laitteelta. Kaapeleina ja putkituksena käytetään halogeenittomia HF-tuotteita (maahan asennettavat kaapelit voivat olla PVC:tä sisältäviä tuotteita). Ns. opetusseinään asennetaan AV-tekniikan vaatimat johtotiet ja AV-tekniikan vaatimat rakennukseen kiinteästi asennettavat kaapelit. Putketonta asennustapaa ei hyväksytä, vaan johdot ja kaapelit asennetaan aina johtoteille. Pääkaapelireiteille asennetaan tikasrakenteiset kaapelihyllyt. Näkyville jäävät hyllyt ovat arkkitehdin määrittämään värisävyyn maalattuja umpiteräspeltihyllyjä. Opetus- ja toimistotiloissa tai näitä vastaavissa tiloissa seinillä johtoteinä käytetään valkoisia, alumiinisia johtokanavia. Valaisinripustus- ja virtakiskona käytetään valkoiseksi maalattuja kiskoja. Lattiarasioita ei käytetä, vaan tarvittaessa tilojen keskialueiden sähkönsyöttö toteutetaan yläkautta. Valaistus Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen siten, et-

13 tä valaistuksen lämpökuormasta aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve mahdollisuuksien mukaan vältetään. WC-, varasto- ja sosiaalitiloissa tai niihin rinnastettavissa tiloissa valaisimet varustetaan läsnäolotunnistustoiminnolla. Valaistusasennukset tehdään voimassa olevien standardien vaatimukset täyttäviksi pääosin elektronisilla liitäntälaitteilla varustettuja T5-loistelamppuvalaisimia käyttäen. Valonlähteiksi asennetaan pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita. Valaisimet valitaan rakennuksen arkkitehtuuriin sopiviksi. Luokka- / opetustiloissa huomioidaan tilojen muuntojoustavuus. Valaisimet ovat moduulimittaisia 600x600 mm valaisimia luokkien moduulikattoratkaisussa. Valaistusjakelu toteutetaan pistoliitin periaatteella (esim. Enstonet järjestelmä). Valkotaulun valaisin asennetaan kiinteästi kannakkeille. Valaisimet eivät saa olla ns. riippuvaa tyyppiä, muuten kuin erikseen hyväksyttävässä tapauksessa. Valaistuksen sammutuspulssi toteutetaan rakennusautomaation kautta. Rakennukseen asennetaan hillitty julkisivuvalaistus. Piha-alueelle asennetaan hämäräkytkimellä ja taloautomaatiolla ohjattu aluevalaistus. Tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavat järjestelmät turva- ja poistumistievalaistusjärjestelmä kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä (Timecon) WLAN-verkon valmius (tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus) matkapuhelimien tukiasemaverkosto tarvittaessa ajannäyttöjärjestelmä antennijärjestelmä yleisäänentoistojärjestelmä kuulutusmahdollisuudella ovikello- tai ovipuhelinjärjestelmä rikosilmoitinjärjestelmä (voidaan integroida paloilmoitinjärjestelmään) video/kameravalvontajärjestelmä paloilmoitinjärjestelmä yleiskaapelointijärjestelmä inva-wc-hälytysjärjestelmä sadevesijärjestelmän sulanapitojärjestelmä rakennusautomaatiojärjestelmä info-tv järjestelmävalmius (laitteet käyttäjän hankinta) varattuvalojärjestelmä (neuvottelu- ja toimistotilat) kulunvalvottujen ovien hätäsulkujärjestelmä päällekarkausjärjestelmävaraus (laitteet käyttäjän hankinta) Yleiskaapelointi toteutetaan järjestelmäasennuksena suojaamattomilla parikaapelilla luokan E (cat6) vaatimukset täyttäväksi.

14 Tesoman koulu ja päiväkoti Energiaselvitys Jukka Kauppinen Yleistä Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset. Uudisrakennuksen energiatehokkuuden vähimmäistavoitteena on saavuttaa energiatehokkuusluokka C, kun lähtökohtana on voimaan tullut ympäristöministeriön asetus. Tavoitetasoksi voidaan asettaa oppilaitoksille määritelty energialuokka A eli rakennuksen energiankulutus on enintään 120 kwh/br-m 2, kun lähtökohtana pidetään aiemmin vuonna 2013 voimassa olleet määräykset ja ohjeet. Tavoitetaso pyritään saavuttamaan, mikäli se on taloudellisesti kannattavaa. Perusparannuksen tulee olla mahdollisimman energiatehokas ottaen kuitenkin huomioon vanhan rakennuksen asettamat reunaehdot ja arkkitehtuuri. Rakennuksen LVIS- tekniset järjestelmät uusitaan kokonaan. Toteutusvaihtoehtoja Uudisrakennuksen ulkovaipan rakenteet valitaan siten, että saavutetaan vähintään määräysten mukaiset lämmönläpäisykertoimet (u-arvot). Ikkunat valitaan siten, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, luokkaa 0,8-1,0 W/m 2 K ja että lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Rakennus tehdään ilmatiiviiksi - ilmavuotoluvun tulee olla luokkaa 1-2. Perusparannettavassa rakennuksessa vanhoja rakenteita uusitaan ja kunnostetaan niin paljon kuin se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Vesikatteet uusitaan ja ullakkotiloihin asennetaan lisälämmöneristys. Ikkunat uusitaan mahdollisuuksien mukaan sellaisiksi, että niiden lämmönläpäisykerroin on mahdollisimman pieni, ja että lasirakenne estää aurinkoenergian läpäisyn mahdollisimman tehokkaasti. Kaikki ulko-ovet kunnostetaan tai uusitaan. Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten, että jokaisella lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämpöpattereihin asennetaan termostaattiset patteriventtiilit, joiden avulla saadaan lämpökuormat hyödynnettyä ja sisäilman lämpötila säädettyä halutuksi. Päiväkodin tiloissa lämpö tuodaan lattialämmityksellä suoraan lasten oleskeluvyöhykkeelle. Lämmitysjärjestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa muutamalla asteella käyttöajan ulkopuoliseksi ajaksi. Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaattihanoja. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähennetään jäähdytyksen tarvetta. Kaikki lämmitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeristetään hyvin lämpöhäviöiden pienentämiseksi.

15 Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varustetaan tehokkailla, korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla. Pääasiassa käytetään pyöriviä roottoreita, joiden vuosihyötysuhde tulee olla vähintään 75 %. Ulkoilman lämpötila huomioidaan koneiden käyntitehossa. Yleisö-, neuvottelu- ja kokoustiloissa ilmastointia säädetään huonekohtaisesti käyttötilanteen mukaan. Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdollisuus pitää ilmastointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella. WC- ja hygieniatiloille tulee omat lämmöntalteenotolla varustetut tulo- ja poistoilmakoneet, joita voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuorokauden. Tulo- ja poistoilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkötehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta alle 2,0 kw/m 3 /s ja erillispuhaltimien osalta alle 1,0 kw/m 3 /s. Rakennukseen toteutetaan mahdollisimman energiatehokas valaistus. Valaistuksen ohjauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan esim. liiketunnistimien käytöllä. Valaisimissa käytetään pitkäkestoisia lamppuja ja loisteputkia. Tulokset ja yhteenveto Tarkempi energiatehokkuustarkastelu tehdään toteutussuunnitteluvaiheessa ja silloin tehtävien laskelmien perusteella varmistetaan, että asetetut tavoitteet saavutetaan.

16

17 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKE Kirsti Hankela TESOMAN YHTENÄISKOULU, perusparannus ja laajennus Kohmankaari 11, Tampere ASIAKIRJA Yht opp. (sis. Montessori-opetuksen) ALUSTAVA TILAOHJELMA 1-6lk opp. HUONETILAT Yhteensä PERUSKORJAUS kunnostuksen, peruskorjauksen tai muutoksen lkm m2 hym2 lkm m2 lkm m2 m2 laatu ja määrä KOULU 1 HALLINTOTILAT lk opp. sisäyhteys rakennusten välillä Rehtorin huone sis. neuvottelutilan Apulaisrehtorin huone sis. neuvottelutilan Koulusihteeri asiakaspalvelu Neuvottelu tärkeää hajalleen sijoittelu Varasto Arkisto- ja varastotila, huomioitava myös kassakaappi. Atk/ keskusradio sis.kesk.radio, kuuluttamo, 2 HENKILÖKUNNAN TYÖTILAT Hk olohuone ja työskentelytilat henk:lle, videoneuvottelutila, työpiste 12 op:lle Hk tauko- ja työtilat opett. WC-tilat Odotustila WC ja vaatesäilytys Opettajien vaatetila Vahtimestarinhuone Hallinnon lähelle työhuoneeseen neuvottelutila,odotus-, materiaalin säil.tilat+luokkahuone Opinto-ohjaajat vieressä+avlaitteet, monistusmahdoll.+ryhmähuone Koulukuraattori Oppilashuollon kokonaisuuteen Koulupsykologi Oppilashuollon kokonaisuuteen Psykiatr. sairaanhoitaja Nopea perhetyö Odotustila Yhteinen odotustila oppilashuollon tarpeisiin: th, kur., psyk., neuv. h. Työ-/ Neuvottelutila Toinen oppilashuollon kokonaisuuteen 1 päämonistamo logistiikkakeskuksen lähelle ja ryhmätyötiloihin Monistamo- ja materiaalihuone monistusmahdollisuus. 3 OPETUSTILAT Esiopetus Kotiluokat ryhmää, lasta var+et+wc+pienr.t varasto pienryhmätila Perusopetus 1-6 luokat OT3 Kotiluokat, yleisopetus OT opetuksen eriyttämis/ryhmätilat Aineopetustilat (perusvarustelu) OT2: S2 2, EO 2, Va 2, kielet 3, Eluo 6, yht.15 kpl OT kielet, ai, ux, hi, yh, ma, te OT Toinen APIP-toiminnan tila, APIP-tila alkuopetuksen yhteyteen, käytettävissä tuolloin myös eriyttämiseen, molemmat tilat jaettavissa pienempiin osiin.rauhottumistila? APIP <-> esiopetus OT EL 3, VALM/NIVEL 2, ER 2, JOPO, S2 Aineopetustilat (erityisvarustelu) Tekstiilityöt Musiikki Taito-ja taideaineet omaan kokonaisuuteen sis. varasto- ja aputilat, mahdollistaa 2-3 ryhmän yhtäaikaisen opettamisen tekstiilityössä, kuvataideopetuksen yhteyteen Nuorisotilojen lähelle musiikkiluokka Yksi tila, jaettavissa kahtia,äänitystila? bändi Bändisoittimien säilytys varasto Instrum.säilytys Kuvataide Sis. märkätilan. Tuleeko alakoulun KU-luokka samaan yhteyteen? Kuvataiteen luokka Yksi tila, kaksi ryhmää, jaettavissa kahtia, sisältää märkätilan TVT.luokka TVT -luokka kuvankäsittelyyn, työpistettä Luonnontieteet Tarvikkeiden säilytys luonnontiet.luokka biol.maant Montako ryhmää yhtä aikaa? Po. 2 luonnontiet.luokka fys.kem Neljä ryhmää kokoelmahuone Vieras kieli, studio-varustelu Tekninen työ Vieraiden kielten yhteyteen yhtenä kielten luokkana, kielistudiovarustelu nykytekniikalla 1-6lk:2kpl,7-9lk:1kpl, sis.var.tilat, yläkoulun luokan koko Puu- ja metallityö sis. konesalin, oppitunteja jopa 60/viikko, öljynerotuslattiakaivo Kotitalous ryhmää, paikat 2x16-18 oppilaalle Yhteinen varasto Ak pienkeittiö pikkutila ak.lle, kylmiö Opinto-ohjauksen luokka Suuri luokka + odotustila (varasto) Ilmaisutaidon tila+pukuvarasto Yhdistettään ilmaisutaito ja auditorio (leveä esiintymistila) Auditorio 200h:lle Esitystekniikka, ilmaisutaitoon Auditorion AV-tekniikka Tieto- ja viestintätekniikka TILANTARVE tietotekn. luokka työpistettä, varasto, valmistelu LAAJENNUS Opetusvälinetilat kellarissa

18 HUONETILAT TILANTARVE Yhteensä PERUSKORJAUS LAAJENNUS kunnostuksen, peruskorjauksen tai muutoksen lkm m2 hym2 lkm m2 lkm m2 m2 laatu ja määrä sisäyhteys rakennusten välillä 3 LIIKUNTATILAT (vanha rak.mukana) Nykyiset Tanssi- ja voimistelusali Monitoiminen tanssi- /voimistelusali (ulkopuolinen käyttö huomioitava) Puku-, pesutilat M/N M/N (15h/15h) Varasto Liikuntasali Sähly- ja voimist.sali, jako kahtia, pk:n, eskarin, alakoulun ja nuorison käyttöön 2 Oppilaiden puku- ja pesutilat/m Oppilaiden puku- ja pesutilat/n Liikunnanopett. puku- ja pesutilat Tuolivarasto Voimisteluvälinetila Ulkourheiluvälinetila Ks. Muut tilat! 4 KIRJASTOTILAT Kirjasto / ryhmätila / mediasali Tieto- ja viestintätekniikan (+ mediasali) läheisyyteen 5 RUOKAILUTILAT peruskorjaus + laajennus Ruokailutilat Kabinetti 1 67,0 67 Keittiö ,0 151 Ruokasali , oppilasta kolmessa vuorossa Kioski 1 10, MUUT TILAT siivoushenkilökunnan sos.tilat Samassa kuin muut keittiöhenkilökunnan sos.tilat koko kiinteistön henkilök. sos.tilat ,5 91 koulun osuus n. 100h (miehet/naiset=30/70) wc-tilat/oppilaat ,0 94 sis.2 kpl inva-wc, "yksilövessat" siivoustilat 1 7,0 7 siivoustilat+ siivouskeskus ,0 48 ei sis. hammash.+keittiön siiv.tiloja kiinteistön hoitotilat ,0 30 Tavaran vastaanotto- ja logistiikkakeskus. Taito- ja taideaineiden lähelle. pyörä- ja liikuntavälinevarasto ,0 27 henkilökunnalle opp.kunnan huone ,0 16 opp.vaatesäil ,0 41 opp. hk.om. säil ,0 48 Logistiikkakeskus ,0 50 Huolto-pihan yhteyteen, huolto-oven lähelle Op.väl.varasto 1 6,0 6 7 KOULUTERVEYDENHUOLLON TILAT Oppilashuollon kokonaisuuteen Vastaanotto/Kouluterveydenhoitaja Pikkunopea, psykiatrinen sairaanhoitaja?? Vastaanotto/Koululääkäri Taukotila+hk-WC Labra Lepohuone odotus Yhteinen odotustila asiakaswc läpianto, invamitoitus 8 NUORISOTILAT Toimintaa klo 15-22, yhteydet liikunta ja harrastutiloihin, ap/ip yhteiskäyttö Rajattava alue rakennuksen sisällä! Lukitus, valvonta, ovi ulos. TOIMISTO, tsto / kerhohuone 1 30, ,0 29 3hh, työpisteet, neuvottelutila, ensiapu välinevarasto 1 15, ,0 5 oma DJ-KOPPI 1 3, ,0 5 TV-TILA, lautapelihuone 1 40, ,0 40 biljardi KAHVIO/AULA 1 70, ,0 75 avattavissa keittiö 1 20, ,0 21 sis. varastotilan, toinen soittotila vain Nuorkan käyttöönm (vuokraus?) MUSIIKKI, soittotilat, bändit 2 30, ,0 66 koko á , äänieristetty, äänitysmahd.molemmille KERHOHUONE, askartelu/ monitoimitila 1 40, ,0 49 KERHOHUONE, pelit esim. biljardi Yhteiskäyttö koulun kanssa: VARASTO 2 10, ,0 10 Kotitalous, liikuntasalit, bändiitilat inva-wc 1 5, ,0 6 Satunnaiseti TN, TS YLEISÖ WC:t, wc-tilat 2 8, ,0 20 SIIVOUS, siivoushuone 1 3, ,0 3 pyykinpesukone, sh-varustelu AV-huone karaoke, elokuvat, tv, pelikonsoolit sosiaalitilat (suihkulla) Eteinen naulakolla hengelle TILAOHJELMA-ALA YHTEENSÄ

19 HUONETILAT TILANTARVE Yhteensä PERUSKORJAUS LAAJENNUS kunnostuksen, peruskorjauksen tai muutoksen lkm m2 hym2 lkm m2 lkm m2 m2 laatu ja määrä PÄIVÄKOTI sisäyhteys rakennusten välillä 7 päiväkotiryhmää á noin 20 lasta, yhteensä 140 lasta Iltaryhmä avoinna klo / kolme tuplaryhmää( = 3x 2 ryhmää) ja yksi yksittäisryhmä 9 PÄIVÄKODIN RYHMÄTILAT TUPLARYHMÄ 1 (Montessori 2-5v) ryhmätila yhdistettävissä toisiinsa, lepotilat vierekkäin ryhmätila yhteisneliöt näin, sisältöä/huonejakoa voi muuttaa wc-pesuhuone varasto tuplaryhmän yhteistilat 7 tuulikaappi / märkäeteinen eteinen hk naulakko pienryhmähuone varasto Tuplaryhmä 1 yhteensä ryhmää 92 TUPLARYHMÄ 2 (1-5v, auki ) 0 Lähellä päiväkodin keittiötä, turvalliset reitit ryhmätila yhdistettävissä toisiinsa, lepotilat vierekkäin ryhmätila yhteisneliöt näin, sisältöä/huonejakoa voi muuttaa wc-pesuhuone varasto tuplaryhmän yhteistilat 7 tuulikaappi / märkäeteinen eteinen hk naulakko pienryhmähuone varasto Tuplaryhmä 2 yhteensä ryhmää 93 TUPLARYHMÄ 3 (tavallinen ryhmä 1-5v) 0 ryhmätila yhdistettävissä toisiinsa, lepotilat vierekkäin ryhmätila yhteisneliöt näin, sisältöä/huonejakoa voi muuttaa wc-pesuhuone varasto tuplaryhmän yhteistilat 7 tuulikaappi / märkäeteinen eteinen hk naulakko pienryhmähuone varasto Tuplaryhmä 3 yhteensä ryhmää 94 YKSITTÄISRYHMÄN TILAT (tavallinen ryhmä 1-5v) mahd. pienten lasten ryhmä lepo- ja leikkihuone yhteisneliöt näin, sisältöä/huonejakoa voi muuttaa ruokailu- ja askartelu wc-pesuhuone varasto tuulikaappi / märkäeteinen eteinen hk naulakko pienryhmähuone varasto Yksittäisryhmä yhteensä Päiväkodin ryhmätilat yht. ( 7 ryhmää) PÄIVÄKODIN YHTEISTILAT 527 toimisto Hyvä äänieristys henkilökunnan työtila (atk-työtila) neuvottelutila n. 10 henk.lle neuvottelut vanhempien kanssa liinavaatevarasto/ kodinhoito siivoustilat Hajasijoitus pienkeittiö normaalikorkuinen keittiövarustus! ateljee maalaus, luovan toiminnan tila, veden käyttöä pienryhmähuone / kirjasto mediakirjasto ruokasali / aula kaikille ryhmille yhteinen vaunujen/rattaiden säilytys voi olla myös kylmä tila henkilökunnan taukotila neuvotteluhuone yhdistettävissä lasten ulkoilu-wc käynti pihalta inva WC 1 5, ,0 5 WC:t hajasijoitetaan henk. WC WC:t hajasijoitetaan Liikunta/leikkiaula JAKELUKEITTIÖ keskusvarasto Sosiaalitilat siivouskeskus Yhteistilat yhteensä Hyötypinta-ala yhteensä ilman ulkovarastoja ulkoiluvälinevarastot kylmää tilaa paperi / laatikkovarasto Ulkovarastot yhteensä 40 YHTEENSÄ hym2 HYÖTYALAN ULKOPUOLISET TILAT 2805,0 Käytävät, aulat, eteistilat 2502,0 Porrashuoneet 227,0 Tk 76,0 703,0 IV-konehuoneet 643,0 Tekniset tilat 60,0 Hyötyala yhteensä Bruttoalatavoite tehokkuusluvulla 1, ,

