Näytesivut. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto"

Transkriptio

1 Näytesivut Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto Seija Bergström, Arja Leppänen ISBN Päivitetty Yrityksen asiakasmarkkinointi -kirjaan liittyvä opettajan aineisto on tarkoitettu opettajan ja kouluttajan avuksi ja tueksi. Linkkejä napsauttamalla aineistot avautuvat diaesityksinä PowerPointiin, asiakirjoina Wordiin, työkirjoina Exceliin tai pdf-dokumentteina Acrobat Readeriin. Aineisto sisältää - opetusdioja luvuittain - tehtäviä ja aineistolinkkejä - kirjan aihepiireihin ja esimerkkeihin liittyvää oheismateriaalia.. Käyttöehdot 1 Muuttuva markkinointi Opetusdioja Tehtäviä ja aineistolinkkejä Lisämateriaalia: Markkinointiajattelun kehitysvaiheet Markkinoinnin vanhoja määritelmiä Yök vai nam - terveysmarkkinointia? 2 Markkinointiympäristö Opetusdioja Tehtäviä ja aineistolinkkejä Lisämateriaalia: Taustatietoa ja kuvioita

2 3 Ostokäyttäytyminen ja segmentointi Opetusdioja: Tehtäviä ja aineistolinkkejä Lisämateriaalia: Taustatietoa ja kuvioita Työllisyysaste Pohjoismaissa 4 Markkinoinnin kilpailukeinot Opetusdioja: Henkilöstö ja asiakaspalvelu Tuote Hinta Saatavuus Tehtävät: Henkilöstö ja asiakaspalvelu Tuote Hinta Saatavuus Kokoava tehtävä Lisämateriaalia: Tuote Saatavuus 5 Markkinointiviestintä kilpailukeinona Opetusdioja: Markkinointiviestintä Mainonta Myyntityö, SP, PR Tehtävät: Tehtäviä ja aineistolinkkejä Lisämateriaalia: DNA 65+, testikampanjan lyhyt kuvaus DNA 65+, kampanja-aineistoja Suomen suosituin viraali: case Tjäreborg Värien symbolikieltä Nessumainoksen ilmoitustesti HS 6 Asiakassuhdemarkkinointi Opetusdioja Tehtäviä ja aineistolinkkejä 7 Nonprofit- ja sosiaalinen markkinointi Opetusdioja Tehtävä: Sosiaalinen markkinointi & Case Sotkamon Jymy Lisämateriaalia: Taustatietoa ja kuvioita VR:n ympäristökampanjan tv-mainosfilmit (QuickTime): Patsaiden ympäristökonferenssi (suomenkiel.) Environmental Congress of Statues (englanninkiel.)

3 1 Muuttuva markkinointi Muuttuva markkinointi

4 1 Markkinoinnin osaamisalueet Muuttuva markkinointi 2

5 1 Markkinointiajattelun kehittyminen tuotantosuuntainen ajattelu myyntisuuntainen ajattelu kysyntäsuuntainen ajattelu asiakassuuntainen ajattelu suhdeajattelu Muuttuva markkinointi 3

6 1 Markkinointiajattelun kehityskaaret Muuttuva markkinointi 4

7 1 Tuotantosuuntainen markkinointi (production orientation) kysyntä > tarjonta markkinointi tarpeetonta, kaikki käy kaupaksi keskitytään tuotantoon ja tuotteiden saatavuuteen asiakastarpeita ei tarvitse erityisesti tutkia 1900-luvun alkupuoliskolla hallitseva ajattelutapa muunnos: tuotesuuntaisuus (product orientation): laadun parantaminen tuotannon ja kilpailun näkökulmasta Muuttuva markkinointi 5

8 1 Myyntisuuntainen markkinointi (selling orientation) kysyntä < tarjonta markkinointi on aggressiivista myyntityötä ja mainontaa keskitytään myynnin määrään ja kertakauppoihin asiakastarpeita ei tarvitse erityisesti tutkia, asiakkaat taivutellaan eri keinoin ostamaan luvuilla hallitseva ajattelutapa Muuttuva markkinointi 6

9 1 Kysyntäsuuntainen markkinointi (market orientation) kysyntä < tarjonta kartoitetaan mahdolliset markkinat tutkitaan asiakkaiden tarpeita ja kehitetään kaikille asiakkaille sopivia yhteisiä tuotteita 1970-luvulla hallitseva ajattelutapa Muuttuva markkinointi 7

10 1 Asiakaskeskeinen markkinointi (customer orientation) kysyntä < tarjonta kartoitetaan mahdolliset markkinat ja asiakaspotentiaali tarkasti jaetaan asiakkaat toisistaan eroaviin ryhmiin eli segmentteihin tutkitaan erilaisten asiakkaiden tarpeita ja kehitetään eri asiakasryhmille sopivia omia tuotteita markkinoidaan eri tavalla eri segmenteille luvuilla hallitseva ajattelutapa Muuttuva markkinointi 8

11 1 Suhdekeskeinen markkinointi (relationship orientation) kysyntä < tarjonta kartoitetaan mahdolliset markkinat ja asiakaspotentiaali segmentoidaan markkinat ja valitaan kohderyhmät tarkasti panostetaan asiakassuhteiden jatkumiseen ja kehittämiseen suunnitellaan markkinointi asiakassuhteen vaiheen mukaisesti panostetaan yrityksen kaikkien suhteiden hoitamiseen (esim. toimittajat, alihankkijat, rahoittajat, mediat) 2000-luvun alkupuolella hallitseva ajattelutapa Muuttuva markkinointi 9

12 1 Markkinointiajattelu tulevaisuudessa? Vastuullinen markkinointi? (responsible orientation) Yhteisöllinen markkinointi? (social orientation) Jokin muu? Muuttuva markkinointi 10

13 1 Yhteiskuntavastuun osatekijät (CSR, corporate social responsibility) Muuttuva markkinointi 11

14 1 Markkinointiajattelu ja markkinointitoiminta Muuttuva markkinointi 12

15 1 Markkinointiajattelun muutos Muuttuva markkinointi 13

16 1 Markkinoinnin määritelmä (AMA) Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering and exchanging offerings that value for customers, clients, partners and society at large. (American Marketing Association AMA, 2007) Muuttuva markkinointi 14

17 1 Markkinoinnin määritelmä (Bergström Leppänen) Markkinointi on vastuullinen, suhteisiin pohjautuva ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan myyvä, kilpailukykyinen ja eri osapuolille arvoa tuottava tarjooma vuorovaikutteisesti viestien Muuttuva markkinointi 15

18 1 Avainsanat määrittelyssä vastuullisuus suhdelähtöisyys ajattelutapa toimintatapa tarjooma kilpailukyky arvon tuottaminen vuorovaikutteinen viestintä Muuttuva markkinointi 16

19 1 Markkinoinnin tehtävät 1. Kysynnän ennakointi ja selvittäminen 2. Kysynnän luominen ja ylläpito 3. Kysynnän tyydyttäminen 4. Kysynnän säätely Muuttuva markkinointi 17

20 1 Erilaisia tuotteita ja markkinoinnin tavoitteita Muuttuva markkinointi 18

21 1 Markkinoinnin muodot sisäinen markkinointi (internal marketing) ulkoinen markkinointi (external marketing) vuorovaikutusmarkkinointi (interactive marketing) asiakassuhdemarkkinointi (customer relationship marketing) suhdemarkkinointi (relationship marketing) Muuttuva markkinointi 19

22 1 Uusia markkinoinnin muotoja sosiaalinen markkinointi (social marketing) sissimarkkinointi (guerrilla marketing) yksilömarkkinointi (one-to-one marketing) digitaalinen markkinointi (digital marketing) suosittelumarkkinointi (word of mouth marketing, WOM) viraalimarkkinointi, virusmarkkinointi (viral marketing) huhumarkkinointi (buzz marketing) mobiilimarkkinointi (mobile marketing) suostumusmarkkinointi (permission marketing) Muuttuva markkinointi 20

23 1 Markkinoinnillinen liikeidea Liikeidean osat tulisi suunnitella numerojärjestyksessä. Muuttuva markkinointi 21

24 1 Kilpailukykyinen liikeidea (competitive business idea) kilpailijoista selvästi erottuva asiakkaiden arvostama taloudellisesti kannattava uskottava Muuttuva markkinointi 22

25 1 Liikeidean keskeiset ominaisuudet osien yhteensopivuus konkreettisuus ainutlaatuisuus realistisuus Muuttuva markkinointi 23

26 1 Arvon tuottaminen asiakkaille Muuttuva markkinointi 24

27 1 Arvoaseman valinta (value positioning) enemmän kalliimmalla enemmän samalla rahalla samaa halvemmalla vähemmän paljon halvemmalla enemmän halvemmalla Muuttuva markkinointi 25

28 1 Asiakkaan kokema arvo tai hyöty? (perceived value, benefit) taloudellisuus, säästö turvallisuus tehokkuus, vaivattomuus, helppous tarjooman erinomaisuus, laatu ja houkuttelevuus status, kunnioitus leikki, hauskuus esteettisyys, kauneus eettisyys, oikeudenmukaisuus henkisyys eri asiakkaat kokevat erilaista arvoa eri ostotilanteissa arvot erilaisia Muuttuva markkinointi 26

29 1 Nokian arvot Yhdessä onnistuminen (Achieving together) Sidosryhmien kuuntelu (Engaging you) Innovatiivisuus (Passion for innovation) Ihmisläheisyys (Very human) (Lähde: 2009) Ovatko arvot muuttuneet ja miten (ks. Muuttuva markkinointi 27

30 1 Markkinoinnin johtamisen osa-alueet Muuttuva markkinointi 28

31 1 Markkinointisuunnitelman osat (marketing plan) 1. Katsaus nykytilanteeseen - Missä olemme nyt: omat heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet. 2. Tavoitteet ja strategiat - Mihin haluamme mennä. - Mitä peruskeinoja käytetään ja mitä kilpailuetua painotetaan. 3. Markkinointitoimenpiteet - Sisäinen markkinointi. - Tuotteisiin, hinnoitteluun, saatavuuteen ja viestintään liittyvät toimenpiteet. - Toteutusaikataulu ja vastuuhenkilöt. 4. Markkinointibudjetti - Myynti- ja tuottoennusteet, arvioidut kustannukset. 5. Markkinoinnin seuranta - Seurataan markkinoinnin toteutusta ja tuloksia. - Tehdään tarvittaessa korjauksia suunnitelmaan ja toteutukseen. Muuttuva markkinointi 29

32 1 Markkinasuuntauksia globalisaatio, maapalloistuminen työn muuttuminen seniorismi, väestön ikääntyminen environmentalismi, ympäristötietoisuus ajanpuute, nopeus, reaaliaikaisuus polarisaatio, ihmisten luokkajako terveys- ja turvallisuushakuisuus high tech + high touch Muuttuva markkinointi 30

33 Tehtäviä ja pohdittavaa 1/3 Luku 2 Markkinointiympäristö 1. Muoti ja trendit Tarkastele alla olevaa kuviota ja pohdi: Mikä on muotia 2010-luvulla? Mistä uudet trendit syntyvät? Mitä merkitystä arvelet kansainvälisyydellä, teknologian kehityksellä, ekologisuudella ja ilmastonmuutoksella olevan uusiin muoti-ilmiöihin? Mitä ne voivat saada aikaan muodissa? Miten mielestäsi suhdanteet heijastuvat muotiin? Entä, miten kausivaihtelut näkyvät muodin kehityksessä? Esimerkkejä muodin vaihtumisesta eri tuoteryhmissä Vaatteet Kengät 1970-luku 1980-luku 1990-luku 2000-luku luku mikrot, midi, unisex, Marimekko stretchsaappaat, korokepohjat trikoot, olkatoppaukset lenkkarit, keinomateriaalit tekoturkki, ultramini, vinyyli joka sään nilkkurit napapaita, lantiohousut, Marimekko vaelluskengät, Goretex, korokepohjat Tanssit disko lambada rap, hip-hop rivitanssi? Sisustus futon-sohva, nahkakalusto, vesisänky moottoroidut fengshui, retro? Lundia sängyt Koneet ja laitteet TV-sarjat pakastin, väritv, automaattinen pesukone Charlien enkelit, Kupla mikroaaltouuni, leipäkone Dallas, Dynastia vedenkeitin, matkapuhelin, kotitietokone Ally McBeal, Kauniit ja rohkeat espressokeitin, digikamera, laajakaistaliittymä Salatut elämät, Suuri seikkailu, Sinkkutreffit????. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

34 Tehtäviä ja pohdittavaa 2/3 Luku 2 Markkinointiympäristö 2. Kysyntä ja kilpailu Kartoita kysyntää ja kilpailua valitsemallasi toimialalla seuraavasti: a) Valitse toimiala tai tuoteryhmä ja maantieteellinen alue (esimerkiksi tietty kaupunki tai kaupunginosa, kaupunkikeskus vaikutusalueineen, maakunta, koko Suomi). b) Hanki tietoja alan tai tuotteen kokonaismyynnistä ja kulutuksesta markkinaalueella. Selvitä, ketkä kaikki ovat asiakkaita. Miten alan myynti näyttää kehittyneen viime vuosina? Mistä kysynnän muutokset johtuvat? c) Selvitä, kuinka paljon yrityksiä alalla toimii tai kuinka paljon on kilpailevia tuotteita. Miltä alan kilpailutilanne näyttää? Mahtuisiko alalle uusi yritys tai uusi tuote? d) Tutki, onko alan tai tuotteen myynnissä havaittavissa vaihtelua eri vuodenaikoina, kuukausina ja viikonpäivinä? Mistä myynnin vaihtelu johtuu? Voisiko yritys jotenkin tasoittaa kysynnän vaihtelua? e) Miten lainsäädäntö ja erilaiset määräykset vaikuttavat alan yritysten toimintaan? f) Millaisilta alalla toimivien yritysten muut markkinointiympäristössä vaikuttavat tekijät mielestäsi näyttävät? Esimerkiksi, mikä merkitys valitsemallasi alalla on kansainvälisyydellä tai teknologian kehityksellä? Selvitä myös alan erityispiirteet. g) Mistä hankit tietoja? Käytä hyväksesi myös kirjan loppuosan nettiosoitteita sekä 2.luvun tietolähteitä. Jos valitsisit alueeksi esimerkiksi Pohjoismaat, mistä lähtisit hakemaan tietoa? Tee selvityksestäsi raportti ja esittele se ryhmällesi. Käytä selvityksessäsi apuna kuviota 2.1 Markkinointiympäristö. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

35 Tehtäviä ja pohdittavaa 3/3 Luku 2 Markkinointiympäristö 3. Kysynnän muutokset Pohdi, millaiset tekijät vaikuttavat seuraavien tuotteiden ja palveluiden kysyntään: lomamatka kahvinkeitin tapaturmavakuutus leipä tietokone auto lääkäripalvelut. Miten nämä toimialat ovat muuttuneet viiden viime vuoden aikana? Miten kilpailu on muuttunut näillä aloilla? Miten eri tavoin kansainvälinen ja EU:n kehitys vaikuttavat näiden tuotteiden kysyntään? Mitä asioita on mielestäsi tulevaisuudessa otettava huomioon? Lisätietoa: Autoalan toimialakatsaus 2008, Matkailun edistämiskeskus MEK, tutkimukset ja tilastot: Kodintekniikka-alan tiedotusfoorumi Kotek: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto: Autoalan tiedotuskeskus: Leipätiedotus ry: Elintarviketeollisuusliitto ry: tilastoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, tilastoja: Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

36 Lisäaineistoa 1/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 1 Kauppakeskukset koko maassa Olemassa olevat / 10 suurinta vuonna 2008 Kauppakeskus Paikkakunta Koko/m2 Kävijät/milj. Myynti / milj.eur 1. Itäkeskus Helsinki ,0 454,0 2. Sello Espoo ,2 334,0 3. Ideapark Lempäälä ,5 270,0 4. Jumbo Vantaa ,6 401,0 5. Iso Omena Espoo ,4 222,9 6. Kauppakeskus Mylly Raisio ,6 167,0 7. Trio Lahti ,8* 62,2* 8. Hansa Turku ,5 217,0 9. Kamppi Helsinki ,5 210,0 10. Myyrmanni Vantaa ,0 159,3 x) kehityshanke vuosina Suunnitteilla Kauppakeskus Paikkakunta Koko/kerrosneliötä Linnakallio Pirkkala Marja-Vantaa Vantaa Focus Tuusula Eteläportti Jyväskylä Matkuksen yritysalue Kuopio Ideapark Vihti Ideapark Pieksämäki Itäportti Mikkeli Lakalaivan kauppakeskus Tampere Lommila Espoo Ideapark Kiimiki Lähde: HS ja Kehittyvä Kauppa 5/09 sekä Kauppakeskusyhdistys ry, Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

37 Lisäaineistoa 2/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 2 Päivittäistavarakauppojen lukumäärät , kpl Ryhmä K-ryhmä S-ryhmä T-ryhmä* Spar-ryhmä* Lidl** Muut yksit. myymälät Tradeka Elanto **** 184 **** **** ***** ***** Yhteensä Lähde: Kehittyvä Kauppa 5/2009 * Kesko osti osake-enemmistön Tukosta v 1996 ja SOK Suomen Sparilta v.2005 ** Lidl avasi ensimmäisen myymälän v *** Nykyisin Suomen Lähikauppa Oy **** sis. Tradekaan ***** sis. S-ryhmään Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

38 Lisäaineistoa 3/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 3 Päivittäistavaroiden ostopaikan valintaan vaikuttavat tekijät Tekijät, jotka merkitsevät arkisin 1. Hyvä, minulle helppo sijainti 2. Helppo ja nopea asioida 3. Saa varmasti haluamansa tuotteet 4. Edullinen hintataso 5. Tuttu kauppa 6. Hyvälaatuiset tuotteet 7. Tavarat helppo löytää 8. Hyvä hedelmien ja vihannesten ostopaikka 9. Monipuolinen tavaravalikoima 10. Hyvät tarjoukset 11. Hyvä ja toimiva parkkipaikka 12. Sopivan kokoine kauppa 13. Hinnat selvästi merkitty 14. Hyvä tuoreen leivän ostopaikka 15. Myymälä kuuluu suosimaani kaupparyhmittymään Tekijät, jotka merkitsevät viikonloppuisin 1. Saa varmasti haluamansa tuotteet 2. Hyvä, minulle sopiva sijainti 3. Edullinen hintataso 4. Monipuolinen tavaravalikoima 5. Helppo ja nopea asioida 6. Hyvälaatuiset tuotteet 7. Hyvä ja toimiva parkkipaikka 8. Tuttu kauppa 9. Hyvät tarjoukset 10. Hyvä lihan ostopaikka 11. Hyvä hedelmien ja vihannesten ostopaikka 12. Tavarat helppo löytää 13. Hyvä tuoreen leivän ostopaikka 14. Sopivan kokoinen kauppa 15. Myymälä kuuluu suosimaani kaupparyhmään Lähde: Kehittyvä Kauppa 8/09 Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

39 Lisäaineistoa 4/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 4 Maailman suurimmat ketjut 2008 Ketju Myynti, mrd. euroa 1. Wal-Mart 295,4 2. Carrefour 108,8 3. Tesco 72,3 4. Schwarz Group 58,9 5. Seven & I 56,7 6. Metro Group 55,3 7. Costco 53,8 8. Kroger 52,3 9. Aldi 50,2 10. Auchan 49,7 Lähde: Kehittyvä Kauppa 5/09 5 Polttoainekauppa Jakelupisteet ja markkinaosuudet 2008 Asema Määrä/yht. Markkinaosuus / koko alan myynti, % ABC 365 8,6 Neste ,4 SEO 172 1,7 Shell ,7 St ,5 Teboil ,9 Tehokaasu 2,1 Muut* 3,1 *) Muut: nestekaasu, lentobensiini ja -petrooli, valopetrooli, bitumi Lähde: Öljy- ja Kaasualankeskusliitto Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

40 Lisäaineistoa 5/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 6 Urheilukaupan ketjut Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

41 Lisäaineistoa 6/6 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Saatavuus kilpailukeinona 7 Mobiilisisältöpalveluiden markkinat Suomessa Lähde: Idean, HS Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

42 Tehtäviä ja pohdittavaa 1/1 Luku 4 Markkinoinnin kilpailukeinot / Kokoava tehtävä Peruskilpailukeinot kokoava tehtävä Valitse tarkastelun kohteeksi yritys (tai muu organisaatio), josta saat tietoa esim. haastattelemalla. Pohdi ensin yrityksen toimialaa, kilpailutilannetta ja toimintaympäristön muuttumista. Selvitä tämän jälkeen, miten peruskilpailukeinot on suunniteltu ja arvioi niiden kilpailukykyisyyttä seuraavasti: Henkilöstö ja sisäinen markkinointi: a. Kuvaile, miten sisäinen markkinointi hoidetaan yrityksessä ja mitä mahdollisia ongelmia siinä näyttäisi olevan. b. Mitä toimenpiteitä suosittelisit sisäisen markkinoinnin parantamiseksi? Tarjooma ja tuotteet: c. Kuvaile yrityksen tarjooma ja pohdi lajitelman ja valikoiman muodostusta. Miten hyvin tarjooma sopii yrityksen kohderyhmille? d. Selvitä, miten tarjoomaa tai tuotteita kehitetään ja arvioi yrityksen innovatiivisuutta. Millaisia elinkaaria tuotteilla on havaittavissa ja mitä toimenpiteitä on tehty elinkaarien pidentämiseksi? e. Miten yritys on onnistunut luomaan myyviä brändejä ja miten tuotteet asemoituvat suhteessa kilpailijoihin? f. Miten yritys voisi tehdä kehittää tarjoomaansa jatkossa? Hinnoittelu: g. Millainen ansaintamalli yrityksellä on? Mitä muita uusia ansaintamalleja yritys voisi kokeilla? h. Mitä arvoa/hyötyä tarjoomasta syntyy eri asiakasryhmille ja miten tuotettu arvo näkyy yrityksen hintapolitiikassa ja hinnoittelukäytännöissä verrattuna kilpailijoihin? i. Miten yritys operoi hinnoilla, esim. hintadifferointi, hintapsykologia, paketointi, alennukset, maksuehdot. Miten operointia tulisi muuttaa tai parantaa? Saatavuus: j. Mitä jakelutieratkaisuja yritys käyttää ja millä perusteella jakelukanavat on valittu? Kannattaisiko kokeilla muita jakelutievaihtoehtoja? k. Arvioi yrityksen ulkoisen ja sisäisen saatavuuden ratkaisuja: miten hyvin saatavuus on käytännössä hoidettu? Mitä kehittämiskohteita voidaan huomata? Tee kirjallinen raportti, jossa kuvaat peruskilpailukeinoja tässä yrityksessä ja arvioit niiden toteutusta suhteessa pahimpaan kilpailijaan. Tee havaintojesi pohjalta peruskilpailukeinojen SWOT-analyysi, jossa arvioit yrityksen heikkouksia ja vahvuuksia sekä erilaisia mahdollisuuksia ja uhkia tulevaisuudessa. Tee lopuksi lista 5 10 toimenpiteestä, jotka yrityksen pitäisi tehdä lähiaikoina kehittääkseen kilpailukykyään. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

43 5 Markkinoinnin kilpailukeinot Markkinointiviestintä kilpailukeinona Markkinointiviestintä

44 5 Markkinointiviestintä kilpailukeinona (marketing communication) Markkinointiviestintä 2

45 5 Markkinointiviestinnän kohderyhmät Markkinointiviestintä 3

46 5 Markkinointiviestinnän tavoitteita tiedottaminen yrityksestä, tuotteista, hinnoista ja saatavuudesta huomion herättäminen, erottautuminen kilpailijoista mielenkiinnon ja myönteisten asenteiden luominen ostohalun herättäminen ja asiakkaan aktivointi asiakkaalle tuotetun arvon ja hyödyn viestiminen myynnin aikaansaaminen asiakkaan ostopäätöksen vahvistaminen ja asiakassuhteen ylläpitäminen lopullinen tavoite on saada aikaan kannattavaa myyntiä Markkinointiviestintä 4

47 5 Markkinointiviestinnän vaikutustasot Markkinointiviestintä 5

48 5 AIDASS ja DAGMAR -porrasmallit Markkinointiviestintä 6

49 5 Viestintästrategia (communication strategy) työntöstrategia (push) viestintä jakelutien jäsenille viestintä lopullisille ostajille vetostrategia (pull) viestintä lopullisille ostajille osaavat toivoa ja vaatia tuotetta kauppoihin Markkinointiviestintä 7

50 5 Markkinointiviestinnän muodot mainonta (advertising) henkilökohtainen myyntityö (personal selling) myynninedistäminen SP (sales promotion) tiedotus- ja suhdetoiminta PR (public relations) Markkinointiviestintä 8

51 5 Markkinointiviestinnän muotojen vertailu Markkinointiviestintä 9

52 5 Markkinointiviestinnän budjetointi Käytettävään rahamäärään vaikuttavat esim. Mitä aiotaan myydä ja mihin pyritään? onko kyseessä uusi vai jo tuttu yritys tai tuote? mikä on tuotteen elinkaaren vaihe? mitä viestinnällä tavoitellaan? Mikä on kilpailutilanne? mitkä ovat kilpailevien tuotteiden ominaisuudet? miten kilpailijat viestivät? Millaiset markkinat ovat? onko kysyntää ja ostovoimaa? ketkä tuotetta ostavat ja kenelle viestintää kohdistetaan? millainen viestintä/mitkä mediat tavoittavat mahdolliset ostajat? Markkinointiviestintä 10

53 5 Budjetointitavat mihin on varaa (affordable method) tietty osuus liikevaihdosta (percentage-of-sales method) saman verran kuin kilpailijat (competitive-parity method) tavoitteen ja tehtävän mukaan (objective-and-task method) Markkinointiviestintä 11

54 5 Viestinnän kustannustehokkuus ja elinkaaren vaiheet Mitä voit päätellä kuviosta? Markkinointiviestintä 12

55 5 Viestinnän kustannustehokkuus ja ostovalmius Mitä voit päätellä kuviosta? Markkinointiviestintä 13

56 Liittymälähestyminen

57 Liittymälähestyminen

58 Liittymälähestyminen

59 Sisältölähestyminen

60 Sisältölähestyminen

61 Laitelähestyminen

62 Laitelähestyminen

63 Laitelähestyminen

64 Lopullinen suora

65 Lopullinen suora Yhteystiedoilla varustettu tarra-arkki

66 Lopullinen suora Lahja: Ohut mukaanotettava suurennuslasi

67 Tehtäviä ja pohdittavaa 1/3 Luku 6 Asiakassuhdemarkkinointi 1. Kanta-asiakasohjelmien vertailu Vertaile toisiinsa kolmea kanta-asiakasohjelmaa samalta toimialalta (esimerkiksi kolme lentoyhtiötä, varustamoa tai hotelliketjua tai kolme pankkia tai vakuutusyhtiötä). Mitä ominaisuuksia kanta-asiakasohjelmilla on? Kenelle ohjelmat on tarkoitettu? Millaisia etuja yritykset tarjoavat asiakkailleen ja miten edut on porrastettu? Miten etuja voisi parantaa tai muuttaa? Mitä sääntöjä tai ehtoja ohjelmaan kuuluu, ja miten ne eroavat eri yrityksissä? Miten yritykset viestivät kanta-asiakasohjelmistaan? Tee vertailusta yhteenvetotaulukko, josta on helppo nähdä ohjelmien erot ja yhtäläisyydet. Pohdi valitsemasi toimialan kanta-asiakasjärjestelmiä yleisesti: miten toimivia ne ovat, mitä hyviä ja huonoja puolia niissä on markkinoijan kannalta ja esitä parannusehdotuksia järjestelmien kehittämiseksi. Ks. esim. Kanta-asiakasmarkkinointi ja kanta-asiakasohjelmat, Kuluttajaoikeuden linjauksia, Kuluttajavirasto (15 sivua) Ellilä, Laura, Bonuskortit Hyötyä vai humpuukia? Opinnäytetyö, Satakunnan ammattikorkeakoulu 2008 (55 sivua) https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1249/ellila_laura.pdf?sequence =1 2. Kanta-asiakasohjelman suunnittelu Valitse jokin hyvin tuntemasi yritys, jolla ei vielä ole kanta-asiakasohjelmaa. Suunnittele yritykselle asiakasuskollisuutta ja myyntiä parantava ohjelma seuraavasti: pohdi, mitä asioita on selvitettävä ja mitä tietoja tarvitaan ennen suunnitelman laadintaa ja mistä tiedot saadaan ryhmittele yrityksen mahdolliset ja nykyiset ostajat ja määrittele, kenelle, milloin ja millä tavalla kanta-asiakkuutta tarjotaan suunnittele kanta-asiakasohjelman tasot ja rakenne suunnittele asiakkaille eri tasoilla tarjottavat edut suunnittele kanta-asiakasohjelmaan liittyminen ja asiakastietojen rekisteröinti sekä tietojen ylläpito suunnittele kanta-asiakasviestinnän keinot ja ajoittaminen arvioi kanta-asiakasohjelman perustamis- ja ylläpitokustannukset pohdi kanta-asiakasohjelman heikkouksia ja mahdollisia ongelmia ja esitä ehdotuksia niiden poistamiseksi. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

68 Tehtäviä ja pohdittavaa 2/3 Luku 6 Asiakassuhdemarkkinointi Esittele suunnitelmasi yrityksen edustajalle ja korjaa suunnitelmaasi saadun palautteen perusteella. Hanki eri lähteistä lisätietoa suunnittelun avuksi, ks. esim. kinoinnissa ASML 2009, (11 sivua) Kuvaa suunnitelma, siitä saatu yrityksen palaute ja suunnitelmaan tehdyt korjaukset kirjallisessa raportissa ja dokumentoi myös käyttämäsi lähteet. Arvioi lopuksi oman suunnitelmasi toteuttamiskelpoisuutta ja kehittämistarpeita. 3. Asiakastyytyväisyyden selvittäminen Laadi jollekin palveluyritykselle asiakastyytyväisyyskysely, ja tee suunnitelma kyselyn toteuttamiseksi. Määrittele ensin, mikä on kyselyn tarkoitus ja kenelle kysely tehdään. Selvitä, miten muut saman alan yritykset tutkivat asiakkaiden tyytyväisyyttä. Määrittele oman kyselysi kohderyhmä, mahdollinen otos tai näyte, kyselyn ajankohta ja toteutustapa. Laadi kyselylomake, ja testaa se esimerkiksi työpaikallasi. Tee lomakkeeseen tarvittavat korjaukset. Tee olettamuksia kyselyn tuloksista. Arvioi, mitä kyselyn tekeminen maksaa. Mieti, miten kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää asiakassuhdemarkkinoinnissa. Laadi runko tutkimusraportille. Toteuta kysely, laadi tuloksista raportin sekä valmistele esitys, jossa kerrot tutkimuksen toteuttamisesta ja tuloksista tutkimuksen kohteena olevan yrityksen edustajalle. Pohdi myös kyselyn onnistumista ja esitä parannusehdotuksia. Ehdota, miten yritys voi hyödyntää tutkimustuloksia ja miten tyytyväisyyttä voisi tutkia jatkossa tässä yrityksessä. Ks. esim. Kumpumäki, Teija, Nivalan Järvikylän Osuuspankin asiakastyytyväisyys. Opinnäytetyö, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 2009 (57 sivua). https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/4307/kumpumaki_teija.pdf?sequ ence=1 Sähköinen kyselylomake, esim. _ja_tiedonkeruusovellusta.pdf Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

69 Tehtäviä ja pohdittavaa 3/3 Luku 6 Asiakassuhdemarkkinointi 4. Ostouskollisuuden pohdinta Pohdi omaa ostokäyttäytymistäsi ja vertaa sitä muiden samanikäisten ostamistapoihin. Selvitä uskollisuuteen vaikuttavia tekijöitä eri lähteistä. Mieti myös, miten asiakassuhdemarkkinoinnilla voidaan vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Kirjoita pohdinnoista 3 5-sivuinen essee, jossa voit käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita: Mitä tuotteita ostat uskollisesti, ja missä tuotteissa merkillä ei ole väliä? Suositko tiettyjä ostopaikkoja vai haluatko mielellään vaihtelua, ja onko erilaisissa ostotapahtumissa eroa? Oletko erilainen ostaja kuin samanikäiset ystäväsi? Mitkä tekijät vaikuttavat yleisesti ostouskollisuuteen? Miten nämä tekijät vaikuttavat omissa ostoissasi? Mitkä tekijät luovat tyytyväisyyttä, ja mitkä ovat suurimpia tyytymättömyyden aiheuttajia ostamisessa? Mikä tekee Sinut tyytyväiseksi ostajaksi? Miten asiakkaiden tyytyväisyyttä voidaan parantaa? Mikä tekee ostajasta kannattavan asiakkaan? Miten asiakkaan kannattavuutta voidaan mitata? Mille yrityksille olet itse kannattava asiakas ja miksi? Mitkä asiakassuhdemarkkinoinnin keinot vetoavat sinuun? Kirjoittamisen tueksi voi lukea asiakassuhdemarkkinoinnin keinoista ja toteutuksesta kirjan kuudennesta luvusta. Yrityksen asiakasmarkkinointi, opettajan aineisto ISBN Tekijät ja Edita Publishing Oy

70 SÄHKÖISEN AINEISTON KÄYTTÖOIKEUKSIEN EHDOT Nämä ehdot koskevat Edita Publishing Oy:n verkossa (esim. Oppinet ja Netmarket) jaettavia sähköisiä aineistoja. Sähköisten aineistojen käyttöoikeus on tilaaja- ja tuotekohtainen. Aineisto on tarkoitettu vain tilaajan hyödynnettäväksi. Käyttöoikeuden lainaaminen, siirtäminen ja jakaminen eteenpäin on tekijänoikeuslain nojalla kielletty. Tilaajalla on oikeus käyttää hankkimaansa sähköistä aineistoa omalta työasemaltaan tai tulostaa omaan käyttöön aineistoa paperille. Oppilaitoslisenssillä hankitun aineiston voi jakaa oppilaitoksen sisällä lisenssin voimassaolon ajan, esimerkiksi laitoksen suojatussa ja rajatussa intranetissä. Sähköisen materiaalin muuttaminen on kiellettyä paitsi opettajan oppaiden osalta, joiden materiaalia voi tarvittaessa muokata oppimis- ja opetustarkoituksessa. Aineistoa saa käyttää muun julkaisuaineiston yhteydessä vain normaalin sitaattioikeuden puitteissa. Aineiston tulostaminen muuhun kuin tilaajan omaan käyttöön on kiellettyä tekijänoikeuslain nojalla. Edita Publishing Oy pidättää kaikki oikeudet sähköisen aineiston sisältöihin ja varaa oikeuden niitä koskeviin muutoksiin. Aineiston ja sen osien jakelu sähköisiä tiedostoja kopioimalla tai levittämällä, jäljentäminen ilman tekijän kirjallista lupaa painamalla, monistamalla, äänittämällä tai muulla tavoin on tekijänoikeuslain mukaisesti kielletty. Kopiosto ry:n tarkastajilla on oikeus tarkistaa, miten tämän tuotteen käyttö on järjestetty asiakkaiden hallinnassa olevissa tietokoneissa ja tietoverkoissa.. Edita Publishing Oy Asiakaspalvelu: PL 780, Nordic Morning puhelin , faksi netmarket.edita.fi

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf)

Laskentatoimi. Sisältö. Luku 6 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Luku 1 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) Kopiointiehdot. Luku 7 Diat Ratkaisut (excel) (pdf) OPETTAJAN AINEISTO - ILMAINEN ESITTELYKAPPALE Kopiointiehdot Sisältö Luku 1 Luku 2 Luku 3 Luku 4 Tehtävä 11 Tehtävä 12 Luku 5 Luku 6 Luku 7 Luku 8 Luku 9 Luku 10 Ratkaisut ja esimerkki sivulta 236 (excel)

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Markkinointisuunnitelma 1(5) Markkinointisuunnitelma Yrityksen nimi/yksikön nimi: [kirjoita tähän] Päivä: 22. tammikuuta 2010 Markkinointisuunnitelma 2(5) Sisällysluettelo 1. Perustiedot yrityksestä...

Lisätiedot

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT

OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT OSA 5: MARKKINOINNIN KILPAILUKEINOT Markkinointi on Asiakaslähtöistä ajattelu Tuote-, hinta-, jakelutie- ja viestintäratkaisujen tekemistä ja toimenpiteiden toteuttamista mahdollisimman hyvän taloudellisen

Lisätiedot

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen

Vahvuudet: Mitä on tiiminne osaaminen suhteessa valitsemaanne yritykseen perusteluineen KILPAILUTEHTÄVÄ: YRITTÄJYYS A1: Case yritys Joukkue valitsee case yrityksen annetuista oikeista yrityksistä saamansa pohjatiedon perusteella. Joukkue perustelee valintansa joukkueensa vahvuuksilla/osaamisella

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot:

Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: A1. Yrityksen liikeidea 7 p Joukkue kehittää ja kuvailee oman yrityksen liikeidean, jonka tulee täyttää seuraavat ehdot: - yritys on verkkokauppa - yrityksen tarjoamat tuotteet liittyvät kodinsisustukseen,

Lisätiedot

Yritysyhteenliittymän markkinointi

Yritysyhteenliittymän markkinointi Yritysyhteenliittymän markkinointi Hankintayksikön markkinakartoitus l. RFI Toimittajat voivat markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan hankintayksikölle kuten muillekin potentiaalisille asiakkaille - aktiiviset

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU

ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU ASIAKASLÄHTÖISYYS JA KOHDERYHMÄAJATTELU Webinaari keskiviikkona 8.11.2017 klo 17.15 17.45 Outi Kivirinta, lehtori Lapin AMK MARKKINOINNIN PÄÄTEHTÄVÄT Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Kilpailukykyisen

Lisätiedot

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004

ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 ELINTARVIKE MARKKINOINNIN PERUSTEET YET-004 Jari Salo, KTT Professori (Markkinointi) Dosentti (Digitaalinen markkinointi) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Apulaispäätoimittaja Internet Research Taloustieteen

Lisätiedot

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä

Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Asiakasmarkkinoinnin määritelmä Markkinointi on asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintatapa, jonka avulla luodaan yrityksille kilpailuetua, tuodaan hyödykkeet markkinoille ostohalua synnyttäen ja rakennetaan

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö Myynti ja markkinointi Markkinoinnin suunnittelun työkalut Asiakaslaatu ja asiakassuhteet

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa

Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Kaupan odotukset yhteistyölle elintarvikealan pk-yritysten kanssa Antti Sippola Market-kaupan johtaja SOK Lahti 27.10.2004 Antti Sippola / SOK / 27.10.2004 / dia 0 Asiakkaiden keskeisimpiä odotuksia teollisuudelta

Lisätiedot

Perustietoja kaupungista

Perustietoja kaupungista Perustietoja kaupungista Väkiluku 132 062 henkilöä (31.12.2011) Kaupungin väestörakenne on seuraava: 0-14 -vuotiaita 16.40% 15-24-vuotiaita 16.60% 25-44-vuotiaita 27.8% 45-64-vuotiaita 25.2% yli 65 -vuotiaita

Lisätiedot

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi

KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012. www.matkailukonsultit.fi KYLIEN TARINAT EUROIKSI! 2.11.2012 www.matkailukonsultit.fi Suomen Matkailukonsultit Oy Mäntyharjunkatu 4, 70820 Kuopio puh. 050-9178 688 info@matkailukonsultit.fi www.matkailukonsultit.fi Jouni Ortju

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla

Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Joukkoliikenteen markkinoiden toiminnan parantamisen kolme tärkeintä kohtaa suurilla kaupunkiseuduilla Case pääkaupunkiseutu PLL ry:n vuosikokous 22.3.2012 Markku Tinnilä ja Jukka Kallio Perusteesi Joukkoliikenteen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä

LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045. Yhteenveto suunnitelman tekemisestä LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN EE045 Yhteenveto suunnitelman tekemisestä Liiketoimintasuunnitelman merkitys pakotta miettimään liikeideaa järjestelmällisesti ja varmistamaan, että markkinapotentiaali

Lisätiedot

Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää

Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää Näin K-ruokakaupan valikoima syntyy ja elää Seminaariesitys PTY:n toteuttamassa hankkeessa: Elintarvikealan mikroyritysten valmentaminen päivittäistavarakaupan yhteistyökumppaneina Paikalliset tuotteet

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Uudistuva Kesko. Mikko Helander

Uudistuva Kesko. Mikko Helander Uudistuva Kesko Mikko Helander 10.2.2017 K-ryhmä tänään K-ryhmän myynti* 13,2 mrd Henkilöstö noin 45 000 Toimintaa yhdeksässä maassa Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppa K-kauppiasyrittäjiä

Lisätiedot

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012

TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 TAITAJAMÄSTARE 2012 YRITTÄJYYS Semifinaalit Joensuu/ Helsinki / Seinäjoki/ Rovaniemi 18.1.2012 Päivämäärä Lajin vastuuhenkilöt: Tea Ruppa, lajivastaava, Jyväskylän ammattiopisto Semifinaalikoordinaattori:

Lisätiedot

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS

PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUS Erkki Viero PORONLIHAN SUORAMYYNTIKOULUTUKSEN TAVOITTEET Asiakaspalvelun ja markkinoinnin merkityksen

Lisätiedot

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut

Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Laatu, prosessi, tuote ja tuotteistaminen opiskelija-ateriat, kahvio- ja kokouspalvelut Ravintolapalveluverkoston Hyvää Pataa - tapaaminen 7.6.2010 Merja Salminen/Design LiMe Oy Mikä on laatujärjestelmä

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos

Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Markkinoinnin perusteet, verkkokurssi 13.06.2017 Juho-Petteri Huhtala Markkinoinnin laitos Osaamistavoitteet Kurssi tarjoaa yleiskuvan markkinoinnista. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen

Lisätiedot

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus

Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus Mirja Rautiainen - Mika Siiskonen Hotellin asiakasliikenne ja kannattavuus HARJOITUSTEHTÄVIÄ LUKU 15: HUONEMYYNNIN MAKSIMOINTI http://charles.savonia.fi/~mas/julkaisut HINNOITTELUN VAIKUTUS HUONETUOTTOIHIN

Lisätiedot

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet

Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Asiakastieto vai asiakkaan tieto? Asiakastiedon uhat ja mahdollisuudet Hannu Saarijärvi KTT, markkinoinnin professori (ma) Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto Email: hannu.saarijarvi@uta.fi Palvelujen

Lisätiedot

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min

A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min A1: Alustavan liiketoimintakuvauksen arviointi Aikaa 2h A1 + B1 + esittely 4 min Joukkue tutustuu annettuihin liiketoimintakuvauksiin ja valitsee yhden, josta lähtee kehittämään uuden oman yrityksen liikeidean.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot

Yrittäjäkoulutus. Markkinoinnin kilpailukeinot 1 Yrittäjäkoulutus Markkinoinnin kilpailukeinot Mitä markkinointi on? 2 Laajasti ottaen markkinointi kattaa kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Väljästi tulkittuna se tarkoittaa sitä, että kaikki yrittäjän

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN. 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN 18.11.2015 Pääjohtaja Mikko Helander KESKO OSTAA SUOMEN LÄHIKAUPAN Velaton kauppahinta noin 60 milj. euroa Suomen Lähikaupalla on 643 Siwaa ja Valintataloa Liikevaihto 2014

Lisätiedot

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki

Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Hevospalveluiden tuotteistaminen ja asiakaslähtöinen markkinointi Susanna Lahnamäki Tällä mennään Tuotteistaminen & asiakaslähtöinen markkinointi Vähän teoriaa, enemmän käytäntöä. http://www.youtube.com/watch?v=uk0zrvzvtb4

Lisätiedot

TNS 2014. Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle

TNS 2014. Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle TNS 2014 Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Kuluttajan ehdot huomisen kaupalle Päivittäistavarakauppa murroksessa Hintako vain ratkaisee? Mitä asiakas odottaa? Kuka kilpailussa voittaa? TNS 2014 2 Kuluttajan

Lisätiedot

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1

5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen. TU-A1100 Tuotantotalous 1 5. Harjoitus Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen TU-A1100 Tuotantotalous 1 Harjoitusty ö Harjoitusten sisältö 6. Analyysit ja tulevaisuus 5. Myynti, markkinointi ja asiakkaan kohtaaminen 4.

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 9/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Suuntana kuluttajamarkkinat ja kukoistavat asiakassuhteet

Suuntana kuluttajamarkkinat ja kukoistavat asiakassuhteet Suuntana kuluttajamarkkinat ja kukoistavat asiakassuhteet Asiakkuudet ja digitaalinen dialogi kilpailukeinoina Suuntana uusi kasvu, Salo 6.10.2010 Mika Raulas Puheenjohtaja DiViA Tutkija, opettaja, johtaja

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Markkinointipsykologia

Markkinointipsykologia Markkinointipsykologia Sisällysluettelo ESIPUHE 1. MARKKINOINNIN PSYKOLOGISET PERUSTAT 1.1. Miksi-mitä-miten-malli 1.2. Markkinointipsykologiasta psykologiseen markkinointiin 2. IHMINEN MARKKINOILLA 2.1.

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 2012

Markkinoinnin perusteet 2012 Markkinoinnin perusteet 2012 CASE: Procter & Gamble Pantene XX Tehtävänanto 26.3. Aalto-yliopisto Tehtävän oppimistavoitteita Kohderyhmän löytäminen Viestin muotoilu kohderyhmälle Uudet markkinointiviestinnän

Lisätiedot

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt

ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI. Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 1 ONNISTUNUT MAASEUTUMATKAILUN MARKKINOINTI Timo Rope 10.10.2001 Rope-Yhtiöt 2 0. LÄHTÖKOHDAT Ei ole merkitystä, mikä on toimiala: liiketoiminnan lainalaisuudet ovat aina samat. Ei ole merkitystä, mikä

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN

OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN OHJE LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TÄYTTÄMISEEN Liiketoimintasuunnitelman laatimisesta yleisesti 1. Yritysidea 2. Tuotteet ja/tai palvelut 3. Asiakashankinta ja markkinoiden selvittäminen 3.1 Asiakkaat (kohderyhmä)

Lisätiedot

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Venäjänverkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjänverkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Venäjän verkkokauppa Numeroina Venäjän väestömäärä 143,7 miljoonaa Internet-penetraatio 59 % Verkko-ostosten

Lisätiedot

Kaupan ja verkkokaupan toimiva logistiikka

Kaupan ja verkkokaupan toimiva logistiikka Kaupan ja verkkokaupan toimiva logistiikka S-ryhmän vähittäiskaupan logistiikka Inex Partners Oy 26.5.2015 INEX PARTNERS OY JOUNI JAAKOLA 1 Inex Partners Oy SOK:n tytäryhtiö Tehtävänä tuottaa S-ryhmälle

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet

Markkinoinnin perusteet Markkinoinnin perusteet Yhteiskuntasuhteet ja yhteiskuntavastuu Jukka Luoma & Antti Sihvonen Markkinoinnin laitos Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Luku 18 Kurssin viitekehys Luento 10: Yhteiskuntasuhteet

Lisätiedot

Kauppakeskusjohtamisen tunnusluvut ja barometrin tulokset

Kauppakeskusjohtamisen tunnusluvut ja barometrin tulokset Kauppakeskusjohtamisen tunnusluvut ja barometrin tulokset Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari Jessica Niemi, KTI Kiinteistötieto Oy Esityksen sisältö Nykytila Tuoreet myynti-ja kävijäindeksit Katse

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen

Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen Näkökulmia markkinoinnin ja myynnin johtamiseen Pekka Mattila MRK Funnel Oy 21.6.2010 Funnel-ryhmä 2010 1 Case: Ruotsalaisen suuryrityksen y muutos MRK Funnel Oy 21.6.2010 Funnel-ryhmä 2010 2 I Mistä lähdimme

Lisätiedot

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015

Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Millainen on hyvä sisältöansainnan kehityshanke? Heikki Nurmi Tekesin aamiaisseminaari 19.5.2015 Agenda 1. Sisältöansainta: tilanne ja trendit 2. Millainen on hyvä kehityshanke? 3. Projektisuunnittelusta

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen markkinointi. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen markkinointi Olli Vuorinen Markkinoinnin peruskysymykset (Mitä on markkinointi?) Miksi markkinoidaan? Mitä markkinoidaan? Kenelle markkinoidaan? Miten markkinoidaan? Miksi markkinoidaan?

Lisätiedot

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa?

Mietitkö jatkuvasti miten voisit luoda arvoa ja synnyttää uutta yritystoimintaa? Liiketoimintamallin luominen Osterwalder, A. & Pigneur, Y. (2009) Business Model Generation. A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. www.businessmodelgeneration.com Oletko yrittäjähenkinen?

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

"Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa"

Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa "Monikanavainen asiakkuus tänään n ja tulevaisuudessa" Liiketoimintaa verkossa -seminaari 25.11.2010 Visa Palonen SOK / S-Verkkopalvelut Oy 1 Liiketoimintaa verkossa Suomen verkkokauppa 2010 Palvelut 5,444

Lisätiedot

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK

Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Ruokakaupan lippulaiva kohti eurooppalaista kärkeä 30.6.2017 Lauri Veijalainen, Stockmann & Arttu Laine, SOK Stockmann Herkut Suomessa siirtyvät S-ryhmälle S-ryhmä ostaa Stockmann Herkkujen päivittäistavaraliiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Markkinointi-instituutti Pirjo Hallipelto pirjo.hallipelto@markinst.fi p. 040 7321 784 Faunatar Johanna Valo Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta

VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta VILJASEMINAARI 2012 Kuluttajan ja kaupan odotukset viljatuotteelta VILLE KIVINEN OSUUSKAUPPA HÄMEENMAA 14.3.2012 SEUROJENTALO SEURALA, HÄMEENKOSKI 1 Osuuskauppa Hämeenmaa 2 Hämeenmaan toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 310 Skill Yrittäjyys Competition Day 1 Sub Criterion Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen Sub Criterion A2 ing Scheme Lock 02-04-2014 08:41:11 Entry Lock 08-04-2014 18:18:36

Lisätiedot

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 20.10.2016 Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistys ry PÄÄKAUPUNKISEUTU

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ABC

DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ABC Smarter Data Better Results LESS REPORTS MORE RESULTS DIGITAALISEN MARKKINOINNIN ABC SUPER ANALYTICS & AKATEMIA 24/7 WEBINAARI 15.10.2014 KLO 15 www.superanaly,cs.fi www.akatemia.fi DIGITAALISEN MARKKINOINNIN

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki

Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki Markkinoinnin punainen lanka: tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Jussi Junikka ja Nina Lehtomäki 20.10.2017 Markkinoinnin punainen lanka 20.10. Tavoitteenasetanta ja strategiavalinnat Markkinoinnin

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014)

Sijoittajabarometri. Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Sijoittajabarometri Syys-lokakuu 2014 (julkaistu 6.11.2014) Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Osakesäästäjien keskusliitto ry:n, Pörssisäätiön ja Viisas Raha lehden toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko

Nonprofit-organisaation markkinointi. Dosentti Pirjo Vuokko Nonprofit-organisaation markkinointi Dosentti Pirjo Vuokko Markkinoinnin lähtökohdat Markkinoinnin lähtökohdat Peruskysymys: Mitä me haluamme olla ja kenelle? Miten tämä saavutetaan? Tärkeää: Kohderyhmälähtöisyys

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012

Ostavia asiakkaita Facebookista. Verkkoseminaari 20.4.2012 Ostavia asiakkaita Facebookista Verkkoseminaari 20.4.2012 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennus-ohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi Facebook.com/markkinointiopas

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT

loistavaa puhtautta TAMMERMATIC -PALVELUT TAMMERMATIC -PALVELUT loistavaa puhtautta Käytössäsi ovat pohjoismaisiin olosuhteisiin kehitetyt tuotteet, jotka soveltuvat ympärivuotiseen käyttöön kaikissa autonpesukoneissa ja vedenkierrätysjärjestelmissä.

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Asiakkuusindeksi 2009

Asiakkuusindeksi 2009 1 Asiakkuusindeksi 2009 Selvitettiin suomalaisten yritysten asiakasuskollisuutta: Kuinka paljon eri yritysten kanssa asioidaan Millainen asiointi- ja asiakassuhde suomalaisilla kuluttajilla on yrityksiin

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015

ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 ORIENTAATIOKOULUTUS Hämeenlinna 20.2.2015 TUOTTEISTAMISEN PERUSTEKIJÄT 1. Palvelun/tuotteen nimi 2. Asiakas (kenelle tarjotaan B2B/B2C) ja minkä haasteen palvelu/tuote ratkaisee + mahdollinen palvelulupaus

Lisätiedot