CNX Käyttöohje. Wireless Multimeter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CNX 3000. Käyttöohje. Wireless Multimeter"

Transkriptio

1 CNX 3000 Wireless Multimeter Käyttöohje August 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

2 RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUN RAJOITUS Valmistaja takaa kolmen vuoden ajaksi ostopäivästä, että tässä Fluke-tuotteessa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä. Tämä takuu ei kata sulakkeita, kertakäyttöisiä paristoja tai onnettomuudesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai epätavallisista käyttö- tai käsittelyoloista aiheutuneita vahinkoja. JÄLLEENMYYJILLÄ EI OLE OIKEUTTA MYÖNTÄÄ MITÄÄN MUUTA TAKUUTA FLUKEN PUOLESTA. Jos tarvitset huoltoa takuun aikana, lähetä viallinen tuote lähimpään Fluken valtuuttamaan huoltokeskukseen ja liitä mukaan selostus tuotteessa esiintyneestä viasta. TÄMÄ TAKUU ON OSTAJAN AINOA KORVAUSVAATIMUS. FLUKE EI ANNA MITÄÄN MUITA ILMAISTUJA TAI KONKLUDENTTISIA TAKUITA, KUTEN TAKUUTA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. FLUKE EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA TAI TAPPIOISTA, PERUSTUIVATPA NE MIHIN TAHANSA SYYHYN TAI TEORIAAN. Joissain maissa konkludenttisten takuiden tai satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen korvausvelvollisuuden rajoittaminen tai epääminen ei ole sallittua, joten vastuun rajoitus ei välttämättä koske Sinua. Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA U.S.A. Fluke Europe B.V. P.O. Box BD Eindhoven Alankomaat 11/99

3 Sisällysluettelo Otsikko Sivu Johdanto... 1 Yhteydenotto Flukeen... 1 Turvaohjeet... 1 Vaarallinen jännite... 5 Mittausjohtovaroitus... 5 Pariston säästötoiminto... 5 MIN MAX AVG -tallennustila... 6 Näytön pito... 7 Keltainen painike... 7 Näytön taustavalo... 7 Manuaalinen ja automaattinen alueen valitseminen... 7 Käynnistysvaihtoehdot... 8 Ominaisuudet... 9 Vaihtovirran nollasyötekäytös ja True-rms-mittarit Perusmittaukset i

4 CNX 3000 Käyttöohje Vaihto- ja tasajännitemittaus Volttien ja hertsien suhde Vastuksen mittaus Kapasitanssimittaukset Jatkuvuustesti Vaihto- tai tasavirran mittaus Dioditesti Taajuusmittaukset Etäkäyttö Radiotaajuustiedot Moduulien hakeminen Moduulin laiteyhteyden katkaiseminen Laitteen asettaminen moduulitilaan Kunnossapito Yleinen kunnossapito Sulaketesti Pariston ja sulakkeen vaihtaminen Huolto ja varaosat Tekniset tiedot Yksityiskohtaiset erittelyt Vaihtovirtajännite Tasajännite, jatkuvuus, vastus, dioditesti ja kapasitanssi Vaihto- ja tasavirta Taajuus Taajuuslaskimen herkkyys Syöttöominaisuudet MIN MAX -tallennus ii

5 Taulukot Taulukko Otsikko Sivu 1. Symbolit Käynnistysvaihtoehdot Tuloliitännät Kiertokytkimen asennot Painikkeet Varaosat Lisävarusteet iii

6 CNX 3000 Käyttöohje iv

7 Kuvat Kuva Otsikko Sivu 1. Vaihto- ja tasajännitteen mittaus Volttien ja hertsien suhde Vastusmittaukset Kapasitanssin mittaaminen Jatkuvuustestit Vaihto- ja tasajännitteen mittaus Dioditesti Taajuuden mittaaminen Moduulin yhdistäminen Sulaketesti Pariston ja sulakkeen vaihto Varaosat v

8 CNX 3000 Käyttöohje vi

9 Johdanto Varoitus Lue kaikki turvaohjeet ennen laitteen käyttöä. Näin voidaan välttää sähköiskut, tulipalot tai henkilövahingot. CNX 3000 Wireless Multimeter (Laite) on digitaalinen True-rms-yleismittari (True-rms Digital Multimeter). Yhteydenotto Flukeen Ota yhteyttä Flukeen soittamalla johonkin seuraavista numeroista: Tekninen tuki Yhdysvalloissa: FLUKE ( ) Kalibrointi/korjaus Yhdysvalloissa: FLUKE ( ) Kanada: FLUKE ( ) Eurooppa: Japani: Singapore: Kaikkialla maailmassa: Tai vieraile Fluken web-sivuilla osoitteessa Rekisteröi tuotteesi osoitteessa Jos haluat lukea, tulostaa tai ladata viimeisimmän käsikirjan täydennysosan, käy sivustossa Turvaohjeet Tämä tuote on yhdenmukainen seuraavien standardien kanssa: ANSI/ISA CAN/CSA C22.2 nro : 3. versio UL : 3. versio IEC/EN :2010 FCC osa 15 jaos C osat , , FCCID: T68-FWCS IC:6627A-FWCS Mittausluokka III, 1000 V, ympäristöhaittaluokka 2 Mittausluokka IV, 600 V, ympäristöhaittaluokka 2 1

10 CNX 3000 Käyttöohje Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. Varotoimi ilmoittaa tilanteesta tai toimista, jotka voivat vaurioittaa tuotetta tai testattavaa laitetta. Laitteessa ja tässä oppaassa käytettyjen symbolien luettelo on taulukossa 1. Varoitus Sähköiskujen tai henkilövahinkojen estäminen: Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Käytä laitetta ainoastaan määritetyllä tavalla, tai muuten laitteen turvaominaisuudet voivat heiketä. Rajoita toimenpide määriteltyyn mittauskategoriaan, jännitteeseen tai ampeeriarvoon. Älä käytä laitetta alueella, jossa on räjähtäviä kaasuja tai höyryjä, tai kosteassa ympäristössä. Älä kosketa seuraavia jännitteitä: > 30 V ac rms, 42 V ac huippu tai 60 V dc. Mittaa ensin tunnettu jännite, jotta voit olla varma, että laite toimii asianmukaisesti. Älä käytä tai pura laitetta, jos se on vaurioitunut. Älä työskentele yksin. Noudata paikallisia ja maan turvallisuusvaatimuksia. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (hyväksytyt kumihanskat, kasvosuojus ja tulenkestävät vaatteet) estämään sähköiskujen ja valokaarien aiheuttamat vammat tilanteissa, joissa on paljaita jännitteellisiä johtimia. Vältä virheelliset mittaustulokset vaihtamalla paristot, kun saat varoituksen paristojen heikenneestä toiminnasta. Paristotilan kansi on suljettava ja lukittava ennen laitteen käyttöä. Älä ylitä alimman arvon omaavan yksittäisen laitteen osan, mittapään tai lisävarusteen mittauskategoriaa (CAT). 2

11 Wireless Multimeter Turvaohjeet Älä käytä laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti. Tarkista kotelo ennen laitteen käyttöä. Etsi säröjä tai puuttuvia muovipaloja. Tarkista napoja ympäröivä eristys tarkasti. Käytä mittauksessa ainoastaan mittauskategoriaan (CAT), jännitteeseen ja ampeeriarvoon sopivia mittapäitä, mittausjohtoja ja adaptereita. Älä käytä vaurioituneita mittausjohtoja. Tarkista, että mittausjohtojen eristys ei ole vaurioitunut, että johdoissa ei ole paljasta metallia tai että kulumisen ilmaisin ei näy. Tarkista mittausjohtimen virtapiirin jatkuvuus. Pidä sormet mittapäiden sormisuojusten takana. Älä liitä mittapäitä jännitelähteeseen, kun mittausjohdot on kytketty virtanapoihin. Kytke yhteinen mittausjohto ennen sähköistettyä mittausjohtoa ja irrota sähköistetty mittausjohto ennen yhteistä mittausjohtoa. Irrota mittauksessa tarpeettomat mittapäät, mittausjohdot ja lisävarusteet. 3

12 CNX 3000 Käyttöohje Taulukko 1. Symbolit Symboli Kuvaus Symboli Kuvaus Vaara. Tärkeitä tietoja. Katso ohjekirjaa. Vaarallinen jännite. Vastaa EU:n direktiivejä Vastaa olennaisia australialaisia EMC-vaatimuksia. Vastaa olennaisia pohjoisamerikkalaisia turvallisuusstandardeja. Sulake Paristo Kaksoiseristys CAT III Mittausluokka III koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen jakeluosaan. CAT IV Mittausluokka IV koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen lähteeseen. CAT II Mittausluokka II koskee sellaisia testi- ja mittauspiirejä, jotka on liitetty rakennuksen matalajännitteisen verkkovirta-asennuksen käyttöosaan (esim. pistorasiaan). 4

13 Wireless Multimeter Vaarallinen jännite Taulukko 1. Symbolit (jatk.) Symboli Kuvaus Tämä tuote noudattaa WEEE-direktiivin (2002/96/EY) merkintävaatimuksia. Kiinnitetty etiketti osoittaa, että tätä sähkö-/elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteissä. Tuoteluokka: Viitaten WEEE-direktiivin liitteessä I mainittuihin laitteisiin, tämä tuote on luokiteltu luokan 9 "Tarkkailu- ja ohjauslaitteet" -tuotteeksi. Tätä tuotetta ei saa hävittää lajittelemattomissa yhdyskuntajätteissä. Katso Fluken verkkosivustolta kierrätystietoja. Vaarallinen jännite Näyttöön tulee symboli, ja vaarallisen jännitteen merkkivalo muuttuu punaiseksi, kun laitteen tulojännite on vaarallisen voimakasta ( 30 V). Mittausjohtovaroitus Näyttöön tulee sekunnin ajaksi teksti LEAD, kun toimintokytkin käännetään ma-asentoon tai pois siitä. Se kehottaa tarkistamaan, että mittausjohdot on kytketty oikeisiin napoihin. Pariston säästötoiminto Laite siirtyy lepotilaan ja näyttö sammuu, jos mitään toimintoa ei tehdä tai painiketta paineta 20 minuuttiin. Poista lepotila käytöstä painamalla -painiketta käynnistäessäsi laitteen. Lepotila on pois käytöstä aina MIN MAX AVG -tallennuksen ajan ja etämoduulien näkyessä laitteen näytössä. 5

14 CNX 3000 Käyttöohje MIN MAX AVG -tallennustila MIN MAX AVG -tallennustila tallentaa minimi- ja maksimisyöttöarvot ja laskee kaikkien mittausten liukuvan keskiarvon. Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun uusi korkein tai matalin arvo mitataan. Huomautus Tasavirtatoiminnoissa tarkkuus on mittaustoiminnon määritetty tarkkuus, ±12 lukemaa kestoltaan yli 250 ms:n muutoksille. Vaihtovirtatoiminnoissa tarkkuus on mittaustoiminnon määritetty tarkkuus, ±40 lukemaa kestoltaan yli 900 ms:n muutoksille. MIN MAX AVG -tallennuksen aloittaminen: 4. Voit sulkea tallennustilan ja poistaa MIN-, MAX- ja AVG-arvot pitämällä -painiketta painettuna sekunnin ajan tai kääntämällä kiertokytkintä. 5. Voit tarkastella muita tallentuneita arvoja (minimi ja keskiarvo) valitsemalla. Näytettävä arvo vaihtuu painiketta painettaessa. MIN MAX - kuvakkeen oikealla puolella oleva teksti Max, Min tai Avg kertoo lukeman laadun. Huomautus Pariston säästötila ja lepotila eivät ole käytössä MIN MAX AVG -tallennuksen aikana. 1. Varmista, että laitteesta on valittu oikea mittaustoiminto ja -alue. Automaattinen alueen valinta ei ole käytössä MIN MAX AVG -tallennuksen aikana. 2. Valitse. Näytön yläreunassa näkyvät symboli sekä Max-arvo. Näytön lukema on suurin mitattu arvo. Se vaihtuu vasta, kun laite mittaa uuden maksimiarvon. 3. Voit keskeyttää MIN MAX AVG -tallennuksen valitsemalla. Näyttöön tulee, kun tallennus on keskeytetty. Tallennettuja arvoja ei poisteta. Jatka tallennusta valitsemalla. 6

15 Wireless Multimeter Näytön pito Näytön pito Varoitus Älä käytä tuntemattoman sähköisen potentiaalin mittaamisessa HOLD-toimintoa. Näin vältetään sähköiskut, tulipalot ja henkilövahingot. Kun HOLD-toiminto on käytössä, näyttölukema ei muutu, kun laite mittaa erilaisen potentiaalin. Näytön pitotilassa digitaalisen yleismittarin mittausarvo pysyy näytössä. Kaikki langattomien moduulien mittaukset päivittyvät silti. Voit pitää mittausarvon näytössä valitsemalla. Näyttöön tulee symboli, kun näytön pitotila on käytössä. Poistu pitotilasta ja tuo mittausarvot näyttöön valitsemalla uudelleen. Keltainen painike Voit vaihtaa laitteen mittaustoimintoa painamalla keltaista painiketta ( ). Eri toiminnot näkyvät keltaisina kiertokytkimen ympärillä. Keltaisella painikkeella valittavat toiminnot ovat taajuus, mv AC, kapasitanssi, dioditesti ja ma DC. Näytön taustavalo Sytytä ja sammuta taustavalo valitsemalla. Taustavalo sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua. Manuaalinen ja automaattinen alueen valitseminen Laitteen voi asettaa manuaalisen tai automaattisen alueen valinnan tilaan. Automaattisessa alueen valinnassa laite määrittää alueen niin, että arvon erotuskyky on paras mahdollinen. Manuaalisessa alueen valinnassa voit itse määrittää alueen. Kun kytket laitteen päälle, se siirtyy automaattiseen alueen valinnan tilaan, ja näytössä lukee Auto. Aseta laite manuaalisen alueen valinnan tilaan valitsemalla Huomautus Et voi muuttaa alueen valinnan tilaa, kun MIN MAX AVG -tallennus on käytössä tai näyttö on pitotilassa. Jos valitset laitteen ollessa jommassakummassa tilassa, laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä virheellisen toiminnon merkiksi. 7

16 CNX 3000 Käyttöohje Käynnistysvaihtoehdot Voit määrittää käynnistysvaihtoehdot pitämällä painettuna taulukossa 2 esitettyä painiketta käynnistäessäsi laitteen. Taulukko 2. Käynnistysvaihtoehdot Painike (KELTAINEN) Käynnistysvaihtoehto Kytkee äänimerkin pois toiminnasta. Poistaa pariston säästötilan käytöstä ("lepotila"). Näytössä näkyy sekunnin ajan POFF. Poistaa käytöstä taustavalon 2 minuutin aikakatkaisun. Näytössä näkyy sekunnin ajan LOFF. Asettaa laitteen moduulitilaan. Katso kohta Laitteen asettaminen moduulitilaan. 8

17 Wireless Multimeter Ominaisuudet Ominaisuudet Laitteen ominaisuudet ja niiden kuvaukset on esitetty taulukoissa 3 5. Taulukko 3. Tuloliitännät gxr001.eps Liitin Kuvaus ma - 3, ,0 ma virtamittausten ja virran taajuuden tuloliitäntä. COM Kaikkien mittausten paluuliitin. Jännitteen, resistanssin, diodin, kapasitanssin ja jännitteen taajuuden tuloliitäntä. 9

18 CNX 3000 Käyttöohje Taulukko 4. Kiertokytkimen asennot Kytkimen asento Toiminto Tasajännite 1 mv V. Mittaa taajuus (2 Hz...99,99 khz) valitsemalla. Vaihtojännitteen mittaus 60,0 mv V. Mittaa taajuus (2 Hz...99,99 khz) valitsemalla. Mittaa voltit/hertsit valitsemalla uudelleen. Tasajännitteen mittaukset mv. Mittaa vaihtojännite ( mv) valitsemalla. [1] Vastusmittaukset välillä 0,1Ω...50 MΩ. Mittaa kapasitanssi (1 nf μf) valitsemalla. Jatkuvuus. Äänimerkki käytössä <25 Ω ja pois käytöstä >250 Ω. Tee dioditesti valitsemalla. Näytössä näkyy OL, jos arvo on yli 2,0 V. Vaihtovirtamittaukset 3, ma. Mittaa tasavirta (3, ma) valitsemalla. [1] Mittaa taajuus (2 Hz...9,99 khz) valitsemalla uudelleen. [1] Toiminto pysyy vaihto- tai tasavirtatilassa, vaikka toimintokytkin käännettäisiin välillä toiseen asentoon ja toiminto otettaisiin välillä pois käytöstä. 10

19 Wireless Multimeter Ominaisuudet Painike Kytkimen asento Valitsee taajuuden. Taulukko 5. Painikkeet Toiminto Valitsee taajuuden. Valitsee AC-millivoltit. [1] Valitsee kapasitanssin. Valitsee dioditestin. Valitse DC-milliampeerit painamalla kerran. Valitse AC-taajuus painamalla kahdesti. [1] Kaikki asennot Asettaa laitteen manuaalisen alueen valinnan tilaan ja selaa kaikkien alueiden läpi. Aseta laite automaattisen alueen valinnan tilaan pitämällä painiketta painettuna sekunnin ajan. Kaikki asennot Pysäyttää näytön lukeman 11

20 CNX 3000 Käyttöohje Painike Kytkimen asento Ei riipu kytkimen asennosta Kaikki asennot Ei riipu kytkimen asennosta Ei riipu kytkimen asennosta Ei riipu kytkimen asennosta Taulukko 5. Painikkeet (jatkuu) Toiminto Sytytä taustavalo painamalla kerran ja sammuta painamalla kahdesti. Taustavalo sammuu automaattisesti 2 minuutin kuluttua. Käynnistää MIN MAX -tallennuksen. Askeltaa näytön toimintojen MAX, MIN, AVG (keskiarvo) ja tulosignaalin mittauksen välillä. Lopeta MIN MAX -tallennus pitämällä painiketta painettuna sekunnin ajan. Valitsee korostetun langattoman moduulin tai poistaa valinnan. Yhdistä kaikki valitut moduulit laitteeseen ja lopeta haku pitämällä painiketta painettuna sekunnin ajan. [2] Korostaa seuraavan näytössä näkyvän langattoman moduulin. [2] Käynnistää radion ja aloittaa moduulien haun. Näyttöön tulee symboli, kun radio on käytössä. Sammuttaa radion. [2] [1] Toiminto pysyy vaihto- tai tasavirtatilassa, vaikka toimintokytkin käännettäisiin välillä toiseen asentoon ja toiminto otettaisiin välillä pois käytöstä. [2] Tätä painiketta käytetään, kun laitteesta muodostetaan yhteys langattomaan moduuliin. Lisätietoja on kohdassa Moduulien hakeminen. 12

21 Wireless Multimeter Vaihtovirran nollasyötekäytös ja True-rms-mittarit Vaihtovirran nollasyötekäytös ja Truerms-mittarit Tavallisilla mittareilla voi mitata tarkasti ainoastaan puhtaita siniaaltoja. True-rms-mittarilla voi mitata tarkasti myös säröytyneitä aaltomuotoja. Mittausten tekeminen laskevalla True-rms-muuntimella edellyttää vähimmäistulojännitettä. Tämän vähimmäistulojännitteen takia True-rms-mittarin tekniset tiedot pätevät vain välillä % alueesta. On normaalia, että True-rms-mittari näyttää nollasta eroavia lukuja, kun mittausjohdot ovat avoinna tai kytkettyinä oikosulkuun. Tämä ei vaikuta vaihtovirtamittausten tarkkuuteen signaaleissa, jotka ovat yli 1 % alueesta. Määrittämättömät syöttötasot alhaisimmissa alueissa ovat seuraavat: Vaihtojännite on alle 1 % arvosta 600 mv AC tai 6 mv AC. Vaihtovirta on alle 5 % arvosta 60 ma AC tai 3 ma AC. Perusmittaukset Varoitus Katkaise virta ja pura lataus kaikista korkeajännitteisistä kondensaattoreista ennen vastuksen, virransyötön, kapasitanssin tai diodiliitoksen mittausta. Näin vältetään sähköiskut, tulipalot ja henkilövahingot. Laitteen perusmittaukset on esitelty seuraavien sivujen kuvissa. Liittäessäsi mittausjohtoja piiriin tai laitteeseen yhdistä yhteinen mittausjohto (COM) ennen jännitteistä johtoa. Irrottaessasi mittausjohtoja irrota jännitteinen johto ennen yhteistä mittausjohtoa. Vaihto- ja tasajännitemittaus Jännitealueet ovat seuraavat: 600,0 mv, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, ja 1000 V. Voit valita 600,0 mv:n tasatai vaihtovirta-alueen kääntämällä toimintokytkimen asentoon. Voit vaihtaa DC- ja AC-millivolttien välillä painikkeella. Mittaa vaihto- tai tasajännite kuvan 1 mukaisesti. 13

22 CNX 3000 Käyttöohje Vaihtovirta-V Tasavirta-V DC, millivoltit Kuva 1. Vaihto- ja tasajännitteen mittaus hab002.eps 14

23 Wireless Multimeter Perusmittaukset Volttien ja hertsien suhde Laite näyttää AC-signaalien volttien ja taajuuden välisen suhteen. Näet volttien ja hertsien välisen suhteen käyttämällä kuvan 2 mukaisia asetuksia. Kun voltit/hz-toiminto on käytössä, jännitteen alueen valinta on manuaalisessa tilassa. Jos jännite ylittää alueen, näyttöön tulee teksti OL. Jos jännite putoaa alle 5 %:iin alueesta, näytössä näkyvä arvo voi olla virheellinen. Voit mitata voltit/hertsit käyttämällä kuvan 2 mukaisia asetuksia. Volttia/Hz x 2 Volttia/Hz Kuva 2. Volttien ja hertsien suhde hab011.eps 15

24 CNX 3000 Käyttöohje Vastuksen mittaus Varoitus Katkaise virta ja pura lataus kaikista korkeajännitteisistä kondensaattoreista ennen vastuksen, virransyötön, kapasitanssin tai diodiliitoksen mittausta. Näin vältetään sähköiskut, tulipalot ja henkilövahingot. Laite lähettää vastusmittauksen aikana pienen virran piirin läpi. Koska virta kulkee kaikkia mahdollisia reittejä pitkin mittapäästä toiseen, mittarin lukema on kaikkien mittapäiden välisten etenemisreittien kokonaisvastus. Vastusalueet ovat 600,0 Ω, 6,000 kω, 60,00 kω, 600,0 kω, 6,000 MΩ ja 50,00 MΩ. Voit mitata vastuksen käyttämällä kuvan 3 mukaisia asetuksia. Kuva 3. Vastusmittaukset gxr003.eps 16

25 Wireless Multimeter Perusmittaukset Kapasitanssimittaukset. Varoitus Katkaise virta ja pura lataus kaikista korkeajännitteisistä kondensaattoreista ennen vastuksen, virransyötön, kapasitanssin tai diodiliitoksen mittausta. Näin vältetään sähköiskut, tulipalot ja henkilövahingot. Kapasitanssialueet ovat 1000 nf, 10,00 μf, 100,0 μf ja 9999 μf. Voit mitata kapasitanssin kuvan 4 mukaisella tavalla. Kuva 4. Kapasitanssin mittaaminen gxr004.eps 17

26 CNX 3000 Käyttöohje Jatkuvuustesti Varoitus Katkaise virta ja pura lataus kaikista korkeajännitteisistä kondensaattoreista ennen vastuksen, virransyötön, kapasitanssin tai diodiliitoksen mittausta. Näin vältetään sähköiskut, tulipalot ja henkilövahingot. Jatkuvuustestissä mittari antaa äänimerkin, kun se havaitsee suljetun piirin. Äänimerkin ansiosta voit tehdä jatkuvuustestin ilman, että sinun on katsottava näyttöä. Aseta tuote jatkuvuustestiä varten kuvan 5 opastamalla tavalla. Kuva 5. Jatkuvuustestit gxr005.eps 18

27 Wireless Multimeter Perusmittaukset Vaihto- tai tasavirran mittaus Varoitus Sähköiskujen tai henkilövahinkojen estäminen: Mitattaessa virtaa sammuta piirin virta ennen laitteen kytkemistä piiriin. Kytke laite piiriin sarjaan. Rajoita toimenpide määriteltyyn mittauskategoriaan, jännitteeseen tai ampeeriarvoon. Varotoimi Voit välttää mittarin tai koestettavan laitteen vauriot seuraavasti: Tee sulaketesti ennen virran mittaamista. Katso kohta Sulaketesti. Käytä kaikkiin mittauksiin oikeita napoja, toimintoja ja asteikkoja. Älä aseta antureita piirin tai komponentin poikki (rinnan sen kanssa), kun mittausjohdot on kytketty virtanapoihin. Kytke piiristä virta, katkaise piiri, kytke laite sarjaan ja kytke piiriin virta. Virta-alueet ovat 60,00 ma ja 400,0 ma. Voit mitata tasaja vaihtovirran kuvan 6 osoittamalla tavalla. Voit vaihtaa AC- ja DC-milliampeereista toiseen -painikkeella. 19

28 CNX 3000 Käyttöohje DC Kuva 6. Vaihto- ja tasavirran mittaus gxr007.eps 20

29 Wireless Multimeter Perusmittaukset Dioditesti Varoitus Katkaise virta ja pura lataus kaikista korkeajännitteisistä kondensaattoreista ennen vastuksen, virransyötön, kapasitanssin tai diodiliitoksen mittausta. Näin vältetään sähköiskut, tulipalot ja henkilövahingot. Dioditestin avulla voit tarkastaa diodeja, transistoreja, puolijohdeohjattuja tasasuuntaajia (SCR) ja muita puolijohdelaitteita. Toiminto lähettää virran puolijohdinliitoksen poikki ja mittaa jännitehävikin liitoksessa. Hyvä liitos pudottaa jännitettä 0,5...0,8 V. Voit tehdä piiristä irrotetulle diodille dioditestin kytkemällä laitteen kuvassa 7 osoitetulla tavalla. Puolijohdekomponenttien myötäsuuntaisissa mittauksissa kytke punainen mittausjohto komponentin positiiviseen napaan ja musta mittausjohto negatiiviseen. Piirissä hyvän diodin myötäsuuntamittaus on 0,5...0,8 V. Estosuuntainen mittaus sisältää muiden anturien välisten reittien vastukset. Jos diodi on hyvä (< 0,85 V), kuuluu lyhyt äänimerkki. Jos mittausarvo on 0,100 V tai mittauksessa syntyy oikosulku, kuuluu jatkuva äänimerkki. Näytössä näkyy OL, jos diodi on auki. 21

30 CNX 3000 Käyttöohje Ehjä diodi Myötäesijännite Ehjä diodi Estoesijännite Viallinen diodi Viallinen diodi AVOIN 1 PIIPPAUS ja oikosulku Kuva 7. Dioditesti hab006.eps 22

31 Wireless Multimeter Perusmittaukset Taajuusmittaukset Taajuusmittauksessa laite laskee, montako kertaa sekunnissa vaihtojännite- tai vaihtovirtasignaali ohittaa kynnysarvon. Laite asettuu automaattisesti johonkin seuraavista neljästä taajuusalueesta: 99,99 Hz, 999,9 Hz, 9,999 khz tai 99,99 khz. Alla on vinkkejä taajuusmittauksesta. Jos mittausarvo on 0 Hz tai epävakaa, syöttösignaali saattaa olla liipaisutason alapuolella tai sen lähellä. Matalampi alue lisää laitteen herkkyyttä ja voi tavallisesti korjata nämä ongelmat. Vääristynyt syöttösignaali voi näyttää tavallista korkeampaa taajuusarvoa. Vääristymien vuoksi taajuuslaskuri voi laskea useita liipaisuja. Suurempi jänniteasteikko pienentää syöttöherkkyyttä ja voi korjata tämän ongelman. Yleensä oikea taajuus on alhaisin mittarin näyttämä taajuus. Aseta laite taajuusmittausta varten kuvan 8 mukaisesti. 23

32 CNX 3000 Käyttöohje Vaihtovirta-/tasavirtajännitteen taajuus Vaihtovirran taajuus Hz x 2 Hz Kuva 8. Taajuuden mittaaminen hab008.eps 24

33 Wireless Multimeter Etäkäyttö Etäkäyttö Laite käyttää matalatehoista langatonta tekniikkaa. Laitteessa voi näkyä enintään kolmen CNX 3000 Series Wireless Module -laitteen mittaukset. Yksi langattomista moduuleista voi olla 3000 Wireless Multimeter. Laitteella ei voi ohjata muita digitaalisia yleismittareita tai moduuleita. Langaton radio ei haittaa laitteen mittauksia. Radiotaajuustiedot Huomautus Langattomaan 2,4 GHz radioon tehdyt muutokset, joita Fluke Corporation ei ole erikseen hyväksynyt, voivat mitätöidä laitteen käyttöoikeuden. Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Laitteen käyttöä koskee kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on kestettävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat saada sen toimimaan ei-toivotulla tavalla. Luokan B digitaalinen laite: Digitaalinen laite, jota markkinoidaan käytettäväksi asuinympäristössä sulkematta pois käyttöä kaupallisessa ja teollisessa ympäristössä sekä liikeympäristössä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi henkilökohtaiset tietokoneet, laskimet ja vastaavat sähkölaitteet, joita markkinoidaan yleiseen käyttöön. Mittari on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisten laitteiden rajoituksia, FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoitus on suojata haitallisilta häiriöiltä asuinympäristössä. Tämä laite luo, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa radioviestinnälle haitallisia häiriöitä. Ei kuitenkaan voida taata, että häiriöitä ei synny tietyissä kokoonpanoissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiolähetyksiin, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite välillä pois käytöstä, käyttäjää kehotetaan yrittämään korjata tilanne jollain seuraavista keinoista: Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä. Kasvata laitteen ja vastaanottimen välimatkaa. Pyydä jälleenmyyjältä ja kokeneelta radio/televisioasentajalta apua. Radion sertifiointinumeron edessä oleva termi "IC:" merkitsee ainoastaan sitä, että laite noudattaa Industry of Canadan teknisiä vaatimuksia. 25

34 CNX 3000 Käyttöohje Moduulien hakeminen Tässä käyttöoppaassa termillä "haku" tarkoitetaan toimenpidettä, jossa laitteen avulla etsitään CNX sarjan langattomien moduulien lähettämiä radiosignaaleja. Termi "yhdistäminen" tarkoittaa sitä, että laite on muodostanut langattoman yhteyden moduuliin. Varmista ennen haun aloittamista, että jokaisen moduulin radio on otettu käyttöön. Jokaisen moduulin näytössä on oltava symboli. kuvaa 9. Siinä näkyvät moduulit, joihin laite on muodostanut yhteyden. Vaikka näytössä näkyy vain kolme moduulia kerrallaan, laite voi tilapäisesti muodostaa yhteyden jopa 10 moduuliin. Huomautus Jotta laite voi muodostaa yhteyden moduuliin haun jälkeen, radio on poistettava käytöstä. Käynnistä radio uudelleen ja aloita moduulien haku. Kun käynnistät laitteen ensimmäisenä, radio ei ole käytössä. Käynnistä radio ja moduulien haku valitsemalla. Näyttöön tulee symboli, kun radio on käytössä. vilkkuu näytössä laitteen etsiessä muiden moduulien radiosignaaleja. Kun laite löytää moduulin, se antaa moduulille tunnusnumeron. Langattomat moduulit saavat tunnusnumeron järjestyksessä yhdestä kymmeneen. Tunnusnumero ja moduulin mallinumero näkyvät laitteen näytössä. Tunnusnumero näkyy myös moduulin näytössä. Kun haku on päättynyt, ei enää vilku näytössä. Huomautus Jos laite ei löydä moduuleita 2 minuutin aikana, radiotoiminto kytkeytyy pois käytöstä. Haun jälkeen kaikkien löydettyjen moduulien numerot näkyvät näytössä mustina harmaalla taustalla. Ks. 26

35 Wireless Multimeter Etäkäyttö Luettelon alussa vilkkuu korostetun moduulin numero. Voit korostaa seuraavan luettelossa olevan moduulin valitsemalla. Laite pysyy moduulin valintatilassa noin 2 minuuttia. Valitse laitteeseen yhdistettävä moduuli seuraavasti: 1. Korosta yhdistettävä moduuli -painikkeella. Huomautus Korostetun moduulin radiopainike ( ) vilkkuu nopeammin. Tämä helpottaa korostetun moduulin tunnistamista. 2. Valitse. Valitun moduulin numero näkyy nyt harmaana mustalla taustalla. Katso kuva Toista vaiheet 1 ja 2 jokaisen laitteeseen yhdistettävän moduulin kohdalla. Laitteeseen voi yhdistää enintään kolme moduulia. 4. Voit odottaa moduulin valinnan päättymistä tai sulkea moduulin valintatilan pitämällä -painiketta painettuna Auto V AC T3000 V3000 Auto V AC T3000 V Pidä painettuna 2 s V AC Auto C Kuva 9. Moduulin yhdistäminen hab013.eps 27

36 CNX 3000 Käyttöohje Kun moduulin valintatila päättyy, kaikki yhdistettäväksi tarkoitetut moduulit tulevat näyttöön. Valitsemattomat moduulit eivät enää näy. Huomautus Jos et valitse moduuleja, kaikki näytössä näkyvät moduulit yhdistetään laitteeseen, kun moduulin valintatila päättyy. Jokaisen liitetyn moduulin moduulinumeron tilalla näkyy moduulin mittaus. Laitteen ja jokaisen siihen yhdistetyn moduulin radiopainike vilkkuu kerran viiden sekunnin aikana. Yhdistämättömien moduulien radiopainike ei vilku. Moduulin, johon näytössä näkyvä mittaus kuuluu, voi tunnistaa yhdistämisen yhteydessä annetun tunnusnumeron perusteella. Etsi moduuli, jonka näytössä näkyy sama tunnusnumero. Moduulin valitseminen luettelosta -painikkeella helpottaa laitteen näytössä näkyvän moduulin tunnistusta silloin, kun moduulin näyttö ei ole näkyvissä. Sen moduulin radiopainike, jonka mittaukset näkyvät laitteen näytössä, ( ) vilkkuu nopeammin. 28

37 Wireless Multimeter Etäkäyttö Moduulin laiteyhteyden katkaiseminen Moduulin laiteyhteyden voi katkaista kolmella tavalla. Sammuta moduuli. Poista moduulin radio käytöstä moduulin - painikkeella. Moduuli pysyy käynnissä ja jatkaa mittauksia. Valitse poistettava moduuli laitteen - painikkeella. Valitse sen jälkeen. Muut moduulit pysyvät yhdistettyinä laitteeseen. Laitteen asettaminen moduulitilaan Voit määrittää laitteen toimimaan moduulina, jolloin sen mittauksia voi tarkastella toisessa digitaalisessa yleismittarissa. Voit asettaa laitteen moduulitilaan seuraavasti: 1. Pidä -painiketta painettuna. 2. Käynnistä laite. 3. Vapauta -painike, kun näyttöön tulee MOD. Huomautus Radio on käytössä aina silloin, kun laite on moduulitilassa. Kun toisen digitaalisen yleismittarin radio on käytössä ja haku käynnistyy, laite löytyy, ja sen näyttöön tulee numero. 29

38 CNX 3000 Käyttöohje Kunnossapito Varoitus Voit välttää sähköiskut ja henkilövahingot seuraavasti: Korjauta mittari valtuutetulla korjaajalla. Älä käytä laitetta, jos suojat on irrotettu tai kotelo on auki. Voit altistua vaaralliselle jännitteelle. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä varaosia. 5. Kuivaa kukin napa ilmasuihkulla, jotta vesi pakotetaan ulos navoista. Varoitus Sähköiskun tai henkilövammojen välttämiseksi mittausjohdot ja syöttösignaalit on poistettava ennen pariston tai sulakkeiden vaihtamista. Käytä AINOASTAAN taulukossa 6 lueteltuja varaosia. Näin vältetään tapaturmat ja loukkaantumiset. Poista tulosignaalit ennen laitteen puhdistusta. Yleinen kunnossapito Pyyhi kotelo kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella. Älä käytä liuottimia tai pesuaineita, jotka sisältävät hankaavia aineita. Napoihin joutunut lika ja kosteus voi antaa mittauksessa vääriä arvoja. Puhdista navat seuraavasti: 1. Katkaise virta mittarista ja irrota kaikki mittausjohdot. 2. Ravista navoista kaikki mahdollinen lika. 3. Kastele puhdas pumpulipuikko miedolla pesuaineella ja vedellä. 4. Pyyhi jokainen napa pumpulipuikolla. 30

39 Wireless Multimeter Sulaketesti Sulaketesti Sulaketestin suorittaminen: 1. Käännä toimintokytkin asentoon. 2. Kytke mittausjohdot -pistokkeeseen kuvan 10 mukaisesti. 3. Kosketa mittausjohdon toisella päällä ma-pistoketta. Toimivan sulakkeen vastus on enintään 12 Ω. Vaihda sulake, jos vastus on tätä suurempi tai jos näyttöön tulee OL. 440 ma <12 OK OK gxr009.eps Kuvat 10. Sulaketesti 31

40 CNX 3000 Käyttöohje Pariston ja sulakkeen vaihtaminen Varoitus Sähköiskujen tai henkilövahinkojen estäminen: Vaihda palanut sulake täsmälleen samanlaiseen, jotta laitteessa on jatkuva suoja valokaaria vastaan. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä vaihtosulakkeita. Poista paristot laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan tai sitä säilytetään yli 50 C:ssa. Jos paristoja ei poisteta, ne saattavat vuotaa ja vaurioittaa laitetta. Korjaa laite ennen käyttöä, jos paristo vuotaa. Vältä paristojen vuotaminen tarkistamalla, että navat on kytketty oikein. Paristot sisältävät vaarallisia kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa palovammoja tai räjähtää. Jos altistut kemikaaleille, puhdista alue vedellä ja hakeudu lääkäriin. Vaihda paristot seuraavasti: 1. Katkaise laitteesta virta ja irrota kaikki mittausjohdot. 2. Nosta tuki ylös kuvan 11 mukaisesti. 3. Käännä paristotilan kannen salpaa, kunnes lukittusymboli ( ) on kohdakkain nuolen kanssa. 4. Nosta paristotilan kansi irti. 5. Poista kolme AA-paristoa ja vaihda ne uusiin. Aseta paristot oikein päin. 6. Asenna paristotilan kansi paikoilleen. 7. Käännä paristotilan kannen salpaa, kunnes lukittusymboli ( ) on kohdakkain nuolen kanssa. Vaihda sulake seuraavasti: 1. Katkaise laitteesta virta ja irrota kaikki mittausjohdot. 2. Irrota kuusi ruuvia kotelon pohjasta kuvan 11 mukaisesti. 3. Irrota kotelon alaosa ja kansi toisistaan. 4. Poista sulake pidikkeestään ja vaihda se 440 ma:n, 1000 V:n nopeaan sulakkeeseen, jonka pienin keskeytysluokitus on A. Käytä vain Fluken osanumeroa Kokoa laite toistamalla yllä kuvatut vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. 32

41 Wireless Multimeter Pariston ja sulakkeen vaihtaminen Kuva 11. Pariston ja sulakkeen vaihto gxr010.eps 33

42 CNX 3000 Käyttöohje Huolto ja varaosat Jos laite menee epäkuntoon, vaihda paristot ja tee sulaketesti. Lue tämä käyttöopas, jotta voit varmistaa, että mittaria käytetään oikein. Varaosat ja lisävarusteet näkyvät taulukossa 6 ja kuvassa 12. Jos haluat tilata varaosia tai lisälaitteita, katso kohta Yhteydenotto Flukeen. Taulukko 6. Varaosat Kuvaus Määrä Fluken malli- tai osa-numero Sulake, 440 ma, 1000 V Paristo, AA 1,5 V Paristotilan luukku (sisältää tuen) Tiiviste, paristoluukku Koestusjohdinsarja 1 TL175 Hauenleukapuristin, musta 1 Hauenleukapuristin, punainen 1 AC175 CNX 3000 DMM -pikaopas CNX 3000 DMM -turvaohjeet Käytä turvallisuuden vuoksi ainoastaan tarkalleen mainittuja osia. 34

43 Wireless Multimeter Huolto ja varaosat Paristotilan kansi CNX 3000 DMM Pikaopas Akku AA x 1,5 V TL175 Koestusjohdinsarja CNX 3000 DMM Turvaohjeet Sulake 440 ma 1000 V, Fast AC175 Kierteelliset hauenleuat Kuva 12. Varaosat hab012.eps 35

44 CNX 3000 Käyttöohje Taulukko 7. Lisävarusteet Osa Kuvaus TPAK FLK-CNX A3000 FLK-CNX I3000 FLK-CNX T3000 FLK-CNX V3000 FLK-CNX PC3000 FLK-CNX C3000 FLK-CNX C3001 FLK-CNX C3002 FLK-CNX C3003 Magneettinen ToolPak-ripustin CNX a3000 -pihtimittarimoduuli mittaa vaihtovirran 400 ampeeriin asti. CNX i3000 Flex -virtapihti mittaa vaihtovirran 2500 ampeeriin asti. CNX t3000 -lämpötilamoduuli mittaa K-tyypin termoparilla -200 C C:n lämpötilat. CNX v3000 -jännitemoduuli mittaa vaihtojännitteen arvoon 1000 V AC asti. Langaton CNX pc3000 -tietokonesovitin. Laadukas työkalulaukku, jossa kantohihna. Moduulin kotelo. Digitaalisen yleismittarin kotelo. 3-lokeroinen kotelo. 36

45 Tekniset tiedot Enimmäisjännite liittimen ja maadoituksen välissä: 1000 V tasavirtaa tai vaihtovirtaa RMS Wireless Multimeter Tekniset tiedot Sulakesuojaus ma-tuloliitännöille... 0,44 A (44/100 A, 440 ma), 1000 V NOPEA sulake, vain Fluken määrittämä osa Nestekidenäyttö Virkistystaajuus... 4/sekunti Voltit, ampeerit, ohmit lukemaa Taajuus lukemaa Kapasitanssi lukemaa Pariston tyyppi... Kolme AA-alkaliparistoa, NEDA 15A IEC LR6 Pariston käyttöikä... Vähintään 250 tuntia. Lämpötila Käyttö C...50 C Säilytys C...60 C Suhteellinen kosteus % (0 C...35 C), % (35 C...40 C), % (45 C...50 C) Korkeus Käyttö m Säilytys m Lämpötilakerroin... 0,1 x (määritetty tarkkuus)// C (<18 C tai >28 C) Turvastandardit US ANSI... ANSI/ISA / ( ): 3. versio CSA... CAN/CSA-C22.2 No : 3. versio UL... UL : 3. versio CE_merkintä... IEC/EN :

46 CNX 3000 Käyttöohje Langaton taajuus... 2,4 GHz:n ISM-alue, 20 metrin kantomatka Koko (K x L x P)... 4,75 x 9,3 x 20,7 cm (1,87 x 3,68 x 8,14 tuumaa) Paino... 17,2 oz (487,5 g) EMI, RFI, EMC, RF... EN :2006, EN :2006. ETSI EN V1.7.1:2006, ETSI EN V1.8.1:2008, FCC-osa 15 jaos C osat , , , FCCID : T68-FWCS IC:6627A-FWCS Yksityiskohtaiset erittelyt Kaikille erittelyille: Tarkkuus on määritetty 1 vuoden ajaksi kalibroinnin jälkeen, käyttölämpötiloissa 18 C...28 C, suhteellisen kosteuden ollessa %. Täsmällisyysmerkinnät ovat muotoa ±([% lukemasta] + [viimeisten merkittävien numeroiden määrä]). Vaihtovirtajännite Asteikko [1] 600,0 mv 0,1 mv 6,000 V 0,001 V 60,00 V 0,01 V 600,0 V 0,1 V V 1 V Erottelukyky Tarkkuus [2][3][4] Hz 500 Hz...1 khz 1,0 % + 3 2,0 % + 3 [1] Kaikki AC-jännitealueet määritetään 1 %:n alueesta100 %:n alueeseen. [2] Huippukerroin lukemalla, pienentyen lineaarisesti arvoon 1,5 täydellä asteikolla. [3] Lisää ei-sinisille aaltomuodoille, -(2 %:n lukema + 2 %:n täysnäyttämä) normaali, huippukertoimille korkeintaan 3. [4] Älä ylitä arvoa 10 7 V-Hz 38

47 Wireless Multimeter Tekniset tiedot Tasajännite, jatkuvuus, vastus, dioditesti ja kapasitanssi Toiminto Asteikko Erottelukyky Tarkkuus 600,0 mv 0,1 mv 0,09 % + 2 Ω 6,000 V 0,001 V 60,00 V 0,01 V 0,09 % ,0 V 0,1 V V 1 V 0,15 % Ω 1 Ω Mittari antaa äänimerkin <25 Ω:ssa, laite tunnistaa 250 μs :n tai sitä pitemmät katkot ja oikosulut. 600,0 Ω 0,1 Ω 0,5 % + 2 6,000 kω 0,001 kω 60,00 kω 0,01 kω 60,00 kω 0,1 kω 600,0 kω 0,001 MΩ 0,5 % ,00 MΩ 0,01 MΩ 1,5 % + 3 Dioditesti 2,000 V 0,001 V 1 % nf 1 nf 10,00 μf 0.01 μf 100,0 μf 0,1 μf 1,2 % μf [1] 1 μf 10 % tyypillinen [1] Mittausalueella 9999 μf mittauksissa 1000 μf:iin saakka mittaustarkkuus on 1,2 %

48 CNX 3000 Käyttöohje Vaihto- ja tasavirta Toiminto Asteikko [1] Erottelukyky Tarkkuus (45 Hz...1 khz) [2] 60,00 ma 0,01 ma 400,0 ma [3] 0,1 ma 60,00 ma 0,01 ma 400,0 ma [3] 0,1 ma [1] Kaikki vaihtovirta-alueet määritetään 5 %:n alueesta 100 %:n alueeseen. [2] Kuormitusjännite, tulo (tyypillinen): 400 ma:n tulojännite 2 mv/ma. [3] 400,0 ma tarkkuus määritetty 600 ma:n ylikuormitukseen saakka. 1,5 % + 3 0,5 % + 3 Taajuus Asteikko Erottelukyky Tarkkuus [1] 99,99 Hz 0,01 Hz 999,9 Hz 0,1 Hz 9,999 khz 0,001 khz 99,99 khz 0,01 khz 0,1 % + 1 [1] Taajuus on määritetty 99,99 khz:iin asti voltteina ja 10 khz:iin asti ampeereina. 40

49 Taajuuslaskimen herkkyys Tyypillinen [1] [2] Syötön mittausalue herkkyys (RMS-siniaalto) Wireless Multimeter Tekniset tiedot Hz 45 Hz...10 khz khz khz khz 6 V 0,5 V 0,6 V 1,0 V 2,8 V Määrittelemätön [3] 60 V 5 V 3,8 V 4,1 V 5,6 V 9,6 V 600 V 50 V 36 V 39 V 50 V 58 V 1000 V 500 V 300 V 320 V 380 V Ei sovellu 6 V 0,5 V 0,75 V 1,4 V 4,0 V Määrittelemätön [3] 60 V 4 V 3,8 V 4,3 V 6,6 V 13 V 600 V 40 V 36 V 39 V 45 V 58 V 1000 V 500 V 300 V 320 V 380 V Ei sovellu 60,00 ma 5 ma 4 ma Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu 400,0 ma 5 ma 4 ma Ei sovellu Ei sovellu Ei sovellu [1] Maksimisyöttö eritellylle tarkkuudelle = 10 X alue tai 1000 V. [2] Amplitudi ja häiriöt matalilla taajuuksilla voivat ylittää taajuuden tarkkuutta koskevat arvot. [3] Määrittelemätön mutta käyttökelpoinen signaalien laadun ja amplitudin mukaan. [4] ma- ja A-alueilla taajuusmittaukset on määritetty arvoon 10 khz. 41

50 CNX 3000 Käyttöohje Syöttöominaisuudet Toiminto Ylikuormitussuoja Nimellinen tuloimpedanssi Yleisen tilan hylkäyssuhde (1 kω epätasapaino) Normaalin tilan hylkäys 1100 V rms > 10 MΩ < 100 pf > 120 db tasavirralla, 50 Hz tai 60 Hz > 60 db/50 Hz tai 60 Hz 1100 V rms > 10 MΩ < 100 pf > 60 db, tasavirralla 60 Hz:iin asti 1100 V rms > 10 MΩ < 100 pf > 120 db tasavirralla, 50 Hz tai 60 Hz > 60 db / 50 Hz tai 60 Hz Avoimen piirin testijännite Täyden asteikon jännite 6 MΩ saakka 50 MΩ Tyypillinen oikosulkuvirta Ω / 1100 V rms < 2,7 V tasavirtaa <0,7 V tasavirtaa < 0,9 V tasavirtaa < 350 μa / 1100 V rms < 2,7 V tasavirtaa 2,000 V dc < 1,1 ma Toiminto Ylikuormitussuoja Ylikuorma ma Sulakkeella, 44/100 A, 1000 V NOPEA sulake 600 ma:n ylikuormitus enintään 2 minuutiksi, vähintään 10 minuutin lepo. MIN MAX -tallennus Toiminto Tasavirtatoiminnot Vaihtovirtatoiminnot Tarkkuus Mittaustoiminnon määritetty tarkkuus, ±12 lukemaa kestoltaan yli 350 ms:n muutoksille. Mittaustoiminnon määritetty tarkkuus, ±40 lukemaa kestoltaan yli 900 ms:n muutoksille. 42

Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista.

Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa  Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. 1662/1663/1664 FC Electrical Installation Tester Turvaohjeet Rekisteröi tuotteesi ja lue lisätietoja osoitteessa www.fluke.com. Varoitus ilmoittaa käyttäjälle vaarallisista tilanteista ja toimista. Varoitukset

Lisätiedot

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Käyttöohje (Finnish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Käyttöohje PN 4045153 May 2012 (Finnish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Käyttöohje PN 3622684 August 2010 (Finnish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All

Lisätiedot

Käyttöohje. Phase Rotation Indicator

Käyttöohje. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Käyttöohje PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Finnish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Lisätiedot

113 Electrical Multimeter

113 Electrical Multimeter 113 Electrical Multimeter Ohjevihko Turvaohjeet A Varoitus tarkoittaa vaarallista tilannetta ja toimintoa, joka voi aiheuttaa ruumiinvamman tai kuoleman. A Varotoimi tarkoittaa tilaa tai toimintoa, joka

Lisätiedot

373 Clamp Meter. Käyttöohje

373 Clamp Meter. Käyttöohje 373 Clamp Meter Käyttöohje (Finnish) July 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in Taiwan. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet

2700G Series. Reference Pressure Gauge. Turvaohjeet 2700G Series Reference Pressure Gauge PN 4150088 (Finnish) September 2012 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU

Lisätiedot

Käyttöohje. True-rms Remote Display Digital Multimeter

Käyttöohje. True-rms Remote Display Digital Multimeter 233 True-rms Remote Display Digital Multimeter Käyttöohje September 2009 (Finnish) 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

9040/9040UK. Käyttöohje. Phase Rotation Indicator

9040/9040UK. Käyttöohje. Phase Rotation Indicator 9040/9040UK Phase Rotation Indicator Käyttöohje PN 2438546 April 2005, Rev.1, 11/07 (Finnish) 2005, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

Lisätiedot

114, 115, and 117. True-rms Multimeters

114, 115, and 117. True-rms Multimeters 114, 115, and 117 True-rms Multimeters Käyttöohje PN 2572573 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Finnish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their

Lisätiedot

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT

DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT DT-105 KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 DT-105 KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN MITTARIN KÄYTTÖÖNOTTOA 1. TURVAOHJEET Toiminto V AC V DC ma DC Resistanssi Ω TULOSIGNAALIEN SUURIMMAT SALLITUT ARVOT Maksimi

Lisätiedot

323/324/325 Clamp Meter

323/324/325 Clamp Meter 323/324/325 Clamp Meter Käyttöohje May 2012 Rev.1, 06/15 (Finnish) 2012-2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Lisätiedot

374/375/376 Clamp Meter

374/375/376 Clamp Meter 374/375/376 Clamp Meter Käyttöohje PN 3608883 July 2010 (Finnish) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice. All product names are

Lisätiedot

Fluke 3000 FC -sarjan mittauslaitteet

Fluke 3000 FC -sarjan mittauslaitteet Fluke 3000 FC -sarjan mittauslaitteet Tekniset tiedot Nyt yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa Aloita huomisen mittauslaitejärjestelmän rakentaminen jo tänään käyttäen Fluken 3000 FC -yleismittaria.

Lisätiedot

Fluke CNX sarjan mittauslaitteet

Fluke CNX sarjan mittauslaitteet Fluke CNX 3000 -sarjan mittauslaitteet Fluken langaton tiimi Tekniset tiedot Fluken langattoman vianhakutiimin ansiosta voit tarkastella usean eri moduulin mittaustuloksia reaaliajassa ja etänä yhdellä

Lisätiedot

374 FC/375 FC/376 FC Clamp Meters

374 FC/375 FC/376 FC Clamp Meters 374 FC/375 FC/376 FC Clamp Meters PN 4705494 September 2015 (Finnish) 2015 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Lisätiedot

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Tekniset tiedot Nyt yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa Aloita huomisen mittauslaitejärjestelmän rakentaminen jo tänään käyttäen Fluken 3000 FC yleismittaria.

Lisätiedot

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Ohjelehti Johdanto Fluke 771 milliampeeriprosessin pihtimittari ( mittari ) on kädessä pidettävä paristokäyttöinen pihtimittari, joka mittaa 4-20 ma vaihtovirtaa katkaisematta

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Johdanto Extech 430 -yleismittari (osanumero EX430) on varustettu automaattisella aluevalinnalla. Mittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta, resistanssi,

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592

KÄYTTÖOPAS. DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN KYNÄYLEISMITTARI E42 034 51, tuotenro. 42.6592 SISÄLTÖ 1. Johdanto a. Yleistä... 3 b. Erityisominaisuuksia... 3 c. Pakkauksesta poistaminen ja tarkastus... 3 2. Tekniset tiedot

Lisätiedot

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE

Oyj. Yleiselektroniikka MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE MS8221D KANNETTAVA DIGITAALINEN YLEISMITTARI SUOMENKIELINEN KÄYTTÖOHJE 1. YLEISIÄ OHJEITA Tämä mittari täyttää IEC1010-standardin elektronisia mittalaitteita koskevat määräykset per CAT II / ympäristöhaittaluokka

Lisätiedot

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari

Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Käyttöohje Malli 380942 True RMS AC/DC 30A Mini Pihtimittari Johdanto Onnittelemme Extech 380942 DC/AC Pihtimittarin valinnasta. Mittari on testattu ja kalibroitu tehtaalla ja käyttöohjeiden ohjeita noudattamalla

Lisätiedot

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera

Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera TEKNISET TIEDOT Fluke 279 FC -yleismittari/lämpökamera Etsi. Korjaa. Tarkasta. Raportoi. 279 FC, digitaalisen yleismittarin ja lämpökameran yhdistelmä, lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.

Lisätiedot

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit

Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit TEKNISET TIEDOT Fluken 1587 FC- ja 1577- eristysvastus-/yleismittarit Tehokas eristysvastus-/yleismittari Fluke 1587 FC:ssa ja Fluke 1577:ssa on digitaalinen eristysvastusmittari ja digitaalinen true-rms-yleismittari

Lisätiedot

C0-210 Carbon Monoxide Probe

C0-210 Carbon Monoxide Probe C0-210 Carbon Monoxide Probe Ohjekirja Johdanto CO-210 Carbon Monoxide Probe (jota jäljempänä kutsutaan mittariksi ) aistii hiilimonoksidipitoisuuden (CO) ja mittaa pitoisuutta asteikolla 1-1000 ppm (miljoonasosa).

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Käyttöohje

Models 175, 177, 179. True RMS Multimeters. Käyttöohje Models 175, 177, 179 True RMS Multimeters Käyttöohje May 2003 Rev. 1, 10/08 (Finnish) 2003-2008 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA. Specifications are subject to change without notice.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit

Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit TEKNISET TIEDOT Fluke 370 FC -sarjan langattomat True-RMS AC/DC -pihtimittarit Fluken uusi 370 FC -sarja (376 FC, 375 FC ja 374 FC) tekee vianhausta entistä tehokkaampaa. iflex -lenkkivirtapihti helpottaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330

KÄYTTÖOPAS. Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 KÄYTTÖOPAS Miniyleismittari kosketuksettomalla jänniteilmaisimella (NCV) Malli EX330 Johdanto Extech EX330 -yleismittarin tarjoamat mittaukset/testaukset ovat vaihto- ja tasajännite, vaihto- ja tasavirta,

Lisätiedot

707 Loop Calibrator. Ohjevihko. Johdanto. Pariston säästötoiminto

707 Loop Calibrator. Ohjevihko. Johdanto. Pariston säästötoiminto 707 Loop Calibrator Ohjevihko Johdanto Fluke 707 Loop Calibrator -silmukkakalibraattori (tämän jälkeen kalibraattori) on kompakti syöttö- ja mittausinstrumentti. Kalibraattori koestaa virtasilmukat 0 20

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet

Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Fluke 3000 FC-sarjan mittauslaitteet Tekniset tiedot Nyt yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa Aloita huomisen mittauslaitejärjestelmän rakentaminen jo tänään käyttäen Fluken 3000 FC yleismittaria.

Lisätiedot

51 & 52 Series II. Käyttöohje. Thermometer

51 & 52 Series II. Käyttöohje. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Käyttöohje Finnish September 1999 Rev.2, 11/10 1999-010 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Specifications

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

381 Remote Display True-rms Clamp Meter

381 Remote Display True-rms Clamp Meter 381 Remote Display True-rms Clamp Meter Käyttöohje (Finnish) June 2010 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Ohjevihko Johdanto Fluke 714 lämpötila-anturien kalibraattori (Thermocouple Calibrator) on tarkka lähde- ja mittausinstrumentti lämpötilaantureiden kalibroimiseen. Kalibraattori

Lisätiedot

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5

Käyttöohje HT32 L A T I T H t h g ir y p o C A I 0 2 0 5 e R e l e s a E 1 N. 1 0-0 3 0 / 2 / 6 0 0 5 Käyttöohje HT32 Copyright HT ITALIA 2005 Release EN 1.01-03/06/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. Ennen käyttöä...2 1.2. Mittauksen aikana...2 1.3. Mittauksen jälkeen...3 1.4. Ylijänniteluokat...4

Lisätiedot

28 II Ex. Käyttöohje. True-rms Digital Multimeter

28 II Ex. Käyttöohje. True-rms Digital Multimeter 28 II Ex True-rms Digital Multimeter Käyttöohje November 2011 (Finnish) 2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Model 77 Series IV. Digital Multimeter. Käyttöohje

Model 77 Series IV. Digital Multimeter. Käyttöohje Model 77 Series IV Digital Multimeter Käyttöohje September 2006 (Finnish) 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Rajoitettu takuu laitteen

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570

KÄYTTÖOPAS. PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 KÄYTTÖOPAS PIHTIVIRTAMITTARI AC/DC Malli Kaise 42.7660 E4204570 Sisällysluettelo: 1. Johdanto a. Yleistä b. Erikoisominaisuudet c. Pakkauksesta purkaminen ja tarkastus 2. Tekniset tiedot a. Yleiset tekniset

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET

LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ja liikenteen ala VAHVAVIRTATEKNIIKAN LABORAATIOT H.Honkanen LABORAATIO 1, YLEISMITTARI JA PERUSMITTAUKSET YLEISTÄ YLEISMITTARIN OMINAISUUKSISTA: Tässä laboratoriotyössä

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Ohjekirja Johdanto CO-220 Carbon Monoxide Meter (jota jäljempänä kutsutaan mittariksi ) aistii hiilimonoksidipitoisuuden (CO) ja mittaa pitoisuutta asteikolla 1-1000

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde

Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Kuituoptinen tehomittari ja kuituoptinen valonlähde Ohjevihko Johdanto Kuituoptinen tehomittari (Fiber Optic Power Meter, FOM) mittaa optista tehoa kuituoptisissa johtimissa.

Lisätiedot

True-rms Multimeters. Käyttöohje

True-rms Multimeters. Käyttöohje 116 True-rms Multimeters Käyttöohje PN 2538688 July 2006, Rev. 1, 2/07 (Finnish) 2006, 2007 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective

Lisätiedot

1507/1503. Insulation Testers. Käyttöohje

1507/1503. Insulation Testers. Käyttöohje 1507/1503 Insulation Testers Käyttöohje June 2005 (Finnish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUS

Lisätiedot

Amprobe PM51A. Käyttöohje

Amprobe PM51A. Käyttöohje Amprobe PM51A Käyttöohje 1. LCD-näyttö 2. Kiertokytkin, jolla valitaan haluttu mittaustoiminto sekä sammutetaan ja käynnistetään laite 3. SELECT-nappi, jolla valitaan haluttu mittaus (toiminto riippuu

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari

Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Fluke-561 Yhdistelmälämpömittari Pikakäyttöohje Tämä opas on vain ohjeellinen. Tarkemmat tiedot löydät Users Manual-kirjasesta Näyttö Laser Liipaisin Toimintonapit AAparistot (2 kpl) Paristokotelon kansi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E

KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E KÄYTTÖOPAS JÄNNITTEENKOETIN ELIT 120 E4201248 Turvallisuusohjeita Kansainväliset turvallisuussymbolit Varoitus vaarallisesta jännitteestä, lue käyttöopas. Varoitus! Vaarallinen jännite. Sähköiskun vaara.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN

SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin,

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje HT321 322

Käyttöohje HT321 322 Käyttöohje HT321 322 Copyright HT ITALIA 2006 Release EN 1.00-06/12/2006 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot

772/773 Milliamp Process Clamp Meter

772/773 Milliamp Process Clamp Meter 772/773 Milliamp Process Clamp Meter Ohjevihko Johdanto Käsikäyttöisiä paristotoimisia Fluke 772 ja 773 Milliamp Process Clamp Meter -milliampeeriprosessin pihtimittareita (Mittari) voidaan käyttää määritettäessä

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

Yhteenveto kalibraattorin toiminnoista Toiminto Asteikko Erottelukyky. DC V mittaus +28 V 0,001 V. DC ma mittaus 0-24 ma 0,001 ma

Yhteenveto kalibraattorin toiminnoista Toiminto Asteikko Erottelukyky. DC V mittaus +28 V 0,001 V. DC ma mittaus 0-24 ma 0,001 ma 705 Loop Calibrator Ohjevihko Johdanto Fluke 705 Loop Calibrator on lähde- ja mittausinstrumentti 0-20 ma tai 4-20 ma virtapiirien koestukseen ja mittausinstrumentti 0-28 V DC jännitteille. Kalibraattori

Lisätiedot

Sähköiset koestimet 22

Sähköiset koestimet 22 22 Sähköiset koestimet SÄHKÖISET KOESTIMET TALO- JA SÄHKÖTEKNIIKKA Oikea sähköinen koestin joka käyttöön Johdanto tarjoaa yleiskuvan sähköisistä koestintyypeistä ja niiden käyttöalueista. Käyttöalueet

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.

TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN

YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN FYSP104 / K1 YLEISMITTAREIDEN KÄYTTÄMINEN Työn tavoitteita Oppia yleismittareiden oikea ja rutiininomainen käyttö. Soveltaa Ohmin lakia mittaustilanteissa Sähköisiin ilmiöihin liittyvissä laboratoriotöissä

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE

KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE KÄYTTÖOHJEKIRJA HALO R400 LASER ETÄISYYS MITTARILLE MYYNTIPAKETIN SISÄLTÖ ALKUTOIMENPITEET 1) Liuta/ työnnä auki patterikotelon kansi laitteen takaosasta ja aseta patteri paikkoilleen. Patterin tyyppi

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin laserlinjojen nopeaan mittaamiseen. Receiver n avulla voidaan vastaanottaa vain STABILA linjalaserlaitteiden lähettämiä pulssilasersäteitä.

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0

Käyttöohje HT710 p o C H t h g ir y I- T L A T A I 0 2 05 R e l e e s a E N. 1 00-0 2 0 / 0 2 / 8 5 0 Käyttöohje HT710 Copyright HT-ITALIA 2005 Release EN 1.00-02/08/2005 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA... 2 1.1. Ennen käyttöä... 2 1.2. Mittauksen aikana... 3 1.3. Mittauksen jälkeen... 3 1.4. Ylijänniteluokat...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7

Käyttöohje HT327 p o C r y t h g i HT T I- A A I L 7 0 0 2 e l e R e s a N E. 1 1 0 - / 3 0 / 2 1 0 0 2 7 Käyttöohje HT327 Copyright HT-ITALIA 2007 Release EN 1.01-12/03/2007 EN - 1 HT327 Sisältö: 1. TURVAOHJEITA...2 1.1. ENNEN KÄYTTÖÄ...2 1.2. MITTAUKSEN AIKANA...3 1.3. MITTAUKSEN JÄLKEEN...3 1.4. YLIJÄNNITELUOKAT...3

Lisätiedot