20

21 Tampereen Kaupunki Tilakeskus / Kiinteistökehitys TESOMAN YHTENÄISKOULU, perusparannus ja laajennus sekä PÄIVÄKOTI HANKEAIKATAULU / Hankesuunnittelu Hankesuunnittelu Investointisopimus Toteutussuunnittelu Rakennuslupa Rakentamisen valmistelu Rakennustyöt LAAJENNUS PERUSPARANNUS Varustelu ja koekäyttö Käyttöönotto Käyttö LAAJENNUS

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 URHEILUKENTTÄ :52:52 Bruttoalaluettelo PYSÄKÖINTI 60 ap B0: liikunta, nuorisotilat B1: kotitalous, kuvataide ja tekstiilityö katos Huoltoliikenne: kotitalous ja tekninen työ HENKILÖK. PYSÄKÖINTI ap Huoltoajo VÄLITUNTIPIHA kivituhkaa / asfalttia / istutuksia yht. 6000m pallokenttä ap PYSÄKÖINTI B m² B1 944 m² C m² C m² C m² C m² IV-konehuone m² IV-konehuone m² IV-konehuone m² Päiväkoti 1827 m² m² Grand total m² saattoliikenne VÄLITUNTIPIHA Koulutiloja tehokkuusluku = xxx kiveystä, asfalttia, istutuksia, yht. 2500m2 Pääsisäänkäynti Kohmankaarelta saattoliikenne Koulutiloja, iltakäyttö Päiväkoti polkupyörät polkupyörät Pääsisään käynti PÄIVÄKODIN PIHA kivituhkaa, asfalttia, istutuksia, yht. 4000m männikkö Asemapiirros 1 : 1000 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here Asemapiirros 1 : 1000 H A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I

33 Liikuntasalin yläosa hissi :52:53 KOTITALOUS LIIKUNTA KUVATAIDE JA TEKSTIILITYÖ NUORISOTILAT varasto varasto TEKNINEN TYÖ narikka B0.kerros 1 : Liikenne ja oleskelutilat 32 Olevat liikuntatilat 81 Nuorisotilat 91 Tekninen tila auditorion alaosa AUDITORIO SOS.TIL. VSS MUSIIKKI VSS 11 Liikenne ja oleskelutilat 24 Aineop/erikoisvarusteltu 24.1 Aineopetus/erikoisvarusteltu/tekninen työ 24.2 Aineopetus/erikoisvarusteltu/tekstiilityö 26 Opetusvälinetilat 31 Liikuntatilat 61 Muut tilat 91 Tekninen tila MONIT.SALI 1. Kerros 1 : 500 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here B0-kerros ja C1. Kerros 1 : 500 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I H

34 HENKILÖKUNNAN TILAT HALLINTO Hallinto 11 Liikenne ja oleskelutilat 22 Perusopetus 1-6 luokat 22.1 Perusopetus 1-6 luokat 24 Aineop/erikoisvarusteltu 25 Tieto- ja viestintätekniikka 41 Kirjasto 51 Ruokailutilat 61 Muut tilat 62. Oppilaiden säilytystilat 71 Terveydenhuolto 91 Tekninen tila 92.1 Tuplaryhmä Tuplaryhmä Tuplaryhmä Yksittäisryhmä 101 Päiväkodin yhteistilat :52:55 OPPILAS- HUOLTO KEITTIÖ astianpalautus OPETUSTILOJA hissi Ruoan jakelu RUOKAILU AUDIT. YLÄOSA näyttämön yläosa ala-aulan yläosa KIRJASTO kenkäsäilytys, vierailijanarikka PÄIVÄKOTI C2.kerros 1 : 500 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here 2. Kerros 1 : 500 H A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I

35 11 Hallinto 11 Liikenne ja oleskelutilat 21 Esiopetus 22 Perusopetus 1-6 luokat 22.1 Perusopetus 1-6 luokat 23 Aineopetus/perusvarustelu 23.1 Aineopetus/perusvarustelu 24 Aineop/erikoisvarusteltu 51 Ruokailutilat 61 Muut tilat 62. Oppilaiden säilytystilat :52:58 OPETUSTILOJA hissi ESI- JA ALKUOPETUS OPETUSTILOJA C3.kerros 1 : 500 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here 3. Kerros 1 : 500 H A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I

36 11 Hallinto 11 Liikenne ja oleskelutilat 22 Perusopetus 1-6 luokat 23 Aineopetus/perusvarustelu 23.1 Aineopetus/perusvarustelu 24 Aineop/erikoisvarusteltu 61 Muut tilat 62. Oppilaiden säilytystilat 91 Tekninen tila :53:00 OPETUSTILOJA hissi C4.kerros 1 : 500 Tesoman koulu ja päiväkoti Enter address here 4. Kerros 1 : 500 H A R K K I T E H T I T O I M I S T O L E H T O P E L T O N E N V A L K A M A O Y P U R S I M I E H E N K A T U 2 6 B H E L S I N K I P U H : FA X : E-M A I L : P V.F I

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(3 TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus Toiminnan järjestäjä Osoite Puhelin(vaihde Telekopionumero Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Puhelin Gsm Oppilaitos Osoite Hanke Yhteishanke Päivämäärä

Lisätiedot

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5)

LAAJUUS. LIIKUNTASALILAAJENNUKSEN JÄLKEEN Mitoitusoppilasmäärä (5) 1(5) SIPOONLAHDEN KOULUN LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖT HANKESUUNNITELMAN LIITE 4, TILAOHJELMA Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 475 oppilasta 1-9 koulu, 475 oppilasta, rehtori + n. 30 opettajaa 5 koulunkäynnin-/aamu-

Lisätiedot

TILALUETTELO, UUDISHINTA

TILALUETTELO, UUDISHINTA 27.6.2014 Sivu 1/5 Mika Sutinen Lappeenrannan kaupunki Hanke: 2014 12 Pontuksen päiväkoti-koulu, karsittu 24.6.14 sovitusti Muukontie Vaihe: Hankesuunnittelu Paikkakunta: Lappeenranta Haahtela-ind.: 75,0

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 ARK-HOUSE ARKKITEHDIT OY Nykytilanne Mitoittava oppilasmäärä 740 oppilasta 7-9 koulu, 740 oppilasta, 2 rehtoria, n.80 opettajaa Muu henkilökunta n.30 henkeä HANKESUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1

Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Tilakonsultit TM2 Oy Loviisan kaupunki 5.11.2015 Ruotsinkielinenkielinen koulukeskus Tilaohjelma ISO RKK, VE1 Oppilasmäärät Koulun oppilasmäärä yhteensä 694 Alakoulu 200 Haddom 58 Tessjö 46 Yläkoulu 270

Lisätiedot

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA

MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA MONIO TAVOITTEELLINEN TILAOHJELMA 30.5.2017 13.6.2017 / Muutettu erityisvarusteltujen oppimistilojen hyötyala s.4 20.6.2017 / Lisätty tiedot väestönsuojasta ja teknisistä varauksista s.6 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu

Koulunmäen yhtenäiskoulu Kasvun ja oppimisen lautakunta..0 liite nro (/5) Kaupunginhallitus 5..0 liite nro 5 (/5) Kaupunginvaltuusto..0 liite nro (/5) Koulunmäen yhtenäiskoulu Hankesuunnitelma.5.0 Arkkitehtitoimisto LPV Jyväskylä

Lisätiedot

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI

TAMMENTUVAN PÄIVÄKOTI 729 91 76 1:97 31 17-5 000-371 86 63-25 984-1:817 165 154 751 725 756 747 724 1907 723 723 725-45 364 - +7880 RAK A 156 +7200 kivimuuri 5 AP KOULU 167 +7300 703 158 +7850 +7000 12.559 +7000 +7000 +7830

Lisätiedot

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150

Tilojen käyttäjiä yhteensä, ei sis. Henkilökuntaa 1308 henkilökuntaa n. 150 Leppävaaran koulukeskus - koulut ja päiväkodit LUONNOS Koulut oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 0 Vera Schulman, Kaisa Peltonen, Johanna Andsten, Eija Riikonen, Jaana Hellinen

Lisätiedot

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE

TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE Opetushallitus 2006 Liite TILANTARVESELVITYS TÄYTETÄÄN AINOASTAAN SARAKE 1) Nykyiset tilat KUNTA:Pyhäranta Mitoitusperuste (oppilasmäärä ja ryhmien määrä): KOULU Ihode vuosiluokat 1-6: 68 4 > 76 (5) vuosiluokat

Lisätiedot

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44

Lielahden koulun ja nuorisotilojen tarveselvitys, Drno TRE: 1925 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta lanula 20.3.2014/ 44 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 2.12.2014 Jarmo Viljakka HANKE LIELAHDEN KOULU JA NUORISOTILAT, PÄÄRAKENNUKSEN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Lielahdenkatu 15, 33400 Tampere

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU

MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU MÄNTSÄLÄN KUNTA, RIIHENMÄEN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITTELU LVIA RAKENNUSTAPASELOSTUS Muutos/Uudisrakennus Asiakirja n:o LVI 001 Projekti n:o 01274.P000 Viimeisin muutos Laadittu 27.12.2013 Laatija RB Tark./Hyv.

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat

TOIMISTOTILAT VARASTOINEEN JA TYÖTILAT SEKÄ HENKILÖKUNNAN TILAT Toimistotilat Vesalan alueen peruskoulu, huonetilaohjelma (tarveselvitys) Ilari Suomalainen 08.03.26.10.16 tarkennuksia Vesalan alueen peruskoulu huonetilaohjelma, Sivu 1/8 lähtökohta: - opetusvirasto luopuu Ruudin

Lisätiedot

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat:

Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Luokkatilat: Aineluokat: Teorialuokat: Erityisopetus: Aulat ja käytävät Liikuntatilat Muut tilat: Liite 1 Tilaohjelma 4.2.2014 Nikkilän sydän, 1 vaihe Tilojen määrä hym2 (á) hym2 yhteensä Huom! Luokkatilat: Aineluokat: Musiikki 2 77,00 154 Tekstiilityö 2 92,50 185 Kuvataide 2 100,00 200 Fysiikka/kemia

Lisätiedot

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä

Työpaja I : Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Prosessin aikataulu Työpaja I 24.4.2014: Toiveet Vehmaisten koulun ja kentän toiminnallisuudesta ja yhteiskäytöstä Hankesuunnitelman jatkotyöstäminen Työpaja II 26.5.2014: Hankesuunnitelman esittely ja

Lisätiedot

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS LOGOMO LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Climaconsult 0941-9 pvm. 24.5.2010 LVIA-rakennustapaselostus 2 HR 24.5.2010 0941-9 LOGOMO LVIA -RAKENNUSTAPASELOSTUS LUONNOSSUUNNITTELU 1. Yleistä Tässä rakennustapaselostuksessa

Lisätiedot

KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS. Tilaohjelma

KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS. Tilaohjelma KASTELLIN MONITOIMITALON KUMPPANUUSMALLIN KILPAILUTUS B3 ohjelma Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy Kastellin monitoimitalo Huoneluettelo Luonnos 19.4.2011 Peruskoulu 1-2 Luokat 3-6 Luokat 7-9

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011.

HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela. Tarveselvitys Tesoman palloiluhallin tarveselvitys 17.11.2011, Dnro TRE: 8882/10.03.06/2011. TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN PALLOILUHALLI Tesoman valtatie 44, 33310 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tesoman

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus

TILAOHJELMA Esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus 1(5) OHJEET Täytetään keltaiset solut tarvittaessa. Tarvittaessa rivejä ja sarakkeita voi lisätä, muistettava kaavojen kopiointi. Erityisopetuksen kohdalla käytetty vanhoja lyhenteitä, voidaan muuttaa

Lisätiedot

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy

lpv Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 Yleistä Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Korttelitalo Kanava, Helsinki 2012 31 Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy Pääsuunnittelijat: Tarmo Peltonen, Arto Aho Muut suunnittelijat: Anna Björn, Juho Leskelä, Jarkko Rauvanlahti Tilaaja:

Lisätiedot

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Kantavan alapohjan osuus % Paalutussyvyys Rakennuksen lisäkustannukset. Hissit Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs. Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs 13.10.2011 Sivu 1/2 Heikki Peltonen HP Crea Oy Hanke: 201147 1 Hirvaskankaan koulu ja päiväkoti Vaihe: Tilaohjelma 10/2011 Paikkakunta: Jyväskylään rajoittuvat ymp.kunnat Haahtela-ind.: 72,0 / 1.2011 Hintataso:

Lisätiedot

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS

VILLA BREDA SANEERAUS JA LAAJENNUS 26 6,1 6,3 6, 2,4,4 2299,3,366 2828 24 6 6,,19 9 2727,1,,89 9 22,8 7,, +27, 23 23 4,8,6 2626,6 4,2 2,, 2 3,, 3 9 4, 1 3 2 7 9 8 6, 1 3 2 4 9 8 7 6 7, 4 3 4 6 8 9 1, 2 9, 8 3,7 7 6 4 3 2 1, 4 n.,4 3 n.

Lisätiedot

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

1/6 SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS 1/6 MH/KH SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMAN PERUSKORJAUS LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy Kumpulantie 1 * 00520 HELSINKI * FINLAND Y-tunnus 0550682-8 puh. +358-9-142 122 www.hallasaari.com

Lisätiedot

Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / 10.03.07/2013 ote pöytäkirjasta lanula 24.10.2013/ 131

Metsäniityn pienten lasten yksikön tarveselvitys, Drno TRE: 7306 / 10.03.07/2013 ote pöytäkirjasta lanula 24.10.2013/ 131 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2013 Jarmo Viljakka HANKE METSÄNIITYN PIENTEN LASTEN YKSIKKÖ Juvankatu 64 / Pitkäniitynkatu 1, 33710 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5)

HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) HUONETILAOHJELMA Sivu 1 (5) hankenumero: MATINKYLÄN ELÄ JA ASU SENIORIKESKUS Asuntoja: 1 x 23 + 5 x 28 163 (yksiöitä a 25m2) Henkilökunta: yhteensä noin 145, luku sisältää alueellisen kotihoidon ja tukipalvelujen

Lisätiedot

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta

Talotekniikkaselvitys / LVI-tekniikka. Talotekniikkaselvitys / Sähkötekniikka. Laskelma pääoma- ja ylläpitovuokrasta TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS TOTEUTUSSUUNNITELMA 27.10.2016 Teemu Alavenetmäki HANKE LAMMINPÄÄN PÄIVÄKOTI SISÄILMAPERUSPARANNUS Kivilevontie 1, 33420 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ

VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VIRTAIN YHTENÄISKOULU HANKESUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ VALTUUSTOSEMINAARI 17.8.2017 Suunnittelutalo PPG Oy Työryhmä Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet: Rehtori Heikki Kangasluoma Rantatien koulu

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö Viitesuunnitelmavaihtoehdot

Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö Viitesuunnitelmavaihtoehdot Saukonpuiston koulun laajentaminen Asemakaavatyö 8569 Viitesuunnitelmavaihtoehdot Tilatakomo Oy 31.1.2017 108,9 106 1 UUDSVAHTOEHTO/ LAAJUUS: 4 3. KRS: 1155 kem2 2. KRS: 2520 kem2 1. KRS: 2950 kem2 Yht.

Lisätiedot

Tontti/nro. Viranomaisten merkintöjä. Piirustuslaji Liite Piirustuksen sisältö. Huonetilaohjelma. Sivumäärä: Nimiö + 11.

Tontti/nro. Viranomaisten merkintöjä. Piirustuslaji Liite Piirustuksen sisältö. Huonetilaohjelma. Sivumäärä: Nimiö + 11. ALUSTAVA..0 Kaupunginosa/kylä Lauttaranta 9 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Syvälahden koulu ja päiväkoti Vanha Kakskerrantie 8 0900 Turku Kortteli/tila Tontti/nro Viranomaisten

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ

NURMIJÄRVEN MONITOIMITALO L1-SUUNNITELMAT, YHTEISTYÖSSÄ NURMI JÄRVENMONI TOI MI TALO L1SUUNNI TELMAT 30. 01. 2014 HUOLTOALUE URHEILUKENTTIEN LAAJENNUSVARAUS MONITOIMIKENTTÄ URHEILUHALLI TENNISKENTÄT 95 AP KEVYTLIIKENNE TELTAT URHEILUKENTTÄ TEKONURMIKENTTÄ "ESITTELY-

Lisätiedot

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk

Yhteensä 504 (2,7 ryhmää/pv) koulutuspäivää 210 opisk Liite 1 Kohde: YSAO Peltosalmi Toimiala Mitoitin Ryhmäkoko Yksikkö YSAO AIK Maarakennusala* 302 12 koulutuspäivää YSAO AIK Maatalousala 202 12 koulutuspäivää YSAO Eläintenhoitaja (perusk ja yo) 90 18 opisk

Lisätiedot

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh.

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh. Rakennusoikeuslaskelma: rakennusoikeus tontilla etty rak.oik. purettava rakennus 9521 kem2 9523 kem2 4483 kem2 + kirjasto n.300 kem2 rak.oik. jää (mahd. ylitys 5% yht. 4781 kem2 476 kem2) 5257 kem2 suunnitelman

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5

JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5 G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa

Lisätiedot

SAATTOLIIKENNE. pikku taksit 107.02 AITA. taksin odotus 107.18. Koulu. Alaluokkien piha-alue. Lappset 142019M. urakka-alue / työmaa.

SAATTOLIIKENNE. pikku taksit 107.02 AITA. taksin odotus 107.18. Koulu. Alaluokkien piha-alue. Lappset 142019M. urakka-alue / työmaa. 106.53 12444 alolaitos 106.11 SAATTOLIIKENNE Hiekkatekonurmi AITA pikku taksit 107.02 taksin odotus 106.90 107.30 107.18 urakka-alue Koulu 12 000 106.22 1819 106.586 Nykyinen virastotalo Lappset 020414M

Lisätiedot

KANGASALAN TOIMIPISTE

KANGASALAN TOIMIPISTE KANGASALAN TOIMIPISTE Sijainti: Toiminnot: Sahalahdentie 22, 36270 Kangasala Elintarvikealan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto Matkailualan

Lisätiedot

LVIAJ- rakennustapaselostus. Päivämäärä (8) Vihdin kirkonkylän Campuksen pappilankoulun keittiömuutos. Vihti.

LVIAJ- rakennustapaselostus. Päivämäärä (8) Vihdin kirkonkylän Campuksen pappilankoulun keittiömuutos. Vihti. LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 1(8) Vihdin kirkonkylän Campuksen pappilankoulun keittiömuutos Vihti LVIAJ- rakennustapaselostus dok no 8 G0 0003 28.4.2017 LVIAJ- rakennustapaselostus 28.4.2017 2(8)

Lisätiedot

Nilsiän Hyvinvointikeskus

Nilsiän Hyvinvointikeskus K o u l u p o l k u KIRJTO U k k o - p a a v o n t i e +108,0 +108,3 ENSIAU SAATTO K o u l u t i e +108,6 UINKERROSTALO UOLTO UOLTO +109,6 OLESKELU +109,0 VALTION VIRTOTALO +109,7 n yvinvointikeskus TORI

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS

LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLY HANKESUUNNITELMA 8.2.2008 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTOVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO TILAKESKUS 2 LASTEN PÄIVÄKOTI TUULIMYLLYN HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo Tiedot hankkeesta,

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

KIRJASTO-OPTIO ASEMAPIIRUSTUSLUONNOS L1 1:500 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE SSC-HANKE, LOVIISA MITTAKAAVA

KIRJASTO-OPTIO ASEMAPIIRUSTUSLUONNOS L1 1:500 RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE SSC-HANKE, LOVIISA MITTAKAAVA KIRJASTO-OPTIO RAKENNUKSEN ALA n. 560 m² RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE ASEMAPIIRUSTUSLUONNOS L1 1:500 Juho Ojala 0400 708 125 23.08.2017, 06.09.2017, 06.10.2017 TERASSI HUOLTOPIHA LAAT.VAR. 7.0 m² TK

Lisätiedot

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus

Krannilan liikuntapuiston huoltorakennus 7..203 3:07:0 --- - 6.4 6.4 HUOLTORAKENNUS 6. 6. 6.5 6.4 HUOLTOPIHA 6.0 KALUSTOHALLI 60.7 --- - 60.2 62.0 6.0 60. 6.0 60.4 60.0 N 6706300000 E 2548890000 2548890 6706300 /500 Asemapiirros : 500 P L I 0

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET Antti Lakka 10.2.2015 KOUKKUNIEMEN VANHAINKOTI KOUKKUNIEMEN JUKOLA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN IMPIVAARA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN JUKOLA JA IMPIVAARA Asukaspaikkoja

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y YPPÄRIN KOULU PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS A R K K I T E H T I T O I M I S T O P E K K A L U K K A R O I N E N O Y Kuvaus hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74)

KIINTEISTÖJEN TILAT Liite 6 1(74) 1(74) ANTTILAN PÄIVÄKOTI Siivottava pinta-ala 484 Tiedot ovat puutteellisia Numero Tila m² Ikkuna 123 Käytävä 13,5 5 x vko Upofloor, Lifeline ei ei ei 3 Siivoustiheys lattiamateriaali Lamput iv-päät. Matto

Lisätiedot

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015

Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Antinkankaan monitoimitalo 9.9.2015 Tilaluettelo Kerros Nimi Pinta-ala Lämmin/kylmä Osasto 1 Hallinto 05 3. krs APULAISJ 15.0 m² lämmin 1 Hallinto APULAISJ: 1 15.0 m² 05 3. krs HENKK.TYÖT 30.0 m² lämmin

Lisätiedot

Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016

Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016 Nuolialan yhtenäiskoulu Jaakontie 5, Pirkkala HANKESUUNNITELMA 16.03.2016 Sisällysluettelo Hankesuunnittelutyöryhmä... 2 Rakennuspaikka... 3 Käyntiosoite... 3 Kiinteistön omistus... 3 Kaavoitustilanne...

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500

Yhtenäiskoulu tiiviissä kaupunkirakenteessa Diplomityö, Saana Karala, Tarkastaja professori Ilmari Lahdelma, 16.12.2009. Asemapiirros 1:500 +6.30 +7.00 +6.90 vaunusuoja Diplomityöni perustuu todelliseen suunnitteluhankkeeseen, jossa on pyritty löytämään raaisuja sijoittaa päiväkoti- ja koulutoiminta olemassa oleviin kiinteistöihin. Uudisrakentamisen

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VANHA OSA

LIELAHDEN KOULUN VANHA OSA LIELAHDEN KOULUN VANHA OSA RAKENNUKSIEN 1 JA 2 PERUSPARANNUS TOTEUTUSSUUNNITELMA 6.9.2017 A TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS FRENCKELLINAUKIO 2K POSTIOSOITE PL 487, 33100 TAMPERE TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen

Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Tampere Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) 21 Haukiluoman päiväkodin suunnittelu ja rakentaminen TRE:7583/10.03.06/2015 Valmistelija / lisätiedot: Maria Päivänen Maria.Paivanen@tampere.fi Valmistelijan yhteystiedot

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno

Helsingin Asumisoikeus Oy Livorno HANKESELOSTUS 1 (10) Sijainti Tontti 20819 / 4 Livornonkatu 5, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa, Livornonkadun kulmauksessa.

Lisätiedot

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU

L O V I I S A N K A U P U N K I SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU L O V I I S A N K A U P U N K I S U O M E N K I E L I N E N K O U L U K E S K U S SIJOITUKSEN VAIHTOEHTOTARKASTELU 28.4.2010 SIJOITUSVAIHTOEHTO A SUOMENKIELINEN KOULUKESKUS SIJOITUSVAIHTOEHTO B GENERALSHAGENS

Lisätiedot

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA

TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Sivu 1/2 TILALUETTELO, KORJAUSHINTA Paikkakunta: Kajaani Laajuus: 3 598 m2, 3 904 brm2, 20 025 rm3 Hankekoko: 3 904 brm2 Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m² kor.% /m² A 1.kerros A Manuaalikoneistus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan

HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI Liittyy hankesuunnitelmaan ROIHUVUOREN ALA-ASTE VUORENPEIKONTIE 7 00820 HELSINKI PERUSPARANNUS HANKESUUNNITELMAN LISÄLEHTI 12.4.2013 Liittyy hankesuunnitelmaan 18.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Roihuvuoren ala-aste, perusparannushankkeen

Lisätiedot

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio

Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n kem², oma tontti m². Sepänkatu 1, Kuopio Myydään toimitilakiinteistökokonaisuus n. 3.474 kem², oma tontti 5.084 m² Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Sijainti Kuopio Sepänkatu 1, 70100 Kuopio Kiinteistö sijaitsee keskustassa hyvien liikenneyhteyksien

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu!

Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.: Hintataso: Laajuus: Hankekoko: Jakaja: 4,5 Rakennuttaminen ja valvonta. 4,1 Liittymismaksu! TAKU Kaupunginhallitus 5.9.216 liite nro 8 (1/6) TAVOITEHINTA 19.7.216 Sivu 1/2 Petri Seppänen Wise Group Finland Oy Hanke: 19.7.216 VE2 Suolahden yhtenäsiperuskoulu Vaihe: Paikkakunta: Haahtela-ind.:

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012

GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA MEDIATEEKKI LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA LUONNOSVAIHTOEHTO B ALUSTAVA 13.8.2012 Näkymä lukion mediateekin sisäänkäynnistä GRANKULLA SVENSKA SAMSKOLA, VAIHTOEHTO B Lukion mediateekille rakennetaan uudisrakennusosa E-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen 29.09.2011 Sivu 1 / 1 4977/10.03.02/2011 123 Tapiolan koulun ja lukion peruskorjauksen tarveselvityksen hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Sinikka Sorvari, puh. (09) 816 52137 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013

HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012

LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 LPK KANERVA - LISÄTILA Näyttelijäntie 2 TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 20.1.2012 HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO TILAKESKUS LPK KANERVAN LISÄTILA Näyttelijäntie 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 YHTEENVETO / HANKKEEN

Lisätiedot

ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6

ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6 ALUSTAVA TILAOHJELMA, Kirstin koulu, esiopetus ja luokka-asteet 1-6 Koulut perukoulu luokat 1-6 ja esiopetus 21.5.2015 oppilasmäärä /por por mitoitusoppilasmäärä esiopetusryhmät 18 2 36 1-2 luokat 21 6

Lisätiedot

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT

VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT VAIHTOEHTOTARKASTELU LÄNSIALUEEN KOULUT JA PÄIVÄKODIT Tutkitut vaihtoehdot Nykyverkko, parannettuna VE 0 + Kahden koulun malli VE 1 Kolmen koulun malli VE 2 Neljän koulun malli VE 3 Huom! Molemmat eivät

Lisätiedot

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1.

SIJAINTIKARTAT 3 ILMAKUVA JA ASEMAPIIRROS RAKENNUSTAPASELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOISTA LAAJUUSTIEDOT ALAKELLARI YLÄKELLARI 1. 2 SIJINTIKRTT 3 ILMKUV J SEMPIIRROS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 RKENNUSTPSELOSTUS NÄKYMÄ TOIMISTOTILOIST LJUUSTIEDOT LKELLRI YLÄKELLRI 1. KERROS, KOMI 2. KERROS, VOTOIMISTO 3. KERROS, HUONETOIMISTO 4. KERROS,

Lisätiedot

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7

Heka Jätkäsaari Livornonkatu 7 1 (11) Sijainti Tontti 20819 / 3 Livornonkatu 7, 00220 Helsinki Jätkäsaari Rakennettava tontti sijaitsee Jätkäsaaressa Hyväntoivonpuiston pohjoispuoleisessa korttelissa ja rajautuu Hyväntoivonpuistoon

Lisätiedot

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli

RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 UUDISRAKENNUS. HANKESUUNNITELMA päivitetty Nykyinen liikuntahalli Nykyinen liikuntahalli RANTAKYLÄN LIIKUNNAN MONITOIMIHALLI, PATALUODONKATU 2 HANKESUUNNITELMA päivitetty 14.06.2016 JOENSUUN TILAKESKUS Länsikatu 15, rakennus 2 80100 Joensuu puh. (013) 267 7111 faksi

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +53.90 TEHTAANKATU +50.40 +50.90 HUOLTO +49.80 +51.60 LUMEN- PUDOTUS PAIKKARINKATU III +65.5 AJOLUISKA PYSÄKÖINTI- TASOLTA +62.0 +56.00 HUOLTO +54.80 IV KÄVELY-YHTEYS YHT. 21 AP +55.00 HUOLTO SÄÄSTÖPANKIN

Lisätiedot

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro /

HEKA LÄNSI-HERTTONIEMI SUSITIE 2-6 PERUSKORJAUS / hnro / 2 SIJAINTIKARTTA C-TALON PIHAJULKISIVU 3 SUUNNITTELUKOHDE: KAUPUNGINOSA 42 / KORTTELI 101 / TONTTI 5 HELSINGIN ASUNTOTUOTANTOKOMITEAN HANKE V. 1950-1951 OHJELMASSA RAKENNUKSET OVAT VALMISTUNEET 1950-52

Lisätiedot

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki

TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Tilakeskus Kohteen nimi ja osoite Toivolan lastenkoti, talousrakennus TOIVOLA LASTENKOTI Talousrakennus Mikkolankuja 6, 00680 Helsinki Vesikaton uusiminen ja savupiipun purku Hankenumero 8033053 Tilakeskus

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5)

KUSTANNUSSELVITYS. Active. Uudisrakennus SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 01.12.2004. Active - kustannushallinta. Laajennustyöt 1 (5) Active - kustannushallinta Tocoman Finland Oy Helsingin aluetoimisto Mäkelänkatu 52 A FIN-00510 HELSINKI Puh. +358 (0)20 7420 200 Fax. +358 (0)20 7420 249 www.tocoman.fi Active KUSTANNUSSELVITYS Laajennustyöt

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA

MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA MYYDÄÄN TOIMISTOKIINTEISTÖ LIEKOLANKATU 13 SASTAMALA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Liekolankatu

Lisätiedot

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat. Yleistä. Sijainti. HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin kaupunkivillat

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat. Yleistä. Sijainti. HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin kaupunkivillat HANKESELOSTUS 1 (12) Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat Arcturuksenkatu 5 Yleistä Sijainti 10589 / 15 Arcturuksenkatu 5, Kalasatama 00540 Helsinki HANKESELOSTUS 2 (12) Tontti Tontin koko on 954 m 2. Tontti

Lisätiedot

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy

Muottikatu 6 A Alppila, Oulu. TA-Yhtymä Oy Muottikatu 6 lppila, Oulu T-Yhtymä Oy OTTIKTU 6 KIINT.OY OULUN SEUDUN SENIORI/ OTTIKTU 6 DNO 32833/321/11 Hsto Kerros Hsto pintanro tyyppi ala 1 1 2h+kk 45,0 2 1 2h+kk 45,5 3 1 3h+k+s 72,5 4 1 1h+kk 38,5

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

FinZEB-kustannuslaskenta

FinZEB-kustannuslaskenta FinZEB-kustannuslaskenta Kustannusten muodostuminen Asuinkerrostalo ja toimisto 20.11.2014 Optiplan Oy 1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, hajautettu Asuinkerrostalo Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 69 %

Lisätiedot

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT

1/16. Säterintie 8. Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 1/16 Säterintie 8 Tehdasalueella vuokrattavana olevat TOIMISTOTILAT VARASTOTILAT TUOTANTOTILAT 2/16 Silkinkehruu Lämmin tuotantotila / varastotila puukatto jonka yläpuolella toimistotiloja Ikkunat ulos

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (6) 250 Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10.2.2014 päivätyn Oulunkylän ala-asteen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.

Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07. Tekninen lautakunta 3 27.01.2016 Tekninen lautakunta 78 20.07.2016 Suolahden yhtenäisperuskoulun hankesuunnitelman hyväksyminen 64/02.07.00/2016 TELA 27.01.2016 3 Äänekosken kaupungin tilapalvelut on tehnyt

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen LVIA - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0001 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin

Lisätiedot

Hakaniemen Kauppahalli

Hakaniemen Kauppahalli Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa

Lisätiedot

RANEN RAKENTAJAKOULU

RANEN RAKENTAJAKOULU RANEN RAKENTAJAKOULU 9.4.2013 ENERGIATEHOKKUUS PIENTALORAKENTAMISESSA ENERGIATEHOKKUUS PIENTALON LVI- SUUNNITTELUSSA Jarmo Kuitunen Suomen LVI-liitto, SuLVI ry ENERGIATEHOKKUUDEN MÄÄRITELMÄ Energiapalveludirektiivin

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO

PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO PAVILJONKIPÄIVÄKOTI UUTELA / 2. RAKENNUSVAIHE TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA 28.1.2013 HELSINGIN KAUPUNKI VARHAISKASVATUSVIRASTO KIINTEISTÖVIRASTO Kiinteistövirasto Kohde paviljonkipäiväkoti Uutela,

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2

MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA kem 2 MYYDÄÄN TAI VUOKRATAAN UUDEHKO KIINTEISTÖ PIRKKALASTA 3.469 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Turkkirata 27-29, 33960 Pirkkala, sijaitseva uudehko tuotantorakennus ja tontin vuokraoikeus. Vuokratontin kiinteistötunnus

Lisätiedot

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A

Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN. Rakennustoimenpide. Korjaus- ja muutostyö KASAVUOREN KOULUKESKUS. Rakennusmestarintie 8 A Pintamääritteet ks raksel ARK 101 01 URAKKALASKENTAA VARTEN Tuloste sisältää kannen sekä 8 sivua, tulostus A3. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Korjaus- ja muutostyö TYÖPIIRUSTUS Rakennuskohteen nimi ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot