Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos"

Transkriptio

1 Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto

2 LAUSUNTO 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ TIETOJA TUTKIVAISISTA TILOISTA OLOSUHTEET SELVITYSTEN AIKANA TUTKIMUSMENETELMÄT Mikrobiologiset näytteet Mineraalivillakuidut ja pölyn koostumusnäytteet Ilmanvaihtojärjestelmän ja lämpöolojen mittaukset Paine-eromittaukset NÄYTTEENOTTOPAIKAT ANALYYSI- JA LABORATORIONÄYTTEIDEN LAATU VERTAILUARVOT Mikrobit Mineraalivillakuidut Ilmanvaihdon ja lämpöolojen vertailuarvot TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mikrobinäytteet Mineraalivillakuitunäytteet ja pölyn koostumus pinnoilla Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja pölyn koostus Paine-eromittaukset Huonetilojen lämpötila- ja kosteusmittaukset Riskirakennekartoitus TOIMENPIDESUOSITUKSET KIRJALLISUUS LIITTEET 1 Ilma- ja pyyhintänäytteiden mikrobianalyysi , nro SL 2 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysi , nro SL 3 Kuitunäytteiden analyysivastaus , nro OT 4 Pölyn koostumusnäytteiden analyysilausunto , nro TY-03/hl/ Näytteenottopisteiden layout-pohja (1 krs) 6 Paine-eromittausten kuvaajat Lämpötila- ja kosteusmittausten kuvaajat Valokuvia kohteesta 9 Toimintasuunnitelma Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

3 LAUSUNTO 3 (14) SENAATTI-KIINTEISTÖT Kiinteistöpäällikkö Merja Perälä Wolffintie VAASA SISÄILMAN LAADUN SELVITYKSET ETELÄ-POHJANMAAN POLIISILAITOKSEN TOIMITILOISSA Yleistä Lapuan virastotalon poliisin toimitiloissa, Lassilantie 12, Lapua, suoritettiin sisäilman laadun mittaukset. Tutkimusten tavoitteena oli todentaa vallitsevien fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten olosuhteiden sekä havaittujen riskirakenteiden mahdollisia vaikutuksia sisäilman laatuun ja koettuihin oireisiin. Vaasan työsuojelupiiri (nyk. Aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue) on tarkastuskertomuksessaan (nro 09/2299) kehottanut työnantajaa järjestelmällisesti selvittämään työpaikan vaara- ja haittatekijät sekä arviomaan mahdollisten kosteus- ja homevaurioiden tai muiden sisäilman laatuun liittyvien epäkohtien esiintymislähteet toimitiloissa. Asian selvittämiseksi Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jouko Keränen otti yhteyttä :n. Työpaikalle tehtiin arviointikäynnit ja työolosuhteiden ja toiminnan arvioimiseksi. Arviointikäynnille osallistui :n sisäilma-asiantuntija Tommi Vehviläisen ja Tuomo Laitisen lisäksi kiinteistönhoitaja Jarmo Hautamäki Lakeuden Kiinteistöhuolto Oy:stä. Selvitystarpeita koskeva toimintasuunnitelma (ISS Proko Oy/ ) toimitettiin Senaatti-kiinteistöille sähköisesti (liite 9). Hanketta varten perustettiin erillinen sisäilmaryhmä, jonka koordinoi mittausten ja selvitysten toteutusta. Toimintasuunnitelmassa esitetyt sisäilman laadun mittaukset ja riskirakennekartoitukset toteutettiin tammikuussa :n asiantuntijat Tommi Vehviläinen, Tuomo Laitinen ja Jani Välitalo suorittivat mittaukset. Tehtyjen mittausten ja selvitysten tarkoituksena oli riippumattomasti osoittaa kiinteistöön liittyvät epäkohdat sekä mahdollisesti niiden vaikutukset sisäilman laatuun. Mittauksista ja selvityksistä saatavia tietoja tullaan käyttämään työntekijöiden työoloihin liittyvien riskien arviointiin sekä mahdollisten korjaustoimenpiteiden suuntaamiseen. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella. Tampere Kiinteistöjen käytönohjaus Y-tunnus FI Sisäilmatutkimus Puhelinvaihde Biokatu 12, Tampere Telekopio Internet

4 LAUSUNTO 4 (14) Tietoja tutkivaisista tiloista Tiedot rakennuksesta on saatu tausta-aineiston ja henkilöhaastattelujen perusteella. Rakennuksen taustatiedot: Rakennusvuosi 1974 Kerrosala 962 m 2 Tilavuus 3850 m 3 Kerroslukumäärä 1 Tutkittavien tilojen sijainti poliisin siipi Runkotyyppi betoninen pilari- palkki -runko Ulkoverhoustyyppi elementti Eristysmateriaali mineraali-/lasivilla Perustamistapa ryömintätilallinen Yläpohja massiivinen betonilaatta Vesikate singeli/bitumikermi Ikkunatyyppi panssarilasit Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen tiloja palvelee koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, joka on täysin uusittu vuonna Ilmanjako on toteutettu sekoittavan ilmanjaon periaatteella. 3 Olosuhteet selvitysten aikana Näytteenottopäivinä (ilmanäyte, mikrobit) ulkoilman lämpötilakeskiarvo oli -14,4 C ja suhteellinen kosteuden keskiarvo 79 %. Laskeumakeräysjaksolla ulkoilman lämpötilakeskiarvo oli - 9,4 C (ilmatieteenlaitos). Toimitilat olivat tutkimusten aikana normaalikäytössä. Näytteenottopisteiden ilman lämpötilat ja suhteellisen kosteuden arvot on esitetty liitteessä 1. 4 Tutkimusmenetelmät 4.1 Mikrobiologiset näytteet Mikrobiologiset ilmanäytteet kerättiin fraktioivalla impaktorilla (malli Kytola, Andersen). Näytteenottoaika oli 15 minuuttia. Mittauspisteestä otettiin näytteitä kolmelle kasvatusalustalle: mesofiiliset (huoneen lämmössä viihtyvät) sienet kerättiin 2 % - mallasuuteagar ja Dikloran-glyseroli-agarille (DG18-agar) ja mesofiiliset bakteerit tryptonihiiva-ekstraktiglukoosi (THG)-agarille. Kasvatuksen jälkeen maljoilta laskettiin erikseen bakteeri- ja sädesienipesäkkeiden lukumäärät ja sienet tyypitettiin valomikroskooppisesti. Saatujen pesäkelukujen perusteella laskettiin näytteiden mikrobipitoisuudet. Tulokset ilmoitetaan pesäkkeitä muodostavien yksiköiden määränä ilmakuutiometrissä (cfu/m 3 ) (cfu = colony forming unit = pesäkkeen muodostava yksikkö). Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

5 LAUSUNTO 5 (14) Mikrobiologiset pintanäytteet otettiin pyyhkimällä tutkittavaa pintaa 100 cm 2 alueelta steriilissä vedessä kostutetulla vanupuikolla ja sivelemällä näyte suoraan neljälle kasvualustalle. Laskeutuneen pölyn pyyhintänäyte otettiin ennakolta sovitulta pinnalta (300x300 mm laskeumalevy), joka oli pyyhitty pölyttömäksi kaksi viikkoa ennen näytteenottoa, näin ollen saatiin kuvattua kahden viikon aikana pinnalle kertyneen pölyn määrä ja lajisto. Pyyhintänäytteiden kasvatusalustat, käsittely ja analysointi olivat samat kuin ilmanäytteissä. Tulokset ilmoitetaan suhteellisella asteikolla - = ei mikrobeja, + = niukasti mikrobeja, ++ = kohtalaisesti mikrobeja, +++ = runsaasti mikrobeja ja ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja. Materiaalinäytteet otettiin toimitilojen seinärakenteiden lämmöneristeistä. Seinien materiaalinäytteet otettiin seinään porattavan reiän kautta (Ø mm) puhdistetulla (tenaturoitu alkoholi A 12) jousikuormitteisella anturilla. Kerätyt materiaalinäytteet laitettiin uudelleen suljettaviin 1 litran muovipusseihin. Näytteet viljeltiin suoraviljelynä (semikvantitatiivinen viljely) mikrobiologisen kasvuston selvittämiseksi. Materiaalinäytteet kohdennettiin lämpökamerakuvausten perusteella. 4.2 Mineraalivillakuidut ja pölyn koostumusnäytteet Mineraalivillakuitujen määrät todennetaan toimitilojen pinnoilta kahden viikon laskeumana. Pinnoille laskeutuneesta pölystä kerättiin geeliteippinäyte (BM Dustfilters, BM Environmental Engineering, Hollanti). Mineraalivillakuidut tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pölyn koostumusnäyte kerättiin laskeutuneesta pölystä litran minigrip-pussiin. Pölyn koostumus analysoitiin (pölyn koostumus, mikrobit, synteettiset kuidut) elektronimikroskooppisesti Työterveyslaitoksen aerosolilaboratoriossa. 4.3 Ilmanvaihtojärjestelmän ja lämpöolojen mittaukset Toimitilojen kuntoa ja ilmanvaihdon toimivuutta arvioitiin silmämääräisesti. Toimistohuoneiden lämpötila- ja kosteuspitoisuutta monitoroitiin kahdesta pisteestä 9 päivän ajan ( ) Ebro EBI 20TH dataloggereilla. Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden todentamiseksi sovellettiin visuaalista tarkastusmenettelyä (LVI ). 4.4 Paine-eromittaukset Rakennuksen toimitilojen ja ulkoilman sekä toimitilojen ja alapohjan välisiä paineeroja mitattiin jatkuvatoimisesti neljästä mittauspisteestä (Dwyer Magnesense/Tinytag loggerit; seurantajakso , mittausväli 5 min, N=3 639). Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

6 LAUSUNTO 6 (14) Näytteenottopaikat Taulukossa 1 on esitettynä otettujen mikrobi-, kuitu- ja pölynäytteiden näytteenottopaikat. Tarkemmat näytteenottopisteet on esitetty liitteessä 5 (layout-pohja) Taulukko 1. Mikrobi-, kuitu- ja pölynäytteenottopaikat Näytteenottopaikka Mikrobit 1 Mikrobit 2 Mikrobit 3 ilmanäyte, cfu/m 3 pyyhintä, cfu/cm 2 materiaali, cfu/m 3 Mineraali kuidut 4 teippinäyte, kpl/cm 2 Pölyn koostumus 5 SEM-näyte, % 1. kerros (6 kpl) (10 kpl) (3 kpl) (10 kpl) (1 kpl) huone 1094 x x huone 1095 x x x huone 1099 x x x x huone 1101 x x huone 1103 x x x huone 1122 x x x huone 1133 x x x x huone 1134 x x huone 1136 x x x huone 1138 x huone 1140 x x IV-kanava (2051) x x mikrobinäytteet kerätään ilmasta Andersen 6-vaiheimpaktorilla, sienet tunnistetaan valomikroskooppisesti kahden viikon pölylaskeuma (pyyhintänäyte) ilmasta kerätään mm muovilevylle, josta pyyhitään kolme eri mm aluetta ja viljellään suoraan kolmelle eri kasvatusmaljalle materiaalinäytteet otettaan seinärakenteiden lämmöneristeistä puhdistetulla (tenaturoitu alkoholi A 12) jousikuormitteisella anturilla. teolliset mineraalivillakuidut (yli 20 µm) määritettiin laskeutuneesta pintapölystä geeliteippimenetelmällä (BM-Dustlifters), 2 viikon laskeuma sekä IV-järjestelmästä pölyn koostumusnäyte kerätään laskeutuneesta pölystä 1 l minigrip- pussiin, tunnistus elektronimikroskooppisesti 6 Analyysi- ja laboratorionäytteiden laatu Sisäilmatutkimuksissa käytetyt näytteenotto- ja analyysikäytännöt noudattivat voimassa olevia kansallisia ja kansainvälisiä standardeja sekä johtavien kansallisten tutkimuslaitosten mittaus- ja selvityskäytäntöjä (Työterveyslaitos, VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Näytteiden analysoinnissa käytettiin FINAS:n akkreditoituja testauslaboratorioita (kemialliset ja biologiset tekijät, T256). Mikrobiologisten näytteiden suhteen käytetyillä laboratoriolla oli Elintarviketurvallisuusviraston Eviran hyväksyntä. Sisäilmatutkimuksiin osallistuvilla johtavilla asiantuntijoilla on Työterveyshuoltolain 1383/2001 ja VNa 1484/ mukainen työhygienian ja teknisen asiantuntijan pätevyys. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

7 LAUSUNTO 7 (14) Vertailuarvot 7.1 Mikrobit Työympäristön bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja, joten mikrobituloksia on tulkittava työpaikkakohtaisesti. Mikrobilajiston tulkinnassa noudatetaan Asumisterveysoppaan (2 painos/2008, STM:n oppaita 2003:1) sekä artikkelissa Reiman et al. Rakennusten kosteusvauriota kuvastava mikrobisto. Ympäristö ja terveys 8/2005 kuvattua mikrobilajiston tulkintaa /1-2/. Työterveyslaitos on listannut viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamiseksi puhtaissa toimistoympäristöissä /7/. 7.2 Mineraalivillakuidut Mineraalivillakuituja käytetään lämmön, palon ja äänen eristyksessä rakennuksissa ja LVI-laitteissa. Kuituja päätyy huoneilmaan huonokuntoisista eristeistä, likaantuneista ilmanvaihtokanavista sekä pinnoittamattomista akustiikkalevyistä. Kuitujen lukumäärälle pinnoilla ei ole virallisia ohjearvoja. Schneider (Schneider T., Synthetic vitreous Fibres. Teoksessa: Indoor Air Quality Handbook, McGraw-Hill, New York 2000, chapter 39) suosittaa, että pinnat tulisi luokitella siivoustiheyden mukaan: Mineraalivillakuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos kuitujen lukumäärät säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (pöydät ym.) ovat alle 0,2 kuitua/cm 2 ja harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kuitua/cm 2. Ilmanvaihtojärjestelmän kuitupitoisuudelle ei ole vielä suositusarvoja. Puhtausluokitelluille ilmanvaihtotuotteille on puhtausvaatimukset, joiden mukaan muun muassa käytössä olevasta äänenvaimentimesta irtoavien kuitujen kokonaispitoisuus tulee olla alle 0,01 kuitua/cm 3. Tekesin Fine-ohjelman tutkimushankkeessa "Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt työtiloihin" on suositeltu ohjearvoksi kuitutiheydelle kahden viikon pölylaskeumassa 0,2 kuitua/cm Ilmanvaihdon ja lämpöolojen vertailuarvot Työtilojen ilman lämpötilalle ja kosteudelle ei anneta raja-arvoja laissa. Lämpötilalle voidaan kuitenkin antaa tavoitearvoja (Työturvallisuuslain 39 :n 1. momentin soveltamisohjeen mukaisesti). Toimistotilojen osalta sovelletaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 vähimmäisvaatimuksia toimitilojen sisäilman laadusta ja ilmanvaihdosta (RakMK D2, taulukko 2: ulkoilmavirta; toimistohuoneet 1,5 l/s/m 2, neuvottelutilat 4 l/s/m 2 tai 8 l/s/m 2 asiakastila 2 l/s/m 2, käytävätilat 0,5 l/s/m 2 ). Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

8 LAUSUNTO 8 (14) Taulukossa 1 on esitettynä sisäilmastoluokituksen tavoitetasot sekä jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmän mitoitusarvot. Sisäilmastoluokitusta voidaan soveltaa työtilojen ilmanvaihdon lähtötasojen määrittämiseen. D2:n ohje- ja tavoitetasot vastaavat sisäilmastoluokituksen tyydyttävän sisäilmastoluokan S3 tasoa, joka täyttää viranomaissäännösten vähimmäisvaatimukset. Taulukko 2. Sisäilmastoluokituksen ohje- ja tavoitetasot eri sisäilmastoluokissa /5/. suure luokka S1 luokka S2 luokka S3 operatiivinen lämpötila t u <10 C 10 t u 20 C t u >20 C huonelämpötila talvi kesä C 21,5* 21,5 + 0,3*(t u -10) 24,5* 21,5 21,5 + 0,3*(t u -10) 24,5 C ) ) ,5 + 0,4*(t u -10) huonelämpötilan tilapäinen poikkeamana asetusarvosta 2) C ± 0,5 ± 1,0 ± 1,0 lämpötilaero pystysuunnassa 4) C ilman suhteellinen kosteus talvi % ilman nopeus 3) t ulma =21 C t ulma =23 C t ulma =25 C m/s <0,14 <0,16 <0,20 <0,17 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,35 lattian pintalämpötila, vähintään C lattian pintalämpötila, enintään C jäähdytysjärjestelmän suunnitteluarvo C Lämmitysjärjestelmän suunnitteluarvo C 21,5 21,5 21, S1-luokassa huonelämpötilan on oltava tila/huoneistokohtaisesti aseteltavissa välillä C. Jos samassa huoneessa on useita henkilöitä, käytetään huonelämpötilan perustasona talvella C ja kesällä C. Lämpötilan asetusarvon tulee olla kohdassa huonelämpötila mainituissa rajoissa.huonelämpötila ei saa missään ulkoilmaolosuhteissa olla yli 35 C. Kun ulkoilman lämpötila on alle 15 C, huonelämpötila ei saa olla yli 27 C. Ilman nopeudella tarkoitetaan kolmen minuutin suuntariippumatonta keskiarvoa oleskeluvyöhykkeellä. Mittaus suoritetaan suuntariippumattomalla kuumalanka-anemometrillä standardin SFS 5511 mukaisesti. Lämpötilaerolla pystysuunnassa tarkoitetaan mitattua eroa nilkka-hartiatasolla, mittauskorkeus 0,1 m ja 1,1 m. D2:n mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuus tavanomaisessa sääolosuhteissa ja huoneen käytön aikana saa enintään olla 1200 ppm. Ilman laatua voidaan pitää hyvänä kun hiilidioksidipitoisuus on ppm. 8 Tulokset ja johtopäätökset 8.1 Mikrobinäytteet Mikrobinäytteiden tulokset on esitettynä liitteissä 1 ja 2. Ilma- ja pyyhintänäytteet Otettujen ilma- ja pyyhintänäytteiden perusteella toimitilojen mikrobisto oli tavanomainen. Analysoitujen näytteiden perusteella mesofiilisten sienten ja bakteerien lajisto sekä pitoisuus olivat toimitiloissa normaalit. Ilmanvaihtokanavien pyyhintänäytteet Tuloilmakanavasta otettu pintasivelynäytteen tulos oli tavanomainen. Otettu näyte sisälsi niukasti mikrobeja. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

9 LAUSUNTO 9 (14) materiaalinäytteet Otetut materiaalinäytteet (mineraalivilla, lämmöneriste) olivat puhtaita (ei viitettä vauriosta). Suoraviljelynäytteet eivät sisältäneen kasvustoa. 8.2 Mineraalivillakuitunäytteet ja pölyn koostumus pinnoilla Mineraalikuitunäytteiden analyysitulokset löytyvät liitteestä 3. Poliisisiiven sisäpihan puoleisen käytävän työhuoneissa 1096, 1099, 1101 ja 1103 mineraalivillakuitujen pitoisuus oli poikkeuksellinen (pitoisuuden 0,2 0,6 kuitua/cm 2 ; viitearvo 0,2 kuitua/cm 2 ), toimitiloissa on kuituongelma. Muiden työhuoneiden osalta viitearvoja ei ylitetty (pitoisuudet 0,1 kuitua/cm 2 ; viitearvo 0,2 kuitua/cm 2 ). 8.3 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja pölyn koostus Pölyn koostumusnäytteiden analyysitulokset löytyvät liitteestä 4. Visuaalisen tarkastelun perusteella poliisisiiven ilmanvaihtojärjestelmässä ei ollut merkittävää pölykertymää. Toimitilojen runkokanavissa ei visuaalisen tarkastelun perusteella poikkeavaa pölyn muodostumista havaittu (liite 8, kuvat 1 ja 2). Työhuonetilojen tuloilmahajottajat olivat visuaalisen tarkastelun perusteella likaantuneet (runsaasti rakennusaikaista pölyä/kipsipölyä). Sisäpihan puolisen käytävän runkokanavasta otettu pölyn koostumusnäyte sisälsi runsaasti karkeaa ulkoilmapölyä (kiviaine-, hiekka- ja siitepölyä) sekä hiukan kohollaan olevia määriä vuorivillakuituja (1-5 paino-%), 8.4 Paine-eromittaukset Paine-eromittausten tulokset löytyvät liitteistä 6. Tehtyjen paine-eromittausten perusteella rakennuksen vaipan ja toimitilojen välinen paine-eron oli normaali. Alapohjatila oli tehtyjen muutostöiden jälkeen selvästi alipaineinen ympäröiviin tiloihin nähden (yli 15 Pa). Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

10 LAUSUNTO 10 (14) Huonetilojen lämpötila- ja kosteusmittaukset Lämpötila- ja kosteusmittausten tulokset on esitetty liitteessä 7. Toimitilojen ilman lämpötila vaihteli 19 22,5 C välillä. Mittausjakson lämpötilakeskiarvot olivat sisäpihan puolella 20,7±0,4 C (työhuone 1098; N=2577, 5 min välein) 1 ja ulkopihan puolella 20,9±0,8 C (työhuone 1133; N=2577, 5 min välein). Toimistohuoneiden suhteellinen kosteus vaihteli 2-20 % RH välillä. Mittausjakson keskimääräinen suhteellinen kosteus oli sisäpihan puolella 13±6 % (työhuone 1098; N=2577, 5 min välein) ja ulkopihan puolella 6±3 % (työhuone 1133; N=2577, 5 min välein). 8.6 Riskirakennekartoitus Tyypillisimpiä riskirakenteita ovat muun muassa seuraavat rakenteelliset ratkaisut: Maanvaraiset rakenteet Maanvastainen betoninen kaksoislaatta, puukorotettu lattia betonisen maanvastaisen pohjalaatan päällä, tuulettuvat alapohjat (erityisesti puualapohja), kellarin seinänä kivilatomus, jonka sisäpuolella tiilimuuraus, massiivinen betoninen kellarin seinä, jossa sisäpuolinen kosteus- ja lämmöneristys ja orgaanista eristemateriaalia sisältävät rakenteet. Julkisivurakenteet Rankarakenteet kapearäystäisissä rakennuksissa ja/tai voimakkaassa ilmastorasituksessa, tiiliverhottu rankarakenne ja rakenteet jotka sisältävät orgaanista eristemateriaalia. Yläpohjarakenteet Tuulettuvat mutta aluskatteettomat rakenteet, heikosti tuulettuvat rakenteet, umpirakenteet (mm. kevytsorakatto, lämmöneristealustainen katto), runsaasti sisätaitteita tai yksityiskohtia sisältävät harjakatot, käännetyt rakenteet (terassi) ja orgaanista eristemateriaalia sisältävät rakenteet. Märkätilarakenteet Vedeneristyksen puuttuminen rakenteesta, rakenteiden sisälle sijoitetut putket, alalaatta- tai kaksoislaattaholvi märkätilan lattiana, puulevyrakenteinen märkätilan lattia sekä levyrakenteiset märkätilan seinät. Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksessa riskirakenteen muodostaa ryömintätilallinen alapohja sekä kevytsora eristeinen yläpohja. Poliisilaitoksen alapuolisessa ryömintätilassa oli ollut vanhoja muottilaudoituksia ja muuta rakennusaikaista jätettä, jotka oli puhdistettu talvella Lisäksi alapohjan 1 ± keskihajonta, N=2577 Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

11 LAUSUNTO 11 (14) läpiviennit olivat olleet tukkimatta, jotka oli tukittu kesällä Alapohja on saatettu alipaineiseksi tammikuussa Alapohjan tarkastelussa ei huomattu normaalista poikkeavaa. Ryömintätila oli puhdistettu vanhoista muottilaudoituksista sekä muista rakennusaikaisista jätteistä (liite 8, kuva 3) Kaikki läpiviennit oli tukittu huolellisesti (Liite 8, kuva 4), joten mahdollisia ilmavuotokohtia yläpuolisiin tiloihin ei ollut havaittavissa. Rakennuksen yläpohjarakenteena on kevytsorakatto, jonka päälle on tehty vuonna 1999 lisäkallistuskerros kevytsorasta ja kovasta mineraalivillasta. Katolla on ollut aikaisemmin kuusi alipainetuuletinta, jotka ovat poistaneet kevytsorakerroksesta lämpöliikkeen aiheuttamaa kosteutta. Vuosina 2001 ja 2002 VTT:n tehdessä yläpohjarakenteen tutkimuksia havaittiin, että katolla olleet alipainetuulettimet eivät ole olleet yhteydessä lisäkallistuskerrokseen. Tämän johdosta katolle on lisätty kuusi alipainetuuletinta, jotka on asennettu lisäkallistuskerrokseen. Lisäksi räystäillä on tuuletusraot molempiin kerroksiin joten lämpöliikkeestä aiheutuva kosteus poistuu yläpohjarakenteesta. 9 Toimenpidesuositukset Työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa, että työnantajan on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työpaikan haitta- ja vaaratekijät sekä mahdollisuuksien mukaan poistettava tai torjuttava työntekijän turvallisuutta ja terveyttä vaarantavat tekijät. Kun tarvittavat toimenpiteet haittojen vähentämiseksi on suoritettu, arvioidaan jäljelle jäävien tekijöiden merkitys uudelleen. Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjeet ja määräykset velvoittavat, että rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilmassa ei esiinny terveydelle haitallisia määriä epäpuhtauksia eikä viihtyvyyttä alentavia hajuja. Näiden velvoitteiden pohjalta ehdotamme seuraavia toimenpiteitä työympäristön parantamiseksi ja työaikaisen oireilun vähentämiseksi: 1. Tehtyjen selvitysten perusteella toimitilojen sisäilman laatu oli mikrobipitoisuuksien suhteen tavanomainen. Toimitiloista kerätyt ilma-, pyyhintä- ja materiaalinäytteet olivat puhtaat. Henkilöstön kokemat oireet eivät tämän tutkimuksen perusteella johdu kiinteistön biologista tekijöistä (esim. kosteus- tai homevauriosta). 2. Poliisisiiven sisäpihan puoleisen käytävän työhuoneissa mineraalivillakuitujen pitoisuudet olivat poikkeuksellisia. Toimitiloissa on tämän tutkimuksen perustella kuituongelma. Mineraalivillakuitujen tyypillisimpiä lähetteitä ovat huonokuntoiset eristeet, likaantuneista ilmanvaihtokanavat sekä pinnoittamattomat akustiikkalevyt. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

12 LAUSUNTO 12 (14) Eristevillakuidut aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, ja ne saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille. Eristevillakuitujen poistumisaika elimistöstä on tutkimusten mukaan muutamia viikkoja tai kuukausia. Kuidut eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Suomessa kaupan olevat teolliset lasivilla- ja vuorivillakuidut eivät ole syöpävaarallisiksi luokitettuja. 3. Likaantunut ilmanvaihtojärjestelmä on todennäköisin kuituongelman aiheuttaja, koska työhuoneisessa ei selvitysten yhteydessä muita kuitulähteitä paikannettu (vanhat siirtoilmasäleiköt sisältävät eristemateriaalia, mutta olivat koteloituja, akustiikkalevyjä ei työhuoneissa ollut, käytävätilan alaslaskujen vaikutus huonetilojen mineraalivillakuitujen esiintymiseen on epätodennäköinen). Todettua havaintoa puoltaa myös kuitupitoisuuden pieneneminen sisäpihanpuoleisten huoneiden jälkeen (tuloilman runkokanava alkupää, jossa kanavanopeudet suuria). Mineraalivillakuitujen päästölähteiden olemassaolo tulee selvittää. Ilmanvaihtojärjestelmän mahdollisuus toimia epäpuhtauslähteenä tulisi täten selvittää. Tuloilmahajottajien äänenvaimennusmateriaalien kunto sekä siirtoilmasäleikköjen vaikutukset sisäilma laatuun tulisi myös tutkia mahdolliset puutteet korjata. Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt toimenpiteet mineraalivillakuituongelman paikantamiseksi. Ilmanvaihtojärjestelmään liittyvät selvitykset on toteutettu Mahdollisista lisäselvitystarpeista ja jatkotoimenpiteistä päätetään kun tehtyjen tutkimusten tulokset on saatu (näytteet toimitettu laboratorioon ). 4. Kiinteistön omistajan tai haltijan olisi huolehdittava ilmanvaihtolaitteistojen asianmukaisesta puhdistamisesta. Ilmanvaihtolaitteistojen ja -kanavien puhdistus tulisi suorittaa määrävälein noudattaen Sisäasiainministeriön asetusta 802/2001 ilmanvaihtolaitteistojen puhdistuksesta (SMa 802/2001, 3 ; Pelastuslaki 468/2003, 22 ). Ilmanvaihtolaitoksen puhdistuksen jälkeen tulisi aina tarkastaa puhdistustyön laatu, tasapainottaa ilmamäärät sekä dokumentoida puhdistus- ja säätötoiminta. Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksista olisi hyvä myös laatia kirjallinen puhdistussuunnitelma, johon tilaaja ja urakoitsija sitoutuvat. Suunnitelmassa määriteltäisiin muun muassa puhdistustyö tavoitetasot, aikataulu, ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusjärjestys, puhdistustyön ajankohta, suojaamistarpeet, vikahavaintomenettely, puhdistustyön laadunvarmennus, turvallisuusnäkökohdat sekä tiedottaminen. Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

13 LAUSUNTO 13 (14) Riskirakennekartoituksen yhteydessä riskirakenteissa ei havaittu kosteusongelmia tai kosteusvaurioita. Alapohjatilan aikaisempaa ylipaineisuutta on voitu pitää riskitekijänä epäpuhtauksien kulkeutumiselle. Tämän tutkimuksen aikana alapohjatila oli saatettu alipaineiseksi ympäröiviin tiloihin nähden, joten kyseistä riskiä ei tehtyjen mittausten perusteella ole havaittavissa (epäpuhtauksia ei kulkeudu toimitiloihin, mikrobinäytteet puhtaita). 6. Riskirakennekartoituksen yhteydessä yläpohjasta ei otettu materiaalinäytteitä, koska katolla oli runsaasti lumikertymää. Yläpohjan alapuolelta näytteenotto ei onnistunut, koska yläpohjan alalla on massiivinen betonilaatta. Koska yläpohja on koneellisesti alipaineistettu, on hyvin epätodennäköistä, että siinä mahdollisesti olevat epäpuhtaudet kulkeutuisivat alapuolella oleviin toimitiloihin. Mikäli yläpohjan lämmöneristeen mikrobipitoisuus halutaan selvittää, tulee materiaalinäyte ottaa keväällä lumien sulettua katolta. 7. Toimitilojen paine-, lämpötila- ja kosteusolosuhteet olivat tehtyjen mittausten perusteella toimistotiloille tyypillisiä. Ilman suhteellinen kosteus on talviaikoina alhainen, johtuen osittain ilmanvaihdon toiminnasta (jatkuvasti päällä, 1/1-asento). Liian kuivan ilman on todetutta aiheuttavan muun muassa äänenkäytön oireita, ihon kuivumista, silmäoireita, yskää ja nenän tukkoisuutta. 8. Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelman (PTS) laatiminen vaatii kiinteistön kunnon systemaattisempaa arviointia (rakennus-, LVI- ja sähkötekniikan osalta), joten kuntoarvion toteuttaminen olisi selvitysten perusteella suositeltavaa. Kuntoarvion sisältö ja laajuus tulisi räätälöidä Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvion suoritusohjeiden KH , LVI ja RT mukaisesti, kiinteistöön sovellettuna. Kuntoarvion toteuttajalla tulee olla toteutukseen vaadittava riittävä pätevyys (rakennus-, LVI- ja sähkötekniikka). Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

14 LAUSUNTO 14 (14) Kirjallisuus 1. Reiman M, Kujanpää L, Junttila S, Lappalainen S, Lindroos O, Pasanen A-L, Rajala R, Rautilala S, Reijula K, Tuomi T. Rakennusten kosteusvaurioita kuvastava mikrobisto. Ympäristö ja Terveys-lehti 8/2005, s Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät, sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:I, Helsinki 2003, 93 s. 3. SFS Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. Suomen Standardisoimisliitto, Helsinki Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa D2. Ympäristöministeriö RT-ohjekortti RT Sisäilmastoluokitus Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset. Rakennustieto Oy. RT-kortisto, Harju R, Tuovila H, Riala R, Kovanen K, Laamanen J, Säntti J, Tossavainen A. Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt työtiloihin. Sisäilmastoseminaari SIY raportti 24; Viitearvoja sisäilmaongelmien tunnistamiseen, Työterveyslaitos 09/2009, saatavana: D2539DF0A047/0/Viitearvoja pdf 8. Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus. Ympäristöopas 28, Ympäristöministeriö, Rakennustieto Oy 1997, 143 s. 9. LVI Ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden tarkastus. Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut.(2007). 10. LVI , KH , RT Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio suoritusohje, Rakennustietosäätiö (1998). Tommi Vehviläinen aluepäällikkö, DI kiinteistöjen käytönohjaus Tuomo Laitinen asiantuntija, FM, rkm kiinteistöjen käytönohjaus LIITTEET 1 Ilma- ja pyyhintänäytteiden mikrobianalyysi , nro SL 2 Materiaalinäytteiden mikrobianalyysi , nro SL 3 Kuitunäytteiden analyysivastaus , nro OT 4 Pölyn koostumusnäytteiden analyysilausunto , nro TY-03/hl/ Näytteenottopisteiden layout-pohja (1 krs) 6 Paine-eromittausten kuvaajat Lämpötila- ja kosteusmittausten kuvaajat Valokuvia kohteesta 9 Toimintasuunnitelma Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain :n antaman kirjallisen luvan perusteella.

15 Analyysivastaus n:o SL, ilma- ja pintasivelynäytteet (9) Tilaaja:, Tuomo Laitinen Tutkimuskohde: Lapuan virastotalo Näytteenottopäivä: 27. ja Näytteenottajat:, Tuomo Laitinen, Tommi Vehviläinen ja Jani Välitalo Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTO JA NÄYTTEIDEN KÄSITTELY Ilmanäytteet otettiin kuusi-vaihe impaktorilla ja pintasivelynäyte steriiliin laimennosveteen kostutetulla pumpulipuikolla suoraan seuraaville kasvatusalustoille: 2 % mallasuuteagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (tryptoni-hiiva-uute)-agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja inkuboitiin lämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet) ja 11 vrk:tta (bakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet laskettiin ja sienet tunnistettiin laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Näytteenottopäivänä ulkoilman lämpötila oli -15 C. Näytteenottopisteet on esitetty kappaleessa 2 taulukoissa 1 ja 3. 2 TULOKSET JA VERTAILU VIITEARVOIHIN Ilmanäytteiden näytteenottopisteet, sisäilman lämpötilat ja tutkittujen tilojen ilman suhteelliset kosteudet on esitetty taulukossa 1. Ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet on esitetty pesäkkeitä muodostavina yksikköinä kuutiometrissä ilmaa (pmy/m 3 ) taulukossa 2. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Pintasivelynäytteiden näytteenottokohdat, tutkittujen alueiden pinta-alat sekä pölykertymät on esitetty taulukossa 3. Pintasivelynäytteiden tulokset on esitetty suhteellisella asteikolla taulukossa 4. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Asteikko on seuraava: - = ei mikrobikasvua + = niukasti mikrobeja (1-20 pesäkettä/alusta) ++ = kohtalaisesti mikrobeja (21-50 pesäkettä) +++ = runsaasti mikrobeja ( pesäkettä) ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (> 200 pesäkettä) Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

16 Analyysivastaus n:o SL, ilma- ja pintasivelynäytteet (9) 2.1 Ilmanäytteet Taulukko1. Ilmanäytteiden näytteenottopisteet, sisäilman lämpötilat ( o C) ja ilman suhteelliset kosteudet (%-rh). Näytteenottopiste Lämpötila, o C Suhteellinen kosteus, %-rh 1. huone 332 (3. krs) 21,2 13,0 2. huone 328 (3. krs) 21,7 13,1 3. huone 306 (3. krs) 21,7 8,6 4. huone 314 (3. krs) 22,2 9,1 5. ulosottoviraston aula (2. krs) 21,8 9,1 Taulukko 2. Ilmanäytteiden mikrobipitoisuudet ja näytteissä esiintyneet sienisuvut ja/tai lajit, pitoisuudet yksikköä pmy/m 3. Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG-agar Tulkinta Cladosporium 9 Cladosporium 16 Aktinobakteerit* 7 viittaa Penicillium 2 steriilit 2 Muut bakteerit 122 epätavan- Penicillium 2 omaiseen Eurotium* 2 mikrobi- 1. Sieni-itiöt yhteensä 11 Sieni-itiöt yhteensä 22 Bakteerit yhteensä 129 lähteeseen Cladosporium 7 steriilit 2 Aktinobakteerit <2 ei Oidiodendron* 2 Muut bakteerit 160 poikkeavaa Cladosporium 16 hiivat, vaaleat 5 2. Sieni-itiöt yhteensä 7 Sieni-itiöt yhteensä 25 Bakteerit yhteensä 160 Penicillium 2 steriilit 2 Aktinobakteerit <2 ei Cladosporium 14 Cladosporium 9 Muut bakteerit 49 poikkeavaa Penicillium 2 3. Sieni-itiöt yhteensä 16 Sieni-itiöt yhteensä 13 Bakteerit yhteensä 49 Penicillium 2 Cladosporium 9 Aktinobakteerit <2 ei Cladosporium 19 hiivat, vaaleat 7 Muut bakteerit 64 poikkeavaa Penicillium 5 steriilit 2 4. Sieni-itiöt yhteensä 21 Sieni-itiöt yhteensä 23 Bakteerit yhteensä 64 Cladosporium 5 Cladosporium 5 Aktinobakteerit <2 ei Penicillium 2 Muut bakteerit 31 poikkeavaa steriilit 2 5. Sieni-itiöt yhteensä 9 Sieni-itiöt yhteensä 5 Bakteerit yhteensä 31 <2 = alle määritysrajan 2 pmy/m 3, kasvustoa ei esiintynyt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

17 Analyysivastaus n:o SL, ilma- ja pintasivelynäytteet (9) Näytteenottopiste Lämpötila, o C Suhteellinen kosteus, %-rh 6. huone 217 (2. krs) 21,8 8,5 7. huone 210 (2. krs) 21,5 8,1 8. huone 232 (2. krs) 21,7 12,2 9. huone 237 (2. krs) 23,7 13,8 10. huone 1095 (1. krs) 21,7 13,3 Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG-agar Tulkinta Penicillium 2 Penicillium 5 Aktinobakteerit <2 ei Cladosporium 2 Cladosporium 2 Muut bakteerit 19 poikkeavaa 6. Sieni-itiöt yhteensä 4 Sieni-itiöt yhteensä 7 Bakteerit yhteensä 19 Cladosporium 2 Cladosporium 7 Aktinobakteerit* 2 ei Muut bakteerit 14 poikkeavaa 7. Sieni-itiöt yhteensä 2 Sieni-itiöt yhteensä 7 Bakteerit yhteensä 16 Botrytis o 2 Penicillium 5 Aktinobakteerit <2 ei Penicillium 2 Cladosporium 7 Muut bakteerit 90 poikkeavaa hiivat, vaaleat 5 Aspergillus versicolor* 2 8. Sieni-itiöt yhteensä 4 Sieni-itiöt yhteensä 19 Bakteerit yhteensä 90 hiivat, vaaleat 2 Penicillium 2 Aktinobakteerit <2 ei Cladosporium 7 Cladosporium 5 Muut bakteerit 97 poikkeavaa Penicillium 2 9. Sieni-itiöt yhteensä 11 Sieni-itiöt yhteensä 7 Bakteerit yhteensä 97 Trichothecium 2 Penicillium 2 Aktinobakteerit <2 ei Cladosporium 5 Cladosporium 5 Muut bakteerit 111 poikkeavaa 10. Sieni-itiöt yhteensä 7 Sieni-itiöt yhteensä 7 Bakteerit yhteensä 111 <2 = alle määritysrajan 2 pmy/m 3, kasvustoa ei esiintynyt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

18 Analyysivastaus n:o SL, ilma- ja pintasivelynäytteet (9) Näytteenottopiste Lämpötila, o C Suhteellinen kosteus, %-rh 11. huone 1099 (1. krs) 19,8 12,4 12. huone 1103 (1. krs) 21,2 9,0 13. huone 1136 (1. krs) 21,1 9,9 14. huone 1133 (1. krs) 21,4 7,1 15. huone 1122 (1. krs) 20,6 9,1 Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG-agar Tulkinta Cladosporium 2 Aktinobakteerit <2 ei Penicillium 5 Muut bakteerit 139 poikkeavaa 11. Sieni-itiöt yhteensä 7 Sieni-itiöt yhteensä <2 Bakteerit yhteensä 139 Penicillium 2 Penicillium 2 Aktinobakteerit <2 ei Mucor o 2 Muut bakteerit 64 poikkeavaa Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä 6 Sieni-itiöt yhteensä 2 Bakteerit yhteensä 64 Penicillium 2 Cladosporium 2 Aktinobakteerit <2 ei hiivat, vaaleat 2 Penicillium 5 Muut bakteerit 16 poikkeavaa steriilit Sieni-itiöt yhteensä 6 Sieni-itiöt yhteensä 7 Bakteerit yhteensä 16 Penicillium 2 Aktinobakteerit <2 ei Cladosporium 2 Muut bakteerit 28 poikkeavaa 14. Sieni-itiöt yhteensä <2 Sieni-itiöt yhteensä 4 Bakteerit yhteensä 28 steriilit 2 Cladosporium 16 Aktinobakteerit <2 ei Ulocladium* 2 Penicillium 5 Muut bakteerit 134 poikkeavaa Penicillium 2 Aspergillus penicillioides* 2 hiiva, vaaleat 2 hiivat, vaaleat 2 Cladosporium Sieni-itiöt yhteensä 13 Sieni-itiöt yhteensä 25 Bakteerit yhteensä 134 <2 = alle määritysrajan 2 pmy/m 3, kasvustoa ei esiintynyt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

19 Analyysivastaus n:o SL, ilma- ja pintasivelynäytteet (9) Näytteenottopiste Lämpötila, o C Suhteellinen kosteus, %-rh 16. huone 1064 (1. krs) 20,7 7,7 17. huone 1053a (1. krs) 21,3 7,3 18. huone 1068 (1. krs) 20,7 7,2 19. käytävä 015 (kellari) 18,3 7,2 Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG-agar Tulkinta Penicillium 2 Penicillium 2 Aktinobakteerit* 2 ei hiivat, vaaleat 2 Cladosporium 2 Muut bakteerit 14 poikkeavaa 16. Sieni-itiöt yhteensä 4 Sieni-itiöt yhteensä 4 Bakteerit yhteensä 16 Penicillium 5 Cladosporium 5 Aktinobakteerit <2 ei hiivat, vaaleat 7 hiivat, vaaleat 5 Muut bakteerit 12 poikkeavaa 17. Sieni-itiöt yhteensä 12 Sieni-itiöt yhteensä 10 Bakteerit yhteensä 12 hiivat, vaaleat 2 Penicillium 2 Aktinobakteerit* 7 viittaa Cladosporium 7 Paecilomyces* 2 Muut bakteerit 45 epätavan- Cladosporium 14 omaiseen mikrobi- 18. Sieni-itiöt yhteensä 9 Sieni-itiöt yhteensä 18 Bakteerit yhteensä 52 lähteeseen Penicillium 19 Cladosporium 49 Aktinobakteerit* 2 viittaa Aspergillus fumigatus* 2 steriilit 7 Muut bakteerit 66 epätavan- Cladosporium 14 Penicillium 14 omaiseen steriilit 2 hiivat, vaaleat 5 mikrobihiivat, vaaleat 2 Eurotium* 2 lähteeseen 19. Sieni-itiöt yhteensä 39 Sieni-itiöt yhteensä 77 Bakteerit yhteensä 68 <2 = alle määritysrajan 2 pmy/m 3, kasvustoa ei esiintynyt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

20 Analyysivastaus n:o SL, ilma- ja pintasivelynäytteet (9) 2.2 Pintanäytteet Taulukko 3. Näytteenottokohdat, näytteen pinta-ala (cm 2 ) ja pölykertymä (vrk). Näytteenottokohta Pinta-ala, cm 2 Pölykertymä, vrk P1. huone 328 (3. krs) 10 cm x 10 cm - P2. huone 316 (3. krs) 10 cm x 10 cm - P3. 2. krs käytävä, etelä 10 cm x 10 cm - P4. 2. krs tuloilmakanava/iv-kanava, länsi 10 cm x 10 cm - P5. 3. krs tuloilmakanava/iv-kanava, länsi 10 cm x 10 cm - - = pinta-ala / pölykertymä ei tiedossa Taulukko 4. Pintasivelynäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajisto. Tulokset ilmoitettu suhteellisella asteikolla. Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG agar Cladosporium + Aktinobakteerit - steriilit + Muut bakteerit ++ P1. Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä ++ Cladosporium + Cladosporium + Aktinobakteerit - hiivat, punaiset o +(1) hiivat, punaiset o +(1) Muut bakteerit +++ Mucor o +(1) Penicillium + Eurotium* +(1) P2. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä +++ Cladosporium + hiivat, vaaleat + Aktinobakteerit - hiivat, vaaleat + Cladosporium + Muut bakteerit ++ steriilit + hiivat, punaiset o +(1) steriilit + P3. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä ++ Cladosporium ++ Cladosporium + Aktinobakteerit - Penicillium + Penicillium + Muut bakteerit + steriilit + Paecilomyces* +(1) Botrytis o +(1) steriilit + P4. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä + Bakteerit yhteensä + Cladosporium + Cladosporium ++ Aktinobakteerit - steriilit + Penicillium + Muut bakteerit ++ hiivat, vaaleat + steriilit + P5. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä ++ Bakteerit yhteensä ++ * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin - = ei kasvua steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä Analyysivastauksen osittainen kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Puhelin Y-tunnus Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet Kotipaikka Helsinki

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Pohjanmaan syyttäjävirasto Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (16)

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11.

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja. avulla. on esitetty TULOSTEN. Sosiaali- mikrobilähteeseen. Sisäilman. toimistotiloissa 30.12.11. Analyysivastauss n:o 177111OT, ilmanäyte 30.12.11 1 (3) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Sotungin koulu / piharakennus, Sotungintie 19, Vantaa Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä:

Lisätiedot

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA

MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA RAPORTTI 1 (2) 10.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 VANTAA MATERIAALINÄYTEIDEN MIKROBIMÄÄRITYS HELSINGE SKOLAN ATK-LUOKASSA 1 Yleistä Tutkimuksen kohteena

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594

Muut yhteyshenkilöt: Päiväkodin johtaja Eija Järveläinen 09-8393 0871 Kouluisäntä Jukka Huippu 040-5138594 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (5) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Keskustie 1 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011 27.12.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS

SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011

Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1(7) 19.03.2012 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Variston koulu Varistontie 1 01660 Vantaa Tutkimusajankohta: 12.11.2011 09.12.2011 Tilaaja: Vastuuhenkilö: Rakennesuunnittelijainsinööri

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja Analyysivastauss n:o 104812OT, ilmanäyte 19.01.12 1 (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Viertolan koulu Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä: 4.1.2012 Näytteet vastaanotettu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011

RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Lohitie 9, 89400 Hyrynsalmi RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2 (9) 12.04.2011 300.OS2407 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANTO... 3 2 TUTKIMUSKOHDE...

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5

Tutkimusraportti, Leppäkorven koulu, Korpikontiontie 5 HB Sisäilmatutkimus Oy 29.12.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus / Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Leppäkorven

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti

HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Mikrobi-ilmanäytteet Elinympäristössämme esiintyy mikrobeja, joiden määrä vaihtelee kosteus-

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu

ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Hyvinvointikeskus Kunila

Hyvinvointikeskus Kunila Hyvinvointikeskus Kunila Jari Harju RTA 2 27.4.2017 Johdanto Tutkimuskohde on 1953 rakennettu tiilirunkoinen rakennus Laajennettu 1993 Korjattu vuosina 1993, 1998, 2003 ja 2008 Kuntoarvio 2011 Laaja peruskorjaus

Lisätiedot

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko.

Yläpohjassa on ontelolaatta jonka päällä on tehdasvalmisteiset puiset kattoristikot. Runkorakenteena on poltettu teräsbetoninen pilari palkki runko. VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (6) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Viertolan koulu Liljatie 2 01300 Vantaa Tutkimusajankohta: 25.10.2011 4.1.2012 Tilaaja: Vastuuhenkilö Muut yhteyshenkilöt: Tutkimuksen

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet

Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

Itä-Hakkilan koulu, vanharakennus (isorakennus) ja uusirakennus (pienirakennus)

Itä-Hakkilan koulu, vanharakennus (isorakennus) ja uusirakennus (pienirakennus) VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset 1 (8) 1 TOIMEKSIANTO Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan koulu, vanharakennus (isorakennus) ja uusirakennus (pienirakennus) Koulutie 8 01260 Vantaa Tutkimusajankohta: 13.12.2011

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI 1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos...

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016

Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu

Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu 1/6 Materiaalinäytteenotto sisäpihan ulkoseinästä 20.11.2015 Hangon kaupunki, Hagapuiston koulu Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) veli-jukka.rousu@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/6 Sisällys

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (4) ISS Proko Oy 5.12.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa YLÄPOHJAN MIKROBIVAURIOITUMISEN

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss..

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss.. Analyysivastaus n:o 103312OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: 27.12.2011

Lisätiedot

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti

21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 Vanamontie 24, 15610 Lahti 21.3.2013 VANAMONTIE 24, 15610 LAHTI 2 1.YLEISTIETOA Kohde: Muistion laatija: Sisältö: Omakotitalo Vanamontie 24 15610 Lahti Jarmo Sarja, rkm Anticimex Försäkringar

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

Pihkoon koulu. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ISS Proko Oy Peter Mandelin

Pihkoon koulu. Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus ISS Proko Oy Peter Mandelin Pihkoon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 7.12.2017 ISS Proko Oy Peter Mandelin Tutkitut rakennukset Uusi Koulu Vanha koulu Uusi koulu Vanha koulu 2 Tehdyt tutkimukset: Rakenneavauksia:

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus

Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus Insinööritoimisto TähtiRanta Oy Talman koulun korjausten jälkeinen sisäilmaston laadunvarmistus TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Sipoon Talman koulussa suoritettiin laaja sisäilmaston tekninen kuntotutkimus marraskuu

Lisätiedot

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS

KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS S i v u - 1 - RAPORTTI KOSTEUS-, KUITU- JA IV-KARTOITUS KOy Korson toimistokeskus Naalipolku 6 01450 Vantaa 12.7.-10.8.2011 RAPORTIN NUMERO: 21140 TILAAJA: Jari Porthén, Realco Oy VASTAAVA TUTKIJA: Mikko

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä 15.5.2011 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) 15.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti

Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti Metsäkulman päiväkoti Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti 1.10.2018 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin yläpohjan kuntoa lisänäytteillä sekä aistinvaraisesti. Räystäslautoja oli irrotettu muutamasta

Lisätiedot

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI

JATKOTUTKIMUSRAPORTTI JATKOTUTKIMUSRAPORTTI Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1 89400 Hyrynsalmi 27.10.2016 RI Joonas Koponen JATKOTUTKIMUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Kaarnatie 1, 89400 Hyrynsalmi

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO

LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO Sivunumero: 1/11 LYCEIPARKENS SKOLAN PIISPANKATU 3-7 06100 PORVOO SISÄILMANLAADUN MITTAUS Tutkimusselostus 15.11.2013 Kai Kylliäinen 0405623222 Sivunumero: 2/11 Kohde: Toimeksianto: LYCEIPARKENS SKOLAN

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Vastaanottaja: Sivuja:1/7 Padasjoen kunta / Seppo Rantanen Kellosalmentie 20 17501 Padasjoki Arkistokuva Raportti Työnumero: 051221700404 Kohde: Toimeksianto: Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Pappilanmäen koulu

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun

Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Rakennuksen painesuhteiden ja rakenneliittymien tiiveyden merkitys sisäilman laatuun Sisäilma-asiantuntija Saija Korpi WWW.AINS.FI Syvennytään ensin hiukan mikrobiologiaan Lähtökohta: Tavanomaisia mikrobimääriä

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie Vantaa RAPORTTI 1 (5) 4.1.2012 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä Marja Hänninen, Maija Kirsi, Liisa Kujanpää, Outi Lindroos, Sirpa Rautiala ja Marjut Reiman 2 Mikrobikasvusto sisätiloissa

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa (7) ISS Proko Oy

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa (7) ISS Proko Oy Analyysivastaus n:o 103212OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan koulu Näytteenottopäivä: 27.-28.12.2011 Näytteenottaja: Tuomo Laitinen

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS

ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA:

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut

Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut Ilmanäytteet (mikrobi) Tuiskulan koulut 4.4.2018 Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: 1903-1937 Tuiskulan koulut Rakennusala:- Käyttötarkoitus: koulu Tuiskulansuora 126 Tilavuus: - 61300 Kurikka Kerrosluku:

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI

SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄILMATUTKIMUKSET 21.5. 18.6.2013 SUUTARILAN YLÄASTE JA LUKIO VASKINIITYNKUJA 2, HELSINKI SISÄLLYS: Sivu 1 / 16 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä tutkimuksesta... 2 3. Tutkimuksessa käytetyt

Lisätiedot

vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin

vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin Tytyrin koulu, Kirkkokatu 8, 08100 Lohja 51 (52) vähäisiä määriä vuori- ja lasivillakuituja. Kuidut ovat peräisin seinä/ikkunarakenteista ja/tai tuloilmaventtiilin äänenvaimentimesta. 8.3 Kuitukertymät

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS)

TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) TEOLLISUUSRAKENNUSTEN TOIMISTOTILOJEN ILMAN LAATU (INDOOR AIR QUALITY IN OFFICES ADJACENT TO INDUSTRIAL HALLS) Liisa KUJANPÄÄ 1, Sirpa RAUTIALA 1, Helmi KOKOTTI 2, and Marjut REIMAN 1,* 1 Finnish Institute

Lisätiedot

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi

Lisätiedot