Näytesivut. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto"

Transkriptio

1 Näytesivut Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto Seija Bergström, Arja Leppänen ISBN Päivitetty Yrityksen asiakasmarkkinointi -kirjaan liittyvä opettajan aineisto on tarkoitettu opettajan ja kouluttajan avuksi ja tueksi. Linkkejä napsauttamalla aineistot avautuvat diaesityksinä PowerPointiin, asiakirjoina Wordiin, työkirjoina Exceliin tai pdf-dokumentteina Acrobat Readeriin. Aineisto sisältää - opetusdioja luvuittain - tehtäviä ja aineistolinkkejä - kirjan aihepiireihin ja esimerkkeihin liittyvää oheismateriaalia.. Käyttöehdot 1 Muuttuva markkinointi Opetusdioja Tehtäviä ja aineistolinkkejä Lisämateriaalia: Markkinointiajattelun kehitysvaiheet Markkinoinnin vanhoja määritelmiä Yök vai nam - terveysmarkkinointia? 2 Markkinointiympäristö Opetusdioja Tehtäviä ja aineistolinkkejä Lisämateriaalia: Taustatietoa ja kuvioita

2 3 Ostokäyttäytyminen ja segmentointi Opetusdioja: Tehtäviä ja aineistolinkkejä Lisämateriaalia: Taustatietoa ja kuvioita Työllisyysaste Pohjoismaissa 4 Markkinoinnin kilpailukeinot Opetusdioja: Henkilöstö ja asiakaspalvelu Tuote Hinta Saatavuus Tehtävät: Henkilöstö ja asiakaspalvelu Tuote Hinta Saatavuus Kokoava tehtävä Lisämateriaalia: Tuote Saatavuus 5 Markkinointiviestintä kilpailukeinona Opetusdioja: Markkinointiviestintä Mainonta Myyntityö, SP, PR Tehtävät: Tehtäviä ja aineistolinkkejä Lisämateriaalia: DNA 65+, testikampanjan lyhyt kuvaus DNA 65+, kampanja-aineistoja Suomen suosituin viraali: case Tjäreborg Värien symbolikieltä Nessumainoksen ilmoitustesti HS 6 Asiakassuhdemarkkinointi Opetusdioja Tehtäviä ja aineistolinkkejä 7 Nonprofit- ja sosiaalinen markkinointi Opetusdioja Tehtävä: Sosiaalinen markkinointi & Case Sotkamon Jymy Lisämateriaalia: Taustatietoa ja kuvioita VR:n ympäristökampanjan tv-mainosfilmit (QuickTime): Patsaiden ympäristökonferenssi (suomenkiel.) Environmental Congress of Statues (englanninkiel.)

3 1 Muuttuva markkinointi Muuttuva markkinointi

4 1 Markkinoinnin osaamisalueet Muuttuva markkinointi 2

5 1 Markkinointiajattelun kehittyminen tuotantosuuntainen ajattelu myyntisuuntainen ajattelu kysyntäsuuntainen ajattelu asiakassuuntainen ajattelu suhdeajattelu Muuttuva markkinointi 3

6 1 Markkinointiajattelun kehityskaaret Muuttuva markkinointi 4

7 1 Tuotantosuuntainen markkinointi (production orientation) kysyntä > tarjonta markkinointi tarpeetonta, kaikki käy kaupaksi keskitytään tuotantoon ja tuotteiden saatavuuteen asiakastarpeita ei tarvitse erityisesti tutkia 1900-luvun alkupuoliskolla hallitseva ajattelutapa muunnos: tuotesuuntaisuus (product orientation): laadun parantaminen tuotannon ja kilpailun näkökulmasta Muuttuva markkinointi 5

8 1 Myyntisuuntainen markkinointi (selling orientation) kysyntä < tarjonta markkinointi on aggressiivista myyntityötä ja mainontaa keskitytään myynnin määrään ja kertakauppoihin asiakastarpeita ei tarvitse erityisesti tutkia, asiakkaat taivutellaan eri keinoin ostamaan luvuilla hallitseva ajattelutapa Muuttuva markkinointi 6

9 1 Kysyntäsuuntainen markkinointi (market orientation) kysyntä < tarjonta kartoitetaan mahdolliset markkinat tutkitaan asiakkaiden tarpeita ja kehitetään kaikille asiakkaille sopivia yhteisiä tuotteita 1970-luvulla hallitseva ajattelutapa Muuttuva markkinointi 7

10 1 Asiakaskeskeinen markkinointi (customer orientation) kysyntä < tarjonta kartoitetaan mahdolliset markkinat ja asiakaspotentiaali tarkasti jaetaan asiakkaat toisistaan eroaviin ryhmiin eli segmentteihin tutkitaan erilaisten asiakkaiden tarpeita ja kehitetään eri asiakasryhmille sopivia omia tuotteita markkinoidaan eri tavalla eri segmenteille luvuilla hallitseva ajattelutapa Muuttuva markkinointi 8

11 1 Suhdekeskeinen markkinointi (relationship orientation) kysyntä < tarjonta kartoitetaan mahdolliset markkinat ja asiakaspotentiaali segmentoidaan markkinat ja valitaan kohderyhmät tarkasti panostetaan asiakassuhteiden jatkumiseen ja kehittämiseen suunnitellaan markkinointi asiakassuhteen vaiheen mukaisesti panostetaan yrityksen kaikkien suhteiden hoitamiseen (esim. toimittajat, alihankkijat, rahoittajat, mediat) 2000-luvun alkupuolella hallitseva ajattelutapa Muuttuva markkinointi 9

12 1 Markkinointiajattelu tulevaisuudessa? Vastuullinen markkinointi? (responsible orientation) Yhteisöllinen markkinointi? (social orientation) Jokin muu? Muuttuva markkinointi 10

13 1 Yhteiskuntavastuun osatekijät (CSR, corporate social responsibility) Muuttuva markkinointi 11

14 1 Markkinointiajattelu ja markkinointitoiminta Muuttuva markkinointi 12

15 1 Markkinointiajattelun muutos Muuttuva markkinointi 13

16 1 Markkinoinnin määritelmä (AMA) Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that value for customers, clients, partners and society at large. (American Marketing Association AMA, 2007) Muuttuva markkinointi 14

17 1 Markkinoinnin määritelmä (Bergström Leppänen) Markkinointi on vastuullinen, suhteisiin pohjautuva ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan myyvä, kilpailukykyinen ja eri osapuolille arvoa tuottava tarjooma vuorovaikutteisesti viestien Muuttuva markkinointi 15

18 1 Avainsanat määrittelyssä vastuullisuus suhdelähtöisyys ajattelutapa toimintatapa tarjooma kilpailukyky arvon tuottaminen vuorovaikutteinen viestintä Muuttuva markkinointi 16

19 1 Markkinoinnin tehtävät 1. Kysynnän ennakointi ja selvittäminen 2. Kysynnän luominen ja ylläpito 3. Kysynnän tyydyttäminen 4. Kysynnän säätely Muuttuva markkinointi 17

20 1 Erilaisia tuotteita ja markkinoinnin tavoitteita Muuttuva markkinointi 18

21 1 Markkinoinnin muodot sisäinen markkinointi (internal marketing) ulkoinen markkinointi (external marketing) vuorovaikutusmarkkinointi (interactive marketing) asiakassuhdemarkkinointi (customer relationship marketing) suhdemarkkinointi (relationship marketing) Muuttuva markkinointi 19

22 1 Uusia markkinoinnin muotoja sosiaalinen markkinointi (social marketing) sissimarkkinointi (guerrilla marketing) yksilömarkkinointi (one-to-one marketing) digitaalinen markkinointi (digital marketing) suosittelumarkkinointi (word of mouth marketing, WOM) viraalimarkkinointi, virusmarkkinointi (viral marketing) huhumarkkinointi (buzz marketing) mobiilimarkkinointi (mobile marketing) suostumusmarkkinointi (permission marketing) Muuttuva markkinointi 20

23 1 Markkinoinnillinen liikeidea Liikeidean osat tulisi suunnitella numerojärjestyksessä. Muuttuva markkinointi 21

24 1 Kilpailukykyinen liikeidea (competitive business idea) kilpailijoista selvästi erottuva asiakkaiden arvostama taloudellisesti kannattava uskottava Muuttuva markkinointi 22

25 1 Liikeidean keskeiset ominaisuudet osien yhteensopivuus konkreettisuus ainutlaatuisuus realistisuus Muuttuva markkinointi 23

26 1 Arvon tuottaminen asiakkaille Muuttuva markkinointi 24

27 1 Arvoaseman valinta (value positioning) enemmän kalliimmalla enemmän samalla rahalla samaa halvemmalla vähemmän paljon halvemmalla enemmän halvemmalla Muuttuva markkinointi 25

28 1 Asiakkaan kokema arvo tai hyöty? (perceived value, benefit) taloudellisuus, säästö turvallisuus tehokkuus, vaivattomuus, helppous tarjooman erinomaisuus, laatu ja houkuttelevuus status, kunnioitus leikki, hauskuus esteettisyys, kauneus eettisyys, oikeudenmukaisuus henkisyys eri asiakkaat kokevat erilaista arvoa eri ostotilanteissa arvot erilaisia Muuttuva markkinointi 26

29 1 Nokian arvot Yhdessä onnistuminen (Achieving together) Sidosryhmien kuuntelu (Engaging you) Innovatiivisuus (Passion for innovation) Ihmisläheisyys (Very human) (Lähde: 2009) Ovatko arvot muuttuneet ja miten (ks. Muuttuva markkinointi 27

30 1 Markkinoinnin johtamisen osa-alueet Muuttuva markkinointi 28

31 1 Markkinointisuunnitelman osat (marketing plan) 1. Katsaus nykytilanteeseen - Missä olemme nyt: omat heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet. 2. Tavoitteet ja strategiat - Mihin haluamme mennä. - Mitä peruskeinoja käytetään ja mitä kilpailuetua painotetaan. 3. Markkinointitoimenpiteet - Sisäinen markkinointi. - Tuotteisiin, hinnoitteluun, saatavuuteen ja viestintään liittyvät toimenpiteet. - Toteutusaikataulu ja vastuuhenkilöt. 4. Markkinointibudjetti - Myynti- ja tuottoennusteet, arvioidut kustannukset. 5. Markkinoinnin seuranta - Seurataan markkinoinnin toteutusta ja tuloksia. - Tehdään tarvittaessa korjauksia suunnitelmaan ja toteutukseen. Muuttuva markkinointi 29

32 1 Markkinasuuntauksia globalisaatio, maapalloistuminen työn muuttuminen seniorismi, väestön ikääntyminen environmentalismi, ympäristötietoisuus ajanpuute, nopeus, reaaliaikaisuus polarisaatio, ihmisten luokkajako terveys- ja turvallisuushakuisuus high tech + high touch Muuttuva markkinointi 30

33 Tehtäviä ja pohdittavaa 1/3 Luku 2 Markkinointiympäristö 1. Muoti ja trendit Tarkastele alla olevaa kuviota ja pohdi: Mikä on muotia 2010-luvulla? Mistä uudet trendit syntyvät? Mitä merkitystä arvelet kansainvälisyydellä, teknologian kehityksellä, ekologisuudella ja ilmastonmuutoksella olevan uusiin muoti-ilmiöihin? Mitä ne voivat saada aikaan muodissa? Miten mielestäsi suhdanteet heijastuvat muotiin? Entä, miten kausivaihtelut näkyvät muodin kehityksessä? Esimerkkejä muodin vaihtumisesta eri tuoteryhmissä Vaatteet Kengät 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku luku mikrot, midi, unisex, Marimekko stretchsaappaat, korokepohjat trikoot, olkatoppaukset lenkkarit, keinomateriaalit tekoturkki, ultramini, vinyyli joka sään nilkkurit napapaita, lantiohousut, Marimekko vaelluskengät, Goretex, korokepohjat Tanssit disko lambada rap, hip-hop rivitanssi? Sisustus futon-sohva, nahkakalusto, vesisänky moottoroidut fengshui, retro? Lundia sängyt Koneet ja laitteet TV-sarjat pakastin, väritv, automaattinen pesukone Charlien enkelit, Kupla mikroaaltouuni, leipäkone Dallas, Dynastia vedenkeitin, matkapuhelin, kotitietokone Ally McBeal, Kauniit ja rohkeat espressokeitin, digikamera, laajakaistaliittymä Salatut elämät, Suuri seikkailu, Sinkkutreffit????. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

34 Tehtäviä ja pohdittavaa 2/3 Luku 2 Markkinointiympäristö 2. Kysyntä ja kilpailu Kartoita kysyntää ja kilpailua valitsemallasi toimialalla seuraavasti: a) Valitse toimiala tai tuoteryhmä ja maantieteellinen alue (esimerkiksi tietty kaupunki tai kaupunginosa, kaupunkikeskus vaikutusalueineen, maakunta, koko Suomi). b) Hanki tietoja alan tai tuotteen kokonaismyynnistä ja kulutuksesta markkinaalueella. Selvitä, ketkä kaikki ovat asiakkaita. Miten alan myynti näyttää kehittyneen viime vuosina? Mistä kysynnän muutokset johtuvat? c) Selvitä, kuinka paljon yrityksiä alalla toimii tai kuinka paljon on kilpailevia tuotteita. Miltä alan kilpailutilanne näyttää? Mahtuisiko alalle uusi yritys tai uusi tuote? d) Tutki, onko alan tai tuotteen myynnissä havaittavissa vaihtelua eri vuodenaikoina, kuukausina ja viikonpäivinä? Mistä myynnin vaihtelu johtuu? Voisiko yritys jotenkin tasoittaa kysynnän vaihtelua? e) Miten lainsäädäntö ja erilaiset määräykset vaikuttavat alan yritysten toimintaan? f) Millaisilta alalla toimivien yritysten muut markkinointiympäristössä vaikuttavat tekijät mielestäsi näyttävät? Esimerkiksi, mikä merkitys valitsemallasi alalla on kansainvälisyydellä tai teknologian kehityksellä? Selvitä myös alan erityispiirteet. g) Mistä hankit tietoja? Käytä hyväksesi myös kirjan loppuosan nettiosoitteita sekä 2.luvun tietolähteitä. Jos valitsisit alueeksi esimerkiksi Pohjoismaat, mistä lähtisit hakemaan tietoa? Tee selvityksestäsi raportti ja esittele se ryhmällesi. Käytä selvityksessäsi apuna kuviota 2.1 Markkinointiympäristö. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

35 Tehtäviä ja pohdittavaa 3/3 Luku 2 Markkinointiympäristö 3. Kysynnän muutokset Pohdi, millaiset tekijät vaikuttavat seuraavien tuotteiden ja palveluiden kysyntään: lomamatka kahvinkeitin tapaturmavakuutus leipä tietokone auto lääkäripalvelut. Miten nämä toimialat ovat muuttuneet viiden viime vuoden aikana? Miten kilpailu on muuttunut näillä aloilla? Miten eri tavoin kansainvälinen ja EU:n kehitys vaikuttavat näiden tuotteiden kysyntään? Mitä asioita on mielestäsi tulevaisuudessa otettava huomioon? Lisätietoa: Autoalan toimialakatsaus 2008, Matkailun edistämiskeskus MEK, tutkimukset ja tilastot: Kodintekniikka-alan tiedotusfoorumi Kotek: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto: Autoalan tiedotuskeskus: Leipätiedotus ry: Elintarviketeollisuusliitto ry: tilastoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, tilastoja: Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

36 Lisäaineistoa 1/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 1 Kauppakeskukset koko maassa Olemassa olevat / 10 suurinta vuonna 2008 Kauppakeskus Paikkakunta Koko/m2 Kävijät/milj. Myynti / milj.eur 1. Itäkeskus Helsinki ,0 454,0 2. Sello Espoo ,2 334,0 3. Ideapark Lempäälä ,5 270,0 4. Jumbo Vantaa ,6 401,0 5. Iso Omena Espoo ,4 222,9 6. Kauppakeskus Mylly Raisio ,6 167,0 7. Trio Lahti ,8* 62,2* 8. Hansa Turku ,5 217,0 9. Kamppi Helsinki ,5 210,0 10. Myyrmanni Vantaa ,0 159,3 x) kehityshanke vuosina Suunnitteilla Kauppakeskus Paikkakunta Koko/kerrosneliötä Linnakallio Pirkkala Marja-Vantaa Vantaa Focus Tuusula Eteläportti Jyväskylä Matkuksen yritysalue Kuopio Ideapark Vihti Ideapark Pieksämäki Itäportti Mikkeli Lakalaivan kauppakeskus Tampere Lommila Espoo Ideapark Kiimiki Lähde: HS ja Kehittyvä Kauppa 5/09 sekä Kauppakeskusyhdistys ry, Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

37 Lisäaineistoa 2/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 2 Päivittäistavarakauppojen lukumäärät , kpl Ryhmä K-ryhmä S-ryhmä T-ryhmä* Spar-ryhmä* Lidl** Muut yksit. myymälät Tradeka Elanto **** 184 **** **** ***** ***** Yhteensä Lähde: Kehittyvä Kauppa 5/2009 * Kesko osti osake-enemmistön Tukosta v 1996 ja SOK Suomen Sparilta v.2005 ** Lidl avasi ensimmäisen myymälän v *** Nykyisin Suomen Lähikauppa Oy **** sis. Tradekaan ***** sis. S-ryhmään Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

38 Lisäaineistoa 3/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 3 Päivittäistavaroiden ostopaikan valintaan vaikuttavat tekijät Tekijät, jotka merkitsevät arkisin 1. Hyvä, minulle helppo sijainti 2. Helppo ja nopea asioida 3. Saa varmasti haluamansa tuotteet 4. Edullinen hintataso 5. Tuttu kauppa 6. Hyvälaatuiset tuotteet 7. Tavarat helppo löytää 8. Hyvä hedelmien ja vihannesten ostopaikka 9. Monipuolinen tavaravalikoima 10. Hyvät tarjoukset 11. Hyvä ja toimiva parkkipaikka 12. Sopivan kokoine kauppa 13. Hinnat selvästi merkitty 14. Hyvä tuoreen leivän ostopaikka 15. Myymälä kuuluu suosimaani kaupparyhmittymään Tekijät, jotka merkitsevät viikonloppuisin 1. Saa varmasti haluamansa tuotteet 2. Hyvä, minulle sopiva sijainti 3. Edullinen hintataso 4. Monipuolinen tavaravalikoima 5. Helppo ja nopea asioida 6. Hyvälaatuiset tuotteet 7. Hyvä ja toimiva parkkipaikka 8. Tuttu kauppa 9. Hyvät tarjoukset 10. Hyvä lihan ostopaikka 11. Hyvä hedelmien ja vihannesten ostopaikka 12. Tavarat helppo löytää 13. Hyvä tuoreen leivän ostopaikka 14. Sopivan kokoinen kauppa 15. Myymälä kuuluu suosimaani kaupparyhmään Lähde: Kehittyvä Kauppa 8/09 Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

39 Lisäaineistoa 4/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 4 Maailman suurimmat ketjut 2008 Ketju Myynti, mrd. euroa 1. Wal-Mart 295,4 2. Carrefour 108,8 3. Tesco 72,3 4. Schwarz Group 58,9 5. Seven & I 56,7 6. Metro Group 55,3 7. Costco 53,8 8. Kroger 52,3 9. Aldi 50,2 10. Auchan 49,7 Lähde: Kehittyvä Kauppa 5/09 5 Polttoainekauppa Jakelupisteet ja markkinaosuudet 2008 Asema Määrä/yht. Markkinaosuus / koko alan myynti, % ABC 365 8,6 Neste ,4 SEO 172 1,7 Shell ,7 St ,5 Teboil ,9 Tehokaasu 2,1 Muut* 3,1 *) Muut: nestekaasu, lentobensiini ja -petrooli, valopetrooli, bitumi Lähde: Öljy- ja Kaasualankeskusliitto Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

40 Lisäaineistoa 5/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 6 Urheilukaupan ketjut Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

41 Lisäaineistoa 6/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 7 Mobiilisisältöpalveluiden markkinat Suomessa Lähde: Idean, HS Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

42 Tehtäviä ja pohdittavaa 1/1 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Kokoava tehtävä Peruskilpailukeinot kokoava tehtävä Valitse tarkastelun kohteeksi yritys (tai muu organisaatio), josta saat tietoa esim. haastattelemalla. Pohdi ensin yrityksen toimialaa, kilpailutilannetta ja toimintaympäristön muuttumista. Selvitä tämän jälkeen, miten peruskilpailukeinot on suunniteltu ja arvioi niiden kilpailukykyisyyttä seuraavasti: Henkilöstö ja sisäinen markkinointi: a. Kuvaile, miten sisäinen markkinointi hoidetaan yrityksessä ja mitä mahdollisia ongelmia siinä näyttäisi olevan. b. Mitä toimenpiteitä suosittelisit sisäisen markkinoinnin parantamiseksi? Tarjooma ja tuotteet: c. Kuvaile yrityksen tarjooma ja pohdi lajitelman ja valikoiman muodostusta. Miten hyvin tarjooma sopii yrityksen kohderyhmille? d. Selvitä, miten tarjoomaa tai tuotteita kehitetään ja arvioi yrityksen innovatiivisuutta. Millaisia elinkaaria tuotteilla on havaittavissa ja mitä toimenpiteitä on tehty elinkaarien pidentämiseksi? e. Miten yritys on onnistunut luomaan myyviä brändejä ja miten tuotteet asemoituvat suhteessa kilpailijoihin? f. Miten yritys voisi tehdä kehittää tarjoomaansa jatkossa? Hinnoittelu: g. Millainen ansaintamalli yrityksellä on? Mitä muita uusia ansaintamalleja yritys voisi kokeilla? h. Mitä arvoa/hyötyä tarjoomasta syntyy eri asiakasryhmille ja miten tuotettu arvo näkyy yrityksen hintapolitiikassa ja hinnoittelukäytännöissä verrattuna kilpailijoihin? i. Miten yritys operoi hinnoilla, esim. hintadifferointi, hintapsykologia, paketointi, alennukset, maksuehdot. Miten operointia tulisi muuttaa tai parantaa? Saatavuus: j. Mitä jakelutieratkaisuja yritys käyttää ja millä perusteella jakelukanavat on valittu? Kannattaisiko kokeilla muita jakelutievaihtoehtoja? k. Arvioi yrityksen ulkoisen ja sisäisen saatavuuden ratkaisuja: miten hyvin saatavuus on käytännössä hoidettu? Mitä kehittämiskohteita voidaan huomata? Tee kirjallinen raportti, jossa kuvaat peruskilpailukeinoja tässä yrityksessä ja arvioit niiden toteutusta suhteessa pahimpaan kilpailijaan. Tee havaintojesi pohjalta peruskilpailukeinojen SWOT-analyysi, jossa arvioit yrityksen heikkouksia ja vahvuuksia sekä erilaisia mahdollisuuksia ja uhkia tulevaisuudessa. Tee lopuksi lista 5 10 toimenpiteestä, jotka yrityksen pitäisi tehdä lähiaikoina kehittääkseen kilpailukykyään. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

43 5 Markkinoinnin kilpailukeinot Markkinointiviestintä kilpailukeinona Markkinointiviestintä

44 5 Markkinointiviestintä kilpailukeinona (marketing communication) Markkinointiviestintä 2

45 5 Markkinointiviestinnän kohderyhmät Markkinointiviestintä 3

46 5 Markkinointiviestinnän tavoitteita tiedottaminen yrityksestä, tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta huomion herättäminen, erottautuminen kilpailijoista mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden luominen ostohalun herättäminen ja asiakkaan aktivointi asiakkaalle tuotetun arvon ja hyödyn viestiminen myynnin aikaansaaminen asiakkaan ostopäätöksen vahvistaminen ja asiakassuhteen ylläpitäminen lopullinen tavoite on saada aikaan kannattavaa myyntiä Markkinointiviestintä 4

47 5 Markkinointiviestinnän vaikutustasot Markkinointiviestintä 5

48 5 AIDASS ja DAGMAR -porrasmallit Markkinointiviestintä 6

49 5 Viestintästrategia (communication strategy) työntöstrategia (push) viestintä jakelutien jäsenille viestintä lopullisille ostajille vetostrategia (pull) viestintä lopullisille ostajille osaavat toivoa ja vaatia tuotetta kauppoihin Markkinointiviestintä 7

50 5 Markkinointiviestinnän muodot mainonta (advertising) henkilökohtainen myyntityö (personal selling) myynninedistäminen SP (sales promotion) tiedotus- ja suhdetoiminta PR (public relations) Markkinointiviestintä 8

51 5 Markkinointiviestinnän muotojen vertailu Markkinointiviestintä 9

52 5 Markkinointiviestinnän budjetointi Käytettävään rahamäärään vaikuttavat esim. Mitä aiotaan myydä ja mihin pyritään? onko kyseessä uusi vai jo tuttu yritys tai tuote? mikä on tuotteen elinkaaren vaihe? mitä viestinnällä tavoitellaan? Mikä on kilpailutilanne? mitkä ovat kilpailevien tuotteiden ominaisuudet? miten kilpailijat viestivät? Millaiset markkinat ovat? onko kysyntää ja ostovoimaa? ketkä tuotetta ostavat ja kenelle viestintää kohdistetaan? millainen viestintä/mitkä mediat tavoittavat mahdolliset ostajat? Markkinointiviestintä 10

53 5 Budjetointitavat mihin on varaa (affordable method) tietty osuus liikevaihdosta (percentage-of-sales method) saman verran kuin kilpailijat (competitive-parity method) tavoitteen ja tehtävän mukaan (objective-and-task method) Markkinointiviestintä 11

54 5 Viestinnän kustannustehokkuus ja elinkaaren vaiheet Mitä voit päätellä kuviosta? Markkinointiviestintä 12

55 5 Viestinnän kustannustehokkuus ja ostovalmius Mitä voit päätellä kuviosta? Markkinointiviestintä 13

56 Liittymälähestyminen

57 Liittymälähestyminen

58 Liittymälähestyminen

59 Sisältölähestyminen

60 Sisältölähestyminen

61 Laitelähestyminen

62 Laitelähestyminen

63 Laitelähestyminen

64 Lopullinen suora

65 Lopullinen suora Yhteystiedoilla varustettu tarra-arkki

66 Lopullinen suora Lahja: Ohut mukaanotettava suurennuslasi

67 Tehtäviä ja pohdittavaa 1/3 Luku 6 Asiakassuhdemarkkinointi 1. Kanta-asiakasohjelmien vertailu Vertaile toisiinsa kolmea kanta-asiakasohjelmaa samalta toimialalta (esimerkiksi kolme lentoyhtiötä, varustamoa tai hotelliketjua tai kolme pankkia tai vakuutusyhtiötä). Mitä ominaisuuksia kanta-asiakasohjelmilla on? Kenelle ohjelmat on tarkoitettu? Millaisia etuja yritykset tarjoavat asiakkailleen ja miten edut on porrastettu? Miten etuja voisi parantaa tai muuttaa? Mitä sääntöjä tai ehtoja ohjelmaan kuuluu, ja miten ne eroavat eri yrityksissä? Miten yritykset viestivät kanta-asiakasohjelmistaan? Tee vertailusta yhteenvetotaulukko, josta on helppo nähdä ohjelmien erot ja yhtäläisyydet. Pohdi valitsemasi toimialan kanta-asiakasjärjestelmiä yleisesti: miten toimivia ne ovat, mitä hyviä ja huonoja puolia niissä on markkinoijan kannalta ja esitä parannusehdotuksia järjestelmien kehittämiseksi. Ks. esim. Kanta-asiakasmarkkinointi ja kanta-asiakasohjelmat, Kuluttajaoikeuden linjauksia, Kuluttajavirasto (15 sivua) Ellilä, Laura, Bonuskortit Hyötyä vai humpuukia? Opinnäytetyö, Satakunnan ammattikorkeakoulu 2008 (55 sivua) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1249/ellila_laura.pdf?sequence =1 2. Kanta-asiakasohjelman suunnittelu Valitse jokin hyvin tuntemasi yritys, jolla ei vielä ole kanta-asiakasohjelmaa. Suunnittele yritykselle asiakasuskollisuutta ja myyntiä parantava ohjelma seuraavasti: pohdi, mitä asioita on selvitettävä ja mitä tietoja tarvitaan ennen suunnitelman laadintaa ja mistä tiedot saadaan ryhmittele yrityksen mahdolliset ja nykyiset ostajat ja määrittele, kenelle, milloin ja millä tavalla kanta-asiakkuutta tarjotaan suunnittele kanta-asiakasohjelman tasot ja rakenne suunnittele asiakkaille eri tasoilla tarjottavat edut suunnittele kanta-asiakasohjelmaan liittyminen ja asiakastietojen rekisteröinti sekä tietojen ylläpito suunnittele kanta-asiakasviestinnän keinot ja ajoittaminen arvioi kanta-asiakasohjelman perustamis- ja ylläpitokustannukset pohdi kanta-asiakasohjelman heikkouksia ja mahdollisia ongelmia ja esitä ehdotuksia niiden poistamiseksi. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

68 Tehtäviä ja pohdittavaa 2/3 Luku 6 Asiakassuhdemarkkinointi Esittele suunnitelmasi yrityksen edustajalle ja korjaa suunnitelmaasi saadun palautteen perusteella. Hanki eri lähteistä lisätietoa suunnittelun avuksi, ks. esim. kinoinnissa ASML 2009, (11 sivua) Kuvaa suunnitelma, siitä saatu yrityksen palaute ja suunnitelmaan tehdyt korjaukset kirjallisessa raportissa ja dokumentoi myös käyttämäsi lähteet. Arvioi lopuksi oman suunnitelmasi toteuttamiskelpoisuutta ja kehittämistarpeita. 3. Asiakastyytyväisyyden selvittäminen Laadi jollekin palveluyritykselle asiakastyytyväisyyskysely, ja tee suunnitelma kyselyn toteuttamiseksi. Määrittele ensin, mikä on kyselyn tarkoitus ja kenelle kysely tehdään. Selvitä, miten muut saman alan yritykset tutkivat asiakkaiden tyytyväisyyttä. Määrittele oman kyselysi kohderyhmä, mahdollinen otos tai näyte, kyselyn ajankohta ja toteutustapa. Laadi kyselylomake, ja testaa se esimerkiksi työpaikallasi. Tee lomakkeeseen tarvittavat korjaukset. Tee olettamuksia kyselyn tuloksista. Arvioi, mitä kyselyn tekeminen maksaa. Mieti, miten kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää asiakassuhdemarkkinoinnissa. Laadi runko tutkimusraportille. Toteuta kysely, laadi tuloksista raportin sekä valmistele esitys, jossa kerrot tutkimuksen toteuttamisesta ja tuloksista tutkimuksen kohteena olevan yrityksen edustajalle. Pohdi myös kyselyn onnistumista ja esitä parannusehdotuksia. Ehdota, miten yritys voi hyödyntää tutkimustuloksia ja miten tyytyväisyyttä voisi tutkia jatkossa tässä yrityksessä. Ks. esim. Kumpumäki, Teija, Nivalan Järvikylän Osuuspankin asiakastyytyväisyys. Opinnäytetyö, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2009 (57 sivua). https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4307/kumpumaki_teija.pdf?sequ ence=1 Sähköinen kyselylomake, esim. _ja_tiedonkeruusovellusta.pdf Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

69 Tehtäviä ja pohdittavaa 3/3 Luku 6 Asiakassuhdemarkkinointi 4. Ostouskollisuuden pohdinta Pohdi omaa ostokäyttäytymistäsi ja vertaa sitä muiden samanikäisten ostamistapoihin. Selvitä uskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä eri lähteistä. Mieti myös, miten asiakassuhdemarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Kirjoita pohdinnoista 3 5-sivuinen essee, jossa voit käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: Mitä tuotteita ostat uskollisesti, ja missä tuotteissa merkillä ei ole väliä? Suositko tiettyjä ostopaikkoja vai haluatko mielellään vaihtelua, ja onko erilaisissa ostotapahtumissa eroa? Oletko erilainen ostaja kuin samanikäiset ystäväsi? Mitkä tekijät vaikuttavat yleisesti ostouskollisuuteen? Miten nämä tekijät vaikuttavat omissa ostoissasi? Mitkä tekijät luovat tyytyväisyyttä, ja mitkä ovat suurimpia tyytymättömyyden aiheuttajia ostamisessa? Mikä tekee Sinut tyytyväiseksi ostajaksi? Miten asiakkaiden tyytyväisyyttä voidaan parantaa? Mikä tekee ostajasta kannattavan asiakkaan? Miten asiakkaan kannattavuutta voidaan mitata? Mille yrityksille olet itse kannattava asiakas ja miksi? Mitkä asiakassuhdemarkkinoinnin keinot vetoavat sinuun? Kirjoittamisen tueksi voi lukea asiakassuhdemarkkinoinnin keinoista ja toteutuksesta kirjan kuudennesta luvusta. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

70 SÄHKÖISEN AINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN EHDOT Nämä ehdot koskevat Edita Publishing Oy:n verkossa (esim. Oppinet ja Netmarket) jaettavia sähköisiä aineistoja. Sähköisten aineistojen käyttöoikeus on tilaaja- ja tuotekohtainen. Aineisto on tarkoitettu vain tilaajan hyödynnettäväksi. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen ja jakaminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Tilaajalla on oikeus käyttää hankkimaansa sähköistä aineistoa omalta työasemaltaan tai tulostaa omaan käyttöön aineistoa paperille. Oppilaitoslisenssillä hankitun aineiston voi jakaa oppilaitoksen sisällä lisenssin voimassaolon ajan, esimerkiksi laitoksen suojatussa ja rajatussa intranetissä. Sähköisen materiaalin muuttaminen on kiellettyä paitsi opettajan oppaiden osalta, joiden materiaalia voi tarvittaessa muokata oppimis- ja opetustarkoituksessa. Aineistoa saa käyttää muun julkaisuaineiston yhteydessä vain normaalin sitaattioikeuden puitteissa. Aineiston tulostaminen muuhun kuin tilaajan omaan käyttöön on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla. Edita Publishing Oy pidättää kaikki oikeudet sähköisen aineiston sisältöihin ja varaa oikeuden niitä koskeviin muutoksiin. Aineiston ja sen osien jakelu sähköisiä tiedostoja kopioimalla tai levittämällä, jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Kopiosto ry:n tarkastajilla on oikeus tarkistaa, miten tämän tuotteen käyttö on järjestetty asiakkaiden hallinnassa olevissa tietokoneissa ja tietoverkoissa.. Edita Publishing Oy Asiakaspalvelu: PL 780, Nordic Morning puhelin , faksi netmarket.edita.fi

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Agenda 1. Sisältöansainta: tilanne ja trendit 2. Millainen on hyvä kehityshanke? 3. Projektisuunnittelusta

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 20.10.2016 Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistys ry PÄÄKAUPUNKISEUTU

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK

Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK Pk-yrittäjyys ja yrittäjyyden mahdollisuudet omalla toimialalla-verkko-opintojakso YAMK kevät 2016 Tehtävä 3. Toiminta/kehityssuunnitelman laatiminen Tehtävän tavoitteena on laatia alustava toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014

Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Sijoittajabarometri Helmi-maaliskuu 2014 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on

Lisätiedot

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com

GREATive Business - luovien alojen yritystieto. henna.aho@gmail.com GREATive Business - luovien alojen yritystieto henna.aho@gmail.com GREATive Business luovien alojen yrittäjätieto mitä? tavoitteena: - liiketoimintasuunnitelma oman idean pohjalta, alan kenttään ja tukipalveluihin

Lisätiedot

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies ASIAKASKYSELY: Ympäröi oikea vaihtoehto tai ehdot. Liite 1/1 K1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies K2. Ikäryhmä 1 alle 25 2 25-40 3 41-55 4 56-65 5 yli 65 K3. Mitkä ovat perusteesi kaupan valintaan? 1 Läheinen

Lisätiedot

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä

LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ. 8.12.2015 Leena Hyrylä LEIPÄÄ LEIVÄSTÄ 8.12.2015 Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Leipomoteollisuuden rakenne Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden näkymiä Pk-yritysbarometri 2/2015 SWOT PK-toimialabarometri

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved.

Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? Copyright Element AB, 2015. All rights reserved. Kuinka tehostat asiakashankintaa ja myyntiä markkinoinnin automaatiolla? B2B Merkittävä markkinaosuus Pohjoismaissa. Element toteuttanut yli 200 Lead-to-Revenue Management -projektia alkaen vuodesta 2009

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 11/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 11/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,4 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu

Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Kauppa ja kaupunkisuunnittelu Seminaari Turun kaupunkiseudun kehitysnäkymistä: osio Business ja toiminta Kommenttipuheenvuoro: Heli Marjanen, kaupan professori Läänin virastotalo 30.10.2007 Kauppa synnyttää

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta

Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Toimiala-ja toimintaympäristöhavaintoja monipalveluyritykseksi muuntautuvan finanssitoimijan näkökulmasta Olavi Kurola, Pohjolan Osuuspankki 14.2.2017 OP on asiakkaidensa omistama finanssiryhmä. Edistämme

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Brändin rakentaminen somessa

Brändin rakentaminen somessa Terhi Aho Tulos Helsinki Oy 22.4.2016 #tuloslove Brändin rakentaminen somessa Brändin rakentamisesta johtamiseen Ennen Nyt Ei voi hallita, mutta voi vaikuttaa. Kuka johtaa yrityksen verkkoviestintää? Viestintä

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015

Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille 2015 19.3.2015 CRnet/TPohjola 1 Kestävän kehityksen täydennyskoulutus 2. asteen ammatillisten oppilaitosten opettajille

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Citycon Media b ook. Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat!

Citycon Media b ook. Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat! Citycon Media b ook Erityistehokkaita mainosratkaisuja siellä, missä ihmiset shoppaavat! 1 Mainonnalta vaaditaan nykyisin aivan erityistä tehokkuutta. Ratkaisuja, jotka yllättävät, osuvat ja tavoittavat

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä

Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus. Leena Hyrylä Elintarviketeollisuuden muutosvoimat, kehitys ja tulevaisuus Leena Hyrylä Esityksen sisältö: Elintarviketeollisuuden rakenne Muuttuva toimintaympäristö Markkinoiden kehitys Taloudellinen tilanne Tulevaisuuden

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA

MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA MAAILMA, JOSSA JOKAINEN ON MARKKINOIJA Tämä esitys perustuu puheenvuoroomme Markkinointiviestinnän viikolla 2015. Jos haluat keskustella esityksen teemoista, tai esimerkiksi siitä, kuinka teille kirkastetaan

Lisätiedot

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö Edistynyt käyttö Kari J Keinonen 2008 Asiantuntijaosuuskunta Käyttöoikeustiedot Adobe Acrobat Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten

Lisätiedot

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin

Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin Uran rakennuspuita ja toimintasuunnitelma hyvinvointiin 4.11.2016 klo 15-16 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Seija Leppänen psykologi, uraohjaaja Aalto-yliopiston oppimispalvelut,

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Citycon on monipuolinen kauppakeskusosaaja CITYCON on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja kehittäjä. Menestyvät ja kilpailukykyiset kauppakeskuksemme tarjoavat vuokralaisille

Lisätiedot

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa

Minna Savinainen Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Ergonomialla tuki-ja liikuntaelimistön sairaudet hallintaan elintarviketeollisuudessa Työpajat 2014 Minna Savinainen, TtT, tft, erikoistutkija minna.savinainen@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto

Lisätiedot

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa????

MARKKINOINTI. Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? MARKKINOINTI Mitä se on? Miksi sitä tarvitaan? Miten sitä hyödynnetään? Kenelle se kohdennetaan? Kunniaa????Mainetta????Mammonaa???? Markkinoinnin historiaa (wikipedia) Markkinointi käsitteenä keksittiin

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne

Luento 5, , Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne TU-C9280 Viestintä 1 Luento 5, 14.10.2016, Markkinointiviestintä Vastuuopettaja Miia Jaatinen, valtiot.tri, dosentti Kurssiassistentti Jenni Kaarne Agenda Alustus Keskustelua Ryhmätyö: Aallon markkinointiviestinnän

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet

JARI JUSLÉN NETTI. mullistaa markkinoinnin. Hyödynnä uudet mahdollisuudet JARI JUSLÉN NETTI mullistaa markkinoinnin Hyödynnä uudet mahdollisuudet TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijä Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Riikka Rajapuro Taitto: Lapine Oy ISBN

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016

Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Sijoittajabarometri Lokakuu 2016 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ja Pörssisäätiön toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää yksityissijoittajien

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test

Oma Yritys-Suomi - Entrepreneur Test suomi svenska (https://oma.yrityssuomi.fi:443/entrepreneur-test? p_p_id=82&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 1&p_p_col_count=1&_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_redirect=%2Fentrepreneur-test&_82_languageId=sv_SE)

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI?

ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? ALVELUMUOTOILU MUOTITERMISTÄ KIINTOTÄHDEKSI? Miksi teema on kiinnostava Mitä maailmassa tapahtuu - 1 Perinteisten lentoyhtiöiden rinnalle syntyi halpalentoyhtiöt, jotka haastoivat asiakaslähtöisyyden koko

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy

Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla CASE: S-Verkkopalvelut Oy Verkkokaupan strategiaseminaari Finlandia-talolla 21.5.2013 CASE: S-Verkkopalvelut Oy Ilkka Brander toimitusjohtaja S-ryhmä / S-Verkkopalvelut Oy 1 2 Esityksen teemat S-ryhmä ja S-Verkkopalvelut Oy S-ryhmän

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan www.youtube.com/watch?v=ezb_svrt-30&feature=plcp No ordinary Destination Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Hanna-Mari Pyry Talvensaari 3 Lapland The

Lisätiedot

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT

DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT DIGITAALISET TERVEYSPALVELUT KUOPIO 23.4.2015 JYRI WUORISALO KUOPIO INNOVATION TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY:N DIGI ROADSHOW-KIERTUE Digitaalinen maailma ja terveys Digitaalinen maailma kulttuurinen muutos Digitalisaatio

Lisätiedot

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi

Päättäjien kuntakuva. ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Päättäjien kuntakuva ARTTU2-Päättäjäkyselyn ensimmäisten tulosten esittely Kuntatalo 10.12.2015 Siv Sandberg, Åbo Akademi Siv Sandberg Åbo Akademi 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kohdejoukko 3 652 henkilöä

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND

ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND ANALYYTIKKO- TAPAAMINEN MIKKO HELANDER JUKKA ERLUND 8.6.2016 1 TALOUDELLINEN KEHITYS 2 KESKO Q1/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 610 milj. Liikevoitto* 250 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,4 % Henkilöstö

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Elisa Kassa kanta-asiakkuus

Elisa Kassa kanta-asiakkuus Elisa Kassa kanta-asiakkuus Elisa Kassa palvelun avulla asiakkaan tunnistaminen ja ostokäyttäytymisen seuranta sekä asiakkuuden raportointi on helppoa. Asiakkuuteen on mahdollista liittää kassalla koneellisesti

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot