Palveluperustaiset arkkitehtuurityylit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluperustaiset arkkitehtuurityylit"

Transkriptio

1 Palveluperustaiset arkkitehtuurityylit Mukana palvelun tarjoajia ja palvelun käyttäjiä Perusajatuksena tyypillisesti tarjota johonkin resurssiin liittyviä palveluita 1

2 Asiakas-palvelin -arkkitehtuurit Yksi yleisimmistä tyyleistä hajautetuissa järjestelmissä Komponentit ovat joko asiakkaita (client) tai palvelimia (server) Sovelluslogiikka on jaettu asiakkaiden ja palvelimien kesken (kaksi kerrosta 2-tiered architecture ) Esim: asiakkaat hoitavat tiedon esittämisen ja palvelin hoitaa liiketoimintalogiikan ja tiedon pysyvän talletuksen 2

3 Asiakas-palvelin -arkkitehtuurit (2) Käyttökelpoinen melkein aina kun sovelluksen logiikka on tarpeen jakaa kahteen kerrokseen Palvelin tarjoaa palveluita asiakkaille, mutta ei pyydä palveluita Asiakkaat tarvitsevat palvelimen tarjoamia palveluita Palvelin ei tiedä asiakkaiden määrää eikä asiakkaiden identiteettejä Asiakkaat tietävät palvelimen identiteetin (esim. IP-osoite ja portti) Asiakkaat ja palvelin sijaitsevat usein eri laitteilla (tai ainakin eri säikeissä) Asiakkaiden ja palvelimen välinen kommunikointi toteutettu esimerkiksi RMI:llä (etäproseduurikutsuna) 3

4 Asiakas-palvelin -arkkitehtuurit (3) Palvelin kapseloi hallitsemansa resurssin siten, että asiakkaiden ei tarvitse huolehtia resurssin käyttöön liittyvistä teknisistä ongelmista (esim. rinnakkaisuus) Asiakasta varten luodaan tyypillisesti istunto, jonka puitteissa kommunikointi palvelimen kanssa tapahtuu Tilatieto: esimerkiksi avoimet kahvat, joiden kautta palvelimen resurssia käytetään Transaktiot (varmistetaan, että tapahtumat suoritetaan kokonaisuudessaan tai ei ollenkaan) Resurssien vapautus istunnon päättyessä Säikeistys: Palvelimen tehostamiseksi jokaista saapuvaa asiakasta varten voidaan luoda oma palvelinsäie 4

5 Asiakas-palvelin -arkkitehtuurit: esimerkki Google tarjoaa verkkohakutoiminnon verkkopalveluna (web service) Erilaiset asiakkaat käyttävät SOAPin (= XML-perustainen päälle rakennettu protokolla) avulla palvelun rajapintaa Webpage-servlet tarjoaa hakutoiminnon osana omia sivujaan.net-sovellus hakee hintatietoja Eri asiakkailla erilaisia tarkoituksia, palvelin tarjoaa saman palvelun kaikille Järkevää pitää palvelin ja asiakkaat erillään Webpage (client) * *.NET application (client) 1 Google webservice (server) 5

6 Asiakas-palvelin -arkkitehtuurit (4) Etuja Selkeä työnjako asiakkaan ja palvelimen välillä Palvelin ei ole riippuvainen asiakkaista (mitä tapahtuu, jos asiakas kaatuu?) Asiakas ei ole suoraan riippuvainen palvelimesta (voi mahdollisesti toipua, vaikka palvelin kaatuisi) Ongelmia Etäkutsut (esim. RMI) ovat huomattavasti hitaampia/tehottomampia kuin paikalliset metodikutsut Toiminnan tehokkuus saattaa riippua ulkoisista tekijöistä (lähinnä asiakkaan ja palvelimen välisen kommunikaatioväylän kuormituksesta) 6

7 Viestinvälitysarkkitehtuurit Message dispatcher architecture, implicit invocation architecture, message bus architecture Ratkaisuna tilanteessa, jossa ei haluta (tai osata) etukäteen määritellä: kommunikoivien komponenttien rajapintoja komponenttien käsittelemän tiedon laatua Vältetään staattisten rajapintamäärittelyiden käyttö Toisin kuin asiakas-palvelin -arkkitehtuurissa, kommunikoivien komponenttien rooleja ei ole määrätty: kaikki voivat sekä lähettää että vastaanottaa viestejä 7

8 Viestinvälitysarkkitehtuurit (2) Kommunikoivilla komponenteilla yhteinen rajapinta viestien vastaanottamiseen (Vastaanottaja) Viestien välittämisen hoitaa erityinen komponentti (Postinjakaja) Välittäjäkomponentti tarjoaa rajapinnan, jonka kautta voidaan (1) rekisteröityä viestin vastaanottajaksi, (2) lähettää viestejä Viesti sisältää informaation, joka kertoo, mitä vastaanottavan komponentin tulee tehdä Dynaaminen rajapinta : sisällöltään uuden tyyppinen viesti ei muuta viestinvälitysrajapintoja, mutta uusi Vastaanottaja-komponentti osaa käsitellä sen uutta toiminnallisuutta ilman arkkitehtuurin muuttamista 8

9 Viestinvälitysarkkitehtuurit (3) Eräs mahdollinen viestinvälitysarkkitehtuuri: Komponentti A Komponentti B Vastaanottaja vastaanota(viesti) Välittäjä rekisteröi(viestinvastaanottaja) lähetä(viesti) Postinjakaja 9

10 Viestinvälitysarkkitehtuurit (4) Arkkitehtuurissa määriteltävä seuraavat asiat: Keskenään kommunikoivat komponentit Viestit, joiden avulla kommunikointi tapahtuu ilman, että lähettäjä tuntee vastaanottajan (tai vastaanottaja lähettäjän) sijaintia Operaatiot, joilla komponentit reagoivat viesteihin (komponenttien ymmärtämä kieli) Säännöt, joiden avulla komponentit ja viestit rekisteröidään järjestelmälle 10

11 Viestinvälitysarkkitehtuurit (5) Säännöt, joiden perusteella välittäjä tietää, mille komponentille viesti on lähetettävä Viestin vastaanottajan selvittäminen: multiple dispatch (viesti kaikille jotkut käsittelevät, jotkut eivät etu: vastaanottajan ei tarvitse etukäteen kertoa, mitä viestejä se haluaa vastaanottaa; komponentit kertovat rekisteröinnin yhteydessä, mitä viestejä ne haluavat vastaanottaa (tai keneltä) Rinnakkaisuus: missä määrin välittäjä ja komponentit toimivat rinnakkain viestinvälittäjillä ja vastaanottajilla viestijonot (postinjakajan laatikko, vastaanottajan laatikko) 11

12 Viestinvälitysarkkitehtuurit (6) Olioperustaisessa järjestelmässä Viestin lähettäminen metodikutsulla Vastaanotto toteuttamalla tietyn rajapinnan operaatio Sovelluskehyksessä (tai ylipäänsä jossain yleiskäyttöisessä komponentissa) varsinainen viestien lähettäminen ja vastaanottaminen on voitu piilottaa operaatiorajapinnan taakse Operaatiorajapinta määrittelee esimerkiksi viestin vastaanottajan tarjoamat palvelut Vastaanottaja voi olla saatavilla myös suoraan (ohi viestivälitysarkkitehtuurin) Sovellusohjelmoijan voi olla vaikeaa ymmärtää, milloin on käytettävä viestivälitystä suoran metodikutsun sijasta 12

13 Viestinvälitysarkkitehtuurit (7) Etuja Uusia viestityyppejä ja uusia viestejä käsitteleviä komponentteja voidaan lisätä/poistaa jopa suoritusaikana Järjestelmän dynaaminen konfigurointi Mahdollisuus rinnakkaiseen kommunikointiin Ongelmia Viestien muodostus ja tulkinta aiheuttaa tehottomuutta Järjestelmän arkkitehtuuri ei auta järjestelmän sisällön ymmärtämisessä (rajapinnat sisältävät tietoa vain viestien välittämisestä, ei viestien merkityksestä) 13

14 Sovellusaluekohtaiset arkkitehtuurityylit MVC ja sen variaatioita Tietovarastoarkkitehtuurit Tulkki- ja virtuaalikonepohjaiset arkkitehtuurit 14

15 Malli-Näkymä-Ohjain Model-View-Controller (MVC) Sovellusalue: monimuotoisia käyttöliittymänäkymiä sisältävät interaktiiviset järjestelmät Motivaatio: Ohjelmistolla on erilaisia käyttäjiä ja näillä erilaisia tarpeita käyttöliittymään liittyen Samaa informaatiota pitää pystyä esittämään ja käsittelemään eri muodoissa Käyttöliittymän tulisi olla helposti muutettavissa Krasner, G., Pope S: Cookbook for Using the Model- View-Controller User Interface Paradigm in Smalltalk-80, JOOP Aug./Sep.,

16 Malli-Näkymä-Ohjain (2) Kolmenlaisia komponentteja Malli-komponentit ovat vastuussa laskentaan liittyvän tiedon (tai tilan) säilytyksestä Näkymä-komponentit ovat vastuussa tiedon esittämisestä käyttäjälle Ohjain-komponentit ovat vastuussa käyttäjän ja järjestelmän välisen vuorovaikutuksen ohjaamisesta Ottavat esimerkiksi vastaan hiiren näpäyksiä, näppäimen painamisia jne. ja muuntavat nämä mallikomponenttien tilaan vaikuttaviksi operaatioiksi Malli-komponentit eivät riipu mistään (tietystä) näkymä- tai ohjainkomponentista Muutokset malli-komponenteissa välitetään näkymille Tarkkailijasuunnittelumallin mukaisesti 16

17 Malli-Näkymä-Ohjain (3) Eräs variaatio MVC-tyylistä (Buschman): Model attach(observer) detach(observer) notify() getdata() service() * attach( ) getdata() Observer update() Controller initialize(model, View) handleevent() update() attach( ) service() View initialize(model) makecontroller() activate() display() update() 17

18 Malli-Näkymä-Ohjain (4) Controller Model View handleevent service notify update getdata display update display getdata 18

19 Malli-Näkymä-Ohjain (5) Etuja: Useita näkymiä samaan tietoon Näkymiä helposti lisättävissä jopa dynaamisesti Ohjaimen voi helposti vaihtaa Voi toimia perustana sovelluskehykselle (Smalltalk) Ongelmia: Lisää mutkikkuutta Yksinkertainen käyttäjätoimenpide saattaa aiheuttaa monia päivityksiä näkymään (päivityksen laajuutta voi olla vaikea kontrolloida) 19

20 Malli-Näkymä-Ohjain: variaatioita Monesti ei ole tarpeen erottaa ohjainta ja näkymää Erityisesti, jos kullakin näkymällä olisi joka tapauksessa oma ohjain, jonka kautta voidaan suoraan manipuloida näkymää Päivitys näkymään (ja malliin) Malli ilmoittaa muutoksesta (muille) näkymille Ts. komponentti voi toimia sekä näkymä- että ohjauskomponenttina. Yhteen malliin voi liittyä monta <näkymä, ohjaus> -paria. 20

21 MVC-variaatio: Näkymä ja ohjain kiinteässä yhteydessä Model * Observer update() XXXListener handleevent() attach(observer) detach(observer) notify() getdata() changestate() Controller handleevent() attach( ) changestate() getdata() View update() manipulatedirectly() manipulate- Directly() 21

22 MVC-variaatio: Näkymä ja ohjain kiinteässä yhteydessä (2) class Model { registerobserver(modelobserver o); notifymodelobservers(); } class View1 implements ModelObserver { Model m; Button b = new Button(); Screen s = new Screen(); View1 (Model m) { this.m = m; Controller c = new Controller(); b.addlistener(c); } void manipulateviewdirectly() { s.drawline (x, y, x2, y2); m.addline(x, y, x2, y2); } class Controllerimplements ButtonListener,XListener { public void buttonpressed() { manipulateviewdirectly(); } } 22 }

23 Tietovarastoarkkitehtuurit Repository architecture Joukko järjestelmiä tai komponentteja ylläpitää yhteistä tilaa tietovarastossa Erilaisia muunnelmia sen mukaan, kuinka aktiivinen rooli tietovarastolla on Kahdenlaisia komponentteja Keskitetty tietorakenne: tietovarasto Asiakaskomponentit: hakevat tietoa tietovarastosta/ muokkaavat sitä Järjestelmän kontrolli määräytyy tietovaraston tilan mukaan 23

24 Tietovarastoarkkitehtuurit (2) Asiakaskomponentit toteuttavat ja kapseloivat itsenäisiä osia järjestelmän toiminnallisuudesta Vuorovaikutus asiakkaiden välillä tapahtuu ainoastaan tietovaraston kautta Asiakkaiden tietovarastoon tekemät muutokset johtavat vaiheittain haluttuun lopputulokseen (tietojärjestelmän käsittelemän ongelman ratkaisuun) Esimerkkejä: integroidut ohjelmointiympäristöt (Visual Studio, Eclipse, ), kääntäjät, 24

25 Tietovarastoarkkitehtuurit (3) Asiakkaat voivat toimia rinnakkain Edellyttää samanaikaisuuden hallintaa: tiedon lukitus miten estetään yhtä asiakasta varaamasta koko tietovarastoa itselleen (liian pitkäksi aikaa)? Vaatimus tiedon ristiriidattomuudesta transaktiot 25

26 Tietovarastoarkkitehtuurit (4) Matkanvarausjärjestelmä, jossa kaikki varaukset talletetaan loppujen lopuksi tietokantaan Kolme erilaista komponenttia hoitavat matkavarausten eri piirteitä Jokainen komponentti voisi tehdä päivitykset itsenäisesti suoraan tietokantaan Turhia tietokantaoperaatiota Käytetään välittävää komponenttia (ReservationState) 26

27 Tulkkipohjaiset arkkitehtuurit Järjestelmä tarjoaa joukon primitiivisiä palveluita Vasta suoritusaikana tiedetään, kuinka primitiivipalveluja yhdistelemällä saadaan aikaan haluttu toiminnallisuus Tarve antaa järjestelmälle syötteenä toiminnallisia kuvauksia tulkkipohjaiset arkkitehtuurit 2. motivointi: halutaan esittää sovelluksen toiminnallisuus abstraktina toiminnallisuutena, jotta sovelluksesta tulisi helposti siirrettävä eri laitealustoille eri laitealustoja varten toteutetaan virtuaalikoneet, jotka kaikki tulkitsevat samaa abstraktia toiminnallisuuden kuvausta 27

28 Tulkkipohjaiset arkkitehtuurit Perusajatus: tulkki lukee askeleittain (käsky käskyltä) toiminnallista kuvausta ja kutsuu vastaavia alustan tarjoamia palveluita Asiakas Kielen määritelmä Toiminnon kuvaus Tulkki Suoritusalusta 28

Viestinvälitysarkkitehtuurit

Viestinvälitysarkkitehtuurit Viestinvälitysarkkitehtuurit Lähtökohta: Järjestelmä koostuu keskenään kommunikoivista komponenteista, mahdollisesti hajautettuja Komponenttien palveluja ei tiedetä tarkasti etukäteen Komponentteja ja

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon

CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1911 CORBAn soveltaminen joustavan valmistusjärjestelmän perusohjelmistoon Mikko S. Holappa VTT Elektroniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1998 ISBN

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri

Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu. Luku 10: Komponenttitason suunnittelu. arkkitehtuurigenret, tyylit ja mallit Kerrosarkkitehtuuri Ohjelmistotekniikka: Luento 5 Jouni Lappalainen Luku 8: Suunnittelutekniikat suunnittelun käsitteet suunnittelumalli (design model) arkkitehtuuri, rajapinnat, komponenttitaso, sijoitustaso Luku 9: Arkkitehtuurisuunnittelu

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus

Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Monikerrosarkkitehtuuria noudattavan Java-sovelluksen toteutus Matti Lindell 13.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Ohjelmistoarkkitehtuuri tarjoaa korkean

Lisätiedot

Suunnittelumallien käyttö ohjelmistosuunnittelussa

Suunnittelumallien käyttö ohjelmistosuunnittelussa Suunnittelumallien käyttö ohjelmistosuunnittelussa Mika Rantakeisu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Avoin ammattikorkeakoulu mika.rantakeisu@edu.ramk.fi Tiivistelmä Tämä on selvitys suunnittelumallien käytöstä

Lisätiedot

Komponenttiteknologia

Komponenttiteknologia Komponenttiteknologia Komponenttiteknologia on järjestelmien rakentamisen uusin aalto. Komponenttien avulla on mahdollisuus päästä tehokkaampaan sovelluskehitykseen ja jo tehdyn kehityksen uudelleenkäyttöön.

Lisätiedot

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö

Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS. Diplomityö Pate Blomqvist LAAJENNETTAVAN LÄÄKETIETEELLISEN MITTALAITESIMULAATTORIN TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero

Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä. Sami Somero Komponenttipohjainen visualisointi Internetissä Sami Somero Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Pro gradu tutkielma Syyskuu 2000 Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelyopin laitos Sami Somero:

Lisätiedot

OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio. Harjoitustyö 2011

OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio. Harjoitustyö 2011 OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio Harjoitustyö 2011 Sisällys 1. Johdanto... 2 1.1 Yleisesittely... 2 1.2 Geneettiset algoritmit... 2 1.3 Ohjelmistoarkkitehtuurit... 3 1.3.1 Perusasioita... 3 1.3.2

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuuri

Ohjelmistoarkkitehtuuri Ohjelmistoarkkitehtuurien ylläpito Arkkitehtuurityylejä ja laatuvaatimuksia Arkkitehtuurin uudistaminen Arkkitehtuurin uudistamisen malleja Arkkitehtuurin arviointi TTY Ohjelmistotekniikka 1 Ohjelmistoarkkitehtuuri

Lisätiedot

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa Pauli Rikala 1.8.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Web palvelut ovat saavuttaneet suuren suosion ja niitä hyväksikäyttäen

Lisätiedot

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA

OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 3. VUOROVAIKUTTEINEN OHJELMA OHJELMOINTIA 1. JOHDANTO 1.1Taustaa ja ohjelmoinnin käsitemaailma 1.2 Erilaiset ohjelmointikielet ja paradigmat 1.3 Algoritmit ja tietorakenteet 1.4 Ohjelman perusrakenteet 2. OHJELMAN PERUSELEMENTIT 2.1

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jarno Mäkinen. Opinnäytetyö. Perävaunujen vuokrausjärjestelmä web-sovelluksena

Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jarno Mäkinen. Opinnäytetyö. Perävaunujen vuokrausjärjestelmä web-sovelluksena Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jarno Mäkinen Opinnäytetyö Perävaunujen vuokrausjärjestelmä web-sovelluksena Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 12/2008 Anne-Mari Sainio

Lisätiedot

ASPEKTISUUNTAUTUNUT OHJELMOINTI JA OHJELMISTON MODULARISOINTI

ASPEKTISUUNTAUTUNUT OHJELMOINTI JA OHJELMISTON MODULARISOINTI ASPEKTISUUNTAUTUNUT OHJELMOINTI JA OHJELMISTON MODULARISOINTI Juhani Sannikka Erikoistyö Tietojenkäsittelytiede Kuopion yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos Maaliskuu 2005 KUOPION YLIOPISTO, informaatioteknologian

Lisätiedot

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Janne Heinonen RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 30.12.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12.

Ohjelmistojen mallintaminen. Luento 10, 3.12. Ohjelmistojen mallintaminen Luento 10, 3.12. Kertaus Menetelmä: miten edetään ohjelmistoprosessin eri vaiheissa ja mitä apuvälineitä kannattaa missäkin tilanteessa käyttää Käymme läpi erästä olioperustaista

Lisätiedot

SAMPPA TOIVIAINEN Inertia-anturihiiri mobiililaitteelle

SAMPPA TOIVIAINEN Inertia-anturihiiri mobiililaitteelle SAMPPA TOIVIAINEN Inertia-anturihiiri mobiililaitteelle Diplomityö Tarkastajat: Prof. Jarmo Takala TkL Helena Leppäkoski Diplomityön aihe on hyväksytty tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut

Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Hannu Peltola Palvelusuuntautunut arkkitehtuuri ja xmlverkkopalvelut Insinöörityö 12.4.2007 Ohjaaja: toimitusjohtaja Jukka Kuikanvirta Ohjaava opettaja:

Lisätiedot

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka

Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka Hajautettujen sovellusten muodostamistekniikat (Java-kielellä), TKO_2014 Aineopinnot, syksy 2009 Turun yliopisto / Tietotekniikka c Ville Leppänen This page is intentionally left blank. Esipuhe Tämän oppimateriaalin

Lisätiedot

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö

TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA. Diplomityö TEEMU IMMONEN VERKKOPALVELUN TIETOMALLI JA INFORMAATIOSISÄLLÖN SÄILYVYYDENHALLINTA KETTERÄSSÄ OHJELMISTOPROJEKTISSA Diplomityö Tarkastajat: Erikoistutkija Ossi Nykänen (TTY) Professori Seppo Pohjolainen

Lisätiedot

Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus

Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus Janne Saraste Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 14.4.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Janne

Lisätiedot

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT PLUGIT-HANKKEEN SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 6 STUDIES AND REPORTS OF THE PLUGIT PROJECT 6 Mika Tuomainen, Antti Komulainen, Juha Rannanheimo, Juha Mykkänen TYÖPYÖTÄINTEGRAATION AVOIMET SOVEL- LUSRAJAPINNAT

Lisätiedot