Tilanne ja näkymät 3/2013. Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu Suomen haasteena teollisuustuotannon voimakas pudotus s. 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilanne ja näkymät 3/2013. Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu Suomen haasteena teollisuustuotannon voimakas pudotus s. 3"

Transkriptio

1 Tilanne ja näkymät 3/ ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu Suomen haasteena teollisuustuotannon voimakas pudotus s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilaukset pysyneet matalalla tasolla s. 5

2 Sisällysluettelo Maailman ja Suomen talouden näkymät... 3 Teknologiateollisuus Suomessa... 5 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa... 6 Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa... 7 Metallien jalostus Suomessa... 8 Suunnittelu ja konsultointi Suomessa... 9 Tietotekniikka-ala Suomessa Tilanne ja näkymät 3/

3 Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu Suomen haasteena teollisuustuotannon voimakas pudotus Maailmantalous kasvoi odotettua hitaammin kevään ja alkukesän aikana. Tämän seurauksena Kansainvälinen valuuttarahasto IMF alensi heinäkuussa arviotaan sekä kuluvan vuoden että ensi vuoden talouskasvusta. Uuden ennusteen mukaan maailmantalous kasvaa tänä vuonna 3,1 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia. IMF alensi ennusteessaan useiden, sekä kehittyneiden että kehittyvien, maiden kasvuarvioita. Suomen vientikysynnässä Euroopan talouskehityksellä on avainasema, koska Eurooppaan menee Suomen tavara- ja palveluviennistä noin 7 prosenttia. Tuoreen ennusteen mukaan taantuman Euroopassa arvioidaan supistavan euroalueen kokonaistuotantoa,6 prosenttia tänä vuonna keväällä arvioidun,4 prosentin sijaan. Ennuste Saksan talouskasvulle aleni +,3 prosenttiin sekä Italian -1,8 prosenttiin ja Ranskan -,2 prosenttiin. Venäjällä bkt:n kasvun ennakoidaan jäävän +2,5 prosenttiin aiemman +3,4 prosentin ennusteen sijaan. EU-alueen talouskehitys maiden välillä on ollut epäyhtenäistä. Tästä kertovat myös tiedot teollisuustuotannon muutoksista viimeisen kahden vuoden aikana. Finanssikriisiä seuranneen kaksoistaantuman myötä teollisuustuotanto EU-maissa oli tämän vuoden tammi-toukokuussa kaikkiaan kolme prosenttia alemmalla tasolla kuin vuoden alussa. Tuotanto väheni eniten Kreikassa, Italiassa, Espanjassa, Portugalissa ja Suomessa. Samanaikaisesti tuotanto kasvoi selvästi Slovakiassa, Puolassa, Romaniassa ja Baltian maissa. Saksassa, Itävallassa, Alankomaissa ja Tanskassa tuotanto lisääntyi hieman tai pysyi ennallaan. Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit heinäkuulta antavat viitteitä siitä, että taantuman pahin vaihe Euroopassa olisi jo takanapäin. Useimmissa Länsi-Euroopan maissa talous supistuu vielä, mutta vain hieman. Sen sijaan Saksassa sekä teollisuudessa että palvelualoilla ennakoidaan talouden elpymistä. Suomessa bruttokansantuote supistui tammi-maaliskuussa runsaat kaksi prosenttia viimevuotisesta. Ennakkotieto huhtikuulta kertoo tätäkin suuremmasta pudotuksesta. Teollisuustuotannon ja rakentamisen ohella myös palvelujen kysyntä väheni. Aasian kasvu hidastuu edelleen Epävarmuutta maailmantalouden kehitykseen ja ennen kaikkea raaka-ainemarkkinoille aiheuttaa myös Kiinan talouskasvun selvä hidastuminen. Kiinalaisen teollisuuden ostopäälliköiltä kerätyt tiedot heinäkuulta kertovat teollisuuden tilanteen edelleen heikentymisestä. Bruttokansantuotteen kasvuvauhdin hidastuminen, viennin heikko kehitys ja juanin vahvistuminen ovat aiheuttaneet ylikapasiteettia useilla teollisuuden sektoreilla Kiinassa. Talouden raaka-ainepainotteisuudesta johtuen Kiinan kasvun hidastuminen on aiheuttanut viimeaikoina ongelmia muun muassa kaivosteollisuudelle ja metallien jalostukselle maailmanlaajuisesti. Kiinan lisäksi myös useiden muiden Aasian maiden talouskasvu on viime kuukausina hidastunut. Tämä koskee myös Intiaa ja Etelä- Koreaa. Viimeaikaisen kehityksen valopilkkuna voidaan pitää Yhdysvaltain teollisuuden ja asuntomarkkinoiden elpymistä. Teollisuustuotanto on ollut kasvusuunnassa yhtäjaksoisesti jo neljän vuoden ajan sekä asuntojen rakentaminen ja myyntimäärät puolentoista vuoden ajan. Alihankkijayritysten menestymisellä Suomessa oleellinen vaikutus työllisyyteen Alihankinnalla on Suomessa olennainen merkitys. Tilastokeskuksen laskelman mukaan teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdosta noin kolmannes voidaan määritellä alihankinnaksi. Vastaavasti alan yritysten työpaikoista jopa puolet suuntautuu alihankintatehtäviin. Teknologiateollisuudessa alihankinta, alihankintaverkostojen toimivuus ja sen kilpailukyky ovat elinehto alan menestymiselle Suomessa. Kun Suomen viennissä suuryritysten osuus on ollut hallitseva, alihankkijoita on tarvittu palvelemaan vientiyritysten valmistamien lopputuotteiden ulkomaankauppaa. Työllisyyden kannalta alihankkijayrityksillä on sitäkin suurempi merkitys, koska kyseessä ovat useimmiten pk-yritykset ja työvaltaiset tuotantoprosessit. Siksi ei ole samantekevää, miten työvoimakustannukset ja yritystason kilpailukyky kehittyvät. Jos työvoimakustannukset eivät jousta alihankkijayrityksen taloudellisen tilanteen mukaan, 3 Tilanne ja näkymät 3/

4 vaarana on ulkomaisen alihankinnan edelleen lisääntyminen ja kotimaisen alihankintaverkostomme rapautuminen. Verkoston rapauduttua sen uudelleensynnyttäminen on nykyisessä globaalissa taloudessa hyvin vaikeaa. Tilastokeskuksen panos-tuotoslaskelmat antavat mahdollisuuden hahmottaa alihankinnan laajuutta ja merkitystä Suomessa. Laajasti määriteltynä alihankinnaksi voidaan katsoa välituotekäyttö, joka koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta. Välituotteet voidaan valmistaa Suomessa tai tuoda ulkomailta. Kotimaassa valmistettavien välituotteiden arvon kautta voidaan laskea erikseen työpaikkojen määrä, jota alihankinta Suomessa ylläpitää. Käytettävissä olevat panos-tuotoslaskelmat perustuvat tällä hetkellä vuoden tilastoihin. Niiden perusteella teknologiateollisuuden tuotteita käytettiin välituotteina Suomessa kaikkiaan 37 miljardin euron edestä. Suomessa tuotetut välituotteet muodostivat tästä summasta 22 miljardia euroa ja ulkomailta Suomeen ostetut välituotteet 15 miljardia euroa. Suomessa tuotettu alihankinta vastaa suuruudeltaan 34 prosenttia verrattuna teknologiateollisuuden yritysten koko liikevaihtoon Suomessa. Suomessa tuotetusta alihankinnasta selvästi suurin osa toteutuu kone- ja metallituoteteollisuudessa. Alihankinnaksi luokiteltavaa tuotantoa oli tällä toimialalla kaikkiaan 8,9 miljardia euroa, mikä vastaa 37 prosenttia alan koko liikevaihdosta Suomessa. Metallien jalostuksen liikevaihdosta noin neljännes tuotannosta voidaan luokitella alihankinnan käytöksi eri toimialoilla Suomessa. Sen sijaan elektroniikka- ja sähköteollisuudessa alihankintaa on vain 8 prosenttia alan koko liikevaihdosta Suomessa. Palvelualojen liikevaihdosta alihankinnaksi luokiteltavaa toimintaa on merkittävästi. Suunnittelu- ja konsulttialan palveluista lähes 1 prosenttia suuntautuu alihankintana eri toimialoille Suomessa. Suurin asiakassektori on rakentaminen. Vastaavasti tietotekniikkaalan tuotteista 66 prosenttia luokitellaan alihankinnaksi muille toimialoille. Jopa puolet työpaikoista alihankinnassa Teknologiateollisuudessa oli henkilöstöä Suomessa kaikkiaan 3 vuonna. Tästä määrästä 49 prosenttia eli 146 henkilöä oli töissä alihankintaan luettavissa tehtävissä. Lukumääräisesti eniten alihankinta työllisti kone- ja metallituoteteollisuudessa, jossa näissä tehtävissä työskenteli lähes 6 henkilöä. Tämä vastaa 45 prosenttia kone- ja metallituoteteollisuuden kaikista työpaikoista Suomessa. Vastaavasti metallien jalostuksen työpaikoista noin 3 prosenttia voidaan luokitella alihankinnaksi mutta elektroniikka- ja sähköteollisuuden työpaikoista vain 9 prosenttia. Suunnittelu- ja konsulttialan työpaikoista lähes 1 prosenttia on alihankintaa muille toimialoille Suomessa sekä tietotekniikka-alalla 67 prosenttia. Teollisuustuotannon määrä EU-maissa Teollisuustuotannon määrä Suomessa 25 = EU28-maat Suomi Saksa Ruotsi Iso-Britannia Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 5/. Lähde: Eurostat, Tilastokeskus Ranska Italia 25 = Koko teollisuus Teknologiateollisuus* Muutos: 1-5, / 1-5, *) Pl. tietotekniikkaala Koko teollisuus: - 5 % sekä suunnittelu ja Teknologiateollisuus*: -1 % konsultointi. Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 5/ Lähde: Tilastokeskus Teknologiateollisuuden tuotteiden käyttö alihankintana Suomessa Kuinka paljon näitä tuotteita käytetään välituotteina* eri toimialoilla Suomessa, miljardia euroa? Terästuotteet, 3,16 värimetallit, valut 2,42 (=25 % alan liikevaihdosta Suomessa) Koneet, metallituotteet, 5,19 kulkuneuvot 8,85 (37%) Tietoliikennelaitteet, 5,38 sähkökoneet, instrumentit 1,48 (8 %) Tietotekniikkapalvelut, 1,11 ohjelmistot 4,19 (66 %) Teollisuuden, yhteiskunnan ja,12 rakentamisen asiantuntijapalvelut 4,82 (lähes 1 %) Teknologiateollisuuden tuotteet 14,96 ja palvelut yhteensä 21,76 (34 %) Tuodaan ulkomailta Suomeen Tuotetaan Suomessa *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos laskelmat Alihankinnan työllistävyys teknologiateollisuudessa Suomessa Kuinka paljon nämä Suomessa valmistetut välituotteet* tuovat välittömiä työpaikkoja Suomessa? Terästuotteet, värimetallit, valut 4844 (=3 % alan kaikista työpaikoista Suomessa) Koneet, metallituotteet, kulkuneuvot 5923 (45 %) Tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit 555 (9 %) Tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot (67 %) Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut 4338 (lähes 1 %) Teknologiateollisuuden tuotteet ja palvelut yhteensä (49 %) *) Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettavien tavaroiden ja palveluiden arvosta, pl. kiinteät varat. Lähde: Tilastokeskus, Panos-tuotos laskelmat 4 Tilanne ja näkymät 3/

5 Teknologiateollisuus Suomessa Tilaukset pysyneet matalalla tasolla Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli 66,3 miljardia euroa vuonna. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli kuusi prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 liikevaihtoa kertyi Suomessa runsaat 81 miljardia euroa. Teknologiateollisuudessa liikevaihdon laskusuunta jatkui keväällä ja alkukesällä. Yritysten saamat uudet tilaukset sekä tilauskanta olivat huhti-kesäkuussa edelleen selvästi alemmalla tasolla kuin vuosi sitten samaan aikaan, mutta lisääntyivät jonkin verran tammi-maaliskuun tilanteesta. Markkinatilanteen epävarmuuden jatkumisesta kertoo se, että tarjouspyyntöjen kehityksessä ei tapahtunut käännettä parempaan heinäkuun aikana. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 14 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna, mutta 5 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 1 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna, mutta 2 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Liikevaihto on merkittävästi pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 28. Teknologiateollisuuden yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa noin kaksi prosenttia eli 6 vähemmän kuin keskimäärin vuonna. Henkilöstöä oli kaikkiaan noin 289, josta noin 15 oli lomautusjärjestelyjen piirissä. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 teknologiateollisuuden yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 319 ihmistä. Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa = Muutos: 1-4, / 1-4, Metallien jalostus: - 8 % Tietotekniikka-ala: +11% Kone- ja metallituoteteollisuus: -9 % Elektroniikka- ja sähköteollisuus: -14 % Suunnittelu ja konsultointi: +4 % Kausipuhdistetut liikevaihdon arvoindeksit, viimeisin tieto 4/ Lähde: Tilastokeskus Teknologiateollisuuden henkilöstö Henkilöstö Suomessa Henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu Henkilöstöstä noin 15 lomautusjärjestelyjen piirissä (3.6) Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: II, / II, II, / I, Vientiin: -17 % +7 % Kotimaahan: -4 % +1 % Yhteensä: -14 % +5 % *) Pl. metallien jalostus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa Kotimaahan Vientiin Muutos: 3.6. / / Vientiin: -8 % +2 % Kotimaahan: -15 % +2 % Yhteensä: -1 % +2 % Yhteensä *) Pl. metallien jalostus Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto Tilanne ja näkymät 3/

6 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa Copyright Nokia Uudet tilaukset ja tilauskanta edelleen matalalla tasolla Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit) yritysten liikevaihto Suomessa oli 16,3 miljardia euroa vuonna. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli 14 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 liikevaihtoa kertyi Suomessa 27 miljardia euroa. Tietoliikennelaiteteollisuuden toimialalla tilanne jatkui haastavana huhti-kesäkuussa. Erityisesti tämän toimialan painamana myös koko elektroniikka- ja sähköteollisuuden saamat uudet tilaukset ja tilauskanta pysyivät matalalla tasolla, vaikka lisääntyivätkin hieman vuoden alun tilanteesta. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 23 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna, mutta 1 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 2 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna, mutta 9 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä selvästi alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa noin 2 5 vähemmän kuin keskimäärin vuonna. Henkilöstöä oli kaikkiaan noin 47. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 62 ihmistä. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: II, / II, II, / I, Vientiin: -22 % +11 % Kotimaahan: -33 % -9 % Yhteensä: -23 % +1 % Kotimaahan Vientiin Yhteensä Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa Muutos: 3.6. / / Vientiin: -2 % +12 % Kotimaahan: -26 % -18 % Yhteensä: -2 % +9 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto Tilanne ja näkymät 3/

7 Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa Copyright Kone Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: II, / II, II, / I, Vientiin: -5 % +1 % Kotimaahan: +7 % +28 % Yhteensä: -3 % +6 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa Yhteensä Kotimaahan Vientiin Muutos: 3.6. / / Vientiin: % -3 % Kotimaahan: -26 % +6 % Yhteensä: -5 % -2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto T i l a u s k a n n a n s u p i s t u m i n e n j a t k u n u t Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 27,9 miljardia euroa vuonna. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli 9 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Liikevaihto supistui koneiden ja metallituotteiden valmistuksessa, mutta kasvoi kulkuneuvojen valmistuksessa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 liikevaihtoa kertyi Suomessa 32 miljardia euroa. Kone- ja metallituoteteollisuuden toimialalla uudet tilaukset olivat huhti-kesäkuussa alemmalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta lisääntyivät jonkin verran tammi-maaliskuusta. Tilauskannan supistuminen jatkui myös toisella vuosineljänneksellä. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 3 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna, mutta 6 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 5 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna ja 2 prosenttia pienempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa noin 2 5 vähemmän kuin keskimäärin vuonna. Henkilöstöä oli kaikkiaan noin 131. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 149 ihmistä. 7 Tilanne ja näkymät 3/

8 Metallien jalostus Suomessa Copyright Ruukki L i i k e v a i h t o s u p i s t u n u t y l i v u o d e n a j a n Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut) liikevaihto Suomessa oli 9,4 miljardia euroa vuonna. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli kahdeksan prosenttia pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 27 liikevaihtoa kertyi Suomessa 12,4 miljardia euroa. Terästuotteiden, värimetallien ja valujen tuotannon määrä Suomessa oli tammi-toukokuussa hieman suurempi kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Terästuotteiden tuotanto lisääntyi, värimetallien ja erityisesti valujen tuotanto supistui. Yritysten välillä terästuotteiden tuotanto kehittyi kuitenkin epäyhtenäisesti. Terästuotanto maailmanlaajuisesti kasvoi tammi-kesäkuussa kaksi prosenttia viimevuotisesta. Tuotanto Aasiassa kasvoi yhdeksän prosenttia, mutta supistui EU-maissa 1 prosenttia. Pohjois-Amerikassa tuotanto oli viimevuotisella tasolla. Ylivoimaisesti suurimman tuotanto maan Kiinan osuus maailman terästuotannosta oli kesäkuussa 49 prosenttia. Metallien jalostusyrityksissä Suomessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa runsaat 1 vähemmän kuin keskimäärin vuonna. Henkilöstöä oli kaikkiaan runsaat 14. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 17 ihmistä. Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa = Muutos: 1-4, / 1-4, - 8 % Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto huhtikuu. Lähde: Tilastokeskus Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa = Muutos: 1-5, / 1-5, +1 % Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto toukokuu. Lähde: Tilastokeskus 8 Tilanne ja näkymät 3/

9 Suunnittelu ja konsultointi Suomessa Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Kotimaahan Vientiin Yhteensä Muutos: II, / II, II, / I, Vientiin: -5 % -1 % Kotimaahan: -12 % -3 % Yhteensä: -21 % -3 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu Kotimaahan Vientiin Yhteensä Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa Muutos: 3.6. / / Vientiin: -14 % +7 % Kotimaahan: +1 % +5 % Yhteensä: -2 % +6 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 3.6. Uusien tilausten saaminen vaikeampaa Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa oli 5,2 miljardia euroa vuonna. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli neljä prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 liikevaihtoa kertyi Suomessa niin ikään 5,2 miljardia euroa. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhti-kesäkuussa euromääräisesti 21 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna. Uusien tilausten arvo pieneni 3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Talonrakennussektorilla uusien tilausten arvo kasvoi tammi-maaliskuusta 29 prosenttia, mutta teollisuussektorilla väheni lähes 6 prosenttia ja infrasektorilla 4 prosenttia. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 2 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna, mutta 6 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa. Tilauskanta kasvoi maaliskuusta talonrakennussektorilla lähes 15 prosenttia ja teollisuussektorilla 6 prosenttia. Infrasektorilla tilauskanta pieneni 5 prosenttia. Alan yritysten saamien tarjouspyyntöjen perusteella 3 prosenttia yrityksistä pitää lähiaikojen näkymiä heikkenevinä, 65 prosenttia arvioi tilanteen jatkuvan nykyisenkaltaisena ja 5 prosenttia arvioi näkymien parantuvan. Viime kuukausien tilaus- ja tarjouspyyntökehityksen perusteella suunnittelu- ja konsulttialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä kokonaisuutena samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teollisuus- ja infrasektoreilla liikevaihdon arvioidaan laskevan ja talosektorilla nousevan vuoden takaisesta. Suunnittelu- ja konsultointialan yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa runsaat 1 enemmän kuin keskimäärin vuonna. Henkilöstöä oli kaikkiaan lähes 43. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 4 ihmistä. 9 Tilanne ja näkymät 3/

10 Tietotekniikka-ala Suomessa Tilauskehitys jatkunut kasvusuunnassa Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa oli 7,5 miljardia euroa vuonna. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa liikevaihto oli 11 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 liikevaihtoa kertyi Suomessa 6,4 miljardia euroa. Tietotekniikka-alan myönteinen kehitys uusissa tilauksissa ja tilauskannassa jatkui huhti-kesäkuussa. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia huhtikesäkuussa euromääräisesti 4 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna, mutta 15 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa. Tilauskannan arvo oli kesäkuun lopussa 5 prosenttia pienempi kuin samaan aikaan vuonna, mutta 2 prosenttia suurempi kuin maaliskuun lopussa. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan syksyllä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tietotekniikka-alan yrityksissä Suomessa oli henkilöstöä kesäkuun lopussa hieman vähemmän kuin keskimäärin vuonna. Henkilöstöä oli kaikkiaan runsaat 53. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 28 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 51 ihmistä. Tietotekniikka-alan uudet tilaukset Suomessa Muutos: II, / II, II, / I, Yhteensä: +4 % -15 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto huhti-kesäkuu Tietotekniikka-alan tilauskanta Suomessa Muutos: 3.6. / / Yhteensä: -5 % +2 % Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto Tilanne ja näkymät 3/

11 TILANNE JA NÄKYMÄT 3/ Tiedot perustuvat tilanteeseen 1.8. Pääekonomisti Jukka Palokangas, p. (9) , Ekonomisti Petteri Rautaporras, p. (9) , Lisätietoa teknologiateollisuuden liikevaihdon, viennin, investointien, henkilöstön, tuottajahintojen ja metallien hintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta:

12 Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1, PL 1, 131 Helsinki puhelin (9) 19231, faksi (9) Kansikuvat: Copyright Ruukki

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 3/ Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s.

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2013. Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan s. 3. Tilaukset alkuvuoden 2009 tasolla, henkilöstömäärä vähenee s.

Tilanne ja näkymät 4/2013. Euroopan elpymistä joudutaan odottamaan s. 3. Tilaukset alkuvuoden 2009 tasolla, henkilöstömäärä vähenee s. Tilanne ja näkymät 4/ ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Euroopan elpymistä

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2010. Epävarmuus varjostaa maailmantalouden nousua s. 2

Tilanne ja näkymät 3/2010. Epävarmuus varjostaa maailmantalouden nousua s. 2 Tilanne ja näkymät 3/21 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Epävarmuus varjostaa maailmantalouden nousua s.

Lisätiedot

Tilanne ja. näkymät 1/2012. Länsi-Eurooppa on lievässä taantumassa s. 3. Uudet tilaukset alemmalle tasolle, näkymät hyvin epävarmat s.

Tilanne ja. näkymät 1/2012. Länsi-Eurooppa on lievässä taantumassa s. 3. Uudet tilaukset alemmalle tasolle, näkymät hyvin epävarmat s. Tilanne ja näkymät 1/212 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Länsi-Eurooppa

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2014. Eurooppa ja kehittyvät taloudet jarruttavat maailmantalouden kasvua s. 3

Tilanne ja näkymät 1/2014. Eurooppa ja kehittyvät taloudet jarruttavat maailmantalouden kasvua s. 3 Tilanne ja näkymät 1/214 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Eurooppa

Lisätiedot

Tilanne ja. näkymät 4/2011. Maailmantalous on taantuman kynnyksellä s. 3. Uudet tilaukset kääntyneet laskuun, näkymät hyvin epävarmat s.

Tilanne ja. näkymät 4/2011. Maailmantalous on taantuman kynnyksellä s. 3. Uudet tilaukset kääntyneet laskuun, näkymät hyvin epävarmat s. Tilanne ja näkymät 4/211 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2010. Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti s. 2

Tilanne ja näkymät 1/2010. Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti s. 2 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 1/21 Maailmantalouden näkymät Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Petteri Rautaporras

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 7.8.2019 Pääekonomisti Petteri Rautaporras 7.8.2019 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS tietoliikennelaitteet,

Lisätiedot

Talouskasvu euromaissa on hidastunut selvästi Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Talouskasvu euromaissa on hidastunut selvästi Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Talouskasvu euromaissa on hidastunut selvästi Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 5 = ei muutosta edelliskuukaudesta 24.4.219 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhtikuu 219. Lähde: Markit

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2013. Taantuma Euroopassa jatkuu s. 3. Tilaukset vähentyneet vuodentakaisesta, lomautukset lisääntyneet s. 5

Tilanne ja näkymät 1/2013. Taantuma Euroopassa jatkuu s. 3. Tilaukset vähentyneet vuodentakaisesta, lomautukset lisääntyneet s. 5 Tilanne ja näkymät 1/213 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Taantuma

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2015. Kehittyvät maat ovat riski Euroopan elpymiselle s. 3

Tilanne ja näkymät 4/2015. Kehittyvät maat ovat riski Euroopan elpymiselle s. 3 Tilanne ja näkymät 4/215 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Kehittyvät

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen takamatkan kurominen umpeen edellyttää Suomessa 3,0 %:n talouskasvua vuosittain

Bruttokansantuotteen takamatkan kurominen umpeen edellyttää Suomessa 3,0 %:n talouskasvua vuosittain Bruttokansantuotteen takamatkan kurominen umpeen edellyttää Suomessa 3,0 %:n talouskasvua vuosittain 2018-2023 26.4.2018 Teknologiateollisuus *) IMF ennuste euroalueelle huhtikuussa 2018: 2,4 % vuonna

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4 Tilanne ja näkymät 2/215 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Vientimarkkinat

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2014. Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt s. 3

Tilanne ja näkymät 4/2014. Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt s. 3 Tilanne ja näkymät 4/214 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2010. Maailmantalouden kasvusta puolet Aasiassa s. 2. Liikevaihto elpyy hitaasti s. 3. Maailmantalouden näkymät

Tilanne ja näkymät 4/2010. Maailmantalouden kasvusta puolet Aasiassa s. 2. Liikevaihto elpyy hitaasti s. 3. Maailmantalouden näkymät Tilanne ja näkymät 4/21 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden kasvusta puolet Aasiassa s. 2 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu jatkuu suotuisana s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu jatkuu suotuisana s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 3 Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu jatkuu suotuisana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihdossa ja tilauksissa merkittävää kasvua s. 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2006

Tilanne ja näkymät 3/2006 Tilanne ja näkymät 3/26 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu jatkunut vahvana, mutta epävarmuus lisääntynyt Maailmantalous

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2009. Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään s. 2

Tilanne ja näkymät 4/2009. Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään s. 2 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 4/ Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään s. 2

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa 8.8.217 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina myös viennin lisääntyminen 8.8.217

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas 19.9.2012 Toimialojen ja erityisesti yritysten tilanne vaihtelee suuresti Teknologiateollisuuden yritykset ovat kehittyneet epäyhtenäisesti

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Poliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiä s.

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Poliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiä s. Talousnäkymät Teknologiateollisuus 2 219 Maailman ja Suomen talouden näkymät Poliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiä s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihto ja henkilöstömäärä jatkaneet

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 2018 s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 2018 s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 4 Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 218 s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Uusien tilausten ja tilauskannan kasvu taittunut

Lisätiedot

Uudet tilaukset ja tilauskanta Teknologiateollisuus

Uudet tilaukset ja tilauskanta Teknologiateollisuus Uudet tilaukset ja tilauskanta 24.4.219 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 13 1 11 1 9 8 7 6 5 4 3 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Muutos: I,219 / I,218

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2011. Velkakriisi heikentää jo teollisuuden tilannetta s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2011. Velkakriisi heikentää jo teollisuuden tilannetta s. 3 Tilanne ja näkymät 3/211 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Velkakriisi heikentää

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu hidastuu epävarmuuden lisääntyessä s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu hidastuu epävarmuuden lisääntyessä s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 2 218 Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu hidastuu epävarmuuden lisääntyessä s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilaukset pysyneet korkealla tasolla s. 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti 6.6.216 Lähde: Macrobond Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 6.6.216 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen tavaravienti

Lisätiedot

Uudet tilaukset ja tilauskanta Teknologiateollisuus

Uudet tilaukset ja tilauskanta Teknologiateollisuus Uudet tilaukset ja tilauskanta 7.8.219 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 1 11 1 9 8 7 6 5 4 3 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Muutos: II,219 / II,218

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2008

Tilanne ja näkymät 2/2008 Tilanne ja näkymät 2/28 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kehittyvät taloudet pitävät yllä maailmantalouden

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausina Teollisuuden

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 219 on heikennetty 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 219, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty viime kuukausina

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty viime kuukausina Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 219 on heikennetty viime kuukausina 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 219, % 218, tammi helmi maalis huhti

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 2 217 Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihto ja tilaukset kasvusuunnassa s. 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2008

Tilanne ja näkymät 4/2008 Tilanne ja näkymät 4/28 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Pitkäkestoiseen taantumaan syytä varautua Yhdysvaltain

Lisätiedot

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus Tuotanto & liikevaihto 15.11.2018 Teknologiateollisuus 1 Teollisuustuotannon määrä maailmalla 15.11.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuositasolla, Kiinan

Lisätiedot

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus Tuotanto & liikevaihto 15.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teollisuustuotannon määrä maailmalla 15.5.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuositasolla, Kiinan osalta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Ekonomisti Petteri Rautaporras Twitter: @PRautaporras 3.4.2018 Teknologiateollisuus 1 Sisältö Kansainvälisen talouden näkymät Teknologiateollisuuden ja Suomen

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s.

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s. Talousnäkymät Teknologiateollisuus 1 217 Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilaukset lisääntyneet

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s.

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s. Talousnäkymät Teknologiateollisuus 1 217 Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilaukset lisääntyneet

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2012. Näkymät ovat haastavat maailmanlaajuisesti s. 3. Tilaukset vähentyneet. kannattavuus koetuksella s. 5

Tilanne ja näkymät 4/2012. Näkymät ovat haastavat maailmanlaajuisesti s. 3. Tilaukset vähentyneet. kannattavuus koetuksella s. 5 Tilanne ja näkymät 4/ ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Näkymät ovat

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2009. Maailmantalouden näkymät Taantuman pohjaa ei ole saavutettu s. 2

Tilanne ja näkymät 2/2009. Maailmantalouden näkymät Taantuman pohjaa ei ole saavutettu s. 2 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 2/29 : Maailmantalouden näkymät Taantuman pohjaa ei ole saavutettu s. 2 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 25.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Maailmankauppa on piristynyt uudelleen 25.10.2017 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017 Venäjä Brasilia Meksiko Muu it. Eurooppa Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 217 Bkt:n kasvu 217 / 216, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2010. Kasvunäkymät epäyhtenäiset, investointi hyödykkeiden kysyntä elpyy hitaasti s. 2

Tilanne ja näkymät 2/2010. Kasvunäkymät epäyhtenäiset, investointi hyödykkeiden kysyntä elpyy hitaasti s. 2 Tilanne ja näkymät 2/21 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Kasvunäkymät epäyhtenäiset, investointi hyödykkeiden

Lisätiedot

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa muihin

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Johtava ekonomisti Petteri Rautaporras Twitter: @PRautaporras 4.4.2019 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden näkymät heikentyneet 4.4.2019 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tilanne ja. näkymät 3/2012. Taantuma Euroopassa laajenemassa Saksaan s. 3. Tilaukset laskusuunnassa, liikevaihto jää syksyllä viimevuotisesta s.

Tilanne ja. näkymät 3/2012. Taantuma Euroopassa laajenemassa Saksaan s. 3. Tilaukset laskusuunnassa, liikevaihto jää syksyllä viimevuotisesta s. Tilanne ja näkymät 3/ ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Taantuma Euroopassa

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkuu s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkuu s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 3 218 Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkuu s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilausten kasvu taittumassa, henkilöstöä kasvatettu

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa 1 13.8.215 Lähde: Macrobond Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 2 3.11.215 Lähde: Macrobond Asuntorakentamisen kasvu

Lisätiedot

Tilanne ja. näkymät 2/2012. Epävarmuus Euroopassa jatkuu s. 3. Uudet tilaukset ja tilauskanta notkahtaneet hieman s. 5

Tilanne ja. näkymät 2/2012. Epävarmuus Euroopassa jatkuu s. 3. Uudet tilaukset ja tilauskanta notkahtaneet hieman s. 5 Tilanne ja näkymät 2/212 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 2.11.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 1.11.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 2018 Teknologiateollisuudessa 2017: - liikevaihto

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkuu s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkuu s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 3 218 Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvun hidastuminen jatkuu s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilausten kasvu taittumassa, henkilöstöä kasvatettu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2013. Talouden alamäki Euroopassa jatkuu s. 3. Tilaukset laskusuunnassa s. 5. Maailman ja Suomen talouden näkymät

Tilanne ja näkymät 2/2013. Talouden alamäki Euroopassa jatkuu s. 3. Tilaukset laskusuunnassa s. 5. Maailman ja Suomen talouden näkymät Tilanne ja näkymät 2/213 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdellätoista ELY-alueella. Liikevaihto supistui neljällä ELY-alueella. Voimakkainta kasvu oli ssa, 43

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus Talousnäkymät Teknologiateollisuus 3 219 Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden epävarmuus ei hellitä taantumaa ei kuitenkaan vielä näköpiirissä s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Uusissa

Lisätiedot

Maailmankaupan vahvin kasvu on jo takanapäin

Maailmankaupan vahvin kasvu on jo takanapäin Maailmankaupan vahvin kasvu on jo takanapäin Viennin määrän kehitys 7.8.218 Teknologiateollisuus Source: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 1 Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantaloudessa hyvät näkymät s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantaloudessa hyvät näkymät s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 1 218 Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantaloudessa hyvät näkymät s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilausten arvossa merkittävää kasvua erityisesti laivatilausten

Lisätiedot

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras Talousnäkymät Ohutlevypäivät 16.3.2017 Ekonomisti Petteri Rautaporras 14.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvun hidastuminen jatkuu s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvun hidastuminen jatkuu s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 4 218 Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvun hidastuminen jatkuu s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Uusien tilausten ja tarjouspyyntöjen kasvu lopahtanut s. 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 29.1.2019 Vuoden 2018 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi teknologiateollisuudessa kahta ELY-aluetta lukuun ottamatta koko maassa. Voimakkainta

Lisätiedot

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle

Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 2009 alapuolelle Teollisuustuotanto Suomessa on painunut jopa vuoden 29 alapuolelle 1 Lähde: Macrobond Teollisuuden työpaikat Suomessa ovat vähentyneet lähes 1 :lla vuoden 28 jälkeen 2 Lähde: Macrobond, Eurostat / Kansantalouden

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 7.8.2019 Vuonna 2018 teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi a, a ja ttä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla. Voimakkainta kasvu oli viime vuonna ssa, 17

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 9.8.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuonna 2017 kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoteen 2016. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli ssa, 38 %,

Lisätiedot

Tavaravienti Suomesta alueittain

Tavaravienti Suomesta alueittain Tavaravienti Suomesta alueittain 1 4.5.215 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2 4.5.215 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo.

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden liikevaihto laskusuunnassa useilla alueilla Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus,

Lisätiedot

Talouskasvu euromaissa on lähes puolittunut vuodesta 2017 Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Talouskasvu euromaissa on lähes puolittunut vuodesta 2017 Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Talouskasvu euromaissa on lähes puolittunut vuodesta 217 Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 5 = ei muutosta edelliskuukaudesta 26.1.218 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 218. Lähde:

Lisätiedot

Suomi on kestänyt vielä melko hyvin Saksan ja globaalin teollisuuden viimeaikaisen stagnaation

Suomi on kestänyt vielä melko hyvin Saksan ja globaalin teollisuuden viimeaikaisen stagnaation Talouskatsaus 10.9.2019 Jukka Palokangas 9.9.2019 Teknologiateollisuus 1 Suomi on kestänyt vielä melko hyvin Saksan ja globaalin teollisuuden viimeaikaisen stagnaation 9.9.2019 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 26.10.2018 Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto kasvoi teknologiateollisuudessa kahta ELY-aluetta lukuun ottamatta koko maassa. Voimakkainta kasvu

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 23.10.2019 Vuonna 2018 teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi a, a ja ttä lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla. Voimakkainta kasvu oli viime vuonna ssa, 16

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Petteri Rautaporras

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 23.10.2019 Pääekonomisti Petteri Rautaporras 24.10.2019 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden näkymät heikkenevät jatkuvasti 24.10.2019 Teknologiateollisuus 2 Maailmankaupan

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2011. Velkaongelmat varjostavat talouden nousua s. 3

Tilanne ja näkymät 1/2011. Velkaongelmat varjostavat talouden nousua s. 3 Tilanne ja näkymät 1/211 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALA TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Velkaongelmat varjostavat

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2007

Tilanne ja näkymät 2/2007 Tilanne ja näkymät 2/27 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu jatkunut vakaana, mutta USAn riskit varjostavat

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2011. Velkaantuminen on vakava riski talouden elpymiselle s. 3

Tilanne ja näkymät 2/2011. Velkaantuminen on vakava riski talouden elpymiselle s. 3 Tilanne ja näkymät 2/211 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALA TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Velkaantuminen

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus heikentää kasvunäkymiä s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus heikentää kasvunäkymiä s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 1 219 Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus heikentää kasvunäkymiä s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Epävarmuudesta selvitty ainakin toistaiseksi säikähdyksellä

Lisätiedot

Talousnäkymät 2/2016. Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia s. 3

Talousnäkymät 2/2016. Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia s. 3 Talousnäkymät 2/216 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 24.4.2019 Vuonna 2018 teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi a ja a lukuun ottamatta kaikilla ELY-alueilla. Sekä Lapissa että ssa liikevaihto pysyi suurin piirtein

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus heikentää kasvunäkymiä s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus heikentää kasvunäkymiä s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 1 219 Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus heikentää kasvunäkymiä s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Epävarmuudesta selvitty ainakin toistaiseksi säikähdyksellä

Lisätiedot

Maailmankaupan kasvu ollut pysähdyksissä jo puolitoista vuotta

Maailmankaupan kasvu ollut pysähdyksissä jo puolitoista vuotta Maailmankaupan kasvu ollut pysähdyksissä jo puolitoista vuotta Viennin määrän kehitys 24.1.219 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 1 Ostopäällikköindeksin

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus Suomessa Uudet tilaukset viimevuotista alemmalla tasolla s. 5

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus Suomessa Uudet tilaukset viimevuotista alemmalla tasolla s. 5 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 4 216 Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu 217 s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Uudet tilaukset viimevuotista alemmalla tasolla

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2015. Euroopan vetoapu Suomen viennille jää pieneksi s. 3

Tilanne ja näkymät 1/2015. Euroopan vetoapu Suomen viennille jää pieneksi s. 3 Tilanne ja näkymät 1/215 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Euroopan

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2007

Tilanne ja näkymät 1/2007 Tilanne ja näkymät 1/27 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Lähiajan näkymät suhteellisen vakaat, mutta kasvu

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 2015 Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,5 % vuonna 215 BKT:n kasvu 215, % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 Kasvu keskimäärin: +3,5 %

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2014. Ukrainan ja Venäjän tilanne jarruttavat Euroopan elpymistä s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2014. Ukrainan ja Venäjän tilanne jarruttavat Euroopan elpymistä s. 3 Tilanne ja näkymät 3/214 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Ukrainan

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2008

Tilanne ja näkymät 1/2008 Tilanne ja näkymät 1/28 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Huippusuhdanteista keskelle epävarmoja aikoja Viimeaikainen

Lisätiedot

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku näyttäisi taittuneen viime vuoden loppupuolella - Kolmas vuosineljännes monilla alueilla edellistä parempi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan. Voimakkainta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 24.1.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuoden 2017 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoden 2016 vastaavaan

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2006

Tilanne ja näkymät 2/2006 Tilanne ja näkymät 2/26 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu jatkuu raaka-aineiden hintojen nousu ja alijäämäongelmat varjostavat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain Teknologiateollisuuden kehitys alueittain 26.4.2018 Teknologiateollisuuden liikevaihto kasvoi vuonna 2017 kaikilla ELY-alueilla verrattaessa vuoteen 2016. Voimakkainta liikevaihdon kasvu oli ssa, 38 %,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa

Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Kolmas neljännes oli yrityksille haastava, loppuvuoden liikevaihdon ennakoidaan jäävän viime vuoden tasolle. Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus,

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus lisääntyy yhä taantuman todennäköisyys kasvaa s.

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus lisääntyy yhä taantuman todennäköisyys kasvaa s. Talousnäkymät Teknologiateollisuus 4 219 Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus lisääntyy yhä taantuman todennäköisyys kasvaa s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Yritysten väliset erot kasvussa

Lisätiedot

Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino

Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Teknologiateollisuus Suomessa Suomen suurin elinkeino Yli 50 % koko viennistä. Työllisyysvaikutus suoraan lähes 320 000, välilliset vaikutukset mukaan lukien 675 000 ihmistä. Vaikutus arvonlisään yhteensä

Lisätiedot