Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat."

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Aika klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 32 Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 5 33 Ilmoitusasiat 6 34 Henkilöstötilinpäätös vuodelta Arviointikertomus vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 36 Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta Neuvolarakennuksen ( ) myyminen Karkkilan kaupungin hallintosäännön hyväksyminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen katsaus toimintaan ja talouteen kaudelta Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kahden uuden toimen perustaminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lastenja nuorten linjalle Mika Tallgren puheenjohtaja

2 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ahjoniemi Markku Frosterus Anu Helena Halme Kristo Hellgren Marjo Hellgrén Päivi 3. varapuheenjohtaja Hellstén Eino Huotari Eino Jumisko Juha Kaskiharju Jouni Keskinen Tuure Kivistö Ilkka Klemola Raine 1. varapuheenjohtaja Laakso Risto Laine Kari Lindfors Harri jsäen Nissinen Erkki Ojanen Mikko Palenius Timo 2. varapuheenjohtaja Peltola Lea Raunio Veikko Salo Maritta Salonen Rauno Saukkola Ville Savolainen Heidi Sintonen Risto Sivonen Tiina Stenberg Hannele Sundström Mia Suonoja Riikka Tallgrén Mika puheenjohtaja Toropainen Helena Velin Antti Velin Jukka Velin Raino Vepsäläinen Tero Muut osallistujat Majalahti Juha kaupunginjohtaja Luukkonen Jarkko hall. pääll., ptk:n pit. Setälä Kari tekninen johtaja Saukkola Minna vt. sivistysjohtaja Muurinen Anne talous- ja henk. johtaja Elo Teija kh:n Lehtinen Erkki kh:n Riekkinen Anna-Liisa kh:n Raimo Vainio-Kaila tilintarkastaja

3 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen, josta kutsusta ilme nevät käsiteltävät asiat, on lähetettävä vähintään viisi päivää en nen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitus taululla. Kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 2/3 istä. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

4 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa 16. päivänä kesäkuuta 2014 klo Ehdotus: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

5 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toi sin päätä. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi.

6 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Ilmoitusasiat Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 2 :n mukaan valtuustotyöskentelyään varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuustolle kirjallinen ilmoitus, joka on kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen allekirjoitettava. Ilmoitus jätetään valtuuston puheenjohtajalle. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt edellä tarkoitetun ilmoituksen. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 3 :n mukaan liittymisestä valtuustoryhmään ja siitä eroamisesta valtuutetun on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle. Liittymisilmoitukseen on liitettävä asianomaisen ryhmän kirjallinen hyväksyminen. Jos valtuu tettu on erotettu valtuustoryhmästä, valtuustoryhmän on ilmoitet tava tästä kirjallisesti valtuustolle. Karkkilan Perussuomalaisten valtuustoryhmä on ilmoittanut, että ryhmän puheenjohtajana toimii Ville Saukkola ja että valtuutettu Raine Klemola on erotettu valtuustoryhmästä. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tietoonsa saatetuksi valtuuston pu heenjohtajan kokouksessa antaman Karkkilan Pe rus suo malaisten valtuustoryhmän ilmoituksen.

7 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Henkilöstötilinpäätös vuodelta / /2014 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Muurinen puh. (09) tai sähköposti Kaupunginjohtajan ehdotus: Henkilöstötilinpäätös on tarkoitettu henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen apuvälineeksi toteutuneisiin tietoihin perustuen. Raportin perusteella on mahdollisuus arvioida ja vertailla henkilöstökustannusten kehitystä, toimintaa ja muita henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja toimialoittain ja koko kaupungin tasolla. Henkilöstötilinpäätöksessä ku vataan myös koko kunta-alan keskeisiä tunnuslukuja vuosittain tehtävän työolobarometrin tietoihin perustuen. Henkilöstötilinpäätös käsitellään kaupungin YT-ryhmässä YT-ryhmän kommentit on huomioitu henkilöstötilinpää töksessä. Taloudelliset vaikutukset - ei välittömiä taloudellisia vaikutuksia Esityslistan liite - Henkilöstötilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto - merkitsee liitteenä olevan henkilöstötilinpäätöksen vuo delta 2013 tietoonsa saate tuksi. Ta lous- ja henkilöstöjohtajalla on oikeus tehdä raporttiin teknisiä muutoksia. Käsittely: Täytäntöönpano: Talous- ja henkilöstöjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon

8 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Esityslistan liite - Henkilöstötilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto - merkitsee liitteenä olevan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2013 tietoonsa saatetuksi.talous- ja henkilöstöjohtajalla on oikeus tehdä raporttiin teknisiä muutoksia.

9 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Arviointikertomus vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta TARK.LTK 8 Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja kunnan tarkastussäännössä. Keskeistä tarkastuslautakunnan työssä on arvioida, onko kaupunkia johdettu valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti tuloksellisesti ja tuleeko kaupungin tilintarkastus asianmukaisesti suoritetuksi. Tarkastuslautakunta on varainhoitovuoden aikana seurannut toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden toimintaa. Toimintaa on seurattu tutustumalla toimielinten ja viranhaltijoiden päätöksiin, haastateltu johtavia viranhaltijoita ja vierailtu kunnan palvelupisteissä. Esityslistan liitteenä oli yhteenveto pöytäkirjan päätöksistä. Esitys Päätös Lautakunta keskustelee arviointikertomuksen laatimisesta sekä siihen otettavista asioista ja antaa sihteerille ohjeita luonnoksen laatimista varten. Lautakunta keskusteli arviointikertomuksen laatimisesta. Keskustelussa tuotiin esiin seuraavia asioita. 1. Talouden osalta avataan verotulojen määrään vaikuttaneita tekijöitä 2. Karviaisen tilinpäätökseen liittyvä alijäämän merkitys kerrotaan. 3. Toiminnallisia tavoitteita analysoidaan. TARK.LTK 10 Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Esityslistan liitteenä on sihteerin laatima sisällysluettelo. Tavoitteena on jakaa kokouksessa pitemmälle valmisteltu luonnos arviointikertomukseksi. Esityslistan liitteenä oli tasekirja 2013 sekä sihteerin laatima luonnos arviointikertomuksesta. Esitys Päätös Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen luonnosta ja antoi sihteerille ohjeita jatkovalmistelua varten. TARK.LTK 13 Esitys Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. Esityslistan liitteenä on sihteerin laatima luonnos arviointikertomuksesta. Tarkastuslautakunta käsittelee ja allekirjoittaa vuoden 2013 toi-

10 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta laadittavan arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se edellyttäisi kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Päätös Tarkastuslautakunta käsitteli ja allekirjoitti vuoden 2013 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta laadittavan arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, että se edellyttäisi kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle. Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunnan ehdotus: Esityslistan liite - arviointikertomus 2013 Kaupunginvaltuusto - merkitsee liitteenä olevan arviointikertomuksen 2013 tietoonsa saaatetuksi ja - edellyttää kaupunginhallitusta käsittelemään arviointikertomusta sekä hankkimaan siitä lautakuntien lausunnot ja toimittamaan näin saadun yhteenvedon valtuustolle.

11 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin tilinpäätös vuodelta / /2014 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Muurinen, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: tekninen johtaja Kari Setälä ja vt. sivistysjohtaja Minna Saukkola Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kaupunginhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kaupunginhallituksen et ja kaupunginjohtaja. Kuntalain 68a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin tilinpäätös. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskel massa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamisek si.

12 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tulos vuodelta 2013 on ,94 euroa ylijäämäinen. Karkkilan kaupungin tilinpäätös tilikaudelta on koottu tasekirjaan, jonka osat ovat toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konserni tase), tilinpäätöksen liitetiedot ja luettelo käytetyistä kirjanpitokir joista ja luettelo käytetyistä kirjan pitokirjoista ja kirjanpidon osajärjestelmistä. Talousarvion toteu tumisvertailu sisältyy toimintakertomukseen samoin toteamus voimassa olevan taloussuunnitelman riittä vyydestä talouden tasapainottamiseksi. Hyvä tilintarkatustapa on määritelty siten, että tilintarkastaja jättää asiakkaalle toimeksiannon alkaessa kirjallisesti ns. toimeksiantokirjeen. Asiakas vahvistaa vastaanottaneensa kirjeen ja omalta osalta sitoutuu noudatta maan siinä mainittuja toimintaperiaatteita. Käytäntöä sovelletaan vuonna 2011 ja sen jälkeen alkaneissa toimeksiannoissa. Vuosittain kaupunginhallitus antaa kirjallisesti vahvistusilmoituskirjeen, jossa ilmaistaan kir janpidon ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Vahvistusilmoitus kirje on tarkoituksenmukaista käsitellä tilinpäätöksen hyväksymi sen yhteydessä ja valtuuttaa joko kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja yhdessä taik ka kaupunginjohtaja yksin allekirjoittamaan vahvistusilmoituskir jeen kaupunginhallitusta sitovana. Taloudelliset vaikutukset - ilmenevät tasekirjasta Esityslistan oheismateriaalit - vuoden 2013 tilinpäätös tasekirjaksi koottuna (oheismateriaali 1) - vahvistusilmoituskirje (oheismateriaali 2) Kaupunginhallitus - allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; - saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi; - valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan antamaan kirjallisesti vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle; ja - oikeuttaa talous- ja henkilöstöjohtajan tekemään tasekirjaan mahdollisia teknisiä korjauksia.

13 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Käsittely: Täytäntöönpano: Talous- ja henkilöstöjohtaja selosti asiaa kokouksessa. tilintarkastaja Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta on todennut seuraavaa: Kun ta lain 53 :n mu kaan kau pun gin halli tuk sen on val mis teltava val tuustos sa käsi tel tävät asiat lu kuun ot ta matta tar kas tuslautakun nan val mis teluun kuulu via asioi ta. Ti lin päätök sen laa timinen kuu luu halli tuk selle, mutta tilin pää töksen käsittelyn val mistelu valtuustoille kuu luu tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa mahdollisesti tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä kaupunginhallituksen lausunto. Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus esitellään kokouksessa. Esitys Tarkastuslautakunta - merkitsee tietoon saatetuksi tilintarkastajan tilintar kastuskertomuksen sekä saattaa tilintarkastuskertomuksen kau punginvaltuustolle tiedoksi. - toteaa, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista kaupungin hallitukselta taikka selitystä asianomaiselta. - ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös vah vistetaan ja että tilivelvollisille myönnetään vastuu vapaus vuodel ta Päätös Tarkastuslautakunnan ehdotus: Tarkastuslautakunta - merkitsi tietoon saatetuksi tilintarkastajan tilintarkas tuskertomuk sen sekä saattaa tilintarkastuskertomuksen kaupun ginvaltuustolle tiedoksi. - totesi, että tilintarkastuskertomus ei sisällä sellaista muistutusta, joka edellyttäisi lausunnon hankkimista kaupungin hallitukselta taikka selitystä asianomaiselta. - ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös vah vistetaan ja että tilivelvollisille myönnetään vastuu vapaus vuodel ta Esityslistan liitteet - vuoden 2013 tilinpäätös tasekirjaksi koottuna - tilintarkastuskertomus 2013

14 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto - merkitsee liitteenä olevan tilintarkastajan ti lin tar kas tus ker tomuksen tietoonsa saatetuksi; - vahvistaa vuoden 2013 tilinpäätöksen; ja - myöntää ti li vel vol li sille vastuuvapauden vuo delta 2013.

15 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Neuvolarakennuksen ( ) myyminen 230/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti Talouden tasapainotustyöryhmä on esittänyt osana vuoden 2013 talousarvion toteuttamista, että Jokiväärän terveystalo, neuvolarakennus, Pitkäläntie 20, Verälänsuoran kiinteistö ja As Oy Sorvinrinteen asunnot laitettaisiin myyntiin. Em. kohteiden omistaminen on esitetty alustavassa toimitilastrategiassa kohteiksi, joiden omistaminen kaupungille ei ole toiminnan kannalta tarpeellista ja ne tulisi myydä. Kullakin kohteella on oma historiansa ja nykykäyttönsä, minkä vuoksi tulee huolehtia siitä, että tilojen nykyinen käyttäjä saa vähintään kohtuullisen ratkaisun ja toisaalta, ettei realisointien myötä kaupungista poistu palveluja ja työpaikkoja. Helpoimmin ja välittömästi myytävissä on Sorvinrinteen kaksi vapautunutta 35 m2:n yksiötä. Kaupunginhallitus voi päättää niiden myynnistä, koska kyse ei ole kiinteästä omaisuudesta. Neuvolarakennus, Pitkäläntie 20:n ja Jokiväärän kiinteistöt ovat myytävissä heti, kun toimin noille on saatu järjestettyä uudet toimitilat. Neuvolarakennukses sa toimii Perusturvakuntayhtymä Karviaisen ylläpitämä lastenneu vola, jonka siirtymistä terveyskeskuksen yhteyteen on valmisteltu. Pitkäläntie 20 on vuokrattu HUS:lle, joka on hakenut toimivampia tiloja jo jonkin aikaa. Kaupunki voi paikallistuntemuksensa an siosta edistää uusien tilojen etsintää. Jokiväärässä toimii ryhmä perhepäiväkoti ja samalla tontilla toimii myös Lohjan kaupungin järjestämät eläinlääkäripalvelut. Kohde voidaan myydä kokonai suutena tai kahdessa osassa. Verälänsuoran myynti edellyttää tonttijakoa ja mahdollista asemakaavamuutosta. Nykyiselle asukkaalle on varattu mahdollisuus tehdä tarjous kohteesta en nen mahdollisia laajempia myyntitoimia.

16 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kohteiden hinta-arviosta ja välityspalkkioista on pyydetty kolmelta kiinteistövälitykseltä tar joukset. Tarjouksia saatiin yksi. Välittäjävalinnasta päättää hallin tosäännön mukaan tekninen johtaja. Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin omistuksessa olevat As Oy Sorvinrinteen asun not myydään sitä mukaan kuin nykyiset vuokrasopimukset päätty vät ja oikeuttaa teknisen johtajan myymään kohteet ja allekirjoit tamaan niitä koskevat kauppakirjat siten, että 35 m2:n huoneis tosta vähimmäishinta on eu roa, 51 m2:n huoneistosta euroa ja 55 m2:n huoneistosta euroa. Muiden kohteiden myynnistä kaupunginhallitus tekee esityksen valtuustolle seuraavassa kokouksessaan. Käsittely: Täytäntöönpano: Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho poistui kokouksesta asian kä sit te lyn jälkeen klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. tekninen johtaja Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh. (09) tai sähköposti As Oy Sorvinrinteen huoneistoista on nyt myynnissä kol me yk siötä, jotka vapautuvat viimeistään lokakuussa. Tekninen ja ympäristötoimiala on kartoittanut myytäviksi esitettyjen kohteiden nykytilaa ja käyttöä. HUS:n käytöstä olevasta Pitkäläntie 20 kiinteistössä toimivalle yksikölle on ehdotettu terveysaseman yhteydessä olevan v-talon käyttöönottoa. Neuvolarakennuksen henkilökunnasta osa on oireillut sisäilmaongelmien vuoksi, minkä johdosta koko henkilökunta ja toiminta olisi siirrettävissä kaupungintalon tiloihin. Näillä järjestelyillä sekä Pitkäläntie 20 että Neuvolarakennus voitaisiin vapauttaa myyntiin. Suorakatu 1:n osalta myyntitoimien ja toimijoiden kartoitus on vie-

17 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: lä kesken. Verälänsuoran rakennukset ovat osa museoaluetta, minkä vuoksi selvittelyjen kohteena on nyt rakennusten myynti ja maa-alueen vuokraus määräalana. Taloudelliset vaikutukset euron myyntihinta - tyhjien tilojen vuokraaminen Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto oi keuttaa kaupunginhallituksen myymään osoitteessa Pit kälän tie 20 olevan kiinteistön ja Neu vo la ra ken nuk sen euron vähimmäishintaan. Kummankin koh teen osal ta on ennen myyntitoimia varmistettava nykyisen toi minnan jatku minen Kark ki lassa. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen myymään osoitteessa Pitkäläntie 20 olevan kiinteistön ja Neuvolarakennuksen euron vähimmäishintaan. Kummankin kohteen osalta on ennen myyntitoimia varmistettava nykyisen toiminnan jatkuminen Karkkilassa. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimieli sesti. Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Kari Setälä, puh. (09) tai sähköposti Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan oikeuttanut kaupunginhallituksen myymään Neuvolarakennuksen, Vihdin-

18 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: tie 27 ( ) eu ron vä him mäis hin nalla. Pitkästä myyntiajasta ja aktiivisesta markkinoinnista huolimatta ei ko. kiinteistöstä ole saatu vähimmäishinnan mukaista ostotarjousta. Kiinteistö on ollut myynnissä ulkopuolisella palveluntuottajalla. Kiinteistöstä on saatu yksi ostotarjous Eija ja Pertti Toikalta, jonka kaup pa hinta on euroa. Karkkilan kaupungin strategian mukaisesti ja talouden tasapainottamisen toteuttamiseksi on tuottamattomasta ja kaupungille tarpeettomasta omaisuudesta perusteltua luopua. Taloudelliset vaikutukset - kauppahinta välityspalkkio - 2,98 % kauppahinnasta (alv sis.) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto - hyväksyy Eija ja Pertti Toikan euron tarjouksen Vihdintie 27 ( ) sijaitsevasta Neuvola rakennuksesta sekä - oikeuttaa kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kiinteistökauppaa koskevan kauppakirjan. Käsittely: Täytäntöönpano: Tekninen johtaja selosti asiaa kokouksessa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuustoon Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto - hyväksyy Eija ja Pertti Toikan euron tarjouksen Vihdintie 27 ( ) sijaitsevasta Neuvolarakennuksesta sekä - oikeuttaa kaupunginjohtajan ja teknisen johtajan allekirjoittamaan kiinteistökauppaa koskevan kauppakirjan.

19 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Karkkilan kaupungin hallintosäännön hyväksyminen 55/ /2013 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalah ti, puh. (09) tai sähköposti Asiantuntijana kokouksessa: talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Muurinen, vs. sivistysjohtaja Minna Saukkola, tekninen johtaja Kari Setälä Hallintosääntöuudistus käsittää sekä luottamushenkilöorganisaation että henkilöstöorga nisaation tarkistamisen. Luottamushenkilöorganisaatiomuutokset esitetään tehtäväksi kuluvan hallituskauden päättyessä eli vuo den 2015 alusta lukien. Henkilöstöorganisaatiota esitetään tarkis tettavaksi lukien. Luottamushenkilöorganisaation muutosesitykset johtuvat käytännössä siitä, että henkilöstömäärää on kevennetty ja henkilöstöorganisaatiota ollaan yksinkertaistamassa ja luomalla isom pia toiminnallisia kokonai suuksia, mikä tapahtuu asiakasnäkökulmaa painottaen, jolloin luottamushenkilöorganisaation osalta on tehtävä vastaavat toimet. Kaupungilla on py sy viä luot ta mus teh tä viä noin sa ta ja va ki naista hen ki löstöä noin 240. Kunnallisvaalien jälkeen vuoden 2013 alusta lukien luottamustoimielinten määriä tarkistettiin ja kaupunginhalli tuk sen alaisuuteen perustettiin kaksi uutta toimielintä; kaupunkikehitystoimikunta ja hy vinvointitoimikunta. Niiden toiminta esitetään uudistuksessa päät tyväksi vuoden 2014 lopussa, jolloin nii den säännönmukainen toimikausi on päättymäs sä. Esi tys pe rus tuu Vihreiden valtuustoryhmän aloitteen käyn nis tä mään keskusteluun kau pun gin hallituk sessa ja ta lou den ta sa paino tustyö ryh män esityk seen toi mikuntien lakkaut tami sesta ja suu remman luotta mushen kilöor ga nisaatiouu distuksen käynnistämisestä. Henkilöstöorganisaatiota koskevat muutostarpeet nousivat esil le tuotteistamishankkeessa muutama vuosi sitten, jolloin todettiin ny kyi sen or ga ni saa tion jakautuvan liian pieniin vastuu- ja osavas-

20 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus tuu alueisiin sekä yksiköihin. Uudessa ajattelussa lähdetään asiakas näkökulmasta, jolloin määräävä tekijä on palvelukokonaisuuksien muo dostuminen. Asiakasnäkökulma korostuu palvelujen saatavuudessa. Tavoitteena on, että pal ve lut ovat saatavissa samasta organisaation osas ta il man hal lin nol lisi a rajapintoja ja keskustelua toimivallasta, re sursseista jne. Or ga ni saa tion osil le on muo dos tet ta vissa yhtene vät ja asiak kaan nä kö kul masta ra ken ne tut toi min ta proses sit. Ku va tut ja sovi tut pro ses si kuvauk set luo vat orga ni saa tioon suunni tel malli suutta, en na koi ta vuutta ja pois taa epä tie toi suutta ja haavoit tu vuutta. Osa esimiestyöstä voidaan keskittää henkilöstölle, joka vastaa oman organisaationsa resursseista, toiminnan ohjauksesta ja rekrytoinnista. Osa nykyisistä esimiehistä keskittyy enemmän asiaosaamiseen ja sen myötä luo organisaatioon osaamiseen syvyyttä. Uudistuksella ammatillistetaan sekä johtaminen että itse tekeminen. Hallintosäännön valmistelu Hallintosääntöä on valmisteltu johtoryhmän ohjauksessa kaupunginjohtajan johdolla toi mi alo jen keskuudessa. Vuoden 2012 ja 2013 val tuus to se mi naa reis sa sekä kaupunginhallituksen syksyisissä ta lousse mi naa reis sa hal lin to sään tö uu distuksesta on yleistasolla keskus teltu ja lin jattu sen val mis te lua. Kaupunginhallitus on pyytä nyt ta lou den ta sa pai no tus työryhmää käsittelemään organi saatio uu dis tusta ja sii hen liit tyviä valtuustoaloittei ta. Talouden tasapainotustyöryhmä on kokouk sis saan kä si tel lyt hallintosääntöuudistusta. Hallintosääntöluonnosta esitel lään kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen esi mies val mennuk sessa ja valtuuston iltakoulussa ja siitä pyy de tään lau sun not hen ki lös tö jär jestöiltä ja valtuustoryhmiltä mennessä. Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus tekee esityksen uudesta hallintosäännöstä kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle. Hallintosäännön muutokset Uudistettu hallintosääntö on kirjoitettu kokonaan uusiksi, koska nykyistä hallintosääntöä on useasti muutettu voimassaolonsa aikana, jolloin sen tulkitseminen on vaikeutunut. Samalla on pystytty tarkistamaan hallintosäännön rakennetta sekä määräysten ajan kohtaisuutta ja muotoa sekä ottamaan huomioon muuttuneet säännökset lainsäädännössä ja muissa ohjeissa. Hallintosääntöuudistus kokonaisuudessaan toteutetaan useammassa vaiheessa, josta kertoo se, että uudessa hallintosäännössä ei ole moniakaan määräyksiä viranhaltijoille siirretystä erityi-

21 Karkkilan kaupunki Esityslista 3/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus sestä ratkaisuvallasta vaan hallintosäännön hyväksymisen jälkeen toimielimet ja toimialajohtajat tekevät toimialoja koskevat tehtävänmäärittelyä ja ratkaisuvallan siirtämistä koskevat päätökset hallintosäännön rajoissa, ja joiden pohjalta lopulta henkilökunnan tehtävänkuvauksetkin muodostuvat. Tällä tavalla toimien orga ni saation on helpompi ja joustavampi mukautua tulevaisuudessa toimintaympäristön ja henkilöorganisaatiossa tapahtuviin muutok siin. Kaupungilla on uudistuksessa voimassa edelleen ainoastaan yksi hal lin to sään tö ja toisaalta kaupunginvaltuuston työjärjestys mutta näi den li säksi ratkai su vallansiirtämis- ja tehtävämäärittelypäätökset ovat tär keässä osassa hallintoa järjestettäessä. Uudessa hallintosäännössä ratkaisuvalta (=toimivalta) on kuvattu eri toi mi joi den ylei se nä ja eri tyi se nä ratkai su val tana. Ylei nen ratkai su vallan alle on koottu yleis joh dollisia vas tui ta, joita ko. toimijalla on toimialallaan johtamisen, kehittämisen ja seurannan toteuttamiseksi. Eri tyi sen rat kai su val lan vas tuut kos ke vat tiettyä toimialaa koskevia asiasisältöjä ja niiden ratkaisemista. Luottamushenkilöorganisaatiosta kaupunkikehitys- ja hyvinvointitoimikunta poistuvat kuitenkin niin, että ne jatkavat toimintaa vuoden 2014 ajan. Ainoastaan kaupunginhallitukselle annetaan oikeus asettaa alaisuuteensa toimikuntia tulevaisuudessa. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien osalta on määrätty nyt selkeästi vas tui ta yleisenä ratkaisuvaltana johtaa, kehittää ja seurata kaupun gin toi min taa toi mialansa puitteissa. Kaupunginhallituksen toimialasta on siirtynyt ruokapalvelut teknisen lautakunnan toimialaan. Samoin kansainväliset asiat on siirtynyt vapaa-aikalautakunnan toimialaan. Tekninen lautakunta vas taa uuden hallintosäännön mukaan kaupungin asunto-, toimitila- ja kiinteistöhallinnasta lukuun ottamatta kaupunginhallituksen rat kaisuvaltaa kiinteän omaisuuden ostossa ja vaihdossa. Vapaa-aikalautakunnan toimialaan on siirtynyt myös järjestötoiminnan tukeminen. Ympäristölautakunta toimii lupa- ja valvontaviranomaisena. Henkilöstöorganisaatio rakentuu uudella tavalla. Hallintosäännössä ei puhuta virkanimikkeistä vaan johtamis- ja esimiestasoista. Henkilöstöorganisaatio jakautuu toimialoihin seuraavasti: Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii toimialoista erillinen Päätöksenteko ja johtaminen, jossa on tarvittaessa palveluyksiköitä, ja jota johtaa kaupunginjohtaja. Kaupungin toiminnat jakautuvat kolmeen toimialaan, jotka ovat hallinnon toimiala, tekninen toimiala ja sivistystoimiala. Toimialaa johtaa toimialajohtaja. Toimialat muodostuvat palvelualueista, jotka määrittelee kaupunginhallitus. Palvelualuetta johtaa palvelupäällikkö. Palvelualueet voidaan jakaa palveluyksiköihin, josta päättää oman toimialansa osalta toi-

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot