Elinkeinolautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko klo Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeinolautakunta 2.6.2014. KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.6.2014 klo 18.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite Rautavaaran Työraitti ry:n suunnitelma työ- ja yksilövalmennustyön kehittämiseksi Yksityisteiden peruskorjaukset vuonna Auraus- ja kunnossapitoavustusten jakaminen Ylä-Savon Kehitys Oy:n yrityspalvelusopimus vuodelle Korpimäkeläiset ry:n ja Rannankylän kylätoimikunta ry:n vetoomus/ Aloite tuen myöntämisestä kotitalouksille laajakaistaliittymän hankkimiseksi Elinkeinolautakunnalle tiedoksi saattaminen PÖYTÄKIRJAN KLO NÄHTÄVÄNÄPITO PUHEENJOHTAJA ILMOITUSMENETTELY MERK: HEIKKI KOSKELO Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 42 Elinkeinolautakunta KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Heikki Koskelo, pj Marita Riekkinen, vpj, poissa 19 klo Aki Karmitsa, poissa/varajäsen Jukka Korkalainen Ari Korhonen, poissa/varajäsen Aarne Koistinen Maija-Liisa Korhonen Rauni Pursiainen Petteri Soininen, varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Janne Tervo, talous- ja kehittämisjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Kirsi Kokkonen, kh:n edustaja Kirsi Koskelo, asiantuntija 18 Elinkeinolautakunnan kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Soininen ja Marita Riekkinen sekä varalle Rauni Pursiainen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Heikki Koskelo Janne Tervo puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Petteri Soininen Marita Riekkinen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 Elinkeinolautakunta RAUTAVAARAN TYÖRAITTI RY:N SUUNNITELMA TYÖ- JA YKSILÖVALMENNUSTYÖN KEHITTÄMISEKSI Elinkeinoltk 18 Elinkeinolautakunta päätti (elinkeinoltk 2/2014) tammikuussa myöntäessään Rautavaaran Työraitti ry:lle toiminta-avustusta, että se pyytää Rautavaaran Työraitti ry:tä laatimaan ja esittelemään elinkeinolautakunnalle suunnitelman Rautavaaran Työraitti ry:n työ- ja yksilövalmennustyön kehittämiseksi ajalle Lisäksi elinkeinolautakunta edellytti, että Rautavaaran Työraitti ry päivittää aiemmin tehdyn talouden vakauttamissuunnitelmansa. Rautavaaran Työraitti ry on toimittanut kunnalle laaditun suunnitelman työ- ja yksilövalmennustyön kehittämiseksi sekä päivitetyn talouden vakauttamissuunnitelman. Suunnitelmat toimitetaan elinkeinolautakunnalle esityslistan mukana. Lisäksi Rautavaaran Työraitti ry:n toiminnanohjaaja Kirsi Koskelo on pyydetty esittelemään yhdistyksen suunnitelmat elinkeinolautakunnan kokoukseen. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta kutsuu toiminnanohjaaja Kirsi Koskelon tervetulleeksi esittelemään Rautavaaran Työraitti ry:n toiminta- ja vakauttamissuunnitelmat, jonka jälkeen teen perustellun päätösehdotuksen lautakunnalle. Toiminnanohjaaja Kirsi Koskelon esittelyn jälkeen käydyn keskustelun perusteella esittelijä antoi päätösehdotuksen: Elinkeinolautakunta merkitsee tiedokseen annetut toiminta- ja vakauttamissuunnitelmat.

4 Elinkeinolautakunta YKSITYISTEIDEN PERUSKORJAUKSET VUONNA 2014 Elinkeinoltk 19 Yksityisteiden peruskorjaustarpeeksi on hakemusaikana kunnalle ilmoitettu seuraavat yksityistiet: Tien nimi: Pituus 1) Kokonaiskustannusarvio Kantoniemen yksityistk m Kataja-Hetemäki yksityistie 1750 m Lehtomäen yksityistie 1700 m Yhteensä: m Lisäksi Taisto Dunder on hakemusajan jälkeen tapahtuneen rankkasateen aiheuttaman äkillisen tierikon takia jättänyt avustushakemuksen Halkomäentien korjaamiseksi liikennöitävään kuntoon. Tien välitön korjaustarve on todennettu teknisen toimen suorittamalla katselmuksella heti hakemuksen jättämisen jälkeen ja todennettu kyseessä oleva äkillinen tierummun korjaustarve. Halkomäentie 10 m Hakemukset yhteensä: m ) Hakemuksessa ilmoitettu peruskorjattavan tieosan pituus tai myöhemmin tarkistemitattu avustukseen hyväksyttävä matka metreinä. Elinkeinolautakunta (elinkeinoltk 13/2014) on päättänyt yksityisteille annettavasta maksullisesta palvelusta, että: 1. Yksityisille tiekunnille tarjotaan yksityistien korjausta maksullisena palveluna kunnanvaltuuston myöntämän määrärahan puitteissa. Mikäli korjaushanke on määrärahoihin nähden merkittävän suuri, niin päätös voidaan tehdä ehdollisena edellyttäen kunnanvaltuuston myönteistä päätöstä määrärahan korottamiseksi. 2. Kunnan maksullisen palvelun myöntämisehtoina ovat tien piirissä oleva vakituinen asutus (vähintään yksi vakituinen asunto) ja avustettavan tien pituuden on oltava vähintään 200 m. Hakemuksia arvioidaan mm. tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja muiden avustustarpeeseen tekijöiden perusteella. 3. Tiekunnalta perittävä maksu (omarahoitusosuus) on 50,00 euroa/tiekunnan osakas.

5 Elinkeinolautakunta Elinkeinolautakunta esittää kunnan tekniselle toimelle yhteistyötä maksullisena palveluna myönnettävien yksityisteiden korjausavustusten kohdentamisessa ja palvelun järjestämisessä. Tieavustuksiin on varattu vuodelle 2014 yhteensä euroa. Tämä määräraha sisältää myös myönnettävät auraus- ja kunnossapitoavustukset. Vuonna 2013 myönnettiin auraus- ja kunnossapitoavustuksena euroa. Peruskorjausavustuksia on haettu vuodelle 2013 yhteensä euroa. Mikään tiekunta ei ole ilmoittanut hakeneensa/hakevansa yksityisteiden peruskorjaushankkeisiin valtion tai Metsäkeskuksen avustusta. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta päättää: 1. tarjota yksityisteiden peruskorjausta vuodelle 2014 seuraavasti: Tien nimi: Pituus (m) Kokonaiskustannusarvio Kataja-Hetemäki yksityistie 1750 m Lehtomäen yksityistie 1700 m Kantoniemen yksityistk m Halkomäentie 1 0 m Yhteensä: m Kantoniemen ja Halkomäentie yksityisteiden tiekunnille myönnettävät avustukset ovat ehdollisia ja ne edellyttävät kunnanvaltuuston hyväksymää muutosta vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan. Peruskorjaus suoritetaan kunnan maksullisena palveluna. 2. esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettäväksi kunnanvaltuustolle euron muutosta vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosaan kohtaan maaseututoimi/tieavustukset yksityisille ( ). 3. palvelusta tiekunnalta perittäväksi maksuksi vahvistetaan 50,00 euroa/tieosakas. Perittävä maksu sisältää voimassa olevan arvonlisäveron. 4. esittää kunnan tekniselle toimelle peruskorjausten toteuttamista kyseisille yksityisteille korjaushakemusten mukaisesti. Marita Riekkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. keskustelun jälkeen yksimielisesti. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkistettiin kokouksessa heti julkilukemalla.

6 Elinkeinolautakunta AURAUS- JA KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN JAKAMINEN Elinkeinoltk 20 Avustusten kohteena on metriä yksityisteitä. Määrässä on huomioitu teiden yleisen liikenteen rasittavuudesta johtuvat 50 %:n lisäykset. Toteutettavaksi ehdotettujen peruskorjausten jälkeen käytettävää yksityistiemäärärahaa on käytettävissä euroa. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta päättää myöntää yksityisteiden auraus- ja kunnossapitoavustusta 114,51 /km, yhteensä euroa. Halla-ahontien, Issakka-Korpijärvitien, Itäahontien, Joutenlahdentien, Keyrityn yksityisen metsäautotien, Mäntymäentien ja Syväkankaisentien osalta vakituiseen asutukseen käytetyn tien pituus lasketaan 1,5 kertaisena johtuen teiden yleisen liikenteen rasituksesta.

7 Elinkeinolautakunta YLÄ-SAVON KEHITYS OY:N YRITYSPALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 Elinkeinoltk 21 Rautavaaran kunta ostaa osan tuottamistaan elinkeinopalveluista Ylä- Savon Kehitys Oy:ltä. Ylä-Savon Kehitys Oy on esittänyt sopimuksen laatimista kunnan elinkeinotoimen kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella Ylä-Savon Kehitys Oy :n sopimusluonnosesitys lähetetään lautakunnalle esityslistan mukana. Koillis-Savon Kehitys Oy:llä on tarjottavanaan Rautavaaran yrityksille monipuolista yritysneuvonnan asiantuntijuutta ja tältä osin on perusteltua jatkaa kuntalaisille tarjottavien elinkeinopalvelujen tuottamista myös Ylä- Savon Kehitys Oy:n kautta. Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta tekee Ylä-Savon Kehitys Oy:n kanssa yrityspalvelusopimuksen vuodelle 2014 ja valtuuttaa talous- ja kehittämisjohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia yrityspalvelusopimukseen.

8 Elinkeinolautakunta KORPIMÄKELÄISET RY:N JA RANNANKYLÄN KYLÄTOIMIKUNTA RY:N VETOOMUS/ ALOITE TUEN MYÖNTÄMISESTÄ KOTITALOUKSILLE LAAJAKAISTALIITTYMÄN HANKKIMISEKSI Elinkeinoltk 22 Korpimäkeläiset ry ja Rannankylän kylätoimikunta ry ovat laatineet vetoomuksen/aloitteen tuen myöntämiseksi Rautavaaran kunnan kotitalouksille laajakaistaliittymän hankintaan. Vetoomus/aloite on esityslistan liitteenä numero 1. Rautavaaran kunnan alueella Laajakaista Kaikille hankkeen mukaista nopeaa laajakaistaverkkoa rakentaa Rautavaaran Tietoverkkoosuuskunta (RTVO) ja kotitaloudet ovat saaneet aiemmin rakennetuilla hankealueilla liittymän ilman RTVO:n hinnastossa mainittua liittymämaksua 504,70 euroa. Nyt vielä rakentamattomien hankealueiden (Hankamäki-Rannankylä sekä Ylä- ja Ala-Luosta) osalta on osuuskunta ilmoittanut ottavansa käyttöön hinnastossa mainitun liittymämaksun aiemman 100 euron jäsenmaksun lisäksi. Korpimäkeläiset ry ja Rannankylän kylätoimikunta ry esittävät että kunta voisi myöntää niille kotitalouksille, joita uusi liittymämaksu koskee, vastaavan suuruinen tuen kompensoimaan valokuituliittymän hankintaa. Kuntalaisten kannalta kunnan tulee kantaa huolta ja edistää kuntalaisten tasa-arvoisuutta myös nopeiden tietoliikenneverkkojen saamiseksi kuntalaisille. Rautavaaran kunta on aiemmin myöntänyt kunnan 8 %:n maksuosuuksien lisäksi takauksina rahoitusta RTVO:lle, mutta osuuskunnan rahoitusaseman parantamiseksi osuuskunnan tulisi saada omaa pääomaa vahvistavaa rahoitusta jatkorakentamisen turvaamiseksi. Rautavaaran kunta, Valtimon kunta sekä RTVO ovat käyneet neuvotteluja osuuskunnan kokonaisrahoituksen järjestämiseksi ja asian käsittely on tulossa Rautavaaran kunnanhallitukseen Koska kunnanhallituksen päätös ei ole ollut vielä käytettävissä esityslistan laadinnan aikana, on perusteltua että esittelijän päätösehdotus tehdään lautakunnan kokouksessa kun kunnanhallituksen kokonaispäätös on lautakunnan tiedossa. Tkj:n päätösehdotus: Teen perustellun päätösehdotuksen kokouksessa. Asiasta käydyn keskustelun perusteella esittelijä antoi perustellun päätösehdotuksen: Elinkeinolautakunta päättää jättää asian käsittelyn pöydälle tarvittavia lisäselvityksiä varten.

9 Elinkeinolautakunta ELINKEINOLAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATTAMINEN Elinkeinoltk 23 Elinkeinolautakunta merkitsee tiedokseen seuraava asiat: 1. KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS (KVALT 8/2014) KUNTALAISALOITTEET VUONNA KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS (KVALT 9/2014) VALTUUSTOALOITTEET VUONNA KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS (KVALT 10/2014) VALTIOVARAINMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ KUNTARAKENNELAIN MUKAISESTA SELVITYKSESTÄ RAUTAVAARAN KUNNAN KANSSA Tkj:n päätösehdotus: Elinkeinolautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 19.3.2014.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 19.3.2014. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 25.3.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 27 1 11 Vuoden 2013 tulosaluekohtaisen

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.2.2013.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 21.2.2013. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 21.2.2013 KOKOUSAIKA Torstai 28.2.2013 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Lautakunnan kokoontuminen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 11.8.2011 KOKOUSAIKA Torstai 18.8.2011 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 35 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012.

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 10.10.2012. KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 39 24 Koillis-Savon Kehitys

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSKUTSU NRO 10/2014 Kunnanhallitus 5.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 319 164 Rautavaaran

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 6/2013 Kunnanhallitus 18.4.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 6/2013 Kunnanhallitus 18.4.2013 KOKOUSKUTSU NRO 6/2013 Kunnanhallitus 18.4.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 23.4.2013 klo 10.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 295 158 Perustettavan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2012 Sivu 559 Kunnanhallitus RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 20/2012 Kunnanhallitus 12.12.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 17.12.2012 klo 10.00-13.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 47 KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 15.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 48 39 Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Lisätiedot

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Tarkastuslautakunta 10.10.2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai 10.10.2013 klo 13.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013 KOKOUSKUTSU NRO 15/2013 Kunnanhallitus 23.10.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 28.10.2013 klo 18.30-21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 594 1-2 302

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57. Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 57 Perusturvalautakunta Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 12.00 16.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet SAAPUVILLA XKukkonen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 26.9.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 15/2012 Kunnanhallitus 19.09.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 24.9.2012 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 400 1 189 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSKUTSU NRO 13/2013 Kunnanhallitus 25.9.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 30.9.2013 klo 18.30 22.45 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 521 268 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSKUTSU NRO 2/2012 Kunnanhallitus 25.1.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 10.00-15.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 32 20 Sopimuksen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 17.6.2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 55 28 Siivoojan/siivouspalvelun esimiehen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus 4.12.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus 4.12.2013 KOKOUSKUTSU NRO 18/2013 Kunnanhallitus 4.12.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 9.12.2013 klo 18.30 22.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 699 1 349 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6.6.2012 KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 18 Saapuneet asiakirjat 19 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot