Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen"

Transkriptio

1 Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen Metsäpuro-hankkeen 2013 työt Metsähallituksessa Matti Suanto Metsähallitus Luontopalvelut

2 1. Johdanto Halmeoja Halmeoja purojakso 13 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Halmeoja purojaksot 12 ja 11 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Säkkisenoja Säkkisenoja purojakso 7 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Säkkisenoja purojakso 8 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Säkkisenoja purojakso 14 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Purojaksot 15 ja 16 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Käärmepuro Käärmepuro purojakso 1 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Käärmepuro purojakso 2 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Käärmepuro purojakso 3 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Käärmepuro purojakso 4 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Käärmepuro purojaksot 5 7 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Käärmepuro purojakso 8 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Käärmepuro purojakso 9 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Käärmepuro purojakso 10 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Käärmepuro purojakso 11 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Purnunoja Purnunoja purojaksot kunnostussuunnitelma Purnunoja toteutuneet kunnostukset purojaksottain Muut kunnostukset Kylmäoja Haapuanoja Nällinsuonpuro Harjunalasenoja Vaarasalmisenojan latvahaara ja Pyhityksenoja Vujenselänoja Puroinventointi Kunnostustapahtumat Naamankaoja Naamankaojan talkoot Junior-leiriläisten talkoopäivä Kivioja AIR-hankkeen työhyvinvointitapahtuma

3 8.3 Koivukoskenpuron talkookunnostus, Oulunseudun Perhokalastajat ry Hankkeen rahoitus Rahoitus Metsähallituksessa vuonna Työt vuodelle Liitteet: Kunnostustyöt yhteenvetotaulukot Työkustannukset purottain Kunnostettujen purojen sijainti Johdanto Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen -hankkeen tavoitteina on soveltaa purokunnostuksen valuma-aluelähtöistä toimintamallia metsäojituksista kärsineillä taimenpuroilla Pohjois-Suomen alueella sekä kehittää uusia ennallistamis- ja kunnostusmenetelmiä metsätalousalueiden purovesistöjen tilan parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on arvioida kattavasti ennallistamisen ekologisia vaikutuksia, tehostaa käytännön hankkeiden kautta viranomaisten ja muiden purokunnostustoimijoiden välistä yhteistyötä alueella, sekä arvottaa metsäpurojen kunnostukseen liittyviä hyötyjä ympäristötaloustieteen menetelmien esim. maksuhalukkuuskyselyn avulla. Hanke ajoittuu vuosille ja se on jatkoa Metsähallituksen vuosina toteutetuille MePuKu ja PuKuInKo -hankkeille sekä SYKEn aikaisemmille purokunnostuksen yhteistyöhankkeille (PERU, PURO ja PURO II). Hankkeen päätavoitteet ovat: (tavoitteesta päävastuullinen suluissa) - Soveltaa purokunnostuksen valuma-aluelähtöistä toimintamallia ja tehostaa valumaalueiden vesiensuojelua (MH) - Kehittää ja soveltaa purojen ennallistamiskäytäntöjä ja kunnostusmenetelmiä (MH) - Arvioida kattavasti kunnostusten vaikutuksia (vedenlaatu, pohjaeläimet, piilevät, kalasto) (Oulun yliopisto) - Tutkia metsäpurojen kunnostuksen hyötyjen euromääräistä arvoa arvottamistutkimuksen avulla (Suomen ympäristökeskus SYKE) - Parantaa purokunnostusten tietopohjaa ja käytännön hankkeiden kautta kehittää ympäristöviranomaisten ja vapaaehtoisten toimijoiden yhteistyötä (SYKE) Hanketta rahoittavat MMM, YM, SYKE, POPELY, Metsähallitus, Kuusamon kaupunki, Pudasjärven kaupunki ja Taivalkosken kunta. Kuusamon osuuden hoitaa Kuusamon kaupunki. Metsähallituksessa kesällä 2013 Taivalkoskella olivat töissä Heikki Luukkonen, Arvo Neulikko ja Ari Märsynaho. Pudasjärvellä puroilla ahersivat Marko Nuoristo, Tauno Kukka ja Mertsi Stenius.

4 2. Halmeoja Halmeojalla oli suunnitelma kunnostaa jaksot vuonna Halmeojan kunnostukseen mentiin heti työmiesten aloitettua työt 4. kesäkuuta. Kaksi päivää kunnostettiin koko porukalla ja sen jälkeen kunnostuksesta vastasi Pudasjärven tiimi. Työt loppuivat 2.7. Yhteensä työpäiviä Halmeojalla kertyi 14 ja henkilötyöpäiviä 49. Halmeojan kunnostus oli tien alapuolen koskijakson 13 kiveämistä. Kunnostetun alueen pituudeksi tuli yhteensä 470 metriä. Kovan tulvan ja vesisateen takia kaksi työpäivää meni enimmäkseen ihmetellessä luonnonvoimaa. Kosken alapuolen hiekoittuneille jaksoille aukaistiin kaivinkoneelle ajourat. Jaksoilla todettiin olevan jo riittävästi puuta, joten puun lisäykseen ei ole tarvetta. Kaivinkonetyöt tehdään vuonna Hetesuon ennallistaminen Metsähallituksen REAH-kohteena on tarkoitus toteuttaa vuonna Halmeoja jakso 13 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Koskijakso, jossa on paikoin hiekkaa näkyvissä. Jakson pituus 470 metriä Metsähallituksen maalla. Puroinventoinnissa jakson luonnontilaisuus on arvioitu kolmoseksi asteikolla 0-5 (5=täysin luonnontilainen,4=tila vain hieman heikentynyt, 3=tila heikentynyt, 2=tila voimakkaasti heikentynyt, 1=ojaksi kaivettu puro, 0=oja, jonka korjaus vaatii maankäytön muutoksia). Kunnostussuunnitelma. 1.1 Hiekkaa poistetaan purouomasta kaivinkoneella kohteissa, missä puron varteen pääsee hyvin koneella, eikä puron rannoilta tarvitse poistaa varjostavaa puustoa. 1.2 Hiekanpoistoon ei ollut tarvetta. 2.1 Purouomaan kaivetaan n. 100 metrin välein laskeutusaltaita joihin uomassa oleva hiekka laskeutuu. 2.2 Jaksolle suunniteltiin 2 laskeutusallasta, jotka kaivetaan Laskeutusaltaiden väliin purouomaan lisätään puuta ja rakennetaan tulvituspatoja ja puusuisteita. Näiden rakenteiden avulla hiekka saadaan liikkeelle ja laskeutumaan uomaan kaivettuihin altaisiin. Lisäksi uomassa oleva puutavara monipuolistaa virtausta ja muokkaa purouomaa. 3.2 Jaksolle lisättiin puuta varjostukseksi ja suojaksi 23 kohtaan. Puurakenteita ei koskijaksolle tehty. 4.1 Uomassa olevia kutusoraikoita kaivetaan esiin ja puhdistetaan ja niiden virtausolosuhteita parannetaan kivi- ja puusuisteiden avulla. 4.2 Kutusorakoita kaivettiin esiin kivikynnysten/-suisteiden teon yhteydessä 54 paikassa. 5.1 Puron vedenpintaa nostetaan rakentamalla pohjakynnyksiä. 5.2 Pohjakynnyksiä rakennettiin kivistä 47 kpl.

5 2.2 Halmeojan jaksot 12 ja 11 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Yläosaltaan matalahko nivamainen, ja alaosalta syvässä uomassa mutkitteleva jyrkkärantainen pahoin hiekoittunut hidasvirtainen osuus. Jakson pituus on 650 metriä ja se on kokonaan Metsähallituksen mailla. Puroinventoinnissa jakson luonnontilaisuus on arvioitu kakkoseksi asteikolla 0-5. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Hiekkaa poistetaan purouomasta kaivinkoneella kohteissa, missä puron varteen pääsee hyvin koneella, eikä puron rannoilta tarvitse poistaa varjostavaa puustoa. 1.2 Kaivinkoneura aukaistiin. Kaivinkonetyöt tehdään Purouomaan kaivetaan n. 100 metrin välein laskeutusaltaita joihin uomassa oleva hiekka laskeutuu. 2.2 Kaivinkoneura aukaistiin ja jaksoille suunniteltiin 6 laskeutusaltaan paikkaa. Kaivinkonetyöt tehdään Laskeutusaltaiden väliin purouomaan lisätään puuta ja rakennetaan tulvituspatoja ja puusuisteita. Näiden rakenteiden avulla hiekka saadaan liikkeelle ja laskeutumaan uomaan kaivettuihin altaisiin. Lisäksi uomassa oleva puutavara monipuolistaa virtausta ja muokkaa purouomaa. 3.2 Ei lisätty puuta, koska uomassa on jo paljon puuta ja puurakennelmien teko liian työlästä noin leveään puroon. 4.1 Uomassa olevia kutusoraikoita kaivetaan esiin ja puhdistetaan ja niiden virtausolosuhteita parannetaan kivi- ja puusuisteiden avulla. 4.2 Ei toteutettu. Kutusoraa on paikoin esillä. 5.1 Puron vedenpintaa nostetaan rakentamalla pohjakynnyksiä. 5.2 Jaksolle ei ole mahdollista tehdä toimivia pohjakynnyksiä. Halmeoja: Kivikynnyksen/kutupaikan tekoa jakso 13. Halmeoja: Töiden aloitus/lopetuspisteet.

6 3. Säkkisenoja Säkkisenojalla miestöitä tehtiin 96 henkilötyöpäivää. Yhteensä kunnostettua puroa tuli 1,7 km. Säkkisenojan keskileveys on n. 5 metriä. Puutavaran lisäys oli paljon nopeampaa koko runkosyöttönä, kuin puusuisteiden tekona. Jaksoilla tehtiin myös puusuisteita, joista suurimpaan 3 poikkisuistetta sisältävään kokonaisuuteen meni puuta 95 metriä. Suisteiden pituus oli n. 6m/kpl, joten ne olivat raskaita käsitellä käsipelillä. Jakson 16 länsipuolella on yksityisen omistama maa, joka selvisi vasta, kun olimme jo aloittaneet kunnostuksen. Ehdimme kaataa yksityisenpuolelta 4 puuta suisteisiin. Maanomistaja suhtautui purokunnostukseen suopeasti, mutta emme ottaneet enää puita hänen puoleltaan Säkkisenoja jakson 7 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Purojakso 7 on yläosaltaan koskea ja alaosaltaan nivamaista virtaa. Jakso on kaivettua kanavaa ja se on ilmeisesti uittoa varten tehty oikaisukanava. Kanavan reunoilla on näkyvissä puisia ohjareita ja rannalla on paljon kiviä. Jakson alussa osa vedestä haarautuu vanhaan purouomaan. Jakson pituus on 120 metriä ja se on yksityismailla. Inventoinnissa purojakson luonnontilaisuus on arvioitu ykköseksi asteikolla 0-5. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kosket kivetään 1.2 Oikaisukanavan yläosan koskea kivettiin. 2.1 Kutusoraikkoja ja suojapaikkoja rakennetaan 2.2 Kutusoraa kaivettiin esiin kiveämisen yhteydessä. 3.1 Osa vedestä ohjataan pohjakynnyksen avulla vanhaan luonnonuomaan. 3.2 Osa vedestä ohjattiin pohjakynnyksellä vanhaan luonnonuomaan. 7. jakson kunnostus toteutunut. 3.2 Säkkisenoja jakson 8 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Hieno jyrkästi putoava koskijakso, jonka koskia on perattu pistemäisesti ja koskien mutkissa ilmeisesti uittoa varten tehtyjä ohjarisuisteita näkyvillä. Jakson pituus on 440 metriä ja se on yksityismailla. Inventoinnissa purojakson luonnontilaisuus on arvioitu neloseksi asteikolla 0-5.

7 Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kosket kivetään 1.2 Kolmessa uiton oikaisemassa mutkassa purettiin ohjarisuisteita ja kivistä tehtiin kynnyksiä ja kiveämistä yht. n.40metriä. Muutoin jaksolla ei ole kiviä mistä liikutella käsitöin. 2.1 Kutusoraikkoja ja suojapaikkoja rakennetaan 2.2 Kutusoraa on. 8 jakson kunnostus toteutunut Säkkisenoja jakson 14 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Pahoin hiekoittunut, leveähkö niva/suvanto-osuus, jossa suojapaikkoja kaloille hyvin vähän. Osuuden pituus on 670 metriä ja se on kokonaan Metsähallituksen mailla. Inventoinnissa purojakson luonnontilaisuus on arvioitu kolmoseksi (0-5). Kunnostussuunnitelma. 1.1 Hiekkaa poistetaan purouomasta kaivinkoneella kohteissa, missä puron varteen pääsee hyvin koneella, eikä puron rannoilta tarvitse poistaa varjostavaa puustoa. 1.2 Hiekkaa poistettiin purouomasta alaosalla ajamalla kaivinkoneella purouomaa pitkin n.200m ja kaivamalla siihen 10 hiekkataskua. Keskiosalle jaksoa kaivettiin kaksi suurempaa laskeutusallasta. 2.1 Laskeutusaltaiden väliin purouomaan lisätään puuta ja puusuisteita. Näiden rakenteiden avulla hiekka saadaan liikkeelle ja laskeutumaan uomaan kaivettuihin altaisiin. Lisäksi uomassa oleva puutavara monipuolistaa virtausta ja muokkaa purouomaa. 2.2 Purouomaan lisättiin puuta keskiosalta alaspäin 350 metrin matkalle puusyötöllä, jolloin puunrungot laitettiin puroon kokonaisina. Metsurit olivat töissä kahtena päivänä. Keskiosalta ylöspäin jaksolle tehtiin myös puusuisteita. Puunrunkoja käytettiin 84 kpl. 14 jakso kunnostus toteutunut. 3.4 Säkkisenojan jaksojen 15 ja 16 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Hiekoittuneita niva/hidasvirtaisia purojaksoja. Jaksojen yhteispituus on 925 metriä. Huom! Jakso 16 on puoleksi yksityismaalla. Inventoinnissa purojaksojen luonnontilaisuus on arvioitu neloseksi (taulukolla 0-5).

8 Kunnostussuunnitelma. 1.1 Hiekkaa poistetaan purouomasta kaivinkoneella kohteissa, missä puron varteen pääsee hyvin koneella, eikä puron rannoilta tarvitse poistaa varjostavaa puustoa. 1.2 Ei hiekanpoistoa, koska vaikea kulkuinen puronvarsi. 2.1 Purouomaan kaivetaan n metrin välein laskeutusaltaita, joihin uomassa oleva hiekka laskeutuu. 2.2 Jaksolle 15 kaivettiin 5 laskeutusallasta. 3.1 Laskeutusaltaiden väliin purouomaan lisätään puuta ja puusuisteita. Näiden rakenteiden avulla hiekka saadaan liikkeelle ja laskeutumaan uomaan kaivettuihin altaisiin. Lisäksi uomassa oleva puutavara monipuolistaa virtausta ja muokkaa purouomaa. 3.2 Jaksoille lisättiin puuta ja puusuisteita 65 puunrungon verran. Jakso 16 on puoleksi yksityismaalla. 8 Laskeutusaltaan kaivamista Säkkisenojalla. Jakso 14.

9 Säkkisenojan purojaksot. 4. Käärmepuro Käärmepuron miestyöt tehtiin välisenä aikana. Kunnostustöinä olivat puusyöttö ja puusuisteiden laitto jaksoille Kivikynnyksiäkin tehtiin 11 kpl. Kunnostetulle purolle tuli pituutta yhteensä lähes 2 kilometriä. Valuma-alueella Kypäräpuron luonnonuomaa kuokittiin auki kahtena päivänä. Tulvajaksot haittasivat Käärmepuron kunnostuksia, koska puro on kapeassa ja syvässä uomassa, joka tulvii herkästi. Heinäkuun alussa työt vaihdettiin tulvan takia kahdeksi

10 viikoksi muualle. Käärmeojalla työskenneltiin yhteensä 98 miestyöpäivää. Metsähallituksen kalatalouden harjoittelija oli mukana 10 työpäivänä. Kaivinkonetöissä Käärmepurolla meni kolme päivää. Konetöinä purouomalla toteutettiin luonnonuomanvesityksiä 920 metriä ja kaivettiin hiekkataskuja 17 kpl. Valuma-alueella ennallistettiin suota 4,5 ha tukkimalla metsäojat kokonaan ja puroon laskeviin metsäojiin tehtiin patoja sekä pintavalutuskenttiä kiintoaineen kulkeutumisen pysäyttämiseksi. Konetyönä tehtiin myös luonnonuoman vesitykset Kypärälammesta (420 metrin vesitys) ja Roipottimenlammesta (45 metrin vesitys) lähteviin sivupuroihin Käärmepuro jakson 1 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Hitaasti virtaava, hiekoittunut nivajakso. Jakson pituus on 100 metriä. Jakso on Metsähallituksen mailla. Jakson luonnontilaisuus on arvioitu kakkoseksi. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kalojen suojapaikkoja rakennetaan lisäämällä purouomaan ja uoman päälle puita. 1.2 Ei lisätty puuta. Purojaksolla on hyvin puuta uomassa. 2.1 Rakennetaan puusuisteita ja tulvituspatoja. 2.2 Ei rakennettu suisteita. 3.1 Purouomaan kaivetaan koneella laskeutusaltaita ja uomasta poistetaan hiekkaa. 3.2 Jaksolle kaivettiin kaksi laskeutusallasta. 4.1 Puroon suoraan kaivetut metsäojat tukitaan. 4.2 Tukittiin yksi metsäoja. 4.2 Käärmepuro jakson 2 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Hitaasti virtaava, hiekoittunut nivajakso. Jakso virtaa suurimmaksi osaksi viereen kaivetussa metsäojassa. Jakson pituus on 200 metriä. Jakso on Metsähallituksen mailla. Luonnontilaisuus on arvioitu inventoinnissa ykköseksi. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kalojen suojapaikkoja rakennetaan lisäämällä purouomaan ja uoman päälle puita. 1.2 Ei lisätty puita, koska jakso palautettiin luonnonuomaan. 2.1 Rakennetaan puusuisteita ja tulvituspatoja. 2.2 Ei lisätty puita, koska jakso palautettiin luonnonuomaan.

11 3.1 Kuivilleen jäänyt vanha uoma vesitetään mahdollisuuksien mukaan. 3.2 Jakso palautettiin luonnonuomaan 300 metrin pituudelta. 4.1 Puroon suoraan kaivetut metsäojat tukitaan. 4.2 Metsäojat tukittiin. 4.3 Käärmepuro jakson 3 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Hiekoittunut nivajakso virtailee kaivetussa kanavassa. Jakson pituus on 200 metriä. Jakso on Metsähallituksen mailla. Luonnontilaisuus on arvioitu kolmoseksi. 11 Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kalojen suojapaikkoja rakennetaan lisäämällä purouomaan ja uoman päälle puita. 1.2 Ei lisätty puuta, koska jakso palautettiin luonnonuomaan. 2.1 Rakennetaan puusuisteita ja tulvituspatoja. 2.2 Ei lisätty puuta, koska jakso palautettiin luonnonuomaan. 3.1 Kuivilleen jäänyt vanha uoma vesitetään mahdollisuuksien mukaan. 3.2 Jakso palautettiin luonnonuomaan 200 metrin matkalta. 4.4 Käärmepuro jakson 4 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Hitaasti virtaava, hiekoittunut nivajakso. Jakso virtaa suurimmaksi osaksi viereen kaivetussa metsäojassa. Jakson pituus on 160 metriä. Jakso on Metsähallituksen mailla. Luonnontilaisuus on arvioitu kakkoseksi. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kalojen suojapaikkoja rakennetaan lisäämällä purouomaan ja uoman päälle puita. 2.1 Ei lisätty puuta, koska jakso palautettiin luonnonuomaan. 2.1 Rakennetaan puusuisteita ja tulvituspatoja. 2.2 Ei lisätty puita, koska jakso palautettiin luonnonuomaan. 3.1 Purouomaan kaivetaan koneella laskeutusaltaita ja uomasta poistetaan hiekkaa. 3.2 Ei, koska jakso palautettiin luonnonuomaan ja kaivettu kanava tukittiin. 4.1 Kuivilleen jäänyt vanha uoma vesitetään mahdollisuuksien mukaan. 4.2 Luonnonuomaa vesitettiin 150 metriä. 5.1 Puroon suoraan kaivetut metsäojat tukitaan. 5.2 Metsäojat tukittiin.

12 4.5 Käärmepuro jaksot 5 7 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Mutkitteleva, hiekoittunut nivajakso. Rantametsät on alaosalla hakattu puroon saakka. Jakson pituus on 900 metriä. Jakso on Metsähallituksen mailla. Jaksojen luonnontilaisuus on arvioitu kolmoseksi ja neloseksi. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kalojen suojapaikkoja rakennetaan lisäämällä purouomaan ja uoman päälle puita. 1.2 Purouomaan lisättiin puuta 115 runkoa Rakennetaan puusuisteita ja tulvituspatoja. 2.2 Rakennettiin puusuisteita ja muita puurakennelmia 114 kpl. 3.1 Purouomaan kaivetaan koneella laskeutusaltaita ja uomasta poistetaan hiekkaa. 3.2 Purouomaan kaivettiin jaksoille 5-6 hiekkataskuja 11 kpl. 4.1 Puroon suoraan kaivetut metsäojat tukitaan. 4.2 Ei tukittavia metsäojia. 5.2 Jaksoille tehtiin 4 kivikynnystä. 4.6 Käärmepuro jakson 8 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Hiekkaista nivaa ja koskea. Jakson pituus on 430 metriä. Jakso on Metsähallituksen mailla. Luonnontilaisuus on arvioitu neloseksi. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kalojen suojapaikkoja rakennetaan lisäämällä purouomaan ja uoman päälle puita. 1.2 Jaksolle lisättiin puuta 36 runkoa. 2.1 Rakennetaan puusuisteita ja tulvituspatoja. 2.2 Rakennettiin puusuisteita 3kpl ja muita puurakennelmia 56kpl, jotka olivat enimmäkseen puunrunko kappaleiden syöttöä. 3.1 Uomassa oleviin sorakoihin rakennetaan virranohjaimia pitämään sorakot puhtaina. 3.2 Ei sorakkopaikkoja. Kova tulva haittasi pohjanraekoon havainnoimista. 4.1 Rakennetaan kutusoraikkoja. 4.2 Kutusoraikkojen teko vuonna Rakennettiin 6 kivikynnystä.

13 4.7 Käärmepuro jakson 9 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Hitaasti virtaava niva- / suvantojakso. Jakson pituus on 200 metriä. Jakso on Metsähallituksen mailla. Luonnontilaisuus on arvioitu neloseksi. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kalojen suojapaikkoja rakennetaan lisäämällä purouomaan ja uoman päälle puita. 1.2 Ei lisätty puuta. Lähes luonnontilainen jakso, jossa oli tulva. 2.1 Rakennetaan puusuisteita ja tulvituspatoja. 2.2 Ei rakennettu puusuisteita. 13 Lähes luonnontilainen jakso, jota ei kunnostettu. Oli kovassa tulvassa. 4.8 Käärmepuro jakson 10 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Paikoin koneperattua hitaasti virtaavaa nivaa / suvantoa. Vanha uoma paikoin näkyvillä ja voidaan vesittää. Jakson pituus on 350 metriä. Jakso on Metsähallituksen mailla. Luonnontilaisuus on arvioitu inventoinnissa kolmoseksi. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kalojen suojapaikkoja rakennetaan lisäämällä purouomaan ja uoman päälle puita. 1.2 Jaksolle lisättiin puuta 2 runkoa. 2.1 Rakennetaan puusuisteita ja tulvituspatoja. 2.2 Ei rakennettu suisteita. 3.1 Kuivilleen jääneet vanhat uomat vesitetään mahdollisuuksien mukaan. 3.2 Neljä luonnonuomaa vesitettiin yht. 150 metriä. 4.1 Puroon suoraan kaivetut metsäojat tukitaan. 4.2 Ei tukittavia metsäojia. 5.2 Kaivettiin 3 laskeutusallasta. Purojakso 10 virtasi kapeassa kaivetussa uomassa, neljällä luonnonuoman vesityksellä saatiin vedenpintaa nousemaan myös kaivettuun uomaan jääville alueille.

14 4.9 Käärmepuro jakson 11 kunnostussuunnitelma ja toteutuneet työt Koneperattua koskea / nivaa. Vanha uoma paikoin näkyvillä ja voidaan vesittää. Jakso on Metsähallituksen mailla. Jaksojen luonnontilaisuus on puroinventoinnissa arvioitu kolmoseksi. Purojaksoa 11 kunnostettiin vain jakson alaosasta. Kunnostussuunnitelma. 1.1 Kalojen suojapaikkoja rakennetaan lisäämällä purouomaan ja uoman päälle puita. 1.2 Ei lisätty puuta Rakennetaan puusuisteita ja tulvituspatoja. 2.2 Ei rakennettu puusuisteita. 3.1 Uomassa oleviin sorakoihin rakennetaan virranohjaimia pitämään sorakot puhtaina. 3.2 Uomaa kivettiin. 4.1 Peratut kosket kivetään ja / tai kuivilleen jääneet vanhat uomat vesitetään mahdollisuuksien mukaan. 4.2 Uomaa kivettiin ja 3 luonnonuomaa vesitettiin alaosalla yhteensä 130m. 5.1 Rakennetaan kutusoraikkoja. 5.2 Kutusorakoita kaivettiin esiin ja puhdistettiin. 6.1 Puroon suoraan kaivetut metsäojat tukitaan. 6.2 Ei tukittavia metsäojia. Käärmepuro puurakennelman teko jakso 8 Käärmepuro luonnonuomanvesitys, jakso 4 pato.

15 Käärmepuron kaivinkonetyöt 2013 ja purojaksot. 15

16 5. Purnunoja Purnunojalla työskenneltiin välisenä aikana jaksoilla yhteispituudeltaan 3,6 km. Miestöinä olivat puusyöttö ja puusuisteiden teko. Myös kiveä oli paikoin ja niistä tehtiin suisteita ja kynnyksiä. Lisäksi sivupurojen luonnonuomia kuokittiin auki yhteensä 1170 metriä, silloin kun Purnunoja tulvi liikaa muihin töihin. Metsurit tekivät Purnunojaan puusyöttöä 16 miestyöpäivää jaksoille Puut kannettiin puron sivuilta metrin päästä, pääasiassa n. 4-6 metrin pätkinä. Valuma-alueella tukittiin ja padottiin kaivinkoneella metsäojia ja suota ennallistui 14 hehtaaria. Purouomalla kaivettiin hiekkataskuja/ laskeutusaltaita 51 kpl. Sivupuroille tehtiin 4 luonnonuomanvesitystä pituudeltaan yhteensä 1210 metriä patoamalla metsäojat. Kaivinkone oli töissä 8 työpäivää. 16 Teerensoidinsuon (33,2 ha) ennallistaminen tehtiin lokakuun lopussa Metsähallituksen REAHkohteena (riistan elinympäristön aktiivinen hoito). 5.1 Purnunojan jaksojen kunnostussuunnitelma Erittäin hiekoittunutta niva/hidasvirtaista puroa, jossa välillä muutaman lyhyt koskijakso. Jaksojen yhteispituus on 3,7 kilometriä. Jaksojen luonnontilaisuusluokitus on arvioitu puroinventoinnissa välille 2-4, pääsääntöisesti se on arvioitu kolmeksi. Suunnitellut kunnostustoimenpiteet: 1.1 Hiekkaa poistetaan purouomasta kaivinkoneella kohteissa, missä puron varteen pääsee hyvin koneella, eikä puron rannoilta tarvitse poistaa varjostavaa puustoa. Purouomaan kaivetaan n metrin välein laskeutusaltaita joihin uomassa oleva hiekka laskeutuu. 2.1 Laskeutusaltaiden väliin purouomaan lisätään koneellisesti puuta, jolla hiekka saadaan liikkeelle ja laskeutumaan uomaan kaivettuihin altaisiin. Lisäksi uomassa oleva puutavara monipuolistaa virtausta ja muokkaa purouomaa. 5.2 Purnunojan toteutuneet kunnostukset jaksottain Purnunoja purojakso 11 Yläosaltaan hiekoittunut hidasvirtainenjakso. Purnunoja inventoitiin 2010, jonka jälkeen virran mukana kulkeutuva hiekka ehti valua 150 metriä puroa alaspäin. Kunnostus aloitettiin hiekoittuneen alueen alalaidasta. 1.2 Jaksolle kaivettiin 5 suurta laskeutusallasta, hiekan kulkeutumisen pysäyttämiseksi. 2.2 Puuta lisättiin suisteina ja muina rakennelmina yhteensä 16 runkoa.

17 Purnunoja purojakso 12 Hiekkainen nivamainen jakso, jonka pituus on 230 metriä. Luonnontilaisuus on arvioitu kolmoseksi. 1.2 Jaksolle kaivettiin 2 hiekkataskua. 2.2 Puuta lisättiin suisteina ja syöttönä yhteensä 5 runkoa. Purnunoja purojakso 13 Koskijakso, jonka pituus on 130 metriä. Luonnontilaisuus on arvioitu neloseksi. 1.2 Ei hiekkataskuja. Koskijaksoa, jossa kivipohja. 2.2 Puuta lisättiin suisteina ja syöttönä yhteensä 7 runkoa. 6 kivikynnystä/ -suistetta. 17 Purnunoja purojakso 14 Nivamainen jakso, jossa hiekkaa. Jakson pituus on 340 metriä. Luonnontilaisuus on arvioitu kolmoseksi. 1.2 Jaksolle kaivettiin 2 hiekkataskua. 2.2 Puuta lisättiin suisteina ja syöttönä yhteensä 32 runkoa. 5 kivisuistetta. Purnunoja purojakso 15 Koskijaksoa, joka on pituudeltaan 370 metriä. Luonnontilaisuus on arvioitu kolmoseksi. 1.2 Hiekkataskuja 2kpl. 2.2 Puuta lisättiin suisteina ja syöttönä. 9 kivikynnystä. Purnunoja purojakso 16 Koski-/nivajakso, joka on pituudeltaan 360 metriä. Luonnontilaisuus on arvioitu neloseksi. 1.2 Ei hiekkataskuja. 2.2 Puuta lisättiin syöttönä 39 runkoa. 7 kivisuistetta. Purnunoja purojakso 17 Niva-/koskimainen jakso, jonka pituus on 305 metriä. Luonnontilaisuus on arvioitu kolmoseksi. 1.2 Hiekkataskuja 5 kpl. 2.2 Puuta lisättiin syöttönä 38 runkoa ja kivistä tehtiin 22 suistetta/ kynnystä. Purnunoja purojakso 18 Erittäin hiekkainen niva/hidasvirtainen jakso, joka on pituudeltaan 740 metriä. 1.2 Hiekkataskuja 18kpl. 2.2 Puuta lisättiin suisteina ja rakennelmina. Lisäksi syöttönä yhteensä 152 runkoa. Kivisuisteita ja kynnyksiä tehtiin 24 kpl. Purnunoja purojakso 19

18 Erittäin hiekoittunut hidasvirtainen jakso, jonka pituus on 150 metriä. Luonnontilaisuus on arvioitu kolmoseksi. 1.2 Hiekkataskuja 4kpl. 2.2 Puuta lisättiin suisteina ja rakennelmina yhteensä 35 runkoa. Purnunoja purojakso 20 Erittäin hiekoittunut niva-/ hidasvirtainen jakso, jonka pituus on 640 metriä. 1.2 Hiekkataskuja ja laskeutusaltaita 11kpl jakson keskiosalta alaspäin. 2.2 Puuta lisättiin suisteina ja rakennelmina, Purnunvitikonojan suulta alavirtaan, yhteensä 75 runkoa Purnunoja suisteen asennusta jakso 20 Purnunoja altaan kaivaminen jakso 11. Purnunojan kaivinkonetyöt 2013, 8 päivää.

19 Kartta 3. Purnunojan purojaksot Muut kunnostukset vanhoilla kunnostuskohteilla 6.1 Kylmäoja Kylmäojalla puhdistettiin aikaisemmin tehtyjä kutusorakoita, jotka olivat peittyneet hiekkaan. Puroon ajettiin mönkijällä lisää kutusoraa ajamatta jääneestä soraläjästä 20 kohtaan. Sitten lisättiin puusuisteita pitämään kutusoraikot puhtaana. Myös vanhoja suisteita korjattiin. Töitä tehtiin purojaksoilla 7,8 ja 10 yhteensä 36 miestyöpäivää. 6.2 Haapuanoja Haapuanojalla käytiin päivä puhdistamassa jo tehtyjä kutusorakoita. 6.3 Nällinsuonpuro Nällinsuonpurolla kunnostettiin vuotava pato metsäojassa, jotta vesi pysyisi luonnonuomassa. Aikaa käytettiin 12 henkilötyöpäivää. 6.4 Harjunalasenoja Harjunalasenojalla tukittiin puroa oikaiseva metsäoja päivässä.

20 6.5 Vaarasalmisenojan latvahaara ja Pyhityksenoja. Taivalkoskella Vaarasalmisenojan kaivettua latvahaaraa kivettiin kahdesta kohtaa päivässä 380 metrin matkalta. Pyhityksenojan keskiosan kaivettua uomaa kivettiin päivässä 110 metriä. 6.6 Vujenselänoja Vujenselänojan sivupuroja/hetelaskuja käytiin kiveämässä päivä. Yhteensä kiveämistä tuli 550 metriä. Alueen suot ennallistettiin (90 ha) vuonna 2011 SuoverkostoLifessa Vaarasalmisenojan ja Pyhityksenojan kiveäminen. 6.6 Vujenselänojan kiveämispaikat. 7. Puroinventointi Puroinventoinnin koulutuspäivä pidettiin 12.6 Koivukoskenpurolla, joka oli inventoitu jo aikaisemminkin. Vuonna 2013 inventoitiin Ahvenlammenoja ja Roipottimenlammenoja. Ennen kunnostetuista puroista käytiin uudelleen inventoimassa Harjunalasenoja ja Mustanrinnanoja. 8. Kunnostustapahtumat 8.1. Naamankaoja Naamankaojaa kunnostettiin kunnostustapahtumien yhteydessä. Työmiehet olivat päivän töissä purojaksolla 21 ennen kunnostustalkoita ja tekivät ojaan yhden kivikynnyksen ja -suisteen.

21 Naamankaojan yläosan yksityistentilojen alueella oleviin kunnostuksiin tuli kunnostuslupa, vain yhdelle tilalle, joka voidaan tehdä vuonna Naamankaojan talkoot Metsäpuro- ja VYYHTI-hankkeen kunnostustalkoopäivä järjestettiin Silloin Virkkusentien alapuolen kaivettua kanavaa kivettiin 120 metriä purojaksolla 21. Talkoissa oli lähes parikymmentä osallistujaa Junior-leiriläisten talkoopäivä 21 Junior Ranger leiriläisten kunnostuspäivä oli Kettumaantien alapuolen peratulla purojaksolla Koskea kivettiin 80 metriä ja välissä käytiin tauolla Kettutuvalla. Leiriläiset osallistuivat innolla kunnostukseen. Jaksolla oli pidetty jo aikaisemminkin kunnostustalkoot. Naamankaojan kunnostuskohteet. Junior Ranger talkoolaisia Naamankaojalla.

22 8.2 Kivioja AIR-hankkeen työhyvinvointitapahtuma Kiviojalla oli OpenAirin ja ODL:n työhyvinvointitapahtumana puron kunnostusta 3.9. Kohderyhmänä olivat MH/Oulun tsto ja Oulun Ensi- ja turvakodin henkilökunta. Tapahtumaan osallistui 7 henkilöä. Päivän aikana vesitettiin 25 metriä luonnonuomaa patoamalla kaivettu metsäoja ja kuokkimalla vanhauoma auki. Osallistujat pitivät purokunnostuksesta työhyvinvointitapahtumana, koska tekeminen tapahtui yhdessä ja työnjälki näkyi heti. 22 Kivioja luonnonuoman vesitys Kivioja metsäojaan pato 8.3 Koivukoskenpuron talkookunnostus, Oulunseudun Perhokalastajat ry Iijokeen Taivalkosken Jurmussa laskevan Koivukoskenpuron kunnostus aloitettiin elokuussa Puron koko pituus on noin 2,4 km, josta inventoinnissa on kartoitettu noin m. Puron keskileveys noin 0,6 m, putouskorkeus 80 m ja valuma-alue noin 450 ha. Puro on inventoitu kesällä 2000 ja uudestaan inventointikoulutuksen yhteydessä v Purossa on 4 jaksoa. Puro sähkökalastettiin ennen kunnostusta Saaliiksi saatiin taimenia ja puronieriöitä sekä mahdollisesti näiden risteymiä. Kunnostuksesta vastasi Oulunseudun Perhokalastajat ry. Neljä talkoolaista kunnosti välisenä aikana jaksoilla 2 ja 3 yhteensä noin 500 metrin matkalta kanavaksi kaivettua purouomaa. Kunnostustyöt olivat uoman kiveäminen, kynnystäminen, syvänteiden kaivaminen ja kutusorakoiden kunnostus sekä yhden nousuesteen poistaminen. Kunnostuksiin käytettiin aikaa noin 40 h. Kunnostusta jatketaan tulevina vuosina talkoilla.

23 23 Koivukoskenpuron kunnostusalue v Hankkeen rahoitus Rahoitus Metsähallituksessa vuonna 2013 PPELY Taivalkoski Pudasjärvi Projektin rahoitus (MMM) Työllisyysrahoitus Metsähallituksen omarahoitus Metsurit 20 työpäivää alv 6200 Pirkko-Liisa Luhta virkatyö 162 h 4100 YHT Taivalkoskella ja Pudasjärvellä molemmissa 3 henkeä työllisyysvaroin 5 kk, yht 30 htkk Projektin varoilla suunnitelija/työnjohtaja(matti Suanto) palkattuna 9 kk Pudasjärvellä.

24 10. Työt vuodelle Halmeojan kaivinkonetyöt -Naamankaoja yläosan yksityistilan alue. -Käärmepuroon kutusoraa -Purnunoja mahdollisten suisteiden vaikutuksen synnnyttämien kutusorakoiden tarkastaminen ja vahvistaminen Kysyttävää? Ota yhteyttä tai soita Kaivellaan kaipaamasi tieto!

25 Kunnostus vuosi Henkilötyöpäiviä yhteensä Puiset poikkisuisteet kpl Tukkilautat/pohjalavat kpl Puiset hiekankeräimet kpl Kivikynnykset kpl Kivisuisteet kpl Muu kiveäminen m Vanhojen uomien vesitt. kpl Vanhojen uomien vesitt m Vanhojen uomien aukaisu m Ojien tukkiminen kpl Puiset virranohjaimet kpl Heittolavat kpl Muut puurakenteet kpl Varjostukset kpl Kutupaikat kpl Puusyöttö kpl Suunnittelu vrk Valokuvaus h Kunnostetun alueen pituus m Kaadetut puut kpl Kaivinkoneura aukaisu vrk Kaivinkone ohjaus h Kaivinkone hiekkataskut/altaat kpl Kaivinkone metsäojien tukkiminen kpl kaivinkone vanhanuoman vesitys kpl Kaivinkone vanhanuoman vesitys m Kaivinkone pintavalutuskenttiä kpl Kaivinkone metsäojien tukkiminen m Kaivinkone suonennallistaminen ha Liitteet: Kunnostustyöt yhteenvetotaulukot. Vuoden 2013 kunnostustyöt. Arvot 25 Halmeoja Käärmepuro Naamankaoja Purnunoja Säkkisenoja Kaikki yhteensä

26 Kunnostus vuosi Henkilötyöpäiviä yhteensä Puiset poikkisuisteet kpl Tukkilautat/pohjalavat kpl Puiset hiekankeräimet kpl Kivikynnykset kpl Kivisuisteet kpl Muu kiveäminen m Vanhojen uomien vesitt. kpl Vanhojen uomien vesitt m Vanhojen uomien aukaisu m Ojien tukkiminen kpl Puiset virranohjaimet kpl Heittolavat kpl Muut puurakenteet kpl Varjostukset kpl Kutupaikat kpl Puusyöttö kpl Suunnittelu vrk Valokuvaus h Kunnostetun alueen pituus m Kaadetut puut kpl Kaivinkoneura aukaisu vrk Kaivinkone ohjaus h Muut vuoden 2013 kunnostustyöt. Arvot Haapuanoja Harjunalasenoja Kivioja Kylmäoja Nällisuonpuro Pyhityksenoja Vaarasalmisenojan latvahaara Vujenselänoja Kaikki yhteensä Työkustannukset purottain. Henkilötyöpäivän keskihintana käytetty 213, (sisältää matkat, sotu ja tarvikkeet). Työkustannukset purottain 2013 Henkilötyö Kaivinkonetyö Puro Henkilötyöpäiviä Kustannus Kustannus yhteensä Haapuanoja Halmeoja Harjunalasenoja Kivioja Kylmäoja Käärmepuro Naamankaoja Nällisuonpuro Purnunoja Pyhityksenoja Säkkisenoja Vaarasalmisenojan latvahaara Vujenselänoja Kaikki yhteensä

27 Vuonna 2013 kunnostettujen purojen sijainti. 27

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen ja Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella

Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen ja Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella Pohjoisten pienvesien tilan parantaminen ja Pienvesien tilan kartoitus ja tiedon hyödyntäminen vaelluskalojen palauttamisessa Iijoen valuma-alueella Ajankohtaisia hankkeita SYKEssä Kati Häkkilä, SYKE Vesikeskus/Vesienhoitoryhmä

Lisätiedot

Purokunnostuksia Iijoen vesistössä Koillismaalla. Pirkko-Liisa Luhta, Eero Moilanen, Matti Suanto Luontopalvelut

Purokunnostuksia Iijoen vesistössä Koillismaalla. Pirkko-Liisa Luhta, Eero Moilanen, Matti Suanto Luontopalvelut Purokunnostuksia Iijoen vesistössä Koillismaalla Pirkko-Liisa Luhta, Eero Moilanen, Matti Suanto Luontopalvelut Esityksen sisältö Purojen inventointi Kunnostukset menetelmineen Vaikutusten seuranta Mitä

Lisätiedot

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSTEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 2016 FRESHABIT OSA 2/4/17

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSTEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 2016 FRESHABIT OSA 2/4/17 1 KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSTEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 2016 FRESHABIT 2016-2021 Tmi Terrapolar Kauhajoki 2016 OSA 2/4/17 2 SISÄLLYS 1. TAUSTAA... 3 2. KUNNOSTUSTEN TOTEUTUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Tervetuloa retkelle! Kunnostettujen purojen ja rumpujen valtakuntaan Iijoen vesistöalueelle

Tervetuloa retkelle! Kunnostettujen purojen ja rumpujen valtakuntaan Iijoen vesistöalueelle Tervetuloa retkelle! Kunnostettujen purojen ja rumpujen valtakuntaan Iijoen vesistöalueelle Pirkko-Liisa Luhta p.+358400 293023 pirkko-liisa.luhta@metsa.fi Eero Moilanen p.+35840 5314969 eero.t.moilanen@metsa.fi

Lisätiedot

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSTEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 2017 FRESHABIT OSA 2/4/18

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSTEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 2017 FRESHABIT OSA 2/4/18 1 KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSTEN TOTEUTUSSUUNNITELMA 2017 FRESHABIT 2016-2021 Tmi Terrapolar Kauhajoki 2017 OSA 2/4/18 2 SISÄLLYS 1. TAUSTAA... 3 2. KUNNOSTUSTEN TOTEUTUSSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Metsäpurojen kunnostamisen hydrauliset vaikutukset

Metsäpurojen kunnostamisen hydrauliset vaikutukset Metsäpurojen kunnostamisen hydrauliset vaikutukset Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 2016 Hannu Marttila Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusryhmä Oulun yliopisto Latvavesiä on muokattu Suomessa

Lisätiedot

Housupuron pituus on noin 5,6 km, josta kunnostetaan tässä hankehaussa 3,8 km. Hankealueen valuma-alueen pinta-ala on noin 800 ha.

Housupuron pituus on noin 5,6 km, josta kunnostetaan tässä hankehaussa 3,8 km. Hankealueen valuma-alueen pinta-ala on noin 800 ha. LUONNONHOITOHANKE HOUSUPURON KUNNOSTUS JA ENNALLISTAMINEN PALTAMOSSA Hankkeen tavoitteet Tavoitteena on Housupuron palauttaminen luonnontilaisen kaltaiseksi, purouoman kunnostaminen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi

Lisätiedot

Opetusmateriaali on tuotettu osana vesistökunnostusverkoston toimintaa ja on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa.

Opetusmateriaali on tuotettu osana vesistökunnostusverkoston toimintaa ja on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa. Opetusmateriaali on tuotettu osana vesistökunnostusverkoston toimintaa ja on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa. Purojen kunnostus Sisällysluettelo Puron määritelmä Miksi purot ovat tärkeitä?

Lisätiedot

TAIMEN - eli Esteet Pois! -hanke

TAIMEN - eli Esteet Pois! -hanke TAIMEN - eli Esteet Pois! -hanke 30.11.2017 Työraportti 1.12. 2016 31.10.2017 / Metsähallitus, Eräpalvelut Pohjanmaa Eero Moilanen, Tapani Säkkinen, Pirkko-Liisa Luhta Sisällys Johdanto... 4 Hankkeen työt

Lisätiedot

Opetusmateriaali on tuotettu osana vesistökunnostusverkoston toimintaa ja on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa.

Opetusmateriaali on tuotettu osana vesistökunnostusverkoston toimintaa ja on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa. Opetusmateriaali on tuotettu osana vesistökunnostusverkoston toimintaa ja on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa. Purojen kunnostus Miten virtavesi toimii? Kunnosta lähivetesi- koulutus Kuopio

Lisätiedot

Metsäpurojen kunnostusta Kuusamossa

Metsäpurojen kunnostusta Kuusamossa Metsäpurojen kunnostusta Kuusamossa Heikki Tahkola, Oulun Kalatalouskeskus Historiaa Puroja ja jokia perattu paljon 1900- luvun alkupuolella, aina 1960- luvulle saakka Työt tehty pääosin koneella, pienemmissä

Lisätiedot

Panumaojan kunnostusraportti

Panumaojan kunnostusraportti Panumaojan kunnostusraportti 20-25.8.2018 12.10.2018 Toteuttajat: Kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola, ProAgria Oulu/, puh. 040 747 7652, heikki.tahkola@proagria.fi Projektisuunnittelija Jarmo Tuukkanen,

Lisätiedot

Pienvesistä ja purokunnostuksista Isojoen ja Karvianjoen alueella. Taimenpäivä Isojoki

Pienvesistä ja purokunnostuksista Isojoen ja Karvianjoen alueella. Taimenpäivä Isojoki Pienvesistä ja purokunnostuksista Isojoen ja Karvianjoen alueella Taimenpäivä 12.12.2016 Isojoki Isojoki-Lapväärtinjoen ja Karvianjoen pohjoisosan alueet Satoja kilometrejä vedenjakaja-alueiden pienvesiä

Lisätiedot

TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (6) Kemera 21 luonnonhoitohanke HAUKIPURON LUONNONHOITOHANKE, POSIO. Hankkeen tavoitteet

TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (6) Kemera 21 luonnonhoitohanke HAUKIPURON LUONNONHOITOHANKE, POSIO. Hankkeen tavoitteet TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (6) HAUKIPURON LUONNONHOITOHANKE, POSIO Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on vähentää Haukipuron valuma alueen metsäojitusalueilta tulevaa vesistökuormitusta Kitkajärveen

Lisätiedot

TAIMEN - eli Esteet Pois -hanke

TAIMEN - eli Esteet Pois -hanke TAIMEN - eli Esteet Pois -hanke 30.11.2016 Työraportti 16.5. 30.11.2016 / Metsähallitus, Pohjanmaan Luontopalvelut Eero Moilanen Sisällys Johdanto... 5 Hankkeessa tehdyt työt vuonna 2016... 5 1. Tienalitusten

Lisätiedot

Puroympäristöjen kunnostaminen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä

Puroympäristöjen kunnostaminen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Puroympäristöjen kunnostaminen kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Paimionjokiseminaari 13.11.2014, Härkälän kartano, Somero : Janne Tolonen, Valonia Esityksen sisältö Puroympäristöjen kunnostaminen 1. Valonian

Lisätiedot

Kutusoraikkoinventointi 2015 Iijoen vesistön kunnostuspuroilla

Kutusoraikkoinventointi 2015 Iijoen vesistön kunnostuspuroilla Kutusoraikkoinventointi 2015 Iijoen vesistön kunnostuspuroilla Metsähallitus Luontopalvelut 2015 Pirkko-Liisa Luhta, Eero Hartikainen, Matti Suanto, Eero Moilanen Sisällysluettelo JOHDANTO...3 Kutusoraikoiden

Lisätiedot

Puroinventointeja ja kunnostuksia työllistämistuella ja vähän muullakin rahalla Pohjois-Pohjanmaalla

Puroinventointeja ja kunnostuksia työllistämistuella ja vähän muullakin rahalla Pohjois-Pohjanmaalla Puroinventointeja ja kunnostuksia työllistämistuella ja vähän muullakin rahalla Pohjois-Pohjanmaalla Taimenpäivä 2009 Kauhajoella Pirkko-Liisa Luhta Metsähallitus Luontopalvelut Koillismaan ja Kainuun

Lisätiedot

Karjaanjoen vesistön ongelmia

Karjaanjoen vesistön ongelmia Kuinka tehdään lohikaloille sopivia elinympäristöjä kokemuksia Karjaanjoen vesistöstä Hur skapar man lämpliga livsmiljöer för laxfiskar erfarenheter från Karisåns vattendrag Mustionjoki helmeilee-tapahtuma

Lisätiedot

Joen määritelmä. Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2.

Joen määritelmä. Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2. Joet ja kunnostus Joen määritelmä Joella tarkoitetaan virtaavan veden vesistöä. Joen valuma-alue on vähintään 100 km 2. Valuma-alueella tarkoitetaan aluetta, jolta vedet kerääntyvät samaan vesistöön. Jokiekosysteemin

Lisätiedot

VATJUSJÄRVI 2 -VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI

VATJUSJÄRVI 2 -VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI VATJUSJÄRVI 2 -VESIENHOITOHANKE, HAAPAVESI Hankkeen tavoitteet TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (7) Hankkeen tavoitteena on vähentää Vatjusjärven valuma-alueitten metsäojitusalueilta tulevaa vesistökuormitusta

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Pohjanmaan piiri yritysyhteistyössä pienvesikunnostuksissa

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Pohjanmaan piiri yritysyhteistyössä pienvesikunnostuksissa Suomen luonnonsuojeluliitto ja Pohjanmaan piiri yritysyhteistyössä pienvesikunnostuksissa 2007-2013 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry aluesihteeri, Teemu Tuovinen 12.6.2014 Kunnostettuja

Lisätiedot

Opetusmateriaali on tuotettu osana vesistökunnostusverkoston toimintaa ja on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa.

Opetusmateriaali on tuotettu osana vesistökunnostusverkoston toimintaa ja on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa. Opetusmateriaali on tuotettu osana vesistökunnostusverkoston toimintaa ja on vapaasti kaikkien käytettävissä ja muokattavissa. Jokien kunnostus Sisällysluettelo Tiesitkö tämän joesta - Jokien tietopaketti

Lisätiedot

Miten vesienhoitosuunnitelma etenee kunnostuksissa? Pirkko-Liisa Luhta Eräpalvelut Pohjanmaa VHS YTR Rokua

Miten vesienhoitosuunnitelma etenee kunnostuksissa? Pirkko-Liisa Luhta Eräpalvelut Pohjanmaa VHS YTR Rokua Miten vesienhoitosuunnitelma etenee kunnostuksissa? Pirkko-Liisa Luhta Eräpalvelut Pohjanmaa VHS YTR 2.5.2017 Rokua Vesistöjen kunnostusta ohjataan kansallisissa suunnitelmissa ja strategioissa Vesienhoitosuunnitelmat

Lisätiedot

KVVY:n virtavesien kunnostuskohteet vuosina

KVVY:n virtavesien kunnostuskohteet vuosina KVVY:n virtavesien kunnostuskohteet vuosina 2013-16 Numero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kohde Rautajoki Myllyoja Kikkelänjoki Vahokoski Hanhijoki Myllypuro Särkikoski Vilppulankoski Vilppulankoski Loppiskoski

Lisätiedot

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset

Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset Hanhijoen kunnostusinventointi ja sähkökoekalastukset 8.4.2014 Hotelli Ellivuori, Sastamala Kokemäenjoen kalakantojen hoito-ohjelman seurantaryhmän kokous Heikki Holsti Taustatietoja Hanhijoesta - Haaroistensuon

Lisätiedot

KOKEMÄENJEON VESISTÖALUEEN VIRTAVESIEN JA TAIMENKANTOJEN HOITOTEIMENPITEITÄ VUONNA 2015 TAUSTAA VUONNA 2015 TOTEUTETTUJA TOIMENPITEET 23.10.

KOKEMÄENJEON VESISTÖALUEEN VIRTAVESIEN JA TAIMENKANTOJEN HOITOTEIMENPITEITÄ VUONNA 2015 TAUSTAA VUONNA 2015 TOTEUTETTUJA TOIMENPITEET 23.10. KOKEMÄENJEON VESISTÖALUEEN VIRTAVESIEN JA TAIMENKANTOJEN HOITOTEIMENPITEITÄ VUONNA 2015 TAUSTAA Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on tehnyt vuosikymmenten ajan tiivistä yhteistyötä

Lisätiedot

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS

JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS JUUANJOEN VIRTAVESIEN KALATALOUDELLINEN KARTOITUS Manu Vihtonen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke 2009 53 9 VEPSÄNJOEN KARTOITETUT KOSKET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 9.1 Ilvolankoski Vepsänjoen

Lisätiedot

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSTEN SEURANTASUUNNITELMA 2016 FRESHABIT Tmi Terrapolar Kauhajoki 2016 OSA 1/4/17

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSTEN SEURANTASUUNNITELMA 2016 FRESHABIT Tmi Terrapolar Kauhajoki 2016 OSA 1/4/17 1 KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSTEN SEURANTASUUNNITELMA 2016 FRESHABIT 2016-2021 Tmi Terrapolar Kauhajoki 2016 OSA 1/4/17 2 SISÄLLYS 1. TAUSTAA... 3 2. SEURANTASUUNNITELMA... 4 2.1. SÄHKÖKOEKALASTUKSET...

Lisätiedot

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä.

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. Metsätalous ja vesiensuojelu Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. 1 Uuronluoma Hukanluoma Kärkiluoma Riitaluoma Lohiluoma

Lisätiedot

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Lakien ja säädösten noudattaminen pienvesien lähiympäristöissä

Lisätiedot

Purot tarvitsevat puita Pauliina Louhi. Pohjanmaan Taimenpäivät

Purot tarvitsevat puita Pauliina Louhi. Pohjanmaan Taimenpäivät Purot tarvitsevat puita Pauliina Louhi Pohjanmaan Taimenpäivät 12.12.2016 Suorat ja puuttomat purot Noin 20 000km purokm perattiin tukinuiton ja maankuivatuksen tarpeisiin sotien jälkeisenä aikana Maankuivatuksessa

Lisätiedot

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset 4.6.2014, Hämeenlinna Petra Korkiakoski Sivu 1 4.6.2014 Petra Korkiakoski, OPET-hanke OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus

Lisätiedot

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kuva: Petra Korkiakoski Sivu 1 15.11.2013 Esityksen sisältö Valuma-aluetason suunnitelmien sisältö Ojien inventointi ja kunnostustarpeen arviointi

Lisätiedot

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSRAPORTTI 2016 FRESHABIT OSA 4/4/17

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSRAPORTTI 2016 FRESHABIT OSA 4/4/17 1 KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSRAPORTTI 2016 FRESHABIT 2016-2021 Tmi Terrapolar Kauhajoki 2017 OSA 4/4/17 2 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. KUNNOSTUKSET... 4 3. TULOKSET... 6 3.1. JYRÄNOJA...

Lisätiedot

Puroinventoinnit Iijoen valuma-alueella vuosina

Puroinventoinnit Iijoen valuma-alueella vuosina A l u e e l l i s e t y m p ä r i s t ö j u l k a i s u t 403 403 Puroinventoinnit Iijoen valuma-alueella vuosina 1998-2003 Hyvönen Sanna, Suanto Matti, Luhta Pirkko-Liisa, Yrjänä Timo ja Moilanen Eero

Lisätiedot

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja OP-Rahastoyhtiö yhteistyössä pienvesikunnostuksissa 2013

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja OP-Rahastoyhtiö yhteistyössä pienvesikunnostuksissa 2013 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ja OP-Rahastoyhtiö yhteistyössä pienvesikunnostuksissa 2013 Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry aluesihteeri, Teemu Tuovinen 14.11.2013 Uhanalaiset

Lisätiedot

Kolmen helmen joet hanke

Kolmen helmen joet hanke Hämeenkyrön kunta, Nokian kaupunki, Ylöjärven kaupunki Kolmen helmen joet hanke Virtavesi-inventointi ja kunnostussuunnitelma Rapujen istutuksen riskianalyysi 3.2.2017 Page 1 Rapujen istutuksen riskianalyysi

Lisätiedot

Heikki Holsti Taimenen kutupaikkojen talkookunnostus Ikaalisten Jyllinjoen Särkikoskella 2015 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Heikki Holsti Taimenen kutupaikkojen talkookunnostus Ikaalisten Jyllinjoen Särkikoskella 2015 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry 14.5.2016 Heikki Holsti Taimenen kutupaikkojen talkookunnostus Ikaalisten Jyllinjoen Särkikoskella 2015 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Talkookunnostukset Kokemäenjoen vesistöalueella vuosina

Lisätiedot

Vesiluonto ja ennallistaminen

Vesiluonto ja ennallistaminen Vesiluonto ja ennallistaminen Evo eteläsuomalaisen metsäluonnon suojelua ja tiedotusta -hanke Tämän diasarjan tekemiseen on saatu EU:n Life-Luonto -rahoitustukea Humuspitoiset järvet ja lammet, karut kirkasvetiset

Lisätiedot

Asia: Mäntsälänjoen latvavesien kalataloudellinen kunnostaminen.

Asia: Mäntsälänjoen latvavesien kalataloudellinen kunnostaminen. 1/5 Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys r.y. Jokikatu 17, 06100 PORVOO Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. Ågatan 17, 06100 BORGÅ Sampo Vainio 10.8.2004

Lisätiedot

TAIMEN - eli Esteet Pois! -hanke

TAIMEN - eli Esteet Pois! -hanke TAIMEN - eli Esteet Pois! -hanke LOPPURAPORTTI 23.11.2018 Eero Moilanen, Pirkko-Liisa Luhta Metsähallitus, Eräpalvelut Pohjanmaa Sisällys Hankkeen tavoitteet...3 Hankkeen työt...5 1. Tienalitusten maastoinventoinnit...5

Lisätiedot

HÄRÄNSILMÄNOJA. Anssi Toivonen. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö

HÄRÄNSILMÄNOJA. Anssi Toivonen. Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö HÄRÄNSILMÄNOJA Anssi Toivonen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 15.11.010 Sisältö Johdanto... Häränsilmänojan kokonaisuus... 4 Kartta 1 Pääuoma... 5 Kartta Kulmalan eteläpuoli joen haarat... 14 Oikeanpuoleinen

Lisätiedot

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSRAPORTTI 2017 FRESHABIT OSA 4/4/18

KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSRAPORTTI 2017 FRESHABIT OSA 4/4/18 1 KARVIANJOEN POHJOISOSAN TAIMENPUROJEN KUNNOSTUSRAPORTTI 2017 FRESHABIT 2016-2021 Tmi Terrapolar Kauhajoki 2017 OSA 4/4/18 2 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. KUNNOSTUKSET... 4 3. TULOKSET... 7 3.1. KIRKKOLUOMA...

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIRTAVESIEN TALKOOKUNNOSTUKSET VUONNA 2017

PIRKANMAAN VIRTAVESIEN TALKOOKUNNOSTUKSET VUONNA 2017 + Ajankohtaisin tieto FB-sivuillamme! Katso myös virtavesien ja taimenkantojen hoitotoimenpiteistä kertovia esittelyvideoita KVVY:n Youtube-kanavalta! PIRKANMAAN VIRTAVESIEN TALKOOKUNNOSTUKSET VUONNA 2017

Lisätiedot

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Yleisötilaisuus 12.9.2016 Toimenpiteet, yleinen Ympäristösi parhaat tekijät 2 Toimenpide ehdotukset Toimenpiteiden päämäärät: Uoman vedenjohtokyvyn

Lisätiedot

Mahdolliset kunnostus- ja hoitotoimenpiteet

Mahdolliset kunnostus- ja hoitotoimenpiteet Mahdolliset kunnostus- ja hoitotoimenpiteet Kitka-MuHa Työryhmän I kokous 2.9.2013 Kati Häkkilä, SYKE Vesistöihin kohdistuu monenlaista kuormitusta Kiintoainekuormitus liettää rantoja, syvänteitä sekä

Lisätiedot

Vesistöt kuntoon yhteistyöllä -seminaari OHTO, Oulu 25.11. - 26.11.2014. Eero Hakala, ProAgria Keski-Pohjanmaa/ Kalatalouskeskus

Vesistöt kuntoon yhteistyöllä -seminaari OHTO, Oulu 25.11. - 26.11.2014. Eero Hakala, ProAgria Keski-Pohjanmaa/ Kalatalouskeskus Vesistöt kuntoon yhteistyöllä -seminaari OHTO, Oulu 25.11. - 26.11.2014 Eero Hakala, ProAgria Keski-Pohjanmaa/ Kalatalouskeskus 1 Sijaitsee Vetelissä, kuuluu Kruunupyynjoen vesistöön ja laskee n. 4,5 km

Lisätiedot

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ 1 (5) KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ Hankkeen tavoitteet Hanke on osa Liminkaojan valuma-alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen ja metsäojitustoiminnan

Lisätiedot

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet

Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Gaula Flyfishing Lodge - Alueet Beat 1 Rostad, Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken

Lisätiedot

Purot ja ojitukset voidaanko yhteensovittaa?

Purot ja ojitukset voidaanko yhteensovittaa? Purot ja ojitukset voidaanko yhteensovittaa? Jukka Jormola Suomen ympäristökeskus SYKE PIENTEN JOKIUOMIEN JA PUROJEN KUNNOSTUSTAVOITTEET JA -MENETELMÄT Pori 17. 4. 2012 Sisältö Luonnonmukainen vesirakentamistapa

Lisätiedot

Luonnonmukainen vesirakentaminen maatalouden peruskuivatuksessa Jukka Jormola, SYKE Pyhäjärvi- Instituutti 30.3. 2010

Luonnonmukainen vesirakentaminen maatalouden peruskuivatuksessa Jukka Jormola, SYKE Pyhäjärvi- Instituutti 30.3. 2010 Luonnonmukainen vesirakentaminen maatalouden peruskuivatuksessa Jukka Jormola, SYKE Pyhäjärvi- Instituutti 30.3. 2010 valtaojien kaivu Peruskuivatushankkeiden monipuolistaminen Peruskuivatus = valtaojien

Lisätiedot

KOHDE 1. Pukanluoman Alakoski. Kartta 4. Pukanluoman Alakosken sijaitsee Santaskyläntien sillan kohdalla, noin 4 km Kantatie 44:stä.

KOHDE 1. Pukanluoman Alakoski. Kartta 4. Pukanluoman Alakosken sijaitsee Santaskyläntien sillan kohdalla, noin 4 km Kantatie 44:stä. KOHDE 1. Pukanluoman Alakoski Kartta 4. Pukanluoman Alakosken sijaitsee Santaskyläntien sillan kohdalla, noin 4 km Kantatie 44:stä. Kartta 5. Alakoski nykytilassa karttahahmotelmana. Kartta 6.Ilmakuva

Lisätiedot

Paimion Vähäjoen kunnostustoimenpiteet

Paimion Vähäjoen kunnostustoimenpiteet Paimion Vähäjoen kunnostustoimenpiteet vuonna 2005 Lounais-Suomen kalastusalue 2006 Jussi Aaltonen Lounais-Suomen kalastusalue Valkkimyllynkuja 2 20540 Turku Puh. 02-2623 444 2 Johdanto Vähäjoessa ja sen

Lisätiedot

Jäälin vesien hoito. VYYHTI-työpaja Liminka 28.11.2013. Birger Ylisaukko-oja Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys

Jäälin vesien hoito. VYYHTI-työpaja Liminka 28.11.2013. Birger Ylisaukko-oja Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys KIIMINGIN JÄÄLIN VESIENHOITOYHDISTYS RY Jäälin vesien hoito VYYHTI-työpaja Liminka 28.11.2013 Birger Ylisaukko-oja vesienhoitoyhdistys Monipuolista vesienhoitoa Yhdistys perustettu keväällä 2011 Tavoite:

Lisätiedot

FRESHABIT Huhus luonnonhoitohanke

FRESHABIT Huhus luonnonhoitohanke HANKEKUVAUS 1 (5) FRESHABIT Huhus luonnonhoitohanke 1. Tausta ja hankealue Vuoden 2016 alussa käynnistyi valtakunnallinen Freshabit Life IP hanke, jonka tavoitteena on parantaa vesistöjen tilaa. Yhtenä

Lisätiedot

Oriniemenjoen maamiesseura ORINIEMENJOEN VESISTÖKUNNOS- TUSRAKENTEIDEN HOITO- JA KUN- NOSTUSSUUNNITELMA. Heikki Holsti. Kirjenumero 1009/17

Oriniemenjoen maamiesseura ORINIEMENJOEN VESISTÖKUNNOS- TUSRAKENTEIDEN HOITO- JA KUN- NOSTUSSUUNNITELMA. Heikki Holsti. Kirjenumero 1009/17 Oriniemenjoen maamiesseura ORINIEMENJOEN VESISTÖKUNNOS- TUSRAKENTEIDEN HOITO- JA KUN- NOSTUSSUUNNITELMA Heikki Holsti Kirjenumero 1009/17 SISÄLTÖ 1. HOITO- JA KUNNOSTUSUUNNITELMAN TAUSTAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Panumaojan kunnostussuunnitelma

Panumaojan kunnostussuunnitelma Panumaojan kunnostussuunnitelma 15.11.2017 15.11.2017 Toteuttajat: Kalatalousasiantuntija Heikki Tahkola, ProAgria Oulu/Oulun kalatalouskeskus, puh. 040 747 7652, heikki.tahkola@proagria.fi Projektisuunnittelija

Lisätiedot

LÄHTEIDEN JA PIENVESIEN KUNNOSTUSHANKE, SOTKAMO - RISTIJÄRVI - PUOLANKA

LÄHTEIDEN JA PIENVESIEN KUNNOSTUSHANKE, SOTKAMO - RISTIJÄRVI - PUOLANKA 1 (13) LÄHTEIDEN JA PIENVESIEN KUNNOSTUSHANKE, SOTKAMO - RISTIJÄRVI - PUOLANKA Hankkeen tavoitteet Kunnostettavat lähteet ovat menettäneet luonnontilaisuutta suurelta osin ihmistoiminnan vuoksi joko lähdettä

Lisätiedot

Puro on rajapintaekosysteemi, jossa valuma-alue,

Puro on rajapintaekosysteemi, jossa valuma-alue, Metsätieteen aikakauskirja 2/2011 Timo Yrjänä, Pirkko-Liisa Luhta, Eero Hartikainen, Eero Moilanen, Simo Tammela, Hannu Marttila, Björn Klöve, Heli Suurkuukka, Risto Virtanen ja Timo Muotka Liettyneiden

Lisätiedot

JOUTJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA

JOUTJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA JOUTJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA Anssi Toivonen Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö 30.11.2010 Sisällysluettelo Johdanto... 1 Joutjoen kokonaisuus... 2 Kartta A, joen laskukohta Kiviharjun alue...

Lisätiedot

Pekan- Ja Myllyojan kalataloudellinen kunnostussuunnitelma

Pekan- Ja Myllyojan kalataloudellinen kunnostussuunnitelma Kalatieto J. Rinne Pekan- Ja Myllyojan kalataloudellinen kunnostussuunnitelma Purojen umpeenkasvua Jukka Rinne 2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kunnostusmenetelmä ja kunnostuskohde... 1 3 Kustannusarvio

Lisätiedot

SUOMENLAHTEEN JA KYMIJOKEEN LASKEVIEN PIENVESISTÖJEN KOSKIKARTOITUS JA KUNNOSTUSTARVESELVITYS

SUOMENLAHTEEN JA KYMIJOKEEN LASKEVIEN PIENVESISTÖJEN KOSKIKARTOITUS JA KUNNOSTUSTARVESELVITYS SUOMENLAHTEEN JA KYMIJOKEEN LASKEVIEN PIENVESISTÖJEN KOSKIKARTOITUS JA KUNNOSTUSTARVESELVITYS Kaakkois-Suomen ympäristökeskus Matti Vaittinen 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 TUTKIMUSALUE 3 3 AINEISTO

Lisätiedot

Kalastusalue virtavesikunnostajana. Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013

Kalastusalue virtavesikunnostajana. Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 Kalastusalue virtavesikunnostajana Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 Taustaa kunnostushankkeille Virtavesikartoitukset o Tarkoituksena selvittää

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti SAVIPONNIN KOSTEIKON (2,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

MAASTOSELVITYS KOURAJOEN KALATALOUDEL- LISISTA KUNNOSTUSMAHDOLLISUUKSISTA

MAASTOSELVITYS KOURAJOEN KALATALOUDEL- LISISTA KUNNOSTUSMAHDOLLISUUKSISTA MAASTOSELVITYS KOURAJOEN KALATALOUDEL- LISISTA KUNNOSTUSMAHDOLLISUUKSISTA Mikko Känkänen 2011 1 JOHDANTO... 3 2 VESISTÖN KUVAUS... 3 3 KALASTO JA VIRKISTYSKÄYTTÖ... 3 4 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 5 TULOKSET...

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 78/09/1 Dnro PSY-2009-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen

LUPAPÄÄTÖS Nro 78/09/1 Dnro PSY-2009-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 78/09/1 Dnro PSY-2009-Y-62 Annettu julkipanon jälkeen 22.12.2009 ASIA Vikajoen vesistön kalataloudellinen kunnostaminen, Rovaniemi ja Kemijärvi LUVAN HAKIJA Lapin työ- ja elinkeinokeskus

Lisätiedot

Metsäpurojen kunnostusten vaikutukset ekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan: ReFFECT-hankkeen tuloksia

Metsäpurojen kunnostusten vaikutukset ekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan: ReFFECT-hankkeen tuloksia Metsäpurojen kunnostusten vaikutukset ekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan: ReFFECT-hankkeen tuloksia, SYKE, Vesikeskus OY: Timo Muotka, Pauliina Louhi, Björn Klöve, Hannu Marttila, Simo Tammela SYKE:,

Lisätiedot

Kalliojoki Kuusamon kaupunki Heikki Tahkola 2012

Kalliojoki Kuusamon kaupunki Heikki Tahkola 2012 Kalliojoki Kuusamon kaupunki Heikki Tahkola 2012 1. Kalliojoki Kalliojoki sijaitsee Kuusamossa ja kuuluu Iijoen vesistöalueen Soivionjärven lähialueeseen (vesistöalueen n:o 61.332). Kalliojoki saa alkunsa

Lisätiedot

Viranoja muuttaa muotoaan

Viranoja muuttaa muotoaan Sivu 1 / 5 Kolme laskeutusallasta valmistunut Viranoja muuttaa muotoaan Karhoismajan vesireittien kunnostusyhdistyksen suurimpiin yksittäisiin hankkeisiin kuuluva Viranojan/ Pikku-Hapuan laskeutusallas

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 20.6.2012, Luonnonmukainen peruskunnostus miniseminaari, Suomen ympäristökeskus Sivu 1 25.6.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen

Lisätiedot

Hoida ja kunnosta lähipuroasi

Hoida ja kunnosta lähipuroasi Hoida ja kunnosta lähipuroasi Purot tarjoavat ekosysteemipalveluja Ryhdy purokunnostajaksi! Purojen tilaa on mahdollista parantaa useilla kunnostusmenetelmillä. Liikkeelle voi lähteä hyvinkin pienellä

Lisätiedot

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus

Kestävän metsätalouden. toteutuskeinona. KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus Kestävän metsätalouden rahoituslaki (KEMERA) METSOn toteutuskeinona METSOn toteuttaminen KEMERAn keinoin Matti Seppälä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 KEMERA METSO -toimintaohjelmassa KEMERA kohdentaminen

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Piirrokset: Jari Kostet, Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -

Lisätiedot

Luonnonmukaisen ojakunnostuksen mallikohteita Tammelassa ja Padasjoella

Luonnonmukaisen ojakunnostuksen mallikohteita Tammelassa ja Padasjoella Luonnonmukaisen ojakunnostuksen mallikohteita Tammelassa ja Padasjoella Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella vuosina 2012 2014 toteutettavan OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä -hankkeen

Lisätiedot

Säkylän Pyhäjärven kosteikkotyön tuloksia - esimerkkejä

Säkylän Pyhäjärven kosteikkotyön tuloksia - esimerkkejä Säkylän Pyhäjärven kosteikkotyön tuloksia - esimerkkejä Teija Kirkkala Henri Vaarala Elisa Mikkilä Vesistökunnostusverkosto Lappeenranta 7.-9.6.216 1 Pyhäjärven valuma-alue Järvi Pinta-ala 154 km 2 Keskisyvyys

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

Harri Aulaskari, Uusimaa Regional Environment Centre

Harri Aulaskari, Uusimaa Regional Environment Centre 1 Johdanto Suomessa lähes kaikkia puroja on perattu, oiottu tai muuten muutettu Kaupunkipurojen merkitys on kasvanut kaupunki- ja vihersuunnittelussa viime vuosien aikana 2 Esimerkkikohteet Longinoja,

Lisätiedot

MYLLYPURON JA HAAPAJOEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA ÄHTÄRI 2014

MYLLYPURON JA HAAPAJOEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA ÄHTÄRI 2014 MYLLYPURON JA HAAPAJOEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA ÄHTÄRI 2014 Marko Paloniemi 10/2014 1 Sisällys Johdanto... 2 Vesistö... 2 Yleistä... 2 Myllypuro... 3 Haapajoki... 4 Vähä Haapajärven ja Vähä-Peränteen välinen

Lisätiedot

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO Eriika Lundström, Anni Karhunen, Ilkka Myllyoja KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO 1. Yleistä Luontaiset kosteikot ovat vähentyneet tehostuneen kuivatuksen ja ojituksen kautta. Kosteikot edistävät

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

Paikkatiedon hyödyntämismahdollisuudet pienvesien tilan ja kunnostustarpeen arvioinnissa

Paikkatiedon hyödyntämismahdollisuudet pienvesien tilan ja kunnostustarpeen arvioinnissa Paikkatiedon hyödyntämismahdollisuudet pienvesien tilan ja kunnostustarpeen arvioinnissa Teemu Ulvi, SYKE Metsätalouden vesiensuojelupäivät, Koli 22.9.2015 Sisältö Purojen tila arviointimenetelmien tarve

Lisätiedot

Panumajärven ja -ojan kunnostushanke Panumajärvi ry

Panumajärven ja -ojan kunnostushanke Panumajärvi ry Panumajärven ja -ojan kunnostushanke Panumajärvi ry Aili Jussila Panumajärvi ry 5.4.2016 Kuvat Toivo Miettinen ja Aili Jussila Panumajärvi Pudasjärven neljänneksi suurin järvi Pinta-ala 527 ha Keskisyvyys

Lisätiedot

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (14) Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta Mikko Kumpuniemi OTSO metsäpalvelut, LAPPI TOIMENPIDESUUNNITELMA 2 (14) SISÄLLYS 1. Hankkeen esittely 1.1 Taustaa 1.2 Tavoitteet

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne 14.10.2011 Hankkeen tavoitteet ja rakentamisen

Lisätiedot

Harri Aulaskari, Uusimaa Regional Environment Centre

Harri Aulaskari, Uusimaa Regional Environment Centre 1 Johdanto Suomessa lähes kaikkia puroja on perattu, oiottu tai muuten muutettu Kaupunkipurojen merkitys on kasvanut kaupunki- ja vihersuunnittelussa viime vuosien aikana 2 Esimerkkikohteet Longinoja,

Lisätiedot

Karvianjoki. Pomarkunjoen Valkkiojan pienimuotoinen kunnostussuunnitelma. Ojakorven -Loukaskosken alue

Karvianjoki. Pomarkunjoen Valkkiojan pienimuotoinen kunnostussuunnitelma. Ojakorven -Loukaskosken alue Karvianjoki Pomarkunjoen Valkkiojan pienimuotoinen kunnostussuunnitelma Ojakorven -Loukaskosken alue Teemu Tuovinen Kauhajoki 2011 TAUSTAA Pohjois-Satakunnassa, Karvianjoen valuma-alueelle kuuluva Pomarkunjoki

Lisätiedot

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko

Lisätiedot

Luonnonmukainen peruskuivatus Jukka Jormola, SYKE Ahlman 17.2. 2012

Luonnonmukainen peruskuivatus Jukka Jormola, SYKE Ahlman 17.2. 2012 Luonnonmukainen peruskuivatus Jukka Jormola, SYKE Ahlman 17.2. 2012 valtaojien kaivu Sisältö Luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteet Peruskuivatus ja maatalouspurojen kunnostus Kosteikot maatalouden

Lisätiedot

Beat 1 Rostad ja Sanden

Beat 1 Rostad ja Sanden Beat 1 Rostad ja Sanden Rostad. Oikea ranta. Rostad on kalastusalueen ylin pooli ja on pituudeltaan noin 500 metriä. Se on luonteeltaan hitaasti virtaavaa syvää nivaa kosken yläpuolella. Täällä ranta on

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli

Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli KIIMINGIN JÄÄLIN VESIENHOITOYHDISTYS RY Omatoimisen vesistökunnostuksen toimintamalli 16.8.2013 Vesistökunnostusverkoston seminaari Sibeliustalo, Lahti Birger Ylisaukko-oja DI, vesiympäristöasiantuntija

Lisätiedot

Taimenen elinympäristö ja virtavesikunnostukset. Jukka Syrjänen Jyväskylän yliopisto SVK:n kunnostusseminaari Kuninkaan Kartano, Vantaa

Taimenen elinympäristö ja virtavesikunnostukset. Jukka Syrjänen Jyväskylän yliopisto SVK:n kunnostusseminaari Kuninkaan Kartano, Vantaa Taimenen elinympäristö ja virtavesikunnostukset Jukka Syrjänen Jyväskylän yliopisto SVK:n kunnostusseminaari 8.8.2017 Kuninkaan Kartano, Vantaa Vesi Veden riittävyys ja laatu Uoman rakenne Mikro- makromittakaava

Lisätiedot

Talkookunnostusten suunnittelu ja toteutus - Virtavesien kunnostus kurssi

Talkookunnostusten suunnittelu ja toteutus - Virtavesien kunnostus kurssi Talkookunnostusten suunnittelu ja toteutus - Virtavesien kunnostus kurssi Kuninkaan Kartanon Keltainen Sali, Voudintie 1, Vantaa 8.8.2017 Klo 12:15-12:45 Iktyonomi (Amk) Manu Vihtonen Tmi Manumaa p. 040-5050620

Lisätiedot

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (13) Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta Mikko Kumpuniemi OTSO metsäpalvelut, LAPPI TOIMENPIDESUUNNITELMA 2 (13) SISÄLLYS 1. Hankkeen esittely 1.1 Taustaa 1.2 Tavoitteet

Lisätiedot

KÄRSÄMÄJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS VYYHTI-hankkeen esimerkkisuunnitelma

KÄRSÄMÄJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS VYYHTI-hankkeen esimerkkisuunnitelma 1 KÄRSÄMÄJOEN KALATALOUDELLINEN KUNNOSTUS VYYHTI-hankkeen esimerkkisuunnitelma 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 VESISTÖALUEEN KUVAUS... 2 2.1 Maantieteellinen yleiskuvaus... 2.2 Alueen asutus ja omistussuhteet...

Lisätiedot

Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa. Lasse Järvenpää, SYKE Salaojateknikoiden neuvottelupäivät, 1.2.

Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa. Lasse Järvenpää, SYKE Salaojateknikoiden neuvottelupäivät, 1.2. Luonnonmukainen vesirakentaminen peruskuivatushankkeissa Lasse Järvenpää, SYKE Salaojateknikoiden neuvottelupäivät, 1.2.2007, Hyvinkää Esityksen aiheet Perattujen purojen kunnostus ja hoito Monitavoitteiset

Lisätiedot

HÄNNILÄN JA SAARIJÄRVEN OSAKASKUNNAT. Murronjoen valuma-alueen puroinventointi 2012

HÄNNILÄN JA SAARIJÄRVEN OSAKASKUNNAT. Murronjoen valuma-alueen puroinventointi 2012 HÄNNILÄN JA SAARIJÄRVEN OSAKASKUNNAT Murronjoen valuma-alueen puroinventointi 2012 Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry Matti Havumäki & Maria Uusitalo Kartat Jukka Nikkilä Jyväskylä 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ajankohtaisin tieto FB-sivuillamme! Katso myös kunnostustoimien esittelyvideoita KVVY:n Youtube-kanavalta!

Ajankohtaisin tieto FB-sivuillamme! Katso myös kunnostustoimien esittelyvideoita KVVY:n Youtube-kanavalta! KOKEMÄENJEON VESISTÖALUEEN VIRTAVESIEN JA TAIMENKANTOJEN HOITOTIMENPITEET VUONNA 2016 TAUSTAA Ajankohtaisin tieto FB-sivuillamme! Katso myös kunnostustoimien esittelyvideoita KVVY:n Youtube-kanavalta!

Lisätiedot