RIASEC-JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA KUVALLINEN KIINNOSTUSALUEIDEN KARTOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RIASEC-JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA KUVALLINEN KIINNOSTUSALUEIDEN KARTOITUS"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOPAS - Palotarkastaja - Nuohooja - Poliisi - Sairaankuljettaja - Ensihoitaja - Lääkintävahtimestari - Hätäkeskuspäivystäjä - Vartija - Raja-vartija - Upseeri PALOMIES - RE 2 NR. 120 RIASEC-JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA KUVALLINEN KIINNOSTUSALUEIDEN KARTOITUS Copyright: The Association of Vocational Rehabilitation Enterprises Tekijä: Arne Svendsrud V. 03/09

2 SISÄLTÖ Johdanto... 5 Ohjeita käyttäjälle... 6 Jobpicsin käyttö... 6 Ammatinvalinnanohjaus... 9 John L. Hollandin teoria ammatillisista persoonallisuustyypeistä RIASEC-ammattityypit RIASEC-ammattityyppien sisältö RIASEC-koodit Pätevyystasojen koodit Rakenne ja sisältö Liite 1: Jobpics-ammatit RIASEC-koodin mukaan Liite 2: Jobpics-ammatit aakkosjärjestyksessä Jobpics-yhteenveto: RIASEC-ammattityyppien kohdentaminen ja koulutustaso Yhteenvetolomake

3 JOHDANTO Jobpics Europe on norjalaisen SIU:n (Senter for internasjonalisering av utdanning) ja Euroopan komission rahoittama, innovaatioita levittävä projekti, joka kuuluu EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelmaan. Ohjelmaa toteutetaan ja sen tavoitteena on edistää liikkuvuutta, kansainvälistä ymmärrystä ja yhteistyötä opetuksessa. Jobpics Europe on rahoitettu Leonardo da Vinci alaohjelman kautta. Siinä tavoitteena on ammatillinen koulutus- ja projektiyhteistyö koulutussektorin ja yrityselämän välillä. Projektin tavoitteena on tehdä Jobpics-versioita Euroopan eri maissa. Projektin kumppanit ovat Suomi, Espanja, Viro ja Liettua. Jobpics on uusi kuviin perustuva ammatillisia kiinnostusalueita kartoittava työkalu. Jobpicsin avulla kartoitetaan ammatillisia kiinnostuksen kohteita systemaattisesti pyrkien estämään vääriä ammatinvalintoja ja nostamaan esiin optimaalisia uravalintoja ammatinvalintaprosessissa. Jobpics on erityisen toimiva työkalu silloin, kun etsitään ideoita mahdollisesti sopivista ammateista. Jobpics perustuu ammatinvalinnan kentällä kansainvälisesti tunnettuun RIASEC-luokitteluun, joka ryhmittelee systemaattisesti kunkin maan ammatit ja nostaa esille ne ammatit, jotka kiinnostavat kutakin yksilöä. RIASEC lajittelee ammatit ja kiinnostuksen kohteet kuuteen kategoriaan: käytännöllinen (R, realistic), tieteellinen (I, investigative), taiteellinen (A, artistic), sosiaalinen (S, social), yrittävä (E, enterprising) ja systemaattinen (C, conventional). Jobpics koostuu 183 kuvakortista, jotka kuvaavat eri ammatteja. Kortin toisella puolella on kaksi ammattia kuvaavaa valokuvaa ja lista samantyyppisistä ammateista. Jobpics ei ole psykologinen arviointimenetelmä, vaan apuväline, jonka avulla voidaan systemaattisesti kartoittaa kiinnostuksen kohteita. Jobpicsiä tulee käyttää ainoastaan prosessointityökaluna, jonka avulla nostetaan esille ajatuksia eri ammatillisista vaihtoehdoista. Kartoitus sopii käytettäväksi erityisesti sellaisten henkilöiden kanssa, joilla ei ole kokemusta työelämästä, joiden äidinkieli ei ole suomi tai joilla on kielen kehitykseen tai käsitteiden hallintaan liittyviä hankaluuksia. Kuvien avulla voidaan selkeästi näyttää, mitä asioita kuhunkin ammatttiin kuuluu ja missä kontekstissa tai miljöössä työn tekeminen tapahtuu. Jobpicsin on kehittänyt norjalainen ammatinvalintapsykologi Arne Svendsrud uudelleenkoulutusyritysten järjestössä AVRE:ssa (Association of Vocational Rehabilitation Enterprises). Suomalaisen Jobpics-version on toteuttanut Ammattiopisto Luovi. 4 5

4 OHJEITA KÄYTTÄJÄLLE Sinulle näytetään kuvia ihmisistä erilaisissa ammateissa. Yhdistä kuvat kortteihin, joissa lukee 0 En ole kiinnostunut, 1 Olen hieman kiinnostunut ja 2 Olen kiinnostunut. Vastaa omien kiinnostuksen kohteittesi ja ajatuksiesi mukaan. Älä kiinnitä huomiota mahdollisiin rajoituksiin, kuten siihen, ettet ole tarpeeksi pätevä. Korttien läpikäyntiä ei kannata kiirehtiä, mutta yksittäisiin kortteihin ei myöskään kannata takertua. JOBPICSIN KÄYTTÖ Kuvallista kiinnostusalueiden kartoitusta voi käyttää monin tavoin. Jokainen löytää itse parhaan tavan, mutta tässä on yksi ehdotus. 0 En ole kiinnostunut Käyttöä varten tarvitaan paljon pöytätilaa ja hyvä valaistus. Jobpicsin osat: 183 kuvakorttia 5 suhtautumiskorttia: 0 En ole kiinnostunut 1 Olen hieman kiinnostunut 2 Olen kiinnostunut Haluan lisätietoa Haluan välttää 6 ammattityyppikorttia: Käytännöllinen R Tieteellinen I Taiteellinen A Sosiaalinen S Yrittävä E Systemaattinen C kiinnostunut 2 Olen kiinnostunut Sekoita kortit hyvin. Levitä suhtautumiskortit yllä olevan kuvan mukaisesti: 0 En ole kiinnostunut, 1 Olen hieman kiinnostunut ja 2 Olen kiinnostunut. Tämän jälkeen ohjattava henkilö yhdistää kuvakortit suhtautumiskortteihin. Ohjattava henkilö voi käyttää myös Haluan lisätietoa -korttia. Haluan lisätietoa Haluan välttää - SUUHYGIENISTI - SC 2 1 Olen hieman Vinkki ohjattavalle: Jos et tiedä jostakin ammatista tarpeeksi vastataksesi mutta ammatti saattaisi kiinnostaa sinua, yhdistä kuvakortti Haluan lisätietoa -korttiin. Ohjattava voi käyttää myös Haluan välttää -korttia. Toisinaan tärkeää tietoa voidaan saada myös keskustelemalla ammateista tai tehtävistä, joita ohjattava haluaa välttää. Esimerkiksi sosiaalisia tilanteita pelkäävät henkilöt haluavat usein välttää ammatteja, joissa ollaan paljon tekemissä ihmisten kanssa. Tällaiset vaihtoehdot voidaan sulkea pois Haluan välttää -kortin avulla. Vinkki ohjattavalle: Jos haluat välttää joitakin tiettyjä ammatteja, toimintoja tai tilanteita esimerkiksi terveyssyistä tai joistakin muista syistä, yhdistä ne Haluan välttää -korttiin. Hammaslääkäri Hammasteknikko Lähihoitaja Välinehuoltaja Apuvälineteknikko Sairaanhoitaja Terveydenhoitaja Farmaseutti Ravitsemusterapeutti Bioanalyytikko NR. 156 Kuvakortti edestä ja takaa 6 7

5 Kun ohjattava henkilö on yhdistänyt kaikki kuvakortit suhtautumiskortteihin, levitä pöydälle kuusi ammattityyppikorttia. Käytännöllinen R Käytännöllinen (R, realistic) Tieteellinen (I, investigative) Taiteellinen (A, artistic) Sosiaalinen S Tieteellinen I Yrittävä E Taiteellinen A Systemaattinen C Sosiaalinen (S, social) Yrittävä (E, enterprising) Systemaattinen (C, conventional) Saat yleiskuvan tilanteesta jakamalla kuvakortit ammattityyppikorttien mukaan. Tämän voi tehdä monella tavalla: ammatit voidaan jakaa sen mukaan, onko ohjattava henkilö kiinnostunut tai hieman kiinnostunut niistä, kaksikirjaimisen koodin mukaan tai pätevyystasojen mukaan. AMMATINVALINNANOHJAUS RIASEC-luokittelun mukainen ammatinvalinnanohjaus perustuu siihen, että ohjattavat saavat itse määrittää oman RIASEC-koodinsa esimerkiksi keskustelujen, ammattityyppien kuvausten lukemisen tai järjestelmällisen kiinnostusalueiden kartoituksen avulla. Vaihtoehtojen määrää voidaan näin rajata oman koodin mukaan luokiteltuihin ammatteihin ja systematisoida valintaa. Kuten jo aiemmin mainittiin, kuvallisella kiinnostusalueiden kartoituksella ei voida määrittää täysin varmaa RIASEC-koodia, mutta ihmisiä voidaan ohjata oikeaan suuntaan. RIASEC-koodia voidaan käyttää myös ammatinvalintavaihtoehtojen laajentamiseen tarkastelemalla RIASEC-luokitteluun perustuvaa ammattiluetteloa. Helpoin tapa on tutkia kuvakorttien takana olevia ammatteja. Jos menetelmä tuottaa suuren määrän ammatteja, ohjattavaa voidaan pyytää poistamaan niiden ammattien kuvat, joissa ohjattava ei tahdo työskennellä, vaikka oli aiemmin ilmoittanutkin olevansa niistä kiinnostunut. Yleisin tapa antaa ammatinvalinnanohjausta kuvallisen aineiston perusteella on tutkia tarkemmin pääasiassa niitä kuvia, joihin ohjattava on yhdistänyt Olen kiinnostunut -kortin sekä tarvittaessa Olen hieman kiinnostunut -kortin. Tästä tilanteesta voidaan edetä monin tavoin. Yleisin tapa on kysyä avoimia, tutkivia kysymyksiä: MIKSI VALITSIT JUURI TÄMÄN AMMATIN? MIKÄ KUVAN SISÄLLÖSSÄ MIELLYTTÄÄ SINUA? MIKSI OLET KIINNOSTUNUT JUURI TÄSTÄ KUVASTA? Kuvallinen kiinnostusalueiden kartoitus ei ole kuitenkaan täysin kattava tapa kiinnostusalueiden mittaamiseen. Kuvallista kartoitusta kattavammissa, tekstipohjaisissa kartoituksissa käytetään yleensä moniulotteista lähestymistapaa kiinnostusalueita koskevissa kysymyksissä. Yleisimpiä kysymystyyppejä ovat nk. ammattinimikekysymykset, toimintakysymykset ja taitoihin liittyvät kysymykset. Ammattinimikekysymykset koskevat samaistumista tiettyyn ammattinimikkeeseen. Ohjattavalta voidaan esimerkiksi kysyä, voisiko hän kuvitella olevansa sairaanhoitaja. Tämä on hyvä keino kartoittaa ohjattavan ensisijaiset kiinnostusalueet, jotka saattavat olla peräisin jo varhaisesta lapsuudesta. Tällainen lähestymistapa ei kuitenkaan riitä, koska ihmiset saattavat samaistua tiettyyn ammattiin, vaikka he eivät todellisuudessa haluaisi tai pystyisi suorittamaan siihen liittyviä tehtäviä. Ohjattavilta kysytään yleensä ammattiin liittyviä toimintakysymyksiä: Voisitko auttaa vanhuksia huolehtimaan henkilökohtaisesta hygieniasta? Pidätkö raporttien kirjoittamisesta? Haluaisitko lukea patologiaa käsitteleviä kirjoja? Voisitko kuvitella hoitavasi haavoja? Tekstipohjaisille kartoituksille tyypillinen, viimeinen kysymysryhmä koskee taitoja ja osaamista. Tässä kysytään kysymyksiä ammattityypin tai ammatin vaatimista taidoista 8 9

6 ja osaamisesta: Osaatko kertoa, millainen on ihmisen hermoston rakenne? Osaatko hoitaa haavoja asianmukaisesti? Osaatko laskea lääkevalmisteen päivittäisannoksen a) 80 kg painavalle aikuiselle ja b) 20 kg painavalle lapselle? Kuvallista kiinnostusalueiden kartoitusta käytettäessä voi olla järkevää tutkia ammatteja, joista ohjattavat ovat kiinnostuneet, esittämällä lisää yleisiä ja yksityiskohtaisia kysymyksiä. Tämä vaatii ammatinvalinnanohjaajalta laajaa tietoa eri ammateista. Hyvä tapa arvioida ohjattavien kiinnostusalueita on pyytää heitä tarkentamaan, mistä eri ammatteihin liittyvistä tehtävistä ja toimista he erityisesti pitävät. Valtaosa vääristä ammatinvalinnoista johtuu siitä, että ammatti valitaan nimikkeen ja tittelin mukaan mutta ei kuitenkaan pidetä työn sisältämistä käytännön tehtävistä. Väärät valinnat voivat johtua myös siitä, ettei kyseisellä henkilöllä ole ammatin vaatimaa pätevyyttä tai osaamista. Esimerkiksi joku voi haluta sairaanhoitajaksi, mutta ei voisi kuvitellakaan vaihtavansa vanhusten lakanoita tai syöttävänsä vanhuksia (toimintakysymykset). Voi myös olla, ettei sairaanhoitajaksi haluava osaa laskea potilaiden lääkeannoksia tai osaa kemiaa tarpeeksi hyvin läpäistäkseen ammattiin vaadittavat tutkinnot (taitoihin liittyvät kysymykset). Toimintakysymyksiä voidaan pitää ikään kuin portteina kiinnostusalueiden kartoittamiseen. Ihmiset voivat yleensä kehittyä alueilla, joista he ovat kiinnostuneita. Ammatinvalinnanohjaajan on kysyttävä useita asianmukaisia ja yksityiskohtaisia toimintakysymyksiä kaikista Jobpicsin kuvakorteista. Jos ohjattava ei tiedä, pitääkö hän valitsemaansa ammattiin liittyvistä tehtävistä, tämä kannattaa selvittää esimerkiksi kysymysten ja tunnustelevien tehtävien avulla. Pätevässä ammatinvalinnanohjauksessa ohjattaville täytyy antaa realistinen kuva ammatin sisältämistä tehtävistä ennen varsinaista päätöksentekoa. Ohjattavalta voi kysyä myös taitoihin ja osaamiseen liittyviä kysymyksiä. Tämä voi kuitenkin johtaa tiettyjen vaihtoehtojen poistamiseen liian varhaisessa vaiheessa, joten tällaisten kysymysten esittämistä kannattaa harkita tarkkaan etenkin prosessin alussa. Taitoja ja osaamista voidaan useimmiten kehittää. Nuorten on usein hankala vastata taitoihin ja osaamisen liittyviin, aikuisille suunnattuihin kysymyksiin, koska nuorilla koulutukseen hakeutuminen ja tietojen ja taitojen kartuttaminen on suurelta osin vielä edessä. On kuitenkin tärkeää pohtia, onko ohjattavilla tarvittavaa osaamista tai uskovatko he pystyvänsä hankkimaan sellaista. Väärät ammatinvalinnat johtuvat usein tarvittavan osaamisen puutteesta tai siitä, ettei tarvittavaa taitotasoa pystytä hankkimaan. Tehokkaassa ammatinvalinnanohjauksessa ohjattaville on annettava realistinen kuva ammattiin kuuluvista tehtävistä ennen päätöksentekoa. Jos ohjattava esimerkiksi haluaa sairaanhoitajaksi, hänellä on oltava tietyt valmiudet myös teoreettiseen opiskeluun. Sama koskee sähköasentajiksi haluavia. Korttien takapuolella on yksityiskohtaisia kuvia etupuolella kuvatuista ammateista sekä luettelo muista, samantyyppisistä ammateista. Jos ohjattava on kiinnostunut kuvakortin etupuolen kuvasta, ohjaaja voi laajentaa ohjausta ja sisällyttää siihen myös muita luettelon ammatteja. JOHN L. HOLLANDIN TEORIA AMMATILLISISTA PERSOONALLISUUSTYYPEISTÄ Kiinnostusalueiden kartoitus on ammatinvalinnanohjauksen merkittävin tutkimusala. Ensimmäinen kiinnostusalueiden kartoitusmalli syntyi 1920-luvun lopulla, minkä jälkeen kartoitusmalleja on käytetty runsaasti. Käytetyin teoreettinen viitekehys kiinnostusalueiden kartoitustyökaluille on amerikkalaisen psykologin John L. Hollandin vuonna 1959 luoma RIASEC-luokitus, johon suurin osa nykyään käytettävistä kartoitustyökaluista perustuu. Hollandin mukaan ihmiset voidaan jakaa kuuteen ammatilliseen persoonallisuustyyppiin ja erityyppiset ammatit saman järjestelmän mukaisesti kuuteen työympäristötyyppiin. Kuhunkin persoonallisuustyyppiin liittyy tiettyjä kiinnostusalueita, taitoja, persoonallisuuspiirteitä, arvoja ja motivoivia tekijöitä. Ammatinvalinnanohjaus sisältää ohjattavan persoonallisuustyypin tai -tyyppien tunnistamisen ja siihen perustuvan ohjauksen. Hollandin mukaan tällainen valinta on kongruentti eli yhteneväinen silloin, kun yksilön persoonallisuus ja työympäristö kohtaavat. Hollandin mukaan ammatinvalinnanohjauksen tarkoitus on auttaa yksilöitä tekemään kongruentteja valintoja, jolloin yksilön ammatillinen persoonallisuustyyppi ja työympäristötyyppi vastaavat toisiaan. Holland uskoo, että kiinnostusalueiden kartoituksen tavoite on auttaa ihmisiä tunnistamaan oma persoonallisuustyyppinsä ja pohtimaan tätä. Hollandin teoria on ollut käytössä huomattavan kauan: toista yhtä laajalle levinnyttä, yli 50 vuotta sitten luotua psykologian tai ammatinvalinnanohjauksen teoriaa saa hakea. Suurin syy lienee se, että ammatinvalinnanohjaajat ja ohjattavat pitävät teoriaa vaistomaisesti oikeana ja hyödyllisenä. RIASEC-luokitus on nk. tyyppiteoria. Taitoihin, persoonallisuuspiirteisiin, arvoihin ja motivaatioon liittyvät intressit muodostavat tietyn kokonaisuuden. Holland uskoo, että yksilön intressejä kartoittamalla voidaan päätellä myös kokonaistilanne. Nykyään tällaisia tyyppiteorioita pidetään vanhanaikaisina, mikä johtuu pääasiassa tyyppiryhmien sisäisestä heterogeenisyydestä. Jos kuusi miljardia ihmistä jaettaisiin kuuteen ammatilliseen persoonallisuustyyppiin, maailmassa täytyisi olla noin miljardi suurin piirtein samanlaista ihmistä, mikä on melko uskomaton ajatus. Lisäksi tyyppiteorioita kehiteltiin aikana, jolloin persoonallisuuteen ja arvoihin liittyvät teoriat olivat vielä aluillaan. Holland uskoo, että niillä, jotka ovat kiinnostuneita puusepäntöistä (käytännöllinen tyyppi), on puusepän persoonallisuus: ulospäin suuntautunut, pinnallinen ja joviaali, seikkailunhaluinen; he vaativat työhön selkeät säännöt ja rakenteen, mutta ovat luotettavia, joskaan eivät erityisen empaattisia. Nykyisin useimmat ovat todennäköisesti sitä mieltä, että yksilöinä puusepät saattavat olla keskenään yhtä erilaisia kuin mitkä tahansa muutkin ihmisryhmät: jotkut ovat introvertteja, toiset ekstrovertteja, jotkut seikkailunhaluisia ja toiset eivät yhteistä heillä on vain kiinnostus puusepäntyöhön

7 Kuten jo aiemmin mainittiin, tyyppiteorioita pidetään akateemisissa piireissä nykyään hieman vanhanaikaisina. Koska tyyppiteoriat väistämättä lokeroivat ihmisiä yhteisten piirteiden mukaan, niiden tilalle on noussut moniulotteisia malleja, jotka korostavat ihmisten välisiä eroja. Hyvä esimerkki tällaisista järjestelmistä persoonallisuustutkimuksen saralta on viiden suuren persoonallisuuspiirteen malli (Five-factor model, FFM). Siinä persoonallisuutta tarkastellaan viiden persoonallisuuspiirteen elementtien yhdistelmänä, kun taas tyyppiteorioissa ihmiset luokitellaan esimerkiksi vain introverteiksi tai älyköiksi. Hollandin teoriaan perustuva malli tuntuu kuitenkin säilyttäneen asemansa siitäkin huolimatta, että tyyppiteorioita on kyseenalaistettu. Tälle lienee useita syitä. Ensinnäkin se, että tyyppiteoriat vetoavat useimpiin ihmisiin intuitiivisella tasolla. Luemme horoskooppeja ja tunnistamme niistä itsemme, yksinkertaistamme todellisuutta luokittelemalla sitä ja olemme varsin tyytyväisiä stereotyyppeihin, kuten oletukseen nerosta, joka ei kuitenkaan osaa edes vaihtaa lamppua. Holland on sittemmin uudistanut teoriaansa ja tehnyt siitä näennäisen moniulotteisen. Hän ehdottaa, etteivät ihmiset edusta yhtä ainoaa ammatillista persoonallisuustyyppiä, vaan pikemminkin useiden tällaisten tyyppien yhdistelmää. Näin hän väistää valtaosan tyyppiteorioiden kritiikistä. Viime vuosina Holland on lisäksi ollut entistä avoimempi RIASEC-luokituksen ja muiden, vastaavien persoonallisuuteen ja arvoihin liittyvien, päivitettyjen järjestelmien yhteiskäytölle. RIASEC AMMATTITYYPIT Seuraavassa on esitetty Hollandin luokittelujärjestelmä sekä vastaavat Jobpicsissä käytetyt suomenkieliset termit. RIASEC-lyhenteet esitetään kuitenkin englanniksi kansainvälisen tavan mukaan. Esimerkiksi lyhenne C, joka tulee englanninkielen sanasta conventional, tarkoittaa Jobpicsissä ammattityyppiä systemaattinen. Alkuperäinen termi Lyhenne Suomenkielinen termi Realistic R Käytännöllinen Investigative I Tieteellinen Artistic A Taiteellinen Social S Sosiaalinen Enterprising E Yrittävä Conventional C Systemaattinen Holland käyttää kuudesta persoonallisuustyypistä termiä ammatillinen persoonallisuustyyppi. Tässä käytetään kuitenkin arkisempaa termiä ammattityyppi. Lisäksi tämän luokittelun ulkopuolelle on jätetty useita kuvauksia, joita käsitellään tarkemmin muilla aloilla ja muissa malleissa. Tämä koskee erityisesti persoonallisuuksien ja arvojen kuvauksia sekä joitakin motivaatiotekijöiden kuvauksia. Olenkin pyrkinyt modernisoimaan Hollandin teoriaa kiinnittämällä entistä enemmän huomiota kiinnostusalueiden selkeisiin kuvauksiin. Uskon, että Hollandin teorian päivitetyssä versiossa malli voidaan pelkistää kiinnostusalueiden järjestämiseen siten, että ne voidaan liittää muihin päivitettyihin persoonallisuutta ja arvoja mittaaviin malleihin ja työkaluihin. Seuraava taulukko sisältää yhteenvedot kuuden ammattityypin sisällöstä. Käytä taulukon kuvauksia moniulotteisesti, älä tyyppiteoriana. Eri kuvaukset sopivat erilaisille ihmisille. Tutki luetteloa rauhassa ja katso, mistä kuvauksista ihmiset tunnistavat itsensä. Käytä luetteloa rohkaisemaan ohjattavia itsereflektioon ja esimerkiksi työpaikkahaastatteluun valmistautumiseen vahvistamalla ohjattavien vahvuuksia. Kannattaa kuitenkin huomioida, että esimerkiksi poliittisista asioista kiinnostuneet henkilöt saattavat puhua ja väitellä varsin mielellään, kun taas esimerkiksi kioskimyyjä ei välttämättä tunnista itseään kuvauksista samassa määrin. Fredrikstad, Arne Svendsrud Työpsykologi 12 13

8 RIASEC-AMMATTITYYPPIEN SISÄLTÖ Kuvaus Tehtävät ja taidot (pitää näistä tai on hyvä näissä asioissa) Ammattiesimerkkejä R Käytännöllinen sisä- tai ulkotyö. Korjaaminen ja rakentaminen. Mekanismien tutkiminen, kokoamistyö. Konkreettisten ongelmien ratkaiseminen. Haluaa nähdä konkreettisia ja näkyviä tuloksia. Osaa käyttää työkaluja, koneita ja laitteita. Haluaa tehdä töitä käsin, haluaa tehdä ruumiillista työtä. Hyvää fyysinen koordinaatiokyky, on kätevä. Haluaa käyttää fyysisiä taitojaan, pitää fyysisistä haasteista. Puuseppä Putkiasentaja Kuorma-autonkuljettaja Kirvesmies Varastotyöntekijä Prosessityöntekijä Elektroniikka-asentaja Viheraluetyöntekijä I Työ ihmisten parissa ja kyselyihin liittyvä työ. Teoreettista koulutusta ja erinomaista analyysi- ja päättelytaitoa vaativa työ. Pitää lukemisesta, analysoimisesta ja tutkimisesta. Haluaa käsitellä teoreettisia ja monimutkaisia ongelmia. Pitää abstraktien ongelmien ratkaisemisesta ja älykkäästä ongelmanratkaisusta. Haluaa tutkia ja ratkaista monimutkaisia, aikaa vieviä ongelmia. Ajattelevainen, kekseliäs ja kriittinen, tunnistaa monimutkaisia asiayhteyksiä. On tehtäväsuuntautunut. Pitää itsenäisestä työskentelystä, on itseohjautuva ja aloitteellinen. On innovatiivinen. Osaa ilmaista itseään hyvin, hyvät kielelliset taidot. Biologi Psykologi Lääkäri Kemisti Eläinlääkäri Asianajaja Bioanalyytikko Ohjelmistosuunnittelija A Luovat alat, joissa voi ilmaista itseään, esimerkiksi taide ja kulttuuri. Haluaa ilmaista itseään. Ilmaisee itseään monin tavoin: säveltää, kirjoittaa, näyttelee, luo uutta jne. Havainnollistaa asioita mielellään ja pitää esiintymisestä. Pitää sisustamisesta ja suunnittelusta. Pitää asioiden käsitteellistämisestä. Kokeilee mielellään uusia asioita. On luova, intuitiivinen ja omaperäinen. Arkkitehti Valokuvaaja Kuvataiteilija Keraamikko Graafinen suunnittelija Somistaja Maskeeraaja Kanttori S Työ ihmisten parissa. Empatiaa ja muiden huomioon ottamista vaativa työ, jossa vaaditaan halua auttaa muita. Ymmärtää ja osaa kuunnella muita. Pitää muiden neuvomisesta, ohjaamisesta ja opettamisesta. Hoitaa ja auttaa muita mielellään. Osaa ohjata ihmisiä auttamaan itseään. Osaa puhua ihmisille ja pystyy luomaan toimivia suhteita muiden kanssa. Kannattaa humanistisia arvoja. Kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Kiinnostunut henkilökohtaisesta kasvusta ja kehittymisestä. Sosiaalityöntekijä Opettaja Lastentarhanopettaja Sosionomi Perhepäivähoitaja Kosmetologi Puheterapeutti Lähihoitaja E Projektityö ja tehtävät, joita ei voi tehdä rutiininomaisesti, aloitteellisuutta ja toimintaa vaativa työ, jossa tehdään päätöksiä epävarmoissa tilanteissa paineen alla. Hyvä myymään, kaupallisesti suuntautunut, tulosjohteinen, kilpailuhenkinen. Pitää johtamisesta, delegoinnista ja päätöstenteosta. Hyvä esitelmöimään, puhumaan ja esittämään mielipiteitä. Toimii yrittäjänä, haluaa johtaa projekteja, luoda uutta ja rakentaa asioita. Hyvä saavuttamaan organisaation tavoitteet. Kunnianhimoinen ja ottaa mielellään riskejä. Pystyy toimimaan kiireessä, energinen. Myymälätyöntekijä Medianomi Matkaopas Kiinteistönvälittäjä Lentoemäntä/Stuertti Matkailuvirkailija Automyyjä Kioskimyyjä Tarjoilija C Haluaa suorittaa ja viedä loppuun muiden aloittamia tehtäviä. Työskentelee mielellään tiedon, numeroiden, tilastojen tai arkistojen parissa. Tarkkuutta ja yksityiskohtiin paneutumista vaativa työ, jossa on selkeät säännöt ja tarkasti määritellyt taloudelliset, lailliset tai organisatoriset käytännöt. Pitää selkeästi määritetyistä työtehtävistä. Työskentelee mielellään järjestelmällisesti. Pitää ennustettavuudesta ja vakaudesta. Pitää hierarkkisesta organisaatiorakenteesta. Ratkaisee mielellään käytännön ongelmia. Ratkaisee ongelmia mielellään sääntöjen mukaisesti. Kerää mielellään tietoja, arkistoi, tekee töitä tietokoneella tai tekee paperitöitä. Käsittelee mielellään tietoja. Pitää organisoimisesta ja järjestelemisestä. Jaksaa uurastaa sinnikkäästi rutiinitehtävien parissa. On tarkka ja ottaa yksityiskohdat huomioon. Kirjoittaa mielellään raportteja ja laatii kaavioita ja luetteloita. Kirjanpitäjä Varaosamyyjä Pysäköinnintarkastaja Toimistotyöntekijä Tullitarkastaja Upseeri/Aliupseeri Arkistotyöntekijä Pankkitoimihenkilö 14 15

9 RIASEC-KOODIT RIASEC-koodi muodostetaan ammattityypeistä. Ihmisten kiinnostusalueet osuvat harvoin vain yhteen ammattityyppiin. Ammatteja ei myöskään voi koodata puhtaasti yhdentyyppisiksi ikään kuin ne eivät limittyisi ammattityyppien kanssa. Siksi RIASECpohjaisissa järjestelmissä käytetään yleensä ammattityyppien yhdistelmiä. Periaatteessa parasta olisi käyttää kaikkien ammattityyppien kaikkia yhdistelmiä tärkeysjärjestyksessä, jolloin saataisiin mahdollisimman yksilöllisiä tuloksia. Tällöin ammattityyppikaavoista tulisi kuitenkin vaikeaselkoisempia ja ammatinvalinnanohjauksen päätelmien tekeminen vaikeutuisi. Sen vuoksi ihmisiin ja ammatteihin sovelletaan kolmi- tai kaksikirjaimista luokittelua. Jobpicsissä käytetään kaksikirjaimista luokitusjärjestelmää. Kun kaikille ammateille annetaan kaksikirjaiminen luokka, syntyy 36 mahdollista yhdistelmää. Vain harvat ammatit voidaan kuitenkin luokitella ainoastaan yhdellä kirjaimella, joten käytännössä Jobpicsissä käytetään 30 yhdistelmää. R I A S E C R R IR AR SR ER CR I RI I AI SI EI CI A RA IA A SA EA CA S RS IS AS S ES CS E RE IE AE SE E CE C RC IC AC SC EC C Kaikille Jobpicsin kuville on annettu jokin koodi 30 mahdollisesta yhdistelmästä. Koodit on laadittu useiden amerikkalaisten koodijärjestelmien vertailun sekä Hollandin alkuperäisten tyyppikuvailujen arvioinnin pohjalta (Holland 1997). Koodit on järjestetty tärkeysjärjestykseen siten, että esimerkiksi ammatit, joille on annettu koodi RI, voidaan lukea ensisijaisesti käytännölliseen (R) ammattityyppiin ja toissijaisesti tieteelliseen (I) ammattityyppiin. Kuvakorttien takana on luettelo muista samantyyppisistä ammateista. PÄTEVYYSTASOJEN KOODIT Jobpicsin kuvakorteille on annettu koodit myös ammattien vaatiman pätevyystason mukaan. Taso esitetään numerona RIASEC-koodin jälkeen. Käytössä on kolme tasoa: Taso 1: Taso 2: Taso 3: Kouluttamaton tai vähän koulutusta Toisen asteen koulutus Ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinto Ammatteja ja töitä, joihin yleensä riittää peruskoulua vastaavan oppimäärän suorittaminen. Työ saattaa olla sellaista, että sitä voi tehdä ilman koulutusta tai lyhyen perehdytysjakson jälkeen, kuten kioskimyyjän työ. Työ saattaa myös vaatia sellaista koulutusta ja kursseja, joita normaali koulujärjestelmä ei tarjoa (esim. työ, jossa vaaditaan taksin ajolupa). Vaikka myös tason 2 henkilöt voivat harjoittaa tasolle 1 luokiteltuja ammatteja, ne on luokiteltu tasolle 1 siksi, että nämä ammatit sopivat henkilöille, joilla on suhteellisen vähän koulutusta ja pätevyyttä. Näissä ammateissa vaaditaan ammatillinen perustutkinto, tai sellainen on tavallista. Näissä ammateissa vaaditaan korkeakoulututkinto, tai sellainen on tavallista. RAKENNE JA SISÄLTÖ Jobpicsissä on 183 ammattia edustavia kuvakortteja. Kuvakortteja ei ole jaettu tasaisesti kaikkien ammattityyppien mukaan. Tämä johtuu siitä, että kuvallisten kiinnostusalueiden kartoitustyökalujen kohderyhmä painottuu usein tiettyihin ammattityyppeihin. Työkalun kohderyhmässä suuntaudutaan esimerkiksi useammin käytännölliseen ryhmään kuuluviin ammatteihin kuin tutkivaan ryhmään kuuluviin ammatteihin. Samoista syistä kuvakortit vastaavat epätasaisesti myös pätevyystasoja. Harvat kuvallista järjestelmää käyttävät hakeutuvat korkeaa pätevyystasoa vaativiin tehtäviin osittain siksi, että ne usein vaativat vahvaa kirjallista osaamista. Jobpicsia voidaan hyödyntää sekä aikuisten että nuorten ammatinvalinnanohjauksessa. Jobpicsia ei voida käyttää täysin varman RIASEC-koodin määrittämiseen siitä yksinkertaisesta syystä, että joissakin ammattityypeissä kysytään laajempia kysymyksiä kuin toisissa. Toinen syy on se, että kuvalliset kartoitusaineistot ovat liian yksipuolisia ja rajoittavat kiinnostusalueiden suhteuttamista todellisuuteen. Käytännössä edellä kuvattu menetelmä tuottaa kuitenkin jonkinlaisen viitteen mahdollisesta RIASEC-koodista. Kannattaa muistaa, että Jobpics ei ole psykologinen arviointimenetelmä, vaan ainoastaan teoriaan perustuva kartoitustyökalu

10 R I A S E C Yhteensä Taso Taso Taso Kuvakorteissa on pyritty kuvaamaan ihmisiä suorittamassa keskeisimpiä ammattiinsa liittyviä tehtäviä. Kuvakortin etupuolella on pääkuva ja takapuolella on pääkuvan ammatin kaksikirjaiminen RIASEC-koodi, joka kertoo ammatin ja sen vaatiman pätevyystason tai ammatissa toimivien yleisen pätevyystason. Kortin takapuolella on kaksi kuvaa, jotka kuvaavat ammatin muita tehtäviä tai laajentavat etupuolen kuvassa annettuja tietoja. Lisäksi kuvakortin takapuolella on luettelo samantyyppisistä ammateista. Lähteenä on käytetty pääasiassa Tilastokeskuksen Ammattiluokitus 2010 julkaisua. Liitteessä 1 on lueteltu kaikki RIASEC-koodin mukaan lajitellut ammatit. Liitteessä 2 on lueteltu kaikki ammatit aakkosjärjestyksessä. YHTEENVETOLOMAKE Jobpicsia voidaan käyttää myös ilman yhteenvetolomaketta. Sivuilla 25 ja 26 on valmis yhteenvetolomakkeen malli. Se on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on prosessikaavake, jossa on yhteenvetopalkit tärkeille tässä osiossa käsitellyille ammatinvalinnanohjauksen kohdille. Toinen osa sisältää RIASEC-ammattityyppien ja pätevyystasojen luokittelun kokonaismäärät. LIITE 1: JOBPICS-AMMATIT RIASEC-KOODIN MUKAAN R (69) Käytännöllinen (R) R 28 Taso 1 Ahtaaja RE 1 Asfalttityöntekijä RE 1 Huonesiivooja RE 1 Ikkunanpesijä RE 1 Jäteasemanhoitaja RE 1 Kaivinkoneenkuljettaja RE 1 Kalastaja RE 1 Kalusteasentaja RC 1 Keittiöapulainen RE 1 Kuorma-autonkuljettaja RE 1 Lihanleikkaaja RE 1 Liikuntapaikkojen hoitaja RE 1 Linja-autonkuljettaja RE 1 Metsuri RE 1 Nosturinkuljettaja RC 1 Nuohooja RE 1 Painaja RE 1 Polkupyöränkorjaaja RC 1 Postinjakaja RC 1 Postinlajittelija RC 1 Puutarhatyöntekijä RC 1 Suutari RE 1 Taksinkuljettaja RS 1 Toimitilahuoltaja RE 1 Trukinkuljettaja RC 1 Työkoneen kuljettaja RC 1 Varastotyöntekijä RC 1 Viheraluetyöntekijä RC 1 R(38) Taso 2 Ajoneuvoasentaja RC 2 Apuvälineteknikko RS 2 Automaalari RE 2 Betonirakentaja RE 2 Betoniraudoittaja RE 2 Elektroniikka-asentaja RI 2 Eläintenhoitaja RC 2 Eristäjä RE 2 Hitsaaja RE 2 Kelloseppä RC 2 Kiinteistönhoitaja RE 2 Kirvesmies RE 2 Kokki RE 2 Koneistaja RI 2 Kylmäasentaja RI 2 Laatoittaja RE 2 Lasittaja RC 2 Leipuri/Kondiittori RS 2 Lvi-asentaja RI 2 Maalari RE 2 Maaseutuyrittäjä RE 2 Maatalouslomittaja RE 2 Merikapteeni RE 2 Metsäkoneenkuljettaja RE 2 Muurari RE 2 Ompelija-artesaani RC 2 Palomies RE 2 Perämies RE 2 Prosessityöntekijä/ elintarviketeollisuus RC 2 Prosessityöntekijä/ kemianteollisuus RC 2 Prosessityöntekijä/ metalliteollisuus RC 2 Prosessityöntekijä/ paperiteollisuus RC 2 Prosessityöntekijä/ puunjalostusteollisuus RC 2 Putkiasentaja RE

11 Puuseppä RC 2 Sairaankuljettaja RS 2 Sähköasentaja RI 2 Verhoilija RC 2 R (3) Taso 3 Koneinsinööri RI 3 Rakennusinsinööri RI 3 Sähköinsinööri RI 3 I (14 ) Tieteellinen (I) I (1) Taso 2 Laborantti IR 2 I (13) Taso 3 Asianajaja IS 3 Bioanalyytikko IR 3 Biologi IC 3 Eläinlääkäri IR 3 Farmaseutti IS 3 Hammaslääkäri IS 3 Kemisti IR 3 Lääkäri IS 3 Maanmittausinsinööri IE 3 Mikrotukihenkilö IE 3 Ohjelmistosuunnittelija IE 3 Optikko IE 3 Pappi IS 3 Psykologi IS 3 A (13) Taiteellinen (A) A (5) Taso 2 Floristi AR 2 Kultaseppä AR 2 Maskeeraaja AE 2 Somistaja AR 2 Valokuvaaja AE 2 A (8) Taso 3 Arkkitehti AI 3 Graafinen suunnittelija AE 3 Kanttori AS 3 Keraamikko AR 3 Kuvataiteilija AR 3 Lavastaja AR 3 Näyttelijä AS 3 Toimittaja AS 3 S (38) Sosiaalinen (S) S (9) Taso 1 Eräopas SE 1 Hautausurakoitsija SE 1 Henkilökohtainen avustaja SE 1 Hieroja SE 1 Kotipalvelutyöntekijä SE 1 Koulunkäyntiavustaja SE 1 Perhepäivähoitaja SE 1 Sairaala-apulainen SR 1 Uimavalvoja SE 1 S (14) Taso 2 Jalkaterapeutti SE 2 Jäteneuvoja SE 2 Kosmetologi SE 2 Lastenohjaaja SE 2 Liikenneopettaja SE 2 Liikunnanohjaaja SE 2 Lähihoitaja SE 2 Lääkintävahtimestari SE 2 Nuorisotyöntekijä SE 2 Osastosihteeri SC 2 Parturi-kampaaja SE 2 Suntio SE 2 Suuhygienisti SC 2 Välinehuoltaja SC 2 S (15) Taso 3 Diakoniatyöntekijä SE 3 Fysioterapeutti SI 3 Lastentarhanopettaja SE 3 Musiikkiterapeutti SA 3 Opettaja SA 3 Poliisi SE 3 Puheterapeutti SE 3 Ravitsemusterapeutti SI 3 Röntgenhoitaja SI 3 Sairaanhoitaja SI 3 Sosiaalityöntekijä SE 3 Sosionomi SE 3 Terveydenhoitaja SI 3 Toimintaterapeutti SE 3 Viittomakielentulkki SI 3 E (27) Yrittävä (E) E(19) Taso 1 Automyyjä ES 1 Baarimestari ES 1 Huoltoasematyöntekijä ES 1 Kassatyöntekijä EC 1 Kioskimyyjä ES 1 elintarvikkeet ES 1 kirjakauppa ES 1 kodinkone ja elektroniikka ER 1 kosmetiikka ES 1 musiikki ES 1 rakennustarvikekauppa ER 1 vaatetus ES 1 vapaa-aika ES 1 Myyntineuvottelija ES 1 Pikaruokaravintolan työntekijä ES 1 Puhelinmyyjä ES 1 Ravintolatyöntekijä ES 1 Tarjoilija ES 1 Tuote-esittelijä ES 1 E(7) Taso 2 Kiinteistönvälittäjä ES 2 Lentoemäntä tai stuertti ES 2 Lääketeknikko ES 2 Matkailuvirkailija EC 2 Matkaopas ES 2 Media-assistentti EA 2 Perämies ER 2 E (1) Taso 3 Medianomi EA 3 C (22) Systemaattinen (C) C (8) Taso 1 Arkistonhoitaja CR 1 Konduktööri CS 1 Puhelinvaihteenhoitaja CS 1 Pysäköinnintarkastaja CR 1 Toimistoavustaja CS 1 Vastaanottovirkailija CS 1 Varaosamyyjä CS 1 Vartija CE 1 C (9) Taso 2 Asiakasneuvoja CS 2 Datanomi CI 2 Kirjanpitäjä CR 2 Merkonomi CI 2 Museotyöntekijä CE 2 Pankkitoimihenkilö CS 2 Sihteeri CS 2 Toimistotyöntekijä CR 2 Tullitarkastaja CE 2 C (5) Taso 3 Ekonomi CE 3 Kirjastonhoitaja CS 3 Lennonjohtaja CI 3 Tradenomi CS 3 Upseeri/Aliupseeri CE

12 LIITE 2: JOBPICS-AMMATIT AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ 1 Ahtaaja RE 1 2 Ajoneuvoasentaja RC 2 3 Apuvälineteknikko RS 2 4 Arkistonhoitaja CR 1 5 Arkkitehti AI 3 6 Asfalttityöntekijä RE 1 7 Asianajaja IS 3 8 Asiakasneuvoja CS 2 9 Automaalari RE 2 10 Automyyjä ES 1 11 Baarimestari ES 1 12 Betonirakentaja RE 2 13 Betoniraudoittaja RE 2 14 Bioanalyytikko IR 3 15 Biologi IC 3 16 Datanomi CI 2 17 Diakoniatyöntekijä SE 3 18 Ekonomi CE 3 19 Elektroniikka-asentaja RI 2 20 Eläinlääkäri IR 3 21 Eläintenhoitaja RC 2 22 Eristäjä RC 2 23 Eräopas SE 1 24 Farmaseutti IS 3 25 Floristi AR 2 26 Fysioterapeutti SI 3 27 Graafinen suunnittelija AE 3 28 Hammaslääkäri IS 3 29 Hautausurakoitsija SE 1 30 Henkilökohtainen avustaja SE 1 31 Hieroja SE 1 32 Hitsaaja RE 2 33 Huoltoasematyöntekijä ES 1 34 Huonesiivooja RE 1 35 Ikkunanpesijä RE 1 36 Jalkaterapeutti SE 2 37 Jäteasemanhoitaja RE 1 38 Jäteneuvoja SE 2 39 Kaivinkoneen kuljettaja RE 1 40 Kalastaja RE 1 41 Kalusteasentaja RC 1 42 Kanttori AS 3 43 Kassatyöntekijä EC 1 44 Keittiöapulainen RE 1 45 Kelloseppä RC 2 46 Kemisti IR 3 47 Keraamikko AR 3 48 Kiinteistönhoitaja RE 2 49 Kiinteistönvälittäjä ES 2 50 Kirjanpitäjä CR 2 51 Kioskimyyjä ES 1 52 Kirjastonhoitaja CS 3 53 Kirvesmies RE 2 54 Kokki RE 2 55 Konduktööri CS 1 56 Koneinsinööri RI 3 57 Koneistaja RI 2 58 Kosmetologi SE 2 59 Kotipalvelutyöntekijä SE 1 60 Koulunkäyntiavustaja SE 1 61 Kultaseppä AR 2 62 Kuorma-auton kuljettaja RE 1 63 Kuvataiteilija AR 3 64 Kylmäasentaja RI 2 65 Laatoittaja RE 2 66 Laborantti IR 2 67 Lasittaja RC 2 68 Lastenohjaaja SE 2 69 Lastentarhanopettaja SE 3 70 Lavastaja AR 3 71 Leipuri/kondiittori RS 2 72 Lennonjohtaja CI 3 73 Lentoemäntä tai stuertti ES 2 74 Lihanleikkaaja RE 1 75 Liikenneopettaja SE 2 76 Liikunnanohjaaja SE 2 77 Liikuntapaikkojen hoitaja RE 1 78 Linja-autonkuljettaja RE 1 79 Lvi-asentaja RI 2 80 Lähihoitaja SE 2 81 Lääketeknikko ES 2 82 Lääkintävahtimestari SE 2 83 Lääkäri IS 3 84 Maalari RE 2 85 Maanmittausinsinööri IE 3 86 Maaseutuyrittäjä RE 2 87 Maatalouslomittaja RE 2 88 Maskeeraaja AE 2 89 Matkailuvirkailija EC 2 90 Matkaopas ES 2 91 Media-assistentti EA 2 92 Medianomi EA 3 93 Merikapteeni RE 2 94 Merkonomi CI 2 95 Metsuri RE 1 96 Metsäkoneenkuljettaja RE 2 97 Mikrotukihenkilö IE 3 98 Museotyöntekijä CE 2 99 Musiikkiterapeutti SA Muurari RE ES 1 elintarvikkeet 102 ES 1 kirjakauppa 103 ER 1 kodinkone ja elektroniikka 104 ES 1 kosmetiikka 105 ES 1 musiikki 106 ER 1 rakennustarvikekauppa 107 ES 1 vaatetus 108 ES 1 vapaa-aika 109 Myyntineuvottelija ES Nosturinkuljettaja RC Nuohooja RE Nuorisotyöntekijä SE Näyttelijä AS Ohjelmistosuunnittelija IE Ompelija-artesaani RC Opettaja SA Optikko IE Osastosihteeri SC Painaja RE Palomies RE Pankkitoimihenkilö CS Pappi IS Parturi-kampaaja SE Perhepäivähoitaja SE Perämies ER Pikaruokaravintolan ES 1 työntekijä 127 Poliisi SE Polkupyöränkorjaaja RC Postinjakaja RC Postinlajittelija RC Psykologi IS Prosessityöntekijä, RC 2 elintarviketeollisuus 133 Prosessityöntekijä, RC 2 kemianteollisuus 134 Prosessityöntekijä, RC 2 metalliteollisuus 135 Prosessityöntekijä, RC 2 paperiteollisuus 136 Prosessityöntekijä, RC 2 puunjalostusteollisuus 137 Puhelinvaihteenhoitaja CS Puhelinmyyjä ES Puheterapeutti SE Putkiasentaja RE Puuseppä RC Puutarhatyöntekijä RC Pysäköinnintarkastaja CR Rakennusinsinööri RI Ravintolatyöntekijä ES

13 146 Ravitsemusterapeutti SI Röntgenhoitaja SI Sairaala-apulainen SR Sairaankuljettaja RS Sairaanhoitaja SI Sihteeri CS Somistaja AR Sosiaalityöntekijä SE Sosionomi SE Suntio SE Suuhygienisti SC Suutari RE Sähköasentaja RI Sähköinsinööri RI Taksinkuljettaja RS Tarjoilija ES Terveydenhoitaja SI Toimintataterapeutti SE Toimistoavustaja CS Toimistotyöntekijä CR Toimitilahuoltaja RE Toimittaja AS Tradenomi CS Trukinkuljettaja RC Tullitarkastaja CE Tuote-esittelijä ES Työkoneen kuljettaja RE Uimavalvoja SE Upseeri/Aliupseeri CE Valokuvaaja AE Vastaanottovirkailija CS Varaosamyyjä CS Varastotyöntekijä RC Vartija CE Viheraluetyöntekijä RC Viittomakielentulkki SI Verhoilija RC Välinehuoltaja SC 2 JOBPICS-YHTEENVETO: RIASEC-AMMATTITYYPPIEN KOHDENTAMINEN JA KOULUTUSTASO Nimi: Päiväys: R (käytännöllinen) I (tieteellinen) A (taiteellinen) S (sosiaalinen) E (yrittävä) C (systemaattinen) Yhteensä (69) (14) (13) (38) (27) (22) (183) Taso 1 (28) (9) (19) (8) (64) Taso 2 (38) (1) (5) (14) (7) (9) (74) Taso 3 (3) (13) (8) (15) (1) (5) (45) 24 25

14 Ammattiin liittyvät tehtävät, joiden tekemisestä en pidä Koodi Ammattiin liittyvät tehtävät, joiden tekemisestä pidän Tärkeimmät taidot / kokemus Onko minulla vaadittavat tärkeimmät taidot tai kokemusta? Mitä lisäkoulutusta tarvitsen? YHTEENVETOLOMAKE Nimi: Päiväys: Kiinnostusalueet: (tärkeysjärjestyksessä) Tutkimus 4. 27

15 Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Copyright: The Association of Vocational Rehabilitation Enterprises Tekijä: Arne Svendsrud

Copyright: The Association of Vocational Rehabilitation Enterprises Tekijä: Arne Svendsrud Käyttöopas - Palotarkastaja Nuohooja Poliisi Sairaankuljettaja Ensihoitaja Lääkintävahtimestari Hätäkeskuspäivystäjä Vartija Raja-vartija Upseeri NR. 120 PALOMIES - RE 2 RIASEC-järjestelmään perustuva

Lisätiedot

Ajojärjestelijä. Ahtaaja. Ajoneuvoasentaja. Arkkitehti. Apteekkari. Ammattiurheilija. Arkeologi. Apuvälineteknikko. Asentaja.

Ajojärjestelijä. Ahtaaja. Ajoneuvoasentaja. Arkkitehti. Apteekkari. Ammattiurheilija. Arkeologi. Apuvälineteknikko. Asentaja. Ahtaaja Ajojärjestelijä Ajoneuvoasentaja Arkkitehti Ammattiurheilija Apteekkari Apuvälineteknikko Arkeologi Arkistonhoitaja Asentaja Asfalttityöntekijä Asiakaspalvelija Asianajaja Assistentti Autokorinkorjaaja

Lisätiedot

biotekniikan insinööri

biotekniikan insinööri ajojärjestelijä ajoneuvoasentaja analyytikko arkeologi arkistonhoitaja asfalttityöntekijä asianajaja asiantuntija assistentti autokorikorjaaja automaalari automaatioasentaja automyyjä baarimestari biokemisti

Lisätiedot

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli Arvaa mikä ammatti -pelin korteissa on 60 suomalaisille tuttua ammattia. Tulosta sopiva määrä kortteja. Kortteja on runsaasti, ja alussa on helpompia sanoja. Lopussa

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat nuorille Tehyläisten tutkintojen mukaan sosiaali-, terveys-, ja liikuntakoulutusalalla -. Lähde: AMKOTA, elokuu

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2015 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT KESÄLLÄ 2014 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

arkeologi arkkitehti taiteilija astronautti kirjailija yleisurheilija Info4Migrants Flashcards: Ammatteja

arkeologi arkkitehti taiteilija astronautti kirjailija yleisurheilija Info4Migrants Flashcards: Ammatteja 1 Info4Migrants Flashcards: Ammatteja aerobicsohjaaja arkeologi arkkitehti taiteilija astronautti yleisurheilija kirjailija 2 lastenvahti leipuri rosvo parturi baarimestari koripalloilija kosmetologi mehiläishoitaja

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Joidenkin perustutkintojen alta saattaa löytyä vielä erilaisia koulutusohjelmia. Voit tarkistaa koulutusohjelmat sekä paikkakunnat osoitteesta www.opintopolku.fi. Siellä etene seuraavasti: ammatillinen

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia:

Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: Yhteishaun hakulomakkeessa kysytään, onko sinulla ammatinvalintaan ja koulutukseen vaikuttavia sairauksia tai vammoja. Alakohtaisia terveydentilavaatimuksia: lapsi- ja perhetyön pt (perustutkinto) nuoriso-

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

STÅHLBERGINKATU - SVINHUFVUDINKATU, LAHTI. Koulutuskeskus Salpaus puh. 03 828 11 www.salpaus.fi

STÅHLBERGINKATU - SVINHUFVUDINKATU, LAHTI. Koulutuskeskus Salpaus puh. 03 828 11 www.salpaus.fi STÅHLBERGINKATU - SVINHUFVUDINKATU, LAHTI Svinhufvudinkatu 17 D Kauneustalo Helmi asiakaspalvelu klo 10-14 Svinhufvudinkatu 6 Shop-café avoinna to klo 9-16.30, pe 9-16 ja la klo 9-15 Ravintola Kulinaari

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Media-assistentti (audiovisuaalisen viestinnän ko.) PK, 40 (liikkuva kuva, ääni, valokuva, uusmedia, pk ja lukiopohjaiset yhdessä)

Lisätiedot

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1

Työpajatoiminta Luovin näkökulmasta. 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö. pp.kk.vvvv / Etunimi Sukunimi Tähän esityksen nimi 1 2. 5. 2012 Hannu Isojärvi Koulutuspäällikkö Oulun yksikkö 1 Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi tarjoaa ammatillista erityisopetusta ja ammatillista aikuiskoulutusta yhteensä 23 paikkakunnalla kautta

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011

Nuoret ja ammatinvalinta 2011. Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Nuoret ja ammatinvalinta 2011 Tutkimustulosten julkistus 31.5.2011 Tutkimuksen toteutus Taloudellisen tiedotustoimiston ja Fountain Parkin toteuttamaan verkkohaastatteluun oli mahdollista osallistua 4.4.

Lisätiedot

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA

AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA AJATUKSIA TYÖPAIKKAOHJAAJALLE PARTURI- KAMPAAJA OPISKELIJAN OHJAAMISESTA JA MOTIVOINNISTA TYÖPAIKALLA OPISKELIJAN OHJAAMINEN - Työssäoppijalle määritellään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, joka on vastuussa

Lisätiedot

s.2005 s.2006 s.2007 s.2008 s.2009 k.2010 s.2010 k.2011 s.2011 k.2012 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 15,9 % 14,5 % 11,4 % 11,0 % 10,6 % 9,3 % 9,9 %

s.2005 s.2006 s.2007 s.2008 s.2009 k.2010 s.2010 k.2011 s.2011 k.2012 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 15,9 % 14,5 % 11,4 % 11,0 % 10,6 % 9,3 % 9,9 % KPEDU:n ammatillisista perustutkinnoista valmistuneiden työttömyysaste v. 2005 12 ("Reimari tilastot") esim. k. 2011 tarkoittaa 1.1. 30.6.2009 valmistuneiden työttömyysastetta maaliskuussa 2011 18,0 %

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013. 702/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2013 702/2013 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2015-2016 VIPUSENKATU 14. - 15.10.2015 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN

VIPUSENKATU, LAHTI AVOIMET OVET, LUKUVUOSI 2015-2016 VIPUSENKATU 14. - 15.10.2015 KELLO 9.00-15.00 ALOIHIN JA AMMATTEIHIN TUTUSTUMINEN VIUSENKATU, LAHTI G-RAKENNUS D-RAKENNUS B4 C-RAKENNUS E-RAKENNUS B-RAKENNUS E C B2 A-RAKENNUS VIUSENKATU 5 F Kahvila- ja ravintolapalvelut Vipusenkatu F-RAKENNUS VIUSENKATU 3 VIUSENKATU 14. - 15.10.2015

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys

Liikkuvuus. Koulutus Stardardit. Työllistyvyys Tunnistaminen Laatu Liikkuvuus Koulutus Stardardit Työllistyvyys Kehitetään työelämälähtöisiä tutkintoja sekä koulutusohjelmia VSPORT+ Projekti Avaintavoite VSPORT+ hankkeelle on kehittää läpi alan vuorovaikutteisen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08

DUAALIMALLIHANKE. Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 DUAALIMALLIHANKE Teemu Rantanen Laurea-amk 4.12.08 Taustaa Kiinnostuksen kohteena ovat ammatillisen ja tieteellisen korkeakoulutuksen tehtävät ja työnjako ylempien korkeakoulututkintojen osalta Keskeinen

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Avoimet ovet esittelypolut

Avoimet ovet esittelypolut LIITE 1 1 (6) Avoimet ovet 2016 -esittelypolut Tervetuloa tutustumaan Jyväskylän ammattiopiston koulutustarjontaan 22. 24.11.2016 klo 9.00 14.00. Ruokataukoa pidämme klo 11.00 12.00, jolloin ei järjestetä

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen

Hyria Koulutus Oy esittäytyy. HYRIA / Leena Hietanen Hyria Koulutus Oy esittäytyy 1 HYRIA / Leena Hietanen 25.11.2014 Toimipisteet Hyvinkäällä: HYRIA HYVINKÄÄ Karankatu 3 5 rautatieasema HYRIA HYVINKÄÄ Uudenmaankatu 20 muuttamassa Karankadulle, mahdollisesti

Lisätiedot

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/

OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE. http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ OPPIA IKÄ KAIKKI -HANKE http://prezi.com/vuckxgt-0vzt/elbit-yleisesittely/ Malli pohjautuu Kvalifikaatioihin, niiden kriteerien määrittämiseen, joista osaamisvaade syntyy Osaamisen tunnistamiseen ja mallintamiseen

Lisätiedot

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS EUROPEAN SOCIAL SURVEY SUOMI EUROOPASSA-TUTKIMUS 2002 KORTTI 1 0 En ollenkaan 1 Alle ½ tuntia 2 ½ - 1 tuntia 3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 ½ tuntia 4 Yli 1 ½ tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia 5 Yli

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 3193 AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Liite Tutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 1609 Viittomakielisen ohjauksen Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1

Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 Ammatillisten perustutkintojen sijoittuminen koulutusaloille LIITE 1 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA NIMIKE Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto 10101 Viittomakielen ohjaaja 1609 Viittomakielisen ohjauksen

Lisätiedot

Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa

Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa Hämeen ELY-keskus erikoissuunnittelija Jesse Marola 12.2.2014 Sisällysluettelo Työllisyyslukuja Salpausselän

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta?

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Porin ammattiopisto 13..27 1 Sisältö - työvoiman rekrytointi, avoimet paikat - rekrytointiongelmat ja työvoimapula - rekrytointiongelmien syyt ja keinot -

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon!

Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Tervetuloa Vaasan ammattiopistoon! Optimaalista ohjausta Vaasassa! perjantaina 30.10.2015 klo 9.15 Tervetuloa, koulutuspäällikkö Seppo Uusitalo Kahvi + sämpylä klo 9.30 Vaasan ammattiopiston koulutustarjonta,

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä:

OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 28.11.2007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: Koulutuksen järjestäjä: OPETUSHALLITUKSEN OPPILAITOSTIETOJÄRJESTELMÄ (OPTI) NUORTEN AMMATILLINEN KOULUTUS 8.11.007 1( 10) Hakuehdot Vuosi: 008 Koulutuksen järjestäjä: Oppilaitos: 10057 Salon seudun ammattiopisto Opetuspiste:

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

METSÄKONEENKULJETTAJA. Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita.

METSÄKONEENKULJETTAJA. Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita. METSÄKONEENKULJETTAJA Metsäkoneenkuljettaja käyttää, kuljettaa ja huoltaa puuntuottamiseen, -korjuuseen ja -kuljetukseen käytettäviä koneita. Metsäkoneita ovat mm. 1. harvesterit (kaato-, karsimis- ja

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä AMMATTITUTKINTOSTIPENDI VUONNA 2007 MYÖNTEISET PÄÄTÖKSEN EDUNSAAJAN SUORITTAMAN TUTKINNON JA SUKUPUOLEN MUKAAN Tutkinto Miehet Naiset yhteensä %-osuus HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 84 364 448 2,0 Vapaa-aika

Lisätiedot

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu

Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Suomen kielen Osaamispyörä -työkalu Tavoitteet Kohderyhmät Käyttö Suomen kielen Osaamispyörän tavoitteena on tehdä näkyväksi maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden suomen kielen osaamista. Osaamispyörä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE

PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE PALVELUJEN TUOTTEISTAMISESTA KILPAILUETUA SEUROILLE 29.10.2015 KTT Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu Uudenlaisen palvelun kokeilu on haastavaa Kenelle tämä sopii? Mitä tähän kuuluu? Onko tämä hyvä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysala Sosiaali- ja terveysala Opoinfo 23.1.2009 23.1.2009 Ritva Liinamaa Sosiaali- ja terveysalan tutkinnot Apuvälineteknikko (AMK) 210 op 3,5 v Bioanalyytikko (AMK) 210 op 3,5 v. Ensihoitaja (AMK) 240 op. 4

Lisätiedot

Ammattipätevyys. 01 Yleiset kysymykset

Ammattipätevyys. 01 Yleiset kysymykset Ammattia koskevat kysymykset Ammatin määrittäminen 1. 1. 1 1. 1. 2 1. 1. 3 1. 1. 4 1. 1. 5 Ammattipätevyys 01 Yleiset kysymykset Onko seuraava ammatti: [${Profession}] säännelty maassanne? - Kyllä - Ei

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 Yhteishaku on suunnattu pääsääntöisesti peruskoulusta tuleville nuorille. Yhteishaussa voivat hakea ne, joilla ei ole toisen-

Lisätiedot

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen:

Lifeplus. Global Training System. Aloittaminen. Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Lifeplus Global Training System Aloittaminen Nimi: PIN-koodi: Sponsori: Ylempi Diamond-jäsen: Koulutuspyörä Tämän yksinkertaisen pyörän pitäisi antaa sinulle käsitys ensimmäisistä askeleista, joita voit

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä

LUONNONVARA-ALA. Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden koulutusohjelma 10104 Maaseutuyrittäjä 658 N:o 216 LIITE AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT 1.8.2001 ALKAEN Tutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike LUONNONVARA-ALA Maatalousalan perustutkinto 1580 Maatilatalouden 10104 Maaseutuyrittäjä 1581 Hevostalouden

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE Huhtikuu 2015 Vastausprosentti: 49,9 % Vertailuryhmä: Kaikki koulutusalat kaikki oppilaitokset Lukuvuoden

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene.

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Hei! 12.4.2015 Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Moni teistä on varmasti lukenut facebookista Bioanalyytikko&Laboratoriohoitaja-sivustolta keskustelua, joka lähti alun

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 Julkaisuvapaa 26.6.2012 Terveys-, sosiaali- ja opetusalan osaajista edelleen pulaa Hämeen TE-toimistojen touko-kesäkuun

Lisätiedot

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa

Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa OPPI -kysely Opiskelijoiden lähestymistavat ja kokemukset oppimisympäristöistään Helsingin yliopistossa Anna Parpala & Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot