RIASEC-JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA KUVALLINEN KIINNOSTUSALUEIDEN KARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIASEC-JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA KUVALLINEN KIINNOSTUSALUEIDEN KARTOITUS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS - Palotarkastaja - Nuohooja - Poliisi - Sairaankuljettaja - Ensihoitaja - Lääkintävahtimestari - Hätäkeskuspäivystäjä - Vartija - Raja-vartija - Upseeri PALOMIES - RE 2 NR. 120 RIASEC-JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA KUVALLINEN KIINNOSTUSALUEIDEN KARTOITUS Copyright: The Association of Vocational Rehabilitation Enterprises Tekijä: Arne Svendsrud V. 03/09

2 SISÄLTÖ Johdanto... 5 Ohjeita käyttäjälle... 6 Jobpicsin käyttö... 6 Ammatinvalinnanohjaus... 9 John L. Hollandin teoria ammatillisista persoonallisuustyypeistä RIASEC-ammattityypit RIASEC-ammattityyppien sisältö RIASEC-koodit Pätevyystasojen koodit Rakenne ja sisältö Liite 1: Jobpics-ammatit RIASEC-koodin mukaan Liite 2: Jobpics-ammatit aakkosjärjestyksessä Jobpics-yhteenveto: RIASEC-ammattityyppien kohdentaminen ja koulutustaso Yhteenvetolomake

3 JOHDANTO Jobpics Europe on norjalaisen SIU:n (Senter for internasjonalisering av utdanning) ja Euroopan komission rahoittama, innovaatioita levittävä projekti, joka kuuluu EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan. Ohjelmaa toteutetaan ja sen tavoitteena on edistää liikkuvuutta, kansainvälistä ymmärrystä ja yhteistyötä opetuksessa. Jobpics Europe on rahoitettu Leonardo da Vinci alaohjelman kautta. Siinä tavoitteena on ammatillinen koulutus- ja projektiyhteistyö koulutussektorin ja yrityselämän välillä. Projektin tavoitteena on tehdä Jobpics-versioita Euroopan eri maissa. Projektin kumppanit ovat Suomi, Espanja, Viro ja Liettua. Jobpics on uusi kuviin perustuva ammatillisia kiinnostusalueita kartoittava työkalu. Jobpicsin avulla kartoitetaan ammatillisia kiinnostuksen kohteita systemaattisesti pyrkien estämään vääriä ammatinvalintoja ja nostamaan esiin optimaalisia uravalintoja ammatinvalintaprosessissa. Jobpics on erityisen toimiva työkalu silloin, kun etsitään ideoita mahdollisesti sopivista ammateista. Jobpics perustuu ammatinvalinnan kentällä kansainvälisesti tunnettuun RIASEC-luokitteluun, joka ryhmittelee systemaattisesti kunkin maan ammatit ja nostaa esille ne ammatit, jotka kiinnostavat kutakin yksilöä. RIASEC lajittelee ammatit ja kiinnostuksen kohteet kuuteen kategoriaan: käytännöllinen (R, realistic), tieteellinen (I, investigative), taiteellinen (A, artistic), sosiaalinen (S, social), yrittävä (E, enterprising) ja systemaattinen (C, conventional). Jobpics koostuu 183 kuvakortista, jotka kuvaavat eri ammatteja. Kortin toisella puolella on kaksi ammattia kuvaavaa valokuvaa ja lista samantyyppisistä ammateista. Jobpics ei ole psykologinen arviointimenetelmä, vaan apuväline, jonka avulla voidaan systemaattisesti kartoittaa kiinnostuksen kohteita. Jobpicsiä tulee käyttää ainoastaan prosessointityökaluna, jonka avulla nostetaan esille ajatuksia eri ammatillisista vaihtoehdoista. Kartoitus sopii käytettäväksi erityisesti sellaisten henkilöiden kanssa, joilla ei ole kokemusta työelämästä, joiden äidinkieli ei ole suomi tai joilla on kielen kehitykseen tai käsitteiden hallintaan liittyviä hankaluuksia. Kuvien avulla voidaan selkeästi näyttää, mitä asioita kuhunkin ammatttiin kuuluu ja missä kontekstissa tai miljöössä työn tekeminen tapahtuu. Jobpicsin on kehittänyt norjalainen ammatinvalintapsykologi Arne Svendsrud uudelleenkoulutusyritysten järjestössä AVRE:ssa (Association of Vocational Rehabilitation Enterprises). Suomalaisen Jobpics-version on toteuttanut Ammattiopisto Luovi. 4 5

4 OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE Sinulle näytetään kuvia ihmisistä erilaisissa ammateissa. Yhdistä kuvat kortteihin, joissa lukee 0 En ole kiinnostunut, 1 Olen hieman kiinnostunut ja 2 Olen kiinnostunut. Vastaa omien kiinnostuksen kohteittesi ja ajatuksiesi mukaan. Älä kiinnitä huomiota mahdollisiin rajoituksiin, kuten siihen, ettet ole tarpeeksi pätevä. Korttien läpikäyntiä ei kannata kiirehtiä, mutta yksittäisiin kortteihin ei myöskään kannata takertua. JOBPICSIN KÄYTTÖ Kuvallista kiinnostusalueiden kartoitusta voi käyttää monin tavoin. Jokainen löytää itse parhaan tavan, mutta tässä on yksi ehdotus. 0 En ole kiinnostunut Käyttöä varten tarvitaan paljon pöytätilaa ja hyvä valaistus. Jobpicsin osat: 183 kuvakorttia 5 suhtautumiskorttia: 0 En ole kiinnostunut 1 Olen hieman kiinnostunut 2 Olen kiinnostunut Haluan lisätietoa Haluan välttää 6 ammattityyppikorttia: Käytännöllinen R Tieteellinen I Taiteellinen A Sosiaalinen S Yrittävä E Systemaattinen C kiinnostunut 2 Olen kiinnostunut Sekoita kortit hyvin. Levitä suhtautumiskortit yllä olevan kuvan mukaisesti: 0 En ole kiinnostunut, 1 Olen hieman kiinnostunut ja 2 Olen kiinnostunut. Tämän jälkeen ohjattava henkilö yhdistää kuvakortit suhtautumiskortteihin. Ohjattava henkilö voi käyttää myös Haluan lisätietoa -korttia. Haluan lisätietoa Haluan välttää - SUUHYGIENISTI - SC 2 1 Olen hieman Vinkki ohjattavalle: Jos et tiedä jostakin ammatista tarpeeksi vastataksesi mutta ammatti saattaisi kiinnostaa sinua, yhdistä kuvakortti Haluan lisätietoa -korttiin. Ohjattava voi käyttää myös Haluan välttää -korttia. Toisinaan tärkeää tietoa voidaan saada myös keskustelemalla ammateista tai tehtävistä, joita ohjattava haluaa välttää. Esimerkiksi sosiaalisia tilanteita pelkäävät henkilöt haluavat usein välttää ammatteja, joissa ollaan paljon tekemissä ihmisten kanssa. Tällaiset vaihtoehdot voidaan sulkea pois Haluan välttää -kortin avulla. Vinkki ohjattavalle: Jos haluat välttää joitakin tiettyjä ammatteja, toimintoja tai tilanteita esimerkiksi terveyssyistä tai joistakin muista syistä, yhdistä ne Haluan välttää -korttiin. Hammaslääkäri Hammasteknikko Lähihoitaja Välinehuoltaja Apuvälineteknikko Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Farmaseutti Ravitsemusterapeutti Bioanalyytikko NR. 156 Kuvakortti edestä ja takaa 6 7

5 Kun ohjattava henkilö on yhdistänyt kaikki kuvakortit suhtautumiskortteihin, levitä pöydälle kuusi ammattityyppikorttia. Käytännöllinen R Käytännöllinen (R, realistic) Tieteellinen (I, investigative) Taiteellinen (A, artistic) Sosiaalinen S Tieteellinen I Yrittävä E Taiteellinen A Systemaattinen C Sosiaalinen (S, social) Yrittävä (E, enterprising) Systemaattinen (C, conventional) Saat yleiskuvan tilanteesta jakamalla kuvakortit ammattityyppikorttien mukaan. Tämän voi tehdä monella tavalla: ammatit voidaan jakaa sen mukaan, onko ohjattava henkilö kiinnostunut tai hieman kiinnostunut niistä, kaksikirjaimisen koodin mukaan tai pätevyystasojen mukaan. AMMATINVALINNANOHJAUS RIASEC-luokittelun mukainen ammatinvalinnanohjaus perustuu siihen, että ohjattavat saavat itse määrittää oman RIASEC-koodinsa esimerkiksi keskustelujen, ammattityyppien kuvausten lukemisen tai järjestelmällisen kiinnostusalueiden kartoituksen avulla. Vaihtoehtojen määrää voidaan näin rajata oman koodin mukaan luokiteltuihin ammatteihin ja systematisoida valintaa. Kuten jo aiemmin mainittiin, kuvallisella kiinnostusalueiden kartoituksella ei voida määrittää täysin varmaa RIASEC-koodia, mutta ihmisiä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. RIASEC-koodia voidaan käyttää myös ammatinvalintavaihtoehtojen laajentamiseen tarkastelemalla RIASEC-luokitteluun perustuvaa ammattiluetteloa. Helpoin tapa on tutkia kuvakorttien takana olevia ammatteja. Jos menetelmä tuottaa suuren määrän ammatteja, ohjattavaa voidaan pyytää poistamaan niiden ammattien kuvat, joissa ohjattava ei tahdo työskennellä, vaikka oli aiemmin ilmoittanutkin olevansa niistä kiinnostunut. Yleisin tapa antaa ammatinvalinnanohjausta kuvallisen aineiston perusteella on tutkia tarkemmin pääasiassa niitä kuvia, joihin ohjattava on yhdistänyt Olen kiinnostunut -kortin sekä tarvittaessa Olen hieman kiinnostunut -kortin. Tästä tilanteesta voidaan edetä monin tavoin. Yleisin tapa on kysyä avoimia, tutkivia kysymyksiä: MIKSI VALITSIT JUURI TÄMÄN AMMATIN? MIKÄ KUVAN SISÄLLÖSSÄ MIELLYTTÄÄ SINUA? MIKSI OLET KIINNOSTUNUT JUURI TÄSTÄ KUVASTA? Kuvallinen kiinnostusalueiden kartoitus ei ole kuitenkaan täysin kattava tapa kiinnostusalueiden mittaamiseen. Kuvallista kartoitusta kattavammissa, tekstipohjaisissa kartoituksissa käytetään yleensä moniulotteista lähestymistapaa kiinnostusalueita koskevissa kysymyksissä. Yleisimpiä kysymystyyppejä ovat nk. ammattinimikekysymykset, toimintakysymykset ja taitoihin liittyvät kysymykset. Ammattinimikekysymykset koskevat samaistumista tiettyyn ammattinimikkeeseen. Ohjattavalta voidaan esimerkiksi kysyä, voisiko hän kuvitella olevansa sairaanhoitaja. Tämä on hyvä keino kartoittaa ohjattavan ensisijaiset kiinnostusalueet, jotka saattavat olla peräisin jo varhaisesta lapsuudesta. Tällainen lähestymistapa ei kuitenkaan riitä, koska ihmiset saattavat samaistua tiettyyn ammattiin, vaikka he eivät todellisuudessa haluaisi tai pystyisi suorittamaan siihen liittyviä tehtäviä. Ohjattavilta kysytään yleensä ammattiin liittyviä toimintakysymyksiä: Voisitko auttaa vanhuksia huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta? Pidätkö raporttien kirjoittamisesta? Haluaisitko lukea patologiaa käsitteleviä kirjoja? Voisitko kuvitella hoitavasi haavoja? Tekstipohjaisille kartoituksille tyypillinen, viimeinen kysymysryhmä koskee taitoja ja osaamista. Tässä kysytään kysymyksiä ammattityypin tai ammatin vaatimista taidoista 8 9

6 ja osaamisesta: Osaatko kertoa, millainen on ihmisen hermoston rakenne? Osaatko hoitaa haavoja asianmukaisesti? Osaatko laskea lääkevalmisteen päivittäisannoksen a) 80 kg painavalle aikuiselle ja b) 20 kg painavalle lapselle? Kuvallista kiinnostusalueiden kartoitusta käytettäessä voi olla järkevää tutkia ammatteja, joista ohjattavat ovat kiinnostuneet, esittämällä lisää yleisiä ja yksityiskohtaisia kysymyksiä. Tämä vaatii ammatinvalinnanohjaajalta laajaa tietoa eri ammateista. Hyvä tapa arvioida ohjattavien kiinnostusalueita on pyytää heitä tarkentamaan, mistä eri ammatteihin liittyvistä tehtävistä ja toimista he erityisesti pitävät. Valtaosa vääristä ammatinvalinnoista johtuu siitä, että ammatti valitaan nimikkeen ja tittelin mukaan mutta ei kuitenkaan pidetä työn sisältämistä käytännön tehtävistä. Väärät valinnat voivat johtua myös siitä, ettei kyseisellä henkilöllä ole ammatin vaatimaa pätevyyttä tai osaamista. Esimerkiksi joku voi haluta sairaanhoitajaksi, mutta ei voisi kuvitellakaan vaihtavansa vanhusten lakanoita tai syöttävänsä vanhuksia (toimintakysymykset). Voi myös olla, ettei sairaanhoitajaksi haluava osaa laskea potilaiden lääkeannoksia tai osaa kemiaa tarpeeksi hyvin läpäistäkseen ammattiin vaadittavat tutkinnot (taitoihin liittyvät kysymykset). Toimintakysymyksiä voidaan pitää ikään kuin portteina kiinnostusalueiden kartoittamiseen. Ihmiset voivat yleensä kehittyä alueilla, joista he ovat kiinnostuneita. Ammatinvalinnanohjaajan on kysyttävä useita asianmukaisia ja yksityiskohtaisia toimintakysymyksiä kaikista Jobpicsin kuvakorteista. Jos ohjattava ei tiedä, pitääkö hän valitsemaansa ammattiin liittyvistä tehtävistä, tämä kannattaa selvittää esimerkiksi kysymysten ja tunnustelevien tehtävien avulla. Pätevässä ammatinvalinnanohjauksessa ohjattaville täytyy antaa realistinen kuva ammatin sisältämistä tehtävistä ennen varsinaista päätöksentekoa. Ohjattavalta voi kysyä myös taitoihin ja osaamiseen liittyviä kysymyksiä. Tämä voi kuitenkin johtaa tiettyjen vaihtoehtojen poistamiseen liian varhaisessa vaiheessa, joten tällaisten kysymysten esittämistä kannattaa harkita tarkkaan etenkin prosessin alussa. Taitoja ja osaamista voidaan useimmiten kehittää. Nuorten on usein hankala vastata taitoihin ja osaamisen liittyviin, aikuisille suunnattuihin kysymyksiin, koska nuorilla koulutukseen hakeutuminen ja tietojen ja taitojen kartuttaminen on suurelta osin vielä edessä. On kuitenkin tärkeää pohtia, onko ohjattavilla tarvittavaa osaamista tai uskovatko he pystyvänsä hankkimaan sellaista. Väärät ammatinvalinnat johtuvat usein tarvittavan osaamisen puutteesta tai siitä, ettei tarvittavaa taitotasoa pystytä hankkimaan. Tehokkaassa ammatinvalinnanohjauksessa ohjattaville on annettava realistinen kuva ammattiin kuuluvista tehtävistä ennen päätöksentekoa. Jos ohjattava esimerkiksi haluaa sairaanhoitajaksi, hänellä on oltava tietyt valmiudet myös teoreettiseen opiskeluun. Sama koskee sähköasentajiksi haluavia. Korttien takapuolella on yksityiskohtaisia kuvia etupuolella kuvatuista ammateista sekä luettelo muista, samantyyppisistä ammateista. Jos ohjattava on kiinnostunut kuvakortin etupuolen kuvasta, ohjaaja voi laajentaa ohjausta ja sisällyttää siihen myös muita luettelon ammatteja. JOHN L. HOLLANDIN TEORIA AMMATILLISISTA PERSOONALLISUUSTYYPEISTÄ Kiinnostusalueiden kartoitus on ammatinvalinnanohjauksen merkittävin tutkimusala. Ensimmäinen kiinnostusalueiden kartoitusmalli syntyi 1920-luvun lopulla, minkä jälkeen kartoitusmalleja on käytetty runsaasti. Käytetyin teoreettinen viitekehys kiinnostusalueiden kartoitustyökaluille on amerikkalaisen psykologin John L. Hollandin vuonna 1959 luoma RIASEC-luokitus, johon suurin osa nykyään käytettävistä kartoitustyökaluista perustuu. Hollandin mukaan ihmiset voidaan jakaa kuuteen ammatilliseen persoonallisuustyyppiin ja erityyppiset ammatit saman järjestelmän mukaisesti kuuteen työympäristötyyppiin. Kuhunkin persoonallisuustyyppiin liittyy tiettyjä kiinnostusalueita, taitoja, persoonallisuuspiirteitä, arvoja ja motivoivia tekijöitä. Ammatinvalinnanohjaus sisältää ohjattavan persoonallisuustyypin tai -tyyppien tunnistamisen ja siihen perustuvan ohjauksen. Hollandin mukaan tällainen valinta on kongruentti eli yhteneväinen silloin, kun yksilön persoonallisuus ja työympäristö kohtaavat. Hollandin mukaan ammatinvalinnanohjauksen tarkoitus on auttaa yksilöitä tekemään kongruentteja valintoja, jolloin yksilön ammatillinen persoonallisuustyyppi ja työympäristötyyppi vastaavat toisiaan. Holland uskoo, että kiinnostusalueiden kartoituksen tavoite on auttaa ihmisiä tunnistamaan oma persoonallisuustyyppinsä ja pohtimaan tätä. Hollandin teoria on ollut käytössä huomattavan kauan: toista yhtä laajalle levinnyttä, yli 50 vuotta sitten luotua psykologian tai ammatinvalinnanohjauksen teoriaa saa hakea. Suurin syy lienee se, että ammatinvalinnanohjaajat ja ohjattavat pitävät teoriaa vaistomaisesti oikeana ja hyödyllisenä. RIASEC-luokitus on nk. tyyppiteoria. Taitoihin, persoonallisuuspiirteisiin, arvoihin ja motivaatioon liittyvät intressit muodostavat tietyn kokonaisuuden. Holland uskoo, että yksilön intressejä kartoittamalla voidaan päätellä myös kokonaistilanne. Nykyään tällaisia tyyppiteorioita pidetään vanhanaikaisina, mikä johtuu pääasiassa tyyppiryhmien sisäisestä heterogeenisyydestä. Jos kuusi miljardia ihmistä jaettaisiin kuuteen ammatilliseen persoonallisuustyyppiin, maailmassa täytyisi olla noin miljardi suurin piirtein samanlaista ihmistä, mikä on melko uskomaton ajatus. Lisäksi tyyppiteorioita kehiteltiin aikana, jolloin persoonallisuuteen ja arvoihin liittyvät teoriat olivat vielä aluillaan. Holland uskoo, että niillä, jotka ovat kiinnostuneita puusepäntöistä (käytännöllinen tyyppi), on puusepän persoonallisuus: ulospäin suuntautunut, pinnallinen ja joviaali, seikkailunhaluinen; he vaativat työhön selkeät säännöt ja rakenteen, mutta ovat luotettavia, joskaan eivät erityisen empaattisia. Nykyisin useimmat ovat todennäköisesti sitä mieltä, että yksilöinä puusepät saattavat olla keskenään yhtä erilaisia kuin mitkä tahansa muutkin ihmisryhmät: jotkut ovat introvertteja, toiset ekstrovertteja, jotkut seikkailunhaluisia ja toiset eivät yhteistä heillä on vain kiinnostus puusepäntyöhön

7 Kuten jo aiemmin mainittiin, tyyppiteorioita pidetään akateemisissa piireissä nykyään hieman vanhanaikaisina. Koska tyyppiteoriat väistämättä lokeroivat ihmisiä yhteisten piirteiden mukaan, niiden tilalle on noussut moniulotteisia malleja, jotka korostavat ihmisten välisiä eroja. Hyvä esimerkki tällaisista järjestelmistä persoonallisuustutkimuksen saralta on viiden suuren persoonallisuuspiirteen malli (Five-factor model, FFM). Siinä persoonallisuutta tarkastellaan viiden persoonallisuuspiirteen elementtien yhdistelmänä, kun taas tyyppiteorioissa ihmiset luokitellaan esimerkiksi vain introverteiksi tai älyköiksi. Hollandin teoriaan perustuva malli tuntuu kuitenkin säilyttäneen asemansa siitäkin huolimatta, että tyyppiteorioita on kyseenalaistettu. Tälle lienee useita syitä. Ensinnäkin se, että tyyppiteoriat vetoavat useimpiin ihmisiin intuitiivisella tasolla. Luemme horoskooppeja ja tunnistamme niistä itsemme, yksinkertaistamme todellisuutta luokittelemalla sitä ja olemme varsin tyytyväisiä stereotyyppeihin, kuten oletukseen nerosta, joka ei kuitenkaan osaa edes vaihtaa lamppua. Holland on sittemmin uudistanut teoriaansa ja tehnyt siitä näennäisen moniulotteisen. Hän ehdottaa, etteivät ihmiset edusta yhtä ainoaa ammatillista persoonallisuustyyppiä, vaan pikemminkin useiden tällaisten tyyppien yhdistelmää. Näin hän väistää valtaosan tyyppiteorioiden kritiikistä. Viime vuosina Holland on lisäksi ollut entistä avoimempi RIASEC-luokituksen ja muiden, vastaavien persoonallisuuteen ja arvoihin liittyvien, päivitettyjen järjestelmien yhteiskäytölle. RIASEC AMMATTITYYPIT Seuraavassa on esitetty Hollandin luokittelujärjestelmä sekä vastaavat Jobpicsissä käytetyt suomenkieliset termit. RIASEC-lyhenteet esitetään kuitenkin englanniksi kansainvälisen tavan mukaan. Esimerkiksi lyhenne C, joka tulee englanninkielen sanasta conventional, tarkoittaa Jobpicsissä ammattityyppiä systemaattinen. Alkuperäinen termi Lyhenne Suomenkielinen termi Realistic R Käytännöllinen Investigative I Tieteellinen Artistic A Taiteellinen Social S Sosiaalinen Enterprising E Yrittävä Conventional C Systemaattinen Holland käyttää kuudesta persoonallisuustyypistä termiä ammatillinen persoonallisuustyyppi. Tässä käytetään kuitenkin arkisempaa termiä ammattityyppi. Lisäksi tämän luokittelun ulkopuolelle on jätetty useita kuvauksia, joita käsitellään tarkemmin muilla aloilla ja muissa malleissa. Tämä koskee erityisesti persoonallisuuksien ja arvojen kuvauksia sekä joitakin motivaatiotekijöiden kuvauksia. Olenkin pyrkinyt modernisoimaan Hollandin teoriaa kiinnittämällä entistä enemmän huomiota kiinnostusalueiden selkeisiin kuvauksiin. Uskon, että Hollandin teorian päivitetyssä versiossa malli voidaan pelkistää kiinnostusalueiden järjestämiseen siten, että ne voidaan liittää muihin päivitettyihin persoonallisuutta ja arvoja mittaaviin malleihin ja työkaluihin. Seuraava taulukko sisältää yhteenvedot kuuden ammattityypin sisällöstä. Käytä taulukon kuvauksia moniulotteisesti, älä tyyppiteoriana. Eri kuvaukset sopivat erilaisille ihmisille. Tutki luetteloa rauhassa ja katso, mistä kuvauksista ihmiset tunnistavat itsensä. Käytä luetteloa rohkaisemaan ohjattavia itsereflektioon ja esimerkiksi työpaikkahaastatteluun valmistautumiseen vahvistamalla ohjattavien vahvuuksia. Kannattaa kuitenkin huomioida, että esimerkiksi poliittisista asioista kiinnostuneet henkilöt saattavat puhua ja väitellä varsin mielellään, kun taas esimerkiksi kioskimyyjä ei välttämättä tunnista itseään kuvauksista samassa määrin. Fredrikstad, Arne Svendsrud Työpsykologi 12 13

8 RIASEC-AMMATTITYYPPIEN SISÄLTÖ Kuvaus Tehtävät ja taidot (pitää näistä tai on hyvä näissä asioissa) Ammattiesimerkkejä R Käytännöllinen sisä- tai ulkotyö. Korjaaminen ja rakentaminen. Mekanismien tutkiminen, kokoamistyö. Konkreettisten ongelmien ratkaiseminen. Haluaa nähdä konkreettisia ja näkyviä tuloksia. Osaa käyttää työkaluja, koneita ja laitteita. Haluaa tehdä töitä käsin, haluaa tehdä ruumiillista työtä. Hyvää fyysinen koordinaatiokyky, on kätevä. Haluaa käyttää fyysisiä taitojaan, pitää fyysisistä haasteista. Puuseppä Putkiasentaja Kuorma-autonkuljettaja Kirvesmies Varastotyöntekijä Prosessityöntekijä Elektroniikka-asentaja Viheraluetyöntekijä I Työ ihmisten parissa ja kyselyihin liittyvä työ. Teoreettista koulutusta ja erinomaista analyysi- ja päättelytaitoa vaativa työ. Pitää lukemisesta, analysoimisesta ja tutkimisesta. Haluaa käsitellä teoreettisia ja monimutkaisia ongelmia. Pitää abstraktien ongelmien ratkaisemisesta ja älykkäästä ongelmanratkaisusta. Haluaa tutkia ja ratkaista monimutkaisia, aikaa vieviä ongelmia. Ajattelevainen, kekseliäs ja kriittinen, tunnistaa monimutkaisia asiayhteyksiä. On tehtäväsuuntautunut. Pitää itsenäisestä työskentelystä, on itseohjautuva ja aloitteellinen. On innovatiivinen. Osaa ilmaista itseään hyvin, hyvät kielelliset taidot. Biologi Psykologi Lääkäri Kemisti Eläinlääkäri Asianajaja Bioanalyytikko Ohjelmistosuunnittelija A Luovat alat, joissa voi ilmaista itseään, esimerkiksi taide ja kulttuuri. Haluaa ilmaista itseään. Ilmaisee itseään monin tavoin: säveltää, kirjoittaa, näyttelee, luo uutta jne. Havainnollistaa asioita mielellään ja pitää esiintymisestä. Pitää sisustamisesta ja suunnittelusta. Pitää asioiden käsitteellistämisestä. Kokeilee mielellään uusia asioita. On luova, intuitiivinen ja omaperäinen. Arkkitehti Valokuvaaja Kuvataiteilija Keraamikko Graafinen suunnittelija Somistaja Maskeeraaja Kanttori S Työ ihmisten parissa. Empatiaa ja muiden huomioon ottamista vaativa työ, jossa vaaditaan halua auttaa muita. Ymmärtää ja osaa kuunnella muita. Pitää muiden neuvomisesta, ohjaamisesta ja opettamisesta. Hoitaa ja auttaa muita mielellään. Osaa ohjata ihmisiä auttamaan itseään. Osaa puhua ihmisille ja pystyy luomaan toimivia suhteita muiden kanssa. Kannattaa humanistisia arvoja. Kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Kiinnostunut henkilökohtaisesta kasvusta ja kehittymisestä. Sosiaalityöntekijä Opettaja Lastentarhanopettaja Sosionomi Perhepäivähoitaja Kosmetologi Puheterapeutti Lähihoitaja E Projektityö ja tehtävät, joita ei voi tehdä rutiininomaisesti, aloitteellisuutta ja toimintaa vaativa työ, jossa tehdään päätöksiä epävarmoissa tilanteissa paineen alla. Hyvä myymään, kaupallisesti suuntautunut, tulosjohteinen, kilpailuhenkinen. Pitää johtamisesta, delegoinnista ja päätöstenteosta. Hyvä esitelmöimään, puhumaan ja esittämään mielipiteitä. Toimii yrittäjänä, haluaa johtaa projekteja, luoda uutta ja rakentaa asioita. Hyvä saavuttamaan organisaation tavoitteet. Kunnianhimoinen ja ottaa mielellään riskejä. Pystyy toimimaan kiireessä, energinen. Myymälätyöntekijä Medianomi Matkaopas Kiinteistönvälittäjä Lentoemäntä/Stuertti Matkailuvirkailija Automyyjä Kioskimyyjä Tarjoilija C Haluaa suorittaa ja viedä loppuun muiden aloittamia tehtäviä. Työskentelee mielellään tiedon, numeroiden, tilastojen tai arkistojen parissa. Tarkkuutta ja yksityiskohtiin paneutumista vaativa työ, jossa on selkeät säännöt ja tarkasti määritellyt taloudelliset, lailliset tai organisatoriset käytännöt. Pitää selkeästi määritetyistä työtehtävistä. Työskentelee mielellään järjestelmällisesti. Pitää ennustettavuudesta ja vakaudesta. Pitää hierarkkisesta organisaatiorakenteesta. Ratkaisee mielellään käytännön ongelmia. Ratkaisee ongelmia mielellään sääntöjen mukaisesti. Kerää mielellään tietoja, arkistoi, tekee töitä tietokoneella tai tekee paperitöitä. Käsittelee mielellään tietoja. Pitää organisoimisesta ja järjestelemisestä. Jaksaa uurastaa sinnikkäästi rutiinitehtävien parissa. On tarkka ja ottaa yksityiskohdat huomioon. Kirjoittaa mielellään raportteja ja laatii kaavioita ja luetteloita. Kirjanpitäjä Varaosamyyjä Pysäköinnintarkastaja Toimistotyöntekijä Tullitarkastaja Upseeri/Aliupseeri Arkistotyöntekijä Pankkitoimihenkilö 14 15

9 RIASEC-KOODIT RIASEC-koodi muodostetaan ammattityypeistä. Ihmisten kiinnostusalueet osuvat harvoin vain yhteen ammattityyppiin. Ammatteja ei myöskään voi koodata puhtaasti yhdentyyppisiksi ikään kuin ne eivät limittyisi ammattityyppien kanssa. Siksi RIASECpohjaisissa järjestelmissä käytetään yleensä ammattityyppien yhdistelmiä. Periaatteessa parasta olisi käyttää kaikkien ammattityyppien kaikkia yhdistelmiä tärkeysjärjestyksessä, jolloin saataisiin mahdollisimman yksilöllisiä tuloksia. Tällöin ammattityyppikaavoista tulisi kuitenkin vaikeaselkoisempia ja ammatinvalinnanohjauksen päätelmien tekeminen vaikeutuisi. Sen vuoksi ihmisiin ja ammatteihin sovelletaan kolmi- tai kaksikirjaimista luokittelua. Jobpicsissä käytetään kaksikirjaimista luokitusjärjestelmää. Kun kaikille ammateille annetaan kaksikirjaiminen luokka, syntyy 36 mahdollista yhdistelmää. Vain harvat ammatit voidaan kuitenkin luokitella ainoastaan yhdellä kirjaimella, joten käytännössä Jobpicsissä käytetään 30 yhdistelmää. R I A S E C R R IR AR SR ER CR I RI I AI SI EI CI A RA IA A SA EA CA S RS IS AS S ES CS E RE IE AE SE E CE C RC IC AC SC EC C Kaikille Jobpicsin kuville on annettu jokin koodi 30 mahdollisesta yhdistelmästä. Koodit on laadittu useiden amerikkalaisten koodijärjestelmien vertailun sekä Hollandin alkuperäisten tyyppikuvailujen arvioinnin pohjalta (Holland 1997). Koodit on järjestetty tärkeysjärjestykseen siten, että esimerkiksi ammatit, joille on annettu koodi RI, voidaan lukea ensisijaisesti käytännölliseen (R) ammattityyppiin ja toissijaisesti tieteelliseen (I) ammattityyppiin. Kuvakorttien takana on luettelo muista samantyyppisistä ammateista. PÄTEVYYSTASOJEN KOODIT Jobpicsin kuvakorteille on annettu koodit myös ammattien vaatiman pätevyystason mukaan. Taso esitetään numerona RIASEC-koodin jälkeen. Käytössä on kolme tasoa: Taso 1: Taso 2: Taso 3: Kouluttamaton tai vähän koulutusta Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto Ammatteja ja töitä, joihin yleensä riittää peruskoulua vastaavan oppimäärän suorittaminen. Työ saattaa olla sellaista, että sitä voi tehdä ilman koulutusta tai lyhyen perehdytysjakson jälkeen, kuten kioskimyyjän työ. Työ saattaa myös vaatia sellaista koulutusta ja kursseja, joita normaali koulujärjestelmä ei tarjoa (esim. työ, jossa vaaditaan taksin ajolupa). Vaikka myös tason 2 henkilöt voivat harjoittaa tasolle 1 luokiteltuja ammatteja, ne on luokiteltu tasolle 1 siksi, että nämä ammatit sopivat henkilöille, joilla on suhteellisen vähän koulutusta ja pätevyyttä. Näissä ammateissa vaaditaan ammatillinen perustutkinto, tai sellainen on tavallista. Näissä ammateissa vaaditaan korkeakoulututkinto, tai sellainen on tavallista. RAKENNE JA SISÄLTÖ Jobpicsissä on 183 ammattia edustavia kuvakortteja. Kuvakortteja ei ole jaettu tasaisesti kaikkien ammattityyppien mukaan. Tämä johtuu siitä, että kuvallisten kiinnostusalueiden kartoitustyökalujen kohderyhmä painottuu usein tiettyihin ammattityyppeihin. Työkalun kohderyhmässä suuntaudutaan esimerkiksi useammin käytännölliseen ryhmään kuuluviin ammatteihin kuin tutkivaan ryhmään kuuluviin ammatteihin. Samoista syistä kuvakortit vastaavat epätasaisesti myös pätevyystasoja. Harvat kuvallista järjestelmää käyttävät hakeutuvat korkeaa pätevyystasoa vaativiin tehtäviin osittain siksi, että ne usein vaativat vahvaa kirjallista osaamista. Jobpicsia voidaan hyödyntää sekä aikuisten että nuorten ammatinvalinnanohjauksessa. Jobpicsia ei voida käyttää täysin varman RIASEC-koodin määrittämiseen siitä yksinkertaisesta syystä, että joissakin ammattityypeissä kysytään laajempia kysymyksiä kuin toisissa. Toinen syy on se, että kuvalliset kartoitusaineistot ovat liian yksipuolisia ja rajoittavat kiinnostusalueiden suhteuttamista todellisuuteen. Käytännössä edellä kuvattu menetelmä tuottaa kuitenkin jonkinlaisen viitteen mahdollisesta RIASEC-koodista. Kannattaa muistaa, että Jobpics ei ole psykologinen arviointimenetelmä, vaan ainoastaan teoriaan perustuva kartoitustyökalu

10 R I A S E C Yhteensä Taso Taso Taso Kuvakorteissa on pyritty kuvaamaan ihmisiä suorittamassa keskeisimpiä ammattiinsa liittyviä tehtäviä. Kuvakortin etupuolella on pääkuva ja takapuolella on pääkuvan ammatin kaksikirjaiminen RIASEC-koodi, joka kertoo ammatin ja sen vaatiman pätevyystason tai ammatissa toimivien yleisen pätevyystason. Kortin takapuolella on kaksi kuvaa, jotka kuvaavat ammatin muita tehtäviä tai laajentavat etupuolen kuvassa annettuja tietoja. Lisäksi kuvakortin takapuolella on luettelo samantyyppisistä ammateista. Lähteenä on käytetty pääasiassa Tilastokeskuksen Ammattiluokitus 2010 julkaisua. Liitteessä 1 on lueteltu kaikki RIASEC-koodin mukaan lajitellut ammatit. Liitteessä 2 on lueteltu kaikki ammatit aakkosjärjestyksessä. YHTEENVETOLOMAKE Jobpicsia voidaan käyttää myös ilman yhteenvetolomaketta. Sivuilla 25 ja 26 on valmis yhteenvetolomakkeen malli. Se on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on prosessikaavake, jossa on yhteenvetopalkit tärkeille tässä osiossa käsitellyille ammatinvalinnanohjauksen kohdille. Toinen osa sisältää RIASEC-ammattityyppien ja pätevyystasojen luokittelun kokonaismäärät. LIITE 1: JOBPICS-AMMATIT RIASEC-KOODIN MUKAAN R (69) Käytännöllinen (R) R 28 Taso 1 Ahtaaja RE 1 Asfalttityöntekijä RE 1 Huonesiivooja RE 1 Ikkunanpesijä RE 1 Jäteasemanhoitaja RE 1 Kaivinkoneenkuljettaja RE 1 Kalastaja RE 1 Kalusteasentaja RC 1 Keittiöapulainen RE 1 Kuorma-autonkuljettaja RE 1 Lihanleikkaaja RE 1 Liikuntapaikkojen hoitaja RE 1 Linja-autonkuljettaja RE 1 Metsuri RE 1 Nosturinkuljettaja RC 1 Nuohooja RE 1 Painaja RE 1 Polkupyöränkorjaaja RC 1 Postinjakaja RC 1 Postinlajittelija RC 1 Puutarhatyöntekijä RC 1 Suutari RE 1 Taksinkuljettaja RS 1 Toimitilahuoltaja RE 1 Trukinkuljettaja RC 1 Työkoneen kuljettaja RC 1 Varastotyöntekijä RC 1 Viheraluetyöntekijä RC 1 R(38) Taso 2 Ajoneuvoasentaja RC 2 Apuvälineteknikko RS 2 Automaalari RE 2 Betonirakentaja RE 2 Betoniraudoittaja RE 2 Elektroniikka-asentaja RI 2 Eläintenhoitaja RC 2 Eristäjä RE 2 Hitsaaja RE 2 Kelloseppä RC 2 Kiinteistönhoitaja RE 2 Kirvesmies RE 2 Kokki RE 2 Koneistaja RI 2 Kylmäasentaja RI 2 Laatoittaja RE 2 Lasittaja RC 2 Leipuri/Kondiittori RS 2 Lvi-asentaja RI 2 Maalari RE 2 Maaseutuyrittäjä RE 2 Maatalouslomittaja RE 2 Merikapteeni RE 2 Metsäkoneenkuljettaja RE 2 Muurari RE 2 Ompelija-artesaani RC 2 Palomies RE 2 Perämies RE 2 Prosessityöntekijä/ elintarviketeollisuus RC 2 Prosessityöntekijä/ kemianteollisuus RC 2 Prosessityöntekijä/ metalliteollisuus RC 2 Prosessityöntekijä/ paperiteollisuus RC 2 Prosessityöntekijä/ puunjalostusteollisuus RC 2 Putkiasentaja RE

11 Puuseppä RC 2 Sairaankuljettaja RS 2 Sähköasentaja RI 2 Verhoilija RC 2 R (3) Taso 3 Koneinsinööri RI 3 Rakennusinsinööri RI 3 Sähköinsinööri RI 3 I (14 ) Tieteellinen (I) I (1) Taso 2 Laborantti IR 2 I (13) Taso 3 Asianajaja IS 3 Bioanalyytikko IR 3 Biologi IC 3 Eläinlääkäri IR 3 Farmaseutti IS 3 Hammaslääkäri IS 3 Kemisti IR 3 Lääkäri IS 3 Maanmittausinsinööri IE 3 Mikrotukihenkilö IE 3 Ohjelmistosuunnittelija IE 3 Optikko IE 3 Pappi IS 3 Psykologi IS 3 A (13) Taiteellinen (A) A (5) Taso 2 Floristi AR 2 Kultaseppä AR 2 Maskeeraaja AE 2 Somistaja AR 2 Valokuvaaja AE 2 A (8) Taso 3 Arkkitehti AI 3 Graafinen suunnittelija AE 3 Kanttori AS 3 Keraamikko AR 3 Kuvataiteilija AR 3 Lavastaja AR 3 Näyttelijä AS 3 Toimittaja AS 3 S (38) Sosiaalinen (S) S (9) Taso 1 Eräopas SE 1 Hautausurakoitsija SE 1 Henkilökohtainen avustaja SE 1 Hieroja SE 1 Kotipalvelutyöntekijä SE 1 Koulunkäyntiavustaja SE 1 Perhepäivähoitaja SE 1 Sairaala-apulainen SR 1 Uimavalvoja SE 1 S (14) Taso 2 Jalkaterapeutti SE 2 Jäteneuvoja SE 2 Kosmetologi SE 2 Lastenohjaaja SE 2 Liikenneopettaja SE 2 Liikunnanohjaaja SE 2 Lähihoitaja SE 2 Lääkintävahtimestari SE 2 Nuorisotyöntekijä SE 2 Osastosihteeri SC 2 Parturi-kampaaja SE 2 Suntio SE 2 Suuhygienisti SC 2 Välinehuoltaja SC 2 S (15) Taso 3 Diakoniatyöntekijä SE 3 Fysioterapeutti SI 3 Lastentarhanopettaja SE 3 Musiikkiterapeutti SA 3 Opettaja SA 3 Poliisi SE 3 Puheterapeutti SE 3 Ravitsemusterapeutti SI 3 Röntgenhoitaja SI 3 Sairaanhoitaja SI 3 Sosiaalityöntekijä SE 3 Sosionomi SE 3 Terveydenhoitaja SI 3 Toimintaterapeutti SE 3 Viittomakielentulkki SI 3 E (27) Yrittävä (E) E(19) Taso 1 Automyyjä ES 1 Baarimestari ES 1 Huoltoasematyöntekijä ES 1 Kassatyöntekijä EC 1 Kioskimyyjä ES 1 elintarvikkeet ES 1 kirjakauppa ES 1 kodinkone ja elektroniikka ER 1 kosmetiikka ES 1 musiikki ES 1 rakennustarvikekauppa ER 1 vaatetus ES 1 vapaa-aika ES 1 Myyntineuvottelija ES 1 Pikaruokaravintolan työntekijä ES 1 Puhelinmyyjä ES 1 Ravintolatyöntekijä ES 1 Tarjoilija ES 1 Tuote-esittelijä ES 1 E(7) Taso 2 Kiinteistönvälittäjä ES 2 Lentoemäntä tai stuertti ES 2 Lääketeknikko ES 2 Matkailuvirkailija EC 2 Matkaopas ES 2 Media-assistentti EA 2 Perämies ER 2 E (1) Taso 3 Medianomi EA 3 C (22) Systemaattinen (C) C (8) Taso 1 Arkistonhoitaja CR 1 Konduktööri CS 1 Puhelinvaihteenhoitaja CS 1 Pysäköinnintarkastaja CR 1 Toimistoavustaja CS 1 Vastaanottovirkailija CS 1 Varaosamyyjä CS 1 Vartija CE 1 C (9) Taso 2 Asiakasneuvoja CS 2 Datanomi CI 2 Kirjanpitäjä CR 2 Merkonomi CI 2 Museotyöntekijä CE 2 Pankkitoimihenkilö CS 2 Sihteeri CS 2 Toimistotyöntekijä CR 2 Tullitarkastaja CE 2 C (5) Taso 3 Ekonomi CE 3 Kirjastonhoitaja CS 3 Lennonjohtaja CI 3 Tradenomi CS 3 Upseeri/Aliupseeri CE

12 LIITE 2: JOBPICS-AMMATIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ 1 Ahtaaja RE 1 2 Ajoneuvoasentaja RC 2 3 Apuvälineteknikko RS 2 4 Arkistonhoitaja CR 1 5 Arkkitehti AI 3 6 Asfalttityöntekijä RE 1 7 Asianajaja IS 3 8 Asiakasneuvoja CS 2 9 Automaalari RE 2 10 Automyyjä ES 1 11 Baarimestari ES 1 12 Betonirakentaja RE 2 13 Betoniraudoittaja RE 2 14 Bioanalyytikko IR 3 15 Biologi IC 3 16 Datanomi CI 2 17 Diakoniatyöntekijä SE 3 18 Ekonomi CE 3 19 Elektroniikka-asentaja RI 2 20 Eläinlääkäri IR 3 21 Eläintenhoitaja RC 2 22 Eristäjä RC 2 23 Eräopas SE 1 24 Farmaseutti IS 3 25 Floristi AR 2 26 Fysioterapeutti SI 3 27 Graafinen suunnittelija AE 3 28 Hammaslääkäri IS 3 29 Hautausurakoitsija SE 1 30 Henkilökohtainen avustaja SE 1 31 Hieroja SE 1 32 Hitsaaja RE 2 33 Huoltoasematyöntekijä ES 1 34 Huonesiivooja RE 1 35 Ikkunanpesijä RE 1 36 Jalkaterapeutti SE 2 37 Jäteasemanhoitaja RE 1 38 Jäteneuvoja SE 2 39 Kaivinkoneen kuljettaja RE 1 40 Kalastaja RE 1 41 Kalusteasentaja RC 1 42 Kanttori AS 3 43 Kassatyöntekijä EC 1 44 Keittiöapulainen RE 1 45 Kelloseppä RC 2 46 Kemisti IR 3 47 Keraamikko AR 3 48 Kiinteistönhoitaja RE 2 49 Kiinteistönvälittäjä ES 2 50 Kirjanpitäjä CR 2 51 Kioskimyyjä ES 1 52 Kirjastonhoitaja CS 3 53 Kirvesmies RE 2 54 Kokki RE 2 55 Konduktööri CS 1 56 Koneinsinööri RI 3 57 Koneistaja RI 2 58 Kosmetologi SE 2 59 Kotipalvelutyöntekijä SE 1 60 Koulunkäyntiavustaja SE 1 61 Kultaseppä AR 2 62 Kuorma-auton kuljettaja RE 1 63 Kuvataiteilija AR 3 64 Kylmäasentaja RI 2 65 Laatoittaja RE 2 66 Laborantti IR 2 67 Lasittaja RC 2 68 Lastenohjaaja SE 2 69 Lastentarhanopettaja SE 3 70 Lavastaja AR 3 71 Leipuri/kondiittori RS 2 72 Lennonjohtaja CI 3 73 Lentoemäntä tai stuertti ES 2 74 Lihanleikkaaja RE 1 75 Liikenneopettaja SE 2 76 Liikunnanohjaaja SE 2 77 Liikuntapaikkojen hoitaja RE 1 78 Linja-autonkuljettaja RE 1 79 Lvi-asentaja RI 2 80 Lähihoitaja SE 2 81 Lääketeknikko ES 2 82 Lääkintävahtimestari SE 2 83 Lääkäri IS 3 84 Maalari RE 2 85 Maanmittausinsinööri IE 3 86 Maaseutuyrittäjä RE 2 87 Maatalouslomittaja RE 2 88 Maskeeraaja AE 2 89 Matkailuvirkailija EC 2 90 Matkaopas ES 2 91 Media-assistentti EA 2 92 Medianomi EA 3 93 Merikapteeni RE 2 94 Merkonomi CI 2 95 Metsuri RE 1 96 Metsäkoneenkuljettaja RE 2 97 Mikrotukihenkilö IE 3 98 Museotyöntekijä CE 2 99 Musiikkiterapeutti SA Muurari RE ES 1 elintarvikkeet 102 ES 1 kirjakauppa 103 ER 1 kodinkone ja elektroniikka 104 ES 1 kosmetiikka 105 ES 1 musiikki 106 ER 1 rakennustarvikekauppa 107 ES 1 vaatetus 108 ES 1 vapaa-aika 109 Myyntineuvottelija ES Nosturinkuljettaja RC Nuohooja RE Nuorisotyöntekijä SE Näyttelijä AS Ohjelmistosuunnittelija IE Ompelija-artesaani RC Opettaja SA Optikko IE Osastosihteeri SC Painaja RE Palomies RE Pankkitoimihenkilö CS Pappi IS Parturi-kampaaja SE Perhepäivähoitaja SE Perämies ER Pikaruokaravintolan ES 1 työntekijä 127 Poliisi SE Polkupyöränkorjaaja RC Postinjakaja RC Postinlajittelija RC Psykologi IS Prosessityöntekijä, RC 2 elintarviketeollisuus 133 Prosessityöntekijä, RC 2 kemianteollisuus 134 Prosessityöntekijä, RC 2 metalliteollisuus 135 Prosessityöntekijä, RC 2 paperiteollisuus 136 Prosessityöntekijä, RC 2 puunjalostusteollisuus 137 Puhelinvaihteenhoitaja CS Puhelinmyyjä ES Puheterapeutti SE Putkiasentaja RE Puuseppä RC Puutarhatyöntekijä RC Pysäköinnintarkastaja CR Rakennusinsinööri RI Ravintolatyöntekijä ES

13 146 Ravitsemusterapeutti SI Röntgenhoitaja SI Sairaala-apulainen SR Sairaankuljettaja RS Sairaanhoitaja SI Sihteeri CS Somistaja AR Sosiaalityöntekijä SE Sosionomi SE Suntio SE Suuhygienisti SC Suutari RE Sähköasentaja RI Sähköinsinööri RI Taksinkuljettaja RS Tarjoilija ES Terveydenhoitaja SI Toimintataterapeutti SE Toimistoavustaja CS Toimistotyöntekijä CR Toimitilahuoltaja RE Toimittaja AS Tradenomi CS Trukinkuljettaja RC Tullitarkastaja CE Tuote-esittelijä ES Työkoneen kuljettaja RE Uimavalvoja SE Upseeri/Aliupseeri CE Valokuvaaja AE Vastaanottovirkailija CS Varaosamyyjä CS Varastotyöntekijä RC Vartija CE Viheraluetyöntekijä RC Viittomakielentulkki SI Verhoilija RC Välinehuoltaja SC 2 JOBPICS-YHTEENVETO: RIASEC-AMMATTITYYPPIEN KOHDENTAMINEN JA KOULUTUSTASO Nimi: Päiväys: R (käytännöllinen) I (tieteellinen) A (taiteellinen) S (sosiaalinen) E (yrittävä) C (systemaattinen) Yhteensä (69) (14) (13) (38) (27) (22) (183) Taso 1 (28) (9) (19) (8) (64) Taso 2 (38) (1) (5) (14) (7) (9) (74) Taso 3 (3) (13) (8) (15) (1) (5) (45) 24 25

14 Ammattiin liittyvät tehtävät, joiden tekemisestä en pidä Koodi Ammattiin liittyvät tehtävät, joiden tekemisestä pidän Tärkeimmät taidot / kokemus Onko minulla vaadittavat tärkeimmät taidot tai kokemusta? Mitä lisäkoulutusta tarvitsen? YHTEENVETOLOMAKE Nimi: Päiväys: Kiinnostusalueet: (tärkeysjärjestyksessä) Tutkimus 4. 27

15 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Homma hanskaan. Yksilöohjauksen materiaalipakki

Homma hanskaan. Yksilöohjauksen materiaalipakki Homma hanskaan Yksilöohjauksen materiaalipakki Sisältö Johdanto 5 Ohjausprosessi 7 Ohjausprosessin kulku 10 Kuva ohjausprosessista ja sen sisällöstä 11 Info-tapaaminen 13 1. 2. tapaaminen 14 3. tapaaminen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle

Vinkkejä tutkielman ohjaajalle VIKSUN OHJAAJAN POAS Vinkkejä tutkielman ohjaajalle Sisällysluettelo 1. OHJAAJALLE 2 2. VIKSU-TIEDEKILPAILU 2 2.1 Viksun tarkoitus 2 2.2 Viksuun osallistuvat työt 2 2.3 Viksu-työ 3 3. TUTKIELMAN TEKEMINEN

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl

Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Copyright (c) 2011 by ERYICA asbl Opas turvalliseen ja laadukkaaseen toimintaan verkossa Nuorten tieto- ja neuvontatyöntekijöiden työkalupakki TOIMITTAJAT Patrick Daniels Alexandra Cangelosi Julkaisua

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

EVALUOI OMAA TYÖTÄSI. Reflektiivisen ja vahvistavan evaluaation opas. Ian Shaw

EVALUOI OMAA TYÖTÄSI. Reflektiivisen ja vahvistavan evaluaation opas. Ian Shaw EVALUOI OMAA TYÖTÄSI Reflektiivisen ja vahvistavan evaluaation opas Ian Shaw Lukijalle Käytännöllisiä sosiaalityön evaluaatio-oppaita ei juuri ole suomeksi olemassa. Teoreettiset evaluaatiojulkaisut ovat

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin

Yksi tutkinto monta uraa. Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden ja työnantajien silmin SPECIAN JULKAISU 1/2010 Yksi tutkinto monta uraa Kasvatustieteen maisterin työelämäosaaminen valmistuneiden

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia

Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Erilaiset oppijat monta tapaa oppia A N N E A A LTO M A A R I T A H TO L A S AT U A L P P I S E I J A E S KO L A S I R PA J O N N I N E N Erilaiset oppijat monta tapaa oppia Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ LAADULLISESTA TUTKIMUKSESTA Kysymykset koonnut ja vastaukset laatinut osana syksyn 2008 Business Research Methods kurssia Elina Henttonen 3.12.2008 Olen koonnut tähän dokumenttiin

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Vakuuttavat verkkopalvelut. Tapaus tupakoinnin lopettamisen tukeminen verkkopalvelulla

Vakuuttavat verkkopalvelut. Tapaus tupakoinnin lopettamisen tukeminen verkkopalvelulla Vakuuttavat verkkopalvelut Tapaus tupakoinnin lopettamisen tukeminen verkkopalvelulla Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jukka Peltoperä Pro gradu -tutkielma 25.5.2007 Tiivistelmä Tässä

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta

Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Matemaattiset valmiudet, yrittäjyys ja oman talouden hallinta Outi Cavén-Pöysä & Eliisa Kolttola (toim.) Helmi Liiketalousopisto Helsinki 2015 Tekijät ja Helmi Liiketalousopisto ISBN 978-952-93-5199-2

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot