Tilanne ja näkymät 2/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilanne ja näkymät 2/2007"

Transkriptio

1 Tilanne ja näkymät 2/27 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu jatkunut vakaana, mutta USAn riskit varjostavat Maailmantalous on kehittynyt viime kuukausina kokonaisuudessaan vakaasti, vaikka kasvuvauhti onkin jonkin verran hidastunut. Aasian ja Euroopan myönteinen kehitys on peittänyt alleen Yhdysvaltain talouskasvun heikkenemisen. Erityisesti Saksan ja Japanin talouden elpyminen on vahvistanut luottamusta maailmantalouden kasvua kohtaan. Kaukoidän maista Kiinassa ja Intiassa ei ole näkynyt merkkejä kasvuvauhdin hidastumisesta. Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan tänä vuonna kummassakin maassa lähes 1 prosenttia erityisesti investointien ja teollisuustuotannon vetämänä. Muissa alueen maissa kokonaistuotanto kasvanee 4 6 prosenttia, kuitenkin Japanissa vain puolet tästä. Japanin talouskehityksen takana on kuitenkin myönteistä sekä viennin että yritysten investointien lisääntyminen. Japanin tavara- ja palveluvienti Kiinaan oli tammikuussa peräti 5 prosentin kasvussa verrattuna vuoden 26 alun tilanteeseen. Länsi-Euroopassa talous on kehittynyt myös viime kuukausina kaksijakoisesti. Yhtäältä kasvun vetureina ovat toimineet Saksa, Iso-Britannia, Espanja sekä pienet maat, mutta jarruina lähinnä Ranska ja Italia. Toisaalta kasvun painopiste on ollut sekä viennissä että investoinneissa. Sen sijaan yksityinen kulutus on kehittynyt useimmissa maissa varsin vaisusti, eikä tähän ole odotettavissa ainakaan nopeaa käännettä parempaan. Vuoden alussa voimaanastunut kulutusverotuksen kiristäminen sekä Saksassa että Italiassa pitänee kulutuksen kehityksen heikkona myös lähikuukausina näissä maissa. Keski- ja Itä-Euroopan arvioidaan olevan tänäkin vuonna maailman nopeimmin kasvava talousalue Kaukoidän ohella. Alkuvuoden kehitys kertoo kasvun jatkuneen vahvana kaikilla keskeisillä sektoreilla. Investoinnit, yksityinen kulutus ja teollisuustuotanto ovat jatkaneet lisääntymistään ja odotukset kasvun jatkumiselle ovat pysyneet vahvoina. Yhdysvalloissa asuntomarkkinoiden taantuma on alkanut heikentää myös koko talouden näkymiä. Tämä on jo tuntunut teollisuustuotannon sekä yritysten investointien kehityksessä. Yksityinen kulutus ja palvelualat ovat nyt ratkaisevassa asemassa siinä, leviävätkö asuntomarkkinoilla alkaneet ongelmat myös tähän talouden selkärankaan. Ainakin toistaiseksi mm. työttömyys on pysynyt matalalla tasolla. Historian valossa nykyisenkaltainen asuntomarkkinoiden alamäki on kuitenkin käytännössä aina merkinnyt viiveellä taantumaa myös koko maan taloudelle. Yhdysvaltain talouden mahdollinen taantuma muodostaa myös nykyoloissa riskin koko maailmantalouden kehitykselle. Suurvallan merkitys globaaleilla rahoitus- ja valuuttamarkkinoilla on niin suuri, että vaikutukset tuntuisivat kaikkialla maailmassa. Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Uusien omakotitalojen myynti ja rakennusluvat USAssa Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. USA:n ostopäälliköiden indeksi, oik.ast. Kasvun raja USAssa Koko talouden taantuma Myytyjen asuntojen määrä Rakennuslupien määrä Tuhatta asuntoa, vuositasolle korotettuna Lähde: ISM ja EU:n komissio: Business and Consumer Surveys, viimeinen havainto 3/27 Lähde: U.S. Department of Commerce, kausipuhdistetut tiedot, viimeinen havainto helmikuu 27

2 TEKNOLOGIATEOLLISUUS SUOMESSA Liikevaihto lähikuukausina viimevuotista korkeammalla tasolla, mutta kasvuvauhti hidastumassa Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto oli Suomessa viime vuonna euromääräisesti runsaat 1 prosenttia suurempi kuin vuonna 25. Liikevaihto oli myös alkuvuonna suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Koko alan tavaraviennin arvo oli tammikuussa euromääräisesti 13 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden sekä koneja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat yhteenlaskettuna uusia tilauksia tammi maaliskuussa euromääräisesti 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 26 vastaavalla ajanjaksolla ja 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden loka joulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan ja 5 prosenttia suurempi kuin viime vuoden joulukuun lopussa. Tilauskannoissa oli maaliskuun lopussa lisäystä joulukuun loppuun verrattuna lukumääräisesti 66 prosentissa yrityksistä, vähennystä 29 prosentissa yrityksistä ja 5 prosentissa yrityksistä ne pysyivät ennallaan. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Tilauskannan heikko kasvu viime kuukausina ennakoi kuitenkin alan liikevaihdon kasvuvauhdin hidastumista vuoden loppua kohden. Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin Teknologiateollisuuden* tilauskanta, vuosineljänneksen lopussa Yhteensä Vientiin Kotimaahan 85 Milj. euroa, nimellisin hinnoin *) Pl. metallien jalostus ja tietotekniikka-ala 27 I,27/IV,26 I,27/I,26 Muutos (vientiin): 7 % 5 % Muutos (kotimaahan): + 6 % 2 % Muutos (yhteensä): 6 % 5 % :n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto I/27 15 Milj. euroa, nimellisin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan *) Pl. metallien jalostus ja tietotekniikka-ala / / Muutos (vientiin): + 2 % + 4 % Muutos (kotimaahan): + 26 % + 12 % Muutos (yhteensä): + 4 % + 5 % :n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS Tilauskanta samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, mutta suurempi kuin joulukuun lopussa Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkökoneet, instrumentit) yritysten liikevaihto oli Suomessa viime vuonna euromääräisesti runsaat 1 prosenttia suurempi kuin vuonna 25. Sen sijaan alkuvuonna liikevaihto oli pienempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Koko alan tavaraviennin arvo oli tammikuussa euromääräisesti 1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammimaaliskuussa euromääräisesti saman verran kuin vuonna 26 vastaavalla ajanjaksolla, mutta 12 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokajoulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa samansuuruinen kuin vuotta aiemmin samaan aikaan, mutta 8 prosenttia suurempi kuin viime vuoden joulukuun lopussa. Tilauskannoissa oli maaliskuun lopussa lisäystä joulukuun loppuun verrattuna lukumääräisesti 62 prosentissa yrityksistä, vähennystä 35 prosentissa yrityksistä ja 3 prosentissa yrityksistä ne pysyivät ennallaan. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suunnilleen samansuuruinen kuin viime vuonna samaan aikaan.

3 Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset vuosineljänneksittäin Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta vuosineljänneksen lopussa Yhteensä Vientiin Kotimaahan 55 Milj. euroa, nimellisin hinnoin I,27/I,26 I,27/IV,26 Muutos (vientiin): 1 % 12 % Muutos (kotimaahan): + 28 % 5 % Muutos (yhteensä): % 12 % 55 Milj. euroa, nimellisin hinnoin Yhteensä Vientiin Kotimaahan / / Muutos (vientiin): 1 % + 7 % Muutos (kotimaahan): + 16 % + 18 % Muutos (yhteensä): % + 8 % :n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto I/27 :n tilauskantatiedustelu, viimeien havainto KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS Tilauskanta ennätyskorkealla, kasvua myös alkuvuonna Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulkuneuvot) yritysten liikevaihto oli Suomessa viime vuonna euromääräisesti noin 1 prosenttia suurempi kuin vuonna 25. Liikevaihto oli myös alkuvuonna suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Koko alan tavaraviennin arvo oli tammikuussa euromääräisesti 14 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun mukaan kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi maaliskuussa euromääräisesti 13 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 26, mutta 9 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokajoulukuussa. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa euromääräisesti 5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan ja 4 prosenttia suurempi kuin viime vuoden joulukuun lopussa. Tilauskannoissa oli maaliskuun lopussa lisäystä joulukuun loppuun verrattuna lukumääräisesti 67 prosentissa yrityksistä, vähennystä 27 prosentissa yrityksistä ja 6 prosentissa yrityksistä ne pysyivät ennallaan. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset vuosineljänneksittäin Yhteensä Vientiin Kotimaahan 4 Milj. euroa, nimellisin hinnoin I,27/I,26 I,27/IV,26 Muutos (vientiin): 7 % +12 % Muutos (kotimaahan): % 1 % Muutos (yhteensä): 13 % + 9 % :n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto I/27 Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta vuosineljänneksen lopussa 11 Milj. euroa, nimellisin hinnoin 1 Yhteensä Vientiin Kotimaahan / / Muutos (vientiin): + 3 % + 3 % Muutos (kotimaahan): + 28 % + 11 % Muutos (yhteensä): + 5 % + 4 % :n tilauskantatiedustelu, viimeinen havainto

4 METALLIEN JALOSTUS Terästuotteiden tuotantomäärät pienentyneet alkuvuonna, mutta liikevaihdossa merkittävää kasvua Metallien jalostajayritysten (terästuotteet, värimetallit, valut) liikevaihto oli Suomessa viime vuonna euromääräisesti runsaat 2 prosenttia suurempi kuin vuonna 25. Liikevaihtoa kasvattivat lisääntyneet tuotantomäärät sekä korkeammat hinnat. Liikevaihto oli myös alkuvuonna suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Koko alan tavaraviennin arvo oli tammikuussa euromääräisesti 63 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Sekä terästuotteiden että värimetallien tuotanto oli tämän vuoden tammi helmikuussa määrältään hieman pienempi kuin vuotta aiemmin samaan aikaan. Sen sijaan valujen tuotannossa kasvua oli lähes 1 prosenttia. Maailman terästuotanto kasvoi tammi maaliskuussa määrältään 1 prosenttia verrattuna vuoden 26 vastaavaan ajanjaksoon. Eniten tuotanto lisääntyi Kiinassa, jossa oli kasvua viimevuotisesta 22 prosenttia. Aasiassa tuotanto kasvoi kaikkiaan 16 prosenttia. Venäjällä tuotanto lisääntyi 8 prosenttia ja EU-maissakin kaikkiaan 5 prosenttia. Sen sijaan Yhdysvalloissa tuotanto supistui 7 prosenttia. Kiinan tuotanto vastasi alkuvuonna jo 36 prosenttia koko maailman tuotannosta. Metallien jalostuksen tuotannon määrä vuosineljänneksittäin Metallien jalostuksen viennin arvo kuukausittain Valut Terästuotteet Värimetallit Terästuotteet Värimetallit 14 2:I=1 Muutos: I,27/I,26, % + 9 % % 1 % Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeinen havainto I/27 (tammi helmikuun tietojen perusteella). Työpäiväkorjatun volyymi-indeksin kumulatiivinen vuosimuutos: I I,27/I I,26 Lähde: Tilastokeskus 6 Milj. euroa, nimellisin hinnoin Muutos: 1,27/1,26, % % % Lähde: Tullihallitus (tavaravienti), Teknologiateollisuus ry, viimeinen havainto 1/27 TIETOTEKNIIKKA-ALA Liikevaihto kasvussa myös alkuvuonna Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto oli Suomessa viime vuonna euromääräisesti lähes 1 prosenttia suurempi kuin vuonna 25. Liikevaihto oli myös alkuvuonna suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan. Alan liikevaihto on ollut kasvussa Suomessa yhtäjaksoisesti ainakin runsaat 3 vuotta, jos liikevaihdon kasvun pysähtymistä vuonna 22 ei oteta huomioon. Tietotekniikka-alan yritysten liikevaihto Suomessa ,1=1 Muutos: 1, 27/1,26,% +7 % Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeinen havainto 1/27 Lähde: Tilastokeskus

5 Suomalaisyritykset kasvavat vauhdilla kehittyvillä talousalueilla, Suomessa henkilöstö lisääntyi hieman alkuvuonna Teknologiateollisuuden yritykset kasvattivat henkilöstöään ulkomailla vahvasti myös vuonna 26, mutta lisäsivät sitä jonkin verran myös Suomessa. Tuoreen tiedustelun*) mukaan teknologiateollisuudessa henkilöstöä oli vuoden 26 lopussa yhteensä 476 2, kotimaassa ja ulkomaisissa tytäryrityksissä Verrattaessa ulkomaisten tytäryritysten henkilöstömääriä aiempiin vuosiin tilastoja on saatavilla vuoteen asti muista teknologiateollisuuden toimialoista kuin tietotekniikka-alasta. Tietotekniikka-alan ulkomaisten tytäryritysten henkilöstötilastoja on saatavilla vain vuodelta 26. Vuonna 26 Suomessa teknologiateollisuuden, sisältäen tietotekniikka-alan, henkilöstön määrä kasvoi 6 4:lla. Viime vuonna verrattuna vuoteen 25 (ilman tietotekniikka-alaa) ulkomaisissa tytäryrityksissä henkilöstö kasvoi 26 6:lla. Vuoden lopussa henkilöstöä oli ulkomailla yhteensä 15. Kuluneiden kahdeksan vuoden aikana henkilöstön määrä on siten lisääntynyt ulkomailla 98 :lla ja se on kasvanut joka vuosi. Teknologiateollisuuden kyselyn mukaan työpaikkojen määrä lisääntyi Suomessa hieman vuoden 27 ensimmäisen neljänneksen aikana vuoden 26 loppuun verrattuna. Päätoimialoittain tarkasteltuna tammi maaliskuussa henkilöstön määrä elektroniikka- ja sähköteollisuudessa väheni 2,5 prosenttia, kone- ja metallituoteteollisuudessa kasvoi vajaan prosentin, metallien jalostuksessa pysyi muuttumattomana ja tietotekniikka-alalla lisääntyi vajaat kolme prosenttia. Suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä yli puolet sijaitsee nopeasti kasvavissa ja samalla alemman kustannustason maissa: Kaukoidässä, Keskija Itä-Euroopassa sekä Etelä- ja Keski- Amerikassa. Henkilöstö on lisääntynyt näissä maissa viimeisten kahdeksan vuoden aikana 82 8:lla ja viimeksi vuonna 26 kaikkiaan 26 1:lla. Tytäryritysten suurimmat sijaintimaat olivat vuoden 26 lopussa henkilöstömäärän mukaan järjestyksessä: Kiina (36 6), Yhdysvallat (19 4), Ruotsi (19 1), Saksa (12 7), Unkari (11 8), Intia (1 9), Iso-Britannia (8 8), Meksiko (8 1), Viro (6 7), Ranska (6 5), Brasilia (6 4) ja Venäjä (6 ). Viime vuosien muutos kertoo hintakilpailun kiristymisestä teknologiateollisuuden aloilla. Pitääkseen huolta omasta kilpailukyvystään ja markkinaosuuksistaan, yritykset ovat sijoittaneet entistä enemmän tuotantoa ja palveluja lähelle kasvavia markkinoita ja alemman kustannustason maihin. Kehityksen arvioidaan jatkuvan samansuuntaisena myös tänä vuonna ja tulevina vuosina. Ala kasvaa nyt muualla kuin perinteisissä teollisuusmaissa. Suomalaisten teknologiateollisuuden yritysten muutoksista viime vuosina saa paremman kokonaiskuvan, jos tarkastellaan samanaikaista kehitystä myös Suomessa. Selvityksen vertailujaksolla 26 alan yritysten henkilöstö oli Suomessa kasvussa vuosina 21 ja laskussa vuosina Sen jälkeen myös kotimaassa on esiintynyt kasvua henkilöstömäärissä. Vuonna 26 henkilöstöä Suomessa arviointiin olevan keskimäärin 263 3, se on lähellä vuoden 21 huippulukemaa 265. Kotimaan positiivinen työllisyyskehitys johtuu pääasiassa hyvästä suhdannetilanteesta ja vahvasta vientitilauskannasta. Suomalaisen teknologiateollisuuden henkilöstön kehitys Suomalaisen teknologiateollisuuden henkilöstö ulkomaisissa tytäryrityksissä alueellisesti* Tietotekniikka-ala mukana vuoden 26 luvuissa *) Vuoden lopussa, tietotekniikka-ala mukana vuoden 26 luvuissa *) Teknologiateollisuus teki laajan kyselyn kaikkiin jäsenyrityksiinsä huhtikuun 27 aikana. Tiedustelussa kysyttiin Suomessa toimivien konserniyritysten/yritysten ulkomailla sijaitsevien tytäryritysten henkilöstön määrää vuoden 26 lopussa alueellisesti ja maittain. Tiedot kattavat kaikki yritysten ulkomaiset tytäryritykset, joiden emoyhtiöiden päätoimialana Suomessa on teknologiateollisuus. Teknologiateollisuuden jäsenyritykset edustavat liikevaihdolla painotettuna noin 9 prosenttia Suomessa toimivista kaikista teknologiateollisuuden yrityksistä. Ulkomaisilla tytäryrityksillä tarkoitetaan yrityksiä, joissa Suomessa sijaitsevan yrityksen omistusosuus on yli 5 prosenttia. Osakkuusyritykset eivät siten ole selvityksessä mukana. Henkilöstömäärä voi kasvaa ulkomailla yritysostojen, toiminnan laajenemisen tai omistusosuuden suurenemisen seurauksena. Lisäksi kysyttiin tilauskantatiedustelun yhteydessä henkilöstön kehitystä Suomessa vuoden 27 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vastaajayritysten määrä oli noin 25 konserni- tai muuta yritystä, mikä vastaa yli 4 prosenttia teknologiateollisuuden koko henkilöstön määrästä Suomessa.

6 Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomalaisten elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten koko henkilöstöstä 59 prosenttia työskentelee ulkomailla. Vuoden 26 lopussa ulkomaisissa tytäryrityksissä oli henkilöstöä kaikkiaan 93 6, kun Suomessa henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin Vuonna tilanne oli vielä aivan toisenlainen. Tuolloin ulkomaiset tytäryritykset työllistivät 33 henkilöä ja Suomessa sijaitsevat alan yritykset hieman vähemmän kuin vuonna 26. Ulkomaisten tytäryritysten henkilöstömäärässä oli lievä notkahdus vuonna 21, mutta sen jälkeen henkilöstön määrä on lähtenyt uudelleen voimakkaaseen kasvuun. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä 8 prosenttia sijaitsee nopeasti kasvavissa maissa: Kaukoidässä, Keski- ja Itä-Euroopassa tai Etelä- ja Keski-Amerikassa. Henkilöstö on lisääntynyt viimeisten kahdeksan vuoden aikana näillä markkina-alueilla kaikkiaan 6 :lla ja viimeksi vuonna 26 yhteensä 19 :lla. Pelkästään Kaukoidässä henkilöstö lisääntyi viime vuonna 12 8:lla. Sen sijaan sekä Länsi- Euroopassa että Pohjois-Amerikassa henkilöstömäärä oli kasvussa aina vuoteen 2 asti, mutta on sen jälkeen vähentynyt. Suomalaisen elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstön kehitys Suomalaisen elektroniikka- ja sähköteollisuuden henkilöstön kehitys ulkomaisissa tytäryrityksissä 26* *) Vuoden lopussa Kone- ja metallituoteteollisuus Suomalaisten kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten koko henkilöstöstä 39 prosenttia työskentelee ulkomailla. Viime vuoden lopussa ulkomaisissa tytäryrityksissä oli henkilöstöä kaikkiaan 87, kun Suomessa henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin Vuonna ulkomaiset tytäryritykset työllistivät 6 2 henkilöä ja Suomessa sijaitsevat alan yritykset 123. Ulkomaisten tytäryritysten henkilöstömäärässä oli lievä notkahdus vuonna 2 ja määrä väheni hieman vuosina 23 24, mutta kasvoi erityisesti viime vuonna suomalaisyritysten ulkomaisten investointihankkeiden ja yritysjärjestelyjen johdosta. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä edelleen puolet sijaitsee Länsi-Euroopassa ja vajaa viidennes Pohjois-Amerikassa. Henkilöstön määrä Länsi-Euroopassa väheni vuoden 22 huipputasoltaan vuosien aikana. Viime vuonna henkilöstön määrä lisääntyi alueella hyvän suhdannekehityksen ja yritysjärjestelyiden seurauksena 54:lla. Pohjois-Amerikassa ollut aleneva trendi kääntyi viime vuonna ja henkilöstö kasvoi 1 5:lla. Nopeasti kasvavilla markkinoilla ja aivan erityisesti Kaukoidässä sekä Keski- ja Itä-Euroopassa tytäryritysten henkilöstömäärä on viime vuosina kasvanut tasaisesti. Vuonna 26 henkilöstön määrä kasvoi näillä markkinaalueilla yhteensä 4 8:lla verrattuna vuoteen 25.

7 Suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstön kehitys Suomalaisen kone- ja metallituoteteollisuuden henkilöstön kehitys ulkomaisissa tytäryrityksissä 26* *) Vuoden lopussa Metallien jalostus Metallien jalostajien koko henkilöstöstä ulkomaisissa tytäryrityksissä on 58 prosenttia. Viime vuoden lopussa ulkomaisissa tytäryrityksissä oli henkilöstöä kaikkiaan 23. Suomessa henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin Vuonna ulkomaiset tytäryritykset työllistivät 12 7 henkilöä ja Suomessa sijaitsevat alan yritykset 17 3 henkilöä. Alan suomalaisyritysten ulkomaisesta henkilöstöstä noin 4 prosenttia sijaitsee Länsi-Euroopassa. Kasvu tällä alueella, samoin kuin Pohjois-Amerikassa, kuitenkin pysähtyi vuoden 22 jälkeen. Viime vuonna henkilöstömäärä väheni tuntuvasti Länsi-Euroopassa emoyhtiöiden yritysjärjestelyjen takia. Keski- ja Itä-Euroopassa alan yritysten henkilöstömäärä on melkein kahdeksankertaistunut vuoden jälkeen ja Kaukoidässä kolminkertaistunut. Vuonna 26 henkilöstö lisääntyi Keski- ja Itä-Euroopassa 1 9:lla. Suomalaisen metallien jalostuksen henkilöstön kehitys Suomalaisten metallien jalostajien henkilöstön kehitys ulkomaisissa tytäryrityksissä 26* *) Vuoden lopussa

8 Tietotekniikka-ala Päätoimialana tietotekniikka-ala eroaa muista päätoimialoista, sillä alalla henkilöstön määrä ulkomaisissa tytäryrityksissä on selvästi pienempi ja se on keskittynyt lähinnä Eurooppaan. Suomalaisten tietotekniikka-alan yritysten koko henkilöstöstä 18 prosenttia työskentelee ulkomailla. Suomessa sijaitsevilla tietotekniikan-alan yrityksillä oli ulkomaisissa tytäryrityksissä 1 2 henkeä vuoden 26 lopulla. Henkilöstömäärä Suomessa oli vuonna 26 keskimäärin Suomalaisen tietotekniikka-alan henkilöstön kehitys Suomalaisten tietotekniikka-alan henkilöstön määrä ulkomaisissa tytäryrityksissä 26* *) Vuoden lopussa 26 Lisätietoja: Suhdannetilanne ja näkymät: Jukka Palokangas, puh. (9) , Henkilöstön kehitys: Timo Hirvonen, puh. (9) , Tiedot perustuvat tilanteeseen Lisätietoa teknologiateollisuuden viennin, tuottajahintojen ja metallien hintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: TILANNE JA NÄKYMÄT

Tilanne ja näkymät 2/2008

Tilanne ja näkymät 2/2008 Tilanne ja näkymät 2/28 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kehittyvät taloudet pitävät yllä maailmantalouden

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2006

Tilanne ja näkymät 2/2006 Tilanne ja näkymät 2/26 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu jatkuu raaka-aineiden hintojen nousu ja alijäämäongelmat varjostavat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Jukka Palokangas, pääekonomisti Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 2,1=1 27 26 25 24 23 22 21 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 8 7 Muutos: 1-7,28/1-7,27,%

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2006

Tilanne ja näkymät 3/2006 Tilanne ja näkymät 3/26 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu jatkunut vahvana, mutta epävarmuus lisääntynyt Maailmantalous

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2009. Maailmantalouden näkymät Taantuman pohjaa ei ole saavutettu s. 2

Tilanne ja näkymät 2/2009. Maailmantalouden näkymät Taantuman pohjaa ei ole saavutettu s. 2 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 2/29 : Maailmantalouden näkymät Taantuman pohjaa ei ole saavutettu s. 2 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2007

Tilanne ja näkymät 1/2007 Tilanne ja näkymät 1/27 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Lähiajan näkymät suhteellisen vakaat, mutta kasvu

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2009. Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s. 3 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 3/ Maailmantalouden näkymät Investointilama jatkuu todennäköisesti pitkään s.

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2010. Kasvunäkymät epäyhtenäiset, investointi hyödykkeiden kysyntä elpyy hitaasti s. 2

Tilanne ja näkymät 2/2010. Kasvunäkymät epäyhtenäiset, investointi hyödykkeiden kysyntä elpyy hitaasti s. 2 Tilanne ja näkymät 2/21 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Kasvunäkymät epäyhtenäiset, investointi hyödykkeiden

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4

Tilanne ja näkymät 2/2015. Vientimarkkinat kehittyvät epäyhtenäisesti s. 3. Uudet tilaukset vähentyneet uudelleen s. 4 Tilanne ja näkymät 2/215 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Vientimarkkinat

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2010. Epävarmuus varjostaa maailmantalouden nousua s. 2

Tilanne ja näkymät 3/2010. Epävarmuus varjostaa maailmantalouden nousua s. 2 Tilanne ja näkymät 3/21 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Epävarmuus varjostaa maailmantalouden nousua s.

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2010. Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti s. 2

Tilanne ja näkymät 1/2010. Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti s. 2 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 1/21 Maailmantalouden näkymät Maailmantalous nousee kriisistä epäyhtenäisesti

Lisätiedot

Talouskasvu euromaissa on hidastunut selvästi Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Talouskasvu euromaissa on hidastunut selvästi Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Talouskasvu euromaissa on hidastunut selvästi Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 5 = ei muutosta edelliskuukaudesta 24.4.219 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto huhtikuu 219. Lähde: Markit

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2008

Tilanne ja näkymät 4/2008 Tilanne ja näkymät 4/28 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Pitkäkestoiseen taantumaan syytä varautua Yhdysvaltain

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2008

Tilanne ja näkymät 1/2008 Tilanne ja näkymät 1/28 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Huippusuhdanteista keskelle epävarmoja aikoja Viimeaikainen

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen takamatkan kurominen umpeen edellyttää Suomessa 3,0 %:n talouskasvua vuosittain

Bruttokansantuotteen takamatkan kurominen umpeen edellyttää Suomessa 3,0 %:n talouskasvua vuosittain Bruttokansantuotteen takamatkan kurominen umpeen edellyttää Suomessa 3,0 %:n talouskasvua vuosittain 2018-2023 26.4.2018 Teknologiateollisuus *) IMF ennuste euroalueelle huhtikuussa 2018: 2,4 % vuonna

Lisätiedot

Tilanne ja. näkymät 4/2011. Maailmantalous on taantuman kynnyksellä s. 3. Uudet tilaukset kääntyneet laskuun, näkymät hyvin epävarmat s.

Tilanne ja. näkymät 4/2011. Maailmantalous on taantuman kynnyksellä s. 3. Uudet tilaukset kääntyneet laskuun, näkymät hyvin epävarmat s. Tilanne ja näkymät 4/211 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous

Lisätiedot

Tilanne ja. näkymät 1/2012. Länsi-Eurooppa on lievässä taantumassa s. 3. Uudet tilaukset alemmalle tasolle, näkymät hyvin epävarmat s.

Tilanne ja. näkymät 1/2012. Länsi-Eurooppa on lievässä taantumassa s. 3. Uudet tilaukset alemmalle tasolle, näkymät hyvin epävarmat s. Tilanne ja näkymät 1/212 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Länsi-Eurooppa

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 2 217 Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous kasvaa laaja-alaisesti s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihto ja tilaukset kasvusuunnassa s. 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2011. Velkaantuminen on vakava riski talouden elpymiselle s. 3

Tilanne ja näkymät 2/2011. Velkaantuminen on vakava riski talouden elpymiselle s. 3 Tilanne ja näkymät 2/211 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALA TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Velkaantuminen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 02.04.2009

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 02.04.2009 Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät TuoVa projektin seminaari, Vapriikki 2.4.29 Asiantuntija Jukka Nieminen, Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 6 % Suomen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Petteri Rautaporras

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Petteri Rautaporras Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 7.8.2019 Pääekonomisti Petteri Rautaporras 7.8.2019 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS tietoliikennelaitteet,

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017 Venäjä Brasilia Meksiko Muu it. Eurooppa Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 217 Bkt:n kasvu 217 / 216, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2011. Velkakriisi heikentää jo teollisuuden tilannetta s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2011. Velkakriisi heikentää jo teollisuuden tilannetta s. 3 Tilanne ja näkymät 3/211 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Velkakriisi heikentää

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Poliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiä s.

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Poliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiä s. Talousnäkymät Teknologiateollisuus 2 219 Maailman ja Suomen talouden näkymät Poliittinen epävarmuus varjostaa edelleen kasvunäkymiä s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihto ja henkilöstömäärä jatkaneet

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty viime kuukausina

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty viime kuukausina Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 219 on heikennetty viime kuukausina 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 219, % 218, tammi helmi maalis huhti

Lisätiedot

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus Tuotanto & liikevaihto 15.11.2018 Teknologiateollisuus 1 Teollisuustuotannon määrä maailmalla 15.11.2018 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuositasolla, Kiinan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Martti Mäenpää, toimitusjohtaja

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Martti Mäenpää, toimitusjohtaja Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät 7.3.2008 Martti Mäenpää, toimitusjohtaja Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2009. Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään s. 2

Tilanne ja näkymät 4/2009. Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään s. 2 Tilanne ja näkymät ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA 4/ Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden ongelmat vaikuttavat pitkään s. 2

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa vain niukasti 6.6.216 Lähde: Macrobond Suomen vienti on jäänyt kilpailijamaiden kehityksestä 6.6.216 Lähde: Macrobond, Eurostat Suomen tavaravienti

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2013. Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu Suomen haasteena teollisuustuotannon voimakas pudotus s. 3

Tilanne ja näkymät 3/2013. Epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu Suomen haasteena teollisuustuotannon voimakas pudotus s. 3 Tilanne ja näkymät 3/ ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut Euroopassa ja USA:ssa, Suomessa niukemmin 2.5.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Bruttokansantuotteen kasvu Euroalueella on voimistunut viime kuukausina Teollisuuden

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2010. Maailmantalouden kasvusta puolet Aasiassa s. 2. Liikevaihto elpyy hitaasti s. 3. Maailmantalouden näkymät

Tilanne ja näkymät 4/2010. Maailmantalouden kasvusta puolet Aasiassa s. 2. Liikevaihto elpyy hitaasti s. 3. Maailmantalouden näkymät Tilanne ja näkymät 4/21 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden kasvusta puolet Aasiassa s. 2 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2006

Tilanne ja näkymät 4/2006 Tilanne ja näkymät 4/26 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu jatkuu, mutta aiempaa hitaampana Länsi-Euroopan talous on kasvanut

Lisätiedot

Tilanne ja. näkymät 2/2012. Epävarmuus Euroopassa jatkuu s. 3. Uudet tilaukset ja tilauskanta notkahtaneet hieman s. 5

Tilanne ja. näkymät 2/2012. Epävarmuus Euroopassa jatkuu s. 3. Uudet tilaukset ja tilauskanta notkahtaneet hieman s. 5 Tilanne ja näkymät 2/212 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus

Lisätiedot

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus

Tuotanto & liikevaihto Teknologiateollisuus Tuotanto & liikevaihto 15.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teollisuustuotannon määrä maailmalla 15.5.2017 Teknologiateollisuus Kausipuhdistetut teollisuustuotannon volyymi-indeksit vuositasolla, Kiinan osalta

Lisätiedot

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote kasvaa myös Suomessa, mutta takamatkaa muihin euromaihin on 8 prosenttia 24.1.2018 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen vienti ponnahti alkuvuonna 2017, mutta takamatkaa muihin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Johtava ekonomisti Petteri Rautaporras Twitter: @PRautaporras 4.4.2019 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden näkymät heikentyneet 4.4.2019 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Uudet tilaukset ja tilauskanta Teknologiateollisuus

Uudet tilaukset ja tilauskanta Teknologiateollisuus Uudet tilaukset ja tilauskanta 24.4.219 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 13 1 11 1 9 8 7 6 5 4 3 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Muutos: I,219 / I,218

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 3/2008

Tilanne ja näkymät 3/2008 Tilanne ja näkymät 3/28 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS TIETOTEKNIIKKA-ALA MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Kasvu hidastunut, epävarmuus lisääntynyt Maailmantalouden

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 2/2013. Talouden alamäki Euroopassa jatkuu s. 3. Tilaukset laskusuunnassa s. 5. Maailman ja Suomen talouden näkymät

Tilanne ja näkymät 2/2013. Talouden alamäki Euroopassa jatkuu s. 3. Tilaukset laskusuunnassa s. 5. Maailman ja Suomen talouden näkymät Tilanne ja näkymät 2/213 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty

Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 2019 on heikennetty Bruttokansantuotteen kasvuennusteita vuodelle 219 on heikennetty 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 BKT:n konsensus-ennusteet vuodelle 219, % Itäinen Eurooppa Suomi Ruotsi Venäjä Ranska

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät

Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Teknologiateollisuuden ja Suomen talousnäkymät Ekonomisti Petteri Rautaporras Twitter: @PRautaporras 3.4.2018 Teknologiateollisuus 1 Sisältö Kansainvälisen talouden näkymät Teknologiateollisuuden ja Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2006

Tilanne ja näkymät 1/2006 Tilanne ja näkymät 1/26 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS MAAILMANTALOUDEN NÄKYMÄT Länsi-Euroopan ja Japanin kasvunäkymät hieman toiveikkaammat Vuosi

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s.

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s. Talousnäkymät Teknologiateollisuus 1 217 Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilaukset lisääntyneet

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuonna 2016 yhdellätoista ELY-alueella. Liikevaihto supistui neljällä ELY-alueella. Voimakkainta kasvu oli ssa, 43

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät. Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas 19.9.2012 Toimialojen ja erityisesti yritysten tilanne vaihtelee suuresti Teknologiateollisuuden yritykset ovat kehittyneet epäyhtenäisesti

Lisätiedot

Uudet tilaukset ja tilauskanta Teknologiateollisuus

Uudet tilaukset ja tilauskanta Teknologiateollisuus Uudet tilaukset ja tilauskanta 7.8.219 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa 1 11 1 9 8 7 6 5 4 3 1 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 Muutos: II,219 / II,218

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s.

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s. Talousnäkymät Teknologiateollisuus 1 217 Maailman ja Suomen talouden näkymät Talouden näkymät aiempaa valoisammat, mutta epävarmuus ei ole poistunut s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilaukset lisääntyneet

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu hidastuu epävarmuuden lisääntyessä s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu hidastuu epävarmuuden lisääntyessä s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 2 218 Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu hidastuu epävarmuuden lisääntyessä s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Tilaukset pysyneet korkealla tasolla s. 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroalueella, nyttemmin myös Suomessa 8.8.217 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Suomen talouskasvua on tukenut viimeaikoina myös viennin lisääntyminen 8.8.217

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond

Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond Bruttokansantuote on kasvanut pitkään Euroopassa ja USA:ssa, Suomi on jälkijunassa 25.10.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond 1 Maailmankauppa on piristynyt uudelleen 25.10.2017 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/217 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2,0 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Muu it. Eurooppa Brasilia Lähi-itä ja Afrikka Teknologiateollisuuden kysyntä maailmalla kasvaa 2, % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu keskimäärin:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain:

Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Teknologiateollisuuden kehitys alueittain: Alueittain tarkasteltuna liikevaihto kasvoi vuoden 2016 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kymmenellä ELY-alueella.

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2013. Taantuma Euroopassa jatkuu s. 3. Tilaukset vähentyneet vuodentakaisesta, lomautukset lisääntyneet s. 5

Tilanne ja näkymät 1/2013. Taantuma Euroopassa jatkuu s. 3. Tilaukset vähentyneet vuodentakaisesta, lomautukset lisääntyneet s. 5 Tilanne ja näkymät 1/213 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Taantuma

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2015. Kehittyvät maat ovat riski Euroopan elpymiselle s. 3

Tilanne ja näkymät 4/2015. Kehittyvät maat ovat riski Euroopan elpymiselle s. 3 Tilanne ja näkymät 4/215 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Kehittyvät

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 1/2014. Eurooppa ja kehittyvät taloudet jarruttavat maailmantalouden kasvua s. 3

Tilanne ja näkymät 1/2014. Eurooppa ja kehittyvät taloudet jarruttavat maailmantalouden kasvua s. 3 Tilanne ja näkymät 1/214 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Eurooppa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoiva indikaattori* EU-maissa Industrial confidence indicator* for EU countries Saksa/Germany Ranska/France Iso-Britannia/UK Suomi/Finland Ruotsi/Sweden 25 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Talousnäkymät 2/2016. Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia s. 3

Talousnäkymät 2/2016. Maailmantalous kasvaa viimevuotista vauhtia s. 3 Talousnäkymät 2/216 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalous

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu jatkuu suotuisana s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu jatkuu suotuisana s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 3 Maailman ja Suomen talouden näkymät Kasvu jatkuu suotuisana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Liikevaihdossa ja tilauksissa merkittävää kasvua s. 5 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa

Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa Bruttokansantuote on kasvanut Länsi-Euroopassa ja USA:ssa, mutta ei Suomessa 1 13.8.215 Lähde: Macrobond Tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti 2 3.11.215 Lähde: Macrobond Asuntorakentamisen kasvu

Lisätiedot

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 2018 s. 3

Talousnäkymät. Teknologiateollisuus. Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 2018 s. 3 Talousnäkymät Teknologiateollisuus 4 Maailman ja Suomen talouden näkymät Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 218 s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa Uusien tilausten ja tilauskannan kasvu taittunut

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 1/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial production development by year 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 1998=1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26e 27e 28e Kiina/China Etelä-Korea/Korea

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2017 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/217 16 14 12 1 8 6 4 2 27/1 28/1 29/1 21/1 211/1 212/1 213/1 214/1 215/1 216/1 217/1 C Tehdasteollisuus

Lisätiedot

Tilanne ja näkymät 4/2014. Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt s. 3

Tilanne ja näkymät 4/2014. Epävarmuus maailmantaloudessa on lisääntynyt s. 3 Tilanne ja näkymät 4/214 ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS METALLIEN JALOSTUS SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI TIETOTEKNIIKKA-ALA Maailman ja Suomen talouden näkymät Epävarmuus

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Tavaravienti Suomesta alueittain

Tavaravienti Suomesta alueittain Tavaravienti Suomesta alueittain 1 4.5.215 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta alueittain 2 4.5.215 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa Kausipuhdistetut liikevaihtoindeksit. Osuudet liikevaihdosta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas

Teknologiateollisuuden Talousnäkymät Pääekonomisti Jukka Palokangas Teknologiateollisuuden Talousnäkymät 2.11.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 1.11.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden kasvu jatkuu entisellään 2018 Teknologiateollisuudessa 2017: - liikevaihto

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo.

Koko maa 0 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa +3 % Pirkanmaa +8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi +9 % Pohjois-Savo. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden liikevaihto laskusuunnassa useilla alueilla Teknologiateollisuuden (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

Kiina China. Japani Japan

Kiina China. Japani Japan Maailmantalouden kasvun jakautuminen 212e teknologiateollisuuden vientiosuuksin Breakdown of World Economic Growth in 212e with the Export Shares of Technology Industry 1 9 8 7 6 5 4 3 2 BKT:n kasvu 212

Lisätiedot

Maailmankaupan kasvu ollut pysähdyksissä jo puolitoista vuotta

Maailmankaupan kasvu ollut pysähdyksissä jo puolitoista vuotta Maailmankaupan kasvu ollut pysähdyksissä jo puolitoista vuotta Viennin määrän kehitys 24.1.219 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond, The CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis 1 Ostopäällikköindeksin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouskasvu euromaissa on lähes puolittunut vuodesta 2017 Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta

Talouskasvu euromaissa on lähes puolittunut vuodesta 2017 Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 50 = ei muutosta edelliskuukaudesta Talouskasvu euromaissa on lähes puolittunut vuodesta 217 Teollisuuden ja palvelujen ostopäällikköindeksi, 5 = ei muutosta edelliskuukaudesta 26.1.218 Teknologiateollisuus Viimeisin tieto lokakuu 218. Lähde:

Lisätiedot

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras

Talousnäkymät Ohutlevypäivät Ekonomisti Petteri Rautaporras Talousnäkymät Ohutlevypäivät 16.3.2017 Ekonomisti Petteri Rautaporras 14.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2017, viime vuonna kasvua oli 3,1 % Bkt:n kasvu

Lisätiedot