Nivelreuma on krooninen tulehduksellinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivelreuma on krooninen tulehduksellinen"

Transkriptio

1 Katsaus Reumaolkapään kuvantaminen ja hoito Irma Soini, Marja Mikkelsson ja Juhana Leppilahti Nivelreumapotilaalla esiintyy tulehduksen aktiivisessa vaiheessa oireita monissa nivelissä, ja siksi olkapäävaivat jäävät monesti liian vähälle huomiolle. Ensimmäisessä kuvantamistutkimuksessa todetaan usein jo pitkälle edenneitä muutoksia. On tärkeää, että hoitava lääkäri pyytää kuvantamistutkimuksia vähäistenkin oireiden ilmaantuessa, jotta olkapään tulehdus voitaisiin hoitaa varhaisvaiheessa. Näin pystyttäisiin hidastamaan tai estämään pysyvästi olkapään toimintaa haittaavien muutosten kehittymistä tai estämään se pysyvästi. Fysioterapialla pyritään lievittämään tulehdusta ja kipua sekä palauttamaan tai ylläpitämään olkapään toimintaa. Olkanivelen synovektomialla on mahdollista lievittää kipua ja parantaa liikelaajuutta. Tekonivelleikkaus lievittää aina kipua; liikelaajuuden palautuminen riippuu niveltä ympäröivien pehmytkudosten lähtötilanteesta ja kuntoutuksesta. Nivelreuma on krooninen tulehduksellinen tauti, jonka esiintyvyys Suomessa on 0,8 % (Hakala ym. 1993). Nivelreuman etiologia on tuntematon. Nivelkalvon proliferatiivinen tulehdus ja nivelnesteen lisääntynyt tuotto ovat varhaisia muutoksia. Nivelten lisäksi tulehtuvat myös muut synoviaaliset rakenteet, kuten jännetupet ja bursat. Olkanivelmuutokset kehittyvät nivelreumassa myöhemmin kuin pienten nivelten muutokset; 15 vuoden seurantatutkimuksessa 55 %:lle potilaista kehittyi erosiivisia muutoksia olkaniveleen ja 68 %:lle akromioklavikulaariniveleen (Lehtinen 1999). Olkapään kipu ja vajaatoiminta ovat yleisiä nivelreumaa sairastavilla ja aiheuttavat huomattavaa haittaa. Olkanivelen hyvä toiminta riippuu nivelruston ja luisten rakenteiden lisäksi kiertäjäkalvosimen kunnosta. Kiertäjäkalvosimen jänteet ja glenohumeraaliligamentit ympäröivät nivelonteloa ja tukevat nivelkapselia (kuva 1). Nivelkapselin sisäpintaa ja myös subakromiaalibursan seinämiä verhoaa synoviakalvo. Tulehtunut ja paksuuntunut synovia aiheuttaa yleensä ensimmäisen eroosion olkaluun ison olkakyhmyn kraniaalipuolelle (kuva 2). Myöhemmin eroosioita ilmaantuu vyömäisesti kapselin kiinnityskohtaan olkaluun pään ja kaulan rajalle rustopinnan reunaa myötäillen (kuva 3) ja myös olkanivelkuoppaan. Kun rustotuho on edennyt, ilmaantuu eroosioita myös sentraalisille nivelpinnoille. Laajojen erosiivisten muutosten ja verenkiertohäiriöiden seurauksena olkaluun kaulan ja nivelkuopan luiset nivelpinnat voivat painua kasaan aseptiselle luunekroosille tyypillisesti. Paksuuntunut synovia ja nestelisä aiheuttavat nivelensisäisen paineen nousua, venyttävät nivelkapselia ja vaurioittavat kiertäjäkalvosimen sisäpintaa. Lisäksi useimmilla potilailla myös subakromiaalibursaa verhoava synoviakalvo tulehtuu, mikä vaurioittaa kiertäjäkalvosimen ulkopintaa. Tulehdusmuutosten ja nivelpinnan erosoitumisen seurauksena syntyvät eri asteiset kiertäjäkalvosimen ja erityisesti supraspinatusjänteen ja bicepsjänteen pitkän pään vauriot ovat pitkälle edenneessä taudissa yleisiä, ja ne huonontavat olkapään toimintaa (Riordan ja Dieppe 1989). Akromioklavikulaarinivelessä (AC) synoviitti vaurioittaa ensin nivelrustoja ja myöhemmin Duodecim 2002;118:

2 Supraspinatusjänne Olkalisäke Korakoakromiaaliligamentti Korppilisäke Supraspinatusjänne Synoviakalvo Olkalisäke Nivelkuopan Subakromiaalibursa reunus Subakromiaalibursa Hauislihaksen jänne (pitkä pää) Infraspinatusjänne Olkanivelkuoppa Subskapulaarijänne Musculus teres minorin jänne A Glenohumeraaliligamentit Olkanivelkuoppa Synoviauloke Hartialihas B Kuva 1. Olkapään anatomiset rakenteet. A) Sivusta, olkaluun pää poistettu. B) Halkileikkaus edestä katsottuna. etenkin solisluun puoleista nivelpintaa aiheuttaen nivelraon levenemisen, kapselin ja ligamenttien vaurioitumisen ja subluksaation (Lehtinen 1999). Kuvantamismenetelmät Reumaolkapään natiiviröntgenkuvauksessa riittää kaksi projektiota: ulkorotaatiossa otettu an- teroposteriorinen (AP) kuva ja aksillaarikuva olkavarren ollessa kohotettuna vaakatasoon. Natiiviröntgenkuvassa havaitaan tulehduksen alkuvaiheessa normaali löydös, koska tulehtuneen synovian ja nesteen aiheuttama pehmytosaturvotus ei näin suuressa nivelessä tule näkyviin. Seurannassa röntgenkuvaus on tärkeä tutkimus, koska se osoittaa luisten rakenteiden muutokset, kuten eroosiot ja nivelpinnan painumat, ja kier- Kuva 2. Huomattavasti madaltunut subakromiaalitila (nuoli) viittaa kiertäjäkalvosimen vaurioon. Olkaluun pää on migroitunut kraniaalisesti, ja nivelpinnassa on laajaa eroosiota (nuolenpäät). AP-suunnan röntgenkuva. Kuva 3. Eroosiot näkyvät aksillaariprojektion röntgenkuvassa vyöhykkeenä kapselin kiinnityskohdassa (nuolenpäät) I. Soini ym.

3 täjäkalvosimen vauriotkin ovat pääteltävissä usein natiivikuvan osoittamasta subakromiaalitilan madaltumasta (kuva 2). Eroosiot ovat osoitettavissa, jos ne sijaitsevat sädesuuntaan nähden tangentiaalisesti; muussa tapauksessa ne näkyvät kystamaisina (kuva 3). Supraspinatusjänteen ohentuessa ja revetessä tapahtuu olkaluun pään kraniaalinen migraatio, joka tulee näkyviin AP-kuvassa. Mediaalinen migraatio on myöhäismuutos olkanivelkuopan pitkälle edenneessä erosiivisessa prosessissa (Lehtinen 1999). Aksillaariprojektiossa mediaalinen migraatio ja rustomadaltuma näkyvät erityisen hyvin, jos potilas saa nostettua yläraajansa vaakatasoon. AC-nivel näkyy useimmiten hyvin AP-kuvassa. Olkapään niveltuhon kehittymistä ja astetta kuvaa hyvin Larsenin luokitus (Larsen ym. 1977) (kuva 4). Kaikukuvauksella voidaan todeta synoviitti, bursiitti ja kiertäjäkalvosimen vauriot sekä eroosiotkin osasta nivelpintaa (kuvat 5 ja 6) (Alasaarela ja Alasaarela 1994). Synoviitti voidaan arvioida takaa infraspinatusjänteen ja olkaluun pään välistä tutkittavan puolen käden ollessa nostettuna eteen toiselle olkapäälle tai kainalosta olkavarren ollessa kohotettuna sivulle vaakatasoon. Kainalossa synoviaulokkeen paksuus on normaalisti alle 3,5 mm (Koski 1989) ja takana 1 2 mm. Vertailusta toiseen puoleen on hyötyä. Tulehduksen aktiivisuuden arvioinnissa on avuksi energiadopplertutkimus. Sillä on mahdollista osoittaa tulehtuneen nivelkalvon verekkyyden määrä, joka kuvastaa tulehduksen aktiivisuutta (Schmidt ym. 2000). Kiertäjäkalvosimen jänteiden kunnon arviointi edellyttää suurta ko- Aste 0 Aste 1 Aste 2 Aste 3 Aste 4 Aste 5 Kuva 4. Larsenin luokat olkanivelen nivelreuman radiologisessa etenemisessä. Aste 0 = ei muutoksia. Aste 1 = lieviä muutoksia: pehmytosaturvotusta, nivelrako madaltunut vähemmän kuin 25 %. Aste 2 = selviä muutoksia: nivelrako madaltunut %, olkaluun pään pienet eroosiot mahdollisia. Aste 3 = huomattavia muutoksia: nivelrako madaltunut yli 75 %, subakromiaalitila lievästi madaltunut, olkaluun pään ja nivelkuopan eroosioita. Aste 4 = vaikeita muutoksia: nivelrako lähes hävinnyt, subakromiaalitila selvästi madaltunut, runsaat eroosiot, olkaluun pään ja nivelkuopan muoto osittain säilynyt. Aste 5 = täysin tuhoutunut nivel. Reumaolkapään kuvantaminen ja hoito 1115

4 kemusta. Tärkeintä on arvioida reumaolkapäässä supraspinatusjänteen ohentumisen aste. Jos jänne on huomattavasti ohentunut tai kokonaan revennyt, ei toimintaa saada hyväksi olkapään proteesileikkauksellakaan. Kaikukuvaus on toiminnallinen tutkimus: esimerkiksi pinneoireiston syy voidaan sen avulla todentaa ja nähdä supraspinatusjänteen vaikeutunut liukuminen akromionin alle kättä loitonnettaessa. Magneettitutkimus osoittaa sekä luisten rakenteiden että pehmytkudosten muutokset, ja sillä saadaan näkyvyys myös olkanivelen sisäosiin ja nivelkuoppaan toisin kuin kaikukuvauksella (Kieft ym. 1990). Eroosiot, rustovauriot ja hohkaluun muutokset voidaan todeta tarkasti. Edellä mainitut muutokset sekä synoviitin määrä saadaan arvioitua karkeasti tutkimusrutiinimme mukaisella kolmella natiivikuvasarjalla. Nämä ovat aksiaalinen T 2 *, koronaalinen T1- painotteinen ja koronaalinen T2-rasvasupressio kuvasarja (STIR) (kuva 7). Jos halutaan tietää tarkasti synovian paksuus, tulehduksen aktiivisuus ja nesteen määrä, on käytettävä suoneen annettavaa tehosteainetta. Tällöin magneettitutkimus on synoviitin määrän ja aktiivisuuden osoittamisessa kaikukuvausta tarkempi. Jos halutaan selvittää tarkasti ja varmasti nivelkuopan reunuksen ja ligamenttien tila, on käytettävä nivelensisäistä tehosteainetta, mutta tämä tulee harvoin kyseeseen reumapotilasta tutkittaessa. Supraspinatusjänteen läpi ulottuvat repeämät on helpompi todeta magneettitutkimuksella kuin kaikukuvauksessa. Toisaalta jänteen degeneraatio ja osittaiset repeämät on todettu paremmin kaikukuvauksessa (Alasaarela ym. 1997). Myös olkalisäkkeen katveeseen kaikukuvauksessa jäävä supraspinatusjänteen osa saadaan magneettitutkimuksessa näkyviin ja subakromiaalitilan ahtaus on helposti osoitettavissa. A Kuva 5. Supraspinatusjänteen suuntaiset kaikukuvat, A vähän taempaa kuin B. Kuvissa näkyvät huomattavasti ohentunut supraspinatusjänne (nuolenpäät), synoviittikudoksen täyttämä eroosio olkaluun päässä (tähti) ja subakromiaalibursiitti (nuoli), jossa energiadopplerkuvaus osoitti vilkastuneen verenkierron aktiivisen tulehduksen merkkinä. A Kuva 6. Kaikukuva takaa (A) ja kainalosta (B). Synovia on tulehduksen seurauksena paksuuntunut (tähti). Synovian paksuus on kainalosta olkaluun kaulan alueelta mitattuna 6 mm. isp = infraspinatusjänne. B B Lääkehoito Reumaolkapään hoidossa tulehduksen hillitseminen riittävällä peruslääkityksellä on tärkein osa konservatiivista hoitoa. Peruslääkitystä koskeva suositus on julkaistu hiljattain tässä lehdessä (Suomen Reumatologinen Yhdistys ry 2000), eikä siihen puututa tässä tarkemmin. Pe- Kuva 7. Rasva näkyy tummana ja ödeemainen kudos sekä neste kirkkaana koronaalisuunnan T2-rasvasuppressiokuvassa. Kuvasta ovat todettavissa synoviitti (tähti) ja subakromiaalibursiitti (nuolenpää). Supraspinatusjänne (nuoli) on huomattavasti ohentunut, ja lähellä jänteen kiinnityskohtaa olkaluun päässä on eroosiota I. Soini ym.

5 ruslääkityksen rinnalla käytetään usein tulehduskipulääkettä. Nivelensisäistä glukokortikoidia käytetään yleensä heti synoviitin toteamisen jälkeen, koska se vaikuttaa suotuisasti potilaan oireisiin ja löydöksiin (Suomen Reumatologinen Yhdistys ry 2000). Sen tehosta reumaolkapään hoidossa ei kuitenkaan ole kontrolloituja tutkimuksia. Glukokortikoidia pitää ruiskuttaa sekä nivelonteloon että subakromiaalibursaan, jos molemmissa todetaan tulehdus. Muissa kuin reumataudeissa kivuliaan ja liikerajoitteisen olkapään, kiertäjäkalvosimen tulehduksen ja pinneoireiston hoidossa triamsinoloniruiske on osoitettu tehokkaaksi (Blair ym. 1996, Winters ym. 1997, van der Windt ym. 1998), kun taas prednisoloniruiskeet ovat olleet tehottomia (Vecchio ym. 1993). Olkapään kipua voidaan lievittää subakromiaalisella puuduteruiskeella tai supraskapulaarihermon puudutuksella (Gado ja Emery 1993). Fysioterapia Fysioterapialla pyritään lievittämään olkapään tulehdusta ja kipua, ylläpitämään hermo-lihasjärjestelmän toimintaa ja ehkäisemään virheasentoja. Reumapotilaan olkapään fysioterapiaa suunniteltaessa perustana tulee olla hyvä kliininen tutkimus, jota kuvantamismenetelmät täydentävät. On huomioitava, että olkapään liikkeet koostuvat olkanivelen, akromioklavikulaarinivelen ja sternoklavikulaarinivelen liikkeistä sekä lapaluun ja lapaluun ja rintakehän välisestä liikkeestä. Lisäksi täysi liikelaajuus vaatii myös rintarangan joustoa. Koska olkanivelkuoppa on pinta-alaltaan pienempi kuin olkaluun pää, olkanivelen stabiilius riippuu nivelkapselin, nivelsiteiden ja lihasten antamasta tuesta. Nivelreumassa kiertäjäkalvosimen tulehdus ja repeämät, subakromiaalinen bursiitti sekä edellä mainittujen nivelten synoviitti voivat muuttaa olkapään toimintaa. Kiertäjäkalvosimen vaurioiden yhteydessä olkaluun pää ei stabiloidu nivelkuoppaan normaalisti vaan nousee ylöspäin fleksion ja abduktion alussa ja liikerata rajoittuu. Nivelreumapotilailla esiintyy myös adhesiivista kapsuliittia, jossa kapselin kiristyminen rajoittaa olkanivelen toimintaa. Tulehduksen ja kivun lievittämiseen käytetään kylmähoitoa. Kylmäpakkaukset ja kylmägeeli sopivat hyvin kotikäyttöön. Akuutissa vaiheessa kipualuetta hoidetaan kylmällä 2 3 tunnin välein. Myös liikeharjoitukset lievittävät kipua. Dynaamisilla lihasharjoituksilla voidaan fysiologisesti rentouttaa tulehtunutta lihasta käyttämällä agonisti-antagonistiperiaatetta. Joskus kannattaa kokeilla kipusähköhoitojen vaikutusta, joskin näyttöä reumapotilaan nivelkivun hoidossa on vain transkutaanisesta hermostimulaatiosta (TNS) (Mannheimer ym. 1978). Tulehtuneen olkapään hoidon yhtenä tavoitteena on hermo-lihasjärjestelmän toiminnan ylläpitäminen mahdollisimman normaalina kivusta ja liikerajoituksista huolimatta. Potilaille kehittyy helposti häiriintynyt skapulohumeraalinen liikerytmi. Virheellisten liikemallien korjaamisen perusperiaatteena on, että harjoitukset tehdään kivuttomasti. Liikeharjoituksiin otetaan mukaan asentotuntoa ylläpitäviä sekä kiertäjäkalvosinta ja skapulotorakaalilihaksia aktivoivia harjoitteita. On tärkeää kiinnittää huomiota oikeaan suoritustekniikkaan. Jos lavan stabiilius on huono, harjoitukset tehdään aluksi selinmakuulla. Hermo-lihasjärjestelmän toiminnan parantuessa edetään istuen ja seisten tehtäviin harjoituksiin. Vartalolihasten aktivointi ja rintarangan liikkuvuuden ylläpitäminen kuuluvat myös olkapotilaan harjoitusohjelmaan. Virheasentoja pyritään estämään olkaluuta alaspäin vetävien lihasten, uloskiertäjien ja lavan mediaalipuolen lihasten aktivoinnilla. Potilaille tulee opettaa nivelen oikeaa kuormitusta edistäviä työtapoja päivittäisissä toimissa. Apuvälineiden tarve on selvitettävä. Reumaolkapään hoito vaatii fysioterapeutilta ammattitaitoa ja aikaa, sillä oikean suoritustekniikan opettaminen ei riitä, vaan edistymistä tulee myös seurata. Kirjallisuudessa on vain vähän tietoa harjoitusohjelmien tehosta nivelreumapotilaan hoidossa. Vetolaitteella tehtyjen sisään- ja uloskiertäjien harjoitusten vaikutusta on verrattu kevennettyyn kotivoimisteluun. Boström ja Ljungquist (1984) havaitsivat, että lepo- ja liikekipu vähenivät ja voima lisääntyi neljän viikon seurannassa harjoitteluryhmässä enemmän kuin vertailuryhmässä. Olkapään kiertäjälihasten staattisten ja dynaamisten kes- Reumaolkapään kuvantaminen ja hoito 1117

6 tävyysharjoitusten vertailu osoitti, että yläraajan turvonneiden nivelten määrä ja yläraajan kipu vähenivät molempien vaikutuksesta viiden kuukauden seuranta-aikana. Dynaamista harjoitusta tehneillä fyysinen ja yleinen vointi paranivat Sickness Impact Profile -kyselyn mukaan (Boström ym. 1998). Hollannissa nivelreumapotilaiden aktiivinen harjoitusohjelma on sisältänyt myös olkapään isometrisia lihasvoimaharjoituksia. Van den Enden ym. (2000) tutkimuksessa ohjelmaa toteutettiin kuukauden ajan ja seuranta kesti 24 viikkoa. Vaikka tulosmittareilla ei arvioitu olkapään toimintaa, fyysinen toimintakyky kokonaisuudessaan parani eikä tauti aktivoitunut. Ortopedinen hoito Synovektomia. Reumaolkapään kirurgisen synovektomian aihe on kivulias, pitkittynyt, hoitoresistentti synoviitti, jos nivelpinnat ovat vielä säilyneet. On mahdollista, että kiertäjäkalvosimen ohenemista ja olkanivelen eroosiota voidaan hidastaa varhaisella synovektomialla ja subakromiaalisella bursektomialla. Kontrolloituja, vertailevia tutkimuksia tämän selvittämiseksi tarvitaan. Olkapään synovektomiasta on julkaistu vain vähän raportteja. Ne ovat peräisin luvulta ja koskevat avoleikkausta. Pahle (1988) on raportoinut viiden vuoden tulokset 54 reumaolkapään synovektomiasta. Kymmenen olkapäätä oli jäänyt kivuliaaksi, 38 oli kivuttomia ja kuudelle potilaalle oli jouduttu tekemään tekonivelleikkaus. Tresselin ym. (1988) aineistoon kuului 75 reumaolkapäätä ja seuranta-aika oli kuusi vuotta. Varhaisvaiheessa leikatuista 80 % ja myöhäisvaiheessa operoiduista 60 % oli kivuttomia. Potilaista 33 % oli ollut omatoimisia ennen synovektomiaa, ja sen jälkeen osuus oli 70 %. Artroskooppisen tekniikan kehittyminen on lisännyt viime aikoina mielenkiintoa reumaolkapään synovektomiaan. Pitkäaikaistulokset puuttuvat ja niitä odotellaan. Joskus kehittyvän massiivisen bursiitin aspiraatio ja kortisonihoito voi epäonnistua, koska bursa on tällöin täynnä riisiryynimäistä massaa. Näissä tapauksissa bursektomia lievittää turvotusta ja oireita. Pitkittyneessä, konservatiiviselle hoidolle resistentissä AC-synoviitissa solisluun lateraalipään resektio voi olla aiheellinen. Olkapään tekonivelleikkauksen aiheet ovat vaikea kipu, Larsenin luokkien 3 5 radiologinen niveltuho ja olkapään liikerajoitukset. Suomessa olkapään tekonivelleikkauksia tehtiin vuosina vuosittain noin 100, ja määrä on vähitellen kasvanut (Konttinen ym. 2000). Olkapäähän on kehitetty useita erilaisia tekoniveltyyppejä viimeisten 20 vuoden aikana. Bipolaaristen puolitekonivelten käyttö on jonkin verran lisääntynyt. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa suositaan nykyään kuitenkin enemmän modulaarisia tekoniveliä, joko puoliproteesia (olkaluuosa) tai kokoproteesia. Modulaarisuus mahdollistaa proteesia ympäröivien pehmytkudosten kireyden säätämisen sopivaksi. Kiinnitykseen käytetään yleisesti luusementtiä, joskin myös sementittömillä proteeseilla on kannattajansa. Suomessa asennettiin vuosina yhteensä olkapään tekoniveltä, joista 604 oli tyyppiä Neer I tai II. Tekonivelistä 72 % oli sementoituja (Konttinen ym. 2000). Puoli- tai kokotekonivelten paremmuudesta ei ole yksimielisyyttä. Satunnaistetut vertailevat tutkimukset puuttuvat. Hemiproteesien haittana ovat olkanivelkuopan kuluminen ja siitä aiheutuvat oireet. Vaikeassa destruktiossa nivelkuoppakomponentin irtoamisriski on lisääntynyt, minkä vuoksi näissä tapauksissa suositellaan puoliproteesin käyttöä. Myös massiivisen kiertäjäkalvosinvaurion yhteydessä suositellaan puoliproteesia. Yhtenäisten arviointikriteerien puuttuminen vaikeuttaa tulosten vertailua. Useissa sarjoissa reuma- ja artroosipotilaat ovat olleet samoissa ryhmissä. Niveltä ympäröivien pehmytkudosten preoperatiivisen tilan arviointi jää usein puutteelliseksi. Tutkimuksiin on lisäksi yhdistetty erityyppisiä tekonivelmalleja. Leikkauksen jälkeiset seuranta-ajat ovat olleet usein lyhyitä, useimmiten 3 5 vuoden mittaisia. Olkapään tekonivelleikkaus lievittää kipua yleensä hyvin 90 %:lla. Liikelaajuuksien palautuminen riippuu lähtötilanteesta ja kuntoutuksesta. Mitä huonompi on niveltä ympäröivien pehmytkudosten tila (esimerkiksi massiivinen kiertäjäkalvosinvaurio), sitä vähemmän liikelaajuudet 1118 I. Soini ym.

7 saadaan paranemaan. Olkapään kiertoliike lisääntyy yleensä paremmin kuin fleksio ja abduktio. Päivittäisistä toiminnoista selviäminen paranee tekonivelleikkauksen avulla olennaisesti. Kolmen tutkimuksen aineistoissa hygienian hoidossa omatoimisia oli ennen leikkausta %, ja sen jälkeen %. Samoissa tutkimuksissa hiusten kampaaminen onnistui ennen toimenpidettä 6 29 %:lla ja sen jälkeen %:lla (Barrett ym. 1989, Rydholm ja Sjögren 1993, van Cappelle ja Visser 1994). Suomessa olkaproteesien pysyvyys on ollut 15 vuoden seurannassa noin 90 % ja Reumasäätiön sairaalan potilailla osuus on ollut yli 95 % (Konttinen ym. 2000). Komplikaatiot ovat yleisempiä kokoproteesien (12 %) kuin hemiproteesien (5 %) yhteydessä (Cofield ja Bradley 1990). Vakavia komplikaatioita esiintyy suhteellisen harvoin: infektioita ja hermovaurioita alle 1 %:lla ja luunmurtumia alle 2 %. Kiertäjäkalvosinrepeämät ovat melko yleisiä. Proteesin irtoamista (etenkin nivelkuoppakomponentti) on esiintynyt 10 %:lla yli viiden vuoden seurannassa. Muita mahdollisia komplikaatioita ovat epästabiilius, tekonivelen virheasento ja proteesin luksaatio (Wirth ja Rockwood 1996). Olkapään jäykistysleikkaukset (artrodeesit) on lähes lopetettu viime vuosina tekonivelkirurgian ansiosta. Kolmen kuukauden immobilisaatio lastassa ja jäykistyksestä johtuva kiertoliikkeen häviäminen ovat vähentäneet halukkuutta jäykistysleikkaukseen. Se on kuitenkin aiheellinen, jos kyseessä on täysin reuman jäykistämä ja kivulias tai pahoin tuhoutunut olkapää tai potilas on nuori, ja hän haluaa tehdä käsillään raskasta fyysistä työtä. Lopuksi On tärkeää, että hoitava lääkäri pyytää olkapään röntgenkuvausta ja kaikututkimusta jo vähäisten oireiden ilmaantuessa, jotta hoito päästään aloittamaan ajoissa. Koska nivelreumapotilaalla esiintyy tulehduksen aktiivisessa vaiheessa oireita useissa nivelissä, kiinnitetään olkanivelen vaivoihin monesti liian vähän huomiota. Ensimmäisessä kuvantamistutkimuksessa todetaan usein jo pitkälle edenneitä muutoksia. On tärkeää, että hoitava lääkäri pyytää olkapään röntgenkuvausta ja kaikututkimusta jo vähäisten oireiden ilmaantuessa, jotta hoito päästään aloittamaan ajoissa eikä olkapään toimintaa pysyvästi haittaavia muutoksia pääse kehittymään. Röntgenkuvaus on tärkein perustutkimus reumaolkapään luisten rakenteiden muutosten osoittajana. Kaikukuvauksella voidaan osoittaa synoviitti, bursiitti ja suuri osa eroosioista ja todeta kiertäjäkalvosimen kunto. Natiiviröntgenkuvaus ja kaikukuvaus yhdessä sopivat reumaolkapään rutiiniseurantaan. Kaikukuvaus seurannassa on tärkeä, koska sillä voidaan osoittaa tulehdus vaiheessa, joissa ei ole vielä kehittynyt pysyviä korjaantumattomia pehmytosamuutoksia, kuten supraspinatusjänteen ohentumaa. Kaikukuvauksen haittapuolena on se, että löydökset ja niiden tulkinta ovat vahvasti riippuvaisia tekijän kokemuksesta ja kuvauslaitteen tasosta. Magneettikuvaus osoittaa sekä luisten rakenteiden että pehmytosien muutokset koko nivelen alueella, ja se on tarkin ja monipuolisin menetelmä, vaikkakaan ei seurannan rutiinimenetelmä. Erityisesti tulehduksen laajuus ja aktiivisuus, synovian paksuus ja nesteen määrä sekä kiertäjäkalvosimen kunto voidaan osoittaa tarkimmin magneettikuvauksella. Reumapotilaan olkapäävaivan fysioterapeuttisen hoidon tulee perustua hyvään kliiniseen tutkimukseen, jossa arvioidaan toiminnalliset ongelmat. Kipua ja tulehdusta voidaan lievittää lääkkeiden lisäksi kylmähoidolla ja liikeharjoituksilla. Kivuttomien liikeharjoitusten tavoitteena on palauttaa olkaniveltä ympäröivien pehmytkudoksien tuki, joka perustuu hermo-lihasjärjestelmän häiriöttömään toimintaan, tai ylläpitää sitä. Myös vartalolihasten aktivointi on tarpeen, koska vartalon keskiosan toiminta on saumattomassa yhteydessä yläraajan toimintaan. Lisäksi rintarangan liikkuvuuden ylläpito kuuluu olkapotilaan harjoitusohjelmaan. Reumaolkapään kuvantaminen ja hoito 1119

8 Olkanivelen synovektomialla on mahdollista lievittää kipua ja parantaa liikelaajuutta, jos toimenpide suoritetaan ennen kuin niveltuho on edennyt liian pitkälle. Olkapään tekonivelkirurgialla saavutetaan hyvä kivunlievitys. Liikelaajuuden palautuminen riippuu niveltä ympäröivien pehmytkudosten lähtötilanteesta ja kuntoutuksesta. Synovektomiasta ja tekonivelkirurgiasta tarvitaan kontrolloituja tutkimuksia ja yhtenäiset arviointikriteerit helpottamaan tulosten vertailua. *** Kiitämme dosentti Kalevi Kaarelaa käsikirjoitustamme koskevasta kritiikistä. Kirjallisuutta Alasaarela EM, Alasaarela ELI. Ultrasound evaluation of painful rheumatoid shoulders. J Rheumatol 1994;21: Alasaarela E, Takalo R, Tervonen O, Hakala M, Suramo I. Sonography and MRI in the evaluation of painful arthritic shoulder. Br J Rheumatol 1997;36: Barrett WP, Thornhill TS, Thomas WH, Gebhart EM, Sledge CB. Nonconstrained total shoulder arthroplasty in patients with polyarticular rheumatoid arthritis. J Arthroplasty 1989;4:91 6. Blair B, Rokito AS, Cuomo F, ym. Efficacy of injections of corticosteroids for subacromial impingement syndrome. J Bone Joint Surg 1996; 78A: Boström C, Ljungquist T. Aktiv dynamisk träning något för reumatiker med axelsmärta. Sjukgymnasten 1984;14:25 9. Boström C, Harms-Ringdahl K, Karreskog H, Nordemar R. Effects of static and dynamic shoulder rotator exercises in women with rheumatoid arthritis. A randomized comparison of impairment, disability, handicap and health. Scand J Rheumatol 1998;27: Van Cappelle HGJ, Visser JD. Hemiarthroplasty of the shoulder in rheumatoid arthritis. J Orthop Rheumatol 1994:7;43 7. Cofield RH, Bradley CE. Total shoulder arthroplasty: complications and revision surgery. Instr Course Lect 1990;39: van den Ende CHM, Breedveld FC, le Cessie S, Dijkmans BAC, de Mug AW, Hazes JMW. Effect of intensive exercise on patients with active rheumatoid arthritis: a randomised clinical trial. Ann Rheum Dis 2000;59: Gado K, Emery P. Modified suprascapular nerve block with bupivacaine alone effectively controls chronic shoulder pain in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1993;52 (3): Hakala M, Pöllänen R, Nieminen P. The ARA 1987 revised criteria select patients with clinical rheumatoid arthritis from a population based cohort of subjects with chronic rheumatic diseases registered for drug imbursement. J Rheumatol 1993;20: Kieft GJ, Dijkmans BAC, Bloem JL, Kroon HM. Magnetic resonance imaging of the shoulder in patients with rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 1990;49:7 11. Konttinen Y, Santavirta S, Waris V. Reumapotilaiden tekonivelkirurgia Suomessa Lääkelaitoksen julkaisusarja 4/2000:1 87. Koski J. Axillar ultrasound of the glenohumeral joint. J Rheumatol 1989; 16: Larsen A, Dale K, Eek M. Radiographic evaluation of rheumatoid arthritis and related conditions by standard reference films. Acta Radiol Diagn 1977;18: Lehtinen JT. Rheumatoid shoulder: a 15-year radiographic follow-up study of 148 shoulders. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 708, Mannheimer C, Lund S, Carlsson CA. The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation (TNS) on joint pain in patients with rheumatoid arthritis. Scand J Rheumatol 1978;7:13 6. Pahle JA. Experiences with synovectomy of the shoulder. Rheumatology 1988;12:31 9. Riordan J, Dieppe P. Arthritis of the glenohumeral joint. Baillieres Clin Rheumatol 1989;3: Rydholm U, Sjögren S. Resurfacing of the humeral head in rheumatoid arthritis. J Shoulder Elbow Surg 1993:2; Schmidt WA, Völker L, Zacher J, Schläfke M, Ruhnke M. Colour Doppler ultrasonography to detect pannus in knee joint synovitis. Clin Exp Rheumatol 2000;18: Suomen Reumatologinen Yhdistys ry. Käypä hoito -suositus. Nivelreuman diagnostiikka ja hoito. Duodecim 2000;116: Tressel W, Köhler G, Mohing W. Synovectomy of the shoulder joint in rheumatoid arthritis. Rheumatology 1988;12:40 5. Vecchio PC, Hazleman BL, King RH. A double-blind trial comparing subacromial methylprednisolone and lidocaine in acute rotator cuff tendinitis. Br J Rheumatol 1993;32: van der Windt DAWM, Koes BW, Devillé W, ym. Effectiveness of corticosteroid injections versus physiotherapy for treatment of painful stiff shoulder in primary care: randomised trial. BMJ 1998;317: Winters JC, Sobel JS, Groenier KH, ym. Comparison of physiotherapy, manipulation and corticosteroid injection for treating shoulder complaints in general practice. BMJ 1997;314: Wirth MA, Rockwood CA. Complications of total shoulder-replacement arthroplasty. J Bone Joint Surg 1996;78-A: IRMA SOINI, dosentti, ylilääkäri Reumasäätiön sairaala, radiologian osasto Heinola MARJA MIKKELSSON, LT, osastonylilääkäri Reumasäätiön sairaala, fysiatrian osasto Heinola JUHANA LEPPILAHTI, dosentti, apulaisylilääkäri OYS:n kirurgian klinikka Oulu 1120

Nivelreuma on krooninen autoimmuunisairaus,

Nivelreuma on krooninen autoimmuunisairaus, Katsaus Nivelreuman muuttunut kuvantaminen Irma Soini ja Kalevi Kaarela Kaiku- ja magneettikuvaus mahdollistavat nivelreuman varhaisemman diagnoosin, osoittavat nivelkalvon turvotuksen määrän, tulehduksen

Lisätiedot

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala Reumaolkapää Hannu Tiusanen, TYKS, Paimion sairaala The natural course of the rheumatoid shoulder disease is presented with different treatment options during the course of the disease. Nivelreuman insidenssi

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi

Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Puoli- vai kokotekonivel olkanivelen artroosin hoidoksi Jarkko Pajarinen HUS/HYKS, Ortopedian ja traumatologian klinikka Charles Neer raportoi ensimmäisenä olkanivelen puoliproteesin käytöstä olkaluun

Lisätiedot

OLKANIVELEN TEKONIVELLEIKKAUKSET LASTENREUMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA

OLKANIVELEN TEKONIVELLEIKKAUKSET LASTENREUMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA OLKANIVELEN TEKONIVELLEIKKAUKSET LASTENREUMAA SAIRASTAVILLA POTILAILLA Eemeli Hakala Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Joulukuu 2011 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS

RANTEEN TEKONIVEL. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi el Miika Stenholm TYKS RANTEEN TEKONIVEL IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi 25.4.2019 el Miika Stenholm TYKS Historiaa 1890 Themistocles Gluck suoritti ensimmäisen ranteen tekonivelleikkauksen 1967 Swanson käytti

Lisätiedot

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen TYKS

Reumaolkapää. Hannu Tiusanen TYKS Reumaolkapää Hannu Tiusanen TYKS Early inflammation causes effusion in the glenohumeral joint, which may rapidly resolve due to tearing of the synovial capsule. Persisting synovitis in GH joint results

Lisätiedot

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan eriytyneitä ja tilanteeseen sopivia harjoitteita sekä riittävän kuormittavaa, säännöllistä ja useamman kuukauden

Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan eriytyneitä ja tilanteeseen sopivia harjoitteita sekä riittävän kuormittavaa, säännöllistä ja useamman kuukauden 1 2 Niskavaivojen pitkittyessä fyysinen harjoittelu on tärkeää. Esimerkiksi lihasten jännittämisen vuoksi verenkierto voi olla paikallisesti heikentynyt, jolloin lihakset eivät saa riittävästi happea eivätkä

Lisätiedot

OLKAPÄÄN IMPINGEMENT ``AHDAS OLKA`` TERAPEUTTISET HARJOITTEET

OLKAPÄÄN IMPINGEMENT ``AHDAS OLKA`` TERAPEUTTISET HARJOITTEET OLKAPÄÄN IMPINGEMENT ``AHDAS OLKA`` TERAPEUTTISET HARJOITTEET Kai Kuronen, LL fysiatrian erikoislääkäri Taina Koivisto, Fysioterapeutti Malleina amanuenssit Irina Pekkola Irina Lehtinen YLEISTÄ OLKAVAIVOISTA

Lisätiedot

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen

Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kyynärnivelen tekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka 2012 Sisältö Hyvä tekonivelleikkauspotilas...2 Ennen leikkausta huomioitavaa...3 Leikkaus...3 Kantositeen

Lisätiedot

Olkanivelen vaivat ovat toiseksi yleisimpiä

Olkanivelen vaivat ovat toiseksi yleisimpiä Näin tutkin Kipeä olkapää Martti Vastamäki Rasituksen tai vamman aiheuttamat olkanivelen vaivat ovat työikäisillä varsin tavallisia. Alle 35-vuotiailla yleisin syy on olkanivelen jonkinasteinen epästabiilius,

Lisätiedot

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa

OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA. TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa OLKAPOTILAAN FYSIOTERAPIA TYKS ARTRO Asiantuntijapalvelut ft Pia Kalpamaa KUORMITTUNEISUUS TYÖKUORMITUS TAPATURMAT ONNISTUNUT FYSIOTERAPIA Fysioterapian ajoitus 1. Akuutti trauman jälkeen Fysioterapia

Lisätiedot

Työikäisen tyypilliset olkapäävaivat ja fysioterapia. Tarja Rantala, fysioterapeutti Kuntoutus Orton Oy

Työikäisen tyypilliset olkapäävaivat ja fysioterapia. Tarja Rantala, fysioterapeutti Kuntoutus Orton Oy Työikäisen tyypilliset olkapäävaivat ja fysioterapia Tarja Rantala, fysioterapeutti Kuntoutus Orton Oy Lapaluu Lapaluuhun kiinnittyy tai siitä lähtee yhteensä 17 lihasta Lapaluulla on paljon liikkumavaraa

Lisätiedot

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE

POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) POTILASOHJE KYYNÄRNIVELEN TEKONIVELLEIKATULLE POTILAALLE Postiosoite: Puhelin : (08) 315 2011 Internet: http://www.ppshp.fi/ POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) YLEISTÄ

Lisätiedot

Olkanivelen kiertäjäkalvosin

Olkanivelen kiertäjäkalvosin S U O M E N L Ä Ä K Ä R I L E H T I 1 7 / 2 0 0 2 V S K 5 7 1915 Katsausartikkeli Olkanivelen kiertäjäkalvosimen repeämä älä viivyttele hoidossa! M A R T T I VA S TA M Ä K I Olkanivelen kiertäjäkalvosimen

Lisätiedot

Reumaortopediasta. Eero Belt, Martti Hämäläinen, Juhana Leppilahti, Hannu Tiusanen

Reumaortopediasta. Eero Belt, Martti Hämäläinen, Juhana Leppilahti, Hannu Tiusanen Reumaortopediasta Eero Belt, Martti Hämäläinen, Juhana Leppilahti, Hannu Tiusanen 1. Yleistä Reumakirurgiaa, tai oikeaoppisemmin reumaortopediaa, alettiin systemaattisesti käyttää 1950-luvulla. Tähän vaikutti

Lisätiedot

Niskakivulle ei välttämättä löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä diagnoosia. Epäspesifinen niskakipu onkin niskakivun muodoista yleisin.

Niskakivulle ei välttämättä löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä diagnoosia. Epäspesifinen niskakipu onkin niskakivun muodoista yleisin. 1 2 Niskakivulle ei välttämättä löydy yksittäistä syytä tai täsmällistä diagnoosia. Epäspesifinen niskakipu onkin niskakivun muodoista yleisin. Oireet voivat tuntua niskan ja hartian alueen väsymyksenä,

Lisätiedot

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely

Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Olkapään tekoniveltyypit: eri proteesityyppien esittely Jari Mokka TYKS Total shoulder arthroplasty is a viable treatment for painful shoulder. Total shoulder arthroplasty devices have developed significantly

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 29.1.2015. www.ttl.fi. E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 1

Hyvinvointia työstä 29.1.2015. www.ttl.fi. E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 1 Hyvinvointia työstä 29.1.2015 E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 1 Olkapään jännevaivojen kuntoutus Esa-Pekka Takala, ylilääkäri, Dos. E-P Takala: Olkapään jännevaivojen kuntoutus 29.1.2015 2

Lisätiedot

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita olkanivelen tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää olkanivelen tähystysleikkauksen jälkeistä

Lisätiedot

Ohjataan omatoimisesti toteutettavaksi tarvittaessa kipuhoitoja kuten kylmä-, lämpö- ja/tai TNS-hoito.

Ohjataan omatoimisesti toteutettavaksi tarvittaessa kipuhoitoja kuten kylmä-, lämpö- ja/tai TNS-hoito. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 19.11.2018 Jari Ylinen Juha Paloneva OLKAKIPUPOTILAAN HOITO PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA JA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Hoitoketjun tavoite Tehokas suositusten mukainen hoito välttäen

Lisätiedot

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco

Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco tiedottaa 20/2015 17.8.2015 Selkärangan natiivikuvausindikaatiot VSKKssa alkaen 1.9.2015 1,2 tekijä: Roberto Blanco hyväksyjä: Roberto Blanco pvm: 17.8.2015 Ohje tilaajille ja kuvausyksiköille Selkärangan

Lisätiedot

Olkanivelen vaivat ovat työikäisten tuki- ja

Olkanivelen vaivat ovat työikäisten tuki- ja Näin hoidan Martti Vastamäki Olkanivelen kiertäjäkalvosimen vaivoista yleisin on ns. ahdas olka -oireyhtymä, jossa useimmiten supraspinatusjänne on ärtynyt (supraspinatustendiniitti). Vaiva on hyvin tavallinen

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff)

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE

POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE POTILASOPAS OLKAPÄÄLEIKKAUKSEEN TULEVALLE Sisällys 1. Johdanto 3 2. Normaali olan rakenne ja toiminta 4 3. Tavallisimmat vammat 5 4. Fysioterapia 5 5. Leikkaushoito 6 Leikkausta edeltävä haastattelu 6

Lisätiedot

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS

AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS AHTAAN OLKANIVELEN AVARRUSLEIKKAUS (ACROMIOPLASTIA) POTILASOPAS Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /Ähtärin sairaala Fysioterapia Protokolla 1(6) AHDAS OLKANIVEL (OLKANIVELEN PINNE-/ KIERTÄJÄKALVOSINOIREYHTYMÄ)

Lisätiedot

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit

Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Treat2Target Uudet nivelreuman luokittelukriteerit Nivelreuman hoidon päämäärät Pitkäaikaisen elämänlaadun parantaminen oireiden väheneminen nivelvaurioiden jarruttaminen toimintakyvyn palauttaminen sosiaalisen

Lisätiedot

Jaakko Niinimäki, OYS

Jaakko Niinimäki, OYS Jaakko Niinimäki, OYS ASR recall toteaa: MRI, jos MARS-protokolla UÄ vaihtoehto CT ei suositella Natiivikuvat? Inklinaatio 40 ± 10 Anteversio 15 ± 10 Pinnoiteproteesi Anteversio 15-25 Valgus ~5-10 Abduktio/inklinaatio

Lisätiedot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot

PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot PIENNIVELTEN nivelrikon leikkaushoidot TARVITAAN SIIS VEISTÄ PIENNIVELTEN LEIKKAUSMENETELMIÄ Puhdistus- ja pehmytkudosleikkaukset Luudutusleikkaukset Tekonivelleikkaukset Kudosteknologinen vaihtoehto Puhdistus-

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT EGENTLIGA Ohjeita peukalon cmc-nivelen luudutusleikkauksesta kuntoutuvalle Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää peukalon cmc-nivelen luudutusleikkaukseen

Lisätiedot

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi?

Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Onko sinulla psoriaasi? Voisiko kysymyksessä olla nivelpsoriaasi? Sisällysluettelo s. 3 Mikä on nivelpsoriaasi? s. 3 Mitkä ovat nivelpsoriaasin oireet? s. 4 Mitä oireita minun pitäisi tarkkailla? s. 5

Lisätiedot

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen

Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Spondylartropatioiden moderni kuvantaminen Antti Lamminen osastonylilääkäri HUS Kuvantaminen, HYKS Meilahden sairaala Kuvantamislöydökset ovat aina olleet oleellisessa roolissa selkärankareuman ja muiden

Lisätiedot

KIERTÄJÄKALVOSIMEN KORJAUSLEIKKAUS (ROTATOR CUFF) POTILASOPAS

KIERTÄJÄKALVOSIMEN KORJAUSLEIKKAUS (ROTATOR CUFF) POTILASOPAS KIERTÄJÄKALVOSIMEN KORJAUSLEIKKAUS (ROTATOR CUFF) POTILASOPAS Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri /Ähtärin sairaala Fysioterapia Protokolla KIERTÄJÄKALVOSIMEN REPEÄMÄ Olkanivelen kiertäjäkalvosin on jännekokonaisuus,

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4111 Ähtärin sairaala Sairaalantie 4 E 63700 Ähtäri puh. 06 415 7111 Fysioterapia 2

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Ahtaan olkanivelen avarrusleikkauspotilaalle (Acromioplastia)

Fysioterapeutin ohjeita Ahtaan olkanivelen avarrusleikkauspotilaalle (Acromioplastia) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Ahtaan olkanivelen avarrusleikkauspotilaalle (Acromioplastia Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden

Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja. metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Lehdistötiedote 10.6.2004 (julkaistavissa kello 11.15) Uusin tieto vahvistaa biologisen reumalääkkeen ja metotreksaatin yhdistelmähoidon tehokkuuden Kansainvälisen TEMPO- nivelreumatutkimuksen toisen vuoden

Lisätiedot

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS

BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN. IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku EL, LT Outi Väyrynen OYS BMI:N VAIKUTUS TEKONIVELLEIKKAUKSEEN IX Valtakunnallinen tekonivelkirurgian kurssi Turku 24.4.2019 EL, LT Outi Väyrynen OYS Painoindeksi eli BMI (WHO:n luokittelu) BMI (body mass index) = paino (kg)/ pituus²

Lisätiedot

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita!

POTILAAN OPAS. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! POTILAAN OPAS Olkapään tekonivelleikkaus Olkapään/REVERSE harjoitusohjeita! Sisältö Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. Kuntoutuminen olkapään tekonivelleikkauksesta

Lisätiedot

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta

Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Polven nivelrikon hoitaminen alkaa jalasta Agilium Freestep Agilium Freestep Ottobock 1 Uutta ajattelua Tuore lähestymistapa hoitoon Nivelrikko on maailman yleisin aikuisten nivelsairaus. Väestön ikääntymisen

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff)

Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Kiertäjäkalvosimen korjausleikkauspotilaalle (Rotator cuff) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki puh. 06 415

Lisätiedot

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET

16.10.2011 HISTORIAA KINESIOTEIPPAUS TEIPIN OMINAISUUKSIA TEIPIN RAJOITUKSET FYSIOLOGISET VAIKUTUKSET KINESIOTEIPPAUS HISTORIAA Kinesioteippaus sai alkunsa Japanista 1970 luvulla josta se levisi urheilijoiden kautta Periaate on fiksaation sijasta aktivoida ja näin tukea kudosten paranemisprosessia ja liikemallien

Lisätiedot

Reumakirurgian vaikuttavuus

Reumakirurgian vaikuttavuus Näyttöön perustuva ortopedia MARTTI HÄMÄLÄINEN, JUHANA LEPPILAHTI JA HANNU TIUSANEN Ortopedia on oleellinen osa tulehduksellista reumasairautta potevan kuntoutusta. Viimeisten 20 vuoden kuluessa ehkäisevät

Lisätiedot

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN

MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN MITEN POTILAAN KUVAAMAT OIREET LIITTYVÄT TEKONIVELKOMPLIKAATIOIHIN Kokemukseen pohjautuvaa tietoa tarkoitettu fysioterapeuteille, jotka suorittavat t määräaikaistarkastuksia ä i k t k i tekonivelpotilaille

Lisätiedot

Ota kipu haltuun 29. huhtikuuta Naiset kokevat useammin ja voimakkaampaa tekonivelleikkauksen jälkeen kipua. Ylipäätään leikkauksen jälkeen jatkuva

Ota kipu haltuun 29. huhtikuuta Naiset kokevat useammin ja voimakkaampaa tekonivelleikkauksen jälkeen kipua. Ylipäätään leikkauksen jälkeen jatkuva Leikkaushoidosta Ota kipu haltuun 29. huhtikuuta Naiset kokevat useammin ja voimakkaampaa tekonivelleikkauksen jälkeen kipua. Ylipäätään leikkauksen jälkeen jatkuva kipu on valitettavan tavallisen ilmiö.

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Polven tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Artroskopian mahdollisuudet olka-artroosin hoidossa

Artroskopian mahdollisuudet olka-artroosin hoidossa Artroskopian mahdollisuudet olka-artroosin hoidossa Tapio Flinkkilä Oulun Yliopistollinen Sairaala, Kirurgian klinikka Olkanivelen artroosin hoidoksi on kuvattu useita erilaisia artroskooppisia toimenpiteitä,

Lisätiedot

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS

LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS LONKAN TEKONIVELLEIKKAUS FYSIOTERAPIAOPAS OTA TÄMÄ OPAS MUKAAN TULLESSASI LEIKKAUKSEEN KUNTOUTUMISOHJEITA Lonkan tekonivelleikkauksen tarkoituksena on parantaa liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä vähentää

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Olkapään jännevaivat

Käypä hoito -suositus. Olkapään jännevaivat Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Fysiatriyhdistyksen ja Suomen Ortopediyhdistyksen asettama työryhmä Julkaistu 23.11.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma

TIETOA REUMATAUDEISTA. Selkärankareuma TIETOA REUMATAUDEISTA 1 Selkärankareuma Selkärankareuma (muita nimiä Bechterewin tauti, spondyloarthritis ankylopoetica) on reumasairaus joka nimensä mukaisesti aiheuttaa oireita ja tulehdusta selkärangassa.

Lisätiedot

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle

Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle Ohjeita polven tähystysleikkauksesta kuntoutuvalle VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tämän ohjeen tarkoituksena on selvittää polven tähystysleikkauksen jälkeistä kuntoutumista.

Lisätiedot

Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus

Tavallisimmat syyt nivelkipuun lienevät nivelrikko. Tulehtunut nivel. Näin tutkin. Kliininen tutkimus Näin tutkin Riitta Luosujärvi tuntuu pehmeän jähmeältä. Nivelreumassa tulehtuneen nivelen ihon väri on normaali, septisessä artriitissa ja kihdissä iho punoittaa. Nivelturvotukseen liittyy usein nivelen

Lisätiedot

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi.

Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. Älä anna polven nivelrikon haitata arkeasi. NIVELRIKKO tunnista ajoissa! Nivelrikko eli artroosi on hyvin yleinen tuki- ja liikuntaelinsairaus, joka aiheuttaa kipua ja vaikeuttaa liikkumista. Polven nivelrikko

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle

Fysioterapeutin ohjeita olkapääpotilaalle Fysioterapia 1 (7) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki puh. 06 415 4939 Fysioterapia 2 (7) Ohjeita harjoitusten suorittamiseen Huolehdi

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.)

Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Kuntoutus Olkanivelen leikkauksen jälkeinen peruskuntoutusohjelma (Acromioplastia, AC-resectio yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

P O T I L A A N O P A S. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään harjoitusohjeita!

P O T I L A A N O P A S. Olkapään tekonivelleikkaus. Olkapään harjoitusohjeita! P O T I L A A N O P A S Olkapään tekonivelleikkaus Olkapään harjoitusohjeita! Tämän oppaan tarkoituksena on tukea kuntoutumistanne tekonivel leikkauksen jälkeen. 2 P o t i l a a n o p a s K u n t o u t

Lisätiedot

TYYPILLISIMMÄT RASITUSVAIVAT OMAHOITO JA ENNALTAEHKÄISY

TYYPILLISIMMÄT RASITUSVAIVAT OMAHOITO JA ENNALTAEHKÄISY TYYPILLISIMMÄT RASITUSVAIVAT OMAHOITO JA ENNALTAEHKÄISY LT Heidi Haapasalo Ortopedian, traumatologian ja liikuntalääketieteen el RASITUSVAMMAAN ON AINA SYY Harjoituksen määrä / intensiteetti / alusta ->

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES

Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS-TULES Iäkkään elektiivinen kirurgia - miten arvioidaan kuka hyötyy? Petri Virolainen TYKS- Milloin potilas tulisi leikata? Potilas tulisi leikata silloin kun hänelle on leikkauksesta enemmän hyötyä kuin haittaa

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin vaihde 06 415 4111 Faksi 06 415 4351 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Ähtärin sairaala

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Suuret nivelet Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot

Olkanivelen osatekonivelleikkauksesta kuntoutuminen

Olkanivelen osatekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Olkanivelen osatekonivelleikkauksesta kuntoutuminen Kuopion yliopistollinen sairaala Fysiatrian klinikka 2017 1 Sisältö Hyvä tekonivelleikkauspotilas... 3 Ennen leikkausta huomioitavaa... 4 Leikkaus...

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkauksen tulokset

Polven tekonivelleikkauksen tulokset Valtakunnalliset tekonivelpäivät 2017 Polven tekonivelleikkauksen tulokset Mika Niemeläinen Miksi tuloksia tulee arvioida? Lisääntyneet insidenssit 40 Lisäävät tarvetta saada tietoa tuloksista 35 30 25

Lisätiedot

Arno Sipponen 1, Raine Tiihonen 1, 2, Mikko Ikävalko 1, Eerik Skyttä 3, Eero Belt 1. Johdanto

Arno Sipponen 1, Raine Tiihonen 1, 2, Mikko Ikävalko 1, Eerik Skyttä 3, Eero Belt 1. Johdanto Biokorvautuvan PLDLA-implantin käyttö vaurioituneiden metatarsofalangeaalinivelten (MTP) II-V -hoidossa. Alustavia tuloksia randomoidusta prospektiivisesta sarjasta Reumasäätiön sairaalasta. Arno Sipponen

Lisätiedot

Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten

Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten Venyttely ennaltaehkäisee vaivoja parhaiten Lihaskireys ja alentunut nivelliikkuvuus syntyvät usein kehon yksipuolisesta kuormituksesta, joka pitkään jatkuessaan voi aiheuttaa lihaksiin tasapainohäiriön.

Lisätiedot

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset

Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Metalli-metalli -liukupintaisten lonkan tekonivelleikkausten 5-vuotisseurantatulokset Henri Miettinen, Simo Miettinen, Hannu Miettinen, Jukka Kettunen Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka,

Lisätiedot

Preoperatiivinen fysioterapia ja olkapään pinnetilan leikkauksesta toipuminen

Preoperatiivinen fysioterapia ja olkapään pinnetilan leikkauksesta toipuminen Mirja Vuorenmaa, Arja Häkkinen, Juha Paloneva, Ilkka Kiviranta, Hannu Kautiainen, Marjo Oikari ja Jari Ylinen ALKUPERÄISTUTKIMUS Preoperatiivinen fysioterapia ja olkapään pinnetilan leikkauksesta toipuminen

Lisätiedot

Kiireettömän hoidon kriteerit ortopediassa. Juhana Leppilahti ortop dos,oyl 08.10.09

Kiireettömän hoidon kriteerit ortopediassa. Juhana Leppilahti ortop dos,oyl 08.10.09 Kiireettömän hoidon kriteerit ortopediassa Juhana Leppilahti ortop dos,oyl 08.10.09 OYS ortopedian osaamisalueet Johtoryhmä Prof, oyl, hayl Trauma Tekonivel Reuma Selkä Olka Jalka Endo LETE:n organisaatio

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot

Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot Perusterveydenhuollon ultraäänitutkimukset, läheteindikaatiot ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET Kiireellisyysluokitus! (päivystys/ei-päivystys). Sovi päivystytutkimuksesta/ajankohdasta tutkimuksen tekevän yksikön kanssa

Lisätiedot

NIVELPSORIASIS MISTÄ NIVELPSORIASIS JOHTUU? MILLAISIA NIVELPSORIASIKSEN OIREET OVAT? 2 Nivelpsoriasis

NIVELPSORIASIS MISTÄ NIVELPSORIASIS JOHTUU? MILLAISIA NIVELPSORIASIKSEN OIREET OVAT? 2 Nivelpsoriasis Nivelpsoriasis opas NIVELPSORIASIS Niveloireet ovat tavallisia psoriasista sairastavilla potilailla. Kroonista niveltulehdusta on todettu noin 10 prosentilla psoriasispotilaista ja jopa 50 prosentilla

Lisätiedot

FYSIOTERAPIAA KIERTÄJÄKALVOSIMEN JÄNNEVAIVAAN

FYSIOTERAPIAA KIERTÄJÄKALVOSIMEN JÄNNEVAIVAAN YLÄRAAJAPOTILAAN FYSIOTERAPIA FYSIOTERAPIAA KIERTÄJÄKALVOSIMEN JÄNNEVAIVAAN Mikko Heimo Fysioterapeutti TYKS; Kirurginen sairaala 22.9.2017 Altistavina tekijöinä mm. olkaniveltä kuormittavat suuret voimat,

Lisätiedot

HARTIARENGAS. Oulu 25.5.2010 ft, OMT-erik. Henna Hakomäki & Ulla Pentinlehto

HARTIARENGAS. Oulu 25.5.2010 ft, OMT-erik. Henna Hakomäki & Ulla Pentinlehto HARTIARENGAS Missä ja millainen kipu? - erotusdiagnostiikka (c-ranka, th-ranka, glenohumeraali-, AC-nivel, neuraalikudos) Mikä provosoi kivun? Mikä helpottaa? Traumatausta? Thorax-alueen (hartiarenkaan)

Lisätiedot

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi

Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi Polven puolitekonivelet ja PF-proteesi VTK 2019, Turku Mikko Rantasalo, HUS Tekonivelkirurgian yksikkö, Peijaksen sairaala Käsitellään UKA ja PF-indikaatiot Kontraindikaatiot Rekisteridataa Australia ja

Lisätiedot

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta

Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Spontaanin jäätyneen olkanivelen hyvä manipulaatiotulos säilyy ainakin yli 20 vuotta Heidi Vastamäki ja Martti Vastamäki Tieteellinen Tutkimus ORTON Olkanivelen spontaani adhesiivinen kapsuliitti eli jäätynyt

Lisätiedot

Hip-Spine syndrooma ja EOS

Hip-Spine syndrooma ja EOS Hip-Spine syndrooma ja EOS eli selkä-lantio-linjauksen kuvantaminen Tekonivelpäivät 25.4.2019, Turku LT Katri Pernaa, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Vastuualuejohtaja, TYKS ORTO Selkäkeskus

Lisätiedot

OLKAPÄÄ KIPEYTYY HERKÄSTI

OLKAPÄÄ KIPEYTYY HERKÄSTI OLKAPÄÄN HOITO-OPAS Ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa istuma-asennossa sekä työssä että vapaaaikana. Niska-hartiaseutu ja olkapäät kuormittuvat staattisen ja yksipuolisen asennon seurauksena. Vähäinen

Lisätiedot

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet

Lonkan tekonivel. Fysioterapiaohjeet Fysioterapia Lonkan tekonivel Fysioterapiaohjeet Seinäjoen keskussairaala, fysioterapia Koskenalantie 18 60220 Seinäjoki Puhelin 06 415 4939 Sähköposti: etunimi.sukunimi@epshp.fi Fysioterapia 2 (9) Lukijalle

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi

Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi Patella Pro Patellan sijainnin optimoiva ortoosi Tu o t e t i e d o t Dynaaminen patellan keskittäminen Patella Pro Todistetusti ylivoimainen ja ainutlaatuinen hoitomenetelmä 2 Otto Bock HealthCare Patella

Lisätiedot

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus

Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Varhaisvaiheen puhdistusleikkauksen tulokset lonkan ja polven tekonivelinfektion hoidossa - retrospektiivinen seurantatutkimus Markku Vuorinen, Kaisa Huotari, Ville Remes Lääketieteellinen tiedekunta,

Lisätiedot

Omo Neurexa plus. Edistä liikettä. Pysy itsenäisenä. Tietoja terapeutille

Omo Neurexa plus. Edistä liikettä. Pysy itsenäisenä. Tietoja terapeutille Omo Neurexa plus Edistä liikettä. Pysy itsenäisenä. Tietoja terapeutille Omo Neurexa plus Helpottaa kuntoutusta Olkaortoosi Omo Neurexa plus on apuväline sellaisten potilaiden kuntoutukseen, joilla on

Lisätiedot

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen

Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT. Jukka Kemppainen Proteesikomplikaatoiden SPECT- ja PET/CT Jukka Kemppainen Proteesikirurgiasta n. 8% proteesien laitoista on revisioita Näistä 70% tehdään irtoamisen takia Toiseksi tärkein revisioiden syy on tulehdus 1/3

Lisätiedot

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit

Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Nivelreumapotilaiden hoidon laatustandardit Käännös kielelle: Laatija: Sähköposti: SOC 1 Henkilöiden, joilla on nivelreumaoireita, tulee päästä ajoissa diagnoosin (erottavan) tekemiseen pätevän terveydenhoidon

Lisätiedot

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA

SOPIVIA RAUHALLISEN VAIHEEN LIIKUNTALAJEJA liiketaitoa ja tasapainoa sekä ylläpitää valmiutta selvitä omatoimisesti ja henkistä kuntoa. Rentoutuminen on yksi liikunnan hyödyistä. Niveltulehduksen sijainti vaikuttaa lajin valintaan myös sairauden

Lisätiedot

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE

RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE RINNAN REKONSTRUKTIOLEIKKAUS SELKÄKIELEKKEELLÄ -POTILASOHJE Poistetun rinnan tilalle voidaan rakentaa uusi rinta useammalla tavalla ja kullekin potilaalle soveltuvin menetelmä suunnitellaan hoitavan plastiikkakirurgin

Lisätiedot

Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa

Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa Äärimmäiset toimenpiteet vaikean olkainstabiliteettikivun hoidossa Martti Vastamäki Sairaala ORTON Pain caused by shoulder instability may be refractory to most methods of conservative and operative/surgical

Lisätiedot

REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998

REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998 LÄÄKELAITOKSEN JULKAISUSARJA 4/2000 REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA SUOMESSA 1980 1998 Prof. Yrjö T. Konttinen Prof. Seppo Santavirta LL Ville Waris TULES-tutkimusseura 1 REUMAPOTILAIDEN TEKONIVELKIRURGIA

Lisätiedot

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä

Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Artoskopian indikaatiot nykypäivänä Ortopedi Ilkka Peltokorpi VKS 10.9.2015 Polvi artroskopia Polven artroskopia indikaatiota on muokattu viime vuosina Polven arthroosin tähystyskirurgian vaikuttavuus

Lisätiedot

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri POTILASOHJE KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Fysiatrian klinikka/ Ortopedian, traumatologian ja käsikirurgian klinikka 3.10.2012 1 (7) Postiosoite Käyntiosoite Puijon sairaala

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS

Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset. Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Tekonivelpotilaan leikkausindikaatiot, lonkan tekonivelleikkaukset Matti Seppänen Ortopedi Lasten ja nuorten aikuisten lonkkakeskus TYKS Polvi- ja lonkkanivelrikko Polvi- ja lonkkanivelrikko Suomalaisen

Lisätiedot

olkapään tekonivelleikkaukseen. tulevalle potilaalle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ortopedian ja traumatologian klinikka

olkapään tekonivelleikkaukseen. tulevalle potilaalle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ortopedian ja traumatologian klinikka 2 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Ortopedian ja traumatologian klinikka Olkapään tekonivelleikkaukseen tulevalle potilaalle Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa Teitä valmistautumaan olkapään tekonivelleikkaukseen.

Lisätiedot

Milloin apuun. tarvitaan. tekoniveliä?

Milloin apuun. tarvitaan. tekoniveliä? Milloin apuun tarvitaan tekoniveliä? Tekonivelleikkaus Tekonivelkirurgia on kallista Vuotuiset kustannukset on noin 1miljardin luokkaa Tekoniveliä asennetaan polviin, lonkkiin, olkapäihin, nilkkoihin,

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.)

Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita olkanivelen etuosan korjausleikkauksen jälkeen (Bankart, Latarjet yms.) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Fysioterapia Hanneksenrinne 7 60220

Lisätiedot

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. )

Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. ) Fysioterapia Fysioterapeutin ohjeita Olkanivelen takaosan korjausleikkauspotilaalle (Posterior Bankart yms. ) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen keskussairaala Hanneksenrinne 7 60220 Seinäjoki

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

Uimarin olkapää, osa II. Olkapään kiputilat ja toimintahäiriöt

Uimarin olkapää, osa II. Olkapään kiputilat ja toimintahäiriöt Uimarin olkapää, osa II Olkapään kiputilat ja toimintahäiriöt Tässä artikkelissa tarkastellaan ilmiön uimarin olkapää eri kiputilojen syitä ja seurauksia. Usein on vaikea arvioida sitä kuinka uimarin olkapää

Lisätiedot

Etsitkö tehokasta ja pitkäkestoista lievitystä nivelrikon aiheuttamaan kipuun*?

Etsitkö tehokasta ja pitkäkestoista lievitystä nivelrikon aiheuttamaan kipuun*? Etsitkö tehokasta ja pitkäkestoista lievitystä nivelrikon aiheuttamaan kipuun*? Auta lievittämään nivelrikon aiheuttamaa kipua kertainjektiohoidolla. 1 DUROLANE on kertainjektiohoito, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE

OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 1 POLVI KUNTOON OHJEITA POLVEN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN TULE- VILLE POTILAILLE POLVEN TEKONIVELLEIKKAUS Polven tekonivelleikkauksen yleisin syy on polvinivelen nivelrikko

Lisätiedot