Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16."

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Kuntalaisaloitteet vuonna Valtuustoaloitteet vuonna Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö mennessä/kuntarakennelain mukainen selvitys Rautavaaran kunnan kanssa/valtiovarainministeriön päätös Rautavaara-Savotta: Vuoden 2014 talousarvion toteutumavertailu ajalta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen alkaen Asumispalvelut/Mielenterveyskuntoutujat/Tarvittavat muutokset TA-2014 käyttötalous- ja investointiosaan Kotitie 3 rivitalon putki- ja saunaremontti/ta-2014/investointiosan muutos Valtuutettujen aloitteet Ilmoitusasiat PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä klo PUHEENJOHTAJA MERK: MATTI MATIKAINEN puheenjohtaja ILMOITUSMENETTELY Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 23 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Matti Ahonen Veijo Oinonen Arto Hakkarainen Rauha Partanen Aki Karmitsa, poissa/varavalt. Kaarina Kekäläinen Reijo Kilpeläinen Rauni Pursiainen Kirsi Kokkonen Marita Riekkinen Ari Korhonen Petteri Soininen Jorma Korhonen, poissa/varavalt. Rauno Ovaskainen Mikko Korhonen Heikki Koskelo Eero Kukkonen Matti Matikainen Mika Mustonen, poissa/varavalt. Pentti Kainulainen MUUT SAAPUVILLA OLLEET Unto Murto, kunnanjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Helvi Mustonen, perusturvajohtaja Jorma Berg, kunnaninsinööri Janne Tervo, talous- ja kehittämisjohtaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanvaltuuston kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t 8-16 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Kunnanvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marita Riekkinen ja Petteri Soininen sekä varalle Matti Ahonen ja Arto Hakkarainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Matti Matikainen Unto Murto puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Marita Riekkinen Petteri Soininen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen RAUTAVAARAN KUNTA

3 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto KUNTALAISALOITTEET VUONNA 2013 Khall 80 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi (2) prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Rautavaaran kunnan voimassa olevan hallintosäännön 97 :n mukaan (hyväksytty kunnanvaltuustossa ): Kunnan asukkaiden aloitteet: Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. Kunnassa jätettiin vuonna 2013 kuusi (6) kuntalaisaloitetta: 1. Kaija Lievosen kuntalaisaloite kyyditykset Juankoskelle 2. Kari Vanhalan kuntalaisaloite moottoripyörien/moottoripolkupyörien harjoittelualueesta 3. Satu Ahosen kuntalaisaloite Reikihoidosta 4. Kari Vanhalan kuntalaisaloite vesien johtamisesta Harjutiellä ja Harjukujalla 5. Matti Rinteen kuntalaisaloite Armas Maasalo syntymän muistomerkistä ja CD-levystä 6. Kari Vanhalan tekemä kuntalaisaloite: Kuntalaisten kanta ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen alkaen/ Ambulanssien uusjako, aloitteen allekirjoitti yhteensä hlöä ja Miia Hartikaisen tekemä nettiadressi/allekirjoitti yhteensä 306 hlöä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. ilmoittaa valtuustolle, että vuonna 2013 Rautavaaran kunnassa tehtiin kuusi (6) kuntalaisaloitetta (KuntaL 28). RAUTAVAARAN KUNTA

4 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto antaa vuonna 2013 tehdyistä kuudesta (6) kuntalaisaloitteesta kunnanvaltuustolle seuraavat selvitykset: 1. Kaija Lievosen kuntalaisaloite kyyditykset Juankoskelle - kunnanhallitus nro 9/ : päätti yksimielisesti: hyväksyä perusturvalautakunnan kokouksessa nro 4/ :ssä 38 tekemän päätöksen: Vuonna 2012 Juankosken vuodeosaston rautavaaralaisten käyttö oli noin 1300 päivää, mikä muodostui kuntalaisten eri pituisista hoitojaksoista. 1) Läheisiään Juankosken vuodeosastolla katsomassa käyvien autottomien määrää on mahdotonta saada tietoon tai edes arvioida sitä vuosittain. 2) Mahdollista kyyditystarvetta ei voi ennakoida esimerkiksi viikko- tai kuukausitasolla, koska hoitojaksot muodostuvat eri asiakkaista ja heidän eri pituisista hoitojaksoistaan eri aikoina. Mahdollisen säännöllisen kuljetuspäivän määrittäminen on mahdotonta. Tasavertaisuus ja oikeudenmukaisuus kuntalaisten kesken ei ole toteutettavissa. 3) Taksikuljetuskustannus on noin 100 /sivu. 4) Rautavaaralaisten asiointi perinteisesti on suuntautunut Nilsiään tai Nurmekseen, minne sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut säännöllisinä on vuosia järjestetty. Asiointiarvetta Juankosken suuntaan ei ole ollut. 5) Rautavaaralaisilla on hoitojaksoja myös Kuopiossa ja Iisalmessa, minne läheisille ei ole järjestetty taksikyytejä. 6) Perusturvalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan / 13 kriteerit sosiaalihuoltolain perusteella myönnettäville kuljetuspalveluille huomioiden sen, että mahdollisimman monella on mahdollisuus asioinneille naapurikunnissa. Päätöksen mukaan sosiaalihuoltolain mukaisena kuljetuspalvelua kutsutaksina yhteiskuljetus (kimppakyyti) järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa kuntataajamasta Nilsiään (vaihtoehtoisesti Nurmekseen). Kimppakyyti liikennöi pääasiassa joka kuukauden ensimmäinen ja kolmas tiistai. Taksi liikennöi, mikäli kyytiin on lähdössä vähintään kaksi (2) maksavaa ja palvelupäätöksen omaavaa asiakasta. Kyytiin voi lähteä muitakin eläkeläisiä maksaen oma vastuuosuuden, mikäli autoon mahtuu. Kuljetuspalvelun omavastuumaksuna peritään kaikista matkoista julkisen liikenteen linjaauton vakiovuoron määräinen maksu molemmista suunnista matkaa. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalvelumatkoja ei saa käyttää terveydenhuoltomatkoihin, jotka ovat sairausvakuutuslain mukaan korvattavia (esimerkiksi lääkärinvastaanotto- ja päivystys, tutkimuksissa ja hoidossa käynnit lääkärin määräämät tutkimus- ja hoitokäynnit). Lisäksi lautakunta päätti, että kuljetuspalveluja järjestetään talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi, että kunnanhallitus käynnistää alkavan valtuustokauden alussa kunnan talouden vakauttamisohjelman laatimisen muun muassa meno- ja tulorakenteiden käymiseksi läpi, jotta tuloslaskelman vuosikate saadaan vahvemmaksi, tulos ylijäämäiseksi ja kunnan velkamäärä laskuun (khall / 257 ja kvalt / 38).

5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ) Kunnanhallitus on / 28 hallintokunnille antamissaan vuoden 2013 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa määrittänyt, että lisäyksiä käyttötalouskustannuksiin ei sallita (KuntaL 51). Perusturvalautakunta ymmärtää läheisten halun pitää yhteyttä sairaalassa hoidossa oleviin tiedostaen kyytiongelmat todeten, ettei sillä ole lakiin perustuvaa velvoitetta eikä mahdollisuutta järjestää kuljetuspalveluita sairaalassa tai vuodeosastolla hoidettavana olevien kuntalaisten läheisille. 2. todetaan, että Kaija Lievosen tekemä kuntalaisaloite on tällä erään loppuun käsitelty. 2. Kari Vanhalan kuntalaisaloite moottoripyörien/ moottoripolkupyörien harjoittelualueesta - kunnanhallitus nro 2/ :ssä 36 päätti yksimielisesti: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan , teknisen lautakunnan , kunnan nuorisovaltuuston (RaNuVa) ja Rautavaaran Urheiluautoilijat ry antamat lausunnot 2. antaa Kari Vanhalan tekemän kuntalaisaloitteen moottoripyörien/moottoripolkupyörien harjoitusalueesta tekniselle lautakunnalle jatkovalmisteluun. Selvitetään mennessä seuraavat asiat: - toimintaan soveltuvat alueet sijainniltaan, maastoltaan ja melu jne. vanhojen käytöstä poistuneet soranottoalueet tilalla ( Salo-Hiltula ampumaradan ympäristön ja vanhan kaatopaikan alue. - mahdolliset yhteistyökumppanit: esim. Rautavaaran Urheiluautoilijat ry, seurakunnat, kuntalaisaloitteen tekijä Kari Vanhala ja ulkopuoliset rahoituslähteet (leader/kalakukko ry, EAKR jne). 3. nimetä vastuuhenkilöiksi kunnanrakennusmestari Mikko Hartikaisen ja kunnaninsinööri Jorma Berg sekä kunnanjohtajan 2.todetaa, että Kari Vanhalan tekemä kuntalaisaloite on valmistelussa. 3. Satu Ahosen kuntalaisaloite Reikihoidosta - kunnanhallitus nro 2/ :ssä 37 päätti yksimielisesti: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi perusturvalautakunnan :ssä 77, Hyvinvointityöryhmä (asetettu kunnanjohtajan päätöksellä /toimiaika päättyi ) ja

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Yhteistyökomitean antamat lausunnot Satu Ahosen tekemästä kuntalaisaloitteesta Reikihoidosta. 2. ilmoittaa kuntalaisaloitteen tekijälle Satu Ahoselle, että Reiki-hoidosta voi tiedottaa kunnan eri toimipaikkojen henkilökunnan ilmoitustauluilla. Näin jokainen voi omalla ajalla, omalla kustannuksella ja omalla vastuullaan hankkia Reiki (jap. Usui Shiki Ryoho, eli Usuin luonnollisen parantamisen luontaishoitomenetelmä. Merkitään Satu Ahoselle tietoon saatettavaksi, että Yhteistyökomitea on halukas tutustumaan Reiki-hoitoon kunnan virkistyspäivän yhteydessä. 3. katsoa, että Satu Ahosen tekemä kuntalaisaloite Reikihoidosta on tältä erää loppuun käsitelty. 4. Kari Vanhalan kuntalaisaloite vesien johtamisesta Harjutiellä ja Harjukujalla - kunnanhallitus nro 2/ :ssä 38 päätti yksimielisesti: 1. antaa Kari Vanhalan tekemän kuntalaisaloittteen vesien johtamisesta Harjutiellä ja Harjukujalla teknisen lautakunnan/teknisen osaston päällikön valmisteltavaksi vuoden 2014 talousarvion Investointi määrärahojen puitteissa. Merkitään tiedoksi Aki Karmitsan lähettämä oikaisu koskien tekstiä heidän kiinteistön osalta: Autotalliin ei tulvi vettä missään tilanteessa, tontti ja rakennus ovat kaikilta osiltaan korkeammalla kuin ko. oja. Vesi kuitenkin meinaa tulvia naapurin (Erkki ja Vappu Voutilainen) autotalliin, mikäli Harjutien alittava rumpuputki on jäässä. 2. todeta valtuustolle, että Kari Vanhalan tekemä kuntalaisaloite vesien johtamisesta Harjutiellä ja Harjukujalla on edelleen vireillä/valmistelussa teknisellä lautakunnalla/osastopäällikkö Jorma Berg. 5. Matti Rinteen kuntalaisaloite Armas Maasalo syntymän muistomerkistä ja CD-levystä - kunnanhallitus nro 2/ :ssä 39 päätti yksimielisesti: 1. antaa Matti Rinteen tekemän kuntalaisaloitteen Armas Maasalon syntymän muistomerkistä ja cd-levystä sivistyslautakunnan/rehtori Matti Korkalaisen valmisteltavaksi vuoden 2014 määrärahojen puitteissa. 2. todeta valtuustolle, että Matti Rinteen tekemä kuntalaisaloite on edelleen vireillä/valmistelussa/sivistyslautakunnalla/rehtori Matti Korkalainen.

7 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kari Vanhalan tekemä kuntalaisaloite: Kuntalaisten kanta ensihoitopalvelun palvelutasopäätökseen alkaen/ Ambulanssien uusjako, aloitteen allekirjoitti yhteensä hlöä ja Miia Hartikaisen nettiadressi/yhteensä 306 allekirjoittajaa - kunnanhallitus nro 3/ :ssä 54 päätti yksimielisesti: 1. peruskuntalainen Kari Vanhalan tekemä kuntalaisaloitteen ja lähihoitaja Miia Hartikaisen laatiman yöpäivystyksen nettiadressin tulokset toimitetaan aloitteiden tekijöiden ja kunnanjohtajan toimesta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitukselle/ensihoitokeskukselle. 2. kuntalaisaloite ja nettiadressi ambulanssien yöpäivystyksestä ovat kunnan osalta loppuun käsitelty. - kunnanhallitus nro 4/ päätti yksimielisesti: 1. järjestää Kansalaistilaisuuden ensihoitopalveluista perjantaina klo alkaen ja toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jorma Penttisen esikuntineen tilaisuuteen. 2. toivottaa kaikki ensihoitopalveluista kiinnostuneet kuntalaiset tervetulleeksi ja tarjota kaikille osallistujille Kohveet/Teet talon tapaan 140- vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kunta perustettu vuonna todeta valtuustolle, että Kari Vanhalan tekemä kuntalaisaloite ja sen muuta allekirjoittajaa sekä Miia Hartikaisen nettiadressi (306 allekirjoittajaa) on tältä erää loppuun käsitelty. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään tietoon saatetuksi, että Kansalaistilaisuuteen perjantaina osallistui 115 hlöä. Kvalt 8 Keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja Matti Matikainen ehdotti, varavaltuutettu Rauno Ovaskaisen kannattama, että kaikki kuntalaisaloitteet vuodelta 2013 käsitellään kerralla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTUUSTOALOITTEET VUONNA 2013 Khall 81 Kuntalain 15 :n mukaan valtuuston työjärjestyksessä tai muussa johto säännössä annetaan määräyksiä valtuutetun aloitteen käsittelystä. Rautavaaran kunnan kunnanvaltuuston työjärjestyksen 5 :n mukaan (hyväksytty valtuustossa ) kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mikä aloitteista on käsitelty loppuun. Vuoden 2013 valtuuston seitsemässä (7) kokouksissa jätettiin yhteensä kuusi (6) valtuustoaloitetta. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liitteet numerotta: 1. 8 valtuutetun valtuustoaloite palveluohjaajan toimen perustaminen 2. Sos.dem. valtuustoryhmän valtuustoaloite keskustan koulurakennuksen tarvesuunnittelu uusiokäyttöön 3. Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite yrittäjille erilaisia tukipalveluja yritystoiminnan tukemiseksi 4. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite määräraha vuoden 2014 talousarvioon latupohjien ja pururatojen kunnostukseen ja puruttamiseen 5. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille koulutusta 6. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite : vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan määrahavaraus työllistämiseen.

9 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa vuonna 2013 tehdyistä kuudesta (6) valtuustoaloitteesta kunnanvaltuustolle seuraavat selvitykset: 1. valtuutettujen (8) valtuustoaloite palveluohjaajan toimen perustaminen - kunnanvaltuusto nro 5/ : valtuusto päätti 1.äänin 13 Jaa -ääntä ja 3 Ei ääntä aikaistaa palveluohjaajan toimen perustamisen lukien. Palveluohjaajan toimi: 0,5 kotihoidossa ja 0,5 omaishoidossa. 2. merkitä tietoon saatetuksi: palveluohjaajan palkkaukseen on tarvittavat määrärahat vuoden 2013 talousarviossa. 3. Valtuutettu Veijo Oinonen jätti pöytäkirjaan kirjattavaksi perustellun eriävän mielipiteen (KuntaL 61): Palveluohjaajan (koulutusvaatimus sosionomi) tointa ei perusteta tässä vaiheessa, vaan tehtävä hoidetaan olemassa olevien resurssein, koska katsomme niiden olevan määrällisesti riittävät. Perustelut: vanhusten hyvinvointipalvelut tarvitsevat hoitavia käsiä, ei ylimitoitettua hallintoa. 4. todeta, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 2. Sos.dem. valtuustoryhmän valtuustoaloite keskustan koulurakennuksen tarvesuunnittelu uusiokäyttöön - kunnanhallitus nro 14/ :ssä 294 päätti: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi sivistyslautakunnan :ssä 27 ja elinkeinolautakunnan :ssä 21 antamat lausunnot. 2. jatkaa vuonna 1955 valmistuneen koulurakennuksen suunnittelua tilaamalla rakennuksen kuntokartoituksen: rakennus, lvi ja sähkö. tulosalue IV/tekninen toimi tilaa koulurakennuksen kuntokartoituksen. 3. ottaa asian uudelleen käsittelyyn kunnan vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille laadinnassa. 4. todeta valtuustolle, että aloite on edelleen vireillä/valmistelussa Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite yrittäjille erilaisia tukipalveluja yritystoiminnan tukemiseksi - kunnanhallitus nro 14/ :ssä 293 päätti: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi valtuustoaloitteesta saadut lausunnot: - tekninen lautakunta ja - elinkeinolautakunta

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto todeta, että keskustan valtuustoryhmän tekemä valtuustoaloitteen käsittely kuuluu voimassa olevan hallintosäännön mukaan teknisen lautakunnan toimivaltaan (hallintosääntö 58). 3. katsoa aloitteen tältä osin loppuun käsitellyksi. Perustelut: - teknisen lautakunnat päätökset: ja kunnanhallituksen päätös: : Tulorakenteen maksut ja taksat vuonna kunnanhallitus : Kaavoituksesta suoritettavat maksut ja korvaukset lukien 4. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite määräraha vuoden 2014 talousarvioon latupohjien ja pururatojen kunnostukseen ja puruttamiseen - kunnanhallitus nro 14/ :ssä 288 päätti varata vuoden 2014 talousarvioehdotukseen määrärahat seuraavasti: 1. latupohjien ja pururatojen kunnostamiseen sekä niiden puruttamiseen euroa käyttötalousosaan kustannuspaikalle 514 Liikuntapaikat 2. Monitoimihallin siirrettävän kioskin rakentamiseen kunnan eri yhdistyksille ja urheiluseuroille asiakaspalvelua varten euroa käyttötalousosaan kustannuspaikalle 514 Liikuntapaikat 3. todeta valtuustolle, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty. 5. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille koulutusta - kunnanhallitus nro 18/9.12. :ssä 350 päätti vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemästä valtuustoaloitteesta seuraavaa: 1. järjestää Kuopion kaupungin/hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Kansalaisopisto/Koillis-Savon alueopiston kanssa koulutustilaisuudet vuonna 2014 aiheista: - luottamushenkilön lakipäivä: kuntalaki, hallintolaki, SoTe-laki ja Meta - kunnallinen kokoustekniikka: hallintosääntö/esittely, puheenvuorot jne. - miten luen talousarviota: tuloslaskelma ja tase - lautakunta-/hallitus- ja valtuustotyöskentelyn kehittäminen - ict- ja muun teknologian hyödyntäminen luottamushenkilön arjessa. Vastuuorganisaatio: Tulosalue III/Opetus- ja vapaa-aikatoimi/sivistysltk. 2. muilta osin valtuustoaloite katsotaan tällä erää loppuun käsitellyksi.

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite : vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan määrärahavaraus työllistämiseen - kunnanhallitus nro 18/ :ssä 351 päätti perussuomalaisten valtuustoryhmän tekemästä valtuustoaloitteesta seuraavaa: 1. Rautavaaran kunnan uudessa työllisyysstrategiassa vuosille valtuustoaloitteessa esitetyt toimenpiteen pyritään ottamaan huomioon ellei muista säädöksistä (lainsäädännön pakkopaita) muuta johdu. 2. kunnanvaltuusto käsittelee kokouksessa nro 7/ Rautavaaran kunnan vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Kunnan uuteen työllisyysstrategiaan varattu euroa. Vastuuorganisaatio: Tulosalue 1/Hallinto- ja elinkeinotoimi/elinkeinolautakunta. 3. muilta osin valtuustoaloite katsotaan tällä erää loppuun käsitellyksi. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Kvalt Esityslistan liitteet numerotta: 1. 8 valtuutetun valtuustoaloite palveluohjaajan toimen perustaminen 2. Sos.dem. valtuustoryhmän valtuustoaloite keskustan koulurakennuksen tarvesuunnittelu uusiokäyttöön 3. Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite yrittäjille erilaisia tukipalveluja yritystoiminnan tukemiseksi 4. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite määräraha vuoden 2014 talousarvioon latupohjien ja pururatojen kunnostukseen ja puruttamiseen 5. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kunnan luottamushenkilöille ja viranhaltijoille koulutusta 6. Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite : vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan Keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja Matti Matikainen ehdotti, varavaltuutettu Rauno Ovaskaisen kannattama, että kaikki valtuustoaloitteet vuodelta 2013 käsitellään kerralla. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. RAUTAVAARAN KUNTA

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto VALTIOVARAINMINISTERIÖN LAUSUNTOPYYNTÖ MENNESSÄ/KUNTARA- KENNELAIN MUKAINEN SELVITYS RAUTAVAARAN KUNNAN KANSSA/VALTIOVARAIN- MINISTERIÖN PÄÄTÖS Khall 45 Valtiovarainministeriön osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala ja neu votteleva virkamies Anu Hernesmaa ovat lähettäneet päivätyn kirjeen Juankosken kaupungille, Juuan kunnalle, Kuopion kaupungille, Lapinlahden kunnalle, Nurmeksen kaupungille, Rautavaaran kunnalle, Sonkajärven kunnalle, Sotkamon kunnalle ja Valtimon kunnalle RAUTAVAARAN KUNTA Viite: Rautavaaran kunnan hakemus selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueen poikkeamisesta: Kuntarakennelaissa (1698/2009) säädetään kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysalueesta poikkeamisesta sekä päätöksenteosta selvitysalueesta poikkeamisessa. Kuntarakennelain 4 b :n mukaan kunnan tulee yhdessä muiden kuntien kanssa selvittää lain 4 :ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävää kuntien yhdistymistä lain 4 c 4 f :ssä säädettyjen selvitysperusteiden mukaisesti. Jos kunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi tehdä selvityksen muulla kuin kuntarakennelain mukaisten selvitysperusteiden osoittamalla alueella, sen tulee hakea valtiovarainministeriöltä poikkeusta selvitysalueesta. Poikkeamismahdollisuuden tarkoituksena on ottaa huomioon Suomen alueiden erilaisuus selvitysperusteita sovellettaessa. Selvitysalueesta poikkeaminen merkitsee lain 4 b :ssä säädetyn selvitysvelvollisuuden täyttävän selvityksen tekemistä selvitysperusteista poikkeavalla alueella. Itse selvitysvelvollisuudesta ei voida poiketa. Selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta poikkeamisen edellytyksenä on, että selvitysalueella on riittävät edellytykset vastata lakisääteisten palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Ministeriö voi myöntää poikkeuksen vain palvelujen edellyttämää väestöpohjaa koskevan selvitysperusteen osoittamasta alueesta. Poikkeaminen on vastoin alueen etua silloin, kun se estää alueen muita kuntia muodostamasta toiminnallisia ja alueellisesti ehyitä selvitysalueita. Rautavaaran kunta on hakenut valtiovarainministeriöltä poikkeamista selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Kunnassa on 1813 asukasta. Ministeriön tulee lain 4 i 3 momentin mukaisesti ennen poikkeamista koskevan päätöksen tekemistä neuvotella niiden kuntien kanssa, joita päätös koskisi. Tällöin kuullaan myös poikkeamista hakeneen alueen ympäryskuntia, jotta voidaan arvioida, onko kuntarakennelain edellytykset täyttävän suuremman selvitysalueen muodostaminen mahdollista. Selvitysalueille, joiden laajentaminen ei ympäryskuntien tekemien päätösten ja kuntien toiminnallisen suuntautumisen mukaan ole mahdollista, voidaan myöntää poikkeus, jos kuntarakennelain mukaiset muut poikkeamisen edellytykset täyttyvät.

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta kunnilta lausuntoa siitä, haluavatko ne tehdä kuntarakennelain mukaisen selvityksen yhdessä Rautavaaran kunnan kanssa. Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä sähköpostitse valtiovarainministeriöön, osoitteeseen Tarvittaessa valtiovarainministeriössä järjestetään tilannetta koskeva neuvottelu alueen kuntien kanssa. Lisätietoja edellä mainituista asioista kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: -Valtiovarainministeriön kirje /Lausuntopyyntö kunnilta mennessä Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi valtiovarainministeriön kirjeen koskien lausuntopyyntöä haluavatko Juankosken kaupunki, Juuan kunta, Kuopion kaupunki, Lapinlahden kunta, Nurmeksen kaupunki, Sonkajärven kunta, Sotkamon kunta ja Valtimon kunta tehdä kuntarakennelain mukaisen selvityksen yhdessä Rautavaaran kunnan kanssa. Lausunnot toimitettava mennessä valtiovarainministeriöön. 2. valita Rautavaaran kunnan viralliset neuvottelijat valtiovarainministeriön järjestämään tilannetta koskevaan neuvotteluun alueen kuntien kanssa. Neuvottelun ajankohdan VM:n ilmoittaa myöhemmin. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Valittiin Rautavaaran kunnan virallisiksi neuvottelijoiksi: Ehdottaja: jäsen: varajäsen: Jorma Korhonen - Matti Ahonen - Marita Riekkinen Rauha Partanen - Matti Matikainen Mika Mustonen - Veijo Oinonen - Mika Mustonen Rauha Partanen - Kirsi Kokkonen. Khall 106 Valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen Rautavaaran kun nan hakemukseen selvitysalueesta poikkeamisesta. Päätöksen ovat allekirjoittaneet hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen ja neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa. Rautavaaran kunta haki poikkeamista kuntarakennelain mukaisesta selvitysvelvollisuudesta. RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus

14 Kunnanvaltuusto Kunnassa asukkaita Kunta perusteli hakemustaan sillä, että Rautavaaran kunnan kannalta ei muodostu toiminnallista kokonaisuutta minkään muun kunnan tai kuntien kanssa. Perusteena ovat erityisesti harva asutus ja pitkät välimatkat. Rautavaaran kunta täyttää harvaa asutusta koskevan poikkeamisperusteen. Valtiovarainministeriö on kirjeellään pyytänyt Juankosken kaupungilta, Juuan kunnalta, Kuopion kaupungilta, Lapinlahden kunnalta, Nurmeksen kaupunginilta, Sonkajärven kunnalta, Sotkamon kunnalta ja Valtimon kunnalta lausuntoa siitä, haluavatko ne tehdä kuntarakennelain mukaisen selvityksen yhdessä Rautavaaran kunnan kanssa. Ympäryskunnilla ei ole tässä vaiheessa aikeita käynnistää selvitystä yhdessä Rautavaaran kunnan kanssa. Valtiovarainministeriö hylkää Rautavaaran kunnan hakemuksen kuntarakennelain 4 c :ssä säädetyn palveluperusteen osoittamasta alueesta poikkeamiseen. Kuntarakennelain 4 c : - alle asukkaan kunnan on selvitettävä kuntien yhdistymistä palveluperusteella - alle asukkaan kunnan on yhdessä muiden kuntien kanssa selvitettävä yhdistymistä alueella, jossa on; 1) palveluiden järjestämisen, rahoittamisen ja kehittämisen kannalta riittävä väestöpohja sekä kyky riittävään omaan palvelutuotantoon; 2) erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen kannalta vähintään noin asukasta; sekä 3) perusopetuksen laadukkaan ja yhdenvertaisen järjestämisen kannalta alle yksivuotiaiden ikäluokan koko vähintään noin 50. Valtiovarainministeriön tekemä päätös hylätä Rautavaaran kunnan poikkeamishakemus merkitsee sitä, että kunta etenee kunnanvaltuuston kokouksessa nro 6/ :ssä 79 tekemän päätöksen mukaisesti: - Koska kunnassa ei ole todellista liitoshalukkuutta, on selvitysvelvollisuus perusteltua toteuttaa palveluyhteistyöselvityksenä. Tällöin toteutettavasta selvityksestä jää konkreettista hyötyä jatkotoimenpiteitä varten. Soveltuvia kuntia palveluyhteistyöselvityksen tekemiseen olisivat KYSTERIn Koillis- Savon palveluyksikön kunnat Juankoski ja Kaavi sekä naapurikunnat Lapinlahti ja Siilinjärvi. - Rautavaaran kunta neuvottelee tarvittaessa myös muiden palveluyhteistyöselvitykseen liittymisestä kiinnostuneiden kuntien kanssa. - Asettaa palveluyhteistyöselvityksen takarajaksi perustuslakivaliokunnan linjauksen vähintään kuusi (6) kuukautta sosiaali- ja terveysuudistuksen (SoTejärjestämislaki) voimaantulon lainvoimaisuudesta. RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

15 - Sosiaali- ja terveystoimen järjestämislain voimaantulo edellyttää kuntien itsehallinnollisen aseman syvällisempää arviointia eli ns. vastuukuntamallin perustuslainmukaisuuden arviointia. - Ministeriön ennakkoarvio ajankohdasta on kevät 2014, jonka jälkeen kunta-rakennelakiin tehtäisiin täsmennys ko. ajankohdasta käynnistyvästä 6 kk kuntaliitosselvitysaikarajoitteesta. -Tällöin liitosselvitykset tulisi olla käsiteltyinä kunnissa loppuvuodesta Tällä palveluyhteistyöselvityksellä täytetään kuntarakennelain selvitysvelvollisuus ja samalla kartoitetaan yhteistyön tiivistämistä halukkaiden kuntien kanssa. Rautavaaran kunnan kuntaliitoksia parempi vaihtoehto on lisätä aidosti ja avoimesti kuntien välistä yhteistyötä, joka rakentuu yhteisistä tarpeista käsin. Esityslistan liitteet 1,2, 3 ja 4: - Valtiovarainministeriön päätös Valtiovarainministeriön kirje /Lausuntopyyntö kunnilta mennessä - Pohjois-Savon kuntien ilmoitukset kuntarakennelain velvoitteisiin - Suomen Kuntaliitto: Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää kuntarakennelain (1698/2009) velvoittamana: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi valtiovarainministeriön tekemän hylkäämispäätöksen Rautavaaran kunnan hakemukseen kuntarakennelain 4 c :ssä säädetyn palveluperusteen osoittamasta alueesta poikkeamiseen. Kuntarakennelain 4 g :n mukaan poiketa voidaan vain selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Lain mukainen poikkeamismahdollisuus merkitsee lain 4 b :ssä säädetyn selvitysvelvollisuuden täyttävän selvityksen tekemistä selvitysperusteista poikkeavalla alueella. Kuntarakennelain 4 b :n mukaisesta selvitysvelvollisuudesta ei voida myöntää poikkeusta yksittäiselle kunnalle. Itse selvitysvelvollisuudesta ei voida poiketa. 2. esittää kuntarakennelain 4 g :n mukaisesti valtiovarainministeriölle, että lain edellyttämä kuntajakoselvitysvelvollisuus toteutettaisiin palveluyhteistyöselvityksenä. Kunta esittää palveluyhteistyöselvityksen tekemistä KYSTERIn Koillis-Savon palveluyksikön kuntia: Juankoski ja Kaavi sekä naapurikuntia Siilinjärvi ja Lapinlahti. 3.tällä palveluyhteistyöselvityksellä täytetään kuntarakennelain selvitysvelvollisuus ja samalla kartoitetaan yhteistyön tiivistämistä Juankosken, Kaavin, Siilinjärven ja Lapinlahden kuntien kanssa. Rautavaaran kunnalle kuntaliitosta parempi vaihtoehto on lisätä aidosti ja avoimesti kuntien välistä yhteistyötä, joka rakentuu yhteisistä tarpeista käsin. (kunnanvaltuusto nro 6/ ). RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

16 Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Kvalt 10 Esityslistan liitteet 1,2, 3, 4 ja 5: Valtiovarainministeriön päätös Valtiovarainministeriön kirje /Lausuntopyyntö kunnilta mennessä - Pohjois-Savon kuntien ilmoitukset kuntarakennelain velvoitteisiin - Suomen Kuntaliitto: Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset - Lausunnot Juankosken kaupunki , Kaavin kunta , Lapinlahden kunta ja Siilinjärven kunta Käydyn keskustelun aikana kunnanhallituksen pj/valtuutettu Matti Ahonen ehdotti valtuutettu Rauni Pursiaisen kannattama, että kunnanvaltuusto päättää kuntarakennelain (1698/2009) velvoittamana: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi valtiovarainministeriön tekemän hylkäämispäätöksen Rautavaaran kunnan hakemukseen kuntarakennelain 4 c :ssä säädetyn palveluperusteen osoittamasta alueesta poikkeamiseen. Kuntarakennelain 4 g :n mukaan poiketa voidaan vain selvitysperusteiden osoittamasta selvitysalueesta. Lain mukainen poikkeamismahdollisuus merkitsee lain 4 b :ssä säädetyn selvitysvelvollisuuden täyttävän selvityksen tekemistä selvitysperusteista poikkeavalla alueella. Kuntarakennelain 4 b :n mukaisesta selvitysvelvollisuudesta ei voida myöntää poikkeusta yksittäiselle kunnalle. Itse selvitysvelvollisuudesta ei voida poiketa. 2.merkitä tietoonsa saatetuksi kuntien antamat lausunnot: Juankosken kaupunki , Kaavin kunta , Lapinlahden kunta Siilinjärven kunta ilmoittaa valtiovarainministeriölle kuntarakennelain 4 h :n 1 mon. mukaisena ilmoituksena, että Rautavaaran kunnan aloitteesta ei ole vireillä eikä valmistelussa kuntarakennelain tarkoittamaa yhdistymisselvitystä minkään kunnan kanssa. 4.Rautavaaran kunta ei lähde mukaan rakenneselvitykseen eikä selvittämään kuntaliitosta minkään kunnan kanssa. Rautavaaran kunnanvaltuuston hyväksymän kuntastrategian tahtotila on kunnan säilyttäminen itsenäisenä. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että: - valtuutettu Matti Ahosen ehdotus on hyväksytty yksimielisesti, täydennettynä puheenjohtajan ehdottamalla lisäyksellä, kannatti valtuutettu Reijo Kilpeläinen, että tarkemmat perustelut on esitetty kunnanvaltuuston kokouksessa :ssä 79 antamassa ilmoituksessa valtiovarainministeriölle. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdotusta ei kukaan ole kannattanut.

17 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto RAUTAVAARA-SAVOTTA: VUODEN 2014 TALOUSARVION TOTEUTUMAVERTAILU AJALTA Khall 107 Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessa nro 7/ :ssä Rautavaaran kunnan talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman vuosille Kuntatalous on yksi keskeisimmistä valtioneuvostomme asettamista kuntarakenneuudistusta ohjaavista kriteereistä. Talousarvion toteutumavertailu ajalta sisältää: 1. Verotulojen kertymä: ,34 /Tot%: 19,1% (hyvä) 2. Valtionosuudet: ,00 /Tot%:16,7% (ok) 3. Toimintatuotot (ulkoiset erät): ,12 /Tot%: 13,5% (tyydyttävä) 4. Toimintamenot (ulkoiset erät): ,90 /Tot%: 14,4% (ok) 5. Toteutuman tulosalueittain (ulkoiset erät: okey) 6. Investoinnit: varattu ,00 /toteutunut ,01 /Tot%:1,0 Tasaisella taulukolla toteutuman tulee olla 16,7 %. Tilikauden vuosikate osoittaa ,04. Suunnitelman mukaiset eli Sumu-poistot (arvio). Tilikauden tulos ,04 (arvio). Kunnan talous tulee pysyttää vakaalla pohjalla ja talouden tulee mahdollistaa kunnan palveluiden tasaisen, vakaan, häiriöttömän ja oikea-aikaisen tarjonnan sekä kehittämisen lainsäädännön ja ennalta määrättyjen periaatteiden mukaan. RAUTAVAARA-SAVOTA:ssa on keskeistä hoitaa kunnan palvelutuotanto mahdollisimman hyvin ja käyttötaloutta säästäväisesti Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - kunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta : * 1)Tuloslaskelma 2) Hallintokunnat 3a) Investoinnit 3b) Vesihuolto Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus päättää: 1. merkitä tietoonsa saatetuksi vuoden 2014 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta ja seurata kuukausittain Rautavaaran kunnan talouskehitystä: analyysi ja käyttötaloussuunnitelma. Rautavaaran kunnan talousarvion seurannassa toteutetaan Rullaavaa budjettia ja talouden vakaana pitämistä. 2. antaa vuoden 2014 talousarviosta annetun toteutumavertailun ajalta tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle tiedoksi. Toteuttamisvastuu: - kunnanjohtaja, kunnanhallitus, kaikki tulosalueet ja lautakunnat, kunnan konsernihallinto Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

18 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kvalt Esityslistan liite numerotta: - kunnan talousarvion toteutumavertailu ajalta : * 1)Tuloslaskelma 2) Hallintokunnat 3a) Investoinnit 3b) Vesihuolto Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

19 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ITÄ-SUOMEN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN Perusturvaltk 29 Rautavaaran kunnan kunnanhallitus antoi / 202 perusturvalautakunnan / 46 valmistelun pohjalta Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta lausunnon seuraavan sisältöisenä: Perusturvajohtajan päätösehdotus: RAUTAVAARAN KUNTA 1) Perussopimusluonnoksen muutos 3 /Kuntayhtymän tehtävät kohtaan esitetty psykososiaalisten palvelujen järjestäminen tarpeen mukaan päihdehuollon palvelujen lisäksi on kannatettava. Tämä tehtävien laajentaminen ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille muutoin kuin suoriteperusteisen laskutuksen osalta. 2) Perussopimusluonnoksen muutos 11 /Jäsenkuntien osuudet ja vastuu kohtaan esitetty jäsenmaksu (500 /v) katsotaan kohtuulliseksi Rautavaaran kunnan osalta. 3) Muilta osin perusturvalautakunnalla ei ole huomautettavaa perussopimuksesta. Päätöksen teon pohjana esityslistan liitteenä numerotta oli luonnos uudesta perussopimuksesta. Muutokset ja lisäykset oli merkitty luonnokseen tummennetulla tekstillä. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä/tuustaipaleen kuntoutumiskeskus pyytää saapuneella kirjeellä jäsenkuntien päätöstä perussopimuksen muuttamisesta mennessä. Perussopimusluonnoksesta ( alkaen) on poistettu aiemmassa sopimusluonnoksessa :n 11 mom. 2, missä oli määritelty vuosittaisen jäsenmaksun suuruus alle ja yli asukkaan kunnille. Esityslistan liitteenä numerotta: Kirjeen liitteenä on perussopimus ( ) ja uusi perussopimusluonnos alkaen. Muutokset lisäykset on merkitty luonnokseen tummennetulla tekstillä. Valmistelija perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puhelin Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle lausuntonaan seuraavaa: 1) Perussopimusluonnoksen muutos 3 /Kuntayhtymän tehtävät kohtaan esitetty psykososiaalisten palvelujen järjestäminen tarpeen mukaan päihdehuollon palvelujen lisäksi on kannatettava. Tämä tehtävien laajentaminen ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille muutoin kuin suoriteperusteisen laskutuksen osalta.

20 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto ) Perussopimusluonnoksen muutos 14/Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus; lisäys: Hallitus voi kuitenkin soveltaa muita hinnoittelu-perusteita ja hintoja tilanteen vaatiessa ja lain säädännön salliessa. Lisäystä ei tule hyväksyä. 3) Muilta osin perusturvalautakunnalla ei ole huomautettavaa perussopimuksesta. Päätösehdotus merkittiin yksimielisesti lautakunnan päätökseksi. Khall 108 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä toivoo valtuuston pää töstä perussopimuksen muuttamiseksi mennessä. Lisätietoja edellä mainituista asioista antavat: perusturvajohtaja Helvi Mustonen, puh kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:t: Esityslistan liitteenä numerotta: - Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä/tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksen vanha perussopimus (voimaantulopäivä ) - uusi perussopimusluonnos alkaen. Muutokset lisäykset on merkitty luonnokseen tummennetulla tekstillä Kj:n ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. esittää seuraavat muutokset Perussopimusluonnokseen: - muutos 3 /Kuntayhtymän tehtävät kohtaan esitetty psykososiaalisten palvelujen järjestäminen tarpeen mukaan päihdehuollon palvelujen lisäksi on kannatettava. Tämä tehtävien laajentaminen ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia kunnille muutoin kuin suoriteperusteisen laskutuksen osalta. - muutos 14/Suoritteiden hinnoittelu ja laskutus; lisäys: Hallitus voi kuitenkin soveltaa muita hinnoitteluperusteita ja hintoja tilanteen vaatiessa ja lain säädännön salliessa. Lisäystä kunta ei hyväksy. 3. muilta osin Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimusluonnos tyydyttää kuntaa ja esitetyt muutokset ovat pääosin perusteltuja. Voimaantulopäivä on kannatettava. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA 3 / 2014 22 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA keskiviikko 19.3.2014 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot